Sunteți pe pagina 1din 115

ÎN LOC DE INTRODUCERE

Bună, sunt Minnie, ghidul tău de limba engleză. Vocea mea te va însoţi într-

o călătorie fascinantă. Vei descoperi că nimic nu este greu, dacă eşti

pregătit. Astazi este cea mai buna zi sa începi sa înveţi limba engleză. Voi face ca totul sa fie cât mai uşor pentru tine. Asculti CD-ul, deci te-ai hotărât. Ţine-o tot aşa !

Hi, my name is Minnie, your guide for English. My voice will join you on a fascinating trip. You will discover that nothing is difficult if you are ready for it. Today is a perfect day to start learning English. I will make it easy for you. You already listen to the CD so you have decided to do it. Go for it!

Prima lecţie – Lesson One

GRAMATICĂ

GRAMMAR

Mai întâi îţi dezvălui un secret: limba engleză are o gramatică mai simplă decât limba română. Prin urmare, mai uşor de învăţat. Forma de plural a substantivelor este obţinută, în general, prin adăugarea terminaţiei „s”:

apple-apples(măr-mere), cat-cats(pisică-pisici), dog-dogs(câine-câini), bat- bats(liliac-lilieci), horse-horses(cal-cai), leg-legs(picior-picioare), window- windows(ferastră-ferestre), mirror-mirrors(oglindă-oglinzi), door-doors(uşă- uşi) Excepţie fac substantivele cu formă de plural neregulată: man-men(bărbat- barbaţi), woman-women(femeie-femei), foot-feet(talpă-tălpi), ox-oxen(bou- boi), mouse-mice(şoarece-şoareci), goose-geese(gâscă-gâşte), sheep- sheep(oaie-oi), child-children(copil-copii)

În limba engleză nu există pronume de politeţe, you fiind folosit universal

atât pentru a exprima pronumele „tu” cât şi „dumneavoastră”. Ceea ce face diferenţa este maniera de adresare.

Verbele limbii engleze se conjugă mult mai simplu decât în limba noastră. La prezentul simplu – Present Tense - există de obicei o singură terminaţie diferită, aceea pentru persoana a III-a singular. La trecutul simplu – Past Tense – al verbelor regulate, terminaţia este aceeaşi pentru toate persoanele: „ed”.

Adjectivele nu au forme diferite la feminin sau masculin, la singular sau plural. Spre exemplu, adjectivul smart-isteţ: She is a smart girl. He is a smart kid. They are smart people.

Trei verbe sunt foarte importante în construcţia oricărei propoziţii sau fraze în limba engleză: to be, to have şi to do, adică a fi, a avea şi a face. Fiecare dintre ele poate îndeplini şi funcţia de verb auxiliar. Iată conjugarea lor la timpul prezent în propoziţii:

to be

I am Minnie. Eu sunt Minnie.

You are my friend. Tu eşti prietenul meu. He is Alexander. El este Alexandru. She is Helen. Ea este Elena. It is our cat. Ea este pisica noastră. We are Mr. and Mrs. Edwards. Noi suntem dl. şi d-na Edwards. You are my guests. Voi sunteţi musafirii mei. They are my students. Ei sunt elevii mei.

to have

I have a small cat. Eu am o pisică mică.

You have a white horse. Tu ai un cal alb. He has a red car. El are o maşină roşie. She has a big house. Ea are o casă mare. It has gray fur. Ea are blana gri. We have a little garden. Noi avem o gradină micuţă. You have a smart child. Voi aveţi un copil isteţ. They have beautiful flowers. Ei au flori frumoase.

to do

I do my homework. Eu îmi fac tema pentru acasă.

You do your job. Tu îţi faci meseria. He does his duty. El îşi face treaba. She does her work. Ea îşi face munca. We do our lessons. Noi ne facem lecţiile. You do your shoppings. Voi vă faceţi cumpărăturile. They do their tasks. Ei îşi îndeplinesc sarcinile.

Noţiuni generale

General concepts

Să nu uităm, însă, importanţa lexicului. Este cât se poate de clar că, fără un vocabular minim în limba engleză, nu ne-am putea face niciodată înţeleşi oricât de multă gramatică am cunoaşte.

Aşa că, să începem să vorbim în limba engleză. So let’s start speaking English!

Călătoria noastră începe cu prezentare şi saluturi obişnuite:

Our trip starts with an introduction and formal greetings:

Bună, mă cheamă Minnie. Minnie Jones. Dar pe tine? Hi, my name is Minnie. Minnie Jones. What’s yours?

Întrebări uzuale

Frequent questions

How are you? How do you do? Ce mai faci/faceţi? I’m glad to meet you! Sunt bucuros(încântat) să vă întâlnesc! I’m glad to see you again! Sunt bucuros să vă văd din nou!

What is your name? Cum te cheamă? Who are you? Cine eşti? Do I know you? Te cunosc? I don’t remember meeting you. Nu-mi amintesc să te fi cunoscut.

Where are you from? De unde eşti? I’m from Romania. Sunt din România. I am a Romanian. Sunt român. And you? Dar tu? How old are you? Ce vârstă ai? I’m 50(fifty) years old. Am 50 de ani.

Cum salutăm: Hi! Salut! Hello! Bună! Good morning! Bună dimineaţa! Good afternoon! Bună ziua! Good evening! Bună seara!

Cum ne luăm rămas bun: Good bye! La revedere! Good night! Noapte bună! See you soon! Pe curând! So long! Adio! Farewell! Cu bine! Bye! Pa! Have a nice day! Să ai(aveţi) o zi bună!

Cum ne exprimăm recunoştinţa şi cum răspundem când ni se mulţumeşte:

Thank you. Mulţumesc. I am grateful to you. Vă sunt recunoscător. You are welcome. Cu plăcere.

Cum ne cerem scuze: I am sorry. Îmi pare rău. Excuse me. Scuzaţi-mă! I didn’t want to do it. Nu am vrut să fac asta. I regret it. Regret.

Aşadar sunt Minnie, ghidul tău de limba engleză. Am 54 de ani şi sunt româncă. Sunt căsătorită de 30 de ani cu un englez, Alexander Jones. Avem doi copii: o fată, Emily şi un băiat, Peter. Povestea mea începe cu o întâlnire.

So I’m Minnie, your guide for English. I’m 54(fifty four) years old and I am Romanian. I’ve been married for 30(thirty) years to an Englishman, Alexander Jones. We have two children: a daughter, Emily and a son, Peter. My story begins with a meeting.

A Meeting

O întâlnire

Jim Patrick: Good afternoon, Mrs. Jones. How do you do? I’m glad to see you again. (Bună ziua, doamnă Jones. Ce mai faceţi? Sunt bucuros să vă văd din nou.)

Minnie Jones: Hello young man, but who are you? Do I know you? I don’t remember meeting you. (Bună tinere, dar cine eşti? Te ştiu de undeva? Nu-

mi amintesc să te fi întâlnit.)

Jim Patrick: Of course you do, Mrs. Jones. I’m Jim, Jim Patrick, now you know me, don’t you? (Bineînţeles că mă cunoaşteţi, doamnă Jones. Sunt Jim, Jim Patrick, acum mă ştiţi, nu-i aşa?) Minnie Jones: Jim Patrick… Oh, of course, now I remember. You are Daniel’s younger son. Yes, I remember you. How is your father? (Jim Patrick… A, bineînţeles, acum îmi amintesc. Eşti fiul cel mai mic al lui Daniel. Da, acum îmi amintesc de tine. Ce mai face tatăl tău?) Jim Patrick: He is fine, thank you. How is your family? (Este bine, mulţumesc. Ai dumneavoastră ce mai fac?) Minnie Jones: They are all well. Our daughter and our son are married and have children. As for me and Al, we are quite all right, thank you. (Sunt bine

toţi. Fiica noastră şi fiul nostru sunt căsătoriţi şi au copii. Cât depre mine şi

Al, suntem destul de bine amândoi, mulţumim.)

Jim Patrick: Well, good bye Mrs. Jones. Remember me to your husband. See you soon! (Ei bine, la revedere doamnă Jones. Salutări soţului dumneavoastră. Pe curând!) Minnie Jones: Good bye, Jim. (La revedere, Jim.)

Vocabulary:

so = aşadar, astfel married = căsătorit, căsătorită child, children = copil, copii daughter = fiică son = fiu story = poveste to begin = a începe a meeting = o întâlnire young man = tânăr, barbat tânăr but = dar, însă again = din nou to know = a cunoaşte,a şti to remember = a-şi aminti of course = bineînţeles

younger = mai tânăr well = bine our = al nostru, a noastră, ai noştri, ale noastre as for = cât despre quite = destul de all right = în regulă

remember me to husband = soţ soon = curând

= transmiteţi salutări lui

Don’t forget! Nu uita!

Cele trei verbe importante ale limbii engleze sunt: to be, to have şi to do, a fi, a avea şi a face. Ele pot fi atât predicate cât şi verbe auxiliare.

Să conjugăm împreună to be:

I am Minnie. Eu sunt Minnie.

You are my friend. Tu eşti prietenul meu. He is Alexander. El este Alexandru. She is Helen. Ea este Elena. It is our cat. Ea este pisica noastră. We are Mr. and Mrs. Edwards. Noi suntem dl. şi d-na Edwards. You are my guests. Voi sunteţi musafirii mei. They are my students. Ei sunt elevii mei.

Să conjugăm împreună to have:

I have a small cat. Eu am o pisică mică.

You have a white horse. Tu ai un cal alb. He has a red car. El are o maşină roşie. She has a big house. Ea are o casă mare. It has gray fur. Ea are blana gri. We have a little garden. Noi avem o gradină micuţă. You have a smart child. Voi aveţi un copil isteţ. They have beautiful flowers. Ei au flori frumoase.

Să conjugăm împreună to do:

I do my homework. Eu îmi fac tema pentru acasă. You do your job. Tu îţi faci meseria. He does his duty. El îşi face treaba. She does her work. Ea îşi face munca. We do our lessons. Noi ne facem lecţiile.

You do your shoppings. Voi vă faceţi cumpărăturile. They do their tasks. Ei îşi îndeplinesc sarcinile.

In English we say:

În engleză spunem:

How are you? How do you do? Ce mai faci? Ce mai faceţi? I’m glad to meet you! Sunt bucuros să vă întâlnesc! Sunt încântat să vă întâlnesc! I’m glad to see you again! Sunt bucuros să vă văd din nou! What is your name? Cum te cheamă? Who are you? Cine eşti? Do I know you? Te cunosc?

I don’t remember meeting you. Nu-mi amintesc să te fi cunoscut.

Where are you from? De unde eşti?

I’m from Romania. Sunt din România.

I am a Romanian. Sunt român.

And you? Dar tu? How old are you? Ce vârstă ai? I’m 50(fifty) years old. Am 50 de ani.

In English we greet people:

În engleză salutăm oamenii:

Hi! Salut! Hello! Bună! Good morning! Bună dimineaţa! Good afternoon! Bună ziua! Good evening! Bună seara!

Before we leave we say:

Înainte de a pleca spunem:

Good bye! La revedere! Good night! Noapte bună! See you soon! Pe curând! So long! Adio! Farewell! Cu bine! Bye! Pa! Have a nice day! Să ai(aveţi) o zi bună!

We express our gratitude:

Ne exprimăm recunoştinţa:

Thank you. Mulţumesc. I am grateful to you. Vă sunt recunoscător. You are welcome. Cu plăcere.

We express our regret:

Ne exprimăm părerea de rău:

I am sorry. Îmi pare rău. Excuse me. Scuzaţi-mă! I didn’t want to do it. Nu am vrut să fac asta. I regret it. Regret.

Lecţia a doua – Lesson Two

GRAMATICĂ

GRAMMAR

Personal Pronoun

Pronumele personal

Pronumele personal înlocuieşte substantivul şi are două forme: el este fie subiectul, fie obiectul acţiunii.

The personal pronoun replaces the noun and it has two forms: it is either the subject or the object of the action.

Examples

Exemple

I am Minnie. It’s about me. You are Paul. It’s about you. She is Alice. It’s about her. He is Andrew. It’s about him. It is the cat. It’s about it. We are a family. It’s about us.

You are brothers. It’s about you. Voi sunteţi fraţi. Este vorba despre voi. They are friends. It’s about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei.

Eu sunt Minnie. Este vorba despre mine. Tu eşti Paul. Este vorba despre tine. Ea este Alice. Este vorba despre ea. El este Andrew. Este vorba despre el. Ea este pisica. Este vorba despre ea. Noi suntem o familie. Este vorba despre noi.

Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte, sau fiinţe despre care nu avem informaţii legate de gen sau sex. Poate fi vorba despre o carte, o ţară, un câine sau chiar despre un bebeluş. Există însă şi excepţii de la această regulă: acele obiecte care au gen. Spre exemplu, ship = vas, ambarcaţiune are genul feminin.

The ship is here. She is here. Vasul este aici. El este aici.

La fel se întâmplă şi în cazul unor ţări precum Franţa sau Marea Britanie

Tot acum vom învăţa şi cum anume putem adresa o întrebare în limba engleză. When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who? Cine? How? Cum?… Trebuie să mai ştim şi faptul că forma interogativă răstoarnă construcţia enunţului format din subiect şi predicat. Astfel I am devine am I , I have devine have I şi tot aşa.

Să luăm câteva exemple:

Where are you born? Unde te-ai născut? Where is Oradea? Unde este Oradea? What is your nickname? Care este porecla ta? What is your job? Care este slujba ta? What are you doing for a living? Ce faci ca să-ţi câştigi existenţa?

Which cat do you like most? Care dintre pisici iţi place cel mai mult? Who is Peter? Cine este Peter? How is your job? Cum este slujba ta? How many children do you have? ţi copii ai? When do you come? Când vii?

General concepts

Noţiuni generale

Şi acum trecem din nou la lexic. Avem de învăţat cuvinte noi, foarte utile în comunicarea obişnuită.

Days of the week

Zilele săptămânii

Monday

luni

Tuesday

marţi

Wednesday

miercuri

Thursday

joi

Friday

vineri

Saturday

sâmbătă

Sunday

duminică

Seasons

Anotimpuri

spring

primăvară

summer

vară

autumn

toamnă

winter

iarnă

Months of the year

Lunile anului

January

Ianuarie

February

Februarie

March

Martie

April

Aprilie

May

Mai

June

Iunie

July

Iulie

August

August

September

Septembrie

October

Octombrie

November

Noiembrie

December

Decembrie

COUNTRIES, CAPITAL CITIES, LANGUAGES, CITIZENS ŢĂRI, CAPITALE, LIMBI, CETĂŢENI

Bucharest is in Romania. Athens is in Greece. Sofia is in Bulgaria. Ankara is in Turkey. London is in England. Paris is in France. Rome is in Italy. Lisbon is in Portugal. Madrid is in Spain. Berlin is in Germany. Budapest is in Hungary. Warsaw is in Poland. Prague is in Czech Republic. Moscow is in Russia.

Bucureşti este în România. Atena este în Grecia. Sofia este în Bulgaria. Ankara este în Turcia. Londra este în Anglia. Paris este în Franţa. Roma este în Italia. Lisabona este în Portugalia. Madrid este în Spania. Berlin este în Germania. Budapesta este în Ungaria. Varşovia este în Polonia. Praga este în Cehia. Moscova este în Rusia.

I speak Romanian. I speak Greek. I speak Bulgarian. I speak Turkish. I speak English. I speak French. I speak Italian. I speak Portuguese. I speak Spanish. I speak German. I speak Hungarian. I speak Polish. I speak Czech. I speak Russian.

I am Romanian. I am Greek. I am Bulgarian. I am a Turk. I am English. I am French. I am Italian. I am Portuguese. I am a Spaniard. I am German. I am Hungarian. I am a Pole. I am Czech. I am Russian.

Vorbesc româna. Vorbesc greaca. Vorbesc bulgara. Vorbesc turca. Vorbesc engleza. Vorbesc franceza. Vorbesc italiana. Vorbesc portugheza. Vorbesc spaniola. Vorbesc germana. Vorbesc maghiara. Vorbesc poloneza. Vorbesc ceha. Vorbesc rusa.

Sunt român. Sunt grec. Sunt bulgar. Sunt turc. Sunt englez. Sunt francez. Sunt italian. Sunt portughez. Sunt spaniol. Sunt neamţ. Sunt ungur. Sunt polonez. Sunt ceh. Sunt rus.

Jim and I are very good friends now. We often meet and talk about many things.

Jim şi cu mine suntem buni prieteni acum. Ne întâlnim adesea şi stăm de vorba despre multe lucruri.

Let’s Talk about us

Să vorbim despre noi

Jim Patrick: Well, Minnie, tell me something about you. Where are you from?(Ei bine, Minnie, spune-mi ceva despre tine. De unde eşti de fel?) Minnie Jones: I was born in Baia Mare. I am from Baia Mare. (M-am născut la Baia Mare. Sunt din Baia Mare.)

Jim Patrick: Where is Baia Mare? (Unde este Baia Mare?) Minnie Jones: In Romania, of course. I am a Romanian. (În România, bineînţeles. Sunt româncă.) Jim Patrick: How old are you, Minnie? (Câţi ani ai, Minnie?) Minnie Jones: I am 54 years old. And how old are you, Jim? (Am 54 de ani. Dar tu câţi ani ai, Jim?) Jim Patrick: I’m 32 years old and I was born in London. Minnie, where do you live? (Am 32 şi m-am născut la Londra. Minnie, tu unde locuieşti?) Minnie Jones: I live in London with my husband, Al. And you? (Locuiesc la Londra cu soţul meu, Al. Dar tu?) Jim Patrick: I also live in London with my wife, Paula. Minnie, what are you doing for a living? (Şi eu locuiesc la Londra cu soţia mea, Paula. Minnie, tu cum îţi câştigi existenţa?) Minnie Jones: I am a teacher. I teach French in a private school. And you? (Sunt profesor. Predau franceza la o şcoală particulară. Dar tu?) Jim Patrick: Well, I am an architect but I work as a designer in a small company. Minnie, how many children do you have? (Ei bine, eu sunt arhitect dar lucrez ca designer la o mică firmă privată. Minnie, tu câţi copii ai?) Minnie Jones: We have two children: a daughter and a son. Emily lives in Cologne, Germany and Peter moved to America recently. Now he lives in San Francisco with his family. And you, Jim, do you have children? (Avem doi copii: o fiică şi un fiu. Emily locuieşte în Koln, Germania, iar Peter s-a mutat de curând în America. El locuieşte acum în San Francisco împreună cu familia lui. Dar tu, Jim, ai copii?) Jim Patrick: I have a daughter, Lily. She is four years old. (Am o fetiţă, Lily. Are patru ani.)

Vocabulary:

let’s = hai să very = foarte good = bun, bună friend = prieten often = adesea many things = multe lucruri to talk about = a vorbi despre something = ceva from = de la, din I was born = m-am născut to live = a locui with = cu wife, wives = soţie, soţii teacher = profesor to teach = a preda private = privat,ă

school = şcoală architect = arhitect small company = companie mică to move = a (se) muta recently = recent family, families = familie, familii

Don’t forget! Nu uita!

The personal pronoun replaces the noun and it has two forms: it is either the subject or the object of the action.

Pronumele personal înlocuieşte substantivul şi are două forme: el este fie subiectul, fie obiectul acţiunii.

I am Minnie. It’s about me. You are Paul. It’s about you. She is Alice. It’s about her. He is Andrew. It’s about him. We are a family. It’s about us.

You are brothers. It’s about you. Voi sunteţi fraţi. Este vorba despre voi. They are friends. It’s about them. Ei sunt prieteni. Este vorba despre ei.

Eu sunt Minnie. Este vorba despre mine. Tu eşti Paul. Este vorba despre tine. Ea este Alice. Este vorba despre ea. El este Andrew. Este vorba despre el. Noi suntem o familie. E vorba despre noi.

Pronumele it poate înlocui lucruri, obiecte, sau fiinţe despre care nu avem informaţii legate de gen sau sex.

It is the cat. It’s about it. Ea este pisica. Este vorba despre ea.

Poate fi vorba despre o carte, o ţară, un câine sau chiar despre un bebeluş.

The baby is in the garden. It is in the garden. Bebeluşul este în grădină. El este în grădină.

Există însă şi excepţii de la această regulă: acele obiecte care au gen. Spre exemplu, ship = vas, ambarcaţiune are genul feminin.

The ship is here. She is here. Vasul este aici. El este aici.

La fel se întâmplă şi în cazul unor ţări precum Franţa sau Marea Britanie

France is an european country. She is european. Franţa este o ţară europeană. Ea este europeană. Great Britain is part of the United Kingdom. She is part of the United Kingdom. Marea Britanie este parte a Regatului Unit. Ea face parte din Regatul Unit.

În limba engleză întrebăm: When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who? Cine? How? Cum?

Where are you born? Unde te-ai născut? What are you doing for a living? Ce faci ca să-ţi câştigi existenţa? What is your job? Care este slujba ta? How is your job? Cum este slujba ta? How many children do you have? ţi copii ai? When do you come? Când vii? Who is Peter? Cine este Peter? Which cat do you like most? Care dintre pisici iţi place cel mai mult?

Let’s remember which are the days of the week! Să ne amintim care sunt zilele săptămânii!

What day is today? Ce zi este astăzi?

Today is Monday. Astăzi este luni. Today is Tuesday. Astăzi este marţi. Today is Wednesday. Astăzi este miercuri. Today is Thursday. Astăzi este joi. Today is Friday. Astăzi este vineri. Today is Saturday. Astăzi este sâmbătă. Today is Sunday. Astăzi este duminică.

Let’s remember which are the seasons of the year! Să ne amintim care sunt anotimpurile anului!

spring

primăvară

summer

vară

autumn

toamnă

winter

iarnă

Let’s remember which are the months of the year! Să ne amintim care sunt lunile anului!

January

Ianuarie

February

Februarie

March

Martie

April

Aprilie

May

Mai

June

Iunie

July

Iulie

August

August

September

Septembrie

October

Octombrie

November

Noiembrie

December

Decembrie

What you need to know about England and Great Britain! Ce trebuie să ştii despre Anglia şi Marea Britanie!

London is in England. Londra este în Anglia.

I speak English. Vorbesc engleza.

I am English. Sunt englez.

I am an Englishman. Sunt un englez.

I am an Englishwoman. Sunt o englezoaică.

England is also called Albion because of her white coasts. Angliei i se mai spune şi Albion din cauza falezelor sale albe.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord este compus din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.

Lecţia a treia – Lesson Three

GRAMMAR

GRAMATICĂ

1. Articolul

The Article

Articolul însoţeşte substantivul şi arată cât de cunoscut ne este acesta. El arată diferenţa între a tiger = un tigru(oarecare) şi the tiger = tigrul (cu identitate precisă). The article is attached to the noun and it shows how familiar this is to us.

a. Referire generală

Generic reference

Tigers are dangerous animals. Russians are exceptional artists.

French people have excellent cuisine. Francezii au o bucătărie excelentă.

Music is delightful.

Tigrii sunt animale periculoase. Ruşii sunt artişti excepţionali.

Muzica este încântătoare.

b. Articolul hotărât

Definite article

The Russian is a good dancer. The lion is the king of all animals. The lady is beautiful.

c. Articolul nehotărât

Rusul este un bun dansator. Leul este regele tuturor animalelor. Doamna este frumoasă.

Indefinite article

A friend in need is a friend indeed.

A woman stands in front of the door.

Prietenul la nevoie se cunoaşte. (proverb) O femeie stă în faţa uşii.

De reţinut că, în limba engleză, articolul nehotărât a devine an atunci când este plasat înaintea substantivelor care încep cu vocală sau semivocală:

an elephant = un elefant an egg = un ou an apple = un măr an orange = o portocală

Articolul hotărât the se citeşte diferit în funcţie de substantivul pe care îl

precede.

a. Dacă substantivul începe cu consoană, articolul hotărât se citeşte the:

the tiger

the dress

the Russian

the lion

the lady

b. Dacă substantivul începe cu vocală, articolul hotărât se citeşte the:

the elephant

the end

2. The Present Tense

the apple

Timpul prezent

the orange

the egg

La conjugările prezentului, verbele îşi schimbă forma de infinitiv doar la persoana a III-a singular unde primesc un s final.

I remember

îmi amintesc

I spend

petrec

you remember

îţi aminteşti

you spend

petreci

she remembers

îşi aminteşte

she spends

petrece

he remembers

îşi aminteşte

he spends

petrece

we remember

ne amintim

we spend

petrecem

you remember

vă amintiţi

you spend

petreceţi

they remember

îşi amintesc

they spend

petrec

Excepţie fac verbele a căror pronunţie necesită mici modificări. Este şi cazul verbelor:

to do - she(he) does to go - she(he) goes to have - she(he) has to fly - she(he) flies to dry - she(he) dries to cry - she(he) cries

Excepţie face şi verbul to be care are un comportament aparte la conjugarea prezentului: I am, you are, she(he) is, we are, you are, they are.

3.

Pentru a obţine forma de plural, substantivele primesc şi ele, în majoritatea cazurilor, un s la final.

boy-boys(băiat-băieţi), car-cars(maşină-maşini), girl-girls(fată-fete), cat- cats(pisică-pisici), dog-dogs(câine-câini) apple-apples(măr-mere), horse- horses(cal-cai), leg-legs(picior-picioare), window-windows(ferastră- ferestre), mirror-mirrors(oglindă-oglinzi), door-doors(uşă-uşi).

Excepţie fac:

a) substantivele a căror terminaţie nu permite o pronunţie firească prin adaugarea unui simplu s:

dress-dresses(rochie-rochii), glass-glasses(pahar-pahare) sau

knife-knives(cuţit-cuţite), wife-wives(soţie-soţii)

dar şi b) substantivele cu formă de plural neregulată: man-men(bărbat-barbaţi), woman-women(femeie-femei), foot-feet(talpă-tălpi), ox-oxen(bou-boi), mouse-mice(şoarece-şoareci), goose-geese(gâscă-gâşte), sheep- sheep(oaie-oi), child-children(copil-copii).

General concepts

Noţiuni generale

Holidays

Christmas Christmas tree New Year’s Eve New Year’s Day Easter Lent Labour Day National Day birthday

Sărbători

Crăciun pom de iarnă ajun de Anul Nou prima zi de Anul Nou Paşte Postul Mare Ziua Muncii Ziua Naţională zi de naştere

Wishes and congratulations

Happy birthday! Best wishes! Many happy returns of the day! Good luck! Congratulations! Merry Christmas! Happy Easter! Have a nice time! Have a nice trip! Have a nice weekend! Have a nice party! Have fun!

Colours

Culori

Urări şi felicitări

La mulţi ani! Cele mai bune urări! La cât mai multe aniversări! Noroc! Felicitări! Crăciun fericit! Paşte fericit! Distracţie plăcută! Drum bun! Week-end plăcut! Petrecere frumoasă! Să te distrezi!

white = alb, black = negru, gray = gri, green = verde, yellow = galben, red = roşu, pink = roz, orange = portocaliu, blue = albastru, violet = violet, brown = maro, silver = argintiu, lilac = liliachiu, lila, purple = purpuriu, beige = bej.

She has a white horse.

Ea are un cal alb.

The rainbow has seven colours.

Curcubeul are şapte culori.

Diferitele nuanţe ale culorilor, mai deschise sau mai închise, sunt exprimate prin adjectivele light = luminos, deschis şi dark = întunecat, închis.

I have a light blue dress. He has a dark green car.

Am o rochie albastru deschis. El are o maşină verde închis.

I am very fond of holidays. I always remember the way we celebrated Christmas and Easter in Romania. Holidays are very important for Jim, too.

Sărbătorile îmi sunt foarte dragi. Îmi amintesc întotdeauna cum sărbătoream Crăciunul şi Paştele în România. Pentru Jim, sărbătorile sunt de asemena importante.

On Holidays

De sărbători

Jim Patrick: Holidays are delightful. We spend more time with our families. We are peaceful and happy. (Sărbătorile sunt încântătoare. Petrecem mai mult timp cu familiile noastre. Suntem liniştiţi şi fericiţi.) Minnie Jones: Indeed they are. Winter is white and beautiful. On Christmas, here in London everything is white outside: the streets, the trees, the houses, the gardens, even the cars are white. (Sunt, într-adevăr. Iarna este albă şi frumoasă. De Crăciun, aici în Londra totul este alb afară: străzile, copacii, casele, grădinile, până şi maşinile.) Jim Patrick: And spring is full of flowers and joy. On Easter, the grass is green and the trees are dressed in pink, white, orange, yellow, red, blue and violet. A real symphony of colours. (Iar primăvara este plină de flori şi bucurie. De Paşti, iarba este verde şi copacii sunt îmbracăţi în roz, alb, portocaliu, galben, roşu, albastru şi violet. O adevărată simfonie de culori.) Minnie Jones: I know. My birthday is in April and I always enjoy the fine weather and the colours of nature. (Ştiu. Ziua mea de naştere este în aprilie şi mă bucur mereu de vremea frumoasă şi de culorile naturii.)

Vocabulary:

to be fond of = a îndrăgi way = cale, drum; mod, fel, modalitate delightful = încântător to spend = a petrece; a cheltui more = mai mult peaceful = liniştit happy = fericit here = aici

outside = afară street = stradă tree = copac, pom house = casă garden = grădină car = maşină full of = plin de flower = floare joy = bucurie grass = iarbă dressed in = îmbrăcat,ă în real = real, adevărat symphony = simfonie to enjoy = a se bucura fine = bun,ă weather = vreme

Don’t forget! Nu uita!

Şi în limba engleză există articol hotărât şi articol nehotărât. Articolul arată cât de cunoscut ne este substantivul pe care îl însoţeşte. El arată diferenţa între a mouse = un şoarece(oarecare) şi the mouse = şoarecele (cu identitate precisă).

Articolul hotărât the se citeşte diferit în funcţie de substantivul pe care îl

precede.

a. Dacă substantivul începe cu consoană, articolul hotărât se citeşte the:

the tiger

the dress

the Russian

the lion

the lady

b. Dacă substantivul începe cu vocală, articolul hotărât se citeşte the:

the elephant

the end

the apple

the orange

the egg

Articolul nehotărât are două forme în limba engleză: a şi an în funcţie de substantivul pe care îl precede. Dacă acesta începe cu vocală sau semivocală, articolul hotarât este an:

an elephant = un elefant an egg = un ou an apple = un măr an orange = o portocală

Dacă substantivul începe cu consoană sau semiconsoană, articolul hotarât este a:

A friend in need is a friend indeed.

A woman stands in front of the door.

This is a University. This is a union. This ia a year.

Prietenul la nevoie se cunoaşte. O femeie stă în faţa uşii. Aceasta este o Universitate. Aceasta este o uniune. Acesta este un an.

Let’s use the Present Tense! Să folosim timpul prezent!

I remember you. Eu îmi amintesc de tine. You remember me. Tu îţi aminteşti de mine. She remembers him. Ea îşi aminteşte de el. He remembers her. El îşi aminteşte de ea. We remember them. Noi ne amintim de ei. You remember us. Voi vă amintiţi de noi. They remember you. Ei îşi amintesc de voi.

Remember how we congratulate people! Aminteşte-ţi cum îi felicităm pe ceilalţi!

Happy birthday! Best wishes! Many happy returns of the day! Good luck! Congratulations! Merry Christmas! Happy Easter! Have a nice time! Have a nice trip! Have a nice weekend! Have a nice party! Have fun!

La mulţi ani! Cele mai bune urări! La cât mai multe aniversări! Noroc! Felicitări! Crăciun fericit! Paşte fericit! Distracţie plăcută! Drum bun! Week-end plăcut! Petrecere frumoasă! Să te distrezi!

Which are the most important holidays? Care sunt cele mai importante sărbători?

Christmas New Year’s Eve New Year’s Day Easter Lent Labour Day National Day

Crăciun ajun de Anul Nou prima zi de Anul Nou Paşte Postul Mare Ziua Muncii Ziua Naţională

Which

are

the

principale?

main

white = alb black = negru gray = gri green = verde yellow = galben red = roşu pink = roz orange = portocaliu blue = albastru violet = violet brown = maro silver = argintiu golden = auriu lilac = liliachiu, lila purple = purpuriu beige = bej

colours?

We have a gray car. Avem o maşină gri.

Care

sunt

culorile

The rainbow has seven colours: red, orange, yellow, green, blue, indigo and violet. Curcubeul are şapte culori: roşu, portocaliu, galben, verde, albastru, indigo şi violet.

Diferitele nuanţe ale culorilor, mai deschise sau mai închise, sunt exprimate prin adjectivele light = luminos, deschis şi dark = întunecat, închis.

She has a light blue skirt. You have a dark green shirt.

Ea are o fustă albastru deschis. Tu ai o cămaşă verde închis.

Lecţia a patra – Lesson Four

GRAMMAR

GRAMATICĂ

1. Cardinal Numbers

Numeralele cardinale

1

one

2

two

3

three

4

four

5

five

6

six

7

seven

8

eight

9

nine

10

ten

11

eleven

12

twelve

13

thirteen

14

fourteen

15

fifteen

16

sixteen

17

seventeen

18

eighteen

19

nineteen

20

twenty

21

twenty-one

22

twenty-two

23

twenty-three

24

twenty-four

25

twenty-five

26

twenty-six

27

twenty-seven

28

twenty-eight

29

twenty-nine

30

thirty

40

forty

50

fifty

60

sixty

70

seventy

80

eighty

90

ninety

1,000

one thousand

1,000,000

one million

1,000,000,000

a billion

2. Questions

Întrebări

a. Există întrebări la care putem da sau primi o varietate de răspunsuri, cele

de tipul: When? Când? Where? Unde? What? Ce? Which? Care? Who?

Cine? How? Cum?

Examples

Where is Paula? Paula is in London. Paula is here.

When does spring come? Spring comes in March.

Who comes? Emily comes from Germany.

Exemple

Unde este Paula? Paula este la Londra. Paula este aici.

Când vine primăvara? Primăvara vine în martie.

Cine vine? Emily vine din Germania.

b. Există întrebări la care putem răspunde afirmativ:

Do you have an apple? Yes, I do. / Yes, I have an apple. Ai un măr? Da, am. / Da, am un măr.

Does he live in London? Yes, he does. / Yes, he lives in London. Locuieşte la Londra? Da, locuieşte. / Da, el locuieşte la Londra.

Does she teach English? Yes, she does. Yes, she teaches English. Predă engleza? Da, predă. / Da, ea predă engleza.

sau negativ:

Do you have an apple? No, I don’t. / No, I don’t have an apple, I have a pear. Ai un măr? Nu, nu am. / Nu, nu am un măr, am o pară.

Does she live in Paris? No, she doesn’t. / No, she doesn’t live in Paris, she lives in London. Locuieşte la Paris? Nu, nu locuieşte. / Nu, ea nu locuieşte la Paris, locuieşte la Londra.

I’m in London. I’m here. I’m not in Paris. I’m not there. Sunt la Londra. Sunt aici. Nu sunt la Paris. Nu sunt acolo.

Paula is here. She is here. Paula isn’t there. She isn’t there. Paula este aici. Ea este aici. Paula nu este acolo. Ea nu este acolo.

Există întrebări pe care le putem adresa folosind fie forma afirmativă fie pe cea negativă a verbului sau auxiliarului:

You have a pear, haven’t you? Yes, I have.

You don’t have a pear, do you? No, I don’t.

He has a map, hasn’t he? Yes, he has.

He doesn’t have a map, does he? No, he doesn’t.

Ai o pară, nu-i aşa? Da, am.

Nu ai o pară, nu-i aşa? Nu, nu am.

Are o hartă, nu-i aşa? Da, are.

Nu are o hartă, nu-i aşa? Nu, nu are.

General concepts

Noţiuni generale

How to express the agreement

Cum ne arătăm aprobarea

Of course Certainly Very well Excellent Indeed That’s right You are right I’m pleased I’m glad I like it Willingly With great pleasure How nice Well done Fortunately You are lucky

desigur, bineînţeles cu siguranţă foarte bine excelent într-adevăr aşa e ai dreptate/aveţi dreptate sunt încântată sunt bucuroasă îmi place cu plăcere cu mare plăcere Ce bine/drăguţ! Bravo! Ai făcut bine! din fericire eşti(sunteţi) norocos

How to express the disagreement

Cum ne arătăm dezaprobarea

Never Nothing Not at all No way!

niciodată nimic deloc În niciun caz!

Too bad

foarte rău

Terrible

cumplit

I

don’t agree

nu sunt de acord

It’s impossible How awful What a pity What bad luck

este imposibil îngrozitor Ce păcat! Ce ghinion?

I don’t like it

nu-mi place

I dislike it

nu-mi place

You are wrong You are mistaken It’s rather difficult Unfortunately

te înşeli greşeşti e destul de greu din nefericire

Al and I live in London in a quiet area. Our house is not big but it is nice and comfortable. Jim likes it very much. Eu şi Al locuim în Londra într-o zonă liniştită. Casa noastră nu este mare, dar e drăguţă şi confortabilă. Lui Jim îi place foarte mult.

Home Sweet Home

Casă, dulce casă

Jim Patrick: You really have a nice house, Minnie. I like especially the living-room. It is large and sunny. How many rooms are there? (Ai o casă foarte drăguţă, Minnie. Îmi place mai ales sufrageria: Este spaţioasă şi însorită. Câte camere sunt în total?) Minnie Jones: Four rooms downstairs and six upstairs. At the ground floor there are the living-room, the dining-room, the kitchen and a bathroom. (Patru camere jos şi şase sus. La parter sunt sufrageria, camera unde luăm masa, bucătăria şi o baie.) Jim Patrick: Where are the bedrooms? (Unde sunt dormitoarele?) Minnie Jones: Upstairs. There are three bedrooms, two bathrooms and a large study at the first floor. (Sus. Sunt trei dormitoare, două băi şi o cameră de studiu mare la primul etaj.) Jim Patrick: Where do you spend most of the time? In which room? (Unde petreceţi cel mai mult timp. În care dintre camere?) Minnie Jones: We spend most of our evening in the living-room. I watch TV and Al reads the newspapers. (Ne petrecem cea mai mare parte a serii în sufragerie. Eu mă uit la TV, iar Al citeşte ziarele.) Jim Patrick: You also have a beautiful garden outside. How nice! It is excellent to have a garden even a small one. (Aveţi şi o grădină frumoasă afară. Ce drăguţ! Este grozav să ai o grădină, fie şi una mică.) Minnie Jones: You are right. It is a great pleasure to have a garden and spend some time outside. We are lucky to have it. (Ai dreptate. Este o mare plăcere să ai o grădină şi să petreci puţin timp afară. Suntem norocoşi că o avem.)

Vocabulary:

quiet = liniştit, calm area = zonă, big = mare comfortable = confortabil to like = a(-i) plăcea much = mult especially = mai ales, în special large = spaţioasă sunny = însorit how many = câte, câţi downstairs = jos(pe scări) upstairs = sus(pe scări) living-room = sufragerie dining-room = cameră unde se ia masa kitchen = bucătărie bedroom = dormitor bathroom = baie study = cameră de studiu, birou to spend = a petrece(timpul) most = cel mai mult to watch = a se uita, a privi to read = a citi newspaper = ziar garden = grădină outside = afară even = fie, chiar

Don’t forget! Nu uita!

Ask questions and give correct answers! Pune întrebări şi dă răspunsurile corecte!

Where is Paula? Paula is in London. Paula is here.

Unde este Paula? Paula este la Londra. Paula este aici.

When does spring come? Spring comes in March.

Who comes? Emily comes from Germany.