Sunteți pe pagina 1din 284

Petru BUNACIU Maria BUNACIU Nicolae DOJANA

REPRODUCTIA PASARILOR

PETRU BUNACIU MARIA BUNACIU NICOLAE DOJAN REPRODUCTIA P S RILOR

Petru BUNACIU Maria BUNACIU Nicolae DOJAN

REPRODUC IA P S RILOR

Editura PRINTECH 2009 3

Copyright Printech, 2009 Editura acreditat de Consiliul Na ional al Cercet rii tiin ifice din nv t mntul Superior - Cod CNCSIS 54

TIPAR: Editura PRINTECH (S.C. ANDOR TIPO S.R.L.) Str.TUNARI nr. 11, sector 2, BUCURESTI T el/Fax: 211.37.12

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei BUNACIU, PETRU Reproduc ia p s rilor / Petru Bunaciu, Maria Bunaciu, Nicolae Dojan . - Bucure ti: Printech, 2009 Bibliogr. ISBN 978-606-521-332-6 I. Bunaciu, Maria II. Dojan , Nicolae

Copyright 2009 Toate drepturile prezentei edi ii sunt rezervate editurii si autorilor. Nici o parte din aceast lucrare nu poate fi reprodus , stocat sau transmis indiferent prin ce form , f r acordul prealabil scris al autorilor.

CUPRINS INTRODUCERE 1 BIOLOGIA REPRODUCTIEI Capitolul 1 1. APARATUL GENITAL FEMEL 3 1.1. OVARUL 3 1.1.1. Caracterizare general 3 1.1.2. Fiziologia ovarului 6 1.1.3. Ovogeneza 7 1.2. OVIDUCTUL 9 1.2.1. Structur 9 1.3. OVULA IA I FORMAREA OULUI 17 1.3.1. Cre terea i maturarea ovulului 17 1.3.2. Ac iunea hormonilor 19 1.3.3. Ovula ia 21 1.3.4. Fonnarea albu ului 22 1.3.5. Formarea membranelor cochiliere 24 1.3.6. Formarea cojii 25 1.3.7. Ovipozi ia 26 1.4. DINAMICA OUATULUI 27 1.4.1. Ritmicitatea ovipozi iilor 27 1.4.2. Ritmicitatea ovula iilor 29 1.4.3. Reglarea neurohormonala a ouatului 30 Bibliografie selectiv 33 Capitolul II 2. APARATUL GENITAL MASCUL 35 2.1. ORGANELE REPRODUC TOARE 36 2.1.1. Testiculele 36 2.1.2. C ile genitale 38 2.1.3. Organul erectil- phallus 38 2.1.4. Organele i fluidele reproductive accesorii 39 2.2. FIZIOLOGIA APARATULUI REPRODUC TOR MASCUL 42 2.2.1. Fiziologia testiculelor 42 2.2.2. Tranzitul epididimar, 43 2.2.3. Capacitarea spermatozoizilor 44 2.2.4. Spermatogeneza 44 2.3. MATERIALUL SEMINAL 45 2.3.1. Caracteristicile spermei ejaculate 45 2.3.2. Caracteristicile fluidelor ad ugate spermei la ejaculare 46 2.3.3. Func ia fiziologic a fluidelor organelor accesorii 47 2.3.4. Morfologia spermatozoidului 48 2.3.5. Examenul spermei 51 2.3.5.1. nsu irile fizice ale spermei 51 2.3.5.2. nsu irile citologice ale spermei 57 2.3.5.3. nsu irile biochimice ale spermei 63 Bibliografie selectiv 73 5

TEHNOLOGIA REPRODUC IEI Capitolul III 3. COMPORTAMENTUL SEXUAL I FERTILITATEA 79 3.1. MATURITATEA SEXUAL 79 3.2. MPERECHEREA NATURAL 80 3.3. COMPORTAMENTUL DE CIUPIT 81 3.4. FECUNDAREA OVULULUI 82 3.5. FACTORII CARE INFLUEN EAZ FERTILlTATEA 84 3.5.l. Baza ereditar a masculilor i femelelor 85 3.5.2. Raportul ntre sexe 85 3.5.3. Alimenta ia 85 3.5.4. Vrsta 86 3.5.5. Sistemul de cre tere 86 3.5.6. Momentul mperecherii 86 3.5.7. Produc ia de oua 86 3.5.8. Condi iile de ntre inere 87 3.5.9. Factorii nespecifici de fecunditate 87 3.6. DETERMINISMUL SEXELOR 88 Bibliografie selectiv 89 Capitolul IV 4. DEZVOLTAREA EMBRIONAR 91 4.1. SEGMENTA IA 92 4.2. GASTRULA IA 93 4.3. EMBRIOGENEZA 96 4.4. CONTROLUL DEZVOLT RII EMBRIONARE 100 4.4.1. Controlul genetic 100 4.4.2. Mi c rile celulare 101 4.4.3. Cre terea diferen iat i regresia specific 101 4.4.4.lnduc ia 101

4.5.1. Ectodermul 102 4.5.2. Endodermul 102 4.5.3. Mezodermul 103 4.6. MODIFIC RILE BIOCHIMICE I FIZIOLOGICE N DEZVOLTAREA EMBRIONAR 104 4.7. FACTORII CARE INFLUEN EAZ DEZVOLTAREA EMBRlONAR LA P S RI 110 4.7.l. Baza ereditar 1lO 4.7.2. Condi iile de hran 112 4.7.3. Recoltarea i sanitizarea ou lor 114 4.7.4. Transportul i depozitarea ou lor 115 Bibliografie selectiv 116 Capitolul V 5. TEHNOLOGIA NS MN RILOR ARTIFICIALE 119 5.1. IMPORTAN A ECONOMIC 119 5.2. ISTORlC 120 5.3. APARATURA I INSTRUMENTARUL 122 5.4. PREG TIREA MASCULILOR 123 5.5. ORGANIZAREA !NS M N RJLOR ARTIFICIALE 124 6

4.5. ORGANOGENEZA - FOI ELE EMBRIONARE I MORFOPOTEN A LOR 102

5.6. TEHNOLOGIA NS MN RII ARTIFICIALE LA G IN 124 5.7. TEHNOLOGIA NS MN RII ART[FICIALE LA CURC 126 5.8. TEHNOLOGIA NS MNT R11 ARTlF[CIALE LA PALMIPEDE 127 5.9. NS MN AREA ARTIFICIAL LA BIBILICI, PREPELI E I FAZANI 128 5.10. DILUAREA MATERIALULUI SEMINAL 129 5.11. CONSERVAREA MATERIALULUI SEMINAL 131 Bibliografie selectiv 134 Capitolul VI 6. INCUBA IA 139 6.1. FACTORII CARE INFLUEN EAZ CAPACITATEA DE ECLOZIUNE A OU LOR DE INCUBA IE 140 6.1. 1. Starea efectivului de reproduc ie 141 6.1.2. Fertilitatea, 141 6.1.3. Sezonul de incuba ie 142 6.1.4. nsu irile fizice ale ou lor 142 6.1.5. Tehnica de conservare i vechimea ou lor 143 6.2. TEHNICA INCUBA IEI ARTIFICIALE 145 6.2.1. Despre incubatoare i clasificarea lor 145 6.2.2. Regimul factorilor fizici n incubatoare 152 6.2.2.1. Temperatura 152 6.2.2.2. Umiditatea 154 6.2.2.3. Ventila ia 155 6.2.2.4. Pozi ia i ntoarcerea ou lor 157 6.2.3. Regimul factorilor fizici n eclozionatoare 158 6.2.3.1. Sistemul pentru p strarea constant a temperaturii 158 6.2.3.2. Sistemul pentru men inerea umidit ii 159 6.2.3.3. Sistemul de ventila ie 159 6.3. FLUXUL TEHNOLOGIC N STA IA DE INCUBA IE 159 6.3. 1. Recep ia ou lor la sta ia de incuba ie i fumigarea acestora 160 6.3.2. Sortarea i a ezarea ou lor pe site n vederea incub rii 160 6.3.3. Fumigarea ou lor In vederea introducerii la incuba ie 160 6.3.4. Preincubarea 161 6.3.5. Urm rirea regimului de incuba ie 161 6.3.6. Controlul ou lor n timpul incuba iei 161 6.3.7. Transferul i ecloziunea 164 6.3.8. Amputa ii 168 6.3.9. Sortarea, ambalarea i transportul 168 6.4. M SURI SANITAR VETERINARE N STA IILE DE INCUBA IE 169 6.4.1. Condi iile de s n tate ale reproduc torilor 170 6.4.2. Calitatea oului de incubat 170 6.4.3. Circula ia mijloacelor de transport i a cofrajelor 171 6.4.4. Tratarea ou lor 171 6.5. DEZINFEC IA INCUBATOARELOR 172 6.6. DEZINFEC IA ECLOZIONATOARELOR 173 6.7. VACCIN RI I TRATAMENTE 173 6.8. PROGRAMUL DE INCUBA IE LA PRINCIPALELE SPECII DE P S RI 174 6.8.1. Incubarea ou lor de g in 174 6.8.1.1. Incuba ia artificial a ou lor de g in n incubatoare de suprafa 177 6.8. 1 .2. Incuba ia artificial a ou lor de g in n incubatoare de volum 177 7

6.8.2. Incuba ia ou lor de curc 179 6.8.3. Incuba ia ou lor de palmipede 180 6.8.4. Incuba ia ou lor de gsc 180 6.8.5. Incuba ia ou lor de ra 182 6.8.6. Incuba ia ou lor de bibilic 183 6.8.7. Incuba ia ou lor de fazan 183 6.8.8. Incuba ia ou lor de prepeli 184 6.8.9. Incuba ia ou lor de stru Sud-African 185 6.8.10. Incubarea ou lor de potrniche cenu ie 187 6.8.11. Reproduc ia porumbeilor 187 6.8.12. Reproduc ia p uni lor 188 6.8.13. Reproduc ia canarilor 188 6.8.14. Reproductia peru ilor 189 Bibliografie selectiv 189 Capitolul VII 7. CRE TEREA I INTRE INEREA P S RILOR DE REPRODUC IE 191 7.1. SISTEMUL EXTENSIV DE CRE TERE 192 7.1.1. Cre terea puilor 192 7.1.2. ntre inerea adultelor 194 7.2. CRE TEREA I INTRE INEREA P S RlLOR IN SISTEM INTENSIV 194 7.2.1. Cre terea puilor i a bobocilor 195 7.2.2. ntre inerea p s rilor adulte 196 7.3. CRE TEREA INDUSTRlAL A P S RILOR 197 7.3.1. Cre terea i ntre inerea g inilor 199 7.3.1.1. Cre terea tineretului de reproduc ie 199 7.3.1.2. Cre terea i exploatarea g inilor de reproduc ie adulte 211 7.3.1.2.A. Cre terea i exploatarea g inilor de reproduc ie rase u oare 211 7.3.1.2.B. Cre terea i exploatarea g inilor de reproduc ie rase grele 215 7.3.2. Cre terea i exploatarea curcilor de reproduc ie 221 7.3.2.1. Cre terea puilor de curc 221 7.3.2.2. Cre terea curcilor adulte de reproductie 226 7.3.3. Cre terea bibilicilor pentru reproduc ie 229 7.3.3.1. Cre terea tineretului 230 7.3.3.2. Cre terea bibilicilor adulte 234 7.3.4. Cre terea g telor de reproduc ie 236 7.3.5. Cre terea ra elor de reproduc ie 244 7.3.5.1. Cre terea tineretului de reproduc ie 244 7.3.6. Cre terea prepeli elor de reproduc ie 248 7.3.7. Cre terea stru ilor de reproduc ie 255 7.3.8. Cre terea fazanilor 261 7.3.9. Cre terea potrnichilor 264 7.3.10. Cre terea porumbeilor 268 7.3.11. Cre terea p unilor 270 7.3.12. Cre terea lebedelor 271 Bibliografie selectiv 271

INTRODUCERE Prin activitatea de reproduc ie se asigur perpetuarea speciilor, raselor i indivizilor, func ie f r de care nu ar fi posibil via a pe p mnt, se poate dirija m rimea unei popula ii, asigurndu-se efectivul dorit. Prin folosirea diferen iat a reproduc torilor poate fi modificat frecven a unor gene n cadrul popula iei, cu importan n ameliorarea p s rilor. La p s ri, oul rezultat al procesului de reproductie, reprezint principalul produs pentru dezvoltarea c ruia a fost creat o adev rat industrie. n cazul produc iei de ou , pe lng cre terea cantit ii se urm re te i mbun t irea calit ii ou lor de consum i a celor de incuba ie. Anumite particularit i fiziologice ale ouatului, privite ca o manifestare a func iei de reproduc ie, au fost urm rite de speciali ti de-a lungul timpului, fiind continuu ameliorate. Prin actul reproduc iei sexele se mperecheaz , celulele reproduc toare mascule (spermatozoizii) i cele femele (ovulele) se unesc, pentru a forma zigotul, din care prin segmentare i dezvoltare n procesul embriogenezei s dea na tere la embrion i apoi la pui, baza pentru o nou genera ie. Game ii masculi i femeli sunt produ i de organele sexuale: testicule i ovare, care mai ndeplinesc i func ie endocrin . Hormonii secreta i de aceste organe asigur func ionarea normal a ntregului aparat de reproduc ie. Prin conexiunile neuroendocrine la p s ri, rol important revine hipofizei n controlul i reglarea ovula iei i ritmului ouatului. P s rile sunt ovipare, adic se nmul esc prin ou, spre deosebire de mamifere, care sunt vivipare, adic nasc pui vii. Oul se formeaz n organismul femel, se mbog e te cu noi structuri, ultima fiind coaja, dup care este expulzat, fenomen care se nume te ovipozi ie. Dezvoltarea embrionar continu dup expulzare, n procesul de incuba ie, care poate fi natural sau artificial . Perioada de incuba ie la p s ri este diferit n func ie de specie i se termin cu ecloziunea puilor. n prima parte din lucrarea "REPRODUC IA P S RILOR" ne-am propus s abord m probleme legate de structura aparatului genital mascul i femel, ovula ia i spermatogeneza, formarea i fecundarea oului, procesele neuroendocrine care guverneaz activitatea de reproduc ie n general i formarea oului. Partea a doua cuprinde aspecte legate de tehnologia reproduc iei, n care sunt tratate aspecte privind comportamentul sexual i fertilitatea, tehnologia ns mn rilor artificiale, ca metod modern i economic de reproduc ie. Reproduc ia bazat pe c lcat natural, r spndit n multe unit i de cre tere a p s rilor, este tratat n capitolele de cre tere a p s rilor, ar tndu-se particularit ile pentru fiecare specie.

Mul umim D-nei Stanciu Ani oara pentru munca depus n tehnoredactarea lucr rii.

10

BIOLOGIA REPRODUCTIEI 1. APARATUL REPRODUC TOR FEMEL La p s ri, aparatul reproduc tor femel este alc tuit din dou componente majore: ovarul i oviductul. Ca i la mamifere, la nivelul ovarului are loc formarea, dezvoltarea i maturarea ovulelor, care constituie celulele sexuale sau game ii femeli. Game ii femeli se dezvolt n foliculi ovarieni. Foliculul ovarian ajuns la maturitate elibereaz prin dehiscen a lui ovulul (g lbenu ul). Acesta este captat de plnia infundibulului, primul segment al oviductului, i parcurge ntregul oviduct. La nivelul segmentelor oviductului are loc secre ia albu ului, a membranelor i a cojii oului. Dup formarea complet a oului se produce expulzarea lui, fenomen cunoscut sub numele de ovipozi ie. Comparnd aparatul genital femel de pas re cu cel de mamifere se constat o binecunoscut diferen i anume: n timp ce la mamifere embriogeneza se produce n organismul femel, embrionul asigurndu- i dezvoltarea pe baza leg turilor existente ntre mam i fat, la p s ri dezvoltarea embrionar se produce n afara organismului. Din aceast cauz componentele oului de pas re trebuie s asigure substan ele nutritive i protec ia embrionului de la expulzarea din oviduct pn la ecloziune. Coaja i membranele cochiliere asigur protec ia embrionului att mpotriva ocurilor mecanice, ct i a infec iilor bacteriene i a infesta iilor micotice . 1.1. Ovarul 1.1.1. Caracterizare general n primele faze ale embriogenezei, femelele prezint dou ovare. Dup 7-9 zile de incuba ie, ovarul drept i nceteaz dezvoltarea, r mnnd sub forma unui rudiment. Femelele dup aceast vrst posed un singur ovar i anume pe cel stng. Ovarul este localizat n cavitatea toraco-abdominaI , n dreptul extremit ii cefalice a rinichiului (fig. 1.1). M rimea i forma ovarului sunt diferite n func ie de starea sa func ional . La p s ri exist o strns interdependen ntre m rimea ovarului, vrst i stimulul luminos. La ecloziune, ovarul are forma unei foi e sub iri, situate de la partea ventral a venei iliace stngi i a venei cave, pn la nivelul rinichiului stng, acoperindu-l n totalitate.

11

Fig. 1.1. Aparatul genital la gain . Stnga - g in adult : 1-2 foliculi ovarieni n diferite stadii de evolu ie; 3-6 oviduct (3infundibul, 4-magnum, 5-istm, 6-uter, 7-anus, 8-mezoviduct, a-trahee; b-bronhie principal dreapt ; c-esofag; d-pl mn; e-bursa lui Fabricius; f-cloaca; g-colon; h-diafragma; i-mu chiul opturator intern. Dreapta - g in impuber : 1-rinichi drept, lobul cranial; 2- rinichi drept, lobul median; 3rinichi drept. lobul caudal: 4-ureter; 5-ovar; 6-9 oviduct (6-infundibul. 6'-orificiu abdominal al oviductului, 7-magnum, 8-istm, 9-uter); IO-mezoviduct; 11-c1aaca; 12-aou5; a-trahee; b-bronhie principal dreapt ; c-esofag; d-pI mn; e-colon; f-vena cav caudal ; g-vena iliac extern ; h-vena renal revens; h'-vena renal advens; i-artera ischiatic ; j-M. obturatoriu intern; 1-N. obturatoriu (dup Ghe ie, 1976)

12

Ovarul drept poate r mne ca un rudiment, sub forma unei papile foarte mici, care poate fi confundat cu un testicul atunci cnd se examineaz cu aparatul de sexat. In unele cazuri ovarul drept poate fi mai dezvoltat i i poate corespunde un oviduct, dar n rare cazuri ambele oviducte pot fi func ionale (Crew, 1931). Totu i n 1913, Chapelier (citat de Sturkie, 1965) a descris o ra ce producea n fiecare zi cte dou ou , fapt pus pe seama existen ei a dou ovare i dou oviducte. Din cercet rile ntreprinse de Morgan i Kohlmayer (1957) (cita i de Farner, 1973) a rezultat c la liniile de g ini puternic consangvinizate ovarul drept este persistent, iar n cazul inject rii de hormoni estrogeni la embrionii de g in se dezvolt i ovarul drept. Din punct de vedere histologic, ovarul urmeaz modelul de baz al vertebratelor prin aceea c este format dintr-un cortex exterior care con ine foliculii n formare n jurul unei zone centrale (medulla) puternic vascularizat , care formeaz stroma ovarian i este compus n principal din esut conjunctiv (fig. 1.2). La periferia cortexului se afl epiteliul germinativ. Inc din stadiul embrionar, ovarul i ncepe activitatea gametogenic i n el prolifereaz un num r mare de ovocite primare. La maturitate gonada este deja dotat cu un num r de ovocite de ordinul miilor (Hutt, 1949, citat de Famer, 1973). Alte ovocite nu se mai formeaz . La pubertate, dezvoltarea folicular continu de la stadiul de ovocite programate n perioada embrionar . n ceea ce prive te num rul de ovule, acesta variaz n func ie de specie, ras i individ. Astfel, Vancea (1978) a ar tat c la puicu e din rasa Leghorn, la dou zile dup ecloziune s-au g sit ntre 2,5 i 3,8 x 106 ovocite primare, iar la puicu e din rasa Rhode-Island, ntre 11,5 i 13,5 x 106. O mare parte din foliculii primordiali se atrofiaz , ajungnd ca n ovarul g inilor adulte s fie cuprins ntre l 900 i 2 000 de ovocite primare, cu varia ii ntre 900 i 3 600. La ra ele i g tele adulte, num rul ovocitelor primare este n medie de 1 300. Dintre aceste ovocite numai o parte (1/3) ajung la maturitate.

Fig. 1.2. Aspectul histologic al ovarului de g in in vrst de dou luni. 1-epiteliu ovarian, 2-teac , 3-granuloas , 4-ovocite, 5-vezicul germinativ , 6-celule intersti iale ale medularei (dup Senail, cilal de Sturckie, 1976)

13

1.1.2. Fiziologia ovarului Func ia principal a ovarului este de a produce ovule. Ovulul de pas re este o celul uria care con ine mari cantit i de vitelus. In procesul de formare a oului, peste vitelus se adaug celelalte elemente de structur ale acestuia. Ovarul are i o activitate secretorie. El produce hormoni estrogeni i progestogeni. n timpul embriogenezei, o parte din celulele germinative epiteliale invagineaz , una din ele va deveni ovul, iar celelalte se dispun n jurul acesteia, formnd un strat de celule cu rol nutritiv numit membran granuloas . La pubertate, odat cu instalarea perioadei de cre tere i reluarea procesului de gametogenez , fiecare ovocit este nconjurat de o p tur unistratificat de celule foliculare, formndu-se astfel foliculul primar. Deoarece capilarele sanguine se g sesc n afara foliculului, acesta joac un rol trofic important, constituind o barier care controleaz schimbul de substan e dintre ovocit i snge. n afar de aceast func ie trofic , celulele foliculare secret n jurul i la suprafa a citoplasmei ovocitului membrana secundar (oolema sau membrana pellucida), bogat n glicoproteine cu rol protector. ntr-un stadiu mai avansat de cre tere rezult foliculul secundar la suprafa a c ruia se diferen iaz un nveli numit teac intern , bogat vascularizat . Celulele foliculare i cele ale tecii interne elaboreaz foliculina, care ac ioneaz asupra ntregului organism, determinnd apari ia caracterelor sexuale secundare. Foliculina influen eaz i dezvoltarea tractusului genital femel. Foliculii secundari acumuleaz cantit i mari de vitelus m rindu-se n dimensiune, se vacuolizeaz i se transform ntr-o vezicul , folicul de Graaf sau ter iar, care proemin la suprafa a ovarului. Foliculii exterioriza i sunt ata a i de ovar prin intermediul unui pedicul vascularizat. La p s ri, foliculii nu acumuleaz lichid folicular. Exist ns activitate secretorie la nivel folicular, iar hormonii secreta i intr n circuitul sanguin. Dezvoltarea foliculilor ovarieni are loc cu 9-10 zile naintea nceperii ouatului. La puicu e i la g inile adulte care au ntrerupt ciclul de ouat, ovarul i foliculii pe care i con in sunt redu i ca m rime, pe cnd la g inile care se afl n produc ie de ou , ovarul este dezvoltat. Foliculul ovarian matur are form sferic , u or turtit , i este m rginit la exterior de o membran vitelin transparent care acoper citoplasma ovul ar i nucleul. Citoplasma ovul ar con ine o cantitate mic de plasm formati v de culoare albicioas , avnd m rimea de 1-2 mrn, numit disc germinativ, ce include n interiorul hli nucleul i o cantitate mic de vitelus. Polul foliculului la care este concentrat plasma formativ poart denumirea de pol animal, iar polul opus se nume te pol vegetativ, la care se acumuleaz vitelus. Membrana vitelin vascularizat prezint la polul opus pedunculului o zon longitudinal mai deschis la culoare, nevascularizat , care se nume te stigm , locul prin care se produce dehiscen a i expulzarea ovulului.

14

Circula ia sanguin la nivelul membranei foliculare se realizeaz prin artera ovarian , care pleac din artera renolombar stng i mai rar din artera aort dorsal . Din artera ovarian se formeaz multe arteriole mici, separndu-se cte 2-4 pentru fiecare folicu!' Acestea se divid n capilare la nivelul membranei ovulare. Sistemul venos const dintr-un strat interior de venule aflat sub teac , un strat mijlociu i unul periferic, care nconjoar foliculu!. Acestea se unesc n dou vene ovariene mari, anterioar i posterioar , care sunt drenate n vena cav posterioar . Membrana vitelin are rol de protec ie i de hr nire. Prin aportul de substan e nutritive, foliculul cre te n dimensiune, astfel c nainte de dehiscen ovulul ajunge la un diametru de circa 40 mrn (Vancea, 1978). Datorit greut ii, membrana se rupe la nivelul stigmei i ovulul este eliberat, ajungnd la nivelul trompei i urmnd procesul de ovogenez n oviduct. Membrana r mas ata at de ovar dup dehiscen a foliculului se cuteaz n pliuri. Ea se nume te calix i cnt re te 0,3-0,5 g. Involu ia membranei se produce rapid, astfel c dup 30-35 de ore se reduce la jum tate. Dup involu ia complet a membranei, n locul foliculului rupt r mne o cicatrice denumit corp albicans. Foliculul rupt are un rol important n reglarea ovipozi iei. Uneori din cauza unor fenomene infec ioase s-au deregl ri neuroendocrine, cre terea ovulului i a foliculului respectiv poate nceta, dup care urmeaz un proces de regresie folicular denumit atrezie folicular . Foliculii atretici pot constitui elemente de diagnostic n unele afec iuni ale p s rilor. Cre terea foliculilor este controlat de hormonii hipofizari: hormonul luteinizant (LH) i hormonul foliculo-stimulatnt (FSH). Controlul hipotalamic este exercitat asupra gonadotropinelor pituitare direct prin GnRH (gonadotropin-releasing hormone). Injectarea de estrogeni determin descre terea gonadotrofinelor. Progesteronul este probabil cel mai important steroid ovarian care regleaz activitatea glandei pituitare. Concentra ia lui n snge arat dac are rol stimulator sau inhibitor. Datorit omologiei lor aparente cu celulele testiculare Leydig, celulele intersti iale ovariene provenite din esutul stromei sunt n general considerate a fi sursa cea mai probabil a secre iei androgene, n cadrul gonadei femeie. Activitatea acestor celule cre te n intensitate n perioada de ouat i scade pe m sur ce faza folicuiar dispare. Cre terea crestei se afl la ambele sexe sub control androgen. 1.1.3. Ovogeneza Celulele sexuale female din timpul perioadei de nmul ire poart numele de ovogonii i au o garnitur de cromozomi diploid . Odat cu intrarea n perioada de cre tere, celulele respective se numesc ovocite de ordinull n structura lor se observ deja componentele nucleare caracteristice meiozei. Ovocitele sunt diferen iate nc din stadiul de embrion al noului organism. Ovocitele de ordinul 1 intr n prima diviziune de matura ie.

15

Dup ce s-au constituit cuplurile de cromozomi (n profaza primei diviziuni de maturare), urmeaz o perioad lung de timp n decursul c reia structurile cromozomice se dezagreg i dispar. n aceast perioad procesul de diviziune este blocat iar n nucleu nu se observ dect nucleolii. Paralel cu procesul de ovogenez , n perioada de cre tere a ovocitelor se desf oar i procesul de vitelogenez . Vitelogeneza se submparte n trei etape; - etapa nti de cre tere lent . n aceast etap , masa ovocitului cre te moderat. La sfr itul ei ovocitul are un diametru de 30-40 fl. n nucleu se observ structurile caracteristice meiozei, iar n citoplasm , la un pol al nucleului, diferi i constituen i citoplasmatici sunt grupa i n jurul centrozom ului, formnd nucleul vitelin al lui Balbiani. Citoplasma este bazofil datorit ribonucleoproteinelor. n timpul acestei etape, n citoplasma ovocitului se elaboreaz pic turile de lipide; - a doua etap de cre tere lent . Aceasta este cea mai lung i are o durat de aproximativ 180 de zile. n aceast etap , 0vocitul ajunge la un diametru de circa 6 mm. Nucleul lui Balbiani dispare, deoarece diferi i constituen i citoplasmatici se mpr tie n ntreaga mas a citoplasmei. n nucleu nu se mai observ structurile cromozomice, dar cre te enorm num rul nucleolilor, cei mai mul i fiind n apropierea membranei nucleare; - etapa de cre tere rapid . Se caracterizeaz printr-o cre tere masiv a ovocitului n timp scurt. La p s ri, n ase zile ovocitul ajunge la m rimea sa definitiv , cu un diametru de 20-30 mm. Se continu elaborarea intens de vitelus secundar, format din sferule lipoproteice de talie mare, care se dispun n p turi concentrice n jurul unei zone de citoplasm cu vitelus primar. Dup ce s-a ncheiat vitelogeneza, nucleul ovocitului de ordinul 1 se afl la periferia celulei. n el apar cromozomii, se organizeaz un fus de diviziune, iar n placa metafazic format sunt a eza i cromozomii n num r redus, ca i n cazul celulelor sexuale mascule. Axa fusului de diviziune este perpendicular pe suprafa a ovocitului, a a nct la sfr itul telofazei primei diviziuni de matura ie rezult dou ovocite de ordinul 11 , inegale ca m rime; una foarte mare, care p streaz cea mai mare parte din citoplasm mpreun cu vitelusul i una foarte mic , cu pu in citoplasm , f r vitelus, numit globul polar. Ca material nuclear ns , celulele sunt echivalente, cu excep ia cromozomilor sexuali, care prezint o repartizare deosebit n celulele fiice. Ovocitul de ordinul II intr n cea de-a doua diviziune de matura ie. La sfr itul celei de-a doua diviziuni de matura ie, deoarece fusul de diviziune se formeaz tot la periferia celulei, rezult un al doilea globul polar i o ovotid enorm , con innd tot vitelusul. n concluzie, prin cele dou diviziuni de matura ie rezult patru celule, dar numai una este func ional , cea care a p strat cea mai mare parte din citoplasm i tot vitelusul. Cei trei globuli polari sunt nefunc ionaJi; ei se distrug repede printr-un proces de apoptoz .

16

Prima diviziune de matura ie se ncheie cu circa dou ore nainte de ovula ie, deci n foliculul complet dezvoltat. Aceast diviziune i excluderea primului globul polar este posibil sub controlul LH (Olson i Fraps, 1950, BeII i Freeman, 1971). A doua diviziune de matura ie se petrece n oviduct dup ovula ie. Olson i Fraps (1944) i Romanoff (1960) sugereaz c penetrarea spermatozoizilor este esen ial pentru declan area acestei divizuni. La p s ri sexul este heterogametic, sexul viitorului embrion este determinat naintea ovula iei. 1.2. OVIDUCTUL 1.2.1. Structur La pas re exist dou perechi de canale derivate din canalele primitive ale rinichilor: canalele Miiller i Wolff, de la o gonad la sinusul urogenital. Dup a 8-a zi de incuba ie, la femeIe canalul Miiller stng devine oviduct, n timp ce canalul drept i ambele canale W olff r mn nedezvoltate. Uneori ele nu se atrofiaz cum ar fi normal, r mnnd doar n stadiul de rudiment. Persistenta ocazional a canalului Millier drept pare s fie controlat genetic, ntruct o propor ie ridicat de anumite su e consangvinizate au dou canale n loc de unul (Morgan i KoWemeyer, 1957, cita i de Farmer, 1973). Oviductul este un tub glandular ce leag ovarul de cloac , format din cinci segmente de dimensiuni i structuri diferite, care particip la secre ia componentelor oului n timpul trecerii ovulului dup expulzarea lui din ovar. Cele cinci segmente ale oviductului sunt: infundibulum, magnum, istm, uterus i vagina (fig. 1.3). Fiecare segment oviductal prezint structur i func ii bine diferen iate. Cloaca reprezint segmentul terminal comun al aparatelor genital, urinar i digestiv. Trecerea ovulului prin oviduct se realizeaz prin mi c ri peristaltice ale oviductului i este nso it de secre ia i depunerea n jurul ovulului a straturilor de albu , a celor dou membrane cochiliere i a cojii. Leg tura oviductului cu peretele cavit ii abdominale se realizeaz printr-un ligament numit mezosalpinx. Oviductul este irigat prin intermediul arterei hipogastrice, care se bifurc ntr-o arter intern anterioar i una posterioar . Inerva ia oviductului este de dubl ; simpatic i parasimpatic , identificnduse i existen a unor pacemaker proprii n strucura muscularei, care asigur un automatism contrac ii lor oviductului. La nivelul oviductului, pH-ul este neutru spre alcalin: 7,74 n infundibulum, 7,17 n magnum, 7,87 n jonc iunea utero-vagina1 i 7,70 n vagin (dup Ogashawara, van Krey i Lorenz, 1964). Oviductul are n structura sa un strat muscular circular intern i un strat muscular longitudinal extern a ezat oblic pe peretele acestuia (fig. 1.3).

17

Fig. 1.3. Ovarul i oviduetul de g in adult aflat n perioada de ouat. l-ovar cu foliculi ovarieni n diferite stadii de evolu ie, 2-infundibulum. 3-magnum, 4-istm, 5-uterus, 6vagina, 7-deschiderea oviductului n cIoac , 8-cavitatea c1oacei, 9-orificiul ureterei, lOuretere, lI-colon, 12-mezooviduct (dup Schummer, /973, citat de Ghe ie, /976) Musculatura circular asigur prin contractare mi carea peristaltic i deplasarea oulului, iar cea longitudinal permite rotirea oulului n naintarea lui prin oviduct. Caudal musculatura este mai groas i mai dens , n special la nivelul jonc iunii utero-vaginale. Extinderea ngro rii are loc de-a lungul vaginului. Mucoasa oviductului are o activitate secretorie specific fiec rui segment. realizat prin intermediul celulelor glandulare tubulare. Ele lipsesc n cea mai mare parte n infundibulum, vagin i la nivelul jonc iunii utero-vaginale. La maturitate, oviductul p s rilor se prezint sub forma unui tub r sucit, care ocup cea mai mare parte a cavit ii abdominale. Are o lungime de circa 80 cm. Cre terea folicular se face concomitent cu dezvoltarea oviductului. Acesta i m re te volumul prin ngro area pere ilor i cre terea n lungime. La o pas re la care s-a declan at ouatul, lungimea oviductului este de 50-60 cm. Dezvoltarea oviductului se realizeaz sub ac iunea hormonilor ovarieni. Astfel, Goodale (1916) (citat de Jull., 1960) a fost primul care, pe cale experimental , ndep rtnd ovarul imatur, a determinat lipsa de dezvoltare a oviductului. n sens invers, n condi iile n care se injecteaz hormoni sexuali femeIi la puici se determin dezvoltarea prematur a oviductului. n 1938, Greenvood i Blyth au injectat estrogeni n ou n primele zile de incuba ie. n urma tratamentului efectuat s-au ob inut puicu e cu dou oviducte incomplet dezvoltate, care au produs ou rar coaj sau f r membrane. Activitatea oviductului este completat prin ac iunea progesteronului. Acesta induce sinteza de avidin sau factorul antibiotin din albu . Caracteristicile de lungime i greutate ale oviductului la g in sunt prezentate n tabelul 1.1. Warren i Scoti (1935) au determinat timpul n care ovulul parcurge oviductul de la dehiscen pn la pont . n urma cercet rilor ntreprinse a rezultat c n infundibulum ovulul r mne 25 pn la 30 de minute, n magnum 2 - 3 ore, n istm circa o or , iar n uterus 18 - 20 de ore.

18

Tabelul1.1 Lungimea i greutatea medie a oviductului la g in adult aflat n plin ciclu de ouat Lungimea Greutatea (n cm, dup Taylor i (n grame, dup Warren i Hertelendy, Scol!, Specifica ie 1960) 1935) Infundibulum 9 1,0 Magnum 32 17,6 Istm 10 4,4 Uterus Il 13,5 Vagina 10 5,0 Vancea (1978) a ajuns la concluzia c un ou are nevoie de 22-24 de ore pentru formare. Dup Vancea, timpul de la ovula ie pn la expuI zarea oului este mp r it astfel: 1318 minute pentru traversarea trompei, trei ore pentru trecerea prin magnum, locul unde se secret albu ul, o or pentru traversarea istmului i 18-19 ore pentru parcurgerea uterusului. Expulzarea oului se realizeaz n circa 40 de minute. 1.2.2. Fiziologia oviductului n figura 1.4 sunt prezentate schematic elementele componente ale oviductului de g in i structura acestora. lnfimdibulum este segmentul situat la extremitatea proximal a oviductului, avnd forma unei plnii alungite, cu o lungime de 9-10 cm la g in . n momentul dehiscen ei i expulz rii ovulului din ovar, prin ruperea stigmei, marginile plniei se plaseaz sub ovul i l capteaz . Activitatea cap tului cefalic al infundibulului este legat de momentul ovula iei, dar nu se cunoa te precis dac stimulul este de origine hipofizar sau determinat de un hormon secretat de foliculul ovulat. Dup Fraps (1955) sensibilitatea maxim este n intervalul de 30 de minute dintre depunerea unui ou i ovula ia urm toare. Dac n momentul ovula iei un corp str in este plasat n cavitatea abdominal i n acela i timp ovulul respectiv este extras, corpul str in este captat i introdus n oviduct. Ovulul este captat de infundibul imediat dup dehiscen . El poate fi captat i din cavitatea abdominal , n primele trei minute de la ovula ie. nainte sau dup ovula ie, ovulul c zut n cavitatea abdominal se resoarbe n cel mult 24 de ore (Sturkie, 1965). Sunt i cazuri cnd ovulele nu se resorb, acumulndu-se n abdomen, unde produc peritonite. Peritonita vitelin poate fi asociat cu unii germeni infec io i cum ar fi E. coli i Mycoplasma, determinnd anumite boli respiratorii. Este posibil ca n ini ierea form rii alazelor s fie implicate enzime, care sunt secretate de celulele glandulare din infundibul (Aitken i Johnston 1963). Cercet rile efectuate de Bain i HalI (1969) au clarificat c n acest esgment se formeaz membrana perivitelin . Infundibulul este locul unde are loc fecundarea (Olsen i Neher 1948), de i spermatozoizii sunt localiza i n glandele utero-vaginale, de unde se elibereaz la intervale corelate cu ovipozi ia (Fujii, 1963, Bobs i colab.,

19

Fig. 1.4. Sec iune transversal prin diferite segmente ale oviductului de g in . A i B gura i gtui infundibulumului, C-regiunea de tranzi ie de la inFundibulum c tre magnum, Dmagnum, E-peretele uterus-ului, F-peretele vaginului; I-memhrana peritoneal , 2-fibr muscular longitudinal , 3- esut de leg tur , 4-strat muscular circular, 5-strat intern de esut de legiUur , 6-strat gros de glande tubulare, 7epiteliul duetului, 8-ductul glandelor r sucite, 9vase de snge (dup Romanoff i RomanojJ, 1949, cita i de van Tienhoven, 1968) 1964, Lorentz i Ogasawara, 1968). Pn n prezent nu se cunosc factorii i mecanismele dup care se elibereaz spermatozoizii din rezervele spermatice uteravaginale. Bakst (1978) a observat la microscopul electronic c faldurile anastomozate sunt uniforme n n l ime, men innd o orientare longitudinal i posed un epiteliu egal populat cu celule ciliate i neciliate. Spa iile interfalduri sunt aproximativ la fel de adnci i au aceea i orientare ca i faldurile. La baza lor sunt celule neciliate. Cilii i benzile de material secretor sunt nclina i spre suprafa a lumenului i orienta i n direc ie longitudinal . Magnum este segmentul oviductal n care are loc secre ia de albumen, de aceea se mai nume te i regiunea albuminifer . Este segmentul cel mai lung al oviductului, m surnd 3035 cm. Delimitarea fa de infundibul este neclar , singurul element de separare este secre i a de mucus i plierea mucoasei. Delimitarea posterioar fa de istm este reprezentat de o zon clar , sub forma unei benzi mai

20

transparente, care apare atunci cnd este destins n timpul trecerii ovulului. Durata trecerii oului prin acest segment este cuprins ntre dou i trei ore. Structura electronomicroscopic a magnumului prezint falduri I ite, br zdate de n ule e cu orientare longitudinal (Bakst, 1978). Celulele ciliate formeaz cea mai mare parte a stratului superficial (celule apicale), iar celulele tubulare (celule bazale) neciliate secret mucus (BeII i Freeman, 1971). Materialul secretat se prezint sub form de fibre de mucin , constituent caracteristic al albu ului dens. Albu ul dens, secretat de magnum, are un aspect gelatinos i el poate juca un rol n formarea alazelor. Formarea acestora ncepe la cap tul posterior al magnumului i continu n istm, datorit mi c rii de rota ie a oului. La nivelul uterului alazele sunt complet formate i au un aspect r sucit datorit mi c rilor de rota ie ale ovulului n interiorul magnumului i al uterului. alazele au rolul de a men ine g lbenu ul suspendat n pozi ie central n interiorul oului i sunt plasate la cei doi poli. La trecerea prin istm, o parte din albu se fluidific datorit mi c rilor mecanice ale oviductului. Aceast fluidificare este o schimbare a st rii coloidale i nu o transformare chimic . Urm rind structura albu ului se poate constata c n jurul g lbenu ului exist un strat sub ire i foarte dens ce Ias la cei doi poli dou filamente ce vor constitui alazele. Urm torul strat de albu este mai fluid, dup care urmeaz un alt strat de albu mai dens. Istrnul are o lungime de 10-12 cm i este mai ngust dect magnumul. Volumul esutului glandular este mai mic. Exist o strns asem nare ntre granulele secretate n istm i cele din magnum. Celulele ciliate n general nu se disting, dar cele din partea caudal con in granule bazofile, caracteristice celulelor ciliate din uter. Mucoasa acestui segment este pliat longitudinal. Se delimiteaz de magnum printr-o band mai transparent . Delimitarea posterioar fa de segmentul urm tor, uterul, se face mai dificil, singurul element ar fi dispari ia cutelor longitudinale. La trecerea ovulului acoperit de albu prin aceast zon se produce sporirea con inutului n ap , ceea ce spore te fluidificarea albu ului. La nivelul istmului are loc secre ia celor dou membrane cochiliere, intern i extern . Membrana cochilier intern ader intim la albu i are o grosime de circa 63flm. Membrana cochilier extern este mai sub ire, cu o grosime de circa 17 flm i ader la cochilie. ntre cele dou membrane exist un spa iu vitros, unde dup pont ia na tere camera de aer, prin r cirea oului, ca urmare a diferen ei de temperatur dintre organismul p s rii (temperatur mai ridicat dect la mamifere, de 410C) i temperatura mediului ambiant. Formarea camerei de aer ncepe dup 6-10 minute de la expulzare. Uterus-ul este segmentul caracterizat prin pere i gro i i musculo i, avnd lungimea de 10-12 cm. Delimitarea sa posterioar este la nceputul zonei mai strmte,

21

care formeaz vaginul. Parcurgerea uterus-ului dureaz peste 80% din timpul necesar parcurgerii ntregului oviduct, respectiv, 18-20 ore. Durata de la dehiscen pn la sosirea ovului n uterus este de 4-5 ore. n uterus se formeaz coaja oului prin depunerea s rurilor minerale con inute de tluidul uterin. n mucoasa uterin exist celule ciliate apicale, care sunt nesecretorii, i celule bazale neciliate, cu rol n secre ia de solu ii bogate n sodiu, calciu i potasiu. Por iunea posterioar a uterus-ului, din apropierea jonc iunii utero-vaginale (0,5-1,0 cm l ime) este numit "uter retras" (Fujii, 1963, citat de BeII i Freeman, 1971). n aceast por iune, faldurile mucoasei sunt intermediare ca lungime ntre cele din uter i cele din vagin. Faldurile uterine sunt mai lungi i mai complexe dect cele din istm. Cantitatea cea mai mare de s ruri din tluidul uterin se depune n afara membranelor, formnd coaja oului. Apa i o parte din s ruri p trund ns n interiorul oului, m rindu-i volumul i lichefiind stratul exterior de albu . Materia uscat din coaj con ine 94% carbonat de calciu, 1 % carbonat de magneziu i 4% materie organic de natur proteic . lntesitatea de formare a cojii oului este diferit n decursul celor 20 de ore ct dureaz ederea oului la nivelul uterusului. Secre ia cojii oului este mai redus la intrarea n uter i cre te treptat timp de cinci ore, dup care se megistreaz din nou o sc dere a activit ii de formare a cojii. n uter se formeaz i pigmentul brun al cojii oului, porfirina, care este sintetizat pornind de la acidul delta-amino-levulinic. Aici se termin i formarea alazelor. Sub influen a mecanismelor neuro-hormonale, care regleaz momentul ovipozi iei, are loc contrac ia uterin i expulzarea oului prin vagina. nainte de a fi expulzat, n uterus, oul este acoperit cu o pelicul fin numit cuticul , care permite schimburile gazoase la nivelul oului, ns mpiedic p trunderea microorganismelor i producerea infec iilor. Vagina este segmentul terminal al oviductului, n lungime de 10-12 cm i cu un diametru mai mic dect al uterusului. La expulzarea oului, acest segment este prolabat. n acest fel, oul nu vine n contact cu peretele cloacei. Aceea i eversiune a segmentului vaginal are loc i n momentul mperecherii. n cazul ns mn rii artificiale, eversiunea vaginului se face manual, evitndu-se contactul spermei cu cloaca i permi nd ns mn area n deschiderea oviductului. Mucoasa vaginal formeaz cute longitudinale (falduri, mai nguste dect n oricare parte a oviductului) i este lipsit de glande, cu excep ia zonei din apropierea jonc iunii uterovaginale, unde sunt prezente. Epiteliul vaginal este format din celule tubulare ciliate i celule secretoare, care sunt mai numeroase dect cele ciliate. La nivelul jonc iunii utero-vaginale (JUV) exist a a numitele glande spermatice utero-vaginale, pe care unii autori le numesc rezerve spermatice. Ele constituie locul de stocare al spermatozoizilor, de unde sunt elibera i treptat pentru fecundarea ovulelor (fig. 1.5).

22

Dup Bohr i colab. (1 964b), spermatozoizii p tnmd n glandele JUV cu capul spre partea bazal terminal a acestora. Lorentz (1959) a ar tat c spermatozoizii pot p tnmde n lumenul glandelor JUV n grupuri compacte iar eliberarea lor este dependent de reorientarea cu 180, ajuta i de contrac iile flagelului. Lorentz i Ogasawara (1968) au demonstrat c n cazul ns mn rii intravaginale, cnd spermatozoizii ajung n tubii de depozitare ai JUV, se ob in mai multe ou fertile dect n cazul ns mn rii intra-magnum, pe cale chirurgical , cnd spermatozoizii sunt depozita i n glandele spermatice infundibulare. Ultrastructura tub uri lor uterovaginali de depozitare a spermei a fost investigat de Van Krey (1964), Van Krey, Ogasawara i Pangbom (1967) pentru a determina dac elementele contractile sunt asociate cu glandele, care pot servi la eliberarea spermatozoizilor. Nu au fost eviden iate asemenea elemente, dar au fost semnalate granule secretorii electronodense n partea apical a celulelor care m rginesc glandele. Schindler i colab. (1967) au efectuat studii electronomicroscopice pentru a determina rela ia dintre spermatozoizi i celulele tubulare. Ei nu au putut confirma observa iile lui Fujii i Tamura (1963), conform c rora spermatozoizii au penetrat spa iile intracelulare ale tubulilor JUV. Bobr (1962), Bobr, Ogasawara i Lorentz (l964a), Van Krey (1964) au ajuns la concluzia c mecanismul de eliberare a spermatozoizilor din glandele JUV este determinat de tipul ovipozi iei sau de ovula ie, ori de ambele. Burke, Ogasawara i Fuqua (1972a) au studiat ultrastructura glandelor uterovaginale de depozitare a spermei la g in n corela ie cu mecanismul de eliberare a spermatozoizilor. Tubulii de depozitare sunt constituite dintr-un singur strat de celule columnare, cu nuclei bazali, iar n lumen se afl spermatozoizii. n regiunea adiacent tuburilor JUV se afl material electronodens. n jurul vacuolelor electrono-Iucioase se mai disting mitocondrii, ribozomi i lizozomi. Autorii au observat c secre ia este produs de celulele tubulilor, dar nu s-a observat o secre ie ciclic , corespunz toare cu deplasarea ovulului n oviduct i cu momentul ovipozi iei. Diferen ele de structur ale segmentelor oviductului indic i diferen e func ionale. Dinischiotu i colab. (1984,1987,1988) au studiat activitatea fosfatazic i transaminazic la g ini Leghorn i Rock, n func ie de segmentul oviductului i de produc ia de ou , iar n cadrul fiec rei categorii de produc ie n func ie de fecunditate. Activitatea enzimatic a fost mai intens la nivelul JUV i a infundibulumului, la g inile cu produc ie de ou mare i cu fecunditate mare. Bunaciu i colab. (1982) au studiat c iva factori nespecifici cu efecte negative asupra fecundit ii la g ini i au semnalat modific ri la nivel de JUV n ceea ce prive te con inutul de glicogen, acid mucoidinsulfuric, acid hialuronic i activitatea fosfatazei alcaline. Darshan i Panda (1987) au determinat activitatea fosfomonoesterazelor acid i alcalin i a glutamat - i piruvat -aminotransferazelor din epiteliul glandular al infundibulumului, magnumului, istmului i uterusului la prepeli a ou toare cnd oul

23

se g sea n uterus. Activitatea acestor enzime a fost semnificativ mai mare la nivelul uterusului dect la cel al istmului i magnumului.

Fig. 1 .5. Ultrastructura regiunii utero-vaginale (UV). 1- Electrono-micrografia orificiului regiunii UV cu tubulii de stocare a spermei. Se observ prezen a cililor (e) i a granulelor secretarii (SG) electrondense n celulele epiteliului tubular (x6400). 2- Microscopie optic a tubuJilor de stocare a spermei din ramifica ia UV. ST-epiteliu vaginal pseudostratificat ciliat dintr-un singur strat de celule columnare cu nuclei bazati; Sp-spermatozoizi n lumenul tubului (X175). 3-Electronomicrografia regiunii adiacente a tubulilor de stocare a spermei. V-vacuole electrono-luminoase. Materialul electrono-Iuminos nu este aranjat sub form vacuolar i abund n ribozomi (x4060). 4Electrono-micrografia regiunilor tubulilor de stocare a spermei din UV. N-nucleii celulelor columnare, M-mitocondrii, L-lizozomi, FI-acumulare de fibrile (X4060) (dup Burke, Ogasawara i Fuqua, /972)

24

Analiza gel-electroforetic a proteinelor a ar tat c la nivelul epiteliului magnurnului se g sesc acelea i proteine ca i n albu ului oului. 1.3. OVULA IA I FORMAREA OULUI Fenomenele complexe ale ovula ie i form rii a oului pornind de la foliculul primar i pn la oul complet i expulzat din organism cuprind dou etape principale. Prima etap este cea de cre tere i de formare a ovulului n ovar i eliberarea lui, iar a doua se refer la fenomenul de fecundare i de secre ie a componentelor oului, cu formarea acestuia i ponta. Toate aceste evenimente au o anumit durat , destul de constant la un ouat regulat. n timp ce un ou este ntr-un stadiu avansat de formare n oviduct, un nou ovul se matureaz n foliculul care se deschide dup ce oul va fi expulzat. n acela i timp alte ovule se afl n diferite stadii de cre tere i dezvoltare. Ovula ia la pas re se realizeaz la intervale foarte scurte, comparativ cu cea de la mamifere. La p s ri ca i la mamifere, reglajul neuroendocrin este r spunz tor de desf urarea normal a dezvolt rii foliculare i a ovogenezei, care are loc ulterior. Hipofiza, foliculul rupt i foliculul ovulant (acestea din urm prin func ia lor endocrin ) regleaz dezvoltarea fiec rui ovul ( i, respectiv, ou). Drept consecin n perioada de produc ie intens , cnd organismul este foarte solicitat, ouatul ia un caracter ritmic, uneori foarte regulat. Pentru a reda mai clar dinamica ouatului n ansamblu, n corela ie i interrela ie cu factorii neurohormonali care o dirijeaz n timp am considerat oportun s descriem mai nti ciclul form rii unui ou. 1.3.1. Cre terea i maturarea ovulului nainte de maturitatea sexual pe ovarul puicilor se pot recunoa te foarte mul i foliculi de m rimi reduse, marea majoritate fiind microscopici. nainte de nceperea perioadei de ouat, ca urmare a stimulului luminos aplicat puicu elor, sub influen a hormoni lor estrogeni, care ncep s fie secreta i de ovar, are loc o cre tere a nivelului lipidelor din snge. Pe seama acestora ncepe i acumularea de vitelus n ovule i cre terea lor. Cantitatea mai mare de lipide se men ine n sngele g inilor adulte pe toat perioada ouatului i se reduce pn la nivelul ini ial n perioadele de ntrerupere mai lungi. Cu 8-10 zile naintea depunerii primului ou se intensific foarte mult ritmul cre terii foliculilor mai mari, o grada ie a dimensiunilor acestora fiind ns men inut . naintea primei ovula ii se pot distinge 5-8 foliculi variind ca greutate de la cteva frac iuni de gram pn la circa 16 g. Elementele constitutive ale foliculului primar sunt vitelusul i discul germinativ, constituit din plasm formativ i nucleu. Discul germinativ este unitatea fertilizabil a oului de pas re i se afl la nceput n centrul ovulului mic, apoi migreaz la periferie. n acest stadiu are loc i constituirea membranei viteline, care

25

este secretat de suprafa a intern a foliculului i nconjoar g lbenu ul. n perioada de cre tere intens , substan ele care formeaz vitel usul aj ung din snge la periferia g lbenu ului, traversnd membrana vitelin prin difuziune, i se depun la exterior, formnd straturi concentrice. Discul germinativ continu s r mn tot la suprafa , dar are leg tur cu centrul ovulului printr-un cordon de g lbenu alburiu numit lalebr . n timpul cre terii se m re te att cantitatea ct i produc ia de substan uscat din g lbenu . Ovulul este format din mai multe straturi de g lbenu dispuse concentric i alternnd ca nuan . Aceasta se observ bine cnd ou le sunt fierte tare. S-a observat c straturile de culoare mai deschis sunt mai sub iri cu pn de 5 ori fa de straturile de culoare nchis (fig. 1.6).

La fiecare 24 de ore se dispune la exteriorul ovulului cte un strat alternativ de g lbenu deschis la culoare. Se consider c aceast schimbare a culorii g lbenu ului este o consecin a varia iei zilnice a metabolismului. Aceste benzi nu apar la p s rile hr nite la discre ie cu un singur amestec de hran . Astfel s-a ajuns la concluzia, dovedit experimental, c alternan a benzilor este asociat cu varia ia cantitativ de xantofil din ra ia zilnic . M surarea vitezei de cre tere a ovulelor s-a f cut numai pentru perioada preovulatorie de acumul ri interne de vitelus. Viteza de cre tere a ovulelor foarte mici este mai greu de stabilit. Curba de cre tere a ovulelor mai mari se poate determina pe baza m sur rii distan elor dintre straturile succesive de g lbenu colorat ca urmare a inject rii intravenoase cu un colorant liposolubil. Cre terea sensibil a ovulului ncepe cu 9-10 zile nainte de ovula ie. Cantitatea de g lbenu care se adaug n fiecare zi cre te aproape regulat de la a 9-a pn la a 4-a sau a 3-a zi

26

nainte de ovula ie, cnd ajunge la peste 2,5 glzi, apoi rata cre terii ncepe s scad . Cre terea zilnic a razei ovulului este de aproximativ 2 mm, pn la 8-9 zile nainte de ovula ie, apoi scade uniform, ajungnd la aproape Imm n ultima zi. Distan a dintre straturile concentrice de g lbenu pigmentat devine astfel din ce n ce mai mic de la interior spre exterior. Mateescu i colab. (1982) au ar tat c dispunerea inelelor lipoproteice nu este influen at de vrst , capacitatea productiv i calitatea luminii, fapt ce sprijin ideea unui determinism genetic n aceast privin . Greutatea ovulului matur este de 16 ori mai mare dect cea a ovulului cu apte zile nainte de ovula ie. Greutatea ovulelor mature este n medie de 16g. Exist ns variabilitate chiar la aceea i pas re, n cadrul seriei succesive de ovule, care formeaz o secven continu ntre dou pauze. Ovulele de la extremele secven ei, n special primul i ultimul, sunt mai grele pe cnd cele de la mijloc sunt mai u oare. Aceasta nu se datoreaz unei rate mai accelerate de depunere a g lbenu ului, ci faptului c ovulele extreme au o perioad mai lung de formare (Sturkie, 1965). Rata zilnic a depunerii g lbenu ului nu este influen at de pozi ia oului n cadrul secven ei i nici de intensitatea ouatului (Warren i Conrad, 1939). S-a constatat c administrarea unor anumite substan e chimice, medicamente i hormoni reduc m rimea g lbenu ului. Printre acestea, Sturkie (1965) aminte te chinina, alcoolul, tirozina i anumite substan e vermifuge. Temperaturile prea ridicate din mediul ambiant afecteaz de asemenea cre terea g lbenu ului. 1.3.2. Ac iunea hormonilor Ac iunea hormonilor asupra dezvolt rii foliculilor ovarieni i, respectiv, ovulelor este destul de complex i a constituit obiectul a numeroase cercet ri. Hormonul foliculostimulator (FSH) secretat de hipofiza anterioar este factorul principal, dar efectul administr rii sale asupra dezvolt rii foliculare variaz n func ie de vrst . n perioada de vrst de 1-35 de zile nu se ob ine nici un r spuns, dar de la 35 la 120 de zile reac ia folicular la administrarea acestui hormon cre te. R spunsul ovarului la stimularea cu extras din hipofiz de mamifere const n aceast perioad n cre terea secre iei de hormoni estrogeni, hormoni androgeni i hipertrofia medularei, dar nu i n cre terea foliculilor. Hipertrofia medularei este mai mic dect n cazul n care se administreaz extract de hipofiz anterioar de pas re. n cre terea ovarului la puicile tinere este implicat i hormonulluteinizant (LH). Secre ia maxim de LH se realizeaz cu 5-6 ore nainte de ovula ie (fig. 1.7). Constantin i colab. (1998) au demonstrat c la unele specii de p s ri (porumbi ) eliberarea LH este condi ionat de prezen a sau observarea masculului. Stimulii vizuali ac ioneaz prin sistemul nervos central asupra hipotalamus ului ce face ca la nivelul hipofizei s se elibereze LH. ncetarea secre iei de hormoni hipofizari la g inile adulte (ce se poate realiza experimental prin ndep rtarea chirurgical a glandei pituitare), duce la involu ia foliculilor dezvolta i, astfel c la cteva zile dup hipofizectomie nu se g sesc foliculi

27

Fig. 1.7. Reprezentarea schematic a evenimentelor ciclului ovulator la o g in cu o secven de patru ou . FI, F2, F3, F4 reprezint primul, al doilea, al treilea i, respectiv, al patrulea ou din secven . La apus (crepusculum) sau la stingerea luminii (ora 19.00), concentra ia sanguin a LH este u or crescut . Dup 4 - 6 ore urmeaz valul avulatar de LH. Foliculul FI este ovulat 6 ore mai trziu (n jurul orei 5.30) iar oul este ovipozi ionat aproximativ 26,5 ore mai trziu (a doua zi, n jurul orei 7.00). Valul de LH apare de fiecare dat mai trziu n urm toarele nop i, lipsind n ziua a cincea. n consecin , n ziua a cincea, ovula ia i ovipozi ia lipsesc. Ziua n care g ina nu formeaz un ou se nume te zi de pauz (dup Hafez, 1996, modificat de Dojan , 2008) mai mari de 12mm (Hill i Parkers, 1934). Aceasta dovede te c hormonii hipofizari sunt absolut necesari cre terii i men inerii foliculilor, respectiv, a ovulelor. Injectarea gonadotropinelor la g ini le hipofizectomizate determin ncetinirea procesului de involu ie ovarian , dar nu pentru o perioad lung . Preparatele de origine aviar par mai promi toare dect cele de la mamifere, n aceast direc ie. Serul de iap gestant (SIG) con ine gonadotropine seri ce, care exercit de asemenea influen asupra dezvolt rii ovarului. Administrarea hormonilor gonadotropi la g ini le ou toare duce la cre terea ovarului acestora, fapt ce are o dubl cauz . n primul rnd ovula ia nceteaz pentru cteva zile, astfel c spore te num rul ovulelor mari_ n al doilea rnd ncep s se dezvolte mai mul i foliculi mici dect n mod obi nuit. Ca urmare ovarul acestor p s ri apare cu un num r mare de ovule de dimensiuni ceva mai apropiate ntre ele dect la g inile neinjectate. n afar de cre terea n greutate i volum pe seama acumul rii de vitelus, ovulele parcurg i un proces calitativ, cunoscut sub numele de matura ie. Acesta se desf oar n ultimele ore nainte de ovula ie, n special la nivelul discului germi nativ, n vederea preg tirii ovulului pentru fertilizare.

28

Din vezicula germinativ se desprinde jum tate din garnitura de cromozomi din care se formeaz primul corpuscul polar, aceasta fiind prima diviziune meiotic . Cu aproape dou ore nainte de ovula ie se formeaz i fusul celei de-a doua diviziuni de maturatie, acesta fiind stadiul n care se afl ovuluJ n momentul n care are loc ovula ia. Cnd ovuluJ a ajuns n infundibul se ncheie cea de-a doua diviziune de matura ie i este eliminat cel de-al doilea corpuscul polar, care este eliminat. Modific rile discului germinativ ncep s fie vizibile la microscop cu 4,5 ore nainte de ovula ie. La ovula iile provocate mai devreme cu ajutorul extractelor hipofizare, ovulele expulzate sunt normale. Vezicula germinativ a ovulelor din foliculii stimula i cu SIG are ns aspectul ovuIelor nematurate. De aici Fraps a dedus necesitatea existen ei cu necesitate a unui stimul hormonal hipofizar pentru maturarea ovulului i expui zarea lui. Ulterior s-a constatat c acest hormon inductor de ovula ie (HIO) este hormonulluteinizant produs de lobul anterior al hipofizei. Prolactina sau hormonal luteotrop (L TH) determin reducerea secre iei de FSH. Secre ia acestui hormon este foarte pronun at n perioada de clocit i se pare c determin instinctul matern. Epifiza are de asemenea un rol deosebit de important n reglarea func iei de reproduc ie la p s ri. Ac iunea epifizei se realizeaz prin secre ia de melatonin . Melatonina este hormonal cheie cu rol n integrarea func iei de reproduc ie cu fotoperiodicitatea. Fotoperioada este raportul dintre durata zilei lumin i durata noptii. n zonele temperate ale planetei noastre, numeroase specii de p s ri ( i marnifere) prezint activitate reproductiv foarte bine conturat sezonier. n afara sezonului de reproduc ie, gonadele devin inactive (inclusiv spermatogeneza diminueaz semnificativ), iar la apropierea sezonului de mperechere gonadele i reintensific activitatea. Efectul melatoninei asupra func iei de reproducere este unul antigonadotropic. Cu alte cuvinte, melatonina inhib secre ia de hormoni gonadotropi luteinizant i foliculostimulant. n principal, acest efect se realizeaz prin inhibarea secre iei de gonadotrop releasing hormone hipotalamic. Lumina inhib secre ia epifizar de melatonin , nl turnd o adev rat frn n dezvoltarea func iei sexuale (Dojan , 2008). 1.3.3. Ovula ia Dup ce ovulul a ajuns la m rimea i stadiul de matura ie corespunz tor, are loc ruperea sau dehiscen a foliculului ce l con ine i eliberarea lui, proces cunoscut sub denumirea de ovula ie. S-a ar tat anterior c locul ruperii foliculului ovulant este stigma, o suprafa mai pu in vascuiarizat , care se ntinde peste jum tate din circumferin n emisfera opus a pedunculului. nainte de ovula ie stigma se l rge te datorit obliter rii micilor vase care o traverseaz . Philips i Warren (1937) au aplicat o tensiune artificial asupra foliculului matur, constatnd o obliterare asem n toare, ceea ce ar nsemna c tensiunea prelungit a peretelui folicular poate fi cauz a ruperii. Ulterior s-a ar tat c tensiunea sau elasticitatea peretelui folicular este necesar pentru expulzarea ovulului,

29

dar are un rol secundar n ruperea stigmei. Cauza principal a ruperii este apari ia unor transform ri morfologice regresive la nivelul stigmei, ca urmare a ischemiei generate de factori hormonali. Ruperea foliculului are loc ntr-un timp scurt. Mai nti se desface peretele interior la un cap t al stigmei, avnd loc proiectarea ovulului n peretele exterior, care se rupe i el. Ruptura se ntinde apoi cu rapiditate de-a lungul ntregii stigme, ovulul fiind eliberat imediat. Faptul c ruperea are loc ntr-o zon bine delimitat n urma unor transform ri regresive este dovedit i prin aceea c linia respectiv este dreapt , iar marginile foliculului rupt sunt destr rnate. Foliculii ovarieni care au fost preg ti i pentru ovula ie nu par s mai fie stimula i de al i factori din ovar sau alte organe, pentru realizarea dehiscen ei. Olson i Neher (1948) au constatat c foliculii exciza i cu o or nainte de rupere i p stra i n solu ie Ringer, la temperatura de 41 ,6C au continuat s evolueze. Hormonul inductor de ovula ie este dup Fraps (1955, 1961) hormonul luteinizant (LH), acela i ca i la mamifere, secretat de lobul anterior al hipofizei. Eliberarea acestuia n snge are loc cu 6-8 ore nainte de ovula ie. Anterior s-a ar tat c acest hormon controleaz i procesul de maturare al ovulului. Ac iunea factorilor neuro-hormonali asupra ovula iei are loc n cadrul unui mecanism mai complex, n care un component principal l constituie particularit ile ciclice ale ouatului. Ca urmare prezentarea mai am nun it a acestei ac iuni se va face n capitolul urm tor, cu explicarea caracteristici lor sale temporale. Dup eliberarea din folicul, ovulul este captat de infundibulum i transportat n magnum. n timp ce traverseaz infundibulum, la 15 minute dup ovula ie are loc fecundarea, adic unirea ovulului cu gametul mascul, spermatozoidul, din care rezult zigotul. Deoarece n aceste procese sunt implicate ambele sexe, ele vor fi tratate dup descrierea sistemului reproductiv mascul. n trecerea prin oviduct, oul fecundat sau zigotul se acoper de o serie de membrane ter iare, reprezentate de albu , membrane cochiliere, coaj mineral i cuticul . 1.3.4. Formarea albu ului S-a ar tat anterior c n camera albuminogen glandele tubulare secret 5060% din cantitatea total de albu . Primul strat de albu secretat este dens, din el se formeaz alazele. Prin rotirea g lbenu ul ui, alazele se r sucesc n spiral n jurul propriului ax, avnd rol de resorturi care men in g lbenu ul n centrul oului. Al doilea strat de albu este fluid, iar al treilea este dens. La intrarea n istm este secretat ultimul strat de albu fluid. Albu ul con ine proteine ca: mucin , globulin i ovomucin . La ou le n curs de formare, dup ce au ajuns n oviduct, mucina se g se te n propor ia cea mai mare n stratul interior fluid. Toate straturile oului din oviduct con in ns mai mult mucin dect ale oului depus. Aceast protein d consisten

30

albu ului. Globulina se g se te mai mult n oul depus, fiind n propor ia cea mai mare n stratul fluid interior i cea mai mic n stratul fluid exterior. Compozi ia chimic a oului de g in i a albu ului dens este prezentat n tabelele 1.2. i 1.3. Tabelul1.2 Compozi ia chimic a oului de g in (dup Mack, North i Bel!, 1990) Coaja i Con inutul Oul cu G lbenu Albu membranel oului e Compouente coaj cochiliere f r coaj (% ) (% ) (% ) (% ) (% ) Tota!rn,r ou 100 31,0 58,0 11,0 An 65 75,0 48,0 87,0 2,0 Protein 12 12,0 17,5 11,0 4,5 Gr sime Il 11,0 32,5 0,2 Hidrati de carbon 1 0,5 1,0 1,0 S ruri minerale 11 1,5 1,0 0,8 93,5 Tabelul 1.3 Compozi ia chimic a albu ului dens pentru un on de 58 g (dup Bel! i Freeman, 1971) % din total Comnonente !!Iou albus Ovalbumin 54,0 2,05 Ovotransferin 13,0 0,49 Ovomucoid 1 ,2 - 2 , 9 0,42 0,06 Ovomucin 3,5 0,12 Lizozirn (G,-dobulin ) 4,0 0,13 G, ---;;Iobulin 4,0 0,]6 G3 - !!(obulin 0,5 0,16 Ovogliconrotein 0,5 -1,0 0,02 0,02 Plav~rotein-aponrotein 0,8 0,04 Ovoinhibitor 0,1-1,5 0,03 0,04 Avidin 0,05 0,06 aprox. Al i factori proteici aprox. 8,0 0,3 ntreaga cantitate de albu este secretat n magnum n special n partea sa posterioar . Oul extras nainte de p trunderea sa n istm are la exterior un strat de protein gelatinoas . Greutatea acestui albu este de dou ori mai mic dect la oul depus, dar concentra ia n protein este dubl . Dup p trunderea n istm alt protein nu se mai depune, acest lucru devenind imposibil n urma form rii membranelor. Albu ul este secretat n celulele din mucoasa magnumului nainte ca ovulul s fi ajuns n oviduct, iar apa este ad ugat materialului din celule ulterior. n istm se mai adaug o cantitate de ap foarte mic . P trunderea unei cantit i mai mari de ap n albu are loc n uter. Componen ii fluidului uterin, care se mai adaug la albu , sunt ionii de potasiu i bicarbonat i ceva mai pu ini ioni de sodiu i clor. Compozi ia

31

albu ului n s ruri minerale este prezentat n tabelul 1.4. P trunderea fluidului uterin n ou are loc n principal n primele cinci ore de la sosirea oului n uter. Diferen ierea a1bu ului n cele patru straturi este o consecin a adaosului de ap i a mi c rii de rota ie i naintare a oului. alazele sunt dou nururi r sucite n spiral , formate din stratul interior de albu dens la polii g lbenu ului, situate pe axul longitu-dinal al oului. Ele se formeaz prin separarea fibrelor de mucin din albu , datorit mi c rii de rota ie a oului. Conrad i Phillips (1938) au ob inut alaze artificiale de la ou din istm supunndu-Ie unei rota ii mecanice, dovedind astfel cauza form rii alazelor. alazele contribuie la men inerea pozi iei centrale a g lbenu ului n ou. Temperaturile ambiante ridicate afecteaz vscozitatea oului la fel ca i anumite boli, cum sunt pseudopesta i bron ita infec ioas . Consisten a albu ului este un caracter ereditar selec ionabil. Exist linii de g ini la care prin selec ie intens s-au ob inut progrese n aceast direc ie. Tabelul 1.4 Con inutul n s ruri minerale al albu ulni unni ou de g in de 58 g (dup BeII i Freeman, 1971) ml!ltotal Soecificare Soecificare ml!ltotal albus albn Sodiu 48,8 Fier 0,003 Potasiu 46,5 Sulfa i 65,0 Calciu 4,3 Cloruri 42,2 Magneziu 3,3 Fosfa i 3,7 La g inile ou toare n magnum se secret un albu care con ine i o frac ie proteic numit avidin . A vidina are proprietatea de a frna dezvoltarea unor germeni i prin aceasta de a asigura n mod natural o conservare bun a ou loL Magnumul g inilor neou toare nu produce avidin , dar acest lucru se poate provoca prin administrarea unor hormoni estrogeni. 1.3.5. Formarea membranelor cochiliere n istm albu ul se mbrac cu dou membrane, una intern i una extern .. Pe m sur ce oul intr n istm se formeaz mai nti membrana intern . Dac se extrage un ou care a p truns numai par ial n istm se observ c membrana intern este format numai n partea istmic . A doua membran este format cnd oul a p truns n totalitate n istm. Cele dou membrane ader strns una de cealalt n perioada n care oul este n organismul p s rii. Dup formarea cojii n uter i dup expulzarea oului, datorit r cirii lui, membranele se ndep rteaz la vrful rotund, ntre ele rezultnd camera cu aer. Structura biochimic a membranelor este complex . Din cercet rile ntreprinse de Simkiss (1968) a rezultat c membranele con in 20% ap , n rest proteine i hidra i de carbon. Analiza aminoacizi lor din compozi ia proteinei a demonstrat c aceasta este foarte bogat n cistein , histidin i prolin i s rac n glicin . Prezen a

32

hidroxiprolinei sugereaz hexozamine i manoz .

existen a colagenului. Hidra ii de carbon sunt reprezenta i de

1.3.6. Formarea cojii Coaja este ultimul nveli de protec ie a oului, care se formeaz prin depunerea de s ruri de calciu peste membrana extern . Formarea cochiliei calcaroase are loc n uter. Pe sec iune, coaja oului prezint dou straturi i anume: stratul mamilar i stratul spongios. Stratul mamilar este alc tuit din ni te forma iuni sferice de cal cit (carbonat de calciu), care ader la membrana extern . Mamilele con in un strat proteic. Dup Sturkie (1965), formarea acestora este ini iat n regiunea tubular dintre istm i uter, care se mai nume te jonc iunea istm o-uterin a lui Richardson. Stratul spongios se depune peste stratul mamilar. EI este format aproape n totalitate din carbonat de calciu, dar mai con ine mici cantit i de fosfat i citrat de magneziu, urme de sodiu i de potasiu, precum i o matri organic . Coaja oului este perforat de o mul ime de pori care permit realizarea schimburilor gazoase cu exteriorul. Studii electrono-microscopice asupra structurii cojii i depunerii calciului au fost f cute de Bain i colab. (1992). Carbonatul de calciu se formeaz prin unirea ionilor de calciu adu i din snge cu ionii carbonici. Formarea ionilor carbonici (CO~2) are loc sub influen a unei enzime, anhidraza carbonic , prezent n stratul epitelial din uter i pe mamilele cojii oului. Anhidraza carbonic este inactivat de sulfamide, astfel c n prezen a acestora nu se mai formeaz suficient carbonat de calciu, producndu-se ou cu coaj moale sau ou f r coaj . Rata depunerii calciului cre te n primele patru ore de la intrarea oului n uter, dup care r mne relativ constant n urm toarele 16 ore. Calciul necesar nu este depozitat n pere ii uterului, ci este preluat direct din snge. Epiteliul glandular uterin ca atare nu con ine dect foarte pu in calciu. Calcificarea cojii este un proces metabolic de intensitate foarte mare, caracteristic p s rilor. n cele 15-16 ore ct dureaz perioada de acumulare masiv pentru formarea cojii, din snge se preia o cantitate de 1,6--2,4 g calciu, cantitate ce variaz n func ie de m rimea oului i de grosimea cojii. Rezult c sunt necesare 100-150 mg calciu pe or . G ina are aproximativ 100 mI plasm sanguin , iar concentra ia calciului n plasm este de circa 25 mg/lOO ml. De aici rezult c la fiecare 10-15 minute este mobilizat n coaj o cantitate egal cu tot calciul care se g se te n sngele g inii la un moment dat. n timpul form rii cojii oului, nivelul calciului din snge se reduce cu I 10 mg, deci ntr-o m sur mai mic dect ar fi fost de a teptat n raport cu consumul ar tat. O parte din calciul necesar, cam 60%, se asigur din hran , iar o alt parte provine din rezervele pe care organismul i le realizeaz n schelet.

33

n cazul n care ra ia alimentar este deficitar n acest ingredient, calciul este mobilizat din anumite oase, n special din coaste, stern, ilium, ischium i pubis. La un num r de ase ou , aceste oase pot pierde pn la 50% din cantitatea de s ruri minerale pe care o con ineau la nceput. n afar de aceasta, n perioada de reproduc ie, n organismul femelelor se formeaz a a zisele oase medulare, prin apari ia unor cavit i medulare n oasele lungi. Aceast activitate de mobilizare a calciului este influen at de ac iunea hormonilor estrogeni, androgeni i tiroidieni iodura i. Oasele medul are cresc concomitent cu formarea i dezvoltarea foliculilor ovarieni, dup care n perioadele de formare a cojii, rezerva de calciu din acestea este cedat . La g ini s-au constatat procese de acumulare i distrugere a osului medular, care corespund secven elor ouatului. 1.3.7. Ovipozi ia Actul expulz rii oului din uter este denumit ovipozi ie sau pont . Aceasta dureaz numai cteva minute. Oul este eliminat prin proiectarea n afar a vaginului, astfel nct el nu vine n contact direct cu peretele cloacei. Sturkie (1965) arat c ovipozi ia este determinat de factori de natur nervoas i hormonal . Mecanismul nervos const n declan area unui reflex ini iat de stimuli cloacali i mai ales vaginali, cum ar fi de exemplu angajarea oului n vagin, sau al i stimuli. Declan area acestui reflex duce la accelerarea respira iei i contractarea mu chilor abdominali, concomitent cu contrac ia uterin i vaginal . Factorii hormonali care controleaz ovipozi ia i au originea n hipofiza posterioar . Hormonii neurohipofizari care determin contrac iile uterine sunt (n ordinea eficacit ii lor la g ini): arginin-vasotocina, vasopresina i oxitocina (Munsick i colab., 1960). Pituitrina obstetrical poate provoca ovipozi ia n 3-4 minute, n orice moment dup ce oul a intrat n uter (Burrows i Byerley, 1942). Un rol important n stabilirea momentului ovipozi iei l joac foliculii ovarieni i anume ultimul folicul rupt (cel din care provine oul ce se elimin ) i primul folicul ovulator. Mai pu in importan are i penultimul folicul rupt. ndep rtarea foliculului rupt sau a celui ovulator poate amna ovipozi ia cu pn la 36 ore. ndep rtarea unei p r i din foliculul rupt a dus la accelerarea expulz rii oului. Lumina controleaz regimul ovipozi iilor stimulnd hipofiza prin intermediul nervului optic. Privitor la orientarea oului n oviduct se pare c exist p reri diferite ntre cercet torii care au studiat aceast problem . Purkinje (1825) i van Baer (1928) (cita i de Sturkie 1965) au observat c vrful ascutit este orientat caudal. Alti autori au sus inut c oul nainteaz n tractul genital cu vfu.ful rotund nainte. n 1932, Olsen i Byerly (cita i de Sturkie) au ar tat c 66-82 % din ou sunt expulzate cu vrful ascu it nainte (caudal). Ei au folosit dou procedee: a teptau ca pas rea s se ridice n picioare pentru a oua i atunci o scoteau din cuib astfel ca oul s cad direct n

34

mna observatorului sau f ceau palpare a oului care se angaja. Prin cercet ri radio grafice s-a demonstrat c n cele 18-20 de ore ct st n uter, oul este orientat cu vrful ascu it caudal, dar nainte de expulzare poate suferi o rota ie de 180, inversndu- i extemitatea cu care este expulzat nainte (Bradfield, 1951). 1.4. DINAMICA OUATULUI Ouatul ca manifestare a func iei de reproduc ie a p s rilor se caracterizeaz pritr-o anumit ritmicitate. Diferitele faze ale form rii oului se succed cu o anumit regularitate de la un ou la altul, ntregul lan de evenimente avnd un caracter ciclic, comparabil cu ciclurile sexuale ale mamiferelor, de i evenimentele sunt desigur diferite. Momentele principale ale form rii ou lor sunt ovula ia i ovipozi ia, ntre care exist o strns interdependen cauzal i temporal . La rndul lor acestea sunt determinate de factorii neurohormonali care se interfereaz cu ac iunea unor factori de mediu extern. Cunoa terea caracteristicilor dinamicii produc iei de ou i a factorilor ei determinan i prezint o mare importan practic . Succesul cre terii p s rilor domestice, cu deosebire a g inilor, poate depinde n ultim instan , de un ouat persistent i regulat. Cresc torui poate s influen eze n aceast direc ie anumite particularit i fiziologice ale ouatului prin alimenta ie, iluminat, selec ie etc. O contribu ie important n stabilirea acestor caracteristici a fost adus prin studiile i cercet rile efectuate pe g ini la Centrul de Cercet ri Agricole din Beltsville (S.U.A.) sub conducerea lui Fraps (1961). n capitolul de fa se utilizeaz o parte din nomenclatura introdus de acest autor. 1.4.1. Ritmicitatea ovipozi iilor Cele mai simple i directe observa ii care se pot face cu privire la dinamica produc iei de ou constau din nregistrarea zilelor i orelor cnd au ouat g inile. Controlul zilnic al ouatului se face prin folosirea cuibarelor capcan i constituie opera ia de baz n selec ia p s rilor pentru ou . Datele referitoare la ora cnd a avut loc ovipozi ia se stabilesc prin inspectarea cuibarelor capcan la intervale de 15-30 de minute. n unele centre de cercet ri, g inile se cresc n baterii speciale prev zute cu instala ii i contoare electronice care nregistreaz momentul exact cnd a fost depus fiecare ou. Analiznd listele de ouat ale unui grup de g ini supuse controlului zilnic i individual al produc iei se constat perioade n care g inile ou n fiecare zi, alternate cu pauze scurte. Uneori ouatul nceteaz pe o durat mai lung dup care rencepe. Secven a ouatului reprezint num rul de ovipozi ii care au loc n zile succesive, ntre dou ntreruperi. Se mai folose te i termenul de "serie de ouat", dar pare mai pu in potrivit. Secven ele pot fi de lungimi variabile de la 2-3 la 20-40 de ou . Se citeaz cazuri de g ini care au produs cte un ou n fiecare zi, timp de peste

35

400 de zile. Cea mai scurt secven este de un ou. La multe p s ri secven ele sunt regulate, adic de aceea i lungime pe intreaga perioad de ouat. Pauzele sunt ntreruperi scurte, de obicei de o singur zi ntre secven e, dar pot fi i mai lungi, de cteva zile. n timpul pauzelor scurte starea func ional a ovarului i a oviductului este men nut , nu are loc un proces de involu ie. Cauzele apari iei pauzelor, n special a celor de o zi sunt de natur neurohormonal i se integreaz n mecanismul fiziologic care determin caracterul ritmic al ouatului. n multe cazuri se ntmpl s nceteze ouatul pe durat mai lung , de cteva s pt mni sau luni. n acest caz nu vom mai spune c este vorba de o pauz , ci de ncetarea sau ntreruperea ouatului. n aceast perioad are loc o involu ie a oviductului i a ovarului, care ajung n stare de repaus. Cauzele ncet rii ouatului sunt multiple: clocit, n prlire, alimenta ie necorespunz toare, scurtarea duratei de lumin , anumite tratamente medicamentoase, sc derea temperaturii ad postului, transferuri de la o hal la alta etc. Revenirea organelor de reproducere la starea lor de func ionare normal are loc dup refacerea organismului i dispari ia cauzelor care au generat ntreruperea. ncetarea ouatului este normal la p s rile s lbatice i obi nuit la p s rile domestice crescute n sistem gospod resc. Astfel, ra ele, curcile i g tele ncep ouatul n lunile ianuariefebruarie i nceteaz la majoritatea n restul anului. La g inile pu in productive apare a a zisa "pauz de iarn ", care poate dura din noiembrie pn n februarie. Pauza de iarn a fost nl turat prin selec ie, prin nc lzirea ad posturi lor i iluminatul lor artificial. n cazul ntre inerii intensive, perioada de ouat se poate prelungi la curci i ra e practic pe ntreg parcursul anului. Prin ciclul ovipozi ional se n elege secven a de evenimente biologice din organismul unei p s ri de la ovipozi ia unui ou pn la ovipozi ia urm torului ou. Ritmul caracterizeaz dinamica ouatului, uniformitatea secven elor, a pauzelor i lungimea lor. Putem deosebi diferite ritmuri ale ouatului, ca de exemplu: x-x-x-x= cicluri de un ou xx-xx-xx = cicluri de dou ou xxxx-xxxx = cicluri de patru ou xx-xx-xx = secven e regulate, pauze regulate x-xxx-xx = secven e neregulate, pauze regulate xxx-x-xx = secven e i pauze neregulate. Frecven a ovipozi iei n ciclu este definit de Fraps ca raportul dintre lungimea secven ei i lungimea ciclului. La curci, Edu i colab. (1985) au ar tat c lungimea secven elor i a pauzelor variaz n func ie de perioada de ouat, de genera ie i de produc ia de ou . Lungimea secven elor scade pe m sura avans rii n sezonul de ouat i cre te paralel cu cre terea produc iei de ou pe toat perioada de ouat.

36

1.4.2. Ritmicitatea ovula iilor Fiecare ovipozi ie este precedat de o ovula ie corespunz toare. Este de presupus a adar c i n cazul ovula iilor vom avea de-a face cu cicluri, secven e, pauze, decalaje i ntreruperi. Problemele care se pun n privin a ovula iilor se refer la stabilirea momentului cnd acestea au loc, care sunt caracteristicile ritmice proprii i care sunt rela iile temporale ntre ovula ia i ovipozi ia precedent . n cadrul unei secven e, la aproximativ o jum tate de or dup fiecare ovipozi ie are loc ovula ia ovulului urm tor. Ultima ovipozi ie nu mai este urmat de o nou ovula ie, pentru c intervine pauza. Cercet rile ntreprinse de Fraps (1955) au demonstrat c intervalul mediu de la o ovipozi ie pn la ovula ia urm toare este de 30-32 de minute, cu varia ii cuprinse ntre apte i 75 de minute. Durata acestui interval se modific cu lungimea secven elor, fiind mai mare la secven ele mai scurte i invers. Astfel, pentru secven ele de dou , trei, patru, cinci i ase ou , intervalele corespunz toare sunt de 45,37,31,28 i 26 de minute. Fraps a constatat c diferite ovule se comport la fel n ce prive te viteza lor de naintare n oviduct. mp r ind magnumul n zece segmente de lungime egal , el a stabilit o curb a vitezei de naintare a acestora n diferite por iuni ale magnumului. Rezultatele sunt prezentate n tabelul 1.5. Tabelul 1.5 Estimarea momentului oyula iei n func ie de locul n care se g se te ovulul n magnum (dup Fraps, 1955) Regiunea Minute de Intervale ntre din la ovulatie regiuni (minute) magnum O 30 10 0,1 40 12 0,2 52 14 0,3 66 18 0,4 84 21 0,5 105 21 0,6 126 21 0,7 147 21 0,8 168 21 0,9 189 21 1,0 210 Din acest tabel se observ c durata travers rii magnumului este de 3 ore. Metoda de cercetare folosit a fost sacrificarea p s rilor la intervale foarte scurte, dup palparea lor. Din cercet rile ntreprinse a rezultat de asemenea c intervalul dintre primele dou ovula ii este egal cu intervalul dintre ultimele dou ovipozi ii. Toate caracteristicile i rela iile temporale prezentate n acest capitol se bazeaz pe date medii ob inute n diverse cercet ri i sunt determinate desigur de variabilitatea caracteristic fenomenelor biologice. De i n mod normal n oviduct se

37

g se te un singur ovul, n unele cazuri pot exista dou , ap rnd ou cu g lbenu uri duble. Termenul oviducal exprim durata trecerii ovulului prin oviduct, calculat din momentul ovula iei i pn la expulzarea oului respectiv complet format. Ovulul este capturat de pavilionul infundibular intr-un timp foarte scurt, care nu se mai ia n considere n cadrul termenului oviducal. Acesta este deci, egal cu durata trecerii ovulului prin oviduct. Termenul oviducal se poate calcula cu destul exactitate pe baza intervalelor dintre ovipozi iile succesive ale secven elor. n func ie de lungimea secven elor din aceste intervale se scade durata "ovipozi ie ovula ia urm toare", care este de aproximativ 30 de minute. Durata trecerii prin oviduct influen eaz m rimea oului i n special grosimea cojii. Astfel, s-a constatat c primul ou din secven este mai mare. Acest lucru se datoreaz unei cantit i mai mari de albu disponibil la nivelul glandelor magnumului pentru primul ou. 1.4.3. Reglarea neurohormonal a ouatului Func ia de reproduc ie este un proces complex care la femeie const din maturizarea sexual , maturarea foliculilor, realizarea ritmic a ovula iilor i a ovipozi iilor, acceptarea mperecherii i manifestarea instinctului de clocit. Coordonarea acestor manifest ri este rezultatul unei ac iuni corelate a hormonilor secreta i de glandele endocrine i a sistemului nervos. Glandele endocrine implicate nemijlocit n procesul reproductiv femel sunt ovarul i hipofiza. n acela i timp i hormonii secreta i de tiroid , paratiroide, suprarenale, insulele Langerhans din pancreas i glanda pineal influen eaz sub diferite forme manifestarea anumitor faze ale acestei func ii. Ovarul, pe lng faptul c produce ovule, secret hormoni estrogeni, progesteron i ntr-o m sur mai mic androgeni. Estrogenii izola i din ovar sunt: beta-17-estradiol, estriol i estron (McRae, Layne i Common, 1959). Exist i estrogeni sintetici (estradiol, dienestral etc.) care au fost folosi i la p s ri pentru castr ri hormonale, dar care la ora actual sunt interzi i. Secre ia de estrogeni a ovarului imatur poate fi stimulat prin injec ii cu hormoni gonadotropi (ser de iap gestant ). Hormonii estrogeni sunt secreta i i de gonadele masculine, i anume de celulele Sertoli din testicule. Tumori ale acestor celule determin apari ia de penaj feminin la coco i. Hormonii estrogeni influen eaz caracterele sexuale secundare i anume lan etele i penele cozii, precum i pigmen ii penajului att la femeie ct i la masculi. Astfel, lan etele din regiunea gtului i a alelor la masculi sunt mai alungite i mai sub iri, iar ale femeJelor, mai scurte i mai rotunjite. La masculi i la femeie castrate, aceste pene se aseam n mai mult cu cele ale coco ilor dar sunt mai lungi.

