CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. dezamăgire. termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. Aceasta înseamnă că. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. aşa cum au fost ele înţelese. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. 4 . Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată. autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. ÎN TOATE CAZURILE. putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. chiar dacă. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. aceasta a creat foarte mult „rău”. INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. ÎN NICIO SITUAŢIE. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). prin definiţie. cât şi sentimente de încredere în sine. INSUFICIENT PREGĂTITE. citind această carte. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. Din acest motiv. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. tulburare. speranţă şi entuziasm. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE. AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. În mod paradoxal. din anumite puncte de vedere. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). În acelaşi timp. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI.

...................................................................... 66 2............. 56 2........ 64 2.... 50 2........2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ........... 49 2......3 ŞCOALA MISTERIANĂ ....................4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI.............................................. 38 2................ 75 2.............................................................. 46 2.....................................................................1...........................................................................................10...........................4............... PREFAŢA .....5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA......................................................................................................................................................................5 CONCLUZII ..... 70 2........5...................................................1..............................................15..5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII .....................................................................................................................4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** ...............4................................................................................................... 69 2.................................................................................................................... 30 2.......................................3 ETAPA UNIFICATOARE..............1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE................................................................................................ 78 3............................................ 32 2........................................ 40 2....................................................................................................................2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE................................................................................ 74 2....15.............................................. 29 2...............10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE .......... 80 4.............10..................................2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE .....1 ETAPELE RAŢIONALE............................................2 ETAPELE INTUITIVE...........4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ..................................... 72 2..... 44 2............7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC..........1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ...... 50 2...............................................................................................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ............................................... 36 2....... INTRODUCERE..15............................. 36 2........................................................................................ 77 3.................................... 34 2........................................... 33 2................................... 54 2.............4 NEUROFENOMENOLOGIA........................................................................................................................................................................ 75 2........................... 65 2.......................................................12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” ..............................14 TEORIA EPIGENETICĂ...............9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC .................................... BIOALCHIMIA UMANĂ............................................6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ ....................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ......................................2 PINEALA ....................................1.............................................................................3.....................................................................................................3 MECANISMUL CHIMIC.............................................1 HIPOFIZA .................................................................................................................................3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM ..1................................................Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1..........11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE .........................................................15................................................................13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR ....15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON.....15......................................4..................................................................................15..............................................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE ..................... 83 4........ 51 2.............1 INTRODUCERE ................................ 47 2............4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE........................1.......................9 TEORIA INFORMAŢIEI............................................. 50 2...8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR........................1 MOTIVAŢIE ........................................................3 PRINCIPII DE BAZĂ ............. 31 2..........................................................................1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ..............4.....................................................................................................................3 HIPOTALAMUSUL ............................................................................................................................................................... 11 2.......................... 77 3........................................................ 83 4.........12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR......... 29 2.....................3............................................................................15........15...........................................................................4..................... 39 2...........................................................4. 32 2..........................1..........3.....................................................................................................6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC............ 76 3............................................15....................................2 TERMINOLOGIE ....... 79 3............. 36 2.................10..........................................................8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL ....... 39 2............................................3...... 83 4....................................... 64 2......................................2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA................. 90 5 ...........................................4.. 50 2..............1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE.................................................................................................. CONSIDERENTE TEORETICE ...........................................................3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE ......................................................................11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ ...................................................2 ISTORIC.........................................................................................................................................................................................................................................................................................3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * ... 84 4.........................................4..........3 COMENTARII ........................... 86 4...........15............7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE..........................4........................................................... 61 2.............2 CONCLUZII .............................. 67 2...........................................4.....................................................................................................................................1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN ....................................................................................................................1 DEFINIŢIE .............................................................................. 36 2....................4..............4................................................................. 33 2.................................................................15............................................................................................ 34 2...........................................15. 68 2..............................................................1................................................. 89 4................................ 83 4....................... 33 2........... 50 2.......................................10...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................2 ATITUDINEA 2 ............................................................................... 96 4............ 129 7... 136 7........... 128 6......................................8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC ....... 98 4.......2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA..........1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA........... 104 4.............................................................. 106 4..................... 133 7.............................................. 94 4............4...................................................... 140 6 .9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE........................................................................... 112 4...................................3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI.......................................................2.....4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ....3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE .....................................................................................2...........................................................................................3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ..................................................8.............5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE ..................... 104 4..............................................6 CONCLUZII ..................... 92 4....................................................................................................................10.................................. 120 5.................................................................................. 100 4.................. 134 7..............................................2..........1 INTRODUCERE ................................................................................................................................................................ 113 4.....................................................1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” .....3........................................................... 128 6....... 113 4.....................................................5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA.............................................................................................................................................2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE.......9..................................... 111 4.......4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE............2 .......................................................7...7.............................................................................................................3..........................7..................................................4........................................................3 CONCLUZII ........3.......................2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ .....................................6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ......... 120 5.............2.................... 131 7......1 SCURT ISTORIC........................................................................................................................ 122 5.............................. 124 5...... COMENTARII ............RITMAREA RESPIRAŢIEI.6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC ..4 MECANISMUL BIOALCHIMIC ............................................................... 100 4................................................................................ FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI............... 123 5......... 106 4..........................................4 ATITUDINEA 4 ........5.....1 OBSERVATOR... 96 4.. 108 4....... 105 4.............7..........................Biotransformări sub influenţa psihicului 4.........2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ .........................................3 OBSERVAŢII ESENŢIALE................................................1 ATITUDINEA 1 . 107 4......5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR ................................................... 99 4........................................... 95 4................................2.. 102 4............................................................2...............................5..............................................5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI..3..........................................................9..............9........... ETAPA TRANSSUBLIMĂRII.................ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ .......3..............................10....................10........................................................................10.5 ATITUDINEA 5 ....................3.......... EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1................... 108 4......9.......................................2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL ...........1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ ..........1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII .................................................. 101 4........................................... 115 4....7..................................................1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE........... 139 7...............6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE.......2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ .... 91 C.........................7.................... 138 7.............................2 COMENTARII DE SPECIALITATE.......................................................... 91 A......................................1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ ........................4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE .............................................5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU .. 116 5...............................................4..................9. 99 4..............................................2.........3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ ...................2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ ........3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE.......................1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI ...........................................................................................2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN................................2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE ..........................10....1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE .............................PREGĂTIREA TEORETICĂ....6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE...............................10............................3 ATITUDINEA 3 .........10... 126 5........................................................................................... 123 5....................4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI ............. 109 4.......................... 91 B.............................................................................................................................................................................. 127 6......................7................................................. 100 4....................10................................................................................................ 133 7........2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ......................10................ 126 5.............................................................. BIOALCHIMIA FEMININĂ......RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR................ 131 7...........................................................3......... 128 6.................................................. ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE ..................................................................... 97 4.................. 132 7............................ 114 4.. 125 5..........................7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE.....................................5 STAREA DE VEGHE............................................................................... 105 4..........9.... 140 7.................................................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE .........................................................................CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ ................2.... 98 4................................................4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ ..........................1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI .................3...........................................................7.............. 140 7................................................................................................. 93 4...... 97 4..............10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII .................................... EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ..........................................................

.1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) ...........................1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII.....................................................................................................................................................3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE.................................................................. 191 12.........................................................2 ADOLESCENŢA..................................... 180 10.... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ...................2........................ 159 8............................ 146 8......................................... 140 7......................... 163 8...2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE .........................2 TRANSFORMAREA MINŢII .......................................................................................... SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE........ 192 12..................................... 197 13..........3 MATURITATEA .2.............................................................................5 CONCLUZII .............................................................................................. 182 11.................................1..........................................................................1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA ................................................................................................... 145 8..............................7............................................................2...................................................................................................................................... 199 13............................................................................. 170 9....................................... 170 9..............................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C)............................... 156 8............................................................................................................................................5................................7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL......... 202 14.................2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B).................................................................1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN..........................................2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI............1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE .............................................................................................................................................................9 HIPERBIOALCHIMIA...........1.......................... 206 7 ................... 180 10...........1......... A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”...................... 181 11........................................................................................ 199 13...............Biotransformări sub influenţa psihicului 7............8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU................. 148 8.....................................................................................................1 INTRODUCERE .............. 187 12.............................................................................................. 192 12...............................3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001................... 163 8......................1 COPILĂRIA ........................................................................................................................... 191 12............................................................... 181 10............... 168 9....................................................................................................... 202 14..............................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI.............................................................6 REZULTATE OBSERVATE ............................................................................2................................2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE..................... 145 8.........................................2.................................. 178 10............................................... 182 11............................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII ....... 169 9............................................................................................................................. 165 9.......................................................................................................................................... 203 14......................... 165 9.......................................................... 194 12............................................ 166 9............................2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA..............1..................1.......................................................3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ ............5....................4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE...........................................................................2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME .................................................................................. 165 9....................................7 AVERTISMENTUL ...2 CONCLUZII ................ ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII....................... 157 8......................5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA ......................1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ.........1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME..............................2 STAREA DE PREZENŢĂ............ 174 10........................8...8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI...............2 RELATAREA A DOUA .......................4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR .........2 RELATAREA A DOUA ....................................................5 IPOTEZA GAIA ........................................................................................................................................ 147 8.......................................................... VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ............................... 163 8......................................................................................................2 INTERVIU..............................................8 CONCLUZII ........................................................................................................................................................................................... 162 8...........................................................7.................................8............................................... 200 14...................................................................................................1 RELATAREA ÎNTÂI .......4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE............................ 178 10..............................................................................1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC ...........1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ................................................................. 174 10.................................... EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV ............................................ 196 13....................................2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING ..................................................................4 CONCLUZII ...................... 204 15................... 145 8.............................................. MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA .............. 170 10................................................... 147 8..2............................................. 163 9....................................................................................................... 168 9.........................................................................................6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ......... 143 8........................................................................................................................................... 141 7......1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS............................................................................................................................................. ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE...................................................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ................................... 142 7.............................................................................. 158 8....................................................................................................................................................................... 197 13...................... 174 10..............................8.............................................................. 149 8........................3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA.............................................................................. 167 9..............1 RELATAREA ÎNTÂI .....................................................................................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

cum este numit în literatura dedicată domeniului. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. DR. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. la care au acces puţini muritori. fizică. Cristian Mureşanu.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. şi care constă în „trans-sublimarea”. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. DIR. Fiind o experienţă eminamente subiectivă. are un profund caracter interdisciplinar. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. aceasta îl sfinţeşte. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. În acest fel. este vorba de o experienţă. o continuă înlesnire reciprocă”. Deasemenea. PREFAŢA ACAD. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. din contra. PROF. prin tema abordată. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. imprimându-i nemuritoarea pecete”. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. DR. greu de obiectivizat. cum o numeşte autorul. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. ci trebuie să fie. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. PROF. această experienţă. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. După afirmaţia autorului. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. psihologie. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. Concret. OCTAVIAN POPESCU. ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. de fabulos. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. are un titlu incitant. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . Pregătirea sa. Astfel. Autorul. dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. biologie. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. GEN. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. ce ţin de magic. fiziologie şi medicină. În acest context. strict personală. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa.

Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. filozofie. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. prin voinţă. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. Conştient de limitele dogmatice. fie epuizându-se. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 . ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. prin controlul conştient al gândirii. conservarea energiei sexuale. neuzitat. Cu alte cuvinte. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. fizică. nu se descurajează ci continuă. că toate celulele vii. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. În călătoriile mele de studii efectuate în China. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. prin cheltuirea ei raţională. ci sunt câmpuri de energie. Conform celor expuse. în scopul păstrării vitalităţii. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. în termenii utilizaţi de mine. purtătoare de informaţie. fiziologie. dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. cu mulţi ani în urmă. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. în baza unor deducţii logice. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. cu noi sinapse şi neuromediatori. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). fie amplificându-se reciproc. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. de particularităţile lor etnice şi culturale. sediul memoriei noastre de lungă durată. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. Am demonstrat. de antrenament. inclusiv cele ale organismului nostru. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. Din datele oferite de fizica cuantică. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. voinţa. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. inclusiv o achiziţie de noi neuroni. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. ceea ce. conţinut de creier. prin repetiţie. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă. În consecinţă. India. modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală. biologie. cu o perseverenţă deosebită. În linii generale. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. Tema principală. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători.

Având o sursă comună de energie. După opinia mea. spre polul cerebral. Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv. DR. energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. care implică obligatoriu o inteligenţă. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. iar celălalt este polul autoperpetuării. a cunoaşterii şi a creaţiei. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). care este energia Viului şi ea este polarizată. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. spun sursele în domeniu. văzând-o ca pe o forţă latentă. O putem consuma. De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. PROF.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. după cum dorim. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. a gândirii. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). decât noi cei de astăzi. Consumul excesiv al energiei sexuale. inclusiv nervoase. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. 13 . asupra sexualităţii. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. Gen. tot pe atât de interesant ca performanţă. numită Kundalini. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu. Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare. Dr. deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. de care depinde vitalitatea. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. Prof. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. cheltui mai repede sau mai lent. cu atât mai bine pentru sine. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental. care este viaţa de dincolo de noi. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii.

dar consumul inutil. sau să distrugem tot. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul. deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. nu existau asemenea cărţi. este foarte dăunător. aici e un paradox. pe care eu nu o pot pătrunde. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale. El o conservă. Din păcate. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. ale acestui potenţial. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. Noi dispunem de o libertate practic nelimitată. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. imediat după război. Şi atunci. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. Dar în acelaşi timp. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. slăbiciune fizică şi psihică. uneori de 5-6 ori pe zi. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. să ajutăm. vulnerabilitate în faţa bolii. Universul …. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice. excesiv şi dincolo de orice logică. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care.r. într-o activitate sexuală exagerată. La modul general omul este liber să facă orice. dinamizându-le foarte mult. de propria minte. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. Putem să creem. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. este un progres imens.). iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. de grotă. Dacă o să citiţi ce am scris eu. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele. probabil. 14 . În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. Probabil există o raţiune mai profundă. indiscutabil. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. cu un scop foarte bine „gândit”. decât. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n.

În perioada 15 . sau adolescent să aleagă între una şi alta. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. nu m-am dus la mănăstire. Moderaţia înseamnă totul. cel puţin pentru a-i permite acelui om.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre. precum un cuţit. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. Deci moda actuală a Vestului este sex. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. fă aialaltă. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi. încurajarea sexualităţii exacerbate. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate. Bucureşti. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. atrage după sine consecinţe nedorite. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc. Dar aici nu ajung mulţi oameni. ci doar moderaţie. ea acuză şcoala. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. pe numeroase canale TV specializate. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine. Avem o societate complet demagogică. Măcar atât ar putea să facă media. Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. părinţii. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. Noi nu cunoaştem calea de mijloc. la vârste de 11-12 ani. rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. atunci când apar victimele. dar lumea modernă se conduce după modă. Indiscutabil. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. Este inadmisibil. care spune fă asta. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. depresii. acelaşi instrument. Dar noi facem pe dos. desigur. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. trăiri nevrotice. Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. fie Vestul. televiziunea este obligată să le ofere. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. chiar fără ştirea părinţilor. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. Şi dacă asta doreşte societatea. dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele.

DAFIN FIOR MURESANU. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante. şi-au pus amprenta asupra lucrării. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. Liga Română pentru Sănătate Mentală. potenţiale evocate. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. La începutul secolului al XXI-lea. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. Schwartz. MEDIC NEUROLOG. structurat predominant în ultimii 15 ani. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. La începutul secolului al XX-lea. cel puţin implicit. pe de altă parte. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. muzica. Societatea Română de Ştiinţă. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. artă şi medicină orientală. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. spunea că: „Pana de curând. DR. Astăzi se ştie. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. conformă cu modelele educaţionale. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. electromiografie. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. PROF. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. biologia cuantică.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură. biologia. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. deja de trei sferturi de secol. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. Liga Internaţională contra Epilepsiei. Este interesat de literatură. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului. Societatea Română de Acupunctură. Este specialist în neurologie. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. terapia durerii. televiziunea. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. abordând simultan multe domenii. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane. pe de o parte. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. Academia Americană de Neurologie. de homeostazie electrică şi informaţională. între medicină. Jeffrey M. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. A definit conceptul de electroreglare. prin abordarea cuantică. Societatea Română de Psihiatrie. electroencefalografie. A scris numeroase lucrări de specialitate.” 16 . este cu totul altă problemă. care deşi face parte dintr-un curent. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. psihiatrie. filozofie şi ştiinţe. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. „politic corecte”. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. A creat noi metode pentru terapia durerii.

şi cartea ta are sens . conştiinţă-creier. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii . sau poate pentru că. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. nu poate fi înţeleasă. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York. Notă: domnul prof. Este greu să enunţ o părere. DR. nu mai este nevoie de cuvinte. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare.M.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil. care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei.D. autorul Cristian Mureşanu. PROF. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare. DR.. Simplu. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. cu provocarea de a fi investigate ştiinţific. la limită. ce este realitatea pe care o percep. Daniel David... Totuşi. care-i îndeplineşte toate dorinţele. I.I. Dr. O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. că ne creem realitatea la fiecare pas. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” . este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. În cazul acesta. de la un anumit nivel de cunoaştere.C. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă. DANIEL DAVID. Prin modul de formulare şi argumentare. dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE. privitorul. fiecare popor are o colecţie de povestiri. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN. cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre. 17 . un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea. iar timpul este o iluzie a unui model.N. CLUJ Cu un titlu provocator. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă. sunt limitele umanului. impus de modelele societăţii în care trăieşte. o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. ce rol am eu în această realitate.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne. ca într-un joc pe calculator. sau mai ales atunci. pe ici pe colo.. Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. către un tărâm neexplorat sau uitat.. chiar şi dacă nu este conştient de ele. pentru cei curioşi.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective. Această relaţie. Aceste elemente de mister deschid porţi. al Colegiului Psihologilor din România. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă. prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. ca Alladin din poveste.T. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor..

una dintre puţinele. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică. provocatoare. „Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. perpetuum mobile. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. dl. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane. inedită. Niels Bohr. în special în fizică cuantică. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. un paradox la prima vedere. 18 . bunăstării şi sănătăţii colective. Japonia. inclusiv la nivel subconştient. Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. dar în acelaşi timp. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. U. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre. cum de altfel este mintea omului modern. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. DR.U. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia. Autorul evocă tradiţia orientală. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. VASILE COSMA. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. scrisă de Cristian Mureşanu. în domenii de pregătire diversificată precum. radio. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori. pe cât posibil neutru. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită. Rusia sau S. odată asimilată. paranormalul. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate. Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. ce şi-a păstrat. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu.S. telekinezia. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. acolo este şi energia (Qi)”. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie. Cristian Mureşanu. Provocator şi incitant! PROF. principiile şi secretele.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. muzică şi altele.V. Aceasta este cheia. Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf. Informaţia pezentată. în China. nealterate. televiziune.A. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi.M. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . ne confirmă acest lucru. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman.o lecţie de altruism. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate.A. A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate. generarea materiei prin puterea gândului. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere.

El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. Quinton. ele situându-se la esenţa vieţii. în aproximativ 4 zile. un îndemn la a cunoaşte viaţa.A. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. a omului de ştiinţă. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice. elimină constant magneziu. socială. cu un aport subliminal de magneziu. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator.V. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. la 82 mg. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. autorul vine şi ne informează la zi. care în condiţii deşertice. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. CARMEN SOCACIU.M. mecanismele de producere. civilă. cu temperatură înaltă. dar magneziemia rămâne constantă. animale şi om. Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. cele legate de transmutaţia biologică la plante. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi. Această carte. Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. respectiv magneziemia să fie constantă. Heru şi Peter. cantitatea de magneziu per şobolan. Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. sunt încă necunoscute. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. un om foarte simplu. şi anume. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. despre existenţa acestui fenomen biologic. U. adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine. să fie constantă. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. 19 . Un alt cercetător. Acesta poate fi oricine. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare. permite refacerea cantităţilor de hematii. pentru a-i adânci cunoaşterea. pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. diferit de magneziu.S. animale şi om. Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale. cu apă de mare. (în magneziu). aş vrea să subliniez aici. etc. DR. sau un om cu o cultură vastă. Apoi. respectiv ser fiziologic. spuneam că este o mare provocare. transmutaţiile biologice există. În primul rând.). care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. inferioară celei secretate. face ca totuşi să existe o homeostazie. Cartea sa este un îndemn la studiu. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal. Prin aceasta. Însă nu se întâmplă acest fenomen. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului. a unor celule. Face o scurtă istorie. PROF. în primul rând pentru cititor. dar. fie imposibile. Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. respectiv. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. În concluzie. în magneziu.

fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. după părerea mea. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. Deocamdată. va fi mult mai mare. personală. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. instinctual. secvenţă cu secvenţă. atunci energia. deoarece citind-o. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. care este conversia materiei în energie. cititor instruit. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului. Deloc întâmplător. în organismele vii. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer). E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. de care va dispune subiectul respectiv. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. bioenergetica celulară şi metabolismul. interdisciplinară şi bine documentată. într-un mod simplu. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. nu numai împărtaşite. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice. ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. Dacă reuşim aceasta. şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. ideile şi experienţele sale sunt. Îmi exprim convingerea că fiecare om. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. Capitolul cel mai important al cărţii. În această carte complexă. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. Pentru aceasta.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. 20 . Este evident faptul că fiecare om foloseşte. care le acceptă şi le cunoaşte. Pentru biochimişti. într-o foarte mică măsură. singurul tratament oficial acceptat este cel alopat. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. OVIDIU POP. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. pe baza experienţei personale. fiecare din noi. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. În societatea noastră. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. DR. pe formule „clasice” simplificate care arată. bărbat sau femeie. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. simţim că sunt pline de adevăr. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu.

aş putea afirma. proces care continuă practic toată viaţa. conştient sau nu. O persoană care dobândeşte sau manifestă. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. aş putea zice. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi.C. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. trebuie să repet cuvântul. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă. mai greu fiind însă surprinderea acestuia.M. LIANA MĂRGINEAN. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. CLAUDIUS FORGACIU. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior. CONF. Ca medic. uimitoare. Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii.I. şi cu meticulozitate deosebită. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. FIZICIAN I. fie ele şcolare sau universitare. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. optica manualelor. CAMELIA NEAMŢU. rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri.D. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. foarte bine documentată şi exemplificată. purtând foarte clar amprenta sa personală. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră. pentru că ceea ce este 21 . MEDIC. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. pentru care autorul a integrat şi distilat. Şi. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. Poate fi privita cu scepticism. chiar condescenţă. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi. într-o logică.T. biologică şi mentală. fără rezerve. DR.N. DR.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică. Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri. o cantitate mare de informaţie. mai ales. Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. În plus. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă. concentrare mentală. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. descrisă cu deosebită acuitate. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe.

dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. Aşadar. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. Fiecare cititor. Faptul că avem pe masă un „manual”. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. termenul „biotransformare”. asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. fiind femeie. după care autorul ne prezintă. în premieră. prin modul în care e redactată. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. atunci el există în fiecare dintre noi. Culmea e că această carte de excepţie. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. iar în acest caz. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. În calitate de medic neurolog. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). Cel mai mult m-am regăsit. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. 22 . prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. care este asimilat cu bioalchimie. religii şi practicile ezoterice. Dacă un fenomen există. acele înţelegeri. Ceea ce noi uităm uneori. cu precizarea că. necesar cititorului. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze. cel puţin. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. pe baza unei demonstraţii fără cusur. în calitate de medic neurolog. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. deoarece atât el cât şi dl. cu siguranţă. în cazul meu.Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. devine transformat într-o noţiune acceptată. prezentată şi demonstrată strategic. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii.

ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. ca şi în acest caz. Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi. argumentări şi exemplificări. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. ca un semn al ideii. DR. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. sperăm. cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. foarte specială şi rar întâlnită. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. 23 . După părerea mea. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. această combinaţie. RADU MUNTEANU. în speţă omul. Este o lucrare cu adevărat inedită. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. probabil o existenţă a unui copil etern. MIHAELA LAZĂR. transformarea minţii. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. prin intermediul competenţei. decât o pasiune a raţiunii. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. Pentru un medic homeopat. o punere pe gânduri. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. DR. În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. în convingerea sa că natura. În acest sens. care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. de înţelegere şi sinteză. nici o informaţie. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. bază bibliografică. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. pentru a ne descoperi pe Sine. Creatorul neomiţând nimic. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. având ca rezultat o imagine a adevărului. pentru medicii alopaţi. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. RECTOR. trăind şi experimentând în acel Prezent. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. ING. În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. PROF. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. Sensul vieţii este însăşi Viaţa. experienţele misticilor. dezvoltări ale unor teme. Fără această stare interioară. Ea este mai mult decât o cunoaştere. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia.

Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere. insuficient dezvoltate.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate. a ceea ce suntem. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. E un simţ subiectiv al devenirii. din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20..” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma. subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe. în cele din urmă. Ceasurile nu măsoară timpul. nu-l poţi auzi. nu-l poţi cântări. existând înaintea şi în urma noastră. Louis de Broglie. nu-l putem măsura într-un laborator. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 . iar noi. felie cu felie. (Dr. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii.. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. (Dr. ne mişcăm prin el. 1892-1987. Robert A.

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 . electroacustică.2004). Facultatea de Electronică.Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : . ilustraţie muzicală. muzică electronică. învăţământ universitar).redactor la Uniplus Radio (1995-1998.Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964.1990). Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie.Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988. parapsihologie. . profil electric. a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”).tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985). 26 .redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 .cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice. secţia Electronică şi Telecomunicaţii.redactor la TVR Cluj (din 1990. curs seral.1983). LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : . 6 ani devenind inginer electronist. ilustraţie de televiziune. muzică electronică.tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 .Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof. Victor Popescu).tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . parapsihologie). . optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc. .1995). . parapsihologie. psihologie cognitivă şi clinică. . emisiuni de ştiinţă.Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”). municipiul Cluj-Napoca. acum Universitatea Tehnică). univ. dr. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : . . din Cluj-Napoca. meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. . .

). organizată de Comisia Naţională a României pentru U. 2006.E. membru în I.E. 2005.). Editura Academic Pres.O.scribd. şi S. cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie. Jurnalul naţional. meteorolog cu experienţă în tornade. Tim Ball.C. expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal. geofizician şi matematician la NASA.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată. Editura Galaxia Gutenberg. scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. Gary Glatzmeier.A.C. de la anomalous phenomene. pentru U. . . profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice.S.N.. expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei. pentru U. 2010) şi alţii.V.Gregory J.C.S. ştiinţă. ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea.R. secretarul general al C. membru al mai multor universităţi. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : .dr. Stumpf. România S. Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006). În pregătire : 27 .biologul de talie internaţională dr. la Radio Cluj. .A. divizia de explorare a Sistemului Solar. Weijia Kuang. membru în N. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : .profesorul de astronomie Barrie Jones. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane. Cluj-Napoca. Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www.E.I. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti. Dr.Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia.com/cristim23) la 658 pagini color.Elemente de parapsihologie. publicată cu sprijinul domnului Acad. fenomene anomale – n. Octavian Popescu. parapsihologie. Prof. Kevin Trenberth. care militează împotriva poluării). 590 pagini).N.C. preşedintele Academiei Române. 2009. Editura Academic Pres. . . Editura Dacia. PREMII : În 2006. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice).C. climatolog de talie mondială.Dr.C. Cluj-Napoca.dr. Cluj-Napoca. membru al Academiei Române. . .E.O. Prof. muzică electronică. SRL. .. .N. .prof. Ionel Haiduc.Biotransformări sub influenţa psihicului . Miceal Ledwith. expert în fizică atmosferei.Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori. Goddard Space Flight Center.S.N.Drunvalo Melchizedek. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române. obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă.r. între care şi Acad. .P. . A colaborat mai ales pe teme de mediu. fost consilier în cadrul guvernului britanic etc.Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori.dr. Alexandru Mironov. (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită. Editura Risoprint.. Editura SC Cartimpex.. 2000.O.R. anomalii. ilustraţie muzicală.O.redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004. (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei).Biotransformări sub Influenţa Psihicului. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA. Este doctor în climatologie. schimbări climatice. parapsihologie). Cluj-Napoca. 112 pag. Cluj-Napoca. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California. 2010.teologul dr. 293 pag. .A.N. Dr. acordat de C. 2007.O. .

Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini. Cluj-Napoca.Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. ClujNapoca. FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . Iunie 2011 . 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti). cca. an II. în „Gândul”. cca 100 pag. .Biological Transformations controlled by the Mind. USA. în Ziua de Cluj. aprilie 2007. Editura ECOU 2016.Biotransformări sub influenţa psihicului . Texas.serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii. . nr. Editura ECOU 2013.Mediul si Schimbarile Climatice. . 180 pag. . .Biotransformations controlled by the Mind.Ilie Rad. 1600 pag. Vol 1(2). University of Houston-Victoria. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită.. ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : . 8.L.Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie. 7. Editura ECOU 2012. 28 .. E. Cluj-Napoca.serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”. p. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. REFERINŢE : .Muzica Electronică Şi Electronica Audio. care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent). 45-61. 29 martie 2006. în „Învăţământul jurnalistic clujean”. International Journal of Emerging Sciences. 2006. pag. . 26 nov..Tiberiu Fărcaş.

muzicieni. de multe ori. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. (care. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. descrisă în amănunt. Până în prezent. aflăm faptul că.1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. cărora le debitează poveşti mistico-religioase. La acea vreme. fapt care m-a determinat să scriu această carte. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. extratereştri. fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. de mari artişti. nepermis de mult. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei. INTRODUCERE 2. de cele mai multe ori. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. Conform ştiinţei convenţionale. literatură ezoterică şi altele). Dar aceste procese ascund încă multe mistere. în realitate. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. La începutul anului 2006. în situaţii cu totul excepţionale. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune. Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. care are prea multe lacune. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. Dacă ne amintim de Einstein. entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. care adună grupuri de entuziaşti. Cu trecerea timpului. Acestea sunt doar cîteva enigme. Aceste dialoguri conţin. dedicată schimbărilor climatice. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. pictori. oameni deosebit de inteligenţi. De obicei. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. Astfel. am reuşit să depăşesc o barieră importantă.Biotransformări sub influenţa psihicului 2. Nimeni contestă faptul că. sculptori. Am urmărit să aflu cheia acestui mister. În afara experienţei personale. meditând asupra unor idei. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. ele au fost prezentate. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. decât să înţelegi. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. 29 . Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente). Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. fotosinteza. marcat de entuziasmul acelei perioade. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. utile sau mai puţin utile. Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. am înţeles că. în opinia mea şi nu numai.

neavînd mijloace concrete de studiu. dar numai la nivel teoretic. În capitolul 7. care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. 30 . fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. Din nefericire. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi. 2. pe care am dorit să o prezint cititorilor. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. Altfel spus. în situaţii extreme. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith. am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. pe de o parte. Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. aproape exclusiv. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. rezultalele unor analize clinice de laborator. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. Pornind de la aceste două aspecte. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). De asemenea. Lucrarea de faţă pune accentul. comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. probabil din aceleaşi motive. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. condiţiilor de manifestare. Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. în acord cu experienţa personală a autorului. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. declanşării şi consecinţelor sale. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. corelate cu unele cercetări ştiinţifice.

medicină. • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea.” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. animale. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . nutriţie şi agricultură. Astfel. Nu există mijloace de măsurare. • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. Conform noii concepţii. pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct. ocupând un loc central. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative. prin reacţii bionucleare. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent. susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante. sentimente.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. dar îl controlează. care identifica fiinţa cu organismul biologic. precum fizică. În continuare. fiind indispensabile vieţii. dar au fost elaborate mai multe teorii. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. credinţe şi raţiune. ci mai degrabă o completează). Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale. care sunt angajate în nesfârşite conflicte. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode. geologie. deci exist”). ani sau zeci de ani la rînd. farmacie. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. investigare sau caracterizare a acestei manifestări. om). 2. „spiritul” este separat de corp. biologie. dintre voluntar şi involuntar. Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni. Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. generând marea confuzie dintre fenomene şi procese. (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate. necesară menţinerii proceselor vitale din organism.

relaţia dintre minte şi energia vitală. succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor. Acest nou capitol. 20. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea. a ne ridica nivelul de creativitate. Prin diferite forme alternative de workshop-uri. fără niciun alt efort. care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile.2. 333 . nu mai sunt demult timp secrete. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent. Afirmaţia mea. seminarii. ele fiind deja larg mediatizate.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile. de atenţie. 20.12. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. Am descris aceste aspecte în capitolele 4. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală.1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă. Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii.11. şi 13. experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6. BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative. Din acest punct de vedere. cărţi şi altele. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere. prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere.2. deseori chiar mai importantă. nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. După aproape 5 ani de cînd menţin. de exemplu. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată).2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. Primul motiv pentru care am scris această carte. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant.

dar care se bazează pe un colectiv energic. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. din nefericire. Am mai prezentat în cartea mea. Nu e nevoie de niciun 334 . Biotransformările există şi sunt naturale. bine antrenat. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. care vrea să aibe maximă eficienţă. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. DVD-uri. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. 1.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. unit şi eficient. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii. Pentru un om de afaceri. ci doar o chestiune insuficient explicată. psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei. Dar. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare. dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră. cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. fiziologică. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. grăsimi şi alcool. În acest fel. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. În schimb. Desigur. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. Rezultatele lor vor fi mai slabe. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul. ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările. timp suficient de lucru. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. bine focalizat. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist.

Această atitudine e necesară. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut. e extrem de necesară. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare. O cunoaştere ştiinţifică. în legislaţie şi aplicarea legii. O respiraţie alertă este superficială. Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. 335 . deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele. familie. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. am răsfoit-o. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. sănătate. Explicaţiile sunt de prisos. adevărul faptelor sale. Israel. atracţie şi mai ales entuziasm. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. 5. 3. mai ales în societatea modernă. În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. deseori lipsite de importanţă. 2. Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. cultură. ştiinţă şi cercetare. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă. precum cea propusă în cartea mea şi numai. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive. nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. determină apariţia unor mecanisme defensive.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare. îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. greutate sau dificultate. Are de toate. Doar motivaţia financiară. de a ne dezvolta tipare de gîndire. cercetare şi altele. plictiseală. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). psihice şi biologice de funcţionare a corpului. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni. în învăţămînt.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. artă. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. sutele de emisiuni TV. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. sinceritatea. 4. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase. membri sau oameni de afaceri. Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”. Cartea e superbă.

aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. ele nu sunt folosite în utilizarea. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. În plus. Bruce Lipton. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. SUA. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate. Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. Astfel. pe website Mureşanu Cristian din nou. Atunci. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. ci STRESS-ul. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. Cu toate acestea. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. un cercetător adevărat. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici. a adevărului. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. bucurie şi prosperitate. Bruce 336 . Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă.

The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol . With Love and Light for you and your beautiful community. Singura soluţie. este de a aduce mai multă energie vitală în corp. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. Bruce 337 . aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere. pînă ce. sugestiile mentale nu sunt utile.. experimentată de mine şi descrisă în carte. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall.. However. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. happy and prosperous New year's. focus on reducing the stress. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate. Totuşi. Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide.. cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul. THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. Cholesterol by itself is not harmful. Astfel. Problema. subconştiente de apărare. i did not receive your DVD before I left. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter. odată ce acesta s-a declanşat. folosind bioresursele. it is STRESS.. Point: cholesterol does not cause the problem. However. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. El funcţionează din subconştient. so you can see why I love coming here. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. am redus de 14 ori doza de statine. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic. they just pile up. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. La nivelul vaselor sanguine. atît în cazul meu. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . prin urmare. pereţii celulari devin mai groşi.

Heisenberg. După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1. potrivit termenilor tradiţionali. capacităţii de memorare şi puterii de muncă. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. analizat şi propus de autor. R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. în termenii mecanicii clasice newtoniene. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. dacă lumea macrofizică este continuă. nu aceasta) specific gândirii budiste. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi. De altfel. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. Pauli şi Dirac. insuficient teoretizate şi explicate. mă refer la Bohm. Astfel.). ci ce nu este ea de fapt. neti (nu aceasta. diminuarea efectelor stress-ului etc. lumea microfizică este discontinuă (discretă). Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă). care necesită însă abordări diferite. Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. „b” şi „c”). DR. într-o versiune cu unele detalii personale. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. În acest sens. procesele şi transformările declanşate în organism. esoterismului de mână stângă. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. Pionierii fizicii cuantice. Aşadar. nici undă). caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. care se presupune că are un discernământ superior. locală şi deterministă. Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor. care urmează o cale ce aparţine. Astfel. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. nelocală şi probabilistică. Ar fi vorba despre două aspecte. cercetătorii introduc fie termeni proprii. nu este şi-şi (corpuscul şi undă). 338 . Aceasta este situaţia la momentul t0. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment.

ea este simultan în stare vie şi moartă). şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale.19). cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. În lumea „A”. să-i zicem tx. O altă teorie. vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. După această perioadă de timp. particula a trecut prin fanta „a”. vreme de mai mulţi ani. 339 . Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. anumite tehnici yoga. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator. de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. Discipolii nu sunt însă. această transformare (vezi Cap.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. destul de controversată. în cele din urmă. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă. Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. el se scindează în toate probabilităţile posibile. în sensul schimbării modului de gândire. Şi astfel. o transformare profundă a discipolului practicant. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. în adîncul fiinţei lor. Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. Astfel. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. comportamentului şi relaţiilor personale. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). Cu alte cuvinte. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. avertizaţi asupra acestor aspecte. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. În acel moment. pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. realitatea nu mai este nedeterminată. De altfel. de obicei. care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut. are la bază continenţa sexuală. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. Se omite însă un aspect important. iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. sistemului de valori. În acel moment. În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. De aceea. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. de regulă. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că.

a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. care definesc radioactivitatea. cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. prin procese nucleare specifice. la temperaturi uriaşe. în principal. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. dar toate aceste transmutări. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. implicit. chiar şi dacă nu sunt posibile. care determină modificări ale structurii nucleului şi. În orice caz. În timpul reacţiei nucleare. unor interacţiuni la nivel nuclear. procesele şi reacţiile nucleare se datorează.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. transformarea speciilor atomice. într-un final pot fi considerate posibile. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. în ultimele decenii. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic. Din nefericire. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. De regulă. Cu toate acestea. se eliberează o energie şi mai mare. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite. la modul în care le-a gândit Kervran. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. În reacţiile chimice obişnuite. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. Pe de altă parte. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. 340 . Spre deosebire de acestea. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. mai ales. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. unul exoterm. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. de obicei. prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. astfel încât bilanţul general este. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. Datorită necesarului energetic iniţial mare. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. Practic. în interiorul stelelor. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. Astfel. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană.

Pe de o parte. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. Astfel. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. în vederea iniţierii bioalchimiei. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. din capriciu sau cu un anumit scop. mediumi. Charles Tart sau Ken Wilber. dacă doreşte. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii. clarvăzători. făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. dar optimizată din punct de vedere fizic. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. demoni. mă refer aici la bărbaţi. ştiinţa descrie stări. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. până la urmarea experimentului descris în carte. maeştri spirituali. discipoli sau maeştri spirituali. Pe de altă parte. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. 341 . canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. Pe de altă pare. pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul. Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. ea pare benefică pentru unii bărbaţi. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă. poate reveni ulterior. la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. spirite dezîncarnate. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. dacă acesta nu şi-o doreşte. adică îngeri. Autorul s-a numărat. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. În carte. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. prin tehnici de continenţă. Mai mult chiar. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale. extratereştri etc.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. realitatea fizică. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. precum Stanislav Grof. Există însă numeroşi oameni. cea care a generat. pe care le consideră obiective.

sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. trăirile şi relatările acestor subiecţi. cercetările moderne asupra conştiinţei. dorinţele. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. traumele. Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. care sunt în acord cu concepţiile. Subiectul. oriunde şi nicicînd deopotrivă. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. etc. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. Misticii descriu reprezentări corespondente. Ele pot fi contactate. nu vede. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. Pe de altă parte. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. credinţele. care reprezintă cheia de contact şi de acces. Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. În schimb. de obicei sub formă de imagini. fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale. Astfel. Pentru ei. Modelul realităţilor este. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale.). El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. realităţile virtuale există şi totodată nu există. Realităţile virtuale. tradiţiile. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. Confundarea acestor reprezentări corespondente. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. Ele au un fel de existenţă potenţială. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. care pot fi experimentate. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. Potrivit acestui model. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. jivatma. persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. suflet. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. care ar exista independent de noi. pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. Dar. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. Pentru aceşti subiecţi. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. după părerea mea. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. O „persoană normală”. aflată în stare de veghe. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. Potrivit modelului realităţilor. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate. potrivit 342 . care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă. realităţile virtuale nu există practic niciodată. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. accesate şi experimentate temporar. aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. Realitatea fizică este singura obiectivă. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. acestea ar fi realităţi virtuale. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. cunoştinţele.

au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. aventuri spirituale. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. o revenire la Sursa cosmică eternă. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. etc. pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. ci un neliniştit curios. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. De aceea. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. la fel ca în spiritualitate şi religie. Această căutare. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. Modelul integrativ urmăreşte. căutarea Sursei cosmice creatoare. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. care au la bază un model integrativ cu punct final. fie ea Divină sau nu. psihosomatice). abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. atotputernică şi omniscientă. Dimpotrivă. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. prin intermediul ştiinţei. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. prin tehnici speciale. promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă. considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. într-un fragment prea mic. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. rai. el nu doreşte nici să fie nefericit. viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. uneori naive şi chiar hilare. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. să afle şi să cerceteze. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. inclusiv marile religii. Există şi anumite excepţii notabile. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste. prin pierderea treptată a identităţii individuale. găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. el este mîndru fiindcă. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. Tehnicile 343 . Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. Fireşte. Scopul său principal este să cunoască. mântuire. care nu este un om de ştiinţă. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. Autorul. care e o poveste simplistă şi naivă.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. cu sau fără prezenţa noastră. care au cauze complexe. şi multe altele sunt neinteresante. În acest context. trăiri deosebite cu episoade extatice.. posibila identificare cu Sursa creţiei.

accesibile doar elitelor spiritualităţii. încă din timpul vieţii fizice. fără un punct final definit. care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. tehnici meditative. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. În esenţă. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. proceselor şi parametrilor fiziologici. cu Sursa creatoare. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. tehnici contemplative. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. inclusiv cele sportive. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. care ar necesita şi cercetări adecvate. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. mai ales în ţările dezvoltate. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. cumulativă şi practic nelimitată. Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale.). performanţele intelectuale sau performanţele fizice. care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. Se poate propune o discuţie.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. Noi nu putem elimina agenţii patogeni. şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. Astfel. b) uniunea temporară. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. tehnici extatice. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. isihasm. Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. Ea are avantajul de a fi colectivă. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei. de această dată definitiv. yoga în multiplele variante. Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă. dar repetabilă. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere. prin 344 . Iată că regăsim o paralelă frapantă. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. dar nu întîmplătoare. tehnici sufiste etc. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. zen. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism.

au cunoştinţe în diferite domenii. sau cu extratereştrii. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. etc. 345 . au comportamente diferite.. Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. sex diferit. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu. „Y” a menţionat. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi. faptul că în perioada când în ţara sa era război. „jucânduse” de-a Dumnezeu. De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. ştiinţă. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. ea fie se transformă. unele se cunosc între ele. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. deci s-ar putea ca specia umană. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. Ea nu se poate conserva. „Y”. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. Dr. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat. la un moment dat apar. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului. În cazul dr. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. Deci. Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. de aceea el caută mereu să facă corecţii. Unele au vârste diferite. aşa după cum afirma deseori şi dr. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. apoi evoluează şi pe urmă dispar. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. printre altele.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. „Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. În cazul lui dr. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului. trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. precum artă. încorporare spiritistă. fie dispare. fie dispare. trebuie amintit faptul că toate speciile. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei).

11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. ci ne spune ceea ce nu este ea. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. Este nevoie de o suprapunere de teorii. Aceasta este o capcană mare. cvasiconştientă. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. Anumite lucruri le putem printr-o teorie. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. de cele mai multe ori. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. este ab initio considerată incorectă. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. adică principiile fundamentale ale ştiinţei. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. altele prin altă teorie. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. Cu alte cuvinte. Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. Restul de interpretări aparţin metafizicii. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. 346 . cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe. Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. un formalism matematic. etc. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică. minte-corp. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică. Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem. Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat..Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap.

Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. Trebuie să afirm faptul că. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul. Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. chimie. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. materie. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. În discuţiile dintre ştiinţă. Pe de altă parte. ci mai degrabă forme de existenţă. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită. mai ales fizica. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. El este produs odată cu evoluţia fizicului. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. în acest caz ştiinţa. biologia. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. informaţie. În esenţă. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei. dar numai temporar. 347 . Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. în realitate. detalii mărunte. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. o filosofie despre informaţie. „pozitive”. biologie. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. dar nu neapărat forme de viaţă. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică. dar în esenţă ele formează o unitate. în ştiinţă. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. Orice altceva poate fi numit inteligenţă. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers.

deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. pe care o recuperează destul de greu. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. De aceea. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. Krishnamurti şi alţii. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. negi şi chiar afecţiuni. maladii canceroase mai ales. iar dacă nu efectuează tratamente. În lipsa pacienţilor. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că. Ei nu mai pot opri acest proces. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. Dacă e prea puţină.Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. dl. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare. pot apărea edeme. 348 . Astfel. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. fără nici o îndoială. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. intervine boala. Îi putem aminti aici pe Osho. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. care este transmisă de către liderii religioşi. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. Din păcate. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. o anumită perioadă de timp. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. care îmi displac.

Lăsând gluma la o parte. deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. Scrisă de un reporter. Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. În cuprinsul cărţii. cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii. Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. Dar acesta este un aspect marginal. acest lucru este aproape insuportabil. În esenţă. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care. într-o analiză critică. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. Î: Şi totuşi. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. fie negative (deseori). majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze. Această transformare importantă. de exemplu. de altceva. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca. ci mai degrabă despre o observaţie. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori).Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. deci ea nu este surprinzătoare. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. aşa după menţionezi şi tu în carte. A avut nevoie. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. După câţiva ani. 47-50 ani). Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. Ledwith a avut nevoie de alte repere. 349 . care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. are un prestigiu internaţional. abandonat şi neînsemnat. cel puţin temporar. etc.

prin intermediul organismelor sale autorizate. se află într-o situaţie specială. Din păcate. autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice.Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. 350 . Din păcate. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. el este jurnalist. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. autoconsistent şi necontradictoriu. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. În esenţă. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. Pe de altă parte. Personal. fiind un reporter apreciat de televiziune. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. care sunt discutate în carte. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. a apus de mult. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. fiind aproape inexistente. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. cartea reprezintă o reuşită. Consider că. cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. În fine. din acest punct de vedere. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. Puţinele excepţii. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. în ştiinţă. De altfel. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante. care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. Perioada în care exploratori. perioada Don Quijote şi Jules Verne. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. s-a încheiat de mult. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. împreună cu autorul. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. doresc să subliniez faptul că. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit.

precum homeopatia. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului. Humanitas. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. singura valabilă pentru căutarea adevărului. indiferentă dar şi curioasă.) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. „Moartea şi ce urmează după ea”. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte.r. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane. Milan Ryzl. dar exemplele de acest fel sunt rare. cotidian. în mare parte şi singur. Milan Ryzl. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă. „Miracolele Biblice”. virtuoasă şi criminală. Dr. Lotus. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. Ed. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. extras din Profeţiile Indienilor Apachi. Saeculum. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om. 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. continuă să nege că trupul poate să se trateze. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. un microcosmos în întregul ei. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute. să aibe loc într-o stare lipsită de materie. pe care o abordăm. Saeculum. atunci aceea este de a servi progresului. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni.r.” Lyall Watson. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea. Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n. de obicei. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. „a face acest lucru este o dovadă de egoism. între reuşite şi nereuşite. ci doar o etapă. ea oferă. Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei.” Prof. Janine Fontaine. dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. Trebuie să aprobăm moartea. „Moartea ca linie a vieţii”. bună şi rea. credulă dar şi sceptică. Ed. aşa cum aprobăm viaţa. cu acei depanatori radio-tv. Ed. lent dar real. …. ale profesiei noastre. Herald. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. mai degrabă.” Paul Brunton. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător. Cristian Mureşanu. Ed. aproape de începutul istoriei lor.” Shri Aurobindo. uneori destul de vagi. în studii istorice şi etnologice. că ne pierdem timpul degeaba. 1997 „Nu e suficient !!…. deoarece în caz contrar. Chiar şi atunci când funcţionează. Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii. Grava problemă. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”…. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem. Este o cale a durerii. izolării şi testării la maxim a credinţei. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. Preocupându-se doar de mecanisme. „Mesaje de dincolo de moarte”. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale. fugind de responsabilităţi. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare. continuările acesteia. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. spune Stalking Wolf. al umanităţii. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. Ed. artă. Ed. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. destinul nostru din această epocă este. Dar în realitate. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. atunci când este ajutat corespunzător. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. presupun.Biotransformări sub influenţa psihicului 22. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare. Alcris. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare.). naturopatia şi osteopatia. fragment. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi. tot astfel. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. Ed. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. astfel încât. „În mod paradoxal. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune. rasă bizară. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune. ei încep să semene. „Yoga Lucrărilor Divine”. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . Şi totuşi. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. 1995 „Aşa după cum în fizică.” Stalking Wolf. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare.” Prof. Nova.” Cammille Flammarion. Într-adevăr. la un moment dat. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă.r. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. Academic Pres. Ed. Dr. „Cărarea Secretă”.” Dr. informaţii limitate. de abia ieşită din caverne. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n.

Şi anume. nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”. în care întregul se reduce doar la suma părţilor.involuţie. conştient sau nu. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. … prin urmare. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes. „Inteligenţa Materiei”. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. Ed. Ed. reacţii chimice ale sângelui. tinde să cedeze în faţa celei economice. pulsatoriu. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. se pare că a venit. decât prin raze laser. Ed. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune. învăţării. cufundat în opera sa. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. Ed. adevărurile ei. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic. Vă e teamă de neconsacrare. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. descris în gândirea hindusă. Noi. care oferă adevărata satisfacţie profesională. Larry Cart. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. Vă umiliţi pentru a obţine succes. acest lucru este imposibil. „O mărturie a reîncarnării”. Nanoclusteri”.” Autori Necunoscuţi. „Cartea Albă”. de asemenea. „Pelerini la porţile luminii”. realizate de computer. psihiatrii. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. calităţi aproape uitate. 1 şi 2”.” Irina Holdevici. 1991 „Există un anumit punct. După încheierea unui ciclu. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. Militară. chiar dacă Universul holistic etajat. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. din punct de vedere ştiinţific. cu excepţia … medicilor. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. datorită nivelului actual al ştiinţei. care include mecanica cuantică. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. deseori tragem o linie. focalizată şi extinsă. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. care susţin că. dedusă prin teoria relativităţii complexe. Oricât de paradoxal ar putea fi. cu un nivel superior creator. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. în mod automat el practică şi Yoga Energiei. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. de la neviu spre viu rămâne certă. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986).Evans-Wentz. În zilele noastre. Ed. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. „Ştiinţă. Dr. Weiss. Dr. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată. propus de către spiritualitate. Noi folosim încă speranţa în vindecare. din răsputeri. magia. Casa Cărţii de Ştiinţă. iar după altele. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. Vă e teamă de conflicte. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. Jean Charon vorbeşte. Acordând mai mult timp discuţiei. realizată de prof. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol.” Acad. 1986 „Acuzaţia de mecanicism. „Legile lui Murphy”. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. care se dilată şi se contractă ritmic. Lotus. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. Universal Dalsi. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. mai ales acum. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. în sfârşit. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. Lama Kasi Dawa Samdup. Ilie P. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală. Însă modelul ştiinţific actual. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă. V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. pare să ne fi părăsit definitiv. Prof. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării. dincolo de care.” Tilia Linden. 1992 „Secole de-a rândul. faimă şi aur. dar există şi voci autorizate. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente. nu pare viabil. În faţa alchimistului. Sophia. 2007 352 . sau chiar fericire.Y. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. după unele viziuni. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. Constantin Dumitru Dulcan. goliţi şi nu li se poartă de grijă. dar care pot fi accesate. să existe într-un anumit fel. Aldomars. Suntem de părere că.” Adrian Pătruţ. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. străduindu-se. Chimie. fiecare. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie .a unui univers fără început. cele două teorii ale relativităţii. Brian l. făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. în locul chimiei personale doctor-pacient…. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. Brian Weiss. în stare modificată a conştiinţei. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. deoarece dacă mintea e disciplinată. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului. Vasilescu. Şi totuşi. Prof. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. Ed. Editura For You. începând de la care majoritatea. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. transformată. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. respectiv din biologie şi genetică. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune. tot aşa este şi energia vitală. fie el divin sau nu. Ed.” W.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. 2006 „Universul este doar fizică. trezirii speranţei în vindecare. Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale. indiferent de teoria acceptată . Poziţia etică şi idealistă.

Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă. Ea exclude totul. În timpul unei demonstraţii. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi . precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. Ed. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. Calea perfectă”. „Iluminarea. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară.” Ioan Mamulaş. „Dimineaţa Magicienilor”. construcţiile în ruină. Corin Biano. Dharma (învăţătură – n. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea.r. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. Dharma înseamnă a face.) pe care o predic este ca pluta. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. „Meditaţia.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă.” (extras din prefaţa cărţii. al vieţii de chirurg.Moskva”. Herald. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri.” Osho. Ed. Ed. fără deosebire. „Fenomene Parapsihologice”. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. mai puţin obiectul concentrării. dar neînţelegerea (acesteia). Eternul Început”. Naşterea nu este însăşi Viaţa. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. de afecţiuni. ci experimentarea Simţurilor. 353 . de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată. Herald. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. tămăduitor. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. conformisme şi false credinţe. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis. Ed. 1998 „Citind ceea ce a scris dr.000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit. Ed. Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot. Efort corect. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală. care. Omul. Florian Popa. „Cărţile Blestemate”. Trebuie să vă găsiţi propria cale. Nemira. Buddha sau Krishna. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. Mod de viaţă corect. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale. Totul o penetrează. Louis Pauwels. a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. fantasticul este o manifestare a Realului. prin Crucea de război cu palme. ca o apariţie a imposibilului. Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma. Pantelimon. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. adesea pesimist. Taina Press. de la o distanţă de 1. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. Şef Clinică Chirurgie „Sf. Dacă cineva crede că sunt reale. Dar pentru oamenii obişnuiţi. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. Voinţă corectă. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. Copilul este deschis oricărei senzaţii. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. Aurel Popescu-Bălceşti. ca şi mine. Acţiune corectă. Odată ce aţi dobândit concentrarea. Dharma trebuie părăsită. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. nu va face din voi un Christos. cu trudă şi efort documentar. 1995 „Concentrarea implică alegere.” Titi Tudorancea. chirurgul din clinica Sf. Moldova. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite. propriul drum. Cu toate acestea. 1992. Aurel Popescu-Bălceşti. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. … Inteligenţa. care încearcă să treacă deasupra cotidianului.… fantasticul e doar imaginarul. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Timp de mai multe zile. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier.80 m. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură.” Huai-Chin Nan. Teora. Buddha sau Krishna. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune. Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără. Vorbire corectă. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. Ed. atenţia scade. luciditatea. scrisă de chirurg dr. Ed. prin Medalia de curaj poloneză. iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus. Truman. face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner. iar ceea ce este neschimbător este veşnic. Deasemenea. ca operaţiune de concentrare a minţii. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi.. Cavaler al Legiunii de Onoare militare. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. în jurul căreia să nu creeze o biserică. Pantelimon”. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat. Când mergeţi pe stradă.” Jacques Bergier. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive. pe care o conduc. Societatea Informaţia. realizezi complexitatea acestei personalităţi. Bucureşti. A urma paşii lui Christos. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război.” Osho. din cenuşa ignoranţei. Ed. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. Acumulările sfârşesc în risipire.… numai ceea ce nu există este neclintit.) Dr. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. creşterea glicemiei. 1934-1939. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile. un câmp magnetic de 10. Meditaţia nu cauzează nebunie. ea a avut insomnie. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. eliberat de mareşalul Montgomery. prejudecăţi. născut la 8 august 1912. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei.” Jacques Bergier. în filosofia lui. este o restrângere. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. iar după 30 minute de la începerea experimentului. Teora. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde. În realitate. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire.

doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi. Universul este plin de unde ale trecutului care. musulmani. Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. Fie ea este de acord cu părerile altuia. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. Atunci când tu asculţi învăţătura. Fiecare vrea rezultate imediate.” Rechung Dorje Tagpa. a cărei calitate. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. Patanjali. Societatea Informaţia. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. Suntem un amestec ciudat de ură. Percepţia. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. Gill & Dana Cart SRL. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. Ed. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. Ed. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. Adevăratul nostru duşman sau pericol. aruncă anumite detalii. atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. agresivitate. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. vinovaţi şi pustii în suflet. dar este complet absurd. în anumite împrejurări. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!.” Yram.” Shri Aurobindo. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. ştiinţei şi filosofiei.) minţii. „Milarepa. „Morţii ne vorbesc”. Dar în explorarea pe care o veţi face. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. De aceea. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. există identificare cu modificările minţii. devine temelie trainică. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. frică şi omenie. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă. Stabilitatea menţinută. Mintea crede că e Totul. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. Pe scurt. Yoga nu este o metodă de a face ceva. Astăzi. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. Avem nevoie de o viaţă completă. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. deoarece ea face legile şi regulile jocului. Se scrie mult. tot aşa. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii. 1994 „Mintea este foarte vicleană. gelozie. pot fi reactivate şi deveni. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. e aruncată la fundul unui sertar. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă. o poţi defini ca fiind solidă. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. Somnul şi Amintirea. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. Herald. Atunci. Astfel doar o 354 . ci este un fel de A FI. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. Această utopie. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor. nu auzi exact ceea ce se spune. atunci orice comunicare este oprită. lipsită de obiect. neîntrerupt şi cu dăruire. o face agreabilă. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem. niciodată ca acum. în clipa prezentă. Observatorul este în forma reală. dar se gândeşte puţin. conectate prin câteva idei directoare. Tu „auzi” prin trecutul. Ed. nervoase şi fizice. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. creştini. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. Aceste sentimente. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. Tu „auzi” prin minte. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. este un lucru distrugător. de orice fel. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. „Yoga Sutra”. detaşarea şi oprirea acestor modificări. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. Herald. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. În orice alte stări. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. toată lumea e grăbită. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. o schimbă. Marele Yoghin Tibetan”. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. v-a spus acest lucru. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. plini de o extremă lăcomie. Dintre acestea. întreţinută de profitori de toate categoriile. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. fără a se preocupa de cauzele care le determină. Eroarea. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. Ed. să nu vă izolaţi de restul lumii. 2000. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”. etc. Iar dacă nu se întâmplă nimic. Ed. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. atunci te superi. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei. prin memoria. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. Ed. Progresul religiei. Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. Închipuirea. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. anxietate şi disperare. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti. care vi se par total subiective. Mintea are întotdeauna dreptate. „Corpus Hermeticum”.” Krishnamurti.” François Brüne. Şi totuşi. Hermes Trismegistus. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii. doar pentru că eu sau altcineva. Herald. o părere raţională asupra existenţei proprii. Pentru multă lume. vreme îndelungată. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu. suntem ceea ce am fost de milioane de ani. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. în istoria rasei noastre.r. tipare şi arhetipuri. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune.Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. Enciclopedică. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări. clipă de clipă. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice. invidie. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt. „Eliberarea de Cunoscut”. 1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. … deoarece orice autoritate. (în neştiinţa în care vă aflaţi). Într-un anume fel. „Aventura Conştiinţei”. nu e un progres real. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile.

au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. deoarece putem să o atingem. dincolo de nume şi de înfăţişare. Cel lung determină pe cel scurt. „Puterea Prezentului”. pentru ca ele să ne fie utile. Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. n. violenţă. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine. În ciuda acestei precauţii. Apare frica. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee.. este incompletă. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. frumuseţea. „Spiritualitatea Tantrică”. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme.r. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. Teoretic el poate fi foarte puternic. nu doar cu vorbe. … bine. Chestia asta ar fi creştinismul. înţeleg. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. aproape paradoxal. scurtă traducere. iar conflictul interior devine starea normală. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. şi lumina. nu-i aşa? Desigur. cu toate acestea. Acesta este unul dintre principii. ca definiţie. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. şi astfel. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha.” Eckhart Tolle. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. senzualitate. un obiectiv imposibil de atins. Dacă vreţi să lucraţi singuri. Aşa câştigă el merite. dar rămâne mai presus de ele. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. 355 . Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului. la ceva care. astfel că inteligenţa (automatismul. 1995. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu. ca pe un fragment izolat. 1994 Când sunteţi bolnavi. Rămânând mai presus de ele. să le anihilăm!”. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole.” Omraam Mikhael Aivanhov. pofte nemăsurate sau vanitate. Înaltul produce adâncul. indiferent dacă este vorba de lăcomie. dar de fapt este materialist. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre. a precepe totalitatea.Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. trăirea identităţii cu Fiinţa. Curtea Veche.” Conferinţă publică. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. iar partea nu transformă nimic. Prosveta. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există. Atunci vă percepeţi. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. naturală. pe care o putem accepta. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. conştient sau inconştient. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. farmecul.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. tot ceea ce vă rezistă. cel puţin nu în această viaţă. Curtea Veche. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. adevărate. fizician şi astronaut Brian O’Leary. A percepe întregul unor învăţături. Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. „Un Pământ Nou”. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară. nu veţi reuşi. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. iar celălalt este „reducţionismul”. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti.Acţiunii. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. Unii (probabil majoritatea – n. cine va mai lucra pentru voi. El instruieşte prin pildă vie. Eckhart Tolle. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. iar asta nu se va întâmpla niciodată.) nu mai apucă să se vindece. 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. cealaltă iudaismul. sunteţi în esenţă dvs. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică. s-o lovim etc.” Osho. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!. şi nu pentru ei. în caz de boală. nici nu le îndepărtează. nici nu le uită. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non . vă depăşeşte cu mult. dar care. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs.” Tao Te King. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea. Nu este nimic supraomenesc în ea. adică se bazează doar pe lumea materială.r. nivelul de energie este scăzut. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. Întregul poate face aceasta. Ed. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina. Ed. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. regretul şi întunecarea. Ed. RAM. după părerea mea. să o simţim. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. Ed. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. „A doua revenire a ştiinţei”. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil. foarte limitat.

Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. Hmmm…. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. şi aţi devenit din ce în ce mai străini. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. Aici şi Acum. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit. Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. o casă mai mare. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. a fost şi aşa este dintotdeauna. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. o slujbă mai bună. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. cu atât o 356 . Există timp pentru TOT. Şi aşa va fi. Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării.

Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. odată eficientizate. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. Ei îşi vor croi propria lor cale. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. vă sunt absolut străini. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. Oricare ar fi alegerile dumneavoastră. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. fie ca rătăciţi de colo-colo.. atunci cînd a fost cazul. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. Am prezentat doar puncte de vedere. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. Cu toate acestea.Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. Pentru ego. Se pare că. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. etc. Aşadar. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. fie că aveţi un cămin. fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară. În clipa în care rămâi în prezent. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip. fie că vă aflaţi în mulţime. Prezentul este. în timp ce inexistentul i se pare că există. sunt mai mare ca tine”. pentru ea. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime. Ei nu vă aparţin. propriul destin. nu vă aparţin. facebook. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. Deseori. familia sau serviciul dumneavoastră. dar ar putea fi prea tîrziu. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. messenger. Mai preţios decît casa. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. şi nu numai. În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim. fizice. căminul. Ei îşi au propria lor viaţă.acesta este secretul meditaţiei. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor. Fie ne folosim de aceste aptitudini. În singurătate. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. inexistent. nu are nici o importanţă. însă şi aici sunteţi tot singuri. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 . Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Fie că sunteţi singuri. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. Cum poţi rămâne în prezent ? . Aceste aptitudini. Sănătatea este bunul cel mai de preţ.

nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale. Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate. toxifiat şi stressat. Societatea nu poate funcţiona altfel. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva. Să presupunem că la un moment dat. deoarece am realizat-o aici. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie. în afară de cele biologice. problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile.. Deci. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. dar veţi cîştiga înzecit. uşor. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă. la modul pur intelectual. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice. oricît ar părea de nepotrivit să spun. să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este .. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv. peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva. Ei bine. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără.. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni. Nu sunt medic. Însă perioada de timp pe care v-o oferă. Deasemenea. atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată.. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. cu suferinţă ameliorată. Acelaşi lucru face şi un chirurg.. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine. dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani.Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut. atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede.

26. 36. efectuate la Clinica de Neurologie.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). „Biologia şi cunoaşterea”. 30. ISBN-13 978-0-511-34272-1.Thieme. Haines. 24. Jean Piaget.” . Rost.. „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. 2005. Iverson. .Medicine 1998. Dr.(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale).Lippincott Williams & Wilkins. ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. Ed. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. Cluj-Napoca. Blackwell Publishing. 37. and Publishers. Cambridge University Press. 4.” Baltimore: Williams & Wilkins.Springer Science+Business Media. Raicu P. „Hidroreflexoterapia”. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”. 19. (un manual explicativ foarte bun. 2006. Goetz.„An Atlas of Back Pain” . 10th Ed. 31. Mendelian. 9. Ed. Emanoil Călinescu. Editura For You. 16..” . Biller. Ropceanu Filaret. 1970. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders.. Brown. Medicală.Cambridge University Press. Marc Thiriet. ISBN 1-84214-076-0 (alk. George H. „Biologia Credinţei” – Ed. 9th Ed.CRC Press. Ed. Editors. ISBN: 13 978-0-51113272-8.D. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA. New York. 2. Academiei. M. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23.Lippincott Williams & Wilkins. 2003. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed.. Michael J. „Yoga pe înţelesul tuturor”. Brazis. 1975. şi colab. (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D. 1994. Medicală. 18. VA. Ştefan Milcu. 1992. 2002. Scott D. şi colab. Masdeu.N. David A. 11. 20. Analize R. Fried. 1972. Bruce Lipton.Demos Medical Publishing. Duane E. Hendelman. 28. 25. „Merritt’s Neurology. Ed. (vechi dar încă de mare utilitate). 7. 2006. 2007.. Medicală. Repciuc E. „Neuroanatomy An Atlas of Structures.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. 17. 2008. Aminoff. Flaherty. „Neuroethics”. „Clinical Neurology 5th Edition” . 1998. VA. 1998.” . Kirkaldy-Willis. 14. ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine. 1956. Neil Levy. Singapore. Rowland. Bernard.. Ed. Madrid. 1976. Simon. M. Prof. with particular reference to eponyms. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. Gheorghe Bijeu. LLC.The Parthenon Publishing Group. Dacia. 359 . Berek et al. 2008. 2007. Jose „Localization in Clinical Neurology. Harold Ellis.M. 8. „Bioritmurile şi viaţa umană”.” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1. 2000. Medicală.The 6th Ed. 2007 . paper). (un atlas de mare utilitate). Bronzino – „Neuroengineering” . Sections. 6th Ed. Teodorescu-Exarcu. Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” . LP. „Inheritance in Man. Federative Committee on „Anatomical Terminology. 22. 5. 2007 .CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. „Textbook of Clinical Neurology. „Anatomia omului. 1978. 2006. Dr. Medicală. 2009. 2nd ed. Natalia S. Allan H. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”. Ed. 23. Academiei. Ed.” . Stuttgart and New York. Constantin Budeanu. 12.Ropper. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu. Cape Town. Ed. „On the naming of clinical disorders. „Celula”. „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. 1958. Jose C. fără ISBN. „Introducere în genetica moleculară”. Dilorenzo. D. „Biology and Mechanics of Blood Flows” . noutate de ultimă oră !!).” . Paul W. viscere”.. Sophia. 27.CRC Press.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. paper). 12th Ed. 33. 2004-2007. Madeleine Maicanescu. Greenberg.Elsevier Inc. William H. J. Haldeman. „Cranial Nerves Functional Anatomy”.2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. ISBN 0-8493-3084-X. Cambridge” Cambridge University Press. 1978. „Presopunctura pentru toţi”.” . Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia. 5th Edition” . „Andrologie Clinică”. 6. Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors.D. 10. MA et al. 35. Roger P. Cambridge. Stanley Monkhouse. . Robert H.. Mateiu Duma. Ionel Darian. Doreadi Duma.Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine). Thomas N. 15. 2007.Phil. Melbourne. Alice W. „Clinical Neuropathology” . 21. 1992. Ed. Colectiv de autori. 3. Cerna. 1998. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei). J.S. Christopher G. Ed. Ştefan Antohi. „Adams and Victor's Principles of Neurology. ISBN 973-8459-27-3. 29.77: 1–2. Galin Ludmila. 34. neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale). Badiu C. 32. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division. Steaua Nordului. LLC. São Paulo 2007. Ed. Terminologia Anatomica. „Clinical Anatomy”. ISBN 973-480088-4.and Systems. Catherine Haberland. „Atlas de Anatomie”. Prof. Ed. 13. McKusick. Council of Biology Editions. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate). „Style Manual Committee.

„Maestrii Spirituali”. Arca. 2008. Medicală. 1987.Todd D. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară). 2006. 72. 16. 360 . 1970. Chatterji. 39. Teora. Ed. „Survival into the 21st Century”. ISBN 978-973-7811-94-3. „Comentarii asupra vieţii (Vol. ***. 2002. 49. Ed. „Misterele Cabalei”. Ed.Biotransformări sub influenţa psihicului 38. Ed. „Alege dieta potrivita”. Ed. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. ştiinţă. „Marii Iniţiaţi”.http://blog.973. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. „Puterea Prezentului”.G. ISBN 973-96469-8-0. Curtea Veche. 1992. Ed. Herald. 76. 70. „Filosofia esoterică a Indiei”. 1987 Joan Webster-Gandy. Ed. Judith C. Teodor Ghiţescu. Dan Bozaru. 2008. Gheorghe Mencinicopschi. Dr. Ed. Ed. Hapax Company SRL. ISBN (10) 973-7650-33-6. Teora. (Reprinted in The Fruitarian Network News. 74. „An Atlas of Headache” . „Alimentaţia şi nutriţia”.com. 56. 1972.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. „A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. 1987. 2002. 50.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69.4 Eduard Schure. „Traiesc. Ed. Dan Bozaru. „Biblia alimentara”. 2008 ISBN 978. Stoica. Bardo Thodol. 2004. Porto-Franco. „Atlas de Anatomie”. Marilyn Diamond.yahoo. and Nadine Forrest MacDonald. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”. Harvey Diamond. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Lotus. 55. 82. Ed. 71. Lotus. Fry. 44. Humbart Santillo. „Life in the 21st Century”. 1997. 53. Alex Jack. 58. 40. 1999. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane). 1995. 1991. Ştiinţifică şi Enciclopedică. „Tantra şi tainele ei”. „Chirurgul”. Camelia Roşu.C. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor). Curtea Veche. ISBN 973-97155-1-6. 51. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. tel.buybooks. Deceneu.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). 1994.William B. Stephen D. Michio Kushi. „Cartea nutriţiei optime”. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. 1975. 54. Susannah Kenton.ISBN 978-973-675-400-5. Mihaela Bilic.Litera International. „Un Pământ Nou”. Editura For You. 77. 45. Ed. „Is Menstruation Necessary?”. All. Wendy Harris. Rozen. 23. 1983 (idem). (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). 1995 (Despre ciclul femeii . John Robbins. 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). „The New Health Revolution Ross Horne”. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. Hegyi Arpad-Gedeon. Ed. 79. Dr.ro/sanatate-nutritie-sport. Rodriguez. 66. „Corpus Hermeticum”. Horne Ross. 2008. ISBN 973-98101-0-1. UMA. Jacques Brosse. „Sexologia”. ISBN 973-24-0264-4. 1999. „Living Health”. ISBN 973-9095-12-17. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. 199X. „Raw Energy”. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. 41. „Calea Macrobiotica”. Marilyn Diamond. Dr. Ed. 61.asp?page=1. Horne Ross. Dr. 47. 48. Gillian Mckeith.360. ISBN 973-98399-4-0. Eu îl folosesc de luni de zile. 78. „Diet for a New America”. Janine Fontaine. Ed. Essie Honiball. „Cartea Tibetană a Morţilor”. ISBN 978-973-21-0884-0. Herald. 0744-261035. „I Live on Fruit”. 2007. Leslie Kenton. 52.Alan Stiles. ISBN 973-601-773-7. Coreus. 67. 65. Ed. religie. Adelle Davis. 42. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment. Viktoras Kulvinskas. „Health and Survival in the 21st Century”. 23. Harvey Diamond. Patrick Holford. 62. Ross Horne. deci mă abţin”. „Psihiatria”. ISBN 973-9095-09-7. Ed. 59. Editura For You. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. necunoscută. Viktoras Kulvinskas. hapaxc@yahoo. Ed. Multimedia Internaţional. 2008. ISBN 973-557-102-1. 2007. „Let's Eat Right to Keep Fit”. 64. Krishnamurti. Curtea Veche. Eliphas Levi. Vasile Predescu. 1995. Trevor Weston. 1997. Ed. Minerva. Hermes Trismegistus.http://www. 60. Ed.) Leslie Kenton. 17.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. 46. Young. 2000. 2008. 83. ISBN 185070547X.1. Ed. 73. „Cancerproof Your Body”.The Parthenon Publishing Group. Ed. „Shivambu Kalpa”. T. Silberstein.) 57. Medicală. Michio Kushi. 1992. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). J. Jasmuheen. 75. 1985. Ed. T.1)”. (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare).669. Albatros. Stephen Blauer. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. 18 (1992).C. 80. 63. Nos. Joe Alexander. „Japa-Yoga”. 81.653. Vox. 1976. Ed. ISBN 973-85348-4-4. Ed. 1970. ISBN 973-97193-0-9. etc. parapsihologiei. Huai-Chin Nan. 68. artă. „Fit for Life”. Ed. Ed. Antet.

120. ISBN 973-44-0084-3. 1993. Ed. Ram. Ed. Paul Brunton. ISBN 973-28-0239-1. 2006. Ed. 1993. 102. 2”. 1995. 130. „Egiptul Secret”.Y. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. 101. Teora. „Limbajul Figurilor Geometrice”. „Viaţa Este Aici şi Acum”. Prosveta. Krishnamurti. 1998. 103. 1993 ISBN 973-95815-5-2. Societatea Informaţia. 114. Taisen Deshimaru. 1998. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. „Reguli de aur pentru fiecare zi”. 111. Ştiinţifică. Shri Aurobindo. Paul Brunton. Osho. Omraam Mikhael Aivanhov. 1993. 100. Tao Jian Wen. 1991. ISBN 973-95662-2-7. „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. 1994. Humanitas. Mircea Eliade. „Shankara”. 1994. „Şase yoga ale lui Naropa”. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987).). 125. 132. Eternul Început”. Osho. „Samkhya-Karika”. Ro Princeps. Venus. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Ed. 199X. Omraam Mikhael Aivanhov. „Kundalini – În căutarea miraculosului. V V Press. 129. „Yoga”. Ed. „Iluminarea. ISBN 973-98507-5-8. ISBN 973-96967-8-3. 98. 119. Liviu Gheorghe. ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). ISBN 2-85566-576-0. Osho. „Spiritualitatea Tantrică Vol. 1991. ISBN 973-95815-8-7. 1993. Ed. ISBN 973-97577-8-2. ISBN 973-97577-3-1. Prosveta. 2001. 110. „Marpa Traducătorul”. (texte fundamentale de filosofie esoterică). 1991. „Meditaţia. „Întebări pentru un maestru de Zen”. Ed. Ed. Ed. Paul Brunton. Ramana Maharshi. 1999. „Buddha. Herald. 86. Gill & Dana Cart SRL. 1999. (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). „Patanjali şi Yoga”. ISBN 973-95815-6-0. 1992. RAM. Ed. Herald. Osho. Ed. „Ce este un maestru spiritual?”. Ed. 124. ISBN 973-95438-1-2. 121. ISBN 973-98291-4-7. Liviu Gheorghe. Marele Yoghin Tibetan”. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). ISBN 973-99946-3-6. 93. Humanitas. Ed. Herald. ISBN 973-9102-01-8. 1992. 92. 1994. 88. 1993. Swami Shivananda. 106. Ed. „Bhagavad-Gita”. Editura For You. 1997. ISBN 973-97577-7-4. Mircea Eliade. (varianta integrală) Paul Christian. 1994. ISBN 973-28-0331-2. scrisă în urma unor experienţe personale inedite). 1 şi 2”. Ed. 199X. 127.M. Herald. Mircea Eliade. Sophia. Swami Atmananda. 109. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale. Nova. „Cartea Albă”. Krishnamurti. 87.Evans-Wentz. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. Mircea Eliade. „Yoga Lucrărilor Divine”. „Nopţi la Serampore”. Ed. Ed. 1999. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. Patanjali. „Cărarea Secretă”. M. 361 . 115. 1994. „Viaţa Eliberată”. „Zen Adevărat”. 1994. 126. Antet XX Press. Paul Brunton.1). ISBN 973-95296-58. 112. 1992. „Căutarea Supraeului”. RAM. 108. Ed. Ed. 117. 96. ISBN 973-96045-9-5. „Cine suntem noi. Taisen Deshimaru. Ed. Societatea Informaţia.S. 107. 1992. Ed. „Secretul doctorului Honigberger”. Calea perfectă”. „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului. Osho. 1995. Axis Mundi. Ed. 104. 116. 89. Paul Brunton. ISBN 973-97577-1-5.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. ISBN 973-97096-4-8. Ed. „Milarepa. ISBN 973-967181-0. Herald. ISBN 973-9095-01-1. ISBN 973-95662-3-5. „Alchimia Asiatică”. 105. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. vol. Sergiu Al-George. 1990. Ed. Herald. Viveka Chudamani. ISBN 973-95504-2-8. 94. 90. Ed. ISBN 973-8984-20-4. Shri Chinmoy. 1999. Ed. „Spiritualitatea Tantrică”. Ed. 1990. 99. Ed. „Egiptul Secret”. 131. ISBN 973-97096-0-5. Kubera. Ed. Antet. Ed. ISBN 973-95716-0-3. „Viaţa de dincolo de moarte”. 123. „Eliberarea de Cunoscut”. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). Ed. Omraam Mikhael Aivanhov. Ioana. 97. de fapt ?”. Anandakali. Ed. Ed. „Autobiografia unui yoghin”. Herald. 118. ISBN 973-98399-3-2. 122. Societatea Informaţia. „Secretele Tantrismului”. Ed. 1996. Shri Aurobindo. 1996 ISBN 973-601-565-3. 95. 2009 Rechung Dorje Tagpa. Ed. Chris Book Universală. Osho. lumina unei căi spirituale”. să aflaţi). „Aventura Conştiinţei”. „Puterea Gândului”. 1993. Ed. Yog Ramacharaka. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). Tsang Nyon Heruka. Herald. Ed. 1994. Ed. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. Lao Tse. Yram. „Yoga Sutra”. 1994. 1993. 1993. Ed. Paramahansa Yogananda. Ed. Tsongkhapa. 1996. Anandakali. ISBN 973-96608-6-X. 1992. Ramtha. Sergiu Al-George. Ramtha. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”.1”. Radu Bercea. Serge Hutin. Ed. ISBN 973-95716-4-6. 91. Societatea Informaţia. ISBN 973-96861-1-7. 85. Herald. ISBN 973-9024-52-1. ISBN 973-96806-0-7. Prosveta. Sophia. Ed. Ed. W. Nova. Mircea Eliade. Ed. 113. Ed. ISBN 973-96608-2-7. „Cartea Despre Bărbaţi”. „Magia Egipteană”. ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine. Ram. Lotus. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. ISBN 973-96861-8-4.. Lama Kasi Dawa Samdup. Mix. 128. Eşantion. Mariana. 1994. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. 1992. Osho (Rajneesh). Ed. VV Pres.

ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda. 1993. Societatea Informaţia. Cammille Flammarion. 163. Humanitas. Ed. ISBN 973-96324-9-1. ISBN 973-601-102-x. 144. Harry Jeannerod. Eugen Ţăran. Ed. 1995ISBN 973-9127-49-5. Ed. Ed. Presa Naţională. Recif. „Magicienii”. 177. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. Titi Tudorancea. 160. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. Ed. Geneze 1995. 1993. 1996. ISBN 973-96204-7-7. 141. „Noul Mister al Vaticanului”. Ed. Ivan Krasko. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. 179. 1993. ISBN 973-96447-4-0. Luiza Textoris. „Paranormal”. Dacia. Jacques Bergier. Ed. Corin Biano.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133. cursuri yoga xeroxate. DaEl Walker. Atlantis. 1995. ISBN 973-96173-5-2. 1996. RUM-IRINA. Alex Roudene. 1994. Dan Apostol. ISBN 973-9095-07-0. „Viaţa după pragul morţii”. „Cărţile Blestemate”. Ed. Agora. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. 158. 138. ISBN 973-9197-30-0. (o carte excelentă!). 178. „Cartea Morţii”. Elena Iliescu. fără ISBN. 162. Sincron. Colosseum. „Yoga. 1991. Swami Vivekananda. Ed. 1985 153. 168. 1992. Ed. Lotus. ZZ. 146. Ed. 1994. ISBN 973-9095-05-4. 1992. Louis Pauwels. 156. ISBN 973-9099-30-0. 1991. „Bhakti-Yoga”. 154. „Mistere Nerezolvate”. Merope. 1990-2006. „Universul lui Edgar Cayce Vol. 134. Lotus. Swami Niranjanananda Saraswati. Swami Satyananda Saraswati. ISBN 973-9095-03-8. „Dimineaţa Magicienilor”. „Dematerializarea parapsihologică”. „Morţii ne vorbesc”. Jimmy Guieu. 1995. ISBN 973-96259-6-7. Ed. 1995. Ed. ISBN 973-95272-7-2. 152. Titi Tudorancea. Teora. 173. „Fenomene Parapsihologice”. Dan Apostol. Ed. Maharishi Swatmarama. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. Ed. (o carte reuşită şi utilă tuturor). Ed. Ed. (cu recomandări speciale asupra vol. 1984. ISBN 973-566-080-6. (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). ISBN 973-95716-3-8. Artemis. Ed. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. 150. 1994. „Mesaje de dincolo de moarte”. Cristian Mureşanu. Ed. 181. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. Gabriel Drochioiu. „Prana Pranayama Prana Vidya”. Ed. 1994. Jacques Bergier. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). Lotus. Eugen Celan. Mandics György. 1994. Georges Barbarin. 135. 1 (Ed. ISBN 973-9095-00-3. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. Ed. 1994. Divia. Tedit. Ed. Paco. Alcris. Danielle Hemmert. Ed. Dacia. 362 . Teora. 1992 ISBN 973-95505-9-2. Ed. ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). James Pike. 169. 1990. 140. Ed. ISBN 973-45-0088-0. „Vanga”. „Karma-Yoga”. 174. Krasimira Stoianova. Frank Edwards. Ed. „Hatha Yoga Pradipika”. „Provocările Paranormalului”. Ed. S. Eugen Celan. Ed. 147. Ed. Ed. Ed.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Adrian Pătruţ. Albatros. ISBN 973-950-12-4-9. ISBN 973-96502-2-8. 176. japa şi sadhana”. Ed. Societatea Informaţia. ISBN 973-96003-0-1. 1992. 2003. TransPres. ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. John Spencer. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. ISBN 973-601-098-8.1-3”. Alcris. anii 1-16. 1) 155. RAO. Lotus. 23. Dacia. editate la MISA. Erich von Daniken. „Spiritul în afara trupului”. Lotus. Ed. „Dialog cu cei de dincolo”. ISBN 973-9208-47-9. Ioan Mamulaş. Sport-Turism.S. „Dincolo de realitate”. 164. „Parapsihologie”. 143. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). Ed. Orpheus. Yog Ramacharaka. ISBN 973-28-0477-7. 1992. George Kaufmes. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. 1993. ISBN 973-96003-4-4. 167. ISBN 973-9095-06-2. 149. unică pe plan mondial. Ed. „Cartea Cristalelor”. ISBN 973-95233-4-X). 166. 151. 170. meditaţia. Corin Biano. ISBN 973-95438-2-0. Eugen Celan. Ed. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). „Cartea Paranormalului”. Enciclopedică. 1993. 171. 139. „Lumi Galactice”. 175. ISBN 973-9169-13-9. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. „Kriya-Yoga”. „De la Normal la Paranormal” vol. 2000. 142. Sagittarius. ISBN 973-9127-28-2. ISBN 973-9146-46-5.2. ISBN 973-569-046-2. „Războiul Parapsihologic”. 148. 172. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. Adrian Pătruţ. 165. 1993. „Dynamics of Yoga”. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. Ed. Ed. 1992.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. Ioan Todoran. 1993. Ed. François Brüne. Teora. Teora. 1992. 157. „Deocamdată… Enigme”. Nemira. Ed. 136. Ioan Mamulaş. „În căutarea vieţii pe alte planete”. „Hatha-Yoga”. 137. Arthur Powell. 1993. 1993. Star Trafic. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. Lyall Watson. Gerard Majax. 1992. Doru Davidovici. 1995. „Spiritul după moarte”. François Brüne. Transpres. 1992. „Mărturii despre nemurire”. 1993. Ed. 180. 1995. 159. „Amintiri despre viitor”. (o carte care nu trebuie ratată !). „Practici de Yoga”. Sagittarius.C. Fluviu Frigator. „Comunicarea cu lumea de dincolo”. Ed. 1992. Moldova. 1983. ISBN 973-601-007-4. „Moartea ca linie a vieţii”. 161. 2 (Ed. 1995. Z. Dorothee Koechlin de Bizemont. ***. 1992. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). Ed. ISBN 973-9009-20-4. ISBN 973-90009-24-7. „Elemente de Parapsihologie”.

prezente şi viitoare). „O mărturie a reîncarnării”. 1972. 1981. „Moartea Astăzi”. 196. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). Basarab Nicolescu. 1993. 219. 2008 212.C. „În zarea nemuririi”. Lotus. 229. ISBN 973-96508-5-6. Saeculum. 23. 194. Rudolf Steiner. Dr. Mario Mercier. P. 1999. 228. 2008 231. Robert Charroux. Domino. Andrew Newberg. ISBN 973-9127-50-9. Ayala.). Lotus. 230. 2008 209. Erwin Schrodinger. Ed. 197. „Cult practic de ştiinţe oculte”. Mihai Şerban. Dr. Raymond Moody. Larry Cart. Sanda Apostolescu. Michael Lindemann. Cartea Românească. „Natura şi Structura Materiei Vii”. fără ISBN. 215. Curtea Veche. Mihai Drăgănescu. Weiss. Ed. Ed. „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. Curtea Veche. Seyle. Humanitas. Dr. 1992. Ed. Ed. Peter & Mary Harrison. „Relativity: The Special and General Theory”. Cătălin Mosoia. 1993. Ed.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. Acad. 1992. N. Moldova. Elit Comentator. 1982. ISBN 973-96130-1-2. Anastasia. Eugen Celan. „Taofizica”. 1993. ISBN 973-581-037-9. ISBN 973-9146-19-8. Elit Comentator. ISBN 973-9003-20-6. 223. Prof. 233. 1993. fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. 226. 234. „Alimentation Science et Spiritualite”. Dr. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. Gabriel Cousens. 1999. Dr. 1992. 1982. Ed. Ed. Ed. 1992. 1993. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Politică. 189. Prof. Prof. 207. Ed. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. Ed. Curtea Veche. Ed. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. Paul Liekens. Ed. 183. Williams. etc. Mihail Urzică. Teora. Ed. 2001. Ion Drăghici. ISBN 973-9100-42-2. ISBN 973-9071-24-4. Paul Ludwig Landsberg. 192. 1986.-E. 1929. Ed. Ed. 363 . „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. Ed. Ed. Roza Vânturilor. Ed. „Viaţa după pragul morţii”. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). „Manual de acupunctură chineză”. 1997. Un Dialog Necesar”. ISBN 0-309-06351-5. Joseph Henry Press. fără ISBN. 186. Ed. Ed. Haşdeu. ISBN 973-28-0512-9. Ed. Arhetip Renaşterea Spirituală. 225. Robert Charroux. Şi Religie În Europa De Mîine”. 1986. 1928. Aurel Popescu-Bălceşti. Alexandru Doboş. Ed. Humanitas. 208. Prof. „Terapeutica Naturistă”. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. Dr. „Cartea Trecutului Misterios”. Tilia Linden. Politică. 1990. Curtea Veche. Ed. Acad. chimia şi viaţa. Bălăceanu Constantin Stolnici. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). Constantin Dumitru Dulcan. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. Polirom. 1994. A. Ed. Dr. Ed. Larry Cart. 1994. Brian l. Aurel Popescu-Bălceşti. 2008. Prof. Ed. Arcadie Percek. Milan Ryzl. „Viaţa înainte de naştere”. 1995. „Informaţia Materiei”. Constantin Dumitru Dulcan. Ed. 1996. Dr. 1993. Dr. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. Ed. Militară. 2007. fără ISBN. 190. „Moartea şi ce urmează după ea”. Politică. Taina Press. „De la mitul astral la astrofizică”. Prof. 2008 213. Al. Albert Einstein. 195. Ed. Carl Sagan. „OZN şi prezenţa extraterestră”. 188. 185. 191. ISBN 973-97387-4-5. Methuen & Co Ltd. 184. „Eseu despre experienţa morţii”. „Reîncarnarea”. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. Ed. Ed. „Pelerini la porţile luminii”. „Sic Cogito”. „Creierul lui Broca”. Cornillier. ISBN 973-95918-7-6. „Lumina vieţii de dincolo”. „Miracolele Biblice”. 187. Nikolai Berdiaev. 1 şi 2”. Tehnică 2004. Dr. Garnett P. 1993. 1990. să aflaţi). Big Bang. 2008 217. Biroul de studii psihice. H. Ed. „Cartea Lumilor Uitate”. Fritjof Capra. 1992. Editura Z. 203. 222. „Minuni şi False Minuni”. 224. Ed. Ed. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. 204. Ed. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. „Şamanism şi Şamani”. Viven Soleil. Ceres. Ed. Chris Book Universal. Humanitas. 216. misterul conştiinţei. 206. 1992. 1995. 199. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. „Semenii întru raţiune”. 1984. Scrisul Românesc. Ed. Bogdan P. Cristian Mureşanu. 227. Milan Ryzl. Elit Comentator. Acad. ISBN 973-9158-03-x. Ed. Evenimentul. 2008 214. Ştiinţifică. Robert Charroux. „Sensul Creaţiei”. Ed. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. Academiei. Alux. Alexandru Doboş. 193. Academiei Române. Albatros. 1991. Ed. 2008 211. Ed. Ed. ISBN973-9095-04-6. Basarab Nicolescu. „Inteligenţa Materiei”. Saeculum. Basarab Nicolescu. „Ştiinţa şi viaţa”. „Chaos Theory Tamed”. Francisco J. 1980. ISBN 973-9055-13-3. „Yoga şi locul ei în recuperare”. 218. 1986. 1993. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. Dr. 200. Prentice Mulford. ISBN 973-9071-23-6. 1991. Curtea Veche. 198. 1992. Ed. Ed. Ed. 1987 210. Dr. ISBN 973-9095-02-x. 220. Eikon. Europolis. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. Basarab Nicolescu. Govinda. 201. Artă. 232. Curtea Veche. ISBN 973-683-823-4. Academic Pres. Constantin Nicolae. Ed. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. Ştefănescu. Ed. 1972. Titus Filipaş. Ed. 221. Ed. Ed. Ed. „În căutarea sensului pierdut – Vol. Dacia. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. fără ISBN. David Bohm. Eugen Makovski. 1993. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. Dr. Curtea Veche. Medicală. Dr. „Esenţa Vieţii”.

unică de felul ei. Radu Munteanu. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. Ed. Ed. Albatros. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. „Originea vieţii pe Pământ”. Albatros. 2001. George D. „Treptele iniţierii”. articol pdf Matthew J. articol pdf Niels Henrik Gregersen. 1992. Henri Bergson. 2008 Rudolf Steiner. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. 284. 280. Vasile Săhleanu. 254. Curtea Veche. 1979. „20 scheme electronice pentru amatori”. Rustania. articol pdf Kent D. Călugăr Dumitru. George D. „A brief history of time” Steven Smith. 1977. „Non Dual Science”. 285. „101 Montaje electronice”. Ed. Costache. Ed. 1985. Scarlat Demetrescu. Sergiu Florică. ***. Albatros.Donald. Ed. Irina Holdevici. „Nondual Science Heuristics”. Boghiţoiu. Ilie Mihăiescu. Ed. 269. Caputo. 251. fără ISBN. 261. 1992. Ed. Alexis Carrel. manuscris xeroxat. Ed. Princeps. 258. 270. Oprescu. Ed. Robert L. 240. „Viaţa înaintea vieţii”. Ed. George D. 1993 ISBN 973-96047-1-4. Ed. 1984. 247. 1989. 248. 264. Oprescu. Ed. Ed. Ed. 1995. Ed. 1989. 241. fără ISBN. Ed. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. 1990. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1994. „Quarci. 281. „După Moartea Lui D-Zeu”. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!). 2008 John Polkinghorne. Băşoiu. 237. 263. Ed. Oprescu. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. Dacia. „Dincolo de principiul tăcerii”. Tehnică. două tranzistoare”. Ed. 278. Palmer. 279. Ed. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor). „DMT Molecula Spiritului”. 272. Ed. Curtea Veche. 236. Sabin Ionel. Străine Sau Partenere ?”. 276. „Acupunctura. Medicală. Oprescu. Albatros. Rick Strassman. „Caleidoscop Tehnic”. 1992. „Un tranzistor.com/electronic_schematics. Ed. (o publicaţie excepţională. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. 1976. Jean Pierre Soulier. Ştiinţifică. Imre Szatmary. Emil Marian. Curtea Veche. Boghiţoiu. „Şapte cărţi de religie”. „Introducere în practica electronică”. Ed. Palmer. Romanului şi Huşilor. „Ştiinţa spirituală. I. Sigmund Freud. 268. 2008 Immanuel Kant. 1982. 239. 2008 Kent D. 1988. 2008 Robert Pollack. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. Ed. ISBN 973-97114-1-3. „Montaje electronice de vacanţă”. „Quantum Theory Of The Brain”. 1978. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”. Ed. 273. Agora. 1978. ISBN 978-973-133-119-5. Ed. 253. Ştiinţifică. Albatros. Palmer. Rudolf Steiner. „The Anatomy of a nondual science theory”. Curtea Veche. „Nonduality and the western worldview”. 1972. Albatros. 23. Prof. Enciclopedică Română. 260. „Cercetări de parapsihologie”. 1991. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. 364 . Ed. 252. Ioan Macavei. 275. Teodor Caba. „Riscuri şi Catastrofe”. 267. Curtea Veche. 1960. Palmer.C. Emet. Chimie. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. Herrmann.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. Traian Ştefănescu. „John Templeton. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. 288.http://electronics-diy. 257. Elit 2007. 243. C. Palmer. „Nondual Science Theory”. Sergei Nicolaevici Lazarev. „Hi-Fi ABC”. „Practica Electronistului Amator”. Ed. John D. articol pdf Kent D. Boghiţoiu. 286. Mureşanu C. 262. I. 256. „Caleidoscop de Electronică”. 1992. „Caleidoscop Audio”.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. 1991. 266. 1987. „Ştiinţă. 1989. Adrian Pătruţ. Robert Lafont. „Electronica ajută”. 250. Ed. „Religia şi limitele raţiunii”. Ed. Haos Şi Creştinism. Mircea Schmol. 1982. Nanoclusteri”. Palmer. Ed. „Miraculous Messages From Water”. „Puterea Rugăciunii”. ISBN 0-96601761-7. articol pdf Kent D. 1973. Albatros. „Vita sexualis”. Albatros. articol pdf Kent D. M. Albatros. 2007. Colosseum. 287. Ed. Ian G. 2012. fără ISBN. 1968. Ed. „Holonomic Theory of Counsciousness”. ISBN 973-572-019-1. I.C. George D.A. 259. 1988. 2004. 238. Marius-Theodor Caba. 1982. Ilie Mihăiescu. Ed. 271. 277. Ilie P. Moldova. Albatros. 244. ISSN 1584-5273. Aldomars.. Ilie Mihăiescu. 290. 265. Casa Cărţii de Ştiinţă. California Technical Publishing. metodă străveche”. Maria Alecu Ungureanu. I. ISBN 973-9070-08-6. 1984. Ed. 245. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. articol pdf Kent D. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). „Electronica peste tot”. Ed. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. Gianni Vattimo. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. Vasilescu. Palmer. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. „Puterea gândirii pozitive”. Curtea Veche. Ed. „Karma”. Ilie Mihăiescu. „Enigma Vieţii”. Oparin. 282. Albatros. Masaru Emoto. Palmer. şi colab. 255. Barbour. Casa Cărţii de Ştiinţă. 249. Palmer. Ed. Facla. 1992 ISBN 973-95246-1-3. articol pdf Lynn & Sheila Schroader. 283. „Thinking through Nonduality”. Timpuri. 2008 Normal Vincent Peale. 23.C. Stephen Hawking. Vasile Săhleanu. Dr. ECOU. Ed. 242. „Concepţii despre om în medicina contemporană”. Adversare. 246.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. Jurnalul Literar. Ed. articol pdf Kent D. articol pdf Kent D. evoluţia vieţii şi a lumii”. Ed.

„Iluzia binelui.experiencefestival. Politică.wordpress.html. „Manual de Supravieţuire”. „Sbornicul vol. http://www.org --Kundalini Research Network 316.greatdreams. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene). books and information 317. 23. Ed.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. 292. http://aum. ale unor exerciţii prin puterea minţii).aypsite. http://www. „Creaţionism Ştiinţific”.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319.eckharttolle. 312. http://www. http://www. forums. V. http://www.com --Ipsalu Tantra 322. 365 . 307.htm —Links to spiritual resources 321. 23. http://sceptik. 1991. 296. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări). Ed.org —Exploration into engaged culture.ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313. Ştiinţifică.php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12.kundalini. http://www. 302. 320. Autori Necunoscuţi. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”. Ed. „De-Râdere”. http://www. Ed. Gheorghe Băbuţ. http://www. ISBN 973-95361-2-3. Silex. 306. ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând). Ed. „Legile Unchiului Sam”. 1992. Ed. Igumenul Hariton. Ed. http://www. Grinta. Frank Deaver. Ed. Pelerinul Român. Ed. 1991. Leonard Bernstein.uri-geller.humanitas. http://www. Şerban Derlogea. Serdakov. Henry Morris. Ed.htm. 300. http://www. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată). Ed. „Etica în Mass Media”. Mănăstirii Valaam.com/eckharttolle. 1936-1993. Gheorghe Roşca. Almatea. ISBN 973-8279-08-9. Arhetip. Autori Necunoscuţi.adminii. Mircea Eliade.com/article/the-wisdom-of-your-cells.N.kundaliniguide. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”. 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. 2004. ISBN 973-9356-22-2. 310. 1981 fără nr. Ghelasie Gheorghe. Universal Dalsi. 294.com/forum/vBTube. 295. Ioan Marinescu-Puiu. Ed. 308. Societatea Misionară Română.themindfulword. http://www.elcollie.tantrabliss.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion.org/watts.hamburgeruniverse.com/kunda.Biotransformări sub influenţa psihicului 291. http://www. Jakob Lorber. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi). de ISBN 303. http://www. http://deoxy. 309. 1992. ISBN 973765170-7.com --Personal experiences 323. http://www.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie. 1988.brucelipton. 1-5”.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith). 299. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. non-dogmatice. 2006. Vol.com --Bonnie Greenwell 315.well. 1995 ISBN 973-9166-17-2.7 DIVERSE 298. Ed. femeia care a trezit energiile interne) 314. Muzicală.(aceeaşi recomandare). „Nevoinţele Isihaste – Vol. „Cum să înţelegem muzica”.org/forum —Yogani’s website.kundalininet. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice. http://www.com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/.iayt. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton). 301. valorile morale şi credinţa religioasă”. 2003. „Legile lui Murphy”. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). Shambala. 311. 2001-2004. http://www. 1-3”.brucelipton. 297. (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful