P. 1
Plati Directe

Plati Directe

|Views: 53|Likes:
Published by byaaa1407

More info:

Published by: byaaa1407 on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.. .Legea nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008.Ordinul MAPAM nr.Ordinul MAAP nr.Hotarârea de Guvern nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. -Ordinului MAPDR nr. . primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata . . principalele masuri si actiuni tehnologice. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. .Ordinul MAPDR nr.Hotarârea de Guvern nr. . 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 4 . 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. .Ordinul MADR nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. .Ordinul MAPDR nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. .Ordinul MAAP nr.456/2007. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. .Ordinul MAPAM nr. pe termen mediu si lung. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.Ordinul MAAP nr.

.Regulamentul Consiliului nr. . referitor la transferul exploatatiilor agricole. . -Ordin M. padurilor si dezvoltarii rurale nr. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul CE nr. nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art..Ordinul MADR nr. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. -Hotarâre de Guvern nr. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. al platilor nationale directe complementare. 1782/2003. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii.Ordinul MADR nr.Regulamentul CE nr. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal.A.Regulamentul CE nr.D. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. 5 . 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. 74 din Regulamentul CE nr. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. . 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. .Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare .R. prevazute de Regulamentul CE nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.

. . a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. . . .Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul Consiliului nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra. . .Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 .Regulamentul CE nr. precum si a Regulamentului (CE) nr.. . privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. . 1673/2000 al Consiliului. 6 . 2075/1992.Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.Regulamentul Consiliului nr. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.Decizia Comisiei nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr.Regulamentul CE nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.Regulamentul CE nr. . 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre.

993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. . 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime. 7 . 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul Comisiei nr..

plante leguminoase pentru boabe. radacinoase pentru nutret.2. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. recoltarea. flori si plante ornamentale. cresterea sau cultivarea de produse agricole. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. magistrale. cai ferate. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) .conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor. plante pentru nutret. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole. sfecla de zahar. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. a structurii solului si a unui nivel laptelui. pepeni. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. cartofi.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. plante industriale. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. Autoritate competenta . în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. cu limite exterioare permanente. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. 8 . în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. canale. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. PP (pajisti permanente.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. cursuri de apa. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. diguri etc. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . mentinerea materiei organice. liniare.cuprinde terenul cultivat pentru productie. legume proaspete.

pepiniere viticole.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. arbusti fructiferi. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . VI n (vie) . 549 /2007. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole. pepiniere pomicole si alte culturi permanente.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. VI (vii) .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. hamei.3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. culturi de hamei. pepiniere pomicole. pomi fructiferi. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta).se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. CP n (culturi permanente) . 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. Conformitate încrucisata . conform Ordinului MADR nr. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Controlul prin teledetectie . arbusti fructiferi.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. 1782/2003. G n (gradini familiale) . 2 al Ordinului MADR nr. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.PP n (pasuni permanente) . Certificatul pentru denumire de origine . 9 .

Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. conform Ordinului MAPDR nr.reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. 677/2004. restituirilor la export. pentru coordonarea controlului. Iarba sau alte furaje erbacee .verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . 23 din Regulamentul (CE) nr. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. persoane fizice si persoane juridice. arbusti fructiferi. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). în mod voluntar. 796/2004).toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. elaborat de APIA. a informatiilor din cererea de sprijin. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. hamei. Grupuri de producatori . cunoscute si sub denumirea de conuri. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) .asocierea liber consimtita între producatori. judetul Alba. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. conform Regulamentului 1290/2005. pepiniere si alte culturi permanente. de forma ovoida. 1782/2003 (art.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator.Controlul pe teren . platilor directe catre fermieri. Hamei brut – inflorescente uscate. de la planta femela de Humulus lupulus. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. . Lot . 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara.

unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. 44/2004.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.ulei.1782/2003.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. 1782/2003.125/2006. Platile nationale directe complementare .reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. mentinerea 11 . sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate. Prim-procesatori pentru culturi energetice . conform art. 2 (1) din Regulamentul CE nr. 88 din Regulamentul (CE) nr. 549/2007.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie). aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 2 al Regulamentului CE nr. Registrul fermierilor (RF) . Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. 796/2004. Schema cuplata . alcool. 5 din Regulamentul CE nr.796/2004. Conform art.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. 2 al Ordinului MADR nr. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr.PNDC . SAPS (schema de plata unica pe suprafata) .1782/2003. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. Teren arabil . cu modificarile si completarile ulterioare. Produs energetic . conform art. platibila o data pe an. conform Hotarârii Guvernului nr.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate). realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. 571/2003 privind Codul Fiscal. aprobata cu modificari prin Legea nr. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. Producatori de biocarburanti .123/1995. Pajiste permanenta .element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control.

documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Tutunul brut . Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . Verificari încrucisate . 1782/2003.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. 20 din Regulamentul (CE) nr. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. GIS va fi întegrat în IACS. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic.procesatoare . 796/2004. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) .3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola.tutunul frunza neprelucrata. hartilor.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. care se aplica anumitor scheme de plati. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. cererile de plata.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. Sistemul Informatic Geografic (GIS) . un sistem de identificare a parcelelor agricole. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. Unitatea prim . care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. un sistem integrat de control. respectiv minimum 0. art.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) .instrument tehnic de gestionare si control. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata.

aprobata prin Ordinul MADR 355/2007.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. 1257/1999) . 24 din Regulamentul CE nr. pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. Zonele de cultura . 13 . atâta timp cât acestea coincid. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.796/2004). verificari între drepturile de plata si suprafata determinata.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 20 al Regulamentului (CE) nr. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .ZDS (Art. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. Zona montana defavorizata . în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. climatului nefavorabil.ZSD (Art. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate. Zona Semnificativ Defavorizata . De asemenea.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.19 al Regulamentului (CE) nr.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief.

4. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 .LFA (Montana.3. 4. 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin. 5. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS). ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.4.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).1. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Masuri de agro-mediu. Semnificativ Defavorizata.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. 4.2.3. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional).1.1. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor.1.5. reglementate prin Politica Agricola Comuna. 4. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR .1.1.

alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. concesionari. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. în scris. c) sa înscrie. în termenele stabilite. În cazul viilor. culturilor de hamei. locatari sau altele asemenea. aprobata prin Legea nr. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. si pentru modificarea art.complementare.1 ha. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. b) sa declare toate parcelele agricole. arendasi. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. în calitate de proprietari. 15 . g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. reglementate prin legislatia nationala. pepinierelor viticole. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. inclusiv lista suprafetelor. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. arbustilor fructiferi. pepinierelor pomicole. în conditiile Legii nr. date reale. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol.2.3 ha. cu modificarile si completarile ulterioare. livezilor. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. 2 din Legea nr. sub sanctiunea legii penale. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate.1. j) sa comunice în termen de 10 zile. aprobarea unei rente agricole viagere. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. 4. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice.

daca este cazul. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. nu cu creion ). daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. pix. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. 4. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil.1.1. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat.3.4. fara stersaturi. Fermierul va delimita conturul specialistilor. concesionat si/sau închiriat. Formularele trebuie completate de fermier.Arendatorul. 4. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. folosind cerneluri permanente (cu stilou. Fermierii. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA.

În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. fermierul va primi si materialul grafic. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata.. în blocurile fizice în care detin teren.).) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. acestea fiind prea mici. 17 . care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. cai ferate. magistrale. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. indicând numarul lor de ordine.. liniare. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente.. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. diguri etc.. cursuri de apa. fara a mai delimita poligonul.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. 1b..Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. 1c. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. canale. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza.

soia. rapita. porumb. orez. sfecla furajera. integral si corect completate. respectiv. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). orzoaica.2.4. in pentru ulei. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata.SAPS. mei. 4. hrisca si alte cereale). în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. lupin. plante medicinale. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta.1.1. însotite de documenta tia aferenta . secara. plante industriale (floarea soarelui. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. sorg. loturi semincere. pepeni. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. triticale. plante de nutret. 4. tutun. capsuni. 16 mai . PNDC 1 .5.1. in si cânepa pentru fibra. flori si plante ornamentale. alte plante industriale).2. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social.15 mai 2008 fara penalitati. grâu dur. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. ovaz. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. se vor depune în perioada 3 martie . alte culturi pe teren arabil. bob si linte). sfecla de zahar si alte radacinoase). orz. fasole pentru boabe.6.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. pajisti temporare. legume proaspete. porumb zaharat. din fondurile Uniunii Europene. culturi proteice (mazare pentru boabe. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. radacinoase (cartofi.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. 18 . Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4.

se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.decuplat de productie.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie.sprijinul financiar.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. cuplat de productie. PNDC 3 – CÂNEPA . cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. 796/2004. . .în cazul cânepei pentru fibra.2.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. 245/2004. pe fiecare parcela în parte. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: . în cuantum fix pe hectar. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. inclusiv. conform art. art. PNDC 2 – IN .3 ha. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract.13 al Regulamentului CE nr. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. conditionat însa de productie. . etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. conform Regulamentului Comisiei nr. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. 19 . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . inclusa la codul NC 5302 10 00. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . c.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. .2 %. bon fiscal sau alte documente). factura fiscala.culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA). 4. .2.

în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. conform Regulamentului Comisiei nr. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. 33. . acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. . în vederea controalelor efectuate de catre APIA. în cuantum fix pe hectar.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. . cu exceptia cazurilor de forta majora). cuplat de productie.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. d. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. . 245/2004.. în vederea controlarii de catre organismele abilitate. .fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. conform tehnologiei de cultivare. . cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. Daca 20 . 5 din Regulamentul CE 796/2004. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . factura fiscala. bon fiscal sau alte documente). respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). alin. inclusiv. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. art.sprijinul financiar. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. pentru fiecare parcela. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. conform art.

13 al Regulamentului (CE) nr. . atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . . .704/2007. conform art. conditionat însa de productie. PNDC 5 – HAMEI .parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. factura fiscala.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. 796/2004. . alin. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. 21 . 10. . 2 al Regulamentului CE nr. sprijinul se reduce cu 20 %.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. 3 din Regulamentul 2848/1998. 11 alin. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.1 ha. .sa prezinte la APIA. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.14 din 1952/2005.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. pâna la data de 31 august a anului curent. (1) din Ordinul MADR nr. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. iar a parcelei agricole de cel putin 0.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte.fermierul trebuie sa prezinte.3 ha si se va identifica separat. Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . . conform art. f. în cuantum fix pe hectar.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. e.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. bon fiscal sau alte asemenea). pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. decuplat de productie. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.fermierul trebuie sa prezinte. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). 1973/2004.sprijinul financiar.

222/2006 pentru aprobarea 22 .sprijinul financiar. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. Prin urmare. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. colectori sau prim-procesatori. pe de o parte. floarea soarelui. soia si porumb. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. în anul 2008.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. conform Hotarârii Guvernului nr.3. Mentionam ca. în cuantum fix pe hectar. 88 al Regulamentului CE nr.cumparare încheiate între beneficiari. . 571/2003 privind Codul Fiscal. pe de alta parte. 44/2004. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.704/2007. asa cum sunt definiti în H. . fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. PNDC 6 si plata separata pentru zahar.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. respectiv: SAPS.G. între prim-procesatori. conform art. . . Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . PNDC 1. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. . pe de o parte. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. si producatori de biocarburanti. 4. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. floarea soarelui.. pe de o parte. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte. între colectori. si producatori de biocarburanti pe de alta parte. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.1782/200) si de biocarburanti. floarea-soarelui. soia si porumb. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. respectiv a Municipiului Bucuresti. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente.

alcool. respectiv filiala municipiului Bucuresti. seria si numarul licentei de fabricatie. sau între prim-procesatori.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. 3 al Hotarârii de Guvern nr. sau prim procesatorului. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate .1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. . seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. colectori sau prim-procesatori.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. cu modificarile si completarile ulterioare.ulei. în cazul producatorilor de biocarburanti. în mod obligatoriu. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. durata contractului. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. 2. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. . aprobata cu modificari prin Legea nr. si producatorii de biocarburanti.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. pe de alta parte. asa cum sunt definiti în art.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. . în cazul prim. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. cu modificarile si completarile ulterioare. pe de o parte. pe de alta parte. pe de o parte. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti.procesatorilor. 23 . .123/1995. o clauza din partea colectorului. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art.

bon fiscal sau alte documente. înscrisa în contracte. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. înscrise în contracte. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. pe fiecare tip în parte. cantitatile de materii prime. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. factura fiscala. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. ..producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. pe fiecare tip de cultura.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. cantitatile de produse agricole energetice. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. înscrise în contracte.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip în parte. cantitatile de produse agricole energetice. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de materii prime. colectorilor sau prim-procesatorilor. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. pe fiecare tip de cultura energetica. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. preluate de la beneficiari. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. 24 . • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. pe fiecare tip în parte. pe fiecare tip de cultura energetica. pierderile de pe parcursul prelucrarii. a produselor agricole preluate sau . pe fiecare tip în parte. .

pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. . el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni).sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. colectorii sau prim- procesatorii. . Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. . contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. 25 .registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. dupa caz. de asemenea. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. pierderile de pe parcursul prelucrarii. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. cantitatile de biocarburanti obtinute.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. . nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate.platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada.prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). sa contina : . în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . . prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. . nu sunt considerate valabile. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.

copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat.3 ha si se va identifica separat. 5. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . 4. dupa caz.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. . .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. aviz de expeditie si BI/CI. .sprijinul financiar.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. pentru livrarea productiei de tomate. .Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat.4.704/2007. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. . în cuantum fix pe hectar. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. Semnificativ defavorizata. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. dupa caz). copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.5. respectiv a Municipiului Bucuresti. 4.000 kg tomate/ha. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. co 26 . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. nota de intrare receptie. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. .

Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management .Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg.ZSD (Art.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului .ZDS (Art. în mod voluntar.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament . 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor./ha .Zona Semnificativ Defavorizata . angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. 27 . climatului nefavorabil.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar .cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . N s.Utilizarea pesticidelor este interzisa . Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.1. . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management . 1257/1999) . conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.a. De asemenea. 5. 20 al Regulamentului (CE) nr.19 al Regulamentului (CE) nr. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie .Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa .

Utilizarea pesticidelor este interzisa .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .1 Crex Crex Cerinte de management .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Cositul se va efectua în etape .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Utilizarea fertilizantilor este interzisa . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4).O banda necosita sau nepasunta. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . Varianta 3.2) Cerinte de management .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3. 28 . lata de 3 metri.7 UVM pe hectar .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . lata de 3 metri.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .O banda necosita sau nepasunta. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.

Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. Pe timpul iernii. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. rapita.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. II. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. Pentru anul 2008. lupinul. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. cultivat cu plante prasitoare. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . mustarul. sulfina . Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. 6. mazarichea. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. GAEC 3. 29 . Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. GAEC 2.Cerinte de management .

GAEC 9. existente la data de 1 ianuarie 2007. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. sub limita 30 . Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. 40. temperaturile excesiv de scazute. 1782/2003. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. 1 si 2.GAEC 5. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. art. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. IV.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte.. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. V. GAEC 8. 796/2004. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. III. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. 381/2002. pe areale extinse. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. ploile abundente si de durata. coroborat cu art. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. alin. GAEC 10. cultivat cu plante prasitoare. 4 din Regulamentul CE nr. sunt considerate . 72 din Regulamentul CE nr. 7. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie.

3. 723/2007. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor.dovada contului bancar. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . revarsari de râuri si baltiri. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). acest aspect printr-o Înstiintare. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. în copie si original. . se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. 31 . Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa.biologica de rezistenta a plantelor. acestia vor da o declaratie în fata notarului public. în scris.în cazul în care exista mai multi mostenitori. În acest sens. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. b. uraganul. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. . Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. alin.acte de identitate ale mostenitorilor. 72 din Regulamentul CE nr. art. 796/2004 si Ordinul MADR nr. certificat de mostenitor eliberat de notarul public. în conformitate cu art. 7: . prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. .

iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. alin. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr.74 din Regulamentul CE nr. La punctul 3 (a) al art.). Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. 3.. 796/2004). orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei.. În acest caz.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. concesionare. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art.. iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces.. 74 din Regulamentul CE nr. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. Transferul se realizeaza.. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. c.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. de închiriere. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. donatie. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 723/2007. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. conform art..) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor).care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. în scris).1782/2003 si se dovedeste cu documente. 40 al Regulamentului CE nr. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit... pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). 32 . 8. 2 din Ordinul MADR nr. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 .

. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%.copie dupa statutul societatii. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. 33 . 796/2004. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. în functie de gravitatea nedeclararii: .copie dupa certificatul de înmatriculare.dovada cont bancar. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. 9. fermierul nu este sanctionat.copie dupa CI/BI. în orice moment. pâna la emiterea deciziei de plata. .dovada contului bancar activ. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. 796/2004. 22 din Regulamentul CE nr. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. 14. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. 1a din Regulamentul CE nr. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. . alin. În anul urmator. odata cu Cererea de transfer de exploatatie.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. total sau partial. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). 10. .Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. .contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. 11. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA.

APIA va suspenda partial sau integral plata directa. 12.1973/2004 si art. fermierul este sanctionat cu 3%. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului.1 (7) al Regulamentului CE nr.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. dar nu mai mare de 50%. . inspectorii întocmesc Raportul de control.5% sau mai mare de 1 ha. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani.daca suprafata nedeclarata este peste 50%. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana.. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. fermierul este sanctionat cu 1%. coroborat cu Regulamentul CE nr. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. fermierul este sanctionat cu 2%.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. .993/2007. 2 (2) si art.2988/1995. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. dar nu mai mare de 30%. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0. dar mai mica de 20% din suprafata determinata. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. 138 (2) din Regulamentul CE nr. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. 13. Intentia de supradeclarare Conform art. La sfârsitul controlului pe teren. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. proportional cu neregula constatata.796/2004. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. 53 din Regulamentul CE nr. art. 14. 34 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->