Sunteți pe pagina 1din 9

N.

IORGA
-
"
CQM. SE DOBNDETE
,
.
.
O' CTITORIE CULTURAL
Teatrul pentru popor. Recapitulri i ndejdi.
Cuvntarea d-Iui profesor Iorga la inaugurarea
Teatrului "Ligii Culturale"
(Smbt 14 Decembrie 1935)
EDITURA "LIGEI CULTURALE"
www.dacoromanica.ro

www.dacoromanica.ro
C u m s e d o b i n d e s t e o c t i t o r i e c u l t u r a l
T e a t r u l p e n t r u p o p o r . R e c a p i t u l r i 0 n d e j d i .

P R I M A M I N U N E
A c e s t P a l a t a l L i g i i C u l t u r a l e
www.dacoromanica.ro
4

I N T E M E I E R E A T E A T R U L U I- -

www.dacoromanica.ro


0 D I S T R A C T I ET E A T R U L S A F I E L A I N D E -
M A R A O R I C U I
www.dacoromanica.ro
www.dacoromanica.ro

R E A L I Z A R I V I I T O A R E


N

www.dacoromanica.ro
I N S L U J B A N E A M U L U I


www.dacoromanica.ro


www.dacoromanica.ro