Sunteți pe pagina 1din 22

2

1.

x

1   dx = ?

x 2

Solutie : x 2 1 1 dx = x arctg x  C x 2 1

2. x 3 x 2 1 dx = ?

x 2 dx dx = x 4 x 3 x C

4

3

Solutie : x 3 dx

1

3.

Solutie :

Observam

1

4.

Solutie :

Se rezolvă în mod similar cu cea de mai sus numai ca , vom pune 1 4 în faţa integralei deoarece

1 dx = ?

˙

ca ln 2x 1

2x

4x 5 dx = ?

1

5 =  ln 4x 5   '

4x

5 dx = 1 4 ln 4x 5   ' dx = 4 ln 4x 5  ℘

1

1

4x

5.

2x

2x 2 3 dx = ?

Solutie :

! De obicei când întâlnim radicalul la numitor derivam si observam ce forma obtinem:

Pentru cazul nostru observam ca :

2x 2 3 ' = 4x

2x

=

2

2x 2 3

2x 2 3

ceea ce reprezinta exact valoarea din integrală

2x

2x 2 3 dx = 2x 2 3 ' dx = 2x 2 3  ℘

6. x

5x 2 2

dx

= ?

Solutie :

5x 2 2 ' = 10x

5x

=

2 5x 2 2

5x 2 2

rezulta x

5x 2 2 =

x

5

5x 2 2 dx = 1

1

5x 2 2 ' dx = 5 5x 2 2 ℘

5x 2 2

5

'

8.

cos 3x dx = ?

Solutie :

Daca derivam , cos 3x   ' =− 3sin 3x

Dar sin 3x   ' = 3cos 3x rezulta

cos 3x  =

sin 3x

3

Deci cos 3x dx = 3 sin 3x   ' dx = 3 sin 3x  ℘

1

1

I = x 2 2x 1 x dx , x 0 ; I = ?

9.

Solutie :

I = x 2 dx 2x dx 1 x dx

I = x 3 x 2 ln − x   ℘

3

'

! Observatie : Rezultatul contine ln − x pentru că din ipoteză ştim că x 0.

10. I = x 1 x dx , x 0 ; I = ?

Solutie :

I = x dx dx = x 2 ln x   ℘

x

2

! Observatie : În acest caz rezultatul conţine ln x pentru ca x 0.

11.I = x 3 dx , x 0 ; I = ?

5

x

Solutie :

I = x x 5 3 x 5 dx = dx 3

4

x

dx

5

x

I = x 4 dx 3 x 5 dx = − x 4 4 1 1

3 x 5 1

5 1

I

=−

1

3x 3 3 4x 4

 ℘

12.

Solutie :

I = a sin x dx b cos x dx =− acos x  bsin x   ℘

I = asin x   bcos x   dx ; a , b ∈ ℜ ; I = ?

13.

Solutie :

Scriem cos 2x = cos 2 x − sin 2 x şi obţinem:

I

, x ∈  0 , ; I = ?

I = cos 2x sin 2 x cos 2 x dx

2

= cos 2 x  − sin 2 x

sin 2 x cos 2 x

dx = 1

1

cos 2 x

sin 2 x

I = dx

sin 2 x

cos dx 2 x  =− ctg x − tg x  ℘

dx

14. I = 1 dx 4x 2 ,x ∈ −

1

2

,

1

2

; I = ?

Solutie :

I = dx

1

1 2 −  2x 2 =

2

arcsin 2x   ℘

Verificare : 1 2 arcsin 2x   ' =

1 2 1 1 2 −  2x 2 2 = 1 2 −  2x 2

1

15. I =

2

sin 2 x

1

cos 2 x   dx , x ∈  0, ; I = ?

2

Solutie :

I

= 2 dx

sin 2 x dx

cos 2 x  =− 2ctg x   tg x  ℘

16.

dx

I = 16 9x 2 , x ∈ −

4

3

, 4 ; I = ?

3

Solutie :

I se mai pote scrie şi astfel :

I

= dx

1

3x

arcsin 4

4 2 −  3x 2 =

3

 ℘

1

Verificare : 3 arcsin

3x

4

  ' = 1 3 1 4 2 − 3x 2

17.

I = 4 dx x 2 , x ∈ − 2,2 ; I = ?

Solutie :

I

dx 2 x 2 = arcsin  = 2

x

2

 ℘

3

= 1

16 9x 2

18.

I = dx 4 ; I = ? x 2

Solutie :

I

= dx 2 2 = 1 2 artcg 2 x 2

x  ℘

19. I = dx

Solutie :

I = dx

4x 2 1 : I = ?

1

2x 2 1 2 =

2

arctg 2x  ℘

20.

Solutie :

I = x x x dx , x 0 ; I = ?

3

4

1

1

1

I = x 2 dx x 3 dx x 4 dx

1 1 1 2  1 3  1  1 4 I = x
1
1
1 2  1
3  1
 1
4
I
= x
 x
 x
1
1
1
2  1
3  1
4  1
3
4
5
2
3
4
I
= x  x  x  ℘
3
4
5
2 3
4
3
I
= 2
 x 3 
3 4  x 4  4
 4 x 5  ℘
3
5
3
4
3
I
= 2
x  x 
x
 x 
x
 4 x  ℘
3
4
5
21.I = ∫  2
− 3
 dx , x  0 ; I
=
?
3
 x  x

Solutie :

1

I = 2 x 2 dx 3 x

2 x

3x

2

3

I

I

1

2

=

3

= 4 x 9 x 2  ℘

2

2

3
3

1

3

dx = 2 x 1 1

2 1

2 1

1

3 1

3 x 3 1

1

22. I = 2 x e x dx , x ∈ ℜ ; I = ?

Solutie :

I = 2 x dx e x dx = ln2 2 e x  ℘

x

! Am observat că 2 x ' = 2 x ln2 , deci 2 x = ln2 2 x '

23.

Solutie :

I

I = 2e x 3 x dx , x ∈ ℜ ; I = ?

ln3

= 2 e x dx 3 x dx = 2 e x 3 x

Verificare : 2 e x 3 x ' = 2e x 3 x ln3 = 2e x 3 x

ln3

I = dx 1 , x ∈ − 1,1 ; I = ?

2

x

24.

Solutie :

I

= 1 x 2 1 dx = 1

2

ln x 1

x 1  ℘= ln x 1

x 1

I = dx , x ∈ ℜ ; I = ?

x

e

25.

Solutie :

I = e x dx =− e x  ℘

I = x 2 1 2 dx , x 0 ; I = ?

4

26.

Solutie :

x 2 1 2 = x 4 2x 2 1

x

I = x x 4 dx 2 x x 4 dx 1 x 4 dx = 1 dx 2 1 x 2 dx 1 x 4 dx

4

2

I = dx 2 x 2 dx x 4 dx = x 2

1

3x 3

x

I = 1 1 x 2 dx , x ∈− 1,1 ; 1x 2

1x 2 1x 2

dx = −

27.

Solutie :

I

I = ?

= 1

dx

x 2 1 dx

1 x 2

1x 2

1 ln x 1

2

x 1 arcsin x  ℘

I

Dar , ţinând cont că x ∈ − 1,1 , I va fi :

=−

I =− 2 ln x 1

1

x 1 − arcsin x  ℘

x 2 4 x 2 4

3

28. I =

Solutie :

I = 3 x 2 4 x 2 4 dx = 3 dx

x 2 4

I = 2 arctg   ln x x 2 4   ℘

dx , x ∈ ℜ ; I = ?

x 2 4 dx x 2 4

x

2

3

I = cos 2 x

29.

Solutie :

I

cos 4 x dx , x ∈ 0,

= cos dx 2 x  = tg x   ℘

2

; I = ?

30.

I = dx x 2 25 ,x ∈ ℜ ; I = ?

Solutie :

I

= dx x 2 5 2 = ln x x 2 5 2  ℘

1

Integrarea prin părţi

!Nu din părţi :D

Formula:

f g ' dx = f g f 'g dx

Să se calculeze integralele:

1. lnx dx

, x 0

 

Solutie :

Alegem f x = ln x ,

g '

x  = 1. De aici :

f

' x = 1,

g x

 = x

Folosind formula integrării prin părţi , obţinem:

x ln x dx = x ' ln x dx = xln x  − x1 x dx =

=

xln x  − x  ℘

2.

xln x dx , x 0

Soltuie :

Alegem f x  = ln x , g ' x  = x. În concluzie :

f' x  = 1 x ,g x =

2

x

2

Aplicăm formula integrării prin părţi :

' dx = ln x ⋅

xln x dx = ln x ⋅

2

x

2

= x 2 ln x − 1

2

4 x 2  ℘

3.

Solutie :

ln 2 x dx , x 0

2

x

2 x 2 1 x dx =

1

2

Notăm f x = ln 2 x , g ' x  = 1.Deci :

f' x = 2 x ln x , g x  = x

Găsim : ln 2 x dx = x ' ln

x dx = xln 2 x  − 2

ln x

x

x dx =

= xln 2 x  − 2 ln x dx Folosind ex 1. obţinem:

ln 2 x dx = xln 2 x − 2 xln x  − x   ℘ = = x ln 2 x − 2ln x   2  ℘

4.

x 2 ln x dx , x 0

Solutie :

f x = ln x , g ' x  = x 2 si avem :

f' x  = 1 x ,g x = x 3

3

Aplicând formula obţinem :

x 2 ln x dx =  x 3 ' ln x  − 3 x 3 1 x dx = x 3 ln x  −

3

1

3

= x 3

3

ln x − 1 9

x 3  ℘

1

x 3

3

3

 ℘ =

ln x

x

5.

Solutie :

f

dx , x 0

x  = ln x , g ' x = 1

x

f' x = 1 x , g x = ln x

Aplicăm formula :

ln x

x

dx = ln x   'ln x dx = ln 2 x  − 1 x ln x dx

Observăm că ln x dx = ln 2 x −

2 ln x

x

x

dx = ln 2 x  ℘ , în final :

ln x

x

dx , deci

6.

Solutie :

f x  = e x ,g' x  = x 2 , atunci :

ln x

x

1

dx = 2 ln 2 x   ℘

x 2 e x dx , x ∈ ℜ

f' x = e x ,g x  = x 3 , deci :

3

3

x

3

'e x dx = x 3 e x 1 3 x 3 e x dx

3

x 2 e x dx =

Observăm că integrala astfel obţinută este mult mai complicată

Atunci vom alege f x  = x 2, g' x  = e x cu

f

Deci : x 2 e x dx =

' x = 2x , g x  = e x

x 2 e x ' dx =

= x 2 e x 2 xe x dx

Aplicăm încă odată formula de integrare prin părţi şi alegem :

f

x  = x,g' x = e x astfel încât :

f

' x = 1, g x  = e x si obţinem :

xe x dx = x e x ' dx = xe x e x x ' dx = xe x e x  ℘

În final :

x 2 e x dx = x 2 e x 2 xe x e x   ℘ =

= e x x 2 2 x 2  ℘

7.

x 2 2x 1 e x dx , x ∈ ℜ

Solutie :

Considerăm f x = x 2 2x 1 si g ' x = e x cu

f

' x  = 2x 2 si g x  = e x

Aplicînd formula obţinem:

x 2 2x 1 e x dx = x 2 2x 1   e x ' dx = newkine =  x 2 2x 1 e x 2 x 1e x dx

Luând separat :

x 1 e x dx = xe x dx e x dx =  conform ex6 =

= xe x e x  ℘ În final :

x 2 2x 1 e x dx =  x 2 2x 1 e x 2xe x 4 e x  ℘ =

= e x x 2 4x 3  ℘

8. x sin x dx , x ∈ ℜ

Solutie :

Notăm f x  = x , g ' x  = sin x si avem:

f

' x  = 1, g x  =− cos x

Deci : xsin x dx = x  − cos x   ' dx =

=− xcos x − cos x dx = =− xcos x  sin x  ℘

9. x 2 sin x dx , x ∈ ℜ

Solutie :

f x = x 2

, g ' x  = sin x  

f ' x  = 2x , g x =−cos x , integrala devine :

x 2 sin x dx = x 2  −cos x ' dx =

=− x 2 cos x − 2 xcos x dx , notam 2 xcos x dx = I '

I' = 2 xcos x dx = 2int x sin x   ' dx =

= 2xsin x − 2 x sin x   ' dx =

= 2x sin x  2cos x   ℘ Finalizare :

x 2 sin x dx =− x 2 cos x   2xsin

x  2cos x   ℘

10.

Solutie :

Luăm f x  = sin 2 x si g ' x  = 1

f '

sin 2 x dx = x ' sin 2 x dx = xsin 2 x  − xsin 2x dx notam xsin 2x dx = I '

sin 2 x dx , x ∈ ℜ

x = 2sin x cos x = sin 2x si g x  = x

1

I' = 2

x cos 2x  ' dx = 2 xcos 2x  − 1 2 cos 2x dx =

1

= 1 2 xcos 2x − 2 sin 2x ⋅ 2  ℘

1

1

Finalizare :

sin 2 x dx = x sin 2 x −

cos 2x

 − 1

4 sin 2x   ℘

2

11.

e x sin x dx , x ∈ ℜ

Solutie :

Notăm f x  = e x , g ' x = sin x  

f' x  = e x , g x  =− cos x

În concluzie :

I = e x sin x dx = e x − cos x   dx =

=− e x cos x   e x cos x dx

notam e x cos x dx = I '

I' = e x ⋅sin x  ' dx = e x sin x  − e x sin x dx Deci :

I =− e x cos x   e x sin x − I  ℘

dar

e x sin x dx = I

1

I = 2 e x sin x  − cos x   ℘

Obs: I'->citim I “prim” şi nu I “derivat” ->l-am ales ca pe o notaţie

``

12. x 2 9 dx , x 3

Solutie :

I =

x 2 9

x 2 9

1

dx =  am raţionalizat  =

x 2 9

x 2 9

dx

=

= x 2

x 2 9

dx 9 dx

x 2 9

unde I = I 1 I 2

I 1

I 2

I 2 = 9ln x x 2 9

Pentru a calcula I 1, notăm f x = x , g ' x  =  x 2 9 ' adică g ' x  = 2

x

x 2 9 unde :

= x

2

x 2 9

f

' x = 1 si g x = x 2 9

2

În concluzie: x 2 9 dx = x⋅ x 2 9 ' dx =

x

= x x 2 9 x 2 9 dx = x x 2 9 I , Dar I = I 1 I 2

I = x x 2 9 I 9ln x x 2 9

I = 1

2 x

x 2 9 9ln x x 2 9  ℘

Formulă generală:

1

x 2 a 2 dx = 2 x x 2 a 2 a 2 lnx x 2 a 2   ℘ , x ∈ [− a , a

] , a 0

13. I = x 2 9 dx ; I = ?

Solutie :

I =

x 9

x 2 9 dx =

2

= x 2

x 2 9

dx 9 dx

x 2 9

I 1

I 2

I 2 = 9ln x x 2 9   ℘

Temă : Calculaţi I 1 folosind ex 12

Finalizare : I = 2 x x 2 99ln x 2 9  ℘

14. 9 x 2 dx , x ∈− 3,3

1

Solutie :

I = 9 x 2 dx =

9

x 2

9

x 2 dx =

= 9

1

9 x 2 dx

I 1

2

x 9 x 2 dx

I 2

I 1 = 9arcsin x  ℘

3

I 2 = x

x

9 x 2 dx

Observăm că : 9 x 2 ' =−

9 x 2 Deci I 2 se poate calcula prin părţi astfel :

I 2 = x 9 x 2 ' dx =− x 9 x 2 9 x 2 dx Finalizare :

I = I 1 I 2 = 9arcsin

x

x

2

 x 9 x 2 I

I = 1 2 x 9 x 2 9 arcsin x  ℘

3

Formulă generală:

1

a 2 x 2 dx = 2 x a 2 x 2 a 2 arsin x   ℘ x ∈ [ − a , a ] , a 0

a

15. xe 2x dx , x ∈ ℜ

Solutie :

Notăm f x  = x si g ' x  = e 2x f ' x = 1 si g x  = 1 2 e 2x

I

= xe 2x dx = 1 2 x e 2x ' dx =

1

= 2

1

= 2

xe 2x 1 2

e 2x dx =

xe 2x 1 4 e 2x  ℘   I = 2 e 2x x 1 2   ℘

1

I =

1

2

e 2x 2x 1

2

 ℘

16.

x x 2 9 dx , x 3

Solutie :

I = x x 2 9 dx =

x

x 2 9

x 2 9

3

= x