Sunteți pe pagina 1din 1

ACT ADITIONAL nr.

1
La Contractul de Prestari Servicii nr.. din data de . Incheiat intre .., in calitate de Prestator si . SRL, in calitate de Beneficiar

1.1 OBIECT Prestarea serviciilor de machiaj in cadrul sedintei foto din data de

1.2 PRETUL Valoarea totala de plata este de . Plata se va face in baza facturii fiscale emise de catre Prestator

Incheiat astazi .. in doua expemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Prestator .

Beneficiar