MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

Ordinul MAPAM nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului.Ordinul MAAP nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra.Hotarârea de Guvern nr. . 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). . 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.456/2007. -Ordinului MAPDR nr. . respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.Ordinul MAAP nr. .. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata . . 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. .Hotarârea de Guvern nr.Ordinul MADR nr. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. principalele masuri si actiuni tehnologice. .Ordinul MAAP nr.Ordinul MAPDR nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. 4 .Legea nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.Ordinul MAPAM nr. pe termen mediu si lung.Ordinul MAPDR nr. . .

Regulamentul CE nr.A. cu modificarile si completarile ulterioare. . -Ordin M. nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE .. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. al platilor nationale directe complementare.Regulamentul CE nr. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata.R. . .Ordinul MADR nr.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. 74 din Regulamentul CE nr. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. padurilor si dezvoltarii rurale nr. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. referitor la transferul exploatatiilor agricole. prevazute de Regulamentul CE nr. .Ordinul MADR nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.Regulamentul CE nr. 5 . .Regulamentul Consiliului nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . care se acorda în agricultura în sectorul vegetal.D. -Hotarâre de Guvern nr. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control.Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1782/2003.

Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala.. . a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. . 1673/2000 al Consiliului. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.Regulamentul Consiliului nr. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. . 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 6 . . 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Regulamentul CE nr. . 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. . 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala.Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul CE nr. .Regulamentul Consiliului nr. . 2075/1992. . privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. . 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003.Decizia Comisiei nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. precum si a Regulamentului (CE) nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra.

Regulamentul Consiliului nr. 7 . 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime.Regulamentul Comisiei nr.. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. .

care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. canale. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. cresterea sau cultivarea de produse agricole.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. pepeni.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. flori si plante ornamentale. Autoritate competenta . 8 . Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. radacinoase pentru nutret. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. PP (pajisti permanente. recoltarea. plante leguminoase pentru boabe. cartofi. mentinerea materiei organice. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor.2. cai ferate. legume proaspete. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. magistrale.cuprinde terenul cultivat pentru productie. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. sfecla de zahar. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. cursuri de apa. liniare.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. plante industriale. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. plante pentru nutret. cu limite exterioare permanente. a structurii solului si a unui nivel laptelui. diguri etc. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii.

reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. 9 . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. 549 /2007. pomi fructiferi.PP n (pasuni permanente) . CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. hamei. G n (gradini familiale) . Controlul prin teledetectie . arbusti fructiferi. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. 1782/2003. VI n (vie) .3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. 2 al Ordinului MADR nr. Conformitate încrucisata . alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. CP n (culturi permanente) . 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. arbusti fructiferi. Certificatul pentru denumire de origine . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. pepiniere viticole. culturi de hamei. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. VI (vii) . pepiniere pomicole si alte culturi permanente.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. pepiniere pomicole. conform Ordinului MADR nr.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta).

cunoscute si sub denumirea de conuri. arbusti fructiferi. 1782/2003 (art. de la planta femela de Humulus lupulus. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. elaborat de APIA. în mod voluntar. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. 23 din Regulamentul (CE) nr. restituirilor la export. pentru coordonarea controlului. Hamei brut – inflorescente uscate. hamei. 677/2004.Controlul pe teren . pepiniere si alte culturi permanente. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . conform Ordinului MAPDR nr. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. . persoane fizice si persoane juridice. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) . Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Grupuri de producatori . Lot . 796/2004).reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. conform Regulamentului 1290/2005. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr.asocierea liber consimtita între producatori. Iarba sau alte furaje erbacee . judetul Alba. de forma ovoida. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. platilor directe catre fermieri. a informatiilor din cererea de sprijin. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi.

1782/2003. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate. platibila o data pe an. Prim-procesatori pentru culturi energetice . decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie). 1782/2003.1782/2003. cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari prin Legea nr. Producatori de biocarburanti .reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal.ulei. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. 2 al Ordinului MADR nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.PNDC . 44/2004. conform art. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. 571/2003 privind Codul Fiscal.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. 2 al Regulamentului CE nr. alcool. 549/2007. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr.125/2006. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. Conform art. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar.unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. Schema cuplata . Produs energetic . Registrul fermierilor (RF) .element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control. 5 din Regulamentul CE nr.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art.123/1995.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. mentinerea 11 . dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. 2 (1) din Regulamentul CE nr. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . 88 din Regulamentul (CE) nr. Platile nationale directe complementare . incluzând si terenurile de sub sere sau solarii.796/2004. 796/2004. conform Hotarârii Guvernului nr. conform art.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. Pajiste permanenta . Teren arabil .teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate).

