Sunteți pe pagina 1din 67

.

o - / u

TRANSILVANIA
REVISTA
ASOdATIUNII PENTRU LITERATURA ROMNA I CULTURA POPORULUI ROMN.

Apare sub ngrijirea seciilor tiinifice-literare.

Redactor: OCTAVIAN C. TSLUANU.

'

Ui

Sibi
J^LTITCLL

aJ. Z S X J E - l e a . .
1910.

^ + f < > ^ * S I B I I U.
EDITURA ASOCIAIUNII.

Cuprinsul
Partea tiinific-literar.

Pag. Pag. Brseanu Andreiu: Cuvnt de deschi Seni Dr. Valeriu: Un manuscris din dere, inut la adunarea general din secolul al XVlI-lea 14-16 Dej l 5/18 Septemvrie 1910 3 0 9 - 3 1 7 Tsluanu Oct. C: Muzeul AsociaBogdan Dr. A.: Desvoltarea bisericei iunii" 3842 romneti 145162 Bibliografia publicaiilor rom Borgovanu Or. V.: Amintiri despre Al. neti din Ungaria pe 1909 123131 I. Odobescu 434446 Crestturi n lemn: Albumul d-lui Boer tefan: Folclor: O colind 42 prof. Coma ' 162 -17 Le Bon Dr. Oustav: Teoria energiei )(Todica Gavril: Msurarea timpului 05117 intra-atomice i a dispariiei ma Todoran Eugen: Documente istorice teriei, trad. de Liviu Rebreanu 98104 privitoare Ia familia aguna 184194 Crian Al.: Case romneti din Bihor 9697 360372 Clinciu /.: Din trecutul Branului .393414 455461 Dian Dr. Elie: Baronul Vasiliu L. Dri de seam. Pop (cu portret) 317326 Drgan Dr. Niculae: Asperiti sin Aurel Dobrescu: Dr. Felix: Istoria igie513 tactice X niei la Romni n secolul al XIX. 8595 Asperiti sintactice (urmare) i starea la nceputul secolului al 172183 XX-lea 43-47 335-354 C. Lacea: Prof. Dr. G._Weigand: Lin414433 guistischer Atlas des daco-rom~>\ Oherghel Dr. O. : Dr. I. Jung 372375 nischen Sprachgebietes 132134 Qoga Octavian Titu Maiorescu (cu o ilustraie) 1-4 nsemnri. Dr. / . : Documente istorice: O porunc a sultanului ctr N. Mavroghen Etimologii de Dr. N. Drganu (4748). din 1787, privitoare la pstorii din Starea serviciului de oculisticn Romnia Ardeal 31 34 de Aurel Dobrescu (48). Donaiunea Pe tru Pan (48). Bursierii Asociaiei" (49). L. Dr. I. i Oh. T.: Documente isto rice 118-122 Srbtorirea lui Titu Maiorescu (50). Congresul profesorilor (50). Biblioteca L. Dr. I.: Silister Stuhlsbuch" 195 tineretului (51). - Apel ctr autorii de cri Edictum tolerantiae 446455 didactice (51). nfiinarea Asociaiunei" Micu Emilian: Contribuiri fragmentare (1341. Muzeul Asociaiunei" de O. C. T. la istoria Tipografiei llirice roma*(136). Monografii de comune de O. C. T ^ neti din Viena 17701793 i 1795 1730 (137). Costume romneti de O. C. T. Precup Gavril: Unitatea noastr cui- " ' (137). - Pstoritul de O. C. T. (138). Mu tural 3 2 6 - 3 3 4 zeul Asociaiunii" (376). Numiri popu lare de plante de Al. Borzea (376). Neao Pcal Victor: Din etnografia .comunei de Dr. Nicolae Drganu (377). Unelte de Rinari: Construcia i ntocmirea treerat de D. P. (377). - Biblioteca poporal locuinei i a celoralalte cldiri a Asociaiunii" (377379). Notie etimo economice (cu 86 ilustraii) 57 84 logice de Dr. N. Drganu (461462). O N. Petra-Petrescu: Comerciul din lumea carte veche, Evangheliarul lui Coresi de Dr. ntreag 34 38 Iosif Popoviciu (462463). Asociaiunea" i Biserica (463 465). Biblioteca poporal Raiu Dr. Ioan: August Treboniu a Asociaiunii" (465). Laurian (cu 2 ilustraii) 354360 _ 1*

II.
Partea oficial.
Pag. Abecedar pentru analfabei: se amn tiprirea abecedarului d-lui N. Iosif 142 apare abecedarul d-lui Bota 142 se d d-lui Bota un ajutor de K 100 pentru abecedar 303 Abrud-Cmpeni: ajutor coalei din Abrud 52 se d ajutorul de K 100 pentru prelegeri poporale 54 se iau dispoziii pentru inerea adu nrii cercuale 304 procesul verbal al adun. cerc. din 2 i 7 Aug. 1910, se in prelegeri 466467 Adunarea general: Convocarea adunrii gen. n Dej 305 Stabilirea textului raport, gen. 196 prelegeri poporale 197 confereniar agronomic 199 instrucia analfabeilor 200 expoziii 201 agenturi i biblioteci 201 publicaiunile Asociaiunii" 202 seciile tiinifice-literare 203 biblioteca Asociaiunii" 203 muzeul Asociaiunii" 204 coala civil de fete a Asociaiunii' 205 edinele comit, central 206 consemnarea membrilor decedai 207 consemnarea nominal a mem brilor seciunilor 208 consemnarea nominal a mem brilor dup desprminte 209235 conspectul sumar al membrilor dup desprminte 236237 prelegerile popor.inute n 1909 2 3 8 - 2 4 4 conferinele inute n cursul anului 1909 245246 activitatea desprm. n 1909 247262 tablou sumar despre starea i acti vitatea desprmintelor n cursul anului 1909 263 raportul comitetului central asupra socotelilor pe 1909 264266 bilanul la 31 Decemvrie 1909 267269 venituri i spese 270271 evidena special a fondurilor 272277
1

Pag. efectele fondului general 278279 efectele fond. i fundaiunilor 280 - 282 proiect de budget pro 1911 283289 bursierii Asociaiunii" 290 convocarea adun. gener. 307308 procesele verbale ale ad. gen. 380384 Agnita: se druesc cri 141 proces, verbal al adun. cerc. (pre legeri) 385 Aiud-Teu: Dr. Q. Simon trimite 100 cor. ca premiu pentru o contabilitate pen tru popor 54 se druiesc cri, prelegeri, biblio teci, agenturi 141 Alba-Iulia: se d ajutorul de 100 cor. pentru prelegerile poporale 54 Beiu: se in prelegeri 56 proc. verb. al adun. cerc. din 17 Nov. 1910, se druesc gri 468 Becicherecul-mare: proces verb. al adunrii cercuale (agenturi) 54 Biblioteca: Cri druite 5 3 , 55, 56, 142, 143, 303, 304, 387, 466, 469 Biblioteca tiner. apar 4 numere 53, 466 propunerile d-lui secr. Tsluanu ref. la Biblioteca popor." 385,387,388, Bistria: 391, 466 se d ajutorul de 100 cor. pentru prelegerile poporale, (cri) 54 proces verb. al adun. cerc. din 6 Nov. 1910, prelegeri 468 Blaj: proces verbal al edinei comit, cercual din 24 Aprilie 1910 143 procesul verbal al adunrii cerc. din 2 Aug. 1910. S'a aranjat cu ocazia adun. cerc. o expoziie de custuri 305 Boca: La adunarea cercual din 20 Dec. 1909 s'a inut o prelegere despre

Pag. Pomrit"; s'au druit cri din partea com. central, cari s'au m prit ntre popor Se nfiineaz o agentur proces verb. al adun. cerc. din 25 Sept. 1910 prelegeri, biblioteci, agenturi Brad: La adun. cerc. din 5 Dec. 1909 s'a ales de director Dr. I. Radu; s'a cetit din cartea Din sfaturile unui plugar luminat" de Sandu Aldea, s'au mprit cri ntre popor, lundu-se dispoziii pentru inerea unui curs cu analfabeii din Brad rap. edinei comit, cercual din 13 Maiu 1910. Se d ajutorul de 100 cor. pentru prelegeri popor. proces verbal al edinei comit, central din 18 Iunie i al adunrii cerc. din 20 Iunie, se hotrete edi tarea unei biblioteci a despr mntului, cumpr un cuptor de uscat poame Bran: cu ocazia adun. cerc. se ine o pre legere despre trecutul Branului Braov: d 2 premii 50 cor. pentru in struirea analfabeilor. I se d 100 cor. pentru prelegeri poporale Se nfiineaz o bibliotec, se in 4 conferine proces verbal al edinei comit, cerc. din 8/21 Iulie 1910; s'a ncassat Cor. 55-80, s'a nfiinat oagentur proces, verbal al adun. cercuale din 7/20 Iunie 1910, se dau 2 premii de cte 30 cor. se in pre legeri Bucium: Dl director raporteaz c adnexarea comunelor din jurul Jiboului nu s'a putut face se ncredineaz d-1 V. L. Pop cu nfiinarea desprmntului Cri cumprate: 55 303 50 ex. din Nutrirea animalelor de cas" de A. Cosciuc 200 ex. din Aprarea viilor contra peronosporei" de N. Pop 10 ex. din Monografia comunei S. Iosif de St. Buzil Cassierul Asociaiunii: d-1 1. Vtan i prezint dimisia; numirea d-lui I. Banciu Ceica: dl protop. V. Popp se ncredin eaz cu nfiinarea desp. proces verbal al adun. de consti tuire din 15/28 Martie 1910 ed. comit. cerc. din 6 Iulie i 28 Sept., constituirea comit. cerc. se iau dispoziii pentru renactivarea desp. Concedii: dl O. Goga cere concediu de 3 luni fr retribuie cere prelungirea concediului pn n 1 Aprilie 1911 Confereniar economic: Comitetul central angajeaz pe dl A. Nistor s in 20 prelegeri pop. E angajat conf. agr. dl A. Cosciuc conf. agron. prezint programul de lucru circular ctr directorii desprmintelor confereniarul agronomic rapor teaz despre conf. inute Dej: 54 56 Invit comit, se convoace adun. general Diciosnmrtin: proces, verbal al adun. cerc. din 4 Sept. 1910 prelegeri, biblioteci Donaiuni: Dl Andreiu Brsean, viceprezid. Asociaiunii", renapoiaz suma de 2400 cor. primit ca stipendiu dl Dr. St. Mangiurea Turnu-Severin druete 100 cor. din rscumprrile felicitrilor de anul nou intrat 647 cor. Petru Pana din Satulung a lsat Asociaiunii" 10,000 cor. d-1 A. Cosma napoiaz suma de 500 cor. primit ca stipendiu Albina" fondului Bariiu 1000 cor. muzeului 1000 cor. mai muli" 55 cor. pentru muzeu D-na i D-1 Mihali din Dej do neaz 1200 cor.

Pag. 304

52 56

469

468

56 141 466 468

52

303 469

143

302

55 303 387 392 467

468

304

466 , 52 52 52 54 54

143

304

52 468

141 384

Pag. Fundaiuni: Fund. Teodor Sandu Se voteaz mai multe burse se vnd 22 acii Fund. Nichita 143 302, 303, 305, 466 384 497

Gherla: proces, verbal al ed. com. cercual din 1 Ianuarie 1909 i 16 Ianuarie se nfiinar agenturi proces, verbal al adun. cercuale din 20 Iulie 1910 se druesc cte 5 exemplare din publicaiunile Asociaiunii" Haeg: se ia dispoziie pentru inerea conf. proces verbal din 15 Ian. 1910 Hida-Huedln: proces, verbal al adun. cerc. din 23 Oct. 1910, conferine lublleul Asociaiunii: dl O. C. Tsluanu se ncredin eaz cu conducerea luci arii co memorative > Lpuul-unguresc: proces, verbal al ed. comit. cerc. din 3J Dec. 1909, aranjare de expoz. cere trimiterea unui delegat la expoziia etnogr. ce se va aranja procesul verbal al adun. cerc. din 2 August 1910 (prelegeri) Ludo: se d 100 cor. pentru prel. pop. 2 comune se adnexeaz la desp. Mur-Uioara Lugoj: se druesc cte 5 ex. din toate publicaiunile Asociaiunii" se d 100 cor. pentru prelegerile poporale raporteaz c s'au inut 4 prel. i s'au nfiinat 5 biblioteci Marghlta: se ncredineaz nfiinarea desp, d-lui Dr. D. Stoica proces, verbal al adun. de consti tuire Media: prelegeri inute n 3 Oct. 1909 proces, verbal al adun. cercuale din 4 Sept. 1910 (prelegere)

54 304 468

Pag. Mercurea: proces, verbal al adun. cercuale din 7 Nov. 1909 (conferine) 56 Membri fundatori noi 53, 55, 143, 144, 305, 306, 388, 467, 469 Membri peviea noi 53, 55, 143, 144, 306, 388 467, 469 Membri ordinari noi 53, 55, 143, 144, 305, 306, 388, 467, 469 Membri onorari: se propune alegerea d-lui V. Stroescu de membru onorar 303 Membri decedai 53, 388, 467 Moctu: programul prel. pop. pe 1910 55 Mur-Ludo: proces, verbal al adunrii cercuale din 7 August (prelegeri) 305 se druesc ex. din publ. Asoc. 385 Mur-Oorheiu: proces, verbal al adunrii cercuale din 25 Sept. 1910, prelegeri 466 Muzeu : dl Andreiu Brsean e rugat s cumpere tablourile pictorului M. Pop aflate n Braov 53 obiecte druite: 53, 55, 141, 142,144, 303, 306, 466, 469 dl Tsluanu a colectat din Bilbor 23 obiecte i dif. custuri 55 dl Tsluanu prezint raport de spre lucrrile de catalogare i aranjare fcute n 1909 56 dl Tsluanu e autorizat s fac cltorii pentru adunarea de obiecte pe seama muzeului 141 s'a cumprat o copie dup tabloul lui A. Iancu afltor n Bucureti 303 dl Tsluanu cumpr n Bran mai multe obiecte 303 se cumpr tablourile lui M.Popp 304,386 d-nul Tsluanu a adunat 138 de obiecte din Oiurgeu 386 se nfiineaz un registru pentru evidena monumentelor noasire istorice i de art 386387 Nsud: proces, verbal al ed. com. cercual din 15 Iulie, raport, c a nfiinat o reuniune de consum. I se d ajutor de 100 cor. p. prelegeri poporale 304 procesul verbal al adunrii cerc. din 14 August 1910 (s'a aranjat

56

468

469

54 304 385

54

52 55 305

304 466 52 385

Pag. o expoziie de industrie de cas mprind 100 cor.) Nocrich: procesul verbal al edinii corn. cercual din 20 Ianuarie 1910 proces, verbal al adunrii cerc. din 28 August (prelegeri) Orade: proces, verbal al adun. cerc. din 16 Ian. 1910 i ed. comit. cerc. din 16 Ianuarie 1910 proces, verbal al adun. cercuale din 11 Septemvrie (cri mprite, prelegeri) proc. verbal al ed. comit. cerc. din 9 Oct. 1910 prelegeri, se d ruesc brouri Ortie: proc. verb. al adun. cerc. din 16 Iulie 1910 directorul i prezint dimisia, care nu se primete 385 Sebe: prelegeri, ed. comit. cerc. din 4 Maiu i 7 Iunie raporteaz, c s'a nfiinat o banc Raiffeisen"; cere cri i K 100 pentru prelegerile poporale coala civil de fete a Asociaiunii

Pag.

302

143 385

304

143

385

466

306 466

Oravia: procesul verbal al adunrii cerc. din 1 i 28 August 1909, s'a hotrt adunarea de obiecte pentru muzeu 143 Panciova: se d K 100 pentru prelegeri po porale Propuneri: dl Dr. D. Stoica propune sala rizarea secretarilor ceeace nu se poate accept Corn. central cere dlui Dr V. Cioban informaiuni despre in struirea soldailor romni n timpul serviciului militar se propune nfiinarea de ferme model rneti Slite: se d K 100 pentru prelegeri po porale proces, verb. al adun. cerc. din 2 Oct. 1910, biblioteci, prelegeri, ex poziii Stmar Ugocia: 52 385 desp. druete bisericei din Seini K 178-60 procesul verbal al adunrii cerc. din 14 August 1910 (prelegeri) 55

se aproab socotelile cheltuielilor particulare a elevelor interne doarei E. Lemenyi se permite a , funciona ca profesoar extern cu retribuie anual de K 2,200 53 inspectorul regesc viziteaz coala. Planul de nvmnt nu e aprobat de ministru 141 examenele, dl V. Stanciu ales pro fesor ordinar 144 se scutesc de tax 16 eleve, s'a aprobat manualul doarei Ana Fereniu 302 examenele 304 doara D. Olariu se angajeaz prof. de muzic 306 se aprob budgetul 306 se voteaz al III-lea cvincvenal dnei Eug. Tordianu 387 se nainteaz noul plan de nv mnt ministerului de instrucie 469 Seciile tiinifice-literare ale *Asociaiunih d-1 N. Petra-Petrescu prezint mai multe poveti i istorioare pentru Biblioteca poporal a Asoc. 54 se prezint procesul verbal al e dinelor plen. din 14 Iulie 1910 303 seciile tiinifice-literare: procesul verbal al edinelor plenare 291292 raportul secretarului literar ctr adunarea plenar a seciilor din auul 1910 292296 raportul seciei-literare 296298 raportul seciei istorice 298299 raportul seciei tiinifice 299 300 raportul seciei colare 300302 Seratele literare i artistice ale Asociaiunei" 142, 143 Sibiiu: se druesc 200 brouri 56 procesul verbal al adun. cerc. din 6 Martie 1910 302 nfiineaz biblioteci; ine con ferine 302

55

52

52 467

468

Pag. Sighioara: d-1 Ivan se ncredineaz cu con vocarea adunrii de reorganizare proces, verbal al adunrii de con stituire din 27 Septemvrie 1910; s'au inut prelegeri i s'au ncassat K 320 imleu: mprirea de cri la adun. cerc. (Jin 8 Aug. 1909; desmembrarea desp., ajutorul de 100 cor. procesul verbal al adun. cerc. din 18 Septemvrie 1910 (prelegeri) se druesc cte 5 ex. din publ. Asociaiunei" din partea comit, central Transilvania" (revista) se fixeaz retribuia pentru lucr rile, ce se vor tipri n Tran silvania" Tnad: se druete cte un exemplar din publicaiile Asociaiunii" Teaca : dl Eugen Bran se ncredineaz cu nfiinarea noului desp. adun. de const. din 31 Iulie 1910 Turda: proces, verbal al adun. cerc. din 18 Septemvrie 1910 (prelegeri) Zrneti: s'a reorganizat desprmntul prin dl M. Micu; se alege n 13/26 Dec. 1909 de director dl I. Ionic se d K 50 pentru prelegeri po porale se druiesc 5 exemplare din pu blicaiile Asociaiunii' procesul verbal al adunrii cerc. din 8/21 August 1910 (premii)
1

Pag.

306

302

386

302 306

55 386

386

52 55 56 386

469

142

TITU MAIORESCU.

Cuprinsul.
Pag.

O. G.: Dr. N. Drganu: Prof.Dr.ValeriuSeni: Emilian Mica: N. Petra-Petrescu: Oct. C. Tsluanu: tefan Boer: Aurel Dobrescu:

nsemnri:

Titu Maiorescu Asperiti sintactice Un manuscris din secolul al XVH-lea Din istoria cultural a Romnilor din Austro-Ungaria. . Documente istorice Economie: Comerciul din lumea ntreag Muzeul Asociaiei" Folclor Dri de seam: Dr. I. F e l i x . Istoria Igienei la Romni n secolul l XlX-lea i starea la nceputul sec. al XX-lea. Dr. O. M a r i n e s c u . Progresele i tendinele medicinei moderne Etimologii (Dr. N. Drgan). Starea serviciului de oculistic n Romnia (Aurel Dobrescu). Donaiunea Petru Pan. Bursierii Asociaiei. Srbtorirea dlui Titu Maiorescu. Con gresul profesorilor. Biblioteca Tineretului. Apel ctr au torii de cri didactice Partea oficial: Procese verbale: edina I a comitetului central inut la 29 Ianuarie 1Q10 edina a H-a a comitetului central, inut la 19 Febru arie 1910 edina a IlI-a a comit, central, inut la 10 Martie 1910 Cri primite gratuit pentru Biblioteca Asociaiei . . . Titu Maiorescu.

14 5^-13 1416 1730 3133 3438 3842 42

4347

4751

5254 54-5556 56'

llustraiuni:

Nr. III.

IanuarieAprilie 1910

An.

XLI.

TRANSILVANIA
ORGANUL ASOCIAIEI PENTRU LITERATURA ROMNA I CULTURA P O P O R U L U I ROMN.
Apare n 6 numere pe an tot la dou luni, sub ngrijirea seciilor tiinifice-literare.

REDACTOR: OCTAVIAN C. TSLUANU.

Membrii asociaiei" primesc .Transilvania* gratuit.

Redacia: Sibliu (N.-Szeben) strada Morii Nr. 6.

XGYETEMI S *

K6NYVT/R 1 9 1 9 . NOV. 2 7.

K O L O Z S V R .

S I B I I U , 1910. Editura Asociaiei.

TRANSILVANIA
ORGANUL ASOCIAIEI PENTRU LITERATURA ROMNA I CULTURA P O P O R U L U I ROMN.
Nr. 12. IanuarieAprilie 1910.

TITU M&IORESCU.
Cu prilejul jubileului de 70 de ani.

Cei cincizeci de ani din urm ne dau perioada cea mai bogat n frmntri din istoria poporului nostru. Desctuat din ntunerecul unei robii de veacuri, acest neam i-a nceput munca mare de regenerare, de prefacere a vieii. Cu prisosul de fore, acumulate n vremea de fierbere mut, s'a pornit n acest timp o micare febril, o alergare nepotolit pe toate trmurile. Trebuia ridicat un templu civilizaiei i muncitori rslei roiau din toate prile s aeze cte-o piatr n temelii. Er sgomot, er acti vitate i neodihn. Puterile isbucneau, cutndu-i o ntrupare, meteri erau muli, planurile nelmurite nc, zilerii pripii i destul de desordonai. In ceata asta de muncitori curai, cu sufletul robit de ideal, se amestecaser i muli nepricepui, muli slabi i muli farisei cari se ineau la suprafaa mulimei, aruncau lo zinci i vorbe grele. Dar de fapt ncurcau lumea. i aceti din urm erau mai muli. Vlmagul se mrea, haosul cretea i sufletele alese simeau, c aici numai povaa unui mare i neo binuit ndrumtor, cuvntul lui de ordine, autoritatea lui ar putea s aeze pe fiecare la locul ce i se cuvine, svrind prin opera de lmurire i ornduire a forelor, o lucrare, fr de care toat alergarea asta nu poate aduce folos. Trebuia s vie meterul, mare, spre care se ndreapt ochii celor muli, cerndu-i ndru marea. Acest mare meter al desvoltrii noastre culturale ne-a fost

dat

n personalitatea excepional a domnului Titu

Maiorescu.
1

In haosul de-acum cincizeci de ani, cnd vieaa noastr cultural

i literar er un cmp deschis pe care trebuiau ridicate cldiri,, n aceast vreme cnd greurile nceputului erau covritoare, se cerea o inteligen superioar, un spirit occidental, un om de perfect bun sim care s aleag cel mai potrivit drum pentru o larg desfurare de fore, s netezeasc asperiti i s fie ndrep ttorul unei cete de muncitori. Aceste nsuiri i-au gsit ntru parea n dl Maiorescu. Dela ntoarcerea din strintate, cnd a ocupat catedra de profesor la universitatea din Iai i pn astzi, busola desvoltrii noastre literare mpreun cu cumpna judecii drepte au fost inute de dl Maiorescu. Dela cea dinti pire s'au relevat naltele nsuiri ale lup ttorului, nzestrat cu o putere deosebit de a ptrunde n su fletul omenesc, un fin analist al tuturor manifestrilor din jurul lui, judector cluzit de-un nalt spirit de dreptate i de ndru mrile unui rar bun sim, tnrul profesor, care nainte cu cincizeci de ani venea din Germania, unde i-a oelit puterile cu o temeinic cultur, i-a nceput activitatea prin introducerea unui spirit critic n vieaa cultural i literar de atunci. Pentru a putea cldi templul strlucitor al artei adevrate, trebuiau sfrmate capitile idolilor, pentru a aduce la o matc prielnic desvoltarea noastr cultural, trebuia curit alvia. Tnrul i ndrzneul profesor s'a dedicat acestei munci,-dovedind dela nceput energie i struin n desvlirea pcatelor i rtcirilor de tot felul. A fost neobosit dl Maiorescu n aceast activitate. Pe terenul literar judecile distinsului critic au strnit dela nceput o furtun menit a purific atmosfera. In aceast vreme cnd urmnd lozinca lui Eliade, arena literar er npdit de .neputincioi, cari nciocolau pe repezeal versuri de amor i se mprtiau de cea mai bun consideraie din partea mulimii incontiente, ce nu er n stare s disting lucrurile de talent din puzderia banalitilor rimate, cnd pornirile unui patriotism fal i fr rdcini n sufletul poporului romnesc ddeau natere la o mulime de exa gerri, dl Maiorescu a nceput s pliveasc fr cruare buruienile. A strivit cu critica-i implacabil, ntemeiat pe ndrumrile artei eterne, pe toi stihuitorii mruni, cari cu aceea uurin n jghebau acrostihuri galante i ode patriotice, a strpit fr cruare ecrescenele literare att de ridicole ale coalei latiniste i a aplicat pedeapsa cuvenit mediocritii. Cluzit de un sim perfect al formei a contribuit n mare msur la fixarea limbei noastre literare. In aceast vreme, cnd importul latin falsificase graiul strmoesc, a predicat ntoarcerea la popor, fr de care nu se poate nchipui o adevrat literatur, i a cutat s fereasc limba de influinele pgubitoare strine. Voia pe deoparte, cum ne spune nsu criticul, s combat construciile arbitrare ale

filologilor, cari sub cuvnt de purificare ntocmeau un voca bular de termini necunoscui romnului i deprtau vorbirea cla selor culte dela izvorul de viea al limbei populare; iar pe de alta voia s loveasc n germanismele infiltrate prin scrierile de preste Carpaj i Moina, cari falsificau geniul propriu al limbei romne i micorau astfel valoarea luptei lor pentru existena naional. Prin aceste norme de judecat a pregtit drumul de desvoltare pentru talentele superioare, cari niciodat nu i a u scpat din vedere i crora totdeauna le-a dat recunoaterea cuvenit. Temperament activ, dl Maiorescu s'a angajat la o lupt nentrerupt. A nfiinat societatea literar Junimea, n care a ntrunit cele mai alese talente din acel timp i a atras n cursul vremii pe cei mai distini scriitori. Prin aceast grupare a susinut ntr'o continu i rodnic fermentare o seam de spirite alese i-a contribuit mult la educaia literar i artistic a unei pleiade de intelectuali. Ca organ de propagand a creiat revista Con vorbiri literare, ale crei pagini militante au svrit opera mare de regenerare a simului literar n cercul larg al cetitorilor. In aceast revist, fr a crei existen din trecut nu s'ar putea nchipui starea de astzi a evoluiei noastre literare, i-a publicat dl Maiorescu criticile judicioase n cari mbria probleme variate cu aceia competen a unui spirit vast nzestrat cu bogate cu notine, cu aceea severitate i disciplin de gndire, cu aceia claritate i sobrietate de stil, cari l-au impus dela nceputul carierei literare. Aici i-a spus judecata aspr n care combtea exage rrile; coalei Brnuiu, opunnd ndrumrile unui spirit modern unor doctrine rtcite i retrogade, aici a fixat regulele orto grafice ale scrierii romneti, a lmurit principiile neologismelor n aceast epoc de prefacere a limbei, a cernut producia zilnic a literaturei contimporane, alegnd din pleava de tiparuri fr rost creaiunile de talent, a ridiculizat beia de cuvinte a acestei epoce de pripeal i exagerare i-a artat drumul adevrat al desvoltrii noastre literare. Aceast munc susinut decenii n tregi cu rar energie, cu struina ndrtnic a omului de con vingeri i cu senintatea gnditorului care plutete de-asupra pati milor trectoare, au fcut din domnul Maiorescu cel mai nalt judector al literelor noastre. In aceast ndelung frmntare de premenire a valorilor i statorire a unor norme de coijrectitudine a gndirei pe ruinele greelilor sdrobite, ndrzneul ico noclast a trebuit s ndure lovituri i atacuri nverunate. A fost rspltit ns prin frumoasa mngiere de a-i vedea triumfnd pe toat linia credinele pe cari vremea le-a consacrat ca adev ruri fundamentale ale desvoltrii noastre literare.
1*

