MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

-Ordinului MAPDR nr. . . 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.456/2007. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Ordinul MAPDR nr. primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata .Ordinul MAPDR nr. . respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.. 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. . 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. . 4 . . principalele masuri si actiuni tehnologice. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului.Ordinul MAAP nr. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport.Ordinul MAPAM nr. .Ordinul MAPAM nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. .Hotarârea de Guvern nr. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura.Ordinul MAAP nr. pe termen mediu si lung.Hotarârea de Guvern nr. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008.Legea nr. . 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa.Ordinul MADR nr.Ordinul MAAP nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.

2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut.Ordinul MADR nr. .D. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar.Ordinul MADR nr.Regulamentul Comisiei (CE) nr. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. 1782/2003. . 74 din Regulamentul CE nr. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata.A. al platilor nationale directe complementare. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . 5 . 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. nr. prevazute de Regulamentul CE nr.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul CE nr. . în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. cu modificarile si completarile ulterioare.R.Regulamentul CE nr. referitor la transferul exploatatiilor agricole.Regulamentul Consiliului nr. . . 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. -Ordin M. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control..Regulamentul CE nr. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. -Hotarâre de Guvern nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. padurilor si dezvoltarii rurale nr. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal.

. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre.Regulamentul Consiliului nr. .Regulamentul CE nr. 1673/2000 al Consiliului. 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. precum si a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. . . 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. . . 6 . . 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente.Regulamentul CE nr. 2075/1992.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala.. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului. . 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. . privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre.Decizia Comisiei nr.Regulamentul Consiliului nr. .Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).

1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul Comisiei nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. .. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime. 7 .

care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. legume proaspete.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole.2. cresterea sau cultivarea de produse agricole. cartofi. diguri etc.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor. cai ferate. a structurii solului si a unui nivel laptelui. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. Autoritate competenta . în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. liniare. cu limite exterioare permanente. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. plante industriale.cuprinde terenul cultivat pentru productie. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. flori si plante ornamentale. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. pepeni. cursuri de apa. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) .) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. plante leguminoase pentru boabe. PP (pajisti permanente. mentinerea materiei organice. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . 8 . Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa .autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. recoltarea. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. sfecla de zahar. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. magistrale. plante pentru nutret. radacinoase pentru nutret. canale.

se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. VI (vii) . Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. VI n (vie) .persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. pomi fructiferi. 2 al Ordinului MADR nr. Controlul prin teledetectie . Conformitate încrucisata .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. CP n (culturi permanente) . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. pepiniere viticole. Certificatul pentru denumire de origine . hamei. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. G n (gradini familiale) . pepiniere pomicole. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole .cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole.PP n (pasuni permanente) .certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. culturi de hamei.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. pepiniere pomicole si alte culturi permanente. conform Ordinului MADR nr. 9 . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. arbusti fructiferi. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati .3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. arbusti fructiferi. 549 /2007. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. 1782/2003.

Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) . cunoscute si sub denumirea de conuri. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. Hamei brut – inflorescente uscate.Controlul pe teren . Lot .verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. pepiniere si alte culturi permanente. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. Grupuri de producatori . conform Regulamentului 1290/2005. arbusti fructiferi. judetul Alba.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. persoane fizice si persoane juridice. 796/2004). de forma ovoida.asocierea liber consimtita între producatori. platilor directe catre fermieri. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. 23 din Regulamentul (CE) nr. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. a informatiilor din cererea de sprijin. hamei. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. elaborat de APIA. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. conform Ordinului MAPDR nr.reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. de la planta femela de Humulus lupulus. pentru coordonarea controlului.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. în mod voluntar. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). . 1782/2003 (art. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Iarba sau alte furaje erbacee . destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara. 677/2004. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. restituirilor la export. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor.

Pajiste permanenta . care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate). Teren arabil .125/2006.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. 1782/2003.reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. Produs energetic .procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. 44/2004. conform art. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. 796/2004.ulei. conform art. 88 din Regulamentul (CE) nr. alcool.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. Conform art. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. Registrul fermierilor (RF) .123/1995.1782/2003. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. 571/2003 privind Codul Fiscal. aprobata cu modificari prin Legea nr. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie). 5 din Regulamentul CE nr. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate. 2 (1) din Regulamentul CE nr. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. conform Hotarârii Guvernului nr. Platile nationale directe complementare . SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . incluzând si terenurile de sub sere sau solarii.element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control. platibila o data pe an.PNDC .unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. 2 al Regulamentului CE nr.1782/2003. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art. Schema cuplata . pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . mentinerea 11 . 2 al Ordinului MADR nr. 549/2007.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. Prim-procesatori pentru culturi energetice .796/2004. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. Producatori de biocarburanti . cu modificarile si completarile ulterioare.

cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata.instrument tehnic de gestionare si control. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . 1782/2003.3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. GIS va fi întegrat în IACS.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Unitatea prim . Tutunul brut . care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. care se aplica anumitor scheme de plati. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . un sistem de identificare a parcelelor agricole.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. 796/2004. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. 20 din Regulamentul (CE) nr. Verificari încrucisate . hartilor. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) .componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. art. cererile de plata. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) . un sistem integrat de control.tutunul frunza neprelucrata.procesatoare . creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. respectiv minimum 0.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. Sistemul Informatic Geografic (GIS) .instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. 2(25) din Regulamentul (CE) nr.

unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. 20 al Regulamentului (CE) nr. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. 24 din Regulamentul CE nr. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. atâta timp cât acestea coincid.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief.ZDS (Art. Zona montana defavorizata . pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. 1257/1999) . Zonele de cultura .19 al Regulamentului (CE) nr. în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. 13 .ZSD (Art.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. climatului nefavorabil. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .796/2004). De asemenea. Zona Semnificativ Defavorizata .

4. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional). reglementate prin Politica Agricola Comuna.1. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). 4. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. 4.1. 4. Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5.2. 4. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Semnificativ Defavorizata.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.1.1.1. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . 5.3.1.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 .3. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS). ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.LFA (Montana. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Masuri de agro-mediu.5. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin. Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control).4. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.

transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. 4. inclusiv lista suprafetelor. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. în termenele stabilite. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. 15 . concesionari. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0.1. arendasi. culturilor de hamei. cu modificarile si completarile ulterioare. în scris. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.1 ha.complementare. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. 2 din Legea nr. si pentru modificarea art. în calitate de proprietari. pepinierelor viticole. aprobarea unei rente agricole viagere.2. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. în conditiile Legii nr. În cazul viilor. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. aprobata prin Legea nr. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. arbustilor fructiferi. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS.3 ha. locatari sau altele asemenea. c) sa înscrie. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. livezilor. sub sanctiunea legii penale. j) sa comunice în termen de 10 zile. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. date reale. b) sa declare toate parcelele agricole. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. reglementate prin legislatia nationala. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. pepinierelor pomicole. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata.

Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil.3. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . 4. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata. pix.4. Fermierii. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. concesionat si/sau închiriat. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. fara stersaturi. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. 4.1. nu cu creion ). formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ).Arendatorul. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierul va delimita conturul specialistilor. Formularele trebuie completate de fermier. folosind cerneluri permanente (cu stilou.1. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. daca este cazul. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii.

Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata.). Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. 1b. magistrale. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. acestea fiind prea mici. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.. indicând numarul lor de ordine. cai ferate. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. 17 . fara a mai delimita poligonul.. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. fermierul va primi si materialul grafic. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. în blocurile fizice în care detin teren. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. 1c. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza.. liniare. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. cursuri de apa.. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. diguri etc. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. canale.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite..

orez. orz. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. 16 mai . Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. in si cânepa pentru fibra. porumb. din fondurile Uniunii Europene. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. respectiv. grâu dur. flori si plante ornamentale. alte plante industriale). respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. sfecla de zahar si alte radacinoase).SAPS. fasole pentru boabe.1.5. pepeni. culturi proteice (mazare pentru boabe. soia. 4. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . orzoaica. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. 18 . mei. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat.6. secara. rapita. pajisti temporare. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). sfecla furajera. hrisca si alte cereale). ovaz.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national.15 mai 2008 fara penalitati. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. loturi semincere.1. plante industriale (floarea soarelui. bob si linte). plante de nutret. triticale. 4.2. tutun.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. însotite de documenta tia aferenta .4. lupin. se vor depune în perioada 3 martie . legume proaspete. integral si corect completate. plante medicinale.1. radacinoase (cartofi. in pentru ulei. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. alte culturi pe teren arabil. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. porumb zaharat. capsuni. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim. sorg. PNDC 1 .2.

