Structura Şcoala Gimnazială Mihail şi Gavril Disciplina: Limba şi literatura română Şcoala Gimnazială Smârdan Profesor: Adriana Liliana

Bezman Comuna Smârdan, jud. Galaţi Tel/ fax 0236830003, e-mail: scoala_smardan@yahoo.com ANALIZA REZULTATELOR LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ EVALUARE NAŢIONALĂ IUNIE 2012 În anul şcolar 2011-2012 am avut în încadrare clasa a VIII-a B, colectiv la care am predat în clasele V-VIII. În acest colectiv nu a studiat niciun elev cu cerinţe educaţionale speciale. Proiectarea materiei la clasa a VIII-a B a fost realizată în urma testării iniţiale, aplicându-se, de asemenea, un plan de măsuri remediale în urma constatării unor greşeli frecvente. Materia a fost parcursă integral, iar programa de examinare pentru Evaluarea Naţională a fost aprofundată în orele de consultaţii la Limba şi literatura română. În urma examinării la disciplina Limba şi literatura română în cadrul Evaluării Naţionale s-au obţinut următoarele rezultate: Nr. elevi înscrişi 17 Nr. elevi evaluaţi 17 Note acordate Sub 5 0 5-5,99 6 6-6,99 3 7-7,99 4 8-8,99 4 9-10 0 6,84 Media clasei

Procentul de promovare a fost de 100%, niciun elev obţinând note sub 5,00. Se remarcă, de asemenea, că diferenţele între mediile claselor V-VIII ale elevilor şi rezultatele de la Evaluarea Naţională sunt cuprinse între 0,05 puncte şi 1,95 puncte (media este de 1 punct). Aceste diferenţe se datorează faptului că mediile anuale sunt influenţate de evaluările orale, probe la care elevii sunt mai receptivi, manifestând uşurinţă în producerea de mesaje orale. Astfel, s-au obţinut următoarele rezultate: Nr. crt. Numele şi prenumele elevului 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aftănasă Ana Maria Bejan Alexandru Corciovei Dănuţ Grosu Florin Hîncu Marcela Hristea Diana Ion Andra Juravle Mihaela Marcu Marinel Mocanu Mihai Media claselor V-VIII 9,12 5,87 5,37 8,50 8,62 10 8,00 9,75 5,25 8,12 Media probei la Limba română (EN). 8,00 6,45 5,20 7,55 6,60 8,55 7,00 7,85 5,20 7,50

11 12 13 14 15 16 17

Munteanu Cosmina Neagu Georgiana Pastia Cristi Patache Mădălina Rădoi Teodora Răileanu Tatiana Viţelariu Claudiu

9,12 6,62 6,00 8,37 10 6,62 5,87

8,65 5,75 5,85 6,20 8,65 5,60 5,80

Pentru acest an şcolar mi-am propus să menţin rata de promovabilitate la 100%, dar obţinerea de către elevi a notelor de 9 şi 10. Pentru atingerea acestor obiective voi aplica un plan de activităţi atât la clasă (în cadrul orelor din trunchiul comun), cât şi în orele de consultaţii cu elevii. În urma testării iniţiale a elevilor de clasa a VIII-a B din acest an şcolar am constatat că aceştia au cunoştinţe, le înţeleg şi le aplică în contexte noi, dar manifestă dificultate în a le descompune în concepte mai mici, pentru ca apoi să le sintetizeze şi să argumenteze opiniile personale. Plan de măsuri
Activitatea propusă Program de activitate Termen de realizare Indicatori de performanţă

Lectura unor texte diverse, Consultaţiile cu scopul de a înţelege elevii semnificaţiile acestora şi de a putea comenta sensul lor global; Exerciţii de exprimare a propriei opinii şi de motivare a acesteia în raport cu o situaţie reală sau cu o secvenţă textuală dată / text studiat şi de integrare corectă a argumentelor şi a conectorilor adecvaţi la nivelul propoziţiei şi al frazei; Comentarea unor secvenţe din textele studiate şi diferenţierea trăsăturilor genurilor literare, respectiv a speciilor studiate în clasele V-VII (basm, schiţă, fabulă, pastel), precum şi aprofundarea nuvelei ca

cu Săptămânal

Participarea în proporţie de 100% la orele de consultaţii.

Teme pentru acasă Săptămânal şi fişe de muncă independentă Conversaţia la orele Permanent de la clasă şi la consultaţii.

Realizarea portofoliilor personale sau de grup Creşterea gradului de promovare/ a mediei clasei la teste scrise.

Consultaţii la limba şi literatura română.

Săptămânal

Realizarea portofoliilor personale sau de grup Creşterea gradului de promovare/ a mediei clasei la teste scrise.

specie epică; Exerciţii de aranjare în pagină, de completare a fişelor de examen şi obişnuirea elevilor cu atmosfera de examen; Comunicarea rezultatelor la examinările scrise către diriginţi/părinţi.

Simularea Evaluării Naţionale

Lunar/ Bilunar

Creşterea gradului de promovare/ a mediei clasei la teste scrise.

Discuţii cu dirigintele şi cu părinţii în cadrul orelor de consultaţii cu părinţii.

Ori de câte ori este nevoie

Creşterea gradului de promovare/ a mediei clasei la teste scrise.

Director, Prof. Nina Nedelcu

Director adjunct, Prof. Nicoleta Vasile

Cadru didactic, Prof. Adriana Bezman