Sunteți pe pagina 1din 14

Fisa postului Administrator imobil FISA POSTULUI Nr.

1 Titulatura postului: administrator imobil Titularul postului: ALBINARU NICOLAE ADRIAN Cod C.O.R.:512112 Organizatia: Asociatia de proprietariDacia Bl A 34/1 sc C Departamentul: administratie Titulatura postului imediat superior: Presedintele Asociatiei Data intocmirii: 12.05.2011 Intocmita de: Boboc Ana Presedinte Rezumatul postului: planificarea si coordonarea activitatii administrative in cadrul obiectivului supervizat; supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor. Atributii si responsabilitati: Administratorul are urm toarele atribu iuni pentru ntre inerea condominiului: - Administratorul va verifica zilnic prin control efectuarea cur eniei, func ionarea instala iilor de apa si canalizare de la subsol, instala ia electrice, lift, etc - va verifica apometrele individuale trecnd cel pu in de 2 ori pe an la fiecare proprietar, rezolvnd i alte probleme sau le aduce la cuno tin a comitetului pentru rezolvare. - Pentru lucr rile de repara ii privind proprietatea comun , administratorul, innd seama de pre , durat de execu ie i calitate, supune spre analiz , selec ie de oferte i aprobare comitetului executiv al asocia iei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerin ele, n vederea execut rii lucr rilor, conform legisla iei n vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. n caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plat . - Toate lucr rile de efectuat se vor stabili cel pu in cu un membru din comisia tehnic i numai dup discutarea i aprobarea lor n comitetul executiv. Administratorul poate s execute, in caz de avarii i urgen e, lucr ri de repara ii numai cu aprobarea pe edintelui cu ntocmirea imediat a unui referat ce va fi apoi adus la cuno tin a comitetului executiv. - Supravegheaz i ndrum pe cei care realizeaz repara ii conform devizelor de lucr ri i contractelor ncheiate. Particip la recep ia lucr rilor mpreun cu cel pu in 2 membri al comisiei tehnice, consemnnd concluziile imediat n procesul verbal de recep ie Administratorul cumuleaz func iile de casier i contabil astfel: - Face incasari conform graficului marti si joi intre orele 18.30-20.30. - nregistreaz incas rile i pl ile prin cas i banca in fi ele fiec rui proprietar, agent economic sau furnizor, iar la sfr itul lunii ntocme te jurnalul de cas i jurnalul de banc - Calculeaz penalizarile conform sistemului propriu de penalizari stabilit de comitetul executive. - ntocme te listele de plat lunar si le afi eaz ntre 15 si 20 ale lunii dup verificarea acestora de

c tre cenzor i aprobarea lor de pre edinte. - ntocme te si elibereaza chitan e pentru sumele ncasate conform listelor de plata. - ntocme te zilnic Registrul de cas n dou exemplare, f r corecturi, ters turi sau t ieturi. - Zilnic ndosariaz primul exemplar din Registrul de cas , pentru operarea ncas rilor n contabilitate, impreun cu documentele de cas . - nregisteaza n contabilitate pl ile i ncas rile . - nregistreaz facturile primite n fi ele furnizorilor. - Face pl i numerar din caserie numai cu aprobarea pre edintelui. - ntocme te statele de plata i achit salariile n ultima zi lucr toare a lunii, dup ce au fost verificate de cenzor i aprobate de pre edinte. - ntocme te declara iile pentru impozite i taxe i le prezint cenzorului i apoi pre edintelui pn la data de 15 a fiec rei luni pentru luna anterioar . n aceea i zi cu depunerea acestor declara ii, ntocme te foi de v rs mnt i achit impozitele i taxele La fel procedeaz cu situa iile ce se depun trimestrial, semestrial sau anual. -va respecta toata legislatia referitoare la asociatiile de proprietari si cea referitoare la evidenta financiar contabila

Relatii la locul de munca: de subordonare: Presedinte si Comitet Executiv de supraordonare: ingrijitor cladire de colaborare/ functionale: furnizori, proprietari Program de lucru: 4 ore/zi, 5 zile/saptamana Conditii de munca: obisnuite; munca de birou; deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare,plata facturi,contracte furnizori). Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.). Cerinte pentru exercitare: 1.Cerinte medicale: 1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; 1.2. acuitate auditiva normala; 1.3. vorbire normala. 2. Cerinte psihologice: 2.1. inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata); 2.2. asumarea responsabilitatilor; 2.3. rezistenta la sarcini repetitive; 2.4. capacitate de relationare interumana; 2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 2.6. echilibru emotional.

3. Activitati fizice: 3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; 3.2. vorbire; 3.3. ascultare; 3.4. diferentiere a culorilor; 3.5. folosire a mainilor; 3.6. folosire a degetelor; 3.7. comutare si concentrare a privirii. 4. Educatie si pregatire profesionala: 4.1. cel putin studii medii; 4.2. cunostintele de operare pe calculator constituie un avantaj. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 5.Deprinderi transferabile: 5.1. acordare si transmitere de informatii; 5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; 5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; 5.4. pregatire de materiale si rapoarte.
2(DOUA) EXEMPLARE 12.05.2011 INTOCMIT BOBOC ANA PRESEDINTE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

SEMNATURA DE LUARE LA CUNOSTIINTA ALBINARU NICOLAE ADRIAN

FISA DE POST NR.2 INGRIJITOR CLADIRE

1.Denumirea compartimentului: CURATENIE IMOBIL 2. Denumirea postului: Ingrijitor cladire (bloc de proprietari) 3. Numele si prenumele salariatului: LUPU LUCRETIA 4. Se subordoneaza: ADMINISTRATOR, PRESEDINTE, COMITET EXECUTIV (RESPONSABIL DE SCARA) 5. Numele sefului ierarhic: ALBINARU NICOLAE ADRIAN-ADMINISTRATOR 6. Subordoneaza: Numai daca este cazul 7. Drept de semnatura: NU E CAZUL 8. Relatii functionale: ADMINISTRATOR, PRESEDINTE, , COMITET EXECUTIV, (RESPONSABIL DE SCARA) 9. Pregatirea si experienta: MINIM 8 CLASE 10. Autoritate si libertate organizatorica: Daca este cazul 11. Responsabilitati si sarcini: Ingrijitorul de cladire (bloc de apartamente) asigura ingrijirea si curatenia interioara si exterioara a proprietatii comune a cladirii. Responsabilitati: sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea cerute de angajator; sa respecte regulile disciplinare si de ordine stabilite de angajator; sa respecte secretul lucrarilor si al tuturor informatiilor ce tin de locul in care isi desfasoara activitatea; sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii; Sarcini: sa-si indeplineasca cu fidelitate sarcinile de munca potrivit regulamentului de organizare si functionare al Asociatiei de Proprietari si dispozitiile date de sefii ierarhic superiori, dupa

cum urmeaza: - program zilnic: 9-10 - zilnic, maturatul suprafetelor proprietatii comune scarilor din interiorul cladirii cat si la exteriorul cladirii (fata,lateral,spate); -zilnic, intretinerea curateniei in cadrul spatiului verde aferent blocului .A34/ 1 SC C (fata, lateral, spate) prin adunarea gunoaielor (hartiilor,sticlelor, pet-urilor etc.); - de doua ori pe saptamana,marti si vineri si ori de cate ori este necesar, spalatul (eventual dezinfectatul) suprafetei de pe jos din interiorul cladirii, cu apa si detergent ( sau dezinfectant), astfel incat imediat in urma spalarii sa nu ramana un strat gros de apa si prelingeri pe marginea scarilor; -o data la fiecare luna si ori de cate ori este necesar, stersul de praf si spalatul exterior al caloriferelor, balustradei si al suprafetelor vopsite de pe pereti (inclusiv plinta neagra) si spalatul usii de la intrare si boxa, in fiecare miercuri, -o data la doua luni si in mod special de sarbatorile de Paste si Craciun,si ori de cate ori este necesar, spalatul geamurilor si rama acestora precum si maturatul copertinei de la intrare, cu anuntarea in prealabil a unei persoane din cadrul conducerii asociatiei de proprietari (administrator, responsabil de scara); Alte obligatii: - sa nu absenteze nemotivat, in mod repetat de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin, astfel incat aspectul interior si exterior al cladirii sa aiba de suferit; - sa anunte in prealabil absentarea de la indeplinirea atributiunilor ce-i revin; - sa anunte in prealabil schimbarile justificate de program; - sa nu desfasoare alte activitati in scopuri personale, inclusiv ale proprietarilor de apartamente, altele decat cele de serviciu, astfel incat sa fie afectata desfasurarea activitatilor si calitatea muncii; - sa nu-si indeplineasca defectuos sarcinile mai sus enumerate astfel incat sa creeze pagube materiale ce-i pot fi imputate; -sa foloseasca cu masura si raspundere materialele igienico-sanitare, uneltele individuale de lucru, echipamentul individual de protectie, pierderea lor putandu-i fi imputata; - sa nu distruga sau sa nu-si insuseasca bunuri din proprietatea Asociatiei de Proprietari sau a proprietarilor, fapta ce va duce la aplicarea legilor in vigoare; - sa nu introduca si sa nu consume bauturi alcoolice in cladire. 12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora: Daca este cazul 13. Data semnarii: 12.05.2011 EXEMPLARE 2(DOUA)

INTOCMIT BOBOC ANA PRESEDINTE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

SEMNATURA DE LUARE LA CUNOSTIINTA LUPU LUCRETIA

Fisa postului Administrator imobil FISA POSTULUI Nr. 1 Titulatura postului: administrator imobil Titularul postului: ALBINARU NICOLAE ADRIAN Cod C.O.R.: 512112 Organizatia: Asociatia de proprietari Iulia nr 2002 Departamentul: administratie Titulatura postului imediat superior: Presedintele Asociatiei Data intocmirii: 12.05.2011 Intocmita de: Bondoc Vasile Presedinte Rezumatul postului: planificarea si coordonarea activitatii administrative in cadrul obiectivului supervizat; supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor. Atributii si responsabilitati: Administratorul are urm toarele atribu iuni pentru ntre inerea condominiului: - Administratorul va verifica zilnic prin control efectuarea cur eniei, func ionarea instala iilor de apa si canalizare de la subsol, instala ia electrice, lift, etc - va verifica apometrele individuale trecnd cel pu in de 2 ori pe an la fiecare proprietar, rezolvnd i alte probleme sau le aduce la cuno tin a comitetului pentru rezolvare. - Pentru lucr rile de repara ii privind proprietatea comun , administratorul, innd seama de pre , durat de execu ie i calitate, supune spre analiz , selec ie de oferte i aprobare comitetului executiv al asocia iei de proprietari ofertele operatorilor economici care satisfac cerin ele, n vederea execut rii lucr rilor, conform legisla iei n vigoare, potrivit art. 37 din Legea nr. 230/2007. n caz contrar, cheltuielile nu vor fi acceptate la plat . - Toate lucr rile de efectuat se vor stabili cel pu in cu un membru din comisia tehnic i numai dup discutarea i aprobarea lor n comitetul executiv. Administratorul poate s execute, in caz de avarii i urgen e, lucr ri de repara ii numai cu aprobarea pe edintelui cu ntocmirea imediat a unui referat ce va fi apoi adus la cuno tin a comitetului executiv. - Supravegheaz i ndrum pe cei care realizeaz repara ii conform devizelor de lucr ri i contractelor ncheiate. Particip la recep ia lucr rilor mpreun cu cel pu in 2 membri al comisiei tehnice, consemnnd concluziile imediat n procesul verbal de recep ie Administratorul cumuleaz func iile de casier i contabil astfel: - Face incasari conform graficului luni si miercuri intre orele 18.30-20.30. - nregistreaz incas rile i pl ile prin cas i banca in fi ele fiec rui proprietar, agent economic sau furnizor, iar la sfr itul lunii ntocme te jurnalul de cas i jurnalul de banc - Calculeaz penalizarile conform sistemului propriu de penalizari stabilit de comitetul executive. - ntocme te listele de plat lunar si le afi eaz ntre 15 si 20 ale lunii dup verificarea acestora de

c tre cenzor i aprobarea lor de pre edinte. - ntocme te si elibereaza chitan e pentru sumele ncasate conform listelor de plata. - ntocme te zilnic Registrul de cas n dou exemplare, f r corecturi, ters turi sau t ieturi. - Zilnic ndosariaz primul exemplar din Registrul de cas , pentru operarea ncas rilor n contabilitate, impreun cu documentele de cas . - nregisteaza n contabilitate pl ile i ncas rile . - nregistreaz facturile primite n fi ele furnizorilor. - Face pl i numerar din caserie numai cu aprobarea pre edintelui. - ntocme te statele de plata i achit salariile n ultima zi lucr toare a lunii, dup ce au fost verificate de cenzor i aprobate de pre edinte. - ntocme te declara iile pentru impozite i taxe i le prezint cenzorului i apoi pre edintelui pn la data de 15 a fiec rei luni pentru luna anterioar . n aceea i zi cu depunerea acestor declara ii, ntocme te foi de v rs mnt i achit impozitele i taxele La fel procedeaz cu situa iile ce se depun trimestrial, semestrial sau anual. -va respecta toata legislatia referitoare la asociatiile de proprietari si cea referitoare la evidenta financiar contabila

Relatii la locul de munca: de subordonare: Presedinte si Comitet Executiv de supraordonare: ingrijitor cladire de colaborare/ functionale: furnizori, proprietari Program de lucru: 4 ore/zi, 5 zile/saptamana Conditii de munca: obisnuite; munca de birou; deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare,plata facturi,contracte furnizori). Unelte, instrumente, echipament de lucru: instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.). Cerinte pentru exercitare: 1.Cerinte medicale: 1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale; 1.2. acuitate auditiva normala; 1.3. vorbire normala. 2. Cerinte psihologice: 2.1. inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata); 2.2. asumarea responsabilitatilor; 2.3. rezistenta la sarcini repetitive; 2.4. capacitate de relationare interumana; 2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare; 2.6. echilibru emotional.

3. Activitati fizice: 3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate; 3.2. vorbire; 3.3. ascultare; 3.4. diferentiere a culorilor; 3.5. folosire a mainilor; 3.6. folosire a degetelor; 3.7. comutare si concentrare a privirii. 4. Educatie si pregatire profesionala: 4.1. cel putin studii medii; 4.2. cunostintele de operare pe calculator constituie un avantaj. La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte. 5.Deprinderi transferabile: 5.1. acordare si transmitere de informatii; 5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor; 5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor; 5.4. pregatire de materiale si rapoarte.
2(DOUA) EXEMPLARE 12.05.2011 INTOCMIT BONDOC VASILE PRESEDINTE ASOCIATIEI DE PROPRIETARI

SEMNATURA DE LUARE LA CUNOSTIINTA ALBINARU NICOLAE ADRIAN

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. 1/01.09.2004

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: Asociatia de proprietari nr.2002 Iulia cu sediul in Rm Valcea str Garoafelor nr.2 Bl C22 Sc B ap 10, cod fiscal 14848621 reprezentat prin d-na/d-l Bondoc Vasile, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si Albinaru Ana domiciliata in Garoafelor nr. 2 Bl C22 Sc B ap 14, in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001. Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor care conduc la buna desfasurare a administrarii condominiului Blocului C22 sc A si B, fara a obtine o contraprestatie materiala. Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI: 3.1 Drepturi: - de a participa activ, in limita capacitatilor sale fizice si psihice la elaboarea si derularea activitatilor din cadrul asociatie de proprietari - de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala; - de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii; - de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara; - de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar; - de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului; 3.2 Obligatii: - sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului; - sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.); - sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza); - sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate; - sa pastreze confidentialiatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;

- sa cunoasca activitatile beneficiarului voluntariatului; - sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat; - sa aiba un comportament adecvat; - sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului. -sa respecte legislatia in vigoare referitoare la asociatia de proprietari si legislatia evidentei fiscal-contabile Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI: 4.1 Drepturi: - de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract; - de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat; - de a verifica si a superviza activitatea voluntarului; - de a cere voluntarului rapoarte de activitate; - de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane. 4.2 Obligatii: - sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale; - sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii; - sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar; - sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului; - sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite; - sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar. Art.5 DURATA CONTRACTULUI: Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 10 ani , cu posibilitatea innoirii sale. Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA: Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civilsau dupa caz a Codului penal.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI: Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie. Art.8 INCETAREA CONTRACTULUI: Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii: - la expirarea termenului pentru care este incheiat; - prin acordul partilor; - denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor; - daca situatia descrisa in art.7 alin. 2 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept. Art.9 LITIGII: Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractante nu le rezolva pe cale amiabila. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar al voluntariatului, ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR 2002 IULIA Voluntar, ALBINARU ANA

CONTRACT DE VOLUNTARIAT NR. 1/01.09.2004

Art.1 PARTILE CONTRACTANTE: Asociatia de proprietari Dacia A 34/1 Sc C cu sediul in Rm Valcea str IL Caragiale nr.2 Bl A 34/1 Sc c ap 1, cod fiscal 14160931 reprezentat prin d-na/d-l Boboc Ana, in calitate de Beneficiar al voluntariatului, si Albinaru Ana domiciliata in Garoafelor nr. 2 Bl C22 Sc B ap 14, in calitate de Voluntar, s-a incheiat prezentul contract in conformitate cu Legea voluntariatului nr. 195/20.04.2001. Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul prezentului contract il constituie desfasurarea de catre voluntar a activitatilor care conduc la buna desfasurare a administrarii condominiului Blocului A 34/1 Sc C, fara a obtine o contraprestatie materiala. Art.3 DREPTURILE SI OBLIGATIILE VOLUNTARULUI: 3.1 Drepturi: - de a participa activ, in limita capacitatilor sale fizice si psihice la elaboarea si derularea activitatilor din cadrul asociatie de proprietari - de a desfasura activitati in concordanta cu pregatirea sa profesionala; - de a i se asigura un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii; - de a i se asigura de catre beneficiarul voluntariatului, protectia muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii pe care o desfasoara; - de a i se elibera de catre beneficiarul voluntariatului, certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar; - de a i se rambursa cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, prestabilite de catre beneficiarul voluntariatului; 3.2 Obligatii: - sa indeplineasca la timp sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului; - sa anunte din timp orice schimbare survenita in derularea programului (inclusiv intarzieri, absente, etc.); - sa prezinte documentele justificative pentru cheltuielile efectuate in timpul si in legatura cu activitatile desfasurate de voluntar si care fac obiectul prezentului contract, pana la sfarsitul lunii in care au fost efectuate cheltuielil (in caz contrar, sumele nu se mai deconteaza); - sa prezinte supervizorului rapoartele de activitate; - sa pastreze confidentialiatea informatiilor la care are acces in cadul activitatilor de voluntariat, inclusiv dupa incetarea activitatii;

- sa cunoasca activitatile beneficiarului voluntariatului; - sa ocroteasca bunurile pe care le foloseste in cadrul activitatii de voluntariat; - sa aiba un comportament adecvat; - sa cunoasca si sa respecte procedurile, politicile si regulamentele interne ale beneficiarului voluntariatului. -sa respecte legislatia in vigoare referitoare la asociatia de proprietari si legislatia evidentei fiscal-contabile Art.4 DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI VOLUNTARIATULUI: 4.1 Drepturi: - de a exclude voluntarul din programele si proiectele in care desfasoara activitati de voluntariat, daca acesta nu respecta prevederile prezentului contract; - de a detine toate drepturile asupra materialelor, rapoartelor, informatiilor, documentatiei si a altor materiale scrise, create, colectate sau/si produse de voluntar in perioada desfasurarii activitatilor care fac obiectul prezentului contract de voluntariat; - de a verifica si a superviza activitatea voluntarului; - de a cere voluntarului rapoarte de activitate; - de a cere informatii si recomandari despre voluntar, altor persoane. 4.2 Obligatii: - sa-l trateze pe voluntar ca si coleg cu drepturi egale; - sa asigure voluntarului un loc unde sa-si desfasoare activitatea si accesul la echipamentul si consumabilele necesare derularii activitatii; - sa asigure conditii legale de protectie a muncii in functie de natura si caracteristicile activitatilor desfasurate de voluntar; - sa asigure voluntarul, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala ce decurg din natura activitatilor desfasurate; in lipsa asigurarii, costul prestatiilor medicale se suporta integral de catre beneficiarul voluntariatului; - sa ramburseze voluntarului cheltuielile efectuate de acesta in timpul si in legatura cu activitatile ce fac obiectul prezentului contract de voluntariat, prestabilite; - sa elibereze voluntarului certificatul nominal care atesta calitatea de voluntar. Art.5 DURATA CONTRACTULUI: Prezentul contract se incheie pentru o perioada de 10 ani , cu posibilitatea innoirii sale. Art.6 RASPUNDEREA CONTRACTUALA: Neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezentul contract atrage raspunderea partii in culpa, fiind supusa regulilor prevazute de Codul Civilsau dupa caz a Codului penal.

Art.7 MODIFICAREA, COMPLETAREA, RENEGOCIEREA CONTRACTULUI: Modificarea sau completarea prezentului contract poate fi facuta prin acordul partilor, prin act aditional.Daca pe parcursul executarii prezentului contract intervine, independent de vointa partilor, o siutatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat.Renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisa a uneia dintre parti, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit respectiva situatie. Art.8 INCETAREA CONTRACTULUI: Prezentului contract inceteaza in urmatoarele situatii: - la expirarea termenului pentru care este incheiat; - prin acordul partilor; - denuntarea unilaterala din initiativa uneia dintre parti, cu un preaviz de 15 zile, fara obligatia prezentarii motivelor; - daca situatia descrisa in art.7 alin. 2 face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept. Art.9 LITIGII: Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea prezentului contract sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractante nu le rezolva pe cale amiabila. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, fiecare avand aceeasi valoare juridica.

Beneficiar al voluntariatului, ASOCIATIA DE PROPRIETARI Bl A 34/1 sc C Voluntar, ALBINARU ANA

S-ar putea să vă placă și