CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE. înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. chiar dacă. tulburare. Aceasta înseamnă că.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI. În acelaşi timp. speranţă şi entuziasm. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. prin definiţie. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE. aşa cum au fost ele înţelese. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. aceasta a creat foarte mult „rău”. cât şi sentimente de încredere în sine. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). INSUFICIENT PREGĂTITE. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. În mod paradoxal. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor. Din acest motiv. citind această carte. dezamăgire. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE. credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. 4 . termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. ÎN NICIO SITUAŢIE. ÎN TOATE CAZURILE. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. din anumite puncte de vedere. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată.

..4...............................................................................5 CONCLUZII ..................................1 ETAPELE RAŢIONALE.................................................................. 31 2............................................................. 75 2..................4....2 PINEALA ................................................................................................................. 39 2..............4...................................................................1 INTRODUCERE .............................4 NEUROFENOMENOLOGIA................................. 50 2........ 74 2......................11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ .....................................................3 PRINCIPII DE BAZĂ ................................................15..............................5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA...4..................................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ .......................4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ .......................................................................................................................................3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * ..............1...............................................................3.....15........................................................15...........12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR............................ 44 2...........................................................15..13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR ................ 66 2....1 DEFINIŢIE ....1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE .......... 78 3............................................................................................1............................................................................................................................................................................6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ ................ 36 2....................................................................................................................................................................................................................................................... 56 2..................................................................................................4..................................... CONSIDERENTE TEORETICE ......9 TEORIA INFORMAŢIEI...............................10...............................15.............4............................................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ........................... 83 4...2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA............. 29 2.. 33 2..............................................................Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1...... 51 2.......................................................................................... 70 2....15......................................................................5................6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC.......................... 40 2.............. 64 2... 30 2....................................3 HIPOTALAMUSUL ............................................2 ISTORIC..15................. 68 2............3 ETAPA UNIFICATOARE................8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR.............. 38 2.............................. 50 2..........10.4.........................................................................2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE .........4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE.................................................................................... 83 4.................... 80 4.... 65 2.............3................................ 36 2......1.............................................4...15................................................... 49 2.... 83 4............................... 72 2......4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** .................................3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE ........................................................................................................................................................................................4.................................. 33 2................................................ 75 2....................................... 61 2............................................................... 32 2.......................................................... 77 3................................1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN ..................................3 ŞCOALA MISTERIANĂ ..10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE .......................... 33 2............... 77 3..4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI.................. PREFAŢA ............. 84 4................................................................................................7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC............................................................................................................................12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” .............3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM ....................................................................5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII ................................................................................. INTRODUCERE........................................................................................1.............1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE..........................................................2 CONCLUZII ..........................................................1 HIPOFIZA .................................................................................2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ......................................................................... 64 2........................................................................................................... BIOALCHIMIA UMANĂ........................... 34 2..................1.... 50 2....................3 MECANISMUL CHIMIC................................................ 50 2...................................................................................................................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE ......................................................................................................... 11 2......................................................... 46 2.........3................................................................................................................................................................ 39 2...... 90 5 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................2 ETAPELE INTUITIVE.......................4.............................................................................................15..................................................................................................................... 83 4..............11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE ................................ 67 2................................................ 36 2... 79 3......... 29 2.................1.........10..................................................................................................................2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE...........7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE........9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC ...15.......................................... 54 2..................................................................... 32 2.....................8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL .............14 TEORIA EPIGENETICĂ............................ 47 2.............................................................................................................................................1............................................................................................ 50 2.................................................... 86 4..15...................... 69 2........................................................................................................... 76 3................4............................................................................................................................ 34 2........................................................................4........................................................................................................ 36 2...........3.............................................................. 89 4............2 TERMINOLOGIE .......1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE..............................................10................................................................3 COMENTARII .....15......1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ..15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON..................1 MOTIVAŢIE ................................................................................

............1 ATITUDINEA 1 ..................... 98 4............... BIOALCHIMIA FEMININĂ.......8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC ........4....... 100 4................. 132 7.......................................... 123 5.................................1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ ...................2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ......7.............................................................................................10....................................................................................3 ATITUDINEA 3 .CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ .................7....................................... 104 4...................................9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE.................................................................................. 124 5.............................................................................................5............4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE.................2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ .......... 91 B...........................................7......3...... 105 4...........................1 INTRODUCERE .......... 122 5.........................................................................................10.......................................................2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN.....9............................................ 96 4................3............................................2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ ..............1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ .......................3............................................. 126 5................................................................1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” ............................................................... EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ....................9...................6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE.........3................ 106 4..................................................2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ ......... 131 7........................6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ....PREGĂTIREA TEORETICĂ. 114 4.............. 95 4...........2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL .........................................................6 CONCLUZII .............................................................................................................................. 113 4........................................................ 125 5...............2.............4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE ...................................... 107 4.........................7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE.......................................2 ...................................................................................................................................................... 113 4................2......................... 120 5........4.............................................................................................................10...........................................................................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE ............................................................................................................................................3....................................6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC ..............................5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR .............................4 MECANISMUL BIOALCHIMIC ............................ 105 4.............3..........3 CONCLUZII .................... 131 7.. 128 6............................................................................................................................. 126 5...RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR.................................................. ETAPA TRANSSUBLIMĂRII..1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI .......................................................3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ........... 109 4........................................................................2..4 ATITUDINEA 4 ............................................2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE .......... 133 7........ 127 6. 115 4......RITMAREA RESPIRAŢIEI........ 102 4..................................................................................................2........................................... 138 7..........4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ ......... 108 4.......................1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII .............................................................. 100 4............................4............................................................ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ ......... 140 7.....1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA.......... 97 4.................... 133 7............................................................................................ ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE ........................10....3..3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE.......10..................1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE ........2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA......................2.............. 139 7........................ 101 4......2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ .........7............... 116 5.....................7. 93 4...........10............1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE.......................................................................... 112 4.................................. 128 6...............................................................................................................................................................7............................5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE ... 134 7.........2....5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU ......................................10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII ................... 99 4.....5............................................. 94 4............9..10..........7.....2 COMENTARII DE SPECIALITATE..........................9......................... 99 4.............................................8............ 96 4.. 98 4......................3.......................... 140 6 ................................................................................................................6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE........... 123 5................ EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1.............................................2.......................................................................................................................................................9......5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI.......................3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE ..............7..................................................5 ATITUDINEA 5 ....4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI ............... 97 4...................Biotransformări sub influenţa psihicului 4...................................................................... 104 4.........................10...................................................................................................... 111 4........ 136 7.................10....... 106 4....................1 SCURT ISTORIC....................... COMENTARII ........ 91 C.................5 STAREA DE VEGHE...........................................3 OBSERVAŢII ESENŢIALE..........................................................................................................5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA...............................................................1 OBSERVATOR..................3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ .......2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE................. 129 7................................................................................................................................................. 128 6............................................................ 108 4............................................................................... 100 4...............................................................9.....2.................................. FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI.................. 91 A....................... 140 7................... 120 5..................3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI................................................2 ATITUDINEA 2 ........................ 92 4.......................1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI .4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ..............

..................................... 203 14..................................... 163 8................................................................................1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ........................... 145 8........ 156 8.................................... 163 9..............8............... 168 9........ 145 8...................................2............. 192 12....... 180 10.........................4 CONCLUZII .................................................................3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE.......4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE............................... 163 8.................................................................................................................................................................1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS........................................................................2 CONCLUZII .............................................................................. ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE..3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001..8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU................................................................................. 181 11....1 COPILĂRIA ................. 174 10......4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR ........................................1 RELATAREA ÎNTÂI .............................8............................................................. 146 8....................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ...7 AVERTISMENTUL .......................................................... 197 13............................................ 148 8.2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING ................................................................ SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE............2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B).................... 192 12............................................. 162 8...................................................................1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) .......................................................................2 STAREA DE PREZENŢĂ...............5 CONCLUZII ......................................................1............................................................ 143 8............... 178 10....2........... 170 10............5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA ..................................................................................................... 194 12................ 142 7................................................... 165 9...... 157 8.............................................................................................................................................................................................. 158 8........................................................................... MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA ................................2 ADOLESCENŢA................................................................. 187 12............................1..........................7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL............................ 181 10................................................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI.............3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ .. 180 10.......................................................2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME .......................... 196 13.............................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C)......................................................................1 RELATAREA ÎNTÂI ..2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI.......................1.......................1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME............................................. 163 8.............................................. 202 14.........................2...............................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII ...................................................... 165 9...............1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ.................................................. 178 10...................................................................................... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ....................5 IPOTEZA GAIA .............................................................................. 147 8................................................................................ 191 12......................................................................... 147 8............................................................................................................... 159 8.............. VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ.......................................................................................................................................................8 CONCLUZII ... 204 15....................................................1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA .............................2............... 168 9..............8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI.................................................................................................................................................................................................................................................................. 182 11.......................... A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”..............................................................................................................................................................................1...6 REZULTATE OBSERVATE ...................................................................................................................................8................................................................................................................................................7........................1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC .............................1............. 167 9............................................................................2...................... 166 9..................... 182 11........................2....................................................... EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV ............................................................1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN...............................................2 INTERVIU................................................................................ 169 9..2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE .................................... 200 14...... 165 9.............................................................................1 INTRODUCERE ......................4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE....... 191 12.......................................................5...................... 170 9................ 140 7.........................................................................................................2 RELATAREA A DOUA ................................................. 174 10.....................................................................................................................................6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ............... 197 13.............................................................................................................................................................................................. 170 9..................2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA..........................................3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA............2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 145 8............................. 202 14.................9 HIPERBIOALCHIMIA...........1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII........................... 199 13...........................................5................... 149 8...................................................3 MATURITATEA ........................................................................................................................1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE ......................................Biotransformări sub influenţa psihicului 7..................................................................................................................... 141 7.................................2 RELATAREA A DOUA .................................................... 199 13...................7............................ 174 10............................................................................................................................2 TRANSFORMAREA MINŢII .......................... 206 7 .......... ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII.......................................................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism. DIR. PREFAŢA ACAD. o continuă înlesnire reciprocă”. cum o numeşte autorul. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. Astfel. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. din contra. În acest context. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. ci trebuie să fie. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. psihologie. dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. fizică. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. imprimându-i nemuritoarea pecete”. prin tema abordată. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU. fiziologie şi medicină. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. strict personală. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. OCTAVIAN POPESCU. DR. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. Concret. ce ţin de magic. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. Deasemenea. de fabulos. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. PROF. PROF. în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. aceasta îl sfinţeşte. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. această experienţă. are un profund caracter interdisciplinar. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. greu de obiectivizat. În acest fel. are un titlu incitant.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. După afirmaţia autorului. la care au acces puţini muritori. Pregătirea sa. este vorba de o experienţă. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. cum este numit în literatura dedicată domeniului. GEN. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. biologie. DR. Cristian Mureşanu. Autorul. dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . Fiind o experienţă eminamente subiectivă. şi care constă în „trans-sublimarea”.

fie amplificându-se reciproc. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa. În linii generale. În călătoriile mele de studii efectuate în China. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. biologie. voinţa. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. În consecinţă. prin voinţă. fiziologie. India. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. prin repetiţie. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. prin controlul conştient al gândirii. inclusiv o achiziţie de noi neuroni. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. în termenii utilizaţi de mine. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. conţinut de creier. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. neuzitat. ci sunt câmpuri de energie. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. fie epuizându-se. cu o perseverenţă deosebită. modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. Conştient de limitele dogmatice. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. Tema principală. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. prin cheltuirea ei raţională. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile.Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. fizică. sediul memoriei noastre de lungă durată. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. Am demonstrat. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. conservarea energiei sexuale. în scopul păstrării vitalităţii. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 . sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. nu se descurajează ci continuă. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă. cu mulţi ani în urmă. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). cu noi sinapse şi neuromediatori. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. Conform celor expuse. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. filozofie. Din datele oferite de fizica cuantică. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. că toate celulele vii. purtătoare de informaţie. de particularităţile lor etnice şi culturale. de antrenament. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători. ceea ce. inclusiv cele ale organismului nostru. în baza unor deducţii logice. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală. Cu alte cuvinte.

Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. iar celălalt este polul autoperpetuării. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. PROF. După opinia mea. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. Prof. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). care este energia Viului şi ea este polarizată. de care depinde vitalitatea. Dr. Gen. tot pe atât de interesant ca performanţă. care implică obligatoriu o inteligenţă. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. decât noi cei de astăzi. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”. O putem consuma. spun sursele în domeniu. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine. DR. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental. care este viaţa de dincolo de noi. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. văzând-o ca pe o forţă latentă. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. după cum dorim. numită Kundalini. cheltui mai repede sau mai lent. Având o sursă comună de energie. Consumul excesiv al energiei sexuale. Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv. 13 . aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu. a cunoaşterii şi a creaţiei. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. cu atât mai bine pentru sine. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. a gândirii. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. inclusiv nervoase. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. asupra sexualităţii. Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. spre polul cerebral. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă.

deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. de propria minte. uneori de 5-6 ori pe zi. În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. de grotă. vulnerabilitate în faţa bolii. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. este foarte dăunător. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. cu un scop foarte bine „gândit”. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. pe care eu nu o pot pătrunde. imediat după război. Putem să creem. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. sau să distrugem tot. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. La modul general omul este liber să facă orice. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. este un progres imens. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. 14 . Dacă o să citiţi ce am scris eu. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată. Din păcate. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. decât. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale. probabil. Universul …. aici e un paradox.).Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele. El o conservă. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. slăbiciune fizică şi psihică. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. să ajutăm. Noi dispunem de o libertate practic nelimitată. excesiv şi dincolo de orice logică. dar consumul inutil. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul.r. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. ale acestui potenţial. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. Dar în acelaşi timp. nu existau asemenea cărţi. Şi atunci. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. Probabil există o raţiune mai profundă. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice. indiscutabil. într-o activitate sexuală exagerată. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale. iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. dinamizându-le foarte mult.

Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. care spune fă asta. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. Noi nu cunoaştem calea de mijloc. televiziunea este obligată să le ofere. dar lumea modernă se conduce după modă. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. atrage după sine consecinţe nedorite. atunci când apar victimele. Bucureşti. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie. Este inadmisibil. Şi dacă asta doreşte societatea. cel puţin pentru a-i permite acelui om. precum un cuţit. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. ci doar moderaţie. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. Deci moda actuală a Vestului este sex. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. Indiscutabil. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă. la vârste de 11-12 ani. fă aialaltă. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc. Avem o societate complet demagogică. Măcar atât ar putea să facă media. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. părinţii. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. trăiri nevrotice. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. Moderaţia înseamnă totul. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate. ea acuză şcoala. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. nu m-am dus la mănăstire. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor. desigur. Dar aici nu ajung mulţi oameni. dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. încurajarea sexualităţii exacerbate. Dar noi facem pe dos. În perioada 15 . Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. fie Vestul. chiar fără ştirea părinţilor. sau adolescent să aleagă între una şi alta. acelaşi instrument. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate. depresii. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. pe numeroase canale TV specializate. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi.

Liga Internaţională contra Epilepsiei. Schwartz. La începutul secolului al XX-lea. A creat noi metode pentru terapia durerii. deja de trei sferturi de secol. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante. Liga Română pentru Sănătate Mentală. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. cel puţin implicit. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. Este specialist în neurologie. Academia Americană de Neurologie. PROF. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. Jeffrey M. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. între medicină. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. şi-au pus amprenta asupra lucrării. pe de altă parte. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. biologia. electromiografie. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. spunea că: „Pana de curând. A scris numeroase lucrări de specialitate. pe de o parte. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. psihiatrie. potenţiale evocate. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. Astăzi se ştie. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. electroencefalografie. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. Societatea Română de Acupunctură. terapia durerii. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului.” 16 . Este interesat de literatură. abordând simultan multe domenii. DR. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. La începutul secolului al XXI-lea. de homeostazie electrică şi informaţională. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane. conformă cu modelele educaţionale. care deşi face parte dintr-un curent. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. Societatea Română de Psihiatrie. Societatea Română de Ştiinţă. prin abordarea cuantică. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. muzica. artă şi medicină orientală. A definit conceptul de electroreglare. DAFIN FIOR MURESANU. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. structurat predominant în ultimii 15 ani. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. este cu totul altă problemă. filozofie şi ştiinţe. „politic corecte”. biologia cuantică. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. MEDIC NEUROLOG. televiziunea. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale.

cu provocarea de a fi investigate ştiinţific. Dr. la limită. sunt limitele umanului. care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. Totuşi. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. chiar şi dacă nu este conştient de ele. este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. În cazul acesta.. DR. autorul Cristian Mureşanu. o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. privitorul. Daniel David. Aceste elemente de mister deschid porţi. Este greu să enunţ o părere. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre. iar timpul este o iluzie a unui model. Notă: domnul prof. ca într-un joc pe calculator. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York. un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. PROF.C. care-i îndeplineşte toate dorinţele. ce rol am eu în această realitate. dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” . am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective... către un tărâm neexplorat sau uitat. că ne creem realitatea la fiecare pas.I.. nu poate fi înţeleasă. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. DR. ca Alladin din poveste. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor. sau poate pentru că. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii .D.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne. preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale. impus de modelele societăţii în care trăieşte. Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. CLUJ Cu un titlu provocator. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE.M. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. pe ici pe colo.. nu mai este nevoie de cuvinte. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. fiecare popor are o colecţie de povestiri. conştiinţă-creier. al Colegiului Psihologilor din România. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă.. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN. I. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. Prin modul de formulare şi argumentare.T. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei. şi cartea ta are sens . sau mai ales atunci. pentru cei curioşi. DANIEL DAVID. Această relaţie. ce este realitatea pe care o percep. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă.N.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil. O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă. Simplu. 17 . de la un anumit nivel de cunoaştere.

Japonia. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”.A. principiile şi secretele. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii. inedită. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. odată asimilată. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. Niels Bohr. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre. în China. un paradox la prima vedere. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi. perpetuum mobile.V.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. generarea materiei prin puterea gândului. telekinezia. A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. paranormalul. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate.A. Rusia sau S. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie. muzică şi altele. Autorul evocă tradiţia orientală. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită. acolo este şi energia (Qi)”. bunăstării şi sănătăţii colective. nealterate. dar în acelaşi timp. VASILE COSMA. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman. ne confirmă acest lucru.S. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. Cristian Mureşanu. Provocator şi incitant! PROF. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate. Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. 18 . dl. una dintre puţinele. DR. cum de altfel este mintea omului modern. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere. pe cât posibil neutru.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori.U. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică. Informaţia pezentată. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf. în special în fizică cuantică. ce şi-a păstrat. Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu. scrisă de Cristian Mureşanu.o lecţie de altruism.M. „Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . Aceasta este cheia. televiziune. provocatoare. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. în domenii de pregătire diversificată precum. Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. inclusiv la nivel subconştient. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. U. radio.

adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. Cartea sa este un îndemn la studiu. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator.M. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. sunt încă necunoscute. DR. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. cu apă de mare. animale şi om. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. în magneziu. Această carte. respectiv magneziemia să fie constantă. Apoi. În concluzie. Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale. spuneam că este o mare provocare. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi. Însă nu se întâmplă acest fenomen. CARMEN SOCACIU. autorul vine şi ne informează la zi. face ca totuşi să existe o homeostazie. care în condiţii deşertice. Acesta poate fi oricine. permite refacerea cantităţilor de hematii. sau un om cu o cultură vastă. transmutaţiile biologice există. mecanismele de producere. care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan. PROF. 19 . Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. În primul rând. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. inferioară celei secretate. Heru şi Peter. cu un aport subliminal de magneziu. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului.S. fie imposibile. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. ele situându-se la esenţa vieţii. etc. dar. Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. a omului de ştiinţă. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. şi anume. Quinton. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. un îndemn la a cunoaşte viaţa. despre existenţa acestui fenomen biologic.A. Un alt cercetător. Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. civilă. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine. a unor celule. animale şi om. (în magneziu). Face o scurtă istorie. în aproximativ 4 zile. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. U. să fie constantă. Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. respectiv ser fiziologic.V. Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. socială. în primul rând pentru cititor. cele legate de transmutaţia biologică la plante. respectiv. cantitatea de magneziu per şobolan. diferit de magneziu.). aş vrea să subliniez aici. pentru a-i adânci cunoaşterea. dar magneziemia rămâne constantă. un om foarte simplu. elimină constant magneziu. Prin aceasta. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal. la 82 mg. El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. cu temperatură înaltă.

E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. Este evident faptul că fiecare om foloseşte. după părerea mea. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. atunci energia. Deloc întâmplător. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. deoarece citind-o. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. instinctual. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. într-un mod simplu. 20 . Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu. simţim că sunt pline de adevăr. fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. fiecare din noi. OVIDIU POP. Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. nu numai împărtaşite. DR. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului. Pentru biochimişti. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. cititor instruit. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. Îmi exprim convingerea că fiecare om. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. secvenţă cu secvenţă. va fi mult mai mare. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. care este conversia materiei în energie. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. singurul tratament oficial acceptat este cel alopat. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice. bioenergetica celulară şi metabolismul. care le acceptă şi le cunoaşte. este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. Dacă reuşim aceasta. Pentru aceasta. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. În societatea noastră. Capitolul cel mai important al cărţii. dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. de care va dispune subiectul respectiv. interdisciplinară şi bine documentată. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. În această carte complexă. în organismele vii. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. pe baza experienţei personale. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. personală. bărbat sau femeie. ideile şi experienţele sale sunt. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. într-o foarte mică măsură. pe formule „clasice” simplificate care arată.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. Deocamdată. om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer).

Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi. uimitoare. fără rezerve. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. aş putea zice. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică. conştient sau nu.T. fie ele şcolare sau universitare. optica manualelor. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care. CLAUDIUS FORGACIU. purtând foarte clar amprenta sa personală. o cantitate mare de informaţie. şi cu meticulozitate deosebită. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră. LIANA MĂRGINEAN. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. chiar condescenţă. DR. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă.I.C. CONF. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. concentrare mentală. trebuie să repet cuvântul. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. pentru care autorul a integrat şi distilat. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic. Ca medic. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. MEDIC. pentru că ceea ce este 21 .N. descrisă cu deosebită acuitate.D. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea. Şi. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii. foarte bine documentată şi exemplificată.M. aş putea afirma. într-o logică. Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. proces care continuă practic toată viaţa. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri. În plus. O persoană care dobândeşte sau manifestă. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. Poate fi privita cu scepticism. FIZICIAN I. DR. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. mai ales. mai greu fiind însă surprinderea acestuia. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. biologică şi mentală. Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii. rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează. CAMELIA NEAMŢU.

cu siguranţă. În calitate de medic neurolog. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. devine transformat într-o noţiune acceptată. acele înţelegeri. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. prezentată şi demonstrată strategic. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. Dacă un fenomen există. în cazul meu. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. religii şi practicile ezoterice.Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii. un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. Ceea ce noi uităm uneori. prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. atunci el există în fiecare dintre noi. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. în premieră. Culmea e că această carte de excepţie. în calitate de medic neurolog. Faptul că avem pe masă un „manual”. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. pe baza unei demonstraţii fără cusur. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). după care autorul ne prezintă. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. cel puţin. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. fiind femeie. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. iar în acest caz. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze. cu precizarea că. necesar cititorului. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. care este asimilat cu bioalchimie. Aşadar. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. deoarece atât el cât şi dl. Cel mai mult m-am regăsit. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. Fiecare cititor. termenul „biotransformare”. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. prin modul în care e redactată. dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente. 22 .

de înţelegere şi sinteză. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere. Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. în speţă omul. dezvoltări ale unor teme. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. PROF. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. Ea este mai mult decât o cunoaştere. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. decât o pasiune a raţiunii. Fără această stare interioară. În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. ca un semn al ideii. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. ca şi în acest caz. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată. având ca rezultat o imagine a adevărului. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. bază bibliografică. După părerea mea. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. RADU MUNTEANU. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. transformarea minţii. Este o lucrare cu adevărat inedită. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. Pentru un medic homeopat. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. în convingerea sa că natura. Creatorul neomiţând nimic. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. probabil o existenţă a unui copil etern. DR. pentru medicii alopaţi. foarte specială şi rar întâlnită. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. argumentări şi exemplificări. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. trăind şi experimentând în acel Prezent. ING. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. sperăm. RECTOR. În acest sens. Sensul vieţii este însăşi Viaţa. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. DR. nici o informaţie. MIHAELA LAZĂR. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. o punere pe gânduri. această combinaţie. 23 . care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. pentru a ne descoperi pe Sine. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. experienţele misticilor. ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. prin intermediul competenţei.

nu-l poţi auzi. în cele din urmă. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. (Dr. Robert A. (Dr. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu. a ceea ce suntem. Ceasurile nu măsoară timpul. nu-l poţi cântări. iar noi.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate. 1892-1987.” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma.. E un simţ subiectiv al devenirii. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. nu-l putem măsura într-un laborator. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 .. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă. existând înaintea şi în urma noastră. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii. din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20. insuficient dezvoltate. cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă. subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe. Louis de Broglie. felie cu felie. ne mişcăm prin el. Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere.

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988. muzică electronică. de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 . învăţământ universitar).redactor la TVR Cluj (din 1990. parapsihologie. dr. profil electric.tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 . Victor Popescu). parapsihologie). Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie. muzică electronică.1995). . electroacustică. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : . . meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. 6 ani devenind inginer electronist. 26 . .Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”).2004). Facultatea de Electronică. optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc. . . ilustraţie muzicală.cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice.1983). curs seral. municipiul Cluj-Napoca. psihologie cognitivă şi clinică. univ.tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985).1990).tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . acum Universitatea Tehnică). . . emisiuni de ştiinţă.Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964.Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof. ilustraţie de televiziune.Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : .redactor la Uniplus Radio (1995-1998. din Cluj-Napoca. a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). parapsihologie. secţia Electronică şi Telecomunicaţii.redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 . . LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : .

. climatolog de talie mondială. Jurnalul naţional. meteorolog cu experienţă în tornade.r.Biotransformări sub influenţa psihicului .S. Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006). Editura Academic Pres. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice. Octavian Popescu.N. Gary Glatzmeier.biologul de talie internaţională dr.dr.R. care militează împotriva poluării). Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept.teologul dr.redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004.. divizia de explorare a Sistemului Solar. membru al Academiei Române. . ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea. Goddard Space Flight Center. Alexandru Mironov. membru în N. .O.O.. schimbări climatice. Dr.Dr.C. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti.. muzică electronică. obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Gregory J. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www. Editura SC Cartimpex. . fost consilier în cadrul guvernului britanic etc. Cluj-Napoca. Editura Galaxia Gutenberg.Drunvalo Melchizedek. Este doctor în climatologie. anomalii. pentru U. ştiinţă. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California.O.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată.com/cristim23) la 658 pagini color. Ionel Haiduc. acordat de C.N.C. parapsihologie. 2000. 293 pag. expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal. Weijia Kuang.N.).C.). Prof. (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită. expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei. Kevin Trenberth. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA. de la anomalous phenomene. şi S.dr. secretarul general al C.S.Elemente de parapsihologie. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române.C.Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia.A. la Radio Cluj.Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori.Biotransformări sub Influenţa Psihicului. Cluj-Napoca.C. Dr. organizată de Comisia Naţională a României pentru U. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice). . 2010) şi alţii..scribd.E. 2006. preşedintele Academiei Române.E.N. geofizician şi matematician la NASA. profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996.A. . Miceal Ledwith. Editura Dacia. Editura Academic Pres.R. România S. între care şi Acad. 590 pagini).O. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : . (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei).E. pentru U.E. Cluj-Napoca.N. expert în fizică atmosferei. Stumpf.P. 2005. fenomene anomale – n. . publicată cu sprijinul domnului Acad. Editura Risoprint. scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. . 2010.S. membru în I.profesorul de astronomie Barrie Jones. PREMII : În 2006.C.I. cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie. . . . ilustraţie muzicală.prof. Prof. A colaborat mai ales pe teme de mediu. . 2009. Cluj-Napoca. SRL. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane. .Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori.dr. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : . membru al mai multor universităţi. În pregătire : 27 .V. Cluj-Napoca. parapsihologie). 2007. .O. Tim Ball.A. 112 pag.

Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini. USA. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. în Ziua de Cluj.Biological Transformations controlled by the Mind.Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie. 180 pag. Editura ECOU 2016. International Journal of Emerging Sciences.. aprilie 2007.Ilie Rad. Vol 1(2). 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti). Cluj-Napoca. Iunie 2011 . p. . . University of Houston-Victoria. Editura ECOU 2012. ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : . Texas. FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . Editura ECOU 2013. care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent).serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii. 1600 pag. .Tiberiu Fărcaş.L. cca.Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. în „Învăţământul jurnalistic clujean”. E. 26 nov. . 45-61.Mediul si Schimbarile Climatice.Biotransformations controlled by the Mind. 8. pag..serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”.Biotransformări sub influenţa psihicului . an II. ClujNapoca. 2006. cca 100 pag. Cluj-Napoca. în „Gândul”.. nr. REFERINŢE : . . . 28 . 29 martie 2006. 7.Muzica Electronică Şi Electronica Audio.

fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. În afara experienţei personale. în opinia mea şi nu numai. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. sculptori. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. pictori. Conform ştiinţei convenţionale. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. aflăm faptul că. (care. Acestea sunt doar cîteva enigme. Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. care are prea multe lacune. decât să înţelegi. Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. de mari artişti. Nimeni contestă faptul că. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. descrisă în amănunt. 29 . La acea vreme. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente).Biotransformări sub influenţa psihicului 2. cărora le debitează poveşti mistico-religioase. de cele mai multe ori. oameni deosebit de inteligenţi. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. La începutul anului 2006. dedicată schimbărilor climatice. ele au fost prezentate. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. INTRODUCERE 2. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. în situaţii cu totul excepţionale. în realitate. de multe ori. am înţeles că. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. muzicieni. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. fapt care m-a determinat să scriu această carte. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. Am urmărit să aflu cheia acestui mister. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei. Cu trecerea timpului. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. meditând asupra unor idei. utile sau mai puţin utile. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. Până în prezent. De obicei. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. Aceste dialoguri conţin. nepermis de mult. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune. Dar aceste procese ascund încă multe mistere. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. fotosinteza. literatură ezoterică şi altele). Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990.1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. marcat de entuziasmul acelei perioade. extratereştri. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. Astfel. am reuşit să depăşesc o barieră importantă. care adună grupuri de entuziaşti. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. Dacă ne amintim de Einstein.

care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. neavînd mijloace concrete de studiu.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. Altfel spus. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia. 30 . comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. probabil din aceleaşi motive. Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. dar numai la nivel teoretic. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului. în situaţii extreme. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. pe care am dorit să o prezint cititorilor. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. pe de o parte. în acord cu experienţa personală a autorului. Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. Din nefericire. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. 2. Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea. declanşării şi consecinţelor sale. De asemenea. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. În capitolul 7. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. corelate cu unele cercetări ştiinţifice. condiţiilor de manifestare. rezultalele unor analize clinice de laborator. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină. fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. aproape exclusiv. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith. Pornind de la aceste două aspecte. În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. Lucrarea de faţă pune accentul. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi.

care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. necesară menţinerii proceselor vitale din organism. „spiritul” este separat de corp. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. animale. farmacie. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. credinţe şi raţiune. • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. prin reacţii bionucleare. dar au fost elaborate mai multe teorii. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. precum fizică. 2. om). biologie. (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent. Astfel. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale. În continuare. Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni. ocupând un loc central. dintre voluntar şi involuntar. • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. dar îl controlează. ani sau zeci de ani la rînd. investigare sau caracterizare a acestei manifestări. care sunt angajate în nesfârşite conflicte. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. fiind indispensabile vieţii.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. deci exist”). pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. medicină. sentimente. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative. nutriţie şi agricultură. susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea. Nu există mijloace de măsurare.” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. Conform noii concepţii. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. ci mai degrabă o completează). geologie. generând marea confuzie dintre fenomene şi procese. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct. care identifica fiinţa cu organismul biologic. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse.

experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe. 20. prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant. a ne ridica nivelul de creativitate. Prin diferite forme alternative de workshop-uri. După aproape 5 ani de cînd menţin. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă. Acest nou capitol.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere. şi 13. relaţia dintre minte şi energia vitală.2. Din acest punct de vedere. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii. de atenţie. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. Am descris aceste aspecte în capitolele 4.1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. ele fiind deja larg mediatizate. succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile. 333 . nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. fără niciun alt efort. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea. seminarii. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent. Primul motiv pentru care am scris această carte. nu mai sunt demult timp secrete. deseori chiar mai importantă.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene. care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile.12. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă.2. 20.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes. cărţi şi altele. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat.11. Afirmaţia mea. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată). BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală. de exemplu.

DVD-uri. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. care vrea să aibe maximă eficienţă. În schimb. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. din nefericire. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră. dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice. viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. timp suficient de lucru. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. Rezultatele lor vor fi mai slabe. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. unit şi eficient. ci doar o chestiune insuficient explicată. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. fiziologică. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi. bine focalizat. Pentru un om de afaceri. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare. Dar. grăsimi şi alcool. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. Nu e nevoie de niciun 334 . psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare. cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. Biotransformările există şi sunt naturale. Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. dar care se bazează pe un colectiv energic. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. bine antrenat. Desigur. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. În acest fel. 1. Am mai prezentat în cartea mea. dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii.

îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. ştiinţă şi cercetare. O respiraţie alertă este superficială. a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. plictiseală. sănătate. în învăţămînt. adevărul faptelor sale. Israel. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. 4. 5. nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare. în legislaţie şi aplicarea legii. psihice şi biologice de funcţionare a corpului. atracţie şi mai ales entuziasm. sutele de emisiuni TV. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. Doar motivaţia financiară.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. 335 . Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. de a ne dezvolta tipare de gîndire. cultură. Are de toate. am răsfoit-o. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. sinceritatea. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. artă. 2. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp. 3. cercetare şi altele. O cunoaştere ştiinţifică. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. Explicaţiile sunt de prisos. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni. În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. deseori lipsite de importanţă. Cartea e superbă. greutate sau dificultate. Această atitudine e necesară. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. e extrem de necesară. determină apariţia unor mecanisme defensive. membri sau oameni de afaceri. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele. mai ales în societatea modernă. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi. familie. Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. precum cea propusă în cartea mea şi numai. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive.

ci STRESS-ul. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. a adevărului. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. ele nu sunt folosite în utilizarea. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă. Bruce Lipton. Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. Atunci. SUA. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine. bucurie şi prosperitate. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. Astfel. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. un cercetător adevărat. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici. În plus. Bruce 336 . pe website Mureşanu Cristian din nou. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. Cu toate acestea.

focus on reducing the stress. THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. so you can see why I love coming here. El funcţionează din subconştient. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate.. folosind bioresursele. happy and prosperous New year's. However. sugestiile mentale nu sunt utile. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . With Love and Light for you and your beautiful community. they just pile up. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. Bruce 337 . am redus de 14 ori doza de statine. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. este de a aduce mai multă energie vitală în corp. Problema. subconştiente de apărare. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. Cholesterol by itself is not harmful.. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul. aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ.. Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. pînă ce. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. prin urmare. The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol .. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. i did not receive your DVD before I left. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter. Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. Totuşi. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. experimentată de mine şi descrisă în carte. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. atît în cazul meu. Singura soluţie. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare. La nivelul vaselor sanguine. Astfel. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. However. cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient. pereţii celulari devin mai groşi. Point: cholesterol does not cause the problem. odată ce acesta s-a declanşat. it is STRESS. acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”.

Aşadar. R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. mă refer la Bohm. În acest sens. care necesită însă abordări diferite. Ar fi vorba despre două aspecte. După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment. Pauli şi Dirac. Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti. Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. analizat şi propus de autor. Astfel. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. care urmează o cale ce aparţine. nelocală şi probabilistică. DR. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. Aceasta este situaţia la momentul t0. care se presupune că are un discernământ superior. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. ci ce nu este ea de fapt.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. „b” şi „c”). în termenii mecanicii clasice newtoniene. esoterismului de mână stângă. 338 . au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. locală şi deterministă. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. dacă lumea macrofizică este continuă. ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. lumea microfizică este discontinuă (discretă). Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă). Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. procesele şi transformările declanşate în organism. nu este şi-şi (corpuscul şi undă). precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi. Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. capacităţii de memorare şi puterii de muncă. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. Astfel. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. potrivit termenilor tradiţionali. Heisenberg. diminuarea efectelor stress-ului etc. insuficient teoretizate şi explicate. neti (nu aceasta. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. De altfel. nici undă). cercetătorii introduc fie termeni proprii. Pionierii fizicii cuantice.). într-o versiune cu unele detalii personale. nu aceasta) specific gândirii budiste.

Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. sistemului de valori. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă. În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. avertizaţi asupra acestor aspecte. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. destul de controversată. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. Astfel. O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. o transformare profundă a discipolului practicant. anumite tehnici yoga. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ. de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. După această perioadă de timp. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). În acel moment. Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. el se scindează în toate probabilităţile posibile. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. Discipolii nu sunt însă. comportamentului şi relaţiilor personale. în sensul schimbării modului de gândire. Şi astfel. de regulă. cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. De aceea. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. Se omite însă un aspect important. Cu alte cuvinte. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină. în adîncul fiinţei lor. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. această transformare (vezi Cap. În lumea „A”. realitatea nu mai este nedeterminată. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. 339 . De altfel.19). particula a trecut prin fanta „a”. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. în cele din urmă. În acel moment. de obicei. pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. vreme de mai mulţi ani. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. ea este simultan în stare vie şi moartă). O altă teorie. să-i zicem tx. are la bază continenţa sexuală. care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut.

care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. unul exoterm. Din nefericire. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. într-un final pot fi considerate posibile. dar toate aceste transmutări. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. care determină modificări ale structurii nucleului şi. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. 340 . în interiorul stelelor. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. transformarea speciilor atomice. în principal. prin procese nucleare specifice.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. mai ales. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. unor interacţiuni la nivel nuclear. În timpul reacţiei nucleare. cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. care definesc radioactivitatea. Spre deosebire de acestea. Pe de altă parte. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. procesele şi reacţiile nucleare se datorează. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. se eliberează o energie şi mai mare. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. Cu toate acestea. implicit. Astfel. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. astfel încât bilanţul general este. chiar şi dacă nu sunt posibile. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. Datorită necesarului energetic iniţial mare. prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. în ultimele decenii. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. la modul în care le-a gândit Kervran. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare. de obicei. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. la temperaturi uriaşe. Practic. În orice caz. În reacţiile chimice obişnuite. De regulă.

poate reveni ulterior. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. Mai mult chiar. În carte. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat. ea pare benefică pentru unii bărbaţi. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. dar optimizată din punct de vedere fizic. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. extratereştri etc. cea care a generat. mă refer aici la bărbaţi. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. maeştri spirituali. până la urmarea experimentului descris în carte. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. prin tehnici de continenţă. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. clarvăzători. precum Stanislav Grof. făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. Charles Tart sau Ken Wilber. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. din capriciu sau cu un anumit scop. discipoli sau maeştri spirituali. pe care le consideră obiective. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. în vederea iniţierii bioalchimiei. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul. spirite dezîncarnate. Autorul s-a numărat. evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. Pe de o parte. Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. dacă acesta nu şi-o doreşte. 341 . mediumi. demoni. la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. ştiinţa descrie stări. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. adică îngeri. Pe de altă parte. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. dacă doreşte. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. realitatea fizică. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile. Astfel. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. Există însă numeroşi oameni. Pe de altă pare.

persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. Subiectul. credinţele. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman. aflată în stare de veghe. dorinţele. Dar. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. Pentru aceşti subiecţi. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. Ele pot fi contactate. care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă. El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. Ele au un fel de existenţă potenţială. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. Realităţile virtuale. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. Confundarea acestor reprezentări corespondente. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. trăirile şi relatările acestor subiecţi. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. realităţile virtuale nu există practic niciodată. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. Potrivit acestui model. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. oriunde şi nicicînd deopotrivă. O „persoană normală”. În schimb. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. cunoştinţele. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate. nu vede. cercetările moderne asupra conştiinţei. etc. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale. Potrivit modelului realităţilor. accesate şi experimentate temporar.). se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. care ar exista independent de noi. care pot fi experimentate. tradiţiile. Modelul realităţilor este. Astfel. pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. traumele. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. care sunt în acord cu concepţiile.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. Realitatea fizică este singura obiectivă. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale. Misticii descriu reprezentări corespondente. realităţile virtuale există şi totodată nu există. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. după părerea mea. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. Pe de altă parte. de obicei sub formă de imagini. suflet. acestea ar fi realităţi virtuale. care reprezintă cheia de contact şi de acces. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. Pentru ei. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. potrivit 342 . Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. jivatma.

să afle şi să cerceteze. mântuire. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. Modelul integrativ urmăreşte. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică. Tehnicile 343 . considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. posibila identificare cu Sursa creţiei. au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. şi multe altele sunt neinteresante. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. el nu doreşte nici să fie nefericit. inclusiv marile religii. psihosomatice). viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. Fireşte. fie ea Divină sau nu. Scopul său principal este să cunoască. Dimpotrivă. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. care au la bază un model integrativ cu punct final. trăiri deosebite cu episoade extatice. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. căutarea Sursei cosmice creatoare. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. la fel ca în spiritualitate şi religie. într-un fragment prea mic. Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. Această căutare. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. uneori naive şi chiar hilare. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie.. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. aventuri spirituale. o revenire la Sursa cosmică eternă. Există şi anumite excepţii notabile. ci un neliniştit curios. prin pierderea treptată a identităţii individuale. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. el este mîndru fiindcă. De aceea. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte. rai. prin intermediul ştiinţei. care au cauze complexe. etc. Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem. prin tehnici speciale. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. atotputernică şi omniscientă. În acest context. care nu este un om de ştiinţă.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. care e o poveste simplistă şi naivă. Autorul. cu sau fără prezenţa noastră. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei.

dar repetabilă.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. tehnici meditative. tehnici contemplative. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. mai ales în ţările dezvoltate. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. încă din timpul vieţii fizice. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. cu Sursa creatoare. de această dată definitiv. prin 344 . care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. Noi nu putem elimina agenţii patogeni. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. zen. tehnici extatice. care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. inclusiv cele sportive. accesibile doar elitelor spiritualităţii. Se poate propune o discuţie. dar nu întîmplătoare. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere. ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. În esenţă. Iată că regăsim o paralelă frapantă. cumulativă şi practic nelimitată. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. fără un punct final definit. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism. yoga în multiplele variante. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. Astfel. performanţele intelectuale sau performanţele fizice. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. isihasm.). Ea are avantajul de a fi colectivă. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. b) uniunea temporară. care ar necesita şi cercetări adecvate. şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. tehnici sufiste etc. proceselor şi parametrilor fiziologici. Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei.

„Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu. fie dispare.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. încorporare spiritistă. trebuie amintit faptul că toate speciile. 345 . Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. sau cu extratereştrii. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei). Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. ştiinţă. printre altele. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. apoi evoluează şi pe urmă dispar. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. „Y”.. de aceea el caută mereu să facă corecţii. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. la un moment dat apar. au comportamente diferite. Deci. faptul că în perioada când în ţara sa era război. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. sex diferit. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi. „Y” a menţionat. „jucânduse” de-a Dumnezeu. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. unele se cunosc între ele. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. deci s-ar putea ca specia umană. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. precum artă. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. au cunoştinţe în diferite domenii. Dr. Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. aşa după cum afirma deseori şi dr. fie dispare. De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. În cazul dr. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. etc. Unele au vârste diferite. Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. În cazul lui dr. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. ea fie se transformă. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. Ea nu se poate conserva. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat.

Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă. etc. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. Restul de interpretări aparţin metafizicii. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe. Este nevoie de o suprapunere de teorii. 11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. adică principiile fundamentale ale ştiinţei. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles.. este ab initio considerată incorectă. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. cvasiconştientă. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. minte-corp. Cu alte cuvinte. ci ne spune ceea ce nu este ea. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. Anumite lucruri le putem printr-o teorie. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. de cele mai multe ori. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. Aceasta este o capcană mare. 346 . un formalism matematic.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. altele prin altă teorie. Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii.

El este produs odată cu evoluţia fizicului. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă. „pozitive”. Orice altceva poate fi numit inteligenţă. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită. dar în esenţă ele formează o unitate. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. în realitate. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. chimie. mai ales fizica. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. Trebuie să afirm faptul că. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. biologia. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. În esenţă. 347 . Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. Pe de altă parte. ci mai degrabă forme de existenţă. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică. nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. detalii mărunte. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare. În discuţiile dintre ştiinţă. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. în acest caz ştiinţa. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. biologie. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. dar nu neapărat forme de viaţă. o filosofie despre informaţie. informaţie. dar numai temporar. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic. în ştiinţă. materie.

deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. pot apărea edeme. intervine boala. Ei nu mai pot opri acest proces. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. care este transmisă de către liderii religioşi. Astfel. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. dl. În lipsa pacienţilor. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. Dacă e prea puţină. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar. În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. Krishnamurti şi alţii. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea. Îi putem aminti aici pe Osho. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. care îmi displac. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. pe care o recuperează destul de greu. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare. Din păcate. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. negi şi chiar afecţiuni. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. o anumită perioadă de timp.Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. maladii canceroase mai ales. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. fără nici o îndoială. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. 348 . Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. iar dacă nu efectuează tratamente. De aceea. Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic.

cel puţin temporar. fie negative (deseori). cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. abandonat şi neînsemnat. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze. Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. După câţiva ani. acest lucru este aproape insuportabil. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. Scrisă de un reporter. probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. Această transformare importantă. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. 349 . într-o analiză critică. cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. Î: Şi totuşi. ci mai degrabă despre o observaţie. Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. Dar acesta este un aspect marginal. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. Ledwith a avut nevoie de alte repere. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori). În esenţă. are un prestigiu internaţional. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. aşa după menţionezi şi tu în carte. deci ea nu este surprinzătoare. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. etc. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. de altceva. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. de exemplu. Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. Lăsând gluma la o parte.Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. În cuprinsul cărţii. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. A avut nevoie. 47-50 ani). Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca.

Din păcate. Puţinele excepţii. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. Consider că. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări. Personal. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. Din păcate. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. doresc să subliniez faptul că. s-a încheiat de mult. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. autoconsistent şi necontradictoriu.Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. Pe de altă parte. cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. 350 . mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. fiind aproape inexistente. din acest punct de vedere. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice. el este jurnalist. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. perioada Don Quijote şi Jules Verne. se află într-o situaţie specială. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. cartea reprezintă o reuşită. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. În esenţă. Perioada în care exploratori. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. În fine. fiind un reporter apreciat de televiziune. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. De altfel. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. împreună cu autorul. a apus de mult. care sunt discutate în carte. în ştiinţă. prin intermediul organismelor sale autorizate.

” Shri Aurobindo. izolării şi testării la maxim a credinţei. atunci aceea este de a servi progresului. Milan Ryzl. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte.” Dr. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni. Herald. Trebuie să aprobăm moartea. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. lent dar real. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem. Şi totuşi. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. virtuoasă şi criminală. indiferentă dar şi curioasă. dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. singura valabilă pentru căutarea adevărului. Ed. aşa cum aprobăm viaţa. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. deoarece în caz contrar. de obicei. dar exemplele de acest fel sunt rare. Într-adevăr.Biotransformări sub influenţa psihicului 22. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale. Grava problemă. destinul nostru din această epocă este. „a face acest lucru este o dovadă de egoism.). continuările acesteia. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. Milan Ryzl. fragment. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane. de abia ieşită din caverne. Dar în realitate. rasă bizară. Dr.” Prof. să aibe loc într-o stare lipsită de materie. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. ei încep să semene. Ed. spune Stalking Wolf. Ed. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. naturopatia şi osteopatia. pe care o abordăm. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”…. Alcris. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului. Ed. „Miracolele Biblice”. la un moment dat. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. ale profesiei noastre. „Yoga Lucrărilor Divine”. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n. un microcosmos în întregul ei. ea oferă. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. mai degrabă. Ed. 1995 „Aşa după cum în fizică.” Stalking Wolf. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea.” Paul Brunton.r. în studii istorice şi etnologice. „Mesaje de dincolo de moarte”.” Cammille Flammarion. între reuşite şi nereuşite. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Humanitas. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). uneori destul de vagi. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă. Nova. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe. „În mod paradoxal. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală. Dr. Lotus. informaţii limitate. în mare parte şi singur. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi. Ed. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare. Saeculum. cu acei depanatori radio-tv. bună şi rea. credulă dar şi sceptică. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp.” Lyall Watson. „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. Academic Pres. cotidian.) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare. 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. atunci când este ajutat corespunzător. Ed. tot astfel. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. ci doar o etapă. al umanităţii. Janine Fontaine. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. continuă să nege că trupul poate să se trateze. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. Chiar şi atunci când funcţionează. Saeculum. că ne pierdem timpul degeaba. Cristian Mureşanu. Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei.r. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute.r. „Moartea şi ce urmează după ea”. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n.” Prof. Este o cale a durerii. 1997 „Nu e suficient !!…. Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii. „Cărarea Secretă”. precum homeopatia. Preocupându-se doar de mecanisme. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune. presupun. fugind de responsabilităţi. aproape de începutul istoriei lor. „Moartea ca linie a vieţii”. artă. extras din Profeţiile Indienilor Apachi. …. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. Ed. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare. astfel încât. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară.

Casa Cărţii de Ştiinţă. „O mărturie a reîncarnării”. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. faimă şi aur. După încheierea unui ciclu. care oferă adevărata satisfacţie profesională. în stare modificată a conştiinţei. Ed. Şi totuşi. 1986 „Acuzaţia de mecanicism. Dr. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune. sau chiar fericire. cele două teorii ale relativităţii. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii. după unele viziuni.involuţie. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. 1991 „Există un anumit punct. cu un nivel superior creator. „Inteligenţa Materiei”. Ed. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. în sfârşit.a unui univers fără început. Vasilescu. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. în mod automat el practică şi Yoga Energiei.” Irina Holdevici. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. dar există şi voci autorizate. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. nu pare viabil. din punct de vedere ştiinţific. Nanoclusteri”. respectiv din biologie şi genetică. Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. Ed. fie el divin sau nu. Ilie P. Aldomars. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. Editura For You.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. Sophia. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării.Evans-Wentz. iar după altele. Noi. 2007 352 . dar care pot fi accesate.” Adrian Pătruţ. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. Suntem de părere că. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. Weiss. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986). fiecare. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. care susţin că. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă. Chimie. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. realizată de prof. … prin urmare.” Autori Necunoscuţi. „Cartea Albă”. magia. Universal Dalsi. trezirii speranţei în vindecare. care include mecanica cuantică. Dr. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. În zilele noastre. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. Prof. Brian l. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii. acest lucru este imposibil. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. adevărurile ei. Ed. învăţării. Constantin Dumitru Dulcan. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. Brian Weiss. V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. focalizată şi extinsă. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. cu excepţia … medicilor. Însă modelul ştiinţific actual.” Tilia Linden. să existe într-un anumit fel. cufundat în opera sa. se pare că a venit. „Ştiinţă. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. Militară. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente. goliţi şi nu li se poartă de grijă. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. reacţii chimice ale sângelui. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. 1992 „Secole de-a rândul. calităţi aproape uitate. 1 şi 2”. Vă umiliţi pentru a obţine succes. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. 2006 „Universul este doar fizică. Oricât de paradoxal ar putea fi. Acordând mai mult timp discuţiei. psihiatrii. indiferent de teoria acceptată . propus de către spiritualitate. În faţa alchimistului.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. Lama Kasi Dawa Samdup. în care întregul se reduce doar la suma părţilor. activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. Vă e teamă de conflicte. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. „Pelerini la porţile luminii”. Vă e teamă de neconsacrare. decât prin raze laser. Noi folosim încă speranţa în vindecare.” W. dincolo de care. conştient sau nu. transformată. în locul chimiei personale doctor-pacient…. datorită nivelului actual al ştiinţei. deseori tragem o linie. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. Poziţia etică şi idealistă. „Legile lui Murphy”. pare să ne fi părăsit definitiv. Prof.Y. pulsatoriu. Jean Charon vorbeşte. tinde să cedeze în faţa celei economice. Şi anume. Ed. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. chiar dacă Universul holistic etajat. tot aşa este şi energia vitală. mai ales acum. Larry Cart.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. de la neviu spre viu rămâne certă. străduindu-se. din răsputeri. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie . materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. descris în gândirea hindusă. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă. Ed. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată. Ed. Ed. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. realizate de computer. deoarece dacă mintea e disciplinată. care se dilată şi se contractă ritmic. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală. făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. începând de la care majoritatea. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. de asemenea. dedusă prin teoria relativităţii complexe. nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”.” Acad. Lotus. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes.

„Meditaţia. de afecţiuni. Cu toate acestea.” Huai-Chin Nan. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite.” Jacques Bergier. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război. Teora.… numai ceea ce nu există este neclintit.) pe care o predic este ca pluta. Buddha sau Krishna. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. Naşterea nu este însăşi Viaţa. Pantelimon.… fantasticul e doar imaginarul. fără deosebire. Ed. Aurel Popescu-Bălceşti. care. A urma paşii lui Christos. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. Societatea Informaţia. Louis Pauwels. pe care o conduc. ca o apariţie a imposibilului.” (extras din prefaţa cărţii. Meditaţia nu cauzează nebunie.000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit.80 m. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură. Aurel Popescu-Bălceşti. construcţiile în ruină. 353 . Şef Clinică Chirurgie „Sf. „Fenomene Parapsihologice”. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. de la o distanţă de 1. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. ci experimentarea Simţurilor. adesea pesimist. Omul. Dar pentru oamenii obişnuiţi. Voinţă corectă. „Iluminarea. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. Dharma trebuie părăsită. Eternul Început”. „Cărţile Blestemate”.Moskva”. din cenuşa ignoranţei. Acţiune corectă. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis. ea a avut insomnie. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune. Ed. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi . Ea exclude totul.r. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea. Pantelimon”.” Ioan Mamulaş. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. Bucureşti. Corin Biano. Ed. Ed. 1995 „Concentrarea implică alegere. Trebuie să vă găsiţi propria cale. creşterea glicemiei. face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. Nemira. nu va face din voi un Christos. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive.) Dr. prejudecăţi. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus.. Efort corect. al vieţii de chirurg. iar după 30 minute de la începerea experimentului. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei. Truman. Dharma (învăţătură – n. tămăduitor. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. realizezi complexitatea acestei personalităţi. Florian Popa. de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată. Odată ce aţi dobândit concentrarea. în jurul căreia să nu creeze o biserică. Cavaler al Legiunii de Onoare militare.” Osho. a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. 1992. … Inteligenţa. născut la 8 august 1912. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. Ed. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. Herald. Vorbire corectă. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. Deasemenea. Totul o penetrează. conformisme şi false credinţe. „Dimineaţa Magicienilor”. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. ca operaţiune de concentrare a minţii. dar neînţelegerea (acesteia). Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma. Timp de mai multe zile. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. este o restrângere. În realitate. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. propriul drum. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală. Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. cu trudă şi efort documentar. Mod de viaţă corect. prin Medalia de curaj poloneză. luciditatea. Dharma înseamnă a face. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. Dacă cineva crede că sunt reale. care încearcă să treacă deasupra cotidianului. Herald. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri. Taina Press. Teora. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde.” Jacques Bergier. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina. ca şi mine. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale.” Osho. 1998 „Citind ceea ce a scris dr. Ed. în filosofia lui. scrisă de chirurg dr. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără.” Titi Tudorancea. Ed. Moldova. Buddha sau Krishna. 1934-1939. Acumulările sfârşesc în risipire. Ed. În timpul unei demonstraţii. Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier. Copilul este deschis oricărei senzaţii. atenţia scade. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. Calea perfectă”. eliberat de mareşalul Montgomery. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. un câmp magnetic de 10. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. chirurgul din clinica Sf. prin Crucea de război cu palme. iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. mai puţin obiectul concentrării. iar ceea ce este neschimbător este veşnic. fantasticul este o manifestare a Realului. Când mergeţi pe stradă.

care vi se par total subiective. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor. v-a spus acest lucru. doar pentru că eu sau altcineva. Dar în explorarea pe care o veţi face. Patanjali. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. vinovaţi şi pustii în suflet. Pe scurt. Atunci. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. Iar dacă nu se întâmplă nimic.” Yram. Într-un anume fel. este un lucru distrugător. invidie. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. „Corpus Hermeticum”. Hermes Trismegistus. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. o poţi defini ca fiind solidă. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei.” Shri Aurobindo. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. Universul este plin de unde ale trecutului care. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. lipsită de obiect. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. ştiinţei şi filosofiei. „Morţii ne vorbesc”. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice. Fiecare vrea rezultate imediate. de orice fel. Stabilitatea menţinută. devine temelie trainică. Ed. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. Enciclopedică. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. anxietate şi disperare. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva. o părere raţională asupra existenţei proprii. Progresul religiei. nu auzi exact ceea ce se spune.” François Brüne. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. Astfel doar o 354 . Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. toată lumea e grăbită. fără a se preocupa de cauzele care le determină. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. Herald. atunci te superi. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. (în neştiinţa în care vă aflaţi). o face agreabilă. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. 2000. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. aruncă anumite detalii. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. Marele Yoghin Tibetan”. neîntrerupt şi cu dăruire. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. Percepţia. Societatea Informaţia. În orice alte stări. musulmani. să nu vă izolaţi de restul lumii. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile. Pentru multă lume. etc. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor.” Krishnamurti. creştini. deoarece ea face legile şi regulile jocului. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. frică şi omenie. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. Ed. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. Mintea crede că e Totul. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Şi totuşi. Ed. „Milarepa. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. detaşarea şi oprirea acestor modificări. Tu „auzi” prin minte. e aruncată la fundul unui sertar. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”. Aceste sentimente. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. prin memoria. atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. o schimbă. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!. 1994 „Mintea este foarte vicleană. Avem nevoie de o viaţă completă. a cărei calitate. Herald. pot fi reactivate şi deveni. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii.” Rechung Dorje Tagpa. plini de o extremă lăcomie. Somnul şi Amintirea. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. … deoarece orice autoritate. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. tot aşa.r. „Eliberarea de Cunoscut”. Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. Astăzi. Observatorul este în forma reală. Atunci când tu asculţi învăţătura. conectate prin câteva idei directoare. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat. atunci orice comunicare este oprită. Se scrie mult. Suntem un amestec ciudat de ură. tipare şi arhetipuri. ci este un fel de A FI. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. în anumite împrejurări. Gill & Dana Cart SRL. Dintre acestea. nu e un progres real. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. 1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. Fie ea este de acord cu părerile altuia. vreme îndelungată. Ed. suntem ceea ce am fost de milioane de ani. dar se gândeşte puţin. în clipa prezentă. Herald. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. clipă de clipă. nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. Această utopie. Eroarea. Închipuirea. Yoga nu este o metodă de a face ceva. întreţinută de profitori de toate categoriile.) minţii. niciodată ca acum. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. în istoria rasei noastre. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. „Yoga Sutra”. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină.Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. De aceea. gelozie. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă. Tu „auzi” prin trecutul. Adevăratul nostru duşman sau pericol. dar este complet absurd. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. Mintea are întotdeauna dreptate. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. Ed. nervoase şi fizice. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. există identificare cu modificările minţii. Ed. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. „Aventura Conştiinţei”. agresivitate. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti.

El instruieşte prin pildă vie. un obiectiv imposibil de atins. frumuseţea. Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!.Acţiunii.” Omraam Mikhael Aivanhov. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina. vă depăşeşte cu mult. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară. ca pe un fragment izolat. cu toate acestea. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. dar care. în caz de boală. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea.Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. RAM. să o simţim. adevărate. Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. … bine. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. pofte nemăsurate sau vanitate. după părerea mea. nu-i aşa? Desigur. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. ca definiţie. farmecul. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme. Curtea Veche.” Tao Te King. regretul şi întunecarea. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non . Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole. Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii.” Osho. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii. „Puterea Prezentului”. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!. Nu este nimic supraomenesc în ea. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. conştient sau inconştient. adică se bazează doar pe lumea materială. iar celălalt este „reducţionismul”. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. „A doua revenire a ştiinţei”. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. cel puţin nu în această viaţă. Întregul poate face aceasta. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este.” Conferinţă publică. naturală.r. înţeleg. foarte limitat. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. s-o lovim etc. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”. tot ceea ce vă rezistă. Apare frica. cealaltă iudaismul. Rămânând mai presus de ele. astfel că inteligenţa (automatismul. deoarece putem să o atingem. Curtea Veche. senzualitate.” Eckhart Tolle. 355 . şi lumina. Atunci vă percepeţi. nici nu le îndepărtează. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. A percepe întregul unor învăţături. 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti.. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului. şi nu pentru ei.) nu mai apucă să se vindece. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. cine va mai lucra pentru voi. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii. Dacă vreţi să lucraţi singuri.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha. nu veţi reuşi. Aşa câştigă el merite. 1995. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. „Un Pământ Nou”. Înaltul produce adâncul. nici nu le uită. indiferent dacă este vorba de lăcomie. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu. sunteţi în esenţă dvs. violenţă. aproape paradoxal. trăirea identităţii cu Fiinţa. Chestia asta ar fi creştinismul. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. dar rămâne mai presus de ele. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există. dar de fapt este materialist. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. este incompletă. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. 1994 Când sunteţi bolnavi. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. Ed. adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. iar partea nu transformă nimic. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. iar asta nu se va întâmpla niciodată. scurtă traducere. şi astfel. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta.r. la ceva care. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. Unii (probabil majoritatea – n. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. pe care o putem accepta. a precepe totalitatea. Teoretic el poate fi foarte puternic. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. Eckhart Tolle. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. Ed. Ed. să le anihilăm!”. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil. n. au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. dincolo de nume şi de înfăţişare. „Spiritualitatea Tantrică”. pentru ca ele să ne fie utile. nu doar cu vorbe. fizician şi astronaut Brian O’Leary. Ed. iar conflictul interior devine starea normală. nivelul de energie este scăzut. Cel lung determină pe cel scurt. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. În ciuda acestei precauţii. Acesta este unul dintre principii. Prosveta.

Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa. Hmmm…. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. o casă mai mare. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. Şi aşa va fi. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. o slujbă mai bună. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe. şi aţi devenit din ce în ce mai străini. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. Există timp pentru TOT. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei. Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. a fost şi aşa este dintotdeauna. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. cu atât o 356 . Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. Aici şi Acum.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri.

Mai preţios decît casa. facebook.. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Fie ne folosim de aceste aptitudini. Oricare ar fi alegerile dumneavoastră. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens. în timp ce inexistentul i se pare că există. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. Ei nu vă aparţin. Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. Am prezentat doar puncte de vedere. inexistent. În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim. fizice. odată eficientizate. Ei îşi au propria lor viaţă. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. Deseori. şi nu numai. fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară. messenger. atunci cînd a fost cazul. Se pare că. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. nu are nici o importanţă. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. etc. Prezentul este. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. fie că vă aflaţi în mulţime. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor. În singurătate. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. În clipa în care rămâi în prezent. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. Cum poţi rămâne în prezent ? . pentru ea. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii. nu vă aparţin. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. propriul destin. însă şi aici sunteţi tot singuri. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. căminul. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime. Fie că sunteţi singuri. Aşadar. Pentru ego. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare.acesta este secretul meditaţiei. Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. Aceste aptitudini. Ei îşi vor croi propria lor cale. Cu toate acestea. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. sunt mai mare ca tine”. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. fie ca rătăciţi de colo-colo. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. dar ar putea fi prea tîrziu. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 .Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. fie că aveţi un cămin. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. vă sunt absolut străini. familia sau serviciul dumneavoastră.

problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată. oricît ar părea de nepotrivit să spun. Deci. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate.. Societatea nu poate funcţiona altfel. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii. atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată. deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă.Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari.. Acelaşi lucru face şi un chirurg. uşor. cu suferinţă ameliorată. deoarece am realizat-o aici. în afară de cele biologice. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice. Nu sunt medic. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. la modul pur intelectual. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. toxifiat şi stressat. dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . Să presupunem că la un moment dat. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine.. peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani. să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este .. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni. Deasemenea. Ei bine. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv.. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără. dar veţi cîştiga înzecit. Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. Însă perioada de timp pe care v-o oferă. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva. nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva.

Steaua Nordului. „Cranial Nerves Functional Anatomy”. şi colab. Harold Ellis. neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale). Stuttgart and New York. „Hidroreflexoterapia”. Ed. „Celula”. Natalia S. 33.M. Raicu P. (un atlas de mare utilitate). 26. 5th Edition” . 37. 2007 . J. Federative Committee on „Anatomical Terminology. VA.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. 3. 27. 24. Michael J. (un manual explicativ foarte bun.D. 1992. Ed. noutate de ultimă oră !!). George H.Thieme. São Paulo 2007. 36.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1. 2007. 22. 12th Ed. Ştefan Antohi. M. 1976.” . 35. Ed. 2. Melbourne. 6. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. „Clinical Neurology 5th Edition” .” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press.Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine). Goetz. Simon.. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. Cambridge” Cambridge University Press. 1998. 30. Marc Thiriet.Springer Science+Business Media. Medicală. Cerna. 18. Brazis.” . „Inheritance in Man. 2004-2007.Ropper. Berek et al. Bronzino – „Neuroengineering” . Repciuc E. 9. Gheorghe Bijeu. Cape Town.N. 1992. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed.Phil.The Parthenon Publishing Group. Sophia. Ed. 1975.CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. „Presopunctura pentru toţi”. „Anatomia omului. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division. Ed.” . 12. Colectiv de autori. Ionel Darian. Jean Piaget. „Clinical Anatomy”. Alice W.. William H. 28. Prof. 1978. „Clinical Neuropathology” . 25. and Publishers. ISBN-13 978-0-511-34272-1. Haines. Scott D. Constantin Budeanu. 16. Roger P. . Academiei. 34. 32. Madrid. ISBN 1-84214-076-0 (alk. Teodorescu-Exarcu. David A.” . Rost. 4. ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. 2007. Bernard. „Style Manual Committee. Jose C. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23. 2006.(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale). 7. 1972. 10. ISBN 973-8459-27-3. Cluj-Napoca. LP. 2006. Stanley Monkhouse. „Atlas de Anatomie”. 17. 2008. „Biologia şi cunoaşterea”. Christopher G. VA. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. New York.CRC Press.. Robert H. şi colab. Dr. „Andrologie Clinică”. 1998. 1994. Ed.Biotransformări sub influenţa psihicului 23.Lippincott Williams & Wilkins. paper). ISBN: 13 978-0-51113272-8.2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. Catherine Haberland. Greenberg. D. Duane E. 6th Ed. Neil Levy. Cambridge. MA et al. Singapore. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”.Lippincott Williams & Wilkins. 1970. „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. Dr. Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors. 8.77: 1–2.. ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine. fără ISBN.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.” Baltimore: Williams & Wilkins. paper). Ropceanu Filaret. LLC. 23. 31.Elsevier Inc. 2000. 10th Ed. (vechi dar încă de mare utilitate). 11. Bruce Lipton.” . Allan H. „Neuroanatomy An Atlas of Structures. Sections. 1998. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate). „Biologia Credinţei” – Ed.. Biller. Academiei. ISBN 973-480088-4.. Medicală. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu. 2007 . Cambridge University Press. Ed. Emanoil Călinescu. Analize R. Dilorenzo. Masdeu. Hendelman. 2005. 2006. „Adams and Victor's Principles of Neurology. Rowland.and Systems. 2008. Mateiu Duma. 1958. 15. Badiu C. Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” .CRC Press. ISBN 0-8493-3084-X. 19. 2002.S.” . 9th Ed. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei). Mendelian. Kirkaldy-Willis. 2007. „On the naming of clinical disorders. viscere”. „Biology and Mechanics of Blood Flows” . „Bioritmurile şi viaţa umană”. with particular reference to eponyms. 20. 1956. 21. Aminoff. 14. 359 . Doreadi Duma. „Merritt’s Neurology. Ed.Demos Medical Publishing. 2009. Ed. Terminologia Anatomica. Prof.D. „Yoga pe înţelesul tuturor”. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA. Galin Ludmila. „Textbook of Clinical Neurology. Medicală. M. 2003. Thomas N. Medicală. Ed. „Neuroethics”. Jose „Localization in Clinical Neurology. Editura For You. Paul W. 13. . (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D.Medicine 1998. Dacia.. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”. Fried. Flaherty. Haldeman.. LLC.The 6th Ed.„An Atlas of Back Pain” . Ed. Brown. 2nd ed. Ştefan Milcu. „Introducere în genetica moleculară”. J. 29. Madeleine Maicanescu.Cambridge University Press. 5. Ed. McKusick. Editors. Blackwell Publishing. 1978. efectuate la Clinica de Neurologie. Iverson. Medicală. Council of Biology Editions. Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia.

60. Ed. 70. ISBN (10) 973-7650-33-6. 1987. Ed. 78. Viktoras Kulvinskas. 1999. UMA. „Corpus Hermeticum”. Hegyi Arpad-Gedeon. 65. „Comentarii asupra vieţii (Vol. Chatterji. Ed.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. 1983 (idem). Ed. ISBN 978-973-7811-94-3. 51. 2008. „Fit for Life”. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). 1985. parapsihologiei.973. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. „Is Menstruation Necessary?”. 1997. 61. „Psihiatria”. ISBN 973-98101-0-1. Dr. ISBN 978-973-21-0884-0. 2004. Ed. 1992. Hapax Company SRL. Humbart Santillo. 44. Ed.1)”. Alex Jack. „Japa-Yoga”. 1995. „Raw Energy”. 1999. 53. Camelia Roşu. Rozen. 2002. 77. Eckhart Tolle. ***. 79. hapaxc@yahoo.ro/sanatate-nutritie-sport. 0744-261035. 81. 80. ISBN 973-96469-8-0. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. 58. Herald. 39.G. Krishnamurti. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. 2007. Essie Honiball. „A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. 2008.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). Horne Ross. ISBN 185070547X. 76.) Leslie Kenton. Ed. Vasile Predescu. and Nadine Forrest MacDonald. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane).yahoo. 2008 ISBN 978. „Alimentaţia şi nutriţia”. „Biblia alimentara”.4 Eduard Schure. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. Curtea Veche. Medicală.asp?page=1. 1995.ISBN 978-973-675-400-5. „Cancerproof Your Body”. Ed. Antet.Biotransformări sub influenţa psihicului 38.653. Stephen Blauer. 1987. Trevor Weston. Albatros. Ed. Ed. 82. 16.360. 62. 56. Dan Bozaru. 1970. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară). Ed. 46. 59. Jacques Brosse. Leslie Kenton. Multimedia Internaţional. Dr. „Shivambu Kalpa”. 49. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. religie. 2006. Huai-Chin Nan. Nos. Eckhart Tolle. Wendy Harris. „Tantra şi tainele ei”. Teora. Ed. Ross Horne. 1995 (Despre ciclul femeii . Porto-Franco. artă. Ed. Viktoras Kulvinskas. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. 71. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). 75. Jasmuheen. „An Atlas of Headache” . Ed. Rodriguez.com. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment. Lotus. (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). 72. „Survival into the 21st Century”. Teodor Ghiţescu. 63. Herald. Young. ISBN 973-85348-4-4. 40. (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. „Puterea Prezentului”. Ed. ISBN 973-9095-12-17. Marilyn Diamond. 48. „Filosofia esoterică a Indiei”. Ed. 1994. Ed. „Traiesc. 52. Michio Kushi. 74. „Atlas de Anatomie”. 2008. Harvey Diamond. All. (Reprinted in The Fruitarian Network News. 23. Janine Fontaine. ISBN 973-97155-1-6. Bardo Thodol.http://www. 50. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Editura For You. 68. Eu îl folosesc de luni de zile. 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala).Todd D. 1970. „Chirurgul”. ISBN 973-98399-4-0. 73.1. J.William B. Ed. Hermes Trismegistus. 17. Dr. etc. 54. 2002. Ed. T. 42. Editura For You. Adelle Davis. deci mă abţin”.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69. „Health and Survival in the 21st Century”. 55.669. Deceneu. T.buybooks. 41. Dr. Medicală. 360 . tel. Ed. Curtea Veche.) 57. 64. Gillian Mckeith. Coreus. Ed. Teora. 1972.http://blog. Joe Alexander. ISBN 973-9095-09-7. „Marii Iniţiaţi”. Horne Ross. „Let's Eat Right to Keep Fit”.C.The Parthenon Publishing Group. 2007. „Un Pământ Nou”. „I Live on Fruit”. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor).C. Gheorghe Mencinicopschi. 67. „Misterele Cabalei”. ISBN 973-24-0264-4. „The New Health Revolution Ross Horne”. Ed. „Calea Macrobiotica”. Ed. 2008. Ed. Judith C. „Cartea Tibetană a Morţilor”. Lotus. Michio Kushi. necunoscută. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. Ed. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”. „Cartea nutriţiei optime”. „Maestrii Spirituali”. Fry. „Sexologia”. Stephen D. 45. Susannah Kenton. Vox. 2000. 66. Ed. 2008. ISBN 973-557-102-1.Litera International. Mihaela Bilic. 1987 Joan Webster-Gandy. „Diet for a New America”. Stoica. 199X. „Life in the 21st Century”. 18 (1992). Harvey Diamond. 1976. 83. ISBN 973-601-773-7. 1997.Alan Stiles. „Alege dieta potrivita”.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. Eliphas Levi. Minerva. Arca. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1992. Ed. Curtea Veche. 47. Dan Bozaru. Patrick Holford. Marilyn Diamond. ISBN 973-97193-0-9. 1975. ştiinţă. 1991. John Robbins. „Living Health”. Silberstein. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. 23. (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare).

(varianta integrală) Paul Christian. Swami Atmananda. „Patanjali şi Yoga”. Paul Brunton. 119. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. Anandakali. 123. 115. „Viaţa Eliberată”. Ed. Shri Chinmoy. Serge Hutin. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale. Nova. „Shankara”. 131. Humanitas. „Egiptul Secret”. „Bhagavad-Gita”. Ro Princeps. „Şase yoga ale lui Naropa”. Ed. Ed. „Cartea Despre Bărbaţi”. Nova. 1993 ISBN 973-95815-5-2. „Marpa Traducătorul”. Ed. ISBN 973-44-0084-3. Paramahansa Yogananda. ISBN 973-99946-3-6. 102. 1998. 113. Ed. ISBN 973-95504-2-8. 104. „Iluminarea. ISBN 973-96967-8-3. 1992. Ed. Shri Aurobindo. lumina unei căi spirituale”. Eşantion. Ed. Ed. 2006. 111. „Nopţi la Serampore”. ISBN 973-96806-0-7. 97. Mircea Eliade. 116. „Spiritualitatea Tantrică Vol. Lotus. 96. Ed. 1993. Ed. „Yoga Sutra”.Evans-Wentz. 108. Ram. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului. 1992. Ed. Ed. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. Ed. Venus. 1992. Antet. 1991. Herald. Eternul Început”. 85. Taisen Deshimaru.1). 121. Teora. Herald. „Egiptul Secret”. 126. „Yoga Lucrărilor Divine”. „Cartea Albă”. Mix. 110. ISBN 973-9024-52-1. Taisen Deshimaru. Gill & Dana Cart SRL. Mircea Eliade. 95. Societatea Informaţia. ISBN 973-95716-0-3. 94. ISBN 973-8984-20-4. 1990. Ed. ISBN 973-95662-2-7. 105. 93. Paul Brunton. Ed. 1994. Ed. Ed.. Calea perfectă”. ISBN 973-95815-8-7. „Căutarea Supraeului”. Ed. 1993. 1995. V V Press. Herald. Ramana Maharshi. „Milarepa. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987). Herald. vol. ISBN 973-967181-0. M. 1994. „Întebări pentru un maestru de Zen”. Ioana. 117. „Alchimia Asiatică”. „Reguli de aur pentru fiecare zi”. Ramtha. să aflaţi). scrisă în urma unor experienţe personale inedite). 1994. Ed. ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). Osho. 87. Ed. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). Ed. „Aventura Conştiinţei”. ISBN 973-9102-01-8. Shri Aurobindo. Ed. ISBN 973-97577-7-4.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. 1993. Ed. Herald. Kubera. (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. 120. 1999. „Kundalini – În căutarea miraculosului. RAM. ISBN 2-85566-576-0. ISBN 973-95716-4-6. Chris Book Universală. 1991. Yog Ramacharaka. Omraam Mikhael Aivanhov. „Zen Adevărat”. 1993. Ed. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). Ed. 107. ISBN 973-97577-3-1. „Buddha. 129. Sophia. Ed. 128. „Yoga”. ISBN 973-95296-58. 1993. „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. 1995. Prosveta. Mircea Eliade. ISBN 973-96861-1-7. Herald. 109. Tsongkhapa. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. ISBN 973-98507-5-8. 1994. 2”. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. ISBN 973-97096-4-8. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. 1998. 124. Osho. Ed. 2001. ISBN 973-95662-3-5. Prosveta. ISBN 973-96608-6-X. Krishnamurti. 92. Herald. „Samkhya-Karika”. Ed. Lao Tse. Ed. 130. 127. Mariana. Osho. Omraam Mikhael Aivanhov. Ed. Osho. Ed. „Magia Egipteană”.M. (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). Ed. 1994. „Secretele Tantrismului”. 1999. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. 1994. Sergiu Al-George. Ed. Herald. ISBN 973-98399-3-2. Societatea Informaţia. 1991.Y. Anandakali.S. „Autobiografia unui yoghin”. 132. Ed. Paul Brunton. Lama Kasi Dawa Samdup. W. Tsang Nyon Heruka. 1993. 101. „Secretul doctorului Honigberger”. Ed. 98. ISBN 973-28-0239-1. Axis Mundi. Ed. Osho. Prosveta. Ramtha. 122. Mircea Eliade. „Cărarea Secretă”. Yram. „Limbajul Figurilor Geometrice”. Societatea Informaţia. (texte fundamentale de filosofie esoterică). Ed. ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine.). Sophia. 100. 99. 91. Viveka Chudamani. ISBN 973-95815-6-0. Krishnamurti. Ram. ISBN 973-96861-8-4. Ed. 103. 1992. 125. 199X. Paul Brunton. Ed. 1994. Ed. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. 1994. Herald. „Viaţa de dincolo de moarte”. Omraam Mikhael Aivanhov. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”.1”. Ed. Marele Yoghin Tibetan”. „Viaţa Este Aici şi Acum”. Radu Bercea. de fapt ?”. 89. RAM. Ed. ISBN 973-97096-0-5. 1992. Patanjali. 90. ISBN 973-97577-8-2. Osho. 1994. 86. Osho (Rajneesh). Antet XX Press. VV Pres. Liviu Gheorghe. „Puterea Gândului”. ISBN 973-96045-9-5. Tao Jian Wen. 114. 118. 1992. „Eliberarea de Cunoscut”. 106. 1993. 112. Editura For You. 1 şi 2”. Mircea Eliade. Ed. Ştiinţifică. Ed. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. ISBN 973-98291-4-7. „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). ISBN 973-97577-1-5. ISBN 973-28-0331-2. 1990. Societatea Informaţia. 2009 Rechung Dorje Tagpa. 1997. ISBN 973-9095-01-1. „Spiritualitatea Tantrică”. ISBN 973-95438-1-2. Ed. 199X. Sergiu Al-George. 1999. 1999. „Meditaţia. ISBN 973-96608-2-7. Ed. Paul Brunton. Liviu Gheorghe. 1993. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). 88. 1996. 1996. „Cine suntem noi. 361 . Humanitas. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). 1996 ISBN 973-601-565-3. Swami Shivananda. „Ce este un maestru spiritual?”.

„Kriya-Yoga”. ISBN 973-96324-9-1. 173. cursuri yoga xeroxate. ISBN 973-96447-4-0. (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). 1993. 1990. Ed. Ed. ISBN 973-601-102-x. John Spencer. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). 181. Harry Jeannerod. Danielle Hemmert. ISBN 973-601-007-4. 146. Geneze 1995. Ed. Ed. Ed. „Provocările Paranormalului”. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. Societatea Informaţia. ISBN 973-9095-00-3. Ed. Enciclopedică. 134. Presa Naţională. 1996. 157. „Hatha-Yoga”. 150. Lyall Watson. Jimmy Guieu. Ed. Ed. 139. Dacia. Transpres. 163. 1994. Dan Apostol. 137. Yog Ramacharaka. „Cartea Cristalelor”. ISBN 973-9095-03-8.S. Arthur Powell. ISBN 973-9095-06-2. 164. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. Ed. „Mărturii despre nemurire”. 1993. Ed. „Dialog cu cei de dincolo”. 1993. 1992. „Spiritul în afara trupului”. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). Erich von Daniken. Ed. „Dincolo de realitate”. „Paranormal”. 1) 155. 1990-2006. ISBN 973-9169-13-9. 1994. 1993. Sagittarius. 135. Sport-Turism. (o carte care nu trebuie ratată !). 1992. 147. ISBN 973-601-098-8. 159. François Brüne. 169. fără ISBN. 1995ISBN 973-9127-49-5. Ed. „Bhakti-Yoga”. Dacia. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. 1991. 1995. Adrian Pătruţ. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. 1992. Eugen Celan. Ed. S. editate la MISA. Star Trafic. Ed. 178. Lotus. ISBN 973-9208-47-9. 1991. 1994. Luiza Textoris. 176. Krasimira Stoianova. 2003. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. Moldova. 1993. 1994. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. 141. Swami Vivekananda. Ed. ISBN 973-45-0088-0. ISBN 973-566-080-6. 1992. 154. RAO. Swami Niranjanananda Saraswati. 171. Sagittarius. Ed. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. 1992. 1983. 1995. Mandics György. meditaţia. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. Gabriel Drochioiu. 1985 153. Ed. „Vanga”. ISBN 973-950-12-4-9. „Dematerializarea parapsihologică”. Ioan Todoran. Dan Apostol. Ed. 177. Ed. 1993. japa şi sadhana”. ISBN 973-9095-07-0. „Fenomene Parapsihologice”. „Mesaje de dincolo de moarte”. „Elemente de Parapsihologie”. Georges Barbarin. ISBN 973-9095-05-4. Ed. 1992. Ed. Ed. 1994. ISBN 973-96204-7-7. 1994. ISBN 973-9127-28-2. Nemira. 168. Ed. Alcris. „Cărţile Blestemate”. Maharishi Swatmarama. Ed. Ed. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). ISBN 973-28-0477-7. 23. Ed. Teora. 160. 152. François Brüne. Ed. 1993. 1984. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. „Dimineaţa Magicienilor”. Cristian Mureşanu. Ed. 156.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. Teora. „Cartea Paranormalului”. ISBN 973-95233-4-X). Ed. 362 . Lotus. Ed. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. Artemis. 1995. 1992 ISBN 973-95505-9-2. 1995. „În căutarea vieţii pe alte planete”. „Noul Mister al Vaticanului”. 174. 138. „Magicienii”. Jacques Bergier. Colosseum. ISBN 973-90009-24-7. 2 (Ed. 166. ISBN 973-9146-46-5. Ed. Ed. Frank Edwards. Cammille Flammarion. 179. „Lumi Galactice”. Adrian Pătruţ. „Karma-Yoga”. Paco. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. „Amintiri despre viitor”. Jacques Bergier. 144. Alex Roudene. Tedit. Elena Iliescu. Divia. Ed. anii 1-16. 1993. 172. Swami Satyananda Saraswati. „Mistere Nerezolvate”. unică pe plan mondial. „Viaţa după pragul morţii”. Ed. „Morţii ne vorbesc”. 143. „Deocamdată… Enigme”. Humanitas. ZZ. 1996. 140. ISBN 973-9099-30-0. 1 (Ed. ISBN 973-569-046-2. Ioan Mamulaş. 148. (o carte excelentă!). „De la Normal la Paranormal” vol. „Spiritul după moarte”. ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda. ISBN 973-96173-5-2. „Moartea ca linie a vieţii”. „Hatha Yoga Pradipika”. Louis Pauwels. „Prana Pranayama Prana Vidya”. „Practici de Yoga”. Ed. ISBN 973-96003-4-4. Ed. ***. „Cartea Morţii”. Agora. Sincron. (o carte reuşită şi utilă tuturor). ISBN 973-96502-2-8. Societatea Informaţia. ISBN 973-95272-7-2. TransPres. 2000. Lotus. 149. Albatros. 180. Merope. Dacia. ISBN 973-9009-20-4. Teora. 136. Corin Biano. ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. (cu recomandări speciale asupra vol. 142. ISBN 973-95716-3-8. 1992. Ivan Krasko. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. Eugen Ţăran. Gerard Majax. „Comunicarea cu lumea de dincolo”. Titi Tudorancea. „Parapsihologie”. Doru Davidovici. Eugen Celan. 175.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133.2. Recif. Ed. „Războiul Parapsihologic”.1-3”. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). 161. 1992. 167. James Pike. „Universul lui Edgar Cayce Vol. Ed. 165. 1993. 162. Titi Tudorancea. Ed. „Yoga. 170. Orpheus. Z. 151.C. 158. 1995. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. Ioan Mamulaş. 1992. ISBN 973-96259-6-7. Dorothee Koechlin de Bizemont. Lotus. Ed. Alcris. Ed. ISBN 973-96003-0-1. DaEl Walker. Fluviu Frigator. 1995. „Dynamics of Yoga”. Atlantis. RUM-IRINA. Lotus. Ed.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Ed. ISBN 973-95438-2-0. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). Teora. 1993. Corin Biano. Eugen Celan. ISBN 973-9197-30-0. 1992. George Kaufmes.

191. H. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. ISBN 973-97387-4-5. fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). 200. Ed. Ed. Brian l. 208. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. 230. Ed. 193. Europolis. ISBN 973-96130-1-2. Curtea Veche. 187. „Cult practic de ştiinţe oculte”. 197. fără ISBN. 207. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. Ed. Cătălin Mosoia. Humanitas. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. Tilia Linden. Aurel Popescu-Bălceşti. 1980. P.). Arcadie Percek. Milan Ryzl. 190. Al. „O mărturie a reîncarnării”. Ed. Peter & Mary Harrison. fără ISBN. „Terapeutica Naturistă”. Ed. ISBN973-9095-04-6. Humanitas. Ion Drăghici. 1993.-E. Cristian Mureşanu. Dr. „Viaţa după pragul morţii”. Bogdan P. Ed. „Creierul lui Broca”. Weiss. Ed. Ed. Rudolf Steiner. Cornillier. Dr. 1990. chimia şi viaţa. Dr. Gabriel Cousens. Polirom. „Moartea Astăzi”. 1928. 189. „Moartea şi ce urmează după ea”. Methuen & Co Ltd. 2001. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. Chris Book Universal. David Bohm. Joseph Henry Press. Ed. Constantin Dumitru Dulcan. ISBN 973-9055-13-3. Saeculum. Ayala. Un Dialog Necesar”. „În zarea nemuririi”. 1999. Prof. Robert Charroux. Ed. 1982. Basarab Nicolescu. 183. Albatros. Dacia. Cartea Românească. „Sic Cogito”. 185. Eugen Celan. Ed. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. „Minuni şi False Minuni”. Titus Filipaş. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. 215. 1986. Ed. 1991. Milan Ryzl. 1972. Eikon. Curtea Veche. 1982. Militară. ISBN 973-95918-7-6. „OZN şi prezenţa extraterestră”. Dr. Ed. Ed. 199. 1992. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. Ed. Paul Liekens. Bălăceanu Constantin Stolnici. Mihail Urzică. ISBN 973-28-0512-9. 216. Şi Religie În Europa De Mîine”. Dr. Academiei. Mihai Şerban. Academic Pres. 1972. Ed. Ed. 219. Lotus. 198. 1993. „Ştiinţa şi viaţa”. Robert Charroux. Garnett P. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. 1986. 1991. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). ISBN 973-9095-02-x. ISBN 973-683-823-4. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. 2008 213. Curtea Veche. „Sensul Creaţiei”. Williams. Tehnică 2004. Acad. Andrew Newberg.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. Ed. Seyle. 2008 217. 192. Nikolai Berdiaev. 23. 1992. ISBN 973-581-037-9. 1992. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. Moldova. 1992. Haşdeu. 233. 1 şi 2”. ISBN 973-9071-23-6. 229. 1993. să aflaţi). Ed. 2008. 2007.C. „Semenii întru raţiune”. Ed. Basarab Nicolescu. „Yoga şi locul ei în recuperare”. Constantin Dumitru Dulcan. „Inteligenţa Materiei”. „Eseu despre experienţa morţii”. Dr. Curtea Veche. Ed. Ed. ISBN 973-9100-42-2. „Miracolele Biblice”. 220. Govinda. Viven Soleil. Ed. 204. Mario Mercier. ISBN 0-309-06351-5. Elit Comentator. Ştiinţifică. 2008 209.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. Big Bang. Curtea Veche. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. 1993. Robert Charroux. 1992. Fritjof Capra. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. Albert Einstein. Larry Cart. Acad. 194. 1992. 184. Dr. Ed. Artă. „Şamanism şi Şamani”. Ed. Saeculum. Elit Comentator. „Relativity: The Special and General Theory”. „Manual de acupunctură chineză”. 1993. Ed. 201. „În căutarea sensului pierdut – Vol. „Pelerini la porţile luminii”. ISBN 973-9158-03-x. ISBN 973-9127-50-9. Medicală. Alexandru Doboş. Dr. Francisco J. Paul Ludwig Landsberg. 1994. Carl Sagan. 2008 211. „Viaţa înainte de naştere”. misterul conştiinţei. Basarab Nicolescu. 188. 195. 1995. 1986. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. Ed. 363 . Roza Vânturilor. fără ISBN. Aurel Popescu-Bălceşti. „Lumina vieţii de dincolo”. „Cartea Trecutului Misterios”. 1929. A. Scrisul Românesc. Alux. 1996. 225. Ed. Ed. 1987 210. Dr. „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). 222. Ed. 1997. Mihai Drăgănescu. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. Biroul de studii psihice. Ed. 1981. „Alimentation Science et Spiritualite”. „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. 234. Ed. Ed. 223. Ed. „Reîncarnarea”. Dr. Ed. etc. Dr. 203. Constantin Nicolae. Sanda Apostolescu. Dr. „De la mitul astral la astrofizică”. 1990. 227. Editura Z. 1993. Teora. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. Ed. „Taofizica”. Ed. Alexandru Doboş. Ed. 1993. N. Ed. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. ISBN 973-9003-20-6. 221. 228. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. 1995. Ed. prezente şi viitoare). Politică. Prof. Lotus. ISBN 973-9071-24-4. 1999. Prof. ISBN 973-96508-5-6. Michael Lindemann. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. „Natura şi Structura Materiei Vii”. 1992. Elit Comentator. Acad. „Chaos Theory Tamed”. ISBN 973-9146-19-8. 226. Ed. Erwin Schrodinger. Politică. Ceres. 224. Ed. Ed. 218. Prof. Ed. Dr. Prof. Ed. Ştefănescu. Taina Press. Domino. Academiei Române. 1984. 2008 231. Eugen Makovski. Larry Cart. 186. 1993. fără ISBN. Humanitas. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arhetip Renaşterea Spirituală. Ed. 196. Prentice Mulford. Basarab Nicolescu. 1994. Prof. Anastasia. 1993. Ed. „Cartea Lumilor Uitate”. Ed. Curtea Veche. Ed. Ed. Curtea Veche. 2008 214. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. „Informaţia Materiei”. 206. Dr. Raymond Moody. „Esenţa Vieţii”. 232. Politică. Evenimentul. Ed. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. 2008 212.

Ed. Elit 2007.C.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. şi colab. 264. 1988. Oparin. Boghiţoiu. articol pdf Niels Henrik Gregersen. 2001. Palmer. Irina Holdevici. 251. 266. 260. Ed. Ed. Palmer. Robert Lafont. Ed. Ed. 2008 Immanuel Kant. 1989. „Nonduality and the western worldview”. Boghiţoiu. George D. Herrmann. 284. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. „101 Montaje electronice”. I. 1995. Rick Strassman. 283. fără ISBN. Ed. „Dincolo de principiul tăcerii”. Ed. „Caleidoscop Audio”. „Concepţii despre om în medicina contemporană”.Donald. Oprescu. 273. Aldomars. George D. Oprescu. metodă străveche”. 2008 Normal Vincent Peale. articol pdf Kent D. „Electronica ajută”. Marius-Theodor Caba. 252. 263. „20 scheme electronice pentru amatori”. Barbour. Albatros. 280. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. 2008 Robert Pollack. „Enigma Vieţii”. 2012. „Puterea gândirii pozitive”. Călugăr Dumitru. ISBN 973-97114-1-3. 23. Traian Ştefănescu. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. Ed. 1991. 279. Albatros. 248. 265. I. Ed. fără ISBN. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. „Puterea Rugăciunii”. Albatros. 271. ***. 1987. 286. „Şapte cărţi de religie”. „Montaje electronice de vacanţă”. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. unică de felul ei. 1992. John D. 255. Henri Bergson. Enciclopedică Română. Adrian Pătruţ. Ed. 1994. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). 275. Albatros.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. Ed. 1982. Mureşanu C. 290. „Riscuri şi Catastrofe”. Imre Szatmary. 1979. 240. articol pdf Kent D. 1992. Agora. „DMT Molecula Spiritului”. Masaru Emoto. „John Templeton. manuscris xeroxat. 270. Oprescu. Radu Munteanu. Robert L. Ed. Ed. 1978. Sabin Ionel. 269. articol pdf Kent D. Nanoclusteri”. California Technical Publishing. Adversare. articol pdf Lynn & Sheila Schroader. Albatros. „Miraculous Messages From Water”. Caputo. 287. Timpuri. Ed. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”.. „Caleidoscop de Electronică”. Ed. evoluţia vieţii şi a lumii”.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. Ed.com/electronic_schematics. Ian G. „Quarci. Moldova. Dacia. Ed. Ed. „Nondual Science Theory”. Ilie P. Ilie Mihăiescu. Romanului şi Huşilor. „Introducere în practica electronică”. 244. 1990. 281. Sigmund Freud. Ed. Oprescu. „Practica Electronistului Amator”. Maria Alecu Ungureanu.A. 1989. 288. Teodor Caba. „Treptele iniţierii”. ISBN 973-9070-08-6. Palmer. Dr. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. Facla. 276. Palmer. C.C. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. Haos Şi Creştinism. ISBN 973-572-019-1. 243. „Karma”. „The Anatomy of a nondual science theory”. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. 1972. „Ştiinţa spirituală. 285. Sergei Nicolaevici Lazarev. Curtea Veche. „După Moartea Lui D-Zeu”. „Non Dual Science”. Jurnalul Literar. 277. 236. Rudolf Steiner. două tranzistoare”. 242. Vasile Săhleanu. articol pdf Kent D. Boghiţoiu. 278. Gianni Vattimo. Princeps. 237. Ed. Jean Pierre Soulier. Ed. „Vita sexualis”. „Holonomic Theory of Counsciousness”. Ed. Stephen Hawking. Curtea Veche. M. Palmer. articol pdf Kent D. 1984. „Un tranzistor. Albatros. Străine Sau Partenere ?”. „Hi-Fi ABC”. Ed. 247. „Acupunctura. 1992. „A brief history of time” Steven Smith. „Electronica peste tot”. Ed. Alexis Carrel.C. 1989. Vasile Săhleanu. Ioan Macavei. Mircea Schmol. „Viaţa înaintea vieţii”. Ed. Albatros. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. 1977. George D. Curtea Veche. 238. 1976. 262. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor). 1982. Palmer. Vasilescu. articol pdf Kent D. 1993 ISBN 973-96047-1-4. 256. 241. ISBN 0-96601761-7. 249. Medicală. Ed. „Ştiinţă. Scarlat Demetrescu. Ed. (o publicaţie excepţională. 261. Ed. I. „Thinking through Nonduality”. „Religia şi limitele raţiunii”. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1982. Palmer. „Caleidoscop Tehnic”. 2008 John Polkinghorne. Sergiu Florică. Ed. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. 267. Palmer. 2008 Rudolf Steiner. Palmer. 254. 2007. Ed. 1984. „Nondual Science Heuristics”. 1973. Ilie Mihăiescu. 245. Ed. „Quantum Theory Of The Brain”. Chimie. Emil Marian. 2008 Kent D. 282. 258. 364 . Ed. articol pdf Matthew J. Emet. Ed. Ed. Albatros. Ed. 257. Ilie Mihăiescu. 1960. Costache.http://electronics-diy. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!). 246. 1992. Casa Cărţii de Ştiinţă. Ilie Mihăiescu. 253. George D. ECOU. Curtea Veche. Curtea Veche. Ştiinţifică. Ed. Ed. ISSN 1584-5273. 1988. Curtea Veche. 1968. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. 1991. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. „Originea vieţii pe Pământ”. Albatros. 268. Albatros. Ed. Tehnică. Albatros. Ed. Băşoiu. Ed. Ştiinţifică. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1978.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. 259. 23. fără ISBN. 1985. I. 2004. 250. 1992 ISBN 973-95246-1-3. „Cercetări de parapsihologie”. 272. Colosseum. ISBN 978-973-133-119-5. 239. articol pdf Kent D. Prof. Rustania.

301. Mircea Eliade. Frank Deaver.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton). Shambala.kundalini. ISBN 973-95361-2-3. Ed. Henry Morris. 2004. „Creaţionism Ştiinţific”.html. 310.humanitas. http://www. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9. 365 . Arhetip. Ghelasie Gheorghe. ISBN 973-8279-08-9. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări). Politică. 294. Ed. http://www.org —Exploration into engaged culture.org/watts.brucelipton. Ioan Marinescu-Puiu.elcollie. 2001-2004. http://www. http://www.well. ISBN 973765170-7. Autori Necunoscuţi. http://www.aypsite. Ed.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. http://www.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion.org --Kundalini Research Network 316.tantrabliss. „Legile Unchiului Sam”. Gheorghe Băbuţ. Ed.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie. http://www. http://www. „Sbornicul vol.kundalininet. 1-3”. Ed. Grinta. ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând). 2003. „Cum să înţelegem muzica”. 299.themindfulword.experiencefestival. non-dogmatice. 302. 308. 309. Pelerinul Român.com/eckharttolle. 1981 fără nr. „Legile lui Murphy”. 1988. http://aum. Silex. http://www.htm —Links to spiritual resources 321. forums. http://www.com --Bonnie Greenwell 315. http://www. Ed. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene).Biotransformări sub influenţa psihicului 291.ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313.com --Ipsalu Tantra 322. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293. 296. „Nevoinţele Isihaste – Vol. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice.com/kunda. 23. 311. books and information 317. 1992.com --Personal experiences 323. Ed. 312. 295. 307. V. de ISBN 303. 306.hamburgeruniverse.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc.eckharttolle. 2006. Societatea Misionară Română. 1991.brucelipton. 1936-1993. Ed. Ed. Vol. http://sceptik. http://www. Jakob Lorber.iayt.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319. Gheorghe Roşca.uri-geller. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith). ale unor exerciţii prin puterea minţii). 23. Muzicală. 300. Ed. femeia care a trezit energiile interne) 314. http://www.kundaliniguide.adminii. Serdakov.(aceeaşi recomandare). „Etica în Mass Media”. 1995 ISBN 973-9166-17-2.org/forum —Yogani’s website. Ed. 320. valorile morale şi credinţa religioasă”. 1991. Şerban Derlogea. Igumenul Hariton. http://www. Ed. „Manual de Supravieţuire”. „Iluzia binelui.com/forum/vBTube. Autori Necunoscuţi. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”. Ed. http://www.com/article/the-wisdom-of-your-cells. http://www. 292.com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/. Universal Dalsi. 297. Mănăstirii Valaam. „De-Râdere”.htm.wordpress.greatdreams. http://deoxy.N. Ştiinţifică. 1-5”. http://www. Almatea. Leonard Bernstein. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi). (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy).7 DIVERSE 298.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. 1992. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată).php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12. ISBN 973-9356-22-2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful