MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

. -Ordinului MAPDR nr. . 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun.456/2007. .Ordinul MAAP nr.Ordinul MAAP nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. . principalele masuri si actiuni tehnologice.Ordinul MAPDR nr. . . ..Ordinul MAPDR nr.Ordinul MAAP nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. . 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.Hotarârea de Guvern nr. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. pe termen mediu si lung.Hotarârea de Guvern nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 4 . .Ordinul MADR nr. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa.Ordinul MAPAM nr.Legea nr.Ordinul MAPAM nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata . modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr.

607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. referitor la transferul exploatatiilor agricole.Regulamentul Comisiei (CE) nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art.Ordinul MADR nr.Regulamentul CE nr. 74 din Regulamentul CE nr. al platilor nationale directe complementare. .Ordinul MADR nr. . 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. .Regulamentul Consiliului nr.A. prevazute de Regulamentul CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. 5 . padurilor si dezvoltarii rurale nr.Regulamentul CE nr. nr. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. cu modificarile si completarile ulterioare. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare .1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal.Regulamentul CE nr.R. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. 1782/2003. -Ordin M. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. . 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. . 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune.D.. -Hotarâre de Guvern nr.

. 1673/2000 al Consiliului.Regulamentul Consiliului nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. . a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi.Regulamentul CE nr. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. .Regulamentul CE nr. .Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Regulamentul Consiliului nr. precum si a Regulamentului (CE) nr.Regulamentul CE nr. . 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului.Decizia Comisiei nr. privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 6 . .1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. . 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.Regulamentul Consiliului nr. 2075/1992. . . 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra. .Regulamentul CE nr. .Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala.

Regulamentul Comisiei nr.Regulamentul Consiliului nr. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime.. . 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 7 . 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.

Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. plante leguminoase pentru boabe. pepeni. liniare. cu limite exterioare permanente. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . plante pentru nutret.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. Autoritate competenta . magistrale.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. 8 . pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. PP (pajisti permanente. canale. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. legume proaspete. radacinoase pentru nutret. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . flori si plante ornamentale. cai ferate. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. plante industriale. cursuri de apa. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. mentinerea materiei organice. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. sfecla de zahar. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.2. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. cresterea sau cultivarea de produse agricole. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii.cuprinde terenul cultivat pentru productie. recoltarea. a structurii solului si a unui nivel laptelui. diguri etc. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. cartofi.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor.

Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. pepiniere pomicole.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. conform Ordinului MADR nr.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. pepiniere viticole. arbusti fructiferi. arbusti fructiferi. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati . pomi fructiferi. CP n (culturi permanente) .3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Controlul prin teledetectie . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. hamei.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. pepiniere pomicole si alte culturi permanente. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. Certificatul pentru denumire de origine . în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. 549 /2007.PP n (pasuni permanente) . 9 . G n (gradini familiale) . Conformitate încrucisata . 1782/2003. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. VI n (vie) . 2 al Ordinului MADR nr. VI (vii) . culturi de hamei. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.

constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. de la planta femela de Humulus lupulus. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). în mod voluntar.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. Grupuri de producatori . 796/2004). 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate.asocierea liber consimtita între producatori. 23 din Regulamentul (CE) nr. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) . judetul Alba. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. a informatiilor din cererea de sprijin.Controlul pe teren . elaborat de APIA. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. Hamei brut – inflorescente uscate. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. Iarba sau alte furaje erbacee . Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. hamei. pepiniere si alte culturi permanente. platilor directe catre fermieri.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. 1782/2003 (art. . angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. conform Regulamentului 1290/2005.reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. arbusti fructiferi. persoane fizice si persoane juridice.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. conform Ordinului MAPDR nr. restituirilor la export. 677/2004. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. cunoscute si sub denumirea de conuri. de forma ovoida. pentru coordonarea controlului. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. Lot . destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara.

Schema cuplata . Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. platibila o data pe an. Teren arabil .procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. cu modificarile si completarile ulterioare.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. 796/2004.1782/2003.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. conform Hotarârii Guvernului nr. alcool. Pajiste permanenta .1782/2003. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. mentinerea 11 .element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. 1782/2003. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate. Registrul fermierilor (RF) .teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate). 2 al Regulamentului CE nr. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . 571/2003 privind Codul Fiscal. Platile nationale directe complementare . Conform art. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani.ulei. aprobata cu modificari prin Legea nr. 5 din Regulamentul CE nr.PNDC .1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 44/2004.unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.796/2004.125/2006. Prim-procesatori pentru culturi energetice . Producatori de biocarburanti .teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. conform art. 549/2007. 88 din Regulamentul (CE) nr. 2 al Ordinului MADR nr. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii. 2 (1) din Regulamentul CE nr. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) .suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. conform art.123/1995.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. Produs energetic .reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie).

controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) .000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola.procesatoare . astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice.instrument tehnic de gestionare si control.tutunul frunza neprelucrata.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. respectiv minimum 0. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) . cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata. cererile de plata. 20 din Regulamentul (CE) nr. Sistemul Informatic Geografic (GIS) . Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. Verificari încrucisate . creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. 1782/2003. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr .componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. GIS va fi întegrat în IACS. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. un sistem de identificare a parcelelor agricole. Tutunul brut . care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. hartilor. cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor. art. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. un sistem integrat de control. care se aplica anumitor scheme de plati. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. 796/2004.3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. Unitatea prim . orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007.

ZDS (Art. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. De asemenea. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. climatului nefavorabil. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin.796/2004). Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . Zonele de cultura . verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief. 24 din Regulamentul CE nr. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. Zona montana defavorizata . 13 . 20 al Regulamentului (CE) nr. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007.ZSD (Art. Zona Semnificativ Defavorizata .19 al Regulamentului (CE) nr. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. atâta timp cât acestea coincid. 1257/1999) .

5.1.1.5.1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.1. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor. 4.3. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS).Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. reglementate prin Politica Agricola Comuna.2.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural .1.3. 4. Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.1. 4. Masuri de agro-mediu. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin. 4. Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional). 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.LFA (Montana.4. Semnificativ Defavorizata. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).

complementare. pepinierelor viticole. 2 din Legea nr. j) sa comunice în termen de 10 zile. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. si pentru modificarea art.1. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. arendasi. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. în calitate de proprietari. reglementate prin legislatia nationala.1 ha. date reale. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. 4. în termenele stabilite. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. în scris. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. În cazul viilor.3 ha. aprobarea unei rente agricole viagere. locatari sau altele asemenea. pepinierelor pomicole. inclusiv lista suprafetelor. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0.2. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. în conditiile Legii nr. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. sub sanctiunea legii penale. aprobata prin Legea nr. b) sa declare toate parcelele agricole. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. 15 . complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. c) sa înscrie. concesionari. arbustilor fructiferi. livezilor. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. culturilor de hamei. cu modificarile si completarile ulterioare.

4. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. nu cu creion ). Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia.1. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. daca este cazul. folosind cerneluri permanente (cu stilou. Fermierii. fara stersaturi.1. 4. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii.Arendatorul. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Fermierul va delimita conturul specialistilor. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. concesionat si/sau închiriat. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. pix. Formularele trebuie completate de fermier.4. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata.3.

pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. liniare. cai ferate. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri.. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata.. 1c. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice.). diguri etc. 1b. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a.. fara a mai delimita poligonul. cursuri de apa. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. în blocurile fizice în care detin teren. indicând numarul lor de ordine. magistrale.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr.. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. fermierul va primi si materialul grafic. canale. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. acestea fiind prea mici. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. 17 . Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza.. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.

6. orez.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. pajisti temporare. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). loturi semincere. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a.2.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. mei. PNDC 1 . 4. orzoaica. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. tutun. fasole pentru boabe.15 mai 2008 fara penalitati. capsuni. plante medicinale. 16 mai . pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . culturi proteice (mazare pentru boabe. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. flori si plante ornamentale. secara. ovaz. din fondurile Uniunii Europene. plante industriale (floarea soarelui. rapita. in si cânepa pentru fibra. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. pepeni. sfecla furajera. alte culturi pe teren arabil.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. însotite de documenta tia aferenta . radacinoase (cartofi.2. in pentru ulei. lupin. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. integral si corect completate. 18 . legume proaspete. triticale.1. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. alte plante industriale). respectiv. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central.4. grâu dur. porumb zaharat. sorg.1. se vor depune în perioada 3 martie . plante de nutret. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. hrisca si alte cereale). 4. soia. porumb.SAPS. sfecla de zahar si alte radacinoase).5. bob si linte). orz.1. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA.

.în cazul cânepei pentru fibra. conditionat însa de productie. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. cuplat de productie. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: .culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA).cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. pe fiecare parcela în parte.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.2 %. PNDC 2 – IN .fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate. c.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. 19 .2.3 ha. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. conform Regulamentului Comisiei nr. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. 4.sprijinul financiar. în cuantum fix pe hectar. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: . inclusa la codul NC 5302 10 00.13 al Regulamentului CE nr. conform art. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . . În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. .decuplat de productie. bon fiscal sau alte documente). se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. . 245/2004.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. . art. PNDC 3 – CÂNEPA . inclusiv. factura fiscala. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii.2. 796/2004. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie.

Daca 20 . cuplat de productie. . copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. factura fiscala. în vederea controlarii de catre organismele abilitate.. art. conform tehnologiei de cultivare. alin.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. 245/2004. . cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. 33. 5 din Regulamentul CE 796/2004. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. în vederea controalelor efectuate de catre APIA.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. d.sprijinul financiar. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . pentru fiecare parcela. în cuantum fix pe hectar. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. conform Regulamentului Comisiei nr. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. . inclusiv. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. bon fiscal sau alte documente). se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract).culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. . respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. . Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. cu exceptia cazurilor de forta majora).fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. . 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. conform art.

Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: .3 ha si se va identifica separat. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.1 ha.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. iar a parcelei agricole de cel putin 0. decuplat de productie.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. . .suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. . PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.704/2007. PNDC 5 – HAMEI . conform art. (1) din Ordinul MADR nr. . .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. conditionat însa de productie.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. 1973/2004.fermierul trebuie sa prezinte. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . în cuantum fix pe hectar. 2 al Regulamentului CE nr. 13 al Regulamentului (CE) nr. conform art.sa prezinte la APIA.14 din 1952/2005. alin. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). bon fiscal sau alte asemenea). cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. . 3 din Regulamentul 2848/1998. 10. .sprijinul financiar. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. 11 alin.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. sprijinul se reduce cu 20 %. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. factura fiscala. 796/2004. pâna la data de 31 august a anului curent. . o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. f. 21 . e. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.fermierul trebuie sa prezinte.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia.

se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. 222/2006 pentru aprobarea 22 . 571/2003 privind Codul Fiscal.sprijinul financiar. respectiv: SAPS. nr. pe de o parte. pe de o parte. Mentionam ca. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.1782/200) si de biocarburanti. .produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. 4. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente. între prim-procesatori. Prin urmare. soia si porumb. 44/2004.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. colectori sau prim-procesatori.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. în cuantum fix pe hectar. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. floarea soarelui. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . . cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.3. 88 al Regulamentului CE nr. asa cum sunt definiti în H.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. . respectiv a Municipiului Bucuresti. floarea soarelui. în anul 2008. PNDC 6 si plata separata pentru zahar. si producatori de biocarburanti pe de alta parte. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. conform art.cumparare încheiate între beneficiari.G.. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte. . pe de alta parte. floarea-soarelui.704/2007. conform Hotarârii Guvernului nr. . PNDC 1. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. între colectori. si producatori de biocarburanti. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. pe de o parte. soia si porumb.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.

sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. . pe de o parte. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. cu modificarile si completarile ulterioare. în mod obligatoriu. . respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. 2.ulei. seria si numarul licentei de fabricatie. . si producatorii de biocarburanti. 23 . pe de alta parte. sau prim procesatorului. pe de alta parte. durata contractului. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. cu modificarile si completarile ulterioare. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. alcool. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate .în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. sau între prim-procesatori. 3 al Hotarârii de Guvern nr. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. respectiv filiala municipiului Bucuresti. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. .fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. o clauza din partea colectorului. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. în cazul producatorilor de biocarburanti.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. în cazul prim.procesatorilor. pe de o parte. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. aprobata cu modificari prin Legea nr. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. asa cum sunt definiti în art. colectori sau prim-procesatori.123/1995. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula.

preluate de la beneficiari. .colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. cantitatile de materii prime. înscrise în contracte.. factura fiscala. pe fiecare tip de cultura energetica. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. a produselor agricole preluate sau . cantitatile de produse agricole energetice. înscrise în contracte. pe fiecare tip în parte. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. pe fiecare tip de cultura. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de produse agricole energetice. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. înscrisa în contracte. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. bon fiscal sau alte documente. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de materii prime. .producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. pe fiecare tip în parte. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. pierderile de pe parcursul prelucrarii. pe fiecare tip în parte. pe fiecare tip de cultura energetica. 24 . cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip în parte. colectorilor sau prim-procesatorilor. colectorilor si producatorilor de biocarburanti.

pierderile de pe parcursul prelucrarii. de asemenea. colectorii sau prim- procesatorii. în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. nu sunt considerate valabile. . În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008. .platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada. . prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. dupa caz. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni).registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. 25 . . produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. sa contina : . Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. . colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. cantitatile de biocarburanti obtinute.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. . Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective).• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate.prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. .

Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . aviz de expeditie si BI/CI. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare. respectiv a Municipiului Bucuresti. . Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. Semnificativ defavorizata. în cuantum fix pe hectar. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). 4.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. nota de intrare receptie. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. dupa caz. 4. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. dupa caz). 5. . se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract.3 ha si se va identifica separat.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat.5.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. co 26 . . .704/2007. .000 kg tomate/ha.sprijinul financiar. . pentru livrarea productiei de tomate.4. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar.

Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. 1257/1999) .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar . conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . 5. în mod voluntar.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie .cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. 27 .1.Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa . unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. 20 al Regulamentului (CE) nr. N s.ZDS (Art. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor.Zona Semnificativ Defavorizata .a. De asemenea. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management . Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.Utilizarea pesticidelor este interzisa .ZSD (Art.19 al Regulamentului (CE) nr. . climatului nefavorabil. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului ./ha .

Utilizarea fertilizantilor este interzisa . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Utilizarea pesticidelor este interzisa .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.O banda necosita sau nepasunta.Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Cositul se va efectua în etape .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3.2) Cerinte de management .7 UVM pe hectar .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .1 Crex Crex Cerinte de management .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor . Varianta 3.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4). 28 .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.O banda necosita sau nepasunta.Utilizarea fertilizantilor este interzisa . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . lata de 3 metri. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Pasunatul se va efectua cu maximum 0. lata de 3 metri.

Pentru anul 2008. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. 6. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. GAEC 2. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. Pe timpul iernii. GAEC 3. sulfina .Cerinte de management .Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. cultivat cu plante prasitoare. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. mustarul. rapita. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. 29 . Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. lupinul. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa .Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. mazarichea.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. II. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea.

381/2002. GAEC 10. pe areale extinse. sunt considerate . sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. cultivat cu plante prasitoare. GAEC 9. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. temperaturile excesiv de scazute. 40. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. 796/2004. GAEC 8. 1782/2003. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.. sub limita 30 . III. 1 si 2. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. alin.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. V. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. existente la data de 1 ianuarie 2007. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. ploile abundente si de durata. art.GAEC 5. coroborat cu art. IV. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. 7. 4 din Regulamentul CE nr. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. 72 din Regulamentul CE nr.

. revarsari de râuri si baltiri. b. îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului.în cazul în care exista mai multi mostenitori. în copie si original. alin. . Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). uraganul. certificat de mostenitor eliberat de notarul public. în conformitate cu art.acte de identitate ale mostenitorilor. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. . acestia vor da o declaratie în fata notarului public. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. 723/2007. în scris.biologica de rezistenta a plantelor. 3. 7: . prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. În acest sens. acest aspect printr-o Înstiintare. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. 31 . daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa.dovada contului bancar. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). 796/2004 si Ordinul MADR nr. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative .acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. 72 din Regulamentul CE nr. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor. art.

donatie. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. alin. 723/2007. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. 796/2004). Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art... Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. În acest caz. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. 74 din Regulamentul CE nr..care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. c.. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr.1782/2003 si se dovedeste cu documente. concesionare. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). Transferul se realizeaza. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). conform art. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. 40 al Regulamentului CE nr. 3. în scris).Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art. de închiriere.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). 2 din Ordinul MADR nr.74 din Regulamentul CE nr.. La punctul 3 (a) al art. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). 8.. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. 32 ... iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces.).

. odata cu Cererea de transfer de exploatatie. total sau partial. . fermierul nu este sanctionat. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008.contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). în orice moment. . 11. 33 . pâna la emiterea deciziei de plata. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. alin. 796/2004.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. 22 din Regulamentul CE nr. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin.copie dupa CI/BI.dovada cont bancar. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. 1a din Regulamentul CE nr. 10. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. 796/2004.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie.dovada contului bancar activ. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. în functie de gravitatea nedeclararii: . Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art.copie dupa certificatul de înmatriculare. . si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . În anul urmator. 14. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . 9.copie dupa statutul societatii. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. .împuternicirea data de societatea comerciala (în original).

dar nu mai mare de 50%.. . art. dar nu mai mare de 30%.1973/2004 si art. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). proportional cu neregula constatata. APIA va suspenda partial sau integral plata directa.993/2007. 14. 2 (2) si art. 53 din Regulamentul CE nr.1 (7) al Regulamentului CE nr. dar mai mica de 20% din suprafata determinata. 34 . Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. fermierul este sanctionat cu 2%. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren.796/2004. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. fermierul este sanctionat cu 3%.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. coroborat cu Regulamentul CE nr. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. La sfârsitul controlului pe teren. inspectorii întocmesc Raportul de control. 138 (2) din Regulamentul CE nr. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social.daca suprafata nedeclarata este peste 50%. fermierul este sanctionat cu 1%. 13.2988/1995. . 12.5% sau mai mare de 1 ha. Intentia de supradeclarare Conform art. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful