P. 1
Plati Directe

Plati Directe

|Views: 53|Likes:
Published by byaaa1407

More info:

Published by: byaaa1407 on Nov 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

Ordinul MAAP nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Legea nr. . care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit.Hotarârea de Guvern nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. -Ordinului MAPDR nr. . 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. pe termen mediu si lung. modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr.Hotarârea de Guvern nr.Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. . .Ordinul MAAP nr.Ordinul MAAP nr. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. . . . 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national. principalele masuri si actiuni tehnologice. . primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata .Ordinul MADR nr. .Ordinul MAPAM nr. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului..Ordinul MAPDR nr. 4 . 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun. 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.456/2007.Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura.

. 5 . modularii si a sistemului integrat de gestiune si control. în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii.Ordinul MADR nr. cu modificarile si completarile ulterioare.Ordinul MADR nr.Regulamentul CE nr.D. .R.Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul CE nr. 74 din Regulamentul CE nr. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. 1782/2003. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul CE nr. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii. -Ordin M. padurilor si dezvoltarii rurale nr. . nr.Regulamentul Comisiei (CE) nr. .A. . 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . -Hotarâre de Guvern nr.1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. al platilor nationale directe complementare. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art.. referitor la transferul exploatatiilor agricole. prevazute de Regulamentul CE nr. pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare.

privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. . a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi.Regulamentul CE nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. . 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala.Regulamentul Consiliului nr. . 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. . .Regulamentul Consiliului nr. . 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre. .Regulamentul CE nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra.Regulamentul CE nr. 6 . . 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).Regulamentul Consiliului nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. precum si a Regulamentului (CE) nr. 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului.Regulamentul CE nr. 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1673/2000 al Consiliului. .Decizia Comisiei nr..Regulamentul CE nr. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 . 2075/1992. .Regulamentul CE nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.

. 7 . . 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime. 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE.Regulamentul Comisiei nr.Regulamentul Consiliului nr. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.

plante pentru nutret. cursuri de apa. sfecla de zahar. cresterea sau cultivarea de produse agricole. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. 8 .2. cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. pepeni. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national. diguri etc. magistrale. plante industriale. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. canale. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri.Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. mentinerea materiei organice. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. liniare. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . radacinoase pentru nutret.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. Autoritate competenta . a structurii solului si a unui nivel laptelui.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor. în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. PP (pajisti permanente. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. plante leguminoase pentru boabe. cai ferate. cu limite exterioare permanente. recoltarea. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . cartofi.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. legume proaspete.cuprinde terenul cultivat pentru productie. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. flori si plante ornamentale.

3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Certificatul pentru denumire de origine . Conformitate încrucisata . 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . pepiniere pomicole. VI n (vie) . Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. 9 .se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. pepiniere viticole. în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. Controlul prin teledetectie . 2 al Ordinului MADR nr.PP n (pasuni permanente) . culturi de hamei.certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. CP n (culturi permanente) . G n (gradini familiale) .verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie. 1782/2003. Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. conform Ordinului MADR nr. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. pepiniere pomicole si alte culturi permanente. pomi fructiferi. VI (vii) . arbusti fructiferi. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. arbusti fructiferi. hamei. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). 549 /2007.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati . pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului.

Iarba sau alte furaje erbacee . Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse.verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. de forma ovoida. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. elaborat de APIA. Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. judetul Alba. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. 1782/2003 (art. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR).reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. în mod voluntar. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. hamei. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. Hamei brut – inflorescente uscate. conform Regulamentului 1290/2005. 796/2004).Controlul pe teren . în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. persoane fizice si persoane juridice. 23 din Regulamentul (CE) nr. de la planta femela de Humulus lupulus. arbusti fructiferi. Lot . Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) .partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata. pentru coordonarea controlului. Grupuri de producatori .respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. restituirilor la export. a informatiilor din cererea de sprijin. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. pepiniere si alte culturi permanente. cunoscute si sub denumirea de conuri. 677/2004.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor). conform Ordinului MAPDR nr. . Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola . platilor directe catre fermieri.asocierea liber consimtita între producatori.

Teren arabil .PNDC . 2 al Ordinului MADR nr. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii. 1782/2003.ulei.ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr. Pajiste permanenta . aprobata prin Hotarârea Guvernului nr.125/2006. conform art.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. Conform art. realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar. 2 (1) din Regulamentul CE nr. Registrul fermierilor (RF) . Prim-procesatori pentru culturi energetice . platibila o data pe an. 796/2004. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie). Schema cuplata . conform art. 549/2007.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate). utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. 2 al Regulamentului CE nr. SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . Platile nationale directe complementare . Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . alcool. Producatori de biocarburanti .unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa.1782/2003.element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control. 44/2004.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr.123/1995. Produs energetic . conform Hotarârii Guvernului nr. aprobata cu modificari prin Legea nr. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate.1782/2003. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani.reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. 5 din Regulamentul CE nr. cu modificarile si completarile ulterioare.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 88 din Regulamentul (CE) nr. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. mentinerea 11 .796/2004.

care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. Verificari încrucisate . care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. un sistem de identificare a parcelelor agricole. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate. 20 din Regulamentul (CE) nr. Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . art. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . cererile de plata. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. 1782/2003.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. Unitatea prim .3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata.Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. care se aplica anumitor scheme de plati. 796/2004. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. Componentele lui sunt: o baza de date informatizata.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS.tutunul frunza neprelucrata. un sistem integrat de control. hartilor. Sistemul Informatic Geografic (GIS) . în conformitate cu prevederile de instituire a acestora. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) .instrument tehnic de gestionare si control.procesatoare . 2(25) din Regulamentul (CE) nr. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. GIS va fi întegrat în IACS. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. respectiv minimum 0. documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor. Tutunul brut .

aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. De asemenea. verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. 24 din Regulamentul CE nr.ZSD (Art. 1257/1999) . Zona montana defavorizata . verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România.ZDS (Art. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate. Zona Semnificativ Defavorizata . în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. climatului nefavorabil.19 al Regulamentului (CE) nr. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief.796/2004). verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete. pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. 20 al Regulamentului (CE) nr. Zonele de cultura . 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. 13 . aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. atâta timp cât acestea coincid.

Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Semnificativ Defavorizata.1. 4. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control).1. 4. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor.Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural .Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4.5. 4. 4.3.1.1. Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.3. 4. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS).2. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin.LFA (Montana. Masuri de agro-mediu. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional).4. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. 5.1. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . reglementate prin Politica Agricola Comuna.1. ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.

g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate. h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. reglementate prin legislatia nationala.3 ha. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. aprobarea unei rente agricole viagere.1 ha. si pentru modificarea art. date reale. 4. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. locatari sau altele asemenea. arendasi. pepinierelor viticole. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura.2. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. în calitate de proprietari. în scris. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. j) sa comunice în termen de 10 zile. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. în termenele stabilite. b) sa declare toate parcelele agricole. livezilor. concesionari. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei.1. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. În cazul viilor. în conditiile Legii nr.complementare. pepinierelor pomicole. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. c) sa înscrie. aprobata prin Legea nr. inclusiv lista suprafetelor. sub sanctiunea legii penale. 15 . i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. 2 din Legea nr. culturilor de hamei. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. arbustilor fructiferi. cu modificarile si completarile ulterioare. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0.

folosind cerneluri permanente (cu stilou. nu cu creion ). Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. Formularele trebuie completate de fermier. pix. concesionat si/sau închiriat. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. daca este cazul. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata.1.1. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ).3.4. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. 4. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. fara stersaturi.Arendatorul. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. Fermierul va delimita conturul specialistilor. 4. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . Fermierii.

22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. fermierul va primi si materialul grafic.Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. în blocurile fizice în care detin teren. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata..) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. 1c. acestea fiind prea mici.. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. 17 . se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a.. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. 1b. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. diguri etc. magistrale. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol. canale.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. indicând numarul lor de ordine.. cai ferate. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza. În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce. cursuri de apa. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. fara a mai delimita poligonul.. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. liniare.). În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin.

16 mai . alte culturi pe teren arabil. sorg. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. mei. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata.15 mai 2008 fara penalitati. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). 4. pepeni.1. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . culturi proteice (mazare pentru boabe.1. grâu dur. integral si corect completate. plante industriale (floarea soarelui. pajisti temporare. lupin.6.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. sfecla de zahar si alte radacinoase). rapita. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. alte plante industriale). capsuni.4. porumb zaharat. secara. plante de nutret. orzoaica. bob si linte). PNDC 1 . 18 .5. in si cânepa pentru fibra. respectiv. din fondurile Uniunii Europene. loturi semincere. porumb. însotite de documenta tia aferenta .2. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. plante medicinale.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. orez. flori si plante ornamentale. 4.SAPS. codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. triticale. legume proaspete.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national.2. ovaz.1. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social. radacinoase (cartofi. hrisca si alte cereale). tutun. in pentru ulei. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4. se vor depune în perioada 3 martie . sfecla furajera. fasole pentru boabe. orz. soia. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim.

art. 245/2004. factura fiscala. conditionat însa de productie.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. PNDC 3 – CÂNEPA . PNDC 2 – IN . 796/2004. c. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. 4.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA.2. .3 ha. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii.13 al Regulamentului CE nr. . cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. . în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. conform Regulamentului Comisiei nr.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. conform art.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate. etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie. inclusiv. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: .în cazul cânepei pentru fibra.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. cuplat de productie. pe fiecare parcela în parte. .culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA).decuplat de productie. .sprijinul financiar. 19 .parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. .2. 4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . în cuantum fix pe hectar. inclusa la codul NC 5302 10 00. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice. bon fiscal sau alte documente).2 %.

fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. alin. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract).fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. pentru fiecare parcela. d. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. conform Regulamentului Comisiei nr. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. . inclusiv. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. conform tehnologiei de cultivare.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. . acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. în cuantum fix pe hectar. art. factura fiscala. astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. 245/2004.sprijinul financiar.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. Daca 20 . timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii.. Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. cuplat de productie. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: . în vederea controlarii de catre organismele abilitate. . . 33. . 5 din Regulamentul CE 796/2004. în vederea controalelor efectuate de catre APIA. bon fiscal sau alte documente). respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. conform art. inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare. cu exceptia cazurilor de forta majora). .

factura fiscala. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. 21 . .fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte.sprijinul financiar.sa prezinte la APIA. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. bon fiscal sau alte asemenea). Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . 2 al Regulamentului CE nr. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. .fermierul trebuie sa prezinte. . alin. 796/2004. (1) din Ordinul MADR nr. conditionat însa de productie.14 din 1952/2005.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. 13 al Regulamentului (CE) nr. 10. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. PNDC 5 – HAMEI .1 ha. în cuantum fix pe hectar. . Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. conform art. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. .suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002. iar a parcelei agricole de cel putin 0. respectiv la filiala municipiului Bucuresti. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. . f.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. 3 din Regulamentul 2848/1998.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. sprijinul se reduce cu 20 %. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.704/2007. conform art.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . 11 alin. decuplat de productie. e.3 ha si se va identifica separat. . se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). pâna la data de 31 august a anului curent. .fermierul trebuie sa prezinte. 1973/2004. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati).

sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. Mentionam ca. asa cum sunt definiti în H. . floarea-soarelui. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare . în cuantum fix pe hectar. soia si porumb. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar.sprijinul financiar.cumparare încheiate între beneficiari. Prin urmare. . floarea soarelui. 4. si producatori de biocarburanti pe de alta parte. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. în anul 2008. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente. 222/2006 pentru aprobarea 22 .G.1782/200) si de biocarburanti.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita. între colectori.704/2007. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar.. soia si porumb. floarea soarelui. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. respectiv a Municipiului Bucuresti. . pe de o parte.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. nr. conform art. PNDC 6 si plata separata pentru zahar.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. între prim-procesatori. . plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. conform Hotarârii Guvernului nr. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. si producatori de biocarburanti. 44/2004. pe de o parte.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. PNDC 1. colectori sau prim-procesatori. 88 al Regulamentului CE nr. aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal.3. respectiv: SAPS. pe de o parte. pe de alta parte. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . . pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008.

numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. . asa cum sunt definiti în art. sau prim procesatorului. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor. colectori sau prim-procesatori.123/1995. .ulei.procesatorilor. respectiv filiala municipiului Bucuresti. . care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. aprobata cu modificari prin Legea nr. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . cu modificarile si completarile ulterioare. cu modificarile si completarile ulterioare. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula. în cazul producatorilor de biocarburanti. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. durata contractului.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. pe de alta parte.Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. pe de alta parte. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. în mod obligatoriu. . si producatorii de biocarburanti. alcool. pe de o parte. 3 al Hotarârii de Guvern nr. o clauza din partea colectorului. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. în cazul prim. pe de o parte. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. 23 . conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. sau între prim-procesatori. 2. seria si numarul licentei de fabricatie. numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene.

• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. înscrise în contracte. colectorilor si producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip de cultura energetica. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. pe fiecare tip în parte. înscrise în contracte. preluate de la beneficiari. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. cantitatile de materii prime. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice. . a produselor agricole preluate sau . pe fiecare tip în parte. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. pe fiecare tip de cultura.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. bon fiscal sau alte documente. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. pe fiecare tip în parte. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. cantitatile de produse agricole energetice. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. factura fiscala. colectorilor sau prim-procesatorilor. cantitatile de materii prime. 24 .producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. cantitatile de produse agricole energetice.. înscrisa în contracte. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. pe fiecare tip în parte. pierderile de pe parcursul prelucrarii. . predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. pe fiecare tip de cultura energetica.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti.

nu sunt considerate valabile.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni). cantitatile de biocarburanti obtinute. prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. de asemenea.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. .numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. pierderile de pe parcursul prelucrarii. Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori.registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie.în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana. . cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective.prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. . . sa contina : . Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. . cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). . colectorii sau prim- procesatorii. dupa caz. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti. . precum si cantitatile si tipurile de produse finale. 25 .platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada.

co 26 .3 ha si se va identifica separat.3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare.4. . . Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. . conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). nota de intrare receptie. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. . Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. dupa caz).sprijinul financiar.5. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. în cuantum fix pe hectar. Semnificativ defavorizata. dupa caz. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . .000 kg tomate/ha. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. 4. 4. 5. respectiv a Municipiului Bucuresti. .parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0.704/2007. pentru livrarea productiei de tomate. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. aviz de expeditie si BI/CI.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate.

5.Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie .Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar .ZDS (Art.2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management . Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa . 20 al Regulamentului (CE) nr. angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”.19 al Regulamentului (CE) nr.1. 27 ./ha . N s. climatului nefavorabil. De asemenea. .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor.a.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului . Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.ZSD (Art. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management . în mod voluntar.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Zona Semnificativ Defavorizata . conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. 1257/1999) .

Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.O banda necosita sau nepasunta.Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie . 28 . lata de 3 metri.2) Cerinte de management . lata de 3 metri.- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3. Pachetul 4: Culturi verzi (P 4).Utilizarea fertilizantilor este interzisa .1 Crex Crex Cerinte de management . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Utilizarea pesticidelor este interzisa .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .7 UVM pe hectar .Cositul se va efectua în etape .Pasunatul se va efectua cu maximum 0.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .O banda necosita sau nepasunta.Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. Varianta 3. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .

sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. GAEC 2.Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie. Pe timpul iernii. mustarul. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . Pentru anul 2008. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. lupinul. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. sulfina . rapita. Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa . Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata.Cerinte de management .Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. cultivat cu plante prasitoare. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. mazarichea. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. 29 . II. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. 6. Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007. GAEC 3. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala.

persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. V. III. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. 796/2004. art. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. 381/2002. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. temperaturile excesiv de scazute. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . 1 si 2.GAEC 5. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. 4 din Regulamentul CE nr. IV.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. GAEC 8. ploile abundente si de durata. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. 40. 1782/2003. Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an. GAEC 9. 7. alin. sub limita 30 . GAEC 10. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. pe areale extinse. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. coroborat cu art. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6.. existente la data de 1 ianuarie 2007. 72 din Regulamentul CE nr. sunt considerate . cultivat cu plante prasitoare. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr.

prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. asumându-si drepturile si obligatiile aferente. . 796/2004 si Ordinul MADR nr. Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor. 7: . în conformitate cu art. în scris. 723/2007.acte de identitate ale mostenitorilor. art.biologica de rezistenta a plantelor.în cazul în care exista mai multi mostenitori. în copie si original. se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. b. . îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. În acest sens. alin. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . acestia vor da o declaratie în fata notarului public. 72 din Regulamentul CE nr. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. uraganul. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal.dovada contului bancar. cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. revarsari de râuri si baltiri. 31 . certificat de mostenitor eliberat de notarul public. 3. . daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . acest aspect printr-o Înstiintare. prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat).

iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit. 32 . Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata. 74 din Regulamentul CE nr. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. de închiriere. generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA.1782/2003 si se dovedeste cu documente. 40 al Regulamentului CE nr.. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.. În acest caz. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate.. 3. în scris). 8. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului.. alin..Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. c. functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata).. 723/2007. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). conform art.care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA.).74 din Regulamentul CE nr.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. concesionare. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art. donatie. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). Transferul se realizeaza. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului..796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. La punctul 3 (a) al art. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului.) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. 2 din Ordinul MADR nr. 796/2004). Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari.

. 796/2004. alin. iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata.dovada contului bancar activ. 1a din Regulamentul CE nr. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. fermierul nu este sanctionat.daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. 9.copie dupa statutul societatii.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. .contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. total sau partial.dovada cont bancar. Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: . fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris. . 11. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. în orice moment. în functie de gravitatea nedeclararii: . 33 . Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. . întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. În anul urmator. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. odata cu Cererea de transfer de exploatatie. fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata). . 10.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). pâna la emiterea deciziei de plata. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . 796/2004. 22 din Regulamentul CE nr.copie dupa CI/BI.copie dupa certificatul de înmatriculare. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art. 14.

Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. . 2 (2) si art.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana.2988/1995. 34 . în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0.5% sau mai mare de 1 ha. fermierul este sanctionat cu 3%. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. 13. proportional cu neregula constatata.. 53 din Regulamentul CE nr. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. art. 12. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani. coroborat cu Regulamentul CE nr.1973/2004 si art. Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. inspectorii întocmesc Raportul de control. dar nu mai mare de 30%.796/2004. Intentia de supradeclarare Conform art. 138 (2) din Regulamentul CE nr.1 (7) al Regulamentului CE nr. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. fermierul este sanctionat cu 2%.daca suprafata nedeclarata este peste 50%.993/2007. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. La sfârsitul controlului pe teren. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. fermierul este sanctionat cu 1%. 14. dar mai mica de 20% din suprafata determinata. . Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA. dar nu mai mare de 50%. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->