Vieaa domnului Maiorescu este o viea de fapte, o viea de munc ornduit a unui gnditor ce privete dela nlime valurile vieii, cari nu-1 pot rpi cu vrtejul lor, o viea de filosof a crui nelepciune nu se coboar n vlmagul ambiiilor n guste i a patimilor vulgare. Pstrnd totdeauna distana de sgomotul ntrecerilor profane, ilustrul cugettor a fost vreme de aproape cincizeci de ani ntre cei mai activi membri ai Acade miei, cei mai alei profesori universitari i cele mai distinse figuri ale vieii parlamentare din politica Romniei. Catedra domnului Maiorescu a fost patruzeci de ani un focar de lumin, un altar strlucitor al judecii limpezi, care a luminat crrile la generaii de tineri i a apropiat nvmntul superior din Regat de aezmintele occidentului luminat. Tot astfel prin activitatea parla mentar dl Maiorescu face parte din reprezentanii cei mai de frunte ai oratoriei romneti i a creat coal prin discursurile cari vor rmnea monumente de observaie just, de judecat cumpnit i strlucitoare dialectic. P e lng aceste nsuiri multiple, de cari una singur ar fi fost de ajuns ca s ridice pe cineva n cele dinti rnduri ale fruntailor notri, dl Maiorescu a fost decenii de-arndul patronul tuturor talentelor cari se iveau pe orizontul literaturii noastre, ncepnd cu Eminescu i Creang i continund cu Cobuc i Popovici-Bneanu, pn n zilele noastre, n casa domnului Maiorescu a fost un pelerinaj al tuturor scriitorilor, ca la un templu nchinat artei. Aici miestrul i spunea poveele cu aceea senintate olimpic, cu aceea fraz rotunzit i sculptural cari au asigurat profundului gnditor i rolul de un adevrat arbiter elegantiarum. O viea frumoas de aristocrat al cugetrii a fost vieaa domnului Maiorescu, a crui art de a tri a purces din principiile superioare ale gnditorului, ntocmai cum nsu ne

spune undeva n aforisme: Arta vieei? Rezerv, discreiune, cumptare, n genere negaiune i n rezumat abnegaiune.
In deplina putere a nsuirilor sale excepionale dl Maiorescu a mplinit zilele aceste aptezeci de ani. Din toate prile nea mului nostru s'au ndreptat privirile spre figura frumoas a ma gistrului literaturii noastre, exprimndu-i omagiile mulmirii i urrile tuturor oamenilor cari neleg binefacerile culturei rom neti. E de datoria noastr, a crturarilor din aceasta ar, al cror pmnt a fost leagnul acestei alese ntrupri a geniului romnesc, s ne trimitem sufletele cu toat recunotina noastr n faa maestrului care a luminat crrile unui neam. Aceasta e cea mai frumoas rsplat din cte poate da un popor nemuri torilor si. n r

ASPERITI SINTACTICE.
Dup Wundt limba nu este dect un semn psihofizic al vieii, o micare de exprimare desvoltat ntr'un mod propriu. Aceast micare de exprimare face cu putin ca s tie i alii ce se petrece n sufletul nostru, prin urmare limba este un mijloc de nelegere mprumutat, un product necesar al vieii sociale a oamenilor. Orice limb st aadar din micare: sunete ori semne, pe cari le putem nelege i cari svrite prin aciunea muchilor ne comunic stri sufleteti interne, idei, senti mente, afecte. Pe lng limba sunetelor n graiul de toate zilele nu mai pe aceasta o numim limb mai avem aadar i o limb a semnelor i a gesturilor. La fiecare din aceste forme de limb deosebim un fond, care se exprim coninutul contiinei noastre, adec stri sufleteti interne, idei, sentimente, afecte, i o form, n care exprimm fondul, adec sunete, semne i gesturi. Forma e aceea oricare ar fi coninutul con tiinei noastre respective partea aceea a lui, pe care voim s o exprimm, aceeace n logic numim gndire, iar n gramatic propoziiune. Chiar i sentimentele i afectele mbrac forma mai fin a gndirii. Elementele raionale, mai mult dect ori i care altele, au proprietatea de a se aco moda cu tendina adaptrii; i aceea ce este nc i mai important, ele se desprind pe fondul sufletului cu mai mult claritate; se memorizeaz cu mai mult uurin; cu un cuvnt, sunt mai lesne de plmdit n aluatul elaboraiunilor mintale, dect alte elemente, cum ar fi elementele afective bunoar. Astfel coninutul contiinei noastre, de cteori caut form, se preface n gndire sau propoziiune. Limba ar fi desvrit numai cnd cele dou pri ale ei, fondul i forma, s'ar acoperi pe deplin. Quod non est in actis non est in mundo este principiul fundamental al logicei , tiina, care constat i sistemizeaz legile, pe cari trebue s le pzeasc gndirea n stabilirea adevratelor raporturi dintre lucruri. Ade vrat, numai ct n realitate nu este tocmai aa.
1 2 3

Nici unul din felurile de limb amintite nu este absolut perfect, nici cel al sunetelor, pe care l credem de cel mai desvrit, i tocmai de aceea numai pe acesta l numim n graiul de toate zilele limb. Fiecare are lips de ajutorul celuilalt. Prin prefacerea sentimentelor i afectelor n gndire, de pild, orice sentiment plin de foc, orice dorin fierbinte, orice pasiune nflcrat pierde din intensitatea sa. Asculttorul ori cetitorul simte numai att din dnsele, ct mai r mne alipit de gndirea, n care s'au schimbat. Intre astfel de mprejurri o parte din pierdere o poate suplini felul de limb deosebit de acela, n care vorbim, fr ns ca aceast ntregire s fie desvrit. Dar nici gndirea nu o putem exprima desvrit. Adeseori avem ideea, forma propoziiunea ne este dat de-a'gata, dar mai ales cnd ideile se urmeaz repede una pe alta grmdindu-ni-se n suflet cutm nzadar cuvntul, care ne-ar trebui, cci ca o umbr ne alunec din mn, nu ne aducem aminte de dnsul i pentru a ne exprim gndirea ne mulWilhelm Wundt, Volkerpsychologie. Eine Untersuchung der Entwicklungsgesetze von Sprache, Mythus und Sitte. Erster Band, Die Spracke, Erster Teii, ed. II. Leipzig, 1904, p. 37 i urm.
1

- C. Rdulescu-Motru,
3

Puterea sufleteasc. Bucureti 1908. Partea IV. p. 313.

v. Paul Caner, Gramatica mllitans, Berlin 1903, p. 5152.

6 mim cu un singur gest la ntmplare, cu un semn ori alt cuvnt, care ne vine mai nti n minte, orict de nepotrivit ar fi. Cci .. . cnd inima-i frmnt Doruri vii i patimi multe, S'a lor glasuri a ta minte St pe toate s le-asculte:
1

Ca i flori n poarta vieii Bat la porile gndirii Toate cer intrarea'n lume i vemintele vorbirii.

Ah! atuncia i se pare, C pe cap i cade cerul: Unde vei gsi cuvntul Ce exprim adevrul? (Eminescu, Criticilor mei). Astfel din mulimea de idei, sentimente i afecte, cari miun n con tiina noastr, numai o parte ajung s fie exprimate n limba sunetelor, pe care o vom nelege i noi de aici nainte subt cuvntul limb, pe celelalte le suplinete gesticulaiunea sau mimica i semnele, cci legtura dintre acestea i limb este pe ct de natural pe atta de strns. Iat de ce aflm foarte adeseori n graiul de toate zilele propoziiuni, cari nu sunt sfrite, din cari lipsete cte un cuvnt, uneori chiar i cel mai de frunte din propoziiune, predicatul. Aceste greeli, cari se ivesc zilnic n graiu sunt tot att de impor tante i interesante pentru lingvist ca i cele mai frumoase i perfecte propoziiuni, cci suntem datori s lum n considerare nu numai ce este bun, ci i ce este greit i s cutm cauza greelii. De unde vine mul imea de lapsus linguae, calami, gestus, tnentis, adec greelile de limb n vorbire, scriere, chiar i gesticulaie, cari se pare c pornesc din o greal de cugetare ? Nu arareori ni se ntmpl, c avem i cuvintele cu cari numim deosebitele lucruri sau noiuni, dar nu nimerim forma tre buitoare ca s exprimm raporturile dintre acelea. In loc de subordinare ntrebuinm coordinare, n loc de conjunctiv optativ, n loc de imperativ indicativ, punem singular n loc de plural, masculin n loc de femenin, nominativ n loc de acuzativ, . a. i cel care ascult ori citete cu toate acestea nelege, ntocmai cum nelege i cuvintele tiprite greit, din cari i este destul s vad cteva litere ca s le poat ntregi, ba de cele mai multeori nici nu bag de sam greala de tipar, cci ca om ce este se gndete i el mult-puin la fel cu noi. Dar dac ar ceti cu mai mult ateniune, ni se pare, c ar p ca acel Athenian, despre care ne spune Plutarch , c avnd un proces, plti lui Lysias o sum de bani ca s-i compun pledoaria, pe care avea s o pronune naintea judec torilor. Cnd auz pentru ntia oar pe Lysias citind discursul, pe care mai trziu trebuia s-1 spun dnsul, acesta i se pru aa de minunat compus, nct era sigur, c va ctiga procesul. Cnd l nva ns, de
2

Alexandra Philippide, Istoria limbii romne. I. Principii de istoria limbii. ai 1894, p. 121. Jlt(il ddoXeoxiag, 5,
2

7 ce l cetea mai mult, de aceea i se prea mai slab. In sfrit temndu-se s nu piard pricina cu o aprare aa de ubred, se duse Ia Lysias, i i zise: cnd am auzit pentru ntia oar discursul, mi se prea aa de splendid, nct nu m ndoiam, c vom isbuti. Acum ns, dupce l-am cetit de zecimi de ori, mi se pare aa de slab, nct mi-e fric s nu pierd judecata.. Prietine, i rspunse, rznd, Lysias, oare tu n'o s-1 pronuni numai odat naintea judectorilor? Naterea greelilor sau asperitilor, despre cari e vorba, ne-o ex plicm i mai bine, dac cutm raportul dintre forma extern i intern a limbii. Cea dintie, pe care o nelegem n graiul de toate zilele subt cuvntul limb este alctuit din toi factorii, cari ne dau n graiu cuvinte i propoziiuni, i ca atare se poate judec din dou puncte de vedere, din al vorbitorului i din al asculttorului. In cazul din urm limba e un ir de impr.esiuni acustice, cari au anumit neles, n cazul dinti un ir de micri de-ale organelor de vorbit, cari urmeaz dup un ir de procese psihice anterioare i cari pun n micare aerul, iar asculttorul le percepe ca o serie de tonuri i sgomote. Astfel judecat forma extern a limbii are iari dou laturi, una extern i alta intern. Sunetele i grupele de sunete (cuvinte i propoziiuni), pe cari le producem prin or ganele fizice date de natur spre acest scop i le auzim cnd vorbim noi ori vorbesc alii formeaz laturea extern auzibil a formei externe a limbii. Laturea aceasta const aadar din sunete i combinaiuni de su nete auzibile; iar cnd acestea ni se nfieaz ochilor (scrise ori tiprite, adec vizibile), se consider tot de sunete i grupe de sunete auzibile. Sunetele i cuvintele auzite las n sufletul nostru un fel de urm, ele se ntipresc i rmn acolo ca imagini acustice (eventual i optice, dac cuvintele sunt scrise). Cnd rostim ns vreun cuvnt, pe lng imaginea acustic, ce se formeaz n suflet auzindu-ne noi pe noi, se formeaz i o imagine de micare sau kinestetic numit de unii i motoric despre funciunea sau micrile organelor de vorbire pentru pro ducerea sunetelor din acel cuvnt (pentru rostirea lor). Imaginile acustice i kinestetice despre sunetele i cuvintele auzite i despre micrile orga nelor de vorbit la rostirea acelora formeaz laturea intern a formei ext.rne a limbii. Laturea intern a formei externe st n strns legtur cu forma intern a limbii, e mijlocitoarea dintre aceasta i laturea extern, este acel Neghini al lui Delavrancea (Intre vis i viea, Buc. 1903, p. 53) despre care fiecare dintre noi ar putea zice: s tii c ce credeam eu, c-mi trece prin minte er numai n urechi! De aici vine, c unii lingviti francezi o confund cu forma intern a limbii i o numesc langage interieur. Forma intern a limbii termin introdus n lingvistic de W. von Humboldt fa de forma extern i mai ales fa de laturea extern a acesteia st n aceia raport ca sufletul fa de trup. Ea este laturea intelectual a activitii limbii sau exprimrii strilor noastre sufleteti, deci tot aa de concret i real ca i forma extern a limbii; cci nu putem nelege subt dnsa altceva dect un complex de raporturi psiho logice, legile propriu zise ale asociaiunii i apercepiunii, cari se arat n construcia formei cuvintelor, n deosebirea prilor de vorbire, n alc1 3 3

Ang. Demetriescu, Poezia i proza n Literatur i art romn, IV. (1899) p. 625. W. Wundt, o. c. Zweiter Theil, Leipzig, 1900, p. 402 cf. H. Ebbinghaus n Die Kultur der Gegenwart, Systhemathische Philosophie; Psychologie, Berlin u. Leipzig, 1908, p. 220.
1

8 tuirea ptopoiiunii i n nirarea prilor acesteia" , nsi cugetarea. Aceast noiune a formei interne a limbii o putem hotr i mai bine judecndu-o din trei puncte de vedere, anume: cutnd 1. legtura gn dirii, ntruct ea adec apare n forma extern a limbii (cugetare frag mentar i discursiv, sinteic i analitic); 2. direciunea gndirii, sau sfera de idei, n care aceasta se nvrte mai cu plcere (cugetare obiectiv i subiectiv); 3. coninutul cugetrii, adec proprietile specifice ale ideilor i noiunilor, cari sunt exprimate n forma extern a limbii {cuge tare concret i abstract, clasificatoare i generalizatoare). Cel dinti se arat n propoziiuni, al treilea n cuvinte, iar al doilea att n cuvinte ct i n propoziiuni . Cugetarea sau forma intern a limbii, care n nelesul dat mai sus, se poate num cu drept cuvnt langage interieur, premerge totdeauna formei externe. Mecanismul actului voluntar adec se compune din urmtoarele patru categorii de elemente: 1. imaginea intelectul a actului, ce avem inteniunea s executm; 2. imaginea produs de un act executat mai nainte, act, care este identic, sau asmntor cu acel ce ar fi s se execute (imaginea kinestetic); 3. neuronii, cari comand direct micrii muchilor; 4. elementele de asociare ntre aceste trei. Cnd pornete s ias la iveal cugetarea mbrac mai nti laturea intern a formei externe, se asociaz cu o imagine kinestetic mult-puin cunoscut de mai nainte cci numai acele excitaiuni i acele dispoziiuni devin motive, cari se pot acomoda mecanismului voluntar descris mai sus, i anume: excitaiunea extern sau dispoziiunea intern trebue s fie asociat cu imaginea unei micri experimentate de sufletul omenesc.* Apoi ima ginile kinestetice ca imagini ale micrilor executate, adec sensaiuni dela celelalte simuri, cu toate c sunt mai intim legate de sufletul nostru, fiind rezultatul celei mai apropiate experiene (de aceasta, cum vom vedea, nu nsemneaz c ele sunt i cele mai bine cunoscute), dect imaginile provenite dela fenomenele externe ale corpului, adec sensatiunile mus culare i sensatiunile organice , totui nu le putem consider dect de un fel de form mai extern a limbii dect cea intern, care e nsa cugetarea, imaginea intelectual a actului ce avem inteniunea s exe cutm, sunt laturea intern a formei externe a limbii. Aceasta cu att mai mult deoarece uneori le i auzim. De multeori ni se pare c auzim ceeace vrem s spunem ca i cum ne-ar opt cineva, respective ni se pare uneori c vorbim n gnd i spunem mai nti ncet ceeace n cu rnd vom spune tare, cnd cugetarea va fi ajuns n laturea extern a formei externe. Aceasta ni se ntmpl mai ales cnd suntem iritai, dar atrn i dela natura omului.- Unii se gndesc aa de vioiu, aa de tare, c organele de vorbit li-se mic incontient nc atunci, cnd cugetarea abia a mbrcat laturea intern a formei externe. Explicarea o aflm tocmai n proprietatea aceea a imaginilor kinestetice, c ele n genere sunt incontiente. Imaginile provenite dela fenomenele externe sunt cu mult mai variate i mai numroase ca imaginile provenite dela micrile propriului nostru corp. Aceste din urm, cu deosebire sunt puin variate, i uniforma lor repetare le face ca s devin curnd incontiente. Ima2 3 5
1

W. Wundt, ibid. p. W. Wundt, 1. c. p. * C. Rdulescu-Motru, * C. Rdulescu-Motru, C. Rdulescu-Motru,


2

405 i 407. 409-419. o. c. p. 282. o. c. p. 284. o. c. p. 285,

9
ginile celelalte, din care ne constituim lumea extern, i pstreaz tot deauna cu varietatea lor i nsuirea de a fi contiente. Iat de ce ni se ntmpl adeseori n coal c un biat fr s vrea rspunde tare la n trebarea adresat altuia. Alii vorbesc tare cu ei nii mai ales babele, de aici fraza vorbete ca o bab, adec nu tie ce vorbete, cci vor bete incontient. Limba aadar va fi corect i perfect numai cnd forma intern va fi trecut prin ambele laturi ale formei externe, adec cnd cele dou forme ale ei se vor acoperi pe deplin i nu vom avea trebuin s su plinim lipsa de sunete i cuvinte ori cuvintele ru ntrebuinate cu gesturi i semne. Pentruca acest proces psihologic s fie desvrit se cere anumit timp, mai ales dupce totdeauna ne aducem mai greu aminte de mic rile propriului nostru corp, de micrile kinestetice, dect de o micare extern, cci la om varietatea mai mare a imaginilor de micare m piedec repedea asociare i prin urmare i repedea manifestare extern, pe cnd n creierul animalului de pild, imaginea micrii voite gsete numai dect imaginea micrii experimentate cu care se asociaz i pro duce repede manifestarea e x t e r n . Afar de aceasta i trecerea imaginei kinestetice n act extern con tient, n laturea extern a formei interne a limbii, nc cere anumit timp. Dac ne lipsete, nu ne este la ndemn imaginea kinestetic corspunztoare i acest timp, limba, propoziiunea noastr chiopteaz. Gndirea merge cu mult mai repede dect limba, adec forma extern a acesteia, i cu toate c cuvntul nsoete ideea aa dup cum umbra nsoete corpul , nu arareori ni se ntmpl, c rmne de aceea ntocmai ca i cnele de iepurele, care cotete cnd la stnga cnd la dreapta. Aa se nasc o sam de construciuni greite, anacolutii, etc. inta, direciunea i calea vorbirii, cum vedem, este statorit nainte; sufletul ns e atras n calea sa de cauze i nu de scop. Aceste cauze sunt asociaiunile de idei: o idee ne duce la cealalt, aceasta la a treia i aa mai departe, i numai ntr'un trziu bgm de sam, ori poate nici atunci, c ne-am abtut dela obiect, am greit construcia, am fcut o anticipaie ori repeire, ori alt greal de limb. Unsere Seele gleicht nicht ganz dem musikalischen Instrumente, bei dem jede Saite gleichstark mithallt, wenn ein verwandter Ton ange schlagen wird: das Eine findet bei ihr lebhafteren, das Andere matteren Anklang, Manches lsst sie ganz gleichgiiltig; dort geniigt die leiseste Hindeutung, eine zufllige B e ruhrung, um sie zu erregen, hier verhlt sie sich wie ein Tauber, dem man umsonst in die Ohren schreien mag. Es giebt Anziehungskrfte, denen der sich selbst uberlassene Oeist, sooald er in ihren Berreich kommt, folgen muss, wie der schwimmende Magnet den Eisen. Auch in der Verkettung der Vorstellungen und Gedanken waltet Sympathie, Apathie, vielleicht auch Antipathie.
1 2 3 4 B

Asperitile sintactice se nasc aadar din dou motive: ori din lipsa i neprezentarea la timp a imaginei kinestetice corespunztoare precum i din lipsa timpului necesar la trecerea imaginei intelectuale n act extern
C. Rdulescu-Motru, o. c. p. 285. * C. Rdulescu-Motru, o. c. p. 285. C. Rdulescu-Motru, o c. p. 289. Al. Philippide, o. c. p. 120. Qeorg von der Qabelentz, Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Metoden und bisherigen Ergebnisse. Leipzig, 1891. p. 4344.
8 4 5 1

10 contiu, n graiu, ori din cauza Sutimii gndirii, a abaterii acesteia dela calea cea dreapt n urma asociaiunii repezi a ideilor. Natural, e foarte greu de deosebit precis cnd a contribuit unul ori celalalt motiv la naterea asperitilor sintactice, mai ales dupce de cele mai multeori le aflm laolalt. O deosebire aproximativ i de natur mai general, cum vom vedea, totu se poate face. i e i de lips s facem aceast deosebire, cci numai aa putem studia individualitatea i starea sufleteasc a scriito rilor. Imaginea kinestetic a persoanei nu se formeaz la toi indivizii ntr'un mod identic, ntocmai cum de altfel nu se formeaz identic nici celelalte imagini. Unii indivizi ajung s alctuiasc aceast imagine cu mult uurin, alii cu foarte mare dificultate, unii, odat ce alctuesc prima imagine, devin incapabili s o mai transforme, alii din potriv, sunt incapabili s i-o fixeze pentru mai mult timp, unii pstreaz ima ginea n lumina contiinii, alii nu etc. Toate aceste diferene se resfrng n nfiarea faptelor voite i fac s se interpreteze diferit i natura su fletului celui ce voete. n realitate nu este nici o diferen n natura n sine a sufletului, ci este o diferen care se poate explica din funcio narea gradat a mecanismului voinii. Va s zic o diferen de indi vidualitate sau de caracter, cci puterea caracterului consist n legea prin care se leag imaginile de micare, dobndite din experiena trecut, cu noile imagini dobndite prin simuri. Aici inem s constatm nc numai un lucru, anume, c cu ct este cineva mai cult, cu att i se asamn vorbirea mai puin cu aceea, pe care o are toat lumea, cu att aceea dobndete mai mult o personalitate. Asociaiunea ideilor, uu rina i iueala, cu care ea se ntmpl, nc alctuete o trsur caracte ristic de frunte a personalitii cuiva, deoarece puterea sufleteasc a unui individ st n ordinea special pe care o are n acest individ cooperaiunea funciunilor sale sufleteti. Creerul unui slbatic nu se deose bete la nfiare ntru nimic de al unui savant, deosebirea este n gradul de complexitate al centrelor de asociaiune. Uurina i iuala asociaiunii ideilor este n cea mai mare parte rezultatul dispoziiei natu rale, dar ntru ctva i al celei momentane i al deprinderii. Pornind din aceste puncte de vedere studiul asperitilor sintactice e foarte interesant i folositor dac aceia, a cror individualitate i stare sufleteasc o studiem astfel, sunt scriitori mari. Sunt unii scriitori, pe cari nici nu-i putem nelege din destul fr un astfel de studiu. Din punctul de vedere al asperitilor de limb ntlnite n scrierile lor scriitorii se pot mpri n trei grupe. 1. Grupa ntie o formeaz aceia, cari scriu ntr'un timp, cnd limba literar a unui popor nc nu este destul de desvoltat, ci abia i tr iete nceputul. Tipul acestora este Herodot, ale crui anacolutii i greele de construcii sunt urmrile stilului nedesvoltat, ale felului copilresc de expunere al logografilor, va s zic n cea mai mare parte a lipsei i a neivirii la timp a imaginilor kinestetice sau de micare. Stilul su nu este periodic, ci scurt i simplu. Cuvintele i propoziiunile sunt aezate la el de obiceiu n mod natural, fr nici o regul. Cu toate acestea aflm i la dnsul numroase i uneori ciudate ncercri de a-i prinde
1 2 3 4 s
1

C. - C. C. C. C.

Rdulescu-Motru, Rdulescu-Motru, Rdulescu-Motru, Rdulescu-Motru, Rdulescu-Motru,

o. o. o. o. o.

c. c. c. c. c.

p. p. p. p. p.

303. 351. 297. 365. 364365.

11 gndirile, cari se in deolalt, ntr'o legtur periodic, dar de cele mai multeori nu-i reuesc. D e cteori d mai mare ateniune legturii logice, pierde pe cea gramatical, i ntors, de cteori voete s aeze cuvin tele ntr'un frumos ir gramatical, uit legtura logic. Cteva exemple ne vor lmuri. n cartea a IV-a, c. 60 vorbind despre modul de jertfire al Skyilor el spune urmtoarele: &vain Se ?) avr>) noi xaTSOTijxe negi ndvTa rd Igd dfiowc:, sgSo/utvt; iuSe' ro (xev igffCov avTO eA7ienoSto~ievov tovq euTrgoafrlovg noSag sorijxe, 6 Se fvujv . . . -/.ara idXXei uiv, tiIttxovto, Se rov qq'iov STtixaXtet rov fev, ruj dv ftiirj, xal tntirev figoxty it e g l wv VfiaXe rov av/iva, axvxaXiSaSe SfifiaXtov Ttegidyti xal ditOKviyet, ovts ttvq dvaxavaag oi'ts xaTag',diei qq ovt' exio-reloac, 70/TI't'ttc Se xal dnoSelgag rgdxerai ngoc eyjrjoiv. La mijlocul periodului se ncurc i coordineaz aciunii principale o aciune subordinat expri mnd-o prin indicativul aoristului (negi-l 3aXe) n loc de participiul aceluia (/7(jt- [JaXwv).
1 ! t

Este ndeobte cunoscut, c oamenii mai puin culi ntrebuineaz de obiceiu vorbirea direct. Dac ncearc s vorbeasc n vorbire indi rect se ncurc. Aa se ntmpl i cu Herodot. Adeseori ncepe s ne povesteasc n vorbire indirect, dar la mij locul povestirii se ncurc i trece n vorbire direct, ori ntors. B a sunt locuri, unde se ivesc amndoau cazurile deodat. Aa n c. 196 al crii a IV-a aflm urmtoarea povestire: Jiyovoi Se xal raSe KagxnSovioi, eivai Ti\g Aiivijq Xwgnv re xal dv&gii>novg Ioj HgaxXewv OTtjXitxni xaroix}]fxevovQ, egxovg enedv n'iXMVxai xal e%i.XwvTat Ta cfogvia, Oevreg avrd erte'iiig Trag xr\v xviar ntyi^v, ea^dvTegegrd nXola TVCf,e:iv xanvov. l'ovg (V eni %igovg iSoiivov roi' xanvbv xgvaov Tiffevai xal eS,avaxogtttv T(iffw dxd toiv rpogtlotv. Tovg Se KagxqSoviovz sxfpras axssrTsafrai, xal fjv piv i\alvr,Tai cscpi a%iog o x? >o? *>v ^ogritov, dvtXofievot dxaXXdoooi'Tai, tjv Se [ai{ d'liog, eofidvTeg o.Ttfli ic rd nXoa xarsaxai, ot Se TrgooeXfroi'Ttc dXXov TTQog obv V&tjxav xgvaor, eg o v "eid'wot, dSiseeiv Se ovSerioovg' ovts ydg ai)Toi'Q tov XQ ' diTTeffTat, irglv dv orpi dxtaiofrrj Tf d'i,i'rj rwi' cfogTiwv, ovt' exevovg tiov cpogrliuv dnTeafrai ngoTegov ) aiiTol to x Q XdfiwOt.
vc Tt vao> v a i 0 V 2

Jerfirea este aceeai la toi pela toate templele ntr'o form, fcndu se astfel: nsui animalul de jertf st mpiedecat de picioarele dinainte, iar jertfitorul... l trn tete, iar cznd animalul chiam zeul cruia-i jertfete i dup aceea t-a aruncat ( = aruncnd) o Iunie in jurul grumazului i bgnd un lemn l nvrtete i-1 ndu ete, neaprinznd nici foc, nici jertfind nici fcnd libaiuni, iar dupce l nduete i-1 jupuete se apuc de fiert". Traducerea acestei propoziii, ca i a celor citate mai la vale, e fcut aproape din vorb n vorb anume n vederea redrii asperitilor, spre care scop n'am putut ntrebuina traducerea prea liber a d-lui D. I. Ghica, Bucureti. 1902. Cartaginenii mai spun urmtoarele : c dincolo de columnele lui Hercule s'ar fi aflnd un loc n Libia i oameni cari locuiesc (acolo), la cari dac ajung ei i-i descarc mrfurile aezndu-le n rnd pe malul mrii, suindu-se pe corbii fac fum. C indigenii vznd fumul ar fi mergnd la mare i apoi ar fi punnd (acolo) aur pentru marf i s'ar fi retrgnd la oarecare distan de mrfuri. i c Cartaginenii debarcnd s'ar fi uitnd i dac li-se pare c aurul are valoarea mrfurilor, lundu-1 pleac; dac ns nu o are, suindu-se iari n corbii ateapt; iar ceilali ieind au pus aadar alt aur pn ce i nduplec. C nici unii nici alii nu s'ar fi nedreptind, cci ei nici nu s'ar fi atingnd de aur nainte de ce aurul ar ajunge egal cu valoarea mrfurilor, nici aceia nu s'ar fi atingnd de mrluri nainte de ce ei ar piimi aurul".
i

12 Dup leyovoi urmeaz vorbire indirect, care dupce trece dela un no minativ (gofidvTsc-Tvrf/fiv) la un acuzativ cu infinitiv (rovg Se KagxnSovlovg zxjicii'rac oxirmaSai) se schimb la ccveloperm ctxaXXaoovTm n direct pentru ca la aSixh.iv Se ni)8*Ttnoi'c: s fie iar ce a fost la nceput. Pentru legtura gramatical jertfete pe cea logic de pild n cartea I, c. 1 3 3 : airoiai Se olyoiai /gtuivrat, enirpngijuaai Se noXXolai xai ou Xtai' Kccl Sta TOVTO cpaal Tlegaai rovc " EXh]vag citreouevovg leivujvrag TtaveaQ'ai, o TI acpi ano Seiirrov Ttaqacfoghrca oiiSev Inyov aiov, el Se. ri Tragarpegono, eafriovrag v ov naveaHm, unde voete s dovedeasc, c dup credina Perilor Elinii se sculau dela mas flmnzi, fiindc mncau tot desertul adus odat. La V&qxav aflm i schimb de aciune.
1

