Sunteți pe pagina 1din 12

Fisa postului

FORMATOR

I. Identificarea postului
1. Numele si prenumele titularului: .................... 2. Denumirea postului: Formator 3. Pozitia in COR / Cod: 241205 4. Departamentul / locatia- Fundatia Alumni Constanta 5. Nivelul postului: executie 6. Relatiile: a. Ierarhice (control, indrumare, posturi supervizate): se subordoneaza coordonatorului de formare si expertului metodologie b. Functionale (colaborare, pe orizontala): Cu toti Formatorii

II. Descrierea postului


1. Scopul general al postului . Adaptarea si implementarea in scolile din Romania a programului Consiliului Europei intitulat VIRIS.Implementarea unui set de proceduri clare si eficiente de management al situatiilor de criza la nivelul unitatii de invatamant. 2. Obiectivele postului

*Constituie, organizeaza si monitorizeaza sesiunile de formare in conformitate cu obiectivele proiectului ID64345 Managementul situatiilor de criza la nivelul unitatii de invatamant. *Deruleaza evaluarea finala.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului.

* Deruleaza activitati de instruire a cursantilor si elaboreaza strategia de formare. * Livreaza modulul M1 si M2 potrivit acreditarii. * Asigura expertiza in privinta competentelor in formarea Trainerilor prin documentarea temeinic actualizata. * Selecteaza modalitatile si procedurile de lucru pentru programele de formare. * Stabileste ordinea de derulare a activitatilor / secventelor de instruire / formare corespunzator programului convenit cu beneficiarul. * Stabileste necesarul de materiale in conformitate cu specificul cadrului organizatorico-administrativ. *Asigura suporturile de curs ca instrumente.

3. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului.


* Adapteaza programul oferit la abilitatile de comunicare ale echipei de formare /formatorului. * Asigura caracterul interactiv al derularii programului de formare pentru a facilita munca in echipe / grupuri de diferite dimensiuni. * Aloca si dimensioneaza resursele in functie de efectele de formare estimate si posibile. * Solutioneaza dificultatile aparute in derularea programului de formare. * Verifica periodic programul stabilit sub aspectul metodologiei, in vederea asigurarii respectarii termenelor contractuale. * Asigura monitorizarea derularii cursului si a sesiunii de evaluare si follow-up (urmarirea impactului cursurilor dupa terminarea acestora). *Deruleaza activitati administrative specifice.

4. Descrierea responsabilitatilor postului


a. Privind relatiile interpersonale / comunicarea * Mentine relatii profesionale cu toti partenerii . * Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre managerul de proiect,coordonatorul de formare si expertul metodologie. * Promoveaza spiritul de lucru in echipa de experti formatori, in cadrul sesiunilor de formare. * Are o atitudine politicoasa atat fata de colegii sai, cat si fata de persoanele cu care vine in contact.

4. Descrierea responsabilitatilor postului


b. Fata de echipamentul din dotare * Respecta procedurile interne legate de utilizarea echipamentului si a aparaturii din dotare. * Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea.

4. Descrierea responsabilitatilor postului


c. In raport cu obiectivele postului * Mentine si transmite un standard inalt de profesionalism in cadrul activitatilor desfasurate. * Raspunde de elaborarea strategiei de instruire / formare si analizarea nevoilor specifice ale beneficiarilor. * Raspunde de corelarea rezultatului analizei de nevoi cu expertiza detinuta si cu mediul de instruire / formare disponibil. * Raspunde de inregistrarea si arhivarea documentelor administrative potrivit procedurilor de arhivare. * Raspunde de solutionarea situatiilor neprevazute. * Raspunde de confidentialitatea datelor la care are acces.

4. Descrierea responsabilitatilor postului


d. Privind securitatea si sanatatea muncii. *Respecta normele privind Securitatea si Sanatatea in Munca si PSI.

5. Nivelul de studii
*Diploma universitara *Certificat de formator *Adeverinta ISJ * Operare PC: Word, Excel, PowerPoint,

6. Competentele postului
* comunicare si coerenta/fluenta in exprimare; * capacitate de organizare; * notiuni de metodologie, management, psihologie educationala; * abilitati de negociator-mediator; * tact in abordarea situatiilor neprevazute si conflictuale; * creativitate si adaptabilitate in alternarea activitatilor; * cunoasterea de tehnici de investigare informationala; * realism si exigenta in evaluarea imperativelor de moment si a perspectivelor domeniului; * discernamant in alegerea modalitatilor de sustinere a sesiunilor de instruire / formare
* meticulozitate si acuratete; * bun echilibru emotional, constanta in atitudini si manifestari; * capacitatea de a redacta lucrari si rapoarte clare si corecte.

7. Experienta de lucru necesara


Minimum 5 ani experienta formare .