38

Estrogenii determin dezvoltarea oviductului la puicile tinere. Totodat ei contribuie la reglarea ac iunii hipofizei, care este principalul responsabil al ritmicit ii ovula iilor. Androgenii ovarieni sunt secreta i de celulele intersti iale ale medularei. Ei provoac cre terea crestei la femelele tinere sau cu o creast involut . Progesteronul este produs la mamifere de corpul galben, care nu apare n ovarul p s rilor dup ovula ie. Totu i prezen a progesteronului a fost constatat n esutul ovarian i n sngele g inilor ou toare i neou toare precum i n sngele coco ilor necastra i, ceea ce sugereaz c acest hormon este produs de ambele gonade (Sturkie, 1965). Acest hormon este implicat n mecanismul declan rii ovuJa ii1or. Hipofiza sau glandia pituitar secret o serie de hormoni, care la rndul lor stimuleaz activitatea celorlalte glande endocrine din organism. Este o gland mic (de m rimea unui bob de gru) a ezat n depresiunea osului sfenoid denumit aua turceasc , n spatele chiasmei opti ce, la baza diencefalului, de care este legat printrun peduncul. Glanda are un lob anterior (adenohipofiza) i un lob posterior (neurohipofiza). Lobul anterior cuprinde dou zone: cefalic i caudal , diferen iate citologic. Lobul anterior secret trei hormoni gonadotropi i anume: hormonul foliculostimulator (FHS), hormonul luteinizant (HL) i prolactina. FSH stimuleaz cre terea foliculilor ovarieni. De asemenea, FSH determin la masculi cre terea tubilor seminiferi ai testiculelor i spermatogeneza. HL stimuleaz cre terea celulelor intersti iale ale ovarului i testiculelor i aparent provoac ovula ia. Prolactina are ac iune antagonist FSH, determinnd manifestarea instinctului de clocire. Tot la nivelul lobului anterior al hipofizei sunt secreta i i hormonul tireotrop, hormonul adrenocorticotrop i hormonul cre terii. Hormonul tireotrop este secretat din a l4-a zi de incuba ie i este necesar pentru men inerea func ion rii normale a tiroidei. Hormonul adrenocorticotrop asigur func ionarea normal a suprarenal ei. Hormonul cre terii stimuleaz cre terea i dezvoltarea armonioas a organismului tn r. Dup ndep rarea complet a hipofizei, puii continu s creasc putnd ntrece chiar puii nehipofizectomiza i. Cre terea este anomlal , datorndu-se intensific rii depunerilor de gr sime, n timp ce cre terea oaselor lungi este mult mai redus . Lobul posterior al hipofizei secret pituitina, care este format din mai mul i hormoni neurohipofizari i anume oxitocina, arginin-vasotocina i probabil vasopresina. Ac iunea pituitinei determin expulzarea oului din oviduct, frac iunea cea mai activ fiind argininvasopresina (Munsick i colab., 1960). Sturkie (1965) citeaz experien e anterioare de ndep rtare chirurgical a lobului posterior al hipofizei, care nu n toate cazurile au dus la ncetarea ovipozi iilor. El ajunge la concluzia c este posibil ca ace ti hormoni s fie secreta i de fapt n hipotalamus, de unde migreaz pe tractusul nervos n hipofiza posterioar , unde sunt depozita i. Prin pozi ia i structura sa, hipofiza se afl n strns leg tur cu sistemul nervos central. Excita ii generate de factorii fizici externi, cum ar fi lumina, diferite

39

substan e care ac ioneaz asupra sistemului nervos, sau de anumi i stimuli nervo i sau hormonali din ovar sau oviduct, pot provoca stimularea sau inhibarea secre iei i elimin rii unor hormoni hipofizari. n mecanismul determin rii fazelor de matura ie a ovulelor, ovula iilor i ovipozi iilor, trebuie s se admit existen a unui component hormonal i a unuia neural care ac ioneaz corelat de a a manier nct ouatul ia un caracter ritmic, dup cum s-a ar tat anterior. Numeroase cercet ri au ar tat c administrarea de hormoni gonadotropi sub form de injec ii provoac perturba ii ale momentului ovula iilor, la g ini cu ouatul regulat. Efectul depinde de felul hormonului injectat, de momentul i modul de administrare (subcutanat sau intravenos). Gonadotropinele serice (serul de iap gestant ) stimuleaz dezvoltarea unui num r mare de foliculi, dar ntrerup ovula ia. Pentru ca aceasta s aib loc este nevoie de un stimul hormonal special. S-a demonstrat c acesta este LH produs de hipofiza anterioar . O singur injec ie cu extracte luteinizante din hipofiza de cal a provocat ovula ia prematur a 6-7 ovule la g inile pretratate cu FSH (Riley i Fraps, 1942). Administrarea de hormon luteinizant provoac avansarea unei ovula ii din mijlocul secven ei cu pn la 17 ore fa de momentul cnd ar fi trebuit s aib loc n mod normal. Cel mai sensibil s-a dovedit a fi primul folicul din secven , care poate ovul a cu 20-24 de ore nainte de termen. Experien ele citate mai sus, precum i alte cercet ri de aceea i natur au dus la concluzia c hormonul luteinizant este acela care determin procesul final de maturare a ovulelor i ovula ia. Fraps (1955) a denumit acest hormon "hormon inductor al ovula iei (OIH = ovulation inducing hom1one). Hipofiza secret i elibereaz pulsatii n snge LH, vrful secre iei situndu-se cu cteva ore nainte de a avea loc ovula iile. Acest lucru a fost dovedit de Rotschild i Fraps (1949) prin experien e pe g ini hjpofizectomizate. ndep rtarea hipofizei cu zece ore nainte de ovula ie a oprit toate ovula iile. G inile operate numai cu dou ore nainte de ovula ie au ovulat. Printr-o serie de taton ri s-a ajuns la concluzia c eliberarea LH precede ovula ia cu un interval de 6,5-8 ore. Cre terea presiunii intrafoliculare i ac iunea hormonului Illpofizar implicat n dehiscen a folicular (LH) asupra stigmei duc la eliberarea ovulului ce este captat de primul segment al oviductului, infundibulum (V caru-Opri , 1993). Reglarea secre iei de FSH este corelat cu cea a LH, interdependen a func ional ntre ace ti doi hormoni detemlinnd derularea activit ii sexuale la p s ri (Constantin i colab., 1998). Se poate admite c ritmicitatea eliber rii n snge a LH este corespunz toare ritmicit ii ovula iilor pe care le provoac i a ovipozi iilor respective. Se pot deosebi a adar, cicluri ale eliber rii OIH formate din secven e, pauze i decalaje. Alt hormon care poate provoca avansarea ovula iilor este progesteronul. Efectul s u a fost constatat de Fraps i Dury (1943) atunci cnd s-a injectat intramuscular i nu intravenos. Rotschild i Fraps (1949) presupun c acest steroid

40

ac ioneaz prin intermediul hipofizei deoarece progesteronul nu induce ovula ia la g ini hipofizectomizate. Pe lng componenta hormonal n mecanismul ovula iilor trebuie s existe i o component nervoas . La unele specii de marnifere, ca de exemplu la iepure, la care ovula ia este declan at de actul montei, prezen a i importan a acestei componente este major . La g ini este probabil ca ea s ac ioneaze asupra momentului eliber rii LH, care provoac ovula ia. Oul aflat n magnum sau istm reduce secre ia de LH. Dup ce oul p r se te istmul, ovarul ncepe s secrete cantit i suficiente de LH pentru a provoca ovula ia urm toare. S-a ncercat urm rirea activit tii mioelectrice a oviductului prin administrarea de prostaglandine. n urma inject rii intravenoase de prostaglandin E2 s-a constatat c se produce o sc dere a activit ii contractile a vaginului, neinfluen nd activitatea uterului i ajonc iunii utero-vaginale (Wechsung i Hounenghel. 1985). Interrela ia dintre factorii endocrini i factorii externi (lumina i alimenta ia) reprezint baza explic rii tiin ifice a cre terii produc iei de ou (Bogdan i colab., 1985). BIBLIOGRAFIE 1. Bakst. MR. - 1978 - Scanning eletronmicroscopy of the oviductal mucosa opposing the hen ovum - Poultry Science, 57, 4,1065-1069. 2. Bell, D.J., Freeman, B.M - 1971 - Physiology and Biochemistry of the Domestic Fowl ed. Academic Press, London, New York, p.1391. 3. Bell, D.J., Freeman, B.M - 1971 - Physiology and Biochemistry ofthe Domestic Fowl ed. Academic Press, London, New York, p.1932. 4. Bradfield, J.R.G. - 1951 - Radiographic studies on the formation ofthe hen's egg shellJ. Exp. Biol. 28, 125. 5. Bunaciu, P., Maria Bunaciu, Anca Dinischiotu - 1987 - Corela ia dintre fosfatazele din oviduct, ser, fecunditate i vaccin rile antipseudopestoase - Lucr rile tiin ifice LC.P.P.A.M. Balote ti, voi V, p.123. 6. Bunaciu, P., Dojan , N, Bunaciu, Maria, Dinischiotu, Anca - 1982 - Factorii nespecifici cu efecte negative asupra fecundit ii la g ini - Rev. Cre t. Anim. 6, 30-35. 7. Burrows, W.H. i Byerly, Te. - 1942 - Premature expulsation of eggs by hens following injection of whole posterior pituitary preparation - Poultry Science, 21, 416 8. Dinischiotu, Anca, Bunaciu, Maria, Bunaciu, P. - 1984 - Corela ii ntre fecunditate i unele modific ri enzimatice la nivelul oviductului la g inile din rasa Leghorn - Revista de Cre terea Animalelor, 1,60-64. 9. Dinischiotu, Anca, Bunaciu, Maria, Bunaciu, P. - 1989 - Aspecte ale activit ii transaminazice la nivelul oviductului la g ini Rock - Lucr rile tiin ifice I.C.P.P.A.M. Balote ti, voI VI, p.238-241. 10. Dinischiotu, Anca, Bunaciu, Maria, Bunaciu, P. -1987 - Aspecte ale activit ii fosfatazice la nivelul oviductului la g ini Rock - Lucr rile tiin ifice I.C.P.P.A.M. Balote ti, voI V, p. 131. 11. Dojan , N. - 2008 - Fiziologe animal . Editura Printech, Bucure ti. 12. Farner, D.S., KIng, J.R., Parker, K.e. - 1973 - Reproduction in Birds - Avian Biology, ed. Academic Press, vol.1ll, 40-88.

41

13. Fraps, R.M - 1955 - In Progress in Ihe Physiology of Farm Animals (l. Hamond ed.) Butterwarths London, vol.lI, p.661-740. 14. Fraps, R.M. - 1961 - In Control of Ovuialion (C.A.Viller ed.) Pergamon, London, p.133162. 15. Ghe ie, V., Chi eseu, I., Co ofan, V Hilleband, A. - 1976 - Atlas de anatomie a p s rilor ., domestice. Ed. Academiei R.S.R. 16. Gwinner, E. - 1989 - Melatonin in the circadian system of birds - Model of intemal resonance - In Circadian Clocks i Ecology ( Hiroshige,T. i Honma,K. eds.) Hokkaido Univ.Press. Sapporo, p.127-145. 17. Maureen, M, Solomon, E. - 1992 - Can egg shell structure mesure quality - Poultry International, p.24-28. 18. MeRoe, H. F, Layne, D.S., Common, R. H. - 1959 - Formation of estrone, estriol and an unidentified steroid fi'om estradiol in the laying hen - Poult. Sci. 38, 684. 19. Mzmsiek, R.A., Sawyer,WH., von Dyke, HB. - 1960 - Avion neurohypophysical hormones: Pharmacological properties and tentative identification - Endocrinology, 66, 860. 20. Murakani, r., Fzljihara. N., Koja, O. - 1990 - Plasma levels of arginine vasotocin in the heo before and immediately afier premature oviposition induced by prostaglandins and arachidonic acid - Japanesse Poltry Sci., 27, 5, 346-355. 21. Nalbandov, A., Cord, LE - 1943 - Effect of hypophysectomy on growing chicks - Y. Exp. Zool. 94, 387. 22. Norlh, Ma., BeII, DJ - 1990 - Commercial Chicken Production Manual edA - Published by Van Nosh'and Reinhold - New York, pA3. 23. Ogasawara, FX, Van Krey, HP., Lorenlz, F. W - 1964- Hydrogen ion coocentration of the oviduct ofthe layng domestic fowl-Poult. Sci., 1964,43, 1,3-6. 24. Riley, G.M, Fraps, R.M - 1942 - Biological assays of the male chicken pituitary for gonadotrophic potency - Endocrinology, 30, 529. 25. Rolhehild, 1., Fraps, R.M. - 1949 - The induction of ovulating hormone release from pituitary ofthe domestic fowl by means of progesterone - Endocrinology, 44, 141. 26. Simkiss, K.- 1968 - In Egg Quality: A study ofthe hen's egg (T.C. Carter ed) Oliver i Boyd, Edinburg, p.3-25. 27. Taylor, T.o., Herlelendy, F. -1960 - Nature, London. 187,244-245. 28. Vancea, 1. - 1978 - Tehnologia Cre terii Inteosive a P s rilor- Ed. Ceres, Bucure ti 29. Warren, D.e., Scoli, HM. - 1935 - Poultry Science 14, 195-207. 30. Wechsung, E., Houvenaghel, A.- 1985- Infiuence of prostaglandin E, and myoelectrical activity ofthe utems and vagina in the domestic hen Poult. Sci. 64, 9,1789-1801. 31. Zeman, M, Gwinner, E. - 1992 -, 20-24 sept. - Rhytmic melatonin production in chick and quail embrios XIX World's Poultry Congress, Amsterdam the Netherlandes - voI. 1 ,p.647.

42

2. APARATUL GENITAL MASCUL La p s ri, aparatul genital mascul este reprezentat de testicule, continuate fiecare cu cte un epididim i cte un canal deferent care se deschid n cloac (fig. 2.1). Deschiderea n cloac a canalelor deferente se face printr-o papil copulatoare (phaIlus), la majoritatea speciilor avicole. La palmipede exist un organ copulator propriu-zis. Spre deosebire de mamifere, la p s ri nu exist glande genitale anexe.

Cercet rile ntreprinse de Komarec (1970), Bakst i Cecil (1983, 1984), Fujihara, Nishiyama (1984, 1985) au demonstrat existen a pe peretele dorsal al

43

c1oacei, la nivelul proctodeumului, a unei glande cu rol secretor care particip la formarea plasmei seminale. Fujihara i colab. au descris o gland cu rol secretor, numit gland proctodeal dorsal , la curc (1986), bibilic (1988) i ra (1990), iar n 1992 au efectuat un studiu am nun it al regilmii c1oacale, att din punct de vedere morfologic, ct i fiziologic. Mult vreme s-a crezut c apari ia lichid ului transparent ob inut n urma masaj ului abdominal i a presiunii exercitate asupra marginilor c10acale este un accident i denot azospermie (Lake, 1966, 1981). 2.1. ORGANELE REPRODUC TOARE 2.1.1. Testiculele Testiculele produc spermatozoizii i au n acela i timp rol endocrin ca i la mamifere. Ele se afl amplasate n cavitatea toraco-abdominaI , lateral fa de coloana vertebral , sub extremitatea lobilor anteriori ai rinichilor. Au form de bob de fasole (Ghe ie, 1976). Testiculele sunt nconjurate de o capsul fibroas de culoare aIb denwnit albugineea. Ea este constituit din Jame conjunctive fibroase, suprapuse i con ine nwneroase ramificatii vasculare mieriale, venoase i limfatice al c ror perete este redus n majoritate numai la un endoteliu vascular. n structura testiculelor intr tubii seminiferi, care formeaz o re ea testicular convolut , o re ea de tubuli (rete testis) i vasele eferente puternic convolute. La p s ri lipsesc septwnurile i lobii prezen i n testiculele man1iferelor (fig. 2.2). n afara sezonului de reproduc ie, rete testis nu este eviden iat ntruct este localizat n tunica albugineea a testiculelor, dar tubii seminiferi se m resc i devin distinc i formnd dou pn la patru canale, odat cu instalarea activit ii Fig. 2.2. Structura testiculului de coco . 1rete testis, 2-vase eferente, 3-epididim, 4canal deferent, 5-arter testicular , 6-ven testicu1ar (dup Marshall. 1961)

44

reproductive (Bailey, citat de Farner, 1973). Vasele eferente prezint o cre tere dimensional sezonier i pot avea activitate secretorie. Ele penetreaz tunica albugineea i se unesc pentru a forma un canal lung, ncol cit, epididimul. Din punct de vedere structural, un tub seminifer se compune dintr-o membran proprie, epiteliul seminal format din celule care constituie stadii evolutive ale spermatogenezei, epiteliu care c ptu e te fa a intern a peretelui i un lumen destul de larg, care con ine spermatozoizi (fig. 2.3 i 2.4) .

Fig. 2.3. Sec iune prin peretele epididimului de coco . Stg: x 400, dr.: x 900. Se observ celulele epiteliale cicliate precum i celulele secretoare neciliate (foto Dojan , 1982)

Fig. 2.4. Sec iune prin tub seminifer de coco u vrst de 33 de s pt mni. Stg.: x 400, dr.: x 900. Se observ linia seminal cu spermatogonii, spermatocite de ord. 1, spermatocite de ord. II, spermatide i spermatozoizi (foto: Dojan , 1982) Printre celulele spermatice din tubii seminiferi se g sesc celulele Sertoli sau sinci iul Sertoli, mas protoplasmatic reticulo-filarnentoas pres rat cu nuclei, dar rar delimit ri celulare distincte. Aceste celule au rol de sus inere i fagociteaz de eurile celulelor seminale. De asemenea, celulele Sertoli au rol nutritiv i rol endocrin (secret inhibin cu rol n reglarea secre iei de hormoni gonadotropi). n esutul intersti ial exist vase sanguine i celulele Leydig care secret testosteron, principalul hormon androgen.

45

2.1.2. C ile genitale C ile genitale ncep la nivelul conurilor eferente care p r sesc testiculul. C ile genitale sunt formate din epididim i canal deferent. Epididimul are o structur compact , strns legat de testicule i aflat n vecin tatea rinichiului. Epididimul este mai redus ca dimensiune dect cel al mamiferelor i are acela i rol de maturare a spermatozoizilor La instalarea activit ii sexuale, epididimul se hipertrofiaz , pentru a deveni o proeminen de culoare alb , lateral fa de testicule. Celulele epiteliului s u sunt colurnnare, ciliate i secret fluid seminal. Sperma nu este stocat la acest nivel, ci nainteaz n canalele deferente. Canalele deferente sunt tuburi musculare care se deschide n urodeumul cloacei. Canalele deferente se m resc n volum, devin mai convolute i distincte de uretere, mai ales n timpul sezonului de reproduc ie. Canalele deferente se afl posterior, de-a lungul ntregii suprafe e medio-ventrale a rinichilor, paralel cu ureterele, n teaca comun de esut conjunctiv. n partea terminal , fiecare canal deferent se l rge te i se destinde pentru a forma sacul seminal nainte de a intra n cloac . Canalele deferente i m resc greutatea de 30-40 de ori n timpul sezonului de reproduc ie, devenind nc rcate cu spermatozoizi. 2.1.3. Organul erectil- phallus P s rile n general nu posed un organ copulator, dar peretele posterior al sacului spermatic se extinde n cIoac , pe partea ventral a proctodeumului, printro papil erectil , facilitnd eliminarea spermei n timpul copula iei. La majoritatea speciilor, n timpul copula iei, cloaca fiec rui sex este deschis i papilele vin n contact cu deschiderea oviductului. La palmipede, organul copulator are structur asem n toare penisuJui. Este un sac vascularizat, mpins n afar de un mu chi i retractat de un ligament. Ligamentul este spiralat n jurul sacului, ceea ce d penisului un aspect r sucit (fig. 2.5). Sperma se scurge printr-un canal spiralat care trece de la papilele cloacale la baza organului i apoi la vrful acestuia. Hohn (citat de Farner, I 973), a ar tat c greutatea penisului la ra a s lbatic (Anas plafhyrynchos) se m re te de apte ori n sezonul de reproduc ie. Benoit (citat de Farner, 1973) a observat c la pubertate phallus-ul cre te sub influen a hormonilor testiculari, dar n afara sezonului de reproduc ie nu mai regreseaz la dimensiunile sale juvenile, ci r mne la dimensiune relativ constant . Femelele din speciile la care masculii posed un "penis" au o structur omoloag , dar redus , denumit "clitoris". Orificiul cloacal este u or modificat, pentru a primi organul intromitent mascul.

46

Fig. 2.5. A: penisul la r oi. l-orificiul canalului deferent, 2-orificiul uretrei, 3-canalul spermatic, 4-labia canalului spermatic, 5-orificiul calnaului spennatic, 6-peretele cloacei. B: penisulla gscan. l-orificiul canalului deferent, 2-orificiul uretrei, 3-canalul spematic, 4-labia canalului spermatic, 5-orificiul canalului spermatic, 7-orificiul bursei lui Fabricius, 8proctodeum, 9-urodeum, 10coprodeum, 1l-rect, 12-ureter, 13-mu chiul sfincterului anal (dup Ghe ie, 1976) n cazul p s rilor, erec ia organului copulator, indiferent de m rimea lui, este determinat de un aflux de limf la nivelul faldurilor limfatice din structura intra-c1oacaI . 2.1.4. Organele i flnidele reproductive accesorii Tractusul reproductiv mascul al p s rilor domestice difer , n general, de cel al celor mai multe mamifere prin dou aspecte: - tesiculele sunt amplasate n cavitatea abdominal ; - lipsesc glandele genitale anexe (veziculele seminale, prostata, glandele bulbouretrale etc. La p s rile domestice, fluide le reproduc toare accesorii sunt amestecate cu spermatozoizii la ejaculare. Exist nc controverse care privesc secre ia i semnifica ia fluidelor care se asociaz spermei n copula ia natural (Nyshiyama, 1955, Lake, 1957, 1966, 1988, Nishiyama i Fujihara, 1985a,b,c, van Krey, 1990, Watson, 1990, Fujihara i Koga, 1991).

47

n fig. 2.6 sunt prezentate datele publicate de Fujihara (1992) referitoare la esuturile i organele implicate n producerea fluidelor reproductive.

Corpul vascular paracloacal (CVP) este sursa de producere a limfei, care determin erec ia phallusului la coco , curcan, gscan, bibilic i prepeli . Pliurile erectile ale esutului vascular sunt localizate la hotarul urodeumproctodeum din cloac (Lake, 1966, 1981). CVP este suplimentat de o re ea arterial intern i de o ramifica ie venoas (Nishida, 1964). Fujihara (1990a, b) i atribuie rol n umplerea cu limf a phallus-ului, rezultnd erec ia organului copulator. Pliurile limfatice (PL) se ntind u or cranio-lateral fa de phallus. Limfa generat de CVP este filtrat prin pliurile limfatice deoarece canalele limfatice ale pliurilor sunt conectate cu cele ale phallusului i ale CVP. Evenimentele de la

48

producerea limfei la erec ia phallusului sunt numite dilu ie-erec ie sau ejaculareerec ie (Knight 1970). Curcanii posed de asemenea PL n regiunea cloacal , dar cu alte func ii. Limfa este produs n CVP, nu n PL. Gscanul, bibilica i prepeli a nu posed PL i nici fluid similar limfei (Fujihara 1990).

Glanda proctodeal dorsal (GPD) secret fluidul spumos sau spuma, n cantitate mai mare i mai consistent la prepeli . La coco i i curcani spuma este n cantitate mai mic i mai fluid . La bibilic spuma pare s semene cu cea de la prepeli . esutul glandular acoper regiunea peretelui dorsal al cloacei, dar exist diferen e histologice (Fujihara, 1988). La coco i i curcani, GPD este numit pliul triangular (Bakst i Cecil, 1983). La prepeli e, GPD exist la ambele sexe, dar se dezvolt mai mult la masculii activi sexual. La gscani, GPD nu produce fluid spumos. Regiunea an ului ejaculator (RSE) se afl n jurul an ului ejaculator, la gscan i r oi. Ea acoper suprafa a din jurul papilei i al canalelor deferente, o parte din urodeum i al doilea pliu al cloacei (Fujihara, 1976). RSE nu este prezent n cloaca femeleloL Produce limf continuu, dar n cantitate neglijabil . esutul din vecin tatea papilei canalelor deferente, prezent la ambele sexe, este locul de origine al fluidului similar limfei. Este prezent la ambele sexe. Este bogat n capilare desprinse din artera pudend intern , principala arter conectat la regiunea cloacal . Aceast arter determin tumefierea apendicelui

49

copulator prin cre terea n volum a tluidului similar limfei, cnd aceast regiune este umplut cu snge sau prin masaj for at, n timpul colect rii spermei. Numai la curcani acest esut poate fi considerat un organ reproductiv accesoriu. Particularit ile cloacei, cu localizarea por iunii terminale a tractusului genital la coco i bibilic sunt redate n fig. 2.7 i 2.8. 2.2. FIZIOLOGIA APARATULUI REPRODUC TOR MASCUL 2.2.1. Fiziologia testiculelor Dimensiunile testiculelor variaz n func ie de vrst i de condi ia reproduc torilor. La coco , greutatea testiculelor reprezint n medie 1% din greutatea vie. Rata cre terii testicule lor la masculii tineri este mai mare dect rata cre terii greut ii corporale, n special n perioada de vrst de 8-12 s pt mni. La vrsta de 20 de s pt mni greutatea medie a testiculelor este de 16,7g la rasa Leghom i de 9, II g la Plymouth Rock Alb (Bunaciu i colab., 1989). La mascu1ii b trni, greutatea testiculelor ajunge pn la 30 g (Sturkie 1965). Gradul de utilizare la reproduc ie al masculilor determin uneori m rimea testiculelor. Dac din anumite cauze masc~lii nu sunt folosi i la reproduc ie, testiculele cresc mult n greutate i volum. Intr-un studiu efectuat pe coco i, n cazul n care masculii nu au participat la reproduc ie datorit afec iunilor podale (pododermatite), testiculele i-au m rit dimensiunile de trei ori (Bunaciu, 1984). La nivelul tubilor seminiferi se desf oar spermatogeneza. Ini ial, tubii semjniferi sunt forma i dintr-un singur strat de celule (spermatogonii). Pe m sura cre terii masculilor apar mai multe straturi caracteristice spermatogenezei. Astfel, la rasa Plymouth Rock Alb, la vrsta de cinci s pt mni ncepe multiplicare a spermatogoniilor, la ase s pt mni apar spermatocitele primare al c ror num r cre te mult n urm toarele 2-3 s pt mni. La zece s pt mni ncepe diviziunea reduc ional n urma c reia apar spermatocite\e de ordin Il, iar la 12 s pt rnni se disting spermatidele care la 20 de s pt mni se g sesc n to i tubii seminiferi. La rasa Leghom s-au g sit spermatozoizi chiar de la vrsta de 9-10 s pt mni, dar nu au avut capacitate fecundant satisf c toare. Celulele Leydig din esutul intersti ial au rol n secre ia hormonilor androgeni. Secre ia de testosteron cre te paralel cu cre terea testiculelor, avnd ca efect n primul rnd dezvoltarea crestei i accelerarea cre terii greut ii corporale. Hormonii androgeni sunt responsabili i de comportamentul sexual al masculilor. Androgenii sunt secreta i i de ovar i determin cre terea crestei la puici. Berthold a fost primul care a demonstrat nc din 1849 rolul hormonal al testiculului. El a castrat coco i i a implantat testicule n alte p r i ale corpului, reu ind astfel s men in caracterele sexuale masculine. Dezvoltarea testiculelor este influen at de o serie de factori endogeni i exogeni, cum sunt: ac iunea unor hormoni, lumina, temperatura i alimenta ia.

50

Injectarea serului de iap gestant , care con ine hormoni cu ac iune similar hormonului foliculostimulant (FSH) determin cre terea testiculelor la tineret. La coco ii hipofizectomiza i, injectarea FSH determin cre terea testiculelor i a crestei. Temperatura mai ridicat determin cre terea n volum i greutate a testiculelor prin ac iunea stimulatorie pe care o exercit asupra hipofizei. Coco ii Leghom n vrst de 32 de s pt mni, crescu i timp de opt s pt mni la temperatura de 30C, au avut testiculele de trei ori mai mari dect cei crescu i la lOC (Lamoreaux, 1943). Lumina este un alt factor care stimuleaz cre terea testiculelor i produc ia spermatic . Este cunoscut c prim vara, odat cu cre terea perioadei de lumin , ncepe sezonul de reproduc ie la p s ri. n ceea ce prive te alimenta ia, aceasta influen eaz att dezvoltarea testiculelor ct i func ionarea normal a acestora. Restrngerea furaj rii diminueaz cantitatea de sperm ct i activitatea sexual a masculilor. De aceea n halele de reproduc ie cu restric ie furaj er se obi nuie te s se monteze cteva hr nitori cilindrice la o n l ime mai mare, la care s aib acces doar masculii, care trebuie s beneficieze de o cantitate mai macte de hran dect femelele. 2.2.2. Tranzitul epididimar Epididimul este locul de maturare al spermatozoizilor. Maturarea spermatozoizilor este un proces complex n care, printre altele, are loc migrarea "pic turii protoplasmatice" de la gtuI spermatozoidului, de-a lungul piesei intermediare, pn la por iunea incipient a piesei principale, de unde n final dispare. Munro (1938a) a demonstrat c spermatozoizii de coco trebuie s se matureze n epididim pentru a avea capacitate fecundant maxim . ntr-un experiment realizat pe g in s-a constatat c spermatozoizii recolta i din testicul nu au fecundat ovulele, cei din epididim au fecundat doar 3% din femelele ns mn ate, iar cnd sperma a fost recoltat din vasele deferente, fertilitatea a fost de 74%. Motilitatea spermatozoizilor din aceast por iune a fost direct propor ional cu capacitatea lor fertilizant . Munro (193 8b) consider c hormonii testiculari nu contribuie direct la procesul de maturare a spermatozoizilor. Spermatozoidul matur este o celul cu nucleu i citoplasm nalt condensate (Mann, 1964). La nivelul epididimului au loc o serie de procese care au ca finalitate maturarea spermatozoidului: deshidratarea progresiv a spermatozoizilor, cre terea corespunz toare a greut ii lor specifice, nc rcarea cu sarcin electric negativ , ceea ce mpiedic aglutinarea lor, formarea capsulei lipidice, care i ap r de ac iunea nociv a unor factori de mediu, n special pH-ul acid (Popa i Mrza,

51

1931). Totu i n epididim are loc diminuarea metabolismului spermatozoizilor i r mnerea lor n stare de anabioz datorit reac iei aci de, a temperaturii mai sc zute cu 3-5C i a hipoxiei. Epididimul i mai ales coada epididimului ndeplinesc i rolul de rezervor pentru spermatozoizi. Spermatozoizii depozita i aici tr iesc n condi ii de anabioz timp de 45-60 de zile, apoi mb trnesc i mor. Ei sunt liza i sub ac iunea proteazelor, iar produ ii de liz sunt resorbi i. 2.2.3. Capacitarea Totalitatea transform rilor suportate de spermatozoizi pe timpul reziden ei n tractul genital femel, n scopul ob inerii capacit ii fecundante maxime poart denumirea de capacitare (Dojan , 2008). S-a demonstrat c procesul de capacitare a spermatozoizilor ini iat la ejaculare continu n tractul genital femel. La nivelul uterului are loc o modificare a acrozomului, care va elibera apoi hialuronidaz , prin a c rei ac iune se asigur drumul spermatozoidului prin masa celulelor foliculare spre zona pellucida a ovulului i inactivarea factorului de decapacitare din plasma seminal , care este labilla cald i nedializabil. 2.2.4. Spermatogeneza Prin spermatogenez se n elege totalitatea transform rilor succesive prin care trec celulele germinale de la stadiul de spermatogonie pn la cel de spermatozoid. n perioada prepuberal , la nivelul tubilor seminiferi, procesele premerg toare spermatogenezei au loc ntr-un ritm lent pentru anumite stadii, dar aceste procese se accelereaz odat cu instalarea pubert ii. Spermatogeneza are loc la nivelul tubilor seminiferi i cuprinde trei perioade succesive: germinativ (de multiplicare), de cre tere i de maturare. Perioada germinativ const n diviziunea spermatogoniilor primare. ncepe i se desf oar n perioada prepuberal . Prin diviziunea mitotic a gonocitelor rezult dou celule fiice (spermatogonii), dintre care una este identic cu celula mam i ca atare m re te num rul goniilor primare (notat conven ional cu A1) constituind rezerva pentru urm toarele cicluri spermatogenice, iar cealalt constituie linia seminal (notat conven ional cu A2). Perioada de cre tere ncepe n preajma pubert ii i va continua tot timpul vie ii sexuale a mascul ului. Spermatogoniile Al formeaz , prin diviziuni mitotice succesive, formele de spermatogonii intermediare (1) i spermatogonii B (cu aspect grunjos, datorit color rii mai intense a cromatinei dispus sub form de cruste sub iri). Din spermatogoniile B rezult n final, tot prin diviziune mitotic , spermatocitele primare (de ordinul 1), celule cu cte 2n cromozomi. Perioada de maturare. n spermatocitele primare are loc prima diviziune de matura ie, meiotic , un proces complicat i relativ de lung durat , n cursul c ruia num rul cromozomilor se reduce la jum tate (diviziunea reduc ional ) i

52

rezult setul haploid. n acest mod a ap rut spermatocitul de ordinul II (secundar), celul cu n cromozomi. EI sufer cea de a doua diviziune de matura ie, rar s mai aib loc reducerea num rului de cromozomi i astfel ia na tere spermatida. Transformarea spermatidei n spermatozoid se face prin metamorfoz , f r diviziune, proces numit spermiomorfogenez , spermiogenez sau spermatelioz . Spermatida se transform dintr-o celul de form rotund sau ovoid n spermatozoid, celul flagelat , cu poten ial cinetic. Dup Clermont i Leblond (cita i de Gluhovski, 1978), spermiomorfogeneza cuprinde patru faze: faza Golgi, faza cap, faza acrozom i faza de maturare. Spermatozoizii se reunesc n fascicule, cu capetele implantate n sinci iul Sertoli i cu cozile libere n lumenul canaliculului seminifer. Procesul de formare al spermatozoizilor este continuu, spermatozoizii se desprind din sinci iul sertolian i ajung n epididim prin canale excretoare intratesticulare. Dup Deriveaux (citat de Dumitrescu, 1978), durata spermatogenezei este de 47-48 de zile, dup Ortavanl, de 52-55 de zile, iar dup Arnan i Almquist, n jur de 60 de zile. Spermatogeneza a fost mp r it ntr-un num r variabil de stadii, n func ie de specia investigat . Clermont (citat de van Tieuhoven, 1968) a recunoscut opt stadii n ciclul spermatogenic la r oi 1. Aceste stadii se coreleaz cu schimb rile epiteliului din tubii seminiferi. In epiteliu pot fi dispuse cinci genera ii de celule germinative: spermatogoniile, care se afl lng membrana bazal , spermatocitele de ordinul I i I I, aproape de lumen, precum i spermatide i spermatozoizi, care sunt localiza i mult mai central. 2.3. MATERIALUL SEMINAL Materialul seminal este un lichid albicios i opac, care n func ie de concentra ia n spermatozoizi poate s apar mai apos i transparent sau chiar limpede. Sperma este constituit din dou componente: spermatozoizi i plasm seminal . Plasma seminal este reprezentat de fluidele reproductive secretate de organele reproductive accesorii descrise la punctul 4.1.4. 2.3.1. Caracteristicile spermei ejaculate ntre compozi ia spermei ejaculate i cea din canalele deferente exist (Nishiyama, 1978, 1979). n canalele deferente lipse te aldoza i diferen e

1Ciclul spermatogenic reprezint intervalul dintre dou diviziuni succesive ale spermatogoniilor de tip A i constituie una din c ile prin care se asigur producerea de spermatozoizi la intervale mai scurte dect durata spermatogenezei. n func ie de specie, unei spermatogonii de tip A i sunt necesare cteva cicluri (opt, la r oi) pentru a deveni spermatozoid. Ciclurile sunt ini iate succesiv pe lungimea tubulului seminifer: ntr-o anumit zon a tubulului acest ciclu poate fi n faza ini ial , iar n zonele adiacente s se afle n faze din ce n ce mai avansate. Aceast desf urare diferen iat pe faze a ciclului seminifer pe lungimea tubului seminifer constituie valul spermatagenie (Dojan , 2008).

53

derivatele glucozei din snge, pe cnd sperma ejaculat de la coco , curcan i gscan, con ine cantit i variabile din aceste substan e (Nishiyama i Fujihara 1961, Nishiyama, 1976, Fujihara i Nishiyama, 1984). La coco , nc din 1961, Nishiyama i Fujihara au demonstrat existen a unui fluid transparent, semnalat de c tre Lake n 1957, 1966 i 1971. Cea mai mare parte a fluidului seminal provine din pliurile limfatice (Nishiyama, 1955), mai ales n cazul recolt rilor repetate. La curcan fl uidul asem n tor limfei este produs de esutul din vecin tatea papilei canalelor deferente, iar fluidul spumos de c tre glanda proctodeal dorsal (Fujihara 1985c). Fluidul spumos este amestecat cu fluidul similar limfei n timpul copula iei (Fujihara, Nishiyama 1985, Fujihara, 1985c). n cazul recolt rii artificiale nu se produce fluid spumos. La gscan, Nishiyama (1976) a ar tat c fluidul este evacuat din regiunea an ului ejaculator al penisului i se amestec cu sperma din canalele deferente n timpul ejacul rii. Sperma recoltat prin mperechere natural con ine o cantitate mare de aldoz , sintetizat pe seama glucozei din snge. La prepeli , spuma este produs de glanda proctodeal dorsal . S-a constatat c spermatozoizii de prepeli au o tendin spre aglutinare, chiar i n solu ii fiziologice sau n diluan i. Watanabe (1966), Nobayashi (1972), Ogawa (1974) i Fujihara (1989b) au subliniat posibilitatea particip rii spumei la func ionarea normal a spermatozoizilor. n contact cu spuma, spermatozoizii devin independen i. La bibilic , de i exist glanda proctodeal dorsal ca i la prepeli , sperma ejaculat este echivalent din punct de vedere chimic cu cea din canalele deferente, deci nu con ine fluide reproductive accesorii. Plasma seminal de bibilic are acela i profil al aminoacizilor ca i la coco i curcan (Thurston, 1982b). 2.3.2. Caracteristicile fluidelor ad ugate spermei la ejaculare Fluidul transparent i fluidul similar limfei sunt asem n toare serului sanguin n privin a con inutului unor minerale, n modelul e1ectroforetic al proteinelor precum i n valoarea pH-ului. Fluidul transparent con ine imunoglobuline i anticorpi, care asigur imunizare local i protec ia mucoasei cloacale n timpul trecerii fecalelor i urinei. La curcani, spuma secretat de glanda proctodeal dorsal are capacitate imunitar (Bakst i Cecil, 1985). La gscan fluidul asem n tor limfei este secretat de esutul din regiunea an ului ejaculator i este asem n tor din punct de vedere chimic fluidului transparent de la coco i fluidului spumos de la curcani. La prepeli , spuma este secretat de glanda proctodeal dorsal prin contrac ia musculaturii sfincterului (Tamura i Fujii, 1967) sau prin ac iunea

54

bacteriilor asupra glucozei, rezultnd bioxid de carbon i hidrogen (McFarland, 1968). Fluidul spumos este termostabil, frac iile proteice solubile n ap sunt comparabile cu cele din serul sanguin. Con ine i mucopolizaharide. La bibilic , de i exist glanda proctodeal dorsa1 , nu se secret fluide reproductive accesorii. Plasma seminal are acela i profil al aminoacizilor ca i la coco i curcan (Thurston , 1982b). Raportul dintre plasma seminal i celulele spermatice este diferit n func ie de specie (tabelul 2.1). Tabelul2.1 Caracteristica ejaculatului i a spermei din canalele deferente la diferite specii (dup Fujihara, 1991) Sperm ejaculat Specia Volum (mi) 0,325 0,390 0,300 0,012 0,012 Conc. (10/ml) 3,68 9,46 7,43 4,26 4,14 Sperm din canale deferente Volum (mi) 0,170 0,172 0,220 0,010 0,016 Conc. (10/ml) 8,06 20,40 9,41 4,53 4,20

Coco R oi Curcan Prepeli Bibilic

2.3.3. Rolul fiziologic al fluidelor organelor accesorii Capacitatea fertilizant a spermatozoizilor de coco recolta i din canalele deferente nu a fost mbun t it semnificativ cnd sperma a fost diluat cu fluid transparent, iar n cazul p str rii la 0-3C, ea a sc zut rapid. Comparnd sperma din canalele deferente diluat cu fluid transparent, cu cea nediluat sau diluat cu tampon fosfat, rezult c este posibil s aib o influen favorabil asupra stoc rii spermatozoizilor. Tot o ac iune favorabil a acestui fluid este aceea c spal suprafa a mucoasei cloacale contracarnd condi iile nefavorabile de p H i contaminare care pot exista. Aceasta poate ajuta mi carea unui num r maxim de spermatozoizi n vagin, func ie care este ndeplinit de asemenea de diluan i (Lake, 1985). Sperma cu fluid transparent se recomand pentru ns mn area artificial de rutin , dac aceasta se execut imediat dup recoltare i con ine cel pu in lxl07 celule (Nishiyama, 1971). Fluidul transparent con ine cteva substan e nutritive care au ac iune stimulatoare asupra metabolismului i motilit ii spermatozoizilor (Tereda, 1980, Ashizawa i Okauk, 1984). Glucoza i aldoza sunt metabolizate activ crescnd vigoarea i motilitatea spermatozoizilor. Dac sperma diluat cu fluid transparent este p strat timp mai ndelungat n afara organismului se constat un efect negativ asupra morfologiei spermatozoizilor. Apar mul i spermatozoizi ndoi i n regiunea piesei intermediare, "croked-noked spermatozoa" (Lake, 1956, 1981, Saeki, 1960, Yamane, 1966). La curcan, fluidul spumos, care ar putea fi similar cu fluidul transparent de la coco , are efect favorabil asupra capacit ii fertilizante, n mod deosebit cnd

55

ns mn area se execut imediat dup diluare (Fujihara, 1987). Cnd spermatozoizii de curcan se p streaz la 3-SoC n fluid spumos, capacitatea lor fertilizant este sever redus i reflect o cre tere a num rului de spermatozoizi morfologic anormali. La gscan, fluidul secretat de regiunea an ului ejaculator confer o capacitate fertilizant mai bun dect tamponul fosfat. In vitro, fluidul spumos duce de asemenea la pierderea capacit ii fertilizante i la cre terea num rului de spermatozoizi deforma i. Fluidul similar limfei i/sau fluidul spumos de la coco , curcan i gscan, par s aib func ie fiziologic similar . Se consider c au aceea i origine, fiind derivate din plasma sanguin i secretate de esutul glandular. Biochimic se aseam n ntre ele. La prepeli , semnifica ia fiziologic a spumei este controversat . Kobaiashi (1972) sus ine c nu are un efect asupra capacit ii fertilizante. Ogawa (1974) afirm implicarea ei n mecanismul fertiliz rii, iar Cheng (1989b) consider c ea poate favoriza transportul spermatozoizilor de-a lungul oviductului. Spuma nu pemlite aglutinarea spermatozoizilor pe canalele deferente i mbun t e te motilitatea lor. n cazul bibilicii nu se secret un fluid asem n tor limfei i nici fluid spumos. Sperma din canalele deferente este comparabil cu cea ejaculat . n tabelul 2.2 sunt prezentate cteva caracteristici ale plasmei seminale de pas re n compara ie cu cele ale plasmei sanguine (dup Fujihara, 1991). Tabelul 2.2 Unele caracteristici comparative ale plasmei seminale i sanguine la diferite specii avicole Vscozitate Protein Glucoz Specificare pH relativ (%) (mg/dl) Plasm seminal de coco 7,54 1,15 0,13 0,76 0,24 193,45 19,2 PJasrn seminal de r toi 7,51 1,16 0,12 0,73 0,18 190,35 24,3 Plasm sem de curcan inal 7,53 1,34 0,32 0,760,10 197,24 13,2 Plasm seminal de prepeli 7,51 0,91 1,46 Plasm sanguin ' 7,65 1,52 0,20 4,88 0,72 192,40 22,7 2.3.4. Morfologia spermatozoidului Spermatozoidul de pas re este o celul flagelat (fig. 2.9). Studiul morfologic a fost posibil datorit colora iilor vitale, tehnicilor histochimice i ndeosebi microscopiei electronice. Volumul mediu al celulei spermatice este de 9,2 flm3. Sub aspect morfologic, spermatozoidul este format din cap, gt i flagel, ultimul fiind constituit din piesa intermediar , piesa principal i piesa terminal . M rimea, forma, structura i propor ia componentelor spermatozoidului difer n func ie de specie. 2 Valorile din tabel pentru plasma sanguin reprezint media valorilor plasmei de coco , curcan, r oi i prepeli .

56

Cele dou propriet i func ionale importante ale spermatozoidului matur, mobilitatea i capacitatea fecundant , sunt dependente de morfostructura lui. Acesta con ine toate elementele capabile s asigure procesul de fecunda ie i apoi, n decursul ontogenezei, aportul ereditar al masculului n formarea unei noi fiin e. Capul este format din acrozomul conic lung de circa 1,75 f.lm, constituit dintr-un spin intern numit perforatorium, nfipt n partea principal a capului i nconjurat la partea anterioar de capu onul conic, i nucleullocalizat n capul cilindric curb (12,5 fim lungime), nconjurat de o membran nuclear . GtuI spermatozoidului, redus ca dimensiune, este sediul centriolului proximal, unde se fixeaz filamentul axial care str bate spermatozoidul pn la vrful cozii. Coada este format din piesa intermediar (circa 4 fim lungime), piesa principal (circa 80 fim lungime) i piesa terminal (fig. 2.10). Piesa intermediar constituie partea cea mai groas a flagelului, n prima por iune are form cilindric , cuprinde centriolul distal anterior, filamentul axial i filamentul mitocondrial.

57

Filamentul axial este alc tuit din dou fibrile dispuse central, nou fibrile sub iri care constituie "cercul intern" i nou fibrile mai groase, care constituie "cercul extern". Filamentul mitocondrial este alc tuit din aproximativ 30 de mitocondrii dispuse sub forma unei duble spirale. Piesa principal este por iunea cea mai lung a flagelului. Are structura electronomicroscopic asem n toare cu piesa intermediar , dar filamentul axial are diametrul mai mic. Piesa terminal , foarte scurt , este alc tuit din filamentul axial acoperit de o membran celular . Lipse te filamentul spiralat. ntregul spermatozoid este nconjurat de o membran celular a spermatidei din care s-a metamorfozat.

58

Dimensiunile spermatozoidului variaz n ftmc ie de specie. n tabelul 2.3 este prezentat lungimea total i pe segmente a spermatozoizilor la principalele specii avicole. Tabelul 2.3 Dimensiunile spermatozoidului la diferite specii de p s ri (dup Fujihara, 1991) Total Specia Cap (um) Coad (um) (u m) Coco 13 87 100 R oi 16 81 97 Curcan 19 71 90 Prepelit 22 217 239 Bibilic 18 63 81 Porumbel 21 112 133 Cap = cap + acrozom. Coad = gt + piesa intermediar + piesa principal . Total= cap + coad . Spermatozoidul de prepeli este cel mai lung. n cazul n care raport m lungimea capului la lungimea total a spermatozoidului se poate constata c spermatozoidul de prepeli are cel mai lung cap, reprezentnd 22% din lungimea total , dup care urmeaz cel de curcan cu 21 %. 2.3.5. Examenul spermei Pentru aprecierea reproduc torilor este foarte important examenul spermei. Compozi ia materialului seminal, inclusiv propriet ile sale biochimice i biofizice, variaz n func ie de specie i ras , ba chiar mai mult, la acela i reproduc tor de la un ejaculat la altul. Compozi ia spermei poate fi subiectul unui ritm diurn. De exemplu, la coco ul domestic, volumul i con inutul unui ejaculat este mai mare dup amiaz trziu (Lake, 1956). Aceasta decurge din faptul c att activitatea spermatogametic din testicule, ct i func ia secretorie a organelor accesorii nu sunt numai subiectul fluctua iilor fiziologice de origine hormonal , ci sunt influen ate direct sau indirect de Iwnin , temperatur , anotimp, stare de nutri ie i al i factori de confort. Metoda de colectare a spermei i frecven a ejacul rilor afecteaz de asemenea compozi ia spermei. 2.3.5.1. nsu irile fizice ale spermei Propriet ile fizice ale materialului seminal variaz foarte mult n func ie de specie i chiar de la individ la individ. Volumul ejaculatului variaz n ftmc ie de ras , specie, individ, condi ii de ntre inere i tehnologia utilizat pentru recoltare. Feredean i colab. (1967) au determinat la curci un volum mediu al ejaculatului de 0,25 mI, cu limite cuprinse ntre 0,15 i 0,4 mI. La curcan, BWIaciu i colab. (1976) au stabilit c exist o mare variabilitate individual , limitele fiind

59

cuprinse ntre 0,17 i 0,38 mi, aspect ntlnit i la alte specii. Aceasta recomand necesitatea controlului individual al masculilor naintea sezonului de reproduc ie, pentru a putea repartiza corect num rul de femeie pentru fiecare mascul. Studiul volumului ejaculatului la principalele rase de cmcani din ara noastr a ar tat c volumul mediu la rasa Aib tipul mare este de 0,3 mi, la rasa Bronzat de 0,28 mi, iar la Alb tipul mic de 0,25 mi (Bunaciu, 1976). Din comportarea masculilor pe parcursul sezonului de reproduc ie rezult diferen ele de comportament n func ie de ras . La rasa Alba tipul mare, volumul ejaculatului cre te u or pe m sW'a naint rii n vrst pn n s pt mna a 12-a, ceea ce denot c procesul de dezvoltare fiziologic se continu dup intrarea n produc ie a acestei rase, pe cnd la celelalte dou rase se produce o sc dere a produc iei spermatice, pe m sura mb trnirii masculilor. Bunaciu (1976) a ar tat c volumul spermei se coreleaz pozitiv cu greutatea corporal . Aceasta are importan practic , deoarece greutatea corporal a masculilor re inu i pentru reproduc ie poate constitui criteriu de selec ie. Amelioratorii au ncercat n decW'sul anilor mbun t irea calit ii materialului seminal prin selec ie. Jons i Lamoreaux (1942) au selec ionat dou linii de Leghorn Alb pentru produc ia de sperm i au observat c masculii cu fecunditate bun i produc ie mare de sperm se maturizeaz mai repede i sunt mai activi. Cheng i Goodman (1976) a selec ionat curcani pentru produc ia de sperm timp de 18 genera ii, cu rezultate bune. Beaumont i colab. (1992), Goersen i colab. (1996), Kirby i colab. (2000) au ar tat c lucr rile de selec ie ntreprinse pentru dezvoltarea corporal au dus la reducerea performan elor de reproduc ie concretizate n calitate slab a materialului seminal, sc derea procentului de fecunditate i sc derea dmatei fecundit ii la femeie. Volumul mediu al ejaculatelor spermatice la principalele specii de p s ri (dup Lake, 1978) se prezint astfel: coco i Comish 0,35 mi (cu limite ntre O, I i 0,9 mi), coco i Leghorn 0,15 mi (cu limite ntre 0,05 i 0,3 mi), coco i din rasele mixte 0,2 mi (cu limite ntre 0,08 i 0,5 mi), cmcani din liniile u oare 0,15 mi (cu limite ntre 0,0 i 0,33 mi), cW'cani grei 0,2 mi (cu limite ntre 0,1 i 0,33 mi), gscani 0,53 mi (cu limite ntre 0,2 i 1,5 mi) i r oi 0,25ml (cu limite ntre 0,1 i 1,0 mi). Fujihara (1991) a semnalat urm toarele valori medii ale volumului ejaculatului: coco 0,325 ml, curcan 0,3 ml, r oi 0,39 ml, prepeli 0,012 ml, bibilic 0,018 ml i porumbel 0,004 ml. Calitatea i cantitatea materialului seminal sunt influen ate de numero i factori i anume: perioada de exploatare, vrsta masculilor, lumina, alimenta ia i condi iile de exploatare. Cercet ri deosebit de interesante a ntreprins Bunaciu (1977) asupra calit ii materialului seminal n func ie de diferi i factori de

60

influen . n fig. 2.11 este prezentat influen a duratei de exploatare a curcanilor asupra volumului ejaculatului.

La masculii care sunt exploata i mai mul i ani, n special la gscani, se observ o cre tere a volumului spermei n corela ie cu cre terea perioadei de stimulluminos. Intensitatea luminoas i lungimea de und nu influen eaz volumul ejaculatului. Nestor (1970) studiind influen a intensit ii i a lungimii de und a luminii asupra performan elor produc iei de sperm a curcanilor din rasa Alb mijlociu a ar tat c lumina ro ie este mai eficient dect cea alb , ns aceast diferen nu persist prea mult timp. n cazul luminii albe sunt necesari peste 2 luc i/m2 pentru a atinge produc ia maxim de sperm . La o intensitate mai mare, curcanii devin agresivi. Cercet torii de la Universitatea din Oregon au ajuns la concluzia c coco ii adul i produc o cantitate de sperm mic dac sunt supu i la o intensitate luminoas sc zut i anume, la mai pu in de 1,07611uc i pentru coco ii Delawore i mai pu in de 0,32292 luc i pentru Comish. Dup cinci luni, o intensitate luminoas de numai 4,09192 luc i provoac o sc dere a puterii fertilizante la coco ii Delawore. Deci r spunsul coco ilor la intensit i luminoase diferite variaz n func ie de ras . La curci, Bunaciu (1976) a ar tat c masculii ntre inu i la o intensitate luminoas mare, 57,3 luc i, au asigurat un volum mediu al ejaculatelor de 0,29 mI, fa de 0,23 mi, ct sa ob inut la curcani care au primit o intensitate luminoas de 10 ori mai mic . Masculii ntre inu i la o intensitate luminoas mai mic au avut o uniformitate mai mare a ejaculatelor pe ntregul sezon de reproduc ie. Alimenta ia joac un rol deosebit de important n procesul de spermatogenez , n special prin con inutul n vitamine. Vitamina E este implicat n procesele fiziologice la nivelul celular. Ea intervine n reac iile de oxidare

61

celular , avnd rol de antioxidant, precum i n sinteza unor aminoacizi, cum este arginina. Aceasta vitamin protejeaz membrana celular mpotriva stresului oxidativ, iar deficien a n seleniu i vitamina E influen eaz sistemul antioxidant membranar (Navarro, 1999). Vitamina C este implicat n activitatea oxidoreduc toare la nivelul celular. Intensitatea folosirii la reproduc ie a masculilor influen eaz volumul ejaculatelor n sensul c att recolt rile prea dese ct i cele prea rare duc la diminuarea cantit ii de sperm ob inut (Bunaciu, 1978). Palmipedele se comport diferit n func ie de specie i ras (Bunaciu 1979). Exist deosebiri ntre gscan i r oi, precum i ntre diferite rase de ra e (tabelul 2.4). Indiferent de specie i de ras , la p s ri volumul ejaculatului urmeaz o u oar cre tere la nceputul sezonului de reproduc ie, dup care scade urmnd curba procesului de mb trnire i epuizare a resurselor fiziologice ale organismului. Aceast sc dere este diferit n func ie de individ. Tabelul 2.4 Volumul ejaculatului la cteva specii i rase de palmipede Specia Rasa Volumul eiaculatului (mI) Rat Peking 0,34 Rat Campbell 0,28 Rat Barbary 0,10 Gsc Chinez 0,17 Culoarea normal a spermei este alb-opac. Materialul seminal se separ n spermatozoizi i plasm seminal prin centrifugare. Raportul dintre plasm i spermatozoizi determin culoarea. La p s ri ea poate fi influen at de regimul alimentar. Astfel, n cazul n care la curcani se folose te o alimenta ie bogat n carotenoizi, sperma apare de culoare albg lbui. Se poate ca aceast culoare s apar la curcalli chiar i cnd alimenta ia este s rac n carotenoizi, n acest caz fiind de natur genetic i denotnd o sperm cu capacitate redus de fecundare. Cnd sperma are o culoare alb-murdar, aceasta denot o infec ie la nivelul aparatului genital. Opacitatea spermei de pas re este dat de concentra~a n spermatozoizi. Cu ct ejaculatul este mai opac, cu att num rul de spermatozoizi este mai mare, de aceea aceast nsu ire este folosit pentru aprecierea concentra iei n spermatozoizi, prim metoda nefelometric sau turbidiometric . Greutatea specific variaz n func ie de concentra ia n spermatozoizi a materialului seminal. La p s ri, num rul de spermatozoizi fiind mare, i greutatea specific a spermei este mare, existnd o corela ie direct propor ional ntre greutatea specific i densitate. De aceea pentru aprecierea num rului de spermatozoizi se poate lua n calcul numai densitatea. Metoda turbidimetric nu a dat cele mai bune rezultate n aprecierea calit ii spermei la p s ri, spre deosebire

62

de mamifere, deoarece sperma de pas re poate con ine resturi c10acale sau particule de praf, ceea ce influen eaz rezultatul. ntre gradul de maturitate al spermatozoizilor i densitate exist corela ie: spermatozoizii maturi sunt mai grei, pe cnd cei imaturi sunt mai u ori. n timp ce greutatea specific a spermatozoizilor se datoreaz constituen ilor protoplasmatici i materialului nuclear nalt condensat, greutatea specific a plasmei seminale se datoreaz constituen ilor cu molecul mic , incluznd electroli ii, ceea ce este n leg tur cu depresia punctului de congelare (presiunea osmotic ). Presiunea osmofic Osmoza joac un rol important n ceea ce prive te schimburile ntre celulele spermatice i mediul n care se g sesc. Presiunea osmotic a plasmei seminale este egal cu cea a spermatozoizilor. Plasma seminal are o presiune osmotic egal cu cea a sngelui, echivalent cu a unei solu ii de NaCI 0,9%, astfel aceasta a constituit i primul diluant folosit n ns mn area artificial a p s rilor. Dac prin procesul de prelucrare a materialului seminal destinat ns mn rilor artificiale se modific presiunea osmotic n sensul form rii unui mediu hipo- sau hipertonic au loc tulbur ri care duc la moartea spermatozoizilor. Presiunea osmotic a spermei de coco este de 0,333 mosmoli, iar cea de curcan, de 0,62 mosmoli. Mediile de dilu ie trebuie s asigure o presiune osmotic foarte apropiat de aceste valori. Vscozitatea Activitatea metabolic a spermatozoizilor depinde n mare m sur de fluiditatea spermei. Aceast nsu ire se reflect n schimburile nutritive dintre spermatozoizi i mediul din organele genitale femeie, n care p trund spermatozoizii dup ns mn are. ntre vscozitatea materialului seminal recoltat de la diferite nivele ale aparatului genital exist diferen e. La curcan materialul seminal recoltat de la nivelul canalelor deferente are vscozitatea de 1,73, fa de 1,37 poise, n cazul recolt rii de la nivelul papilelor cloacale, unde i secre ia glandei proctodeale dorsale a participat la formarea spermei (Fujihara, 1985). Vscozitatea cre te direct propor ional cu temperatura i concentra ia spermei i invers propor ional cu pH-ul. Reac ia spermei (PH-ul) pH-ul reprezint concentra ia ionilor de hidrogen, care sunt pU I In libertate prin disocierea acizi lor existen i n sperm . La p s ri, pH-ul spermei este foarte apropiat de cel al sngelui i nu variaz semnificativ n func ie de specie. Astfel, la coco este de 7,54, la r oi 7,51, la curcan 7,53, iar la prepeli 7,51. Reac ia spermei are mare importan la nivel membranar, locul unde se desf oar schimbllfile metabolice. Reac ia spermei este diferit n func ie de nivelul segmentului aparatului genital. Ad ugarea plasmei seminale c1oacale duce la o

63

u oar alcalinizare a spermei. Aceasta face s varieze pH-ul de la un ejaculat la altul, n func ie de cantitatea de fluid ad ugat. ntre pH, concentra ia n spennatozoizi i metabolism exist o strns corela ie. pH oul influen eaz valoarea tensiunii superficiale, a vscozit ii i a absorb iei. ronii de hidrogen contribuie la dirijarea reac iilor enzimatice i n consecin ei pot accelera sau ntrzia procesele chimice. n timpul conserv rii se modific evident reac ia spermei, ea devenind u or alcalin . Tensiunea superficial joac rol important n metabolismul spermatozoidului (Par utin, 1956). Tensiunea superficial a spermei este invers propor ional cu temperatura. Sc derea tensiunii superficiale n afara organismului are influen asupra viabilit ii spermatozoizilor (Dumitrescu, 1978). Sarcina electric Spermatozoizii maturi sunt nc rca i electric negativ. Sarcina lor electric de acela i fel confer proprietatea de a se respinge favoriznd mobilitatea i mpiedicnd aglutinarea lor. n materialul seminal cu densitate mare, celulele spermatice sunt a ezate paralel. Mi carea acestora se datoreaz contrac iei ritmice a cozilor care se execut concomitent de c tre mai mul i spermatozoizi i detennin apari ia unor unde n materialul seminal. Mi carea spermatozoizilor este invers direc iei de propagare a undelor. Aceste unde sunt vizibile cu ochiul liber, n cazul materialului seminal cu densitate mare. Modific rile exterioare ap rute n plasma seminal pot detennina reducerea sarcinii electrice a spermatozoizilor, ceea ce determin aglutinarea lor. Aglutinarea spermatozoizilor denot o sc dere a poten ialului electric. Aceasta se produce in cazurile de impuri ficare a materialului seminal cu resturi cloacale sau cu praf in momentul colect rii spennei, ceea ce duce la diminuarea capacit ii fecundante a spermatozoizilor. Conductivitatea electric Celulele seminale con in macroelemente in st ri singlet i triplet: tirozin , triptofan, feniialanin , i care au posibilitatea de a interac iona cooperativ cu mediul intra. i extracelular. Acestea au fost puse in eviden prin m sur tori de spectrofotometrie electronic de absorb ie i fluorescen (Andre, 1974, Micu, 1993). Timpul de relaxare spin-re ea al celulelor seminale m surat prin spectrofotometrie de rezonan magnetic nuclear este de ordinul 738,984 fls. Acest ordin de m rime reflect o interac ie internuclear puternic , repartizarea rapid a energiei electrono-magnetice i revenirea la echilibru. Acest timp reflect de asemenea existen a in celul a ionilor paramagnetici cu mobilitate mare. Celulele seminale au o comportare de semiconductor, conductivitatea acestora variind intre 4,3 i 27x 10-7xcm-l pentru concentra ii ale spermatozoizilor cuprinse ntre 0,2 i 2,6x 109/ml, dup o curb gausian (Micu,

64

1993). Aceste valori arat o mobilitate mare a sarcinilor electrice n celul datorate spermatozoizilor vii. Energia de activare a celulelor seminale este de 0,1381. Din punct de vedere fizic, energia de activare este m rimea fizic responsabil de comportarea cinetic a celulelor i de tranzi iile ntre diferitele st ri conforma ionale ale componentelor acestora (Szent Gyergy, 1976). Poten ialul transmembranar m surat spectrofotometric cu coloran i poten iometrici (3,4-8), pentru spermatozoizii vii a fost de ordinul -13 mV. M rimea i semnul poten ialului depind de propriet ile membranei, de concentra ia ionilor prezen i i de metabolismul celular. Spennatozoizii au propriet i de redresare a curentului electric, astfel caracteristica curenttensiune i curent continuu este asimetric , iar viabilitatea spermatozoizilor este asociat cu existen a unor por iuni de intensitate negativ i cu un accentuat ciclu de hysterozis. Pentru spermatozoizii mor i caracteristica curent-tensiune este similar cu o re ea cristalin cu ordine la mic distan . 2.3.5.2. nsu irile citologice ale spermei Examenul microscopic al spermei executat ntre lam i lamel permite aprecierea motilit ii i a viabilit ii spermatozoizilor, precum i a densit ii i concentra iei lor. Pe frotiuri colorate se apreciaz morfologia spermatozoizilor, procentul de spermatozoizi mor i i procentul de spermatozoizi anormali. Motilitatea spermatozoizilor Motilitatea este o nsu ire de baz a spermatozoidului datoit c reia el poate nainta n aparatul genital femel. Capacitatea de mi care a spermatozoidului face ca aceast celul s se deosebeasc de celelalte celule ale organismului. Aceast nsu ire se apreciaz imediat dup recoltarea spermei, prin procentul de spermatozoizi cu mi c ri normale din num rul total de spermatozoizi. Activitatea de mi care este influen at de de temperatura ambiant : cu ct temperatura ambiant este mai mare, cu att activitatea de mi care a spermatozoizilor este mai mare, se consum rezervele energetice, prin aceasta diminund capacitatea lor fecundant . Motilitatea spermatozoizilor este diferit de la individ la individ. Bunaciu (1976) a apreciat c valoarea medie a motilit ii spermatozoizilor de curcani este de 85,8%, cu limite ntre 73,0 i 95,0%, pe o scal de la 1 la 100%. Rasa influen eaz calitatea materialului seminal i n ceea ce prive te motilitatea spermatozoizilor. Bunaciu (1988) analiznd calitatea morfologic a materialului seminal n func ie de ras i vrst sub aspectul motilit ii spermatozoizilor a ajuns la concluzia c motilitatea spermatozoizilor nu se modific de-a lungul perioadei de exploatare, iar diferen ele constatate ntre rase au fost nesemnificative.

65

lntensitatea de folosire a masculilor la reproduc ie de asemenea influen eaz acest parametru. Att recolt rile prea dese, ct i cele prea rare duc la sc derea capacit ii de mi care a spermatozoizilor. Concentra ia n spermatozoizi Concentra ia n spermatozoizi este num rul de spermatozoizi pe unitatea de volum de sperm . Concentra ia n spermatozoizi a spermei variaz n func ie de o serie de factori lega i de specie, ras , condi ii de ntre inere i nu n ultimul rnd de individ. Exist deosebiri mari ntre specii n ceea ce prive te spermatogeneza i deci concentra ia n spermatozoizi a ejaculatelor. Astfel, valorile medii sunt cuprinse ntre 9,46 i 3,68 xl 09 spermatozoizi/ml. Concentra ia cea mai mare se ntlne te la gscan (9,46x 109/ml), urmeaz n ordine descresc toare, curcanul (7,43 x 109/ml), porumbelul (7,36x 109hnl), prepeli a (4,26 x 109/ml), bibilica (4,14x 109/ml i coco ul (3,68x 109/ml) (dup Fujihara, 1991). La curci, Bunaciu (1976) a observat i calculat concentra ii mult mai mici n spermatozoizi ale ejaculatelor. Valorile medii nregistrate au fost de 1,79x 109/ml. Diferen a mare poate fi determinat de metodele diferite de apreciere a concentra iei n spermatozoizi. n primul caz num r toarea s-a f cut prin folosirea num r toare lor automate de particule, pe cnd n al doilea caz s-a folosit camera de num rat Biirker- tirk. Shanschova (1971), analiznd calitatea materialului seminal la 629 de ejaculate de la curcani Alb de Moscova dup volumul materialului seminal i dup concentra ia n spermatozoizi a stabilit dou grupe de calitate i anume: 1. masculi cu ejaculate al c ror volum era cuprins ntre 0,2 i 0,4 mI i o concentra ie de 7,0-8,3 xl 09 spermatozoizi/ml; 2. masculi cu ejaculate al c ror volum era cuprins ntre 0,15 i 0,2 mI, cu o concentra ie de 6,0-7,5 x 109 spermatozoizi/ml. Datele ob inute arat c exist o corela ie pozitiv ntre volumul spermei i concentra ia n spermatozoizi. Concentra ia n spermatozoizi este de asemenea dependent de intervalul dintre recolt ri, deci cu intensitatea folosirii la reproduc ie (Bunaciu, 1978). Pe m sur ce pauza dintre recolt ri cre te, cre te si concentra ia n spermatozoizi. Bunaciu (1990) a g sit concentra ia cea mai mic la mascul ii care au beneficiat doar de o zi pauz ntre recolt ri. Cea mai dens sperm s-a ob inut la masculii care au beneficiat de 14 zile repaus ntre recolt ri. Pe masura naint rii n vrst a coco ilor, scade concentra ia n spermatozoizi. Sperma sufer o diluare n momentul ejacul rii, datorit lichidului spermatic constituit din fluideJe secretate de organele reproductive accesorii (vezi subapitolul 2. J .4). n canalele deferente la r oi, de exemplu, concentra ia n spermatozoizi este de 20,4x 109 spermatozoizi/ml, fa de 9,46 x 109 spelmatozoizi/mlla ejaculare (Fujihara, 1991).

66

Concentra ia materialului seminal n spermatozoizii se coreleaz negativ cu volumul, ceea ce demonstreaz c pe m sur ce volumul materialului seminal cre te, scade concentra ia n spermatozoizi (Bunaciu, 1976). Acest fenomen se produce ca urmare a cre terii secre iilor anexe i nu ca o consecin a intensific rii procesul ui de spermatogenez . De aceea este necesar ca atunci cnd se efectueaz alegerea masculilor pentru reproduc ie s se m soare volumul i s se determine concentra ia n spermatozoizi. Concentra ia n spermatozoizi nu este influen at de dezvoltarea corporal a mascul ului. Pingel (1970) a ar tat c num rul de spermatozoizi trebuie considerat drept criteriu pentru mbun t irea prin selec ie a calit ii spermei de curcan. Al turi de f~ctorii genetici, rol important revine condi iilor de ntre inere i de alimenta ie. In condi iile n care temperatura mediului ambiant cre te, se produc deregl ri ale spermatogenezei i se reduce num rul de spermatozoizi (Boone i Huston, 1963). Deficien ele alimentare cum ar fi lipsa vitarninei E sau a acizilor gra i esen iali (Jense, 1968), prezen a aflatoxinei n furaje (Briggs, 1972) sau nivelul de calciu sc zut (Wilson, 1968) influen eaz calitatea spermei i capacitatea ei de fecundare. Yaroshen i colab. (2003) au demonstrat c aflatoxina determin reducerea greut ii testiculare i distruge epiteliul seminal cu producerea de oligospermie sau azosperrnie. n anul 2002, Bunaciu a g sit un lot de coco i din rasa Cornish cu azospermie n urma furaj rii lor cu un furaj ce con inea afiatoxin . nsu irile morfologice ale spermatozoizilor Capacitatea fecundant a materialului seminal este determinat de propor ia de spermatozoizi mor i i anormali. Analiza acestor nsu iri ale materialului seminal d informa ii deosebit de pre ioase asupra procesului de spermatogenez . Concentra ia n spermatozoizi mor i i anormali este n corela ie cu individul analizat. Procentul mediu de spermatozoizi mor i i anormali n sperma de curcan este de 15,26%, din care spermatozoizi mor i 7,13%, cu limite ntre 6,1 i 8,5%, iar spermatozoizi anormali 8,13%, cu limite ntre 6,6 i 10,5% (Bunaciu, 1976). Pentru o apreciere ct mai corect a materialului seminal este necesar estimarea num rului de spermatozoizi vii, capabili de fecundare, rezulta i dup sc rderea spermatozoizilor mor i i anormali. Pentru calcul se folosesc urm toarele formule:

67

3. Nr. sptz capabili de fecundare/mi = nr. total sptz/ml - (nr. sptz mor i/mi + nr. sptz anormali/ml) 4.Nr. sptz vii/ejaculat ~ (nr. total sptzl/ml- nr. sptz mor i/mi) x volum 5. Nr. sptz capabili de fecundare/ejaculat = nr.sptz capabili de fecundare/mi x volum ejaculat Din cercet rile ntreprinse de Bunaciu (1976) a rezultat c pentru materialul seminal de curcan, concentra ia medie de spermatozoizi capabili de fecundare/ejaculat a fost de 3,905 xl 08 spermatozoizi. Sistemul de calcul al concentra iei spermatozoizilor prezentat mai sus este diferit de cel folosit de Kammerer (1972), care recomand urm toarea formul : Nr. sptz motili/ejaculat = volumul spermei x concentra ie x motilitate Metoda preconizat de Kammerer este relativ simpl , totu i are o mm mic siguran n aprecierea spermatozoizilor capabili de fecundare. Aceasta se datore te n principal urm torilor doi factori: a) motilitatea spermatozoizilor este o valoare relativ , fiind apreciat la microscop pe preparate proaspete ntre lam i lamel i necesit experien din partea celui care face aprecierea; b) se iau n calcul i spermatozoizii tineri i anormali, cu posibilit i reduse de fecundare. Referitor la capacitatea de fecundare a spermatozoizilor anormali, p rerile cercet torilor sunt mp r ite. Sampson i Warren (cita i de Walter 1954) afirm c defectele morfologice ale spermatozoizilor de coco nu sunt cauze serioase ale infertilit ii, iar Parker (citat de Walter, 1954) a ar tat c propor ia de spermatozoizi anormali se coreleaz cu fertilitatea, punct de vedere care corespunde cu observa iile privind sperma mamiferelor. Bunaciu (1976) a g sit o corela ie ntre procentul de spermatozoizi anormali i motilitate, conform c reia dac procentul de spermatozoizi anormali este mai mare, motilitatea este mai mic . Spermatozoizii mor i i anormali se coreleaz negativ cu fecunditatea (Monsi, 1975). Dup Milson (1969), dac procentul de spermatozoizi mor i este mai mare de 10%, procentul de fecunditate este redus. Sampson i Warren (1936) au ar tat c dac procentul de spermatozoizi anormali este de 20%, fecunditatea este aproape zero. O serie de cercet tori au efectuat studii asupra tipurilor de anormalitate (Lake, 1954, Saeki i Brown, 1962, Nestor i Brown, 1976). Bunaciu i colab. (1987) au analizat tipurile de anomalii la dou linii de coco i Cornish (fig. 2.12). Au fost identificate 10 tipuri de anomalii la ambele linii. Anomaliile afecteaz toate segmentele celulei spermatice (tabelul 2.5). Formele anormale au fost clasificate astfel: tipul 1- Reprezint celula spermatic cu pic tur citoplas-matic i capul mai sub ire, corespunde formei imature. O cre tere accentuat a procentului de

68

spermatozoizi imaturi indic o spermatogenez intens , o utilizare mare a masculului n procesul de reproduc ie; tipul 2 - spermatozoizi bosela i (gofra i), anomalie care afecteaz acrozomul i piesa intermediar , celula este ngro at , cu membrana celular u or gofrat ; tipul 3-spennatozoizi bosela i, cu acrozomul bine individualizat, normal, fiind afectate doar capul i piesa intermediar ; tipul 4-spermatozoizii r suci i, anomalia este localizat la nivelul capului; tipul 5-spermatozoizi n form de bici, anomalie localizat la piesa interme-diar ; tipul 6-spermatozoizi n form de m ciuc , anomalie care afecteaz acrozomul, capul i piesa intermediar ; tipul 7-spermatozoizi n form de rozet , la care sunt afectate toate segmentele; tipul 8-spermatozoizi anomalie localizat la cap i intermediar ; tipul 9-spermatozoizi ndoi i, anomalie care afecteaz capul; tipul 10 - spematozoizi rup i, la care lipsesc acrozomul i coada.

Analiza tipului de anomalie are o deosebit importan n aprecierea capacit ii de fecundare a spermatozoizilor. Cre terea procentului de spermatozoizi ce prezint pic tur citoplasmatic denot existen a unor spermatozoizi tineri, cu o capacitate redus de fecundare ca urmare a unei spermatogeneze intense ce determin n final epuzizarea masculului. De asemenea cre terea de spermatozoizi anormali se poate produce i pe seama spermatozoizilor b trni ce prezint anomalii ale cozii i capului. Cre terea num rului lor se datore te stoc rii timp prea ndelungat n canalele deferente,

69

datorit nefolosirii mascul ului la reproduc ie. Reparti ia procentual anormalitate n func ie de vrst este prezentat n tabelul 2.5.

a fiec rui tip de

Tabelul 2.5 Varia ia tipurilor de anomalie spermatic la dou linii de coco i Cornish n func ie de vrst (dup Bunaciu, 1987)

Cercet rile ntreprinse de Bunaciu i colab. (1976, 1979) pe curcani i coco i au demonstrat c recolt rile prea frecvente sau prea rare determin cre terea procentului de spermatozoizi tineri, care prezint pic tura citoplasmatic . Cele mai frecvente anomalii spermatice ntlnite la masculii cu intensitate mic de folosire la reproduc ie au fost anomaliile de pozi ie reprezentate de r sucirea capului i a cozii. Cercet rile efectuate de Bunaciu (1978a) pe trei rase de curcani: rasa Alb tipul mare, Alb tipul mic i rasa Bronzat au ar tat c procentul de spermatozoizi mor i i anormali cre te pe m sur ce mascul ii nainteaz n sezonul de reproduc ie (fig. 2.13 i 2.14). Marques i Ogasawara (1974) au ar tat c sperma de curcan galben la culoare con ine un num r mare de spermatozoizi anormali i determin un procent redus de fecunditate.

70

2.3.5.3. nsu irile chimice ale spermei Studiul compozi iei chimice a materialului seminal ofer posibilitatea cunoa terii calit ii acestuia i a modific rilor care se produc sub influen a diferi ilor factori, precum i posibilitatea cunoa terii proceselor fiziologice de la nivelul tractusului seminal. Pe baza cunoa terii compozi iei chimice a materialului seminal se pot alc tui medii de dilu ie cu calit i optime pentru spermatozoizi, nJ turndu-se influen a negativ a diferi ilor factori asupra fecundit ii. Problema compozi iei chimice a materialului seminal la diferite specii de animale i n special la mamifere a preocupat mul i cercet tori. n general la o serie de specii se cunosc bine constituen ii chimici ai celulelor spermatice, ct i cei ai lichiduldui spermatic. La p s ri, studiile privind compozi ia chimic a materialului seminal sunt foarte pu ine i incomplete. Studiile biochimice sunt necesare pentru a preciza activitatea biologic a materialului seminal. Analiza biochimic a materialului seminal contribuie adesea la depistarea unor tulbur ri care se produc la nivelul tractusului genital, mai nainte ca acestea s se manifeste clinic.

71

n sperm , ca n orice lichid biologic, se g sesc substan e din toate categoriile: substan e minerale, glucide, lipide, proteine, vitamine i hormoni, substan e specifice organismelor vii. a) S rurile minerale au rolul de a men ine presiunea osmotic pe de o parte, iar pe de alt parte, prin ionii pe care i elibereaz favorizeaz reac iile enzimatice. Principalii cationi care se g sesc n materialul seminal sunt: Na+, K+, Fe ++, Zn ++, Ca ++, Mg++. Ace ti cationi sunt lega i de diferi i anioni:PO -3, HPO -2, H2PO4, HCO3. Con inutul n s ruri minerale este diferit n func ie de specie. Szumowski (1961) a g sit n lichidul seminal de coco urm toarele elemente: sodiu = 393 mg/dl, potasiu = 43 mg/dl, clor = 205 mg/dl, calciu = 8 mg/dl, magneziu = 8,4 mg/dl, o cantitate mic de zinc = 0,37 mgldl i cupru = 0,64 mgldl. n plasma seminal a palmipedelor s-au g sit cantit i mult mai mici de K i Na fa de cea de coco . Lake i Wishart (1984) au g sit n plasma seminal de curcan o concentra ie mai mare de Ca i Mg, iar n cea de coco , o cantitate mai mic de K. Glutamatul este componentul anionic major n sperma de coco i cea de curcan. Compozi ia plasmei seminale este similar cu cea a plasmei sanguine la p s ri, excep ie f cnd K, care este n cantitate mai mare: 12,6 mg/l n plasma seminal fa de 4,9 mgll n snge (Sturkie, 1965). Dup Lake, compozi ia n ioni a spermei, n mgll, este urm toarea: Na 171, K 11, Ca 4, CI 59, Mg 7, Cu 10 i Zn 0,57. Concentra ia de Na i Zn n sperma de pas re este mai sc zut dect n cea de taur (Van Tienhoven, 1961, i Lorentz, 1959). b) Glucidele i rolul lor n activitatea spermatozoizilor Glucidele asigur energia necesar proceselor de mi care ale spermatozoizilor. n leg tur cu aceasta, nc din 1931, Ivanov a ar tat c spennatozoizii i p streaz motilitatea n absen a complet a oxigenului, datorit prezen ei glucide lor. Principalul glucid care se g se te n materialul seminal la majoritatea speciilor este fructoza. Substan a de baz folosit la biosinteza ei este glucoza din snge. Astfel, n procesul de fosforilare glucoza se transform n glucoz -6-fosfat, apoi se ajunge la fructoz , parcurgnd dou etape: 1. glucoz-6- fosfat fosfohexozizomeraza fructoz-6- fosfat 2. fructoz-6-fosfat fosfataza fructoz Dup Buruian i colab (1960), este posibil i urm toarea cale de sintez , din glucoz prin intermediul sorbitolului: 1) glucoz + NADPH2 NADP-oxidoreductaza sorbitol + NADP

72

2) sorbitol + NAD sorbitol-dehidrogeneza fructoz + NADPH2 Prin intermediul esterilor fosforici ai glucozei sau direct din glucoz , fructoza ncepe s apar simultan cu secre ia de testosteron, ceea ce demonstreaz c sinteza ei este condi ionat de declan area uuor mecanisme hormonale ale testiculului i hipofizei anterioare. La animalele castrate sau hipofizectomizate, fructoza dispare din materialul seminal. Cauza pentru care fructoza nlocuie te glucoza n materialul seminal i are probabil justificare prin aceea c fructoza se metabolizeaz mai greu dect glucoza, constituind astfel o rezerv energetic pentru activitatea spermatozoizilor n afara organismului care i-a produs. Degradarea fructozei din materialul seminal se face dup un mecanism identic cu al glucozei musculare. Ea se poate transforma att n mediu aerob ct i anaerob, eliminnd cantit i considerabile de energie, care se acumuleaz sub form de ATP (Buruian , 1960, fig. 2.15). Acidul adenozintrifosforic furnizeaz energia necesar spermozinei, care este proteina ce asigur contrac iile flagelului spermatozoidului. Astfel, fructoza din mate-rialul seminal asigur energia necesar activit ii de propulsie a spermatozoizilor. Szumowski (1961) a g sit n sperma de pas re o concentra ie de fructoz de 41 mg/dl, iar N forni (1971) a raportat o valoare medie de 8,2 mg/dl, dar cu varia ie ntre limite foarte largi, de la I mg la 169 mg/d!. Ivascenko (1967) a efectuat cercet ri pe coco i din rasele NewHampshire i Plymouth Rock Alb, asupra con inutului n fructoz al materialului seminal i asupra metabolismului spermatozoizilor, apreciat prin reducerea albastrului de metilen, i a ajuns la concluzia c timpul de reducere a albastrului de metilen este n corela ie direct cu activitatea spermatozoizilor. Dup Lake (1957), la p s ri, spre deosebire de mamifere, secre ia fructozei se produce la nivelul glandelor cloacale. Fujihara (1986) a demonstrat c glucoza se g se te n sperma din canalele deferente, unde concentra ia medie este de 187,3 mg/dl i cre te n momentul n care i se adaug lichidul secretat de glandele cloacale, la 190,2 mg/dl, la curcan. Activitatea metabolic a spermatozoizilor determinat prin testul de reducere al albastrului de metilen (T.R.A.M.) ne d informa ii asupra capacit ii fecundante a materialului seminal, n corela ie cu celelalte nsu iri fizice i morfologice. T.R.A.M. reflect activitatea metabolic la nivel celular i anume asupra proceselor oxidative, n special asupra activit ii dehidrogenazelor care intervin n glicoliza anaerob . Exist o rela ie direct ntre motilitatea spermatozoizilor, activitatea metabolic celular i procentul de spermatozoizi mor i i anormali (Beck i Salisbury, 1943).

73

74

75

Cre terea timpului de reducerea albastrului de metilen este n corela ie cu sc derea num rului de spermatozoizi i a motilit ii lor pe m sur ce mascul ii nainteaz n sezonul de reproduc ie. La nceputul sezonului masculii din rasa Aib au avut o durat a T.R.A.M. de 15,5 minute, iar la sfr itul sezonului s-a ajuns la 20,5 minute. La Bronzat , T.R.A.M. a crescut treptat de la 17,0 la 23,5 minute. G1icogenul este un polizaharid important, semnalat chimic de c tre Mrza (1930), localizat la baza capului spermatozoidului i n piesa intermediar . Glicogenul este o important surs de glucoz . c) Lipidele sunt prezente n cantit i mici n plasma seminal , n general fiind 76

reprezentate de fosfolipide i colesteride. La nivelul spermatozoidului, prin teste histochimice, Lake (1966) a constatat c lipidele, inclusiv fosfolipidele sunt abundente n por iunea mijlocie a spermatozoidului. Spermatozoizii proasp t ejacula i par s posede un nveli exterior sub ire, dintr-un material compus din lipide i muco- sau glicoproteine. Din grupa fosfatidelor s-a observat c n materialul seminal se g se te colin sub form de glicerilfosforilcolin . Con inutul n lipide determinat prin extragere cu eter este de aproximativ ] 2% din substan uscat . Con inutul n lipide este mai ridicat n flagel, 23%, fa de capul spermatozoidului, 7%. Szumowski (1967) a ar tat c locul de origine allipidelor este epididimul. Colesterolul este un component lipidic din frac iunea nesaponificabil a lipidelor din sperm . Se pare c el joac un rol important n ocrotirea i ocul termic. Gluhovschi (1965) a g sit la coco o concentra ie medie de colesterol de 78,3 mg/ml sperm , cu limite cuprinse ntre 51 i 110 mg/m1.

77

d) Proteinele plasmei seminale joac un rol important att n procesul de gametogenez , ct i n procesul de fecunda ie. n primul rnd, proteinele asigur spermatozoizilor condi ii favorabile de mi care. n al doilea rnd, ele constituie o surs energetic important pentru spermatozoizi. Con inutul ridicat n acizi uronici serve te la neutralizarea toxinelor care apar de-a lungul tractulu genital femel, protejnd spermatozoizii i favoriznd n final procesul fecunda iei. Exist de asemenea o serie de factori importan i n procesul de fecundare ca: fertilizina, antiaglutinnele, diverse chinine, care apar i care au ca substrat specific proteinele plasmatice. Sinteza proteinelor din sperm are un caracter specific, ele producndu-se de-a lungul aparatului genital mascul, ncepnd de la nivelul testiculului. Con inutul n protein al spermei variaz n func ie de specie, vrst , afec iunile sferei genitale, ceea ce face ca proteinele plasmei seminale s difere calitativ. Fujihara (1991) a g sit n plasma seminal urm toarele cantit i de protein : coco - 0,76 %, r oi - 0,73%, curcan 0,76%, prepeli - 0,91 %. Con inutul n protein variaz cantitativ i calitativ i n func ie de p r ile constitutive ale materialului seminal. n spermatozoizi predomin nucleoproteinele, pe cnd in plasma seminal predomin proteinele din grupa glicoproteinelor, care reprezint 70-80%. La nivelul spermatozoidului, n acrozom se g sesc cantit i mici de ARN, n nucleu - ADN, iar n flagelspermozin . Stratil (1996) analiznd proteinele lichidulu seminal din canalele deferente ale coco ilor, polimorfismul lor i leg tura lor cu proteinele serice, cu ajutorul electroforezei n gel de amidon i al imunoelectroforezei, a demonstrat prezen a n lichidul seminal a transferinelor i albuminelor, ambele frac ii au fost imunologic nrudite cu proteinele corespondente din serul sanguin. Polimorfismul transferinelor din lichidul seminal este omolog cu polimorfismul transferinelor serice. Albuminele sunt de asemenea polimorfe. Fenotipurile lor corespund cu cele ale albuminelor serice. e) Con inutul n aminoacizi liberi al materialului seminal Con inutul in aminoacizi din lichi de i esuturi prezint un deosebit interes datorit concep iei cu privire la metabolismul proteic din organismele vii. Pe baza acestor concep ii, ntre proteinele exogene i cele endogene se stabile te un echilibru dinamic care se realizeaz printr-un a a zis "fond de aminoacizi". Att hrana ct i esuturile contribuie la constituirea acestui fond care nlocuie te total prin neosintez sau par ial prin transpeptidare, aminoacizii constitutivi ai proteinelor structurale sau functionale. ncorporarea aminoacizilor se face prin activarea lor cu ajutorul unor enzime specifice, n prezen a ATP-ului, u urnd esterificarea lor cu acidul ribonucleic, ceea ce constituie faza premerg toare sintezei proteinelor.

78

Aminoacizii servesc ca surse energetice n metabolismul anaerob al spermatozoizilor, crend condi ii favorabile pentru sinteza acizilor nucleici i m rind prin aceasta supravie uirea celulelor spermatice. Bunaciu (1976), lucrnd prin metoda cramatografiei descendente pe hrtie n mediu de n-butanol - ac. acetic i ap , a pus n eviden aminoacizi liberi: lizin , arginin , ac.aspartic, serin , glicin , ac.glutamic, treonin , alanin , metionin , leucin . Cromatograma prin care se eviden iaz calitativ aminoacizii liberi este redat n figura 2.17, iar n tabelul 2.6 sunt cuprinse valorile medii. Tabelul 2.6 Con inutul n aminoacizi liberi din sperma de curcan (n mg/dl, dup Bunaciu, 1976) Nr. crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Denumirea aminoacidului Lizin Arginin Ac. aspartic Serin Ac. glutamic Glicin Treonin Alanin Metionin Fenilalanin Leucin X Sx 2,83 0,32 5,12 0,38 7,09 1,87 3,72 0,91 219,3 1,37 4,19 0,31 5,49 0,86 3,81 0,62 4,70 0,41 1,39 0,01 4,33 0,26

Fig. 2.17. Aminoacizii liberi din sperma de pas re izola i prin cromatografie. 1-Cistin , 2lizin , 3-histidin , 4-arginin , 5-acid aspartic, 6-serin , 7-glicin , 8-acid glutamic, 9hidroxiprolin . 10-treonin , l1-alanin , 12-cistein (dup Bunaciu, 1976) Lake i colab. (1968), analiznd con inutul n aminoacizi liberi ai spermei de coco pun n eviden un num r de 13 aminoacizi liberi g sind diferen e semnificative ntre materialul seminal de coco i cel de curcan n ceea ce prive te natura aminoacizi lor. Au fost pu i n eviden tamina, pralina i cistina, nereu ind s pun n eviden arginina.

79

Despre rolul aminoacizilor din materialul seminal se cunoa te foarte pu in. Dup cte se pare aminoacizii particip la protejarea spermatozoizilor mpotriva factorilor nocivi (metale grele, hmlin ) ct i ca inhibitori ai glicolizei. Spermatozoizii n procesul de formare pot ngloba aminoacizi liberi din sperm n proteinele constitutive. Acidul glutamic este aminoacidul majoritar, reprezentnd peste 80% din valoarea total a aminoacizilor izola i. La pas re se poate considera c acidul glutamic este sursa energetic pentru spermatozoizi, asigurnd activitatea de mi care a acestora. Lipsa vezi cuielor seminale, locul principal de secre ie a fructozei la mamifere, i prezen a n cantit i mici a acestui component n materialul seminal de pas re ne pot duce la concluzia c activitatea metabolic a spermatozoizilor de pas re se bazeaz n principal pe acid glutamic, aminoacidul ce asigur activitatea de mi care a spermatozoizilor. Charitanov i colab. (1974) analiznd corela ii le dintre aspectul morfologic al spermei i principalii aminoacizi g se te o corela ie pozitiv ntre con inutul n spermatozoizi i cel n aminoacizi. Bunaciu (1976) a g sit corela ii positive ntre volumul ejaculatului, concentra ia n spermatozoizi capabili de fecundare i motilitatea acestora. Corela ia cu volumul materialului seminal recoltat are o deosebit impOlian deoarece aceasta demonstreaz c i secre iile anexe care concur la formarea lichidului seminal au rol important n metabolismul celulei spermatice. Lake i Mc Yndor (1959) au stabilit c acidul glutamic provine nmnai de la nivelul testicolului. Hamond i colab. (1965) au demonstrat pe baza activit ii enzimatice n special a transaminazelor GOT i GPT prezen a secre iei acidului glutamic pe ntreg tractusul genital. Nu au putut preciza dac acidul glutamic particip specific i activ n via a spermatozoizilor forma i mai mult dect s exercite un rol n men inerea pH-ului i a presiunii osmotice. El Zayat i Van Tienhoven (1960, 1961) au ar tat c spermatozoizii pot cataboliza n anumite condi ii acidul glutamic cu producere de COz. Dup p rerea lui Lake (1984), implicarea glutamatului n determinarea activit ii spemlatozoidului este necunoscut . Cercet rile ntreprinse de Bunaciu (1976) pe aceast tem au demonstrat c acidul glutamic este implicat n procesul de fecundare a spermatozoizilor. Con inutul mare de acid glutamic n materialul seminal determin o cre tere a fecundit ii. Prezen a lui n cantit i mari demonstreaz c el particip la procesele metabolice ale spermatozoizilor, n special metabolismul glucidic i proteic. Acidul glutamic se formeaz i ca rezultat al proceselor de sintez ce au loc n timpul diviziunii rapide a celulelor n procesul de spermatogenez , ct i ca urmare a proceselor metabolice din secre iile canalelor deferente.

80

Barna i colab. (2000) arat c acidul glutamic are un rol deosebit de important n procesul metabolic al spermatozoidului i regleaz schimbul ionilor de sodiu i potasiu la nivelul membranar. Con inutul spermei n aminoacizi liberi este diferit n func ie de specie, ras i condi ii de ntre inere. n cazul n care se analizeaz calitatea spermei n raport cu con inutul n aminoacizi liberi comparativ cu con inutul n aminoacizi liberi ai spermei de mamifere, se constat c exist diferen e sub aspectul num rului i tipului de anlinoacizi. La mamifere au fost identifica i aminoacizi ca taurin , prolin i alanin , aminoacizi ce nu se g sesc n sperm la p s ri. Analizele efectuate pe trei rase de curcani (Bunaciu, 1970) existente n Romania au dus la concluzia c exist diferen e n func ie de tip i ras (tabelul 2.7). Tabelul 2.7 Con inutul n aminoacizi liberi al spermei de curcan n func ie de ras (n mgldl, dup Bunac;u, 1976) Aminoacizii liberi Rasa Alb tip mare Alb tip mic Bronzat Arginin 8,73 10,08 9,7 Ac. aspartic 6,57 10,04 3,39 Serin 13,82 12,41 11,66 Ac. glutamic 277,90 226,22 250,86 Treonin 9,36 14,12 7,17 Alanin 10,09 5,83 4,54 Metionin 12,31 5,83 11,95 Glicin 4,44 6,12 7,17 Leucin 7,6 5,55 4,35 Lizin 9,83 9,99 Condi iile de ntre inere i exploatare influen eaz con inutul n aminoac1Zl liberi al spermei. Din cercet rile noastre a rezultat c mascul ii care au beneficiat de o intensitate luminoas mai mare au avut i un con inut mai mare de aminoacizi liberi. lntensitatea de folosire la reproduc ie a masculilor influen eaz con inutul n aminoacizi liberi al spermei. La masculii care beneficiaz de un timp prea lung sau prea scurt ntre recolt ri scade con inutul n aminoacizi liberi al spermei, n special acidul glutamic (tabelul 2.8). Enzimele. Din studiile ntreprinse de o serie de cercet tori rezult c n materialul seminal i g sesc sediul numeroase enzime cu influen deosebit asupra activit ii spermatozoizilor. Prin compu ii care rezult din hidroliza mucopolizallaridelor (n special acidul hialuronic), enzimele pot neutraliza anumi i metaboli i toxici pentru spermatozoizi. Activitatea enzimatic a aparatului genital mascul poate da informa ii asupra intensit ii proceselor metabolice ale spermatozoizilor, la nivelul diferitelor

81

segmente. Activitatea enzimatic a spermei de pas re este mai pu in studiat dect la celelalte specii de animale. Bukland i Bunaciu (1970) apreciind activitatea enzimatic a spermei de coco , in special a spermatozoizilor, arat c ace tia con in cantit i apreciabile de LDH, GOT, creatinkinaz , aldolaz , fosfohexozizomeraz , acetilcolinesteraz , aminopeptidaz ; in schimb con in cantit i extrem de mici de GPT, glucoz -6fosfat dehidrogenaz , iar amilaza lipse te. Activitatea relativ a diferitelor enzime arat c derivatul monofosfat hexozic este de importan relativ mic comparativ cu ciclul glicolitic i c GOT este enzima major a metabolismului glutamatului din materialul seminal de coco . Tabelul 2.8 Con inutul n aminoacizi liberi al materialului seminal de coco (mg/dl) n func ie de intensitatea de folosire la reproduc ie (dup Bunaciu, 1976)

Mamzina i Komarova (1969) studiind concentra ia i actIvItatea unor enzime in sperma de coco , g sesc c exist o corela ie pozitiv intre num rul de spermatozoizi i nivelul citocrom oxidazei din ace tia. Dealtfel concentra ia ridicat a acestei enzime din spermatozoizi a fost asociat cu o intens refacere a ARN din spermatozoizi. Dokov i colab. (1972) ana1iznd activitatea GOT i GPT in func ie de timpul de p strare a spermei de coco au observat c activitatea enzimatic este redus dup 24 de ore de p strare a spermei. Kurbatov i colab. (1974) au constatat c prin conservarea spermei in medii pe baz de citrat de sodium i glutamat s-a redus activitatea fosfatazei alcaline dup 24 i, respectiv, 48 ore de p strare. Aldolaza intervine in metabolismul hidra ilor de carbon i anume scindeaz fructozo1-6-difosfatul in aldehida- 3 - fosfogliceric i fosfodioxiaceton . Hadarag i colab. (1975) studiind activitatea aldolazei din sperma de curcan au constatat c activitatea acesteia se coreleaz pozitiv cu capacitatea de fecundare.

82

Prezen a unor glicoproteine i lipide neidentificate din acrozom, provenite din citoplasma spermatidei, poate fi implicat n penetrarea spermatozoidului n ovul, n timpul fecund rii. Spermatozoizii de pas re posed o enzim capabil s ini~eze ruptura memebranei viteline a ovului de g in . Buruian (1956) nu a putut identifica activitatea hialuronidazei din spermatozoizii de pas re. El a g sit activitate "tripsin-like" n toat sperma, dar nu este elucidat dac activitatea rezult din spermatozoizii sau din plasma seminal . Buckland i Yilcox (1967) au semnalat enzimele implicate n ciclul lui Krebs: fumaraza, aconitaza, izocitric-dehidrogeneza, malic-dehidrogeneza. Bucklaud (1970) a g sit o corela ie semnificativ ntre activitatea fumarazei i fertilitate. Fosfataza acid este o enzim cu slab specificitate de substrat, care ac ioneaz asupra esterilor fosforici, elibernd o grupare ortofosfat, care ulterior va fi nglobat ntr-o molecul macroenergic . A fost studiat de Bel! i Lake (1962). ATP-aza spermatic este o Ca2 + A TP-az cu rol n contractilitatea flagelului prin eliberarea energiei din A TP. GOT este o enzim de leg tur ntre metabolismul glucidelor, lipidelor (prin intermediul cetoacizilor) i proteinelor (prin intermediul aminoacizilor). Unul din produ ii de reac ie este glutamatul, anionul principal n sperma de coco , cu rol n men inerea presiunii osmotice i a pH-ului. Bunaciu i colab. (1992) au observat c activitatea enzimatic variaz n func ie de ras i linie. Fosfataza acid din plasma seminal (exprimat n Ilmoli Pi/ml/mg protein /min, la 60C) a fost n medie de 3344,38 - 1274,5 la g ini Leghorn i de 1138,3 -1218,4Ia g ini Rock. Activitatea ATP-azei din spermatozoizi (exprimat n Ilmoli Pi/ml/mg protein /min) a variat ntre 7,27 i 97,9 unit i. La probele cu o concentra ie mic de spermatozoizi, valoarea activit ii A TP-azei a fost zero. Activitatea GOT din spermatozoizii de coco i Mini Rock nu prezint diferen e semnificative n func ie de linie, valorile medii fiind cuprinse ntre 10,58 i 10,42 Ilg Pyr/ml (Bunaciu i colab., 1992). BIBLIOGRAFIE 1. Abdelnabi, MA., OI/inger, MA. - 2000 - Lifetime reproduction and environmental factors. XXlth Poultry Congress, Montreal, Canada. 2. Alexander, A., Graham, 1., Hammerstedt, R.H., Barbato, G.F. - 1993. Effects ofgenotype and cryopreservation of avian semen on fertility and number of perivitelline spermatozoa. Brit. Poult. Sci. 34: 757-764. 3. Andre, 1.M, Ladi,1. -1974 - Electronic Structure of Polymers and Molecular Crystals. Plenum Press, New York. 4. Ansah, G.A., Crober, D.C., Buckland, R.B., Sefton, A.E., Kennedy, B.W. - 1980 Artificial insemination of individually caged brailler breeders 1. Reproductve performance of males in relation to age and strain of females. Poult.Sci. 59 : 428-437.

83

5. Baksl, R.M, Cecit, H.c.- 1983 a - Gross appereance ofturkey cloaca before and afler single or multiple manual semen colection. Poultry Science, Champaiqn 62; p.683-689. 6. Baksl, R.M., Cecit, H.C.- 1984 b - Histology ofturkey papilla afler manual semen collection. Poultry Science, Champaiqn 62; p.690-696. 7. Bama, J, Ashizawa, K., Szalay, 1., K.Do lhi Dong Xuan - 2000- Does glutamic acid play a role "in vivo" sperm storage of fowl? XXI World's Poultry Congress, Montreal 20-24 Aug., Canada. 8. Beaumom, c., Brillard, J.P., Millel, N., MDe Reviers - 1992 - Comparison of various characteristics of durat ion of fertility in hens. Br. Poul!. Sci., 33: 649-661. 9. Beck,G.H., Salisbury, G.w. - 1943 - Rapid methods for estimating the quality ofbull semen Joumal Diary Science 26; p.483. 10. Bilyukova, P.S. - 1969 - Effect of additions of vitamins B and E on the viabiJity of cock spermatozoa. Sel. Khoz, Zhivot . Tom 2, Puskin Nauchno - Issled.Lab. Resed. Sel. Khoz. Zhivo!., Leningrad, p. 177-179. 11. Bilgili, S. F., Renden, JA. - 1985 - Relationship of body fat to fertility in broiler breeder hens. Poul!. Sci. 64: 1394-1396. 12. Blesbois Elizabelh, Manger Isabelle - 1987 - Effects of ovalbumin on the motility and fertiJizing abiJity fowl spermatozoa stored for 24 h at 4'C. British Poul!. Sci., 28: 483491. 13. Boone, MA., Huslon, T.M. - 1963 - Effects of high temperature on semen production and fertility in the domestic fowl. Poultry Science 42; p.670. 14. Briggs, D.M, Wyall, R.D., Hamillon, P.B. - 1972 - Aflatoxin and semen characteristics. Poultry Science 52; p.2003. 15. Brillard, JP., Beaumonl, c., Scheller, M.F. - 1998 - Physiological responses of hens divergently selected on the number of chicks obtained from a single insemination. J. Reprod. Fert. 114: 111-117. 16. Brillard, J.P., McDaniel, G. R. - 1986 - [nfluence of spermatozoa numbers and insemination frequency on fertility in dwarfbroiler breeder hens. Poult. Sci. 65: 23302334. 17. Buckland, R.B. -1971 -The activity of six enzymes of chicken seminal plasma and sperm. Poultry Science, 50; 1724-1734; 1734-1742. 18. Buckland, R.B.- 1970 - Unele activit i enzimatice ale spermatozoizilor de coco . Poultry Science 49; 6; p. 1638-1641. 19. Bunaciu, P. - 1976 - Corela ia dintre aminoacizii liberi din sperma de curcan i fecunditate. Teza de doctorat, p. 65-67. 20. Bunaciu, P., lefanescu, M, Edl/, T., Pana il, M, D n lache, F!., Bunadu Maria - 1978a Intensitatea optim de utilizare a curcanilor n ns mn area artificial . Lucr rile tiin ifice ale S.C.C.A. Corbeanca, vol.llI; p. 307-312. 21. Bunaciu, P., lef nescu, M, Diml Viorica, Gomoiu, v - 1978b - Folosirea ra ional a : coco ilor din rasa Comish pentru ns mn ri artificiale. Revista Cre terea Animalelor 6; p.15-18. 22. Bunaciu, P., teJ nescu, M, Dinu Viorica, Bunaciu, Maria, Matei, Gh., Gomoiu, V. ~ 1979 Cercet ri privind influen a regimului de utilizare a coco ilor asupra procesului de spermatogenez . Revista Cre terea Animalelor, 4; p.29-32. 23. Bunaciu, P., tefanescu, M, Bunaciu Maria, Ispir, Gh.-1979- Cercet ri privind ns mn area artificial la ra e. Simpozionul "Metode noi de sporire a produc iei la animale -Ia i, p.26. 24. Bunaciu, P., Muscalu, Gr., Ursu Maria, Sicoe, E., Dr gan, N., Panait, Ioana, Bunaciu Maria -1984- Folosirea Formolului n tratamentul pododermatitei la coco i. Revista Cre terea Animalelor, 1; p.53-59. 84

25. Bunaciu, Maria, Bunaeiu, P., Dinischiotu Anca - 1987 - Tipurile de anormalitate spermatic n corela ie cu fecunditatea la dou linii de coco i. Lucr rile tiin ifice ale ICPPAM Balote ti, voLV, p.139-145 . 26. Bunaciu Maria, Bunaciu,P., Dinischiotu Anca, Jord nescu Laura, Burnichi Floarea, F lcescu, P. - 1989 - Calitatea morfologic i biochimic a spennei de coco n func ie de ras i vrst . Lucr rile tiin ifice ale LC.P.P.A.M. Balote ti, voLVI, p.185-194. 27. Bunaciu, Maria, Bunaciu,P., Dinischiotu Anca, Burnichi Floarea, F lcescu, P. - 1989 Calitatea morfologic i biochimic a spermei de coco n func ie de ras i vrst . Lucr rile tiin ifice ale I.C.P.P.A.M. Balote ti, voI. VI: 185-194. 28. Bunaciu, P., Bunaciu, Maria, Anghel, Irina - 1992 - The effect of semen collection freguency on semen material quality of dwarf Rock cocks. Proceedings of XLX'h World Poultry Congress, Amsterdam, the Nederlanden p. 672. 29. Bunaeiu, P., Bunaciu, Maria, Anghel, Irina - 1992 - The activity of acid phosphatase and A TP-ase in the seminal material of cocks. Proceedings of XIX lh World Poultry Congress, Amsterdam, the Nederlanden p.673 30. Buruian , I.M, Hadarag Elena, Diaconescu, c., O el, V. -1960 -Importan a con inutului n fructoz i a fructolizei pentru aprecierea calita ii spermei. Probleme Zootehnice i Veterinare 6; p. 9-17. 31. Cherms, F L. - 1968 - Variation in semen guality and the relationship of semen guality to fertility in turkeys Poultry Science 47; 3; 746. 32. Charitonov, N, Kozlova, Nina, Pazhitnova, Calina - 1974 - Aminoacid composition of chicken sperm. XV-e Congress de J'Association universell d'aviculture scientifique. New Orleans, Luisiana, USA, p. 390-391. 33. Chaudhllri, D., Wishart, G.J.. - 1988 - Predicting the fertilising ability ofavian semen: The developpment of an objective colorimetric method for assessing the metabolic activity of fowl spermatozoa. Br. Poul!. Sci. 29: 837-845. 34. Del/ovade, TI., Rissman, E.F., Thompson, N, Harada, N, Ottingen, MA. - 1995 Colocalization of aromatase enzyme i estrogen receptor immunoreactivity in the preoptic area during reproductive ageing. Brain Research. 674: 181-187. 35. Dinischiotu, Anca, Bunaciu, Maria, Bunaciu, P., /ord nescu, Laura - 1987 - Metode biochimice de apreciere a calit ii materialului seminal de pas re. Rev. Cre t. Anim. 1 :26-31. 36. Dinischiotu, Anca, fan, Laura, Dumitru, /.F. - 1992 - Correlations between the activ it ies of semen acid phosphalase and Ca'+ dependent A TP-ase age in different breeds of cocks. Comp. Biochem. Physiol., voi 103 B, No.l, p.289-292. 37. Dojan , N - 2008 - Fiziologe animal . Editura Printech, Bucure ti. 38. Dokov, v.K., Danov,D. T, Angelova, Z. V. -1972 - Cytochemical studies on the dehidrogenase activity of cock's spermatozoa at storage. C. R. Acad. G. Dimitrov, vol.V, nr.4; p.323-324. 39. Donoghlle, A.M, Holsberger. D.R., Evenson, D.P., Froman, D.P. - 1998 - Semen donor selection by in vitro sperm mobility increases fertility and sperm storage in the turkey hen. J. Androl. 19: 295-301. 40. Dumitrescu, 1.- 1978 -lns mm rile artificiale la animale. Ed. Ceres, Bucure ti. 41. Fasenko, G.M, Hardin, RT i Robinson, FE. - 1992 - Relationship ofhen age i seguence position with fertility, hatchability, viability and preincubation embrionic developpment in broiler breeder. Poul!. Sci. 71: 1374- 1383 . 42. Feredean, T, A1artina, Constan a, Chiri , v., Vizitiu, V, Slujitoru, T., Costache, J - 1968 Cercet ri privind ns mn area aJtificial la curei creseute n sistem semiintensiv i industrial. Lucr rile Stiin ifice ale ICZ vol.XXVI; p.509-525. 43. Follett, B.K., Robinson, J.E., - 1980 - Photoperiod and gonadotropin secretion in birds. Prog.Reprod. BioL, 5: 39-61 85

44. Fromon, D.P., Feltmann, A.J., MeLean, D.J. - 1997 - rnereased feeundity resulting !Tom semen donor seleetion based upon in vilra sperm motility. Poultry Seienee 76: 73-77 45. Framan, D.P., Fellmann, A.J., Rhaads, ML., Kirby,J.D. - 1999 - Sperm mobility: a primary determinant offertility in the domestic fowl (Gal/us domeslieus). Biol. Reprod. 61: 400-405. 46. FzUihara, N, Nishiyama,H. - 1984 - Addition to semen of a fiuid derived ITom the cloaeal region by mare turkeys. Poultry Science Champaign 63; p.554-557. 47. FzUihara, N, Nishiyama, H - 1986 - Localization of frothy fiuid producing region in the cloaca ofmale turkey. Anat. Anz. Jena 162 (359-366). 48. FzUihara, N, N/sh/yama, H, Koga, o. - 1988 - Anatomical features of cloacal region of male Guinea fowl, with special reference la the ejection of Iymph-like fluid. Anat. Anz. Jena 167; p.341-347. 49. Fujihara, N, Kaga, o. - 1990 - Observations an the dorsal proctodeum of the cloacae of the male ducks (Anas platyrynchas). Proc. IV'" Conf. WPSA for E-S Pacif. Fed. Taipei; 36. 50. FzU/hara, N., Kogo, o. - 1991 - Physiological function of the dorsal proctodeal gIand foam of the male quail. Proc. WPSA - Sowiet Un ion Branch Tartu-ThallirUl, 17-21 sept; p.78-83 51. Fujihara, N. - 1991 ~ Comparative phisiology of avian semen and spermatozoa. Advances in Reproductive Biology. Coo Yongqing, Zhu Cheng Beijing; p.132-]55. 52. Fui/hara, N, Kaga,o - 1992 - Morphological Characteristics ofthe dorsal proctodeum ofthe .. Mallard (Anas plalhyrinehos plathyrinehos) Zool. J.Anat. ]22; p.93-100. 53. Ghef/e, v., Chileseu, I., Co oJan, v., Hillebrand, A. - 1976 - Atlas de anatomie a p s rilor domestice. Ed. Academ iei RSR. 54. Goerzen, P. R., Julsrud, W.L. i Robinson, F.E. - 1996 - Duration of fertility in ad libitum and feed-restricted caged broiler breeder. Poultry Science 75; p.962-965. 55. Gluhawski, N- 1978 - Sterilitatea andrologic la animale Ed. Ceres, Bucure ti, p.38. 56. Hadarag Elena, Bunaciu, P. - 1975 -The aldolase and transaminase activity ofturkey semen. Al XX-lea Congres de Medicin Veterinar , Salonic, p.376. 57. Hammond, M., Boone, MA., Barnel/, D.E. -1965 - Study of glucose electrolites ensymes and nitrogen components offowl seminal plasma. Joumal Reproduction and Fertility 10,21. 58. Howarth B. Jr. 1984 - Maturation of spermatozoa and mechanisms of feltilisation. Pages 161-174 in: Reproductive Biology ofPoultry. F.J. Cunningham, P.E. Lake i D. Hewitt, ed. Longham Group, Harlow, UK. 59. Jensen, I.S -1968 - Vitamin E and essential faty acid in avian reproduction. Fed.Proc. 27; 914. 60. Kirby, .I.D., Tressler, c.J., i Vizcarra, J.A. - 2000 - Effects of modern breeding practices an semen quality. XXIth Poultry Congress, Montreal, Canada. 61. Kirby, J.D., Froman, D.P. - 1990 - Analysis of poultry fertility data. Poult. Sci. 69: 17641768. 62. Kirby, J.D., Froman, D.P. - 1991 - Comparati ve metabolism of spermatozoa from subfertile Delaware and Wyandotte roosters. J. Reprod. Fertil. 86: 67]-677. 63. Kirby, J.D., Froman, D.P., Engel .Ir. HN., Bemier, P.E. - 1989 - Decreased sperm survivability in subfertile Delaware roosters as indicated by comparative competitive fertilization. J. Reprod. Fertil. 86: 671-677. 64. Komarek, V. - ] 970 - The cIoaca of the turckey-cock and of the cock .. Acta vet. Bmo 39; p.227-234 65. Kurbatov, A.D., Varon/na, M.S, Mudroliubova, NS - 1974 - Changement de I'activite du dehydrogenases, de phosphatase acide et alcaline dans le spet1l1e de coks a sa concervation dans les milieux differents. XV-e Congres de L1asssociation universelle d'aviculture scientifique, p.II-16. 86

66. Lake, P.E. - 1954 - The relationship between morphology and functionin fowl spermatozoon. Proc. Xli' World Poultry Cong. p.75 67. Lake, P.E. - 1957 - The male reproductive tract ofthe fowl. J.Anat. 68. Lake, P.E., Bl/tler, E.J, McCalil/m, J W, Mclntyre, I.J. - 1958 - A chemical analysis of the seminal and blood plasma ofthe cock .. Quat1.J.Exp.Physiol. 43; 309 69. Lake, P.E., Mclndor, WM. - 1959 - The glutamic acid and creatine content of cock seminal plasma. Biochem.J. 71; p.303 70. Lake, PE - 1966 - Physiology and biochemistry of poultry semen. In: Advances in Reproductive Physiology (McLaren,A. Ed.)Logos Press, London p.93-123 71. Lake, P.E., Hatton, M. - 1968 - Free aminoacid in the vas deferents semen transparent fluid and blood plasma ofdomestic rooster Gallus DomesticllS J.Reprod.Fert. 15; 1; p.139-143. 72. Lake,P., Stewart, JM. - 1978 - Artificial Insemination in Poultry. Buletin 213 - Her Majesty's Stationery Oftice - London. 73. Lake, P.E - 1981 - Male genital organes. In: Farm and Function in Birds (King, A.S. and McLelland, J.Ed.) vol2, Acad.Press. London,p.I-61. 74. Lake, P.E., Wishart, G.J. - 1984 - Comparative physiology of turkey and fowl semen. Reproduetive Biology of Poultry Ed. By F.J.Cunnigham, P.E.Lake i D.Hewit. 151-159. 75. Lake, P.E. - 1989 - Recent progress in poultry reproduction. World Poult. Sei. J. 45: 5359. 76. Lewis, P.D., Perry, G.C. -1995 - Effects of lighting on reproduction in poultry. In: Poultry production, World Animal Seienee C 9 (Production-System Approaeh), P. Hunton ed., Elsevier, Chapt. 16: 359-388. 77. Lobe/Inge, Pingel, N. - 1970 - Maturitatea sexual la cureani. Qreh. Geflugels Kleinterk 19; 5; p.211-222. 78. Lorenz, F. W. - 1959 - Reproduetion in domestic fowl: physiology of the male. Chapter in "Reproduetion in Domestic Animals". Ed. H.H.Cole i P.T.Cupps. Academic Press New York. 79. Mamzina, E.A., Komarova, V. V.-1969-Studies on somme redox enzymes in eoek semen. Zapiski Leningradscogo Selscohazeaistvenogo lnstituta 112; 171-) 78. 80. Marquez, B.J, Ogasawara, F.x. - 1974 - Studies of turkey semen using the scanning electron microscope. Poultry Seience 53; p.1951. 81. Marschali, A. Y. - 1961 - Biology and Comparative Physiology of Birds. Voi lI, Chapter 18. Reproduction Aead .. Press. New York. 82. Mclndoe,WM, Lake,P.E. - 1974 - The distribution of some hydrolytique enzymes in the semen of domestique fowl. J..Reprod and Fert; 40; 367-375. 83. Micu, Ileana, Eunaeiu, Maria, Bunaciu, P. - 1994 - Stabilirea unor parametri fizici ai spermei de coco . Buletinul Oficial al Academiei de tiin e Agricole i Silvice. 84. Monsi, A.H., Emos,1., Moreng, RE, Pikett, B. W - 1975 - Low spermconcentrationas as a method of evaluating fertility among toms. Poultry Science 54; p.1797. 85. Navarro, F., Arroyo, A., Martin, SF., Belio, R.I., De Cabo R, Bl/rgess, JR., Navas, P., Villalba, J.M. - 1999 - Protective role of ubiquinone ln vitamina E and selenium deficient plasam a membranes. Bio Factors 9; 163-170. 86. N farni , M. - 1971 - Deferminarea unor constituien i organici i minerali din sperma reproduc torilor domestici pentru aprecierea valorii fecundante. Tez de doctorat, F.M.V. Timi oara. 87. Ottinger, Mary Ann - 2000 - Lifetime Reproduction: Endocrine i behavioral eomponents. XXI' Poultry Congress, Montreal, Canada. 88. Ottinger, M.A., Bakst, M.R. - 1995 - Endocrinology of the Avian Reproductive System. J. Avian Medicine and Surgery 9(4): 242-250. 87

89. Oltinger, MA., Mench, l.A. - 1989 - Reproductive behaviour in poultry: implications for artificial insemination techllology. Br. Poult. Sci. 50: 431-442 90. Reddy, R. ~ 1994 - Altificial insemination of broilers: economic and management implications. Proc. 1" Int. Symp. on the AI of Poultry. Bakst i Wishart Ed., 73-89 91. Renema, R.A., Robinson, FE., NelVcombe, M, McKay, R.l. - 1999 - Effects of body weight and feed allocation during sexual maturation in broiler breeder hens. 1.Growth and carcass characteristics. Poult.Sci. 78: 619-628. 92.Reviers, M 1996 - Photoperiodisme, developpement testiculaire et production spermatozoides chez les oiseaux domestiques. I.N.R.A. Prod. Anim. 9( 1): 35-44. 93. Reviers, M. - 1988 - Facteurs de variation du developpement testiculaire et de la production de spennatozoides. In: B. Sauveur (ed), Reproduction des volailles et Production d'oeufs, I.N.R.A. Ed: 183-208. 94. Robinson, F.E., Wilson, l.L., Yu, MW., Fasenko, G.M, Hardin, R.T. - 1993 - The relationship between body weight and reproductive efficiency in meat-type chickens. Poultry Science 72: 912-922. 95. Robertson, L., Wilson, Y.r., Lindsay e, Wisharl G.l. - 1998. Evaluation of semen from ditferent individual male donestic fowl by assessment of spenn: perivitelline interaction in vitro and in vivo. Brit. Poult. Sci. 39: 278-281. 96. Saeki, Y - 1960 - Crooked-necked spermatozoa in relation to low fertility in artificial insemination in the fowl. Poult. Sci., 39: 1354. 97. Saeki, Y., Brown, K.l. - 1962 - Effect of abnormal spermatozoa on fertility and hatchability in the turkey. Poultry Science, 41: 1096. 98. Schanschova, A.M. - 1971 -Investigation ofturkeys for semen quality and their selection for use in the breeding of turkeys by means of artificial insemination . Sb. Rab. Molod. Uchen. Uses. Nauchno-issled Teknol. Inst. Pi ev. 12: 287-292. 99. ShaJliler, G.s., Henderson, EW., Card,eG. -1941 - Viability ofspermatozoa ofthe chicken under various environmental conditions. Poultry Science 20: 259. 100.Sturkie, P.D. Ed. - 1976 - Avian Physiology, Springer Verlag, New York - Heidelberg, Berlin. 10l.van Tienhoven - 1968, 1989 - Reproductive Physiology of Vertebrates. Ed. W.B.Saunders Comp. Philadelphia, London- Toronto. 102.van Tienhoven - 1961 - Endocrinology of Reproduction in Birds. Chapter 28 Sex. and Internal Secretions Ed. William C.Young. Vol.ll, Williams i Wilkins Co. Baltimore. 103.Wilson, H.R., Warnick, A.e, GUlierez, l.H. -1969b - Differention of line from dead spennatozoa in cock semen. Poultry Science 48: 714. 104.Wishart, G.J., Staines, H.J. - ] 999. Measuring sperrn: egg interaction to assess breeding efficiency in chickens and turkeys. Poultry Science 87: 428-436. 105.Wisharl, G.l., Slaines, H.l., HazGlY, R.C. - 2000 - Evaluation of Fertility: Biological Basis and Practical Application. XXI" World's Poult.Cong., Montreal,Canada. 106.Waller, J, Wakly, MS.A., Kosin, I L - 1954 - A study of the morphology of the turkey sperm - with special reference to the seasonal prelevance of abnormal types. Republicat n: American Journal ofVeterinary Research, voI. XlI, 4: 240. 107.Yaroshen, F., Julia Dvorska, P. Sura/2003 - Mycotoxins in poultry production; problems and solutions. Poultry [nternational 42;4,12-16. 108.Young, M. - 1999 - Sperm: egg intrractions as a measurement of fertility in poultry and practical application to broiler breeders. MSc Bioinforlllatics Thesis, University of Abertay, Dundee, Scotland, UK.

88

TEHNOLOGIA REPRODUC IEI 3. COMPORTAMENTUL SEXUAL I FERTILITATEA n capitolele anterioare au fost prezentate aspectele fiziologice specifice fiec rui sex. Ele se rezum n esen la producerea game ilor femeii i masculi, adic la ovogenez i spermatogenez . A fost prezentat i formarea oului, ca proces ce continu ovogeneza indiferent dac ovulul a fost fecundat sau nu. n continuare prezent m aspectele legate de rela iile dintre cele dou sexe, care duc la punerea n contact a celor doi game i i fertilizarea oului. 3.1. MATURITATEA SEXUAL Vrsta maturit ii sexuale a femelelor se stabile te pe baza momentului n care ncep s ou . La acest moment femeIe sunt considerate mature din punct de vedere sexual deoarece ovarul i oviductul lor s-au dezvoltat coresplmz tor i au intrat n func iune. Maturitatea sexual precede maturitatea fiziologic ntruct organismul continu s creasc o perioad dup nceperea ouatului. Maturitatea sexual apreciat pe baza vrstei la care pas rea depune primul ou este un caracter ce se ia n considera ie n lucr rile de selec ie. Aceast nsu ire nu poate fi stabilit exact dect la puicile crescute n baterii, n cu ti individuale. Folosirea capcanelor nu este att de precis ntruct nu toate puicile intr din prima zi n cuibare, ci ou pe podea (a ternut). n orice grup de p s ri de aceea i vrst i stare de ntre inere exist o variabilitate a indivizilor n ceea ce prive te vrsta primului ou, orict de omogen ar fi popula ia din punct de vedere genetic. Stabilirea maturit ii sexuale a unui gmp ce nu se controleaz individual se face pe baza procentului de ouat. La puicile Leghorn se consider c un lot a atins aceast vrst atunci cnd realizeaz trei zile consecutiv un procent de ouat de cel pu in 30%, ceea ce nseamn c aproape toate pas rile au nceput de fapt s ou . Vrsta maturit ii sexuale este influen at de o serie de factori genetici i de mediu ntre care amintim rasa, linia, alimenta ia i regimul de iluminat. Puicile Leghorn din actualele tipuri comerciale sunt considerate mature la vrsta de aproximativ 24 s pt mni, primele ou ap rnd la 18 s pt m ni, motiv pentm care la aceast vrst trebuie transferate n halele de g ini adulte. G inle din rasele mixte i rasele de carne sunt cu 2-3 s pt mni mai tardive. Alimenta ia deficitar provoac ntrzieri ale cre terii i dezvolt rii la un mare num r de puici, care vor intra n produc ie foarte trziu sau chiar de loc.

89

Regimul de iluminat poate provoca accelerarea sau ntrzierea cu 2-3 s pt mni a ouatului la puici. Aplicarea unui sistem progresiv de cre tere a duratei zilei lumin are un efect stimulator, iar reducerea treptat a iluminatului duce la ntrzierea ouatului. Aceasta este explica ia principal pentru care n cre terea gospod reasc puicile eclozionate n perioada noiembrie-ianuarie ou mai trziu dect cele eclozionate n aprilie-iunie. Produc torii de ou de consum nu urm resc precocizarea ouatului ntruct p s rile nu sunt complet dezvoltate, producnd ou mai mici i de valoare comercial mai redus . Din aceast cauz au fost elaborate scheme de iluminare a halelor de tineret pentru ad posturile cu sau f r ferestre, cu scopul de a declan a ouatulla o vrst optim , atunci cnd puicile au ajuns s fie bine dezvoltate spre a produce ou mai mari de la nceput. Vrsta maturit ii sexuale a curcilor i a ra elor crescute n sistem gospod resc este mai tardiv , fiind foarte mult influen at de sezon. Aceste specii sunt eclozionate de obicei n lunile martie-mai, iar ouatul ncepe n lunile ianuariefebruarie, condi ionat de temperatura din ad posturi i stimularea luminoas . Cnd aceste specii sunt sustrase influen ei condi iilor naturale, prin cre terea intensiv n ad posturi cu microclimat i lumin dirijat , intrarea n ouat are loc la 32 s pt mni la curci i 22-24 s pt mni la ra ele Pekin. La masculi, aprecierea maturit ii sexuale este relativ . Coco ii se consider adul i dup 24 s pt mni, cnd fertilitatea lor ajunge la normal. n lucr rile de selec ie, unii autori apreciaz acest caracter pe baza datei primului ou al surorilor lor. Unii cercet tori consider maturitate a sexual la masculi vrsta la care prima ejaculare provocat a con inut 100x 106 spermatozoizi/ml i vrsta la prima mperechere natural cu succes. Pe baza datelor medii ob inute s-a stabilit c la Leghorn vrsta maturit ii sexuale este n medie de 18,44 s pt mni (cu varia ii ntre 16,19 i 30,28 s pt.), la Rhode Island, de 18,69 (cu varia ii ntre 16,0 i 26,22 s p.), iar la Cornish i Rock, de 18,97 (cu varia ii ntre 15,72 i 25,38 s pt.). Varia iile sunt mai mari ntre indivizii din cadrul aceleia i linii i nesemnificative ntre linii i rase. 3.2. IMPERECHEREA NATURAL Prin actul mperecherii (c lcat) sperma este transferat din ampulele canalelor deferente ale mascul ului n oviductul femelei n scopul fertiliz rii ovulelor. Num rul mperecherilor la coco ii activi variaz . Phillips (1918) a ar tat c exist coco i care calc de 25-41 ori pe zi. Guhl (1951) a inut sub observa ie trei coco i n grupe de cte 30-40 g ini cte 21 minute pe zi, timp de 84 de zile i a g sit n medie 15,9,26,7 i 29,0 mperecheri pe or . mperecherile au fost mai frecvente n primele ase minute de la introducerea coco ilor.

90

Muscalu i colab. (1985) au ar tat ca pe m sur ce masculii nainteaz n vrst num rul de mperecheri scade de la 79 mperecheri/zi la 26 s pt mni la numai opt mperecheri/zi la 58 s pt mni. Comportamentul masculilor este diferit pe parcursul unei zile de produc ie. Intensitatea maxim a mperecherilor se manifest n partea a doua a zilei, reprezentnd 59,594,7 % din activitatea total pe ntreaga zi. Masculii prefer mai multe femeie, pe care le calc de mai multe ori n cursul aceleia i zile. Panait i colab. (1971) au demonstrat c exist o corela ie pozitiv ntre agresivitatea coco ilor i capacitatea lor de reproduc ie. Pop i colab. (1974) au studiat comportamentul p s rilor Leghorn sub aspectul reproduc iei i au ajuns la concluzia c femelele cu un pronun at caracter combatant au fost refuzate de masculi. Aceia i autori au g sit o corela ie negativ ntre agresivitate i procentul de fecunditate. Sexul activ n procesul propriu-zis al mperecherii este masculul, dar se pare c actul este generat la origini de c tre femel . Actul mperecherii este precedat la p s ri de o perioad premerg toare de "curtare" care const ntr-o serie de deplas ri, dansuri aeriene, sunete i chiar lupt , caracteristice fiec rei specii. La coco i, faza premerg toare const dintr-o serie de pa i cu aripa ntins n jos n jurul g inii, care este denumit de unii autori "vals". G ina dispus s accepte mas cuiul se "ghemuie te" n decubit pectoral, cu aripile u or ndep rtate i astfel are loc mperecherea propriu-zis . Aceasta const n prolabarea cloacei, ejacularea spermei prin contrac ia celor dou papile ale vaselor deferente i scurgerea acesteia prin an ul organului copulator, care vine n contact direct cu orificiul oviductului. Dup c lcat, g inile se scutur indiferent dac mperecherea a avut loc sau nu. n multe cazuri, coco ii trec peste anumite faze, mperecherea avnd loc direct, n special n grupele de p s ri crescute intensiv. De asemenea unii coco i simuleaz mperecherea, care n realitate nu a avut loc, datorit unei inhibi ii sau lipsei de sperm . Astfel Parker i colab. (1940) au constatat lipsa de sperm la 14% dintr-un efectiv de coco i New Hampshire cu reflexe de mperechere manifestate normal. 3.3. COMPORTAMENTUL DE CIUPIT G inile au instinct de subordonare ierarhic . Cnd se formeaz un grup nou de g ini, ele ncep s se bat dou cte dou n toate combina iile posibile. n urma acestor confrunt ri se creeaz o ierarhie sau ordine a ciupitului, bine nsu it i respectat de p s ri. Fiecare g in caut s ciupeasc pe cele subordonate ei i se fere te de adversarii superiori. Competi ia cea mai mare este n special ntre p s rile ce ocup pozi ii apropiate n clasament.

91

Dac pas rea dominant este eliminat din grup are loc avansarea n ierarhie a restului p s rilor, ordinea fiind respectat . Dac se introduce o pas re str in , aceasta este pus la respect de toate celelalte, rezervndui-se ultimul loc. O ierarhie a dominan ei se instituie i n grupurile de coco i n urma unor lupte aprige care se pot solda cu r nirea sau chiar moartea celor mai slabi dac ace tia nu- i g sesc un loc de refugiu. Raporturile de dominan ntre cele dou sexe sunt n favoarea masculilor. Aceast dominan este pasiv , ea nu se instituie n urma unor lupte, femelele recunoscnd de obicei superioritatea masculilor. Sunt ns i excep ii i anume atunci cnd coco ii sunt adu i mai trziu n loturi de g ini crescute rar coco i i n care ierarhia fusese deja stabilit . De aceea se recomand ca n loturile de reproduc ie nou constituite s fie introdu i mai nti coco ii i dup cteva zile g ini le. Ordinea ciupitului are o mare importan n special n primele s pt mni de la formarea loturilor. P s rile ce ocup pozi ii superioare n clasament au o serie de avantaje n sensul c au un acces mai bun la hran , ap , cuibare i pe stinghiile de dormit. P s rile din locurile inferioare sunt private de aceste avantaje, fiind atacate mereu de celelalte i au deci de suferit. Cu timpul ns situa ia se normalizeaz n sensul c ele se nva s se fereasc de adversarii cei mai periculo i. n cadrul grupului se creeaz o situa ie de toleran , "ciupitul" fiind mai slab i uneori doar simulat. Comportamentul sexual este influen at de ordinea ciupitului, coco ii dominan i au o libertate mai mare de mperechere i produc cei mai mul i pui dac dorin a lor de mperechere este normal . G ini le dominante din grup au o tendin de nesupunere fa de masculi i nu manifest reflexul de ghemuire. G inile de la partea inferioar a clasamentului accept masculii cu supunere, manifest reflexul de ghemuire i sunt mai pu in provocatoare. n halele cu compartimente mai mici, coco ii se disperseaz relativ uniform ntre g ini, cei mai activi deplasndu-se mai frecvent dintr-un loc n altul. n halele foarte lungi i nguste, coco ii au tendin a de a se deplasa oarecum n grup de la un cap t la altul al halei efectund mperecheri. 3.4. FEECUNDAREA OVULULUI Fecundarea este unirea dintre game ii celor dou sexe, n urma c reia rezult zigotul. Ca urmare gamiturile haploide ale celor doi game i se contopesc ntr-una singur diploid . Pentru ca fecundarea s aib loc, spermatozoizii trebuie s parcurg aproape ntregul oviduct, pn la discul germinativ al ovulului. Prin actul mperecherii sperma este depus la nivelul vaginului. Parcurgerea acestuia se produce att datorit mi c rilor proprii de naintare ale spermatozoizilor realizate prin contrac ii ondulatorii a cozii, ct i datorit contrac iilor

92

oviductului. Viteza de naintare a spermatozoizilor este foarte mare, innd cont de dimensiunile lor. Se consider c timpul necesar travers rii oviductu]ui are o medie de 26 minute, cu excep ia perioadei cnd n uter se g se te un ou complet furmat sau atunci cnd g lbenu u] se g se te n por iunea albumino-secretorie a m;ductului (magnum). ntr-o perioad relativ scurt , dup copulare sau ns mn!<!re artificial , o mare parte din spermatozoizi i pierd capacitatea fecundant . n cazul c lcatului natural la p s rile tinere nu se observ o sc dere a fecundit tii deoarece c lcatul este foarte frecvent. n cazul ns mnt ri]or artificiale ~e recomand un num r de circa 1 x 106 spermatozoizi pe doz (Munro,1938). Un num r mai mic de un milion de spermatozoizi inocula i nu asigur un procent de fecunditate de 80-90%. Lorenz (1959) a ar tat c num rul de ou fertile este determinat de num rul de spermatozoizi ns mn a i. Bunaciu (1976) a constatat c n cazul n care s-a asigurat un num r de 84 x 106 spermatozoizi vii i 76 x 106 spermatozoizi capabili de fecundare pe doz de sperm inoculat la curci s-a ob inut un procent de fecunditate de 90,72%. Van Duijn (1964) recomand o concentra ie a dozei de ns mn are de 67x 106, iar Sexton (1975) ar ta c sunt suficien i 2x 106 spermatozoizi pentru a se asigura o bun fecunditate la curci. Bakst (1992) consider c ntr-o doz de ns mn are ce con ine 150-300x 106 spermatozoizi, 90% sunt expulza i n 60 minute i cel mult 2% ajung n jonc iunea uterovaginal , n tubulii de stocare a spermei. n oviductul p s rilor exist locuri de stocare a unei p r i din spermatozoizi, din care ace tia sunt elibera i treptat asigurnd fertilizarea ovulelor o lung perioad de timp de cteva zile dup ns mn are. S-a stabilit c glandele utero-vaginale sunt primul loc de stocare a spermatozoizi]or (Bobr, 1962). De aici ei sunt elibera i nainte de ovula ie (Van Krey, ] 964) deplasndu-se spre oviductu] anterior, unde fie c fecundeaz ovulul recent captat, fie c intr n al doilea loc de stocaj i anume glandele spermatice infundibu]are (Takeda, 1964). Bakst (1992) abordnd problema supravie uirii spermatozoizilor n oviduct consider c sperma este selectat n primul rnd n vagin, apoi este transportat n tubii utero-vaginali. Tubii de stocare a spermei colecteaz , stocheaz i e]ibereaz lent dar continuu spermatozoizii, care urc spre locul de fecundare din partea superioar a oviductu]ui. Mijloacele de selec ie se datoreaz prezen ei sau absen ei anumitor molecule de pe suprafa a spermatozoizilor. O mic subpopu]a ie de spermatozoizi din fiecare prob este mai potrivit dect restul. Selec ionarea acestei subpopu]a ii i utilizarea ei ar putea m ri intervalul dintre ns mn ri]e artificale i mbun t i fertilitatea. Mecanismul de eliberare a spermatozoizilor din glandele spermatice utero-vaginale i infundibulare a constituit un subiect abordat de mul i cercet tori.

93

Van Krey i colab. (J 967) nu a putut pune n eviden prin cercet ri de microscopie electronic prezen a unui esut contractil n aceste glande, dar s-a constatat existen a unor cili la intrarea n tubii glandulari. n 1948, Olsen i Neher au demonstrat c ovulul este fecundat n regiunea infundibular a oviductului, iar uneori chiar n cavitatea toraco-abdominaI . Ei au extras ovule din ovare de la puici ns mn ate i le-au transferat n oviductele de puici virgine dar nu au putut ob ine ou fecundate, n timp ce ovulele transferate din ovare de puici virgine n oviductele puicilor ns mn ate au fost fecundate. Destul de recent a fost stabilit cu precizie locul unde are loc fecundarea. S-a considerat c fertilizarea are loc n ovar, nainte de eliberarea g lbenu ului. Al i autori au emis p rerea c fecundarea se produce dup ovula ie. Ou fecundate s-au ob inut i atunci cnd s-au f cut inocul ri de sperm proasp t prin cavitatea abdominal , la cap tul anterior al oviductului, sau chiar n locul unde cad ovulele dac nu sunt captate imediat de oviducte. Se consider c fecundarea are loc n mod normal cam dup 15 minute de la ovula ie. La g ini, intervalul de la ns mn are pn la apari ia primului ou fecundat este n general de 24 ore, dar procentul maxim de fertilitate se ob ine abia n a treia zi. La curci, de asemenea dup primele 24 ore fertilitatea este mai redus , la g te instalarea fecundit ii se realizeaz dup cel pu in dou zile, ajungndu-se la o feltilitate normal n medie dup trei pn la ase zile. n timpul fecund rii, n ovul p trund 3-4 spermatozoizi, din numai unul singur particip la fecundarea blastodiscului. Dup p trunderea acestora are loc eliminarea celui deal doilea globul polar, odat cu fuzionarea pronucleului femel cu un pronucleu mascul. Prima diviziune a blastodiscului se produce la cinci ore dup ovula ie, iar clivajul n patru i opt celule, cnd oul ajunge n istm. La patru ore dup intrarea n istm, blastodiscul este divizat n 256 celule. Un nceput de formare a blastodiscului se ntlne te i la ou le nefecundate, proces care n marea majoritate a cazurilor se ntrerupe chiar dac este stimulat de spermatozoizii cu care ovulul a venit n contact mai trziu. 3.5. FACTORII CARE INFLUEN EAZ FERTILITATEA Aprecierea st rii de fecundare a ovulului se poate face numai prin spargerea oului i examinarea discului germinativ. La oulnefecundat, discul germinativ este mic, sub forma unei pete de culoare deschis . Discul oului fecundat este mai mare, fiind format din dou cercuri concentrice. Este posibil ca oul considerat nefecundat la acest examen s fi avut n realitate blastodiscul mort nc din oviduct. Numai prin examen microscopic, diagnosticul poate fi pus cu exactitate, pe baza studiului de diviziune celular a blastodiscului sau a degener rii acestuia. Cele mai multe ou clare sau limpezi ce apar n primele zile ale incuba iei sunt nefecundate. O parte din ele au, ns , embrionii mor i n primele stadii dintr-o serie de cauze (vechime, conservare necorespunz toare, vitalitate sc zut etc.).

94

3.5.1. Baza ereditar a masculilor i femelelor Jones i Lamoreaux (1942) selec ionnd dou linii de g ini Leghom au g sit c exist corela ii pozitive ntre produc ia de ou la femeie, produc ia de sperm la coco i i procentul de fecunditate. Muscalu i colab. (1982) analiznd dou linii de coco i Cornish au g sit c exist corela ie ntre calitatea materialului seminal i fecunditate, pe de o parte, i o mare variabilitate individual ntre masculi, pe de alt parte. Nu se cunoa te suficient m sura n care fertilitatea la p s ri se transmite la descenden i, iar unii autori pun n discu ie ns i selec ionarea masculilor dup fertilitate. La curcani i coco i supu i selec iei pentru cre terea greut ii corporale s-a constatat c selec ia dus la extrem n aceast direc ie a determinat sc derea fecundit ii, ceea ce constituie o adev rat problem pentru amelioratori. ntre diferite linii din aceea i ras exist diferen e de fertilitate. Fertilitatea depinde de ambele sexe. Cu ct game ii provin de la indivizi mai ndep rta i genetic, cu att feliilitatea are ansa de a fi mai bun ; la fel i ecloziunea. Acest lucru explic avantajele folosirii polispermiei pentru reproduc ia nucleelor intens selec ionate i n care num rul masculilor este foarte redus. Totodat , aceasta duce la evitarea consangviniz rii. 3.5.2. Raportul ntre sexe Repartizarea unui num r corespunz tor de masculi asigur mperecherea tuturor femelelor din lotul respectiv la o frecven potrivit astfel nct procentul de ou fecundate s fie maxim. Masculii prea numero i dezechilibreaz ordinea efectivului, se bat ntre ei i deranjeaz femelele. O parte dintre ele pot fi accidentate ca urmare a c lcatului prea des. Dac masculi sunt n num r insuficient, unele femeIe nu mai sunt c lcate. Num rul de masculi ce se repartizeaz la 100 femeIe este n func ie de specia i tipul rasei, dup cum urmeaz : 6-10 la g ini Leghom, 8-12 la rasele de g ini mixte i de carne, 6-10 la curci din liniile u oare, 12-15 la curci din liniile mijlocii i grele, 14-16 la ra , 25-30 la gsc , 18-20 la bibilic i 20-25 la prepeli . Propor ia masculilor poate fi mai redus dac se aleg pe baza unui examen al spermei, astfel nct la rasa Leghom se pot ob ine rezultatele normale dac ei reprezint 5% din efectiv. 3.5.3. Alimenta ia Alimenta ia necorespunz toare afecteaz fertilitatea ambelor sexe. Ra iile trebuie s fie bine echilibrate n to i principii nutritivi. Pentru masculi, n unele ferme se folosesc i hr nitoare suplimentare a ezate la o n l ime mai mare dect a celor pentru g ini.

95

Caren ele, n special cele vitaminice, afecteaz spermatogeneza i ovogeneza. Vitamina E este implicat n procesul de spermatogenez i ovogenez (Jensen, 1968). Procesele toxice determinate de aflatoxine din furaj determin sc derea capacit ii fecundante a spermatozoizilor (Briggs, 1972). 3.5.4. Vrsta Pe baza observatiilor practice, cresc torii tiu c fecunditatea la g llll cre te pn n jurul vrstei de 40 s pt mni, dup care scade. S-a observat c fertilitatea scade mai mult la masculi dect la femeie. Sc derea fecundit ii la masculi se datoreaz n principal oboselii i afec iunilor membrelor inferioare ca urmare a sistemului de cre tere. 3.5.5. Sistemul de cre tere n cadrul lucr rilor de selec ie, unde reproducerea se face prin mperechere natural la sol, cre tera masculilor n cu ti pe gr tare de srm afecteaz ntr-o oarecare m sur procentul de fecunditate al ou lor. Aceasta se datoreaz n special afec iunilor podale la coco i (Bunaciu, 1984). Cnd coco ii se folosesc curent la ns mn ri artificiale, cre terea lor n baterii este mai avantajoas . Ei se obi nuiesc u or cu conten ia i dau cantit i suficiente de sperm de bun calitate ce asigur o fertilitate normal . 3.5.6. Momentul mperecherii Problema are importan n special n cazul ns mn rilor artificiale, recomandarea general fiind de a nu se face ns mn area atunci cnd g ina are ou n uter. Motivul const n faptul c oul constituie un obstacol, iar n prezen a lui nu se poate efectua punerea n eviden a deschiderii oviductului i introducerea tubului de ns mn are n oviduct. Chiar dac se reu e te depunerea spermei n oviduct, ea este expulzat odat cu oul n momentul pontei i spermatozoizii nu ajung la nivelul rezervoarelor utero-vaginale. 3.5.7. Produc ia de ou Este cunoscut faptul c fertilitatea este mai bun la g inile cu produc ii mari. Cercet rile ntreprinse de Dinischiotu C984) asupra activit ii enzimelor la nivelul oviductului I confirm aceste afirma ii, ar tnd c la g inile cu produc ie mare de ou , activitatea enzimatic la nivelul jonc iunii utero-vaginale, principalul loc de stocare al spermatozoizilor, este mai intens fa de g inile cu produc ie mic de ou , la care i fecunditatea este mai mic . Activitatea enzimatic ridicat prezentat de fosfatazele acid i alcaiin demonstreaz o activitate metabolic intens favorabil spermatozoizilor stoca i la acest nivel, influen nd capacitatea de fecundare a acestora.

96

3.5.8. Condi iile de ntre inere La masculi se pare c intensitatea iluminatului nu influen eaz prea mult produc ia de sperm (Bunaciu, 1976), dar durata stimulului luminos are influen att asupra produc iei de sperm , ct i asupra fecundit ii. Fecunditatea scade n lunile de var cu temperaturi excesiv de ridicate sau pe timpul excesiv de friguros. 3.5.9. Factorii nespecifici de fecunditate Factorii nespecifici de fecunditate ac ioneaz ca un r spuns al proceselor fizicochimice legate ntre ele func ional i n timp. Dirijarea nervoas , hormonal i enzimatic a acestor procese constituie o reflectare a bazei genetice mascule i femeIe condi ionat de calitatea proteinelor din spermatozoizi i ovule. Faptul se reflect n reac iile imunologice care detennin fecunditatea i care depind de natura antigenelor i implicit a anticorpilor secreta i. nceputul cercet rilor n domeniul imunologiei reproduc iei l-au constituit lucr rile efectuate n anul 1889 de Mecinikov, care a demonstrat existen a unor substan e ce determin apari ia de anticorpi antispermatici la mamifere. La p s ri, cercet rile au ar tat c un factor ce poate influen a fecunditatea este factorul de capacitare a spermatozoizilor, capacitare ce se realizeaz n urma contactului dintre spermatozoid i secre iile tractusului genital femel. La p s ri, zona de maturare a fost stabilit de Burke i colab. (1969) ca fiind amplasat la nivelul jonc iunii utero-vaginale. Ulterior cercet rile ntreprinse au ar tat c nu este absolut necesar capacitarea spermatozoizilor n vederea fecund rii. Din cercet rile ntreprinse de diver i autori a rezultat c antigenele antispermatice din spermatozoizi i din alte celule testiculare sunt dup toate probabilit ile sursa a a numitei boli spermatogene a masculilor. Esen a acestora rezid din faptul c datorit proceselor inflamatorii din testicule, traumatismelor etc. se ajunge la punerea foarte u oar n libertate a celulelor spermatogene, inclusiv a spermatozoizilor din canaliculele seminale ale testiculului, producndu-se imuni zarea nso it de formarea anticorpilor. Anticorpii care iau na tere se leag cu celulele spermatogene pe care le distrug. Testiculele se atrofiaz , nu mai produc spermatozoizi i astfel se instaleaz sterilitatea masculului. Dac n prezent se tiu prea pu ine lucruri n leg tur cu manifest rile imunologice ale celulelor sexuale i ale secre iilor la masculi, cuno tin ele asupra ovulelor i secre iilor imunogene la femel sunt aproape nule. La unele femeie au fost g si i anticorpi antispermatici n secre iile aparatului genital. Ace ti anticorpi provoac fagocitarea spermatozoizilor cu consecin e negati ve asupra fecundit ii. ncepnd cu anul 1965, cercet torii au nceput s - i pun ntreb ri privind existen a unor factori umorali, responsabili de fecunditate, la p s ri. Astfel Almquist (1965) denume te factorul responsabil de pierderea fecundit ii la curci,

97

"agentul K". Mecanismul pierderii fecundit ii la curci pare c se datoreaz unui factor leta! timpmiu care distruge spermatozoidul. Unii cercet tori au constatat existen a unui proces de dezvoltare embrionar la ou le scoase de la incuba ie ca nefecundate, ceea ce ar dovedi c fecunditatea s-a produs de c tre spermatozoizi ajlill i ntr-un grad avansat de epuizare. Mortalitatea embrionar se poate datora unei infec ii cu germeni patogeni ai oului puslaincubat. ncerc ri de mbun t ire a fecundit ii prin schimbarea reproduc torilor cu al ii noi, ns rnn ri mai frecvente etc. nu au dat rezultate. S-a ncercat o gam larg de antibiotice administrate pe diverse c i, r mase f r nici un fel de rezultat. Burke i colab (1972) au g sit c izoimunizarea cu sperm a produs o reducere semnificativ a fertilit ii. S-au ntreprins o serie de teste pe serul aceleia i cmci i s-a stabilit c sc derea fertilit ii este n corela ie direct cu imunoglobulina circulant . Cercet rile ntreprinse de Bunaciu i colab. (1985) pe un lot de curci au demonstrat c sc derea fecundit ii este o problem de individ, strns legat de metoda de reproduc ie folosit . Astfel s-a constatat c la femelele la care se practic ns rnn area artificial apare mai frecvent sc derea fecundit ii dect la femelele la care se folose te c lcatul natural ca sistem de reproduc ie. Aceasta datorit n special leziunilor care apar la nivelul mucoasei vaginale, zon de continuitate, unde celulele spermatice vin n contact cu sngele, producndu-se o hiperimunizare cu producere de anticorpi antispermatici. Pe baza studiilor de imunologie a reproduc iei, teranescu i colab. (1979) au reu it s stabileasc o metod practic de potrivire a perechilor la p s ri, astfel nct s-a putut realiza prima hi bridare interspecific ntre curc i g in . Prin aceasta s-a realizat un transfer de informa ie genetic de la o specie la alta. Rezultatul cercet rilor a fost verificat prin metode citogenetice. Aceast metod de testare i hibridare poate sta la baza unor lucr ri complexe de ob inere de specii, rase i hibrizi noi de p s ri. 3.6. DETERMINISMUL SEXELOR Explica ia principal a form rii sexului la p s ri este de natm citogenetic , datorndu-se tipului de cromozomi sexuali pe care i con in cei doi game i. Spre deosebire de mamifere, la care masculul este sexul heterogametic de tipul XY sau XO, iar femela este sexul homogametic de tipul XX, la p s ri situa ia este invers . Pentru a distinge aceast situa ie diferit , heterocromozomii p s rilor se noteaz cu litere Z i W n loc de X i Y. Femelele au n celula somatic un cromozom Z i unul W, iar mascuJuJ doi cromozomi Z. n aceast categorie de determinism, pe lng p s ri mai intr reptilele, o parte din amfibieni i unele insecte. Numeroase cercet ri au c utat s dirijeze pe anumite baze fiziologice dezvoltarea embrionar spre un anumit sex. S-au luat n considera ie diferite teorii

98

i factori, cum ar fi: vrsta reproduc torilor, vrsta game ilor, poten a reproduc tarilor, echilibrul ra iilor etc. Hormonii sexuali influen eaz formarea sexului la p s ri. ndep rtarea ovarului stng poate duce la formarea unui ovotestis sau chiar a unui testicul func ional din ovarul rudimentar drept, cu modific ri pronun ate de fenotip. Dup Sturkie (1965), administrarea de estrogeni la masculi duce la dezvoltarea unui ovotestis n partea stng , iar uneori i n partea dreapt . Dac doza este mare pot apare chiar foliculi ovarieni cu ovocite i are loc dezvoltarea oviductului drept, iar uneori i celui stng. Administrarea de testosteron la femeie provoac formarea unui ovotestis n locul ovarului stng i formarea unui testicul din rudimentul ovarian drept, prin proliferarea esutului medular. Imersia ou lor de incuba ie n solu ii cu hormoni provoac dezvoltarea unui cortex ovarian la puii genetic masculi, care dispare cu vrsta. Testiculele acestor masculi ntrzie n dezvoltare la fel ca i spermatogeneza. BIBLIOGRAFIE 1. Abdelnabi, MA., Dttinger, MA. -2000- Lifetime reproduction and environmental factors XXI" World's Poult. Cong., Montreal. 2. Almquisl, H.J -1965- Cercet ri asupra ctorva cauze ale infertilit ii la curci. Conferin a anual de nutri ie. Texas, octombrie 1965. 3. Baksl, M -1992- Elite sperm rrom 'vanguard population' [nternational Turkey Conference. Poult. Internat, septembrie 1992. 4. Beaumonl, c., Bril/ard, JP., MiI/eI, N." M.De Reviers -1992- Comparison of various characteristics ofduration offertility in hens. Br. Poul!. Sci. 33: 649-661 5. Bobr, L. W - 1962 - Oviducal distribution of spermatozoa and fertility of the domestic fowl. Ph. D.Thesis Univ.ofCalifornia. 6. Briggs, D.M., Wyatt, R.D., Hamillon, P.B. -1972- Aflatoxin and semen characteristics. Poultry Science 52: 2003. 7. Bunaei", P. -1976- Corela ia dintre aminoacizii liberi din sperma de curcan i fecunditate. Tez de doctorat. Fac.Med.Vet. Bucure ti. 8. Bunaeiu, P., Dojan , N., Bunaci" Maria, Dinisehioll/ Anea -1982- Factorii nespecifici cu efecte negative asupra fecundit ii la g ini. Rev.Cre t. Anim.6: 30-35. 9. Bunaciu, P., Musca/u, Gr., Ursll Maria, Sicoe, O., Panait Ioana, Bunaciu Maria -1984 Folosirea fonnolului n tratamentul pododermatitei la coco i. Rev. Cre t. Anim.1 :53-56. 10. Bunaciu, P., Gavrile , 1., Bunaciu Maria, Bobonea Alexandra -1985- Cercet ri privind imunitatea specific antispermatic la p s ri. Lucr rile tiin ifice I.C.P.P.A.M. Balote ti, vol.IV: 315-321. 11. Bunaciu, P" Bunaciu Maria -1990- Factorii specifici ce influen eaz fecunditatea la mamifere i p s ri. Buletin informativ de patologie aviar i animale mici 1 : 26-28. 12. BlIrke, WH., Dgasmvara, F.X. -1969- Presence ofspermatozoa in uterovaginal fluide ofthe hen at varions stages ofthe ovulatory cycle. Poultry Science, 48: 408-413. 13. BlIrke, WH., Reiser, J.W -1972- The effects ofantisperm antisera and uterine fluids aod the fertilizing ability ofturkey spermatozoa. Poultry Science, 51, 1: 190.195. 14. Challdhuri, D., Wisharl,G.J. -1988- Predicting the fertilising ability of avian semen: The development of an objective colourimetric method for assessing the metabolic activity of fowl spermatozoa. Br. Poult. Sci. 29: 837-845.

99

15. Dinischiotu, Anca, Bunaciu, Maria, Bunaciu, P. -1984- Corela ii ntre fecunditate i unele modific ri enzimatice la nivelul oviductului la g inile din rasa Leghorn. Revista Cre terea Animaleleor 1: 60-64. 16. Froman, D.P., Feltmann, A.J., Rhoads, ML., Kirby, JD. -1999- Sperm mobility: a primary determinant of fertility in the domestic fowl (Gallus domesticus). Biol.Reprod. 61: 400405. 17. Fujihara, N. -]991- Comparati ve physiology of avian semen and spermatozoa. Advances in Reproductive Biology . Coo Y ongqing, Zhu Cheng Beijing: 132-155 18. Guhl, A.M -1951- Measurable differences in mating behaviour of cocks. Poultry Sci. : 687. 19. Howarth, B.J. -1984- Maturation of spermatozoa and mechanisms offertilisation p.161 174 in: Reproductive Biology of Poultry. F.J.Cunnigham, P.E. Lake and D. Hewitt, ed. Longham Group, Harlow, U.K. 20. Jensen, Js. -1968- Vitamin E and essential fatty acids in avian reprod. Fed. Proc. 27: 914. 21. Jones, D. G., Lamoreau.x, W. F. -] 942- Semen production of White Leghom males fi'om strainse selected for light and low fecundity. Poultry Science, 21: 173 22. Kirby, JD., Froman, D.P. -]990- Analysis offertility data. Poultry Science 73: 871-878. 23. Lorenz, F.W. -1959- Reproduction in domestic fowl. In: Reproduction in Domestic Animals voi 2, ed. H.H. Cole and P.T. Cupps, Academic Press New York. 24. Marschall, A. Y. -1961- Biology and Comparative Physiology of Birds. Voi li, Chapter 18. Reproduction . Acad.Press. New York. 25. Munro, s.s. -]938- The effect offowl sperm suspensions. Can. J.Res. Ser. O. 16: 281. 26. Muscalu, Gr., Bunaciu, Maria, Van, 1., Bunaciu, P., Dinischiotu Anca -1982- Factorii de fecunditate la g inile din rasele grele. Revista Cre terea Animalelor nr.Il. 27. Muscalu, Gr., Bunaciu Maria, Dinischiolu Anca, Bunaciu, P. ~ 1 9 8 5 - Cercet ri privind comportamentul coco ilor Comish sub aspectul reproduc iei. Lucr rile tiin ifice ICPPAM Balote ti vol.IV: 321-329. 28. Ottinger, Mary Ann -2000- Lifetime Reproduction: Endocrine and behavioral components. XX1 th Poultry Congress, Montreal, Canada. 29. Panait, M, M r ndici, AI, Marcu, I. -1971- Cercet ri asupra comport rii agresive a coco ilor din patru linii de g ini din rasa Leghoro. Lucr rile tiin ifice ale SCCA Corbeanca, vol.l: 7789. 30. Parker, JE., McKenzie, F.F., Kempster, H.L. -1940- Observations an the sexual behavior of New Hampshire males. Poult.Science 19: 191. 31. Phillips, A.G. -1918- A briefstudy ofthe roating value ofo single mating. J.An. lnst. Invest. Poultry Husb., 4: 30. 32. Reviers, M -1996- Photnperiodisme, developpement testiculaire et production spermatozoides chez les oiseaux domestiques. I.N.R.A. Prod. Anim. 9(1): 35-44. 33. Sexton, TJ -1975- Factors affectig the relationship of minimum sperm nomber and fertility in diluted chicken and turkey semen. Poultry Science 54: 18]5. 34. Takeda, A. -]964- Behaviour of spermatozoa in the genital tract of tlte hen. Jap. J. Poultry Science, 1: 19. 35. van Krey, H.P. -]964- Storage and transport of spermatozoa within the oviduct of the domestic fowl. Ph. O.Thesis Univ. ofCalifomia. 36. van Krey, H.P., Ogasawara, F.x. -]967- Light and electronic microscopic studies ofpossible sperm gland emptying mechanisms. Poultry Science 46: 69. 37. van Tienhoven -1968, 1989- Reproductive Physiology of Vertebrates. Ed. W.B.Saunders Comp. Philadelphia, London- Toronto.

100

4. DEZVOL TAREA EMBRIONAR G lbenu ul (ovulul) este acoperit cu o membran proprie primar numit membran vitelin . La suprafa a ei exist o alt membran , intim lipit , membrana secundar , numit membrana pelucida sau corionul, secretat de celulele foliculare care nconjoar n ovar celula sexual femel . n centrul g lbenu ului se g se te o regiune numit latebra care cuprinde sferule mici i omogene de vitelus primar intravacuolar. De la latebr , g lbenu ul se continu spre polul animal un cordon cu aceea i alc tuire, care ajunge la periferie i se l e te ntr-o zon discoidal numit nucleul lui Pander, n care se afl situat nucleul celulei sexuale. n jurullatebrei i cordonului care o leag de nucleul lui Pander sunt dispuse concentric i alternativ straturi de vitelus alb i galben, terminnd spre exterior cu un strat alb. Vitelusul alb con ine plachete viteline, fiecare cuprinznd n interiorul s u granula ii. Vitelusul galben con ine plachete mai mari ce au granula ii lipidice i un pigment galben. n perioada de cre tere rapid a ovocitei, n 24 de ore se depun ase straturi de vitelus alb i ase de vitelus galben. n timpul celor 24 de ore ct timp ovulul parcurge lungimea oviductului, n jurul lui se depun membranele ter iare reprezentate de albu , membranele cochiliere i coaja calcaroas (fig. 1.6), toate secretate de forma iunile glandulare din peretele oviductului. Coaja calcaroas nu are numai rol protector, ea reprezint i o rezerv de substan e minerale necesare embrionului pentru dezvoltarea scheletului s u. Coaja calcaroas con ine 95% carbonat de calciu i ea prezint pori care corespund unor canale ce o str bat. Coaja prezint la exterior o cuticul de natur colagenoas , spre interior urmeaz un strat de cristale de calcar, a ezate perpendicular pe suprafa , apoi o p tur sub ire de cristale de calcar i, n final, o p tur intern denumit membrana granular (cu o grosime de 0,025 mm la g in ), format dintr-o psl de fibre proteice i s ruri de calciu. Aceasta reprezint rezerva de calciu pentru embrion. n medie, albu ul cnt re te 31 g, coaja calcaroas 5 g, iar g lbenu ul 16 g. Din punct de vedere chimic, oul con ine 65% ap , 12% protide, 10% lipide, 10% s ruri minerale i 1 % glucide. G lbenu ul con ine cantit i importante din vitaminele A, BJ, B2, PP, D i E. Oul de pas re este un ou polilecit, ou care con ine mult material de rezerv pentru dezvoltarea embrionar . Diviziunea sa este par ial , discoidal i

101

intereseaz numai discul germinativ, situat la polul animal. Dezvoltarea embrionar i ecloziunea se realizeaz n afara organismului. n dezvoltarea embrionar , care ncepe n momentul fecund rii, se deosebesc trei faze: segmenta ia, gastrula ia (care cuprinde formarea celor trei membrane germinative) i organogeneza (formarea organelor i a sistemelor). 4.1. SEGMENTA IA Segmenta ia este etapa care urmeaz imediat dup fecundare. Segmenta ia se consum n timpul trecerii ovulului fecundat prin oviduct, cnd se i acoper cu membranele ter iare. Segmenta ia este meroblastic , par ial sau discoidal . Cnd oul este expulzat, segmenta ia s-a ncheiat, iar la polul animal se observ o pat albicioas , opac , de forma unui disc cu contur circular i cu un diametru de 12 mm, numit discoblastul Discoblastula este format dintr-un singur strat de celule inalte care con in in citoplasma lor sferule mici de vitelus primar. Sub acest strat se afl o cavitate plin cu lichid, numit cavitate subgerminal ce reprezint cavitatea de segmenta ie. Podeaua cavit ii subgerminale este constituit din citoplasm care con ine sferule viteline i c iva nuclei, unii proveni i din capetele spermatozoizilor supranumerari, al ii din nucleii profunzi, rezulta i din segmentare. Aceast p tur se nume te sinci iu vitelin. Centrul discoblastulei, sub care se afl cavitatea subgerminal , este mai luminos i se nume te aria pelucida, iar in jurul ei restul discoblastulei apare intunecat i se nume te aria opac .. Din aria pelucida se va dezvolta viitorul embrion. Restul g lbenu ului r mne nesegmentat i formeaz sacul vitelin. Primele 4-5 diviziuni de segmentare se fac dup planuri meridiane. Fusul de diviziune se dispune n sens radiar, deci perpendicular pe suprafa a extern a blastomerelor rezultnd blastomere superficiale (fig. 4.1). La patru ore dup fecundare sunt formate deja opt blastomere, la apte ore sunt formate 152 blastomere, iar la expulzarea oului blastula con ine cteva mii de celule. n aceast faz se poate determina dac oul a fost sau nu fecundat prin examinarea cu ochiul liber a discului germinativ, dup spargerea oului. Pentru depistarea ou lor nefecundate, inainte de a fi supuse regimului de incuba ie sau n stadii timpurii de dezvoltare embrionar s-au ncercat cteva metode biofizice nedistructive. La Institutul de Cercetare i Produc ie pentru P s ri i Animale Mici - Balote ti s-au efectuat cercet ri deosebit de interesante, bazate pe m surarea biopoten ialelor n curent continuu i alternativ i corelarea lor cu diferite etape de dezvoltare a embrionului, precum i pe utilizarea radia iei laser pentru controlul nedistructiv al fecundit ii ou loL Rezultatele cercet rilor au dus la concluzia c metodele utilizate sunt nedistructive i permit detectarea ou lor nefeclmdate dup cel pu in trei zile de incuba ie (Chiran i colab., 1987, 1988).

102

Blastomerele nu au un sens definit de diferen iere. Discoblastula este echipoten ial : dac o fisur m n patru sectoare, dou anterioare i dou posterioare, prin dou incizii perpendiculare ntre ele, din fiecare sector se va dezvolta cte un embrion ntreg. 4.2. GASTRULA IA Dup ce oul a fost expulzat, dezvoltarea embrionar este ntrerupt pn cnd oul ntlne te condi iile normale de incuba ie (natural sau artificial ), respectiv, condi iile de temperatur i umiditate n func ie de specie. Dup ase ore de incuba ie, m rimea discului germinativ este de 0,5 cm. Din acest moment ncepe procesul de gastrulare, care se termin la g ini dup 18 ore, iar la curci, ra e i g te dup 26 de ore de incuba ie. Gastrula ia are loc n dou faze: n prima faz , din blastodisc se formeaz primele dou straturi, ectoblastul i endoblastul; n etapa a doua se diferen iaz mezoblastul sau cordoblastul. Endoblastul se poate forma prin mai multe mecanisme: - prin desprinderea din blastodisc a ctorva celule care ajung n cavitatea subgerminal , se nmul esc prin diviziuni indirecte, se a eaz ntr-un singur strat una lng alta i se aplatizeaz formnd o foi embrionar care se ntinde sub tot blastodiscul. Aceasta se nume te endoblast, iar stratul exterior blastodiscului se nume te ectoblast;

103

- prin invaginarea blastodiscului la nivelul marginii posterioare. Celulele celor dou foi e embrionare se nmul esc prin diviziuni indirecte, suprafa a lor se m re te, i se ntind peste cadrul vitelin, care r mne nesegmentat. La sfr itul celei de-a 4-a zi de incuba ie, foi ele embrionare (ecto- endo i mezoblast) vor acoperi g lbenu ul pn la polul vegetativ i astfel se formeaz sacul vitelin. n a doua etap a gastrul rii, etapa dinamic , au loc migr ri de celule ectoblastice din regiunea anterioar spre regiunea posterioar a discului embrionar. Se produce o stratificare la nivelul marginii posterioare a ectoblastului, care este mai ntunecat i se nume te nod posterior. Migrarea continu de la nodul posterior pe linia median spre marginea anterioar a discului embrionar ap rnd o dung ntunecat numit linia primitiv . Cap tul anterior al liniei primitive prezint o ngro are ca o pat ntunecat , numit nodul anterior sau a lui Hensen. Dup 20 de ore de incuba ie linia primitiv atinge lungimea maxim . La

Fig. 4.2. Gastrula ia la p s ri. A, C, E, G - sec iuni longitudinale prin discul embrionar; B, D, F, H sec iuni transversale prin discul embrionar. A: l-gropi a primitiv ; 2-linia primitiv ; 3ectodenn; 4-membrana cloacaI ; 5-nceputul dezvolt rii prelungirii cefalice; 6-endoderm; 7-placa precordal (membrana faringian ). B: l- an ulliniei primitive; 2-migra ia mezodermulu. e, O: l-placa neural ; 2-prelungirea cefalic . E, F: l- an ul neural; 2-prelungirea cefalic . G, H: lcoarda dorsal ; 2-canalul neuroenteric; 3-jgheabul neural (dup Barieluc, 1991)

104

nivelul ei s-au stratificat i ngr m dit celulele cordoblastului sau mezoblastului (fig. 4.2 i fig. 4.3). n tot lungul limei primitive, pe mijlocul acesteia apare o dung mai clar numit an uJ liniei primitive. n lungul laturi lor limei primitive apar dou zone ntunecate, formate din cte o lam de celule dispuse lax ntre ele. Aceste celule sau desprins dintre ectoblast i endoblast. Aceste dou lame celulare, dispuse deocamdat lax, reprezint mezoblastul. Din nodul anterior al lui Hensen porne te un cordon sub ire i ntunecat care nainteaz spre marginea anterioar a discului embrionar. EI se nume te prelungirea cefalic , din care se va diferen ia ulterior notocordul sau coarda dorsal .

Toate foi ele embrionare vor executa mpreun mi carea de epibolie. Corpul embrionului se va forma numai din regiunea discului embrionar corespunz toare ariei pellucida. Toate forma iunile situate n afara corpului embrionar sunt forma iuni extraembrionare: sacul vitelin i foi ele embrionare care l nvelesc i alte forma ii care se vor diferen ia mai trziu ca: amniosul, alantoida, seroasa lui BeT. Transformarea discului embrionar n corp rotunjit i delimitarea corpului embrionar de foi ele extraembrionare reprezint o perioad important , n timpul c reia putnd s apar anomalii materializate prin malforma ii sau chiar monstruozit i incompatibile cu via a.

105

Cre terea n lungime a corpului embrionar este favorizat de prezen a notocordului. Tr s turile caracteristice ale corpului embrionar sunt: - dezvoltare prioritar a veziculelor optice - torace mic i conic datorit nedezvolt rii pl mnilor, cavitatea toracic fiind predominant ocupat de inim - abdomen proeminent datorit dezvolt rii ficatului i a anselor intestinale - form general a corpului embrionar adaptat spa iului limitat. Delimitarea are dou consecin e majore: - formarea corpului embrionar cu caracteristicile lui primare, independent morfologic de anexele embrionare - formarea celomului sau a cavit ii generale n care sunt ncorporate inima, tubul digestiv, ca parte a sacului vitelin, i sinusul urogenital, ca parte a alantoidei. 4.3. EMBRIOGENEZA n cursul embriogenezei, deshll de timpuriu, i fac apari ia o serie de anexe embrionare considerate ca adapt ri proprii embrionului: sacul vitel in sau amniosul, alantoida i seroasa lui Ber (fig. 4.4). Ele asigur nutri ia, respira ia excre ia i protec ia embrionului. mpreun cu embrionul formeaz o unitate morfofunctional . Vitelusul sau galbenu ul este nvelit de expansiunea marginilor blastodiscului i peste el se a terne mezodermul splanhnic Embrion formndu-se sacul vitelin. n mezodermul splanhnic se dezvolt reteaua de vase omfalo-mezenterice, care transport spre embrion vitelusul prelucrat enzimatic de celulele sacului. Aria vascular se contureaz ntre aria pellucida i aria opac . Aria vascular se prelunge te spre aria pellucida i se leag cu vasele acesteia prin cele patru vene viteline i cele dou artere viteline.

Amniosul sau sacul amniotic. Formarea amniosului ncepe cu apari Ia pliului cefalic, care are form de semilun i va acoperi capul embrionului. El se dozvolt caudal i se une te cu pliurile laterale i cu cel caudal, delimitnd

106

cavitatea amniotic . n ea se acumuleaz lichidul amniotic, rezultat din deshidratarea albumenului. Spre mijlocul perioadei de incuba ie, albumenul p trunde n lichidul amniotic i este consumat direct de embrion. Foi a extern a pliurilor amniotice este de natur ectodermic i formeaz o membran numit seroasa lui Ser sau corionul. Ea este dublat de mezoblast pe suprafa a intern . Mezoblastul embrionului se diferen iaz n dou straturi de fibre musculare netede, dispuse ncruci at. Prin contrac ia lor se imprim embrionului o mi care de balansare, care dureaz de la a 5-a la a 8-a zi de incuba ie i se produce i o amestecare a lichidului amniotic. Lichidul amniotic prezint i o circula ie caracteristic . Amniosul mai are i o func ie trofic . Celulele epiteliului elimin n lichidul cavit ii amniotice apa provenit din albu i lipide. Lichidul amniotic este nghi it de c tre embrion din ziua a 5-a de incuba ie. Alantoida. n a 48-a or de incuba ie, pe sec iuni microscopice din n regiunea mugurelui caudal, se observ o por iune mic de endoblast, mai ngro at , care proemin la exterior. Ea reprezint primordia anmiotic , acoperind amniosul i sacul vitelin. Consecutiv expansiunii alantoidei, albumenul este ngr m dit la polul ascu it al oului, de unde l consum embrionul. n nveli ul mezodermului splanhnic al alantoidei, ca i n peretele sacului vitel in, apare o re ea vascular bogat care conflueaz cu vasele alantoidiene. Peretele extern, care este n contact cu corionul, formeaz membrana corioalantoidian . Ea este bogat vascularizat i are rol important n respira ie. Alantoida ndepline te urm toarele func ii: - protejeaz embrionul prin faptul c nconjoar complet embrionul, sacul vitel in, amniosul i albu ul; - asigur schimbul de gaze deoarece prin sistemul vascular alantoidian, odat cu formarea lui, oxigenul din aer este transportat la embrion. Sistemul vascular este situat imediat sub corion, care este lipit de membranele cochiliere u urnd schimbul de gaze; - reprezint rezervor de acumulare pentm urina embrionului. ncepnd din a 13-a zi de incuba ie, cnd s-a format canalul seroamniotic din seroasa Ber, prin care se stabile te o comunica ie ntre cavitatea amniotic i spa iul de sub fundului sacului vitel in, albu ul, care se afl ngr m dit la acest pol, va trece treptat n cavitatea amniotic n care se afl i embrionul. n a 15-a zi de ncuba ie marginile alantoidei fuzioneaz i nvelesc complet sacul vitelin i masa de albu din vrful ascu it al oului, iar corionul nvele te complet alantoida. Dezvoltarea normal a embrionului la g in este prezentat n tabelul 4.1 (dup Vancea, 1978). Durata de dezvoltare embrionar la speciile de interes pentru avicultur etse prezentat n tabelul 4.2, iar dezvoltarea embrionului la diferite specii de p s ri, n tabelul 4.3.

107

108

109

4.4. CONROLUL DEZVOLT RII EMBRIONARE 4.4.1. Controlul genetic Dezvoltarea unui organism dintr-o singur celul se face prin cre tere i diferen iere. Acest proces este controlat genetic printr-o serie de mecanisme care

110

intervin n anumite etape ale dezvolt rii i care au rol n formarea armonioas a primordiilor organelor i asamblarea lor. Aportul geneticii prin studii de biologie molecular a contribuit la elucidarea fenomenelor de diferen iere celular , problema cheie a embriologiei. Dezvoltarea ontogenetic este un proces complex care cuprinde dou laturi: cre terea i diferen ierea. n timp ce cre terea se refer la mbog irea cantitativ a embrionului, diferen ierea const n diversificarea calitativ a masei embrionare, pe m sur ce are loc dezvoltarea. Diferen ierea mbrac aspecte morfologice, biochimice i fiziologice care se ntrep trund. Activitatea genelor are intensitate maxim la embrion n timpul diferen ierii organelor i esuturilor, fiind uneori neobi nuit , chiar asimetric . Dintr-o celul parental apar dou celule fiice neidentice, care se diferen iaz n sensuri cu totul diferite. Mai mult, n cursul embriogenezei pe lng diferen ierea definitiv exist i una reversibil , temporar sau dependent de vrsta celulei. Tehnicile de hibridare contribuie la diferen ierea celular din timpul embriogenezei. Haris a ob inut experimental reactivarea hematiilor de g in foarte diferen iate, f cnd s sintetizeze ADN i ARN sub influen a celulelor umane (Bareliuc, 1981). 4.4.2. Mi c rile celulare Mi c rile celulare reprezint un alt mecanism al dezvolt rii embrionare. Ele sunt adev rate deplas ri de grupe sau plaje celulare. Au importan deosebit n procesele morfogenetice i sunt o consecin a modific rilor de form i de volum care ncep n gastrulare, odat cu cre terea i diferen ierea. Mi c rile morfogenetice schimb raporturile de vecin tate dintre diferite por iuni din ou i creeaz posibilit ile unor noi interac iuni dinamice, care preg tesc formarea primordiilor de organe. 4.4.3. Cre terea diferen iat i regresia specific Cre terea diferen iat i regresia specific sunt fenomene prin care anumite segmente ale corpului cresc diferit fa de ntreg sau dispar dup ce i-au ndeplinit rolul morfogenetic, fiind reglate la nivel molecular. 4.4.4. Induc ia Induc ia este procesul prin care un grup de celule numit inductor provoac diferen ierea unui grup celular numit sistem competent, prin substan e numite inductoare. Nu se cunoa te mecanismul prin care inductorul declan eaz diferen ierea celulelor competente i sub ce form intervine la nivelul transmiterii informa iei la nivelul genomului. Nici structura chimic a substan elor inductoare nu este suficient cunoscut . Ele ac ioneaz independent, chiar n afara esuturilor vii, sunt n general specifice i reprezint cheia diferen ierii embrionare.

111

La p s ri, linia primitiv are calit i de inductor primar. n cursul dezvolt rii embrionare exist i fenomene de induc ie secundar , n alte locuri dect la inductorul primar. De exemplu, cupa optic induce formarea cristalinului, acesta induce fOlmarea comeei, tubul neural induce formarea arcului vertebral posterior etc. Exist i o induc ie reciproc reprezentat de o succesiune de interrela ii ntre dou regiuni de dezvoltare. Exemple: interrela ia dintre segmentul cefalic al notocordului, encefal i oasele craniului la embrionul de pas re; induc ia reciproc ntre cristalin i retin , primul inducd diferen ierea retinei, el nsu i fiind indus de cupa optic . Inductorii nu au specificitate zoologic . Un inductor de pas re poate s determine induc ie la iepure. No iunea de inductor este legat de cea de competen , care exprim capacitatea de diferen iere a unui esut sub influen a inductorului. De exemplu, din ectoderm se ob in prin diferen ierea indus derivatele acestuia: sistem nervos, celule pigmentare, pene etc., a a cum se ntmpl n timpul dezvolt rii embrionare normale. 4.5. ORGANOGENEZA-FOI ELE EMBRION ARE I MORFOPOTEN A LOR Organogeneza ca dezvoltare diferen iat , calitativ , a organismului ncepe la sfr itul gastrula iei, cnd embrionul este tridermic, adic are ectoderm, mezoderm i endoderm, materialul de origine pentru toate esuturile i organele ntregului organism al noii fiin e care se dezvolt . 4.5.1. Ectodermul Ectodermul va forma epiderma i derivatele ei: glanda uropigian , pigmentul care d culoarea tegumentului, a penelor i a pufului, ghearele, penele, care sunt un derivat cheratinizat al epidermului. Tot din ectoderm se dezvolt sistemul nervos. Indus de notocord, n plan median apare placa neural , pe fa a dorsal a embrionului. Din placa neural se formeaz an ul, apoi tubul neuraI. Din tubul neural se dezvolt encefalul i m duva spin rii, ganglionii, nervii periferici i organele de sim . La 4 l de ore de incuba ie, tubul neural este complet dezvoltat, iar n partea anterioar sunt individualizate cele trei vezicule cerebrale, veziculele optice i veziculele auditive. 4.5.2. Endodermul Endodermul genereaz epiteliul tubului digestiv, glandele digestive i epiteliul aparatului respirator. La p s ri, primordiul dezvolt rii tubului digestiv este foi a endodermic situat sub mezodermul i ectodermul discului embrionar, situat n tavanul sacului vitelin. Formarea tubului digestiv este un proces de cutare, care avanseaz simetric, desparte sacul vitelinv de tubul intestinal, dar p streaz o comunicare prin canalul vitel in. Intestinul posterior formeaz n

112

por iunea terminal cloaca i intestinul postnatal, forma iune cu existen de scurt durat . Pl mnii se dezvolt dintr-o evaginare a epiteliului endodermic de pe peretele anterior al faringelui. Evaginarea se bifurc , partea nedivizat va forma traheea, iar cea divizat va forma bronhiile i pl mnii. PI mnul p s rilor se dezvolt ca un sistem tubular rar alveole, dar cu saci aerieni extrapulmonari. 4.5.3. Mezodermul Scheletul axial embrionar i are originea n sclerotoamele somitelor care alc tuiesc n jurul notocordului o p tur mezenchimal continu , n care apar ulterior noduli cartilagino i. Musculatura striat scheletic a corpului se dezvolt din somite i anume din materialul celular cuprins ntre sclerotom i dermatom. Aceste celule formeaz motomul, unitatea de organizare a musculaturi scheletice embronare. Musculatura visceral deriv din materialul lamelor laterale (somatopleura), dezvoltndu-se musculatura striat n intersti ul cefalic (faringeesofag) i neted n restul tubului digestiv. Membrele provin din tegumentul i mezodermul somatopleurei, care se ngroa prin proliferare, iar celulele nou formate se izoleaz de originea lor i se ngr m desc oblignd tegumentul acoperitor s proemineze sub forma unor mugur!. Inima i vasele mari iau na tere din marginea dreapt i stng a mezodermului, care nvecineaz aria format din ecto- i endoderm a viitoarei membrane faringiene. Pulsa iile inimii apar foarte devreme, nainte ca vasele sanguine periferice s fie gata de primirea sngelui. Filogenetic, n cardiogenez apare mai nti endocardul, iar n jurul lui se formeaz musculatura reprezint de miocard, i epicardul care reprezint foi a seroas visceral . Aparatul excretor se dezvolt din mezoderm la toate vertebratele. Din mezodermul intermediar, situat ntre somite i pl cile laterale. Forma iile segmentare numite nefrotoame reprezint material nefrogen. Gonadele se dezvolt din dou ngro ri ale epiteliului, crestele genitale, situate de o parte i de cealalt a mezenterului dorsal. Ele evolueaz n vecin tatea mezonefrosului, cu care ontogenetic i filogenetic stabile te strnse leg turi. Primordiile gonadelor sunt formate din unele celule asem n toare cu epiteliul celomic i altele mai mari, rotunde, cu mai mult vitelus. Celulele sexuale, numite gonocite sau celule germinale primordiale vor forma partea exocrin a gonadelor, care vor produce game ii. Glandele sexuale au origine dubl i func ie dubl , exocrin i endocrin .

