Sunteți pe pagina 1din 50

repede simplu ;i

retete

fara glrasirni -e
Cuprins
lurnooucrne Ingrediente edenlia1e...... Sosde vinete cu iaurt Saf de griu cu sosmentolat ati Risottode pui cu legume de vari PuiCacciatore..................... Pui cu fenicul si orez aromat.......... Cartoficopti cu;unci Salati cu fructe de mare Pui cu coniacsi mere Clitite cu pui si sosaromat Crustacee miere ;i ghimbir cu (,,Ouilefermierului") HuevosRancheros Pateude ciupercicu vin rogu Puicondimentat ti9aie............. la Fileuride cod cu sospicant............ Sardine coacizero;ii............... cu Rulouride cod cu jambon Salati cu scoicicilite ............ Toncu cimbrupi vin rogu... Frigirui de pui cu salati de mango... Puiglazurat Fripturi Teriyaki SomonpicantIa cuptor...... ....-.......................2-3 ............-.-.-..-..-......-4-5 --.-..-..-.6-7 .......8-9 ................-......10-11 -..-.12-'t3 .......................-.--14-15 .....................'r 6-t7 ....r8-r9 .........-.....2c--21 .........22-23 ...............-24-25 ...........26-27 ......28-zg .....3o-jl ........32-33 ...................34-35 ...............16-Zt ................18-:g .....................4o-4'l ......................42-43 ............44-45 .................+6-+l

repedesi simplu

al ente IngTedi esenti e


redusde grisimepentruo viali sinitoasi Continut
au dietetice fost incirurile a;a-zise intotdeaunainsotite de prejudecataconform cireia mai pulini grisime inseamni ;i un gust mai pulin bun. Eibine, nu esteadevirat -ve;ti bune a;adar pentru cei carealeg o dieti cu continut redusde grisime! Vom incepeprin a trece in revisti ingredientele principalepe caretrebuie si 1eaveli in dulapul de bucitirie atunci cind decidetisi treceli la o astfel de dieti. Haidetisi. mergem impreuni la cumpirituri! Nu trebuie si disperali daci nu supermarketurile vi oferi decit o gami redusi existi;i magazine de produsedin caresi alegeli, de produsenaturiste unde veli gisi cam tot ce vi trebuie. Cind vi ginditi la ingredienteesenlialetrebuie si aveli in minte in primul rind aromele- ele sunt celecare,adiugate unui fel de mincare, ii vor da un plus de gust firi si ii creascicontinutul de grisime. Estea;adar de preferat si cheltuili ceva mai mult pe astfel de produsecaresa vi ajute si preparali minciruri gustoase;i silioase ce vi vor feri de tentatia ,,rontiitului". prefiertedin griu dur; daci nu in alte CU5CU| Paste de pirti, segisesccu siguranli la magazinele produsenaturiste.Existi in doui varietili: cufcuf tradifional,caretrebuie fiert, ;i cutcut instant,peste caredoar setoarni api clocotiti. Celtraditional conline mai mu1!inutrienli decit cel instant. Cu LECUMINOASE valori nutritive mari, o puternici sursi de carbohidrali,dar ;i de proteine, ORZ Cereali cu conlinut scizut de gluten; i1puteti folosi la supe 9i 1afripturile inibugite. FAINOASE Proaspitficute sau uscate, PASTE pastelefiinoase sunt un ingredient cu numeroase intrebuinfiri, ce furnizeazi organismuluienergie. Legisifi in nenumirate forme ;i dimensiuni,a;a cI nu rimine decit si vi dati friu liber imaginafiei. La TAIETEI fel de utili, pot insoli oricefe1de mincare venit din Orientul indepirtat si nu numai. ii gasig in mai multe varietili - de exemplu,tiieleii careurmeazi o dieti de orez,indicali persoanelor la firi g1uten, fel de buni ca ;i tiieleii de griu. fAlnA Un ingredient dintre celemai utile. Nu trebuie neglijati nici fiina de porumb (saumilaiul) - estebine si eyitali insi milaiul gri;at din magazine;cumpirali milai din piali si cernefiJ.Util multor refete,delocaras,ii puteti da nenumirate intrebuintiri cind gitifi. Sunt DESHIDRATATE foartebune pentru FRUCTE umplut o prijituri, pentru un sosspecialsau un ci veli compot.De asemenea, descoperi sunt alituri de aproapeoricefel de carne, delicioase orezsau cuscus.

relete firi grisimi

leguminoasele puteti gisi fie uscate(cazin care, 1e in mod normal,trebuie si le puneti la inmuiat pestenoapte si si le fierbeti inainte de a le folosi in mincarea propriu-zisi),fie la conservi (nu trebuie decit scursesi clitite inainte de a fi adiugate mazire, linte - oricaredintre in mincare). Fasole, ele constituieun plus de gust la aproapeoricefel de mi.ncare. CAndfolositi boabeuscate,tineti minte si nu puneti sarelafiert, deoarece ca aceastaface pielila boabelorsi seintireasci OREZAlegetiorezulin functie de ceeace dorili si gitili. Daci preparati rizotto, de exemplu, depinde de ceeace urmeazi si insoteasci acesta:carne, pe;te sau legume.Basmatisi Thai sunt, desigur, potrivite pentru felurile de mincare de origine indiani, thailandezi si chinezi, boabeledelicate absorbind bine sosurilepicante si atit de parfum ate din bucitiria Orientului in depirtat.

Q"

CONCENTRATE SlSOSURI trebuiesi vi lipseasci Nu din bucitirie concentratele fie ele de carne, fie de legume -, dat fiind ci sunt solulia ideali oentru definireaaromei debazi a oricirui fel de mincare. bulionul/ pasta de tomate De asemenea, (saurogiiledecojite, sucpropriu) poatefi baza in oricirui sos. Mu;tarul, sosulde piper rosu,caperele, sosurile de soia,curry, sosurile chineze;ti, sosul de vin, lirul nesfir;it de mirodenii ce vi sti la dispozilie in orice supermarket -toate acestenenumirate ingredientear trebui si vi indemne si pregitifi in bucitiria proprie sosurile elaborate de care aveli nevoie,oferindu-vi, pe lingi plicerea gititului, ;i siguranla ci nu autot felul de aditivi sau cantititi mari de zahir.

repede simplu sl

cu de Sos vinete iaurt


Ingrediente
45o gr vinete
n I i n n r rri r rl ci rl p

r Preincilziticuptorul circat5 minute. intepati coajavinetelor intr-o tavi ;i coacefi-1e minute (saucit cu furculita, agezaliJe 4o ca estenecesar si fie foarte moi), avind griji si 1eintoarceli pe toate pirlile. z Lisatjle si. sericeasci, apoi tiiati-le in doui si scoatelipulpa din coaji. ulei de misline, sucde limiie gi un 3 Preparati piure din vinete, usturoi. Daci vi se pare ci nu este suficientde fin, puteli si puneli ingredientein blenler/ robotul de bucitirie pentru toate aceste a obtine un piure cremos. 4 Tocatiardeii cit mai marunt si adiugati-i la piureul de vinete. Amestecafi.in compoziliaoblinuti puneli apoi iaurtul, amestecalicit mai bine ;i potrivili gustul cu saregi piper. din 5 Lasfirgit adiugati in sosmislineletocate,amestecati nou pulin jumitate de ori. si bigati preparatulla frigider pentru ce1 broccolisi morcoviiintr-o tigaie, acoperili 6 Puneticonopida, si cu apa clocotiti ;i lisa!i-1e fiarbi impreuni z-3 minute, alituri de sos. apoi scurgefi-le clitifi-le cu api rece.Serviti-le ;i

mi s line o lingurasucde limiie


r ril-ei d p r rctr rrn i

curelali ;i zdrobili ciliva ardeiiuli ro;ii din conserva, scur;i de zeami r5o ml iaurt cu % redus de grisime Sare pipernegrumacinat z5 gr maslinenegre tocate
zz> --rrr zz) -9t -v 9t ewt twvtq4 -^-^^ilx L'.^rrnli utvuLvtl

gr 125 morcovi,curdLtatj 9i tiiafi in ffuii de 5 cm lungime

SFATUL BUCATARULUI Puteli servialaturi de sos lipii aribegti, ugorincilzite.

retete feregresjmi

aa '-?#'f'

," t

,,

a,
Ingrediente 4 porlii
tz5gr gtau de un castravete circa 1 0c m z cepemici rz5gr porumbimici de lapte ro;ii coapte, tari 3

repede simplu 51

ate Sal degriu at cu sosmentol


cu r Puneli griul intr-o\gaie ;i acoperifi-1 api clocotiti. z Lisali-1si fiarbi in clocotemici circato minute, apoi scurgeti-l de api gi risturnali-l intr-un castron. in 3 Tiiati castravetele cubulele mici, tocali ceapacit mai fin si lisatile deoparte.Porumbii,daci nu sunt prefierli (din conservi), fierbefi-i ro minute, apoi scurgeti-ide api si tiiati-i in bucili potrivite. mici. ro;iile ;i tiiafi-le in cubulete 4 Decojiti intr-un castron. sosulmixAndtoateingredientele 5 Preparati apoi 6 Cind griul s-amai ricit, adiugali 1egume1e, sosu1. Amestecatiugor ;i potrivili gustul cu sare;i piper.

Pentrusos
-^ -iLU4 Jd -I- - x d d) l^ UE l14

o limiie 3linguri sucde limiie 3 l i n gur im ent i


--^- - ^ x + x vtv4>vard, +^--+x LvLata

z linguri pitrunjel verde,tocat r-z lingurilemjerede albine (desalcAm)


r linnr rri r rlai rle

floarea-soarelui sare,prpel

sFATur eucAunuLur
clipein apa clocotiti; pielitava putea fi indePentrua vi fi mai u5orsi decojiliro;iile,linetiJe cAteva estebine ca sa De pirtati mult mai repede. asemenea, si nu existerisculca sa'lata fie prea zemoasa, si scoatetiseminteledin rosiiinainte de a le pune in salata.

rcl cfc f.i ri .'

'-:-

'

nri <i mi

*',w

k
,..t-::Z

@
Ingrediente 4 porlii
t litru supaiimpede de pui 225gr sparangheltiLniLr tz5 gr fasoleverde pistii 15gr unr t ceapi mica,tocati fjn r5o ml vin alb sec 275gr orezcu bobul lung gofran
-r l> -9r ttt4Ldtc ---x-^ rdrLd -xli+x

repede;isimplu

Ri sottode pui cu legume vard, de


r Puneli supa de pui si dea in clocotintr-o tigaie adAnci, mai mare. Sparanghelul curitat tiiati-l in buciti de 4 cm lungime gi pune!i-1si fiarbi in supi circaz minute (saupini cind seinmoaiej, apoi scoatefi-1 lisalil si se scurgi. Faceliacela;i ;i lucru ;i cu fasoleapistii, apoi reducelifocul la minimum si lisati supa si fiarbi in continuarein clocotemici. z Topifi untul ;i cilili ceapa, foc mic, circa5 minute. la 3 Turnali vinul pesteceapi si mirili flacira aragazuluiastfelincit vinul si fiarbi ;i si scadi repede;adiugali orezul;i lisati-1 z-3 minute si fiarbi in sosulde vin, pini cind boabele devin translucide. 4 Punelipesteorezun prafde;ofran ;i un polonicdin supa de pui, amestecand pini cind orezulabsoarbe lichidul. Continuati si adiugali supi, cite un polonic,amestecind incontinuu. 5 Dupi un sfert de ori orezular trebui si fie fiert, cremos. Daci vi separe ci boabelesunt inci tari, mai adiugali putini supi (sauapi caldi) ;i lisali-1 si fiarbi pini cind capiti textura dorite. ;i consistenla 6 Adiugati mazhrea,legumele fierte 9i scurse, carneade pui ;i sucul de limiie. Puneli saresi piper dupi gust ;i lisali totul pe foc inci 3-4 minute. Servilifierbinte,cu parmezanras deasupra.

in unt 22Sgr carnefiartade t pui tiiatiin cubulefe sucul de la o jumatate de limiie sare,piper macinat 259r parmezan ras

retete fara grasiml

,::tl.,:i

.:1::::

-,. -

** f$*r

t,

'-:,:

"{

gi repede simplu

atore PuiCacci
Ingrediente 4 porlii
r nr rlnc r linnr z,,"yul dc nr ri la rri r rlai

r Curilafi de piele cele4 pulpe de pui ;i tiialite in cite doui bucili. z incingelio linguri de ulei gi cilili pulpelede pui, cite z-3 minute pe fiecareparte,pini ce capiti o culoareaurie. Scoateticarneape o farfurie. 3 Puneli ;i restul de ulei in tigaie,pestesucul l5sat de pui, apoi puneti ceapa tocati ;i cilifi-o 5 minute la foc mic, amestecand din cind in cind. 4 Adiugati usturoiul zdrobit si mai lisati tigaia citeva minute pe foc, pini cind ceapaestemoale ;i a cipitat o nuanli maronie, Punetidin nou puiul in tigaie. puneti cimbrul si rozmarinul si lisati totul 5 Turnati vinu1, mici z-q minute. si fiarbi cu clocote 6 Adiugati supa de pui ;i rogiile;i acoperilitigaia; lisali si fiarbi la foc domol circat5 minute. dupi citeva minute 7 Punetipestepui mislinele si caperele; incercatipuiul cu o furculili - daci estefiert, iar sosulsuficient de scizut, 1ua!itigaia de pe foc. Scoateliierburile aromate, puneli sare;i piper dupi gust. 8 A;ezafi carneape un ,,pat"de pastefiinoase, turnali deasupra sosulsi serviti.

mis line o ceaparo;ie tocati foarte fin un cilel de usturoi, zdrobit ci.tevarimurele de cimbru proaspit citeva rimurele de rozmarinprOaspit r5o ml vin alb sec 2oo ml supalimpede de pui o conserye 4oo gr de de rogii decojite 4o gr misline negre, firi simburi 15gr capere pipermicinat sare, pastef5:inoase (fettucini,linguini
c 2 rr <.n i .i \ fi P rl F

in api cu sare

10

r a l a fa IL L L TL

fi .i Al A9 tA) - vi .i ffi

ttl l

t,$:.q
. a.:j

''xi
-

.::
,.j:.,i..

,;

r.ry
1 F ."

--l'f

r*l

C
,;

-t

?
-i-i'::
{*

D
t* t a...

t' *

"

*-,

.,1
-l

:. .'
-j.

,.iW
,r:Si

.* ::

*S'
.t

1D

;li.:..

.-;1:;:::;:

t' *

41.:,.,.

%
: ,-. :,-,:,, ,,.,,= ,,.;,.:;.
r:..:::

repedesi simplu

Puicu fenicul si orezaromat


Ingrediente 4 porlii
z lingurile seminlede fenicul o linguri oregano proaspit, tocat fin un cifel de usturoi, zdrobit sare,piper macjnat 4 jumititi de pui (doar pieptul ;i aripile, firi pulpe) r/z lamiie tiiati in felii subfiri 4 rotii z5 gr misline verzi, tiiate

r Aprindeli cuptorul cu to minute inainte de a vi apucade treabi. usturoi, Striviti seminlelede fenicul ;i amestecatilecu oregano, sare;i piper.Cu griji si nu rupeti pieleade pe carne,puneli acest A;ezafi amestecpe cele4 jumititi de pui, intre carne;i pie1e. feliile de limiie deasupra. z Tiiali feniculii in sferturi gi a;ezali-i in tava aragazului, impreuni cu jumitilile de pui. Ungeli carneagi feniculii cu ulei. Bigali tava cit mai sus cu putinli in cuptorul preincilzit si lisati-o circato minute la foc iute. 3 in acesttimp, puneli orezulimpreuni cu supa,sucul si coaja de limiie ;i sucul de portocaleintr-un vastermorezistent, acoperiliJ cu un capacsi bigatil si pe acestain cuptor,la mijloc. 4 Micsoratifocul ;i lisali puiul inci 4o minute, avind griji si intoarcelipe cealalti parte,la jumitatea timpului, fenicululgifeliile de limiie. Tocaliro;iile, dupi cele-ati scosseminlele, puneliJe ;i in tavi lingi pui. Dupi 5-ro minute scoatelitotul din cuptor.Cind friptura s-amai ricit, indepirtali pielea de pe pui. Afinati orezul misline, ;i a;ezafi-lpe platou,lingi fripturi. Presiratideasupra ornati cu sferturilede fenicul ;i cufeliile de portocali gi serviti.

Pentruomat
z feniculi felii de portocali

Pentruorezul aromat
225gr orezcu bobul lung sucul 9i coajarasi delat/z limiie t5o m1suc de portocale 45o ml supi limpede de pui sau de legume

retetefara grasimi

,1 .
-.a

:;l-?::

:.::.:|:::::j.!:

13

e
Ingrediente 4 porlii
4 cartofi mari pentru copt 4lingurite smAntAni pipermicinat sare, gr punci Serrano 5o
>4U --,, ".-^--i,,++^ PrU>LTULLU,

repedesi simplu

copli Cartofi
CU SUNCA
r Preincilziti cuptorul t5 minute inainte de a coacecartofii.Spilati cartofii,;tergefi-i cu un ;ervet,infepali-i cu o furculili;i agezati-i circao ori, o ori sijumitate, in tava de copt;lisati-i si secoaca la foc domol. z Tiiati cartofii in doui, pe 1ung,si scoatetitot miezul intr-un castron. bine,potrivind 3 PunetismintAna deasupra amestecati ;i si totodati: gustul cu saTe piper. 4 Tiiati tunca in figii, adiugali fasolea,mazbrea;i morcovii din ;i amestecati nou,cu griji. 5 Umpleli celeopt jumititi de cartofi cu acestamestec ;i presirali deasuprabrdnzarasi. in 6 Bigati-i din nou 1acuptor (sau1agri11, cuptorulcu microunde) aurie.Serviliimedjat, ;i lisali-i pAni ce au cipitat o crustS. cu salataverdesauvaleriani alituri.

firi grisime 5o gr fasoleboabe, fiarti 5o gr mazire din conserva 5o gr morcovifier,ti, tocati cubulete 5o gr branz| Cheddar sau Edam, rasi salati verdesau valerianir

SFATUL BUCATARULUI Produsa Spania,Sunca in Serranoeste gustoasaFi suculenti gi insolegte foarte bine legumelefiirrud >c . n^- x udLd -ilu. .. ^x - i +i 94> r L l

puteli folosila fel Serrano,


ip hina ci nr^<.ir ri+^

14

retetefara gristml

"ffi,,

:*P

tl
i

]*;ix
't,, r,a

k
t:

15

repede slmplu 9i

ate Sal cufructe de mare


Ingrediente 4 porlii
o salati creali
z dt gEt - ^-i^i ^-^-i.,^--i 9t 4>t vEt Ll

r Spilati salata,tocafi-oin fisii subfiri ;i a;ezali-ope un platou. in z Curitati ardeii si tocafi-i,impreuni cu castravetele, cubulele pe care1e veti presira pestesalati. puneli si canddi in clocot, 3 intr-o criticioari puneti api cu sare; Cind apa clocoteste nou, stingetifocul din fiarbi jnelelede sepie. si mai lisati jnelelein api inci 5 minute,dupi carescoateli-le, scurgeti-1e clititile cu apa rece. ii scurgefil,apoi sparanghelul minute in api cu sare, 5 4 Fierbeli somonulafumat salatejimpreunicu sepia, aranjali-ldeasupra si scoicile. pentru sos;i amestecati-le puneli toate ingredientele 5 Separat cu energic(eventual mixerul,la vitezi mici), pini ce oblineti omogena. o compozitie 6 Cu o linguri, puneli o parte din sospestesalati (restulserviti-l ornati cu felji de limiie ;i serviti. aliturj,lntr-un castronel),

de un castravete circa
12-13 Cm

rz5gr inelede s epie 225 sparanghel gr tinir


I z > Y t >vt I ru r | 4 r u r I rar , -{,,'--+

tiiat in fi;ii late r75gr midii fierte in cochilie

Pentru ornat
felii de limiie
LUI- ; -l^ )-,, - ^ 4lluf v

--^--^ i + v t v a> v aL

Pentrusosul de limiie
r linnr rri r rloi ..la

floarea-soarelui o linguraolet de vin alb s 5 1 1ngur iucde lim A i e


r - r l i n n r rri l -e zrh i r ' ' " ' 'Y -'

cu granulalie fini
n l i nn r rri f i mr r<f rr "' , , , Y *, rlc l-.)iinn rr r hnrhe

citeva boabede coriandru


<rre nincr mirinri

t6

r Pl Pl P

f ;r ;.r ;qi m i

: .:l l!. -

' ':S**"

.':

--i

;1.

*-**

1l

repede5i simplu

\t J' ,

F1

Puicu coni ac mere

Ingrediente 4 porlii
I z 6' vw t 'i tdl - i+ as- i I t4r ?hi- i r r ilLl

r Dati bucilile de carneprin fiini. incingeti o linguri de ulej intr-o tigaie mare antiaderenti si prijiti carneacirca3-4 minute pe fiecareparte, avind griji si nu se ardi..Scoateticarnea din tigaie 9i puneli-o deoparte. tigaie gi cilili ceapa z incingeti ;i restul de ulei in aceeagi 9i usturoiul,la foc mic, pAni ce seinmoaie ;i incepe sa caoeteculoare. 3 Adiugati cimbrul si vinul, apoi bucitile de pui, puneli sare si piper dupi gust, acoperilitigaia cu un capacsi lisati totul si fiarbi la foc mic circazo minute (saupini ce carneaestemoale). carneasi pistrafi-o la cald.Miriti flacira sub tigaie 4 Scoateti si lisati sosulsi fiarbi pini cind seingroasi ;i scadela jumitate. Topili untul intr-o 5 intre timp, pregitili merelecaramelizate. criticioari, a;ezafi feliile de mir intr-un singur strat ;i presiraliJe pe cu zahir. Lisafi-1e foc pini cind sunt moi ;i zahirul de pe ele intorcindu-le o dati. incepesi se caramelizeze, aprindeti-lcu un chibrit gi,cind flacara 6 incilziti u;or coniacul, s-astins,turnafi-l pestesosuldin tigaie.Turnali sosulpeste carneade pui, garnisiti cu feliile de mir ;i servili.

(subun kg),tiiati in jumitili 9i curitati de piele o linguri fiini z linguri ulej de floarea soarelui o ceapi tocati fin un cilel de usturoi, zdrobit o lingurili cimbru proaspat, tocat fin t5o ml vin alb demisec sare, pipermicinat linguri coniac 3 citeva ramurelede cjmbru proaspat, pentru ornat

Pentru merele caramelizate


5o gr unt nesarat 2-3 mere ionatane tiiate in felii subtiri
1i-^, ,-i+i i. u ^ rrf fyuf tL4Lattal --1"

cu granulaliefina

18

/6 +a +6 IL L L L L

fi .: l 4 t4 9 tA>tttl li .i 'h i -?

,:
4

19

q@

repede simplu 9i

Cl etitecu pui si sosaromat


,

Ingrediente 4 potlii
3 l i ngur is osHois in un cilel de usturoj o bucati de ghimbir
ug

r Daci nu gisili si cumpirali sosHoisingata preparat,preparati-l inainte de a vi apucasi gititi clititele cu pui. Cilili usturoiul zdrobit in unt citeva minute pAni ce seinmoaiegi incepesi capete in Adiugali restul ingredientelor, afari de alune,si lisati culoare. totul si fiarbi la foc domol pini scadesuficient.Lasfirgit adiugali alunelepisate ;i stingeti focu1. z intr-un castronde porlelan amestecaticu mixerul (la vitezi mici) sosulHoisincu usturoiul, ghimbirul, sosulde soia,sare ;i piper dupi gust. 3 Punelipulpele de pui in castronulcu sos,acoperilicu un capac si bigali castronul1afrigider unde vetj lisa carneasi se marineze circa3-4ore.Risuciti carneadin cind in cind in sos. intr-o cratili pe care 4 Scoatelipulpele din sos;i asezatiJe o veli biga in cuptorul preincilzit. Cu sosulmarinat rimas ungeli carneacind vedeli ci incepesi seusuce.Puiul va fi gata in circa 3o minute. in 5 Tiiati castravetele doui, pe 1ung,scoatelisemintelecu o lingurili apoitiiali celedoui jumitiliin figii (aproximativ mm). 3x3 6 incilzili clitjtele, tiiati carneade pui in felii subfiri, mici ;i umpleti fiecareclititi cu carne,sos,ceapi verdegi castravete. Rulaticlititele, decorati;i servili imediat.

t^

z,) -

- Lr --

I r , Lur 4L4Ld -,,-x+-+:

de coaji gi dati prin mici razatoarea linguri sosde soia o o linguri ulej de susan sare,piper micjnat de 4 pulpe superioare pui, curalatede piele t/z castravete, firi coaji tz clitite medii 6 fire de ceapi verde, tiiate figii subliri sosde chili dulce, pentru garnituri

Pentrusosul Hoisin
.un cilel de usturoj 259r unr z linguriulei o linguri sosde soia 3 l ingur iapi t/zlinguri soschili z linguri alune pisate o linguri zahir

20

retetefarSgrisimi

repedesi simplu

Rancheros Huevos
") (,,Oualfermierului e
Ingrediente 4 porlii
z linguriulei de mishne
n cp>n) msre

r incingeliuleiul intr-o tigaie cu fundul gros.Cilili ceapa impreuni cu ardeiulcircato minute,la foc mic. z Adiugali usturoiul gi mirodeniile;i mai lisatj totul pe foc inci un minut sau doua. bine, 3 Punetipestemirodeniirogiile;i zahirul, amestecali si acoperiti tigaia ;i lisati ingredjentele fiarbi impreuni, si la foc domol,circazo minute,apoiluati capacul lisati tigaia ne foc inci zo minute 4 Fierbetiouile ochi,cite unul pe rind, intr-o criticioari cu api Pe clocotiti. Sunt gata in citeva secunde. misuri ce 1escoateli, puneti-lela scurs,apoi pistratile la cald.Daci preferati,puteti preparaouile ochi in ulei, astfelincAt si fie prijite, nu fierte. in 5 Punetilipiile pe grtrtar(sau1agri11, cuptorul cu microunde) Aveli griji si lisatile citeva clipepini ce devinu;or crocante. si le intoarceti pe fiecareparte. 6 Adiugati saregi piper dupi gust la sosulde ro;ii. 7 Asezaticite doui lipii pe fiecarefarfurie, puneli un ou in fiecare dintre ele,sosde rolii, ornali cu pitrunjel verde;i servili imediat.

tocati fin un ardei capiadu1ce, curitat de seminte ;i tocat


t r \l ci A c r r<l -rrrn i

tocali marunt 2 ardei iuti, curitati de seminle 9i tocati foarte fin o lingurili chimen pisat
1i-^,,-i+X ^ u llf f yuf tLa ^,,1-X vletd

de chili z linguritecoriandru micinat 7oo gr rosiibine coapte, curitate de pieliti ;i de seminle


<i fn re l -e n rn q i e r a/+, 1 ;^ ^,,;+x--tr" i Lat t al t lf f ly ur t t a f

8 oud mici 8lipii aribe;ti mici pipermicinat sare, pitrunjel verde,pentru


OINAI

24

r c tc tc

fi r i

nr i c i m i

2(

si repede slmplu

de Pateu ciuperci cu un Tosu


Ingrediente 4 porlii
3 felii mari de piine albi toast z lingurileulei
n rerni miri

r Preincilziti cuptorul to minute inainte de a vi apucade gitit. Tiiati feliilede piine in doui pe diagonali si a;ezafitriunghiurile rezultatein tava cuptorului;bigati-1e1acuptor pentru cAteva minute. piinea din cuptor,rupeti fiecaretriunghi in doui astfel z Scoateti incit si obtinetirz triunghiuri micr,apoibigati-o la cuptorinci ro minute,pini cind esteuscata(nu si arsi!).Lisafi-osi se pe rS.ceasca un gritar sau un fund de lemn. 3 incingeliuleiul intr-o tigaie si ciliti ceapasi usturoiulla foc mic nina ce devintranslucide. focul apoi vinul si verdeala.Reduceli 4 Adiugati ciupercile, tot si lisati totul si fiarbi pini scade lichidul. 5 Luatitigaia de pe foc, adiugati saresi piper dupi gust. Lisati si sericeasca. 6 Cind compozitias-aracit complet,adiugati brinzatopiti, amestecalibine cu o furculiti si mai potrivili o dati de sare gi piper. Punelipateul intr-un castronsi tineti-l la frigider. cu Seserveste paineauscati in cuptor,cu garnitura de castravelisi ro;ii.

tocati mirunt un calel de usturoi, zdrobit 35ogr cjuperci tocatefin r5o ml vin rogu
/"tt z li- - ' t lt t Yut ' - i+r{L4 * iv r v | | r 4r ar

verdetocat t / z lingurilb, patrunj el verdetocat z linguri brinzi topita


<rre niner nenn t

micinat

Pentru ornat
tiiat un castravete marunt z rosii taiate cubulete

20

reletefara grasimi

t'n,:#

)1

e
Ingrediente 4 porlii
zfrunze de limii o bucatade ghimbirde
Lil - ^ L4 -:r F -a ) Lt t l, LUt 4LaLA - ' ' - X+ - +i

repedesi sjmplu

mentat Puicondi la tigaie


intr-un castronimpreuni r Striviti frunzele de limii ;i punefi-1e cu ghimbirul tocat.Turnali deasuprasupa de pui, acoperili castronul lisati si sejnfuzeze minute. si 3o z intre timp, tiiali fjecarepiept de pui in jumitate. incingeli ulejul intr-o tigaie mare antiaderenti si prijiti carneacatez3 mjnute pe fiecareparte. pe din supa;i turna!i-opestecarnea tigaie,acoperili 3 Strecurali jumitate tigaia cu un capacsi lisali si fjarbi la foc domol cjrca ro minute. sosulde pe;te;i ardeiiiufi tocafi. 4 Adiugali laptelede cocos, vasulpe foc,neacoperit, inci 5-6 minute Lisali in continuare s-a sau pini cind carnea inmuiat,iar sosula inceputsi scadi. 5 Fierbetiorezulin api cu sare,strecuratil. saresi 6 Adiugati in sosuldin tigaie suculde limiie, coriandrul, piper dupi gust.Asezatipuiul pe un pat de orez,cu sosdeasupra. cu Decorati felii de limAie ;i pitrunjel verdesj servitiimediat.

;i tocati fin 3oo ml supalimpede


rlp nr ri rlnrnfiii

4 buciti piept de pui de


-:*-^ LilL4 .-r/) ^9r t:^-^-^ rtrLdrtr

z linguriteulei 5 linguri lapte de cocos o linguri sospentru pegte


r rrd ci i r ri i rn <i i

curilali de seminte ;i tocali mirunt zz5gr orezThai o lingurasuclamaie z lingurilecorjandru prperne9ru sare, micinat

Pentru ornat
felii de limiie
n i trr rn i e l rrcrrl e

z8

/^+6+A TLLLLL

firi l4tA9t4>tt ^.r,.:^i

,#
F* .!

==

,-

't,,'

,MI
:ta

@,W
F

w
v

,]:.

',t'

)a

e
Ingrediente 4 porlii
8 fileuri de cod de cAte r75gr fiecare t5o ml sucde portocale 3 lingur is ucde la mA i e

repedesi simplu

Fileuri cod de cu sospicant


curilali fructul de mango gi tocati-l r Preparalisosul(sa1sa): ceapa;i zahirul. mirunt. Adiugati ro;ii1e, z Curitati ardeiul,tocali-l mirunt ;i adiugali-1pesteamestecul de mango,ro;ii gi ceapi,impreuni cu otetul,coaja;i sucul de limiie ;i u1eiu1. Punetisare;i piper dupi gust.Amestecali bine (eventualcu mixerul) si lisati sosuljumitate de ori, si se combinearomele. 3 A;ezafifileurilede pestepe un fund de lemn ;i puneli cu o linguri o cantitatecorespunzatoare salsa fiecaredintre pe de e1e; impiturili-le in doui, presirati saresi piper dupi gust, apoi punefi-leintr-o tigaie mare.Turnati deasuprasucul de portocale restulde sucde limiie. sj acoperilitigala 4 CAndsosulincepesi fiarbi, reducetifocu1, si lisati-o la foc domol circa7-to minute,adiugind putini api daci lichidul se evapori. Dati capaculdeoparte,adiugali menta sj mai lisatj pestele foc inci 3 minute.Ornaticu fehi de limiie pe si servitjimediat,cu salataverde.

Pentrusos
un fruct mic de mango
R rn ci i n i ti re ti i rl -c

in sferturi o ceapa rogiemica, tocati fin un virf de cutit de zahar


,,ur | 4r uqt --,1^i L4Ptd ---^i-

un ardeiiute z linguri olet de vin alb


LU 4J -^ - i- 4 > - i | 4t r dt- ^- - I td l^ UE ltd

o lamiie verde o linguri ulei de m is line prpernegru sare, macinat z lingurifrunze proaspete menta, de tocate felii de limiie, pentTuornat salati verde,pentru garnitura

SFATUL BUCATARUTUI Pentrua mai ,,imblanzi" sosu1, puteti adbugarz


linnr rrite ""Y_"f' Ae mierp Aa

albine,incilzita.

3o

r tr l tr fp

fi r ;

nr ;<i m i

,&
, '::=a:

.::,
t:

*1,

*;ffi
;a-E

, - .&:*r

?*

..a-e
.$".

-.E%
:, =

4e.{

%
"q
*

31

repedesi slmplu

ne Sardi cu
aa

T CO A C A Z C O S I I
Ingrediente 4 porlii
z linguri gem de rolii coacaze
-^-iLUdJ4 *^-x | d>d l^ lUC 14

r incingeligritarul; cu 2-3minute inainte de a frige sardjnele, asezatipe gritar o bucati de fohe de aluminju. u;or gemul de coacize, amestecS.nd pini z incilzili la bain-marie Adiugati coajade limiie 9i vinul; amestecafi. seomogenizeazi. pe;tilor,spilati-i cu api rece si 3 indepirtali intestinele capetele cu si stergeli-i un prosopde hArtie. 4 Asezatisardinelepe un fund de lemn si, cu un cutit ascufit, cu pe crestafi-1e diagonaii.Dati pestele sare9i piper dupi gust, pe in special intenor. 5 Cu o pensuli, ungeti cu sosulde coacizefiecarepegte pe dinafari si pe diniuntru. 6 Agezalisardinelepe gritarul acoperitcu folie de aluminiu si ca 8-to minute (sauatit cit estenecesar si se pitrundd frige!i-1e putin o dati cit timp le frigeli ;i ungeli intoarceliJe ce1 carnea). din cind in cind cu sosulramas. 7 Ornali cu ciorchinide coacizero;ii gi servili imediat, cu salati verde;i felii de limiie.

verde o lamAie z linguri sherry (saualt vin aseminitor) 45o gr sardine (depreferat proaspere,
nr r rnnnclete\

prpernegru sare, milcinat felii de ldmAie, pentru ornat salati verde;i coacS:ze rogii,pentru garnituri

32

r c tAtA

fi r ;

nr ;<i m i

s
'.:!

&:

-+

33

r encr le

< i <imnlr f ' - ",' Y' *

Rul ouri de cod cujambon


Ingrediente 4 porlii
4 fileuri groasede cod
r f e l i i fn rrfe <r rh fi ri

r Rulalifileurilede cod gi infi;urali-le in feliilede jambon. Fixaticu cdte o scobitoare. z Scurgeti caperele, in lineli-1e api ro minute astfelincit si fie indepirtat eventualul exces sare, de apoi scurgefi-1e nou. din 3 incingeliuleiul intr-o tigaie gi prijili rulourilede pestecite 3 minute pe fiecareparte,intorcindu-lecu griji si nu serupa. Mic;orafiapoifocul ;i mai lisati-le inci z-3 minute (saupAni cind pe;teleestepitruns).
r

de jambon (pancetta) linguri capere olet in 3


l u ^ l[i -^,,-xr4 ,,1 ^i u^q | rv u u rq r

floarea-soarelui z linguri sucde lamAie


n iinnr rri r r'loi rlo

m is line pipernegrumicinat
li--,,-X ^ u ililyurd -X+-,,-i^l P4Lt urucl nanl-rr rrerd e tnrei

ornat cartofi noj, pentru garniture

puneli caperele, suculde limije si uleiul de misline 4 Separat intr-o criticioara, adiugati piper dupi gust si puneti totul la fiert, la foc mic, z-3 minute. pe 5 A;ezafi pe;te1e un platou (sauin farfurii individuale), turnali deasuprasosulde capere, ornali cu pitrunjel verdetocat. Serviticu cartofi noi, fierti.

SFATUL BUCATARULUI Dacadoriti se variati reteta, puteti folosi fileuri de somonin loc de cod.

rctef e fi*'^:1'*'""' ci mi ri nri

35

r encdc

<i < imnlr

Sal cu scoici ite ate cel


Ingrediente 4 portii
l z s c o, cm ar i : ' ' r gur a o unt z linguri sucde portocale z linguri otet balsamic o linguramierede albinede salcdm z perecoapte 5o gr nuci decojite frunzede pipidie sl de untl;or pipernegrumacinat

r Curilati bine scoicile, indepirtali venaneagri subtirecare inconjoari carnea. Spilati cu api din bel;ug ;i puneti_1e sa se scurgS. un prosopde hArtie. pe z Taialicarnea scojcilor cite z-3 felii. in 3 incilzili o tigaie cu fundul grossi,cands-aincins,puneli untul sa setopeasci.. 4 Odati topitd grisimea,ciljti scojcile cAteva minute pAna serumenesc. oletul si mjerea. 5 Mixali suculde portocale, 6 Cu un cutit bine ascutit,tiiati perelein sferturi,scoatetj mjezul ;i tiiafi-le in cuburimirjcele. frunzelede pipidle si untisor,spilate bine, 7 Amestecali cu nucile;i cuburilede pari. Asezatj salatape un platou si pesteea puneti scojcjle. 8 Turnatisosuldeasupra micinali piper din belsuq. ;i Servitiimediat.

2n

r etc fc

fi r i

nr i c i m i

* ?o.

#,,

+-::il

F;O
i t:::::

:6

&

)l

repedesi simplu

Toncu cimbru
SI un
,

Tosu

Ingrediente 4 porlii
4 fileuri mari de ton sau peste-spadi sare,piper negru mAcinat lingurivin ropu 3 o linguri ulei de mishne coaja ti zeama de la o limiie z lingurite frunze de cimbru rogii deshidratate 4 orez9i salati verde, pentru garnitura

r ltergeli fileurile de pe;te cu un prosopde hirtie umezit, datile cu sare;i piper pe ambelepirti si punefi-leintr-un castron nu prea adinc. z Amestecati vinul, uleiul de misline, coaja;i sucul de limiie ;i frunzelede cimbru. 3 Tiiati mirunt ro;iile si adiugali-le pestesosulde vin. 4 Turnali marinata pestepeste,apoi bigali castronulla frigider circaz ore,ungind din cind in cind fileurile de cod cu marinata din castron. 1a 5 incilzili o tigaie cu fundul gros si puneti pegtele fript, cAte 3-4 minute pe fiecareparte,asttelincit fileurile si fie u;or rozalii in mijloc (puteli prelungi fimpul cu r-z minute daci preferati ca pe;te1e fie bine fript). si 6 Punelimarinata rimasi si dea intr-un clocot,intr-o tigaie mici, apoi turnali-o pestepestelefript si servili imediat,impreuni cu un pilaf simplu si salati verde.

38

r etete

fi r i

nr i c i m i

.--.

t-

.:

-;J'-

39

gi repede simplu

Frigirui depui cu sal demango ate


Ingrediente 4 porlii
4oo gr piept de pui zoo ml iaurt cu%"
rcdr r< rlc nricimp

r Daci utilizatifrigirui din lemn,tineliJe in api minimum lucru le va impiedicasi ardi 3o minute inainte de a le folosi;acest cAndfrigeli puiu1. z Tiiati carneade pui in fi;ii de 5 x r cm ;i punefi-1e intr-un castron. 3 Amestecalibine iaurtul, usturoiul, ardeiul,pasta de ardei iute, zeama;i coajarasi de limiie. Turnali acestsospestecarnea de pui, acoperilicastronulsi lisati carneasi se marineze in frigider 8 ore. 4 Pentrusalati, puneti griul intr-un castronsi tumafi deasupra suficienti api fierbinte cit si acopere boabele. Acoperilicu o farfurie si lisati griul si se inmoaie zo minute. 5 intr-un alt castronamestecafiuleiul, sucul de limiie ;i ceapa. 6 Scurgefigriul si stoarcefr1rs0r excesulde api; adiugali boabele pestemarinata de ceapi laolalti. cu castravetele, fructul de mango tocat, ierburile aromate,sare;i piper dupi gust.Amestecalibine toate ingredientele. 7 infigeti bucilile de carnede pui in opt frigirui ;i frigeti-1e 8 minute intorcindu-le frecvent;i ungindu-le cu sosulin care pini cind aceasta s-amarinat carnea, estebine pitrunsi. 8 Punetisalati pe farfurii individuale,a;ezati deasupracite doui frigirui, ornali cu menti proaspiti ;i servili. 40

un calel de usturoi, zdrobit un ardei capia, tocat marunt t/4 linguritapasta de ardeiiute
-^^-LCdtItd -i LUdJd )r -^^:^ -^-x Id>d

d e lat / z lim A ie menti proaspata, penlru olnaI

Pentru salata de mango


t75gr griu o linguriti ulei de misline zeamadelat/z limiie t/z ceaparo;ie,tocati mirunt un fruct de mango, curitat si tiiat in cuburj nu prea mari t/4 castravete, tocat in cuburi mici z linguri pitrunjel verdetocat z linguri menti verde tocata sare, prpernegru miLcinat

retete faragraslmi

%, : ::..
i:*
: a.:+: -'.:'::.!4 ,,r.::::.
.f '' t:

e
.tr &

%r;t
f
*

..a -::t;,1.:: t.,:::;,

,lt
.;:t:r'

ta.=

,s

41

repede sisimplu

Pui glazrrTat
Ingrediente 4 porlii
r n r r i mi ri - Y *"' (l 'e e i re a

r Punetigritarul la incjnschiarinainte de a vi apucade gitit. A;ezafi puii cu pieptul in jos pe un fund de lemn ;i, cu ajutorul unui culit foarte ascutjt,scoateli;ira spinirii. puii ;i, apisind cu podul palmei,rupefi-1e osul z Desfaceti pieptului. 3 infigeti cite doui frigirui din lemn, in cruce,in fiecarepui, astfel incit aceptiasi rimini: desficutj. Asigurafi-vi ci frigiruile trec prin cite o pulpi si prin aripa opusi. Datj carneacu sare,piper siun strop dezahir. amestecalisucul gi coajade limiie, 4 Pentrua preparag)azura, vinul,mierea, sosulde soia,mustarul,vegetasi pastade ro;ii; esteomogeni,ungeli cu ea cej doi pui. cind compozitia 5 A;ezati puii pe gritar cu pieleaastfelunsi in jos gi frigeti-i circar5 minute la foc nu preaiute; la jumitatea timpului ungeti-i din nou cu glazuri. 6 intoarceli puii pe partea cealalti si tineti-i pe gritar inci ro minute. Ungeticu glazuri si asezati deasupra feliilede limiie ;i mandarini. Lisati puii inci t5 minute pe gritar pini cind carneas-apitruns bine.Dacavi separeci seinchidepreamult la culoare, temperati putin focul sub gritar. 7 Scoatelifrigiruile din pui, tiiati-i pe fiecarein doui de-a1ungu1 osului pieptului ;i serviti-iimediat impreuni cu salati verdesau cartofi noi fierti, cu unt. 42

loo gr fiecare) sare,zahir, piper negru macinat z limai mici,taiate in felii subfiri z mandarine mici, tiiate in felii subliri salataverdesau cartofi noi,pentru garnituri

Pentru glazuri
LU4J4 -^-ir4>4 ---x ,^ lUq r4

o limiie mici
^ lr-^,,-i v llil9ut4 -^--: Lcdtttd

de limaie o linguri sherry(saualt vin asemanator) z llnguri mierede albinede salcam


li.^-,,-i z Ittgut li-^.,-x ^ v il|9ut4 dc l-.}iinn -^t>u> a^ utr -^:^ >ut4 "_' '-+-|tu)L4l rr r hnrhc

li-^.,-i+i v ffl lvur tLd ^--+: ^ P4>t4

de tomate t/z linguriti vegeta

retetefara grasiml

43

repede simplu si

FripturaTerlyaki
Ingrediente 4 porlii
55ogr pulpi de vilel o ceapa preamare, nu tiiati fin o bucati de ghimbir de circa5 cm, curalati ;i tocata un ardei iute mic, tocat fin 6 l i n gur i s osde s oia z linguri vin rogudulce o lingurasucde lamAie o iinguritamjerede albinede salcim 25ogr orezobignuit ulei de floarea-soarelui

t Tiiali carnea felji de dimensiunipotrivite, in curilAnd grisimea pielite,;i puneli-o intr-un castronde portelan. si eventualele Presiralideasupra ceapa tiiati ;i ghimbirultocat si amestecat cu ardeiul iute. z Amestecali sosulde soiacu vinul,suculde limiie ;i mierea, apoi turnali totul pestecarneadin castron.Acoperilivasul si lisati carnea semarineze frigiderminimum o ori - ;i mai mult, 1a si daci vi permitetimpul. Djn cind in cind intoarceticarnea in marjnati, astfelincit aromelesi o pitrundi cit mai bine. 3 intr-o cratiti cu 45o m1api puneli orezulsi fiarbi timp de r5 minute (saucit estenecesar orezulsi fie bine fiert). ca Scurgetil (daci estenevoie)si puneti-1 patru castronele in mici unse cu putin ulei, pe carele vetj risturna cu gura in jos in 4 farfurii jndividuale.Tineti pilaful la cald. 4 Punetiun strop de ulei intr-o tigaiepe careo incingetiapoi foarte tare; scurgeticamea si prijiti-o z-3 minute pe fiecareparte (puteti prelungi timpul daci preferatj carneamai bjne ficuti). Tiiali carneain fAsii subtiri si aranjaliJe pe farfuriile cu pi1af, pe care1e-a!i linut la cald.Omati cu morcov;i pitrunjel verde si servitiimediat.

Pentru omat
fAgiide morcov frunze de pitrunjel verde

44

relete feregresjmj

45

repede simplu 91

picant cuptor Somon la


Ingrediente 8 porlii
un somonde circar,8kg
qtrtr \/trntrt1 nrnar

t Preincilzilicuptorulr5 minute inainte de a coace pesteie. Curitati somonulde intestine, spSlaliJbine ;i stergeti-l cu un prosopde hArtie.Dali-lcu sare, piper ;i vegetape diniuntru si pe dinafari dupi ce l-ati crestatin prealabil. z Amestecalimargarina, usturoiul,coajasi suculde limiie, coaja de portocali, nucsoaTa, mustarul si pesmetulpdni ce oblineti o pasti cit mai omogeni cu careveli umple crestiturilefacute maj devremein corpul pestelui;adiugati cAteo rimurici de marar. Punetirestul de pasti in pe;te, cAntirjtil sj calculatitimpul cit trebujesa stea1acuptor- cAteto minute pentru fiecare45ogr. pestele o bucati de folie de aluminiu impituriti pe 3 Asezati in doui, eventual ungetiJ cu putini margarini,puneti deasupra feljilede limiie si inchidetifolia.Bigali pe;teler5 minute 1afrtgider. 4 Punetipesteleintr-o tavi si bigati-l la cuptor,la foc nu prea iute. Cu r5 minute inainte de a seterminatimpul de coacere, desfaceti foha de aluminju si intoarceli pe;tele pe partea cealalti. Dupi un sfert de ora,scoatetipesteledin cuptor ;i lisati-l inca ro minute in tava. 5 Scurgelisosulrezultat intr-o cratita,punetiJ la fiert si, cand di in clocot,adiugati smantina sibrdnza de vaci;amestecatjbjne pini 1aomogenizare lisati pe foc inca 3 minute. Punetisosul si debrinzi intr-un castron,decoraticu fire de mirar si servitil alituri de peste.

negrumicinat 5 o g r m ar gar ina pentru gatit un calel de usturoi taiat in felii foarte subtiri coajasi zeama la de o lamAie coajade la o portocala t/zlinguriti nuc;oari macinati 3lingurimustarde Dijon z linguri pesmeta1b, nu foarte fin cateva de mararverde fire o lamaieverde, tiiati felii t5o ml smantini 45ogr brinza
-v^--^x+x Ptvd>Pdra l^.,--i utr vdLl

m ararverde, pentru omat

46

retetefara grisimi

*%

ffi r.Tffi
;"j.,J.t.;=
.*t; .

";i

e-

,- '"

,,:
a

**\/

&i

,: g t*
47

LOWFAT @ Copyright TheFoundry zoo3

CRUPUL EDITORIAL RAO str. Turda117-119, Bucurepti, Rominia

Autori: Catherine Atkinson, Juiiet Barker, Liz Martin, Cina Steer,CarolTennant, Mari Mereid Williams, ElizabethWolf-Cohen,Simone Wright Consultant editorial: Cina Steer

m:,'#;"""*"J:"?'
nepfe fAnn CnAStmt @ Enciclopedia RAO2oo5, pentru versiunea in f imba romAni Traduceredin limba englezi: loana Didac

Editori: Michelle Clare, Karen Fitzpatrick, Vicky Garrard Julia Rotf Fotografii: Colin Bowling si Paul Forrester Crafici: Helen Courtney, Jennifer Bishop, Lury Bradbury 9i Chris Herbert

ISBN973-717-018-0 Orice reproducere sau preluare par.tiali sau integrali, prin orice mijloc, a textului tilsau a iconografiei lucririi de fali este strict interzisS, acesteafiind proprietatea exclusivi a editoruiui

Nori Reletele ou; crudetrebuie evitatede citre copii,bitrini, cu femeigraMde persoane gi bolnave

Descrierea CIPa Bibliotecii Nalionale a Romaniei TR E E . FLA ME Relete firi grisimi / Flame Tree; trad.: loana Didac Bucuregti:Enciclopedia RAO, 20o5 ISBN973-717-o18-o l. Didac,loana (trad.) 64i.55

noue serie de retete ,,pascu poS",ugor de preparatde cdtre oricine. Experli, bucatari de renume gi fotografi si-au unit fortele pentru a vf, oferi o experienla culinari pllcuta gi ugoar[.

Titlurile serieiinclud: RETETE CARNE PUI DE CU RETETE CIOCOLATA CU RETETE FARA GRASIMI NALIENE$TI RETETE RETETE MEDITERANEENE FAMILIEI RETETE GUSTTIL PE RETETE PENTRU ATIMENTATIE SANATOASA RETETE PENTRU DESERTURI RETETE PENTRU PRAIITURI$I BISCUITI RETETE VEGETARIENE

'"li[iliiliiiiiliir |nul l|
9 i l 7 8 9 7 3 7 il 1 701 87 r r

i6:b;"

Rolr

www. r ao b o o k s .c o m

enciclopedia rao