MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa.Ordinul MAAP nr. . 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 4 . 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. . 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. principalele masuri si actiuni tehnologice. . 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.Ordinul MADR nr. .Ordinul MAPDR nr. . pe termen mediu si lung.Hotarârea de Guvern nr.Hotarârea de Guvern nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.Legea nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008.Ordinul MAPAM nr.Ordinul MAAP nr. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. -Ordinului MAPDR nr. primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata .Ordinul MAPDR nr. . .Ordinul MAAP nr. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. .Ordinul MAPAM nr. ..456/2007. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România.

Ordinul MADR nr. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. padurilor si dezvoltarii rurale nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate.. referitor la transferul exploatatiilor agricole. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. cu modificarile si completarile ulterioare. -Ordin M. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. prevazute de Regulamentul CE nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. .A. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare .R. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar.Regulamentul CE nr. . 74 din Regulamentul CE nr.Ordinul MADR nr. . 1782/2003.Regulamentul Consiliului nr. .Regulamentul Comisiei (CE) nr.D. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. . modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. 5 .Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE .1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare. al platilor nationale directe complementare. nr. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. -Hotarâre de Guvern nr.

a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. 2075/1992. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala.Regulamentul CE nr. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. 1673/2000 al Consiliului. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 6 .Regulamentul CE nr.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul CE nr. . . .Decizia Comisiei nr. . 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. .Regulamentul CE nr.Regulamentul Consiliului nr. . 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. . .. precum si a Regulamentului (CE) nr. privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre.Regulamentul CE nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra. .Regulamentul Consiliului nr. .Regulamentul CE nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 .

993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.Regulamentul Comisiei nr.Regulamentul Consiliului nr. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. .. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime. 7 .

diguri etc.cuprinde terenul cultivat pentru productie. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. pepeni. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. a structurii solului si a unui nivel laptelui. mentinerea materiei organice. cu limite exterioare permanente. magistrale. Autoritate competenta . care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. cresterea sau cultivarea de produse agricole. cai ferate. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . PP (pajisti permanente.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. liniare. legume proaspete. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. plante leguminoase pentru boabe. 8 . pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole. plante industriale. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. recoltarea. cartofi. sfecla de zahar. plante pentru nutret. canale. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) .organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. flori si plante ornamentale.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor.2. cursuri de apa. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . radacinoase pentru nutret. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii.

se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta).cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. pomi fructiferi. Certificatul pentru denumire de origine . CP n (culturi permanente) .verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. culturi de hamei. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. pepiniere viticole. pepiniere pomicole si alte culturi permanente. 1782/2003. arbusti fructiferi. 9 . pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare.PP n (pasuni permanente) . arbusti fructiferi. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole. conform Ordinului MADR nr.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. pepiniere pomicole. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Controlul prin teledetectie . hamei. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. 549 /2007. VI (vii) . 2 al Ordinului MADR nr. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati .persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . VI n (vie) . G n (gradini familiale) . Conformitate încrucisata . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.

1782/2003 (art. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. în mod voluntar.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) . 677/2004. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. 796/2004). restituirilor la export.asocierea liber consimtita între producatori. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. cunoscute si sub denumirea de conuri. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. arbusti fructiferi. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. . Grupuri de producatori . Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Iarba sau alte furaje erbacee . 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. conform Regulamentului 1290/2005. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). conform Ordinului MAPDR nr. a informatiilor din cererea de sprijin. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. platilor directe catre fermieri.Controlul pe teren . constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. pentru coordonarea controlului. Lot . elaborat de APIA. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Hamei brut – inflorescente uscate. de forma ovoida. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . de la planta femela de Humulus lupulus. judetul Alba.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor).reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara. pepiniere si alte culturi permanente. persoane fizice si persoane juridice. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. hamei. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. 23 din Regulamentul (CE) nr.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art.

44/2004. 5 din Regulamentul CE nr.element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control.unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. Pajiste permanenta .1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. platibila o data pe an. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. Registrul fermierilor (RF) .123/1995. Conform art. 549/2007.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii. Schema cuplata . cu modificarile si completarile ulterioare.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. conform art. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) .1782/2003.125/2006. 88 din Regulamentul (CE) nr. 2 al Regulamentului CE nr. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. Prim-procesatori pentru culturi energetice .1782/2003. Produs energetic . aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate).PNDC . pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate .796/2004.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. mentinerea 11 . decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie).reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. Teren arabil . conform art. Producatori de biocarburanti .suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. conform Hotarârii Guvernului nr. 2 (1) din Regulamentul CE nr. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat.ulei. alcool. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. 1782/2003. 2 al Ordinului MADR nr. Platile nationale directe complementare . 796/2004. aprobata cu modificari prin Legea nr.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. cererile de plata. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata.tutunul frunza neprelucrata. un sistem integrat de control.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. GIS va fi întegrat în IACS.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor. 20 din Regulamentul (CE) nr.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. hartilor.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. 796/2004. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. Sistemul Informatic Geografic (GIS) .componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) .3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice.instrument tehnic de gestionare si control. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . 2(25) din Regulamentul (CE) nr. Unitatea prim .toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . Tutunul brut . respectiv minimum 0. Verificari încrucisate . care se aplica anumitor scheme de plati. un sistem de identificare a parcelelor agricole. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. 1782/2003.procesatoare . art.

Zona Semnificativ Defavorizata . 20 al Regulamentului (CE) nr. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief. Zonele de cultura .cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. De asemenea. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.ZSD (Art. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. 13 . pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. climatului nefavorabil.19 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999) . verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate.796/2004). în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art.ZDS (Art. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. Zona montana defavorizata . atâta timp cât acestea coincid. 24 din Regulamentul CE nr. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.

3. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).1. Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.2. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS). reglementate prin Politica Agricola Comuna. 4. 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control).1.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. 5.1. 4.1. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional).LFA (Montana.1. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin.1. 4. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Semnificativ Defavorizata.3. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor.5.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . Masuri de agro-mediu. 4.4.

h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. în calitate de proprietari. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. aprobata prin Legea nr. inclusiv lista suprafetelor. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. pepinierelor viticole. În cazul viilor. livezilor. concesionari. locatari sau altele asemenea.3 ha. arbustilor fructiferi. date reale.1 ha. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. aprobarea unei rente agricole viagere. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. arendasi.1. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. b) sa declare toate parcelele agricole. sub sanctiunea legii penale. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. 15 . j) sa comunice în termen de 10 zile. în conditiile Legii nr. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. si pentru modificarea art. în termenele stabilite. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. culturilor de hamei. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. reglementate prin legislatia nationala.2. 4. cu modificarile si completarile ulterioare.complementare. pepinierelor pomicole. c) sa înscrie. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. 2 din Legea nr. în scris.

concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. 4. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. 4. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date.1. concesionat si/sau închiriat. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. pix. Fermierul va delimita conturul specialistilor. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA.4. nu cu creion ).3. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia.Arendatorul. Fermierii. folosind cerneluri permanente (cu stilou. Formularele trebuie completate de fermier. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. daca este cazul.1. fara stersaturi.

Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. acestea fiind prea mici. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol.. cai ferate. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. 17 . fara a mai delimita poligonul. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu.. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. magistrale. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. liniare. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. fermierul va primi si materialul grafic.. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. indicând numarul lor de ordine. diguri etc.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. canale.. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. în blocurile fizice în care detin teren. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr.. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. 1b. cursuri de apa. 1c.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata.).

mei.5. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). porumb. secara. capsuni.2. bob si linte). însotite de documenta tia aferenta . loturi semincere. 16 mai .culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. orz. alte plante industriale). 18 .15 mai 2008 fara penalitati. respectiv. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. plante medicinale. sfecla furajera. plante de nutret. orzoaica.6. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. din fondurile Uniunii Europene. sorg. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. plante industriale (floarea soarelui. culturi proteice (mazare pentru boabe. flori si plante ornamentale. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. alte culturi pe teren arabil. lupin. triticale. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. ovaz. radacinoase (cartofi. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. in pentru ulei. soia.1. integral si corect completate. 4.1. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . PNDC 1 . hrisca si alte cereale). fasole pentru boabe.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. pepeni. tutun.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. orez. 4. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. sfecla de zahar si alte radacinoase).4.2. rapita.SAPS. grâu dur. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim.1. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. pajisti temporare. legume proaspete. in si cânepa pentru fibra. se vor depune în perioada 3 martie . porumb zaharat.

