Numele si prenumele elevului.......................................

Data.............

Test la istorie
Nivel 2
I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1.Grecia antică se întindea în sudul Peninsulei Balcanice,
……….......................................și .....................................................................
2. Grecii au colonizat bazinul Mării Mediterane și bazinul .................................................
3. În antichitate Grecia purta numele de …………………..
4. Locuitorii Greciei antice erau numiţi de către romani……............., ei numindu-se eleni.
5x4=20p
II.Completati tabelul de mai jos:
Împărtirea
Greciei continentale
Grecia de Nord

Repere
Geografice
.........................................................

Istorice
.......................................

....................................................
Grecia de Mijloc
......................................................

..............................................

...................................................
Grecia de sud
.....................................................

................................................

.....................................................

9x5=45p
III. Precizati cauzele colonizării grecesti:
a) Cauze economice......................................................................................................................
b) Cauze politice...........................................................................................................................
c) Cauze sociale...........................................................................................................................
3x5=15p
IV. Alcătuiți propoziții istorice cu următorii termeni: polis, agora, cetățean, micenieni.
2,5x4=10p
10p din oficiu

Numele și prenumele elevului.......................................

Data.............

.....Cele mai importante polisuri ale Greciei antice sunt........................................................... Precizați cauzele colonizării grecești: d) Cauze economice.............. Alcătuiți propoziții istorice cu următorii termeni: polis.......................................și Odiseea............... 2................................ f) Cauze sociale...... 2. 3.........Primii locuitori ai Greciei antice se numeau ..................................... 10x3=30p III............................................................ 2.............. colonizare.................Test la istorie Nivel 1 I............................................ e) Cauze politice......și ....Grecii au întemeiat în Dobrogea trei colonii: 1........................................ Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte: 1.........Grecii au colonizat bazinul Mării Mediterane și bazinul ..................................5x4=10p 10p din oficiu ....................... 4.............................Homer a scris ................. cetățean................................................ 3................................. 3x10=30p IV.................... colonie........................... 5x4=20p II........