Numele si prenumele elevului.......................................

Data.............

Test la istorie
Nivel 2
I. Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte:
1.Grecia antică se întindea în sudul Peninsulei Balcanice,
……….......................................și .....................................................................
2. Grecii au colonizat bazinul Mării Mediterane și bazinul .................................................
3. În antichitate Grecia purta numele de …………………..
4. Locuitorii Greciei antice erau numiţi de către romani……............., ei numindu-se eleni.
5x4=20p
II.Completati tabelul de mai jos:
Împărtirea
Greciei continentale
Grecia de Nord

Repere
Geografice
.........................................................

Istorice
.......................................

....................................................
Grecia de Mijloc
......................................................

..............................................

...................................................
Grecia de sud
.....................................................

................................................

.....................................................

9x5=45p
III. Precizati cauzele colonizării grecesti:
a) Cauze economice......................................................................................................................
b) Cauze politice...........................................................................................................................
c) Cauze sociale...........................................................................................................................
3x5=15p
IV. Alcătuiți propoziții istorice cu următorii termeni: polis, agora, cetățean, micenieni.
2,5x4=10p
10p din oficiu

Numele și prenumele elevului.......................................

Data.............

................. 10x3=30p III.........Grecii au întemeiat în Dobrogea trei colonii: 1................................. 2......................................................................................... Alcătuiți propoziții istorice cu următorii termeni: polis............................................ 3x10=30p IV......................................................... colonizare........Grecii au colonizat bazinul Mării Mediterane și bazinul ...................................Primii locuitori ai Greciei antice se numeau . 3..... e) Cauze politice.......5x4=10p 10p din oficiu .................... Precizați cauzele colonizării grecești: d) Cauze economice.......................și Odiseea........ 4............ colonie....Test la istorie Nivel 1 I...............Homer a scris ...............Cele mai importante polisuri ale Greciei antice sunt........... cetățean.................................................... 5x4=20p II....................................................... Completaţi spaţiile libere cu răspunsurile corecte: 1................................. 3......... 2....... f) Cauze sociale............. 2...............și .....................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times