Sunteți pe pagina 1din 2

T1

T1

BAR

BAS

Azi veniţi, creştini

J. B. Herbert

Moderato q = 96

cresc. poco a poco

 

                               
 

               

   

 

 

 

       

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Azi

 

ve

-

niţi,

 

creş

 

-

tini,

să cân tăm

-

 

şi

 

la

 

Bet

-

le

-

em

s'a -

ler

-

găm.

2.Dom

-

nul

Sfânt

la

 

noi

a

ve

- nit

pe

-

mânt

căci

 

mult ne'a iu

-

bit;

3.În

-

ge

-

rii

 

din

cer

au

a

- dus

im

-

nuri

 

sfin

-

te

 

pen

-

tru

I - sus,

 
       
 
       
 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 
               
 

T.

B.

T.

B.

T.

B.

5 f mf            
5
f
mf
  
 
 
  
 
 
 
  
 
În
-
ge
- rii
spun
la
păs
- "S'a năs
tori:
- cut
Mân -
tu
-
i
-
tor!"
În
-
tr'un
sta
- ul
S'a
năs
- iu
cut:
ce
- bi
- re
a
a
-
vut!
"Sla - vă,
Iar
păs
- rii'au
to
- -
a
u
- la
zit
şi
I
- sus
au
ve
-
nit.





 
  
 
 
9
 
  
  
 
  
 
sla - vă'n ce -rul sfânt!
Pa - ce, pa - ce pe pă mânt
-
în-tre
cei
ce
Lui
Îi
sunt

  
  

plă
-
cuţi!"
13
 
 
 
 
 
  
 
 
Deci,
cân taţi:
-
"S'a
năs cut
-
un
Prunc,
I
-
sus!"
un
Domn:

 
 
 
  
  
 
  
 

Cântă corul îngeresc

Charles Wesley

Allegretto

q = 100

F. M. Bartholdy Aranj: A. Pele şi A. Hawryluk

 
          
   

 
 





 

 

  

   
 

 

 

 

  

 





 

 

1.Cân

-

co

- rul

în

- ge

- resc:

 

"Sla

-

Ta

-

-

lui

ce -

resc!

 

Pa

- ce

 

fi

 

-

e

2.Cel

3.To

din

- tul

ce

noi

- rul

a

-

mi

- nu

vem în

- prea mă

nat,

-

El,

Dum ne

-

-

rit

zeu

-

şi

E

-

î

ma

-

-

năl

nu

Pe

- pă mânt

- el;

Bu

ţat,

- cu

- ros

jos

El

 
   



     

 



 

 









 

 

6

 
   
                 
           
                 
 

 

 

 

     



 





     

     

 



 

 



  

   
 

         
 

pe

- mânt!"

 

S'a

năs -

cut

Co

-

pi

-

lul Sfânt.

Fi

ul Sfânt de

- mult pro

-

- mis

 

a

ve

- nit

 

şi

ca

noi

trup

a

pri

-

mit.

S'a

jert -

fit,

 

a

ti

- mit,

-

 

vrea

dea

pa

-

cea

şi

ier

-

ta

-

rea

Sa;

Ce

- rul

Său

cel

 

stră

lu

- cit

-

 
     
                           
                     
 



 



 

   

 

   

 



     



   

   





   

   



   



 



   



 

 

     

11

 
11    
 
       
                   
           









   
 

  

  

 

a

chiar

chiar

ve -

nit,

de

şi moar te'a

de

-

El

e

 

sus

su

pre

tri

- fe

-

- Pen tru

- Cân

mis.

-

rit,

- De

tit

-

-

co

ca

cei

- rul

- ne'a spă

în

-

ge

-

te

răs

-

cum pă

-

resc:

- lat,

"Sla

via

- şi

raţi

-

-

ţă

cei

Ta

no

bi

-

-

-

 

ne

-

-

       

 

 

             







 







 



 

 

 
                 

         

16

16  
 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

   
             
 

  

   

lui

ce

-

resc!"

Cân

-

co

rul

- în

-

ge

-

resc:

 

"Sla

-

 

Ta

-

-

lui

ce

-

resc!"

 

El

ne'a

dat.

De

-

ca

- ne'a spă

te

-

lat,

via

- ţă

no

-

El

ne'a

dat.

 

cu

-

vân

-

taţi,

 

Pen

-

tru

cei

răs

-

cum pă

-

-

raţi

 

şi

cei

bi

- ne

-

cu

-

vân

-

taţi.







 



 

T1

T2

BAR

BAS

T.

B.

T.

B.

T.

B.