Sunteți pe pagina 1din 4

FLOAREA la gimnosperme [i angiosperme

Organul cel mai evoluat din regnul plantelor este floarea care a ap`rut prima oar` la conifere [i apoi a evoluat la angiosperme. Floarea la angiosperme are originea \n mugurii florali mixti ai tulpinii. Ele se dezolt` la subsuara frunzelor modificate numite broctee. Func]iile florii sunt: - organ unde se formeaz` celulele reproduc`toare - este sediul fecund`rii, form`rii fructului |n func]ie de organizare, florile sunt de mai multe tipuri: - unirexuate (c#nd organele de reproducere sunt separate) - hermafrodite (majoritatea florilor): au ambele tipuri de organe reproduc`toare - androceu (masculin) - gineceu (feminin) Cele unisexuate sunt: - monoice: organele de reproducere sunt separate, dar pe acela[i individ - dioice: organele de reproducere sunt pe indivizi diferi]i Androceul : totalitatea staminelor dintr-o floare formeaz` androceul care constitue partea b`rb`teasc` Dac` concre[terea staminelor are loc numai la nivelul filamentelor, androceul poate fi: - monodelf

diadelf triadelf pentadelf polidelf

Pozi]ia staminelor pe receptacul: - spirociclic ca la majoritatea magnolialelor - ciclic - pe un singur verticel (androceu hoplostimon) - pe dou` verticele (androceu diplostemon) - pe mai multe verticele (androceu polistemon) |n func]ie de num`rul staminelor din format androceul, florile pot fi: - monandre - diandre - triandre care este

Gineceul: apare pentru prima dat` la angioasperme [i reprezint` parte femeiasc` din floare. Este format din unul sau mai multe microsporople (carpele) care ocup` axtremitatea axului floral. Gineceul prezint` trei p`r]i: - ovarul - stilul - stigmatul Gineceul poate fi: - monocarpelar bicarpelar tricarpelar tatracarpelar pentacarpelar policarpelar

Pozi]ia carpelelor pe receptacul poate fi: - ciclic` - sporiciclic` (Magnoliaceae)

Dup` raportul dintre carpele, gineceul poate fi: - cu carpele libere numit apocarp - cu capete unite numit sincarp sau cenocarp

Componentele florii sunt: - peduncul - receptacul - \nveli[ floral - caliciu - corol` - androceu - gineceu Pedunculul este un internod care se termin` cu axul florii sau receptacul. C#nd florile sunt grupate \n inflorescen]e acesta poart` numele de pedice, iar c#nd lipse[te, florile se numesc sesile. Receptaculul este un v#rf vegetativ pe care sunt \n[irate componentele florii. Receptaculul poate avea diferite forme: o cilindric (mic[unele) o conic (piciorul-coco[ului) o disciform (frag`) o \n form` de butelie (ghiocel) o \n form` de cup` (speciile de m`ce[) Caliciul este \nveli[ul extern al periantului alc`tuit din mai multe sepale. Dup` culoarea lor, caliciul poate fi: - foliaceu c#nd sepalele sunt verzi - petaloid c#nd sepalele sunt colorate Dup` raportul de concre[tere dintre sepale, caliciul este: - caliciu dialisepal - caliciu gamosepal - caliciul gamosepal actinomorf

caliciul caliciul caliciul caliciul caliciul

tubulos infudibuliform combanulat urceolat globulos

Corola este cel de-al doilea \nveli[ al periantului alc`tuit din petale. Dup` raportul de concre[tere dintre petale, corola pote fi: - corol` gamopital` - corol` dialipetal` Dup` simetrie, corola poate fi: actinorf` zigomorf` asimetric`

|n final se poate spune c` floarea este un organ de reproducere \n care are loc procesul biologic, ce duce, \n final, la formarea noului germen de \nmul]ire s`m#n]a protejat` de fruct.

S-ar putea să vă placă și