. conform Regulamentului Comisiei nr. conditionat însa de productie.parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. 19 . 245/2004. . bon fiscal sau alte documente). cuplat de productie. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . factura fiscala.2. conform art. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.2 %. PNDC 3 – CÂNEPA . Conditii specifice de eligibilitate pentru in: .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. 796/2004. PNDC 2 – IN .2. art. .3 ha. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract.13 al Regulamentului CE nr. .în cazul cânepei pentru fibra.decuplat de productie.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. inclusiv. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate.culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA). în cuantum fix pe hectar.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. inclusa la codul NC 5302 10 00.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. 4. c.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. .sprijinul financiar. pe fiecare parcela în parte. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b.

cuplat de productie. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). pentru fiecare parcela. factura fiscala. d. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. conform tehnologiei de cultivare. . copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. conform art. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. art. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. cu exceptia cazurilor de forta majora). în vederea controalelor efectuate de catre APIA. . Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate.sprijinul financiar. . cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. 245/2004. alin. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. inclusiv.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. bon fiscal sau alte documente). în vederea controlarii de catre organismele abilitate. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa.. . cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. Daca 20 . se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. . în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. 33.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. în cuantum fix pe hectar. . acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. 5 din Regulamentul CE 796/2004.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. conform Regulamentului Comisiei nr.

respectiv la filiala municipiului Bucuresti. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.sprijinul financiar.1 ha.3 ha si se va identifica separat. 1973/2004. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. alin. 796/2004. . atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). iar a parcelei agricole de cel putin 0.fermierul trebuie sa prezinte.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . conditionat însa de productie. 11 alin.14 din 1952/2005. . acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie.sa prezinte la APIA. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. (1) din Ordinul MADR nr.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte. PNDC 5 – HAMEI . bon fiscal sau alte asemenea). pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). . sprijinul se reduce cu 20 %. .fermierul trebuie sa prezinte. 3 din Regulamentul 2848/1998. 10. . pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. în cuantum fix pe hectar. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . 2 al Regulamentului CE nr. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. conform art.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. .suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. . conform art.704/2007.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. pâna la data de 31 august a anului curent. f. 21 . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . e. factura fiscala. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. 13 al Regulamentului (CE) nr. decuplat de productie. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.

pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. între prim-procesatori.1782/200) si de biocarburanti.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. soia si porumb. . plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 4. . fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata.cumparare încheiate între beneficiari. respectiv a Municipiului Bucuresti. Mentionam ca. în cuantum fix pe hectar. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. Prin urmare. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. . pe de o parte.3. . pe de o parte. si producatori de biocarburanti pe de alta parte.704/2007.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. floarea soarelui. 44/2004. asa cum sunt definiti în H.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. în anul 2008. respectiv: SAPS. conform art. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . colectori sau prim-procesatori.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente. pe de o parte.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. floarea-soarelui.. 222/2006 pentru aprobarea 22 . 571/2003 privind Codul Fiscal.G. PNDC 6 si plata separata pentru zahar. nr. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . între colectori. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). . soia si porumb. si producatori de biocarburanti. 88 al Regulamentului CE nr. PNDC 1. conform Hotarârii Guvernului nr.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. pe de alta parte. floarea soarelui.sprijinul financiar. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.

sau între prim-procesatori. respectiv filiala municipiului Bucuresti. cu modificarile si completarile ulterioare. alcool. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. durata contractului. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . .Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. în cazul prim. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. pe de o parte. cu modificarile si completarile ulterioare. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor. asa cum sunt definiti în art. . sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale.123/1995.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. 3 al Hotarârii de Guvern nr. si producatorii de biocarburanti. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti.ulei.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. seria si numarul licentei de fabricatie. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. pe de o parte. . care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. aprobata cu modificari prin Legea nr. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula. pe de alta parte. pe de alta parte. . în mod obligatoriu. colectori sau prim-procesatori. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare.procesatorilor. în cazul producatorilor de biocarburanti. o clauza din partea colectorului. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. sau prim procesatorului. 23 .prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. 2.

numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. pe fiecare tip în parte. pe fiecare tip de cultura energetica. pierderile de pe parcursul prelucrarii. . înscrisa în contracte.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. factura fiscala. cantitatile de materii prime. bon fiscal sau alte documente. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. preluate de la beneficiari. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip de cultura. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. cantitatile de produse agricole energetice. înscrise în contracte. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. 24 . pe fiecare tip de cultura energetica. colectorilor sau prim-procesatorilor. cantitatile de produse agricole energetice. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. pe fiecare tip în parte. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. . înscrise în contracte. cantitatile de materii prime. pe fiecare tip în parte. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute.. a produselor agricole preluate sau . pe fiecare tip în parte.producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea.

nu sunt considerate valabile. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. 25 .numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. de asemenea. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008. dupa caz. . în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. precum si cantitatile si tipurile de produse finale.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. colectorii sau prim- procesatorii. . la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). . Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. . pierderile de pe parcursul prelucrarii. . prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin.prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. cantitatile de biocarburanti obtinute. sa contina : . contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. .

Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. .000 kg tomate/ha. Semnificativ defavorizata. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.5. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. 5. nota de intrare receptie.4. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. . conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. .704/2007.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil. în cuantum fix pe hectar. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare.3 ha si se va identifica separat. dupa caz.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . pentru livrarea productiei de tomate. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. . 4. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. 4. respectiv a Municipiului Bucuresti. co 26 .sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. dupa caz).cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0. .3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat.sprijinul financiar.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. aviz de expeditie si BI/CI.

a.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament ./ha . Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.ZSD (Art. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. . 27 . De asemenea. 1257/1999) .Zona Semnificativ Defavorizata . Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1.ZDS (Art.Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului .Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie . în mod voluntar.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .1. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. 20 al Regulamentului (CE) nr.Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa . 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .Utilizarea pesticidelor este interzisa . climatului nefavorabil.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor. N s. 5.19 al Regulamentului (CE) nr.

lata de 3 metri. lata de 3 metri.Utilizarea pesticidelor este interzisa .2) Cerinte de management . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4). va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Utilizarea pesticidelor este interzisa .- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .O banda necosita sau nepasunta.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .1 Crex Crex Cerinte de management .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari. 28 .7 UVM pe hectar . Varianta 3. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Cositul se va efectua în etape .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.O banda necosita sau nepasunta.Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .

lupinul.Cerinte de management . GAEC 2. Pe timpul iernii.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. rapita. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. Pentru anul 2008. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. sulfina . Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. 29 .Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. cultivat cu plante prasitoare. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. II.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . GAEC 3. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. mustarul. 6. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. mazarichea.

. IV. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. III. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. sub limita 30 . persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. 796/2004.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. 1 si 2. 72 din Regulamentul CE nr. ploile abundente si de durata. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . GAEC 8. 4 din Regulamentul CE nr. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. GAEC 9. existente la data de 1 ianuarie 2007. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. 381/2002. GAEC 10. 7. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. art. pe areale extinse. cultivat cu plante prasitoare. alin. 1782/2003. coroborat cu art. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. 40. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art.GAEC 5. V. sunt considerate . temperaturile excesiv de scazute.

Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si.în cazul în care exista mai multi mostenitori. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. . Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului.dovada contului bancar. acest aspect printr-o Înstiintare.acte de identitate ale mostenitorilor. .acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. în scris. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . acestia vor da o declaratie în fata notarului public. certificat de mostenitor eliberat de notarul public. 31 . asumându-si drepturile si obligatiile aferente. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor. în conformitate cu art. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . în copie si original. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. uraganul. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). alin. 72 din Regulamentul CE nr. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. 723/2007. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). art. 7: . topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. 3. În acest sens. îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. b.biologica de rezistenta a plantelor. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. . stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. 796/2004 si Ordinul MADR nr. revarsari de râuri si baltiri. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat).

donatie...1782/2003 si se dovedeste cu documente. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. 2 din Ordinul MADR nr.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). concesionare. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). 8.. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%).. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. Transferul se realizeaza.. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA..Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. 723/2007. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. 40 al Regulamentului CE nr..În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. 796/2004).. La punctul 3 (a) al art. În acest caz. în scris).74 din Regulamentul CE nr.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit. 3. iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 32 .). 74 din Regulamentul CE nr. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA.care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . alin. de închiriere. conform art. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. c. Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr.

iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. . 9. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. pâna la emiterea deciziei de plata. 10. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. . . fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). total sau partial. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. în orice moment.dovada contului bancar activ. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . 796/2004. odata cu Cererea de transfer de exploatatie. 796/2004. alin. . Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. . 11. 1a din Regulamentul CE nr.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie.contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). în functie de gravitatea nedeclararii: . Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . 22 din Regulamentul CE nr. În anul urmator. 33 . acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008.copie dupa CI/BI. fermierul nu este sanctionat.copie dupa certificatul de înmatriculare. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului.copie dupa statutul societatii.dovada cont bancar.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. 14.

în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. 13. 2 (2) si art. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. proportional cu neregula constatata. 138 (2) din Regulamentul CE nr. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. dar nu mai mare de 30%. art. 14.796/2004.5% sau mai mare de 1 ha. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. 53 din Regulamentul CE nr. fermierul este sanctionat cu 3%.. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. coroborat cu Regulamentul CE nr. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata.2988/1995. dar mai mica de 20% din suprafata determinata.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %.993/2007.1973/2004 si art. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. inspectorii întocmesc Raportul de control. fermierul este sanctionat cu 2%. dar nu mai mare de 50%.1 (7) al Regulamentului CE nr. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. La sfârsitul controlului pe teren. 12. fermierul este sanctionat cu 1%. 34 .daca suprafata nedeclarata este peste 50%.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. . Intentia de supradeclarare Conform art. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. .