în cazul cânepei pentru fibra. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: . .3 ha. . c. cuplat de productie. bon fiscal sau alte documente). conform art.2 %.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. .fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. inclusa la codul NC 5302 10 00. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. inclusiv. în cuantum fix pe hectar. pe fiecare parcela în parte. 245/2004. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice. conform Regulamentului Comisiei nr.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.sprijinul financiar.2. 4. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. 796/2004.2. . în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. conditionat însa de productie.culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA). Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. .decuplat de productie. art.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. . copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare .fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. PNDC 2 – IN .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. factura fiscala.13 al Regulamentului CE nr. PNDC 3 – CÂNEPA .fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate. 19 . Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b.

copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. 5 din Regulamentul CE 796/2004. 245/2004. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). . timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. cuplat de productie. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. pentru fiecare parcela. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. 33.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. în vederea controlarii de catre organismele abilitate. alin. în cuantum fix pe hectar. art.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. factura fiscala.. Daca 20 . conform Regulamentului Comisiei nr. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. . respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. conform tehnologiei de cultivare. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. bon fiscal sau alte documente). cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. . . d. în vederea controalelor efectuate de catre APIA. cu exceptia cazurilor de forta majora).fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.sprijinul financiar. conform art. Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. . .culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. inclusiv.

. 11 alin.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. conditionat însa de productie. 21 .fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte. în cuantum fix pe hectar. f.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art.14 din 1952/2005.fermierul trebuie sa prezinte. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). pâna la data de 31 august a anului curent. 796/2004. 3 din Regulamentul 2848/1998. . atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori).3 ha si se va identifica separat. iar a parcelei agricole de cel putin 0. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. bon fiscal sau alte asemenea). 2 al Regulamentului CE nr. conform art. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. .704/2007. . alin. 10.sprijinul financiar. .sa prezinte la APIA. .cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. decuplat de productie.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. . PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. . factura fiscala. 13 al Regulamentului (CE) nr. PNDC 5 – HAMEI .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. conform art. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.1 ha. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.fermierul trebuie sa prezinte. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. 1973/2004. sprijinul se reduce cu 20 %. (1) din Ordinul MADR nr. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. e.

colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. conform art. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente.3. 222/2006 pentru aprobarea 22 . . . nr. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. si producatori de biocarburanti. în anul 2008. colectori sau prim-procesatori. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. conform Hotarârii Guvernului nr. pe de alta parte. . si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte. PNDC 6 si plata separata pentru zahar.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana.G. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). pe de o parte.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. 4.cumparare încheiate între beneficiari. între prim-procesatori. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . pe de o parte. respectiv a Municipiului Bucuresti. soia si porumb. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. . 44/2004.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. în cuantum fix pe hectar. între colectori.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. . pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. Prin urmare. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . si producatori de biocarburanti pe de alta parte.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.. 571/2003 privind Codul Fiscal. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. pe de o parte. soia si porumb. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. floarea soarelui.sprijinul financiar.704/2007. floarea soarelui. respectiv: SAPS.1782/200) si de biocarburanti. floarea-soarelui. 88 al Regulamentului CE nr. asa cum sunt definiti în H. Mentionam ca. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. PNDC 1.

conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. 2. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. asa cum sunt definiti în art. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. 3 al Hotarârii de Guvern nr. pe de o parte. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. în cazul producatorilor de biocarburanti.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. si producatorii de biocarburanti.123/1995. aprobata cu modificari prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate .în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. seria si numarul licentei de fabricatie. 23 . în mod obligatoriu. durata contractului. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. . în cazul prim. respectiv filiala municipiului Bucuresti. .prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. pe de o parte.ulei. . si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula. o clauza din partea colectorului. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. sau între prim-procesatori. sau prim procesatorului. cu modificarile si completarile ulterioare. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. pe de alta parte.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. . alcool. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.procesatorilor. colectori sau prim-procesatori. pe de alta parte.

fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip în parte. cantitatile de materii prime. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. bon fiscal sau alte documente. pe fiecare tip de cultura energetica. pierderile de pe parcursul prelucrarii. înscrise în contracte. cantitatile de produse agricole energetice. colectorilor sau prim-procesatorilor. înscrisa în contracte. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. pe fiecare tip în parte. factura fiscala. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de produse agricole energetice. pe fiecare tip de cultura energetica.producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. cantitatile de materii prime. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare.. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. preluate de la beneficiari. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. 24 . înscrise în contracte. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip de cultura. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. colectorilor si producatorilor de biocarburanti.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. pe fiecare tip în parte. a produselor agricole preluate sau . . predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. . pe fiecare tip în parte.

colectorii sau prim- procesatorii. . contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie.prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. de asemenea. sa contina : .pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. pierderile de pe parcursul prelucrarii. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. dupa caz. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. nu sunt considerate valabile. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii.platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. 25 . cantitatile de biocarburanti obtinute. .• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. . în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil. .sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. . implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. . prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. precum si cantitatile si tipurile de produse finale.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. .

. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. în cuantum fix pe hectar. . dupa caz. nota de intrare receptie.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0.sprijinul financiar.000 kg tomate/ha.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: .copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. aviz de expeditie si BI/CI. . respectiv a Municipiului Bucuresti.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. 4. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata.5. . Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0.3 ha si se va identifica separat.704/2007. 5. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. . 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT.4. dupa caz).Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil. Semnificativ defavorizata.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. . 4. pentru livrarea productiei de tomate. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. co 26 .

Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. 1257/1999) . . climatului nefavorabil.19 al Regulamentului (CE) nr.Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar .ZSD (Art. 27 . Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management ./ha . conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. 5.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului . De asemenea. 20 al Regulamentului (CE) nr.Zona Semnificativ Defavorizata . aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.a. N s.Utilizarea pesticidelor este interzisa . în mod voluntar.1.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor.2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management . unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament . Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .ZDS (Art. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.

Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Cositul se va efectua în etape .Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie . lata de 3 metri. Varianta 3.2) Cerinte de management .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .7 UVM pe hectar .1 Crex Crex Cerinte de management .O banda necosita sau nepasunta. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .O banda necosita sau nepasunta.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4). Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului . 28 .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. lata de 3 metri.

Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. mazarichea.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. GAEC 2. 6. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. II. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. mustarul. Pe timpul iernii. Pentru anul 2008.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie.Cerinte de management . pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. GAEC 3. cultivat cu plante prasitoare. lupinul. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . 29 . Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. rapita. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. sulfina . Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. cultivat cu plante prasitoare.GAEC 5. art. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. 381/2002. pe areale extinse. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. 40. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. 1 si 2. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. III. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. coroborat cu art. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. ploile abundente si de durata. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. 1782/2003. V. GAEC 8. 7. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . sunt considerate . Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. alin. temperaturile excesiv de scazute. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. 4 din Regulamentul CE nr. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. 72 din Regulamentul CE nr. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. existente la data de 1 ianuarie 2007. GAEC 10. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. 796/2004. sub limita 30 . IV.. GAEC 9.

îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). acestia vor da o declaratie în fata notarului public. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. 3.biologica de rezistenta a plantelor. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. revarsari de râuri si baltiri. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor. . . Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . 72 din Regulamentul CE nr. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului).dovada contului bancar. 31 .acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. 723/2007. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. certificat de mostenitor eliberat de notarul public. art. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori.acte de identitate ale mostenitorilor. În acest sens. uraganul. b. 796/2004 si Ordinul MADR nr. alin.în cazul în care exista mai multi mostenitori. în scris. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . . acest aspect printr-o Înstiintare. în conformitate cu art. Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 7: . în copie si original. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA.

796/2004). pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%).. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. În acest caz. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. 74 din Regulamentul CE nr.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. de închiriere.74 din Regulamentul CE nr. La punctul 3 (a) al art. 8.. 32 . Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. 723/2007. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr..În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. 3. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. donatie.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata).1782/2003 si se dovedeste cu documente.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. 2 din Ordinul MADR nr. Transferul se realizeaza.). functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv.. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. alin. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art.. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. concesionare. 40 al Regulamentului CE nr. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat.care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem.. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. în scris). c. conform art. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit.. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art..

. fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata).contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. în functie de gravitatea nedeclararii: . Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. pâna la emiterea deciziei de plata.copie dupa certificatul de înmatriculare. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. 22 din Regulamentul CE nr. 10. 796/2004.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. În anul urmator. 9. . 11. . 14. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: .dovada contului bancar activ. total sau partial. 33 . în orice moment. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. 1a din Regulamentul CE nr. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin.copie dupa CI/BI. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. alin.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%.copie dupa statutul societatii. fermierul nu este sanctionat. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art.dovada cont bancar. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: .împuternicirea data de societatea comerciala (în original). acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. 796/2004. . odata cu Cererea de transfer de exploatatie. .

Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. dar mai mica de 20% din suprafata determinata.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata.1973/2004 si art. fermierul este sanctionat cu 3%. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. 138 (2) din Regulamentul CE nr. 12. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. Intentia de supradeclarare Conform art. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. dar nu mai mare de 50%. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. 53 din Regulamentul CE nr. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. art. inspectorii întocmesc Raportul de control.. . fermierul este sanctionat cu 2%.daca suprafata nedeclarata este peste 50%. La sfârsitul controlului pe teren. 13. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). 34 . Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. 2 (2) si art. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el.2988/1995. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0.993/2007.5% sau mai mare de 1 ha. . va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze.796/2004. fermierul este sanctionat cu 1%. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social.1 (7) al Regulamentului CE nr. coroborat cu Regulamentul CE nr. proportional cu neregula constatata. dar nu mai mare de 30%. 14.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful