Sunteți pe pagina 1din 15

ORGANIZAREA SOCIETĂŢII

FEUDALE
• Termenul feud, feudă
înseamnă bucată de
pământ.
• Denumirea acestui tip
de societate pune în
evidenţă rolul deosebit
de important pe care îl
are pământul în
organizarea ei.
• Având în vedere
caracterul preponderant
rural al acestei
societăţi, pământul
reprezintă principala
sursă de avere şi de
prestigiu.
ORGANIZAREA SOCIETĂŢII
FEUDALE
• În funcţie de modul în
care se raportează la
aceste feude, membrii
societăţii se impart în:
• Nobili (laici sau
ecleziastici) care sunt
proprietarii domeniilor
feudale;
• Ţăranii care sunt
producătorii bunurilor
materiale.
ORGANIZAREA SOCIETĂŢII
FEUDALE
• În funcţie de poziţia pe
care o are fiecare în
cadrul societăţii feudale,
aceasta se împarte în trei
stări:
• Starea întâi, alcătuită din
cei care se roagă: clerul;
• Starea a doua, formată
din războinicii care
apărau societatea: nobilii;
• Starea a treia, care
cuprinde lucrătorii: ţăranii
şi orăşenii.
NOBILIMEA ÎN EUROPA APUSEANĂ
ORGANIZAREA
DOMENIULUI FEUDAL
• Pe domeniul feudal se
afla castelul nobilului.
Domeniul feudal
conţine: rezerva
seniorială, care este
suprafaţa din domeniul
feudal, atribuită
folosinţei exclusive a
nobilului (pământ
arabil, păduri, spaţiu
de vânătore, parcuri) şi
pământul împărţit în
loturi date spre
folosinţa ţăranilor
dependenţi.
ORGANIZAREA DOMENIULUI FEUDAL
RELAŢIILE DE VASALITATE

Nevoia de a avea la
dispoziţie o armată
disciplinată şi eficientă, l-a
determinat pe monarh, mai
apoi pe marii nobili, să
recurgă la sistemul
relaţiilor vasalice.
Nobilimea apuseană era
împărţită în seniori şi
vasali.
• Seniorii erau nobilii care
ofereau feudul.
• Vasalii erau nobilii care
primeau feudul.
RELAŢIILE DE VASALITATE

• Relaţiile de
vasalitate
se
stabileau
într-un
ceremonial
numit
“omagiu”.
RELAŢIILE DE VASALITATE

MOMENTELE
CEREMONIALULUI
• Depunerea jurământului
de credinţă de către
vasal, care îşi
recunoaşte în mod
solemn dependenţa de
senior;
• Acordarea simbolică a
feudului (investitura).
Relaţiile de vasalitate
presupuneau obligaţii
reciproce între senior şi
vasal.
RELAŢIILE DE VASALITATE

OBLIGAŢIILE OBLIGAŢIILE VASALULUI


SENIORULUI • Acordarea sprijinului
• Ajutorarea vasalului în militar;
relaţiile cu duşmanii • Acordarea sprijinului
săi; material, la nevoie;
• Sfătuirea vasalului; • Găzduirea seniorului;
• Ocrotirea familiei în • Sfătuirea seniorului;
cazul decesului • Asistarea în cadrul
vasalului. proceselor judiciare.
RELAŢIILE DE VASALITATE

• Organizarea
nobilimii pe
baza acestor
relaţii vasalice
reprezintă
ierarhia feudală.
FEUDALISMUL EUROPEI OCCIDENTALE
• Rolul pe care îl aveau
războinicii în apărarea,
conservarea rânduielilor
feudale explică importanţa
instituţiei cavalerismului în
feudalismul apusean.
• Învestirea cavalerului
presupunea o perioadă de
ucenicie, în care aspirantul
însuşea “arta războiului” dar
şi normele de conduită,
valorile care dădeau conţinut
statutului de cavaler: vitejie,
onoare, devotement faţă de
senior, spirit de jertfă.
FEUDALISMUL EUROPEI
OCCIDENTALE
CAVALERUL FEUDAL
După efectuarea
uceniciei, urma
ceremonialul de
investitură:
• Echiparea
cavalerului;
• Jurământul de
credinţă;
• Învestitura propriu-
zisă.
SOCIETATEA FEUDALĂ
• Până în secolul al XII-
lea învestire cu titlul de
cavaler era o modalitate
de a fi ridicat la rangul
de nobil.
• Din secolul al XII-lea
“cercul nobiliar” se
închide, investirea cu
titlul de cavaler nefiind
acordată decât fiilor de
nobili.
MATERIAL ÎNTOCMIT DE
PROF. HRUŞCOVSCHI ELENA

S-ar putea să vă placă și