ACT ADITIONAL nr.

1
La Contractul de Prestari Servicii nr.. din data de …. Incheiat intre ….., in calitate de Prestator si …. SRL, in calitate de Beneficiar

1.1 OBIECT Prestarea serviciilor de machiaj in cadrul sedintei foto din data de …

1.2 PRETUL Valoarea totala de plata este de …. Plata se va face in baza facturii fiscale emise de catre Prestator

Incheiat astazi ….. in doua expemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Prestator ……. ………

Beneficiar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful