Sunteți pe pagina 1din 18

CONSTRUCTII METALICE III

TEMA I
PROIECTARE STRUCTURA PENTRU DEPOZITARE MATERIALE GRANULARE (SILOZ)

TEMA LUCRARII
Se cere sa se proiecteze o structura de depozitare, materiale purverulente/granulare (siloz) avand dimensiunile diametrul: D=11m si inaltimea corpului de depozitare: H=6m. Invelitoarea este din tabla subtire rezemata pe capriori sub forma de semiarce radiale, sau elemente liniare din profile dublu C, T, U, L. Capriorii reazema articulat sau incastrat pe inelul rozeta central si pe inelul de reazem mare. In scopul sustinerii si rigidizarii invelitorii din tabla, capacul se prevede cu cel putin o nervura inelara poligonala legata rigid de capriori si se completeaza cu nervuri inelare secundare. Se considera ca in ansamblu, capacul lucreaza ca o cupola formata din placa si nervuri de rigidizare.

Se admite ca tabla lucreaza in domeniul post critic, este capabila sa preia o parte din incarcari in limita incarcarii care ar produce voalarea. Restul incarcarii se considera preluata de reteaua formata de capriori si nervurile de rigidizare. In aceste elemente apar forte axiale cat si momente de incovoiere. Elementele de rigidizare sunt foarte elastice, se deformeaza sub incarcarile preluate de capac si astfel apare necesara efectuarea unui calcul de rezistenta de ordin doi, luand in considerare sporul de moment produs de forta axiala pe bara deformata. Incarcarile se repartizeaza astfel: o parte pe verticala; altele normal pe suprafata capacului. La capacele cu pleostire mare =<15*, se poate considera ca toate incarcarile actioneaza pe verticala. Incarcarea data din greutatea proprie a constructiei capacului este Gc, compusa din: greutate invelitoare, elemente de rigidizare si o incarcare echivalenta data de echipamentele anexa, daca aceasta incarcare poate fi asimilata cu o incarcare uniform distribuita pe orizontala/verticala, in caz contrar incarcarile date de echivalente se vor considera forte concentrate adaptandu-se relatia pentru determinare eforturilor in elementele constructiei. Incarcarile care actioneaza asupra silozului sunt:

- incarcari permanente: - greutatea proprie a elementelor constructiei: - greutatea mantalei: GM; - greutate capac: GC; - greutate pasarela: GP. - greutatea echipamentelor si dispozitivelor cu pozitie fixa montate pe manta sau capac: gE; - incarcari distribuite in lungul balustradelor: PB =1kN/m; - incarcari variabile: - utila, unelte si materiale pentru intretinere: gV=1kN/m2; - incarcarea din zapada: PZ; - incarcarea din vant: PV; - variatia temperaturii exterioare: PT; - suprapresiunea: 2~5 N/cm2; - vacuumul: 0, 5~2 N/cm2;

- greutatea materialului din siloz: gD; - presiunea materialului pe pereti si pe fund: PD; incarcarea critica ce produce voalarea placii: se determina pentru un panou cu deschiderea li care se incadreaza in panoul trapezoidal de dimensiuni maxime delimitat de semiarce si de nervurile inelare. EVALUAREA INCARCARILOR

Actiuni permanente: qtabla=t*o (incarcarea din greutate proprie tabla, valoare normata) t=grosime tabla=1mm=0, 001m o=7850kg/m3 qtabla=0, 001*7850=7, 85kg/m2=7, 85daN/m2 qcapriori=qc100/1,5 (incarcarea din greutate proprie capriori, valoare normata) qc100/1, 5=2, 6kg/m=2, 6daN/m qnervuri=qc70/1 (incarcarea din greutate proprie nervuri, valoare normata) qc70/1=1, 4kg/m=1, 4daN/m

Actiuni variabile: Calculul actiunii zapezii: sk=ui*Ce*Ct*sr ui=0, 8 (conform CR1-1-1-3-2005 , 3.4 , Fig. 3.6, Cazul I) Ce=expunere completa=0, 8 (conform CR1-1-1-3-2005 , 2, 2) Ct=1 (conform CR1-1-1-3-2005 , 2, 2) sr=2kPa (conform CR1-1-1-3-2005 , Anexa A , tabel A1) sk=0, 8*0, 8*1*2=1, 28kPa= PZ=1, 28kN/m2 =128daN/m2 Calculul actiunii vantului: w(z)=qref*Ce(z)*Cp qref=0, 5kPa (conform NP082-2004 , Anexa A , figura A2) Ce(z)=expunere la Mare=2, 68 ( conform NP082-2004 , 11, 2 , figura 5) Cp=-0, 8 (conform NP082-2004 , 12, 2, 8 , figura 15) w(z)=0, 5*2, 68*(-0, 8)=-1, 072kPa= PV=-1, 072kN/m2 Incarcari din utilaje, obiecte si oameni:

gv= 1kN/m2=100daN/m2 Incarcarea din vacuum(gvac): 0, 5 N/cm2 =500daN/m2

Incarcarea din presiune critica:

K=li2/(58, 4*a*tp) -triunghi ABD R=radical(AB2+AD2) -triunghi ECD R=radical(EC2+ED2) ED=AD-AE=AD-1, 03 R=radical(1, 3752+AD2) R=radical(5, 52+(AD-1, 03)2) 13752+AD2=5, 52+(AD-1, 03)2 AD=14, 29m a=R=radical(1, 3752+14, 292)=14, 36m a=14, 36m li=D/2*/180=3, 14*5, 50*22, 5/180=2, 16m tp=1mm=0, 1cm =22, 50* R=5, 5m K=2, 162/(58, 4*14, 36*0, 001)=5, 56 K>1 => PCRi =0, 526* 2 =0, 526*0, 6962 =0, 255kN/m2 PCRi =25, 5daN/m2

=104 *tp/a=104 *0, 001/14, 36=0, 696

Evaluarea incarcarilor : INCARCARE VALOARE NORMATA [daN/m2] Capriori Zapada Tabla Utila Nervuri Vacuum Suma 2, 4 128 7, 85 100 1, 65 500

COEFICIENTI DE CALCUL G.F. 1, 35 1, 05 1, 35 1, 05 1, 35 1, 5 G.S. 0, 4 0, 4 1 0, 4 1 0, 4

VALORI DE CALCUL [daN/m2] G.F. 3, 24 134, 4 10, 6 105 2, 22 750 1005, 46 G.S. 0, 96 51, 2 7, 85 40 1, 65 200 301, 66

Gruparea incarcarilor ( in gruparea fundamentala la SLU): Q = 1, 35*Pi + 1, 5*V1 + 1, 05*V2 - PCRi Greutate capriori/ suprafata capac(q1): 4, 251m (lungime capriori) * 16buc = 68m Greutate capriori: 2, 6daN/m * 68m = 176, 8daN S=suprafata; S=G(r+R)=3, 14*4, 251(4, 125+1, 375)=73, 4m2 q1=176, 8/73, 4=2, 4daN/m2 Greutate nervuri/ suprafata capac(q2): 34, 5m+26m+17, 3m+8, 6m = 86, 4m (lungime nervuri) Greutate nervuri: 1, 4daN/m * 86, 4m = 121daN S=73, 4m2 q2=121/73, 4=1, 65daN/m2

Verificare caprori:

1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi = 1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2 Suprafata aferenta caprior=1, 24m2 Lungime aferenta=1, 42m P=980*1, 24/1, 42=855, 8daN/m Model de calcul: - grinda continua simplu rezemata M=k*P*l2

Sectiunea 1 si 3 : k=0, 08 => M=0, 08*855, 8*1, 422=138daNm Sectiunea 2 : k=0, 025 => M=0, 025*855, 8*1, 422=43, 1daNm Sectiunea B si C : k=0, 1 => M=0, 1*855, 8*1, 422=172, 5daNm Mmax=172, 5daNm = Mmax / w w(C100/1.5) =10034mm3 = 172, 5/1, 0034=172mPa < a = 390mPa

Verificare nervuri: - nervura centrala 1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi = 1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2 Suprafata aferenta nervura=1, 11m2 Lungime aferenta=1, 62m P=980*1, 11/1, 62=671, 5daN/m Model de calcul: - grinda incastrata la ambele capete

Mmax = P * l2 / 12 Mmax =671, 5*1, 622 /12 = 146, 9daNm

= Mmax / w w(C70/1) =4034mm3 = 146, 9/0, 4034=364, 2mPa < a = 390mPa Verificare nervuri: - nervura marginala 1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi = 1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2 Suprafata aferenta nervura=0, 85m2 Lungime aferenta=2, 16m P=980*0, 85/2, 16=385, 6daN/m Model de calcul: - grinda incastrata la ambele capete

Mmax = P * l2 / 12 Mmax =385, 6*2, 162 /12 = 150daNm = Mmax / w w(C70/1) =4034mm3 = 150/0, 4034=371, 8mPa < a = 390mPa

Dimensionarea si calculul mantalei buncarului


Materialul folosit: - tabla (initial considerata in calcule 1 mm grosime) Modelul de calcul: - nervuri verticale si orizontale; - placa este articulata pe toate patru laturile. Relatia Bach: = [0, 75 * P0 * (a/t)2] / 2 * (1+a2 / h2 ) Greutate tehnica cereale : 8kN/m3 P1 = cereale * d1 = 8kN/m2 * 5m = 40kN/m2 = 1, 35 = 54kN/m2 P2 = cereale * d2 = 8kN/m2 * 6m = 48kN/m2 = 1, 35 = 64, 8kN/m2 P0 = (P1 + P2) / 2 = (54+64, 8)/2 = 59, 4kN/m2

= [0, 75*59, 4*(1/1000) (2160/t)2] / 2*[1+(2160/1000)2] = 350= a 207852480/1000*t2 = 3956, 92 => tnec = 7, 2mm => tef = 8mm

Calculul sagetii maxime: fmax = (P0 * a4 )/(192*EI) = (59, 4 * 21604) / (1000 * 192 * 2100000 * 42666, 6) = 0, 07mm E = 2100000kN/mm2 I = (83 * 1000) / 12 = 42666, 6mm4 fadmisibil = a/100 = 2160/100 = 21, 6mm fmax < fadmisibil

Dimensionarea si calculul rigidizarilor mantalei


Materialul folosit: - tabla: 8mm (calculata anterior); - rigidizari verticale C100/1, 5 (initial considerat in calcul); - rigidizari orizontale C100/1, 5 (initial considerat in calcul).

Modelul de calcul: Consideram atat rigidizarile orizontale cat si cele verticale incastrate. Eforturile asupra mantalei rigidizate a silozului (buncar) sunt preluate de catre: manta, rigidizari orizontale si rigidizari verticale, astfel incat suprafata aferenta unei rigidizari este 30*t , unde 't' reprezinta grosimea tablei.

Calculul rigidizarii verticale :


Arie aferenta rigidizare: 30*8mm = 240mm Profil compus (C100/1, 5 + 240x1000x8mm):

Calculul centrului de greutate al profilului compus (C100/1, 5 + 240x8mm) :


nr. crt 1 2 3 4 5 6 A [mm2] 1920 150 66 66 24,3 26,55 2252,85 yg [mm] 0 54 4,75 103,25 12,1 95,15 zg [mm] 120 97,25 120 120 142,75 136,75 Ayg [mm3] 0 8100 313,5 6814,5 294,03 2526,23 18048,26 Azg [mm3] 230400 14587,5 7920 7920 3468,83 3630,71 267927,04

zG = 8, 01mm yG = 118, 93mm Calculul momentului de inertie Iy si al modulului de rezistenta wy al profilului compus:
Iyi 1 2 3 4 5 6 Iy [mm4] zmax [mm] Wy [mm ]
3

I1yi 10240 125000 12,38 11,11 531,44 693,15

ey2i 64,16 2115,08 10,63 9070,66 16,73 7593,38

Ai 1920 150 66 66 24,3 26,55

133427,2 442262,02 713,8 598674,51 937,93 202297,38 1378312,84 95,99 14358,92

M=(P*l2)/12 P RIGIDIZARE VERTICALA : Pmax reprezinta presiunea maxima la baza silozului. Pmax = 8kN/m3 *6m * 0, 24m = 11, 52kN/m * 1, 35 = 15, 55kN/m
Mv [kNm] 1,3 Pmax [kN] 15,55 Lv [m] 1

Mv reprezinta momentul inconvoietor aferent Pmax ; Lo reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea orizontala : 2160mm Lv reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea verticala : 1000mm =M/wy < sau = 350mPa
a [kN/m2]
w v [mm3] 350000 3702,85714

wv reprezinta modululul de rezistenta aferent Mv. = Mmax / wmax = 1, 3kNm / 0, 00001435892m3 = 90257kN/m2 = 90, 26mPa < a = 350mPa => Rigidizarile verticale C100/1, 5 se verifica in calcul.

Calculul rigidizarii verticale :


Arie aferenta rigidizare: 30*8mm = 240mm Profil compus (C100/1, 5 + 240x1000x8mm):

Calculul centrului de greutate al profilului compus (C100/1, 5 + 240x8mm) :

nr. crt 1 2 3 4 5 6

A [mm2] 1920 120 66 66 24,3 26,55 2222,85

yg [mm] 0 120 27,5 169,25 78 161,15

zg [mm] 120 47 70,75 24,5 4,75 4,75

Ayg [mm3] 0 14400 1815 11170,5 1895,4 4278,53 33559,43

Azg [mm3] 230400 5640 4669,5 1617 115,43 126,11 242568,04

zG = 11, 59mm yG = 111, 05mm Calculul momentului de inertie Iy si al modulului de rezistenta wy al profilului compus:
ey2i 228,01 1032,98 153,76 88,36 22,56 22,56

Iyi 1 2 3 4 5 6 Iy [mm4] zmax [mm] Wy [mm ]


3

I1yi 10240 28,13 11774,55 6859 4,56 4,98

Ai 1920 120 66 66 24,3 26,55

448019,2 123985,68 21922,71 12690,76 552,83 604,01 607775,18 36,91 16466,41

M=(P*l2)/12 P RIGIDIZARE ORIZONTALA : Pmed 1 reprezinta media dintre presiunea de la baza si presiunea de la 1m fata de baza silozului;

Pmed 1 = 8kN/m3 *5m * 0, 24m = 9, 6kN/m * 1, 35 = 12, 96kN/m Pmed 2 reprezinta presiunea medie la baza silozului;

Pmed 2 = 8kN/m3 *6m * 0, 24m /2 = 5, 76kN/m * 1, 35 = 7, 78kN/m


Mo1 Mo2 Pmed 1 Pmed 2 Lo [kNm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [m] 5,04 3,02 12,96 7,78 2,16

Pmed 1 ; Pmed 2 ; Lo reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea orizontala : 2160mm


Mo1 reprezinta momentul inconvoietor aferent Mo2 reprezinta momentul inconvoietor aferent

=M/wy < sau = 350mPa


a [kN/m2]
w o1 [mm3] w o2 [mm3] 350000 14396,70857 8638,02514

wo1 reprezinta modululul de rezistenta aferent Mo1; = M01 / wmax = 5, 04kNm / 0, 00001646641m3 = 306008kN/m2

= 306mPa < a = 350mPa wo2 reprezinta modululul de rezistenta aferent Mo2;


= M02 / wmax = 3, 04kNm / 0, 00001646641m 3 = 183605kN/m2

=184mPa < a = 350mPa => Rigidizarile orizontale C100/1, 5 se verifica in calcul.