Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat 2012 Proba E.c) Proba scris la MATEMATIC Varianta 3


Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiinele naturii Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic, toate calificrile profesionale Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I 5p 5p 5p 1. Ordonai cresctor numerele 12 , 2 2 i 3 .


x + y = 5 2. Rezolvai sistemul de ecuaii . xy = 6

(30 de puncte)

Calculai f ( g (1) ) .

3. Se consider funciile f : ( 1, + ) , f ( x ) = log 2 ( x + 1) i g : ( 1, + ) , g ( x ) = 2 x 1 .

5p 5p

4. Numrul submulimilor cu dou elemente ale unei mulimi este egal cu 10. Determinai numrul elementelor mulimii.

5. n reperul cartezian xOy se consider punctele O ( 0,0 ) , A ( 5,1) , B ( 3,5) . Calculai lungimea medianei din vrful O n triunghiul OAB . 3 4 5p 6. Se consider triunghiul MNP cu MP = 6, sin N = i sin P = . Calculai lungimea laturii ( MN ) . 5 5 SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
mx 2 y + z = 1 1. Se consider sistemul de ecuaii 2 x my 3z = 3 , unde m . x y + 2z = 4

5p 5p 5p 5p 5p 5p

a) Artai c suma elementelor de pe diagonala principal a matricei sistemului este egal cu 2. b) Determinai valorile reale ale lui m pentru care matricea sistemului are determinantul diferit de zero. c) Pentru m = 1 , artai c y12 = x1 z1 , unde ( x1 , y1 , z1 ) este soluia sistemului. 2. Se consider polinomul f = X 3 + mX 2 + mX + 1 , unde m . a) Pentru m = 0 , calculai restul mpririi polinomului f la X 1 . b) Artai c polinomul f este divizibil cu X + 1 , pentru orice numr real m . c) Determinai valorile reale ale lui m pentru care polinomul f are trei rdcini reale. (30 de puncte)
2 x2 1
x2 + 2

SUBIECTUL al III-lea 1. Se consider funcia f : , f ( x) = 5p 5p 5p a) Artai c f ( x ) =


.

10 x x2 + 2

, pentru orice x .

b) Determinai ecuaia asimptotei orizontale spre + la graficul funciei f. 1 1 c) Demonstrai c f ( x ) , pentru orice x [ 0,1] . 2 3 2. Pentru fiecare numr natural nenul n se consider numrul I n =
0 1

xn dx . x +1

5p

a) Calculai I1 .

Prob scris la Matematic Varianta 3 Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiinele naturii Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic, toate calificrile profesionale 1

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului Centrul Naional de Evaluare i Examinare

5p 5p

1 , pentru orice n * . n +1 1 1 c) Demonstrai c I 2012 . 4026 2013

b) Artai c I n + I n +1 =

Prob scris la Matematic Varianta 3 Filiera teoretic, profilul real, specializarea tiinele naturii Filiera tehnologic: profilul servicii, toate calificrile profesionale; profilul resurse, toate calificrile profesionale; profilul tehnic, toate calificrile profesionale 2