Sunteți pe pagina 1din 183

ISSN 1857-0550 (Print)

ISSN 1857-3266 (CD)

BIBLIOGRAFIA
NAIONAL
A
MOLDOVEI

Nr 2
2011

CNCM
Chiinu 2011

MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL BOOK CHAMBER OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

National Bibliography
of Moldova
Books. Abstracts. Thesis.
Magazine and newspaper articles

Published from 1958


Issued once a month

2011
Nr 2

NBCM
Chiinu 2011

MINISTERUL CULTURII
CAMERA NAIONAL A CRII DIN REPUBLICA MOLDOVA

Bibliografia Naional
a Moldovei
Cri. Autoreferate. Teze.
Articole din reviste i ziare
Se editeaz din anul 1958
Apare lunar

2011
Nr 2

CNCM
Chiinu 2011

Alctuitori : Valentina CHITOROAG


Renata COZONAC
Olesea ZABIACO
Claudia BGU
Efimia MACRINICI
Nina MICHERIN
Ludmila CORGHENCI
Redactor responsabil i coordonator : Valentina CHITOROAG
Design, tehnoredactare computerizat: Renata COZONAC

DESCRIEREA CIP A CAMEREI NAIONALE A CRII


Bibliografia Naional a Moldovei = National Bibliography of
Moldova : Cri. Autoreferate. Teze. Art. din rev. i ziare. Resurse electronice : Se ed. din anul 1958 : Apare lunar / Camera Na. a Crii din Rep.
Moldova ; alct. : Valentina Chitoroag, Renata Cozonac, Olesea Zabiaco
[et al.] ; red. resp. i coord. : Valentina Chitoroag ; design : Renata Cozonac. Ch. : Camera Na. a Crii, 2010 (Valinex SA). ISSN 1857-0550.
ISBN 978-9975-9730-3-8.
Nr 2, 2011. 2011. 183 p. Texte : lb. rom., rus, alte lb. strine.
25 ex. ISBN 978-9975-49-063-4 (Print). ISBN 978-9975-49-082-5
(CD).
015(478)

Camera Naional a Crii


din Republica Moldova, 2011

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA CRII

BOOK ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

2011
NR 2
(183-370)

FEBRUARY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
183. Popa, Ana
Cercetare, dezvoltare i inovare n Republica Moldova = Research, Development and
Innovation in the Republic of Moldova : probleme i opiuni / Ana Popa ; Centrul Analitic Independent "Expert-Grup". Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 35 ; 33 p. : graf., tab. color ; 21
cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Paginaie paral. Carte-valet ("").
Bibliogr.: p. 35 ; 33 (14 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Progr. Est
Est: Partneriat Fr Frontiere al Fundaiei Soros Moldova i al Fundaiei pentru o Soc. Deschis din Praga, co-finanat de Min. Afacerilor Externe al Rep. Cehe. 200 ex.
ISBN 978-9975-80-436-3.
[2011-367].
- - 1. Cercetare tiinific Republica Moldova (rom., engl.).
001.89(478)=135.1=111

004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor


184. Echipamente periferice : Programarea operaiilor de intrare/ieire : Prezentare teoretic i aplicaii / Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Calculatoare, Informatic i Microelectronic,
Catedra Calculatoare. Ch. : "Riso", 2011. 106, [2] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 71-73 (41 tit.). 100 ex.
[2011-305].
- - 1. Resurse hardware.
004.3(076.5)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

185. Lista lucrrilor tiinifice publicate i a titlurilor de protecie obinute de comunitatea tiinific din Republica Moldova n anul / Acad. de tiine a Moldovei ; red. bibliogr.:
Corotenco E., Creul E., Gurieva V. [et al.]. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. AM). 20 cm.
2010. 2011. 427, [1] p. 250 ex. ISBN 978-9975-62-285-1. [2011-316].
- - 1. tiin Republica Moldova Indici bibliografici.
016:001(478)

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

050 Publicaii periodice i seriale


186. Calendar Naional ... / aut. : Valeria Matvei, Maria ve, Madlena Pucau [et. al] ;
col. red. : Petru Soltan, Andrei Eanu, Aurel Marinciuc [et al.] ; Bibl. Na. a Rep. Moldova.
Ch. : S. n., 2010 (Imprimeria BNRM). 29 cm. ISSN 1857-1549.
... 2011. 2010. 204 p. : fot. Bibliogr. la sfritul fiierelor biografice. Ind. alf. al datelor memorabile documentate: p. 199-200. 150 ex. ISBN 978-9975-4177-0-9. [2011253].
- - 1. Calendare Date memorabile Aniversri.
050.9

187. Varo. Moldova : Productori de mrfuri i servicii : cat. include inform. pn la 1


noiemb. 2010 / manager pentru furnizare a inform.: Cernokulskaia L. Iu. ; grupul de marketing, colectarea inform. i publ. : Stolbikova S. G. Ch. : "Varo-Inform" SRL, 2011 (Combinatul Poligr.). 27 cm. ISSN 1857-0542.
2011. 2011. 750, [50] p. : il., il. color, [5] f. separatoare. Text paral.: lb. rom., engl.,
rus. Ind. alf. al produselor i serviciilor, ntr.: p. 39-154. 1100 ex. ISBN 978-9975-41750-1 (n cop. tare). [2011-318].
- - 1. Cri de adrese Productori de mrfuri i servicii Republica Moldova (rom.,
engl., rus). 2. Productori de mrfuri i servicii Republica Moldova Cri de adrese (rom.,
engl., rus).
050.8(478)(085.2)

08 POLIGRAFII. LUCRRI COLECTIVE


087.5 Publicaii pentru tinerii cititori
188. Paiu, Liuba
Matematic : Fie de sintez / Paiu L., Triboi R., Jelescu R. ; adaptare graf.: Afteni I.
Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2009. 31 fie : il. color ; 35 x 47 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9615-7-8.
[2011-320].
- - 1. Matematica pentru precolari.
087.5:373.2

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 FILOZOFIE
189. Rotari, Vladimir
12 pai spre minunatul 2012 / Vladimir Rotari. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 72 p. : tab.
; 20 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 72. 100 ex.
ISBN 978-9975-77-171-9.
[2011-314].
13
159.9 Psihologie

190. ,
6

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[] : . /
.-. ; . . . - . . , - . . . : . .,
2011 (Tipogr. "Totex-Lux" SRL). 103, [1] p. : fig., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 96 (19 tit.). 100 ex
ISBN 978-9975-4080-7-3.
[2011-343].
- - 1. Psihologie Cercetare (rus).
159.9(075.8)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
191. Filat, Vasile
Ce spune Biblia despre post? : ntrebri i rspunsuri / Vasile Filat. Ch. : "ContrastDesign" SRL, 2011. 23 p. ; 21 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9970-2-7.
[2011-365].
- - 1. Biblia Interpretri.
27-442.47

192. Mnstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului", Cueluca, oldneti / Mnstirea Cueluca. Cueluca : Mnstrea Cueluca, 2011 (Tipogr. "Universul" S). 24,
[2] p. fot. color ; 20 cm.
[2011-356].
- - 1. Mnstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului", Cueluca, oldneti.
27

193. Idem n lb. rus : " ", ,


: . Cueluca : ,
2011 (Tipogr. "Universul" S). 24, [2] p. fot. color ; 20 cm.
[2011-357].
- - 1. Mnstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului", Cueluca, oldneti (rus).
27

194. White, Ellen G.


Calea ctre Hristos / Ellen G. White ; trad.: Dumitru Popa i Valentin Rusu. Ch. : S. n.,
2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 94, [3] p. ; 20 cm.
Tit. orig.: Steps to Christ. 15000 ex.
ISBN 978-9975-78-958-5.
[2011-263].
- - 1. Cretinism.
27-14/-31

3 TIINE SOCIALE
32 POLITIC
195. Blanc, Hln

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

Prdtorii de la Kremlin : (1917-2009) : [politica Rusiei i Occidentul] / Hln Blanc,


Renata Lesnik ; trad. din fr. de Ioan T. Bria. Ch. : Cartier, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
446, [2] p. ; 21 cm. (Colecia "Cartier istoric" / coord. de Inga Dru).
Tit. orig.: Les Prdateurs du Kremlin. Bibliogr. n notele de subsol. 800 ex.
ISBN 978-9975-79-677-4 (n cop. tare).
[2011-274].
- - 1. Rusia i Occidentul, 1917-2009 Politic.
32(470+4+7/8)

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


196. Dulgheru, Valeriu
Crimele comunismului : Rdcinile comunismului. Teroarea roie. Teroarea stalinist.
Rstignirea Basarabiei / Valeriu Dulgheru. Ch. : UTM, 2011. 310 p. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul prilor. 100 ex.
ISBN 978-9975-45-151-2.
[2011-281].
- - 1. Dictatur comunist.
321.64:329.15

324 Alegeri
197. anse egale n procesul electoral : Alegerile parlamentare anticipate din Rep.
Moldova (1998-2010) : Studiu de caz / Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", Coaliia Civic
pentru Alegeri Libere i Corecte. Ch. : Centrul "Parteneriat pentru Dezvoltare", 2011
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 84 p. : diagr., tab. color ; 24 cm.
Bibliogr. n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Ageniei Suedeze pentru
Dezvoltare i Cooperare Intern. (Sida), Min. Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, Fondului Na. pentru Democraie (NED) [et al.]. 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-435-6.
[2011-376].
- - 1. Alegeri parlamentare anticipate, 1998-2010 Republica Moldova.
324:342.8(478)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
198. Moscalciuc, Vitalie
Ghid de Work & Travel i nu numai sau cum s ai o cltorie de succes n SUA, s
faci bani i s te ntorci cu bine acas!!! : Man. practic, bazat totalmente pe experien proprie, acumulat n decurs de 4 ani trii n SUA / Vitalie Moscalciuc, Marina Melnic. Ch. :
"Prag-3" SRL, 2011. 144 p. : il. ; 20 cm.
2000 ex.
ISBN 978-9975-77-167-2.
[2011-205].
- - 1. Migraia forei de munc.
331.556.4-057.87

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de


locuine
199. Catan, Petru
Eficientizarea funcionrii pieei funciare n Republica Moldova / Catan Petru, Popescu
Silvia ; Inst. Nistrean de Econ. i Drept. Ch. : Complex Ed. al IEFS, 2011. 240 p. : fig., tab.
; 25 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 100 ex.
ISBN 978-9975-4176-3-1.
[2011-360].
- - 1. Pia funciar Republica Moldova.
332.2(478)

338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
200. Livichi, Oxana
Eradicarea srciei: concepte i strategii : Monografie / Oxana Livichi ; Inst. de Econ.,
Finane i Statistic, Acad. de tiine a Moldovei. Ch. : Complexul Ed. al IEFS, 2011. 196
p. : fig., tab. ; 21 cm.
Rez.: lb. engl., fr., rus. Bibliogr.: p. 163-179 (237 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-4176-1-7.
[2011-359].
- - 1. Eradicarea srciei.
338(478)

34 DREPT. JURISPRUDEN
340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare
201. "tiina juridic n contextul promovrii valorilor statului de drept", conf. t.
(2010 ; Chiinu). tiina juridic n contextul promovrii valorilor statului de drept : Conf. t.,
Chiinu, 13-14 mai 2010 / red.-ef: Vitalie Gamurari. Ch. : ULIM, 2010 (Tipogr. "Grafema
Libris" SRL). 314 p. ; 25 cm. (Symposia Professorum).
Antetit.: Univ. Liber Intern. din Moldova. Texte: lb. rom., rus. Rez.: lb. engl.
Bibliogr. la sfritul art. 50 ex.
ISBN 978-9975-52-094-2.
[2011-308].
- - 1. "tiina juridic n contextul promovrii valorilor statului de drept" Conferin tiinific (rom., rus).
340:378.6(478)(082)=135.1=161.1

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


202. Bobeic, Radu
Suport juridic pentru utilizatorii de droguri injectabile i persoanele care triesc cu
HIV/SIDA : Ghid juridic / aut.: Radu Bobeic ; coord.: Vanu Jereghi ; Inst. pentru Drepturile
Omului din Moldova IDOM. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 32 p. ; 20 cm.
9

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova, Progr. Sntate Public.
[2011-275].
- - 1. Drepturile omului Persoane infectate cu HIV/SIDA.
342.721:616.98:578.828HIV

203. Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova : Raportul de activitate (executiv) al
Avocatului Copilului pentru anul / Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova. Ch. : S.
n., 2011 (Tipogr. "Prag-3" SRL). 30 cm.
2009. 2011. 27 p. : fot., tab. Bibliogr. n notele de subsol. F. f. de tit. Apare
cu sprijinul financiar al Reprezentanei UNICEF n Moldova. [2011-207].
- - 1. Drepturile omului Republica Moldova.
342.7(047)

204. Codul contravenional al Republicii Moldova : n conformitate cu ultimele modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 184 p. ; 20
cm. (Nou).
1500 ex.
ISBN 978-9975-77-154-2.
[2011-346].
- - 1. Codul contravenional al Republicii Moldova.
342.92(478)(094.4)

205. Gramma, Rodica


Aplicarea drepturilor omului n sntatea public. Drepturile consumatorilor de droguri
injectabile i ale persoanelor care triesc cu HIV : Ghid pentru lucrtori medicali / Rodica
Gramma, Radu Bobeica ; coord.: Vanu Jereghi ; Inst. pentru Drepturile Omului. Ch. : S. n.,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 75, [1] p. ; 24 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Soros Moldova, Progr. Sntate Public 1000
ex.
ISBN 978-9975-9702-9-7.
[2011-251].
- - 1. Drepturile omului Sntate public.
342.7:614(036)

343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic


206. Codul de procedur penal al Republicii Moldova : Partea general i Partea special : n conformitate cu ultimele modificri i compl. din Monitorul Oficial al Rep. Moldova.
Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 288 p. ; 20 cm. (Nou).
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-156-6.
[2011-345].
- - 1. Codul de procedur penal al Republicii Moldova.
343.13(478)(094.4)

207. Cojocaru, Radion


Justiia pentru copii : Curs de instruire iniial pentru ofierii de urmrire penal : Curriculum / Radion Cojocaru, Anatol Andronache ; coord.: Cristina Beldiga, Vlad Schibin ; Inst. de
Reforme Penale. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 19 p. : tab. ; 21 cm.
10

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 16-19. Apare cu sprijinul financiar al UNICEF-Moldova i SIDA. 150 ex.


ISBN 978-9975-80-444-8.
[2011-369].
- - 1. Justiie juvenil Curriculum.
343.137.5(073.8)

208. Gherman, Marian


Metodologia prevenirii i descoperirii infraciunilor de ctre serviciul poliiei judiciare :
Manual / Marian Gherman, Eugen Blndu, Alic Clefos ; Acad. "tefan cel Mare". Ch. : Acad.
"tefan cel Mare" a MAI al Rep. Moldova, 2010. 287, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 280-286 i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-44-9.
[2011-340].
- - 1. Infraciuni Poliia judiciar.
343.3/.7:351.746(075.8)

209. Nestor, Sergiu


Metodica investigrii infraciunii de omor : Material didactic / Sergiu Nestor, Constantin
Rusnac ; Acad. "tefan cel Mare" a MAI. Ch. : Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2011. 99 p.
; 21 cm.
Bibliogr.: p. 97-99 (31 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISBN 978-9975-935-61-6.
[2011-342].
- - 1. Infraciuni de omor.
343.61(075.8)

210. Timofei, Sorin


Rspunderea penal pentru infraciunile n domeniul concurenei : (art. 246 i 2461 CP
RM) : Material didactico-t. / Sorin Timofei ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept penal i Criminologie. Ch. : CEP USM, 2011. 299, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 276-299 (308 tit.) i n notele de subsol. 200 ex.
ISBN 978-9975-71-059-6.
[2011-218].
- - 1. Rspundere penal.
343.533.6(075.8)

211. Untersuchungshaftentscheidungen von Ermittlungsrichtern in der Republik


Moldau. Eine Einschtzung aus internationaler Sicht = Decisions on Arrest by Investigative
Judges in the Republic of Moldova. An Assessment from the International Point of View =
Deciziile de arestare pronunate de judectorii de instrucie n Republica Moldova. O analiz
din punct de vedere internaional / Fundaia Soros-Moldova (FSM), Fundaia German pentru
Cooperare Juridic Intern. (IRZ) ; coord. ed.: Victor Munteanu, Radu Danii, Stefan
Hlshrster [et al.]. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 80 p. ; 30 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., engl., germ. Bibliogr. n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-109-43-7.
[2011-265].
- - 1. Hotrri judectoreti Republica Moldova (rom., engl., germ.).
343.151(478)(047)=112.2=111=135.1

11

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

347 Drept civil


212. Codul civil al Republicii Moldova : n conformitate cu ultimele modificri i compl.
din Monitorul Oficial al Rep. Moldova. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 384 p. ; 20 cm. (Nou).
1000 ex.
ISBN 978-9975-77-157-3.
[2011-347].
- - 1. Codul civil al Republicii Moldova.
347(478)(094.4)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar

213. Codul familiei al Republicii Moldova : n conformitate cu ultimele modificri i


compl. din MO al Rep. Moldova. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 56 p. ; 20 cm. (Nou).
1500 ex.
ISBN 978-9975-77-169-6.
[2011-344].
- - 1. Codul familiei al Republicii Moldova.
347.6(478)(094.4)
347.7 Drept comercial

214. Gasperini, Nathalie


Legislaia i politicile n domeniul societilor comerciale. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova cu standardele UE / Nathalie Gasperini ; trad. [din engl.]: Vladislav Spirlicenco ;
IBF Intern. Consulting in consortium with DMI, IRZ, Nimisma, INCOM [et al.]. Ch. :
"Policolor" SRL, 2011. 272 p. : scheme, tab. ; 21 cm. (Setul de ghiduri cu privire la armonizarea legislaiei sectoriale / serie ed.: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 257-272 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 400 ex.
ISBN 978-9975-4191-3-0.
[2011-380].
- - 1. Societi comerciale Legislaie.
347.73:334(478)

215. Idem n lb engl. : Company law and policy. Law approximation to EU standards in
the Republic of Moldova. Ch. : "Policolor" SRL, 2010. 264 p. : fig., tab. ; 21 cm. (Sectoral law approximation guidelines series / series ed.: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 251-264 (P. 251-264. (174 tit.) i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-9956-9-6.
[2011-215].
- - 1. Societi comerciale Legislaie (engl.).
347.73:334(478)

216. Gonciarz, Andre


Legislaia i politicile n domeniul serviciilor financiare. Armonizarea legislaiei Republicii
Moldova cu standardele UE = Financial services law and policy. Law approximation to EU
standards in the Republic of Moldova / Andre Gonciarz ; trad.: Inesa Coman ; IBF Intern.
Consulting n consortium with DMI, IRZ, Nomisma, INCOM [et al.]. Ch. : "Policolor" SRL,

12

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

2011. 192 ; 184 p. : tab. ; 20 cm. (Setul de ghiduri cu privire la armonizarea legislaiei
sectoriale).
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 189-191, 183-184 i n notele de subsol.
Paginaie paral. Carte-valet (""). Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-4191-1-6.
[2011-378].
- - 1. Finane Legislaie (rom., engl.).
347.73:336=135.1=111

217. Horseling, Martin


Legislaia i politicile n domeniul transporturilor. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova cu standardele UE / Martin Horseling ; trad. [din engl.]: Sanda Iarincovschi, Andriana
Chironda, Inesa Coman ; IBF Intern. Consulting in consortium with DMI, IRZ, Nomisma,
INCOM [et al.]. Ch. : "Policolor" SRL, 2011. 326 p. : Scheme, tab. ; 21 cm. (Setul de
ghiduri cu privire la armonizarea legislaiei sectoriale / serie ed.: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 321-326 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 400 ex.
ISBN 978-9975-4191-2-3.
[2011-379].
- - 1. Transport Legislaie.
347.763:656(478)

218. Idem n lb engl. : Transport law and policy. Law approximation to EU standards in
the Republic of Moldova. Ch. : "Policolor" SRL, 2010. 304 p. : tab. ; 21 cm. (Sectoral
law approximation guidelines series / series ed.: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 298-302 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-9956-7-2.
[2011-213].
- - 1. Transport Legislaie (engl.).
347.763:656(478)

219. Legislaia i politicile n domeniul comerului. Pregtirea i negocierea unui acord


de liber schimb aprofundat i cuprinztor dintre Republica Moldova i UE = Trade law and
policy. Preparation and negotiation of a deep and comprehensive free trade agreement with
the EU / Andre Gonciarz, Richard Moody, Richard Wheately [et al.] ; trad.: Cristina Umane ;
IBF Intern. Consulting n consoriu cu DMI, IRZ, Nomisma, INCOM [et al.]. Ch. : "Policolor"
SRL, 2011. 174 ; 165 p. : tab. ; 21 cm. (Setul de ghiduri cu privire la armonizarea legislaiei sectoriale).
Tit., text paral.: lb. rom., rus. Bibliogr.: p. 163-174, 154-165 i n notele de subsol.
Paginaie paral. Carte-valet (""). Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-4191-0-9.
[2011-377].
- - 1. Comer Legislaie (rom., engl.).
347.7:339.9(478)=135.1=111

220. ,
13

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

: : ( . . .) /
. . : Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 150, [2] p. ; 20 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-229-9.
[2011-286].
- - 1. Drept comercial.
347.7(075.8)
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar

221. Bie, Sergiu


Prezumiile n dreptul civil : Material didactic / Sergiu Bie, Elena Arapu ; Univ. de Stat
din Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. Ch. : CEP USM, 2011. 149, [1] p. ; 20
cm.
Bibliogr.: p. 143-149 (131 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-71-069-5.
[2011-279].
- - 1. Drept civil Prezumie.
347.946(075.8)

222. Bie, Sergiu


Prezumiile n dreptul civil : Monografie / Sergiu Bie, Elena Arapu ; Univ. de Stat din
Moldova, Fac. de Drept, Catedra Drept Civil. Ch. : CEP USM, 2011. 149, [1] p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 143-149 (131 tit.) i n notele de subsol. 50 ex.
ISBN 978-9975-71-073-2.
[2011-278].
- - 1. Drept civil Prezumie.
347.946

349 Ramuri speciale ale dreptului


349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor

223. Howard, Breda


Legislaia i politicile n domeniul proteciei mediului. Armonizarea legislaiei Republicii
Moldova cu standardele UE / Breda Howard, Ludmila Gofman ; IBF Intern. Consulting in
conlucrare cu DMI, IRZ, Nomisma, INCOM i Inst. de Politici Publice. Ch. : "Policolor" SRL,
2010. 380 p. : tab. ; 21 cm. (Seria de ghiduri privind armonizarea legislaiei sectoriale / ed.
seriei: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 373-379 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-9956-6-5.
[2011-216].
- - 1. Protecia mediului nconjurtor Legislaie.
349.6(478)

224. Idem n lb. engl. : Environmental protection law and policy. Law approximation to
EU standards in the Republic of Moldova. Ch. : "Policolor" SRL, 2010. 364 p. : tab. ; 21
cm. (Sectoral law approximation guidelines series / series ed.: Eugene Stuart).
Bibliogr.: p. 358-364 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500 ex.
14

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9956-8-9.
[2011-214].
- - 1. Protecia mediului nconjurtor Legislaie (engl.).
349.6(478)

225. Zamfir, Pavel


Ghidul judectorului n materia aplicrii Conveniei de la Aarhus / Pavel Zamfir ; Asoc.
Intern. Ecologic a Pstrtorilor Rului "Eco-TIRAS". Ch. : "Eco-TIRAS", 2010 (Tipogr. "Elan
Poligraf" SRL). 88 p. ; 21 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 83-85 (33 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-66-211-6.
[2011-197].
- - 1. Convenia de la Aarhus Protecia mediului. 2. Protecia mediului Convenia de
la Aarhus.
349.6

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
226. Boetean, Constantin
Ordine. Dreptate. Siguran = Order. Justice. Security : 20 de ani la straja ordinii de
drept : [Poliia Rep. Moldova : album] / Constantin Boetean, Nicolae Plcint, Ruslan
Condrat ; trad.: Rodica Lupan ; col. red.: Victor Catan (preedinte), Dumitru Ursachi, Iurie
Cheptnaru [et al.] ; fot.: Mihai Potrniche, Andrei Mardari, Mihai Vengher [et al.] ; Min. Afacerilor Interne al Rep. Moldova. Ch. : "Magna-Princeps", 2010. 188 p. ; 31 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Tit., text paral.: lb. rom., engl. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4173-4-1 (n cop. tare).
[2011-295].
- - 1. Poliia Republicii Moldova Albume.
351.74(478)(084)=135.1=111

227. Cadrul legal de aplicare i specificarea mijloacelor speciale [de aprare] : (Material didactic) / grupa de aut.: Ghenadie Chiria, tefan Belecciu, Adam Augustin [et al.]. Ch. :
Acad. "tefan cel Mare" a MAI, 2011. 144 p. : fot. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 142-144 (33 tit.) i n notele de subsol. 250 ex.
ISBN 978-9975-935-57-9.
[2011-341].
- - 1. Ordine public Mijloace speciale.
351.75(075)

355/359 tiin militar. Fore armate


228. Ciobanu, Vitalie N.
Militarii basarabeni, 1917-1918 : St. i doc. / Vitalie N. Ciobanu ; trad.: Nicolae Grbu,
Olga Petrache, Vitalie Ciobanu ; contribuii doc.: Sergiu Munteanu [et al.] ; Muzeul Armatei
Na., Centrul de Studii Strategice de Aprare i Securitate. Ch. : Muzeul Armatei Na., 2010
(Tipogr. "Bons Offices" SRL). 239 p. : fot., tab. ; 24 cm.
Text parial.: lb. rus. Bibliogr. n notele de subsol. Ind. de nume: p. 235-239. 500
ex.
15

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

ISBN 978-9975-80-330-4.
[2011-373].
- - 1. Ostai basarabeni, 1917-1918 Istorie.
355.48(478)(091)(092)

229. Dumitra, V.
Pregtirea militar : (material didactic) / V. Dumitra, F. Russu ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra Medicin Militar i Extremal. Ch. : CEP
"Medicina", 2011. 68 p. : fig. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 58 (5 tit.). 60 ex.
ISBN 978-9975-913-33-1.
[2011-210].
- - 1. Pregtire militar.
355.232(075.8)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
230. Ghidul asupra problemei participrii publicului n luarea deciziilor : [acte legislative
i normative] / Asoc. Intern. Ecologic a Pstrtorilor Rului Eco-TIRAS ; red. ed.: Ilia
Trombiki. Ch. : Eco-TIRAS, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 63 p. ; 21 cm.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaiei Rosa Luxemburg Berlin, Germania. 500 ex.
ISBN 978-9975-66-214-7.
[2011-198].
- - 1. Participarea n luarea deciziilor Legislaie.
364.462(094)

231. Idem n lb. rus : . . :


Eco-TIRAS, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 64 p. ; 21 cm.
. (). 1000 ex.
ISBN 978-9975-66-215-4.
[2011-199].
- - 1. Participarea n luarea deciziilor Legislaie.
364.462(094)

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
232. Pedagogie : Suport de curs / aut.: Otilia Dandara, Svetlana Constantinov, Lia
Sclifos [et al.] ; coord.: Otilia Dandara ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie i tiine
ale Educaiei, Catedra tiine ale Educaiei. Ed. a 2-a. Ch. : CEP USM, 2010. 229, [1] p.
: fig., scheme, tab. ; 25 cm. (tiine ale educaiei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr. la sfritul art. 300 ex.
ISBN 978-9975-71-056-5.
[2011-217].
- - 1. Pedagogie.
37.01(075.8)

16

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

233. : . . . : Ghid
de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / ,
, [ .] ; trad. [din rom.]: Svetlana Procop ; Min. Educaiei
al Rep. Moldva, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.F.-P. "Tipogr. Central"). 144 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 142-144 (61 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-671-2.
[2011-242].
- - 1. Educaie civic Metodica predrii (rus).
37.015
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

234. Antonov, Ala


Limbi strine II : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / Ala Antonov ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul
rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 116 p. : fig., tab. ;
24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Text parial: lb. engl., fr., germ. Bibliogr.: p. 116 (23
tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 1420 ex.
ISBN 978-9975-79-654-5.
[2011-241].
- - 1. Limbi strine Metodica predrii.
37.016.046:811'243

235. Idem n lb. rus : II : . . .


: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / trad.
[din rom.]: Svetlana Cuzmina. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 128 p. : fig.,
tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Text parial: lb. engl., fr., germ. Bibliogr.: p. 128 (23
tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 560 ex.
ISBN 978-9975-79-672-9.
[2011-232].
- - 1. Limbi strine Metodica predrii (rus).
37.016.046:811'243

236. Cazacu, Tamara


Limba i literatura romn : pentru instituiile cu predare n lb. rus : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / Tamara Cazacu, Veronica
Rocovanu, Rodica Feteasco ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate
n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 116 p. :
fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 116 (14 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 820 ex.
ISBN 978-9975-79-658-3.
[2011-245].
- - 1. Limba romn Metodica predrii. 2. Literatur romn Metodica predrii.
17

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


37.016.046:[811.135.1+821.135.1.09]

237. Codreanu, Igor


Geografie : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal /
Igor Codreanu, Serafima Rocovan, Svetlana Axnti ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 103 p. : tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 103 (22 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 1370 ex.
ISBN 978-9975-79-662-0.
[2011-233].
- - 1. Geografie Metodica predrii.
37.016.046:911

238. Idem n lb. rus : : . . . : Ghid


de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / trad. [din rom.]: Mihail
Repcinschii. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 104 p. : tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 104 (22 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 560 ex.
ISBN 978-9975-79-670-5.
[2011-234].
- - 1. Geografie Metodica predrii (rus).
37.016.046:911

239. Gagauz dili hem literaturas : Gid (10-12 kl.) enilenmi kurikuluma gr : Ghid de
implementare a curriculumului modernizat pentru etapa liceal / Bankova . D., Stoletneaia A.
., Rilean . D. [et. al] ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n
mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 110 p. :
fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 108-110 (69 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 110 ex.
ISBN 978-9975-79-661-3.
[2011-236].
- - 1. Limba gguz Metodica predrii (gguz). 2. Literatur gguz Metodica
predrii (gguz).
37.016.046:[811.512.165+821.512.165]

240. Les comptences l'cole : guide de l'enseignant / elab. par Brnz Eugenia.
Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 50 p. : tab. ; 24 cm.
Bibliogr.: p. 50. 3000 ex.
ISBN 978-9975-80-423-3.
[2011-246].
- - 1. Limba francez Metodica predrii (fr.).
37.016.046:811.133.1

241. Panfil, Sava


Educaie fizic : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / Sava Panfil ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural
18

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 100 p. : fig., tab. ; 24
cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 100 (21 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 1470 ex.
ISBN 978-9975-79-659-0.
[2011-229].
- - 1. Educaie fizic Metodica predrii.
37.016.046:796/799

242. Idem n lb. rus : : . . .


: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / trad.
[din rom.]: Panfil Sava. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 119 p. : fig., tab. ;
24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 119 (21 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-678-1.
[2011-230].
- - 1. Educaie fizic Metodica predrii (rus).
37.016.046:796/799

243. Puic, Eliza


Educaia plastic : Tehnici de art / Eliza Puic, Zinaida Ursu ; pict.: Silvia Mura, Irina
Afteni. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 30 fie : il. color ; 35 x 47 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-4118-5-1.
[2011-322].
- - 1. Educaie plastic Metodica predrii.
37.016.046:73/75

244. Puic-Vasilache, Elizabeta


ABC-ul limbajului plastic : Material didactic / Elizabeta Puic-Vasilache, Zinaida Ursu.
Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2011. 30 fie : il. color ; 35 x 47 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9718-7-4.
[2011-323].
- - 1. Educaie plastic Metodica predrii.
37.016.046:73/75

245. Raeeva, Elena


:
: Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta
liceal / Elena Raeeva, Kirilka Demireva, Nadejda Cara ; Min. Educaiei al Rep. Moldova,
Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 126 p. : tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana
Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 126 (12 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 110 ex.
ISBN 978-9975-79-663-7.
[2011-237].
19

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

- - 1. Limba bulgar Metodica predrii (bulg.). 2. Literatur bulgar Metodica predrii


(bulg.).
37.016.046:[811.163.2+821.163.2.09]

246. ova, Mircea


Educaie fizic colar : (Activitate metodic i publicistic) / Mircea ova. Ch. : Iulian
("Edit-Prest" SRL), 2011. 191 p. : fot. color ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 189 (16 tit.). Apare cu sprijinul financiar al dl. Sireanu Gheorghe Grigore.
200 ex.
ISBN 978-9975-4139-8-5.
[2011-363].
- - 1. Educaie fizic Metodica predrii.
37.016.046:796/799

247. ,
: . . . : Ghid de implementare a
curriculumului modernizat pentru treapta liceal / , ,
; trad. [din rom.]: Ion Achiri ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie
de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. . : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
123 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 123 (26 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 710 ex.
ISBN 978-9975-79-676-7.
[2011-238].
- - 1. Matematic Metodica predrii (rus).
37.016.046:51

248. ,
: . . . : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / ; trad. [din rom.]: Liliana Cepoi ;
Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 115 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia
"Cartier Educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 115 (18 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 1420 ex.
ISBN 978-9975-79-664-4.
[2011-244].
- - 1. Biologie Metodica predrii (rus).
37.016.046:57

249. ,
i :
i : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / , ii ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie
de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
147 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana NicolaescuOnofrei).

20

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 147 i n notele de subsol. Apare cu
sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 110 ex.
ISBN 978-9975-79-660-6.
[2011-235].
- - 1. Limba ucrainean Metodic predrii (ucr.). 2. Literatur ucrainean Metodica
predrii (ucr.).
37.016.046:[811.161.2+821.161.2]

250. ,
: . . . : Ghid de implementare a
curriculumului modernizat pentru treapta liceal / , ,
; . : ; trad.: Lilia Ivanov ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 124 p. : fig., tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" /
coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 124 (15 tit.). Apare cu sprijinul financiar
al Bncii Mondiale. 560 ex.
ISBN 978-9975-79-667-5.
[2011-239].
- - 1. Informatic Metodica predrii (rus).
37.016.046:004

251. ,
I : . . . : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / ,
; trad. [din rom.]: Mariana Gabura ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de
calitate n mediul rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central").
122 p. : tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Text parial: lb. fr. Bibliogr.: p. 121-122. Apare cu
sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 810 ex.
ISBN 978-9975-79-673-6.
[2011-231].
- - 1. Limbi strine Metodica predrii (rus).
37.016.046:811'243

252. . : . . . : Ghid de
implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / ,
, [ .] ; trad.: Evelina Bocancea ; Min. Educaiei al Rep. Moldova,
Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. . : Cartier, 2010 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 111 p. : scheme, tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord.
de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 110-111 (29 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-674-3.
[2011-243].
- - 1. Fizi Metodica predrii (rus). 2. Astronomie Metodica predrii (rus).
37.016.046:[53+52]

21

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

253. : . . . : Ghid de implementare a


curriculumului modernizat pentru treapta liceal / .: ,
, [ .] ; trad. [din rom.] : Elena Mihailov ; Min. Educaiei al Rep.
Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul rural din Rep. Moldova. . : Cartier, 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 132 p. : tab. ; 24 cm. (Colecia "Cartier Educaional" / coord.
de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 131-132 (35 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 610 ex.
ISBN 978-9975-79-675-0.
[2011-228].
- - 1. Chimie Metodica predrii (rus).
37.016.046:54

254. ,
: . . . : Ghid de implementare a curriculumului modernizat pentru treapta liceal / , ; trad.:
Svetlana Cuzmina ; Min. Educaiei al Rep. Moldova, Proiectul Educaie de calitate n mediul
rural din Rep. Moldova. Ch. : Cartier, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 147 p. : fig., tab. ;
24 cm. (Colecia "Cartier educaional" / coord. de Liliana Nicolaescu-Onofrei).
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 145-147 (52 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Bncii Mondiale. 660 ex.
ISBN 978-9975-79-668-2.
[2011-240].
- - 1. Istorie Metodica predrii (rus).
37.016.046:94
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

255. Chirchina, Olga


Formarea iniial a profesorilor de informatic: conceptualizare i realizare / Chirchina
Olga ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang", Catedra "Informatic i Tehnologii Informaionale n Instruire". Ch. : "Garomont Studio" SRL, 2011. 84 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 67-74 (135 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4104-8-9.
ISBN 978-9975-4140-8-9 (eronat indicat de ctre tipogr.).
[2011-334].
- - 1. Formarea profesorilor Informatic.
37.091:004

256. Diversificarea procedeelor didactice prin utilizarea elementelor de dram i creativitate plastic : Culeg. de materiale / Liceul Teoretic "Ion Creang" din mun. Chiinu ; idee,
coord.: Valentin Guzgan. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Valinex" SRL). 215, [1] p. : fig., fot.,
tab. ; 20 cm.
Texte: lb. rom., engl., rus. 100 ex.
ISBN 978-9975-68-169-8.
[2011-383].
- - 1. Creativitate Procedee didactice.
37.091(082)

22

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

257. Reflecii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creang"
mun. Chiinu n anii de studii , ed. a 5-a / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; au colab.:
Maria Tifin, Nelly Tarlaparu, Nina Uzicov [et al.] ; coord.: Corneliu Solomon. Ch. : S. n.,
2011 (Tipogr. "Valinex" SRL). 29 cm.
2009-2010. 2009. 200 p. : fot. color, tab. Text parial: lb. engl., rus. Apare
cu sprijinul financiar al Asoc. Prinilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creang" mun. Chiinu. 5 ex.
ISBN 978-9975-68-165-0.
[2011-384].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creang" din Chiinu.
37.091(478-25)

258. Reflecii despre activitatea Consiliului Metodic al Liceului Teoretic "Ion Creang"
mun. Chiinu n anii de studii 2006-2007 / aut. de proiect: Valentin Guzgan ; au colab.: Maria Tifan, Nelly Talpalaru, Taisia Arseni [et al.] ; coord.: Corneliu Solomon. Ed. 2. Ch. : S.
n., 2007 (Tipogr. "Valinex" SRL). 155 p. : fot. color, tab.
Apare cu sprijinul financiar al Asoc. Prinilor "Liceum", Liceul Teoretic "Ion Creang"
mun. Chiinu.
ISBN 978-9975-68-170-4.
[2011-348].
- - 1. Liceul Teoretic "Ion Creang" din Chiinu.
37.091(478-25)

259. Stratan, Ecaterina


Dirigenie : cl. a 5-a / Ecaterina Stratan, Alexandra Balan. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 64 p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9718-5-0.
[2011-223].
- - 1. Organizarea educaiei Dirigenie. 2. Dirigenie.
37.091

260. Stratan, Ecaterina


Dirigenie : cl. a 6-a / Ecaterina Stratan, Alexandra Balan. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 63, [1] p. : fig., fot. color ; 29 cm.
Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9718-6-7.
[2011-222].
- - 1. Organizarea educaiei Dirigenie. 2. Dirigenie.
37.091

373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general


261. Coada, Valeriu
mpria ahului : [carte-caiet pentru elevii cl. primare] / Valeriu Coada, Lidia Coada.
Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 56 p. : diagr., fig. color, fot. ; 29 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-4118-8-2.
[2011-219].

23

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

- - 1. Educaie intelectual Jocul de ah.


373.3:794

262. Curriculum colar : cl. 1-4 / Min. Educaiei al Rep. Moldova. Ch. : S. n., 2010
(F.E.-P. "Tipogr. Central"). 244 p. : tab. ; 24 cm. (Curriculum naional).
Bibliogr.: p. 244 (20 tit.). 6000 ex.
ISBN 978-9975-78-953-0.
[2011-271].
- - 1. nvmnt primar Curriculum.
373.3(073)

263. Jelescu, Petru


Joac-te i descoper lumea care te nconjoar : grupa mare / Petru Jelescu, Raisa
Jelescu. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 48 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4118-0-6.
[2011-324].
- - 1. Educaie precolar tiinele naturii.
373.2:5

264. Jelescu, Petru


Joac-te i descoper lumea care te nconjoar : grupa medie / Petru Jelescu, Raisa
Jelescu. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 32 p. : des., il. color ; 28 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4118-3-7.
[2011-226].
- - 1. Educaie precolar tiinele naturii.
373.2:5

265. Jelescu, Petru


Joac-te i descoper lumea care te nconjoar : grupa mic / Petru Jelescu, Raisa
Jelescu. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 31, [1] p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4118-1-3.
[2011-325].
- - 1. Educaie precolar tiinele naturii.
373.2:5

266. Jelescu, Petru


Joac-te i descoper lumea care te nconjoar : grupa pregtitoare / Petru Jelescu,
Raisa Jelescu. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 47, [1] p. : des., il. color ; 29 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4118-2-0.
[2011-225].
- - 1. Educaie precolar tiinele naturii.
373.2:5

267. Leca, Ala


Caiet de scriere : exerciii suplimentare : cl. 1 / Ala Leca, Ecaterina Stratan. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 72 p. : fig. color ; 29 cm.
24

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Aut. sunt indicai pe cop. F. f. de tit. 500 ex.


ISBN 978-9975-4118-4-4.
[2011-227].
- - 1. nvmnt precolar.
373.2.016:811.135.1(075.2)

268. Poveti : Setul conine 30 fie cu poveti / alct.: P. Jelescu, R. Jelescu ; pict.: A.
Candu, I. Afteni. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 30 fie : il. color ; 35 x 47 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-9924-8-0.
[2011-319].
- - 1. Poveti.
373.2

378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare


269. , . .
: . / . . ;
. -. . : "Valinex" SRL, 2011. 86 p. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 73 (47 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-68-164-3.
[2011-288].
- - 1. nvmnt superior Metodologii de cercetare (rus).
378(075.8)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


270. , : : 5-9 . .
. . / . .: . ., . ., . . [ .] ; . : . . . : . ., 2011 (Tipogr. AM). 39, [1] p. : tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 36-39. 350 ex.
ISBN 978-9975-62-284-4.
[2011-315].
- - 1. Etnologie Curriculum (rus).
39(=161.1)(073.3)

391/395 Etnografie
271. Dragostea se nva doar n doi : [album] / ed. ngrijit de Doina i Olga Raa ;
graf. ed. Ecaterina Ghinjul ; Asoc. Obteasc "Arat-i Inima". Ch. : S. n., 2011 (Combinatul
Poligr.). [72] p. ; 22 x 27 cm.
F. f. de tit. 1000 ex.
ISBN 978-9975-4179-1-4 (n cop. tare).
[2011-339].
- - 1. Cstorie.
392.5(084)

272. : , , , 1-4 / - . . . :
. ., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 210 p. : tab. ; 24 cm. ( ).
Texte: lb. bulg., gguz, rus, ucr. Bibliogr. la sfritul cap. 600 ex.
25

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

ISBN 978-9975-78-955-4.
[2011-247].
- - 1. Etnologie Curriculum. 2. Etnografie Curriculum.
39(073.3)=00

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


273. Paiu, Liuba
tiine : Carte-caiet pentru cl. a 2-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design"
SRL, 2010. 63, [1] p. : il. color ; 29 cm.
F. f. de tit. Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9924-7-3.
[2011-329].
- - 1. tiinele naturii Manuale.
502(075.2)

502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor


274. , .
/ . , . . . : "Editerra Prim" SRL,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 31 p. ; 20 cm.
. . . . .
. 500 ex.
ISBN 978-9975-4126-5-0.
[2011-257].
- - 1. Protecia mediului nconjurtor Republica Moldova (rus).
502/504:349.6

275. , . .
"" / . . . . : Eco-TIRAS, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 23 p. : fot. color ;
21 cm.
Aut. este indicat pe vs. cop. F. f. de tit. 2000 ex.
ISBN 978-9975-66-216-1.
[2011-201].
- - 1. "" .
502.4(478-21)

51 MATEMATIC
276. Ba, Liudmila
Teste sumative la matematic pentru absolvirea gimnaziului / Ba Liudmila. Ch. :
"Prag-3" SRL, 2011. 64 p. : fig., tab. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-172-6.
[2011-338].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

277. Paiu, Liuba


26

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Matematic : cl. 1 : Evaluri / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 40 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-9924-2-8.
[2011-326].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

278. Paiu, Liuba


Matematic : cl. 2-a : Evaluri / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 40 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-9924-3-5.
[2011-327].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

279. Paiu, Liuba


Matematic : cl. 3-a : Evaluri / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 40 p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-9924-4-2.
[2011-328].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

280. Paiu, Liuba


Matematic : cl. a 4-a : Evaluri / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design" SRL,
2010. 40 p. : fig., tab. ; 29 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 3000 ex.
ISBN 978-9975-9924-5-9.
[2011-224].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

281. Paiu, Liuba


tiine : Carte-caiet pentru cl. a 3-a / Liuba Paiu, Vera Triboi. Ch. : "Poligraf-Design"
SRL, 2010. 63, [1] p. : il. color ; 28 cm.
F. f. de tit. Cu semn de carte. 1000 ex.
ISBN 978-9975-9924-9-7.
[2011-330].
- - 1. tiinele naturii Manuale.
5(075.2)

282. Raischi, Tudoria


Evaluare Naional la Matematic : cl. a 4-a / Tudoria Raischi, Valentina Gaiciuc. [Ed.
a 2-a, rev. i compl.]. Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 64 p. : fig., tab. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-939-50-8.
27

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

[2011-249].
- - 1. Matematic Teste.
51(079)

57 TIINE BIOLOGICE
574 Ecologie general. Hidrobiologie. Biogeografie
283. Dediu, Ion I.
Axiomatica, principiile i legile ecologiei : Bazele ecologiei analitice / Ion I. Dediu ; ref.
t.: Nicolae Botnariuc, Alexandru Ciubotaru, Gheorghe Musta ; Acad. de tiine a Moldovei,
Inst. de Ecologie i Geografie, Acad. Oamenilor de tiin din Romnia, [et al.]. Ch. : .E.-P.
"tiina", 2011 (Combinatul Poligr.). 214, [2] p. : scheme, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 200-214. Apare cu sprijinul financiar al Fondului Ecologic Na. 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-747-9 (n cop. tare).
[2011-358].
- - 1. Ecologie Terminologie.
574(038)

284. Dediu, Ion I.


Enciclopedie de ecologie / Ion I. Dediu ; ref. t.: Nicolae Botnariuc, Alexandru Ciubotaru,
Gheorghe Musta ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Ecologie i Geogr., Acad. Oamenilor de tiin din Romnia [et al]. Ch. : .E.-P. "tiina", 2010 (Tipogr. "Serebia" SRL). 834
[2] p. ; 30 cm.
Apare cu suportul financiar al Fondului Ecologic Na. 1000 ex.
ISBN 978-9975-67-728-8 (n cop. tare).
[2011-296].
- - 1. Ecologie Enciclopedii.
574(031)

577 Biochimie. Biologie molecular. Biofizic


285. Gavriliuc, Ludmila
Biochemistry : Lectures for students of Medical Departments / Ludmila Gavriliuc ; State
Univ. of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemitanu, Biochemistry and Clinical
Biochemistry Department. Ch. : Ed.-Poligr. Center "Medicina", 2011. 135 p. ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 134 (17 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-913-40-9.
[2011-362].
- - 1. Biochimie (engl.).
577.1(076.5)

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


60 BIOTEHNOLOGIE
286. Leanu, Mihai
Biotehnologii clasice i moderne : (Note de curs) / Mihai Leanu, Angela Lozan ; Min.
Mediului, Univ. de Stat din Moldova. Ch. : "Editerra Prim" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 166 p. : fig., tab. ; 20 cm.

28

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Bibliogr.: p. 166 (19 tit.). Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu.
500 ex.
ISBN 978-9975-4126-4-3.
[2011-272].
- - 1. Biotehnologii.
60(075.8)

61 MEDICIN
287. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din
Rep. Moldova. Anale tiinifice = Scientific Annals : Zilele Univ., 13-15 oct. 2010, Ed. a 11-a :
[n 5 vol.] / Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Rep. Moldova ;
col. red. : Ion Ababii (red.-ef), Viorel Prisacari, Victor Popescu [et al.]. Ch. : USMF, 2010
(CEP "Medicina"). 26 cm. ISSN 1857-1719. ISBN 978-9975-918-81-7.
Vol. 1 : Probleme medico-biologice i farmaceutice = Medico-biological and
Pharmaceutical Problems. 2010. 481 p. Tit., texte: lb. rom., engl. Rez.: lb. engl.
Bibliogr. la sfritul art. 100 ex. ISBN 978-9975-4134-5-9. [2011-300].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica Moldova Anale (rom., engl.).
[61+57]:378.661(478)(082)=135.1=111

288. Vol. 2 : Probleme actuale de sntate public i management = Present-Day Public


Health and Management Problems. 2010. 554 p. Tit., texte: lb. rom., engl. Rez.: lb. rom.,
engl. Bibliogr. la sfritul art. 120 ex. ISBN 978-9975-4134-0-4. [2011-301].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica
Moldova Anale (rom., engl.).
[614.2+005]:378.661(478)(082)=135.1=111

289. Vol. 3 : Probleme actuale n medicina intern = Present-Day Problems of Internal


Medicine. 2010. 763, [1] p. : fig., tab. Tit., texte: lb. rom., engl. Rez.: lb. rom., engl.
Bibliogr. la sfritul art. 160 ex. ISBN 978-9975-4134-1-1. [2011-302].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica Moldova Anale (rom., engl.).
616.1/.9:378.661(478)(082)=135.1=111

290. Vol. 4 : Probleme clinico-chirurgicale = Clinico-Surgical Problems. 2010. 534 p.


: fig., tab. Tit., texte: lb. rom., engl. Rez.: lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. 120 ex.
ISBN 978-9975-4134-2-8. [2011-303].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica Moldova Anale (rom., engl.).
616/617:378.661(478)(082)=135.1=111

291. Vol. 5 : Probleme actuale ale sntii mamei i copilului = Current Problems of
Mother and Child's Health. 2010. 377, [1] p. : fig., tab. Tit., texte: lb. rom., engl. Rez.:
lb. rom., engl. Bibliogr. la sfritul art. 80 ex. ISBN 978-9975-4134-3-5. [2011-304].
- - 1. Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Republica Moldova Anale (rom., engl.).
618:378.661(478)(082)=135.1=111

29

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

616 Patologie. Medicin clinic


292. Curs de lecii la Pediatrie / colectivul de aut.: Ludmila Cerempei, Elena Cucieru,
Ala Manolache [et al.] ; Colegiul Na. de Medicin i Farmacie. [Ed. a 2-a]. Ch. : S. n.,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 387 p. : fig., tab. ; 25 cm.
Pe cop. sunt indicai numai primii 2 aut. Bibliogr.: p. 376 (49 tit.). 400 ex.
ISBN 978-9975-78-956-1 (n cop. tare).
[2011-260].
- - 1. Pediatrie.
616-053.2(075.8)

293. brn, Gheorghe


Atlas Chirurgia oncologic a tumorilor capului i gtului n imagini : [monografie
atlas] / Gheorghe brn ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. Oncologic din Rep. Moldova.
Ch. : Pontos, 2011 (Tipogr. "Europress" SRL). 328 p. : fig., fig. color, tab. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 310-327 (384 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-51-218-3 (n cop. tare).
[2011-335].
- - 1. Cancer al regiunii capului i gtului Intervenii chirurgicale.
616-006:617.51/.53(084.4)
616.1/.9 Patologie special

294. Astmul bronic la copii : Indicaii metodice / aut.: Florin Cenua, Marcu Rudi, Ana
Guragata [et al.] ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu", Catedra
Pediatrie nr. 1 FR i SC. Ch. : CEP "Medicina", 2011. 34, [1] p. : scheme, tab. ; 21 cm.
Aut. sunt indicai pe vs. f. de tit. Bibliogr.: p. 34-35 (17 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-913-41-6.
[2011-361].
- - 1. Astmul bronic la copii.
616.248-053.2(076.5)

295. Godoroja, Pavel


Ortodonie : [pentru uzul studenilor] / Godoroja Pavel, Matasa Claude, Granciuc
Gheorghe ; trad. din engl.: Calfa Sabina ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae
Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 243 p. : fig., tab. ;
25 cm.
Bibliogr. la sfritul paragrafelor. 150 ex.
ISBN 978-9975-915-92-2 (n cop. tare).
[2011-264].
- - 1. Ortodonie.
616.314-089.23(075.8)
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular

296. Srbu, Dumitru


Accesul endooral i cel exooral n osteosinteza mandibulei. Indicaii i contraindicaii.
Avantaje i dezavantaje : (Recomandare metodic) / Srbu Dumitru ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2011. 32 p.: fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 29-31 (27 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-913-39-3.
30

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-298].
- - 1. Mandibul Fracturi.
616.716.4-001.5(076.5)

618 Ginecologie. Obstetric


297. Cardaniuc, Corina
Methods of investigation in gynecology / Corina Cardaniuc, Stelian Hodorogea ; State
Univ. of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemianu ; Dep. of Obstetrics and Gynecology.
Ch. : CEP "Medicina", 2011. 37, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 37-38 (16 tit.). 30 ex.
ISBN 978-9975-913-36-2.
[2011-211].
- - 1. Ginecologie Diagnostic (engl.).
618.1-071(076.5

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERA


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
298. Pitsas, Nick
Legislaia i politicile n domeniul energetic. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova
cu standardele UE = Energy law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova / Nick Pitsas, Tanya Daniel Lujanskaxa ; trad. [din engl.]: Sanda Iarincovschi,
Andriana Chironda, Inesa Coman ; IBF Intern. Consulting n consoriu cu DMI, IRZ,
Nomisma, INCOM [et al.]. Ch. : "Policolor" SRL, 2011. 275 ; 256 p. : scheme, tab. ; 21
cm. (Setul de ghiduri cu privire la armonizarea legislaiei sectoriale).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 273, 253 i n notele de subsol. Paginaie
paral. Carte-valet (""). Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. 500
ex.
ISBN 978-9975-4191-4-7.
[2011-381].
- - 1. Energetic Legislaie (rom., engl.).
620.9(478)(094)=135.1=111

621 Construcia de maini n general. Tehnic nuclear. Electrotehnic. Tehnologie


mecanic
299. Pogora, Victor
Procese tranzitorii electromagnetice : Ciclu de prelegeri / Victor Pogora, Ion Prouc ;
red. resp.: Ion Stratan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Energetica, Catedra Electroenergetica.
Ch. : UTM, 2011. 144 p. : fig. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 144 (7 tit.). 100 ex.
[2011-350].
- - 1. Electroenergetic.
621.31(075.8)

31

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE
631/638 Agricultur

631 Agricultur n general


631.3 Maini agricole. Echipament i utilaje agricole

300. , . .
: , , : ( 80-
. .-.) / . . , . . ; . .-.
: , 2010. 556, [6] p. : tab., des., il. ; 23 cm.
Bibliogr.: p. 534-545 (163 tit.). 200 ex.
ISBN 978-9975-4141-8-0 (n cop. tare).
[2011-289].
- - 1. Maini i utilaj agricol Legumicultur (rus).
631.3:635.1/.7

632 Boli ale plantelor. Duntori i organisme vtmtoare pentru plante. Protecia
plantelor
301. Vronschih, Mihail
Protecia plantelor : (Culturile de cmp) / M. Vronschih ; Min. Agriculturii i Industriei Alimentare al Rep. Moldova, Centrul t.-Practic "Selecia". Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 117 p. : des., tab., [16] p. fig. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 96 (25 tit.). Apare cu sprijinul financiar al dnei Grecov Svetlana, dlui
Grecov Dmitrii. 500 ex.
ISBN 978-9975-78-957-8.
[2011-250].
- - 1. Protecia plantelor.
632.93:633

634 Horticultur n general


302. Afaceri n pomicultur : [studiu] / Agenia Na. de Dezvoltare Rural (ACSA) ;
elab.: Constantin Dadu, Anatolie Fala, Victor Bucarciuc [et al.] ; resp. ed.: Anatolie Fala.
(Ed. a 2-a, rev. i compl.). Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 188 p. : fig., tab.,
[16] p. fig. color ; 29 cm.
Bibliogr.: p. 185 (36 tit.). 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-949-3.
[2011-270].
- - 1. Pomicultur Tehnologii.
634.1

635 Plante de gradin. Grdinrit


303. / [.: ]. . :
"Analytique Moldpresa PP" SRL, 2011 (Tipogr. "Bons Offices" SRL). 24, [1] p. 21 cm.
( ; 2011 ; Nr 4). ISSN 1857-386X.
F. f. de tit. 8000 ex.
32

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-9716-6-9.
[2011-371].
- - 1. Pomicultur Prognoz astrologic.
635:133.52

636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor, a eptelului. nmulirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. tiin i medicin veterinar

304. Donica, Gheorghe


Chirurgie veterinar special : [pentru uzul studenilor] / Gheorghe Donica, Aurel Muste
; Univ. Agrar de Stat din Moldova, Univ. de tiine Agricole i Medicin Veterinar, ClujNapoca. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2010. 480 p.: fig. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 473-478 (94 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4159-7-2.
[2011-307].
- - 1. Chirurgie veterinar.
636.09(075.8)

65 CONDUCERE I ORGANIZARE N INDUSTRIE, COMER I COMUNICAII


657 Contabilitate
305. Brittain, George
Legislaia i politicile contabilitii i auditului. Armonizarea legislaiei Republicii Moldova
cu standardele UE = Accounting and auditing law and policy. Law approximation to EU standards in the Republic of Moldova / George Brittain, Marina elaru ; ed. ngrijit de: Eugene
Stuart ; IBF Intern. Consulting n consoriu cu DMI, IRZ, Nomisma, INCOM i Inst. pentru
Politici Publice. Ch. : "Policolor" SRL, 2010. 170 ; 158 p. : tab. ; 21 cm. (Set de instruciuni pentru armonizarea legislaiei sectoriale / serie ed.: Eugene Stuart).
Tit., text paral.: lb. rom., engl. Bibliogr.: p. 168-170, 156-158 (41 tit.) i n notele de
subsol. Paginaie paral. Carte-valet (""). Apare cu sprijinul financiar al
Uniunii Europene. 500 ex.
ISBN 978-9975-9956-5-8.
[2011-212].
- - 1. Contabilitate i audit Legislaie (rom., engl.).
657.01(094)=135.1=111

306. Caraman, Stela


Contabilitate managerial : Curs univ. / Stela Caraman, Rodica Cumuns ; Acad. de
Studii Econ. din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 169 p. : fig., tab. ;
24 cm.
Bibliogr.: p. 168-169 (30 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-78-965-3.
[2011-256].
- - 1. Contabilitate managerial.
657:005(075.8)

33

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

659 Publicitate. Informare. Relaii cu publicul


307. Peru-Balan, Aurelia
PR-ul politic i comunicarea de criz n Republica Moldova, 2009-2010 : St. monogr. /
Aurelia Peru-Balan ; Acad. de tiine a Moldove, Inst. Integrare European i tiine Politice.
Ch. : "Imona Grup" SRL, 2010. 105 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr. la sfritul cap. 150 ex.
ISBN 978-9975-4135-1-0.
[2011-276].
- - 1. Comunicare politic Republica Moldova.
659.3/.4:32(478)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663 /664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
308. Buturile Moldovei = , 2010-2011 = Drinks of Moldova,
2010-2011 : Directory informational / "Vanic Com" SRL ; . ; . .
. [Ch.] : "Vanic Com" SRL, [2011] (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 30 cm.
10- .
... 2010-2011. 2011. 72, [22] p. : fig., fig. color. Tit. paral.: lb. rom., engl., rus.
Texte: lb. rom., engl., rus. [2011-202].
- - 1. Vinuri Republica Moldova ndrumare (rom., engl., rus). 2. Buturi spirtoase
Republica Moldova ndrumare (rom., engl., rus).
663.2/.5(478)(058)=135.1=111=161.1

687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea


general
309. , . .
: / . . ; . - . . : , 2011. 191, [1] p. ; 30 cm.
Bibliogr.: p. 134-135 (24 tit.). 75 ex.
ISBN 978-9975-45-148-2.
[2011-284].
- - 1. Proiectarea mbrcmintei (rus).
687.01(075.8)

69 LUCRRI DE CONSTRUCII (DE CASE N PRINCIPAL). MATERIALE DE CONSTRUCIE. TEHNOLOGII I PROCEDEE N CONSTRUCII

310. & : , , .
: . . / . : ,
, [ .]. Ch. : "Victoria Gomon" SRL, 2011 (Tipogr. "Elan Poligraf"
SRL). 29 cm. ISBN 978-9975-9867-6-2. ISSN 1857-0194.
Nr 1 : 2011. 2011. 332 p. : il., [36] p. il. color. Texte: lb. rom., rus. F. f.
de tit. 3000 ex. ISBN 978-9975-4124-1-4. [2011-385].
- - 1. Materiale de construcie Republica Moldova ndrumare (rom., rus).
34

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


69(478)(036)=135.1=161.1

691 Materiale de construcii. Pri ale construciilor


311. Beton armat i beton precomprimat : [pentru uzul studenilor : n vol.] / Eugeniu
Livovschi, Anatol Zolotcov, Tudor Srbu [et al.] ; sub red. gen. a lui Eugeniu Livovschi. Ch. :
"Tehnica-Info" SRL, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 24 cm. ISBN 978-9975-63-317-8.
Vol. 1. 2010. 229 p. : fig., tab. Bibliogr.: p. 221 (10 tit.). 300 ex. ISBN 9789975-63-318-5. [2011-269].
- - 1. Beton armat Construcii.
691.328(075.8)

7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT


78 MUZIC
312. Mamot, Eugen
Culoarea pmntului : Culeg. de piese corale pentru voci egale cu acompaniament de
pian / Eugen Mamot ; cop.: Ruxanda Romanciuc. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011. 91 p.
: n. muz. ; 29 cm.
100 ex.
ISMN 979-0-3480-0108-1.
ISBN 978-9975-52-100-0.
[2011-310].
- - 1. Muzic coral.
783.8

313. urcanu, Iano


Nu poi da timpul napoi : Romane / Iano urcanu, Svetlana Badrajan ; notogr.: Cristian arban. Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2011. 59 p. : n. muz. ; 29 cm.
1000 ex.
ISMN 979-0-3480-0122-7.
ISBN 978-9975-52-102-4.
[2011-309].
- - 1. Romane. 2. Literatur romn din Republica Moldova Versuri melodice.
784.3+821.135.1(478)-192

314. Vieru, Grigore


Roua Veniciei : Mari compozitori ai muzicii universale n transcripie pentru cor de copii
pe versurile poetului Grigore Vieru / Grigore Vieru, tefan Andronic ; [trad. pref.]: Veronica
Radu, Nona Chiriac, Viorel Chiriac; notogr.: Gabriel Andronic ; red. muz.: tefan Andronic ;
imagini: Pavel Balan, Victor Lavric, Mihai Potrniche [et al.] ; cop.: Gabriel Andronic ; Min.
Culturii al Rep. Moldova. Ch. : Pontos, 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 749, [2] p. :
imagini, fot., n. muz., [11] p. fot. color ; 30 cm.
Pref.: lb. rom., fr., it., alte lb. strine. Bibliogr.: p. 745-746 (61 tit.) i n notele de subsol. 2000 ex.
ISMN 979-0-3480-0103-6.
ISBN 978-9975-51-189-6 (n cop. tare).
[2011-266].

35

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

- - 1. Muzic coral. 2. Literatur romn din Republica Moldova Versuri melodice. 3.


Vieru, Grigore, 1935-2009, poet.
783.8+821.135.1(478)-192

315. ,
:
( XX ) / ; . .: ; .
, . . . : "Grafema Libris" SRL, 2011. 226 p. : n.
muz., tab. ; 20 cm.
Bibliogr.: p. 149-156 (145 tit.) i n notele de subsol. 100 ex.
ISMN 979-0-3480-0107-4.
ISBN 978-9975-52-099-7.
[2011-312].
- - 1. Muzic pentru vioar (rus). 2. Muzic pentru pian (rus).
787.1+786.2(478)

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
316. Nicolae Darie, actorul i omul : ndemn la nlare prin cuvnt / aut. de proiect i
realizare: Rodica Solovei. Ch. : "Epigraf" SRL, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 209, [31]
p. : fot. ; 20 cm.
Texte parial: lb. rus. Bibliogr.: p. 206-208. Apare cu sprijinul financiar al Dir. Teatrului Na. M. Eminescu, Senatului UNITEM. 500 ex.
ISBN 978-9975-109-42-0.
[2011-259].
- - 1. Darie, Nicolae, 1946-, actor de teatru i cinema Biografie.
792.071.2.028(092)

796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic


317. Zavalica, A.
Metodele matematico-analitice n structura cercetrilor pedagogice ale educaiei fizice :
ndrumar instructiv pentru instituiile sup. de educaie fizic / Zavalica A., Demcenco P. Ch.
: Pontos, 2011 (Tipogr. "Europress" SRL). 490 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 481-483 (51 tit.). 100 ex.
ISBN 978-9975-51-219-0 (n cop. tare).
[2011-332].
- - 1. Educaie fizic Metode matematico-analitice.
796.01(075.8)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
318. Mincu, Eugenia
Profesorul universitar Larisa Lupu destin i personalitate : [filolog] / Eugenia Mincu,
Argentina Chiriac ; Univ. de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu" din Moldova.
Ch. : CEP "Medicina", 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 68 p. : fot., fot. color ; 20 cm.
Bibliogr. n text. 200 ex.
36

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

ISBN 978-9975-4163-7-5.
[2011-255].
- - 1. Lupu, Larisa, 1940- , filolog Biografie.
80/81(092)

319. Omagiu Nicolae Raevschi [lingvist]: 80 de ani de la natere : (29.XII.192913.V.2009) / Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Filologie ; col. red.: Angela Savin-Zgardan,
Vasile Pavel, Galaction Verebceanu. Ch. : Inst. de Filologie al AM, 2010 (Tipogr. "MagnaPrinceps" SRL). 243 p., [1] f. portr. ; 20 cm.
Bibliogr. la sfritul art., n text i n notele de subsol. 150 ex.
ISBN 978-9975-4173-3-4.
[2011-336].
- - 1. Lingvistic. 2. Raevshi, Nicolae, 1929-2009, lingvist.
80/81(092)

811 Limbi individuale


811.111 Limba englez
320. Draguan, Constantin
English for Beginners : [pentru uzul studenilor] / Constantin Draguan ; Univ. de Studii
Europene din Rep. Moldova. Ch. : "Contrast-Design" SRL, 2010. 174 p. ; 30 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9970-3-4.
[2011-355].
- - 1. Limba englez.
811.111(075.8)
811.135.1 Limba romn

321. Antohi, Natalia


Limba romn : ndrumar de buzunar pentru cl. a 4-a / Natalia Antohi, Tatiana
Rasskazova. Ch. : Lyceum, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 40 p. : fig. color, tab. ; 11 x
15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-47-8.
[2011-268].
- - 1. Limba romn.
811.135.1(036)

322. Cartaleanu, Tatiana


Limba i literatura romn : Evaluri formative: 10 teste pentru nota 10 : Gimnazium :
cl. a 6-a / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Adrian Ghicov. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Serebia" SRL). 30, [2] p. ; 20 cm. (Invitaie la succes).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4129-9-5.
[2011-293].
- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

323. Cartaleanu, Tatiana


37

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

Limba i literatura romn : Evaluri formative: 10 teste pentru nota 10 : Gimnazium :


cl. a 7-a / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Adrian Ghicov. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Serebia" SRL). 27, [1] p. ; 20 cm. (Invitaie la succes).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4167-0-2.
[2011-291].
- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

324. Cartaleanu, Tatiana


Limba i literatura romn : Evaluri formative: 10 teste pentru nota 10 : Gimnazium :
cl. a 8-a / Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Adrian Ghicov. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr.
"Serebia" SRL). 27, [1] p. ; 20 cm. (Invitaie la succes).
3000 ex.
ISBN 978-9975-4167-1-9.
[2011-294].
- - 1. Limba romn Teste. 2. Literatur romn Teste.
811.135.1+821.135.1.09(079)

325. Fricu-Gutium, Galina


Lecturi i creativitate : carte-caiet pentru cl. a 5-a / Galina Fricu-Gutium, Aliona Caduc,
Ecaterina Stratan. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 52 p. : il., des. ; 29 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-4118-9-9.
[2011-220].
- - 1. Limba romn. 2. Literatur romn Critic i interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

326. Fricu-Gutium, Galina


Lecturi i creativitate : carte-caiet pentru cl. a 6-a / Galina Fricu-Gutium, Aliona Caduc,
Ecaterina Stratan. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010. 52 p. : fig., il., des. ; 29 cm.
Cu semn de carte. F. f. de tit. 500 ex.
ISBN 978-9975-9718-0-5.
[2011-221].
- - 1. Limba romn. 2. Literatur romn Critic i interpretare.
811.135.1+821.135.1.09(075.3)

327. Limba i literatura romn : Curriculum pentru nvmntul primar : (cl. 1-4) : Instituiile de nvmnt preuniv. cu lb. rus de instruire / Min. Educaiei al Rep. Moldova ;
echipele de lucru: Cazacu Tamara, Nicolaescu-Onofrei Liliana, Feteasco Rodica [et al.]. Ed.
a 3-a. Ch. : S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 43, [1] p. : tab. ; 24 cm. (Curriculum
naional).
Bibliogr.: p. 34-36 (66 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-80-422-6.
[2011-254].
- - 1. Limba romn Curriculum. 2. Literatur romn Curriculum.
811.135.1+821.135.1.09(073)

328. Purice, Tamara

38

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Limba Romn : Suport didactic pentru alolingvi / Tamara Purice, Mihail Purice. Ch. :
S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 253 p. : fig., tab. ; 24 cm.
Text parial: lb. rus. Glosar: p. 220-253. 1000 ex.
ISBN 978-9975-78-954-7.
[2011-248].
- - 1. Limba romn pentru alolingvi.
811.135.1'243(075.8)
811.161.1 Limba rus

329. ,
: . 3 . / . . : Lyceum, 2011 (F.E.-P.
"Tipogr. Central"). 40 p. : fig. color, tab. ; 11 x 15 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-939-46-1.
[2011-267].
- - 1. Limba rus.
811.161.1(036)

330. : 9 . : . . /
. . , . . , . . [ .]. . : Lumina, 2011 (F.E.-P. "Tipogr.
Central"). 83, [1] p. : tab. ; 24 cm. ( ).
5000 ex.
ISBN 978-9975-65-164-6.
[2011-262].
- - 1. Limba rus Teste.
811.161.1(079)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821 Literatura limbilor individuale
821.135.1 Literatur romn

331. Tiba, Dan.


Viaa lui George T. : Povestiri / Dan T. ; cop.: Leonid Popescu. Ch. : Ed. pentru Lit. i
Art, 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 123 p. ; 20 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4148-0-7.
[2011-273].
- - 1. Literatur romn Povestiri.
821.135.1-34 Tiba
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

332. Andriu, Constantin


Prin vltoarea anilor de via : Versuri / Constantin Andriu ; Univ. de Stat de Medicin
i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : CEP "Medicina", 2010. 548 p. ; 20 cm.
250 ex.
ISBN 978-9975-4163-3-7.
39

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

[2011-299].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Andriu

333. Brnza, Daniel


Ceva ce parc nu exist : [versuri] / Daniel Brnza. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 48 p. ;
11 x 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-77-170-2.
[2011-206].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Brnz

334. Cartea leac pentru suflet : (Legende i parabole) / coord.: Elena Melnic ; concepia graf.: Cristina apovalov, Viorica Bresco. Ch. : "Prag-3" SRL, 2011. 52 p. : il. ; 24
cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-165-8.
[2011-204].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Legende Parabole.
821.135.1(478)-343:398.22

335. Chicu, Efim


Doamna din Acvariu : Poeme / Efim Chicu ; des.: Sergiu Cojocaru. Ch. : "Grafema
Libris" SRL, 2010. 127 p. ; 20 cm. (Vagabondaj liric).
110 ex.
ISBN 978-9975-52-098-0.
[2011-311].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poeme.
821.135.1(478)-1 Chicu

336. Drgan, Grigore


Fac-se voia Femeii : [versuri] / Grigore Drgan ; pict.: Margareta Chicati. Ch. : Iulian ("Edit-Prest" SRL), 2011. 86, [1] p. : il. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-4139-9-2.
[2011-382].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-193.2 Drgan

Dru, Boris. Sub Steaua lui David, cu Dumnezeu. Vezi Nr 360.


337. Dumbrveanu, Victor
Primvara fr noi : Nuvele / Victor Dumbrveanu ; cop.: Simion Coad. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2011. 267, [1] p. ; 20 cm.
1000 ex.
ISBN 978-9975-80-426-4.
[2011-368].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Nuvele.
821.135.1(478)-32 Dumbrveanu
40

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

338. Florea, Nicolae


i norocul mi-a fost lumea : versuri / Nicolae Florea ; pref.: Galina Furdui. Ch. :
Pontos, 2011 ("Tipogr. Reclama" SA). 120 p. ; 20 cm.
200 ex.
ISBN 978-9975-51-223-7.
[2011-290].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Florea

339. Matcovschi, Dumitru


Amarele confesiuni : [versuri] / Dumitru Matcovschi ; concepia graf.: Dorian Conea.
Ch. : Inst. de Filologie al AM : "Magna-Princeps" SRL, 2011. 246, [2] p., [1] f. portr. ; 23
cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-4173-8-9 (n cop. tare).
[2011-337].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 Matcovschi

340. oimaru, Ecaterina


Fulg de nea : [versuri] / Ecaterina oimaru ; prez. graf. Damian Furdui. Ch. : "Florile
Dalbe" PP IP, 2011. 48 p. : des. ; 13 x 21 cm. (Debut).
200 ex.
ISBN 978-9975-9806-8-5.
[2011-277].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Poezie.
821.135.1(478)-1 oimaru

urcanum Iano. Nu poi da timpul napoi. Vezi Nr 313.


Vieru, Grigore. Roua Veniciei. Vezi Nr 314
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

341. ,
: / . K. : "Inversia-Dub" SRL, 2010.
352, [2] p. ; 21 cm.
350 ex.
ISBN 978-9975-4088-8-2.
[2011-364].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Romane (rus).
821.161.1(478)-3

342. ,
, : : [ 2- .] / . .
: . ., 2011 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 20 cm. ISBN 978-9975-78-959-2.
. 2-. 2011. 59, [1] p. n red. aut. 250 ex. ISBN 978-9975-78-960-8.
[2011-258].
- - 1. Literatur rus din Republica Moldova Versuri melodice (rus).
821.161.1(478)-192
41

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


821.512.165(478) Literatur n limba gguz din Republica Moldova

343. , . . ()
" ". "- " : (. . ) / . .
(). . : "Acomed plus" SRL, 2010. 22 cm. ISBN 978-9975-9989-8-7.
. 1-. 2010. 119, [1] p. ; 20 cm. 100 ex. [2011-287].
- - 1. Literatur n limba gguz din Republica Moldova Romane (rus).
821.512.165(478)-311.6

82/821-93 LITERATUR ARTISTIC PENTRU COPII


821-93 Literatur pentru copii
344. Colorm winks : [carte de colorat] / design i il.: Simion Coad. Ch. : "Bons
Offices" SRL, 2011. [20] p. : il. color ; 24 cm. (Privim i colorm).
F. f. de tit. 3500 ex.
ISBN 978-9975-80-411-0.
[2011-366].
- - 1. Cri de colorat.
821-93
821.135.1(478)-93 Literatur romn din Republica Moldova

345. Dumbrveanu, Victor


Plnasul jucriilor stricate : Nuvele despre Tric-trengric / Victor Dumbrveanu ;
des. de Sergiu Puic. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2010. 62, [2] p. : des. color ; 24 cm.
500 ex.
ISBN 978-9975-80-413-4.
[2011-370].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Nuvele.
821.135.1(478)-93 Dumbrveanu

346. Podrea, Valentina


Numrtori i ghicitori / Valentina Podrea ; cop.: Ana Gorea. Ch. : "Elan Inc" SRL,
2010 (Tipogr. "Elan Poligraf" SRL). 32 p. ; 21 cm.
Tit. pe cop.: Pungua fermecat. 500 ex.
ISBN 978-9975-66-201-7.
[2011-196].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii.
821.135.1(478)-93 Podrea

347. Toma, Rodica


Cpunele, cireele, zmeurele : [versuri pentru copii] / Rodica Toma. Ch. : "Prag-3"
SRL, 2011. 56 p. : il. ; 24 cm.
3000 ex.
ISBN 978-9975-77-166-5.
[2011-203].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Toma

348. Vatamanu, Ion

42

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Iarba i ngerii ei : Poezii pentru cei ce vor s creasc cu cartea mricei / Ion Vatamanu
; concept i sel.: Elena Curicheru-Vatamanu ; ngrijire text: Mariana Vatamanu-Ciocanu,
Leontina Vatmanau-Mrgineanu ; il.: Mihaela Vatamanu ; cop.: Mihaela Vatamanu, Nicolae
Susanu. Ch. : "Bons Offices" SRL, 2011. 106, [2] p. : il. color ; 25 cm.
Apare cu sprijinul financiar al OWH Studio. 1000 ex.
ISBN 978-9975-80-431-8 (n cop. tare).
[2011-374].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova pentru copii Poezie.
821.135.1(478)-93 Vatamanu
821.512.165(478)-93 Literatur n limba gguz din Republica Moldova

349. Koanc, Andrey


Duygu : [versuri pentru copii] / Andrey Koanci ; resimci Olga Ungurnu. Ch. : Pontos,
2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 63, [2] p. : il. color ; 24 cm.
300 ex.
ISBN 978-9975-51-108-7.
[2011-252].
- - 1. Literatur gguz din Republica Moldova pentru copii Poezie (gguz).
821.512.165(478)-93 Koanc

82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii


350. Zaharia, Viorica
Note de curs la Teoria Literaturii / Viorica Zaharia ; coord. t.: Alexandru Burlacu. Ch. :
"Garomont Studio" SRL, 2011. 100 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 99 (30 tit.). 50 ex.
ISBN 978-9975-4104-7-2.
[2011-333].
- - 1. Teoria literaturii.
821.09(075.8)
821.135.1(478).09 Literatur romn din Republica Moldova

Cartaleanu, Tatiana. Limba i literatura romn. Vezi Nr 322-24.


Fricu-Gutium, Galina. Lecturi i creativitate. Vezi Nr 325-26.
351. George Meniuc : Pagini de coresponden / George Meniuc ; ed. ngrijit, st.
introd., note i coment. de Elena au ; coord.: Valeriu Nazar ; fot.: Nicolae Rileanu ; Muzeul
Lit. Rom. "Mihail Koglniceanu". Ch. : "Grafema Libris" SRL, 2010. 520 p. : fot. ; 20 cm.
Text parial: lb. rus. Bibliogr. n text i n notele de subsol. 500 ex.
ISBN 978-9975-52-097-3.
[2011-313].
- - 1. Literatur romn din Republica Moldova Critic i interpretare. 2. Meniuc, George, 1918-1987, scriitor.
821.135.1(478).09

Limba i literatura romn. Vezi Nr 327.

43

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


929 tiine biografice i nrudite
352. ,
. : [ ] / ; . . .
; . - . . . : SB, 2009. 160 p. : fot.,
scheme ; 29 cm.
600 ex.
ISBN 978-9975-9569-9-4.
[2011-208].
- - 1. Nume de familii Origine (rus).
929.52.09(478-22)

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(100) Istorie universal
353. Personaliti marcante n perioada medieval : Fie de sintez : Material didactic
/ alct.: Snejana Gheorghi-Vornices ; pict.: Irina Afteni. Ch. : "Poligraf-Design" SRL, 2010.
22 fie : il. color ; 35 x 47 cm.
100 ex.
ISBN 978-9975-9718-3-6.
[2011-321].
- - 1. Istorie medieval Personaliti marcante.
94(100)"05/1492"(092)(076)

354. Variante de eseuri la istorie : inclusiv pentru examenele de bacalaureat / au contribuit: Svetlana Nagrineac, Ludmila Cobla. Ch. : "Teo-Educaional" SRL, 2011 (Tipogr.
"Bons Offices" SRL). 80 p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 80 (25 tit.). 500 ex.
ISBN 978-9975-4112-9-5.
[2011-372].
- - 1. Istorie Eseuri.
94(100):37.091

94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri


, . . . Vezi Nr 358.
94(478) Istoria Republicii Moldova
355. Cojocaru, Gheorghe E.
Operaiunea "Sud" Chiinu = "" : Culeg. de doc. : [deportri, 6
iulie 1949] / Gheorghe E. Cojocaru ; Acad. de tiine a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat i Drept.
[Ch. : "Bons Offices" SRL], 2011. 484 p. : tab. ; 23 cm.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. Tit., text paral.: lb. rom., rus. Bibliogr. n notele de
subsol. Ind. de nume: p. 465-484. 500 ex.
ISBN 978-9975-80-434-9.
44

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-375].
- - 1. Deportri, 6 iulie 1949 Republica Moldova (rom., rus).
94(478)=135.1=161.1

356. Moldovenii sub teroarea bolevic : Sinteze elab. n baza materialelor Comisiei
pentru studierea i aprecierea regimului comunist totalitar din Rep. Moldova. Ch. : "Serebia"
SRL, 2010. 143, [1] p. : imagini ; 20 cm.
100000 ex.
ISBN 978-9975-4129-7-1.
[2011-292].
- - 1. Republica Moldova Regimul comunist Istorie.
94(478)

357. Nazaria, Sergiu


Problema basarabean i interpretrile ei n istoriografie: de la apariie la tratatele de la
Paris : (1917-1947) : [monografie] / Nazaria Sergiu, Stepaniuc Victor ; red. t. Polive Vladimir ; consultant Burian Alexandru ; cop.: Iarosval Oliinc ; Centrul de Analiz Strategic i
prognoz "Est-Vest" din Rep. Moldova, Asoc. Istoricilor i Politologilor "Pro-Moldova". Ch. :
S. n., 2010 (F.E.-P. "Tipogr. Central"). 391 p. ; 25 cm.
Bibliogr.: p. 364-391 i n notele de subsol. Apare cu sprijinul financiar al Fondaiei
" " (Rusia), Ambasadei Federaiei Ruse n Rep. Moldova, Comunitii
evreieti din Moldova [et al.]. 2000 ex.
ISBN 978-9975-78-951-6 (n cop. tare).
[2011-261].
- - 1. Republica Moldova, 1917-1947 Istorie.
94(478)"1917-1947"

358. , . .
: : 65 [
1941-1945 . ] : , ,
, / . . . . : Cartea Moldovei, 2009 (Tipogr. "ProPrintMester"
SRL). 784 p. : facs., fot., fot. color ; 30 cm.
Bibliogr. n note la sfritul art. i n notele de subsol. . .
. , , . [ .].
2000 ex.
ISBN 978-9975-60-234-1 (n cop. tare).
[2011-317].
- - 1. Al doilea rzboi mondial 1941-1945 Istorie (rus).
94(478)+94(47+57)"1941/1944"(094)

359. , . .
, = Soarta mea, dragostea mea Sadovoe : [municipiul Bli] / . . ; . . . . : "Elan Poligraf" SRL,
2010. 217, [2] p. : fot., fot. color ; 21 x 21 cm.
Tit., text paral.: lb. rom., rus. . . SRL "Stpnul mesei" (.
), . . 400 ex.
ISBN 978-9975-66-213-0.
[2011-200].
45

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

- - 1. Sadovoe Sate Municipiul Bli Republica Moldova Istorie (rom., rus).


94(478-22)=161.1=135.1

94(=411.16) Istoria evreilor


360. Dru, Boris
Sub Steaua lui David, cu Dumnezeu : [istoria evreilor, versuri, povestiri, piese] / Boris
Dru. Ed. a 2-a. Ch. : "Print-Caro" SRL, 2011. 752 p. : h., il., fot., n. muz. ; 21 cm.
50 ex.
ISBN 978-9975-4159-0-3 (n cop. tare).
[2011-306].
- - 1. Istoria evreilor. 2. Literatur romn din Republica Moldova Poezie Povestiri
Piese.
94(=411.16)+821.135.1(478)-1/.3Dru

Autoreferate
Pentru titlul doctor
361. Baalai, Igor
Jurisdicia constituional modalitate suprem a controlului constituional ntr-un stat
de drept : Spec. 12.00.12 Drept public (constituional); organizarea i funcionarea instituiilor de drept : Autoref. al tz. de doct. n drept / Baalai Igor ; Acad. de tiin a Moldovei, Inst.
de Istorie, Stat i Drept. Ch. : Centrul ed. al UASM, 2011. 28, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (22 tit.). 60 ex.
[2011-13 Teze].
342.4(478)(043.2)

362. Idem n lb. rus : , : .: 12.00.02 . (


) ; . : . . . - . . : Centrul ed. al UASM, 2011. 30, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (22 tit.). 100 ex.
[2011-16 Teze].
342.4(478)(043.2)

363. Belobrov, Angela


Efectele financiare ale migraiei externe a forei de munc din Republica Moldova :
Spec. 08.00.10 Finane; moned; credit : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Belobrov Angela ;
Acad. de Studii Economice din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep. Ed.-Poligr. al
ASEM). 29, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 25-26 (21 tit.). 50 ex.
[2011-11 Teze].
336.027(478)(043.2)

364. Dumitru, Carolina


Condiii pedagogice ale nvrii prin cooperare a elevilor din nvmntul primar (limba
englez) : Spec. 13.00.02 Teoria i metodologia instruirii (lb. engl.) : Autoref. tz. de doct. n
pedagogie / Dumitru Carolina ; Univ. Pedagogic de Stat "Ion Creang" din Chiinu. Ch. :
"Primex Com" SRL, 2011. 29 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-25 (41 tit.). 40 ex.
46

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

[2011-14 Teze].
811.111:373.3(043.2)

365. Gherasimov, Mihail


Particularitile contabilitii veniturilor i cheltuielilor la ntreprinderile de transport auto :
Spec. 08.00.12 Contabilitate; Audit; Analiz economic : Autoref. al tz. de doct. n econ. /
Gherasimov Mihail ; Acad. de Studii Economice din Moldova. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Dep.
Ed.-poligr. al ASEM). 27, [1] p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 23-24 (9 tit. de lucrri ale aut.). 30 ex.
[2011-10 Teze].
657.4:656.13(043.2)

366. Ghercu, Marin


Managementul dezvoltrii serviciilor fiscale n Romnia i Republica Moldova : Spec.
08.00.05 Econ. i management (n agricultur) : Autoref. al tz. de doct. n econ. / Ghercu
Marin ; Univ. Agrar de Stat din Moldova. Ch. : S. n., 2011. 30 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 26 (11 tit. de lucrri ale aut.).
[2011-9 Teze].
336.2.027(498+478)(043.2)

367. Lavrente, Irina


Ceramica contemporan din Republica Moldova : 17.00.04 Arte vizuale. Art plastic,
decorativ, aplicat : Autoref. tz. de doct. n studiul artelor / Lavrente Irina ; Acad. de tiine a
Moldovei, Inst. Patrimoniului Cultural, Centrul Studiul Artelor. Ch. : CEP USM, 2011. 22,
[1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 19 (8 tit.) de lucrri ale aut.. 50 ex.
[2011-17 Teze].
738(478)(043.2)
368. Nedealcov, Maria
Fundamente teoretico-practice de estimare a potenialului agroclimatic n condiiile
schimbrii globale a climei : Spec. 11.00.09 meteorologie, climatologie, agrometeorologie :
Autoref. al tz. de doct. n geografie / Nedealcov Maria ; Acad. de tiine a Rep. Moldova, Inst.
de Ecologie i Geografie. Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. "Alina Scorohodova" I). 49 [1] p. : fig.,
tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 35-45 (147 tit.). 100 ex.
[2011-15 Teze].
551.583.1:634.1(043.2)

369. Rotaru, Victoria


Rolul procesului inflamator sistemic n patogenia ocului hemoragic : Spec. 14.00.16
Fiziologie normal i patologic : Autoref. al tz. de doct. n medicin / Rotaru Victoria ; Univ.
de Stat de Medicin i Farmacie "Nicolae Testemianu". Ch. : "Softart Studio" SRL, 2011.
41 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 31-33 (26 tit.). 50 ex.
[2011-12 Teze].
616-005.1-002.1(043.2)

370. Vesco, Ivan

47

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011

Acordarea asistenei juridice de ctre avocat n faza urmririi penale : Spec.: 12.00.08
Drept penal (drept procesual-penal) : Autoref. tz. de doct. n drept / Vesco Ivan ; Acad. "tefan cel Mare". Ch. : S. n., 2011 (Tipogr. Acad. "tefan cel Mare" a MAI). 32, [1] p. ; 21 cm.
Bibliogr.: p. 27-29 (29 tit.). 50 ex.
[2011-18 Teze].
343.1:347.965(043.2)

48

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica crii" Nr 2-2011


Cardaniuc, Corina 297
Cartaleanu, Tatiana 322-24
Catan, Petru 199
Catan, Victor 226
Cazacu, Tamara 236, 327
Cenua, Florin 294
Cepoi, Liliana 248
Cerempei, Ludmila 292
Cernokulskaia, L. Iu. 187
Cheptnaru, Iurie 226
Chicu, Efim 335
Chirchina, Olga 255
Chiriac, Argentina 318
Chiriac, Nona 314
Chiriac, Viorel 314
Chiria, Ghenadie 227
Chironda, Andriana 217, 298
Chicati, Margareta 336
Ciobanu, Vitalie N. 228
Ciubotaru, Alexandru 283-84
Clefos, Alic 208
Coada, Lidia 261
Coada, Valeriu 261
Coad, Simion 337, 344
Cobla, Ludmila 354
Codreanu, Igor 237
Cojocaru, Gheorghe E. 355
Cojocaru, Radion 207
Cojocaru, Sergiu 335
Coman, Inesa 217
Condrat, Ruslan 226
Conea, Dorian 339
Constantinov, Svetlana 232
Corotenco, E. 185
Cosovan, Olga 322-24
Creul, E. 185
Cucieru, Elena 292
Curicheru-Vatamanu, Elena 348
Cumuns, Rodica 306
Cuzmina, Svetlana 254

A
Ababii, Ion 287
Achiri, Ion 247
Afteni, I. 268
Afteni, Irina 243, 353
Andriu, Constantin 332
Andronache, Anatol 207
Andronic, Gabriel 314
Andronic, tefan 314
Antohi, Natalia 321
Antonov, Ala 234
Arapu, Elena 221-22
Arseni, Taisia 258
Augustin, Adam 227
Axnti, Svetlana 237
B
Badrajan, Svetlana 313
Balan, Alexandra 259-60
Balan, Pavel 314
Bankova, . D. 239
Ba, Liudmila 276
Baalai, Igor 361
Bie, Sergiu 221-22
Beldiga, Cristina 207
Belecciu, tefan 227
Belobrov, Angela 363
Blanc, Hln 195
Blndu, Eugen 208
Bobeica, Radu 202, 205
Bocancea, Evelina 252
Boetean, Constantin 226
Botnariuc, Nicolae 283-84
Brnza, Daniel 333
Bresco, Viorica 334
Brittain, George 305
Bria, Ioan T. 195
Brnz, Eugenia 240
Bucarciuc, Victor 302
Burian, Alexandru 357
Burlacu, Alexandru 350

D
Dadu, Constantin 302
Dandara, Otilia 232
Danii, Radu 211
Darie, Nicolae 316
Dediu, Ion I. 283-84
Demcenco, P. 317
Demireva, Kirilka 245
Donica, Gheorghe 304

C
Caduc, Aliona 325-26
Calfa, Sabina 295
Candu, A. 268
Cara, Nadejda 245
Caraman, Stela 306

49

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


Draguan, Constantin 320
Drgan, Grigore 336
Dru, Inga 196
Dru, Boris 360
Dulgheru, Valeriu 196
Dumbrveanu, Victor 337, 345
Dumitra, V. 229
Dumitru, Carolina 364

I
Iarincovschi, Sanda 31, 217
Ivanov, Lilia 250
J

Eanu, Andrei 186

Jelescu, P. 268
Jelescu, Petru 263-66
Jelescu, R. 268
Jelescu, Raisa 263-66
Jereghi, Vanu 202, 205

Fala, Anatolie 302


Feteasco, Rodica 236, 327
Filat, Vasile 191
Florea, Nicolae 338
Fricu-Gutium, Galina 325-26
Furdui, Damian 340
Furdui, Galina 338

Koanc, Andrey 349

L
Lavric, Victor 314
Lavrente, Irina 367
Leca, Ala 267
Lesnik, Renata 195
Leanu, Mihai 286
Livichi, Oxana 200
Livovschi, Eugeniu 311
Lozan, Angela 286
Lujanskaxa, Tanya Daniel 298
Lupan, Rodica 226

G
Gabura, Mariana 251
Gaiciuc, Valentina 282
Gamurari, Vitalie 201
Gasperini, Nathalie 214
Gavriliuc, Ludmila 285
Gheorghi-Vornices, Snejana 353
Gherasimov, Mihail 365
Ghercu, Marin 366
Gherman, Marian 208
Ghicov, Adrian 322-24
Ghinjul, Ecaterina 271
Grbu, Nicolae 228
Godoroja, Pavel 295
Gofman, Ludmila 223
Gonciarz, Andre 216, 219
Gorea, Ana 346
Gramma, Rodica 205
Granciuc, Gheorghe 295
Guragata, Ana 294
Gurieva, V. 185
Guzgan, Valentin 256-58

M
Mamot, Eugen 312
Manolache, Ala 292
Mardari, Andrei 226
Marinciuc, Aurel 186
Matasa, Claude 295
Matcovschi, Dumitru 339
Matvei, Valeria 186
Melnic, Elena 334
Melnic, Marina 198
Meniuc, George 351
Mihailov, Elena 253
Mincu, Eugenia 318
Moody, Richard 219
Moscalciuc, Vitalie 198
Munteanu, Victor 211
Mura, Silvia 243
Musta, Gheorghe 283-84
Muste, Aurel 304

H
Hodorogea, Stelian 297
Horseling, Martin 217
Howard, Breda 223
Hlshrster, Stefan 211

N
Nagrineac, Svetlana 354
Nazar, Valeriu 351
Nazaria, Sergiu 357
50

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Nedealcov, Maria 368
Nestor, Sergiu 210
Nicolaescu-Onofrei, Liliana 233-39, 241-42,
247-54, 327

Rusnac, Constantin 209


Russu, F. 229
Rusu, Valentin 194
S

Srbu, Tudor 311


Savin-Zgardan, Angela 319
Schibin, Vlad 207
Sclifos, Lia 232
Srbu, Dumitru 296
Solomon, Corneliu 258
Solovei, Rodica 316
Soltan, Petru 186
Spirlicenco, Vladislav 214
Stepaniuc, Victor 357
Stolbikova, S. G. 187
Stoletneaia, A. . 239
Stratan, Ecaterina 325-326
Stratan, Ion 299
Stuart, Eugene 214-15, 217-18, 223-24, 305
Susanu, Nicolae 348

Oliinc, Iaroslav 357


P
Paiu, Liuba 273, 277-81
Panfil, Sava 242
Pavel, Vasile 319
Peru-Balan, Aurelia 307
Petrache, Olga 228
Pitsas, Nick 298
Plcint, Nicolae 226
Podrea, Valentina 346
Pogora, Victor 299
Polive, Vladimir 357
Popa, Ana 183
Popa, Dumitru 194
Popescu Victor, 287
Popescu, Leonid 331
Popescu, Silvia 199
Potrniche, Mihai 226, 314
Prisacari, Viorel 287
Procop, Svetlana 233
Prouc, Ion 299
Puic, Eliza 243
Puic, Sergiu 345
Puic-Vasilache, Elizabeta 244
Purice, Mihail 328
Purice, Tamara 328
Pucau, Madlena 186

apovalov, Cristina 334


arban, Cristian 313
elaru, Marina 305
oimaru, Ecaterina 340
ova, Mircea 246
ve, Maria 186
T
Talpalaru, Nelly 257-58
Tiba, Dan 331
Timofei, Sorin 210
Toma, Rodica 347
Triboi, R. 188
Triboi, Vera 273, 277-81
Tifin, Maria 257-58
Trombiki, Ilia 230

R
Radu, Veronica 314
Raischi, Tudoria 282
Rasskazova, Tatiana 321
Raa, Doina 271
Raa, Olga 271
Raeeva, Elena 245
Rilean, . D. 239
Rileanu, Nicolae 351
Repcinschii, Mihail 238
Romanciuc, Ruxanda 312
Rocovan, Serafima 237
Rocovanu, Veronica 236
Rotari, Vladimir 189
Rotaru, Victoria 369
Rudi, Marcu 294

au, Elena 351


brn, Gheorghe 293
urcanu, Iano 313
U
Umane, Cristina 219
Ungurnu, Olga 349
Ursachi, Dumitru 226
Ursu, Zinaida 243-44

51

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


Uzicov, Nina 257

, 310

Vatamanu, Ion 348


Vatamanu, Mihaela 348
Vatamanu-Ciocanu, Mariana 348
Vatmanau-Mrgineanu, Leontina 348
Vengher, Mihai 226
Verebceanu, Galaction 319
Vesco, Ivan 370
Vieru, Grigore 314
Vronschih, Mihail 301

, 250
, . . 270

Wheately, Richard 219


White, Ellen G. 194

, 253
, 308
, 308
, . . 270
, 249
, 250
, 303

Zaharia, Viorica 350


Zamfir, Pavel 225
Zavalica, A. 317
Zolotcov, Anatol 311

, . 274
, . . 300
, 250
, . . 300

, 247

, 352
, 310
, 233
, 253

362
, 252
, 252
, 248
, 250

ii, 249
, 342

, 253
, 341
, 315

, 251
, 359

, 190
, 329
, . . 359

, 251
, . . 330
, . . 330
, . . 358

, . . 309

, 233
, 254
, . . 270
, . . () 343

, 310
, . 274

52

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 252
, . . 269

, 315

, . . 270
, . . 275
, 247

, 247
, 254
, . 352
, . . 330
, 220

Index de titluri la "Cronica crii" Nr 2-2011


Afaceri n pomicultur 302
Anale tiinifice 287-91
Astmul bronic la copii 294
Buturile Moldovei, 2010-2011 308
Beton armat i beton precomprimat 311
Cadrul legal de aplicare i specificarea mijloacelor speciale [de aprare] 227
Calendar Naional 2011 186
Cartea leac pentru suflet 334
Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova
203
Codul civil al Republicii Moldova 212
Codul contravenional al Republicii Moldova
204
Codul de procedur penal al Republicii
Moldova 206
Codul familiei al Republicii Moldova 213
Colorm winks 344
Curriculum colar 262
Curs de lecii la Pediatrie 292
Decisions on Arrest by Investigative Judges in
the Republic of Moldova. An Assessment
from the International Point of View 211
Deciziile de arestare pronunate de judectorii
de instrucie n Republica Moldova. O analiz din punct de vedere internaional 211
Diversificarea procedeelor didactice prin
utilizarea elementelor de dram i creativitate plastic 256
Dragostea se nva doar n doi 271
Drinks of Molodva, 2010-2011 308
Echipamente periferice 184
Gagauz dili hem literaturas 239
George Meniuc 351
Ghidul asupra problemei participrii publicului
n luarea deciziilor 230

Legislaia i politicile n domeniul comerului.


Pregtirea i negocierea unui acord de liber schimb aprofundat i cuprinztor dintre
Republica Moldova i UE 219
Les comptences l'cole 240
Lista lucrrilor tiinifice publicate i a titlurilor
de protecie obinute de comunitatea tiinific din Republica Moldova n anul 2010
185
Mnstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului", Cueluca, oldneti 192
Moldovenii sub teroarea bolevic 356
Nicolae Darie, actorul i omul 316
Omagiu Nicolae Raevschi [lingvist] 319
Pedagogie 232
Personaliti marcante n perioada medieval
353
Poveti 268
Reflecii despre activitatea Consiliului Metodic
al Liceului Teoretic "Ion Creang" mun.
Chiinu n anii de studii 2006-2007 258
Scientific Annals 287-91
anse egale n procesul electoral 197
tiina juridic n contextul promovrii valorilor
statului de drept 201
Trade law and policy. Preparation and
negotiation of a deep and comprehensive
free trade agreement with the UE 219
Untersuchungshaftentscheidungen von
Ermittlungsrichtern in der Republik Moldau.
Eine Einschtzung aus internationaler
Sicht 211
Variante de eseuri la istorie 354
Varo.Moldova 187
231
233

53

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


"
", , 193
,
270
272
303

, 2010-211 308
& 310
330
. 252
253

Index subiecte
Al doilea rzboi mondial 1941-1945 Istorie
(rus) 358
Alegeri parlamentare anticipate Republica
Moldova 197
Astmul bronic la copii 294
Astronomie Metodica predrii (rus) 252
Buturi spirtoase Republica Moldova ndrumare (rom., engl., rus) 308
Beton armat Construcii 311
Biblia Interpretri 191
Biochimie (engl.) 285
Biologie Metodica predrii (rus) 248
Biotehnologii 286
Calendare Date memoriabile - Aniversri 186
Cancer al regiunii capului i gtului Intervenii
chirurgicale 293
Cri de adrese Productori de mrfuri i
servicii Republica Moldova (rom., engl., rus) 187
Cri de colorat 344
Cstorie 271
Cercetare tiinific Republica Moldova (rom.,
engl.) 183
Chimie Metodica predrii (rus) 253
Chirurgie veterinar 304
Codul civil al Republicii Moldova 212
Codul contravenional al Republicii Moldova 204
Codul de procedur penal al Republicii Moldova
206
Codul familiei al Republicii Moldova 213
Comer Legislaie (rom., engl.) 219
Comunicare politic Republica Moldova 307
Contabilitate managerial 306
Contabilitate i audit Legislaie (rom., engl.) 305
Convenia de la Aarhus Protecia mediului 225
Creativitate Procedee didactice 256
Cretinism 194
Darie, Nicolae, 1946-, actor de teatru i cinema
Biografie 316
Dictatur comunist 196
Dirigenie 259-60
Drept civil Prezumie 221-22
Drept comercial 220

Drepturile omului Persoane infectate cu


HIV/SIDA 202
Drepturile omului Republica Moldova 203
Drepturile omului Sntate public 205
Ecologie Enciclopedii 284
Ecologie Terminologie 283
Educaie civic Metodica predrii (rus) 233
Educaie fizic Metode matematico-analitice
317
Educaie fizic Metodica predrii (rus) 242
Educaie fizic Metodica predrii 241, 246
Educaie intelectual Jocul de ah 261
Educaie plastic Metodica predrii 244
Educaie precolar tiinele naturii 263-66
Electroenergetic 299
Energetic Legislaie (rom., engl.) 298
Eradicarea srciei 200
Etnografie Curriculum 272
Etnologie Curriculum (rus) 270
Etnologie Curriculum 272
Finane Legislaie (rom., engl.) 216
Fizic Metodica predrii (rus) 252
Formarea profesorilor Informatic 255
Geografie Metodica predrii (rus) 238
Geografie Metodica predrii 237
Ginecologie Diagnostic (engl.) 297
Hotrri judectoreti Republica Moldova (rom.,
engl., germ.) 211
Informatic Metodica predrii (rus) 250
Infraciuni Poliia judiciar 208
Infraciuni de omor 209
Istoria evreilor 360
Istorie Eseuri 354
Istorie Metodica predrii (rus) 254
Istorie medieval Personaliti marcante 353
nvmnt precolar 267
nvmnt primar Curriculum 262
nvmnt superior Metodologii de cercetare
(rus) 269
Justiie juvenil Curriculum 207
Liceul Teoretic "Ion Creang" din Chiinu 25758
Limba bulgar Metodica predrii (bulg.) 245
Limba englez 320

54

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Limba francez Metodica predrii (fr.) 240
Limba gguz Metodica predrii (gguz)
239
Limba romn Curriculum 327
Limba romn Metodica predrii 236
Limba romn Teste 322-24
Limba romn 321, 325-26
Limba romn pentru alolongvi 328
Limba rus Teste 330
Limba rus 329
Limba ucrainean Metodic predrii (ucr.) 249
Limbi strine Metodica predrii (rus) 235, 251
Limbi strine Metodica predrii 234
Lingvistic 319
Literatur bulgar Metodica predrii (bulg.) 245
Literatur gguz Metodica predrii (gguz)
239
Literatur gguz din Republica Moldova pentru
copii Poezie (gguz) 349
Literatur n limba gguz din Republica Moldova Romane (rus) 343
Literatur romn Critic i interpetare 325-26
Literatur romn Curriculum 327
Literatur romn Metodica predrii 236
Literatur romn Poveti 331
Literatur romn Teste 322-24
Literatur romn din Republica Moldova
Legende Parabole 334
Literatur romn din Republica Moldova
Nuvele 337
Literatur romn din Republica Moldova
Poeme 335
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie Povestiri Piese 360
Literatur romn din Republica Moldova
Poezie 332-33, 336, 338-40
Literatur romn din Republica Moldova
Versuri melodice 313-14
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Nuvele 345
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii Poezie 347-48
Literatur romn din Republica Moldova pentru
copii 346
Literatur rus din Republica Moldova Romane
(rus) 341
Literatur rus din Republica Moldova Versuri
melodice (rus) 342
Literatur ucrainean Metodica predrii (ucr.)
249
Literaturp romn din Republica Moldova
Critic i interpretare 351
Lupu, Larisa, 1940-, filolog Biografie 318
Mandibul Facturi 296
Maini i utilaj agricol Legumicultur (rus) 300
Matematica pentru precolari 188

Matematic Metodica predrii (rus) 247


Matematic Teste 276-80, 282
Materiale de construcie Republica Moldova
ndrumare (rom., rus) 310
Mnstirea de maici "Adormirea Maicii Domnului", Ceeluca, oldneti (rus) 193
Meniuc, George, 1918-1987, scriitor 351
Migraia forei de munc 198
Muzic coral 312, 314
Muzic pentru pian (rus) 315
Muzic pentru vioar (rus) 315
Nume de familii Origine (rus) 352
Operaiunea "Sud" Chiinu, 6 iulie 1949 Istorie
(rom., rus) 355
Ordine public Mijloace speciale 227
Organizarea educaiei Dirigenie 259-60
Ortodonie 295
Ostai basarabeni, 1917-1918 Istorie 228
Participarea n luarea deciziilor Legislaie 23031
Pedagogie 232
Pediatrie 292
Pia funciar Republica Moldova 199
Poliia Republicii Moldova Albume 226
Pomicultur Prognoz astrologic 303
Pomicultur Tehnologii 302
Poveti 268
Pregtire militar 229
Productori de mrfuri i servicii Republica
Moldova Cri de adrese (rom., engl., rus)
187
Proiectarea mbrcmintei (rus) 309
Protecia mediului Convenia fe la Aarhus 225
Protecia plantelor 301
Protecia mediului nconjurtor Republica
Moldova (rus) 274
Protecia mediului nconjurtor Legislaie (engl.)
224
Protecia mediului nconjurtor Legislaie 223
Psihologie Cercetare (rus) 190
Raevschi, Nicolae, 1929-2009, lingvist 319
Rspundere penal 210
Republica Moldova Regimul comunist Istorie
356
Republica Moldova, 1917-1947 Istorie 357
Resurse hardware 184
Romane 313
Rusia i Occidentul, 1917-2009 Politic 195
Sadovoe Sate Municipiul Bli Republica
Moldova Istorie (rom., rus) 359
Societi comerciale Legislaie (engl.) 215
Societi comerciale Legislaie 214
"tiina juridic n contextul promovrii valorilor
statului de drept" Conferin tiinific (rom.,
rus) 201

55

Cronica crii Nr 2-2011 Book annals Nr 2-2011


tiin Republica Moldova Indici bibliografici
185
tiinele naturii Manuale 273, 281
Teoria literaturii 350
Transport Legislaie (engl.) 218
Transport Legislaie 217

Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie


"Nicolae Testemianu" din Republica Moldova
Anale (rom., engl.) 287-91
Vieru, Grigore, 1935-2009, poet 314
Vinuri Republica Moldova ndrumare (rom.,
engl., rus) 308
"" 275

Index editorilor
Acad. "tefan cel Mare" a MI al Rep. Moldova 208-09,
227
Acomed plus SRL 343
Analytiqur Moldpresa PP SRL 303
Bons Offices SRL 183, 197, 207, 228, 348, 355, 337,
344-45
Cartea Moldovei 358
Cartier 195, 233-39, 241-42, 245, 247-54
Centrul ed. al UASM 361-62
CEP "Medicin" 229, 285, 294-97, 318, 332
CEP USM 210, 221-22, 232, 367
Complex Ed. al IEFS 199-200
Contrast-Design SRL 191, 320
Eco-TIRAS 225, 230-31, 275
Ed. pentru Lit. i Art 331
Editerra Prim SRL 274, 286
Elan Inc SRL 346
Elan Poligraf SRL 359
Epigraf SRL 211, 316
Florile Dalbe PP IP 340
Garomont Studio SRL 255, 350
Grafema Libris SRL 312-13, 315, 335, 351
Imona Grup SRL 307
Inst. de Filologie al AM 319, 339
Inversia-Dub I 341
Iulian ("Edit-Prest" SRL) 246, 336
Lumina 330
Lyceum 282, 321, 329
Magna-Princeps SRL 226, 339

Mnstirea Cueluca 192


Policolor SRL 214-19, 223-24, 298, 305
Poligraf-Design SRL 188, 243-44, 259-61,
263-68, 273, 277-81, 325-26, 353
Pontos 220, 293, 314, 317, 349, 338
Prag-3 SRL 189 , 198, 204, 206, 212-13,
276, 333-34, 347
Primex Com SRL 364
Print-Caro SRL 304, 360
Riso 184
Serebia SRL 356
Softart Studio SRL 369
SB 352
tiina .E.-P. 283-84
Tecnica-Info SRL 311
Teo-Educaional SRL 354
ULIM 201
USMF 287-91
UTM 196, 299
Valinex SRL 269
Vanic Com SRL 308
Varo-Inform SRL 187
Victoria Gomon SRL 310
193
300
309

Index ISBN eronate


ISBN 978-9975-4140-8-9 255

56

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
REVIST

MAGAZINES ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958


2011
NR 2
(444-833)

FEBRUARIE

FEBRUARY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
(Vezi Nr 462)
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor
444. Grecico, Andrei. Invazia "Androizilor" = Androids invasion =
"" : [despre sistemul operaional (SO) Android al corporaiei Google] / Andrei
Grecico // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 26-28 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl.,
rus.
(Vezi de asemenea Nr 604)
008 Civilizaie. Cultur. Progres
(Vezi Nr 561, 724)

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE
(Vezi Nr 811)

02 BIBLIOTECONOMIE

445. Briescu, Ana. Lectura fenomen cultural : [impactul lecturii asupra educaiei i
instruirii copiilor] / Ana Briescu // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 65-72 : fig. Rez. n
lb. engl.
446. Dolinschi, Cristina. Biblioterapia remediu al stresului profesional / Cristina
Dolinschi // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 76-79. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 78-79 (6 tit.).
447. Elena Corotenco 60 de ani : Creionri la un portret : [ex-dir. al Bibl. t. Centrale
"Andrei Lupan" a AM, decorat cu distincia de stat "Om Emerit"] / Aurelia Hanganu, Lucia
Arnaut, Petru Ganea, Tamara Baghici, Lidia Kulikovski, Valentina Chitoroag // Biblio
Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 85-90 : fot.

57

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

448. Iliev, Dimitar. From stone to book to E-book / Dimitar Iliev // Biblio Scientia.
2010. Nr 3/4. P. 15-27 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n notele de subsol.
449. Kulikovski, Lidia. Managementul relaiei cu utilizatorii : (sau fidelizarea utilizatorului) la Bibl. Municipal "B. P. Hasdeu" : [din Chiinu] / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. 2010.
Vol. 36, Nr 4. P. 8-15 : tab. Bibliogr. : 11 tit.
450. Kulikovski, Lidia. Viitorul catalogului, viitorul catalogrii : (puncte de vedere din
ultimele art. de spec. : o scurt trecere n revist) / Lidia Kulikovski // Biblio Polis. 2010.
Vol. 36, Nr 4. P. 29-33 : fot. Bibliogr. n note, p. 33 (10 tit.).
451. Osoianu, Vera. Bibliotecile n infrastructura informaional / Vera Osoianu, Elena
Pintilei // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 37-40.
452. Osoianu, Vera. Utilizatorul de bibliotec 2.0 : context, profil, tendine / Vera
Osoianu // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 16-28. Bibliogr. n note, p. 28 (12 tit.).
453. Pohil, Vlad. Biblioteca i perpetuarea valorilor naionale / Vlad Pohil // Biblio
Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 5-7.
454. Popescul, Maria. Fondurile personale : [ale Bibl. t. Centrale "Andrei Lupan" a
AM] / Maria Popescul, Tamara Marian, Valentina Tcacenco // Biblio Scientia. 2010. Nr
3/4. P. 73-75. Rez. n lb. engl.
455. Ra, Valeriu. Forumul celor mai fideli cititori ai Bibliotecii Municipale "B. P.
Hasdeu" : [1 dec. 2010, Chiinu] / Valeriu Ra // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P.
72-75 : fot.
456. Rotaru, Florin. Dr. Florin Rotaru : "Rostul nostru pe pmnt are mai multe legturi
cu linitea iubirii tainice" : [interviu cu dir. Bibl. Metropolitane "M. Sadoveanu" din Bucureti] /
consemnare : Raia Rogac // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 41-49 : fot.
457. Scobiloal, Genoveva. Accesul la cunoatere ca o faet important a culturii informaionale : [n cadrul Bibl. Municipale "B. P. Hasdeu" din Chiinu] / Genoveva Scobioal
// Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 34-36.
458. Stoykov, Ventsislav. A small mystery revealed : On the authorship of the only
Bible translation for the Jews in Bulgaria / Ventsislav Stoykov // Biblio Scientia. 2010. Nr
3/4. P. 3-14. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : p. 14 i n notele de subsol.
459. atravca, Tatiana. Redeschiderea oficiului copii prilej de srbtoare i bucurie
pentru micii cititori : [la Bibl. "Trgu-Mure" din or. Chiinu] / Tatiana atravca // Biblio Polis.
2010. Vol. 36, Nr 4. P. 50-54.
460. Timu, Angela. Cartea imens valoare a libertii / Angela Timu // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 39-44 : fot. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
58

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

461. urcan, Nelly. Publicarea tiinific ca practic de comunicare / Nelly urcan //


Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 45-52. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 51-52
(25 tit.).
462. Zasavichi, Lidia. Evaluarea bibliometric a revistelor n domeniul tiinelor ecologice i mediului ambiant : [din experiena Bibl. t. Centrale "Andrei Lupan" a AM] / Lidia
Zasavichi // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 53-64 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 62-63 (13 tit.).
463. Zidaru, Cristian. Basarabia o sor geamn a Dobrogei : [nmnarea donaiei
de carte romneasc ctre Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu" din Chiinu] / Cristian Zidaru // Biblio
Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 87-90 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 699)
06 Organizaii (n general)
061 Organizaii. Asociaii (n general)
(Vezi Nr 514)

09 MANUSCRISE. BIBLIOFILIE
(Vezi Nr 707)
070 Ziaristic. Pres
464. Rogac, Raia. Clipa la o clip aniversar : [rev. de cultur i creaie literar 15
ani] / Raia Rogac // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 63-67 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 448, 808)

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
(Vezi Nr 821)
159.9 Psihologie
465. Bere, Constantin. Msurarea rezistenei la stres : [test psihologic] / Constantin
Bere // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 3-9 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
466. Salca, Lucia. Problema profilaxiei abaterilor n dezvoltarea copilului / Lucia Savca
// Psihologie. 2011. Nr 1. P. 86-95 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
467. apu, Grigore. Problematica relaiei fiic mam / Grigore apu // Psihologie.
2011. Nr 1. P. 80-85. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 569, 575, 579, 595, 605)

59

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


468. Rcanu, Anton. Ideea de moral i rolul su normativ / Anton Rcanu // Legea
i viaa. 2011. Nr 1. P. 24-27. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n note, p. 27 (30 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 463, 579)

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
469. Buburuz, Petru. Meditaii la sfrit de an : [ale magistrului n teologie, paroh al Bisericii "Sf. Apostoli Petru i Pavel" din Chiinu] / prot. Petru Buburuz // Lumintorul. 2010.
Nr 6. P. 9-18 : fot.
470. Ciobanu, Petru. Episcopul Dorimedont, slujitor i mrturisitor al credinei n nordul
Basarabiei cretine : [Episcopia din Edine i Briceni : In memoriam (4 mar. 1961-31 dec.
2006)] / Petru Ciobanu // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 20-31 : fot.
471. Cojocaru, Gheorghe E. Unificarea Bisericii Basarabene cu Biserica Ortodox
Romn / Gheorghe E. Cojocaru // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 58-63 : fot. Bibliogr. n
note, p. 64 (13 tit.).
472. Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor. Pastoral la Naterea Domnului / Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al Basarabiei i Exarh al Plaiurilor // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 3-8 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 458, 476, 484, 573)

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
473. Glca, Boris. mbtrnirea demografic n R. Moldova : contextul naional existent
i eficientizarea reformelor n domeniul mbtrnirii populaiei / Boris Glca // Administrarea
publ. 2011. Nr 1. P. 53-59. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

474. Turtureanu, Ovidiu. Difereniere social i conflictul social n societatea sovietic


/ Ovidiu Turtureanu // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 169-173. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 173 (12 tit.).

60

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

316.6 Psihologie social


475. Tolstaia, Svetlana. Trainingul de dezvoltare personal metod eficient de stimulare a tendinelor de autoactualizare a sinelui / Svetlana Tolstaia // Psihologie. 2011.
Nr 1. P. 49-54. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
316.7 Sociologia culturii. Contextul cultural al vieii sociale
(Vezi Nr 569)

32 POLITIC

321 Forme de organizare politic. Statele ca puteri politice


(Vezi Nr 485)
322 Relaii dintre biseric i stat
476. Ciorb, Veaceslav. Politica regimului totalitar comunist fa de clerul Bisericii Ortodoxe din RSS Moldoveneasc (1944-1989) / Veaceslav Ciorb // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 151-168. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 167-178 (76 tit.).
477. Ttaru, Lidia. Biserica i Unirea Basarabiei cu Romnia de la 1918 : studiu / Lidia
Ttaru // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 46-57 : fot. Bibliogr. n note, p. 56 (21 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 484)
323 Politic intern
478. Psrin, Paulian. Paulian Psrin : "Evenimentele din decembrie 1989 au fost
planificate cu mult timp nainte, n afara Romniei" : [interviu cu eful Serviciului de contraspionaj rom. ntre anii 1974-1989] / consemnare : rep. rev. // Biblio Polis. 2010. Vol. 36,
Nr 4. P. 78-80.
(Vezi de asemenea Nr 474, 530)
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
479. Bobeic, Constantin. Un chiot de biruin ? Un clopot de alarm ? : [pe marginea
vol. Cderea comunitilor de Vasile oimaru, Ch., Prometeu, 2010, 160 p.] / Constantin
Bobeic // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 139-140 : fot.
480. Bulmaga, Leonid. Consideraiuni cu privire la cauzele foametei din anii 19461947 (II) / Leonid Bulmaga // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 114-137.
Bibliogr. n note, p. 135-137(110 tit.). Contin. nceputul : Nr 1.
481. Cau, Igor. Teroarea stalinist n Moldova sovietic (II) / Igor Cau // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 53-68. Bibliogr. n note, p. 66-68 (78 tit.). Art. : Nr 1.
482. Hioar, Aurel. Tragediile poporului nu pot fi date uitrii : [secvene de la lansarea
crii Moldova de la est de Prut n timpul primei ocupaii sovietice (1940-1941) de Mariana
ranu, Sibiu, Ed. Asoc. ASTRA, 2010, 208 p.] / Aurel Hioar // Biblio Polis. 2010. Vol.
36, Nr 4. P. 81-86 : fot.
61

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

483. Negru, Elena. PCM i naionalismul = CPM and Nationalism (1965-1989) : (Doc.
adunate n cadrul progr. de cercet. efectuate de ctre Comisia pentru studierea i aprecierea
regimului totalitar comunist din Rep. Moldova) / Elena Negru, Gheorghe Negru ; trad. din rus
de Gheorghe Chiri, Claudia Vrlan, Ilie Gulica // Destin romnesc : ser. nou. 2010. Nr
5/6 , Ed. spec. P. 1-334 : tab. Bibliogr. n note, p. 11 (4 tit.).
484. Represiuni mpotriva religiei i a bisericii : [pe marginea rezultatelor cercetrilor
Comisiei privind teroarea bolevic n RSSM, condus de istoricul Gheorghe Cojocaru, fondat la 14 ian. 2010 : studiu] // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 34-45 : fot.
485. Tr, Marius. Conferina tiinific "Declaraia de Independen a Republicii
Moldova (27 august 1991) : semnificaii, obiective, realizri", 26 august 2010, Chiinu / Marius Tr // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 181-182.
486. urcanu, Viorica. Basarabia sub prima ocupaie sovietic vzut de o tnr cercettoare : [pe marginea monogr. Moldova de la est de Prut n timpul primei ocupaii sovietice
: (1940-1941) de Mariana S. ranu, Sibiu, Ed. Asoc. ASTRA, 2010, 208 p.] / Viorica
urcanu // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 145-147 : fot.
487. , . : [ . .
. : ] / // Profit. 2011. Nr 1/2.
P. 3-5 : fot.
488. , . "" ,
: [ . : ] / // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 8-11 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 476, 491, 494, 497, 531, 811)
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
489. Dulschi, Silvia. Diplomaia parlamentar factor important n cooperarea internaional / Silvia Dulschi // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 135-138. Bibliogr. : 5 tit.
490. Lavenex, Sandra. Justiia i afacerile interne i noii vecini ai UE : Administrare n
afara statutului de membru? / Sandra Lavenex // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P.
119-134. Bibliogr. n note, p. 131-134 (56 tit.).
491. ranu, Anatol.
: (1991-2001 .) /
Anatol ranu // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 69-88. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 87-88 (46 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 493, 495-96, 525-26)

62

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

327(478) Politica extern a Republicii Moldova


492. Burian, Alejandro. Caracteristicas del servicio diplomatico de la Republica de
Moldavia // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 51-66. Rez. n lb.
rom., rus. Bibliogr. n note, p. 64-66 (33 tit.) i n notele de subsol.
493. Cernenchi, Eugen. Organizarea activitii diplomatice a rii Moldovei n sec. al
XVII-lea- nceputul sec. al XVIII-lea : (n opera lui Dimitrie Cantemir) / Eugen Cernenchi //
Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 138-150. Bibliogr. n note, p. 148-150 (71
tit.).
494. Gherega, Carolina. Rolul factorului extern n soluionarea conflictului transnistrean / Carolina Gherega // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 51-56. Rez. n lb. rom., engl.
Bibliogr. : 8 tit.
495. Nazaria, Sergiu. Apariia problemei basarabene n relaiile internaionale / Sergiu
Nazaria, Victor Stepaniuc // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P.
125-141. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
496. Solcan, Natalia. Importana politicii europene de vecintate n Republica Moldova
i coninutul planului de aciuni RM UE / Natalia Solcan // Rev. mold. de drept intern. i
relaii intern. 2010. Nr 4. P. 80-86. Rez. n lb. engl. rus. Bibliogr. n note, p. 85 (8
tit.).
(Vezi de asemenea Nr 609)
329 Partide i micri politice
329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
497. Diacov, Dumitru. Trind printre trandafiri : [dialog cu D. Diacov, Preedintele de
onoare al Partidului Democrat, parlamentar] / a dialogat : Nicolae Roca // Moldova. 2011.
Nr 1/2. P. 12-17 : fot. (Portret de contemporan).
(Vezi de asemenea Nr 483, 488, 536)

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
498. . (2001-2004).
: [Nr 743 11 2002 .] //
Contabilitate i audit. 2011. Nr 2. P. 107-117 : tab.
(Vezi de asemenea Nr 559, 566, 596)
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
499. , . , , ? : [
: 2011 .] / // Profit. 2011.
Nr 1/2. P. 40-47 : fig., fot.
63

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

334 Forme de organizare i cooperare n activitatea economic


500. Candu, Andrian. Avantajele necesit promovare : [interviu cu A. Candu, dir. gen.
al Asoc. Oamenilor de Afaceri (AOAM) din Moldova] / interlocutor : Mariana Tabuncic // Profit.
2011. Nr 1/2. P. 90-95 : fot. (77 de ntrebri n 20 de minute).
501. , . : : [ . , . . ,
] / // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 24-26 : fot.
336 Finane
502. Andrei, Sorin. BCR Chiinu tinde s devin lider : [interviu cu S. Andrei, preedintele executiv al bncii] / consemnare de rep. rev. // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 70-74 : fot.
503. Drguanu, Dorin. Criza arat problemele aprute n perioada de boom = Crisis
revealed problems emerged during boom period = :
[interviu cu D. Drguanu, Guvernanator al Bncii Na. a Moldovei] / interlocutor : Margareta
Mocreac // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 26-33 ; 76-83 ; 104-111 : fot. Text paral. : lb. rom.,
engl., rus.
504. Manole, Tatiana. Sugestii asupra proiectului de lege "Legea finanelor publice i
responsabilitii bugetar-fiscale" / Tatiana Manole // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P.
72-77. Rez. n lb. engl.
505. Sochirca, Alexei. Modul de utilizare a mainilor de cas i control cu memorie fiscal n activitatea caselor de amanet / Alexei Sochirca // Contabilitate i audit. 2011. Nr 2.
P. 42-43 : fot., tab.
506. Tabuncic, Mariana. Noul potenial al BCR Chiinu : [unica banc cu capital romnesc din Moldova] / Mariana Tabuncic // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 68-69 : fot.
507. Timofeenco, Aliona. Regimul de impunere cu TVA a mrfurilor importate, preurile crora sunt reglementate de stat / Aliona Timofeenco // Contabilitate i audit. 2011. Nr
2. P. 46-48 : fot.
508. Victoria Bank :
// Profit. 2011. Nr 1/2. P. 48-49 : tab.
509. , .
2010 / // Contabilitate i audit. 2011. Nr 2.
P. 9-42 : fot., tab. Contin. nceputul : Nr 1.
510. 2011 // Contabilitate i audit.
2011. Nr 2. P. 95-96 : fot., tab.

64

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

511. , : [.
. Nr 1026 2 . 2010 .] // Contabilitate i audit. 2011.
Nr 2. P. 97-103.
512. 2010 . // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 22-25 : tab. ( ).
513. . (2010-). (),
, : [Nr 1026, 2
. 2010 .] // Contabilitate i audit. 2011. Nr 2. P. 97.
(Vezi de asemenea Nr 690)
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
514. Bologan, Mihai. Realizri i perspective : [ale economiei din Moldova pentru anul
2011 : interviu cu M. Bologan, preedintele Asoc. obteti "Institutul IDEA"] / interlocutor :
Alexandra Marin // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 84-85 : fot.
515. Bujor, Igor. Piaa agricol din Republica Moldova i problemele actuale / Igor Bujor // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 12-13. (Viziuni practice).
516. Bumacov, Vasile. Agricultura i revine : [interviu cu V. Bumacov, ministrul Agriculturii i Industriei Alimentare din Moldova] / consemnare de Tatiana Ciobanu // Profit.
2011. Nr 1/2. P. 86-89 : fot.
517. Ciubarov, Natalia. Moldova ara preurilor europene / Natalia Ciubarov // Profit.
2011. Nr 1/2. P. 100-102 : fot. (Venituri & Costuri).
518. Gangan, Svetlana. Prospectarea pieei agroalimentare : [din Rep. Moldova : pe
marginea Mesei rotunde cu acelai tit. : au participat : tefan Chitoroag, vice-ministru Agriculturii i Industriei Alimentare, Sergiu Tirigan, Dir. Marketing i Relaii Intern de la Ministerul
Agriculturii i Industriei Alimentare, Andrei Zapanovici, jurist [et al.] / Svetlana Gangan // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 11-12 : fot.
519. Golic, Aurelia. Relaiile economice i ecologice n contextul unui nou nivel de
dezvoltare / Aureliu Golic // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 18-25 : fot., tab. Bibliogr. :
9 tit.
520. , . 2010 . : ? : [ ] / // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 20-21 : fig.
338.48 Turism. Economia turismului
65

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011


(Vezi Nr 828)

339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial


339.5 Comer exterior. Comer internaional
521. Cotelea, Antonina. Locul i rolul comerului exterior n sistemul economiei naionale / Antonina Cotelea // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 148-153. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 507)
339.7 Finane internaionale
(Vezi Nr 647)

34 DREPT. JURISPRUDEN

340 Drept n general. Propedeutic. Metodele dreptului i tiinele auxiliare


522. Baltaga, Ecaterina. Expertiza medico-legal form procesual de aplicare a cunotinelor speciale medicale / Ecaterina Baltaga // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 43-47.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 13 tit.
523. Saftincu, Ioan. Modele de abordare a dizabilitii : [n dreptul general i social ] /
Ioan Saftincu // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 47-50. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10
tit.
524. , . / . // . 2011. Nr 1. P. 22-27. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 10 tit.
341 Drept internaional
525. Beregoi, Natalia. Politici mediatice n domeniul proteciei drepturilor minoritilor
naionale / Natalia Beregoi // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P.
109-116. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 115 (24 tit.) i n notele de subsol.
526. Boboc, Lucia. Unele aspecte privind reglementarea prin mijloace politicodiplomatice a diferendelor internaionale n dreptul internaional public / Lucia Boboc // Rev.
mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 117-124. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 13 tit. i n notele de subsol.
527. Cauia, Alexandru. Drepturile i obligaiile generate de statutul de combatant /
Alexandru Cauia // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 67-79.
Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
528. Chirtoac, Natalia. Protecia drepturilor femeii la nivel regional : [intern.] / Natalia
Chirtoac, Veronica Tarlev // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P.
15-27. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
529. Gamurari, Vitalie. Locul i rolul sanciunilor n justiia tranziional : [drept penal
intern.] / Vitalie Gamurari // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 4350. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
66

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

530. Petraru, Roxana Alina. Definiri ale termenului de minoritate naional n legislaia
intern ale statelor din Europa / Roxana Alina Petraru // Rev. mold. de drept intern. i relaii
intern. 2010. Nr 4. P. 98-102. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 101-102 (16
tit.).
531. arlung, Victoria. Configuraia conflictului transnistrean n dreptul internaional
umanitar / Victoria arlung, Ion Frunze // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010.
Nr 4. P. 28-42. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n notele de subsol.
532. , .
/ , // Rev. mold. de drept intern. i
relaii intern. 2010. Nr 4. P. 8-14. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n notele de subsol.
533. , .
/ . , . // . 2011. Nr 1.
P. 36-38. Bibliogr. : 6 tit.
(Vezi de asemenea Nr 485, 490, 494, 544)
342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ
534. Guuleac, Victor. Contractul administrativ ca modalitate a actului administrativ /
Victor Guuleac, Bogdan Florea // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 4-12. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 12 (19 tit.).
535. Moraru, Elena. Modelul sistemic al rspunderii juridice n dreptul public i dreptul
privat / Elena Moraru // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 38-42. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 12 tit.
536. Popa, Victor. Avem nevoie de o nou Constituie : [interviu politic cu V. Popa,
preedintele Comisiei juridice, numiri i imuniti a Parlamentului Rep. Moldova, deputat al
Partidului Liberal, doctor habilitat n drept] / interlocutor : Natalia Ciubarov // Profit. 2011.
Nr 1/2. P. 64-66 : fot.
537. Railean, Petru. Reflecii asupra legalitii constituionale i a mecanismului de
asigurare a acesteia / Petru Railean // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 33-37. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 22 tit.
538. , . / . //
. 2011. Nr 1. P. 39-43. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 17 tit.
539. , . /
. , . // . 2011. Nr 1. P. 4-9. Rez. n lb. engl., rus,
ucr. Bibliogr. : 21 tit.

67

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

540. , . - / . //
. 2011. Nr 1. P. 48-54. Rez. n lb. fr., rus Bibliogr. : 21 tit.
(Vezi de asemenea Nr 567, 833)
342.5(478) Puterea de stat, sisteme i funcii ale organelor de stat ale Republicii Moldova

541. Bnrescu, Maria. Curtea Constituional i avocatul parlamentar instituii ce


garanteaz respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului / Maria Bnrescu //
Justiia Constituional n Rep. Moldova. 2011. Nr 1. P. 16-18. Bibliogr. : 9 tit.
542. Pulbere, Dumitru. Curtea Constituional la a 16-a aniversare / Dumitru Pulbere //
Justiia Constituional n Rep. Moldova. 2011. Nr 1. P. 10-12.
543. Ungurean, Ivan. Implementarea instituiei non-discriminrii n legislaia Republicii
Moldova / Ivan Ungurean // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P.
103-108. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note, p. 108 (12 tit.).
544. Zaporojan, Veaceslav. Ratificarea tratatelor internaionale n Republica Moldova :
aspecte constituionale / Veaceslav Zaporojan // Justiia Constituional n Rep. Moldova.
2011. Nr 1. P. 13-16. Bibliogr. n notele de subsol.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
545. Berdeu, Ruslan. Obiectul infraciunii n contextul legislaiei penale a Republicii
Moldova / Ruslan Berdeu, Valentina Chiria // Avocatul Poporului. 2010. Nr 11/12. P. 1619. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 23 tit.
546. Butmalai, Rita. Cadrul legal i mecanisme de implementare a probaiunii n cauzele penale privind minorii / Rita Butmalai, Ruslan Munteanu // Legea i viaa. 2011. Nr 1.
P. 55-58. Rez. n lb. rom., fr. Bibliogr. : 7 tit.
547. Crijanovschi, Sergiu. antajul nsoit de rpirea proprietarului, posesorului sau
deintorului, a rudelor sau apropiailor acestora : (alin. (4) art. 189 C. pen. RM) / Sergiu
Crijanovschi // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 49-54. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n
note, p. 54 (44 tit.).
548. Furdui, Sergiu. Opinie cu privire la interpretarea judiciar a prevederilor din articolul 313 alin. (4) din Codul de procedur penal : (reglementeaz participarea la examinarea
plngerii mpotriva aciunilor i actelor presupuse ilegale ale organului de urmrire penal i
ale organului care exercit activitate operativ de investigaii) / Sergiu Furdui // Avocatul
Poporului. 2010. Nr 11/12. P. 11-16.
549. Gladchi, Gheorghe. Natura juridic a condamnrii cu suspendarea condiionat /
Gheorghe Gladchi, Ctlin Bucur // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 2-9. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 9 (23 tit.).

68

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

550. Spalatu, Veaceslav. Consideraiuni privind tentativa de infraciune / Veaceslav


Spalatu, Sofia Chiria // Avocatul Poporului. 2010. Nr 11/12. P. 9-10. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 8 tit.
551. Stamatin, tefan. Aspecte teoretice privind temeiurile i condiiile aplicrii msurilor preventive : [conform Codului de procedur penal] / tefan Stamatin, Alexandru
Gheorghie // Legea i viaa. 2011. Nr 1. P. 13-18. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. n
note, p. 18 (18 tit.).
552. tefnu, Radu. Rspunderea pentru violarea de domiciliu n legea penal a Republicii Moldova, n cea a Romniei, a Spaniei i n cea a Bulgariei / Radu tefnu // Rev.
na. de drept. 2011. Nr 2. P. 39-43. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 43 (6 tit.).
553. Tnase, Alexandru. Latura subiectiv a infraciunii de trafic de fiine umane : (art.
165 C. pen. RM) / Alexandru Tnase // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 10-22 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 21 (46 tit.).
554. Timofei, Sorin. Latura obiectiv a infraciunii de concuren neloial : (art. 2461 C.
pen. RM) / Sorin Timofei // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 26-38. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 37 (47 tit.).
555. , . / // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 55-60. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. n note, p. 60 (10 tit.).
346 Drept economic. Legea controlului guvernamental asupra economiei
(Vezi Nr 504)

347 Drept civil

347.2/.3 Drepturi reale. Bunuri i lucruri. Bunuri mobile n general


(Vezi Nr 556)

347.4 Obligaii. Contracte. Convenii


556. , . , / . , . //
. 2011. Nr 1. P. 19-21. Rez. n lb. rus.
(Vezi de asemenea Nr 463, 534)
347.6 Dreptul familiei. Drept ereditar
(Vezi Nr 533)
347.7 Drept comercial
557. Pduraru, Alexandru. Analiza de drept comparat a reglementrilor privind infraciunile n domeniul proprietii industriale din legislaia Republicii Moldova i a Romniei /
Alexandru Pduraru // Rev. na. de drept. 2011. Nr 2. P. 44-48. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 48 (6 tit.).
69

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar


558. Rspunderea disciplinar a judectorilor n Rusia : (scurt analiz istoricojuridic) / A. E. Roman, V. K. Akulov, A. I. Kulibeci [et al.] // Avocatul Poporului. 2010. Nr
11/12. P. 5-8. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 541, 543)
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
559. Romanda, Nicolae. Unele reflecii juridice privind modelarea deciziilor angajatorului n segmentul resurselor umane n vederea optimizrii cheltuielilor pentru personalul
angajat / Nicolae Romanda, Eduard Boiteanu // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 4752. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
349.3 Drept social
560. Romanda, Nicolae. Rolul stagiului de cotizare la stabilitatea dreptului social / Nicolae Romanda // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 37-46 : tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. n note, p. 45-46 (20 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 523)
349.6 Dreptul ocrotirii naturii i al mediului nconjurtor
(Vezi Nr 652)

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public

561. Canr, Vlad. Identificarea situaiilor comunicative n administrarea public n context sociocultural / Vlad Canr // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 30-35. Rez. n lb.
fr. Bibliogr. : 6 tit.
562. Ciobanu, Tatiana. Istoria de succes a unui primar : [pe marginea discuiei cu
Vladimir Cociorv, primarul satului Brviceni, raionul Orhei] / Tatiana Ciobanu // Profit.
2011. Nr 1/2. P. 96-98 : fot.
563. Dulschi, Ion. Autoriti autonome ale administraiei publice centrale / Ion Dulschi //
Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 17-29. Rez. n lb. engl. Bibliogr. 7 tit.
564. Gheorghia, Tamara. Aspecte conceptuale i practice privind serviciul public superior / Tamara Gheorghia // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 9-16. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. 8 tit.
565. Gherman, Vasile. Impactul cadrului legislativ asupra statutului funcionarului public / Vasile Gherman // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 60-70. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 16 tit.

70

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

566. Tofan, Tatiana. Trsturile caracteristice ale pregtirii profesionale a resurselor


umane n administraia public din SUA / Tatiana Tofan // Administrarea publ. 2011. Nr 1.
P. 78-82. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
567. , . / . // . 2011. Nr 1. P. 27-36. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 25 tit.
i n notele de subsol.
(Vezi de asemenea Nr 478, 490, 584, 646)
355/359 tiin militar. Fore armate
(Vezi Nr 527)

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE

364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
(Vezi Nr 555, 560)
368 Asigurri
568. = Insurance Company Ratings : (.-. 2010
.) // Profit. 2011. Nr 1/2. P. 15-19 ; 112-115 : tab. Text paral. : lb. rus, engl.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
569. Berezovski, Nelly. Atitudinile i credinele parentale factor prerogativ al educaiei interculturale a personalitii n devenire / Nelly Berezovski, Liliana Chisari // Psihologie.
2011. Nr 1. P. 62-71 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 10 tit.
570. Braghi, Maria. Aspectul polifuncional al parteneriatului coal familie comunitate / Maria Braghi // Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 39-44 : fot., tab. Rez. n lb.
engl. Bibliogr. : 9 tit.
571. Cru, Elena. Rolul motivaiei nvrii n obinerea succesului colar : [aspect
psihologic] / Elena Cru // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 16-26 : fig., fot., tab. Rez. n lb.
rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
572. Educaia pentru schimbare din perspectiv axiologic / Maria Hadrc, Didina
Rogojin, Nicolae Silistraru [et al.] // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 22-28 : fot.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 28 tit.
573. Eco, Diana. Unele aspecte i probleme ale instruirii teologice din Basarabia : (a
doua jumtate a secolului al XIX-lea) / Diana Eco // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr
2. P. 174-180. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 180 (11 tit.).
574. Guu, Vladimir. nvmntul centrat pe competene : abordate teleologic / Vladimir Guu // Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 2-7 : fig., fot. Bibliogr. : 14 tit.
71

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

575. Iuroaia, Felicia. Educaia parental i interaciunea printe copil / Felicia


Iuroaia, Filip Stanciu // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 55-61. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5
tit.
576. Managementul calitii sistemului educaional din Republica Moldova : teorie i
metodologie / Sergiu Baciu, Violeta Mija, Viorica Andrichi [et al.] // Univers Pedagogic.
2011. Nr 1. P. 43-50 : fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
577. Mihai, Iulia Mihaela. Constructivismul i interdisciplinaritatea n activitatea didactic : [psihologia educaiei] / Iulia Mihaela Mihai // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 27-38.
Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 16 tit.
578. Perspectiva psihosocial de asigurare a calitii educaiei n Republica Moldova /
Aglaida Bolboceanu, Nicolae Bucun, Virginia Rusnac [et al.] // Univers Pedagogic. 2011.
Nr 1. P. 10-21 : fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 20 tit.
579. , . - .
/ // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 39-48.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 445)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

580. Aspecte teoretice i metodologice ale formrii axiologice a elevilor n cadrul disciplinelor socioumane / Lilia Pogola, Rodica Solovei, Angela Cara [et al.] // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 5-9 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 4 tit.
581. Botgros, Ion. Aspecte metodologice ale formrii competenei colare la leciile de
biologie : [cl. a 10-12-a ] / Ion Botgros // Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 23-28 : tab.
Bibliogr. : 8 tit.
582. Brduleac, Iraida. Metode matematice de prelucrare a datelor statistice obinute
n investigaie : [analiza particularitilor instruirii mat. a elevilor cl. a 9-10-a] / Iraida Brduleac
// Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 13-18 : fot., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
583. Bushnaq, Tatiana. Tehnologii de dezvoltare a limbajului frazeologic prin intermediul predrii comunicative a limbii engleze la studeni / Tatiana Bushnaq // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 82-86 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
584. Canr, Vlad. Necesiti de instruire i predare andragogic a limbii franceze funcionarilor publici din Republica Moldova / Vlad Canr // Administrarea publ. 2011. Nr 1.
P. 105-109. Rez. n lb. engl.
585. Cosovan, Olga. Competena lexical, o necunoscut : [conform Cadrului european comun de referin pentru limbi : nvare, predare, evaluare] / Olga Cosovan // Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 34-35 : fot. Bibliogr. n notele de subsol.
72

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

586. Excurs sintetic asupra cercetrilor tiinifice n proiectul "Fundamentele teoretice


i metodologice ale educaiei lingvistice i literare a elevilor" (2009-2010) / Nelu Vicol, Tatiana
Callo, Vlad Pslaru [et al.] // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 51-57 : fot. Rez. n lb.
rom., engl.
587. Garas, Ala. Realizarea proiectului n cadrul orelor de biologie : [la tema Angiospermele plantele cu flori : din experiena Colegiului Na. de Comer al ASEM] / Ala Garas //
Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 28-29 : fot.
588. Gorea, Ana. Teaching content and language in esp classes : [metodologia predrii lb. engl. profesional pentru masteranzi] / Ana Gorea // Administrarea publ. 2011. Nr 1.
P. 84-93. Rez. n lb. rom. Bibliogr. : 7 tit.
589. Grdinari, Galina. Case study an effective approach to developping
communicative skills : [lb. engl.] / Galina Grdinari, Larisa Usati // Univers Pedagogic.
2011. Nr 1. P. 100-103. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
590. Miron, Raisa. Aplicaii ale derivatei : Rezolvarea problemei de maxim i minim :
[studierea matematicii : cl. a 11-a] / Raisa Miron // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P.
95-99 : fig. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
591. Mienina, Nadejda. Developing Critical Reading Skills at the English Lessons :
Drawing Inferences : [dezvoltarea abilitilor de gndire critic la orele de lb. engl.] / Nadejda
Mienina, Viorica Ciobanu // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 104-108 : tab. Rez. n
lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
592. Onua, Valentina. Situaia de vorbire la leciile de limba romn pentru alolingvi :
[la Liceul Teoretic S. Rahmaninov, or. Cahul] / Valentina Onua // Didactica Pro 2011.
Nr 1. P. 36-37 : fot.
593. Probleme generale ale formrii i dezvoltrii competenilor colare n domeniul tiinelor reale / Ion Botgros, Ludmila Franuzan, Viorel Bocancea [et al.] // Univers Pedagogic.
2011. Nr 1. P. 29-36 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 5 tit.
594. Sclifos, Lia. Resursele metodologice pentru formarea competenelor : [din experiena Colegiului de Construcii, or. Chiinu] / Lia Sclifos // Didactica Pro 2011. Nr 1.
P. 47-53 : fot., tab. Rez. n lb. engl.
595. , .
/
, // Psihologie. 2011. Nr 1. P. 72-79. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 27 tit.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

73

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

596. Andrichi, Viorica. Managementul calitii n domeniul resurselor umane : [n instituiile de nvmnt din Rep. Moldova] / Viorica Andrichi // Univers Pedagogic. 2011.
Nr 1. P. 87-94 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 9 tit.
597. Cojocaru, Maria. Implicaiile culturii emoionale a profesorului asupra eficienei
comunicrii n mediul educaional / Maria Cojocaru // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P.
74-81 : tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 16 tit.
598. Elova, Tatiana. Evaluarea o dimensiune important a nvmntului de calitate
: [din experiena Liceului Teoretic A. Pukin, or. Cueni] / Tatiana Elova // Didactica Pro
2011. Nr 1. P. 30-33 : fot., tab.
599. Evaluarea autentic : un deziderat al educaiei moderne / Maria Hadrc, Aurelia
Raileanu, Svetlana Chiu [et al.] // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1. P. 37-42 : fot. Rez.
n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
600. Modernizarea i implementarea curriculumului colar din perspectiva colii prietenoase copilului / Nicolae Bucun, Lilia Pogola, Vladimir Guu [et al.] // Univers Pedagogic.
2011. Nr 1. P. 63-73 : fot. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 8 tit.
(Vezi de asemenea Nr 587, 594)
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
601. Imperativele restructurrii sistemului educaiei precolare din Republica Moldova /
Stela Cemortan, Jana Racu, Larisa Cuzneov [et al.] // Univers Pedagogic. 2011. Nr 1.
P. 58-62 : fot., tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 7 tit.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
602. Costandaki, Oksana. Parteneriatul comunitate coal : repere pentru educaia
incluziv / Oksana Costandaki, Sergiu Toma // Didactica Pro 2011. Nr 1. P. 45-46.
(Vezi de asemenea Nr 466)
377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
603. Palade, Gabriel. Paradigma calitii educaiei n Republica Moldova ntre realiti
i perspective : (modelul nvmntului profesional) / Gabriel Palade // Didactica Pro
2011. Nr 1. P. 8-10 : fot. Bibliogr. : 10 tit.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
604. Sturza, Alexei. Completarea automatizat a suplimentelor la diplome de licen i
de master / Alexei Sturza // Administrarea publ. 2011. Nr 1. P. 140-147. Bibliogr. : 9
tit. i n note, p. 146-147 (24 tit.).
605. , .
: [. ] / // Psihologie. 2011.
Nr 1. P. 10-15 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
74

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi de asemenea Nr 588)

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


606. : [ : , , . ; , , , . ; ,
, . [et al.] / . : // Aquarelle. 2011.
Nr 2. P. 100-102 : fot. ( ).
391/395 Etnografie
607. Jeltova, Inna. ART PODIUM! : [pe marginea discuiilor cu tinerii designeri- modelieri, ctigtorii Concursului cu acelai tit. din anul 2010 a rev. "Open Skies" : Irina Sadovici,
deintoarea Marelui Premiu pentru colecia de rochii de piele ; Alexandru Luchian, ctigtor
la compartimentul "Cea mai bun lucrare de brbat", Vasile Vozian, ctigtor la compartimentul "Cea mai bun lucrare artistic"] / Inna Jeltova ; fot. : Vitalii Urmoglo // Open Skies.
2011. Nr 1/2. P. 118-124 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
608. Galupa, Dumitru. Arii naturale protejate n lume / Dumitru Galupa // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 6 : fot., tab. Text paral. : lb. rom., rus.
609. alaru, Gheorghe. Protecia mediului i procesul de integrare european a Republicii Moldova / Gheorghe alaru // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 1-4 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 462, 519, 832)

51 MATEMATIC
510 Consideraii fundamentale i generale ale matematicii
610. Kotov, V. M. A heuristic algorithm for the two-dimensional single large bin packing
problem / V. M. Kotov, Dayong Cao // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica.
2010. Nr 3. P. 23-28 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
512 Algebr
611. Hadipour, A. R. Vague BF algebras / A. R. Hadipour, A. Borumand Saeid // Bul.
Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 11-22. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 590)
514 Geometrie
612. Filipuk, Galina. Generalized hypergeometric systems and the fifth and sixth
Painlev equations / Galina Filipuk // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica.
2010. Nr 3. P. 3-10. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.

75

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

613. Soltan, Valeriu. Convex Quadrics / Valeriu Soltan // Bul. Acad. de tiine a Rep.
Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 94-106. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 16 tit.
515.1 Topologie
614. Arnautov, V. I. Method for constructing one-point expansions of a topology on a
finite set and its applications / V. I. Arnautov, A. V. Kochina // Bul. Acad. de tiine a Rep.
Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 67-76. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 3 tit.
615. Cozma, Dumitru. Center problem for a class of cubic systems with a bundle of
two invariant straight lines and one invariant conic / Dumitru Cozma // Bul. Acad. de tiine a
Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 51-66. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note,
p. 65 (20 tit.).
616. Popa, Valeriu. Topological rings with at most two nontrivial closed ideals / Valeriu
Popa // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 77-93. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 5 tit.
617. Shchukin, K. K. On isotopy, parastrophy and orthogonality of quasigroups / K. K.
Shchukin // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 29-34 :
tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 4 tit.
517 Analiz
618. Dryuma, Valery. On spaces related to the Navier-Stokers equations / Valery
Dryuma // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 107-110.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 2 tit.
519.6 Matematic calculatorie. Analiz numeric
619. Covalschi, Alexandru. On quasiidenties of torsion free nilpotent loops / Alexandru Covalschi // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 4550. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 6 tit.
519.8 Cercetri operaionale
620. Emelichev, Vladimir. On stability of Pareto-optimal solution of portfolio optimization problem with Savage's minimax risk criterii / Vladimir Emelichev, Vladimir Korotkov, Kirill
Kuzmin // Bul. Acad. de tiine a Rep. Moldova. Matematica. 2010. Nr 3. P. 35-44.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 43 (24 tit.).

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE


544 Chimie fizic
621. ,
- / . . , . . , . . [et al.] //
. . 2011. Nr 1. P. 8-13 : fig., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 15 tit.
76

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

55 GEOLOGIE. TIINE GEOLOGICE I GEOFIZICE


551 Geologie general. Climatologie. Geologie istoric. Stratigrafie. Paleogeografie
551.5 Meteorologie. Climatologie
622. Boian, Ilie. Condiiile meteorologice i agrometeorologice din toamna anului 2010
/ Ilie Boian, Tatiana Mironova // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 34-36 : fot.

58 BOTANIC
623. , . . ( Chenopodium L.) / . . , . . // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 32-33 : fot.
Bibliogr. : 16 tit.
(Vezi de asemenea Nr 658, 689)

59 ZOOLOGIE
624. Bogdea, Larisa. Aripi de mtase : [Mtsarii din familia Bombycilidae] / Larisa
Bogdea // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 12 : fot. ;
. 2011. Nr 2. P. 12.
625. Postolachi, Vlad. Regele pdurii : [cerbul] / Vlad Postolachi // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 5 : fot. ; . 2011.
Nr 1. P. 5.
626. Savin, Anatol. Lupul : pro i contra / Anatol Savin // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 20 : fot. ; . 2011. Nr 2. P.
20.
627. Vasilacu, Natalia. Splendoarea cprioarei : [specia de mamifere Capreolus
capreolus] / Natalia Vasilacu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 15 :
fot. ; . 2011. Nr 2. P. 15.

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
613 Igien. Sntate i igien personal
613.3 Buturi. Buturi curative
(Vezi Nr 687)
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
(Vezi Nr 524)

77

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

615 Farmacologie. Terapeutic. Toxicologie


615.1/.4 Farmacie general i profesional. Medicamente clasificate dup originea lor. Preparate
farmaceutice. Materiale i utilaje medicale

628. Bacinschi, N. Preparate entomologice cu proprieti imunotrope / N. Bacinschi //


Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 3-8 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 16 tit.
629. Pantea, V. The Treatment with Cytomix of Patients with Chronic Viral Hepatitis B,
C and B and C / V. Pantea, V. Cebotarescu, V. Smesnoi // Curierul medical. 2010. Nr 6.
P. 58-61 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit.
630. Rolul Sumamedului n tratamentul exacerbrilor bacteriene ale
bronhopneumopatiei obstructive cronice / I. V. Butorov, Gh. Necula, S. I. Butorov [et al.] //
Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 31-36 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 12 tit.
631. , . . - / .. , . . //
Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 53-54 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. n note,
p. 54 (6 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 641)
615.8 Fizioterapie. Radioterapie. Alte tratamente terapeutice nemedicale
(Vezi Nr 635)
616 Patologie. Medicin clinic
616.1 Patologia sistemului circulator i a vaselor sangvine. Boli cardiovasculare
632. Cazacu, A. Rezonana magnetic n evaluarea alogrefelor implantate n poziie de
arter pulmonar / A. Cazacu, A. Ciubotaru // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 42-46 :
fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
633. Utilizarea eritropoetinei umane pentru corijarea sindromului anemic la pacienii
chirurgicali / Gh. Ghidirim, Gh. Rojnoveanu, S. nari [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr
6. P. 76-78. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 7 tit.
(Vezi de asemenea Nr 631)
616.2 Patologia sistemului respirator. Boli ale organelor de respiraie
634. Rusu, P. Actualiti ale profilaxiei tromboembolismului arterei pulmonare n perioada perioperatorie / P. Rusu, Gh. Cazacu, C. Guu-Bahov // Curierul medical. 2010. Nr
6. P. 8-13 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 14 tit.
(Vezi de asemenea Nr 630)
616.3 Patologia sistemului digestiv. Bolile tubului alimentar
635. Ciutac, I. Rezultatele la distan dup colecistolitostomia laparoscopic / I. Ciutac
// Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 21-27 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 6 tit.
78

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

636. Diagnosticul i tratamentul leziunilor traumatice de esofag / P. Bujor, L. Andon, V.


Lipovan [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 46-48 : tab. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 8 tit.
637. Ghelmici, T. Leziunile gastroduodenale cauzale de Helicobacter pylori n hepatita
cronic viral B / T. Ghelmici, Iu. Lupaco, V.-T. Dumbrava // Curierul medical. 2010. Nr
6. P. 28-30 : tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 10 tit.
638. Lupaco, Iu. Hepatita cronic viral C i sarcina / Iu. Lupaco // Curierul medical.
2010. Nr 6. P. 64-68 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 20 tit.
639. , . . 2
/ . . // Curierul medical.
2010. Nr 6. P. 55-58 : fig., tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 9 tit.
(Vezi de asemenea Nr 629, 643)
616.6 Patologia sistemului urogenital. Boli urinare i sexuale, genitale
640. , . TGF-1
/ . // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 49-52 :
tab. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 21 tit.
616.7 Patologia organelor de locomoie. Schelet i sistemul muscular
641. ciuca, S. Evaluarea eficacitii suplimentare de calciu, vitamina D i minerale n
corecia densitii osoase la pacienii cu fibroz chistic / S. ciuca, O. Turcu // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 61-64 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 5 tit.
616.8 Neuropatologie. Neurologie
642. Darii, A. Aspecte noi ale aparatului nervos din plexurile coroide ale encefalului / A.
Darii // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 73-76 : fig. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. :
5 tit.
(Vezi de asemenea 446, 465)
616.9 Boli transmisibile. Boli infecioase i contagioase
(Vezi Nr 637)
617 Chirurgie. Ortopedie. Oftalmologie
(Vezi Nr 629)
617.5 Chirurgie regional, topografic. Afeciuni regionale
643. Metode de tratament chirurgical ale chistului hidatic hepatic / A. Bour, S. Scurtu,
N. Bour [et al.] // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 69-72 : fig. Rez. n lb. engl., rus.
Bibliogr. : 16 tit.
79

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

644. Moraru, C. Metodologia cercetrii eficacitii tratamentului chirurgical al fracturilor


de cotil / C. Moraru, P. Croitor // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 14-20 : fig., tab. Rez.
n lb. engl., rus. Bibliogr. : 11 tit.
645. Rusanovschi, Gr. Rezultatele coreciei chirurgicale a coxa valga displazic la copii / Gr. Rusanovschi // Curierul medical. 2010. Nr 6. P. 36-41 : fig. Rez. n lb. engl.,
rus. Bibliogr. : 10 tit.
(Vezi de asemenea Nr 632)
618 Ginecologie. Obstetric
(Vezi Nr 638)

62 INGINERIE. TEHNIC N GENERAL


620 ncercarea materialelor. Materiale comerciale i cunoaterea mrfurilor, centrale
energetice. Economie energetic
646. Tr, Marius. Securitatea energetic a Republicii Moldova dup destrmarea
URSS / Marius Tr // Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 142147. Rez. n lb. engl., rus. Bibliogr. : 4 tit. i n notele de subsol.
647. , . -
: /
// Rev. mold. de drept intern. i relaii intern. 2010. Nr 4. P. 86-97 :
tab. Rez. n lb. rom., engl. Bibliogr. : 39 tit. i n notele de subsol.
621 Construcia de maini n general. Tehnica nuclear. Electrotehnic. Tehnologie
mecanic
621.7 Tehnologie mecanic n general : procese, scule, maini, aparate
648. / . .
, . . , . . [et al.] // . . 2011.
Nr 1. P. 24-29 : fig. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 7 tit.
621.9 Prelucrare mecanic i achiere. Prelucrare abraziv. Ciocane i prese
649. / . . , . . , . . [et al.] // . . 2011. Nr 1. P. 14-23 : fig., tab. Rez.
n lb. engl. Bibliogr. : 12 tit.

80

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

63 AGRICULTUR. TIINE I PROCEDEE NRUDITE. SILVICULTUR. EXPLOATRI AGRICOLE I ALE VIEII SLBATICE

630 Silvicultur
650. Axenti, Ion. Cu gndul la ziua de mine : [din experiena ntreprinderii silvocinegetice "Ialoveni"] / Ion Axenti // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 2 :
fot. ; . 2011. Nr 1. P. 2.
651. Gociu, Dumitru. Evoluia suprafeelor mpdurite din Republica Moldova / Dumitru Gociu // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 47-48 : fot., tab.
652. Plngu, Victor. Legislaia forestier a Republicii Moldova. Realizri i probleme /
Victor Plngu // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 43-46 : fot., tab. Rez. n lb. engl.
Bibliogr. : 16 tit.
653. Rezervaia tiinific Pdurea Domneasc : [din ocolul silvic Glodeni, fondat n
anul 1993] / selecie : Ion Axenti // Vntorul i Pescarul Moldovei. Nr 2. P. 18-19 : fot. ;
. 2011. Nr 2. P. 18-19.
654. , . . / . . //
Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 29-31 : tab. Rez. n lb. rom., engl., rus.
Bibliogr. : 18 tit.
(Vezi de asemenea Nr 625, 666)
631/638 Agricultur
631 Agricultur n general
631.1 Conducerea i organizarea fermelor
(Vezi Nr 516)
631.4 tiina solului. Pedologie. Cercetri pedologice
655. Activitatea pedogenetic a cicadelor (Cicadidaie) / Andrei Ursu, Aureliu
Overcenco, Ion Marcov [et al.] // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 5-11 : fot. Bibliogr. : 5
tit.
656. Popov, Leonid. Crearea condiiilor optime de cultivare a seminelor de ierburi perene pe cernoziomul puternic erodat / Leonid Popov // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2.
P. 25-26 : tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit. (Solurile sunt bogia noastr).
631.9 Alte ntrebri
(Vezi Nr 622)

81

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

633/635 Horticultur
633 Cultura plantelor de cmp
657. . 3. / . . , . . , . . [et al.] // . . 2011. Nr
1. P. 81-86 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 9 tit.
633.2/.3 Ierburi de fnea i pune. Plante de nutre exclusiv ierburile

658. Bacal, Svetlana. Contribuii la cunoaterea faunei de nevertebrate (Collembola,


Coleoptera) din cultura de lucern / Svetlana Bacal, Galina Bumachiu, Livia Calestru // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 26-29 : fot., tab. Bibliogr. : 3 tit.
(Vezi Nr 656)
634 Horticultur n general
659. Donica, Nicolai. Eficiena economic a sistemului de tiere a pomilor de cire, viin, cais cu consum redus de energie / Nicolai Donica // Agricultura Moldovei. 2011. Nr
1/2. P. 27-28 : tab. Bibliogr. : 3 tit.
634.8 Viticultur
660. a / . . , . . ,
. . [et al.] // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 18-19 : tab. Rez. n lb.
engl., rus. Bibliogr. : 3 tit.
635 Plante de grdin. Grdinrit
(Vezi Nr 657)
635.1/.8 Legume. Grdini culinare i de zarzavat

661. Botnari, Vasile. Unele particulariti tehnologice la producerea rsadurilor de legume / Vasile Botnari // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 7-10 : fot., tab.
662. Micu, Vasile. Ameliorarea i implementarea topinamburului n agricultur / Vasile
Micu, Alexandru Micu // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 20-24 : tab. Bibliogr. :
18 tit.
635.9 Plante ornamentale i decorative. Grdinrit ornamental
663. , . : [ - Madame de Fleur, . ] /
// Profit. 2011. Nr 1/2. P. 56-57 : fot.
636 Zootehnie. Creterea i nmulirea animalelor. Creterea vitelor,a eptelului. nmulirea animalelor domestice
636.09 Boli ale animalelor domestice. tiin i medicin veterinar

82

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

(Vezi Nr 665)
636.2 Rumegtoare mari, taurine. Vite, boi
664. Chilimar, Serghei. Tehnologia creterii vielelor pentru reproducie / Serghei
Chilimar // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 34-35 : tab. Contin. nceputul : Nr
9/10, 2010.
636.3 Rumegtoare mici. Oi. Capre
665. o, . / . o
// Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 36-39 : fot., tab. Bibliogr. : 18 tit.
636.7./.9 Alte animale crescute de om

666. Nesterov, Vadim. Hrnirea complementar a iepurelui-de-cmp / Vadim Nesterov


// Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 6 : fot. ;
. 2011. Nr 1. P. 6.
637 Produse ale animalelor domestice(de curte) i ale vnatului
637.1/.3 Industria laptelui. Produse lactate n general

667. / . .
, . . , . . [et al.] // . .
2011. Nr 1. P. 77-80 : fig., tab. Rez. n lb. engl. Bibliogr. : 13 tit.
668. , . : [ . ,
- JLK] / // Profit. 2011. Nr
1/2. P. 34-39 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 562)
639.1 Vntoare
669. Axenti, Ion. Bacii vntori : [despre Victor Baciu, conductorul colectivului de vntori din satul Corlteni, raionul Rcani] / Ion Axenti // Vntorul i Pescarul Moldovei.
2011. Nr 1. P. 4. : fot. ; . 2011. Nr 1. P. 4.
670. Bargan, Gavriil. Vntoare la Comrat : Povestete cinegeticianul superior al societii regionale Gagauz-Yeri, G. Bargan : [dialog] / consemnare de Anatolii Vaculenco, Ion
Btrnu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 3-4 : fot. ;
. 2011. Nr 2. P. 3-4.
671. Ciocoi, Oleg. Direcii principale de activitate a SVPM n anul 2011 : [adopt. la edina Consiliului Rep. din 07.12.2010] / Oleg Ciocoi // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011.
Nr 1. P. 1 : fot. ; . 2011. Nr 1. P. 1.
672. Ciocoi, Oleg. Perspectivele dezvoltrii SVPM : [Soc. Vntorilor i Pescarilor
Moldovei] / Oleg Ciocoi // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. a 2-a a cop.
P.1 : fot. ; . 2011. Nr 2. P. a 2-a a cop.
83

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

673. Colac, Tudor. Echipa de vntori Ursa Mare : [din satul Cuhureti, raionul Floreti] / Tudor Colac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 12 : fot. ;
. 2011. Nr 1. P. 12.
674. Dorofeev, Anton. La mistrei n munii Gutuiului : [despre vntoarea n munii
Maramure, Romnia] / Anton Dorofeev // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1.
P. 16-17 : fot. ; . 2011. Nr 1. P. 16-17.
675. Negru, Vasile. Vnatul trebuie ocrotit : [din experiena Ocolului silvic Hui, Romnia] / Vasile Negru // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 15 : fot. ;
. 2011. Nr 1. P. 15.
676. Republica Moldova. Parlamentul (2010- ). Legea fondului cinegetic i proteciei
vnatului : [proiect] // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 5, 19. ;
. 2011. Nr 2. P. 5, 19. Va urma.
677. Vaculenco, Anatolii. Corectitudinea la vntoare / Anatolii Vaculenco // Vntorul
i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 11 : fot. ; . 2011.
Nr 2. P. 11.
(Vezi de asemenea Nr 650)
639.2/.6 Pescuit. Piscicultur

678. Argumentarea tiinific privind modificarea i completarea legislaiei n domeniul


proteciei resurselor piscicole / Dumitru Bulat, Denis Bulat, Marin Usati [et al.] // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 5-11 : fot., tab. Bibliogr. n note, p. 11 (8 tit.).
679. Lozie, tefan. Ghiborul : [pete rpitor] / tefan Lozie // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 2. P. 23 : fot. ; . 2011. Nr 2. P.
23.
680. Lozie, tefan. Pltica : [specie de pete] / tefan Lozie // Vntorul i Pescarul
Moldovei. 2011. Nr 1. P. 18 : fot. ; . 2011. Nr 1. P.
18.
681. Vicol, Vasile. Pescuitul la copc / Vasile Vicol // Vntorul i Pescarul Moldovei.
2011. Nr 2. P. 8-9 : fot. ; . 2011. Nr 2. P. 8-9.

64 ECONOMIE CASNIC. TIINE DOMESTICE. NTREINEREA CASEI


640 Tipuri de conducere i administrare casnic
682. Top 10 Exotic Spa Hotels of the World // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 22-23
: fot. Text paral. : lb. rom., engl., rus.

84

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

683. , . : ,
: [ Food and Beverage Manager Leogrand Hotel & Convention Center, .
] / // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 12-14 : fot.
641/642 Alimente. Gtit. Mncruri. Mese
684. Sineavscaia, Natalia. Buctria tailandez. Epopeea orezului = Thai cuisine. Rice
Epopee = / Natalia Sineavscaia ; fot. : Simon Gurney // Open
Skies. 2011. Nr 1/2. P. 66-76 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
643/645 Locuina. Dotri i mobilier casnic
685. Ghilien, Marina. Moliciunea de nenlocuit = Bath towel for galaxy hitchhiker =
: [apariia primelor prosoape, Spania, sec. XV] / Matrina Ghilien ; fot.
: Olga Kriger // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 48-54 : fot. Tit., text paral. : lb. rom.,
engl., rus.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
686. Tzluanu, Valentina. O alt iluzie comic : [conformarea noilor posturi TV din
Moldova regulilor democratice : avantext] // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 3-5.
687. , . - , : [ . ,
PRO TV, . Aquarelle
.] / . . // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 70-71 : fot. (.
).
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
688. Dohotaru, Maria. Dohotaru, Maria : "Cnd citesc despre numeroase fapte i personaliti mree ale poporului romn, eu simt c triesc" : (interviu cu managerul ed. i
tipogr. " Magic Print" din Oneti, judeul Bacu, Romnia, n cadrul Salonului Intern. de Carte
de la Chiinu, ed. 2010) / consemnare : Tamara Gorincioi // Biblio Polis. 2010. Vol. 36,
Nr 4. P. 91-94 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 707)
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor
689. Tnase, Victoria. Fauna n filatelie / Victoria Tnase // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 24 : fot. Text paral. : lb. rom., rus.
657 Contabilitate
690. Bucur, Vasile. Decontarea creanelor comerciale externe cu termenul de prescripie expirat : aspecte contabile i fiscale / Vasile Bucur, Iuliana ugulschi // Contabilitate i
audit. 2011. Nr 2. P. 44-45 : fot.

85

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

691. Dinu, Gheorghe. Unele aspecte practice privind fiscalitatea i contabilitatea fundaiilor : [comerciale] / Gheorghe Dinu, Roxana Tudor, Cristina Boroiu // Legea i viaa.
2011. Nr 1. P. 19-23. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 23 (12 tit.).
692. , .
/ , //
Contabilitate i audit. 2011. Nr 2. P. 70-94 : fot., tab.
(Vezi de asemenea Nr 505)
658 Conducere i administrare n exploatare. Organizare comercial
(Vezi 498, 691)

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663/664 Microbiologie industrial. Industrii de fermentare
663.1 Industrii microbiologice
693. Procedee de obinere a unor fracii glucidice din drojdiile sedimentelor de vin / O
Chiselia, A. Usati, N. Chiselia [et al.] // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 12-17 : fig., tab.
Bibliogr. : 25 tit.
663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului

694. . .
"" / . . , . . // Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2. P. 32-33 : fot. Bibliogr. :
2 tit.
688 Galanterie i articole mrunte de mod. Jucrii. Articole decorative
(Vezi Nr 714)

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.
PEISAJE. PARCURI. GRDINI
695. Vrednic, Nicu. Parcul Naional "Yellowstone" : (Statele Unite ale Americii) / Nicu
Vrednic // Mediul Ambiant. 2010. Nr 6. P. 37-42 : fot.

72 ARHITECTUR
696. Codreanca, Lidia. Cea mai veche mnstire din Basarabia : [de la Vrzreti, raionul Nisporeni] / Lidia Codreanca // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 78-81 : fot. (Ghid spiritual).

86

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

697. Constantinov, Valentin. Cetile noastre : [evoluia arhitecturii cetilor din evul
mediu : Hotinului ; Alb ; Neamului ; Sucevei] / Valentin Constantinov // Moldova. 2011.
Nr 1/2. P. 74-77 : fot. (Decodificarea istoriei).
698. Sineavscaia, Natalia. Dobrua, o mnstire ntr-o vale pitoreasc = Dobrusa. A
cloister in picturesque valley = . : [din raionul
oldneti] / Natalia Sineavscaia // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 42-46 : fot. Tit., text
paral. : lb. rom., engl., rus.
699. Sineavscaia, Natalia. Spiritul lui Mateevici n bibliotec = Mateevici's spirit in
library = : [istoria cldirii Seminarului teologic (de la intersecia str.
Bnulescu-Bodoni i 31 August), absolventul cruia a fost poetul Alexe Mateevici, actualmente blocul 2 al Bibl. Na. a Moldovei] / Natalia Sineavscaia ; fot. : V. Cernat // Open Skies.
2011. Nr 1/2. P. 102-106 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.

73 ARTE PLASTICE
700. Damian, Mihai. Cataraga a proiectat bulevardul poeziei basarabene : [despre
creaia sculptorului mold. Tudor Cataraga] / Mihai Damian ; fot. : Iurie Foca, Nicolae Rileanu
// Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 32-35 : fot. (Ultimul romantic).
745/749 Arte decorative. Meserii de art. Arte aplicate. Design
701. Nesterov, Vadim. Blnurile de vulpi n utilizrile casnice / Vadim Nesterov // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 7 : fot. Text paral. : lb. rom., rus.
(Vezi de asemenea Nr 663)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


702. Batr, Dumitru. Venicul fiu al curcubeului : [despre creaia maestrului n art Igor
Vieru] / Dumitru Batr // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 27-29 : fot. (Dulci iluzii. Amintiri).
703. Burac, Andrei. Generaia venica repetiie a vieii : [interviu cu pictoria
Valentina Rusu - Ciobanu] / Andrei Burac // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 121-124
: fot.
704. Jeltova, Ina. Les petites confidences = Le ptit confidence = :
[despre creaia pictorului mold. Dumitru Peicev] / Ina Jeltova ; fot. : A. Saenco // Open Skies.
2011. Nr 1/2. P. 94-100 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
705. Partole, Claudia. Citirea culorilor : [file despre creaia pictorului Mihai ru] /
Claudia Partole // Biblio Polis. 2010. Nr 36, Nr 4. P. 100-101 : fot.
706. Rusu-Haraba, Anastasia. Dumitru Peicev, stpnul culorilor : [file din biogr. pictorului] / Anastasia Rusu-Haraba ; fot. : Serghei Lopatinschi // Moldova. 2011. Nr 1/2. P.
54-59 : il.

87

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

707. Stanciu, Adriana. La nceput a fost Biblia : [grafica de carte : aspect ist. a tiparului] / Adriana Stanciu // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 60-65 : fot.
708. ru, Mihai. Stri i evenimente : [impresii pe marginea expoziiilor intern. de pictur] / Mihai ru // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 146-150. (Corespondene).

78 MUZIC
709. Bulat, Ludmila. Ne-a prsit un mare intelectual : [Petru Popa, profesor de muzic, dirijor de cor, absolvent al Seminarului Teologic "Gavriil Bnulescu-Bodoni" din Chiinu
: In memoriam] / Ludmila Bulat // Lumintorul. 2010. Nr 6. P. 19.
710. Dubosarschi, Boris. Pledoarie pentru un festival : [despre ed. a 2-a a Festivalului
Intern. de Muz. Violonistic "Regina Vioar", Chiinu, 2010] / Boris Dubosarschi // Moldova.
2011. Nr 1/2. P. 90-91 : fot. (Ecou sentimental).
711. Gheorghe, Tudor. Tudor Gheorghe : Muli oameni din ar au zis c sunt basarabean : [interviu cu cntreul, compozitorul i actorul rom.] / consemnare de Raia Rogac //
Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 18-21 : fot.
712. Ghila, Victor. Cornul de vntoare : [instrument organalogic : istoria apariiei] /
Victor Ghila // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 7, 12. ;
. 2011. Nr 2. P. 7, 12. Va urma.
713. Iuncu, Rodica. Lutarii din Badicu : [pe marginea discuiei cu maestrul Nicolae
Botgros despre muzica popular,Orchestra "Lutarii i satul su de batin din raionul Cahul]
/ Rodica Iuncu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 132-145. (Racursi).
714. Jeltova, Ina. Roza, ngerii i Iepurii = Roza, Angels and Hares = ,
: [file din biografia violoncelistei i decoratorului mold. Roza Buanu] / Ina Jeltova ; fot.
: Alexandr Denisov // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 78-87 : fot. Tit., text paral. : lb.
rom., engl., rus.
715. Jeltova, Ina. Vioara, sportul i iubirea n viaa lui Borea Covali = Violin, sport and
love in life of Boris Covali = , : [interviu cu
muzicantul, originar din tefan Vod] / Ina Jeltova // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 108116 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
716. , . Arsenie. : [ . . , ""(2006)] / // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 106-108 : fot. ( ).

88

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


791 Divertismente, spectacole, reprezentaii publice
717. Valeriu Gagiu : [cineast, regizor i scenarist la "Moldova-film", Artist al Poporului,
cavaler al Ordinului Republicii : In memoriam (1.V.1938-21.XII.2010)] // Biblio Polis. 2010.
Vol. 36, Nr 4. P. 151-152 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 789)
792 Teatru. Art scenic
718. "Luceafrul" un teatru tnr, pstrnd elanul i fora specific acestei vrste:
[Teatrul Rep. : la 50 de ani] // Teatru. 2010. Nr 4. P. 55-56 : fot.
719. Boldior, Veronica. Laboratorul al dramaturgiei pentru copii : [Teatrul Municipal de ppui "Gugu"] / Veronica Boldior // Teatru. 2010. Nr 4. P. 42 : fot.
720. Caranfil, Ninela. O evocare : [actriei Teatrului Na. "Mihai Eminescu" din
Chiinu, Artist a Poporului din RSSM i URSS, decorat cu Ordinul Republicii : Domnica
Darienco : In memoriam ] / Ninela Caranfil // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 150151 : fot.
721. Cau, Vasile. "Seara cnd se aprind felinarele, noi actorii ieim n faa spectatorilor, i le druim o particic din inima lor" : dialog cu actorul Teatrului Municipal
"Satiricus I. L. Caragiale" V. Cau / interlocutor : Dina Ghimpu // Teatru. 2010. Nr 4.
P. 31-32 : fot.
722. Cernopolc, Cristina. Purgatoriul sunt ceilali! : [despre spectacolul "Veghe" n
regia lui Veaceslav Sambri, montat la Teatrul "Eugene Ionesco" din Chiinu] / Cristina
Cernopolc // Teatru. 2010. Nr 4. P. 33-34 : fot.
723. Ciutac, Victor. Exilat ntre culise : [dialog cu V. Ciutac, ex-director i actor al
Teatrului Na.] / a dialogat Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 36-41 : fot.
724. Corlteanu-Granciuc Silvia. Probleme de cultur n Republica Moldova. Evoluia teatrului i a artei teatrale ntre "reflecii i contraste" / Silvia Corlteanu-Granciuc //
Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 89-113. Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 111-113 (74 tit.).
725. Curc, Rusanda. Laborator Teatral : Ap' eu scriu ori tu scrii?... : (despre spectacolul Luminiei cu Casa M) / Rusanda Curc // Teatru. 2010. Nr 4. P. 14 : fot.
726. Domnica Darienco : [actri la Teatrul Na. "Mihai Eminescu" din Chiinu, Artist
a Poporului din RSSM i URSS, decorat cu Ordinul Republicii, : In memoriam (15.I.19197.XI.2010)] // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 150-151 : fot.

89

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

727. Gheorghi, Ludmila. "Pot afirma cu ncredere c tot ce am realizat ca actri i


datorez n mare msur regizorului Sandu Grecu" : dialog cu actria Teatrului "Satiricus I. L.
Caragiale" L. Gheorghi / a dialogat : Dina Ghimpu // Teatru. 2010. Nr 4. P. 29-31 : fot.
728. Ghimpu, Dina. Povestea viselor mplinite : [pe marginea spectacolului "Povestea
de iarn " de Tudor arin, n regia lui Vitalie Jacot, montat la Teatrul de Revist Ginta Latin din Chiinu] / Dina Ghimpu // Teatru. 2010. Nr 4. P. 37 : fot.
729. Grecu, Sandu. Sandu Grecu : "Am vrut ntotdeauna s am teatrul meu" : [interviu
cu dir. Teatrului "Satiricus" din Chiinu] / consemnare de rep. rev. // Teatru. 2010. Nr 4.
P. 2-6 : fot.
730. Ion Marcoci. Ion Marcoci : " scndura scenei e zmislitoare de minuni numai
atunci, cnd e udat din belug de sudoarea actorului" : [interviu cu actorul Teatrului Na.
"Vasile Alecsandri" din Bli] / a dialogat : Gheorghe Calamanciuc // Teatru. 2010. Nr 4.
P. 25-26 : fot.
731. Khalil-Butucioc, Dorina. Bilet pentru (un teatru din) alt lume : jurnal sirian /
Dorina Khalil-Butucioc // Teatru. 2010. Nr 4. P. 7-11 : fot.
732. Nina Doni : [actri la Teatrul "Luceafrul", decorat cu "Ordinul de Onoare"] //
Teatru. 2010. Nr 4. P. 48 : fot. (Omul de pe copert).
733. Popuoi, Liliana. Capcanele Haos-ului la Teatrul "Luceafrul" din Chiinu :
[despre premiera spectacolului "Haos" n regia lui Dumitru Acri] / Liliana Popuoi // Teatru.
2010. Nr 4. P. 27-28 : fot.
734. Proca, Pavel. Autograf pe ceara lumnrii : [file din biogr. actorului mold. de teatru i cinema Vasile Tbr] / Pavel Proca // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 42-45 : fot.
735. Proca, Pavel. n faa i n spatele scenei : [despre Victor Palii, scenograful Teatrului Na. "Vasile Alecsandri" din Bli] / Pavel Proca // Teatru. 2010. Nr 4. P. 12-13 : fot.
736. Turea, Larisa. Tompa Gbor : actorii, urmaii profeilor : [despre regizorul i colectivul Teatrului Maghiar de Stat de la Cluj, Romnia] / Larisa Turea // Sud-Est cultural.
2011. Nr 1. P. 106-113.
737. Ungureanu, Larisa. Profil de actor : Arcadie Rcil : Drumul spre teatru : [actor al
Teatrului "Satiricus" din Chiinu] / Larisa Ungureanu // Teatru. 2010. Nr 4. P. 15-18 :
fot.
738. , . , : [" III"
. . , . . . . . . , ] / // Teatru. 2010. Nr 4. P. 35-13 : fot.

90

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

739. , . : [.
". . ", Chiinu, 23-30
. 2010] / // Teatru. 2010. Nr 4. P. 19-22 : fot.
740. , . : : [
. "", . ] / // Teatru. 2010. Nr 4. P. 38-41 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 822)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


80/81 PROBLEME GENERALE CU PRIVIRE LA LINGVISTIC I LITERATUR. FILOLOGIE
741. Lungu, Eugen. Barbarossa : regele i piraii : [onomastic : aspect lingvistic i istoric] / Eugen Lungu // Noi. 2011. Nr 11. P. 19, 21. (Lumea n cuvinte i expresii).
(Vezi de asemenea Nr 585, 825)
811 Limbi individuale
811.111 Limba englez

(Vezi Nr 583, 589, 591)

811.133.1 Limba francez

(Vezi Nr 584)
811.135.1 Limba romn
(Vezi Nr 592)

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.111 Literatur englez

742. Bisset, Donald. Cutia potal "Mac-mac-mac!" : [povestire : trad. din lb. engl.] /
Donald Bisset ; des. de Ana Evtuenco // Alunelul. 2011. Nr 2. P. 12 : il.
821.134.3.(81) Literatur brazilian

743. Coelho, Paulo. Alchimistul : [roman] / Paulo Coelho ; trad. : Micaela Ghitescu ; il. :
Adrian Moraru // Noi. 2011. Nr 2. Supl. : P. 9-16 : fot. il. Contin. nceputul : Nr 1.
821.135.1 Literatur romn

744. Flmnd, Dinu. Moartea btrnului : [versuri] / Dinu Flmnd // Sud-Est cultural.
2011. Nr 1. P. 38-39.
745. Goma, Paul. " A fi participat i eu, mi-a fi aprat partea mea de adevr" : Mesajul scriitorului, adresat participanilor la Conf. t. "Paul Goma la 75 ani", organizat de
Acad. de t. i Uniunea Scriitorilor din Moldova : [Paris, Frana, 4 oct. 2010] / Paul Goma //
Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 129-103.

91

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

746. Rosetti Blnescu, C. Taurul negru : [povestire] / C. Rosetti Blnescu // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. 11 : des.
747. Toprceanu, George. Un iepure : [versuri] / George Toprceanu // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. a 3-a a cop.
748. , . : [ : . . .] / .
// . 2011. Nr 1. P. 11.
749. , . : [ : . . .] / // . 2011. Nr 1. P. a 3-a a cop.
(Vezi de asemenea Nr 755)
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

750. Bargan, Ecaterina. De azi o s scriu mai frumos : [versuri] / Ecaterina Bargan //
Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 65-71. Cuprins : n strada n care o s ntinzi afie ;
Acum tu ; Cicatrici despre care zic c nu le mai simt ; Respir adnc ; Totul e poezie ; Indeed
; Peste tot grdulee care caut libertate ; De azi o s scriu mai frumos.
751. Beleag, Vladimir. Un deceniu de acumulare, cutri, catastrofe i luminri
(2) : [jurnal] / Vladimir Beleag // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 49-64. Art. 1 : Nr 4,
2010.
752. Bivol, Efim. Unui fabulist nceptor ; Minifabul ecologic ; Doi cini ; Adevr ;
Unui fost holtei ; Unui medic veterinar ; Nota bene : [epigrame] / Efim Bivol // Vntorul i
Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1. P. a 3-a a cop. : fot.
753. Chiper, Grigore. Pescuitul ; Unul Acsani sau Ocsani : [povestiri] / Grigore Chiper
// Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 72-79.
754. Ciornei, Vsevolod. Substantive proprii ; Smburele amar ; Baudelaire ; Ua ; Plictis dichisit ; Dialog cu vrabia ; Fac pe bravul ; Adormim murind ; Participarea glasului : [versuri] / Vsevolod Ciornei ; il. : Violeta Zabulic // Noi. 2011. Nr 2. P. 8-9 : fot. il.
755. Ciurunga, Andrei. ara mea de dincolo de ar ; Pribegie ; tafeta poeilor de
peste Prut ; Pentru ara asta ; Canalul : [versuri] / Andrei Ciurunga // Moldova. 2011. Nr
1/2. P. 52-53 : fot.
756. Deleanu, Liviu. Desferec fereastra ; La ntoarcere ; Peisaj hibernal ; Alecsandri ;
Prutule, tcutule ; Sete ; Ninge ; Eminescu : [versuri] // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 86-87.
757. Deleanu, Liviu. Ninge ; Clreul ; Poveste : [versuri] / Liviu Deleanu // "a" MIC".
2010. Nr 2. P. 5 : fot.
758. Dumbrveanu, Victor. Nedreptatea ; Covrigeii ; Catastroma : [povestiri] / Victor
Dumbraveanu ; des. de Ana Evtuenco // Alunelul. 2011. Nr 2. P. 10-11 : il.
92

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

759. Ilie, F. Nu este pe lume mai mare plcere : [povestire] / F. Ilie // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 4 : fot. ; . 2011. Nr 2.
P. 4.
760. Negru, Nicolae. O duminic ploioas : [pies] / Nicolae Negru // Sud-Est cultural.
2011. Nr 1. P. 114-131.
761. Postolachi, Doina. "Am plecat din ora" ; "Crile au prins miros" ; "Ca dup
un sfrit de Lume" ; "Nu ar fi crezut vreodat c podul" ; "Dup o ndelungat uitare de
mine" ; "Apele nedormite s-au abtut" ; "n serile de iulie voi reveni" : [versuri] / Doina
Postolachi // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 25 : fot.
762. Rzlog, Ion. Moldovenii ; Am votat schimbarea ; De ce scade natalitatea? ;
Cacu ; Mereu actual ; Cei de sus i cei de jos ; Dumanul de clas ; Revelionul pe timp de
criz : [versuri] / Ion Rzlog // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 92-93 : fot.
763. Romanciuc, Vasile. Numele : [versuri] / Vasile Romanciuc ; des. de Sergiu Puic
// Alunelul. 2011. Nr 2. P. 13 : il. Cuprins : Decebal ; Domnia ; Doina ; Fulga ; Floricele n rochie.
764. Rusnac, Vladimir. Salvarea colectivului : [povestire] / Vladimir Rusnac // Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 2. P. 13 : fot. ; .
2011. Nr 2. P. 13.
765. Vangheli, Spiridon. Csua cu cerdac : [fragm. din vol. Cria] / Spiridon Vangheli
; des. de Alexei Colbneac // Alunelul. 2011. Nr 2. P. 6-7 : il. Contin. nceputul : Nr 1.
766. Vranu, Mihail. Ca o mam, neaua ; n ospeie ; Accident rutier ; Mnzul ; Aviatorul ; Pratia ; Ronil : [versuri] / Mihail Vranu ; des. de Violeta Diordiev // Alunelul. 2011.
Nr 2. P. 8-9 : il.
767. Verejanu, Renata. Maxime i Cugetri / Renata Verejanu // Micul Prin. 20102011. P. 9 : fot.
768. Vieru, Grigore. De cte ori am plns : (fragm. din cartea "Grigore Vieru pelerin pe
drumuri nemene") / Grigore Vieru // Alunelul. 2010. Nr 2. P. 3 : fot.
769. Zadnipru, Petru. Cntec pentru mama ; Eu pe drum, drumul cu mine : [versuri]
/ Petru Zadnipru // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 30-31 : fot.
770. Zadnipru, Petru. Gustul pinii ; Moldovenii : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova.
2011. Nr 1/2. P. 22-23 : fot.
771. Zadnipru, Petru. La prispa casei ; i-am zis : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 10-11 : fot.
93

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

772. Zadnipru, Petru. M caut ; Scrisoarea ta : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova.


2011. Nr 1/2. P. 46-47 : fot.
773. Zadnipru, Petru. Mi-e dor ; i vine-o zi : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova.
2011. Nr 1/2. P. 88-89 : fot.
774. Zadnipru, Petru. Paii mamei ; Destin : [versuri] / Petru Zadnipru // Moldova.
2011. Nr 1/2. P. 72-73 : fot.
775. , . ; - ;
; ; ; ; Nota bene : [ : .
. .] / // . 2011. Nr 1. P. a 3-a a cop. :
fot.
776. , . : [] / ; . : . // . 2011. Nr 1. P. a 4-a a cop.
777. , . : [ : . . .] /
// . 2011. Nr 2. P. 13 : il.
821.161.1 Literatur rus

778. , . " " ; " " ; " " ; " " ; "
- " ; " " ; "
, " ; " " : [] /
// . 2011. Nr 1. P. 86-88 : fot.
779. , . ; ; ; ; ;
; ; " " ; " " ; ; " , " : [] /
// . 2011. Nr 1. P. 99-101 : fot.
780. , . : / // . 2011. Nr 1. P. 42-53 : fot. Cuprins : ; ;
.
781. , . " "; ;
: [] / // . 2011. Nr 1. P. 29-41:
fot.
782. , . : [] / ; . :
// . 2011. Nr 1. P. 54-85 : fot. Va urma.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

94

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

783. , . ; " " ; ; "


" ; ; ; " " :
[] / // . 2011. Nr 1. P. 97-98 : fot.
784. , . : ( . ) / // . 2011. Nr 1. P. 10-16 : fot.
785. , . : [] / // . 2011. Nr 1. P. 94-96 : fot.
786. , . : [] / //
. 2011. Nr 1. P. 17-28. Contin. nceputul : Nr 9, 2010 : fot.
787. , . , ; ; "
" ; " " ; " " ;
" " ; ", ..." ; ; " " ; " " ; -- ; " " ; " " ; ; "
, " ; ; " " ; "
" ; " " ; ",
" : [] / // . 2011. Nr 1. P. 92-93 : fot.
788. , . "" : [] / //
. 2011. Nr 1. P. 89-91 : fot. uprins : " " ;
" " ; " " ; ", " ; " ,
- " ; " !" ; " "
; ", " ; " " ; " " ; " ".
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
789. Gherman, Marcel. Bref : [trecere n revist : literatur, filme, art ] / Marcel
Gherman // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 151-156 : fot. Cuprins : Noul roman al lui
Umberto Eco : [Cimitirul din Praga, Iai, 2010] ; O revenire a lui Philip Roth ; Ion Hobana la 80
de ani ; Cele mai bune filme ale deceniului [et al].
(Vezi de asemenea Nr 464)
821.111(73).0 Literatur american, n limba englez

790. Celebru printr-un roman despre adolesceni i prin firea-i solitar : [despre creaia
scriitorului american J. D. Salinger (1.01.1919-27.01.2010] // Biblio Polis. 2010. Vol. 36,
Nr 4. P. 119-120 : fot.
821.131.1.0 Literatur italian

(Vezi Nr 789)
821.134.2(85).0 Literatur spaniol din Peru

95

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

791. leahtichi, Maria. Catoblepasul i lecia de literatur : [despre creaia literar a


scriitorului peruan Mario Vargas Llosa, Premiul Nobel, anul 2010] / Maria leahtichi // SudEst cultural. 2011. Nr 1. P. 43-48. Bibliogr. : 3 tit.
821.135.1.0 Literatur romn

792. Cel mai fecund i mai sensibil poet al romnimii contemporane. Adio, iubite frate :
[Adrian Punescu (20.VII.1946-5.XI.2010) : In memoriam] // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr
4. P. 133-119 : fot.
793. Duca, Gheorghe. "Nu att Paul Goma are nevoie de noi, cum ct noi avem nevoie de el" : Telegram de salut pentru participanii la Conf. t. "Paul Goma la 75 ani" :
[Podgoria, Muntenegru, 4 oct. 2010] / Gheorghe Duca // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4.
P. 128-129 : fot.
794. Galaicu-Pun, Em. +18 : [pe marginea vol. Antologia poeziei generaiei 80 de
Alexandru Muina, Bucureti, Ed. Vlasie, 1993] / Em. Galaicu-Pun // Sud-Est cultural.
2011. Nr 1. P. 14-18.
795. Galaicu-Pun, Em. Solstiiul de iarn al unui poet de la "Echinox" : [Dinu Flmnd
cel de-al 20-lea laureat al Premiului Na. de Poezie "Mihai Eminescu"] / Em. Galaicu-Pun //
Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 37-38. (Biblioteca de filde).
796. Lungu, Eugen. Viaa la perfectul compus : [pe marginea vol. Viaa unui om singur
de Adrian Marino, Iai, Polirom, 2010] / Eugen Lungu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P.
6-13. Contin. nceputul : Nr 4, 2010.
797. Paul Goma, ua noastr cea de toate zilele spre adevr i libertate : [scriitor i militant anticomunist rom., stabilit la Paris : dup ro.wikipedia.org, alte surse electronice, cu
unele compl. de Vlad Pohil] // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 124-128 : fot.
Bibliogr. : 3 tit.
798. Prlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu "Fiul rncii" din Verenii Miroslovetilor :
eseu / Gheorghe Prlea // Biblio Polis. 2010. Nr 36, Nr 4. P. 102-112 : fot. Sfrit.
nceputul : Nr 3.
799. Rusu, Nicolae. Mii de invocri : [pe marginea vol. de schie i povestiri O mie i
una de invocri feministe de Doru Ciucescu, Iai, Junimea, 2010, 450 p.] / Nicolae Rusu //
Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 142-145 : fot.
800. tefan, Cristina. Lira n patru puncte cardinale carte despre i pentru Basarabia
: [interviu cu C. tefan, alct. vol. de poezii cu acelai tit., lansat on-line la Bucureti,
Rovimed Publisher, 2010, 440 p.] / consemnare : Raia Rogac // Biblio Polis. 2010. Vol.
36, Nr 4. P. 75-77 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 493, 789, 806)
821.135.1(474).0 Literatur romn din Letonia
96

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

801. Pohil, Vlad. Dincolo de solitudinea cuvintelor se afl nelepciunea lor : [pe marginea creaiei poetei Maria Briede-Macovei i a vol. de versuri "n singurtatea cuvintelor",
aprut la Riga, Minevra, 2010] / Vlad Pohil // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 95-96
: fot.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

802. Andrei, R. Tema pentru acas romanul de succes al anului : [pe marginea vol.
cu acelai tit. de Nicolae Dabija, Iai, Princeps Edit, 2009] / R. Andrei // Biblio Polis. 2010.
Vol. 36, Nr 4. P. 55-58.
803. Bulat, Ludmila. Totentanz, sau Tritul urt : [pe marginea romanului Viaa unei
nopi, sau Totentanz de Claudia Partole, aprut la Ch., Pontos, 2009, 168 p.] / Ludmila Bulat
// Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 137-138 : fot.
804. Ciobanu, Mircea V. Obsesia digresiunilor : [pe marginea vol. Ruleta romneasc
de Leo Butnaru, Chiinu, Prut Internaional ; Bucureti, RAO, 2010, 448 p.] / Mircea V.
Ciobanu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 19-27 : fot.
805. Ciobanu, Mircea V. Un minimalism impur : [pe marginea crii Chiinul e o tablet de ciocolat de Aurelia Borzin, Bucureti, Ed. Vinea, 2010, 76 p.] / Mircea V. Ciobanu //
Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 40-42 : fot.
806. Ciurunga, Andrei. Andrei Ciurunga : "Nu-s vinovat fa de ara mea!" : [interviu cu
poetul, care a fcut 10 ani de gulag rom., originar din or. Cahul] / consemnare de Anatol
Ciocanu // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 48-51 : fot.
807. Corbu, Haralambie. Clopotele de plumb i de aram ale lui Victor Teleuc : [despre viaa i creaia lit. a poetului] / Haralambie Corbu // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 66-71
: fot.
808. Gujel, Anatol. Ce mirare c eti! Ce minune c suntem! : [confesiunile poetului,
fost red.-ef adjunct al rev. "Moldova" : aspect ist.] / Anatol Gujel // Moldova. 2011. Nr 1/2.
P. 7-9 : fot.
809. Mandric-Coeru, Veronica. Arhetipul satului n literatura basarabean / Veronica
Mandric-Coeru // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 79-84. Rez. n lb. engl. Bibliogr.
n note, p. 84 (10 tit.).
810. Nechit, Irina. Irina Nechit : "Ct poezie, atta speran" : [dialog cu scriitoarea] /
pentru conformitate : Valentina Tzluanu // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 28-36.
811. Paraschivu, Petru. Triptic autumnal : [secvene de la lansarea crilor "Sinteze"
de Constantin Bobeic, "Cderea comunitilor" de Vasile oimaru i "Vlad Pohil. Biobibliografie" la Bibl. Mun. "B. P. Hasdeu",19 oct. 2010] / Petru Paraschivu // Biblio Polis. 2010.
Vol. 36, Nr 4. P. 58-63 : fot.

97

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

812. Prlea, Gheorghe. Notie la Tema pentru acas : (sau, de la cititor, omagiu) : [pe
marginea romanului cu acelai tit. de Nicolae Dabija, Iai, Princeps Edit, 2009, 360 p.] / Gheorghe Prlea // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 133-137 : fot.
813. Pelineanu, R. Imensurabila inspiraie eminescian : (Rsrit de Luceafr dezbateri juvenile) : [a poemului cu acelai tit. de Victor Teleuc] / R. Pelineanu // Biblio Polis.
2010. Vol. 36, Nr 4. P. 67-71 : fot.
814. Proca, Ion. Frate cu laconismul : [pe marginea vol. de versuri Lsai-mi dragostea
de Ionel Cpi, Ch., Prometeu, 2010, 320 p.] / Ion Proca // Biblio Polis. 2010. Vol. 36,
Nr 4. P. 141-142 : fot.
815. Rogac, Raia. Lansare n casa sufletului : [pe marginea crii Casa Sufletului
meu de Liuba Procopii, Ch., Grafema Libris, 2010, lansat n cadrul Bibl. Publ. "Onisifor
Ghibu" din Chiinu] / Raia Rogac // Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4. P. 148-149 : fot.
816. Roca, Nicolae. Destinul unui om cu dou "fee" : [file din biogr. poetului satiric i
a medicului Ion Rzlog] / Nicolae Roca // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 92-93 : il. (Oameni cu haz).
817. Roca, Nicolae. Oare ce mai face Dru? : [file din biogr. scriitorului mold. Ion
Dru, actualmente stabilit la Moscova, Rusia] / Nicolae Roca // Moldova. 2011. Nr 1/2.
P. 1-3 : fot.
818. Rusu, Nicolae. Foamea de pine, de cuvnt i de dragoste : [despre creaia scriitorului Liviu Deleanu] / Nicolae Rusu // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 82-85 : fot.
819. Strmbeanu, Andrei. Adolescenii de azi vor minuna lumea : de vorb cu scriitorul, A. Strmbeanu / consemnare de Gheorghe Budeanu // Noi. 2011. Nr 2. P. 6-7 : fot.
820. Suceveanu, Arcadie. Fervoare senzorial i meditaie : [pe marginea vol. de versuri Galerie de gnduri de Doina Postolachi, Ch., Prut Internaional, 2003] / Arcadie
Suceveanu // Moldova. 2011. Nr 1/2. P. 24.
821. pac, Ion. Crmpeie din viaa unui talent supravegheat : [D. M. Batrnsea, scriitor
i filosof transnistrean, profesor univ.] // Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4. P. 28-38 : fot.
Rez. n lb. engl. Bibliogr. n note, p. 38 (15 tit.).
822. , . :
: [ . , , ] / // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 16-18 : fot.
(Vezi de asemenea Nr 699)
821.161.1.0 Literatur rus

823. Andrei Voznesenski : [poet rus, membru titular i de onoare a opt Acad. din lume, inclusiv al Acad. Goncourt din Paris : In memoriam (12.V.1933-1.VI.2010)] // Biblio Polis.
2010. Vol. 36, Nr 4. P. 152-153 : fot.
98

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

824. Bella Ahmadulina : [scriitoare rus, distins cu Premiul de Stat al Federaiei Ruse
i alte multiple premii : In memoriam (10.IV.1937-29.XI.2010)] // Biblio Polis. 2010. Vol.
36, Nr 4. P. 154-151 : fot.
825. Butnaru, Leo. "Search!" avangarda rspunde la apel : [studiul avangardei lit. ruse traduse] / Leo Butnaru // Sud-Est cultural. 2011. Nr 1. P. 80-105. (Confluene).
821.161.1(478).0 Literatura rus din Republica Moldova

826. , . : [.
. " " : " ", .
, 12 . 2010] / // . 2010. Nr 1. P. 5-9
: fot.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor

827. Horis, Liuba. Bine ai venit n Brazilia! = Welcome to Brazil! =


: [note de cltorie] / Liuba Horis ; fot. : Rodrigo Arena // Open Skies. 2011.
Nr 1/2. P. 88-92 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
828. Horis, Liuba. Vacana n Italia = Holiday in Italy = : [note
de cltorie] / Liuba Horis ; fot. : Raluca Tudor [et al.] // Open Skies. 2011. Nr 1/2. P. 3040 : fot. Tit., text paral. : lb. rom., engl., rus.
829. , . . : [
. . ] / // Aquarelle. 2011. Nr 2. P. 122-125 : fot.
830. , . : [
] / // . 2010. Nr 1. P. 102-104
: fot. Va urma.
929 tiine biografice i nrudite
Duca, Gheorghe. "Nu att Paul Goma are nevoie de noi, cum ct noi avem nevoie de
el" : Telegram de salut pentru participanii la Conf. t. "Paul Goma la 75 ani". Vezi Nr
793.
Paul Goma, ua noastr cea de toate zilele spre adevr i libertate : [scriitor i militant
anticomunist rom., stabilit la Paris. Vezi Nr 797.
Prlea, Gheorghe. Mihail Sadoveanu "Fiul rncii" din Verenii Miroslovetilor. Vezi
Nr 798.
pac, Ion. Crmpeie din viaa unui talent supravegheat : [D. M. Batrnsea, scriitor i filosof transnistrean, profesor univ.]. Vezi Nr 821.

99

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(478) Istoria Republicii Moldova

831. Bacalov, Sergiu. Boierimea rii Moldovei la nceputul epocii moderne : (secolul
al XVII-leanceputul secolului al XVIII-lea) : (II) / Sergiu Bacalov // Rev. de istorie a Moldovei.
2010. Nr 2. P. 18-35. Bibliogr. n note, p. 33-35 (55 tit.). Contin. nceputul : Nr 1.
832. Tabuncic, Sergiu. Habitatul rural din ara Moldovei n secolele XIV-XV : dimensiuni ecologice : (cu observaii speciale asupra arealului dintre Prut i Nistru) : (II) / Sergiu
Tabuncic // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 3-17. Bibliogr. n note, p.1317(137 tit.). Contin. nceputul : Nr 1.
833. , . / // Rev. de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2. P. 36-52. Bibliogr.
n note, p. 52 (32 tit.).
(Vezi de asemenea Nr 476-77, 480-82, 486)

100

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 2-2011


Botnaru, Leo 804, 825
Bour, A. 643
Bour, N. 643
Braghi, Maria 570
Brduleac, Iraida 582
Briescu, Ana 445
Briede-Macovei, Maria 801
Buburuz, Petru 469
Bucun, Nicolae 578, 600
Bucur, Ctlin 549
Bucur, Vasile 690
Budeanu, Gheorghe 820
Bujor, Igor 515
Bujor, P. 636
Bulat, Denis 678
Bulat, Dumitru 678
Bulat, Ludmila 709, 803
Bulmaga, Leonid 480
Bumacov, Vasile 516
Burac, Andrei 703
Burian, Alejandro 492
Bushnaq, Tatiana 583
Bumachiu, Galina 658
Butmalai, Rita 546
Butnaru, Leo (804), 825
Butorov, I. V. 630
Butorov, S. I. 630
Buanu, Roza 714

A
Acri, Dumitru 733
Ahmadulina, Bella 824
Akulov, V. K. 558
Andon, L. 636
Andrei, R. 802
Andrei, Sorin 502
Andrichi, Viorica 576, 596
Arena, Rodrigo 827
Arnaut, Lucia 447
Arnautov, V. I. 614
Axenti, Ion 650, 653, 669
B
Bacal, Svetlana 658
Bacalov, Sergiu 831
Bacinschi, N. 628
Baciu, Sergiu 576
Baciu, Victor (669)
Baghici, Tamara 447
Baltaga, Ecaterina 522
Bargan, Ecaterina 750
Bargan, Gavriil 670
Batr, Dumitru 702
Batrnsea, D. M. 819
Bnrescu, Maria 541
Btrnu, Ion 670
Berdeu, Ruslan 545
Bere, Constantin 465
Beregoi, Natalia 525
Berezovski, Nelly 569
Beleag, Vladimir 751
Bisset, Donald 742
Bivol, Efim 752
Bobeic, Constantin 479
Boboc, Lucia 526
Bocancea, Viorel 592
Bogdea, Larisa 624Boian, Ilie 622
Boiteanu, Eduard 559
Bolboceanu, Aglaida 578
Boldior, Veronica 719
Bologan, Mihai 514
Boroiu, Cristina 691
Borumand Saeid, A. 611
Borzin, Aurelia 805
Botgros, Ion 581, 593
Botgros, Nicolae 713
Botnari, Vasile 661

C
Calamanciuc, Gheorghe 730
Calestru, Livia 658
Callo, Tatiana 586
Candu, Andrian 500
Cantemir, Dimitrie (493)
Canr, Vlad 561, 584
Cao, Dayong 610
Cara, Angela 580
Caranfil, Ninela 720
Cau, Igor 481
Cau, Vasile 721
Cataraga, Tudor 700
Cauia, Alexandru 527
Cazacu, A. 632
Cazacu, Gh. 634
Cpi, Ionel 814
Cru, Elena 571
Cebotarescu, V. 629
Cemortan, Stela 601
101

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011


Cernat, V. 699
Cernenchi, Eugen 493
Cernopolc, Cristina 722
Chilimar, Serghei 664
Chiper, Grigore 753
Chiria, Sofia 550
Chiria, Valentina 545
Chiri, Gheorghe 483
Chirtoac, Natalia 528
Chisari, Liliana 569
Chiselia, N. 693
Chiselia, O. 693
Chitoroag, tefan 518
Chitoroag, Valentina 447
Chiu, Svetlana 599
Ciobanu, Mircea V. 804-05
Ciobanu, Petru 470
Ciobanu,Tatiana 562
Ciobanu, Viorica 591
Ciocanu, Anatol 806
Ciocoi, Oleg 671-72
Ciorb, Veaceslav 476
Ciornei, Vsevolod 754
Ciubarov, Natalia 517, 536
Ciubotaru, A. 632
Ciucescu, Doru 799
Ciurunga, Andrei 755, 806
Ciutac, I. 635
Ciutac, Victor 723
Cociorv, Vladimir 562
Codreanca , Lidia 696
Coelho, Paulo 743
Cojocaru, Gheorghe E. 471, 484
Cojocaru, Maria 597
Colbneac, Alexei 765
Colac, Tudor 673
Constantinov, Valentin 697
Corbu, Haralambie 807
Corlteanu-Granciuc, Silvia 724
Corotenco, Elena 447
Cosovan, Olga 585
Costandaki, Oksana 602
Cotelea, Antonina 708
Covali, Borea 715
Covalschi, Alexandru 619
Cozma, Dumitru 615
Crijanovschi, Sergiu 547
Croitor, P. 644
Curc, Rusanda 725
Cuzneov, Larisa 601

D
Dabija, Nicolae 802, 812
Damian, Mihai 700
Darienco, Domnica 720, 726
Darii, A. 642
Deleanu, Liviu 756-57, 818
Denisov, Alexandr 714
Diacov, Dumitru 497
Dolinschi, Cristina 446
Dinu, Gheorghe 691
Diordiev, Violeta 766
Dohotaru, Maria 688
Doni, Nina 732
Donica, Nicolai 659
Dorimedont 470
Dorofeev, Anton 674
Drguanu, Dorin 503
Dru, Ion 817
Dryuma, Valery 618
Dubosarschi, Boris 710
Duca, Gheorghe 793
Dulschi, Ion 563
Dulschi, Silvia 489
Dumbrava, V.-T. 637
Dumbrveanu, Victor 758
E
Eco, Umberto 789
Elova, Tatiana 598
Emelichev, Vladimir 620
Eco, Diana 573
Evtuenco, Ana 742, 758
F
Filipuk, Galina 612
Flmnd, Dinu 744, (795)
Florea, Bogdan 534
Foca, Iurie 700
Franuzan, Ludmila 593
Frunze, Ion 531
Furdui, Sergiu 548
G
Gbor, Tompa 736
Gagiu, Valeriu 717
Galaicu-Pun, Em. 794-95
Galupa, Dumitru 608
Gamurari, Vitalie 529
Ganea, Petru 447
Gangan, Svetlana 518

102

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Garas, Ala 587
Glca, Boris 473
Ghelmici, T. 637
Gheorghe, Tudor 711
Gheorghie, Alexandru 551
Gheorghia, Tamara 564
Gheorghi, Ludmila 727
Gherega, Carolina 494
Gherman, Marcel 789
Gherman, Vasile 565
Ghidirim, Gh. 633
Ghila, Victor 712
Ghilien, Marina 685
Ghimpu, Dina 721, 727-28
Ghitescu, Micaela 743
Gladchi, Gheorghe 549
Gociu, Dumitru 651
Golic, Aurelia 519
Goma, Paul 745, 793, 797
Gorea, Ana 588
Gorincioi, Tamara 688
Grdinari, Galina 589
Grecico, Andrei 444
Grecu, Sandu 729
Gujel, Anatol 808
Gulica, Ilie 483
Gurney, Simon 684
Guu, Vladimir 574, 600
Guu-Bahov, C. 634
Guuleac, Victor 534

Kochina, A. V. 614
Korotkov, Vladimir 620
Kotov, V. M. 610
Kriger, Olga 685
Kulibeci, A. I. 558
Kulikovski, Lidia 447, 449-50
Kuzmin, Kirill 620
L
Lavenex, Sandra 490
Lipovan, V. 636
Lopatinschi, Serghei 706
Lozie, tefan 679-80
Luchian, Alexandru 607
Lungu, Eugen 741, 796
Lupaco, Iu. 637-38
M
Mandric-Coeru, Veronica 809
Manole, Tatiana 504
Marcoci, Ion 730
Marcov, Ion 655
Marian, Tamara 454
Marin, Alexandra 514
Marino, Adrian 796
Mateevici, Alexe 699
Micu, Alexandru 662
Micu, Vasile 662
Mihai, Iulia Mihaela 577
Mija, Violeta 576
Miron, Raisa 590
Mironova, Tatiana 622
Mienina, Nadejda 591
Mocreac, Margareta 503
Moraru, Adrian 743
Moraru, C. 644
Moraru, Elena 535
Munteanu, Ruslan 546
Muina, Alexandru 794

H
Hadrc, Maria 572, 599
Hadipour, A. R. 611
Hanganu, Aurelia 447
Hioar, Aurel 482
Hobanu, Ion 789
Horis, Liuba 827-28
I

Ilie, F. 759
Iliev, Dimitar 448
Iuncu, Rodica 713
Iuroaia, Felicia 575

Nazaria, Sergiu 495


Nechit, Irina 810
Necula, Gh. 630
Negru, Elena 483
Negru, Gheorghe 483
Negru, Nicolae 760
Negru, Vasile 675
Nesterov, Vadim 666, 701

J
Jacot, Vitalie 728
Jeltova, Ina 607, 704, 714-15
K
Khalil-Butucioc, Dorina 731
103

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011


Roman, A. E. 558
Romanciuc, Vasile 763
Romanda, Nicolae 559-60
Rosetti Blnescu, C. 746
Roca, Nicolae 497, 816-17
Rotaru, Florin 456
Roth, Philip 789
Rusanovschi, Gr. 645
Rusnac, Virginia 578
Rusnac, Vladimir 764
Rusu - Ciobanu, Valentina 703
Rusu-Haraba, Anastasia 706
Rusu, Nicolae 799, 818
Rusu, P. 634

O
Onua, Valentina 592
Osoianu, Vera 451-52
Overcenco, Aureliu 655
P
Palade, Gabriel 603
Palii, Victor 735
Pantea, V. 629
Paraschivu, Petru 811
Partole, Claudia 705, 803
Pduraru, Alexandru 557
Psrin, Paulian 478
Punescu, Adrian 792
Prlea, Gheorghe 798, 812
Pslaru, Vlad 586
Peicev, Dumitru 704, 706
Pelineanu, R. 813
Petraru, Roxana Alina 530
Petru, Arhiepiscop al Chiinului, Mitropolit al
Basarabiei i Exarh al Plaiurilor 472
Pintilei, Elena 451
Puic, Sergiu 763
Plngu, Victor 652
Pogola, Lilia 580, 600
Pohil, Vlad 453, 797, 801
Popa, Petru 709
Popa, Valeriu 616
Popa, Victor 536
Popescul, Maria 454
Popov, Leonid 656
Popuoi, Liliana 733
Postolachi, Doina 761, 821
Postolachi, Vlad 625
Proca, Ion 814
Proca, Pavel 723,734-35
Procopii, Liuba 815
Pulbere, Dumitru 542

S
Saenco, A. 704
Sadovici, Irina 607
Saftincu, Ioan 523
Salca, Lucia 466
Salinger, J. D. 790
Savin, Anatol 626
Sclifos, Lia 594
Scobioal, Genoveva 457
Scurtu, S. 643
Shchukin, K. K. 617
Silistraru, Nicolae 572
Sineavscaia, Natalia 684, 698-99
Smesnoi, V. 629
Sochirca, Alexei 505
Solcan, Natalia 496
Solovei, Rodica 580
Soltan, Valeriu 613
Spalatu, Veaceslav 550
Stamatin, tefan 551
Stanciu, Adriana 707
Stanciu, Filip 575
Stepaniuc, Victor 495
Stoykov, Ventsislav 458
Strmbeanu, Andrei 820
Sturza, Alexei 604
Suceveanu, Arcadie 821

R
Racu, Jana 601
Railean, Petru 537
Raileanu, Aurelia 599
Ra, Valeriu 455
Rcil, Arcadie 737
Rileanu, Nicolae 700
Rcanu, Anton 468
Rzlog, Ion 762, 816
Rogac, Raia 456, 464, 711, 815
Rogojin, Didina 572
Rojnoveanu, Gh. 633

alaru, Gheorghe 609


atravca, Tatiana 459
ciuca, S. 641
leahtichi, Maria 791
oimaru, Vasile 479, 811
pac, Ion 819
tefan, Cristina 800

104

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


tefnu, Radu 552

Vaculenco, Anatolii 670, 677


Vangheli, Spiridon 765
Vargas Llosa, Mario 791
Vasilacu, Natalia 627
Vrlan, Claudia 483
Vranu, Mihail 766
Verejanu, Renata 767
Vicol, Nelu 586
Vicol, Vasile 681
Vieru, Grigore 768
Vieru, Igor 702
Vozian, Vasile 607
Voznesenski, Andrei 823
Vrednic, Nicu 695

Tabuncic, Mariana 500, 506


Tabuncic, Sergiu 832
Tarlev, Veronica 528
Tcacenco, Valentina 454
Tbr, Vasile 734
Tnase, Alexandru 553
Tnase, Victoria 689
Tr, Marius 485
Tr, Marius 646
Ttaru, Lidia 477
Tzluanu, Valentina 686, 810
Teleuc, Victor 807, 813
Timofeenco, Aliona 507
Timofei, Sorin 554
Timu, Angela 460
Tirigan, Sergiu 518
Tofan, Tatiana 566
Tolstaia, Svetlana 475
Toma, Sergiu 602
Toprceanu, George 747
Tudor, Raluca 828
Tudor, Roxana 691
Turcu, O. 641
Turea, Larisa 736
Turtureanu, Ovidiu 474

Z
Zabulic, Violeta 754
Zadnipru, Petru 769-74
Zapanovici, Andrei 518
Zaporojan, Veaceslav 544
Zasavichi, Lidia 462
Zidaru, Cristian 463

, . . 631
, 778

arlung, Victoria 531


arin, Tudor 728
apu, Grigore 467
ranu, Anatol 491
ranu, Mariana S. 482, 486
ru, Mihai 708
cu, Luminia 725
nari, S. 633
ugulschi, Iuliana 690
urcan, Nelly 461
urcanu, Viorica 486

, 633
, . . 621
, 775
, . . 667
, 606
, . 538
, 738
, 779
, 605

, 501
, 783

Ungurean, Ivan 543


Ungureanu, Larisa 737
Urmoglo, Vitalii 607
Ursu, Andrei 655
Usati, Larisa 589
Usati, A. 693
Usati, Marin 678

, 780
, . . 657
, 739
, . . 631
, 683
, 781
105

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011


, 487
, 829
, 784
, 595

, . 556

, 606
, . . 623
, 692
, 683, 716

, 740
, . . 660
, . . 654

, 499

, 740

, 532
, 606
, 692

, . 640
, 782
, 509

, 826
, . 748
, . . 648
, 777
, 595

, 785
, 579

, . . 648
, . . 648
, 663
, 786
, 822
, 647
, . . 660
, . . 660
, . . 694
, . . 657
, . . 649
, . . 621
, . 539
, 501, 822
, . . 639

, . 533
, 520
, 830
, 787
, . . 694
, 488
, . 533
, . 556
, . . 667
, . . 667
, 555

, 668
, 716
, 749

, 782

, . 524

, . . 657
, . 567
, 776
, . . 649
, . 540
o, . 665

, 606
, 788

106

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

, 833

, 668, 738
, . . 649
, 668
, . 539

, . . 623
, . 738
, 532

, 687
, . . 621

107

Cronica articolelor de revist Nr 2-2011 Magazine article annals Nr 2-2011

Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt fiate n
Cronica articolelor de revist Nr 2-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

a Mic". 2011. Nr 2.
Administrarea Public. 2011. Nr 1.
Agricultura Moldovei. 2011. Nr 1/2.
Alunelul. 2011. Nr 2.
Aquarelle. 2011. Nr 2.
Avocatul poporului. 2010. Nr 11/12.
Biblio Polis. 2010. Vol. 36, Nr 4.
Biblio Scientia. 2010. Nr 3/4.
Buletinul Academiei de tiine a Republicii Moldovei. Matematica 2010. Nr 3.
Contabilitate i audit. 2011. Nr 2.
Curierul medical. 2010. Nr 6.
Destin romnesc : ser. nou. 2010. Nr 5/6.
Didactica Pro 2011. Nr 1.
Justiia Constituional n Republica Moldova. 2011. Nr 1.
Legea i viaa. 2011. Nr 1.
Lumintorul. 2010. Nr 6.
Mediul Ambiant. 2010. Nr 6.
Micul Prin. 2010-2011.
Moldova. 2011. 1/2.
Noi. 2011. Nr 2.
Open Skies. 2011. Nr 1/2.
Profit. 2011. Nr 1/2.
Psihologie. 2011. Nr 1.
Revista de istorie a Moldovei. 2010. Nr 2.
Revista Moldoveneasc de Drept Internaional i Relaii Internaionale. 2010. Nr 4.
Revista Naional de Drept. 2011. Nr 2.
Sud-Est cultural. 2011. Nr 1.
Teatru. 2010. Nr 4.
Univers Pedagogic. 2011. Nr 1.
Vntorul i Pescarul Moldovei. 2011. Nr 1,2 (lb. rom., rus)
. 2011. Nr 1.
. 2011. Nr 1.
. 2011. Nr 1.

108

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

CRONICA ARTICOLELOR DE
GAZET

NEWSPAPER ARTICLE
ANNALS

SE EDITEAZ DIN ANUL 1958

PUBLISHED FROM 1958

FEBRUARIE

NR 2
2011
(484-1157)

FEBRUARY

0 GENERALITI
00 BAZELE GENERALE ALE CUNOATERII I CULTURII
001 tiin i cunoatere n general
484. Caner, Valeriu. Valeriu Caner i politicile tiinei de la Dubna : [interviu cu fizicianul academician] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Sptmna. 2011. 25 febr. P. 13.
485. Roca, Alfreda. Integrarea prin performan n cercetarea european : [interviu
cu A. Roca, resp. al Oficiului Centrului t.-Tehnologic din Ucraina n Rep. Moldova] / interlocutor : Tatiana Rotaru ; imagine de Eugenia Tofan // Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 6.
486. , . : "
" : [ - . ] /
// . . 2011. 8 .
008 Civilizaie. Cultur. Progres
487. , . , , : [75
] / //
. 2011. 17 .
488. , . " " : [ c . . ] /
// . . 2011. 4 . . 4.
489. , . " " : [ . . ] / // . 2011.
18 . . 7.

01 BIBLIOGRAFIE. CATALOAGE

490. Apel : [al colectivului Camerei Na. a Crii privind pstrarea inst. ca unitate distinct adresat lui Marian Lupu, preedinte al Parlamentului Rep. Moldova i Vlad Filat, primministru al Rep. Moldova] // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 3.
491. pac, Ion. Vlad Pohil bibliografiat : [pe marginea lucrrii "Vlad Pohil: Biobibliografie", Chiinu, "Grafema Libris", 2010] / Ion pac // Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 5.
109

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

492. Tamazlcaru, Elena. Volumul "Grigore Vieru. Biobibliografie" : [pe marginea ed. a
2-a a biobibliogr., elab. de Bibl. Na. pentru Copii "Ion Creang] / Elena Tamazlcaru // Lit. i
arta. 2011. 17 febr. P. 5.

02 BIBLIOTECONOMIE
493. Dabija, Elena. Cariatida Centrului Academic Internaional "Eminescu" : [interviu
cu E. Dabija, dir. centrului] / consemnare : Lidia Hlib // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 6.
030 Lucrri de referin generale
494. ru, Didina. Elemente de conceptualizare a Enciclopediei Moldovei / Didina
ru, Ion Xenofontov // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 6.
070 Ziaristic. Pres
495. Gorincioi, Tamara. De Dragobete, la aniversarea unui coleg : [omagiu pentru
Alecu Mocanu, jurnalist] / Tamara Gorincioi // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 7.

1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE
1/14 Filozofie
496. Damian, George. Comunismul i rezistena la romni / George Damian // Timpul
de diminea. 2011. 25 febr. P. 8.
497. Damian, George. Firea romnilor din ultima sut de ani / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 9 febr. P. 3.
498. Puric, Dan. Cine suntem? / Dan Puric // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 6.
499. Puric, Dan. Sensul vieii, al morii i al suferinei n mileniul III : [art. actorului i filosofului romn] / Dan Puric // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 4.

17 ETIC. FILOZOFIE MORAL. FILOZOFIE PRACTIC


500. Pleu, Andrei. Patriotismul de faad : [art. rectorului Colegiului "Noua Europ"
din Bucureti] / Andrei Pleu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 10 febr. P. 6.

2 RELIGIE. TEOLOGIE
27 CRETINISM. RELIGIE CRETIN
501. Cojocaru, Carmen. Dreapta credin afect firesc al omului ca plsmuire dup
Chipul Lui Dumnezeu / Carmen Cojocaru // Altarul credinei. 2011. 2 febr. P. 7.
502. Crave, Nicolae. Protoiereul Nicolae Crave: "Mereu am vrut s fiu lng cas,
dar i alturi de sufletele nsetate de Hristos" : [interviu cu parohul Bisericii "Sf. M. Mc. Dumi110

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

tru" din oraul Soroca] / a consemnat Octavian Moin // Altarul credinei. 2011. 18 febr.
P. 9.
503. Futei, Nicolae. Cretinismul i islamul referitor la folosirea violenei n scopul
rspndirii credinei / Nicolae Futei // Curierul ortodox. 2011. Febr. (Nr 2). P. 7. (Lecii de catehizare ; Lecia 63). Contin. nceputul: 6 ian.
504. Melinti, Maxim. 75 de ani de la trecerea la cele venice a Mitropolitului Arsenie
Stadnichi ; Mitropolitul Antim Nica / protoiereu Maxim Melinti // Altarul credinei. 2011. 18
febr. P. 10-11.
505. Nicolae, Dan. nvtura cretin despre milostenie / Dan Nicolae // Altarul credinei. 2011. 2 febr. P. 7.
506. Oltean, Aurel. File din viaa unui sfnt Cuviosul Paisie Aghioritul / Aurel Oltean
// Altarul credinei. 2011. 2 febr. P. 6.
507. Plmdeal, Ioan. Printele Ioan Plmdeal dou decenii de slujire lui Dumnezeu : [interviu cu printele I. Plmdeal] / a consemnat : Octavian Moin // Altarul credinei. 2011. 2 febr. P. 3.
In memoriam Arhiepiscopului i Mitropolitului Clujului, Albei, Crianei i Maramureului Bartolomeu Anania
508. Dabija, Nicolae. Printele Anania / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 17 febr.
P. 1.
509. Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne). Lumina vieii omului motenire netrectoare : (Cuvntul Preafericitului Printe Patriarh Daniel la slujba de nmormntare a
Mitropolitului Bartolomeu Anania, oficiat la Catedrala Metropolitan din Cluj, 3 febr. 2011) /
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne Daniel // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 febr. P. 9.
510. Preda, Radu. Radu Preda: "PS Bartolomeu i dorea o Biseric liber de corupie" : [interviu cu dir. Inst. Romn de Studii Inter-Ortodoxe] / consemnare : Mihnea Mru //
Curierul ortodox. 2011. Febr. (Nr 2). P. 6.

3 TIINE SOCIALE
31 STATISTIC. DEMOGRAFIE. SOCIOLOGIE
314/316 Societate
314 Demografie. Studiul populaiei
511. Wyss, Martin. Organizatorii eliberai, migranii reinui : interviu cu M. Wyss,
eful Org. Intern. pentru Migraie n Moldova / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de
gard. 2011. 10 febr. P. 10, 15.

111

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

316 Sociologie
316.3/.4 Structura social. Societatea ca sistem social. Procese sociale

512. Armau, Liliana. Femeile, ntre adoraie i dispre / Liliana Armau // Contrafort.
2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 6.

32 POLITIC
323 Politic intern
513. Damian, George. Rzboiul de imagine mpotriva romnilor / George Damian //
Timpul de diminea. 2011. 24 febr. P. 3.
514. Nanea, Vasile. Hrinca de cozonac : [din blocnotesul diplomatului] / Vasile Nanea
// Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 4.
515. Pslaru, Vlad. Mitul multiculturalitii / Vlad Pslaru // Timpul de diminea.
2011. 18 febr. P. 23.
516. Sturdza, Dimitrie. A fi prin nu este un vis, este o obligaie : [interviu cu D.
Sturdza, descendent al familiei de nobili moldoveni] / interviu realizat de Marina Lia // Jurnal
de Chiinu. 2011. 25 febr. P. 16.
517. , . : "" / // plus. 2011. 25 . . 15.
518. , . : "20 , " : [. . ] / // . 2011. 18 . . 6.
519. , . : [. . ] / . // . . 2011. 18 . . 20.
323(100-87) Politica intern a rilor de peste hotare
520. Bogatu, Petru. Revoluiile foamei de libertate : [despre explozia social din Egipt]
/ Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 1 febr. P. 7.
521. Cau, Igor. Revoluia de la gurile Nilului : [despre situaia din Egipt] / Igor Cau //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 1 febr. P. 6.
522. Gurgenidze, Lado. "Am concediat toat poliia pentru corupie" : [interviu cu L.
Gurgenidze, fost prim-ministru al Georgiei] / consemnare : Ion M. Ioni, George Rdulescu //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 22 febr. P. 11.
523. , . " " :
[ ] / // . 2011. 2 .
112

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

524. , . 1991- : [ 13
. 1991 . ] / // plus. 2011. 4 . . 16.
. : 28 .
323(478) Politica intern a Republicii Moldova
525. Andrievschi, V. n labirintul guvernrii : [aspecte soc.-pol.] / V. Andrievschi // Comunistul. 2011. 18 febr. P. 6.
526. Beli, Liviu. Politica moldoveneasc versus suferina limbii romne i a vorbitorilor ei / Liviu Beli // Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 1-2.
527. Bernaz, Oleg. Formele angajrii intelectuale : [despre prezena intelectualilor n
dezbaterile publ.] / Oleg Bernaz // Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 13.
528. Buil, Radu. Puterea politic trebuie lipsit de dreptul de a controla puterea judectoreasc : [alocuiune susinut de ctre vicepreedintele Partidului Popular Cretin
Democrat n cadrul Congresului al XIII-lea al PPCD, Chiinu, 20 febr. 2011] / Radu Buil //
Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 6.
529. Canir, Alexandru. "Alo, Aliana?... Cum adic? Unde s m duc?" : [aspecte
soc.-pol.] / Alexandru Canir // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 28 febr. P. 6.
530. Capbtut, Alexei. Marea ofensiv pentru salvarea Republicii Moldova : [alocuiune susinut de ctre vicepreedintele Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul Congresului al XIII-lea al PPCD, Chiinu, 20 febr. 2011] / Alexei Capbtut // Flux : ed. de vineri.
2011. 25 febr. P. 7.
531. Cau, Igor. Educaie patriotic n RSS Moldoveneasc / Igor Cau // Adevrul :
ed. de Moldova. 2011. 24 febr. P. 7. Cuprins : Emigrarea, "manifestare nepatriotic" ;
ovinismul velicorus era promovat ; Contactele cu Romnia, restricionate.
532. Cau, Igor. Vor fi interzise simbolurile comuniste? / Igor Cau // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 8 febr. P. 6.
533. Ciornei, Vsevolod. Bumerangul mioritic : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 4 febr. P. 2.
534. Ciornei, Vsevolod. Pe cine pap tigrul : [aspecte soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 25 febr. P. 2.
535. Ciornei, Vsevolod. Sexul ngerilor : [context soc.-pol.] / Vsevolod Ciornei //
Sptmna. 2011. 11 febr. P. 2.

113

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

536. Cojocaru, Gheorghe. Adncirea mizeriei sociale va repercuta n sfera politic :


[interviu realizat cu analistul politic Gh. Cojocaru la postul Radio Europa Liber] / interviu
realizat de Vasile Botnaru // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 febr. P. 4.
537. Constantiniu, Emil. Orizonturi n rou i verde pentru Moldova? : [context soc.pol.] / Emil Constantiniu // Flux : ed. de vineri. 2011. 18 febr. P. 5.
538. Costa, Ion. Generalul Costa sparge tcerea : [despre evenimentele din anii
1990-1992 : interviu cu generalul, aut. vol. "Zile de eclips"] / interviu realizat de Ilie Gulca //
Jurnal de Chiinu. 2011. 15 febr. P. 4.
539. Crudu, Dumitru. Echidistana: un ideal sau o capcan? : [context soc.-pol.] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 20.
540. Damian, George. Cteva propuneri pentru modificarea procesului de alegere a
preedintelui / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 16 febr. P. 3.
541. Damian, George. Condamnarea comunismului la Chiinu, poveste fr sfrit /
George Damian // Timpul de diminea. 2011. 7 febr. P. 13.
542. Damian, George. Spaimele politicienilor de la Chiinu : [aspecte soc.-pol.] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 9.
543. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Dincolo de sperane snt aciunile" : [interviu oferit de ctre
prim-ministrul Rep. Moldova postului Radio Europa Liber] // Sptmna. 2011. 4 febr.
P. 14.
544. Filat, Vlad. Vlad Filat: "Vom continua s ne onorm angajamentele asumate fa
de ceteni" : interviu acordat de ctre Prim-ministrul Rep. Moldova ageniei "Moldpres" //
Sptmna. 2011. 25 febr. P. 4-5 ; Jurnal de Chiinu. 2011. 25 febr. P. 4.
545. Gane, Zinaida. Multiculturalismul: soluie salvatoare sau dezastru naional /
Zinaida Gane // Ziarul de gard. 2011. 24 febr. P. 19.
546. Miin, Vadim. Stabilitatea Constituiei condiie a previzibilitii vieii economice,
sociale i politice : [art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Vadim Miin // Comunistul.
2011. 25 febr. P. 5.
547. Nanea, Vasile. O Basarabie n dublu exemplar / Vasile Nanea // Lit. i arta.
2011. 10 febr. P. 4.
548. Negru, Nicolae. PCRM e n capcan, dar Lupu trebuie s fac un pas napoi :
[context soc.-pol.] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 4 febr. P. 6.

114

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

549. Partidul Comunitilor din Republica Moldova. Comitetul Central. Poziia


PCRM "Cu privire la depirea crizei politice" : [declaraie din 2 febr. 2011] // Comunistul.
2011. 4 febr. P. 1 ; . 2011. 4 . . 1.
550. Partidul Popular Cretin Democrat din Moldova. "Cu privire la depirea crizei
politice i necesitatea realizrii unei reforme constituionale" : [rezoluia Congresului al XIII-lea
al Partidului Popular Cretin Democrat, 20 febr. 2011, Chiinu] // Flux : ed. de vineri. 2011.
25 febr. P. 9.
551. Partidul Popular Cretin Democrat din Moldova. "Cu privire la evenimentele
din 7 aprilie 2009" : [rezoluia Congresului al XIII-lea al Partidului Popular Cretin Democrat,
20 febr. 2011, Chiinu] // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 8.
552. Popa, Iuluis. Electoratul nostru, ca un ogor agricol, scpat n buruieni / Iuluis Popa // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 3.
553. Roca, Iurie. Moldova partea devenit ntreg : [aspecte soc.-pol.] / Iurie Roca
// Flux : ed. de vineri. 2011. 4 febr. P. 2.
554. cerbina, Romeo. Integritate... : [aspecte soc.-pol.] / Romeo cerbina // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 8.
555. oimaru, Vasile. Un alt soi de provocrile mileniului : versiuni actuale ale ndemnului naionalitilor moldoveni din vara lui 1989 / Vasile oimaru // Timpul de diminea.
2011. 18 febr. P. 8.
556. Tnase, Constantin. Obama vs Filat, sau Jocuri iresponsabile la vrf : [context
soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 15 febr. P. 3.
557. Tnase, Constantin. Propunerea unui om detept : [aspecte soc.-pol.] / Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 10 febr. P. 3.
558. Todua, Zurab. Lupta principal pentru Moldova abia urmeaz : [aspecte soc.-pol.:
art. deputatului n Parlament] / Zurab Todua // Comunistul. 2011. 4 febr. P. 11.
559. rdea, Bogdan. AIE n-a reuit s nlture PCRM de pe poziia de lider : [context
soc.-pol.: interviu cu B. rdea, politolog] / consemnare : Marina urcan // Comunistul.
2011. 4 febr. P. 9.
560. Vaculovschi, Ghenadie. Trebuie s eliberm Parlamentul, Guvernul, Justiia i alte instituii ale statului din mrejele afaceritilor politici : [alocuiune susinut de ctre vicepreedintele Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul Congresului al XIII-lea al PPCD,
Chiinu, 20 febr. 2011] / Ghenadie Vaculovschi // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P.
7.

115

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

561. Voronin, Vladimir. n loc s caute compromis, guvernarea a legalizat criza politic
: alocuiunea preedintelui Partidului comunitilor din Rep. Moldova, V. Voronin, n deschiderea ses. de primvar a Parlamentului // Comunistul. 2011. 11 febr. P. 2; .
2011. 11 . . 2.
562. Voronin, Vladimir. Mai avem ansa la o schimbare spre bine : (alocuiunea preedintelui Partidului Comunitilor din Rep. Moldova V. Voronin la deschiderea ses. de primvar a Parlamentului Rep. Moldova) // Moldova suveran. 2011. 11 febr.
563. , . : [
] / // plus. 2011. 4
. . 6.
564. , . " ,
" : [o : . ] /
: // . 2011. 18 . . 1, 3.
565. , . : [.-. ] /
// plus. 2011. 4, 11, 18 . . 4-5.
566. , . : . . / // plus. 2011. 25 . .
12.
567. , . : :
[.-. ] / // . 2011. 4 . . 12.
568. , . : " ,
, , e. " : . .
. . . . // . 2011. 11 . . 3.
569. , . p : " " :
[.-. : . . ] // . 2011. 11 . . 6,
11.
570. , . : " ?" : [.-. ] //
. 2011. 15 .
571. , . , : [.-.
] / // . 2011. 18 . . 6-7.

116

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

572. , . "
" : [.-. ] / // . 2011. 11 . . 5.
573. , . : " ,
" : [.-. :
. . ""] /
// . 2011. 4 . . 6.
574. , . : . eNews.md /
. // . 2011. 18 . . 5.
575. , . : [ .
: .-. ] / // plus. 2011.
11 . . 3.
576. , . "" : [ . : .-. [ / // . . 2011. 10 . .
3.
577. , . : [.-. ] /
// . 2011. 24 .
578. , . : [ .
". " " "] / // .
2011. 25 . . 4-5.
579. , . ,
: [.-. : . .
. ] // . 2011. 8 .
580. , . ,
: [ " " :
. . . ] / // . 2011. 4 . . 2-3.
581. , . : [.-. ]
/ // . . 2011. 4 . . 3.
582. . . . . : , 2 . 2011 // . 2011. 3
.

117

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

583. , . ? : [
. . ] / // . . 2011. 10 . . 1-2.
584. , .
/ // . 2011. 18 . . 5.
585. , . ? / // . 2011. 10 .
586. , . ,
? : [ . 2010 . : .
. ] / // plus. 2011. 18 . . 10-11;
. 2011. 16 .; . . 2011. 16 .
587. , . :
[ . ". " "
"] / // . 2011. 25 . . 12.
588. , . : [ . ". " " "] / //
. 2011. 25 . . 6-7.
589. , . ? : [ ] /
// . 2011. 24 .
590. , . " " : [.-. : . ] / //
. . 2011. 25 . . 3.
591. , . : [ .
". " " "] / // . 2011. 25
. . 7-8.
592. , .
/ // plus. 2011. 11 . .
8.
593. , . ? : [ . ] / // .
2011. 15 .
594. , . : [ . .-. ] /
// . 2011. 18 . . 5.

118

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

595. , . : [.-. ] /
// . 2011. 11 . . 5.
596. , . ? / //
. 2011. 4 . . 2.
(Vezi de asemenea Nr 632, 642)
324 Alegeri
597. , . : [ . ] / // . 2011. 4 . . 10.
327 Relaii internaionale. Politic internaional. Politic extern
598. Azubalis, Audronius. Lucrm n direcia stabilitii, pas cu pas : [art. preedintelui n exerciiu al OSCE] / Audronius Azubalis // Timpul de diminea. 2011. 7 febr. P.
13.
599. Buzek, Jerzy. "Sunt prea muli nervi n cazul Schengen" : [interviu cu J. Buzek,
preedintele Parlamentului European] / consemnare : Ovidiu Nahoi, Ion M. Ioni // Adevrul :
ed. de Moldova. 2011. 2 febr. P. 10-11.
600. Damian, George. antajul rusesc cu gazele naturale : [context intern.] / George
Damian // Timpul de diminea. 2011. 10 febr. P. 3.
601. Flmnd, Dinu. Revolta arab : [despre amploarea i caracterul revoltei maselor]
/ Dinu Flmnd // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 23 febr. P. 6.
602. Johannes, Berthold. "Prin UE, Moldova va fi mai atractiv investitorilor" : [interviu
cu B. Johannes, Ambasadorul Germaniei la Chiinu] / consemnare : Virginia Dumitra //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 28 febr. P. 7.
603. Koike, Yuriko. Ne ateapt Al Doilea Rzboi Rece? : [art. omului politic din Japonia] / Koike Yuriko // Sptmna. 2011. 11 febr. P. 3.
604. Kuzmin, Valeri. "Moldova i Rusia se afl n perioada ateptrilor" : [interviu cu V.
Kuzmin, Ambasadorul Federaiei Ruse n Rep. Moldova] / consemnare : Virginia Dumtira //
Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 10 febr. P. 4-5.
605. Negru, Nicolae. Tupeul ambasadorului rus : [pe marginea tezelor ciclului de lecii
"Prioritile politicii externe ruse la etapa actual", publ. de ctre ambasadorul rus n Rep.
Moldova Valeri Kuzmin] / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu. 2011. 25 febr. P. 6.
606. Puca, Vasile. Cum poate deveni UE un actor global : [despre ntrirea competitivitii n cadrul UE: art. fostului negociator-ef al Romniei cu UE] / Vasile Puca // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 16 febr. P. 11.

119

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

607. Varga, Gyorgy. "Moldova poate fi o istorie de succes a UE" : interviu cu G. Varga, Ambasadorul Ungariei n Moldova / consemnare : Virginia Dumitra // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 1 febr. P. 7.
608. Watson, Graham. "Greu de crezut c Rusia va "elibera" Transnistria" : [interviu
cu G. Watson, europarlamentar, raportor pentru Rep. Moldova] / consemnare : Bianca Toma,
Ovidiu Nahoi // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 22 febr. P. 5.
609. Watson, Graham. Progresul Moldovei nu trebuie s fie mpiedicat de abordarea
regional a Parteneriatului Estic : [art. uroparlamentarului] / Graham Watson // Timpul de
diminea. 2011. 21 febr. P. 13.
610. , . , : [. . . ] / // . . 2011. 11
. . 17.
611. , . " " " " / // . 2011. 16 .
612. , . ? : [ . : . ] / //
plus. 2011. 25 . . 6.
613. , . . : [ . : . ] / . . //
plus. 2011. 18 . . 6-7.
614. , . : [. . . . ] / ,
// . . 2011. 25 . . 21.
615. , . : [
. : . . "Consulting Mobile"
. ] / // plus. 2011. 11 .
. 13.
616. , . : : [ . . . . ] / // . . 2011. 9 .
617. , . : [
. ] / // . 2011. 4 . . 3.
327(478) Politica extern a Republicii Moldova
618. Ciobu, Ion. "Calul Troian" al UE i SUA : [aspecte ale integrrii europ. a Rep.
Moldova] / Ion Ciobu // Comunistul. 2011. 25 febr. P. 11.
120

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

619. Damian, George. Drumul spre Uniunea European nu trece pe la Moscova : [aspecte ale integrrii europene] / George Damian // Timpul de diminea. 2011. 23 febr. P.
3.
620. Duminica, Lilia. Republica Moldova parte a Strategiei UE pentru regiunea Dunrii / Lilia Duminica // Dreptul. 2011. 11 febr. P. 5.
621. Elaborarea de politici i ajustarea legislaiei primul pas spre liberalizarea regimului de vize cu UE // Dreptul. 2011. 18 febr. P. 3.
622. Grbu, Viorel. "Visul" european al moldovenilor : [despre integrarea european a
Rep. Moldova] / Viorel Grbu // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 febr. P. 6.
623. Negru, Nicolae. De ce se "mbrncesc" Filat i Lupu naintea vizitei lui Joe
Biden? : [pe marginea vizitei n Rep. Moldova a vicepreedintelui SUA] / Nicolae Negru //
Jurnal de Chiinu. 2011. 22 febr. P. 6.
624. Tnase, Constantin. Europa i pune cenu pe cap. Ce vom face noi, romnii? /
Constantin Tnase // Timpul de diminea. 2011. 7 febr. P. 3.
625. Todua, Zurab. Poziia Rusiei n discuie continu : [despre relaiile moldo-ruse:
art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Zurab Todua // Comunistul. 2011. 11 febr.
P. 8.
626. Vovc, Vitalie. Fumisteria european : [despre integrarea european a Rep. Moldova] / Vitalie Vovc // Jurnal de Chiinu. 2011. 25 febr. P. 15.
627. , . : : [ ". " "
"] // . 2011. 25 . . 17.
628. , . , : [
. . : .
". " " "] / // .
2011. 25 . . 10-11.
629. , . " " ? /
// . 2011. 17 .
(Vezi de asemenea Nr 528, 550-51, 560, 578, 588, 591, 627-28, 682, 684, 714, 718,
724)

121

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

329 Partide i micri politice


329(478) Partide i micri politice din Republica Moldova
630. Bogatu, Petru. Viaa de partid, momeal pentru luzri : [despre situaia n cadrul
Partidului Popular Cretin Democrat] / Petru Bogatu // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 febr.
P. 7.
631. Cau, Igor. Fuziunea MAE [Micarea Aciunea European] cu PL [Partidul Liberal]: consolidarea "partidei naionale" / Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 22
febr. P. 6.
632. Ciobanu, Victor. PPCD are soluii practice pentru toate problemele cheie ale rii
: [alocuiune susinut de ctre preedintele Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul
Congresului al XIII-lea al PPCD, Chiinu, 20 febr. 2011] / Victor Ciobanu // Flux : ed. de
vineri. 2011. 25 febr. P. 6.
633. Negru, Nicolae. Aliana PLDM [Partidul Liberal Democrat din Moldova]+ PCRM
[Partidul Com. din Republica Moldova] este posibil / Nicolae Negru // Jurnal de Chiinu.
2011. 15 febr. P. 6.
634. Roca, Iurie. PPCD le va demonstra cetenilor c merit toat susinerea : [alocuiune susinut de ctre ex-preedintele Partidului Popular Cretin Democrat n cadrul
Congresului al XIII-lea al PPCD, Chiinu, 20 febr. 2011] / Iurie Roca // Flux : ed. de vineri.
2011. 25 febr. P. 6.
635. urcanu, Dinu. Cu o astfel de familie politic, solidar i puternic, nu am nici o
ndoial c vom reui : [alocuiune susinut de ctre secretarul gen. al Partidului Popular
Cretin Democrat n cadrul Congresului al XIII-lea al PPCD, Chiinu, 20 febr. 2011] / Dinu
urcanu // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 6.
636. Voronin, Vladimir. Am fost i sntem de nenvins : [10 ani de la obinerea puterii
de ctre PCRM n alegerile parlamentare : interviu cu V. Voronin, preedinte al Partidului
Comunitilor din Rep. Moldova] / consemnare : Elena Danu // Comunistul. 2011. 25 febr.
P. 1-3.
637. Voronin, Vladimir. PCRM rmne cea mai puternic for parlamentar : alocuiunea Preedintelui Partidului Comunitilor din Rep. Moldova, la masa rotund, consacrat
aniversrii a 10-a de la venirea PCRM la putere / Vladimir Voronin // Comunistul. 2011.
25 febr. P. 4; . 2011. 25 . . 2.
638. , . : "
, " : .
. . ". " " " // . 2011. 25 . . 4.

122

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

639. , . : ", "Jos comunitii"


""?": [ .
". " " "] // . 2011. 25
. . 4-6.
640. , . : "
, " : [ . ". " " "] // . 2011.
25 . . 6, 17.
641. : [ ". ", . . , 25 . 2001-2011]
// . 2011. 25 . . 1-3. . : " " /
; " , , " / ; " " / ; "
" / ; "
2000 " / ; "
" / ; "
,
, " / ; "
2001- " / ; " , ,
" / ; " , , . " / ;
" 10 ,
, , , " / .
642. , . : [ . ] / // plus. 2011. 11 . . 6.
643. , . : " " : [
. ". " " "] // . 2011. 25 . . 5-6.
644. , . 10 : : [ 10 . 2001 .] / //
. 2011. 25 . . 7.
645. , . : [ ".
" " "] / // . 2011.
22 .
123

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

646. , . : [ ". ":


" "] / // . 2011. 22
.

33 ECONOMIE. TIINE ECONOMICE


330 Economie n general

647. Skidelsky, Robert. Via dup capitalism : [art. prof. de la Univ. din Warwick] /
Robert Skidelsky // Sptmna. 2011. 18 febr. P. 3.
648. , . : , / .
// plus. 2011. 11 . . 16.
331 Munc. Relaii de munc. Economia muncii. Organizarea muncii
649. Holban, Ion. Ion Holban: "ANOFM este actorul principal pe piaa forei de munc"
: [interviu cu dir. Ageniei Na. pentru Ocuparea Forei de Munc] / consemnare : Nelly
Gtemulte // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 9.
650. Tendinele globale ale ocuprii n 2011 : [pe marginea Raportului Org. Intern. a
Muncii] // Vocea poporului. 2011. 4 febr. P. 5. Idem n lb. rus.
651. , . : [
] / // . . 2011. 23 .
652. , . , : [ .
. : - , . .
] / // . . 2011. 1 .
331.105.44 Sindicate
653. Anghel, Alexandru. "Somnolena ne macin autoritatea" : interviu cu A. Anghel,
preedinte al com. sindical al Inst. de Neurologie i Neurochirurgie / consemnare : Tamara
Lupuor // Vocea poporului. 2011. 18 febr. P. 4. Idem n lb. rus.
654. Bragari, Nina. Pai spre devenire : [art. preedintelui Com. raional Cueni al
Sindicatului Educaiei i tiinei] / Nina Bragari // Vocea poporului. 2011. 25 febr. P. 2.
(Supl. "Lumina"; Nr 3). Idem n lb. rus.
655. Iacobe, Victor. Cnd reuesc s ajut un om, simt c nu muncesc degeaba : [interviu cu V. Iacobe, preedinte al com. sindical al SA "RED-Nord"] / consemnare : Victor
Pavliuc // Vocea poporului. 2011. 11 febr. P. 4. Idem n lb. rus.
656. Rabacu, Ion. Eforturi de modernizare : [art. preedintelui com. sindical al Inst. de
tiine ale Educaiei] / Ion Rabacu // Vocea poporului. 2011. 25 febr. P. 4. (Supl. "Lumina" ; Nr 3). Idem n lb. rus.

124

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

657. Reformarea micrii sindicale: intenii i realiti // Vocea poporului. 2011.


11;18 febr. P. 3. Idem n lb. rus. Cuprins : Pledm pentru reformare prin modernizare /
Dumitru andru ; Un membru de sindicat informat este i protejat / Alexandru Morari ; Schimbrile de performan implic remanieri de personal / Liliana Postan ; Flexibilitatea nu este la
nivelul rvnit / Grigore Babici.
658. Volociuc, Silvia. Necesitate, nu moft : [art. preedintelui Com. raional Fleti al
Sindicatului Educaiei i tiinei] / Silvia Volociuc // Vocea poporului. 2011. 25 febr. P.
2. (Supl. "Lumina" ; Nr 3). Idem n lb. rus.
332 Economie regional. Economia pmntului i a proprietii. Economia fondului de
locuine
659. , . : [ 2010 .] /
// . . 2011. 25 . . 12.
660. , . , : [ 2010 .] / // . . 2011. 4 .
. 12.
336 Finane
661. Carp, Mirabela. Avem cele mai scumpe credite din regiune : [pe marginea studiului analistului "Expert Grup" Adrian Lupuor] / Mirabela Carp // Capitala. 2011. 25 febr.
P. 5 ; Capitala=. 2011. 25 . P. 4.
662. Dodon, Igor. Gropile din bugetul municipal : [despre bugetul pentru a. 2011 al
mun. Chiinu] / Igor Dodon // Comunistul. 2011. 18 febr. P. 5.
663. Gotian, Iurie. Republica Moldova a ncheiat anul 2010 cu un deficit bugetar sub
limita convenit cu Fondul Monetar Internaional : [coment. al analitilor econ.] / Iurie Gotian,
Veaceslav Ioni // Sptmna. 2011. 4 febr. P. 6.
664. , . : " " : [. . ] // . 2011. 4 . . 89.
665. , . " " : [ . : . . ] / // . 2011. 1 . ; . 2011. 4 . . 5.
666. , . : " " : [
. : ] /
// . . 2011. 3 . . 1, 5.
667. 2012 : [. . ] / // . . 2011. 4 . .
7. . . : 28 .
125

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

668. , . : , :
[ . . . . . ] / // . . 2011. 11 . . 7.
669. , . : [ ] / // . . 2011. 25 . . 4.
670. , . : [
. ] / // . . 2011. 11 . . 4.
671. , . - : [ . 2011 .] / // . . 2011. 17 . . 5.
672. , . 2012: "
" / // . . 2011. 25 . . 7.
673. , . : [ . 2011 .] / // . . 2011. 18
. . 7.
338 Situaie economic. Politic economic. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producie. Servicii. Preuri
338(478) Situaia economic a Republicii Moldova
674. Bumacov, Vasile. Vasile Bumacov: "Trebuie s anticipm situaiile care vor necesita scumpirea pinii" : [interviu cu ministrul Agriculturii i Industriei Alimentare] //
Sptmna. 2011. 4 febr. P. 7.
675. Chilea, Ion. FMI i remodelarea economiei moldoveneti / Ion Chilea // Economist. 2011. 22 febr. P. 2.
676. Cucu, Gheorghe. Dei ne este greu, nu am putut renuna la expoziia "Fabricat n
Moldova" : interviu cu Gh. Cucu, preedinte al Camerei de Comer i Industrie a Moldovei //
Dezvoltarea. 2011. 1 febr. P. 1.
677. Dodon, Igor. Circ fr pine : [despre asigurarea securitii alimentare: art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Igor Dodon // Comunistul. 2011. 11 febr. P. 6.
678. Dodon, Igor. Despre reforme veritabile n termeni liberali i cu efecte pozitiv solide : [pe marginea reformelor de liberalizare econ., efectuate n anul 2007] / Igor Dodon //
Moldova suveran. 2011. 25 febr.
679. Dodon, Igor. Guvernarea comunist i-a asumat riscuri reale, dar calculele au
fost corecte : [intervenie n cadrul mesei rotunde "PCRM 10 ani de la Victorie"] / Igor
Dodon // Comunistul. 2011. 25 febr. P. 6.
126

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

680. Ernu, Vasile. Ce au fcut romnii n ultimii 500 de ani? (1-2) : [pe marginea vol.
"Romnia i Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010)" de Bogdan Murgescu]
/ Vasile Ernu // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 8; 18 febr. P. 6.
681. Hadrc, Sorin. Sorin Hadrc: "Miza Moldovei este iniiativa privat" : [interviu
cu liderul de echip ECORYS "Suport pentru implementarea Strategiei Naionale de Dezvoltare"] / moderator : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 14, 19.
682. Partidul Popular Cretin Democrat. "Cu privire la situaia economic a rii i
cile de redresare a acesteia" : [rezoluia Congresului al XIII-lea al Partidului Popular Cretin
Democrat, 20 febr. 2011, Chiinu] // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 8.
683. Racu, Octavian. Moldova are nevoie de o revizuire radical a politicii agrare / Octavian Racu // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 febr. P. 6.
684. Reidman, Oleg. PCRM a luat decisiv cursul spre democratizarea vieii economice
: [art. deputatului n Parlamentul Rep. Moldova] / Oleg Reidman // Comunistul. 2011. 25
febr. P. 5 ; . 2011. 25 . . 8-9.
685. , . ? : [ . ] /
// . . 2011. 10 . . 7.
686. , . : [ . . 2009 .] / //
. . 2011. 18 . . 16.
687. , . : [ . 2011-2014 ., . . - ] / // . . 2011. 24
. . 7.
688. , . : [. : . . . "Expert-Grup" . ] /
// . . 2011. 25 . . 16.
689. , . : [ . 2010
.] / // . . 2011. 4 . . 23.
690. , . : [ . .-. . ] / //
. 2011. 4 . . 11.

127

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

338.48 Turism. Economia turismului


691. , . : "
" : [ . . . - ] / // . . 2011. 10 . . 13.
339 Comer. Relaii economice internaionale. Economie mondial
339.1 Probleme generale. Pia
692. "Cumprturile nebunului, bucuria negustorului" : [aspecte de marketing] // Economist. 2011. 1 febr. P. 4.
693. Modele de analiz n marketing // Economist. 2011. 15 febr. P. 6.
339.5 Comer exterior. Comer internaional
694. Avram, Victor. Victor Avram: "Noi nu avem problema pieelor de desfacere, noi
avem problema calitii exporturilor" : [interviu cu preedintele Asoc. Productorilor i Exportatorilor de Fructe "MoldovaFruct"] // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 10.
695. Balichi, Tudor. Vameii, totui, au buzunare : interviu cu T. Balichi, dir. gen. al
Serviciului Vamal // Ziarul de gard. 2011. 24 febr. P. 10, 15.
696. , . : [
. 11 . 2010 . : . . .
- . . ] / // . . 2011. 4
. . 20.
697. , . : : [ . ] / // . .
2011. 4 . . 8.
698. , . : [
2010 .] / // . . 2011. 4 . . 8.
699. , . : [ . ]
/ // . . 2011. 18 . . 8.
700. , . , : [. . . .
. .] / // . . 2011. 25 . . 20.
339.7 Finane internaionale
701. Bolbocean, Denis. Exist oare o alternativ dolarului? : [interviu cu D. Bolbocean,
managerul partenerului oficial al ALPARI n Chiinu] // Jurnal de Chiinu. 2011. 25 febr.
P. 9.

128

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

702. Chilea, Ion. De ce investiiile romneti intr greu n Republica Moldova? / Ion
Chilea // Economist. 2011. 8 febr. P. 1, 4.
703. , . : [ . ] / // . 2011. 25 . . 5.
339.9 Economie internaional n general. Relaii economice internaionale. Economie mondial

704. Loghin, Vlad. Consens asupra sindromului crizelor financiare : [pe marginea
summitului G-20 de la Paris, febr. 2011] / Vlad Loghin // Moldova suveran. 2011. 22 febr.
705. Orlov, Elena. Producia global agricol n anul 2010 / Elena Orlov // Dezvoltarea. 2011. 1 febr. P. 10.
706. , . : [ . : . . - . ] / //
. . 2011. 18 . . 21.
707. , . ? : [. . ] /
// plus. 2011. 4 . . 10.
708. , . : [ .
: . . . . ] / // . . 2011. 25 .
. 20.
709. , . : [ .
. , , . 2011] / // . . 2011. 2 .
710. , . : " " :
[. . ]
/ // . . 2011. 11 . . 8.
711. , . " " : [. . .
. Bruegel] / O // . . 2011. 18 . . 21.
712. , . : [. . : .
. . -] / . // . . 2011. 18 .
. 20.

34 DREPT. JURISPRUDEN
341 Drept internaional
713. , . : [
. ] / // . 2011. 11
. . 4.

129

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

342 Drept public. Drept constituional. Drept administrativ


714. Partidul Popular Cretin Democrat. "Cu privire la statutul i competenele preedintelui Parlamentului" : [rezoluia Congresului al XIII-lea al Partidului Popular Cretin Democrat, 20 febr. 2011, Chiinu] // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 8.
715. Pulbere, Dumitru. 1. Curtea Constituional la a 16-a aniversare : [art. preedintelui Curii Constituionale a Rep. Moldova] / Dumitru Pulbere // Sptmna. 2011. 25 febr.
P. 12.
716. , .
: [. . ] / // . . 2011. 25 . . 3.
343 Drept penal. Procedur penal. Criminologie. Criminalistic
(Vezi Nr 743)
347 Drept civil
347.9 Procedur judiciar. Organizare i personal judiciar
717. Lazr, Constantin. Independena judectorilor este un beneficiu al cetenilor /
Constantin Lazr // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 12.
718. Partidul Popular Cretin Democrat. "Cu privire la Independena justiiei" : [rezoluia Congresului al XIII-lea al Partidului Popular Cretin Democrat, 20 febr. 2011, Chiinu] //
Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 9.
719. , . : [ . ] /
. // plus. 2011. 11 . . 5.
720. , . : [ . . , 29 . 2011, ] / // . . 2011.
3 . . 4.
721. , . : " " : [ : . ] /
// . . 2011. 4 . . 4.
349 Ramuri speciale ale dreptului
349.2 Dreptul muncii
722. Palamarciuc, Vladimir. Analiza juridic a rspunderii materiale a salariatului /
Vladimir Palamarciuc // Dreptul. 2011. 18 febr. P. 4-5.

130

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

35 ADMINISTRAIE PUBLIC. ART MILITAR


351/354 Administraie public
723. Armau, Sergiu. "Trecerea fr oprire, interzis!" : [despre securitatea circulaiei
rutiere] / Sergiu Armau // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 febr. P. 9.
724. Partidul Popular Cretin Democrat. "Cu privire la situaia actual a puterii locale
n preajma alegerilor" : [rezoluia Congresului al XIII-lea al Partidului Popular Cretin Democrat, 20 febr. 2011, Chiinu] // Flux : ed. de vineri. 2011. 25 febr. P. 8.
725. Priscaru, Grigore. Economie prin ecologie : interviu cu Gr. Priscaru, eful Inspectoratului Ecol. de Stat / pentru conformitate : Dumitru Scoru // Natura. 2011. Febr.
(Nr 2). P. 4.
726. , . : "
" : [ -. . ] /
// . 2011. 11 . . 3.
727. , . : [ ":
", 2008-2010 .] / // .
. 2011. 4 . . 16.
728. , . : "
, " : [ . ] / // . 2011. 18 . . 3.
729. , . " ,
" : [ . . ] /
// . 2011. 4 . . 4.
730. , . : " ,
?" : [ , -
] / // . 2011. 25 . . 2.
(Vezi de asemenea Nr 593)
355/359 tiin militar. Fore armate
731. Costa, Ion. Ion Costa: "Le mulumesc celor care au aprat onoarea i demnitatea noastr" : [n rzboiul din Transnistria: interviu cu generalul] / consemnare : Elena
Gherghela // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 24.
732. Gherghela, Elena. Adevrul generalului Costa : [pe marginea crii "
: " de Ion Costa, Chiinu, S. n., 2011, 678 p.] /
Elena Gherghela // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 3.
733. chendrea, Alexandru. Explozia salvatoare (1) : (fragm. din cartea "n faa ta"] /
Alexandru chendrea // Vocea poporului. 2011. 25 febr. P. 5. Idem n lb. rus.
131

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

734. Xenofontov, Ion. Tainele unui rzboi strin : [retragerea Armatei Sovietice din
Afganistan, 15 febr. 1989] / Ion Xenofontov // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 10.
735. Xenofontov, Ion. Viaa i moartea n Afganistan : (15 febr. 1989 Ziua retragerii
armatei sovietice din Afganistan) / Ion Xenofontov // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 2.

36 ASISTEN SOCIAL. ASIGURRI SOCIALE


364 Probleme sociale care reclam ajutor i asisten. Tipuri de ajutoare sociale
736. Balmo, Galina. "Pare a fi un fel de poveste pentru toate vrstele i toate gusturile" : [despre cap. social al Programului de activitate a Guvernului : art. membrului Comis.
parlamentare protecie social, sntate i familie] / Galina Balmo // Comunistul. 2011. 4
febr. P. 6.
737. Domenti, Oxana. Reformele de ordin social din anii 2001-2009 / Oxana Domenti
// Moldova suveran. 2011. 24, 25 febr.
738. Grecu, Laura. "Modul de calculare a pensiilor n RM este discriminatoriu" : interviu cu L. Grecu, efa seciei politici de asigurri sociale a Min. Muncii, proteciei Sociale i
Familiei / consemnare : Angela Moldovanu // Vocea poporului. 2011. 18 febr. P. 5.
Idem n lb. rus.
739. , . : " ,
" : [ , . ] /
// . 2011. 25 . . 3.

37 EDUCAIE. NVMNT. INSTRUIRE. TIMP LIBER


37.0 Tipuri i principii fundamentale de educaie
740. Bodean, Tamara. Exist "rzboi" n sistemul de nvmnt? / Tamara Bodean //
Fclia. 2011. 26 febr. P. 3.
741. Cernei, Elena. Cltoria spre Excelen : [pe marginea conf. intern. "Strategii
educaionale de succes. Abordri internaionale: Scoia, Statele Unite ale Americii i Finlanda", 10-11 febr. 2011, Iai] / Elena Cernei // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 5.
742. Dan, Ludmila. Cultura pcii : [aspecte educaionale] / Ludmila Dan // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 8.
743. Elisei, Lilia. Violena n mediul colar / Lilia Elisei // Univers pedagogic pro.
2011. 17 febr. P. 5.
744. Handrabura, Loretta. Loretta Handrabura: "nv, n fiecare zi, s mpac trei dimensiuni ..." : [interviu cu viceministrul Educaiei] / moderator : Sorina tefr // Timpul de
diminea. 2011. 18 febr. P. 14, 19.
132

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

745. Hodocov, Ludmila. / Ludmila


Hodocov // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 9.
746. Jian, Anatolie. Cntm sau povestim? : [despre educaia muzical] / Anatolie Jian // Fclia. 2011. 5 febr. P. 7.
747. Manea, Stela. Educaie prin art : [despre experiena Colegiului de Construcii,
mun. Chiinu] / Stela Manea // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 6.
748. Mndcanu, Virgil. Ajutai pedagogii s fie fericii! : [despre implementarea reformelor n educaie] / Virgil Mndcanu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 2.
749. Mndcanu, Virgil. S educm Personaliti pedagogice / Virgil Mndcanu //
Fclia. 2011. 26 febr. P. 2.
750. Odainic, Tatiana. Eficiena comunicrii ntre profesor i elev / Tatiana Odainic //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 10.
751. Oprunenco, Alex. Necompetitivitatea sistemului educaional devine un obstacol
esenial n atragerea investiiilor / Alex Oprunenco // Economist. 2011. 8 febr. P. 4.
752. Pslaru, Vlad. Avalana crete ... : [aspecte ale reformei sistemului educaional] /
Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 24.
753. Pslaru, Vlad. Contiina pedagogic / Vlad Pslaru // Timpul de diminea.
2011. 4 febr. P. 24.
754. Pslaru, Vlad. Omul colii : [160 de ani de la naterea lui Spiru Haret, reformator
al nvmntului romnesc] / Vlad Pslaru // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 25.
Cuprins: Un savant cu renume mondial ; Misiunea de apostol a nvtorului ; Principiile
colii haretiene ; Reformele lui Spiru Haret.
755. Rcan, Ecaterina. Educaie de-a surda, management de-a valma : [probleme
ale sistemului educaional] / Ecaterina Rcan // Fclia. 2011. 26 febr. P. 4.
756. Rusu, Tudor. Absurdul i irezistibila lui presiune zilnic : [aspecte educaionale] /
Tudor Rusu // Fclia. 2011. 26 febr. P. 1.
757. Strtil, Silvia. Educaia moral-cretin prin nvturile lui Dan Puric / Silvia
Strtil // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 6.
758. Turchin, Veronica. Competenele o nou provocare pentru cadrele didactice
din Moldova / Veronica Turchin // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 14.

133

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

759. Ursu, Nina. Alegerea profesiei cheia spre un viitor mai bun : [aspecte educaionale] / Nina Ursu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 9.
760. Vasilachi, Svetlana. Stilurile parentale adoptate n procesul educaional : [edine
cu prinii la Liceul Teoretic "M. Eminescu", mun. Bli] / Svetlana Vasilachi // Fclia. 2011.
26 febr. P. 11.
761. Vetril, Sorina. Ce nseamn o memorie bun? : [dezvoltarea memoriei n procesul educaional] / Sorina Vetril // Fclia. 2011. 5 febr. P. 4.
762. , . : [ .
. . . , . ] / // Fclia. 2011. 26 febr. P.
12.
763. , . /
// Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 9.
764. , . " " / // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr.
P. 15.
765. , . / //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 13.
766. , . / //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 12.
767. , . : [ :
- . ] /
// . 2011. 18 . . 4.
768. , .
/ // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 5.
(Vezi de asemenea Nr 654, 656, 658)
37.016 Alte obiecte de studiu. Materii de nvmnt speciale

769. Ababii, Maria. Starea gazoas a substanelor. Nemetalele i compuii lor : [proiect didactic la chimie, cl. a 9-a: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "A. Agapie", satul
Pepeni, raionul Sngerei] / Maria Ababii // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 6.
770. Ananii, Larisa. Elemente de limbaj plastic : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Cobuc", mun. Bli] / Larisa Ananii // Fclia. 2011. 26 febr. P. 13.

134

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

771. Bdru, Zinaida. Tehnici de argumentare a opiniei : [din experiena prof. de la


Liceul Teoretic "V. Alecsandri", Clrai] / Zinaida Bdru // Fclia. 2011. 26 febr. P.
13.
772. Bulhac, Ludmila. Fizica i istoria ei : [inform. pentru orele de fizic] / Ludmila
Bulhac // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 8.
773. Burciu, Nadejda. Invitaie la joc didactic : [din experiena prof. de chimie de la Liceul Teoretic Cruglic, raionul Criuleni] / Nadejda Burciu // Univers pedagogic pro. 2011.
10 febr. P. 13.
774. Caragea, Valentina. Lecia exerciiu de formare a comunicrii coerente : lecie
de comunicare "Lucian Blaga. "Hronicul i cntecul vrstelor" : n cl. a 9-a : din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", oraul Cimilia] / Valentina Caragea // Univers
pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 7.
775. Cuia, Galina. Computerul la geografie : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Orizont", mun. Chiinu] / Galina Cuia // Fclia. 2011. 12 febr. P. 10.
776. Crliciuc, Mariana. Oxizi : [test de verificare : din experiena prof. de la LTPS nr.
2, mun. Chiinu] / Mariana Crliciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 16.
777. Cecelnichi, Angelica. Einsatz des Computers im Deutschunterricht : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Koglniceanu", mun. Chiinu] / Angelica Cecelnichi //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 12.
778. Cernitu, Tatiana. Hidrocarburi saturate. Clasificarea, izometria, nomenclatura :
[proiect tehn.: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "C. Stere", oraul Soroca] / Tatiana
Cernitu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 6.
779. Cioca, Valentina. Realizarea competenelor la geografie prin modelul nvrii directe i explicite: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Grigore Vieru", Vasilcu, raionul
Soroca] / Valentina Cioca // Fclia. 2011. 26 febr. P. 10.
780. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [nr. 21 : din experiena prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Carolina Dodon, Nicoleta Domnicu //
Fclia. 2011. 12 febr. P. 6.
781. Colpajiu, Mircea. Lucrri practice la fizic : [nr. 23 : din experiena prof. de la Liceul Acad. de tiine al Moldovei i Liceul Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Mircea
Colpajiu, Silvia Balaban // Fclia. 2011. 26 febr. P. 6.
782. Cornilov, Ala. Motivarea elevilor alolingvi pentru lectur : [din experiena prof. de
la Liceul teoretic "N. Gogol", mun. Bli] / Ala Cornilov // Fclia. 2011. 5 febr. P. 10.

135

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

783. Creu, Tatiana. nmulirea cu un numr de dou cifre : [lecie de matematic n cl.
a 4-a: din experiena nvtoarei de la Gimnaziul nr. 102, Brila, mun. Chiinu] / Tatiana
Creu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 4.
784. Deliu, Elena. Aplicarea ecuaiilor difereniale de ordinul nti n predarea fizicii :
[din experiena prof. de la Colegiul Politehnic, mun. Chiinu] / Elena Deliu // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 16.
785. Deliu, Elena. Metodologia rezolvrii problemelor la tema: "Ecuaia bilanului termic. Transformri de faz" : [din experiena prof. de la Colegiul Politehn. din Chiinu] / Elena
Deliu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 13.
786. Diaconu, Elena. Projet didactique en 7-ieme : [din experiena prof. de la Gimnaziul "Ion Cojocaru", satul iganca, raionul Cantemir] / Elena Diaconu // Univers pedagogic
pro. 2011. 10 febr. P. 14.
787. Dobrojan, Larisa. Eficacitatea aplicrii instruirii problematizate i a sarcinilor interdisciplinare la studierea temei "Metabolismul" : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic
"Mihai Eminescu", mun. Chiinu] / Larisa Dobrojan // Univers pedagogic pro. 2011. 10
febr. P. 10.
788. Druc, Vera. Mediul de via al plantelor : [or demonstrativ la tiine, cl. a 2-a:
din experiena pedagogului de la Liceul Teoretic "V. Ciobanu", satul uri, raionul Drochia] /
Vera Druc // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 13.
789. Dudnic, Loreta. Aplicaia practic metod de orientare n spaiul istoric : [despre experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] / Loreta Dudnic //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 6.
790. Enciu, Vasilisa. Moldova, ma contree natale : [proiect didactic, cl. a 8-a: din experiena prof. de la coala din Clia-Prut, raionul Cahul] / Vasilisa Enciu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 8.
791. Gleanu, Aliona. Creaia i rezolvarea problemelor : [din experiena prof. de la
Liceul Teoretic "George Cobuc", mun. Bli] / Aliona Gleanu // Fclia. 2011. 5 febr. P.
9.
792. Gleanu, Aliona. Probleme cu adunri i scderi : [n cl. a 3-a: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "George Cobuc", mun. Bli] / Aliona Gleanu // Fclia.
2011. 12 febr. P. 12.
793. Grebeniuc, Ecaterina. Metode de dezvoltare a creativitii : [la disciplina "Bazele
legislaiei n ramur": despre experiena prof. de la Gimnaziul Viioara, raionul Edine] / Ecaterina Grebeniuc // Fclia. 2011. 26 febr. P. 10.

136

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

794. Gurieva, Evghenia. Fora : [lecie de fixare i consolidare a priceperilor i deprinderilor, cl. a 7-a: din experiena prof. de la Gimnaziul Viioara, raionul Edine] / Evghenia
Gurieva // Fclia. 2011. 12 febr. P. 6.
795. Gurieva, Evghenia. Poluarea mediului : [lecie-conf. la fizic, cl. a 8-a: din experiena prof. de la Gimnaziul Viioara, raionul Edine] / Evghenia Gurieva // Fclia. 2011. 26
febr. P. 10.
796. Guzun, Ludmila. Alegerea profesiei n concordan cu tipul de personalitate :
[scenariul leciei] / Ludmila Guzun // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 5.
797. Hodocov, Ludmila. : [din experiena prof. de coregrafie de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", mun. Chiinu] / Ludmila Hodocov // Univers
pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 15.
798. Lavric, Larisa. Julien Sorel. Lamour ou lambition : [activites dapres lecture, cl.
12-e : din experiena prof. de la Liceul Teoretic Colicui, Briceni] / Larisa Lavric // Univers
pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 14.
799. Leanu, Elena. nmulirea cu trecere peste ordin a unui numr de trei cifre cu un
numr de o cifr : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "G. Cobuc", Brnza, raionul
Cahul] / Elena Leanu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 4.
800. Liman, Angela. Didaktischer Entwurf : [cl. a 11-a : din experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Koglniceanu", mun. Chiinu] / Angela Liman // Fclia. 2011. 5 febr.
P. 12.
801. Lucrri practice la fizic : [lucrarea practic nr. 20: din experiena prof. de la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Mircea Colpajiu, Sergiu Crlig, Veronica Cazac [et al.] //
Fclia. 2011. 5 febr. P. 6.
802. Lupu, Elena. Tehnici de lucru cu elevii hiperactivi : [despre experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chiinu] / Elena Lupu // Fclia. 2011.
5 febr. P. 8.
803. Macari, Tamara. Dezvoltarea competenelor de vorbire oral : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "tefan Holban", satul Crpineni, raionul Hnceti] / Tamara Macari
// Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 7.
804. Marcan, Anastasia. Dezvoltarea fizic armonioas a omului : [proiect didactic la
educaia fizic, cl. a 7-a: din experiena prof. de la Gimnaziul Ttreti, raionul Streni] /
Anastasia Marcan // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 10.
805. Melnic, Angela. Funcii injective, surjective, bijective : [lecie de asimilare a noilor
cunotine: din experiena prof. de la Colegiul Financiar Bancar, mun. Chiinu] / Angela
Melnic // Fclia. 2011. 5 febr. P. 9.
137

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

806. Mereacre, Tatiana. Formarea personalitii prin excursie : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] / Tatiana Mereacre // Fclia. 2011. 5
febr. P. 7.
807. Mihailiuc, Tatiana.
: [ . . ". ", . ] /
Tatiana Mihailiuc // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 7.
808. Mra, Tudor. Mijloace de nvmnt la matematic : [din experiena prof. de la
Gimnaziul "Grigore Vieru", Ialoveni] / Tudor Mra // Fclia. 2011. 12 febr. P. 7.
809. Moisei, Veronica. Resurse electronice la limba i literatura romn : [despre experiena prof. de la Liceul Teoretic "Hyperion", Durleti] / Veronica Moisei // Fclia. 2011.
26 febr. P. 11.
810. Moraru, Diana. Maraton intelectual : [scenariu al concursului pentru elevii cl. a 9a: din experiena prof. de matematic de la Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani", mun.
Chiinu] / Diana Moraru // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 6.
811. Moraru, Vasile. Dezvoltarea competenelor la practicum de fizic : [din experiena
prof. de la Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu", mun. Chiinu] / Vasile Moraru // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 4.
812. Moroan, Vera. Formarea i dizolvarea precipitaiilor : [proiect didactic, cl. a 12-a,
profil real: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creang", mun. Chiinu] / Vera
Moroan // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 6.
813. Mustea, Aliona. Adunarea i scderea n concentrul 0-1 000 000 : [lecie de consolidare n cl. a 4-a: din experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "A. Mateevici",
Dondueni] / Aliona Mustea // Fclia. 2011. 12 febr. P. 10.
814. Neaga, Rodica. Documente audio la ora de romn : [din experiena prof. de la
Liceul rus nr. 3, oraul Drochia] / Rodica Neaga // Fclia. 2011. 5 febr. P. 8.
815. Neaga, Rodica. Trainingul "Formarea noiunilor gramaticale n gimnaziu condiie obligatorie pentru practica funcional a limbii" : [din experiena prof. de la Liceul Rus nr. 3,
oraul Drochia] / Rodica Neaga, Aliona Scutelnic // Fclia. 2011. 12 febr. P. 14.
816. Nicorici, Maria. Competena pivot al nvmntului centrat pe student : [teste
de evaluare la Didactica biologiei: din experiena conf. univ. de la Univ. de Stat "Alecu
Russo", din Bli] / Maria Nicorici // Fclia. 2011. 26 febr. P. 6.
817. Odainic, Larisa. Motiver les eleves a apprendre! : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Ion Creang", Rdoaia, Sngerei] / Larisa Odainic // Fclia. 2011. 5 febr.
P. 11.
138

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

818. Percic, Petru. Fia de lucru la tema "Psrile" : [din experiena prof. de la Colegiul Agroindustrial din Grinui, raionul Ocnia] / Petru Percic // Univers pedagogic pro. 2011.
10 febr. P. 7.
819. Pleca, Rodica. Glandele endocrine gonadele i pancreasul : [cl. a 11-a: din
experiena prof. de la Liceul Teoretic "M. Eminescu", oraul Fleti] / Rodica Pleca // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 11.
820. Porcescu, Ecaterina. Lecii pentru gospodine : [din experiena prof. de educaie
tehn. de la Gimnaziul "D. Bunescu", Cetrosu, raionul Drochia] / Ecaterina Porcescu // Fclia.
2011. 12 febr. P. 11.
821. Prisacari, Ludmila. Contientizarea limbajului n cadrul orelor de limb i literatur romn : [din experiena prof. de la Liceul "M. Viteazul", Cimilia] / Ludmila Prisacari //
Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 4.
822. Produ, Aliona. Jocul la nvarea limbii strine : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic "Mihai Eminescu", mun. Bli] / Aliona Produ // Fclia. 2011. 5 febr. P. 8.
823. Pulbere, Ion. Valene formative ale strategiilor didactice la lecia de geografie :
[din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Alexandru cel Bun", oraul Sngera, mun. Chiinu] / Ion Pulbere, Veronica Pulbere // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 11.
824. Robu, Svetlana. Vieru prob a demnitii, a responsabilitii i a civismului :
[scenariu al activitii lit.: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "N. Gogol", mun. Chiinu]
/ Svetlana Robu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 7.
825. Scutar, Lilia. Grigore Vieru: poezia "n limba ta" : [proiect de lecie: din experiena
prof. de la Liceul teoretic "O. Ghibu", mun. Chiinu] / Lilia Scutar // Univers pedagogic pro.
2011. 17 febr. P. 2.
826. Scutelnic, Aliona. Utilizarea documentului video la orele de romn : [din experiena prof. de la Liceul rus nr. 3, oraul Drochia] / Aliona Scutelnic // Fclia. 2011. 5 febr.
P. 10.
827. Tutul, Elena. Noiune de fracie algebric. Amplificare. Simplificare : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Petru Zadnipru", mun. Chiinu] / Elena Tutul // Univers
pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 11.
828. Timofei, Natalia. Tehnici i metode de predare-nvare a limbii spaniole : [din
experiena prof. de la Liceul "Mihail Koglniceanu", mun. Chiinu] / Natalia Timofei // Fclia.
2011. 26 febr. P. 13.

139

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

829. Tofan, Mariana. Nuanele, dinamica, frazarea : [proiect de lecie, cl. a 5-a: din experiena prof. de la coala de Arte "V. Poleacov", mun. Chiinu] / Mariana Tofan // Fclia.
2011. 12 febr. P. 12.
830. urcan, Ludmila. Ora de literatur: cum receptm poezia? : [din experiena prof.
de la Liceul Teoretic "Ion Creang", Soroca] / Ludmila urcan // Fclia. 2011. 5 febr. P.
8.
831. Uurelu, Raisa. Valorificnd trecutul, furim viitorul : [din experiena prof. de la
Liceul Teoretic "Mircea Eliade", mun. Chiinu] / Raisa Uurelu // Fclia. 2011. 12 febr.
P. 14.
832. Vacari, Vasile. Tehnici de nnobilare artistic a lemnului : [din experiena prof. de
la Liceul Teoretic "M. Eliade", Nisporeni] / Vasile Vacari // Fclia. 2011. 5 febr. P. 7.
833. Vladiuc, Rodica. Indicaii metodice la rezolvarea problemelor din mecanica tehnic : [din experiena prof. de la Colegiul Agroindustr. din Rcani] / Rodica Vladiuc // Univers
pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 5.
834. Vladiuc, Rodica. Rezistena materialelor : [indicaii metodice la rezolvarea problemelor : din experiena prof. de la Colegiul Agroindustr. Din Rcani] / Rodica Vladiuc //
Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 13.
835. Zderca, Larisa. . : [despre experiena prof. de la Liceul Teoretic "Gaudeamus",
mun. Chiinu] / Larisa Zderca // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 11.
836. , . . 4- : [ . : . . . ,
. ] / . . // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 9.
837. , . ", , " : [
. . . , . ] / , . // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 7.
838. , . : [
. nr. 3, . ] / // Fclia. 2011. 5 febr. P. 13.
839. , . :
[ . . nr. 6, . ] / // Univers pedagogic pro.
2011. 10 febr. P. 8.
840. , . : [
. . nr. 6, . ] / // Fclia. 2011. 5 febr. P.
14.

140

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

841. , . : [
. . .. , . ] / //
Fclia. 2011. 26 febr. P. 14.
842. , . : [. :
. . . , . ] / // Fclia. 2011. 5 febr. P. 11.
843. , . : [, 10- . . :
. . . , . ] / //
Fclia. 2011. 26 febr. P. 14.
844. , . : [ . . , - ] /
// Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 8.
37.091 Organizarea sistemului de educaie i nvmnt. Organizare colar

845. Apreutesei, Larisa. Larisa Apreutesei: "Niciodat nu e trziu s-i urmezi un vis" :
[interviu cu prof. de la Liceul Teoretic "Spiru Haret", mun. Chiinu] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2011. 28 febr. P. 7. (Supl. "Femeia" ; Nr 8).
846. Brldeanu, Ala. Valenele formative ale seminarelor instructiv-metodice : [despre formarea continu a cadrelor didactice n cadrul Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, mun.
Chiinu] / Ala Brldeanu // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 5.
847. Bendas, Mihai. Confortul psihologic, pe prim plan : [despre activitatea Gimnaziului Pripiceni-Rzeti, raionul Rezina] / Mihai Bendas // Fclia. 2011. 26 febr. P. 8.
848. Bucur, Ecaterina. Potenialul educativ al istoriei : [maruri turistice i excursii al
elevilor de la Liceul Teoretic Bobeica, raionul Hnceti] / Ecaterina Bucur // Fclia. 2011.
26 febr. P. 12.
849. Casian, Ludmila. Comunicare eficient cu copii : [din experiena prof. de la Liceul
Teoretic Gura Galbenei, raionul Cimilia] / Ludmila Casian // Univers pedagogic pro. 2011.
24 febr. P. 5.
850. Cojoc, Elena. "Fii iste i ctig!" : [concurs de matematic distractiv: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Hyperion", Durleti, i Liceul de Limbi Moderne i Management, mun. Chiinu] / Elena Cojoc, Elena Rusu // Fclia. 2011. 12 febr. P. 10.
851. Crave, Ala. n cutarea valenelor profesionale : [despre experiena prof. de la
Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Ala Crave // Fclia. 2011. 5 febr. P. 11.
852. Curtescu, Tamara. Tema arztoare a zilei: liderul : [din nvmnt] / Tamara
Curtescu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 3.

141

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

853. Eriomenco, Tatiana. "O coal pentru toi, o coal pentru fiecare" : [despre modernizarea activitii didactice] / Tatiana Eriomenco // Univers pedagogic pro. 2011. 3
febr. P. 6.
854. Gheorghiev, Tatiana. Finis coronat opus : [examenul de BAC la istorie: art. prof.
de la Liceul Teoretic "B. Cazacu", oraul Nisporeni] / Tatiana Gheorghiev // Fclia. 2011.
5 febr. P. 1-2.
855. Gherman, Ala. Autoanaliza leciei element important al unui demers didactic
reuit : [la Liceul Teoretic "L. Deleanu", mun. Chiinu] / Ala Gherman // Univers pedagogic
pro. 2011. 17 febr. P. 9.
856. Gherman, Lilia. Eseul istoric tehnic de evaluare a competenelor : [la Liceul
Teoretic "Leonid Gherman", satul Zicani, raionul Rcani] / Lilia Gherman // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 12.
857. Gherman, Lilia. Muzeul colar ntre trecut i prezent : [de la Liceul Teoretic
"Leonid Gherman" din satul Zicani, raionul Rcani] / Lilia Gherman // Univers pedagogic
pro. 2011. 17 febr. P. 14.
858. Grigori, Fiodor. Forme i metode de propagare a sportului : [la Liceul Teoretic
"Olymp", Costeti, Ialoveni] / Fiodor Grigori // Fclia. 2011. 12 febr. P. 14.
859. Grozavu, Tudor. Selecia portarilor de handbal n cadrul activitilor
extradidactice : [din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Vasile Coroban", Glodeni] / Tudor
Grozavu // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 16.
860. Gulca, Ilie. Googlizarea istoriei : [despre lipsa man. de istorie pentru cl. a 8-a, a 9a i cele de liceu] / Ilie Gulca // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 febr. P. 7.
861. Hariton, Andrei. Observaii asupra manualelor colare noi de matematic (2010)
: [despre cap. 2 al man. pentru cl. a 5-a "Matematic" de I. Achiri [et al.], Chiinu, ed. "Prut
Intern." 2010] / Andrei Hariton // Fclia. 2011. 19, 26 febr. P. 7.
862. Iachim, Ion. Elevi, prini i profesori : [despre activitatea Liceului "Mihai Eminescu" din oraul Streni] / Ion Iachim // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 4.
863. Iavia, Mihai. Clasificarea metodelor de nvmnt / Mihai Iavia // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 7.
864. Ichim, Ion. Strategii de stimulare a motivaiei elevilor / Ion Ichim // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 10.
865. Ignat, Silvia. Relaia profesor-elev n cadrul orelor de istorie / Silvia Ignat, Eugenia Guu, Mariana Dudca // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 5.

142

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

866. n valea Tigheciului, lumina crii vine de la Gimnaziul "Mihail Sadoveanu" : [interviu cu Sergiu Zacon, dir., Trifan Ciuperc, dir. adjunct pentru educaie, Gheorghe Andoni, dir.
adjunct pentru instruire [et al.] de la Gimnaziul "Mihail Sadoveanu", Pleeni] / consemnare :
Valentina Stoica // Fclia. 2011. 26 febr. P. 9.
867. Jalb, Diana. Aciunea terapeutic a activitilor extracolare : [despre experiena
Complexului Pilot de Pedagogie Curativ "Orfeu", mun. Chiinu] / Diana Jalb // Univers
pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 3.
868. Miron, Raisa. Principiul corelaiei interdisciplinare : [despre crearea sistemului de
competene la Liceul Acad. de tiine a Moldovei] / Raisa Miron // Fclia. 2011. 12 febr.
P. 7.
869. Nedelcov, Raisa. Omagiu Mariilor noastre : [activitate extracuricular: din experiena prof. de la Liceul Teoretic "Academicianul Constantin Sibirschi", mun. Chiinu] / Raisa
Nedelcov, Domnica Cpin // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 10.
870. Nour, Eleonora. Prinii mei comoara mea : [or educaiv n cl- a 4-a la Liceul
Teoretic "I.L. Caragiale", mun. Chiinu] / Eleonora Nour // Univers pedagogic pro. 2011.
17 febr. P. 14.
871. Oltu, Lilia. Minispectacol teatralizat "Peripeii cu Mo Crciun" : [din experiena
conductorului cercului literar-dramatic de la centrul de Creaie a Elevilor "Ciocrlia", Anenii
Noi] / Lilia Oltu // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 7.
872. Otgon, Tatiana. Lecie-concurs la limba i literatura romn n clasa a 10-a : [la
Liceul Teoretic "O. Ghibu", mun. Chiinu] / Tatiana Otgon // Univers pedagogic pro. 2011.
17 febr. P. 8.
873. Palamari, Amalia. "Chimia ... de la origini ... pn n prezent! Chimia ieri, Chimia
azi, Chimia mine!" : [activitate extracurricular la Liceul Teoretic Rublenia, raionul Soroca] /
Amalia Palamari // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 6.
874. Paraciuc, Oxana. Dei puini, mereu n top : [despre activitatea Liceului Teoretic
"Pan Halippa", Edine] / Oxana Paraciuc // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 6.
875. Psat, Dumitru. Topit n generaii ... : [in memoriam lui Dumitru D. Grecu, prof.
din Slobozia Mare, Cahul] / Dumitru Psat // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 8.
876. Pslaru, Natalia. "Succesul oricrei instituii este garantat de resursele umane" :
[despre activitatea lui Andrei Grosu, ef al Dir. Educaie, Tineret i Sport, sectorul Rcani,
mun. Chiinu] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 3.
877. Pslaru, Natalia. A cules cu rbdare i nelepciune semina adevrului din lumina
crii : [despre Stelua Guu, nvtoare la Liceul Teoretic "Olimp" din raionul Sngerei] /
Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 3.
143

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

878. Pslaru, Natalia. n vog proiectele internaionale : [despre experiena Liceului


Teoretic "Mihai Eminescu", oraul Edine] / Natalia Pslaru // Univers pedagogic pro. 2011.
3 febr. P. 2.
879. Popovici, Iuliu Laurian. Colaborare profesional ntre dasclii din Chiinu i Botoani : [despre Acordul de parteneriat ntre casa Corpului Didactic Botoani, Romnia, i Dir.
Gen. pentru Educaie, Tineret i Sport, mun. Chiinu] / Iuliu Laurian Popovici // Flux : ed. de
vineri. 2011. 11 febr. P. 9.
880. Russu, Svetlana. "Grigore Vieru versuri cntate cu dor" : [scenariu al activitii
muz.-literare de la Colegiul Tehn.-Agr. din Svetli, raionul Comrat] / Svetlana Russu // Fclia.
2011. 26 febr. P. 11.
881. Serjant, Aurelia. "Refractez rutina i stereotipurile" : interviu cu A. Serjant, prof. la
Liceul "Nicolae Sulac", mun. Chiinu / consemnare : Tamara Lupuor // Vocea poporului.
2011. 4 febr. P. 7. Idem n lb. rus.
882. Strcea, Eugenia. Parteneriat Chiinu Botoani : [despre acordul de parteneriat al Dir. Gen. Educaie, Tineret i Sport, Chiinu, i Casa Corpului Didactic din Botoani] /
Eugenia Strcea // Fclia. 2011. 26 febr. P. 4.
883. aitan, Carolina. Proiectare orientativ de lung durat la "Cheia succesului" :
[cl. a 10-a a 12-a: din experiena psihologului de la Liceul Teoretic "Ion Vatamanu",
Streni] / Carolina aitan // Fclia. 2011. 12 febr. P. 13.
884. Tutul, Elena. Moment de reculegere : [in memoriam Feliciei Lozan, prof. la Liceul Teoretic "P. Zadnipru", mun. Chiinu] / Elena Tutul // Univers pedagogic pro. 2011. 3
febr. P. 8.
885. Tihii, Svetlana. Concursul extracurricular "Minerva" : [de la Liceul Teoretic
"Hyperion", Durleti] / Svetlana Tihii, Elena Cojoc // Fclia. 2011. 26 febr. P. 6.
886. Tricolici, Tamara. Concursul "Miss-Domnia" : [cl. a 7-a: din experiena prof. de la
Liceul Teoretic Bocana, raionul Criuleni] / Tamara Tricolici // Fclia. 2011. 12 febr. P.
11.
887. Voleanschi, Mihai. Sport. Grijile unui antrenor : [din experiena antrenorului de la
coala de sport, Briceni] / Mihai Voleanschi // Fclia. 2011. 5 febr. P. 6.
888. Vorotneac, Elena. Ca s nfloreasc, talentele trebuie s se alimenteze din valori
adevrate : [despre activitatea Liceului Teoretic "Ion Creang" din Cueni] / Elena
Vorotneac // Fclia. 2011. 12 febr. P. 8-9.

144

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

889. Vrjitoru, Lilia. Lectura o ap rece de izvor : [despre funcionarea atelierului de


lectur: din experiena prof. de la Gimnaziul "M. Eminescu", Teleneti] / Lilia Vrjitoru // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 12.
890. , . "" : [ 6 ,
. : . .
. , . ] / // Univers pedagogic pro. 2011. 10
febr. P. 15.
891. , . : [ . nr. 2, . ] / // Fclia. 2011. 5 febr.
P. 14.
892. , .
: [ ] / // Fclia. 2011. 12 febr.
P. 14.
893. , . : [ . . . nr.3 .
. . , . ] / , // . . 2011. 10 . . 14.
894. -, . , :
[. . . . . , . . -] / // . 2011. 10
.
373 Genuri i coli de cultur general. nvmnt de cultur general
895. Adespea, Liuba. Pe urmele lui Alexei Mateevici : [despre instruirea intuitiv n cl.
primare la Liceul de Creativitate i Inventic "Prometeu-prim", mun. Chiinu] / Liuba
Adespea // Fclia. 2011. 26 febr. P. 3.
896. Bucel, Emilia. Numere negative : [cl. 1-a: din experiena prof. de la Gimnaziul
Fntinia, raionul Drochia] / Emilia Bucel // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P.
12.
897. Cotovici, Ana. "Mngie-l la snul Tu, Doamne. Precum mngie mama copiii
..." : [fragm. de scenariu al seratei literar-muz. in memoriam poetului Grigore Vieru: din experiena conductorului muz. i educatorului de la Grdinia nr. 150 "Izvora", mun. Chiinu] /
Ana Cotovici, V. Rusu // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 7.
898. Fedore, Silvia. Dezvoltarea competenelor de lectur n cadrul orelor de limb
romn n clasele primare : [despre experiena nvtoarei de la coala Medie nr. 6, mun.
Chiinu] / Silvia Fedore // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 14.
899. Gurienco, Ala. Exprimarea oral n coala primar / Ala Gurienco // Fclia.
2011. 26 febr. P. 12.
145

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

900. Ichim, Maria. Calculatorul n ciclul primar / Maria Ichim // Univers pedagogic pro.
2011. 24 febr. P. 8.
901. Ivanova, Raisa. A nva s fii o reet a creativitii : [despre experiena prof.
de la Liceul Teoretic "N. Mihai", Ciobalaccia, raionul Cantemir] / Raisa Ivanova // Fclia.
2011. 12 febr. P. 3.
902. Ivanova, Raisa. Prietenia floare rar : [or de dirigenie n cl. primare la Liceul
Teoretic "N. Mihai", Ciobalaccia, raionul Cantemir] / Raisa Ivanova // Fclia. 2011. 26
febr. P. 12.
903. Levadnaia, Valentina. Jocul didactic i dezvoltarea vocabularului la copii precolari : [despre experiena Inst. Precolare nr. 2, Durleti] / Valentina Levadnaia // Fclia.
2011. 5 febr. P. 5.
904. Lupu, Elena. Ore de comunicare n clasele primare : [despre experiena nvtoarei de la Liceul Teoretic "Mihail Sadoveanu", mun. Chiinu] / Elena Lupu // Fclia.
2011. 12 febr. P. 12.
905. Moglan, Zinaida. Cum s educm respectul fa de mediu la grdini? : [despre
experiena Inst. Precolare nr. 2, Durleti] / Zinaida Moglan // Fclia. 2011. 5 febr. P. 5.
906. Moglan, Zinaida. De la inim la inim ... : [din educaia moral-civic: din experiena Inst. Precolare nr. 2, Durleti] / Zinaida Moglan, Elena Oancea, Valentina Levadni //
Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 12.
907. Nacu, Eudochia. Soarele. Spaiul cosmic : [proiect didactic : din experiena educatoarei de la Grdinia nr. 1 "Florile dalbe", oraul Drochia] / Eudochia Nacu // Univers pedagogic pro. 2011. 10 febr. P. 8.
908. Oancea, Elena. Activitile de art plastic i importana lor : [despre experiena
dir. Inst. Precolare nr. 2, Durleti] / Elena Oancea // Fclia. 2011. 5 febr. P. 5.
909. Oancea, Elena. Strategii i tehnici de rezolvare i prevenire a situaiilor conflictuale : [despre experiena grdiniei nr. 2, Durleti] / Elena Oancea // Univers pedagogic pro.
2011. 3 febr. P. 4.
910. Puuntic, Nadejda. Logopedul i dizabilitile limbajului citit-scris : [n cl. primare] / Nadejda Puunic // Fclia. 2011. 5 febr. P. 5.
911. Rusu, Tudor. "Lstra", coal a experienei avansate : [despre dezvoltarea fizic a precolarului : din experiena Grdiniei-coal primar nr. 199 din mun. Chiinu] /
Tudor Rusu // Fclia. 2011. 12 febr. P. 4.

146

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

912. Strogotean, Vera. Rolul temperamentului n adaptarea colar a elevului mic :


[din experiena nvtoarei de la Liceul teoretic "Constantin Negruzzi", mun. Chiinu] / Vera
Strogotean // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 5.
913. Tarleva, Ecaterina. Activitatea literar-muzical "Cea mai frumoas floare" : [din
experiena educatoarei de la Grdinia nr. 8, mun. Chiinu] / Ecaterina Tarleva // Fclia.
2011. 12 febr. P. 12.
914. Tomac, Raisa. Aspecte ale educaiei ecologice n instituia precolar / Raisa
Tomac // Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 15.
915. Vrlan, Ion. Cartea cu minuni : [scenariu al concertului tematic pentru gr. mare:
din experiena educatorului muz. de la coala-grdini nr. 120, mun. Chiinu] / Ion Vrlan //
Univers pedagogic pro. 2011. 17 febr. P. 15.
916. , . / // Fclia. 2011.
5 febr. P. 13.
917. , . : [ . nr. 8, . ] / // Fclia. 2011. 12 febr. P. 13.
918. , . : [ . nr. 8, . ] / // Fclia. 2011. 5
febr. P. 14.
919. , . - : [ - nr. 8, . ] / //
Fclia. 2011. 12 febr. P. 13.
920. , . : [
- nr. 8, . ] / // Fclia. 2011. 5 febr. P.
13.
374 Instrucie i educaie n afara colii
921. Burlaca, Valentina. Formula creativitii : [despre activitatea Centrului de creaie
tehn. "Politehnic", mun. Chiinu] / Valentina Burlaca // Univers pedagogic pro. 2011. 10
febr. P. 4.
922. Oltu, Lilia. Nu numai pinea ne ine de sa : [despre activitatea Centrului de Creaie a Elevilor "Ciocrlia", Anenii Noi] / Lilia Oltu // Fclia. 2011. 5 febr. P. 6.
376 Educaia i instruirea unor categorii speciale de persoane. nvmnt special
923. Puuntic, Nadejda. Terapia deslexo-disgrafiei : [tema lexical "S ne cinstim prinii" : despre experiena logopedului de la Liceul Teoretic "G. Clinescu", mun. Chiinu] /
Nadejda Puuntic // Fclia. 2011. 12 febr. P. 11.
147

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

377 nvmnt specializat / de specialitate. nvmnt tehnic, profesional. coli, colegii profesionale / tehnice. Politehnici. coli de meserii
924. Brnza, Maria. Politica de promovare n afacere : [proeict didactic la bazele
antreprenoriatului: din experiena prof. de la Liceul Profesional nr. 2, mun. Chiinu] / Maria
Brnza // Fclia. 2011. 26 febr. P. 10.
925. Griza, Ina. Mijloace de nvmnt utilizate la leciile de specialitate : [la Colegiul
Na. de Viticultur i Vinificaie, mun. Chiinu] / Ina Griza // Univers pedagogic pro. 2011.
10 febr. P. 13.
926. Puca, Ala. Cercul dramatic i cheia succesului : [din experiena prof. de la Colegiul Ped. "A. Mateevici", mun. Chiinu] / Ala Puca // Univers pedagogic pro. 2011. 24
febr. P. 5.
927. Spinei, Ludmila. De la cunotine fundamentale spre manifestarea competenelor
: [despre experiena Colegiului Na. de Comer al Acad. de Studii Econ. din Moldova] /
Ludmila Spinei // Fclia. 2011. 26 febr. P. 7.
928. urcanu, Ion. Interpretarea creaiilor folclorice n clase de acordeon : [din experiena prof. de la Colegiul Ped. "Alexandru cel Bun", Clrai] / Ion urcanu // Fclia. 2011.
5 febr. P. 7.
929. , . : [ .. , , - ] / // Fclia. 2011. 26 febr.
P. 14.
930. , . : [ . . . , . ] / // Fclia. 2011.
12 febr. P. 13.
931. , . : [ .-. , - ] / . // Univers pedagogic pro. 2011. 24 febr. P. 7.
378 nvmnt superior. Universiti. Cursuri universitare
932. Babr, Nicanor. Decanul decanilor : [despre Venedict Papandopolo, fost decan
al Fac. de Lb. i Literaturi Strine a Univ. de Stat "A. Russo", Bli] / Nicanor Babr // Lit. i
arta. 2011. 24 febr. P. 7.
933. Calamanciuc, Gheorghe. Sacrificiu pentru soia i mama Ecaterina Jitaru ... : [in
memoriam fostei ef de catedr la Univ. de Stat "A. Russo" din Bli] / Gheorghe
Calamanciuc // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 28.

148

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

934. Filat, Vladimir. Mihail Platon : [in memoriam primului rector al Acad. de Administrare Publ. (1932-2011)] // Sptmna. 2011. 18 febr. P. 2. Semnat : Vladimir Filat,
Eugen Carpov, Victor Bodiu.
935. [Mihail Platon] : [primul rector al Acad.de Administrare Publ.(1932-2011) : necrolog] // Comunistul. 2011. 18 febr. P. 15; . 2011. 18 . . 7.- Semnat: Vladimir Voronin, Vadim Miin, Ivan Calin [et al.]
936. , . : [
: . . . ,
. - , . [ .] / // . .
2011. 3 . . 9.
937. : [ . ] // . 2011. 16 . Semnat : , ,
.

39 ETNOLOGIE. ETNOGRAFIE. OBICEIURI. TRADIII. DATINI. FOLCLOR


391/395 Etnografie
938. Vasilache, Raisa. Dragobetele srbtoarea dragostei la romni / Raisa
Vasilache // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 1.
939. Ursu, Mihai. Mihai Ursu: "Este necesar elaborarea unui Cod al Culturii" : [interviu
cu dir. Muzeului Na. de Etnografie i Istorie Natural] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed.
de vineri. 2011. 18 febr. P. 8.
398 Folclor
940. Tamazlcaru, Andrei. Andrei Tamazlcaru: Mi-am dedicat viaa ca s descoper
frumuseea folclorului nostru : [interviu cu folcloristul] / consemnare : Dinu Rusu // Natura.
2011. Febr. (Nr 2). P. 9.

5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII


502/504 Natura. Studiul i protecia naturii. tiina mediului nconjurtor
941. Ivanov, Violeta. Economia oricrei ri este inseparabil de ecologie : [interviu cu
V. Ivanov, preedinte al Comis. parlamentare pentru mediu i schimbri climaterice] / consemnare : Valeri Strelcov // Comunistul. 2011. 18 febr. P. 8.
942. Osipov, Radu. Ariile naturale protejate pe Prut, un pas concret spre Europa / Radu Osipov // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 19.
943. Papuc, Irina. Un pericol: produsele modificate genetic / Irina Papuc // Timpul de
diminea. 2011. 10 febr. P. 4.
149

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

944. alaru, Gheorghe. Pai spre Europa : [art. ministrului Mediului al Rep. Moldova] /
Gheorghe alaru // Natura. 2011. Febr. (Nr 2). P. 3. Cuprins : Mediul nu are frontiere ;
Bani pentru ecologie ; ntru prevenirea calamitilor naturale ; mpreun cu populaia ; Prioriti 2011-2014 ; O lege nou pentru mediu ; O implicaie a societii civile.
945. , . : [ . . : . . Milieukontakt International] / // plus. 2011. 25 . . 16.
946. , . : " " : [ . . . . . .] /
// . 2011. 11 . . 8.

51 MATEMATIC
Despre Eugen Grebenicov, savant matematician
947. Rotaru, Tatiana. Omagiat, copleit de emoii la o vrst venerabil / Tatiana
Rotaru // Sptmna. 2011. 18 febr. P. 13.
948. Rotaru, Tatiana. Savantul care a dus gloria Moldovei pn la stele / Tatiana
Rotaru // Capitala. 2011. 16 febr. P. 6.
949. Rotaru, Tatiana. Savantul care a urcat Moldova la stele / Tatiana Rotaru // Lit. i
arta. 2011. 17 febr. P. 2.

53 FIZIC
(Vezi Nr 484)

54 CHIMIE. CRISTALOGRAFIE. MINERALOGIE

950. , . Nr.1 : [150 -] / . // . 2011. 8 .

6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC


61 MEDICIN
614 Sntate i igien public. Prevenirea accidentelor
951. Moldovanu, Mihai. Corupia: nu pot spune c exist mai mult n medicin : interviu cu M. Moldovanu, viceprim-ministru resp. de activitatea n sfera sntii / pentru conformitate : Aneta Grosu // Ziarul de gard. 2011. 3 febr. P. 10, 15.
952. , . " ",
/ // . . 2011. 11
. . 18.

150

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

953. , . "" 15
/ // . . 2011. 18 . . 3.
954. , . : ? : [
. . . "" . ] / //
. . 2011. 4 . . 5.
654 Telecomunicaii i telecomand (organizare, funcionare)
955. Negru, Dan. "Televiziunea este ca o femeie uoar!" : [interviu cu D. Negru, prezentator TV din Romnia] / consemnare : Maridana Arsene // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 4 febr. P. 17.
655 Industrii poligrafice. Tipografii. Editur. Librrii
956. Erizanu, Gheorghe. Declaraia de independen este unicul nostru produs bun :
Interviu cu Gh. Erizanu, dir. Ed. "Cartier" / pentru conformitate : Alina Radu // Ziarul de gard.
2011. 17 febr. P. 10, 15.
(Vezi de asemenea Nr 494)
656 Transport n general. Servicii potale. Organizarea i controlul circulaiei
656.1 Transport rutier
957. , . : [.
. . . "Comelpro" ] /
// . . 2011. 11 . . 14.
656.2/.4 Transport pe ine, feroviar. Circulaie feroviar

958. , . : [ . .
. . . .
] / // . . 2011. 4
. . 14.
656.7 Transport aerian
959. Nantoi, Oxana. Oxana Nantoi: "Nu poi vorbi urt despre avion avionul este un
suflet viu" : [interviu cu efa Dep. nsoitori de bord de la Compania "Moldavian Airlines"] /
consemnare : Sorina tefr // Timpul de diminea. 2011. 14 febr. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 6).
960. , . : " " : [ . .
. . ] / // . 2011. 11 . .
3.
961. , . : [
. . . . . ] // . . 2011. 18
. . 18.

151

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

656.8 Pot. Servicii potale i administrarea lor


962. Ceban, Vadim. Servicii la standarde europene : interviu cu V. Ceban, dir. gen. al
S "Pota Moldovei" / consemnare : Pavel Bujor // Vocea poporului. 2011. 18 febr. P. 7.
Idem n lb. rus.

66 TEHNOLOGIE CHIMIC. INDUSTRII CHIMICE I NRUDITE


663.2/.3 Vinificaie. Industria vinului
(Vezi Nr 689)

663.5 Alcool alimentar. Buturi spirtoase


963. , . " ": : [ . -. - ". " . ] // . .
2011. 11 . . 21.
664.6/.7 Tehnologia i prelucrarea grunelor de cereale. Brutrii. Pine. Morrit
964. , . : [ .
. . "" . ] / // . 2011. 4 . . 5.

67/68 INDUSTRII, MESERII I NDELETNICIRI PENTRU DIVERSE MATERIALE


684 Industria mobilei i industrii nrudite. Fabricarea mobilei. Tapierie
965. , . : [
2010 . : . . . . . ] / // . . 2011. 18 . . 14.
966. , . Polimobil - : [ . . . Polimobil . ] /
// . . 2011. 4 . . 6.
687 Industria mbrcmintei, confeciilor. Fabricarea articolelor de toalet i ngrijirea
general
967. Luchian, Tamara. S.A. "Ionel" o ntreprindere de top n industria uoar : interviu cu T. Luchian, dir. gen. al S.A. "Ionel" / consemnare : Pavel Bujor // Vocea poporului.
2011. 25 febr. P. 7. Idem n lb. rus.
968. Reabenchi, Eugen. Eugen Reabenchi: "Noi ne putem manifesta talentul doar n
cadrul unor competiii, nu i n ara noastr" : [interviu cu designerul vestimentar] / interviu de
Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 febr. P. 8.
969. , .
: [ . .
] / // . . 2011. 11 . . 6.
152

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT


7.0 Art n general
970. Moldovanu, Stela. Stela Moldovanu: "Triesc creativ, dar respect regulile inerente pentru o afacere" : [interviu cu proprietara Art-salonului "molDeco"] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2011. 21 febr. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 7).
971. , . : [ ] / // plus. 2011. 11 .
. 15.

71 SISTEMATIZARE FIZIC. SISTEMATIZARE REGIONAL, URBAN I RURAL. URBANISM.


PEISAJE. PARCURI. GRDINI
719 Ocrotirea monumentelor urbane i rurale n general
972. tefni, Ion. Ion tefni: "Suntem marginalizai, pentru c nu putem tolera corupia" : [interviu cu dir. Ageniei de inspectare i restaurare a monumentelor din cadrul Min.
Culturii] / consemnare : Ion Surdu // Timpul de diminea. 2011. 10 febr. P. 5.

73 ARTE PLASTICE
973. Dabija, Nicolae. ... Cnd Dumnezeu se plimb prin Hobia : [omagiu sculptorului
romn Constantin Brncui] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 1.
(Vezi de asemenea Nr 1012)

75/76 PICTUR. ARTE GRAFICE. GRAFIC. GRAVUR


974. Buzu, Teodor. Cu Teodor Buzu despre culorile nceputului ateptrii primveri ...
: [interviu cu T. Buzu, artist plastic] / pentru conformitate : Elena Tamazlcaru // Lit. i arta.
2011. 3 febr. P. 6.
975. Crudu, Dumitru. Salvai tablourile lui Nedov! : [despre creaia pictorului Leonid
Nedov] / Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 27.

77 FOTOGRAFIE I ACTIVITI SIMILARE. CINEMATOGRAFIE


976. Beli, Liviu. Mihai Potrniche, mptimitul, la o rspntie de Via n ascensiune :
[60 de ani de la naterea fotografului] / Liviu Beli // Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr
1/2). P. 7.

78 MUZIC
977. Gherman, Marcel. Jerry Goldsmith, un maestru al imaginarului : [despre creaia
compozitorului amer. (1929-2004)] / Marcel Gherman // Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr
1/2). P. 21.
153

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

978. Iagupov, Roman. "Suntem Zdob i Zdub i nu avem limite muzicale" : [interviu cu
solistul formaiei R. Iagupov] / consemnare : Ruxandra Grecu // Adevrul : ed. de Moldova.
2011. 1 febr. P. 16.
979. Mihil, Mariana. Mariana Mihil: "Orice competiie ne face mai buni" : [interviu
cu interpreta de muz. uoar] / interviu de Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 11
febr. P. 12.
980. Mihil, Mariana. Mariana Mihil: "Tot ce am ctigat din muzic, am investit tot
n muzic" : [interviu cu interpreta de muz. uoar] / consemnare : Liliana Proca // Tribuna
copiilor. 2011. 24 febr. P. 8.
981. , . , : [ . ] / // . . 2011. 18
. . 6.
982. , . "" : [ .
. "" . ] // . . 2011. 4 . . 6.

79 DIVERTISMENT. RECREERE. JOCURI. SPORT


792 Teatru. Art scenic
983. Bnic, tefan Jr. "N-am fcut compromisuri n meseria mea" : [interviu cu t.
Bnic Jr., actor din Romnia] / consemnare : Florina Tecuceanu // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 25 febr. P. 20.
984. Ciobanu, Angela. Angela Ciobanu: "mi doresc ca tinerii s zboare un pic mai
sus de pmnt" : [interviu cu actria Teatrului Na. "Mihai Eminescu"] / consemnare : Sorina
tefr // Timpul de diminea. 2011. 7 febr. P. 7. (Supl. "Femeia"; Nr 5).
985. Durbal, Anatol. Aspiraiile teatrului sunt din ce n ce mai mrunte : [despre problemele teatrului mold.] / Anatol Durbal // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 22.
986. Mudreac, Daniela. "Dei sunt plecat de mult n strintate, sunt mereu cu gndul acas" : [interviu cu actria D. Mudreac, stabilit n Olanda] / pentru conformitate : BiancaOlivia Nia // Ziarul de gard. 2011. 24 febr. P. 18.
987. Roibu, Nicolae. Omul care a visat s ia luna n brae : [65 de ani de la naterea
lui Nicolae Darie, actor la Teatrul Na. "Mihai Eminescu"] / Nicolae Darie // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 22.
988. Sochirc, Andrei. "Dac pot fi implicat ntr-un conflict, atunci e vorba de un conflict cu mine nsumi" : [interviu cu A. Sochirc, actor la Teatrul "Unui singur actor"] / interviu de
Liliana Popuoi // Flux : ed. de vineri. 2011. 4 febr. P. 8.

154

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

989. , . ""? : [ .
"" . ] / // . 2011. 8 .
990. , . " " : [75
. . .. ] /
// . . 2011. 23 .
991. , . : [75 . .. ] / // . 2011.
11 . . 7.
796/799 Sport. Jocuri sportive. Educaie fizic
992. Boditeanu, Octavian. Sportivii din Moldova merit o imagine mai expresiv n
societate : [interviu cu O. Boditeanu, viceministru al Tineretului i Sportului al Rep. Moldova]
/ consemnare : Andrei Loghin // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 7 febr. P. 10-11.
993. Ciobanu, Pavel. Pavel Ciobanu: "Balint trebuie s fie mai dur cu juctorii naionalei" : [interviu cu preedintele Federaiei Moldoveneti de Fotbal] / interviu realizat de Vitalie
Hadei // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 febr. P. 14.
994. Lucescu, Mircea. "Din Romnia, n-am pe cine s aduc la ahtior!" : [interviu cu
M. Lucescu, antrenor la ahtior, Donek] / consemnare : Mihai Matea // Adevrul : ed. de
Moldova. 2011. 3 febr. P. 8-9.
995. Popuoi, Anatolie. Fotbalul ca afacere i sportul naional ca garanie sigur a
sntii naiunii : [despre Conf. intern. "Fotbalul ca afacere", 22 ian. 2011, oraul SanktPetersburg] / Anatolie Popuoi // Sport plus. 2011. 8 febr. P. 7.
996. , . 10 : [ .
] / // . 2011. 4 .
. 7.
997. , . : " pe
" : [ - ] /
// . . 2011. 18 . . 5.
998. , . : ", " : [ . ""] / //
. 2011. 10 .
999. , . , : [
.-. "" . ] / // . .
2011. 11 . . 5.

155

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1000. , . : a ! : [
. ] / // . . 2011. 11 . . 5.
(Vezi de asemenea Nr 954)

8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR


811 Limbi individuale
811.135.1 Limba romn

1001. Bojoga, Eugenia. Limba noastr cea de toate zilele : [despre cultura limbii] / Eugenia Bojoga // Jurnal de Chiinu. 2011. 11 febr. P. 17.
1002. Codreanca, Lidia. Ruii din secolul al XIX-lea tiau c limba noastr este romna
/ Lidia Codreanca // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 2.
1003. Condrea, Irina. Argoul basarabean : [despre rusismele din limbajul basarabenilor]
/ Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 24.
1004. Condrea, Irina. Argoul i argotizanii / Irina Condrea // Timpul de diminea.
2011. 18 febr. P. 23.
1005. Condrea, Irina. Careva poate fi cineva : [despre utilizarea pronumelui nehotrt] /
Irina Condrea // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 24.
1006. Cosniceanu, Maria. Bulat : [din istoria numelui] / Maria Cosniceanu // Timpul de
diminea. 2011. 4 febr. P. 28.
1007. Cosniceanu, Maria. Handrabura. Chisari. Ixari : [aspecte onomastice] / Maria
Cosniceanu // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 24.
1008. Cosniceanu, Maria. Srbuc : [aspecte onomastice] / Maria Cosniceanu // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 27.
1009. Dabija, Nicolae. Despre numele basarabenilor / Nicolae Dabija // Lit. i arta.
2011. 3 febr. P. 1.
1010. Eremia, Anatol. Reglementarea onomasticii naionale (1) : (Opinii n susinerea
editorialului Despre numele basarabenilor de Nicolae Dabija, din LA, nr. 5, 3 febr. 2011) /
Anatol Eremia // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 4.
1011. Pohil, Vlad. Marele nostru noroc de a-l avea pe Valentin Mndcanu : [lingvist
cu renume] / Vlad Pohil // Flux : ed. de vineri. 2011. 11 febr. P. 9.

156

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

82 LITERATUR
82/821 Literatur artistic
821.111 Literatur englez
821.111(73) Literatur american, n limba englez

1012. Cinci poeme americane despre Brncui : [omagii sculptorului romn Constantin
Brncui] / trad. : Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 5. Cuprins : Brncui /
Carl Sandburg ; Pasrea lui Brncui / Ezra Pound ; Pasrea de aur / Mina Loy ; La prima
ntlnire cu Brncui / Thomas Fitzsimmons ; Constantin Brncui Copacul / Jeanne Robert
Foster.
821.135.1 Literatur romn

1013. Codru, Mariana. Mardare : jurnal / Mariana Codru // Contrafort. 2011. Ian.
Febr. (Nr 1/2). P. 9.
1014. Coeriu, Eugeniu. Sngele nostru : [versuri] / Eugeniu Coeriu // Lit. i arta.
2011. 3 febr. P. 1.
1015. Diaconu, Maria. Fiu adevrat : [versuri] / Maria Diaconu // Lit. i arta. 2011.
10 febr. P. 5.
1016. Nanea, Vasile. Bunicul, tata i mama : [amintiri] / Vasile Nanea // Lit. i arta.
2011. 3 febr. P. 4.
1017. Puric, Dan. Despre Omul Frumos : [eseu] / Dan Puric // Lit. i arta. 2011. 10
febr. P. 4.
1018. Stnescu, Nichita. Luna n cmp : [versuri] / Nichita Stnescu // Florile dalbe.
2011. 10 febr. P. 1.
821.135.1(478) Literatur romn din Republica Moldova

1019. Anton, Ion. Printele sat : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2011. 24 febr.
P. 5.
1020. Anton, Ion. Reciclare : [versuri] / Ion Anton // Florile dalbe. 2011. 10 febr. P.
5.
1021. Blici, Gheorghe. Guvernanii iarna ; Unui grobian : [epigrame] / Gheorghe Blici
// Jurnal de Chiinu. 2011. 18 febr. P. 23.
1022. Blici, Gheorghe. Linguitorului notoriu ; Masa de srbtoare a epigramistului ;
Unui prieten ; Dorul de apropiai ai beivului : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 22 febr. P. 15 ; 25 febr. P. 23.

157

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1023. Blici, Gheorghe. Prjina politic ; Mirele srac : [epigrame] / Gheorghe Blici //
Jurnal de Chiinu. 2011. 8 febr. P. 15.
1024. Blici, Gheorghe. Schiorul : [povestire] / Gheorghe Blici // Florile dalbe. 2011.
3 febr. P. 8.
1025. Blici, Gheorghe. Scrisoarea anonim ; Unei domnioare, proaspt doctor n tiine : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 11 febr. P. 23.
1026. Blici, Gheorghe. Sinceritatea unuia ; Epitaful unui poet prolific : [epigrame] /
Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 4 febr. P. 23.
1027. Blici, Gheorghe. Unui amic foarte atent la ce spun eu ; Regretul ipocritului :
[epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 1 febr. P. 15.
1028. Blici, Gh. Unui prieten ; Dorul de apropiai ai beivului ; Sentin ; Colonizatorii ;
Unii politicieni dup alegeri : [epigrame] / Gh. Blici // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 8.
1029. Blici, Gheorghe. Viaa n tranziie ; Unui epigramist n criz de creaie : [epigrame] / Gheorghe Blici // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 febr. P. 15.
1030. Bejenaru, Ion. Iancu Corvin de Huniade : povestire / Ion Bejenaru // Florile dalbe.
2011. 24 febr. P. 8.
1031. Butnaru, Leo. i tu, n ambuteiaj ; Prin urmare ; Dedicaie unei poetese ; Despre
luarea de ostatici ; Drapelul deformat : [versuri] / Leo Butnaru // Contrafort. 2011. Ian.
Febr. (Nr 1/2). P. 7.
1032. Calamanciuc, Gheorghe. Mama iarb ; biserica; Ana ; metafora ; mbtrnire a
orelor ; zvcnirea aripilor ; a nflorit lumina cireilor : [versuri] / Gheorghe Calamanciuc // Lit.
i arta. 2011. 17 febr. P. 4.
1033. Ciobanu, Anatol. Celor de teapa lui Gr. Petrenko ; Lui Iurie Ivanovici Roca ; Cu
privire la insinurile tovarei Maia Laguta : [catrene satirice] / Anatol Ciobanu // Lit. i arta.
2011. 24 febr. P. 8.
1034. Ciobanu, Vitalie. O dup-amiaz cu Llosa : [povestrie] / Vitalie Ciobanu // Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 14-16.
1035. Ciocoi, Gheorghe. Lacrim de amintire : [versuri] / Gheorghe Ciocoi // Lit. i arta.
2011. 17 febr. P. 5.
1036. Cojocaru, Sergiu. La noi ; Ras bolevic ; Gloane tarifare ; ... de la rsrit ; Senectute : [epigrame] / Sergiu Cojocaru // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 8.

158

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1037. Covrig, Octombrina. Mrioare ; Ninsoare de vis ; De primvar ; Primele flori ;


Mister ; La marginea cerului : [versuri] / Octombrina Covrig // Florile dalbe. 2011. 24 febr.
P. 8.
1038. Dabija, Doina. Poeilor nu li se iart ; Copilul uliar ; Doar tu, doar eu ; Jertf ; i
plec ... ; Plecare ; i mulumesc ; Actorul ; Noapte de noiembrie ; i plou ... : [versuri] / Doina
Dabija // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 4.
1039. Diviza, Ion. Certitudine ; Ce nu d omul ca s scape cu viaa! : [epigrame] / Ion
Diviza // Timpul de diminea. 2011. 23, 24 febr. P. 8.
1040. Diviza, Ion. Dictatori ; Marxism i cretinism : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de
diminea. 2011. 14 febr. P. 16; 15 febr. P. 8.
1041. Diviza, Ion. Dup nunt : [epigram] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2011.
28 febr. P. 16.
1042. Diviza, Ion. Epitaful unui romantic : [epigram] / Ion Diviza // Timpul de diminea.
2011. 1 febr.
1043. Diviza, Ion. La manifestare ; n foruri nalte ; Soie de poet ; Muzei mele, crmriei : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2011. 7, 8, 9, 10 febr. P. 8.
1044. Diviza, Ion. Parlamentarii ; Sfritul unui boss partinic : [epigrame] / Ion Diviza //
Timpul de diminea. 2011. 21 febr. P. 16; 22 febr. P. 8.
1045. Diviza, Ion. Peceremitii la mauzoleu ; Veneraie : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2011. 2, 3 febr. P. 8.
1046. Diviza, Ion. Via sntoas ; Paradox : [epigrame] / Ion Diviza // Timpul de diminea. 2011. 16, 17 febr. P. 8.
1047. Drgan, Grigore. Mie nsumi la 60 de ani ; Unui lene ; Unui pompier : [epigrame]
/ Grigore Drgan // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 6.
1048. Dru, Ion. ngerul supravieuirii : mrturii i spovedanii / Ion Dru // Sptmna.
2011. 4, 11, 18, 24 febr. P. 11. Contin. nceputul : 3 dec. 2010.
1049. Dumbrveanu, Victor. Uneltele ; Viinul ; Trnta : [povestiri din cartea "Plnsul
jucriilor stricate" ] / Victor Dumbrveanu // Florile dalbe. 2011. 17 febr. P. 8.
1050. Filip, Iulian. Alb cu rou ... : [versuri] / Iulian Filip // Florile dalbe. 2011. 24
febr. P. 1.
1051. Gaioi, Liuba. Scrisoare ctre Domnul : [cntec dedicat poetului Grigore Vieru] /
Liuba Gaioi ; muzic : Ion i Sergiu Gandrabura // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 5.
159

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1052. Hristov, Horia. "Pentru a-mi complica existena scriam ..." : [versuri] / Horia
Hristov // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 23.
1053. Josu, Nina. Poetul n lume : [versuri] / Nina Josu // Lit. i arta. 2011. 17 febr.
P. 1.
1054. Manea-Cernei, Eugenia. In memoriam Grigore Vieru : [versuri] / Eugenia ManeaCernei // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 2.
1055. Maru, Aura. Bunicule ; boala ; viaa cea adevrat ; febr ; friguri (se face c vd)
; rubik ; rugciunile ; cvadratura cercului ; peronul va fi foarte aproape : [versuri] / Aura Maru
// Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 17.
1056. Meniuc, George. Din scrisorile lui George Meniuc / George Meniuc // Timpul de
diminea. 2011. 4 febr. P. 22. Cuprins : Drag Nic : [fragm. dintr-o scrisoare ctre
Nicolae Romanenco] ; Memori ctre CC al PC din Moldova , Drag Serghei Vladimirovici :
[fragm. dintr-o scrisoare ctre istoricul literar Serghei V. Fomin].
1057. Prlea-Nvrpeti, Gheorghe. n Constelaia Lirei : [versuri] / Gheorghe PrleaNvrpeti // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 2.
1058. Psat, Dumitru. Doar clipa : [versuri] / Dumitru Psat // Pro farmacia. 2011.
Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 13.
1059. Portas, Valentin. Negustorul ludndu-i scroafa : [fabul] / Valentin Portas // Lit.
i arta. 2011. 24 febr. P. 8.
1060. Racovi, Gheorghe. Oare unde-i Dumnezeu? : [versuri] / Gheorghe Racovi //
Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 5.
1061. Ru, Pavel. "Un sobar fcu o sob ..." ; "Ridicndu-m pe munte ..." ; "Mi-e dor
de tine, scumpo, ..." ; Dorina : [versuri] / Pavel Ru // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 2.
1062. Rotaru, Petru. Cetatea Grigore Vieru : [versuri] / Petru Rotaru // Lit. i arta.
2011. 10 febr. P. 5.
1063. Rotaru, Petru. Puiul de lup : [povestire] / Petru Rotaru // Florile dalbe. 2011.
10 febr. P. 8.
1064. Silvestru, Aurelian. Comoara : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta. 2011.
10 febr. P. 1.
1065. Silvestru, Aurelian. Curtenii : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta. 2011. 3
febr. P. 1.

160

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1066. Silvestru, Aurelian. Iubirea ca supravieuire : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i


arta. 2011. 24 febr. P. 1.
1067. Silvestru, Aurelian. Lepdarea de sine : [eseu] / Aurelian Silvestru // Lit. i arta.
2011. 17 febr. P. 6.
1068. Strmbeanu, Andrei. Batina : [versuri] / Andrei Strmbeanu // Lit. i arta.
2011. 24 febr. P. 1.
1069. Suceveanu, Arcadie. Emisferele de Magdeburg ; Neamul lui Iona ; Cafeneaua
Nevermore ; Zaruri pictate ; nchiderea n cercuri ; Buldozerul ; Corabia de la mansard (2) ;
Suceveni ; nfruntarea lui Heraclit : [versuri] / Arcadie Suceveanu // Pro farmacia. 2011.
Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 12-13.
1070. cerbina, Romeo. Asta-i toamna, viaa-mi asta-i ... : [versuri] / Romeo cerbina //
Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 12.
1071. tirbu, Titus. Prima dictare : [povestire] / Titus tirbu // Florile dalbe. 2011. 3
febr. P. 4.
1072. Tarlapan, Efim. Baba de omt : [epigram] / Efim Tarlapan // Florile dalbe.
2011. 17 febr. P. 4.
1073. Tarlapan, Efim. Integrare ; Apicol : [epigrame] / Efim Tarlapan // Lit. i arta.
2011. 17 febr. P. 8.
1074. Tarlapan, Efim. Lumina umbrei mele Anul 2002 : jurnal / Efim Tarlapan // Lit. i
arta. 2011. 3, 10, 17, 24 febr. P. 8. Contin. nceputul : 6 ian.
1075. Teleuc, Victor. "Car frumos cu patru boi" : [eseu] / Victor Teleuc // Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 14-15.
1076. Teleuc, Victor. O alt limb mai frumoas nu-i : [versuri] / Victor Teleuc // Pro
farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 1.
1077. Traianus. Nins de cuvinte : [versuri] / Traianus // Lit. i arta. 2011. 17 febr.
P. 5.
1078. Vranu, Mihail. Pe zare, norii ... ; Prag de primvar ; Spre ri de basm : [versuri] / Mihail Vranu // Florile dalbe. 2011. 10 febr. P. 8.
1079. Vieru, Grigore. Cu viaa, cu dorul ... : [versuri] / Grigore Vieru // Lit. i arta.
2011. 10 febr. P. 1.
1080. Vieru, Grigore. Lacrima : [versuri] / Grigore Vieru // Florile dalbe. 2011. 17
febr. P. 1.
161

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1081. Vieru, Grigore. Pentru Ea : [versuri : fragm.] ; Jratecul; Fiina dorului; Casa printeasc : [versuri] / Grigore Vieru // Natura. 2011. Febr. (Nr 2). P. 1, 6, 16.
1082. Vlcu, Mihai. De limba mea ... ; Mai stai, mam ... : [versuri] / Mihai Vlcu // Pro
farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 10.
821.161.1(478) Literatur rus din Republica Moldova

1083. , . " , " ; ;


; : [] / // plus. 2011. 18 . .
15.
1084. , . : / : // . 2011. 18 . . 17.
1085. , . : / ;
// . 2011. 11 . . 17.
821.19 Literatur armean

1086. Oganesian, Vazghen. "Ai srutat prin versuri viaa ..." : [versuri] / Vazghen
Oganesian ; trad. de Olga Sturza // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 5.
82/821.0 Teoria, studiul i tehnica literaturii
821.113.0 Literatur n limbi germanice de nord(nordice)

1087. Nstase, Rzvan Mihai. Downshifting finlandez : [pe marginea romanului "Anul
iepurelui" de Arto Paasilinna, Bucureti, Humanitas Fiction, 2010] / Rzvan Mihai Nstase //
Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 24.
821.134.3(81).0 Literatur brazilian

1088. Coelho, Paulo. 1. All You Need is Love : [interviu cu P. Coelho, scriitorul brazilian
: preluat din "Dilema veche] / consemnare : Cristina opescu // Sptmna. 2011. 25 febr.
P. 3.
821.135.1.0 Literatur romn

1089. Galaicu-Pun, Emilian. Paradisuri distilate : [pe marginea vol. de versuri "cartea
Alcool" de Ion Murean, ed. Charmides, 2010] / Emilian Galaicu-Pun] // Contrafort. 2011.
Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 10-11.
1090. Ovidiu Creang basarabeanul nostru de la Toronto la 90 de ani // Lit. i arta.
2011. 17 febr. P. 7. Cuprins : Bunelul acest dulce cuvnt ... / Iacob Cazacu-Istrati ; De
ce m-am fcut inginer / Ovidiu Creang ; Dac prind-o musc n cas, nu-l las inima s-o
omoare / Elena Buic-Buni.

162

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1091. Rileanu, Vitalie. Spaiul traducerilor stnesciene : [pe marginea antologiei.


" " de Nichita Stnescu, trad. de Antosia Darka, Ploieti, ed. KartaGraphic, 2009] / Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 4.
821.135.1(478).0 Literatur romn din Republica Moldova

1092. Anul literar 2010 : [chestionar cu scriitorii i ed.: Aliona Grati, Iulian Ciocan, Clina
Trifan [et al.] // Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 12-13.
1093. Apetri, Dumitru. Autografele vierene scnteieri de gnduri i fiori emotivi de
moment / Dumitru Apetri // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 5.
1094. Beli, Liviu. Eternul Victor Teleuc, la o rscruce a contiinei noastre : in memoriam / Liviu Beli // Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 14.
1095. Beli, Liviu. O carte rarisim : Romeo cerbina Viaa-mi asta-i : [despre creaia
poetic a chirurgului Romeo cerbina] / Liviu Beli // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 8.
1096. Butnaru, Leo. Exist cuvinte sub cuvinte ... : [interviu cu L. Butnaru, scriitor] /
consemnare : Ludmila Izman // Capitala. 2011. 23 febr. P. 6.
1097. Chiper, Grigore. Oleandri pentru casa uns cu lut : [pe marginea vol. de versuri
"Oleandrii m strig roz" de Maria leahtichi, Chiinu, ed. Cartier, 2010] / Grigore Chiper //
Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 5.
1098. Ciocan, Iulian. Femeia printre politicatri : [pe marginea romanului "Printre brbai" de Mihaela Perciun, Chiinu, ed. ARC, 2010] / Iulian Ciocan // Contrafort. 2011.
Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 11.
1099. Ciocanu, Ion. Poem-eseu de respiraie naional : [pe marginea vol. "Car frumos
cu patru boi" de Victor Teleuc, Chiinu, ed. Universul, 2011] / Ion Ciocanu // Florile dalbe.
2011. 3 febr. P. 7.
1100. Crudu, Dumitru. ntre oportunism i nostalgie : [despre creaia scriitorului George
Meniuc] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 22.
1101. Crudu, Dumitru. O lume n care a erupt imprevizibilul : [pe marginea vol. "Arena"
de Andrei Burac, Chiinu, ed. Lumina, 2008, 324 p.] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea.
2011. 11 febr. P. 27.
1102. Crudu, Dumitru. Oare chiar am scpat de realismul socialist? : [pe marginea poemului "Tineree fr moarte" de Liviu Deleanu] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea.
2011. 25 febr. P. 22.
1103. Crudu, Dumitru. Optzecismul: "o nou sensibilitate poetic" : [pe marginea crii
"Portret de grup cu generaia "optzeci" de Mihail Vakulovski, Bucureti, ed. Tracus Arte,
2010] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 23.
163

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1104. Crudu, Dumitru. Pn i dup 1990 : [pe marginea vol. de critic "Salahorind" de
Ion Ciocanu, Chiinu, ed. "Phoenix" SRL, 2008, 283 p.] / Dumitru Crudu // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 21.
1105. Dabija, Nicolae. Litanii : [in memoriam poetului Grigore Vieru] / Nicolae Dabija //
Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 1.
1106. Dabija, Nicolae. Poemele rostite cu buzele inimii ... : [despre creaia poetic a
chirurgului Romeo cerbina] / Nicolae Dabija // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 8; Pro farmacia. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 12.
1107. Dolgan, Mihai. Liviu Damian ntr-o oglind deformant : [despre opera poetic] /
Mihai Dolgan // Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 4.
1108. Drgan, Grigore. Grigore Drgan: "Rsul aduce optimismul, alung tristeea i
dezintoxic mintea" : [interviu cu epigramistul] / pentru conformitate : Ion Diviza // Lit. i arta.
2011. 10 febr. P. 6.
1109. Ladaniuc, Victor. Poezie cu tlc adnc : [pe marginea crii "Lsai-mi dragostea"
de Ionel Cpi, Chiinu, ed. Prometeu, 2010] / Victor Ladaniuc // Lit. i arta. 2011. 17
febr. P. 4.
1110. Lungu, Eugen. Critica: mai e loc de ea? : [note] / Eugen Lungu // Contrafort.
2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 4.
1111. Metleaeva, Miroslava. Un zid berlinez care ne separ : [despre trad. lit. de lb.
rom. n lb. rus] / Miroslava Metleaeva // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 26.
1112. Popa, Nicolae. Dispariia poeziei de dragoste / Nicolae Popa // Jurnal de Chiinu. 2011. 15 febr. P. 10.
1113. Rileanu, Vitalie. Levitaie din real : [despre creaia poetic a Doinei Dabija] /
Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 4.
1114. Rileanu, Vitalie. Rug verbal fuzionat cu 101 poeme : [pe marginea vol. "101
poeme" de Nina Josu, Bucureti, ed. Biodova, 2010] / Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2011.
17 febr. P. 5.
1115. Rileanu, Vitalie. Semnificaia dialogurilor n timp : [pe marginea vol. "Amprente
n timp" de Galina Furdui, Chiinu, ed. Pontos, 2010] / Vitalie Rileanu // Lit. i arta. 2011.
3 febr. P. 4.
1116. Roca, Tatiana. 75 de ani de la naterea prozatorului, sceanristului, regizorului
Vlad Iovi / Tatiana Roca // Univers pedagogic pro. 2011. 3 febr. P. 8.

164

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1117. Rotaru, Petru. Poetul care a nvat arta nemuririi : [in memoriam poetului Grigore Vieru] / Petru Bogatu // Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 5.
1118. chiopu, Constantin. Grigore Vieru: "Nu exist moarte, pur i simplu cad frunzele" : (lecturi paralele) / Constantin chiopu // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 5.
1119. tirbu, Titus. Cu Grigore Vieru la Corneti : [in memoriam poetului] / Titus tirbu
// Lit. i arta. 2011. 10 febr. P. 5.
1120. Theodorescu, Rzvan. Un romn profund : (discurs inut la dezvelirea bustului
poetului Grigore Vieru din parcul Herstru din Bucureti la 20 ian. 2011) / Rzvan
Theodorescu // Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 4.
1121. Traianus. Acest Padre PIO al nostru! : [in memoriam poetului Grigore Vieru] /
Traianus // Lit. i arta. 2011. 17 febr. P. 5.
1122. Trifan, Clina. "Dealul Drguei" o carte pentru tine : [pe marginea crii "Dealul
Drguei" de Lucreia Brldeanu, Chiinu, ed. Silvius Libris, 2010] / Clina Trifan // Florile
dalbe. 2011. 3 febr. P. 7.
1123. urcanu, Andrei. Nicolae Esinencu: frond i lirism : [despre creaia scriitorului] /
Andrei urcanu // Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 23.
1124. Un mare disident: Ion Vasilenco : [despre activitatea istoricului literar] // Timpul de
diminea. 2011. 11 febr. P. 26.
60 de ani de la naterea scriitorului Dumitru Psat
1125. Beli, Liviu. Omul care alung rul din suflet / Liviu Beli // Pro farmacia. 2011.
Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 13 ; Fclia. 2011. 26 febr. P. 5.
1126. Gheorghi, Eugen. Un sertar de sponsori pentru o mn de psat / Eugen
Gheorghi // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 3.
1127. Rusu, Tudor. Exegi monumentum! / Tudor Rusu // Fclia. 2011. 26 febr. P.
5.
(Vezi de asemenea Nr 492, 824, 897)
821.161.1.0 Literatur rus
1128. , . " " : [ ] / // . . 2011. 11
. . 7.
1129. , . " " : [
] / // . . 2011. 11 . . 7.
821.161.1(478).0 Literatur rus din Republica Moldova
165

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1130. , . : "
!" : [ ] / // . 2011. 4
. . 7.

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE


908 Monografii ale localitilor

1131. Lia, Marina. Libanul cretin : note de cltorie / Marina Lia // Jurnal de Chiinu.
2011. 18 febr. P. 16.
1132. Sprncean, Vitalie. Toate drumurile duc la ... fitness : [jurnal amer.] / Vitalie
Sprncean // Contrafort. 2011. Ian. Febr. (Nr 1/2). P. 23.
911 Geografie general. tiina factorilor geografici(Geografie sistematic). Geografie
teoretic
1133. Andrie, Dumitru. Pretindem manuale mai bune? S le avem! : [despre calitatea
man. de geografie] / Dumitru Andrie // Fclia. 2011. 12 febr. P. 1, 3.

93/94 ISTORIE
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri
1134. Groza, Andrei. Despre Rusia getic (neslav) : [despre originea numelui ruilor] /
Andrei Groza // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 21.
94(=135.1) Istoria romnilor
1135. Damian, George. Ce i supr pe rui la istoria romnilor? / George Damian /
Timpul de diminea. 2011. 14 febr. P. 3.
1136. Psat, Dumitru. Karl Marx: adevrul despre romni / Dumitru Psat // Lit. i arta.
2011. 24 febr. P. 3.
1137. Psat, Dumitru. Nicolae Iorga titan al gndirii naionale i universale : (140 de
ani de la natere) / Dumitru Psat // Fclia. 2011. 5 febr. P. 3 ; 12 febr. P. 11.
Contin. nceputul : 29 ian.
94(478) Istoria Republicii Moldova
1138. Cau, Igor. Preot trimis n lagr pentru c i-a aprat pe rani : [despre soarta
preotului basarabean Nicolae alaru] / Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 3
febr. P. 7.
1139. Cau, Igor. Trimis n Siberia pentru agitaie antisovietic : [despre soarta lui
Fiodor Tanasov, ran de etnie bulgar din Basarabia] / Igor Cau // Adevrul : ed. de Moldova. 2011. 17 febr. P. 7.
166

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

1140. Ciobanu, tefan. Preri despre Chiinul anilor 1830-1870 ; Cum Chiinul devine ora "gubernial" ; O descriere minuioas a Chiinului de dup 1918 ; Centrul i suburbiile Chiinului: contrast uluitor : [material semnat n anul 1925] / tefan Ciobanu // Capitala.
2011. 4, 11, 18, 25 febr. P. 6 ; Capitala=. 2011. 4, 11, 18, 25 . . 6.
Contin. nceputul : 21 ian.
1141. Felea, Aurelia. Foametea din Basarabia, anii 1946-1947 : (o confruntare a surselor narative cu versiunea regimului comunist) / Aurelia Felea // Contrafort. 2011. Ian.
Febr. (Nr 1/2). P. 18-19. Va urma.
1142. Istrati-Grebencea, Ana. Marea istorie a oamenilor mici : [fragm. din dialogul cu A.
Istrati-Grebencea, locuitoare din Transnistria: din cartea "Destine basarabene" de Vladimir
Beleag] / interlocutor : Vladimir Beleag // Timpul de diminea. 2011. 25 febr. P. 22.
1143. Moraru, Anton. Interpretarea unui document din ajunul Unirii : [despre "acordul
ruso-romn" din 5-9 mart. 1918] / Anton Moraru // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 2.
1144. Morra, Mihai. S ngrijim de rdcinile neamului : [pe marginea vol. "Mrturii ...
: din istoria satului Fundurii Vechi" de Nicolae Buzdugan, Chiinu, S.n., 2010, 188 p.] / Mihai
Morra // Lit. i arta. 2011. 24 febr. P. 4.
1145. Mosionjnik, Leonid. Istoria Moldovei pentru copii i aduli / Leonid Mosionjnik //
Comunistul. 2011. 4 febr. P. 12. Contin. nceputul : 28 ian.
1146. Mosionjnik, Leonid. Istoria Moldovei pentru copii i aduli : Domnitorii Pmntului
Moldovenesc. Drago Vod / Leonid Mosionjnik // Comunistul. 2011. 18 febr. P. 12.
Contin. nceputul : 28 ian.
1147. Popa, Iuluis. Creatorul unui Bli ... omenesc : [pe marginea vol. "Oraul Bli i
oamenii lui" de Gheorghe Baciu, Chiinu, S.n., 2010, 495 p.] / Iulius Popa // Lit. i arta.
2011. 24 febr. P. 7.
1148. Rogac, Raia. Hjdienii din stepa Blilor: file de istorie : [pe marginea crii cu
acelai tit. de Orest Tr, Chiinu, ed. "Universul" S, 2010, 464 p.] / Raia Rogac // Natura.
2011. Febr. (Nr 2). P. 7.
1149. Tac, Mihai. Atacuri bolevice asupra Basarabiei dup 1918 / Mihai Tac //
Timpul de diminea. 2011. 4 febr. P. 27.
1150. Tac, Mihai. Un monument al eroilor czui n primul Rzboi Mondial la Cotiujeni
/ Mihai Tac // Timpul de diminea. 2011. 18 febr. P. 25.
1151. Vrabie, Sergiu. Republica Moldova ntre fals i adevr : [aspecte ist.] / Sergiu
Vrabie // Fclia. 2011. 12 febr. P. 1, 3.

167

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011

1152. , . : [ . .
" : XIV XVII
" . ] / // . 2011. 4 . . 6.
1153. , . : [. . .
" : XIV . XVII .",
, .., 2010, 239 .] / // plus. 2011. 18 . .
15.
1154. , . . IV. ; V. ; VI. : [ . ] / // lus. 2011. 4, 11, 25 . . 14. .
.: 24 , 2010.
(Vezi de asemenea Nr 1002)
94(498) Istoria Romniei

1155. Damaschin, Simion. Lupta pentru Unirea Principatelor : [despre revoluionarii


romni de la 1848] / Simion Damaschin // Lit. i arta. 2011. 3 febr. P. 2.
1156. Ernu, Vasile. Ce au fcut romnii n ultimii 500 de ani? (1-3) : [pe marginea vol.
"Romnia i Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010" de Bogdan Murgescu,
Iai, ed. Polirom, 2010, 528 p.] / Vasile Ernu // Timpul de diminea. 2011. 11 febr. P. 8
; 18, 25 febr. P. 6.
1157. Platon, Alexandru-Florin. Cum trebuie analizate conceptele istorice? : [pe marginea vol. "Istoria Romniei prin concepte : perspective alternative asupra limbajelor socialpolitice" de Victor Neumann i Armin Heinen, Iai, ed. Polirom, 2010] / Alexandru-Florin Platon // Contrafort. 2011. Ian.-Febr. (Nr 1/2). P. 8-9.

168

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2011


Bujor, Pavel 962, 967
Bulhac, Ludmila 772
Bumacov, Vasile 674
Burac, Andrei (1101)
Burciu, Nadejda 773
Burlaca, Valentina 921
Buil, Radu 528
Butnaru, Leo 1031, 1096
Buzek, Jerzy 599
Buzdugan, Nicolae (1144)
Buzu, Teodor 974

A
Ababii, Maria 769
Adespea, Liuba 895
Anania, Bartolomeu, Mitropolit 508-09
Ananii, Larisa 770
Andoni, Gheoghe 866
Andrie, Dumitru 1133
Andrievschi, V. 525
Anghel, Alexandru 653
Anton, Ion 1019-1020
Apetri, Dumitru 1093
Apreutesei, Larisa 845
Armau, Liliana 512, 741
Armau, Sergiu 723
Arsene, Maridana 955
Avram, Victor 694
Azubalis, Audronius 598

C
Calamanciuc, Gheorghe 933, 1032
Calin, Ivan 935
Caner, Valeriu 484
Canir, Alexandru 529
Capbtut, Alexei 530
Caragea, Valentina 774
Carp, Mirabela 661
Carpov, Eugen 934
Casian, Ludmila 849
Cau, Igor 521, 531-32, 631, 1138-39
Cazac, Veronica 801
Cazacu-Istrati, Iacob 1090
Cpin, Domnica 869
Cpi, Ionel (1109)
Cuia, Galina 775
Crliciuc, Mariana 776
Crlig, Sergiu 801
Ceban, Vadim 962
Cecelnichi, Angelica 777
Cernei, Elena 741
Cernitu, Tatiana 778
Chiper, Grigore 1097
Chilea, Ion 675, 702
Ciobanu, Anatol 1033
Ciobanu, Angela 984
Ciobanu, Pavel 993
Ciobanu, tefan 1140
Ciobanu, Victor 632
Ciobanu, Vitalie 1034
Ciobu, Ion 618
Cioca, Valentina 779
Ciocan, Iulian 1092, 1098
Ciocanu, Ion 1099, (1104)
Ciocoi, Gheorghe 1035
Ciornei, Vsevolod 533-35
Ciuperc, Trifan 866

B
Babr, Nicanor 932
Babici, Grigore 657
Baciu, Gheorghe (1147)
Balaban, Silvia 781
Balichi, Tudor 695
Balmo, Galina 736
Bdru, Zinaida 771
Bnic, tefan Jr. 983
Blici, Gheorghe 1021-29
Brldeanu, Ala 846
Brldeanu, Lucreia (1122)
Bejenaru, Ion 1030
Beli, Liviu 526, 976, 1094-95, 1125
Bendas, Mihai 847
Bernaz, Oleg 527
Beleag, Vladimir (1142)
Bodean, Tamara 740
Boditeanu, Octavian 992
Bodiu, Victor 934
Bogatu, Petru 520, 630
Bojoga, Eugenia 1001
Bolbocean, Denis 701
Botnaru, Vasile 536
Bragari, Nina 654
Brncui, Constantin 973, 1012
Brnza, Maria 924
Bucel, Emilia 896
Bucur, Ecaterina 848
Buic-Buni, Elena 1090
169

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011


Codreanca, Lidia 1002
Codru, Mariana 1013
Coelho, Paulo 1088
Cojoc, Elena 850, 885
Cojocaru, Carmen 501
Cojocaru, Gheorghe 536
Cojocaru, Sergiu 1036
Colpajiu, Mircea 780-81, 801
Condrea, Irina 1003-05
Constantiniu, Emil 537
Cornilov, Ala 782
Cosniceanu, Maria 1006-08
Costa, Ion 538, 731
Coeriu, Eugeniu 1014
Cotovici, Ana 897
Covrig, Octombrina 1037
Crave, Ala 851
Crave, Nicolae 502
Creang, Ovidiu 1090
Creu, Tatiana 783
Crudu, Dumitru 539, 975, 1100-04, 756
Cucu, Gheorghe 676
Curtescu, Tamara 852

Druc, Vera 788


Dru, Ion 1048
Dudca, Mariana 866
Dudnic, Loreta 789
Dumbrveanu, Victor 1049
Duminica, Lilia 620
Dumitra, Virginia 602, 712
Durbal, Anatol 985
E
Elisei, Lilia 743
Enciu, Vasilisa 790
Eremia, Anatol 1010
Eriomenco, Tatiana 853
Erizanu, Gheorghe 956
Ernu, Vasile 680, 1156
F
Fedore, Silvia 898
Felea, Aurelia 1141
Filat, Vlad [490], 543-44, 934
Filip, Iulian 1050
Fitzsimmons,Thomas 1012
Flmnd, Dinu 601
Foster, Jeanne Robert 1012
Fomin, Serghei V. 1056
Furdui, Galina (1115)
Futei, Nicolae 503

D
Dabija, Doina 1038, (1113)
Dabija, Elena 493
Dabija, Nicolae 508, 973, 1009, 1012, 110506
Damaschin, Simion 1155
Damian, George 496-97, 513, 540-542, 600,
619, 1135
Damian, Liviu (1107)
Dan, Ludmila 742
Dan, Nicolae 505
Daniel (Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romne)
509
Danu, Elana 363
Darca, Antosia 1091
Darie, Nicolae 987
Deleanu, Liviu (1102)
Deliu, Elena 784-85
Diaconu, Elena 786
Diaconu, Maria 1015
Diviza, Ion 1039-46, 1108
Dobrojan, Larisa 787
Dodon, Carolina 780
Dodon, Igor 662, 677-79
Dolgan, Mihai 1107
Domenti, Oxana 737
Domnicu, Nicoleta 780
Drgan, Grigore 1047, 1108

G
Galaicu-Pun, Emilian 1089
Gane, Zinaida 545
Gaioi, Liuba 1051
Gandrabuga, Ion 1051
Gandrabuga, Sergiu 1051
Gleanu, Aliona 791-92
Gtemulte, Nelly 649
Gheorghiev, Tatiana 854
Gheorghi, Eugen 1126
Gherghela, Elena 731-32
Gherman, Ala 855
Gherman, Lilia 856-57
Gherman, Marcel 977
Grbu, Viorel 622
Goldsmith, Jerry 977
Gorincioi, Tamara 495
Gotian, Iurie 663
Grati, Aliona 1092
Grebeniuc, Ecaterina 793
Grecu, Dumitru D. 875
Grecu, Laura 738
170

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Grecu, Ruxandra 978
Grigori, Fiodor 858
Griza, Ina 925
Grosu, Aneta 951
Groza, Andrei (876), 1134
Grozavu, Tudor 859
Gulca, Ilie 538, 860
Gurgenidze, Lado 522
Gurieva, Evghenia 794-95
Gurienco, Ala 899
Guu, Eugenia 865
Guu, Stelua (877)
Guzun, Ludmila 796

L
Ladaniuc, Victor 1109
Laguta, Maia (1033)
Lavric, Larisa 798
Lazr, Constantin 717
Leanu, Elena 799
Levadnaia, Valentina 903, 906
Liman, Angela 800
Lia, Marina 516, 1131
Loghin, Andrei 992
Loghin, Vlad 704
Loy, Mina 1012
Lozan, Felicia 884
Lucescu, Mircea 994
Luchian, Tamara 967
Lungu, Eugen 1110
Lupu, Elena 802, 904
Lupu, Marian [490]
Lupuor, Adrian 661
Lupuor, Tamara 653, 881

H
Hadrc, Sorin 681
Hadei, Vitalie 993
Handrabura, Loretta 744
Haret, Spiru 754
Hariton, Andrei 861
Heinen, Armin (1157)
Hodocov, Ludmila 745, 797
Holban, Ion 649
Hristov, Horia 1052

M
Macari, Tamara 803
Manea-Cernei, Eugenia 1054
Manea, Stela 747
Marcan, Anastasia 804
Maru, Aura 1055
Marx, Karl 1136
Matea, Mihai 994
Mateevici, Alexei 895
Mru, Mihnea 510
Mndcanu, Virgil 748-49
Melinti, Maxim 504
Melnic, Angela 805
Meniuc, George 1056, (1100)
Mereacre, Tatiana 806
Metleaeva, Miroslava 1111
Mihailiuc, Tatiana 807
Mihil, Mariana 979-80
Miron, Raisa 868
Miin, Vadim 546, 935
Mra, Tudor 808
Mocanu, Alecu 495
Moglan, Zinaida 905-06
Moisei, Veronica 809
Moldovanu, Angela 738
Moldovanu, Mihai 951
Moldovanu, Stela 970
Morari, Alexandru 657
Moraru, Anton 1143
Moraru, Diana 810

I
Iachim, Ion 862
Iacobe, Victor 655
Iagupov, Roman 978
Iavia, Mihai 863
Ichim, Ion 864
Ichim, Maria 900
Ignat, Silvia 865
Ioni, Ion M. 522, 599
Ioni, Veaceslav 663
Iorga, Nicolae 1137
Iovia, Vlad (1116)
Istrati-Grebencea, Ana 1142
Ivanova, Raisa 901-02
Ivanova, Violeta 941
Izman, Ludmila 1096
J
Jalb, Diana 867
Jian, Anatolie 746
Johannes, Berthold 602
Josu, Nina 1053, (1114)
K
Koike, Yuriko 603
Kuzmin, Valeri 604
171

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011


Moraru, Vasile 811
Morra, Mihai 1144
Moroan, Vera 812
Mosionjnik, Leonid 1145-46
Moin, Octavian 502, 507
Mudreac, Daniela 986
Murgescu, Bogdan (680), (1156)
Mustea, Aliona 813

Petrenko, Gr. (1033)


Pslaru, Natalia 876-78
Platon, Alexandru-Florin 1157
Platon, Mihail 934-35
Plmdeal, Ioan 507
Pleca, Rodica 819
Pleu, Andrei 500
Pohil, Vlad 491, 1011
Popa, Iuluis 552, 1147
Popa, Nicolae 1112
Popovici, Iuliu Laurian 879
Popuoi, Anatolie 995
Popuoi, Liliana 939, 968, 979, 988
Porcescu, Ecaterina 820
Portas, Valentin 1059
Postan, Liliana 657
Potrniche, Mihai 976
Pound, Ezra 1012
Preda, Radu 510
Prisacari, Ludmila 821
Priscaru, Grigore 725
Proca, Liliana 980
Produ, Aliona 822
Pulbere, Dumitru 715
Pulbere, Ion 823
Pulbere, Veronica 823
Puric, Dan 498-99, 1017
Puca, Ala 926
Puca, Vasile 606
Puuntic, Nadejda 910, 923

N
Nacu, Eudochia 907
Nahoi, Ovidiu 599, 608
Nanea, Vasile 514, 547, 1016
Nantoi, Oxana 959
Nstase, Rzvan Mihai 1084
Neaga, Rodica 814-15
Nedelcov, Raisa 869
Nedov, Leonid 975
Negru, Dan 955
Negru, Nicolae 548, 605, 623, 633
Neumann, Victor (1157)
Nica, Antim Mitropolit 504
Nicolae, Dan 505
Nicorici, Maria 816
Nia, Bianca-Olivia 986
Nour, Eleonora 870
O
Oancea, Elena 906, 908-09
Odainic, Larisa 817
Odainic, Tatiana 750
Oganesian, Vazghen 1086
Oltean, Aurel 506
Oltu, Lilia 871, 922
Oprunenco, Alex 751
Orlov, Elena 705
Osipov, Radu 942
Otgon, Tatiana 872

R
Rabacu, Ion 656
Racovi, Gheorghe 1060
Racu, Octavian 683
Radu, Alina 511, 956
Rdulescu, Georghe 522
Rileanu, Vitalie 1091, 1113-15
Ru, Pavel 1061
Rcan, Ecaterina 755
Reabenchi, Eugen 968
Reidman, Oleg 684
Robu, Svetlana 824
Rogac, Raia 1148
Roibu, Nicolae 987
Roca, Alfreda 485
Roca, Iurie Ivanovici 553, 634, (1033)
Roca, Tatiana 1116
Rotaru, Petru 1062-63, 1117
Rotaru, Tatiana 484, 485, 947-49
Rusu, Dinu 940
Rusu, Elena 850

P
Palamarciuc, Vladimir 722
Palamari, Amalia 873
Papandopolo, Venedict (932)
Papuc, Irina 943
Paraciuc, Oxana 847
Pavliuc, Victor 655
Psat, Dumitru 875, 1058, 1136-37
Prlea-Nvrpeti, Gheorghe 1057
Pslaru, Vlad 515, 752-54, 726
Percic, Petru 818
Perciun, Mihaela (1089)
172

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


Rusu, Tudor 756, 911, 1127
Rusu, V. 897
Russu, Svetlana 880

Tr, Orest (1148)


Tutul, Elena 827, 884
Tecuceanu, Florina 983
Teleuc, Victor 1076, (1094, 1099)
Tihii, Svetlana 885
Timofei, Natalia 828
Todua, Zurab 558, 625
Tofan, Eugenia 829
Tofan, Mariana 829
Toma, Bianca 608
Tomac, Raisa 914
Traianus 1077, 1121
Tricolici, Tamara 886
Trifan, Clina 1092, 1122
Turchin, Veronica 758

S
Sandburg, Carl 1012
Scoru, Dumitru 725
Scutar, Lilia 825
Scutelnic, Aliona 815, 826,
Serjant, Aurelia 881
Silvestru, Aurelian 1064-67
Skidelsky, Robert 647
Sochirc, Andrei 988
Spinei, Ludmila 927
Sprncean, Vitalie 1132
Stadnichi, Arsenie Mitropolit 504
Stnescu, Nichita 1018
Strcea, Eugenia 882
Stoica, Valentina 866
Strmbeanu, Andrei 1068
Strtil, Silvia 757
Strelcov, Valeri 941
Strogotean, Vera 912
Sturdza, Dimitrie 516
Sturza, Olga 1086
Suceveanu, Arcadie 1069
Surdu, Ion 972

ru, Didina 494


rdea, Bogdan 559
opescu, Cristina 1088
urcan, Ludmila 830
urcan, Marina 559
urcanu, Andrei 1123
urcanu, Dinu 635
urcanu, Ion 928
U
Ursu, Mihai 939
Ursu, Nina 759
Uurelu, Raisa 831

aitan, Carolina 883


alaru, Gheorghe 944
alaru, Nicolae (1138)
andru, Dumitru 657
cerbina, Romeo 554, 1070, (1095), (1106)
chendrea, Alexandru 733
chiopu, Constantin 1118
oimaru, Vasile 555
leahtichi, Maria (1097)
pac, Ion 491
tefni, Ion 972
tefr, Sorina 681, 744, 845, 959, 970, 984
tirbu, Titus 1071, 1119

V
Vacari, Vasile 832
Vaculovschi, Ghenadie 560
Vaculovski, Mihail (1103)
Varga, Gyorgy 607
Vasilache, Raisa 938
Vasilachi, Svetlana 760
Vasilenco, Ion 1124
Vrlan, Ion 915
Vranu, Mihail 1078
Vetril, Sorina 761
Vieru, Grigore 825, 880, 897, 1051-52, (1054),
(1062),1079-81, 1105, 1117-21
Vlcu, Mihai 1082
Vladiuc, Rodica 833-34
Vod, Drago (1146)
Voleanschi, Mihai 887
Volociuc, Silvia 658
Voronin, Vladimir 561-62, 636-37, 935
Vorotneac, Elena 888

T
Tamazlcaru, Andrei 940
Tamazlcaru, Elena 492, 974
Tanasov, Fiodor (1139)
Tarlapan, Efim 1072-74
Tarleva, Ecaterina 913
Tac, Mihai 1149-50
Tnase, Constantin 556-57, 624
173

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011


Vovc, Vitalie 626
Vrabie, Sergiu 1151
Vrjitoru, Lilia 889

Zderca, Larisa 835

, 612
, . . 613
, 1085
, 703
, 659-60
, 998-99
, 929
, 989
, 838
, 569-71
, 957
, 958

, 999
, 610
, 563
, 564, 1152-53
, 890
, 952
, 666

, 969
, 614
, 726
, 572-74, 641, 664-65, 685
, 641
, 945
, 764
, 666
, 708

W
Watson, Graham 608-09
Wyss, Martin 511
X
Xenofontov, Ion 494, 734-35
Z

, 996
, 936
, . 950
, 971
, 762
, 997
, 891
, 706
, 707
, 763
, 574
, 739
, . 719

, 953
, 916-17
, 946
, 576
, 590
, 964
, 577, 580

, 839

, 1154
, 840

, 564, 1152
, 575

, 960
, 696
, 565
, 836-37
, 597
, 611
, 566
, 567
, 568, 638, 937, 741

, 627
, 697-99, 710
, 981
174

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova


, 937
, (1152)
, . 648
, 1130
, 965
, 686, 688, 727
, 982
, 720
, 721
, 615
, 486
, 614
, 971
, 918
, 691
, 651, 709
, 710
, 765
, 616
, 690
, 1128

, 729
, 767
, 628, 641
, 641
, 583
, [937]
, 668
, 487
, 998
, 641
, 688
, 716
, (1128-29)

, 641
, 843
, 488

, 487
, 687
, 766, 892
, 729
, 726, 728, 730
, 841
, 578, 641, 937
, 957, 958
, 981
, 842, 930
, 579-80, 639
, 640

, 517
, 652
, 960-61
, 642
, 969
, 488
, 574, 584
, 518
, 652
, 990
, 585
, 586
, 893
, 713
, 587, 643
, . 712
, 729
, 946

, 518
, 966
, 581
, 964

, 669-70
, 689
, 893
-, 894
, 486
, 919-20
, 990-91
, 588-89, 641
, 1129

, 687
, 700
, 1130

, 711

175

Cronica articolelor de gazet Nr 2-2011 Newspaper article annals Nr 2-2011


, 590-91, 617, 641, 644-45
, 739
, 1083
, 721

, 596, 646

, 489, 989, 991


, 616
, 894

, 523
, 768
, 489
, 965
, 844

, . 519
, 996
, . 837

, 592
, 730
, 966
, 593

, 641
, 690
, 1084-85
, 1000
, 954, 997, 1000
, 629
, 594-95

, 524
, 671
, 667-68, 672-73
, 936
, 691
, 615
, 963
, 954

, 767
, . 931
176

Bibliografia Naional a Moldovei National Bibliography of Moldova

Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Adevrul : ed. de Moldova


Altarul credinei
Capitala
Comunistul
Contrafort Nr 1/2
Curierul ortodox
Dreptul
Economist
Fclia
Florile dalbe
Flux european : ed. de vineri
Integrarea european : pas cu pas
Jurnal de Chiinu
Literatura i arta
Moldova suveran
Natura Nr 2
Pro farmacia Nr 1/2
Sptmna
Sport plus
Timpul de diminea
Univers pedagogic pro
Vocea poporului
Ziarul de gardplus

= Capitala

177

CUPRINS
CRONICA CRII................................ ................................ ................................ . 5
0 GENERALITI................................ ................................ ................................ .... 5
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ................. 5
001 tiin i cunoatere n general ................................ ........................... 5
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................... 5
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ .............. 5
050 Publicaii periodice i seriale ................................ .............................. 6
08 Poligrafii. Lucrri colective................................ ................................ ....... 6
087.5 Publicaii pentru tinerii cititori ................................ ......................... 6
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ ...................... 6
1/14 Filozofie ................................ ................................ ................................ .. 6
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ............................. 7
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ....... 7
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ................................ . 7
32 Politic................................ ................................ ................................ ....... 7
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ..... 8
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .................. 9
35 Administraie public. Art militar ................................ ........................ 15
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ......................... 16
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............. 16
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ...................... 25
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 26
51 Matematic ................................ ................................ .............................. 26
57 tiine biologice ................................ ................................ ....................... 28
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 28
60 Biotehnologie ................................ ................................ ........................... 28
61 Medicin ................................ ................................ ................................ .. 29
62 Inginerie. Tehnic n genera ................................ ................................ .... 31

178

63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole


i ale vieii slbatice ................................ ................................ ................ 32
65 Conducere i organizare n industrie, comer i comunicaii................... 33
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ .... 34
69 Lucrri de construcii (de case n principal). materiale de construcie.
tehnologii i procedee n construcii................................ ........................ 34
7 ART. RECREERE. DIVERTISMENT. SPORT ................................ ......................... 35
78 Muzic................................ ................................ ................................ ...... 35
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ...................... 36
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 36
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. Filologie.... 36
82 Literatur ................................ ................................ ................................ . 39
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 44
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 44
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ .. 44
94 Istorie general. Istorie universal ................................ .......................... 44
Autoreferate ................................ ................................ ............................. 46
Index de nume ................................ ................................ ......................... 49
Index de titluri ................................ ................................ ........................ 53
Index subiecte ................................ ................................ .......................... 54
Index editori................................ ................................ ............................. 56
Index ISBN eronate ................................ ................................ ................. 56
CRONICA ARTICOLELOR DE REVIST ................................ ...................... 57
0 GENERALITI ................................ ................................ ........................ 57
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............... 57
001 tiin i cunoatere n general ................................ ......................... 57
004 tiina i tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor .................. 57
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ .............................. 57
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ ............ 57
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ....................... 57
179

06 Organizaii (n general)................................ ................................ ....... 59


061 Organizaii. Asociaii (n general)................................ ..................... 59
09 Manuscrise. Bibliofilie ................................ ................................ ............. 59
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ................. 59
1 Filozofie. Psihologie ................................ ................................ .................. 59
1/14 Filozofie................................ ................................ ........................... 59
17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ .............. 60
2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ........................... 60
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ..... 60
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................... 60
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ........................... 60
32 Politic................................ ................................ ................................ ..... 61
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ ... 63
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ ................ 66
35 Administraie public. Art militar ................................ ........................ 70
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ......................... 71
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ............. 71
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ...................... 75
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ................................ . 75
51 Matematic ................................ ................................ .............................. 75
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie................................ ......................... 76
55 Geologie. tiine geologice i geofizice................................ .................... 77
58 Botanic ................................ ................................ ................................ ... 77
59 Zoologie ................................ ................................ ................................ ... 77
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ........................... 77
61 Medicin ................................ ................................ ................................ .. 77
62 Inginerie. Tehnic n general ................................ ................................ ... 80
63 Agricultur. tiine i procedee nrudite. Silvicultur. Exploatri agricole
i ale vieii slbatice ................................ ................................ ................ 81
64 Economie casnic. tiine domestice. ntreinerea casei.......................... 84
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ .... 86
180

7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ........................ 86


71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................ ................................ ........ 86
72 Arhitectur ................................ ................................ ............................... 86
73 Arte plastice ................................ ................................ ............................ 87
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ .............. 87
78 Muzic................................ ................................ ................................ ...... 88
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ ...................... 89
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ............................. 91
80/81 Probleme generale cu privire la lingvistic i literatur. FIlologie.... 91
82 Literatur ................................ ................................ ................................ . 91
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ....... 99
908 Monografii ale localitilor ................................ ............................... 99
929 tiine biografice i nrudite................................ .............................. 99
93/94 Istorie................................ ................................ ................................ 100
94 Istorie general. Istorie Universal ................................ ....................... 100
Index de nume la "Cronica articolelor de revist" Nr 2-2011 ................ 101
Lista revistelor, culegerilor i publicaiilor continue ale cror articole sunt
fiate n Cronica articolelor de revist Nr 2-2011........................... 108
CRONICA ARTICOLELOR DE GAZET ................................ ..................... 109
0 GENERALITI ................................ ................................ .......................... 109
00 Bazele generale ale cunoaterii i culturii ................................ ............. 109
001 tiin i cunoatere n general ................................ ....................... 109
008 Civilizaie. Cultur. Progres................................ ............................ 109
01 Bibliografie. Cataloage................................ ................................ .......... 109
02 Biblioteconomie ................................ ................................ ..................... 110
030 Lucrri de referin generale ................................ ........................... 110
070 Ziaristic. Pres................................ ................................ ............... 110
1 FILOZOFIE. PSIHOLOGIE ................................ ................................ .................. 110
1/14 Filozofie................................ ................................ ......................... 110
181

17 Etic. Filozofie moral. Filozofie practic ................................ ............ 110


2 RELIGIE. TEOLOGIE................................ ................................ ......................... 110
27 Cretinism. Religie cretin ................................ ................................ ... 110
3 TIINE SOCIALE ................................ ................................ ............................. 111
31 Statistic. Demografie. Sociologie ................................ ......................... 111
32 Politic................................ ................................ ................................ ... 112
33 Economie. tiine economice ................................ ................................ . 124
34 Drept. Jurispruden ................................ ................................ .............. 129
35 Administraie public. Art militar ................................ ...................... 131
36 Asisten social. Asigurri sociale ................................ ....................... 132
37 Educaie. nvmnt. Instruire. Timp liber ................................ ........... 132
39 Etnologie. Etnografie. Obiceiuri. Tradiii. Datini. Folclor ................... 149
5 MATEMATIC. TIINE ALE NATURII ................................ ............................... 149
51 Matematic ................................ ................................ ............................ 150
53 Fizic ................................ ................................ ................................ ..... 150
54 Chimie. cristalografie. Mineralogie ................................ ....................... 150
6 TIINE APLICATE. MEDICIN. TEHNIC ................................ ......................... 150
61 Medicin ................................ ................................ ................................ 150
66 Tehnologie chimic. Industrii chimice i nrudite ................................ .. 152
67/68 Industrii, meserii i ndeletniciri pentru diverse materiale ............... 152
7 ART. FOTOGRAFIE. CINEMATOGRAFIE. DIVERTISMENT. SPORT ...................... 153
71 Sistematizare fizic. Sistematizare regional, urban i rural. Urbanism.
Peisaje. Parcuri. Grdini ................................ ................................ ...... 153
73 Arte plastice ................................ ................................ .......................... 153
75/76 Pictur. Arte grafice. Grafic. Gravur................................ ............ 153
77 Fotografie i activiti similare. Cinematografie ................................ ... 153
78 Muzic................................ ................................ ................................ .... 153
79 Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport ................................ .................... 154
8 LINGVISTIC. FILOLOGIE. LITERATUR ................................ ........................... 156
82 Literatur ................................ ................................ ............................... 157
9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ................................ ................................ ..... 166
182

908 Monografii ale localitilor ................................ ............................. 166


93/94 ISTORIE................................ ................................ ................................ .... 166
94 ISTORIE GENERAL. ISTORIE UNIVERSAL ................................ .................... 166
94(41/99) Istoria individual a diferitelor ri ................................ ........ 166
94(=135.1) Istoria romnilor................................ ................................ .. 166
94(478) Istoria Republicii Moldova................................ ....................... 166
Index de nume la "Cronica articolelor de gazet" Nr 2-2011................. 169
Lista gazetelor a cror articole sunt fiate n " Cronica articolelor de
gazet" Nr 2-2011................................ ................................ .............. 177

Bibliografia Naional a Moldovei


Formatul 60 X 84/16
Coli de tipar 10,64
Coli ed. 9,41
Tirajul 25 ex.
Com. Nr 2-2011
Camera Naional a Crii din Republica Moldova
bl. tefan cel Mare 180, of. 202
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 29 57 46, 29 59 16
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: bookchamber.md@gmail.com
ISBN.Moldova@gmail.md
ISSN.Moldova@gmail.md
ISMN_Moldova@mail.md
http://www.bookchamber.md
Tipografia "Valinex" SA
str. Florilor 30/1A, of. 26B
Chiinu, MD 2004, Republica Moldova
Tel. /3732/ 43 03 91
Fax: /3732/ 29 58 60
Email: valinex@mail.md valinex@rambler.ru

183

S-ar putea să vă placă și