MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

. . 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului.Ordinul MADR nr.Ordinul MAPDR nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. . 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului.Ordinul MAPAM nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national. principalele masuri si actiuni tehnologice.Ordinul MAAP nr.Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata . 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura.456/2007.Hotarârea de Guvern nr.Hotarârea de Guvern nr.Legea nr.Ordinul MAPAM nr. . 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 4 . . recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008. . . modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. -Ordinului MAPDR nr. .. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun.Ordinul MAPDR nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. pe termen mediu si lung. . 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Ordinul MAAP nr.

74 din Regulamentul CE nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. referitor la transferul exploatatiilor agricole. 5 . cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . .A. 1782/2003.Regulamentul CE nr. . -Ordin M.Ordinul MADR nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. . prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare. nr.D. . al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. . 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. padurilor si dezvoltarii rurale nr.R. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii.Regulamentul Consiliului nr. al platilor nationale directe complementare.. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. -Hotarâre de Guvern nr.Ordinul MADR nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii.

. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. precum si a Regulamentului (CE) nr. . .Regulamentul CE nr. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.Regulamentul CE nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 6 . 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. . 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.Regulamentul CE nr. .Regulamentul CE nr.Regulamentul Consiliului nr. a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 1673/2000 al Consiliului.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. .Regulamentul CE nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.Regulamentul CE nr. 2075/1992. .Regulamentul Consiliului nr. .Regulamentul Consiliului nr. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre.. privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. .Decizia Comisiei nr. .

Regulamentul Consiliului nr. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 7 . .Regulamentul Comisiei nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr..

TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. radacinoase pentru nutret. cresterea sau cultivarea de produse agricole. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. cu limite exterioare permanente. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. cai ferate. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. magistrale. plante industriale. sfecla de zahar. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.2. plante leguminoase pentru boabe. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. plante pentru nutret. flori si plante ornamentale.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. recoltarea. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . mentinerea materiei organice. legume proaspete.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor. diguri etc. a structurii solului si a unui nivel laptelui.cuprinde terenul cultivat pentru productie. canale. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . liniare. Autoritate competenta . pepeni. cursuri de apa. cartofi. 8 . PP (pajisti permanente. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice.

Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Conformitate încrucisata . CP n (culturi permanente) . Controlul prin teledetectie .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. VI (vii) . 2 al Ordinului MADR nr. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. 549 /2007. pepiniere pomicole. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole. Certificatul pentru denumire de origine . G n (gradini familiale) . arbusti fructiferi. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. 9 . în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. culturi de hamei. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . 1782/2003. pepiniere viticole. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. VI n (vie) . pepiniere pomicole si alte culturi permanente. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. arbusti fructiferi. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi.3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. hamei. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. conform Ordinului MADR nr.PP n (pasuni permanente) . Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati . pomi fructiferi.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata.

Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). conform Ordinului MAPDR nr. restituirilor la export.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). a informatiilor din cererea de sprijin. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. Grupuri de producatori . de forma ovoida. cunoscute si sub denumirea de conuri. 1782/2003 (art. pepiniere si alte culturi permanente. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. 796/2004).asocierea liber consimtita între producatori. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. în mod voluntar. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) .reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . Hamei brut – inflorescente uscate. elaborat de APIA. persoane fizice si persoane juridice. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. 23 din Regulamentul (CE) nr.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. Iarba sau alte furaje erbacee . hamei.Controlul pe teren . de la planta femela de Humulus lupulus. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. . platilor directe catre fermieri. arbusti fructiferi. judetul Alba. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. pentru coordonarea controlului. 677/2004. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. conform Regulamentului 1290/2005. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. Lot .

element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art.123/1995. 549/2007.unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. Platile nationale directe complementare .teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate).125/2006. 571/2003 privind Codul Fiscal.1782/2003. conform art. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie). Conform art. 2 (1) din Regulamentul CE nr. 796/2004. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. 88 din Regulamentul (CE) nr. conform Hotarârii Guvernului nr.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. 44/2004. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. mentinerea 11 .procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. Pajiste permanenta . platibila o data pe an.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Prim-procesatori pentru culturi energetice . 5 din Regulamentul CE nr. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. 2 al Regulamentului CE nr. aprobata cu modificari prin Legea nr. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii. 1782/2003. Produs energetic .PNDC . Registrul fermierilor (RF) . 2 al Ordinului MADR nr.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr.reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate .ulei. Producatori de biocarburanti . cu modificarile si completarile ulterioare.796/2004. conform art. Schema cuplata . alcool. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate.1782/2003. Teren arabil . utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.

cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime.procesatoare . orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. respectiv minimum 0. 1782/2003. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. un sistem integrat de control. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. Unitatea prim . 20 din Regulamentul (CE) nr. care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. un sistem de identificare a parcelelor agricole. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr .Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) .instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. care se aplica anumitor scheme de plati. Verificari încrucisate .controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. hartilor. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . Tutunul brut . Sistemul Informatic Geografic (GIS) .000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. GIS va fi întegrat în IACS.3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. cererile de plata.tutunul frunza neprelucrata. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare.instrument tehnic de gestionare si control. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. 796/2004. art. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10.

pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. 13 . verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate.796/2004).ZDS (Art. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. 1257/1999) . în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief. Zona Semnificativ Defavorizata . verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. Zonele de cultura . climatului nefavorabil. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. Zona montana defavorizata . Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. 24 din Regulamentul CE nr. atâta timp cât acestea coincid. 20 al Regulamentului (CE) nr. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. De asemenea.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.19 al Regulamentului (CE) nr. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.ZSD (Art.

ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana. 4.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4.1.3. 4. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).4. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional). 4. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor. Masuri de agro-mediu. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5.3. reglementate prin Politica Agricola Comuna.1. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin.LFA (Montana. 4. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC).1. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 .1. 5. Semnificativ Defavorizata.5. 4.1. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS).2.1. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie.

procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. aprobarea unei rente agricole viagere.1. cu modificarile si completarile ulterioare. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. În cazul viilor. b) sa declare toate parcelele agricole.1 ha. culturilor de hamei.complementare. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. locatari sau altele asemenea. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. aprobata prin Legea nr. reglementate prin legislatia nationala.3 ha. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. livezilor. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. pepinierelor viticole. în termenele stabilite. pepinierelor pomicole. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. date reale. j) sa comunice în termen de 10 zile. în conditiile Legii nr. în scris. arbustilor fructiferi. concesionari. 4. arendasi. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. inclusiv lista suprafetelor. c) sa înscrie. 15 . atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate.2. si pentru modificarea art. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. 2 din Legea nr. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. în calitate de proprietari. sub sanctiunea legii penale.

Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). folosind cerneluri permanente (cu stilou. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. nu cu creion ). 4. concesionat si/sau închiriat. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. Fermierii. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia.Arendatorul.4. 4. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent.3. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil.1. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. fara stersaturi.1. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. Formularele trebuie completate de fermier. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . Fermierul va delimita conturul specialistilor. daca este cazul. pix. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date.

magistrale. liniare. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a.. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile.. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. canale. 1c. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. fermierul va primi si materialul grafic. cai ferate. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. indicând numarul lor de ordine. 1b. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. fara a mai delimita poligonul. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta.. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. diguri etc. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. acestea fiind prea mici. în blocurile fizice în care detin teren. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce.). cursuri de apa. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. 17 .

plante industriale (floarea soarelui. plante medicinale. triticale.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. 18 . mei. pajisti temporare. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4.15 mai 2008 fara penalitati.2.6. 16 mai . tutun. sorg. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. PNDC 1 . lupin. grâu dur.1. se vor depune în perioada 3 martie .5.2. orz. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. însotite de documenta tia aferenta . poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. rapita. din fondurile Uniunii Europene. alte culturi pe teren arabil. in si cânepa pentru fibra. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. respectiv. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . orez. 4. loturi semincere. culturi proteice (mazare pentru boabe. ovaz. plante de nutret. fasole pentru boabe. soia.4. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. porumb. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim. 4. pepeni.1. alte plante industriale). capsuni. legume proaspete. sfecla furajera. integral si corect completate. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. sfecla de zahar si alte radacinoase). bob si linte). radacinoase (cartofi. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. hrisca si alte cereale). porumb zaharat.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. in pentru ulei.SAPS. orzoaica.1. flori si plante ornamentale. secara.

. pe fiecare parcela în parte.în cazul cânepei pentru fibra.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. .2 %. .culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA). conform Regulamentului Comisiei nr.decuplat de productie.3 ha. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. . Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. art. conditionat însa de productie.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. conform art. 245/2004. . în cuantum fix pe hectar. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. cuplat de productie. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. PNDC 2 – IN . în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. inclusiv. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare .sprijinul financiar. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.13 al Regulamentului CE nr. 796/2004. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. . se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. factura fiscala. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice.2. PNDC 3 – CÂNEPA .2. c. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: . 19 . 4. bon fiscal sau alte documente). inclusa la codul NC 5302 10 00.

respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. . 33. . cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. în cuantum fix pe hectar. . alin. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA.. 5 din Regulamentul CE 796/2004.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. art. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . în vederea controlarii de catre organismele abilitate.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. cuplat de productie. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). factura fiscala. conform art. cu exceptia cazurilor de forta majora). Daca 20 . . Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. .sprijinul financiar. pentru fiecare parcela. d. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. conform tehnologiei de cultivare. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. inclusiv. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. în vederea controalelor efectuate de catre APIA.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. bon fiscal sau alte documente). dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. conform Regulamentului Comisiei nr.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. 245/2004. .

Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. . 796/2004. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). 2 al Regulamentului CE nr. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. PNDC 5 – HAMEI . conditionat însa de productie. 1973/2004. . f. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. bon fiscal sau alte asemenea).suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. iar a parcelei agricole de cel putin 0. în cuantum fix pe hectar. decuplat de productie.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0.fermierul trebuie sa prezinte.1 ha. .cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar.3 ha si se va identifica separat. conform art. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. e.fermierul trebuie sa prezinte. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. conform art. (1) din Ordinul MADR nr.704/2007.14 din 1952/2005. 10. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. 11 alin.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte.sprijinul financiar. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. pâna la data de 31 august a anului curent. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. .sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. .perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. 13 al Regulamentului (CE) nr. 3 din Regulamentul 2848/1998.sa prezinte la APIA. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. sprijinul se reduce cu 20 %. 21 . copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. alin. factura fiscala. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. . . .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.

si producatori de biocarburanti.. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. Mentionam ca. 44/2004. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. PNDC 6 si plata separata pentru zahar.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. Prin urmare. pe de o parte. PNDC 1. nr. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. respectiv: SAPS. . în anul 2008. floarea soarelui. floarea-soarelui. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente. între prim-procesatori. conform Hotarârii Guvernului nr.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. 222/2006 pentru aprobarea 22 .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. . ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . 571/2003 privind Codul Fiscal.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice.3.cumparare încheiate între beneficiari. si producatori de biocarburanti pe de alta parte. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. .704/2007. colectori sau prim-procesatori.1782/200) si de biocarburanti. asa cum sunt definiti în H. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. 4. soia si porumb. pe de o parte.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. respectiv a Municipiului Bucuresti. . fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. floarea soarelui. conform art. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. pe de alta parte. în cuantum fix pe hectar.G. între colectori. pe de o parte.sprijinul financiar. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. soia si porumb. .sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. 88 al Regulamentului CE nr.

seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. colectori sau prim-procesatori. . pe de alta parte. 3 al Hotarârii de Guvern nr. sau între prim-procesatori.procesatorilor. . 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . în cazul prim. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. pe de o parte. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. alcool. în mod obligatoriu. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. sau prim procesatorului. . cu modificarile si completarile ulterioare. 2. aprobata cu modificari prin Legea nr. pe de o parte.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta.ulei. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. seria si numarul licentei de fabricatie. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. pe de alta parte. asa cum sunt definiti în art. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. .123/1995. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. 23 .1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. si producatorii de biocarburanti. respectiv filiala municipiului Bucuresti. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. durata contractului. în cazul producatorilor de biocarburanti. o clauza din partea colectorului. cu modificarile si completarile ulterioare. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor.

24 . factura fiscala. pe fiecare tip în parte. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. înscrise în contracte.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. înscrisa în contracte. cantitatile de materii prime. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. cantitatile de produse agricole energetice. înscrise în contracte. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. pe fiecare tip în parte. a produselor agricole preluate sau . bon fiscal sau alte documente. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare.producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. preluate de la beneficiari. pe fiecare tip de cultura energetica. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. pe fiecare tip în parte. pe fiecare tip în parte. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. colectorilor sau prim-procesatorilor. precum si cantitatile si tipurile de produse finale.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. cantitatile de materii prime. . pe fiecare tip de cultura. pierderile de pe parcursul prelucrarii.. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. . numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. pe fiecare tip de cultura energetica. cantitatile de produse agricole energetice.

Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). sa contina : .prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. de asemenea.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). . pierderile de pe parcursul prelucrarii. contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. . date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil. . în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. dupa caz. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. colectorii sau prim- procesatorii. . cantitatile de biocarburanti obtinute.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. . cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. . prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana.platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. nu sunt considerate valabile. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. 25 . precum si cantitatile si tipurile de produse finale. .

000 kg tomate/ha. . se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. 4. .copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil. Semnificativ defavorizata.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. . . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. co 26 .3 ha si se va identifica separat. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. 4. nota de intrare receptie.sprijinul financiar. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. aviz de expeditie si BI/CI.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. dupa caz). . 5. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: .704/2007. în cuantum fix pe hectar.4. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. respectiv a Municipiului Bucuresti.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. dupa caz. . Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. pentru livrarea productiei de tomate. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.5.

conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului . în mod voluntar. .cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament ./ha .2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .1. 1257/1999) .ZSD (Art.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie . 27 . 20 al Regulamentului (CE) nr.a. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.19 al Regulamentului (CE) nr. 5. De asemenea.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar . Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. N s. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.Zona Semnificativ Defavorizata . climatului nefavorabil.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa .ZDS (Art. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.

Cositul se va efectua în etape . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .2) Cerinte de management .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . 28 .O banda necosita sau nepasunta.2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Pasunatul se va efectua cu maximum 0. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului . Varianta 3.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.1 Crex Crex Cerinte de management .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4).Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Utilizarea pesticidelor este interzisa . lata de 3 metri. lata de 3 metri.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Utilizarea pesticidelor este interzisa .7 UVM pe hectar .Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .O banda necosita sau nepasunta.Utilizarea fertilizantilor este interzisa .

Cerinte de management . lupinul. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. II. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. GAEC 3. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. 29 . GAEC 2. Pe timpul iernii. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. 6.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. rapita. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. cultivat cu plante prasitoare. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. mustarul. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. mazarichea. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. Pentru anul 2008. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. sulfina .

1782/2003. ploile abundente si de durata. temperaturile excesiv de scazute. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. GAEC 8. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. pe areale extinse. 4 din Regulamentul CE nr. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. V. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. 381/2002. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. III. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. art. sunt considerate . GAEC 9. 7.GAEC 5. alin. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. cultivat cu plante prasitoare. GAEC 10. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. 796/2004. coroborat cu art. existente la data de 1 ianuarie 2007.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. 72 din Regulamentul CE nr..decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. 1 si 2. IV. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. 40. sub limita 30 .

Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . 72 din Regulamentul CE nr. îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. certificat de mostenitor eliberat de notarul public. 3. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. . acest aspect printr-o Înstiintare. acestia vor da o declaratie în fata notarului public. în scris. alin. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. uraganul. 31 . în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). 723/2007. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. . în conformitate cu art. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. . precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. revarsari de râuri si baltiri. în copie si original. Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces.dovada contului bancar. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. 796/2004 si Ordinul MADR nr. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. 7: . În acest sens. b. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). art.acte de identitate ale mostenitorilor. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor.biologica de rezistenta a plantelor.în cazul în care exista mai multi mostenitori.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor.

. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor)..care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem.. Transferul se realizeaza. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat).. în scris).În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. alin. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. 74 din Regulamentul CE nr.). Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS).. 40 al Regulamentului CE nr.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului.1782/2003 si se dovedeste cu documente. de închiriere. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. 3. 32 . 8. În acest caz. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. c. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. 796/2004). sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA.. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 .723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). donatie.74 din Regulamentul CE nr. 723/2007.. iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces.. concesionare. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr. La punctul 3 (a) al art.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. conform art. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 2 din Ordinul MADR nr. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art.

Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. total sau partial. . 1a din Regulamentul CE nr. alin. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. 796/2004. . 11. 14.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. fermierul nu este sanctionat. 22 din Regulamentul CE nr. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: .copie dupa certificatul de înmatriculare. în orice moment. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. odata cu Cererea de transfer de exploatatie.copie dupa CI/BI.contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. 796/2004. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. 9. în functie de gravitatea nedeclararii: . Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art.dovada cont bancar.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. . pâna la emiterea deciziei de plata. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. .împuternicirea data de societatea comerciala (în original). întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. . Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora.dovada contului bancar activ. În anul urmator.copie dupa statutul societatii. 10. 33 . fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata).

Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. dar nu mai mare de 30%. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social.993/2007. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). Intentia de supradeclarare Conform art. 13. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. dar mai mica de 20% din suprafata determinata.. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. 12. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. . 53 din Regulamentul CE nr. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs.796/2004. La sfârsitul controlului pe teren. . fermierul este sanctionat cu 3%. 34 . coroborat cu Regulamentul CE nr. 138 (2) din Regulamentul CE nr. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. 14.daca suprafata nedeclarata este peste 50%.2988/1995. 2 (2) si art. fermierul este sanctionat cu 1%. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. fermierul este sanctionat cu 2%. inspectorii întocmesc Raportul de control. dar nu mai mare de 50%. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. proportional cu neregula constatata. APIA va suspenda partial sau integral plata directa.1 (7) al Regulamentului CE nr. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. art.1973/2004 si art.5% sau mai mare de 1 ha.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful