CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE. Din acest motiv. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. aceasta a creat foarte mult „rău”. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. cât şi sentimente de încredere în sine. Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI. tulburare. INSUFICIENT PREGĂTITE. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. ÎN NICIO SITUAŢIE. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE. INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. Aceasta înseamnă că. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE. aşa cum au fost ele înţelese. speranţă şi entuziasm. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. din anumite puncte de vedere. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. 4 . În acelaşi timp. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată. termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. ÎN TOATE CAZURILE. credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. dezamăgire. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. prin definiţie. În mod paradoxal. citind această carte. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. chiar dacă.

..................15............4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI................................................................................................................................................................................................................................................................................................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ .............................................................................................1............................................................. 32 2........1 ETAPELE RAŢIONALE........... 89 4................................................................................. 54 2......................................................... 69 2............................. 50 2......Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1.......................................... 36 2............................................ 72 2.........................3............... 78 3..................................................................1...........................................................................1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE....3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM ..........................................................15..........................................................1..........................................3 PRINCIPII DE BAZĂ .............4...... 76 3............................................................................................................ 47 2..........3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * ....................................................................................................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE ............. PREFAŢA .......................................................................................................................................... 36 2...................15.......................................................... 83 4...........................2 ISTORIC...6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC...........6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ .........4............................... 84 4...............5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA............15............... 46 2.................................................................................................................................................................. 67 2......................................................................................................................7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE..........................................................................3...................... 32 2..............1.....................................................................................................................................1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN .....................................................4...........................1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE....................................................................................................................................4........................................................................................... 64 2......... 74 2...........................................................................................15.............................................................. 90 5 .................................................................... 29 2................................. 50 2.....................................10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE ........................................................................................2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE..................................3.........................................................10.....3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE ................. 34 2................................................................ 30 2..............3 ETAPA UNIFICATOARE... 79 3...................... 83 4...................................12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR...3 ŞCOALA MISTERIANĂ ...............4...................................................................................................................3...4................. 50 2.....4.............................. 83 4............ 56 2.................................4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ............................................................................................................. 33 2..............................................................................................4..............................................................................................................................................9 TEORIA INFORMAŢIEI.........................................4......................4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** ...........................14 TEORIA EPIGENETICĂ......................................................................................................................................12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” ........2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE .................................................4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE.1 DEFINIŢIE .................................... 77 3.......... 39 2............................................3 MECANISMUL CHIMIC. BIOALCHIMIA UMANĂ.........................................................................................................1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ........................................................15....................15.............. 86 4................................10.............................2 CONCLUZII .. 40 2....................................................................................................10.8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL ..............................................15................................................................................................................................................ 31 2........... CONSIDERENTE TEORETICE ...... 38 2........................................................... 83 4................................................................................................................................. 77 3............ 75 2...............................................................................................11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE .1..............1 INTRODUCERE .......................................11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ ......... 66 2............................15........................................................................................................................................................... 61 2..... 36 2..2 PINEALA ................................................................................1............................................................................ 39 2.................1 MOTIVAŢIE .. INTRODUCERE............................... 70 2...................................................................1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ............................................................................................................................................... 80 4.......... 33 2...............7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC............................................................................. 50 2.................................................4...............................15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON.................2 ETAPELE INTUITIVE............ 29 2.....................................................................................................4........................ 34 2.........9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC ............................3 COMENTARII ....................2 TERMINOLOGIE . 65 2..................................... 75 2.......................................15....................................2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA.......................................................................................... 49 2........................................... 44 2........... 64 2............................................................................................................................................................ 51 2........4....................8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR........................................15......13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR .......................................................... 68 2............................5............................. 50 2........................................... 36 2...........................5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII .10........ 33 2........4 NEUROFENOMENOLOGIA.2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ...1...............15....... 11 2..........................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ.....................................................................3 HIPOTALAMUSUL ..............5 CONCLUZII .....................1 HIPOFIZA .

.......... 109 4...................................... 116 5........................................................................ 105 4...7............ 95 4.....................................6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ............... 140 6 ........................................................9..5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR ....................3..........................................................................6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE.............. 125 5.......3................. 127 6..10... 99 4.......................6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE................... ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE ................................................1 ATITUDINEA 1 .........................1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ ........................Biotransformări sub influenţa psihicului 4............................1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE .......4.....2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ ......................................................3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE........................................4 MECANISMUL BIOALCHIMIC ............................................. EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ................................................5...................... 114 4..........7...1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ ...............................9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE...................................................................3.............................................10..........................2 ATITUDINEA 2 ............6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC .. 131 7....................8................................................... 101 4.............................5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE ...........................................7............................................. 140 7...1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI ............................................................................... 132 7.............3 OBSERVAŢII ESENŢIALE............................ 107 4..................... 100 4..................................... 93 4..................................................9... 104 4...... 98 4..................................... 115 4.........................................1 SCURT ISTORIC...........9........................... EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1..................10.........3.......................... 104 4................3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE .........3............ ETAPA TRANSSUBLIMĂRII...............................................4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE................PREGĂTIREA TEORETICĂ....................................................... 92 4..........5................. 136 7..............................10........3.............................1 OBSERVATOR......... 97 4........................... 128 6.......................................... 138 7........................... 120 5.......7......................................................3 CONCLUZII .......1 INTRODUCERE ..............4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI ...................... 128 6................................................. 139 7................. 126 5....................................CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ ......................... 106 4............................. BIOALCHIMIA FEMININĂ...........................................2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE ............................10.........2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ ........................9............................................. 105 4.............................................................................2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL .................................. COMENTARII .........................................................4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE ...... 96 4........7......................................... 128 6......................................................... 133 7.......... 113 4...................................................2......................9............. 126 5......................................................................................................................................2............................ 113 4...............4.................................................................................................10...... 99 4.......................5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI................................................. 123 5..ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ ..................5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU ................................................................................................ 91 B............................................................................................................................................................................. 134 7...........................................................1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI ..................................4 ATITUDINEA 4 ..................3........... 106 4.........................................10.....................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE ...............................................1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII .......................................................................................................................................1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” ................................................................2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA..................................................... 133 7..8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC ....................................................7............................................. 140 7.........................2 COMENTARII DE SPECIALITATE.10...........................................................9......................... 100 4.3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ... 96 4.................2. 108 4.........2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ................................2........2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ .........................2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE..................................................................................................3....... 111 4....7...................3 ATITUDINEA 3 .............. 123 5.....................................2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN........... 124 5.......................................................................................................................................................4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ ...........6 CONCLUZII .....................10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII .................3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ .........................................2.. 120 5....................................................................1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE.. 131 7........................................ 97 4....2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ ....10.........................7................................................... 102 4.. 129 7....................................... 122 5.................................................................................4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ........................... 94 4.........................................................................................................................................................5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA...........1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA...................................................... 100 4.....RITMAREA RESPIRAŢIEI.............................................................................................................. FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI.....2.......... 112 4...7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE.. 91 C...................3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI........................................................... 108 4............................................................................................................................................ 91 A....RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR..2.........2 ........2....4....................................................5 STAREA DE VEGHE....................................................................................................5 ATITUDINEA 5 .............................. 98 4..................................

........................................................................................................................................... 182 11......................... 148 8...................................2 STAREA DE PREZENŢĂ................................................................ MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA .................. 167 9..........................................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ...................................................................................................................................................................................... 163 8........................................6 REZULTATE OBSERVATE ................... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ..........1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE .................2 INTERVIU..............................1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME........ 149 8...............1...........2..........................................................................6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ...................... 166 9..............................................................1..............4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE.......................................................................................... 169 9................................4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE..................................................... 146 8.........................................................................................................................................5....................................1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII......1 RELATAREA ÎNTÂI ..........................................................................................................................................2 RELATAREA A DOUA ............................... 140 7.................... 145 8...........................................................................3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ .....2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING .1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS...........................................1................................................................................................................. 181 11........................................................................................ 180 10...................................2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE...... 145 8...............................................................................................1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN..1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ............................2 ADOLESCENŢA..........5............................................................................................................................................................ 191 12............................2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA.................................................... 178 10........................................................1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC .... 197 13...........................................1...3 MATURITATEA ........................3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE...............................................5 CONCLUZII .......2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME ..................................2 CONCLUZII ............................2..................................................................................................................................2..................................................................................... 165 9........ 168 9........... 191 12..............3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001............................................................................................... 158 8.........................................9 HIPERBIOALCHIMIA............. 204 15........................................................................................1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ.................................................................. 194 12....................................................................... 165 9....................................................................................................... 187 12. 163 8........................................................................................................................................................................................ 147 8..2.......................................................................................5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA .........................................................................................................................7...................................................................................... VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ..........................................................................2 RELATAREA A DOUA .....7 AVERTISMENTUL .............................................................................................................................................................. 192 12......... 202 14......................... 165 9...................... 199 13............................................................... 196 13.....8..... 180 10...........................2 TRANSFORMAREA MINŢII ............................................Biotransformări sub influenţa psihicului 7........ 192 12..................................................... 142 7...................................................1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA ..... 182 11..................................................................................................................1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) ...............................................................................1 INTRODUCERE .................... A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”................... 181 10............................................................. ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE.......................... 203 14.............................................................................................................................................. 157 8.........................................................8 CONCLUZII ............................................................................................................ 206 7 .................................................... 168 9.............................................................................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI......... 170 9.............................................................2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B).4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR ........................................... 163 8.8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU.................................. 147 8...................................................................................... 199 13......8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI........ 159 8.............................................. 156 8......... 163 9............................. 202 14............... 174 10...................................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C)..2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE .............4 CONCLUZII ..............................................................................................................................................2..............................................7.................................... 174 10.........2........... ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII................... EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV . 178 10....... 197 13...................................................5 IPOTEZA GAIA .............................................................................................................................................................................. SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE............................................................ 143 8.................................. 145 8................................................................................................................................................................................... 141 7........................................................................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII .............................................................1 RELATAREA ÎNTÂI ...................8........................ 162 8..............................................................................................................7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL................ 174 10...................................................................... 170 10.........2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI.... 170 9....3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA...................................1.1 COPILĂRIA ....................................................8................................................... 200 14...........................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

Cristian Mureşanu. fizică. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. ce ţin de magic. are un profund caracter interdisciplinar. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. ci trebuie să fie. După afirmaţia autorului. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU. Autorul. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. prin tema abordată. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. greu de obiectivizat. strict personală. Astfel. cum este numit în literatura dedicată domeniului. are un titlu incitant. psihologie. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. Deasemenea. biologie. Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. OCTAVIAN POPESCU. dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. fiziologie şi medicină. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. Concret. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. Fiind o experienţă eminamente subiectivă. PROF. ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. această experienţă. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. aceasta îl sfinţeşte. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. cum o numeşte autorul. o continuă înlesnire reciprocă”. imprimându-i nemuritoarea pecete”. şi care constă în „trans-sublimarea”. Pregătirea sa. GEN. DIR. dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. la care au acces puţini muritori. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. În acest fel. DR. În acest context. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. PREFAŢA ACAD. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. DR. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. PROF. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. este vorba de o experienţă. de fabulos. din contra.

în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. în baza unor deducţii logice. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. prin cheltuirea ei raţională. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. Cu alte cuvinte. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa.Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. În linii generale. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. biologie. cu mulţi ani în urmă. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. inclusiv o achiziţie de noi neuroni. voinţa. de particularităţile lor etnice şi culturale. cu noi sinapse şi neuromediatori. în scopul păstrării vitalităţii. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. ceea ce. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). fiziologie. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. fie amplificându-se reciproc. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. în termenii utilizaţi de mine. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 . India. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. neuzitat. purtătoare de informaţie. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. de antrenament. fie epuizându-se. În consecinţă. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. filozofie. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. că toate celulele vii. prin controlul conştient al gândirii. prin voinţă. cu o perseverenţă deosebită. Am demonstrat. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. prin repetiţie. conservarea energiei sexuale. În călătoriile mele de studii efectuate în China. Tema principală. inclusiv cele ale organismului nostru. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. ci sunt câmpuri de energie. sediul memoriei noastre de lungă durată. fizică. Din datele oferite de fizica cuantică. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile. modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare. ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. conţinut de creier. Conform celor expuse. dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. nu se descurajează ci continuă. Conştient de limitele dogmatice.

aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare. de care depinde vitalitatea. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. cheltui mai repede sau mai lent. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă. 13 . Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. iar celălalt este polul autoperpetuării. O putem consuma. energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. Gen. Dr. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. PROF. după cum dorim. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. numită Kundalini. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. spun sursele în domeniu. tot pe atât de interesant ca performanţă. Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. cu atât mai bine pentru sine. deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. care este viaţa de dincolo de noi. asupra sexualităţii. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii. a gândirii. După opinia mea. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. care este energia Viului şi ea este polarizată. Având o sursă comună de energie. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. a cunoaşterii şi a creaţiei. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”. are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. spre polul cerebral. Prof. care implică obligatoriu o inteligenţă. De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. decât noi cei de astăzi. Consumul excesiv al energiei sexuale. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. DR. văzând-o ca pe o forţă latentă. inclusiv nervoase. Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental.

decât. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. probabil. indiscutabil. El o conservă. Universul ….r. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale. uneori de 5-6 ori pe zi. excesiv şi dincolo de orice logică. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. într-o activitate sexuală exagerată. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. 14 . dar consumul inutil. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. este foarte dăunător. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. cu un scop foarte bine „gândit”. dinamizându-le foarte mult. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n. Putem să creem. de grotă. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. Din păcate. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit. imediat după război. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. sau să distrugem tot. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. aici e un paradox. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. să ajutăm. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. Dar în acelaşi timp. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. Noi dispunem de o libertate practic nelimitată.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. este un progres imens.). pe care eu nu o pot pătrunde. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. Probabil există o raţiune mai profundă. La modul general omul este liber să facă orice. ale acestui potenţial. Şi atunci. slăbiciune fizică şi psihică. vulnerabilitate în faţa bolii. de propria minte. Dacă o să citiţi ce am scris eu. nu existau asemenea cărţi. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul.

sau adolescent să aleagă între una şi alta. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. încurajarea sexualităţii exacerbate. Deci moda actuală a Vestului este sex. desigur. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta. nu m-am dus la mănăstire. chiar fără ştirea părinţilor. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate. iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. trăiri nevrotice. dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. acelaşi instrument.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. depresii. Este inadmisibil. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. atrage după sine consecinţe nedorite. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. la vârste de 11-12 ani. precum un cuţit. dar lumea modernă se conduce după modă. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine. ci doar moderaţie. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc. atunci când apar victimele. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. Bucureşti. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. cel puţin pentru a-i permite acelui om. Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg. pe numeroase canale TV specializate. Indiscutabil. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. Şi dacă asta doreşte societatea. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. Moderaţia înseamnă totul.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. Noi nu cunoaştem calea de mijloc.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. televiziunea este obligată să le ofere. fă aialaltă. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. ea acuză şcoala. care spune fă asta. Avem o societate complet demagogică. rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor. Dar noi facem pe dos. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. În perioada 15 . Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. fie Vestul. Măcar atât ar putea să facă media. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia. părinţii. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. Dar aici nu ajung mulţi oameni. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate.

Este specialist în neurologie. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. Astăzi se ştie.” 16 . Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. artă şi medicină orientală. de homeostazie electrică şi informaţională. prin abordarea cuantică. structurat predominant în ultimii 15 ani. Societatea Română de Acupunctură. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane. electroencefalografie. A scris numeroase lucrări de specialitate. abordând simultan multe domenii. între medicină. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului. biologia cuantică. pe de o parte. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. MEDIC NEUROLOG. Societatea Română de Ştiinţă. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. psihiatrie. DR. terapia durerii. potenţiale evocate. Academia Americană de Neurologie. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. biologia. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. PROF. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. A creat noi metode pentru terapia durerii. Jeffrey M.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. este cu totul altă problemă. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. Schwartz. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. muzica. Liga Română pentru Sănătate Mentală. şi-au pus amprenta asupra lucrării. pe de altă parte. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale. televiziunea. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. conformă cu modelele educaţionale. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. filozofie şi ştiinţe. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. DAFIN FIOR MURESANU. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. Societatea Română de Psihiatrie. Este interesat de literatură. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. deja de trei sferturi de secol. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. care deşi face parte dintr-un curent. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. „politic corecte”. A definit conceptul de electroreglare. electromiografie. La începutul secolului al XX-lea. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante. La începutul secolului al XXI-lea. spunea că: „Pana de curând. Liga Internaţională contra Epilepsiei. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. cel puţin implicit. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme.

O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă.. nu poate fi înţeleasă. Notă: domnul prof.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil. iar timpul este o iluzie a unui model. al Colegiului Psihologilor din România. ca într-un joc pe calculator. ce rol am eu în această realitate. CLUJ Cu un titlu provocator. DR.. Această relaţie. sau poate pentru că... impus de modelele societăţii în care trăieşte. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre. PROF. cu provocarea de a fi investigate ştiinţific. care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei.. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York.. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. DR.D. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. nu mai este nevoie de cuvinte. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh. chiar şi dacă nu este conştient de ele.I. către un tărâm neexplorat sau uitat. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. Prin modul de formulare şi argumentare.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor. că ne creem realitatea la fiecare pas. am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare. pe ici pe colo. Aceste elemente de mister deschid porţi. sunt limitele umanului.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective.N. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă. care-i îndeplineşte toate dorinţele. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă. Totuşi. Daniel David.C. conştiinţă-creier. ca Alladin din poveste. Dr. cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. sau mai ales atunci. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii .T. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” . preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. În cazul acesta. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE. 17 . prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. şi cartea ta are sens . Simplu. Este greu să enunţ o părere. fiecare popor are o colecţie de povestiri. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. autorul Cristian Mureşanu. I. DANIEL DAVID. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN. privitorul. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. ce este realitatea pe care o percep. de la un anumit nivel de cunoaştere. pentru cei curioşi.M. un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea. este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. la limită.

radio. Niels Bohr. perpetuum mobile. paranormalul. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate.o lecţie de altruism. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat. dl. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. în special în fizică cuantică. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital. inclusiv la nivel subconştient.V. inedită. Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. în domenii de pregătire diversificată precum. bunăstării şi sănătăţii colective.A. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf. principiile şi secretele. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii.A. în China. U. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. Informaţia pezentată. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman. un paradox la prima vedere. muzică şi altele. odată asimilată. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită.S. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. televiziune. scrisă de Cristian Mureşanu. generarea materiei prin puterea gândului. 18 . A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere. Provocator şi incitant! PROF. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori.M. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. nealterate. telekinezia. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia. acolo este şi energia (Qi)”. „Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. Aceasta este cheia. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate. Cristian Mureşanu. DR. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane. provocatoare.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. cum de altfel este mintea omului modern. dar în acelaşi timp. pe cât posibil neutru. Japonia. ne confirmă acest lucru. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. Rusia sau S. una dintre puţinele. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. ce şi-a păstrat. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. Autorul evocă tradiţia orientală. Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei. VASILE COSMA.U. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie.

Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. dar magneziemia rămâne constantă. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. animale şi om. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine.S.M. să fie constantă. cu apă de mare. Acesta poate fi oricine. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. PROF. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal. în primul rând pentru cititor. CARMEN SOCACIU. respectiv ser fiziologic. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. animale şi om. Prin aceasta. ele situându-se la esenţa vieţii. a omului de ştiinţă. un îndemn la a cunoaşte viaţa. Heru şi Peter. la 82 mg. a unor celule. elimină constant magneziu. socială. Face o scurtă istorie. Apoi.A. în aproximativ 4 zile. Cartea sa este un îndemn la studiu. Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. mecanismele de producere. şi anume. Însă nu se întâmplă acest fenomen. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale.V. Quinton. care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan. etc. 19 . Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. inferioară celei secretate. cantitatea de magneziu per şobolan. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi. cu temperatură înaltă. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. respectiv. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. diferit de magneziu. despre existenţa acestui fenomen biologic. Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului. în magneziu. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. aş vrea să subliniez aici. dar. face ca totuşi să existe o homeostazie. Un alt cercetător. autorul vine şi ne informează la zi. respectiv magneziemia să fie constantă.). transmutaţiile biologice există. U. (în magneziu). pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. un om foarte simplu. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. DR. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. cu un aport subliminal de magneziu. pentru a-i adânci cunoaşterea. În primul rând. civilă. spuneam că este o mare provocare. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. sunt încă necunoscute.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. permite refacerea cantităţilor de hematii. Această carte. sau un om cu o cultură vastă. care în condiţii deşertice. Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. În concluzie. cele legate de transmutaţia biologică la plante. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. fie imposibile.

Îmi exprim convingerea că fiecare om. obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu. fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. instinctual. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. fiecare din noi. Capitolul cel mai important al cărţii. în organismele vii. secvenţă cu secvenţă. interdisciplinară şi bine documentată. cititor instruit. ideile şi experienţele sale sunt. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. În societatea noastră. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. Este evident faptul că fiecare om foloseşte. va fi mult mai mare. Pentru biochimişti. Pentru aceasta. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). singurul tratament oficial acceptat este cel alopat. după părerea mea. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. În această carte complexă. pe baza experienţei personale. bărbat sau femeie. este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. personală. Deocamdată. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. într-un mod simplu. om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer). bioenergetica celulară şi metabolismul. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. care le acceptă şi le cunoaşte. pe formule „clasice” simplificate care arată. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. nu numai împărtaşite. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. care este conversia materiei în energie. OVIDIU POP. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. atunci energia. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. într-o foarte mică măsură. deoarece citind-o. … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. Deloc întâmplător. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. Dacă reuşim aceasta. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. simţim că sunt pline de adevăr. 20 . de care va dispune subiectul respectiv. ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. DR.

că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. optica manualelor. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. aş putea zice. o cantitate mare de informaţie. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. descrisă cu deosebită acuitate.T. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică. şi cu meticulozitate deosebită.N. fie ele şcolare sau universitare. pentru care autorul a integrat şi distilat. rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează. trebuie să repet cuvântul. Şi. mai ales. într-o logică. FIZICIAN I.C. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră. foarte bine documentată şi exemplificată. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă.M. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. Poate fi privita cu scepticism. biologică şi mentală. mai greu fiind însă surprinderea acestuia. MEDIC. În plus. LIANA MĂRGINEAN. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care.D. CLAUDIUS FORGACIU. aş putea afirma. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. chiar condescenţă. pentru că ceea ce este 21 . Ca medic. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi. purtând foarte clar amprenta sa personală. CAMELIA NEAMŢU. Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă. conştient sau nu. fără rezerve. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. uimitoare. DR. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. CONF. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic.I. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. concentrare mentală. proces care continuă practic toată viaţa. DR. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii. O persoană care dobândeşte sau manifestă. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi. Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri.

un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală.Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. care este asimilat cu bioalchimie. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. În calitate de medic neurolog. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. Culmea e că această carte de excepţie. produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze. prezentată şi demonstrată strategic. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. prin modul în care e redactată. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. Aşadar. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. Dacă un fenomen există. cu precizarea că. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. Cel mai mult m-am regăsit. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. religii şi practicile ezoterice. în calitate de medic neurolog. în cazul meu. Faptul că avem pe masă un „manual”. Fiecare cititor. dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. necesar cititorului. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). în premieră. fiind femeie. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. atunci el există în fiecare dintre noi. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. cel puţin. devine transformat într-o noţiune acceptată. iar în acest caz. termenul „biotransformare”. cu siguranţă. Ceea ce noi uităm uneori. deoarece atât el cât şi dl. după care autorul ne prezintă. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. acele înţelegeri. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. 22 . omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. pe baza unei demonstraţii fără cusur.

MIHAELA LAZĂR. ING. pentru medicii alopaţi. În acest sens. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. RADU MUNTEANU. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. argumentări şi exemplificări. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. După părerea mea. ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. trăind şi experimentând în acel Prezent. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. această combinaţie. o punere pe gânduri. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. 23 . În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. Pentru un medic homeopat. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. DR. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. Creatorul neomiţând nimic. ca şi în acest caz. Ea este mai mult decât o cunoaştere. cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. de înţelegere şi sinteză. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. experienţele misticilor. prin intermediul competenţei. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. dezvoltări ale unor teme. bază bibliografică. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări. ca un semn al ideii. nici o informaţie. pentru a ne descoperi pe Sine. având ca rezultat o imagine a adevărului. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. transformarea minţii. PROF. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. decât o pasiune a raţiunii. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. în convingerea sa că natura. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. Este o lucrare cu adevărat inedită. Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. foarte specială şi rar întâlnită. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. în speţă omul. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. sperăm. DR. RECTOR. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. Sensul vieţii este însăşi Viaţa. probabil o existenţă a unui copil etern. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. Fără această stare interioară. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere.

1892-1987. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă.. Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere. Robert A.. (Dr. insuficient dezvoltate. a ceea ce suntem. Ceasurile nu măsoară timpul. (Dr. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. felie cu felie. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii. cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă. nu-l putem măsura într-un laborator. ne mişcăm prin el. nu-l poţi auzi. iar noi.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate. subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă. din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20.” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma. nu-l poţi cântări. Louis de Broglie. existând înaintea şi în urma noastră. în cele din urmă. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj. E un simţ subiectiv al devenirii. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 .

