CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

În mod paradoxal.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. Din acest motiv. din anumite puncte de vedere. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. Aceasta înseamnă că. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. chiar dacă. cât şi sentimente de încredere în sine. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. prin definiţie. ÎN NICIO SITUAŢIE. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). INSUFICIENT PREGĂTITE. DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. 4 . aceasta a creat foarte mult „rău”. AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. În acelaşi timp. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. dezamăgire. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. speranţă şi entuziasm. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE. aşa cum au fost ele înţelese. termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată. ÎN TOATE CAZURILE. autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. tulburare. citind această carte. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE.

................................ 72 2....................................................3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM .....4........................................1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE....................................................................................................3..........15.......................................................................................... 32 2................................. 61 2.................... 38 2..................................................10......................................... 51 2.............3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE .....3 PRINCIPII DE BAZĂ .................... 50 2................... INTRODUCERE..................................................3 ŞCOALA MISTERIANĂ .................... BIOALCHIMIA UMANĂ...........5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII .... 65 2..........................................................4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE..12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” .......... 69 2.. 36 2....................................................................................................................................1..................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE .... 77 3..... 64 2........................................................4 NEUROFENOMENOLOGIA.............15....................4.1......... 33 2..............................................................8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL .............................4.......................................4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ............................3 COMENTARII ........................................................................... 40 2........4.4......... 80 4..........................................15........................................................... 44 2.............................................................2 CONCLUZII ........................................................15..................................................................... 47 2................2 ETAPELE INTUITIVE...................3 ETAPA UNIFICATOARE................ 56 2..................................................................... 50 2......................2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ.........................................................15.....................................................................................4................................................................................................................................. 33 2........................................3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * ...................... 64 2...................................................................................................................5 CONCLUZII ..............4...........1 ETAPELE RAŢIONALE......2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE..........................................................................1........................15......................................................... 11 2.............................................................6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC..................................................................................................Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1.................... 32 2............................................................................. PREFAŢA .....................................................................................................................................................................................................9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC ...................4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** .......................................................................................3.............................................................................................................................................................. 75 2.................................................................................... 83 4....... 75 2..9 TEORIA INFORMAŢIEI.............. 54 2................... 50 2....11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE .................................................4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI...................................................................15............................................ 67 2...................... 46 2.......15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON.................................................................6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ ...... 31 2..........................................4........................................................8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR.....................................................................................................................................................11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ ...............................................................14 TEORIA EPIGENETICĂ..........10................15....................... 86 4.................................................................................................1 HIPOFIZA .................................................................................................................... 76 3..4........................ 50 2...........................................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ .......................2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA............................................................................4......................................................................2 PINEALA ...............................1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE .....................................................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ..............................................................10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE ...........................................................................................1........................... 74 2............................................. 29 2...............................2 TERMINOLOGIE .................. 36 2.......................................................1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE.......... 66 2...........................2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE ....................................................4............... 79 3............................10............................... 49 2....15................................ 83 4................12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR.......................................1 INTRODUCERE ...........................................................1............................................................................................. 89 4..............................................................3 MECANISMUL CHIMIC.......... 68 2.7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE........1 MOTIVAŢIE ....................................................... 90 5 ..........................5........................................................................................................ 34 2.........4..................... 33 2.........................................3............................... 50 2................................................................... 83 4............................ 84 4........................................................... 39 2.........1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ.............................................10.................................... 29 2....................... 36 2............................................................................................3 HIPOTALAMUSUL ............................ 36 2.....................................................13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR ................................................................................................................................................................................................15..........1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN ........................................................................5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA..............15...................................................................................1.2 ISTORIC.................... 70 2.................................................................................................... 78 3...............................................................................................................................................................................................................................................................................................3............................... 30 2............................................... 77 3....... 34 2................................15. CONSIDERENTE TEORETICE ...1 DEFINIŢIE .........................................1.................................. 83 4.....7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC............................................................................... 39 2....

126 5...................................................... 109 4.....................................................................................2..... 96 4...........3 CONCLUZII ....................5................................ 133 7......... 116 5..................2............................2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA....... EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1........5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA.........9....4............................2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN.................................... 113 4.............................................................. 93 4............................ 139 7.........9.....3........... 112 4...............................................3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE........................................ 122 5................................................... 128 6...............................................................................7. 97 4.......................................................................... 106 4.........................................................6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ............. 98 4............................................................................................. 100 4........ 91 B.........................................................................4............. 100 4........................... 113 4.....................................................................................2 ATITUDINEA 2 ................................................. 120 5...................4 MECANISMUL BIOALCHIMIC .............................................................1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII ............... 94 4.....2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE ...10.......................5................................................ 102 4......................................................10...... 97 4.......................2..................2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ......3..........9.....2.................................................................................9..........................1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” ........10......... 104 4....................................................................... ETAPA TRANSSUBLIMĂRII..... 99 4..................1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ ......... 128 6....5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR ..........................................7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE......... 124 5....... ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE ..........................................................3 OBSERVAŢII ESENŢIALE............................ 101 4............... 123 5............................................................................3...........................1 INTRODUCERE ....................5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI.........10...................................................4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI ...................................4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE.....4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ .................................................................. 99 4.............10............. 115 4....2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ ..............................4..................................................................10.4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ..............7.............. 120 5.................9...................3......................................9.................7.............10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII .................4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE .......................RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR.............................. 132 7.....8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC .............................................................................................5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE .............RITMAREA RESPIRAŢIEI................................7......... 100 4.......... 136 7....1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE ........1 ATITUDINEA 1 ........................................................................ 105 4.......................................10........1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA............................................................................................................................7. 106 4............................................6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE............ 127 6............2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ .................................................. 108 4....................... 128 6.........................3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI.................3........................................................................ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ ....................... 131 7..1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI ..............3.........................1 SCURT ISTORIC...................... 107 4........................................9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE....................................2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ ......................3...................................1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI .......................................................................... 98 4................5 STAREA DE VEGHE...............................................................7...........................6 CONCLUZII .................................................. 95 4.......... 96 4........................2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL ......................................................................8............4 ATITUDINEA 4 ...............3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE .PREGĂTIREA TEORETICĂ........................... 140 7...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................3 ATITUDINEA 3 ...........................................3......... 108 4........ 129 7................ 114 4.................... 123 5... 104 4.................1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ .............. 131 7......Biotransformări sub influenţa psihicului 4......................................................................... 140 7...............................................................10................................................................................................................................................................10................... COMENTARII .................................. 140 6 .........................5 ATITUDINEA 5 ...2 .............................................................................................................2..............................................................5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU .............2....................................................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE ......................... 111 4... 133 7...... 91 C............................................ 91 A............................2 COMENTARII DE SPECIALITATE.................................................2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE....2.........................6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC ...................1 OBSERVATOR.............................. 126 5...........................................................................................................................................7.......... 134 7...................2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ .................6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE.....................................................3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ ................................... FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI.........................................................................3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ......................................................................................... EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ......................................................... 138 7....... BIOALCHIMIA FEMININĂ................................................7.........1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE......................................CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ ....2.......................... 92 4................. 105 4........... 125 5........................

................................................................................................................................................................ 182 11.. 174 10...................................2.............................................................. 182 11.......... 170 9.................................................................8.......................................................6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ............................................................................................................................................................................ 170 10..............................................................................................................................................................................3 MATURITATEA ............................................................................................4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE...........1 RELATAREA ÎNTÂI .............................. MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA ........................................7 AVERTISMENTUL ...........................................................1 INTRODUCERE ............... A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”..................1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ....................................... 180 10....................................2...7........................................................................ 187 12...................................... 141 7..........................2 CONCLUZII .....................................5............... 163 8...................................2.................................................................................... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ................................................................................ 180 10........................................................................................................................................................................................................................................... 168 9..............................................................2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE ......................................................................................................................................................................................... 147 8............ 199 13.................................................5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA ...... 178 10.................................................... 181 10... 204 15...........................8................................... 191 12.........................................................................................3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE........................................ EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV ............................................. 165 9................................................................7.........................................................................................................................2 TRANSFORMAREA MINŢII ............1................3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 174 10...................................................................... 147 8...........2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA....................................8 CONCLUZII ...........................................................6 REZULTATE OBSERVATE ....................... 162 8...........................................2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING ......................................................................................................................4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE.......................................Biotransformări sub influenţa psihicului 7..... 206 7 ............................................................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI........ 165 9................................................................................. 200 14.................................................................. 203 14....... ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII........ 163 8......5 IPOTEZA GAIA ............2..........................8.. VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ.................................................................................................................................................................................... 142 7...................................................................... 146 8...........................................................................................................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ..... 197 13..2 INTERVIU........................................ 163 9.............................1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS.............................................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C)..................... 140 7................... 169 9........1 COPILĂRIA .............................................. 192 12.................2 RELATAREA A DOUA .........................................................................................................1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE ........................................................... 168 9... 191 12............................................................................................................. 170 9......................................2...................................... 158 8..... 145 8........... 196 13.................................................2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B).................................... 149 8.............................................2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME ..................................................................................... 202 14...................................................1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) ..............................9 HIPERBIOALCHIMIA.......................................................... 199 13............................. 148 8......................................1...................2 ADOLESCENŢA................................................................................. SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE...................1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC .............................................................................................................................................................. 157 8...................................................................... 192 12..............5 CONCLUZII ...........................................1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII...............1.................................................................................................................................1 RELATAREA ÎNTÂI .....................2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI...4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR ...... 197 13...................................2........ 174 10.......2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE............ 178 10..... 166 9........................................................................3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001............. 181 11............................... 194 12....1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN.....................1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME.................. 145 8................................................................................................................ 145 8................................................................... ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE................................................8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI.......................................................................................................................................................................................................2 STAREA DE PREZENŢĂ........1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA ............................5.................. 167 9..................................................................................................................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII .....8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU.......................................4 CONCLUZII ......................................................................................1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ...........7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL...........................................3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ ................... 165 9.... 143 8..... 159 8........... 156 8................. 202 14............... 163 8.............................................1.2 RELATAREA A DOUA .................1.................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. DR. După afirmaţia autorului. Pregătirea sa. Autorul. PROF. fiziologie şi medicină. OCTAVIAN POPESCU. ci trebuie să fie. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. psihologie. Concret. dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. o continuă înlesnire reciprocă”. În acest context. PREFAŢA ACAD. În acest fel. biologie. cum este numit în literatura dedicată domeniului. prin tema abordată. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism. la care au acces puţini muritori. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . această experienţă. în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. ce ţin de magic. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. Deasemenea. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. din contra. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. Astfel. şi care constă în „trans-sublimarea”. Cristian Mureşanu. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa. strict personală. aceasta îl sfinţeşte. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. greu de obiectivizat. cum o numeşte autorul. are un titlu incitant. este vorba de o experienţă. imprimându-i nemuritoarea pecete”. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. DR. PROF. de fabulos. dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. GEN. fizică. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. Fiind o experienţă eminamente subiectivă. DIR. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. are un profund caracter interdisciplinar.

modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. filozofie. În călătoriile mele de studii efectuate în China. prin repetiţie. nu se descurajează ci continuă. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. în termenii utilizaţi de mine.Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. prin cheltuirea ei raţională. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. India. neuzitat. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. inclusiv o achiziţie de noi neuroni. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. că toate celulele vii. În linii generale. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. prin voinţă. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. fie amplificându-se reciproc. fie epuizându-se. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. de antrenament. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. Am demonstrat. prin controlul conştient al gândirii. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. ceea ce. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). în scopul păstrării vitalităţii. Cu alte cuvinte. conservarea energiei sexuale. cu mulţi ani în urmă. sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. ci sunt câmpuri de energie. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. biologie. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 . avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. voinţa. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. fizică. inclusiv cele ale organismului nostru. în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. în baza unor deducţii logice. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. conţinut de creier. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa. Tema principală. Din datele oferite de fizica cuantică. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile. În consecinţă. fiziologie. sediul memoriei noastre de lungă durată. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. Conştient de limitele dogmatice. cu o perseverenţă deosebită. purtătoare de informaţie. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. cu noi sinapse şi neuromediatori. de particularităţile lor etnice şi culturale. Conform celor expuse. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă.

asupra sexualităţii. tot pe atât de interesant ca performanţă. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. După opinia mea. Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. Consumul excesiv al energiei sexuale. după cum dorim. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. Având o sursă comună de energie. care este energia Viului şi ea este polarizată. Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. spre polul cerebral. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii. decât noi cei de astăzi. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. Gen. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. PROF. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă. deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). care implică obligatoriu o inteligenţă. de care depinde vitalitatea. aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu. iar celălalt este polul autoperpetuării. energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. Prof. DR. a cunoaşterii şi a creaţiei. O putem consuma. a gândirii. 13 . Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental. inclusiv nervoase. numită Kundalini. Dr. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. cheltui mai repede sau mai lent. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. care este viaţa de dincolo de noi. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). văzând-o ca pe o forţă latentă. De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. spun sursele în domeniu. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. cu atât mai bine pentru sine.

14 . Universul …. deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. Probabil există o raţiune mai profundă. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. decât. dinamizându-le foarte mult. să ajutăm. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. Dar în acelaşi timp. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. uneori de 5-6 ori pe zi. nu existau asemenea cărţi. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice. aici e un paradox. indiscutabil. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. Şi atunci. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. într-o activitate sexuală exagerată. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. probabil. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. Din păcate. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. sau să distrugem tot. imediat după război. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. Putem să creem. ale acestui potenţial. excesiv şi dincolo de orice logică. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată.r. vulnerabilitate în faţa bolii. cu un scop foarte bine „gândit”. Noi dispunem de o libertate practic nelimitată. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. La modul general omul este liber să facă orice. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. slăbiciune fizică şi psihică. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism. dar consumul inutil. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale. este foarte dăunător. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. de grotă. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. El o conservă. de propria minte. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele.). Dacă o să citiţi ce am scris eu. pe care eu nu o pot pătrunde. este un progres imens. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit.

Şi dacă asta doreşte societatea. dar lumea modernă se conduce după modă. dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele. Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. sau adolescent să aleagă între una şi alta. televiziunea este obligată să le ofere. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. Măcar atât ar putea să facă media. trăiri nevrotice. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. nu m-am dus la mănăstire. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. cel puţin pentru a-i permite acelui om. Indiscutabil. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. Dar noi facem pe dos. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. atunci când apar victimele. fie Vestul. care spune fă asta. părinţii. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. În perioada 15 . Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. Dar aici nu ajung mulţi oameni. atrage după sine consecinţe nedorite. la vârste de 11-12 ani. încurajarea sexualităţii exacerbate. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. Noi nu cunoaştem calea de mijloc.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor. Moderaţia înseamnă totul. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. Avem o societate complet demagogică. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. Deci moda actuală a Vestului este sex. precum un cuţit. desigur. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. ea acuză şcoala. iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. pe numeroase canale TV specializate. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. acelaşi instrument. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. chiar fără ştirea părinţilor. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane. Bucureşti. fă aialaltă. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. depresii. ci doar moderaţie. Este inadmisibil.

abordând simultan multe domenii. filozofie şi ştiinţe. Schwartz. Este specialist în neurologie. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. biologia. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. Academia Americană de Neurologie. pe de o parte. Jeffrey M. spunea că: „Pana de curând. Liga Română pentru Sănătate Mentală. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. Societatea Română de Acupunctură. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme. Astăzi se ştie. terapia durerii. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. muzica. cel puţin implicit. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. structurat predominant în ultimii 15 ani. de homeostazie electrică şi informaţională. biologia cuantică. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. psihiatrie. DAFIN FIOR MURESANU.” 16 . electroencefalografie. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului. La începutul secolului al XX-lea. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. Societatea Română de Psihiatrie. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. A creat noi metode pentru terapia durerii. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. potenţiale evocate. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. şi-au pus amprenta asupra lucrării. Liga Internaţională contra Epilepsiei. între medicină. care deşi face parte dintr-un curent. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. A scris numeroase lucrări de specialitate. DR. conformă cu modelele educaţionale. PROF. MEDIC NEUROLOG. A definit conceptul de electroreglare. prin abordarea cuantică. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. electromiografie. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. artă şi medicină orientală. televiziunea. La începutul secolului al XXI-lea. deja de trei sferturi de secol. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. este cu totul altă problemă. Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. pe de altă parte. Societatea Română de Ştiinţă. Este interesat de literatură. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. „politic corecte”.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane.

DR. care-i îndeplineşte toate dorinţele.I.. sau mai ales atunci.. ce rol am eu în această realitate. al Colegiului Psihologilor din România. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE. pentru cei curioşi. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. şi cartea ta are sens . Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. I.C. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare. privitorul. impus de modelele societăţii în care trăieşte. care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh. că ne creem realitatea la fiecare pas. Aceste elemente de mister deschid porţi. Dr. iar timpul este o iluzie a unui model. chiar şi dacă nu este conştient de ele.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne. este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Simplu. sau poate pentru că. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii . nu poate fi înţeleasă. la limită. Totuşi.. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. Daniel David. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. Această relaţie. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre.. sunt limitele umanului. cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor. CLUJ Cu un titlu provocator. 17 . prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. către un tărâm neexplorat sau uitat. ce este realitatea pe care o percep. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă. Este greu să enunţ o părere. ca într-un joc pe calculator. O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” .. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York. Notă: domnul prof. o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil. PROF. ca Alladin din poveste. Prin modul de formulare şi argumentare. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN. preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale.N. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. În cazul acesta. DANIEL DAVID.D. de la un anumit nivel de cunoaştere. cu provocarea de a fi investigate ştiinţific. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă..M. fiecare popor are o colecţie de povestiri. conştiinţă-creier.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective. pe ici pe colo. nu mai este nevoie de cuvinte. DR. dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei. am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare.T. autorul Cristian Mureşanu.

„Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. perpetuum mobile. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. Provocator şi incitant! PROF. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. cum de altfel este mintea omului modern. scrisă de Cristian Mureşanu. principiile şi secretele. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. inedită.A. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii. ne confirmă acest lucru. acolo este şi energia (Qi)”. Informaţia pezentată. Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei.A. nealterate. Rusia sau S. Cristian Mureşanu. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital. Autorul evocă tradiţia orientală. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere. VASILE COSMA. paranormalul. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia. provocatoare. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. telekinezia. 18 . Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. ce şi-a păstrat. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică. Aceasta este cheia. pe cât posibil neutru. în domenii de pregătire diversificată precum. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. Niels Bohr. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. odată asimilată. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu. U. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . DR. televiziune. A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. inclusiv la nivel subconştient. dar în acelaşi timp.M.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate.V. Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. Japonia. radio. bunăstării şi sănătăţii colective. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman. un paradox la prima vedere. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. una dintre puţinele. dl. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre. în special în fizică cuantică. generarea materiei prin puterea gândului. în China. muzică şi altele.o lecţie de altruism.U. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia.S.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”.

În primul rând. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. etc. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. sunt încă necunoscute. CARMEN SOCACIU. Apoi. transmutaţiile biologice există. animale şi om. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator. a unor celule. care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan.M. animale şi om. să fie constantă. U. Cartea sa este un îndemn la studiu.). Quinton. respectiv ser fiziologic. 19 . un îndemn la a cunoaşte viaţa. care în condiţii deşertice. În concluzie. Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. permite refacerea cantităţilor de hematii. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. dar magneziemia rămâne constantă. Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. Însă nu se întâmplă acest fenomen. Heru şi Peter. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine. fie imposibile. un om foarte simplu. mecanismele de producere. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. aş vrea să subliniez aici. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. la 82 mg. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. Această carte.A. cele legate de transmutaţia biologică la plante. elimină constant magneziu. sau un om cu o cultură vastă.S. PROF. autorul vine şi ne informează la zi. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice. pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. Face o scurtă istorie. în aproximativ 4 zile. (în magneziu). inferioară celei secretate. Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. ele situându-se la esenţa vieţii. DR. Prin aceasta. în primul rând pentru cititor. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal.V. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor. Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale. Acesta poate fi oricine. face ca totuşi să existe o homeostazie. respectiv magneziemia să fie constantă. cu un aport subliminal de magneziu. Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. cantitatea de magneziu per şobolan. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului. cu temperatură înaltă. respectiv. Un alt cercetător. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. diferit de magneziu. pentru a-i adânci cunoaşterea. în magneziu. socială. Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. şi anume. despre existenţa acestui fenomen biologic. spuneam că este o mare provocare. cu apă de mare. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. a omului de ştiinţă. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. dar. El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. civilă.

Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. Pentru biochimişti. Deocamdată. Capitolul cel mai important al cărţii. după părerea mea. va fi mult mai mare. atunci energia. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului. care le acceptă şi le cunoaşte. bioenergetica celulară şi metabolismul. într-o foarte mică măsură. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu. nu numai împărtaşite. DR. secvenţă cu secvenţă. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. în organismele vii. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. personală. Deloc întâmplător. … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. pe baza experienţei personale. este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. fiecare din noi. Pentru aceasta. care este conversia materiei în energie. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. ideile şi experienţele sale sunt. Dacă reuşim aceasta. dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. deoarece citind-o. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. Îmi exprim convingerea că fiecare om. simţim că sunt pline de adevăr. bărbat sau femeie. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. de care va dispune subiectul respectiv. În societatea noastră. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. interdisciplinară şi bine documentată. instinctual. cititor instruit. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer). va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. 20 . În această carte complexă. Este evident faptul că fiecare om foloseşte. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. OVIDIU POP. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. pe formule „clasice” simplificate care arată. într-un mod simplu. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. singurul tratament oficial acceptat este cel alopat.

Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. trebuie să repet cuvântul. fără rezerve. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. concentrare mentală.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică. DR. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe. MEDIC. DR. mai greu fiind însă surprinderea acestuia. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic. Poate fi privita cu scepticism. Ca medic. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care. În plus. aş putea zice. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. chiar condescenţă. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior. CONF. CAMELIA NEAMŢU. O persoană care dobândeşte sau manifestă. optica manualelor. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize. mai ales.C. conştient sau nu. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi. LIANA MĂRGINEAN. pentru că ceea ce este 21 . Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. foarte bine documentată şi exemplificată. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră.N. că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii.M.I. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. şi cu meticulozitate deosebită. Şi. fie ele şcolare sau universitare. aş putea afirma. o cantitate mare de informaţie. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă.D. proces care continuă practic toată viaţa. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. purtând foarte clar amprenta sa personală. biologică şi mentală. într-o logică. CLAUDIUS FORGACIU. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. FIZICIAN I.T. uimitoare. pentru care autorul a integrat şi distilat. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea. descrisă cu deosebită acuitate. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi.

realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. În calitate de medic neurolog.Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. necesar cititorului. Dacă un fenomen există. un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. cel puţin. asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. după care autorul ne prezintă. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. în calitate de medic neurolog. omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. cu siguranţă. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. religii şi practicile ezoterice. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. pe baza unei demonstraţii fără cusur. deoarece atât el cât şi dl. prezentată şi demonstrată strategic. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. Fiecare cititor. care este asimilat cu bioalchimie. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. acele înţelegeri. şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. iar în acest caz. 22 . termenul „biotransformare”. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. în premieră. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. Cel mai mult m-am regăsit. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). fiind femeie. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. Faptul că avem pe masă un „manual”. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. cu precizarea că. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. Culmea e că această carte de excepţie. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. atunci el există în fiecare dintre noi. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. în cazul meu. Ceea ce noi uităm uneori. Aşadar. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). prin modul în care e redactată. dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente. devine transformat într-o noţiune acceptată. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze.

cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. această combinaţie. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. o punere pe gânduri. Creatorul neomiţând nimic. prin intermediul competenţei. trăind şi experimentând în acel Prezent. probabil o existenţă a unui copil etern. experienţele misticilor. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. sperăm. Pentru un medic homeopat. ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. Este o lucrare cu adevărat inedită. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. RADU MUNTEANU. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. de înţelegere şi sinteză. În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere. pentru a ne descoperi pe Sine. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. ING. În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. După părerea mea. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. ca şi în acest caz. în convingerea sa că natura. DR. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. dezvoltări ale unor teme. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. MIHAELA LAZĂR. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. argumentări şi exemplificări. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. bază bibliografică. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. transformarea minţii. proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. având ca rezultat o imagine a adevărului. Ea este mai mult decât o cunoaştere. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. Sensul vieţii este însăşi Viaţa.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. Fără această stare interioară. PROF. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. ca un semn al ideii. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. decât o pasiune a raţiunii. pentru medicii alopaţi. foarte specială şi rar întâlnită. RECTOR. care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. DR. În acest sens. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. nici o informaţie. 23 . în speţă omul. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată.

din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20. nu-l putem măsura într-un laborator. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă. (Dr.. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii. 1892-1987. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 . nu-l poţi auzi. insuficient dezvoltate. felie cu felie. Louis de Broglie. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj. a ceea ce suntem. subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe.. iar noi. în cele din urmă. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că. Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere. E un simţ subiectiv al devenirii. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. Ceasurile nu măsoară timpul. nu-l poţi cântări. ne mişcăm prin el. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă.” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate. (Dr. existând înaintea şi în urma noastră. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. Robert A.

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

. emisiuni de ştiinţă. ilustraţie muzicală. . învăţământ universitar). .1983).Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof. optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : .redactor la TVR Cluj (din 1990. Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie. . curs seral. univ.redactor la Uniplus Radio (1995-1998. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : . Facultatea de Electronică. municipiul Cluj-Napoca. .Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”). 26 .tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 . psihologie cognitivă şi clinică. . profil electric.1995). . electroacustică. . 6 ani devenind inginer electronist. ilustraţie de televiziune.Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : . secţia Electronică şi Telecomunicaţii.tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985). parapsihologie. din Cluj-Napoca. parapsihologie. muzică electronică. a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”).cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice.Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988.2004). parapsihologie). meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. acum Universitatea Tehnică). de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 .tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . muzică electronică.Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964.1990).redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 . Victor Popescu). dr.

Editura Academic Pres. .E. preşedintele Academiei Române. Dr.I.Elemente de parapsihologie.O.N. Editura Risoprint.redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www. Goddard Space Flight Center. Prof.E.C.A. Octavian Popescu..O.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată.biologul de talie internaţională dr. pentru U. anomalii. Alexandru Mironov. 112 pag. fost consilier în cadrul guvernului britanic etc. Dr.R. Editura Dacia. .E. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice). Cluj-Napoca. muzică electronică. . . 2005.Dr. Jurnalul naţional. 2010) şi alţii. secretarul general al C. 293 pag.A. 2007.E. Editura SC Cartimpex. Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice. ştiinţă.dr.. care militează împotriva poluării). ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : . Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006).C. fenomene anomale – n. la Radio Cluj.C. membru în N.C. de la anomalous phenomene.S. În pregătire : 27 . Kevin Trenberth.O. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA. expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei. profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996.O.S. parapsihologie. membru în I. geofizician şi matematician la NASA.N.Biotransformări sub influenţa psihicului . divizia de explorare a Sistemului Solar. PREMII : În 2006.Drunvalo Melchizedek. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California. scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. membru al mai multor universităţi. Tim Ball.C. expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal. între care şi Acad. şi S. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti.C. . . . 2006.Gregory J. Prof.P. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane.O. Cluj-Napoca.r. .Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori.Biotransformări sub Influenţa Psihicului.).dr.prof. SRL. .dr. (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită. Cluj-Napoca. 2000. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române. Cluj-Napoca.Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori. Editura Galaxia Gutenberg. pentru U. 2010.). Ionel Haiduc.N. publicată cu sprijinul domnului Acad. membru al Academiei Române. România S. climatolog de talie mondială.N. . obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă. acordat de C..scribd.N. meteorolog cu experienţă în tornade. A colaborat mai ales pe teme de mediu.A. 590 pagini). ilustraţie muzicală. Gary Glatzmeier. schimbări climatice. (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei).profesorul de astronomie Barrie Jones.Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. parapsihologie). organizată de Comisia Naţională a României pentru U.teologul dr. .com/cristim23) la 658 pagini color. expert în fizică atmosferei.R. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : . . . Weijia Kuang.. . Miceal Ledwith. Cluj-Napoca. 2009. Stumpf. Este doctor în climatologie.V. cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie. Editura Academic Pres.S.

. . 7. . pag. 26 nov. University of Houston-Victoria. cca.L. în „Gândul”. Editura ECOU 2013. în Ziua de Cluj.Tiberiu Fărcaş.serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii. 2006. Iunie 2011 . în „Învăţământul jurnalistic clujean”. 29 martie 2006.Ilie Rad. Editura ECOU 2016.Mediul si Schimbarile Climatice.Biotransformări sub influenţa psihicului . p. Editura ECOU 2012. E. aprilie 2007. ClujNapoca. Cluj-Napoca. Cluj-Napoca. 8. . USA. . . ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : .Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie.. cca 100 pag. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . an II.Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini. REFERINŢE : ..Biotransformations controlled by the Mind. International Journal of Emerging Sciences.Muzica Electronică Şi Electronica Audio.Biological Transformations controlled by the Mind. Vol 1(2).Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. nr. Texas. care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent). 1600 pag. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. 28 .. 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti).serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”. 45-61. 180 pag.

Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990. dedicată schimbărilor climatice. Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei. am reuşit să depăşesc o barieră importantă. INTRODUCERE 2. literatură ezoterică şi altele).1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. de cele mai multe ori. am înţeles că. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. De obicei. 29 . cărora le debitează poveşti mistico-religioase. marcat de entuziasmul acelei perioade. pictori. fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. Acestea sunt doar cîteva enigme. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. decât să înţelegi. Aceste dialoguri conţin. Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente). Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. muzicieni.Biotransformări sub influenţa psihicului 2. de multe ori. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune. Dar aceste procese ascund încă multe mistere. Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate. fapt care m-a determinat să scriu această carte. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. În afara experienţei personale. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. descrisă în amănunt. La începutul anului 2006. utile sau mai puţin utile. care are prea multe lacune. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. sculptori. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. nepermis de mult. Nimeni contestă faptul că. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. La acea vreme. care adună grupuri de entuziaşti. Cu trecerea timpului. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. ele au fost prezentate. extratereştri. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. meditând asupra unor idei. în realitate. Conform ştiinţei convenţionale. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. aflăm faptul că. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. Astfel. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. Am urmărit să aflu cheia acestui mister. de mari artişti. în opinia mea şi nu numai. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. Dacă ne amintim de Einstein. Până în prezent. oameni deosebit de inteligenţi. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. fotosinteza. în situaţii cu totul excepţionale. (care.

2. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. neavînd mijloace concrete de studiu. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. pe care am dorit să o prezint cititorilor. dar numai la nivel teoretic. De asemenea. condiţiilor de manifestare. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. Pornind de la aceste două aspecte. corelate cu unele cercetări ştiinţifice. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care. Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. Lucrarea de faţă pune accentul. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. În capitolul 7. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. în situaţii extreme. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea. rezultalele unor analize clinice de laborator. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). aproape exclusiv. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. pe de o parte. În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. probabil din aceleaşi motive. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. 30 . Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. declanşării şi consecinţelor sale. Din nefericire.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. Altfel spus. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. în acord cu experienţa personală a autorului.

dar au fost elaborate mai multe teorii. Conform noii concepţii. Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . precum fizică. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. fiind indispensabile vieţii. „spiritul” este separat de corp. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. dar îl controlează. pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. prin reacţii bionucleare. ci mai degrabă o completează). • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. nutriţie şi agricultură. ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. care sunt angajate în nesfârşite conflicte. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. Astfel. biologie. medicină. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut. Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni.” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. dintre voluntar şi involuntar. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. investigare sau caracterizare a acestei manifestări. credinţe şi raţiune. (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct. farmacie. ocupând un loc central. ani sau zeci de ani la rînd. Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale. care identifica fiinţa cu organismul biologic. generând marea confuzie dintre fenomene şi procese.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. sentimente. 2. • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. În continuare. geologie. om). necesară menţinerii proceselor vitale din organism. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative. deci exist”). animale. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode. susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. Nu există mijloace de măsurare.

Prin diferite forme alternative de workshop-uri. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6. relaţia dintre minte şi energia vitală. cărţi şi altele.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile. fără niciun alt efort. nu mai sunt demult timp secrete.1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea.11. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată). Primul motiv pentru care am scris această carte. de exemplu. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent. Din acest punct de vedere. 20. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant. de atenţie. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă. Am descris aceste aspecte în capitolele 4. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP. Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii. a ne ridica nivelul de creativitate. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative. care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. 20. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile. 333 . deseori chiar mai importantă. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană. şi 13.2.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere. Acest nou capitol. succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat. nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. ele fiind deja larg mediatizate. seminarii. BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi. După aproape 5 ani de cînd menţin. Afirmaţia mea.2. prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente.12.

viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. Am mai prezentat în cartea mea. fiziologică. Rezultatele lor vor fi mai slabe. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu. Dar. ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. unit şi eficient. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi. care vrea să aibe maximă eficienţă. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. În acest fel. Pentru un om de afaceri. Desigur. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. bine antrenat. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. dar care se bazează pe un colectiv energic. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. 1. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. Biotransformările există şi sunt naturale. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare. În schimb. grăsimi şi alcool. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. Nu e nevoie de niciun 334 . cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. bine focalizat. DVD-uri. timp suficient de lucru. ci doar o chestiune insuficient explicată. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. din nefericire. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul.

În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. Această atitudine e necesară. Explicaţiile sunt de prisos. familie. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă. O cunoaştere ştiinţifică. în învăţămînt. îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. 4. Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. Israel. greutate sau dificultate. artă. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. ştiinţă şi cercetare. plictiseală. cercetare şi altele.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. 335 . nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. precum cea propusă în cartea mea şi numai.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. 2. atracţie şi mai ales entuziasm. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare. O respiraţie alertă este superficială. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”. Are de toate. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. mai ales în societatea modernă. deseori lipsite de importanţă. Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi. de a ne dezvolta tipare de gîndire. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut. membri sau oameni de afaceri. sănătate. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive. Doar motivaţia financiară. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei. determină apariţia unor mecanisme defensive. adevărul faptelor sale. 5. sutele de emisiuni TV.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. în legislaţie şi aplicarea legii. cultură. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. e extrem de necesară. sinceritatea. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare. 3. Cartea e superbă. am răsfoit-o. psihice şi biologice de funcţionare a corpului.

pe website Mureşanu Cristian din nou. bucurie şi prosperitate. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă. Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. Bruce 336 . Bruce Lipton. SUA. un cercetător adevărat. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine. ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. Atunci. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol. Astfel. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. În plus. a adevărului. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. ci STRESS-ul. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri. Cu toate acestea. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate. aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna. ele nu sunt folosite în utilizarea.

aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ.. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”. However. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. subconştiente de apărare. cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul. With Love and Light for you and your beautiful community. am redus de 14 ori doza de statine. Bruce 337 . Point: cholesterol does not cause the problem. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. Astfel. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare. Problema. However. El funcţionează din subconştient.. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate. prin urmare. Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. atît în cazul meu. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic.. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions. experimentată de mine şi descrisă în carte. The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol . so you can see why I love coming here.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. Totuşi. este de a aduce mai multă energie vitală în corp. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. they just pile up. sugestiile mentale nu sunt utile. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. odată ce acesta s-a declanşat. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. it is STRESS.. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. i did not receive your DVD before I left. folosind bioresursele. pînă ce. happy and prosperous New year's. Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . focus on reducing the stress. La nivelul vaselor sanguine. Singura soluţie. pereţii celulari devin mai groşi. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. Cholesterol by itself is not harmful. THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere.

ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. insuficient teoretizate şi explicate. Astfel. R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. În acest sens. Pionierii fizicii cuantice. DR. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. care urmează o cale ce aparţine. care se presupune că are un discernământ superior. într-o versiune cu unele detalii personale. nu aceasta) specific gândirii budiste. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. De altfel. potrivit termenilor tradiţionali. Pauli şi Dirac. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit. Aşadar. Ar fi vorba despre două aspecte. procesele şi transformările declanşate în organism. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. locală şi deterministă. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. esoterismului de mână stângă. capacităţii de memorare şi puterii de muncă. cercetătorii introduc fie termeni proprii.). ci ce nu este ea de fapt. Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. neti (nu aceasta. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti. în termenii mecanicii clasice newtoniene. diminuarea efectelor stress-ului etc. Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor. Astfel. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. Aceasta este situaţia la momentul t0. dacă lumea macrofizică este continuă.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment. mă refer la Bohm. precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi. După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1. 338 . nu este şi-şi (corpuscul şi undă). Heisenberg. lumea microfizică este discontinuă (discretă). „b” şi „c”). care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. nelocală şi probabilistică. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. analizat şi propus de autor. nici undă). caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă). care necesită însă abordări diferite.

În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. anumite tehnici yoga. să-i zicem tx. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. el se scindează în toate probabilităţile posibile. şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut. Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. particula a trecut prin fanta „a”. Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. Discipolii nu sunt însă. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. de obicei. Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. În acel moment. în adîncul fiinţei lor.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. realitatea nu mai este nedeterminată. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. Astfel. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). După această perioadă de timp. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. destul de controversată. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator. vreme de mai mulţi ani. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. sistemului de valori. ea este simultan în stare vie şi moartă). Se omite însă un aspect important. de regulă. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. 339 . iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). De altfel. comportamentului şi relaţiilor personale. avertizaţi asupra acestor aspecte.19). O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. această transformare (vezi Cap. Cu alte cuvinte. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. În acel moment. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. De aceea. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. Şi astfel. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că. o transformare profundă a discipolului practicant. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. În lumea „A”. vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ. de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. O altă teorie. în cele din urmă. în sensul schimbării modului de gândire. are la bază continenţa sexuală. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină.

Pe de altă parte. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. care determină modificări ale structurii nucleului şi. Spre deosebire de acestea. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. Practic. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. procesele şi reacţiile nucleare se datorează. unul exoterm. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. De regulă. implicit. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. de obicei. la modul în care le-a gândit Kervran. prin procese nucleare specifice. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. În orice caz. în ultimele decenii. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. în principal. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. unor interacţiuni la nivel nuclear. chiar şi dacă nu sunt posibile. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană. În timpul reacţiei nucleare. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. Cu toate acestea. astfel încât bilanţul general este. în interiorul stelelor. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. mai ales. într-un final pot fi considerate posibile. cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. care definesc radioactivitatea. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. se eliberează o energie şi mai mare. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. Astfel. transformarea speciilor atomice. Datorită necesarului energetic iniţial mare. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. Din nefericire. la temperaturi uriaşe. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. 340 . prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. În reacţiile chimice obişnuite. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite. dar toate aceste transmutări.

Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul. precum Stanislav Grof. cea care a generat. Charles Tart sau Ken Wilber. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. pe care le consideră obiective. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă. clarvăzători. evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat. Astfel. adică îngeri. mediumi. Pe de altă pare. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. Autorul s-a numărat. ea pare benefică pentru unii bărbaţi. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. mă refer aici la bărbaţi. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. realitatea fizică. Pe de altă parte. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. Mai mult chiar. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. până la urmarea experimentului descris în carte. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. poate reveni ulterior. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. maeştri spirituali. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. din capriciu sau cu un anumit scop. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii. dar optimizată din punct de vedere fizic. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. ştiinţa descrie stări. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. extratereştri etc. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. prin tehnici de continenţă. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. Pe de o parte. dacă acesta nu şi-o doreşte. În carte.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. discipoli sau maeştri spirituali. Există însă numeroşi oameni. dacă doreşte. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective. în vederea iniţierii bioalchimiei. demoni. 341 . Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. spirite dezîncarnate.

realităţile virtuale nu există practic niciodată. de obicei sub formă de imagini. cercetările moderne asupra conştiinţei. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. care ar exista independent de noi. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. Ele pot fi contactate. după părerea mea. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. O „persoană normală”. etc. În schimb. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman. se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. Realităţile virtuale. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. nu vede. Pentru aceşti subiecţi. Realitatea fizică este singura obiectivă. tradiţiile. Ele au un fel de existenţă potenţială. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. jivatma. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. Potrivit modelului realităţilor. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale. realităţile virtuale există şi totodată nu există. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. dorinţele. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. Misticii descriu reprezentări corespondente. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. Dar. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate. credinţele. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. care reprezintă cheia de contact şi de acces. Subiectul. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. Pentru ei. care pot fi experimentate. Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. oriunde şi nicicînd deopotrivă. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. accesate şi experimentate temporar. Pe de altă parte. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. care sunt în acord cu concepţiile. Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi.). pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. suflet. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale. acestea ar fi realităţi virtuale. potrivit 342 . fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei. traumele. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. trăirile şi relatările acestor subiecţi. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. cunoştinţele. sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. Confundarea acestor reprezentări corespondente. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Potrivit acestui model. Astfel.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. Modelul realităţilor este. aflată în stare de veghe.

viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. ci un neliniştit curios. Există şi anumite excepţii notabile. o revenire la Sursa cosmică eternă. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. care au la bază un model integrativ cu punct final. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. Scopul său principal este să cunoască. Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. În acest context. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. el nu doreşte nici să fie nefericit. promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă. trăiri deosebite cu episoade extatice.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. Tehnicile 343 . posibila identificare cu Sursa creţiei. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. care e o poveste simplistă şi naivă. într-un fragment prea mic. şi multe altele sunt neinteresante. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. prin intermediul ştiinţei. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. căutarea Sursei cosmice creatoare. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem.. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. să afle şi să cerceteze. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. Modelul integrativ urmăreşte. Dimpotrivă. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. De aceea. rai. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. uneori naive şi chiar hilare. Fireşte. aventuri spirituale. Această căutare. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. la fel ca în spiritualitate şi religie. prin tehnici speciale. considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei. psihosomatice). găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte. prin pierderea treptată a identităţii individuale. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste. el este mîndru fiindcă. care nu este un om de ştiinţă. Autorul. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie. atotputernică şi omniscientă. inclusiv marile religii. cu sau fără prezenţa noastră. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. mântuire. etc. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. fie ea Divină sau nu. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. care au cauze complexe. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică.

isihasm. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. prin 344 . inclusiv cele sportive. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. zen. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. încă din timpul vieţii fizice. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. fără un punct final definit. cu Sursa creatoare. tehnici sufiste etc. tehnici contemplative. Se poate propune o discuţie. performanţele intelectuale sau performanţele fizice. care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. b) uniunea temporară. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. În esenţă. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia. care ar necesita şi cercetări adecvate. ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism. cumulativă şi practic nelimitată. Noi nu putem elimina agenţii patogeni. tehnici extatice. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. tehnici meditative. mai ales în ţările dezvoltate. Ea are avantajul de a fi colectivă.). care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei. Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. de această dată definitiv. Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. dar nu întîmplătoare. proceselor şi parametrilor fiziologici. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. Astfel. Iată că regăsim o paralelă frapantă. accesibile doar elitelor spiritualităţii.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. dar repetabilă. Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. yoga în multiplele variante. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă.

Deci. Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. „jucânduse” de-a Dumnezeu. sau cu extratereştrii. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. În cazul dr. unele se cunosc între ele. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului. etc. precum artă. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. ea fie se transformă. Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. ştiinţă. Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. 345 . încorporare spiritistă. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. „Y”. aşa după cum afirma deseori şi dr. „Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. apoi evoluează şi pe urmă dispar. fie dispare. printre altele. Dr. trebuie amintit faptul că toate speciile. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu. „Y” a menţionat. faptul că în perioada când în ţara sa era război. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. Ea nu se poate conserva.. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. deci s-ar putea ca specia umană. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. sex diferit. au cunoştinţe în diferite domenii.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. În cazul lui dr. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei). la un moment dat apar. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. Unele au vârste diferite. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. fie dispare. de aceea el caută mereu să facă corecţii. au comportamente diferite. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare.

de cele mai multe ori. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. ci ne spune ceea ce nu este ea. Restul de interpretări aparţin metafizicii. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. Anumite lucruri le putem printr-o teorie. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. Aceasta este o capcană mare. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. altele prin altă teorie. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. minte-corp. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. Cu alte cuvinte. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent.. este ab initio considerată incorectă. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. adică principiile fundamentale ale ştiinţei. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. Este nevoie de o suprapunere de teorii. un formalism matematic. Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. cvasiconştientă. toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor. Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică. Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă. 11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. etc. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe. 346 . Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele.

dar în esenţă ele formează o unitate. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. Orice altceva poate fi numit inteligenţă. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. chimie. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. Trebuie să afirm faptul că. biologia. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. detalii mărunte. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică. o filosofie despre informaţie. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei. Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. dar nu neapărat forme de viaţă. El este produs odată cu evoluţia fizicului. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. mai ales fizica. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. biologie. Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. în acest caz ştiinţa. materie.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. informaţie. Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. Pe de altă parte. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. 347 . Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. În discuţiile dintre ştiinţă. Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. în ştiinţă. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers. ci mai degrabă forme de existenţă. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. „pozitive”. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. În esenţă. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. dar numai temporar. în realitate.

o anumită perioadă de timp. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. Astfel. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. 348 . Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. Krishnamurti şi alţii. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare. negi şi chiar afecţiuni. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. iar dacă nu efectuează tratamente. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. pe care o recuperează destul de greu. Din păcate. care îmi displac. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea. fără nici o îndoială. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. intervine boala. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. maladii canceroase mai ales. În lipsa pacienţilor. foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. Îi putem aminti aici pe Osho. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. pot apărea edeme. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. dl. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare. Dacă e prea puţină. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”.Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. Ei nu mai pot opri acest proces. care este transmisă de către liderii religioşi. De aceea. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că.

cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. are un prestigiu internaţional. deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori). Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. acest lucru este aproape insuportabil. probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. După câţiva ani. care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. Î: Şi totuşi. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. În esenţă. Această transformare importantă. deci ea nu este surprinzătoare. cel puţin temporar.Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. abandonat şi neînsemnat. Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii. Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. de altceva. 349 . într-o analiză critică. Scrisă de un reporter. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. aşa după menţionezi şi tu în carte. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. de exemplu. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca. Dar acesta este un aspect marginal. ci mai degrabă despre o observaţie. Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. fie negative (deseori). Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. 47-50 ani). Lăsând gluma la o parte. În cuprinsul cărţii. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze. etc. Ledwith a avut nevoie de alte repere. A avut nevoie.

care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. Perioada în care exploratori. se află într-o situaţie specială. a apus de mult. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. din acest punct de vedere. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. Personal.Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. Pe de altă parte. Din păcate. în ştiinţă. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. el este jurnalist. prin intermediul organismelor sale autorizate. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. fiind un reporter apreciat de televiziune. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. cartea reprezintă o reuşită. autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice. Puţinele excepţii. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. 350 . fiind aproape inexistente. doresc să subliniez faptul că. s-a încheiat de mult. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. împreună cu autorul. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante. În esenţă. Consider că. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. Din păcate. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. De altfel. În fine. autoconsistent şi necontradictoriu. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. perioada Don Quijote şi Jules Verne. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări. care sunt discutate în carte. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte.

că ne pierdem timpul degeaba. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. Janine Fontaine. cu acei depanatori radio-tv.Biotransformări sub influenţa psihicului 22.) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare. Saeculum. deoarece în caz contrar. credulă dar şi sceptică. Lotus. Dr. ci doar o etapă. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului.” Stalking Wolf. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă. „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. Nova. ea oferă. rasă bizară. extras din Profeţiile Indienilor Apachi. „Mesaje de dincolo de moarte”. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. Alcris.” Paul Brunton. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător. astfel încât. dar exemplele de acest fel sunt rare. Ed.” Dr. Herald. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp. la un moment dat. aşa cum aprobăm viaţa. în mare parte şi singur. Ed. atunci aceea este de a servi progresului. 1995 „Aşa după cum în fizică. „Moartea ca linie a vieţii”. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală. Trebuie să aprobăm moartea. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. de abia ieşită din caverne. Într-adevăr. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. naturopatia şi osteopatia. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare. cotidian. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. precum homeopatia. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n. să aibe loc într-o stare lipsită de materie.” Cammille Flammarion. „Cărarea Secretă”. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. Ed. Academic Pres. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. ei încep să semene. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. Este o cale a durerii. al umanităţii. mai degrabă. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. un microcosmos în întregul ei. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune.r. artă. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune.” Prof. Humanitas. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe.). Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om. ale profesiei noastre. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. uneori destul de vagi. Ed.” Prof. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute.r.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. Saeculum. Dr. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . continuările acesteia. lent dar real. continuă să nege că trupul poate să se trateze. pe care o abordăm. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. ….” Lyall Watson. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. Şi totuşi. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. în studii istorice şi etnologice. Ed. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă. atunci când este ajutat corespunzător. Milan Ryzl. Preocupându-se doar de mecanisme. destinul nostru din această epocă este. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare. Grava problemă. „a face acest lucru este o dovadă de egoism. informaţii limitate. Dar în realitate. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni. „Yoga Lucrărilor Divine”. fugind de responsabilităţi. izolării şi testării la maxim a credinţei. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”…. „Miracolele Biblice”. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară. Ed. Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. Cristian Mureşanu. de obicei. între reuşite şi nereuşite. „Moartea şi ce urmează după ea”.” Shri Aurobindo. Chiar şi atunci când funcţionează. dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. presupun. Milan Ryzl. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. fragment. virtuoasă şi criminală. „În mod paradoxal. indiferentă dar şi curioasă.r. Ed. bună şi rea. tot astfel. spune Stalking Wolf. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. Ed. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare. aproape de începutul istoriei lor. 1997 „Nu e suficient !!…. singura valabilă pentru căutarea adevărului. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem.

2007 352 . V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. Ed. calităţi aproape uitate.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. tot aşa este şi energia vitală. chiar dacă Universul holistic etajat. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. Sophia. de asemenea. Ed. După încheierea unui ciclu.” Autori Necunoscuţi. care include mecanica cuantică. învăţării. dincolo de care. datorită nivelului actual al ştiinţei. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. Dr. magia. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. Ed. cu excepţia … medicilor. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. iar după altele. „Cartea Albă”. realizate de computer. 1 şi 2”.a unui univers fără început. Suntem de părere că. Weiss. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. Acordând mai mult timp discuţiei. Jean Charon vorbeşte. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. Larry Cart. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. în stare modificată a conştiinţei. Editura For You. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. goliţi şi nu li se poartă de grijă. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. focalizată şi extinsă. faimă şi aur. materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. dar există şi voci autorizate. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente. trezirii speranţei în vindecare. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală.” Irina Holdevici. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta.involuţie.Y. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă. „Pelerini la porţile luminii”. Ed. „Inteligenţa Materiei”. făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. Militară. Ed. străduindu-se. adevărurile ei. Dr. germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei. reacţii chimice ale sângelui. descris în gândirea hindusă. psihiatrii. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. care oferă adevărata satisfacţie profesională. începând de la care majoritatea. care se dilată şi se contractă ritmic.” W. de la neviu spre viu rămâne certă. activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. „Ştiinţă. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. 1992 „Secole de-a rândul. cufundat în opera sa. cu un nivel superior creator. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. … prin urmare. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. sau chiar fericire. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. 1991 „Există un anumit punct. după unele viziuni. Poziţia etică şi idealistă.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986). Prof. „O mărturie a reîncarnării”. acest lucru este imposibil. Brian l. Lama Kasi Dawa Samdup.” Tilia Linden. Vă e teamă de neconsacrare. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic. din răsputeri. Brian Weiss. transformată. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. pare să ne fi părăsit definitiv. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii. fie el divin sau nu. dar care pot fi accesate. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. Noi folosim încă speranţa în vindecare. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. Lotus. care susţin că. Şi anume. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. conştient sau nu. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. Aldomars. Oricât de paradoxal ar putea fi. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. indiferent de teoria acceptată . Prof. pulsatoriu. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. 2006 „Universul este doar fizică. cele două teorii ale relativităţii. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. În faţa alchimistului. deseori tragem o linie. propus de către spiritualitate. Universal Dalsi. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei. mai ales acum. Noi. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. Casa Cărţii de Ştiinţă. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. În zilele noastre. Ed. dedusă prin teoria relativităţii complexe. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. decât prin raze laser. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie . Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale. fiecare. Ed. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. deoarece dacă mintea e disciplinată. în sfârşit.” Acad. Vasilescu. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului. Chimie. Vă umiliţi pentru a obţine succes. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. Constantin Dumitru Dulcan. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. nu pare viabil. realizată de prof. „Legile lui Murphy”. Nanoclusteri”. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. 1986 „Acuzaţia de mecanicism.Evans-Wentz. Ilie P.” Adrian Pătruţ.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. tinde să cedeze în faţa celei economice. Şi totuşi. în care întregul se reduce doar la suma părţilor. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune. respectiv din biologie şi genetică. în mod automat el practică şi Yoga Energiei. nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”. să existe într-un anumit fel. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. în locul chimiei personale doctor-pacient…. din punct de vedere ştiinţific. Vă e teamă de conflicte. Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. Însă modelul ştiinţific actual. Ed. se pare că a venit. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune.

iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. dar neînţelegerea (acesteia). A urma paşii lui Christos. adesea pesimist. creşterea glicemiei. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. Taina Press. Ed.) pe care o predic este ca pluta. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. În timpul unei demonstraţii. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără. scrisă de chirurg dr. Eternul Început”. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. Societatea Informaţia.… fantasticul e doar imaginarul. 1934-1939. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. Voinţă corectă. Bucureşti. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri. Dharma (învăţătură – n. în jurul căreia să nu creeze o biserică. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis. Ed. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde. Moldova. ca şi mine. Buddha sau Krishna. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus. Dacă cineva crede că sunt reale.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. Mod de viaţă corect.” Titi Tudorancea. În realitate. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. Acţiune corectă. Pantelimon. Copilul este deschis oricărei senzaţii. al vieţii de chirurg.. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. care încearcă să treacă deasupra cotidianului. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. născut la 8 august 1912. Truman. fantasticul este o manifestare a Realului. iar ceea ce este neschimbător este veşnic. Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. Teora. 1998 „Citind ceea ce a scris dr. Florian Popa. Nemira. Ed. realizezi complexitatea acestei personalităţi. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale. „Fenomene Parapsihologice”. luciditatea. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. eliberat de mareşalul Montgomery. „Cărţile Blestemate”. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. construcţiile în ruină. Cu toate acestea. Ed. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat.) Dr. Trebuie să vă găsiţi propria cale. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. tămăduitor. Efort corect. Dharma înseamnă a face.r. Herald. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”.” Ioan Mamulaş. Deasemenea. ca o apariţie a imposibilului. Teora. cu trudă şi efort documentar. Ed. de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi. Herald. prejudecăţi. Ea exclude totul. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire. fără deosebire. Louis Pauwels. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. un câmp magnetic de 10. iar după 30 minute de la începerea experimentului. Ed. chirurgul din clinica Sf.Moskva”. atenţia scade. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. Corin Biano. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. mai puţin obiectul concentrării. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. de afecţiuni. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară. conformisme şi false credinţe. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. nu va face din voi un Christos. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război. propriul drum. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură. Buddha sau Krishna. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat.” (extras din prefaţa cărţii. Ed. Odată ce aţi dobândit concentrarea. ca operaţiune de concentrare a minţii. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H.” Jacques Bergier. Aurel Popescu-Bălceşti. Totul o penetrează. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. Dar pentru oamenii obişnuiţi. Timp de mai multe zile. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. ea a avut insomnie.… numai ceea ce nu există este neclintit. Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot.” Huai-Chin Nan. Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă.” Osho. Aurel Popescu-Bălceşti. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. Naşterea nu este însăşi Viaţa. 353 . face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. 1995 „Concentrarea implică alegere. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală. prin Medalia de curaj poloneză. „Dimineaţa Magicienilor”. Cavaler al Legiunii de Onoare militare. Dharma trebuie părăsită. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite. … Inteligenţa. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. Pantelimon”. de la o distanţă de 1. 1992. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi .000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit. „Iluminarea.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă. din cenuşa ignoranţei. Când mergeţi pe stradă. Meditaţia nu cauzează nebunie. care. Acumulările sfârşesc în risipire. „Meditaţia.” Osho. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. în filosofia lui. Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma. Vorbire corectă. Calea perfectă”. pe care o conduc. Omul. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. ci experimentarea Simţurilor. Ed. prin Crucea de război cu palme. este o restrângere. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale.80 m. Şef Clinică Chirurgie „Sf. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile.” Jacques Bergier.

atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. doar pentru că eu sau altcineva. deoarece ea face legile şi regulile jocului.Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. Eroarea. Ed. Adevăratul nostru duşman sau pericol. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă. Somnul şi Amintirea. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. „Yoga Sutra”. Ed. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. Avem nevoie de o viaţă completă. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei. Dar în explorarea pe care o veţi face. doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi. este un lucru distrugător.) minţii. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. în anumite împrejurări. Tu „auzi” prin minte. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. atunci orice comunicare este oprită. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. e aruncată la fundul unui sertar. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. conectate prin câteva idei directoare. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. fără a se preocupa de cauzele care le determină. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. să nu vă izolaţi de restul lumii.” Rechung Dorje Tagpa. Şi totuşi. Gill & Dana Cart SRL. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. Ed. v-a spus acest lucru. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune. dar se gândeşte puţin. clipă de clipă. (în neştiinţa în care vă aflaţi). nervoase şi fizice. Herald. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. lipsită de obiect. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Ed. ştiinţei şi filosofiei. Pe scurt. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii. Ed. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. Într-un anume fel. „Morţii ne vorbesc”. Herald. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. Universul este plin de unde ale trecutului care. neîntrerupt şi cu dăruire. creştini. Hermes Trismegistus. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. devine temelie trainică. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”.” Krishnamurti. Ed. … deoarece orice autoritate. În orice alte stări. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor. Fie ea este de acord cu părerile altuia. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. întreţinută de profitori de toate categoriile. de orice fel. Societatea Informaţia. există identificare cu modificările minţii. Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. Fiecare vrea rezultate imediate. 1994 „Mintea este foarte vicleană. tipare şi arhetipuri. agresivitate. toată lumea e grăbită. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. „Milarepa. Percepţia. etc. „Aventura Conştiinţei”. Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. Aceste sentimente. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. aruncă anumite detalii. a cărei calitate.” François Brüne. invidie. „Corpus Hermeticum”. Atunci când tu asculţi învăţătura. ci este un fel de A FI. o părere raţională asupra existenţei proprii. detaşarea şi oprirea acestor modificări. Stabilitatea menţinută. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. Tu „auzi” prin trecutul. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. suntem ceea ce am fost de milioane de ani. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. Pentru multă lume. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. Astăzi. Enciclopedică. Suntem un amestec ciudat de ură. nu auzi exact ceea ce se spune. Închipuirea. Iar dacă nu se întâmplă nimic. vreme îndelungată. Mintea crede că e Totul. 2000. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem. Observatorul este în forma reală. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. dar este complet absurd. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. niciodată ca acum. 1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice. gelozie. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii.” Yram. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. Mintea are întotdeauna dreptate. o schimbă. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu. Această utopie. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. De aceea. prin memoria. nu e un progres real. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. Marele Yoghin Tibetan”. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. Progresul religiei. Atunci. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt.” Shri Aurobindo. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. pot fi reactivate şi deveni. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. frică şi omenie. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. în istoria rasei noastre. Yoga nu este o metodă de a face ceva. Patanjali. plini de o extremă lăcomie. care vi se par total subiective. Se scrie mult. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă. musulmani. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. o poţi defini ca fiind solidă. tot aşa. o face agreabilă. vinovaţi şi pustii în suflet. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. anxietate şi disperare. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. „Eliberarea de Cunoscut”. Astfel doar o 354 . Herald.r. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva. în clipa prezentă. atunci te superi. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. Dintre acestea.

adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. „Spiritualitatea Tantrică”. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. şi astfel.” Tao Te King. după părerea mea. în caz de boală. 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. Curtea Veche. pofte nemăsurate sau vanitate. conştient sau inconştient. nu veţi reuşi. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. Ed. iar celălalt este „reducţionismul”. pe care o putem accepta. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”. să o simţim. nu doar cu vorbe. nivelul de energie este scăzut. adică se bazează doar pe lumea materială. Ed. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. frumuseţea. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară.. adevărate. A percepe întregul unor învăţături. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. Prosveta. violenţă. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non .Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine. Rămânând mai presus de ele. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. dar care. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. Întregul poate face aceasta. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este. Dacă vreţi să lucraţi singuri. cu toate acestea.” Conferinţă publică. ca definiţie. El instruieşte prin pildă vie. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii.” Omraam Mikhael Aivanhov. cine va mai lucra pentru voi. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. Ed. dar rămâne mai presus de ele. înţeleg. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. Atunci vă percepeţi. Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. Nu este nimic supraomenesc în ea. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. nici nu le îndepărtează. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. Cel lung determină pe cel scurt. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. iar asta nu se va întâmpla niciodată. şi lumina. s-o lovim etc. senzualitate. aproape paradoxal. astfel că inteligenţa (automatismul. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. cel puţin nu în această viaţă. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti. Aşa câştigă el merite. naturală. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. n.r. tot ceea ce vă rezistă. ca pe un fragment izolat. regretul şi întunecarea. deoarece putem să o atingem. fizician şi astronaut Brian O’Leary. scurtă traducere. „Puterea Prezentului”.) nu mai apucă să se vindece. „A doua revenire a ştiinţei”. trăirea identităţii cu Fiinţa. Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!. indiferent dacă este vorba de lăcomie. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil.” Osho. „Un Pământ Nou”. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului. au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole. Teoretic el poate fi foarte puternic. foarte limitat. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. … bine. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. Înaltul produce adâncul. să le anihilăm!”. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina. sunteţi în esenţă dvs. Acesta este unul dintre principii. 355 . Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. nici nu le uită. 1995. Ed. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. farmecul. este incompletă. nu-i aşa? Desigur. dar de fapt este materialist. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice.” Eckhart Tolle.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. un obiectiv imposibil de atins. Curtea Veche. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu. Unii (probabil majoritatea – n. vă depăşeşte cu mult. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. În ciuda acestei precauţii. cealaltă iudaismul. la ceva care. 1994 Când sunteţi bolnavi. Eckhart Tolle. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta.r. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!.Acţiunii. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs. Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii. RAM. a precepe totalitatea. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. dincolo de nume şi de înfăţişare. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. iar partea nu transformă nimic. şi nu pentru ei. Chestia asta ar fi creştinismul. Apare frica. pentru ca ele să ne fie utile. iar conflictul interior devine starea normală.

nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. cu atât o 356 . Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. şi aţi devenit din ce în ce mai străini. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine. Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. a fost şi aşa este dintotdeauna. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa. Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. Aici şi Acum. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. o casă mai mare. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri. Şi aşa va fi. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. o slujbă mai bună. Hmmm…. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. Există timp pentru TOT. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit.

Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. În singurătate. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. facebook. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. În clipa în care rămâi în prezent. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii. Am prezentat doar puncte de vedere. pentru ea. fie ca rătăciţi de colo-colo. Fie ne folosim de aceste aptitudini. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens.Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. odată eficientizate. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară. Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. Aceste aptitudini. Prezentul este. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. Deseori. Fie că sunteţi singuri. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. messenger. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. însă şi aici sunteţi tot singuri. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă. Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. Se pare că. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. Oricare ar fi alegerile dumneavoastră. Ei nu vă aparţin. vă sunt absolut străini. sunt mai mare ca tine”. căminul. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. Cu toate acestea. fie că aveţi un cămin. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. şi nu numai. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. Aşadar. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. Pentru ego.acesta este secretul meditaţiei. Ei îşi vor croi propria lor cale. etc. fie că vă aflaţi în mulţime. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. inexistent. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. fizice. atunci cînd a fost cazul. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. nu are nici o importanţă.. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. Cum poţi rămâne în prezent ? . familia sau serviciul dumneavoastră. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 . nu vă aparţin. Ei îşi au propria lor viaţă. propriul destin. dar ar putea fi prea tîrziu. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. în timp ce inexistentul i se pare că există. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. Mai preţios decît casa. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor.

dar veţi cîştiga înzecit. deoarece am realizat-o aici. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru. Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. toxifiat şi stressat. Societatea nu poate funcţiona altfel. atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată. dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale. Însă perioada de timp pe care v-o oferă. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice.. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari. Deasemenea. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani.. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva.. problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este . să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile.. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. oricît ar părea de nepotrivit să spun. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva. Acelaşi lucru face şi un chirurg. peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. la modul pur intelectual. Ei bine. cu suferinţă ameliorată. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni.. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie. Deci. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede. uşor. Să presupunem că la un moment dat. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. în afară de cele biologice. deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă. Nu sunt medic.Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv.

„Clinical Anatomy”. 28. Rost. Cambridge” Cambridge University Press. Ropceanu Filaret.. Marc Thiriet. 30. 1992. „Clinical Neuropathology” . „Anatomia omului. (un atlas de mare utilitate). Cambridge University Press. Steaua Nordului. Academiei. Kirkaldy-Willis. Jean Piaget. J. Stuttgart and New York. Iverson. 9. paper). Haldeman. Madeleine Maicanescu. Dr. Michael J.” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press. „Atlas de Anatomie”. Mateiu Duma. Alice W. 13.„An Atlas of Back Pain” . „Biologia şi cunoaşterea”. Badiu C.Medicine 1998. Bernard. Simon. Goetz.77: 1–2. 2008. Academiei. 8. Ed. „Adams and Victor's Principles of Neurology. 36. Emanoil Călinescu. Bruce Lipton. 2nd ed. J. 27. Ed. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA.Thieme. 2007 . Robert H.Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine). Fried. Bronzino – „Neuroengineering” . with particular reference to eponyms. LLC. „Neuroethics”.M. 34. Ştefan Milcu.Lippincott Williams & Wilkins. Ed. Scott D. Ed. Stanley Monkhouse. William H. 33. Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” . Catherine Haberland. 2000. 5th Edition” . Natalia S. Duane E. Sections. Neil Levy. 37. Editura For You. Council of Biology Editions.Springer Science+Business Media.S. Cambridge. Biller. 19.Cambridge University Press. 12.Demos Medical Publishing. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed. 10. McKusick. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. 1998. MA et al. Blackwell Publishing. Cerna. Ed. M. 4.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 2006. Jose „Localization in Clinical Neurology. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”. ISBN 973-8459-27-3. „Biologia Credinţei” – Ed. 1998.Elsevier Inc. Dacia.” . 1975.The Parthenon Publishing Group. 12th Ed. Analize R.” .2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. Editors. 359 . ISBN 973-480088-4. 5. Medicală. 2007. Paul W. Sophia. 1978. George H. Medicală. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu. ISBN-13 978-0-511-34272-1.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors. „Yoga pe înţelesul tuturor”. 29. „Introducere în genetica moleculară”.. 1972. 1978. Repciuc E. 23. 25. 2007.Ropper. Ed. „Bioritmurile şi viaţa umană”. „Style Manual Committee. Teodorescu-Exarcu. VA. „Neuroanatomy An Atlas of Structures. Ed. 2005.” Baltimore: Williams & Wilkins. 1994. Dilorenzo. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division.CRC Press.” . 2006. efectuate la Clinica de Neurologie.Phil.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1. 16. Hendelman.. Federative Committee on „Anatomical Terminology. ISBN 1-84214-076-0 (alk.” .. fără ISBN. Cape Town. noutate de ultimă oră !!).CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. Thomas N. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23. paper). „Andrologie Clinică”. Haines.. Ed. 32. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”.Lippincott Williams & Wilkins. 1992. 2002. 1970. (vechi dar încă de mare utilitate). Singapore. Dr. Masdeu. „Celula”. „Textbook of Clinical Neurology. Galin Ludmila. „Biology and Mechanics of Blood Flows” . 35. 6th Ed. 11. 17. Ionel Darian.D. „Hidroreflexoterapia”. Medicală. LP. David A. Raicu P. 1958. D. 9th Ed. 2006. „Cranial Nerves Functional Anatomy”. 2. „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. Doreadi Duma. Flaherty. ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine. viscere”. São Paulo 2007. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Prof. 10th Ed. „On the naming of clinical disorders. Terminologia Anatomica. „Clinical Neurology 5th Edition” .The 6th Ed. (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D. Madrid. 2004-2007. 24. New York. Prof. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. Ed. 18. M. şi colab. Ştefan Antohi. Constantin Budeanu. Cluj-Napoca. (un manual explicativ foarte bun. 20. 15. Colectiv de autori. Medicală. 22. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei). 14.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Harold Ellis. Brazis. Brown. VA. 31. şi colab. . ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. 2007 . LLC. 1998. 6. „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. Roger P. Aminoff. Allan H. 2007. 2008. Mendelian. „Presopunctura pentru toţi”. Jose C. Ed. 21. ISBN 0-8493-3084-X.N. 26. Gheorghe Bijeu. 7..” .. ISBN: 13 978-0-51113272-8.D.(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale). Melbourne.and Systems. Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia. and Publishers. 1956. Ed. Christopher G. 1976. 2003.. Ed. neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale).” . Greenberg. Medicală.CRC Press. Berek et al. 3. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate). 2009. . „Inheritance in Man. Rowland. „Merritt’s Neurology.

) 57. „Health and Survival in the 21st Century”. „A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. „Misterele Cabalei”. „Cartea nutriţiei optime”. 2002. 1987 Joan Webster-Gandy. Eu îl folosesc de luni de zile. Dr. 68. UMA. „Living Health”. Vasile Predescu. 2007. 66. 46.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69.The Parthenon Publishing Group. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. Herald. ISBN 973-97155-1-6. „Comentarii asupra vieţii (Vol. Essie Honiball. ISBN 973-96469-8-0. Lotus.4 Eduard Schure. Stephen D. 70. „Traiesc. Chatterji. 1992.1. Dan Bozaru. necunoscută. Gheorghe Mencinicopschi. „Let's Eat Right to Keep Fit”. 51. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed.Alan Stiles. „The New Health Revolution Ross Horne”. „Tantra şi tainele ei”. Mihaela Bilic.ISBN 978-973-675-400-5. „Sexologia”. Teora.C. 58. 1997. Bardo Thodol. Ed. „Puterea Prezentului”. Marilyn Diamond.G. Wendy Harris. „An Atlas of Headache” . ISBN 973-98101-0-1. 1995 (Despre ciclul femeii . 77. Harvey Diamond. 39. Ed. hapaxc@yahoo. Dan Bozaru. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. Eckhart Tolle. „Cancerproof Your Body”. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. Dr. 63. Adelle Davis. Ed. (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). Teora. 1997. Ed. 1970. 23. Eckhart Tolle. 2006. 1983 (idem).653. tel. 1999. Young. 1987. 1987. Editura For You. Ed. Ed. „Raw Energy”.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. 1994.http://blog. 80. 0744-261035. T. Curtea Veche. „Is Menstruation Necessary?”. 2002. Deceneu. parapsihologiei. 360 . „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Ed. 72. ISBN 973-85348-4-4. Ed. ISBN 978-973-7811-94-3. „Diet for a New America”. Editura For You. Ed. 75. 56. ISBN 978-973-21-0884-0.Biotransformări sub influenţa psihicului 38. ştiinţă. 59. Michio Kushi. 1995. Stoica. 2008. Vox. Judith C. 1972. Ed. Stephen Blauer. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor). John Robbins. Ed. 18 (1992). Ed. Silberstein. „Survival into the 21st Century”. Ed.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. Ed. Fry. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala).com. Eliphas Levi. Ed. 73. 55. „Shivambu Kalpa”. „Un Pământ Nou”. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. Viktoras Kulvinskas. Camelia Roşu. Curtea Veche.yahoo. „Japa-Yoga”. 42. deci mă abţin”. Herald. J. 41. Rodriguez. Ed. (Reprinted in The Fruitarian Network News.) Leslie Kenton. 76. „Calea Macrobiotica”. 47. 2008. ***. Albatros. 2000. „Corpus Hermeticum”. 1992. Ed. 1970. ISBN 973-601-773-7. Horne Ross.C. ISBN 973-557-102-1.973. 2008. Leslie Kenton. Coreus. religie. 83. 199X. Janine Fontaine.669.Todd D.http://www. Ed.asp?page=1. „Biblia alimentara”. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. 82. Dr. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”. Alex Jack. Gillian Mckeith. Medicală. 62. 44. Hapax Company SRL. 60. Joe Alexander. „Alege dieta potrivita”. 49. 40. Ed. 61. Ed. Hermes Trismegistus. Hegyi Arpad-Gedeon. Harvey Diamond. „Psihiatria”. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. Dr. Curtea Veche. 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala).360.Litera International. „Atlas de Anatomie”. Horne Ross. T. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară). Lotus. etc. 1999. 23. 78. Patrick Holford. „Marii Iniţiaţi”. 79. Multimedia Internaţional. ISBN 185070547X. 54. 53. 16. 17. 1995. 2008. Ross Horne. 2004. 48.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). Ed. Humbart Santillo. Krishnamurti. 45. Teodor Ghiţescu. ISBN 973-97193-0-9. Ed. Minerva. 71. ISBN (10) 973-7650-33-6. „Life in the 21st Century”. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. Antet. 65. All. Jacques Brosse. 64. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane). Ed. artă. „Cartea Tibetană a Morţilor”. Nos. ISBN 973-98399-4-0. „I Live on Fruit”. Arca. ISBN 973-24-0264-4.buybooks. Ed.ro/sanatate-nutritie-sport. Ed. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment. „Filosofia esoterică a Indiei”. Huai-Chin Nan. and Nadine Forrest MacDonald. 2007. Susannah Kenton. 74. Viktoras Kulvinskas. Ed. ISBN 973-9095-09-7. 81. 52. 1985. ISBN 973-9095-12-17. 1991. „Chirurgul”. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. Porto-Franco. „Maestrii Spirituali”. Michio Kushi.1)”. „Alimentaţia şi nutriţia”. 2008 ISBN 978. 67. 1975. Trevor Weston.William B. (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare). Marilyn Diamond. „Fit for Life”. 2008. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). 50. Rozen. 1976. Medicală. Jasmuheen.

ISBN 973-44-0084-3. Ed. 119. 2”. 94. Osho. ISBN 973-98507-5-8. Editura For You. Krishnamurti. Mircea Eliade. lumina unei căi spirituale”. „Yoga”. Taisen Deshimaru. Ram. 1992. Mariana. „Egiptul Secret”. ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). 1991. Ed. (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). 199X. „Nopţi la Serampore”. ISBN 973-9102-01-8. 122. ISBN 973-97577-8-2. 1992. Gill & Dana Cart SRL. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. Axis Mundi. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. 85. Osho. 108. ISBN 973-95716-0-3. Radu Bercea. ISBN 973-9095-01-1. ISBN 973-99946-3-6. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. ISBN 973-97577-3-1. „Alchimia Asiatică”. Ed. 1996. 92. 1999. Ed. „Întebări pentru un maestru de Zen”. 103. 1992. ISBN 973-95662-3-5. 107. Swami Shivananda.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. „Secretul doctorului Honigberger”. Ed. 1996. Liviu Gheorghe. Ed. Ed. 113. Herald. 109. 1995. „Buddha. Osho. RAM. Ramana Maharshi. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987). Ed. Herald. „Cartea Albă”. 91. „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. „Milarepa. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. RAM. să aflaţi). Sophia. „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. Antet. „Secretele Tantrismului”. Omraam Mikhael Aivanhov. Humanitas. Paramahansa Yogananda. Paul Brunton. 93. 199X. scrisă în urma unor experienţe personale inedite). 112. ISBN 973-8984-20-4. Ed. Antet XX Press. 125. 2006. Osho. Ed. Sergiu Al-George. 106. „Cartea Despre Bărbaţi”. Ro Princeps. 1993. Ed.). 101. (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. 1992. ISBN 973-28-0331-2. ISBN 973-98291-4-7. „Viaţa de dincolo de moarte”. V V Press. 123. Herald. Sergiu Al-George. ISBN 973-95296-58. Ramtha. 1994. „Puterea Gândului”. Kubera. ISBN 973-97577-1-5. 1 şi 2”. Herald. „Zen Adevărat”. Ed. ISBN 973-96806-0-7. Ed. „Yoga Lucrărilor Divine”. Ed. Liviu Gheorghe. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”. ISBN 973-98399-3-2. Shri Aurobindo. ISBN 973-95716-4-6. 1993. „Yoga Sutra”. 1994. Ed. Ed. Ed. W. Ed. 132. Ed. Ştiinţifică. Tsongkhapa. 87. Ed. „Limbajul Figurilor Geometrice”. (texte fundamentale de filosofie esoterică). 1999. 127. Ram. ISBN 973-96045-9-5. 90. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului. Nova. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). Ed. Ed. Ed. Prosveta. ISBN 973-967181-0. 1994. ISBN 973-95662-2-7.. 1998. 1991. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. Anandakali. 1994. 2001. Eşantion. Yram. 116. 95.1).1”. 1993. Ed. 1993. 1990. de fapt ?”. 1994. 110. Ed. Lama Kasi Dawa Samdup. „Autobiografia unui yoghin”. Prosveta. Nova. 114. 1993 ISBN 973-95815-5-2. 86. Prosveta. Tao Jian Wen. ISBN 973-97096-4-8. 1994. Krishnamurti. Ed. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). Taisen Deshimaru. Ed. Lao Tse. Anandakali. 115. Ed. ISBN 2-85566-576-0. Mircea Eliade. Omraam Mikhael Aivanhov. Ed. ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine. „Reguli de aur pentru fiecare zi”.Evans-Wentz. Sophia.Y. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). Paul Brunton.M. „Căutarea Supraeului”. ISBN 973-96967-8-3. Humanitas. M. 89. „Spiritualitatea Tantrică”. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. 126. Paul Brunton. 130. „Spiritualitatea Tantrică Vol. 104. „Patanjali şi Yoga”. Herald. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). 1994. Swami Atmananda. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. Ioana. „Viaţa Este Aici şi Acum”. Mircea Eliade. Ed. 1992. Omraam Mikhael Aivanhov. „Shankara”. Tsang Nyon Heruka. 102. ISBN 973-95815-6-0. 2009 Rechung Dorje Tagpa. 117. 98. „Ce este un maestru spiritual?”. Lotus. 1999. ISBN 973-95504-2-8. Osho (Rajneesh). Ed. Ed. 100. Shri Aurobindo. Serge Hutin. „Meditaţia. ISBN 973-95815-8-7. ISBN 973-95438-1-2. VV Pres. Paul Brunton. 129. 99. Ed. „Cine suntem noi. 128. 1999. 131. 1992. „Iluminarea.S. Societatea Informaţia. 361 . 118. 1993. 1991. 1990. Ed. ISBN 973-96861-8-4. 1994. „Cărarea Secretă”. „Aventura Conştiinţei”. vol. Teora. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Osho. „Viaţa Eliberată”. 1996 ISBN 973-601-565-3. Mircea Eliade. 120. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). 121. 88. 124. „Egiptul Secret”. Ed. 1995. Ed. Chris Book Universală. 96. Herald. ISBN 973-96608-2-7. ISBN 973-96861-1-7. Marele Yoghin Tibetan”. Ed. Venus. Mix. Herald. 1997. ISBN 973-96608-6-X. Ed. Ed. Ramtha. ISBN 973-9024-52-1. ISBN 973-97577-7-4. Shri Chinmoy. „Samkhya-Karika”. Patanjali. Ed. „Eliberarea de Cunoscut”. Paul Brunton. Societatea Informaţia. Calea perfectă”. Ed. Ed. Ed. 1994. Herald. Mircea Eliade. Societatea Informaţia. Viveka Chudamani. „Magia Egipteană”. 1993. Osho. ISBN 973-97096-0-5. 1993. ISBN 973-28-0239-1. „Marpa Traducătorul”. Ed. „Şase yoga ale lui Naropa”. (varianta integrală) Paul Christian. Ed. Societatea Informaţia. 97. Herald. 1993. „Bhagavad-Gita”. Ed. 105. 111. 1998. Eternul Început”. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. „Kundalini – În căutarea miraculosului. Yog Ramacharaka. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale.

159. ISBN 973-96324-9-1. Paco. 136. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. „Elemente de Parapsihologie”. Dacia.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133. Sagittarius. Elena Iliescu. Eugen Celan. 141. Ed. 1995. Ed.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. Ed. DaEl Walker. Transpres. 180. 138. 1994. cursuri yoga xeroxate.2. ISBN 973-96259-6-7. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. 1995ISBN 973-9127-49-5. (o carte excelentă!). ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). ISBN 973-566-080-6. ISBN 973-96204-7-7. 151. Titi Tudorancea. 137.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. 1990. 178. „De la Normal la Paranormal” vol. Swami Vivekananda. Ed. „Prana Pranayama Prana Vidya”. „Bhakti-Yoga”. Gabriel Drochioiu. „Moartea ca linie a vieţii”. Colosseum. Ed. Jacques Bergier. Ed. 1992. „Spiritul după moarte”. 2000. Ed. 166. 169. Alex Roudene. ISBN 973-9095-07-0. 174. 1993. (o carte care nu trebuie ratată !). unică pe plan mondial. 144. „Yoga. 1992 ISBN 973-95505-9-2. 1) 155. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. Lyall Watson. George Kaufmes. ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda. Ed. 149. 1993. Ed. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. RUM-IRINA. ISBN 973-9095-06-2. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. Mandics György. 171. Maharishi Swatmarama. Lotus. Frank Edwards. „Morţii ne vorbesc”. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. Jacques Bergier. 170. ISBN 973-28-0477-7. Ed. Atlantis. Dan Apostol. 1995. ISBN 973-96003-0-1. 173. Recif. Albatros. Ioan Mamulaş. Adrian Pătruţ. Dan Apostol. 1992. Dacia. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. „Universul lui Edgar Cayce Vol. ISBN 973-95716-3-8. Enciclopedică. Ed. Danielle Hemmert. ISBN 973-95233-4-X).S. Gerard Majax. Tedit. 1992. 1995. ISBN 973-96173-5-2. 1990-2006. Ed. „Karma-Yoga”. Societatea Informaţia. 156. 1 (Ed. Ioan Mamulaş. S. 163. Moldova. (o carte reuşită şi utilă tuturor). ISBN 973-9169-13-9. Teora. „Războiul Parapsihologic”. TransPres. 1992. 1992. 1993. 177. 162. „Cartea Morţii”. James Pike. Jimmy Guieu. 135. „Cărţile Blestemate”. (cu recomandări speciale asupra vol. „Deocamdată… Enigme”. 175. Luiza Textoris. 146. 154. ISBN 973-601-098-8. Divia. Dorothee Koechlin de Bizemont. Eugen Celan. Adrian Pătruţ. Ed. Harry Jeannerod. Ed. „Kriya-Yoga”. „Mistere Nerezolvate”. 1995. ISBN 973-601-102-x. 1993. Cammille Flammarion. 1996. Artemis. Ed. 1995. 1992. RAO. Teora. Titi Tudorancea. Eugen Ţăran. Merope.1-3”. Fluviu Frigator. Eugen Celan. 1985 153. anii 1-16. Arthur Powell. 1996. Cristian Mureşanu. Lotus. 362 . „Mărturii despre nemurire”. 1993. Yog Ramacharaka. Ed. ISBN 973-9146-46-5. 1994. 1993. „Dematerializarea parapsihologică”. Ed. Ed. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. Lotus. ISBN 973-45-0088-0. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). 1993. 1994. Ed. ISBN 973-96003-4-4. ISBN 973-9009-20-4. ISBN 973-95272-7-2. 140. Swami Niranjanananda Saraswati. 1992. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. Dacia. 167. „Comunicarea cu lumea de dincolo”. „Hatha-Yoga”. ***. ISBN 973-9095-03-8. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). Humanitas. Ed. ISBN 973-9197-30-0. 161. 1995. 152. 181. Ed. 172. „Vanga”. Agora. 168. Ed. Sport-Turism. ISBN 973-9208-47-9. 2 (Ed. 157. 134. „Magicienii”. 158. „Cartea Cristalelor”. Z. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. Societatea Informaţia. 1994. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. Ed. „Practici de Yoga”. „Dincolo de realitate”. „Dialog cu cei de dincolo”. „Hatha Yoga Pradipika”. Lotus. 142. Ivan Krasko. Sincron. 160. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. 1993. Erich von Daniken. Lotus. 23. Ed. Ed. 1991. Swami Satyananda Saraswati. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). Krasimira Stoianova. Ed. ISBN 973-90009-24-7. 1992. John Spencer. Ed. 147. „Parapsihologie”. 148. ISBN 973-569-046-2. Teora. 1984. 143. Alcris. „Amintiri despre viitor”. Georges Barbarin. Ed. ISBN 973-9127-28-2. Presa Naţională. Ed. Geneze 1995. Ioan Todoran. „Spiritul în afara trupului”. Star Trafic. 1992. 1993. 1994. Ed. „Provocările Paranormalului”. 1992. Louis Pauwels. Sagittarius. „Viaţa după pragul morţii”. Ed. ISBN 973-601-007-4. ISBN 973-9095-00-3. ZZ. „Paranormal”. François Brüne. Ed. Corin Biano. Ed. ISBN 973-950-12-4-9. „Fenomene Parapsihologice”. „În căutarea vieţii pe alte planete”. Ed. Alcris. Teora. „Noul Mister al Vaticanului”. 1994. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. „Dimineaţa Magicienilor”. 179. 150. François Brüne. Corin Biano. Ed. Ed. ISBN 973-9099-30-0. 1993. Nemira. Ed. „Mesaje de dincolo de moarte”. 2003. 1991. Ed. Ed. japa şi sadhana”. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. 1983. ISBN 973-96447-4-0. ISBN 973-96502-2-8. „Lumi Galactice”. editate la MISA. „Dynamics of Yoga”. (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). Ed. Doru Davidovici. Orpheus.C. 176. 139. meditaţia. Ed. ISBN 973-9095-05-4. ISBN 973-95438-2-0. 165. „Cartea Paranormalului”. fără ISBN. 164. Ed. Ed.

ISBN 973-96508-5-6. Ed. 198. ISBN 973-9055-13-3. Constantin Dumitru Dulcan. 1986. 1993. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. Ceres. Prof. Ed. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. Joseph Henry Press. 1999. Paul Ludwig Landsberg. 184. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. Evenimentul. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. Academic Pres. Gabriel Cousens. Big Bang. Saeculum. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. Paul Liekens. „Moartea şi ce urmează după ea”. Dr. Erwin Schrodinger. Dr. Ed. 1997. 186.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. 200. 1992. 216. Curtea Veche. 222. Acad. Ed. Robert Charroux. 1984. 1993. Ed. 1991. Ed. Ed. Ed. 1992. Dr. să aflaţi). Bălăceanu Constantin Stolnici. „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. „Alimentation Science et Spiritualite”. Eugen Makovski. „Sic Cogito”. Prof. 1972. ISBN 973-9158-03-x. Ed. Dr. Ed. 189. Ed. Cătălin Mosoia. Dacia. Brian l. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. Milan Ryzl. Ed. Domino. Basarab Nicolescu. 1992. Elit Comentator. 221. Curtea Veche. Tilia Linden. Ed. Ed. Prof. 207. Nikolai Berdiaev. 188. misterul conştiinţei. Dr. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. Ed. Acad. Ed. Ed. Teora. ISBN 973-9071-23-6. 219. Cartea Românească. 2007. Ed. Mihai Drăgănescu. 197. 1928. fără ISBN. 23. Ed. Elit Comentator. Ed. Curtea Veche. Dr. Mihail Urzică. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. 1993. 1981. 2008 213. fără ISBN. 1987 210. ISBN 973-9003-20-6. Elit Comentator. „Inteligenţa Materiei”. Ed. Ed. Carl Sagan. Curtea Veche. Dr. Michael Lindemann. Prof. „Cartea Lumilor Uitate”. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. Ed. David Bohm. Lotus. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 218. Ed. „Şamanism şi Şamani”. Academiei Române. Francisco J. Ed. Acad. N. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. Milan Ryzl. Seyle. „Relativity: The Special and General Theory”. Ed. Ed. Eikon. 206. Ed. „Manual de acupunctură chineză”. „Pelerini la porţile luminii”. „Reîncarnarea”. 224. Mario Mercier. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). Mihai Şerban. Ion Drăghici. 192. Arhetip Renaşterea Spirituală. „OZN şi prezenţa extraterestră”. 195. Dr. 193. Dr. Prof. Dr. „Cult practic de ştiinţe oculte”. Academiei. 1990. fără ISBN. 1972. 229. „O mărturie a reîncarnării”. Tehnică 2004. 194. Ed. 226. Constantin Nicolae. Anastasia. Prentice Mulford. 204. ISBN 973-97387-4-5. „Cartea Trecutului Misterios”. Ayala. Aurel Popescu-Bălceşti. ISBN 973-683-823-4. 2001. „Minuni şi False Minuni”. 185. ISBN 973-9095-02-x. ISBN 973-9146-19-8. Robert Charroux. Scrisul Românesc. 1 şi 2”. „În zarea nemuririi”. P. Ed. Alexandru Doboş. Politică. „Terapeutica Naturistă”.-E. „Informaţia Materiei”. Cornillier. Artă. 2008 212. 227. Prof. Ed. Ed. 232. Humanitas. 2008 217. 1993. 1995. Peter & Mary Harrison. Ed. Roza Vânturilor. Curtea Veche. Ed. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. Fritjof Capra. 215. Robert Charroux. Ştiinţifică. 1993. Dr. „Esenţa Vieţii”. Ed. „Viaţa înainte de naştere”. Curtea Veche. „Creierul lui Broca”. prezente şi viitoare). „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”. Dr. Ed. Ed. ISBN973-9095-04-6. 1986. Cristian Mureşanu. Alux. 190. Larry Cart. Ed. ISBN 973-28-0512-9. Ed. 1994. ISBN 973-9100-42-2. Basarab Nicolescu. Andrew Newberg. Moldova. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. 234. 1991. Williams. Dr. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. Politică. Larry Cart. Garnett P. 2008. 201.). 208. 1993. Militară. Weiss. Un Dialog Necesar”. 2008 209. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. 183. 233. Humanitas. Humanitas. Curtea Veche. Saeculum. etc. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. „Sensul Creaţiei”. Albatros. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. Lotus. 1992. Ed. ISBN 973-9127-50-9. 1992. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. Bogdan P. Ed. Haşdeu. ISBN 973-9071-24-4. A.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. „De la mitul astral la astrofizică”. Raymond Moody. ISBN 973-95918-7-6. Ed. H. Methuen & Co Ltd. Ed. Albert Einstein. „Chaos Theory Tamed”. 1982. Al. 363 . Ed. Govinda. Rudolf Steiner. Biroul de studii psihice. „Yoga şi locul ei în recuperare”. 196. Alexandru Doboş. „Miracolele Biblice”. „Moartea Astăzi”. Ştefănescu. Ed. Eugen Celan. Viven Soleil. Taina Press. ISBN 973-581-037-9. Şi Religie În Europa De Mîine”. 187. 2008 211. Dr. „Taofizica”. 203. Basarab Nicolescu. 1992. 1980. Arcadie Percek. „În căutarea sensului pierdut – Vol. Ed. Polirom. chimia şi viaţa. 191. „Viaţa după pragul morţii”. 220. 225. Editura Z. Constantin Dumitru Dulcan. 1994. 1995. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. 1929. 2008 231. 230. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. Basarab Nicolescu. Europolis. Politică. 228. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). 1993. Titus Filipaş. 2008 214. Medicală. 1999. „Natura şi Structura Materiei Vii”. Chris Book Universal. 1990. Aurel Popescu-Bălceşti. 1993. 1993. „Ştiinţa şi viaţa”. Ed. 1996. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. Ed. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. ISBN 0-309-06351-5. Ed. Ed. „Eseu despre experienţa morţii”. Ed. Ed. 1982. 1986. „Lumina vieţii de dincolo”. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. „Semenii întru raţiune”. Sanda Apostolescu. ISBN 973-96130-1-2. 1992. 223.C. 199. fără ISBN.

1992. Ed. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”. Curtea Veche. Mircea Schmol. Ed. 275. Ştiinţifică. articol pdf Kent D. Călugăr Dumitru. „Dincolo de principiul tăcerii”. unică de felul ei. 1984. Albatros. Stephen Hawking. 243. 2007. Palmer. fără ISBN. Rick Strassman. Ilie Mihăiescu. Albatros. 244. 250. Albatros.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. 1995. Ed. 241. 256. Palmer. Ed. Curtea Veche. „Miraculous Messages From Water”. M. 257. 2008 Normal Vincent Peale. Ed. 1991. „Non Dual Science”. Enciclopedică Română. Ed. 2001. 285. 263. Străine Sau Partenere ?”. „The Anatomy of a nondual science theory”. Albatros. şi colab. „20 scheme electronice pentru amatori”. Ed. Albatros. Ed. Costache. 1990. Ed. Ed. articol pdf Matthew J. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”. 2008 John Polkinghorne. 264. 1972. 23. Palmer. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!). 249. 258. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). 1978. 254. 239. John D. 270. Ed. evoluţia vieţii şi a lumii”. 262. Casa Cărţii de Ştiinţă. C. „Holonomic Theory of Counsciousness”. I. Ed. Ed. Ed. 265. 236. Colosseum. Băşoiu. Gianni Vattimo. Vasile Săhleanu. „A brief history of time” Steven Smith. 267. I. 1982. „Un tranzistor. Curtea Veche. California Technical Publishing. 1973. 2008 Immanuel Kant.http://electronics-diy. „Practica Electronistului Amator”. Henri Bergson. „Şapte cărţi de religie”. articol pdf Kent D. ISBN 973-97114-1-3. 272. Boghiţoiu. Oprescu. 283. „Quarci. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. Radu Munteanu.com/electronic_schematics. George D. Curtea Veche. Jean Pierre Soulier. Ed. articol pdf Kent D. ISBN 978-973-133-119-5. Ilie Mihăiescu. Prof. 282. Albatros. 252. Ed. Haos Şi Creştinism. 1989. articol pdf Kent D. „Nondual Science Theory”. Masaru Emoto. „Karma”. Boghiţoiu. Ed. 1977. Agora. Herrmann. 1991. Nanoclusteri”. ISBN 973-572-019-1. Romanului şi Huşilor. 1994. „Quantum Theory Of The Brain”. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. Teodor Caba. articol pdf Kent D. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. „Enigma Vieţii”. „Electronica ajută”. Princeps. „Caleidoscop Audio”. 271. 251. Palmer. „Caleidoscop de Electronică”. Ed. ECOU. Barbour. Adversare. Albatros. 1979. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. Ed. ISBN 0-96601761-7. 268. Robert L.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. Scarlat Demetrescu. „Treptele iniţierii”. Dacia. fără ISBN. Ed. 1992. „John Templeton. George D. 1968.Donald. Vasilescu. 248. Timpuri. Palmer. 246. 247. Ed. 261. 255.C. Oprescu. 280. Ed. Palmer. Ed. Curtea Veche. 284. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. „Electronica peste tot”. Marius-Theodor Caba. 1993 ISBN 973-96047-1-4. Imre Szatmary. ISBN 973-9070-08-6. Sigmund Freud. Jurnalul Literar. Aldomars. metodă străveche”. 2008 Rudolf Steiner. 1989. Palmer. Mureşanu C. articol pdf Lynn & Sheila Schroader.A. Adrian Pătruţ. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1982. 2008 Kent D. 1985. ISSN 1584-5273. Ian G. Caputo. două tranzistoare”. „101 Montaje electronice”. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. „Introducere în practica electronică”. Boghiţoiu. I. Oprescu. 1982. Ed. „Concepţii despre om în medicina contemporană”. „Hi-Fi ABC”. 1978. 279. Chimie. 240. Emil Marian. Tehnică. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. 273. Ed. 266. „Nonduality and the western worldview”. 1976. 277. „Caleidoscop Tehnic”. articol pdf Kent D. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. 1992 ISBN 973-95246-1-3. Albatros. Irina Holdevici. 1989. 2008 Robert Pollack. Ed. Ilie Mihăiescu. Dr. „DMT Molecula Spiritului”. Ed. „Nondual Science Heuristics”. fără ISBN. 259. 290. Palmer. Rustania. (o publicaţie excepţională. Robert Lafont.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. Albatros. Ed. Palmer. articol pdf Niels Henrik Gregersen. „Ştiinţă. 1992. 245. „Viaţa înaintea vieţii”. 269. Medicală. 253. 23. Albatros. Rudolf Steiner. Oparin.. George D. 2012. 276. Traian Ştefănescu. 238. Ed. Ed. 242. 237. Ioan Macavei. „Riscuri şi Catastrofe”. „Acupunctura. „Puterea Rugăciunii”. 287. 288. Sergiu Florică. Sabin Ionel. 281. Vasile Săhleanu. Curtea Veche. „Originea vieţii pe Pământ”. 1988. 278. 1992. Moldova.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. Elit 2007. 1984. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor).C. 1987. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. „Ştiinţa spirituală. Oprescu. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. Ed. Ştiinţifică.C. 1988. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. Ilie P. Ed. Maria Alecu Ungureanu. Ed. 364 . ***. articol pdf Kent D. Ed. 260. Sergei Nicolaevici Lazarev. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. Albatros. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. Ed. „Puterea gândirii pozitive”. „Vita sexualis”. „Cercetări de parapsihologie”. George D. Ed. 2004. „Thinking through Nonduality”. „Montaje electronice de vacanţă”. Ilie Mihăiescu. 1960. „După Moartea Lui D-Zeu”. 286. Ed. manuscris xeroxat. Emet. Facla. Alexis Carrel. Ed. I. Ed. „Religia şi limitele raţiunii”.

Ed.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. „De-Râdere”. Ghelasie Gheorghe. Ed.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith).com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/.(aceeaşi recomandare).org —Exploration into engaged culture.hamburgeruniverse. „Manual de Supravieţuire”.html. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293. 1981 fără nr. „Sbornicul vol.com/article/the-wisdom-of-your-cells. 302. femeia care a trezit energiile interne) 314. Ştiinţifică. Şerban Derlogea. http://www. ISBN 973765170-7.com --Personal experiences 323. „Iluzia binelui. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. 311. „Cum să înţelegem muzica”. 1991. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9.themindfulword. http://www.eckharttolle. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări).iayt.org/forum —Yogani’s website. ale unor exerciţii prin puterea minţii). http://www. non-dogmatice. Ed. http://deoxy.greatdreams.kundaliniguide. „Creaţionism Ştiinţific”. Shambala.org/watts. http://www. Grinta. Ed. 1936-1993.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton).kundalininet.experiencefestival.org --Kundalini Research Network 316. http://www. forums. Mănăstirii Valaam. 310.well. Pelerinul Român. 295. Mircea Eliade. Ed. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice. Frank Deaver. 1992. http://www. http://www. 2001-2004. 306. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi). valorile morale şi credinţa religioasă”. 301.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319. ISBN 973-9356-22-2. 307. Gheorghe Băbuţ. Ioan Marinescu-Puiu. Henry Morris. V.brucelipton.humanitas.Biotransformări sub influenţa psihicului 291. 2003. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”. Ed. http://www. 365 . Silex.tantrabliss. 2006. 23. http://www. Igumenul Hariton.aypsite. 1995 ISBN 973-9166-17-2.7 DIVERSE 298. 1991. 2004. Ed. 294. http://www. http://aum. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene).ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313. Universal Dalsi. Serdakov.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie.com/kunda. http://www.com --Ipsalu Tantra 322. 23.kundalini. ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând). Ed. Ed.wordpress. „Legile Unchiului Sam”. http://www. Ed. http://www. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată). (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy). ISBN 973-8279-08-9.brucelipton. 300.com --Bonnie Greenwell 315. Politică. 309. http://sceptik. Ed. 312. Jakob Lorber.adminii. 308. Almatea. 299.htm —Links to spiritual resources 321. 296.php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12. http://www.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc.com/forum/vBTube. Muzicală. Arhetip. Vol. http://www. 1988.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. 297.uri-geller.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion. Ed. books and information 317. http://www. 320. „Legile lui Murphy”. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”.N.elcollie.com/eckharttolle. Autori Necunoscuţi. 292. „Nevoinţele Isihaste – Vol. ISBN 973-95361-2-3.htm. 1-5”. 1992. Ed. 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”. http://www. Leonard Bernstein. de ISBN 303. Autori Necunoscuţi. „Etica în Mass Media”. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). Gheorghe Roşca. 1-3”. Societatea Misionară Română.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful