Geto-dacii au fost legătura dintre peninsula Balcanica si Europa.

Astfel ei au intrat in legătura cu mai multe popoare preluând de la acestea o serie de elemente culturale pe care leau adaptat apoi la propriile lor tradiţii. Geto-dacii au fost un popor indo-european, ramura nordica a tracilor. Ei erau numiți geți de către greci si daci de către romani.Geto-dacii erau organizați in triburi si locuiau in așezări numite „dava”. Societatea lor era împărțita în: tarabostes(aristocrați, nobilime) şi robostes sau comati(oameni liberi): agricultori, meșteșugari,negustori. Pe întregul teritoriu al geto-dacilor au fost găsite arme, obiecte de uz casnic, ceramica şi unelte de fier, toate acestea fiind dovada unei civilizații înfloritoare. Geto-dacii au fost menționați pentru prima data (in anul 514 î.Cr.) de către Herodot, in lucrarea „Istorii”. El relatează expediția regelui persan Darius I împotriva sciților. De acolo aflam ca geții au fost înfrânți cu toate ca Herodot spune ca erau „cei mai drepți si mai viteji dintre traci”. Alături de aceste lucruri Herodot oferă si multe alte informații prețioase. Dacii erau politeiști, iar zeul central era Zamolxis. Prima menționare în documente istorice a denumirii de “daci” este făcută de către Iulius Caesar, un istoric roman, în Războiul galic. Războiul civil . Legături cu alte popoare. Geto-dacii au intrat in contact cu mai multe popoare, care i-au influențat: perși, sciți, greci, celți etc. Cele mai durabile influente asupra geto-dacilor au fost exercitate de catre greci si romani. Colonizarea greaca a făcut o legătură durabila între geto-daci şi greci. Geto-dacii au preluat de la greci roata olarului, noi tehnici metalurgice, folosirea monedei etc. Câteva colonii greceşti mai importante au fost: Histria si Tomis (Constanţa) şi Callatis(Mangalia). Aceste orașe grecești au devenit într-un timp destul de scurt mari centre economice. Apoi, în sec I î.Cr. ele au fost cucerite de către romani.