Asperiti de natura aceasta gsim i n Iliada i Odysseia lui Homer, cele mai vechi epopei clasice europene. Aa de pild vorbirea indirect trece n direct n iliad n c. IV, v. 301 i urm.: rovg yceg vwyeiv ac/ovg %miovg e/e/jev fit;Ss xXovha&ai oti'kqr (*rjSe rig innoavvfi re xai qvogerrpi nexoiflwg oiog TTooofr aXXw)> ptepru) Tgoieoai fi%ea&ai, /iti ava/itigeiTu/ In traducerea D-lui Murnu: EI porunci mai nti clrimei i-i dete pova Caii s 'nfrne Ia mers i s nu dea n gloat de-a valma: Ori ct ar pune temeiu pe sine i ar t clritul, Nimeni s nu mai alerge rsle ca s 'nfrng dumanii, Nici s se dea napoi, cci pururea slab o s f i e trecerea nu se simte. Un caz i mai interesant de trecerea vorbirii in directe n direct aflm n Iliad, c. XXIII, v. 852 i urm.: LOTOV 5' l'arijaev vijog xvavongojgoio rr;kov iul ipaproig, ix Se Tgr\gmva itekeiav Kentr\ fArjgvftip Sijoev noSog, t]g ag avd>yeiv to\evtiv og pikv xe (SdXr] rgtjgwva ne'teiav, nvrag deigduevog -reXexeag olxovSe (pegecufoy og Se XE firigiv&oio rvx!}, ogviOog aptagruiv, fiaGwv ydg Si) xetvog 6 d oaerai rjfiirtelexxa" .
3 1 8

Dar Iliada i Odysseia, pe lng c nu sunt nceputurile poeziei epice greceti, ci rezultatul unei ndelungate desvoltri a aceleia n gura aezilor sau rapsozilor, sunt scrise n hexametri dactilici, n versuri, deci aceste greele sau asperiti sunt de cele mai multe ori fcute de sii, un fel de urmare a exprimrii coninutului contiinii n stil legat. Mnnc mncare puin i mult desert, dar nu mult deodat. De aceea zic Perii, c Elinii se las de mncare flmnzi, deoarece dup mncare nu li-se aduce nimic de sam; iar dac li s'ar aduce nu s'ar lsa de mncare". O. Murnu; Omer, Iliada, Budapesta, 1906, pag. 76. i aez catargul nii cu cioc negru departe n nisip i de el leg de picior cu o a subire un porumb sprios, pe care porunci (c) s-t sgeteze: care ar nimeri porumbul fricos, lund toate securile (cu dou tiuri) duc-le acas; iar care ar nimeri aa, scpndu-i pasrea, va duce securea cu un ti cci acela e mai slab".
2 3 1

13 Tocmai de aceea nici nu le putem considera de tipice pentru aceast grup. Aa e de pild exemplul urmtor (II. c. VI. v. 394 i urm.): Vvtf alnxoc 7ioki/du)(iog kvavxii] ijXe tsovoa '.Avbqnuxt), OvyaTt]() itya'K]TOQ0g 'Uerlcuvog, ' HETLWV, og ti'cciev vnd JlXdxaj vktieaar]^ unde schimbul de caz e provocat pe lng atracia la nominativul din propoziiunea relativ i de mprejurarea, c poetului i trebue n vers cu o silab mai puin, dar cu un cuvnt mai mult. De categoria lui Herodot se in autorii predosloviilor i epilogurilor din cele dintie texte bisericeti vechi, ai vechilor acte i documente scrise romnete, cronicarii notri i autorii anonimi ai prozei poporane romneti. Cele dintie monumente literare romneti sunt cri bisericeti. Acestea sunt traduceri. Traductorii au fost foarte mult influenai de originalul slavonesc ori grecesc i pe de o parte din lipsa de cultur i curaj ca s se deprteze de ceeace aveau dinainte, pe de alta fiindc erau condui de ideea, c o carte sfnt nu trebue modificat, cci i pierde nsemntatea ei religioas, urmnd cuvnt de cuvnt textul strein, ne au dat fraze, cari nu sunt romneti; aa dar mai ales din punct de vedere sintactic putem pune puin temeiu pe vechile texte bisericeti, fiindc de cele mai muiteori reproduc construciile din original . Arareori gsim ici colo pasagii frumos scrise n textul traducerii. Au ns deosebit im portan prefeele i epilogurile acestora. In acestea autorii vorbesc liber, cugetarea ca i felul de exprimare este al lor, cci nu mai sunt legai nici de fraza nici de legtura ideilor din originalul strein. Limba acestor al ctuiri originale este curat i foarte apropiat de limba vie din acel timp chiar de aceea i apar ele cu mult mai puin confuze dect textul nsu Limba actelor i documentelor nelegem pe acelea, cari n'au fost influenate de tipicul, formularul siavon, pentruc sunt i de acestea este un fel de limb popular, nendmnatic, deci un fel de limb, care reflect limba vorbit a vremii cnd au fost scrise, i aceasta cu atta mai mult, cu ct scriitorii de documente nu cunoteau aa de bine limba slavon, nici pe cea greceasc, cum le cunoteau traductorii de texte bisericeti i tocmai de aceea reproduceau n acte o limb romneasc mult-puin curat i adeseori se ntmpl chiar c un act public oare care din veacul al XVI-lea ori al XVII-lea nu se deosebete ntru nimic din punct de vedere al limbii de limba romneasc Vorbit de astzi '.
J a 4

(Va urma).
1

Dr. N.

Drganu.

Atunci cu fuga i iei nainte soia-i cu multe daruri, Andromahe, fica lui Aetion mrinimosul, Aetion (= a lui Aetion), care locuia la poalele pdurosului Plakos" Traducerea d-lui Murnu (o. c. p. 128) nu red nici barmi atta asperitatea din text: ,.Grabnic alearg 'nainte-i bogat nzestrata-i soie, Alb' Andromahe, copila mritului domn Aetion, Care trise n Teba la poalele muntelui Placos". Petru V. Hane, Istoria limbii romne i literatura romneasc veche, Bucureti, 1906 p. 45 i partea privitoare la aceasta a articolului dlui Ov. Densuianu: Limba noastr ca icoan a vieii culturale aprut n Viaa nou, 1, p. 5-13 i urm. i reprodus la Hane, 1. c. p. 4551. Pentru limba crilor bisericeti i a zapiselor v. i O. Cobuc. Ce ne-a'u dat Slavii i Grecii n Versuri i Proz, Caransebe, 1897 p. 90104. Gh. Adamescu, M. Dragomirescu i 1. A. Rdulescu-Pogoneanu, Literatura veche Bucureti, 1902, p. 81. Cf. Ov. Densuianu i Hane, ibid. p. 45 i 49. Al. Philippide, Introducere n istoria limbei i literaturei romne. Iai. 1888, p. 116.
2 8 4 5

14

UN M A N U S C R I S DIN S E C O L U L A L XVII-lea.
Spiritul naional, care ncepnd din jumtatea a doua a veacului al XVI-lea se nizui s frng ctuele, ce reineau libera lui manifestare, prinde fore nou n spre mijlocul secolului al XVII-lea i rsbete victorios printre tendinele dumnoase ale curentului slavon i grecesc, dnd impuls unor strduine literari de cea mai mare importan. Se traduc n romnete un numr nsemnat de cri bisericeti i se rs pndesc cu ajutorul tiparului. Nizuina de a organiz vieaa de stat pe baze naionale a fcut necesar edarea n romnete a coleciilor greceti i slavoane de legr civile i adaptarea ndrumrilor lor la strile din Principate, cu scop ca s se curme nedreptile i asuprelele mieiloru, care le facu cei ijenvai i nenlegtori, diregtorii i giudeele de pre la toate scaunele, cum ne spune prefaa pus naintea pravilei tiprite la 1646 cu zisa i cu toat cheltuiala lui Vasilie (Lupul) Voivodul i Domnulu rei Moldovei. Dorina de a da i bisericei un caracter naional a avut ca urmare i tlmcirea pe romnete a codului canonic n forma unor compilaiuni din cri greceti i sla voane, cari conineau hotrrile mai importante ale sinoadelor, operele Sfinilor Prini i a altor scriitori bisericeti cu autoritate recunoscut n materie de credin i drept canonic'. De aceea textul lor arat nrudire de aproape iar pe alocuri e chiar identic. Cea dintiu scriere de felul acesta e Pravila aleas a logoftului Eustratie, care poart datul de 1632 i ne e cunoscut numai n manuscris apoi Pravila tiprit n 1640 la Govora i ndreptarea legii, aprut la 1652 n tipografia dela Trgovite. Tot att de rspndit a fost colecia numit: epte Taine a besericii tiprit la Iai n anul 1645 cu cheltuiala domnului Vasile Lupul i sub auspiciile metropolitului Varlaam. Aceasta asemenea poart numele fostului logoft Eustratie. Dup afirmaia lui Cipariu , care le-a asmnat pe ambele, scrierea de mai sus e numai un extras a Pravilei alese dela 1632. In biblioteca dlui Iulian Marian, director de banc n Nsud, se afl un manu scris, care dup toate aparenele e o copie a crii ntitulate: epte Taine, dei nu mi-a fost dat putina s l compar cu exemplarul original al acesteia, care se p streaz n biblioteca Academiei romne'. Manuscrisul are 369 de pagini,, cu format de 4 i numerotate la locul obicinuit. Dintre acestea ns lipsesc urmtoarele: 1 - 2 , 1314, 1 2 3 - 1 2 4 , 159-162, 180181, 248 - 249, 348 349, 354 - 3 5 5 , 358 - 359, 362 -363 i alte cteva, cu cari se isprvea tabla materiilor puse tocmai la sfrit. Dup pagina 179 urmeaz una nescris i nenume rotat, iar feele nsemnate cu 125 i 126 sunt tiate pe jumtate. Paginaia e corect, afar de numerii: 272; 279 i 335, cari ocur de dou ori. Tot cte patru foi duble formeaz un caet, numerotat i acesta cu cifre cirilice n partea inferioar a primei i ultimei pagini. Scrisoarea e mare i regulat, literile iniiale dela nceputul pasagiurilor precum i numele scriitorilor citai i numerii capurilor sunt scrii cu rou, dar fr ornamente. La nceputul fiecrui capitol nou se gsete cte un frontispiciu mai simplu.
2 3

Foaia prim care purt titlul crii s a pierdut. Paginile cari urmau dup ea le ocupa predosluvia (prefaa) reprodus ntreag de Bianu-Hodo i, cu omisiunea pr- . ilor de mai puin interes, i de Cipariu i de Oaster . Din aceasta posedm pe o
6

Scrierile, cari au fost prelucrate n deosebite colecii, sunt artate de C. Popovicm n lucrarea sa: Fntnele i Codicii dreptului bisericesc ortodox aprut n revista Candela din Cernui, an. V. (1886). E descris de /. Bianu n Columna lui Traianu, an. 1882, pag. 210217. 11 amintete i Cipariu: Crestomaia seau Analecte literarie. Blaj 1858, pag. XXXI. Crestomaia, loc. cit. Vezi descrierea acestuia la Bianu-Hodo: Bibliografia romnesc vechie, fasc. I. Bucureti 1898, pag. 147 i urm. M, Oaster, Chrestomatie romn. BucuretiLipsea, 1891. Volumul I. pag. 114117.
1 3 4 s

15
frntur de foaie numai urmtoarele cuvinte : . . . d e lumineaz... cea lumasc n . . . de acii i ntru cei mai mici agiunge lumina i cldura de lumineaz i nclzete pe toi ctr voia lui cea sfnt, pentru carile cinstia i nrocul cel de sus (i) netrecut agiungu mpreun c u . . . Pe prima pagin, care ni-s'a pstrat ntreag i care e nsem nat cu cifra 2 gsim o a doua titul i prefa, pe care, nefiind nc retiprit, o re producem : Pravil pre scurt aleas, din sfintele scripturi scoas pre rndu i tocmit mai vrtos pentru cele 7 taine mari a besericii, care' dinse rnduit cu toate trebele ei, prin carile i pravila sfinilor apostoli la tot lucrul de istvu iate, pre toate obiceele ce au lsat purttorii de Dumnezire i ntr'un nravu cu apostolii, pstorii i a toat lumea nvtorii, Sfinii Prini dela cele epte sboar, de care lucru arat i Sfnta Scriptur. nvtur pentru tainele svintei besereci forte cu deadinsu trebuiate tuturor credincioilor s le aib ctr mntuina sa, c fr de aceste nime nu va pute s s spasc, deci s nevoim s le inem bine i cum s cade, c cu acetia ne sfinim i mila i darurile cereti dobndimu. i spre ndireptarea sufletelor nostre cele pctoase smtu, cum are fi un vas, cu carele scoatem apa mntuinei din fntna muncilor i a morii Domnului nostru lui Isus Christos. Smtu ca nite izvoar, din carele izvorete mntuina noastr i viaa sufletelor noastre i ertarea pcateloru cele nevzute. Cu sufletul nostru pn iaste n trupu nu poate s vaz i s auz fr numai cu simirile trupului, cumu ochii i urechile i alte simiri, aea i darurile lui Dumnezu nu le poate lua numai cu chipuri vzute i simite, cumu-i la botezu apa, la preuie hirotonia i la sfinenie mirul i la liturgie vinulu i pnea, la pocin ispovedanie, la masle utulu (sic!) de lemnu, prin carele pre noi Dumnezeu ne sfinete i ne ndrepteaz i mila sa noao o d i cu acestea ne nsmnm i ne alegem din pgni i dintr'ali eretici i necredincioi. In irele urmtoare se spune pe scurt numrul tainelor i nsemntatea lor. Numai dup toate acestea ncepe adevrata tractare mprit n apte capitole, potrivit nu mrului tainelor. In fiecare din acestea se dau i explicaii dogmatice, dar numai celea mai necesari, fr de cari nici legile canonice referitoare la sacramente nu ar putea fi nelese pe deplin. Att in chrestomaia lui Oaster ct i a iui Cipariu aflm retiprite mai multe fragmente, cari sunt pe deplin identice cu textul manuscrisului nostru. Faptul acesta ne intrete n presupunerea, c acest din urm e o copie a operei tiprite. Afar de celea epte Taine manuscrisul mai conine pe pag. 333335 o con semnare despre Srbtorile ce sint prestre an, intru carele, nu s cade ni:e un lucru s s fac, iar pe pag. 336341: Tocmala posturilor ce smtu prespre an i hri pre ce vreame s dezleag. Ca continuare a acesteia urmeaz pe pag. 34L- 351 un tractat cu titlul: Pentru zilele cele dezlegate ce smtu prespre an. De ncheiere sunt nirate (pag. 351 i urm.) Capetele ce smt intr'aceast carte". Toate apendicele acestea se gsesc dup mrturisirile d-lor Bianu, Hodo i tefan Dinulescu att n exemplarul care se pstreaz la Academie, ct i n cel care se afl n posesiunea d-lui Dr. I. Q . Sbiera '. In manuscris aflm i cteva indicaii privitoare la persoana scriitorului i la timpul, cnd acesta i-a isprvit obositoarea sa lucrare. Pe frntura de foaie, care ni-a mai rmas din cea dintiu prefa, se afl urmtoarea nsemnare:
GA\1;J)HIH HANKOKCKIH IcodN IOT AI^KK RPAA*
1

X'Sci d

In transcrierea textului am luat n considerare rezultatele cuprinse n lucrarea dlui /. Brbulescu: Fonetica alfabetului cirilic n textele din vecu! XVI. i XVII. Bu cureti, 1904; am pus interpuncia necesar i am ntregit abreviaiunile. - 5. Dinulescu, Notie despre vieata i activitatea Mitropolitului Moldovei Varlaam. Candela, an. V. (1886), pag. 353.

16
adec: Umilitul loan, textului cetim : diacul din Nankov dela oraul Hust.
(HHOTO pAK rp-K'lUNklH IcOANt KklS HHEKASMHMM /loro<f>ST

Iar pe ultima pagin a

Tp8A

<MOK

3N0E

Pe romnete: Mult greitul i netrebnicul rob loan, fost logoft, iubitor de munc. n nici unul din exemplarele tiprite i cunoscute pn acuma nu se afl nsemnrile acestea, ci n locul celei dintiu cetim n slavonete cuvintele: Umilitul Varlaam, Archiepiscop i Mitropolit al Sucevei, asemenea cea din urm e nlocuit prin: Mult greitul i netrebnicul rob Eustratie fost logoft, iubitoriu de munc. Pe baza acestora unii dintre istoricii notri atribue cartea activitii literari a metropolitului moldovean Varlaam, iar alii logoftului Eustratie. * Tot aa nu putem s decidem nici noi din nsemnrile reproduse, ce rol va fi avut la scrierea manuscrisului fostul logoft loan, referitor la persoana cruia ne lipsesc orice desluiri, i diacul loan. Despre acesta tim cel puin, c er de origine din comuna Nankov, numit astzi n mod oficial: Husztkoz i situat n comitatul Maramur spre nord dela opidul Hust, care ca cetate ntrit n locurile acestea mrginae a fost chiar i n timpul Arpadianilor o posesiune de mare importan pentru regii Ungariei. Rezultatul, la care ajungem pe baza acestor date, se reduce la presupunerea, c manuscrisul s'a decopiat la po runca i cu cheltuiala fostului logoft din Moldova: loan, care voia s-1 druiasc unei mnstiri eventual unei biserici, sau c avea nsu trebuin de el. Tot loan e numele copistului, de origine din nvecinatul Maramur i care poate s fi fost un scriitor numit pe vremea aceea diac al logofeiei unde servise i logoftul loan.
1 2

n aceea nesiguran ne las i indicaia chronologic, care ar trebui s ne l mureasc asupra timpului cnd s'a decopiat manuscrisul. La sfritul prefeei alturea de numele diacului loan i al orelului Hust gsim cifrele cirilice: cari denoat anul 1655, pe cnd dedesuptul acestora sunt scrise cifrele arabe: 1641. Tractatul despre celea epte Taine a aprut n anul 7153 dela facerea lumii, deci n 1645 dup calculul nostru. Precum vedem, acest dat nu corspunde nici unuia din celea dou, pe cari le are manuscrisul nostru. mprejurarea, c n scrisorile vechi ntlnim o mulime de greeli n datele scrise cu cifre cirilice, ne-ar ndrepti s admitem su poziia, c cifra H e scris numai din eroare n loc de M. Dar atunci ce rost s aib numrul 1641 pus dedesupt? Prezena acestuia nu se poate altcum explic dect aa, c copistul, nlocuind datul original cu anul corespunztor al erei cretine, a greit calculul. p f . r . Valerlu Seni.
4 ro D

Reproduse de Bianu-Hodo,

op. cit. pag. 150.

S. Dinulescu, op. cit. pag. 356 i urm. M. Gaster, op. cit. pag. XLVI.

La Bianu-Hodo, op. cit. pag. 147, s'a strecurat o greeal cnd datul acesta se identific cu 1644, cci: 71535508=1645.

17

DIN I S T O R I A C U L T U R A L A R O M N I L O R DIN A U S T R O - U N G A R I A . i)
Contribuiri fragmentare Ia istoria Tipografiei Ilirice-Romneti din Viena 17701793 i 1795.

I. Cel dinti tipar s'a introdus n Viena Austriei la anul 1482, ceeace se poate documenta cu cinci cri tiprite, pe care se poate vedea n semnat anul i locul unde s'au tiprit pe cnd numele tipografului lipsete cu totul (Mayer Dr. Anton: Wiens Buchdrucker Geschichte voi. I. p. 7.) De abia dup un deceniu s'a putut descoperi i numele celui dinti tipograf din Viena n persoana lui Ioan Winterburger (14921515) c ruia i-au urmat i alii o mulime. Pe noi Romnii ns numai tipografia lui losif Kurczbok (17361792) ne intereseaz, care a existat trei secole dup nfiinarea tipografiilor din Viena. S vedem deci cine a fost acest Kurczbok? Iosif Kurczbok sau Kurzbek a fost fiul tipografului Universitii din Viena Gregorie Kurzbok i a Barbarei nscut G e r o l d ) nscut n Viena la 21 Noemvrie 1736. Cele dinti cunotine tipografice le-a nvat dela tatl su Grigorie. In etate de 20 de ani a condus nsui tipografia tatlui su. Iar n anul 1756 l aflm pe tnrul Iosif nmatriculat ca tipograf universitar la Academia din Viena i totodat cives academicus. Prin urmare a cptat o educaie excelent, avnd bogat spirit ntreprinztor, foarte abil, pentru care caliti frumoase i-a atras i ateniunea Curii asupra sa. In anul 1770 a fost nsrcinat de Curtea mprteasc a instala o tipografie spre tiprirea crilor: illirice, romne, tracice, ruse, greceti i a limbilor orientale. Iar mprteasa Mria Terezia i oferi chiar i un Privilegiu, n 14 Februarie 1770, pe douzeci de ani, ca s poat tipri cri tuturor po poarelor naiunii i clerului unit i neunit din rile supuse stpnirei ei sub auspiciile i direciunea Cesaro-Cretii deputaiuni illirice de curte, nlesnind ctigarea de cri ieftine, care popoarele acestea le procurau foarte scump de prin alte ri strine. (Act n Archivul Ces.-cresc ReichsFinanz ministerium's Staatschulden Acten, Fasciculul nr. 17 i 110).
2

Spre a se prtini mai cu cldur strduinele tipografului Iosif Kurczbok i din partea mprtesei Mria Therezia i a guvernului su monarchic se dduse porunc aspr, cu datul 6 Octomvrie 1770, c toate crile illirice, romneti s nu se mai poat importa din alte ri strine sub aspr pe deaps, i dac totu se vor mai import s se confite i s se ni miceasc. (Vezi Archivul ces. reg. Ministerium der Innere Buchdruckersache Fasc. IV. D. 7).
') Autorul ne-a trimis acest studiu anul trecut, cnd tria nc. l publicm acum creznd c unele informaii culese de dnsul sunt folositoare, dei prelucrarea materi alului nu corespunde cerinelor tiinifice. Red. ) Tipografia lui Kurczbok au motenit-o dup moartea lui Kurczbok ntmplat la 19 Decemvrie 1792, familia Gerold, care i astzi exist ca tipografie n Viena. Iar tipografia iliric a trecut n posesiunea agentului de curte tefan Novacoviciu. 2
a

18 Pentru strduinele neobosite i pentru serviciile fidele cari le-a prestat mpriei, mprteasa Mria Terezia se afl ndemnat a-i ofer lui Iosif Kurczbok diploma nobilitar cu dtul 22 Noemvrie 1776. II. nc pe timpul episcopului Isaia Diacoviciu al Jenopoliei i Aradului (16901706) s'a fcut rugare la guvernul Austriei pentru nfiinarea unei tipografii illirice n Viena, dar struinele acestui prelat nu a avut rezul tatul dorit, fiindc nu s'a putut afl omul doririlor pentru o astfel de n treprindere salutar. Mai apoi s'a descoperit n Archivul patriarhului din Carlove conceptul unui Memorand ctr curtea din Viena, cu dtul 16 Iunie anul 1706 n carele ntre altele se cerea iminent i sistemizarea unei tipografii illirice; dar totu acest plan mre nu s'a putut realiz pn pe la anul 1770, pn cnd s'a putut afl omul doririlor tipograful Iosif Kurczbok. O alt rugare a clerului illiric, cu dtul 2 Iunie din 1766, privitoare la Tipografia Illiric o respinse camera de curte din Viena. (Hof-KammerArchiv, Finanz-Archiv, Banatica fasc. 79 nr. 4). Mai trziu ns se reveni asupra acestui obiect i, n anul 1768, Camera de curte din Viena lu hotrrea de a cere dela vr'un tipograf vienez un plan preliminar pe baza cruia s se organizeze o tipografie illiric, mai vrtos spre a se putea pune pedeci serioase la aducerea i importarea din Rusia i alte ri strine a crilor trebuincioase popoarelor illirice din provinciile AustroUngare. Contele Schonborn n urmarea hotrrii Camerei de curte din Viena se puse n pertractri cu librarul-tipograf al Universitii din Viena Iosif Kurczbok. Acestuia i se dete ndrumare a se pune n privina aceasta n conelegere i cu Episcopul Muncaciului Bradische. Cu datul 9 Martie 1769 subternu domnul Iosif Kurczbok planul preliminar pentru organizarea unei tipografii illirice camerei de curte din Viena. (Finanz Archiv, Banatica fasc. 79 nr. 52). Fiindc n anul acesta, la 7 Octomvrie 1769, er convocat i un Con gres naional illiric, domnului conte de Hadik, comisarului ces. reg. al acestui Congres i s'au dat toate actele preliminare referitoare la organizarea tipografiei illirice spre a Ie subterne congresului spre obiectiva deliberare pe lng celelalte obiecte pertractnde, avnd Ia timpul su a face raport i despre rezultatul obinut referitor la Tipografia illiric la locurile mai nalte. (Hof-Kriegs Archiv, anno 1769). Deoarece pe acele timpuri se lucr struitor i pentru ameliorarea culturii napoiate a popoarelor illirice din imperiul Austro-Ungar organi znd pretutindenea foculare culturale, diferite scoale, tot mai tare se simte lipsa organizrii unei tipografii illirice, ca s se poat provede coalele cu tipriturile i crile de lips. Tot pe acela timp face rugare ctr Camera de curte din Viena i tipograful din Pojon Francisc Patzko pentru a i se permite organizarea unei tipografii n Timioara, lundu-i angajamentul de a tipri i cri illiriceti, cu scop ascuns proselitic, pentru promovarea catolicizmului pe neobservate ntre popoarele illirice ismatice. Camera de curte din Viena i-a i primit rugarea, anticipndu-i 50 de galbeni pentru a putea cltori la Timioara i a sond terenul pentru scopurile ascunse ale proselitismului. In 20 Noemvrie 1769, Camera de curte din Viena ntrerupe pertrac trile cu tipograful din Pojon, fiindc deputaiunea de curte Illiric nu-i va

19 putea da nvoirea a se organiz atare tipografie illiric n Timioara. (Finanz Archiv, fasc. 79 nr. 78). Dup aceea Camera de curte din Viena s'a pus n legtur cu alt tipografie din Buda spre a ntemeia proiectata tipografie des ce rut de poporul i clerul illiric. i aceasta nou ncercare ns a rmas fr rezultatul dorit. Ne mai putndu-se trgn pertractrile cu organizarea mult doritei tipografii a clerului illiric, camera de curte din Viena, n fine, s'a aflat nevoit a nsrcina pe tipograful din Viena Iosif Kurczbok a organiza, cu nceputul anului 1770, o tipografie illiric n care s se poat tipri tot felul de cri mai cu seam oficioase n limbile: illirice, romne, tracice, ruse, greceti i limbile orientale. (Kriegs-Archiv, anno 1770). In 14 Februarie 1770 vede lumina Privilegium privativum a mp rtesei Mria Terezia dat tnrului tipograf Iosif Kurczbok pe un rstimp de douzeci de ani. Kurczbok a nceput s lucre n nou organizata sa tipografie illiric. (Kriegs-Archiv, anno 1770 nr. 3878.) Cameradecurte din Viena, cu datul d e 2 6 M a i u 1770, notific Consiliului belic de curte i deputaiunei de curte illirice spre a face cunoscut subalternilor si i tuturor autoritilor provinciale inactivarea Tipografiei Kurczboki-ane. n urma acestei dispoziiuni, consiliul belic de curte din Viena ncunotineaz, cu dtul 22 Iunie 1770, comanda general din Karlsstadt, Waraidin, Slavonia, Bacica. Ardeal i Timioara s ieie sub scutul lor drepturile concese cu privilegiu mprtesc ale lui I. Kurczbok. (Hoff Kriegs-Archiv, anno 1770 Nr. 28116). Cele dinti cri se vor tipr cu finea anului 1770: Cartea de ru gciuni i Psaltirea, dup planul acceptat de autoritile mai nalte. ns nu se tie dac aceste cri vor fi fost tiprite i n limba ro mneasc. Atta se tie pozitiv, c oriice carte a aprut aici n limba srbeasc, s'a tradus i tiprit i n limba romneasc. Valurile n tunecoase ale trecutului, ns pn astzi nu ne-au descoperit n limba romneasc nici o carte din cele pomenite. Cu datul de 1 Septemvrie 1770, camera de curte din Viena ncunotiineaz autoritile ungare, cumc ct mai curnd vor e de sub tipar: Cartea de rugciuni i Psaltirea la tipografia Illiriceasc a lui Iosif Kurczbok n Viena, prin urmarea s se grijeasc bine ca s nu se mai treac preste grani asemenea cri, care ar face concuren tipriturilor lui I. Kurczbok. Cu deosebire se opresc crile importate: din Petersburg, Moscva, Varovia, Kiev, Veneia, Lipsea Halle din Saxonia i din Romnia. (Finanz-Archiv, fasc. 18 Nr. 25). Totodat se face cunoscut cumc s'a acordat Iui I. Kurczbok pe trei ani de zile libertatea de-a fi scutit a plti porto potal pentru tipriturile sale. (Finanz-Archiv, fasc. 30 Nr. 1). In Iunie 1771, subterne tipograful I. Kurczbok comptabilitii cassei cancelariei de curte un compt spre achitare pentru cartea deja tiprit, care s'a tiprit pe spesele cancelariei de curte. Cartea aceasta a fost Regulamentul Illiric, care ndat dup apariie s'a transportat episcopa telor gr. ortodoxe din Ungaria i tuturor autoritilor civile din Ungaria spre publicare i acomodare ntru afacerile popoarelor illirice. A fost
1

Un exemplar romnesc foarte rar din acest Regulament illiric am i eu. E unicul exemplar care mai exist, deoarece, n scurt vreme, in urma stranicei protestri a illirilor, s'au retras din circulaiune i s'au nimicit oficios de autoriti, puindu-se un alt Regulament n aplicaie oficioas. 2"

20 tiprit: latinete, nemete, srbete i romnete. Eu l am n romnete. (Finanz-Archiv, fasc. 79 Nr. 86, 89 i 102). ndat dup tiprirea Regulamentului illiric, s'a isprvit i cu tip rirea Bucvarlulut n limba romneasc, cam ctr luna lui Septemvrie 1771, cnd s'a subternut prin tipograf comptul de spese tipografice n suma de 540 fl. 40 cruceri spre repltire Ia cassa comptabilitii cance lariei / l e curte. (Finanz-Archiv, fasc. 79 Nr. 22 i 58). In butul tuturor oprelitelor, dup toate msurile severe luate de guvern totu se mai ivesc cazuri de import de cri illirice de contraband din Moscva i Veneia. Drept aceea camera de curte din Viena, n anul 1775, e silit a da de nou porunc strict autoritilor de grani ca s privegheze cu mare stricte i s procead cu mare vigoare ntru pedepsirea celorce ar cuteza i ncerc s mai aduc cri strine n Austro-Ungaria, care ar face concuren tipografiei Kurczboki-ane! (Finanz Archiv, fasc. 1 Nr. 11 i Kriegs-Archiv, anno 1775 Nr. 24163). La nceputul anului 1777, tipograful I. Kurczbok trimise deputaiunei Illirice de curte un cont spre achitare pentru .Regalele scolastice, n ro mnete, care a aprut cu finea anului 1 7 7 6 . In 24 Iunie 1777, I. Kurczbok cere Banii pentru dou cri de cu rnd tiprite una Metodul i alta Pravila Mnstireasc i aa mai departe pentru alte tiprituri. O deosebit meniune mai facem asupra Catechismului lui Ioan Raici arhimandritul Covilului. Aflndu-se c tipritura din anul 1774 e plin de eresuri catolice s'au cerut nimicirea lui, fcndu-se mari spese tipografiei Kurczbok-iane, care nefiind vinovat, cci a tiprit manuscriptul ntocmai cum i s'a prezentat prin camera de curte, care singur a fost res ponsabil de coninutul manuscriptului. Curtea ns a fost viclean, cci a socotit c e timpul binevenit a ncerca s vre n Catechismul illirilor niic doctrin catolic spre a atrage pe neobservate pe illiri la catolicism! Dar a dat de mare pacoste cu popoarele illirice, cari au protestat energic pentru totala nimicire a acestui Catechism periculos Pravoslaviei, nscennd energice remonstraiuni. In dieceza Vreului s'a nscenat o formal rebeliune contra episco pului, care a publicat credincioilor si acest Catechism plin de ere suri catolice. Urmarea a fost, c curtea din Viena a fost silit a retrage i nimici acest Catechism, cauznd tipografiei Kurczbok-iane mari spese tipografice. (Dimitrie Ruvaratz despre arhimandritul Ioan Raici n publicaiunea srbeasc din Neoplanta: Letepis Matice Srpske, voi. 96). Revzndu-se de nou manuscriptul, prin o comisiune bisericeasc ortodox, s'a trimis de nou tipografiei Kurczbok-iane spre tiprire, i aa Catechismul Raicean a aprut, n scurt timp, n o nou ediie original ortodox, precum a eit din peana autorului ortodox. i s'a pus de nou n circulaiune spre ndestulirea revoltailor illiri, ntre cari i noi romnii am avut partea cuvenit. In Cartea de Aur a d lui Teodor V. Pcian, voi. I. ediia a 2-a, Sibiiu, 1904, se afl, la pag. 92, Plnsoarea clerului i poporului illiric, cu dtul Viena 27 Ianuarie 1778, subscris de Vichentie Ioanoviciu Vidac n
1 3 3

' Vorbesc de cea romneasc, fiindc numai pe aceasta am vzut-o i mi-a fost n mn. Metodul 1-a tradus romnete vestitul Mihail Roiul alias Martinoviciu profe sorul de Bogolovie (Teologie) din Timioara. Pravila Mnstireasc am vzut-o numai n limba srbeasc.
2 8

21 care se pomenea de un Ceaslov i Abecedariu din anul 1774, de o Psclle dela anul 1772, tiprit de I. Kurczbok i de o Psaltire din anul 1773, ns nu se poate stabili pozitiv dac sunt i ediiuni n limba rom neasc. Atta se tie pozitiv, c orice carte aprut n limba illiric, s'a tradus i tiprit i n limba romneasc. In 19 Decemvrie 1792, rposa n Viena tipograful Iosif de Kurczbok. Prin privilegiu], cu datul 18 Aprilie 1793, a trecut ntreaga tipo grafie illiric a rposatului I. Kurczbok n posesiunea agentului de curte cesaro-regesc tefan de Novacovich cu toate drepturile avute i beneficiate de Kurczbok. tefan Novacovici, agentul ces. reg. al cancelariei,, de curte, cump rnd tipografia iliiriceasc Kurczbokian, obinu dela mpratul Francisc al II-Iea un privilegiu pe ali 15 ani a tipri cri illirice i romneti i alte limbi orientale i ca nime altul afar de el s poat tipri i vinde cri de aceste, avnd numai a observ legea de censur cu cea mai mare acuratea. Prin nota cancelariei de curte din Viena ctr guvernul Austriei-dejos, cu datul 4 Ianuarie 1795, se ncuviineaz c privilegiata tipografie a agentului ces. reg. de curte tefan Novacovici, ncepnd din luna lui Noemvrie anul 1795, cu tot privilegiul avut n Viena, s se ncorpo reze, prin contract, de cumprare, cu tipografia ces. reg. a universitii din Buda. (Archiv des k. k. Ministerium der Innere, fasc. IV. D. Nr. 7 i Dr. A. Mayer: Wiens Buchdrucker Geschichte (14821882) II-ter Band. Wien 1887). Crile tiprite sub tefan Novacovici sunt pn acum foarte puin cunoscute. i Ie vom semnala la locul lor pe acelea cari le cunoatem i s'a putut pn acum descoperi. Din anul 1796 i 1797 nu am vzut nici o carte tiprit romneasc n Buda, n aceasta nou tipografie a lui tefan Novacovici cu tipografia universitii ungureasc din Buda. Numai din anul 1798 cunoatem vre-o cteva i anume: Retorica Romneasc de Dr. I. Molnr, Buda 1798, 8. i de aici ncolo mai multe alte despre care la alt loc vom vorbi mai pe larg. III. Cine a putut fi primul- censor i corector de cri romneti n tipo grafia lui Iosif de Kurczbok, nu s'au putut afla pn acum cu siguran. Atta se tie pozitiv cumc, pe la anul 1771, cnd mpratul Iosif al H-lea a umblat prin Muncaciu i a vizitat i mnstirea n care er nchis ieromonahul Gavril Oregorie Maior, atunci a strigat mpratului ca s se ndure spre el. mpratul Iosif al Il-lea l a ntrebat c cine este? i O. Maior i-ar fi respuns: eu sunt Iosif pre carele l-au vndut fraii si! i a nceput a-i spune mpratului toate suferinele sale. Iosif al II-lea, ntorcndu-se Ia Viena, a poruncit numai dect cancelariei ungureti de curte ca de nou s se cerceteze cauza Iui G. Maior. Cancelaria de curte ungar a i cercetat de nou cauza lui G. Maior i a aflat c de i este n ctva vinovat, ca unul carele nu s'a supus epis copului su denumit de mpratul i confirmat de Pontificele, totu pentru vina aceea nu merit o pedeaps atta de grea. Din cauza aceasta mpratul Iosif al II-lea 1-a eliberat i, la mijlocirea agentului de curte loan Neagoe, 1-a denumit n Viena censor al cariilor romneti, cari se tipreau n tipografia de stat illiriceasc-romneasc, organizat chiar pe atunci. (Dr. A. Grama: Istoria bisericei romneti unite cu Roma. Blaj, 1884, pag. 145).

22 Prin urmare ieromonahul O. Gregorie Maior ar fi fost primul censor i corector de cri romneti al tipografiei illirice de sub conducerea lui Iosif de Kurczbok. Iar dl Eudoxie Hurmuzaki, n Fragmente zur Oeschichte der Rumnen, tom. II n limba german, tiprite n Bucureti la anul 1881, zice, la pagina 132, cumc crile bisericeti din Romnia s'au oprit la noi n ar, nfiinndu se la noi o tipografie illiric-romneasc spre a tipri crile trebuincioase bisericilor. Iar la pag. 196 zice cumc Grigorie Maior, eliberndu-se din temnia dela Muncaciu, n anul 1771, a devenit censore de cri romneti la tipografia illiric-romn din Viena. Alegndu-se G. Gregorie Maior episcop n Ardeal, n anul 1772, dup zece ani; de pstorire iari s'a retras dela Episcopie, la anul 1782, mai vieuind pn Ia anul 1785, cnd repos n Domnul Al doilea censor i corector al crilor romneti, cari se tipreau n tipografia illiriceasc-romneasc a lui 1. Kurczbok, se pare a fi fost, prin anii 17731783, istoricul Samuil Clain de Sad (17451806), care bolnvindu-se, la anul 1783 n Viena, se deprta n Ardeal, i cine i va fi urmat n aceast diregtorie, pn acuma nu s'a putut afl. Mai trziu, cam prin anii 17901795 se pare a fi urmat prea nvatul naionalist Paul lorgoviciu, precum amintete dl Ilarie Chendi n preioasa sa brour despre: nce puturile ziaristicei noastre (17891795), Ortie 1900, la pagina 22, cumc prea nvatul naionalist Paul lorgoviciu din Bnat, autorul de mai trziu al Observaiilor de limba romneasc, tiprit n Buda,\& anul 1799, pe la anii (17901795) er revizor de cri romneti la tipografia illiric din Viena. Prin urmare iat i pe al 3-lea revizor de cri romneti al Tipo grafiei illirice din Viena. Ba ce e mai mult, neobositul oculist i literat romn, Dr. loan Molnar de Mullersheim, nc n anul 1793 s'a nvoit ,cu Paul lorgoviciu a scoate mpreun un ziar chiar romnesc n Viena. nvatul ungur lacab Ellek afirm chiar c sus pomenitul ziar ar fi aprut, i c cteva exemplare s'ar fi i trimis episcopului ortodox din Sibiiu, Gerasim Adamoviciu, spre distri buire. (Iakab Elek: Az Erdelyi hirlapirodalom tortenete 1849-ig, Budapest, 1882, 1 voi 8). IV. Crile romneti tiprite n acest timp, 17701795, sunt relativ foarte puine cunoscute pn acuma, cci nu s'au ocupat cu adunarea lor n Austro-Ungaria afar de mine, nime altul Pe lng toate greutile puse naintea noastr, ne-a succes a des coperi pn acuma primul product romnesc al acestei tipografii dintre valurile ntunecoase ale acestei epoce. Unicul product literar cunoscut pn acum al acestei tipografii este Regulamentul illiric de datul Viena, la 20 MafU 1771, dat clerului i poporului illiric din rile Austro-Ungare. Pe la anul 1769, Octomvrie 7, ntrunindu-se Congresul illiric n Carlovetz, cu care ocazie s'a organizat mai temeinic biserica ortodox n imperiul Austro-Ungar, Comisarul guvernial Groful Hadic subternu Congresului, spre deliberare, un Regulament illiric n limba latin, care s'a primit de Congresul ntrunit i obinndu-se nalta aprobare mpr teasc. In anul 1770 se tradusese i n limba srbeasc i romneasc pentru folosul credincioilor greco-orientali. Acest ^Regulament illiric se tipri n anul 1771, n Tipografia illiric a lui Iosif de Kurczbok, cu textul paralel latin i german, apoi latin srbesc i, n fine, cu textul latin i romn pentru

23 folosirea Romnilor. Dup tiprire s'a distribuit tuturor autoritilor bise riceti i civile spre acomodare i stricta observare. Pn acuma nu s'a tiut de existena acestei tiprituri. Am avut eu prima fericire a descoperi un atare exemplar la un coleg preot n Bnat. Care, rugat fiind de mine, avu amabilitatea a mi-1 transcrie textul ro mnesc cu litere latine din cirile, cum a fost tiprit, punndu-mi-1 la dis poziie spre tiprire i folosire. Inactivndu-se noul Regulament illiric, popoarele illirice s'au aflat jicnite cu drepturile lor conform Privilegiilor primite mai nainte dela locurile mai nalte. Deci popoarele illirice au cercat a-1 deltur, ridicnd gravamine serioase n contra-i. Gravaminele illirilor s'au pertractat, n sinodul dela 1774, elaborndu-se un nou Regulament illiric, conform dorinei illirilor, obinndu-se nalta aprobare guvernial, n 2 Ianuarie 1777, care apoi iar s'a tiprit n 1270 de exemplare, n tipografia illiric a lui Iosif de Kurczbok din Viena, n limba-latin, german, srbeasc i romneasc, distribuindu-se tuturor autoritilor bisericeti i civile spre acomodare i strict observare. Publicndu-se acum a doua oar, pentru popoarele illirice greco-orientale, acest nou Regulament illiric din anul 1777, popoarele illirice s'au revoltat de nou n contra Arhiepiscopului-Metropolitului din Carlovetz i a Episcopilor n special. De nou s'au fcut Gravamine i n contra acestui nou Regulament illiric din anul 1777, pn ce s'a stabilit i alctuit al treilea Regulament llllrlc, care s'a numit apoi i Rescriptul Declaratoriului illiric, cu datul de 16 Iulie 1779. Al doilea Regulament illiric pn acuma nu l-am putut descoperi. Pe al treilea ns l-am descoperit i aflat, care iari s'a tiprit la Tipografia illiriceasc a lui Iosif de Kurczbok n Viena n limbile: latin, german, srb i romn. Pe noi ns numai tipritura romn ne inte reseaz Acest al treilea Rescript Declaratoriu illiric, ca norm directiv n biserica greco-oriental din Imperiu) Austro-Ungar, e i pn astzi n vigoare, cu puine excepiuni, trecnd chiar unele dispoziiuni din el direct in Statutul nostru organic al fericitului de pie memorie Andreiu Baron de aguna din anul 1868. n anul 1782, au mai aprut ns, nu tiu pozitiv dac s'a i tiprit ca parte constitutiv la Rescriptul Declaratoriu illiric, aa numita: Norm Consistorial, cci eu am aflat-o numai n manuscript latin i romn. Ca un preot dela sate, srac prigonit de nemiloasa soarte, pe spesele proprii, cnd nu aveam parohie, am ntreprins excursiuni literare prin Bnat, cu care ocazie mi-a succes a descoperi ntre scrisorile vechi ale cole gului de coal, ale preotului Moise Blidariu din Gavojdia de lng Lugoj, al doilea product literar al Tipografiei illirice din Viena dei necomplet, l-am completat cu alt exemplar, iar defectuos, dar aa c s pot com plet unul cu altul, aflat la familia Tempea din Toracul-mare n anul 1908. Acest product literar e Bucvarul R t f l i r j / I P L B u c v a r sau ncepere de nvtur celor ce vor s nvee carte cu slove sloveneti. Tipritu-s'au n cesaro-criasca cetate Beci. n privilegiata Tipografie a prea nlai cesaro-creti curi prin kir Iosif Laurenie Kurczbok, anul 1771 luna Iui August 27, formatul 8", mici pagini 62. Exemplarul acesta l-am trimis onoratei Biblioteci a Academiei Romne din Bucureti spre pstrare. Alte

24 ediiuni a acestui Bucvar s'au fcut n anul 1774 i 1777, apoi Ia anul 1781 cu oarei careva modificri. (Vezi i Bian I. Bibliografia vechie romn voi. II fasc. 3, pag. 195, Nr. 374. Afar de aceste dou producte literare se mai pomenesc a mai exist nc dou producte literare din anul 1770: Carte de rugciane, Viena 1770 i Psaltirea, Viena 1770, ns nu se tie dac ar fi i n limba romneasc, cci pn acuma nu s'a putut descoperi. Regulamentul illiric, din anul 1771, pomenete de o tipritur ct mai curnd (17711772) a unui Clindar, care ns nu 1-a vzut nimenea pn acum, cci nimenea nu-1 pomenete. In anul 1772 s pomenete o Psclie, ns nu s tie dac e n limba romneasc, cci pn acuma nu a vzut-o nimenea. In anul 1773 se pomenete o Psaltire carea iari nu se tie dac e n limba romneasc, cci nu a vzut-o nimenea. In anul 1774 se pomenete Catehismul cel mic sub titlul: Catehisis mic sau scurt Pravoslavnic mrturisire a legei greceti neunite, pentru treaba pruncilor celor neunii romneti fcut. i dela Neunitul Episcopescul n Carloveiu, la anul 1774 inutul Sinod ntrit, cu devoirea stpnitorilor. S'au tiprit i se afl la Iosif Kurczbokul cesaro-Craesc Illiricescul i a Rsritului Tipograf n Beci, 8, pag. 331 pe lng textul ro mnesc, srbete i nemete. Un exemplar bine pstrat se mai afl la subscrisul (Bian, I. Bibliografia veche romn voi. II, fasc. 3, pag. 205, Nr. 385). In anul acesta 1774 se mai pomenete un Ceaslov, dar nu se tie dac e n limba romneasc i un Abecedarlu. In anul 1775 nu se tie ce s'ar fi tiprit. In anul 1776 se pomenete: Norma colar prefcut de pe limba srbeasc n limba Daco-Romneasc, la anul 1776, care prin mai mare parte a Banatului n coalele cele Daco Romneti este nrdcinat. Tiprit la Viena n Tipografia Privilegiat a lui Kurczbok. In anul 1777 s'a tiprit i am vzut: 1. Ducere de mn ctr Aritmetic sau socoteal pentru treaba pruncilor rumneti celor neunii ce se nva n coalele cele mici, Beci 1777, text german i romn 8, mici pagini 151. O alt ediie din aceasta aritmetic s'a fcut n 1782 i de mai multeori aflndu-se trebuina. Trimeas de mine, prin Dl V. A. Urechi, Bibliotecei V. A. Urechi din Galai. Pomenit i de Pop, Disertaie despre Tipografiele Romneti, Sibiiu 1838, pag. 98, i de Bianu I., Bibliografia vechie romn voi. II., fasc. 3 pag. 219 Nr. 400, pe temeiul acelea informaiuni dela Pop. Am vzut-o, avndu-o dela nvtorul Aga din Budina n Bnat. 2. Bucvar pentru pruncii cei romneti, cari se afl n criasc ar i hotarele ei mpreunate, Beciu 1777. N'am vzut exemplare, ci se po menete de Iuliu Vuia, n coalele romneti bnene n seclul XVIII, studiu istoric, Ortie, 1906, pag. 104, i de Bianu I., Bibliografia vechie romn Bucureti, 1907, voi. II., fasc. 3, pag. 219, pe temeiul aceleai informaiuni dela I. Vuia. 3. Cartea Mriei Teresei pentru ncorporarea Bucovinei, Beciu, 1777 2 foi afltoare n Biblioteca Academiei Romne, pomenit de I. Bianu, n Bibliografia veche romn voi. II fasc. 3 pag. 219 Nr. 403. 4. Ducere de mn ctr cinste i direptate adec la copii rumneti neunii cei n scoale cele mici se nva spre cetanie rnduit Carte cu dovoirea stpnitorilor. Tiprit n mpraitoarea cetate Beci la Iosif de

25 Kurczbok, Tipograful Iliricesc a Rsritului de curte n anul 1777 text rumnesc i nemesc, n 8 mic, 263 pagini, afltoare n Biblioteca Academiei romne din Bucureti. Pomenit i de I. Bianu, n Bibliografia veche ro mn voi. II. fasc. 3 Nr. 409, pag. 222. 5. Metodul 1-a tradus romnete vestitul Mihail Roul alias Martinoviciu (17481822) profesorul de Teologia romneasc i srbeasc impro vizat n oraul Timioara. 6. Pravila Mnstireasc o am vzut-o numai n limba srbeasc. 7. De lips Crticea pentru nvtoriu a Neuniilor rumneti mai mici scoale n mprtetile i Cretile ri. Viena 1777, 2 voi., pe o parte textul german i pe alta cel romn. " 8. Regulamentul illiric, n o nou ediiune, corectat; s'au tiprit 1270 exemplare, n Tipografia Illiric din Viena n limba latin, german, srb i romn, n anul 1777. In anul 1778, nu se tie dac s'ar fi tiprit vre-o carte romneasc, fiindc nu s'a descoperit nici una pn acuma. n anul 1779, se pare a se fi tiprit Rescriptul Declaratoriu illiric n al treilea rnd, alctuit i publicat spre folosirea tuturor autoritilor bise riceti i civile din Imperiul Austro-Ungar. Tot n anul 1779 se ivete pe cmpul literaturei minunata plant exotic cu litere latine a lui Samuil Clain: Carte de rugciuni pentru evlavia hornului chrestin, n Viena tiprit la Ioseph Nob. de Kurczbok. Annu'I incarnaii Domnului M D C C L X X I X n 12 de 1 foaie 87 pagine i 3 foi la sfrit. Fr prefa. Se afl un exempl. n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (Vezi: Bianu I., Bibliografia veche romn voi. II. fasc. 3, pag. 222, Nr. 418). Am vzut o tipritur romneasc oficioas, n anul acesta, 1780, aa numit Urbariuh lui Iosif al II-Iea, tiprit poate mai nainte de anul 1780 fiind necomplet i fr dat, m mrginesc a reproduce aici clauzula ofi cioas care sun: Presens Benignum Urbariale Regulamentum s u b . . . Congregatione in Comitatus Temesiensis die 10 octobris anno 1780 Temesvarini celebrata publicatum Posesione 'e Sisztarovecz cum subjecta a d . . . Scripta declaratione quod ei edua... n a m . . . usque F e s t a . . . proobservatione sub autenticoj comitatus Sigillo et particulari Congregatione Anno 1781 die 25 Ianuarie Temesvarinum estradatum. La anul 1780 mai pomenim i Gramatica, dei n limba latin scris a lui Samuil Clain i incai sub titlul: Elementa linguae Daco-Romanae sive Valahicae, composita ab Samuele Klein de Szad etc. locupletata vero et in hune ordinem redacta a Georgio Gabriele Sincai eiusdem Ordinis Vindo bonae, 1780, in 8 mic V-j-100 pagini. E scris n limba latin, dar are text romnesc cu litere latine, foarte rar, am i eu un exemplar deplin complet cu V + 100 pag.) (I. Bianu, Bibliografia veche ro mn, voi. II, fasc. 4, pag. 251, Nr. 430. La anul 1781 avem a pomeni: Bucvarii pentru pruncii cei rum neti cari se afl n Cria Ungureasc i hotarele iei mpreunate cu devoirea stpnitorilor. S'a tiprit n Beci, la Iosif de Kurczbok a Resritului Tipograf dela curte. La anul 1781, 8 mic textul pe 42 pagine i dou foi nenumerotate pentru numere. (I. Bianu, Bibliografia vechia romn voi. II., fasc. 3, pag. 270, Nr. 443). Tot din acest an, 1781, am mai avut i am vzut o brouric rom neasc: Culegere de multe rugciuni pentru treaba pruncilor celor rum-

26 neti neunii cari nva. Cu devoirea Stpnitorilor. S'au tiprit n Beci la Iosif de Kurczbok a Resritului Tipograf dela curte la anul 1781, 8 mic 16 fasc. care ns nu tiu unde s'ar afla. Mi se pare a fi trimis, prin dl V. A Urechi, la Biblioteca din Galai. La anul 1782 se semnaleaz cartea: Ducere de mn ctr Aritme tic, Viena 1782 romnete i nemete pomenit de Al. Philipide. Introdu cere n literatura romn. Iai 1888 pag. 149, Nr. 5. (I. Bianu, Bibliografia R. V. voi. fasc. 3, pag. 274, Nr. 452). La anul 1783 nu s'a descoperit pn acuma s fie tiprit vre-o carte romneasc. La anul 1784 se pomenete o carte sub titlul: Catehisis mic sau scurt pravoslavnic mrturisire a legii greceti neunite, pentru treaba Pruncilor celor neunii rumneti fcut. i dela Neunitul Episcopescul n Carlovetju la anul 1774 inutul Sinod ntrit i acum a 2-a oar cu nt rirea Arhiepiscopului i Mitropolitului tiprit. In mprteasca cetate Viena la Boerul Iosif de Kurczbok al rsritului Tipograf 1784 8 mic rumnete i nemete pag. 161. S e afl n Biblioteca Academiei Romne din Bu cureti (I. Bianu, Bibi. R. voi. II, fasc. 3, pag. 286, Nr. 470. La acest an 1784 se pomenete o ortografie romneasc sub titlul: Ortografie sau scrisoarea dreapt pentru folosul coalelor nemeti. S'au tiprit n mprteasc cetate Viena prin boierul Iosif Kurczbok, Tipograful crilor Illiriceti anul 1784. n 8 mic de peste 12 pagini. (Vezi I. Bianu, B. V. R. voi. II, fasc. 3, pag. 292, Nr. 477). Acum venim a serrfnl o carte de fr semntura traductorului, dar aflat din alte indicii pozitive, c ar fi fost traduse de Mihaiu Roul alias Martinovici, profesor de teologia romneasc din Timioara n acti vitate, pe acelai timp. ntru mrirea sfintei deofiniei de via fctoarei i Nedespritei Troie, Tatlui, Fiului i sfntului Duh. S'au tiprit aceasta carte ce se zice Prescurta artare: ntiu pentru Dumnezeu, a doua pentru socotina lui Dumnezeu. Cu toat osrdia i cheltuiala sfiniei sale printelui Con stantin ubonu Parohul Cetii Timioara. ntoarse de pe limba sloveneasc pe limba romneasc, la anul 1784 August 30, n Timioara. S'au tiprit n mprteasca cetate Viena prin boieriul Iosif Kurczbok Tipograful cr ilor Illiriceti. Al doilea titlu pe foaia urmtoare e mai precis i sun: Prescurta artare ntiu Pentru Dumnezeu Ce i cum, i ct iaste Dumnezeul nostru. A doaua artare, Pentru socotina lui Dumnezeu, care o are ctr toat fptura sa, iar mai vrtos ctr om, pentru a lui vecinic mntuire. A treia pentru legea lui Dumnezeu, ctr care tot omul, este dator a-i ndrept viaa sa, ca s nu lipseasc de viaa vecinic. Puse nainte spre folos. Nu numai pruncilor celor tineri, numai i brbailor amndurora prilor. Iar mai osebit acelor cari nu pot lesne pre larg a se ndeletnici n nvtura cuvntrii de Dumnezeu, n 8 mic, pag. 142. Prefaa este semnat de Theofan Procoviciu Arhiepiscopul cetii nou din Moscva, carele este i autorul crii cei slavoneti. (I. Bianu B. V. R. II, fasc. 4, Nr. 479). Am i eu un exemplar. In anul acesta 1785 a aprut cartea rumneasc sub titlul: Carte trebuincioas pentru Dasclii coalelor de jos rumneti neunite, n Cesaro Cretile ri de motenire. Partea I-a cu voia celor mai mari. I. Viena la Iosif Nobil de Kurczbok c. c. al curii Tipograf 1785 text romn i german 2 voi. n 8 mic de 12-J-253 pag. i 314 pag. Are o nainte cu vntare foarte instructiv voi. II. nu are titlul i tabla de materii n exem-

27 plaiul nostru. Aceasta carte a aprut n aceia an i la aceia editor ntr'o alt ediie, n care textul german e acelai iar traducerea romneasc este alta. Am vzut numai voi. II. care are urmtoriul titlu: De lips crtice pentru nvtorii a neuniilor rumnetilor mai mici scoale, n m pria i cretile ri, partea a 2-a. Se vinde nelegat cu 45 cr. Cu permisul celor mai mari n Viena. La Iosif nobel de Curczbok imperial i creasc; de curte a neuniilor Rumni i a Srbilor Tipograf i vn ztor de cri n anul 1785. Se afl n biblioteca Academiei Romne Bu cureti. ([. Bianu, B. V. R. voi. II. fasc. 4, pag. 302304. Nr. 485). Tot n anul acesta, 1785, se mai semnaleaz un Catehism sub titlul: Catehisis mic sau scurtat Pravoslavnic mrturisire a Iegei greceti neunite pentru treaba pruncilor celor neunii rumneti fcut. i dela neunitul/ episcopescul n Carlove la anul 1784 inutul sinod ntrit i acum a doua! oar cu ntrirea arhiepiscopului i mitropolitului tiprit. In imperteascaj cetate Viena la boierul Iosif de Kurczbok al rsritnlui Tipograf 1785. In 8 mic 163 pag. text romnesc i nemesc. Se afl n biblioteca episcopeasc din Oradea-mare \(\. Bianu, B. V. R. voi. II fasc. 4 pag. 304 Nr. 486). Se mai semnaleaz n anul acesta, 1785, o aritmetic subtitlul: Ducere de mn ctr aritmetic s'au socoteala pentru treaba pruncilor rumneti celor neunii ce se nva n coalele cele mici. (Se vinde fr legtur cu 15 creari). Cu dovoirea stpnitorilor. Tiprit n mpritoarea cetate Viena la Iosif nobel de Kurczbok de curte Tipograful i vnztorul de cri n anul 1785, 8 mic, pag. 151, fr precuvntare text romnesc i nemesc. Se afl n Biblioteca Academiei Romne n Bucureti (I. Bianu, B. V. R. voi. II fasc. 4, pag. 301, Nr. 489). O alt oper a lui Minai Roul alias Martinovici tiprit n anul acesta 1785 e s t e : nvturi cretineti sub titlul: Intru mrirea sfintei deofiniei de viaa fctoarei i nedespritei frie, tatlui i fiului i sfntului duh. S'au tiprit aceste nvturi cetineti foarte de folos, scoase de pe limba greceasc pe limba romneasc pentru folosul de obte. Sub stpnirea ntru tot prea luminatului mpratului i craiului domnului Iosif al II-lea, cu blagoslovenia prea sfinitului arhiepiscopului i mitropolitului slavenosrbescului i romnescului norod Domnului Moise Putnic. Iar cu toat osrdia i cheltuiala preasfiniei sale printelui Constantin Subonu, neunitei legi greceti preotului i slobodului criescului ora ai Temiorii paroch. Tiprit n mpritoarea cetate Viena Ia Iosif Nobil de Kurczbok de curte Tipograful i vnztoriu de cri n anul 1785 8 mic, 6 foi cu titlul, prefaa i artarea cuprinsului apoi pag. 258 i dou foi la fine nenumerotate. Un exemplar n posesiunea mea. (I. Bianu, B. V. R. voi. II., fasc. 4, pag. 306, Nr. 491. Tot din anul acesta 1785 mai avem a semnala o carte foarte inte resant despre economia stupilor a lui Dr. loan Molnar sub titlul: Economia Stupilor. Acum ntiu izvodit i dat de loan Molnar doftorul de ochi n marele principat al Ardealului. Cu privilegiumul mprteti i creti mriri n Viena, la Iosif nobil de Kurczbok mprteti i creti de curte a neuniilor Romni i a Srbilor Tipograf i vnztor de cri n anul 1785 formatul 8" 188 de pagini i 10 foi la sfrit pentru artarea cuprinsului i erat. Se afl un exemplar bine pstrat n biblioteca epis copiei gr.-cath. a Lugojului i n Biblioteca Academiei Romne n Bu cureti. (I. Bianu, Bibi. V. R. voi.) fasc. 4, pag. 307, Nr. 493. Se mai pomenete n anul acesta 1785 o proclamaie a mpratului Iosif al II-lea pentru desfiinarea jobgiei, foaie volant datat din Beci

28 (Viena), 21 August 1785, i contra semnat de Grof Esterhazi Ferencz i de Alexander Horvth se afl n biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bianu, B. V. R. voi. 11, fasc. 4, pag. 310, Nr. 495). In anul 1786 putem semnala nite tiprituri oficioase ale mpratului Iosif al II-lea precum urmeaz: 1. Aezmntul lui Iosif al Il-lea pentru Ca dastru, Viena 1786, n folio 4 4 foi i 2 plane. Decretul este datat din Viena, 10 Februarie 1786, i este contra semnat de corniele Carol Palfi i de Antonie Hadroviciu. Se afl n biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bianu, B . V. R. voi. II fasc. 4, pag. 312, Nr. 499). 2. Aezmntul lui Iosif al II-lea pentru ranii din Bucovina, Viena 1786, n folio de 11 pagini, text nemesc i romnesc. Datat din Viena 1 Noemvrie 1786. Contra semnat de Leopoldus Comes a Kellonrat; Iohan Rudolph Graff Chotek n Iohan Wenzel Freyherr von Margelik. In fruntea primei pagini se vede vulturul imperial cu iniialele imperatului. S e afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti (I. Bianu, B. V. R. voi. II fasc. 4, pag. 312, Nr. 500). 3. Ornduiala lui Iosif II.: Pentru pdurile din Bucovina (1786) n folio de 76 pagini textul este n 2 limbi romnete i nemete. S e afl n Biblioeteca Academiei Romne n Bucureti. (I. Bianu, B . V. R. voi. Il-a, fasc. 4, pag. 315, Nr. 504). 4. Ornduiala lui Iosif al II.: Pentru Vntoare. Viena 1786 n folio, 20 pagini, textul este nemete i romnete datat Viena 28 Februarie 1786Se afl n biblioteca Academiei Romne din Bucureci. (I. Bianu, B. V. R voi. II., fasc. 4, pag. 315, Nr. 505). In anul acesta 1786 se mai pomenete o tipritur pn acuma necu noscut: Preoia sau ndreptarea preoilor, edit. I. Viena 1786. N'am vzut exemplare. In ediia a 2-a a acestei cri se zice: dat .n tipariu pentru folosul i ndreptarea preoilor, ntiu n Beci Ia anul 1786, iar acuma n Sibiiu la anul 1789. (I. Bianu, B . V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 315, Nr. 516). In anul 1787 a aprut o carte sub titlul: Poslante sau dreapt oglind a pcii, dragostii i unimii. Prin carele cu drepte dovediri cei unii se mntuesc de hulele carele lor li se arunc. Iar neuniii nici iritici a fi nici schimatici, mai ales n neamul romnesc a nu se putea aevea zice, se arat mai ntiu latinete tiprit n 1786 opul lui Nichita Horvath canonicul Eclesiarh a Biserici catedrale a Orzii-mari ear: Acum n limba romn ntiu tiprit n mprteasca cetate Viena prin cinstitul i de bun neam nscutul Domn Iosif de Kurczbok tipograful mprtesc la anul dela Chr. (1787) pentru a neamului romnesc folos i mngere. In 4" 14 pagini nepaginate ~f- 168 pagini nepaginate necomplet, trecut dela mine in posesiunea fostului P. S. Episcop al Lugojului Victor Mihalyi de Apa. Un exemplar complet s'ar afla n Biblioteca facultii de teologia din Cernui, de unde e evident c cartea complet conine 174 pagini numerate i alte 2 pagini la fine. (I. Bianu, B . V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 317 Nr. 512). Alt carte din anul 1787 cunoatem sub titlul: Rnduial judecto reasc de obte etc. In Viena tiprit la Iosif nobel de Kurczbok mp rteti i creti de curte a neuniilor romni i a srbilor tipograf i vn ztor de cri n anul 1787, text nemesc i romnesc 8 mic de 10 foi i 407 pagini N'am vzut exemplare. S e afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bianu, B . V. R. voi. II., fasc. 4, pag. 317, Nr. 513).

29
Dup aceea mai pomenim n anul acesta 1787 trei brouri i anume: 1. Scurt nvtur prinilor Duhovniceti. S'au tiprit n Beci n Tipo grafia lui Iosif de Kurczbok, la anul 1787, 4 mic, 16 pagini. Se afl n Oradea-mare Biblioteca a preacuviosului vicar Vas. Mangra. (I. Bianu, B . V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 317, Nr. 514). 2. Scurt nvtur ctr Preavoslavnicii cretinii pentru pocin 4 Viena 1787 3. Scurt nvtur ctr protopopi i pentru datorinele lor 4 Viena 1787. Le-am avut, dar le-am dat din mn i nu le-am mai cptat napoi. In fine mai pomenim pentru anul 1787. Observaii s'au bgri de seam asupra regulelor Gramaticii rumneti adunate i alctuite de dumnealui Ianache Vcrescul cel de acum diceoful bisericei cei mari a resritului. i mare vistieriu a Principatului Vlahiei Tiprit acum ntru al doilea rnd in Viena Austriei la Iosif nobil de Kurczbok mprtescul i crescul al curii Tipograf i bibliopol 1787 n 8 mic de 1 fasc. - f - 184 pagini i 2 foi fr prefa. (I. Bianu, B. V. R. voi. II fasc. pag. 322 Nr. 517). In anul 1788 pomenim tipriturFsub titlul: Ducere de mn ctr cinste i direptate adec la copii rumneti neunii cei ce n coalele cele mici se nva spre cetanie rnduit carte. Cu dorirea stpnitorilor. In Viena la Iosif nobel de Kurczbok mprtesc i criesc de curte i a neu niilor romni i a Srbilor Tipograf i Vnztor de cri n anul 1788 n 8 mic, pag. 263, text romnesc i nemesc. S e afl n Biblioteca V. A. Urechie din Galai. (I. Bianu, B. V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 324, Nr. 520). In anul acesta 1788 mai pomenim i o gramatic nemasc scris de un romn Dr. I. Molnar sub titlul: Deutsch-Walachische Sprahlehre verfasst von Iohan Molnar etc. Wien, 1788 n 8 de 8 foi -(- 445 pagini i 40 foi la fine. Am i eu un exemplar complet; altele se mai afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bianu, B . V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 326, Nr. 521). n anul acesta s'a mai tiprit o : Pravil de obte asupra faptelor sale i a pedepsirii lor. Tiprit n Viena cu tiparul lui Iosif nobil de Kurczbok mprtescul i criescul al curii Tipograf 1788, formatul 8" de 7 foi i 145 pagini. S e i afl n Biblioteca Academiei Romne din Bu cureti i la mine exemplare. (I. Bianu, B . V. R. voi. II., fasc. 4, pag. 326, Nr. 522). In anul acesta se mai pomenete o tipritur romneasc sub titlul 1789: Scurt nvtur prinilor duhovniceti. S'a tiprit n Beci n tipo grafia lui Iosif de Kurczbok la anul 1789 n 4, 16 pagini se i afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bianu, B. V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 332, Nr. 530). n anul acesta 1790 se cunoate un product literar sub titlul: Bucvariu pentru pruncii cei romneti cari se afl n criasc ungureasc i hotarele ei mpreunate. Cu devoirea stpnitorilor. n Viena la Iosif nobel de Kurczbok mprteti i creti de curte a neuniilor romni i a Srbilor tipograf i vnztorul de cri n anul 1790. In 8 de 89 pagini, text ro mnesc i nemesc. Se afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucu reti. (I. Bianu, B . V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 334, Nr. 533). Dup moartea lui Kurczbok, ntmplat la 19 Decemvrie anul 1792, Tipografia illiriceasc a trecut n posesiunea agentului de curte tefan de Novacoviciu. Deci de acuma nainte semnm crile tiprite n aceast nou perioad.

30 Prima carte tiprit n tipografia nou la anul 1792 a lui tefan Novacoviciu este broura sub titlul: Ducere de mn ctr frumoasa scrisoare rumneasc pentru ntrebuinarea coalelor celor naionale ro mneti. In Viena la I. tefan Novacoviciu n Slaveno srbeasc ro mneasc i a limbilor rsritului privilegiata tipografie, 1792, n 8 opt foi i o tabel model litografiat. S e afl n Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. (I. Bian In, B, V. R. voi. II, fasc. 3, pag. 349, Nr. 554). In anul 1793 cunoatem o cazanie sub titlul: Intru mrirea sfintei de o fiin de via fctoarei i nedespritei Troie, Tatlui i Fiului i fsntului Duh s'au tiprit cartea aceasta: Adunarea Cazaniilor a multor feluri de cuvinte nvtoare de nravuri bune, la Dumineci i srbtori prznuitoare. In trei pri deosebi cuprinzndu-se. Cu slobozenia celor mai mari. i cu blagoslovenia pravoslavnicului Arhiepiscopului i Mitro politului Carloveului. Intru mpritoarea cetatea Beciului. In tipografia de bun neam nscutului tefan Novacoviciu la anul dela facerea lumei (AS'l') iar dela naterea lui Christos (1793) a Indictionului 9 1 . In folio de 5 + 94 -f- 84 -f- 87 primele 5 foi nu sunt numeritate. S e mai g sesc mulime de exemplare. (I. Bianu B. V. R. voi. II, fasc. 4, pag. 350 Nr. 558.) In anul acesta mai semnalm Psaltirea de Viena din anul 1793 for matul 8, 7 foi fr numr i 179 foi numerotate. S e afl exemplare n Biblioteca din Galai. (I. Bian B . V. R. voi. II., fasc. 4, pag. 356, Nr. 568). i un Ceaslov ntru care se cuprinde rnduiala cum se cuvine a se cnt glasurile cu troparele i cu alte dup obiceiu sfrituri etc. Viena 1793, formatul 8 148 foi paginate. In sfrit se mai cunoate un Calendar romnesc sub titlul: Calendariu, la anul dela Naterea lui Christos 1794 care cuprinznd n sine 365 de zile. Fcut spre ntrebuinarea norodului slaveno-srbesc i rumnesc, cari se afl n inuturile cesariu-creti a legii Rsritului. In Viena la Slaveno Srbeasca Romneasca Privilegiata Tipografie. Legat cu 12 creari. In 4" de 27 foi dintre care 5 foi albe intercalate n partea calendaristic pentru notie. Se afl la Biblioteca Academiei Romne din Bucureti. Un exemplar se afl i n posesiunea dlui Vasilie Goldi secretar consistorial la sfnta episcopie romn greco-oriental din Arad. Emilian Micu.

31

DOCUMENTE
Nr. 885. A. 1787.

ISTORICE

Prefacerea poruncii marelui sultan, adec a mpratului turcesc ctr voda rii rom neti, anume Niculae Mavroghen n ce chip va trebui a lucra cu pstorii cei din ara Ardealului.
Dup ce tu mai sus numite Vod la acea nalt porunc a noastr, care s'au datu-s pentru rndul tcilor ce le pltesc pstorii cei Ardeleneti pentru pscutul vi telor sale n ara Rumneasc, i pentru nentocmirile care s'au nscut despre aceea, ne-ai artat n rspunsul tu: precumc acest lucru lucrndu-se cu ageantul cel mprtesc, i prin boierii rii cercetndu-se, acua ntru toate punctumurile sau hotrtu-s, i s'au ndreptat, afar de taxa oieritului, i a ierburitului, a cruia plat pentru acele numite vite a s lua cu adevrat au fost n obiceiu, iar cu schimbrile n multe feliuri de chip ale voivozilor aceea crescnd, aceea scznd iar, pentru aezmntul s'au trimis nainte curei noastre, ca aceasta dup plcerea sa s hotrasc ci Asprii s se poat lua supt acest nume, sau titulu ? Am fost poruncit prin o porunc a noastr care despre aceasta atunci s'au fost dat, ca acele punctumuri, ntracela chip s se ie, precum n ara Rumneasc sau isprvit; iar n ct pentru taxa oieritului i a ierburitului, aceasta de aicia nainte n acea msur, i la acea vreme s se scoat, precum au fost obi ceiul de demult, i ca fietecare bine pe sine s se pzasc de toate acelea, ce ar pute deschide cale spre nprecheri, i npotrivire, mai mult, sau mai puin lund, dect ar aduce cu sine obiciaiul cel vechiu. Intru o ntiinare a ta, care mai de curnd despre aceasta mi-o-ai trimis-o, aa mi faci tire, precut acest lucru, nctu-i pentru taxa oieritului, cu tirea ta, intr cel cei n locu Ageantului mprtesc, i intr boierii rii s'au ndreptat, i s'au hotrit deaicea nainte n zece Asprii, i precum acel ce-i n locul Ageantului, dup ce s'au cerut dela dnsul Senedra, cu aceea s'ar fi mntuit pe sine, c dup un rspuns ce l-au primit dela baron Herbert de Ratcealii Solul Cesaro Cresc, ce ade n curtea noastr (a c ruia fericit si fie sfritul). Punctumul acesta aicia naintea strlucitoarei portei noastre ar trebui s se ndrepteze. Aa m ntiinezi mai ncolea: c cernd numitul acela ce-i nlocui Ageantului, ca Pstorii cei Ardeleneti caul, care l fac n luntru n ara Romneasc dela oile sale, slobozi s fie al cra, i a-1 duce afar, fiindc sloboznia aceasta a ducerei afar, fr de paguba modului de traiu a celui mai de frunte oraului nostru nu s'ar putea face, aceasta scoatere afar acolo s'ar fi strns, ca nct pstorilor acestor vite spre traiul lor Ii-i delips. Acuma dar numitul Sol mprtesc fcnd din iznov la curtea noastr o artare, n care taxa oieritului o pune n 10 Asprii, i taxa ierburitului o ncredinaz pentru hotrrea bunei plceri strlucitoarei portei noastre; dup aceea toate i cealelalte lucruri tot chilin chilin, precum au fost despre acelea nelesul, i n ce chip acelea de aicea nainte ar trbui inute, n aceasta aducndu-le nainte, aceea vrea.: ca s aezm o nalt rnduial, n care toate acestea punctumuri cu toate celea ce s in de dnsele, s'ar pune afar, ca aa pentru vremea viitoare, n prile acelea ca o norm sau rnduial nemicat s slujeasc: Cnlria Noastr cea mprteasc lund pe scurt acele punctumuri ale tale, care le-a trimis nluntru, i acelea imbinndu-le tot deamnuntul cu artarea numitului Sol, aceste care aicea urmeaz, le-au hotrit. Dup ntiinarea care o am primit-o dela Tine, i dup artarea Solului mprtesc, nti. Dela oile pstorilor de vite ale Ardelenilor, care ei dup obiceiul cel vechiu le pasc n ara Rumneasc, mai mult de zece Asprii a oieritului s nu se arunce, aij-

32
direa taxa ierburitului dela boi i dela cai numai ntracela chip s se arunce, precum au fost obiceiul cel vechiu, nu ca cineva mai mult decum au fost obiceiul cel vechiu sau decum ine nalt porunca noastr care n rndul acesta mai nainte s'au fost datu-s, s pofteasc dela dnii; i aa fietecare detoriu va fi, ca de asuprelile i trsurile ps torilor acestora de vite brbtete s se fereasc. A doua. Ne avnd nice un loc deschilinirea aceea, dup care pstorii acetia, care snt supui mprteti, nctu-i pentru taxa ce o pltesc pentru vitele sale, n dou pri, sau n dou clasiuri s'au mprit; nice trebue s se fac ntr dnii alegere, i deschilinire acar nct pentru taxa ce trebue pltit acar pentru ce alt bgare de sam, supt fria aceasta, c unii sunt Brseani, alii Susueani, sau acar cum altmintrinea s'ar numi; de unde supt noau fria, sau pricina acestor dou clasiuri, cnd s va culege taxa dela dnii, nice ntr'un chip s nu se ngreuieze, nice s se sileasc, ca mpotriva obiciaiului celui vechiu taxa aceasta a doua oar s o plteasc. A tria. Numiii aceti pstori vitelor nice o stricare, btae, robie, ludaturi, i alte ca acestea s naiba; ci mai vrtos pentru ct c ei s in de curtea nemasc, dup aceea pretinie care ctr curtea aceea o inem s fac cu dnii, i lor ntru toate i pretutindene dup ntocmelele ce stau n sus, spre aprare i ajutoriu s le fie. A patra. La hotrrea preului oilor i a mieilor, care vor fi spre lipsa celui mai ales ora al nostru, cum s se cumpere, sau s se vnz aceea, sau ci cu numrul, sau ce fel s fie, nice Caabaii, nice alii cineva nice cu o sil, care ar fi mpotriva lejii, i a ntocmelelor intr curtea noastr, i curtea mprteasc, s nu triasc; ci s fie tocmeala cumprtoriului, i vnztoriului slobod, i dup cum pretinete s vor tocmis, fiind c i despre aceea s va face grije, ca nice vnztoriul prea scump s nu ie, nice cumprtoriul prea ieftin s nu pofteasc. A cincea. In ctu-i pentru Pearde, numitul Sol aa d nainte n ntiinarea sa: precum iuul, sau taxa aceasta dup legea, i obiceiul rei Rumneti, cu un piaster i cu un miel, sau fr de miel cu doi piastri sau obicinuit a s pltii; aa dar aceasta de ieste dup legea cea scris a rei Rumneti, i de icia nainte numai ntr'atta, i cu acest modru s se ia, nu ca mai mult, sau mai puin s trag dela dnii. A asa. Ca pricinuirea aceea: oare o turm din 600 sau dintr'o 1000, de capete de oi s stea ? s se aleag odat, poftete numitul Sol ntru aceste dou un numr de mijloc s se ia. Aa dar deaicea nainte 700 de oi s vor socoti la o turm, i dup aceast aezare stpnii moiilor dela o turm ce va sta din 700 de oi, o oaie, i aceasta numai odat pot lua. A aptea. Cpitanii cei dela pori n ara Rumneasc, caii pcurarilor sau acelora lali supui iobaji mprteti, cu sila s nu-i ia, iar care s vor afla c au fcut aceasta slnicie, aceia s se pedepseasc, i s se strng, ca acea pagub ce au fcut-o s o rsplteasc. A opta. Nu s n'detorasc pstorii a plti vam pentru pieile oilor, sau a mieilor acelora, care au perit, sau au murit, numai s adevereze c dela a lor oi snt pieile. A noua. In ctu-i pentru acelea 60 de parale, care comendaii de pe lng mar gini precum dela turma de oi, aa dela cai, au obicinuit-o a o lu cnd i scot afar i i duc nluntru; fiindc Tu n ntiinarea Ta aa ari, c la cele mai dintiu artri ale Ageantului i-au fcut tire, precum acest lucru de doi ani acuma cu nvoina amn durora prinilor s'au ndireptat; ns din ntiinarea numitului Sol mprtesc aa se vede, ca cnd aceasta numit voin a amndurora prinilor dintra ceea ar sta, ca v tafii, sau comendaii marginilor sau vtafi plaiurilor dela ciurdele vitelor, sau dela cai, nice acele 60 de parale, nice alt taxe s nu ia; decumva dar aceasta rnduial aa s'au fcut, precum numitul Sol au artat nainte, fiete care de aceea s se ie, i s se fereasc, ca mpotriva aceea s nu fac. A zecea. Dup aceea fiind c ntiinarea Ta, care la strlucitoare poarta noastr o ai trimis-o, aa ari, c despre acele 60 de parale, care dela toat turma de oi, i dela cai la marginea Dunrii s'au luat prin cpitani, lucrul aa s'au ndreptat, precum

33
pstorii vitelor Ardeleneti dela cpitani n partea aceasta mai mult nu se vor supr; aa dar de ar sta ndireptarea lucrului acestuia ntraceasta, ca aceste 60 de parale mai mult s nu se ia, acestea de aicea nainte mai mult nu trebue luate. A unsprezecea. In ctu-i pentru taxa, sau mai bine zicnd: pentru gloaba ce s chiam vernicia, pentru acelea vite, care rtcindu-se pe cmp lucrat, acolo ar face pagub : aceasta Tu cu Ageantul ntru voi dup obiceiul rii i, dirept aa s o ndreptai, ca de acolo nice o parte s nu se pgubeasc. A dousprezecea. Gropile cele de bucate, sau magazinurile cele de pe supt p mnt, detorie or avea stpnii acelora n vremea ernii ale inea coperite: ca aa vitele de pagub s se poat apr, i cei ce mpotriva acetia fcnd, ar fi pricina ca marna altuia s'au pgubit, dup cum vei judeca, cuvios s se pedepseasc. A treisprezecea. Slobod s fie pstorilor Ardeleani la slaele, sau locul unde sunt cu pscutul a duce atta cucuruz, Mizri bogdan, ct s le ajung pe traiul lor ns totu de lips i este a lua sama ca de acolo s nu vie scdere la oraul nostru cel mai de frunte, n ctu-i pentru rndul traiului. A patrasprzece. Pstorii acetia lnile care le-au tuns dela oile sale, slobozi, sunt a le duce afar, nefcndu-lepentru aceea mai sus numiii comendani sau care se chiam Vtafi de Plai nice o asupreal, sau s ia mpotriva obiceiului celui vechi, ct mai puin pentru aceea dela dnii. A cincisprzecea. Slobod le va fi numiilor pstori dup obiceiul cel vechiu nvoindu-se cu stpnul locului, a tocmi n ara Rumneasc loc de pune cu acela pre, care i alii pentru acela l-au pltit, i dup direapta tocmeal care au fcut-o cu st pnul locului, aceea ce i-au fgduit c-i va da pentru loc, sau n bani, sau cu ca, care ca nu vre o parte s se neale doar, omenete s va msur, s plteasc. Nu vor avea de aicea nainte pstorii nice dela moteanii locului celui tocmit, nice dela vecinii aceluia nice un ciufag, sau pagub, nice n clile sale nu s vor opaci. A assprzecea. Pstorii acetia cnd s ntorc la muntele lor, slobozi vor fi fr nici o oprelite a duce afar spre a sa hran caul care-1 gtesc dela acele oi ale sale, cari s'au pscut n vidicul ce-i npreajma hotarelor, sau marginilor mprteti, aijderea i pieile, i lnile a acelora, nefiind pentru aceea detoriu ct mai puin vmaulor rii Rumneti a plti, ns fiind c cu scoaterea afar a productumurilor, sau a rodurilor turmelor celora, care s pasc departe, n ara Rumneasc, lesne s'ar putea ntmpla, ca muli ntr lna oilor sale s amestece ln strin, cu paguba aa numi tului Mirn, pentru aceia scoaterea aceasta, numai la rodurile sau productumurile oilor acelora s ntinde care la margini s pasc. A aptesprzecea. Decumva pstorii sau alii careva supui iobagii mprteti mpotriva lsrii i inerii acetii ornduelii noastre s'ar slobozi Ia niscari Exesuuri sau necuviine, nceluaguri i alte nerndueli, detoriu s fie Ageantul acestea dup direptate, i dup ce dintr noi nlegere, a Ie aduce la cale, a face s se ntoarc paguba, i vinovatul precum lipsa va aduce, s se pedepsasc. A optsprezecea. Aijderea i Tu, mai sus numite Vod detoriu vei fi, dup artarea Ageantului numiilor pstori s le foloseti, i cu cuvioas luare de grije s le fii, i tot ce s va art c nu-i pe cale, nice-i cu direptul, n vreme s ndireptezi; de lips i este mai ncolea: ca aceste porunci mprteti s se regestrluiasc, adec, s se pue la catastif, i celora ce li s vor cuvinii de obte s se vesteasc, ca aa acelea n ara Rumneasc strns, i fr ncetare s se ie. Aceasta dar fiind prea nalt rnduiala noastr, Tu, ndati cum vei nelege nlata voina Noastr care numai ntracolo caut, precum numiilor pstori; ca Iobagilor curei mprteti al vechiului i bunului nostru prietin i vecin, ntru toate s le fii cu aprare, i s avei grije, ca fr fric i n linite s rmn; cu un cuvnt, ca nimica mpotriva aceti-i rndueli i mai sus nsmnatei poruncii noastre s nu se ntmple ; aa nelegnd voina noastr cu toat silina spre aceia vei fi; ca aceeast nlat porunc a noastr de obte s se vesteasc, i despre celea ce s cuprind ntrnsa 3

34
celora ce s cuvine tire s li s fac s se pue n catastif, din fir n pr s se pzasc, pentru ca numiii mai sus pstori n linite s rmn, i de toat silnicia s se poat apr, iar Tu cea mai mare grije vei avea, a nu lsa, ca poruncile i silina noastr cea mprteasc, nice ctu-i mai puin s nu s treac. S'au dat n ligrad la jumtirea lunii lui afar 1201, adec n 4 zile Decemvrie, anul 1786.*)

ECONOMIE.
Comerciul din lumea ntreag.
La G. Freytag n Viena a aprut o hart universal pentru comerciu i comunicaie, n care se arat liniile de ci ferate, cursele vapoarelor, liniile telegrafice, terenele de producie, i articolele de comerciu mai im portante. Din harta aceasta reproducem unele date foarte interesante cu pri vire la negoul din lumea ntreag. n ele vedem, ce cumpr i ce vinde fiecare ar, aa c avem o icoan despre starea economic a acestora. La fiecare ar mai este artat arealul i numrul locuitorilor. Iat datele din cestiune: Anglia: Areal 314,339 km , locuitori 41.976,827. Colonii 29.241,900 km , lo cuitori 351.814,000. Importeaz 13.170 mii. mrci. Bumbac 1430 mii. mrci. Cereale 1,420 mii., carne 900 mii., ln 722 mii., lemne 551 mii., unt 457 mii., chemicalii 424 mii., zahr 412 mii., cauciuc 220 mii., ceaiu 218 mii., iut (un fel de cnep) 166 mii., alte mrfuri 6250 mii. Exporteaz: 8690 mii mrci. Mrfuri i torturi de bumbac 2252 mii., crbuni 853 mii., ferrie 734 mii., maini 646 mii., mrfuri de ln i torturi 628 mii., chemicalii 353 mii., fier 279 mii., corbii 204 mii., alte mrfuri 2736 mii. Argentina: Areal 2.950,520 km. Loc. 5.000,000. Importeaz 1144 mii, mrci. Textile 216 mii., fer 140 mii., trsuri 140 mii., vase de lut 84 mii., victualii 76 mii., beuturi 48 mii., alte mrfuri 446 mii. Exporteaz 1185 mii., mrci. Gru 332 mii., ln 237 mii., semine de in 144 mii., porumb 120 mii. piei lucrate 105 mii., carne 80 mii., alte mrfuri 167 mii. Australia: Importeaz (1906) 912 mii. m. Textile 216 mii., art. de metal 56 mii., fer 43 mii. alte mrfuri 597 mii. Exporteaz 1422 mii. mrci. Ln 462 mii., gru 100 mii., piei 55 mii., carne 48 mii., alte mrfuri 697 mii.
3 2 2

*) Not: Acum, cnd economilor notri de vite li s'a ngreunat att de mult tre cerea peste grani n Romnia, i cnd prin noua convenie vamal li se face imposi bil continuarea ocupaiei lor de pn acum, va fi de interes i de actualitate a cunoate cum se ngrijea guvernul mprtesc al lui Iosif II de ciobanii romni din Ardeal, st ruind prin trimiii si la Poarta otoman, ca marele sultan s dea porunci n fa vorul lor. A se vedea i traducerea german a acestei porunci, publicat de Dr. A. Grimmva. lucrarea sa: Diepolitische Verwaltungin Grossfiirstenthum Siebenbiirgen. Sibiiu, 1857 voi. III. pg. 3 5 - 3 9 . /. L.

35 Austro-Ungaria: Areal 676,545 km


2

Loc. 47.143,000.

Importeaz 1992 mii. mrci. Bumbac 207 mii., crbuni de peatr 154 mii., ln 130 mii., metaluri 104 mii., torturi 93 mii. piei 69 mii., cafea 50 mii., piei lucrate 48 mii., alte mrfuri 1137 mii. m. Exporteaz 1981 mii. mrci. Lemn 224 mii., zahr 168 mii., textile 144 mii., ou 131 mii., cereale 98 mii., crbuni 98 mii. mrfuri de lemn 64 mii., sticlrie 58 mii., fer 50 mii., alte mrfuri 972 mii. Belgia. Areal 29,456 km , loc. 6.693,548. Colonii 2.382,800 km , loc. 15,500,000, Importeaz 3057 mii. mrci. Cereale i finuri 458 mii., ln 179 mii, lemn 129 mii., in 118 mii., semine 114, mii., piei lucrate 99 mii., cauciuc 61 mii., bumbac 68 mii., cafea 88 mii., alte mrfuri 1743 mii. Exporteaz 2307 mii. mrci. Maini 211 mii., fer i oel 191 mii., textile 170 mii., cereale i fin 134 mii., diamant 77 mii., ln 83 mii., in 87 mii., piei lucrate 90 mii, alte mrfuri n pre de 1264 mii. m. Brazilia: Areal 8.550,000 Km. Loc. 17.400,000.
2 2 2

Importeaz 867 mii. mrci. Mrfuri 334 mii., victualii 210 mii., ma terial brut 130 mii., alte mrfuri 193 mii. Exporteaz 1157 mii. mrci. 41 mii., alte mrfuri 274 mii. Bulgaria: Importeaz 55 mii. Exporteaz Cafea 581 mii., cauciuc 261 mii., cacao
2

Areal 96.345 km . Loc. 4.035,615.

101 mii. mrci. Textile 34 mii., metale 12 mii., ali articli 102 mii. mrci. Cereale 68 mii., alte mrfuri 34 mii. Canada:

Importeaz 1505 mii. mrci. Mrfuri de fer 187 mii., textile 115 mii., crbuni 86 mii., zahr 48 mii., alte mrfuri 1069 mii. Exporteaz 1176 mtl. mrci. Lemn 202 mii., cereale 118 mii., brnz 118 mii., vite 67 mii., alte mrfuri 650 mii. China. Areal: 11.138,880 km .
2

Loc. 370.000,000.

Importeaz: 1387 mii. mrci. Textile 410 mii., urez 115 mii., opiu 96 mii., zhar 88 mii., petrol 67 mii., fin 47 mii., material pentru trenuri 43 mii., alte mrfuri 521 mii. Exporteaz: 880 mii. m. Mtas crud 250 mii., ceaiu 106 mii., bumbac 57 mii., piei 53 mii., mrfuri de mtas 46 mii. alte mrfuri 368 mii. Danemarca: Areal 40,384 km . Locuitori 2.605,258. Colonii 193,244 km Locuitori 120,892. Importeaz 676 mtl. mrci. Cereale 96 mii., alte mrfuri 521 mii. Exporteaz 469 mii. mrci. Unt 191 mii., carne 121 mii. alte mrfuri 157 mii. Egipetul: Areal 994,300 km . Locuitori 11.272,000. Importeaz 540 mii. mrci. Textile 145 mii., articli de metal 83 mil. alte mrfuri 312 mii. Exporteaz 580 mii. mrci. Bumbac 489 mii., diveri 91 mii.
2 2 2

3*

36 Areal 536,464 km . Locuit. 39.252,267. Colonii 10.984,700 km. . Locuit. 39.898,819. Importeaz (1906) 4458 mii. mrci. Ln 432 mii., crbuni 292 mii., bumbac 291 mii., mtas 280 mii., piei 211,smine de uleiu 187 mii., ce reale 179 mii., lemn 154 mii., aram 134 mii., maini 120 mii., cauciuc 97 mii., iut 55 mii., cafea 82 mii., vin 83 mii., alte mrfuri 1861 mii. Exporteaz 4265 mii. Mrfuri de mtas 249 mii., de bumbac 248 mii., piei 223 mii., ln 221 mii., articli de confeciune i mod 215 mii., articli de ln 181 mii., vin 160 mii., articlii de Paris 149 mii., mtas 139 mii., automobile 112 mii., chemicalii 97 mii., articli de metal 173 mii., alte mr furi 2198 mii. Germania: Areal 540.777 km." Locuitori 60.641,278. Colonii 2.596,520 km. Locuitori 12.288,968. Importeaz 8747 mii. mrci. Cereale 946 mii., bumbac 571 mii., ln 487 mii., piei crude i lucrate 369 mii., crbuni 343 mii., lemnrie 287 mii., chemicalii 281 mii., torturi 279 mii., aram 245 mii., animale vii 227 mii., ferrie 195 mii., mtas 194 mii., cafea 162 mii., tabac 132 mii., cauciuc 114 mii., cacao 62 mii., urez 62 mii., iut 66 mii., alte mrfuri 3725 mii. Exporteaz 6851 mii. mrci. Ferrie 772 mii., mrfuri de bumbac 432 mii., crbuni 395 mii., maini 387 mii., chemicalii 335 mii., mrfuri de ln 286 mii., vpseli 237 mii., matsrii 203 mii., zahr 195 mii., hrtie 190 mii., producte electrice 167 mii., piei lucrate 152 mii., alte mrfuri 3100 mii.
a

Frana:

Grecia: Importeaz furi 74 mii. Exporteaz

Areal 64,679 km . Loc. 2.631,952.

120 mii. mrci. Cereale 30 mii., textile 16 mii., alte mr 94 mii. mrci. Areal 41,324 km . Locuit. 3.325,023.
3

Helveia:

Importeaz 1367 mii. mrci. Textile 182 mii., mtas 165 mii., cereale i fin 142 mii., crbuni 76 mii., maini 11 mii., fer 54 mii., chemicalii 41 mii., bumbac 43 mii., animale 45 mii., alte mrfuri 548 mii. Exporteaz 934 mii. mrci. Textile 218 mii., mrfuri de mtas i torturi 193 mii., ceasuri 121 mii., maini 60 mii., brnz 35 mii., chemicalii 44 mii., mtas 49 mii. alte mrfuri 214 mii. Indiile Britanice: Importeaz 1710 mii. mrci. Mrfuri de bumbac i torturi 557 mii., articli de fer 135 mii., zahr 118 mii., maini 79 mii., ine pentru trenuri 56 mii., textile 52 mii., alte mrfuri 713 mii. Exporteaz 2493 mii. mrci. Iut i mrfuri 367 mii., bumbac i torturi 300 mii., urez 252 mii., piei 208 mii., ceaiu 134 mii., gru 106 mii., alte mrfuri 1126 mii. Italia: Areal 286.682 km . Loc. 32.475,253. Colonii 510,000 km. Loc. 680,000. Importeaz (1906) 2079 mii. mrci. Cereale 243 mii., bumbac 199 mii., mtas 188 mii., crbuni 174 mii., maini 127 mii., fer 112 mii., lemn 79 mii., piei lucrate 70 mii., ln 58 mii., cafea 18 mii., tabac 21 mii., alte mrfuri 720 mii. Exporteaz 1563 mii. mrci. Mtas 515 mii., mrfuri de bumbac 87 mii., de mtas 70 mii., de lemn 60 mii., uleiu de msline 58 mii., urez 19 mii., vin 29 mii., alte mrfuri 725 mii.
3 2

37 Japonia: Areal 452,922 km. Locuit. 50.199,000. Imporieaz 1034 mii mrci. Bumbac 242 mii., urez 65 mii., turte de uleiu 44 mii., articli de fer 43 mii., zahr 42 mii., alte mrfuri 598 mii. Exporteaz 904 mit. mrci. Mtas crud 245 mii., textile 94 mii., articli de mtas 73 mii., aram 62 mii., ceaiu 25 mii., crbuni 40 mii., alte mrfuri 365 mii. Coloniile rii Cap: imporieaz 345 mii. mrci. 183 mii., ln 32 mii., Exporteaz 960 mii. Aur 575 mii., diamant pene de stru 37 mii., alte mrfuri 113 mii. Mexico: Areal 1.987,201 km .
2 2

Locuit. 13.607,259.

Imporieaz: 465 mii. mrci. Mineral 174 mii., victualii 67 mii., ma ini 59 mii., textile 56 mii., alte mrfuri 109 mii. Exporteaz 510 mii. mrci. Argint 172 mii., Henequ 57 mii., aur 56 mii., aram 53 mii., cafea 22 mii.., alte mrfuri 150 mii. Norvegia: Areal 322,987 km. Locuit. 2.240,032.
2

Imporieaz 436 mii. mrci. Cereale 73 mii., textile 60 mii., alte mr furi 303 mii. Exporteaz 286 mii. mrci. Animale i victualii 85 mii., lemn 50 mii., mrfuri de lemn 49 mii., alte mrfuri 102 mii. Areal 91,943 km . Locuit. 5.423,132. Colonii 2.093,000 km. Locuit. 7.256,000. Imporieaz (1906) 217 mit. mrci Textile 31 mii., cereale 15 mii., alte mrfuri 171 mii. Exporteaz 110 mii. mrci. Vin 38 mii. alte mrf. 72 mii. Romnia: Areal 131,353 k m . Locuit. 5.956,690. Imporieaz (1906) 342 mii. mrci. Textile 104 mii., metale 75 mii., maini 32 mii., alte mrfuri 131 mii. Exporteaz 398 mii. mrci. Cereale i fin 328 mii., lemn 23 mii., alte mrfuri 47 mii. Rusia: Areal 5.377,444 km. Locuit. 105.737,205, n Azia 17.463,356 km. Locuit. 24.769,795. Imporieaz (1906) 1,730 mii. mrci. Bumbac 172 mii., ceaiu 170 mii., maini 132 mii., textile 100 mii., metale 96 mii., crbuni 66 mii., cauciuc 62 mii., ln 55 mii., alte mrfuri 877 mii. Exporteaz 2365 mii. mrci. Cereale i fin 990 mii., lemn 215 mii., in 150 mii., unt 99 mii., animale 62 mii., zahr 42 mii., piei lucrate i crude 43 mii., alte mrfuri 651 mii.
2 2 2

Portugalia:

Serbia: Imporieaz Exporteaz

Areal 48,303 km. Loc. 2.688,025.

57 mii. mrci. Textile 19 mii., alte mrfuri 38 mii. 66 mii. mrci. Vite i cereale 60 mii., alte mrfuri 6 mii. Areal 504,517 km. Locuit. 18.618,086.
3

Spania:

Imporieaz 751 mii. mrci. Victualii 133 mii., bumbac i mrfuri 125 mii., articlii de drogherie 87 mii., mineralii 77 mii., maini 73 mii., ani male 70 mii., alte mrfuri 86 mii. ^Exporteaz 743 mii. mrci. Victualii 254 mii., mineralii 148 mii., me tale 122 mii., lemn 57 mii., aite^mrfuri 162 mii.

38 Suedia: Areal 447,864 km.


2

Locuit. 5.136,441.

Importeaz (1906) 728 mii. bumbac 30 mii., maini 33 mii., Exporteaz 571 mii. mrci. lemn 51 mii., hrtie 31 mii., unt Statele unite din America:

mrci. Crbuni 62 mii., cereale 48 mii., cafea 23 mii., alte mrfuri 532 mii. Lemn 161 mii., fer 90 mii., material de ' 36 mii., alte mrfuri 172 mii.
2

Areal 9.369,391 km . Locuit. 76.149,386.

Importeaz (1906/7) 6023 mii. mrci. Textile 848 mii., piei lucrate i crude 441 mii., zahr 390 mii., chemicalii 349 mii., cafea 328 mii, mtas nel. 300 mii., cauciuc 258 mii., in, cnep i iut 177 mii., ln 174 mii., alte mrfuri 2.758 mii. Exporteaz 7787 mii. mrci. Bumbac 2020 mii., crnuri 823 mii., cereale 773 mii, maini 378 mii., petrol 357 mii., lemn 294 mii., fer 248 mii., animale 173 mii., crbuni 160 mii., alte mrfuri 2561 mii. Areal 33,000 km. Locuit. 5.104,137. Colonii 2.045,647 km. Locuit. 39.073,000. Importeaz (1906) 4282 mii. mrci. Cereale i fin 729 mii., fer i otel 510 mii., bumbac i textile 256 mii., aram 240 mii., lemn 153 mii., crbuni 140 mii., urez 129 mii., cafea 87 mii., alte mrfuri 2038 mii. Exporteaz 3533 mii. mrci. Cereale i fin 437 mii., fer i otel 352 mii., aram 192 mii., lemn 117 mii., zahr 109 mii., hrtie 91 mii., margarina 94 mii., alte mrfuri 1961 mii. Turcia:
2 2

ara de jos:

Areal 169.300 km. Locuit. 6.130,200. Azia i Africa 2.817,800 km. Locuit 17.898,700. Importeaz (1906/7) 577 mii mrci. Textile 182 mii., zahr 49 mii., alte mrfuri 346 mii. Exporteaz 362 mii. mrci. Mtas 54 mii., struguri 43 mii., cereale 35 mii., cafea 16 mii., smochine 17 mii., alte mrfuri 197 mii. N. Petra-Petrescu.

MUZEUL Onorat Comitet

ASOCIAIEI". Central!

Raport cetit n edina comitetului central din 10 Martie 1910. - -

La 1 Ianuarie a. c. s'a mplinit anul de cnd am primit nsrcinarea de a ngriji de sporirea i aranjarea coleciilor din Muzeul istoric i etno grafic al Asociaiei. Pentru orientarea on. comitet central i a publicului care se intereseaz de soartea acestei instituii naionale, mi permit a pre zent un raport amnunit despre lucrrile ce le-am putut svri pn la sfritul anului 1909. Voiu vorb mai nti despre lucrrile de nzestrare, iar pe urm de cele de aranjare i catalogare ale Muzeului. I. nzestrarea Muzeului. In numrul 11/1909 al revistei Transilvania, am scris un articol, n care am artat c zidirea unui palat, n odile cruia s'au adunat Ia ntmplare cteva sute de obiecte nu nseamn nc a avea un Muzeu, ci numai do-

39
rina de a-I avea. Am struit, n cteva cuvinte, i asupra lipsei mijloacelor materiale ale Asociaiei pentru a angaja mai multe persoane, cari s cutriere inuturile romneti, ca s adune sistematic i continuu i ca s cumpere obiecte pe seama Muzeului. Am fcut deci un apel ctr desprmintele Asociaiei, ctr preoi, nvtori i ctr toi crturarii notri s nceap a aduna tot felul de obiecte vechi i de art i s Ie trimit pentru Muzeu. Pentru orientarea celor ce s'ar hotr s contnbue la completarea coleciunilor privitoare la trecutul nostru i la etnografia romneasc, n acest articol am fcut i un ndrumar, nsoit de ilustraii, nirnd siste matic obiectele ce trebuesc adunate pentru Muzeu. ndrumarul e alctuit pe baza studiilor ce le-am putut face ntr'un timp aa de scurt i cred c e destul de complet ca nceput. Acest articol din Transilvania a fost reprodus de mai multe ziare dela noi, aa c a trezit n cercuri largi interesul fa de instituia noastr. In luna Maiu anul trecut, On. Prezidiu a adresat o circular ctr toi directorii desprmintelor Asociaiei, n care li s'a atras ateniunea asupra apelului i ndrumarului din Transilvania i au fost invitai s aranjeze expoziii etnografice, cu ocazia adunrilor cercuale, dela cari obiectele mai preioase s le rein pentru Muzeu. Ca s atrag ateniunea membrilor Asocia iei asupra Muzeului, au fost rugai s ceteasc la adunrile cercuale n ntregime articolul din Transilvania. Pe lng aceste am purtat cores pondene particulare cu mai multe persoane cari s'au artat aplicate a se ocup cu adunarea de obiecte, dndu-le sfaturi i ndrumri cum s lucreze. Rezultatul acestor strduine, spre marea mea bucurie, a fost destul de mulumitor. Mai multe desprminte au cetit articolul din Transilvania la adunrile cercuale, altele au fcut apeluri ctr membri din desprminte, rugndu-i s adune obiecte, iar cteva desprminte, cu ocazia adun rilor cercuale, au aranjat expoziii etnografice sau expoziii de esturi i custuri. Desprmntul Blaj a aranjat, n comuna orotin, iar des prmntul Cluj, n comuna Feneul-ssesc, cte-o expoziie de custuri i esturi. Expoziii etnografice s'au aranjat n desprmintele Bran, Nsud i Sebe, dela cari am primit mai multe obiecte i anume: Dela expo ziia desp. Nsud, aranjat n Ilva-mare, d-oara Letiia Slvoac ne-a trimis gratuit 24 de obiecte, dintre cari mai ales dou sunt foarte rari i foarte preioase: o can verde cam de prin 1700 i o can colorat din 1812, cari se foloseau pentru mied, o beutur fcut din miere. Mai amintesc un pieptar verde mtsit de prin 181240 i o cutiu lucrat dintr'o singur bucat de lemn de frasin i ncrestat, veche de vre-o 7080 de ani. Toate obiectele sunt amnunit descrise de d-oara Sl voac. Dl George Babe, directorul desp. Bran, ne-a trimis 31 de obiecte dintre cari 12 gratuit, iar 19 pentru suma de 97 cor. Foarte preioase sunt cele 6 ii femeieti vechi ntre 70 i 100 de ani. Dela expoziia desp. Sebe, aranjat n comuna Cut, doamna Hortensia Ludu din Sebe ne-a trimis gratuit 53 de obiecte, dintre cari mai preioase sunt o parte a ctrinelor i a tergarelor. Dintre obiectele adunate i donate Muzeului de particulari amintesc: pe cele 20 trimise gratuit de doamna Olimpia Damian din Brad, despre cari am vorbit i n Transilvania Nr. III 1909. Crile vechi adunate de d-sa sunt cele mai preioase; cuierul de lemn fcut dintr'o singur bucat de lemn deasemenea e o raritate; apoi iconia de lemn druit de d-nul Vaier P. Coma, preot n Copcel (Fgra), fruntariile de moar, sculptate, druite de d-1 Ioan Hanzu din Cacova; fotografiile de porturi n colori druite

40 de d-1 Enea Hodo; 646 monete, druite de societatea Andreiu aguna din Sibiiu; 66 monete druite de d-1 Dr. Aurel Novac, deputat i 35 de scri sori originale ale d-lui loan Slavici din 186574, druite de d-na Mria Cioran din Rinari. O deosebit meniune merit admirabilul Album de esturi i custuri ntocmit de d-oara Minerva Cosma, care a binevoit a dru originalele pe seama Muzeului. Eu nsumi am mbogit coleciile Muzeului cu peste 200 de obiecte, dintre cari amintesc, ca foarte preioase, furcile de tors, btele ciobneti, olria din Rinari i esturile din Bnat. n cursul anului 1909, coleciile din Muzeul Asociaiei s'au nmulit n total cu peste 1100 de obiecte, ceeace cred c e un fapt destul de m bucurtor, mai ales avnd n vedere c pentru toate aceste obiecte Aso ciaia a cheltuit numai nensemnata sum de 286'40 cor. Lucrrile pentru nzestrarea Muzeului se continu i n acest an cu aceeai strduin. La sfritul anului trecut, n circulara adresat d-lor directori ai desprmintelor i-am nvitat din nou s adune obiecte pentru Muzeu i s aranjeze expoziii etnografice cu ocazia adunrilor cercuale. Desprmntul Lpuul-unguresc a i luat dispoziii pentru aranjarea unei asemenea expoziii i sper c i la adunarea general din Dej vom putea admir o expoziie etnografic.

II.

Catalogarea i aranjarea Muzeului.

In raportul pe care l-am prezentat n edina on. comitet central din Martie trecut, am spus n ce stare am gsit coleciile din Muzeu i am descris amnunit toate lucrrile de curire ce-am fost silit s le fac, ca s scap o parte a obiectelor de distrugere. Abia dup terminarea acestor lucrri m'am putut gndi la inventariarea i catalogarea obiectelor, pentru a putea constat ce se afl n Muzeu. Munca aceasta mi-a dat foarte mult btaie de cap, neavnd absolut nici o experien n aceast privin. A trebuit s consult cri scrise de specialiti i s cercetez mai multe muzee pentru a-mi face o idee lmurit cum trebue s fac inventariarea i catalogarea dela nceput pe baze tiinifice i statornice, fiindc con tiina mea n u m i permitea s fac un lucru superficial i numai de mn tuial. Am fost la muzeele din Sibiiu, la Muzeul de art naional al d-lui Tzigara-Samurca din Bucureti, dar n aceste n'am putut afl ceeace cutam. M'am dus deci la Muzeul etnografic din Budapesta, unde, n sfrit, cu o amabilitate i bunvoin rar, mi s'au artat toate tainele lu crrilor dintr'un muzeu etnografic, aa cum se practic astzi pretutindeni. Bine neles c n cele 5 zile, ct am putut jertfi pentru acest studiu, dei tot timpul ct er deschis Muzeul, mi-am dat osteneala s nv ct mai mult, abia am putut ctiga o orientare general asupra felului cum se conserv, cum se inventariaz i aranjeaz obiectele dintr'un muzeu. Trebue s mrturisesc c am rmas cam surprins de greutatea i mulimea lucr rilor ce vedeam'c m ateapt la Muzeul nostru, pe cari dac nu le cu noti nu-i poi da seama de ele. Munca cea mai grea i mai migloas e prepararea diferitelor obiecte pentru a le apr de molii, de carii, de rugin i de mucegaiu, pe cari noi fr ajutorul personalului i localului necesar nu o putem svri. Toate categoriile de obiecte (lemnria, ferria, esturile etc.) i au felul lor special de preparare pentru a putea fi conservate n Muzeu. Conservarea antichitilor cere chiar procedeuri chimice complicate, Eu m'am gndit

41 n primul rnd la desinfectarea esturilor i hainelor, de cari avem mai multe n Muzeu i cari erau mai atacate de molii. Spre acest scop am fcut o lad mare, dup modelul celei dela Muzeul din Budapesta, n care am pus, rnd pe rnd, aproape toate obiectele atacate de molii, desinfectndu-le cu carbon sulfurat. Cu ajutorul acestei substane am reuit s strpesc cu desvrire moliile i prin o curenie continu s in coleciile din Muzeu n stare bun. Au mai rmas s fie preparate celelalte categorii de obiecte (mai ales fierria i lemnria), cari se vor putea face i mai trziu. Pe urm am nceput lucrrile de catalogare. Spre acest scop am fcut un inventar general, tiprituri pentru catalogarea pe fie i un registru de intrare, nsoit de un indice alfabetic. Mai amintesc, c cunotinele mele despre felul lucrrilor din Muzeu le am completat cu ocazia cltoriei ce-am fcut-o n Germania, n O c tomvrie trecut, cnd am vizitat muzeul etnografic din Franckfurt a/M., ve stitul Germanisches Muzeum din Niirnberg, Deutsches i Naional Muzeum din Miinchen. Pn la sfritul anului 1909 s'a terminat catalogarea pe fie a obiec telor din Muzeu, afar de coleciile numismatice, de minerale, de fotografii i afar de crile vechi i manuscrise. Aceste din urm vor trebui s formeze o secie a Bibliotecii Asociaiei, n localul creia le-am i aezat. Cu sfritul anului 1909 sunt catalogate pe fie 1821 de obiecte. Nu mrul obiectelor afltoare n Muzeu, mpreun cu coleciile numismatice, cu fotografiile i cu mineralele se urc cam la 4000 (numai monete sunt aproximativ la 1500). Afar de aceste obiecte, n Muzeu se mai afl 15 ppui i diferite esturi, cari sunt proprietatea Reuniunii romne de agricultur din comi tatul Sibiiului. Lucrrile de catalogare se vor continu i n cursul acestui an. n ce privetea hotrrea adunrii generale din Octoinvrie trecut de a se redacta i tipri un catalog al Muzeului, am onoarea a raport c nainte de a se complet i mai ales studia sistematic coleciile din Muzeu, un asemenea catalog nu se poate face i nici nu e de lips, fiindc pu blicul ce viziteaz Muzeul, obiectele fiind puine, se poate uor orienta. Ceeace trebue i se poate face, ns, e s se descrie i s se publice n Transilvania reproduceri fotografice, dup obiectele mai preioase i mai rare afltoare n Muzeu. Acest lucru sper c-1 voiu i putea face n numerile viitoare din Transilvania. n edina din Noemvrie trecut am raportat on. comitet central c din prilejul ultimei adunri generale am aranjat provizor coleciile din Muzeu, mprindu-le n urmtoarele grupe: I. Lemnriile i ocupaia ranului nostru, II. Porturi i obiceiuri i III. Industria de cas. Din acest prilej am fost silit s fac mai multe etagere, rame i unele reparaturi Ia dulapuri i vitrine. Pentru lucrrile de catalogare i aranjare ale Muzeului s'a cheltuit suma de K 580-40 fii. Aceasta este activitatea ce-am putut o desfur n cursul anului 1909 pentru Muzeul Asociaiei. Ca ncheiere, mi permit a mai aminti c m'am ocupat i cu cteva studii de interes etnografic. Am adunat materia) pentru a scrie un studiu teoretic asupra etnografiei, artnd desvoltarea acestei tiine i nsemn tatea ei pentru cultura unui popor. Am n pregtire un studiu despre Arta poporului maghiar, pe baza lucrrii d-lui Malonyai Dezso A magyar nep muveszete (n 5 volume mari, dintre cari pn acum au aprut

42 dou) i alt studiu despre Arta poporului ssesc, pe baza publicaiilor d-lui Victor Roth, Geschtchte der Deutschen Baukunst in Siebenburgen (3 voi.) i a lucrrilor d-lui Sigerius. Totodat m ocup cu adunarea ma terialului pentru un Album de porturi romneti din Ungaria pe care am de gnd s-1 public sub auspiciile Asociaiei. i ,
Q c t c T s u a n u

FOLCLOE.
De 'ntreab se 'ntreab sfinii. De 'ntreab se 'ntreab De 'ntreab se 'ntreab sfinii Da colinda. Din ce s'au fcut Miru i Graure sfini? Da colinda. Iar voi sfini, prea sfini, Ce m ispitii, sfini, ce m ispitii ? Da colinda. C voi bine tii, Bine ca i mine, sfini, bine ca i mine Da colinda. i noi c ne-am dns La Ierusalim, sfini, la Ierusalim. Da colinda. Noi ca s vedem Oarzele de coapte, sfini, oarzele de coapte. Da colinda. Grne de rodit, Scri de 'nflorit, sfini, scri de 'nflorit. Da colinda. 'att am umblat Pn' am nserat, sfini, pn' am nserat. Da colinda. i noi c ne-am dat Delturi de sat, sfini, delluri de sat. Da colinda. La lina fntn, Noi s hodinim, sfini, noi s hodinim, Da colinda, i ap s bem. Iar cnii de jidovi, sfini, iar cnii de jidovi, Da colinda, Ei ne-au ocolit. Voi toi ai fugit, sfini, voi toi ai fugit Da colinda. i pe min' m'au prins i pe min'm'au dus, sfini, i pe min' m'au dus Da colinda, In poarta lui Pilat
1 1

De m'au rstignit, sfini, de m'au rstignit. Da colinda. Pe cruce de brad. Prin talpe, prin palme, sfini, prin talpe [prin palme. Da colinda. Chiroane-mi btea, Chiroane de fier, sfini, chiroane de fier, Da colinda, Cuie de ol. Tare le btear, sfini, tare le btear. Da colinda. Sngele curgea Pe pmnt cdear, sfini, pe pmnt cdear, Da colinda. Vin ro se fcea Cretinii-1 strngear, sfini, cretinii-1 [strngear, Da colinda, De s veselia. i 'nc mai fcear, sfini, i 'nc mai f[cear, Da colinda, Cunun de spini, Tot cu mrcini, sfini, tot cu mrcini, Da colinda. Pe cap mi-o punea Tare-o apsar, sfini, tare-o apsar, Da colinda. Lacrmile-mi da, Pe pmnt cdear, sfini, pe pmnt c[dear, Da colinda, Mir sfnt se fcea. Cretinii-1 strngear, sfini, cretinii-1 strn[gear, Da colinda, De se miruia. Cui. n Vad (comit. Fgra) de tefan Boer,

Colind ce se cnt la Crciun.

43

HDJLZESI I D E

SIE^^JL1

Dr. I. F e l i x . Istoria Igienei la Romni n secolul al XlX-lea i starea la nceputul secol, al XX-lea. Rar se va gsi vre-un intelectual romn, care s nu fi auzit de numele neobo sitului profesor i academician Dr. I. Felix (1832- 1905), cci nu este lecie inaugural din domeniul medicinei sau a tiinei romneti, peste tot nu este cuvntare de recepie, nu este tractat de medicin, n care s nu-1 gsim amintit. Dr. I. Felix.a fost una dintre cele mai marcante figuri din epoca ntemeierii Ro mniei de astzi. i a fost un mare noroc pentru Romnia, c n timpul cnd, n prip, trebuiau alctuite lucruri mari i durabile, n fruntea aciunii pentru a da Romniei un serviciu sanitar destoinic i instituii sanitare solide, alturi de doctorul Davila Stetea un om, care toate le privea dela nlimea savantului perfect de bine orientat. Dr. I. Felix a ocupat n decursul laborioasei sale viei cele mai nalte posturi medicale. El a fost medic primar al capitalei, profesor de igien la coala de medicin, mai apoi la facultatea de medicin, director al serviciului sanitar superior. Pe lng aceea a repre zentat Romnia la 9 congrese internaionale i 2 conferine sanitare internaionale, fcnd pretutindenea cinste tiinei romneti. In cartea ce poart titlul de mai sus, despre care dl Iorga n articolul de parerentare din Smntorul 1905 pag. 66 zice, c ntr lucrrile de istorie tientific e, de sigur, cea mai bun, se cuprinde imensul material privitor la toi ramii doftorices cului meteug la romni, pe care acest doctor harnic 1-a adunat n decursul mnoasei sale viei. Fiindc Dr. Felix a neles dela nceputul activitii sale c igiena e tiina care aplic n vieaa de toate zilele rezultatele celorlalte tiine, n cartea aceasta nu numai igienistul, ci orice brbat care se intereseaz de tiina romneasc gsete un bogat izvor de informaie. Fiind materialul aa de colosal, m voiu mrgini de astdat s dau numai cteva spicuiri de interes mai general din cuprinsul crii, iar la sfrit voiu nir titlul capi tolelor ce le cuprinde. Poate mai trziu, ne vom mai ntoarce la acest izvor nesecat.
*

Pasagiul din urm al introducerii: Igiena i economia politic sunt tiine de mocratice, ele afirm solidaritatea tuturor cetenilor statului; de aceast solidaritate noi Romnii n'am inut seam, am lsat pe ran s zac n ignoran i n srcie, am neglijat a form din femeea ranului pe agentul principal al igienei, i suntem datori s inaugurm secolul al XX-lea cu ndreptarea acestui neaiuns grav, (pag. 202.) La 1832 o comisie instituit de generalul Kisseleff cere n Muntenia ca la coala central s se institue i cursuri speciale de medicin, care s formeze operatori practici, chemai a nlocui pe empiricii, cari exploateaz poporaiunea. Eforia coalelor ns n planul ce-1 elaboreaz amintete numai de drept, matematic i agricultur, (pag. 215.) La 1856, cnd se deschide la Iai facultatea de drept i la 1860 cele de litere i tiine. M. Koglniceanu strnete pentru crearea facultii de medicin, dar nu este ascultat, (pag. 216). La 1 8 3 7 - 3 9 se face n Muntenia nceputul formrii de moae, (pag. 216). La 1 Febr. 1854, departamentul din'nuntru al Munteniei public cumc br bierii din Capital au fost supui la examen spre a se alege cei cu tiin, capabili a lua snge, a pune lipitori i ventuze. 73 la numr, examinai de nsui protomedicul. (pag. 218.) Analele Academiei Romne seria II. Tom. XXIII. 1900-901, pagina 201576 i seria II. Tom. XXIV. 19012, pag. 1 8 5 - 3 9 1 . Tiprit i separat n 1901, 4 371 pag.
1

44
La 6 Martie 1856, Prinul tirbei organizeaz coala de mic chirurgie dela spi talul ostesc Mihal Vod (deschis la 4 Decemvrie 1855), meninnd caracterul ei mi litar dndu-i programul coalelor secundare de medicin din Frana pentru formarea de ofieri de sntate i de farmaciti. In decretul ctr sfatul administrativ extraordinar, publicat n Bulet nr. 21 an. 1856, Domnitorul B. tirbei zice: . . . s e descarc Eforia spitalelor de ndatorirea de a mai inea osebit coal pentru felceri. Pentru ntiul ajutor se nzestreaz coala cu un capital de lei 240.000 din suma agonisit din dobn zile sumelor ce alctuesc casa beneficiului recruilor, restul de lei 16.123 se 'va slobozi coalei pentru cheltuelile anului dintiu. Se vor primi 25 de elevi pentru armat i 25 pentru spitalele civile... Leafa profesorilor de Lei 20.000 pe an se va ntmpin din casa Eforiei spitalelor... (pag. 218219.) La 1861 urmeaz aceast coal 40 de Moldoveni, 67 Munteni, 35 ri romneti, 46 din Bulgaria i Rumelia (pag. 220.) din alte

La 1869 coala naional de medicin din Bucureti se ridic la rangul de fa cultate (pag. 221). Din capitolul: Administrarea serviciului sanitar: La 1798 Vod Hangerli rn duiete pe marele boer t. Hiotu epistat pentru curirea lucrurilor molipsite. Apoi ordoneaz, c prin crciume calabalic s nu fie (pag. 228.) La 1803, Constantin Ipsilanti, Domn al Munteniei poruncete lui arhiatros (medic-ef) s nu sufere, ca unii dintre spieri, avnd ntre dnii simfonie, nu scriu reetele cuifosul cel obicinuit, ci pune ntru acele reete numere i numiri netiute, cu noscute numai spierilor acelora cu cari sunt simfonizai, astfel face un mare catahrisls la plata acelor doftorii, ncrcndu-se cel cu trebuina cu pre nesuferit, (pag. 229). Comitetul sanitar din ambele principate se ngrijete de ndestularea rii cu lipitori; se d chiar monopol, care, la 1847, se desfiineaz n Moldova. Preul unei lipitori 15 bani vara, 25 iarna, osebit de taxa pentru aplicare, (pag. 240). Din Partea II. memoriul 2 : La 1901 exercit n Regatul Romn: 1.224 Doctori n medicin. 32 Liceniai. 541 Farmaciti. 201 Veterinari. 25 Chirurgi-dentiti. 17 Dentiti clasa II. 27 Subchirurgi-dentiti. 208 Farmacii (1900). 50 Drogherii (1898). 1,107 Moae, dintre cari 60 din clasa II. (pag. 244). Spitalele din Romnia sunt unicele instituiuni de asisten, cari acoard bol navilor cutare gratuit, fr distinciune de naionalitate i religiune. Abia n Anglia se mai primesc foarte rar, strinii gratuit (pag. 270). ^Eforia spitalelor din Bucureti, care n 1875 avea un venit de lei noi 2,136.000 n 1900 are avere imobil n valoare de 67,136.000 (126 moii, 20 case), cu un veni anual de 4 milioane lei, avnd ns i 5 milioane datorii (A. O. Gleescu). Epitropia general a Casei spitalelor Sf. Spiridon, care n 1849 ncassa un venit de abia 1 milion de lei vechi, n 1900 dispune de un venit de 2,922.000 lei noi, avnd i un milion de lei datorii. Epitropia aezmintelor Brncovenetl din Bucureti posed un venit de 1,130.000 lei, din cari aproape 700.000 lei pentru spital, restul pentru biserica Domnia Balaa, Asilul de femei btrne, ajutoare i alte binefaceri. Afar de celelalte spitale cu fundaiuni osebite, mai posed multe spitale judeene i comunale venituri fonciare i alte venituri asigurate, (pag. 270.) Numrul spitalelor e 193 (la cari se adaug cele 32 jubilare din 1906), numru paturilor 7.926. (pag. 271).

45
CUPRINSUL CRII: Partea I. ntiul memoriu: Introducere. I. Literatura Igienei. II. nvmntul medicinei i al igienei. II. Administrarea serviciului sanitar, a Igienei i a poliiei sanitare. IV. Prevenirea boalelor. V. Boalele infecioase i contagioase; hoale epidemice, endemice i sporadice. Scarlatina, Pojarul, Tuea convulsiv i Disenteria epidemic, Influena, Febra puerperal, Febra tifoid, Tifosul, Difteria i Crupul. Vrsatul i Vaccinaiunea. Boalele venerice. Memoriul II. V. Boalele infecioase i contagioase ; boalele epidemice, endemice i sporadice. Tuberculoza. Paludismul. Pelagra. Conjunctivita granuloas. Lepra. Cre tinismul endemic. Ria. Alcoolul i Alcoolismul. Ciuma. Memoriul III. V. Boalele inf. i contag.; boalele epidemice, endem. i sporadice. Colera. VI. Preveniunea boalelor infecioase ale animalelor cari se transmit la om. Turbarea. Dalacul. Rpciug. VII. Catalog cronologic al lucrrilor asupra Igienei scrise n Romnia, celor despre Romnia, precum i celor publicate de Romni pn la finea secolului XIX. Partea II. Memoriul I. VIII. Azistena public. Azistena sracilor. Azistena medical. Cu tarea gratuit a bolnavilor sraci. Azistena femeilor la faceri i leuzie. Alienaii. Memoriul II. Medicii i exerciiul medicinei. Spitalele. Societile Crucii Roii. Farmacia. Stabilimente de idroterapie. Ape minerale. Staiuni balneare i climatice. Memoriul III. IX. Proteciunea copiilor. Proteciunea viitorilor copiii naintea concepiunii. Proteciunea copiilor naintea naterii, n timpul vieii intra-nterine. Protec iunea mamii la naterea copilului. Proteciunea copilului la natere, i n prima copi lrie. Copii nelegitimi, copii gsii, copii mici crescui afar din casa printeasc. Copii dela 3 ani n sus. Copii n industrie.
*

Dr. G. M ar i n e s c u. "Progresele i tendinele medicinei moderne. Doctorul O. Marinescu, profesor de fiziologie la univ. din Bucureti i membru al Academiei Romne, e unul dintre cei mai de valoare brbai de tiin ai Romniei. Broura de 40 pagini cvart, despre care vorbim, cuprinde discursul cu care i-a fcut intrarea n Academia Romn, n edina din 10/23 Martie 1906. Titlul crii i trezete ateptarea de-a vedea o nfiare compendiar a progre selor i tendinelor din toi ramii medicinei moderne. Dar dup cteva pagini deja observi c n ntreag expunerea prevaleaz consideraiile coalei fiziologiste-naturaliste, n detrimentul celei farmacoterapeutice sau a celei eclectice. Dr. Q. Marinescu e nscut n 1864 la Bucureti. Drul Babe a descoperit n curnd talentul puternic i geniul muncii ce-1 avea elevul su Marinescu, i negsindu-i vre-o burs, pe rspunderea sa 1-a trimis n strintate cu leafa de preparator. E interesant c din aceasta mic burs Dr. Marinescu ntreinea i pe btrna sa mam i zice Dr. Babe n rspunsul la discursul de recepiune, pe cnd n strintate triesc numeroi bursieri, cari tot mereu se vait de insuficiena bursei lor, cu toate c muli din ei nu produc nimic, Dr. Marinescu dela nceput a publicat lucrri tiinifice sensaionale, artnd o orientare complect a metoadelor i un spirit critic dirijat spre chestiunile eseniale i spre descoperirea faptelor nou i importante. Dr. Marienescu a lucrat n Germania i Frana, dar mai ales coala marelui gn ditor i reformator al neurologiei, Charcot 1-a atras. i n acest ram a produs Dr. Ma rinescu cele mai valoroase din cele vre-o 150 de lucrri ale sale. Cea mai rspndit revist medical, La Semaine medicale 1-a nsrcinat pe cheltuielile ei s cltoreasc n Belgia, Elveia, Italia, Anglia i Scoia pentru a raport despre starea actual a neu rologiei. Comitetul organizator al congresului dela Moscova l-a ales raportor despre celula nervoas. La 1897, n etate de abia 33 de ani, i s'a creat o catedr la universitatea din Bu cureti, n aceia an a fost ales medic primar al spitalelor civile n serviciul creat anume pentru boalele nervoase. Peste 2 ani, Academia Romn l-a ales membru coresp., iar n 1906 membru onorar.
1

46
n introducere arat marele avnt ce 1-a luat prin bacteriologie vindecarea boalelor infecioase, prin ceeace a crescut longevitatea medie a rassei omeneti, i c tot mulmit bacteriologiei, chirurgia a ajuns s execute operaii, la cari acum cteva de cenii nici nu ndrzneam s ne gndim. Apoi trece la artarea pe rnd a agenilor naturali aplicai n terapia modern. 1. Cura de aer se folosete cu frumoase rezultate n caz de artritism, obezitate, neurastenie . a. 2 Luminii, numite de Dante padre d'ogni mortabil vite, i se d din ce n ce mai mare ateniune n vindecarea boalelor, de cnd se tie, c toate energiile, ce se vd n jurul nostru, nu snt dect energii transformate din energia radiat de soare. Arat diferite caliti ale culorilor spectrale cum de exemplu razele roii i galbine activeaz circulaia, cele violete din contra o ncetineaz. Razele Rontgen (X) au dat rezultate foarte mbucurtoare la 3 feliuri de boale: a) boale de piele, b) neoplasmele pielii i ale mucozei (de ex. rac, sarcom etc.) c) La mbolnvirea organelor, n cari se produce sngele (splina, mduva oaselor etc.) Substanele radioactive, adec uraniul i srurile lui, toriul, actiniul, poloniul, i mai ales radiul, au dat rezultate foarte mult promitoare n tratamentul lupusului tu berculos i mai puin la cel eritematos, apoi la epiteliomele perlate, la racul esofagial, de stomac, rectus e t c , melanome concroide. Efecte minunate s'au observat la neralgii, dureri de cap i la ataxici, la isterie, neurastenie, morbus Basedovii etc. 3. Micarea se ntrebuineaz cu foarte mare succes la multe boale. Natura boalii va dicta folosirea celui mai potrivit din cele 3 metoade, cari sunt: a) Micarea activ, executat de bolnav n mod voluntar (Kinezoterapia). Acest metod s'a crista lizat mai ales n gimnastica suedez creat de genialul Ling. b) Micarea cu rezisten, cnd adec pacientul face micarea, iar medicul produce rezistena sau invers. (Mecanoterapia.) c) Micrile pasive (Masoterapia, Masajul). 4. Cura de repaus. In vindecarea tuberculosei, a fenomenelor de autointoxicaie (cefalie, insomnie, inapeten i la turburrile nervoase cura de repaus combinat cu cea de aer i supraalimentare, joac un rol foarte nsemnat. Iar la caz de neurastenie, alcoolism, morfinomanie etc. este necesar i izolarea; ea este chiar obligatoare la alie nai cu fenomene de excitaie, melancolie acut, la cei cu delir de persecuie, degenerai obsedai de idei de sinucidere, etc. 5. Psihoterapia a studiat-o mai ales Charcot i Bernhein i foarte bune rezultate de vindecare s'a ajuns prin aceea, c s'a luat n considerare i s'a studiat influina strii sufleteti asupra strii trupului. 6. Organoterapia sau opeterapia s'a ntemeiat pe observrile, c dac un oarecare organ sau stur prezint turburri sau insuficien, prin aceea, c i se dau bolna vului sucuri extrase din respectivul organ i stur dela animale, s'au vzut rezultate uimitoare. Dupce arat unele din aceste rezultate, despre cari vom vorbi n special ntr'unul din numerele viitoare. Autorul trece la a ll-a parte a discursului su de recepiune, artnd tendinele medicinei moderne. Problemele cele mai nsemnate ale medicinei sociale, precum e suprimarea prin profilax (prevenire) a tuberculosei, alcoolismului, a pelagrei, a guii productoare de cretini, a mortalitii copiilor etc, ni le arat ntr'o form scurt dar foarte cuprin ztoare. In artarea strilor cari produc aceste grozave cauze ale degenerescentei rassei, Dr. Marinescu arat o adnc cunoatere nu numai a problemelor medicinei sociale, ci i a aplicrii lor la referinele neamului romnesc. Din tot pasagiul se arat o dragoste nemrginit pentru bietul nostru popor prea exploatat i prea necult pentru ai putea gti nsui o soarte mai bun. Caracteristic pentru acest vrednic tovar la Universitate i Academie al docto rului Babe, care aa de intensiv s'a ocupat cu aciunea de mbuntire a sorii ra nului, este urmtorul pasaj dela pag. 34:

47
Nu este dureros a se ti c cultura psrilor i a altor animale se face n mod mai raional dect a copilului? Astfel mortalitatea puilor de gin este numai de 3/ , a porcilor i a vitelor de 4/ , a mnzilor de 8%, pe cnd a micilor copii variaz ntre 1726/ . Pentru mbuntirea sorii ranului naltul academician recomand planul propus de ministrul Haret, potrivit i pentru referinele noastre : A se nlesni ranilor putina de-a deveni proprietari; a li se crea i a li se n lesni putina de a fi arendai; a fi pui n poziie s scoat un folos mai mare dect cel de astzi din pmnturile ce vor cultiva, fie ca proprietari, fie ca arndai; a li se asigur stpnirea efectiv a pmntului lor, fcndu-se imposibil arndarea lui ctr cmtari, sau alte chipuri de expropriere mai mult sau mai puin disimulat; s se ia msuri pentru a se evita fracionarea indefinit a proprietilor rneti; a se lu m suri, ca ranii s fie scutii, ct mai mult se va putea da exploatarea mijlocitorilor de orice fel; ca ei s fie asigurai contra nenorocirilor mai mult sau mai puin periodice sau accidentale, ca seceta, grindina, focul epidemiile, epizootiile; ca ei s fie aprai n mod sigur contra foametei; s se pun fru alcoolismului; S li se asigure o justiie grabnic comod i ieftin; s li se asigure o administraiune bun i onest; s se rspndeasc la sate cultura intelectual, ct este indispensabil.
0 0 0

Aurel

Dobrescu.

Etimologii. Flori. In inutul Nsudului precum i n alte pri se ntrebuineaz plu ralul flori cu nelesul de menstruaie. Cu vntul nu este termin medical strbtut din limba liter. n cea a poporului, ci termin po pular, cci se ntrebuineaz ntr'un inut ferit de franuzisme i de neologisme, cari s'ar fi putut lu din latinete ori vr'o limb romanic, i se deriv din latinescul fluores (menstrui) ntrebuinat tot n plural, cu toatec n adevr trebue s ne mirm, c pn cnd verbul fluo a disprut, flori s'a pstrat dela mam la fat timp de aproape 2000 de ani. U aton urmat de alt vocal s'a schimbat n latina vulgar n care a disprut ori s'a asimilat la consonanta pre cedent : mortuus a fost nlocuit cu tnortus: dr. mort, ar. mortu (rtr. mort, it. morto, fr. mort, sp. muerto) ;februarlus a ajuns n acela chip febrarius: dr. furar (it. febbrajo, fr. fe'vrier, sp. febrero, port. feverelro); quattuor s'a schimbat n quattor de unde e dr., ar. patru, ir. potru (rtr. quater, it. quattro, fr., prov , cat. quatre, sp. cuatro, port. quatro) ; i tot aa s'a mai ntmplat i cu mai multe verbe dup schimbarea accentului: battuere a ajuns * battuere = 'battere; consuere * consuere = * cosere, a bate, a coase, etc. (v. O v. D e n s u i a n u, Hist. de la langue roumalne, Paris, 1901. I. p. 90). Din fluores a trebuit aadar s cptm flores = flori.

Dl Dr. S e x t i l P u c a r i u mi comunic c n italienete se spune cu acela neles flori, rspuznd exact lui fluores, tot aa franuzete: fleurs (deosebindu-se n fleurs rouges = menstruaie i fleurs blanches = ,.leucorrhee de la femme", ceeace Nemii numesc weisser Fluss) ca termin po pular almuri de flueurs ca termin medical (cuvnt savant), spaniolete flores (alturi de flores blanches = Weisser Fluss") i poate i n celelalte limbi romanice. La nici un caz ns nu putem avea de lucru cu metafora cuvntului floare ( = ,,Blume"), cci menstruaia femeii de bun sam nu s'a putut numi astfel, iar dac terminul de comparaie ar fi fost coloarea roie, n'am putea avea flori albe ( = fr.fleurs blanches, sp. flores blanches), cci se zice i aa. Po porul ns 1-a amestecat i 1-a apropiat etimologicete de cuvntul floare mai ales dupce a pierdut verbul fluo, cci atunci nu mai tia adevratul neles al florilor. Tot aa au pit i lexicografii. In RumnischDeutsches Wdrterbuch-\x\ Dlui H. Ti kt in, care pn una-alta e cel mai mare dicionar romnesc gata i dincolo de litera F, nu-1 aflm nici deosebit, nici s u b / / o a . K o r ting nc nu-1 d n al su Latelnlsch-romanisches Worterbuch (ed. III. Paderborn, 1907.) ; dic ionarele speciale ale limbilor romanice l citeaz subt cuvntul floare, iar dac se nr

48
tmpl c unul l desparte defleur= floare crede c ar fi o alteraie a terminului me dical i savant flueur, pecnd e de sigur popular. In sfrit cred c florile explicate astfel trebue nelese i n fraza copil din flori(= uneheliches Kind' ):Bogdan-Vod, fiu din flori al lui Alexandrn cel Bun, (I s p i r e s c u) Un copil care, dei conceput din flori, dar graie binecuvntrii prin telui Lezviodax... s'a nscut fiu legitim" (O hi ca) etc. Copilul din flori n'are tat, nu i-1 tim, ci e nscut din flori, din n cetarea scurgerii acestora. Dr. N. Drganu. Starea serviciului de oculistic n Romnia. Despre starea serviciului de ocu listic din Romnia, ne putem face idee ce tind lecia inaugural inut de agregatul Dr. G. Stnculeanu, urmaul la catedra de oftalmologie a marelui filantrop Dr. M. Manolescu K In cele 56 de paturi la Bucureti, 35 la Iai, 10 la Filiai i cteva n spitalul Preda din Craiova, mai departe cele 300 400 de paturi la Tei i Frumoasa pentru boalele de ochi din armat, abia pot fi ospitalizai '/ din bolnavii rii ntregi. Astfel se pare foarte plauzibil propunerea ce-o face noul profesor, c ar fi cu mult mai consult s se fondeze mai multe ser vicii de oftalmologie n diferite puncte ale rii, dect s se fac aziluri pentru orbi, dintre cari cea mai mare parte ar fi putut fi salvai printr'un tratament corspunztor. Pe urm noul profesor spune ct s'a fcut n timpul din urm pentru a ri dica clinica de oftalmologie din Bucureti la nivoul ce i' se cuvine. S'au separat bol navii atini de supuraie i cei cu con junctivit granuloas (trahom), pentru cari se va zidi un pavilion separat; s'a instalat o sal de operaie i un serviciu de con sultare, nzestrat cu cele mai moderne in strumente; s'a aranjat un laborator i o pivni pentru animalele necesare la studiul experimental. Laboratorul dimpreun cu bi blioteca special st la dispoziia tuturor cari fac vre-o cercetare sau tez n ramul oculisticei.
5

Despre activitatea tienific a servi ciului s'au publicat numeroase monografii n principalele reviste de oculistic din Frana, Germania i Anglia, i, pe urm, s'a publicat un manual practic de oftalmologie. Noul conductor i ncheie prelegerea inaugural cu urmtoarele cuvinte ptrun ztoare: Domnilor studeni! V ndemn s fa cei medicina numai acei cari avei un ideal altruist. Se nal acei cari fac me dicina ca o meserie, cci nu e o bun afacere. Din contr medicina e o ocazie de manifestare a sentimentelor altruiste. Intr'o societate bine organizat ar trebui s se asigure medicilor de ctr comu nitate existene onorabil fr ca ei s aib nevoie s alerge dup aceasta i atunci s'ar vedea ce frumoase rezultate s'ar putea trage. Credei-m c doctorii cari ctig mai mult ar fi mulmii astfel i ar munci cu rvn pentru un sfnt ideal. Un astfel de sistem funcioneaz de altfel la Institutul Pasteur, dnd bune re zultate. Pun mari sperane n Dvoastr, dlor studeni, pentruc v afirm c din toate rile ce le-am colindat i numeroasele scoale ce am urmat n Frana, Germania i Anglia, timp de 18 ani, am rmas cu firma convingere c suntei cei mai inte ligeni. Trebue ns s v desvoltai n sensul altruismului. Generaia care ne-a precedat a fcut Romnia de azi. Nou ne incumb s facem o Romnie mai uman mai generoas, mai altruist, care s fie Romnia de mne". Aurel Dobrescu. Donaiunea Petru Pan. Fericitul Petru Pan, originar din Scele (Braov), nce tnd din viea n Romnia, la 26 Iulie 1909, a lsat Asociaiei suma de 10,000 cor. cu destinaia ca venitul ei s se ntre buineze pentru scopuri culturale. Comitetul central al Asociaiei, n edina sa inut la 19 Februarie n. a. c , a primit cu deosebit bucurie aceast donaiune i a decis s o contopeasc cu fondul general, iar venitele ei s se ntrebuineze pentru nzestrarea Muzeului istoric i etno grafic al Asociaiei. n semn de adnc recunotin fat de memoria generosului

Aceast lecie se public n ntregime n Numrul (211909) al revistei medicale Spitalul.

49
donator a mai hotrt, ca n Normativul pentru administrarea fondurilor i fundaiunilor aceast donaiune s se in n eviden sub numirea Donaiunea Petru Pan", amintindu-se c s'a contopit cu fondul general. Aceast fapt nobil a regretatului Petru Pan e vrednic de recunotina intregei obti dela noi, iar pilda dat de dnsul, de a lsa sume aa de frumoase fr a le da anumite destinaiuni, e vred nic de urmat i de ali binefctori cari se vor gndi s vin n ajutorul culturei romneti. Mai anii trecui dl Virgil Oniiu, di rectorul liceului romn din Braov, a scris un articol n care a atras ateniunea bine fctorilor s lase donaiuni libere, cari s se poat folosi ntotdeauna pentru trebuin ele cele mai^arz'toare, aducnd astfel ser vicii nzecite naintrii culturale a popo rului nostru. Din acest prilej reamintim i o deri ziune a comitetului central din 1906, care poate va avea norocul s ndemne pe unii la fapte frumoase ca cea a fericitului Petru Pan. Comitetul central, avnd n vedere greutile ce i le-a fcut guvernul la alc tuirea literilor fundaionale ale Fundaiunii Ioan Olteanu, n edina sa din 14 i 15 August 1906, a hotrt ca orga nele Asociaiei, prin mijloace corspunztoare, cum sunt de ex. publicaiuni sau conferine, s informeze publicul mare asupra piedecilor ce guvernul le pune Aso ciaiunii n timpul mai nou cu privire la administrarea fundaiunilor ce i s'au ncre dinat i s ndemne pe sprijinitorii Aso ciaiei i pe mecenaii poporului nostru, ce eventual vor voi s i le predea n viitor pentru trebuinele noastre culturale, s i le ncredineze n form de donaiuni libere, i, n fine, s-i asigureze, c comitetul Aso ciaiei va ti afl ntotdeauna cile i mij loacele cele mai potrivite, att pentru rea lizarea inteniunilor lor nobile, ct i pentru eternizarea numelui i amintirii lor. S ndjduim c se vor mai gsi i la noi inimi nobile, cari s urmeze acestor ndemnuri! demnau toi cei ce au beneficiat, ca stu deni, de burse i cari au ajuns astzi s aib o situaie material mulumitoare, s napoieze instituiunilor ajutoarele primite. In urma acestui apel Asociaiei noastre i s'au napoiat dou ajutoare, unul primit de dl Andreiu Brseanu, profesor n Braov i vicepreedintele Asociaiei, i altul de dl Andreiu Cosma, directorul institutului de credit i economii Silvania din imleu. Pentru a ndemna i pe alii s ur meze pilda dat de cei doi fruntai ai vieii noastre, culturale, publicm scrisorile prin cari au napoiat amintitele ajutoare. Braov, 4 Ianuarie v. 1910. Mult stimate domnule preedinte! mi iau libertatea a transpune prin filiala Al bina la adresa Asociaiunei suma de 2400 coroane, drept rspltire a sumei ce am primit-o ca stipendiu din partea Asocia iunei n anii 1 8 7 8 - 8 1 , pe timpul studiilor mele universitare, ct am fost ajutat, timp de trei ani, cu cte 400 fl anual. S'ar cuveni s ntorc i interesele, dar acum nu sunt n stare. Tot, ce pot face, este s port i mai departe n inima mea recunotina fa cu instituia ce m'a ajutat n tinerea mea, i ntruct m iart mo desta mea poziie social, s-i dau mn de ajutor la realizarea mreelor sale pro bleme. Primii, mult stimate d-le preedinte, ncredinarea celui mai profund devota ment. Cu deosebit stim: Andreiu Brseanu, profesor. Mult stimate domnule preedinte! In anii 18658, cnd eram universitar n Budapesta, scumpii mei prini acum de pie memorie suferind un mare de zastru Asociaiunea pentru literatura ro mn i cultura poporului romn mi-a venit ntru ajutor cu 250 floreni sau 500 coroane. Port n inima mea cea mai profund recunotin pentru acest ajutor, prin care mi-s'a uurat continuarea studiilor univer sitare i urmnd ludabilului exemplu dat de d-1 Andrei Brseanu, demn de imitat de toi fotii bursieri ai Asociaiunii, ntru rscumprarea sus amintitului ajutor, am 4

Bursierii Asociaiei. Civa crturari din Lugoj au fcut un apel, n care se n

50
onoare a v transpune anexat 5 buci acii de banc, conform notei de jos n valoare de 700 coroane (preul de curs circa 830 coroane) pentru Fondul Asociaiei". Dintre acii una este deja nregistrat pe numele Asociaiunei, iar celelalte va binevoi a le transcrie Asociaiunea i eu pe lng avis voi restitui ndat spesele de transcriere. Primii, v rog d-le preedinte expresiunea naltei mele veneraiuni, cu care v sunt devotat Andrei Cosma, director de banc i membru pe via al Astrei". n numele Comitetului central al Aso ciaiei pentru literatura i cultura popo rului romn din Ungaria, V rugm s primii expresiunea sentimentelor noastre de profund veneraiune, dorind a V vedea nc timp ndelungat la locul de frunte al ndrumrii noastre culturale. S i b i i u , 11 Februarie 1910 n. Cu nalt stim: Iosif Sterca uluu, prezident. Octavian Goga, secretar.

*
Srbtorirea dlui Titu Maiorescu. Din prilejul jubileului de 70 de ani, Ro mnii de pretutindeni au srbat, ntr'un gnd, pe marele ndrumtor al culturii ro mneti. Partea ce-am luat-o noi Romnii de dincoace de Carpai la aceast srbtoare a dovedit ndeajuns sentimentele noastre de recunotiin pentru dl Maiorescu. Asociaia noastr atrimis dlui Maiorescu, prin dl Parteniu Cosma, urmtoarea adres: Ilustre Domnule Maiorescu, n ziua de 15 Februarie a acestui an mplinii fru moasa vrst de aptezeci de ani. Din prilejul acestei aniversri ntreag lumea romneasc V trimite omagiile ei, neo bositului ndrumtor cultural, care ntr'o jumtate de veac de munc senin a lu minat crarea literilor romneti i fr a crui personalitate excepional nu s'ar putea nchipui starea de astzi a evoluiei noastre culturale. Acest prilej este deci o srbtoare a Romnilor de pretutindeni, cari i dau seam, c vieaa unui popor numai la adpostul culturei i poate cldi o cetate de aprare. La acest praznic de recunotin i veneraiune a unui neam, ne cerem partea i noi Romnii ardeleni, cari, fr binefacerile culturei romneti, am fi nfrni n lupt necurmat pentru existena noastr naional. Srbtorim i noi aceast zi i, cnd ne unim cu glasul tuturora, noi suntem nviorai i de mn dria, c acest pmnt al nostru a fost leagnul din care a pornit s lumineze una din cele mai nalte ntrupri ale ge niului romnesc.

Congresul profesorilor. n ziarul Tribuna din Arad s'au scris dou arti cole, n cari se face propunerea, ca n cadrele Asociaiei s se in, n fiecare an un congres al profesorilor secundari dela noi. inerea unor asemenea congrese e de cea mai mare importana pentru edu caie naional a poporului nostru i n djduim, c ele se vor i putea inea. Iat propunerile din Tribuna: Asociaia are ntre seciile ei tiinifice i o secie colar, care are diferii mem bri ordinari i corespondeni, problema s'ar putea rezolvi foarte uor: toi profe sorii secundari (dela licee, gimnazii, seminarii, coli reale, normale i comerciale) s fie fcui membri ordinari sau cores pondeni ai acestei secii i atrai astfel direct n sfera Asociaiei. n snul acestei seciuni colare, care s'ar putea ntruni pentru ntia oar n aceste condiii, chiar n anul curent, s'ar putea stabili apoi un vast program de aciune, care s provad toate trebuinele coalelor noastre, iar n trunirile anuale ale seciilor tiinifice ar fi eo ipso congrese ale profesorimei noas tre. Dup pregtirile cari s'ar putea face n anul acesta i n anul viitor, n edinele seciei colare, s'ar putea ine apoi la adu narea general din Blaj (1911), cnd se va serba i jubileul de 50 de ani al Asocia iei, cea dinti adunare a tuturor profe sorilor romni n vechea metropol a li terelor romne, unde profesorimea noastr ar ncepe supt cei mai buni auguri o nou viea. (Tribuna Nr. 23/1910.) Eu a-i fi de prerea s se prefac secia ntr'un fel de comitet, care,, s se aleag n fiecare an din alt ora cu coal secundar romneasc. Acest comitet, ai crui membri se pot atunci ntruni oricnd fr de a ngreui bugetul Asociaiei ar

51
avea s pregteasc programul pentru con gresul tuturor profesorilor, care s'ar inea Ia adunarea general, cnd i aa se adun muli profesori i cnd e pcat s se piard vremea scump cu banchete i seri de cu notin. S se fac aceast experin deocam dat cu secia colar i, dac va d re zultate bune poate c se vor preface cu timpul i celelalte seciuni lsnd sarcina grea a tiinii, surorilor din Academia romn n modeste comitete de un an, care vor avea s pregteasc programul pentru un viitor congres al advocailor, al medicilor, al economitilor, poate chiar fantazie, fatazie... al preoilor ro mni fr deosebire de confesiune. i astfel s'ar moderniza atunci patriachala adunarea general ntr'un congres, gru pat dup secii, al tuturor intelectualilor notri, trecnd banchetele i serile de cu notin n domeniul legendelor istorice. (Tribuna Nr. 28/1910.) Nu discutm aceste propuneri, ci a teptm ca profesorii notri s in o con sftuire prealabil i s adreseze o hrtie co mitetului central al Asociaiei, care pe urm se va putea ocup de realizarea acestei idei. Maior, n editura revistei Luceafrul" nu cunoatem nici o publicaie fcut cu pri cepere i cu ngrijire. Deaceea credem c Biblioteca Tineretului tiprit de secia colar a Asociaiunii" ndeplinete o lips arztoare i ndjduim c toi membri Aso ciaiunii" se vor grbi s o rspndeasc mai ales ntre tinerimea dela sate. Cele patru brouri aprute pn acum sunt o garant c s'a fcut un nceput bun, care trebue sprijinit din rsputeri pentru a se putea continu n acelea condiii. Atragem ndeosebi ateniunea torilor i preoilor notri asupra publicaii, care se poate comand roul Asociaiunii" (Sibiiu, str. Nr. 6) i dela Librriile noastre. nv acestei dela Bi aguna

m
Biblioteca Tineretului. Asociaiunea pentru literatura romn i cultura popo rului romn" a mbogit literatura pentru tineret cu o nou publicaie, care desigur va aduce cele mai bune servicii educaiei artistice a tinerelor generaii. Sub titlul Biblioteca Tinerimii", ngrijit de secia colar, a nceput s publice o serie de brouri, cari cuprind o lectur potrivit i aleas pentru tineretul dela ar i dela orae. Pn acum au aprut patru numere i anume: Nr. 1. Puiul de Ioan Al. Brtescu-Voineti, Nr. 2. Vestitorii de Mihail Sadoveanu, Nr. 3. Meterul orb i Luminric de C. Negruzzi, Nr. 4. Da rul lui Christos i La fereastr de Ioan Popovici-Bneanul. Fiecare brour se vinde numai cu 6 bani (trei creiari), aa c o poate cumpr i cel mai srac tnr. Literatura noastr pentru tinerime pn acum e foarte srac n opere de adev rat valoare. Afar de "Biblioteca Copiilor i a Tinerimii publicat de d-na A. O.

Apel ctr autorii de cri didactice. edina plenar, din Iulie 1909, a seciilor tiinifice-literare ale Asociaiei i comi tetul central, n edina sa din 5 August 1909, au primit propunerea seciei colare de a se nfiina pe lng Biblioteca Aso ciaiei o secie a manualelor de nv mnt pentru coalele noastre de toate gra dele, cu scop de a censur i a rspndi pe acele dintre ele, cari vor fi gsite mai corspunztoare din toate punctele de vedere. Chestiunea manualelor noastre de nv mnt e de cea mai mare importan pentru rspndirea unei culturi naionale i temei nice n snul poporului nostru. i credem c toi ceice i dau seama de nsemntatea coalei pentru educaia naional a genera iilor tinere, vor primi cu nsufleire aceast propunere i se vor strdui a nlesni rea lizarea ei. Facem deci un apel clduros ctr toi autorii de cri didact'ce s b'nevoiasc a trimite Asociaiei pentru literatura i cul tura poporului romn (Sibiiu, str. aguna Nr. 6) cte dou exemplare din lucrrile lor. Un exemplar se va pstr n Biblio teca Asociaiei, iar celalalt se va da sec iei colare spre censurare. A'.ai ales acum, cnd se agit ideea unui congres al profesorilor, care desigur va avea s se ocupe i cu chestiunea ma nualelor didactice, ndjduim c apelul Asociaiei va fi ascultat.

52

3Pa,rtea, o f i c i a l , . .
edina I a comitetului central inut la 29 Ianuarie 1 9 1 0 . P r e z i d e n t : Iosif Sterca uluu. N o t a r : Octavian Goga. M e m b r i p r e z e n i : Dr. I. Beu, Dr. Bologa, A. P. Bunea, P. Cosma, N. Ivan, Dr. II. Pucria, N. Togan i loan Vtan. Donaiuni: (3, 4, 5. Nr. 92, 191910 i 14951909). Dl Andreiu Brseanu vicepreedin tele Asociaiei napoiaz suma de Cor. 2400 pe care a primit-o dela Asociaie ca burs n anii 187881. Dl Dr. t. Mangiurea din T. Severin, medic primar druete Asociaiei 100 Cor. Din rscumprarea felicitrilor de anul nou s'a ncassat suma de Cor. 647 - dela 107 donatori. Desprminte: (6. Nr 45 1910). Abrud Cmpeni. S'a votat coalei Reuniunii femeilor romne din Abrud, Abrud-sat i jur un ajutor de 50 coroane (ed. comit. cen. din 20 Dec. 1909). (7. Nr. 561910) Boca. Cu ocazia adunrii cercuale din Boca-rom. dl Petru leremie, preot, a inut o prelegere despre Pomrit. S'au mprit mai multe cri ntre popor. S'a druit desp. 3 ex. din toate publicaiunile poporale ale A. (adun. cerc. din 20 Dec. 1909). 8. Nr. 14981909). Brad. Adunarea cercual din rel a ales director pe dl Dr. I. Radu, prof. n Brad. La adun. cerc. s'a cetit din cartea Din sfaturile unui plu gar luminat" de Sandu-Aldea i s'au mprit mai multe cri ntre popor. S'au luat dispoziii pentru inerea unui curs pe seama analfabeilor din Brad. (adun. cerc. din 5 Dec. 1909 i ed comit. cer. din 5 Dec. 1909). (9. Nr. 1549 -1909). Bucium. Dl Director Vasile L. Pop raporteaz c anexarea comunelor din inutul Jiboului nu s'a putut face. Directorul se nvit s-i nceap activitatea i cu cele 12 comune. (10. Nr. 441910). Lugoj. Se druiesc cte 5 ex. din publicaiunile poporale ale A. (ed. comit. cerc. din 5'22 Dec. 1909). (11. Nr. 15301909) Media. n cursul anului s'au inut prelegeri n Ernea i Drlos. Cu ocazia adunrii cerc. din Biertan, dl Oeorge Simu, protopop, a inut disertaia Pentru literatura i cultura poporului romn", (adunarea cerc. din 3 Octomvrie' 1909). (13. Nr. 41910). Stmar-Ugocia. Desp. a druit bisericii din Seini suma de 178'60 cor. (ed. comit. cerc. din 15 Dec. 1909). (14. Nr. 51910). Zerneti. Dl Moise Micu, preot n Poiana-Mrului, a reorganizat desprmntul. S'a ales director dl loan Ionic, (adun. de reorganizare, inut n Zerneti, la 13/26 Dec. 1909). Propuneri. (16. Nr. 391910). Secretari salariai n desprminte. Comitetul central, n ce privete propunerea dlui Dr. Dionisie Stoica prezintat la adunarea general, decide: Instituia noastr cultural poate reclam serviciile oricrui intelectual romn dela noi fr nici o retribuie material. Crede, c aceast instituie, ca orice societate cultural se va putea desvolt i va putea rodi mai mult, edificnd pe sentimentul de iubire de neam i de nsufleire, care aduce jertfe, dect pe in teresul material al oamenilo; notri. innd seam i de greutile nfiinrii unui fond cu aceasta destinaie, comitetul central exprimnd mulumiri dlui Stoica pentru eliul cu care urmrete problemele Asociaiei nu poate primi pro punerea". (17. Nr. 181910). Comitetul central cere dela dl Dr. V. Cioban informaiuni mai amnunite n ce privete instruirea soldailor romni n timpul serviciului mi litar. n ce privete adunarea documentelor privitoare la trecutul nostru afltoare n arhivele din Viena, comitetul central crede c Academia romn din Bucureti, avnd mijloace materiale mai nsemnate, poate svri mai uor aceast lucrare.
-

53
coala civil de fete. (18, 20. Nrii 15741909, 1211910). S'a luat act cu aprobare de socotelile cheltuelilor particulare ale elevelor interne pe 1908/9, cu intrate de Cor. 18.21340 i eite de Cor. 17.117-75 Saldul de Cor. 1095-65 s'a adugat la fondul pentru excursiuni. Doarei Eleonora Lemeny i se permite s funcioneze ca profesoar extern, dndu-i-se retribuia anual de Cor. 2200. Biblioteca tineretului. (22. Nr. 991910). Au aprut patru numere sub ngrijirea seciei colare. Numrul se vinde cu 6 bani. Muzeu i Bibliotec. ( 2 5 . - 3 4 . Nrii 1558, 1514, 1506, 1505, 1563, 15681909, 41 -1910, 15611909, 461910, 1559-1909). Dl Andreiu Brsanu a fost rugat s cumpere pe seama Muzeului o parte din tablourile lui Miu Pop descoperite n Braov. Au druit pentru Muzeu: Dl Aurel Novac, deputat, 66 de monete din epoca ro mn, patru bancnote Kossuth i un inel de aur ; dl Moise Popovici, paroh SeghiteHrseti (Bihor), o fotografie reprezintnd portul femeiesc din Valea Baiei (Bihor); Dl Caius Brediceanul don, dou decoraii rmase dela Gene ralul Doda; Dl Dr. M. Cristea, asesor, dou cruci de lemn, una din Maramur, alta din munii Haegului; Dl Dim. Coma, prof., un Album de crestuturi n lemn"; Dna Lucreia Corcheiu n. St. uluu, 6 monete aflate n Munii Apuseni, iar dl Dr. Gustav Weigand druiete pe seama Bibliotecii Atlasul lingvistic" n tocmit de Dsa; dl V. B. Muntenescu dou exemplare din broura sa Dela noi din sat", iar dl Iuliu Popescu, cassier la Albina, Das Iahr und seine Tage in Meinung und Brauch der Rumnen Siebenbiirgens" de Wilhelm Schmidt. Cri druite: (23. 24. Nrii 1553-1909 102-1910). S'a druit cte un exemplar din publicaiunile Asociaiunii, dlui Nicolae Solomon nv. n Egerite, pentru a nfiina o bibliotecpo poral i Societii de lectur a elevilor coalei de agricultur din Vaslui (Romnia). Membri decedai. 2. Nr. 15391909). Gerasim Domide din Bistria. Membri noi: (38. Nr. 1321910). Cassierul raporteaz c s'au nscris urmtorii: a) Membri fundatori: Dr. Dionisie Roman, advocat, Media. b) Membri pe via: 1. Ioan Ionic, inginer silv. Zerneti. 2. Dr.-Fulviu Tma, Ruma. c) Membri ordinari noi: 1. Ioan Kovry, preot, Ivni, desp. Beiu. 2. Florian Goina. preot, Mezie, desp. Beiu. 3. Coriolan Ardelean, protopop gr.-cat., Beiu. 4. George Ardelean, proprietar, Beiu, desp. Beiu. 5. George Kis, preot gr.-cat., Delani, desp. Beiu. 6. Aurel Ioanette, comersant, Cmpeni, desp. Abrud-Cmpeni. 7. Valeriu Ma ior, preot, orotin, desp. Blaj. 8. Virgil Pop, administrator de moie. Blaj, desp. Blaj. 9. Izidor Rusu, preot, Broteni, desp. Blaj. 10. Emil Negruiu, desp. Blaj. 11. Valeriu Dia" desp. Blaj. 12. Ioan Moldovan, calf, Biertan, desp. Media. 13. Va leriu Pop, notar, Boarta, desp. Media. 14. Ioan Bltar cand. de advocat, Media, desp. Media. 15. Teofil 'Holerga, preot gr.-or., Frua, desp. Media. 16. Aron Doma, preot gr.-cat., eica-mare, desp. Media. 17. Ioan Pasca, preot, Geaca, desp. Mociu. 1& Dr. Cornel David, medic, Ortie, desp. Ortie. 19. Basiliu Botean, preot, desp. Ortie. 20. George Siuta, arhidiacon, Barlafalu, desp. 'Stmar. 21. AlexfcfeNu Baban, preot, Prilog, desp. Stmar. Vasile Ardelean, preot, Veti, desp. Stmar. 23. Nicolae Lupan, preot, Chiuzbaia, desp. Stmar. 24. Dna Dr. Vasilie Lucaciu, soie de preot i deputat, ieti, desp. Stmar. 25. Georgiu Ciutora, econm, Iojip. desp. Stmar. 26. Vasile Bauc, econom, Seini, desp. Stmar. 27.Alexandru Brncovean, econom, Buac, desp. Stmar. 28. Alexandru Stan, mare pro prietar, Lipu, desp. Stmar. 29. Dna Alexandru Stan, soie de proprietar, Lipu, desp. Stmar. 30. Artur Anderco, preot, Cuhe, desp. Stmar. 31. Sever Selgean, cassar de banc, Carei-mari, desp. Stmar. 32. Mihail Murean, preot gr.-cat., Resighea desp. Stmar. 33. Andreiu Bogdan, preot gr.-cat., Portelec desp. Stmar. 34 Aurel Mureian, preot gr.-cat., Erdengeteg, desp. Stmar. 35.1. Szilgyi, preot gr.-cat., Verend. 36. Florian Selgean, preot gr.-cat., Picolt, desp. Stmar. 37. Ioan Rua, comerciant, Zrneti desp. Zrneti. 38. Ioan Hamsea, protopop, Zrneti, desp Zrneti. 39.

54
Nicolae Tipeiu, eaonom, Zrneti, desp. Zrneti. 40. Busioc Busioc, econom, Zrneti, desp. Zrneti. 41. Andreiu Clinciu, comersant, Zrneti, desp. Zrneti, 42. tefan Dobrean, comersant, Zrneti, desp. Zrneti. 43. Qeorge Nastea, vice-notar comunal, Zrneti, desp. Zrneti. 44. Dr. Ilariu Hoadrea, advocat, Zrneti. desp. Zrneti. 45. Teodor Ciurcu, func. de banc n retrag. Braov, desp. Braov. 46. Dr. Valeriu Hetco, preot, Oradea-mare, desp. Orade. 47. loan Szekely jun. preot, desp. Orade. 48. Petru Bogiu, jude comunal, Boca rom., desp. Boca. 49. Oeorge Costescu, preot, Moniom, desp. Boca. 50. Dr. Cornel Petric, notar public, Boca mont., desp. Boca. 51. Const. arin, notar corn., Satul nou, desp. Panciova. 52. Iancu Dan, econom, Zrneti, desp. Zrneti. 53. Oavril Hordovan, nvtor, Bileag, desp. Bistria. 54. I. Mihaila, preot, ieu. desp Bistria. 55. V. Oniga director, Monor desp. Bistria. Se declar membri i se ncredineaz biroului s le libereze diplomele cuvenite i biletele de legitimare. Extras din procesul verbal al edinei. Oct. C. Tsluanu secretar. edina a Il-a a comitetului c e n t r a l , i n u t l a 19 F e b r u a r i e 1 9 1 0 .

P r e z i d e n t : Iosif Sterca uluu. N o t a r : Octavian C. Tsluanu. M e m b r i p r e z e n i : Dr. I. Beu, Dr. V. Bologa, A, P. Bunea, O. Goga, Dr. II. Pucria, Dr. E. Roea, N. Togan i I. Vtan. Donaiuni: (42. 43. Nr. 122, 193-1910). Petru Pan, originar din Satul-lung, a lsat Asociaiei suma de Cor. 10.000, care s'a anexat fondului general, iar venitele ei se vor ntrebuina pentru nzestrarea Muzeului. Dl Andrei Cosma, directorul Silvaniei din imleu trimite 5 acii n valoare de 700 Cor drept rscumprare a ajutorului de 500 Cor., primit dela Asociaie n cursul anilor 18658, ca universitar n Budapesta. Secii: (41. Nr. 2171910). Domnul N. Petra-Petrescu trimite mai multe poveti i istorioare spre a se tipri n Biblioteca poporal a Asociaiunii. Se dau spre recensie seciei literare. Desprminte: (44. Nr. 1251910). Abrud-Cmpeni. I s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru inerea prelegerilor poporale, (ed. comit. cerc. din 24 Ian. 1910). (45. Nr. 15321909). Aiud-Teiu. Se trimite comitetului central suma de 100 Cor. druit de dl adv. Dr. Oh imon pentru o lucrare, n care s se arete ranilor o contabilitate simpl i uoar. Biroul s'a nsrcinat s publice concurs, (ed. comit, cerc. din 18 Dec. 1909). (46. Nr. 1141910). Alba-Iulia. I s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru inerea pre legerilor poporale. (47. Nr. 851910). Becicherecul-mare. Cu ocazia adunrii cercuale, inut n Checiaromn, s'a nfiinat o agentur (adun. cerc. din 24 Oct. 1909). (48. Nr. 124 -1910). Bistria. I s'a dat 100 Cor. pentru inerea prelegerilor popo rale i cte trei ex. din toate publicaiunile de cari dispune Asociaia. (49. Nr. 1431910). Braov. A publicat concurs pentru dou premii, 50 de Cor. pentru instruirea analfabeilor. Desprmntului s'au druit 100 Cor. pentru aran jarea prelegerilor poporale, (ed. comit. cerc. din 16/29 Octomvrie 1909). (50. Nr. 1681910). Gherla. S'au nfiinat agenturi i biblioteci poporale n Lona i Minthiul Gherlei, (ed. comit. cerc. din 1 Noemvrie 1909 i 16 Ianuarie 1910). (51. Nr. 1041910). Lpuul-unguresc. S'a decis a se aranja o expoziie cu ocazia adunrii cercuale din 1910. (ed. comit. cerc. din 30 Dec. 1909). ( 5 2 . 5 3 . Nr. 117 i 115-1910). Ludo. Comunele Qbud i Gheja s'au anexat desp. Mur-Uioara. Desprmntului i s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru pre legerile poporale.

55
(54. Nr. 1381910). Lugoj. I s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru inerea prelege rilor poporale. (55. Nr. 1231910). Mociu. A stabilit programul prelegerilor poporale pe 1910. (56. Nr. 811910). Panciova. 1 s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru prelegerile po porale (ed. comit. cerc. din 30 Decemvrie 1909). (57. Nr. 1061910). poporale. Silite. I s'a dat ajutorul de 100 Cor. pentru prelegerile

(58. Nr. 1131910). tmleu. desp. se invit s organizeze prile Chiorene ntr'un desprmnt separat. Cu ocazia adunrii cercuale s'au mprit ntre popor brouri din Biblioteca poporal a Asociaiei. Desprmntului i se d ajutorul de 100 Cor. pentru inerea prelegerilor poporale, (adun. cerc. inut n omcuta mare la 8 Au gust 1909). (59. Nr. 1881910). Zernetl. I se d 50 Cor. pentru aranjarea prelegerilor poporale. Muzeu i Bibliotec: ( 6 2 - 7 2 . Nrii 175, 129, 190, 79, 212, 195, 198, 205, 210, 211. i 1731910). Au druit obiecte pentru Muzeu: dl Oeorge Moldovan din Bia (Deva) o cruce mare veche de lemn ncrestat i scris; dl Liviu Janu, preot, Zbrani, un melc i o bucat de lemn petrificat, apoi 5 monete vechi; dl Victor Maca, peda gog Sibiiu, dou ciupage dela pieptul cmeilor femeieti i un inel btrnesc de aram; dl Ioan Rade, notar, Berivoii-mici, o diplom nobilitar de pe vremea lui Apafi; dl Oeorge Drgan, paroh, Bia, un palo vechiu fr de teac; dl Nicolae Brndu, nv., elina, o plosc de lut nflorat; dl Aurel Zichil, pedagog curs III. Sibiiu, un canceu de lut din Feldioara (Braov); Ioan Oldean, pantofar, Sibiiu, un ban austriac de argint din 1843; dl Oct. C. Tsluanu a adunat din comuna Bilbor 23 de obiecte i diferite modele de custuri pentru suma de Cor. 186 80, iar din comuna Rinar 4 obiecte; dl Mihail Strjan, profes. n Craiova, druete pe seama Bibliotecii 2 brouri de ale DSale. Confereniar economic. (73. Nr. 1721910). Comitetul central angajeaz pe dl Aurel Nistor, timp de o lun, ca s in 20 de prelegeri poporale n inutul Trnavelor, avnd a nscrie i membri la Asociaie. Pentru inerea acestor prelegeri i se pune la dispoziie suma de 300 Cor.
-

Cri cumprate: (75. Nr. 1691910). Se cumpr dela Reuniunea romn de agri cultur din comitatul Sibiiului" 50 de exemplare, n pre de 70 Cor., din broura Nutrirea animalelor de cas" de Aurel Cosciuc. Cri druite: (74. Nr. 1771910). Se druesc bibliotecii parohiale din Fgra pu blicaiunile potrivite pentru tinerime de cari dispune Asociaia. Membri noi: (76. Nr. 2151910). Cassierul Asociaiei raporteaz c s'au nscris urmtorii : a) Membri fundatori: Dr. Ludovic Mehes, medic n Oravia montan (desp. Oravia). b) Membri pe vtead: Alexandru Bene, canonic i prepozit Gherla i Dna Silvia I. Popp n. F. Negruiu, soie de dirigent de banc, Gherla, desp. Gherla. c) Membri ordinari: 1. Vasile Lacea, func. la fii. Albina desp. Braov. 2. Sabin Coroian, protopop gr.-cat., Dobrca, desp Gherla. 3. Ambroziu Plaian, preot, Siliva, desp. Gherla. 4. Virgil Pop, nvtor, Brlea, desp. Gherla. 5. Alexandru Mureian, nvtor pens., Teoltiur, desp. Gherla. 6. Demetriu Russu, preot, Snnicoara desp. Gherla. Se declar membri i se ncredineaz biroul s le libereze diplomele cuvenite i biletele de legitimare. Extras din procesul verbal al edinei. Oct. C. Tsluanu, secretar.

56

edina a IH-a a comitetului central, inut la 10 Martie 1 9 1 0 .


P r e z i d e n t : Iosif terca uluu. N o t a r : Octavian C. Tsluanu. M e m b r i p r e z e n i : Dr. V. Bologa, A. P. Burtea, Dr. L. Leme'ny, Dr. II. Pucariu, Dr. E. Roea i N. Togan. Desprminte: (78. Nr 2741910). Beiu. Dl director N. Fabian, voind s se retrag dela conducerea desp., e invitat s convoace adunarea cercual i s-i prezinte acolo demisia. Desp. a hotrt s in 12 prelegeri poporale, (ed. comit. cerc. din 18 Dec. 1909, din 3 Ianuarie i 11 Febr. 1910). (79. Nr. 240 -1910). Boca. S'a nfiinat o agentur n Boca-romn. (80. Nr. 2441910). Braov. n agentura Arptac dl Aurel Nistor, pjeot, a inut 11 prelegeri, a nfiinat o bibliotec i a nscris mai muli membri. n Braov s'a inut 4 conferine i o serat muzical, ncassndu-se suma de 200 Cor. 93 fii. n Hlchiu s'au inut dou prelegeri poporale, (ed. comit. cerc. din 21 Ian. 1910). (81. Nr. 2881910) Ceica. Dl protopop Vasile Papp din Topa superioar (Bihor) se ncredineaz cu nfiinarea desprmntului nou n Ceica. (82. Nr. 2281910). Haeg. S'au luat dispoziii pentru inerea conferinelor pentru intelectuali (ed. comit. cerc. din 15 Ianuarie'1910). (83.84. Nr. 241 i 2691910). Mercurea. Cu ocazia adunrii cercuale din Vingard s'au inut urmtoarele prelegeri: Avram S. Pecurariu, Istoricul i nsemntatea Asociaiei", Nic. Simulescu, nv. Despre patima beiei", Dumitru loan, nv. Des pre vierit i cultivarea viei de vie". Intre popor s'au mprit mai multe brouri din Biblioteca poporal a Asociaiunii". Desp. i se d ajutorul de 100 Cor. pentru inerea prelegerilor poporale, (ed. admin. cerc. din 7 Noemvrie 1999). (85. Nr. 2461910). Sibiiu. Desp. se druesc cte 4 ex. din publicaiunile poporale ale Asociaiei i 200 de ex. diferite brouri. (86. Nr. 2451910). Zerneti. I-se druesc cte 5 ex. din toate poblicaiunile po porale ale Asociaiei (ed. comit. cerc. din 6/19 Febr. 1910). Muzeu: (87. Nr. 2941910) Oct. C. Tsluanu prezint un raport amnunit despre lucrrile de nzestrare, catalogare i aranjare fcute la Muzeu n cursul an. 1909, care raport se ia la cunotin cu aprobare. Extras din procesul verbal al edinei. Oct. C Tsluanu, secretar.

Cri primite gratuit

pentru Biblioteca

Asociaiunii".

Notie biliografice. V. B. Muntenescu, Dela noi din Sat, Solovastru, 1909. Preul: 50 bani. Plan de nvmnt i ndreptar metodic, pentru coalele primare din provin cia mitropolitan gr-cat. de Alba Iulia i Fgra. Blaj, I9f>9. Preul: 4 cor. Primvara sau Sfaturi i nvturi. Editura Tipografiei C. Popp, Fgra, 1909. Preul: 24 bani. Aurel Cosciuc, Nutrirea animalelor de cas, Biblioteca Reuniunii romne de agricultur din comitatul Sibiiului Nr. 15. Sibiiu, 1909. Preul cor: 1-50. M. Strajanu, Despre visuri apariiunea spiritelor i fenomenele nrudite cu acestea, Craiova,_ Preul: 1 Leu. M. Strajanu, nsemntatea i influena moral a caracterului i a bunelor maniere. (Dup S. Smiles), Craiova, 1909. Preul: 1 Leu. M. Strajanu, Nerina. (Uu episod din 'vieata poetului Leopardi. Nuvel dup Paul Heyse). Craiova i909. Preul: 30 bani. Dr. Oheorghe Alexici, Elevilor mei. (Discurs de deschidere) Sibiiu 1910. Din Biblioteca teatral, editat de Societatea pentru crearea unui fond de teatru Romn, au aprut: Nr, 25. O smbt norocoas, pies poporal n 4 acte de I. V.; Nr. 26. Moise Pcurarul, pies teatral poporal n 4 acte i 1 tablou cu muzic, cntece i jocuri de Dr. Dionisie Stoica. Amndou au aprut n editura librriei Ciurcu din Braov, 1910. Ladislau Uray, Calea pocinei, tradus i localizat de loan Vassiu Braov, 1909. Preul: 40 bani. Dr. Nemethy Kroly, Geografia Ungariei, tradus de Nicolae Mihulin. Editura librriei Ciurcu din Braov 1910. Preul Cor: l 60. G. Dumitrescu-Bumbeti, Monografia Bncei populare Gilortul", Bucu reti 1910. loan Pcurariu, Elemente de estetic, Nsud, 1909.
-

Tiparul tipografiei arhidiecezane, Sibiiu.

Fig. a)

Cas din Rinari (faa dinspre curte).

Fig. b)

ura cu grajdul i celarul.