Sunteți pe pagina 1din 31

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMARIA ORAULUI EDINE LEL.

2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI/IOBA E^HHELKHH PAMOH nPHMAPHil LOPO^A EflHHEL TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.
din 19 septembrie 2012 Cu privire la cererea S.R.L."Licom" n temeiul art. 29 i art.64 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administraia public local. Legii nr.163 din 09 iunie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie. Legii nr.721 din 02 februarie 1996 privind calitatea n construcii. Legii nr.835 din 17 mai 1996 privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, cererii Societii cu Rspundere Limitat Licom" nr.520 din 18 septembrie 2012,

DISPUN:
1. Se permite Societii cu Rspundere Limitat Licom" folosirea temporar a terenului adiacent terenului aferent cu cod cadastral 4101215129 de pe adresa or.Edine str.Independenei nr.76/1, n scopuri de limitare a accesului cetenilor pe antierul de construcie. 2. Se permite Societii cu Rspundere Limitat Licom" construcia gardului de protecie a antierului de construcie de pe adresa or.Edine str.Independenei nr.76/1, cu amplasarea parial a gardului pe terenul cu c.c.4101215195. A interzice extinderea antierului de construcie pe trotuarul de pe str.Independenei (lng Hotelul Nica"). 3. Dirigintele de antier (numit de S.R.L."Licom") se numete persoan responsabil de asigurarea securitii cetenilor pe antierul de construcie i terenul adiacent antierului, pe perioada efecturii lucrrilor dc construcii. 4 ^ ^ r b i t e c t u I ^ a . G a l u c o Liubovi va ine la control respectarea prezentei dispoziii.

I Primar de Edine

Constantin COJOCARI.

I F

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECtiyEJIMKA MOJl^OBA E/IMHEU.KMM PAHOH n P H M A P H i l T O P O M E4MHEU, YJI. O. M E P E M n E H , 3 0 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE NR.

;/

din

k/ir/'t- 2012

Cu privire la cet. Podgorodechi Anatoli i Podgorodecaia Liudmila"

n temeiul art. 14 alint. 2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local , art.6 i art, 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului orenesc Edine nr. 16/14 din 21 iulie 1998, cererii solicitantului jP- 585 din 05. 09.2012, DISPUN: 1. Se permite cet. Podgorodechi Anatoli i Podgorodecaia Liudmila elaborarea documentaiei de proiect pentru construcia garajului oraul Edine, str. Gorkii nr. 26. 2. Se oblig cet. Podgorodechi Anatoli i Podgorodecaia Liudmila n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de pct. 11 din Regulament"- pentru primirea Certificatului de rbanism.

3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 uni de la data eliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. Podgorodechi Anatoli i Podgorodecaia Liudmila n termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizul Inspeciei de Stat n construcii, avizul Centrului Reele Magistrale SELMFO-6 (or.Edine, str. Independenei nr. 31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. Edine-Gaz", pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz cet. Podgorodechi Anatoli i Podgorodecaia Liudmila, c n cazul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. In cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct. 4 - prezentarea dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

P E C n y E J I H K A MOJI/IOBA E/IMHEUKHH P A H O H r i P H M A P H f l T O P O M E/IMHEU y j l . O. H E P E M n E M , 3 0 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE NR.
*

din "c/j "

~t

2012

Cu privire la formarea bunului imobil

n temeiul Legii Republicii Moldova nr. 354-XV din 28.10.2004 cu privire la formarea bunurilor immobile, Hotrrii Guvernului R. Moldova nr. 61 din 29.01.1999 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la formarea Bunurilor immobile, n temeiul art. 29 din Legea RM nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administraia public local,

DISPUN
1. Se permite formarea unui bun imobil, proprietate a unitii administrative teritoriale Primria or. Edine, amplasat pe adresa or. Edine, extravilan ( lng cimitirul nou), destinaia terenului - pentru construcii, conform schemei anexate. 2. Specialistul n problemele reglementrii regimului proprietii funciare (dl. Caraulan Vdim) de comun cu OCT-Edine vor efectua lucrrile de elaborare a planului cadastral a terenului indicat n pct. 1 din prezenta dispoziie. 3. Contabilul-ef (dna. Lilia Strmbanu) va asigura finanarea lucrrilor de elaborare a planului cadastral i nregistrarea bunului imobil format la OCT-Edine. 4. Specialistul n problemele reglementrii regimului proprietii funciare (dl. Caraulan Vdim) n termenii stabilii de legislaia n vigoare va prezenta planul cadastral spre aprobare Consiliului orenesc Edine. 5. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama vice-primarului Valerian Ciobanu.

Primar de Edine

((Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnyBJIHKA MOJI^OBA EAMHEUKMM PAHOH r i P H M A P H f l T O P O M EAMHEU YJI. O. H E P E M n E H , 3 0 TEJL 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.
din in "Cu privire la cererea cet. Biciuca Marina''' n temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996 ''Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului". Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii. Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului, DISPUN : Se aprob procesul-verbal de recepie final nr. 64 din 20.09. 2012 pentru construcia anexei la apartament i garaj din str. Valeriu Cupcea nr. 27. Recepiei finale au fost supuse: Lit AII Anex - suprafaa construciei 24,2 n r Lit 3 Garaj - suprafaa construciei 23,3 n r ^ J ^ U J ^ / l 2012