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

emisiuni de ştiinţă. dr. parapsihologie. a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). parapsihologie. de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 . .tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . muzică electronică. Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie.redactor la TVR Cluj (din 1990. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : . învăţământ universitar). Facultatea de Electronică. .Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964.1990). curs seral. ilustraţie de televiziune. univ. . optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc.tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985). acum Universitatea Tehnică). 6 ani devenind inginer electronist. . LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : . din Cluj-Napoca. .Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : . secţia Electronică şi Telecomunicaţii. muzică electronică. municipiul Cluj-Napoca.1983).1995). meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. . .redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 . profil electric.tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 . ilustraţie muzicală.Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988. parapsihologie).Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof.cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice. Victor Popescu). . 26 .redactor la Uniplus Radio (1995-1998. electroacustică.2004).Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”). psihologie cognitivă şi clinică.

. Cluj-Napoca. pentru U.R. şi S. 293 pag.N.C. cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie. pentru U. . În pregătire : 27 .A. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA..r. fenomene anomale – n.Dr. Jurnalul naţional.).A. . 2009. de la anomalous phenomene.prof. fost consilier în cadrul guvernului britanic etc.O. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti.redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004.). (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei). publicată cu sprijinul domnului Acad. muzică electronică. 2010. Editura Academic Pres. între care şi Acad. Cluj-Napoca.biologul de talie internaţională dr. Editura Dacia.O.C. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice. la Radio Cluj. Alexandru Mironov. Cluj-Napoca.A. Miceal Ledwith.V. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www.O.scribd. 112 pag.dr.teologul dr. 2005. .C.com/cristim23) la 658 pagini color.E. membru în N. 2007. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : . PREMII : În 2006. Prof. Dr.N.N. Octavian Popescu. A colaborat mai ales pe teme de mediu. Weijia Kuang.R. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane. 2010) şi alţii. ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea.N. 590 pagini). expert în fizică atmosferei.Biotransformări sub influenţa psihicului . expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei.Biotransformări sub Influenţa Psihicului.S. ştiinţă.Gregory J. . Editura SC Cartimpex. climatolog de talie mondială. Editura Risoprint.Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori. membru în I.P. ilustraţie muzicală. Dr. 2000. preşedintele Academiei Române.S. Gary Glatzmeier. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice). Ionel Haiduc. .dr. membru al Academiei Române.Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia. Cluj-Napoca. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : . Prof. obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă.. Este doctor în climatologie. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române.I. (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită.E. . . . profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996.E. secretarul general al C. meteorolog cu experienţă în tornade. Stumpf. Cluj-Napoca.profesorul de astronomie Barrie Jones. SRL.Drunvalo Melchizedek. Goddard Space Flight Center.C. acordat de C. organizată de Comisia Naţională a României pentru U. Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006). schimbări climatice. .C. Kevin Trenberth. . . membru al mai multor universităţi. geofizician şi matematician la NASA. divizia de explorare a Sistemului Solar. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California. România S. anomalii.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată.Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori.E. Editura Galaxia Gutenberg. expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal. parapsihologie).N. .C. .O. Tim Ball.S. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Elemente de parapsihologie. 2006. parapsihologie.dr. Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept..O. care militează împotriva poluării). . scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. Editura Academic Pres.

an II. .Tiberiu Fărcaş.Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie. . Editura ECOU 2013. REFERINŢE : . Cluj-Napoca.L. p. ClujNapoca. Editura ECOU 2016.Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. aprilie 2007.Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini.serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”. 29 martie 2006.Ilie Rad.Biological Transformations controlled by the Mind. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. cca 100 pag. E. 2006. 1600 pag. FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . cca. 8.Biotransformations controlled by the Mind. . ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : . International Journal of Emerging Sciences. University of Houston-Victoria. 45-61.serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii.. 26 nov.Muzica Electronică Şi Electronica Audio. 28 .Biotransformări sub influenţa psihicului . 180 pag. Editura ECOU 2012. 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti). .. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. nr. USA. în Ziua de Cluj. Iunie 2011 . în „Gândul”. 7. Texas. în „Învăţământul jurnalistic clujean”. Cluj-Napoca. pag. . care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent).Mediul si Schimbarile Climatice. Vol 1(2). ..

Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente). Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. Nimeni contestă faptul că. am înţeles că. Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. muzicieni. Astfel. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. Dacă ne amintim de Einstein. am reuşit să depăşesc o barieră importantă. descrisă în amănunt. Aceste dialoguri conţin. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. marcat de entuziasmul acelei perioade. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. În afara experienţei personale. care are prea multe lacune. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. Până în prezent. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune. extratereştri. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. de mari artişti. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. decât să înţelegi. La acea vreme. Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990. care adună grupuri de entuziaşti. fapt care m-a determinat să scriu această carte. (care. oameni deosebit de inteligenţi. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. de multe ori. în situaţii cu totul excepţionale. de cele mai multe ori. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. Conform ştiinţei convenţionale. aflăm faptul că. pictori. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. dedicată schimbărilor climatice. Acestea sunt doar cîteva enigme. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. meditând asupra unor idei. De obicei. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei.1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. La începutul anului 2006. utile sau mai puţin utile. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. literatură ezoterică şi altele). entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. nepermis de mult. în realitate.Biotransformări sub influenţa psihicului 2. cărora le debitează poveşti mistico-religioase. ele au fost prezentate. Cu trecerea timpului. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. fotosinteza. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. sculptori. INTRODUCERE 2. în opinia mea şi nu numai. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. 29 . Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. Am urmărit să aflu cheia acestui mister. Dar aceste procese ascund încă multe mistere. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate.

aproape exclusiv. Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. în acord cu experienţa personală a autorului. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. Din nefericire. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. în situaţii extreme. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia. În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. 30 . am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care. condiţiilor de manifestare. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. rezultalele unor analize clinice de laborator. probabil din aceleaşi motive. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină. Lucrarea de faţă pune accentul. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. În capitolul 7. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. De asemenea. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor. neavînd mijloace concrete de studiu. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. pe de o parte. Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. Altfel spus. Pornind de la aceste două aspecte. declanşării şi consecinţelor sale.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. pe care am dorit să o prezint cititorilor. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. 2. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. dar numai la nivel teoretic. corelate cu unele cercetări ştiinţifice. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea.

” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. precum fizică. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent. Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante. investigare sau caracterizare a acestei manifestări. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. necesară menţinerii proceselor vitale din organism. animale. fiind indispensabile vieţii. care identifica fiinţa cu organismul biologic. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. Astfel. dintre voluntar şi involuntar. „spiritul” este separat de corp. deci exist”). Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea. generând marea confuzie dintre fenomene şi procese. biologie. 2. ani sau zeci de ani la rînd. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Nu există mijloace de măsurare. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. care sunt angajate în nesfârşite conflicte. • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. În continuare. farmacie. ci mai degrabă o completează). (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale. Conform noii concepţii. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. prin reacţii bionucleare. nutriţie şi agricultură. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. dar au fost elaborate mai multe teorii. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. credinţe şi raţiune. geologie. ocupând un loc central. ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. dar îl controlează. om). medicină. Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale. pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. sentimente. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut.

care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile. nu mai sunt demult timp secrete. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent. ele fiind deja larg mediatizate. Afirmaţia mea. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene.12. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. Prin diferite forme alternative de workshop-uri.11.2. experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6. de atenţie. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat. şi 13. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă. cărţi şi altele. deseori chiar mai importantă. Acest nou capitol. Primul motiv pentru care am scris această carte. seminarii. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană. Am descris aceste aspecte în capitolele 4. După aproape 5 ani de cînd menţin.1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte.2. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile. nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. Din acest punct de vedere. 20.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi. relaţia dintre minte şi energia vitală. 333 . prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe. BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată). Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii. de exemplu.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor. fără niciun alt efort. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. a ne ridica nivelul de creativitate. 20.

bine antrenat. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. DVD-uri. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. bine focalizat. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. unit şi eficient. Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. În acest fel. În schimb. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. timp suficient de lucru. din nefericire. psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei. ci doar o chestiune insuficient explicată. Dar. Biotransformările există şi sunt naturale. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră. Pentru un om de afaceri. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. dar care se bazează pe un colectiv energic. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. fiziologică. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul. cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. Nu e nevoie de niciun 334 . dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea. Desigur. 1. Am mai prezentat în cartea mea. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. care vrea să aibe maximă eficienţă. ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările. grăsimi şi alcool. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. Rezultatele lor vor fi mai slabe.

plictiseală. am răsfoit-o. 2. de a ne dezvolta tipare de gîndire. e extrem de necesară. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine. în legislaţie şi aplicarea legii. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). cercetare şi altele. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. atracţie şi mai ales entuziasm. adevărul faptelor sale. Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. ştiinţă şi cercetare. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. cultură. Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. mai ales în societatea modernă. sutele de emisiuni TV. sinceritatea. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei. Israel. Cartea e superbă. greutate sau dificultate. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic. 3. O cunoaştere ştiinţifică. Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă. O respiraţie alertă este superficială. În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare. în învăţămînt. Explicaţiile sunt de prisos. artă. 335 . familie. membri sau oameni de afaceri. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi. sănătate. Are de toate. determină apariţia unor mecanisme defensive. Această atitudine e necesară. precum cea propusă în cartea mea şi numai. 5. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase. deseori lipsite de importanţă.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. 4. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. psihice şi biologice de funcţionare a corpului.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp. Doar motivaţia financiară. a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”.

bucurie şi prosperitate. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. ci STRESS-ul. Astfel. Bruce 336 . ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol. Bruce Lipton. Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. SUA. a adevărului. pe website Mureşanu Cristian din nou. ele nu sunt folosite în utilizarea. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri. Atunci. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine. Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. Cu toate acestea. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. În plus. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. un cercetător adevărat. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici.

aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ. Totuşi. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. folosind bioresursele. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. prin urmare. With Love and Light for you and your beautiful community. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. However. Point: cholesterol does not cause the problem. experimentată de mine şi descrisă în carte. i did not receive your DVD before I left. atît în cazul meu. Cholesterol by itself is not harmful. am redus de 14 ori doza de statine. they just pile up.. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. subconştiente de apărare. cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient. happy and prosperous New year's. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter. odată ce acesta s-a declanşat. focus on reducing the stress. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. pereţii celulari devin mai groşi. Problema.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate.. The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol . it is STRESS. Astfel. La nivelul vaselor sanguine. El funcţionează din subconştient. so you can see why I love coming here. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall. However. Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide. Bruce 337 . acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”. Singura soluţie. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic. Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. pînă ce. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. este de a aduce mai multă energie vitală în corp. sugestiile mentale nu sunt utile...

Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. cercetătorii introduc fie termeni proprii. Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. Pauli şi Dirac. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. lumea microfizică este discontinuă (discretă). nici undă). care urmează o cale ce aparţine. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. Aceasta este situaţia la momentul t0. În acest sens. potrivit termenilor tradiţionali. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. Heisenberg. care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. locală şi deterministă. După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. dacă lumea macrofizică este continuă. mă refer la Bohm. nu aceasta) specific gândirii budiste. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti. 338 . nu este şi-şi (corpuscul şi undă). Astfel. Pionierii fizicii cuantice. De altfel. diminuarea efectelor stress-ului etc. insuficient teoretizate şi explicate. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. esoterismului de mână stângă. în termenii mecanicii clasice newtoniene. ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. nelocală şi probabilistică. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. capacităţii de memorare şi puterii de muncă. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. Astfel. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment.). Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. într-o versiune cu unele detalii personale. analizat şi propus de autor. procesele şi transformările declanşate în organism. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. DR. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă). neti (nu aceasta. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. care se presupune că are un discernământ superior. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit. precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi. Ar fi vorba despre două aspecte. Aşadar. fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. care necesită însă abordări diferite. R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. „b” şi „c”). ci ce nu este ea de fapt.

pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. comportamentului şi relaţiilor personale. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă. În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. această transformare (vezi Cap. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. În lumea „A”. În acel moment. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. el se scindează în toate probabilităţile posibile.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. Astfel. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). Discipolii nu sunt însă. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale. După această perioadă de timp. Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. o transformare profundă a discipolului practicant. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. 339 . în sensul schimbării modului de gândire. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. ea este simultan în stare vie şi moartă). Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. De aceea. realitatea nu mai este nedeterminată. în adîncul fiinţei lor. avertizaţi asupra acestor aspecte. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. de regulă. Se omite însă un aspect important. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. sistemului de valori. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. în cele din urmă. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină. Şi astfel. destul de controversată. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. vreme de mai mulţi ani. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. să-i zicem tx. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. particula a trecut prin fanta „a”. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că. O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. De altfel. iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. anumite tehnici yoga. O altă teorie. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ.19). Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. Cu alte cuvinte. are la bază continenţa sexuală. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. de obicei. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. În acel moment. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator.

Datorită necesarului energetic iniţial mare. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. chiar şi dacă nu sunt posibile. Spre deosebire de acestea. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic. 340 . unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. în interiorul stelelor. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. mai ales. În timpul reacţiei nucleare. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. prin procese nucleare specifice. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. În orice caz. într-un final pot fi considerate posibile. la modul în care le-a gândit Kervran. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. unor interacţiuni la nivel nuclear. a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. În reacţiile chimice obişnuite. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. dar toate aceste transmutări. Din nefericire. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. de obicei. astfel încât bilanţul general este. în principal. unul exoterm. la temperaturi uriaşe. Practic. care definesc radioactivitatea. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. Cu toate acestea. prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. Astfel. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. în ultimele decenii. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. procesele şi reacţiile nucleare se datorează. transformarea speciilor atomice. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. implicit. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. Pe de altă parte. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană. care determină modificări ale structurii nucleului şi. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. se eliberează o energie şi mai mare.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. De regulă. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare.

prin tehnici de continenţă. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. dacă acesta nu şi-o doreşte. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. extratereştri etc. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. mediumi. Autorul s-a numărat. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. discipoli sau maeştri spirituali. maeştri spirituali. Mai mult chiar. adică îngeri. Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. Astfel. ştiinţa descrie stări. mă refer aici la bărbaţi. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. Pe de altă pare. clarvăzători. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. Există însă numeroşi oameni. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale. făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. poate reveni ulterior. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. Charles Tart sau Ken Wilber. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. dar optimizată din punct de vedere fizic. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. În carte. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii. Pe de altă parte. canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. demoni. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. în vederea iniţierii bioalchimiei. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective. precum Stanislav Grof. 341 . evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. realitatea fizică. cea care a generat. spirite dezîncarnate. Pe de o parte. ea pare benefică pentru unii bărbaţi. din capriciu sau cu un anumit scop. pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. pe care le consideră obiective. până la urmarea experimentului descris în carte. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. dacă doreşte. Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul.

Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. care pot fi experimentate. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei.). care ar exista independent de noi. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. Misticii descriu reprezentări corespondente. tradiţiile. etc. suflet. oriunde şi nicicînd deopotrivă. de obicei sub formă de imagini. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. acestea ar fi realităţi virtuale. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. Modelul realităţilor este. aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. Ele pot fi contactate. Realitatea fizică este singura obiectivă. Astfel. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. realităţile virtuale nu există practic niciodată. Pentru aceşti subiecţi. aflată în stare de veghe. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale. credinţele. care reprezintă cheia de contact şi de acces. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. jivatma. cercetările moderne asupra conştiinţei. Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. accesate şi experimentate temporar. trăirile şi relatările acestor subiecţi. Potrivit modelului realităţilor. Ele au un fel de existenţă potenţială. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. dorinţele. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. Dar. În schimb. potrivit 342 . Realităţile virtuale. se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. Subiectul. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. O „persoană normală”. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. Pe de altă parte. nu vede. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă. sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. Potrivit acestui model. Confundarea acestor reprezentări corespondente. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. care sunt în acord cu concepţiile. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. cunoştinţele. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. realităţile virtuale există şi totodată nu există. traumele. după părerea mea. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. Pentru ei. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman.

Există şi anumite excepţii notabile. Modelul integrativ urmăreşte. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. care au cauze complexe. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei. găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. Dimpotrivă. o revenire la Sursa cosmică eternă. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. într-un fragment prea mic. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. Această căutare. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem. trăiri deosebite cu episoade extatice. fie ea Divină sau nu. De aceea. posibila identificare cu Sursa creţiei. etc. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste. ci un neliniştit curios. psihosomatice). prin intermediul ştiinţei. abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. rai. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă.. care au la bază un model integrativ cu punct final. Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. mântuire. el nu doreşte nici să fie nefericit. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii. la fel ca în spiritualitate şi religie. considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. aventuri spirituale. Autorul. căutarea Sursei cosmice creatoare. prin pierderea treptată a identităţii individuale. să afle şi să cerceteze. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. Fireşte. În acest context. el este mîndru fiindcă. Tehnicile 343 . au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. prin tehnici speciale. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. care nu este un om de ştiinţă. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. şi multe altele sunt neinteresante. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. cu sau fără prezenţa noastră. inclusiv marile religii. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică. care e o poveste simplistă şi naivă. Scopul său principal este să cunoască.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. uneori naive şi chiar hilare. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. atotputernică şi omniscientă.

ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei. tehnici meditative. dar repetabilă. b) uniunea temporară. În esenţă. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. tehnici sufiste etc.). zen. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere. mai ales în ţările dezvoltate. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. fără un punct final definit. accesibile doar elitelor spiritualităţii. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia. care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. Iată că regăsim o paralelă frapantă. Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. Ea are avantajul de a fi colectivă. Se poate propune o discuţie. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. yoga în multiplele variante. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei. tehnici extatice. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. Astfel. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. dar nu întîmplătoare.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. încă din timpul vieţii fizice. tehnici contemplative. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. isihasm. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. cu Sursa creatoare. Noi nu putem elimina agenţii patogeni. prin 344 . Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. proceselor şi parametrilor fiziologici. de această dată definitiv. inclusiv cele sportive. şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. cumulativă şi practic nelimitată. performanţele intelectuale sau performanţele fizice. care ar necesita şi cercetări adecvate.

Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. În cazul lui dr. Unele au vârste diferite. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. fie dispare. au comportamente diferite. Ea nu se poate conserva. „Y”. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. încorporare spiritistă. Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. fie dispare. trebuie amintit faptul că toate speciile. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. „Y” a menţionat. 345 . Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. Dr. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. sau cu extratereştrii. la un moment dat apar. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei). De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare. Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. au cunoştinţe în diferite domenii. etc. trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. apoi evoluează şi pe urmă dispar. de aceea el caută mereu să facă corecţii. ea fie se transformă. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. faptul că în perioada când în ţara sa era război. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului.. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen. Deci. „jucânduse” de-a Dumnezeu. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. În cazul dr. deci s-ar putea ca specia umană. printre altele. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. unele se cunosc între ele. ştiinţă. „Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. aşa după cum afirma deseori şi dr. sex diferit. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. precum artă. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului.

Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem. 11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. 346 . toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. un formalism matematic. ci ne spune ceea ce nu este ea. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat. cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe. altele prin altă teorie. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. adică principiile fundamentale ale ştiinţei.. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. Anumite lucruri le putem printr-o teorie.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap. Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. cvasiconştientă. Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. etc. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică. Este nevoie de o suprapunere de teorii. este ab initio considerată incorectă. Cu alte cuvinte. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. de cele mai multe ori. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. Aceasta este o capcană mare. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. Restul de interpretări aparţin metafizicii. minte-corp. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles. Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă.

mai ales fizica. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. dar numai temporar. detalii mărunte. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. „pozitive”. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. Orice altceva poate fi numit inteligenţă. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic. o filosofie despre informaţie. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. ci mai degrabă forme de existenţă. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. în ştiinţă. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. dar în esenţă ele formează o unitate. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei. În discuţiile dintre ştiinţă. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. în acest caz ştiinţa. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. dar nu neapărat forme de viaţă. biologia. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. El este produs odată cu evoluţia fizicului. Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. biologie. Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. chimie. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită. Trebuie să afirm faptul că. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. materie. În esenţă. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul. Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. 347 . Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. Pe de altă parte. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. informaţie. în realitate.

intervine boala. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur. fără nici o îndoială. În lipsa pacienţilor. Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. 348 . În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. Astfel. Ei nu mai pot opri acest proces. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. o anumită perioadă de timp. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare.Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. negi şi chiar afecţiuni. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. iar dacă nu efectuează tratamente. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”. pe care o recuperează destul de greu. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. care este transmisă de către liderii religioşi. Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. De aceea. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. Krishnamurti şi alţii. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. care îmi displac. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. Dacă e prea puţină. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare. Din păcate. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. pot apărea edeme. dl. maladii canceroase mai ales. Îi putem aminti aici pe Osho. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea.

aşa după menţionezi şi tu în carte. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. În esenţă. acest lucru este aproape insuportabil. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze. cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori). probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. Dar acesta este un aspect marginal. de exemplu. Lăsând gluma la o parte. A avut nevoie. Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. În cuprinsul cărţii. cel puţin temporar. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. abandonat şi neînsemnat. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. ci mai degrabă despre o observaţie. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. Această transformare importantă. etc. fie negative (deseori). Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. Î: Şi totuşi. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. într-o analiză critică. Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. 47-50 ani). În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca. Scrisă de un reporter. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care. majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. are un prestigiu internaţional. deci ea nu este surprinzătoare.Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. de altceva. După câţiva ani. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. Ledwith a avut nevoie de alte repere. 349 .

Pe de altă parte. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. De altfel. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. doresc să subliniez faptul că. Perioada în care exploratori.Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. Din păcate. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. cartea reprezintă o reuşită. Personal. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte. autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice. cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. În esenţă. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. în ştiinţă. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. autoconsistent şi necontradictoriu. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. împreună cu autorul. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. fiind aproape inexistente. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. s-a încheiat de mult. el este jurnalist. Puţinele excepţii. a apus de mult. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. Din păcate. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. În fine. Consider că. din acest punct de vedere. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante. care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit. perioada Don Quijote şi Jules Verne. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. fiind un reporter apreciat de televiziune. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. se află într-o situaţie specială. prin intermediul organismelor sale autorizate. 350 . care sunt discutate în carte. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări.

Biotransformări sub influenţa psihicului 22. izolării şi testării la maxim a credinţei. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. rasă bizară. Într-adevăr. virtuoasă şi criminală. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n. Ed. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. bună şi rea. fragment. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. Nova. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului. de obicei. „Mesaje de dincolo de moarte”. indiferentă dar şi curioasă. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp. Trebuie să aprobăm moartea. 1995 „Aşa după cum în fizică. al umanităţii. ea oferă. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). precum homeopatia. naturopatia şi osteopatia.” Cammille Flammarion. Şi totuşi. spune Stalking Wolf. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală.” Prof. în mare parte şi singur. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. Chiar şi atunci când funcţionează. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte. un microcosmos în întregul ei. Saeculum. Cristian Mureşanu. ci doar o etapă. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare. aproape de începutul istoriei lor. ei încep să semene. aşa cum aprobăm viaţa. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Ed. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare. continuările acesteia. astfel încât. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare. cu acei depanatori radio-tv. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii. singura valabilă pentru căutarea adevărului. credulă dar şi sceptică. „În mod paradoxal.) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare.r. dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. Milan Ryzl. „Cărarea Secretă”. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni. Ed. Ed. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune. mai degrabă.” Shri Aurobindo. dar exemplele de acest fel sunt rare. Dar în realitate. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute. continuă să nege că trupul poate să se trateze. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. Alcris. extras din Profeţiile Indienilor Apachi. Lotus. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. atunci când este ajutat corespunzător. presupun. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. fugind de responsabilităţi. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. artă. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe. atunci aceea este de a servi progresului. Herald. să aibe loc într-o stare lipsită de materie. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. Ed. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . Ed. „Miracolele Biblice”.” Paul Brunton. că ne pierdem timpul degeaba. 1997 „Nu e suficient !!…. Academic Pres. Janine Fontaine. Dr. deoarece în caz contrar. Milan Ryzl. la un moment dat. „a face acest lucru este o dovadă de egoism. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune.” Prof. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară. Grava problemă. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”….” Dr. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă.r. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om.r. „Yoga Lucrărilor Divine”. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale. Saeculum. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare.” Lyall Watson.” Stalking Wolf. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. pe care o abordăm. uneori destul de vagi. informaţii limitate. Ed. Este o cale a durerii. „Moartea ca linie a vieţii”. de abia ieşită din caverne. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem. Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. între reuşite şi nereuşite. Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii. „Moartea şi ce urmează după ea”.). ale profesiei noastre. Preocupându-se doar de mecanisme. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. …. în studii istorice şi etnologice. „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. Humanitas. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane. Ed. cotidian. tot astfel. lent dar real. Dr. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. destinul nostru din această epocă este.

făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. „Inteligenţa Materiei”. deseori tragem o linie. În zilele noastre. Poziţia etică şi idealistă. 1992 „Secole de-a rândul.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. faimă şi aur. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. Ed. Vasilescu. în mod automat el practică şi Yoga Energiei. respectiv din biologie şi genetică.a unui univers fără început. datorită nivelului actual al ştiinţei. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. Acordând mai mult timp discuţiei. psihiatrii. care susţin că.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. Prof. 1991 „Există un anumit punct. Dr. Noi folosim încă speranţa în vindecare. să existe într-un anumit fel. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. Ed. se pare că a venit. din punct de vedere ştiinţific. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. indiferent de teoria acceptată . Brian l. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată.” Autori Necunoscuţi. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. magia. începând de la care majoritatea. străduindu-se. pare să ne fi părăsit definitiv.” Tilia Linden. de la neviu spre viu rămâne certă. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune. nu pare viabil. Vă umiliţi pentru a obţine succes. „Cartea Albă”. sau chiar fericire. cu un nivel superior creator. propus de către spiritualitate. cele două teorii ale relativităţii. fiecare. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. Ed. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. care include mecanica cuantică. deoarece dacă mintea e disciplinată. cu excepţia … medicilor. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. iar după altele. de asemenea. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. Nanoclusteri”. Militară. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. reacţii chimice ale sângelui. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta. „Pelerini la porţile luminii”. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. În faţa alchimistului. Vă e teamă de neconsacrare. Şi totuşi. Însă modelul ştiinţific actual. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. 1986 „Acuzaţia de mecanicism. Şi anume. în care întregul se reduce doar la suma părţilor. Oricât de paradoxal ar putea fi. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. După încheierea unui ciclu. conştient sau nu. Vă e teamă de conflicte. focalizată şi extinsă. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. în stare modificată a conştiinţei. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. descris în gândirea hindusă. tinde să cedeze în faţa celei economice. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. după unele viziuni. „O mărturie a reîncarnării”.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. Noi. în locul chimiei personale doctor-pacient…. acest lucru este imposibil. Editura For You. Lotus. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei. fie el divin sau nu.Evans-Wentz.” W. Weiss.” Acad. transformată. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. „Legile lui Murphy”. 1 şi 2”. Suntem de părere că. Ed.involuţie. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986). tot aşa este şi energia vitală. Ed. mai ales acum. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. calităţi aproape uitate. adevărurile ei. Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale.” Irina Holdevici. pulsatoriu. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. Ed. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei. din răsputeri. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. Casa Cărţii de Ştiinţă. goliţi şi nu li se poartă de grijă. dar există şi voci autorizate. „Ştiinţă. dar care pot fi accesate. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente.” Adrian Pătruţ. Dr. decât prin raze laser. Lama Kasi Dawa Samdup. Ed. Universal Dalsi. cufundat în opera sa. 2006 „Universul este doar fizică. Aldomars. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. dincolo de care. trezirii speranţei în vindecare. 2007 352 . activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. care se dilată şi se contractă ritmic. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. care oferă adevărata satisfacţie profesională. Constantin Dumitru Dulcan. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie . germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. Prof. chiar dacă Universul holistic etajat. în sfârşit.Y. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. … prin urmare. învăţării. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării. realizate de computer. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. Jean Charon vorbeşte. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. dedusă prin teoria relativităţii complexe. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. realizată de prof. Brian Weiss. Chimie. Larry Cart. nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”. Sophia. Ilie P.

Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot.) Dr. Nemira. Omul.80 m. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. Trebuie să vă găsiţi propria cale. Cu toate acestea. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner. Societatea Informaţia. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde. eliberat de mareşalul Montgomery.” Jacques Bergier. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina. Ea exclude totul. din cenuşa ignoranţei. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. propriul drum. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război. Voinţă corectă. Pantelimon”. iar ceea ce este neschimbător este veşnic.” Huai-Chin Nan. Herald. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H.… numai ceea ce nu există este neclintit. Ed. chirurgul din clinica Sf. tămăduitor.” Ioan Mamulaş. Ed.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă. un câmp magnetic de 10. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi .Moskva”. Taina Press. Calea perfectă”. atenţia scade. dar neînţelegerea (acesteia). Aurel Popescu-Bălceşti. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea. este o restrângere. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. Acumulările sfârşesc în risipire.” Osho. Buddha sau Krishna. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis. Buddha sau Krishna. Dar pentru oamenii obişnuiţi. Deasemenea. Eternul Început”. Moldova. care. A urma paşii lui Christos. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. fără deosebire. a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară. Ed. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. în jurul căreia să nu creeze o biserică.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. fantasticul este o manifestare a Realului. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. Odată ce aţi dobândit concentrarea. Dharma trebuie părăsită. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri.000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite. conformisme şi false credinţe. Şef Clinică Chirurgie „Sf. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală. „Iluminarea. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. Florian Popa.” (extras din prefaţa cărţii. prin Crucea de război cu palme. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. creşterea glicemiei. ca o apariţie a imposibilului. pe care o conduc. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi. În realitate. Când mergeţi pe stradă.r. Mod de viaţă corect. Ed. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. Teora. Ed. Dacă cineva crede că sunt reale. realizezi complexitatea acestei personalităţi.. iar după 30 minute de la începerea experimentului. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. Vorbire corectă. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Corin Biano.” Osho. Acţiune corectă. luciditatea. Timp de mai multe zile. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură. Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă. ca operaţiune de concentrare a minţii. nu va face din voi un Christos.) pe care o predic este ca pluta.” Titi Tudorancea. 1934-1939. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat. Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. Cavaler al Legiunii de Onoare militare. ca şi mine. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. „Dimineaţa Magicienilor”. cu trudă şi efort documentar. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. Dharma (învăţătură – n. Ed. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. 353 . Dharma înseamnă a face. care încearcă să treacă deasupra cotidianului. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. 1998 „Citind ceea ce a scris dr. Aurel Popescu-Bălceşti. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. Bucureşti. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. de la o distanţă de 1. de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată.… fantasticul e doar imaginarul. Truman. Copilul este deschis oricărei senzaţii. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. prin Medalia de curaj poloneză. adesea pesimist. de afecţiuni. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. scrisă de chirurg dr. … Inteligenţa. al vieţii de chirurg. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri. Herald. „Cărţile Blestemate”. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. construcţiile în ruină. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. Totul o penetrează. ci experimentarea Simţurilor. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. în filosofia lui. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. Meditaţia nu cauzează nebunie. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. „Meditaţia.” Jacques Bergier. Teora. În timpul unei demonstraţii. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. Ed. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. Ed. Louis Pauwels. mai puţin obiectul concentrării. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale. „Fenomene Parapsihologice”. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale. Naşterea nu este însăşi Viaţa. precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. născut la 8 august 1912. Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma. Pantelimon. 1995 „Concentrarea implică alegere. 1992. Efort corect. prejudecăţi. ea a avut insomnie.

Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. 1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. Aceste sentimente. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. Pe scurt. atunci te superi. clipă de clipă. Atunci. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. doar pentru că eu sau altcineva. agresivitate. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. neîntrerupt şi cu dăruire. Somnul şi Amintirea.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă. nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. musulmani. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă.r. Progresul religiei. lipsită de obiect. Fie ea este de acord cu părerile altuia. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Ed. 1994 „Mintea este foarte vicleană. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. Eroarea. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. ştiinţei şi filosofiei. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. Şi totuşi. Pentru multă lume. Marele Yoghin Tibetan”. Ed. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. „Corpus Hermeticum”. v-a spus acest lucru. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. Herald. „Morţii ne vorbesc”. Percepţia. plini de o extremă lăcomie. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. Herald. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină. Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. Ed. nu auzi exact ceea ce se spune. vinovaţi şi pustii în suflet. Ed. care vi se par total subiective. dar se gândeşte puţin. gelozie. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. dar este complet absurd. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. o poţi defini ca fiind solidă. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări.) minţii. Societatea Informaţia. (în neştiinţa în care vă aflaţi). o schimbă. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat. întreţinută de profitori de toate categoriile. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor. ci este un fel de A FI. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi. de orice fel. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. Enciclopedică. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune. Yoga nu este o metodă de a face ceva. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. Ed. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei. Astfel doar o 354 . Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii. o părere raţională asupra existenţei proprii. Fiecare vrea rezultate imediate. suntem ceea ce am fost de milioane de ani. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. „Aventura Conştiinţei”. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. devine temelie trainică. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. anxietate şi disperare. „Milarepa. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. există identificare cu modificările minţii. aruncă anumite detalii. nu e un progres real. invidie. Astăzi. detaşarea şi oprirea acestor modificări. în anumite împrejurări. Ed. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. să nu vă izolaţi de restul lumii. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile. în istoria rasei noastre. 2000. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. „Eliberarea de Cunoscut”. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. în clipa prezentă. Gill & Dana Cart SRL. Suntem un amestec ciudat de ură. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt. fără a se preocupa de cauzele care le determină. vreme îndelungată.” Shri Aurobindo. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti. toată lumea e grăbită. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. Se scrie mult. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. Dintre acestea. atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem.” Yram. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. tot aşa. Observatorul este în forma reală. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. Mintea are întotdeauna dreptate. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. creştini. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. o face agreabilă. Într-un anume fel.” Rechung Dorje Tagpa. e aruncată la fundul unui sertar. „Yoga Sutra”. În orice alte stări. etc. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. Patanjali. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. conectate prin câteva idei directoare. atunci orice comunicare este oprită. a cărei calitate. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. Stabilitatea menţinută. niciodată ca acum. frică şi omenie. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă. De aceea. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. Tu „auzi” prin minte. nervoase şi fizice. Dar în explorarea pe care o veţi face. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile. Universul este plin de unde ale trecutului care. Tu „auzi” prin trecutul. Adevăratul nostru duşman sau pericol. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. pot fi reactivate şi deveni. Iar dacă nu se întâmplă nimic. Închipuirea. Această utopie. Hermes Trismegistus. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. Mintea crede că e Totul. Avem nevoie de o viaţă completă. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice. … deoarece orice autoritate. Atunci când tu asculţi învăţătura. prin memoria.” François Brüne. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. este un lucru distrugător. deoarece ea face legile şi regulile jocului. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”. tipare şi arhetipuri. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. Herald.” Krishnamurti.

Ed. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii.” Eckhart Tolle. să le anihilăm!”. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. trăirea identităţii cu Fiinţa. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. regretul şi întunecarea. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. Unii (probabil majoritatea – n.” Omraam Mikhael Aivanhov. Nu este nimic supraomenesc în ea. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. ca definiţie.” Osho. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs.r. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. sunteţi în esenţă dvs. nici nu le uită. „Puterea Prezentului”. 1995.r. 1994 Când sunteţi bolnavi. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. a precepe totalitatea. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. pentru ca ele să ne fie utile. dincolo de nume şi de înfăţişare. Curtea Veche. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. conştient sau inconştient. Teoretic el poate fi foarte puternic. la ceva care. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică. nivelul de energie este scăzut. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. Acesta este unul dintre principii. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole. Cel lung determină pe cel scurt. Ed. nici nu le îndepărtează. în caz de boală. Întregul poate face aceasta.) nu mai apucă să se vindece. adică se bazează doar pe lumea materială. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. indiferent dacă este vorba de lăcomie. un obiectiv imposibil de atins. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. ca pe un fragment izolat. … bine. este incompletă. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina. Prosveta.Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. Apare frica. iar celălalt este „reducţionismul”. n. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha. frumuseţea. El instruieşte prin pildă vie. „A doua revenire a ştiinţei”. iar asta nu se va întâmpla niciodată. şi astfel. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. În ciuda acestei precauţii. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. Dacă vreţi să lucraţi singuri. „Un Pământ Nou”. Ed. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”. după părerea mea. nu-i aşa? Desigur. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii. iar partea nu transformă nimic. cine va mai lucra pentru voi. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non . foarte limitat. cel puţin nu în această viaţă. Rămânând mai presus de ele. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este. Curtea Veche. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti. A percepe întregul unor învăţături. iar conflictul interior devine starea normală. deoarece putem să o atingem. cu toate acestea. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. Înaltul produce adâncul.” Tao Te King. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. s-o lovim etc. vă depăşeşte cu mult. nu veţi reuşi. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. dar care. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. RAM. 355 . scurtă traducere. dar rămâne mai presus de ele. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea. astfel că inteligenţa (automatismul. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există.Acţiunii.” Conferinţă publică. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. să o simţim. fizician şi astronaut Brian O’Leary. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee. Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii. cealaltă iudaismul. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. „Spiritualitatea Tantrică”. Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!. Atunci vă percepeţi. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului.. şi lumina. au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. înţeleg. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. pe care o putem accepta. Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. senzualitate. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta. Eckhart Tolle. Aşa câştigă el merite. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. şi nu pentru ei. 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară. dar de fapt este materialist. naturală. Chestia asta ar fi creştinismul. farmecul. tot ceea ce vă rezistă. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. violenţă. Ed. aproape paradoxal. nu doar cu vorbe. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. adevărate. pofte nemăsurate sau vanitate. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre.

o casă mai mare. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. a fost şi aşa este dintotdeauna. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. Şi aşa va fi. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit. Aici şi Acum. o slujbă mai bună. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. şi aţi devenit din ce în ce mai străini. Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. Hmmm…. Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine. nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. cu atât o 356 . Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Există timp pentru TOT. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa.

Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. Ei îşi au propria lor viaţă. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. căminul. în timp ce inexistentul i se pare că există. fie că aveţi un cămin. vă sunt absolut străini. Se pare că. fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime. Ei îşi vor croi propria lor cale. Prezentul este. Ei nu vă aparţin. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. Fie că sunteţi singuri. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. însă şi aici sunteţi tot singuri. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. În clipa în care rămâi în prezent. Cum poţi rămâne în prezent ? . fie că vă aflaţi în mulţime. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii. propriul destin. inexistent. Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. sunt mai mare ca tine”. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. fie ca rătăciţi de colo-colo. Am prezentat doar puncte de vedere. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens. Fie ne folosim de aceste aptitudini. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. Deseori. Oricare ar fi alegerile dumneavoastră.Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. familia sau serviciul dumneavoastră. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. dar ar putea fi prea tîrziu. Aceste aptitudini. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. şi nu numai. Mai preţios decît casa. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. nu are nici o importanţă. În singurătate. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. odată eficientizate. fizice. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 . messenger. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare. pentru ea. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. Aşadar. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. etc. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate.acesta este secretul meditaţiei. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip.. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. Pentru ego. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim. facebook. nu vă aparţin. Cu toate acestea. atunci cînd a fost cazul. Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă.

dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. în afară de cele biologice. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. oricît ar părea de nepotrivit să spun. dar veţi cîştiga înzecit. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. Să presupunem că la un moment dat. Deci. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată. Însă perioada de timp pe care v-o oferă.. Societatea nu poate funcţiona altfel. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs.Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut.. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . Acelaşi lucru face şi un chirurg. nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice. Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. la modul pur intelectual. atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva. cu suferinţă ameliorată.. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. Nu sunt medic. uşor. peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile. Deasemenea.. toxifiat şi stressat. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este . deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru. atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine. Ei bine. deoarece am realizat-o aici.. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii.

Ştefan Milcu. Bruce Lipton. Biller. Iverson.D. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23. 1994.The Parthenon Publishing Group. Blackwell Publishing. 31. 15.” . LLC. MA et al. Dacia. Allan H.CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. Medicală. LP. 30. Medicală. Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors.” . „Presopunctura pentru toţi”. Ed. Flaherty. Jean Piaget. Haldeman. „Yoga pe înţelesul tuturor”.” . Ed. with particular reference to eponyms. Colectiv de autori. 1978. 23. Teodorescu-Exarcu. „Celula”. Goetz. 2004-2007. 9. 5th Edition” . „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. Ştefan Antohi. ISBN 973-8459-27-3. Aminoff. Hendelman. Cambridge” Cambridge University Press.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Repciuc E.Thieme. Cambridge. „Textbook of Clinical Neurology.D. Natalia S. Cluj-Napoca. M. Editura For You. ISBN 0-8493-3084-X. D. 4.Cambridge University Press. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”. 22. Stanley Monkhouse. 1998.. Neil Levy. Doreadi Duma. Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” . Badiu C. Jose „Localization in Clinical Neurology. Rowland. Mendelian. Galin Ludmila. . neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale). McKusick. Ionel Darian.N. 1975. 2009. ISBN: 13 978-0-51113272-8. Ed. Berek et al. „Inheritance in Man. paper). 2008. 2007 . „Anatomia omului. „Style Manual Committee. M. David A. 2nd ed. William H.Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine). „Adams and Victor's Principles of Neurology. „Biology and Mechanics of Blood Flows” . 1978.. „Biologia şi cunoaşterea”. (vechi dar încă de mare utilitate). Brown. „Introducere în genetica moleculară”. 1998. 21. „Clinical Neurology 5th Edition” . J. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division.Phil. „Biologia Credinţei” – Ed. Madrid. 17. 19. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu.. 14. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed. 12th Ed. 2007. and Publishers. 27. 28. 1956. Paul W. Academiei. Dr. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. (un manual explicativ foarte bun. Cambridge University Press. Scott D. Emanoil Călinescu. ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei).” . ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine.Ropper.. 8. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”.Demos Medical Publishing. 2006. 33.. Masdeu. 2006. Rost. Federative Committee on „Anatomical Terminology. VA. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA. Sections. Thomas N. şi colab. 16. „Cranial Nerves Functional Anatomy”. . Medicală. 1992. Duane E. Cape Town. ISBN-13 978-0-511-34272-1. 29.. „Neuroethics”. Stuttgart and New York. fără ISBN. Ed. 5. 26. Ed. Ed. Steaua Nordului. Brazis. Christopher G. George H. 11. Ed.Lippincott Williams & Wilkins.CRC Press. „Andrologie Clinică”. Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia. Bernard. Jose C. „Hidroreflexoterapia”. Robert H. J. Bronzino – „Neuroengineering” . (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D. 1972. Melbourne. 2002. Council of Biology Editions. Academiei. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. viscere”. paper). Gheorghe Bijeu. ISBN 1-84214-076-0 (alk.Medicine 1998. „Neuroanatomy An Atlas of Structures. Kirkaldy-Willis. Simon. 1998.” . „Clinical Anatomy”. Ed. 18. 32. Madeleine Maicanescu. 36.(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale). Fried. 2005. Prof. São Paulo 2007. „Bioritmurile şi viaţa umană”.2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. 2006. Ed. 3. Medicală.The 6th Ed. Medicală. Greenberg. 10th Ed. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Alice W. 2008. Cerna. Sophia. şi colab. 1992. 2007 . 2000.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). 359 . 25. 1970. Dr. Raicu P. Haines. Terminologia Anatomica. 10. 2007. „Clinical Neuropathology” . Ed. (un atlas de mare utilitate). 1976. Mateiu Duma. 6. Ropceanu Filaret. efectuate la Clinica de Neurologie.Elsevier Inc.Lippincott Williams & Wilkins. 20. Analize R. ISBN 973-480088-4. 1958. Ed. 12.M. 37. 2007. 2003. 35. „Merritt’s Neurology.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 9th Ed.. Roger P. Prof. Constantin Budeanu. Catherine Haberland.S. „Atlas de Anatomie”.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1.and Systems. VA. Michael J.” . Marc Thiriet. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate).” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press. Editors.Springer Science+Business Media. noutate de ultimă oră !!)..77: 1–2.„An Atlas of Back Pain” .CRC Press. 13. 7. „On the naming of clinical disorders. Harold Ellis. 34. 6th Ed. LLC. 24.” Baltimore: Williams & Wilkins. Ed. „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. New York. 2. Dilorenzo. Singapore.

67. Medicală. 75. Curtea Veche. ISBN 978-973-21-0884-0. Ed. Huai-Chin Nan. (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). Mihaela Bilic. Ed. Dan Bozaru. Ed. Young. ISBN 973-97193-0-9. 2007. „Atlas de Anatomie”. T. 23. Ed. „Biblia alimentara”. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. Horne Ross. Ed.669. John Robbins. „Is Menstruation Necessary?”. ISBN 973-601-773-7. „Cartea Tibetană a Morţilor”. Nos. 58.Todd D. 199X.http://www. 1997. Ed. ISBN 973-24-0264-4. Krishnamurti. 17. „Health and Survival in the 21st Century”. „Chirurgul”.4 Eduard Schure. Teora. Minerva. Susannah Kenton.653. 1987. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). Stephen Blauer. Ross Horne. 47.yahoo. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment. „Diet for a New America”. Ed. 2004. Albatros. Dr. 73. Joe Alexander. „Filosofia esoterică a Indiei”. Rozen.C. 72. Porto-Franco. Ed. ISBN 973-557-102-1. Bardo Thodol. Michio Kushi. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. 360 . 54. 1995 (Despre ciclul femeii . 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). 56. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Ed. necunoscută. Curtea Veche. 2008. „Let's Eat Right to Keep Fit”. Dr.buybooks. Eu îl folosesc de luni de zile. 70. „Alimentaţia şi nutriţia”. Arca. Herald. Leslie Kenton. 23. hapaxc@yahoo. Ed. „Marii Iniţiaţi”. 1972. Ed.C. 1985. Harvey Diamond. Herald. 45. Trevor Weston. (Reprinted in The Fruitarian Network News. Humbart Santillo.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). Ed.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. 1983 (idem). 16. deci mă abţin”. Camelia Roşu. 48. Michio Kushi.The Parthenon Publishing Group. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. ISBN 973-96469-8-0. 18 (1992). „Corpus Hermeticum”. „The New Health Revolution Ross Horne”. Horne Ross. Lotus. „Raw Energy”. 0744-261035. Viktoras Kulvinskas.asp?page=1. Essie Honiball.1)”. Lotus. Hermes Trismegistus. 62. UMA. Coreus. T. Teodor Ghiţescu.Biotransformări sub influenţa psihicului 38. Silberstein. 79. 64. „An Atlas of Headache” . Marilyn Diamond. 1995. 49. and Nadine Forrest MacDonald. Hegyi Arpad-Gedeon. 2000.360. 46. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. „Cancerproof Your Body”. „Alege dieta potrivita”. 76. Ed. 53. ştiinţă. 1975. (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. „I Live on Fruit”. Ed. „Tantra şi tainele ei”. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Jacques Brosse. Harvey Diamond. „Misterele Cabalei”. „Cartea nutriţiei optime”. 2008. 55. 1997. „Fit for Life”. 1992. Editura For You. Ed. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane). 2007. Rodriguez.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. etc. 77. Ed. „Maestrii Spirituali”.G. All. 61. 51. 1987 Joan Webster-Gandy. 1991. religie. „Survival into the 21st Century”. 1995. 41. „Sexologia”. Ed. Chatterji. Alex Jack. Stephen D. Ed. Gheorghe Mencinicopschi. 2002. 1999. Patrick Holford. 1999. 2008 ISBN 978. Dr. ISBN 973-9095-12-17. ISBN 973-98101-0-1. Viktoras Kulvinskas. ISBN 973-97155-1-6.com. „Calea Macrobiotica”. Ed. 1976. „Traiesc. 63. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Eckhart Tolle. „A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. Vox. 40.ro/sanatate-nutritie-sport.ISBN 978-973-675-400-5. 2008. ISBN 973-85348-4-4. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor). Janine Fontaine. parapsihologiei. ***. 60. Ed. 68. Dan Bozaru.) 57. Ed. Editura For You.) Leslie Kenton.Alan Stiles.Litera International. Stoica. Marilyn Diamond. Curtea Veche. „Shivambu Kalpa”. ISBN 973-9095-09-7. 59. J. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”. Ed. 50. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare). 2006. Vasile Predescu.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69. Ed. Eckhart Tolle. Deceneu. 2002. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară). 65. 74. ISBN 973-98399-4-0. Hapax Company SRL. 1970. Eliphas Levi. Ed. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. ISBN (10) 973-7650-33-6. Antet. 71. tel. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). 83. 42.William B. Ed. „Japa-Yoga”. 1994. „Un Pământ Nou”. „Life in the 21st Century”. Jasmuheen. „Psihiatria”. 1992. artă. 39. Fry.973.http://blog. ISBN 185070547X. 80. 78. „Living Health”.1. 82. Adelle Davis. Ed. „Puterea Prezentului”. 66. 81. „Comentarii asupra vieţii (Vol. 52. Dr. ISBN 978-973-7811-94-3. 44. Multimedia Internaţional. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. Ed. 1970. 2008. Medicală. Gillian Mckeith. 1987. 2008. Judith C. Teora. Wendy Harris.

93. 105. Eşantion. Ed. „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. „Viaţa Este Aici şi Acum”. „Cine suntem noi. ISBN 973-96806-0-7. ISBN 973-8984-20-4. 103. Ed. Ioana. ISBN 973-44-0084-3. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). 98. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”. 1992. vol. Paul Brunton. 1993. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. Ed. 1994. ISBN 973-98507-5-8. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. 1994. de fapt ?”. Osho. Teora. 1994. 90. 361 . „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. 2006. Taisen Deshimaru. 106. 1990. Omraam Mikhael Aivanhov. „Egiptul Secret”. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). Herald. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987). Ştiinţifică. Liviu Gheorghe.Evans-Wentz. Shri Aurobindo. ISBN 973-9095-01-1. Ed. Ed. ISBN 973-97577-1-5. lumina unei căi spirituale”. „Magia Egipteană”. Ram. Ed. 119. „Patanjali şi Yoga”. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. Lama Kasi Dawa Samdup. „Puterea Gândului”. ISBN 973-96608-2-7. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. ISBN 973-95815-6-0. Societatea Informaţia. Mircea Eliade.Y. Ed. 1993. Eternul Început”. „Viaţa de dincolo de moarte”. ISBN 973-97577-3-1.S. Axis Mundi. ISBN 973-96608-6-X. 128. 99. Patanjali. Societatea Informaţia. Ed. 1991. 92. Ed. Mircea Eliade. Ed. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. 1996. 1999. „Alchimia Asiatică”. Tao Jian Wen. ISBN 973-97096-4-8. „Kundalini – În căutarea miraculosului. ISBN 973-95815-8-7. Ed. ISBN 973-96045-9-5. 1993. „Meditaţia. „Cartea Despre Bărbaţi”. Calea perfectă”. „Egiptul Secret”. Ed. 1993. Ed. 1992. „Şase yoga ale lui Naropa”. 87. 94. Ed. Prosveta. 117. 1997.M. Paul Brunton. Nova. Anandakali. Herald. „Întebări pentru un maestru de Zen”. „Yoga Lucrărilor Divine”. Paul Brunton.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. 86. Sophia. RAM. 125. „Autobiografia unui yoghin”. 130. Ed. Shri Aurobindo. Ed. Ed. Ram. „Secretele Tantrismului”. Ed. 1993. Prosveta. „Secretul doctorului Honigberger”. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. Herald. ISBN 973-967181-0. „Cărarea Secretă”. Humanitas. 1994. Mircea Eliade. 1994. Ed. ISBN 973-96861-1-7. Paul Brunton. „Spiritualitatea Tantrică”. V V Press. ISBN 973-95504-2-8. „Limbajul Figurilor Geometrice”. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). Societatea Informaţia. VV Pres. Ed. Sophia. Editura For You. Ro Princeps. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. 1998. 97. Herald. 122. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. 1998. 111. Mix. ISBN 973-97577-8-2. Chris Book Universală. Marele Yoghin Tibetan”. Ed. Ed. 104. Kubera. Ed. 131. Herald. ISBN 973-98399-3-2. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. „Zen Adevărat”. 1993. Yog Ramacharaka. Mariana. 95. 1992. 113. „Eliberarea de Cunoscut”. Societatea Informaţia. să aflaţi). Ed. 124. Paramahansa Yogananda. 1999. Osho. 1994. Swami Shivananda. Ed. ISBN 2-85566-576-0. Yram. 2001. 89. Ed. ISBN 973-96861-8-4. Ed. Lotus. 1 şi 2”. 199X. Venus. 1995. Osho. Tsang Nyon Heruka. Ed. 199X. Nova. 110. Herald.. „Samkhya-Karika”. Ed. 1991. ISBN 973-9024-52-1. „Aventura Conştiinţei”. Osho. „Nopţi la Serampore”. „Ce este un maestru spiritual?”. 114. Omraam Mikhael Aivanhov. 1990. ISBN 973-98291-4-7. ISBN 973-96967-8-3. 2009 Rechung Dorje Tagpa. 85. 1992. ISBN 973-95716-0-3. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale. 1991. Paul Brunton. Ed. Osho (Rajneesh). Ed. „Marpa Traducătorul”. Ed. 1999. 2”. Ed. „Yoga”. 108. Mircea Eliade. Ramtha. RAM. 91. 107. 123. Taisen Deshimaru. ISBN 973-95662-3-5. 129. Ramtha. Ed. Ed. Ed. Ed. 116. Ed. 132. Ed. „Reguli de aur pentru fiecare zi”. „Viaţa Eliberată”. „Cartea Albă”. Ed. Humanitas. ISBN 973-95662-2-7. Antet XX Press. Ed. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). Tsongkhapa. Liviu Gheorghe. ISBN 973-99946-3-6. Shri Chinmoy. ISBN 973-95296-58. Osho. „Iluminarea. Antet. 100. ISBN 973-9102-01-8. Ed. Ed. Herald. Viveka Chudamani. 1993 ISBN 973-95815-5-2. 127.1”. Anandakali. ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine. W. Gill & Dana Cart SRL. 1994. „Căutarea Supraeului”. Sergiu Al-George. 1995. Krishnamurti. 1996 ISBN 973-601-565-3. 88. (texte fundamentale de filosofie esoterică). (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). 96. Ed. ISBN 973-95438-1-2. 101.1). 1993. „Buddha. Herald. Ramana Maharshi. „Milarepa.). 120. Ed. Krishnamurti. ISBN 973-28-0239-1. 121. ISBN 973-95716-4-6. Sergiu Al-George. „Bhagavad-Gita”. 102. Ed. Osho. Omraam Mikhael Aivanhov. Radu Bercea. 1999. 1992. 115. 1996. Mircea Eliade. „Shankara”. (varianta integrală) Paul Christian. scrisă în urma unor experienţe personale inedite). Prosveta. Serge Hutin. 112. M. „Yoga Sutra”. Swami Atmananda. 1994. Herald. ISBN 973-97096-0-5. 118. ISBN 973-28-0331-2. 1993. Lao Tse. ISBN 973-97577-7-4. „Spiritualitatea Tantrică Vol. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). 126. 109. 1992. 1994.

S. Recif. Ed. „Cartea Cristalelor”. Lotus. Teora.1-3”. Presa Naţională. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. „Hatha Yoga Pradipika”. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. 1991. ISBN 973-45-0088-0. unică pe plan mondial. Titi Tudorancea. ISBN 973-96173-5-2. „Morţii ne vorbesc”. Ed. „Practici de Yoga”. 164. Sagittarius. 2000. 1993. Maharishi Swatmarama. 1992. „Dialog cu cei de dincolo”. 1995. Ed. Colosseum. 134. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. John Spencer. Ed. Dacia. 168. Luiza Textoris. Yog Ramacharaka. ISBN 973-9095-03-8. Gerard Majax. 1995. Cristian Mureşanu. Ed. Sincron. Star Trafic. 146.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. 157. (cu recomandări speciale asupra vol. 137. 1990. ISBN 973-950-12-4-9. 362 . Arthur Powell. „Viaţa după pragul morţii”. 161. 1992. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. 1993. Lotus. Orpheus. Enciclopedică. Elena Iliescu. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). 1993. 1995. George Kaufmes. „De la Normal la Paranormal” vol. „Războiul Parapsihologic”. 165. Lotus. ISBN 973-9095-07-0. Dacia. cursuri yoga xeroxate. Teora. Ed. 1992. ISBN 973-601-102-x. 1994. „Universul lui Edgar Cayce Vol. Ed. „Comunicarea cu lumea de dincolo”. Ed. 1996. „Cărţile Blestemate”. Jimmy Guieu. François Brüne. „Cartea Paranormalului”. „Mistere Nerezolvate”. „Kriya-Yoga”. 1994. Tedit. Merope. 162. editate la MISA. Ed.S. James Pike. „Moartea ca linie a vieţii”. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. „Mesaje de dincolo de moarte”.2. „Spiritul în afara trupului”. „Mărturii despre nemurire”. Ed. 1994. 144. Harry Jeannerod. meditaţia. anii 1-16. Paco. „În căutarea vieţii pe alte planete”. 148. 178. ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). Titi Tudorancea. 1993. Ed. (o carte care nu trebuie ratată !). Eugen Celan. Ed. Sport-Turism. RUM-IRINA. Divia. „Lumi Galactice”. 1992 ISBN 973-95505-9-2. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). Ed. ISBN 973-9197-30-0. Corin Biano. ISBN 973-96204-7-7. 2 (Ed. Danielle Hemmert. Ed. „Spiritul după moarte”. Louis Pauwels. 172. ISBN 973-28-0477-7. 1993. „Hatha-Yoga”. „Amintiri despre viitor”. 158. ISBN 973-601-007-4. ISBN 973-9208-47-9. DaEl Walker. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. Adrian Pătruţ. 1992. Ioan Mamulaş. 154. Lotus. Albatros. 1990-2006. „Elemente de Parapsihologie”. Dacia. Frank Edwards. 142. Ed. 1) 155. 1992. Ed. Alcris. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. Ed. Teora. Ed. Societatea Informaţia. Ed. Dorothee Koechlin de Bizemont. Ed. fără ISBN. TransPres.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. 156. Swami Vivekananda. 147. „Prana Pranayama Prana Vidya”. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. Ed. 1993. „Parapsihologie”. 180. Jacques Bergier. Agora. 1991. 1992. Ed. 1992. Ed. 135. ISBN 973-90009-24-7. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. 23. 160. ISBN 973-95438-2-0. ISBN 973-9169-13-9. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. Ed. ISBN 973-95272-7-2. ISBN 973-601-098-8. 177. 136. Sagittarius. 1 (Ed. Ed. 138. 163. ISBN 973-569-046-2. Krasimira Stoianova. Lyall Watson. 150. Erich von Daniken. „Deocamdată… Enigme”. Ed. ISBN 973-9099-30-0. „Dincolo de realitate”. Alcris. ZZ. 174. ISBN 973-96003-4-4. japa şi sadhana”. Swami Niranjanananda Saraswati. „Magicienii”. Ed. ISBN 973-96259-6-7. Jacques Bergier. 175. ISBN 973-95716-3-8. ISBN 973-96502-2-8. 140. Ed. ISBN 973-9127-28-2. ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. 141. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. Dan Apostol. Dan Apostol. Ed. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. Ed. ISBN 973-9146-46-5. Ed. „Vanga”. Ed. Geneze 1995. 1993. Ed. Moldova. „Paranormal”. Ed. Georges Barbarin. Ed. „Fenomene Parapsihologice”. Eugen Celan. ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda. 149. 179. Ed. 1992. 173. „Noul Mister al Vaticanului”. Ed. Ed. 170. 1983. ISBN 973-96003-0-1. ISBN 973-566-080-6. 169. Lotus. Ioan Todoran. 167. 1984. 171.C. ISBN 973-95233-4-X). (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). 2003. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). 1995. 139. Ed. „Yoga. 1995. 176. 181. Ioan Mamulaş. „Dimineaţa Magicienilor”. ISBN 973-96324-9-1. Fluviu Frigator. Ed. 1992. Swami Satyananda Saraswati. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. Ivan Krasko. 159.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133. ISBN 973-96447-4-0. 143. (o carte reuşită şi utilă tuturor). Eugen Celan. Corin Biano. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. Artemis. 1994. „Karma-Yoga”. 1993. ISBN 973-9095-06-2. 151. Gabriel Drochioiu. ISBN 973-9095-00-3. (o carte excelentă!). Atlantis. Teora. 1995. „Cartea Morţii”. 1996. Nemira. 1992. Mandics György. 1994. Societatea Informaţia. Humanitas. Ed. 1995ISBN 973-9127-49-5. 1994. Z. Cammille Flammarion. Alex Roudene. 1993. „Bhakti-Yoga”. ISBN 973-9095-05-4. ISBN 973-9009-20-4. Doru Davidovici. „Provocările Paranormalului”. Adrian Pătruţ. RAO. 1985 153. Eugen Ţăran. 152. Transpres. Ed. 166. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). „Dynamics of Yoga”. „Dematerializarea parapsihologică”. Ed. 1993. ***. François Brüne.

200. Curtea Veche.). chimia şi viaţa. 1992. Dr. Ed. Cornillier. Ed. fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. Big Bang. 199. 1997. Elit Comentator. Tehnică 2004. Academiei Române. 229. fără ISBN. Ed. „Lumina vieţii de dincolo”. „Yoga şi locul ei în recuperare”. Joseph Henry Press. Mihail Urzică. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. Acad. 1994. Militară. 2008 231. Dr. să aflaţi). 1999. Dr. Brian l. 191. „Relativity: The Special and General Theory”. Şi Religie În Europa De Mîine”. Humanitas. Basarab Nicolescu. Ed. 223. Ed. „OZN şi prezenţa extraterestră”. Ed. Alexandru Doboş. 194. Ed. Erwin Schrodinger. fără ISBN. Ed. 206. Europolis. 363 . Curtea Veche. Mihai Şerban. „Informaţia Materiei”. Haşdeu. 192. ISBN 0-309-06351-5. „Esenţa Vieţii”. „În căutarea sensului pierdut – Vol. 185. Ed. Ed. Milan Ryzl. 222. P. Mario Mercier. 1981.-E. Alux.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. 1993. 1984. Constantin Dumitru Dulcan. Academiei. 203. Basarab Nicolescu. Ed. 2008 212. Raymond Moody. Dr. Cătălin Mosoia. ISBN 973-9071-24-4. Govinda. Ed. Ed. 1994.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. 187. 1993. ISBN 973-9071-23-6. Lotus. „O mărturie a reîncarnării”. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. 230. Bogdan P. 2008 209. Tilia Linden. „De la mitul astral la astrofizică”. Williams. Dr. ISBN 973-9003-20-6. 208. 233. Ed. „Natura şi Structura Materiei Vii”. Humanitas. Evenimentul. 216. 1993. „Inteligenţa Materiei”. etc. „Creierul lui Broca”. 1993. Eugen Celan. Ed. „Sic Cogito”. „Moartea Astăzi”. Eikon. „Şamanism şi Şamani”. 1972. Prof. 196. 228. Dr. Larry Cart. Acad. Ed. Dr. 1980. Curtea Veche. 1993. Artă. Ed. Saeculum. 1999. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Politică. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. Editura Z. Humanitas. Prof. 1986. Ed. 234. Ştefănescu. 1991. Politică. 219. Basarab Nicolescu. „Taofizica”. 1993. 1993. H. Prof. 1992. ISBN 973-97387-4-5. 1 şi 2”. Dr. Polirom. 204. „Reîncarnarea”. Prof. „Semenii întru raţiune”. Prof. „Minuni şi False Minuni”. „Moartea şi ce urmează după ea”. Paul Liekens. Ed. „Alimentation Science et Spiritualite”. Ed. 183. Al. Arcadie Percek. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. 215. Ed. Ed. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. ISBN 973-9095-02-x. Taina Press. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. 1992. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). Titus Filipaş. Moldova. Elit Comentator. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. Ion Drăghici. 1986. 1992. „Cartea Trecutului Misterios”. Biroul de studii psihice. „Sensul Creaţiei”. Nikolai Berdiaev. 1996. 188. „Terapeutica Naturistă”. Seyle. ISBN 973-9055-13-3. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. Andrew Newberg. Ed. Albatros. Cristian Mureşanu. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. Gabriel Cousens. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. Ed. 1928. Ed. Dr. 1986. Ed. fără ISBN. Anastasia. 1990. Basarab Nicolescu. 1972. Politică. „Cult practic de ştiinţe oculte”. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. Dr. 1995. Paul Ludwig Landsberg. Ed. prezente şi viitoare). ISBN 973-96508-5-6. Chris Book Universal. 218. Ed. 193. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). 2008 214. 227. 220. Ed. Ed. Robert Charroux. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). 1995. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. Curtea Veche. 2007. Francisco J. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. Dr. Ed. ISBN 973-683-823-4. ISBN 973-28-0512-9. Ed. Un Dialog Necesar”. Ed. fără ISBN. Constantin Dumitru Dulcan. Ed. Arhetip Renaşterea Spirituală. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. Mihai Drăgănescu. 197. 1929. Robert Charroux. David Bohm. Ed. 186. 207. Ed. „Miracolele Biblice”. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. Dacia.C. 1987 210. Prentice Mulford. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. Curtea Veche. Eugen Makovski. ISBN 973-9146-19-8. „Manual de acupunctură chineză”. N. Ed. 1992. Curtea Veche. „Eseu despre experienţa morţii”. Larry Cart. Ed. „Chaos Theory Tamed”. Milan Ryzl. Ed. Ed. „Viaţa după pragul morţii”. „Cartea Lumilor Uitate”. Elit Comentator. 2008 213. Weiss. Prof. Scrisul Românesc. 2008. 190. Medicală. Roza Vânturilor. Ed. 224. ISBN 973-581-037-9. Robert Charroux. 23. Ed. A. Dr. 2001. 2008 217. Ed. Ştiinţifică. Ed. „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”. Alexandru Doboş. Rudolf Steiner. Viven Soleil. „Ştiinţa şi viaţa”. 1992. 226. 189. ISBN 973-9127-50-9. 225. 198. Bălăceanu Constantin Stolnici. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. ISBN 973-95918-7-6. Curtea Veche. Aurel Popescu-Bălceşti. Dr. Ceres. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. 1993. Michael Lindemann. 1993. Domino. Ed. Dr. 1982. Lotus. Academic Pres. Saeculum. Ed. Albert Einstein. Ayala. „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. ISBN 973-9100-42-2. Ed. ISBN 973-9158-03-x. Ed. „Viaţa înainte de naştere”. „În zarea nemuririi”. Carl Sagan. Fritjof Capra. 232. Aurel Popescu-Bălceşti. 184. 1992. Teora. Ed. Peter & Mary Harrison. Sanda Apostolescu. ISBN 973-96130-1-2. misterul conştiinţei. Constantin Nicolae. 2008 211. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. 1982. Methuen & Co Ltd. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. Acad. Garnett P. Ed. 201. 1991. 195. Ed. „Pelerini la porţile luminii”. Cartea Românească. 1990. ISBN973-9095-04-6. Ed. 221.

2008 Immanuel Kant. articol pdf Lynn & Sheila Schroader. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!). Barbour. Sergei Nicolaevici Lazarev. 247. „DMT Molecula Spiritului”. 290. 1972. Boghiţoiu.A. George D. I. 23. Elit 2007. ***. 238. articol pdf Kent D. Oparin. Robert Lafont. Boghiţoiu. 1979. John D. Ilie Mihăiescu. 2004. 1982. Palmer. Ed. ISBN 0-96601761-7. Ed. articol pdf Niels Henrik Gregersen. „Caleidoscop Audio”. Ed. Henri Bergson. 257.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. Ed. Palmer. 287. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”. 265. „Introducere în practica electronică”. Ed. Curtea Veche. 1992. 236. Irina Holdevici. 1987. Sergiu Florică. Ed. 271. 23. 273. „The Anatomy of a nondual science theory”. I. Ed. Ed. Princeps. Marius-Theodor Caba. Costache. Ilie Mihăiescu. „Quantum Theory Of The Brain”. ISBN 973-97114-1-3. Traian Ştefănescu. Curtea Veche. 1993 ISBN 973-96047-1-4. 284. ISBN 978-973-133-119-5. „Karma”. „Concepţii despre om în medicina contemporană”. „Quarci. 1978. Ilie P. „20 scheme electronice pentru amatori”. Ed. ISSN 1584-5273. 266. 1984. „Practica Electronistului Amator”. articol pdf Kent D. 1982. 279. Ed. Ştiinţifică. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. Emil Marian. 254. Ed. M. ECOU. Ioan Macavei. Palmer. articol pdf Kent D. ISBN 973-9070-08-6. Dr. „Riscuri şi Catastrofe”. 267. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. Palmer. Gianni Vattimo. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. Ed. Ilie Mihăiescu. Nanoclusteri”. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. Facla. Medicală. Romanului şi Huşilor. articol pdf Matthew J. Vasilescu. 285. George D. Ed. articol pdf Kent D. Oprescu. articol pdf Kent D. 2008 Rudolf Steiner. California Technical Publishing. Jurnalul Literar. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. Băşoiu. „Puterea gândirii pozitive”. articol pdf Kent D. 241. Oprescu. „Nondual Science Heuristics”. două tranzistoare”. 259. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor). Albatros. 246. Albatros. Ed. 272. 1977. Jean Pierre Soulier. Albatros. Sigmund Freud. 2008 John Polkinghorne. I. Rick Strassman. 1991. Caputo. Palmer. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. „Holonomic Theory of Counsciousness”. „Nondual Science Theory”. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. Ed. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. şi colab. 263. Ed. Tehnică. Robert L. Ştiinţifică. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1995. 1988. Emet. Sabin Ionel. „John Templeton. 268. Călugăr Dumitru. Albatros. fără ISBN. manuscris xeroxat. 1991. Herrmann. Albatros. Vasile Săhleanu. C. „Acupunctura. 245. 1992 ISBN 973-95246-1-3. articol pdf Kent D. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. 269. 1990. 286. 1976. Haos Şi Creştinism.C. „Originea vieţii pe Pământ”. 253. Ed. (o publicaţie excepţională. „Şapte cărţi de religie”. Ed. Ed. Ed. Curtea Veche. 240. „Thinking through Nonduality”. 250.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. 261. 1989. „A brief history of time” Steven Smith. 1992. 270. Curtea Veche. 2008 Normal Vincent Peale. „Puterea Rugăciunii”. Timpuri. 1988. Palmer. 282. Mircea Schmol. 1982. Prof. Ed. Ed. Vasile Săhleanu. Imre Szatmary. Albatros. Ian G.. Ed. 275. 262. Ed. 1960. 278. Ed. 2008 Kent D. Ed. 1992. Ed. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. Aldomars. 277. 2001. Mureşanu C. „După Moartea Lui D-Zeu”. 1985. Albatros. 1973. Ed.Donald.com/electronic_schematics. „Cercetări de parapsihologie”.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. 1992. 256. 280. 1968. Colosseum. Adrian Pătruţ. Albatros. 2012. Ed. 239. Străine Sau Partenere ?”. „Caleidoscop de Electronică”. 2007. „Un tranzistor. Albatros. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. Masaru Emoto. Stephen Hawking. Casa Cărţii de Ştiinţă. 1994. George D. 260. Ed. 1984. Palmer. Oprescu. Ed. 288. unică de felul ei. 244.C. Maria Alecu Ungureanu. „Montaje electronice de vacanţă”. Curtea Veche. Enciclopedică Română. 258. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”. 281. „Miraculous Messages From Water”. 1989. „Electronica ajută”. 249.http://electronics-diy. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. metodă străveche”. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Moldova. „Ştiinţa spirituală. fără ISBN. Adversare.C. Ilie Mihăiescu. „Religia şi limitele raţiunii”. Palmer. „Enigma Vieţii”. 242. Ed. Ed. 1989. Oprescu. „Dincolo de principiul tăcerii”. Ed. 2008 Robert Pollack. 248. 276. Ed. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). „Vita sexualis”. 251. „Treptele iniţierii”. „Ştiinţă. 243. 283. 264. 1978. „Caleidoscop Tehnic”. Ed. George D. „Hi-Fi ABC”. Rudolf Steiner. 252. „101 Montaje electronice”. ISBN 973-572-019-1. Rustania. fără ISBN. 237. Scarlat Demetrescu. Albatros. Curtea Veche. Alexis Carrel. Radu Munteanu. Teodor Caba. 255. Chimie. evoluţia vieţii şi a lumii”. Agora. Ed. Boghiţoiu. Palmer.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. „Electronica peste tot”. Dacia. Ed. Albatros. „Nonduality and the western worldview”. 364 . Ed. Ed. I. „Viaţa înaintea vieţii”. „Non Dual Science”.

N. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”.wordpress. Ştiinţifică.org/watts. http://www. forums. 2004. Ed. ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând). 365 . Politică. 1992. de ISBN 303.(aceeaşi recomandare).humanitas.org/forum —Yogani’s website. 294.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. ISBN 973-9356-22-2. Ed.tantrabliss. 2003.well. http://www. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări). Mircea Eliade.com --Bonnie Greenwell 315.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319. Muzicală. valorile morale şi credinţa religioasă”. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi). Ed. non-dogmatice. Igumenul Hariton. 307. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). „De-Râdere”. 1991.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith). ISBN 973-95361-2-3. Ed.ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313. Serdakov. Ed.elcollie. Autori Necunoscuţi. 23. 297. http://www. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene). 1936-1993. femeia care a trezit energiile interne) 314. 301. Şerban Derlogea.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton). http://www. 311.themindfulword. Ed. „Iluzia binelui. Ed. http://www. http://www. http://aum.org --Kundalini Research Network 316. Ed. Ioan Marinescu-Puiu.hamburgeruniverse. „Legile Unchiului Sam”.kundalininet. Autori Necunoscuţi.Biotransformări sub influenţa psihicului 291. http://deoxy. http://www.experiencefestival. „Etica în Mass Media”.brucelipton. „Manual de Supravieţuire”. Ed. „Legile lui Murphy”. 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”. Ed. 1992. 308.com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/. 320.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc. Henry Morris. ale unor exerciţii prin puterea minţii).kundaliniguide.adminii. Frank Deaver.com/article/the-wisdom-of-your-cells. 1995 ISBN 973-9166-17-2. Vol.aypsite. Almatea. http://www.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion. „Nevoinţele Isihaste – Vol. Jakob Lorber.uri-geller. „Cum să înţelegem muzica”. 1981 fără nr. Universal Dalsi. 1-3”.com --Personal experiences 323. „Creaţionism Ştiinţific”. http://www.eckharttolle. http://www. Mănăstirii Valaam.brucelipton. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. 310. ISBN 973-8279-08-9.html.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. 1-5”. http://www. 23. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9.com/forum/vBTube. 295.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie. Leonard Bernstein. books and information 317. 2001-2004. Societatea Misionară Română. http://www. Gheorghe Băbuţ. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată). 2006. Silex. http://www.org —Exploration into engaged culture. 312. Arhetip. V. „Sbornicul vol. Ghelasie Gheorghe. Ed. 1988. 306.greatdreams.kundalini. http://www.htm.iayt.com --Ipsalu Tantra 322. ISBN 973765170-7. Ed. http://www. 299. Pelerinul Român. http://www. (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy). Grinta. 1991.htm —Links to spiritual resources 321. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice.7 DIVERSE 298. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”.com/kunda. Gheorghe Roşca. 309. 296. http://sceptik. Ed.php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293. Shambala.com/eckharttolle. 300. http://www. 292. 302.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful