Sunteți pe pagina 1din 11

1.

Rectificarea analitica a hotarului definit de punctele 2,5,6,7,8 si determinarea


dreptei de rectificare 2,R prin calcularea coordonatelor punctului R.

Proprietatile de suprafete S1 si S2 sunt despartite de un hotar care prin configuratie de


linie franta aduce prejudicii in exploatarea suprafetelor.
Se cunosc coordonatele punctelor de hotar 1,2,5,6,7,8 (proprietatea P1), marimea
suprafetei formate de aceste puncte se calculeaza din coordonate prin metoda analitica.
Formula de calcul analitic al suprafetei pentru un poligon format din ,, n ,, puncte:
n

2S= X n (Yn+1-Yn-1)

si pentru verificare

Proprietatea P1

2S= Yn (Xn+1-Xn-1)
1

nr.punct

X(m)

Y(m)

1010,00

2012,00

1191,00

2056,00

1082,00

2064,00

1061,00

2073,00

1030,00

2050,00

1012,00

2070,00

2S=X1(Y2-Y8)+X2 (Y5-Y1)+X5(Y6-Y2)+X6(Y7-Y5)+X7(Y8-Y6)+X8(Y1-Y7) =
=1010,00(2056,00-2070,00)+1191,00(2064,00-2012,00)+1082(2073,00-2056,00)+
+1061,00(2050,00-2064,00)+1030,00(2070,00-2073,00)+1012,00(2012,00-2050,00)=
= -14140 + 61932 + 18394 14854 3090 38456 =>
=>2S = 9786
S=4893mp

Considerand c linia de rectificare ar fi dat de 2-8, se calculeaz suprafata dat de


punctele 1,2,8 care se noteaz cu S 2 .

Nr.punct

X(m)

Y(m)

1010,00

2012,00

1191,00

2056,00

1012,00

2070,00

2 S 2 =X1(Y2-Y8)+X2(Y8-Y1)+X8(Y1-Y2)
2 S 2 =1010,00(2056,00-2070,00) +1191(2070,00-2012,00) +1012,00(2012,002056,00) =10410 mp
S 2 =5205,00 mp

Linia de rectificare va intersecta dreapta 1 8.


Din S 2 trebuie sczut o suprafat s= S 2 - S1
s= 5205,00mp 4893,00 mp = 312 mp
Se face detasarea unei suprafete de mrime cunoscut dintr-un triunghi, ceea ce
inseamna ca punctul R va avea coordonatele :

XR=X8d8,Rcos8,1
YR=Y8d8,Rsin8,1

2s
d 2,8 sin

n care

d 8,R =

Unde :

d2,8 este distanta din coordonate

=8,2- 8,1

Calculul distantei din coordonate:

d = (x) 2 + (y ) 2

d2,8= (1191,00 - 1012,00) 2 + (2056,00 - 2070,00) 2 = 179 2 + (-14) 2 = 32041 + 196 =


= 32237 =179,55m

Calculul orientarii din coordonate:


Formula generala:
YB - YA

tgA-B = X - X
B
A

2056,00 - 2070,00

sau

XB - XA

tgA-B= Y - Y
B
A

- 14,00

tg8-2 == 1191,00 - 1012,00 = + 179,00 = -0.07821229


8-2 =arctg (-0.07821229) =400g -4g96c90cc = 395g03c10cc

2012,00 - 2070,00

- 58,00

tg8-1 = = 1010,00 - 1012,00 = 2,00 =29


8-1 = arctg 29=200g +97g80c56cc = 297g80c56cc

Calculul unghiului unghiul182

= 8-2 - 8-1
= 395g03c10cc - 297g80c56cc = 97g 22c54cc

Calculul distantei d8 R

d 8,R =

2s
d 2,8 sin

2 312

624

624

d8,R= 179,55 sin97.22.5 4 = 179,55 0,99905 = 179,375 = 3,48 m

Calculul coordonatelor R

XR = X8 + d8 R cos 8-1 =1012,00 +3,48 cos 297g80c56cc =1012,00 +3,48 (-0.034462)=


= 1012,00 + ( - 0,120) =1011,88 m
YR = Y8 + d8 R sin 8-1 = 2070,00 +3,48 sin 297g80c56cc =2070,00 +3,48 (-999405)=
= 2070,00 + (-3,478) = 2066,52 m

Pentru controlul rectificarii hotarului se calculeaza suprafata dat de punctele 1,2,R


(prop P1)

nr.punct

X(m)

Y(m)

1010,00

2012,00

1191,00

2056,00

1011,88

2066,52

2S =X1(Y2-YR)+X2(YR-Y1)+XR(Y1-Y2)

2S = 1010,00(2056,00 - 2066,52) + 1191,00(2066,52 - 2012,00) +


+1011,88(2012,00 - 2056,00) = 1010,00(-10.52) + 1191,0054.52+
+1011,88(-44) = - 10625.2 + 64933.32+44522.72 =>
=>2S=9785,40
S=4893 mp

2.Dezmembrarea proprietati P1

P1,1=

P1,1=

S1
+ 2,26
2

4893
+ 2,26 =2446,50+2.26 = 2448.76 mp
2

P1,2= 4893-2448.76 =2444.24 mp

Detasarea in triunghi cu o dreapt paralela cu una dintre laturi.


Rezolvarea trigronometrica :
Se cunosc coordonatele punctelor 1,2,R, unghiurile si , suprafata de detasat si se
cer coordonatele punctelor M si N .
Folosim urmatoarele relatii de calcul :
B = H(ctg+ctg)
B

H = ctg + ctg

In mod analog, in triunghiul 1MN:

h1= ctg + ctg

Observand c S =S1- S1,2 obtinem:

2S = BH =

B2
ctg + ctg

2s1= b h1=

b2
ctg + ctg

In mod analog:

Inseamna ca suprafata de detasare va fi suprafata trapezului RNM2 :


B2
b2
B 2 b2
2S2= 2S - 2S1 =
=
ctg + ctg ctg + ctg ctg + ctg

Din aceasta relatie deducem:

b1= B 2 2S 2 ( ctg + ctg )

Inaltimea h a trapezului de detasat va fi :


h = H - h1=

Folosind rezultatul anterior se determina laturile neparalele ale trapezului:

d2,M = sin

dR,N =

h
sin

Intrucat orientarile laturilor 2,1 si R,1 se pot calcula din coordonatele acestor
puncte si se cunosc si d2,M si dR,N ,coordonatele punctelor M si N se calculeaza ca
puncte pe segment .

= 2-1 2-R
= R-2 R-1

2012,00 - 2056,00

- 44,00

tg 2-1== 1010,00 - 1191,00 = - 181,00 = 0.243093


2-1 = arctg 0.243093 = 200g + 15g18c14cc = 215g18c14cc

2066,52 - 2056,00

+ 10,52

tg 2-R== 1011,88 - 1191,00 = - 179,12 = -0.058731576


2-R = arctg(-0.058731576) = 200g - 3g73c47cc = 196g 26c53cc
R-2 = 200g + 196g 26c53cc = 396g 26c53cc

d2,R= (1191,00 - 1011,88 ) 2 + ( 2056,00 2066,52 ) 2 = 179,12 2 + ( 10,52 ) 2 = =


32083,9744 + 110,6704 = 32194,6448 =179,43m

2012,00 - 2066,52

- 54,52

tgR-1 = = 1010,00 - 1011,88 = - 1,88 = 29


R-1 = arctg29 = 200g +97g80c56cc = 297g80c56cc

= R-2 - R-1 = 396g26c53cc - 297g80c56cc = 98g45c97cc

= 2-1 - 2-R = 215g18c14cc - 196g 26c53cc = 18g91c61cc

d M-N = b = 179,43 2 2 2444,24( ctg 98 g 45 c 97 cc + ctg 18 g 91c 61cc ) =


32195,12 - 4888,48 (0,024199 + 3,265859) = 32195,12 - 4888,48 3,29 =
32195,12 - 16083,10 = 16112,02 =126,93 m

179,43 126,93

52,50

h = ctg 98 g 45 c 97 cc + ctg 18 g 91c 61cc = 3,29 = 15,96 m


d 2-M =

15,96
15,96
= 54,51 m
g
c
cc =
0,292780
sin18 91 61

d R-N =

15,96
15,96
=
= 15.96 m
0,9997073
sin 98 g 45 c 97 cc

XN = XR+ dR-N cos R-1 = 1011,88+15,96cos 297g80c56cc =


= 1011,88+15,96(-0,034462729) = 1011,88-0,55 = 1011,33 m
YN = YR+dR-Nsin R-1=2066,52 + 15,96sin297g80c56cc =
= 2066,52+15,96(-0,999405983)=2066,52-15,95=2050,57 m
XN = 1011,33 m ;

YN=2050,57m

XM =X2+d2-Mcos 2-1=1191,00+54,51cos215g18c14cc =
= 1191,00+54,51(-0,971700788) =1191,00-52,97 =1138,03 m
YM = Y2+d2-Msin2-1=2056,00+54,51sin 215g18c14cc =
=2056,00+54,51 (-0,236215107) = 2056,00 -12,88 =2043,12 m
XM=1138,03 m ; YM =2043,12 m

3.Parcelarea proprietatii P2:


Calculul suprafetei

nr. puncte

Y(m)

1191,00

2056,00

1101,95

2127,24

1014,15

2132,40

1012,00

2070,00

1011,88

2066,52

2S2= X2(Y3-YR) + X3(Y4-Y2) + X4(YR-Y3) + X8(YR-Y4) + XR(Y2-Y8)


2S2 = 1191,00(2127,24 -2066,52)+ 1101,95(2132,40-2056,00)+
+1014,15(2070,00-2127,24)+1012,00(2066,52-2132,40)+1011,88(2056,00-2070,00)=
=1191,0060,72+1101,9576,40+1014,15(-57,24)+1012,00(-65,88)+
+1011,88(-14)
2S2 = 17619,67 mp
S2 = 8809,84 mp

Parcela :

P2,1 = din suprafat S2 minus 2,26 mp


P2,1 = 8809,84 : 3 2,26 = 2936,61 2,26 = 2934,35 mp
P2,3 = din suprafata S2 plus 2,26 mp
P2,3 = 2936,61+ 2,26 =2938,87 mp
P2,2 = S2 P2,1- P2-3
P2,2 = 8809,84 2934,35 2938,87 = 2936,62 mp

Detasarea paralela in serie intrun trapez de la baza mare carte baza mica.

Calculul unghiurilor si

= R-8 - R-2
= 2-R- 2-3

2056,00 - 2066,52

10,52

tg R-2 = = 1191,00 - 1011,88 = + 179,12 = -0.058731576


R-2 = arctg(-0.058731576) = 400g - 3g73c47cc = 396g 26c53cc
2-R = 396g 26c53cc -200g = 196g 26c53cc
2070,00 - 2066,52

+ 3,48

tg R-8 == 1012,00 - 1011,88 = + 0,12 = 29


R-8 = arctg29 = 97g80c56cc
2127,24 - 2056,00

+ 71,24

tg 2-3 = = 1101,95 - 1191,00 = - 89,05 = -0,8


2-3 = arctg(-0,8) =200g - 42g95c53cc =157g04c46cc
= 497g80c56cc - 396g26c53cc = 101g54c03cc
=196g26c53cc - 157g04c46cc = 39g22c07cc
d2,R= (1191,00 - 1011,88 ) 2 + ( 2056,00 2066,52 ) 2 = 179,12 2 + ( 10,52 ) 2

==

32083,9744 + 110,6704 = 32194,6448 =179,43m

dA,B =b = 179,43 2 2 2938,87( ctg 101g 54 c 03cc + ctg 39 g 22 c 07 cc ) =

32195,12 - 5877,74 1,388222 = 32195,12 - 8159,6079 = 24035,51692 =155,03 m


179,43 155,03

24,4

h = ctg 101g 54 c 03cc + ctg 39 g 22 c 07 cc = 1,388222 =17,57 m


d 2-A=

17,57
h
17,57
=
=30,41 m
g
c
cc =
0,577838
sin 39 22 07
sin
h

dR-B = sin =

17,57
17,57
= 0,9997073 = 17,58 m
g
c
cc
sin 101 54 03

XA=X2+d2-Acos2-3=1191,00+30,41cos157g04c46cc

=1191,00+30,41(-0,780868245)

1191,00+23,7540 =1167,25 m
YA=Y2+ d2-A sin2-3 =2056,00+30,41sin157g04c46cc=2056,00+30,410,6246957=
= 2056,00+19,01=2074,99 m

XA=1167,25;

YA=2074,99

XB = XR+d R-B cos R-8 =1011,88+17,58cos 97g80c56cc =1011,88+17,580,0344627=


=1011,88+0,605854=1012,48 m
YB =YR+ d R-B sin R-8 =2066,52+17,58sin 97g80c56cc =2066,52+17,580,9994059=
=2066,52+17,57=2084,09 m
XB =1012,48 m

YB =2084,09 m

Verificare:
dA-B= (1012,48 - 1167,25 ) 2 + ( 2084,09 2074,99 ) 2 = ( 154,77 ) 2 + 9,12

= 23953,7529 + 8281

= 24036,5629 =155,03m
In trapezul A34B
DC-D = b = 155,03 2 2 2936,62( ctg 101g 54 c 03cc + ctg 39 g 22 c 07 cc ) =

24034,30 - 5873,24 1,388222 = 24034,30 - 8153,3492 = 15880,95 =126,02 m

h=

155,03 - 126,02
29,01
=
= 20,90 m
1,388222
1,388222

dA-C=

20,90
h
20,90
=
= 36,16 m
g
c
cc =
0,577838
sin
sin 39 22 07
h

dB-D = sin =

20,90
20,90
= 0,9997073 = 20,90 m
g
c
cc
sin 101 54 03

XC = XA+ dA-C cos 2-3 = 1167,25+36,16 cos157g04c46cc =1167,25 + 36,16


(-0,780768245) = 1167,25 +(-28,23) =1139,01 m
YC=YA+dA-Csin2-3=2074,99+36,19sin157g04c46cc=2074,99+36,19(-0,78086824)=
= 2074,99+22,5889 = 2097,58 m
XC=1139,01 m

YC=2097,58 m

XD = XB+ dB-D cos R-8=1012,48+20,90cos 97g80c56cc=1012,48+20,900,0344627=


= 1012,48 + 0,72 = 1013,20 m
YD = YB+ dB-D sin R-8 = 2084,09 +20,90sin 97g80c56cc =2084,09 +20,900,99940=
= 2084,09 + 20,90 = 2104,98 m
XD =1013,20 m

YD = 2104,98 m