113

Diferen ierea sexual a gonadelor i a c ilor sexuale excretoare ncepe n ziua a 9-a. Celulele germinale primordiale colonizeaz doar ovarul stng, care se dezvolt , iar cel drept r mne n stadiul de gonad nediferen iat . Exist experien e care dovedesc c prin ndep rtarea ovarului stng se dezvolt ovarul drept, dar realizeaz o gonad masculin , care va secreta hormoni masculini i va produce spermatozoizi, iar dac se nl tur testiculele, se diferen iaz gonada feminin . Aceste experien e dovedesc c sexul se poate inversa n perioada embrionar , datorit existen ei unui stadiu nediferen iat sexual al celulelor germinative primordiale. C ile genitale femeie deriv din canalele Miiller, iar cele mascule din canalele Wolff, care au ac iune dubl , urinar n perioada func ional a mezonefrosului i genital , dup ncetarea func iei mezonefrosului. Aceste canale se deschid n cioac n segmentul uretrei, care se dezvolt din sistemul urogenital. Canale Muller se formeaz n perioada nediferen iat sexual a embrionului, dup care ele regreseaz n cazul embrionaului mascul sau se transform n canalele Wolffn cazul celui femel. Hormonii sexuali au o importan deosebit asupra diferen ierii canalelor excretoare genitale. Cloaca este structura anatomic n care se deschid: 1. pm1ea terminal a tubului digestiv, n segmentul posterior numit coprodeum, i 2. c ile urinare i genitale, n segmentul anterior sau urodeumn. 4.6. MODIFIC RI BlOCIDMICE I FIZIOLOGICE N DEZVOLTAREA EMBRIONAR Procesul de dezvoltare a embrionului de pas re i a anexelor sale urmeaz un rilm rapid de modific ri morfologice n care fenomenele biochimice i biofizice joac un rol important. Dup ce s-a format, embrionul de pas re se dezvolt complet n condi ii nutri ionale izolate de orice form matern . Modific rile biochimice i fiziologice sunt mai complexe pe m sura intr rii n func ie a diverselor organe. Rata respira iei "in ovo" n timpul primei s pt mni de incuba ie indic faptul c utilizarea carbohidra ilor este predominant . Din carbohidra ii disponibili, aproximativ 60% se reg sesc n albu , cei mai mul i n glicoproteide i 40% n g lbenu , cei mai mul i sub form necombinat . Deoarece nivelele de carbohidra i din albu descresc gradat (datorit utiliz rii) pn la cantit i abia detectabile n ziua a 1 S-a, nivelele de carbohidra i din vitelus cresc concomitent spre un maxim. Aceste transform ri opuse nu sunt propor ionale i totu i n ciuda trecerii produ ilor de hidroliz a carbohidra iJor din albu spre tluidele subembrionare, prin membrane i de acolo spre vitelus, con inutul total de glucide descre te rapid n cele 21 de zile de incuba ie (Romanoff, 1966, citat de Bareliuc, 1981). Treptat, nivelul carbohidra ilor din embrion cre te, dup cum

114

cre te nivelul D-glucozei circulante. Glicemia cre te pn n ziua a lO-a, se men ine constant pn n ziua a 14-a i se ridic din nou din ziua 14-a pn la ecloziune. Glicogenul nedetectabil histochimic n oul neincubat, dar detectabil n membrana vitelin , dup numai trei ore de incuba ie, este absolut necesar proceselor de diferen iere embrionar . La nivelul sistemului nervos, cantitatea de glicogen cre te constant, paralel cu morfogeneza. La nivelul ficatului, glicogenul este decelabil n ziua a 7 -a, dar functia glicogenic apare n a S-a zi de incuba ie. n decursul dezvolt rii, curba glicogenului cunoa te mai nti o perioad de cre tere pn la un maxim, dup care urmeaz o perioad de diminuare, apoi se reia cre terea pn la un anumit punct i n final are loc o ultim perioad de sc dere. Apari ia glicogenului n ficatul embrionar ine de ac iunea hipofizei i suprarenalelor. Primele semne ale activit ii func ionale ale celulelor corticale ale suprarenalei au fost g site la 12 zile de incuba ie (Bamett i Bourne, 1942, cita i de Bareliuc, 1981). ncepnd cu ziua a 13 -a de incuba ie hipofiza intr n activitate, prin secre ia neuro-hipofizar . Intrarea n activitate a celulei nervoase este legat de sc derea glicogenului, cre terea glicolizei aerobe, sc derea ADN-ului i nlocuirea lui prin ARN, care demonstreaz cre terea activit ii enzimatice, n special a anhidrazei carbonice, a fosfatazei alcaline, a fosfatazei aci de, a sistemelor enzimatice oxidative i a acetilcolinesterazei (Preda, 1969). Intrarea n activitatea de absorb ie a celulelor epiteliale ale tractusului digestiv este legat de diminuarea glicogenului i cre terea activit ii fosfatazelor acide i alcaline. Enzimele au un rol important n procesele de morfo- i histogenez . Fosfataza alcalin este abundent n regiunile cu semnifica ie histogenetic , iar fosfataza acid n zonele organogenetice (Rossi, citat de Preda, 1969). Enzimele particip i la punerea n func ie a organelor (Rmniceanu, citat de Preda, 1969) Activitatea fosfatazei acide din ficatul embrionar de pui cre te din a 8-a zi de la 23,77 umoli/mg protein /minl25C, pn n a 16-a zi, la 67,49 /lmoli/mg protein , iar activitatea catalazei cre te de la 1.272 /lmoli H202/mg protein /mini temperatura camerei la opt zile, la 1.891 /lmoli/mg protein la 18 zile. Dup terminarea organogenezei, activita-tea catalazei scade, astfel nct la puiul de o zi activitatea enzimatic este de 1345 unit i (Bunaciu, 1988). Aminotransferazele sunt o component important a metabolismului aminoacizilor. Aspartat aminotransferaza (AST, sinonim GOT) i alaninaminotransferaza (ALT, sinonim GPT) se g sesc n citosoli i/sau n frac iunea mitocondrial , fiind o component important a metabolismului aminoacizilor (Tanaka i Yamada, 1966). Tanaka a prezentat evolu ia comparativ a trei

115

aminotransferaze hepatice i renale la puii din rasa Leghom alb, ar tnd c au implica ii metabolice diferite n ficat i rinichi de-a lungul etapelor de dezvoltare. Bunaciu i colab. au studiat dinanlica fosfatazei acide (FA), alcaline (F AL) i GOT n embriogenez la p s ri Leghom (1988, 1994), la bibilici (1998) i ra (1999). Valorile limit sunt prezentate n tabelul 4.4. Tabelul 4.4 Compara ie ntre activitatea biochimic de la nivelul organelor embrionare la trei specii avicole Oranul n G in Bibilic Rat Enzima care a fost minim maxim minim maxim minim maxim determinat Creier 11,14 38,]4 16,60 41,26 10,45 38,38 Ficat 8,31 16,22 10,54 32,80 5,05 16,08 GOT Cord 20,98 56,28 7,]6 18,38 7,94 49,93 Pulmon 2,90 22,01 3,69 9,30 8,19 92,07 Rinichi 7,82 42,45 17,55 50,44 5,44 30,59 Creier 207,50 583,77 85,86 775,00 210,9 769,08 Ficat 186,48 465,72 51,95 241,87 231,0 612,58 FA Cord 222,00 819,60 4,55 43,46 153,1 530,33 Pulmon 87,05 388,50 40,5] ]40,88 51,97 534,29 Rinichi 334,57 930,60 161,87 449,5 84,05 172,18 Creier 28,16 252,12 40,540 223,330 5,83 93,43 Ficat 33,43 ]0],44 11,07 152,13 2,25 126,85 FAL Cord 133,47 810,35 6,22 109,81 9,72 46,71 Pulmoll 40,31 ]90,80 9,76 96,44 1,25 65,19 Rinichi 256,67 724,12 53,06 385,41 1,20 19,20 Activitatea specific a GOT a fost mai intens la g in i ra la nivelul cordului, iar la bibilic la nivelul creierului. Activitatea specific a FA a fost mai intens dect a FAL de 1,5 pn la 3,8 ori n organele embrionare de g in , de 0,6 pn la 2,4 ori la cele de bibilic i de 11,7 pn la 22 ori la ra . Se poate afirma c activitatea biochmic a acestor enzime variaz n func ie de specie, forma iunea embrionar i vrst . Intensitatea proceselor de morfogenez se coreleaz cu intensitatea proceselor metabolice. Preluarea i utilizarea proteinelor par s predomine n timpul celei de-a doua s pt mni de incuba ie, concomitent cu descre terea ovovitelinei i vitelomucoidului din g lbenu . 85% din substan a uscat a albu ului este reprezentat de proteine, cele mai importante fiind ovalbumina, ovoconalbumina i ovomucoidul. Aceste proteine r mn la nivele ridicate n timpul primelor 13 zile de via embrionar i ulterior sunt transferate rapid n cavitatea amniotic i n sacul vitelin. n g lbenu ul oului de g in se constat o descre tere a azotului proteic pn la un minim (n a l4-a zi), dup care cre te atingnd valorile din oul neincubat la 16-18 zile de incuba ie.

116

Azotul este eliminat de embrion sub diferite forme: amoniac 1%, uree 7,6%, acid uric 91,4%. n timpul primei s pt mni azotul este eliminat n principal sub form de amoniac i uree, dar dup prima s pt mn , n special ca acid uric, form n care azotul este eliminat de p s rile adulte (Winter, 1960). Embrionul de g in folose te drept surs principal pentru sinteza proteinelor sale aminoacizii liberi din g lbenu ui i albu ul oului i anume: pn n a 10-a zi pe cei din vitelus, ntre a 10-a i a 16-a zi pe cei din albu . Oul con ine to i aminoacizii esen iali, cea mai mare concentra ie a acidului aspartic, glicinei, fenilalaninei, metioninei i valinei fiind n albu , iar n g lbenu a argininei i lizinei. Un precursor al albuminei cu aminoacizi marca i la S35 a fost introdus n oul de g in . ntre a 6-a i a 9-a zi de incuba ie s-a constatat c ovalbumina embrionului se formeaz din albumin . Aceasta dovede te c proteinele embrionului pot lua na tere din proteinele albu ului i ale g lbenu ului. n oul de g in fecundat se g se te o cantitate foarte mic de acizi nucleici. n cursul dezvolt rii embrionare se constat o sintez considerabil a acizilor nucleici, pentru ca la 11 zile de incuba ie, cantitatea acizilor nucleici s ating un maxim raportat la masa uscat . Sinteza de ADN este mai mare dect cea de ARN i de proteine n primele 3 zile de incuba ie. Sinteza de ARN este paralel cu morfogeneza, accentundu-se odat cu diferen ierile primare. Berg (1969, citat de Bareliuc, 1981) a studiat efectul polivinilsulfatului (PVS), al acidului dezoxiribonucleic i al dezoxiribonucleazelor din embrionul de g in i a conchis c DN-azele sunt inhibate de PVS in vitro i in vivo. PVS a inhibat dezvoltarea embrionului de g in mai mult dect solu iile saline fiziologice. Concentra ia frac iei acido-so\ubile de acid maleic a sc zut cu 40 % n prima zi dup injectarea PVS. Dup trei zile s-a putut observa o cre tere a concentra iei peste normal. Metabolismul lipidelor este un aspect important al dezvolt rii embrionare, pentru c embrionii aviari ob in mai mult de 90% din energia caloric necesar , din oxidarea acizilor gra i pentru sinteza fosfolipidelor din constitu ia membranelor (Donaldson, 1981). Utilizarea lipidelor este intens la sfr itul dezvolt rii embrionare, n special n timpul ultimelor apte zile de incuba ie. 65% din masa uscat total a galbenu ului este reprezentat de componentele lipidice. Transportul lipidelor din g lbenu spre membrana sacului embrionar are loc rapid, ntre zilele 13-17 de incuba ie i se pare c i aceast membran este bogat n lipide, mai ales n trigliceride. Cea mai mare parte a trigliceridelor din g lbenu este absorbit neschimbat prin sacul vitelin. n cazul fosfolipidelor nu are loc un simplu proces de transfer. Fosfolipidele embrionare difer de cele viteline. Esterificarea masiv a colesterolului din g lbenu (n principal cu acid oleic), n timpul incuba iei, joac un rol esen ial n asamblarea unor complexe

117

lipoproteice (form n care lipidele sunt transportate de la vitelus la embrion). Colesterolul plasmatic este necesar dezvolt rii embrionului pentru scopuri nutritive. Se pare c nivelul colesterol ului circulant este sub influen a hormonal a hipofizei i a suprarenalelor. Consumul de lipide se desIa oar paralel cu lipidogeneza proprie. n stadiile timpurii lipidogeneza predomin asupra unui consum redus de lipide, iar spre sfr itul perioadei de incuba ie predomin lipoliza. G lbenu ul rezidual (secundar) reprezint n jur de o treime din volmnul g lbenu ului originar i este descris ca g lbenu remanent n momentul ecloziunii. Acest material este absorbit n cavitatea corpul ui i r mne ca un apendix al intestinului. Carbohidra ii i trigliceridele sunt transporta i din acest rezervor de plasm foarte repede n timpul primelor 45 zile ale existen ei posteclozionale. n aceast manier substan ele din g lbenu ul de rezerv suplimenteaz dieta administrat n primele cteva zile dup ecloziune. n primele apte zile de incuba ie, masa g lbenu ului cu tot consumul sferulelor de vitelus, se m re te cam cu o treime, deoarece o cantitate de ap din albu difuzeaz n sacul vitelin. Circula ia sanguin a sacului vitelin asigur hr nirea embrionului. Simultan va fi asigurat transportul oxigenului la embrion tot pe calea circula iei sanguine a sacului vitelin. Dup 18-19 zile de incuba ie, circula ia asigurat de vasele alantoidiene nu mai este suficient pentru asigurarea necesantlui de oxigen, astfel ncepe respira ia pulmonar prin camera de aer. Aceasta duce la o intensificare a metabolismului i la o cre tere brusc a cantit ii de c ldur degajat . Odat cu trecerea la respira ia pulmonar , circula ia alantoidian ncepe s se reduc i ntregul sistem s regreseze. Dup un timp foarte scurt, nevoile de oxigen ale embrionului, care sunt asigurate prin difuzare din exterior, prin porii cojii, n camera de aer, nu mai sunt suficiente. Puiul ciocne te coaja i ncepe s respire direct n mediul nconjur tor. n acest moment se ntrerupe circula ia alantoidian , sacul vitelin se retract complet n captivitatea abdominal i puiul eclozioneaz . ncepnd cu ziua a 12-a de incuba ie, cnd se instaleaz procesul de edificare a scheletului osos al embrionului, s rurile minerale necesare fenomenului de osteogenez sunt luate din coaja calcaroas a oului, prin intermediul circula iei sanguine alantoidiene. Corioalantoida este lipit de membranele cochiliere i de coaja calcaroas a oului. Pn la ecloziune se pierde 6, 11% din greutatea cojii calcaroase, fiind mobilizat i trecut n circula ia alantoidian o cantitate de 350 mg de s ruri de calciu. Coaja calcaroas devine friabil . Cnd umiditatea relativ este mai ridicat , transferul calciului din coaj la embrion este mai intens dect cnd umiditatea este mai sc zut . Transferul calciului de asemenea este influen at de cantitatea de vitamin D prezent n ou.

118

Fosforul este un constituent important al embrionului. Metabolismul lui are loc dup a 15-a zi de incuba ie i este asociat cu formarea oaselor. Sodiul, potasiul i elorul din albu descresc n timpul perioadei de incuba ie, n acela i timp cantitatea lor din embrion cre te. n g lbenu are loc o cre tere a acestor elemente pn n ziua a 7-a, apoi descresc indicnd o migrare a lor dinspre albu spre g lbenu n prima s pt mn . n metabolismul general al embrionului schimb rile survenite n metabolismul apei i n concentra ia ionilor de hidrogen (PH) sunt deosebit de importante. Con inutul relativ de ap al embrionului descre te de la 94% n a 5-a zi pn la 80% la eeloziune. Ou le p s rilor domestice pierd prin evaporare n procesul incuba iei, aproximativ 5% din ap s pt mnal, rata pierderii apei fiind n rela ie cu umiditatea relativ din incubator i cu caracteristicile fizice ale oului. La ou le neincubate, pH-ul r mne aproape constant, dar n timpul dezvolt rii embrionare se schimb considerabil. nainte de incubare, g lbenu ul are pH 4,5, iar albu ul are pH 8,3. n timpul incuba iei pH-ul g lbenu ului cre te constant de la pH 6 n a !O-a zi la pH 7 n a 16-a zi, iar al albu ului descre te cu regularitate spre neutru pn n a 10-a zi i pn la pH 6 n a 15-a zi de incuba ie. Lichidul alantoidian r mne aproape de pH neutru, iar cel amniotic r mne neutru pn n a II-a zi, dup care pH-ullor devine acid. Bunaciu i colab. au determinat varia iapH-ului i a presiunii osmotice n embriogenez la p s ri Leghorn (1988, 1994), la bibilici (1998) i ra (1999). Valorile limit sunt prezentate n tabelul 4.5. Abaterile de la parametrii normali de incuba ie (temperatur , umiditate, ventila ie) influen eaz activitatea enzimatic i biofizic de la nivelul anexelor i organelor embrionare (Bunaciu, 1996, 1998, Christensen, 2000, Deeming, 1987, French, 1997, 2000). pH-ul a variat n func ie de forma iunea embrionar , de la u or acid spre alcalin n anexele embrionare i de la slab acid spre neutru n organele embrionare. Presiunea osmotic a variat n limite mici, a fost mai mare la g in i mai mic la bibilic . Tabelul 4.5 Compara ie ntre activitatea biofizic de la nivelul organelor i anexelor embrionare la trei specii avicole Structura n G in Bibilic Rat care a fost minim maximminim maxim minim maxim determinat pH Ceier 6,61 7,17 6,07 6,77 6,17 6,62 Ficat 6,20 6,59 5,78 6,31 5,84 6,99 Cord 5,902 6,36 5,04 6,17 6,03 6,65 Pulmon 6,41 6,97 5,99 7,03 6,25 7,26

119

Rinichi Vitelus Albu fluid Albu dens Corion Alantoid Ceier Ficat Cord Pulmon Rinichi Vitelus Albu fluid Albu dens Corion Alantoid

6,48 6,04 5,97 7,03 7,32 6,74 0,263 0,278 0,267 0,285 0,219 0,279 0,273 0,273 0,270 0,277

7,22 6,09 8,53 5,07 9,17 6,68 9,18 7,03 7,91 6,990 7,71 6,]6 Presiune osmotic 0,286 0,209 0,333 0,200 0,331 0,19] 0,322 0,234 0,336 0,246 0,296 0,246 0,288 0,246 0,300 0,240 0,303 0,235 0,307 0,234

6,82 8,54 8,86 8,95 7,90 7,78 0,269 0,277 0,268 0,281 0,288 0,283 0,283 0,278 0,278 0,281

6,58 5,60 5,51 6,13 6,17 5,18 0,272 0,275 0,270 0,266 0,28] 0,241 0,232 0,245 0,219 0,245

7,14 7,84 7,93 8,11 7,12 7,42 0,297 0,332 0,305 0,302 0,3]5 0,298 0,290 0,780 0,287 0,293 LA

4.7. FACTORII CARE INFLUEN EAZ DEZVOLTAREA EMBRIONAR P S RI Dezvoltarea embrionar i n final rezultatele de incuba ie sunt determinate de o serie de factori i anume: - baza ereditar - condi iile de hran - recoltarea i sanitizarea ou lor - transportul i depozitarea ou lor - tehnologia de incuba ie.

4.7.1. Baza ereditar Sistemul de cre tere i reproduc ie poate influen a rezultatele de incuba ie. Consangvinitatea la p s ri este foarte rar ntlnit datorit num rului mare de indivizi, totu i n cazul n care potrivirea perechilor nu este urm rit cu aten ie poate apare fenomenul de consangvinizare n lucr rile de ameliorare, cu reducerea procentelor de ecloziune. La p s ri, n special la g ini i curci, s-au descoperit gene letale ce influen eaz rezultatele de incuba ie prin mortalitatea embrionar n procesul incuba iei i viabilitatea sc zut la puii ecloziona i. Cercet torii americani au descoperit 19 gene letale la g ini i trei la curci. Anomalii genetice determinate de gene au fost observate la toate speciile de p s ri de interes economic: g ini, curci, ra e i g te. Factorii letali duc ntotdeauna la moarte pe cnd factorii semiletali nu determin ntotdeauna moartea. Anomaliile ereditare descrise la g ini, curci i ra e sunt prezentate n tabelul 4.6.

120

Tabelul 4.6 Anomalii ereditare descrise la principalele specii avicole (dup V caul Opri i colab., 2002) Localizarea anomaliei Felul anomaliei ereditare ereditare I. La g ini - brahignatism superior - brahignatism inferior La nivelul - ciocuri concrescute capului i al - cioc ncruci at gtului - cioc de papagal - hernie cerebral (n partea din fa a craniului apare o deschidere, creierul este descoperit sau acoperit doar cu piele) - microftalmie (mic orarea globului ocular) - pupil cr pal - curbarea gtului (torticolis) - micromelie (picioare scurte; rasa Cornish are factorulletal pentru picioare scurte) - picioare scurte i groase - picioare scurte i strmbe (ndoirea oaselor metatarsiene) La nivelul - chondrodistrofie (piticism) trunchiului - embrion de crti (terminale scurte, tumefieri ale capului, gtului i i al membrelor oldurilor, lipsa pufului) - achondroplazie (puf foarte scurt; cre terea pufului se opre te din s pt mnile a 3-8 sau a 4-a de incuba ie) - abrachie (lipsa aripilor) - polidactilie (prezen a unui num r mai mare de degete ale picioarelor dect cel normal) - sindactilie (lipi rea ntre ele a dou sau mai multe degete ale picioarelor prin sudarea p r ilor moi, oasele r mnnd separate) - lipsa penajului (Apterylosis), determinat de un factor dominant, semiletal, ce reduce sim itor vitalitatea p s rilor, nct numai aproximativ 25% din p s rile care au acest factor tr iesc - lipsa pene lor mari - puf fibros Alte defecte - incapacitate de zbor - ataxie (puii nu stau n picioare, cad pe o latur a corpului i mi c capul continuu) - nervii gtului paraliza i (defectul apare la vrsta de 2-3luni a puilor; ace tia au capul aplecat spre piept i un tremur continuu, involuntar) - boala somnului (Ia puii de ] -2 s pt mni) - pl mnii i rinichi incomplet forma i; lipsa cavit ilor nazale - lipsa pere ilor desp r itori ai inimii - absorb ia defectuoas a sucului vitelin - atrezia oviductului - mortalitate embrionar (factor letalla rasa Wvandotte) II. La curci La nivelul - hernie cerebral 121

capului i al gtului La nivelul trunchiului i al membrelor Alte defecte

- orbire (duce la o mortalitate de aproximativ 75%, fiind determinat~ de un factor semiletal) - scurtarea coloanei vertebrale (num~rul vertebrelor este normal, dar ele sunt puternic scurtate; concomitent, este scurtat i ciocul). Anomalia este determinat~ de un factor semiletal recesiv, incomplet - scurtarea terminalelor (scurtarea puternic i ngro area oaselor picioarelor) - culoarea alb~ la curcile bronzate (lipsa melaninei n puf, nct culoarea pufului apare alb~ murdarn; se asociaz cu ochi colora i n albastru ters). Puii sunt slabi, 75% din femeie mor la eeloziune - culoarea bronzat~ la curcile albe (n puf este prezent pigmentul ro ucafeniu, n special, la nivelul capului i a terminalelor picioarelor); puii sunt mici i slabi; - sub ierea penelor bronzate - paralizia nervilor (tremur nervos al ntregului corp, mi c ri necoordonate, dese c deri pe spate) III. La ra e - hernie cerebral~ (apare la o parte din indivizii heterozigo i i se comport~ ca un caracter dominant) - scurtarea maxilarului superior (eventual, lipsa acestuia) IV. La gste - scurtarea coloanei vertebrale (adesea, asociat cu lipsa cavit ilor nazale); - abrachie - scurtarea terminalelor

La nivelul capului La nivelul trunchiului i al membrelor

4.7.2. Condi iile de hran Dezvoltarea embrionar la p s ri se face pe seama con inutului oului con inut ce nu mai poate fi mbun t it dup ce oul a fost format i s-a produs ponta. Este foarte important ca oul s pre-con in toate elementele de care embrionul are nevoie s se dezvolte n procesul de incuba ie, n cantit i suficiente, astfel ca puiul ce va ecloziona s nu fie caren at. Calitatea oului de incubat depinde de hrana pe care o prime te femela n sezonul de reproduc ie. Procesul de formare a ou Jor i dezvoltare a embrionului nu poate avea loc dac organismul nu con ine toate elementele de care este nevoie n procesul de ovogenez i embriogenez . Caren a n riboflavin (B2) atrage dup sine mortalitatea embrionar n a 2-a parte a incuba iei, n special n zilele 9-12. Vitamina B3 (acidul pantotenic) favorizeaz formarea hemoglobinei la embrion. Vitamina A influen eaz dezvoltarea embrionar pe tot parcursul incuba iei, intervine n hematopoiez i ac ioneaz trofic la nivelul epiteliilor. Vitamina B12 influen eaz capacitatea de ecloziune.

122

Vitamina C influen eaz procentul de ecloziune. Caren a vitaminei C duce la ob inerea de pui debili, cu tendin e spre sindroame hemoragipare cu localizare articular , muscular sau intestinal . Vitamina D determin un procent redus de ecloziune, embrionii mor n a 3-a s pt mn de incuba ie. Caren a se resimte evident din a 16-a zi de incuba ie, mortalitatea maxim se ob ine n a 18-a i a 19-a zi de incuba ie. Vitamina E influen eaz n special fecunditatea, dar intervine i n embriogenez la nivelul epiteliilor. Caren a n s ruri minerale influen eaz de asemenea procesul de embriogenez . Calciul este implicat n procesul de coagulare a sngelui. Asociat cu sodiu i potasiu, calciul reglementeaz echilibrul acido-bazic al umorilor, men innd ritmul cardiac normal. Embrionul i asigur necesarul de calciu din coaja oului. Cochilia con ine 6--6,5 g de calciu, respectiv, circa 93 % din totalul s ruri lor minerale. Evolu ia con inutului cojii oului n calciu n procesul incuba iei este prezentat n tabelul 4.7. Tabelul 4.7 Evolu ia con inutul n calciu i fosfor al cojii ou lor n diferite faze de incuba ie (dup Popescu i Lasc r, 1966) Zile de Ca P Raport Zile de Ca P Raport Ca/P Ca/P incuba ie (%) (%) incuba ie (%) (%) n ratie n ratie 1 0,27 0,75 112,77 12 0,31 0,81 112,61 2 0,26 0,73 112,75 16 0,51 0,82 II 2, 10 4 0,26 0,71 II 2,73 16 0,73 0,83 1/1,14 6 0,27 0,75 1/22,79 18 0,98 0,86 II 0,96 8 0,28 0,81 1/2,85 20 1,14 0,89 1/0,78 10 0,30 0,81 1/2,80 Zincul intervine n activarea unor sisteme enzimatice n corelatie direct cu Ca ++. Caren a accentuat n Zn determin perturba ii grave n d~zvoltarea embrionar , apar monstruozit i ale scheletului. Iodul determin sc derea procentului de ecloziune. Seleniul are un important rol n men inerea calit ii materialului seminal intrnd n compozi ia unor selenoproteine i are ac iune direct n metabolismul celular. Exist mai multe selenoproteine n compozi ia spermatozoizilor, r spunz toare pentru prevenirea efectelor negative ale radicalilor liberi i ale produ ilor toxici la nivel celular. Ultima selenoprotein identificat se nume te GSH-Px i a fost izolat din nuce\u de spermatide de c tre Behme i colab. (2000) i Pfeifer i colab. (200 1).

123

4.7.3. Recoltarea i sanitizarea ou lor Ou le dup pont se pot infecta n cazul n care nu se respect condi iile minime de igien i recoltare a ou lor pentru incuba ie. Gradul de infectare a ou lor este n corela ie cu starea de cur enie a cuibului i cu timpul ct ou le sunt l sate dup pont Iar s fie sanitizate. Oul prin r cire aspir prin pori germeni bacterieni i fungi care-l vor infecta. Pentru a evita aceste aspecte este bine ca locul n care se face ponta s fie curat. Dat fiind c exist o corela ie ntre timpul ct ou le r mn n cuib i gradul de infec ie, este bine ca acest timp s fie ct mai scurt i pentm aceasta este necesar ca ou le s fie recoltate de mai multe ori n cursul unei zile i sanitizate. Cercet rile au demonstrat c intervalul optim de sanitizare este de dou ore. Ou le murdare se a eaz pe cofraje i n locuri separate pentru a nu contamina ou le curate. Sanitizarea ou lor se realizeaz n cabinete de fumiga ie situate la capul halelor. Cabinetele sunt constituite din dulapuri etan e cu sistem de nc lzire astfel nct, n sezonul rece s asigure o temperatur de minim 17C pentm ca dezinfectantul s poat ac iona. Dezinfectantul utilizat este formaldehida sub form de vapori (fumiga ii). Pentru asigurarea wlei dezinfec ii este necesar s se asigure 50 ml/m3 formol comerciaJ i 25 g/m3 permanganat de potasiu. Timpul de fumigare este de 30 minute. Pentru a se evita contaminarea ou lor imediat dup ovipozi ie pot fi a ezate n cuib pastile ce con in substan e dezinfectante care sub influen a temperaturii corporale a p s rilor elibereaz substan a activ care sterilizeaz mediul i cuibul evitnd contaminarea oului. n multe ri se folose te ca metod de dezinfec ie sp larea ou lor de incubat care se realizeaz manual sau mecanic. n ara noastr s-a folosit cu bune rezultate sp larea ou lor de ra (tabelul 4.8). Tabelul 4.8 Schema de sanitizare a ou lor de ra prin sp lare Nr. Timp Temperatura Substan e Concentra ia Opera iunea Crt. miu) apei (0C) folosite (% ) 1 lnmuiere 5 32 cloramin 1-2 2 Sp lare propriu-zis 3 32 c1oramin 1-2 3 Cl tire 2 32 4 Zvntare 2 Jet de aer cald la temperatura camerei Bunaciu (1985) a experimentat cu rezultate foarte bune razele ultraviolete n sanitizarea ou lor de reproduc ie provenite de la g inile crescute n baterii. Acest sistem are avantajul c sanitizarea oului se face direct pe banda

124

transportoare, scurtndu-se foarte mult timpul ntre pont i momentul sanitiz rii. Prin aceast metod au fost ob inute ou cu un grad de contaminare mai mic. n acela i timp se realizeaz economie de manoper , nefiind nevoie de transportul ou ]or n camerele de fumiga ie ale halelor sau de dulapuri de fumiga ie. Ou le infectate determin mortalitate embrionar pe tot timpul incuba iei, puii ob inu i au viabilitate sc zut , ducnd la pierderi n primele zile de cre tere. 4.7.4. Transportul i depozitarea ou lor Transportul ou lor pentru incuba ie trebuie s fie diferit n func ie de distan a i condi iile de mediu exterioare. Modul cum sunt transportate ou le de reproduc ie influen eaz n mod direct rezultatele de incuba ie. ocurile determin ruperea alazelor i mi carea camerei de aer, ceea ce duce la mortalitate embrionar n procesul incuba iei. Temperatura exterioar poate influen a att vara ct i iarna dezvoltarea embrio-nar , n cazu] n care ou le sunt supuse ocurilor termice. Prin folosirea l zilor i mijloacelor de transport izoterme se pot evita ocuri]e termice i deprecierea ou lor de incuba ie. Pozi ia oului n timpul transportului poate afecta calitatea sa de incuba ie. Astfel, pentru transport, ou le sunt a ezate n pozi ie vertical cu camera de aer n sus. A ezarea ou lor vertical i cu vrful ascu it n sus m re te frecven a camerei de aer mobile. Depozitarea ou lor se realizeaz n nc peri special amenajate, ce pot asigura un microclimat constant de temperatur i umiditate. Temperatura optim de p strare este de 12C, cu limite cuprinse ntre ]0 i ]4C, iar umiditatea relativ este de 70-75%. Cre terea temperaturii peste limita stabilit duce la declan area procesului de segmentare a discului germinativ, dar care nu g se te un regim norma] de incuba ie, consecin a fiind moartea embrionar timpurie, n faza de blastul . Temperatura prea sc zut este de asemenea nociv pentru embrion, putnd determina moartea acestuia. Umiditatea sc zut determin evaporarea apei din con inutul oului inf]uen nd direct dezvoltarea embrionar . Pentru evitarea evapor rii apei din con inutul oului n cazu] p str rii ou lor o perioad mai ndelungat , unele firme p streaz ou le n pungi de polietilen . Prospe imea ou lor influen eaz direct rezultatele de incuba ie. McDaniel i colab. (1979) au demonstrat c ou le care au pierdut din greutate n timpul conserv rii au nregistrat mortalitate embrionar n primele zile de incuba ie i au avut procente sc zute de ecloziune. Rol important n pierderea n greutate a ou lor n procesul stoc rii pn la incuba ie l are i calitatea cojii. Din cercet rile ntreprinse pn n prezent s-a constatat c cele mai bune rezultate se ob in la ou le ce au o vechime de maxim patru zile pentru g in i ra i apte zile pentru gsc i curc .

125

BIBLIOGRAFIE 1. Alberts, S., Bray Dennis, Lewis, 1., Roberts, MR.K., Watson, 0.1. -2000- Molecular Biology ofthe Cell Garland Publishing, [ne., New York & London. 31 " Edition. 2. Babiker E.M, Baggott G.K.-1995- The role of ion transport in the formation ofsubembryonic fluid by the embryo ofthejaponese quail. British POllltry Science, 36, 3, luly 371-384. 3. Bakst MR., Gupta SK.. AkujJo V.-1997- Comparative development ofthe turkey and chicken embryo from clivaje through hypoblast formation Poult.Sci. 76, 1; 83-90. 4. Bareliuc, Lucia, Neagu, Natalia 198\ - Elemente de embriologie comparat . Editura Medical , Bucure ti. 5. B l escu, M, B ltan, Gh., Dasc lu, Al., Vancea, 1. - 1980 - Avicultura Editura Didactic i Pedagogic , Bucure ti, p. 190-191. 6. Behme D., Rothlein D., Pfeifer H., Kiria Kapoulos A. 2000 - Identification and characterisation of a new mamalian selenoprotein. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 14: 117. 7. Bunaciu, P., Bunaciu, Maria 1985 - Folosirea radia iilor ultraviolete n sanitizarea ou lor. Recomand ri practice M.A.l.A., 58. 8. Bunaciu, Maria, Bunaciu, P. 1986 - Aspecte privind calitatea ou lor de reproduc ie la p s ri Cornish i Rock. Rev.Cre t.Anim., 1, p.9-16. 9. Bunaciu, P.! ford nescu, Laura, Bunaciu, Maria, Dinischiotu, Anca, F lcescu, P., Burnichi, Floarea -1988 - Activitatea catalaze; i fosfatazei acide din ficatul embrionar de g in n diferite stadii de dezvoltare. AI-18-lea Cong. Mond. Avicult. Nagoya-Japonia p. 621. 10. Bunaciu, P., Bunaciu, Maria, Cmpeanu, fuliana -1994 - Dinamica activit ii fosfatazei alealine i GOT n embriogeneza p s rilor Leghol11. AI VI-lea Cong. Na . Med. Vet. Sinaia 2528. 10. p. 134. Il. Bunaeiu, Maria, Cmpeanu, fu/iana, Bunaciu P.-1998 - Dinamica pH-ului i presiunii osmotice din anexele embrionare n embriogeneza p s rilor Leghom. Simpoz. Dezvoltarea Zootehniei - o ans pentru vi itor , la i, decembrie, 1998. 12, Bunaciu, Maria" Cmpeanu, luliana., Bunaeiu P., Miel{ Ileana - 1996 - Influen a temperaturii de incuba ie asupra GOT n embriogeneza p s rilor Leghorn. Proceedings XX World's Poultry Congress New Delhi India, 2- 8.09, IV, p.82. 13. Bunaciu, Maria, Bunaciu, P., Cmpeanu, fuliana -1998- Hatching humidity intluence an glutamate oxaloacetate aminotranspherase, acid and alkaline phosphatase in embryogenesis of Leghorn hens. Abstracts 10 ," European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June 21-26, p.117. 14. Bunaciu, P., Bunaciu, Maria. Cmpeanu, /uliana -1998 -Glutamate oxaloacetate aminotranspherase, acid and alkaline phosphatase activity evolution in embriogenesis of Guinea fowl. Abstracts 10'" European PoultJy Conference, Jerusalem, Israel, June 21-26, p.117 15. Bunaciu, Maria, Cmpeanu, Iuliana, Bunaciu, P,- 1999 - Unele modific ri biofizice i biochimice n embriogenez la ra . Simpoz. "Dezvoltarea Zootehniei" - o ans pentru viitor, la i, decembrie 1999. 16. Cmpeanu, fu/iana, Bunaeiu, Maria, Bunaciu, P., Micu, Ileana - 1998 - Hydrogen ion concentration and osmotic pressure in the embryonic annexex and organs during embryogenesis of Guinea fowl. Absu'acts 10'" European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June21-26,p.I17. 17. Coleman, M.A. - 1986 - PoultlY Inernational, dec. P.12-14. 18. Christensen, v.L. -1991 - Hatchability and Physiology of Tllrkey Embryos lncllbated at Sea Level with Sucreased Eggshell PermeabiJity. Poultry Science,Vol. 70, nr.6, p. 1412-1418. 19. Christensen, V.- 2000 - Factors associated with early embryonic mortality. XXI" World's Poult. Cong., Montreal, Canada. 126

20. Decuypere, E., Room,G., Dewil, E., Vonmortfor/, D. -1998- Development ofthe Endocrine System in the A vian Embryo in Relation to Sexual Development. Proceedings 10'" European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June 21-26, VoI.!, p. 147-150. 21. Deeming, D.e., Rowlell,K., Simkiss, K.-1987 - Physical influences on embryo development, Journal of Experimental Zoology, Supplement 1; 341-345. 22. Deeming D.e. - 1990 - Poultry International, p.30-36. 23. De/h J. H. M G. von - 1962 - Changes in water, sodium and polasium distribution in the duck's egg during incubation. Australian Joumal of Experimental Biology, 40: 173-190. 24. Die/er/en, F. -1997 - Avian Models in Developmental Biology. Poultry Science, 78-82. 25. Donoldson, WF. - 1981 - Poultry Science, 60, p. 1964-1970. 26. Dupuy, Vineen/.-1996 - Development of duck embryos. lntema ional Hatchery Practice, 11,2, p.26. 27. Frenek, NA. (British United Turkeys) -1995 - Incubation Temperature of Turkey Eggs Poultry International, p. 17. 28. Freneh, NA. - 1997 - Modeling incubation temperature. The effects of incubator design, embryonic development and egg size. Poultry Science, 76, 1, 124-133. 29. Freneh, NA. - 2000 - Overheating turkey eggs: critical periods during incubation. Proceedings I O European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June 21-26, VoI. 1, p. 790'" 794. 30. Gluhovski, N, Drugocin, Gh., Seiciu, FI., Dumi/rescu, 1. - 1972 - Biologia i Patolo-gia Reproduc iei. Ed.Didactic i Pedagogic , Bucure ti. 31. Gordon, R.F. - 1977 - Poultry Diseases. Ed. Bailtiere Tindall, London, p.258-266. 32. Hodgeus, B. -1996 - Are aII your eggs in on basket International Hatchery Practice VoI. 10,6, p.17-18. 33. Halawani, ME. EI., Rozenboim, 1. -1993 - The Ontogeny and control of incubation behavior in turkeys. Poultry Sci. 72, 906-911. 34. V earu-Opri , 1. -2002 - Tratat de Avicultur , voll!, Ed. Ceres, p. 186-187. 35. fonov, P., Surai, s., Lisenko, T., PoltGVskaya, D. Mikitjuk - 1998 - Effect of vitamine E enrichment of egg yolk on lipid peroxidation in embryonic tissues. Abstracts 10'" European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June 21 - 26, p.118. 36. ford chescll, Dana, Dumitru, I.F. -1988 - Biochimie practic . Universitatea Bucuresti. 1. Dozarea activit ii GOT, p.147. 2. Dozarea proteinelor prin metoda Lowry, p.113; 3. Dozarea activit ii fosfatazei, p.159. 37. Kaj/ozov G., Genehev V. -1996 - Effect of the relative humidity (RH) during incubation on some hatching parameters of broiler chicks - Procedings XX World's Poultry Congress New Delhi,. India VoI.fV.p.113. 38. Khon, A.A., Choudhuri, D., Singhm, B.P., DevRoy-, AX, Saran, s., Malik, s., Singh, B., Sharma, R. D. - 1998 - Effect of naked neck gene on fertility embryonic development and hatchability of two brioler populations. Proceedings I O European Poultry Conference, '" Jerusalem, [srael, June 21-26, VoI.!, p. 531-532. 39. Kiyoshi, S. - 2000 - Sex selection and sex in poultry. XXI" World's Poult.Cong., Montreal, Canada. 40. Lundy, H. -[969 - A review of the effeets of temperature, humidity, turn ing and gaseous environment in the incubator on the hatchability of the hen's egg. Pages [43-176 in: The Fertility and Hatehability of the Hen's Eggs. T.C. Carter and B.M. Freeman, ed. Oliver and Boyd, Edinburgh, U.K. 41. MeDaniel, G.R., Ronald, M.A., Coleman, M.A. - 1979 - Poultry Seience 58, p. 310-313. 42. Moog, F. - 1958 - Enzymes Formation and growth in Embryonic Nutrition, Chicago Univ.Press

127

43. Von, U Neumann -1982 - Investigation on the ontogeny of chicken serurn proteins with special consideration for the expression of chicken alpha-fetoprotein (ch-afp) and albumin. Arch.Geflugelk. 46, 76-84.lSSN OOC3-9098. Ed.Eugen Ulmer GmbH & Co, Stuttgart. 44. Petitte, James, N. - 2000 - Role of grows factors in early embryonic development. XXlst World's Poult. Cong., Montreal, Canada. 45. Pleifer, H., Conrad, M., Roth/ein, D., Kiriakopu/os, A., Bridmeier, M., Barnkamm, G. w ., Schwartz, K.B. 2001 - Idelltification of a specific sperm muclei selenoenzyme necessary for protamine thiol cross-Iinking during sperm maturtion. F ASEB. Journal15: 1236-1238. 46. Popescu, M., B ran, s., Lasc r, V. ~ 1966 - Cre terea Industrial a P s rilor. Ed. Agrosilvic , Bucure ti 47. Preda, V. -1969 -Biochimia dezvolt rii embrionare la vertebrate. Ed. Acad. R.S.R. Bucure ti. 48. Sanders E.J. i Wride M.A.- 1997 - Roles for Growths and Differentiation Factors in Avian Embryonic Development. Poultry Science, 76,1; 11/-117. 49. Steopoe, J. -1967 - Citologie, histologie, embriologie. Ed. Didactic i Pedagogic Bucure ti, p.343-361. 50. Surai, P., Speake, B., Nob/e,R., Kuchmistova, E., !onov, 1.-1995- Antioxidant systems of the developing chicken embryo. 1. Carotenoides - p. 55-58; 2. Vitamin C. p. 59-62, - Proceedings Il'h International Symposium Current Problems in Avian Genetics, Krakow Poland. 51. Tanaka, M., Yamada, M. -1996 - Comparative developmental profiles ofactivity ofalanine aminotransferase, aspartate, aminotransferase and L-alanine: glyoxylate-aminotransferase in liver aod kidney of white Leghorn chicken. Proceedings XX World's Poultry New Delhi , India Vo1.lI. p. 41-45. 52. Tolsky, B.N. - 1998 - Method for preincubational detecting of infertile eggs. Proceedings 10'], European Poultry Conference, Jerusalem, Israel, June 21-26, Vol.I, p. 848 - 849 53.Vancea, 1. -1978 - Tehnologia cre terii intensive a p s rilor. Ed. Ceres, Bucure ti, p. 5577. 54. Winter, A.R., Funk, E.M.- 1960 - Poultry Science and Practice. J.B. Lipincott Company Chicago - Philadelphia - New York.

128

TEHNOLOGIA REPRODUCTIEI 5. TEHNOLOGIA NS MN RILOR ARTIFICIALE

5.1. IMPORTAN A ECONOMIC Folosirea ns mn rilor artificiale la p s ri s-a impus n unit tile de produc ie ca o necesitate practic , n scopul mbun t irii performan elor de reproduc ie, n special a indicilor de fecunditate. Cre terea n baterie a p s rilor de selec ie este o metod folosit nc pe scar larg pe plan mondial, dat fiind marele avantaj al controlului produc iei individuale de ou sigur, cu un efort mult mai mic dect n cazul cre terii la sol. Folosirea ns mn rilor artificiale prezint urm toarele avantaje: - asigur o utilizare intensiv a masculilor de mare valoare biologic . Astfel, un coco poate fi folosit pentru ns mn area a 40-50 femeIe n cazul folosirii spermei brute sau 100150 femeIe n cazul folosirii spennei diluate fa de 10-15 femeIe n cazul c lcatului natural. n acest mod se realizeaz o gr bire a procesului de ameliorare a efectivului de p s ri, utiliznd la reproduc ie cei mai valoro i masculi; - diminu consumul de furaje pentru ob inerea unui ou de incubat, prin reducerea num rului de masculi, care consum mai mult dect femelele; - se ob in procente de fecunditate bune pe ntregul sezon de reproduc ie i se evit oboseala coco ilor dup vrsta de 40 de s pt mni, cnd spermatogeneza este foarte intens . Oboseala apare i ca urmare a mb trnirii masculilor precum i ca urmare a apari iei unor afec iuni ale aparatului locomotor (pododermatite ce stnjenesc efectuarea mperecherii naturale); - pentru unele specii de p s ri este posibil ob inerea de produ i de la amunite cupluri de masculi i femeIe care n mod natural evit s se mperecheze. Acest lucru este valabial n special la gscal1ii din rasa chinez , care i constitue cupluri bine defll1ite de 2-4 femeie, pe care nu le mai schimb ntreaga via ; - prin folosirea ns mn rilor artificiale este posibil ob inerea hibrizilor interspecifici i interfamiliali n vederea cre rii de noi rase. teranescu i colab. (1979) au ob inut n ara noastr hibrizi ntre curc i g in ; - la unele specii de p s ri (curci), ns mn rile artificiale mpiedic ie irile premature ale femelelor din efectiv ca urmare a r nirilor produse de masculi n

129

procesul c lcatului natural. Dimorfismul sexual fiind foarte pronun at, masculii i men in foarte greu echilibrul n procesul c lcatului i r nesc femelele cu ghearele. Printre factorii care limiteaz ntr-o oarecare m sur aplicarea ns mn riJor artificiale n special la g ini amintim: - utilizarea unui volum mai mare de for de munc comparativ cu fermele de reproduc ie cu cre tere la sol (cu ns mn are natural ); - uneori s-a constatat c dup o perioad de 3-6 luni de ns mn ri a urmat o sc dere a fertilit ii la g ini pn la 50-60 %, fenomen mult mai redus n cazul c lcatului natural (Bunaciu i colab., 1985). ns mn rile artificiale se aplic n primul rnd n marile ferme de selec ie a g inilor, n scopul utiliz rii la maximum a coco ilor valoro i i testati dup descenden . n unele ri ca de exemplu n Israel, ns mn area artificial s-a extins n toate fermele de reproduc ie deoarece n aceast ar aproape toate g inile de reproduc ie sunt crescute n baterii. O deosebit aten ie trebuie acordat alimenta iei g inilor din rase grele, care n cazul cre terii n baterii, ca urmare a lipsei de mi care, se ngra compromi nd rezultatele de reproduc ie. Pe plan mondial i n ara noastr ns mn area artificial se aplic la toate curcile de reproduc ie indiferent de sistemul de cre tere, sol sau baterii. La celelalte specii, metoda se aplic deocamdat pe o scar mai redus , fiind ns foarte utilizat n lucr rile de cercetare tiin ific referitoare la problemele de fertilitate, la producerea hibrizilor interspecifici i n programele de selec ie. 5.2. ISTORIC Problema ns mn rilor artificiale la p s ri a preocupat i preocup i n prezent pe cercet torii din diferite ri ale lumii. Astfel, n anul 1905, Ivanov a efectuat prima ns mn are a g inilor cu material seminal recoltat de la coco i sacrifica i. Lucr rile de reproduc ie a g inilor, utiliznd metoda ns mn rilor artificiale, au fost continuate de Amantea (1922), care a perfec ionat metoda de recoltare a materialului seminal prin folosirea unei capsule de sticl , care se inea sub orificiul cloacal al coco ilor n momentul ejacul rii. Burrows i Quin au fost primii care n anul 1939 au descris o tehnic simpl , u or de aplicat. Au folosit pentru recoJtare metoda masajului abdominal, principiu de baz care a r mas pn ast zi. Cooper (1955) a conceput un aparat pentru recoltarea spermei alc tuit dintr-un tub de sticl lung de 5 cm, cu diametru de 0,4 cm, ndoit n unghi drept, care trece printr-un dop perforat n tubul colector. Principiul de utilizare const n aspirarea spermei la nivelul papilelor cloacale. n anul 1961 Kusner i colab. au descris pentru recoltarea spermei un colector de sticl , iar pentru ns mn area g inilor o sering de 1 ml, cu grada ii de 0,05 mI. Pentru curcani, Clark (1975) a recomandat a ezarea curcanului n decubit

130

sternoabdominal, conten ia executndu-se de o persoan , iar alte dou persoane execut masajul i respectiv colectarea spermei. Metoda este folosit i azi de multe firme ce folosesc ns mn area artificial la curcani. Szumawski (1961), bazndu-se pe metodologia lui Burrows i Quin au conceput un aparat pentru colectarea spermei format dintr-o par de cauciuc ce se continu cu un tub de sticl , folosit la recoltarea i ns mn area g telor. Williams (1967) a propus organizarea personalului ce particip la recoltarea spermei de la curcani i ns mn area femelelor n dou echipe: una specializat n recoltarea spermei, cealalt n ns mn area femelelor. Fiecare echip este format din dou persoane. Acest sistem de organizare permite m rirea productivit ii muncii. Thurnmin (1977) a recomandat pentru ns mn are o sering semiautomat ce permite schimbarea tuburilor pentru fiecare femel ns mn at . Preocupa i de introducerea ns mn riJor artificiale la palmipede, Szumawski i colab. (1968) au preconizat un speculum cloacal care s u ureze opera iunea de ns mn are a femelelor. Primele ncerc ri de recoltare a spermei la coco la noi n ar au fost efectuate n 1939 de c tre Dun reanu, metodologia folosit pentru recoitarea spermei a fost cea a lui Burrows i Quin, iar ca dispozitiv de recoltare se folosea o sticl de ceasornic. Pop i colab. (1963) au conceput o metod de recoltare i ns mn are a spermei stabilind doza i momentul optim al ns mn rii g inilor. Opera iunea de recoltare a spermei fa de metoda lui Brrows i Quin sa completat prin aceea c , pe lng masajnl abdominal se efectua i masaj sacral. n acest scop se utiliza o mas pe care se a eza coco ul. Metoda prezint o deosebire i n ceea ce prive te conten ia masculului. Autorul nu folosea un dispozitiv de conten ie, masculul st tea liber pe o mas , deci pentru aceasta era necesar un oarecare antrenament al mascul ului. Metodologia descris prezint dezavantajul c opera iunea de recoltare este destul de greoaie, neputndu-se aplica la rasele de g ini u oare (Leghorn), care prezint un temperament mai nervos i nu stau pe mas rar s fie conten ionate. Recipientul n care se face colectarea spermei nu este protejat de influen a nefavorabil a luminii. Pentru a evita neajunsurile descrise anterior, Mu atescu (1965), rlea i colab. (1967), Feredean i colab. (1967), Chiri i colab. (1967), B ltan i colab. (1970) au perfec ionat metodele descrise pn la acea dat , reu ind s stabileasc i s aplice o metod de ns mn are artificial a curcilor n fermele de reproduc ie. Opera iune a de recoltare se desf oar pe masculi preg ti i. Preg tirea masculilor const n supunerea lor la un regim de lumin prelungit de 14 ore. Cre terea perioadei de lumin la coco i se execut cu cel pu in dou s pt mni naintea femelelor, aceasta pentru declan area spermatogenezei i ob inerea spermatozoizilor maturi, capabili de fecundare n momentul ns mn rii femeie lor. n afara stimul rii luminoase autorii recomand ca nainte de nceperea masajului

131

cu 4-5 zile s se fac toaleta regiunii cloacale pentru a da posibilitatea ca irita iile ce apar n jurul orificiului cloacal s se vindece. rlea i colab. (1967), Feredean i colab. (1967), Chiri i colab. (1967) au adus mbun t iri instrumentarului, au folosit un dispozitiv de recoltare format dintr-o fiol de centrifug prev zut cu un dop prin care trece dispozitivul de aspirare a materialului seminal. Fiola se introduce n termosul n care se g se te ap cald la 37C. Prin aceasta se ofer posibilitatea p str rii temperaturii spermei un timp mai ndelungat, asigurndu-se n acela i timp protec ia spermatozoizilor mpotriva razelor de lumin . Tehnica ns mn rilor la p s ri nu este o metod dificil de aplicat n fermele de reproduc ie, dar necesit o oarecare practic . Ea const n stimularea mascul ului pentru a face posibil recoltarea spermei i introducerea acesteia n oviductul femelei. 5.3. APARATURA I INSTRUMENTARUL Pentru desf urarea n bune condi ii a ns mn rilor artificiale, n cadrul fiec rei ferme de reproduc ie, punctele de ns mn are artificial trebuie s dispun de o nc pere situat ct mai aproape de halele de reproduc ie, prev zut cu: surs de ap cald i rece, o mas de lucru acoperit cu faian , scaune de laborator, un dulap pentru p strarea sticl riei. Aparatura de recoltare i ns mn are recomandat de Bunaciu (1977) este simpl , ieftin i u or de procurat. Pentru efectuarea recolt rii materialului seminal i inocularea lui la femeie se folosesc urm toarele (fig. 5.1): 1- fiol de recoltare din sticl , cu capacitatea de 10 mI, prev zut la partea superioar cu o plnie pentru recoltarea spermei. Plnia evit pierderile ce se pot produce n procesul recolt rii. Datorit faptului c este din sticl se sterilizeaz u or, putnd fi refolosit . Dispozitivul de recoltare a spermei la curcan, r oi i gscan este alc tuit dintr-o fiol de sticl , la cap tul c reia se g se te un dop de cauciuc, prin care trec dou tuburi de sticl , unul mai lung i ndoit n unghi drept i unul mai scurt ce se prelunge te cu un furtun de cauciuc (Feredean i colab., 1967). Prin aspirare se recolteaz sperma de la nivelul papilelor cloacale; 2 - fiol de stocare a spermei, tot din sticl , cu o capacitate de 10 mi, trecut printr-un dop de cauciuc ce nchide etan gura termosului. Se p streaz cu sperm n ap cald la temperatura de 32C; 3 - tuburi de ns mn are confec ionate din sticl cu o lungime de 6 cm, cu diametrul exterior de 4 mrn, iar diametrul interior de 1,5 mm. Tuburile fiind din sticl se pot refolosi dup cur ire i sterilizare, fa de tuburile din plastic care se utilizeaz o singur dat ; 4 - termos cu o capacitate de 0,5 1, prev zut cu o curea ce se petrece dup gtui operatorului n timpul recolt rii i ns mn rii;

132

5 - sering semiautomat metalic . Permite dup fiecare utilizare o sterilizare bun , are avantajul c doza de ns mn are se poate regla printr-un urub micrometric, umplerea ei f cndu-se semiautomat din recipientul de stocare a spermei. Schimbarea tuburilor dup fiecare femel ns mn at se efectueaz u or prin intermediul leg turii de cauciuc adaptat la cap tul seringii; 6 - n situa ia n care se folose te ns mn area artificial la palmipede este necesar un stand de ns mn are format dintr-un plan nclinat la n l imea minii operatorului pentru conten ionarea femelelor n momentul ns mn rii (fig. 5.1). Laboratorul pentru ns mn ri artificiale la p s ri trebuie s fie dotat i cu microscop pentru examenul sumar al spermei.

5.4 PREG TIREA MASCULILOR Preg tirea masculilor ncepe cu cre terea programului de lumin de la opt la 14 ore. Aceast opera iune la curcani se efectueaz cu dou s pt mni nainte de a ncepe s ou femelele. Dup aprinderea luminii se ncepe masajul masculilor n vederea cre rii reflexului de ejaculare. Anterior se are n vedere ca la to i masculii s se efectueze toaleta regiunii cloacaJe, care const n tunderea penelor i scurtarea lan etelor. Opera iunea nu este complicat , dar este deosebit de important deoarece previne pierderea de material seminal i murd rirea acestuia. Nu recomand m smulgerea penelor pericloacale pentru c s-ar produce iritarea, care n cazul unor infec ii duce la eliminarea unor masculi foarte valoro i. Masajul masculilor se efectueaz periodic avndu-se n vedere s se lase ntre dou edin e de preg tire o pauz de 1-2 zile. n perioada de preg tire se recolteaz i se

133

examineaz sperm urm rindu-se volumul ejaculatului, concentra ia n spermatozoizi, procentul de spermatozoizi mor i i anormali. Masculii care prezint ejaculate necorespunz toare la trei examene consecutive se elimin de la reproduc ie. 5.5. ORGANIZAREA NS MN RILOR ARTIFICIALE ns mn area artificial la p s ri se poate desf ura pe echipe. Fiecare echip este format dintr-un operator i dou ajutoare. Operatorul fiec rei echipe specializate efectueaz recoltarea spermei de la mascul i ns mn area femelelor. Ajutoarele fiec rei echipe conten ioneaz masculii i femelele. Este bine ca operatorii s nu schimbe loturile, deoarece reflexele de ejaculare de la coco i se creeaz dup modul de masare al operatorului, iar n cazul schimb rii operatorilor se pot crea reflexe de inhibi ie. Organizarea opera iunilor de recoltare i ns mn are pe echipe are avantajul c scurteaz foal'te mult timpul de la recoltarea spermei pn la ns mntarea femelelor. Transportul spermei de la echipa care recolteaz la echipa care efe~tueaz ns mn area se face de c tre un aj utor de la echipa de recoltare. n acest caz se d continuitate operatiunii, neexistnd ntreruperi. Cresc torii le mici folosesc o singur echip format dintr-un operator i un ajutor. n aceast situa ie ajutorul conten ioneaz att mascul ii ct i femelele, iar operatorul execut att opera iunea de recoltare a spermei de la masculi, ct i ns mn area femelelor. Productivitatea muncii n cazul echipelor specializate este diferit n func ie de specie: la g ini 400-500/or , la curci 300-350, iar la palmipede de 180-200 de femeIe ns mn ate/or . Productivitatea muncii este n strns corela ie cu sistemul de cre tere. Cre terea la sol a p s rilor de reproduc ie necesit mai mult for uman pentru efectuarea ns mn rilor artificiale. Este foarte important ca opera iunea de ns mn are artificial a p s rilor de reproduc ie s fie integrat ct mai perfect n tehnologia general de cre tere i exploatare a p s rilor din ferma respectiv . Programul echipelor de ns mn are se decaleaz de programul celorlal i muncitori din ferm , innd cont de momentul nceperii ac iunii de ns mn are artificial n cursul zilei. Opera iunea de ns mn are artificial trebuie s nceap dup ce 60% din efectivul de p s ri ou toare au efectuat ponta, aceasta innd cont de dificultatea opera iunii de ns mn are. Dac oul este angajat n por iunea terminal a oviductului, odat cu expulzarea oului are loc eliminarea i a materialului seminal inoculat. Dac doza de sperm este expulzat odat cu oul, ns mn area artificial este compromis . 5.6. TEHNOLOGIA NS MN RII ARTIFICIALE LA G IN Recoltarea spermei se execut de c tre o echip format din trei persoane cu urm toarele atribu iuni: doi muncitori prind coco ii i efectueaz conten ia lor

134

pentru recoltare, iar unul recolteaz sperma. lnstrumentarul este cel prezentat n capitolul 5.3. Conten ia coco ului (fig. 5.2) se face n felul urm tor: se a eaz masculul cu spatele sub bra ul drept al muncitorului, cu coada nainte. Cu mna dreapt se in strns ambele picioare, iar cu mna stng se trage u or coada spre napoi. Operatorul maseaz cu degetul mare i ar t torul simfiza ischio-pubian i protuberan ele ischiatice. n momentul n care mascul ul este excitat se preseaz u or sub cioac cu marginea extern a plniei paharului de colectare, iar cu degetul mare i ar t tor de la mna stng se preseaz pere ii laterali ai cloacei efectund golirea canalelor deferente. ns mn area se execut de aceea i echip : muncitorii prind i conten ioneaz g ini le, iar operatorul execut ns mn area lor (fig. 5.3). Femela se a eaz cu pieptul pe marginea cu tii, fiind scoas afar doar cu partea posterioar . Muncitorul i ine cu mna dreapt picioarele la marginea cu tii, iar cu mna stng apas u or pe baza cozii spre spate cu podul palmei i cu degetul mare i ar t tor execut o presiune pericloacal pentru eviden ierea oviductului. Operatorul execut opera iunea de ns mn are n momentul n care oviductul este eviden iat, prin introducerea tubului 3-4 cm n oviduct. Doza utilizat este de 0,025 mI. Opera iunea de recoltare a spermei i ns mn are a femelelor nu trebuie s dureze mai mult de 30 minute. Spermatozoizii inu i n afara organismului mai mult de 30 minute i reduc capacitatea de fecundare.

Fig. 5.2. Conten ia masculului i recoltarea spermei la coco (orig)

Fig. 5.3. Conten ia i ns mn area artificial la g in (orig.)

135

ns mn area femelelor se execut dup un anumit program. Prima ns mn are se repet dup 24 ore, pentru ca apoi intervalul dintre ns mn ri s fie de cinci pn la apte zile. n cazul n care metoda se respect cu rigurozitate se ob ine o fecunditate de peste 90 %. Avantajul fa de celelalte metode cunoscute pn n prezent este c se folose te un num r mic de oameni asigurnd o productivitate mare. P s rile nu sunt stresate, n procesul ns mn rii nefiind nevoie de scoaterea femeie lor din baterii, conten ionarea executndu-se corect i destul de u or. 5.7. TEHNOLOGIA NS MN RII ARTIFICIALE LA CURC ns mn area artificial la curci are cteva particularit i date de dezvoltarea corporal a acestei specii. Pentru conten ie se utilizeaz o banc cu plan nclinat, pe care se a eaz masculul sprijinit pe piept i care este conten ionat de picioare. Cu ambele mini se in dep rtate picioarele masculului pentru a u ura opera iunea de masare i recoltare. Operatorul execut masajul ischio-pubian i presarea canalelor deferente. Un ajutor execut colectarea materialului seminal. Avnd n vedere complexitatea opera iunii de recoltare, echipa este format din cinci persoane cu urm toarele atribu iuni: - un ajutor conten ioneaz masculii - un alt ajutor recolteaz sperm - alte dou ajutoare prind masculii n vederea recolt rii spermei - un operator maseaz mascul ii i ns mn eaz femelele. Dispozitivul de recoltare a spermei este alc tuit dintr-o fiol de sticl , la cap tul c reia se g se te un dop de cauciuc prin care trec dou tub uri de sticl , unul mai lung i ndoit n unghi drept i unul mai scurt ce se prelunge te cu un furtun de cauciuc (Feredean i colab., 1967). ns mn area femelelor se efectueaz pe un stand de ns mn are format dintr-un plan nclinat la nivelul minii operatorului. Conten ia femelelor i exteriorizarea oviductului sunt asem n toare g inilor. Doza de material seminal inoculat este de 0,025 mI. Programul de ns mn are este urm torul: se efectueaz prima ns mn are, care se repet la 24 ore, dup care ns mn rile se efectueaz din zece n zece zile. La sfr itul sezonului de reproduc ie, ns mn rile se efectueaz s pt mnal. Ou le sunt bune pentru ncuba ie (feClll1date) i pot fi recoltate n acest scop la 48 de ore dup prima ns mn are. Regimul de utilizare a masculilor este din dou n dou zile, cu o zi pauz pentru refacerea spermatogenezei.

136

5.8. TEHNOLOGIA NS MN

RII ARTIFICIALE LA PALMIPEDE

La palmipede (g te i ra e) datorit particularit ilor anatomice ale aparatului genital, tehnologia ns mn rii artificiale prezint unele deosebiri fa de cea aplicat speciilor descrise anterior (fig. 5.4). Preg tirea masculilor ncepe la 26 s pt mni la r oi i la 28 s pt mni la gscan. Masculii se elimin de la reproduc ie dac dup trei recolt ri consecutive nu dau cantitatea minim de 0,2 mI de sperm . Intensitatea de utilizare la reproduc ie este de 2-3 ori pe s pt mn . Aparatura necesar recolt rii i ns mn rii este cea descris n capitolul 5.3. Este necesar folosirea unui dispozitiv special de recoltare a spermei, datorit particularit ilor anatomice ale penisului la aceste specii. Este necesar recoltarea de la nivelul papilelor cloaca1e pentru c altfel se pierde foarte mult sperm n procesul recolt rii. Se lucreaz n dou echipe, fiecare echip fiind format din dou persoane. Pe m sur ce o echip recolteaz , cealalt echip efectueaz ns mn area femelelor.

Recoltarea spermei se efectueaz prin masaj ischio-pubian (fig. 5.4 dreapta, sus). Dirijarea tubului de ns mn are n oviduct se realizeaz prin tu eu cloacal (fig. 5.4 jos)

137

Doza de ns mn are este de 0,05 mI pentru g te i 0,03 mI pentru ra e. ns mn area se execut s pt mnal. Masculii pot fi folosi i la reproduc ie ase sezoane avnd grij ca la nceputul fiec rui sezon s fie mprosp tat efectivul n procent de 15-20%. Procentele de fecunditate ob inute n urma ns mn rilor artificiale sunt n jur de 80%. 5.9. NS MN AREA ARTIFICIAL LA BIBILICI, PREPELI E I FAZANI ns mn area artificial la aceste specii se aseam n foarte mult cu ns mn area artificial la g in . Deosebirea este legat de conten ie, datorit taliei. Prezent m mai jos particularit ile legate de specie. 5.9.1. ns mn area artificial la bibilici La aceast specie se folose te aceea i metod de conten ie i instrumentar ca la g in . Volumul ejaculatului este foarte mic: 0,02-0,12 mI, concentra ia total de spermatozoizi este de 1,5-7 x 109/ml, intensitatea de folosire a masculilor este de 2-3 ori pe s pt mn . Doza de ns mn are este de 0,02 mI, iar intervalul dintre ns mn ri este de 10 zile. Fecunditatea ob inut n urma ns mn rilor artificiale este de 80-85%. 5.9.2. ns mn area artificial la prepeli e Pentru aceast specie conten ia este foarte simpl . Operatorul ine masculul ntr-una dintre mini, iar cu cealalt maseaz simfiza ischio-pubian i preseaz lateral cloaca pentru punerea n eviden a spennei ejaculate. n momentul n care se preseaz apare la exterior la nceput o spum provenit de la nivelul glandei proctodeale, dup care apare sperma. Volumul ejaculatului este redus la 0,01 mI, doza de ns mn are este de 0,005 mI, intervalul dintre ns mn ri este de o s pt mn , dar cele mai bune rezultate se ob in dac ns mn rile se repet la 2-3 zile. Procentele de fecunditate au oscilat ntre 70 i 90%. 5.9.3. ns mn area artificial la fazani Pentru ns mn area artificial la aceast specie se respect , n general, tehnica utilizat pentru ns mn area artificial la g ini. Dificultatea const n crearea reflexului de ejaculare la masculi. n general perioada de preg tire a masculilor dureaz trei s pt mni. Volumul ejaculatului este de 0,25 mI, cu o concentra ie n spermatozoizi de 5x 109/ml. Doza de ns mn are este de 0,025 mI, iar intervalul dintre ns mn ri este de o s pt mn . Demn de remarcat este faptul

138

c la aceast specie se atinge lill vrf de fecunditate dup dou s pt mni de ns mn ri dup care fecunditatea scade, astfel c n s pt mna a 20-a fecunditatea este de doar 10 %. 5.10. DILUAREA MATERIALULUI SEMINAL Diluarea spermei se face n vederea cre terii posibilit ii de ns mn are a mai multor femeIe (prin cre tera volumului de sperm diluat ), precum i n vederea conserv rii prelungite a capacit ii fecundante a spermatozoizilor, prin aceasta sporind eficien a economic a aplic rii ns mn rilor artificiale. Diluan ii trebuie s ndeplineasc urm toarele condi ii: - s nu fie toxici pentru spermatozoizi - s aib aceea i presiune osmotic cu a spermei - s aib acela i pH - s con in substan e hr nitoare pentru celulele spermatice - s nu fie infecta i i s nu transmit diverse boli la femeIe - s con in antibiotice, care mpiedic transmiterea unor boli infectocontagioase de la masculi la femeIe (micoplasmoza, de exemplu) - s permit un raport mare de dilu ie; prin aceasta se m rindu-se eficien a economic a folosirii diluan ilor n ns ml1 area artificial . Cercet rile n acest domeniu au fost ncepute nc din 1941 de c tre Schaffner i colab., apoi structura diluan ilor a fost mereu mbun t it . Szumowski (1961) a folosit diluan i pe baz de clorur de sodiu i glucoz cu rezultate destul de bune. ncerc rile de conservare la 2-5C au dat rezultate neconcludente. Wilcox i colab. (1961) au introdus n diluan i clorur de potasiu, clorur de magneziu sau clorur de sodiu n concentra ii similare cu cea existente n lichidul seminal. S-a constatat c sc derea fecundit ii pentru sperma diluat se datore te ionului de potasiu, iar cre terea fecundit ii ionului de clor. Baypai i Brown (1963), Haris i colab. (1963) au folosit diferi i diluan i pe baz de citrat de sodiu, glutamat monosodic, bicarbonat de sodiu, acetat de sodiu, citrat de potasiu, clorur de potasiu i magneziu, precmll i g lbenu de ou, ar tnd c n cazul spermei de curcan, g lbenu ul de ou nu men ine capacitatea fertilizant a spermatozoidului. Rezultate bune privind diluarea spermei de curcan au fost ob inute de Millar i colab. (1964), Kolev i colab. (1967), care au folosit solu ie Tyrode ca diluant, la care au ad ugat oxitetraciclin i dihidrostreptomicin . Zobalotski (1969) a folosit diluan i cu extract din tractusul genital al g inilor, van Wanbeke (1972) a utilizat lapte ecremat, glutamat de sodiu, citrat de sodiu, glucoz i albu de ou, sau diluan i pe baz de ioni de calciu, magneziu, fosfa i, carbona i i diferite componente energetice.

139

Bityukova (1969) a ar tat c prin ad ugarea n sperm a unor diluan i care au n componen a lor vitamina E i vitamine din grupul B se produce o cre tere semnificativ a motilit ii spermatozoizilor. Hubenov i colab. (1970) au utilizat cu bune rezultate g lbenu i albu proasp t de ou de curc . Acest diluant este greoi de aplicat n practic . Exist riscul transmiterii unor boli, neexistnd posibilitatea steriliz rii diluantului respectiv. Krez i colab. (1970) au reluat utilizarea g lbenu ului de ou n combina ie cu citratul de sodiu i au ajuns la concluzia c sc derea motiJit ii spermatozoizilor se produce foarte rapid. Buckland (1972) a demonstrat c mediile de dilu ie pe baz de fosfa i sunt superioare mediilor pe baz de citra i. Brown i colab. (1972), utiliznd diluan i ce au avut n compozi ia lor tris, au demonstrat c trisul provoac o segmentare anormal a spermatozoizilor determinnd i o sc dere foarte semnificativ a motilit ii lor. Buckland (1972) a demonstrat superioritatea diluan ilor cu fosfa i fa de cei cu citra i. Lityens (1971,1972), pe baza studiilor privind compozi ia oviductului n aminoacizi i hidra i de carbon, a sintetizat un diluant pe baz de clorur de potasiu, clorur de calciu, clorur de magneziu, bicarbonat de sodiu, glutamat monosodic, glucoz , inozitol i cistein ce se utilizeaz cu bune rezultate n multe ferme din lume, n special n Olanda. Pingel (1974) a studiat pH-ul mediilor de dilu ie ar tnd c valoareapHulu trebuie s fie ntre 7,5 i 8,0. Cercet rile ntreprinse de Sexton (1978) au eviden iat c acetatul, clorurile i citratul de sodiu nu ar avea o importan deosebit n sinteza diluan ilor. De asemenea, nici glutamatul de sodiu i nici fructoza nu influen eaz n mod semnificativ capacitatea fecundant a spermatozoizilor. Blesbois i colab. (1987), ad ugnd n diluant ovalbumin n concentra ie de 0,1, 0,5 i 1%, au observat c aceasta nu influen eaz capacitatea de mi care a spermatozoizilor. La noi n ar , Bunaciu i colab. (1976) au utilizat pentru sperma de curcan un diluant pe baz de clorur de sodiu, acid glutamic, fructoz i dextroz i s-au ob inut rezultate bune. n vederea perfec ion rii metodelor de diluare ct i a mediilor de dilu ie pentru sperma de curcan, Bunaciu (1981) a sintetizat un diluant care, utilizat n raport de dilu ie de 1 :5, a dat rezultate de fecunditate foarte bune, ce s-au men inut pe ntreg sezonul de reproduc ie. n urma studiilor privind con inutul n aminoacizi liberi ai spermei, ct i pe baza corela iilor care exist ntre aminoacizi i indicii de reproduc ie, n special cu fecunditatea, a fost sintetizat un diluant folosit n condi ii de produc ie la Institutul de Cercet ri pentm P s ri i Animale Mici, Balote ti, diluant a c rui compozi ie este prezentat n tabelul 5.1. 5.10.1. Modul de folosire a diluantului Diluantul se p streaz la frigider la temperatura de +5C. Se evit varia iile mari de temperatur att vara ct i iarna. Diluan ii care au nghe at sau care au fost

140

p stra i un timp mai ndelungat la temperaturi de peste +20C nu se vor folosi. De asemenea nu se vor folosi nici diluan ii care prezint precipitate, flocoane sau au aspect tulbure, aceasta denotnd c s-a produs o impurificare sau o infectare a diluantului. Tabelul 5.1 Compozi ia chimic a diluantului de pas re utilizat n condi ii de produc ie n cadrul Institutului de Cercet ri pentru P s ri i Animale Mici din Balote ti Nr. crt. Componentul diluantului V.M. Cantitatea 1 Clorur de sodiu Q/dl 0,9 2 Arginin D. L. P7d1 0,02 3 Lzin D.L. g/dl 0,02 4 Ac. glutamic D.L. !!!dl 0,02 5 Fenilalanin D.L. adi 0,02 6 Inozitol g,dl 0,2 7 Glucoz g, dl 0,2 8 Penicilin UI/ml 2000 9 Streptomicin UI/ml 500 10 pH H+ 6,8 1 1 Presiunea osmotic miliosmoli/kg 0.300 Masculii ce urmeaz a fi folosi i la ns mn ri artificiale, naintea nceperii campaniei de ns mn ri vor fi controla i din punct de vedere al calit ii spermei urm rindu-se n special concentratia n spermatozoizi capabili de fecundare. naintea utiliz rii, dilua~tul va fi adus la temperatura de 32C prin introducerea fiolei cu diluant ntr-un termos cu ap cald la temperatura men ionat . Diluantul se va ad uga peste sperm n momentul ntrebuin rii n propor ie de o parte sperm i 3-5 p r i diluant, n func ie de specie i concentra ia n spermatozoizi a probei care urmeaz a fi diluat . Manipularea diluantului din fiola ini ial n fiola de lucru este bine s se fac sub o lamp de ultraviolete pentru a evita infectarea diluantului. Prin componentele pe care le are, diluantul asigur o bun dezvoltare a bacteriilor i mucegaiurilor. Sperma diluat trebuie utilizat n 20-30 de minute din momentul constituirii, dup aceast perioad se produce o sc dere a capacit ii de fecundare a spermatozoizilor. Doza de ns mn are pentru fiecare femel este de 0,03 mI. 5.11. CONSERVAREA MATERIALULUI SEMINAL Problema conserv rii spermei de pas re are o importan deosebit pentru c d posibilitatea cre rii i pentru aceast specie a b ncillor de sperm , adev rate stocuri de gene ce ar putea fi utilizate n programele de ameliorare a p s rilor. Brilliard (2000), referindu-se la crearea b ncilor de gene, a afirmat c tehnicile i

141

metodele de conservare a poten ialului genetic la diferite specii de p s ri n scopul general de asigurare a diversit ii genetice este de mare interes. Primele ncerc ri de conservare a spermei de pas re au fost ntreprinse de Shaffner i colab. (1941) care folosind ghea carbonic au reu it s conserve sperma timp de 14 luni, cu o fertilitate foarte sc zut . Ulterior cercet rile ntreprinse au reu it s perfec ioneze diluan ii, agen ii crioprotectori i metodele de congelare, dar rezultatele pentru produc ie sunt nc nesatisf c toare. Zobolotski (1969), utiliznd un extract din tractusul genital al g inilor n propor ie de 1 :1, 1 :2, 1:3, 1 :4, 1:5 i 1:10 cu sperm ob ine cea mai bun supravie uire a spermatozoizilor n dilu iile de 1: 1 i 1 :2, i anume de 52,5 i 51,5% dup 105,8 ore de conservare la 2-4C. n cazul dilu iei de 1:10, supravie uirea a fost de 17,26 % dup ase ore de conservare. Van Wanbeke (1972) a utilizat pentru conservarea spermei de coco diluan i pe baz de lapte ecremat, glutamat de sodiu, citrat de sodiu, glucoz i albu de ou, ob innd rezultate nesatisf c toare. Chelmonska i colab. (1972) au cercetat efectul congel rii n azot lichid la -196C asupra spermatozoizilor la patru specii de p s ri: coco , r oi, gscan i curcan) i au constatat c cea mai ridicat motilitate a spelmatozoizilor se ntlne te la coco , iar cea mai mic , la gscan. n procesul de conservare se produc modific ri ale spermatozoizilor, crescnd procentul de spermatozoizi anormali. Tipurile de anormalitate cele mai frecvente constau n r sucirea exagerat a cozii, ndoirea ei n jurul corpului i boselarea corpului spermatozoidului. n cazul p str rii spermei la temperatura de 20C, procentul de anormali tate spermatic cre te o dat cu cre terea intervalului de timp de la recoltare. Se constat o corela ie ntre compozi ia diluan ilor i procentul de anormalitate spermatic . Sperma diluat cu diluan i pe baz de ioni de Na, K, Mg i Ca are un procent mai mare de anormalitate spermatic dect cea cu diluan i pe baz de aminoacizi. Cercet rile de e1ectronomicroscopie au eviden iat o serie de modific ri profunde care se petrec n celula spermatic n procesul congel rii. Haris i colab. (1975) au demonstrat c la unii spermatozoizi, acrozomul se vacuolizeaz , membrana celular se dilacereaz , iar la nivelul piesei intermediare teaca mitocondrial se desface par ial de filamentul axial i unele mitocondrii degenereaz Margues (1974) a demonstrat prin cercet ri de electronomicroscopie rolul deosebit de important al glicerolului, care este un crioprotector bun pentru spermatozoizii de pas re. Cercet ri n aceast direc ie au ntreprins Sexton i colab. (1978) la Institutul de Cercet ri Bettswille-Maryland, unde au folosit doi crioprotectori i anume glicerol i dimetilsulfoxid (DMSO). Procentele de fecunditate au fost cuprinse ntre 36,0 i 52,2 % pentru sperma de coco . Diluantul folosit n vederea congel rii a avut urm toarea compozi ie: difosfat de potasiu 12,7%0, glutamat de sodiu 8,67%0, fructoz 5,0%0, acetat de sodiu 4,3%0, T.E.S.

142

1,95%0, citrat de potasiu 0,64%0, monofosfat de potasiu 0,65%0 i clorur de magneziu 0,34%0. pH-ul a fost 7,5, iar presiunea osmotic de 333 miliosmoli/kg. Din datele prezentate a rezultat c DMSO asigur o protec ie bun a spermatozoizilor. Tehnica de congelare i decongelare dup Sexton i colab. (1978) este urm toarea: se amestec sperma de curcan cu diluantul n raport de dilu ie 1:5. Sperma diluat se p streaz pentru echilibrare 15 minute la SoC, dup care se adaug 4 %0 DMSO i se continu p strarea la SoC nc zece minute. Dup expirarea timpului, amestecul se aspir n micropaiete de plastic. Congelarea propriu zis se desf oar cu respectarea a trei etape de temperatur i anume: - sc derea treptat a temperaturii de la +5C la -20C asigurnd o rat de lOC/minut; - sc derea temperaturii de la -20C la -80C asigurnd o rat de congelare de 400C/ minut; - sc derea temperaturii de la -80C la -196C asigurnd o rat de congelare de 100C/minut. Decongelarea se execut n ap cu ghea ceea ce asigur o vitez de congelare de 70C/minut. ns mn area se execut imediat dup decongelare cu o doz de 0,10 mi, dar este foarte important s se asigure pentru fiecare doz ns mn at minim 250 milioane spermatozoizi. Protocolul de ns mn are este urm torul: se ns rnn eaz consecutiv trei zile, dup care intervalul ntre ns rnn ri este de cinci zile. In Romnia, Bunaciu (1976) a comparat o serie de diluan i ob inu i n cadrul I.C.P.P.A.M. Balote ti, urm rind capacitatea de conservare a caracteristicilor de baz a celulelor spermatice. Raportul de dilu ie a fost de 1:5. Sperma a fost p strat la 20C. S-a constatat c la temperatura de 20C motilitatea spermatozoizilor scade dup ase ore. Dup 12 ore viabilitatea spermatozoizilor a fost cuprins ntre 40 i 65 %. P strarea spermei la 37C duce la sc derea motilit ii spermatozoizilor mult mai rapid, dup o or de la recoltare motilitatea spermatozoizilor se reduce ca urmare a consumului rezervelor biologice ale celulelor spermatice, ce se reflect n final n diminuarea poten ialului biologic, urmat de moartea spermatozoizilor dup ase ore de la recoltare. n cazul n care sperma diluat a fost p strat la temperaturi sub SoC, viabilitatea spermatozoizilor s-a p strat n limite cuprinse ntre 55 i 65 % la 24 h dup recoltare. Spermatozoizii la aceast temperatur au mi c ri foarte lente, pentru ca dup ce au fost repu i la temperatura de 37C s - i recapete motilitatea normal . Bunaciu i colab. (1985) au urm rit calitatea spermei la dou rase de coco i, Comish i Leghom, n func ie de regimul de p strare, n trei variante de sperm : diluat , nediluat i diluat cu adaos de crioprotector la soc. Diluantul folosit a fost

143

alc tuit din: inozitol, fructoz , clorur de magneziu i zaharoz la un pH de 7,S. Crioprotectorul utilizat a fost alc tuit din o parte glicerin 3% i dou p r i DMSO 3%. Motilitatea spermatozoizilor la ambele rase a nregistrat o sc dere mai accentuat la sperma brut fa de sperma diluat simplu i cea diluat cu adaos de crioprotector. Dup 24 ore de refrigerare s-au nregistrat valori ale motilit ii de 7% la Leghorn i de 4,2S% la Rock, iar la sperma diluat cu diluant ce con ine crioprotector de 6% la Leghorn i 29% la Rock. Valorile care reprezint procentul de spermatozoizi anormali se nscriu n limite admise, fiind foarte apropiate ntre cele trei variante. La sperma nediluat se nregistreaz o cre tere mult mai accentuat a procentului de spermatozoizi mor i. Aceasta demonstreaz rolul de protector i de mediu nutritiv al diluantului. Activitatea enzimatic exprimat prin activitatea GOT se coreleaz pozitiv cu procentele de spermatozoizi mor i i anormali i negativ cu motilitatea acestora. Capacitatea fecundant la spermatozoizii proveni i din sperma neprotejat cu diluant i crioprotector este zero dup apte ore de p strare la SoC, fa de SO% ct reprezint capacitatea fecundant a spermatozoizilor proteja i cu crioprotector. Bogdan i colab. (1981), au experimentat aparatura i metoda de congelare a spermei de coco n paiete, caracteriznd sperma din punct de vedere al pretabilit ii n trei categorii i anume: a) sperm cu pretabilitate bun i foarte bun , b) sperm cu pretabilitate satisf c toare i c) sperm nepretabil la congelare. Buss i colab. (1992) au ar tat c exist o corela ie ntre concentra ia n glicerol i capacitatea fecundant a spermei. Concentra ia mare de glicerol rezidual scade capacitatea de fecundare a spermatozoizilor. Hammerstadt (1994) a ob inut rezultate bune n congelere utiliznd glicerol, ar tnd c este necesar aplicm-ea unei presiuni mari de selec ie asupra celor mai valoro i coco i. l. BIBLIOGRAFIE Alexander, A . Graham, 1., Hammers/ed/, R.H., and Barba/o, G.F. -1993- Effeets of genotype and cryopreservation of avian semen on fertility and number of perivitelline spermatozoa. Brie Poult. Sei. 34: 757-764. Amantea, G. ~ 1922 - La recolta della sperma e la eliminazione degli spermatozoizi nel gallo Rendieonti della R. Aeeademia Nationale dei Lineei voJ.XXXI serie S-a, 2 semestre, fase. 4-8 Roma. Ansah,G.A., Crober, D.C., Buckiand, R.B., Seflon, A.E., Kennedy, B. W. -1980- Artificial insemination of individually caged broiler breeders 1. Reproductive performance of males in relation age and strain offemales. Poultry Seienee. 59: 428-437. A/anasov, v'K., Dimi/rov, s.G., Georgiev, s.K. -I994-Energy metabolism offresh and stored turkey spermatozoa. Proeeedings 9'h European Poult. Conf. Glasgow, UK. p.298. Bakst, MR., Sex/on, T1. - 1979 - Fertilizing eapaeity and ultrastrueture of fowl and turkey spermatozoa before and afterfreezing. J. Reprod. Fert. 55: 1-7. Baypai, P.K., Brown, K.1. -1963- The effeet ofegg yolk on semen eharaeteristies ofturkeys. Poultry Seienee 42: 888-893.

2.

3.

4. 5. 6.

144

7. B I/an, Gh., Suciu, /., Cmpeanu, D. -1970- Unele aspecte privind tehnica recolt rii spenuei i ns mn area artificial la g in i curc . Rev. Zoot. Med. Vet. 7: 52-60. 8. Bilgili, S. F. and Renden, JA. -1985- Relationship of body fat ta feltility in broiler breeder hens. Poultry Scence. 64 : 1394 -1396. 9. Bogdan, A.r., B ltan, Gh., Salan iu, Dorina -1981- Cercet ri privind stabilirea aparaturii i instrumentarului necesar congel rii materialului seminal de pas re. Raport tehnic de recep ie, 1981, l.C.P.P.A.M. Balote ti. 10. Brillard, JP., McDaniel, G.R. -1986- Inf1uence of spenuatozoa numbers and insemination frequency an fertility in dwarf broiler breeder hens. Poultry Scence. 65: 2330-2334. 11. Brillard, JP., Beaumont, c., Scheller, MF. -1998- Physiological responses of hens divergently selected on the number of chicks obtained from a single insemination. J. Reprod. Fert. 114: III -] 17. 12. Brillard, JP. -2000- Future Strategies for Broiler Breeders: An International Perspective. XX!'! World's Poult. Cong., Canada. 13. Brown, K./., Graham, E.F., Crobo, B.G. -1972- Effect of some hydrogen ion buffers an storage and freesing ofturkey spermatozoa. Poultry Science 51: 3, 840-849. 14. Buckland, B.P. -1972- Studiu comparativ asupra diluan ilor spelmei de coco i aprecierea diferitelor metode de estimare a fecundit ii. Canad. J. Anim. Sci. 1: 1,252-255. 15. Bunaciu,P., Edu, T -1972- Rezultate preliminare asupra diluan i10r folosi i n ns mn area artificial a curcilor. Lucr rile tiin ifice ale S.C.C.A. Corbeanca, vol.I1: 233. 16. Bunaciu, P. -1976- Corela ia dintre aminoacizii liberi din sperma de curcan i fecunditate. Tez de doctorat. Fac. Med. Vet. Bucure ti. 17. Bunaciu, P., tef nescu, M, D n lache, Ft., Edu, T. -1976- Folosirea diluan ilor n ns mn area artificial a curcilor. Rev. Cre t. Anim.2: 28-31. 18. Bunaciu, P. ~ 1977 - ns mn area artificial a g inilor de reproduc ie crescute n baterii. Rev. Cre t. Anim. Nr. 10: 20. 19. Bunaciu, P., tefanescu, M, Edu, r., Panait, M, D n lache, FI., Bunaciu M -1978 a Intensitatea optim de utilizare a curcanilor n ns mn area artificial . Lucr. tiin . ale SCCA Corbeanca, III: 307-312. 20. Bunaciu, P., tef nescu, M, Dinu, Viorica, Gomoiu, V -1978 b- Folosirea ra ional a coco ilor din rasa Comish pentru ns mn ri artificiale. Revista Cre terea Animalelor 6: 15-18. 21. Bunaciu, P., tef nescu, M., Dinu, Viorica, Bunaciu, Maria, Matei, Gh., Gomoiu, V. -1979Cercet ri privind influen a regimului de utilizare a coco ilor asupra procesului de spermatogenez . Revista Cre terea Animalelor, 4: 29-32. 22. Bunaciu, P., tef nescu, M, Bunaciu, Maria -1981- Diluant pentru materialul seminal de curcan. Brevet de inovator Nr.J 16 a din 9.02.1981. 23. Bunaciu, Maria, tef nescu, M, Bunaciu, P. -1981- Diluant pentru materialul seminal de coco Brevet de inovator Nr. 116 b din 9.02.1981. 24. Bunaciu Maria, tef nescu, M., Bunaciu, P., Voieu Anca, Dojan , N. -1981- Congelarea materialului de coco . Revista Cre terea Animalelor 11: 13-15. 25. Bunaciu, Maria, Bunaciu, P., Dinisehiotu, Anea -1985- Refrigerarea materialului seminal de coco . Revista Cre terea Animalelor 1: 53-57. 26. Bunaciu Maria, Bunaciu, P., Dinischiotu Anca -1987- Tipurile de anormalitate spermatic n corela ie cu fecunditatea la dou linii de coco i. Lucr rile tiin ifice ale I.C.P.P.A.M. Balote ti, V: 139-145. 27. Burrows, W. H., Quinn, JP. -1939- Artficial insemination of chickens and turkeys. U.S. Dept. Agr. Circ: 525.

145

28. Buss, E.G., Reddy, R.P. -1992- Effect of low concentrations of glycerol on fertility of nonfrozen rooster sperm suspended in three buffers. Proceedings of XIX ," World Poultry Congress, Amsterdam, the Nederlanden: 664-668. 29. Chiri , V., Slujitoru, Gh. -1967- Aplicarea ins mn rilor artificiale la curci, o problem actual . Rev. GAS: 20-24. 30. Donoghue, A.M, Holsberger, D.R., Evenson, D.P., Froman, D.P. -1998- Semen donor selectian by in vitro sperm mobility increases fertility and sperm storage in the turkey hen. J.Androl. 19: 295-301. 31. Dun reanu, N. -1939- Cercet ri asupra recolt rii i calit ii spermei de coco ob inut prin metoda masaj ului abdominal. Tez de doctorat Med. Vet. Bucure ti, m. 747. 32. Etches, JR. -1996- Biotechnology and genetic improvement of poultry. Proc. XX"' World Poult. Cong. New-Delhi, India (1 ):295-304. 33. Fasenko, G.M., Hardin, R. T., Robinson, FE. -1992- Relationship of hen age and seguence position with fertility, hatchability, viability, and preincubation embryonic development in broiler breeder. Poultry Science. 71: 1374-1383. 34. Peredean, T., Mar/ina Constan a, Chiri , v., Vizitiu, v., Slujitoru, Gh., Costache, J -1967Cercet ri privind ns mn area artificial la eurei crescute n sistem semiintensiv i industrial. Lucr rile tiin ifice ale I.C.Z. voI. XXVI: 509-524. 35. Gorzowska Alina-Lada, Krawczyk Ewa, Danuta Fima, Moriyuki Wafanabe -1978- Freezing of fowl semen (Gallus domesticus) J.Fac.Fish. Anim. Husb. Hiroshima Univ. 17: 143-146. 36. Gorzowska Alina-Lada, Krawczyk Ewa, Podgorny Elzbieta -1979- A study on freezing cock semen in liguid nitrogen. Rokz. Nauk. Zoot. T.6 z .. 2: 29-41. 37. Haris, Jr.G., Hobbs, T.D., Bownand, L.B., Warren, L.B. -1963- The storage of turkey spermatozoa in sodium citrat and carbon dioxid extender. Poultry Science 4: 2, 5366. 38. Haris, .Jr.G., Thurston, CR., Cundall, J -1975- Changes in the ultrastructure of the fowl spermatozoon due to rapid freeze. J. Reprod. and Fert. Oxford, 34: 3 39. Kalev, G., Zagorski, 0., Drognev, D. -1976- Artificial insemination of poultry-Dilution of cock's semen .. Veterinary Science, Sofia, IV:6: 13. 40. Krez, L., Bayerova, E. -1970- Ejaculate dilution in turkeys. Acta Univ. Agric. Fac. Agron. Brno 18: 433-437. 41. Kumararaj, R., OmPrakash, A. V. -1996- Effect of different diluents cryoprotectants and equilibration period of freezing of poultry semen. Proceedlngs XXth World's Poult. Congr. India: VoI. 1, 555. 42. Kurbatov, A.D., Varonina, M.s., Mudroliubova, N.S. -1974- Changement de I'activite des dehydrogenases et des phosphatases acide et alcaline dans le sperme de cocks e sa l concervation dans des milieux differents. XV-e Congres de L'asssociation universelle d'aviculture scientifigue: 11-16. 43. Ku ner, H.F -1961- ns mn area artificial a curcilor. Pti evodsvo, 12: 20-21. 44. Lake, P.E., Stewart, J.M. -1978- Preservation of fowI semen in liquid nitrogen - an improved method. Brit. Poult. Sci. 19: 187-194. 45. Lewis, P.D., Perry, G.c. -1995- Effects of lighting on reproduction in poultry. In: Poultry production, World Animal Science C 9 (production-System Approach), P. Hunton ed., Eisevier, Chap!. 16: 359-388. 46. Lessley, S.A., Brown, K.I. -1974- Acrozomal proteolitic enzymes and seminal plasma inhibitors: their implications in semen preservation. Turkey research O.A.R.O.C. Wooster Ohio. 47. Lityens, JB. -197 1- Apari ia hidra ilor de carbon i a aminoacizlor n oviduct, n sperma de curcan, ct i ntr-o substan eficient de dilu ie a spermei (compara ie ntre curcan i g in ). Lucrare de doctorat, Univ. Utrecht.

146

49. 50.

52. 53.

55. 56.

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

48. Lityens, JB., Horst, JG. -1972-Artificial insemination in turkeys and investigation of a suitable diluent ofturkey semen. The VlIth lnt. Congr. Anim. Reprod. and A.r., Mlinich, 7: 2. Marquez, B.J. -1974- Cryogenic preservation of morphology and function of turkey sperm cells. Dissertation abstracts international, vo1.XXXV, 10. Ph.D. Thesis, Univ.of California, Davis. Marquez, B.J., Ogasawara, F-X. -1977- Ultrastructural changes in turkey spermatozoa after immersion in glycerolyzed media and during various steps used for cryopreservation Poultry Science 56: 1806-1813. 51. MiIlar, P.G., Gorwood, TE. -1964- Folosirea n practic a diluan ilor n ns mn area artificial la curci. The veterinary Record 76: 23: 624-627. Mu atescu, M - 1965 - ns mn area artificial la curci. Rev. GAS 4: 20-21. Naito, M, Tajima, A., Yusada, Y., Tagami, T, Harumi,T, Matsubara, r, Sano, A., Kagami, H., Sakurai, M, Kuwana, T.-2000- Cryopreservation of avian germ line cells. XXIst World's Poult. Cong., Montreal, Canada. 54. Ottinger Mary Ann -2000- Lifetime Reproduction: Endocrine and behavioral components. XXI"' World's Poult.Cong., Montreal,Canada. Ottinger, MA . Mench, JA. -1989- Reproductive behavior in poultry: implications for artificial insemination technology. Sr. Poultry Science. 50: 43] -442. Pingel, H. -] 974- Concentration ion et valeur du pH du medium de dilution sur le sperme des coocks et dindons - XV-e Congres de L'aviculture Scientifique. 11-16 Aug. 1974, New Orleans, Louisiana. 57. Pop, M., Macri, M, Dinu Viorica, Constantinescu Sanda -1963- Cercet ri cu privire la ns mn area artificial a g inilor. Rev. Zoot. Med. Vet. 4: 45. Sexton, TJ. -1975- Comparison of various cryoprotective agents on washed chicken spermatozoa. 4. Metabolism and release of glutamic-oxalacetic transaminase. Poultry Science, 53: 1: 284-287. Sexton, TJ. -1975- Comparison of various cryoprotective agents on washed chicken spermatozoa. 5. Effect of glucose, sucrose and polyvinylpyrolidone. Poultry Science, 54: ] 2971299. Sex/an, TJ., Fewlass, TA. -1976- Relationship of pre-freeze procedures on the fertility of frozen chicken semen. Poull1y Science, 55: 2090-2091. Sexton, TJ, Fewlass, TA. -1978- A new poultry semen extender. Effect of the diluent's components on the fertilizing capacity of chicken semen stored at 5C. Poultry Science, 57: 1: 277-284. Sexton, T.J. -1980- A new pou!try semen extender. 5. Relationship of diluent components to cytotoxic effects of dimethylsulfoxyde on turkey spermatozoa. Poultry Science, 59: 1142 1144. Sexton, TJ. -1980- Optimal rates for cool ing chicken semen from +5 to -]96 0c. Poultry Science, 59: 2765 - 2770. Sexton, TJ. -1986- Relationship of the number of spermatozoa inseminated to fertility of turkey semen stored 6h at 5C. Sritish Poultry Science, 27: 237-246. Szumowski, P. -1961- L'insemination artificielle en aviculture. La revue de I'elevage 8-9: 811. tef nescu, M, Bunaciu, P., Bunaciu Maria, Romanov Emi/ia, D n lache, FI. -]979Cercet ri privind hibridarea interspecific la p s ri. Rev. Cre t. Anim. 1: 58-61. Tereshchenko, A. v., Artemenko, A.B., Tagirov, M T, Sakhatsky, N.I. - 1994 - Cryopreservation ofblastodermal chicken cells. Proceedings 9th European Poult. Conf. Glasgow, UK. p.327. Thumin, A. - 1977 - AII for caged broiler breeders. Poultry International: 10- 16.

147

69.Tselulin, K., Seigneurin, F., Blesbois -1999- 1n vitro comparison of fowl sperm viability in ejaculates frozen by three different techniques and relationship with subsequent fertility in vivo. Poultry Science 79: 586-590. 70. rlea, 8., Nanovici, c., Ro u Lidia -1967- Procedee tehnice noi cu privire la aplicarea ns mn riloraltificiale la curci. Rev. GAS 5: 12-16. 71. van Wanbeke, F. -1972-Fertility and hatchability results with fowl spermatozoa stored in fresh and free dried diluents. British Poultry Science. t 3: 2, 179-183. 72. van Wanbeke, F. -1996- Factors affecting the storage of fowl and turkey semen in the Iiquid state. Proceedings XX'" World's Poultry. Congr. India p.531. 73. Wilson, H.R., Warnick, A.C., Gulierez, J.H.-1969- Differentiation of line fi'om dead spermatozoa in cock semen. Poultry Science. 48: 714. 74. Wisharl, G.J. - 1985- Quantization of the fertilizing ability of fresh compared with frozen and thawed fowl spermatozoa. Bri!. Poultry Science. 26: 375-380. 75.Zobalolski, V.M. -1969- Effect of degree of dilution and storage of cock semen on fertility, hatchability and their characters of the progeny. Mater 1 Conf. Mond. Uchem Genet. Rozned Sel. Khoz. Zhivol. Tom 2,181-183.

148

6. INCUBA IA n capitolele anterior au fost descrise principalele faze ale procesului de reproduc ie la p s ri, care duc la ob inerea ou lor fecundate. n timpul incuba iei, ou lor le sunt asigurate condi ii optime de temperatur , umiditate, ventila ie i ntoarcere care stimuleaz i asigur dezvoltarea embrionilor, proces care se ncheie cu ecloziunea puilor. Incuba ia natural a ou lor la p s ri se realizeaz datorit instinctului de clocire. Femelele, iar la unele specii i masculii, n timpul clocitului acoper ou le din cuib, cednd astfel c ldura degajat de propriul organism, pe toat durata incuba iei. Pentru a asigura nc lzirea corespunz toare, temperatura corporal a p s rilor clo ti este pu in mai ridicat . Dup ecloziunea puilor, comportamentul p s rii se schimb n sensul manifest rii instinctului matern, care const n c utarea hranei, ap rarea i nc lzirea puilor. Instinctul de clocire este stimulat de un hormon secretat de lobul anterior al hipofizei, prolactina. n practica modern a cre terii p s rilor, incuba ia natural a fost nlocuit n totalitate cu incuba ia artificial , ale c rei avantaje tehnice, organizatori ce i economice sunt evidente. Doar micii cresc tori mai pun clo ti pentru a cre te cteva zeci de pui pe lng cas . Ideea ob inerii puilor pe cale artificial apar ine popoarelor din Egiptul i China antic . n anul 400 .H. Aristotel scria c n Egipt ou le sunt incubate spontan, prin ngroparea lor sub gr mezi de b legar. Dar vechea i faimoasa metod egiptean care se mai folose te nc i ast zi const n utilizarea unor adev rate incubatoare. Acestea aveau capacitate mare, fiind alc tuite din mai multe camere, cu pere i din c r mid , izolate cu paie i prev zute cu cuptoare de nc lzire. n China, nc din anul 246 .H. existau un fel de incubatoare care ulterior s-au r spndit n Asia de Sud-Vest i Filipine. Un incubator avea capacitatea de 600 de ou de g in , 400 ou de ra sau 175 ou de gsc . El const dintr-un vas cilindric din p mnt ars cu gur de foc, n care se introduceau c rbuni de lemn, care ardeau mocnnd sub cenu . n paltea de sus a acestui vas se introducea un ulcior mare conc, care avea cenu e n partea inferioar . n acest ulcior se punea co ul de ou acoperit cu un strat de paie. Ou le erau ntoarse de cinci ori pe zi, fiind supuse periodic controlului biologic, iar n ultima perioad erau mutate pe site pentru ecloziune, ntr-un loc c lduros.

149

Primele ncerc ri de incuba ie artificial n Europa dateaz din 1844, cnd Frederic al II-lea, Mare Duce de Toscana, a ordonat construirea unor incubatoare dup modelul egiptean, care nu au dat rezultate i au fost abandonate. Primele incubatoare de suprafa au nceput s apar n perioada 18501870. Ulterior acestea i-au m rit capacitatea transformndu-se n incubatoare de volum. n 1911 s-a construit n S.U.A. primul incubator de volum, care a func ionat pe principiul ventila iei for ate, cu introducerea succesiv a mii de ou pentru a evita supranc lzirea. n ara noastr incuba ia artificial a nceput s se extind dup primul r zboi mondial. Incubatoarele folosi te erau de suprafa , cu capacitate variind ntre 50 i 600 de ou . n 1929, Chinculov a descris tipurile de incubatoare existente n acea perioad , men ionnd c la noi exist o reprezentan a firmei Buckey. n 1945, Mauch a construit n Institutul de Cercet ri Zootehnice Bucure ti, primul incubator de volum romnesc, avnd capacitatea de 1000 de ou , care a func ionat pn n 1966. n anii 1949-1952 s-au construit la Bac u i Arad dou mari incubatoare tip camer de cte 60.000 de ou . Ulterior s-a organizat produc ia de serie de incubatoare de volum, cu capacit i de 2,5, 5, 10 i 15 mii de ou . n acela i timp, pentru sta iile de incuba ie a fermelor de p s ri de tip modem s-au importat aparate de capacitate mare, de 56.000 de ou . 6.1. FACTORII CARE INFLUEN EAZ CAPACITATEA DE ECLOZIUNE A OU LOR DE INCUBA IE Aprecierea rezultatelor de incuba ie se exprim prin procentul de ecloziune i calitatea puilor rezulta i. Procentul de ecloziune se poate calcula n dou moduri. n statiile mari de incuba ie, num rul de pui viabili ob inu i se raporteaz la num rul ou lor introduse n incubator, n acest indice fiind astfel inclus i procentul de fecunditate. n lucr rile de cercetare, procentul de fecunditate se calculeaz separat, pe baza num rului de ou limpezi rezultate la controlul biologic, iar procentul de eclozilme se ob ine prin raportarea puilor ob inu i la num rul de ou considerate fertile. Prin a doua modalitate de calcul se pot scoate mai bine n eviden cauzele care au influen at rezultatele incuba iei. Capacitatea de ecloziune a puilor este un caracter complex care depinde de valoarea biologic ini ial a ou lor alese pentru incubat i de modul de p strare i condi ionare, pn la introducerea n incubatoare. Prin aplicarea corect a tehnicii propriu-zise de incuba ie se asigur condi iile optime de dezvoltare a embrioni lor, astfel nct poten ialul biologic ini ial se concretizeaz n procente de ecloziune ct mai mari. Datorit perfec ion rii actualelor tipuri de incubatoare, atunci cnd ou le sunt de calitate corespunz toare, procentele de ecloziune, n raport cu num rul de ou introduse, dep esc 90% la g ini.

150

La curci se pol ob ine procente de ecloziune de peste 70% atunci cnd fertilitatea este foarte bun . La palmipede, procentele sunt variabile, n mod obi nuit peste 60% deoarece starea igienic a ou lor este necorespunz toare, iar conservarea tot mai dificil . 6.1.1. Starea efectivului de reproduc ie Efectivul de p s ri de la care se recolteaz ou de incuba ie trebuie s fie n primul rnd s n tos i bine ntre inut. P s rile trebuie supuse unor controale sanitar-veterinare i teste biologice periodice, n special naintea sezonului de incuba ie, pentru depistarea i eliminarea p s rilor bolnave, suspecte, sau purt tore a agen ilor infec io i ai diferitelor maladii, n special cele care se transmit prin ou, cum sunt bolile produse de Salmonella i micoplasme. Nu se incubeaz ou le provenite de la efective bolnave de holer , pseudopest , micoplasmoz i alte boli, dect dup o anumit perioad de la stingere a focarului i numai n anumite condi ii, prev zute de legea sanitar-veterinar . Difuzarea de pui de la efectivele care sunt purt toare de boal reprezint pericol foarte mare i pentru alte ferme. Din acest motiv avizul organelor sanitar-veterinar pentru renceperea i desf urarea activit ii de incuba ie este absolut necesar. Prin hr nirea corect a coco ilor este stimulat activitatea lor sexual , care se manifest prin cre terea procentului de ou fecundate. Pe de alt parte se mbun t e te capacitatea de ecloziune a puilor i vitalitatea lor ulterioar , n primele s pt mni de via , datorit rezervelor ini iale de substan e nutritive din g lbenu . n acest scop este necesar s se foloseasc re ete speciale pentru p s rile de reproduc ie, care con in cantitate mai mare de vitamine (A, D, riboflavin , acid pantotenic, piridoxin , 812 etc.) i microelemente (mangan, iod, cobalt etc.). Vrsta p s rilor influen eaz de asemenea procentele de ecloziune. Rezultate bune de incuba ie se ob in n perioada de vrst a p s rilor cuprins ntre 30 i 50 s pt mni, dup care ncep s scad . Nu se recomand folosirea ou lor de la g inile prea tinere (puicu e) deoarece sunt prea mici. Consangvinitatea ridicat reduce n general vitalitatea organismului, care se manifest printre altele i prin sc derea procentului de ecloziune. Pentru a nl tura acest neajuns n producerea p s rilor hibride, liniile consangvine se ncruci eaz mai nti cte dou , producndu-se p rin i care au vitalitatea mai bun , iar p s rile de produc ie se ob in prin ncruci area p rin ilor. 6.1.2. Fertilitatea Condi ia esen ial pentru ob inerea unui num r ct mai mare de pui este ca ou le incubate s fie fecundate. Fertilitatea la rndul ei este un caracter complex, la care concur ambele sexe, precum i o serie de factori genetici i de cre tere, care au fost descri i n capitolul 5.5. Pentru asigurarea unei fettilit i bune este necesar ca n efectivele de p s ri s se respecte raportul normal ntre sexe, acordndu-se o aten ie special

151

masculilor. La efectivele bine ngrijite, fertilitatea este de obicei foarte ridicat , de 94-96% la g ini. Datorit p str rii necorespunz toare a ou lor, vechimii sau gre elilor de incuba ie, la controlul biologic, procentele de ou infecunde se pot m ri. Pentru a stabili dac este vorba de fertilitate sc zut sau de ou fecundate, dar neembrionate din diferite cauze, trebuie s se procedeze la spargerea ou lor limpezi i examinarea discului germinativ. 6.1.3. Sezonul de incuba ie n fermele mici de g ini crescute semiintensiv precum i n cresc toriile de curci, g te i ra e, incuba ia are un aspect sezonier. Ea se desra oar din plin n lunile de prim var (februarie-mai) i se ntrerupe n timpul verii (iunie-august). Acest lucru este determinat n primul rnd de varia ia intensit ii ouatului, care este maxim n timpul prim verii la toate speciile. Totodat c ldurile mari din timpul verii afecteaz activitatea sexual a masculilor sporind num rul de ou nefecundate. Capacitatea de ecloziune a ou lor fecundate poate fi mai redus , consecin a conserv rii necorespunz toare. n fermele mici se evit cre terea puilor vara, fiind dificil din cauza c ldurilor mari, preferndu-se puii ob inu i n perioada apriliemai. Acest caracter sezonier al incuba iei dispare n cre terea industrial . Prin cre terea p s rilor n serii cu vrste diferite, dirijarea regimului de iluminat i o alimenta ie complet , unit ile asigur o produc ie uniform de ou n tot timpul anului. Ou le sunt conservate temperatur constant n camere frigorifice, iar condi iile de cre tere a puilor se uniformizeaz prin dirijarea microclimatului i iluminatului din hale. 6.1.4. nsu irile fizice ale ou lor Anumite nsu iri fizice ale ou lor ccum ar fi m rimea i forma acestora, culoarea i aspectul cojii, prezen a coagulilor sanguini etc. sunt asociate cu ecloziunea. Ou le care prezint defecte nu se folosesc la incuba ie. M rimea ou lor. Ou le foarte mari sau foarte mici au procente de eclozi~ne mai reduse. Cele mai bune rezultate se ob in n general la ou le de 55 60 g. In stabilirea limitelor extreme de greutate trebuie s se in cont de valoarea medie i variabilitatea caracteristic popula iei de la care se recolteaz . Alegerea sistematic a ou lor mari pentru reproducerea efectivului de pr sil poate duce la cre terea ou lor n greutate, dar dup cteva genera ii, i la diminuarea intensit ii ouatului. n categoria ou lor anormal de mari intr i cele cu dou g lbenu uri. Aceste ou nu se incubeaz . Chiar dac apare un nceput de dezvoltare embrionar , ecloziunea a doi pui dintr-un ou constituie cazuri cu totul excep ionale. Forma oului. Pn la anumite limite variabilitatea formei ou lor este normal i nu afecteaz rezultatele incuba iei. Reducerea ecloziunii se poate

152

constata la ou le foarte alungite, aproape rotunde, sau cu alte anomalii de form (strangul ri, proeminen e etc.) Culoarea cojii. S-a constatat c la rasele de g ini cu ou brune se ob in procente mai ridicate de ecloziune n general la ou le cu un grad de pigmentare mediu. Ou le foarte colorate, dar mai ales cele depigmentate dau procente de ecloziune mai mici. Calitatea cojii. Prima condi ie pentru a ob ine rezultate bune de ecloziune este integritatea cojii. Orice fisur duce practic la moartea embrionului. Ecloziunea cea mai bun (procentual) se ob ine la ou le cu coaj uniform i tare. Cele cu coaj sub ire eclozioneaz mai slab. Prezen a de asperit i i ngro ri datorit depunerilor de calciu afecteaz procentul de ecloziune. De altfel coaja mai sub ire este n mare m sur generat de deficien a n asimilarea calciului provocat la rndul ei de avitaminoza D, deci valoarea biologic a acestor ou este n general mai redus . Calitatea la ovoscopie. La examenul ovoscopic se pot observa fisuri n coaj , pozi ia anormal a camerei de aer sau mobilitatea ei, prezen a coagulilor de snge sau caracteristicile ou lor vechi (camera de aer mare, g lbenu excentric i chiar pete de mucegai). Aceste defecte, care mic oreaz de altfel i valoarea lor ca ou de consum, le face n acela i timp improprii pentru incuba ie. Pentru a ilustra importan a defectelor enumerate mai sus prezent m rezultatele ob inute de Bunaciu i colab. (1986) ntr-un experiment pe ou ob inute de la g ini din rasa Rock (tabelul 6.1). Tabelut 6.1 Procentele de fecunditate i ecloziune la ou cu diferite defecte, comparativ cu ou normale, la g ini din rasa Rock Ecloziune din Num r de Fecunditate Ecloziune din ou ou Varianta ou incubate l%) Nonnale Deformate Marmorate Rugoase Marmorate i fisurate 23936 1 110 630 331 87 92,71 86,55 90,95 84,54 81,60 introduse (%) 85,00 80,27 84,92 64,95 66,66 fecundate l%) 91,69 90,64 93,36 76,78 81,69

6.1.5. Tehnica de conservare i vechimea ou lor n afar de condi iile ar tate anterior, ou le de incuba ie trebuie s fiep strate n condi ii corespunz toare. P strarea ou lor n sta ii de incuba ie mari se face n anumite condi ii de temperatur i umiditate, n camere speciale, pie\iizuIe cu instala ii de r cire a aerului. Ou le se p streaz n l zi sau pe stelaje syeciale. n func ie de durata conserv rii. Durata de p strare a ou lor de g in n sta iile mari de incuba ie este de 3-4 zile, ntruct introducerile de ou i ecloziunile la incubatoarele mari au loc de

153

dou ori pe s pt mn . M rimea efectivelor de reproduc ie este astfel corelat cu capacitatea sta iilor, nct s se asigure o aprovizionare continu cu ou . Rezultate bune se ob in i cu ou vechi de o s pt mn , dac sunt p strate corespunz tor. La ou le mai vechi de zece zile procentele de ecloziune ncep s scad sim itor, propor ional cu timpul de p strare, chiar dac condi iile de temperatur i umiditate din camerele de conservare sunt foarte bune. n lucr rile de selectie este ns necesar s se incubeze ou mai vechi, de pn la dou s pt mni, pentru a ob ine pui de aceea i vrst de la un reproduc tor pentru testare. O metod promi toare de prelungire a duratei de p strare a ou lor este mpachetarea acestora n saci de material plastic care se nchid ermetic. Costin i colab. (1972) au ar tat c p strarea ou lor o perioad de pn la 25 de zile n pungi de polietilen sau n pungi de cryovac, se poate face cu bune rezultate de incuba ie. Ou le mai vechi de 25 zile nu se pot utiliza pentru incuba ie, indiferent de metoda de p strare aplicat . Temperatura optim de p strare a ou lor este de 10-14C. Dac ou le sunt p strate la o temperatur apropiat de cea a nghe uJui (OC), ecloziunea ncepe s scad din a doua zi i se reduce complet n 5-6 zile. Sub aceast temperatur ou le i pierd capacitatea de ecloziune n 3--4 ore, chiar dac nu au nghe at. Dac temperatura este mai mare de 27C embrionii ncep s se dezvolte, dar dezvoltarea lor este anormal . Ei sunt slabi i ca urmare mor chiar nainte ca ou le s fie introduse la incubat. Umiditatea relativ este recomandabil s fie cuprins ntre 70 i 80% pentru a preveni evaporarea apei din ou. O wniditate mai mare duce la dezvoltarea de mucegaiuri, care ulterior influen eaz dezvoltarea embrionar , iar la o umiditate mai mic se produce o pierdere de ap din con inutul oului, cu influen negativ asupra capacit ii de ecloziune a puilor. ntoarcerea ou lor este necesar atunci cnd acestea se p streaz o perioad mai lung , deoarece previne deplasarea g lbenu ului i o lipire a discului germinativ de coaj . Pn la 3-4 zile de p strare, ntoarcerea ou lor nu are nici un efect i de aceea n sta iile mari nu se aplic . Sp larea ou lor. n foarte multe ri sp larea ou lor nu se practic , cu excep ia celor de ra , care sunt mai murdare. Ou le de incuba ie trebuie s fie curate, motiv pentru care n hale trebuie s se acorde aten ie igienei cuibareJor. n sta iile de incuba ie ale unor mari ntreprinderi produc toare de p s ri din S.U.A. se practic sp larea i dezinfectarea ou lor de incuba ie. Sp larea se execut mecanizat, ou le sunt a ezate pe band rulant , care le transport n bazinul de sp lare. Aici se g se te o emulsie dintr-un detergent special pe baz de metabisuJfit de sodiu i un dezinfectant pe baz de amoniu cuatemar. Ou le sunt sp late prin mi c rile verticale ale unor periu e speciale, dup care sunt deplasate mai departe sub un jet de ap c ldu , apoi sunt uscate rapid cu

154

un curent puternic de aer cald i trecute pe deasupra unei mese de ovoscopie, unde se elimin cele cu defecte. Dup zvntare, ou le sunt a ezate direct pe sitele de incuba ie i se introduc n incubator. A ezarea ou lor pe site se face la temperatura camerei, unde stau cteva ore. Tehnica indicat mai sus contribuie al turi de al i factori la realizarea unor procente de ecloziune de peste 90 %. n ara noastr , P tra cu a pus la punct o metod de sp lare a ou lor de curc i g in , metod aplicat la C.S.H. T rt e ti i LAv.S. Bac u pentru ou le de curc i g in din rasele grele de carne. Principiul metodei const n folosirea apei calde la o temperatur care s permit dilatarea membranelor interne ale oului, care obtureaz porii mpiedicnd p trunderea apei n interior i infectarea acestuia. Opera iunea de sp lare const n folosirea a patru b i succesive, dup urm toarea schem . Prima baie con ine ap la temperatura de 3SoC, cu un detergent nespumant n concentra ie de 1%. Ou le care urmeaz s fie sp late sunt a ezate pe cofraje din material plastic, care se mi c de sus n jos n bazinul cu ap cald i detergent. Urmeaz un bazin cu ap la temperatura de 3 goC n care se ndep rteaz detergentul de pe suprafa a ou lor tot prin mi care n plan vertical a cofrajelor. n bazinul num rul trei are loc dezinfec ia ou lor cu o solu ie de clorami-n n concentra ie de 4%, la o temperatur de 40C. Urmeaz o nou cl tire cu ap cald la 42-4SoC. Pentru zvntare se folose te un curent de aer cald. 6.2. TEHNICA INCUBA IEI ARTIFICIALE 6.2.1. Desp re incubatoare i clasificarea lor Faptul c incuba ia artificial a devenit metoda principal de reproduc ie a p s rilor se explic n mare m sur prin progresele realizate n construc ia de incubatoare. n cresc torii le mici se ntlnesc incubatoare mici, rar sisteme prea perfec ionate de reglare i control al parametrilor de incuba ie. Rezultatele ob inute cu asemenea incubatoare sunt n general bune, dar depind n cea mai mare parte de abilitatea i experien a operatorilor care le folosesc. Incubatoarele existente n sta iile specializate de incuba ie sunt ma ini perfec ionate, care asigur condi iile optime de mediu pentru dezvoltarea embrionilor, dotate cu dispozitive foarte sensibile de reglare, control, megish'are i n care ntreg procesul de incuba ie este computerizat. Un incubator este o nc pere mai mare sau mai mic , cu pere i din lemn sau alte materiale, care asigur o bun izola ie i stabilitate termic . n interiorul incubatorului se g sesc stelaje pe care se a eaz sertarele sau sitele cu ou pentru incubat. Construirea acestor stelaje i sertare este astfel conceput nct s permit ntoarcerea ou lor n timpul incuba iei,

155

Aparatul este prev zut cu un sistem de nc lzire i circula ie a aerului astfel nct temperatura s fie ct mai uniform . Deoarece asigurarea temperaturii optime, care este factorul principal al incuba iei, este dificil , incubatoarele se prev d cu dispozitive termostate pentru reglarea temperaturii, precum i cu termometre de bord, de construc ie special . Incubatoarele sunt prev zute i cu mij loace de umidificare a aerului, care la aparatele moderne pot fi controlate automat. Deoarece n timpul incub rii se consum mari cantit i de oxigen i se degaj bioxid de carbon, incubatoarele se prev d cu sisteme de ventila ie. Spre sfr itul perioadei de incuba ie, ou le se transfer de pe sitele de incuba ie pe site speciale de ecloziune. Ecloziunea poate avea loc n acelea i compartimente n care s-a facut incuba ia sau separat, n func ie de tipul incubatoarelor. Aparatele speciale folosite pentru ecloziune se numesc eclozionatoare. Aparatele moderne de incuba ie sunt dotate cu sisteme de alarm sonore (sonerii) i vizuale (l mpi de bord) pentru semnalizarea tuturor perturba iilor ivite n sistemul de incuba ie. Semnalizarea se realizeaz la nivelul sta iei sau la distan , prin radio sau telefon conectat la locuin a celui care se ocup de depanarea aparatelor. Pe timpul nop ii sau n zilele de s rb toare, sta ia este nchis , f r persoane care s supravegheze direct aparatele de incuba ie. Defec iunile sunt semnalizate la distan , a a cum am ar tat. Unele aparate posed mijloace automate de megistrare grafic a temperaturii, umidit ii precum i a ntoarcerii ou lor pe parcursul ntregii perioade de incuba ie. Aparatura modern nregistreaz i corecteaz automat parametrii de incuba ie. innd cont de actualele tipuri de incubatoare care se folosesc n diferite ri, o clasificare se poate face dup schema ar tat mai jos: A. Dup capacitate, modul de a ezare a sitelor de incuba ie i modul de repartizare a aerului se deosebesc: Incubatoare de suprafa - simple - perfec ionate incubatoare de volum - dulap - camer B. Dup locul ecloziunii y incubatoare cu compartimente de ecloziune proprii y incubatoare cu eclozionatoare separate y incubatoare cu ecloziune n comun, n acela i compartiment n care s-a desf urat incuba ia. a) Incubatoare de suprafa simple. Sunt cele mai vechi tipuri, care n prezent nu se mai folosesc dect sporadic. Caracteristica lor principal este aceea c ou le slmt a ezate orizontal pe un singur nivel, iar circula ia aerului cald este natural . Deasupra sitei cu ou se g se te o conduct prin care circul aer sau ap cald . Aerul sau apa din acest radiator sunt nc lzite la exteriorul aparatului cu

156

ajutorul unor l mpi cu petrol, arz toare cu gaze sau rezisten e electrice. Unele aparate au n locul conductei cu ap cald o rezisten electric . Reglarea temperaturii se realizeaz prin intermediul unui termostat. Capsula termostatic con ine un amestec de alcool i eter. Prin dilatarea acestuia, capsula ac ioneaz asupra unui sistem de prgii cu ajutorul c rora se ridic capacul de pe un orificiu situat pe peretele superior al incubatorului. Astfel se asigur eliminarea prin curen i naturali ai aerului supra-nc lzit. Ou le se a eaz pe site orizontal i sunt ntoarse manual de 2-3 ori pe zi. Pentru ecloziune ou le se transfer ntr-o a doua sit cu pere i laterali mai nal i, care se afl n acela i compartiment, sub sita de incuba ie. Capacitatea acestor incubatoare este mic , de 50600 de ou . La noi n ar s-au folosit i se folosesc de c tre micii ntreprinz tori. Alte incubatoare de suprafa sunt cele de fabrica ie Kremat, Nickerl sau Buckeye. n prezent multe fabrici din ar produc asemenea incubatoare (fig. 6.1). Dezavantajul lor este capacitatea redus , suprafa a mare necesar , instabilitatea termic i volumul mare de munc necesar n special la ntoarcerea ou lor. b) Incubatoare orizontale de tip sec ionat. S-au folosit n special n S.U.A. pn n anul 1923, dup care au fost p r site. Un asemenea aparat era n fond o combina ie de incubatoare de suprafa construite n serii lungi pe 2-3 nivele traversate de eav cu ap i avnd o surs comun de nc lzire la una din extremit i.

Fig. 6.1. Incubator de suprafa

cu nc lzire electric , bicompartimentat, cu o capacitate 300 de ou (dup tef nescu, 1961)

c) Incubatorul tip dulap Caracteristica principal o constituie faptul c sitele sunt introduse n aparat pe stelaje speciale, pe mai multe nivele, iar circula ia aerului nc lzit este for at cu ajutorul unui ventilator actionat electric. nc lzirea aerului' se face cu rezisten e electrice. Pentru men inerea constant a temperaturii, aparatele sunt prev zute fie cu termoregulatoare cu capsul de eter cuplate cu o fiol de mercur sau cu microcontactor, fie cu termometre de contact, care sunt cele mai sensibile. Cu ajutorul acestor dispozitive, sistemul de nc lzire se deschide sau se nchide n func ie de temperatura real din incubator, n raport cu cea stabilit .

157

Reglarea umidit ii aerului se realizeaz pe mai multe c i. Aparatele mai vechi erau prev zute cu o eav cu ap cald pe plan eul aparatului care se umplea periodic. Alte aparate ca de exemplu incubatoarele romne ti LV. 5, sau LV. 10, au o coloan cu farfurioare cu orificiu. Apa se scurge dintr-un rezervor situat deasupra incubatorului n prima farfurioar , din aceasta n a doua i a a mai departe, iar surplusul r mas n farfurioara cea mai de jos este dirijat spre exterior. n acest fel se realizeaz o suprafa mare de evaporare. Aparatele mai perfec ionate sunt prev zute cu duze de pulverizare a apei conectate la un termometru de contact, care func ioneaz pe principiul psihrometrului sau al termometrului umed. Acesta trebuie s indice ntotdeauna o temperatur mai sc zut dect cea a termometrului uscat, care este destinat numai pentru indicarea temperaturii reale din interiorul aparatului. Dac nu posed termometru umed, citirea umidit ii relative se face cu higrometre cu fir de p r n form de ceasornic. Aparatele modeme de incuba ie sunt computerizate, citirea parametrilor de incuba ie i reglarea acestora se fac computerizat (fig. 6.2).

Ou le sunt a ezate pe site n pozi ie vertical cu vrful n jos. ntoarcere a lor se realizeaz Plin rotirea sitelor la dreapta i la stnga cu un unghi de 45, In acest scop se folosesc mai frecvent dou sisteme de stelaje pentru a ezarea sitelor cu ou . n primul sistem (Buckeye i LV. 5) barele orizontale de suport al sitelor sunt articulate mobil cu barele verticale, astfel nct se asigur nclinarea sitelor fa de axul lor longitudinal, care este fix. n cel de-al doilea sistem (Petersime Bismark) se efectueaz o nclinare a ntregului stelaj, care are forna unui tambur n jurul axului s u. Sistemul de ntoarcere este ac ionat manual cu ajutorul unor manivele, iar la incubatoarele perfec ionate, cu ajutorul unui electromotor. In unele aparate (Jamesway) sitele stau tot timpul orizontale, dar ele au o construc ie

158

special , cu supor i din bare longitudinale mobile pentru ou . Ace tia intr ntr-un angrenaj special, cnd sitele sunt introduse n aparat toate ou le putnd fi nclinate printr-o singur ac ionare manual sau electromecanic . Exist o mare diversitate de incubatoare de volum de fabrica ii diferite i cu o capacitate care variaz de la 600 la 30 000 de ou . Incubatoarele mici se mai numesc i incubatoare cabinet, deoarece avnd un format mic se folosesc la dezinfectarea ou or n halele de reproduc ie i n laboratoare pentru diferite cercet ri. Incubatoarele mari (Petersim, Robins) se mpart n 2-3 sec iuni a cte lO15 mii de ou fiecare. Ca incubatoare de capacitate medie au fost importate aparate Nickerl, Bismark, Hansen, Stephens, Gergely, Janlesway etc. n ara noastr s-a dezvoltat o produc ie proprie de incubatoare a c ror capacitate a fost cuprns ntre 2 500 i 10 000 de locuri. d) Incubatoarele tip camer sunt aparate foarte mari, de peste 50-60 000 de locuri (fig. 6.4). Ele sunt construi te pe baza acelora i principii de func ionare ca i incubatoarele de tip dulap. Deosebirea fa de acestea const pe lng capacitatea lor mare, n faptul c operatorul trebuie s intre chiar n aparat pentru introducerea i scoaterea sitelor de ou . A vnd capacitate foarte mare, aceste incubatoare sunt dotate cu sisteme perfec ionate de reglare a regimului de incuba ie. Primele incubatoare tip camer din ara noastr au fost de produc ie proprie, realizate n unicat la l.A.S. Bac u, Arad i Mih ile ti (incubatoarele B 56, B 60 i B 30), avnd o amplasare fix , fiind construite cu pere i dubli din sticl . Prin anii '70 sta iile de incuba ie ale combinatelor avicole au importat aparate Buckeye 140, cu capacitate de 56000 ou , aparate care asigur rezultate de ecloziune foarte bune, n mod obi nuit de peste 80%. Aparatura folosit n sta iile de incuba ie la noi n ar a fost n general format din aparate Nova Buckeye 360, l.V. 60. n sta iile de incuba ie pentru lucr rile de selec ie s-a lucrat cu incubatoare Petersime, iar pentru gsc i ra l.V.60 i Bekoto. Incubatoarele l.V.60 au fost fabricate la Arad i au intrat n dotarea majorit ii sta iilor de incuba ie ale centrelor avicole din ar . Incubatoarele i eclozionatoarele din sta iile mari de incuba ie lucreaz pe principiul func ion rii continue. n incubator se introduc din trei n trei zile cte o serie de 9000 ou de g in , totaliznd 56000 ou !18 zile de incuba ie, adic ase serii.

159

Ecloziunea se face n eclozionatoare separate, pe serii de introducere la incubat. Acest sistem are un mare avantaj din punct de vedere energetic, folosind foarte bine c ldura biologic degajat de ou, economisind energie electric . De asemenea consumul de ap este mai redus dect n cazul n care se folose te un aparat pentru fiecare serie. Dezavantajele folosirii acestui sistem constau n necesitatea adapt rii mecanismelor i sistemelor pentru a putea fi schimbate din mers cu maximum de operativitate. Dezinfec ia aparatelor se efectueaz la intervale mari de timp. Pentru aceasta, unele sta ii folosesc metoda incuba iei sub vapori de formol, metod care va fi descris n capitolele urm toare. Clasificarea incubatoarelor dup locul ecloziunii puilor se refer la incubatoarele de volum, care dup cum s-a ar tat, sunt n momentul de fa cele mai r spndi te. n func ie de acest criteriu de construc ie a aparatelor se adopt solu ii diferite n organizarea sta iilor de incuba ie i se stabile te fluxul tehnologic. Din acest punct de vedere deosebim trei tipuri principale de incubatoare: a) Incubatoare cu compartimente proprii de ecloziune (fig. 6.5) Acesta este tipul cel mai comun de incubatoare dulap de dimensiuni mici i mijlocii. De obicei n acela i aparat, sub fiecare stelaj cu sertare pentru ou se g sesc cte 2-4 sertare orizontale de ecloziune cu pere ii laterali mai nal i. La incubatoarele cu tambur sertarele de ecloziune se g sesc ntr-un compartiment lateral. Sursa de c ldur i ventilatorul sunt comune ambelor compartimente. n aceste aparate ou le se introduc la intervale regulate de cte apte zile, de fiecare dat cte o treime din ntreaga capacitate. Ou le proaspete se a eaz n sectoarele superioare, unde este mai cald. Dup o s pt mn se coboar n sertarele mijlocii i apoi n cele de mai jos. La 18 zile se transfer n sectoarele de ecloziune, dup prealabila eliminare a embrionilor mor i, prin ovoscopie. Num rul sertarelor de ecloziune este astfel calculat nct s asigure loc suficient pentru ecloziunea unei serii de pui, introdus odat pe s pt mn . Aceste aparate au fost abandonate. Neajunsurile lor principale constau n r spndirea pufului n compartimentul cu ou i pericolul de contaminare reciproc ntre seriile introduse.

160

b) Incubatoare cu eclozionatoare separate (fig. 6.6).

161

n acest sistem foarte folosit n prezent, ecloziunea puilor are loc n aparate separate numite eclozionatoare. Acestea se aseam n ca func ionalitate cu incubatoarele propriu-zise, cu singura deosebire c sunt prev zute numai cu sertare de ecloziune. La eclozionatoarele mari, stelajul cu sertarele pentru pui este a ezat pe rotile (fig. 6.7), putnd fi astfel scos din aparat i deplasat n ntregime n camera de sortare a puiloL n sta iile mari de incuba ie, eclozionatoarele se amplaseaz ntr-o sal separat de cea a incubatoarelor propriu-zise. n acest fel se evit p trunderea pufului n interiorul incubatoareloL Totodat se asigur regimul diferen iat de incuba ie pentru puii care eciozioneaz i care necesit o umiditate mai ridicat dup ciocnire .

Fig. 6.6. Incubatoare cu eclozionatoare separate tip Jamesway stg.: AVN Incubator; dr.: AVN Eclozionator

Fig. 6.7. C rucior pe rotile pentru eclozionator tip Jamesway

c) lncubatoare cu ecloziune in comun Aceste aparate sunt concepute astfel ca ecloziunea s se produc n acela i loc cu incuba ia propriu-zis . n acest scop distan a dintre sitele de incuba ie este mai mare, astfel nct la 18 zile sub acestea se introduce cte o sit de ecloziune. Sitele de incuba ie au fundul format din ipci de lemn distao ate i dup ecloziune puii cad n sitele a ezate dedesuptulloL Marele avantaj al acestor aparate este c umplerea lor se poate face n ntregime dintro dat ceea ce permite o sp lare i dezinfec ie foarte riguroas dup fiecare serie de incubat, precum i aplicarea unui regim diferen iat de incuba ie n func ie de vrsta embrionilor. Dac asemenea aparate se folosesc n

162

sta ii mari de incuba ie, acestea ofer avantajul c unele pot fi folosite ca incubatoare, iar altele numai ca eclozionatoare. 6.2.2. Regimul factorilor fizici n incubatoare Rezultatele incuba iei artificiale depind n egal m sur de valoarea biologic superioar a ou lor folosite precum i de realizarea unor condi ii de mediu optim n incubatoare pentru dezvoltarea normal a embrionilor i ecloziunea 10L Condi iile care trebuie asigurate n cursul incuba iei (temperatura, umiditatea, ventila ia, ntoarcerea i pozi ia ou Jor) se ob in n cazul n care echipamentele aparatelor func ioneaza perfect. Realizarea optim a acestor factori depinde n foarte mare m sur de calitatea incubatoarelor folosite precum i de grija nentrerupt i interven ia prompt a operatorului care supravegheaz func ionarea lor. 6.2.2.1. Temperatura Regimul de temperatur poate fi considerat ca fiind cel mai important factor al incuba iei artificiale. De i limitele de temperatur compatibile cu dezvoltarea normal a embrionilor sunt destul de strnse, temperatura optim este totu i condi ionat ntr-o oarecare m sur de umiditatea aerului i de viteza de circula ie a acestuia n incubator n diferitele tipuri de incubatoare temperatura aerului la periferia oului nu este ntotdeauna aceea i cu temperatura care se poate citi de la exterior cu aj utorul termometrului de bord. Acest lucru este deosebit de senmificativ n cazul incubatoarelor de suprafa , unde pot fi diferen e de 2-3 ntre nivelul superior i inferior al ou lor. Pe baza numeroaselor cercet ri i a rezultatelor din marea practic , ast zi se consider c temperatura optim pe toat durata incuba iei este cea cuprins ntre 37,5 i 38C, mai mare la nceput i descrescnd treptat spre sfr itul incuba iei. Pentru realizarea acestui optim la incubatoarele de suprafa se procedeaz la reducerea s pt mnal a temperaturii innd cont c spre sfr itul incuba iei, embrionii degaj tot mai mult c ldur proprie. La aparatele moderne i de mare capacitate temperatura este men inut foarte constant i anume la 37,8C. Dealtfel, atunci cnd se procur aparatele sunt nso ite de o fi tehnic ce prevede i regimul de temperatur optim stabilit pe baza experiment rilor proprii ale produc torului. Temperatura din eclozionatoare este de obicei cu 1-1,5C mai redus . Temperaturile mai ridicate determin accelerarea cre terii embrionilor i a degaj rilor de bioxid de carbon. Totodat se constat o fi'ecven mai mare a pozi iilor anormale a acestora n ou , iar dac situa ia este preltmgit , procentul de embrioni mor i cre te. Aplicarea unor temperaturi mai reduse ntrzie dezvoltarea embrionar i poate prelungi durata incuba iei pn la 23 zile la o temperatur de

163

36C. Sensibilitatea embrionilor la temperatur este mai mare n primele 2-3 zile de incuba ie. Supranc lzirea embrionilor n primele dou zile de incuba ie duce la fenomene teratologice manifestate n special la nivelul capului, cum ar fi acrania sau anoftalmia. Supranc lzirea n perioada 9,5-12,5 zile produce chi ti la nivelul alantoidei i amniosului. nc lzirea intens n perioada a doua de incuba ie duce la modific ri organice cum ar fi cord mic i cu hemoragii, care n final duc la mortalitate embrionar . Asimilarea proast a albu ului i a g lbenu ului pe parcursul incuba iei duce la mortalitate embrionar mare la ecloziune. Supranc lzirea accentuat poate duce la moartea tuturor embrioni lor. Caracteristic la necropsie este faptul c embrionii au murit n aceea i faz de dezvoltare. Subnc lzirea ou lor este tot att de d un toare ca i supranc lzirea. Subnc lzirea duce la ntrzierea dezvolt rii embrionare. Dac subnc lzirea a avut loc n prima perioad de incuba ie la primul miraj, embrionii sunt subdezvolta i, caracteristica principal fiind sistemul vascular foarte slab dezvoltat. Subnc lzirea prelungit duce la ntrzierea ecloziunii, cu pui sl bi i, pe coaja ou lor eclozionate observndu-se urme de albu . La ou le neeclozionate, cu embrioni vii se observ alantoida modificat anatomopatologic. Expunerea prelungit a embrioni lor la temperaturi sub 35C sau supranc lzirea lor, chiar pentru cteva minute la peste 40C, pot avea efecte dezastruoase provocnd mortalitatea masiv a embrioni lor. M surarea temperaturii la incubatoarele de suprafa se face cu termometre speciale cu cot. Este necesar ca temlOmetrele s fie verificate nainte de folosire pentru a nu avea coloana de alcool sau mercur ntrerupt . La incubatoarele moderne se folosesc termometre de contact ce comand sistemul de nc lzire. Pentru realizarea riguroas a temperaturii stabilite este necesar asigurarea func ion rii corecte a sistemului de termoreglare prin verific ri periodice, nlocuirea sau repararea pieselor uzate, cur ire, ungere etc. Sistemul de alarm este foarte necesar att cel vizual ct i cel sonor. Pentru prevenirea ntreruperilor de curent se recomand ca sta iile de incuba ie s fie prev zute cu dou surse de alimentare cu energie: una, cel pu in, de la re ea i una de la grupul electrogen propnu. La aparatele Buckeye sistemul de p strare constant a temperaturii are urm toarele p r i componente:  dou termometre de contact (sesizatoarele) pentru temperaturile de: 99,5, 99,7 i IOO,3F;  patru rezisten e x 200W amplasate pe ventilatoarele din interior;  un releu;  dou serpentine de r cire, una n dreapta i alta n stnga incubatorului;

164

 electrovalv pentru ap de r cire;  un ventilator (auxiliar);  un sistem de alarm sonor i luminos. Func ionarea sistemului de nc lzire Rezisten ele de nc lzire func ioneaz pn la atingerea temperaturii de 99,SoF, cnd este comandat oprirea lor. n condi iile n care temperatura ajunge la 99,7F se pune n func iune ventilatorul pentru r cire. n condi iile n care temperatura cre te n continuare intr n func iune sistemul de r cire cu ap prin cele dou serpentine. Dac totu i temperatura continu s creasc i atinge valoarea de 100,3F intr n funcliune sistemul de alarm luminos, acustic i la distan prin radio, la special ist, pentru a interveni i a remedia defec iunea ap rut . Incubatorul 1. v 60 este mp r it n dou sec iuni, existnd dou sisteme, fal -spate, de : menlinere a temperaturii constante. Cele dou jum t li func ioneaz independent una fa de cealalt , fiecare fiind prev zut cu cte un termometru cu contact la temperaturile de 99,7SoF, 100F i 100,3F. Fiecare jum tate este prev zut cu dou serpentine de r cire i ventilator cu rezisten . Ambele compartimente au acela i ventilator auxiliar din sistemul de umidifiere numit P .E.P . (descris la punctul 6.2.2.2) i sunt conectate la acela i sistem de alarm . Un termometru este amplasat la jum tatea sec iunii din fa , n partea dreapt , ntre stelajele cu site, i altul la jum tatea sec iunii din spate, amplasat n partea stng . n cazul n care incubatorul are temperatura n interior sub 99,7SoF intr n ac iune rezisten ele de nc lzire de pe ventilator, pn la atingerea temperaturii de 99,7SoF, cnd se ntrerup. Dac temperatura continu s creasc pn la 1000F intr n aCliune sistemul de r cire, reprezentat de serpentine i P.E.P. Dac totu i temperatura continu s creasc la 100,3F intr n aCliune sistemul de almm , care aten ioneaz despre existenla unei deficien e care duce la supranc lzire n aparat. 6.2.2.2. Umiditatea Pierderea unei p rli din con inutul de ap din ou este n anumite limite un fenomen normal n cursul incuba iei. Aceste pierderi depind de temperatur dar mai ales de umiditatea relativ a aerului din incubatoare. Se recomand ca la g ini n primele 18 zile de incubalie umiditatea relativ s fie de 60% iar n ultimi le trei zile de 70%. La ou le de curc se recomand 2-3 procente n plus. M surarea unlidit ii se face cu ajutorul higrometrelor cu fir de p r la incubatoarele de suprafa , iar la aparatele de volum, cu termometrul umed. Apmatele moderne sunt computerizate; nregistrarea i reglarea acestui pmametru se realizeaz prin calculator. Umiditatea se realizeaz n interiorul apmatelor cu ajutorul unor t vile cu ap la incubatoarele de suprafa i cu ajutorul pulverizatoarelor automate cu ap n prealabil nc lzit , la incubatoarele moderne.

165

n acest scop se folose te un temlometru umed de contact, care este conectat la dispozitivul automat de pulverizare a apei. La aparatele Buckeye sistemul de p strare a umidit ii are urm toarele p r i componente: - sesizor -un tennometru cu contact pentru temperaturile de 82, 84 i 86F - releu - dou duze care pulverizeaz apa din re ea - electrovalv - un ntrerup tor selector de temperatur . Umiditatea din incubator oscileaz ntre 55% i 85%. Transformarea n comenzi electrice se face bazndu-se pe metoda psihrometric a diferen ei de temperatur a termometrului umed fa de temperatura aerului. Cu ct diferen a dintre temperatura aerului i temperatura termometrului umed este mai mare, cu att temperatura aerului este mai sc zut . Aceast diferen se datore te n cazul umidit ii mai sc zute, evapor rii apei mai puternic de pe filtrul termometrului umed i a r cirii mai mari a buJbuJui cu mercur. Dup ce se alege valoarea umidit ii cu care se dore te s se lucreze se fixeaz cu ajutorul selectorului ca ntreg sistemul s lucreze pe una din valorile termometrului umed 82, 84 sau 86F. Sistemul de umidifiere a aerului, n cazul incubatoare lor 1 V. 60 este un sistem complex n care pe lng duze exist i un evaporator al apei. Acest sistem are rolul de a condi iona aerul introdus n aparat, mbog indu-1 cu vapori n func ie de necesarul tehnologic al aparatului. Sistemul de umidifiere este prev zut cu un termometru umed cu contacte la 74F, 76F i 78F, relee i un bazin cu un nivel constant, prin care trece aerul admis, avnd dou rezisten e submersibile pentru nc lzirea apei. Dispozitivul de umidifiere este prev zut i cu duze pentru pulverizarea apei, iar pentru men inerea urnidit ii constante prezint o clapet automat de opturare a aerului proasp t, care este mai uscat. Sub temperatura de 74F intr n func iune rezisten ele de nc lzire a apei peste care intr aerul n incubator i se ncarc cu vapori de ap . Sistemul de condi ionare a aerului lucreaz n corela ie cu sistemul de nc lzire al incubatorului. 6.2.2.3. Ventila ia Procesele metabolice din embrionii n dezvoltare necesit aportul unor nsemnate cantit i de oxigen i sunt nso ite de degaj ri de bioxid de carbon. Dup tef nescu (1961), consumul de oxigen la un embrion de g in este de 4,5 litri i cantitatea de bioxid de carbon eliminat este de 3-4 litri pe toat durata incuba iei. Aproximativ 80% din aceste schimburi gazoase au loc n ultimiJe dou zile nainte de ecloziune.

166

n ce prive te necesarul de oxigen, acesta este asigurat n cantit i optime atunci cnd atmosfera ambiant din incubator con ine concentra ia normal de 21%. Pentru fiecare procent de oxigen n minus, procentul de ecloziune se reduce n medie cu 5%. Dep irea concentra iei optime este de asemenea d un toare, dar ntr-o m sur ceva mai redus , n medie cte un procent de ecloziune n minus pentru fiecare procent de oxigen n plus. Eliminarea excesului de bioxid de carbon este i mai important . Concentra ia de peste 1 % ncepe s determine cre terea mortaiit ii embrionare, iar la 5% nici un embrion nu mai tr ie te. Concentra ia normal care se soldeaz cu rezultate bune n incubatoare este de 0,5-0,8%. Pentru asigurarea ventila iei, toate incubatoarele sunt prev zute cu orificii reglabile de admisie i evacuare a aerului. n incubatoarele de volum aerul este trecut prin zona de nc lzire dup care este dispersat n incubator cu ajutorul ventilatoarelor. Volumul de aer schimbat n incubator este astfel calculat nct s se asigure raportul optim de bioxid de carbon i oxigen corespunz tor fiec rei vrste a embrionilor. Asigurarea microclimatului corespunz tor din incubatoare depinde n mare m sur de condi iile de temperatur , umiditate i ventila ie din sala de incuba ie. Aceste nc peri trebuie s fie spa ioase, cu o temperatur de 20-22C, umiditate de 60-65% i prev zute cu sistem de ventila ie. Deficien ele existente n procesul de ventila ie nu pot fi separate la nivelul embrionilor mor i de modific rile produse de ceilal i factori ai incuba iei. Totu i o asfixiere a embrionilor n perioada de mijloc a incuba iei este nso it de snge n lichidul amniotic. Ventila ia deficitar n ultima parte a incuba iei determin anomalii de pozi ie embrionar i anume embrionul este pozi ionat cu capul spre vrful ascu it al oului i nu spre camera de aer, ceea ce duce la moartea embrionului. La aparatele Buckeye, sistemul de ventila ie are dublu rol, unul de a produce omogenizarea perfect a temperaturii aerului din incubator (diferen a de temperatur trebuie s nu fie mai mare sau mai mic de O,loF fa de valoare m surat ) i altul de a introduce oxigenul necesar i a elimina bioxidul de carbon. Pentru a ndeplini acest rol incubatorul este prev zut cu patru ventilatoare. Modul de func ionare Pentru omogenizarea aerului, cele patru ventilatoare montate pe plafonul incubatorului deasupra culuarului preiau aerul de deasupra spa iilor cu site din dreapta i din stnga i l mping n jos. Aerul este obligat s refac circuitul intrnd, datorit unor perdele, pe sub sitele cu ou i revenind iar n partea superioar a incubatorului. n circuitul s u aerul se nc lze te de la rezisten ele aflate pe ventilator sau cu ajutorul aerului rece introdus de ventilatorul auxiliar.

167

Pentru introducerea de oxigen, aerul proasp t este absorbit din tubu]atura de admisie a aerului pe care este montat ventilatorul auxiliar i introdus n incubator. O cantitate egal de aer este evacuat prin cele opt orificii, cte patru amplasate pe fiecare parte a incubatorului deasupra sitelor de ou de unde este colectat n tubulatura de evacuare n exterior. n incubatoarele l V 60 aerul aspirat cu ajutorul ventilatorului trece prin sistemul de condi ionare P.E.P., unde se ncarc cu vapori de ap i cu ajutorul unei tubu]aturi ajunge n mijlocul incubatorului. Ventilatoarele de pe plafon omogenizeaz aerul din incubator apoi acesta este evacuat prin cele opt orificii de evacuare, situate cte patru de o parte i alta a incubatorului. 6. 2. 2. 4. Pozitia i ntoarcerea ou lor n timpul incuba iei pn la transferul pe sitele de ecloziune este necesar ca la intervale scurte ou le s fie ntoarse. Dac r mn n pozi ie fix , g lbenu ul se ridic apropiindu-se de coaj deoarece are o greutate specific mai mic . Deplasarea g lbenu ului este favorizat n plus i de faptul c albu ul se lichefiaz din primele ore. Din aceast cauz numero i embrioni ader de coaj i mor n special n primele zile de incuba ie. ntoarcerea este necesar i la embrionii mai dezvolta i deoarece previne lipirea alantoidei de membrana vitelin i favorizeaz astfel luarea unei pozi ii ct mai confortabile a acestora. Totodat se uniformizeaz repartizarea temperaturii i curen ilor pe ntreaga suprafa a oului. Cele mai bune rezultate se ob in n general cnd ou le sunt ntoarse ]a intervale regulate de timp. n incubatoarele de suprafa ou le se a eaz pe site i n pozi ia orizontal . De fiecare dat ntoarcerea se face cu 180 n jurul axului orizontal. Opera i unea este greoaie i cu randament redus deoarece se practic manual pentru fiecare ou n parte. Din aceast cauz n primele ]0-12 zile de incuba ie ou le se ntorc de obicei de trei ori pe zi (diminea a, la prnz i seara) i apoi de dou ori. n incubatoarele de volum pozi ia ou ]or este perpendicular pe planul site/or cu vrful ascu it n jos, nclinate. Aceast nclinare se face la un interval de o or . ntoarcerea se face cu ajutorul unui mecanism automat de ntoarcere ce permite nclinarea sitelor n plan vertical sub un unghi de 42 stnga i 42 dreapta. ntoarcerea incorect a ou lor poate duce la perturbarea procesului de incuba ie care n fmal influen eaz rezultatele de ecloziune. La incubatoarele de suprafa ntoarcerea incorect duce la lipirea g lbenu u]ui de coaj . La incubatoarele de volum se produce o lipire a albu ului de membranele cochi]iere ceea ce face ca alantoida s nu poat ngloba albu ul. ntoarcerea trebuie s se efectueze pn n ziua transferului ou lor de pe sitele de incuba ie pe cele de ecloziune, adic pn ]a 18 zile la g ini i 24 zile la curci i ra e.

168

ntoarcerea ou lor n incubatoarele Buckeye se face cu un ansamblu complet automatizat care are n componen : - un motoreductor - un mecanism care nclin sitele - limitator de curs pentru pozi ia nclinat stnga-dreapa - un ceas de programare ce comand ntoarcerea - un ntrerup tor pentru scoaterea sistemului de pe comand automat pe comand manual i trecerea sitelor pe pozi ie orizontal n vederea efectu rii opera iunilor de introducere a noi serii la incubat, scoaterea sitelor pentru controlul biologic sau pentru transferarea lor n eclozionatoare. Func ionarea sistemului de ntoarcere a ou lor Dup o or de men inere a sitelor nclinate la 42C ceasul programator comand pornirea electromotorului n sensul necesar ntoarcerii ou lor. Oprirea se realizeaz cnd sitele sunt nclinate invers cu 42C de c tre limitatorul de curs . Trecerea din pozi ie nclinat pe orizontal se face numai dup 1-3 minute de la terminarea unei curse de ntoarcere, chiar dac s-a ac ionat asupra ntrerup torului pe pozi ia orizontal (normal). Dup terminarea opera iunilor n incubator este obligatoriu s trecem ntrerup torul pe pozi ia automat pentru reluarea activit ii de ntoarcere a ou lor. nregistrarea parametrilor de incuba ie este obligatorie pentru a putea evalua corect rezultatele de incuba ie. Sistemul de nregistrare la aparatele Buckeye are un ceas ce antreneaz o diagram s pt mnal pe care se nscrie n mod continuu valoarea temperaturii, umidit ii i ntoarcerii f cute de incubator. Principiul de func ionare al incubatoarelor 1 V. 60 este asem n tor cu cel al incubatoarelor Buckeye, la fel i sistemul de nregistrare a parametrilor de incuba ie. 6.2.3. Regimul factorilor fIzici n eclozionatoare Eclozionatoarele functioneaz ca i incubatoarele n ceea ce prive te temperatura constant , umidit~tea i ventila ia. n aparatele de ecloziune lipse te sistemul de ntoarcere a ou lor. 6.2.3.1. Sistemul de p strare constant a temperaturii n cazul eclozionatoarelor Buckeye acest sistem se compune din dou termometre, unul pentru alarm cu contacte la temperatura minim de 96F i maxim la 10 1 OF i al doilea cu contactele fixate la 99F i 99 ,2SoF. n cazul n care temperatura eclozionatorului este sub 96F se pune n func iune sistemul de alarm pentru a semnaliza regimul de temperatur deficitar n aparat. Intrarea sistemului de nc lzire i ridicarea temperaturii face ca la 96F sistemul de alarm sa nceteze. Sistemul de nc lzire func ioneaz pn la 99F, temperatur la care termometrul se deconecteaz .

169

Dac temperatura cre te de la 99 oF la 99,2SoF intr n ac iune sistemul de r cire cu aer i, dac este necesar, r cirea cu ap , eclozionatorul avnd n loc de serpentin o plac de r cire. Cre terea temperaturii la 1OIoF face s intre n ac iune sistemul de alarm pentru temperatur ridicat . n cazul eclozionatoarelor E. V. 60 exist un termometru care comand i sistemul de alarm i are contacte pe temperaturile de 96 ilOloF i un al doilea termometru care comand sistemele de nc lzire i r cire. n cazul n care temperatura n eclozionator este sub 96F intr n ac iune sistemul de alarm . Aceasta arat c nu func ioneaz sistemul de nc lzire. Rezisten a de nc lzire reglat la 99F intr n func iune. Dac temperatura cre te la 99,2SoF intr n func iune sistemul de r cire. n situa ia n care temperatura n aparat nu se stabilizeaz i continu s creasc la 101 oF intr n ac iune sistemul de alarm pentru a interveni i a remedia deficien a. 6. 2. 3. 2. Sistemul pentru men inerea umidit ii Eclozionatorul (Buckeye) are termometrul umed cu trei contacte: la 80F, la 84F i 87F. n primele opt ore dup introducerea oU lor, aparatul func ioneaz la primul contact = 80oF, dup care pentru urm toarele opt ore func ioneaz la 84F. Pn la sfr itul ecloziunii func ioneaz contactul pentru 87F. Trecerea de pe o treapt de umiditate pe alta se realizeaz cu ajutorul unui ceas programator, care la nceputul ecloziunii este pe pozitia zero. n cazul eclozionatoarelor E. V. 60 sistemul de umidificare a aerului este identic sub aspectul componentelor i al modului de func ionare cu cel descries la incubator. Termometrul umed lucreaz n primele opt ore sub 80F, urm toarele opt ore la 8SoF, apoi, pn la sfr itul ecloziunii, la 90F. 6. 2. 3. 3. Sistemul de ventila ie Rolul sistemului de ventila ie este acela i ca i n cazul incubatoarelor. Aerul circul din spatele eclozionatorului spre fa , iar la revenire, trece printre sitele cu ou spre peretele din spate. Orificiul de evacuare are o c1apet care se poate regla manual n func ie de parametrii ob inu i n eclozionator. Pentru men inerea umidit ii, aceast c1apet r mne pe jum tate nchis pe perioada ecloziunii i se deschide la maximum numai n momentul n care au eclozionat to i puii. 6.3. FLUXUL TEHNOLOGIC N STA IA DE INCUBA IE Sta ia de incuba ie este un sector foarte important al aviculturii, pentru c de calitatea puilor ob inu i depind rezultatele celorlalte sectoare de activitate. Avnd n vedere complexitatea i variabilitatea opera iunilor zilnice este obligatoriu s se lucreze dup un program precis, cu respectarea disciplinei la locul de munc .

170

Personalul care lucreaz n sta ie trebuie s fie foarte bine instruit. Echipa trebuie astfel dimensionat nct s se poat ncadra corect n timpul afectat fiec rei opera iuni care se desf oar n sta ie de la primirea ou lor pn la livrarea puilor la beneficiari, dezinfec ia sta iei i preg tirea ei pentru o nou serie. Ou le primite la sta ia de incuba ie trebuie s fie sortate, s nu fie murdare, fisurate i s se ncadreze n categoria de m rime caracteristic vrstei i rasei p s rilor de la care provin. Este foarte important ca ou le ce aj ung la sta ia de incuba ie s fie dezinfectate prin formolizare la ferma furnizoare. La intrarea n sta ia de incuba ie, ou le sunt formolizate din nou. Pentru dezinfec ie se folosesc 50 mI formol, 25 g hipermanganat de potasiu sau var cloros i 2 mI tinctur de iod la metru cub. Se are n vedere ca n nc pere s existe o umiditate relativ de min. 86% i temperatura de min. ] 7C. Acest protocol de formolizare se poate aplica pentru toate nc perile din sta ie: recep ie ou , camera de fumigare a ou lor pe c rucioare, a aparatelor de incuba ie i ecloziune goale, depozitul de pui dup cur enia mecanic , precum i a tuturor materialelor care intr i ies din sta ie. 6.3.1. Recep ia ou lor la sta ia de incuba ie i fumigarea acestora Ou le se recolteaz la nivelul halelor la intervale de dou ore i se transport la sta iile de incuba ie. n momentul primirii, ou le se a eaz pe stelaje sau c rucioare tip, identificnd fiecare hal . La primire ou le sunt dezinfectate n camera de recep ie. Dup fumigare i aerisire, ou le sunt depozitate avndu-se grij ca manevrarea s nu se fac brusc pentru c ar influen a negativ dezvoltarea embrionuiui. n depozitul de ou este necesar asigurarea parametrilor de temperatur i umiditate care variaz n ftmc ie de durata p str rii. Astfel pentru o perioad de p strare de patru zile se asigur o temperatur de 17,2-18,2C i o umiditate relativ de 80%, iar n cazul n care ou le se p streaz 21 zile, temperatura de p strare este de 11,7-12,8C i umiditatea relativ de 85%. 6.3.2. Sortarea i a ezarea ou lor pe site n vederea incub rii Prin aceast opera iune se exclud ou le murdare, fisurate, deformate. Ou le bune de incubat se a eaz pe hale pentru a se putea depista unele deficien e ce le-ar putea influen a capacitatea de ecloziune. A ezarea ou lor pe sitele de incuba ie se face n pozi ie vertical , umplerea sitelor trebuie s fie complet i uniform pentru a nu crea tensiuni sau goluri care s permit deplasarea sau presarea ou lor n timpul ntoarcerii. Este foarte important ca ou le care sunt incubate ntr-un aparat s provin de la p s ri de aceea i vrst i dac este posibil din aceea i ferm , pentru a avea o ecloziune uniform i a evita transmiterea unor boli infecto-contagioase. 6.3.3. Fumigarea ou lor n vederea introducerii la incuba ie Dup ce ou le au fost a ezate pe site, acestea mpreun cu c rucioarele pe care sunt a ezate se introduc n camera de fumigare unde se asigur o temperatur

171

de 2I-23C i o umiditate relativ de 85C. Fumigarea se face cu vapori de formol ob inu i prin evaporarea formolului sub ac iunea energiei termice. 6.3.4. Preincubarea Este opera iunea ce are loc cu 12 ore nainte de introducerea ou lor la incubat. Prenc lzirea ou lor este absolut necesar deoarece introducerea n incubator a ou lor reci duce la prelungirea timpului de incuba ie i influen eaz negativ rezultatele de ecloziune. Prin aceast opera iune se evit pierderile de c ldur n aparat i n acela i timp se evit aburirea ou lor, care ar influen a negativ dezvoltarea embrionar . n camera de preincubare se asigur o temperatur de 28,5-32e i o umiditate relativ de 75%, dup care are loc introducerea la incubat. Avnd n vedere c ou le de pe sitele din partea de jos a c rucioarelor sunt mai reci, este bine s fie introduse n partea de sus a incubatorului. n acest fel se realizeaz o uniformitate a ecloziunii. 6.3.5. Urm rirea regimului de incuba ie Activitatea sta iei de incuba ie este astfel organizat nct s asigure o supraveghere continu a incubatoare lor n timpul zilei i al nop ii, chiar dac acestea sunt din tipurile cele mai perfec ionate. Operatorii controleaz la intervale scurte termometrele i higrometrele, observ l mpile de serunalizare i sunt aten i la sistemul de alarm . La introducerea fiec rei noi serii de incubat se ine o eviden ce se refer la num rul de ou introduse, rasa sau hibridul, provenien a lor, data introducerii, durata controlului biologic, num rul de pui ecloziona i i destina ia lor. 6.3.6. Controlul ou lor n timpul incuba iei Aceast opera iune denumit i controlul biologic se practic n mod curent n sta iile de incuba ie, cu scopul de a aprecia evolu ia normal a dezvolt rii embrionilor. Pe baza acestor controale se pot depista eventualele deficien e ale regimului de incuba ie, sau cauze de alt natur care ar afecta vitalitatea embrionar (conservarea i vechimea ou lor, caren e alimentare, activitatea reproduc torilor etc.) i care trebuie remediate n consecin . Metoda obi nuit de control const n examenul ovoscopic denumit i miraj. n unele cazuri se efectueaz i cnt rirea periodic a unor site de ou , prin care se constat pierderile normale sau excesive de ap , datele servind la corectarea regimului de umiditate din incubator. Atunci cnd rezultatele incuba iei sunt afectate de cauze mai dificil de precizat, examinarea se face foarte minu ios prin spargerea unor probe de ou limpezi, cu embrioni mor i i chiar vii, constatndu-se pozi iile anormale, leziunile diferitelor organe i esuturi etc. Mirajul se face ntr-o nc pere ntunecoas care poate fi o camer sau o cabin cu pere i din pnz neagr . Aici ou le sunt puse n contact direct cu o surs

172

de lumin astfel nct aceasta difuzeaz prin coaj i permite observarea cu suficient claritate a con inutului din interior. Dispozitivele de iluminat se numesc ovoscoape i sunt de diferite tipuri. Cele mai obi nuite ovoscoape sunt manuale, constnd dintr-un bec obi nuit de 6-24 vol i, montat ntr-un dispozitiv simplu, prev zut cu mner i care proiecteaz lateral un fascicul de lumin , printr-un orificiu rotund. Marginile orificiului au o garnitur dintr-un material elastic (cauciuc sau piele). Operatorul aplic acest dispozitiv pe fiecare ou aflat pe sita de incuba ie, nsemnndu-Je cu un creion pe cele clare i cu embrioni m011i. Alte ovoscoape au forma unei mese n care este practicat o fant sub care se g se te o surs puternic de lumin , de obicei un tub fluorescent. n alte cazuri, fondul luminos are suprafa a ntregii si te. Sita cu ou se a eaz pe aceast mas i se mpinge ncet de la un cap t la altul, ou le necorespunz toare fiind nsemnate n timpul acestei deplas ri. Toate ou le nsemnate se scot apoi de pe sitele de incuba ie de c tre o alt persoan . n acest fel se m re te mult viteza de lucru. Mirajul 1 se efectueaz la 5-7 zile de incuba ie la ou le cu coaj alb i la 8-10 zile de incuba ie la ou le cu coaj brun . Acest miraj d informa ii despre procentul de fecunditate, care reflect starea de reproduc ie a loturilor de la care provin ou le. Ou le nefecundate au un aspect clar i se numesc ou limpezi. Procentul normal de fecunditate este de 90-98%. Mortalitatea embrionar n prima faz de incuba ie, numit i mortalitate timpurie este observat tot la acest control. Ea poate avea diverse cauze: transport defectuos al ou lor, ra ii alimentare deficitare, p strare necorespunz toare a ou lor sau boli infecto-contagioase. La vrsta de 3-5 zile are loc formarea sistemului vascular i se modific metabolismul nutri ional de la hidrocarburi la ad ugarea proteinelor i gr similor care duc la acumularea unor metaboli i toxici care pot determina moartea embrionar . n aceast perioad , moartea embrionului poate fi determinat i de igiena necorespunz toare a oului de incubat sau de condi iile de p strare. Embrionul mort n primele zile apare cu un cordon sub ire ca un inel ro u, denumit inelul mor ii, n mijlocul c ruia se afl o pat care este embrionul mort. Embrionul mort mai poate apare la miraj sub forma unui punct lipit de coaja oului sau a unui punct mobil lipsit de vase sanguine. Diferen a ntre ou le infecunde i embrionii mor i n primele faze ale dezvolt rii se face prin spargerea ou lor. La ou le fecundate apare discul germinativ dezvoltat, cu un diametru de 5 mm. Mortalitatea precoce embrionar poate avea drept cauze participarea la fecundarea unui material seminal care con ine celule spermatice mb trnite sau folosirea unui interval de timp prea mare ntre ns mn ri, ceea ce permite eliberarea de spermatozoizi mb trni i din rezervele spermatice ale oviductului. O alt cauz a mortalit ii embrionare precoce pote fi determinat de stocarea ndelungat a ou lor, ocuri termice, temperatur prea mare sau prea

173

mic imediat dup ce s-a produs ponta. Lipirea embrionilor de coaj i mortalitatea acestora este determinat de o ntoarcere incorect a ou lor. Mobilitatea embrionului n interiorul oului este determinat de ruperea alazelor ca urmare a unui transport necorespunz tor sau ocuri n manevrarea ou lor. Ou le fecundate au embrionul vizibil sub forma a dou pete negre, apropiate, din care una mai mare, care este capul. Se disting mi c ri pulsatile i o vasculariza ie bogat , iar camera de aer este mare i bine delimitat . La primul miraj se elimin ou le considerate nefecundate i ou le cu embrioni mor i. Mirajul al Il-lea precede transferul ou lor din incubator n eclozionator i se realizeaz la 18 zile. n sta iile mari de incuba ie dotate cu aparate de volum se practic un singur miraj, la 18 zile la g ini, dup care ou le cu embrionii vii sunt transferate imediat pe sitele de ecloziune. S-a renun at la primul miraj deoarece scoaterea unor ou de pe site ar deregla pozi ia ou lor i ar face imposibil ntoarcerea. De i nu se face dect un singur miraj este bine ca la fiecare serie de incuba ie operatorii s - i fixeze cteva site pe care s le controleze periodic pentru a aprecia mersul incuba iei. La acest control se scot ou le limpezi i embrionii mor i de pe sitele de incuba ie. Ou le cu embrionul normal prezint camera de aer mare, luminoas i bine de limitat de restul con inutului. Partea n care se afl embrionul este ntunecat pn la vrful ascu it al oului. La examinarea mai ndelungat se observ vasele sanguine ale alantoidei, iar n interior mi c ri ale embrionului. Ou le cu embrionii mor i au aspecte diferite. Camera de aer este mai mic i mai pu in luminoas , iar embrionii de m rime variabil nu au un contur clar i nici mi c ri proprii. Unele ou intr n putrefac ie, con inutul ncepnd s se lichefieze. Datorit presiunii gazelor de fermenta ie o parte din gaze ies n exterior prin porii cojii sau produc explozia oului elibernd n incinte un miros nepl cut. Mortalitatea embrionar trzie poate avea mai multe cauze: o alimenta ie necorespunz toare a efectivelor, perturb ri ale regimului de incuba ie (temperatura sau ventila ia necorespunz toare), boli infecto-contagioase (paratifoza sau salmoneloza determinat de genurile S. gallinarum, S. typhimurium sau S. pullorum), mortalitatea de natur genetic (determinat de gene letale) sau o consangvinitate prea strns . Perioadele critice la embrionii de g in sunt la vrsta de 3-5 zile, cnd se produce o pierdere de 25% din totalul mortalit ii embrionare i la 18-20 zile, cnd se produce 50% din totalul mortalit ii embrionare. La curci mortalitatea cea mai mare se produce n perioada 1824 zile de incuba ie. Mortalitatea embrionar pe ntreaga perioad de incuba ie poate fi determinat de caren e nutri ionale.

174

Importan a nutri iei femelei este indicat de faptul c oul trebuie s con in toate elementele nutritive necesare embrionului. Este dificil s influen m con inutul de protein , gr sime i hidrocarburi al oului prin intermediul re etei, nutrien ii cei mai u or de transmis pe aceast cale sunt vitaminele i mineralele. Deficien ele nutri ionale pot s dea na tere unor embrioni malforma i sau pot fi cauza reducerii eclozionabilit ii dar este dificil ca prin examinarea embrionilor s se identifice deficien a nutritiv care este responsabil pentru eclozionabilitatea redus , ntruct momentul mortalit ii embrionare depinde adesea de gradul de deficien implicat. De exemplu, deficien a experimental sever n acid pantotenic poate suprima n totalitate eclozionabilitatea. n cazul deficien elor mai mici, apare un vrf al mortalit ii timpurii n zilele 1-4, dar nivelurile ulterioare ale mortaJit ii se schimb n func ie de cantitatea de acid pantotenic din re et . Majoritatea vitaminelor solubile n ap au efect similar. Principalele nutrimente implicate n procesul de ecloziune sunt riboflavina, acidul pantotenic, biotina, vitaminele A, D3 i E, calciul, fosforul, zincul i manganul. 6.3.7. Transferul i ecloziunea Transferul ou lor din incubator n eclozionator are loc n camera de ecloziune, unde trebuie s existe o temperatur de 260 P strarea ou lor n mediul exterior timp ndelungat duce la r cirea acestora i diminuarea procentului de ecloziune. Opera iunea de transfer a ou lor de pe sitele de incuba ie pe cele de ecloziune se face manual sau mecanizat n func ie de tipul incubatoareloL Ou le sunt a ezate n site le de ecloziune n pozi ie orizontal . n sta iile mari de incuba ie din S.U.A. pe fundul sitelor de ecloziune se a terne o pnz de tifon, care dup scoaterea puilor se arde cu toate de eurile. Aceast pnz u ureaz foarte mult sp larea ulterioar a sitelor. Umiditatea din eclozionatoare trebuie s fie cu circa 10% mai mare dect cea din incubatoare, iar temperatura poate cobor cu O,SoC. O aten ie deosebit trebuie acordat ventila iei deoarece, dup cum s-a ar tat anterior, metabolismul i schimburile gazoase sunt cele mai intense. Este bine ca ou le transferate pe sitele de ecloziune s fie comasate pentru a men ine o temperatur uniform la nivelul sitei, care determin o ciocnire eficient . Embrionul n ou se afl ntr-o stare de relativ somnolen . Cei mai mici ncep ciocnirea, iar ou le fiind al turate, zgomotul se propag de la un ou la altul avnd ca rezultat o ecloziune exploziv . Ecloziunea se produce n general la 21 zile i ase ore la rasele u oare i la 21 zile i nou ore la rasele grele. Ace ti parametri pot fi influen a i de o serie de factori: precocitatea liniilor sau hibrizilor, vrsta p s rilor, vechimea oU lor, temperatura de p strare i dac au fost preincubate sau nu.

175

Eclozionatoarele se deschid dup ce practic to i puii au eclozionat i s-au zvntat. Este gre it obiceiul de a scoate puii n mai multe rnduri, reintroducnd n aparate sitele cu puii uzi sau ou neeclozionate. Ecloziunea acestora este mai grea i practic nu se realizeaz nimic n plus. Pentru a preveni r spndirea pufului i a unor infec ii de incuba ie este bine ca scoaterea puilor s se fac ntr-o alt nc pere, care la srar itullucrului poate fi sani tizat . De pe sitele de incuba ie to i puii se scot repede, fiind pu i pe o mas cu margini nalte, unde se sorteaz i se num r apoi se pun n cutii. Cutiile pot fi de carton, de unic folosin , sau din material plastic, reciclabile. Pe fundul cutiei se a az tala sau hrtie. Puii recolta i sunt transporta i n sala de sexare i tratament sanitar veterinar. Sortarea puilor are la baz criterii de calitate bine definite. n primul rnd se urm re te dac puii se men in bine pe picioare. n cazul n care nu pot sta pe picioare, nseamn c exist o infec ie la nivelul cicatricii ombilicale sau a sacului vitelin determinat n principal de colibaciloz ca urmare a nerespect rii m surilor sanitar veterinare de igien a oului de incubat i a aparatelor de incuba ie. Informa ii deosebit de pre ioase despre calitatea incuba iei d puful, care trebuie s fie bine conturat, lung i bogat, f r resturi de coaj lipit i rar insule de aglutinare. Aceste aspecte se pot ntlni n condi iile n care umiditatea n aparate a fost prea mare sau temperatura prea mic . Ecloziunea se prelunge te foarte mult n cazul folosirii de ou vechi, depozitate necorespunz tor, sau incubate la temperatur sub normal. n cazul apari iei de malforma ii la pui se poate suspiciona c n timpul incuba iei temperatura de incupa ie a fost prea mare sau n efectivele care au furnizat ou le de incubat au existat unele gene [etale. Temperatura mare din timpul incuba iei determin i o deshidratare puternic a puilor, puful apare aspru i rar luciu, iar puii sunt mici. Aceste aspecte se pot ntlni i n cazul n care umiditatea a fost prea mic n aparate. Temperatura i umiditatea sunt n corela ie direct , fiind deosebit de importante pentru incuba ie. Puii la ecloziune pot prezenta o respira ie anormal , care poate fi determinat de o furniga ie n eclozionator cu o concentra ie prea mare de formol, sau boli respiratorii, n special aspergiloz . Ecloziunea slab , nso it de un procent ridicat de ou neeclozionate poate avea drept cauze o multitudine de factori, determina i n principal de tehnologia de incuba ie: temperatur prea joas n timpul incuba iei, umiditate sc zut n elozionatoare, sau umiditate prea mare (puii par nneca i), oxigen insuficient care determin o u oar congestie a membranelor. Cauza poate fi i de natur genetic . n aceste condi ii de rezultate slabe la ecloziune nu pot fi excluse bolile infectocontagioase sau de natur alimentar , caren ele vitamino-minerale la efectivele de p s ri care au furnizat ou le.

176

Determinarea sexului Aceast opera iune se practic cu deosebire n marile sta ii de incuba ie, care furnizeaz pui de o zi pentru fermele industriale de g ini ou toare. n acela i fel se aplic i la puii de carne i boboci. Practica de cre tere a puilor proveni i din rase specializate pentru ou pn la vrsta de 2-3 luni pentru a putea fi sexati dup caracterele sexuale externe este contraindicat din punct de vedere econo~ic i tehnic. n primul rnd consumul specific de hran necesar pentru a ob ine un kg spor n greutate este foarte mare la aceast categorie, iar carcasele rezultate sunt de calitate inferioar comparativ cu cele ale puilor din rasele de carne. n al doilea rnd puicile crescute rar coco i au mai mult spa iu de mi care n hale i se dezvolt mai uniform, nefiind deranjate. Din aceste motive coco eii Leghorn (cu excep ia celor necesari n fermele de produc ie) se separ de puicu e i se distrug sau se vnd amatorilor la un pre mai redus. n cre terea p s rilor pentru carne, mai ales a puilor broiler sexarea este de asemenea important . Cre terea separat a tineretului pe sexe favorizeaz o dezvoltare mai bun i mai uniform a acestuia. Deoarece energia de cre tere a masculilor este mai mare, sacrificarea celor dou sexe se poate face la vrste diferite n func ie de greutatea urm rit . Dac la mamifere recunoa terea sexului la produ ii nou n scu i apare ca un lucru firesc i n cele mai multe cazuri este absolut sigur, la p s rile domestice sexarea a constituit mult vreme o problem ce nu s-a putut rezolva satisf c tor dect prin cercet rii tiin ifice. n prezent se cunosc mai multe metode i criterii de sexare a puilor i bobocilor i anume: metoda japonez , culoarea pufului, dezvoltarea penajului juvenil etc., metode descrise de M r ndici (1964). n prezent, metoda de baz folosit n sta iile mari de incuba ie este cea cunoscut sub denumirea de metoda japonez (metoda examenului cloacal). Aceast metod are avantajul c este foarte sigur i rapid i nu necesit aparatur special . Se aplic n special la puii de g in i curc dar se poate utiliza i n sexarea bobocilor de gsc i de ra . Se nume te metod japonez deoarece a fost pus la punct n aceast ar de c tre Masani i Hasinioto (1925). Aceast metod reclam din partea utilizatorilor anumite calit i individuale cum ar fi puterea de observa ie, [me ea i agilitatea minilor, vitez de lucru i mai ales o r bdare deosebit . Mult vreme Japonia a fost singura ar care dispunea de sexatori califica i forma i n coli proprii speciale i constitui i n organiza ii profesionale. n prezent metoda s-a r spndit n toate rile n care se aplic sisteme modeme de cre tere a p s rilor. Principiul de lucru al metodei este foarte simplu, constnd din examinarea prezen ei i formei unei proeminen e aflate la baza cloacei puilor denumit eminen a genital . Aceast eminen este n general prezent la masculi i absent

177

la femeie, dar exist i forme intermediare specifice fiec rui sex. Pentru observarea eminen ei genitale este necesaT golirea con inutului intestinal i eviden ierea bazei cloacei prin presarea abdomenului. Examinarea se face sub un fascicolluminos. Sexarea cu ajutorul aparatului de sexat, este o metod care a fost pus la punct tot n Japonia. Aparatul de sexat (Chick tester) const din trei piese principale: o surs de lumin , o sond luminoas i un tub ocular. Sonda care este un tub de sticl cu vrful nchis i rotunjit se introduce n cloaca puiului pn la adncimea de cca 3 cm n dreptul regiunii lombare. Crnpul vizual fiind luminat i m rit, prin transparen a peretelui intestinului se pot observa organele din regiunea 10mbar . Dup un num r de ncerc ri, la masculi se pot observa succesiv n dreapta i n stnga coloanei vertebrale cele dou testicule mici de forma unor boabe de orez. La femele n partea dreapt se observ glanda suprarenal iar n partea stng aceasta se poate vedea numai par ial sau deloc, deoarece este acoperit de ovarul stng care este ns ntunecos i se distinge mai greu. Aceast metod este considerat greoaie i nu se aplic . La ora actual n toate sta iile de incuba ie s-a trecut la examinarea direct a protuberan ei cloacale sub fascicul luminos. Pentru a se ob ine rezultate bune echipa de sexare trebuie s fie bine instruit , s ob in un procent de erori de sexare sub 5%. Sexarea pe baza culorii pufului se aplic la puii n al c ror genotip se g se te n stare heterozigot gena S (silver) sau (B, barat). Aceste gene CaTe sunt caracteristice raselor Sussex argintie i, respectiv, Plymouth barat i se g sesc localizate pe cromozomul sexual Z. Cnd g ini din aceste rase se ncruci eaz cu coco i ce con in aceste gene n form recesiv (s i b) cum ar fi de exemplu rasele Rhode lsland ro u sau New Hampshire, coco eii preiau de la mam genele S i, respectiv, B care se exprim fenotipic, n timp ce femelele posed numai alela recesiv i preiau din culoarea tat lui. Astfel din ncruci area masculilor Rhode cu femeie Susex rezult coco ei argintii i femeie ro cate, iar din ncruci area Rhode cu Plymouth barat coco eii prezint baraj (sub forma unei pete pe cre tet), iar femelele nu. Aceast metod este destul de exact i binen eles u oar , motiv pentru care se folose te n ob inerea unor hibrizi industriali. Sexarea dup dezvoltarea penajului juvenil la pui se aplic la unii hibrizi comerciali selec iona i pentru acest dimorfism avnd la baz faptul c tija remigelor secundaTe este mai dezvoltat la femeie dect la masculi. n Institutul de cercetare i produc ie a p s rilor Balote ti au existat preocup ri i s-au ob inut rezultate ncurajatoare n acest sens (Marcu i colab., 1987, Ardelean i colab., 1992, Muscalu i colab., 1992).

178

6.3.8. Amputa ii Foarte multe cresc torii n special din S.U.A. doresc ca puilor de o zi, pe care i introduc n cresc torie, s li se fac n sta ia de incuba ie una sau mai multe din urm toarele opera iuni: t ierea ciocului, a crestei, a b rbi elor i a vrfului aripilor. T ierea ciocului (debecaj) se face cu scopul prevenirii canibalismului. Se efectueaz cu ajutorul unui aparat special (debecator), fie prin cauterizare, fie prin t ierea mecanic . Se amputeaz o treime numai din valva superioar . La 18 s pt mni, nainte de transfer n halele de g ini, opera iunea se poate repeta. T ierea crestelor diminueaz agresivitatea i permite ngustarea jgheaburilor de hran i deci reducerea risipei de hran . Se practic mai ales la rasa Leghorn att la masculi ct i la femeie. T ierea b rbi elor se face n special la coco i, dar i la puicu e, ntruct ulterior se previne udarea lor n ad p tori i umezirea a ternutului din jur. Ambele opera iuni se fac n sta ia de incuba ie cu ajutorul unei foarfeci fixe. T ierea vrfului aripii este solicitat de unii cresc tori de g ini Leghorn sau curci deoarece astfel ele nu mai pot zbura prin hal i stau mai lini tite. Se folose te o instala ie foarte simpl prev zut cu o srm incandescent prin care este trecut vrful aripii ce se sec ioneaz asigurnd cauterizarea instantaneu. 6.3.9. Sortarea, ambalarea i transportul n practica curent la ecloziune se disting trei categorii de pui. Puii din categoria nti sunt cei cu aspect normal i cu eclozi unea nentrziat . Ei sunt vioi, globulari, bine dezvolta i, stabili pe picioare i cu cicatricea ombilical complet retractat . Ace tia sunt puii ce nu constituie obiectul unor controverse la recep ia din partea beneficiarului. n categoria a doua intr puii ce au eclozionat mai trziu, sunt mai pu in mobili, nu se pot sprijini bine pe picioare, au puful mai lins sau lipit, sunt mai mici, au vezi cuI a vitelin incomplet resorbit , prezint crust ombilical i de dejec ii pericloacale. Cre terea acestor pui este mai dificil deoarece nu se acomodeaz regimului de hal , nu consum , sunt mai susceptibili la mboln viri i mor. Categoria a treia sLmt puii neviabili. Dup cum arat i denumirea sunt cei cu deficien e evidente i care nu au anse de supravie uire. Ace tia se consider de euri de incuba ie i ca atare se distrug prin ardere la crematoriu sau se folosesc la producerea f inurilor proteice. Puii se num r i se ambaleaz n cutii speciale de carton prev zute cu oriticii de aerisire. Cutiile sunt prev zute cu nervuri pentru a rezista atunci cnd sunt a ezate una peste alta. Cutiile cu pui se a eaz ntr-o camer special pentru pui, c lduroas i bine aerisit . Expedierea puilor se face ct mai repede pentru ca puii s primeasc ap i mncare evitnduse n special deshidratarea lor.

179

Transportul se face cu ma ini speciale de pui prev zute cu sistem de nc lzire i aerisire. Puii n timpul transportului trebuie s fie feri i de curen i de aer, dar n acela i timp s nu se supranc lzeasc i s nu se asfixieze. Pentru distan ele mari, un mijloc de transport foarte utilizat este avionul. Este oarecum impresionant faptul c pe aceast cale n ara noastr s-au putut efectua n condi ii perfecte importuri de pui din ri foarte ndep rtate cum sunt S.U.A., Canada i chiar Japonia. Acest lucru poate explica n bun m sur r sp ndirea rapid n toate zonele Globului a celor mai valoroase tipuri de p s ri, indiferent de locul n care au fost create. 6.4. M SURI SANITAR VETERINARE N STA IILE DE INCUBA IE Starea de s n tate a efectivelor condi ioneaz rezultatele economice ob inute de cresc tori. Pentru a evita unele mboln viri este necesar respectarea m surilor sanitar veterinare att la nivelul fermelor de cre tere i exploatare ct i la nivelul sta iei de incuba ie. Oul de incubat, pentru a avea un poten ial biologic bun, trebuie s ndeplineasc o serie de cerin e, dependente la rndullor de starea de s n tate a reproduc torilor masculi i femele de la care provin, condi iile de recoltare, transport i p strare. n sta iile de incuba ie trebuiesc respectate m surile generale sanitarveterinare ce sunt cunoscute pentru lmit ile zootehnice. Aceste m suri generale se refer n special la respectarea regulilor de filtru, circula ia mijloacelor de transport i a persoanelor. Contactul ntre unit i se desf oar n baza respect rii legilor sanitar-veterinare. Fiecare sta ie de incuba ie trebuie s fie prev zut cu filtru cu dezinfector la sol pentru mijloacele de transport i persoane. n aceste dezinfectoare este obligatorie prezen a solu iilor dezinfectante. Substan ele dezinfectante folosite sunt urm toarele: fenol, c1oramin , bactodent, galitens, amestec cationic Virkon. Soda caustic nu se folose te pentru dezinfec ia pardoselei i a mijloacelor de transpo11 deoarece este foarte coroziv . Personalul sta iilor de incuba ie este obligat s poarte echipament de protec ie. Circula ia n sta ia de incuba ie se face ntr-un singur sens de la primirea ou lor la expedierea puilor. Materialele i produsele circul n acest sens i nu invers. Compartimentele sta iei de incuba ie trebuie bine izolate comunicarea ntre ele se realizeaz numai n sensul fluxului tehnologic ou ---> pui. Este obligatorie dezinfectarea prin fumigare a tuturor materialelor intrate n incuba ie. Pentru sta iile de incuba ie de capacitate mare trebuie divizat activitatea n cel pu in dou sectoare, sectorul curat, ce cuprinde sala incubatoarelor, i sectorul contamintat, sala de recep ie ou , sala eclozionatoarelor i sala de livrare a puilor. Personalul trebuie s poarte echipament distinct n func ie de sectorul n care i desf oar activitatea.

180

nc perile sunt sp late i dezinfectate zilnic, iar incintele s pt mnal. 6.4.1. Condi iile de s n tate ale reproduc torilor Prima condi ie pe care trebuie s o ndeplineasc un efectiv de p s ri n vederea livr rii de ou pentru incubat este s n tatea. Este interzis recoltarea de ou pentru incubat de la p s ri la care evolueaz boli infecto-contagioase cum ar fi: micoplasmoza, salmoneloza (tifopuluroza), encefalomielita infec ioas aviar , boala de Newcastle, sindromul sc derii ouatului, reticuloendotelioza, leucoza linfoid i infec iile cu adeno i reovirusuri. Pentru certificarea indemnit ii efectivelor de reproduc ie este necesar controlul efectivelor de c tre laboratoarele sanitar veterinare. 6.4.2. Calitatea oului de incubat Ou le de incubat trebuie s ndeplineasc anumite nsu iri de calitate i anume: s corespund tipului, hibridului sau rasei de la care provie sub aspectul formei i culorii cojii. Se resping de la incubat ou le depigmentate provenite de la hibrizii i rasele care produc ou pigmentate. Se elimin ou le prea mari, care pot fi ou duble, sau prea mici. Integritatea i forma cojii au o mare importan n aprecierea calit ii oului de incubat. Se elimin ou le fisurate, poroase i cele cu o distribuire neuniform a caIciului n coaj . Acestea denot tulbur ri ale metabolismului vitamino-mineral. Se resping de la reproduc ie loturile la care se constat procente mari de ou cu albu fluidificat i g lbenu care nu i men ine forma la spargerea prin sondaj. Ou le murdare se elimin de la incuba ie, existnd posibilitatea infect rii sta iei de incuba ie. n unele ri cum ar fi S.U.A., Anglia, Israel se practic sp larea ou lor de incuba ie, opera iune descris n capitolul anterior. Asupra calit ii oului pot influen a condi iile de transport neglijent putnd duce la ruperea alazelor i deci deprecierea ou lor. Recoltarea ou lor i mai ales modul de recoltare influen eaz calitatea. A a cum s-a mai ar tat, recoltarea trebuie s se realizeze din dou n dou ore, urmat imediat de dezinfec ia prin fumigare. Fumigarea poate avea loc la hal n cabinete de fumiga ie sau la sta ia de incuba ie n camera special amenajat n acest scop. Important este ca sanitizarea oului s se fac cel mai repede posibil dup pont , pentru c prin r cire oul se contract i germeni i patogeni p trund mai u or prin porii coj ii. La bateriile de reproduc ie pentru dezinfec ia oului s-au folosit cu rezultate foarte bune l mpi de ultraviolete montate pe banda transportoare (Bunaciu i calab., 1985). Aceast metod are avantajul c n momentul recolt rii oul este sanitizat i se realizeaz o economie de for de munc . n anotimpurile c lduroase sau cnd temperaturile sunt prea coborte recoltarea ou lor se face i mai frecvent, de 5-6 ori pe zi.

181

Dezinfec iile ou lor n cabinetele de fumigare de la hale sau n camerele special amenajate n sta iile de incuba ie se realizeaz cu formol. Fumigarea se desf oar eficient cnd are loc la o temperatur de 20C i o umiditate relativ de 80-85%. Pentru evitarea contamin rii cu mucegaiuri a ou lor se poate folosi un amestec de formol 50 ml/m3, tinctur de iod 2 ml/m3 i permanganat de potasiu 25 glm3. Pentru evaporarea cantit ii de formol i tinctur de iod stabilite n func ie de volumul cabinetului sau camerei de fumiga ie se folose te un re ou electric, hipermanganat de potasiu sau clorur de var n cantitate de 25 glm3 Timpul de ac iime al formolului este de 30 minute. 6.4.3. Circula ia mijloacelor de transport i a cofrajelor Trebuie acordat aten ie dezinfec iei mijloacelor de transport al ou lor de la hale la sta ia de incuba ie. Aceasta presupune: cur irea mecanic , sp lare i dezinfec ia propriu-zis cu dezinfectantele cunoscute: amoniac cuatemar, Virkon S. etc. Cofrajele pot constitui surse de microbi pentru sta iile de incuba ie. n scopul evit rii contamin rii fermelor i a ou lor de reproduc ie, n fermele de selec ie este bine s se foloseasc numai cofraje noi, cu un singur sens de circula ie, de la ferm la sta ia de incuba ie. Aici cofr1 jele vor fi valorificate n exterior odat cu ou le respinse sau la sta iile de sortare i livrare a ou lor la pia . n cazul n care nu se poate asigura acest lucru este necesar s se foloseasc cofraje din plastic cu dezinfec ia acestora n sta iile de incuba ie. Cofrajele eliberate de ou sunt cur ate mecanic ntr-o camer special destinat acestui scop n sta ia de incuba ie, unde sunt sp late i decontaminate, apoi sunt uscate cu ajutorul unui ventilator ce sufl aer cald. 6.4.4. Tratarea ou lor Scopul principal este de a eradica bolile deosebit de grave pentru p s ri. Una din metodele de mpiedicare a transmiterii unor boli infecto-contagioase la p s ri este formolizarea ou lor n timpul incuba iei. Unele sta ii de incuba ie, pentru a evita r spndirea unor infec ii n timpul incuba iei, practic incubarea ou lor sub vapori de formol. Pentru aceasta se a az o t vi cu o suprafa de 150 cm2 pe pardoseala incubatorului, n care se introduce o solu ie de formol cu ap : 150 mi formol 30% i 300 mI ap . Formolul se elimin lent din solu ie la temperatura de incuba ie f r s influen eze procesul de embriogenez , dar opre te multiplicarea unor germeni n incubator, unde au g sit un mediu optim de dezvoltare (temperatur i umiditate). Formolizarea continu n eclozionatoare este practicat de toate sta iile de incuba ie dup urm toarea schem :

182

- n primele opt ore se folose te o concentra ie de 24 ml/m3 formol 30%. Urmeaz o sc dere a concentra iei de formol n urm toarele 24 ore la 15 ml/m3, pentru ca n ultimele 24 de ore concentratia de formol s creasc din nou la 22 ml/m. Principala boal pentru care s-a aplicat un program special de tratare a ou lor a fost micoplasmoza curcanilor. Metodele folosite au fost diferite, Ini ial ou le au fost tratate prin injectarea diferitelor antibiotice n camera de aer. n acest scop, polul rotund al oului se dezinfecteaz cu tinctur de iod, apoi cu o frez dentar se practic un orificiu prin care se introduce antibioticul n camera de aer. Orificiul este astupat cu cear . Metoda descris a dat posibilitatea reducerii inciden ei infec iei cu micoplasm a efectivelor. Tratamentul prin injectare influen eaz negativ rezultatele de incuba ie i nu elimin complet infec ia cu micoplasmoz . Pentru diminuarea efectului negativ asupra rezultatelor de incuba ie cercet torii au experimentat metoda de imersare a ou lor n solu ii cu antibiotice. Principiul metodei const n introducerea ou lor n solu ii cu antibiotice reci astfel nct con inutul oului s fie obligat s se contracte. Prin aceasta se favorizeaz p trunderea antibioticului prin pori datorit fenomenului de aspira ie. Metoda are avantajul c este nedistructiv dar este foarte greu de stabilit cantitatea de antibiotice care a p truns ct i nc rc tura de germeni existen i n bazinele cu antibiotice. Aceast metod a contribuit la reducerea inciden ei infec iei cu micoplasmoz . Ulterior s-a ncercat combinarea metodelor descrise anterior i anume, s-a injectat antibiotic n ou dup ce a fost tratat prin imersie. Injectarea s-a f cut profund n componentele oului. Anterior acestor opera iuni coaja oului a fost dezinfectat prin fumigare. Rezultatele au fost foarte slabe n ceea ce prive te ecloziunea, ns au fost foarte blme din punct de vedere al indicen ei infec iei cu micoplasmoz a efectivelor. Alte metode ce se folosesc n scopul reducerii inciden ei infec iei cu micoplasma i ob inerii n final de efective libere de asemenea agen i patogeni se adreseaz puiului. Aceste metode vor fi descrise n capitolul ce se refer la tratamentele executate n sta iile de incuba ie. 6.5, DEZINFEC IA INCUBATOARELOR Este obligatorie naintea introducerii seriei de ou de incubat. Aceasta se realizeaz printr-o dezinfec ie mecanic , ndep rtnd toate resturile organice, dup care se face sp larea i dezinfec ia cu solu ie Virkon S 2% sau cloramin 2%0. n cazul n care n incubator se produc explozii de ou , sitele murd rite se extrag din incubator, se spal i dezinfecteaz . Dup terminarea transferulu sitele din incubator se vor sp la cu ap cald i detergen i ntr-o camer special amenajat . Dezinfec ia se va face prin imersie n

183

solu ii dezinfectante, apoi se vor fumiga cu formol n camera de fumigare a c rucioareloL 6.6. DEZINFEC IA ECLOZIONATOARELOR O opera iune deosebit de important este fumigarea de fixare a eclozionatoarelor mpreun cu resturile de ecloziune, imediat dup ce s-a ncheiat opera iunea de sortare a puilor i transportul lor n depozitul de pui. Dezinfec ia de fixare se face prin fumigare cu formol asigurndu-se urm toarele concentra ii: formol 50 mJ/m3, permanganat de potasiu 25 glm3 i tinctur de iod 2 ml/m3 timp de 30 de minute. Dup dezinfec ia de fixare, care are rolul de a mpiedica r spndirea microbismului existent n eclozionator, se face o cur ire mecanic , dup care se spal cu detergent pentru ndep rtarea resturilor organice. Apoi se dezinfecteaz sala i aparatele prin sp lare cu solu ii dezinfectante i formolizare. 6.7. VACCIN RI I TRATAMENTE Protec ia puilor mpotriva agen ilor patogeni ct i mpotriva stresului de adaptare n hal ele de cre tere constituie o preocupare de baz a cresc torilor de p s ri. n acest scop nc din prima zi se aplic puilor vaccin ri i tratamente, opera iuni ce se desf oar n sta ia de incuba ie n scopul limit rii pierderilor ca urmare a stresului de transport i a procesului de adaptare n prima s pt mn de via . Existen a unor germeni patogeni ce infecteaz puii n prima zi de via , cu posibilitatea declan rii bolii dup o perioad lung de timp, n sectorul de cre tere, face ca ac iunea de vaccinare s se desf'a oare n sta ia de incuba ie. n categoria aceasta intr vaccinarea contra bolii lui Marek. Vaccinul contra bolii lui Marek este preparat dintr-o tulpin de virus viu apatogen pentru puiul de g in . Virusul este un herpes virus de curc (FC-126) ob inut pe culturi celulare de fibroblaste embrionare de g in libere de germeni patogeni specifici (SPF). Vaccinul se administreaz subcutanat, dup ceaf . Puii se vaccineaz i mpotriva altor boli specifice p s rilor cum ar fi: bursita infec ioas , bron ita infec ioas , pseudopesta aviar etc. Vaccinuri le contra acestor boli se administreaz prin aerosoli. Tratamentele antistres se fac n special cu vitamine i antibiotice pentru ca puii s reziste mai bine condi iilor de transport i condi iilor din halele de cre tere. Tratamentele cu antibiotice se folosesc n scopul combaterii micoplasmozei. Tratamentele aplicate puiului ofer unele avantaje fa de cele aplicate oului, i anume: - sunt neinvazive - nu influen eaz rezultatele de incuba ie - difuzarea medicamentului n esuturi se face cu maxim eficien - pierderile ca urmare a tratamentului sunt minime.

184

Antibioticele folosite frecvent n acest scop au fost spectinomicina I streptomicina combinate cu moldamin. Pentru a se evita infectarea sta iei de incuba ie, la mbarcarea puilor se are grij ca personalul sta iei s nu ia contact cu mijlocul de transport folosindu-se transbordarea din navetele sta iei n navetele de transport, n cazul n care se folosesc navetele de plastic sau folosirea cutiilor de carton de unic folosin . Dup ncheierea opera iunii de livrare a puilor, toate nc perile se spal , se dezinfecteaz prin aspersare cu solu ii dezinfectante i se formolizeaz . Terminarea opera iunilor executate se verific prin prelevarea probelor de sanita ie ce se examineaz la laboratoarele sanitar veterinare. 6.8. PROGRAMUL DE INCUBA IE LA PRINCIPALELE SPECII DE P S RI 6.8.1. Incuba ia ou lor de g in Regimul de incuba ie reprezint suma tuturor factorilor ce intervin n procesul de incuba ie i asigur dezvoltarea normal a embrionului. Obiectivele une incuba ii bune sunt urm toarele: 1. ob inerea de rezultate exprimate n procente de ecloziune ct mai bune. 2. puii ob inu i s fie de calitate bun , aprecia i de fermele de cre tere. Incuba ia ou lor poate fi natural (clocit) i artificial , n care factorii fizici ai incuba iaei sunt controla i i care se realizeaz n incubatoare. Clocitul apare la p s ri ca un instinct natural controlat neuro-endocrin, n scopul reproducerii. Pas rea i modific comportamentul i func iile fiziologice n momentul apari iei instinctului de clocire. Ea nceteaz ouatul i prezint un comportament specific constnd n horiplumare, clonc nit caracteristic, cuib rire prelungit , deplasare cu aripile coborte i refuzul periodic allrranei. Ob inerea puilor prin clocit natural se practic n gospod riile popula iei. Metodele moderne de cre tere a p s rilor au eliminat folosirea clo tilor ca metod de reproduc ie, folosindu-se aparatele de incubat care ofer avantajul controlului procesului de incuba ie cu respectarea m surilor sanitar veterinare. Programele de selec ie desIa urate pe p s ri destinate cre terii industriale au urm rit i eliminarea instinctului de clocit, care era un impediment n ob inerea performan elor de produc ie. Clocitul ca instinct natural se manifest diferit n func ie de specie. Cele mai bune clo ti s-au dovedit a fi curcile, care ofer posibilitatea incub rii unui num r mai mare de ou i sunt foarte bune mame dup ecloziunea puilor. Num rul de ou care pot fi incubate sub o clo c depinde de specia i rasa de pas re folosit drept clo c i de cea de la care s-au recoltat ou le care urmeaz s fie incubate (tabelul 6.1).

185

Tabelul 6.1 Num rul de ou care pot fi acoperite n bune condi ii de clo tile diferitelor specii de p s ri (dup tref nescu i colab., 1961) Ou de Specia i rasa Ou de Ou de ra Ou de Ou de ra clo tii g in Compbell Peking gsc curc G ini rase mixte 14-16 12-14 10-12 6-8 8-10 Curci rase 24-28 22-24 20-22 12-15 18-20 intermediare G te rase u oare 12-17 Ra e 18-20 16-18 Este bine ca n cazul folosirii clo tilor ca metod de reproduc ie s nu se pun ou provenite de la specii i rase diferite sub aceea i clo c , avnd n vedere particularit ile de incuba ie ale fiec rei specii i rase. S-a observat c dintre g ini clocesc mai bine p s rile din rasele RhodeIsland, Sussex, Orpington i Wyandotte. Destul de bine clocesc i g inile din rasa Gt-Gola de Transilvania. G tele din rasa Chinez clocesc slab, iar ra ele nu clocesc aproape de loc, exemplarele clo ti constituind o excep ie. Este mult mai rentabil dac se pun concomitent mai multe clo ti pentru c n cazul n care se execut controlul biologic, se elimin ou le infecunde s-au cu embrioni mor i, iar ou le r mase se pot comasa asigurnd un num r suficient de pui pentlU fiecare clo c . Factorii fizici ai incuba iei (temperanlr , umiditate, ventila ie i ntoarcerea ou lOI) se asigur de c tre clo c . Temperatura, factor important n procesul de incuba ie, este asigurat de temperatura corporal a p s rii. Din cercet rile intreprinse de Eycleshyner a rezultat c temperatura ci o tilor variaz pe parcursul perioadei de clocit astfel: 38,7-39,SoC n prima zi, 40,3-40,SoC n a apte zi i 40,0-40,6C n perioada 820 zile. Urm rind temperatura ou lor din cuib, Atkinson i Burke au demonstrat c aceasta cre te pe parcursul incuba iei, fiind de 38,8C n prima s pt mn , 38,SoC n a doua s pt mn i 39-39,SoC n a treia s pt mn . Temperatura oului este diferit pe suprafa a acestuia, fiind mai mare n centrul cuibului i la suprafa a de contact cu corpul p s rii. Ou le pe parcursul incuba iei sunt ntoarse de c tre clo c n jurul axului i mutate dinspre centru spre periferia cuibului. Aceast schimbare se produce din or n or . Pe parcursul unei zile, ou le sufer o r cire mai pronun at o dat cu p r sirea cuibului de c tre clo c pentru hr nire. Clo ca iese din cuib o dat sau de dou ori pe zi, ntre 10 i 60 de minute. Revenirea ou lor la temperatura ini ial se face n 40-60 de minute.

186

S-a constatat c momentul i durata p r sirii cuibului precum i rotirea ou lor n cuib este n corela ie cu temperatura mediului extern. Dac temperatura extern este mai mare, frecven a ntoarcerii ou lor i timpul de p r sire a cuibului este mai mare. Schimb rile de temperatur pe parcursul incuba iei au efect asupra procesului de dezvoltare embrionar . Fenomenele de r cire duc la contractarea componentelor oului, permi nd absorb ia de oxigen din exterior prin porii oului. nc lzirea face s se dilate componentele oului i ca atare echilibreaz con inutul gazos din camera de aer. Ca rezultat al acestor modific ri se produc schimb ri ale compozi iei aerului din camera de aer, care asigur n mare m sur aprovizionarea cu oxigen. R cirea determin i contractarea pere ilor vasculari m rind viteza de circula ie a sngelui la nivelul vaselor alantoidiene permi nd aprovizionarea cu oxigen la nivel celular. Datorit excit rii nervilor periferici se intensific mi c rile embrionului, ceea ce mbun t e te circula ia limfei din esuturi i deci nutri ia embrionului. Umiditatea este asigurat de cantitatea de vapori din aeml atmosferic. Cu toate acestea n clocitul natural nu se poate plme problema unui deficit de umiditate n procesul incuba iei. Perioada cuib ritului natural este prim vara, cnd temperatura nu este excesiv i cnd umiditatea aemlui atmosferic este relativ mare. Din cercet rile ntreprinse s-a constatat c sub clo ti la g ini i curci umiditatea variaz ntre 30% i 50%; la g te oscila iile de umiditate au fost mai mari, ntre 40% i 80%. Pentm a evita un deficit mare de umiditate este bine ca a ezarea cuib ului s se fac pe un a ternut u or umed. G tele i ra ele, dac au surs de ap n apropiere, n momentul cnd p r sesc cuibul pentru hran i umezesc i penele, prin aceasta nl turnd deficitul de umiditate la nivelul cuibului. Ventila ia n clocitul natural este foarte lent datorit stratului izolator de aer ce exist ntre ou le din cuib i mediul exterior oferit de penele p s rii. Activarea schimbului de aer se realizeaz n momentul cnd clo ca ntoarce ou le sau cnd p r se te cuibul pentm hran . Schimbul gazos n interioml oului se realizeaz mai activ n procesul de r cire al ou lor cnd clo ca p r se te cuibul i cnd se produce o contractare a componentelor oului. Atunci se produce i o absorb ie de aer din exterior, eliberndu-se n momentul n care clo ca nc lze te din nou ou le. n clocitul natural, datorit formei cuibului, ou le sunt a ezate n cuib n pozi ie u or oblic , cu camera de aer n sus. Pe m sur ce incuba ia avanseaz camera de aer se m re te, centrul de greutate se schimb , iar oul ia o pozi ie i mai oblic . Intervalele de timp ale ntoarcerii ou lor n cuib depind n mare m sur de temperamentul clo tii, variind de cele mai multe ori ntre 30 i 80 minute. Unghiul sub care sunt ntoarse ou le n cuib poate varia de la un moment la altul al

187

ntoarcerii, fiind cuprins ntre zero i 180. Clo ca ntoarce ou le pn n ultima zi a incuba iei. Al turi de ace ti factori naturali ai incuba iei rol important l are alegerea locului pentru clocit. Acesta trebuie s fie un loc nhmecos, lini tit, la ad post de animale care pot deranja clo ca. Ad postul destinat pentru clocit trebuie s fie deratizat i deparazitat. CI o tile n timpul clocitului este bine s fie izolate una de alta pentru a nu se deranja reciproc. La g te, n cazul n care nu se respect acest deziderat izbucnesc adev rate lupte pentru a- i fura ou le una alteia. 6.8.1.1. Incuba ia artificial a ou lor de g in n incubatoarele de suprafa Incubatoarele de suprafa se bazeaz pe principiul repartiz rii naturale a c ldurii n interior. Alc tuirea incubatoarelor de suprafa este foarte simpl : o cutie bine izolat ce are o surs de nc lzire reprezentat de o rezisten electric legat la un termometru de contact cu ajutorul c ruia se regleaz temperatura n interiorul incubatorului. Sursa de umidifiere este format din dou jgheaburi mici din tabl , a ezate de o parte i de alta a sitei de incuba ie. Ventila ia este natural , determinat de diferen a de temperatur i tiraj ul oferit de cele dou fante practicate in plafonul i plan eul incubatorului. ntoarcerea ou lor se realizeaz manual n jurul axului longitudinal. Incubatorul are o sit pe care se a az ou le pentru a fi incubate Aceasta are la unul din capete o fant prin care puii cad pe sita de colectare. Sita de colectare are rolul de a p stra puii dup ecloziune pentru zvntare. Incubatoarele de suprafa sunt folosite n gospod riile popula iei, nlocuind clo tile. Capacitate incubatoarelor de suprafa variaz de la ] 00 ou la 200 ou . Regimul de incuba ie folosit de teranescu i colab. (196]) pentru ou le de g in a dat rezultate foarte bune, ob innd procente de ecloziune de pn la 85% (tabel 6.2). Tabelul 6.2 Regimul de incuba ie a ou lor de g in (dup tef nescu i colab., 1961) Num rul Ventila ia Num rul R cirea de Zile de Temperatura Umiditate (deschiderea aspers ri zilnic de ou lor incuba ie ('e) a(%) orificiilor de ventilatie) ntoarceri (minutelzi) ale ou lor ]-3 38,0-38,5 50-60 1/6 4 13 38,5 39,0 50 60 1/4-1/2 3 5 14-16 38,5-39,0 50-60 2/3 3 10 17-18 39,0-39,5 50-60 3/4 3 15-20 19 21 39,0 39,5 50 60 1/1 6. 8.1. 2. Incuba ia artificial a ou lor de g in n incubatoarele de volum Indiferent de tipurile de aparate de incuba ie utilizate (Buckeye, Petersime, LV.60), toate asigur automat parametrii tehnici impu i (temperatur , umiditate,

188

ventila ie i ntoarcerea ou lor) precum i o bun sanita ie in condi iile cnd n cadrul sta iei de incuba ie exist un program precis de sanita ie (sp lare, dezinfec ie i intre inere). Pentru incubatoarele de volum, temperatura de incuba ie este cuprins intre 99,5 - 99,7F (tabelul 6.3). Transformarea n grade Celsius se face dup formula: De exemplu : 5(99,5-32) =37,5 C= 5('F-32) 9 9 Umiditatea este ac ionat automat prin intermediul termometrului umed i asigurat de duzele de pulverizare la comanda electrovalvei. Cu ajutorul selectorului se alege umiditatea dorit n func ie de o serie de factori de calitate ai ou lor incubate cum ar fi: m rimea oului i grosimea cojii, acestea fiind influen ate de vrsta p s rilor de la care se recolteaz ou le. Astfel, la g inile din rasele de carne, pentru ou le mici se fixeaz o umiditate de 84F, iar pentru ou le mari, de 86F. La acestea din urm , evaporarea apei din con inutul oului este mai intens datorit suprafe ei mari a cojii i num rului mai mare de pori. Ventila ia Debitul de aer este diferit n functie de m rimea incubatorului. La incubatoarele mari, necesarul de aer este d~ 4 m3/0r pentru ] 000 de ou , iar pentru incubatoarele mici, 1 m3 I or pentru 100 ou . Regimul de ventila ie folosit are rolul de a p stra un raport constant ntre bioxidul de carbon i oxigen. Con inutul n bioxid de carbon este de maxim 0,04% iar cel de oxige este de minim 21% (tabelul 6.3). Tabelul 6.3 Etapa de incuba ie 1 II III IV Schema regimului de incuba ie pentru ou le de g in Intoarcerea Zile de Temperatura Umiditatea ou lor din or incuba ie (OF) relativ (% ) n or 16 99,5-99,7 55-60 Da 7-12 99,5-99,7 45-50 Da 13-18 99,5-99,7 45-50 Da 19-21 99,0-99,25 70-75 Nu

Ecloziunea ou lor se face n eclozionator a ezat n sal separat , unde temperatura mediului ambiant este de 26C. P strarea ou lor n eclozionator pn la ecloziunea final se face sub vapori de formol asigurndu-se urm toarele concentra ii n func ie de dezvoltarea embrionar . n primele opt ore se va folosi o cantitate de formo130% de 24 ml/m3, n urm toarele 24 ore 15 mllm3, pentru ca n ultimile 24 ore s se foloseasc 22 ml/m3. Perioada de incuba ie este n func ie de categoria de produc ie a g inilor. La ou le provenite de la g ini din rase u oare,

189

ecloziunea are loc la 21 zile i ase ore, iar la g ini le din rase grele, ecloziunea are loc la 21 zile i nou ore. 6.8.2. Incuba ia ou lor de curc Ou le de curc au cochilia foarte poroas , astfel nct microorganismele din a ternutul din cuibare sau din atmosfer pot p trunde fomte u or n acestea. Pentru a prentmpina acest lucru, ou le sunt recoltate foarte des i dezinfectate prin fumigare sau sp lare. Stocajul ou lor nu trebuie s dep easc 3--4 zile pentru c rezultatele de incuba ie scad foarte mult. n general se respect acelea i principii de incuba ie ca i pentru ou le de g in , perioada de incuba ie este de 28 zile, transferul are loc n a26 zi, n condi iile folosirii incubatoarelor de suprafa , regimul de incuba ie stabilit de tef nescu i colab. (1961) d rezultate deosebit de bune (tabelul 6.4). Tabelul 6.4 Schema de incuba ie pentru ou le de curc Ventila ia (deschi- Intoarcerea R cirea Temperatur Umidi- derea orificiilor de ou lor (num r ou lor Zile de zilnic de (num r zilnic incuba ie ("C) tate(%) ventila ie din a 4-a intoarceri, din a zi) 2-a zi) de r ciri) 1-8 39-39,5 60-65 114 3 9-17 39 55 1/2 3 1 18-25 38,5 50 3/4 3 2 2638-38,5 60 1/1 2 ecloziune n incubatoarele de volum temperatura este cuprins ntre 38C i 39C, dup cum urmeaz : 1-7 zile - - 39-39,SoC 8-15 zile - - 39C 16-23 zile - - 38,5 C 24-ecloziune - - 38-38,5C Umiditatea este de 61-63% n primele 24 zile de incuba ie i de 70-80% n ultimele patru zile. Dac se folose te aparatur de incuba ie modern , la care citirea parametrilor se face dup sistemul anglo-saxon, valorile de temperatur n care are loc incuba ia ou ]or sunt cuprinse ntre 99,SoF i 99,7F, umiditatea relativ a aerului este de 86 oF, Ou le se ntorc din dou n dou ore cu 180, n eclozionator temperatura n primele opt ore este cuprins ntre 98 i 98,2SoF, iar umiditatea relativ a aerului de 84F. n urm toarele 8 ore temperatura este 86 "F, iar de la 17 ore la ecloziune este de 92F. Pe toat perioada ct stau n eclozionator, ou le nu se ntorc.

190

Pentru a ob ine rezultate ct mai bune este bine ca i pentru ou le de curc s se fac preincubarea timp de 10-12 ore, la 28 c i o umiditate relativ a aemlui de 75%. 6.8.3. Incuba ia ou lor de palmipede Palmipedele, spre deosebire de g ini i curci, ou ntr-un num r mult mai mare pe a ternut (podea), de aici i num rul mai mare de ou murdare recoltate. Pentru a evita infectarea ou lor este necesar recoltarea ct mai des posibil i dezinfectarea imediat a acestora. Dezinfec ia ou lor se face la fel ca pentm ou le de g in prin fumigare cu formol, folosindu-se acelea i dezinfectante. La noi n ar s-a folosit cu rezultate bune solu ia de cloramin 1% la o temperatur de 30C, dup care ou le se cl tesc cu ap curat la temperatura de 38C. Ou le sp late sunt a ezate ntr-un curent de aer cald de la un ventilator care are montat o rezisten pentm zvntare. Unele sta ii de incuba ie aplic un fascicul de raze ultraviolete ou lor dup zvntare, metod utilizat la ou le de g in de c tre Bunaciu (1985). Pentru aceasta se folose te o lamp de ultraviolete de 30 W i o putere de iradiere de 2537 A. Ou le sunt trecute pe sub fascicul la o distan de 20 cm de surs . Este foarte important protejarea ochilor personalului care lucreaz n aceast nc pere, radia iile u.v. putnd produce orbire. Folosirea radia iilor ultraviolete are avantajul c sterilizeaz ntreaga nc pere prin eliberarea moleculelor de ozon, care iau na tere n urma ac iunii acestor radia ii. Stocarea ou lor are loc pe cofraje, pe care ou le sunt a ezate cu vrful ascu it n jos, la o temperatur de 8-12C i o umiditate de 70-80%. Durata maxim de p strare este de apte zile. V caru-Opri recomand urm toarea schem de p strare a ou lor (tabelul 6.5). Tabelul 6.5 Parametrii de depozitare a ou lor de palmipede, n func ie de durata depozit rii Perioada de Umiditatea relativ Temperatura ("C) ntoarcerea ou lor deoozitare (zile) a aerului (%) 3-4 11-12 70-75 nu 7 1 0 -1 1 80 nu peste 7 7-10 80 de 2- 4 ori/zi Se elimin de la incubat ou le poroase, cu depuneri de calciu pe coaj , coaj sub ire sau fisurat . De asemenea ou le duble care apar la nceputul ciclului de ouat (mai ales la g tele din primul an de ouat). 6.8.4. Incubarea ou lor de gsc Perioada de incuba ie a ou lor de gsc este de 30 zile. Se pot folosi pentru incuba ie att incubatoare de suprafa ct i incubatoare de volum.

191

Regimul de incuba ie al ou lor de gsc n incubatorul de suprafa tabelul 6.6.

este prezentat n

Tabelul 6.6 Schema de incuba ie pentru ou le de gsc (dup tef nescu i colab., 1961) Tempera- Umidi- Ventila ia Num rul R cirea Num rul de Zile de tatea (deschiderea zilnic de ou lor aspers ri ale incuba ie tura (0C) (num r (%) orificiilor) ntoarcer ou lor /zi Izi) 1-8 39,0 70-75 1/4 8 9-17 38,5 55 1/2 6 1 18-25 38,0 45 3/4 4 2 1 2637,5 70 - 80 1/1 3 2 ec1oziune Pentru incubarea ou lor de gsc n incubatoare de volum se folosesc aparate LV.60 sau Bekoto, n care nc rcarea se face pe serii s pt mnale de incuba ie. La g te este obligatorie prenc lzirea ou lor ce urmeaz a fi introduse n incubator. Prenc lzirea ou lor este opera iunea care are rolul de a ridica temperatura interioar a ou lor de la cea de p strare (8-12C) la cea a s lii de incuba ie (2025C), evitndu-se astfel ocul termic al ou lor, care poate duce la diminuarea calit ii acestora. Aceast opera iune poate avea loc prin aducerea ou lor n sala de incuba ie cu 24 ore nainte de incubat sau prin introducerea ntr-o camer special de prenc lzre, unde sunt men inute 12 ore la o temperatur de 28-30 i o umiditate relativ de 75%. Ou le de gsc se a az culcat, orizontal cu vrful ascu it n aceea i pozi ie, perpendicular pe axul de rota ie al sitei (n cazul aparatului LV.60) i cu acela i semn de ntoarcere n sus. Se recomand ca pe aceea i sit ou le s fie de aceea i m rime i provenien . Indiferent de tipul aparatului (LV. sau Bekoto), nc rcarea se va efectua n serii s pt mnale. Perioada de incuba ie este de 26 zile, dup care se transfer n eclozionator. Parametrii de incuba ie SWlt: temperatura de 37,5-37,7e, constant pe toat perioada de incuba ie, i umiditatea de 60-70%. La g te este obligatorie r cirea ou lor care se execut din a 8-a zi de incuba ie, prin scoaterea sitelor din aparat timp de 20-30 de minute la temperatura s lii de incuba ie. Se poate practica i oprirea sistemului de nc lzire a rezisten elor, cu men inerea n func iune a ventilatoarelor i deschiderea u ilor aparatului pn la coborrea temperaturii n interiorul aparatului la 25e. Se men ine aparatul la aceast temperatur 20 de minute dup care se repune n functiune sistemul de nc lzire. n intervalul de r cire ou le se stropesc cu ap cald a temperatura de 35---40C. Aspersarea se face prin pulverizare ct mai uniform a apei pe suprafata ou lor. ntoarcerea ou lor se face din or n or altemnd ntoarcerea incomplet , sub un unghi de 42---45e cu ntoarcerea complet de 100 C. n ziua a 26-a ou le

192

se transfer n eclozionator la o temperatur de 37,5C i umiditate relativ de 80%. n eclozionator ou le nu se mai ntorc. n ziua a 27-a ele se r cesc i se asperseaz de dou ori n 24 de ore. Cnd apar primele ou ciocnite n a 28-a zi nu se mai face r cirea ou lor, dar se m re te frecven a aspers rilor la 3-4 n 24 de ore. Ecloziunea are loc n a 30-a zi. Bobocii sunt l sa i s se zvinte, dup care sunt sco i n cutii de carton i livra i fermelor de cre tere. 6.8.5. Incuba ia ou lor de ra Ra ele ou n special noaptea i n primele ore ale dimine ii. Ou le sunt recoltate de pe jos i n general sunt foarte murdare. Dezinfec ia ou lor de ra se face prin sp lare cu substan e dezinfectante. Sp larea ou lor se execut manual sau mecanic, folosindu-se schema din tabelul 6.7. Tabelul 6.7 Schema dezinfec iei ou lor de ra pentru incubat Timp Temperatura Concentrati Opera iunea Substan a folosit (minute) apei ( C ) a (%) lnmuiere 5 32 Cloramn 1-2 So lare 3 32 Cloramin 1-2 Cl tire 2 32 Zvntare La temperatura camerei Stocarea ou lor se va face n camera de depozitare la l3C i umiditatea relativ de 7580%, pe cofraje de carton sau plastic, cu vrful ascu it njos. Durata maxim de p strare este de apte zile. Cele mai bune rezultate de ecloziune se ob in la ou le care au o vechime sub patru zile. Incubarea ou lor se poate face ca i la celelalte specii, n incubatoare de suprafa sau de volum. Pentru incubatoarele de suprafa se poate folosi schema din tabelul 6.8 ( teranescu, 1961). Tabelul 6.8 Schema de incuba ie pentru ou le de ra (dup tef nescu i colab., 1961) Temperatur Nr. Zile de Umiditatea Ventila ia Num rul R cirea a aspers ri (deschider zilnic de ou lor (ur ale ea incuba ie (0C) (%) ou lor/zi orificiilor) ntoarceri /zi) 1-8 39,0 65-70 1/4 4-8 9-17 38,5 55-60 112 3-6 1 18-25 38,0 45-50 3/4 4-2 2 1 1 /1 2637,5 - 38,0 65-70 2 2 eclozune Pentru incubarea ou lor de ra n incubatoare de volum se pot folosi aparate Buckeye, LV. sau Bekoto, nc rcarea lor f cndu-se s pt mnal. Preincubarea are loc la temperatura camerei, 20-25C, timp de ase ore nainte de a fi introduse n incubator.

193

Incubatia dureaz 25 de zile i are urm torii parametri: temperatura de 37,5C constant pe toat perioada i umiditatea relativ de 60-70%. ntoarcerea sitelor se realizeaz din or n or la o nclinare de 90. Ovoscopia ou lor de ra se execut la 10-12 zile de la nceputul incuba iei. La ovoscopie se emimin ou le infertile i embrionii mor i n prima perioad de incuba ie. Prin aceast opera iune se previn "exploziile" de ou care ar putea avea loc n incubator i care ar putea m ri gradul de infec ie n aparat. Transferul embrioni lor din incubator n eclozionator se face cnd ou le au ciocnit n procent de 80-90%. Aceasta se produce n a 26-a zi de incuba ie. Temperatura in eclozionator este de 37,4C, cu excep ia ultimelor trei ore, cnd aceasta se reduce la 36C. Umiditatea relativ n eclozionator este de 60% la nceputul perioadei de ecloziune. Ea se m re te treptat la 80%, cnd se produce maximum de ecloziune. Umiditatea se reduce la 70% n ultimele 810 ore ct bobocii mai r mn n eclozionator pentru zvntare. 6.8.6. Incubarea on lor de bibilic Produc ia de ou la bibilic este de 130-170 buc i pe cap i pe ciclu de ouat. Liniile selec ionate pot produce 200 ou /femel , din care 160 ou sunt bune de incubat. Se elimin foarte multe ou pentru c n general bibilicile ou pe sol. Ou bune de incubat se ob in n condi iile cre terii bibilicilor la baterie i folosirii ns mn rilor artificiale. Colectarea ou lor se face de numai de dou ori pe zi, avnd n vedere c bibilica este o pas re care se streseaz foarte puternic n prezen a omului. Ou le recoltate sunt transportate la sta ia de incuba ie unde sunt dezinfectate prin formolizare. Ou le murdare vor fi fie terse cu o crp aspr . Ou le pot fi incubate natural sau artificial, ca i ou le de g in . Incuba ia natural se realizeaz prin clocirea ou lor de c tre femel care are un bun instinct de mam . n cuib se introduc 20 de ou cnd clo ca folosit este bibilic . Perioada de incuba ie este de 26 zile i 12 ore. lncuba ia artificial se poate efectua n incubatoare de suprafa sau incubatoare de volum. Parametrii de incuba ie sunt: temperatura de 37 ,8C i umiditatea relativ de 70%. In a 23-a zi de incuba ie, ou le sunt transferate n eclozionator, moment n care se face i controlul biologic, eliminnd ou le infecunde i embrionii mor i. n eclozionator se asigur o temperatur 37,8C i o umiditate relativ de 80%. La bibilic , rezultatele de incuba ie sunt bune: fecunditate 80% i ecloziune 75%. 6.8.7. Incubarea ou lor de fazan lncubarea ou lor de fazan este asem n toare cu cea a ou lor de gama. Stocarea ou lor se realizeaz n sta ia de incuba ie, dup o prealabil dezinfec ie cu formol. Temperatura din camera de p strare a ou lor trebuie s fie de 10-14C, iar timpul maxim de stocare este de 5-7 zile. n condi iile n care ou le sunt

194

p strate o perioad de 14 zile, procentul de ecloziune se reduce cu 25%. Ou le mai vechi de 15 zile nu se mai folosesc la incuba ie. Incuba ia natural se face cu ajutorul clo tilor. S-a dovedit c cele mai bune clo ti pentru ou le de fazan sunt g inile. Cuibul n care se pun ou le se organizeaz ntr-o cutie n care ou le se a az pe un strat de nisip umed. Stratul de nisip are rolul de a asigura o anumit umiditate a ou lor n timpul incuba iei. La o clo c se pun l 8-22 de ou . Perioada de incuba ie este de 24 de zile. Se recomand s se pun mai multe clo ti pentru a avea posibilitatea de a comasa ou le dup mirajul de la 14 zile, cnd se elimin ou le limpezi i cu embrioni mor i n prima faz . Pentru a avea o uniformitate a ecloziunii se recomand ca sub o clo c s fie a ezate ou cu aceea i vechime. Procentul de ecloziune pentru ou cu o fecunditate bun , p strate corespunz tor, este de 60-75%. Incuba ia artificial se poate desf ura n incubatoare de suprafa sau de volum. n general se folosesc incubatoare de capacitate mic . n tabelul 6.9 prezent m regimul de incuba ie n incubatoare de suprafa . Tabelul 6.9 Schema de incuba ie pentru ou le de fazan n incubatoare de suprafa (dup tef nescu i colab., 1961) Ventila ia Num rul zilnic Zile de Temperatura Umiditatea de (deschiderea incuba ie ("C) (% ) orificiilorl ntoarceri 1-7 38,5 65-70 1/4 3 8-20 38,0 55-60 1/2 3 21-24 39,5 70-75 1/1 n incubatoarele de volum se asigur temperatura de 37,8-38,2C i umiditatea relativ de 70-80%. ntoarcerea ou lor se face din dou n dou ore n primele 21 de zile. n urm toarele trei zile, pe perioada ecloziunii, nu se mai ntorc. Puii ecloziona i, cu puful zvntat sunt a eza i n cutii de carton i transporta i n fermele de cre tere. 6.8.8. Incuba ia ou lor de prepeli Pentru ou le de prepeli destinate incuba iei se respect acelea i principii de recoltare i anume, s fie recoltate ct mai des i eliminate ou le murdare, anormale i fisurate. La introducerea n sta ia de incuba ie se fumigheaz cu vapori de formol ob inu i dintr-un amestec de 50 mI formol 30%, 25 g permanganat de potasiu i 1 mi tinctur de iod, timp de 30 de minute. Stocarea ou lor se face n depozitul sta iei de incuba ie la temperatura de 1014C i umiditatea relativ a aerului de 60-65%. Ou le se ntorc cu 180 pe timpul stoc rii n depozitul frigorific. Incubarea se face att n incubatoare de suprafa ct i n incubatoare de volum. n tabelul 6.10 prezent m regimul de incuba ie n incubatoare de suprafa .

195

Tabelul 6.10 Schema de incuba ie pentru ou le de prepeli n incubatoare de suprafa Umiditatea Ventila ia Num rul Temperatnra Zile de incuba ie (deschiderea zilnic de ('C) (% ) orificiilor) ntoarceri 1-7 37,5 60 1 /1 1 8-14 38,0 60 1/1 1 14-ecloziune 37,5 70 1/1 Ou le de prepeli , spre deosebire de ale celorlalte specii, necesit un volum mai mare de oxigen pentru dezvoltarea embrionar . Pentru aceasta este necesar ca n camera n care este amplasat incubatorul s fie o temperatura de 20-25C, o umiditate relativ de 50-70%, iar volumul de aer din camer s fie suficient de mare pentru a permite un schimb normal de aer la nivelul incubatorului prin tiraj natural. Pentru incubarea n incubatoare de volum se folosesc aparatele destinate ou lor de g in cu modificarea alveolelor de pe site n care sunt a ezate ou le. nainte de a fi introduse n aparat, ou le sunt preincubate la temperatura camerei (20-25 0c) timp de 3-4 ore nainte de a fi introduse n incubator. Parametrii de incuba ie pentru ou le de prepeli sunt prezenta i n tabelul 6.11. Tabelul 6. 11 Parametrii de incuba ie pentru ou le de prepeli n incubatoarele de volum (dup Marin i Panait, 1990) Umiditatea relativ a Zile de incuba ie Temperatura CC) aerului ( % ) 1-14 37,9-39,0 55-70 15-ecloziune 37,0 80-90 n eclozionator ou le nu se mai ntorc, dar se asperseaz zilnic cu ap cald (40C) pentru favorizarea ecloziunii. Pe sitele de ecloziune se a az capace din plas pentru a mpiedica ie irea puilor de pe site. Controlul biologic al ou lor: mirajul 1 se realizeaz la 5 - 7 zile, iar mirajul al II-lea la transfer. Recoltarea puilor ncepe cnd 50% din ou au eclozionat. 6.8.9. Incuba ia ou lor de stru Sud-African Produc ia de ou la stru este sezonier : ncepe n lunile de prim var i poate dura pn la 240 de zile. O femel produce un ou la dou zile. Acest aspect este deosebit de important n planificarea capacit ilor i seriilor de incuba ie. De obicei ele ou n aceea i perioad a zilei (dup amiaz ) i n acela i loc. Ou le trebuie recoltate imediat pentru a se evita murd rirea lor, reducnd astfel gradul de infec ie. Tot n acest scop, minile celor care recolteaz ou le trebuie s fie curate i dezinfectate. Ou le murdare se terg u or cu o crp curat . Nu este indicat

196

folosirea periei aspre deoarece se distruge cuticula extern de protec ie a oului i se m re te posibilitatea de infec ie. n sta ia de incuba ie ou le se dezi nfecteaz prin fumigare cu vapori de formal 40% i permanganat de potasiu. Ou le dezinfectate se stocheaz ntr-o camer special , pe stelaje speciale, la o temperatur de 15-20C i o umiditate a aerului de 60-80%. Timpul maxim de p strare este de apte zile. Asupra pozi iei oului n perioada de stocaj exist mai multe p reri. Van (2001) arat c ou le trebuie a ezate n pozi ie orizontal i ntoarse o dat sau de dou ori pe zi cu o jum tate de rota ie nainte sau nnapoi pe axa orizontal . V caru-Opri (2002) recomand ca ou le s fie a ezate n pozi ie vertical , avnd camera de aer n jos i se ntorc o dat pe zi, prin r sucire n plan orizontal, sub un unghi de 1800 Incuba ia la stru i ca i la celelalte p s ri poate fi natural i artificial . Incuba ia natural se face prin clocit de c tre cei doi parteneri: femela ziua i masculul noaptea. Cuibul este construit de c tre mascul din nisip i are un diametru de 2 m i o adncime de 30 cm. Este bine s intervin i omul pentru aranjarea cuibului, tasnd bine p mntul pe fundul cuibului i taluznd marginile cu p mnt pentru a nu p trunde apa de ploaie prin scurgere. ntr-un cuib sunt depuse 24-25 ou . O femel realizeaz acest num r de ou n aproximativ 50 de zile. n mod natural, n grupurile de stru i exist mai multe femeie, care depun ou ntr-un singur cuib. Cercet rile ntreprinse de Swart (1987) au demonstrat c temperatura ou lor a fost cuprins ntre 32,9 i 37,loC n condi iile n care temperatura aerului n cuibar a fost de 36,1C. ntoarcerea ou lor se realizeaz de cei doi parteneri; ei ajut i eclozionarea puilor prin spargerea cojii cu ciocul dup ce ou le au fost ciocni te. Incuba ia artificial se face n incubatoare de volum. Preincuba ia se realizeaz ntr-o camer cu temperatura aerului de 25C i umiditatea relativ de 30%, timp de minim 12 ore. Ou le sunt a ezate pe sit cu camera de aer n sus. Camera de aer se poate identifica prin ovoscopie la ou le mai vechi de 48 de ore. Perioada de incuba ie este de 42 de zile. Regimul de incuba ie nseamn asigurarea temperaturii de 36,2-36,6C i a umidit ii relative de 2834%. Dac pe parcursul incuba iei exist abateri mai mari de 1-1,5C cre te mortalitatea timpurie cu peste 50%. ntoarcerea automat se realizeaz din or n or sub un unghi de 45. n eclozionator ou le nu se mai ntorc. Dezvoltarea normal a embrionului n procesul incuba iei necesit o cantitate mare de aer. Astfel, n primele zece zile sunt necesari 40 litri de aer pe or , pentru ca n ultimile zece zile s fie nevoie de 90 litri de aer pe or , pentru fiecare ou incubat. Controlul biologic al ou lor se face n zilele 14,28 i 35 de incuba ie. Dup ultimul control, ou le sunt transferate n eclozionator. Este bine ca dup ciocnirea ou lor puii s fie ajuta i s eclozioneze. Este important cnd intervenim deoarece

197

n cazul n care intervenim prea devreme inf1uen m negativ procentul de ecloziune, rezultat care se ob ine i n cazul interven iei tardive. La ecloziune, puii au pedunculul ombilical foarte evident i trebuie avut grij s nu se infecteze. De aceea se badijoneaz cu o substan dezinfectant . Dup ecloziune, puii sunt p stra i n eclozionator cteva ore pentru zvntare, apoi sunt sco i n cutii de carton i depozita i ntr-o camer la temperatura de 28-30C, bine aerisit i f r curen i de aer, timp de 3-4 zile, f r s li se administreze ap i hran e. Prin aceast diet se for eaz resorb ia vitelusului embrionar. Dup aceast perioad , puii sunt du i n halele de cre tere, unde li se administreaz ap i hran . 6.8.10. Incuba ia ou lor de potrniche cenu ie Ou le de potrniche pot fi incubate natural, sub c1o ti, i artificial, n aparate de incuba ie. n cazul incuba iei naturale se folose te un cuib din a ternut, pus ntr-o cutie care se a az la ad post, pe un strat de nisip umed care s asigure prin evaporarea apei, umiditatea optim n perioada de incuba ie. Cercet rile ntreprinse de unii autori au ar tat c cele mai bune rezultate se ob in cnd se folosesc g ini le pentru c10citul ou lor. Sub o clo c se a az 25-30 ou de potrniche. Incubarea ou lor n incubatoare de suprafa se face cu respectarea parametrilor prezenta i n tabelul 6.12. Tabelul 6.12 Schema de incuba ie pentru ou le de potrniche cenu ie n incubatoare de suprafa Ventila ia Temperatura Umiditalea Num rul zilnic Zile de incuba ie (deschiderea ("C) (%) oriliciilorl de ntoarceri 1-7 38,5 70-80 1/4 3 8-20 38,0 60-70 1/2 3 1 /1 21-24,5 39,5 70-80 Incubatoarele de volum utilizate pentru incubarea ou lor de potrniche cenu ie sunt cele folosite pentru ou le de g in , la care se practic modific ri ale sitelor corespunz toare m rimii ou lor. Regimul de incuba ie prevede temperatura de 38C i umiditatea relativ de 70%. n eclozionator, umiditatea este de 75%. Ou le sunt ntoarse din dou n dou ore n incubator, iar n eclozionator nu se mai ntorc. Transferul ou lor n eclozionator se face n a 21-a zi de incuba ie. Pe sitele de ecloziune se a az capace din plas pentru a mpiedica ie irea puilor de pe site. 6.8.11. Reproduc ia porumbeilor Cre terea porumbei lor se realizeaz n voliere. Pentru ca nmul irea lor s decurg bine este necesar ca pentru fiecare pereche de porumbei s se constru-

198

iasc o box de clocit. Aceasta trebuie s asigure lini tea perechii de porumbei pentru care a fost destinat i s -i ofere condi ii de semintuneric. Boxa se construie te din scndur cu dimensiunile de 70 x 50 x 50 cm. Boxele sunt submp r ite n dou nc peri: una pentru clocit i una pentru puii n cre tere din seria anterioar , care nc mai sunt hr ni i de p rin i. Vrsta optim de mperechere este de 10-12 luni pentru ob inerea p s rilor de reproduc ie i chiar 67 luni pentru ob inerea puilor de carne. Dup 8-12 zile de la mperechere ncepe ouatul. Depunerea primului ou are loc dup amiaza. Cel de-al doilea ou se depune n medie dup 44 de ore. Imediat dup producerea celui de-al doilea ou se produce clocitul, care se realizeaz de ambii parteneri. n general masculul cloce te ziua, iar femela noaptea. Perioada de incuba ie este de 17 zile. Uneori n sezoanele reci se poate prelungi la 19 zile. Puii ecloziona i au ochii lipi i i sunt acoperi i cu puf. Dup eclozilme, puii sunt hr ni i cu a a numitul "lapte de porumbel" care este secretat de gu la 9-10 zile de la nceputul clocitului. Perioada de hr nire cu lapte este de 14-15 zile de la ecloziune, dup care puii ncep s fie hr ni i cu semin e. Dup trei s pt mni de la ecloziune nceteaz hr nirea cu "lapte". Cnd puii au 8-14 zile, porumbi a produce o nou serie de ou i ciclul se reia. 6.8.12. Reproduc ia p unilor Vrsta optim pentru reproduc ie a p unilor este de trei ani pentru masculi i de doi ani pentru femeIe. P unii sunt destul de longevivi, ei tr iesc n medie 20 de ani. Raportul de sexe este de Wl mascul la cinci femeIe. Ouatul ncepe prim vara, femela depune ntr-un loc ascuns al gr dinii 5-6 ou . Dac ou le sunt ridicate din cuib pe m sur ce ele sunt produse se poate ajunge la produc ii de 12-15 ou . Femelele sunt foarte bune clo ti. Perioada de incuba ie este de 28-31 de zile. Femelele se dovedesc i foarte bune mame, ngrijind puii ase luni sau chiar mai mult. Incubarea artificial a ou lor se poate face n incubatoare de suprafa sau de volum, respectndu-se regimul de incuba ie al ou lor de curc . Puii ecloziona i sunt foarte sensibili n primele zile de via . 6.8.13. Reproduc ia canarilor Dup v rsta minim de 12-18 luni, mperecherea canarilor are loc ntr-o colivie care are dimensiunile: 60x40x40 cm i este prev zut cu dou cuiburi cu diametrul de aproximativ 12 cm la partea superioar i 3-4 cm la partea inferioar . n colivie trebuie s se g seasc i un co ule cu scama de pnz sau fuior de cnep cu lungimea fibrei de 2-4 cm, din care femela i construie te cuibul. La nceput se introduce femela pentru a se obi nui i pentru a ncepe s - i construiasc cuibul, dup care se introduce masculul. ntre cei doi parteneri au loc b t i. Dac aceast animozitate se prelwlge te la cteva zile, masculul este

199

schimbat, nefiind acceptat de femel . Dup mperechere, la 3-8 zile femela depune primul ou, dup care ou n fiecare zi, de obicei la aceea i or , pn realizeaz 3-6 ou . Sfr itul perioadei de ouat este marcat printr-un ou mai nchis la culoare i mai pu in pigmentat. Femela ncepe clocitul dup depunerea celui deal doilea ou. Pentru ca ecloziunea s se produc odat pentru toate ou le puse la clocit este bine s se recolteze primele ou n special seara, cnd femela p r se te cuibul i s le aducem din nou n cuib, dup al 4-lea ou. Perioada de incuba ie la canari este de 13 zile. Dac femela este deranjat de mascul n timpul c1ocitului, izol m masculul rar sa deranj m femela i l readucem n colivie la sfr itul perioadei de incuba ie. La ecloziune puii sunt foarte mici, au circa 1 cm lungime i 1 g greutate i sunt acoperi i cu puf lipicios. Ei au vitez mare de cre tere, astfel nct dup o zi de la ecloziune i dubleaz greutatea. Puii sunt hr ni i de mam n primele zile cu secre i a unei glande de la nivelul gu ii. Dup cteva zile ncepe i masculul s hr neasc puii. Dup zece zile de la ecloziunea puilor, femela este preocupat de preg tirea unui nou cuib, neglijnd hr nirea lor. n aceast perioad , puii sunt hr ni i de mascul. Dup 15-20 de zile, puii zboar din cuib i se hr nesc singuri. O pereche de canari poate produce n decursul unui an 3-4 serii de pui. 6.8.14. Reproduc ia peru ilor Colivia destinat peru ilor de reproduc ie trebuie construit din metal pentru a nu fi distrus cu ciocul. Dimensiunile optime ale cu tii sunt 100xl50x 100 cm. Colivia este format din dou cuiburi pentru a nu deranja snccesiunea seriilor de pui. Colivia cu peru i trebuie amplasat n nc peri bine luminate, altfel ei sufer modific ri comportamentale, devenind ab tu i. Femela depune n cuib 4-6 ou pe care le cloce te timp de 16-18 zile. La ecloziune puii sunt gol a i i au ochii lipi i. Pentru faptul c puii sunt foarte sensibili dup ecloziune, colivia trebuie s nu fie amplasat n calea curen ilor de aer. Peru ii sunt p rin i foarte buni, care i hr nesc bine puii. Puii se mbrac cu pene la vrsta de dou s pt mni, iar la o lun p r sesc cuibul. Este bine ca femela s scoat maxim trei serii de pui pe an. 1. BIBLIOGRAFIE SELECTIV Ardelean, Clemansa, Gr. Muscalu, M. Panait, M., Matei, Gh., Panait Ioana, Ungureanu Georgeta. Gavrilu Elena - 1992- Efectul selec iei pentru penaj juvenil la o popula ie de g ini Leghorn. Lucr rile tiin ifice ale I.C.P.P.A.M. Balote ti, vol.VII, 23 - 31. Bunaciu, P., Bunaciu Maria - ]985 - Folosirea radia iilor ultraviolete n sanitizarea ou lor. Recomand ri practice M.A.I.A.; 56. Bunaciu Maria, Bunaciu, P. - 1986 - Aspecte privind calitatea ou lor de reproduc ie la p s ri Cornish i Rock. Revista de Cre terea Animalelor 1; 9 - 16.

2. 3.

200

4. Costin, M, Vizitiu, V., Grumberg Rica, Bunaciu, P. 1972 - Cercet ri privind posibilitatea prelungirii duratei de conservare a ou lor de incuba ie. Lucr rile tiin ifice ale S.C.C.A. Corbeanca, voI. Il 179 - 190. 5. Marcu, St., tef nescu, M, Dojan , N., Matei, Gh. - 1987 - Contribu ii la ob inerea puilor broiler autosexabili la o zi, dup gradul de dezvoltare a penajului juvenil. Lucr rile tiin ifice ale I.C.P.P.A.M. Balote ti, vol.V, 13-]5. 6. M r ndici. Al. - 1964 - Dederminarea sexului la puii de o zi. Editura Agrosilvic . 7. Muscalu, Gr., Ardelean Clemansa, Panait, M., Panait, ioana, Ungureanu, Georgeta1992- Comparati ve studiens of two Leghorn subpopulations selected for the slow feathering genes XIX - Proceedings of XIXth World Poultry Congress, Amsterdam, the Nederlanden, p.746. 8. tef nescu, Gh., B I escu, A.M, Severin, V. - 1961 - Avicultura voI. Il. Editura Agrosilvic , 126 - 139. 9. Van, 1., Marin, Gh., Colas, v., Popescu-Miclo anll, Elena - 2001- Cre terea stru ilor. Editura Ceres Bucure ti. 10. V caru-Opri , 1., rlea, 8., PL cint , P., Van,/., Bunaeiu, P. - 2002 - Tratat de avicultur , val n. Editura Ceres, Bucure ti.

201

7. CRE TEREA I NTRE INEREA P S RILOR DE REPRODUCTIE Cre terea i ntre inerea p s rilor influen eaz n mod direct rezultatele de reproduc ie. Oul ob inut este un rezultat al activit ii de reproduc ie, influen at de o serie de factori interni i externi. Factorii interni (prezenta i n capitolele anterioare) sunt cantona i n principalla nivelul structurii genetice i a activit ii neuroendocrine a organismului. Factori externi sunt detennina i de sistemul de cre tere i ntre inere a p s rilor de reproduc ie. Condi iile de ntre inere, reprezentate n special de condi iile de confort (temperatur , umiditate i puritatea aerului) contribuie la producerea ou lor i la calitatea de incuba ie a acestora. Disconfortul termic determinat de temperatur prea mare sau prea mic duce la o mic orare a activit ii sexuale a masculilor i imi pic it o sc dere implicit a fecundit ii ou lor. Varia ia umidit ii influen eaz calitatea ou lor destinate incuba iei. Umiditatea prea mare n balele de reproduc ie depreciaz a ternutul i ducnd la ob inerea de ou murdare, cu grad mare de infec ie, ceea ce influen eaz rezultatele de incuba ie i calitatea puilor ecloziona i. Umiditatea prea mic n halele de cre tere determin o agita ie a p s rilor, influen nd activitatea de reproduc ie a masculilor (c icatul) i prin aceasta calitatea ou lor de incubat. Regimul de lumin din ad posturi influen eaz de asemenea activitatea de reproduc ie. lntensitatea luminoas prea mare determin o stare de agita ie, modificnd comportamentul normal al efectivelor de reproduc ie. Scurtarea perioadei de lumin duce la sc derea produc iei de ou la femeie i a produc iei de material seminal la masculi. Folosirea unui regim de lumin de 15-17 ore de-a lungul perioadei de reproduc ie favorizeaz ob inerea ou lor cu indici de incuba ie superiori. To i ace ti factori de microclimat influen eaz produc ia de ou i calitatea lor de incubat. Comportamentul p s rilor n halele de cre tere, ordinea social etc. au mare importan n ob inerea unor performan e de reproduc ie. P s rile care ocup locuri superioare n ierarhia social a box ei au o serie de avantaje n sensul c au un acces mai bun la hran , ap , cuibare i ocup locurile preferate n cadrul boxei. P s rile situate pe treptele inferioare ale ierarhiei sociale sunt mereu atacate de celelalte, caut locuri ascunse sub cuibare,

202

avnd deci de suferit. Pe m sura trecerii timpului, situa ia se normalizeaz , n cadrul boxei instalndu-se lini tea. Masculii dominan i au posibilitatea mai mare de mperechere i dau cei mai mul i produ i. Femelele dominante manifest nesupunere la actul mperecherii, prefernd anumi i masculi, ceea ce duce n general la ob inerea unor ou infecunde. Raportul de sexe influen eaz ob inerea rezultatelor bune de fecunditate. Masculii prea numero i perturb activitatea lotului de p s ri prin frecventele lupte pentru suprema ie. Dac sunt prea pu ini masculi, unele femeie nu mai sunt c /cate. Raportul de sexe se stabile te n func ie de specie i ras . Alimenta ia p s rilor de reproduc ie are un rol deosebit de important. Oul de reproduc ie de calitate superioar trebuie s con in n anumite procente din toate substan ele necesare pentru dezvoltarea embrionului pn la ecloziune. To i ace ti factori sunt diferi i, n func ie de sistemul de ntre inere: extensiv, semiintensiv sau intensiv i n func ie de cerin ele biologice ale p s rilor crescute pentru reproduc ie. Aceste cerin e sunt specifice speciei, rasei i tipului de pas re. Beneficiarul p s rilor de reproduc ie este obligat s respecte ghidul tehnologic emis de firma produc toare de material biologic. 7.1. SISTEMUL EXTENSIV DE CRE TERE P s rile crescute n sistem extensiv beneficiaz de suprafe e mari de teren: cur i, livezi, gr dini lucemiere. Acest sistem este folosit n special n gospod riile popula iei. Sistemul extensiv de cre tere prezint avantajul c este ieftin. Hrana p s rilor se bazeaz n special pe resurse locale. La ora actual popula ia a nv at s beneficieze de nutre uri combinate, utilizate n majoritatea cazurilor numai pentru pui n primele s pt mni de cre tere. n rest, p s rile i procur n mod liber o parte nsemnat din hrana zilnic . Dezavantajul acestui sistem de cre tere const n produc ii mici de ou i de carne. Puii necesit o perioad ndelungat de cre tere, ceea ce face ca cheltuielile n gospod rie la aceast categorie de p s ri s fie mari. 7.1.1. Cre terea puilor n gospod riile popula iei puii se ob in din clocit natural sau cump rare de la sta iile de incuba ie. Unei clo ti i se dau spre ngrijire un num r de pui n func ie de sezon i ras (tabelul 7.1). Dac acelora i g ini clo ti li se repartizeaz pui de curc sau boboci de ra , num rul se reduce cu 10%. Perioada de ngrijire a puilor de c tre clo c este n func ie de ct de bun mam este pas rea respectiv . De obicei g inile clo ti r mn cu puii 40-60 de zile.

203

Ad postul clo tilor pe timpul nop ii sau n perioadele de timp nefavorabil trebuie s fie c lduros i luminat. De obicei se alege o nc pere unde urmeaz s fie caza i puii dup ce vor fi p r si i de clo ti. n nc perea respectiv nu trebuie s aibe acces alte p s ri, pentru ca s nu fie deranja i puii. Puii nu sunt l sa i afar pe timp r coros sau dup ploaie. Tabelul7.1 Repartizarea num rului de pui/clo c n func ie de ras , la g in i curc Num rul de pui/clo c Categoria sau specia Sezonul rece Sezonul cald G ini rase u oare G ini rase mixte Curci 12-14 15-18 20-25 15-18 20-25 28-32

Hrana din primele zile se administreaz astfel nct s aibe acces i clo ca pentru a nv a puii s consume. Dup cteva zile hrana se retrage sub un gr tar, astfel nct s aibe acces doar puii. n sistemul gospod resc, puii pot fi crescu i i f r clo c , dar pentru aceasta este nevoie de o camer nc lzit special, destinat acestui scop, care s aib lumin i s poat fi aerisit . Sursele de c ldnr folosi te mai des sunt rezisten ele electrice sau becurile cu radia ii infraro ii. n cazul nc lzirii cu eleveoze, hr nitoarele i ad p toarea se a eaz n afara acestora, astfel nct puii s fie obliga i s ias de sub sursa de c ldur . Dup cteva zile, n zilele c lduroase, puii sunt l sa i s ias din arc, dar trebuie s li se lase posibilitatea de a se retrage sub sursa de c ldur dac doresc. Temperatura mediului ambiant la sol este ini ial de 35C, reducndu-se cu cte 3C pe s pt mn pn la 18-21 c. n aceast perioad este important s se observe comportamentul puilor, acesta fiind cel mai bun indicator al temperaturii corecte (fig. 7.1).

Temperatura halei n prima zi este de 24C, reducerea temperaturii se face treptat, astfel nct dup 35 de zile s ajung la 18-21 C.

204

Cnd se utilizeaz un sistem de nc lzire cu aer cald, la nivelul puilor, n prima zi, temperatura va fi de 29-31 DC. Temperatura halei va fi redus treptat n func ie de comportamentul puilor, astfel nct dup 30 de zile s ajung la 182IDC. Programul de lumin poate fi dirijat n halele cu mediu controlat, la care lipsesc ferestrele (hale oarbe). n acest caz, pentru toate speciile se instituie un program de 24 de ore de lumin pe zi n primele trei zile, pentru ca puii s se obi nuiasc cu noile condi ii de cre tere i s consume hran i ap . Ulterior durata perioadei de lumin scade pn se ajunge la 7-8 ore pe zi (tabelul 7.2). Tabelul 7.2 Programul de lumin pentru tineretul de reproduc ie n func ie de specie G ini rase G ini rase grele Curc Ra Gsc u oare Vrsta Ore de Vrsta Ore de Vrsta Ore de Vrsta Ore de Vrsta Ore de (s pt (s pt (s pt (s pt (s pt lumin lumin lumin lumin lumin m ni) mni) mni) mn;) mni) 1 2 3 4 5-17 24-23,5 16 14 10 8 1 2 3-20 24-16 12 8 1 2-14 15-17 18 19-27 24-16 14 12 10 7 1 2-8 9-18 24-23 23 13,5 1-3 4-26 23,5 zi lumin natural

7.1.2. ntre inerea g inilor adulte ntre inerea adultelor se face n deplin libertate n curtea sau n afara ei, unde p s rile se plimb libere, g sind o parte din hrana zilnic reprezentat de iarb , gr un e sau diferite insecte. P s rile beneficiaz de aer i razele solare. Completarea ra iei se face din resurse aflate n gospod rie. Ad postw'ile pentru cre terea n sistem gospod resc sunt simple, construite din materiale locale. Ele trebuie s asigure un spa iu suficient pentru p s rile din curte, 4-5 g ini/m2 sau 23 curci sau g te/m2. Este bine ca ra ele i g tele s fie cazate n ad post separat fa de g ini. 7.2. CRE TEREA I NTRE INEREA P S RILOR N SISTEM SEMIINTENSIV Sistemul semiintensiv de cre tere i ntre inere este sistemul de la care s-a plecat n cre terea industrial n ara noastr . La ora actual este sistemul care cunoa te o nou dezvoltare pentru fermele ecologice. Acest sistem ofer p s rii cre terea n semilibertate. Cre terea i ntre inerea p s rilor n sistem semiintensiv combin avantajul folosirii utilajelor moderne de hr nire, ventila ie, ad pare cu mi carea liber a p s rilor n padoc, unde beneficiaz de aer curat i de ac iunea razelor solare.

205

n acest sistem de ntre inere procesul de lucru se desf oar pe categorii de vr-st tipuri de produc ie, respectnd m surile de biosecuritate sanitar veterinar .

7.2.1. Cre terea puilor i a bobocilor Transportul puilor de la sta ia de incuba ie la hala de cre tere se face cu mij loace speciale, prev zute cu sistem de nc lzire i ventila ie. Puii sunt transporta i n cutii de plastic, care pot fi dezinfectate, sau cutii de carton de unic folosin . Puii trebuie s g seasc hala nc lzit , ap i mncare. Se are grij ca apa s aib temperatura camerei. Sursele de nc lzire pot fi diferite: aeroterme cu aer cald sau surse electrice (eleveoze). Distribu ia puilor i bobocilor n arc n func ie de temperatur se face la fel ca n figura 7.I. Hr nirea puilor n primele zile se face n t vi e, asigurndu-se o t vi la 100 de pui. Ad parea se face la borcane, asigurnd 15 borcane a 400 mi pentru 1000 de pui n primele 3-4 zile, dup care se pune n func ie sistemul de ad p tori automate. Frontul de ad pare este n func ie de vrst . n perioada 1-3 s pt mni se asigur I cm pentru fiecare pui, peste 12 s pt mni se asigur 2,5 cm. Pentru boboci se asigur un front de ad pare de 2 cm/cap din primele zile de cre tere. Frontul de furaj are trebuie asigurat din prima zi, altfel apar neuniformit i n lot. n perioada de cre tere este necesar s se asigure 5 cm/cap n condi iile folosirii sistemului de furaj are linear, unde puii au acces pe ambele laturi ale jgheabului de furaj are, sau 8 hr nitori x 40 cm diametru la 100 capete. Densitatea puilor i bobocilor de reproduc ie n halele de tineret este urm toarea: pui de in 1O-12/m2, pui de curc 8/m2, boboci de ra 12/m2 i boboci de gsc 8/m . Halele n sistem semiintensiv de cre tere sunt prev zute cu padoc exterior, unde puii pot beneficia de aer i soare. Suprafa a de padoc necesar este de 0,2 m2 lcap pentru puii de g in i boboc ii de ra sau 0,4 m2/cap pentru puii de curc i bobocii de gsc . Padocurile pot fi betonate, caz n care cur enia i dezinfectarea ntre seriile de cre tere se face mai u or i mai sigur, sau inerbate, puii i bobocii profitnd de iarba din padoc. n acest ultim caz, dezinfec ia i ntre inerea padocurilor se fac mai dificil. ntre hala de cre tere i padoc exist ni te guri de acces prev zute cu u , care s limiteze accesul puilor n padoc pe vreme nefavorabil , ploaie sau timp r coros. Bobocii de ra pot beneficia i de luciu de ap . n aceste condi ii se calculeaz 0,5 m2 pentru fiecare boboc. Bobocii de gsc pot fi crescu i i pe p une, deoarece consum foarte bine iarba. n cazul cre terii pe p une, se va calcula 100-150 cap/ha n cazul

206

p unii neirigate, sau 400-500 cap/ha n cazul p unii irigate. Bobocii de gsc pot consuma mas verde ncepnd cu a 2-a s pt mn de via . Padocurile pentru toate speciile trebuiesc prev zute cu umbrare pentru ca puii i bobocii s se retrag de sub ac iwlea puternic a razelor sol are sau a ploi lor u oare de var . 7.2.2. ntre inerea p s rilor adulte P s rile adulte se ntre in n hale de ouat, care pe lng padoc i utilajele de hr nire, ventila ie i ad pare dispun i de cuibare. Cuibarele pot fi construite din diferite materiale: lemn, plastic, tabl etc. Ele pot fi construi te pe un nivel sau etajat. A ezarea lor n hal poate fi central , n cazul n care exist un culoar care desparte hala n dou jwn t i. n cazul acesta colectarea se face de pe culoar, rar s se intre n box , evitndu-se deranjarea p s rilor. Cuibarele pot fi amplasate i pe pere ii laterali, n acest caz colectarea ou lor se face prin p trunderea n boxele de p s ri. La ora actual exist cuibare cu band colectoare ; n acest caz ou le se colecteaz automat, la cap tul halei, n sala tampon. Cuibarele trebuie s poat fi cur ate i sanitizate u or i n siguran , iar accesul p s rii n cuibar s nu fie dificil, pentru c aceasta va refuza s intre n cuibar i va oua pe jos. n acest caz se pierde un num r mare de ou pentru incuba ie. n hal trebuie s existe un num r suficient de cuibare pentru a evita aglomerarea n perioada de vrf de ouat. n general este necesar s se asigure un cuibar la 5 - 6 g ini. Densitatea p s rilor este diferit n func ie de specie; diferit este i raportul de sexe: - g ini rase u oare: 6/m2, raport de sexe: un mascul la zece femeie - g ini rase grele: 5/m2, raport de sexe: un mascul la opt femeie - ra e: 3/m2, raport de sexe: unuia cinci - g te: 2/m2, raportul de sexe: unu la cinci. Furajarea se face cu furaj combinat sau cu furaj preparat la nivelul fermei pe baz de gru, porumb, orz, rot de soia sau floarea soarelui, la care se adaug componenta mineralovitaminic con inut n supernucleu. Frontul total de furajare trebuie calculat astfel nct s asigure furajarea simultan a 70% din efectiv. Un front de furaj are foarte bun asigur furajarea simultan a 90% din efectiv, ceea ce este necesar mai ales n cazu] furaj rii restric ionate a efectivelor de reproduc ie rase grele. n general se asigur o ra ie cu un nivel proteic de 17% protein i 2750 kcal/kg energie metabolizabil . Frontul de furajare pentru g ini este de 2,5 cm/cap. Apa trebuie asigurat la discre ie. Programul de lumin al efectivelor matc trebuie reglat dup starea tineretului, pentru a nu declan a ouatul prea devreme. La pubertate, durata de lumin cre te treptat ajungnd la 14-15 ore/zi n momentul instal rii vrfului

207

curbei de ouat (la 27 de s pt mni, cnd procentul de ouat ajunge la 95% la rasele u oare). Sistemul semiintensiv de cre tere descris se preteaz foarte bine pentru fermele ecologice i pentru micile ferme de cre tere a p s rilor. Cele mai bune rezultate se ob in n cazul cre terii g telor i ra elor. 7.3. CRE TEREA INDUSTRIAL A P S RILOR Cre terea industrial a p s rilor este un mijloc modern de intensivizare a produc iei i n final de ob inere de profit, prin mbun t irea tehnologiilor de ntre inere, nutri ie i profilaxie sanitar-veterinar caTacteristice diferitelor categorii. Principiile de baz ale cre terii intensive a p s rilor constau n: - popularea i depopularea total a halelor, care se caracterizeaz prin aceea c n desf urarea procesului tehnologic, efectivul introdus asigur nc rc tura optim pe unitatea de suprafa . Nu sunt admise introduceri de noi efective pe parcursul unui ciclu de reproduc ie - respectarea intervalelor de timp specifice dintre popul rile i depopul rile fiec rei categorii de p s ri. Aceasta presupune un anumit raport ntre spa iile de cre tere ale tineretului i cele de exploatare a g inilor adulte. Acest raport este de unu la doi pentru fermele de reproduc ie rase u oare i rase grele. - asigurarea unui tineret de bun calitate, care ncepe de la ob inerea puiului de o zi. Dup specificul de produc ie, tineretul este de dou categorii. Tineretul de reproduc ie este cel care nlocuie te matca de p s ri bunici i p rin i, iar cel de produc ie este reprezentat de hibrizii pentru ou de consum i carne. Pentru cre terea tineretului avicol se poate folosi cre terea la sol i cre terea la baterii, fiecare sistem de cre tere avnd o serie de avantaje i dezavantaje, dar indiferent de sistemul folosit pentru cre tere, trebuie aplicate ct mai corect urn1 toarele principii: - preg tirea corespunz toare a halei unde se cresc puii. Aceasta este prima ac iune, care condi ioaneaz calitatea efectivelor i const n cur irea mecanic i dezinfec ia halei i a utilajelor; - respectarea pauzei (a "vidului sanitar") dintre serii (cu durat caracteristic diferitelor categorii de p s ri), pentru a se ntrerupe ciclul evolutiv al germeni lor patogeni; - la popularea halelor se vor introduce doar pui de aceea i vrst i de la aceea i surs deoarece fiec rei vrste i sunt proprii anumite cerin e de microclimat (temperatur , regim de 1umin i ventila ie) i m suri specifice sanitar veterinare de prevenire a bolilor infectocontagioase. Pentru a primi puii n condi ii bune, hala trebuie s fie complet preg tit n ceea ce prive te temperatura, hrana i apa pentru ca ace tia s se acomodeze ct

208

mai repede noilor condi ii de via . Nerespectarea acestor condi ii de confort poate duce la compromiterea seriilor de pui, reflectat n special n pierderi n primele zile i ob inerea unui lot neuniform. n cre terea modern , la puii broiler, pierderile nu trebuie s dep easc 1 % n prima s pt mn i 1,5% n primele 14 zile. Temperatura este un factor deosebit de important, cu rol n procesul de cre tere i produc ie al efectivelor de p s ri. Trebuie remarcat faptul c posibilit ile puilor i bobocilor de a se adapta n prima zi de via noilor condi ii sunt minime, sistemul de termoreglare fiind incomplet dezvoltat la aceast vrst . Sistemul de termoreglare se dezvolt rapid ncepnd cu ziua a cincia de via , iar dup zece zile puii sunt capabili s se adapteze la fluctua iile temperaturii mediului nconjur tor. Pentru dezvoltarea sistemului de termoreglare este necesar ca puii s se poat deplasa de la sursa de c ldur spre zone cu temperaturi mai sc zute. R mnerea puilor n zone cu temperaturi mai sc zute f r a avea posibilitatea de a reveni la sursa de c ldur confortabil , chiar i pentru scurte perioade de timp, determin afec iuni pulmonare cu pierderi n efectivul de pui. P rerile sunt nc mp r ite asupra temperaturii de pornire n prima zi. Totu i cei mai mul i cercet tori afirm c temperatura optim n prima zi trebuie s fie ct mai apropiat de temperatura de incuba ie. Practica a ar tat c trebuie asigurate unn toarele condi ii la sosirea puilor n hal : - temperatura de 35C (care va sc dea treptat pn la 18C, conform tehnologiilor de cre tere) - furaje la discre ie a ezate ct mai accesibil puilor - ap pentru, mai ales dac puii au suportat un transport de mai multe ore sau o temperatur cani cuI ar - lipsa curen ilor de aer n primele zile de cre tere (curen ii de aer cu vitez sub 0,5 m/s nu sunt preceptibili). Viteza curen ilor de aer n halele de p s ri este n func ie de temperatura exterioar i vrsta p s rilor. La g ini nu se admit curen i cu viteze mai mari dect cele prezentate n tabelul 7.3. Tabelul 7.3 Viteza curen ilor de aer maxim admis (m/s) n halele de cre tere industrial a p s rilor (dup Muscalu i calab., 1995) Temperatura Vrsta peste sub 10'C 10-20'C 20-30'C 30'C 1-3 s pt mni lips curen i lips curen i 0,05 0,1 lipS 4-8 s pt mni 0,05 0,1 0,2 curen i 9-18 s pt mni 0,1 0,2 0,4 0,8 peste 18 s pt mni 0,2 0,4 0,8 1,0

209

Dac p s rile se afl n zona confortului termic, ele nu sunt infIuen ate prea mult de curen ii de aer. n condi iile n care exist temperaturi ridicate, curen ii de aer au efect favorabil, permi nd evaporarea apei (cu absorb ie de c ldur ) i mbun t ind confo11ul termic al p s rilor. Curen ii de aer peste limitele tehnologice pot determina apari ia unor boli. 7.3.1. Cre terea i ntre inerea g inilor 7.3.1. l. Cre terea tineretului de reproduc ie Cre terea tineretului de reproduc ie la g ini n sistem intensiv se face n hale nchise echipate cu utilaje care permit o productivitate mare i un confort bun pentru pui. Rezultatele ob inute in perioada de tineret se reflect asupra efectivelor de adulte i, n final, se repercuteaz asupra calit ii oului de incubat i a performan elor de incuba ie. n cre terea tineretului de g in se remarc dou etape princi paIe: a) etapa de cre tere, cuprins ntre una i 60 de zile. n cadrul acestei etape se remarc primele cinci zile de via caracterizate de incompleta dezvoltare a sistemului de termoreglare, perioad n care puii sunt foarte sensibili la ocurile termice. Tot n primele zile puii finalizeaz consumul de vitelus r mas din faza embrionar i are loc adaptarea echipamentului lor enzimatic necesar digestiei nutre ului combinat. n aceast perioad de cre tere sunt specifice bolile gripale, manifestate prin congestii ale sacilor aerieni, i boli ale aparatului digestiv, exprimate prin enterite. Dup primele zece zile este remarcat activitatea endocrin la nivelul gonadelor, manifestat prin apari ia primelor semne de diferen iere a sexelor pe baza caracterelor sexuale secundare i ncepe n prlirea juvenil b) etapa cuprins ntre 60 de zile i maturitatea sexual . La rasele u oare, maturitatea sexual apare la 18 s pt mni, iar la rasele grele, la 20 de s pt mni. Este o perioad de cre tere n care puii i manifest caracterele fenotipide i se preg tesc pentru produc ia de ou . Aceast faz se ncheie cu transferul puilor din halele de tineret n haJele de adulte. Popul rile i depopul rile se fac cu respectarea principiului "totul plin totul gol" i cu aplicarea m surilor sanitar veterinare de preg tire a halelor, prin cur enie mecanic i dezinfec ie. Aceste m suri sunt absolut necesare pentru a preveni apari ia unor boli infectocontagioase deosebit de grave, care ar putea compromite ntregul lot destinat reproduc iei. Preg tirea halelor pentru populare parcurge o serie de etape bine stabilite. Cur irea mecanic a halei, cu scoaterea gunoiului, este o etap esen ial . Sp larea, a doua etap esen ial , este bine s se fac cu jet de ap cald sub presiune, pentru a se desprinde toate particulele de murd rie, sub care ar putea r mne germeni patogeni i asupra c rora nu se poate ac iona cu substan e

210

dezinfectante. Dup sp larea halei i a echipamentului urmeaz dezinfec ia acestora. Echipamentul de hal trebuie reparat nainte de dezinfec ie, care n mod curent se face prin aspersare cu solu ia dezinfectant pe utilaje, pere i, plafon i pardoseal . Dup aplicarea solu iei dezinfectante se las un timp de repaus suficient de lung pentru ac iunea dezinfectantului (minim 30 de minute). Urmeaz opera iunea de v rui re a pere ilor i a pardoselei. Se introduce apoi utilajul, care se verific i se pune n func iune, apoi se introduce a ternutul. Preg tirea halelor se ncheie cu dezinfectia final prin vapori de formol n cantitate de 50 ml/m3. n condi ile n care nu au 'existat boli infecto-contagioase n ferm sau n zon , unii fermieri renun la dezinfec ia prin aspersare de dezinfectant, dar fac o sp lare foarte riguroas a halei i utilajului, apoi dezinfec ia final prin gazare cu formol. Eficien a dezinfec iei se verific prin teste de sanita ie, efectuate de laboratoarele sanitar veterinare. Dup ultima dezinfec ie, hala este obligatoriu s r mn n repaus minim trei s pt mni. Deparazitarea i deratizarea, att la nivelul halei ct i al ntregii ferme n scopul de a distruge parazi ii i roz toarele, gazde intermediare pentru o serie de gelmeni patogeni care pot fi transmi i de la o serie de p s ri la alta, constituie o alt etap esen ial . Transportul puilor de o zi Puii sexa i (separa i pe sexe) i vaccina i sunt transporta i de la sta ia de incuba ie la hal cu ajutorul mijloacelor de transport prev zute cu sistem de nc lzire i ventila ie. Dac puii sunt transporta i n condi ii corespunz toare de temperatur i ventila ie, rar ocuri termice i curen i de aer, suport transporturi lungi, care pot dura 48-72 de ore. Regimul termic n cre terea puilor n halele de cre tere a puilor, referitor la regimul termic s-a ncercat s se imite ct mai bine ceea ce se ntmpl n cre terea natural , la clo c , adic dou valori ale temperaturii: sub sursa de c ldur i n hal . nc lzirea halei se face cu 24 de ore nainte de sosirea puilor. Temperatura sub eleveoz , n primele zile, trebuie s fie ct mai apropiat de temperatura din incubator, n primele cinci zile de via puii fiind lipsi i de sistemul de termoreglare. Trecerea progresiv a puilor la temperatura halei, favorizeaz cre erea i ob inerea de pui viguro i, rezisten i la condi iile de mediu. Temperatura optim sub eleveoz este de 35C n primele zile de via (la nivelul puiului), dup care ncepe s scad pe m sur ce puiul cre te. Sc derea temperaturii se face treptat, cu cte lOC la dou zile, pn se ajunge la temperatura de 18-20 ac. Este important i temperatura din restul halei. n prima s pt mn de via aceasta este de 24C, n s pt mna a doua este de 20C, n s pt mna a

211

treia scade la ISoC, apoi r mne constant pentru ntreaga perioad de cre tere a tineretului. Comportamentul puilor sub eleveoz sau n preajma ei d informa ii deosebit de importante despre confortul puilor n acel moment (fig. 7.1). Puii aglomera i sub eleveoz arat o temperatur sc zut , determinat de ntreruperea sistemului de nc lzire sau incapacitatea acestuia de a asigura temperatur optim . Puii afla i la distan de marginea eleveozei, mole i i, cu aripile l sate i ciocurile c scate, indic o temperatur prea mare sub eleveoz . Aceasta se remediaz prin ridicarea mai sus a eleveozei. Aglomerarea puilor ntr-o singur parte a arcului arat prezen a unor curen i reci, produ i de o ventila ie defectuoas . Trebuie intervenit imediat pentru reorientarea curen ilor de aer la nivelul halei. Curen ii de aer mari pot produce mboln virea efectivului, cu pierderi prin mortalitate. Exist o corela ie ntre viteza curen ilor de aer i temperatura exterioar . Curen ii de aer cu vitez mai mic de 0,5 mlsec nu sunt perceptibili. n zona de confort termic, curen ii de aer n limitele tehnologice nu influen eaz negativ s n tatea puilor. n cazul temperaturilor ridicate, curen ii de aer au efect favorabil permi nd evaporarea apei cu absorb ie de c ldur , mbun t ind confortul tennic al puilor. ocurile termice produse att de r cirea prea accentuat ct i de supranc lzire determin pierderi n efective. R cirea prea accentuat determin unele boli manifestate prin congestii pulmonare, care duc la pierderi importante n efectiv. Pierderile pot surveni i ca urmare a aglomer rii puilor n urma sc derii accentuate a temperaturii n hal . n aceste condi ii, puii mor prin sufocare. Supranc lzirea apare mai rar n efectivele de p s ri. Prin instinctual lor de conservare, puii se ndep rteaz de sursa de c ldur . Pentru a se produce moartea prin supranc lzire, temperatura corpului trebuie s ajung la 47,5C. Umiditatea Confortul puilor este influen at i de umiditatea relativ a aerului din halele de p s ri. Umiditatea relativ mare depreciaz a ternutul i produce fermenta ii anormale ale acestuia, cu degajare de amoniac care influen eaz starea de s n tate. Aceast stare se ntlne te n anotimpurile cu umiditate mare i uneori asociate cu temperaturi sc zute (iarna). n aceste condi ii este foarte dificil s se asigure un microclimat corespunz tor n halele de cre tere. Priceperea cresc torului const n a corela capacitatea de nc lzire a halei cu ventila ia. Sc derea Umidit ii relative a aerului nu aduce o stare de confort puilor. Umiditatea sc zut poate fi cauza apari iei canibaJismului, ca urmare a usc rii penajului i a senza iei de iritare. Tineretul apare agitat i n efectiv apar mortalit i cauzate de fenomene de canibalism. Umiditatea relativ optim este de 60%, cu limite cuprinse ntre 55 i 75%. n general, firmele produc toare de material biologic stabilesc i parametrii de confort pentru puii pe care i livreaz .

212

Ventila ia Ventila ia asigur schimbul de aer, aduce aer proasp t bogat n oxigen i elimin noxele din hal . Exist diverse sisteme de ventila ie, n func ie de tipul constructiv al halei. Rata de ventila ie (aer admis) trebuie s fie de 0,7m3 fkg corp i pe or , iarna i de 7,2 m3fkg corp, vara. Aerul de caliate bun trebuie s con in maximum 0,02%0 amoniac (20 ppm) n primele s pt mni de via . Se poate tolera o concentra ie de maxim 0,03%0 (30 ppm) n perioada de cre tere. Mirosul de amoniac poate fi sesizat de c tre ngrij i tori la o concentra ie de peste 10-15 ppm. Concen-tra iile mari de amoniac irit ochii p s rilor, putnd provoca orbirea. Concentra ia de hidrogen sul furat maxim admis este de 0,0 I %0 (10 ppm). Concentra ia n bioxid de carbon poate avea limite cuprinse ntre 0,5 i 0,6%. Concentra ia de oxigen minim admis este de 16%. Cercet torii firmei Ross Breeders au ar tat c dep irea unor limite ale concentra iei de bioxid de carbon, monoxid de carbon i amoniac, afecteaz starea de s n tate a tineretului aviar, ducnd n final la moarte (tabelul 7.4). Zgomotele din hal Zgomotele din hal constituie un factor de stres important pentru p s ri i sunt produse n special de utilaj ele din hal prost ntre inute. Ventilatoarele reprezint o surs important de zgomot, cnd sunt dezechilibrate i lovesc cu paletele ramele metalice. U ile i capacele ventilatoarelor neasigurate, precum i strig tele personajului muncitor din hal reprezint o alt surs de zgomot. Sensibilitatea la zgomote este diferit n func ie de ras i specie. Sunt mai sensibile g inile din rasele u oare i bibilicile. Tabetut 7.4 Efectele contamin rii aerului din halele de cre tere a tineretului aviar (dup Ross Breeders. 1996) Noxa Efectele contamin rii La 10 ppm afecteaz surfactantul pulmonar Amoniac La 20 ppm m re te susceptibilitatea pentru boli respiratorii La 50 ppm reduce rata de cre tere La 0,35% detelmin apari ia de noduli pulmonari cartilagino i Bioxid de care sunt carbon asocia i cu ascita La 100 ppm se reduce aprovizionarea organismului cu oxigen n Monoxid de procent de 0,8% carbon La un nivel mai ridicat determin moartea Zgomotele produse n perioadele de timp cnd p s rile nu sunt supravegheate, pot duce la mari pierderi prin asfixiere, datorit nghesui el ii lor. Sub influen a zgomotelor, p s rile devin agitate i i modific comportamentul. Ventilatoarele produc n mod normal 80-100 decibeli. Peste 100 decibeli se induce starea de stres, cu modific ri comportamentale, p s rile devenind

213

anxioase, sensibile la mboln viri, i se megistreaz produc ii sc zute. Vacaru Opri (1980) administrnd tranchilizante la p s ri aflate sub influen a LIDOf zgomote stresante a constatat men inerea constant a parametrilor de produc ie. Pulberile din hal Sursa principal de praf din halele de p s ri o constituie a ternutul prea uscat i m run it. i furajul negranulat, administrat cu utilaje de lu nre nvechite, poate constitui surs de praf n hale. Nivelul maxim admis al pulberilor n aer este de 15 mg/m3, cu 17-25 glm2 pulberi sedimentate timp de 30 de zile. Dep irea acestor limite duce la apari ia unor boli respiratorii. Densitatea Popularea halelor trebuie s se fac respectnd anumite condi ii. Nu se amestec puii proveni i din surse diferite n aceea i hal . Nerespectarea acestui deziderat poate avea consecin e deosebit de grave din pLUlct de vedere sanitar veterinar. Puii trebuie aibe accea i vrst , pentru a putea respecta programul tehnologic de cre tere. Fiec rei vrste i sunt caracteristici anumi i parametri tehnologici (temperatur , ventila ie, program de lumin etc.). n cazul n care hala este compm1imentat cu plase de srm , este bine ca puii introdu i ntr-o box s fie ct mai uniformi. Neunifonnitatea la populme se accentueaz n perioada de cre tere, avnd ca rezultat un tineret neperformmlt. n sistem industrial, populmea halelor se face cu respectarea tuturor normelor de confort pentru tineretul destinat reproduc iei, astfel nct dezvoltarea acestuia s nu fie compromis pn la transfer. Densitatea puilor la populare este diferit n func ie de: - rasa din care provin puii: rase u oare sau rase grele - sistemul de cre tere: la sol sau la baterie - condi iile de hal care pot fi asigurate n perioada de cre tere; cre terea cu echipament de hr nire i ad pare, sistem de ventila ie etc. Densitatea la populare, recomandat pentru puii din rasele u oare, este de 1 - 12 pui/ni. n Ungaria se folosesc densit ile prezentate n tabelul 7.5. Tabetul7.5 Densitatea puilor la populare n func ie de tipul de a ternut Vrsta n s pt mni 0-8 9-18 18 (transfer) A ternut permanent (pui/m') 15 10 7 Podea tip gr tar (pui/m') 16 2 8

Multe ferme cresc tineretul de reproduc ie din rasele u oare n sistem cu baterii. Acest sistem permite cre terea densit ii pe unitatea de suprafa , crescnd astfel i productivitatea muncii. n cazul folosirii bateriei cu trei nivele, popularea fiec rui modul de cu ti se face cu cte 90 de pui de o zi, din care 45 de pui la

214

nivelul superior i 45 de pui la nivelul mijlociu. Nivelul interior r mne gol pn la vrsta de 60 de zile a puilor, cnd se populeaz prin r rirea celor dou nivele populate. Pe parcursul perioadei de cre tere se fac adapt ri ale sistemelor de hr nire, ad pare etc. Firma Ross din Anglia recomand pentru p rin i rase grele crescu i n sistem la sol, n perioada de vrst cuprins ntre 0-6 s pt mni, o densitate de 10 pui/m2 (masculi + femeIe). n perioada 7-23 s pt mni, aceea i firm recomand pentru cre terea la sol 2,5-3,5 masculi/m2 i 4,25-5 femele/m2. Programul de lumin Performan ele productive ale p s rilor de reproduc ie depind n general de respectarea urm torilor factori: - nscrierea n perioada de cre tere pe curba tehnologic de greutate specific fiec rei rase - asigurarea uniformit ii lotului - asigurarea unui program corespunz tor de lumin . Lumina influen eaz prin intermediul sistemului nervos actIvitatea glandelor cu secre ie intern implicate direct n activitatea de reproduc ie. n acest context factorului lumin i se atribuie un rol deosebit. Astfel, durata perioadei de lumin trebuie s nu creasc n perioada de tineret i s nu descreasc n perioada de adult. Intensitatea luminoas trebuie s fie mare n perioada de stm1, deoarece puii mici au o vedere sc zut , neputnd g si suficient de repede sursele de ap i de hran din arc. Intensitatea luminoas poate s scad dup perioada de sta11, pn la limita de semiobscuritate. Becurile cu filament, consumatoare de mult energie electIic , pot fi nlocuite cu l mpi fluorescente, cu consum mic. Spectrul luminos emis de l mpile fluorescente nu are influen negativ asupra activit ii puilor. La tineretul din rasele u om'e, n prima s pt mn dup populm'e, este necesar un program de 23 de ore de lumin i o or ntuneric. Apoi durata de lumin scade treptat (tabelul 7.6). Tabelul 7.6 Un exemplu de program de lumin pentru g ini tineret reproduc ie rase u oare Num r ore de Vrsta n s pt mni Num r ore de lumin ntuneric 1 23 1 2 16 8 3 14 10 4 10 14 5-18 8 16 Intensitatea luminoas se m soar cu luxmetrul i se exprim n luc i. Un lux reprezint intensitatea luminoas de 1 lumen/m2, iar un lumen este egal cu 0,0016 W. n primele trei zile de via a puilor este necesar o intensitate

215

Imninoas de 20 luc i, respectiv 3,5-4 W/m2 suprafa de hal . Aceast intensitate Imninoas este necesar pentru ca puii s se poat orienta spre sursele de hran i ap . Dup primele zile de via , intensitatea luminoas se reduce la cinci luc i, valoare la care se men ine pn la vrsta de 18 s pt mni. Aceast intensitate (cinci luc i) se poate asigura prin folosirea llUor becuri de 25 W, montate la o distan de 3 m unul de altul i la o n l ime de 2-2,5 m. Dac se folosesc tub uri de neon, trebuie avut grij ca tuburile care plpie s fie schimbate imediat, pentru c altfel puii se irit i se creaz disconfOli. Pentru tineretul de reproduc ie rase grele, Muscalu (1995) recomand urm torul program de lumin (tabelul 7.7). Tabelul 7.7 Programul de lumin pentru tineret de rcproduc ie fase grele (recomandal de Musca/u, 1995) Vrsta Nrurnr ore de Num r ore de s pt mni zile lumin ntuneric 1 1-3 23 1 4-7 16 8 2 8-14 12 12 3-20 15-126 8 16 Trecerea de la o intensitate mare la una mai mic este bine s se fac treptat, cu intervale de o or , pentru ca puii s nu se sperie. Pentru aceasta este necesar ca n circuitul de lumin s tie instalat un reostat. Speciali tii Centrului de Hibridare i Selec ie T rt e ti recomand pentru p rin i ROBRO programul de lumin din tabelul 7.8. Tabelul 7.8 Program de lumin pentru tineret p rin i ROBRO Vrsta Num r orc Intensitate Num r ore ntuneric luminoas s pt mni zile de lumin (W/m') 1 1-3 23 1 6 4-7 22 2 6 2 8-14 16 8 5 3 15-21 12 12 4 4 22-28 10 14 3 15 - 18 29-126 8 16 2.0--2,5 1 1 19 13 2,0-2,5 1 1 20 13 2,0--2,5 Ad parea Apa este primul nutriment pe care puii trebuie s -I g seasc n hal la popuJare. Hidratarea puilor n primele ore de la populare asigur un start bun de cre tere. Apa administrat puilor trebuie s ndeplineasc anumite condi ii de

216

potabilitate, date de con inutul n germeni patogeni (E. coli) i compozi ie chimic (tabelul 7.9). Tabelul 7.9 N ivelul de minerale i bacterii maxim acceptat n apa de b ut (dup Ross Breeders, /996) Concentra ie Concentra ie Specifica ie Specifica ie admis admis Total solide 300- 500 ppm Maoneziu 30 mg/l dizovate Cloruri 200 mg/l Mangan 0,05 mg/l pH 6-8 Zinc 5 mg/l Nitrati 45 ppm Floruri 0,06mg/l Sulfa i 200 ppm Mercur 0,002 mg/l Fier I mg/l Plumb 0,05 mg/l Calciu 75 mg/l Bacterii coliforme 0 din fecale Cupru 0,05 mg/l Dup Teu dea (1996), principalii indicatori de calitate ai apei sunt cei prezenta i n tabelul 7.10. Tabelul 7.10 indicatori de calitate maxim admi i ai apei potabile (dup Teu dea, 1996) Indicatori a) pH Conductivitatea electric (Stern) Culoare (grade) Aluminiu Amoniac Azoti i Cloruri Cupru Fier Fosfa i Magneziu Mangan Valori admise indicatori fizici 6,5 1000 15 b) indicatori chimiei (mg/l) 0,05 250 0,05 0,1 0,1 50 0,05 Valori admise exceotional 8,5 3000 30 0,2 0,5 0,3 400 0,1 0,3 0,5 80 0,3

Temperatura apei trebuie s fie de 15-18C. n primele zile se folose te un sistem de ad pare la borcan cu capacitate de 800 mI, care se a eaz n arcul de pui. Se repartizeaz cte un borcan pentru 60 de pui de o zi. Dup cteva zile puii sunt l sa i s consume apa de la sistemul de ad p tori automate existent n hal . Ad p torile pot fi cu picur tor sau rotunde, vacuumatice. Ele sunt astfel reglate ca n l ime nct s fie la acela i nivel cu al spatelui p s rii (figura 7.2). Frontul de ad pare variaz n func ie de vrst (tabelul 7.11).

217

Tabelul 7.11 Frontul de ad pare la g ini tineret de reproduc ie Vrsta (s pt mni) Front de ad pare (em) 1-3 1,0 4-12 2,0 Peste 12 2,5 n mod obi nuit p s rile consum o cantitate dubl de ap fa de greutatea furajelor ingerate. n perioada de cre tere, cantitatea de ap consumat de o puicu este de 20-24 litri, repartizat astfel pe categorii de vrst : 1-8 s pt mni: 3-4 I (0,05-0,07 Uzi) 9-18 s pt mni: 7-81 (0,14-0,17 Uzi) 18-24 s pt mni: 7-8 I (0,17-0,19 l/zi). Furajarea La sosirea n hal , puii trebuie s g seasc hrana la dispozi ie. n primele zile furaj ele se adminis-treaz pe t vi e sau cofraje de carton. T vi ele ~""_"' __ " ___ " ' _ " ' m m trebuie s fie sp late i dezinfectate, iar cofrajele trebuie s fie noi i dezinfectate prin formoli-zare. Prin folosirea t vi elor i a cofrajelor se asigur un acces mai u or al puilor la furaj. Administrarea se face manual i ct mai frecvent, pentru a stimula interesul puilor s consume n primele zile. Se calculeaz o t vi pentru 100 de pui. Dac n primele zile se administreaz furaj n cantitate mare i nu se consum , acesta fermenteaz i puii fac enterite. Dup cteva zile se ridic t vi ele i cofrajele, iar puii au acces la utilajele din hal , care asigur administrarea mecanizat, iar n cazul n care sunt bine reglate i n stare bun de func ionare, nu dau posibilitate puilor s risipeasc furajul. Schimbarea sistemului de furajare trebuie s se fac lent pentru a evita stresul de adaptare. De la vrsta de 5-6 zile nu se mai administreaz furaj n t vi e sau pe cofraje. n tabelul 7.12 prezent m necesarul frontului de furaj are pe categorii de vrst . Fig.7.2. Ad p toare - baza ad p torii trebuie reglat la n l imea spatelui p s rii

Tabelul 7.12 Vrsta (n s pt mni) 0-2 3-4 5-8 Frontul de furajare n func ie de vrst Front de Front de Vrsta (n s pt mni) furaiare (em) furaiare (em) 2,5 9-12 la 5,0 13 -16 12 7,5 peste 17 15

218

Suprafa a de furajare trebuie calculat astfel nct 70% din efectiv s poat avea acces simultan la furaj. Se consider frontul de furajare foarte bun, atunci cnd exist posibilitatea ca 90% din efectiv s aibe acces simultan la furaj are, mai ales n cazul furaj rii restric ionate. Diminuarea spa iului de furajare creaz neuniformitate n loturile de p s ri. Sistemul de cre tere la baterii asigur un spa iu de furaj are mai mic, dar acesta nu trebuie s scad sub 6 cm/pui. n func ie de vrsta tineretului, utilajul trebuie reglat pe vertical , astfel nct marginea t vi elor sau a jgheaburilor s fie la n l imea spin rii p s rilor (fig. 7.3); aceasta pentru a diminua risipa de furaj. Tot n acest scop trebuie practicat depecajul puilor. Valoarea nutritiv a furajului este n func ie de vrst i categoria de p s ri. Pentru tineretul de reproduc ie rase u oare, aceste valori sunt prezentate n tabelul 7.13. Fig. 7.3. Hr nitoare. n l imea hr nitoarei este reglat la nivelul spatelui p s rii

Tabelul 7. 13 Valoarea nutritiv a furaj ului administrat tineretului de reproduc ie rase u oare Starter Cre.!ere Specifica ie U.M. 0-8 9-13 14--22 s pt mni s pt mni s pt mni Protein brut % 20,5 - 21,5 18,5 - 19,5 15,5 - 16,5 Energie Kcal/kg 2850 - 2950 2850 - 2950 2850 - 2950 metabolizabil Furajele administrate trebuie s asigure o dezvoltare normal tineretului aflat n cre tere. Cantit ile de furaj consumate sunt n corela ie cu nivelul energoproteic al ra iei. n tabelul 7.14, prezent m orientativ evolu ia greut ii corporale i consumul de furaje la puicu ele de reproduc ie. Tabelul 7. 14 Greutatea corporal i consumul tehnologic de furaje la puicu ele de reproduc ie rase u oare Greutatea Consum nutreturi combinate Vrsta n corporal (g/cap) s pt mni standard (g) pe zi De s pt mn 1 60 14 100 2 100 23 160 3 150 31 220 4 205 38 270 5 280 43 300 6 360 47 330 219

7 8 9 10
1 1

12 13 14 15 16 17 18 Total perioad

450 540 640 710 800 880 950 1005 1055 1105 1165 1230

SI 55 58 62 64 67 70 73 75 78 80 81

360 390 410 430 450 470 490 510 530 550 560 570 7100

Tineretul de reproduc ie rase u oare se hr ne te la discre ie, spre deosebire de tineretul de reproduc ie rase grele, la care se administreaz o furaj are controlat (restric ionat ), n func ie de vrst i greutatea corporal . Structura ra iei sub aspectul con inutului n protein brut i energie metabolizabil este diferit n func ie de vrst (tabelul 7.15). Tabelul 7.15 Valoarea nutritiv a furajului pentru tineretul de reproduc ie rase grele Categoria de vrst Protein brut Energie metabolizabil (s pt mni) (%) (kcal/kg) 0-8 21,0 2800 9 - 13 19,0 2800 14 -26 16,0 2850 Consumul de furaj este n corela ie cu dezvoltarea corporal (tabelul 7.16). Tabelul 7.16 Program tehnologic de furajare la tineret de reproduc ie rase grele Femeie Masculi Vrsta Greutate Consum furaie (g) Greutate Consum furaie (G) (s pt.) corporal corporal pe zi pe s pt. pezi pe s pt. (g) gr. 1 x 18 126 x 22 154 2 x 30 210 x 38 266 3 x 40 280 x 50 350 4 510 50 350 550 65 455 5 630 60 420 700 75 525 6 740 68 476 850 80 560 7 850 68 476 1010 85 595 8 970 70 490 1200 87 609 9 1070 72 504 1400 90 630 10 1160 73 511 1590 92 644 1 1 1250 75 525 1770 93 655

220

12 1330 13 1410 14 1490 15 1580 16 1680 17 1750 18 1830 19 1910 20 2000 21 2090 22 2170 23 2250 24 2330 25 2390 26 2480 Total O - 20 S pt m ni Total 21 - 26 s pt m ni Total O - 26 s pt m ni

76 78 80 82 84 86 87 95 100 105 110 120 130 145 160

532 546 560 574 588 602 609 665 700 735 770 840 910 1015 1120 9744 5390 15134

1940 2100 2240 2380 2520 2660 2790 2910 3010 3110 3210 3300 3380 3460 3530

95 98 103 108 113 118 124 130 135 140 145 155 170 180 200

666 686 721 756 791 826 868 910 943 980 1015 1085 1190 1260 1400 12607 6930 19537

Controlul nscrierii pe curba greut ii corporale se face foarte strict, prin cnt riri periodice. Dup cnt rirea de la opt s pt mni se elimin exemplarele care nu se ncadreaz pe curba de greutate. Este fomte important ca n perioada de cre tere a tineretului ra ia furajer s nu scad cantitativ. La aceast categorie de p s ri este absolut necesar s se respecte frontul de furaj are, nct toate p s rile s aib acces la furaj n acela i timp. Este important i viteza de distribuire a furaj ului, pentru a evita aglomer rile la furaj are. Perturb rile n furajarea tineretului creaz loturi neuniforme, cu performan e slabe de produc ie, dup ce vor fi transferate n halele de adulte. Este obligatorie respectarea programului de furajare i a valorii nutritive a furaj ului recomandat de produc torul materialului biologic. Pentru p rin i ROBRO se recomand programul de furajare din tabelul 7. 17. Tabelul 7.17 Dinamica greut ii corporale i a necesarului de furaje la tineret - p rin i ROBRO n perioada O - 20 s pt mni Vrsta n s pt mni 1 2 3 4 5 6 7 Femele Greutate corporal (g) 620 770 910 1045 Consum furaje (g) pe zi 25 35 45 55 65 65 70 pc s pI. 5 5 Greutate corporal (g) 465 570 670 770 M asculi Consum furaie (,,) pe zi 20 35 40 50 55 60 65 pe s pI. 5 5

221

8 9 10
1 1

12 13 14 15 16 ]7 18 19 20

1180 1318 1454 1590 1727 1865 2005 2145 2290 2445 2600 2760-2850 3000-3050

80 85 85 90 90 90 90 90 100 100 110 120 130

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

870 970 1070 1165 1255 1345 1435 1525 1620 1730 1845 1965 2100-2150

70 75 80 80 80 80 80 90 95 100 100 100 ]20

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Sp rtura de cereale se administreaz intotdeauna pe a ternut pentru a da o preocupare p s rilor de-a lungul zilei. n c utarea ei prin scormonirea a ternutului, p s rile contribuie la men inerea acestuia i mpiedic formarea crustei. La opt s pt mni se face o prim clasare a efectivului, se elimin exemplarele cu defecte (n special cele de aplomb) i masculii supranumerari. Din totalul coco eilor se re in 15%, ace tia urmnd fie folosi i la reproduc ie. n perioada 9 20 s pt mni densitatea se reduce la 5-6 capete/m2. 7. 3. 1. 2. Cre terea i exploatarea g inilor de reproduc ie adulte A. Cre terea i exploatarea g inilor de reproduc/ie rase u oare G inile de reproduc ie rase u oare pot fi crescute la baterie i la sol. Bateria de reproduc ie este pe dou nivele, iar reproduc ia se face prin c lcat natural. Popu1area bateriilor se realizeaz la vrsta de 18 s pt mni prin repartizarea tineretului, cte trei masculi la 30 de femeie, revenind cte 690 cm2 de cu c pentru fiecare pas re. Exploatarea p s rilor n baterie se face pn la vrsta de 64 de s pt mni. Cre terea p s rilor de reproduc ie rase u oare se poate realiza i n baterii individuale. n acest caz, reproduc ia se realizeaz prin ns mn ri artificiale. Cel mai r spndi t sistem de cre tere este cel cu ntre inere sol i c lcat natural. La vrsta de 18-20 s pt mni, n func ie de ras , puicu ele sunt transferate n halele de adulte. Halele de adulte, pe lng echipamentul de furaj are, ad pare, iluminare i ventila ie, dispun i de cui bare. Cuibarele sunt de diferite tipuri, putnd fi construi te din lenUl, placaj, metal sau material plastic. Ele pot fi a ezate de-a lungul pere ilor laterali sau cu spatele la culoarul central, n cazul n care hal a este compartimentat . n fermele de selec ie se folosesc cuibare capcan , care re in pas rea pentru nregistrarea num rului matricol. n acest caz, controlul i recoltarea ou lor trebuie s se fac foarte des, pentru a elibera femelele, care dup ce au ouat devin agitate i pot sparge ou le. Cuibarele au o constructie simpl pentru a putea fi u or cur ate i dezinfectate. n cuibare trebuie s existe a ternut

222

curat, altfel g ina refuz s intre n cuibar, ou pe jos i se pierd multe ou pentru incuba ie. Imediat ce puicu ele ncep s ou trebuie s fie nv ate s ou n cuibare de c tre ngrijitor. Ou le de prin col uri sau de sub cuibar sunt strnse i repartizate cte unul n cuibare. ngrijitorul care nu este preocupat de acest aspect va avea foarte multe ou murdare, recoltate de pe a ternut i ca atare pierdute de la incuba ie. Este obligatoriu s se asigure un num r suficient de cuibare. Pentru g inile de reproduc ie rase u oare este necesar lm cuibar la 5-6 g ini. ngrijirea puicu elor n perioada de acomodare Transferul puicu elor n halele de adulte trebuie f cut cu mare grij pentru a evita stresul care se repercuteaz asupra performan elor de produc ie. La populare, primii adu i n noua hal sunt masculii i apoi femelele. Dac se procedeaz invers, va exista o dominare a femelelor asupra masculilor, masculii se vor retrage n col uri, efectul fiind sc derea fecundit ii ou lor. Se cunoa te c dup populare, n 5-6 zile, se stabile te o anumit ierarhie ntre p s ri, pe un anumit spa iu. La popularea halelor cu g ini rase u oare la sol se asigur o densitate de 6 capete/m2 i un raport de sexe de un mascul la zece femeie. Pentru reducerea stresului de acomodare n halele de adulte este bine ca opera iunile de furaj are, cur ire a ad p tori lor, recoltarea ou lor etc. s se desf oare cu o anumit ritmicitate, respectndu-se orele de desf urare. ncepnd cu s pt mna a 19-a de via , se aplic stim ului luminos, prin cre terea duratei de lumin , n vederea declan rii ouatului. Concomitent cu stimulul luminos este necesar schimbarea re etei fur~ere. Se administreaz furaj ele specifice perioadei de ouat. Deoarece lumina stimuleaz dezvoltarea sexual , iar stimulul furajer se adreseaz i dezvolt rii corporale, cei doi stimuli vor fi administra i separat n cazul n care cele dou procese (dezvoltare sexual i cre terea corporal ) nu se coreleaz . Se ac ioneaz astfel nct curba greut ii corporaJe s fie corelat cu curba de ouat. Aceste curbe sunt stabilite de produc torul materialului biologic. n condi iile n care lotul de p s ri nu se nscrie pe aceste curbe, se ob in rezultate slabe de produc ie. Principalele abateri sunt urm toarele: - p s rile sunt prea grase i nu se nscriu pe curba tehnologic de ouat aspect mai frecvent ntlnit la g inile din rasele grele; - p s rile sunt prea slabe, produc ou mici, care se resping de la incuba ie sau, dac produc ou normale ies din efectiv ca urmare a prolapsurilor sau se epuizeaz , determinnd ob inerea rezultatelor slabe de reproduc ie. Parametrii de microclimat Principalii parametri de microclimat sunt reprezenta i de temperatur , umiditate, curen i de aer i concentra ia de gaze nocive, la nivelul valorilor ar tate n capitolul anterior. n halele de g ini adulte, microclimatul se asigur prin utilizarea ventila iei i a c ldurii biologice, rar a recurge la nc lzirea artificial . Pentru aceasta este

223

necesar ca halele s fie bine izolate termic. U ile i sistemul de ventila ie trebuie s fie bine etau eizate, pentru a nu se crea curen i n hal . Temperatura optim este de minim 15C iarna. La temperatur mai mic se m re te consumul de hran i scade produc ia de ou . Vara temperatura nu trebuie s dep easc 25C. Pentru a evita pierderile provocate de stresul caloric este bine ca n perioada carucular din timpul verii s se administreze vitamin C efectivelor de p s ri i s nu existe ntreruperi n alimentarea cu ap . Umiditatea relativ n hal este de maxim 80% n timpul iernii. Condensul produs deteriorez a ternutul. mbun t irea microclimatului n ac~ste condi ii se face ad ugnd n a ternut substan e higroscopice (var pulbere). In timpul verii umiditatea relativ nu trebuie s scad sub 60%. n aceste condi ii p s rile devin agitate i apare fenomenul de canibalism, ceea ce determin pierderi economice prin morbiditate i mortalitate. Se poate interveni pentru asigurarea unei umidit i normale n hal cu saci de iut umezi i continuu, a eza i la gurile de admisie a aerului. n acest fel, aerul proasp t care intr n hal este mbog it cu vapori de ap . Curen ii de aer vor fi de minim I m/sec n timpul verii i maximum 0,6 mlsec n timpul iernii. Curen ii reci din timpul iernii afecteaz starea de s n tate a p s rilor, determinnd apari ia bolilor respiratorii. Concentra ia de gaze nocive trebuie s se ncadreze n urm toarele limite: - amoniac 0,03-0,04%0 (30--40 ppm) - hidrogen sulfurat 0,015%0 (l5 ppm) - bioxid de carbon 0,5-0,6%. Zgomotele n hal nu trebuie s dep easc 100 decibeli. lonizarea aerului. Prezen a ionilor negativi n atmosfer reprezint o garan ie a unei atmosfere nepoluate. Folosirea l mpi lor de ultraviolete n halele de p s ri m re te gradul de ionizare i reduce nc rc tura n germeni patogeni. Presiunea atmosferic trebuie s fie cea normal , neinf1uen at de un raport deficitar ntre capacitatea de evacuare i admisie a aerului n hal . Programul de lumin Dezvoltarea corporal a tineretului i calitatea furaj ului determin stabilirea programului de lumin la tineret. Stimularea luminoas ncepe dup vrsta de 18 s pt mni, cre terea se realizeaz progresiv pn la 15-16 ore de lumin , dup care durata de lun1in r mne constaut . Materialul de reproduc ie rase u oare, produs i livrat de Institutul de Cercetare i Produc ie pentru P s ri i Animale Mici Balote ti, are urm toarele performan e: ouatul ncepe la 20 de s pt mni, ajunge la 50% procent de ouat la 22 de s pt mni i atinge vrful de ouat de 95% la 27 de s pt n1ni. Procentul de ecloziune este de 90%. n general la nmneaz i ghidul livrarea materialului biologic pentru tehnologic de cre tere i exploatare. Recomand rile

224

produc torilor de p s ri destinate reproduc iei sunt diferite. De exemplu: firma Shaver declan eaz stimulul luminos la 18 s pt mni, cu 12 ore de lumin . Progra-mul de lumin cre te cu 30 de minute pe s pt mn pn la vrsta de 26 de s pt mni, ajungnd la 16 ore de lumin , apoi se p streaz constant pn la srar itul perioadei de exploatare. La p s rile de reproduc ie Ten'a, stim ului luminos este de 9 ore/zi la vrsta de 18 s pt mni, dup care cre te cte o or n fiecare s pt mn pn la vrsta de 23 de s pt mni, cnd programul de lumin este de 14 ore/zi. Se men ine constant pn la 46 de s pt mni. ntre 47 i 51 de s pt mni cre te din nou cu cte 30 de minute/zi i ajunge la 16 ore de lumin , program care se men ine pn la srar ituJ perioadei de reproduc ie. Intensitatea luminoas este de 20 de luc i/m2 Furajarea i ad parea Furajarea puicu elor n primele dou s pt mni dup transfer se face cu furaj pentru tineret, apoi se trece treptat pe furaj concentrat pentru g ini de reproduc ie adulte, asigurnduse 17% protein brut i 2.750 kcaJ!kg. ConsumuJ de furaje pe pas re i zi este diferit pe parcursul ciclului de produc ie. Dinamica greut ii corporale pentru g ini le de reproduc ie rase u oare din Institutul de Cercetare i Produc ie pentru P s ri i Animale Mici Balote ti, n condi iile aplic rii tehnologiei corespunz toare, trebuie s prezinte valorile din tabelul 7.18. Tabelul 7.18 Dinamica greut ii corporale n func ie de vrst la g ini reproduc ie rase u oare (dup Muscalu i Panait, 1995)

Furajul administrat p s rilor adulte trebuie s aib un con inut corespunz tor de calciu. O parte din acest calciul necesar producerii oului se asigur din calciuJ depus n oase, iar restul din calciu asigurat zilnic prin furaj are. Cerin a de calciu cre te n zilele toride de var i c tre sflir itul perioadei de ouat. Tot a a de important este i aportul de fosfor i de vitarnina D3. Unii produc tori de p s ri de reproduc ie rase u oare recomand hr nirea fazial i anume: prima faz dureaz de la 17 s pt mni cnd ncepe stimuJuJ luminos, pn cnd g inile ajung la 5% ouat. n aceast faz se administreaz un furaj cu 17,5% protein i 27002750 kcal/kg. Faza a doua ncepe de cnd g inile au vrsta de 20 de s pt mni i dureaz pn la 50 de s pt mni, perioad n care se folose te un furaj cu 18,3% protein . Dup vrsta de 50 de s pt mni pn la lichidare se administreaz un furaj cu 17% protein . Structura ra iei i calitatea proteinei influen eaz cantitatea de furaj consumat ( tabelul 7.19).

225

Pentru ca activitatea de digestie s se produc normal este necesar s se administreze i pietri , o dat pe lW1 , 3 g/cap. Particulele de pietri vor avea diametrul cuprins ntre patru i ase mm. Frontul de furajare este de 10-12 cmJg in n cazul hr nitorilor lineare sau W1 hr nitor tronconic pentru 20 p s ri. Ad parea p s rilor se poate face n ad p tori lineare asigurnd W1 front de ad pare de 3-5 cmJpas re sau ad p tori cu picur tor calculnd o ad p toare pentru patru p s ri. Tabelul 7.19 Structura calitativ a ra ie; (%) i consumul de furaj la g ini de reproduc ie rase u oare Consumul de furaj(g/zi) Specifica ie 105 Protein brut Metionin + cistin Lizin Triptofan Calciu Fosfor total Sodiu Cloruri Acid linoleic 18,30 0,71 0,83 0,20 4,00 0,61 0,16 0,16 1,90 110 17,50 0,68 0,79 0,19 3,80 0,58 0,15 0,15 1,80 115 16,70 0,66 0,76 0,18 3,65 0,56 0,15 0,15 1,75 120 16,00 0,63 0,73 0,17 3,50 0,53 0,14 0,14 1,70

Recoltarea ou lar Rezultatele de incuba ie depind n mare m sur de calitatea ou lor de incuba ie. Ou le pot fi degradate prin spargere, murd rire, contaminare cu microbi etc. Pentru a ob ine ct mai multe ou bW1e de incubat, ou le trebuie recoltate ct mai des posibil. Ou le curate se ob in atunci cnd a ternutul din cuibar este curat i g inile nu ou pe a ternut. Ou le recoltate de pe a ternut nu se a eaz pe acela i cofrag cu ou le recoltate din cuibare, fiind nl turate de la incuba ie. Cnd num rul de cuibare nu este suficient, mai multe g ini se nghesuie n acela i cuib i pot sparge ou le. Pentru evitarea riscului de infectare a ou lor prin p trW1derea germenilor de pe coaj , prin pori, n interiorul acestora, ou le vor fi dezinfectate cu vapori de formol imediat dup recoltare, n cabinetele de fumigare de la nivelul halei. Dezinfec ia se face prin prin fumigare cu 50 ml/m3 formol i 25 g permanganat de potasiu, la 17C). Dup dezinfec ie ou le sunt transportate ct mai repede la sta ia de incuba ie pentru a fi p strate la temperatur constant , n depozitul de ou pentru incubat. B. Cre terea i exploatarea g inilor de repraduc ie rase grele Transferul tineretului de reproduc ie rase grele din halele de tineret n hal ele de adulte se face la vrsta de 20 de s pt mni. Adultele se cazeaz la sol, pe a ternut pennanent, sau n hale cu gr tare i a ternut permanenet. n general zona cu a ternut permanent se g se te n afara cuibarelor. P s rile transferate se exploateaz pn la vrsta de 64 de s pt mni. Vidul sanitar ntre serii este de 4

226

s pt mni att la tineret ct i la adulte. Popularea se face cu respectarea densit ii de 5-6 capete/m . Raportul de sexe este de u n mascul la opt femele. Echipamentul de hal este n general cel din halele de reproduc ie rase u oare, cu deosebirea c pentru masculi sunt prev zute hr nitori speciale la aceast categorie. Hr nirea este obligatoriu s se fac pe sexe, masculii nu au acces la furajul destinat femelelor i invers. Frontul de furaj are este de 12 crn/cap, iar cel de ad pare este de 2,43 crn/cap. Temperatura tehnologic optim este de 18C, iar umiditatea de 6077%. Nivelul noxelor este acela i cu cel din halele de reproduc ie rase u oare. Noxele sunt reprezentate de amoniac, hdrogen sulfurat i bioxid de carbon, rezultat al procesului de fermenta ie. Sistemul de ventila ie trebuie s asigure 5-6 m3 de aer/kg greutate vie i pe or . n zilele caniculare din timpul verii se pot asigura 7 m3/cap i or . P s rile de reproduc ie rase grele suport greu temperatura mare din zilele caniculare, dar mai ales atunci cnd temperatura ridicat se asociaz cu umiditatea sc zut a aerului. Pentru combaterea deficitului de umi-ditate se poate interveni cu saci de pnz umezi i a eza i n dreptul ventilatoarelor. Stimulul luminos se aplic de la 19 s pt mni, pentru p rin i ROBRO (tabelul 7.20). Tabelul 7.20 Programul de lumin la p rin i adul i ROBRO (dup Vacaru-Opri , 2002) lntensitatea Durata zilnic Intensitatea Vrsta Durata zilnic Vrsta a luminoas luminoas (s pt.) a luminii (ore) (W/m') (s pt.) luminii (ore) fW/m') 1 1 19 2,0-2,5 28 14,30 4,5-5,0 1 1 20 2,0-2,5 29 14,45 4,5-5,0 21 12 2,5-3,0 30 15,00 4,5-5,0 22 12 3,0-3,25 31 15,15 4,5-5,0 23 13 3,25-3,5 32 15,30 4,5-5,0 24 13 3,5-4,0 33 15,45 4,5-5,0 25 14 4,0-4,5 34 16,00 4,5-5,0 26 14 4,5-5,0 35-64 16,00 4,5-5,0 27 14,15 4,5-5,0 Muscalu i colab. (1995) recomand cre terea programului de lumin ncepnd cu vrsta de 20 de s pt mni. Cre terea se face cu o or pe s pt mn pn la vrsta de 26 de s pt mni, cnd durata de lumin este de 14 ore, dup aceea cre terea este de ] 5 minute pe zi pn la vrsta de 34 de s pt mni, cnd durata perioadei de lmllin este de ] 6 ore pe zi. Dup aceast vrst , programul se men ine constant pn la 64 de s pt mni, cnd lotul de p s ri se lichideaz . lntensitatea luminoas este de 2-2,5 W/m2 Programul de lumin se regleaz corect n halele f r ferestre, n care nu p trunde lumina exterioar , care deranjeaz activitatea p s rilor i n final produc ia de ou .

227

Furajarea p s rilor de reproduc ie rase grele P s rile de reproduc ie rase grele au tendin de ngr are, nsu ire ce influen eaz negativ produc ia de ou i parametrii de reproduc ie. P s rile grase au produc ie mic de ou i indici de fecunditate sc zu i. Furajarea p s rilor se face cu nutre uri concentrate cu un con inut n protein de 17% i 2750 kcallkg energie metabolizabil . Administrarea furaj ului se face n strns corela ie cu produc ia de ou i dezvoltarea corporal care se stabile te prin cnt riri periodice efectuate s pt mnal pn la vrsta de 36 de s pt mni i din dou n dou s pt mni pe 5% din efectiv, dup aceast vrst . Cele trei elemente, greutate corporal , consum de furaje i produc ia de ou , sunt stabilite n ghidul telmologic de c tre produc torul de material biologic i difuzat cresc torului o dat cu livrarea p s rilor. Pentru ob inerea maximului de produc ie, toate regulile nscrise n ghidul telmologic trebuiesc strict respectate. Administrarea furajului se face restric ionat, sub control, asigurndu-se accesul la hran dou ore diminea a (tainul!) i alte dou ore dup amiaza (tainul II). Hrana trebuie s con in toate elementele necesare ob inerii unei produc ii bune de ou , cu indici de reproduc ie foarte buni. Pentru aceasta furajul trebuie administrat granulat, tiind c p s rile au mare capacitate selectiv . Programul de furaj are pentru p rin i ROBRO n perioada 21-60 de s pt mni este prezentat n tabelul 21. Tabelul 7.21 Evolu ia greut ii corporale i a cantit ii de furaj administrat la p rin ii "ROBRO" n perioada de vrst 21 - 60 s pt mni (dup Vacaru-Opri . 2002) Masculi Femele Vrsta Greutate Greutate Furaj (s pt mni) corporal (g) Furaj (g/zi) corporal (g) (g/zi) 2] 3150 130 2250 125 22 3250 130 2400 130 23 3450 130 2550 135 24 3550 130 2700 138 25 3700 130 2800 152 26 3800 135 2950 165 30 3850 135 3050 180 35 4100 135 3150 180 40 4150 135 3450 175 45 4350 135 3500 170 50 4500 140 3550 165 60 4700 140 3550 155 Firma Arbor Acres folose te pentru hrana p s rilor un tiraj cu o valoare energetic de 2860 kca1/kg (tabelul 7.22).

228

Tabelul 7.22 Greutatea corporal , cantitatea de furaj administrat i produc ia de ou la p s ri "Arbor Acres"pe perioada de vrst 21- 65 s ptmni Vrsta Masculi Femele (s pt Greutate Greutate % Furaj (g/zi) Furaj (g/zi) corooral mni) corooral (g) ouat (l!) 2] 317] ]22,5 2250 105,0 22 3321 128,5 2400 110,5 23 3471 133,5 2550 ] 15,5 24 3621 ]35,5 2710 120,5 25 3721 137,5 2870 126,5 5 26 3811 138,5 2970 138,5 22 27 3901 139,3 3060 150,5 48 28 3991 140,0 3150 159,0 68 29 4081 140,6 3225 159,0 80 30 4151 140,9 3285 159,0 84 3\ 4173 141,2 3330 159,0 87 32 4196 141,4 3350 159,0 86 33 4218 141,6 3370 158,0 85 34 4241 141,8 3385 157,0 84 35 4264 142,0 3400 156,0 84 45 4445 ]45,2 3520 151,0 76 55 4627 149,9 36\4 146,0 66 65 4808 154,9 3694 ]41,0 57 Pentru a men ine p s rile n parametrii de greutate i produc ie, ra ia furaj er trebuie s fie foarte bine structurat , astfel nct pas rea s ingere n cantitatea de furaj o cantitate stabilit de protein i energie (tabelul 7.23) Tabelul 7.23 Consumul de protein i energie n func ie de greutatea corporal la femeie p rin i "Arbor Acres" (21 - 65 s pt mni) Consum furaj n g/zi/pas re Vrsta Greutatea Energie (s pt mni) corporal (g) Total (kcal/g) Protein O 1 2 3 4 2] 2250 105,0 302,4 16,4 22 2400 ] ]0,5 316,7 17,] 23 2550 1]5,5 331,0 ]7,9 24 2710 ]20,5 345,3 ]9,0 25 2870 \26,5 362,5 19,9 26 2970 138,5 396,9 21,8 27 3060 150,5 43],3 23,7 28 3]50 159,0 455,7 25,0 29 3225 ]59,0 455,7 25,0 30 3285 159,0 455,7 25,0 31 3330 159,0 455,7 25,0

229

32 33 34 35 45 55 65

3350 3370 3385 3400 3520 3614 3694

159,0 158,0 157,0 156,0 151,0 146,0 141,0

455,7 452,8 450,0 447,1 432,8 418,4 404,1

25,0 24,9 24,7 24,6 23,8 23,0 22,2

Apa constituie un nutrient indispensabil vie ii p s rilor, fiind un element de constitu ie esen ial i majoritar al materiei vii, care asigur desf urarea tuturor proceselor vitale. Cantitatea de ap consumat de p s ri n mod obi nuit este n general dubl fa de consumul de furaj. Aceast cantitate poate fi m rit n anumite condi ii. Temperatura ridicat determin un consum mai mare de ap . Astfel pentru fiecare grad n plus de temperatur peste temperatura normal de 21oC, consumul de ap cre te cu 8%. Con inutul ra iei furaj ere n anumite elemente, cum ar fi con inutul n sare (NaCl), influen eaz de asemenea consumul de ap . O cantitate mai mare de sare m re te cantitatea de ap consumat . Lipsa apei n asemenea condi ii poate duce la intoxica ii grave n efectivele de p s ri. De altfel consumul mare de ap poate constitui un senm patognomonic n diagnosticul intoxica iei cu sare la p s ri. lonul de Na din ra ie, intrat accidental prin intermediul altor elemente, determin consum exagerat de ap . Un exemplu n acest sens poate fi monensinul sodic, coccidiostatic care se administreaz numai n perioada de tineret, intrat accidental n furajul destinat p s rilor de reproduc ie adulte, poate detemlina manifest ri dintre cele mai grave, concretizate printre altele, cu ncetarea ouatului, iar la masculi, a procesului de spermatogenez . Lipsa clorurii de sodiu din ra ia p s rilor determin sc derea consumului de ap , determinnd i reducerea consumului de nutre combinat, ceea ce influzen eaz produc ia de ou i calitatea cojii. Apa consumat de p s ri trebuie s ndeplineasc anumite cerin e de calitate, printre care aceea de a nu con ine substan e toxice, care pot pune n pericol via a p s rilor. Primii indicatori de apreciere a calit ii apei administrate p s rilor sunt indicatorii organoleptici. Apa nu trebuie s aib miros. Mirosul apei ne d indicii asupra prezen ei unor poluan i cum ar fi: nitri i, nitra i, pesti ci de, detergen i etc. Calitatea apei este urm rit prin analiz de laborator. n conformitate cu normele sanitar veterinare, cresc torii de animale sunt obliga i s trimit periodic probe de ap la laboratoarele sanitar veterinare de care apar in. Normele de calitate ale apei potabile n Romnia sunt stabilite prin STAS 1342-91 i se refer la indicatorii organoleptici, fizici, chimici, radioactivi, bacteriologici etc.

230

Rol deosebit de important revine continuit ii administr rii apei. Apa trebuie s fie permanent la dispozi ia p s rilor. n acest sens trebuie acordat aten ie diferitelor medicamente administrate n ap sub form de pulberi, care formeaz suspensii, nu se dizolv complet i se depun n bazine, obstrund orificiile de eliberare a apei. N prlirea for at Pentru a valorifica ct mai bine poten ialul productiv al g inilor grele i a reduce cheltuielile cu cre terea tineretului, mul i cresc tori folosesc un al doilea ciclu de produc ie ob inut prin n prlire for at . Este foarte important de tiut c pentru a avea succes n aplicarea programului, nainte de a le introduce la n prlire, se elimin g inile cu defecte (slabe, bolnave etc.). N prlirea for at s-a aplicat pe scar larg n ara noastr cu rezultate bune. ncepnd cu anul 1970 s-au aplicat mai multe programe de n prlire. Cele mai bune rezultate s-au ob inut prin aplicarea programului prezentat n tabelul 7.24. Tabelul 7. 24 Program de n prlire for at la g in Perioada Lumin Administrare Observa ii (zile) (ore) Ap Furaj 1-5 6 da nu Pn la 10 zile 6 6 da ra ie normal produc ia scade 7~10 6 da nu la2% Penele ncep s 11 6 da ra ie normal cad 12-13 6 da nu din a 7-a zi 14 6 da ratie normal 15-16 6 da nu 17 6 da ra ie normal 18-19 6 da nu 20 6 da ra ie normal 21-22 6 da ou 23 6 da ra ie normal 24-25 6 da nu 26 6 da ra ie normal 27~28 6 da nu 29 6 da 140 gr/zi 30~36 11 da 145 grlzi 37-43 12 da 150 gr/zi 44-50 13 da ratie normal 51-57 14 da ra ie normal 58-65 15 da ra ie nonnal Coco ii nu intr n programul de n prlire. De obicei dup 30 de zile se introduc coco i tineri, care urmeaz programul de stimulare luminoas la fel cu

231

femelele, ei fiind hr ni i nonnal, n hr nitorile destinate pentru coco i. Lumina i furajul se regleaz n func ie de produc ia ob inut . 7.3.2. Cre terea i exploatarea curcilor de reproduc ie Cre terea puilor de curc Sistemul de cre tere a uilor de curc este asem n tor cu cel al puilor de g in , cu deosebirea c puii de curc sunt mai sensibili n primele s pt mni de via . Aten ia acordat n asigurarea unor bune condi ii de ad postire, furajare i confort de hal face posibil ob inerea unui tineret de bun calitate, cu ob inerea unor performan e deosebite n perioada de adult. Puii de curc se caracterizeaz prin vitez de cre tere mare, cu un indice de conversie al furajelor ridicat, fapt care determin rentabilizarea acestui sector de activitate. Pentru cre terea puilor de curc se folosesc n principal dou sisteme de cre tere: cre terea la sol pe a ternut permanent i cre terea la baterie. Preg tirea halelor Tineretul de curc n primele cinci s pt mni de viat trebuie crescut n hale cu confort tehnologic. nainte de primirea puilor, halele ;e preg tesc printr-o cur enie mecanic unnat de o sp lare sub presiune pentru a ndep rta resturile organice. Sp larea sub presiune ofer dou mari avantaje i anume: suprafe ele r mn curate i consmnul de ap este mic. Dup sp lare, hala i utilaj ele sunt dezinfectate cu un dezinfectant prin aspersare, care r mne n contact cu suprafe ele aspersate minim 30 de minute, pentru a ac iona asupra germenilor patogeni. Dup acest interval de timp, utilaj ele se limpezesc cu ap curat , dezinfectantele fiind n general corozive. Dac dezinfectantele sunt l sate timp ndelungat n contact cu utilaj ele se scurteaz durata de folosire a utilajelor. HaleJe i utilaj ele se deparaziteaz prin stropire cu solu ii paraziticide sau prin vapori produ i cu instala ii speciale. Aceast metod are avantajul c vaporii produ i p trund n cele mai fme cr p turi, ascunz tori preferate de parazi i. Pere ii i pardoseala sunt apoi aspersa i cu o suspensie de var. Dup uscarea varului pe pardoseal se introduce a ternut, care poate fi din paie, cioc l i toca i, coji de floarea soarelui, talaj sau rumegu . Indiferent de sortimentul de a ternut este important ca acesta s nu fie umed i s nu con in mucegai. Puii de curc sunt foarte sensibili la aspergiloz . Pentru a preveni orice surpriz este bine ca a ternutul s fie aspersat cu o solu ie de cloramin sau sulfat de cupru. Utilaj ele verificate i a ezate pe pozi ie vor fi puse n func iune pentru a remedia ultimile deficien e. Hala astfel preg tit se dezinfecteaz cu vapori de formol i se nchide pentru minim o s pt mn , pn la sosirea puilor. Halele i incintele se deratizeaz , roz toarele fiind principalii vectori de transmitere a bolilor infecto-contagioase.

232

Utilajele nu sunt diferite fa de cele utilizate n cre terea puilor de g in : utilaje pentru nc lzire (eleveoze sau aeroterme pe motorin ), ad p tori (cu picur tor sau circulare), hr nitori (Iineare sau circulare) i ventilatoare pentru asigurarea schimburilor de aer. Transportul puilor de la sta ia de incuba ie se face n cutii de plastic sau n cutii de carton de unic folosin , cu mijloc de transport dotat cu nc lzire i ventila ie. Dac transportul se face pe distan e mari se asigur puilor o umiditate de 50 - 60% pentru a preveni deshidratarea lor. n momentul sosirii la hal , puii vor fi repartiza i la eleveoze, n jurul c rora sunt arcuri de placaj sau pl ci fibrolemnoase nalte de 40-60 cm, montate la 1,5-2 m de marginea eleveozei. Rolul arcurilor este de a limita deplasarea puilor de sub eleveoz , cunoscut fiind faptul c n primele zile puii sunt lipsi i de capacitatea de termoreglare, fiind expu i bolilor it frigore. Sub fiecare eleveoz sunt repartiza i 150-200 de pui. Temperatura de pornire sub eleveoz este de 35,5C, ct mai apropiat de temperatura de incuba ie. Regimul termic tehnologic sub eleveoz i n hal este prezentat n tabelul 7.25. Tabelul 7.25 Temperatura recomandat n primele cinci s pt mni pentru puii de curc Vrsta (s pt mni) Temneratura (C) Sub eleveuz In hal 1 35,0 24 2 32,0 20 3 26,5 18 4 21,0 16 5 18,0 16 Temperatura sub eleveoz se m soar cu termometrul situat la marginea eleveozei, astfel nct rezervorul cu alcool sau mercur s fie la nivelul puiului. Gradul de confort din arc este reflectat n comportamentul puilor, aspect descris n capitolul 7.1.1. Umiditatea relativ a aerului este bine s fie cuprins ntre 65 i 70%. n halele de cre tere a curcilor, un rol important revine ventila iei. Necesarul de aer este de 58 m3fkg corp/or la cre terea pe a ternut permanent i de 4,5-5 m3fkg corp/or , n condi iile cre terii tineretului la baterie. Curen ii de aer n hale pot determina apari ia lillor boli respiratorii deosebit de grave. Microclimatul deficitar, reprezentat de to i factorii implica i (temperatur , umiditate i ventila ie) poate compromite efectivele de tineret. La transfer n halele de adulte, p s rile sunt neuniforme i pot prezenta boli degenerative la nivelul rinichilor i aparatului digestiv. Densitatea puilor n hal depinde de tipul morfoproductiv de curc i de dezyoltarea corporal a acesteia. Este obligatoriu s se respecte tehnologia de

233

cre tere

recomandat de produc torul materialului biologic. Pentru curcile Bronzat vrst /densitate este prezentat n tabelul 7.26.

i AIb de Beltsville, raportul

Regimul de lumin Lumina este un factor important n cre terea tineretului de curc , att n prima faz , cnd puii au o capacitate vizual sc zut , ct i n perioada de preg tire n vederea declan rii ouatului. n prima zi de via , puii de curc sunt pu in activi i au o acuitate vizual sc zut . De aceea este bine ca n primele zile hr nitorile i ad p torile s fie bine luminate pentru a fi observate de pui; astfel provoc m puii s consume mncare i ap ct mai repede dup sosirea lor n hal . In aceast perioad puii sunt atra i de obiectele str lucitoare i viu colorate, n special n ro u. Mul i cresc tori au hr nitorile i ad p tori le pentru pui de culoare ro ie. Unii cresc tori din S.U.A. pun bilu e ro ii n hr nitori i ad p tori n prima zi, pentru a stimula apetitul puilor prin str lucirea i culoarea lor. Dac n prima zi lumina intens este un factor favorizant, n urm toarele zile cnd puii s-au obi nuit cu arcul i condi iile din hal , lumina intens determin o stare de agita ie a puilor cu urm ri nefavorabile, manifestate prin sindromul de pic i canibalism. Apari ia acestor manifest ri poate fi evitat prin reducerea intensit ii luminoase, prin monlarea unor becuri de putere mai mic sau dotarea halelor cu reostate pe sistemul de iluminare. n cazul apari iei canibalismului se utilizeaz o lumin ro ie, realizat prin vopsirea tuturor becuri lor. Spectrul luminii nu influen eaz dezvoltarea puilor. Durata programului de lumin este foarte important n dezvoltarea puilor de curc . In prima zi de via , el este de 24 de ore, n urm toarele dou zile de 23 de ore, dup care se reduce n mod treptat, astfel nct la vrsta de opt s pt mni

234

s fie un program de lumin de opt ore. Spiridon (1967) recomand ca n primele dou s pt mni programul de lumin s fie de 23 de ore, dup care s scad la ase ore. Aceast sc dere poate fi brusc sau gradat , ea neinf]uen nd cu nimic cre terea i dezvoltarea n perioada de la dou la 28 de s pt mni, cnd tineretul este transferat n hale de adulte. n condi ii semiintensive de cre tere (hale cu ferestre), lumina artificial completeaz lumina natural . Se are n vedere ca n prima zi s se asigure intensitatea luminoas astfel nct puii s poat conswna hran i ap . Hr nirea i ad parea tineretului de curc Dezvoltarea tineretului este n strns corela ie cu sistemul de furajare care trebuie s asigure spa iul necesar i accesul facil al puilor la hran . Acesta trebuie astfel calculat ca 90% din efectiv s aib acces simultan la hran . Spa iile insuficiente de hr nire i ad pare duc la ob inerea unor efective neuniforme de tineret, cu pierderi mari i produc ii mici cnd vor ajunge s fie exploatate n balele de adulte. Fronturile de hr nire i ad pare sunt pezentate n tabelul 7.28. Tabelul 7.28 Fronturile de hr nire i ad pare la tineretul de curc destinat reproduc iei, n func ie de vrst (dup Spiridon, 1967) Vrsta (s pt mni) 1-4 5-8 9-14 Peste 14, la linii grele Peste 14, a linii u oare Frontul necesar, n cm/pas re Hr nire 3,0 5,0 10,0 25,0 15,0 Ad pare 2,0 2,5 3,0 4,0 3,5

Tineretul de curc destinat reproduc iei necesit o ra ie bogat n protein (tabelul 7.29). Tabelul 7.29 Programul de furajare a tineretului de curc pentru reproduc ie Energie Protein Consum Consum pe metabolizabil V r s ta (s pt mni) brut (% ) (kcal/kg) mediu pe zi (g) perioad (kg) 0-5 28,0 2850 115 4,0 6-10 26,5 2750 150 5,2 11-15 17,2 2650 190 6,6 1 6 - m a t u rita te 16,0 2620 250 30,2 Total 0-maturitate 18,55 2615 46,0

Necesarul in proteina brut poate sc dea n condi iile n care ra ia este forteb e a in echilibrat n aminoacizi (tabelul 7.30).

235

Tabelul 7.30 Necesarul de protein i aminoacizi la tineretul de curc pentru reproduc ie Vrsta (s pt mni) 0-4 5-14 15-25 Energie melabolizabil (kcal/kg) 3000 2900 2900 Protein brut (%) 24,0 18,0 13,5 Lizin (%) 1,44 0,95 0,75 Metionin (%) 0,41 0,31 0,20 Aminoacizi cu sulf (%) 0,91 0,70 0,47 Triotofan (%) 0,22 0,15 0,13 Treonin (%) 0,83 0,60 0,42 Con inutul furajului n oligoelemente i vitamine este prezentat n tabelul 7.31. Tabelul 7.31 Necesarul de microelemente i vitamine la tineretul de curc pentru reproduc ie Vrsta (s pt mni) 0 -8 9-16 peste 16 Oligoelemente (ppm) Fier 40 30 20 Cupru 4 3 2 Zinc 60 40 30 Mangan 80 70 40 Cobalt 0,2 0,2 0,2 Seleniu 0,15 0,1 0,1 lod 1,0 0,7 0,5 Vitamine (U.l.!ko i oDm) Vitamina A (U.I.) 10000 8000 8000 Vitamina D, (U.I.) 1500 1200 1200 Vitamina E (ppm) 20 15 10 Vitamina K3 (ppm) 4 3 2 Tiamina (ppm) 2 1 Riboflavin (ppm) 6 4 4 Acid pantotenic (ppm) 10 5 5 Niacina (ppm) 60 40 40 Piridoxina (ppm) 2 Acid folic (pom) 1,2 0,7 0,5 Vitamina Bl2 (ppm) 0,015 0,010 0,010 Clorur de colin (ppm) 800 800 500

Se recomand ca la tineretul de curc destinat reproduc iei nivelul energetic al ra iei s nu dep easc 2900 kcal/kg energie metabolizabil . Administrarea furaj ului se face sub form granulat . Necesarul de ap este n general dublu fa de consumul de furaj. Apa administrat trebuie s ndeplineasc condi iile de potabilitate. Controlul calit ii

236

apei se face periodic de c tre laboratoarele sanitar veterinare, care emit buletine de analiz i avizeaz folosirea sursei de ap pentru consumul p s rilor. Cre terea tineretului de reproduc ie cuprinde dou etape de clasare, n care se nl tur exemplarele necorespunz toare sub aspectul conforma iei i al greut ii corporale. Prima c1asare are loc la vrsta de 12-13 s pt mni pentru femeie i 1415 s pt mni pentru masculi. Masculii re inu i sunt caza i n hale separate sau compmiimentate separat, izolat fa de femeie, astfel nct s li se poat administra un regim special de lumin , diferit de al femelelor. M rimea unui lot nu trebuie s dep easc 100 de masculi. Densitatea este 1,5 capete/m2 la masculi i de 2 capete/m2 la femeie. Exemplarele re inute ca necorespunz toare vor fi destinate sacrific rii pentru carne. La vrsta de 28-30 de s pt mni se practic o nou c1asare. La aceast vrst , femelele se transfer n hal ele de adulte mpreun cu mascul ii dac se opteaz pentru c lcatul natural. Cre terea curcilor adu/te de reproduc ie Halele destinate cre terii curcilor adulte, pe lng utilajele destinate hr nirii, ad p rii i ventil rii, au i cuibare. Cuibarele sunt prev zute cu un sistem de nchidere astfel nct accesul femelelor n cuibar s fie limitat. Femelele au acces la cuibare dou ?re diminea a i dou ore dup mas cnd se manifest ouatul cu intensitate. In rest cuibarele sunt nchise pentru a limita apari ia c1ocitului. Curcile au instinctul de clocire bine dezvoltat, acesta manifestndu-se la 80% din curci. Curcile c10 ti sunt izolate i supuse unui tratament de desclocire. Metodele folosite sunt diferite: de la metode foarte simple, constnd n introducerea c10 tii ntr-un loc r coros sau a ezarea ei ntr-o cu c prev zut cu epu e astfel nct nct aceasta nu se poate a eza n decubit, pn la metode complexe constnd n tratamente hormonale. Frontul de furaj are este de 25 cm/cap pentru curcile din liniile grele i 15 cmlcap pentru curcle din liniile u oare. Frontul de ad pare este de 3,54 cmlcap. Ra ia folosit n alimenta ia curciJor adulte de reproduc ie trebuie s aib un con inut energetic cuprins ntre 2800-3000 kcal/kg i un con inut proteic bine echilibrat n aminoacizi (tabelul 7.32). Tabelul 7.32 Necesarul de protein , aminoacizi i minerale la curcile de reproduc ie Specificare Protein brut Metionin Lisin Aminoacizi cu sulf Triptofan UM Nivel energetic (kcal/kg) 2800 % 13,0 Aminoacizi % 0,35 % 0,60 % 0,48 % 0,13 3000 14,0 0,37 0,64 0,51 0,14

237

Treonin Minerale Calciu Fosfor total Fosfor disponibil Sodiu Cloruri

% % % % % %

0,40 2,30-3,20 0,63 0,38 0,15 0,13

0,43 2,45-3,40 0,65 0,40 0,16 0,14

Necesarul n oligominerale i vitamine este prezentat n tabelul 7.33. Tabelul 7.33

Aplicarea stimulului luminos este deosebit de important n cre terea curcilor. Pentru a putea valorifica toate ou le la incuba ie, ncepnd cu primul ou, i a avea un procent de fecunditate bun este necesar ca stimularea luminoas la masculi s nceap cu cel pu in dou s pt mni naintea femelelor. Aceasta este posibil doar atunci cnd masculii sunt crescu i n hale separate. Stimululluminos declan eaz procesul de spermatogenez astfel nct n momentul n care femelele au nceput s ou , masculii au o sperm de bun calitate, cu spermatozoizi maturi capabili de fecundare. Metoda stimul rii luminoase a masculilor naintea femelelor d foarte bune rezultate n cazul folosirii ns mn rilor artificiale ca metod de reproduc ie. Cre terea separat pe sexe permite i folosirea unei intensit i luminoase diferite. La femeIe se recomand o intensitate luminoas mai mare fa de masculi (tabelul 7.34). n cazul folosirii c lcatului natural ca metod de reproduc ie, la transfer masculii i femelele se introduc n aceea i hal , asigurndu-se un raport de sexe de un mascul la cinci sau ase femeIe. Stimularea luminoas se produce concomitent pentru ambele sexe. Folosirea c lcatului natural prezint dou dezavantaje majore pentru curci i anume:

238

Tabelul 7.34 Programul de lumin la curcile adulte de reproduc ie recomandat de Firma "Hybrid Turkey's luc" Rase usoare Rase grele Nr. Vrsta Masculi Femele Masculi Femele crt. (s pt - Durata lntensi- Durata lntensi- Durata Intensi- Durata lntensimni) tatea tatea tatea tatea (ore) (ore) (ore) (ore) (W/m') (W/m') (W/m') (W/m') 1 31 10 5 15 4 8 5 15 4 2 32 12 5 15 4 8 5 15 4 3 33 13 5 15 4 10 5 15 4 4 34 13 5 15 4 12 5 15 4 5 35 14 5 15 4 13 5 15 4 6 36 14,5 5 15 4 14 5 15 4 7 37 15 5 15 4 14,5 5 15 4 8 38 15,5 5 15 4 15 5 15 4 9 39 16 5 15 4 15,5 5 15 4 10 40 - 52 16 5 15 4 16 5 15 4 - primele ou ob inute sunt infecwlde deoarece maturitatea sexual la masculi nu corespunde cu apari ia primelor ou la nceputul ciclului de ouat, deci spermatozoizii nu sunt capabili de fecundare; - dimorfismul sexual este foarte pronun at, ceea ce face s se elimine multe femeIe de la reproduc ie datorit r nilor produse de masculi, nc de la nceputul sezonului. n procesul mperecherii, masculii i men in foarte greu echilibrul. Cnd se dezechilibreaz n momentul copula iei, ei r nesc cu unghiile femelele detenninnd eliminarea lor de la reproduc ie. Micii cresc tori acoper spatele i p r ile laterale ale femelelor cu o pnz tare pentru a proteja femelele de r nirile provocate de masculi. Primul ou apare la aproximativ 14 zile de la declan area stimul rii Iwninoase. Declan area ouatului se realizeaz n mod compact pentru lotul de curci la care s-a aplicat stimularea luminoas . Acesta constituie Wl mare avantaj pentru fermele n care se practic ns mn area artificial pentru c toate femelele pot fi ns mn ate asigurndu-se procente de fecunditate mari de la nceputul perioadei de reproduc ie. Maximum de ouat se ob ine la trei s pt mni dup nceperea ouatului, cnd se atinge un vrf de ouat de 75-80% pentru curcile u oare. Tot atunci se ob in i cele mai bune rezultate de fecunditate, peste 90%. Perioada de ouat este de 20 de s pt mni, dar curcile nu trebuie s se ngra e. Ecloziunea este bun , se ncadreaz ntre 75 i 77%. Ou le de incuba ie, ca i la celelalte specii, trebuiesc recoltate ct mai des din dou considerente: - dac ou le r mn n cuibar pot fi sparte de curcile care intr la ouat. Majoritatea curcilor ou n prima parte a zilei i se aglomereaz la cuibare;

239

- n partea a doua a perioadei de ouat apare instinctul de clocire, care poate fi stimulat de prezen a ou lor n cuibare. Ou le recoltate de pe a ternut sunt a ezate pe cofraje speciale, separat de ou le curate, recoltate din cuibare. Ele se formolizeraz n cabinetele de fumiga ie i se transport ct mai repede la sta ia de incuba ie. n S.U.A., mul i cresc tori de curci spal ou le nainte de introducerea la incuba ie. Perioada de ouat fiind relativ scurt , iar cheltuielile cu ntre ionerea n perioada de tineret fiind destul de mari, mul i cresc tori practic n prlirea fortat , pentru ob inerea unui al doilea ciclu de ouat. Acesta poate fi de 12-14 s pt mni. Ob inerea celui de al doilea ciclu de ouat nu este recomandat din motive sanitar veterinare. Curcile sunt foarte sensibile la anumite boli, printre care micoplasmoz (produs de Mycoplasma meleagridis). Stresul puternic determinat de n prlire poate declan a apari ia acestei boli, cu pierderi mari i compromiterea lotului de reproduc ie. 7.3.3. Cre terea bibilicilor pentru reproduc ie Bibilicile sunt originare din Africa i apar in familiei Phasianides, subfamilia Numidae, genul Meleagris. Dup aspectul capului se deosebesc trei tipuri de bibilici. Tipul carlUlculat provine n Europa din Estul Africii i are dou variet i de culoare: gri i alb . Bibilicile se cresc n special pentru carnea lor de calitate superioar , care este apreciat drept o delicates , fiind asem n toare la gust cu carnea de fazan i potrniche. Randamentul la sacrificare este de 72-75% carcas pentru friptur . Carnea are un con inut de protein de 23%. Bibilicile au o greutate corporal de 1,5 pn la 2,5 kg. Femelele adulte sunt mai grele dect masculii. Ou le au gust foarte pl cut i prezint o coaj groas care reprezint 16% din con inutul oului. Greutatea medie a ou lor este de 45g. Ele slmt foarte bogate n substan e nutritive deosebit de importante pentru organismul uman. Con in 13,5% proteine, 12,5% gr simi, 0,8% glucide, 0,9% substan e minerale i 72,8% ap . Con inutul n substan uscat al oului de bibilic este cu 3-5% mai mare dect al oului de g in . De asemenea, oul de bibilic este deosebit de bogat n vitamina A, n cantitate de 2-3 ori mai mare dect n oul de g in . n unele ri, bibilicile sunt crescute n stare s lbatic , fiind destinate n special pentru vn toare. Bibilicile n stare s lbatic sunt p s ri monogame i tr iesc n colectivit i de circa 20 de exemplare. O femel produce 20-30 de ou pe care le cloce te. n perioada clocitului masculul p ze te cuibul i d semnalul n momentul apari iei unui pericol. Ou le au procente de fecunditate i ecloziune bune, n condi iile clocitului natural. Bibilicile sunt p s ri rezistente la boli. La aceast specie nu sunt citate o serie de boli n condi iile de cre tere industrial , cum ar fi: bolile respiratorii,

240

pseudopesta i encefalomalacia. Sunt p s ri ideale pentru sistemele ecologice de cre tere. n cazul n care cre terea bibilicilor se face n sistem intensiv i nu se respect condi iile de microclimat i de igien a ad postului, n special la tineret apar o serie de parazitoze (coccidioza, histomonoza, trichomonoza) i micoze din cauza a ternutului necorespwlz tor (aspergiloza, candidoza). Datorit calit ilor gustative ale c rnii i ou lor, cre terea bibilicilor a cunoscut o r spndire deosebit n Fran a i Italia. La Institutul de Cercetare pentru Cre terea P s rilor i Animalelor Mici Balote ti au existat preocup ri n direc ia selec iei bibilicilor pentru carne i ou precwn i a unor aspecte privind cre terea i reproduc ia lor. Cre terea tineretului Tineretul de bibilic poate fi crescut la sol, pe a ternut permanent, pe toat suprafa a hal ei, sau pe a ternut permanent i stinghii, n raport de unu la trei din suprafa . Cre terea se poate face i n bateriile pentru cre terea puilor de g in . Halele sunt preg tite pentru populare prin cur ire mecanic , sp lare i dezinfec ie. Prima dezinfec ie se face prin aspersarea dezinfectantului pe suprafe ele halelor i utilajelor. Utilaj ele, dup dezinfec ie i dup trecerea timpului de contact recomandat de reproduc tor, trebuie s fie limpezite cu ap pentru a evita coroziunea lor prematur . Halele se deparaziteaz i se deratizeaz , apoi se introduce a temutul. Se folosesc drept a ternut cu bune rezultate paiele, cojile de floarea soarelui i orez, tala etc. La nceput a temutul se a eaz n strat gros de 5-7 cm, pentru ca la sfr itul perioadei de cre tere s aj ung la o grosime de 25 30 cm, prin ad ugarea de noi straturi de ntre inere. Hala preg tit cu a ternutul introdus, cu utilajele instalate i verificate sub aspectul func ion rii lor se dezinfecteaz cu vapori de formol i se las nchis etan 5-7 zile. Cu 48 de ore inaintea sosirii puilor, hal a se aerise te i se pune n func iune sistemul de inc lzire. Utilajul folosit n cre terea bibilicilor este cel folosit n cre terea puilor de - dar n alegerea lui trebuie inut cont de cteva particularit i ale acestei ". Bibilicile sunt p s ri care zboar foarte u or, compartimentele trebuind m.ise cu plas rabi pn n tavan. Utilaj ele suspendate pot constitui locuri de - pentru p s ri, dar nea ezate corespunz tor pot fi surse de accidentare urmate de pierderi. O alt particularitate a bibilicilor o constituie tendin a lor de a alege hrana i de a o risipi, de aceea trebuie ales un echipament de furaj are care s reduc la maximum risipa, iar furajul trebuie administrat granulat. Bibilicile sunt ~ sperioase, la cel mai mic zgomot se pot aglomera n col uri i asfixia, - a evita aceste aglomer ri este necesar s se pun n col uri triunghiuri de g jedispunere oblic . Tot pentru a evita stresul foarte puternic rila produs de diver i factori este bine ca Iumina s fie foarte bine controlat ; ea poate constitui un factor perturbator cnd este n exces. Este bine ca pe sistemul de iluminare s fie montat un reostat pentru a putea manevra intensitatea luminoas .

241

Ventilatoarele trebuiesc bine echilibrate i silen ioase deoarece zgomotele produse de ventilatoare pot determina aglomerarea p s rilor i moartea acestora. Principiile de baz n cre terea puilor de bibilic sunt cele dup care se cresc puii de g in i puii de curc . La sosire, puii trebuie s g seasc hala nc lzit , hran i ap la dispozi ie. n primele zile puii sunt crescu i n arcuri sub eleveoz , beneficiind de dou regimuri termice, unul sub eleveoz unde temperatura este apropiat celei din incubator, i altul n arc, unde temperatura este mai sc zut . Pe m sur ce puii cresc, arcurile se I rgesc pentru ca puii s aib posibilitate de mi care i adaptare. Existen a celor dou zone de temperatur d posibilitatea dezvolt rii sistemului de termoreglare. Puii de bibilic sunt deosebit de vioi nc din prima zi i destul de rezisten i pe parcursul perioadei de cre tere. arcurile construite n jurul eleveozei sunt din pl ci fibrolemnoase, cu n l ime de 4060 cm i un diametru de 3-4 m. Sub fiecare eleveoz sunt distribui i un num r de maxim 500 de pui, repartizndu-se cte o hr nitoare i cte o ad p toare la fiecare 100 de pui. Aceste utilaje se p streaz timp de o s pt mn . Este bine ca n primele dou zile hrana s se distribuie pe cofraje de ou . Lumina se distribuie astfel ca n primele zile hr nitorile i ad p torile s fie bine luminate pentru a stimula consumul de hran i ap de c tre pui. Dup desfiin area arcurilor, n hal se va asigura o densitate de 14-15 pui/m2. Temperatura este un alt factor important n cre terea tineretului. ocurile termice pot duce la mboln virea efectivului. ntreruperile de curent urmate de sc derea temperaturii duc la aglomerarea puilor cu pierderi n efectiv. Se recomand ca sc derea temperaturii s se fac gradat astfel nct sc derile de temperatur s nu fie percepute de organisme ca factori stresan i (tabelul 7.35). Tabelul 7.35 Temperatura reeomandat n halele de cre tere a puilor de bibilic Vrsta Temneratura ( " C ) Vrsta Temneratura ( " C ) Sub Sub (s pt mni) u hal (s pt mni) n hal eleveuz eleveuz 1 36 30 4 26 24 2 33 28 5 24 22 3 30 24 6 20 18 -20 Temperatura optim n halele de cre tere a tineretului de bibilic este de 18-20C. Comportamentul puilor i mai ales dispunerea lor n hal i la nivelul surselor de c ldur ne indic cum trebuie s dirij rn regimul termic. n primele zile, cnd puii se afl n arc i sunt distribui i uniform la marginea eleveozei, la hr nitori i ad p tori, regimul termic este nonnal. Dac puii sunt aglomera i sub eleveoze, nseamn c temperatura este sc zut . Cnd puii se aglomereaz la marginea arcului nseamn c temperatura este prea mare i n acest caz eleveoza

242

trebuie s fie suspendat la o n l ime mai mare de la sol. Dac puii sunt aglomera i pe o anumit direc ie, n cadrul arcului, nseamn c exist curen i de aer prea mari i trebuie s intervenim la nivelul gurilor de aerisire. Viteza curen ilor de aer nu trebuie s fie mai mare de 0,4 m/s. Umiditatea relativ a aerului este normal la 60%. n hal nu trebuie s se perceap miros de amoniac, concentra ia admis fiind de maxim 15 ppm. Necesarul de aer n perioada 1-8 s pt mni este de 3,6 m3/or pentru 1 kg greutate vie. Dup aceast vrst , necesarul este de 6 m3/or . n general n hal ele de bibilici principalul poluant este praful. Aceasta deoarece bibilicile sunt p s ri foarte agitate, iar la cel mai mic zgomot sau mi care agitarea este colectiv determinnd ridicarea n atmosfer a unei cantit i mari de praf. Evitarea acestor aspecte se poate realiza prin construirea halelor n locuri lini tite, dotarea lor cu utilaje silen ioase, n special ventilatoarele, i p strarea lini tei n exteriorul i interiorul halei. Stabilirea unui calm relativ se poate face prin respectarea programului de lumin i mai ales a intensit ii luminoase. Programul de lumin arcurile unde sunt a eza i puii la sosire sunt luminate n primele zile cu becuri de 100 W pentru ca puii s se orienteze u or la hran i ap , dup care sunt nlocuite cu becuri de 60 W. Programul de lumin la tineretul de reproduc ie este stabilit n func ie de tipul de hal i anume: dac hala are ferestre, deci exist i lumin natural , sau haJa este oarb , f r ferestre, unde se folose te numai lumina artificial . Indiferent de sistemul folosit trebuie respectat principiul conform c ruia n perioada de cre tere durata de lumin scade sau se men ine constant pn la transfer la categoria de aduIte, cnd se preg tesc pentru ouat. Pentru halele cu ferestre, lumina mtificial vine numai n completarea luminii naturale. n acest caz trebuie inut cont de perioada din timpul anului, cnd au fost ecloziona i puii. n ad posturile f r ferestre se poate aplica urm torul program de lumin (tabelul 7.36). Tabelul 7.36 Program de lumin pentru bibilici tineret de reproduc ie (dup Vancea, 1978) Vrsta (s pt mni) Ore de lumin Ore de ntuneric 1- 4 20 4 5 -10 16 8 11-16 ]? 12 17 -28 8 16 B I escu (1980) recomand acela i program de lumin prezentat n tabelul de mai sus pentru puii de bibilic de reproduc ie. Hr nirea Furajul administrat puilor de bibilic trebuie s fie de calitate foarte bun , att sub aspectul con inutului n principalii nutrien i de care are nevoie organismul

243

i al absen ei substan elor toxice, reprezentate n special de pesticide i mncegaiuri. Bibilicile sunt foarte selective n alegerea componentelor din furajul administrat. De aceea se recomand ca furajul sub form de f in s nu se administreze dect n primele 15 zile. n continuare se administreaz furaj granulat. Diametrul granulelor trebuie s fie de circa 2,5 mm. O alt particularitate a acestei specii este c tineretul de reproduc ie se ngra dup vrsta de 10 s pt mni. Pentru a mpiedica acest fenomen, furajarea trebuie s fie restric ionat . Leclereq (1984) recomand restric ia calitativ i cantitativ n perioada 1325 s pt mni. Structura ra iei este prezentat n tabelul 7.37. Tabelul 7.37 Necesarul energetic, de protein , aminoacizi i unele minerale la bibilici tineret de reproduc ie (dup Leclercq, 1984) Perioada (s pt mni) Specifica ie U.M. 0--4 Nivelul energetic Kcal/kg Protein brut % Lisin % Metionin % Aminoacizi cu sulf % Triotofan % Calciu % Fosfor total % Fosfor disponibil % Sodiu % Cloruri % Restric ionarea cantitativ n func conform tabelului 7.38. 5-12 13-22 2800 12,0 0,48 0,22 0,50 0,12 0,50 0,50 0,25 0,75 0,15 anterior se face 2900 2800 20,0 14,0 1,20 0,55 0,40 0,28 0,85 0,16 0,25 0,14 0,85 0,80 0,65 0,60 0,40 0,35 0,17 0,17 0,15 0,15 ie de structura ra iei prezentat

Tabelul 7.38 Program de restrictionare cantitativ a hranei la bibilici tineret de reproduc ie Consum Consum Vrsta (s pt mni) (g/zi/cap) cumulat (g) 0-4 adlibitun1 500 5-12 adlibitum 3000 13-15 55 4155 16-17 63 5040 18-22 72 7560 23 80 8120 24-28 85 Apa Consumul de ap este dublu fa de consumul de furaj. Apa trebuie s ndeplineasc normele de calitate, respectiv s nu con in substan e toxice sau germeni patogeni. Calitatea apei se determin nainte de a popula halele, prin

244

analize fizico-chimice i bacteriologice efectuate de laboratoarele veterinare, care emit buletinele de analiz i avizul n vederea popul rii. Spa iile de hr nire i ad pare sunt identice cu cele recomandate la g ini le de reproduc ie rase u oare. Evolu ia greut ii n func ie de vrst la tineretul de reproduc ie este prezentat n tabelul 7.39. Tabelul 7.39 Evolu ia greut ii n func ie de v rst la bibilici tineret de reproduc ie (dup Vancea, 1978) Vrsta (zile) Greutatea (g) Vrsta (zile) Greutatea (g) 10 30 - 35 90 950 30 170 120 1300 60 600 -700 150 1400 Cre terea bibilicilor adulte Bibilicile sunt crescute n halele de tineret pn la vrsta de 26 - 28 de s pt mni, dup care sunt transferate n halele de adulte unde pot fi exploatate pe a ternut permanent cu c lcat natural sau la baterie unde se folose te ns mn area artificial . Halele pentru adulte sunt echipate cu utilaje ca i n halele pentru g ini de reproduc ie. Se recomand densitatea de 5 capete/m2 Halele n care se cresc bibilicile este bine s fie compartimentate cu plase de srm , astfel nct n cadrul fiec rei boxe s nu fie mai mult de 250 de capete. Dup cum s-a ar tat la cre terea tineretulu, bibilicile sunt p s ri care se sperie foarte u or, iar mi carea lor ntr-o direc ie sau alta se face n mod compact. n loturile mari, din cauza zgomotelor produse n interiorul sau exteriorul halelor, se produc aglomer ri care pot duce la pierderi foarte mari prin sufocare. Condi iile de microcJimat trebuie s fie bune, bibilicile se simt bine la temperatura de 18-20C i la umiditatea relativ a aerului de 65-75%. Ele au nevoie de aer proasp t, care se realizeaz prin ventila ie. Necesarul de aer este de 4-6 m3/kg greutate vie. Viteza curen ilor de aer la nivelul p s rilor este de 0,30,4 mlsec. n hal nu trebuie s se perceap mirosuri nepl cute de amoniac sau de hidrogen sulfurat. Aceste mirosuri apar prin fermenta ia a ternutului sau prin apari ia unor enterite. Amoniacul este perceput de c tre om de la concentra ia de 0.15 ppm. Hidrogenul sulfurat nu trebuie s dep easc concentra ia de 10 ppm, iar bioxidul de carbon de 0,5-0,6%. Cunoa terea acestor concentra ii ale noxelor in aerul din hal este necesar pentru a stabili rata ventila iei. Prin ventila ie se elimin aceste noxe i vaporii de ap , care influen eaz microcJimatul i starea a t e r n u t u l u i . Bibilicile ridic prin temperamentul lor agitat foarte multe pulberi n atmosfer . Pulberile din aer provin din a ternutul uscat amestecat cu resturi de n u t r e u r i combinate i dejec ii uscate. Examenele chimice au demonstrat c ele rompuse din proteine (70% cu ac iune alergizant ), gr simi, celuloz ,

245

glucide, cenu i germeni patogeni, care pot declan a o serie de boli. Cunoscnd faptul c pulberile exercit asupra organismului o ac iune grav prin efecte toxice, alergice, iritative i infec ioase, este necesar evitarea form rilor prin luarea unor m suri: - alegerea unui a ternut corespunz tor - men inerea unei umidit i relative ridicate n timpul verii - practicarea unei ventila ii corespunz toare - evitarea zgomotelor i a altor factori perturbatori care determin agitarea p s rilor n hal i producerea masiv de pulberi. Confortul p s rilor n hal este realizat i prin asigurarea spa iului optim de furaj are i ad pare. Frontul de furaj are este de 10 cm/cap pas re adult la j gheab cu o singur parte de acces sau 8- l 2 hr nitori tronconice cu diametru de 40 cm la 100 de p s ri. Ad p tori le trebuie s asigure minimum 2,5 cm la jgheab sau dou ad p tori circulare x 40 cm la 100 capete. n timpul verii, consumul de ap cre te i ad p torile trebuiesc suplimentate. Programul de lun1in n perioada de ouat este de 14-16 ore pe zi. n cazul n care cre terea se realizeaz n hale f r ferestre, programul poate fi stabilit i urm rit foarte precis. Dac bibilicile adulte se exploateaz n hale cu ferestre, unde se folose te i lumina natural , lumina artificial completeaz doar perioada de lumin natural . Este foarte important ca n perioada de ouat programul de lumin s fie n cre tere permanent . Primul ou se ob ine la vrsta de 30-32 de s pt mni, ciclul de ouat este de 35 de s pt mni, perioad n care se pot ob ine 130-150 de ou la efectivele selec ionate.Raportul de sexe este de un mascul la cinci femeIe. Se asigur un cuibar la ase femeIe. n cazul n care bibilicile sunt crescute la baterie se pot folosi bateriile pe trei nivele pentru g ini. n fiecare cu c se cazeaz trei femeie. Opera iunea de ns mn are artificial ncepe cnd n hal se ajunge la un procent de ouat de 20%. n perioada de ouat, furajul trebuie s aibe un nivel proteic cuprins ntre J3,5 i 14,5%, s aibe o cantitate de energie cuprins ntre 2800-3000 kcallkg i s fie foarte bine echilibrat n aminoacizi i minerale (tabelul 7.40). Apa folosit la ad pare trebuie s fie potabil . Pentru aceasta este necesar ca cel pu in o dat pe trimestru s se fac analiza chimic i bacteriologic a apei, la probe recoltate att de la locul de ad pare ct i de la castelul de ap . Instala iile de ad pare trebuie s fie bine ntre inute pentru a nu avea pierderi de ap i s nu fie ntrerupt ad parea. De asemenea, acestea trebuie s fie prev zute cu bazine tampon pentru asigurarea unei presiuni constante pe coloan , pentru prenc lzirea apei n sezonul rece i r cirea acesteia n sezonul cald prin introducerea ghe ii n bazine. Necesarul de ap este dublu fa de consumul de furaj.

246

Tabelul 7.40 Necesarul de energie, protein brut , aminoacizi i unele minerale pentru bibilicile de reproduc ie (dup Leclercq i calab., 1984) Structura Specificatie UM ratiei Nivelul energetic kcal/kg 2800 2900 3000 Protein brut % 13,5 14,0 14,5 Lisin % 0,77 0,80 0,83 Metionin % 0,30 0,31 0,32 Aminoacizi cu % 0,54 0,56 0,57 sulf Triptofan % 0,14 0,15 0,15 Treonin % 0,36 0,37 0,38 Calciu % 3,70 3,85 4,00 Fosfor total % 0,64 0,68 0,70 Fosfor disponibil % 0,42 0,44 0,45 Sodiu % 0,140 0,145 0,150 Cloruri % 0,130 0,135 0,140 Consum zilnic la t= 20'C 30 - 50 s pt mni g 105 102 100 51 -70 s pt mni g 100 97 95 Recoltarea ou lor se face de mai multe ori pe zi pentru a se evita murd rirea lor. Ou le se dezinfecteaz prin fumigare la hal i se transport la sta ia de incuba ie unde vor fi p strate n condi ii corespunz toare, la temperatura de 13-1 4C. Ou le din cuibare se recolteaz ct mai des deoarece la bibilici se declan eaz u or instinctul de cloci!. Dup ce depun 20-30 de ou , bibilicile devin clo ti. Desclocirea se face dup un program asem n tor cu cel de la curci. 7.3.4. Cre terea g telor de reproduc ie G tele sunt importante din punct de vedere al diversific rii consumului de carne de pas re i n special n ob inerea ficatului gras, produs foarte apreciat n Fran a i Israel. Bobocii de gsc crescu i pentru produc ia de carne se caracterizeaz prin viteza mare de cre tere, atingnd 4-4,5 kg la vrsta de 8-10 s pt mni. Ei ofer carne, ficat gras, gr sime de calitate foarte bun i puf, apreciat pentru producerea unor confec ii. Datorit acestor avantaje economice exist ri care acord o mare aten ie cre terii g telor. Pe primul loc se situeaz China, urmat de Rusia, Polonia. Ungaria, Fran a i Cehia. Specia se caracterizeaz prin faptul c valorific foane bine iarba de pe p une i suprafe ele cu ap . La noi n ar cre terea g telor a cunoscut o dezvoltare deosebit n unele mile din vestul rii. Centrala pentru Produc ia A vicol Bucure ti a elaborat n 1975 un program de cre tere a g telor. n cadrul "Programului Na ional de diversificare a produc iei de carne de pas re" sa realizat un program special de cre tere industrial a acestei specii. Institutul de Cercetare i Produc ie pentru P s ri i Animale Mici Balote ti a adus o contribu ie important la cercetarea n 236

247

domeniul reproduc iei g telor i a ob inerii ficatului gras. n 1980, n ara noastr se produceau cinci tone de carne de gsc pe an, iar prin Programul Na ional se prevedea ca n 1990 s se creasc 23 milioane de g te (Tipuri , 1985). Cre terea g telor se poate realiza n toate cele trei sisteme de cre tere cunoscute: gospod resc, semiintensiv i intensiv. Cre terea extensiv , caracteristic gospod riilor popula iilor, este sistemul n care reproduc ia se realizeaz prin c lcat natural. Incuba ia ou lor se realizeaz prin clocit natural. Reproduc ia are caracter sezonier. Sezonul de reproduc ie este n luna martie. Apari ia sta iilor de incuba ie specializate a dat posibilitatea s se cumpere boboci care s fie ngriji i de c1o ti. Acest sistem ofer posibilitatea economisirii energiei electrice necesar asigur rii temperaturii optime pentru cre terea bobocilor. n sistem gospod resc temperatura este asigurat de clo c . O gsc poate ngrij i 15-20 de boboci. n primele 14 zile, bobocii sunt hr ni i cu m lai umezit, amestecat cu verdea tocat . Dup 14 zile, bobocii mpreun cu clo ca sunt sco i pe p une. n zilele umede i, n general, cnd vremea este nefavorabil , bobocii se in nchi i n ad post pentru a nu se mboln vi. Dup 3-4 s pt mni, hrana de baz este masa verde completat cu uruieli din cereale. Cre terea semiintensiv este practicat n fermele micilor cresc tori. Bobocii snnt procura i, n general, din sta iile de incuba ie specializate. Cre terea bobocilor se realizeaz n nc peri nc lzite pn la vrsta de opt s pt mni. Densitatea este de 6--8 capete/m2 Dup vrsta de opt s pt mni, bobocii sunt l sa i n libertate pe p une. Unii fermieri duc bobocii pe lucemiere, iar pentru ad postire folosesc cote ele mobile. Cote ele mobile sunt construi te din lemn i pot s asigure cazarea a 50 de boboci. Aceste cote e mobile ofer avantajul c pot fi transportate din loc n loc cu tractorul i p unatul se face sistematic pe lucemier sau paji te. Cre terea intensiv se aplic n ferme specializate, ferme care dup 1975 sau dezvoltat i n ara noastr . Fermele erau specializate pe ferme de selec ie, ferme de reproduc ie i ferme de cre tere a broilerului pentru carne i ficat gras. Rasele supuse programului de selec ie au fost rasa Landaise i rasa Olandez Aib de Rin. Fermele de tineret erau populate cu boboci de o zi de la sta iile de incuba ie, iar bobocii erau crescu i pn la vrsta de 26 de s pt mni. La aceast v rst se efectuta transferul n fermele de adulte, unde se aplica un program de stimulare luminoas pentru declan area ouatului i ob inerea produc iei de ou de incubat. P s rile de reproduc ie adulte erau exploatate timp de patru ani, nlocuirea efectivelor se face par ial anual, p strndu-se n produc ie urm toarea structur : - anul 1-35% - anul 2-30% - anul 3-20% - anul 4--15%

248

total: 100 %. Cre terea bobocilor de la ecloziune la patru s pt mni se face n halele de demarare cu mediu controlat. Halele sunt compartimentate cu garduri din plas de srm cu n l imea de 50-60 cm care pot fi demontate i rea ezate u or, delimitnd spa ii de 15 m2, asigurnd demararea a 100 de boboci. Hala prezint o zon de ad post construit din plas de srm sau stinghii, care s permit scurgerea excesului de ap rezultat n timpul ad p rii ntr-un an colector. De aici apa este drenat ntr-o fos exterioar care poate fi vidanjat . Cre terea bobocilor este asem n toare cu cre terea puilor de la celelalte specii de p s ri. Bobocii trebuie s dispun de o surs de c ldur , care n cele mai multe cazuri este reprezentat de eleveoz . n jurul ei se face un arc din pl ci fibrolemnoase nalt de 50-60 cm pentru a limita deplasarea puilor n primele zile. La boboci acest arc prezint o particularitate: se poate lfu'gi pn n zona de ad pare descris anterior. A ternutul constituit din tala , coji de floarea soarelui sau paie se mprosp teaz zilnic pentru a se men ine curat i uscat. Hr nirea n primele zile se face n t vi e iar ad parea n ad p tori vacuumatice. T vi ele de furaj are i ad p tori le vacuumatice se dispun circular n jurul eleveozei, n nurnfu' de ase buc i pentru 100 de capete. Dup patru s pt mni, bobocii se transfer n ad posturi nchise cu padoc exterior. Hala cu mediu controlat este compartimentat cu plas de srm n boxe cu o suprafa de 150 m2, care asigur cazarea a 300 de capete. Suprafa a padocului trebuie s fie dubl fa de suprafa a halei i nclinat pentru a asigura scurgerea apel. Hala este dotat cu instala ii de hr nire i ad pare. Pentru perioada de ouat, hala este prev zut cu cuibare ale c ror dimensiuni sunt de 50/50170 cm, a ezate la nivelul a ternutului. Pe una din laturi, padocul are un canal pentru mb iere cu l imea de 100 cm i adncimea de 30 cm, cu marginile taluzate pentru a permite intrarea i ie irea bobocilor. De obicei canalul este betonat pentru a putea fi sp lat i dezinfectat. n acest caz, pere ii sunt oblici i rugo i pentru a u ura intrarea i ie irea bobocilor. La palmipede n general i la g te n special, n padoc se afl un hr ni tor special f cut din gratii, n care se administreaz mas verde pentru consum, n special pentru boboci, n cazul n care nu exist posibilitatea folosirii unei p uni. n cazul n care bobocii sunt du i pe p une dup vrsta de 4 s pt mni, se pot construi oproane pentru ad postire pe timp de noapte sau de vreme rea. Perioada de cre tere de la zero zile pn la maturitatea sexual (perioada de tineret) este diferit n func ie de ras . La rasa Landaise, matnritatea sexual apare la 35 de s pt 1nni, iar la rasa Olandez aIb de Rin, la 33 de s pt 1nni. Cea mai precoce este rasa Carunculat chinez , la care maturitatea sexual apare la 28 de s pt 1nni. Rasa Olandez alb de Rin a fost crescut i n ara noastr n

249

ferme de mare capacitate. Cofas (1979) semnaleaz c la vrsta de 245 de zile s-a ob inut primul ou. n vederea popul rii, halele se igienizeaz printr-o cur enie mecanic i sp larea urmate de dezinfec ie prin aspersare cu o solu ie dezinfectat . Utilaj ele verificate se a eaz pe pozi ie apoi se introduce a ternut (paie, tala , rumegu sau coji de floarea soarelui) i se construiesc arcurile de demaraj. arcurile se construiesc din foi de pl ci fibrolernnoase late de 50-60 cm, care se a eaz circular n jurul eleveozei la o distan de 50 cm de marginile acesteia. n interior se a eaz t vi ele pentru mncare i ad p torile vacumetrice pentru ap . Bala astfel preg tit se dezinfecteaz cu vapori de formol. Se las n repaus apte zile. Cu 24 de ore nainte de populare, hala se aerise te i se pune n func ilme sistemul de nc lzire, pentru a realiza temperatura optim att la nivelul arcului ct i n hal . Fiecare arc este prev zut cu un termometru al c rui rezervor este la nivelul puiului. arcul este preg tit pentru primirea a 100 de boboci. Este bine ca naintea popul rii a ternutul s fie aspersat cu cloramin sau sulfat de cupru pentru a preveni apari ia aspergilozei sau a candidozei. Apa administrat bobocilor trebuie s aibe temperatura de 20-25C. n primele trei zile dup sosirea bobocilor se obi nuie te s se administreze un tratament antistres, format din vitamine i un antibiotic cu spectru larg. n sta ia de incuba ie bobocii se sorteaz (cei necorespunz tori se elimin ), se sexeaz (separ pe sexe) i se marcheaz femelele de reproduc ie prin sec ionarea membranei interdigitale. Se a eaz cte 25 de boboci n cutii de carton. Transferul de la sta ia de incuba ie la hala de cre tere se face cu mijloace de transport speciale climatizate. La sosirea la hal se vor hidrata prin introducerea bobocilor individual cu ciocul n ap i apoi vor fi introdu i n tarc. n hal densitatea bobocilor este diferit , func ie de vrsta ac~stora. Reducerea densit ii se face dup urm toarea schem : Vrsta 1-3 zile 4 zile 2 s pt mni 3-4 s pt mni Densitatea (boboci/m2) 20-25 15-20 10 7 Vrsta 5S 6S 7s 8S pt pt pt pt mni mni mni mni Densitatea (boboci/m2) 5--6 4 3 2

Pentru fiecare pui se va asigura un front de ad pare de 2-2,5 cm i un front de furajare de 3-4 cm. La dou s pt mni bobocii au acces la ad p toarea situat pe grilfljul din zona de ad pare. Tot la don s pt mni se introduc hr nitoarele tronconice i o hr nitoare cu pietri pentru 100 de capete. Tot acum se administreaz pe a ternut mas verde p lit , iar n s pt mna a treia se introduce hr nitorul special pentru mas verde, care de obicei se a eaz n padoc.

250

Bobocii vor fi furaj a i continuu cu mas verde. Necesarul de protein , acizi amina i i minerale este prezentat n tabelul 7.41. Tabelul 7.41 Necesarul de energie, protein , aminoacizi i minerale n func ie de vrst , la gsc (dup Leciercq i colab .1984) Vrsta (s pt mni) 0-3 s pt. 4- 6 s pt. 7 -12 s pt. Nivelul eneroetic 2600 2800 2700 2900 2700 2900 (kcallkg) Protein brut (%) 15,8 17,0 11,6 12,5 10,2 11,0 Lizin (%) 0,89 0,95 0,56 0,60 0,47 0,50 Metionin (%) 0,40 0,42 0,29 0,31 0,25 0,27 Aminoacizi cu sulf (%) 0,79 0,85 0,56 0,60 0,48 0,52 Triptofan (%) 0,17 0,18 0,13 0,14 0,12 0,13 Tronin (%) 0,58 0,62 0,46 0,49 0,43 0,46 Calciu (%) 0,75 0,80 0,75 0,80 0,65 0,70 Fosfor total (%) 0,65 0,70 0,62 0,65 0,57 0,60 Fosfor disponibil (%) 0,42 0,45 0,37 0,40 0,32 0,35 Sodiu (%) 0,14 0,15 0,14 0,15 0,14 0,15 Cloruri (%) 0,13 0,14 0,13 0,14 0,13 0,14 n tabelul 7.42 prezent m evolu ia greut ii corporale ob inut de Tipuri (1985) n ara noastr . i colab.

Tabelul 7.42 Evolu ia greut ii corporale i a consumului de furaj la g te din rasa Landaise Vrsta (s ntmni) 1 2 3 4 5 6 7 8 Greutate corporal (g) 260 775 1490 2230 3000 3660 4080 4460 Spor de cre tere ('(!zi) 25 73 102 106 110 94 60 54 Consum furai conc. (g/zi) 50 105 145 200 250 265 290 295 Consum specific 1,4 1,4 1,4 1,6 1,7 1,9 2,2 2,5 Consum mas verde 150 190 250 300 350 400 450 (gJzi) Cre terea n perioada 4-26 s pt mni este foarte important pentru ob inerea unui material bun. n vederea ob inerii unei produc ii bune de ou se va avea grij ca bobocii s nu se ngra e. n aceast perioad , bobocii pot beneficia de padoc sau de p une. Pe p lme se va calcula o densitate de 100-150 capete/hectar n cazul p unii neirigate i 400-500 capete/hectar, n cel al p unii irigate. Frontul de ad pare i cel de furajare (pentru furajele concentrate) este de - cm'cap. n perioada 4-26 s pt mni se execut cteva opera iuni tehnologice i anume: - la vrsta de 11 s pt mni se aplic prima jumulire a bobocilor; ea se repet la 8-19 s pt mni, pentru ob inerea i valorificarea puf ului. - la vrsta de 16 s pt mni se verific dezvoltarea organelor genitale la ocazie cu care se verific i corectitudinea sex rii efectuate n sta ia de

251

incuba ie. Verificarea organelor sexuale se face de c tre dou persoane: una conten ioneaz masculul sub bra ul stng, pentru ai imobiliza aripile, iar cu mna dreapt i se fixeaz membrele inferioare. Operatorul execut o presiune u oar pentru punerea n eviden a penisului. - la vrsta de 26 de s pt mni se face ultima verificare a organelor genitale pentru a se elimina exemplarele necorespunz toare (cele cu organe genitale subdezvoltate, penis necrozat, infec ii genitale etc.). Se constituie loturile de reproduc ie. Raportul de sexe este un mascul la trei femeIe. Loturile odat formate se men in pe toat perioada (re )productiv a g telor. G tele se folosesc pentru reproduc ie n dou cicluri de ouat pe an. Prmul ciclu ncepe n ultima lun a anului precedent, cnd se asigur apte ore de lumin timp de 6 s pt mni, dup care durata de lumin cre te 30 de minute pe zi, timp de 11 zile. Urmeaz patru zile de lumin constant , apoi o nou cre tere de 30 de minute n a I 5-a zi, dup care se men ine constant pn n ziua a 35-a. Stimularea luminoas de 14 ore se men ine pn la dou s pt mni nainte de ncetarea ouatului. Aceasta nseamn nti iunie al anului n curs, cnd se trece brusc la un program de 18 ore de lumin , pentru a accelera n prlirea i preg tirea pentru al doilea ciclu de produc ie. Ouatul ncepe la patru s pt mni dup aplicarea stimul rii luminoase. Unii speciali ti cresc brusc programul de lumin de la 7 la 14 ore. La masculi este bine s se nceap stimularea luminoas cu 2-3 s pt mni naintea femelelor pentru a declan a stimularea spermatogenezei i pentru a avea mascul ii preg ti i, cnd femelele ncep s ou . Aceast recomandare se aplic cu rezultate foarte blme n fermele n care se folose te ns mn area artificial pentru reproduc ie. Primul ciclu de ouat este cuprins ntre 15 februarie i 15 iunie. Pentru al doilea ciclu, fotostimularea g telor ncepe dup o lun de pauz . Cre terea programului de lumin ncepe cu asigurarea a apte ore de lumin , timp de ase s pt mni, urmnd aceea i cre tere a perioadei de lumin ca n primul ciclu de ouat pn n a 45-a zi, cnd se asigur o durat de lumin de 13 ore i 30 de minute. Al doilea ciclu de ouat dureaz 10 s pt mni, iar la sfr itul lui lumina se reduce brusc la apte ore. Din cerect rile intreprinse de Tipuri (1985) s-au ob inut rezultatele prezentate n tabelul 7.43. Furajarea g telor de reproduc ie n perioada de ouat se face fie cu o re et cu un nivel proteic de 13,0 % protein brut i 2200 kcal/kg energie metabolizat , fie cu o re et cu un con inut de 14,8 % protein brut i 2500 kcal/kg. Consumul pe zi este diferit n func ie de re eta folosit (tabelul 7.44). n ara noastr , n primul ciclu de ouat pe o perioad de produc ie de 17 s pt mni s-au ob inut 32-35 ou /cap, iar n al doilea ciclu de produc ie pe o perioad de 10 s pt mni s-au ob inut 10-25 ou /cap.

252

Tabelul 7.43 Performan ele de reproduc ie ale g telor Landaise crescute n sistem industrial (dup Tipuri , /985) Produc ie Ou bune Fecundita S pt mna Ecloziune te % ouat medie de de ouat (ou /can) incubat (%) (%) Ciclul nti de ouat - anul unu si patru de productie 1 10 0,7 1 2 22 1,5 40 25 3 35 2,5 2 50 35 4 38 2,6 2,5 60 45 5 41 2,9 2,5 65 50 6 35 2,5 2,2 65 50 7 30 2,1 2,0 70 55 8 28 1,9 1,7 70 55 9 25 1,7 1,5 70 55 10 23 1,6 1,4 75 60 1 1 20 1,4 1,3 75 60 12 18 1,2 1,1 80 65 13 17 1,1 1,0 75 60 14 15 1,0 0,9 75 60 15 13 0,9 0,8 70 55 16 10 0,7 0,6 60 45 17 8 0,5 0,4 60 45 Total 26,8 22,9 67 52 Ciclul nti de ouat - anul doi si trei de productie 1 12 0,8 0,5 50 35 2 34 2,4 2,2 60 45 3 38 2,7 2,5 65 50 4 40 2,8 2,5 70 55 5 42 2,9 2,6 70 55 6 38 2,7 2,4 70 55 7 36 2,5 2,2 70 55 8 32 2,2 2,0 70 55 9 30 2,1 2,0 75 60 10 28 2,0 1,8 80 65 11 27 1,8 1,6 80 65 12 25 1,7 1,5 80 65 13 23 1,6 1,4 75 60 14 20 1,4 1,3 70 55 15 18 1,2 1,1 70 55 16 16 1,1 1,0 70 55 17 14 1,0 1,0 60 45 18 12 0,8 0,7 55 40 19 10 0,7 0,6 50 35 20 8 0,5 0,5 50 35 Total 34,8 31,4 70 55

253

Ciclul al doilea de ouat - anul doi si trei de productie 1 5 0,3 0,2 50 40 2 15 1,0 1,0 70 55 3 30 2,1 2,0 80 60 4 25 1,7 1,6 80 65 5 23 1,6 1,5 80 65 6 20 1,4 1,4 80 65 7 18 1,3 1,2 80 65 8 15 1,0 1,0 70 60 9 10 0,7 0,6 70 60 10 5 0,3 0,2 60 50 Total 11,4 10,7 Tabelul 7.44 Caracteristicile furajului pentru g tele de reproduc ie (dup Leclercg i calab., 1984) Specifica ie Protein brut Nivel energetic Lizin Metionin Aminoacizi f r sulf Triptofan Treonin Calciu Fosfor total Fosfor disoonibil Sodiu Cloruri La inceputul ouatului La sfr itul ouatului U.M. % kcal/kg Aminoacizi % % % % % Minerale % % % % % Consum De zi g g Variante folosite Varianta 1 13,0 2200 0,58 0,23 0,42 0,13 0,40 2,60 0,56 0,32 0,12 0,12 170 350 Varianta 2 14,8 2500 0,66 0,26 0,47 0,15 0,45 3,00 0,60 0,36 0,14 0,14 150 300

G tele tinere aflate n primul ciclu de produc ie au o perioad de ouat mai scurt dect g tele b trne. Produc ia de ou a g telor cre te paralel cu vrsta pn la 3--4 ani, lotul de reproduc ie cuprinznd p s ri de diferite vrste. Produc ia de ou maxim se ob ine n anul al doilea i al treilea. Rol important n ob inerea unei produc ii bune de ou la g te revine intensit ii iluminatului. Iluminatul este optim la 5-7 W/m2, lumina trebuind distribuit uniform n cadrul ad postului. Principalul factor de care depinde produc ia de ou este stimulul luminos att ca durat , ct i intensitate. Pentru a m rii produc ia de ou n cadrul lotului este necesar eliminarea femelelor slab ou toare. Aceast apreciere este absolut necesar dup primul an de ouat, iar n urm torii ani se men in numai femelele cu o produc ie bun de ou . 254

G tele ou n principal diminea a foarte devreme. Pentru a evita pierderile de ou pe p une sau n padoc, g tele r mn nchise n hal n prima parte a zilei. Pentru a ob ine ou curate este necesar ca recoltarea s nceap o dat cu aprinderea lmninii i s aib loc ct mai frecvent n primul interval. Se recomand ca recoitarea s nu se fac la un interval mai mare de dou ore. Tipuri i colab. (1986) au ar tat c 61 % din femeIe depun ou le pn la ora opt, 24% n intervalul orar 8-12, iar 15% ntre orele 12-18, n condi iile n care lumina se aprinde la ora ase diminea a. Ou le recoltate se a eaz pe cofraje cu vrful n jos, iar cele murdare sunt terse cu o es tur moale. Dup recoltare, ou le sunt formolizate i transportate n camera de p strare unde trebuie s li se asigure temperatura de 13-14C i umiditatea relativ de 55-60%. Durata maxim de p strare a ou lor este de apte zile, dup aceast perioad rezultatele de incuba ie fiind inf1uen ate negativ. 7.3.5. Cre terea ra elor de reproduc ie Ra ele sunt r spndite n zone cu b l i, cursuri de ap i zone de cmpie. Ele se caracterizeaz prin carnea deosebit de gustoas , cu un con inut ridicat de proteine (20%) i gr sime (l 0-15%). Ra ele se caracterizeaz prin produc ie bun de ou , n medie de 175 ou /ciclu de produc ie de 40 s pt mni, cu fecunditatea medie de 95% i eclozionabilitate de 85%. n aceste condi ii se pot ob ine 148 de boboci de la o femel . Ra ele sunt foarte rezistente la boli, nu sunt preten ioasde la hran , valorific foarte bine p unea i vegeta ia acvatic , sunt p s ri care se dezvolt bine n sistem extensiv i semiextensiv. La noi n ar au fost importate n anul 1981 din Anglia linii pure de ra e foarte performante sub aspectul produc iei de ou i carne, pentru cre terea n sistem intensiv. Materialul a fost ob inut prin lucr ri de selec ie i ameliorare timp de peste 20 de ani pe rasele Pekin, Kaki, Cambell i Ailesbury. A fost ob inut o ra cu penaj de culoare alb , ciocul alb sau alb-g lbui i picioal'ele de culoare g lbuie. Ra ele selec ionate produc n medie 250 ou pe an. Cre terea tineretului de reproduc ie Cre terea bobocilor n sistem extensiv se face cu ajutorul c1o tilor, metod asem n toare cu cre terea puilor de g in . Cre terea n sistem semiextensiv, de la v rsta de O la 20-30 de zile se face n camere nc lzite. n general, sursele de nc lzire sunt electrice: rezisten e sau becuri ceramice. n perioada de cre tere se asigur un regim telwic asem n tor cre terii n sistem intensiv. Furajarea bobocilor se face cu nutre uri concentrate. Dup vrsta de 20 de zile se pot l sa la ap . Se consider c pe un hectar de luciu de ap se pot cre te 250 de ra e pe an. Cre terea industrial se face n hale cu mediu controlat. Acest sistem de cre tere a fost folosit cu rezultate bune pn n anul 1989, n fostele ferme ale Centralei pentru Produc ia Avicol : Crevedia, Mih ile ti, Oradea, Arad, C I ra i

255

i Boto ani. Halele de cre tere sunt compartimentate, fiecare compartiment cuprinznd un num r de maxim 300 de boboci i 200 ra e adulte. Suprafa a unui astfel de compartiment este de 60-70 m2 n halele pentru cre terea ra e lor i a g telor se g se te o zon de ad pare care are podeaua din plas de srm sau stinghii, sub care se g se te un canal colector ce duce apa uzat la o fos exterioar vidanjabil . Sistemul de nc lzire n halele de tineret const din eleveuze sau aeroterme pe motorin sau gaz. n cazul folosirii eleveuzelor, n jurul lor se confec ioneaz arcuri din pl ci fibrolemnoase cu n l imea de 50-60 cm i un diametru de 4 m pentru p strarea c ldurii i limitarea mi c rilor bobocilor pn la dezvoltarea sistemului propriu de termoreglare. Preg tirea halei pentru primirea bobocilor de o zi se realizeaz prin cur enie mecanic riguroas , urmat de sp lare cu jet de ap sub presiune i dezinfec ie. Aceast igienizare se aplic att halei ct i utilajelor. Utilaj ele se verific , se repar dac este cazul i se a eaz pe pozi ie. A ternutul poate fi din tala , coaj de floarea soarelui sau paie de calitate bW1 , f r mucegai uri. Bobocii sunt fomte sensibili la acest tip de mboln vire. A ternutul se a eaz n strat sub ire, mprosp tarea lui f cndu-se zilnic pentru a se men ine curat. Hala preg tit se dezinfecteaz cu formol aplicat sub form de vapori, calculnd 50 mi formol/m3 de hal . Dup dezinfec ie, hala se las nchis cel pu in apte zile. Cu cel pu in 24 de ore nainte de sosirea bobocilor, hala trebnie s fie aerisit i nc lzit la temperatura tehnologic . Temperatura trebuie s fie de 35C sub eleveuz la nivelul a ternutului, i de 27C n restnl halei. Pentru fiecare arc vor fi distribui i cte 300 de boboci. n primele zile, bobocii vor fi hr ni i cu ajutorul unor hl" nitoare speciale, reglabile pe n l ime, cu o lungime de 100 cm i o l ime de 30 cm. n fiecare arc se a eaz ase asemenea hr nitori i ase ad p tori vacWl1etrice. Se me n vedere ca apa administrat n primele zile s fie la temperatura halei. Apa prea rece provoac enterite. Este bine ca la sosirea bobocilor n hal ace tia s fie hdrata i prin cufundarea ciocului n ap . Fennierii obi nuiesc s adminstreze bobocilm un antibiotic cu spectru larg i vitamine (n special A, D3 i E) n apa de b ut, n primele trei zile de la ecloziune. Cre terea bobocilor de reproduc ie cuprinde trei perioade: a. perioada de cre tere de la zero la patru s pt mni, n care ace tia primesc furaje la discre ie b.perioada de cre tere de la cinci la 22-24 s pt mni, n care ace tia pl"imesc furaj restric ionat n func ie de curba de greutate caracteristic tipului de ra . n perioada de cre tere, temperatura are u n rol deosebit de important n adaptarea bobocilor, n aceast perioad avnd loc trecerea de la temperaura de ecloziune la temperatura halei. Sub eleveuz vor fi asigurate 35C n prima zi, apoi temperatura scade treptat cu aproximativ 1 C n fiecare zi prin ridicarea

256

eleveozei, n cazul n care aceasta nu este prev zut cu sistem automat de reglare. n a doua s pt mn , sub eleveoz vor fi asigurate 32-35C, iar n hal , 22C. Din s pt mna a treia, prin sc dera treptat a temperaturii se ajunge la o temperatur uniform n toat hala, de 2022C. Lumin n prima zi are o durat de 24 de ore pentru ca bobocii s se adapteze la noile condi ii de via , apoi scade treptat n a a fel nct la sfr itul primei luni de via , durata perioadei de lumin s fie de 18-20 ore pe zi. Intensitate aluminoas este mai mare la nceput, i anume de 5 W/m2, pentru a stimula bobocii n c utarea hranei i a ad p tori lor. Dup 14 zile de via , intensitatea luminii se reduce la 3 W /m2 (tabelul 7.45). Tabelul 7.45 Program de lumin recomandat pentru ra e tineret de reproduc ie lntensitatea Vrsta Lumin (ore) ntuneric (ore) luminoas (W/m') 0-24 ore 24 5 48 ore-8 s pt. 23 1 3-5 8 s pt.- 1 s pt. 8 13,30 10,30 3 arcurile se desfiin eaz dup 14 zile, cnd puii au acces n zona de ad pare i la sistemul de hr nire al halei. Se asigur un front de furajare de 3 cmlcap i un front de ad poare de 2 cm/cap. Densitatea bobocilor n s pt mna a treia este de 3/m2. Perioada a doua de cre tere se caracterizeaz printr-o restric ie furaj er corelat cu dezvoltarea corporal . De aceea n ghidul tehnologic eliberat odat cu livrarea bobocilor este dat i curba de evolu ie a greut ii corporale n func ie de vrst . Pentru aceasta, s pt mnal se verific prin cnt riri de control greutatea corporal a femelelor. Se consider c un lot este uniform dac 90% din efectiv se ncadreaz n limitele a 4% fa de greutatea standard. Cantitatea de furaje administrat trebuie calculat astfel nct s asigure o dezvoltare corporal normal , ncadrat pe curba de greutate stabilit de produc torul materialului biologic respectiv. Att sub-greutatea ct i excesul de greutate influen eaz negativ produc ia de ou a ra elor adulte. Furajul se administreaz o singur dat pe zi i este extrem de important s se asigure frontul de furtajare. Standardul greut ii corporale la ra ele Pekin crescute la noi n ar este prezentat n tabelul 7.46. Ad parea se face la discre ie. Dup vrsta de patru s pt mni, n hal se asigur o temperatur de 18-20C i o umiditate relativ de 60-70%. Pentru men inerea unui climat corespunz tor se va asigura debit minimum de aer de 0,75 m3/or lkg corp. n halele de cre tere nu trebuie s se perceap mirosuri nepl cute, provocate n special de amoniac i hidrogen sulfurat. Nivelul noxelor admise n aer este de maximum 0,3-0,4% bioxid de carbon, 0,026% amoniac, 0,0 I % hidrogen sulfurat i 15 mg/m3 pulberi.

257

Tineretul este transferat n halele de adulte dup vrsta de 18 s pt mni. Halele slmt preg tite n vederea popul rii prin igienizare i dezinfectare, opera inui asem n toare celor care se execut la preg tirea halelor pentru tineret la populare. Tabelul 7.46 Dinamica greut ii corporale la tineretul de reproduc ie femel din rasa Pekin, su a Chel'ry Valey (dup Tipuril , 1985) Greutatea corporal medie Vrsta (g ) (s pt P rinti Vrsta P rinti Linia 001 Linia 005 Linia 001 Linia 005 mni) (oOlx005) (s pt mni) (OOIxOOS) 4 970 1550 1260 16 1822 2282 2051 5 1041 1611 1320 17 1893 2343 2118 6 1112 1672 1392 18 1964 2404 2184 7 1183 1733 1458 19 2035 2465 2250 8 1254 1794 1524 20 2106 2526 2316 9 1325 1855 1590 21 2177 1587 2382 10 1396 1916 1656 22 2250 2648 2449 11 1467 1977 1722 23 2709 2515 12 1538 2036 1785 24 1769 2581 13 1609 2099 1854 25 2830 14 1680 2160 1920 26 2981 15 1751 2221 1986 Consum furaje 110 120 115 g/cap/zi g/cap/zi g/cap/zi Transferul n halele de adulte se face cu aten ie, evitnd pe ct posibil bruscarea sau prinderea bobocilor de picioare. Efectul stresului asupra ra elor poate fi diminuat prin administrarea unui tratament antistres pe baz de vitamine i antibiotice cu spectru larg. Halele pentu ra e adulte sunt compartimentate ca i halele pentru tineret. n compartimente vor fi introduse cte 200 de femeie. La transfer se formaz loturile de reproduc ie, raportul de sexe fiind de un mascul la cinci femeIe. Furajarea n ziua transferului se face n hala de adulte. Echipamentele de ad pare i furaj are sunt specifice pentru palmipede. Frontul de ad pare este de 3 cm/cap, iar cel de furaj are, de 4 cm/cap. Cuibarele sunt dispuse la nivelul a ternutului, sunt confec ionate din tabl i au dimensiunile de 40x40 cm, calculndu-se un cuibar pentru patru femeIe. De la vrsta de 18 s pt mni se m re te programul de lumin n mod egal n fiecare s pt mn , astfel nct s ating 18 ore cnd se declan eaz ouatul. Este important ca ouatul s se declan eze dup atingerea maturit ii sexuale specifice fiec rei rase. Declan area mai devreme a ouatului determin ob inerea de ou mici i cu g lbenu dublu.

258

Intensitatea luminoas este de 4--4,5 W/m2. Furajarea ra elor de reproduc ie se face la discre ie. Ra ele consum aproximativ 250 g furaj concentrat/zi/cap. Cercet torii I.N.R.A. au ajuns la concluzia c cele dou ra e participante la ob inerea hibridului specializat n producerea ficatului gras au cerin e fiziologice diferite n ceea ce prive te cantitatea de furaje i structura ra iei (tabelul 7.47). Tabelul 7.47 Necesarul zilnic de furaje pentru ra ele de reproduc ie Barbary i Pekin (dup Leclerq, 1984) Specificatie U.M. Barbarz, greutate 2,5 kg Pekin, greutate 2,5 kg Diferit n func ie de Necesarul energetic, E.M. kcal 2450 varietate Protein total g 18,0 17,0 Aminoacizi Lizin g 0,88 0,85 Metionin g 0,52 0,44 Aminoacizi cu sulf g 0,89 0,75 Triptofan g 0,21 0,20 Minerale Calciu g 4,20 4,20 Fosfor total g 0,90 0,90 Fosfor disoonibil g 0,60 0,60 Sodiu g 0,20 0,20 Cloruri g 0,20 0,20 Masculii nu sunt inclu i n tabelul 7.46. Furajul administrat are un con inut de protein de 12-14%. Apa trebuie s ndeplineasc condi iile de potabilitate stabilite de normele n vigoare. Laboratorul de analize sanitar veterinar jude ean emite buletinele de analiz i avizele de consum. Apa nu trebuie s con in substan e toxice, pesticide sau germeni patogeni, care ar putea pune n pericol s n tatea ra elor. Controlul apei se face cel pu in odat pe lun , prin analize de laborator. Ou le se recolteaz ct mai des posibil pentru a evita murd rirea lor. A ternutul trebuie p strat curat i se mprosp teaz zilnic astfel nct ou le depuse pe acesta s poat fi folosite la incuba ie. Ou le murdare se terg imediat cu o pnz aspr , se dezinfecteaz i se transport la incuba ie, n camera de p strare a ou lor, unde li se asigur temperatura de 13-15C i umiditatea relativ de 60%. 7.3.6. Cre terea prepeli elor de reproduc ie Prepeli a (Coturnix coturnix) face parte din ordinul Phasianidae mpreun cu fazanul, potmichea, bibili ca i curca. Coturnix coturnix, specia comun , se g se te r spndit n stare s lbatic n Europa, Asia i Africa ded Nord. Se reproduce n lunile mai-septembrie, cnd depune un nurn rde 712 ou pe care le cloce te. Dup cre terea puilor migreaz

259

i iemeaz n nordul Africii. Este o pas re apreciat de vn tori i este destul de r spndit n ara noastr . Prepeli a japonez (Colurnix colurnix japonica), a a dup cum i arat i denumirea, provine din Japonia, unde a fost domesticit . Din Japonia a fost importat n Europa i America. n Europa a fost importat n 1930. Aici cre terea ei a cunoscut o dezvoltare mai accentuat n Fran a i Italia. n Romnia, prepeli a japonez a fost importat din Fran a, la Institutul de Cercet ri pentru P s ri din Balote ti, import realizat n anul 1968. La nceput, prepeli a a constituit preocup ri de cercetare, n special n domeniul geneticii. Cercet rile au vizat dou direc ii principale i anume: crearea unei linii specializate pentru produc ia de carne i a unei linii specializate pentru produc ia de ou . n prezent, cre terea prepeli elor cunoa te o dezvoltare i o extindere n ara noastr ca urmare a unor particularit i privind calitatea c rnii i a ou lor. Astfel oul de prepeli este foarte echilibat n elemente constitutive, fiind recomandat n revigorarea organismului uman, normalizeaz activitatea inimii, ajut digestia, regleaz secre iile la nivelul stomacului i mbun t te performan ele sexuale. Consumul de ou de prepeli se recomand n ulcer, arteroscleroz , hipertensiune arterial , migrene, nevroze, insuficien hepatic i renal , diabet, i are o ac iune antialergic puternic . Prepeli e le manifest intensitate mare de cre tere. Puiul de pepeli , foarte mic la ecloziune, de numai 6 -7 g, atinge o greutate de peste 15 ori mai mare la vrsta de o lun . Prepeli ele se caracterizeaz i printr-o produc ie mare de ou , peste 300 pe an. Masa total de ou ob inut de la o prepeli dep e te de 16,5 ori masa sa corporal . Fa de oul de g in , oul de prepeli con ine mai mult fosfor (de cinci ori), fier (de 7,5 ori), vitamin BI (de ase ori), vitamin B2 (de 15 ori) i are un con inut mai redus de colesterol (1,4 fa de 4 mg). Prepeli ele au un randament bun la sacrificare, de 78-80%, fa de 65% la puiul de g in , scheletul fiind foarte fin, reprezentnd 14-16% din total carcas . Carnea con ine mai mult substan uscat dect cea de g in . Produsele ob inute, carnea i ou le, sllnt n mare parte ecologice deoarece n cre terea prepeli elor nu se folosesc antibiotice i vaccinuri. Prepeli ele se preteaz foarte bine la cre terea n baterii multietajate. Pentru tineret se pot folosi baterii cu 15 nivele, n l imea minim a unui nivel fiind de 10 cm. Podeaua cu tii se confec ioneaz din plas de srm cu ochiurile de un cm. Linia de baterii este amplasat nt-o nc pere care poate fi nc lzit i ventilat . Densitatea puilor este de 5060 capete/m2. n prima s pt mn de via , peste plasa de srm se a eaz hrtie pentru a u ura deplasarea puilor i a evita pierderile. Cre terea la sol respect acelea i reguli impuse n cazul cre terii puilor de g in , cu arc din pl ci fibrolemnoase n jurul eleveuzei etc. Cresc torii mici pot

260

folosi un bec de ceramic a ezat deasupra unei cutii. Indiferent de sistemul folosit, nainte de populare, utilaj ele de hr nire i ad pare precum i nc perea trebuie s fie bine cur ate i dezinfectate. Microclimatul trebuie men inut curat, f r curen i de aer i noxe. Normele de confort tehnologic sunt prezentate n tabelul 7.48. Tabelul 7.48 Normele de confort tehnologic la prepeli e (dup Martin i colob . 1990) Temperatura Umiditatea Ventila ia Iluminat Vrsta Sub sursa (m3/kg Durata Intensitatea (s pt.) In hal relativ de nc lzire corp/or ) (ore) (W/m') 1 43-35 22-24 80 4-5 24 3 2 30 22-24 70 4-5 24 3 3 25 22-24 70 4-5 24 3 4 22-24 22-24 70 4-5 24 3 5 22-24 22-24 70 4-5 24 3 6 22-24 22-24 70 4-5 24 3 7 22-24 22-24 70 4-5 24 3 Temperatura este de 37-40C n prima zi, sc znd cu 3-4C pe s pt mn pn n s pt mna a asea, cnd trebuie s ajung la 22-24C. Umiditatea relativ este de 80% n prima s pt mn , apoi scade la 70%. Regimul de lumin este de 24 ore n primele 45 de zile, se reduce la 23 ore lumin pe zi pn la sfr itul s pt mnii a doua, apoi se reduce treptat cu cte dou ore la fiecare cinci zile pn se ajunge la 12-15 ore lumin pe zi. Frontul de furajare este de I cm/cap n primele trei s pt mni, apoi att frontul de furajare ct i cel de ad pare cresc cu 50%. n primele trei s pt mni, necesarul de protein este mai mare, dup care scade, putnd fi folosite re etele pentru tineret de g ini rase u oare. La Institutul de Cercetare pentru P s ri i Animale Mici din Balote ti au fost folosi te re etele furaj ere cu structura prezentat n tabelul 7.49. Tabelul 7.49 Re ete furajere pentru tineretul de prepeli cu vrste cuprinse ntre zero i apte s pt mni Vrsta (n s pt.) Vrsta (n s pt.) Specifica ie U.M . Specifica ie U.M . 0-3 4-7 0-3 4-7 Energie metab. kcal/kg 2900 2600 Fosfor % 0,8 0,8 Protein brut % 25 20 VitaminaA UI/kg 3300 3300 Lizin % 1,3 1,2 VitaminaD3 UI/ku 1200 1200 Metionin % 0,74 0,71 VitaminaE UI/kg 40 40 Calciu % 1 1 Puii de prepeli sunt foarte sensibili n primele cinci zile de via , mortalitatea n aceast perioad putnd ajunge la 10-15%. Cauza care determin acest procent ridicat de mortalitate este n general de natur alimentar .

261

Cercet rile de la l.N.R.A., Fran a, recomand pentru primele trei s pt mni re etele furajere prezentate n tabelul 7.50 Tabelul 7.50 Compozi ia re etelor furaj ere pentru prepeli a japonez recomandate de I.N.R.A., Fran a Varianta Specifica ie U.M. 1 2 3 Energie Kcal/ 2800 3000 3200 metabolizabil kg Protein brut % 23,0 24,6 26,3 Aminoacizi U.M. Varianta U.M. Varianta Specifica ie Specifica ie 1 2 3 1 2 3 Lizin % 1,30 1,39 1,48 Leucin % 1,28 1,34 1,46 Metionin % 0,39 0,42 0,45 Izoleucin % 0,67 0,72 0,77 Aminoacizi cu % 0,85 0,91 0,97 Va lin % 0,94 1,00 1,06 sulf Triptofan % 0,20 0,21 0,22 Histidin % 0,51 0,55 0,59 Treonin % 0,75 0,80 0,85 Aroinin % 1,32 1,41 1,50 Glicin + serin % % 1,75 1,87 tirozin Macroelemente i microelemente Varianta Varianta U.M. Specifica ie U.M. 1 2 3 1 2 % 0,85 0,90 0,95 Maogan ppm 80 80 % 0,65 0,70 0,75 Cobalt ppm 0,2 0,2 2,10 2,25 2,40 % 0,42 0,45 40 4 0,48 Seleniu ppm 0,15 ppm 60 ppm 1,0 0,]5 60 1,0 ppm 40 ppm 4 U.M. 1 1000 Ul/kg 0 UI/kg 1500 ppm 20 ppm 4 ppm 2 ppm 6 40 Zinc 4 lod Vitamine Fenilalanin + 1,99

Specifica ie Calciu Fosfor total Fosfor disponibil Fier Cupru Specifica ie Vitamina A VitaminaD, Vitamina E VitaminaK3 Tiamin Riboflavin

3 80 0,2 0,]5 60 1,0

Varianta 2 3

Specifica ie U.M.

Varianta 1 2 60 2 0,3 1,2

3 60 2 0,3 1,2 0,01 5 800

10000 10000 Niacin 1500 20 4 2 6 10 1500 Piridoxi 20 Biotin Acid 4 folic 2 Vitamina B I 2 Clorur de 6 colin ]0

ppm 660 ppm 2 ppm 0,3 ppm 1,2 ppm 800

ppm 0,015 0,015 800

Acid pantotenic ppm 10

Sporul ponderal i consumul de furaje la cele dou sexe este diferit. Conform datelor prezentate n tabelul 7.51, femeIe le nregistreaz o vitez mai mare de cre tere. La acest aspect se asociaz un consum corespunz tor mai mare de furaje.

262

Evolu ia greut ii corporale i consumul de furaje la prepeli zile Vrsta (zile) 21 40 Sexul m ascul fem el m ascul Greutatea 90 95 125 Consumul de furaj/perioad 285 300 210 (g) Consumul de furaj cumulat 285 300 495 (g)

Tabelul 7.51 a japonez de la zero la 45 fem el 155 310 610 45 m ascul fem el 135 165 75 570 80 690

Transferul tineretului n halele pentru adulte se face la vrsta de 35 de zile. Prepelitele ou la vrsta de 40 de zile. Densitatea n halele de adulte este de 80100 capete/m2 n condi iile n care adultele se cresc la baterie se folose te aceea i densitate. Cu ca bateriei are o n l ime de 30 cm. De obicei bateriile au mai multe nivele. La I.C.P.C.P.A.M. Balote ti a fost proiectat un model de baterie pentru prepeli e cu patru nivele. Podeaua cu tii este u or nclinat spre exterior, cu o diferen de nivel de 3-4 cm pentru a crea posibilitatea rostogolirii ou lor spre jgheabul de colectare. Sub jgheabul de furaj are, n peretele frontal este l sat o fant cu n l imea de 2,7 cm pe toat lungimea cu tii pentru a permite ou lor s cad pe jgheabul de colactare. Fanta nu prebuie s fie mai larg deoarece pot ie i prepeli ele, i nici mai mic pentru a nu bloca trecerea ou lor. Frontul de furajare este de 1,5 cm. Pentru ad pare se folose te ad p toarea linear amplasat n spatele bateriei. La cap tul coloanei de ap este amplasat un bazin cu flotor mic pentru reglarea nivelului apei din ad p toare. Sub cu ti se g sesc t vi e pentru dejec ii, care se cur periodic. Pentru prepeli e este deosebit de important s se asigure confortul termic. Temperatura optim este de 22-24C. Varia iile mari de temperatur influen eaz produc ia de ou . Temperaturile sub 10C iarna i peste 30C vara determin sc derea accentuat a produc iei de ou . Produc ia de ou este influen at i de lumin , att ca durat ct i ca intensitate. Durata perioadei de lumin este de 1618 ore, iar intensitatea luminoas este de 5 W/m2 Ad posturi le cu ferestre trebuie s asigure 1 m2 de fereastr la 5 m2 de suprafa construit pentru a realiza o luminozitate adecvat n interiorul halei. Furajarea prepeli elor adulte este deosebit de important , lund n considerare intensitatea ouatului. Prepeli e le pot produce i dou ou n 24 de ore. Un ou de prepeli cnt re te 10% din greutatea prepeli ei adulte, fa de 5-6% la g in , ceea ce justific necesarul de nutrimente pentru ntre inerea func iilor vitale i men inerea unei intensit i mari de ouat. Prepeli ele trebuie s primeasc un furaj foarte bine echilibrat sub aspectul componentelor; ele servesc uneori i ca biotest pentru furaj. La o furajare dezechilibrat , ouatul nceteaz . Prepeli ele se deosebesc de celelalte specii de p s ri print-o particularitate a ovula iei, aceasta producndu-se cu 30 de minute naintea pontei oului anterior. Formarea oului la prepeli dureaz 22 de ore. Intervalul ntre dou ou este de 21 de ore i 30 de minute, pe cnd la g in este de 24 de ore i 30 de minute.

263

n cadrul I.C.P.C.P.A.M. Balote ti a fost folosit cu rezultate bune un furaj cu 17% protein brut , 2 750 kcal/kg energie metabolizabil , 0,77% lizin , 0,58% metionin plus cistin i 0,3% acid linoleic. Cercet torii francezi de la I.N.R.A. recomand pentru prepeli ele de reproduc ie re etele furaj ere prezentate n tabelul 7.52. Tabelul 7.52 Necesarul de protein , aminoacizi i minerale la prepeli ele de reproduc ie conform recomand rilor I.N.R.A. Specifica ie U.M. Variante 1 2 3 Energie metabolizabil kcal/kg 2600 2800 3000 Protein brut % 17,8 19,2 20,6 Aminoacizi Lizin % 1,02 1,10 1,18 Metionin 0,38 0,41 0,44 Aminoacizj cu sulf % 0,72 0,78 0,84 Triptofan % 0,20 0,21 0,22 Treonin % 0,54 0,58 0,62 Minerale Calciu % 3,00 3,20 3,40 Fosfor total % 0,60 0,65 0,70 Fosfor disponibil % 0,37 0,40 0,43 Sodiu % 0,14 0,15 0,16 Cloruri % 0,13 0,14 0,15 Necesarul zilnic pentru o prepeli de reproduc ie este urm torul: energie metabolizabil 65 kcal/kg, protein brut 4,5 g, lizin 0,2 g, metionin 0,088 g, aminoacizi cu sulf 0,168 g, triptofan 0,044 g, treonin 0,135 g, valciu 0,730 g, fosfor total 0,15 g, foasfor disponibil 0,092 g, sodiu 0,034 g, c10ruri 0,032 g i acid linoleci 0,33g. Furajul poate fi administrat uscat sau umed. Poate fi administrat ca supliment lucerna, fiind bogat n vitamine i substan e minerale. Furajul uscat oblig prepeli ele s consume ap . n cazul utiliz rii jgheabului pentru ad pare, n timpul ad p rii ajunge mult furaj n ap , unde fermenteaz i poate produce tulbur ri digestive. Pentru a evita aceste aspecte nedorite, ad p torile se cur mai ales vara, cnd temperaturile ridicate favorizeaz fermenta iile. Consumul de ap este de 45 ml/cap/zi. La prepeli e, ou le sunt bune de incubat dup vrsta de 60 de zile. Maturitatea sexual apare mai trziu la masculi dect la femeie. n cazul n care masculii din lot au aceea i vrst cu femelele, ou le bune de incubat se ob in n jurul vrstei de 70 zile. De i prepeli ele au un ciclu lung de produc ie, de unu sau chiar doi ani, ou le bune de incubat se ob in doar timp de 4-5 luni, dup care maculii trebuiesc nlocui i cu al ii tineri. De obicei masculii se elimin din lot la

264

vrsta de 30-32 s pt mni, iar ou le ob inute dup aceast vrst se folosesc pentru consum. Evolu ia produc iei de ou la prepeli e japoneze este prezentat n tabelul 7.53. Tabelul 7.53 Curba de ouat la prepeli e japoneze de reproduc ie Vrsta S pt mna Ouat Produc ia pe cap Din care ou bune de ouat pentru incubat (buc.) (s pt.) (%) Pe Pe s pt mn Cumulat Cumulat s ptamn 7 1 25 1,7 ],7 . 8 2 35 2,5 4,2 9 3 45 3,2 7,4 1,0 1,0 10 4 55 3,8 \1,2 3,5 4,5 1 1 5 65 4,5 15,7 4,0 8,5 12 6 70 4,9 20,6 4,5 13,0 ]3 7 75 5,3 25,9 5,0 18,0 ]4 8 80 5,6 3],5 5,2 23,2 ]5 9 82 5,7 37,2 5,3 895 16 10 84 5,9 43,1 5,5 34,0 17 \1 85 6,0 49,1 5,5 39,5 18 12 85 6,0 55,1 5,5 45,0 19 13 84 5.9 61,0 5,4 50,4 20 14 82 5,7 66,7 5,2 55,6 2] ]5 80 5.6 72,3 5,1 60,7 22 ]6 78 5,4 77,7 5,0 65,7 23 ]7 76 5,3 83,0 4,9 70,6 24 18 74 5,2 88,2 4,7 75,3 25 19 72 5,0 93,2 4,6 79,9 26 20 70 4,9 98,1 4,5 844 27 21 68 4,8 102,9 4,4 88,8 28 22 66 4.6 ]07,5 4,3 93,1 29 23 64 4,5 ] 12,0 4,2 97,3 30 24 62 4,3 116,3 2,3 100,0 3] 25 60 4,2 120,5 . 32 26 59 4,1 124,6 33 27 57 4,0 128,6 34 28 56 3,9 132,5 35 29 54 3.8 136,3 36 30 53 3,7 140,0 Procentul de ouat mediu este de 67%, iar cel de ou bune de incubat este de 72%, Pentru a ob ine procente bune de ouat este necesar s se asigure o furajare echilibrat pe ntreg ciclul de produc ie. Ou le se manevreaz cu aten ie pentru a nu se fisura coaja, care este foarte sub ire. Tot din acest motiv se acord o aten ie deosebit pardoselei din care este confec ionat cu ca i gradului de nclinare al acesteia pentru ca oul s nu se fisureze sau s se sparg n rostogolire spre jgheabul de colectare. Masculii folosi i la reproduc ie trebuie s fie bine dezvolta i, cu greutatea corporal ntre 120 i 150 g i s aibe gheare bine crescute. Cei cu gheare slab dezvoltate manifest dificultate n actul mperecherii. Ou le pentru incuba ie nu trebuie s fie mai vechi de o s pt mn . Pe timpul p str rii ou le se ntorc 265

periodic cu 180. Temperatura de p strare este de 14-14C, iar umiditatea realtiv de 60%. 7.3.7. Cre terea stru ilor de reproduc ie n Romnia, cre terea stru ilor de reproduc ie reprezint o preocupare nou a fermierilor. Stru i au fost domestici i n rile n care ei tr iesc n stare s lbatic . Primele date privind domesticirea lor i au originea n Africa de Sud, ntre anii 1857-1864 i se refer la un lot de 80 de stru i domestici i. n prezent, n Africa de Sud, cre terea stru ilor reprezint o nou ramur a zootehniei. n anul 1994, fermierii din Romnia s-au n Asocia ia Na ional a Produc torilor de Stru i pentru a- i ap ra mai bine interesele economice. n Africa exist i alte ri cresc toare de stru i de reproduc ie i carne, cum ar fi Zimbabwe, Botswana i Narnibia. Cre terea stru ilor s-a r spndit i pe alte continente. Exist ferme organizate n S.U.A., Canada i Asia. n China, cre terea stru ilor a nceput cu 15 ani n urm , cnd au fost importa i aproximativ 8 000 de stru i ras pur i peste 50 000 de ou . n anul 1996 a luat fiin Asocia ia Chinez pentru Dezvoltarea Stru ilor. Australia este continentul n care stru ii sunt r spndi i n mod natural, unde au fost amenajate ferme de cre tere i unde se ntreprind cercet ri de specialitate n domeniu. Cercet rorii din Australia sunt printre primii din lume care au folosit ns mn rile artificiale drept metod de reproduc ie. ncepnd cu anul 1990, cre terea stru ilor s-a extins i n Europa. Faptul c deosebirile de clim sunt mari fa de arealul pe care stru ii sunt r spndi i n mod natural, unde clima este cald n cea mai mare parte a anului, iar diferen ele de temperatur ntre zi i noapte sunt de asemenea mari, justific ntrzierea extinderii cre terii lor n Europa. Arealele naturale de cre tere a stru ilor se afl localizate n Africa, Australia i America de Sud, lU1de se ntlnesc toate cele trei ordine de stru i: stru ul comun, casaurij i stru ii nandu. n Europa, stru ii se cresc ndeosebi n Marea Britanie, Italia, Belgia i Olanda. Recent au fost importa i i sau organizat ferme n Cehia, Ungaria i Romnia. Din punct de vedere taxonomie, stru ii fac parte din clasa Aves, subclasa Palaegnathae, care cuprinde trei odine: Struthionidae, Reiformes i Casaurii (tabelul 7.54). Dintre p s rile de ferm , stru ii au cea mai lung via economic , de aproximativ 40 de ani, perioad n care o femel poate produce 3000-3600 de ou din care se pot ob ine 22003 100 de pui. Din puii ob inu i, o parte sunt destina i reproduc iei i, eliminnd pierderile (relativ mari, de circa 15% n primele zile) se pot livra pentru carne 1000-1200 de pui. O familie de stru i poate realiza 300 de tone de carne n perioada de exploatare. Carnea a nceput s fie foarte apreciat de consumatori mai ales dup sc derea accentuat a consumului de carne de vit , n urma apari iei ntr-o serie de

266

t ri a "bolii vacii nebune", boal deosebit de grav , cu transmisibilitate la om. Stru ii vaiorific foarte bine furajele verzi i p unea. n libertate, alimenta ia stru ilor este alc tuit n general din 60% furaje verzi, 15% fructe i legume, 4-5% carne reprezentat de insecte i mamifere mici i 10-15% cereale i pietricele de m rimi diferite. Tabelul 7.54 Caracteristici generale ale marii familii a Ratitelor (dup Van i colab., 2001)

267

Pielea i penele sunt deosebit de apreciate; practic toat produsele i subprodusele de la stru i sunt valorificate. Cre tera tineretului n primele s pt mni de via trebuie tacut cu mult aten ie i pricepere. Puii la ecloziune au vitelusul neresorbit n mare parte. Acest aspect are avantaje i dezavantaje. Avantajele constau n aceea c vitelusul neresorbit asigur hrana i apa necesar puiului n primele zile de via , pn la adaptarea la noile condi ii, mai ales n stare s lbatic . Dezavantajul major l reprezint posibilitatea infect rii vitelusului. Aceasta este principala cauz a pierderilor din primele zile dup ecloziune. n primele trei zile de via , puiul nu prime te hran i ap , pentru a favoriza resorb ia vitelusului. Evolu ia procesului de resorb ie se apreciaz prin cnt rirea puilor. Cre terea puilor se face pe un gr tar cu ochiuri mici, a ezat la n l imea de 10-15 cm fa de pardoseal pentru a favoriza c dera fecalelor nct acestea s nu fie consumate. Temperatura n camer trebuie s fie uniform i n valoare de 28-30C. Hr nitorile i ad p torile sunt a ezate astfel nct puiul s aib acces pentru a

268

consuma hran i ap dup cele tei zile n care nu consum nimic. La nceput furajul se administreaz pe jos, pe o suprafa neted i are urm toarea compozi ie: 25% g lbenu fiert, 25% praf de scoici, 25% morcov, 25% fn. La nceput, furajul se umeze te i se administreaz puilor artificial pe cioc, pn se obi nuiesc s consume. Unii cresc tori men in n primele zile puii mai mari mpreun cu cei mai mici pn se obi nuiesc s se hr neasc . Dup ce puii s-au obi nuit s consume se administreaz furaj combinat granulat (granule de 4 mm lungime/2 mm diametru), f r praf. Furajele administrate au urm toarea compozi ie: -cereale 39.53% (porumb, gru, orzoaic , ov z) - nutre uri proteice 23-29% ( rot de soia, rot de floarea soarelui, f in de carne) - furaje fibroase 5-33% (f in de lucern , trifoi ro u, fn de livad ) - substan e minerale 3-4% (f in de oase, carbonat de calciu, f in de cochilii, coaj de ou) - premix mineralo-vitaminic n primele zile, hrana se administreaz restnc lOnat pentru a favoriza resorb ia complet a vitelusului. Puii prefer hrana umed . Dup fiecare tain, hr nitorile trebuie s fie bine cur ate pentru a evita producerea de fermenta ii, cauza a frecvente tulbur ri gastrointestinale la pui. Se recomand administrarea hranei de dou ori pe zi n cantitate care poate fi consumat n dou ore. Stru ii manifest fenomenul de coprofagie. Unii cresc tori accept acest fenomen ca metod de colonizare a intestinului cu germeni nepatogeni necesari digestiei fermentative. De aceea ei recomand administrarea fecalelor de la stru i adul i n primele 3-4 zile de via . Al i cresc tori combat acest principiu ar tnd c odat cu administrarea fecalelor puii sunt expu i unor parazitoze grave, care le pot pune n pericol via a. Cercet rile recente arat c procesul de colonizare a intestinului cu bacterii se face f r niciun risc n cazul administr rii probioticelor, produse care con in bacterii le necesare coloniz rii tubului digestiv, n special al intestinului gros. Puii de stru consum cu mult pl cere furaj ele verzi, n primele zile fiind recomandate frunze de lucern , trifoi, urzic , varz etc. drept supliment al nutre urilor combinate. Consumul de frunze verzi este mai eficient dac acestea sunt legate sub form de m millchiuri la nivelul puilor. Hrana verde se administreaz n cantit i care s poat fi consumate n 1-2 ore. Furajele ve tede produc deranjamente gastro-intestinale. Lipsa furajelor verzi poate fi suplinit cu fn de lucern sau de trifoi. Din a doua s pt mn de via , puii pot fi sco i n solar sau pe p une pentru a beneficia de razele solare. n solar sau pe p une nu trebuie s existe corpuri care ar putea trezi curiozitatea puilor pentru a le ciuguli. FiecaTe pui trebuie s beneficieze de 1 nl suprafa , care va cre te odat cu dezvoltarea

269

puilor. Puii sunt sco i pe p une dup ce au fost hr ni i i dup ce s-a ridicat roua ?e pe plante. Aceast opera iune se face de dou ori pe zi cte 30 de minute. In l imea plantelor de pe p une nu trebuie s dep easc n l imea la greb n a stru ilor. Solarul i p unea trebuie s fie n leg tur cu spa iul de cre tere, "puierni a", pentru ca puii s se poat retrage pe timp nefavorabil. Pot fi folsite i ad posturi mobile amenajate pe spa iul de p unat. Acestea ofer avantajul asan rii de germeni patogeni a unor zone care au creat probleme cresc torului. Dup vrsta de trei s pt mni, cnd puii sunt l sa i mai mult timp afar pentru a beneficia de razele solare, trebuie s li se pun la dispozi ie jgheaburi cu hran concentrat i ap . Hrana trebuie s fie bine echilibrat n nutrien i pentru c aceast perioad corespunde dezvolt rii armonioase a organismului, cre terii scheletului i cre terii n greutate i n l ime. Furajul este unic, alc tuit dintr-un amestec de cerale i f inuri (tabelul 7.55). Tabelul 7.55 Re ete de amestec unic de nutre uri pentru pui de stru n vrst de 0-3 luni (%) (dup Van i colab . 2001) Materii prime I II III Materii prime I II III Porumb 39 - F in de fn de trifoi 20 Orz 33 27 F in de fn de livad 21 Ov z 20 24 F in de oase 3 4 4 Premix vitaminorot de soia 20 13 10 + + + mineral F in de carne 5 10 14 Total 100 100 100 F in de 33 lucern Maturitatea sexual se instaleaz la vrsta de 20-26 de luni, cu diferen e ntre cele dou sexe. Femela ajunge la maturitate a sexual la vrsta de 20-22 luni, iar mascului la 26-28 de luni. La masculi, dorin a de mperechere nu corespunde cu capacitatea fecundant a spermatozoizilor. La ambele sexe, vrsta recomandat pentru reproduc ie este 5-7 ani. Este foarte important s se evite fenomenul de consangvinitate, mai ales consangvinitatea strns , cu repercursiuni asupra calit ii produ ilor, sc derea produc iei de ou , mortalitate ridicat la ecloziune i rezisten sc zut la boli. Trebuie cunoscut foarte exact originea p s rilor care urmeaz s se mperecheze, evitndu-se mperecheri pn la rude de gradul al patrulea. Pentru ca rezultatele de reproduc ie s fie bune, mascul ii se separ de femeie la vrsta de Il luni, evitndu-se mperecherile ntmpl toare i apari ia consangvinit ii. Stru ii sunt poligami, reproduc ia n grupuri mari duce la lupte pentru suprema ie ntre masculi. Aceste lupte produc perturb ri n activitatea lor de reproduc ie, care se reflect n rezultatele de fecunditate mai sc zute. n lucr rile de selec ie este necesar cunoa terea cu precizie a originii, motiv pentru care familia este format dintr-un mascul i o singur femel . Pentru eficientizarea reproduc iei i reducerea cheltuielilor cu ntre inerea unui num r

270

prea mare de masculi se folose te familia format dintr-un mascul i dou femeIe. Rezultatele bune de reproduc ie sunt corelate cu o serie de factori. Alimenta ia este un factor esen ial pentru o reproduc ie eficient . Nutri ia necorespunz toare va afecta negativ i direct pas rea de reproduc ie i calitatea ou lor ob inute, implicit dezvoltarea embrionar i calitatea puilor. Stru ii consum n sezonul de reproduc ie 2 kg fi.lraje concentrate i I kg verde uri asortate pe zi. Femelele produc ou fecundate timp de 5-8 zile dup mperechere. Femela depune un ou la fiecare dou zile. Dup vrsta de 24 de luni, cnd ncep s ou , ra iile alimentare trebuie s fie echilibrate n s ruri minerale (n special calciu i fosfor), aminoacizi i vitamine. La masculi, consumul prea mare de calciu reduce absorb ia zincului, cu influen diect asupra procesului de spermatogenez . Din litera!ura de specialitate nu avem date despre hr nirea pe sexe a reproduc torilor. In cazul femelelor, alimenta ia deficitar duce la ob inerea ou lor de calitate inferioar . Principalele deficien e ale ou lor sunt prezentate n tabelul 7.56. Tabelul 7.56 Efectele unei nutri ii necorespunz toare asupra stru ilor de reproduc ie i asupra ou lor/embrionilor/puilor (dup Van i colab., 2001) Struti de reproductie Ou /embrioni/pui Ciocniri Dimensiuni extreme ale ou lor Activitate reproduc toare slab Calitatea coiii oului [nfertilitate Porozitatea coiii oului P s rile refuz furaiul Ou cu diferte neregularit i Masculii nu intr n sezon de Coaja oului prea tare reproduc ie Produc ie de ou mic sau nul Mortalitate embrionar timourie Tulbur ri nervoase Fort slab de ciocnire Sindromul mortii acute Numeroase eclozuni ce trebuiesc spriiinite Lezluni arteriale Pui cu malformatii Sc derea calit ii penal ului Absorb ie anormal ag lbenu ului Rezisten sc zut la vreme ostil Picioare, gheare i ciocuri contorsionate Rezisten sc zut la infec ii Mortalitate timpurie a puilor bacteriene Produc ia de ou este influen at de sezonul. n care apare maturitatea sexual . S-a constatat c dac femela atinge vrsta de 20-22 de luni n timpul iernii va fi o ou toare foarte bun , cu serii lungi de ou incubabile din punct de vedere al greut ii, formei i calit ii cojii. Dac femela atinge maturitatea sexual la nceputul prim verii, ou le vor fi mici imnu se vor folosi la incuba ie. Vremea nefavorabil , cu ploi i temperaturi sc zute, poate determina ncetarea ouatului. Stresul datorat zgomotelor i persoanelor str ine nelini te te stru ii I perturb activitatea de reproduc ie. Pentru evitarea acestuia, fermele vor fi amplasate izolat, departe de c ile rutiere. Cuibul pentru ouat este construit de mascul ntr-o zon nisipoas ntr-un perimetru de cel pu in 10 m2 Perimetrul respectiv reprezint spa iul unde

271

masculul desf oar dansul nup ial n vederea mperecherii. EI construie te cuibul cu ciocul pe o suprafa circular cu diametrul de 2 m2 i o adncime de 30 cm. Cei doi parteneri se izoleaz de grup, masculul ncepe dansul, care poate dura cteva ore. EI se a eaz n fa a femelei, i apleac capul i i Ias aripile n jos sco nd sunete guturale i fluer turi. La nceput adopt o pozi ie lateral fa de femel , rotindu-se n jurul ei pn ce acesteia pn accept s se a eze astfel nct s s se poat efectua copularea. Copularea dureaz 1-2 minute, timp n care femela i agit ciocul i emite ni te sunete asem n toare castanietelor n timp ce masculul emite un groh it caracteristic. Dup copulare, cei doi parteneri caut hran i ap . Produc ia de ou este de 120-140 buc i pe o perioad de 240-260 zile, dac sezonul este favorabil din punct de vedere climatic, lipsit de ploi i temperaturi sc zute care ar putea ntrerupe ciclul de ouat. Razele de soare influen eaz direct procesul de ovogenez i spermatogenez . n cazul incuba iei artificiale, ou le se recolteaz la 10-15 minute dup depunere pentru a preveni mortalitatea embrionar cauzat de ocuri le termice: c ldur mare vara i temperatur sc zut n sezoanele reci, n special prim vara. Prevenirea contanlin rii ou lor se realizeaz prin men inerea unui cuib curat. Recoltarea ou lor se va face cu minile curate i dezinfectate. Manipularea ou lor se va face cu deosebit grij pentru a preveni fisurarea cojii. Ou le murdare se terg la recoltare cu o crp uscat i dezinfectat . Ou le de stru sunt deosebit de sensibile la infec ie deoarece sunt lipsite de cuticul . Femelele ou n general dup -amiaza, la aproximativ aceea i or . Ou le recoltate se depoziteaz ntr-o camer curat , la temperatura de 1518C i umiditatea relativ de 50-60%. Pozi ia de p strare este orizontal i se rotesc n jurul axei cu 180 odat sau de dou ori pe zi. 7.3.8. Cre terea fazanilor Cre terea fazanilor este o preocupare permanent a asocia iilor de vn toare, n scopul popul rii unor arealuri ce se preteaz pentru nmul irea natural i care din cauza unor vn tori intense au disp rut. Fazanii fac parte din ordinul Galliformes, ordin din care fac parte majoritatea p s rilor de vn toare. n unele ri, specii ca prepeli a, fazanul i potrnichea se cresc n captivitate, n ferme specializate, pentru a fi valorificate direct pe pia pentru consum. Ini ial, aria de r spndire n stare s lbatic a fost constituit de Japonia, Chna, Coreea i insulele Taiwan. n antichitate, fazanul a fost adus n Grecia i Italia. Dup Primul R zboi Mondial, fazanul s-a r spndit n Fran a, Germania, Cehoslovacia i Ungaria penetrnd i n rile vecine, Polonia i Romnia. Fazanii sunt aprecia i de vn tori pentru frumuse ea partidelor de vn toare, de consumatori pentru calitatea c rnii i de cresc tori pasiona i de

272

frumuse ea acestei specii. Din categoria fazanilor de vn toare fac parte fazanul comun de vn toare, fazanul negru, fazanul verde, fazanul mongol, fazanul chinezesc gulerat i fazanul de Farmoza, iar din categoria fazanilor de decor fac pmte fazanul auriu, fazanul argintiu i alte cteva specii. Fazanii pot fi crescu i cu rezultate bune n orice sistem de cre tere: extensiv, semiintensiv i intensiv. n sistemul extensiv se folosesc pentru reproduc ie clo ti sub care se pun ou procurate de la ferme specializate sau ou g si te pe terenurile de vn toare periclitate de r pitoare sau braconieri. Clo ca mpreun cu puii de fazan sunt inu i n captivitate pn la vrsta de 2-3 luni, cnd sunt l sa i n mediul natural de cre tere. Sistemul semiintensiv de cre tere presupune existen a unor loturi de reproduc ie de la care se ob in ou pentru incuba ie. Cre terea fazailor de reproduc ie se face n voliere de ouat, n loturi mici, formate dintr-un mascul i 5-6 femeIe pentru care se asigur o suprafa de 1820 m2 Reproduc ia se face i pe loturi ma mari, de 100 femeie i 25 masculi, pentru care se asigur o suprafa de 600 m2. Incuba ia se face n general cu ajutorul clo tilor, care asigur i ce terea puilor. Puii sunt l sa i dup vrsta de trei luni n stare s lbatic pentru a cre te i a se nmul i. Hrana puilor n cre terea semiintensiv este alc tuit din urueli de cereale i poate fi administrat uscat sau umed . Se are grij ca n zilele c lduroase hr nitorile s fie cur ate de resturile de hran pentru a nu fermenta i a produce tulbur ri digestive puilor. Cre terea intensiv se realizeaz n hale de cre tere prev zute cu padoc. Hala prezint un culuar median longitudinal. De o parte i de alta a cuJuarului se g sesc boxe n care se afl familiile de reproduc ie. Fiecare box prezint utilaje de hr nire i ad pare asem n toare cu cele folosite n cre terea g inilor. Cuibarele sunt amplasate spre culuarul de acces. Fiecare compartiment are o u i de acces n volier . Volierele sunt din plas de srm ngropat 60 cm n p mnt i c ptu ite cu scndur pn la nal imea de 50 cm pentru a nu permite accesul roz toarelor. Suprafa a unei voliere pentru o fmuilie format dintr-un mascul i 5-6 femeIe este de 48 m2, cu urm toarele dimensiuni: 2 m lungime, 4 m l ime i 2,4 m n l ime. V olierele au pardoseala nierbat i bine drenat pentru a nu b lti apa care ar putea favoriza dezvoltarea anumitor parazitoze deosebit de periculoase pentru via a fazanilor. Ad posturile au pardoseala acoperit cu un strat de nisip sau pietri . Cre terea tineretului Puii de fazan sunt crescu i n hale nchise prev zute cu padoc. Halele sunt echipate cu hr nitori i ad p tori asem n toare cu cele folosite n cre terea puilor de g in . nc lzirera se face n general cu eleveuze.

273

Puii ob inu i n sistem de incuba ie artificial sunt adu i in hala de cre tere unde Slillt repartiza i sub eleveuze ce au n jurul lor cte un arc pentru a limita deplasarea puilor n primele zile. Temperatura recomandat sub eleveuz este de 35-37C n prima s pt mn , 2732C n s pt mna a doua, 22-25C n s pt mna a treia i 16-20C n s pt mna a patra i urm toarele. Lumina va fi difuz i colorat n ro u pentru a evita canibalismul (B I escu, 1980). Densitatea puilor n acest sistem de cre tere la sol este de 18-22 pui/m2 Frecven a apari iei canibalismului la aceast specie este foarte mare, de aceea este obligatorie debecarea. Debecarea se execut la vrsta de 3-4 s pt mni. Unii cresc tori procedeaz i la aplicarea unui cioc fals. Puii de fazan au acces n volier din prima s pt mn de via , pe o perioad scurt de timp, atunci cnd vremea este vaforabil . Timpul de edere n padoc se m re te pe m sur ce puii cresc, astfel c la vrsta de ase s pt mni pot fi l sa i i noaptea n voliere. Densitatea puilor la aceast vrst este de 4-5 il 2 pu m. Structura hranei este diferit in func ie de vrst . n primele patru s pt mni de via se administreaz o hran cu 25-26,6% protein brut i cu 2 700-2 900 kcal/kg energie metabolizabil . Dup vrsta de patru s pt mni, con inutul in protein brut scade la 1617,2%, men inndu-se acela i nivel caloric al ra iei. Administrarea hranei n primele dou s pt mni de via se face n ad post pentru ca apoi hr nrea s se fac in volier . Puii de fazan pot cre te i n baterii folosite pentru cre terea puilor de g in , cu 4-5 nivele i cu surs proprie de nc lzire. Cre terea puilor se face cu bune rezultate pn la vrsta de patru s pt mni. Densitatea puilor in prima s pt mn este de 60 pui pe cu c , dup care se r resc la 30 de pui pe cu c n s pt mna a doua i 15 pui pe cu c n s pt mna a treia. Dup vrsta de trei s pt mni, puii sunt transfera i in hale cu voliere. Vancea i colab. (1978) recomand urm toarea re et pentru furajarea puilor (tabelul 7.57). Tabelul 7.57 Cerin e zilnice n principii nutritivi pentru fazani (dup Vancea i colab . 1978) Vrsta Energie Protein Lizin Metionin Gr sime Calciu Fosfor metabolizabil brut (s pt.) /mg) + cistin (%) (%) (%) (kcal/kg) (%) 0-4 2600-2700 27-29 1,6-1,7 0,8-1,0 2-4 1,1-1,3 0,7-0,8 5-9 2600-2700 23-27 1,0-1,4 0,7-0,8 2-7 1,3- 1,5 0,7-0,8 10-18 2650-2850 18-22 0,9-1,0 0,6-0,7 3-5 1,0-1,1 0,6-0,8 Autorul recomand ad ugarea a 1,7 mg vitamin D, 30 mg vitamin B2 i 15 mg untur de pe te. Consumul de furaj pn la vrsta de 20 s pt mni este de 8-9 kg/cap. Apa se asigur la discre ie, att n ad post ct i n padocul din volier . Este necesar ad ugarea n ap a albastrului de metil cu efect dezinfectant i antitoxic, sau a

274

permanganatului de potasiu, pentru a evita apari ia unor boli cu agen i patogeni transmisibili pe aceast cale. Alegerea fazanilor pentru reproduc ie se face la vrsta de 20 s pt mni. Efectivele care nu au fost re inute pemu reproduc ie sunt valorificate pentru repopularea p durilor sau sunt sacrificate pentru carne, deosebit de apreciat de consumatori. Cre terea fazanilor adul i Fazanii re inu i pentru reproduc ie sunt controla i sanitar veterinar pentru a vedea dac sunt purt tori de germeni infecto-contagio i ce se transmit prin ou, n special germeni din genul Salmonella, i sunt vaccina i antipseudopestos. Fazanii adul i sunt crescu i n vederea ob inerii de ou fecundate necesare reproducerii lotului. Cre terea se realizeaz n hale echipate cu utilaje de hr nire i ad pare asem n toare cu cele folosite n cre terea g inilor. Halele au n interior cuibare n care femeie le pot depune ou le, iar n exterior padocuri cu volier . Loturile de reproduc ie sunt constituite pe sistem familial, cu un mascul la 5-6 femeie. La alc tuirea loturilor se re in ntr-o box un num r de masculi de rezerv , pentru a nlocui mascul ii care mor pe parcursul sezonului de reproduc ie. Dup alc tuirea loturilor de reproduc ie i nceperea preg tirii pentru ouat se schimb ra ia administrnd un furaj adecvat n principii nutritivi. Vancea (1978) recomand n aceast perioad un furaj cu un con inut de 24% protein brut , 0,95-1,2% lizin , 0,6-0,75% metionin +cistin , 3-6% gr sime, 2,3-2,7% calciu, 0,75-0,8% fosfor i o valoare energetic de 2600-2700 kcal/kg energie metabolizabil . Cantitate a de furaj consumat pe zi este de 70 g. Furajul se administreaz o singur dat pe zi, de obicei diminea a, pe ct posibil la aceea i or . Apa se administreaz la discre ie, n ad p tori semiautomate. Sezonul de reproduc ie ncepe n luna martie. Produc ia de ou este de 1520 ou /cap. Ou le sunt de culoare gri-verzui i au o greutate de 33-35 g. Recoltarea ou lor se face de dou ori pe zi i se transport ntr-o camer special amenajat , cu temperatur constant de 14C i o umiditate relativ de 60% n vederea introducerii la incubat 7.3.9. Cre terea potrnichilor Potrnichile fac parte din ordinul Galliformes, familia Phasianidae. n Europa este r spndit potrnichea comun (Pedix pedix pedix). Potrnichile au un pronun at caracter monogam. S-au f cut ncerc ri de reproducere poligam , dar acestea s-au soldat cu e ec. Puii de potrniche ob inu i prin incuba ie natural (clocit) sau incuba ie artificial pot fi crescu i ca i puii de fazan. Cre terea cu ajutorul clo tilor prezint o serie de avantaje privind protec ia lor n primele zile i obi nuirea lor cu

275

consumul de furaje, dar exist riscul s fie strivi i de clo ti. Cu foarte bune rezultate se folosesc clo tile din rase pitice. Loturile de pui de potrniche destina i cre terii n sistem inductrial au m rimea de 50500 pui. Ace tia slmt crescu i n nc peri nc lzite, prev zute cu padocuri i voliere. Echipamentul de hr nire este format dintr-un jgheab cu lungimea de 1 m pentru 100 de pui. Pentru ad pare se folosesc ad p tori vacumetrice cu o capacitate de 1/3 litri. Puii bine zvnta i sunt transporta i de la sta ia de incuba ie n cutii de carton, cte 50 pui n cutie. Sursa de nc lzire n hal o reprezint i la aceast specie eleveuza. Cre terea puilor de potrniche are caracter fazia!. Prima faz de cre tere dureaz de la zero la zece zile, iar faza a doua, de la zece zile la ase s pt mni. n prima faz , temperatura sub eleveuz trebuie s fie de 37C n primele cinc zile de via a puilor, dup care scade la 36C n zilele 6-8 i 35C ntre zilele 8-10. Temperatura din ad post n aceast perioad este de 20C, iar umiditatea relativ de 75%. Dup vrsta de zece zile, puii au acces n voliere pe vreme vaforabil . Compartimentele pot ad posti colectivit i de 100-600 pui. Rezultate bune se ob in cnd voliera are Fardoseala acoperit cu iarb . Densitatea puilor sub eleveuz este de 90-100 pui/m ; dup zece zile, densitatea n boxe se reduce la 3050 pui/m2. Alimenta ia puilor este dificil n primele zile de via . Ei ncep s consume bine fn m cinat ncepnd cu ziua a patra. Re eta de furaj administrat trebuie s fie bine echilibrat n componentele de baz , asigurnd n totalitate principii nutritivi de care organismul are nevoie n aceast perioad . Leclerq (1984) recomand urm toarea structur a furajului n primele patru s pt mni (tabelul 7.58). Tabelul 7.58 Necesarul de protein , aminoacizi i s ruri minerale la potrniche n perioada de cre tere 0-4 s pt mni (dup Leclercq. 1984) Specifica ie Nivelul energetic Protein brut UM Variante VI V2 V3 3000 20,4 1,18 0,45 0,85 0,20 0,70 1,10 0,80 0,53

kcal/kg 2600 2800 17,6 19,0 Aminoacizi Lisin 1,02 1,10 Metionin 0,39 0,42 Acizi amina i cu sulf 0,73 0,79 Triptofan 0,18 0,19 Treonin 0,60 0,65 Minerale Calciu 0,90 1,00 Fosfor total 0,70 0,75 Fosfor disponibil 0,47 0,50

276

Pentru toate variantele exist acela i con inut de vitamine i oligoelemente (tabelul 7.59). Tabelul 7.59 Necesarul de oligominerale i vitamine la potrniche n perioada de cre tere 0-4 s pt mni (dup Leclercq, 1984) Specifica ie U.M Concentratie Specifica ie U.M Concentra ie

Fier Cupru Zinc Mangan Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K, Tiamina Riboflavin Acid pantotenic

Oligoelemente ppm 40 ppm 4 ppm 60 ppm 80 U.1. U.1. ppm ppm ppm ppm ppm

Cobalt Seleniu lod

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

0,2 0,15 1,0 60 2 0,3 1,2 0,015 800

Vitamine 10000 Niacina 1500 Piridoxina 20 Biotin 4 Acid folic 2 Vitamina 812 Clorur de 6 colin 10

Tabelul 7.60 Necesarul de proteine, aminoacizi i minerale la potrniche dup vrsta de 4 s pt mni (dup Leclercq, 1984) Variante Specifica ie VM VI V2 V3 Nivelul energetic kcal/kg 2500 2700 2900 Protein brut % 14,0 15,0 16,0 Aminoacizi Lisin % 0,74 0,80 0,86 Metionin % 0,32 0,35 0,38 Acizi amina i cu sulf % 0,54 0,58 0,62 Triotofan % 0,13 0,14 0,15 Treonin % 0,44 0,48 0,52 Minerale Calciu % 0,85 0,90 0,95 Fosfor total % 0,56 0,61 0,65 Fosfor disponibil % 0,34 0,37 0,40 Tabelul 7.61 Necesarul de oligominerale i vitamine la potrniche dup vrsta de 4 s pt mni (dup Leclercq, 1984)

277

Cupru Zinc M anagan Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K3 Tiamina Riboflavin

ppm ppm ppm U.1. U.r. ppm ppm ppm ppm

3 Seleniu 40 lod 70 Vitamine 8000 Acid pantotenic 1200 Niacina 15 Biotin 3 Acid folic 1 Vitamina B 1 2 4 Clorur de colin

ppm 0,1 ppm 0,7 ppm ppm ppm ppm ppm ppm 5 40 0,05 0,7 0,010 800

Tabelul 7.62 Necesarul de oligominerale i vitamine la potrniche n perioada de ouat (dup Leclercq, 1984) Variante Specifica ie UM VI V2 V3 Nivelul energetic Kcal/kg 2600 2800 3000 Protein brut % 14,7 16,0 17,0 Aminoacizi Lisin % 0,78 0,84 0,90 Metionin % 0,33 0,35 0,38 Acizi amina i cu sulf % 0,61 0,66 0,70 Trintofan % 0,16 0,18 0,19 Treonin % 0,49 0,53 0,57 Minerale Calciu % 2,40 2,60 2,80 Fosfor total % 0,54 0,57 0,60 Fosfor disponibil % 0,30 0,32 0,34 Tabelul 7.63 Necesarul de oligominerale i vitamine la potrnichc n perioada de reproduc ie (dup Leclercq,1 984) Concentra ie Concentra ie Specifica ie U,M. Specifica ie UM Fier Cupru Zinc Mangan Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina K3 iamina Riboflavin Acid pantotenic ppm ppm ppm ppm U.I. U.I. ppm ppm ppm ppm ppm 40 3 50 60 Oligoelemente Cobalt Seleniu Iod ppm ppm ppm 0,2 0,15 0,8

10000 1500 15 4 1 6 10

Vitamine Niacina ppm Piridoxin ppm Biotin ppm Acid folic ppm Vitamina B 12 ppm Clorur de col ' nnm in

10 2 0,15 1 0,010 600

278

Consumul de furaj combinat n perioada 0-6 s pt mni este de 600 g. n perioada 6-12 s pt mni o pas re consum 25 g furaj combinat pe zi. Dup 12 s pt mni, pas rea adult consum 30 g pe zi. Este necesar ca dup vrsta de 10 zile s se pun la dispozi ia puilor hr nitoare cu nisip. Nisipul este necesar n procesul de digestie. Densitatea p s rilor pn la vrsta de 8-10 s pt mni este de 2-4 p s ri/m2, dup care densitatea se reduce la 0,5-1 p s ri/m2. Cele mai bune exemplare pentru reproduc ie sunt cele eclozionate n perioada dintre 10 iunie i 20 iulie, crescute pe teren cu iarb pn la vrsta de trei luni. Sexarea se poate face dup vrsta de 6-7 s pt mni, dup culoarea petelor de pe spate. Femeie prezint pe spate penele de culoare cenu ie, cu un desen barat cu alb. La masculi, penele au culoare ro cat cu dungi longitudinale, iar capul are o culoare portocalie, pres rat cu m rgele. Exemplarele pentru reproduc ie trebuie s aib o greutate corporal medie de 380 g. Sezonul de reproduc ie ncepe la sfr itul lunii februarie, nceputul lunii martie i dureaz pn la 15 iulie, perioad n care o potrniche produce 30-40 de ou . n cazul n care se cresc mai multe perechi n aceea i volier , la sfr itul lunii martie unii masculi devin agresivi. Ei trebuiesc izola i i nlocui i. n general se ob in parametri buni de reproduc ie, ou le avnd o fecunditate de 80-85% i o ecloziune de 90% din ou le fecundate. Potrnichea ro ie are o produc ie mai mic , de 25-30 de ou pe an, cu indici de incuba ie mai sc zu i: 80-85% fecunditate i 80% ecloziune din ou le fecundate. 7.3.10 Cre terea porumbeilor Scopul pentru care se cresc porumbeii este foarte diferit. Porumbeii au constituit i constitue i ast zi mijloace de transmitere a unor mesaje la distan . Ei pot fi i surse de asigurare a unei c mi gustoase, bine apreciat de consumatori, mai ales cnd se sacrific tineret. Deseori porumbeii sunt crescu i pentru aprecierea frumuse ii lor i a jocului pe care l practic . n aceast categorie intr porumbeii de agrement. Porumbeii l sa i n libertate i procur singuri o mare parte din hrana necesar , aceasta constituind un avantaj pentru cresc tor. Majoritatea cresc torilor pasiona i ntre in porumbeii n voliere pentru a fi proteja i mpotriva r pitoarelor i nstr in rilor accidentale. Interesul i pasiunea manifestate de cresc tor fac s fie alese unele sau altele din rasele de porumbei. Construc iile folosite n cre terea porumbeilor sunt dintre cele mai diferite, n func ie de imagina ia cresc torului, mergnd de la simple cutii a ezate la strea ina podurilor pn la construc ii speciale prev zute cu voliere. Important

279

este c n cre terea porumbeilor este necesar un anumit spa iu i utilaje de hr nire i ad pare. Ad postul poate fi construit din diferite materiale, dar este important s fie bine izolat termic pentru a p stra temperatura n timpul iernii i a feri porumbeii de c ldura torid a verii. Voliera este din plas de srm a ezat pe un cadru care poate fi metalic sau din lemn. n interiorul ad postului se organizeaz box ele pentru cuib rit, care cuprind dou compartimente marcate prin dou cutii n care porumbeii i fac cuibul i depun ou le. Este bine ca n boxe s existe un spa iu liber n care se a eaz o hr nitoare pentru pui. Ad postul trebuie s fie bine aerisit i s poat fi u or cur at i dezinfectat. Hr nirea porumbeilor se face pe baz de gr un e: porumb, gru, orz, ov z etc., semin e de teguminoase: maz re, linte, m z riche etc. i semin e oleaginoase: floarea-soarelui, cnep , in etc. Propor ia lor este diferit n ra ie pentru a asigura principii nutritivi de care organismul are nevoie. Vacaru-Opri i colab. (2002) au ar tat c un porumbel de 300 g trebuie s consume pe zi 4 g protein brut , ] g lipide brute i 15,84 g glucide (tabelul 7.64). Tabelul 7.64 Ra ia de hran pentru un porumbel de zbor, n greutate de 300g (dup Vacaru-Opri , 2002) % Furajul Gru Porumb Maz re Bic u Floarea-soarelui Cnep Total Amestec ideal Diferen 30 20 20 20 5 5 100 100 g 9,0 6,0 6,0 6,0 1,5 1,5 30 30 Protein brut o 0,81 0,45 1,02 1,38 0,18 0,18 4,02 4 + 0,02 Lipide brute o 0,10 0,23 0,08 0,09 0,43 0,45 1,38 1 +0,38 Glucide g 5,76 3,84 3,00 2,82 0,18 0,24 15,84 15 + 0,84

Hrana porumbei lor este diferit n perioada de iarn fa de perioada de reproduc ie, cnd trebuie s asigur m un con inut mai ridicat n proteine. Consumul de furaj este mai mare iarna, pe frig, dect vara. Porumbeilor li se vor asigura s ruri minerale i vitamine. Este de preferat s se administreze complexe vitamino-minerale, iar n lipsa acestora li se vor asigura porumbei lor la discre ie nisip grosier, var stins uscat, scoici m cinate i sare furaj er . Puii sunt hr ni i de p rin ii adul i n prima perioad de cre tere cu un produs special de consisten p stoas , secretat de gu la 9-10 zile de la nceperea clocitului, numit "lapte de porumbel". La hr nirea puilor cu lapte de porumbel n primele 14-15 zile de la ecloziune particip att femela ct i masculul. La o s pt mn de la ecloziune, porumbeii adul i introduc n hrana puilor i semin e: mei, gru m z riche pe care trebuie s le g seasc la discre ie n

280

aceast perioad . Dup 14 zile de la ecloziune, hr nirea puilor r mne n seama mascul ului pentru ca femela s poat cloci noua serie de ou . Puii sunt hr ni i cu lapte de porumbel o perioad de trei s pt mni. Boxele de porumbei au dou compartimente n care perechea de porumbei i organizeaz dou cuiburi, facilitnd depunerea unei mari serii de ou nainte ca perioada de cre tere a puilor s fie terminat . Perioada de dezvoltare a puilor de la ecloziune pn cnd p r sesc cuibul este de 2530 de zile. Este bine ca n ultimi le dou s pt mni cnd femela nceteaz de a mai hr nii puii, s punem hran suplimentar n compartimentul cu pui. n cursul unui an, o pereche de porumbei pot produce 5-7 serii de pui. O aten ie deosebit trebuie s se acorde men inerii cur eniei pentru a evita apari ia unor parazitoze sau alte boli deosebit de periculoase pentru porumbei. Zilnic se va face cur enie f r s se deranjeze cuiburile. De dou ori pe an n afara sezonului de reproduc ie se va face cur enie general , cu ndep rtarea cuiburilor vechi i dezinfec ia ad postului. 7.3.11. Cre terea p uniior Cre terea p uni lor se face pentru frumuse ea lor, ei fiind pas ri decorative. n general p unii populeaz parcurile, gr dinile i spa iile libere cu mult verdea . Este o pas re pu in preten ioas fa de condi iile de mediu i se aclimatizeaz u or diferitelor zone de cre tere. Originar din India, specia a fost adus n Grecia de unde s-a r spndit n toat Europa. P unul este o pas re de talie mare, remarcat n special prin m rimea cozii i coloritul acesteia, coad ce poate fi deschis sub form de evantai. n ara noastr , p unii se cresc n libertate. Se pare c iernile nu prea aspre nu le stnjenesc activitatea, i totu i n perioadele cu umiditate mare i cu geruri puternice, trebuie s beneficieze de un ad post pentru a fi feri i de intemperii. Reproduc ia se realizeaz prin clocit prim vara, cnd femela depune 5-6 ou ntr-un cuib ascuns n tufi urile din zona n care tr ie te. Produc ia de ou se poate dubla dac ou le sunt ridicate din cuib imediat dup pont . Perioada de incuba ie a ou lor este de 28-31 zile, existen a acestei variabilit i se datoreaz temperaturii din cuib n perioada clocitului. Puii ecloziona i sunt bine ngriji i de femel o perioad de timp de aproximativ ase luni. Puii pot fi crescu i i artificial n puierni e respectndu-se tehnologia cre terii tineretului de curc , cu men iunea c n primele zile, puii de p un sunt mai sensibili dect puii de curc . Sexarea se face dup vrsta de un an, cnd masculilor ncepe s le creasc coada. Maturitatea sexual la masculi este la vrsta de trei ani, iar la femeie la vrsta de doi ani. Dezvoltarea complet a penajului este la 4-6 ani. P unii au o via lung comparativ cu p s rile domestice, ajungnd la vrsta de 20 de ani, raportul de sexe este de un mascul pentru cinci femeIe.

281

P unii pot fi hr ni i cu semin e, o parte din hran i-o asigur singuri prin cre terea lor n libertate. S-a constatat c n perioada de cre terea a penelor este foarte important asigurarea ra iei cu semin e oleaginoase. Puilor n prima perioad de cre tere este foarte necesar s li se asigure o ra ie cu un con inut bogat n protein . n cazul cre terii n sistem industrial cu nutre uri combinate, re eta folosit n hrana curcilor d rezultate foarte bune. 7.3.12. Cre terea lebedelor Lebedele cresc n condi ii semis lbatice pe suprafe e de ap bogate n vegeta ie, pe care o valorific foarte bine. Animalele din ap sunt preferate mai pu in pentru consum. Sunt bine adaptate la condi iile de clim ale rii noastre, fiind p s ri c l toare. Toamna este bine s li se scurteze aripile, pentru a nu p r si areaJul unde dorim s le p str m. Se cresc n parcuri cu suprafe e de ap dat de lacuri sau ape curg toare care str bat locurile de agrement respective. n general i asigur hrana n locurile n care tr iesc. Dac mediul acvatic nu este bogat n plancton, hrana se suplimenteaz prin tanuri care trebuie administrate la aceea i or . Nefiind preten ioase, lebedele consum cu mult pl cere pinea, cartoful fiert sau nutre uri concentrate administrate n hrana palmipedelor. Lebedele sunt p s ri monogame, cuplurile se p streaz toat via a, care este lung de aproximativ 60 de ani. Exist mai multe specii de lebede. Cele mai r spndite sunt leb da carunculat , leb da neagr remarcat printr-un colorit deosebit al penajului, leb da cnt toare i leb da pitic . Lebedele sunt p s ri acvatice, n general de talie mare. Leb da carunculat sau leb da comun poate ajunge la o greutate de 18 kg. Dimorfismul sexual la lebede este pu in pronun at. Ele produc n cursul anului 4-10 ou . Pentru lebedele crescute n semilibertate se amenajeaz n locuri ferite, departe de zgomote, pe malul apelor, pe insule, pe plute etc. cuiburi cu saprafa a de 1 m2 din cutii, n care femela depune ou le pe care le cloce te. Masculul ndepline te numai rolul de paznic, el nu se ndep rteaz n perioada clocitultui de lng cuib. Maturitatea sexual la leb d apare dup vrsta de trei ani. Perioada de incuba ie este de 35--40 zile. Puii ecloziona i sunt foarte vioi i rezisten i la frig, au o vitez mare de cre tere, perioada de boboc fiind pn la doi ani, cnd n prlesc i i schimb penajul cenu iu cu penajul de adult de culoare aib . n cazul n care se cresc mai multe perechi de lebede, cuiburile pentru clocit se organizeaz la distan unele de altele, pentru a nu ap rea lupte ntre perechi, care se pot solda cu r nirea bobocilor sau chiar moartea acestora. Cre terea lebedelor poate fi organizat i n sistem industrial, n acest caz ou le sunt recoltate din cuiburi ct mai frecvent, p strate n condi ii corespun-

282

z toare de temperatur i umiditate i incubate artificial. Regimul de p strare n incuba ie este asem n tor cu cel practicat n cre terea g telor. Bobocii ecloziona i la nceput sunt hr ni i artificial cu furaje concentrate, re eta folosit este aceea i ca n cazul bobocilor de gsc . Sunt l sa i s beneficieze de suprafe ele de ap , iar toamna li se scurteaz aripile pentru a nu p r si locul de cre tere. BIBLIOGRAFIE SELECTIV 1. B I eseu, M., B ltan, Gh., Dasc lu, AI., Vancea, 1. - 1980 - Avicultura. Ed. Didactic i Pedagogic - Bucure ti. 2. Larbier, M., Lec/ercq, B. - 1992 - Nutri ia i alimenta ia p s rilor. I.N.R.A., traducere. Ed. Alutus-D, Bucure ti 1994. 3. Lec/ercq, B., Blum, J.c., Sauveur, B., Stevens, P.- 1984 - L'alimentation des animaux monogastriques: porc, lapin, volailles. I.N.R.A., Paris. 4. Marin, Gh., Panait, N. - 1990 - Tehnologia cre terii prepeli elor domestice pentru producerea de carne i ou . Ed. P mntul Romnesc, Bucure ti. 5. Muscalu, Gr., Panait, M - 1995 - Cre terea p s rilor. Editura S.C. Wegafor. 6. Spiridon, Gh. - 1967 - Cre terea i ngr area curcilor. Editura Agro-Silvic Bucure ti. 7. tef nescu, Gh. A., B I escu, M, Severin, V. - 1960 - Avicultura, voI 1, Ed. Agro-Silvic Bucure ti. 8. Teu dea, V. - 1996 -Igiena animalelor i protec ia mediului. Editura Lider. 9. Tipuri! , D. - 1985 - Aspecte actuale prevind cre terea palmipedelor - Realiz ri i perspective. Revista Cre terea Animalelor, nr. 1. 10. Tipuri! , D., Savin, A., Vuluga, M, Ursu, Th., Sachelarie, A., Zarz r , M. - 1985 Tehnologia de cre terea a palmipedelor pentru carne. Redac ia de propagand agricol . Il. Vaneea, 1. - 1978 - Tehnologia Cre terii Intensive a P s rilor. Ed. Ceres, Bucure ti. 12. Van, 1., Marin, Gh., Damian, A., Cofas, v., Popescu-Mic/o anu, Elena - 2001 - Cre terea stru ilor. Ed. Ceres, Bucure ti 13. V earu-Opri , 1., rlea, s., Pl cint , P., Van, 1., Bunaeiu, P. - 2002 - Tratat de avicultur , voI II., Editura Ceres, Bucure ti.

283

ISBN 978-606-521-332-6