Sunteți pe pagina 1din 1

LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile

Nr.
crt.

0
1.

Denumirea

U.M.

Cantitatea

Pretul unitar
- lei/U.M.4

Valoarea (exclusiv TVA) Furnizorul


RON
(denumire,adresa,
(col.3 x col.4)
telefon, fax)
5

Obiect 01
a)...................
b)...................
... ..................
Obiect .........
a)...................
b)...................
... ..................

2.

....

TOTAL P:

RON:

___________________
euro:
___________________________________________________________

Ofertant,
.
(semnatura autorizata )

Fisa tehnica
atasata
7