Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza circulatii/parcari Analiza fondului construit(zidarie-beton-piatra/perioada construirea cladirilor )-functiuni preponderente -spatii verzi Regim de inaltime Perspective favorabile

Puncte de interes-axe-(legatura cu pasajul. promenada) Trasee pietonale/promenade/circuitul touristic Loisir/cafenele/birouri Acoperis verde-console Poze pe sit Problem-parcarea-perspective-spatii loisir-birouri