CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. Aceasta înseamnă că. speranţă şi entuziasm. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. aceasta a creat foarte mult „rău”. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE. Din acest motiv. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. din anumite puncte de vedere. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. dezamăgire. credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). chiar dacă. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. ÎN NICIO SITUAŢIE. Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. cât şi sentimente de încredere în sine. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. tulburare. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE. ÎN TOATE CAZURILE. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. INSUFICIENT PREGĂTITE. citind această carte. În acelaşi timp. AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. prin definiţie. În mod paradoxal. DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. 4 . aşa cum au fost ele înţelese. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE.

67 2...........................................1 INTRODUCERE .................................3............................5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA......................................3 ETAPA UNIFICATOARE.. 32 2................. 70 2............................................................. 64 2...............................................10......................................3..........................................10...............................................................................15........................................................................9 TEORIA INFORMAŢIEI.....................................2 TERMINOLOGIE ...............4..1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ..................................... 74 2.......................... 79 3.....................................................................................................................7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE............................. 34 2..................................................................................................................3................... PREFAŢA .. 39 2.........................3 HIPOTALAMUSUL ..................................................................... 64 2....................3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM ................................. 54 2......................................3..................10.5.................................................................................1..............................................................................................................................................................................................12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR..............2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA.....................15......................................................................................12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” ....3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * .........................15...........................................................................4........................................................ INTRODUCERE.................................................................................... CONSIDERENTE TEORETICE ........ 40 2...................................... 68 2........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 39 2...................2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE..................1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN ....5 CONCLUZII .......... 30 2......... 83 4.................... 36 2................2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ..............................................................................................3 PRINCIPII DE BAZĂ ....... BIOALCHIMIA UMANĂ.....................................................1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE..................1................................................... 31 2.......................... 83 4.............................................................................................................. 36 2.4..................2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE .................................... 50 2.......8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL .............6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC......................................4..... 50 2...................................... 80 4...................15.............................1............................4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** ................2 ETAPELE INTUITIVE................... 77 3................................................................................13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR .......................................1 ETAPELE RAŢIONALE................................................................15................................................................................... 89 4............10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE ..............................2 ISTORIC.......................................................................... 83 4...............................................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ............................................................... 76 3.......... 69 2..................................... 33 2................4 NEUROFENOMENOLOGIA............... 75 2......................................................................................10........................................................................... 51 2................ 90 5 ............................... 75 2..............1................ 61 2..........................................4........................15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON................ 72 2.... 11 2................................................................................................................. 29 2....................1 DEFINIŢIE ...................................................................... 84 4.....15.......................................................................................................................................................4.8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR.........6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ ................................................ 44 2...................15.......................................................................11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE ...1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE................ 29 2...3 COMENTARII ......................................................................................................1 HIPOFIZA .......................3 ŞCOALA MISTERIANĂ ............................... 34 2........ 33 2......................................... 33 2...............3 MECANISMUL CHIMIC......................................................15.......1.................................................................................................... 38 2...........................................................................................................15............................................................................................................................................................... 50 2............................................................................... 32 2..................................................................................................................................................1..7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC.............................................. 50 2.............Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1...........................................................15.................................................................................1 MOTIVAŢIE ..2 PINEALA ...........................................................................................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE ............................................................... 66 2...11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ ........................................................ 49 2....................................................................................9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC ........................................4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE........................................................................................ 56 2.........4........................................................ 77 3................ 46 2...................................15....15..................................... 50 2............................................................... 65 2.............3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE .............14 TEORIA EPIGENETICĂ.................................................................1... 86 4............................................... 78 3...........................4..............................5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII ...............................................................................................................................................................4.............................................................................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ....... 83 4.......... 36 2............... 47 2.............4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ...........................................4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI............................................1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ. 36 2................................................4..............................4......................................................................................4...........................................................................................................2 CONCLUZII ................................

....... 106 4....... 99 4...................6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE.................................................................. 113 4....... 102 4................................. 97 4...................................................... 111 4.6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ........................10................... 91 B.....................................1 SCURT ISTORIC........... 94 4................. 101 4............... EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1....1 INTRODUCERE ................................................................................5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR .............................................. 98 4......9............................2............................................................... 113 4................................................2....1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE ..................................................5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU .....................................................................................................................................2................................................................................................................................. 128 6......................................... 128 6................... 95 4................................................3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ ..................4...................... BIOALCHIMIA FEMININĂ.....4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE. 108 4....... 120 5..................................................................5....9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE..................................................2 COMENTARII DE SPECIALITATE.......................................... 123 5................................................Biotransformări sub influenţa psihicului 4......................... 139 7.....................................................................................................5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA................................ 105 4................................................... 126 5................................. 123 5.............3............................................................2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ..........3................................................................................................................................................3......................................................................................................................................................... 100 4...............7...........10....................... 140 6 ..........................................2...........................................3.......................................................................9......................... 115 4........................................ 114 4........................... 98 4.............................................1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII ........................................6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC .........2.......................2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE .................10.........................................................4...................... 125 5...........4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE ............................ 96 4.........1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ ..............1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” ..........PREGĂTIREA TEORETICĂ...................1 ATITUDINEA 1 ..........3................8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC ...................................................................................3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE .. 133 7........................... 107 4......... 91 C............................................................3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI.............5... 104 4..................2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL .1 OBSERVATOR................................... 91 A..............7...................RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR...........2 ATITUDINEA 2 ......7........ 128 6......................................................................... FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI..............3................................................................................ 106 4.............................................................. 126 5............................................ 140 7.............................3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ..........6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE.......................................................................................................................10................................................................... 99 4......................CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ ...........10.... 132 7............................................4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI ......2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ ..............................................................5 ATITUDINEA 5 ..9.......................4.....................................................................7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE....................................................3...............RITMAREA RESPIRAŢIEI........... 129 7........2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ ......... 124 5.........2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ ...................................................10...................5 STAREA DE VEGHE.....2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA.....................................................7.......................................................................3 CONCLUZII ............... 116 5........10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII .............3 ATITUDINEA 3 ............5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI............................. 122 5.....................2........................................................... ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE .....2......................................................... 133 7..............................9.........................ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ ...........1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE........................10.............................7...................... EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ........... 100 4.1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ ..... 131 7.......................... 120 5....7................................................1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI .....................................3 OBSERVAŢII ESENŢIALE..........................................................................................................................................................4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ ........................2.......5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE ....... 127 6........ 92 4... 131 7..................................................2 .......................................................7................................. 140 7..................................................................................................................9................ 100 4........................ 134 7....4 MECANISMUL BIOALCHIMIC ................ 97 4.......10.. 108 4....9................................... 112 4..2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE...........2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ .............................................. 105 4..........7......... COMENTARII ............. ETAPA TRANSSUBLIMĂRII........... 109 4.........................................................4 ATITUDINEA 4 .........4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ........................................................................................................................................8...............1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA................3........1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI ............................................................................................ 96 4................6 CONCLUZII ...10....... 93 4....2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN.... 138 7........................................................................................................................................................... 104 4...................... 136 7.................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE ...................................................3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE.......................................................................

. 166 9..... EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV .......3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE............................................... 147 8................................................ 174 10...........................................................................................................................2..........8...................................................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII ......................................................................................................................................................................................5......................... 141 7.......................................... 181 11.3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ .....2......2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE .....2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE....................................................................1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ........................5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA ........................................................................................................... 140 7.....................................................................................................................................1........................ 192 12.............2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME .2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING .. 199 13......................................................................................................................................... 170 9.....................................................................2 RELATAREA A DOUA ............................. 165 9.......6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ............................1.... 170 10..................... 146 8.......................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI........................8 CONCLUZII ......... 202 14........................................................................... 202 14.................................................................2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI.............................................................................................................................................................. 147 8........................................................ 180 10....................................... 169 9..................8.......................................................... 148 8........................................... 163 8............................................................6 REZULTATE OBSERVATE ................1 RELATAREA ÎNTÂI ..... 163 8............4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE.............................................. 143 8........................................ 178 10.............................................................. 145 8........................ 187 12.......................................................................................................2 STAREA DE PREZENŢĂ.......... 206 7 .................................9 HIPERBIOALCHIMIA.......................................................... 178 10.......................................7......................................................................................................................................................................................... VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................5 IPOTEZA GAIA .............................................2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B).......................................................................................1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME..................1...................4 CONCLUZII .......................2........................................................ 163 8...Biotransformări sub influenţa psihicului 7.....................................................................4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR .......................................................................2 INTERVIU............................. 163 9...................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ.................................................................................................1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) ...................................................................................................................................... 197 13....................................2 TRANSFORMAREA MINŢII .............................................................................................................1................................................................................... 158 8....................... 180 10.......................................................................................... A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”............................................................................................8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI. 182 11...................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C)....2......................................................................... 192 12...............................................................5 CONCLUZII .................................................................................................................................1.......................................................................................................... 145 8..........3 MATURITATEA ..............1 INTRODUCERE .....................................................................1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC ............................................................................2.............................2.................................2 RELATAREA A DOUA .................. SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE............................................................................................7 AVERTISMENTUL ........................................ 142 7............................... 194 12............................................ 145 8.......... 165 9................................ 156 8...............................................................................................................7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL......................1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN.......................................1 RELATAREA ÎNTÂI ...................................1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE ............................ 196 13...............3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001................................1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ........................................................................................................................................................................4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE.............................................................. 174 10............................................. 170 9..............................1 COPILĂRIA ........................................................ 168 9...................................................... ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE................1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS..................... 197 13.................. ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII....... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ..........................................1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA .......8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU..... 162 8............................... 165 9........ 149 8.......................... MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA .........8.................................. 203 14...2 ADOLESCENŢA..................................................................... 182 11.......7.......... 199 13................... 191 12..........................................................3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA................... 168 9.................................. 191 12................................................2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA........ 159 8...................................................2 CONCLUZII ..................................................................................................... 181 10..................... 167 9............... 200 14.................................. 157 8.............................................................................5.................................................................. 204 15........................................................................................................................................................................1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII... 174 10...................................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

o continuă înlesnire reciprocă”. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. din contra. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU. ce ţin de magic. cum o numeşte autorul. Deasemenea. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. este vorba de o experienţă. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. DR. aceasta îl sfinţeşte. PREFAŢA ACAD.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. de fabulos. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. Autorul. şi care constă în „trans-sublimarea”. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. În acest fel. greu de obiectivizat. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. prin tema abordată. această experienţă. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa. Pregătirea sa. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. fizică. ci trebuie să fie. dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. GEN. fiziologie şi medicină. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . Astfel. are un titlu incitant. Cristian Mureşanu. biologie. După afirmaţia autorului. strict personală. DR. Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. PROF. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism. PROF. cum este numit în literatura dedicată domeniului. DIR. la care au acces puţini muritori. În acest context. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. Concret. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. imprimându-i nemuritoarea pecete”. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. psihologie. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. OCTAVIAN POPESCU. Fiind o experienţă eminamente subiectivă. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. are un profund caracter interdisciplinar.

inclusiv o achiziţie de noi neuroni. inclusiv cele ale organismului nostru. prin voinţă. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. Cu alte cuvinte. în scopul păstrării vitalităţii. Conform celor expuse. Tema principală. sediul memoriei noastre de lungă durată. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. în termenii utilizaţi de mine. fie epuizându-se. Din datele oferite de fizica cuantică. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile. cu noi sinapse şi neuromediatori. avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. voinţa. sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. conservarea energiei sexuale. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă. filozofie. în baza unor deducţii logice. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. ceea ce. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. ci sunt câmpuri de energie. conţinut de creier. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. India. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. În linii generale. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. prin cheltuirea ei raţională. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). prin repetiţie. prin controlul conştient al gândirii. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. Am demonstrat. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. nu se descurajează ci continuă. În consecinţă. cu o perseverenţă deosebită. purtătoare de informaţie. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală.Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. cu mulţi ani în urmă. de antrenament. Conştient de limitele dogmatice. fizică. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. de particularităţile lor etnice şi culturale. fiziologie. biologie. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. că toate celulele vii. neuzitat. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. În călătoriile mele de studii efectuate în China. fie amplificându-se reciproc. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 .

Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental. care implică obligatoriu o inteligenţă. de care depinde vitalitatea. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. care este energia Viului şi ea este polarizată. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. Consumul excesiv al energiei sexuale. 13 . aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. DR. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine. cheltui mai repede sau mai lent. spre polul cerebral. Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv. inclusiv nervoase. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. decât noi cei de astăzi.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii. energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. Gen. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă. iar celălalt este polul autoperpetuării. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. după cum dorim. spun sursele în domeniu. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. După opinia mea. Având o sursă comună de energie. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare. Prof. care este viaţa de dincolo de noi. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. a gândirii. PROF. O putem consuma. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. văzând-o ca pe o forţă latentă. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. asupra sexualităţii. Dr. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. a cunoaşterii şi a creaţiei. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). tot pe atât de interesant ca performanţă. Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. numită Kundalini. cu atât mai bine pentru sine.

este un progres imens. aici e un paradox. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. 14 . sau să distrugem tot. uneori de 5-6 ori pe zi. Noi dispunem de o libertate practic nelimitată. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice.). de grotă. să ajutăm. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. imediat după război. Dar în acelaşi timp. Din păcate. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. Probabil există o raţiune mai profundă. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. indiscutabil. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n. într-o activitate sexuală exagerată. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale. Putem să creem. La modul general omul este liber să facă orice. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. pe care eu nu o pot pătrunde. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism. probabil. slăbiciune fizică şi psihică. deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. nu existau asemenea cărţi. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. este foarte dăunător. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. decât.r. ale acestui potenţial. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. excesiv şi dincolo de orice logică. dar consumul inutil. În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. cu un scop foarte bine „gândit”. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul. vulnerabilitate în faţa bolii. de propria minte. Şi atunci. El o conservă. dinamizându-le foarte mult. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit. Dacă o să citiţi ce am scris eu. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. Universul ….

dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele. Măcar atât ar putea să facă media. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. Şi dacă asta doreşte societatea. chiar fără ştirea părinţilor. Avem o societate complet demagogică. precum un cuţit. trăiri nevrotice. Deci moda actuală a Vestului este sex. Este inadmisibil. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv. pe numeroase canale TV specializate. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. nu m-am dus la mănăstire. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi. rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor. încurajarea sexualităţii exacerbate. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre. Dar aici nu ajung mulţi oameni. fie Vestul. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. atrage după sine consecinţe nedorite. fă aialaltă. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. sau adolescent să aleagă între una şi alta. ea acuză şcoala. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. Moderaţia înseamnă totul. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. depresii.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. Indiscutabil. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. Dar noi facem pe dos. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. cel puţin pentru a-i permite acelui om. părinţii. Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia. În perioada 15 . televiziunea este obligată să le ofere. la vârste de 11-12 ani.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc. dar lumea modernă se conduce după modă. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. acelaşi instrument. care spune fă asta. ci doar moderaţie. Bucureşti. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. desigur. Noi nu cunoaştem calea de mijloc. atunci când apar victimele.

La începutul secolului al XXI-lea. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. de homeostazie electrică şi informaţională. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. DAFIN FIOR MURESANU. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale. La începutul secolului al XX-lea. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. pe de o parte. biologia cuantică. Societatea Română de Ştiinţă.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. prin abordarea cuantică. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. Este interesat de literatură. abordând simultan multe domenii. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. Societatea Română de Acupunctură.” 16 . toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. televiziunea. conformă cu modelele educaţionale. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. între medicină. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. filozofie şi ştiinţe. Schwartz. Astăzi se ştie. cel puţin implicit. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. deja de trei sferturi de secol. care deşi face parte dintr-un curent. biologia. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. electromiografie. PROF. MEDIC NEUROLOG. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. Academia Americană de Neurologie. Liga Română pentru Sănătate Mentală. artă şi medicină orientală. DR. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme. este cu totul altă problemă. A creat noi metode pentru terapia durerii. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. „politic corecte”. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. Este specialist în neurologie. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. potenţiale evocate. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. Jeffrey M. A definit conceptul de electroreglare. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. electroencefalografie. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. muzica. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. Societatea Română de Psihiatrie. A scris numeroase lucrări de specialitate. pe de altă parte. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. terapia durerii. structurat predominant în ultimii 15 ani. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură. psihiatrie. spunea că: „Pana de curând. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. şi-au pus amprenta asupra lucrării. Liga Internaţională contra Epilepsiei.

autorul Cristian Mureşanu. este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil.. sau poate pentru că. 17 . de la un anumit nivel de cunoaştere.. ca Alladin din poveste. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. sunt limitele umanului. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh. am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare. Totuşi. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. I.T. prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. şi cartea ta are sens .C.. DR. o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. că ne creem realitatea la fiecare pas. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE. un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea. iar timpul este o iluzie a unui model. privitorul. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor. În cazul acesta. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. Această relaţie. impus de modelele societăţii în care trăieşte. chiar şi dacă nu este conştient de ele. pentru cei curioşi.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne.I. către un tărâm neexplorat sau uitat. dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. ca într-un joc pe calculator. Simplu. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York. Prin modul de formulare şi argumentare.. la limită. Dr.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective. nu mai este nevoie de cuvinte.. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare.M. ce este realitatea pe care o percep.N. preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale. Este greu să enunţ o părere. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” . care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. PROF. care-i îndeplineşte toate dorinţele. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. al Colegiului Psihologilor din România. sau mai ales atunci. CLUJ Cu un titlu provocator. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă. Aceste elemente de mister deschid porţi. fiecare popor are o colecţie de povestiri. Daniel David. DR. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. ce rol am eu în această realitate. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN.D. DANIEL DAVID. pe ici pe colo. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii . cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. cu provocarea de a fi investigate ştiinţific.. nu poate fi înţeleasă. conştiinţă-creier. Notă: domnul prof.

„Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. inedită. U. Aceasta este cheia. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . telekinezia. 18 . nealterate. în China. Informaţia pezentată. Cristian Mureşanu. paranormalul. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu. inclusiv la nivel subconştient. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”. odată asimilată. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. dar în acelaşi timp. ne confirmă acest lucru. ce şi-a păstrat. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate.U. Autorul evocă tradiţia orientală. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia. provocatoare. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre.S. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. dl.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate.A. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori.o lecţie de altruism. Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei. în special în fizică cuantică.V. DR. Niels Bohr. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie. Japonia. Rusia sau S. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. Provocator şi incitant! PROF. radio. acolo este şi energia (Qi)”. una dintre puţinele.M. VASILE COSMA. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. televiziune. muzică şi altele. cum de altfel este mintea omului modern. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital. în domenii de pregătire diversificată precum. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat. scrisă de Cristian Mureşanu. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi. principiile şi secretele. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. generarea materiei prin puterea gândului. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane.A. Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. un paradox la prima vedere. pe cât posibil neutru. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. perpetuum mobile. Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. bunăstării şi sănătăţii colective.

Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale.). cu temperatură înaltă. ele situându-se la esenţa vieţii. transmutaţiile biologice există. cu apă de mare. un om foarte simplu. spuneam că este o mare provocare. PROF. Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. animale şi om. Prin aceasta. sau un om cu o cultură vastă. adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. Quinton. etc. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator. (în magneziu). Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. în aproximativ 4 zile. fie imposibile. autorul vine şi ne informează la zi. cantitatea de magneziu per şobolan. respectiv ser fiziologic. Apoi. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. cele legate de transmutaţia biologică la plante. dar. Acesta poate fi oricine. În concluzie. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan. În primul rând.A. dar magneziemia rămâne constantă. despre existenţa acestui fenomen biologic. 19 . Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. face ca totuşi să existe o homeostazie. DR. Un alt cercetător. în primul rând pentru cititor. Face o scurtă istorie. animale şi om.M. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie. respectiv. sunt încă necunoscute. socială. El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. Însă nu se întâmplă acest fenomen. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. mecanismele de producere. cu un aport subliminal de magneziu. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului. aş vrea să subliniez aici. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. a unor celule. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. permite refacerea cantităţilor de hematii. să fie constantă. a omului de ştiinţă. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. şi anume. Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor. la 82 mg. Heru şi Peter. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal. Cartea sa este un îndemn la studiu. Această carte. pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. în magneziu. Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. care în condiţii deşertice. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. diferit de magneziu. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare. elimină constant magneziu. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi.S. respectiv magneziemia să fie constantă. inferioară celei secretate. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine. U. civilă. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice.V. CARMEN SOCACIU. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. un îndemn la a cunoaşte viaţa. pentru a-i adânci cunoaşterea.

obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. va fi mult mai mare. simţim că sunt pline de adevăr. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. bioenergetica celulară şi metabolismul. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. În această carte complexă. într-un mod simplu. va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. singurul tratament oficial acceptat este cel alopat. atunci energia. interdisciplinară şi bine documentată. deoarece citind-o. E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. Capitolul cel mai important al cărţii. ideile şi experienţele sale sunt. om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer). dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. personală. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. DR. Deloc întâmplător. în organismele vii. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. bărbat sau femeie. este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. nu numai împărtaşite. ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. Este evident faptul că fiecare om foloseşte. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. 20 . într-o foarte mică măsură. … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări. instinctual. pe formule „clasice” simplificate care arată. fiecare din noi. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. care este conversia materiei în energie. Îmi exprim convingerea că fiecare om. Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. Deocamdată. Pentru biochimişti. În societatea noastră. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. Dacă reuşim aceasta. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. de care va dispune subiectul respectiv. secvenţă cu secvenţă. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu. cititor instruit. după părerea mea. care le acceptă şi le cunoaşte. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. Pentru aceasta. pe baza experienţei personale. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. OVIDIU POP.

N. biologică şi mentală. purtând foarte clar amprenta sa personală.M. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. MEDIC. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi.I. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă. DR. chiar condescenţă. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic. rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. Poate fi privita cu scepticism. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii.C. optica manualelor. LIANA MĂRGINEAN. mai ales. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri. Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. CAMELIA NEAMŢU. trebuie să repet cuvântul. În plus. aş putea afirma. că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică. foarte bine documentată şi exemplificată. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe. fie ele şcolare sau universitare. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care. proces care continuă practic toată viaţa. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. CLAUDIUS FORGACIU.D. FIZICIAN I. fără rezerve. Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. mai greu fiind însă surprinderea acestuia. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. descrisă cu deosebită acuitate. O persoană care dobândeşte sau manifestă. aş putea zice.T. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi. o cantitate mare de informaţie. conştient sau nu. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. pentru că ceea ce este 21 . şi cu meticulozitate deosebită. Şi. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. DR. CONF. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. într-o logică. pentru care autorul a integrat şi distilat. Ca medic. concentrare mentală. uimitoare. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea.

necesar cititorului. Ceea ce noi uităm uneori. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. atunci el există în fiecare dintre noi. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. iar în acest caz. care este asimilat cu bioalchimie. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. după care autorul ne prezintă. cu precizarea că. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). în calitate de medic neurolog. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. cu siguranţă. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. prezentată şi demonstrată strategic. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze. religii şi practicile ezoterice. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. Cel mai mult m-am regăsit. Faptul că avem pe masă un „manual”. produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. în cazul meu. termenul „biotransformare”. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. 22 .Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. fiind femeie. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. În calitate de medic neurolog. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. Aşadar. devine transformat într-o noţiune acceptată. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. în premieră. Fiecare cititor. prin modul în care e redactată. omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. pe baza unei demonstraţii fără cusur. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. Culmea e că această carte de excepţie. un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală. deoarece atât el cât şi dl. Dacă un fenomen există. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. cel puţin. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. acele înţelegeri. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente.

În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. Fără această stare interioară. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. După părerea mea. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. pentru medicii alopaţi. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări. experienţele misticilor. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. MIHAELA LAZĂR. ING. În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. Este o lucrare cu adevărat inedită. Pentru un medic homeopat. proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. DR. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. pentru a ne descoperi pe Sine. Ea este mai mult decât o cunoaştere. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. RECTOR. ca un semn al ideii. în speţă omul. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. argumentări şi exemplificări. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. această combinaţie. de înţelegere şi sinteză. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. Creatorul neomiţând nimic. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. trăind şi experimentând în acel Prezent. ca şi în acest caz. 23 . nici o informaţie. În acest sens. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. în convingerea sa că natura. decât o pasiune a raţiunii. prin intermediul competenţei. dezvoltări ale unor teme. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii. sperăm. foarte specială şi rar întâlnită. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. având ca rezultat o imagine a adevărului. probabil o existenţă a unui copil etern. Sensul vieţii este însăşi Viaţa. DR. Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. transformarea minţii. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. RADU MUNTEANU.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată. o punere pe gânduri. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. bază bibliografică. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. PROF.

a ceea ce suntem. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. existând înaintea şi în urma noastră. (Dr. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii. nu-l poţi auzi. Louis de Broglie. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. iar noi. nu-l poţi cântări. felie cu felie. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 . cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă.” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma. nu-l putem măsura într-un laborator. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj. 1892-1987. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că.. E un simţ subiectiv al devenirii. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. ne mişcăm prin el. Ceasurile nu măsoară timpul. (Dr. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu.. Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere. în cele din urmă. insuficient dezvoltate. din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20. Robert A. subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate.

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

secţia Electronică şi Telecomunicaţii.1983). învăţământ universitar).tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 . . LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : . dr. meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. univ. Victor Popescu). .Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : . Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie. parapsihologie.Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964. Facultatea de Electronică. . LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : .redactor la Uniplus Radio (1995-1998.1990).2004).Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”). muzică electronică. din Cluj-Napoca. 26 . parapsihologie. de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 .redactor la TVR Cluj (din 1990. acum Universitatea Tehnică). electroacustică. 6 ani devenind inginer electronist. municipiul Cluj-Napoca. emisiuni de ştiinţă. ilustraţie muzicală. . .1995). muzică electronică.tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985). psihologie cognitivă şi clinică.redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 . .Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof.cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice. curs seral.Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988. . a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). . profil electric. optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc. parapsihologie).tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . ilustraţie de televiziune.

pentru U.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată. Editura Dacia.O. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California.Dr. 2005. organizată de Comisia Naţională a României pentru U. acordat de C.scribd. Stumpf. . cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie. ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea. .. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www. profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996.r.R.A.E.C. . .S. Alexandru Mironov. preşedintele Academiei Române.N. la Radio Cluj. Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006). . geofizician şi matematician la NASA. expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : .dr. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA.biologul de talie internaţională dr. Editura Galaxia Gutenberg.C.).R. 2006. . Editura Academic Pres. Prof. Kevin Trenberth.prof. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice). parapsihologie. 2000.C.O. anomalii. 112 pag. Cluj-Napoca. Editura Academic Pres. Editura SC Cartimpex. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : . membru al mai multor universităţi. membru în N. pentru U.O.Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori. 2009. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti. Octavian Popescu.O. membru în I. ştiinţă. membru al Academiei Române. .redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004. Ionel Haiduc. schimbări climatice. expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal.. ilustraţie muzicală.N.S. A colaborat mai ales pe teme de mediu. Weijia Kuang.A. fost consilier în cadrul guvernului britanic etc.Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia. PREMII : În 2006. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 590 pagini). (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită. Cluj-Napoca. Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept.E. de la anomalous phenomene. expert în fizică atmosferei. Goddard Space Flight Center. . 2010) şi alţii. România S.teologul dr.V.C..Elemente de parapsihologie. .Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori.Gregory J. fenomene anomale – n. Miceal Ledwith. obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă. .. .P. Cluj-Napoca. .N. publicată cu sprijinul domnului Acad. . Cluj-Napoca. meteorolog cu experienţă în tornade. În pregătire : 27 .I.E. SRL. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice.). (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei).C.N. 2007. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane. divizia de explorare a Sistemului Solar. 293 pag. şi S. Prof.O.dr. Editura Risoprint. Tim Ball.Biotransformări sub Influenţa Psihicului.com/cristim23) la 658 pagini color. Dr.N.Drunvalo Melchizedek. între care şi Acad.profesorul de astronomie Barrie Jones. secretarul general al C. Este doctor în climatologie. climatolog de talie mondială. Jurnalul naţional. 2010. scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. Cluj-Napoca. muzică electronică.C.E. Dr. parapsihologie). Gary Glatzmeier. care militează împotriva poluării).A.Biotransformări sub influenţa psihicului .dr.S. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române. .

Texas. University of Houston-Victoria. cca. FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti). . ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : . în Ziua de Cluj.Tiberiu Fărcaş.Biological Transformations controlled by the Mind. pag. Editura ECOU 2016. an II. .. 29 martie 2006.L. 28 . USA. REFERINŢE : .serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii. Cluj-Napoca.Ilie Rad. International Journal of Emerging Sciences.. Cluj-Napoca. 8.serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”.Biotransformations controlled by the Mind.Mediul si Schimbarile Climatice. în „Gândul”.Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini. .Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie. cca 100 pag. E.Biotransformări sub influenţa psihicului . 26 nov.. . Editura ECOU 2013. . care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent). 1600 pag. 180 pag. ClujNapoca. aprilie 2007.Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. Editura ECOU 2012. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. 45-61. în „Învăţământul jurnalistic clujean”. Iunie 2011 . nr. 2006.Muzica Electronică Şi Electronica Audio. Vol 1(2). p. . 7.

fotosinteza. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. Am urmărit să aflu cheia acestui mister. de multe ori. INTRODUCERE 2. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. În afara experienţei personale. utile sau mai puţin utile. Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. decât să înţelegi. în situaţii cu totul excepţionale. muzicieni. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. care are prea multe lacune. nepermis de mult. Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. marcat de entuziasmul acelei perioade. La începutul anului 2006. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente). cărora le debitează poveşti mistico-religioase. Aceste dialoguri conţin. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. Dar aceste procese ascund încă multe mistere. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei. fapt care m-a determinat să scriu această carte. oameni deosebit de inteligenţi. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. Conform ştiinţei convenţionale. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. pictori. am reuşit să depăşesc o barieră importantă. Dacă ne amintim de Einstein. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate. Nimeni contestă faptul că. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. literatură ezoterică şi altele). aflăm faptul că. La acea vreme. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. De obicei. de mari artişti. care adună grupuri de entuziaşti. meditând asupra unor idei. (care. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. Astfel. Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. sculptori.1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. ele au fost prezentate. Până în prezent. fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. Acestea sunt doar cîteva enigme. dedicată schimbărilor climatice. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. în realitate. 29 . de cele mai multe ori. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. în opinia mea şi nu numai.Biotransformări sub influenţa psihicului 2. descrisă în amănunt. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. Cu trecerea timpului. extratereştri. am înţeles că. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune.

Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. De asemenea. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. condiţiilor de manifestare. fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. dar numai la nivel teoretic.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. probabil din aceleaşi motive. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. pe care am dorit să o prezint cititorilor. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. 30 . Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. 2. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. declanşării şi consecinţelor sale. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care. aproape exclusiv. în acord cu experienţa personală a autorului. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. Altfel spus. în situaţii extreme. pe de o parte. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. corelate cu unele cercetări ştiinţifice. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. Lucrarea de faţă pune accentul. rezultalele unor analize clinice de laborator. Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. Pornind de la aceste două aspecte. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. neavînd mijloace concrete de studiu. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). În capitolul 7. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. Din nefericire. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută.

Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse.” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. generând marea confuzie dintre fenomene şi procese. (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent. medicină. care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. ani sau zeci de ani la rînd. biologie. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. dintre voluntar şi involuntar. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. dar au fost elaborate mai multe teorii. prin reacţii bionucleare. ci mai degrabă o completează). care sunt angajate în nesfârşite conflicte. care identifica fiinţa cu organismul biologic. susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut. geologie. animale. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. nutriţie şi agricultură. sentimente. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. credinţe şi raţiune. Nu există mijloace de măsurare. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante. investigare sau caracterizare a acestei manifestări. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. precum fizică. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative. deci exist”). ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . „spiritul” este separat de corp. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. În continuare. fiind indispensabile vieţii. 2. Astfel. • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. Conform noii concepţii. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. om). necesară menţinerii proceselor vitale din organism.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. farmacie. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate. Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. dar îl controlează. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice. pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. ocupând un loc central.

Afirmaţia mea. Acest nou capitol.2. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. deseori chiar mai importantă. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere. fără niciun alt efort. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea. După aproape 5 ani de cînd menţin. BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile. 20. 20.1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte. Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant. Am descris aceste aspecte în capitolele 4. nu mai sunt demult timp secrete. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene. şi 13. de exemplu. Din acest punct de vedere. nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative. care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent. seminarii.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere.2. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. de atenţie.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. ele fiind deja larg mediatizate. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP.11. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe.12. Prin diferite forme alternative de workshop-uri. cărţi şi altele. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. Primul motiv pentru care am scris această carte. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile. 333 . succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi. a ne ridica nivelul de creativitate. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată). relaţia dintre minte şi energia vitală. prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente.

Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. timp suficient de lucru. Pentru un om de afaceri. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. bine antrenat. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. DVD-uri. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu. Dar. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. grăsimi şi alcool. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare. cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. Am mai prezentat în cartea mea. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. bine focalizat. Desigur. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare. În schimb. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. din nefericire. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. care vrea să aibe maximă eficienţă. viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. fiziologică. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. dar care se bazează pe un colectiv energic. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. În acest fel. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul. Nu e nevoie de niciun 334 . dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii. 1. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. Biotransformările există şi sunt naturale. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei. unit şi eficient. dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice. Rezultatele lor vor fi mai slabe. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. ci doar o chestiune insuficient explicată. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările.

Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. determină apariţia unor mecanisme defensive.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. Israel. 4. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic. deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei. în învăţămînt. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi. cultură. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. 335 . 3. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine. deseori lipsite de importanţă.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut. familie. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare. sănătate. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. sinceritatea. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare. Explicaţiile sunt de prisos. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. plictiseală. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase. 2. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. atracţie şi mai ales entuziasm. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă. membri sau oameni de afaceri. a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. Doar motivaţia financiară. Această atitudine e necesară. Cartea e superbă. de a ne dezvolta tipare de gîndire. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. am răsfoit-o. mai ales în societatea modernă. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. sutele de emisiuni TV. cercetare şi altele. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. artă.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive. în legislaţie şi aplicarea legii. O respiraţie alertă este superficială. greutate sau dificultate. ştiinţă şi cercetare. 5. adevărul faptelor sale. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. precum cea propusă în cartea mea şi numai. e extrem de necesară. psihice şi biologice de funcţionare a corpului. O cunoaştere ştiinţifică. Are de toate.

Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă. Atunci.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. Astfel. Bruce Lipton. SUA. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine. aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă. bucurie şi prosperitate. ele nu sunt folosite în utilizarea. ci STRESS-ul. Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna. a adevărului. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. pe website Mureşanu Cristian din nou. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. În plus. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici. Cu toate acestea. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. un cercetător adevărat. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. Bruce 336 . Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate.

so you can see why I love coming here. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate. Totuşi. este de a aduce mai multă energie vitală în corp. Singura soluţie. i did not receive your DVD before I left. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. experimentată de mine şi descrisă în carte. odată ce acesta s-a declanşat. pînă ce. focus on reducing the stress. Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ. acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”. Astfel. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul.. The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol . Cholesterol by itself is not harmful. With Love and Light for you and your beautiful community. Bruce 337 . cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient. atît în cazul meu.. However. Problema. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. prin urmare. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . subconştiente de apărare. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. am redus de 14 ori doza de statine. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. However. folosind bioresursele. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. pereţii celulari devin mai groşi. they just pile up. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare.. Point: cholesterol does not cause the problem. La nivelul vaselor sanguine. El funcţionează din subconştient. happy and prosperous New year's. THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions.. it is STRESS. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic. sugestiile mentale nu sunt utile. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide.

nelocală şi probabilistică. care necesită însă abordări diferite. precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi.). fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. cercetătorii introduc fie termeni proprii. procesele şi transformările declanşate în organism. După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1. Ar fi vorba despre două aspecte. ci ce nu este ea de fapt. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. Pauli şi Dirac. Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. locală şi deterministă. într-o versiune cu unele detalii personale. Pionierii fizicii cuantice. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. „b” şi „c”). care se presupune că are un discernământ superior. Heisenberg. Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. nici undă). ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. potrivit termenilor tradiţionali. insuficient teoretizate şi explicate. De altfel. dacă lumea macrofizică este continuă. Astfel. Aceasta este situaţia la momentul t0. care urmează o cale ce aparţine. Aşadar. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment. mă refer la Bohm. lumea microfizică este discontinuă (discretă). R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti. în termenii mecanicii clasice newtoniene. capacităţii de memorare şi puterii de muncă. caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. esoterismului de mână stângă. nu aceasta) specific gândirii budiste. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. nu este şi-şi (corpuscul şi undă). diminuarea efectelor stress-ului etc. Astfel. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. În acest sens. au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. neti (nu aceasta. DR. analizat şi propus de autor. Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă). 338 .

De aceea. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. în cele din urmă. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. Şi astfel. particula a trecut prin fanta „a”. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. În lumea „A”. Se omite însă un aspect important. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. În acel moment. Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. comportamentului şi relaţiilor personale. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. Discipolii nu sunt însă. în adîncul fiinţei lor. în sensul schimbării modului de gândire. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. o transformare profundă a discipolului practicant. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). În acel moment. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că. destul de controversată. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă. avertizaţi asupra acestor aspecte. realitatea nu mai este nedeterminată.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. are la bază continenţa sexuală. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ. el se scindează în toate probabilităţile posibile. anumite tehnici yoga. sistemului de valori. vreme de mai mulţi ani. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. ea este simultan în stare vie şi moartă). care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale. O altă teorie. vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator. de regulă. să-i zicem tx. Cu alte cuvinte. de obicei. Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. Astfel. 339 .19). După această perioadă de timp. O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. De altfel. şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. această transformare (vezi Cap.

cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. Pe de altă parte. Datorită necesarului energetic iniţial mare. prin procese nucleare specifice. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. Spre deosebire de acestea. astfel încât bilanţul general este. Cu toate acestea. implicit. la temperaturi uriaşe. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. procesele şi reacţiile nucleare se datorează. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. 340 . care definesc radioactivitatea. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. transformarea speciilor atomice. la modul în care le-a gândit Kervran. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. Din nefericire. în interiorul stelelor. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. în ultimele decenii. de obicei. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. unor interacţiuni la nivel nuclear. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. mai ales. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. În orice caz. dar toate aceste transmutări. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare. chiar şi dacă nu sunt posibile. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. se eliberează o energie şi mai mare. în principal. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. într-un final pot fi considerate posibile. Astfel. În timpul reacţiei nucleare. În reacţiile chimice obişnuite. De regulă. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic. prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. care determină modificări ale structurii nucleului şi. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. Practic. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. unul exoterm. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite.

pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii. în vederea iniţierii bioalchimiei. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. spirite dezîncarnate. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective. Autorul s-a numărat. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale. ştiinţa descrie stări. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. dacă acesta nu şi-o doreşte. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. Pe de altă parte. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. mediumi. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. Charles Tart sau Ken Wilber. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). ea pare benefică pentru unii bărbaţi. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. adică îngeri. clarvăzători. la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. pe care le consideră obiective. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. până la urmarea experimentului descris în carte. evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. 341 . cea care a generat. Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. precum Stanislav Grof. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. Pe de o parte. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. maeştri spirituali. dacă doreşte. mă refer aici la bărbaţi. Mai mult chiar. realitatea fizică. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. prin tehnici de continenţă. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. poate reveni ulterior. făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. discipoli sau maeştri spirituali. din capriciu sau cu un anumit scop. Pe de altă pare. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. Astfel. dar optimizată din punct de vedere fizic. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. demoni. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. extratereştri etc. canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. Există însă numeroşi oameni. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. În carte. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat.

Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. Dar. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale. Modelul realităţilor este. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. cercetările moderne asupra conştiinţei. care pot fi experimentate. accesate şi experimentate temporar. Subiectul. Potrivit acestui model. traumele. Realitatea fizică este singura obiectivă. Potrivit modelului realităţilor. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. care reprezintă cheia de contact şi de acces. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. Realităţile virtuale.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. nu vede. El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. trăirile şi relatările acestor subiecţi. realităţile virtuale nu există practic niciodată. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. cunoştinţele. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. În schimb. suflet. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. Ele pot fi contactate. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale. credinţele. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. aflată în stare de veghe. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale. Ele au un fel de existenţă potenţială. persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. Astfel. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. jivatma. tradiţiile. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. care sunt în acord cu concepţiile. realităţile virtuale există şi totodată nu există. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. potrivit 342 . dorinţele. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. O „persoană normală”. etc.). care ar exista independent de noi. sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. Confundarea acestor reprezentări corespondente. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. acestea ar fi realităţi virtuale. de obicei sub formă de imagini. oriunde şi nicicînd deopotrivă. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. după părerea mea. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. Misticii descriu reprezentări corespondente. Pe de altă parte. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Pentru ei. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. Pentru aceşti subiecţi. pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă.

Există şi anumite excepţii notabile. el este mîndru fiindcă. Dimpotrivă. aventuri spirituale. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. posibila identificare cu Sursa creţiei. pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. psihosomatice). Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. la fel ca în spiritualitate şi religie. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. Modelul integrativ urmăreşte. prin tehnici speciale. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie. atotputernică şi omniscientă.. şi multe altele sunt neinteresante. el nu doreşte nici să fie nefericit. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. să afle şi să cerceteze. rai. într-un fragment prea mic. abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. care nu este un om de ştiinţă. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. ci un neliniştit curios. Tehnicile 343 . promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă. Autorul. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. trăiri deosebite cu episoade extatice. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. căutarea Sursei cosmice creatoare. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. o revenire la Sursa cosmică eternă. inclusiv marile religii. cu sau fără prezenţa noastră. au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. Scopul său principal este să cunoască. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. care e o poveste simplistă şi naivă. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. care au cauze complexe. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. De aceea. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. prin intermediul ştiinţei. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică. care au la bază un model integrativ cu punct final. Această căutare. fie ea Divină sau nu. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. Fireşte. Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte. mântuire. uneori naive şi chiar hilare. etc. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. În acest context. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. prin pierderea treptată a identităţii individuale.

şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. isihasm. care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. Astfel. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. accesibile doar elitelor spiritualităţii. încă din timpul vieţii fizice. care ar necesita şi cercetări adecvate. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. proceselor şi parametrilor fiziologici. tehnici extatice. cumulativă şi practic nelimitată. fără un punct final definit. dar nu întîmplătoare. Se poate propune o discuţie. cu Sursa creatoare. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. prin 344 . Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. de această dată definitiv. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. performanţele intelectuale sau performanţele fizice. tehnici sufiste etc. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic. Ea are avantajul de a fi colectivă. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia. Noi nu putem elimina agenţii patogeni. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă. care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. tehnici contemplative. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. zen. În esenţă. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. dar repetabilă. Iată că regăsim o paralelă frapantă. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. tehnici meditative. b) uniunea temporară. Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. mai ales în ţările dezvoltate. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale. inclusiv cele sportive.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. yoga în multiplele variante.).

ştiinţă. sau cu extratereştrii. De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. au comportamente diferite. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. „Y” a menţionat. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului.. „jucânduse” de-a Dumnezeu. au cunoştinţe în diferite domenii. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. Deci. „Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. fie dispare. 345 . „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. de aceea el caută mereu să facă corecţii. deci s-ar putea ca specia umană. unele se cunosc între ele. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. printre altele. trebuie amintit faptul că toate speciile. În cazul dr. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei). trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. Unele au vârste diferite. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. aşa după cum afirma deseori şi dr. precum artă. Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi. Dr. Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. „Y”. În cazul lui dr. faptul că în perioada când în ţara sa era război. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu. la un moment dat apar. fie dispare. încorporare spiritistă. etc. sex diferit. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. Ea nu se poate conserva. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. apoi evoluează şi pe urmă dispar.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. ea fie se transformă.

11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. este ab initio considerată incorectă. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. ci ne spune ceea ce nu este ea. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. 346 . etc. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică.. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. Anumite lucruri le putem printr-o teorie. Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat. Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem. un formalism matematic. Aceasta este o capcană mare. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. de cele mai multe ori. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare. Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. Este nevoie de o suprapunere de teorii. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. altele prin altă teorie. cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. Cu alte cuvinte. Restul de interpretări aparţin metafizicii. Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. minte-corp. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. cvasiconştientă. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice. adică principiile fundamentale ale ştiinţei. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică.

Orice altceva poate fi numit inteligenţă. dar nu neapărat forme de viaţă. Pe de altă parte. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. În discuţiile dintre ştiinţă. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. ci mai degrabă forme de existenţă. „pozitive”. în acest caz ştiinţa. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. în ştiinţă. Trebuie să afirm faptul că. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. dar în esenţă ele formează o unitate. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. în realitate. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. detalii mărunte. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. informaţie. 347 . nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. El este produs odată cu evoluţia fizicului. Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. dar numai temporar. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare. Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. materie. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. chimie. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. În esenţă. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. biologie. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică. Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. o filosofie despre informaţie. mai ales fizica. biologia. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă.

intervine boala. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. 348 .Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. dl. Dacă e prea puţină. o anumită perioadă de timp. maladii canceroase mai ales. Krishnamurti şi alţii. care este transmisă de către liderii religioşi. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. În lipsa pacienţilor. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. Îi putem aminti aici pe Osho. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. negi şi chiar afecţiuni. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. Astfel. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. De aceea. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. pot apărea edeme. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. Ei nu mai pot opri acest proces. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea. fără nici o îndoială. pe care o recuperează destul de greu. iar dacă nu efectuează tratamente. În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. care îmi displac. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. Din păcate. Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare.

are un prestigiu internaţional. care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori). deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. Dar acesta este un aspect marginal. deci ea nu este surprinzătoare. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. Î: Şi totuşi. Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. Lăsând gluma la o parte. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. abandonat şi neînsemnat. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. 349 . într-o analiză critică. aşa după menţionezi şi tu în carte. A avut nevoie. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. 47-50 ani). Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. După câţiva ani. Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. Această transformare importantă. de exemplu. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care.Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. În cuprinsul cărţii. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. Scrisă de un reporter. Ledwith a avut nevoie de alte repere. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. cel puţin temporar. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. etc. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca. acest lucru este aproape insuportabil. În esenţă. fie negative (deseori). de altceva. probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. ci mai degrabă despre o observaţie. majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii.

Consider că. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. cartea reprezintă o reuşită. care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă.Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. fiind un reporter apreciat de televiziune. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. Din păcate. din acest punct de vedere. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit. Personal. el este jurnalist. autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice. Pe de altă parte. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. s-a încheiat de mult. fiind aproape inexistente. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. se află într-o situaţie specială. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări. perioada Don Quijote şi Jules Verne. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. De altfel. Din păcate. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. împreună cu autorul. 350 . cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. care sunt discutate în carte. autoconsistent şi necontradictoriu. a apus de mult. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. prin intermediul organismelor sale autorizate. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. doresc să subliniez faptul că. În esenţă. Puţinele excepţii. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. Perioada în care exploratori. în ştiinţă. În fine. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante.

între reuşite şi nereuşite. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale.r.” Cammille Flammarion. extras din Profeţiile Indienilor Apachi.) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare. Şi totuşi. uneori destul de vagi. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare. indiferentă dar şi curioasă. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune. la un moment dat. că ne pierdem timpul degeaba. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea. …. Ed. deoarece în caz contrar. Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului. în studii istorice şi etnologice. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. astfel încât. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. naturopatia şi osteopatia.” Dr. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. „Cărarea Secretă”. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă. Ed. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute. bună şi rea. virtuoasă şi criminală. Ed. fugind de responsabilităţi. „Mesaje de dincolo de moarte”. Grava problemă. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. Dr. fragment.” Stalking Wolf. Alcris.” Shri Aurobindo. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. tot astfel. artă. Într-adevăr. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. Nova. informaţii limitate. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Este o cale a durerii. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare.” Paul Brunton. „Yoga Lucrărilor Divine”. Chiar şi atunci când funcţionează.” Lyall Watson. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare. spune Stalking Wolf. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte. Dr. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. să aibe loc într-o stare lipsită de materie. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. „Moartea ca linie a vieţii”. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă. Saeculum. Ed. „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. Dar în realitate. Humanitas. atunci când este ajutat corespunzător.” Prof. izolării şi testării la maxim a credinţei. singura valabilă pentru căutarea adevărului. 1995 „Aşa după cum în fizică. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii. Ed. presupun. ei încep să semene. de abia ieşită din caverne. aşa cum aprobăm viaţa. mai degrabă. rasă bizară.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. Ed. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. lent dar real.r. Academic Pres. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. „Miracolele Biblice”. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. Saeculum. Trebuie să aprobăm moartea. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane. aproape de începutul istoriei lor. continuările acesteia. credulă dar şi sceptică. dar exemplele de acest fel sunt rare. Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). de obicei. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”…. continuă să nege că trupul poate să se trateze. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare. Lotus. Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii.). „În mod paradoxal.r. Milan Ryzl. ci doar o etapă. un microcosmos în întregul ei.Biotransformări sub influenţa psihicului 22. al umanităţii. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. Herald. cu acei depanatori radio-tv. Cristian Mureşanu. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară. atunci aceea este de a servi progresului. Preocupându-se doar de mecanisme. ale profesiei noastre. pe care o abordăm. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe. Ed. „Moartea şi ce urmează după ea”. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală. „a face acest lucru este o dovadă de egoism. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător. 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. Janine Fontaine. cotidian. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. ea oferă. 1997 „Nu e suficient !!…. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. precum homeopatia.” Prof. destinul nostru din această epocă este. Milan Ryzl. în mare parte şi singur. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. Ed.

„Cartea Albă”. învăţării. realizată de prof. Constantin Dumitru Dulcan. „Ştiinţă. psihiatrii. în mod automat el practică şi Yoga Energiei. Jean Charon vorbeşte. adevărurile ei. Brian Weiss. datorită nivelului actual al ştiinţei. de asemenea. magia. „Inteligenţa Materiei”. Ed. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes. focalizată şi extinsă. cufundat în opera sa. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986). Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. Vasilescu. cele două teorii ale relativităţii. în stare modificată a conştiinţei. Vă e teamă de conflicte. nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”. Brian l. Şi anume. realizate de computer. „Pelerini la porţile luminii”. tinde să cedeze în faţa celei economice. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată. descris în gândirea hindusă. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. propus de către spiritualitate. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. Ed. Şi totuşi. Aldomars.involuţie. Ed. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. chiar dacă Universul holistic etajat.” Adrian Pătruţ. activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. Dr. „Legile lui Murphy”. respectiv din biologie şi genetică. dar care pot fi accesate. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. 2006 „Universul este doar fizică. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. dedusă prin teoria relativităţii complexe. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. deoarece dacă mintea e disciplinată. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. În zilele noastre. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. „O mărturie a reîncarnării”. iar după altele. după unele viziuni. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. Lama Kasi Dawa Samdup. În faţa alchimistului. 1992 „Secole de-a rândul. Prof.” W. dar există şi voci autorizate. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. tot aşa este şi energia vitală. în locul chimiei personale doctor-pacient…. Vă e teamă de neconsacrare. 2007 352 . pulsatoriu. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. străduindu-se. Ed. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. Lotus. Militară. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei.” Autori Necunoscuţi. Universal Dalsi. fiecare. Ed. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii. Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. care susţin că. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta. V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. indiferent de teoria acceptată . Ed. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. Weiss. mai ales acum.” Irina Holdevici. se pare că a venit. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. Dr. reacţii chimice ale sângelui. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. să existe într-un anumit fel. După încheierea unui ciclu. Casa Cărţii de Ştiinţă. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii.a unui univers fără început. 1 şi 2”. acest lucru este imposibil. sau chiar fericire. cu excepţia … medicilor. Sophia. Oricât de paradoxal ar putea fi. Ed. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă. 1986 „Acuzaţia de mecanicism. Prof. trezirii speranţei în vindecare. care oferă adevărata satisfacţie profesională. Noi folosim încă speranţa în vindecare. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. cu un nivel superior creator. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării. în sfârşit. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. fie el divin sau nu. Suntem de părere că. Ed. Vă umiliţi pentru a obţine succes. Acordând mai mult timp discuţiei. 1991 „Există un anumit punct. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. goliţi şi nu li se poartă de grijă. decât prin raze laser. în care întregul se reduce doar la suma părţilor. Însă modelul ştiinţific actual. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. începând de la care majoritatea. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. deseori tragem o linie. Noi. Ilie P. transformată. de la neviu spre viu rămâne certă. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. care include mecanica cuantică. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală. dincolo de care. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. din răsputeri. Nanoclusteri”.” Acad. care se dilată şi se contractă ritmic. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. Poziţia etică şi idealistă. Larry Cart.Y. faimă şi aur. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului.” Tilia Linden. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. … prin urmare.Evans-Wentz. din punct de vedere ştiinţific. conştient sau nu. calităţi aproape uitate. Chimie. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie . Editura For You. nu pare viabil. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. pare să ne fi părăsit definitiv. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic.

Ed. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. pe care o conduc. tămăduitor. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. Florian Popa. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală.” Jacques Bergier. Nemira. scrisă de chirurg dr. care încearcă să treacă deasupra cotidianului. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. Dar pentru oamenii obişnuiţi. chirurgul din clinica Sf. Omul. 1992. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. propriul drum. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. construcţiile în ruină. Pantelimon”. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. Teora. de afecţiuni.” (extras din prefaţa cărţii. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. În timpul unei demonstraţii. prin Medalia de curaj poloneză. iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. Meditaţia nu cauzează nebunie. „Meditaţia. fantasticul este o manifestare a Realului. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat. eliberat de mareşalul Montgomery. ca o apariţie a imposibilului..” Huai-Chin Nan. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”.000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale. … Inteligenţa. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. Ed. care. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile.) pe care o predic este ca pluta. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. Dharma trebuie părăsită. prin Crucea de război cu palme. Trebuie să vă găsiţi propria cale. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. Ed. Odată ce aţi dobândit concentrarea. Şef Clinică Chirurgie „Sf. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. adesea pesimist. Moldova. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. Eternul Început”. ea a avut insomnie. Bucureşti. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război. Herald. Dharma înseamnă a face. Teora. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. în filosofia lui. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. Ea exclude totul. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. dar neînţelegerea (acesteia). Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. ca şi mine. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. Ed. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. conformisme şi false credinţe. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. „Iluminarea. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi .80 m.r. Louis Pauwels. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. mai puţin obiectul concentrării. Mod de viaţă corect. cu trudă şi efort documentar. Buddha sau Krishna. Truman. atenţia scade. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot.… numai ceea ce nu există este neclintit. ca operaţiune de concentrare a minţii. prejudecăţi. Cavaler al Legiunii de Onoare militare. Deasemenea. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. în jurul căreia să nu creeze o biserică. Efort corect. face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner. 1995 „Concentrarea implică alegere. Totul o penetrează. Copilul este deschis oricărei senzaţii. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. iar ceea ce este neschimbător este veşnic. un câmp magnetic de 10. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea. nu va face din voi un Christos. ci experimentarea Simţurilor. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. Herald. al vieţii de chirurg.” Osho. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. „Dimineaţa Magicienilor”. Ed.” Ioan Mamulaş. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. Ed. Societatea Informaţia. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. În realitate.” Osho. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive. Dharma (învăţătură – n. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus. Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă. 1934-1939. Calea perfectă”. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina. creşterea glicemiei.” Jacques Bergier. Vorbire corectă. iar după 30 minute de la începerea experimentului. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. „Cărţile Blestemate”. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. Voinţă corectă.” Titi Tudorancea. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat. Acumulările sfârşesc în risipire.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier. de la o distanţă de 1. luciditatea. Aurel Popescu-Bălceşti. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune. Corin Biano. Ed. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. Dacă cineva crede că sunt reale. Taina Press. din cenuşa ignoranţei. 353 . Acţiune corectă. 1998 „Citind ceea ce a scris dr. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale. realizezi complexitatea acestei personalităţi. Pantelimon. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară. Naşterea nu este însăşi Viaţa.) Dr. Buddha sau Krishna. Timp de mai multe zile.Moskva”. este o restrângere.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă. A urma paşii lui Christos. fără deosebire. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. Aurel Popescu-Bălceşti. Când mergeţi pe stradă. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. născut la 8 august 1912. Cu toate acestea. precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată.… fantasticul e doar imaginarul. a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. Ed. „Fenomene Parapsihologice”. Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma.

Avem nevoie de o viaţă completă. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. Percepţia. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi. Progresul religiei. atunci orice comunicare este oprită. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. Dar în explorarea pe care o veţi face. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări. Observatorul este în forma reală. 1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. Tu „auzi” prin trecutul. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. nu auzi exact ceea ce se spune. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii. Eroarea. Astăzi. clipă de clipă. Pe scurt. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. „Milarepa. atunci te superi. Pentru multă lume. Această utopie. Gill & Dana Cart SRL. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. Ed. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. ştiinţei şi filosofiei. care vi se par total subiective. Ed. prin memoria. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. Atunci când tu asculţi învăţătura. agresivitate. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. Într-un anume fel. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. niciodată ca acum. atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. Atunci. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. nervoase şi fizice. Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Iar dacă nu se întâmplă nimic. Mintea crede că e Totul.Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. Fie ea este de acord cu părerile altuia. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti. Herald. este un lucru distrugător.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. invidie. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. suntem ceea ce am fost de milioane de ani. Stabilitatea menţinută.r. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. tot aşa. musulmani. vreme îndelungată. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. dar este complet absurd. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. Aceste sentimente. Mintea are întotdeauna dreptate. Ed. Dintre acestea. Patanjali. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt. o poţi defini ca fiind solidă. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. „Yoga Sutra”. 1994 „Mintea este foarte vicleană. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. Adevăratul nostru duşman sau pericol. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice. să nu vă izolaţi de restul lumii. deoarece ea face legile şi regulile jocului. (în neştiinţa în care vă aflaţi). nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. detaşarea şi oprirea acestor modificări. „Corpus Hermeticum”.” François Brüne. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. devine temelie trainică. Herald. Somnul şi Amintirea. … deoarece orice autoritate.” Shri Aurobindo. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. vinovaţi şi pustii în suflet. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. Tu „auzi” prin minte. în anumite împrejurări. „Morţii ne vorbesc”. creştini. o face agreabilă. pot fi reactivate şi deveni.” Krishnamurti. „Aventura Conştiinţei”. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile. Închipuirea. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. frică şi omenie. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. Şi totuşi. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile.” Rechung Dorje Tagpa. plini de o extremă lăcomie. anxietate şi disperare.” Yram. ci este un fel de A FI. toată lumea e grăbită. 2000. întreţinută de profitori de toate categoriile. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. conectate prin câteva idei directoare. Marele Yoghin Tibetan”. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. Astfel doar o 354 . dar se gândeşte puţin. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. neîntrerupt şi cu dăruire. Ed.) minţii. fără a se preocupa de cauzele care le determină. a cărei calitate. aruncă anumite detalii. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. Societatea Informaţia. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. Se scrie mult. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. v-a spus acest lucru. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. de orice fel. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. Herald. Ed. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei. Yoga nu este o metodă de a face ceva. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. nu e un progres real. etc. Universul este plin de unde ale trecutului care. De aceea. Suntem un amestec ciudat de ură. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. o părere raţională asupra existenţei proprii. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. lipsită de obiect. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. Enciclopedică. În orice alte stări. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. o schimbă. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii. în istoria rasei noastre. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. Hermes Trismegistus. Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. doar pentru că eu sau altcineva. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu. e aruncată la fundul unui sertar. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. Ed. tipare şi arhetipuri. Fiecare vrea rezultate imediate. în clipa prezentă. „Eliberarea de Cunoscut”. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. gelozie. există identificare cu modificările minţii.

Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”.) nu mai apucă să se vindece.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. nici nu le îndepărtează. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu.. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. adevărate. tot ceea ce vă rezistă. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate. după părerea mea. iar partea nu transformă nimic. 1994 Când sunteţi bolnavi.” Omraam Mikhael Aivanhov. Rămânând mai presus de ele.” Conferinţă publică. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!. Dacă vreţi să lucraţi singuri. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. violenţă. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică. … bine. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha. RAM. adică se bazează doar pe lumea materială. indiferent dacă este vorba de lăcomie. să le anihilăm!”. deoarece putem să o atingem. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. este incompletă. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre. înţeleg. Curtea Veche. El instruieşte prin pildă vie. „Puterea Prezentului”. Atunci vă percepeţi. Curtea Veche. Ed. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. aproape paradoxal. astfel că inteligenţa (automatismul. conştient sau inconştient. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. iar asta nu se va întâmpla niciodată. nici nu le uită. un obiectiv imposibil de atins. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este. Prosveta. s-o lovim etc. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară. în caz de boală. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii.r. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. la ceva care. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există. pofte nemăsurate sau vanitate. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. Unii (probabil majoritatea – n. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. În ciuda acestei precauţii. au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. 355 . 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta. Apare frica. nu-i aşa? Desigur. cealaltă iudaismul.r. cine va mai lucra pentru voi. nu veţi reuşi. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil. pe care o putem accepta. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme. Eckhart Tolle. iar conflictul interior devine starea normală. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii. fizician şi astronaut Brian O’Leary. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. a precepe totalitatea. „Un Pământ Nou”. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. Întregul poate face aceasta. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee. ca definiţie. nu doar cu vorbe. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. Chestia asta ar fi creştinismul. naturală. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. scurtă traducere. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs.” Osho. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti. „Spiritualitatea Tantrică”. cu toate acestea. Teoretic el poate fi foarte puternic. Ed. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. nivelul de energie este scăzut.Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole. A percepe întregul unor învăţături. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. dar de fapt este materialist. 1995. Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. Ed. sunteţi în esenţă dvs. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. iar celălalt este „reducţionismul”. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. şi lumina. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea. foarte limitat. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina.” Eckhart Tolle. şi astfel. Acesta este unul dintre principii. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. dincolo de nume şi de înfăţişare. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului.” Tao Te King. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. pentru ca ele să ne fie utile. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. regretul şi întunecarea. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. ca pe un fragment izolat. frumuseţea. Ed. farmecul. Cel lung determină pe cel scurt. n. dar care. Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. Aşa câştigă el merite. şi nu pentru ei. Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului. dar rămâne mai presus de ele. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. senzualitate. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. Înaltul produce adâncul. cel puţin nu în această viaţă. vă depăşeşte cu mult. Nu este nimic supraomenesc în ea. „A doua revenire a ştiinţei”. trăirea identităţii cu Fiinţa.Acţiunii. să o simţim. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non .

Aici şi Acum. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei. cu atât o 356 . Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. a fost şi aşa este dintotdeauna. nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa. Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri. o casă mai mare. şi aţi devenit din ce în ce mai străini. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Există timp pentru TOT. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. Şi aşa va fi. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. Hmmm…. Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. o slujbă mai bună. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit.

Am prezentat doar puncte de vedere. pentru ea. fie ca rătăciţi de colo-colo. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. atunci cînd a fost cazul. nu are nici o importanţă. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. etc. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate. Ei îşi au propria lor viaţă. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime.acesta este secretul meditaţiei. nu vă aparţin. Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă. fie că aveţi un cămin. căminul. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. messenger. Ei îşi vor croi propria lor cale. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. Ei nu vă aparţin. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. Aceste aptitudini. odată eficientizate. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. În singurătate. Pentru ego. în timp ce inexistentul i se pare că există. Prezentul este. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. Cu toate acestea. vă sunt absolut străini. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 . şi nu numai. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens. Aşadar. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii. În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim.. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. sunt mai mare ca tine”. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. Fie că sunteţi singuri. Cum poţi rămâne în prezent ? . Oricare ar fi alegerile dumneavoastră. propriul destin. Fie ne folosim de aceste aptitudini. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip. facebook. inexistent. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. Mai preţios decît casa. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. fizice. Deseori. În clipa în care rămâi în prezent. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor. fie că vă aflaţi în mulţime.Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. însă şi aici sunteţi tot singuri. Se pare că. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. familia sau serviciul dumneavoastră. dar ar putea fi prea tîrziu. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară.

peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile. în afară de cele biologice. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este . atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. oricît ar părea de nepotrivit să spun. problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani. să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva. toxifiat şi stressat. Societatea nu poate funcţiona altfel. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . deoarece am realizat-o aici. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva. deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă.. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. uşor. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede. Deasemenea. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari. Ei bine. la modul pur intelectual. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie... Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. Însă perioada de timp pe care v-o oferă. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. Deci. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni. cu suferinţă ameliorată. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru..Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut. Acelaşi lucru face şi un chirurg. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii.. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. Să presupunem că la un moment dat. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs. nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale. dar veţi cîştiga înzecit. Nu sunt medic.

„Anatomia omului. Natalia S.” . Stuttgart and New York. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed.S.Lippincott Williams & Wilkins. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”. Constantin Budeanu.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. Bruce Lipton. M. 2006. ISBN: 13 978-0-51113272-8. Goetz. Roger P. ISBN 0-8493-3084-X. with particular reference to eponyms. Duane E. 6th Ed. ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. 12th Ed. şi colab. Gheorghe Bijeu. „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. 3.The Parthenon Publishing Group. paper). LLC. 2007 . Repciuc E. Medicală. „Inheritance in Man. George H. 2008. Iverson. 27. 19. 11. 36. 2007.CRC Press. D.„An Atlas of Back Pain” . 37.” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press.. „On the naming of clinical disorders.D. Dilorenzo. 5. Academiei. 35. Bernard. Robert H. „Textbook of Clinical Neurology. Neil Levy. 14. „Adams and Victor's Principles of Neurology. Dr. „Celula”. 2nd ed. Madrid. Terminologia Anatomica. 32. „Biologia şi cunoaşterea”. Catherine Haberland. 20. Cambridge. Dacia. William H. Blackwell Publishing. 24. Rowland.(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale). Editors.” . Medicală. „Biology and Mechanics of Blood Flows” . 12. McKusick.” . 1994. Jean Piaget.Cambridge University Press.Springer Science+Business Media. „Bioritmurile şi viaţa umană”. Madeleine Maicanescu. Thomas N. 359 .. Cluj-Napoca. Melbourne. 2004-2007. 1978.. 1992. LLC. Stanley Monkhouse. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei).Thieme. Mateiu Duma.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine. LP. 2008. 2000. „Introducere în genetica moleculară”. Brazis. . Biller. Ed. 23. J. „Cranial Nerves Functional Anatomy”. fără ISBN.” . Ed. Sophia.” Baltimore: Williams & Wilkins. 1992. Ed. Teodorescu-Exarcu. (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D. 22. Ştefan Antohi. 2009. „Biologia Credinţei” – Ed. 29.. MA et al. „Neuroanatomy An Atlas of Structures. „Neuroethics”. (un manual explicativ foarte bun.M. 9th Ed.. „Style Manual Committee. 2002. „Clinical Neurology 5th Edition” . 13. 1978. Galin Ludmila. Emanoil Călinescu.. Kirkaldy-Willis. (vechi dar încă de mare utilitate). 2007 .Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine).77: 1–2. neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale). 1958. David A. Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia. şi colab. ISBN 1-84214-076-0 (alk. 21. 18. Medicală. VA. Analize R. Ed. Steaua Nordului. Ed. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu. Federative Committee on „Anatomical Terminology. 1998.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1. 7.CRC Press.” . 4. 2006.N. „Hidroreflexoterapia”. Medicală. 2003. Greenberg. Allan H. 1976. Council of Biology Editions. Sections. „Atlas de Anatomie”. 28. 17. 25.. 15. Michael J. 9. 1956. Medicală. 1972. Ropceanu Filaret. Christopher G. 2006. Ed.Demos Medical Publishing. Haines. 30. Ed.The 6th Ed. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23. Marc Thiriet.” . efectuate la Clinica de Neurologie. Dr. Mendelian. Singapore. (un atlas de mare utilitate). Ed. 2005. Jose C. „Yoga pe înţelesul tuturor”. „Presopunctura pentru toţi”. Ed. Fried.Medicine 1998. ISBN 973-8459-27-3. São Paulo 2007. Badiu C. Doreadi Duma. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. 5th Edition” . „Clinical Anatomy”. Harold Ellis. Scott D. Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors. „Clinical Neuropathology” . Colectiv de autori. 2007. ISBN 973-480088-4. paper). 33. Berek et al. 31. Ştefan Milcu.and Systems. Aminoff. 6.2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. Cape Town.D. 26. „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. Brown. Haldeman. Cerna. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate). noutate de ultimă oră !!). Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” . 2007. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA. „Merritt’s Neurology. 1975. 1998. viscere”. and Publishers. 34. Editura For You.Elsevier Inc. Cambridge” Cambridge University Press. 10. J. 1970. M.CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”. Raicu P. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division. Ionel Darian. Bronzino – „Neuroengineering” . 16. Ed. Prof.. Masdeu. „Andrologie Clinică”. 1998. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. VA. Academiei.Ropper. Rost.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). 2. Ed.Phil. Ed. New York. Hendelman. . Prof. Flaherty. Jose „Localization in Clinical Neurology.Lippincott Williams & Wilkins. ISBN-13 978-0-511-34272-1. Alice W. Simon. 8. Paul W. 10th Ed.

„A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. Deceneu. Dr. 1970. Joe Alexander. 2006. Marilyn Diamond. „Corpus Hermeticum”. ISBN 973-85348-4-4. Horne Ross. tel. All. 2008. Eu îl folosesc de luni de zile. Adelle Davis. Ed.buybooks. Ed. „Un Pământ Nou”. Teora.) Leslie Kenton. „Shivambu Kalpa”. Stephen Blauer. Lotus. 2007. John Robbins. 44. Ed. 55. „Alimentaţia şi nutriţia”. deci mă abţin”. Curtea Veche. Michio Kushi. 2004. 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). „Comentarii asupra vieţii (Vol.The Parthenon Publishing Group. Ed. „Misterele Cabalei”. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. Curtea Veche. Arca. 74.Biotransformări sub influenţa psihicului 38. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). Minerva.yahoo. Ed. Ed. UMA. Antet. 39. ISBN 973-9095-09-7. Ed. J.653.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69. 48. Vox. „Life in the 21st Century”. 2008 ISBN 978. 1987.C. „Cartea Tibetană a Morţilor”. ISBN 185070547X. ISBN 973-96469-8-0. 1976. Herald. Ed. 2008. Multimedia Internaţional. Bardo Thodol. „Alege dieta potrivita”. 45. Dr. Viktoras Kulvinskas. ISBN 973-601-773-7.asp?page=1. Ed. Huai-Chin Nan. Hapax Company SRL. „Maestrii Spirituali”. parapsihologiei. 2002. (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. Harvey Diamond. Dr. „Living Health”. Ed. 50. Hermes Trismegistus. „Survival into the 21st Century”. artă. Gillian Mckeith. „Cartea nutriţiei optime”. Editura For You. Ed. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. 53.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. 49. „Filosofia esoterică a Indiei”. Eliphas Levi. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”. Leslie Kenton.http://www.973. 80. 76. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. Wendy Harris.360.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). Ed. Ed. 54. ISBN 973-97155-1-6. Krishnamurti. etc. T. „Puterea Prezentului”. Medicală. ştiinţă. Medicală. 67. Trevor Weston.G. Dan Bozaru. 23.ISBN 978-973-675-400-5. 64. ***. 40. ISBN 978-973-7811-94-3.C. Rodriguez. necunoscută. 58. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. Ed. Ed. religie. „Japa-Yoga”. „Health and Survival in the 21st Century”. 1997. 1995 (Despre ciclul femeii . Judith C. 17. Ed. „I Live on Fruit”. Ed. 60. Ed. Lotus. 77. 1972. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment.1)”.669. Hegyi Arpad-Gedeon. „Calea Macrobiotica”. Michio Kushi. „Tantra şi tainele ei”. Teora. „An Atlas of Headache” . 2008.William B. Vasile Predescu. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Marilyn Diamond. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. 2002. T. „Marii Iniţiaţi”.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. Chatterji. hapaxc@yahoo. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. Stoica. ISBN 973-9095-12-17. 56. „Sexologia”. ISBN 973-98399-4-0. 1991. Viktoras Kulvinskas. 2000. 70. Jasmuheen. Ed. 78. 1999. 1992. „Biblia alimentara”. Ed.4 Eduard Schure. Ed. 1983 (idem). „Chirurgul”. 23. „Fit for Life”. 2007. ISBN 973-557-102-1. Editura For You. Harvey Diamond. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Eckhart Tolle. (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare). 66. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor). Eckhart Tolle. (Reprinted in The Fruitarian Network News. 62. „The New Health Revolution Ross Horne”. 1995. Jacques Brosse.ro/sanatate-nutritie-sport.) 57. 1970. Herald. 1987 Joan Webster-Gandy. „Raw Energy”. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Albatros. 61. 18 (1992). ISBN (10) 973-7650-33-6. Dr.Todd D.Alan Stiles. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane). „Traiesc. Ed.com. Nos. Ed. 63. Susannah Kenton. 1997. „Let's Eat Right to Keep Fit”. ISBN 973-98101-0-1. 41.http://blog. „Diet for a New America”. Teodor Ghiţescu. 1999. 65. 199X. 360 . 68.Litera International. 2008. Silberstein. ISBN 978-973-21-0884-0. Gheorghe Mencinicopschi. 72. 46. Ed. Alex Jack. Coreus. 79. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. Patrick Holford. Ed. „Is Menstruation Necessary?”. 0744-261035. Dan Bozaru. 59. „Cancerproof Your Body”. 71. 47. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). 83. Essie Honiball. 51. 1994. (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). Ross Horne. Mihaela Bilic. 16. 1985. 75. Camelia Roşu. 82. 73. Ed. Horne Ross. Stephen D. Fry. Curtea Veche. 1975. 81. ISBN 973-97193-0-9. Rozen. Janine Fontaine. 52. „Psihiatria”. ISBN 973-24-0264-4. 1992. 1995. and Nadine Forrest MacDonald. Humbart Santillo. 1987.1. „Atlas de Anatomie”. Ed. 2008. Porto-Franco. Young. 42. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară).

Osho. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987). Chris Book Universală. Liviu Gheorghe. 94. Prosveta. 1993. „Marpa Traducătorul”. lumina unei căi spirituale”. Mircea Eliade. ISBN 973-95815-6-0. 124. „Cartea Albă”. 1 şi 2”. 1993. Omraam Mikhael Aivanhov. 95. Ed. Patanjali. „Yoga Sutra”. Tsang Nyon Heruka. Yog Ramacharaka. 1991. „Aventura Conştiinţei”. 114. 2”. ISBN 973-97577-8-2. 115. 361 . Humanitas.1”. Ed. ISBN 973-97096-4-8. 99. ISBN 973-95296-58. 116. Sergiu Al-George. Prosveta. Ram. ISBN 973-97096-0-5. 1999. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). Osho (Rajneesh). ISBN 973-28-0331-2. Lama Kasi Dawa Samdup. Sergiu Al-George. Ed. Shri Aurobindo. Ed. 1992. Paul Brunton. Antet. „Meditaţia. 2006. Liviu Gheorghe. Ed. Ed. Osho. 130. vol. Lotus. Ed. Shri Chinmoy. 91. Antet XX Press. Ed. Ioana. Societatea Informaţia. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. Herald. 1994. ISBN 973-8984-20-4. W. să aflaţi). 1992. (texte fundamentale de filosofie esoterică). ISBN 973-95815-8-7. 120. 111. Herald. 1994.1). ISBN 973-95716-4-6. ISBN 973-95662-2-7. 90. 93. Ed. 110. Swami Atmananda. Teora. ISBN 973-95662-3-5. Ed. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului.). 131. ISBN 973-28-0239-1. Venus. Lao Tse. „Spiritualitatea Tantrică”. „Secretul doctorului Honigberger”. 1992. 199X. „Întebări pentru un maestru de Zen”. RAM. 1993. Herald. 121. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale. V V Press. „Kundalini – În căutarea miraculosului.S. 1994. Gill & Dana Cart SRL. ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). 98. Serge Hutin. Ed. „Reguli de aur pentru fiecare zi”. 108. Ed. 122. Tao Jian Wen. 1992. Omraam Mikhael Aivanhov. Shri Aurobindo. de fapt ?”. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). 97. (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. Ed. 123. 2001. 105. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. Ramana Maharshi. 1999. „Magia Egipteană”. Ed. Krishnamurti. Nova.. Swami Shivananda. Omraam Mikhael Aivanhov. Ed.M. „Egiptul Secret”. 1998. Herald. Prosveta. Ed. Sophia. Sophia. ISBN 973-97577-7-4. ISBN 973-97577-3-1. ISBN 973-96861-1-7. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. 132. 106. Radu Bercea. 112. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. Calea perfectă”. Anandakali. Ed. 1993. 1993. Paul Brunton. Herald. „Samkhya-Karika”. „Şase yoga ale lui Naropa”. ISBN 973-98291-4-7. ISBN 973-98399-3-2. 1997. Eternul Început”. 119. Ed. Tsongkhapa. „Spiritualitatea Tantrică Vol. „Ce este un maestru spiritual?”. Ed. ISBN 973-98507-5-8. Herald. „Patanjali şi Yoga”. RAM. 128. ISBN 973-96861-8-4. Mircea Eliade. 1998. Krishnamurti. „Milarepa. 102. Ed. ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine. 1990. „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. VV Pres. Ed. Ştiinţifică. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”. „Autobiografia unui yoghin”. M. „Secretele Tantrismului”. Ed. ISBN 973-96608-2-7. Osho. 109. Mariana. Ed. „Zen Adevărat”. 1992. Editura For You. Societatea Informaţia. (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). 1996 ISBN 973-601-565-3. „Puterea Gândului”. Ed. Ed. „Căutarea Supraeului”. 1991. Ed. ISBN 973-9102-01-8. 85. 1993. Ed. Ed. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. Paul Brunton. Ed. 126. Anandakali. 104. 1992. Ed. Ram. „Bhagavad-Gita”. 87. Ro Princeps. 1993. „Nopţi la Serampore”.Evans-Wentz. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. 199X. 1994. 125. 1995. „Iluminarea. Ed. 96. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). „Buddha. ISBN 973-967181-0. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). „Yoga Lucrărilor Divine”. Ed. 1996. 86. Mircea Eliade. 1999.Y. 1994. ISBN 973-96045-9-5. Axis Mundi. „Cartea Despre Bărbaţi”. 1994. ISBN 973-44-0084-3. Ramtha. 1993 ISBN 973-95815-5-2. ISBN 973-96608-6-X. Ed. „Egiptul Secret”. Viveka Chudamani. „Eliberarea de Cunoscut”. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. Paramahansa Yogananda. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. „Cărarea Secretă”. Ed. 107. Osho. ISBN 973-96967-8-3. ISBN 973-95438-1-2. Taisen Deshimaru. 117. Taisen Deshimaru. 101. 1993. Humanitas. ISBN 973-9095-01-1. Marele Yoghin Tibetan”. Ed. 129. 88. Ed. Herald. 1994. 1999. Ed. „Limbajul Figurilor Geometrice”. 1994. 113. „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. Eşantion. 127. ISBN 973-99946-3-6. „Viaţa Eliberată”. „Viaţa de dincolo de moarte”. „Yoga”. 118. „Shankara”. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). Ed. Paul Brunton. Ed. 103. 1994. ISBN 973-95716-0-3. 89. ISBN 973-9024-52-1.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. Yram. ISBN 973-95504-2-8. 1995. Kubera. 2009 Rechung Dorje Tagpa. Societatea Informaţia. Osho. Ed. 1990. ISBN 973-97577-1-5. Ed. Nova. Societatea Informaţia. Ed. 1991. Osho. ISBN 973-96806-0-7. „Alchimia Asiatică”. „Cine suntem noi. 100. „Viaţa Este Aici şi Acum”. Mircea Eliade. Herald. Mircea Eliade. Ed. Ed. ISBN 2-85566-576-0. Ed. Mix. Ramtha. (varianta integrală) Paul Christian. Paul Brunton. Herald. 1996. Ed. scrisă în urma unor experienţe personale inedite). 92.

140. Eugen Celan. 1985 153. 171. Sport-Turism. ISBN 973-96173-5-2. 2000. 139. Jacques Bergier. „Moartea ca linie a vieţii”. „Hatha-Yoga”. Ed. 165. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). Georges Barbarin. ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). Alcris. (cu recomandări speciale asupra vol. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). Transpres. Ed. ISBN 973-9009-20-4. 146. 1990-2006. Gerard Majax. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. 1993. Titi Tudorancea. 1992. 23. 1995. (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). „Comunicarea cu lumea de dincolo”. 1984. Danielle Hemmert. Ed. 1991. George Kaufmes. Alex Roudene. Humanitas. 156. Ed. Ed. Ed. ISBN 973-9095-07-0. ISBN 973-601-102-x. „Dimineaţa Magicienilor”.2. Paco. 179. Sagittarius. Ed. Ed. „Dynamics of Yoga”. ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda. Ed. Swami Vivekananda. RAO. Artemis. Mandics György. „Provocările Paranormalului”. Agora. 157. Ed. 1992. editate la MISA. ISBN 973-96003-0-1. ISBN 973-9095-06-2. Ed. Dacia. Enciclopedică. Elena Iliescu. 1993. 143. Ed. fără ISBN. „Viaţa după pragul morţii”. Recif. Ed. 142. Teora. 138. 166. ISBN 973-28-0477-7. Swami Niranjanananda Saraswati. 1993. 169. 1995. 181. 1993. ISBN 973-45-0088-0. 1993. 161. „Paranormal”. 1993. „Amintiri despre viitor”. Ed. Lotus. „Fenomene Parapsihologice”. TransPres. Ed. 168. ISBN 973-96003-4-4. 173. ISBN 973-95272-7-2. anii 1-16. 150. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. ISBN 973-95716-3-8. Lotus. 1991. Atlantis. Ed. 175. ISBN 973-601-098-8. „Lumi Galactice”. Ed. „De la Normal la Paranormal” vol. Ioan Todoran. „Universul lui Edgar Cayce Vol.C. ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). 1993. „Vanga”. Ed. „Practici de Yoga”. ISBN 973-96259-6-7. Albatros. Ivan Krasko. ISBN 973-9197-30-0. 1992 ISBN 973-95505-9-2. 164. Krasimira Stoianova. Maharishi Swatmarama. 151. Ed. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. 1995. (o carte care nu trebuie ratată !). 144. 167. 1 (Ed. ISBN 973-601-007-4. 1983. 1) 155. Erich von Daniken. „Dincolo de realitate”. „Cartea Cristalelor”. japa şi sadhana”. Eugen Celan. „Noul Mister al Vaticanului”. ***. 137. Ed. James Pike. Ed. Ed. 1990. ISBN 973-96204-7-7. Ioan Mamulaş. Ed. Teora. Dorothee Koechlin de Bizemont. 1996. 174. Ed. 1992. Cammille Flammarion. (o carte reuşită şi utilă tuturor). „Dialog cu cei de dincolo”. Dacia. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. ISBN 973-566-080-6. 1994. 2 (Ed.1-3”. 1992. 2003. Star Trafic. „Magicienii”. „Hatha Yoga Pradipika”. Dan Apostol. „Cartea Morţii”. Colosseum. 1994. 1993. Societatea Informaţia.S. 177. 1995. 180. ISBN 973-9095-03-8. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. Ed. Luiza Textoris. 1995ISBN 973-9127-49-5. Ed. Ioan Mamulaş. meditaţia. Eugen Celan. Lotus. Merope. Doru Davidovici. François Brüne. Z. 160. ISBN 973-950-12-4-9. Ed. 163. 162. Ed. Arthur Powell. 1995. „Elemente de Parapsihologie”. 147. 141. Ed. Gabriel Drochioiu. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. ISBN 973-569-046-2. (o carte excelentă!). „Spiritul după moarte”. Ed. Cristian Mureşanu. ISBN 973-9095-05-4. ISBN 973-96324-9-1. Ed. 1994. Tedit. 1992. Fluviu Frigator. „În căutarea vieţii pe alte planete”. 362 .Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Ed. Dacia. Nemira. Divia. Ed. „Cărţile Blestemate”. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. 154. Frank Edwards. Teora. Corin Biano. Sagittarius. 159. Lyall Watson. ISBN 973-9127-28-2. Ed. Ed. Teora. Ed. 134. Dan Apostol. ISBN 973-9146-46-5. Ed. 148. „Războiul Parapsihologic”. „Karma-Yoga”. Adrian Pătruţ. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. ISBN 973-9208-47-9. ISBN 973-96502-2-8. 1993. „Parapsihologie”. ISBN 973-90009-24-7. 1992. Sincron. Ed. 1995. 1994. Presa Naţională. 1992. 1992. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. ISBN 973-9095-00-3. Swami Satyananda Saraswati. Yog Ramacharaka. Jimmy Guieu. Ed. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. „Dematerializarea parapsihologică”. „Yoga. ISBN 973-9099-30-0. 158. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. ISBN 973-95233-4-X). 1996. „Mistere Nerezolvate”. 1992. ZZ. Louis Pauwels.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. 152. 1993. Societatea Informaţia. Ed. Titi Tudorancea. Alcris. Jacques Bergier. „Kriya-Yoga”. John Spencer. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. 1992. „Bhakti-Yoga”. 172. Ed. Moldova. Geneze 1995. 136.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133. François Brüne. Ed. cursuri yoga xeroxate. „Spiritul în afara trupului”. Lotus. 149. „Deocamdată… Enigme”. unică pe plan mondial. Adrian Pătruţ. ISBN 973-96447-4-0. „Morţii ne vorbesc”. Harry Jeannerod. ISBN 973-95438-2-0. Eugen Ţăran. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). „Prana Pranayama Prana Vidya”. 1994. „Mărturii despre nemurire”. Ed. 176. 178. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. ISBN 973-9169-13-9. Corin Biano. RUM-IRINA. „Mesaje de dincolo de moarte”. DaEl Walker. 135. Orpheus. 170. S. „Cartea Paranormalului”. 1994. Lotus.

Curtea Veche. fără ISBN. 228. 2008. 192. Academic Pres. Mihail Urzică. „Inteligenţa Materiei”. 221. „Şamanism şi Şamani”. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. N. „Reîncarnarea”. 1993. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). Ed. 232. ISBN 973-95918-7-6. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. Larry Cart. 200. 195. Ed. Ed. 1993. Mihai Drăgănescu. Ed. Acad. Saeculum. 199. Biroul de studii psihice. Ed. 1986. Curtea Veche. 196. Constantin Dumitru Dulcan. Mihai Şerban. Arcadie Percek.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. „Terapeutica Naturistă”. ISBN 973-9146-19-8. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. Ed. Ed. Ion Drăghici. Dr. „Pelerini la porţile luminii”. Ed. 1993. Domino. Methuen & Co Ltd. Chris Book Universal. 1992. „Semenii întru raţiune”. „OZN şi prezenţa extraterestră”. Larry Cart. 2008 217. Ed. Tilia Linden. Ed. 23. Milan Ryzl. ISBN 973-581-037-9. Ed. Dr. Scrisul Românesc. 229. 2008 212. Eugen Celan. „Viaţa înainte de naştere”. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. Ed. Ed. Basarab Nicolescu. Ştefănescu. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. Haşdeu. 223.). 183. 1994. Ed. Curtea Veche. 201. 1999. 1995. Moldova. Ed. Brian l. 216. Basarab Nicolescu. P. Paul Liekens. 1992. 1984. 1928. Al. Ed. fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. 208. 1980. etc. Paul Ludwig Landsberg. Rudolf Steiner. Ed. 1999. 1993. Fritjof Capra. Ed. Ed. Mario Mercier. „Relativity: The Special and General Theory”. Ed. Dr. Prof. 189. 190. Joseph Henry Press. 1991. Bogdan P. 1997. 1992. Politică. Academiei Române. ISBN 973-9100-42-2. 1996. Alexandru Doboş. Govinda. Aurel Popescu-Bălceşti. 1990. Teora. Ed. Prof. „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. 2007. „Viaţa după pragul morţii”. Albatros. „Yoga şi locul ei în recuperare”. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. Dr. Cătălin Mosoia. „Manual de acupunctură chineză”. ISBN973-9095-04-6.C. Weiss. Ceres. Garnett P. Basarab Nicolescu. 1972. „Alimentation Science et Spiritualite”. „Informaţia Materiei”. ISBN 973-683-823-4. prezente şi viitoare). Carl Sagan. fără ISBN. „Creierul lui Broca”. 1986. „În căutarea sensului pierdut – Vol. Lotus. Ştiinţifică. „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. 1986. „Moartea Astăzi”. ISBN 973-9003-20-6. Humanitas. 226. Polirom. Alux. Arhetip Renaşterea Spirituală. Dr. „Esenţa Vieţii”. Dr. 2008 231. ISBN 973-9071-23-6. 1993. Raymond Moody. Lotus. 185. Ed. ISBN 973-96130-1-2. Dr. 220. 188. Ed. Ed. ISBN 0-309-06351-5. 1982. 1992. 187. 1929. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. „Miracolele Biblice”. „O mărturie a reîncarnării”. ISBN 973-28-0512-9. Un Dialog Necesar”. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. Prof. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. Dr. David Bohm. 230. 206. Humanitas. Dr. Ed.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. Cornillier. Acad. „Cartea Trecutului Misterios”. 1993. 1990. Ed. Basarab Nicolescu. ISBN 973-97387-4-5. Viven Soleil. „Moartea şi ce urmează după ea”. Ayala. 218. Ed. „Cult practic de ştiinţe oculte”. 2008 209. 1992. „Chaos Theory Tamed”. 1993. 203. „De la mitul astral la astrofizică”. 1972. Dacia. 1993. 184. Elit Comentator. Robert Charroux. 1991. Ed. Constantin Nicolae. 1 şi 2”. Ed. H. Dr. 1993. ISBN 973-96508-5-6. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. Alexandru Doboş. Elit Comentator. chimia şi viaţa. Ed. Ed. Ed. 1987 210. Robert Charroux. Eikon. Gabriel Cousens. „Natura şi Structura Materiei Vii”. Taina Press. 215. Bălăceanu Constantin Stolnici. Şi Religie În Europa De Mîine”. Ed. 233. 193. 224. 2008 213.-E. Sanda Apostolescu. „Sic Cogito”. Medicală. Humanitas. Aurel Popescu-Bălceşti. 1992. „Eseu despre experienţa morţii”. Saeculum. Europolis. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. „Sensul Creaţiei”. Francisco J. Ed. Williams. 204. Ed. Cartea Românească. 219. Ed. 227. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. 194. 198. fără ISBN. 1982. Ed. Ed. Ed. Seyle. 363 . Prentice Mulford. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. Ed. Ed. Michael Lindemann. Albert Einstein. Ed. „Lumina vieţii de dincolo”. 1994. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. Militară. Andrew Newberg. „Ştiinţa şi viaţa”. ISBN 973-9071-24-4. Editura Z. Titus Filipaş. Politică. ISBN 973-9127-50-9. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. Curtea Veche. Nikolai Berdiaev. 1992. Prof. Constantin Dumitru Dulcan. Ed. „În zarea nemuririi”. Dr. Milan Ryzl. Prof. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). 2001. Curtea Veche. Prof. Ed. A. Ed. Acad. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). Dr. Cristian Mureşanu. Ed. Ed. Eugen Makovski. ISBN 973-9158-03-x. „Cartea Lumilor Uitate”. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. 1995. Curtea Veche. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. ISBN 973-9095-02-x. Big Bang. misterul conştiinţei. Ed. Evenimentul. „Minuni şi False Minuni”. 234. fără ISBN. Dr. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. Robert Charroux. Politică. „Taofizica”. 191. Academiei. Roza Vânturilor. să aflaţi). 2008 214. Dr. Elit Comentator. ISBN 973-9055-13-3. 186. Erwin Schrodinger. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Anastasia. 207. Ed. Ed. Peter & Mary Harrison. 2008 211. 197. Ed. Tehnică 2004. 1981. Ed. 222. 225. Artă. Curtea Veche.

2007.C. „Quarci. „Acupunctura. Palmer. 255. 266. Ed. 254. articol pdf Kent D. 2008 John Polkinghorne. ***. Irina Holdevici. Adversare. Chimie. Albatros. articol pdf Lynn & Sheila Schroader. Nanoclusteri”. Ilie P. unică de felul ei. 1989. ISBN 973-97114-1-3. 1992. 270. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. 1978. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. Palmer. Mureşanu C. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. 269. Oprescu. 268. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. Radu Munteanu. ISBN 973-572-019-1. 238. Stephen Hawking. Curtea Veche. 245. Traian Ştefănescu. 1993 ISBN 973-96047-1-4. „Caleidoscop Tehnic”. Ed. 272. 267. „Montaje electronice de vacanţă”. Colosseum. 285. Boghiţoiu. Jean Pierre Soulier. 2008 Normal Vincent Peale. manuscris xeroxat. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Maria Alecu Ungureanu. „Treptele iniţierii”. 278. 250. Ed. Vasile Săhleanu. 364 . 280. Mircea Schmol. Ed. Princeps. Tehnică. 1992 ISBN 973-95246-1-3. „Şapte cărţi de religie”. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. Marius-Theodor Caba. Ed. 265. „Originea vieţii pe Pământ”. 282. Curtea Veche. ISSN 1584-5273. Ed. 264. 256. 23. Prof.Donald. Ilie Mihăiescu. Ed. George D. Teodor Caba. „Un tranzistor. 1989. 1988. Adrian Pătruţ. 241. Sergiu Florică. Sergei Nicolaevici Lazarev. „Quantum Theory Of The Brain”. Scarlat Demetrescu. 283. Palmer. 1976. „Enigma Vieţii”. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. 1988. 281. ISBN 973-9070-08-6. 1972. 259. Barbour.com/electronic_schematics. Robert Lafont. „Caleidoscop de Electronică”. şi colab. Ilie Mihăiescu. Oparin. Emet. Robert L. Costache. 243. „Vita sexualis”. 1984. Imre Szatmary. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. 1991. Albatros. „După Moartea Lui D-Zeu”. Oprescu. Henri Bergson.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. Rudolf Steiner. Jurnalul Literar. 240. 248. „Ştiinţa spirituală. Ian G. Boghiţoiu. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!).C. 1994. „Viaţa înaintea vieţii”. Albatros. Străine Sau Partenere ?”. fără ISBN. „Dincolo de principiul tăcerii”. „John Templeton. „Introducere în practica electronică”. Aldomars. articol pdf Kent D. 1991. Oprescu. I. „Concepţii despre om în medicina contemporană”. 236. Albatros. 1989. Ed. Ed. 1973. ISBN 0-96601761-7. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. Palmer. 2008 Robert Pollack. Ştiinţifică. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. Ilie Mihăiescu. Ed. Herrmann. articol pdf Niels Henrik Gregersen. Dr. Ed. Albatros. Ed. Ed. 1978. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). California Technical Publishing. Palmer. 1992. 2008 Rudolf Steiner.http://electronics-diy. Ed. George D. Ed. „Nondual Science Theory”. Ed. Ed. Curtea Veche. Rick Strassman. Gianni Vattimo. 262. 271. Ed. Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă. I. Agora. 276. „Hi-Fi ABC”. Palmer. Enciclopedică Română. „Electronica peste tot”. Sigmund Freud. Albatros. Ed. Curtea Veche. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”. „Holonomic Theory of Counsciousness”. fără ISBN. „Ştiinţă. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. Ed. ISBN 978-973-133-119-5. John D. Medicală. 260. „DMT Molecula Spiritului”. Palmer. „Nondual Science Heuristics”. Albatros. 1987.A. 1995. 257. 244. 2012. „The Anatomy of a nondual science theory”. Oprescu. 261. „Nonduality and the western worldview”. 1992. 1982. 2008 Kent D. 237. 284. 288. Ed. 251. Timpuri. 258. Ed. Ed. I. Băşoiu. Curtea Veche. „Practica Electronistului Amator”. 286. Caputo. „Non Dual Science”. articol pdf Kent D. 1985. 1979. „Riscuri şi Catastrofe”. articol pdf Matthew J. 275. 279. Masaru Emoto. Sabin Ionel. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. Boghiţoiu. 1960. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. articol pdf Kent D. Casa Cărţii de Ştiinţă.C. 273. 277. Elit 2007. Vasilescu. 239. Haos Şi Creştinism. C. Ştiinţifică. 1982. Palmer. Ed. 246.. „Karma”. 287. Ed. 252. Albatros. Ed. Ed. Albatros. 2008 Immanuel Kant. 1984. 1977. I. Ed. 2001. Vasile Săhleanu. Emil Marian. „Puterea Rugăciunii”. evoluţia vieţii şi a lumii”. „Caleidoscop Audio”. Ilie Mihăiescu. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”. „20 scheme electronice pentru amatori”. Ed. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. George D.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. Ed. Ioan Macavei.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. 2004. „Miraculous Messages From Water”. 290. articol pdf Kent D. articol pdf Kent D. 1968. M. Facla. Moldova. Ed. 1992. (o publicaţie excepţională. Albatros. „101 Montaje electronice”. Ed. „Cercetări de parapsihologie”. Ed. 1982. „A brief history of time” Steven Smith. George D. Ed. Ed. Ed. 263. „Thinking through Nonduality”. 247. 253. două tranzistoare”. articol pdf Kent D. 242. metodă străveche”.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. Ed. Ed. Rustania. 249. Ed. Palmer. Alexis Carrel. Ed. 23. Călugăr Dumitru. Dacia. „Puterea gândirii pozitive”. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor). ECOU. „Religia şi limitele raţiunii”. fără ISBN. 1990. „Electronica ajută”. Romanului şi Huşilor. Albatros. Curtea Veche.

Ed. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”. 365 . Ioan Marinescu-Puiu.org/forum —Yogani’s website. 301. http://www.com/eckharttolle. 1991.brucelipton. 309. 294. Universal Dalsi. Autori Necunoscuţi. Ed.brucelipton. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”.com/kunda. http://www. 295. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene). 23.well. Jakob Lorber.wordpress. Almatea.greatdreams.humanitas. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. Ed. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice. Autori Necunoscuţi. non-dogmatice. ale unor exerciţii prin puterea minţii). ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând).aypsite. 311.hamburgeruniverse.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie. 1936-1993. Ed.com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/. Pelerinul Român. 1992. 292. 296. Ed. „Iluzia binelui.com --Bonnie Greenwell 315. http://www. Serdakov. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”. Ed. Shambala. 1-5”. http://aum.php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12. http://www. Societatea Misionară Română.adminii. Arhetip. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări). Gheorghe Roşca. 297.org/watts. Muzicală.org --Kundalini Research Network 316.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc.ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313. ISBN 973765170-7. Vol. forums. femeia care a trezit energiile interne) 314. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9.eckharttolle. http://www. books and information 317.N. „Legile lui Murphy”. 23. 320. „Creaţionism Ştiinţific”. ISBN 973-8279-08-9. Ştiinţifică.htm. 312. Leonard Bernstein.com/forum/vBTube. Silex.iayt. Politică.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319.com --Ipsalu Tantra 322.uri-geller. Grinta. http://www. 2003. Mănăstirii Valaam. 2006. V. http://www.experiencefestival. „De-Râdere”.(aceeaşi recomandare). „Etica în Mass Media”.Biotransformări sub influenţa psihicului 291. ISBN 973-9356-22-2. „Legile Unchiului Sam”.com --Personal experiences 323.html.tantrabliss. valorile morale şi credinţa religioasă”.7 DIVERSE 298. 1988.kundaliniguide. 308. 2001-2004. Ed. 1992. Ghelasie Gheorghe. Mircea Eliade. 1991. de ISBN 303. Ed. Ed. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293. 1995 ISBN 973-9166-17-2. Henry Morris.themindfulword. http://www.htm —Links to spiritual resources 321. http://www. Ed. http://www. Igumenul Hariton. 307. 1981 fără nr. 310. (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy). Ed. http://www. 299. „Manual de Supravieţuire”.kundalininet. http://www. http://www.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. Gheorghe Băbuţ. 300. „Sbornicul vol. 2004.elcollie. Ed. Frank Deaver. „Cum să înţelegem muzica”.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion. ISBN 973-95361-2-3. http://www.com/article/the-wisdom-of-your-cells.org —Exploration into engaged culture. http://www.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith). „Nevoinţele Isihaste – Vol.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. Şerban Derlogea. http://www. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată). Ed. 1-3”.kundalini. 306. http://deoxy. http://www. http://sceptik.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton). 302. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi).