Plati Directe

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA

Informatii generale pentru fermieri privind platile directe pe suprafata în anul 2008

1

Cuprins 1. Legislatie..................................................................................................................................3 2. Definitii.....................................................................................................................................8 3. Obiectivele Ghidului...............................................................................................................14 4. Scheme de plati directe acordate fermierilor români din anul 2008.......................................14 4.1. Schema de plata unica pe suprafa ta – SAPS......................................................... .............14 4.1.1 Ce este SAPS ? Conditii de acordare a platii pe suprafa ta................ ................................14 4.1.2. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS ?.............. ................................................15 4.1.3. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafa ta ?..................... .......................16 4.1.4. Completarea cererilor de plata pe suprafata ...................... ................................................16 4.1.5. Termenul de depunere a cererilor de plata..........................................................................18 4.1.6 . Dreptul fermierilor la contestatie..................... .....................................................................18 4.2. Plati nationale complementare directe (PNDC)....................................................................18 4.2.1. Ce sunt PNDC? Conditii de acordare a PNDC....................................................................18 4.2.2. Conditiile specifice de eligibilitate pentru PNDC...................................................................19 4.3. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Schema de plata pentru culturi energetice...........................................................................22 Schema de plata separata pentru zahar...............................................................................26 Plati tranzitorii pentru tomate.................................................................................................26 Masuri AXA 2 PNDR- Pla ti compensatorii pentru fermierii din zonele cu handicap natural .26 Masuri de agro-mediu...................................................................................................... ....27 Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC)........................................................................29 Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale..................................................... ...30 Transferul fermei...................................................................................................................32 Schimbarea formei de organizare........................................................................................ 33 Retragerea cererii de sprijin pe suprafata............................................................................33 Nedeclararea întregii suprafete de utilizate.........................................................................33 Intentia de supradeclarare...................................................................................................34 Controlul cererii de plata pe suprafata....................................................... .........................34 Alte informatii...................................................................................................................... 34

2

1. Legislatia nationala referitoare la platile directe acordate fermierilor

- Legea nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul MAPDR nr. 302/2005 privind realizarea Registrului Fermelor;

- Ordinul MAPDR nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinta pentru organizarea si functionarea Sistemului Integrat de Administrare si Control;

- Ordinul MAPDR nr. 1054/2005 al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale privind organizarea si completarea Registrului Fermelor; - Memorandum al Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura, aprobata prin Legea nr. 139/2007;

- Ordinul MADR nr. 355/2007 privind criteriile de încadrare, delimitarea si lista unitatilor administrativ-teritoriale din zona montana defavorizata din România ; - Ordinul MADR nr. 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordinul MADR nr. 909/2007 pentru modificarea Ordinului MADR 549/2007 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate, pentru aplicarea schemei de plati directe pe suprafata pentru culturi energetice; - Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaratii de livrare a tutunului brut, aprobata prin Legea 326/2002;

3

. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. .456/2007.Ordinul MAAP nr.Ordinul MAPDR nr. .Hotarârea de Guvern nr. 74/2004 privind organismele de certificare si controlul certificarii în vederea denumirii de origine a hameiului. . 503/2003 privind autorizarea unitatilor prim-procesatoare de tutun.Legea nr. .Ordinul MADR nr. principalele masuri si actiuni tehnologice. . care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit. -Ordinului MAPDR nr. 1044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si cânepa pentru fibra. .Ordinul MAPAM nr. 4 . primara a tulpinilor de in si de cânepa pentru fibre pentru anul de piata . .Ordinul MAPDR nr.Hotarârea de Guvern nr.Ordinul MAAP nr. . modificata si completata prin Hotarârea Guvernului nr. 172/2003 privind normele de bonitare si certificare a hameiului. 381/2002 pentru acordarea despagubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura. recunoscute pentru certificarea denumirii de origine.Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultura a hameiului. pe termen mediu si lung. respectiv Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de îmbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national. 682/2007 pentru aprobarea normelor de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea 2007/2008.Ordinul MAPAM nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru determinarea continutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepa. 236/2003 privind organizarea pietei tutunului brut în România. .

Regulamentul CE nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art.1782/2003 privind stabilirea normelor comune pentru regimurile de sustinere directa în cadrul politicii agricole comune si stabilirea altor regimuri de sustinere în favoarea agricultorilor cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul CE nr.Ordinul MADR nr.D. 1574/2007 privind stabilirea pentru anul 2007 a cuantumului platilor directe unice pe suprafata.A. . pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare. .1290/2005 cu privire la finantarea politicii agricole comune. modularii si a sistemului integrat de gestiune si control.Regulamentul Comisiei (CE) nr.Ordinul MADR nr. padurilor si dezvoltarii rurale nr. 74 din Regulamentul CE nr.Regulamentul CE nr. nr. 1973/2004 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului CE 1782/2003 cu modificarile si completarile ulterioare . referitor la transferul exploatatiilor agricole. 5 . în sectorul vegetal si pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii. al platilor pentru culturi energetice si al platilor separate pentru zahar. a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate. -Hotarâre de Guvern nr. al platilor nationale directe complementare. .. care se acorda în agricultura în sectorul vegetal. modularii si a sistemului integrat de administrare si control prevazute de Regulamentul CE nr. . 607/2006 pentru aprobarea produselor agricole care beneficiaza de plati nationale directe complementare. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie din 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori. cu modificarile si completarile ulterioare.Regulamentul Consiliului nr. prevazute de Regulamentul CE nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii.R. 2075/1992 privind organizarea comuna a pietei tutunului b rut. 704/2007 privind stabilirea modului de implementare. 1782/2003. 15/56/2008 pentru adoptarea masurilor privind bunele conditii agricole si de mediu în România LEGISLATIA UE . 796/2004 privind stabilirea regulilor detaliate pentru aplicarea conditionalitatii. -Ordin M. .

Regulamentul CE nr.1698/2005 privind sustinerea pentru dezvoltare rurala de catre Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurala. . .Regulamentul Consiliului nr. . 2848/1998 care stabileste normele de aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 1673/2000 al Consiliului.Regulamentul CE nr. a Parlamentului European si a Consiliului pentru promovarea utilizarii biocarburantilor sau a a ltor carburanti regenerabili în transporturi. precum si a Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 privind ajutorul acordat din Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) pentru dezvoltare rurala si de modificare si abrogare a unor regulamente. 953/2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr.Directiva 2003/30/CE din 8 mai 2003. 2075/1992. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. .Regulamentul Consiliului nr. 1974/2006 care stabileste regulile detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului Nr. 245/2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului CE nr.Regulamentul CE nr. 1673/2000 pentru organizarea comuna a pietei inului si cânepei pentru fibra.Regulamentul Consiliului nr.Decizia Comisiei nr..Regulamentul CE nr. . . .Regulamentul CE nr. privind organizarea comuna a pietelor în sectorul inului si cânepei pentru fibre. . . 1698/2005 în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a eco- conditionalitatii în ceea ce priveste masurile de sprijin pentru dezvoltarea rurala. 1673/2000 în ceea ce priveste ajutorul pentru prelucrarea inului si a cânepei pentru fibre. . 1782/2003 în ceea ce priveste eligibilitatea cânepei pentru schema de plati unice. 6 . 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). 1952/2005 pentru organizarea comuna a pietei hameiului. 4349/2007 privind autorizarea platilor directe nationale complementare în România pentru anul 2007 .Regulamentul CE nr.

Regulamentul Consiliului nr.Regulamentul Comisiei nr. . 7 . 2988/1995 privind protectia intereselor financiare ale CE. 1973/2004 privind implementarea regulilor detaliate pentru aplicarea Regulamentului Consiliului CE nr.. 993/2007 privind modificarea si completarea Regulamentului CE nr. 1782/2003 privind schemele de ajutor prevazute în Titlul IV si IV ale aceluiasi Regulament si utilizarea terenului lasat necultivat intentiona t în vederea producerii materiei prime.

Definitii Conform legislatiei nationale si europene se definesc urmatoarele: Activitate agricola – productia. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole.organismul dintr-un stat membru desemnat sa acorde sau sa retraga acreditarea Agentiei de Plati. cresterea sau cultivarea de produse agricole. a carei exploatatie se afla pe teritoriul României si care desfasoara o activitate agricola. legume proaspete. flori si plante ornamentale. plante industriale. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. plante pentru producerea de seminte si seminceri pentru comercializare. Categoria de folosinta a parcelei Suprafata eligibila are urmatoarele categorii de folosinta: TA (teren arabil) . pasuni si fânete) – cuprinde terenul utilizat pentru pasunatul animalelor sau pentru producerea de furaje care nu este inclus pe o perioada de minimum 5 ani în sistemul de rotatie a culturilor în cadrul fermei. plante pentru nutret.autorizatia de cultivare a plantelor ce contin droguri si sunt prelucrate în scop licit. inclusiv terenurile de sub sere si solarii (cereale pentru boabe. diguri etc. alte culturi în teren arabil) si terenul lasat necultivat în mod deliberat. magistrale. cu limite exterioare permanente. a structurii solului si a unui nivel laptelui. Autorizatia de cultivare pentru cultura de cânepa . în special a celor scoase din productie si vizeaza: combaterea eroziunii. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. cartofi. Autoritate competenta .) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor. canale. 8 . PP (pajisti permanente. recoltarea. cai ferate.conditiile pe care trebuie sa le respecte fermierul pentru a beneficia de plati directe în cadrul SAPS si care au ca scop: protectia solurilor.cuprinde terenul cultivat pentru productie. sfecla de zahar. Agricultor/fermier – o persoana fizica sau juridica sau un grup de persoane fizice sau juridice. Bune conditii agricole si de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environmental Conditions) . cresterea si detinerea de animale inclusiv producerea terenurilor în bune conditii agricole si de mediu. plante leguminoase pentru boabe. liniare. TA n (teren arabil) – se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. indiferent de statutul juridic pe care grupul si membrii sai îl detin în temeiul dreptului national.2. mentinerea materiei organice. pepeni. cursuri de apa. în scopuri agricole sau mentinerea minim de întretinere a lui. radacinoase pentru nutret. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri.

pepiniere pomicole. 9 . Pentru aceasta categorie de folosinta suprafata eligibila este de 0. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. 4 si 5 din Reglulamentul CE nr. 1782/2003. VI (vii) . Certificatul pentru denumire de origine . în principal pentru consumul propriu al membrilor exploatatiei/gospodariei agricole individuale. alaturi de mijloace traditionale de control la fata locului. 222/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole . arbusti fructiferi. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. G n (gradini familiale) .certificatul emis numai pentru produsele recoltate din zonele recunoscute de productie. Controlul prin teledetectie . 549 /2007.reprezinta cerintele statutare de administrare si bunele conditii agricole si de mediu conform art. Ea este singura categorie de folosinta care permite declararea pe aceeasi parcela a unor culturi care în mod normal apartin unor categorii de folosinta diferite (din mai multe categorii de folosinta). culturi de hamei. arbusti fructiferi. pepiniere viticole. 2 al Ordinului MADR nr. Conformitate încrucisata .PP n (pasuni permanente) . Cerere de plata pe suprafata – reprezinta solicitarea scrisa pe care agricultorul o depune la Centrul local. CP n (culturi permanente) . VI n (vie) .3 ha chiar daca aceasta cuprinde vii. conform Ordinului MADR nr. CP (culturi permanente) – cuprinde terenul plantat cu livezi. si achizitioneaza de la fermieri produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor energetice prevazute la art.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin.persoanele juridice care detin autorizatii de depozit. pomi fructiferi. pepiniere pomicole si alte culturi permanente. Aceste parcele se mentin în bune conditii agricole si de mediu. G (gradini familiale) – reprezinta suprafata destinata obtinerii produselor agricole.verificarea informatiilor din cererea de sprijin prin utilizarea de tehnici de teledetectie.cuprinde terenul plantat cu vii si pepiniere viticole. pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producatorilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzare-cumparare. hamei.se va completa cu aceasta categorie de folosinta doar pentru parcelele agricole pentru care nu se solicita sprijin. Centrul judetean sau al Municipiului Bucuresti din cadrul Agentiei de Plati si în cadrul schemelor de plata pe Interventie pentru Agricultura pentru efectuarea platii directe suprafata. Colectori de materii prime necesare producerii de biocarburati .

a informatiilor din cererea de sprijin.respectarea cerintelor de administrare si pastrare a bunelor practici agricole si de mediu conform art. cunoscute si sub denumirea de conuri. Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Parcela agricola .Controlul pe teren . angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma.asocierea liber consimtita între producatori. Grupuri de producatori . 23 din Regulamentul (CE) nr. Controlul pe teren se face pe baza unui plan de esantionare a fermierilor. Eco-Conditionalitate (conformitate cu regulile de mediu) . Se realizeaza de catre Laboratorul regional Blaj. 4 si 5 ale Regulamentului (CE) nr. elaborat de APIA. Selectarea cererilor care urmeaza sa fie verificate pe teren se face si pe baza analizei de risc si a elementelor de reprezentativitate a cererilor de sprijin depuse. judetul Alba. arbusti fructiferi. persoane fizice si persoane juridice. Continutul de tetrahidrocanabinol (THC) – este o analiza solicitata la soiurile de cânepa cultivata. pepiniere si alte culturi permanente. constituita în vederea cultivarii si comercializarii produselor agricole. platilor directe catre fermieri.partea din totalul productiei care face obiectul unei livrari de catre fiecare producator. Hamei brut – inflorescente uscate. de forma ovoida. în cadrul Sistemului Integrat de Administrare si Control. divizata în una sau mai multe parti distincte pe clase de calitate. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR). conform Regulamentului 1290/2005. Exploatatie agricola (ferma) – ansamblul de unitati de productie administrate de agricultori/fermieri si situate pe teritoriul României. restituirilor la export. 677/2004. hamei. . de la planta femela de Humulus lupulus. Lot . Fondul European pentru Garantare în Agricultura (FEGA) – este destinat finantarii masurilor de piata.toate plantele erbacee care se gasesc în mod natural în pasuni sau sunt incluse în mod obisnuit în mixturile de seminte pentru pasuni sau fânete în Statele membre (indiferent daca sunt sau nu sunt utilizate pentru pasunatul animalelor).verificare la fata locului a conformitatii cu realitatea. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei 10 (CE) nr. Culturi permanente – terenul plantat cu livezi. 1782/2003 (art. în mod voluntar. 796/2004).reprezinta contributia financiara comunitara pentru sprijinirea dezvoltarii rurale. pentru coordonarea controlului. destinata finantarii programelor de dezvoltare rurala derulate în conformitate cu legislatia comunitara.suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. conform Ordinului MAPDR nr. Iarba sau alte furaje erbacee .

cu modificarile si completarile ulterioare. aprobata cu modificari prin Legea nr. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.796/2004.22 alin (1 a) din Regulamentul CE nr. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. 44/2004. 549/2007. Plata directa – plata acordata direct fermierilor în cadrul schemei de sprijin solicitate. mentinerea 11 . Prim-procesatori pentru culturi energetice .ajutorul platit pe hectar cultivat cu anumite culturi conditionat de obtinerea de productie. Conform art. Platile nationale directe complementare . Schema cuplata .125/2006.fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr.element component al Sistemului Integrat de Administrare si Control.reprezinta acordarea unei sume stabilite pe hectar. Terenul necultivat este terenul arabil lasat necultivat în mod deliberat. conform art.1782/2003. alcool.teren utilizat pentru productia de iarba sau alte furaje erbacee (naturale sau semanate).PNDC . Teren arabil . 2 (1) din Regulamentul CE nr.suprafete din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. platibila o data pe an. aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. care nu au facut parte din sistemul de rotatie a culturilor agricole al exploatatiei timp de cinci sau mai multi ani. conform art. decuplata total de productie (neconditionat de obtinerea de productie).unul dintre produsele energetice – biocombustibil sau energia electrica si termala produsa din biomasa. utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola. 2 al Ordinului MADR nr. dar mentinut în bune conditii agricole si de mediu. 571/2003 privind Codul Fiscal.teren cultivat pentru productie sau teren lasat necultivat în mod deliberat sau mentinut în bune conditii agricole si de mediu în conformitate cu art.procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. 88 din Regulamentul (CE) nr. Producatori de biocarburanti . care preiau de la fermieri sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile energetice precizate la art. incluzând si terenurile de sub sere sau solarii. Pajiste permanenta .ulei. Registrul fermierilor (RF) . Produs energetic . SAPS (schema de plata unica pe suprafata) . realizat si administrat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura în vederea identificarii fermierilor care pot beneficia de sprijin national si comunitar.123/1995.reprezinta plati suplimentare la SAPS si sunt prevazute de OUG nr.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 796/2004. Suprafata determinata – este suprafata pentru care sunt îndeplinite toate conditiile de aprobare a sprijinului. 5 din Regulamentul CE nr.1782/2003. 1782/2003. pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . 2 al Regulamentului CE nr. conform Hotarârii Guvernului nr.

Sistem de Pozitionare Globala (GPS) . care în finalul operatiei recupereaza datele corespunza toare punctelor într-un minicalculator portabil în vederea crearii planurilor. Sistemul Informatic Geografic (GIS) . Componentele lui sunt: o baza de date informatizata.000 si sa permita identificarea în cadrul blocurilor fizice a parcelelor agricole din cererile de sprijin. creat pentru administrarea si controlul riguros al cererilor de plata depuse de fermieri. înainte de a fi introdus în procesul de fermentare. GIS va fi întegrat în IACS. Tehnicile utilizate se bazeaza pe un sistem informatic geografic computerizat. un sistem unic de identificare a fiecarui agricultor care a depus cerere de plata. daca sunt îndeplinite conditiile minime de eligibilitate pe suprafata. Terenul necultivat este eligibil doar pentru plata SAPS. Sistemul de identificare al parcelelor agricole (LPIS) . documentelor cadastrale sau a altor referinte cartografice. Unitatea prim . respectiv minimum 0. 2(25) din Regulamentul (CE) nr. Tutunul brut .3 ha pe parcela agricola si daca este mentinut în bune conditii agricole si de mediu. hartilor. un sistem de identificare a parcelelor agricole.controalele administrative cu scopul detectarii neregulilor privind datele declarate de fermier fata de datele de referinta din IACS. în conformitate cu prevederile de instituire a acestora.terenurilor în bune conditii agricole si de mediu este considerata activitate agricola. 1782/2003. Unitati administrativ teritoriale încadrate în zona montana defavorizata – unitate administrativ teritoriala ( UAT) de nivel NUTS 5 (comune.instrument tehnic de gestionare si control. orase si municipii) situata la altitudini medii mai mari de 600 m sau situate între 400 si 600 m care au o panta medie egala sau mai mare de 15% conform criteriilor de încadrare în zona montana defavorizata aprobate 355/2007. cererile de plata. care se aplica anumitor scheme de plati. cuprinzând de preferinta ortoimagini aeriene sau satelitare care sa garanteze o precizie cel putin egala celei cartografice la scara 1:10. Sistemul Integrat de Administrare si Control (IACS) .Sistemul Informatic Geografic prevazut în art. care asigura identificarea unica a fiecarui bloc fizic. astfel încât sa se previna fraudarea bugetului comunitar si national.instrument de masurare utilizat în cadrul controlului pe suprafata pentru determinarea calculului punctelor care definesc poligoane ce corespund parcelelor masurate.toate persoanele juridice autorizate conform legilor în vigoare pentru prima procesare a materiei prime. art. 796/2004. Controalele încrucisate privesc drepturile de plata declarate în scopul evitarii acordarii aceluiasi tip de ajutor de mai multe ori în acelasi an calendaristic sau an de piata si pentru a preveni cumularea necorespunzatoare de ajutoare în 12 prin Ordinul MADR nr . 20 din Regulamentul (CE) nr.tutunul frunza neprelucrata.componenta a Sistemului Integrat de Administrare si Control. cuprinzând aplicatii informatice constituite pe baza ortofotoplanurilor. un sistem integrat de control.procesatoare . Verificari încrucisate .

în scopul stabilirii eligibilitatii sprijinului pentru suprafata pentru suprafata în discutie (art. 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. De asemenea.796/2004).ZSD (Art. aprobata prin Ordinul MADR 355/2007. Zona Semnificativ Defavorizata . verificari între drepturile de plata si suprafata determinata. verificari între parcelele agricole declarate în cererea unica si parcelele de referinta care figureaza în sistemul de identificare a parcelelor agricole. climatului nefavorabil. 1257/1999) . Zona montana defavorizata .ZDS (Art. cu scopul verificarii eligibilitatii acordarii sprijinului pentru suprafete.cadrul schemelor de sprijin pe suprafata.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare. 13 . Zonele de cultura .zone recunoscute pentru certificarea culturilor în România.19 al Regulamentului (CE) nr. aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30. Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice . atâta timp cât acestea coincid. pe baza caracteristicilor de altitudine si panta si care este nominalizata în lista unitatilor administrativ teritoriale incluse în zona montana defavorizata. verificari între parcelele agricole declarate în cadrul cererii unice si documente constând în contracte si declaratii de cultura care trebuie sa fie furnizate. 20 al Regulamentului (CE) nr. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte. pentru a verifica daca drepturile la plata sunt însotite de un numar egal de hectare admise pentru a beneficia de sprijin. 24 din Regulamentul CE nr. verificarea realitatii drepturilor de plata ca si a admisibilitatii pentru acordarea sprijinului.zona montana în care productia agricola este afectata de conditiile climatice si de relief.

2. Obiectivele Ghidului Scopul acestui ghid este de a informa fermierii români cu privire la schemele de sprijin. Semnificativ Defavorizata.5.1. Plati nationale directe complementare ( PNDC) Schema de plata pentru culturi energetice Schema de plata separata pentru zahar Plati tranzitorii pentru tomate Masuri din AXA 2 – PNDR . 5.3.1. reglementate prin Politica Agricola Comuna.Scheme de plati directe pentru fermierii români din anul 2008 Schemele de plati directe începând cu anul 2008 sunt : 4. 4.1. 4.3.4.1.LFA (Montana. Noile state membre au posibilitatea de a suplimenta dupa aderare platile directe cu aprobarea Comisiei Uniunii Europene prin plati directe na tionale complementare (PNDC). Defavorizata de conditiile naturale specifice) 5. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 fermierii români au acces la sprijinul acordat prin plati directe si la sprijinul acordat pietelor. ca mecanisme de sus tinere financiara odata cu aderarea României la Uniunea Europeana.1. Conform reglementarilor în vigoare si a rezultatelor negocierilor.1. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe 14 . Masuri de agro-mediu. asa numitele “top up-uri” (masuri finantate de la bugetul na tional).Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural . Pentru administrarea si controlul sprijinului acordat fermierilor dupa aderare s-a creat în cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura un instrument denumit IACS (Sistem Integrat de Administrare si Control). 4. platile directe se vor acorda independent de nive lul productiei (decuplate de productie) aplicând schema de plata unica pe suprafa ta (SAPS). Ce este SAPS? Conditii de acordare a platii pe suprafata Schema de plata unica pe suprafa ta (hectar) SAPS consta în plata unei sume uniforme la hectar pla tibila o singura data pe an decuplata total de productie. Institutia responsabila pentru implementarea platilor directe si a masurilor de piata este Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Conditiile de eligibilitate pentru acordarea acestui sprijin sunt conforme cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4. 4. 4. Schema de plata unica pe suprafata (SAPS) 4.

care se acorda în agricultura începând cu anul 2007. Cine poate beneficia de sprijin în cadrul SAPS? Beneficiarii platilor directe în cadrul Schemei de plata unica pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata. atunci când este cultivata cu aceeasi cultura ca a parcelelor învecinate. în conditiile Legii nr. 4. în calitate de proprietari. g) sa furnizeze toate informatiile solicitate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. aprobarea unei rente agricole viagere. c) sa înscrie.3 ha.1 ha. în termenele stabilite. locatari sau altele asemenea. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.complementare. arbustilor fructiferi. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere în agricultura. livezilor. pepinierelor pomicole. aprobata prin Legea nr. În cazul viilor. cu modificarile si completarile ulterioare. asociati administratori în cadrul asociatiilor în participatiune. sub sanctiunea legii penale. reglementate prin legislatia nationala. 139/2007 urmatoarele: a) sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha. arendasi. j) sa comunice în termen de 10 zile. iar suprafata parcelei agricole sa fie de cel putin 0. în scris. pe toata suprafata agricola a exploatatiei. culturilor de hamei. concesionari. procesate si verificate în vederea calcularii platii si transmise autoritatilor responsabile în vederea elaborarii de studii statistice si de evaluari economice. 2 din Legea nr. f) sa prezinte documentele necesare care dovedesc dreptul de folosinta si sa poata face dovada ca utilizeaza terenul pentru care s-a depus cererea. alte schimbari ale informatiilor din formularul de cerere. suprafata minima a parcelei trebuie sa fie de cel putin 0. 15 . h) sa permita efectuarea controalelor de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura sau de catre alte organisme abilitate în acest sens. si pentru modificarea art. pepinierelor viticole. Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura orice modificare a datelor declarate în cererea de plata survenita în perioada cuprinsa între data depunerii si data acordarii platii. transferarea proprietatii fermei catre un alt utilizator agricol. date reale. Aceste modificari se refera la suprafata agricola utilizata a exploatatiei. complete si perfect valabile în formularul de cerere de plata directa pe suprafata si în documentele anexate.2. i) sa marcheze limitele parcelei utilizate. d) sa fie de acord ca datele din formularul de cerere de plata sa fie introduse în baza de date IACS. b) sa declare toate parcelele agricole. e) sa respecte bunele conditii agricole si de mediu. inclusiv lista suprafetelor.1.

