Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

MUNICIPIUL CARANSEBE
PRIMRIA
SERVICIUL IMPOZITE I TAXE
Nr. /Data elib. ../20..
Codul de identificare fiscal 3227947
Adresa: Piaa Revoluiei nr.1, Tel: 514885, Fax:515139
Cont IBAN: .

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCAL


PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE I TAXELE LOCALE
I ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*)
Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ....................................................... nr. ................../data ...................... cu domiciliul n
str. .................................................., nr. ..., bl ..., sc. ......, ap. ......., sector ..., loc. ..................................., legitimat prin
B.I./C.I./C.I.P./Paaport/ seria .... nr. .........................., cu CNP ..................................................., avnd calitatea de
proprietar/coproprietar/mandatar/executor1/motenitor2 i a verificrilor efectuate la nivelul compartimentului de specialitate al
autoritilor administraiei publice locale la nr. de rol nominal unic ............................. se atest urmtoarele:
Prenumele si numele .............................. domiciliul ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................3
La data de nti a lunii urmtoare eliberrii prezentului certificat de atestare fiscal, figureaz/ nu figureaz n
evidenele compartimentului fiscal cu urmtoarele creane bugetare de plat ctre bugetul local, conform evidenelor existente
la data ntocmirii:
Nr.
0

Denumirea creanei
bugetare
1

Curent

Rmi

Majorri/
Dobnzi
4

Penaliti de
ntrziere
5

Total
6

n cazul utilizrii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate elibera cu debitele nregistrate pn la
data decesului4, iar notarul are obligaia nscrierii n certificatul de motenitor a debitelor ce revin motenitorilor i comunicarea
ctre organul fiscal a unei copii de pe certificatul de motenitor.
Prezentul certificat s-a eliberat pentru5: ...........................................................................
Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate i nu confer aceast calitate.
Termenul de valabilitate6 .................................................................
S-a taxat cu suma ............................... lei, conform chitanei nr. ........../.......... 20.....
Conductorul organului fiscal
Nume i prenume................................................
Semntura i tampila
ntocmit azi data ................................,
.............................................................
(funcia, prenume i nume)
Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judectoreti/bancari.
Motenitorii trebuie s fac dovada decesului titularului cu copia actului de deces.
3 Contribuabilul figureaz n evidenele fiscale cu urmtoarele bunuri ........ proprietate-folosin din data ........../alte situaii.
4 Debitele nregistrate pn la data decesului vor completa pasivul masei succesorale. Debitele nregistrate dup data decesului reprezint de drept sarcina
fiscal a motenitorilor.
5 Pentru nstrinarea cldirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilul trebuie s aib achitate toate obligaiile bugetare scadente pn la
data de nti a lunii urmtoare ncheierii actului de nstrinare.
6 Luna n curs dac se elibereaz ntre 01-25 ale lunii (25 luna n curs - ultima zi a lunii urmtoare dac se elibereaz ntre 25 - finele lunii n curs. Pentru
nstrinarea cldirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil n luna emiterii, n cazul procedurii succesorale, certificatul este valabil pn
la ncheierea acesteia.
1
2