Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. TARR S.R.L. LIVADA STR. VICTORIEI NR.

130

PROCEDURA TEHNICA
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI metoda cilindrilor de pamant cu aparatul Casagrande

Cod. PTL 01.01.06

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 1/4

PROCEDURA PENTRU DETERMINAREA


LIMITELOR DE PLASTICITATE

A. SCOP: B. DOMENIU:

Determinarea caracteristicilor fizice ale paminturilor. Metoda se aplica paminturilor alcatuite din particule cu dimensiuni sub 2 mm si care contin materii organice (turba, humus,etc.), pina la 5% din masa acestora in stare uscata. Se aplica si paminturilor ce contin materii organice intre (5 -10)%, cu conditia sa se specifice aceasta in buletinul de incercare.

C. DEFINITIE, TERMENI TEHNICI, NOTATII: Limita inferioara de plasticitate, notata Wp, reprezinta umiditatea la care pamintul trece de la starea plastica in stare virtoasa. Limita superioara de plasticitate, notata Wf, reprezinta umiditatea la care pamintul trece din starea plastica in starea lichida. D. STANDARDE, NORME TEHNICE: Incercarea este impusa de STAS 1243/88 si 10473/1-87 si se efectueaza conform STAS 1913/ 4 - 86. E. RESPONSABILITATI: 1) a. Redactarea procedurii: b. Verificare procedura: c. Aprobare procedura: 2) a. Difuzare: b. Retragere: c. Modificare: d. Aplicare: 3) a. Cine efectueaza ncercarea: b. Responsabilitati: c. Cine verifica:

Sef profil GTF + responsabil compartiment AQ. Sef laborator. Director calitate. Laborator 0 Analiza in laborator a paminturilor. Laborant profil GTF. Aplicarea intocmai a procedurii. Sef profil GTF.

F. PROCEDURA: I. Operatiuni premergatoare: 1. Conditii de mediu: temperatura mediului ambiant t = (20 2)oC. 2. Aparatura utilizata (specificatie tehnica): RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012 VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR VASILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C. TARR S.R.L. LIVADA STR. VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI metoda cilindrilor de pamant cu aparatul Casagrande

Cod. PTL 01.01.06

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 2/4

a) aparatura pentru limita inferioara de plasticitate: placa de sticla, cutite de laborator, spatule, capsule de sticla cu capac inregistrate si tarate, etuva termoreglabila, balanta de 300 g cu scala de precizie de 0,01, razatoare; b) aparatura pentru limita superioara de plasticitate: aparat Casagrande, spatula de trasat, cutite de laborator, spatula, capsule din sticla, numerotate si tarate, etuva termoreglabila, balanta de 300 g cu clasa de precizie de 0,01. 3. Verificari obligatorii ale aparaturii: a) periodice: Balanta se verifica anual din punct de vedere metrologic de catre o institutie specializata. Etuva se verifica anual privind functionarea instalatiei electrice si a temperaturii asigurate. Capsulele de sticla cu capac se verifica daca nu sint sparte sau crapate si li se face tara, bianual. b) nainte de efectuarea ncercarii: Se verifica inaltimea de cadere a cupei aparatului Casagrande si se regleaza daca este necesar. Se verifica daca capsulele si placa de sticla sint curate si uscate. Se verifica etalonarea balantei. 4. Materiale pentru efectuarea ncercarilor: a) epruvete, materiale supuse incercarii: paminturi la care se solicita determinarea caracteristicilor fizice; b) materiale consumabile utilizate pentru efectuarea incercarii: apa distilata. II. Efectuare determinare: Descriere succinta: A) Determinarea limitei inferioare de plasticitate se face prin metoda cilindrilor de pamint. Metoda consta in determinarea umiditatii minime la care un pamint poate fi modelat sub forma de cilindru. Din pamintul de analizat se ia o cantitate de circa 100 g care se trece prin razatoare, se omogenizeaza si apoi se framinta. Daca pamintul e prea uscat se adauga apa distilata pina cind se obtine o pasta consistenta. Din pasta de incercat se ia o cantitate care se ruleaza cu palmele pe placa de sticla pina cind se obtine un cilindru cu diametrul de 3-4 mm si lungimea de 30-50 mm. Daca suprafata cilindrului nu este fisurata, se ruleaza pasta de incercat pentru a pierde apa, pina cind formind 7 asemenea cilindri, acestia incep sa prezinte fisuri. In acest moment se determina umiditatea cilindrilor de pamint conform procedurii de determinare a umiditatii paminturilor. Pentru un pamint de cercetat se fac determinari pe cite 7 cilindri. Limita inferioara de plasticitate, Wp reprezinta media aritmetica a umiditatilor determinate. B) Determinarea limitei superioare de plasticitate se face cu ajutorul aparatului Casagrande. Din pamintul de analizat se ia o cantitate de circa 200 g care se trece prin razatoare, se adauga apa distilata si se omogenizeaza prin amestecare, prelungitor, pina se obtine o pasta plastic, moale, omogena. Paminturile coezive se lasa 24 de ore cu apa RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012 VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR VASILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C. TARR S.R.L. LIVADA STR. VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI metoda cilindrilor de pamant cu aparatul Casagrande

Cod. PTL 01.01.06

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 3/4

inaintea determinarii. Paminturile prea ude se lasa sa se usuce pina la umiditatea dorita. Cu pamintul astfel pregatit se umple circa 2/3 din cupa aparatului cu pasta omogenizata, se niveleaza suprafata acestuia cu spaclul si apoi se traseaza la mijlocul cupei, cu spatula de trasat o fanta adinca pe fundul cupei, se invirteste manivela, lasind cupa sa cada, pe postamentul aparratului de la inaltimea constanta de 10 mm, la intervale repetate de timp (2 caderi/s). Operatia se repeta pina cind fanta se intinde pe lungimea de 12 mm, lungime care se masoara cu partea de 12 mm a spatulei de trasat. Umiditatea se determina conform procedurii pentru determinarea umiditatii, pentru pasta de pamint prelevata din imediata apropiere a fantei. Se inregistreaza numarul de caderi N ale cupei si umiditatea pamintului. Se repeta incercarea adaugind pasta si apa distilata astfel incit sa se obtina minim 2 umiditati pentru mai putin de 25 de caderi ale cupei si minim 2 de umditati pentru mai mult de 25 de caderi ale cupei. Limita superioara de plasticitate WL este umiditatea corespunzatoare incercarii la care se realizeaza 25 de caderi ale cupei si se determina prin interpolare grafica pe curba respectiva. III. Interpretare rezultate: Pe baza limitelor de plasticitate se calculeaza indicele de plasticitate care impreuna cu curba granulometrica a pamintului respectiv se folosesc pentru clasificarea pmintului respectiv, realizata conform STAS 1243-88, cu ajutorul diagramei ternare. IV. nregistrare, documente, raportare, arhivare: 1. nregistrare: a. Primire comenzi, receptie epruvete materiale: - comanda interna sau comanda externa. b. Inregistrare conform LAB/ AMD: - nregistrare n registrul de evidenta intrari. c. Inregistrari rezultate, determinari: - nregistrare n registrul de evidenta - determinari tip GTF cod 01.06. 2. Documente: a. Buletine de ncercari: - buletine de incercari tip S-SH01, S-SH02. b. Documente privind urmarirea rezolvarii neconformitatilor: - raport de neconformitate. 3. Raportare rezultate (sinteze, interpretari statistice) ISCLPUAT: - prelucrari statistice, raportari diverse solicitari. 4. Modificari (mbunatatiri, actualizari):
Nr. Continut Capitol/ Data si actul prin care se face

RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012

VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR VASILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012

S.C. TARR S.R.L. LIVADA STR. VICTORIEI NR.130

PROCEDURA TEHNICA
LIMITA DE PLASTICITATE A PAMANTULUI metoda cilindrilor de pamant cu aparatul Casagrande

Cod. PTL 01.01.06


modificare modificare pag. modificarea

Editia 1 Data 15.03.2012 Revizia 3 Pagina: 4/4

RESPONSABIL ELABORARE ING. GHITA MONICA DATA /SEMNATURA 15.03.2012

VERIFICAT CORESPONDENTA CU STANDARDUL DE REFERINTA TARR VASILE DATA /SEMNATURA 15.03.2012