Sunteți pe pagina 1din 1

IMPUTERNICIRE

Subscrisa .......... cu sediul social in Mun. ....., B-dul..........,cod postal......... , jud....... , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Deva, sub numarul J.../...., din ........, cod fiscal numarul RO ................, reprezentata legal de......................................., cu functia de administrator, imputernicesc prin prezenta pe..............................., (numit in continuare IMPUTERNICITUL), cetatean roman, nascut la data de..........................., in localitatea ..........................., de sex masculin, domiciliat......................................................................................................................................, posesor al C.I., seria........ nr. ............. eliberat de Mun. .........., cod numeric personal .........................., ca sa efectueze deplasari externe in calitate de conducator auto in toate tarile din spatiul comuniatar european:
Austria Estonia Italia Romnia Belgia Finlanda Letonia Slovacia Bulgaria Frana Lituania Olanda Slovenia Cehia Germania Luxemburg Polonia Spania Cipru Grecia Malta Portugalia Suedia Ungaria Danemarca Irlanda Regatul Unit al Marii

Britanii i al Irlandei de Nord

cu autoturismul marca ..........................., tipul........................ serie sasiu .................. culoare ..............an de fabricatie ............., inscris in circulatie sub numarul ......................., proprietatea ....................., potrivit Certificatului de inmatriculare nr.......................... In acest scop, IMPUTERNICITUL poate intocmi toate formalitatile de trecere a frontierelor interstatale, poate prezenta toate actele necesare solicitate de politia rutiera sau Registrul Auto Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice din Romania sau/si din spatiul comunitar european. De asemenea, IMPUTERNICITUL poate incheia contracte de asigurare a autoturismului cu orice societate comerciala de asigurari, la libera sa apreciere, stabilind clauzele contractului de asigurare, si sa plateasca primele de asigurare, precum si toate taxele legale pentru serviciile prestate. . Redactata si editata/dactilografiata la ............ in 2 exemplare,cate un exemplar pentru fiecare parte, la data de ...........................................

FIRMA

IMPUTERNICIT