3. Evaluarea construciilor

- 18000,00 lei,

4. Proprietarul construciei - cet. Biciuca Marina. 5. Se oblig cet. Biciuca Marina, ca procesul-verbal nr. 64 din 20.09. 2012 pentru bunul imobil recepionat, n termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile. n strict conformitate cu prezenta dispoziii. 6. OCT -Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

itr

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

P E C n Y B J l H K A MOJIAOBA EAMHEUKMM PAMOH rTPMMAPMfl r O P O M EUMHELI, YJI. O. M E P E M n E H , 3 0 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE NR.
din

ii' ^ ii

2012

,Cu privire la cet. lvasiuc Mihail'

n temeiul art. 14 alint. 2 lit.'T' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XV1 din 28 decembrie 2006 privind administraia public local , art.6 i art, 42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr. 163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor'" (pe parcurs Regulament") - aprobat prin HGRM nr. 360 din 18.04.1997, deciziei Consiliului orenesc Edine nr. 16/14 din 21 iulie 1998. cererii solicitantului I- 866 din 26. 09.2012,

DISPUN:

1. Se permite cet. lvasiuc Mihail elaborarea documentaiei de proiect pentru construcia casei de locuit oraul Edine, str. Plugarilor nr. 5 A". | 2. Se oblig cet. lvasiuc Mihail n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de pct. 11 clin Regulament"- pentru primirea Certificatului de urbanism.

; 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 uni de la data eliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. lvasiuc Mihail n termen de 6 luni de la semnarea prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitect-ef al raionului, Avizul Inspeciei de Stat n construcii, avizul Centrului Reele Magistrale SELMFO-6 (or.Edine, str. Independenei nr. 31, tel: (246) 2-27-99,GSM-067199718), S.R.L. Edine-Gaz", pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz cet. lvasiuc Mihail, c n cazul expirrii termenului valabilitii certificatului de 'urbanism i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct. 4 - prezentarea dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

|
Primar de Edine Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnyEJlMKA M O J l ^ O B A EAMHEU,KMH PAHOH FIPMMAPMfl T O P O M E/IMHEU y j l . O. MEPEMnEM,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. / / /
din "Cu privire la cererea cet. Misiovscaia Angela" In temeiul art. 14 alin. 2 lit. "f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05. 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr. 721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcursul "Regulament") - aprobat prin H G R M nr. 285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului, DISPUN : 1. Se aprob procesul-verbal de recepie final nr. 63 din 10.09. 2012 pentru construcia anexelor, ur, viceu din str. Mihai Eminescu nr. 13/1. 2. Recepiei finale au fost supuse: Lit a Anex - suprafaa construciei 7,5 m" Lit a l Anex - suprafaa construciei 28,1 m" Lit 1 ur - suprafaa construciei 3,4 in" Lit 2 Viceu - suprafaa construciei 6,3 m" 3. 4. Evaluarea construciilor - 25000,00 lei,

Proprietarul construciei - cet. Misiovscaia Angela.

5. Se oblig cet. Misiovscaia Angela, ca procesul-verbal nr. 63 din 10.09.2012 pentru bunul imobil recepionat, n termen de 30 zile calendaristice al prezenta la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile, n strict conformitate cu prezenta dispoziii. 6. O C T - E d i n e va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

((Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

P E C n y B J I H K A MOJI^OBA EJHHHEIKHH PAMOH IIPMFVDPHfl rOPO/JA E/HHELJ YJI. O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.

JIA

din 28 septembrie 2012 " Cu privire la cererea cet. Antones Anatolii" In temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament")-aprobat prin H G R M nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.A-882 din 21.09.2012, DISPUN : 1. Se elibereaz cet. Antones Anatolii Autorizatie de construire nr. din 28.09.2012 (nr.54 din 28.09.2012) pentru reconstrucia anexelor nr.l i nr.2 a casei de locuit, pe terenul proprietate privat, de pe adresa: or.Edine, str.Latiniei nr.6. 2. Autorizaia de construire se elibereaz cu termen de valabilitate - 24 luni (termen de ncepere a lucrrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lucrrilor de construire n intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitii autorizaiei. 3. Executarea lucrrilor de construcie s se fac n strict conformitate cu proiectul tehnic de lucru cu respectarea aliniamentului general i planului de ncadrare. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. e). respectarea distanei de la hotarele lotului vecin. 5. Se atenioneaz cet. Antones Anatolii, dup finalizarea lucrrilor de construire s supun obiectul recepiei finale cu nregistrarea obligatorie la OCT-Edine.. 6. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

((Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E/HHEL STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJIflOBA E^HHHELIKHH PAHOH nPHM3PRJI TOPO^A y j l . O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.

M 5

din 28 septembrie 2012 "Cu privire la cererea cet. apu Valentin" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin H G R M nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 28.09.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 65 din 25 septembrie 2012 construciile: Lit. 01-003. - Garaj: amplasat pe terenul cu adresa or.Edine, str.Florar nr.ll/7b, c.c.4101202035.. 2. Recepiei finale au fost supuse: Lit. 01-003 - garaj pentru

Suprafaa constuciei

25,8 m.p

3. Evaluarea construciilor - 20000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric. 4. Proprietarul construciei - cet. apu Valentin 5. Se oblig cet. apu Valentin, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMARIA ORAULUI EDINE TEL. 2-29-30', 2-28-30

PECnyEJIHKA MOJI/JOBA E^HHEUKMH PAHOH nPHMAPHil TOPOAA


EAHHEL

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.
din 28 septembrie 2012 Cu privire Ia convocarea edinei consiliului orenesc Edine" n temeiul art. 16 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, reieind din faptul c la data stipulat de 28.09.2012 sesiunea nu a avut loc di motivul blocrii comisiilor de ctre fraciunea PCRM,

DISPUN:
A convoca edina ordinar nr. 14 a consiliului orenesc Edine pentru data de 03.10.2012 la ora 14-00 n localul Primriei oraului Edine, cu urmtoarea ordine de zi: Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor n cazul imposibilitii preedintelui edinei de a semna deciziile. (Preedintele edinei) 1. Cu privire la modificarea i rectificarea bugetului pentru anul 2012. (Raportor- A. Nistor) 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerv al primriei. (Raportor- A. Nistor) 3. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din veniturile suplimentare din privatizarea terenurilor APL. (Raportor- A. Nistor) 4.. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice i juridice. (Raportor- A. Nistor, V. Caraulan, T. Sngereanu V. Ciobanu, A. Gudumac) 5. Cu privire la atribuirea terenurilor, inclusiv pentru construcia caselor individuale de locuit. (Raportor- V. Ciobanu, V. Caraulan) 6. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale. (Raportor- V. Ciobanu) 7. Cu privire la indemnizaia conductorilor din instituiile din nvmnt. (Raportor- A. Nistor) 8. Cu privire la petrecerea licitaiei. (Raportor- V. Ciobanu) 9. Cu privire la examinarea cererilor prealabile i sesizrilor. (Raportor- N. Chistruga) 10. Cu privire la demersul colii de muzic Edine. (Raportor- C. Cojocari) 11. Cu privire la scutirea taxei pentru puni. (Raportor- A. Gheu) 13. Cu privire la transmiterea n gestiune a fntnii prsite din Grdina Public. (Raportor- C. Cojocari) 14. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale n gestiune ;i casarea unor bunuri. (RaportorL. Strmbanu) 15. Cu privire la modificarea i completarea unor decizii. (Raportor- A. Nistor)

Primar de Edine

Constantin Cojocaru

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECHYEJIHKA MOJIflOBA EJHHHEIKHH PAMOH n P H M 3 P I W TOPO/A EJHHEU, y j l . O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.

///

din 01 octombrie 2012 " Cu privire la cererea Societii cu Rspundere Limitat LICOM" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit.'T 1 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament")-aprobat prin H G R M nr.360 din 18.04.1997, cererea solicitantului nr.S.R.L.-892 din 01.10.2012, DISPUN : 1. Se elibereaz Societii cu Rspundere Limitat LICOM" Autorizaie de construire nr. f% din 01.10.2012 (nr.56 din 01.10.2012) pentru reconstrucia hotelului "NICA" cu extindere, construcia anexei, pe terenul proprietate privat c.c.4101215129, de pe adresa: or.Edine, str.Independenei nr.76/1. 2. Autorizaia de construire se elibereaz cu termen de valabilitate - 36 luni (termen de ncepere a lucrrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lucrrilor de construire n intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitii autorizaiei. 3. Executarea lucrrilor de construcie s se fac n strict conformitate cu proiectul tehnic de lucru nr.001/12 elaborat de S.R.L."Rebicon-Plus", cu respectarea aliniamentului general i planului de ncadrare. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. e). respectarea distanei de la hotarele lotului vecin. 5. Se atenioneaz Societatea cu Rspundere LimitatLICOM", dup finalizarea lucrrilor de reconstruire, s supun obiectul recepiei finale cu nregistrarea obligatorie la OCT-Edine.. 6. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

Constantin Cojocari

REPUBLICA RAIONUL

MOLDOVA EDINE

PEC

n y B J\ H K A

MO;UO BA E/IHHEU,

EDINE

E/LIIIINI ILKHH P A I I O H ITPHM3PHM IOPO/IA YJI. O A I E P E M F L E H , 3 0 TEJI. 2-29-30, 2 - 2 8 - 3 0

PRIMRIA ORAULUI STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

DISPOZIIE nr.

<///

Din 01 octombrie 2012

" C u p r i v i r e la d e c l a r a i a p r e a l a b i l d i n p a r t e a Confederaiei N a i o n a l e a Sindicatelor din M o l d o v a "

In t e m e i u l d e c l a r a i e i p r e a l a b i l e d i n p a r t e a C o n f e d e r a i e i N a i o n a l e a S i n d i c a t e l o r d i n M o l d o v a Nr. 04-14/961. din 2 5 . 0 9 - 2 0 1 2 D I S P U N :

1.

Se p e r m i t e d e s f u r a r e a a c i u n i i c o n s a c r a t e Z i l e i m o n d i a l e a a c i u n i l o r p e n t r u o m u n c d e c e n t

o r . E d i n e p e 6 o c t o m b r i e 2 0 1 2 , n t r e o r e l e 0 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0 c u i n s t a l a r e a u n u i c o r t cu s i m b o l i s t i c a C N S M n P i a a t e f a n cel M a r e . 2. C o m i s a r i a t u l d e P o l i i e E d i n e d e a a c o r d a a j u t o r u l n e c e s a r n m e n i n e r e a o r d i n e i p u b l i c e la l o c u l desfurrii aciunii. 3. R e s p o n s a b i l d e p e t r e c e r e a a c t i v i t i i c u l t u r a l e se n u m e t e d n u l O l e g B u d z a . p r e e d i n t e l e C N S M .

P r i m a r de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E^HHEII, STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI/OBA E/HHHEtKHH PAHOH TIPHM3PHJI TOPOflA y j l . O.HEPEMI1EH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din 03 octombrie 2012 "Cu privire la cererea cet. Bodarev Serghei" In temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 03.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 58 din 07 septembrie 2012 pentru construciile: 01. Lit. IA. - Construcia de baz (cas de locuit): Demisol, Subsol, Poart, Gard, Gard, Lit. I - Gard, Gard; Lit.II - Poart. amplasat pe terenul proprietate privat cu adresa or.Edine, str.Coglniceani nr.20, c.c.4101202142. 2. Recepiei finale au fost supuse: 01. Lit. IA. - Construcia de baz (cas de locuit), Suprafaa constuciei - 156,5 m.p - Demisol - Suprafaa constuciei - 97,7 m.p , - Gard - Subsol, Suprafaa constuciei - 43,6 m.p ; 3. Evaluarea construciilor - 120000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric, reele de gaz, apeduct, reea de canalizare. 4. Proprietarul construciei - cet. Bodarev Sergiu. 5. Se oblig cet. Bodarev Sergiu, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30.2-28-30

dLjuLft Jfp^11 %M / ^

PECnYBJIHKA MOJI^OBA IVUJHIIKUKHIPAHOH I I P H M 3 P H f l T O P O M E/JHHEII, O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30,2-28-30

DISPOZIIE nr. din 3 "Cu privire la cererea cet. Jigariova Irina"

octombrie 2012

n temeiul art. 14 alint. 2 lit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orenesc Edine nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.J-893 din 03.09.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Jigariova Irina proiectarea construciei bustriei de var, debar, pe terenul proprietate privat, c.c.414135108294, de pe adresa: raionul Edine, s.Gordinetii-Noi, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Jigariova Irina n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de p c t . l l din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 luni de la dataeliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. Jigariova Irina, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitectef al raionului, pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz cet.Jigariova Irina c n cazul expirrii termenilui valabilitii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct.4 - prezenta dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

( (

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E/IHHEII STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E/tHHHELKHH PAHOH I1PHM3PH5I TOPO^A y j l . O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din "Cu privire la cererea cet. Duminic Ruslan" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 04.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 60 din 14 septembrie 2012 pentru construciile: 01. Lit. A. - Construcia de baz, cas de locuit: - Beci; - Scar, prag. amplasat pe terenul proprietate public cu adresa or.Edine, str.Mgurele nr.3, c.c.4101211506. 2. Recepiei finale au fost supuse: 01. Lit. IA. - Construcia de baz, cas de locuit, Suprafaa constuciei - 129,7 m.p - Beci - Suprafaa constuciei - 12,0 m.p , - Scar, prag - Suprafaa constuciei - 8,8 m.p ; 3. Evaluarea construciilor - 80000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric, apeduct. 4. Proprietarul construciei - cet. Duminic Ruslan. 5. Se oblig cet. Duminic Ruslan, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco. octombrie 2012

Primar de Edinet
*

f lf
r
h

Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJlHKA MOJI^OBA E^HHHELKHH PAHOH n p i E v o p i r a T O P O M E^HHEII YJI. O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.
lin din

^ ^

octombrie 2012

"Cu privire la cererea cet. Todorciuc Vasilii"

n temeiul art. 14 alint. 2 lit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orenesc Edine nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.T-852 din 24.09.2012, DISPUN : 1. Se permite cet.Todorciuc Vasilii proiectarea construciei viceu-closet cu hazna, pe terenul proprietate privat, c.c.4101212016, de pe adresa: raionul Edine, str.Vladimir Comarov nr.25, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Todorciuc Vasilii n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de p c t . l l din "Regulament" pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 luni de la dataeliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. Todorciuc Vasilii, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitectef al raionului, pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz cet.Todorciuc Vasilii c n cazul expirrii termenilui valabilitii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct.4 - prezenta dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

((Constantin Cojocari

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE EflHHEII STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

P E C n y E J I H K A MOJIJIOBA E^HHHELKHH PAHOH n P H M 3 P H x ropoM y j l . O.HEPEMIIEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. d f / din "Cu privire la cererea cet. Bacinschi Serghei" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin H G R M nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 05.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 66 din 25 septembrie 2012 pentru construciile: 01. Lit. I. Buctrie de var: Lit.2 Anex rece; Lit.3 - ur; Lit.4 - Garaj; Lit.6 - ur (magazie); Lit.8 - ur (magazie); amplasat pe terenul proprietate privat cu adresa or.Edine, str.Constantin Stere nr.52, c.c.4101204218. 2. Recepiei finale au fost supuse: Suprafaa constuciei - 20,8 m.p. 01. Lit. I. - Buctrie de var: Suprafaa constuciei - 1,3 m.p Lit.2 - Anex rece; Suprafaa constuciei - 10,6 m.p Lit.3 - ur; Suprafaa constuciei - 14,6 m.p Lit.4 - Garaj; Suprafaa constuciei - 6,2 m.p Lit.6 - ur (magazie); Suprafaa constuciei - 27,0 m.p Lit.8 - ur (magazie); Evaluarea construciilor - 80000,00 lei, * material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric, apeduct, reele de gaz. 3. Proprietarul construciei - cet. Bacinschi Serghei. 4. Se oblig cet. Bacinschi Serghei, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 5. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 6. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco. octombrie 2012

Primar de Edinet

Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30
www.primariaedinet.md

PECnyEJIHKA MOJmOBA EAHHEUKHM PAHOH nPHMAPMM rOPOM EflHHElI


y j l . O. HEPEMNEM,30 TEJ1. 2-29-30, 2-28-30 www.primariaedinet.md

DISPOZIIE NR. d 94/


*

din " OS" /O

2012

Cu privire la cererea cet. Demidovschii Serghei

n temeiul art. 29 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administraia public local, cererii cet. Demidovschii Serghei nregistrat cu nr. D-904 din 05 octombrie 2012:

DISPUN:

1. Se acord, n arend, Casa de cultur Edine pentru data de 6 octombrie 2012 ntre orele IO22 i 12 ceteanului Demidovschii Serghei. 2. Se pune n seama cet. Demidovschii Serghei de a anuna Comisariatul de poliie Edine pentru asigurarea ordinii publice pe decursul petrecerii aciunii. 3. Se oblig cet. Demidovschii Serghei de a achita taxa pentru arend conform legislaiei n vigoare. 4. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune n seama specialistului Primriei Edine, d-nei Ala Nistor.

Primar de Edinet
*

Constantin Cojocaru

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE P R I M R I A ORAULUI EDINE STR.O. C E R E M P E I , 30 TEL- 2-29-30, 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA E/HHEIIKHH PAHOH I I P H M A P H f l T O P O M E^HHEU: YJI. O. HEPEMIIEH,30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE NR.
din

Pf

/>

2012

Cu privire la desfasurarea si organizarea unei tombole

Analizind cererea companiei Moldcell cu nr. 548 din 04.10.2012 privitor la desfasurarea si organizarea unei tombole plus concert cu invitati speciali;

DISPUN :
1. Se permite desfasurarea unui eveniment de zile mari si organizarea unei tombole plus concert cu invitati speciali, de ctre compania Moldcell prin acord comun cu ICS "ALO" SRL. 2. Desfasurarea evenimentului va avea loc pe data de 07.10.2012 str. Independentei, 71 de la orele 12:00 - 14:00 ( i n fata monumentului tefan cel Mare ) 3. Se obliga compania Moldcell reprezentata de ICS "ALO" SRL in perioada desfasurarii evenimentului de a menine in ordine sanitara piaa adiacenta monumentului tefan cel Mare.

Primar de Edinet

Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O. CEREMPEI, 30 TEL- 2-29-30,2-28-30
www.primariaedinet.md

PECnYBJIHKA MOJZOBA
E^HHEIIKHH PAHOH

nPHMAPHfl TOPOM EAHHEU yjl. O. MEPEMnEM,30


TEJI. 2-29-30,2-28-30 www.primariaedinet.md

DISPOZIIE NR. 9

^Si

din " Ol

"

10

2012

Cu privire la numirea persoanei responsabile la exploatarea sistemului de gaze a cazangeriilor autonome

n legtur cu nceperea sezonului de nclzire 2012-2013 i n temeiul NRS35-04-09 2002 Reguli de securitate n ramura gazificrii din Regulamentul cu privire la securitatea n gospodria de gaze",

DISPUN:
1. Se numete Tudor Sngereanu, specialist n construcii persoan responsabil de exploatarea inofensiv a gospodriei de gaze cazangeriilor autonome n instituiile din subordinea primriei Edine, care funcioneaz pe baza gazelor naturale i anume:

Nr. d/o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Blocul administrativ al primriei Liceul Mihai Eminescu" Liceul Dimitrie Cantemir" Gimnaziul nr. 1 Edine Gimnaziul s. Alexndreni Grdini nr. 2 Edine Grdini nr. 4 Edine Grdini s. Alexndreni coala de arte plastice Casa de creaie pentru copii coala de sport coala muzical Biblioteca s. Alexndreni Staia tinerilor tehnicieni Casa de cultur Liceul V. Suhomlinschi"

Denumirea instituiilor

Centrul Comunitar din s. Alexndreni

I Primar de Edine

Cj\, lf'

Constantin Cojocaru

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PEC n y B J I H K A MOJUJOBA E/HHHEHKHH PAHOH n P H M 3 P H 5 I T O P O ^ A E/HHEH y j l . O . H E P E M n E H , 30

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din

J16

octombrie 2012

"Cu privire la cererea Filiala Edine "Edine-Gaz"

n temeiul art. 14 alint. 2 lit."f' al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04. 1997, deciziei Consiliului orenesc Edine nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.EG-901 din 04.10.2012, DISPUN : 1. Se permite Filialei Edine "Edine-Gaz" proiectarea instalaiei ansamblului de contorizare a gazului pe conducta de gaz, adresa or. Edine, str.Mihai Eminescu nr.14, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig Filiala Edine "Edine-Gaz" n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de p c t . l l din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 luni de la dataeliberrii certificatului. 4. Se oblig Filiala Edine "Edine-Gaz", n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitectef al raionului, pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz Filiala Edine "Edine-Gaz" c n cazul expirrii termenilui valabilitii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct.4 - prezenta dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

((Constantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJI/OBA E^HHHEHKHH PAHOH nPHM3Pii r o p o / i A e ^ h h e h

y j l . O.MEPEMnEH, 30 TEJ1. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din 10 octombrie 2012 " Cu privire la cererea cet. Jigariova Irina" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cererea solicitantului nr.J-913 din 09.10.2012, DISPUN din 11.10.2012 1. Se elibereaz cet. Jigariova Irina Autorizaie de construire nr. (nr.63 din 08.10.2012) pentru construcia buctriei de var i debar, pe terenul proprietate privat, de pe adresa: raionul Edine, s.Gordinetii Noi. 2. Autorizaia de construire se elibereaz cu termen de valabilitate - 24 luni (termen de ncepere a lucrrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lucrrilor de construire n intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitii autorizaiei. 3. Executarea lucrrilor de construcie s se fac n strict conformitate cu proiectul tehnic de lucru nr.036-12 AC, cu respectarea aliniamentului general i planului de ncadrare. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. e). respectarea distanei de la hotarele lotului vecin. 5. Se atenioneaz cet. Jigariova Irina, dup finalizarea lucrrilor de construire s supun obiectul recepiei finale cu nregistrarea obligatorie Sa OCT-Edine.. 6. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se^w^ij^seama arhitectului Liubovi Gaiuco.

Primar de Edinet

nooai Cicr

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI/OBA E^HHHEIJKHH PAHOH


H P H M 3 P H H I OI'O IA K;UI! 11.11 YJI. O.HEPEMHEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. ^ din 11 octombrie 2012 " Cu privire la cererea cet. Celac Rodica"

n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, art. 12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cererea solicitantului nr.J-913 din 09.10.2012, DISPUN : 1. Se elibereaz cet. Celac Rodica Autorizaie de construire nr. j c din 11.10.2012 (nr.66 din 10.10.2012) pentru construcia anexei-opron cu mprejmuire decorativ, pe terenul proprietate public, de pe adresa: or. Edine, str.oseaua Bucovinei nr.41 ap.l, n condiiile respectrii cerinelor certificatului de urbanism i planului de ncadrare. 2. Autorizaia de construire se elibereaz cu termen de valabilitate - 24 luni (termen de ncepere a lucrrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lucrrilor de construire n intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitii autorizaiei. 3. Executarea lucrrilor de construcie s se fac n strict conformitate cu proiectul tehnic de lucru nr.28/0-12-AC; TII, cu respectarea aliniamentului general i planului de ncadrare. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. e). respectarea distanei de la hotarele lotului vecin. 5. Se atenioneaz cet. Celac Rodica, dup finalizarea lucrrilor de construire s supun obiectul recepiei finale cu nregistrarea obligatorie la OCT-Edine. 6. Investitorul construciei, la finalizarea lucrrilor, pentru recepia final a construciei, va prezenta Primriei, procesul-verbal de recepie a lucrrilor cu observaiile sau obieciile participanilor i cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat i sigilat cu sigiliul autoritii publice locale. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii

Primar de Edine

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E^HHEH STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYBJIHKA MOJI^OBA EAMHHELKHi PAHOH nPHM3PH5I TOPO^A y j l . O.HEPEMHEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.

din / / octombrie 2012 "Cu privire Ia cererea cet. Plngu Victor" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 04.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 68 din 08 octombrie 2012 pentru construciile: 01. Lit. 1. - Garaj amplasat pe terenul proprietate public cu adresa or.Edine, str.Petru Zadnipru nr.ll/a, c.c.4101204143. 2. Recepiei finale au fost supuse: 01. Lit. 1. - Garaj, Suprafaa constuciei - 24,4 m.p. Suprafaa total - 20,3 m.p. 3. Evaluarea construciilor - 30000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric. 4. Proprietarul construciei - cet. Plngu Victor. 5. Se oblig cet. Plngu Victor, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 7. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii se pune bovi Galuco.

Primar de Edinet

\ <

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMARJA ORAULUI EDINE TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJI^OBA E/IMHEUKHM PAHOH nPHMAPHil EOPO^A


EAHHEU,

TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.
din 12 octombrie 2012 Cu privire la suspendarea aciunii dispoziiei nr.282 din 28 septembrie 2012 Cu privire la cererea cet.Antones Anatoli" n temeiul art. 29 i art.64 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 29 decembrie 2006 privind administraia public local, dispoziiei nr.282 din 28 septembrie 2012 Cu privire la cererea cet. Antones Anatoli", prescripiei nr.53-54-ED din 05 octombrie 2012 a Inspeciei de Stat n Construcii Teritorial Nord" cu privire la sistarea valabilitii autorizaiei de construire i certificatului de urbanism, Autorizaiei de construire nr.57 din 28.09.2012 (nr.54 din 28.09.2012) eliberat cet.Antones Anatoli, certificatului de urbanism nr.69 din 16.07.2012 (nr.121 din 09.07.2012) eliberat cet.Antones Anatoli,

DISPUN:
1. Se suspend aciunea dispoziiei primarului de Edine nr.282 din 28 septembrie 2012 Cu privire la cererea cet. Antones Anatoli", pn la data prezentrii certificatului de la Inspeciei de Stat n Construcii Teritorial Nord"cu privire la ndeplinirea cerinelor prescripiei nr.53-54-EDdin 05.10.2012. 2. Se sisteaz valabilitatea Autorizaiei de construire nr.57 din 28.09.2012 (nr.54 din 28.09.2012) eliberat cet.Antones Anatoli i certificatului de urbanism nr.69 din 16.07.2012 (nr.121 din 09.07.2012) eliberat cet.Antones Anatoli de Primria or.Edine pentru construirea anexei de locuit nr. 1 i anexei de locuit nr.2, pe terenul proprietate privat de pe adresa or.Edine str.Latiniei nr.6. 3. Cet.Antones Anatoli i se interzice efectuarea oarecror lucrri de construire indicate n Autorizaia de construire nr.57 din 28.09.2012 (nr.54 din 28.09.2012) n lipsa permisiunii Primriei i Inspeciei de Stat n Construcii Teritorial Nord". 4. Arhitectul dna.Galuco Liubovi de adus prezenta dispoziie la cunotina dlui. Antones Anatoli, arhitectului-ef pe raionul Edine (dl.Mihail Evdochimov) i Inspeciei de Stat n Construcii Teritorial Nord" (dl.Valerii Straistari). 5. Controlul ndeplinirii prezentei dispoziii viceprimarului Valerian Ciobanu.

r\
Primar de Edinet
v.,

4. M

Constantin-COJOCARI.
b",r

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMARIA ORAULUI EDINE TEL. 2-29-30', 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJI^OBA
E/HHELKHH P A H O H nPHMAPHH r O P O M E^HHEH, TEJI. 2 - 2 9 - 3 0 , 2 - 2 8 - 3 0

DISPOZIIE nr.JM>_ i _____


din 12 octombrie 2012 Cu privire la convocarea repetat a edinei consiliului orenesc Edine" n temeiul art. 16 din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local,

DISPUN:
A convoca edina ordinar nr. S a consiliului orenesc Edine pentru data de 17.10.2012 la ora 14-00 n localul Primriei oraului Edine, cu urmtoarea ordine de zi: Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor n cazul imposibilitii preedintelui edinei de a semna deciziile. (Preedintele edinei) 1. Cu privire la modificarea i rectificarea bugetului pentru anul 2012. (Raportor- A. Nistor) 2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezerv al primriei pentru persoanele social-vulnerabile, bolnavii de cancer, tuberculaz, diabet zaharat etc., precum i la Clubul de fotbal FC Edine. (Raportor- A. Nistor) 3. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice i juridice. (Raportor- A. Nistor, V. Caraulan, T. Sngereanu V. Ciobanu, A. Gudumac) 4. Cu privire la examinarea cererilor prealabile i sesizrilor. (Raportor- N. Chistruga) 5. Cu privire la demersul colii de muzic Edine. (Raportor- C. Cojocari) 6. Cu privire la scutirea taxei pentru puni. (Raportor- A. Gheu) 7. Cu privire la transmiterea n gestiune a fntnii prsite din Grdina Public. (Raportor- C. Cojocari) 8. Cu privire la crearea Parcului Primar de Edine Constantin Cojocaru

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJI^OBA E/HHHEHKHH PAHOH nPHM 3PHM TOPO^A EJHHEH YJI. O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din octombrie 2012

"Cu privire la cererea cet. Cebotari Alexandra" n temeiul art.29 i art. 14 alint. 2 lit. "f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 6 i art.50 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, cu respectarea cerinelor din "Regulamentul privind certificatul de urbanism i autorizarea construirii sau desfiinrii construciilor i amenajrilor" (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin HGRM nr.360 din 18.04.1997, cererii cet. Cebotari Alexandra din 12 octombrie 2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Cebotari Alexandra demolarea saraiului, amplasat pe terenul proprietate privat, de pe adresa or.Edine, str. Mihai Eminescu nr.62. 2. Se elibereaz cet. Cebotari Alexandra Autorizatie de desfiinare nr. / / din 15.10.2012 (nr.53 din 12 octombrie 2012) a saraiului, amplasat pe terenul proprietate privat de pe adresa or.Edine, str. Mihai Eminescu nr.62. Lucrrile de desfiinare s fie executate n strict conformitate cu documentaia de urbanism. 3. Se oblig cet. Cebotari Alexandra n termen de 30 zile calendaristice, de a prezenta copia Autorizaiei de desfiinare la Oficiul Cadastral Teritorial Edine. 4. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea i/sau debranarea de la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. 5. Se atenioneaz cet. Cebotari Alexandra ca gunoiul i alte deeuri rezultate de la demolare s fie transportate n loc special amenajat autorizat de administraia public local. 6. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se,,pun.n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet

imstantin Cojocari

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E^HHEII STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJHOBA E^HHHELKHH PAHOH nPHM3PHM T O P O M

y j l . O.HEPEMnEH, 30
TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din "Cu privire la cererea cet. Rusu Anatolie"

^ ^

octombrie 2012

n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin H G R M nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 15.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 62 din 19 septembrie 2012 pentru construciile: 01. Lit. a6. - Anex cald: - Beci; amplasate pe terenul proprietate public cu adresa or.Edine, str.Petru Zadnipru nr.13, c.c.4101204071, anex la apartamentul nr.2 etajul 1. 2. Recepiei finale au fost supuse: 01. Lit. a6. - Anex cald, Suprafaa constuciei - 28,1 m.p - Beci - Suprafaa constuciei - 12,0 m.p , 3. Evaluarea construciilor - 80000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric, apeduct, reea de canalizare, gazoduct. 4. Proprietarul construciei - cet. Rusu Anatolie. 5. Se oblig cet. Rusu Anatolie, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s Ie nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie.

REPUBLICA M O L D O V A RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE E^HHEL STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnYEJIHKA MOJIflOBA

E^HHHEHKHH PAHOH nPHM3PHH LOPOilA


y j l . O . H E P E M n E H , 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din "Cu privire la cererea cet. Micenco Irina" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit."f" din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, Legii Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului", Legii nr.721-XIII din 2 februarie 1996 privind calitatea n construcii, Regulamentului de recepie a construciilor i instalaiilor aferente (pe parcurs "Regulament") - aprobat prin H G R M nr.285 din 23.05. 1996, cererii solicitantului din 15.10.2012 DISPUN : 1. Se aprob procesul - verbal de recepie final nr. 61 din 25 septembrie 2012 pentru construciile: 05. Lit. 8. - Garaj Lit. 9. - Anex rece amplasat pe terenul proprietate privat c.c.4101206056, cu adresa or.Edine, str.Petru Rare nr.18. 2. Recepiei finale au fost supuse: 05. Lit. 8. - Garaj, Lit. 9. - Anex rece octombrie 2012

Suprafaa constuciei - 31,9 m.p. Suprafaa total - 5,4 m.p.

3. Evaluarea construciilor - 18000,00 lei, material de construcie - blocuri calcar i zgur, piatr. Reele inginereti - energie electric. 4. Proprietarul construciei - cet. Micenco Irina. 5. Se oblig cet. Micenco Irina, bunurile imobile recepionate, n termen de 30 zile calendaristice s le nregistreze la Oficiul Cadastral Teritorial Edine pentru efectuarea nscrierilor respective n Registrul Bunurilor Imobile; 6. OCT-Edine va asigura efectuarea nscrierilor respective n registrul bunurilor imobile n strict conformitate cu prezenta dispoziie. 7. Controlul ndeplinirii prezentei seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edinet
*

lonstantin Cojocari

KFPl BLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE ~->TR. O. CEREMPEI, 30 TEL. 2-29-30, 2-28-30

PECIIyIUIHK'A MOJLIOHA U l l l l l II K H11 PAHOH nPHMAPHfl rOPO/IA EilHHEH YJl. O. MEPEMnEH,30 TEJL 2-29-31). 2-28-30

RAIONUL EDINE PRIMRIA ORA L LII EDI SET

DISPOZIIE N
15 septembrie 2012
" C u p r i v i r e la c e r e r e a d e s p r e s c u t i r e a d e p l a t a p e n t r u f r e g v e n t a r e a i n s t i t u i i l o r p r e c o l a r e ""

n t e m e i u l a r t . 1 4 din L e g e a n r . 4 3 6 - X V I din 2 8 d e c e m b r i e 2 0 0 6 . . P r i v i n d a d m i n i s t r a i a p u b l i c l o c a l " , lund c a b a z c e r e r e a d n e i F o c o v a Irina nr.l Stela. n r . B - 8 9 6 din 0 3 . 1 0 . 2 0 1 2 -816 . din 14.09.2012. primriei i B o c a n c e a . c o n d u c i n d u - m de regulamentul E d i n e cu p r i v i r e la

c o n d i i i l e scutirii d e p l a t a p e n t r u n t r e i n e r e a c o p i i l o r in instituiile p r e c o l a r e

D1SPI' V :
l . S e p e r m i t e s c u t i r e a d e p l a t a p e n t r u n t r e i n e r e a c o p i i l o r n instituile p r e c o l a r e in m r i m e d e 5 0 % din n o r m a d e a c h i t a r e a u r m t o a r e l o r p e r s o a n e n c e p n d cu Numele 1 2 printelui Numele copilului 01 .09. 2 0 1 2 . Adresa F l o r a r 12 O.Cerempei 97'1 Nr.Gr. Nr.l Nr 1

F o c o v a Irina Bocancea Stela

Focov Nicolai Vani Dana

REPUBLICA MOLDOVA RAIONUL EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

PECnyfiJIHKA MOJLTOBA

E^HHHELKHH P A H O H n P H M 3 P H 5 I TOPO^A e a h h e h y j l . O.HEPEMnEH, 30


TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr.

"Cu privire la cererea cet. Banari Emilia"

n temeiul art. 14 alint. 2 lit."f" al Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraia public local, art. 6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17 mai 1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, Legii nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, deciziei Consiliului orenesc Edine nr.16/14 din 21 iulie 2008, cererii solicitantului nr.B-932 din 16.10.2012, DISPUN : 1. Se permite cet. Banari Emilia proiectarea construciei accesorii i garaj, pe terenul proprietate privat, c.c..4101202300 de pe adresa: or. Edine, str.Ion Vod nr.17, conform planului de ncadrare. 2. Se oblig cet. Banari Emilia n termen de 30 de zile prezentarea documentaiei prevzute de pct. 11 din "Regulament" - pentru primirea Certificatului de urbanism. 3. Certificatul de urbanism a-1 elibera pentru o perioad de valabilitate de 12 luni de la dataeliberrii certificatului. 4. Se oblig cet. Banari Emilia, n termen de 12 luni de la data semnrii prezentei dispoziii s prezinte documentaia prevzut de pct. 25 din Regulament, avizat de arhitectef al raionului, pentru primirea Autorizaiei de construire. 5. Se atenioneaz cet.Banari Emilia c n cazul expirrii termenilui valabilitii certificatului de urbanizsm i nesolicitarea prelungirii lui, certificatul se va socoti nul. n cazul nendeplinirii condiiilor pct. 2 i pct.4 - prezenta dispoziie va pierde valabilitatea, i va fi socotit nul din momentul expirrii termenului valabilitii certificatului de urbanism. 6. Certificatul de urbanism nu servete temei pentru nceperea lucrrilor de construire. 7. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii se pune n seama arhitectului Liubovi Galuco.

Primar de Edine

REPUBLICA MOLDOVA R A I O N U L EDINE PRIMRIA ORAULUI EDINE STR.O.CEREMPEI,30 TEL. 2-29-30. 2-28-30

P E C n Y B J I H K A MOJI/IOBA

E/HHHEHKHH PAHOH HPHM3PHH TOPO^A E^HHEH y j l . O.HEPEMnEH, 30 TEJI. 2-29-30, 2-28-30

DISPOZIIE nr. din " Cu privire la cererea cet. Banari Emilia" n temeiul art.29 i art. 14 alin. 2 lit.'T' din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraia public local, art. 21 i art. 25 din Legea Republicii Moldova nr. 828-XII din 25.12.1991 "Codul Funciar", art.6 i art.42 din Legea Republicii Moldova nr. 835-XIII din 17.05.1996 "Privind principiile urbanismului i amenajrii teritoriului, art.12 alin7 din Legea nr.163 din 09 iulie 2010 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcie, cererea solicitantului nr.B-931 din 16.10.2012, DISPUN : 1. Se elibereaz cet. Banari Emilia Autorizaie de construire nr. pJs' din 17.10.2012 2. (nr.68 din 15.10.2012) pentru construcia accesorie i garaj, pe terenul proprietate privat, c.c.4101202300 de pe adresa: or. Edine, str.Ion Vod nr.17, conform planului de ncadrare, n condiiile respectrii cerinelor certificatului de urbanism i planului de ncadrare. 3. Autorizaia de construire se elibereaz cu termen de valabilitate - 36 luni (termen de ncepere a lucrrilor-06 luni). Nenceperea i/sau nefinisarea lucrrilor de construire n intervalul de valabilitate conduce la pierderea valabilitii autorizaiei. 4. Executarea lucrrilor de construcie s se fac n strict conformitate cu proiectul tehnic de lucru nr.99/09-12-AC - Ed, cu respectarea aliniamentului general i planului de ncadrare. 5. Se interzice n perioada efecturii lucrrilor; a), depozitarea materialelor de construcie i deeurilor pe terenurile publice i terelor persoane n lipsa acordului acestora, b). nchideri ale drumurilor publice (inclusiv a trutuarului), spturi n spaiile publice n lipsa acordului respectiv, c). distrugerea spaiilor verzi. d). racordarea la reelele de edilitate public n lipsa documentaiei de proiect coordonat cu ntreprinderile specializate n domeniu. e). respectarea distanei de la hotarele lotului vecin. 6. Se atenioneaz cet. Banari Emilia, dup finalizarea lucrrilor de construire s supun obiectul recepiei finale cu nregistrarea obligatorie la OCT-Edine. 7. Investitorul construciei, la finalizarea lucrrilor, pentru recepia final a construciei, va prezenta Primriei, procesul-verbal de recepie a lucrrilor cu observaiile sau obieciile participanilor i cu recomandarea comisiei, cusut, numerotat i sigilat cu sigiliul autoritii publice locale. 8. Controlul ndeplinirii prezentei Dispoziii ^ pune n seama arhitectului Liubovi Galuco. octombrie 2012

Primar de Edinet

Constantin Cojocari
j