MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata .. 4 .Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului.Ordinul MAAP nr. principalele masuri si actiuni tehnologice. -Ordinului MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România.Ordinul MADR nr. pe termen mediu si lung. care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. . 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. . .Ordinul MAAP nr. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.Legea nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. . 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr.Ordinul MAPAM nr.Ordinul MAPDR nr.Hotarârea de Guvern nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Hotarârea de Guvern nr. . respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura.456/2007.Ordinul MAPAM nr. . 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. . 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national.Ordinul MAPDR nr. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. . .

Ordinul MADR nr. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. -Hotarâre de Guvern nr. .1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare. referitor la transferul exploatatiilor agricole.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. . 74 din Regulamentul CE nr. . 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. padurilor si dezvoltarii rurale nr. 1782/2003. cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul Consiliului nr. nr. -Ordin M. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii.Regulamentul CE nr. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori.A. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr.Ordinul MADR nr. al platilor nationale directe complementare.Regulamentul Comisiei (CE) nr. . modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii.D. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare..Regulamentul CE nr.R. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . prevazute de Regulamentul CE nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. .Regulamentul CE nr. 5 . 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . 704/2007 privind stabilirea modului de implementare.

. 6 . 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra.Regulamentul Consiliului nr. 2075/1992. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . . .Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. . . 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. . .Regulamentul Consiliului nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. . precum si a Regulamentului (CE) nr. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului.. a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr. . 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. 1673/2000 al Consiliului.Regulamentul CE nr. privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul CE nr. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre.Decizia Comisiei nr.Regulamentul CE nr. . 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.

1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime.Regulamentul Consiliului nr.. . 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr.Regulamentul Comisiei nr. 7 .

indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. mentinerea materiei organice. cartofi. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole. canale. recoltarea.2. a structurii solului si a unui nivel laptelui. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . radacinoase pentru nutret. cursuri de apa. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. cai ferate. magistrale. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. PP (pajisti permanente. cresterea sau cultivarea de produse agricole.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. cu limite exterioare permanente. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. legume proaspete.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui.cuprinde terenul cultivat pentru productie.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. plante leguminoase pentru boabe. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Autoritate competenta . 8 . plante industriale. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. diguri etc. liniare. sfecla de zahar. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. plante pentru nutret. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . pepeni. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. flori si plante ornamentale.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.

pepiniere pomicole si alte culturi permanente.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. 2 al Ordinului MADR nr. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. VI n (vie) . pepiniere viticole. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.PP n (pasuni permanente) . 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. G n (gradini familiale) . Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. Certificatul pentru denumire de origine . arbusti fructiferi. culturi de hamei. Conformitate încrucisata . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. arbusti fructiferi. Controlul prin teledetectie . 549 /2007. conform Ordinului MADR nr. hamei. VI (vii) . pomi fructiferi. CP n (culturi permanente) . pepiniere pomicole. 9 . în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. 1782/2003. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati . Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole.

conform Regulamentului 1290/2005. 1782/2003 (art. pentru coordonarea controlului. 23 din Regulamentul (CE) nr.reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. conform Ordinului MAPDR nr. restituirilor la export. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. persoane fizice si persoane juridice. 796/2004). în mod voluntar.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Hamei brut – inflorescente uscate. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. platilor directe catre fermieri. de forma ovoida. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . Grupuri de producatori . acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) .toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. Iarba sau alte furaje erbacee . de la planta femela de Humulus lupulus. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. cunoscute si sub denumirea de conuri. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara. pepiniere si alte culturi permanente. elaborat de APIA.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. hamei.Controlul pe teren . judetul Alba. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr.asocierea liber consimtita între producatori. a informatiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. . arbusti fructiferi. 677/2004. Lot . Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata.

conform Hotarârii Guvernului nr. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art.123/1995. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. cu modificarile si completarile ulterioare. Producatori de biocarburanti . platibila o data pe an. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. 5 din Regulamentul CE nr. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . Registrul fermierilor (RF) .unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. Prim-procesatori pentru culturi energetice . Platile nationale directe complementare . Conform art.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. mentinerea 11 . realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. 796/2004. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.1782/2003. conform art.PNDC .reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. 44/2004. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. 549/2007.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.125/2006. alcool. 2 al Ordinului MADR nr. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.1782/2003. Schema cuplata .reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. 571/2003 privind Codul Fiscal.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art.element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie).ulei. 2 (1) din Regulamentul CE nr.796/2004. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. 2 al Regulamentului CE nr. 1782/2003. aprobata cu modificari prin Legea nr.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate).suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. Produs energetic . conform art. 88 din Regulamentul (CE) nr. Teren arabil . Pajiste permanenta .

Tutunul brut . Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. hartilor. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Unitatea prim . 2(25) din Regulamentul (CE) nr. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . un sistem de identificare a parcelelor agricole. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. Verificari încrucisate .instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. 20 din Regulamentul (CE) nr.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. care se aplica anumitor scheme de plati.procesatoare . cererile de plata. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. GIS va fi întegrat în IACS.instrument tehnic de gestionare si control. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. un sistem integrat de control. 796/2004.tutunul frunza neprelucrata. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. art.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) . orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . 1782/2003. Sistemul Informatic Geografic (GIS) . respectiv minimum 0. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic.3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu.

20 al Regulamentului (CE) nr. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.796/2004). 1257/1999) .19 al Regulamentului (CE) nr. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . atâta timp cât acestea coincid. Zona Semnificativ Defavorizata . verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. Zonele de cultura .cadrul schemelor de sprijin pe suprafata.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. 13 . pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin.ZSD (Art. în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate.ZDS (Art. Zona montana defavorizata . 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. 24 din Regulamentul CE nr. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. De asemenea. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. climatului nefavorabil.zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata.

Semnificativ Defavorizata. 4. 5.3. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional). 4. Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie.1. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . 4.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . 4. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA).1.3. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 4. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor.2. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS). Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor.1.LFA (Montana. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana. Masuri de agro-mediu.1.1. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4.5.4. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. reglementate prin Politica Agricola Comuna.1.

139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. 4.1 ha. j) sa comunice în termen de 10 zile. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. 2 din Legea nr. în scris. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. pepinierelor viticole. pepinierelor pomicole. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere.1. În cazul viilor. arendasi. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura.complementare. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice.2.3 ha. cu modificarile si completarile ulterioare. concesionari. date reale. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. aprobata prin Legea nr. b) sa declare toate parcelele agricole. 15 . inclusiv lista suprafetelor. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. locatari sau altele asemenea. c) sa înscrie. sub sanctiunea legii penale. si pentru modificarea art. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. în conditiile Legii nr. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. reglementate prin legislatia nationala. în termenele stabilite. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. în calitate de proprietari. arbustilor fructiferi. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. aprobarea unei rente agricole viagere. livezilor. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. culturilor de hamei.

Arendatorul.3. fara stersaturi. nu cu creion ). persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata.1. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 .1. concesionat si/sau închiriat. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. Formularele trebuie completate de fermier. 4. pix. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. Fermierul va delimita conturul specialistilor. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. folosind cerneluri permanente (cu stilou. daca este cazul.4. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. Fermierii. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. 4.

1b. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. în blocurile fizice în care detin teren. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr.. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. liniare. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. 17 .796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. 1c. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier.).. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. magistrale. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic.. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. canale.. fermierul va primi si materialul grafic. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. acestea fiind prea mici.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. cursuri de apa.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.. cai ferate. indicând numarul lor de ordine. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. fara a mai delimita poligonul. diguri etc. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri.

pajisti temporare.2. 4.1. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. 16 mai .sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. lupin. legume proaspete. hrisca si alte cereale). mei. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. soia.15 mai 2008 fara penalitati. loturi semincere. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . grâu dur. însotite de documenta tia aferenta . radacinoase (cartofi. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. sfecla de zahar si alte radacinoase). PNDC 1 . plante medicinale. rapita. integral si corect completate. orz. alte plante industriale). Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. plante de nutret. respectiv.1. in si cânepa pentru fibra. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat.6. porumb. sfecla furajera. secara.4. orez. bob si linte).1. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. flori si plante ornamentale. alte culturi pe teren arabil. se vor depune în perioada 3 martie .SAPS.5. triticale. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. sorg. orzoaica. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. fasole pentru boabe. tutun. capsuni. ovaz.2. pepeni. din fondurile Uniunii Europene. in pentru ulei. culturi proteice (mazare pentru boabe. porumb zaharat. 4. plante industriale (floarea soarelui. 18 .

2. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor.culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA). Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. bon fiscal sau alte documente). PNDC 2 – IN . În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice.în cazul cânepei pentru fibra. 796/2004. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. factura fiscala. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs.2. . inclusa la codul NC 5302 10 00. . conform art. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . . în cuantum fix pe hectar. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. inclusiv. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract.3 ha. 4. . 245/2004.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. cuplat de productie. . 19 . c. pe fiecare parcela în parte.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. .parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. conditionat însa de productie. PNDC 3 – CÂNEPA . Conditii specifice de eligibilitate pentru in: .13 al Regulamentului CE nr.2 %.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate.sprijinul financiar. conform Regulamentului Comisiei nr. art.decuplat de productie. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.

5 din Regulamentul CE 796/2004. conform art. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. . inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. inclusiv.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. în cuantum fix pe hectar. art. 245/2004. 33. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . factura fiscala.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. . Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract).sprijinul financiar. Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. cuplat de productie. . cu exceptia cazurilor de forta majora). în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. .fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. pentru fiecare parcela.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate.. Daca 20 . copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. d. în vederea controalelor efectuate de catre APIA. alin. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. .fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. conform Regulamentului Comisiei nr. conform tehnologiei de cultivare. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. bon fiscal sau alte documente). 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. în vederea controlarii de catre organismele abilitate.

factura fiscala. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. conform art. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . bon fiscal sau alte asemenea). pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). 11 alin. .perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. conform art. 796/2004.sa prezinte la APIA.14 din 1952/2005.3 ha si se va identifica separat. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. 13 al Regulamentului (CE) nr. . .fermierul trebuie sa prezinte.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002.1 ha. f. 2 al Regulamentului CE nr. PNDC 5 – HAMEI .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. 3 din Regulamentul 2848/1998. alin. conditionat însa de productie. . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. pâna la data de 31 august a anului curent. . decuplat de productie. sprijinul se reduce cu 20 %. 10.fermierul trebuie sa prezinte. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. (1) din Ordinul MADR nr.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte. . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. 1973/2004. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. 21 .sprijinul financiar. . Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori).suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art.704/2007. iar a parcelei agricole de cel putin 0.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. în cuantum fix pe hectar.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. . e.

respectiv: SAPS. conform Hotarârii Guvernului nr.sprijinul financiar.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. asa cum sunt definiti în H. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. între prim-procesatori. PNDC 6 si plata separata pentru zahar.704/2007. conform art. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. 4. si producatori de biocarburanti pe de alta parte. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . Mentionam ca. pe de o parte. 88 al Regulamentului CE nr. 222/2006 pentru aprobarea 22 . soia si porumb.1782/200) si de biocarburanti.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. floarea-soarelui. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. Prin urmare.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. pe de o parte.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar.cumparare încheiate între beneficiari. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar. soia si porumb. . cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. nr. si producatori de biocarburanti. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte. .3. pe de alta parte.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. în anul 2008. 571/2003 privind Codul Fiscal.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art.G. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. . pe de o parte. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). floarea soarelui.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . floarea soarelui. între colectori. PNDC 1. 44/2004. colectori sau prim-procesatori.. respectiv a Municipiului Bucuresti. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. în cuantum fix pe hectar. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008. .

se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. sau prim procesatorului. . 23 . pe de o parte. colectori sau prim-procesatori. . durata contractului. pe de alta parte.procesatorilor. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti.ulei. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. cu modificarile si completarile ulterioare. 3 al Hotarârii de Guvern nr.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula. aprobata cu modificari prin Legea nr. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. asa cum sunt definiti în art. 2. pe de o parte. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului.123/1995.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . în cazul prim. cu modificarile si completarile ulterioare. în cazul producatorilor de biocarburanti. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. o clauza din partea colectorului. sau între prim-procesatori. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. si producatorii de biocarburanti. în mod obligatoriu. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. . pe de alta parte. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. alcool.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. seria si numarul licentei de fabricatie. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. .1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. respectiv filiala municipiului Bucuresti.

cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. pe fiecare tip în parte. înscrise în contracte. înscrisa în contracte..colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de materii prime. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. preluate de la beneficiari.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. factura fiscala. pe fiecare tip de cultura energetica. cantitatile de produse agricole energetice. pe fiecare tip în parte. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. pe fiecare tip în parte. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. colectorilor sau prim-procesatorilor. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. pe fiecare tip de cultura energetica. . prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. pierderile de pe parcursul prelucrarii. înscrise în contracte. pe fiecare tip în parte. cantitatile de produse agricole energetice. 24 . pe fiecare tip de cultura. a produselor agricole preluate sau . suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. cantitatile de materii prime.producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. bon fiscal sau alte documente. . numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima.

în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. cantitatile de biocarburanti obtinute. sa contina : . . dupa caz. prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. 25 . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate.platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. pierderile de pe parcursul prelucrarii.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. .sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective. . ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. .prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. . . implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. nu sunt considerate valabile. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. de asemenea. Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. . contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). colectorii sau prim- procesatorii.

000 kg tomate/ha. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. . . co 26 .copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. dupa caz.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar.4. în cuantum fix pe hectar. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. aviz de expeditie si BI/CI.5.3 ha si se va identifica separat. .sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. respectiv a Municipiului Bucuresti. dupa caz). nota de intrare receptie. 4. . Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. . 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. .Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. 5. pentru livrarea productiei de tomate.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT.704/2007. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare.sprijinul financiar. Semnificativ defavorizata. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: .parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. 4. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana.

Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa .2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .ZDS (Art.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.a.1.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.19 al Regulamentului (CE) nr. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management .Zona Semnificativ Defavorizata . 20 al Regulamentului (CE) nr.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 27 .Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor.Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg. 1257/1999) . N s. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. De asemenea. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. în mod voluntar. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului ./ha . Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. . 5. climatului nefavorabil. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.ZSD (Art. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .

28 .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. lata de 3 metri.Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Cositul se va efectua în etape .7 UVM pe hectar .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .O banda necosita sau nepasunta.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Utilizarea fertilizantilor este interzisa . Varianta 3.O banda necosita sau nepasunta. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4).Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Utilizarea pesticidelor este interzisa .2) Cerinte de management .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia . lata de 3 metri.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.1 Crex Crex Cerinte de management .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Utilizarea fertilizantilor este interzisa . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .

GAEC 2. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. 6. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . Pe timpul iernii. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. mazarichea. lupinul. II. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. cultivat cu plante prasitoare. Pentru anul 2008. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. 29 . sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. GAEC 3. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. rapita.Cerinte de management . Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. mustarul. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. sulfina . Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%.

cultivat cu plante prasitoare. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. GAEC 10. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. 4 din Regulamentul CE nr. coroborat cu art. ploile abundente si de durata. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. 796/2004. temperaturile excesiv de scazute. V. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. 1 si 2. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. alin.. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. 1782/2003. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. art. GAEC 8. existente la data de 1 ianuarie 2007. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. sunt considerate . produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. IV. 7. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. 40. III.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte.GAEC 5. sub limita 30 . 72 din Regulamentul CE nr. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. GAEC 9. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . pe areale extinse. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. 381/2002.

31 . uraganul. 796/2004 si Ordinul MADR nr. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. în copie si original. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. alin. 7: . mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. În acest sens.dovada contului bancar. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative .biologica de rezistenta a plantelor.în cazul în care exista mai multi mostenitori. în scris. . urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. revarsari de râuri si baltiri. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. art. 72 din Regulamentul CE nr. în conformitate cu art. 3. 723/2007. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. acestia vor da o declaratie în fata notarului public. acest aspect printr-o Înstiintare. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. b. . stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. . îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces).acte de identitate ale mostenitorilor. certificat de mostenitor eliberat de notarul public.

723/2007. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. donatie. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces.1782/2003 si se dovedeste cu documente.care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata.. în scris).) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. În acest caz.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. Transferul se realizeaza. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit.)... Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. 796/2004). Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. concesionare. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). 8. de închiriere. La punctul 3 (a) al art. 32 . dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS).. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 .. conform art. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art.. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. 40 al Regulamentului CE nr. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. 3. 74 din Regulamentul CE nr..74 din Regulamentul CE nr.. 2 din Ordinul MADR nr. c. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate. alin.

fermierul nu este sanctionat.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. .dovada contului bancar activ. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%.dovada cont bancar. fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. . nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA.contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. 9. 796/2004. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . odata cu Cererea de transfer de exploatatie. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. În anul urmator.copie dupa CI/BI. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. . fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). 1a din Regulamentul CE nr.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). pâna la emiterea deciziei de plata. în orice moment. total sau partial. . 796/2004. 22 din Regulamentul CE nr.copie dupa certificatul de înmatriculare. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. 33 . Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . în functie de gravitatea nedeclararii: . iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata.copie dupa statutul societatii. 10. . 14. alin. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. 11.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008.

daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. fermierul este sanctionat cu 2%.daca suprafata nedeclarata este peste 50%.. art. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0. . va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. fermierul este sanctionat cu 3%. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. 12. Intentia de supradeclarare Conform art. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. 34 . un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs.993/2007. La sfârsitul controlului pe teren. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA.2988/1995. . proportional cu neregula constatata.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. 138 (2) din Regulamentul CE nr. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. 53 din Regulamentul CE nr. coroborat cu Regulamentul CE nr. 13.796/2004.1973/2004 si art. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. dar nu mai mare de 50%. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate.1 (7) al Regulamentului CE nr. dar mai mica de 20% din suprafata determinata. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). 14. fermierul este sanctionat cu 1%. inspectorii întocmesc Raportul de control. 2 (2) si art. dar nu mai mare de 30%.5% sau mai mare de 1 ha.