Completarea cererilor de plata pe suprafata Completarea formularului pentru cererea de pla ti directe pe suprafata se face în baza instruc tiunilor de completare atasate la cererea de plata pe suprafa ta. 4. concedentul si/sau locatorul nu beneficiaza de plati directe pentru terenul arendat. folosind cerneluri permanente (cu stilou. Formularele trebuie completate de fermier.4. Pentru obtinerea sprijinului în cadrul SAPS trebuie sa se depuna la Centrele judetene/locale APIA. Alaturi de invitatie fermierul va primi si un pliant cu informatii necesare acestuia. Fermierul va delimita conturul specialistilor. Sub fiecare informatie pretiparita va exista un câmp liber unde fermierul va putea înscrie eventualele modicari aparute în anul curent. daca este cazul cu ajutorul specialistilor centrelor de consultanta agricola (ANCA) sau ai Centrelor agricole comunale. Fermierii care nu au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor respecta urmatoarele: Completarea datelor se face lizibil. daca este cazul. Fermierii care au depus cerere de sprijin pe suprafata în anul 2007 vor primi formulare de cerere cu datele pretiparite din baza de date. persoane fizice vor depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia au domiciliul înscris în CI/BI. Fermierii.3. Fermierii vor primi o invitatie în care este specificata ora si data când acesta trebuie sa se prezinte pentru a completa formularul de cerere de sprijin pe suprafata si pentru a intra în posesia materialului grafic. concesionat si/sau închiriat. nu cu creion ).1. Cum puteti obtine formularul cererii de plata pe suprafata? Formularele cererilor de plata directa si materialele grafice ce contin blocurile fizice vor fi disponibile gratuit la Centrele judetene/locale/ APIA unde va fi depusa cererea de sprijin pe suprafata.1. Fermierul se va prezenta cu CI/BI si o copie dupa acesta care se va anexa la dosarul cererii de sprijin si cu dovada contului bancar activ eliberata de banca de la care îsi poate ridica banii. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. pix. formularele cererii de plata pe suprafa ta completate si însotite de harta (hartile) cu blocurile fizice în interiorul carora au fost schitate parcelele agricole declarate în cererea de plata (Atentie! Aceste harti fac parte din dosarul cererii de plata ). 4.Arendatorul. parcelelor agricole în interiorul blocului fizic cu sprijinul 16 . fara stersaturi.

La operatiunea de desenare (trasare) a parcelelor agricole în cadrul blocurilor fizice. indicând numarul lor de ordine. În cazul în care parcelele nu pot fi reprezentate printr-un poligon. Ca limite exterioare pot fi considerate limite lineare (drumuri. se va încercui cu pix rosu numarul blocului fizic. fermierul trebuie sa delimiteze parcelele agricole pe harta. pe care trebuie sa respecte bunele conditii agricole si de mediu..). În cazul în care parcelele fermierului nu se regasesc pe hartile primite. cai ferate. liniare. acestea vor fi numerotate cu numere de la 1 la n. care este lucrata de unul sau mai multi fermieri si care are una sau mai multe culturi sau este complet sau partial necultivata. Fermierul va identifica pe harta în cadrul fiecarui bloc fizic toate parcelele agricole pe care le utilizeaza. Limitele parcelelor desenate de fermier trebuie sa corespunda cu declaratia de suprafata a acestuia din cererea de plata pe suprafata. Cum se vor desena parcelele în cadrul blocurilor fizice? Odata cu formularul cererii de plata. 17 . 1c. Parcelele cu pajisti permanente utilizate de fermier se vor delimita cu culoare verde. magistrale. acolo unde este necesara o declaratie separata privind folosirea unei suprafe te din cadrul grupului de cultura solicitat în contextul art. Daca o parcela agricola se identifica cu blocul fizic (ocupa întreaga suprafata a acestuia). cursuri de apa. fermierul va primi si materialul grafic. indiferent daca acestea sunt sau nu eligibile pentru sprijin. în blocurile fizice în care detin teren. Dupa ce s-au desenat (trasat conturul) toate parcelele agricole pe care fermierul le exploateaza. fara a mai delimita poligonul. fiecare cultura fiind codificata astfel: „numarul parcelei /codul culturii” (ex: 1a. În interiorul parcelelor agricole se vor delimita culturile. Atentie! Se declara toate parcelele agricole pe care fermierul le utilizeaza.. canale..Delimitarea parcelelor agricole pe harta În afara de completarea cererii de plata. 1b. acestea fiind prea mici. diguri etc.. Bloc fizic – suprafata de teren continua utilizata în scopuri agricole cu limite exterioare permanente. cu blocurile fizice în care acesta detine terenul. Parcela agrícola – suprafata continua de teren pe care este cultivat un singur grup de culturi de catre un singur fermier. ele se vor identifica pe harta printr-o cruce.796/2004 utilizarea specifica va limita pe viitor parcela agricola.. se vor solicita reprezentantilor APIA alte harti în care fermierul sa-si poata identifica suprafa ta utilizata.22 alin (1a) din Regulamentului CE nr. fermierul va fi îndrumat de specialisti din cadrul ANCA si consultantul agricol.) dintre diferite categorii de utilizare a terenurilor.

alte plante industriale). 4. se vor depune în perioada 3 martie . respectiv.culturi în teren arabil: cereale (grâu comun. 16 mai . sorg. Conditii ce trebuie respectate de fermieri pentru a beneficia de plati nationale directe complementare în anul 2007: În sectorul vegetal sunt aprobate urmatoarele scheme de plati complementare directe: a. rapita. din fondurile Uniunii Europene. porumb zaharat. in si cânepa pentru fibra. orzoaica. orz. radacinoase (cartofi. vor primi sprijinul ca o plata pe suprafata. hrisca si alte cereale). soia. legume proaspete. plante de nutret. secara. Platile nationale complementare directe (PNDC) Platile nationale complementare directe (PNDC). pepeni. plante industriale (floarea soarelui. Contestatia se formuleaza în scris si va cuprinde: datele de identificare ale contestatarului obiectivul contestatiei motivele de fapt si de drept dovezile pe care se întemeiaza 4.6. triticale.sunt plati care suplimenteaza de la bugetul national. ovaz. plante medicinale.SAPS. alte culturi pe teren arabil. bob si linte). codificate în formularul pentru cererea de plata cu TA. culturi proteice (mazare pentru boabe.5. capsuni. integral si corect completate. orez. loturi semincere. respectiv al municipiului Bucuresti si la nivelul APIA central. in pentru ulei. Toate culturile cuprinse în categoria de folosinta culturi arabile. printrun act emis în ceea ce priveste schemele de sprijin pentru care a depus cerere de sprijin pe suprafata. flori si plante ornamentale. 4. în termen de 30 zile lucratoare de la data comunicarii actului contestat. poate depune contestatie la nivelul fiecarui centru judetean/local. la Centrul judetean/local al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura al localitatii unde fermierul domiciliaza conform CI/BI sau are sediul social.15 mai 2008 fara penalitati. porumb. pe cele primite prin schema unica de plata pe suprafata . mei.1.9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare. fasole pentru boabe.2.2. lupin. grâu dur. tutun. Dreptul fermierilor la contestatie Fermierul care se considera vatamat într-un drept al sau sau într-un interes legitim.1. 18 . sfecla de zahar si alte radacinoase).4. sfecla furajera. pajisti temporare.1. Termenul de depunere a cererilor de plata Formularele cererilor de plata pe suprafa ta. însotite de documenta tia aferenta . PNDC 1 .

4: • • • cantitatile de materie prima in recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. . .sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata.2. Culturile permanente si pajistile permanente nu fac obiectul acestei scheme de sprijin financiar. în vederea controalelor efectuate de catre organismele abilitate. .parcelele cultivate cu in sa fie identificate separat si sa aiba suprafata de minimum 0. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare . Conditii specifice de eligibilitate pentru cânepa: . .fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. . factura fiscala. PNDC 3 – CÂNEPA . . PNDC 2 – IN . acte doveditoare pentru predarea cantita tii prevazute în contract (proces verbal de receptie.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. Conditii specifice de eligibilitate pentru PNDC b.sprijinul financiar.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor. 796/2004.în cazul cânepei pentru fibra.2 %. cantitatile de fibra lunga si scurta de in obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. bon fiscal sau alte documente). conform art.fermierul va depune la APIA pâna la data de 1 septembrie (inclusiv) a anului în curs : • • certificatul de calitate al semintelor utilizate sau factura fiscala de cumparare a semintelor certificate.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. pe fiecare parcela în parte. cantitatile de fibra lunga si scurta de in vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor. în cuantum fix pe hectar. conform Regulamentului Comisiei nr. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. art. inclusa la codul NC 5302 10 00.3 ha.decuplat de productie. soiurile utilizate trebuie sa aiba un continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0. Conditii specifice de eligibilitate pentru in: . etichetele pot fi trimise cel târziu pâna la 30 iunie.culturile de cânepa sa fie amplasate pe parcele eligibile SAPS pentru categoria de folosinta teren arabil (TA).13 al Regulamentului CE nr. c.cererea de sprijin va fi însotita de etichetele oficiale ale semintelor folosite la înfiintarea culturilor de cânepa care se vor pastra la Centrul local/Centrul judetean APIA. inclusiv. 245/2004. În cazul în care semanatul se face dupa termenul limita de depunere a cererii unice.2. cuplat de productie. 4. 19 . conditionat însa de productie.

cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa obtinute doar atunci când acesta are încheiat un angajament cu un prestator de servicii. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.fermierul tine un registru pentru fiecare an de piata în care sunt indicate. în vederea controalelor efectuate de catre APIA. 33. conform tehnologiei de cultivare. alin. 245/2004. 5 din Regulamentul CE 796/2004.fermierul va depune la APIA pâna la 1 septembrie a anului în curs. d.fermierii trebuie sa detina copii ale buletinelor de laborator privind continutul de THC si copii ale proceselor verbale de recoltare a probelor de cânepa pentru dozarea THC. 4: • • • cantitatile de materie prima cânepa recoltate pentru obtinerea de fibra în cadrul unui contract. . cuplat de productie. cu exceptia cazurilor de forta majora). inclusiv : • • declaratia privind varietatile de cânepa cultivate si cantitatile de seminte utilizate la hectar pentru înfiintare.culturile de cânepa pentru fibra trebuie sa fie mentinute în conditii de crestere normale. respectiv a Municipiului Bucuresti ( în conformitate cu art. 10 din Regulamentul Consiliului 2848/1998. .. copie dupa autorizatia de cultivare pentru cânepa. în cel mult 10 zile calendaristice de la data încheierii. . . astfel încât sa poata fi efectuate controalele prevazute. Daca 20 . acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. inclusiv. cantitatile de fibra lunga si scurta de cânepa vândute sau transferate cu numele si adresa beneficiarilor.fermierul trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. factura fiscala. conform art. în vederea controlarii de catre organismele abilitate. . pentru fiecare parcela. o copie a contractului încheiat cu un prim procesator (grupurile de producatori nu pot exercita activitatea de prim-procesare a tutunului) pâna la data de 30 iunie 2008 (fara penalitati) si pâna la 25 iulie 2008 (cu penalitati de 1% pe fiecare zi lucratoare în care se întârzie depunerea copiei dupa contract). bon fiscal sau alte documente). în cuantum fix pe hectar. . Contractul trebuie sa fie încheiat pâna la 30 mai 2008. Conditii specifice de eligibilitate pentru tutun: .sprijinul financiar. cu exceptia cazurilor de forta majora si înregistrat la Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala judeteana-DADR. PNDC 4 – TUTUN – sprijinul se acorda pe kilogram tutun brut. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. timp de cel putin 10 zile dupa înflorire. copie dupa contractul încheiat între fermier si procesator sau angajamentul de procesare.fermierul trebuie sa prezinte la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti-APIA. conform Regulamentului Comisiei nr. art.fermierul trebuie sa pastreze documentele aferente tranzactiilor.

. . alin.sprijinul se acorda plantatiilor de hamei situate în zonele de cultura stabilite/recunoscute ca purtatoare de denumire de origine conform Legii 623/2002.sprijinul financiar. .fermierul trebuie sa prezinte.suprafetele pentru care se solicita sprijin sunt în întregime cultivate si pe care sunt respectate conditiile normale de cultivare conform art. copia dupa contractul de cultura încheiat cu un cumparator si înregistrat la DADR-urile judetene. se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract.704/2007. PNDC 5 – HAMEI . conform art. . 796/2004.fermierul trebuie sa prezinte.sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. 21 . respectiv la filiala municipiului Bucuresti. bon fiscal sau alte asemenea). sprijinul se reduce cu 20 %.sa prezinte la APIA. pâna la 1 august 2007 (fara penalitati) si 26 august 2008 (cu penalitati). dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin.cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în Ordinul MADR 96/2006 si Ordinul MADR 704/2007. e.fermierul trebuie sa depuna la Centrul judetean/local/ Municipiul Bucuresti APIA o declaratie privind varietatile de tutun cultivate pe fiecare parcela în parte. Conditiile specifice de eligibilitate pentru sfecla de zahar: . pâna la data de 31 august a anului curent. 10. o copie dupa declaratia de livrare a tutunului conform art. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. PNDC 6 – SFECLA DE ZAHAR – sprijinul se acorda ca o plata pe suprafata. iar a parcelei agricole de cel putin 0. (1) din Ordinul MADR nr. 3 din Regulamentul 2848/1998. . 11 alin. conform art. atunci când unitatea prim-procesatoare încheie contracte de cultura cu un grup de producatori (un producator de tutun poate sa apartina numai unui singur grup de producatori). .14 din 1952/2005.parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. în cuantum fix pe hectar.perioada de încheiere a contractului si/sau de avizare a contractului este depasita cu maximum 15 zile calendaristice. . 1973/2004. Contractul va avea ca anexa lista nominala a membrilor grupului si suprafetele aferente fiecaruia. conditionat însa de productie. cel târziu pâna la data de 31 octombrie a anului în curs. acte doveditoare pentru predarea cantitatii prevazute în contract (proces verbal de receptie. 13 al Regulamentului (CE) nr. pâna cel târziu la data de 15 mai a anului urmator recoltarii. decuplat de productie. Conditii specifice de eligibilitate pentru hamei: . factura fiscala.1 ha. .3 ha si se va identifica separat.suprafata eligibila a exploatatiei sa fie de cel putin 1 ha. 2 al Regulamentului CE nr. f.

aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 88 al Regulamentului CE nr.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. nr. 44/2004. soia si porumb. pe de o parte. asa cum sunt definiti în H. PNDC 6 si plata separata pentru zahar. si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti pe de alta parte.colectorii de materii prime necesare producerii de biocarburanti sunt persoanele juridice care detin autorizatii de depozit conform Ordinului MAPDR nr.1782/200) si de biocarburanti. pe de o parte. plati directe pentru materiile prime obtinute pe suprafetele cultivate cu rapita. în anul 2008. . dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008). pe de o parte. 4. si producatori de biocarburanti. ale caror productii fac obiectul unor contracte de vânzare .sprijinul financiar. cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. .sprijinul se acorda fermierilor pentru suprafetele cu rapita.3. 571/2003 privind Codul Fiscal.contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. Schema de plata pentru culturi energetice Pentru culturile energetice se acorda. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr. pe de alta parte. pentru a beneficia de plata pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar în anul 2008.producatorii de biocarburanti sunt procesatorii finali care trebuie sa detina autorizatie de antrepozit fiscal. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. floarea soarelui. respectiv: SAPS. .. soia si porumb sunt strict destinate obtinerii produselor energetice (conform art. PNDC 1. conform art. între prim-procesatori. Mentionam ca.1861/2006 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.10 al OUG 125/2006 si destinate productiei de produse energetice. în cuantum fix pe hectar. 222/2006 pentru aprobarea 22 . floarea soarelui. floarea-soarelui. Conditiile specifice de eligibilitate pentru culturile energetice: . între colectori. Prin urmare. . . se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract. fermierii care au îndeplinit conditiile specifice în 2007 vor beneficia în 2008 de toate drepturile aferente.G. colectori sau prim-procesatori. soia si porumb.704/2007. si producatori de biocarburanti pe de alta parte.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. respectiv a Municipiului Bucuresti. fermierul trebuie sa depuna cerere de sprijin pentru SAPS si sa bifeze pentru sfecla de zahar si plata separata pentru zahar deoarece anul 2007 a fost an de referinta pentru cultivarea sfeclei de zahar.produsele agricole rezultate de pe suprafetele cultivate cu rapita.cumparare încheiate între beneficiari. conform Hotarârii Guvernului nr.

numarul autorizatiei de antrepozit fiscal de productie produse energetice. conditii privind livrarea cantitatilor prevazute de materii prime. achizitioneaza de la beneficiari produsele agricole obtinute în urma recoltarii culturilor prevazute la art. si producatorii de biocarburanti. în cazul producatorilor de biocarburanti. durata contractului. aprobata cu modificari prin Legea nr. în mod obligatoriu. care preiau de la beneficiari sau colectori produsele obtinute de pe suprafetele cultivate cu culturile precizate la art. seria si numarul autorizatiei de depozit a spatiilor de depozitare pentru produse agricole eliberate de Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana. o clauza din partea beneficiarului de a livra cantitati de materii prime cel putin egale cu productiile nationale de referinta.1844/2005 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti regenerabili pentru transport. cu modificarile si completarile ulterioare. pe de o parte. pe de alta parte. 23 . pe de o parte. pe baza de contracte de vânzare-cumparare si predau producatorilor de biocarburanti pe baza de contracte de vânzare-cumparare cantitatile echivalente de produse procesate . sau producatorului de biocarburanti de a utiliza materiile prime pentru obtinerea de biocarburanti. seria si numarul licentei de fabricatie.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între colectori. 2. acestia se gasesc în evidenta directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene. 3 al Hotarârii de Guvern nr. .Regulamentului privind autorizarea spatiilor de depozitare pentru produse agricole. 2 pe baza de contracte de vânzare–cumparare si le predau producato rilor de biocarburanti sau prim-procesatorilor pe baza de contracte de vânzarecumparare. colectori sau prim-procesatori. pe de alta parte. si producatorii de biocarburanti pe de alta parte se vor stipula.ulei.în contractele de vânzare-cumparare încheiate între beneficiari. respectiv a municipiului Bucuresti în cazul colectorilor.123/1995. . numarul de înregistrare al beneficiarului în Registrul fermierilor. sau fabricile de alcool detinatoare de antrepozite fiscale. . se vor mentiona urmatoarele: numele si adresele partilor la contract. asa cum sunt definiti în art.procesatorilor. tipurile de materii prime si suprafetele cultivate pe fiecare tip de cultura. respectiv filiala municipiului Bucuresti.prim-procesatorii sunt fabricile de ulei care au depozite autorizate proprii sau închiriate si detin licente de fabricatie conform Ordonantei Guvernului nr. sau prim procesatorului. alcool. clauze din care sa rezulte ca produsele preluate si/sau predate sunt utilizate numai pentru obtinerea de biocarburanti. . o clauza din partea colectorului. pe de o parte si prim-procesatori sau producatori de biocarburanti. 42/1995 privind productia de produse alimentare destinate comercializarii.fermierii trebuie sa prezinte la APIA copia dupa aceste contracte pâna la data de 15 mai 2008 fara pena litati si 9 iunie 2008 cu penalitati de 1% pentru fiecare zi lucratoare de întârziere a depunerii contractului. sau între prim-procesatori. cu modificarile si completarile ulterioare. în cazul prim.

pierderile de pe parcursul prelucrarii. cantitatile de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. precum si cantitatile si tipurile de produse finale.producatorii de biocarburanti tin registre de evidenta procesate si a cantitatilor de biocarburanti obtinute din acestea. a produselor agricole preluate sau . pe fiecare tip de cultura energetica. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare – cumparare. prim-procesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. cantitatile de produse agricole energetice. înscrisa în contracte. colectorilor sau prim-procesatorilor. înscrise în contracte. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. 24 . pe fiecare tip de cultura. predate primprocesatorilor si/sau producatorilor de biocarburanti. . pe fiecare tip în parte. cantitatile de produse agricole energetice. cantitatile de materii prime. pe fiecare tip în parte. suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima aferenta culturilor energetice.fermierii trebuie sa prezinte pâna la data de 31 octombrie a anului în curs acte doveditoare: proces verbal de receptie.. pe fiecare tip de cultura energetica. achizitionate pentru prelucrare si suprafetele de pe care s-a recoltat materia prima. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. pe fiecare tip în parte. cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respecti ve. bon fiscal sau alte documente. produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. factura fiscala. • • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. pe fiecare tip în parte. din care sa rezulte ca au predat cantitatile contractate. numerele de înregistrare a contractelor de vânzare-cumparare. . înscrise în contracte. în care vor consemna urmatoarele: • • • datele de identificare a beneficiarilor. preluate de la beneficiari.colectorii tin registre de evidenta în care consemneaza urmatoarele: • • • • • datele de identificare a beneficiarilor. cantitatile de materii prime.prim-procesatorii tin registre de evidenta a produselor agricole energetice preluate de la beneficiari sau de la colectori si a cantitatilor de produse procesate predate producatorilor de biocarburanti. colectorilor si producatorilor de biocarburanti.

cantitatile eliminate si motivul eliminarilor respective.numele si adresa colectorului/prim-procesatorului/ producatorului de biocombustibil.pentru contractele de vânzare-cumparare încheiate de beneficiari. ca productia predata se încadreaza în productiile nationale de referinta. . la cantitatile corespunzatoare productiei nationale de referinta (se aplica sanctiuni).platile pentru culturile energetice se acorda beneficiarilor care fac dovada. date privind autorizarea acestora si detalii asupra tranzactiilor efectuate. cantitatile si tipurile de produse vândute sau transferate si preturile obtinute. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin. nivelul platilor va fi diminuat cu un coeficient de reducere calculat prin raportarea cantitatilor efectiv livrate.angajamentul de transformare a materiei prime respective în biocombustibil. prim-procesatorii sau producatorii de biocarburanti. el nu poate beneficia de ajutorul pentru Schema de plata pentru culturi energetice. în speta colector/prim-procesator/producator de biocombustibil fara autorizatie. . cantitatile de biocarburanti obtinute. . produse auxiliare si produse intermediare obtinute din acestea. implicati în procesarea materiei prime (sau copie dupa contractele încheiate de celelalte parti implicate în transformarea materiei prime respective). pierderile de pe parcursul prelucrarii. în baza contractelor de vânzare-cumparare încheiate cu producatorii de biocarburanti.sprijinul se acorda numai pentru suprafata inclusa în contract. precum si cantitatile si tipurile de produse finale. În cazul în care fermierul încheie un contract cu un alt colector/prim-procesator/producator autorizat dupa data de 9 iunie 2008.• • • • • cantitatile de materii prime prelucrate. dupa caz. 25 . . nu sunt considerate valabile. sa contina : .registrele de evidenta vor fi actualizate decadal si vor fi puse la dispozitia autoritatilor de control competente. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura din România va solicita agentiilor corespondente din tarile în care îsi au sediul colectorii. colectori sau prim-procesatori din România cu colectori. .prim-procesatorii au obligatia de a prelucra materiile prime energetice pâna la 31 iulie al celui de al doilea an consecutiv anului recoltarii. contractul încheiat de catre fermier si depus la APIA trebuie. Contractele încheiate de catre fermieri cu o unitate. .în cazul în care cantitatile de produse livrate sunt mai mici decât cele aferente productiilor nationale de referinta. colectorii sau prim- procesatorii. . de asemenea. Pentru a verifica daca obtinerea de biocarburanti a fost respectata de catre colector/primprocesator/producator. prim-procesatori sau producatori de biocarburanti din Uniunea Europeana.

Cantitatea minima pentru care poate fi încheiat un contract de livrare este echivalentul a 8. copie a notificarii ca prim-procesator si angajament de livrare. Masuri din AXA 2 – PNDR -Plati compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate din punct de vedere natural-LFA (Montana. .000 kg tomate/ha. Schema de plata separata pentru zahar Conditiile de acordare a sprijinului pentru acordarea platii separate pentru zahar sunt cele de la PNDC 6 – sfecla de zahar. co 26 . aviz de expeditie si BI/CI. Prim-procesatorii aprobati care cultiva tomate destinate procesarii pot beneficia de sprijin în cadrul acestei scheme. Plati tranzitorii pentru tomate Schema de plati tranzitorii pentru tomate destinate procesarii: pot beneficia de aceasta schema de plata fermierii eligibili SAPS care cultiva tomate pe o suprafata de minimum 0. respectiv a Municipiului Bucuresti. .4. limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate in Sistemul Integrat de Administrare si Control) care apartin de aceste UAT. Semnificativ defavorizata.copie contract încheiat pâna la data de 15 iulie între fermier/prim-procesator autorizat. dar nu mai mare decât suprafata declarata în cererea de sprijin pe suprafata. Elementele componente ale acestui contract sunt prevazute în art. acesta va da o declaratie la centrul APIA prin care precizeaza acest lucru. nota de intrare receptie.sprijinul este acordat pentru suprafata cultivata cu sfecla de zahar. în cuantum fix pe hectar. 4.704/2007. dupa caz).parcela agricola cultivata cu sfecla de zahar sa aiba suprafata de cel putin 0. se acorda numai pentru suprafata prevazuta în contract.3 ha si se va identifica separat.sprijinul financiar. 11 alin (1) din Ordinul MADR nr.Pentru situatia în care fermierul este si producator de biocombustibil. Actele pe care trebuie sa le depuna fermierul sunt urmatoarele: . cu conditia ca fermierul sa încheie un contract de producere a sfeclei de zahar cu o fabrica de zahar. . conform Anexei I din Ordinul MADR 338/2007 privind recunoasterea Acordului interprofesional pentru sfecla de zahar (recolta anului de comercializare 2007-2008 încheiat pentru recolta anului de piata 2007-2008).3 ha si pentru care exista un contract de livrare cu un procesator aprobat. Defavorizata de conditiile naturale specifice) Zone defavorizate din punct de vedere natural (LFA): Sunt eligibile suprafetele agricole aflate în unitatile administrativ teritoriale (UAT) defavorizate.copia actelor doveditoare pentru livrarea productiei contractate (factura fiscala. .cultura de sfecla de zahar sa fie destinata exclusiv productiei de zahar. 5. . 4. .contractul încheiat între fermier si fabrica de zahar trebuie sa fie vizat de Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Judeteana. dupa caz.5. pentru livrarea productiei de tomate.

angajamente de agromediu pentru o perioada de 5 ani de la data semnarii angajamentului.Zona Semnificativ Defavorizata .2) (Optional se poate adauga doar la pachetul 1) Cerinta de management .Cositul poate începe doar dupa data de 1 iulie .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental.Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.cuprind acele areale continue unde nota de bonitare nu depaseste valoarea de 28 de puncte si care prezinta caracteristici naturale particulare.19 al Regulamentului (CE) nr. Pachetul 2: Practici agricole traditionale (P 1.Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor. . aceasta zona prezinta valori mici de densitate a populatiei si un grad mare de dependenta a populatiei fata de activitatile agricole.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament . în mod voluntar.Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua sapta mâni de la efectuarea cositului . 20 al Regulamentului (CE) nr. N s.Utilizarea traditionala a gunoiului de grajd este permisa pâna în echivalentul a maximum 30 kg.ZSD (Art.ZDS (Art. 1257/1999) . conditiilor de relief si de umiditate a solului si ca urmare nota de bonitare are o valoare medie ponderata de 16 puncte.Utilizarea fertili zantilor chimici este interzisa . De asemenea.Pasunatul se efectueaza cu maximum 1 UVM pe hectar . Fermierii pot accesa urmatoarele pachete: Pachetul 1: Pajisti cu Înalta Valoare Naturala (P 1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Cerinte de management . 1257/1999) -cuprinde acele unitati-administrativ teritoriale care se suprapun în totalitate sau partial cu Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”./ha . Zonele Defavorizate de Conditii Naturale Specifice .a. unde productivitatea agricola este limitata datorita calitatii reduse a solului. 27 . 5.Utilizarea pesticidelor este interzisa . climatului nefavorabil.1. Masuri de agro-mediu Platile de agro-mediu se acorda fermierilor care îsi asuma. Aceste areale trebuie sa fie formate din cel putin 3 unitati administrativ-teritoriale si nici o UAT nu trebuie sa aiba o nota de bonitare a terenurilor agricole mai mare de valoarea 30.

2 Lanius minor si Falco vespertinus (P3.Utilizarea pesticidelor este interzisa .Utilizarea fertilizantilor este interzisa . Varianta 3.Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament.Cositul trebuie efectuat cel mai târziu pâna la data de 1 iulie .1) (Acest pachet se poate aplica doar în unitatile administrativ teritoriale eligibile) Varianta 3. lata de 3 metri.Pasunatul se va efectua cu maximum 1 UVM pe hectar .Lucrarile cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafata pajistilor aflate sub angajament. 28 .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .Utilizarea fertilizantilor este interzisa .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Utilizarea pesticidelor este interzisa . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental .Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .1 Crex Crex Cerinte de management .O banda necosita sau nepasunta.- Pachetul Pilot 3 : Pajisti Importante Pentru Pasari (P 3.Este interzis aratul sau discuitul pajistilor aflate sub angajament .Masa vegetala cosita trebuie adunata de pe suprafata pajistii nu mai târziu de doua saptamâni de la efectuarea cositului .Cositul se va efectua în etape .Pasunile inundate nu vor fi pasunate mai devreme de doua saptamâni de la retragerea apelor .7 UVM pe hectar . va fi lasata pe marginile fiecarei parcele . Se pot face însamântari cu specii din flora locala doar în cazurile când anumite portiuni de pajiste se degradeaza sau sunt afectate accidental . Pachetul 4: Culturi verzi (P 4).2) Cerinte de management .Cositul se poate efectua doar dupa data de 31 iulie .O banda necosita sau nepasunta. va fi lasata pe marginile fiecarei parcele .Nu vor fi realizate însamântari de suprafata sau supraînsamântari.Pasunatul se va efectua cu maximum 0. lata de 3 metri.

Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC -prescurtare din limba engleza „Good Agricultural and Environmental Conditions") au fost stabilite în conformitate cu legislatia europeana si nationala. prin aplicarea unor practici agricole corespunzatoare: GAEC 4.Nu este permis aratul pajistilor existente în ferma pe toata durata angajamentului Cerinta cuprinsa în GAEC specifica faptul ca: „pe timpul iernii terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna sau sa fie lasat nelucrat pe cel putin 20% din suprafata de teren arabil a fermei”. Pentru anul 2008. -Lucrarile agricole necesare pentru urmatoarea cultura pot începe doar dupa ce s-a realizat aceasta actiune . Se mentin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.Biomasa formata trebuie sa fie încorporata în sol cel târziu pâna la finalul lunii Martie. II. Pentru a putea primi plati directe în cadrul schemei unice de plata pe suprafata fermierul trebuie sa utilizeze terenul. sa respecte conditiile privind suprafata minima a fermei si a parcelelor agricole si bunele conditii agricole s i de mediu. Utilizarea fertilizantilor chimici pentru culturile verzi este interzisa .Semanarea culturilor verzi trebuie realizata pâna la sfârsitul lunii septembrie.Cerinte de management . Pentru a se evita orice suprapunere cu acest GAEC.Doar fertilizantii organici pot fi utilizati înaintea înfiintarii culturilor verzi. Floarea soarelui nu se cultiva pe aceeasi parcela mai mult de doi ani consecutiv. Pe timpul iernii. lupinul. rapita. mazarichea. cultivat cu plante prasitoare. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Plantele ce pot fi utilizate pentru culturi verzi sunt: mazarea. sulfina . fermierii trebuie sa respecte pe toate suprafetele utilizate urmatoarele GAECuri: I. GAEC 3. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. pachetul se poate aplica pe maximum 80% din suprafata de teren arabil apartinând unei ferme. terenul arabil trebuie sa fie acoperit de culturi de toamna si/sau sa ramâna nelucrat dupa recoltare pe cel putin 20% din suprafata arabila totala a fermei. 6. mustarul. Standarde pentru mentinerea continutului de materie organica în sol. 29 . Standarde pentru evitarea eroziunii solului: GAEC 1. Bunele conditii agricole si de mediu (GAEC) Pentru aprobarea cererii de plata pe suprafata trebuie sa respectati angajamentele si declaratiile cuprinse în formularul cererii de plata pe suprafata. GAEC 2.

GAEC 10.calamitati naturale pierderile cantitative si calitative de recolte. mortalitatea si/sau sacrificarea de necesitate a animalelor. Lucrarile solului pe terenul arabil cu panta mai mare de 12%. sub limita 30 . 4 din Regulamentul CE nr.. 7. Fenomenele naturale si bolile care genereaza calamitati naturale sunt: seceta excesiva. V. Evitarea instalarii vegetatiei nedorite pe terenurile agricole. 381/2002. Mentinerea pajistilor permanente prin asigurarea unui nivel minim de pasunat sau prin cosirea lor cel putin o data pe an.decesul fermierului -incapacitatea profesionala de lunga durata a agricultorului -o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei Conform Legii nr. 40. ploile abundente si de durata. III. temperaturile excesiv de scazute. GAEC 8. se efectueaza de-a lungul curbelor de nivel. Standarde pentru mentinerea unui nivel minim de întretinere a terenurilor agricole: GAEC 7. IV. 796/2004. Cazurile de forta majora si circumstante exceptionale În conformitate cu art. 1 si 2. sunt considerate . Arderea pajistilor permanente nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. inclusiv pe terenurile care nu mai sunt exploatate pentru productie. Mentinerea suprafetei de pajisti permanente la nivel national. sunt considerate cazuri de forta majora sau circumstante exceptionale: . GAEC 9. existente la data de 1 ianuarie 2007. art. Nu este permisa taierea arborilor solitari si/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole. inundatiile din revarsari de râuri sau de alte ape curgatoare si ruperi de baraje. 72 din Regulamentul CE nr. produse printr-o manifestare distructiva a unor fenomene naturale si a bolilor. persistenta în timp si care afecteaza terenurile neirigate. pe areale extinse. Standarde pentru mentinerea structurii solului: GAEC 6. alin. Arderea miristilor si a resturilor vegetale pe terenul arabil nu este permisa decât cu acordul autoritatii competente pentru protectia mediului. coroborat cu art. Standarde pentru mentinerea suprafetei existente de pajisti permanente: GAEC 11. 1782/2003.GAEC 5. Nerespectarea acestor GAEC-uri atrage dupa sine aplicarea de sanctiuni si implicit reducerea sumei de plata cuvenita. cultivat cu plante prasitoare.

prin care se stabileste calitatea succesorilor si bunurile ramase de la fermierul decedat). Functionarul APIA va analiza documentele preze ntate si. art. topirea brusca a zapezilor care provoaca inundatii. în conformitate cu art. mostenitorul trebuie sa depuna o Scrisoare justificativa. în scris. Daca mostenitorul nu depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de decesAnexa 2 la Ordinul 723/2007 (de exemplu: nu vrea sa depuna Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces sau mostenitorul nu poate depune Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces pentru ca nu s-a dezbatut succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele decedatului). Daca mostenitorul are deja o cerere de sprijin depusa în campania 2008 va primi plata cuvenita pentru aceasta si totodata va primi si suma cuvenita în urma cererii preluate în calitate de mostenitor.biologica de rezistenta a plantelor. În acest sens. mostenitorul/mostenitorul legal desemnat de catre ceilalti mostenitori va depune la centrul judetean/local APIA Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. . se va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului din contul decedatului.acte doveditoare privind calitatea de mostenitor (certificat de calitate de mostenitor. uraganul. . 723/2007. daca exista o diferenta mai mare de 10 (zece) zile lucratoare între data emiterii certificatului de deces si data depunerii acestuia la APIA . alin. 796/2004 si Ordinul MADR nr. b. în termen de 10 (zece) zile lucratoare de la data emiterii Certificatului de deces (mostenitorul va prezenta la APIA si certificatul de deces). urmând ca ulterior sprijinul financiar primit sa fie împartit tuturor celorlalti mostenitori. Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces si documentele justificative . 7: .acte de identitate ale mostenitorilor. acest aspect printr-o Înstiintare.dovada contului bancar. Se pot întâlni urmatoarele situatii: a. mostenitorul va aduce la cunosti nta APIA. acestia vor da o declaratie în fata notarului public. revarsari de râuri si baltiri. stratul gros de zapada care produce pagube în sectorul vegetal si animal. certificat de mostenitor eliberat de notarul public.în cazul în care exista mai multi mostenitori. îi va solicita mostenitorului o justificare pentru întârziere. 31 . asumându-si drepturile si obligatiile aferente. în copie si original. . cerere însotita de urmatoarele documente conform Ordinului MADR 723/2007. 72 din Regulamentul CE nr. prin care va fi împuternicit doar unul dintre mostenitori sa primeasca sprijinul. precum si alte dezastre si catastrofe produse pe areale extinse” -distrugerea accidentala a cladirilor exploatatiei În cazul decesului fermierului care a depus cerere de sprijin. Daca se dezbate succesiunea pâna la emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 3.

functionarul APIA va inactiva fermierul respectiv. între doi fermieri înscrisi în Registrul Fermierilor gestionat de APIA. orice modificare trebuie adusa la cunostiinta APIA în termen de 10 zile lucratoare de la producerea ei. de închiriere. 3.. sa solicite platile aferente sprijinului pentru care s-a depus cererea de plata si sa prezinte documentele cerute de APIA. Daca mostenitorul nu este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr.. trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat). 40 al Regulamentului CE nr. 796/2004). în scris). fermierul poate sa depuna o Scrisoare justificativa pentru întârziere la APIA. alin.723/2007 s-a stabilit ca transferul se poate efectua pâna la data emiterii deciziei de plata). Transferul se realizeaza.Transferul exploatatiei Reprezinta operatiunea de vânzare. se completeaza Cererea de transfer de exploatatie agricola – Anexa 1 la Ordinul MADR723/2007 . Desi transferul se poate realiza oricând pâna la momentul emiterii deciziilor de plata. c. 8. Daca decesul este anuntat si documentele sunt aduse dupa emiterea deciziei de plata pe numele defunctului. 2 din Ordinul MADR nr.În cazul în care cererea decedatului prezinta erori care necesita clarificari. donatie.). În acest caz. pentru întreaga exploatatie (în procent de 100%). iar mostenitorul va urma calea legala de succesiune pentru obtinerea sprijinului. La punctul 3 (a) al art.. fermierul care preia exploatatia trebuie sa informeze autoritatea competenta (APIA) asupra transferului.74 din Regulamentul CE nr. acesta va depune o cerere de înscriere în Registrul fermierilor care este înregistrata si în sistem (Registrul fermierilor). generându-se si pentru acesta un numar unic de identificare (RO nr. 723/2007. dar nu are declaratie de suprafata (cerere SAPS). Daca mostenitorul este înscris în Registrul fermierilor (are RO nr. Întârzierea se accepta numai pentru cazurile de forta majora prevazute la art. va primi plata cuvenita preluarii exploatatiei agricole în caz de deces (RO nr.796/2004 se precizeaza ca în cadrul perioadei de transfer determinata de statul membru (prin Ordinul MADR nr. acesta trebuie anuntat în scris la APIA în 10 (zece) zile lucratoare de la producerea lui (în conformitate cu formularul de cerere de plata.. 74 din Regulamentul CE nr...) si nici nu are cerere de sprijin depusa în campania 2007. iar mostenitorul a depus Cererea de preluare de exploatatie agricola în caz de deces. pentru a putea beneficia de sprijinul aferent exploatatiei transferate..1782/2003 si se dovedeste cu documente. concesionare..care se înregistreaza în Registrul mentionat si în sistem. conform art. Solicitarea de clarificare se va transmite pe adresa mostenitorului. Daca termenul de 10 zile lucratoare pentru depunerea Cererii de transfer de exploatatie agricola este depasit.) care trebuie pus în legatura logica cu cererea fermierului decedat. comodat sau orice alt tip de tranzactie similara care are drept obiect exploatatia agricola în cauza (art. dar nu mai târziu de emiterea deciziei de plata. 32 .

. În anul urmator. daca pentru anul în cauza un fermier nu declara toate suprafetele. 9. fermierul nu este sanctionat. Retragerea cererii de sprijin pe suprafata În conformitate cu art.dovada contului bancar activ. nu a depus cerere de transfer si nu prezinta documentele cerute de APIA. 796/2004. pâna la emiterea deciziei de plata. Acest lucru este posibil numai în cazul în care APIA nu a informat fermierul cu privire la neregulile din cererea de sprijin. acesta nu primeste sprijin pentru campania 2008. în functie de gravitatea nedeclararii: .copie dupa CI/BI.copie dupa certificatul de înmatriculare. în orice moment. . fermierul poate sa-si retraga cererea de plata pe suprafata în scris.dovada cont bancar. Plata directa pe suprafata revine fermierului care preia exploatatia cu asumarea obligatiei de îndeplinire a conditiilor de eligibilitate si a consecintelor rezultate din ne îndeplinirea acestora. . 10. 33 . 22 din Regulamentul CE nr.Fermierul care preia exploatatia agricola va prezenta în copie. întreaga suma pe care fermierul este îndreptatit sa o primeasca pentru anul respectiv este redusa cu pâna la 3%. . iar diferenta dintre suprafata totala declarata în cerere si suprafata totala pe care o exploateaza (suma dintre suprafata totala declarata si suprafata parcelelor nedeclarate) este mai mare de 3% din suprafata declarata. 11.copie dupa statutul societatii. fermierul care preia exploatatia va depune o singura cerere pentru toate suprafetele detinute (din cererea initiala si din cea transferata).contract de vânzare cumparare/ arenda/ închiriere/ concesionare/ donatie/ comodat sau alte asemenea. 14. si documentele care stau la baza transferului de exploatatie agricola: . 796/2004. Nedeclararea întregii suprafete de utilizare În conformitate cu art. total sau partial. cu privire la intentia de a efectua un control pe teren sau în cazul în care controlul pe teren a scos în evidenta anumite nereguli. odata cu Cererea de transfer de exploatatie. Daca fermierul care preia exploatatia nu informeaza în termenul precizat mai sus autoritatea competenta (APIA) asupra transferului. 1a din Regulamentul CE nr. alin. .daca suprafata nedeclarata este pâna la 3%.împuternicirea data de societatea comerciala (în original). Schimbarea formei de organizare La schimbarea formei de organizare fermierul va anunta APIA în scris si va prezenta urmatoarele documente: .

Intentia de supradeclarare Conform art.daca suprafata nedeclarata este peste 30 %.daca suprafata nedeclarata este peste 50%. . Fermierul persoana fizica va depune doar o singura cerere de sprijin la centrul judeten/local APIA pe raza caruia are domiciliul înscris în CI/BI.993/2007. Alte informatii Fiecare localitate este arondata unui Centru judetean/ local APIA.1973/2004 si art. persoanele juridice vor depune doar o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia au sediul social. 12. 138 (2) din Regulamentul CE nr. în caz ca diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata rezulta dintr-o supradeclarare comisa intentionat este mai mare decât 0. fermierul este sanctionat cu 2%. În cazul în care acesta nu este de acord cu efectuarea controlului pe teren la parcelele agricole declarate de el. sprijinul nu este acordat pentru anul în curs.1 (7) al Regulamentului CE nr. va fi rugat de catre inspectorul de teren sa consemneze acest fapt în caseta din Raportul de control destinata observatiilor fermierului si sa semneze. fermierul este sanctionat cu 1%. dar mai mica de 20% din suprafata determinata.5% sau mai mare de 1 ha. dar nu mai mare de 50%.daca suprafata nedeclarata este peste 3%. 53 din Regulamentul CE nr.2988/1995. La sfârsitul controlului pe teren. Aceste controale se realizeaza conform procedurilor elaborate de catre departamentele centrale ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura în conformitate cu legislatia nationala si europeana. Fermierilor care nu permit realizarea controlului pe teren le sunt respinse cererile de la plata. 2 (2) si art. un exemplar din acesta fiind înmânat fermierului. dar nu mai mare de 30%. inspectorii întocmesc Raportul de control.796/2004. În cazul în care diferenta dintre suprafata declarata si cea determinata este mai mare de 20% din suprafata determinata. fermierul va fi exclus de la plata pentru anul în curs si în plus va fi penalizat cu o suma care corespunde diferentei dintre suprafata declarata si cea determinata care va fi recuperata î tr-o n perioada de trei ani.. 13. 34 . fermierul este sanctionat cu 3%. Controlul cererii de plata pe suprafata Pentru a asigura corectitudinea platilor. APIA va suspenda partial sau integral plata directa. art. coroborat cu Regulamentul CE nr. cererile de sprijin pe suprafata sunt verificate din punct de vedere al completitudinii si corectitudinii datelor declarate (sunt verificate conditiile de eligibilitate). . proportional cu neregula constatata. Verificarea cererilor de catre APIA consta în controale administrative si controale pe teren. privind reducerile si excluderile în ceea ce priveste aplicarea SAPS si PNDC. 14. Daca conditiile de eligibilitate nu sunt respectate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful