Sunteți pe pagina 1din 1

MANAGEMENT - REI

CURS - TEMATICA 1. Concepte de baza ale managementului 2. Evolutia teoriei manageriale. Principiile si functiile managementului 3. Subsistemul decizional al firmei 4. Organizarea procesuala si structurala a firmei 5. Organizarea informala. Structura sistemului informational al firmei 6. Proiectarea sistemului informational in cadrul organizatiei. Concepte de baza in comunicarea manageriala 7. Specificitatea comunicarii manageriale in firmele de comert 8. Sisteme si metode generale de management 9. Sisteme si metode specifice de management 10. Managementul resurselor umane (recrutare, selectie, pregatire, perfectionare, motivare) 11. Evaluarea si recompensarea angajatilor. Managerii: tipologie, stiluri de conducere, leadership 12. Managementul schimbarii si dezvoltarii in organizatiile de comert. Managementul conflictelor 13. Responsabilitatea sociala si etica manageriala 14. Tendinte in evolutia mangementului. Sinteza. Recapitulare SEMINAR - TEMATICA (1 seminar la 2 saptamani) 1.Aspecte generale privind stiinta mg-ului (+ aspectele organizatorice); 2: Metode de rationalizare a deciziilor: 3: Proiectarea unei organigrame; 4: Sistemul informational + comunicarea manageriala; 5: Sisteme, metode si tehnici de mg (incusiv de stimulare a creativitatii): 6: MRU; 7: Managementul schimbari (etape + met. de reducere a rezistentei la schimbare) Activitatea de la seminar va reprezenta 40% din nota finala (5 puncte prezenta, 15 puncte studii de caz/aplicatii/dezbateri, 20 puncte proiect pe echipe (eseu/prezentare, organigrama, scrisori de afaceri, CV). Modalitate de lucru proiect : constituirea a 4 grupuri (a cate 4-5 studenti), fiecare grup reprezentand cate o intreprindere. Fiecare intreprindere va elabora un dosar continand : - CV-urile membrilor echipei - organigrama intreprinderii - 2 scrisori comerciale - continutul eseului/prezentarii (ce va fi facuta in max. 15 min) Atat prezentarea eseului cat si predarea dosarului se vor realiza in partea a doua a semestrului. Tematica eseurilor/prezentarilor pentru proiect :
1. Stabilirea misiunii firmei 3. Organizarea tip retea 5. Codurile de etica in cadrul firmelor de retail 7. Norme ale grupurilor informale 9. Sistemul informatic i impactul su asupra managementului 11. Semnificatii ale comunicarii nonverbale 13. Lider si/sau manager? 15. Managementul resurselor umane (recrutare, selecie, promovare, pregtire). 17. Managerii i puterea. 19. Managementul comparat (UE, SUA, Japonia etc.). 2. E-organizatia o realitate 4. Dimensiuni ale culturii organizationale 6. Learning organisation ? 8. Prezentarea in fata unui auditoriu 10. Particulariti culturale n comunicare. 12. Team Building 14. Strategii de soluionare a conflictelor 16. Stiluri eficiente de conducere. 18. Managerii i stresul. 20. Etica managerial (teorii, modele).