CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ

Biotransformări sub influenţa psihicului

Coperta: Francisc Baja Redactare: Cristian Mureşanu Tehnoredactare: Nicoleta V. Avram Coordonator colecţie: Nadia Fărcaş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MUREŞANU, CRISTIAN Biotransformări sub influenţa psihicului : bioalchimia umană, ediţia a II-a adăugită şi revizuită. Cristian Mureşanu. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2012 Bibliogr. ISBN 978-606-93142-1-0 57:159.91 612.821

© Copyright Editura ECOU TRANSILVAN 2012
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii.

© Editura ECOU TRANSILVAN, Cluj-Napoca, 2012 Colecţia: ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ e-mail: edituraecou@yahoo.com telefon: 0745.828.755
2

Biotransformări sub influenţa psihicului

CRISTIAN MUREŞANU

BIOTRANSFORMĂRI SUB INFLUENŢA

PSIHICULUI
EDIŢIA A II-A ADĂUGITĂ ŞI REVIZUITĂ

BIOALCHIMIA UMANĂ
© Copyright Editura ECOU 2011
Toate drepturile rezervate. Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, prin niciun mijloc mecanic sau electronic sau stocată într-o bază de date, fără acordul prealabil, în scris, al editurii. 3

dezamăgire. speranţă şi entuziasm. aceasta a creat foarte mult „rău”. VĂ SFĂTUIM SĂ CONSULTAŢI MEDICUL DE FAMILIE. INSUFICIENT PREGĂTITE. Am subliniat ideea că această carte poate determina apari ţia unei stări de responsabilitate faţă de viaţă (şi modificări ale atitudinii dumneavoastră faţă de aceasta). DACĂ VĂ ÎNGRIJOREAZĂ STAREA DUMNEAVOASTRĂ DE SĂNĂTATE. Aşa cum invenţia bombei atomice nu mai poate fi uitată. Aceasta înseamnă că. credinţelor şi intimităţii dumneavoastră. înţelegând faptul că ignorarea ei nu va fi echivalentă cu „uitarea”. ci simultan ambilor şi niciunuia deopotrivă. prin definiţie. AUTORUL ŞI COLABORATORII NU POT FI CONSIDERAŢI RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN PREJUDICIU/PIERDERE DE ORICE FEL. 4 . În acelaşi timp. Din acest motiv. VĂ MULŢUMIM PENTRU ÎNŢELEGERE! AUTORUL ŞI COLABORATORII NOTĂ IMPORTANTĂ: Datorită modalităţii în care a fost redactată şi informaţiilor prezentate. ÎN NICIO SITUAŢIE.Biotransformări sub influenţa psihicului AVERTISMENT! ACEASTĂ CARTE NU CONŢINE SFATURI MEDICALE ŞI NU POATE FI FOLOSITĂ PENTRU DIAGNOZA SAU TRATAMENTUL UNOR AFECŢIUNI. În mod paradoxal. tulburare. (ce pot fi asociate conceptului de „bine”) sau chiar scepticism şi nepăsare. din anumite puncte de vedere. INDIFERENT DE MODUL ÎN CARE VEŢI UTILIZA INFORMAŢIA PREZENTATĂ. cartea poate avea un impact major asupra concepţiilor. chiar dacă. REALIZAT DE UN MEDIC SPECIALIST. CARE LECTUREAZĂ ACEASTĂ CARTE. UNOR CONSULTAŢII ŞI/SAU ANALIZE MEDICALE DE SPECIALITATE. AUTORUL ŞI COLABORATORII PREZINTĂ INFORMAŢII GENERALE PENTRU ÎNŢELEGEREA CÂT MAI COMPLETĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE ŞI RIDICAREA CALITĂŢII VIEŢII. citind această carte. aşa cum au fost ele înţelese. ÎN TOATE CAZURILE. dezvăluirea unor informaţii către cititorii neavizaţi poate determina atât apariţia unor stări de îngrijorare. CARE POT OFERI SFATURILE NECESARE. MATERIALELE ŞI SFATURILE FURNIZATE TREBUIE APRECIATE CA SIMPLE INFORMAŢII ŞI NU CA ANALIZE ŞI SFATURI MEDICALE. A deveni responsabil faţă de viaţa dumneavostră este mult mai puţin plăcut decât a rămâne iresponsabil. lectura acestei cărţi nu „face” nici bine şi nici rău. fără a mai putea fi şterse sau „uitate”. putând reprezenta eventual chiar un atac la adresa lor. Cartea prezintă experienţa personală şi ideile autorului. autorul recomandă această carte mai ales cititorilor cu pregătire universitară. INFORMAŢIILE OFERITE SUNT DE NATURĂ EXCLUSIV EDUCAŢIONALĂ ŞI INFORMATIVĂ ŞI NU POT FI ASIMILATE. tot astfel informaţiile prezentate impregnează semnificativ sfera dumneavoastră de conştienţă. fără a urmări o ţintă sau un adevăr final. dar mai ales responsabilitate (ce pot fi asociate conceptului de „rău”). termenul „a cunoaşte” nu este asociat celor de „bine” sau „rău”. CONSIDERĂM CĂ ESTE NECESAR SĂ FIE CONSULTAŢI EXPERŢI ÎN DOMENIU. AUTORUL ŞI/SAU COLABORATORII NU ÎŞI ASUMĂ RESPONSABILITATEA APLICĂRII PRACTICE A IDEILOR PREZENTATE DE CĂTRE PERSOANE NEAVIZATE. INFORMAŢIA PREZENTATĂ NU TREBUIE FOLOSITĂ CA ALTERNATIVĂ A CONSULTULUI MEDICAL. cât şi sentimente de încredere în sine.

......................................................................................10...................... 34 2............................................................7 PRINCIPIUL UNIVERSAL AL ORDINII IMPLICATE.............................................................15............................................................................. 83 4............................................................................................. 32 2............4..........13 TEORIA SUPERSTRINGURILOR .....................................................................................................................................................................................3 PRINCIPII DE BAZĂ ....................................................... 50 2...................................................................... 34 2.................................. 33 2...............................14 TEORIA EPIGENETICĂ.......... 65 2.....................................1................................................2 ETAPELE INTUITIVE..............................2 ŞCOALA FUNCŢIONALISTĂ................................... 44 2..........................1.............................................................................10 ELEMENTE DE NEUROFENOMENOLOGIE .............. 49 2..........1 INTRODUCERE ....................... 56 2.....................7 SUBIECTUL 4 – UNIVERSUL HOLOGRAFIC........................ 46 2..........................................................10 SUBIECTUL 7 – MEDIA ŞI DECEPŢIA INDUSĂ.10. 70 2............................................................................................................ 74 2.................................................................................................1....4......................5 SUBIECTUL 2 – QI ~ ENERGIA VIEŢII .........................................................................................4...............................15........ 50 2.......................... 83 4................................................................................... 79 3........3......................1 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA PLANTE ........ 36 2...........4.......................................................................................................... 39 2............................................................................ CONSIDERENTE TEORETICE ................................ 66 2.................................... 86 4.................4.................................................................................................................................................1...................................... 83 4.................................................... 61 2......... 78 3..............3 HIPOTALAMUSUL ................. 33 2................................................. 32 2.........................3..................4 ASOCIERI CU MODELUL MECANICII CUANTICE.................................4.....................3....... 29 2.. 84 4.............................................................................................................................................................. 80 4............1 HIPOFIZA .....................6 UNIVERSUL HOLOGRAFIC..................... 31 2................................................. 40 2.................................................. 36 2..........................8 SISTEMUL BIOPLASMATIC ŞI BIOINFORMAŢIONAL ..............................................................................................................................................................................................................3 MECANISMUL CHIMIC................................................................4................................................. 36 2................ 50 2..........................................5 CONCLUZII ...............................9 SUBIECTUL 6 – ALGELE ŞI TERMOREGULATORUL CLIMATIC .......................................... 90 5 ...................................................... 89 4...........................................................15................................................................ 36 2....................................... 67 2..........15.....................................4............2 FIZICA CUANTICĂ ŞI CREAŢIA.........1 ETAPELE RAŢIONALE....................................15.......4 NEUROFENOMENOLOGIA............................................................................ 33 2.............. 75 2.......Biotransformări sub influenţa psihicului CUPRINS 1........................................ BIOALCHIMIA UMANĂ...... 29 2.............................................................................................................................................. 64 2............... 11 2............................ 54 2...............1 METODOLOGIA CUNOAŞTERII ŞTIINŢIFICE ................. 68 2.......4...............3.....................................................................................................2 PINEALA ............. 72 2......................2 TERMINOLOGIE ......9 TEORIA INFORMAŢIEI..........................................................................................................................................15.....................................5 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ŞI VITALITATEA..1 DEFINIŢIE ...............................................................................................................................................................2 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA ANIMALE ...................................4 NEUROFIZIOLOGIA CREIERULUI.15...........................................................................2 ISTORIC........................................................................................................................................................................................3 ŞCOALA MISTERIANĂ .......15...................................... 47 2.................15...............8 SUBIECTUL 5 – ACTIVAREA BIOPOTENŢIALELOR............3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * ............1................ 39 2.........................4 CERCETĂTORI CARE AU DOVEDIT TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ ......................................................................................................................................2 ANATOMIA ŞI FIZIOLOGIA GLANDELOR SEMINALE..........................................................................1 ŞCOALA NEUROREDUCŢIONISTĂ.......................................................................................15................................ PREFAŢA ..........................4............................................................10........................... 50 2.......................................................................................................................................12 STEPHEN HAWKING ŞI „TEORIA PENTRU ORICE” ....................................5.........................2 CONCLUZII .........................................................12 SUBIECTUL 9 – PROIECTE DE VIITOR........................1......................... 69 2................................11 SUBIECTUL 8 – DOGMĂ ŞI ŞTIINŢĂ .................................................................................... 77 3.......................................................................................................................3 SISTEMUL FALSELOR CREDINŢE ..............................................................................................................4............11 TEORIA SUBSTRUCTURILOR FOTONICE DETERMINISTICE .............................................................1..................................... 75 2.................................3 TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ LA OM ............................1 CREIERUL ŞI GLANDELE CEREBRALE....................... INTRODUCERE............................6 SUBIECTUL 3 – COMUNICAREA CELULARĂ .........................................................................................................15............................................................... 38 2...............................10.......................................................................1 CONTROVERSA CERCETĂRILOR LUI KERVRAN ............ 77 3.............. 51 2....................................................................... 76 3....................................................................................................................................... 50 2.... 30 2.................3 COMENTARII ...4..........4 ISTORIA CERCETĂRILOR TRANSMUTAŢIEI BIOLOGICE ** ..........1 MOTIVAŢIE ...............15 INTERVIU CU BIOLOGUL BRUCE LIPTON..... 64 2......4 SUBIECTUL 1 – TRANSMUTAŢIA BIOLOGICĂ .................................................................................... 83 4........3 ETAPA UNIFICATOARE.....15.1 MECANISMELE BIOCHIMICE ŞI BIOALCHIMICE.......................................................

.. 95 4..... 126 5............7.1 HIPERCOLESTEROLEMIA ŞI CAUZELE ACESTEIA................................ 97 4.............10..........................9... COMENTARII ................................7 CONDIŢII PRACTICE ŞI ATITUDINI INTERIOARE NECESARE ......................................................2 ....................................................................... 139 7..................3 BIOTRANSFORMAREA CELULARĂ LA FEMEIE .....................................4...........................................3 STAREA PERMANENTĂ DE NECESITATE ALIMENTARĂ REDUSĂ ..................................................................... 122 5.................................. EXPERIMENTATOR ŞI OBIECT AL EXPERIMENTULUI ................. 113 4...3....................................................................................................... 112 4....2.................................................................... 91 A..................................................................................................3.......................5 STAREA DE VEGHE................3........................................................................... 129 7..... 134 7...............5 ATITUDINEA 5 ..........2 MANIFESTĂRI ALE BIOALCHIMIEI FEMININE....................................... 93 4... 128 6.9 TRASEUL ENERGETIC ŞI EFECTE RESIMŢITE.............. 99 4....1 OBSERVATOR......................................10...... 109 4............................................ ETAPA TRANSSUBLIMĂRII.........................................................................2..4 SIMPTOME SPECIFICE ŞI EXACERBAREA UNOR AFECŢIUNI .................. 138 7........... 124 5.............................................................. 127 6.......1 INTRODUCERE ..................5...................6 AMELIORAREA ACUITĂŢII VIZUALE........... 106 4.........................2 INFLUENŢA BIOALCHIMIEI ASUPRA STĂRII DE VEGHE ŞI SOMN........1 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) CU MENSTRUAŢIE ....... 123 5.............................3 FAZELE CICLULUI LUNAR (28 ZILE) FĂRĂ MENSTRUAŢIE................ 115 4............................................5 PERCEPŢIA OCAZIONALĂ PARAOLFACTIVĂ A BIOENERGIILOR ............ 125 5.........................8......6 CONCLUZII ...............2 STAREA PERMANENTĂ DE LINIŞTE INTERIOARĂ ............................2............................1 VINDECAREA RINITEI CRONICE HIPERTROFICE........................................................................................................................................................................................................7.................7............................................................................................. 100 4...............................................................7.........4 ASCENSIONAREA PRIN ZONA CERVICALĂ .......................................................................................4.....................................9...............................................7.....................................................................1 UNDELE CEREBRALE ŞI FUNCŢIONAREA CREIERULUI ........................................................ 126 5...........................10 ETAPA DE CONSOLIDARE A PERSONALITĂŢII ...............................................................2..........................2................................................................................................................2 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU EVACUARE EXCESIVĂ .................................................................. 105 4............ EXERCIŢII DE RITMARE CONŞTIENTĂ A RESPIRAŢIEI 1..................................................................... 91 B.. 104 4........7 INFLUENŢĂ EMPATICĂ ASUPRA ALTOR PERSOANE............ 108 4........................................................1 MECANISMUL PURIFICĂRII PRIN CRONOLOGIE INVERSĂ ..........................................................................................................................................................RESPECTUL FAŢĂ DE CUVÂNT ŞI ADEVĂR....3.....3 AMELIORAREA COLESTEROLEMIEI DIN SÂNGE VECHE DE 20 ANI......... BIOALCHIMIA FEMININĂ......6 CONŞTIENTIZAREA TEMPORARĂ A ELEMENTELOR TRANSFIZICE.1 ATITUDINEA 1 ........2 VINDECAREA MIGRENEI CRONICE DE 25 ANI ..............................................7...................................PREGĂTIREA TEORETICĂ...................................4 AMELIORAREA DISCOPATIEI LOMBARE BILATERALE.........................................................................................................3 ASCENSIONAREA PRIN ZONA TORACALĂ ........2 PERIODIZAREA CICLULUI MENSTRUAL ............................3..............................................................2 ASCENSIONAREA SPRE ZONA ABDOMINALĂ .................................................. 96 4.....................9....................................................................................................................10....................................4........7................2 ATITUDINEA 2 .............................................. 140 6 ..................................... 100 4.................................................................... 96 4.................................. 105 4...........1 BIOALCHIMIA DISTRUCTIVĂ CU BLOCAREA EVACUĂRII .................. 102 4. ETAPA DE MODIFICARE A STĂRII DE AGREGARE ...........................................1 TRANSFORMAREA ÎN STARE DE „BIOPLASMĂ” ....................... 131 7................................. 100 4..........2 ATITUDINI CARE FAVORIZEAZĂ BIOALCHIMIA..................................................... 133 7.10.........................................3 CONCLUZII ........................... 97 4.....................................................................................4 MECANISMUL BIOALCHIMIC ........... 108 4..........2 EVENIMENTE ENERGETICE CU PERIODICITATE VARIABILĂ .....................................5 ASCENSIONAREA PRIN ZONA FRONTALĂ A CAPULUI..............................2 VARIAŢIA COLESTEROLULUI DUPĂ REACŢIILE BIOALCHIMICE .. 98 4.......................................... 106 4..........5...............Biotransformări sub influenţa psihicului 4...........3.....................................CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ .............................................10......................2 COMENTARII DE SPECIALITATE......6 ASCENSIONAREA ŞI STABILIZAREA ÎN ZONA CREŞTETULUI CAPULUI ........9...... 136 7..5 DIETA ALIMENTARĂ ŞI MENSTRUAŢIA.................2.......................................10...................................................... FENOMEME DE VINDECARE ASOCIATE BIOALCHIMIEI.... 91 C................. 113 4....... 140 7............1 PERICOLE CARE POT APARE LA DECLANŞAREA BIOALCHIMIEI ...................... 94 4........................................................................................... 101 4.........................9......................... 128 6.....................RITMAREA RESPIRAŢIEI............................... 99 4........................................................................................3.. 133 7...............................................2..................................4 ATITUDINEA 4 .................... 120 5...6 PIEDICI ÎN TIMPUL PROCESULUI BIOALCHIMIC ..........................1 STAREA PERMANENTĂ DE IUBIRE SUPERIOARĂ ......................... 107 4................. 132 7................5 MECANISMUL BIOALCHIMIC ŞI LIBERUL ARBITRU ........................... 114 4....ALIMENTAŢIA NATURALĂ ECHILIBRATĂ ................................................ 131 7.................................................5 NORMALIZAREA TENSIUNII ARTERIALE ......................................................... 92 4...........................4 TIPURILE COMPORTAMENTELOR PREMENSTRUALE ..........4 NECESITĂŢI REDUSE ALE ODIHNEI NOCTURNE ............9...... 120 5....................... 111 4......................3.... 140 7....................................................................................3 OBSERVAŢII ESENŢIALE.................. 128 6... 123 5......1 SCURT ISTORIC.....................................................10....................7................................................................3 ATITUDINEA 3 ....................................................................................2....8 DECLANŞAREA MECANISMULUI BIOALCHIMIC ..................................................................................10.................................. 104 4............. 98 4....................................................... 116 5................................10..........................

........................................... 163 8................... 197 13...................................................................................... 170 9................1.................................................................................... 170 10. 196 13............................................................................ 202 14... 181 11...... 146 8.1 COMENTARIILE LUI ALAN WATTS...............................................................2 STĂRI PROFUNDE DE ÎNŢELEGERE A ASPECTELOR BIOALCHIMICE ......................................................................................................................................................................................... 178 10................................................. 147 8..1 EXPERIENŢE PERMANENTE MASCULINE ........ MISTICII ŞI EXPERIENŢELE ACESTORA .............................................................................................................5 RAŢIONAMENTUL ŞI STAREA DE PREZENŢĂ............................ 163 8....................3 ATINGEREA NIVELULUI BIOALCHIMIC (C).................... PROIECTUL CONŞTIINŢEI GLOBALE ...............................5 STĂRILE EMOŢIONALE ŞI RAŢIUNEA ..8 CONCLUZII ............................................6 REZULTATE OBSERVATE ............................1 RAMANA MAHARSHI ŞI EXPERIENŢA MISTICĂ A MORŢII.......................................2 ADOLESCENŢA....................... 158 8............................................6 TEORII HINDUSE REFERITOARE LA TRANSFORMAREA SEMINALĂ.............................................................................................................2 OBIECTIVUL PROIECTULUI................................................................................................................. 182 11.....................1............................... 199 13............ 165 9........... ROLUL MUZICII ÎN REDUCEREA AGITAŢIEI MINŢII....................................3 AMBII PARTENERI AU REALIZAT BIOALCHIMIA...........3 MATURITATEA ..............................................................................................................................2 CAZUL INFARCTULUI CEREBRAL AL LUI SHELLEY CUSHING ........................................................................................................................... 162 8.....1 VIAŢA ŞI FORMA DE VIAŢĂ.................................................................................................. 197 13...........................5...............................................................................................2...............................2 EXPERIENŢE PERMANENTE FEMININE...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1............................................8........1 SUSCEPTIBILITATE DE AMORSARE PRIN INFLUENŢĂ..............................................................2 TRANSFORMAREA MINŢII .....................3 EXPERIENŢE TEMPORARE MASCULINE................ 174 10..... 168 9.........................................................................................................................................................4 ANALIZA STATISTICĂ A REZULTATELOR ..................................................................................................................... 142 7................................................................................................................................................................. 167 9............................ 147 8.............. 159 8............1 RELATAREA ÎNTÂI .......................................................................2 AUTOEDUCAREA ÎN VEDEREA REDUCERII SUFERINŢEI (B)...................................................5 IPOTEZA GAIA ....... 180 10...................... 202 14......................................5... EVOLUŢIA SISTEMULUI EMOŢIONAL-AFECTIV ..1 AMBII PARTENERI NU AU REALIZAT BIOALCHIMIA ........2................ 148 8.......................................................2 RELATAREA A DOUA .............................................8.........3 ATENTATUL DE LA 11 SEPTEMBRIE 2001.........................................................2 ECKHART TOLLE – PUTEREA PREZENTULUI...................................8............ A GÂNDI ÎN „AICI ŞI ACUM”....................... 165 9.......7 BIOALCHIMIA ŞI FACTORUL SOCIAL...................................................................................................................................................................7 AVERTISMENTUL ....................................................................................................................... 140 7............................ SUPRAVIEŢUIRI MIRACULOASE.................................................................................................................................. 199 13..................................... 166 9............................................................................................................................................................................................ 163 9.9 HIPERBIOALCHIMIA.............1 COPILĂRIA .................................... 206 7 ..................................... 156 8.... 149 8.......................................................... 203 14....................................... 178 10.......................................................................... 165 9...............................................................................................7........................................................................................................... 192 12...................... 187 12..................................................2 UNUL DINTRE PARTENERI A REALIZAT BIOALCHIMIA.... 145 8..................3 ANEXĂ: IPOTEZA STUPIDITĂŢII ...5 CONCLUZII ........................................ 170 9........................................................................................................................................... 168 9..................1 EFECTUL EMOŢIILOR DISTRUCTIVE EXTREME....................................................................................................2...... 174 10......................................... 180 10......................................................8 PERCEPŢIA SUBIECTIVĂ A TRECERII TIMPULUI.................................................................................2 STAREA DE PREZENŢĂ................................................................ 181 10............. 163 8...................................................................2 RELATAREA A DOUA ................................4 EXPERIENŢE TEMPORARE FEMININE.......................2........................................2 CONCLUZII .............................................2........1....... 191 12...............................................................4 CULTIVAREA ATITUDINILOR CORECTE.... 174 10...... VIAŢA ŞI CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ....4 CONCLUZII ........................1 CONDIŢIA UMANĂ OBIŞNUITĂ (A) ............................. ALTE RELATĂRI DE EXPERIENŢE BIOALCHIMICE............1 INTRODUCERE ...............................................7......................................................................................................................3 CONŞTIINŢA UMANĂ ÎNGLOBATĂ ................................... 157 8.................... 191 12..............1 RELATAREA ÎNTÂI . 192 12..................................................................2 EFECTUL EMOŢIILOR EXTATICE EXTREME ........................................... 204 15...................................... 182 11.......1 SEMNALE ALE APROPIERII EVENIMENTULUI BIOALCHIMIC .................................... 143 8.......................Biotransformări sub influenţa psihicului 7............................................................................................................................................... 145 8........................2 INTERVIU... 200 14........2...............................................................................................................................................1 CAZUL ACCIDENTULUI DE AVION AL LUI GREG RASMUSSEN.............................8 IPOTEZE ASUPRA RELAŢIEI ÎN CUPLU........................................................................................................ 194 12.. 141 7................. 169 9........................................................................................................1.......................... 145 8.........................................

Biotransformări sub influenţa psihicului
15.1 MELOTERAPIA..................................................................................................................................................... 206 15.2 MUZICĂ DE RELAXARE MENTALĂ NEMEDITATIVĂ ....................................................................................... 206 15.3 MUZICĂ PENTRU CÂŞTIGAREA ÎNCREDERII ÎN SINE .................................................................................... 207 15.4 MUZICĂ CORALĂ ................................................................................................................................................ 207 15.5 MUZICĂ PENTRU MEDITAŢIE ŞI TEHNICI PSIHO-FIZICE................................................................................ 209 15.6 TERAPIA INTERPRETATIVĂ............................................................................................................................... 209 15.7 CONDIŢII TEHNICE ŞI PRACTICE DE AUDIERE A MUZICII ............................................................................. 210 15.8 ANEXĂ: ROLUL ARTEI CINEMATOGRAFICE ................................................................................................... 211

16. NOUA BIOLOGIE ....................................................................................................................... 212
16.1 PREMIZELE FALSE ............................................................................................................................................. 212 16.1.1 PROCESELE BIOLOGICE FOLOSESC FIZICA NEWTONIANĂ ................................................................ 212 16.1.2 GENELE CONTROLEAZĂ EXPRIMAREA BIOLOGICĂ ............................................................................. 212 16.1.3 EVOLUŢIA DARWINISTĂ CREEAZĂ DIVERSITATE ................................................................................. 212 16.2 DILEMA ŞTIINŢIFICĂ ........................................................................................................................................... 213 16.3 CREDINŢELE FALSE APLICATE ÎN ŞTIINŢELE VIEŢII..................................................................................... 213 16.3.1 CREDINŢA ÎN MATERIALISM ..................................................................................................................... 213 16.3.2 REDUCŢIONISMUL ..................................................................................................................................... 213 16.3.3 DETERMINISMUL........................................................................................................................................ 213 16.4 NOUA BIOLOGIE – FUNCŢIONAREA CELULEI ................................................................................................ 213 16.4.1 ROLUL PROTEINELOR............................................................................................................................... 214 16.4.2 PROTEINELE ÎN INTERACŢIUNE............................................................................................................... 214 16.5 ILUZIA DARWINISTĂ ........................................................................................................................................... 215 16.6 ADEVĂRUL NEGAT ............................................................................................................................................. 215 16.7 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 216 16.8 NUCLEUL CELULEI ............................................................................................................................................. 217 16.9 FUNCŢIONAREA MEMBRANEI........................................................................................................................... 218 16.10 MECANISMUL PERCEPŢIEI .............................................................................................................................. 220 16.11 MECANISMUL CREDINŢELOR FALSE............................................................................................................. 220 16.12 CREDINŢELE RESCRIU INFORMAŢIA GENETICĂ ......................................................................................... 222 16.12.1 APARATELE RECEPŢIONEAZĂ ŞI EMIT ENERGII ................................................................................. 222 16.12.2 COMPORTAMENTELE CELULEI.............................................................................................................. 223 16.12.3 MECANISMUL DE APĂRARE ................................................................................................................... 224 16.12.4 ORIGINEA MUTAŢIILOR ........................................................................................................................... 225 16.12.5 RESCRIEREA INFORMAŢIEI GENETICE ................................................................................................ 226 16.12.6 INFORMAŢIE NONGENOMICĂ................................................................................................................. 227 16.13 CONCLUZII ŞI OPINII ......................................................................................................................................... 228 16.14 PRIMUL INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2010) ........................................................................................ 229 16.15 AL DOILEA INTERVIU CU DR. BRUCE LIPTON (2012)................................................................................... 242 16.15.1 INTRODUCERE ......................................................................................................................................... 242 16.15.2 EVOLUŢIE SPONTANĂ VS. REMISIE SPONTANĂ ................................................................................. 243 16.15.3 PERCEPŢIILE MIT ALE BIOLOGIEI.......................................................................................................... 244 16.15.4 PUNCT DE ENERGIE ZERO..................................................................................................................... 245 16.15.5 GENETICĂ VS. EPIGENETICĂ ................................................................................................................. 246 16.15.6 INFLUENŢA PSIHICULUI ASUPRA CORPULUI....................................................................................... 246 16.15.7 TRANSMUTAŢIILE BIOLOGICE ŞI SUBCONŞTIENTUL ......................................................................... 247 16.15.8 COMUNICAREA CELULARĂ..................................................................................................................... 248 16.15.9 OBICEIURI-OBIŞNUINŢE-SUBCONŞTIENT ............................................................................................ 249 16.15.10 IDEI NOI VS. OBIŞNUINŢE VECHI ......................................................................................................... 250 16.15.11 HAOS VS. ÎNTÂMPLARE......................................................................................................................... 251 16.15.12 PROIECTUL GENOMUL UMAN .............................................................................................................. 252 16.15.13 ROLUL EDUCAŢIEI ÎN VINDECARE....................................................................................................... 253 16.16 MICROORGANISMELE DIN SÎNGE ŞI SISTEMUL DE APĂRARE .................................................................. 253 16.15.1 CICLUL SOMATOIDELOR......................................................................................................................... 253 16.15.2 SISTEMUL NATURAL DE APĂRARE ŞI SISTEMUL IMUNITAR .................................................................. 255 16.16 MECANISMELE DE SINTEZĂ ŞI INHIBARE A COLESTEROLULUI ............................................................... 257

17. CELE CINCI LEGI ALE BIOLOGIEI........................................................................................... 263
17.1 ISTORIC ................................................................................................................................................................ 263 17.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 264 17.3 PRIMA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ............................................................................................................ 266 17.3.1 PRIMUL CRITERIU - ETAPELE................................................................................................................... 266 17.3.2 AL DOILEA CRITERIU - LOCALIZAREA..................................................................................................... 268 17.3.3 AL TREILEA CRITERIU – CELE TREI NIVELE........................................................................................... 268 17.3.4 ANALIZĂ TEORETICĂ: SÂNUL................................................................................................................... 270

8

Biotransformări sub influenţa psihicului
17.4 A DOUA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI.......................................................................................................... 271 17.4.1 CONFLICTUL FAZEI ACTIVE...................................................................................................................... 271 17.4.2 FAZA DE SIMPATICOTONIE....................................................................................................................... 272 17.4.3 EPICRIZA ..................................................................................................................................................... 273 17.4.4 E MAI BINE SĂ NU LUĂM NICI UN FEL DE MEDICAMENTE?.................................................................. 275 17.4.5 RINITELE ..................................................................................................................................................... 275 17.5 A TREIA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ......................................................................................................... 275 17.5.1 STRATURILE GERMINALE......................................................................................................................... 276 17.5.1.1 ENDODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.2 MEZODERMUL...................................................................................................................................... 276 17.5.1.3 ECTODERMUL ...................................................................................................................................... 276 17.5.2 EXEMPLE..................................................................................................................................................... 278 17.6 A PATRA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI........................................................................................................ 281 17.6.1 DOUĂ FAZE PE TREI NIVELE .................................................................................................................... 284 17.6.2 PROGRAMUL BIOLOGIC SPECIAL DE STOCARE A APEI....................................................................... 287 17.7 A CINCEA LEGE NATURALĂ A BIOLOGIEI ...................................................................................................... 290 17.7.1 CONFLICTUL DE FOAME ........................................................................................................................... 290 17.7.2 CONFLICTUL FRICII DE MOARTE ............................................................................................................. 291 17.8 LATERALITATEA BIOLOGICĂ............................................................................................................................ 292 17.9 RECIDIVE ŞI CIRCUITE ....................................................................................................................................... 294 17.10 ALERGIILE.......................................................................................................................................................... 296 17.11 CONCLUZII ......................................................................................................................................................... 297 17.12 FRAZA CU LĂMÂIA ........................................................................................................................................... 298

18. MAREA DECEPŢIE ÎN VIZIUNEA LUI MICEAL LEDWITH....................................................... 300
18.1 SCURTĂ BIOGRAFIE........................................................................................................................................... 300 18.2 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 302 18.3 MARILE ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE.................................................................................................................. 302 18.3.1 MENTALITATEA PĂMÂNTULUI PLAT ........................................................................................................ 303 18.3.2 MENTALITATEA IADULUI ŞI RAIULUI ETERN .......................................................................................... 304 18.3.2.1 SCENARIILE RAIULUI........................................................................................................................... 304 18.3.2.2 SCENARIILE IADULUI........................................................................................................................... 305 18.3.2.3 CONCLUZII ............................................................................................................................................ 306 18.3.3 MENTALITATEA UNIVERSULUI DE TIP HAMBURGER ............................................................................ 307 18.3.3.1 UNDE ŞI CINE SAU CE ESTE DUMNEZEU?....................................................................................... 307 18.3.4 MENTALITATEA EGOCENTRISTĂ............................................................................................................. 308 18.3.5 MENTALITATEA CREAŢIONISTĂ............................................................................................................... 309 18.3.6 MENTALITATEA MIRACOLELOR DE RECOMPENSĂ .............................................................................. 310 18.3.7 UN DUMNEZEU AL LIPSURILOR ............................................................................................................... 311 18.4 INTERVIU CU PĂRINTELE DUMITRU SUCIU..................................................................................................... 312 18.5 CONCLUZII ........................................................................................................................................................... 314 18.6 PRIMUL INTERVIU PE E-MAIL CU MICEAL LEDWITH (2008) .......................................................................... 314 18.6.1 COMENTARIU INTRODUCTIV.................................................................................................................... 314 18.6.2 INTERVIUL................................................................................................................................................... 314 18.7 INTERVIU PE SKYPE VIDEO CU MICEAL LEDWITH (2012)............................................................................. 318

19. NEUROLOGIE CUANTICĂ ........................................................................................................ 326
19.1 NEUROŞTIINŢELE SOCIALE .............................................................................................................................. 326 19.2 NEURONII-OGLINDĂ ŞI CONŞTIINŢA................................................................................................................ 327 19.3 “DUMNEZEU E ÎN NEURONI” ............................................................................................................................. 329 19.4 “NEURONUL-OGLINDĂ NU FACE DIFERENŢA DINTRE EL ŞI ALŢII”............................................................ 329

20. BIOTRANSFORMĂRILE ŞI MEDIUL DE AFACERI.................................................................. 333
20.1 INTRODUCERE .................................................................................................................................................... 333 20.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR ................................................................................. 333 20.2.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG ................................................................................... 333 20.2.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII ......................................................... 333

21. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. DR. ADRIAN PĂTRUŢ......................................................... 338 22. CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BIBLIOGRAFIE............................................................................ 351 23. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..................................................................................................... 359

9

Biotransformări sub influenţa psihicului
SEMNIFICAŢIA COPERŢII Floarea de lotus semnifică naşterea lumii din apele tulburi ale ignoranţei, şi este reprezentată plutind pe suprafaţa unui pe lac murdar. În Egipt şi India, lotusul este şi un simbol al perfecţiunii, deoarece această floare poate creşte şi în apele cele mai poluate. Ziua se ridică la suprafaţă şi înfloreşte, cu o graţie şi o frumuseţe spectaculoasă, iar noaptea se scufundă din nou pentru a demonstra acest miracol al naturii. De fiecare dată când reapare la suprafaţa apei, odată cu primele raze de soare, aceasta îşi păstrează culoarea şi puritatea intacte. În centru avem fiinţa umană care meditează asupra misterului vieţii. Şarpele semnifică potenţialul material al unei forţe interioare, ce aşteaptă să fie transformat şi sublimat într-o energie cinetică de calitate superioară. Această transformare specială este reprezentată printro aură luminoasă, situată în partea inferioară a bazinului. Coloana de lumină indică faptul că această energie urcă vertical şi se îndreaptă spre zona creierului. Fiinţa umană „priveşte” spre un creier în faţa sa, indicând faptul că ea îşi foloseşte puterea mentală de concentrare pentru a amplifica biotransformarea. În stânga jos, apar imagini ale unor celule reproducătoare, echivalentul unei potenţialităţi energetice, iar în partea dreaptă este figurată o moleculă de clorofilă, esenţială în procesul de fotosinteză. Dintr-o altă perspectivă, molecula reprezintă obiectul de studiu al chimiei, celulele roşii sunt obiectul de studiu al biologiei iar energiile vitale nu au fost (sau au fost insuficient) studiate până în prezent. Şarpele reprezintă potenţialul material care se poate transforma în energie. În background-ul întregii coperţi, sunt reprezentate celule roşii (echivalentul vital al omului şi animalelor), acestea conţinând de asemenea celule stem care, în interiorul aparatului reproducător, sunt transformate în spermatozoizi. În partea dreaptă, de sus în jos, apar 3 reprezentări din perspective diferite ale unor secţiuni prin corpul uman. Sus este reprezentarea aspectelor energetice, aşa cum sunt ele cunoscute în tradiţiile mistice orientale, la mijloc se află o schemă simplificată a unor puncte focar, prin intermediul căreia se doreşte realizarea unei punţi de legătură între tradiţiile orientale şi medicina modernă iar jos apare o secţiune fizică ce simbolizează ceea ce „vede” medicina occidentală clasică, adică un corp alcătuit din organe şi nimic mai mult. În partea stângă a coperţii există o spirală ADN, care semnifică baza materială a vieţii biologice, celebra moleculă capabilă de autoreplicare, ce asigură tiparul necesar pentru perpetuarea vieţii în forme biologice. Atunci când fiinţa umană îşi transformă biopotenţialele, ea beneficiază, în faze mai avansate, de procese speciale de expansiune şi trezire a conştienţei de Sine, a inteligenţei, un fel de iluminare care e reprezentată printr-un arc de lumină ce se deschide spre exterior. CONTACT AUTOR:

• Telefon: mobil 0751.150.855, fix 0364.107.184, • E-mail, ID mess, Skype: cristim23@yahoo.com • Pagină de web: www.scribd.com/cristim23 • Pagină de Facebook: https://www.facebook.com/cristian.muresanu
10

dornic de cunoaştere şi autocunoaştere. această experienţă. în transformarea energiei genezice în energie mentală în scopul superizării. la care au acces puţini muritori. Autorul. în complexitatea proceselor biologice care stau la baza vieţii. DIR. prin tema abordată. i-ar fi cerut 14 ani de căutare. PROF. cercetarea ştiinţifică dedicată ştiinţelor vieţii are şi va avea de lucru foarte mulţi ani de acum înainte. o continuă înlesnire reciprocă”. Concret. Recurge în acest scop la o serie de date venite dintr-o mulţime de arii ale ştiinţelor – 11 . dacă el a fost obţinut cu o dragoste sinceră de adevăr. PREFAŢA ACAD. şi care constă în „trans-sublimarea”. fiziologie şi medicină. care îşi are originea în tradiţiile spirituale orientale. nu se limitează însă doar la expunerea drumului parcurs în demersul său experienţial. din contra. eu nu pot nici să confirm şi nici să infirm afirmaţia autorului referitor la reuşita încercării sale. explicarea în termeni ştiinţifici a fenomenului de trezire a energiei Kundalini. are un profund caracter interdisciplinar. OCTAVIAN POPESCU. se potriveşte foarte bine cu conceptele prezentate de domnul Mureşanu în cartea sa. îl voi cita din nou pe Titu Maiorescu: „Oricât de minim în aparenţă ar fi rodul unei lucrări ştiinţifice. ci trebuie să fie. cum este numit în literatura dedicată domeniului. este vorba de o experienţă. Nimeni nu poate contesta însă faptul că există fenomene biologice care nu pot fi înţelese cu ceea ce se cunoaşte în prezent despre lumea vie. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN. autorul introduce termeni şi noţiuni mai puţin agreate de majoritatea comunităţii ştiinţifice contemporane. Pregătirea sa. În acest fel. Faptele prezentate în această carte au fost obţinute experimental. psihologie. strict personală. şi este foarte utilă pentru cercetătorii preocupaţi de influenţa psihicului asupra funcţionării organismului uman. ceea ce Titu Maiorescu scria acum mai bine de un secol: „Între adevărata ştiinţă şi viaţa practică nu poate fi niciodată antagonism. Dar pot afirma cu certitudine că astfel de experienţe sunt citate în viaţa multora dintre maeştrii tradiţiilor orientale care au făcut obiectul studiilor întreprinse în laboratoare din Occident prin mijloace ştiinţifice de care se dispune astăzi. al amplificării funcţiilor psihice şi intelectuale. ce ţin de magic. Cartea se adresează unui public larg cu cunoştinţe de bază în Ştiinţele Naturii. GEN. MEDIC NEUROLOG Cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” scrisă de Cristian Mureşanu. greu de obiectivizat. CENTRUL DE BIOLOGIE Cartea d-lui Cristian MUREŞANU. are un titlu incitant. de exemplu: transmutaţie biologică şi bioalchimie. Cristian Mureşanu.Biotransformări sub influenţa psihicului 1. Astfel. ci îşi propune un obiectiv mult mai pretenţios. DR. imprimându-i nemuritoarea pecete”. dar mai ales îndelungata sa experienţă de jurnalist ştiinţific i-au permis această „incursiune” originală şi foarte îndrăzneaţă în adâncul fiinţei umane. PROF. Foarte multe explicaţii se situează la limita de separare între normal şi paranormal. cu rezonanţe care trimit în teritoriul performanţelor. iar interpretarea lor este sinceră şi obiectivă. cum o numeşte autorul. fizică. DR. Fiind o experienţă eminamente subiectivă. Autorul încearcă să explice rezultatele unor experimente personale apelând la noţiuni fundamentale din diferite domenii: chimie. de efort şi de perseverenţă până la finalizarea sa. aceasta îl sfinţeşte. de fabulos. După afirmaţia autorului. biologie. Deasemenea. În acest context.

cu noi sinapse şi neuromediatori. fiecare celulă îşi are propria sa inteligenţă care se manifestă atât la nivelul celulei. prin cheltuirea ei raţională. fizică. conţinut de creier. La nivel neurofiziologic orice informaţie nouă îşi construieşte o reţea neuronală proprie. În cei doi poli natura pare să fi format cea mai mare investiţie de energie şi inteligenţă. sau de dezvoltare a unor capacităţi deosebite cum este în cazul discutat în această carte. Ambele energii formează o unitate funcţională aflându-se într-un raport de determinare reciprocă. sediul memoriei noastre de lungă durată. în controlul gândirii asupra structurilor noastre componente se stabileşte un contact între cele două niveluri de înteligenţă – cel celular şi cel mental. de particularităţile lor etnice şi culturale. Utilizarea acestor reţele neuronale un timp suficient. În consecinţă. Din datele oferite de fizica cuantică. care au capacitatea de a se propaga la fel ca orice câmp electromagnetic şi de a exercita un efect de organizare şi structurare asupra materiei. în baza unor deducţii logice. inclusiv o achiziţie de noi neuroni. ceea ce. Fiinţa umană este circumscrisă în limita a doi poli – cerebral şi sexual. că gândurile noastre nu sunt emanaţii abstracte ale unui substrat material. posedă capacitatea de a-şi rezolva propriile probleme ridicate de existenţa sa. fie epuizându-se. avem astăzi o mulţime de dovezi incontestabile venite din teritoriul ştiinţelor neurocognitive. În călătoriile mele de studii efectuate în China. filozofie. o găsim comentată în termeni similari în întreaga arie geografică menţionată. adaptarea la diversitatea condiţiilor de viaţă şi controlul întregii funcţionalităţi a organismului. în termenii utilizaţi de mine. prin repetiţie. nu se descurajează ci continuă. Cel de al doilea pol asigură rolul de conservare a speciei prin funcţia de reproducere. exercitând în acest fel şi un efect de natură morfogenetică. în jurul căreia Cristian Mureşanu ţese o complicată şi complexă expunere de date. după norme bine precizate de spiritualitatea lor tradiţională. cu mulţi ani în urmă. este aceea a capacităţii celulei vii de a transmuta materia dintr-o formă în alta. corespunzându-le energia psihică (mentală) şi respectiv cea sexuală. neuzitat. în scopul păstrării vitalităţii. prin controlul conştient al gândirii. cât şi atunci când se află într-un organism pluricelular. India. original şi tehnicist care poate face lectura uneori mai dificilă. În linii generale. că toate celulele vii. Invocă în acest sens binecunoscutele lucrări ale lui Louis Kervran (1972) privind transmutarea elementelor chimice cât şi ale altor cercetători. În doxologia orientală tradiţională accentul nu este pus pe structura fizică a organismului ca în medicina occidentală ci pe conceptul de energie. ci suntem în acelaşi timp şi participanţi. avem elementele necesare pentru înţelegerea capacităţii de modelare. va determina o memorare de lungă durată la nivel de hipocamp. Referitor la capacitatea organismului uman de a-şi utiliza resursele interne în diverse moduri. Cu alte cuvinte. inclusiv cele ale organismului nostru. Prin gândirea raţională ne exprimăm intenţiile. denumit prana în spiritualitatea hindusă şi Qi în cea chineză. cu o perseverenţă deosebită. Conştient de limitele dogmatice. că fie şi numai prin simpla noastră prezenţă în lume nu putem rămâne doar simpli observatori. să descopere continuu noi argumente în sprijinul obiectivului propus. fiziologie. Încă din 1981 am îndrăznit să afirm. Consumul excesiv de o parte epuizează şi 12 . modul de funcţionare şi de structurare pe care dorim să-l împrimăm oricăruia dintre elementele componente ale organismului nostru – fie în scop de vindecare.Biotransformări sub influenţa psihicului chimie. Prin unul este exprimată orientarea în mediu. Japonia şi Coreea am observat că întreaga arie geografică are un filon filozofic şi spiritual comun. a propriei noastre fiziologii şi în anumite limite chiar a propriei noastre morfologii. purtătoare de informaţie. biologie. prin voinţă. care apar în interpretarea oricărui fenomen neconvenţional. Conform celor expuse. conservarea energiei sexuale. de antrenament. a creşterii longevităţii şi a augmentării capacităţii mentale. Am demonstrat. corespundea unei definiţii pentru inteligenţă. fie amplificându-se reciproc. Tema principală. ştim în prezent că există o relaţie de implicare a conştiinţei la nivelul cuantic al materiei. voinţa. Voi analiza şi câteva date referitoare la concepţia asupra sexualităţii în spiritualitatea orientală. etc – într-un limbaj adesea neconvenţional. care are statut individual de existenţă (fiind monocelulare). dar cu diferenţieri impuse de limba şi tradiţiile specifice. ci sunt câmpuri de energie.

are ca rezultat epuizarea şi a resurselor cognitive şi creatoare. Şcolile orientale tradiţionale au eleborat tehnici de sublimare. În timp ce am realizat aceste studii am înţeles că ordinul suprem al Universului este autoperpetuarea. O putem consuma. iar celălalt este polul autoperpetuării. care implică obligatoriu o inteligenţă. Ei situau sediul energiei sexuale la baza coloanei vertebrale. superizare sau de transformare a unei părţi din energia sexuală în energie mentală prin ascensionarea acesteia de la baza coloanei vertebrale de-a lungul celor două canale enunţate. Consumul excesiv al energiei sexuale. PROF. CONSTANTIN DUMITRU DULCAN Î: Cum se încadrează kundalini în fenomenele biologice şi psihice ? Constantin Dumitru Dulcan: Eu aş pleca de la ideea că există o energie esenţială a Universului. văzând-o ca pe o forţă latentă. Derivă de aici şi epuizarea fizică şi psihică după consumul excesiv. decât noi cei de astăzi. a gândirii. programat ereditar şi prin care trăim până la epuizarea sa. care este viaţa de dincolo de noi. De aici preocuparea pentru consumul raţional al acestei energii (uz dar nu abuz) ca şi pentru conservarea acesteia în scopul amplificării energiei mentale şi a vitalităţii biologice. Antichitatea orientală avea cu totul altă viziune. În acest fel am ajuns la existenţa unei inteligenţe observând că de fapt nimic nu poate funcţiona doar înşiruind lucrurile şi legându-le unul de altul. Energia sexuală este înţeleasă ca fiind un capital fix. Aceasta este experienţa despre care Cristian Mureşanu ne scrie în cartea sa. întregul Univers este polarizat în felul următor: un pol îl constituie algoritmul de creaţie al tuturor lucrurilor. spre polul cerebral. Dacă un om de lângă noi îşi asumă responsabilitatea unui demers pe cât de util. cu atât mai bine pentru sine. Toate acele teorii nu pot explica funcţionarea reală a Universului decât dacă se introduce o nouă necunoscută. După opinia mea. deoarece deseori instinctele depăşesc raţiunea. Dr. tot pe atât de interesant ca performanţă. dar nu o putem adăuga ci doar conserva. vital şi de unde s-a născut necesitatea conservării acestei energii. Îndrăznesc să spun că una dintre cele mai puternice energii din Univers este kundalini şi aceasta are o forţă sau magnitudine mai mare decât cea a gândirii (sau a raţiunii). Prof. Gen. 13 . energia sexuală este extrasă din aceea a tuturor celulelor noastre. Analiza pe care am făcut-o înainte de a scrie cartea „Inteligenţa Materiei” a avut la bază tot ceea ce am citit şi experimentat în întreaga mea viaţă pentru a afla dacă Universul funcţionează în virtutea a ceea ce au descoperit toate ştiinţele. în realitate fiind doar un ecou (dezinteresat ?) al societăţii de consum. numită Kundalini. de care depinde vitalitatea. a cunoaşterii şi a creaţiei. Se înţelege acum de ce consumul excesiv al energiei sexuale conduce la epuizarea potenţialului mental. inclusiv nervoase. De aici a pornit ideea cărţii mele „Inteligenţa Materiei”.Biotransformări sub influenţa psihicului polul opus părând să aibe o sursă de energie comună. asupra sexualităţii. Constantin Dumitru Dulcan INTERVIU CU NEUROLOGUL GEN. care este energia Viului şi ea este polarizată. forţa de exprimare şi funcţia ereditară. după cum dorim. susţinută chiar de voci care vor să pară a avea o motivare ştiinţifică (?!). Având o sursă comună de energie. Este tehnica de ascensionare sau de trezire a lui Kundalini. cheltui mai repede sau mai lent. Ambelor tipuri de energii li se atribuie o natură informaţională constituind sursa vieţii. Este oricum un reper deosebit de interesant din biologia noastră asupra căruia cândva fiziologia viitorului se va opri cu certitudine. DR. Este uşor de înţeles că această concepţie este complet opusă mentalităţii consumiste. Cele două tipuri de energie ar comunica prin canale situate de o parte şi de alta a coloanei vertebrale. aşa după cum pretinde fizica newtoniană materialistă. spun sursele în domeniu. aşa după cum de altfel o şi afirmă sursele documentare în domeniu.

este foarte dăunător. după care s-a întors la cabinetul meu şi mi-a spus: „m-am întors tocmai pentru ca să vă mărturisesc că aţi avut dreptate”. ca să folosesc acest termen în calitate de eufemism.r. este un progres imens. numai pentru că este moda să facă toţi la fel. libertatea aceasta ne-a permis să facem şi lucruri rele. La modul general omul este liber să facă orice. uneori de 5-6 ori pe zi. face altceva cu aceste bioresurse şi energia care e asociată acestora. de haina pieii de animale şi a ajuns la confortul de civilizaţie din prezent care. esenţială vieţii sau ea poate fi sublimată şi transformată în forme superioare de energie. ne-a „dat” două fenomene de care ne putem folosi într-un fel sau altul. Universul …. nu existau asemenea cărţi. Dar în acelaşi timp. Omul comun îşi foloseşte resursele biologice. Din păcate. excesiv şi dincolo de orice logică. indiscutabil. sau să distrugem tot. iar la aceştia apăreau procese de îmbătrânire accelerată. Acest potenţial imens care izvoreşte din zona situată la baza coloanei vertebrale poate fi consumată la modul banal cu cheltuiala unei energii extrem de preţioase (prin expulzarea exterioară potenţialului ei material netransformat – n. Nu ştiu cui îi foloseşte această înmulţire la infinit. ori sublimezi acest potenţial material în energie kundalini şi o transformi în energii mentale superioare. … Deci Universul a dat omului cea mai mare plăcere dintre toate plăcerile vieţii. în timp ce sublimarea ei are o mulţime de avantaje. Trebuie să spun faptul că ea se uneşte cu energia creierului care susţine inteligenţa şi intuiţia. dar omul iniţiat şi omul cunoaşterii de sine. deoarece este în esenţa naturii ca ea să se autoperpetueze. probabil. care a avut acces la acea cunoaştere despre tradiţiile orientale.). Noi dispunem de o libertate practic nelimitată. El o conservă. Sexualitatea are un scop clar şi benefic dar aceasta depinde de modul în care e utilizată. în care putem fi atraşi şi să cădem într-o capcană. aici e un paradox. cu un scop foarte bine „gândit”. 14 . decât. dar ştiu că kundalini ascunde un potenţial excepţional. dar dacă omul nu are cunoaşterea necesară atunci această plăcere duce la o epuizare excesivă a acestei energii. Probabil există o raţiune mai profundă.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Dar omul este o fiinţă care poate să se situeze mai sus decât o simplă perpetuare şi el poate beneficia de numeroase alte avantaje. Eu nu contest faptul că reproducerea este o necesitate la nivelul speciei şi este chiar un element sacru. Î: Cum ar putea ştiinţa medicală să se apropie de aceste aspecte ? Constantin Dumitru Dulcan: Nu o să reuşiţi uşor. imediat după război. ale acestui potenţial. să ajutăm. Marii creatori şi cercetători au fost în acelaşi timp oameni care au ştiut să facă acest lucru. … pot să vă spun că am cunoscut o pacientă care se confrunta cu o activitate sexuală excesivă şi căreia i-am spus că la vârsta de 20 ani va arăta de 30 şi nu m-a crezut. În cariera mea medicală am lucrat cu tineri care îşi epuizau resursele. dar în toată această poveste trebuie să fim moderaţi … şi cel de-al doilea fenomen foarte important care ne-a fost dat este liberul arbitru pe care Universul l-a „îngăduit” omului. tocmai pentru a nu se înceta reproducerea speciei. deoarece am înţeles exact ceea ce discutăm acum şi ce rost are această energie şi că este mult prea importantă pentru vitalitatea noastră pentru a o utiliza banal. Putem să creem. într-o activitate sexuală exagerată. de grotă. Poţi să creezi opere de artă şi să străluceşti în domeniul tău iar acensionarea şi sublimarea acestei energii spre polii superiori ai fiinţei umane oferă proprietăţi noi şi excepţionale. afirm că nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă la ora actuală şi le mulţumesc profesorilor mei care mi-au dat să citesc cărţi despre spiritualitatea tantrică la vârsta de 14 ani … şi vă mărturisesc că la vremea aceea. dar consumul inutil. Dacă o să citiţi ce am scris eu. dar cu această libertate el şi-a creat o civilizaţie şi s-a desprins de natură. de propria minte. Ne-a dat cursa plăcerii sexuale. vulnerabilitate în faţa bolii. slăbiciune fizică şi psihică. ai două alternative: ori te consumi banal într-o activitate sexuală excesivă şi prostească. Cum transpunem toate acestea la om ? Constantin Dumitru Dulcan: Energia kundalini concentrează un potenţial imens tocmai datorită faptului că Universul a „dorit” să îşi asigure această reproducere. dinamizându-le foarte mult. Şi atunci. nu aş vrea ca să se înţeleagă greşit. pe care eu nu o pot pătrunde.

iar la 30 ajung să fie complet epuizaţi. dar eu vorbesc aici despre tot ceea ce se numeşte moderaţie în biologie. Deci moda actuală a Vestului este sex. sau adolescent să aleagă între una şi alta. Măcar atât ar putea să facă media. Şi dacă asta doreşte societatea. Însă începerea vieţii sexuale la 11 ani este însoţită de consecinţe. Originile noastre latine ne spun o mulţime de lucruri despre calea de mijloc. părinţii. Înainte de 1989 nu se vorbea deloc. Dumneavoastră aţi scăpat de migrene numai după ce aţi reuşit să faceţi această biotransformare deoarece abia atunci celulele corpului au primit o altă vitalitate. Televiziunea oferă modele şi nu educaţie. Noi niciodată nu am avut propriile iniţiative. Asta ar putea fi o problemă… dar poate că le-am putea sugera o înţelegere asupra faptului că excesul şi abuzul în vederea autosatisfacţiei personale nu este calea potrivită de a avea o relaţie sexuală. dar dacă nu se oferă altceva decât exclusiv modelul rău. precum un cuţit. Indiscutabil. iar Vestul se schimbă cu „moda” de la o zi la alta. fă aialaltă. a activat ca Şef Clinică Neurologie la Spitalul Militar Central Bucureşti şi este Preşedintele Asociaţiei Române de Acupunctură şi al Revistei Române de Acupunctură. Degeaba spunem acest lucruri pe faţă. dar ceilalţi citesc exclusiv numai ştiinţa clasică. Avem o societate complet demagogică. ea acuză şcoala. era jenant poate chiar imoral să vorbeşti despre sexualitate. Pe urmă să nu uităm faptul că medicii sunt în primul rând oameni. Dar noi facem pe dos. Î: Dar de ce ştiinţa medicală nu vrea să accepte aceste realităţi. fie Vestul. ci doar moderaţie. care vreau să subliniez că nu sunt un habotnic. Moderaţia înseamnă totul. chiar fără ştirea părinţilor. Dumneavoastră aţi vorbit întâmplător cu mine. În primul rând trebuie înţeles că fiecare lucru se poate face la timpul potrivit. cel puţin pentru a-i permite acelui om. care m-am informat de la vârsta adolescenţei şi am citit ceva mai mult. Noi nu cunoaştem calea de mijloc. la vârste de 11-12 ani. Sexualitatea e o funcţie normală fiecări fiinţe umane.… fiecare vârstă are nevoie de o anumită metodă de prezentare a unei educaţii sexuale. Victimele sunt rezultatul imitării acestui model din media. droguri şi rock’n’roll dar nimeni nu pomeneşte nimic despre învăţătură. Aici nu se vorbeşte despre abstinenţă sau interdicţie. Dar aici nu ajung mulţi oameni. educarea bioalchimiei este mult mai dificilă decât în tinereţe ? Constantin Dumitru Dulcan: Orice performanţă se obţine în tinereţe. se confruntă cu boli şi obsesii şi vor ajunge la dificultăţi în exercitarea actului sexual mai târziu. În momentul în care ai reuşit să sublimezi această energie. atunci când apar victimele. Constantin Dumitru Dulcan este profesor de neurologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie. atunci unde vom ajunge ? NOTĂ: Dl. televiziunea este obligată să le ofere. nu m-am dus la mănăstire. astfel că vor fi cuprinşi de complexe de inferioritate. Medicina nu împărtăşeşte ideile acestea despre sublimare şi transformare. Risc să-mi supăr toţi confraţii deoarece eu mă refer la cu totul altceva şi ei nu înţeleg.… ar fi absurd să pretinzi un regim de mănăstire. deoarece există diferenţe clare între oamenii care folosesc eficient aceste resurse şi cei care le cheltuie fără nici o raţiune ? Constantin Dumitru Dulcan: În primul rând ar trebui să existe o cale de mijloc în toate lucrurile. Copiii de liceu care privesc aceste filme îşi încep viaţa sexuală. Kundalini este forţa care dublează energia tuturor celulelor noastre. deoarece dacă Mass Media promovează atâta reclamă despre sexualitate încât. trăiri nevrotice. acelaşi instrument. Este inadmisibil. încurajarea sexualităţii exacerbate. Aţi stat întâmplător de vorbă cu mine. organismul primeşte cu totul alte proprietăţi şi caracteristici. pe numeroase canale TV specializate. atrage după sine consecinţe nedorite. dar lumea modernă se conduce după modă. În perioada 15 . rudele şi nu faptul că se prezintă filme care ilustrează toate detaliile în faţa minorilor.Biotransformări sub influenţa psihicului Vedeţi. Estul ştim bine ce „modă” a avut până în 1989. dar atunci ar trebui să se simtă la fel de obligată să ofere şi modele pozitive. Practica mea medicală mi-a arătat că oamenii care fac abuz de sexualitate sunt devitalizaţi. Bucureşti. dar acum totul este excesiv de mult şi mediatizăm subiectul prin toate mijloacele. care spune fă asta. pus în mâna unui chirurg salvează vieţi şi în cea a unui criminal le ia. desigur. ceea ce înseamnă că fie am copiat şi am imitat Estul. Î: Cum explicaţi faptul că la vârstă adultă. depresii. Modele sunt rezultatul unui popor pasiv.

Societatea Română de Ştiinţă. A descris noi corelaţii între configuraţia electrică a tegumentului şi starea fizică şi psihică a organismului. terapia durerii. Liga Română pentru Sănătate Mentală. La începutul secolului al XXI-lea. Format în Şcoala Politehnică Clujeană. PRODECAN FACULTATEA DE MEDICINĂ. Jeffrey M. televiziunea. cel puţin implicit. pe de o parte. între medicină. A întreprins o serie de studii de laborator despre electrofiziologia tegumentului şi a descoperit o serie de fundamente ştiinţifice pentru terapia prin acupunctură. în special neurobiologia face eforturi considerabile de a rezolva o criză similară celei cu care fizica se confrunta acum mai bine de un secol. Schwartz. de la teoria generală a formării şi evoluţiei unversului până la biologia modernă neconvenţională. pe de altă parte. electromiografie. Societatea Română de Acupunctură. Este interesat de conexiunile între modul de funcţionare a creierului şi legile Universului. coroborate cu rezultate terapeutice spectaculoase. Organizaţia Internaţională de Cercetare a Creierului. care acum sunt cunoscute ca fiind fundamental false. DR. care deşi face parte dintr-un curent. artă şi medicină orientală. A creat noi metode pentru terapia durerii. Societatea Română de Neuropsihoendocrinologie. Faptul că nu există o preocupare deosebită pentru mediatizarea acestora. Academia Americană de Neurologie. Premiul „George Florin Cozma” pentru lucrarea „Somnul raţiunii” şi Premiul „Maurice Careme” pentru lucrarea „La métaphisyque dans l`oeuvre de Maurice Careme”. îl depăşeşte în cel puţin două privinţe: caracterul hipercomplex. „Man of the year 2003” de către Institutul Biografic American. psihiatrie. cartea este redactată într-un stil şi limbaj accesibil unui public instruit. deja de trei sferturi de secol. şi este membru al următoarelor societăţi academice şi ştiinţifice: Societatea Română de Neurologie. electroencefalografie. cel puţin la nivelul grupurilor de cercetare avansată. potenţiale evocate. autorul a urmat diferite programe de pregătire postuniversitară în domenii cum ar fi radioul. Liga Internaţională contra Epilepsiei. o fereastră spre o abordare mai corectă şi consistentă a biologiei contemporane. muzica. structurat predominant în ultimii 15 ani. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CLUJ-NAPOCA Ne aflăm în faţa unei cărţi incitante.” 16 . este cu totul altă problemă. pe aceleaşi principii ale fizicii clasice. că cele mai multe dintre fenomenele enunţate sau descrise sunt reale. fizica încerca şi reuşea soluţionarea marilor dileme. conformă cu modelele educaţionale. şi prezentarea unor experienţe personale deosebite. biologia. „politic corecte”. Fără pretenţia unei lucrări ştiinţifice. biologia cuantică. care împreună cu o oarecare experienţă filozofico-ezoterică. şi-au pus amprenta asupra lucrării. Este o lucrare provocatoare care reflectă personalitatea complexă a autorului. Societatea Română de Psihiatrie. A descris importanţa sistemului nervos autonom în medierea efectelor obţinute prin acupunctură.Biotransformări sub influenţa psihicului 1992-2003 i s-a decernat Premiul Academiei Române „Vasile Conta” pentru lucrarea „Inteligenţa Materiei”. PROF. eseuri de filosofia ştiinţei şi este autor şi/sau co-autor a peste 190 de articole ştiinţifice. A definit conceptul de electroreglare. Unul dintre părinţii neurobiologiei cuantice. spunea că: „Pana de curând. obţinute de persoane cu capacităţi speciale. DAFIN FIOR MURESANU. A mai fost nominalizat pentru: „World Medal of Honor”. MEDIC NEUROLOG. abordând simultan multe domenii. prin abordarea cuantică. Are mai multe brevete de invenţii care au ca obiect aparate şi metode de explorare electrofiziologică şi de terapie a durerii. Este interesat de literatură. Astăzi se ştie. toate încercările de a înţelege activitatea funcţională a creierului s-au bazat. La începutul secolului al XX-lea. cu o remarcabilă ţinută jurnalistică. având meritul de a deschide la nivelul conştiintei comune. Societatea Internaţională de Medicină Computerizată şi Inginerie Clinică. de homeostazie electrică şi informaţională. filozofie şi ştiinţe. A scris numeroase lucrări de specialitate. sau că încă suntem departe de a avea o explicaţie. Este specialist în neurologie.

I. privitorul.. impus de modelele societăţii în care trăieşte.. 17 . o cutie similară din care să fi început să pui piesele tale. există piese şi jocul începe să-şi dezvăluie o parte din secrete. ce rol am eu în această realitate. conştiinţă-creier. FACULTATEA DE PSIHOLOGIE. cu afirmaţia că tot ce avem este prezentul. Dr. nu poate fi înţeleasă. Aceste elemente de mister deschid porţi. care-i îndeplineşte toate dorinţele.. către un tărâm neexplorat sau uitat.. un parametru într-un program prin care ne simulăm realitatea.D. la limită. DANIEL DAVID. concepte şi modele prin simplul fapt că aparţinem ei. sau mai degrabă mă simt ca în faţa unui puzzle de 1000 de piese pe a cărui cutie scrie „descoperirea marelui secret” iar pe masă sunt aşezate cam 100 de piese din care este greu să înţelegi ansamblul dacă nu ai cumpărat şi tu. Prin modul de formulare şi argumentare. DR. DR. iar timpul este o iluzie a unui model. sau poate pentru că. Concluzia este una foarte simplă: dacă vrem să ne creem lumea pe care o dorim atunci trebuie să fim conştienţi. PROF. nu mai este nevoie de cuvinte. autorul are grijă să evite formulări/informaţii care fac parte din pseudoştiinţă şi/sau nonştiinţă. „Conştiinţa observatorului modifică realitatea observată” . dar nu uşor în lumea omului modern copleşit de zgomotul gândirii a ceea ce trebuie să facă. de nedescris în cuvinte pentru că acele cuvinte nu au fost încă inventate. iar aceste informaţii par la un moment dat singurul adevăr şi uneori se numesc impozant ştiinţă. lucrurile incerte fiind prezentate ca atare. profesor adjunct la Şcoala de Medicină Mount Sinai din New York.? Subiectele sunt interesante iar acest fapt e incontestabil. autorul Cristian Mureşanu. Daniel David. ca într-un joc pe calculator. sunt limitele umanului.Biotransformări sub influenţa psihicului Astăzi există suficiente date obiective. ca Alladin din poveste. Ne naştem într-o lume în care suntem obligaţi să învăţăm definiţii. demonstrată şi folosită altfel decât prin instrumentele mecanicii cuantice. În cazul acesta. preşedinte al Asociaţiei de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România. că ne creem realitatea la fiecare pas. Notă: domnul prof. pentru cei curioşi. am impresia că sunt în faţa a 4 cărţi începute şi puse împreună fără a fi terminate fiecare. Simplu. prezenţi şi responsabili în fiecare moment al existenţei noastre. CLUJ Cu un titlu provocator. care atestă şi deschid seria de dovezi asupra relaţiei particulare. prezintă de fapt un jurnal personal al căutărilor sale pentru a răspunde la întrebările fundamentale ale existenţei: cine sunt. UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI Lucrarea autorului Cristian Mureşanu este un amestec original şi provocator de informaţii ştiinţifice verificate cu supoziţii şi/sau ipoteze încă netestate (dar cele mai multe testabile în principiu) asupra unei teme interesante. ce este realitatea pe care o percep. al Colegiului Psihologilor din România. şi cartea ta are sens . Este greu să enunţ o părere. Totuşi. fiecare popor are o colecţie de povestiri.. Este şocant să descoperi că fiecare dintre noi are un duh.T. INGINER-FIZICIAN EMANOIL SURDUCAN. I. cu provocarea de a fi investigate ştiinţific. chiar şi dacă nu este conştient de ele. O alta ar fi aceea că „timpul şi spaţiul nu au sens în lumea atomului” analoagă. basme sau legende care nu pot fi explicate de modelele vieţii curente şi nici de ştiinţă.această concluzie a mecanicii cuantice este poate una dintre cele mai importante rezultate ştiinţifice moderne. Promisiunile cunoaşterii în afara modelelor.C. sau mai ales atunci. de la un anumit nivel de cunoaştere. Această relaţie.M. pe ici pe colo.N. iar dorinţa de a înţelege îi transformă în cercetători ai inimaginabilului. în acest ultim caz eşti fericitul câştigător al unei soluţii . preşedintele Institutului Internaţional pentru Studii Avansate de Psihoterapie şi Aplicaţii în Domeniul Sănătăţii Mentale.. este şeful Catedrei de Psihologie Clinică şi Psihoterapie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai.

A observa înseamnă a participa şi modifica fenomenul observat. una dintre puţinele. dl. Odată ce observăm un experiment suntem participanţi la acesta şi astfel suntem creatori ai realităţii înconjurătoare. Funcţia instinctuală de reproducere este adânc „inscripţionată” în subconştientul uman. Capitolul princeps al lucrării date este acela în care sunt abordate calităţile fenomenului de observare. o carte ce demolează graniţele interdisciplinare a ştiinţelor moderne. Informaţia pezentată. Setările native ale fiinţei umane reprezintă piedici greu de trecut pentru o minte neliniştită. o nestemată în ceea ce priveşte puterea de observaţie şi sinteză a fenomenelor firii.S. Cartea sa se înscrie într-un curent de cercetare modern în care telepatia. în manieră clasică şi a le face mai uşor acceptabile unui cititor neavizat.A. ce devin premizele unei revoluţii în gândirea şi percepţia ştiinţifică.A. interdependenţi şi părtaşi la suferinţă sau fericirea celui apropiat. paranormalul. Cristian Mureşanu aduce o documentaţie impresionantă referitor la bioalchimie. sunt subiecte de cercetare ale unor domenii interdisciplinare cu rezultate publicate în reviste de specialitate. pe cât posibil neutru. etc) au apelat la aceasta (tradiţia orientală) pentru a-şi înţelege şi descrie propriile rezultate. GEANINA ŞI IULIAN BUJOREANU MEDICI REZIDENŢI Cartea de faţă reprezintă o incursiune în adâncul fiinţei. inedită. reprezentând o viziune globală asupra originii „proiectate” a fiinţei umane. care ne permite să dizolvăm spaţiul şi timpul şi în final ne ajută să ajungem la Sursa-Originală. 18 . Misiunea acestei lucrări este aceea de a înţelege importanţa şi valorificarea forţei creatoare prin puterea observaţiei. rolul conştiinţei în structurarea informaţiei genetice. scrisă de Cristian Mureşanu. perpetuum mobile. Iată cum ştiinţa devine mult mai morală şi descrie existenţa umanităţii ca pe un organism uriaş. o disecţie cuantică a adevăratei noastre naturi şi anume cea de creatori. FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ. televiziune. în special în fizică cuantică. principiile şi secretele. cum de altfel este mintea omului modern. U. cu dezvăluiri tulburătoare şi controversate la prima vedere.V. telekinezia. însă experienţele în domeniul ştiinţelor de vârf.Biotransformări sub influenţa psihicului Autorul şi-a ales cu grijă experimentală faptele pe care le prezintă şi le analizează. Ea reflectă personalitatea deosebit de complexă a autorului format în şcoala politehnică clujeană cu stagii mai scurte sau mai lungi. Nu este de neglijat nici bibliografia acestei cărţi care conţine materiale audio şi video profund reformatante a fiinţei umane. Chiar şi „giganţii” fizicii cuantice (Albert Einstein. pentru a le situa în limita dovezilor ştiinţifice. Rusia sau S. Provocator şi incitant! PROF. muzică şi altele. generarea materiei prin puterea gândului.acesta este mesajul noului mileniu în care nu mai există loc pentru erori. Cristian Mureşanu. are subtitlul „Bioalchimia Umană” şi noi am apreciat-o ca o lucrare extrem de frumoasă. Cartea „Biotransformări Sub Influenţa Psihicului”. nealterate. a atacat subiecte de o importanţă deosebită pentru umanitate. ne confirmă acest lucru. Japonia. ce şi-a păstrat. în China.U. Aceasta este cheia.o lecţie de altruism. DR. radio. gândirii şi integrării umane de la nivel de individ la cel de grup . provocatoare. VASILE COSMA. bunăstării şi sănătăţii colective. Problemele aduse în prim plan au capacitatea de a trezi interesul unui auditoriu larg. acea scânteie divină ce induce mutipotenţialitatea autodezvoltării omului. iar exemplul implicării personale este o invitaţie la o lecţie de cunoaştere fără sfârşit. Autorul evocă tradiţia orientală. acolo este şi energia (Qi)”. Ea este o fascinantă călătorie în mecanica fină a corpurilor noastre. este un „furnal” conceptual ce remodelează tiparele clasice ale gândirii umane cu o pregătire adevărată a acesteia pentru intrarea în noul mileniu. Din păcate vulgarizarea unui fenomen atât de sacru a dus la un declin al umanităţii prin epuizarea potenţialului creator şi al suflului vital. în domenii de pregătire diversificată precum. Înţelepţii chinezi afirmau „Acolo unde îţi este atenţia.M. „Vom fi mai conştienţi sau nu vom mai fi !”. Niels Bohr. un paradox la prima vedere. Cartea în sine reprezintă o oportunitate de trezire a conştiinţei prin reaxarea percepţiei. inclusiv la nivel subconştient. dar în acelaşi timp. odată asimilată.

Însă nu se întâmplă acest fenomen. Aceasta este o idee extraordinară care poate să încurajeze cercetările legate de studiile in vitro pe celule şi ţesuturi de la plante. DR. aş vrea să subliniez aici. autorul vine şi ne informează la zi. a omului de ştiinţă. mecanismele de producere. PROF. permite refacerea cantităţilor de hematii. care arată că o dietă carenţată în Mg la şobolan. În primul rând. arată că înlocuirea sângelui (a patului vascular) de la câine. Această carte. un îndemn la a cunoaşte viaţa. sau al omului preocupat de ceea ce se întâmplă în jurul lui. transmutaţiile biologice există. dar magneziemia rămâne constantă. cu temperatură înaltă. Quinton. şi în acelaşi timp are un simţ extraordinar pentru întrebările şi necunoscutele vieţii moderne. încă 5 ani de zile şi acest aspect relevă rapiditatea de adaptare a organismului în ceea ce priveşte hematopoeza. CLUJ-NAPOCA Societatea actuală (ştiinţifică. Ce face autorul ? El trage un semnal de atenţionare a cititorului. în primul rând pentru cititor. inferioară celei secretate. la 82 mg. fie imposibile. pentru a-i adânci cunoaşterea. Prin aceasta. face ca totuşi să existe o homeostazie.S. etc. Conţinutul acesteia se înscrie pe cel puţin trei planuri existenţiale.V. Acesta poate fi oricine. El ne prezintă cazul unor celule ale muşchiului cardiac de la un embrion de găină. a unor celule. şi anume. socială. respectiv magneziemia să fie constantă. CARMEN SOCACIU.). civilă.Biotransformări sub influenţa psihicului A simţit priorităţile momentului. despre existenţa acestui fenomen biologic. care în condiţii deşertice. U. Ce dovedeşte aceasta ? Aceasta dovedeşte faptul că există mecanisme care permit transformarea unui element chimic din sistemul periodic al elementelor. un îndemn la a ne cunoaşte pe noi înşine. reprezentată prin nivele şi planuri intelectuale extrem de divergente este tot mai sensibilă (şi susceptibilă) adesea neîncrezatoare. Apoi. dar. un om foarte simplu. Cartea autorului Cristian Mureşanu este foarte bine documentată. Sunt semnalate aceleaşi aspecte şi la om. respectiv. autorul indică descoperiri clasice reluate în perioada contemporană. cantitatea de magneziu per şobolan. Un alt cercetător.A. animale şi om. Un cercetător a avut perseverenţa să le monitorizeze peste 30 ani. diferit de magneziu. Face o scurtă istorie. deoarece sunt un biolog preocupat de aspectele legate de regnul animal. ce pornesc fie de la date ştiinţifice indubitabil recunoscute în istorie. Aceasta este o hematopoeză extrem de rapidă. În concluzie. sunt încă necunoscute. care pot supravieţui în laborator o perioadă indefinită. respectiv ser fiziologic. 19 . (în magneziu). în magneziu. Heru şi Peter. fie de la observaţii actuale „invalidate” dar recunoscute de personalităţi din biochimie şi medicină si cu referire la fenomene biofizice. să fie constantă. cele legate de posibilitatea vieţii în laborator. pentru ca această cunoaştere să aducă progres şi în cele din urmă să aducă un confort psihic pentru fiecare dintre noi. Eu mă transpun aici în condiţia de biolog şi dintre toate capitolele relevate de autor.M. cu un aport subliminal de magneziu. deducem că în mod firesc şi matematic ar trebui să se ajungă la o stare de carenţare gravă. animale şi om. adesea considerate (din necunoaştere sau limite de cunoaştere) fie paranormale. spuneam că este o mare provocare. sau un om cu o cultură vastă. dar deopotrivă la literatura excesiv ezoterică pe care cititorul neavizat şi ne-iniţiat nu o înţelege şi nu o aplică. şi aş vrea să adaug faptul că pentru mine a fost şocantă informaţia referitoare la transmutaţia biologică de la animale. elimină constant magneziu. ele situându-se la esenţa vieţii. cele legate de transmutaţia biologică la plante. în aproximativ 4 zile. ceea ce a permis supravieţuirea animalului în experimentul respectiv. faţă de informatiile ştiinţifice „pure” şi greu de înţeles. pregătit pentru diferitele domenii ştiinţifice. Autorul descrie informaţiile date de chimiştii canadieni. Cartea sa este un îndemn la studiu. cu apă de mare.

este capabil de a ajunge la aceste realizări şi chiar să le depăşească. fiecare din noi. sau om cu percepţii biosenzoriale normale sau supranormale. secvenţă cu secvenţă. atunci energia. În momentul în care această utilizare se realizează cu maximul de eficienţă posibilă. instinctual. mecanismele (2) şi (3) sunt mai realiste şi valide. Există mijloace şi atitudini prin intermediul cărora oricine poate obţine aceste rezultate. Capitolul cel mai important al cărţii. ea nu va prelua cu uşurinţă aceste experienţe şi de aceea are nevoie de câţiva avantgardişti şi nonconformişti care să se sacrifice. MEDIC HOMEOPAT Cartea reprezintă un început foarte bun. singurul tratament oficial acceptat este cel alopat. Pentru autor şi cei care au încredere în imaginea complexă a bioalchimiei. Pentru aceasta. bazate pe un bilanţ energetic unde reîntâlnim înţelegerile intelectuale. într-o zonă obscură de „alchimie” (percepută din evul mediu ca fiind de natură pur ezoterică). care este conversia materiei în energie. pentru a fi capabili să caute alte aspecte din viaţa lor intimă. o parte din ele fiind prezentate şi explicate de către autor. după părerea mea. Aceste date se bazează mai mult pe energetica metabolică. şi care este bilanţul energetic al „hranei”(alimente) atunci când comparăm mecanismul biochimic cu mecanismul „bioalchimic”. 20 . om de ştiinţă (chimist-biochimist-medic-psiholog-inginer). fără a se propune şi alte posibilităţi precum cele pe care le putem descoperi tocmai în intimitatea fiinţei umane. În această carte complexă.Biotransformări sub influenţa psihicului Componenta bioenergetică a proceselor metabolice este binecunoscută şi recunoscută. avem multe date de înţeles şi conştientizat prin înţelegeri personale. va fi mult mai mare. care converg şi explică integrativ bilanţul bioenergetic în organismele vii. bărbat sau femeie. care pot explica de ce „mintea” sau „trăirile interioare” pot influenţa mecanismele biochimice. deoarece citind-o. OVIDIU POP. simţim că sunt pline de adevăr. Pentru biochimişti. cititor instruit. într-o foarte mică măsură. ci chiar apreciate de mari erudiţi ai zilelor noastre precum savantul Bruce Lipton. care le acceptă şi le cunoaşte. puteţi înţelege cât de armonios este integrată cunoaşterea ştiinţifică şi „para-ştiinţifică”! Este vizibilă formaţia de inginer a autorului. Dacă reuşim aceasta. … sau să îşi sacrifice poziţia universitară în favoarea unei cercetări. efortul şi modul sistematic de a prezenta „date şi fapte” atât de complexe şi pe care citind-o. atunci vom putea combina aceste percepţii cu înţelepciunea şi cunoştinţele teoretice ale autorului. ideile şi experienţele sale sunt. dar autorul ne convinge că avem în ecuaţie parametri specifici materiei şi energiei. Capitolul 3 include consideraţiile teoretice şi explicaţiile generale privind mecanismele „clasice” de tip biochimic care explică relaţia materie-energie şi transformările implicite la nivel metabolic. nu numai împărtaşite. DR. procesele biofizice asociate însă sunt mai puţin palpabile datorită limitelor noastre de cunoaştere. Medicina de azi are nevoie de oameni curajoşi care să manifeste o anumită îngăduinţă spre acest domeniu. obişnuiţi cu formulele „moştenite din cărţi” mecanismul de tip (1) este cel normal. Deocamdată. În acea situaţie apar anumite transformări care nu sunt accesibile celorlalţi. Cuvântul „bioalchimie” ne poate împinge. pe care îl felicit pentru condiţia intelectuală. potenţialul şi resursele despre care ne relatează autorul. Îmi exprim convingerea că fiecare om. bioenergetica celulară şi metabolismul. într-un mod simplu. de care va dispune subiectul respectiv. pe baza experienţei personale. cei interesaţi trebuie să înţeleagă mai întâi beneficiile acestor procese bioalchimice. interdisciplinară şi bine documentată. care să-i conducă treptat spre o eficientizare completă şi permanentă a acestora. Deloc întâmplător. În societatea noastră. în organismele vii. Este evident faptul că fiecare om foloseşte. personală. dar evident sunt prezente şi mai presus de înţelegerea noastră. pe formule „clasice” simplificate care arată. este cel legat de utilizarea şi transformarea conştientă a bioresurselor seminale. deoarece ideile sunt noi şi chiar dacă există o minoritate. E greu de citit şi de „metabolizat” această carte dar o recomand cu mare entuziasm. Oamenii nu îşi imaginează că există această posibilitate. va fi destul de greu ca medicina să le preia şi să le aplice.

MEDIC. şi cu meticulozitate deosebită. într-o publicaţie ce poate fi considerată ghid de autoanaliză a biologicului uman. mai ales.C.I. Ei nu îşi pot imagina şi nu pot concepe faptul că o relaţie intimă le-ar putea oferi şi alte experienţe. CAMELIA NEAMŢU. aceste aptitudini bioalchimice amplificate este caracterizată de o mare putere de muncă. Ca medic. biologică şi mentală. optica manualelor. chiar dacă nu le-am conştientizat până acum. Rezultatul este o carte ce poate fi citita în multe feluri. pentru care autorul a integrat şi distilat. Cred că viitorul ne rezervă multe surprize. mai greu fiind însă surprinderea acestuia. purtând foarte clar amprenta sa personală. aş putea zice. Şi. descrisă cu deosebită acuitate. într-o logică. fie ele şcolare sau universitare. MEDIC PRIMAR NEUROLOG Aceasta e o carte de-a dreptul uimitoare. este o carte menită să ne deschidă „ochii” sufletului. că noul îşi face apariţia în fiecare moment al existenţei umanităţii. FIZICIAN I. Poate fi savurată îndelung sau poate fi citita printre rânduri. Sunt convins că vom asista cu toţii la acestea chiar foarte curând. trebuie să repet cuvântul. aş putea afirma. CONF. Îi invit pe cei care parcurg acest manual să lase la o parte prejudecăţile preluate din învăţătura şcolară şi să accepte că transformarile pe care le pot ei înşişi experimenta le-ar putea fi de folos în gestionarea propriei lor vieţi. foarte bine documentată şi exemplificată. O persoană care dobândeşte sau manifestă. În plus. DR. uimitoare. CLUJ Este oare ştiinţa altfel decât o cunoaştem? Este oare omul mai mult decât vrem să acceptăm? Se pare că este nevoie de curaj chiar şi numai pentru a începe căutarea de răspunsuri la astfel de întrebări. fără rezerve. Îl felicit pe autorul lucrării de faţă pentru acurateţea observaţiilor în acord cu legile universale ale viului. se concretizează în cazul autorului acestei cărţi. pentru că ceea ce este 21 . rezultând în final o aşezare simplă a datelor care compun o nouă teorie ce revoluţionează.Biotransformări sub influenţa psihicului Majoritatea indivizilor prezintă un ataşament extrem de puternic faţă de anumite senzaţii şi experienţe ce sunt căutate şi repetate până la epuizarea completă fizică.T. CLAUDIUS FORGACIU. LIANA MĂRGINEAN. chiar genială şi îi pot ajuta foarte mult pe cei apropiaţi. proces care continuă practic toată viaţa. Se poate observa faptul că astfel de indivizi au uneori o inteligenţă peste medie. cartea oferă un punct de plecare pentru trăiri cu totul şi cu totul noi pe care. Transformările observate de-a lungul unor ani de experienţă personală. COMPETENŢE ACUPUNCTURĂ ŞI OSTEOPATIE Apreciez această carte ca un demers îndrăzneţ în afirmarea unui punct de vedere privit cu rezerve de către cei mai puţin obişnuiţi cu schimbări neaşteptate în ceea ce priveşte sinele interior.M. „Biotransformări sub Influenţa Psihicului” ne propune această excursie incitantă. o cantitate mare de informaţie. Poate fi privita cu scepticism.D. minţii şi corpului spre acea lume nouă ce există în noi şi pentru noi încă de la începuturi. Te poate captiva sau poate să-ţi trezească indignarea. Cristian Mureşanu a avut curiozitatea să se privească cu atenţie pe sine însuşi. să se observe cu spirit analitic în direcţia fluxului fiziologic al propriului echilibru biologic.N. sau poate fi descoperirea uimitoare a propriei imagini în oglinda experienţei personale a autorului. charismă şi voinţă care o evidenţiază în faţa celorlalţi şi resimte în permanenţă o stare de bucurie şi linişte asemenea unui fundal. Multe din intuiţiile mele se validează în acest caz prin ceea ce autorul reuşeşte într-o manieră. conştient sau nu. chiar condescenţă. trăiri şi emoţii cu avantaje superioare celor unanim acceptate şi recunoscute. Este o carte ce îşi asumă cu tărie misiunea de a aduce un plus de informaţie în mintea cititorului. concentrare mentală. iar mai apoi pentru curajul publicării acestora. poate că le-am experimentat într-un moment sau altul al vieţii. DR.

produce o fragmentare a realităţii exprimate sau o limitare a ariei sale de adresabilitate. a căutătorilor şi exploratorilor capabili să creeze punţi de legătură între disciplinele ştiinţifice. realizată parcă din dorinţa de a ne regăsi cu toţii într-un limbaj universal. cel puţin. acele înţelegeri. şi mecanisme biologice care pun în evidenţă bioalchimia. atunci el există în fiecare dintre noi. în capitolul 6 şi am înţeles originea şi cauza anumitor trăiri prin intermediul celor explicate în carte şi acum ştiu că ele sunt. Aşadar. subliniez încă o dată prezentarea într-o manieră extrem de interesantă şi captivantă a neurofiziologiei. Cristian Mureşanu a scris o carte inedită. deoarece alunecarea noastră în metalimbaj. Un alt lucru inedit al acestei cărţi este faptul că puţini oameni au curajul să îşi expună direct viaţa şi trăirile sale. asemenea descoperirii pietrei filosofale de către vechii alchimişti. Alte capitole importante ale cărţii sunt cele despre Noua Biologie şi supravieţuiri miraculoase care prin experienţa lor dovedesc prezenţa sau declanşarea cu violenţă a acestui fenomen care le-a salvat viaţa. declanşarea fenomenului bioalchimic pornind de la cunoştinţe temeinice de neurobiologie. un ghid care ne conduce de la materia amorfă la materia cristalină spiritualizată. am observat excelenta sinteză de cunoştinţe interdisciplinare ale autorului. aduce o unificare a celor 3 tabere adverse. şi în acelaşi timp ştiu ce înseamnă respingerea faptelor reale de către omul de ştiinţă. prin modul în care e redactată. ceea ce face uneori ca autorul să fie prea prudent în prezentările sale. dar faptul că nu întotdeauna putem cuprinde elementele sale în zona raţionalului nu dovedeşte altceva decât că limbajul şi raţiunea sunt încă inadecvate şi insuficiente. 22 .Biotransformări sub influenţa psihicului frapant la Cristian Mureşanu este pragmatismul său şi are un adevărat cult al amănuntului şi detaliului din nevoia de a crea un spaţiu-timp. Această argumentaţie excepţională se construieşte pas cu pas şi pe baza ei. care este asimilat cu bioalchimie. asociate unor fenomene de bioalchimie şi biotransformare. din simplul motiv că nu îmbracă acea formă de limbaj care să le permită adepţilor să o studieze. pe baza unei demonstraţii fără cusur. reprezintă o contribuţie fantastică a acestei cărţi. îşi va putea forma propria sa opinie despre mecanismul bioalchimic interior şi va înţelege cât este de activ şi ce ar putea face pentru a-i mări eficienţa. în calitate de medic neurolog. iar aceasta se împlineşte cu ajutorul celor îndrăzneţi. deci ea ar trebui căutată în primul rând acolo. omul de ştiinţă nu-mi va asculta povestea dacă aceasta nu respectă cele mai severe rigori ale exprimării ştiinţifice. deoarece avem nevoie de cei care îndrăznesc. a pregătirilor şi atitudinilor ce trebuie cultivate). Cel mai mult m-am regăsit. În calitate de medic neurolog. fiind femeie. Această observaţie se bazează pe experienţa mea profesională. (în sensul cunoaşterii etapelor necesare. cu siguranţă. Cred că descoperirea cheii cunoaşterii de Sine este un deziderat al nostru al tuturor. Faptul că avem pe masă un „manual”. în cazul meu. Fiecare cititor. termenul „biotransformare”. necesar cititorului. Părerea mea este că merită să te exprimi cu mai multă îndrăzneală. care ştiu ce înseamnă rigurozitatea unui discurs ştiinţific. Culmea e că această carte de excepţie. Ceea ce noi uităm uneori. demonstraţia şi limbajul ştiinţific sunt necesare deoarece se simte această nevoie de unificare. Dincolo de această dimensiune spaţio-temporală a lucrării. în premieră. este faptul că orice descoperire mai întâi se produce în profunzimile fiinţei noastre. omul religios nu va fi interesat de o experienţă prin intermediul căreia nu îşi poate regăsi propriile credinţe iar misticul sau practicantul din şcolile ezoterice nu va fi interesat de o poveste. prezentată şi demonstrată strategic. Aceasta e o dovadă de curaj şi transparenţă. (care tocmai în esenţa ei se regăseşte în idealurile cele mai importante ale acesteia). devine transformat într-o noţiune acceptată. religii şi practicile ezoterice. cât mai riguros şi aceasta este de fapt o mare calitate. după care autorul ne prezintă. deoarece atât el cât şi dl. sau cu alte cuvinte un ghid care sugerează o posibilă evoluţie interioară. iar în acest caz. deoarece numai oamenii de calitate pot să facă aceasta. Dacă un fenomen există. Cartea este îndrăzneaţă în sensul unei argumentări foarte logice care urmează modelul de naraţiune al unui cercetător ştiinţific. cu precizarea că. Academician Constantin Dumitru Dulcan au avut curajul de a oferi cititorilor acele crâmpeie din viaţa şi experienţa lor de viaţă. prin prisma preocupărilor mele în domeniul vindecării. există anumite diferenţe ale acestor trăiri şi percepţii.

Este un gest de îndrăzneală care poate deschide porţi. având ca rezultat o imagine a adevărului. iar pentru oamenii obişnuiţi ea oferă lărgirea unor domenii uimitoare de cunoaştere. DR. Dincolo de tot ceea ce cartea ne oferă ca material informativ. dezvoltări ale unor teme.Biotransformări sub influenţa psihicului Dincolo de toate acestea. în convingerea sa că natura. această carte este o prelungire şi o completare a propriei formaţii. ca un semn al ideii. faptul că am citit în cartea autorului Cristian Mureşanu despre iubirea superioară necondiţionată. eu văd efectiv în autor această candoare a primei părţi din viaţa lui. argumentări şi exemplificări. cât şi „cele nevăzute” adică aspectele intuite. MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOG ŞI HOMEOPAT Lucrare de interdisciplinaritate şi totodată de vizionarism. sperăm. ca şi în acest caz. În acest sens. Fără această stare interioară. Este o lucrare cu adevărat inedită. În calitate de medic homeopat pledez pentru ideea că sănătatea omului depinde de menţinerea unui echilibru care permite fiinţei umane să-şi îndeplinească menirea. Pentru un medic homeopat. experienţele misticilor. cu ajutorul forţei vitale interioare şi că în om exista TOTUL. În tradiţia publicistică există momente când fenomenele umane depăşesc destinul unui adevăr şi se manifestă prin apreciere. pentru medicii alopaţi. Poate vor apărea şi voci critice la adresa acestei lucrări. iar în domeniul psihomental cedează locul căutării adevărului ştiinţific argumentat cu înţelepciune. ştiinţa ne apare ca un mare efort de adaptare. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA De-a lungul istoriei. Sensul vieţii este însăşi Viaţa. bază bibliografică. în speţă omul. de puritate şi seninătate bioalchimia nu se susţine. Creatorul neomiţând nimic. reprezintă o lucrare inedită făcând ca întrebările ce ne asediază să sune prelung şi parcă devin propriile lor răspunsuri. cartea lui Cristian Mureşanu aduce cu îndrăzneală în atenţia cititorului atât „cele văzute” adica aspectele cuantificate sau cuantificabile. ING. cartea „Biotransformări sub influenţa psihicului” a cunoscutului om de presă Cristian Mureşanu. oricum cunoaşterea unor domenii noi este rezervată celor îndrăzneţi. la care se adaugă pe de altă parte pragmatismul unei persoane foarte serioase. Cartea depăşeşte modelul efemer al unui om obişnuit. constituind o trăsătură de unire între om şi natură. nu este posibilă decât prin intermediul unei bioalchimii. decât o pasiune a raţiunii. deoarece aceste două contraste nu se pot reuni decât dacă există acel element de coeziune care determină o integrare. este mai mult decât acceptă medicina zilelor noastre. Ea este mai mult decât o cunoaştere. de pătrundere prin spirit a realităţii exterioare. aşa după cum Nicolae Iorga ne avertiza că el este uneori un grădinar care se îngrijeşte ca arborii săi să nu crească prea sus. conştiincioasă şi tenace care adună şi arhivează diverse aspecte ale realităţii. este dorinţa de a te pune de acord cu Universul ale cărui legi le presimţi. RECTOR. ce caut aici şi care este sensul vieţii ?. dar probabil ele vor fi mai mult o raţiune a pasiunii. transformarea minţii. 23 . proces prin care separăm ce ştim de ceea ce nu ştim. o punere pe gânduri. PROF. Ceea ce impune gândirea autorului este explorarea topografiei propriei culturi din domenii surprinzătoare. După părerea mea. probabil o existenţă a unui copil etern. fiindcă cel care critică este un om ce diluează cerneala până şi cu lacrimile noastre. de înţelegere şi sinteză. care poate restabili şi menţine sănătatea şi armonia. DR. foarte specială şi rar întâlnită. RADU MUNTEANU. deoarece lucrarea defineşte marca gândirii autorului. pentru a ne descoperi pe Sine. trăind şi experimentând în acel Prezent. MIHAELA LAZĂR. această combinaţie. prin intermediul competenţei. păstrând cumva acea puritate a copilăriei necesară restartării procesului bioalchimic. care se bucură în faţa fenomenelor vieţii. reprezintă un impuls adresat cititorilor în căutarea răspunsului la întrebările existenţiale: cine sunt eu ?. nici o informaţie.

. Eu am ales să fac un lucru mai interesant decât să îmi asigur o carieră universitară garantată din toate punctele de vedere. (Dr. Este de dorit să ne manifestăm speranţa că. Ceasurile nu măsoară timpul. ne mişcăm prin el. autorul cărţii „Universul Conştient”) 24 . subiectul va fi acceptat ca şi domeniu de cercetare oferind cele mai bogate şi înfloritoare cunoştinţe. E o comparaţie între ceea ce eram în urmă cu o nanosecundă. din domeniul fizicii şi chimiei secolelor 19 şi 20. Obiectul de referinţă al unui ceas e un doar un alt (fel de) ceas. nu-l poţi cântări. (Dr. nu-l putem măsura într-un laborator. a ceea ce suntem. în cele din urmă. laureat Premiul Nobel) • Timpul … Nu-l poţi vedea. Robert A. cu ceea ce vom fi peste o nanosecundă.” (Dean Radin cercetător ştiinţific la Institutul de Ştiinţe Noetice şi profesor la Universitatea de Stat Sonoma. care aveţi pregătire universitară? Diferenţa este aceea că eu mi-am asumat riscurile vorbind despre acest subiect iar dumneavoastră nu. Nelson) • Este prematur să reducem cunoaşterea proceselor vitale la simple concepţii. insuficient dezvoltate. (dialog din filmul artistic The Man From Earth) • „Ştiţi care e diferenţa dintre mine şi dumneavoastră. E un simţ subiectiv al devenirii.. Louis de Broglie. iar noi. 1892-1987. felie cu felie.Biotransformări sub influenţa psihicului MOTTO: • Cercetarea asupra fenomenului transmutaţiei biologice continuă în obscuritate. fiind practic necunoscută majorităţii oamenilor de ştiinţă. nu-l poţi auzi. existând înaintea şi în urma noastră. Indienii Hopi înţeleg timpul ca pe un peisaj.

Biotransformări sub influenţa psihicului 25 .

.Cristian Mureşanu născut la 10 mai 1964. . curs seral. emisiuni de ştiinţă. ilustraţie muzicală. psihologie cognitivă şi clinică. muzică electronică.tehnician la Facultatea de Mecanică din cadrul Institutului Politehnic (1985 . .1995). ilustraţie de televiziune.redactor la Uniplus Radio (1995-1998. din Cluj-Napoca. 26 . secţia Electronică şi Telecomunicaţii.1983). meloterapie şi aplicaţii acustico-medicale. Preocupările şi interesele sale au cuprins diferite domenii : biologie. LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL TEHNIC : . profil electric. de la Facultatea de Electrotehnică a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (1998 . optimizarea schemelor electronice de redare a muzicii etc.2004). parapsihologie). învăţământ universitar).cadru didactic asociat la Catedra Măsurări Electrice. . municipiul Cluj-Napoca. Victor Popescu).tehnician electromecanic la Direcţia de Poştă şi Telecomunicaţii (1982 . dr. .tehnician electric la Întreprinderea de Produse Cosmetice Farmec din ClujNapoca (1983 -1985). LOCURI DE MUNCĂ ÎN DOMENIUL JURNALISTIC : .redactor la TVR Cluj (din 1990. 6 ani devenind inginer electronist. . parapsihologie. muzică electronică.Ultimele două trimestre ale clasei a VII-a (1979) şi clasa a VIII-a de gimnaziu (1978-1979) şi liceul (1979-1982) la Liceul Industrial „George Bariţiu” (acum Colegiul Naţional „George Bariţiu”). a urmat clasele primare (1971-1975) şi primele trei gimnaziale (1975-1978) la Liceul de Muzică din Cluj-Napoca (acum Liceul de Muzică „Sigismund Toduţă”). .Urmează Institutul Politehnic din Cluj-Napoca (1982-1988. Facultatea de Electronică. univ. parapsihologie.Tema lucrării de licenţă : Sintetizator complex de sunete (îndrumător : prof.redactor muzical la Radio Cluj (muzică electronică şi ilustraţie muzicală) (1990 . acum Universitatea Tehnică).Biotransformări sub influenţa psihicului Scurtă biografie: STUDII : . .1990). electroacustică.

profesor la Universitatea din Winnipeg în perioada 1971-1996. 590 pagini). Prof.redactor la CD Radio (acum Radio Guerrilla) din Cluj-Napoca (1998-2004.E. . meteorolog cu experienţă în tornade.R. Cluj-Napoca.A. expert în fizică atmosferei.biologul de talie internaţională dr. . Editura Risoprint. Laboratorul Naţional de Studiere a Furtunilor Extreme din cadrul Serviciului Naţional de Meteorologie din SUA. Din juriu au făcut parte personalităţi marcante ale ştiinţei româneşti. Cluj-Napoca. INTERVIURI REALIZATE CU OAMENI DE ŞTIINŢĂ DIN STRĂINĂTATE : .A. Ionel Haiduc.P.Biotransformări Celulare şi Transmutaţii Biologice Educate ~ Manual Interdisciplinar de Biologie şi Psihologie Aplicată.). ilustraţie muzicală. (Interguvernamental Panel for Climate Changes / Panelul Interguvernamental pentru Schimbări Climatice). Miceal Ledwith. Alexandru Mironov.profesorul de astronomie Barrie Jones. Cluj-Napoca.. plus ediţie o on-line (accesibilă pe web www.C..S.C.N.A. . . Goddard Space Flight Center.C.V. anomalii. muzică electronică.dr. .dr. 2010) şi alţii. expert în impactul schimbărilor climatice asupra dezvoltării civilizaţiei umane.E. Gary Glatzmeier. .C. şi reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Cercetării. . membru al Academiei Române.prof.com/cristim23) la 658 pagini color. Stumpf. Editura Academic Pres. la emisiuni ale altor canale ale Televiziunii Române. obţine Premiul Jurnalismului de Ştiinţă.I. 2006.Biotransformări sub Influenţa Psihicului.. România S. Tim Ball. 293 pag. Cluj-Napoca.N. Editura Academic Pres. 2007.O. SRL. Bruce Lipton (interviu televizat la Bucureşti în data de 29 sept. divizia de explorare a Sistemului Solar. 2005. Cluj-Napoca. 112 pag.Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori. Weijia Kuang.Elemente de parapsihologie. Dr. pentru U. . fost consilier în cadrul guvernului britanic etc. . PREMII : În 2006.O. . scriitor şi membru Greenpeace (organizaţie internaţională. Jurnalul naţional. de la anomalous phenomene. .Dr.Drunvalo Melchizedek.Schimbări climatice abrupte şi factorii generatori.Biotransformări sub influenţa psihicului . membru în N.N.E. Prof.scribd. Premiul a fost acordat pentru pentru reportajul TV „Alma Mater” şi volumul Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia (2006). (National Oceanic and Atmospheric Agency / Agenţia Naţională a Oceanelor şi Atmosferei). . Kevin Trenberth. parapsihologie.O. Dr. David Crichton (membru al mai multor universităţi şi consilii academice britanice. ştiinţă.N. Este doctor în climatologie.Gregory J. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ŢARĂ : .R.N. membru al mai multor universităţi. parapsihologie). expert în măsurarea intensităţii câmpului magnetic pentru a evalua evenimente anomale (anomal.dr.O. Editura SC Cartimpex. între care şi Acad. (o ediţie îmbunătăţită şi adăugită. În pregătire : 27 . 2000.). care militează împotriva poluării).Apocalipsa climatică şi cauzele acesteia.O. secretarul general al C. . . 2009. 2010.E. pentru U. climatolog de talie mondială. la Radio Cluj. membru în I.r. şi S. cu ocazia celei de-a IV-a ediţii a Premiilor Jurnalismului de Educaţie.S. expert în mecanismele intime ale dinamului miezului de fier al planetei. organizată de Comisia Naţională a României pentru U. A colaborat mai ales pe teme de mediu.. fizician la Departamentul de Ştiinţe ale Pământului din cadrul Universităţii California. geofizician şi matematician la NASA.C. preşedintele Academiei Române.C. publicată cu sprijinul domnului Acad.S. schimbări climatice. Editura Galaxia Gutenberg. fenomene anomale – n. Octavian Popescu. acordat de C. ex-membru al Comisiei Teologice Internaţionale cu rol de consiliere a activităţii Papei Ioan Paul al 2-lea. Editura Dacia.teologul dr.

care a debutat in aprilie 2010 (peste 120 ediţii pînă în prezent). Vol 1(2). cca 100 pag. . E. University of Houston-Victoria. Iunie 2011 . . FILME DOCUMENTARE ŞI EMISIUNI REALIZATE : . în „Gândul”. 2007 TVR Cluj 86 min (3 parti). Ediţia a II-a revizuită şi adăugită. cca. Texas. Editura ECOU 2013.Permacultura ~ Tratat de Agricultură Conştientă. . ARTICOLE PUBLICATE ÎN STRĂINĂTATE : .Influenţa alimentelor asupra parametrilor sanguini.Muzica Electronică Şi Electronica Audio.serialul „Ştiinţă şi Cunoaştere”. Cluj-Napoca. Editura ECOU 2012. pag. REFERINŢE : . an II. USA. . 28 .L. 1600 pag..Ilie Rad. International Journal of Emerging Sciences. cca 214 pag (volumele 1 şi 2) 2013. ClujNapoca. în Ziua de Cluj. aprilie 2007. .Tiberiu Fărcaş. 29 martie 2006.Biotransformări sub influenţa psihicului . Editura ECOU 2016. în „Învăţământul jurnalistic clujean”. 180 pag. 2006.serialul „Alma Mater” – peste 50 ediţii. 26 nov.Biotransformations controlled by the Mind. 45-61. 8. 7..Premiile CNR pentru UNESCO pentru jurnalismul de ştiinţă şi educaţie. nr. .Mediul si Schimbarile Climatice.Biological Transformations controlled by the Mind. p. Cluj-Napoca..

Astfel. care are prea multe lacune. pictori. Dar aceste procese ascund încă multe mistere. Aceste dialoguri conţin. Literatura esoterică abundă în sfaturi şi îndemnuri. Am urmărit să aflu cheia acestui mister.1 MOTIVAŢIE Transmutaţia biologică. entităţi evoluate sau mai puţin evoluate etc. care adună grupuri de entuziaşti. ele au fost prezentate. de cele mai multe ori. Până în prezent. fapt care m-a determinat să scriu această carte. Acestea sunt doar cîteva enigme. reprezintă doar construcţii mentale subconştiente). cărora le debitează poveşti mistico-religioase. dintr-o perspectivă mistico-religioasă. Această carte îşi propune realizarea unei apropieri între ştiinţele medicale şi aspectele biochimice şi biofizice oarecum „enigmatice” ale fiinţei umane. dar acestea sunt cazuri speciale care trezesc şi astăzi admiraţie şi respect. În afara experienţei personale. extratereştri. INTRODUCERE 2. fotosinteza.Biotransformări sub influenţa psihicului 2. (care. de multe ori. decât să înţelegi. alimentat iniţial de latura senzaţională mediatică. Cu siguranţă influenţa minţii asupra materiei poate fi cel mai bine ilustrată prin proiectul Conştiinţei Globale prezentat în capitolul 10. Conform ştiinţei convenţionale. aflăm faptul că. lasă mult de dorit în ceea ce priveşte calitatea şi autenticitatea informaţiilor „elaborate” de mintea lor. cu un foarte bun echilibru psihic şi emoţional. unde e „mai bine” să crezi şi să practici. fără să îl intereseze cât de mult timp a trecut. dedicată schimbărilor climatice. obţinerea energiei necesare susţinerii proceselor vitale vitale prin metabolizarea nutrienţilor nu sunt noutăţi pentru specialistul în biologie sau fiziologie. nepermis de mult. Fiinţa umană nu poate trăi indefinit în lipsa hranei şi apei. Nicola Tesla sau de contemporanul nostru Stephen Hawking. am înţeles că. prin aprofundarea studiilor teoretice şi extinderea lor spre toate laturile fenomenologiei paranormale. în spatele senzaţionalului se ascunde un mister mult mai profund. oameni deosebit de inteligenţi. mesaje stupide amestecate cu idei interesante. Dacă ne amintim de Einstein. sculptori. Anumite specii de animale intră în perioade lungi de hibernare. prin intermediul căreia aveam acces la aceste informaţii (filme documentare şi SF. Dar studiile teoretice nu au fost suficiente pentru a înţelege aceste aspecte în profunzime. meditând asupra unor idei. sunt prezentate succint un set de relatări oferite de practicanţi care doresc să rămînă anonimi. deşi în aceeaşi perioadă m-am pregătit pentru finalizarea unei alte lucrări de aproximativ 600 pagini. am reuşit să depăşesc o barieră importantă. marcat de entuziasmul acelei perioade. utile sau mai puţin utile. de mari artişti. ele fiind ulterior completate prin 14 ani de practică şi experimente. Cu trecerea timpului. timp în care organismul lor nu mai primeşte hrană şi apă. Nimeni contestă faptul că. La acea vreme. în realitate. Einstein era prezent zeci de ore sau zile întregi în laborator. în situaţii cu totul excepţionale. literatură ezoterică şi altele). Grupările sectare dezvoltate în jurul unor indivizi dubioşi. în opinia mea şi nu numai. totul este descris aproape exclusiv din punct de vedere mistic şi ritualic. pot „accesa” idei pe baza cărora se produce un real progres în ştiinţă şi tehnologie. dar vitalitatea şi funcţionalitatea acestuia este menţinută în condiţii foarte bune. 29 . De obicei. muzicieni. nu putem separa carbonul din CO2 decât la temperaturi foarte ridicate. deseori fiind utilizate dialoguri mediumice cu pretinse spirite dezîncarnate. accesul către informaţia sau inspiraţia artistică a fost favorizată de stări modificate ale conştiinţei. descrisă în amănunt. Am devenit interesat de problematica fenomenelor aşa-zise paranormale încă din anul 1990. Autorii nu sunt interesaţi să se aplece cu discernămînt asupra celor „recepţionate” şi nu urmăresc să le înţeleagă în profunzime. interesul meu era unul mai degrabă teoretic decît practic. ideile sunt oferite cititorilor ca şi cînd acestea ar fi „adevăruri incontestabile”. La începutul anului 2006.

Altfel spus. Autorul are însă convingerea că ele nu sunt indispensabile pentru înţelegerea corectă a bioalchimiei. accesibil eventual adepţilor şi inaccesibil celorlalţi. dar suficient pentru a ne atrage atenţia. probabil din aceleaşi motive. Aceleaşi fenomene se pot manifesta într-o formă asemănătoare şi la femei. Energia rezultată din această transformare specială este de aceeaşi natură cu cea pe care corpul şi-o obţine în urma reacţiilor biochimice din prelucrarea hranei. Ele nu pot fi considerate sfaturi sau metode prin care oricine poate obţine aceleaşi rezultate. în situaţii extreme. Autorul (practicant) este convins că fiecare îşi poate descoperi singur calea necesară iar aceasta este unică şi personală. sau se regăsesc în forme de exprimare simbolice. Bioalchimia la femeie cuprinde biotransformarea perechii de celule ovocit secundar-globul polar şi neeliminarea fluidelor menstruale (endometrul rămîne funcţional în permanenţă). În această lucrare sunt abordate studii şi metodologii împreună cu detalii ale experienţelor autorului. se bazează pe declaraţia interesantă a lui Miceal Ledwith. pe de o parte. 2. comentarii de specialitate şi extrase din notiţe de jurnal. Din nefericire. condiţiilor de manifestare. în principal al metalelor în aur (culminând cu obţinerea Pietrei Filosofale) iar cealaltă se referă la o transformare de ordin spiritual a subiectului. declanşării şi consecinţelor sale. iar pe de altă parte ar însemna şi o ameliorare a parametrilor şi performanţelor biologice ale organismului. Transsublimarea oferă un supliment important cu caracter vital ce se însumează energiei obţinute în urma reacţiilor biochimice. Ledwith a descoperit aspecte conexe cu bioalchimia.Biotransformări sub influenţa psihicului O anexă destul de extinsă. rezultalele unor analize clinice de laborator. pe aşa numita bioalchimie la bărbat. În capitolul 7. 30 . De asemenea. am propus o extindere a acestui termen prin: • Bioalchimie care. dar numai la nivel teoretic. sunt prezentate câteva relatări succinte în acest sens iar capitolul 5 prezintă bioalchimia feminină. Metoda nu este definibilă sau reproductibilă. ar însemna o transsublimare a unui anumit grup de substanţe într-o formă superioară de energie. care a fost asociată formal cu cea bioplasmatică.2 TERMINOLOGIE Termenul de alchimie are două semnificaţii binecunoscute: una este aceea de transmutaţiesublimare a elementelor. unele detalii destul de importante nu sunt incluse. calitatea sa holografică de a prelua şi restaura funcţii. a descoperit faţeta iluzorie şi amăgitoare a aşa-zisei realităţi spirituale impuse de Biserică de-a lungul timpului. corelate cu unele cercetări ştiinţifice. datorită mentalităţilor sociale cultivate generaţie de generaţie. care în urma a peste 50 ani dedicaţi studiilor teologice. • Prin transsublimare am definit o sublimare a materiei care porneşte de la o stare de agregare a unei suspensii (o dispersie solid în lichid) către o stare necunoscută. unul dintre cei mai importanţi consilieri ai Papei Ioan Paul al II-lea. NOTĂ IMPORTANTĂ Informaţiile prezentate în capitolele următoare reprezintă rezultatul unei experienţe personale. deoarece asigură derularea proceselor vitale din organism. despre care pomeneşte foarte puţin în discursul său. ceea ce este totodată şi un argument în favoarea ideii „fiecare fiinţă umană este unică şi are o cale proprie de urmat”. pe care am dorit să o prezint cititorilor. Acele detalii nu se regăsesc nici în literatura ezoterică. Bioalchimia la bărbat cuprinde biotransformarea celulelor reproducătoare ale lichidului seminal şi recircularea celorlalte componente în circuitul sanguin. păstrate de autor pe măsura derulării evenimentelor. aproape exclusiv. Lucrarea de faţă îşi propune să demonstreze faptul că mintea are un rol esenţial asupra biotransfomărilor din corpul uman (în sens benefic sau distructiv) şi că bioalchimia umană este un proces biologic şi fiziologic natural (potenţial prezent în orice fiinţă umană) şi nu unul de natură mistico-religioasă. în acord cu experienţa personală a autorului. Lucrarea de faţă pune accentul. această energie e obţinută printr-o altă modalitate de transformare a materiei. neavînd mijloace concrete de studiu. Pornind de la aceste două aspecte. fapt care poate fi asociat şi unei posibile transformări la nivelul conştienţei de sine. Capitolul „Supravieţuiri miraculoase” evidenţiază potenţialele uriaşe ale creierului.

investigare sau caracterizare a acestei manifestări. De aici s-a format conflictul aparent dintre voinţă şi instinct. dar au fost elaborate mai multe teorii. „spiritul” este separat de corp. individul a mai fost „împărţit” în numeroase alte componente responsabile de talent. animale. care nu este deloc mai bună decât predecesoara ei. folosind un material biologic celular care are proprietatea de a transmuta şi transsublima într-o stare de agregare de tip bioplasmatic. educaţia din societatea occidentală a promovat identificarea fiinţei umane cu raţiunea. care sunt angajate în nesfârşite conflicte. pentru a armoniza poziţia noastră de observatori-actori în marele show al existenţei”. Termenul indică o formă de energie încă necunoscută. Biotransformările pot fi în ambele sensuri: de la materie spre energie cît şi de la energie spre materie. Conform noii concepţii. prin reacţii bionucleare. Nu suntem siguri dacă ea poate fi încadrată la categoria „energii” deoarece nu manifestă vizibil caracteristici similare ale unor energii binecunoscute. • Biotransformări celulare reprezintă un ansamblu de procese speciale prin intermediul cărora organismul are posibilitatea de a recupera cantităţi semnificative de energie. În continuare.3 ÎNTRE RAŢIUNE ŞI INTUIŢIE * „Noţiunile generale despre cunoaştere…. care ar putea pregăti cititorul pentru înţelegerea raţională a fenomenului transmutaţiei biologice (care nu este în contradicţie cu filosofia de tip mistic. medicină. (Niels Bohr) „Cea mai importantă contribuţie la fizica teoretică după cel de-al 2-lea război mondial este indicarea relaţiei dintre ideile filosofice ale Orientului şi substratul filosofic al teoriei cuantice. În următoarele paragrafe am comentat şi rezumat câteva aspecte mai importante. Din această fragmentare s-a oglindit viziunea noastră despre lumea 31 . precum fizică. om). susceptibilă a exista într-un corp biologic pe întreaga durată a vieţii. Prima dintre ele afirmă că transmutaţiile biologice există şi nu pot fi negate. fiind indispensabile vieţii. necesară menţinerii proceselor vitale din organism. Astfel. Pornind de la dictonul lui Descartes Cogito ergo sum („Gândesc. nutriţie şi agricultură.” (Julius Robert Oppenheimer) „Pentru a trasa o paralelă la lecţia teoriei atomice trebuie să revenim la problemele de epistologie cu care s-au confruntat Buddha şi Lao Tse. • Energie vitală este un termen pe care îl vom atribui formal acelor resurse de tip energocaloric şi altele. Nu există mijloace de măsurare. ocupând un loc central. • Transmutaţia biologică este procesul de transmutare neradioactivă a elementelor uşoare din interiorul organismelor vii (plante. Ele se regăsesc în filosofiile hinduse şi budiste. credinţe şi raţiune. Biotransformările de la energie la materie determină apariţia unor materii străine (tumori) atunci cînd energiile emoţionale sunt preponderent negative. pe care corpul le foloseşte pentru a susţine ansamblul de procese fiziologice necesare vieţii. care identifica fiinţa cu organismul biologic. Ceea ce vom descoperi este o rafinare a vechii înţelepciuni. ani sau zeci de ani la rînd. dar îl controlează. cei mai mulţi indivizi se consideră „eu”-ri izolate în propriile lor trupuri fizice.Biotransformări sub influenţa psihicului • Termenul „bioplasmă” este asociat fenomenului bioalchimic. Aceste biotransformări se produc atît la modul automat cît şi sub influenţa aspectelor emoţionale şi mentale. Mecanismul precis al transmutaţiei biologice este necunoscut. geologie. farmacie. ilustrate prin descoperirile din fizica atomică nu sunt complet noi sau necunoscute. biologie. 2. dintre voluntar şi involuntar. deci exist”). generând marea confuzie dintre fenomene şi procese. fiind notat între ghilimele deoarece nu se poate preciza dacă aceasta este de aceeaşi natură cu cea la care fac referire unii cercetători. ci mai degrabă o completează). sentimente. Această clasă de reacţii are o mare importanţă în aprofundarea cunoaşterii ştiinţifice în domenii esenţiale.” (Werner Heisenberg) Cartea lui Fritjof Capra intitulată „Taofizica” este una din puţinele lucrări de filosofie a ştiinţei care încearcă să stabilească o punte de legătură între trăirile mistice ale adepţilor evoluţiei spirituale şi experimentele şi metodologia ştiinţei. obţinute prin metabolizarea hranei şi/sau alte metode.

Prin diferite forme alternative de workshop-uri. relaţia dintre minte şi energia vitală. Am arătat faptul că unul dintre cele mai importante motive pentru care mintea este excesiv de haotică şi defocalizată sau atrasă în permanenţă spre idei negative. deoarece mulţi oameni ajung în situaţia de a-şi sacrifica sănătatea pentru un venit mai mare. de atenţie. Primul motiv pentru care am scris această carte. pesimiste şi distructive este DIMINUAREA ENERGIEI ÎN CORP.2 AVANTAJELE DIRECTE ALE BIOTRANSFORMĂRILOR 20. care este acelaşi cu motivul ce susţine serialul de televiziune „Ştiinţă şi Cunoaştere” la TVR Cluj (duminica ora 18. 333 . succesul cel mai mare îl dobîndesc cei care sunt cei mai rapizi.1 STARE BUNĂ DE SĂNĂTATE PE TERMEN LUNG Toate detaliile. Am descris aceste aspecte în capitolele 4.2. experimentele şi efectele aplicării teoriei biotransformărilor în viaţa mea au fost publicate în capitolele 4 şi 6. pentru a fi mai rapizi şi eficienţi în munca sau afacerea pe care ne-am propuso şi nu numai. DVD-uri de tipul fast learning (învăţare accelerată).1 INTRODUCERE Poate părea neobişnuită sau bizară asocierea tuturor elementelor şi teoriilor exprimate în cartea mea „Biotransformări sub influenţa psihicului” cu mediul personal de afaceri pe care fiecare dintre noi şi-l doreşte. Acest nou capitol. 20. 20. şi 13. mai bun şi mai competitiv la locul de muncă sau în afacerea personală. Competiţia e foarte mare iar „secretele” învăţării dezvoltării unui schelet de afacere.2. care gîndesc clar şi focalizat pe ideile cu adevărat utile. dar care din păcate nu întotdeauna este echivalent cu un trai mai uşor. seminarii. deseori chiar mai importantă. Dezvoltarea mediului de afaceri este a doua componentă. Am insistat cel mai mult pe avantajul vindecării unor maladii cronice dar sănătatea este doar una din componentele necesare vieţii noastre cotidiene.2 STARE EXCELENTĂ DE CLARITATE ŞI FOCALIZARE A GÎNDIRII Oricare ar fi îndatoririle pe care le aveţi la locul de muncă sau oricare ar fi afacerea personală pe care o dezvoltaţi. Fără sănătate ne se poate rezista unui mediu de afaceri bazat pe o competiţie accentuată precum cea din prezent.11. nepublicat în cartea originală vă oferă dovada aplicabilităţii principiilor de biotransformare pentru a deveni mult mai capabili în a ne asuma responsabilităţi. Din acest punct de vedere.Biotransformări sub influenţa psihicului 20. oameni ce au atins succesul îşi povestesc ceea ce cred ei că le-a fost util pentru a ajunge la acest succes.00) este: ridicarea nivelului de calitate a vieţii din toate punctele de vedere. prin folosirea eficientă a potenţialelor noastre latente. Afirmaţia mea. Acolo am prezentat diferite teorii ale funcţionării minţii. întreaga mea stare de sănătate a revenit şi nu mai am dureri şi suferinţe. ele fiind deja larg mediatizate. fără niciun alt efort.12. a ne ridica nivelul de creativitate. nu mai sunt demult timp secrete. cartea mea se adresează şi oamenilor sănătoşi care păşesc pe drumul afacerilor şi al locurilor de muncă. cărţi şi altele. Fiecare dintre noi caută să devină mai performant. cel puţin la fel de importantă ca şi sănătatea. „ridicarea nivelului de calitate a vieţii” se referă la toate aspectele pe care le implică viaţa noastră cotidiană. inclusiv dezvoltarea unui mediu de afaceri intens optimizat. După aproape 5 ani de cînd menţin. BIOTRANSFORMĂ RILE ŞI MEDIUL DE AFACERI 20. de exemplu. aceste reacţii fiziologice naturale şi fireşti la nivelele optime posibile.

ajutat de foloasele excepţionale pe care le aduc biotransformările. alţii mai mult iar factorul financiar nu se află pe primul loc decît că ni se pare nouă că totul ar depinde doar de o anumită acumulare în conturi bancare. Am mai prezentat în cartea mea. poate la firme cu capital financiar mai scăzut. Problema se pune doar cu privire la măsura în care noi suntem eficienţi în acele domenii. timp suficient de lucru. DVD-uri. bine focalizat. Eu nu mi-am dezvoltat o afacere în sine deoarece nu mi-am dorit-o. Dacă colegii lui de la firmele concurente au nevoie de cafele tari şi se trezesc mai tîrziu. bucurii şi împliniri prin munca pe care o realizez ca şi jurnalist. 5 atitudini care favorizează producerea sau cel puţin creşterea temporară a eficienţei reacţiilor de biotransformare. fiziologică. Rezultatele lor vor fi mai slabe. Dar. Aceasta e o meserie în care impactul factorilor de stress poate fi decisiv asupra sănătăţii. psihică şi emoţională are o importanţă mai mare în atingerea succesului în viaţă decît factorul financiar dar vă las pe dumneavoastră să exprimaţi „nivelul” de adevăr al acestei idei. unit şi eficient. aceasta dovedeşte şi ilustrează diferenţa clară dintre cei care au eficientizat şi cei care nu au eficientizat aceste biotransformări. dar care se bazează pe un colectiv energic. nu e nimic neobişnuit în a-şi începe munca foarte devreme dimineaţa. grăsimi şi alcool. viteza şi focalizarea minţii acelor VIP-uri care au scris cărţile respective. ci doar o chestiune insuficient explicată. Biotransformările m-au ajutat să mă adaptez mai rapid şi mai eficient. workshop-uri şi seminarii care vă explică detaliile concrete ale dezvoltării unui mediu de afaceri iar acest element este ENERGIA CU CARE DUMNEAVOASTRĂ PARTICIPAŢI LA VIAŢĂ. bine antrenat.Biotransformări sub influenţa psihicului Dar atunci se pune întrebarea: de ce dumneavoastră nu puteţi ajunge măcar la acel nivel de succes pe care vi l-aţi propus sau pe care teoretic vi l-aţi putea permite ? De ce acest fapt nu se întîmplă. Aceste traume perturbă semnificativ reacţiile de biotransformare scăzîndu-le randamentul. dacă ei se concentrează mai greu pe problemele zilnice.ALIMENTAŢIE NATURALĂ ECHILIBRATĂ Nu se poate vorbi de sănătate şi vitalitate. de un tonus energic şi echilibrat dacă nu este educat un mod simplu de alimentaţie cu conţinut minimal de toxine. Am amintit în carte faptul că foarte mulţi oameni s-au dezvoltat într-un mediu optim care i-a favorizat din punctul de vedere al reacţiilor de biotransformare şi corpul lor aduce în permanenţă un aport energetic suplimentar însemnat fără ca să ştie de aceste teorii sau să aibe vreo importanţă pentru ei. În acest fel. Aceasta nu înseamnă că aş putea fi un expert în absolut orice tematică posibilă. Aş vrea să afirm că gradul nostru de funcţionalitate biologică. cu toate că aţi lecturat şi aţi vizionat zeci de filme şi manuale despre succese în viaţă ? Deoarece există o diferenţă esenţială între modul. dacă mintea le fuge deseori spre idei inutile. rezonanţele necesare atragerii clientelei prin intermediul promovărilor vor fi bruiate de haosul energetic şi psihic al angajaţilor. îndrumată şi ajutată să participe mai eficient la dezvoltarea societăţii. o majoritate de aproximativ 90% (estimarea s-ar putea să fie incorectă) trăiesc în traume emoţionale (mai mult sau mai puţin severe) perioade lungi de timp. Desigur. rezultate mult mai bune vor fi înregistrate. mai ales al celor care lucrează direct cu clienţii. Nu e nevoie de niciun 334 . Pentru un om de afaceri. Fiecare avem limitele şi domeniile clare pentru care ne-am pregătit ani de zile. care vrea să aibe maximă eficienţă. Nu e ceva nou şi nemaiîntîlnit. Am mai spus în cartea mea faptul că necesităţile zilnice de somn s-au redus la jumătate sau chiar mai puţin. În schimb. din nefericire. Cartea mea vine să demonstreze că mai există un element esenţial care merită să fie asociat tuturor acelor cursuri. 1. dar viaţa mea a devenit plină de satisfacţii. Veriga „lipsă” a fost prezentată în cartea mea. ei reprezintă o masă de manevră care are nevoie să fie condusă. viteza şi focalizarea minţii dumneavoastră pe ideile cu adevărat importante din afacerea sau îndatoririle pe care le aveţi şi modul. Biotransformările există şi sunt naturale. În prezent este greu de crezut că ar mai exista vreun secret fenomenal despre care să nu se fi vorbit încă niciodată şi care să reprezinte acea verigă lipsă a succesului deplin în viaţa şi afacerile dumneavoastră. unii dintre noi suntem mai puţin influenţabili şi dependenţi.

Dar acestea se aplică cu succese şi realizări depline în toate celelalte zone ale vieţii precum relaţii intime. SCRISORI DE LA CITITORI ŞI APRECIERI De la Elena X. Explicaţiile sunt de prisos. Israel. din cît mai multe puncte de vedere cît şi de a cunoaşte mediul şi cerinţele vieţii sociale pentru a fi mereu capabili de a ne adapta schimbărilor bruşte care ar putea să apară (atît în mediul natural cît şi în cel social). psihice şi biologice de funcţionare a corpului. în urma aplicării conştiente şi adaptate de către fiecare. a reperelor oferite de teoriile „Biotransformărilor sub influenţa psihicului”.RESPECTUL FAŢĂ DE ADEVĂR Pentru un om e afaceri sau pentru o dominanţă a succesului în cadrul unui colectiv de oameni care ocupă diverse locuri de muncă. dacă acel lucru nu îl poţi realiza cu suficientă bucurie. sănătate. plictiseală. deseori lipsite de importanţă. 5. determină apariţia unor mecanisme defensive. În carte am explicat de ce acest aspect produce o scădere şi o diminuare a energiei vitale din corp. Are de toate. Multe din aceste aspecte au legătură cu o anumită caracteristică comună majorităţii oamenilor şi anume: nerespectarea afirmaţiilor. O respiraţie alertă este superficială. deoarece sutele de cărţi pe tema nutriţiei. cultură. Un om de afaceri sau un angajat la un loc de muncă stresant îşi poate menţine o minte mai clară şi activă dacă are un ritm respirator mai scăzut şi profund decît cineva care respiră rapid şi superficial.CONŞTIENŢA DE VIAŢĂ Nu se poate dobîndi succes într-o afacere sau în indiferent ce situaţie. nu poate supravieţui într-un mediu internaţional de afaceri care devine din ce în ce mai competitiv. deoarece prezenţa exagerată a stress-ului şi a traumelor emoţionale a accelerat peste măsură ritmul respirator. O societate sau un colectiv care nu îşi respectă proprii clienţi. cercetare şi altele. 2. de a ne dezvolta tipare de gîndire. în învăţămînt. adevărul faptelor sale. mai ales în societatea modernă. identificarea şi observarea acestora sunt indispensabile. Probabil că situaţia din România a ajuns deja la un nivel destul de îngrijorător în ceea ce priveşte instabilitatea în decizii. atracţie şi mai ales entuziasm. e extrem de necesară. Cartea e superbă.RITMAREA RESPIRAŢIEI Aici nu e nimic nou sau necunoscut. Vă las pe dumneavoastră să le descoperiţi.PREGĂTIREA TEORETICĂ Aceasta are rolul de a ne echilibra raţiunea cu intuiţia. în lipsa celei emoţionale participative este insuficientă deoarece munca va fi realizată cu o anumită opoziţie. Doar motivaţia financiară. determină apariţia îngrijorării minţii în baza unor motive. membri sau oameni de afaceri. 3. ştiinţă şi cercetare. 4. şi ce pot să-ţi spun este că atunci când am comandat-o am făcut una dintre cele mai bune alegeri ale mele. precum cea propusă în cartea mea şi numai. Legătura dintre funcţionarea minţii şi ritmul respirator a fost dovedită prin numeroase teste de laborator. fapt care determină consumuri foarte mari de energie vitală necesare soluţionării conflictului permanent dintre starea de repulsie faţă de munca respectivă şi dorinţa de a avea o situaţie financiară excelentă.Biotransformări sub influenţa psihicului alt adaos teoretic. pe messenger Am primit cartea şi dvd-ul. în legislaţie şi aplicarea legii. îmbinată cu una filosofică şi de filosofie a ştiinţei. familie. fapt care atrage cu sine scăderea şi perturbarea reacţiilor de biotransformare. 335 . Această atitudine e necesară. artă. În această prezentare scurtă am vorbit despre o legătură importantă care poate fi asociată dezvoltării mediului de afaceri personale cu foloasele şi avantajele biotransformărilor. sinceritatea. sutele de emisiuni TV. O cunoaştere ştiinţifică. greutate sau dificultate. a responsabilităţilor şi a incorectitudinii faţă de semeni. am răsfoit-o. de care depind o mulţime de aspecte fiziologice. de a urmări să ne cunoaştem atît pe noi înşine. micşorează raţiunea şi favorizează mecanismele automate subconştiente. au explicat pe înţelesul tuturor principiile alimentaţiei sănătoase.

Cu multă iubire şi Lumină pentru tine şi comunitatea din ţara ta. Bruce 336 . bucurie şi prosperitate. Colesterolul prin el însuşi nu este periculos. odată ce descoperă răspunsurile el deasemenea caută noi întrebări care imploră un răspuns. Cred că vei înţelege de ce îmi place atît de mult să vizitez aceste locuri. Ele sunt toxice pentru sistemele biologice şi interferează cu funcţiile sale fireşti. Bruce Lipton. SUA. Mulţi alţii au deschis alte uşi pentru mine şi nici nu am avut ocazia să îmi exprim sincerele mele mulţumiri. îţi mulţumesc pentru bunele intenţii de a împărtăşi interesele şi pasiunile tale. ele atrag moleculele de colesterol care se acumulează în interiorul lor. Oamenii stresaţi au variaţii mari ale presiunii sanguine între valori foarte mari şi valori foarte mici. Nu vă îngrijoraţi pentru colesterol. ele nu sunt folosite în utilizarea. Mureşanu Cristian… încă o dată mulţumiri pentru faptul că mi-ai deschis noi uşi ale cunoaşterii care altfel ar fi rămas închise pentru totdeauna. Aşa că îţi mulţumesc foarte mult în avans şi scrie-mi liber şi direct. aşa că o voi ruga pe Sally să mi-l expedieze aici. Problemele vasculare precum arterioscleroza sunt rezultatul variaţiilor haotice ale presiunii sanguine.net şi merită să adaug investiţia mea într-un loc care adună minţi evoluate din abundenţă. Margaret şi eu suntem acum în Noua Zeelandă unde eu predau imunologie la Colegiul de Chiropractică. de fapt am înţeles că sunt încă multe lucruri pe care nu le ştiam. În plus. atunci cînd cineva ajunge să cunoască importanţa educaţiei şi aplicarea a ceea ce se ştie. Nu primisem DVD-ul de la tine pînă înainte de plecare. Deşi la un moment dat credeam că ştiu multe. pe care am făcut-o din faţa casei pe care am închiriat-o în perioada şederii noastre aici. Concluzie: colesterolul nu este cauza problemei ci doar indicatorul acesteia. procesul de educare se întîmplă în timp şi prin experienţă. Trăiesc cu speranţa sinceră că noi aici şi omenirea ca un întreg pot fi deschise şi sincere în a-şi împărtăşi interesele şi pasiunile pentru a-i ajuta pe ceilalţi în căutarile noastre individuale de a ne perfecţiona pe sine. noi ştim că e un proces care necesită să fie continuu alimentat prin cunoaştere… este o căutare a cunoaşterii. ci STRESS-ul. un cercetător adevărat.Biotransformări sub influenţa psihicului De la Albert Morin. ci focalizaţi-vă atenţia asupra stress-ului. Unul din lucrurile care îţi vor îmbunătăţi viaţa este faptul că nu mai iei statine pentru colesterol. Problema maladiilor cardiovasculare NU ESTE colesterolul. Astfel. Noua Zeelandă Margret şi cu mine îţi dorim un an nou cu sănătate. Colesterolul este un indicator care apare numai după ce a avut loc o deteriorare. deoarece sunt un optimist pregătit pentru învăţătură şi ajutor în calea pe care mi-am ales-o şi deşi ştiu că e imposibil să prelucrez toate lucrurile deodată. a înţelepciunii şi înţelegerii şi cum anume să fie optim aplicată astfel încît să ne transforme genetic în ceva mai bine decît ceea ce suntem din originile noastre. Atunci. construcţia sau menţinerea pereţilor celulari. E o bucurie pentru mine să faci parte din comunitatea noastră de la researchgate. pe website Mureşanu Cristian din nou. Ţi-am pus în attachement şi o fotografie din zonă. Aceste variaţii periodice determină înmulţirea accelerată a celulelor care compun pereţii vaselor sanguine. Cu toate acestea. a adevărului. Mi-am asumat această îndatorire deoarece îmi permite să petrec o vară caldă în Noua Zeelandă în timp ce în SUA e iarnă. BIOTRANSFORMARI SUB INFLUENTA PSIHICULUI ~ VERSIUNEA IN LIMBA ENGLEZA De la dr.

Stressed people have radical shifts between high and low blood pressure. TEXTUL ORIGINAL ÎN ENGLEZĂ Happy New Year's dear Chris!!!!!! Margaret and I wish you a healthy. focus on reducing the stress. The cholesterol only shows up AFTER the damage has occurred. El funcţionează din subconştient. Totuşi.. dar vă sfătuiesc să nu săriţi peste sfaturile medicale şi să opriţi medicaţiile prescrise la simpla inspiraţie de moment deoarece fără susţinere energetică. acolo unde mintea şi materia se întîlnesc”. sugestiile mentale nu sunt utile. I will ask Sally in my office to forward it to me when she gets it. este de a aduce mai multă energie vitală în corp.Biotransformări sub influenţa psihicului NOTĂ: Pe baza celor explicate de dr. atît în cazul meu. they just pile up. pereţii celulari devin mai groşi. i did not receive your DVD before I left. aceste mecanisme (în mod paradoxal) nu inhibă înmulţirea şi creşterea celulelor (cum se întîmplă în alte sisteme) ci le accelerează. îndepărtarea cauzei precum stress-ul sau abuzurile alimentare nu anulează mecanismul. However. Singura soluţie. Vascular issues (arteriosclerosis) are the result of erratic blood pressure. happy and prosperous New year's. Point: cholesterol does not cause the problem. am redus de 14 ori doza de statine. it only shows up after the damage is done! Conclusion: Don't worry about the cholesterol . Repeated cycles of low and high pressure cause the blood vessel-lining cells to rapidly divide. so you can see why I love coming here. Cholesterol by itself is not harmful. Problema. celulele acumulează colesterol şi acesta e folosit ca şi „materie primă”. deoarece stress-ul se manifestă prin tensiune arterială ridicată iar organismul răspunde prin a se proteja încercînd să întărească pereţii vaselor pentru a preveni ruperea lor. However. La nivelul vaselor sanguine. prin bioalchimie sau alte procedee asemănătoare. it is STRESS. stress-ul determină apariţia mecanismelor automate. folosind bioresursele. Astfel. Bruce 337 . With Love and Light for you and your beautiful community. aceste lucruri NU FUNCŢIONEAZĂ. subconştiente de apărare. experimentată de mine şi descrisă în carte. în prezent am renunţat complet deoarece am vrut să ofer posibilitate corpului de a se readapta treptat de la o situaţie de dependenţă la una normală. THEN they attract the cholesterol which accumulates in the cell. prin urmare. Attached below is a picture from the porch of the house I rent while here in New Zealand. these cells are not used in the construction and maintenance of the vessel wall. I love the assignment because it allows me to experience summer in NZ while the USA is in winter.. timp de 5 ani de cînd fac acest lucru. Răspunsul domnului Bruce Lipton mi-a adus un plus de încredere.. odată ce acesta s-a declanşat. Margaret and I are now in New Zealand where I teach a course in immunology at a College of Chiropractic. One of the things that will make your life better is that you have stopped using the statin drugs! These are actually toxic to the system and interfere with its normal functions. The problem in cardiovascular disease is NOT the cholesterol .. cît şi în general este aceea că avînd un mecansim care funcţionează la nivel subconştient. Bruce Lipton în DVD-ul „Noua Biologie. pînă ce.

Principiile sale aserţiuni amintesc acel neti. capacităţii de memorare şi puterii de muncă.). 338 . mă refer la Bohm. Cititorul instruit este mai puţin predispus la concluzii eronate sau la realizarea unor experienţe proprii nerecomandate. Astfel. Aşadar. neti (nu aceasta. Cartea prezintă în detaliu declanşarea proceselor bioalchimice care au determinat obţinerea rezultatelor descrise şi analizate. El poate înţelege sensul corect al unor afirmaţii şi semnificaţia experimentului trăit. Mecanica cuantică ne arată că lumea microfizică şi cea macrofizică formează două aspecte complemetare distincte ale unei realităţi unice. locală şi deterministă. Aceasta este situaţia la momentul t0. ci este mai degrabă nici-nici (nici corpuscul. nici undă). R: Să presupunem că un electron (sau orice altă particulă microfizică) are un obstacol în drumul său prevăzut cu trei fante inegale (notate cu literele „a”. nu aceasta) specific gândirii budiste. Î: Care este modul în care fizica cuantică şi clasică studiază lumea ? R: Fizica a traversat o criză majoră la sfârşitul secolului 19. datorită încercării de a explica lumea microfizică prin analogie cu lumea macrofizică. Ar fi vorba despre două aspecte. anumiţi teoreticieni consideră că mecanica cuantică ar fi mai degrabă o metafizică decât o teorie ştiinţifică propriu-zisă. Î: Este adecvată terminologia propusă ? R: Atunci când sunt prezentate şi descrise fenomene noi sau mai puţin cunoscute. nu este şi-şi (corpuscul şi undă). După ce electronul a trecut de obstacol avem o nouă situaţie la momentul t1.Biotransformări sub influenţa psihicului 21. lumea microfizică este discontinuă (discretă). ADRIAN PĂTRUŢ Î: Cine poate lectura această carte şi în ce condiţii ? R: Cartea este dedicată cititorului instruit. într-o versiune cu unele detalii personale. Pauli şi Dirac. mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. diminuarea efectelor stress-ului etc. au avut cunoştinţe de spiritualitate orientală şi chiar contacte directe cu reprezentanţi marcanţi ai acesteia. insuficient teoretizate şi explicate. şi anume o ameliorare fiziologică (prin îmbunătăţirea şi optimizarea unor parametri fiziologici) şi o ameliorare la nivel mental (prin îmbunătăţirea capacităţii de concentrare şi focalizare a minţii. potrivit termenilor tradiţionali. care abordează realitatea microfizică într-o manieră nouă şi originală. analizat şi propus de autor. DR. Pionierii fizicii cuantice. precum Rabindranath Tagore sau Mahatma Gandhi. Î: Vă rog să prezentaţi pe scurt una dintre cele mai moderne şi importante teorii ale fizicii cuantice. nelocală şi probabilistică. procesele şi transformările declanşate în organism. Criza s-a încheiat odată cu apariţia mecanicii cuantice. În acest sens. în termenii mecanicii clasice newtoniene. Autorul introduce termenul bioalchimie pentru fenomenele. care necesită însă abordări diferite. cercetătorii introduc fie termeni proprii. esoterismului de mână stângă. POSTFAŢĂ: DIALOG CU PROF. „b” şi „c”). Astfel. De altfel. mecanica cuantică aparţine mai degrabă unei cunoaşteri de tip apofatic. care se presupune că are un discernământ superior. Aceste observaţii sunt valabile şi pentru terminologia propusă în această carte. fie încearcă să adapteze termeni din domenii cunoscute şi familiare. caracterizat de regulă printr-o educaţie şi pregătire intelectuală superioară. Se afirmă că anumite elemente specifice filosofiilor orientale ar fi avut un rol notabil în fundamentarea unor principii mecanicii cuantice. ci ce nu este ea de fapt. decât cunoaşterii ştiinţifice obişnuite. Heisenberg. Probabilitatea ca electronul să străbată acest obstacol este formată din suma probabilităţilor ca electronul să străbată fiecare fantă în parte. care urmează o cale ce aparţine. Alegerea acestor termeni este mai mult o problemă de gust şi opţiune personală. autorul descrie şi prezintă propriul său experiment. dacă lumea macrofizică este continuă. Î: Care este ideea centrală a cărţii ? R: Cartea prezintă şi susţine posibilitatea ameliorării calităţii vieţii unui subiect care urmează etapele experimentului prezentat de către autor. Mecanica cuantică arată că particula microfizică nu este sau-sau (corpuscul sau undă).

în sensul schimbării modului de gândire. Ele sunt lansate de pe Pământ în două nave spaţiale prevăzute cu un comutator oxigencianură şi după miliarde de ani ele se află într-o stare de nedeterminare vie-moartă. Acesta se numeşte colapsul vectorului de stare al funcţiei de undă. pentru a obţine calităţile suplimentare promise de maestrul spiritual. adică o realitate nedeterminată (sau conform paradoxului numit pisica lui Schrodinger. Teoria alternativă care e la mare modă în ultimii ani se numeşte „ipoteza lumilor multiple” (many worlds hypothesis) şi ea precizează faptul că după ce particula a trecut prin obstacolul respectiv (cu trei fante. Discipolii nu sunt însă. una din nave aterizează pe o planetă unde există un observator şi acesta deschide cutia. ci e o singură particulă care a trecut printr-o singură fantă.19). Astfel. această transformare (vezi Cap. şi dacă uneia dintre ele i se modifică mişcarea de spin printr-un anumit fenomen sau interacţiune (de exemplu de natură electromagnetică). vor dobândi numeroase numeroase calităţi superioare suplimentare. de obicei. şi anume faptul că urmarea practicilor recomandate determină. Aceasta se poate menţine miliarde de ani. În acel moment starea pisicii este definită şi simultan este definită şi starea pisicii gemene chiar dacă nu există nici un observator. se vor transforma şi ei mai mult sau mai puţin. De aceea.Biotransformări sub influenţa psihicului Starea electronului va fi o superpoziţie a celor 3 probabilităţi. în lumea „B” a trecut prin fanta „b” iar în lumea „C” a trecut prin fanta „c”. are la bază continenţa sexuală. destul de controversată. consider că şi autorul cărţii trebuie să îşi avertizeze cititorii care doresc să urmeze experimentul propus că. toate probabilităţile se prăbuşesc în afară de una singură. Şi astfel. În acel moment. Acestea promit discipolilor că urmând calea propusă. cele două particule pot recepţiona informaţie instantaneu. el se scindează în toate probabilităţile posibile. atunci în acel moment se modifică şi spinul particulei gemene. care propune o ameliorare a calităţii vieţii prin declanşarea unor fenomene de bioalchimie. până în momentul în care apare un observator care priveşte în cutie. Iar această modificare are loc spontan deoarece se consideră că există un transport de informaţie. Noi privim dintr-o una din aceste lumi dar alţi observatori pot privi din alte lumi şi atunci pentru fiecare eveniment care a avut loc de la formarea Universului şi până acum. discipolii ascultători vor deveni ceea ce sunt şi mult mai mult decât atât. în adîncul fiinţei lor. De altfel. În acel moment. În acest fel există un număr de 10100 sau după alţi autori 101000 de Universuri paralele. avertizaţi asupra acestor aspecte. de regulă. ce include acceptarea dogmei şi urmarea practicilor recomandate. în cele din urmă. Aici cred că cititorul trebuie avertizat în legătură cu un aspect important. adică nu li se face „protecţia muncii” înainte de începerea cursurilor. După această perioadă de timp. Anumite observaţii astrofizice cu implicaţii cosmologice se pretează mai bine la acest model decât la interpretarea de la Copenhaga. care sunt fiicele gemene ale pisicii lui Schrodinger. cu menţiunea că autorul a urmat sistematic. din anul 1993 a lui Alain Aspect spune că dacă se emit simultan în direcţii opuse două particule gemene (twins). Cu alte cuvinte. comportamentului şi relaţiilor personale. în anul 1995 Gribbins a formulat paradoxul numit pisicuţele lui Schrodinger. Î: Care ar fi principalele neajunsuri ale abordării practicilor spirituale în cadrul şcolilor esoterice? R: Experimentul prezentat şi propus cititorului. În momentul observaţiei nu mai există un pachet de unde care trece prin toate fantele. pentru ca autorul să nu cadă în „păcatul” pe care îl reproşez multor şcoli spirituale. O altă teorie. Poate că unii discipoli nu doresc acest lucru şi nu sunt dispuşi să plătească un astfel de preţ. ea este simultan în stare vie şi moartă). O singură probabilitate va rămâne valabilă iar celelalte două dispar. 339 . de exemplu) lumea se împarte în 3 lumi. iar aceasta nu se supune restricţiilor cu privire la viteza luminii. Doresc să subliniez faptul că este vorba despre un experiment în desfăşurare. o transformare profundă a discipolului practicant. Se omite însă un aspect important. sistemului de valori. şi la fiecare eveniment microfizic care are loc în spaţiu. care durează de peste 3 ani şi al cărui rezultat final nu este deocamdată cunoscut. Universul se scindează în continuare iar acestea au existenţe complet independente. să-i zicem tx. În lumea „A”. realitatea nu mai este nedeterminată. anumite tehnici yoga. vreme de mai mulţi ani. chiar Osho afirmă că majoritatea celor care caută spiritualitatea şi avantajele sale nu doresc şi nu acceptă. particula a trecut prin fanta „a”.

care definesc radioactivitatea. astfel încât bilanţul general este. în principal. cu precizarea că încă nu se cunoaşte foarte procesul prin care ele au loc sau punctele de vedere exprimate în legătură cu aceste procese sunt incomplete sau eronate. prin intermediul cărora au fost şi sunt generate progresiv elementele chimice (de fapt. Asemenea calcule sunt mai degrabă scoase din buzunar. unul exoterm. procesele nucleare de aşazisă transmutaţie se desfăşoară natural în interiorul stelelor sau în timpul exploziilor de supernovă. chiar şi dacă nu sunt posibile. Rămâne de văzut dacă schemele de reacţie propuse de Kervran pot fi compatibilizate în vreun fel cu aceste noi rezultate. inaccesibile în condiţii obişnuite în mediul ambiant sau în interiorul organismelor. obţinându-se anumite scheme de reacţii posibile sau imposibile. nefiind rezultatul unor calcule ştiinţifice complexe de chimie computaţională. nucleele acestora) în spaţiul cosmic şi. prin care unele elemente se transformă în alte elemente. Nu avem însă niciun fel de indicaţie că o aşa-zisă devitalizare prin pierdere seminală ar fi influenţat sau ameninţat existenţa speciilor respective. se eliberează o energie şi mai mare. De regulă. prin procese nucleare specifice. procesele şi reacţiile nucleare se datorează. urmând anumite scheme de reacţie avantajoase energetic. Probabil ele mai trec prin ceva intermediar. au fost descoperite unele procese nucleare speciale la energie joasă care implică „transmutaţie”. mă refer de exemplu la descompunerea radionuclizilor sau izotopilor radioactivi. de obicei. se cunosc procese nucleare care se desfăşoară spontan la energii joase. nimeni până în prezent nu s-a ocupat cu seriozitate de fenomenele de transmutare amintite de Kervran pentru a afla în ce măsură acele transmutaţii sunt posibile sau nu. Pe de altă parte. ele ar putea fi posibile în moduri asemănătoare. mai ales. care determină modificări ale structurii nucleului şi. Întrebarea care se pune este dacă organismele vii dispun cu adevărat de acea energie pe care să o furnizeze pentru a declanşa procesul chiar dacă o recuperează cu un excedent ulterior. În timpul reacţiei nucleare.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Care sunt cele mai noi cunoştinţe legate de transmutaţia elementelor la energii joase şi în ce stadiu se află cercetările ? R: Fizica nucleară a identificat procesele nucleare. procesele nucleare necesită o energie iniţială considerabilă pentru a fi amorsate. transformarea speciilor atomice. implicit. 340 . Practic. concepute încă din anii 1935 de către Bethe. Cu toate acestea. în timp ce altele au loc în condiţii obişnuite. a unor scheme de evoluţie care să poată fi asociate observaţiilor practice pentru a se putea preciza în ce măsură acele transformări respectă aceste scheme sau nu. Validarea ştiinţifică a acestor procese necesită existenţa unui breviar de calcul. În orice caz. Aici ar trebui realizate calcule dar până în prezent ele nu există. În ceea ce priveşte transmutaţiile la energie joasă. au loc interacţiuni între electronii de valenţă ai reactanţilor. Kervran a propus nişte reacţii nucleare care pornesc de la nuclizi stabili şi ar presupune energii iniţiale ridicate. unor interacţiuni la nivel nuclear. R: Cartea menţionează afirmaţiile medicului chinez Chang. în interiorul stelelor. Astfel. Î: Vă rog să clarificaţi confuziile şi erorile cu privire la înţelegerea fenomenului de continenţă sexuală. anumite (nuclee de) elemente se transformă în alte (nuclee de) elemente. Noi nu ştim cum anume sunt furnizate energiile implicate în aceste transmutări. într-un final pot fi considerate posibile. Aceasta poate fi considerată practic o „transmutaţie”. Din nefericire. care determină desfaceri şi/sau formări de legături chimice iar speciile atomice implicate în reacţie se conservă cu necesitate. Procesul de aşa-zisă devitalizare datorită pierderii seminale prin ejaculare există de multe milioane de ani în regnul animal şi la specia umană. unele procese nucleare necesită energii iniţiale mari. în ultimele decenii. Spre deosebire de acestea. la temperaturi uriaşe. dar toate aceste transmutări. Datorită necesarului energetic iniţial mare. care face anumite precizări cu privire la echivalentul cantităţii de sânge necesare obţinerii unei picături de lichid seminal. în prezent au fost elaborate calcule extrem de complexe. la modul în care le-a gândit Kervran. În reacţiile chimice obişnuite.

Pe de o parte. Pe de altă pare. Pe de altă parte. Î: Care este conflictul major dintre ştiinţă şi spiritualitate ? R: Cartea aduce în discuţie conflictul dintre modul de gândire ştiinţific şi principalele aserţiuni ale spiritualităţii din toate timpurile. mă refer aici la bărbaţi. Consider că viitorul este cel care va putea confirma total sau infirma parţial aceste afirmaţii. adică îngeri. Autorul arată că subiectul care alege să aplice experimentul. fără a fi necesare transformări spirituale ireversibile. făcute de către lideri ai noii gândiri spirituale cu pregătire ştiinţifică notabilă. clarvăzători. cea care a generat. pentru care pierderea de lichid seminal nu are consecinţe negative evidente. care necesită un consum energetic mai mare pentru recuperare. În carte. vitalitatea scade rapid peste un anumit prag de vârstă iar recuperarea se face tot mai lent. Există însă numeroşi oameni. pe care le consideră obiective. Ceea ce mă deranjează mai mult nu este atât discursul spiritual tradiţional. Mai mult chiar. Aceştia consideră că toate regiunile explorate de către mistici. precum Stanislav Grof. maeştri spirituali. Această tehnică poate fi aplicată atât de cei pentru care pierderea de lichid seminal implică o devitalizare evidentă. poate reveni ulterior. prin tehnici de continenţă. Î: Care categorie de cititori ar avea cea mai mare nevoie de înţelegerea şi aplicarea practică a informaţiilor prezentate ? R: În carte. care ar fi sursa adevărată lumii şi a vieţii.Biotransformări sub influenţa psihicului Faptul că la om s-a observat că. Este important de menţionat faptul că mulţi dintre cititorii potenţiali ai cărţii sunt probabil adepţi sau simpatizanţi ai căilor de evoluţie spirituală sau au cel puţin cunoştinţe teoretice în acest domeniu. El beneficiază în continuare de caracteristicile fiziologice şi mentale optimizate. realitatea fizică. Astfel. alţii obosesc după doar câţiva zeci de metri. Repet însă faptul că experimentul descris poate fi urmat de către oricine. s-ar obţine anumite avantaje este cu totul altceva. sunt descrise anumite proceduri şi atitudini recomandate persoanelor la care pierderea seminală este însoţită de devitalizare semnificativă şi recuperare lentă. dacă doreşte. Această realitate primordială ar reprezenta Sursa creaţiei (fie că îi acordăm atribute divine sau nu). dacă acesta nu şi-o doreşte. ştiinţa descrie stări. evenimente şi fenomene specifice materiei şi realităţii fizice. spirite dezîncarnate. în vederea iniţierii bioalchimiei. autorul recomandă practicarea continenţei ca fiind calea cea mai simplă pentru iniţierea proceselor bioalchimice. discipoli sau maeştri spirituali. 341 . canale sau alţi subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei ar fi într-adevăr ceea ce par iar entităţile întâlnite ar fi într-adevăr ceea ce ele declară că sunt. mental şi emoţional sau poate urma o cale de evoluţie spirituală. Autorul s-a numărat. demoni. extratereştri etc. Acest aspect pare mai degrabă unul secundar. El poate să îşi urmeze în continuare viaţa cotidiană obişnuită. Charles Tart sau Ken Wilber. Dacă unii pot alerga fără probleme câţiva kilometri. spiritualitatea consideră că realitatea primordială profundă este cea accesată şi descrisă de subiecţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. mediumi. printre cei la care pierderea de lichid seminal a fost însoţită de un proces semnificativ de devitalizare. Tehnicile de continenţă sexuală de sorginte tantrică insistă asupra faptului că această continenţă ar reprezenta punctul de plecare al unei căi de evoluţie spirituală. dar optimizată din punct de vedere fizic. din capriciu sau cu un anumit scop. pe alocuri obsesiv şi plictisitor. în timp ce spiritualitatea descrie mai ales la stări şi nivele de conştiinţă subiective. la viaţa anterioară cu comportament sexual cu ejaculare. Autorul insistă asupra faptului că metoda nu este însoţită de o transformare semnificativă a vieţii cotidiene a subiectului. până la urmarea experimentului descris în carte. Aici trebuie menţionat faptul că răspunsul diferitelor persoane la diferite evenimente şi stimuli este foarte diferenţiat. nu cred că discuţia trebuie să se canalizeze prea mult pe devitalizarea pe care o implică sau nu o implică ejacularea normală. cât şi de cei care nu sunt afectaţi de acest proces. cât mai ales afirmaţiile şi interpretările realiste naive de tip prima faciae (la prima vedere) ale unor experienţe spirituale. ea pare benefică pentru unii bărbaţi. Ştiinţa neagă cu vehemenţă existenţa unei realităţi inteligente primordiale.

aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. Se consideră că aceasta e calea supremă a evoluţiei şi că există mari învăţători şi gânditori care sunt eliberaţi. de obicei sub formă de imagini. aflat într-o stare modificată a conştiinţei. Pe de altă parte. care reprezintă cheia de contact şi de acces. Realităţile virtuale au doar o existenţă relativă. aşa cum face adesea ştiinţa actuală. persoanele obişnuite nu au acces la realităţi virtuale. fiind accesibilă tuturor persoanelor aflate în starea comună a conştiinţei. Dar. care nu au o existenţă continuă şi permanentă şi nici o localizare în cadrul spaţio-temporal. În schimb. Modelul realităţilor este. dar nu şi cu stările obiective ale materiei. suflet. Astfel. putînd fi chemate la manifestare temporară de către anumiţi subiecţi. care reprezintă decodificări şi explicitări ale informaţiilor recepţionate în timpul experienţelor spirituale. ce exprimă tradiţia spirituală şi religioasă a omenirii. ci interpretările simpliste şi naive ale acestora. pe care le traduce şi transformă în impresii senzoriale. răspândite în spaţiu şi care se succed în timp într-o relaţie cauzală. care sunt în acord cu concepţiile. acestea ar fi realităţi virtuale. trăirile şi relatările acestor subiecţi. singurul care compatibilizează oarecum modelul ştiinţific modern şi aserţiunile filosofiei perene. Asemenea experienţe reprezintă mai degrabă incursiuni interioare sau exterioare într-un domeniu care poate fi asociat cu nivelele subiective ale conştiinţei. care are o existenţă spaţio-temporală continuă şi permanentă. El recepţionează doar informaţii codificate cu caracter simbolic pronunţat. speranţele sau chipurile existente în mintea sa. jivatma. realităţile virtuale există şi totodată nu există. Confundarea acestor reprezentări corespondente. Realităţile virtuale. mai ales de către „subiecţi dotaţi”. etc. Ele pot fi contactate. Ea nu poate să contribuie la progresul omenirii ci eventual la progresul unui singur individ. Pentru ei. după părerea mea. Eu am mari îndoieli asupra faptului că multe dintre relatările acestor subiecţi corespund unui adevăr profund şi exprimă o realitate obiectivă. dorinţele. O „persoană normală”. aflată în stare de veghe. potrivit 342 . Ele există ca atare pentru subiecţii dotaţi. ce ar exista undeva ca atare şi independent de minţile noastre. Misticii descriu reprezentări corespondente. Ele au un fel de existenţă potenţială. îndeosebi la cele cu elemente spirituale şi religioase. accesate şi experimentate temporar. aflat în bun acord cu modelul ştiinţific fizicalist. Potrivit acestui model. Ea este o cale de evoluţie a acelor indivizi care caută fiecare să găsească în interiorul lor întregul Univers. realităţile virtuale par la fel de reale ca şi realitatea fizică. cu pretinse elemente şi evenimente concrete. nu vede. Această explorare spirituală cu „punct final” este o cale strict individuală cu un sfârşit cunoscut şi aproape plictisitor. tradiţiile. cunoştinţele. în intervalele de timp în care sunt contactate sau accesate. sub forma unor impresii cvasisenzoriale cu valenţe culturale. Realitatea fizică este singura obiectivă. recepţionează doar impresii senzoriale din realitatea fizică. aflaţi în anumite stări modificate ale conştiinţei. traumele. pe baza cărora îşi construieşte un model al realităţii formate din obiecte distincte. Potrivit modelului realităţilor. care ar exista independent de noi. cercetările moderne asupra conştiinţei.). Pentru aceşti subiecţi. Un alt aspect este acela că foarte multe persoane cu educaţie spirituală consideră că scopul şi sensul suprem al existenţei este explorarea (aventura) spirituală care are două aspecte: a) identificarea sursei creatoare şi b) uniunea cu sursa creatoare din care ne-am fi desprins la origini şi din care provine o părticică profundă (atman. cu un caracter simbolic şi cultural pronunţat. nu aude şi nu percepe de fapt nimic concret în timpul experienţelor spirituale. ştiinţa cercetează şi descrie realitatea fizică. Subiectul. se află la baza interpretării realiste naive a experienţelor spirituale. sunt situate mai degrabă în nivele ale conştiinţei decât în stări ale materiei. realităţile virtuale nu există practic niciodată. oriunde şi nicicînd deopotrivă.Biotransformări sub influenţa psihicului Din acest punct de vedere. spiritualitatea face aceeaşi greşeală ca şi spiritismul. sugerează existenţa unor alte realităţi distincte de cea fizică. care pot fi experimentate. Este încercarea de a regăsi în parte acel Întreg din care s-ar fi desprins. credinţele. pretutindeni şi nicăieri în acelaşi timp. Nu trebuie însă că trebuie criticate stările. în acord cu multe dintre aserţiunile spiritualităţii tradiţionale.

pentru majoritatea oamenilor de ştiinţă. Există o discuţie interesantă referitoare la scopul existenţei. viaţa de apoi în care se trăieşte în Rai. Scopul său principal este să cunoască. Problema vieţii şi a fiinţei umane nu reprezintă o preocupare majoră pentru cei care lucrează în domeniul ştiinţelor naturii. faptul că în corpul biologic există resurse şi potenţiale (fizice concrete) care pot fi accesate prin educaţie. care e o poveste simplistă şi naivă. oamenii urmăresc să fie mai fericiţi. rai. cu sau fără prezenţa noastră. Pentru omul de ştiinţă propriu-zis. iar acestea pot să îi cointereseze reciproc. trăiri deosebite cu episoade extatice. etc. prin intermediul ştiinţei. care sunt deopotrivă distanţate în spaţiu şi îndepărtate în timp. insistând mult mai puţin asupra celor de natură transcendentă. ci un neliniştit curios. Pentru toţi cei care promovează un discurs spiritual sau religios. Este practic o căutare de către parte a întregului din care s-a desprins. abandonarea (temporară) a condiţiei umane comune. prin aceasta el încercând să readucă în atenţie. Care din ele conduce cel mai bine la progresul omenirii ? Autorul doreşte să sugereze că omenirea are nevoie de ştiinţă pentru a progresa ca egregor colectiv dar fiecare individ ar mai avea nevoie de o cale individuală pentru a progresa ca fiinţă separată ca şi când ar fi ruptă de acest colectiv. Aceste aspecte nu mai sunt considerate o culme a creaţiei. a ajuns să cunoască în detaliu evenimente şi fenomene din Univers. mântuire. imaginea Întregului este puternic distorsionată şi 308 profund afectată cel puţin la nivelul unor detalii. considerată din punctul de vedere al spiritualităţii? R: Omul de ştiinţă este un specimen „ciudat”. care nu este un om de ştiinţă. şi multe altele sunt neinteresante. uneori naive şi chiar hilare. Fac excepţie cei care se preocupă explicit de ştiinţele vieţii. atotputernică şi omniscientă. care au la bază un model integrativ cu punct final. Calea exterioară oferită de ştiinţă este nelimitată. el nu doreşte nici să fie nefericit. Aici apare antagonismul dintre calea omului de ştiinţă şi calea spirituală. care are drept scop principal căutarea şi aflarea adevărului despre lume cu orice preţ. aflarea acesteia şi identificarea cu ea. la fel ca în spiritualitate şi religie. Dimpotrivă. autorul nu neagă doctrina spirituală ci accentuează necesitatea de a se promova suplimentar o cunoaştere la nivelul unor mecanisme de natură biologică. fiindcă aceasta l-ar putea împiedica să caute şi să cunoască. Există şi anumite excepţii notabile. promisiunile spirituale şi religioase despre stări de fericire intensă. De aceea. din punct de vedere ştiinţific şi esoteric. psihosomatice). el este mîndru fiindcă. El nu este un credincios dispus să accepte ceea ce i se spune. Tehnicile 343 . prin pierderea treptată a identităţii individuale. posibila identificare cu Sursa creţiei. descrie cititorilor o experienţă personală prin intermediul căreia reuşeşte să folosească cu succes resurse suplimentare care devin disponibile şi utilizabile în sensul dorit de el. Omul de ştiinţă nu se simte singur şi abandonat în absenţa unei Divinităţii personale şi paternaliste.. ci doar secvenţe poate tranzitorii ale unui Univers în evoluţie continuă. colectivă şi sumativă furnizând societăţii acel progres care ne-a adus astăzi acolo unde suntem. fericirea nu reprezintă un scop semnificativ în viaţă. Fireşte. Unul dintre scopuri a fost acela de a vindeca sau ameliora semnificativ anumite maladii şi afecţiuni cronice. Autorul. Această căutare. În acest context. găsire şi integrare a principiului nepieritor din noi cu Sursa creatoare este considerată calea supremă a evoluţiei spirituale şi calea supremă a cunoaşterii şi înţelegerii realităţii şi existenţei în aspectele cele mai înalte.Biotransformări sub influenţa psihicului teoriei holografice. aventuri spirituale. urmată de exemplu de marii iniţiaţi? R: Majoritatea curentelor spirituale. căutarea Sursei cosmice creatoare. fie ea Divină sau nu. prin tehnici speciale. Î: Care este poziţia omului de ştiinţă în raport cu sine şi cu partea spirituală a vieţii. datorită faptului că Universul rămîne mereu acelaşi. aşa cum nu se simte nici mic şi neînsemnat. să afle şi să cerceteze. Î: Cum vede omul de ştiinţă calea evoluţiei spirituale. care au cauze complexe. care doreşte să cerceteze şi să afle el însuşi adevărul. au dezvoltat tehnici iniţiatice spirituale (psihofizice. inclusiv marile religii. într-un fragment prea mic. o revenire la Sursa cosmică eternă. mai împliniţi şi li se promite povestea religioasă cu starea de fericire paradisiacă. atât omului de ştiinţă cât şi căutătorului spiritual. Modelul integrativ urmăreşte.

care nu este nici ea străină de tradiţia spirituală. şi anume faptul că este strict individuală şi are un punct terminus. Iată că regăsim o paralelă frapantă. tehnicile integrative cu punct final presupun două aspecte: a) conştientizarea existenţei Sursei creatoare şi identificarea acesteia. Omul are nevoie de vindecare foarte rapidă deoarece face parte dintr-o societate care pretinde tot mai multă producţie şi lumea se grăbeşte. Evoluţia principiului nepieritor al fiinţei umane are un punct terminus absolut. între efecte fiziologice şi mentale ale evoluţiei spirituale şi ale experienţei bioalchimice propuse în această carte. În esenţă. nu se poate nega faptul că stress-ul este un factor major care influenţează această aptitudine atât din punct de vedere al actului fiziologic în sine cât şi al potenţialului efectiv de reproducere observat la nivelul lichidului seminal. ceea ce determină un control remarcabil al proceselor mentale. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice se înscrie printre performanţele intelectuale remarcabile ale omului. performanţele intelectuale sau performanţele fizice. Deşi nu am văzut studii ştiinţifice care să confirme din punct de vedere statistic scăderea potenţialului specii umane din punct de vedere a capacităţii de reproducere. de această dată definitiv.) şi pot conţine practici foarte deosebite (meditaţie şi/sau rugăciune şi/sau practici somatice. prin 344 . Dincolo de acest punct nu mai există şi nu mai poate exista nimic.Biotransformări sub influenţa psihicului integrative cu punct final sunt numeroase (de ex. Cred că experienţa şi evoluţia spirituală trebuie considerate mai degrabă performanţe înalte ale fiinţei umane. accesibile doar elitelor spiritualităţii. Fără îndoială că eradicarea multor boli şi atenuarea altora a creat un teren favorabil la nivelul agenţilor patogeni care determină afecţiunile fie să se producă mutaţii. încă din timpul vieţii fizice. care permite un control aproape incredibil al funcţiilor. isihasm. Pentru aceasta se vor crea noi medicamente şi noi terapii iar cercul vicios continuă. Astfel. tehnici meditative. zen. inclusiv respiratorii şi/sau asceză etc. fie acestea găsesc condiţii prielnice pentru a se dezvolta în organism. inclusiv cele sportive. spre deosebire de cele tradiţionale sau complementare prin care se încearcă rezolvarea unor afecţiuni în timp îndelungat fără a produce efecte secundare. Aceste performanţe spirituale pot fi discutate alături de performanţele artistice. respectiv la un grad de ordine ridicat la nivel somatic. Prima este legată de faptul că medicina alopată a progresat foarte mult asigurând tratamentul şi vindecarea rapidă a multor maladii. Cercetările moderne au demonstrat faptul că experienţele spirituale conduc la stări cu grad înalt de ordine (entropie scăzută) la nivel mental. cu Sursa creatoare.). Ea are avantajul de a fi colectivă. fără un punct final definit. cumulativă şi practic nelimitată. dar repetabilă. care ar necesita şi cercetări adecvate. yoga în multiplele variante. Nu cred că aventura spirituală trebuie interpretată în sensul unei evoluţii cosmice finale şi nici în sensul accesului la o cunoaştere supremă iluzorie şi aflării unui pretins Adevăr absolut. Î: Media ne informează tot mai des despre influenţa stress-ului asupra sistemului imunitar şi mai nou inclusiv asupra capacităţii de reproducere. Este specia umană ameninţată şi în ce fel ? R: Există două probleme distincte. dar nu întîmplătoare. Menţionez în treacăt faptul că aceste aspecte au condus la cunoscutul elitism al discipolilor diferitelor mişcări spirituale şi la acuzaţiile la adresa ştiinţei şi oamenilor de ştiinţă. Calea cunoaşterii ştiinţifice este însă cea care a creat şi cea care transformă în permanenţă lumea modernă. mai ales în ţările dezvoltate. Din păcate nu avem timp pentru aşa ceva. ce s-ar zbate în nivelurile grosiere ale existenţei. Este interesant de aflat în ce măsură acest aspect afectează mai mult ţările dezvoltate în comparaţie cu celelalte şi în ce măsură variabilitatea de indivizi în cadrul unei anumite ţări mai poate asigura dezvoltarea speciei. tehnici extatice. tehnici contemplative. b) uniunea temporară. care este revenirea în şi identificarea cu Principiul Suprem. calea de evoluţie spirituală are două mari dezavantaje. tehnici sufiste etc. proceselor şi parametrilor fiziologici. fiind incapabili să se înalţe în sferele înalte subtile. Tot timpul vor apare noi patogeni sau mutaţii în patogeni mai vechi. Se poate propune o discuţie. Noi nu putem elimina agenţii patogeni.

Uneori mai multe personalităţi pot stăpâni pe rând corpul fizic. Se cunosc subiecţi care manifestă între două şi peste 100 personalităţi.. există mai ales în ţările dezvoltate care înlocuieşte posesia demonică medievală în bună măsură. lingvistică şi pot avea chiar şi o patologie diferită. apoi evoluează şi pe urmă dispar. Evoluţia este greu de observat pe durate scurte de timp. capacitatea sa craniană a scăzut dar detaliile şi conexiunile la nivelul creierului sunt mai complexe. În cazul dr. „Y” ? R: Problema personalităţilor multiple a apărut în secolul al 19-lea în studiile psihologilor francezi din acea perioadă. faptul că în perioada când în ţara sa era război. sau cu extratereştrii. omenirea a mai trecut prin asemenea situaţii. deoarece ştim că specia umană a supravieţuit deja multor schimbări climatice. se vor adapta deoarece această aptitudine este foarte bine dezvoltată în cadrul speciei umane. Însă în ceea ce priveşte viitorul imediat. „Y” a menţionat. De exemplu se pot manifesta personalităţi diabetice şi nediabetice în acelaşi subiect. Aceasta e o cale a personalităţii de a supravieţui şocurilor prin aceste scindări. Există analize prin intermediul cărora se poate determina vechimea unei anumite molecule de ADN. Î: Ce sunt personalităţile multiple şi cum putem înţelege cazul special al lui dr. sex diferit. „jucânduse” de-a Dumnezeu. încorporare spiritistă. aşa după cum afirma deseori şi dr. trebuie amintit faptul că toate speciile. prin aceste corecţii să reuşească să îşi asigure o supravieţuire pe termen foarte îndelungat. ştiinţă. trăsături şi caracteristici diferite într-unul singur. aceasta se scindează în mai multe iar unele îşi amintesc evenimentul iar altele nu. dacă aceasta se va produce şi când se va produce. În momentul în care se constată că aceste modificări sunt mai rare şi ele „îngheaţă”. intervenind prin ingineria genetică în mecanismul care determină îmbătrânirea şi moartea pe de o parte şi transformarea speciei umane şi alunecarea sa inevitabilă pe panta destinului. Imediat după acest eveniment a constatat că putea vindeca bolnavii şi răniţii prin simpla atingere. deci s-ar putea ca specia umană. Omul nu se poate sustrage acestor legi de evoluţie naturală. … există teorii care susţin că în viitor vom avea o altă înfăţişare şi o altă structură anatomică dar toate acestea ţin momentan de ficţiune. Atunci când şocul este prea intens pentru a fi suportat de o singură personalitate. 345 . de aceea el caută mereu să facă corecţii. Dr. În cazul lui dr. „Y”. dar fără îndoială una dintre aceste entităţi sau personalităţi funcţionează asemenea unui releu. ea fie se transformă. În cadrul fiecări specii au loc modificări la nivelul componentei variabile a ADN-ului. fie dispare. care sunt de mai multe naturi gen posesie (demonică de obicei). Apariţia unei glaciaţiuni se manifestă cu rapiditate iar supravieţuitorii. Dacă ar fi să ne gândim la o prognoză. În general scindarea personalităţilor se poate produce în urma unui eveniment traumatic sau şoc de mare intensitate. De aceea la nivelul omului se constată că pe măsură ce homo sapiens s-a dezvoltat. „Y” una dintre aceste personalităţi poate avea asemenea capacităţi cu totul excepţionale prin care probabil că pot acumula din mediul înconjurător o energie foarte mare iar aceasta o poate transmite pacientului. S-a menţionat în carte termenul „entitate”. Ea nu se poate conserva. potenţialul speciei scade şi ea este ameninţată de dispariţie. printre altele. Societatea se va putea recupera cu un număr mai redus de indivizi. Probabil în cazul lui homo sapiens destinul va fi altfel. Ea are o capacitate deosebită de a transmite energii mari către pacienţi. ceea ce ar putea crea resurse suplimentare. el a lucrat ca şi medic la o clinică care a fost distrusă de explozia unui proiectil. precum artă. Unele au vârste diferite. Conform DEX defineşte fenomenele de disociere a personalităţii. Deci. fie dispare. etc. au cunoştinţe în diferite domenii. ştiinţa ne vorbeşte tot mai mult despre protezări ale oricăror organe în afară de creier. unele se cunosc între ele. „Y” aceste personalităţi pot fi considerate aproape independente. deoarece este ca şi când ar fi mai mulţi oameni (sau entităţi) cu comportamente. la un moment dat apar. au comportamente diferite.Biotransformări sub influenţa psihicului care să putem evidenţia potenţialul unei specii care fie se transformă la nivel colectiv şi individual. Elemente surprinzătoare precum schimbările climatice nu ar putea determina o dispariţie. astfel că ea va continua să existe prin intermediul indivizilor care au capacitate ridicată de adaptare. Probabil este prea mult pentru a defini acest fenomen.

Se cunoaşte teoria holografică a realităţii. Cele două cazuri a studentei de biologie Shelley Cushing şi a zoologului Greg Rassmusen nu sunt singulare dar sunt foarte rare.. cvasiconştientă. fără să avem o teorie univocă care ar explica toate aspectele particulei microfizice. Î: Noile teorii care par să răstoarne anumite concepţii vor avea vreodată şansa de a fi validate ? R: Modelul ştiinţific actual este foarte coerent şi consistent. Unul dintre aspectele esenţiale ale mecanicii cuantice este acela că având un sistem microfizic. altele prin altă teorie. Anumite lucruri le putem printr-o teorie. Nu sunt permise nici stilurile retorice de forma întrebare-răspuns şi nu sunt permise nici un fel de analogii. etc. adică principiile fundamentale ale ştiinţei. ci ne spune ceea ce nu este ea. Dacă la un moment dat o apare încă o particulă care nu are număr cuantic atunci se introduce un număr care îi va fi asociat. Mecanica cuantică nu ne spune ce este particula microfizică. Aceste potenţiale sunt activate pe o anumită cale ce are legătură cu psihicul dar. un formalism matematic. probabil de o extindere a domeniului fizicii şi de studierea unor noi tipuri de interacţiuni. noi încercăm să atribuim fiecărei particule de acelaşi tip din cadrul acelui sistem un fel de „ecuson” unic care este o combinaţie irepetabilă de numere cuantice. Ştiinţa admite completări dar nu şi revizuiri de ansamblu. Potenţialele latente sunt atât de mari încât ele pot face aproape miracole şi se pot vindeca aproape orice afecţiuni. Este nevoie de o suprapunere de teorii. El le generează acea stare sau convingere care îi spune că el este capabil să se vindece singur. Prin intermediul lor se încearcă explicarea anumitor lucruri necunoscute prin analogie cu lucruri cunoscute. Î: Şi atunci care este obiectul real de studiu al mecanicii cuantice şi ce putem afla cu ajutorul ei ? R: Mecanica cuantică este în esenţă un fel de metafizică. Ea nu este nici corpuscul şi nici undă ci este o entitate microfizică cu proprietăţi corpusculare şi ondulatorii şi altele. este ab initio considerată incorectă. Extrem de puţini oameni le pot activa conştient. operată de foarte multe ori folosindu-se anestezie totală ? R: Am putea spune că activarea acestor resurse nu sunt condiţionate neapărat de conştient şi nu au legătură cu anestezia. El nu mai poate fi invalidat în esenţa sa sau în ansamblul său. Problema care se pune în discuţie este legată de modul în care aceste potenţiale pot fi activate. Aceasta este o capcană mare.Biotransformări sub influenţa psihicului Î: Cum se pot explica vindecările prezentate în Cap. Î: Dar cum e posibil să se activeze la o persoană aflată în stare apropiată celei de comă. Aceasta a fost multă vreme o paradigmă mult îndrăgită de adepţii mişcărilor spirituale dar care în prezent este mai mult o metaforă. Î: Cum s-ar putea explica vindecările în aceste două cazuri pe baza teoriei hologramei ? R: Fără îndoială. de cele mai multe ori.Bohm) în care creierul este o hologramă ce interpretează o realitate holografică. mecanica cuantică ne spune că particula microfizică nu este nimic din tot ceea ce cunoaştem despre ea din lumea macrofizică. Asta este esenţa a ceea ce face mecanica cuantică. toţi autorii îşi permit să facă anumite comparaţii în cărţile lor. Se introduc atâtea variabile până când vor fi diferenţiate toate particulele identice dintr-un sistem. minte-corp. majoritatea le declanşează inconştient iar această majoritate este la rândul ei foarte redusă. Modelul ştiinţific nu poate fi contrazis în ansamblul său dar poate fi completat sau corectat în anumite detalii. S-ar putea ca să nu putem afla nimic până la urmă şi să fie nevoie de altceva. Restul de interpretări aparţin metafizicii. Cu alte cuvinte. Asemenea comparaţii sunt categoric excluse din articolele ştiinţifice. Apar multe teorii noi dar acelea care sunt în contradicţie cu aşa-numitele basic limiting principles. vindecătorii afirmă faptul că ei nu vindecă ci doar ajută pacientul să îşi descopere calea de a se vindeca el însuşi. 346 . Deci este foarte greu să aflăm ceva clar cu ajutorul mecanicii cuantice despre realitatea spirituală sau despre interacţiuni de genul minte-creier. 11 ? R: Resursele de vindecare umane sunt foarte mari. teoria holografică a creierului (modelul Pribram. Este greu de crezut că mecanica cuantică va reuşi vreodată să facă această sinteză (pe care unii o aşteaptă) între ştiinţă şi anumite aspecte ale spiritualităţii. cazurile sunt rare iar necunoscutele sunt multe.

Cititorul mai puţin instruit are nevoie de anumite idei. dar numai temporar. Bruce Lipton nu contrazice ştiinţa fundamentală ci doar vrea să spună că în anumite momente alţi parametri sunt importanţi şi determinanţi şi face anumite precizări care sunt permise de către aceste principii. Î: Vă rugăm să faceţi un comentariu despre Alan Watts şi Eckhart Tolle. mai ales fizica. Î: Materia generează energia şi informaţia sau invers ? R: Această discuţie este deja în domeniul metafizicii. Eu prin viaţă înţeleg organisme care au anumite proprietăţi. Identificăm elemente în ansamblu şi apoi le identificăm separat pentru a putea formula o teorie. religie şi spiritualitate aici este vorba despre diferite nivele. Le-aş numi forme de existenţă informate sau inteligente. ci mai degrabă forme de existenţă. „pozitive”. Trebuie să afirm faptul că. dar aceasta nu are decât exclusiv rol didactic. Realitatea de Ordin Superior este un produs al celei fizice şi nu invers. chimie. Dacă ele se vor dovedi valide sau asta e o altă poveste. dar nu neapărat forme de viaţă. Deci este greu să accepţi un lucru pe care îl spune un singur om. Discuţii şi reinterpretări apar deseori şi sunt posibile. în acest caz ştiinţa. Ea se referă mai mult la formă şi absenţa formei. nu este vorba despre o nouă biologie ci este o nouă interpretare a biologiei în anumite aspecte ale sale. biologia. Este ca şi cum am împărţi ştiinţele naturii în fizică. Nu aş contrazice ceea ce spune el ci aş spune că. în ştiinţă. Dacă fizicul este primordial şi conştiinţa este o evoluţie a fizicului. chimia şi toate celelalte ştiinţe ale naturii spun că totul în lume se transformă şi evoluează. Uneori pentru a înţelege anumite aspecte urmăm o cale disociativă şi nu integrativă. în care putem discuta despre anumite forme de existenţă lipsite de corp fizic. dar în esenţă ele formează o unitate. în realitate. Pe de altă parte. Deci ceea ce aş corecta acolo ar fi forme de existenţă. Pentru cititorul instruit ceea ce spune Bruce Lipton probabil nu este foarte important. dar aceştia nu vor fi neapărat cititori ai acestei cărţi. Dacă vrem să face o distincţie didactică atunci le putem diferenţia. atunci când mii de oameni de ştiinţă spun cu totul altceva. informaţie. energie dar în realitate Universul material conţine toate aceste apsecte simultan şi ele sunt inseparabile. detalii mărunte. În esenţă. biologie. ea face parte din acel dialog dintre ştiinţă şi spiritualitate în care ştiinţa spune că: conştiinţa este un produs al evoluţiei materiei iar spiritualitatea afirmă exact invers. Acel ceva a evoluat spre acest aspect de inteligenţă sau conştiinţă. Perioada cavalerilor solitari şi a exploratorilor singulari este demult depăşită.Biotransformări sub influenţa psihicului Ceea ce spune Bruce Lipton cu aşazisa Noua Biologie. nu contrazice principiile fundamentale ale ştiinţei ci se referă la o altă interpretare a biologiei. în caz contrar acestea ar fi baza iar ştiinţa ar fi secundară. Acest „etaj” superior al materiei în formele sale organizate este ulterior celui fizic şi nu anterior. Ce ne puteţi spune ? R: Viaţa este înţeleasă ca şi ceva concret de natură pur biologică. El este produs odată cu evoluţia fizicului. perioada Don Quijotte şi Jules Verne a trecut. O minte universală este creatoarea lumii fizice. Orice altceva poate fi numit inteligenţă. o filosofie despre informaţie. Î: Şi atunci teoria lui Bruce Lipton ce face sau ce aduce nou ? R: Bruce Lipton propune o microrevoluţie într-un sub-subdomeniu al ştiinţei care nu influenţează ansamblul. 347 . materie. Î: Un capitol controversat al cărţii este cel care pune în discuţie conceptele viaţă şi formă de viaţă. Î: În acest context cum aţi aprecia teoria informaţiei despre cea de-a treia cantitate fundamentală a Universului ? R: Ar putea fi o discuţie mai degrabă pornind de la obţiuni personale sau e o chestiune de gust. Eu cred că este foarte puţin probabil acest aspect. În discuţiile dintre ştiinţă. Astăzi există mii de colective de 312 oameni de ştiinţă care lucrează în laboratoare şi care obţin rezultate consistente confirmate experimental. Argumentarea lui Bruce Lipton se referă la oameni oarecum mai sensibili care ar putea intra în panică. este baza cunoaşterii iar religia şi spiritualitatea sunt secundare.

Krishnamurti şi alţii. deoarece se presupune că afecţiunile severe sunt asociate cu personalitatea umană şi în momentul în care apare o transformare profundă a personalităţii afecţiunea dispare aproape miraculos sau după cum se spunea undeva în cartea ta. 348 . foarte mulţi vindecători sau bioterapeuţi care folosesc aşa-numita „bioenergie”. o anumită perioadă de timp. trebuie să-şi utilizeze acest potenţial de a transmite energia pe tot restul vieţii. aceşti oameni au început mai întâi prin a-şi îmbunătăţi potenţialul lor „energetic” sau cum se spunea în carte „bioalchimie” prin care să îşi asigure un excedent de energie faţă de starea obişnuită. iar dacă nu efectuează tratamente. În esenţă ele sunt mai moderate şi cei doi încearcă să facă o conciliere parţială cu ştiinţa (destul de rar întâlnită în cercurile esoterice) dar rămân doar o colecţie de comparaţii şi metafore. Miceal Ledwith care demolează credinţa dogmatică. Ledwith a fost multă vreme un credincios sincer. R: Terapeutul trebuie să înveţe tehnici de ecranare. În lipsa pacienţilor. în care vindecători mai puţin antrenaţi sau mai puţin autentici încearcă să forţeze curgerea energiei şi vor prelua treptat afecţiunile pacienţilor. Cu toate acestea afirmaţiile sale sunt destul de diplomatice şi sunt greu de atacat. pe care o recuperează destul de greu. fără nici o îndoială. Î: Ledwith a descris o vindecare spectaculoasă pe baza unei experienţe personale care a avut loc condiţionată oarecum de aplicarea unor învăţături din cadrul şcolii lui Ramtha. Se cunosc suficiente cazuri de terapeuţi care s-au devitalizat. deoarece în caz contrar nu se poate formula un răspuns. maladii canceroase mai ales. credincioşii ar putea înţelege că Ledwith le spune că există Dumnezeu dar El nu este acela pe care ni-l prezintă. deoarece fiecare categorie de cititori va înţelege ceea ce doreşte el să înţeleagă. Ei nu mai pot opri acest proces. Problema este legată de controlul acestui excedent energetic. iar dacă este prea multă atunci apare riscul unor afecţiuni severe. Din păcate. Î: Un alt aspect important este legat de discursul fostului consilier al Papei Ioan Paul al 2-lea. Iar acest lucru nu este uşor de făcut. fie pe un calorifer care e conectat fizic la pământ. s-au îmbolnăvit şi chiar au murit prematur. nu neapărat textele sfinte ci mai degrabă interpretarea lor. intervine boala. Astfel ateii ar putea înţelege că Ledwith le spune că nu există Dumnezeu. Astfel. Ledwith a început să analizeze raţional pasaje din textele sfinte şi a înţeles că oamenilor li se propune o variantă naivă şi absurdă. pot apărea edeme. Acel dicton „crede şi nu cerceta” nu a mai fost valabil şi cei care au propus în vechime scindarea ştiinţei de religie s-au bazat oarecum pe un dicton opus de genul „nu crede nimic şi cercetează tot”. „asemenea unui bulgăre de zăpadă pe o plită încinsă”. Î: Însă un alt aspect ar putea fi o situaţie opusă. în anumite condiţii aceste excedent este prea mare şi el dăunează corpului biologic. A avut el neapărat nevoie de această şcoală ? R: Vindecarea lui Ledwith nu este foarte surprinzătoare. Îi putem aminti aici pe Osho. toate acestea atenţionându-l pe vindecător că trebuie să transmită energia. aş începe prin a răspunde mai întîi faptul că. De aceea. De multe ori terapeuţii fac exces tratând mai mulţi pacienţi pe zi decât le-ar permite capacitatea lor de a vehicula energie din mediu şi apoi de a o retransmite spre pacient şi atunci ei încep să transmită energie din propriul lor organism. anterioară acestei etape a vieţii şi care să le permită o funcţionare la parametri superiori. care este transmisă de către liderii religioşi. negi şi chiar afecţiuni. dl. Dacă e prea puţină. Această energie trebuie să fie foarte bine controlată. Î: De ce în cazul unor iluminaţi sau eliberaţi apar uneori maladii grave şi de ce nu le pot vindeca ? R: Voi folosi câteva comparaţii. afectarea sănătăţii şi apariţia unui deces prematur.Biotransformări sub influenţa psihicului R: Alan Watts şi Eckhart Tolle sunt exponenţi ai unui discurs spiritual care este bazat în mare măsură pe comparaţii asemănătoare celor din doctrinele spirituale şi scrierile religioase. dintr-un motiv oarecare a început să-şi pună întrebări raţionale. unii vindecători fie ţin mâna pe un câine. fiind născut şi educat în această credinţă până ce la un moment dat. Există limite situate între prea puţină 313 energie şi prea multă energie. care îmi displac. R: Avem aici în primul rând aspect doctrinar.

Cred că a trecut printr-un şoc în urma căruia au avut loc anumite modificări fiziologice. într-o analiză critică. Trebuie să ne aşteptăm la o evoluţie lentă în timp la scara fiinţei individuale. A avut nevoie. În esenţă. cazul Ledwith va rămâne doar un episod oarecare din istoria Bisericii. Deci autorul nu se limitează la unicul său punct de vedere despre problema în cauză ci prezintă sintetic modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg aceaste idei din puncte de vedere foarte diferite. Dacă această carte ar fi fost scrisă de către un om de ştiinţă care. de exemplu. Î: Cum ai anticipa dezvoltarea acestei bioalchimii în viitorul apropiat ? R: În general se cunoaşte acel proverb oriental care spune că orice schimbare importantă din punct de vedere spiritual îşi arată primele rezultate după 500 ani. Această transformare importantă. Dacă ţinem cont de acest aspect nu este nimic de reproşat în cartea sa. Dacă nu ar mai fi crezut în nimic. Însă pe de altă parte Biserica nu doreşte să fie implicată în scandaluri şi deseori ea ignoră faptele şi evenimentele. fie negative (deseori). abandonat şi neînsemnat. deoarece reperele sale originale sau prăbuşit. majoră experimentată de Ledwith a fost foarte greu de obţinut deoarece nu e uşor să crezi o viaţă întreagă în anumite idei şi principii după care să afli că ceva nu este în regulă. deci ea nu este surprinzătoare. cel puţin temporar. Un titlu care ar justifica întregul conţinut al cărţii ar fi de exemplu „şi multe altele”. autorul menţionează frecvent întrebări metafizice referitoare la natura. Astfel de şocuri pot avea consecinţe fie pozitive (rareori). Î: Şi totuşi. Ledwith a avut nevoie de alte repere. Lăsând gluma la o parte. Fără îndoială că Bisericii nu i-a plăcut declaraţiile lui Ledwith dar ea ştie că cu timpul toate se uită şi toate trec. Afecţiunea dispare odată cu vechea personalitate şi vechile credinţe. Î: Dar vindecarea nu ar putea fi în acelaşi timp şi un argument împotriva confraţilor săi care ar afirma că şi-ar fi pierdut credinţa sau că a devenit un eretic ? R: Ba da. Este ca şi când ar trăi la dispariţia a ceva mai mult decât un părinte despre care a crezut că îl protejează şi este etern. sensul şi scopul existenţei şi cochetează pe alocuri cu o teorie generală a cunoaşterii. Ceea ce am discutat şi am convenit să modificăm şi chiar să eliminăm aspecte din carte au fost acele paragrafe scrise de oameni de ştiinţă care contraveneau principiilor fundamentale ale ştiinţei. care se afirmă mai ales în domenii majore ale ştiinţelor vieţii atunci discuţia ar fi fost cu totul alta. În cazul său ele au fost pozitive şi s-a vindecat de o maladie severă la vârstă destul de înaintată (ca. probabil nu ar fi rezistat şi s-ar fi prăbuşit din punct de vedere psihic. mi se pare că undeva conţinutul cărţii depăşeşte considerabil titlul propus de autor şi că ar fi trebuit propus un titlu ceva mai general. Î: Care e motivul legăturii sale cu şcoala lui Ramtha ? R: Ledwith a avut nevoie de altceva în care să creadă şi probabil i-a fost mai la îndemână să meargă acolo. Eu ca om de ştiinţă mă simt foarte echilibrat în legile fizicii cunoscându-le şi aflându-mă în esenţa lor. etc. Acestea sunt doar câteva fragmente din ceva mai mare pe care omenirea va trebui să-l rezolve şi să-l creeze.Biotransformări sub influenţa psihicului În momentul în care s-au schimbat radical credinţele sale profunde şi conceptele despre religie şi spiritualitate era firesc ca organismul să treacă printr-o schimbare inclusiv la nivel bioalchimic. care să înlocuiască acel Dumnezeu prezentat „la costum şi cravată” şi nu ar fi rezistat să fie singur şi abandonat dar pentru omul de ştiinţă acest lucru este simplu. 349 . de altceva. ci mai degrabă despre o observaţie. cartea încearcă să prezinte în mod echilibrat şi modul în care oameni foarte diferiţi înţeleg şi percep probleme foarte diferite. ce aţi reproşa acestei cărţi? R: Nu este vorba despre un reproş. R: Autorul este în esenţă absolvent al unei facultăţi de ştiinţe exacte dar este în primul rând un reporter iar această calitate a sa îi permite să aibe o marjă mult mai largă de comentarii şi prezentări de puncte de vedere foarte divergente decât omul de ştiinţă. Î: Critici şi aprecieri constructive legate de modul în care autorul a redactat cartea. În cuprinsul cărţii. are un prestigiu internaţional. acest lucru este aproape insuportabil. Scrisă de un reporter. 47-50 ani). După câţiva ani. omul de ştiinţă se simte foarte bine singur în Univers. Dar acesta este un aspect marginal. Dar pentru omul obişnuit sau religios care a fost educat şi îndoctrinat. aşa după menţionezi şi tu în carte.

autorul a urmat mai mulţi ani o şcoală spirituală şi a urmat practici spirituale specifice. Din păcate. nu cred că mecanismele propuse în carte sunt neapărat cele mai corecte. din acest punct de vedere. am convenit ca unele afirmaţii şi teorii exotice de acest gen prezente conţinutul iniţial al cărţii să fie eliminate din versiunea finală. cartea reprezintă o reuşită. În fine. Consider că stadiul actual al cunoştinţelor noastre nu permite formularea unei teorii viabile referitoare la procesele bioalchimice. Î: Credeţi că ar mai trebui adăugat ceva? R: Ar fi interesant ca fenomenele denumite bioalchimice. a apus de mult. fiind un reporter apreciat de televiziune. El este confirmat şi rafinat mereu de mii şi mii de colective de oameni de ştiinţă din întreaga lume. Î: Care ar fi o concluzie finală asupra cărţii? R: Autorul cărţii. ştiinţa finanţează prin granturi de cercetare doar teme din domenii deja consacrate şi care vor conduce aproape sigur la rezultatele ştiinţifice aşteptate. Personal. împreună cu autorul. Nu sunt sigur că investigaţiile ştiinţifice ar putea spune ce se întâmplă în mod concret în procesele de bioalchimie. nu mai are rost să analizăm afirmaţiile sale. există puţine şanse ca ştiinţa să finanţeze din bani publici. Eileen Garrett ori Aldous Huxley. autoconsistent şi necontradictoriu. să fie investigate şi validate printr-o cercetare ştiinţifică. deoarece ele sunt cu siguranţă eronate ab initio. mă refer mai ales la publicarea de articole în reviste ştiintifice internaţionale cu factor de impact cât mai ridicat. fundaţiile dispuse să susţină astfel de cercetări sunt tot mai puţine. provenite din donaţii filantropice sau dela fundaţii private. Atunci când un „vizionar” din lumea ştiinţei sau din afara ei lansează ipoteze sau formulează o teorie care încalcă flagrant principiile restrictive fundamentale ale ştiinţei şi/sau contrazice evident cercetări consistente efectuate de numeroase colective ştiinţifice de-a lungul timpului. Cartea 315 este scrisă mai ales din perspectiva reporterului. perioada Don Quijote şi Jules Verne. care oferă o bază de date interesantă şi utilă pentru cititorul instruit. Din păcate. dar ele reprezintă cel puţin un punct de plecare. deoarece trăim într-o lume în care cei care dispun de mulţi bani au cu totul alte preocupări. El este absolventul unei facultăţi din domeniul ştiinţelor exacte şi are o oarecare experienţă universitară. prin intermediul organismelor sale autorizate. adică a cavalerilor rătăcitori şi exploratorilor solitari. se află într-o situaţie specială. inventatori şi oameni de ştiinţă au beneficiat de fonduri importante. el este jurnalist. Modelul ştiinţific este astăzi unitar. în ştiinţă. care încearcă să prezinte echidistant principalele puncte de vedere care aparţin atât reprezentanţilor ştiinţei cât şi celor ai spiritualităţii. sunt destinate realizării unei sinteze probabil iluzorii între ştiinţă şi religie sau cercetărilor în domeniul parapsihologiei. adică tu Cristian Mureşanu care îmi adresezi aceste întrebări. dar ele ar putea măcar constata ce nu se întâmplă. În esenţă. Astfel de teme de pionierat din domenii de frontieră sunt finanţate de regulă de către fundaţii private. care sunt discutate în carte. De altfel. fiind aproape inexistente. s-a încheiat de mult. care obţin în permanenţă rezultate experimentale cu aparatură din ce în ce mai performantă. Puţinele excepţii. cercetări din domenii de genul celor care fac obiectul cărţii. Consider că. cum este de exemplu cazul fundaţiilor finanţate din fondurile oferite de filantropul american John Templeton sau din cele lăsate prin testament de către Fanny Moser. 350 .Biotransformări sub influenţa psihicului Pe de altă parte. Pe de altă parte. Perioada în care exploratori. doresc să subliniez faptul că.

Ea este o componentă naturală şi o completare a Vieţii. să aibe loc într-o stare lipsită de materie. 1995 „Aşa după cum în fizică. aşa cum aprobăm viaţa. continuările acesteia.” Stalking Wolf. rasă bizară. Lotus. au dispreţuit acest aspect al vieţii: viaţa care se exprimă peste tot – în literatură. care cred că boala trebuie tratată exclusiv cu medicamente agresive. Academic Pres.r. presupun. conştiinţa ar fi o funcţie a creierului şi odată cu moartea şi descompunerea corpului. al umanităţii. ceea ce ar trebui să reprezinte pentru noi un obiect atrăgător.). CITATE ŞI MOTTO-URI DIN BBLIOGRAFIE I Am introdus acest capitol suplimentar pentru a încuraja cititorul să nu îşi limiteze lectura şi pregătirea la nivelul acestei publicaţii. care susţin faptul că sănătatea depinde de menţinerea unui echilibru în corp. Dr. un microcosmos în întregul ei. … nu poate fi considerată o condiţie indispensabilă. uneori destul de vagi. Milan Ryzl. ci doar o etapă. Ed. Dr. Chiar şi atunci când funcţionează. mai degrabă. „Mesaje de dincolo de moarte”.) are tendinţa să se retragă din existenţa comună plătind bogăţiile spiritului printr-o sărăcire a activităţilor sale umane. observăm că există oameni chiar şi printre cei înţelepţi care se folosesc de calea spirituală pentru propria lor glorificare.” Dr. că ne pierdem timpul degeaba. a devenit în zilele noastre o ocupaţie ruşinoasă şi un subiect de conversaţie inadmisibil în societate. artă.” Cammille Flammarion. fragment. să cauţi numai cele spirituale la un nivel personal”…. Humanitas. … condiţionată de teama pierderii contactului cu Divinitatea. între reuşite şi nereuşite. dar în prezent este singura cale prin care Revelaţia Adevărului poate deveni Realitate. pe care o abordăm. Ed. naturopatia şi osteopatia. Ed. dar exemplele de acest fel sunt rare. precum homeopatia. atunci când este ajutat corespunzător. Dar în realitate. „Apocalipsa EcoClimatică şi Factorii Generatori”. informaţii limitate. 1997 „Nu e suficient !!…. ale profesiei noastre. singura valabilă pentru căutarea adevărului. totul se termină şi nimic nu supravieţuieşte mai departe. Doar alopaţii îndârjiţi din zona centrală a ştiinţei medicale. ei încep să semene. Micile noastre eu-ri sunt concentrate total asupra luptelor şi aspiraţiilor. spune Stalking Wolf. yoghinul (sau căutătorul de Sine – n. „Yoga Lucrărilor Divine”. care nu au auzit niciodată un receptor în funcţiune.” Shri Aurobindo. 1999 „Metoda ştiinţifică experimentală. Suntem sclavii bunurilor noastre materiale şi ne consumăm cu înfrigurare pentru ele. Pentru a-i acorda credit se impune o verificare a autenticităţii acesteia. atunci aceea este de a servi progresului. Într-adevăr. Am putea deduce cu toată convingerea că personalitatea omului este identică cu corpul său material. indiferentă dar şi curioasă. deoarece în caz contrar. deoarece aceia care caută realizări spirituale pentru ei înşişi nu contribuie la modificarea conştiinţei animată de Spiritul Atoatepătrunzător. oamenii au crezut într-o formă a vieţii după moarte. extras din Profeţiile Indienilor Apachi. virtuoasă şi criminală. „a face acest lucru este o dovadă de egoism. Încercarea de a trăi viaţa pe o cale spirituală în societatea modernă este cea mai dificilă încercare pe care o poate înfrunta un om. 1994 „Există în medicina occidentală domenii de graniţă. Ed. am putea ajunge la concluzia că ne consacrăm unei probleme pur imaginare. 2007 „În stadiul ei actual de dezvoltare. adevărata căutare în viaţă este de a trăi prin cele spirituale în miezul celor mai moderne şi pervertite locuri ale societăţii de azi. are exigenţe cărora nu putem şi nu dorim să ne sustragem. Noi încă ne rezervăm timp pentru aceasta. Trebuie să aprobăm moartea. de a face efortul pentru a ne sustrage dintr-o medicină exclusiv materialistă. la un moment dat. 1994 „Dacă ne-am lăsa exclusiv în seama faptelor biologiei convenţionale. 1994 În goana spre medicalizarea psihiatriei. Ed. A ne sustrage vieţii care ne este dată (cu tot ceea ce implică aceasta – n. Nova. mesaj adresat medicilor psihiatri: 351 . continuă să nege că trupul poate să se trateze. Grava problemă. Ed. Şi dacă ar fi să formulez o dorinţă în cursul acestei existenţe. nici scop ultim al supremului efort şi nici mijlocul cel mai puternic al împlinirii noastre (spirituale – n. credulă dar şi sceptică. „Moartea şi ce urmează după ea”. Saeculum. destinul nostru din această epocă este. Noi promovăm „Extras din dialogul cu Spiritul Superior via Catherine. de obicei. de abia ieşită din caverne. „Moartea ca linie a vieţii”.r.Biotransformări sub influenţa psihicului 22. cu pretenţia de a ne conduce pe unicul drum al adevărului onorabil. Ed. cotidian. în studii istorice şi etnologice. „Miracolele Biblice”. ….) pentru a realiza această posibilitate transfiguratoare. fugind de responsabilităţi. aproape de începutul istoriei lor. Herald. Milan Ryzl. Preocupându-se doar de mecanisme.” Lyall Watson. 1993 „Lumea ar vrea ca oamenii ei mari să măsoare viaţa cu cotul ei meschin … Căutarea adevărului îi plictiseşte pe oameni. cei ce se doreau a fi oameni de ştiinţă şi înţelepţi. cu acei depanatori radio-tv. percepţia extrasenzorială este jalnic de imperfectă. tot astfel. bună şi rea. care permite forţei vitale să-şi exercite propria acţiune vindecătoare. Ed. Ea nu este sfârşitul acesteia şi nici al Eu-lui (superior). Janine Fontaine. izolării şi testării la maxim a credinţei. este cea mai complexă dintre toate problemele şi are legătură cu alcătuirea generală a Universului şi a fiinţei umane.r.” Paul Brunton. ea oferă.” Prof. Scopul vieţii este acela de a trece acele examene ale conştiinţei. Şi totuşi. astfel încât. lent dar real. Noi suntem cei care încă mai vorbim pacienţilor cu răbdare şi compasiune. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. riscăm să ne pierdem în domeniul fanteziilor incontrolabile. „În mod paradoxal. Alcris. Este o cale a durerii. este important să nu abandonăm tehnicile tradiţionale. Sper că citatele prezentate vor fi suficiente pentru a deschide interesul şi curiozitatea studierii tuturor apariţiilor editoriale menţionate în lista bibliografică. Saeculum. În India s-a creat o incompatibilitate acută între viaţa cotidiană şi dezvoltarea interioară. cu toate că încă mai există o tradiţie şi un ideal de armonie victorioasă între atracţia interioară şi exigenţele exterioare. gândirea şi procedeele ştiinţifice tind să dezvolte o artificialitate triumfătoare asupra vieţii noastre sub greutatea maşinilor şi tehnologiilor care cumpără anumite forme de libertate cu preţul unei servitudini crescute. Cristian Mureşanu. dealtfel incoerentă şi ignorantă în ansamblul ei. în mare parte şi singur.” Prof. „Cărarea Secretă”.

dar există şi voci autorizate. Însă modelul ştiinţific actual. calităţi aproape uitate. Oricât de paradoxal ar putea fi. învăţării. Oamenii de ştiinţă contemporani au repetat această experienţă cu oarecare succes. cu excepţia … medicilor. să nu vadă decât ceea ce le diferenţia şi le îndepărta una de alta. cufundat în opera sa. Chimie. care susţin că. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. care include mecanica cuantică. dincolo de care. Brian l.Biotransformări sub influenţa psihicului înţelegerea conceptuală a bolii. Prof. deseori tragem o linie. de la neviu spre viu rămâne certă. Tehnologia este un instrument excepţional în munca de cercetare. Universal Dalsi.” Adrian Pătruţ. Brian Weiss. pare să ne fi părăsit definitiv. „Legile lui Murphy”. Sophia. „Ştiinţă. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. mai degrabă prin vindecarea pe bază de înţelegere şi autocunoaştere. să existe într-un anumit fel. 1991 „Există un anumit punct. cheltuie prea mult timp şi sunt lipsite de esenţă. cu un nivel superior creator. „O mărturie a reîncarnării”. 2006 „Universul este doar fizică.” Tilia Linden. după unele viziuni. Dr. Aldomars. Ed. înţelegerea şi compasiunea ajută atât medicul cât şi pacientul. Constantin Dumitru Dulcan. psihiatrii. Ed. activate şi explorate de către subiecţi dotaţi aflaţi în stări modificate ale conştiinţei. nu pare viabil. Lama Kasi Dawa Samdup. Vă e teamă de conflicte. materia şi-ar relua evoluţia din punctul Zero fără ca vreo informaţie să transgreseze dintr-un univers într-altul. … prin urmare. Acordând mai mult timp discuţiei. din răsputeri. pulsatoriu.” Acad. Editura For You. fiecare. potrivit căreia ştiinţa ar descrie un Univers de tip orologiu laplacian. în stare modificată a conştiinţei. 1993 „Aţi devenit fiinţe conduse de o conştiinţă a turmei şi aţi creat o societate a tiparelor de gândire şi credinţe. în sfârşit. transformată. Puneţi sub semnul întrebării fiecare lucru bun care vi se întâmplă în viaţă şi vă îndoiţi de faptul că vi se va mai repetea vreodată. Atunci când există o concentrare calmă asupra unei probleme intelectuale. Lotus. germenii viitorului univers s-ar afla în cel precedent. Medicii zilelor noastre preferă tehnologii în locul discuţiei. 1 şi 2”. Prof. de asemenea. chiar dacă Universul holistic etajat. Psihiatria poate fi considerată cea mai demnă dintre toate ramurile medicinei. dar care pot fi accesate. pentru a promova înţelegerea bolii dar ea nu va putea înlocui niciodată acele caracteristici personale ale unui medic adevărat. 2007 352 . Casa Cărţii de Ştiinţă. deoarece dacă mintea e disciplinată. se desfăşoară demonstraţia unităţii lumii spirituale şi a lumii materiale. străduindu-se. 1995 „Teama cea mai serioasă în legătură cu hipnoza este aceea că ar slăbi voinţa subiectului. Poziţia etică şi idealistă. 1986 „Acuzaţia de mecanicism. mai rămîne o posibilitate pentru a salva ceva din afirmaţiile sale. Militară. magia. dedusă prin teoria relativităţii complexe. Noi nu trebuie să abandonăm acest rol de dragul asimilării. Vă umiliţi pentru a obţine succes.Y. V-aţi gândit la moarte până ce aţi devenit nişte cadavre. Ed. goliţi şi nu li se poartă de grijă. 1994 „Tehnologia este dominată de două feluri de oameni: cei care înţeleg ceea ce nu conduc şi cei care conduc ceea ce nu înţeleg. Este o aserţiune acceptată de ştiinţă. care oferă adevărata satisfacţie profesională. în mod automat el practică şi Yoga Energiei. Ed. V-aţi gândit la boală până ce aţi devenit bolnavi. iar după altele. gândul şi respiraţia manifestă un calm asemănător. tinde să cedeze în faţa celei economice. decât prin raze laser. Noi am completa doar cu ideea intervenţiei unei inteligenţe în acest joc de energii. putea fi valabilă pentru vechiul model de tip cartezian-newtonian. Vă e teamă de neconsacrare. Nespecialiştii şi mai ales scriitorii de literatură SF au exagerat foarte mult efectele hipnozei. noile rezultate din astrofizică şi cosmologie. colegii noştri se simt tot mai izolaţi şi înstrăinaţi iar pacienţii au sentimentul că sunt grăbiţi. făcându-l o unealtă oarbă în mâna hipnotizatorului. atunci când spune ceva ceea ce nouă ni se par a fi prostii. Ele ar putea exista sub forma unor Realităţi virtuale. Nanoclusteri”. Larry Cart.”… „Terapeuţii sunt cei mai răi pacienţi. Aţi acţionat din disperare până ce aţi devenit nişte oameni disperaţi. vremea în care cele trei surori să caute cu bunăvoinţă şi bunăcredinţă marile adevăruri pe care le proclamă şi le susţin. focalizată şi extinsă. … Dacă yoghinul practică Yoga Minţii. trezirii speranţei în vindecare. oricât de imparţiali ştiinţific am fi în intenţii. De ce aţi ajuns aşa ?” Ramtha. realizate de computer. care se dilată şi se contractă ritmic. mai ales acum. la fel ca şi tărîmurile fantastice şi entităţile supranaturale descrise de către filosofia perenă.” Notă: Aceasta este o transcriere de pe casetă audio a unui mesaj transmediumic recepţionat de pacienta Catherine. faimă şi aur. V-a fost frică de nereuşită până ce aţi devenit nişte rataţi. s-ar părea a fi cel mai acceptabil conceptul unui univers ciclic. religia şi ştiinţa au dus o luptă surdă pentru a-şi susţine şi impune. Vă e frică să priviţi în ochii celui sau celei pe care o iubiţi. „Pelerini la porţile luminii”. ar trebui să facă din noi un exemplu viu pentru colegii noştri de breaslă. Weiss. începând de la care majoritatea. descris în gândirea hindusă. care este însă diferit de existenţa continuă şi permanentă a Realităţii fizice. în timpul unei şedinţe de terapie transpersonală. O fizică a echilibrelor energetice în multitudinea formelor existente. „Inteligenţa Materiei”. Noi folosim încă speranţa în vindecare.” Irina Holdevici. a unui univers în expansiune sau chiar a unui univers pulsatoriu. conştient sau nu. despre existenţa unui univers ciclic cu o durată de 104 miliarde de ani. Dr. reacţii chimice ale sângelui. „Cartea Albă”. Ed. în care întregul se reduce doar la suma părţilor. realizată de prof. În zilele noastre. Vă este frică de război şi de iminenţa unui război. refuzăm să-l luăm pe celălalt în serios. denumit astfel după titlul cărţii lui Richard Dawins The Blind Watchmaker (1986).” W.” Autori Necunoscuţi. indiferent de teoria acceptată . nu mai este în niciun caz unul mecanicist iar „ceasornicarul orb”. cărora să le demonstrăm cum răbdarea. Ed. Totul în Univers s-ar afla într-o perpetuă alternanţă ciclică: evoluţie . Şi totuşi. propus de către spiritualitate. că nivelele conştiinţei şi Realitatea de ordin superior. Aţi gândit că nu sunteţi vrednici până ce aţi devenit nevrednici. Trebuie să evităm să fim seduşi de înalta tehnologie. Ilie P. tot aşa este şi energia vitală.Evans-Wentz. Ed. ar trebui să reprezentăm nişte modele prentru colegii noştri. fie el divin sau nu. În faţa alchimistului. Vasilescu. datorită nivelului actual al ştiinţei. adevărurile ei. Suntem de părere că. Jean Charon vorbeşte. cele două teorii ale relativităţii. sau chiar fericire. Ed. capacitatea materiei de a evolua de la simplu la complex. dar tânjiţi cu disperare după un strop de afecţiune. Neîndoielnic rămâne însă faptul că un mare număr de adepţi acordau mai mare importanţă transmutaţiei de ordin spiritual care se opera chiar în persoana lor. Ţinând seama de observaţia că toate fenomenele în Univers au o evoluţie ciclică. în locul chimiei personale doctor-pacient….involuţie. acest lucru este imposibil. Şi anume. respectiv din biologie şi genetică. lipsite de relevanţă pentru omul obişnuit aflat în stare de veghe. Noi. se pare că a venit. alte ramuri ale medicinei descoperă că aceste abordări tradiţionale în vindecare sunt ineficiente. 1992 „Secole de-a rândul. din punct de vedere ştiinţific. După încheierea unui ciclu.a unui univers fără început.

” Jacques Bergier. Ed. atunci e ca şi când ar transforma untul bun în otravă. A trăi şi a supravieţui sunt două fenomene distincte. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. Taina Press. ca urmare a ignorării principiilor fundamentale. fantasticul este o manifestare a Realului.” Ioan Mamulaş. prin Crucea de război cu palme. Cuvintele dharmei scrise aici sunt asemenea unui vis.Moskva”. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. ca şi mine.” Jacques Bergier. Herald. poate cauza stări mentale anormale şi perturbări ale liniştii meditative. Nina Kulaghina pierduse în greutate 1 kg. „Fenomene Parapsihologice”. comentator ştiinţific al radio-televiziunii americane. cu trudă şi efort documentar. este autorul a peste 15 cărţi scrise după război. Dar ceea ce fiinţează veşnic este neschimbător. traseele encefalografice indicau excitarea intensă a zonei reticulate. „Doresc ca oamenii să dezvolte în ei calităţi precum iubirea. Revenirea la origini mai este numită şi linişte şi ea reprezintă regenerarea vieţii. Moldova. este doar o modalitate de supravieţuire şi nu una de trăire. care. mi s-a deschis dintr-o dată printr-o carte pe care am parcurs-o cu sufletul la gură. Este în firea copilului faptul de a nu fi niciodată concentrat. Adevărul căilor care conduc la încetarea a ceea ce este limitator sunt: Punct de vedere corect. de la o distanţă de 1. scrisă de chirurg dr.80 m. La scară cosmică (fizica modernă ne învaţă că) numai fantasticul are şanse de a fi adevărat.” Huai-Chin Nan. atenţia scade. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. veţi face un compromis între concentrare şi atenţie şi atunci vă dispersaţi atenţia. Aurel Popescu-Bălceşti. ca operaţiune de concentrare a minţii. Ed. Însă mintea necondiţionată a copilului este într-o permanentă fluctuaţie. biopotenţialul electric produs în partea posterioară a capului fiind de 50 ori mai mare decât cel din zona anterioară. Ea exclude totul. 1934-1939. Odată ce aţi dobândit concentrarea. 353 . fără deosebire. realizezi complexitatea acestei personalităţi. pe care o conduc. Sau după cum spunea Chesterton: ideea care nu devine cuvânt e o idee proastă. precum şi membru al Academiei de Ştiinţe din New York. Acumulările sfârşesc în risipire. Deoarece nu puteţi fi atenţi la tot. deoarece conştiinţa lui se deschide în toate direcţiile. Totul o penetrează. Timp de mai multe zile. Corin Biano. Louis Pauwels.. „Meditaţia. un efect al contactului direct şi nefiltrat de vălul somnului intelectual prin obiceiuri. Dharma înseamnă a face. eliberat de generalul Eisenhower în numele preşedintelui H. nu sunt decât episoade ale efemerei noastre treceri. chirurgul din clinica Sf.r. iar Moartea nu este Schimbare ci Uitare. Ed. Buddha sau Krishna. Când mergeţi pe stradă. Virtuos este cel care nici nu vorbeşte şi nici nu ascultă prea multe lucruri. în filosofia lui. Aurel Popescu-Bălceşti. iar după 30 minute de la începerea experimentului.” Titi Tudorancea. Şef Clinică Chirurgie „Sf. Ed. tămăduitor. Cu toate acestea. Pantelimon”. prin Medalia de curaj poloneză. În realitate. trebuie să vă limitaţi câmpul conştienţei la această acţiune.… numai ceea ce nu există este neclintit. printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Statelor Unite. Societatea Informaţia.… fantasticul e doar imaginarul. 1999 „Toate lucrurile care există sunt în mişcare. … Inteligenţa. a provocat distrugerea bazei germane de rachete din înalta Peenemunde. Au mai fost înregristrate creşteri ale pulsului până la valoare de 240 bătăi pe minut. întâlnirile în despărţire şi naşterile în moarte. „Cărţile Blestemate”.… dar şi mai dificil este să pătrunzi faptul că există suferinţă. din cenuşa ignoranţei. Herald. Deasemenea. Vorbire corectă. Omul. În timpul acestuia s-a distins în calitate de combatant în Rezistenţa franceză. este o restrângere. Trebuie să vă găsiţi propria cale. Pantelimon. de afecţiuni. al vieţii de chirurg. Truman.000 de ori mai mare decât cel al unui om obişnuit. ca o apariţie a imposibilului. adesea pesimist. Ed.” (extras din prefaţa cărţii. Colaborator ştiinţific al revistelor sovietice „Znanie i Sila” („Ştiinţă şi Putere”) şi . „Dimineaţa Magicienilor”. nevenindu-mi a crede că aparţine valorosului meu coleg. creşterea glicemiei. care coordonează şi filtrează informaţia din creier. Doresc ca oamenii să se cunoască pe ei înşişi. citat prin ordin de zi pe armată şi prin Medalia Rezistenţei cu rozetă. Buddha sau Krishna. 1992. ci experimentarea Simţurilor. 1993 „Fantasticul este în general definit ca o violare a legilor naturale. Teora.Biotransformări sub influenţa psihicului „Jacques Bergier.) Dr. Voinţă corectă.) pe care o predic este ca pluta. neurofiziologul a constatat că Nina Kulaghina prezintă un tip neobişnuit de activitate cerebrală. 1994 „Toate lucrurile se întorc la propriile origini. Ed. propriul drum. Cavaler al Legiunii de Onoare militare. iar cuvântul care nu devine acţiune este un cuvânt prost. „Iluminarea. 1995 „Concentrarea implică alegere. Dacă cineva crede că sunt reale. Calea perfectă”. Acţiune corectă. care încearcă să treacă deasupra cotidianului. Nemira. Liniştea este sera în care se cultivă înţelepciunea. nu va face din voi un Christos. Toate scopurile lumeşti conduc inevitabil spre suferinţă. Ed. Teora. construcţiile în ruină. nu să fie de acord cu părerea altora – deoarece calea este în ei. Eternul Început”. de la mare distanţă şi să nu ratezi nici măcar o dată. Dharma trebuie părăsită. un câmp magnetic de 10. Ea este asemenea unei case în care nu mai străluceşte nici o flacără. prin urmare el trebuie să înveţe concentrarea. Atenţie corectă şi Meditaţie corectă. Chiar mai mult trebuie renunţat şi la non-dharma. eliberat de mareşalul Montgomery. iar ceea ce este neschimbător este veşnic. mai puţin obiectul concentrării. dar ceea ce e făcut o dată nu este niciodată distrus şi nici nu devine altceva. conformisme şi false credinţe. O viaţă izbutită este un vis de adolescent realizat la o vârstă matură. în jurul căreia să nu creeze o biserică. 1993 „Buddha a spus: Este dificil să tragi săgeată după săgeată prin gaura cheii. Efort corect. Naşterea nu este însăşi Viaţa. Ed. Copilul este deschis oricărei senzaţii. În timpul unei demonstraţii. care nu este monopolul nimănui şi să-şi păstreze mereu ochii puri şi proaspeţi ai copilăriei. Dharma (învăţătură – n. focul cunoaşterii de sine se poate aprinde din nou. dar neînţelegerea (acesteia). a făcut studii la Sorbona şi la Şcoala Naţională Superioară de Chimie. născut la 8 august 1912. 1999 „Neurofiziologul Ghenadi Sergheev a măsurat în apropierea subiectului Nina Kulaghina. 1998 „Citind ceea ce a scris dr. în care Kulaghina a separat gălbenuşul unui ou de albuş. deoarece o experienţă de psihokinezie avea un efect asemănător unui stress masiv. în care l-am crezut în decursul unei vieţi. Dar pentru oamenii obişnuiţi. deoarece cel care ascultă două discursuri sau prezentări se zbate în umbra ignoranţei. Bucureşti. face studii de fizică nucleară în laboratorul lui Andre Helbronner.” Osho. prejudecăţi. Fiinţa umană bâjbâie în întuneric. Meditaţia nu cauzează nebunie. luciditatea. a fost arestat şi deportat în lagărul de la Mauthausen. Mod de viaţă corect. Cercetările sale îl fac să ajungă secretar general al Institutului Francez de Documentare Ştiinţifică şi Tehnică. aş putea spune interesat de practica sa chirurgicală. acuza dureri în braţe şi gambe iar facultăţile sale gustative erau reduse. A urma paşii lui Christos. descoperă primul folosirea apei grele în tehnica reactoarelor şi face sinteza poloniului pornind de la bismut şi apă grea. Liniştea este intenţia de a stăpâni efectele agitaţiei excesive. Florian Popa. ea a avut insomnie.” Osho. Recunoaşterea meritelor i s-a făcut printr-un Certificat de servicii excepţionale aduse Naţiunilor Unite. Ceea ce e făcut „pentru veşnicie” este veşnic distrus.

1996 „Un înţelept va considera întrebarea: Credeţi în Dumnezeu ? la fel de puerilă şi stupidă ca întrebarea: Credeţi în H2O ?. care vi se par total subiective.) minţii. o părere raţională asupra existenţei proprii. Societatea Informaţia. întreţinută de profitori de toate categoriile. de orice fel. Mintea crede că e Totul. atunci care e folosul onorării aniversărilor ?. Dacă Adevărurile Alese nu le meditaţi. Tu „auzi” prin propriile tale interpretări. atunci orice comunicare este oprită. Doar ceva Mort are o cărare şi atunci cum poate ceva mort să conducă la Adevăr ? Noi fiinţele omeneşti. Dacă toate poftele rele nu-s depăşite. Gill & Dana Cart SRL. cu ajutorul cunoştinţelor generale ale epocii noastre. atunci simpla renunţare la viaţa lumească va fi doar o tortură în zadar. Deci ce poţi face tu ? Tu ai fost de acord. doar pentru că eu sau altcineva. Maeştrii au un efect distrugător asupra discipolilor iar aceştia îl distrug pe Maestru. Aşa după cum numele unei mâncări nu înlătură foamea. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. Acestea sunt: Cunoaşterea Corectă. Astăzi. deoarece mintea va spune: ce aş putea face mai mult ? Am fost de acord şi prin aceasta am făcut „tot ceea ce îmi stătea în putere”. Dacă egoismul nu e abandonat din străfundurile fiinţei. vinovaţi şi pustii în suflet. nu auzi exact ceea ce se spune. dar se gândeşte puţin. Dacă gândiţi acum că este important să ajungeţi să vă cunoaşteţi. pentru o clipă din nou vizibile şi audibile. tipare şi arhetipuri. Se scrie mult.” Shri Aurobindo. „Yoga Sutra”. un om care vrea să înveţe Vacuitatea Minţii trebuie să o realizeze şi nu să-i înveţe pur şi simplu definiţia şi teoriile despre aceasta. ştiinţei şi filosofiei. în istoria rasei noastre. nervoase şi fizice. e aruncată la fundul unui sertar. ci este un fel de A FI. Dar atunci când nu eşti de acord cu ceva.) şi cu toţii se vor întâlni la aceeaşi poartă.” Krishnamurti. Calea de a atinge perfecţiunea este practicarea continuă. Adevărul n-are cărare şi tocmai aceasta e frumuseţea sa: el este viu.r. frică şi omenie. nu e un progres real. atunci ce folos e în a aduce servicii din când în când ?. Dacă nu suprimaţi demonul ambiţiei. atunci de fapt nu veţi studia ceea ce sunteţi acum. dorinţe şi asociaţii – amalgamul a nenumărate forţe. Fie ea este de acord cu părerile altuia. care e folosul meditaţiei asupra răbdării ?. nu suntem nimic altceva decât o masă complexă de obişnuinţe ale minţii. raţionamentul şi mărturia sunt mijloacele Cunoaşterii Corecte. detaşarea şi oprirea acestor modificări. „Eliberarea de Cunoscut”. Hermes Trismegistus. „Morţii ne vorbesc”. există identificare cu modificările minţii.” Yram. Somnul este modificarea minţii bazată pe inexistenţa conţinutului mental. practica înseamnă efortul de a rămâne stabil. prin urmare lumea oglindeşte ceea ce sunteţi. De îndată ce o anumită lucrare tratează chestiuni care cer un efort de gândire. îmbunătăţind tot mai mult înţelegerea dumneavoastră. Acceptaţi faptul că nu există nici o deosebire între individual şi colectiv. De aceea. Tu „auzi” prin minte. conectate prin câteva idei directoare. Tu „auzi” prin trecutul. o face agreabilă.” François Brüne. Naşterea înseamnă doar producerea de Lucruri şi Fenomene pentru Simţuri şi aducerea lor în manifestare. Mintea are întotdeauna dreptate. Într-un anume fel. pot fi reactivate şi deveni. Ed. Această utopie. creştini. gelozie. „Corpus Hermeticum”. Atunci. care întrece de departe simplele imagini ale trecutului captate de cronovizor. este un lucru distrugător. laşitatea şi sentimentalitatea noastră îngustă. ai devenit un adept (al unei idei) şi ai renunţat. doar că fiecare îşi are cărarea lui (ca hinduşi. Deoarece aceasta e singura modalitate prin intermediul căreia să aflaţi cine şi ce sunteţi: stupizi. (în neştiinţa în care vă aflaţi). suntem ceea ce am fost de milioane de ani. Avem impresia că ne aflăm în faţa unui mister de mai multe grade. vreme îndelungată. „Ni s-a spus că toate drumurile conduc la adevăr. 1994 „Mintea este foarte vicleană. suntem deopotrivă violenţi şi paşnici. Dintre acestea. Eroarea este cunoaşterea falsă neîntemeiată pe forma reală. cu licăriri întâmplătoare de bucurie şi afecţiune. „Milarepa. Stabilitatea menţinută. agresivitate. prin memoria. Va veni în curând ziua în care veţi descoperi ceea ce acum numiţi fantomele sentimentelor şi gândurilor voastre. a determinat un fel de cristalizare a gândirii moderne. nu sunt ceea ce presupuneţi voi. El va răspunde: faceţi şi trăiţi EXPERIENŢA. Observatorul este în forma reală. progresul social reprezintă singura realitate şi politica actuală constă în a imagina un sistem în care fiecare va putea face ceea ce îi place. Eroarea. Yoga nu este o metodă de a face ceva. Această ignoranţă atrage o mulţime de erori în toate celelalte domenii. Şi mintea colorează tot ceea ce auzi. o schimbă. devine temelie trainică. lipsită de obiect. Este vorba de obiectivizarea tuturor gândurilor şi emoţiilor şi proiectarea lor sub formă de unde. 199X „Dacă furia nu e cucerită prin antidotul ei. atunci dorinţa de faimă vă va duce la ruină. Trebuie să fiţi propriul vostru Maestru şi să puneţi sub semnul întrebării tot ceea ce aţi acceptat orbeşte. Astfel doar o 354 . în anumite împrejurări. care se exercită în câmpul gândirii şi al înţelegerii. Şi totuşi. În orice alte stări. Nu e imposibil să aduci acestei senzaţii un corp imaginar dar care capătă realitate. Marele Yoghin Tibetan”. Modificările minţii sunt de 5 feluri şi sunt aducătoare şi neaducătoare de suferinţă. aruncă anumite detalii. Închipuirea este cunoaşterea născută din cuvânt. Universul este plin de unde ale trecutului care. Fiecare vrea rezultate imediate. Somnul şi Amintirea. Atunci când tu asculţi învăţătura. este nevoie să se lămurească trecerea de la mintea exterioară la fiinţa interioară. ci veţi studia o imagine bazată pe cunoştinţele intelectuale şi raţionale dobândite. Ed. toată lumea e grăbită. nu se află într-o forţă exterioară nouă ci în slăbiciunile. Vă înspăimântă faptul că dacă nu aţi urma pe cineva. Enciclopedică. Ea poate găsi nenumărate căi pentru a fi de acord şi totuşi să rămână aceeaşi. invidie. exagerează alte lucruri şi umple toate golurile. o poţi defini ca fiind solidă. Tu eşti de acord doar cu propriul tău ecou. Pentru multă lume. musulmani. niciodată ca acum. Herald. Percepţia. a cărei calitate. Iar dacă nu se întâmplă nimic. deoarece ea face legile şi regulile jocului. Dacă mulţumire în voi înşivă nu aveţi. aşa că aţi participat la crearea lumii cu tot ceea ce vă reprezintă. Dar dacă vă gândiţi că vă veţi putea cunoaşte treptat. 2000. Avem nevoie de o viaţă completă.Biotransformări sub influenţa psihicului Ocultare sau Ascundere faţă de experimentarea Simţurilor. 1994 „E extrem de greu să-ţi formezi. să nu vă izolaţi de restul lumii. cu privire la realitatea obiectivă a sensibilităţii psihice.” Rechung Dorje Tagpa. Ed. tot aşa. atunci acumulările vor îmbogăţi doar pe alţii. neîntrerupt şi cu dăruire. Herald. 1993 „Misterul undelor remanente îl întâlnim în toate epocile. Sare imediat pe informaţia pe care o aude. cunoştinţele şi mai ales prin interpretările tale. … deoarece orice autoritate. atunci simplele predici nu sunt decât vorbe goale. Amintirea este rezultatul neabandonării obiectelor simţurilor. Adevăratul nostru duşman sau pericol. atunci te superi. care presupune existenţa unor repere false precum Trecut sau Viitor. Aceste sentimente. Ed. clipă de clipă. ţi se pare că ar fi de datoria altuia să vină să te transforme la nivelul fiinţei tale. nu doar în zilele de sărbătoare sau în singurătate. Împrejurările exterioare sunt doar o prelungire a ceea ce suntem. fie ea crede că mintea altuia este de acord cu părerile ei. dar este complet absurd. etc. timpul nu a fost mai potrivit pentru o reformă a ideilor noastre pentru un progres real. Progresul religiei. Ed. fără a se preocupa de cauzele care le determină. „Aventura Conştiinţei”. Suntem un amestec ciudat de ură. Pe scurt. poţi admite faptul că acuitatea unui sentiment este o figură sau o formă. plini de o extremă lăcomie. Ed. Dar în explorarea pe care o veţi face. atunci vaţi simţi singuri ? Atunci fiţi singuri !!. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 „Yoga înseamnă oprirea modificărilor (oscilaţiilor – n. Închipuirea. Patanjali. iar această cercetare nu trebuie să vă transforme în nişte nevrotici. Herald. v-a spus acest lucru. în clipa prezentă. anxietate şi disperare. Dacă pasiunile rele nu le supuneţi prin antidotul lor.

r. Vă miraţi şi spuneţi: „Dar bine.) organismului poate prelua controlul pentru a folosi restul energiei în vindecare. următoarea budismul… unele s-ar putea suprapune. iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. cine o să vă mai servească? Mă adresez în special tineretului.” Eckhart Tolle. Pe toate fiinţele care se nasc în lume şi care îşi pun nădejdea în el. scurtă traducere. A percepe întregul unor învăţături. să o simţim.” Osho. Fiecare are propriul sistem de credinţe pe care îl pun la bătaie în viaţa de zi cu zi… Şi mai există un sistem de credinţe numit ştiinţă. Ed. Chestia asta ar fi creştinismul. Iată de ce Înţeleptul practică doctrina Non . Ed. greul şi uşorul se nasc unul pe altul. Problema se pune la fel cu orice defect sau viciu. cu toate acestea. naturală. „Alchimia sau Căutarea Perfecţiunii”. El foloseşte o definiţie negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credinţă sau într-o realizare supraomenească. Nu este nimic supraomenesc în ea. Iar sistemul de producere a cunoştinţelor este. „A doua revenire a ştiinţei”. slăbiciunile trebuie să le dăm la fund. nivelul de energie este scăzut. Faceţi-vă timp să atingeţi – este plăcerea apropierii. Dacă vreţi să lucraţi singuri. iar partea nu transformă nimic. violenţă. n. deoarece putem să o atingem. adevărate. Tu poţi doar să-i permiţi transformării să se producă. Ne spune doar ce nu este iluminarea: ea nu este suferinţă. în caz de boală. dar aceasta este pur şi simplu starea dvs. 2004 „Câteodată mă gândesc la realitate ca la un puzzle format din cutii. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil şi indestructibil. adică se bazează doar pe lumea materială. altele nu… Acesta ar fi un fel de model al realităţii. foarte limitat.. În ciuda acestei precauţii. este incompletă. şi lumina. „Un Pământ Nou”. Faceţi-vă timp să cântaţi – este armonia interioară. boala se cronicizează şi devine o componentă permanentă a falsului lor sentiment de sine. ca definiţie. s-o lovim etc. şi astfel. Sunetul şi glasul se acordă reciproc. iar sinele fals vrea să perpetueze această idee. nu veţi reuşi. astfel că minţii (şi implicit gândurilor şi emoţiilor) nu le rămân prea multe resurse. majoritatea budiştilor cred şi azi că iluminarea este pentru Buddha. nu-i aşa? Desigur. Tinerii nu-şi dau seama că există experienţe care i-ar îmbogăţi mai mult decât acelea în care ei se aventurează în mod obişnuit şi de pe urma cărora în câţiva ani îşi vor pierde prospeţimea. Tinerii vor să experimenteze dragostea fizică.” Omraam Mikhael Aivanhov. Eckhart Tolle.” Conferinţă publică. dar de fapt este materialist. iar celălalt este „reducţionismul”. senzualitate. 355 . Oamenii spun într-una: Nu vreau să sufăr !!. „Spiritualitatea Tantrică”. au nevoie de mult mai mult timp pentru vindecare. Dar ei continuă să facă exact acele lucruri care îi fac să sufere. ca pe un fragment izolat. RAM. între timp toate senzaţiile de plăcere vor fi uitate şi nu va mai rămâne decât ruina. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferinţă? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect. Faceţi-vă timp să vă rugaţi – e o invitaţie la miracole. 1994 Când sunteţi bolnavi. Atunci vă percepeţi. dar rămâne mai presus de ele. cine va mai lucra pentru voi. trăirea identităţii cu Fiinţa. Faceţi-vă timp să învăţaţi – este fundamentul înţelepciunii. Teoretic el poate fi foarte puternic. Alţii repetă mereu: Vreau să mă transform !!. Faceţi-vă timp să împărtăşiţi – e o deschidere a sufletului. Faceţi-vă timp să gândiţi – este calea de a vă apropia de orice. El instruieşte prin pildă vie. iar asta nu se va întâmpla niciodată. Ea înseamnă regăsirea naturii dvs. tot ceea ce vă rezistă. Unii (probabil majoritatea – n.) nu mai apucă să se vindece. Prosveta.r. fizician şi astronaut Brian O’Leary. Toată viaţa omului este dedicată unui singur scop: Cum să nu se transforme. pe care o putem accepta. cealaltă iudaismul. 2008 FACEŢI-VĂ TIMP ! Faceţi-vă timp să scrieţi – este o cale a descoperirii inimii voastre. adică faptul că putem înţelege realitatea doar ca ceva format din părţi şi nu din interacţiunile acestora. să le anihilăm!”. Şi nu numai că nu vei reuşi aceasta dar mai mult vrei ca să-i transformi pe alţii. „Puterea Prezentului”. Cel lung determină pe cel scurt. aproape paradoxal. înseamnă a renunţa la efortul de a mai fi în acord sau în dezacord cu ideile minţii. (fragment) „Fiecare lucru şi opusul său se nasc îngemănate.Acţiunii. Ed. Curtea Veche. sunteţi în esenţă dvs. pentru ca ele să ne fie utile. Ed. un obiectiv imposibil de atins. Dacă vă veţi goni toţi duşmanii. nici nu le îndepărtează. trebuie să ştiţi cum să le mobilizaţi pentru ca ele să lucreze alături de voi în direcţia pe care aţi ales-o. astfel că inteligenţa (automatismul. Înainte şi îndărăt decurg unul din altul. 1994 „Cuvântul „iluminare” evocă într-un fel ideea unei realizări supraomeneşti. Curtea Veche. Aşa câştigă el merite. Nu mai e nevoie să spun că acei oameni care experimentează o consolidare a ego-ului. înţeleg. regretul şi întunecarea. Înaltul produce adâncul. după părerea mea. Rămânând mai presus de ele.Biotransformări sub influenţa psihicului PARTE din ceea ce am spus se reflectă în ceea ce ai „auzit”. dar care. Faceţi-vă timp să creşteţi – este drumul spre măiestrie. Îmi place foarte mult definiţia extrem de simplă pe care Buddha o dă iluminării: „sfârşitul suferinţei”. să-i faci să fie aşa cum vrea mintea ta. Ego-ul consumă cantităţi considerabile de energie. nici nu le uită. Incapacitatea de a simţi această conectare dă naştere iluziei separării — separare de propria persoană şi de lumea care vă înconjoară.” Tao Te King. Faceţi-vă timp să mirosiţi – este aroma Universului. farmecul. dar ei nu vor găsi fericirea prin acumularea acestor experienţe. Faceţi-vă timp să serviţi – este un prilej de a ajuta. la ceva care. nici meritele nu îl părăsesc niciodată datorită detaşării izvorâte din înţelepciune. cel puţin nu în această viaţă. autor necunoscut „Trebuie să punem la muncă slăbiciunile noastre. Le catalizează să se dezvolte şi nu se bizuie pe el. Aceasta este paradigma în care ne-a îngrădit ştiinţa. Întregul poate face aceasta. conştient sau inconştient. … bine. dar eu privesc adânc în fiinţa lor şi văd că de fapt ei nu vor să se transforme. Acesta este unul dintre principii. şi nu pentru ei. Şi ultimul lucru pe care îl voi spune este: Tu nu te poţi transforma!. Toate acordurile şi dezacordurile sunt scuze pentru a rămâne aşa cum eşti. Dacă căutaţi în dicţionar definiţia cuvântului ştiinţă atunci veţi putea citi „cunoştinţe reduse la un sistem”. Apare frica. nu doar cu vorbe. indiferent dacă este vorba de lăcomie. frumuseţea. Faceţi-vă timp să simţiţi – este înflorirea a tot ceea ce există. vă depăşeşte cu mult. dincolo de nume şi de înfăţişare. El le impulsionează şi astfel le creează merite fără a şi le însuşi. 1995. Încercaţi şi veţi vedea dacă vă va fi uşor: voi veţi fi cei învinşi. iar conflictul interior devine starea normală. pofte nemăsurate sau vanitate. a precepe totalitatea.

şi aţi devenit din ce în ce mai străini. Există timp pentru TOT. Aici şi Acum. Faceţi-vă timp să vă jucaţi – e o sursă a fiinţării de Sine. poezie şi iubire ? Sau poate sunteţi captivi în cuşca strâmtă a sărăciei. Faceţi-vă timp să vă bucuraţi de viaţă – este frumuseţea care vă eliberează. Faceţi-vă timp să râdeţi – aceasta e o muzică a sufletului. Faceţi-vă timp să fiţi în pace interioară – este o fereastră spre Infinit. Faceţi-vă timp să înfruntaţi pericolele – este o cale a descoperirii de Sine. Credeţi că cea a noastră va fi altfel ? Este oare ceva în natura noastră pe care materialismul civilizaţiei moderne nu a reuşit să-l hrănească ? V-aţi simţit vreodată captivi într-o lume a hazardului ? V-aţi simţit captivi într-o închisoare fără ziduri. un corp supraponderal şi un suflet subnutrit ? Sunteţi mulţumiţi că faceţi parte din turmă ? Sunteţi fericiţi cu alegerile pe care le-aţi făcut în viaţă ? Oamenii au construit corporaţii dar acestea au devenit mai importante decât oamenii. o slujbă mai bună. Şi aşa va fi. nu te lăsa ! Hrăneşte apetitul nesăţios al Lăcomiei şi Profitului mondial ! Sacrifică-te pe Altarul Progresului Materialist ! Fă aceasta în fiecare zi a vieţii tale. Faceţi-vă timp să iertaţi – este templul strălucirii voastre. Faceţi-vă timp să vă amintiţi – data eternităţii voastre. deşi v-aţi apropiat tot mai mult unul de altul. Vă place să fiţi un dinte care se angrenează în marile roţi ale progresului ? Este acest lucru cu adevărat satisfăcător ? Toate marile civilizaţii ale trecutului zac în ruine. Faceţi-vă timp să strigaţi în adevăr – aceasta e o tărie de caracter. în cutiile şi încăperile tot mai strâmte care te conduc în Lumea de Nicăieri. Faceţi-vă timp să creaţi – este bucuria de a dansa cu Viaţa. Faceţi-vă timp să fiţi mereu prezenţi – este calea spre Iluminare. nu ? Sunteţi convinşi de faptul că viaţa voastră ar fi mai bună dacă aţi avea mai mulţi bani. Faceţi-vă timp să fiţi voi înşivă – este gustul unicităţii şi unităţii. prea strâmtă pentru a observa cine sunteţi ? Vă simţiţi înverşunaţi în lupta pentru a obţine mai mulţi bani ? Sunteţi obosiţi şi epuizaţi de o viaţă mizerabilă ? Sau sunteţi doar singuri. Faceţi-vă timp să dezvăluiţi adevărul – acesta e adevăratul curaj al unui luptător. Oare cum vi se pare această poveste ? (extras din prolog la conferinţa „Singularitatea în Matrice” de David Bruce Hughes) TRECUT – PREZENT – VIITOR Timpul a trecut. Geamurile lustruite ale acestora îţi reflectă alienarea şi durerea inexprimată. Cu cât o cunoaşteţi mai bine. Faceţi-vă timp să fiţi viteji – este o cale spre iluminare. nu înţelegeţi totuşi felul de a fi al celeilalte persoane. Întotdeauna în turmă dar de fiecare dată singuri. o casă mai mare. EPILOG – ÎNTREBĂRI EXISTENŢIALE Ce vă lipseşte din viaţa dumneavoastră ? Aţi uitat ceva anume ? Sunteţi prea mult înrobiţi agitaţiei de zi cu zi încât nu mai ştiţi ce căutaţi ? Sunteţi prea ocupaţi în relaţii lumeşti efemere ? Rutina lucrurilor de doi bani vă menţin în permanenţă ocupaţi ? Sunteţi atât de stresaţi încât nici nu aţi observat faptul că viaţa dumneavoastră nu mai are frumuseţe. deprimaţi şi trişti ? Nu aşa ar trebui să arate viaţa. Faceţi-vă timp să vă vindecaţi – este reîntoarcerea la Întreg. Hmmm…. Faceţi-vă timp să visaţi – este esenţa viitorului. Sunteţi mânaţi precum vitele prin tuneluri subterane în aşteptarea unui viitor ce nu va veni niciodată. Faceţi-vă timp să iubiţi şi să fiţi iubiţi – este menirea voastră şi darul cel mai preţios. Faceţi-vă timp să fiţi amabili – este secretul fericirii. a fost şi aşa este dintotdeauna. Faceţi-vă timp să fiţi treji – este calea cunoaşterii de Sine.Biotransformări sub influenţa psihicului Faceţi-vă timp să dăruiţi – e o călătorie spre împlinire. un lagăr de puşcăriaşi fără garduri ? Chiar credeţi că maşinile tot mai rapide pe care vi le cumpăraţi vă ajută să călătoriţi tot mai repede ? Dar cât de mult aşteptaţi în trafic ? Societatea vrea viteză: fă mai mult cu resurse tot mai puţine ! Hai. Faceţi-vă timp să îndrăzniţi – aceasta e aventura visătorului adevărat. cu atât o 356 . Faceţi-vă timp să vă eliberaţi de ignoranţă – aceasta e adevărata lumină a fiinţării.

Fie ne folosim de aceste aptitudini. nu are nici o importanţă. Aţi fost numai un vehicul pe care l-au folosit pentru a veni pe lume. descrieri parţial obiective şi idei care necesită o aprofundare serioasă din partea cititorului interesat. Sănătatea este bunul cel mai de preţ. Am utilizat cît mai multe observaţii de natură practică şi le-am prezentat într-o formulare accesibilă tuturor. Ce altceva s-ar mai putea face ? Fiecare poate lua o decizie personală. ce necesită verificări ştiinţifice speciale. Deseori. Cum poţi rămâne în prezent ? . fie se poate face un pas înainte spre o dezvoltare interioară. Întregul efort este aşadar îndreptat asupra faptului de a ieşi din minte. din lipsa altor informaţii şi posibilităţi tehnice de investigare. fizice. de a părăsi ceea ce nu există şi de a rămâne în miezul existenţei. astfel încît cei îndrăzneţi şi curioşi să le poată aplica în propria lor viaţă. CUVÂNT DE ÎNCHEIERE DIN PARTEA AUTORULUI Sunt conştient de faptul că această carte nu oferă dovezi incontestabile cu privire la fenomenul biotransformărilor. Întotdeauna vă aflaţi într-o mulţime. Acolo unde nu am reuşit să am o înţelegere suficient de profundă asupra unor aspecte am elaborat mai multe ipoteze. cu cât vă obişnuiţi mai mult cu celălalt. psiho-mentale şi emoţionale în vederea unei mai bune integrări socio-profesionale. Cine deasemenea crede că sănătatea se poate 357 . În unele paragrafe am menţionat faptul că a trebuit să ocultez anumite prezentări din motive ce au legătură cu mentalitatea specifică societăţii occidentale în care trăim. Ego-ul se bucură numai atunci când poate supune o altă fiinţă. M-am străduit să elimin toate afirmaţiile categorice şi îmi cer scuze în faţa cititorilor dacă am mai avut unele erori în acest sens. propriul destin. în lipsa unor abordări practice individuale – singurele în măsură de a confirma sau infirma cele scrise. Ceea ce există i se pare a fi inexistent. Prezentul este. în timp ce inexistentul i se pare că există. mă puteţi contacta prin telefon sau e-mail. astfel încît toţi cei care doresc cu adevărat să obţină rezultate practice semnificative să aibe la dispoziţie toate detaliile posibile legate de experienţa mea. mi-am comentat şi criticat propriile puncte de vedere precum şi pe cele ale altor autori. În clipa în care rămâi în prezent. căminul. Nu am nicio îndoială asupra realităţii fenomenelor de transmutaţie şi sublimare dar pentru a le dovedi prin cele mai riguroase metode ştiinţifice este nevoie de aparatură specială (momentan inaccesibilă) şi subiecţi de studiu (momentan indisponibili) pentru o cercetare de acest tip. Cu toate acestea. dar ar putea fi prea tîrziu. Ei îşi au propria lor viaţă. odată eficientizate. fie că aveţi un cămin. Aceste aptitudini. vă sunt absolut străini. nu vă aparţin.acesta este secretul meditaţiei. Pentru ego. iluminarea nu mai reprezintă decât o consecinţă. messenger. se vor păstra pe întreaga durată a vieţii practicantului. Cartea mea sugerează faptul că există mijloace şi resurse pe care oricine le poate înţelege şi aplica pentru a-şi îmbunătăţi performanţele biologice. Copiii care aţi crezut că sunt ai voştri. Oricare ar fi alegerile dumneavoastră. În permanenţă paginile mele de web sunt updatate la zi cu noi informaţii legate de activitatea mea profesională şi vă sugerez să le consultaţi periodic. Mai preţios decît casa.Biotransformări sub influenţa psihicului cunoaşteţi mai puţin. această ignoranţă nu poate fi distrusă. Aşadar. singurătatea nu reprezintă niciodată o bucurie. ce sens mai are să ai un ego? Mintea nu cunoaşte cele trei aspecte ale timpului. Am prezentat doar puncte de vedere. Se pare că. Ei îşi vor croi propria lor cale. Ego-ul nu se bucură niciodată de singurătate. însă şi aici sunteţi tot singuri. În singurătate. şi nu numai. etc. cu atât deveniţi mai conştienţi de faptul că ignoranţa voastră în ceea ce îl priveşte este absolută. pur şi simplu pentru a ne asigura reuşite în plan material şi profesional. pentru ea. cu condiţia de a vă identifica prin numele dumneavoastră complet şi locaţie. sunt mai mare ca tine”. atunci cînd a fost cazul. fără a fi nevoie să le întreţină în permanenţă. deoarece nimeni nu cunoaşte în totalitate detaliile acestor fenomene. fie ca rătăciţi de colo-colo. Cine este deci alături de voi? Nimeni nu se află alături de celălalt. Ei nu vă aparţin. atunci când poate afirma: „Mă aflu deasupra ta. facebook. Acestea nu pot fi judecate exclusiv raţional. fie că vă aflaţi în mulţime. Ea cunoaşte numai două: trecutul şi viitorul. familia sau serviciul dumneavoastră. Cine crede altfel va avea ocazia să se convingă. sunt dispus să le comunic telefonic sau prin intermediul mijoacelor electronice de tip e-mail. inexistent. Ele sunt foarte importante celor care au nevoie de mai multă încredere şi îndrăzneală pentru aceste aplicaţii.. eu vă doresc succes şi aştept să-mi trimiteţi mărturiile legate de abordările practice prezentate în această carte. Fie că sunteţi singuri.

atunci cu cît veţi lua măsuri reale mai repede. Cu prietenie Cristian Mureşanu 358 . Deci. toxifiat şi stressat. Sunt aici ca să fiu util celor care au nevoie. deoarece am realizat-o aici. atunci cînd situaţia a devenit critică şi disperată.. oricît ar părea de nepotrivit să spun. Este vorba de un fenomen fiziologic mai special prin intermediul căruia corpul biologic refoloseşte acele resurse în loc să le elimine asemenea unui subprodus toxic de care nu mai are nevoie. să îţi dezvolţi acea voinţă prin care să îţi valorifici bioresursele disponibile. Operaţia oferă pacientului acea speranţă de timp în care el să se poată recupera singur. doar luînd tablete şi nefăcînd nimic altceva..Biotransformări sub influenţa psihicului menţine într-un corp biologic slab întreţinut. Să presupunem că la un moment dat. problema sănătăţii tot nu va fi rezolvată. ce înseamnă şi ce rol au biotransformările celulare şi transmutaţiile biologice. în afară de cele biologice. Acelaşi lucru face şi un chirurg. dar veţi cîştiga înzecit. Singura diferenţă este că la acea vreme se va ŞTI de către toată lumea. Nu sunt medic. Societatea nu poate funcţiona altfel. deoarece aplicaţia practică va fi la fel dificilă azi cît şi peste 100 ani. fie ea şi doar de cîteva ori pe an. dar fiecare individ poate decide pentru el ce anume trebuie să facă. la modul pur intelectual. va avea ocazia să verifice această iluzie prin experienţă proprie. Medicamentele reduc suferinţa dar nu rezolvă boala. Sunt deschis pentru orice dialog constructiv. Dar dacă afecţiunile au devenit cronice atunci eforturile care sunt necesare vor trebui să fie probabil cu un ordin de mărime mai mari. Dar odată ce aţi reuşit aceasta trebuie înţeles faptul că nu mai e cale de întoarcere la viaţa de doi bani de dinainte. cu suferinţă ameliorată. se alocă tot mai puţini bani pentru cercetare iar cei puţini care încă se oferă sunt condiţionaţi spre cercetări de scurtă durată cu rezultate imediate şi aplicaţii practice care să ruleze alţi bani într-o expectativă a ceva ce se cumpără şi a cuiva care vinde acel ceva care se cumpără.. Ştiinţa medicală nu l-a remarcat deoarece sunt prea puţini subiecţi care să se ofere voluntari la o cercetare organizată. Probabil acesta e singurul sacrificiu care trebuie făcut… Veţi pierde ceva.. Eu nu pot susţine şi nimeni altcineva nu va putea spune că este . Deasemenea. Dacă aţi depistat deja că au apărut probleme de sănătate în viaţa dvs. nu recomand nimănui să abandoneze medicina alopată dacă nu are posibilitatea de a-şi folosi foarte rapid şi eficient bioresursele şi uneori nici atunci nu e uşor să renunţi la o medicaţie. cu atît mai repede vă veţi putea bucura din nou de sănătate. e un timp ce trebuie folosit cu foarte multă înţelepciune pentru a afla şi înlătura cauza bolii. uşor. peste zeci de ani sau 100 ani se va realiza şi această cercetare în domeniul biotransformărilor. Însă perioada de timp pe care v-o oferă. nu voi refuza pe nimeni şi nu voi critica pe nimeni. este inutil de a aştepta noi confirmări şi demonstraţii academice şi opinii tot mai pertinente din partea a indiferent cîţi profesori sau academicieni. Ei bine.. dar experienţa mea a demonstrat că nu e imposibil iar acest fapt ar trebui să încurajeze pe oricine. Eu nici nu am prezentat în cartea mea ce alte resurse ar mai putea fi disponibile. în condiţiile de aici şi nu într-un loc mistic din orient făcînd o sadhana dificilă alături de cine ştie ce guru. deoarece momentan încă nu le pot accesa şi prin urmare nu îmi permit să scriu despre ceea ce nu am reuşit să fac şi să descopăr prin proprie experienţă. nici biolog (CV-ul meu complet există atît pe pagina mea de scribd cît şi pe Facebook) şi prin urmare nu voi oferi sfaturi medicale.

29. „Cranial Nerves Functional Anatomy”. 35. Stuttgart and New York. Federative Committee on „Anatomical Terminology. Mendelian. Medicală. 5. (un atlas de mare utilitate).. „Merritt’s Neurology.” . Scott D. 1992. Goetz. William H. 12th Ed. Colectiv de autori. Brazis.M.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. Haldeman.and Systems. Ed. 1970. Ionel Darian. (un manual explicativ foarte bun.Lippincott Williams & Wilkins.” . (vechi dar încă de mare utilitate).(acesta e un manual care vă ajută să redactaţi cărţi de ştiinţă în astfel încât să corespundă standardelor internaţionale). Allan H.. ISBN: 13 978-0-51113272-8. „Massachusetts General Hospital Handbook of Neurology. ISBN 973-8221-21-8 McKusick. Prof. 2006.D. Badiu C. Ed. „Introducere în genetica moleculară”.” . (O carte excelentă despre posturi yoghine şi respiraţie recomandată de un medic cu pregătire şi experienţă) D.D. „Fiziologia şi fiziopatologia sistemului nervos”. Blackwell Publishing. Ed. 32. „Yoga pe înţelesul tuturor”. Stanley Monkhouse. Repciuc E. „On the naming of clinical disorders. Thomas N. Editura For You. 28. 10th Ed. D. Rost. Teodorescu-Exarcu. „Neuroethics”. Natalia S. Michael J. ISBN 973-8459-27-3. A Catalog of Human Genes and Genetic Disorders. . 359 . 16. 23. „Adams and Victor's Principles of Neurology. 9th Ed.Demos Medical Publishing. Iverson. Berek et al. Biller. 2002. Melbourne. J. 1978. „Atlas de Anatomie”. 15. Harold Ellis. Cerna. ISBN: 978-0-38774846-7 (o carte excepţională de 660 pagini despre mecanismele intime ale circulaţiei sanguine. Cambridge University Press. 2006 ISBN-13: 978-1-4051-3804-8 Ioan Morariu. Ştefan Milcu. „Clinical Neurology 5th Edition” . Dr. 31. Autor Necunoscut – „Ghid de anatomie (de uz intern)” fişier multimedia. George H. „Style Manual Committee. 27.. New York. Cambridge. M.The 6th Ed. noutate de ultimă oră !!). Ropceanu Filaret. Masdeu.” -Baltimore: The Johns Hopkins University Press. „Biologia Credinţei” – Ed. Ed. Jose „Localization in Clinical Neurology.Thieme. Brown.ISBN-13: 978-1-888799-97-2 (softcover). 6.Lippincott Williams & Wilkins. „Schaum's Outline of Biology Second Edition” – 2007 (una dintre cele mai bine documentate lucrări despre funcţionarea celulei). Walter „Atlas of functional neuroanatomy 2nd edition” . 18. Fried. ISBN 1-84214-076-0 (alk. 1998. 5th Edition” . efectuate la Clinica de Neurologie. Terminologia Anatomica. McKusick. Simon. 10.CRC Press. MA et al. Madeleine Maicanescu. ISBN 978-0-8493-8174-4 (hardcover alk. Sophia. 2006.” . Robert H. Emanoil Călinescu.. viscere”.” Baltimore: Williams & Wilkins. „Hidroreflexoterapia”. Rowland. Academiei. „Presopunctura pentru toţi”. VA. 33. „Celula”. Paul W. paper). Ed. Jose C. Jean Piaget. 1998.Lippincott Williams & Wilkins 2007 (o carte excelentă despre aspectele hormonale şi patologice feminine). 24. fără ISBN. cu imagini şi comentarii foarte bine condensate). „Biologia şi cunoaşterea”.S. Steaua Nordului. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 23. 17. Marc Thiriet. 2007. Ştefan Antohi. J. „Clinical Anatomy”.Phil. Madrid. Bruce Lipton. 1992. Dilorenzo. 1975. „Neuroanatomy An Atlas of Structures. . Hendelman. 26. 2007. 25. The 2nd Edition „Lippincott Williams & Wilkins. 6th Ed. 1994. 2007 . 9. „Textbook of Clinical Neurology.” . Ed. Raicu P. LP. 36. Dr. Galin Ludmila.The Parthenon Publishing Group. LLC. Ediţia a 8-a” McGraw-Hill_Medical Publishing Division.77: 1–2. „Berek's & Novak's Gynecology 14th Ed. Ed. Haines. Gheorghe Bijeu. 2nd ed.Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. „Clinical Neuropathology” . Singapore.. 14. 1978. „Andrologie Clinică”. Prof.Elsevier Inc.1 LITERATURĂ MEDICALĂ 1. „Inheritance in Man. M. 2007 . Aminoff. Roger P.Springer Science+Business Media.CRC Press. 1958. David A. Editors. 34. 4. 1956. ISBN-13 978-0-511-34272-1. 19. VA. paper). Sections. Medicală. LLC.CD-ROM disk (o carte foarte recomandată despre neuroanatomie. ISBN 0-8493-3084-X. 2006. Casa Editorială pentru Turism şi Cultură ABEONA. Neil Levy. 2004-2007. 3. 2000. 12. 7. Greenberg. 1976. 2005. „Bioritmurile şi viaţa umană”. ISBN 973-480088-4. Ed. 2008. Christopher G. 37. Scientific Style and Format—The CBE Manual for Authors. São Paulo 2007. Bronzino – „Neuroengineering” .2002 McGraw-Hill/Appleton & Lange. Mateiu Duma. 2008. 8. Dacia. Catherine Haberland. şi colab. 2003. „Anatomia omului. Analize R. Ed. Doreadi Duma. Cluj-Napoca..N.. 30. neurodiagnoză şi clasificarea afecţiunilor neurologice principale). and Publishers. Medicală. 21. Ed. Ed. 11. Kirkaldy-Willis. Flaherty. 2. 1972. 20. 2007. „American Medical Association Manual of Style—A Guide for Authors and Editors. 1998. Council of Biology Editions. şi colab. with particular reference to eponyms. Academiei. 22.Cambridge University Press. 13. „Biology and Mechanics of Blood Flows” .„An Atlas of Back Pain” . Bernard.. Ed. Medicală. Duane E. Medicală.” . Alice W. 2009. Cambridge” Cambridge University Press. „Chirurgia sistemului organo-vegetativ”.Ropper. Cape Town.Medicine 1998. Constantin Budeanu.

Eu îl folosesc de luni de zile. Dr. Jacques Brosse. ISBN 185070547X. Ed. „Alimentaţia şi nutriţia”. 1992. 63. 1985.William B. ISBN 973-98101-0-1. 73. Ed. necunoscută. 52.2 LITERATURĂ EZOTERICĂ 69. Dr. John Robbins. „Survival into the 21st Century”. 53. 23. Ed. Ed. 51. 2007. 0744-261035. Janine Fontaine. ISBN 973-601-773-7. Lotus. 2008. „Health and Survival in the 21st Century”.) 57. Dan Bozaru. Harvey Diamond. 1996 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). „Shivambu Kalpa”. deci mă abţin”. T. 1992. „Eşti ceea ce mănânci : Programul care vă va schimba viaţa”.ISBN 978-973-675-400-5. Curtea Veche. Eliphas Levi. Minerva. 77. Arca. Editura For You.în special despre echilibrul hormonal şi menopauză). Ed. 1995. 1992 (Despre relatia dintre dieta moderna occidentala si boala). 1987 Joan Webster-Gandy. ISBN 973-557-102-1. 62.) Leslie Kenton. hapaxc@yahoo. 75. şi aici puteţi găsi cele mai bune reţete posibile !! Un aparat ieftin şi o carte oferită gratis împreună cu aparatul. Leslie Kenton. Gillian Mckeith. „Tantra şi tainele ei”. and Nadine Forrest MacDonald. Medicală. Multimedia Internaţional. „Calea Macrobiotica”. Curtea Veche.Alan Stiles. (Reprinted in The Fruitarian Network News. Ed. „Puterea Prezentului”.com. „Traiesc. 48. Mihaela Bilic.The Parthenon Publishing Group. Ed.asp?page=1. „Life in the 21st Century”. 44. Antet. (o lucrare excepţională care tratatează prevenirea apariţiei cancerului cu ajutorul unei diete alimentare). (cartea care explică Tablele Legii şi alte lucrări hermetice de mare valoare). ISBN (10) 973-7650-33-6. (o carte foarte bună despre energiile transfizice ale fiinţei umane). Ed. Ed. Ed. „Comentarii asupra vieţii (Vol. Teora. „The New Health Revolution Ross Horne”. Stoica. „Misterele Cabalei”. Curtea Veche. Ed. All. Humbart Santillo. 80. ISBN 973-96469-8-0. ştiinţă. Bardo Thodol. religie. „Un Pământ Nou”. T. Ed. 67.ro/sanatate-nutritie-sport. Alex Jack. „Cancerproof Your Body”. 1997. Hermes Trismegistus. 1999. 45. 1983 (idem). 2004. 2008. 2002. 54. „Living Health”. 1994. „An Atlas of Headache” . „Fit for Life”. 39. 81.Biotransformări sub influenţa psihicului 38. 41.Litera International.1)”. „Food Enzymes: The Missing Link to Radiant Health”. 17.http://www. 78. artă.4 Eduard Schure. 18 (1992). „Japa-Yoga”. Viktoras Kulvinskas.360. Rozen. J. „Diet for a New America”. Fry. Vasile Predescu. 59. Ed. 64. 47. „Marii Iniţiaţi”. Vox. 2008. 70. ISBN 973-98399-4-0. Ed. 55. 1975. 2002. 40. 46. 58. ISBN 973-85348-4-4. „Atlas de Anatomie”. 74. 68. Michio Kushi. 1995. Dr. Hegyi Arpad-Gedeon. ***. Porto-Franco. „Cartea nutriţiei optime”. Teora. Ed. 1972. 2007. Essie Honiball. Ed. Patrick Holford.C. back issues available from The Fruitarian Network) (Despre efectul dietei si stilului de viata in special asupra ciclului femeilor). „Sexologia”. 1995 (Despre ciclul femeii .973. Coreus. Ed. „Psihiatria”. „Chirurgul”. Ed. Marilyn Diamond. Rodriguez.http://blog. (un site cu cele mai noi apariţii în domeniul sănătăţii. Herald. Huai-Chin Nan. Gheorghe Mencinicopschi. „Transformarea Minţii şi Trupului prin Tao”. 83. Susannah Kenton. 72. 2008 ISBN 978. Dr. Silberstein. 60. „Cartea Tibetană a Morţilor”. Horne Ross.669. Young. Ed. 2008. Stephen D. Ed. Editura For You.yahoo. Ed. „Cele trei corpuri şi cele trei lumi”. Ed. 16.C. 71. 79. „Maestrii Spirituali”. 49. 1999. Lotus. ISBN 973-97155-1-6. Teodor Ghiţescu. Joe Alexander. preparate cu blenderul Soia-Lakt”. etc. 1997. 2006. Dan Bozaru. Stephen Blauer. Ed. „Passage to Power: Natural Menopause Revolution”. ISBN 978-973-21-0884-0. 1970. 199X. 2000.Todd D. 1976.653. ISBN 978-973-7811-94-3. Judith C.com/blog-uzFi9gYhcqt1wecTjGsV?p=529 (un articol interesant despre menstruaţie şi alimentaţie) ***. Ed. UMA. tel. 82. Ross Horne. Horne Ross. 360 . 50. 1987. 61.1. 42. ISBN 973-9095-12-17. „Biblia alimentara”. „Corpus Hermeticum”. ISBN 973-9095-09-7. „200 Reţete vegetariene de post şi divertisment. Albatros. 1987. Trevor Weston. Hapax Company SRL.G. Ed. ISBN 973-669-055-5 (o carte fundamentală despre transformarea minţii şi atingerea stării de linişte interioară). Michio Kushi. „Blatant Raw Foodist Propaganda!”. ISBN 973-24-0264-4. 2008. 65. 1970. (aparatul de preparat lapte de soia se poate achiziţiona împreună cu cartea de la S. „Is Menstruation Necessary?”.1 CĂRŢI DESPRE MENSTRUAŢIE ŞI ALIMENTAŢIA NATURALĂ 43. Harvey Diamond. 66. 1991. Herald. „Let's Eat Right to Keep Fit”. Ed. „The Cancer Prevention Diet: The Nutritional Blueprint for the Relief and Prevention of Disease” 1988. Viktoras Kulvinskas. „Raw Energy”. Chatterji. „I Live on Fruit”. Nos. 76. Ed. Marilyn Diamond. Deceneu. „A trăi cu Lumină~Alimentaţie Pranică”. Ştiinţifică şi Enciclopedică. Medicală. Krishnamurti.buybooks. Camelia Roşu. „Filosofia esoterică a Indiei”. „Alege dieta potrivita”. parapsihologiei. Jasmuheen. (un atlas excepţional pentru pretenţioşi care nu trebuie să lipsească !!). Adelle Davis. 56. ISBN 973-97193-0-9. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. 23. Wendy Harris.

ISBN 973-95438-3-9 (o carte fundamentală despre cunoaşterea de Sine. M. ISBN 973-98399-3-2. 1990. 1993. Mircea Eliade. ISBN 973-96967-8-3. 2006. ISBN 973-96608-6-X. ISBN 2-85566-193-5 (o carte foarte bună care expune tot ceea ce farsorii nu vor ca dvs. 1992. 92. 115. Antet. 199X. Ed. „Spiritualitatea Tantrică Vol. 1993 ISBN 973-95815-5-2. ISBN 973-9453-09-0 (o carte fundamentală care descrie calea realizării de Sine. Anandakali. Herald. 87. Ed. „Kundalini – În căutarea miraculosului. Herald. Ed. „Viaţa Eliberată”.S. 1992. Taisen Deshimaru. W. „Spiritualitatea Tantrică”. „Cine suntem noi. Osho. 1995. 119. Ed. Herald. 1997. 1992. 108. Yram. Ed. „Cărarea Secretă”. 126. Swami Atmananda. 1991. ISBN 973-96861-1-7. 132. 111. 1993. Ioana. „Yoga Lucrărilor Divine”. 106. ISBN 973-28-0239-1. RAM. 1992.. 85. Herald. ISBN 973-9102-01-8. „Iluminarea. ISBN 973-97577-3-1. Ed. „Magia Egipteană”. 117. 1999. 361 . 97. Nova. Eşantion. 1998. „Moarte şi Reîncarnare-Drumul Eternităţii”. Tsongkhapa. Herald. Taisen Deshimaru. Osho. Anandakali. 2”. (varianta integrală) Paul Christian. „Viaţa de dincolo de moarte”. Marele Yoghin Tibetan”. ISBN 973-95296-58. Shri Aurobindo. Editura For You. „Ce este un maestru spiritual?”. Mix. „Marpa Traducătorul”.M. „Autobiografia unui yoghin”. să aflaţi). Mircea Eliade. ISBN 973-95504-2-8. Paul Brunton. Antet XX Press. 1994. Liviu Gheorghe. „Tao Te Ching – Cartea Căii şi Virtuţii”. Humanitas. Ed. transformarea minţii şi atingerea stării de conştiinţă absolută). 1993. ISBN 973-96806-0-7. 94. Sophia. Ed. „Yoga Sutra”. Ed. 122. Viveka Chudamani. Osho. 107. Ed. 102. „Yoga”. Ed. ISBN 973-95815-6-0. Osho. Omraam Mikhael Aivanhov. 1994. Krishnamurti. ISBN 973-97577-8-2. Herald. Paul Brunton. Shri Chinmoy. ISBN 973-96608-2-7. Omraam Mikhael Aivanhov. Ed. Ed. Ed. 109. ISBN 973-967181-0. 104. Mircea Eliade. 125. 88. Ed. 1994. „Limbajul Figurilor Geometrice”. „Reguli de aur pentru fiecare zi”. 105. VV Pres. Ramtha. 2009 Rechung Dorje Tagpa. Ed. Paul Brunton. 123. 110. ISBN 973-96045-9-5. Ed. Krishnamurti. ISBN 973-95815-8-7. Ed. „Întebări pentru un maestru de Zen”. Eternul Început”. Ed. ISBN 973-95662-2-7. Kubera. Radu Bercea. Ram. 86. 1993. „Cele mai vechi Upanişade” Ed. Ed. (o carte fundamentală pentru abordarea căii de transformare a minţii). Teora.1”. 98. ISBN 973-97577-7-4. Ed. 91. Tao Jian Wen. Ed. 93. ISBN 2-85566-576-0. Lao Tse. Ed. (traducere de Simona şi Claudiu Trandafir). „Şase yoga ale lui Naropa”. 1994. 1993. 199X. Mircea Eliade. Ed. „Viaţa Este Aici şi Acum”. Ramana Maharshi. 1998. 1993. „Cartea Albă”. Ed. Herald. 1996. Prosveta. „Yoga Tibetană şi Doctrinele Secrete Vol. 121. 131. Ed. 1991. ce poate fi abordată după trecerea pragului bioalchimic). 1994. Prosveta. Ed. Paul Brunton. lumina unei căi spirituale”. ISBN 973-28-0331-2. 1994. ISBN 973-97096-0-5. ISBN 973-9095-01-1. 129. Sophia. Ed. Yog Ramacharaka. ISBN 973-7978-68-4 (o carte fundamentală despre înţelegerea condiţiei umane actuale. ISBN 973-8984-20-4. (ca supliment al revistei „Impact”) 1991 (o carte excepţională care descrie drumul extrem de dificil al atingerii stării supreme de conştiinţă şi transformarea finală moleculară a corpului fizic). „Înţeleptul de la Arunâchala” (vol. „Puterea Gândului”. 101. 1996. Paul Brunton. 116. ISBN 973-95716-4-6. Serge Hutin. „Patanjali şi Yoga”. Swami Shivananda. 1991. ISBN 973-96861-8-4. Ştiinţifică. Gill & Dana Cart SRL. Tsang Nyon Heruka. ISBN 973-95716-0-3. 124. de fapt ?”. 1 şi 2”. 1994. Ed. Societatea Informaţia. Ed. „Samkhya-Karika”. Paramahansa Yogananda. Societatea Informaţia. ISBN 973-95438-1-2. Societatea Informaţia. RAM. 1992. Shri Aurobindo. Herald. „Doctorul Sufletului~12 Ani De Dedublare Conştientă În Lumile Invizibile”. „Aventura Conştiinţei”. ISBN 973-99946-3-6. aici puteţi citi despre cel care i-a fost mentorul şi părintele său spiritual. 95. ISBN 973-97577-1-5. 128. Simona Trandafir „Învăţăturile marelui yoghin Ramakrishna”. 1993. Ed. Calea perfectă”. ISBN 973-96092-3-6 (o carte fundamentală despre vindecare şi purificare). 2001. Ed. (după ce aţi aflat povestea lui Milarepa. Osho. scrisă în urma unor experienţe personale inedite). „Shankara”. 1999. „Căutarea Supraeului”. „Cartea Despre Bărbaţi”.Evans-Wentz. Ed. Ed.Y. ISBN 973-95662-3-5. 90. ISBN 973-44-0084-3. Ed. ISBN 973-98291-4-7. ISBN 973-9109-02-0 (prima carte care mi-a deschis interesul pentru spiritualitate în 1987). Ed. Patanjali. Ro Princeps. 113. Ed. Osho. 114. „Bhagavad-Gita”. 99. transcenderea iluziei şi dogmei şi cunoaşterea de Sine). Prosveta. Ed. Ed. „Relatările unui discipol despre maeştrii spirituali din Himalaya”. 130. Osho (Rajneesh). ISBN 973-98507-5-8. Ed. „Alchimia Asiatică”. 1999. 89. „Buddha. 100. 1994. Axis Mundi. 127. 1994. ISBN 973-97096-4-8. Venus. V V Press. ISBN 973-9024-52-1. 1995. 118. Ed. Ed. „Secretul doctorului Honigberger”. „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. Ed. (texte fundamentale de filosofie esoterică). 1996 ISBN 973-601-565-3. „Nopţi la Serampore”. 1992. 96. 103.1). Societatea Informaţia.). Nova. Lotus. Ed. Ramtha.Biotransformări sub influenţa psihicului 84. 120. „Egiptul Secret”. 112. Ed. „Meditaţia. „Egiptul Secret”. „Milarepa. „Secretele Tantrismului”. Mircea Eliade. Ram. 1990. „Zen Adevărat”. Lama Kasi Dawa Samdup. Sergiu Al-George. Sergiu Al-George. Chris Book Universală. Omraam Mikhael Aivanhov. Herald. Mariana. Liviu Gheorghe. Humanitas. (probabil una dintre cele mai reuşite lucrări ale autorului. Ed. 1993. „Eliberarea de Cunoscut”. vol. 1999.

Ed. Ed. ISBN 81-85787-38-7 Swami Krishnananda. ISBN 973-95272-7-2. 161. „Viaţa de dincolo – reîncarnarea şi fenomenul morţii”. „Fenomene Parapsihologice”. Ed. 139. ISBN 973-9127-28-2. 1993. anii 1-16. ISBN 973-9095-05-4. „Mesaje de dincolo de moarte”. Ed. Teora. fără ISBN. (o carte reuşită şi utilă tuturor). „Deocamdată… Enigme”. Ed. 147. ISBN 81-85787-14-X Swami Vivekananda. Ed. Paco. 1992. ISBN 973-28-0477-7. 1993. 1992. 178. Titi Tudorancea.1-3”. ISBN 973-9208-47-9. 149. (cele mai bune apariţii editoriale pe plan mondial care explică în limbaj ştiinţific întreaga fenomenologie paranormală). 175. 150. 1996. 1995. „Cartea Paranormalului”. „Elemente de Parapsihologie”. 1993. „Cărţile Blestemate”. „Viaţa după pragul morţii”. ISBN 81-85787-84-0 Swami Ramaianda.Biotransformări sub influenţa psihicului 23. „Magicienii”. Gabriel Drochioiu. Jacques Bergier. Humanitas. Swami Vivekananda. 140. 1993. editate la MISA. 179. 1 (Ed. Ed. Luiza Textoris. 1985 153. „Universul lui Edgar Cayce Vol. 1992. Dan Apostol. „Spiritul în afara trupului”. Dorothee Koechlin de Bizemont. Moldova. Orpheus. Ed. Ed. Ed. Ed. Ed. 143. „Karma-Yoga”. Sorin Ştefănescu „Zborul 19”. Ed. 173. „Dublul eteric şi fenomenele conexe”. Ed. „Paranormal”. 172. 1994. 169. 1994. Maharishi Swatmarama. Ed. 158. Teora. (o carte excelentă despre meditaţia interioară şi controlul gândurilor). „Morţii ne vorbesc”. 1993. Lotus. 1) 155. ISBN 973-9095-00-3. 2000. 146. Alcris. 1992. Doru Davidovici. 2003. Jimmy Guieu. Ed. 157. 1993. „Enciclopedia Fiinţelor Extraterestre”. 1992. Ed. 151. ISBN 973-566-080-6. Erich von Daniken. ISBN 973-9009-20-4. Ed. 181. ISBN 973-95716-3-8. „Noul Mister al Vaticanului”. 23. Z.3 LITERATURĂ PARAPSIHOLOGICĂ 145. 1995ISBN 973-9127-49-5. Sincron. TransPres. Dan Apostol. Ed. Divia. „Dincolo de realitate”. Ed. 1994. Lyall Watson. Swami Satyananda Saraswati. unică pe plan mondial. Ed. „Hatha Yoga Pradipika”. 165. Yog Ramacharaka.S. ISBN 973-96789-6-3 (o carte excepţională. ISBN 973-9095-06-2. Harry Jeannerod. 144. ISBN 973-9197-30-0. Colosseum. ISBN 973-96447-4-0. „Mărturii despre nemurire”. Ioan Mamulaş. James Pike. 1995. „Cartea Cristalelor”. „În căutarea vieţii pe alte planete”. 162. Louis Pauwels. Lotus. 1993. Ed. 1992 ISBN 973-95505-9-2. S. 164. Eugen Celan. 180. 1992. „Dematerializarea parapsihologică”. Ed. Ed. ISBN 973-96003-0-1. Ioan Mamulaş. ISBN 973-9169-13-9. „Amintiri despre viitor”. 1994. Dacia. 1995. 163. „Practici de Yoga”. ISBN 973-95438-2-0. Enciclopedică. Danielle Hemmert. „Nirvana_Tehnici de meditaţie”. „Dynamics of Yoga”. 167. 166. 2 (Ed. Star Trafic. 136. 159. „Kriya-Yoga”. Corin Biano. cel puţin conexe cu subconştientul colectiv. 171. 1993. Cristian Mureşanu. ISBN 973-97400-4-9 (volumul nu este comercializabil). Gerard Majax. 154. 362 . Artemis. Ed. „Parapsihologie”. Ed. 170. Lotus. John Spencer. „Mistere Nerezolvate”. ISBN 973-45-0088-0. Ed. ISBN 973-96003-4-4. 152. Dacia. Sagittarius. „Spiritul după moarte”. ISBN 973-601-098-8. ISBN 973-9099-30-0. Sport-Turism. George Kaufmes. Eugen Ţăran. ISBN 973-95233-4-X). Titi Tudorancea. 176. Alex Roudene. 148. Nemira. ISBN 973-601-102-x. Societatea Informaţia. Ed. 177. Lotus. Alcris. Georges Barbarin. 134. Presa Naţională. japa şi sadhana”. DaEl Walker. Krasimira Stoianova. 137. „Războiul Parapsihologic”. ***. Mandics György. Ed. ISBN 973-96204-7-7. „Asana Pranayama Mudra Bandha”. „Moartea ca linie a vieţii”. Atlantis. „Cartea Morţii”. Fluviu Frigator. Merope. „Yoga. ectoplastie şi alte manifestări susceptibile de a prezenta aspecte inteligente. Corin Biano. Albatros. 1992. ISBN 973-96502-2-8. ISBN 973-90009-24-7. Ed. Ed. ISBN 973-9095-03-8. François Brüne. Ed. Eugen Celan. despre înţelegerea fenomenelor de materializare. Teora. 142. „Prana Pranayama Prana Vidya”. 1996. Lotus. ISBN 973-601-007-4. 1995. Geneze 1995. ISBN 973-96259-6-7. (colecţie de relatări despre fenomenul morţii aparente). Frank Edwards.C. 141. (o carte care nu trebuie ratată !). Ed. „Provocările Paranormalului”. „Lumi Galactice”. Ed. Cammille Flammarion. ISBN 973-9146-46-5. ISBN 973-9095-07-0. „De la Normal la Paranormal” vol. ISBN 81-86336-14-1 Swami Satyananda Saraswati. „Comunicarea cu lumea de dincolo”. ISBN 973-35-0213-8) şi vol. 1984. 1994. ISBN 973-96173-5-2. Swami Niranjanananda Saraswati. Ed. 1990-2006. Teora. Ivan Krasko. 168. Ed. Ed. Ed. Jacques Bergier. 1995. ZZ. 1983. cursuri yoga xeroxate. 1992. Ed. RUM-IRINA. „Vanga”. Ed. 1993. Ed. Eugen Celan. 1992. meditaţia. Sagittarius. 1995. Ed. „Bhakti-Yoga”. 1991. „Dialog cu cei de dincolo”. Transpres. 1991. Dacia. 156. Adrian Pătruţ. „Dimineaţa Magicienilor”. 135.2.1 CĂRŢI DESPRE TEHNICI DE RESPIRAŢIE ŞI HATHA YOGA 133. 1992. Arthur Powell. 138. Ioan Todoran. RAO. 174. Agora. 1994. Recif. 1990. Adrian Pătruţ. ISBN 973-950-12-4-9. François Brüne. ISBN 973-35-1024-6 (introducere în studiul fenomenelor paranormale şi construcţii de aparate speciale). Elena Iliescu. 160. Tedit. „Fenomenele de la Pădurea Hoia-Baciu”. (o carte excelentă!). „Hatha-Yoga”. care se derulează pe baza unor legi discrete necunoscute). Societatea Informaţia. Ed. ISBN 973-96324-9-1. ISBN 973-569-046-2. 1993. (cu recomandări speciale asupra vol.

Eugen Celan. 1992. Ed. 190. „Moartea şi ce urmează după ea”. ISBN 973-581-037-9. ISBN 973-683-823-4. Ed. „Lumina vieţii de dincolo”. 195. Ed. „Introducere în cunoaşterea suprasensibilă”. 1992. Un Dialog Necesar”. Taina Press. Big Bang. 1981. Lotus. Ed. Europolis. 204. Dr. Bălăceanu Constantin Stolnici. Evenimentul. Scrisul Românesc. Viven Soleil. „Anatomiştii în căutarea sufletului”. „Chaos Theory Tamed”. 1982. Dr. ISBN 973-960812-4 (o carte despre teoria evoluţiei. Ed. 193. „Eseu despre experienţa morţii”. Ştiinţifică. „Miracolele Biblice”. ISBN 0-309-06351-5. Ed. Domino. Basarab Nicolescu. Constantin Nicolae. David Bohm. 216. Cristian Mureşanu. 1990. Ed. Larry Cart. 189. Ed. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. „Comentarii asupra lucrării Puterea Gândului de Swami Shivananda”. „Apropieri Ale Dialogului Dintre Ştiinţă. 1993. Eugen Makovski. 1984. Stiinta Creierului Si Biologia Credintei”. 185. „Cartea Cunoaşterii Interzise”. ISBN 973-9127-50-9. 1991. „În Dialog Cu…Despre Ştiinţă Şi Religie”. Elit Comentator. Basarab Nicolescu. Prentice Mulford. Ed. 1 şi 2”. Ştefănescu. „În căutarea sensului pierdut – Vol. „Origini-Dimensiuni superioare în ştiinţă”. ISBN 973-9095-02-x. Humanitas. Politică. 234. Ed. 1997. Politică. Elit Comentator. 220. „Esenţa Vieţii”. Humanitas. 1992. 201. Paul Ludwig Landsberg. Dr. ISBN 973-9071-23-6. 1992. Anastasia. Curtea Veche. Constantin Dumitru Dulcan. „Plenitudinea Lumii şi Ordinea Ei”. Nikolai Berdiaev. Williams. Basarab Nicolescu. (bestseller-ul care a deschis un drum către intimitatea cunoaşterii lumii noastre într-o perioadă când o astfel de cunoaştere era aproape interzisă). 200. 1996. 1986. Dr. Editura Z. „OZN şi prezenţa extraterestră”. (o carte excelentă care aduce la numitor comun esenţele ştiinţelor şi ale para-ştiinţelor). Ed. 1993. Ed. Erwin Schrodinger. Albert Einstein. „Enigma Vieţii şi a Morţii_Evoluţia spiritului după moarte”. Dr.-E. Robert Charroux. 1986. Arcadie Percek. Şi Religie În Europa De Mîine”. „Manual de acupunctură chineză”. ISBN 973-28-0512-9. 196. „Spirit şi Suflet – Reîncarnarea”. 219. Dr. Politică. Larry Cart. Ed. Ed. Medicală. 1994. (o carte excelentă care expune tot ceea ce Biserica nu ar vrea ca dvs. Aurel Popescu-Bălceşti. Brian l. 1995. 198. Milan Ryzl. Arhetip Renaşterea Spirituală. 2008 214. Ed. 228. 187. 221. Dr. Teora. 227. „Sensul Creaţiei”. Ed. „Pelerini la porţile luminii”. 1999. Academiei Române. Ed. N. 1994. Ed. ISBN 973-9055-13-3. Ed. fără ISBN. 1992.). Academiei. Academic Pres. să aflaţi). 363 . Bogdan P. Raymond Moody. 2007. Ed. 2008 217. „Alimentation Science et Spiritualite”. Ed. Ed. Roza Vânturilor. Dr. „Relativity: The Special and General Theory”. Prof. Ed. 2008 209. ISBN 973-9071-24-4. Dr. „Inteligenţa Materiei”. 2001. „De la mitul astral la astrofizică”. fără ISBN. (o publicaţie excelentă care invită cititorul la drumul cunoaşterii de sine) 205. Ed. „Terapeutica Naturistă”. Curtea Veche. 1982. Andrew Newberg. Ed. 1993. 1990. 208. Acad. 197. Cătălin Mosoia. Acad. „Viaţa înainte de naştere”. 1929. Humanitas. 224. Paul Liekens. Dr. „Şamanism şi Şamani”. Prof. Fritjof Capra. chimia şi viaţa. Ed. Robert Charroux. ISBN 973-96508-5-6. Rudolf Steiner. Prof. Robert Charroux. 192. Ed. „Ştiinţă Şi Ortodoxie. „Cartea Trecutului Misterios”. Curtea Veche. 2008 211. 232. Acad. Ed. Francisco J. Mihai Drăgănescu. „Nemurirea sufletului şi evoluţia lui după moarte”. prezente şi viitoare). A. Haşdeu. Weiss. fără ISBN. Ed. „De Ce Nu Dispare Dumnezeu. Militară. Curtea Veche. Artă. 225. 183.Biotransformări sub influenţa psihicului 182. „Moartea Astăzi”. „Darul Lui Darwin Către Ştiinţă Şi Religie”. 1992. „Informaţia Materiei”. Ed. Ed. Eikon. Govinda. Ed. „Natura şi Structura Materiei Vii”. „Cartea Lumilor Uitate”. „Reîncarnarea”. „Sic Cogito”. Albatros. „Ce este viaţa? Spirit şi Materie”. „Semenii întru raţiune”. Prof. 1993. 188. Al. P. misterul conştiinţei. Dacia. „Yoga şi locul ei în recuperare”. 229. ISBN 973-95918-7-6. Ceres. 1993. „Ştiinţa şi viaţa”. ISBN 973-9003-20-6. Ed. Seyle. 215. Ed. 206. Gabriel Cousens. Peter & Mary Harrison. „Cult practic de ştiinţe oculte”. Dr. 194. Dr. 1999. Joseph Henry Press. Prof. Tehnică 2004. Ed. 218. „Viaţa după pragul morţii”. Ed. 1987 210. ISBN 973-9158-03-x. Alux. Mario Mercier. 1993. Aurel Popescu-Bălceşti. 1992. Ed. Curtea Veche. 223. Ed. Ed. 207. Michael Lindemann. Tilia Linden. Saeculum. 199. Cornillier. Ed. 1993. 1972. 1991. Ed. Alexandru Doboş. 2008 212. 1928. Polirom. Ed. Dr. Ed. 230. Moldova. „O mărturie a reîncarnării”. „Minuni şi False Minuni”. H. Milan Ryzl. ISBN 978 973 744 081 5 (o enciclopedie interdisciplinară a relaţiei dintre om şi mediu. Constantin Dumitru Dulcan. Curtea Veche. 191. Ed. Ayala. 1980. ISBN 973-97387-4-5. 1995. Chris Book Universal. Mihail Urzică. fenomenologie şi impact a aspectelor trecute. fără ISBN. Ed. 2008 213. „În zarea nemuririi”. Ed. Prof. 1972. 203. Ed. Ed. Saeculum. Ed. 233.C. „Transdisciplinaritate In Ştiinţă Şi Religie”. Cartea Românească. „Adevărul şi Ştiinţele Secrete”. Ion Drăghici. 184. ISBN 973-96130-1-2. Carl Sagan. 1993. 2008 231. Elit Comentator. „Apocalipsa Eco-Climatică şi Factorii Generatori”. Ed. Dr. 23. Biroul de studii psihice. Lotus. 1986. Methuen & Co Ltd. ISBN 973-9146-19-8. ISBN 973-9100-42-2. Alexandru Doboş. 2008. (o carte excepţională despre investigarea clinică a fenomenului de reîncarnare şi învăţături despre rolul şi rostul vieţii). 1993. ISBN973-9095-04-6. 222. 226. 186.4 LITERATURĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI FILOSOFIA ŞTIINŢEI 202. Garnett P. „Creierul lui Broca”. etc. Sanda Apostolescu. Curtea Veche. Basarab Nicolescu. Titus Filipaş. Mihai Şerban. Ed. „Taofizica”. Ed.

şi colab. ISBN 973-9070-08-6. „A brief history of time” Steven Smith. 247. Traian Ştefănescu. „Miraculous Messages From Water”. Masaru Emoto. 1960. Enciclopedică Română. Timpuri. UBB Cluj şi Victor Sorocovschi. articol pdf Kent D. Curtea Veche. 258. Ed.A. 250. ISBN 0-96601761-7. Palmer. Ed. Rudolf Steiner. „20 scheme electronice pentru amatori”. Medicală. Sergei Nicolaevici Lazarev. 273. 1989. 1982. „Karma”. „Când Ştiinţa Întâlneşte Religia. Ed. Princeps. „Concepţii despre om în medicina contemporană”. 260. „Thinking through Nonduality”. 1991. 252. 1992. Ed. Herrmann. Ed. California Technical Publishing. 1988. 1972. 1979. Palmer. „Dumnezeu Într-O Lume Evoluţionistă”. 281.http://electronics-diy. Gianni Vattimo. Jurnalul Literar. Agora. Moldova. Oprescu. 282. 1976. 2008 Kent D. Palmer. I. Ed. Boghiţoiu. „Introducere în practica electronică”. două tranzistoare”. „Caleidoscop Audio”. fără ISBN. 257. Ilie Mihăiescu. 1991. 1992. Sabin Ionel. 1982. 1973. 1985. ISSN 1584-5273. 1988. Elit 2007. ***. ISBN 978-973-133-119-5. 1989. articol pdf Kent D. „Hi-Fi ABC”. Ilie Mihăiescu. Stephen Hawking. 259. 364 . Prof. „Un tranzistor. Albatros. evoluţia vieţii şi a lumii”. John D. 237. Albatros. „Credinţa Biologiei Şi Biologia Credinţei”. „Puterea gândirii pozitive”. Oprescu. Maria Alecu Ungureanu. Ed. „Vita sexualis”. unică de felul ei. Irina Holdevici. Palmer. „Riscuri şi Catastrofe”. Nanoclusteri”. (un biolog care a descoperit o cale spre Sine). Ed. „Religia şi limitele raţiunii”. Ed. Sigmund Freud. 2012. „Nonduality and the western worldview”. Rick Strassman. 1984. 271. „The Inner Light_Theory Of Consciousness”. I. 244. Albatros. George D. Vasilescu. „Enigma Vieţii”. Costache. Palmer. Facla. 1989. Ian G. Caputo. „Electronica peste tot”. 241. 278. „Cercetări de parapsihologie”. Oprescu. 1994. 288.Donald. Teodor Caba. Ed. Ed. Străine Sau Partenere ?”. 283. 269. Boghiţoiu. „John Templeton. Alexis Carrel. Ed. fără ISBN. articol pdf Kent D. 23. „The Anatomy of a nondual science theory”. 2004.Biotransformări sub influenţa psihicului 235. Ed. Radu Munteanu. manuscris xeroxat.C. „101 Montaje electronice”. Albatros. 1990. Albatros. Ed. Albatros. Albatros. Ed. Ed. Curtea Veche. „Din tainele vieţii şi ale Universului”. Curtea Veche. Băşoiu. Ed. 1987. Romanului şi Huşilor. Ed. „Caleidoscop de Electronică”. (un site excepţional cu scheme electronice de foarte înaltă performanţă accesibile amatorilor). 267. Ed. Ed. 246. M. 1984. 255. Albatros. (o publicaţie excepţională.. Întrebări Pentru Ştiinţă Şi Religie”. 2008 Rudolf Steiner. Ed.php?schematics=audio&circuit=Audio%20/%20Amplifiers. „Electronica ajută”. 2001. Ed. Vasile Săhleanu. 277. 238. Ed. 268. Ed. articol pdf Matthew J.C. Ed. I. Casa Cărţii de Ştiinţă. 23. 1978.6 LITERATURĂ RELIGIOASĂ 289. Jean Pierre Soulier. Palmer. „Acupunctura. Ed. Ed. Rustania. 256. „Nondual Science Heuristics”. 240. “Muzica Electronică şi Electronica Audio”. Ilie P. Ed.com/electronic_schematics. Chimie. C. Ed. „Holonomic Theory of Counsciousness”. Dr. Marius-Theodor Caba. 251. 245. „Şapte cărţi de religie”. 286. Sergiu Florică. Ilie Mihăiescu. „Puterea Rugăciunii”. 248. Albatros. care nu trebuie să lipsească din colecţia personală !!). Ed. Emil Marian. Ed. „Non Dual Science”. „Ştiinţa spirituală. Albatros. 285. „Viaţa sexuală şi căsătoria”. Imre Szatmary. Albatros.C. Palmer. Curtea Veche. Ed. 1992. 261. 2008 Immanuel Kant. „Viaţa înaintea vieţii”. Dacia. „Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei”. 275. 239. 1992. George D. „Hipnoza şi forţele nelimitate ale psihismului”. 1995. 236. 254. 1992 ISBN 973-95246-1-3. articol pdf Kent D. Ştiinţifică. Ed. Scarlat Demetrescu. „După Moartea Lui D-Zeu”. „Emergent Meta-systems and Nondual Science” articol pdf Kent D. articol pdf Niels Henrik Gregersen. 1977. 2007. „Dincolo de principiul tăcerii”. 262. „Treptele iniţierii”. „Quarci. 242. ECOU. „Practica Electronistului Amator”. George D. Ilie Mihăiescu. 279. 266. fără ISBN. „Ştiinţă. „DMT Molecula Spiritului”. Ed.5 MANUALE DE ELECTRONICĂ AUDIO 274. 2008 Normal Vincent Peale. Ştiinţifică. „Mathematical and Physical Anomalies in Nondual Science”. Oparin. Palmer. „Construcţii electronice pentru tinerii amatori”. Boghiţoiu. Călugăr Dumitru. Ed. 270. articol pdf Kent D. metodă străveche”. Adrian Pătruţ. 253. Aldomars. Adversare. 290. 243. Henri Bergson. ISBN 973-572-019-1. Ed. I. 1982. Ştiinţifică şi Enciclopedică. 276. Palmer. Ed. „Nondual Science Theory”. Mureşanu C. 2008 John Polkinghorne. 1993 ISBN 973-96047-1-4. Casa Cărţii de Ştiinţă. George D. Colosseum. Mircea Schmol. Sprijinirea Cercetării Ştiinţifice Pentru Descoperiri Spirituale”. Barbour. 249. Vasile Săhleanu. „Caleidoscop Tehnic”. Tehnică. articol pdf Kent D. 1978. Ioan Macavei. 280. 264. 2008 Robert Pollack. 287. Emet. Ed. ISBN 973-97114-1-3. Oprescu. Curtea Veche. Ed. Robert L. Curtea Veche. 1968. 265. 284. articol pdf Lynn & Sheila Schroader. 272. Ed. 263. Haos Şi Creştinism. Robert Lafont. „Originea vieţii pe Pământ”. Ed. „Quantum Theory Of The Brain”. articol pdf Kent D. „Montaje electronice de vacanţă”.

com/2007/10/05/creationismul-este-condamnat-de-ue/. Almatea. 311. „Istoria credinţelor şi ideilor religioase”. Jakob Lorber. http://www. Pelerinul Român. 295. Hiparion 2001 ISBN 973-8113-67-9. Frank Deaver. ISBN 973-44-0027-4 (o carte excepţională pentru cei care doresc să înţeleagă esenţa şi rolul religiilor şi de a privi dincolo de dogme şi limitări). de ISBN 303. Serdakov.com --Bonnie Greenwell 315. „Legile Unchiului Sam”.elcollie. http://www. „Creaţionism Ştiinţific”. Vol. „Sfântul Serafim de Sarov şi Sfântul Nil Sorschi~Cuvinte Duhovniceşti”. Leonard Bernstein.com --Larry Arnold's book on spontaneous human combustion.kundalini. 1992. „Etica în Mass Media”.ro/alan-watts (despre viaţa şi scrierile lui Alan Watts) 313. (o carte necesară celor care doresc să treacă cu un zâmbet peste problemele cotidiene). 299. http://deoxy. Universal Dalsi. http://www.com --Personal experiences 323. 1936-1993. „Marea Evanghelie a lui Ioan (necenzurată). „Cum să înţelegem muzica”. 307.(aceeaşi recomandare).html. 301.com --Ipsalu Tantra 322. 302.com/ (site-ul privat al biologului Bruce Lipton). „De-Râdere”. ISBN 973-95361-2-3. Autori Necunoscuţi.com/forum/vBTube.N. 1991. forums. Autori Necunoscuţi.tantrabliss. 320.org --Kundalini Research Network 316. http://sceptik.php?do=search&search=Miceal%20Ledwith&page=1&per_page=12. Ed. http://www.themindfulword. „Nevoinţele Isihaste – Vol. http://www.well. Mircea Eliade.greatdreams.adminii. Muzicală.com/ (site-ul privat al lui Miceal Ledwith). „Legile lui Murphy”. 2004. Ed. Ed. 1981 fără nr. books and information 317. 294. ISBN 973-8279-08-9.ro/site/video/filme/bruce-lipton---noua-biologie---unde-mintea-si-materia-se-intalnesc. 23. Grinta. 306. Ioan Marinescu-Puiu. femeia care a trezit energiile interne) 314. http://www. Şerban Derlogea. Gheorghe Roşca. Shambala.htm —Links to spiritual resources 321. 297. http://www. Ed. 1-3”. (un site cu toate interviurile lui Miceal Ledwith până la momentul prezent) 305. „Manual de Supravieţuire”. „Iluzia binelui. Ed. 300. ISBN 973765170-7.org/ —International Association of Yoga Therapist 318. 1995 ISBN 973-9166-17-2. 2003. 310.com --One of the most useful sites (povestea vieţii lui El Collie. Ed. http://www. Ed. 2006. (o carte pentru avansaţi care prezintă cititorului aspectele practice. 312. Ed. 1991. Ed. V.org/forum —Yogani’s website. 1-5”.htm. http://www. 308.7 DIVERSE 298.com/article/the-wisdom-of-your-cells. ISBN 973-95013-4-6 (o carte pentru avansaţi). Gheorghe Băbuţ. 365 . Ed.brucelipton. Ghelasie Gheorghe. http://www.aypsite.experiencefestival. Ştiinţifică. http://www. „Sbornicul vol. Mănăstirii Valaam. http://www.kundalininet.iayt.org/watts.kundaliniguide.eckharttolle. ISBN 973-9397-29-8 (o carte utilă oricând).com/eckharttolle. (pilde utile din viaţa unor oameni ce au trăit-o în profunzime) 293.org —Exploration into engaged culture. Igumenul Hariton. 23.Biotransformări sub influenţa psihicului 291. (aceeaşi recomandare ca la Legile lui Murphy). 296. http://www. http://www. http://aum.hamburgeruniverse. 1 şi 2 – Lucrarea Minţii”.brucelipton. (site-ul privat al lui Eckhart Tolle). http://www.humanitas. valorile morale şi credinţa religioasă”. 292.wordpress. 2001-2004.8 ADRESE DE INTERNET IMPORTANTE 304. Silex. Arhetip. Henry Morris. ale unor exerciţii prin puterea minţii). non-dogmatice. Ed. 1988. Politică. http://www. http://www. 1992. Ed. ISBN 973-9356-22-2.com/kunda. Societatea Misionară Română. 309.se/eng/ —Swedish Kundalini site by Marja S 319. Ed.uri-geller.