Sunteți pe pagina 1din 1

#diez-inseamna ca ceea ce urmeaza dupa aces #diez-inseamna ca ceea ce urmeaza dupa acest Symbol sunt directivele ale procesorului

simbol sunt directivele ale procesorului,adica fisiere ce se contin deja in c++ iar in biblioteci se contine prototipul functiilor utilizate in program. .h-antetul functiilor din c++ <>semnele mai mic mai mare arata adresa und se afla bibliotecile { } intre acolade se contine corpul programului principal. , operatorul ce delimiteaza variabilele de acelasi tip. Functia main functie principal in program si are prioritate fata de alte functii din program. Void(din fata)-arata ca funtia nu va returna valori in procesul executie sale Void(din paranteze)-arata ca functia nu are parametrie Print f()-afisaza un comentariu la ecran sau afisaza rezultatele Scan f()-permite introducerea valorilor pu variabile. (ghilemelele) de la scan f afisaza la ecran valorile &-adresa de memorie a valorii =semnul atribuirii Getch-opreste programul cu scopul vizualizarii rezultatelorsi asteapta pina se va apasa orice tasta. Ceil-pentru a rotungi un nr.real in sus. ex: x=ceil(y);Floor-penrtu a rotungi un nr.real in jos (se cere pu partea rotungita) ex: x=floor(y); fmod-returneaza restul impartirii variabilei x(se foloseshte cind se cere parte intrega); SinX=sin(x) ;cosX=cos(x);tgX=tan(x); =sqrt(x) 2 2 2 X =pow(x,2);sinX =sin(pow(x,2));e =exp(2); 2 Cos x=pow (cos(x),2);lnX=log(x);abs=modul ||;

1)de calculat valoarea expresiei!!!! 2 -x -x U=a x+e cosbx/bx-e sinbx+1 2x 3x F=e ln(a+x)-b ln(b-x); Schema Bloc(din urma) Listing: #include<stdio.h> #include<conio.h> #include<math.h> Void main(void){ Int x,a,b; Float U,f; Clrscr(); Printf (culegeti valorile x,a,b:/n); Scanf(%d%d%d,&x,&a,&b); U=(pow(a,2)*x+exp(-x)*cos(b*x))/b*x-exp(x)*sin(b*x)+1); F=exp(2*X)*log(a+x)-pow(b,3*x)*log(b-x); Printf (rezultatul U=%f F=%f, U,F);

De calculate valoarea expresiei in dependent de conditsie. 2 1,5cos x<1 Y= 1,8a,x x=1 2 (x-2) +6 1<x<2 3tgx x>=2 #include<conio.h> #include<stdio.h> #include<math.h> Void main (void){ Int x,a; Float Y; Printf(introducem variabile x,a/n); Scanf(%d%d, &x,&a); If(x<1) y=1,5pow(cos(x),2); Else if(x=1) Y=1,8*a*x; Else if(x>1&&x<2) Y=pow(x-2,2)+6; Else if(x>=2) Y=3*tan(x); Print f(rezultatul:y=%f,y); Getch();}