Sunteți pe pagina 1din 4

1. Folosind următorul model:

Test 3 2 1 0 2 0 1 2
Test 3
2
1
0
2 0
1
2

3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1. Folosind urm ă torul model: Test 3 2 1 0 2 0 1 2 3

Completaţi şi voi următorul tabel:

2. Ce urmează (continuaţi şirul ):

a) 5 , 5 , 4 , 4 , 3 , b) i 3 i
a)
5
, 5
,
4
,
4 ,
3
,
b)
i 3
i
,
i
3, ? , ? i i 5 i i i
3,
?
,
?
i i
5
i
i i

,

? 7
?
7

,

? ?
?
?

3. Un tractor merge cu 30 de Km pe oră şi trage după sine o remorcă plină cu ştiuleţi de

porumb.

Cu ce viteză merge remorca ?

4. O casă are trei camere. Sufrageria a fost împărţită în patru. Câte camere are acum casa ?

5. Ce nu se potriveşte:

a)

Câte camere are acum casa ? 5. Ce nu se potrive ş te: a) , ,
Câte camere are acum casa ? 5. Ce nu se potrive ş te: a) , ,

, ,

camere are acum casa ? 5. Ce nu se potrive ş te: a) , , ,

,

camere are acum casa ? 5. Ce nu se potrive ş te: a) , , ,

b) Ioana este soră cu Mihaela , iar Florentina este mama Ioanei. Deci Mihaela este sora Florentinei.

1.

b)

Test 4

Continuaţi şirul: a) , ,
Continuaţi şirul:
a)
, ,

, ? ?

1 4 3 2
1
4
3
2

,

2 8 6 4 ,
2
8
6
4
,
4 5
4
5
Deci Mihaela este sora Florentinei. 1. b) Test 4 Continuaţi şirul: a) , , , ?
,
,

2. Ioana şi mama ei Florentina merg împreună la şcoală. Când Florentina face un pas , Ioana

face doi paşi. Care dintre ele parcurge o distanţă mai mare ?

3. Mierea este pentru albină , ceea ce este

4. Într-un grup de copii la fiecare fată sunt doi băieţi ; completaţi desenul şi număraţi câţi

pentru scriitor .

_

_

copii sunt în total. B B F
copii sunt în total.
B B
F

5. a) Completaţi tabelul :

B B F 1 1 2 1 2 3 1
B B
F
1
1 2
1
2 3
1

Pot fi în grup 14 copii?

b) Folosind următorul model de descompunere:

5 5 0 1 4 0 2 3
5 5
0 1
4
0
2
3
5 5 0 3 2 0 4 1
5
5
0
3
2
0
4
1

,

completaţi şi voi următoarele două descompuneri:

5 5
5 5

5

ţ i ş i voi urm ă toarele dou ă descompuneri: 5 5 5 1 1

1

1

3

?

?

?

?

?

?

 

Test 5

 

1. Ce urmează :

 

1 + 1 = 2

, 2

+ 1 = 3 , 3

+ 1 = 4 ,

?

:   1 + 1 = 2 , 2 + 1 = 3 , 3 +

2. Completaţi propoziţiile următoare, după model:

Veveriţa mănâncă ghindă. Oaia mănâncă Calul mănâncă Pisica mănâncă

3. La ora de sport o parte din copii trebuie să joace ping-pong. Pot fi în grup 9 copii , daca există o singura masă de ping- pong şi fiecare poate să joace o singură partidă ?

4. Ioana are 5 cărţi , iar pentru fiecare carte are 2 caiete. Puteţi număra caietele Ioanei ?

5. Observaţi seria (şirul) de cuvinte: NA, ANA , OANA, COANA, ICOANA şi găsiţi şi voi o

serie asemănătoare de cuvinte.

1. Ce urmează :

+ 1 = 2 , 1

2. Ce nu se potriveşte:

1

+ 1 + 1= 3 , 1

Test 6

+ 1 + 1+ 1 = 4 , ?

a)

bicicletă , şa , piuliţă , penicilină , lanţ

b)

b) , , , ,

,

b) , , , ,

,

b) , , , ,

,

b) , , , ,

,

b) , , , ,

3. Completaţi tabelul:

 
 

1

 
 

1

2

1

2

 
   

1

3

1

2

3

     

1 4

1

2

3

4

 

1

   

? ?

?

?

?

 
4   1     ? ? ? ? ?   4. Dac ă spun c

4. Dacă spun că Ioana şi Mihaela se au ca şoarecele şi pisica , înseamnă că:

a) sunt colege

b) sunt prietene c) nu se înţeleg .

5. Completaţi propoziţiile de mai jos:

a) Pescăruşii mănâncă b) Ursul mănâncă c) Lupul mănâncă

Alege unul dintre cele trei raspunsuri.

1. 1 < 2 , 2 < 3 , 3 < 4 ,? Ce urmeaz

1. 1 < 2 , 2 < 3 , 3 < 4 ,?

Ce urmează :

Test – 7

2. Completaţi :

 
 

0 1

   

2 6

3

4

5

 

7

8

9

.

 

1 0

 

3 4

2

5

   

?

?

?

?

3. Completează tabelul:

 
 

1

 

2

 

3

 

4

5

 

1

 

*

     

1

 

*

   

1

     

*

 

1

     

*

 

2

*

   
 

2

   

*

 
 

2

   

*

   

3

 

*

 

4

3

2

   

4. Ce nu se potriveşte:

 

a )

măgar , elefant , porc , raţă , cal

 
 

O

 

O

OO

 

O

O

OO

 

OOO

 

O

OO

 

OOO

 

OOO

OOOO

b)

OO

,

OOO ,

OOOO , OOOO ,

OOOOO

5. Trageţi săgeţi ,după model: 1 A 1 A 1 A 2 B 2 B
5. Trageţi săgeţi ,după model:
1
A
1
A
1
A
2
B
2
B
2
B
3
3
3