Sunteți pe pagina 1din 2

OPIS COMISIA METODICA LIMBA SI COMUNICARE, OM SI SOCIETATE I.

. COMPONENTA ORGANIZATORICA Structura anului scolar 2012 2013 Componenta catedrei Incadrari Responsabilitatile membrilor comisiei Orarul membrilor comisiei Codul deontologic al profesiunii de educator

II. COMPONENTA MANAGERIALA - Raportul de activitate pe anul scolar precedent - Planul managerial - Planul de activitati - Planificari anuale - Planificari pe unitati de invatare - Programele scolare pe nivele de studii - Material didactic existent in scoala - Programele disciplinelor optionale - Documente, comunicari, note de la ISJ III. COMPONENTA OPERATIONALA - Proiecte didactice model - Teste predictive, de evaluare, sumative, simulari - Evaluarea testelor predictive, concluzii, masuri - Fise de lucru model - Procese verbale ale sedintelor comisiei metodice - Interasistente
IV.

COMPONENTA ExTRACURRICULARA Programul consultatiilor pentru Evaluarea Nationala Centralizarea rezultatelor obtinute la concursuri scolare, olimpiade Alte activitati la nivelul comisiei Participari ale membrilor comisiei la programe si proiecte

V. COMPONENTA DE FORMARE PROFESIONALA - Tabel cu participarea membrilor comisiei la cursuri de formare - Oferta CCD pentru comisia metodica Limba si comunicare

- Materiale prezentate de profesori la sesiuni de comunicari, referate - Fisa de (auto)evaluare a profesorului - Publicatii ale membrilor comisiei