un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . 1782/2003. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. un sistem integrat de control. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. care se aplica anumitor scheme de plati.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. un sistem de identificare a parcelelor agricole. art. cererile de plata. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. respectiv minimum 0. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Tutunul brut .000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) . 796/2004.tutunul frunza neprelucrata.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. hartilor.3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata.procesatoare . Verificari încrucisate . Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. 20 din Regulamentul (CE) nr.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. GIS va fi întegrat în IACS. care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. Unitatea prim . Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. 2(25) din Regulamentul (CE) nr.instrument tehnic de gestionare si control. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. Sistemul Informatic Geografic (GIS) .

13 . atâta timp cât acestea coincid.19 al Regulamentului (CE) nr. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata.ZSD (Art.ZDS (Art. De asemenea. Zona montana defavorizata . în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.796/2004). 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. Zona Semnificativ Defavorizata . pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. 1257/1999) . 24 din Regulamentul CE nr.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 20 al Regulamentului (CE) nr. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. climatului nefavorabil. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . Zonele de cultura .

3. reglementate prin Politica Agricola Comuna. 4. Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5.2. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS).Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural .LFA (Montana.4. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin. 4.5. 4.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. 4.1. Semnificativ Defavorizata. 4. Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor.1. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional).3. Masuri de agro-mediu. ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.1.1. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).1.1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. 5.

3 ha. date reale. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. j) sa comunice în termen de 10 zile. inclusiv lista suprafetelor. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. c) sa înscrie. reglementate prin legislatia nationala. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. în calitate de proprietari. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. livezilor.2. aprobarea unei rente agricole viagere. În cazul viilor. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. 15 . pepinierelor pomicole. culturilor de hamei. pepinierelor viticole. 4. arbustilor fructiferi. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. aprobata prin Legea nr. în termenele stabilite. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. cu modificarile si completarile ulterioare.1. în scris. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. arendasi. sub sanctiunea legii penale. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata.1 ha. concesionari. b) sa declare toate parcelele agricole. în conditiile Legii nr. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. 2 din Legea nr. si pentru modificarea art.complementare. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. locatari sau altele asemenea. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS.

pix. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. fara stersaturi. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Fermierul va delimita conturul specialistilor. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . 4. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. concesionat si/sau închiriat. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. 4.1. daca este cazul.4. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale.Arendatorul. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. folosind cerneluri permanente (cu stilou.3. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. Fermierii. Formularele trebuie completate de fermier. nu cu creion ).1.

în blocurile fizice în care detin teren. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier... În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. acestea fiind prea mici. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. cursuri de apa.). se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. indicând numarul lor de ordine. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. canale.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. liniare.. diguri etc. fara a mai delimita poligonul. 1c. cai ferate. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. fermierul va primi si materialul grafic. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). magistrale. 1b. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. 17 .) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor..

sorg. 18 . alte culturi pe teren arabil. din fondurile Uniunii Europene.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . se vor depune în perioada 3 martie . printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. in si cânepa pentru fibra. tutun.1. 4. culturi proteice (mazare pentru boabe. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). pajisti temporare. rapita. lupin. respectiv. însotite de documenta tia aferenta . 16 mai .5. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. triticale. 4. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim. alte plante industriale).1. bob si linte).6. pepeni. integral si corect completate. porumb zaharat. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. orzoaica. plante medicinale. in pentru ulei.4. soia.15 mai 2008 fara penalitati. legume proaspete.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. sfecla furajera. PNDC 1 . poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. orz. radacinoase (cartofi. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social.SAPS. mei.2. plante industriale (floarea soarelui. capsuni. secara.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. ovaz. porumb. loturi semincere. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. sfecla de zahar si alte radacinoase). codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. fasole pentru boabe.2. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat.1. flori si plante ornamentale. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. hrisca si alte cereale). plante de nutret. orez. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. grâu dur.

factura fiscala. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. . copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare .culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA).2. inclusiv.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. 245/2004.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. . în cuantum fix pe hectar. . bon fiscal sau alte documente).sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. inclusa la codul NC 5302 10 00. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.2 %.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. PNDC 3 – CÂNEPA .3 ha. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. . Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . pe fiecare parcela în parte. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. 19 .13 al Regulamentului CE nr. conditionat însa de productie. conform art. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii.decuplat de productie. 4. . c.2.în cazul cânepei pentru fibra.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. art. PNDC 2 – IN . . cuplat de productie. conform Regulamentului Comisiei nr. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor.sprijinul financiar. 796/2004. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: .

se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. Daca 20 . art. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. . în vederea controalelor efectuate de catre APIA. în vederea controlarii de catre organismele abilitate.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. factura fiscala. . 245/2004.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut.sprijinul financiar.. conform tehnologiei de cultivare. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. inclusiv. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. alin.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. . Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. cu exceptia cazurilor de forta majora). copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. bon fiscal sau alte documente). cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. . Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. d. în cuantum fix pe hectar. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract).fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. pentru fiecare parcela. cuplat de productie. 33.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. .fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. 5 din Regulamentul CE 796/2004. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. conform Regulamentului Comisiei nr. conform art.

Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . iar a parcelei agricole de cel putin 0. PNDC 5 – HAMEI . pâna la data de 31 august a anului curent. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. 2 al Regulamentului CE nr. . . 10.fermierul trebuie sa prezinte. . bon fiscal sau alte asemenea). se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. . în cuantum fix pe hectar.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte.sprijinul financiar.14 din 1952/2005. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: .704/2007. 3 din Regulamentul 2848/1998.1 ha. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). f. factura fiscala. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. alin. conform art. sprijinul se reduce cu 20 %. . pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. . 13 al Regulamentului (CE) nr.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. 21 . decuplat de productie.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. (1) din Ordinul MADR nr.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. 796/2004. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. conform art. .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. 11 alin. e.3 ha si se va identifica separat. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.fermierul trebuie sa prezinte. . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. conditionat însa de productie. 1973/2004.sa prezinte la APIA.

si producatori de biocarburanti pe de alta parte. PNDC 1. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.cumparare încheiate între beneficiari. în cuantum fix pe hectar. 4.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. 44/2004. si producatori de biocarburanti. floarea soarelui. PNDC 6 si plata separata pentru zahar. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. soia si porumb. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. pe de alta parte. în anul 2008. pe de o parte. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente.G.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. între prim-procesatori. floarea-soarelui.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. . se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. Mentionam ca.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . pe de o parte.sprijinul financiar.. asa cum sunt definiti în H.704/2007. 88 al Regulamentului CE nr. colectori sau prim-procesatori. . Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. . respectiv: SAPS.3. conform art. pe de o parte. între colectori.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . nr. conform Hotarârii Guvernului nr.1782/200) si de biocarburanti. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. Prin urmare. 222/2006 pentru aprobarea 22 . respectiv a Municipiului Bucuresti. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. soia si porumb. 571/2003 privind Codul Fiscal. floarea soarelui.

pe de alta parte. . respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor.ulei.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.123/1995. în cazul producatorilor de biocarburanti. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . . seria si numarul licentei de fabricatie. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. aprobata cu modificari prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art.procesatorilor.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. o clauza din partea colectorului. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. pe de o parte. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. cu modificarile si completarile ulterioare. 3 al Hotarârii de Guvern nr. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. sau între prim-procesatori. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. durata contractului. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula. 23 . 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. 2. . . respectiv filiala municipiului Bucuresti. alcool. în cazul prim. colectori sau prim-procesatori. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. în mod obligatoriu. si producatorii de biocarburanti. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. pe de alta parte. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. pe de o parte. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. asa cum sunt definiti în art. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. sau prim procesatorului.

producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. pe fiecare tip în parte. cantitatile de produse agricole energetice. colectorilor sau prim-procesatorilor. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. pe fiecare tip de cultura energetica. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. pe fiecare tip de cultura energetica.. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. a produselor agricole preluate sau . în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. înscrise în contracte. . înscrise în contracte. preluate de la beneficiari. pe fiecare tip de cultura. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. . cantitatile de produse agricole energetice.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. 24 . predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. cantitatile de materii prime. factura fiscala. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. pe fiecare tip în parte.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. pierderile de pe parcursul prelucrarii. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. înscrisa în contracte. bon fiscal sau alte documente. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip în parte. pe fiecare tip în parte. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. cantitatile de materii prime. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor.

platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. colectorii sau prim- procesatorii. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. 25 . în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. . cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. . precum si cantitatile si tipurile de produse finale.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. cantitatile de biocarburanti obtinute. Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. . el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. pierderile de pe parcursul prelucrarii. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. de asemenea.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. .prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. nu sunt considerate valabile. . sa contina : . prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. . . dupa caz.

conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. 4. nota de intrare receptie.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala.704/2007. . 4.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat.3 ha si se va identifica separat. 5. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. dupa caz. dupa caz). Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. . cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.000 kg tomate/ha. . 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. pentru livrarea productiei de tomate. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. co 26 . . acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. respectiv a Municipiului Bucuresti.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. Semnificativ defavorizata.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil.4. în cuantum fix pe hectar. aviz de expeditie si BI/CI.5. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. .sprijinul financiar. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . . Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0.

De asemenea./ha . N s. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. 5.a. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. 27 .cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.1. în mod voluntar. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.Utilizarea pesticidelor este interzisa .ZSD (Art. 1257/1999) .Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar . climatului nefavorabil.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului .Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.ZDS (Art.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie . 20 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.19 al Regulamentului (CE) nr. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. .Zona Semnificativ Defavorizata . Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management .Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .

Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Cositul se va efectua în etape .7 UVM pe hectar .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Utilizarea fertilizantilor este interzisa .O banda necosita sau nepasunta.1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.1 Crex Crex Cerinte de management .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.O banda necosita sau nepasunta. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Utilizarea pesticidelor este interzisa .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie . lata de 3 metri. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4). Varianta 3.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .2) Cerinte de management .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor . lata de 3 metri.Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie . 28 .

Pe timpul iernii. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . 6. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. GAEC 3. mazarichea. sulfina . GAEC 2.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. 29 .Cerinte de management . lupinul. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. II. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. Pentru anul 2008. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. rapita. mustarul. cultivat cu plante prasitoare.

GAEC 10. ploile abundente si de durata. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. 4 din Regulamentul CE nr. IV. coroborat cu art. cultivat cu plante prasitoare. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. 796/2004. 72 din Regulamentul CE nr.. V.GAEC 5. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. 1 si 2. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. 7. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. 1782/2003. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. art. sub limita 30 . Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. alin. 381/2002. 40. existente la data de 1 ianuarie 2007. temperaturile excesiv de scazute. III. GAEC 9. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . sunt considerate . GAEC 8. pe areale extinse. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate.

796/2004 si Ordinul MADR nr. 72 din Regulamentul CE nr. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . alin. În acest sens. revarsari de râuri si baltiri. 3.în cazul în care exista mai multi mostenitori.acte de identitate ale mostenitorilor.dovada contului bancar. în copie si original. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. 723/2007. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. art. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. în conformitate cu art. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. acest aspect printr-o Înstiintare. în scris. 31 . . uraganul. acestia vor da o declaratie în fata notarului public. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . . certificat de mostenitor eliberat de notarul public. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa.biologica de rezistenta a plantelor. . Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). b. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. 7: . îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere.

723/2007. alin.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor).1782/2003 si se dovedeste cu documente..796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. 8... 2 din Ordinul MADR nr.. 3. 796/2004). dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). conform art. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA.). Transferul se realizeaza. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. în scris).. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat)..) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. 40 al Regulamentului CE nr. 32 .74 din Regulamentul CE nr. iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. La punctul 3 (a) al art.. Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA.. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. În acest caz. 74 din Regulamentul CE nr. donatie. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. concesionare. c. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). de închiriere. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr.care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit.

nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele.copie dupa statutul societatii. . Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . odata cu Cererea de transfer de exploatatie. pâna la emiterea deciziei de plata. . 1a din Regulamentul CE nr. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. În anul urmator. 796/2004. 11. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. 14. 33 . Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. . fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie.contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. . . fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). total sau partial.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. 9.dovada cont bancar.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). 10. în functie de gravitatea nedeclararii: .copie dupa certificatul de înmatriculare.copie dupa CI/BI. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art.dovada contului bancar activ. alin. fermierul nu este sanctionat. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. în orice moment. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. 22 din Regulamentul CE nr. 796/2004. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli.

dar nu mai mare de 30%. . Intentia de supradeclarare Conform art. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. . va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze.2988/1995. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0.993/2007. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. coroborat cu Regulamentul CE nr. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. 14. fermierul este sanctionat cu 3%. dar nu mai mare de 50%. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. inspectorii întocmesc Raportul de control.daca suprafata nedeclarata este peste 50%. 12. fermierul este sanctionat cu 2%. proportional cu neregula constatata.1973/2004 si art. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana.1 (7) al Regulamentului CE nr. 2 (2) si art. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. 138 (2) din Regulamentul CE nr.796/2004. 53 din Regulamentul CE nr. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata.5% sau mai mare de 1 ha.. art. 13. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. 34 . fermierul este sanctionat cu 1%. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. dar mai mica de 20% din suprafata determinata. La sfârsitul controlului pe teren. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful