Sunteți pe pagina 1din 16

CAP 1.- OBIECTUL SI ISTORICUL MANAGEMENTULUI 1.Definiti ce este managementul? Managemantul este stiinta de a conduce o firma.

Suma de actiuni menite sa orienteze,sa coordoneze actiunile unei firme in vederea obtineri unei eficiente cat mai ridicate.Scopul de a obtine profit.Actiunea care eficientizeaza firma 2. Care sunt etapele istorice de dezvoltare a mangementului pe plan mondial si in Romania? A aparut odata cu dezvoltarea industriei sfarsitul sec. XIX-inceputul sec. XX.Bazele au fost puse de F. Taylor si H. Fayol - proces de productie (analizat, descompus pe componente) si elaborare a unor reguli prin care companiile pot fi conduse si imbinate. Idei Taylor in conducerea firmei sa primeze stiinta -norme pentru actiunea productiveneata -colaborare intre compartimentele specializate ale firmei -productivitatea porneste de la fiecare loc de munca Idei Fayol - specializari - probleme economice, tehnice -coordonari intre diferitele actiuni ale firmei -importanta actiunilor de serviciu sau personal -asigurarea disciplinei in munca -decizia sa fie unica -subordonarea intereselor personale fata de cele ale firmei -structura ierarhica a unei firme -existenta stabilitatii in structura de conducere a unei firme In Romania sistemul Taylor-ist a fost aplicat prima data la o tesatura de bumbac din Pitesti 1927 se creeaza Institutul Roman pentru Organizarea Stiintifica a Muncii(IROM) institute de cercetare in domeniul managerial 1930-1948 managerii specializati, principalele firme adopta sistemul de management 1947 nationalizare interprinderilor si sistemele economiei de piata 1948 1964 conducerea increditata competentei politice Se creeaza CPCA se scolau viitoarele cadre de conducere(organizate la nivel judetean) se predau notiuni de management 1973 Academia Stefan Ghiorghiu Economie de piata = economie concurentiala CAP 2.-MANAGEMENTUL FIRMEI 1 Functiile managementului firmei Firma desemneaza un grup de persoane care se organizeaza conform unor reglementari juridice, care apoi concep si desfasoara processe de munca folosind forte si mijloace de munca. Finalizarea activitatilor se face prin produse sau servicii, scopul firmei fiind profitabil. Trasaturi ale firmelor: 1. firma este un sist complex; dispune de resurse umane, materiale, financiare. mecanismul de producere/generare al acestor resurse are loc in ateliere de productie, in cadru organizat 2. firma este un sist socio-economic: avem niste colective de salariati care desfasoara niste procese de munca si din care se genereaza noi valori; majorit pop activeaza in cadrul unor firme. 3. firma este un sist deschis: o firma se manifesta impreuna cu alte sist/firma pe o piata, avand legaturi multiple(in leg. Cu mediul ambiant); caract deschis: exista un flux de intrare de diferite categorii si un flux de iesire(statul are caract deschis) 4. firma trebuie sa fie adaptabila: sa se poate schimba usor in fctie de mediul in care activeaza; mentalitatea econom se transmite si se transforma; nevoile pop se modifica si volueaza. 5. firma economica este si un sist tehnico-material: intre mijloacele de munca si materialele utilizate exista o legatura care este data de tehnologia utilizata, ceea ce presupune o invvestitie in utilaje; a avea tehnologii la zi inseamna sa scazi pretul de vanzare dar sa maresti productiviatea.

2. Def. ce este procesul de conducere si prin ce se caracterizaza acest proces? Procesul de conducere- suma de activitati prin care un mediu restrans de persoane(manageri) colaboreaza cu personalul din subordine orienteaza activitatea acestora spre atingerea unor scopuri precise. Se caracterizeaza prin: pret de cost, incadrare in niste termeni de livrare nivel de calitate, de beneficiar, 3. Ce este previziunea si formele ei de manifestare? Previziunea-effort de gandire a managerului si o actiune care se efectueaza metodic in scopul de a detecte cu anticipatie problemele cu care se va confrunta firma.Pt ca managerii sa isi poata pregati solutiile exista 3 tipuri de actiuni fct de orizont de timp -5-10 ani prognoze- pleaca de la studii -10 15 ani-planurile-detaliate sau mai putin detaliate-pt imprumut la banca e nevoie de un plan de afaceri Programul-foarte detaliat obligatoriu se stabileste ritmul de lucru cantitatea de produse costurile etc 1.trebuie stabilite obiectivele 2.precizam care e strategia firmei{productie vanzare} 3.determinarea corecta si programarea actiunilor 4.stabilirea resurselor necesare-umane materie prima utilaje financiare Aceste previziuni se folosesc de ststistica-sistem de previziune liniara. 4. Ce este organizarea si ce rol are aceasta functie? Organizarea -ansamblu de actiuni menite sa creeze un cadru general adecvat in care sa se foloseasca cu max de eficienta resursele firmei. -exista organizare manageriala{servicii ateliere birouri} si executive{delimitare proceselor de munca} -organizarea trebuie sa creeze niste cond materiale umane si tehnice adecvate pt ca munca sa fie eficienta -o firma are mai multe compartimente{productie marketing personal juridic} printer care sic el de conducere 5. Ce este coordonarea si care sunt formele de comunicare ale managerului? Coordonarea -procesul de armonizare a deciziilor a oamenilor si compartimentelor de lucru din cadrul unei firme a incat sa se realizeze obiectivele firmei. -obiectivele-profitul-se obtine greu-factorii de madiu se schimba des-fiscalitate-forta de munca-legislatie-inflatie -pt coordonarea eficienta trebuie se existe comunicare buna -pt comunicare-treb sa existe emitator mesaj canal de transmisie receptor -comunicare bilaterala{sef subordonat-nu exista filtraj informatie si distorsionare-dezavantaj consuma mult timp}. -comunicare multilaterala{concomitenta-sef mai multi subordonati-sedinta.avantaje economie de timp,antrenarea oamenilor,se utilizeaza initiative.dezavantaj-diluarea raspunderii} 6. Ce este decizia si care sunt etapele procesului decizional? Decizia -proces rational dynamic care care se bazeaza pe informatie si prin care se allege o varianta de actiune din care se allege o varianta de actiune din ce in ce mai multe pt a obt un rezultat -2 factori-managementul si obiectivul de condus -decizia e un act de vointa bazat pe informatie corecta adevarata -etapele luarii deciziei,definirea pbiectivului,adunarea ordonarea selectarea informatiei,analiza si interpretarea informatiei,construire de variante de decizie,stabilirea variantei optime,comunicarea deciziei,aplicarea deciziei,controlul si urmarirea aplicarii deciziei -o decizie trebuie sa fie:simpla,clara,precisa,luata la timp,operanta -asigurarea calitatiide decizie -sa existe 2 variante de decizie: -trebuie sa existe o ierarhizare a obiectivelor -sa se defineasca factoriicare pot influenta aplicarea deciziei 7. Ce este antrenarea si care sunt formele de motivare a personalului? Antrenarea -actiune prin care managerul asigura participarea executantilor la transpunerea in practica a deciziilor -trerbuie sa existe motivarea -antrenarea se poate face daca interesele personale depend de realizarea obiectivelor firmei -motivatii

=materiale=climatul de munca=satisfactii profesionale=morale -motivarii =positive-amplificarea stisfactiilor =negative-amenintari -se prefera motivarea pozitiva -managerul-vointa-tenacitate-capacitatea de transmite o certitudine 8. Defininti activitatea de control si evaluare si care sunt fazele procesului de control si evaluare? Controlul -activitate prin care se asigura verificarea permanenta si completa a modului in care se desfasoare activitatea firmei vizarii de programa -daca se respecta progr. daca s-au materializat deciziile -evaluarea incheie un ciclu de productie-trage concluziile Faze -masurarea realizarii -compararea realizarii cu obiectivele initiale din programe -det. cauzelor care au dus la abateri -se iau decizii de corectare -atributele sunt legate intre ele pe toate directiile si seinterconditioneaza -exista nivele de management -manag. superior-pred. probleme de management{directori} -manag. mediu}sef servicii} -manag. inferior{atelier}-mai multe probleme de executie -consiliul de administratie-cel mai mare nivel -activitatea de manager nu e continua 9. Principiile generala ale managementului firmei? -pe o tripla determinare 1.social economica 2 tehnico materale 3 umana 10. Definiti principiul asigurarii concordantei? asiguraea concordantei dintre parametrii sist de management si cele ale mediului ambient in care firma isi desf activitataea 11. Definiti principiul managementului participativ? Mnanagementu participativ-necesitatea implicarii personalului in exercitarea celor mai imp. procese si relatii de management -tine cont de complexitatea si dinamismul actiunilor -viteza de dezv stiintifica si tehnologoca -nivelul ridicat al personalului 12. Definiti principiul motivarii factorilor din firma? Principiul motivarii-a tuturor factorilor implicate in activitatea firmei.buna fct depinde de modul de imbinare a intereselor economice si ale participantilor [eficienta fct de tipul de firma de stat sau private -unul din elem de baza ale economiei de piata prin aplicarea unor stimulente morale si materiale -a dus la colapsul economic al statelor comuniste din est Managerii-stabilesc profitul-administrarea lui-cheltuielile-promovarea personalului precum si sisteme de sanctionare care pot fi morale sau penalizari materiale sau penale 13. Definiti principiul eficientei? Principiul eficientei a incat firma sa supravietuiasca sis a fie competitiva 14. Componentele sistemului de management al firmei - ce este sistemul de management al firmei si care sunt componentele sale? Componentele sistemului de management -ansamblu de elemente cu character decisional organizatoric informational prin care se urmareste o eficienta cat mai mare a firmai

aspecte -profilul de activitate a firmei -marimea si struct firmei -marimea si str fortei de munca -marimea resurselor materiale si financiare -potentialul si mentalitatea personalului -pozitia firmei pe piata interna si internationala Componente -sistemul operativ-cuprinde doua categoriiA.organizare formala =ansamblul de elemente stabilite prin un reg de organizare si functionare ale postuluicuprinde functiunile activitatile si sarcinile fiecarei personae= si B.informala= rezultatul interactiunii umane ce poate sau nu sa apara spontan- cum se stimuleaza respectful relatiile intrepersonal in exteriorul firmei 15. Din ce categorii este format sistemul organizatoric? str organizatorica arata cum sumt legate functiunile si mai departe intre ele.Celula de baza a unein firme este postul apoi-functia-nivelul ierarhic-compartimentul-reletiile organizatorice 16.Care sunt functiile sistemului organizatoric? -stabileste componentele organizatorice ale firmei -realizeaza interconectarea componentelor organizatorice ale firmei -combina resursele firmei -asigura cadrul organizatoric 17.Ce este sistemul informational -reprezinta totalitatea datelor si inf. precum si a procedurilor si mijlocul de transmitere si stocare a info din profil -are ca scop realiz suportului info pt ca firma sa isi indeplineasca atributiile -deserveste atat fct de management dar si de executie 18. Ce este sistemul decizional? -decizii adoptate si aplicate in cadrul firmei -se asigura decizii de ansamblu.se materializeaza in strategie pe componente planuri.Asigura declansarea activitatilor,deciziile trebuie sa fie opportune san u contravina deciziilor anterioare

CAP 3.- FIRMA SI FORMELE EI 1 Economia de piata; definire si caracteristici -obiectivul urmarit de firma-maximizarea profitului-acestui scop I se subordoneaza toate deciziile managerului -managementul si functionalitatea firmelor se realizeaza preponderant prin realizarea parghiilor econom.-pret salariu nivelul dobanzilor pe credit niv de impozitare niv investitiilor.Ele inlocuiesc vechile directive din economia centralizata -economia unei tari e realizata in proportie mare din agenti ecinomici reali care lucreaza pe profit si pierdere care utilizeaza mij economice si nu administrative. Daca firmele sunt profitabile si economia e profitabila -piata are un rol decisive fiind principalul regulator al dezv. economice.Preturile salariile credite se stsbilesc pe piata -suportul economic il constituie proprietatea private care trebuie sa fie dominanta 2 Conceptul de firma si mediul ambiant al firmei -firma trebuie sa fie rentabila astfel competitive-isi desfasoara activit in mediu ambient care actioneaza asupra firmei prin intermediul unor factori-economici piata interna externa partiile economico financiare.Influenteaza constituirea firmei,functionarea si dezvoltarea ei.pt aceasta-importanta studiului pietei care da informatii asupra nivelului si structurii serviciului nivelul pietei concurenta.astfel managerii iau decizii-ce se produce ce cantitate calitate.Economic, firma e vazuta diferit fct de interese actionarul considera ca scopul firmei e de a produce profit cat mai mare pt a avea dividente cat mai mari salariatul-salariu mare, posibilitati de calificare si promovare managerul-salariul , profitul eventual ,ca unteren unde sa isi exprime profesionalismul si personalitatea

=clientii-asteapta produse si servicii de calitate =primaria-sa asigure locuri de munca =statul-sa asigure loc de munca si un motor al dezv. si sursa importanta si constancta de venituri 3 Denumiti si enumerati factorii economici Factori economici primordial. Piata interna/externa; elem de piata cerere/oferta parghii economice. Prin cant de prod se regl nivelul pretului, niv de concurenta. Infrastructura cu care e dotat orasul, reg, tara, drumuri, telecom, CF, utilitati depind de dezv sist economic 4 Denumiti factorii de management Factori de management - sist de organizare a econ nat, mecanisme de control. Org de control: garda financiara (pe sector privat) curtea de conturi (pe sector de stat) 5 Denumiti factorii tehnici si tehnologici; Factori tehnici si tehnologici -utilajele de care dispune firma 6 Denumiti factorii demografici si socio-culturali Factori demografici -act direct/indirect; natalitatea/mortalitatea; cal resurselor umane infl cal firmei. UE:scop: piata comuna, concurentiala. Resursa umana trebuie pastrata prin training. Competenta devine un element hotarator in aprecierea resursei umane. Factori socio-culturali -structura soc a pop; sist de inv si cultura; mentaliatea zonei; ocrotirea sanatatii; calitatea invatamantului. 7 Denumiti factorii politici, ecoligici si juridici. Factori politici -infl. ec. direct (intern, din legislatie) sau extern (tara poate sa adere la tratate europene cu implic. econ.) Factori ecologici - prin resursele nat. de exploatare =>firma factor poluant=>investitii in echip. de prot mediului (dat de leg de prot med) factorul juridic -prin ans de legi, ordonante, metodologii; sa fie la zi cu toate schimbarile firmei in economia de piata 8 Rolul firmei in economia de piata Econ nat eficienta cuprinde si se bazeaza pe firme rentabile competitiv produc subst economica. Costurile, caliatatea si cap firmelor de a vinde produse si servicii depend de puterea econ nat si niv de trai. Daca maj firmelor fct la param ec inf in rap cu alte tari populatiei nu I se pot asig prod si servicii similare (calit, cant, ca prt) cu alte pop=>costul intern e mai mare =>scurgere de venit de la noi la altii.. Apar segm care nu prod profit : invatamant, sanatate(partial), administratie, aparare - aici intervine statul( ex sprij fin a dif constr, subvent unor costuri) 9 Care sunt pricipalele trasaturi ale firmei in economia de piata? Firma: -sist complex cuprinde resurse umane, mat si financiare care se combina, rez fiind dif de la o firma la alta, realizandu-se de la micro la macrosistem. - sistem socioeconomic - in cadrul firmei, colective de salariati muncesc si genereaza noi valori. - sistem deschis e componenta a altor sisteme, exista rel intre ele (ex intrari mat prima, combustibil, echipament, info; iesiri produse, servicii, informatie) - sist organic se subord mediului, se schimba permanent sub influenta factorilor interni si externi (schimbarea profilului firmei) - sist tehnico-material intre mijl de munca si mat utilizate exista leg care se manifesta prin dependenta tehnologica intre compart in care se realizeaza productia; divizarea sect de prod in mai multe firme grupate sau dispersate in terit) 10 Care sunt pricipalele trasaturi ale firmeiin economia de piata? -dupa forma de prop (1.private/2.cooperatiste/3.de stat)

1. tot patrim firmei apartine uneia sau unui grup de pers. Initiativa constr si funct apartine unuia sau mai multor intreprinzatori. Au indep deplina in ce priveste domeniul, dim, modul de functonare. Isi asuma integral riscurile econ si sociale. In fct de nr de pers care poseda capital firma apartine la o pers sau un grup. 2. se infiinteaza pe baza partic in cond egale a mai multor pers ce desf activitati similare in calit de mici producatori. Dreptul prop asupra patrimoniului apartine tuturor cooperatorilor. Ei lucreaza, pe langa salar au dr si la o parte din profit. 3. statul e proprietar majoritar/integral, dar exista o autonomie manageriala. Birocratia e mai complexa =>productivitatea muncii e mai redusa. Organizate pe legea 15/1990. catgorii: apartin fostului FPS/regiile autonome fct in activitati strategice: gaze, posta, electrica, cfr . regii nationale (infiintate de guvern si fct la niv intregii tari) si regii locale. Nu trebuie sa produca pierderi, chiar daca nu aduc profit. Nu au voie sa dea faliment. 11 Clasificati tipurile de firme(societati comerciale) ce pot functiona legal in Romania -PFA persoana fizica autorizata -AF asoc familiala, rude dr gr 1 -SNC soc in nume colectiv -SCS- soc in comandita simpla -SA- soc pe actiuni -SCA soc in comandita pe actiuni -SRL soc cu rasp limitata 12 Prin ce se caracterizaza o societate in nume colectiv(SNC) si o societate in comandita simpla (SCS) -SNC soc in nume colectiv 2 sau mai multi asoc pe baza unui contract si fara dep de cap initial. Asoc contribuie la constit patrim firmei prin intelegere (bani sau bunuri evaluate). Contrib fiecarui asoc det ponderea lui la luarea deciziilor si la profit. Oblig soc ale SNC sunt gar in patrim firmei si de fiecare asoc cu propria lui avere fiecare isi asuma raspunderea. -SCS- soc in comandita simpla- asoc intre mai multe persoane (comanditati) care participa la admin soc si raspund nelim cu averea lor sau intre mai multi asoc (comanditori) care au drepturi limitate, nu participa la cond, rasp limit la aport de capital si nu mai mult, iar castigurile sunt raportate la capital. 13 Prin ce se caracterizeaza o societate pe actiuni (SA) si o societate in comandita pe actiuni (SCA) ? -SA- soc pe actiuni; are un capital de min 50 mil si un min de 5 actionari. Act emise pot fi la purtatordenominate sau nominative. O SA se constituie prin asociere sau prin subscriptie publica. Firmele pot emite act de dif valori in fct de patrimoniu. Fiind vandute la bursa, firma face rost de bani. Managerii nu au actiuni. Cateodata cons de admin da managerului cu imprumut o parte de actiuni pt a-l motiva. -SCA soc in comandita pe actiuni asociere de investitori (comanditori)si comanditati, a caror rasp se limit la cumpararea act si comanditati care conduc si raspund impreuna de act firmei 14 detaliati modul de infiintare si de functionare a unei societati cu raspundere limitata(SRL) -SRL soc cu rasp limitata. Soc cu cea mai mare raspandire (>90% soc). Are intre 1 si 50 de actionari, care pot fi pers fizice sau juridice. Cap soc care trebuie depus de actionari e 2mil (sau 60%bani, 40% nat). asoc raspund si participa la decizii si beneficii proportional cu contributia fiecaruia la capitalul social. Asoc unic: rasp o are administratorul, rasp in fata legii, in limita capitalului social. Rasp cu averea pers daca face shmekerii. Un SRL nu poate avea ca unic asoc un alt SRL. O pers nu poate fi asoc unic decat intr-un singur SRL. Org si funct sunt stab prin 2 doc juridice: contract de societate si statut. SRL cu asoc unic au numai statut in care se precizeaza ob soc, sediul, capitalul soc, modul de funct. Exista doc standardizate, tipizate., facute de juristi si part, apoi supervizate de un judecator care funct pe langa cam de comert. Ob de activitate se clasifica conf unui cod de clasificare. -AF,PFA nu au voie sa aiba angajati -microintreprinderi 1-8 salariati, cifra afaceri 100000EU/an -intrep mici(8-50), intrep mijl(50-500), intrep mari(>500) platesc imp pe profit de 25% profit = venituri-cheltuieli Vbrut-chelt=Vnet Vnetx(1-0,25)=profit La microintrep contab in partida simpla(fara contabil, iar imp se plateste pe venitul brut-1,5% 15 Infiintarea unei societati comerciale a) PFA si asoc familiale - dreptul de fuctionare

sa ai diploma sau un atestat prof sa ai un spatiu (poti sa ai o prop sau un sp inchiriat-> asoc contract inchiriere) cerere -> exista un cod de meserii din care se alege - actele se depun la primarie -> dupa 1-2 sapt - > autorizatie de fuctionare-> se merge la Registrul Comertului -> primesti un cod din registru -> mergi la Fisc (Adm Financiara) si te inscrii ca pers fizica autorizata -> se obtine stampila + chitantier => poti sa-ti desf activ - contabilitate - pe partida simpla -exista o coloana de intrari si una pt iesiri - impozitare -> pe bilant contabil > pe forfetare: pe suma fixa diferenta=profit indiferent de volumul de incasari b) SNC, SRL, SA 1) mergi la registru comert pt stab denumire soc - se face o lista cu nume -> se vf daca mai exista o soc cu acel nume (numele sunt date pe judete) rezervare denumire 2) elaborarea statului si a contractului de firma -> 2 acte juridice(intocmite de juristi) > definirea activit firmei ` depunerea de capital social minim obligatoriu > vizare de catre judecatorul Camerei de Comert (vf legalit acte) firma se infiinteaza pe baza unei hotarari judecatoresti 3) obtinerea autorizatiei de la Tribunal capital social cu raport in natura -> evaluare acte de propr asupra sediului unde fct firma denumire actionari se plateste o taxa - toti cei care infiinteaza firma trebuie sa se prezinte in fata judecatorului > se asteapta cateva zile > se obt hotararea judecatoreasca 4) se publica in Monitorul Oficial -> se primeste o hartie ca s-a depus 5) se merge la Registru Comert -> se obtine un cod J12/2004 se inscrie societatea se primeste un certificat de inregistrare -> in acest moment firma exista 6) se merge la Finante -> se obt codul de inregistrare fiscal -> se deschide un cont la banca (in care se deruleaza plati si incasari) - procurare stampile, registru de casa, de control, chitantier - infiintarea unui SRL -> 10 -15 mil , in fctie de domeniu - dupa ce se obtine autorizatia , trebuie sa mai scoti avize : pompieri, sanitar, in 30 -60 zile 16 Intreprinzatorul si firma Care sunt trasaaturile specifice ale unui intreprinzator?Care sunt cele patru variabile care influenteaza transformarea unei personae in intrepinzator? - pers care creeaza o noua intreprindere, personajul principal trebuie sa aiba urmatoarele trasaturi: -creator de activit, fiind inzestrat cu o anum abilitate de a percepe perspective econ si sociale care incearca o anumita "combinatie economica" -are reactii rapide - se lanseaza rapid in realiz unei act econ - reactioneaza f rapid la nou, deschis la nou -este o pers rezistenta dpdv fizic (ef fizic si intelectual) -dispune de o anumita putere de convingere (luptator in vederea sch din mediul social) -are un grad mare de implicare in activit pe care le conduce -o anumita psihologie care le permite anumite riscuri (calculate) riscuri dublate de fct de jucator -> produc probleme in familie -- transf unei pers normale in inrteprinzator => 4 variabile 1) variabile de situatie : posibila ruptura de viata unui om exist unor forte sociale care impiedica un om sa devina intreprinzator - exist unui cap in fam- sot sau sotie inca student - necesitatea de a intretine parinti bolnavi pe langa-> factori negativi - transf dintr-un oras in altul - concedierea toti factorii negativi te obliga sa gasesti un echilibru - gasesti alt job creezi singur un job => infiintezi o firma

'91 -'92 firme infiintate care dau faliment variabila de situatie -> ii impinge pe oameni sa devina intreprinzatori 2) variabila psihologica -> predispoziti unei pers spre act, latura pers care ii impinge sa devina independenti dpdv financiar (econ) 3) variabila sociologica -> exista incredere in actul de creatie manifestat la persoane care se pot imagina in postura de conducator al firmei proprii 4) variabila economica -> existenta unor resurse care sa permita a deveni intreprinzator - pt multi oameni - dorinta de a deveni patron -> este suficient pentru a deveni intreprinzator dar lipsa capitalului il face ca riscul sa devina intrepr sa fie destul de mare sau chiar sa-l opreasca 17 Dezvoltarea unei firme; elaborarea unui plan de afaceri -> creearea unei firme => gasirea unor idei care sa poata fi dezv si infiintarea unei firme 2 aspecte - produce produse si servicii cunoscute pe piata - propui serv si prod noi care nu sunt cunosc -> Sansa de succes mai mare idei noi din obs naturii studiul prod sau serv existente studiu al necesit sociale de care soc are nevoie , dar nu le are observarea tehnologiilor utilizate -> produse pe baza unor tehnologii noi brevetari de intentii neutilizate, validit , pret dif - pt a dezv firma -> prod sau serv nu trebuie sa fie total noi, trebuie sa fie imbunatatite , orice adaos trebuyie concretizat pe piata (autorizatie) - in etapa de cautare, intreprinzatorul trebuie sa elaboreze analize referitoare la produsul sau serviciul care trebuie sa il ofere - stab ob firmei - resurse financiare - probleme juridice => studiile se concretizeaza in PLANUL DE AFACERI = document scris in care se prezinta ceea ce doreste sa se realizeze , modul in care se intentioneaza a se realiza profitul si resursele necesare - schema logica de act -> se gandeste un pl de persp , de dezv a firmei 3..5 ani - imi ofera o imagine de ansamblu si ce vreau sa fac, cum vreau sa fac ; este un instrument de comunicare cu celelalte firme , banci - un plan de afaceri cictit de altcinevba (ex o banca) trebuie sa gasesti rasp la niste intrebari cati bani cand sunt necesari banii pt ce sunt necesari exista capacit de recuperare a banilor si cand (in cat timp) Afacerea unul din principalele capitole ale planului de afaceri, se adreseaza viitorilor parteneri sau finantatori. Contine: prezentarea firmei (domeniu de activitate, numar salariati, dotari, etc.), un istoric al firmei, ce produse si servicii a furnizat, directii de actiune in viitor, ce ofera in prezent. prezentarea afacerii: ce produse si servicii se doreste a se dezvolta in afacere; - se argumenteaza de ce afacerea are sanse de reusita - sansele de dezvoltare ale firmei si afacerii - prezentarea domeniului de activitate - concurenta pe piata in afacerea respective si stadiul de dezvoltare a concurentilor; - in ce stadium se afla activitatea care urmeaza sa se promoveze; - obiectivele ce strategie se va adopta in afacerea respective, aratand care sunt obiectivele oe urmatorii 2-5 ani PIATA cuprinde cat mai multe informatii despre piata pe care se va desfasura afacerea. Prezinta potentialii clienti ce ii va determina pe respectivii clienti sa apele la serviciile respective; cat vor fi dispusi clientii sa cheltuie pe produsul/serviciul respectiv; cat de des vor apela la produsul/serviciul respective; care sunt caracteristicile produsului care ii intereseaza cel mai mult pe clienti; Prezentarea produsului/serviciului oferit

prezentare concreta caract tehnice, amploare, cantitate, etc. in ce mod produsul resp satisface o necessitate; icum se ofera, vinde produsul/serviciul respective de la firma, prin lant de magazine, prin Internet, etc; cum afla cumparatorul de produsul/serviciul resp (reclama radio, tv, etc); parametrii economici ai prod/serv respectiv (cost de productie, costul de vanzare la poarta fabricii, costul de vanzare in magazine) se stabileste pragul de rentabilitate; Segmentul de piata in care se doreste intrarea si dezvoltarea afacerii; dimensiunea pietei, cati potentiali clienti exista pe piata, care sunt tendintele de dezvoltare a pietei; - concurenta reputatia concurentei; daca au sau nu clienti fideli; modul in care isi distribuie prod/serv; avatajele detinute; prezentarea pietei potentiale pt produsele/seviciile firmei Organizarea si conducerea firmei contine prezentarea procesului de productie (timp & fonduri necesare pt realizarea prod/serv, materia prima necesare, potentialii furnizori, prevederile de calitate, echipam. si utilaje necesare, organizarea fluxului de productie); conducerea (managementul) stuctura organizatorica a firmei (pers ce rasp de firma si aria de rasponsabilitate nominalizare, modul de exercitare a controlului); personalul grad de calificare, necesarul de pers, existenta personalului pe piata, modul de plata, asigurarea pregatirii profesionale CAP.4.-SISTEME SI METODE GENERALE DE MANAGEMENT 4.1.mangementul prin obiective Ce este managementul prin obiective(MPO)? -conceput in Sua,cel mai des utilizat -sist.managerial ce se bazeaza pe determinarea f.precisa a unor obiective care trebuie sa fie indeplinite pana la niv. executantilor -obiectivele se stabiliesc in stransa corelare cu sanctiuni -se tine seama ca exista diviziunea muncii -legat de un sist de recompense si sanctiuni Care sunt etapele de lucru in cadrul MPO? 1. detalierea/defalcarea obiectivelor -se defalca pe subsisit ob.derivate -stabilite l nivel de departament functional al firmei -se stabilesc responsabilitatile,dialog(cei care stabilesc sarcinile - cei care primesc sarcinile),sistem de recompense si sanctiuni 2. stabilirea masurilor si metodelor de atingerea ob. - pt fiecare depart. plan de actiune - resursele umane - mat necesare - finante necesare actiuni corelete in timp plan calendaristic - se porneste de la coada - elaborare buget pt fiecare diviziune organizatorica 3.desfasurarea prod. si rezultatele abaterile fata de programarea stabilita corectii necesare 4. evaluarea rezultatelor, aplicarea sist. de recompensa su sanctiune - care sunt caracteristicile MPO? - se poate cuantifica f. clar activitatea - stabilirea clara a bugetului, sarcinilor, progr. In timp - putere de decizie pentru coordonare - sist. de control avantaje: - realism in stabilirea obiectivelor

- amplificarea sistem de motivare a persoanei - dezv. unui climat de creativitate - posibilitatea de corelare a nivelului salarizarii cu rezultatele obtinute de firma 4.2.managementul prin proiecte Ce este managementul prin proiecte(MPP)? -conceput in sua, aplicat in cadrul NASA, proiecte mari limitare de timp -sistem de conducere aplicat pe o perioada limitata de timp in vederea realizarii unei probleme complexe, dimensiuni mari, clar definita, implica activitati din toate domeniile -se creeaza o firma autonoma -proiect= ansamblu de procese de munca realizarea unor obiective complexe -un singur beneficiar cunoscut Care sunt etapele de lucru in cadrul MPP? -def proiect(obiectiv) -def. organizatorica, principalele sarcini, gestonare buget si timp, atribute sef sau stat major, nivele de competenta -creearea firmei autonome care realizeaza proiectul -pregatrire climat tehnic organizatoric, recrutare personal, prezentare proiect -plan responsabilitati pt fiecare departament -stabilirea sist. de control (pe parcursul proiectului managementul; incadrarea in timp si resurse care sunt caracteristicile MPP? Avantaje: -se aplica doar pt marile pb - rezultate spectaculoase - schimb de experienta - descoperire si formare manageri dezavantaje dificultate de a recruta personal de inlta calificare - pot sa apara disfunctionalitati 4.1 Management prin obiective 4.2 Management prin proiect 4.3 Management prin produs Ce este managementul prin produs? - este un sistem de conducere relativ recent, aprut ca efect al accelerrii procesului de rennoire a produselor; avansul tehnologiei a dus la dezvoltarea unui management orientat pe aceast producie n continu schimbare - acest sistem de management se poate aplica la firme cu nomenclator mai larg de fabricaie Care sunt etapele de lucru n cadrul managementului prin produs? - managementul prin produs implic parcurgerea unor etape: 1. stabilirea de ctre conducerea firmei a grupei de produse care vor face obiectul acestui management - n funcie de volumul i ponderea pe care o au aceste produse n produsul total - se are n vedere uzura tehnologic i moral pentru producerea lui 2. numirea unei persoane (colectiv) care va asigura conducerea i va stabili sarcinile (atribuiile) n cadrul managementului prin produs 3. stabilirea de ctre managerul de produs a variantelor de strategie n ceea ce privete comercializarea i folosirea produsului respectiv, precum i tehnologia de fabricaie i preul de cost 4. un instructaj pe care l va face managerul de produs cu echipa care va implementa noua tehnologie, a.. noul produs s poat fi lansat 5. derularea produciei managerul urmrete realizarea produciei i verific ncadrarea n parametrii stabilii i dac produsul se vinde pe pia

10

6. preconizarea momentului de scoatere din fabricaie, propuneri de nlocuire a acestui produs cu unul nou Care sunt avantajele i limitele managementului prin produs? - managementul prin produs este un sistem de conducere care const n atribuirea unor sarcini, cmpetene i responsabiliti pentru fabricarea i comercializarea unui produs sau grupe de produse asemntoare avantaje: - se asigur o coordonare unitar n realizarea unui produs, deci acesta se poate implementa foarte rapid (trecere de la cercetare la faza de fabricaie) - se asigur un nivel de calitate i un nivel tehnic adecvat cerinelor pieei pentru produsul respectiv - firma este orientat tot timpul ctre producii noi - firma mam i poate fundamenta foarte bine strategia de dezvoltare fa de parteneri - feed-back destul de bun (rspunsul pieei privind vnzarea produsului respectiv) limite: - se poate aplica numai la firme cu producie n serie i care se rennoiesc destul de des - exist dificulti n asigurarea autonomiei acestor manageri de produs (d.p.d.v. decizional i organizatoric) 4.4 Management prin buget Ce este managementul prin bugete? - este un sistem de conducere al crui principiu este fundamentarea costurilor necesare pentru realizarea obiectivelor firmei - urmrete sistematic ncadrarea cheltuielilor efective la nivelul bugetului planificat (buget = plan de venituri i cheltuieli pe anul urmtor) - evaluarea rezultatelor se face prin prisma acestor venituri i cheltuieli (management contabil) - se poate aplica la firmele cu gestiune contabil foarte bine informatizat, care s evidenieze zilnic sistemul veniturilor i cheltuielilor din firm (pe ansamblul firmei i pe compartimente) 4.5 Managementul participativ Ce este mangementul participativ? - este managementul care poate fi realizat individual, caz n care toate funciile unui manager sunt realizate individual de ctre conductori, situai pe diferite nivele ierarhice n cadrul unei firme - decizile importante sunt luate prin participarea sau consultarea tuturor managerilor din firm, alturi de un anumit numr de specialiti din cadrul firmei - n acest sistem de conducere, personalul unei firme este atras n procesul pde conducere sub form de consultare, cu scopul de a crete eficiena procesului de conducere Ce este managementul participativ consultativ? - managementul participativ consultativ se bazeaz pe consultarea larg a personalului de specialitate n rezolvarea unor probleme tehnice (personalul colaboreaz cu managerul, dar decizia aparine acestuia din urm) Ce este managementul participativ deliberativ? - managementul participativ deliberativ este sistemul de conducere n care deciziile se iau n grup, cu respectarea unor cerine economice i juridice Care sunt avantajele i limitele managementului participativ? avantaje: -crete calitatea deciziilor consultare n principalele probleme de natur tehnic cu specialitii firmei - crete gradul de motivaie a personalului din firm (pentru c particip la deciziile firmei) - se realizeaz un climat de colaborare - satisfacerea nevoilor psiho-sociale ale personalului din firm - (?) permite luarea unei hotrri n grup risc mai mare limite: - se consum mai mult timp cu deliberrile - timpul consumat cu edinele CAP.5. METODE SI TEHNICI SPECIFICE DE MANAGEMENT -se refera la atributele managem.(de previzune, de a fi creativ) ; are ca scop cresterea creativitatii si randamentului personalului

11

5.1.Metode si tehnici ale managementuui previzional -managerul trebuie sa foloseasca solutii pt adaptarea firmei la cerintele pietii, la dezv tehnologica rapida, ca o consecinta a concurentei -aceste schimbari trebuiesc depistate, controlate, si firma sa se adapteze fiecarei din aceste schimbari -managerul trebuie sa previzioneze toate aceste aspecte, deoarece masurie pe care le ia nu au efect instantaneu - definiti metoda extrpolarii si metoda ritmului mediu extrapolarea=metoda ce se aplica acnd avem un nr mare de fen econom, cantitate mare de produse si servicii, care s-au desf intr-un anumit interval de timp -se face o statistica de crestere, previziuni corelate cu raportul dintre cantitate si timp tehnica ritmului mediu=se aseam cu extrapolarea din mai multe privinte: premiza ca in viitor dezv de produse si servicii se va asemana cu cea din trecut: Cn=C(n-1)+ Ix, unde: Cn=fen studiat intr-o anumita per de timp C(n-1)=fen studiat int-o per anterioara Ix=indicele ritmului mediu de dezv(pozitiv sau negativ) - definiti metoda Delphi -prima data aplicata in America in anii 50 -fol pt prognoza comerciala pe termen lung -se consulta niste specialisti in dom respectiv asupra unor probl care fac obietul cercetarii -se desf o ancheta cu 3 faze: 1.pregatirea si lansarea anchetei: -se def clar obiectul prognozei, -se intocmeste un chestionar cu privire la ac domeniu, - se face o lista cu specialistii care trebuie intrebati, - contactarea specialistilor si trimitea chestionarelor 2.desfasurarea anchetei: -completarea chestionarelor de care specialisti -primirea si prelucrarea raspunsului -daca rasp sunt mai mult de 50% impotriva, se face un alt chestionar, in care apare sinteza rasp de la primul chest, se pun intrebari suplimentare, se detaliza anumite aspecte -daca rasp sunt mai mult de 50% afirmative, cercetarea a avut succes 3.valorificarea anchetei: -se adopta decizia factori de care depinde succesul anchetei: -precizarea f clara a probl -calitatea participantilor la ancheta -timpul care se acorda pt a rasp la ancheta 5.2.Metode si tehnici de stimulare a creativitatii -creativit in cadrul managem. Este imp pt supravietuirea firmei, afirmarea pe piata, expandarea firmei prin inovarea produselor si serviciilor - definiti metoda de brainstorming -ce mai imp met -sse desf in sedinte -seporneste de la ideea ca in orice dom probl pot fi mai bine rez in viitor decat in pezent -trebuie gasite caile si ideile de imbunatatire a unui pordus/serviciu -inovatia nu apare decat daca se creeaza un cadru organizatoric adecvat, in care se pot dezv idei noi care sa fie mai apoi valorificate reguli ale sedintei: -se elimina orice argument de evaluare in timpul sedintei de brainstorming -se fac propuneri intr-o viziune constructiva -propuneri f scurte si f concise -existenta unui climat de bunavointa, in care orice idee sa fie acceptata -sedinta se tin elaorele de maxima creativitate si odihna: 9.00-12.00 sau 16.00-18.00 -participantii sa fie odihniti si sa nu fie stresati de alte probleme de factura personala -tinuta si atmosfera lejera -inregistrarea sedintelor desfasurarea sedinte:

12

-se stab problema -6-12 participanti -participantii sa ai ba pregatiri complementare -se alege un conducator al grupului si al sedintei 2.sedinta popriu-zisa: -discutii -expunerea conditiilor sedintei -prezentarea probl si regulile de desf ale sedintei -se stab perioada: 45 min-1h30min fiecare particip enunta idei, conducat reia ideea se itereaza fiec participant -conducat nu trebuie sa infl particip cu idei, trebuie doar sa reia ideile pt a vedea daca au fost intelese corect 3.evaluarea ideilor: - se reiau inregistrarile -conduc si cei care au initia sedinta extrag ideile cele mai valoroase Definiti metoda little-gordon si metoda ochiului proaspat -porneste de la premiza ca reuniunile de grup ar fi mai eficiente daca printre particcip ar fi si pers mai putin experimentate in ceea ce priveste probl de discutat -aceste pers nu sunt atinse de rutina: pers mai tinere, elevi,studenti -este o varianta a brainstorming-ului in ceea ce priveste lcatuirea grupului Definiti tehnica carnetului colectiv -in proc de creatie, pt elabor uni solutii, este nec o intensa munca de informare, de docum, urmata de operioada de reflectie si mai apoi de materializarea ideii, procesul de creatie apar 4 pasi: 1.documentarea si informarea: -expune example asem -se insusesc ideile, aspectele rez de altii 2.incubarea -individul isi mobilizeaza la amx resursele intelectuale(imag, fntezia, conexiuni intre dif aspecte) pt a rez probl 3.iluminarea -conceptualizarea ideii -rezult actiunii anterioare de incubare -stafulgerarea 4.verificarea: -se verifica daca ideea este sau nu buna --se doreste imbinarea creativit individuale cu creativit unui colectiv. Etape: 1. -se alege grupulcare va rez o anumita probl(6-12) -fiecare membru primeste un carnet in care e inscrisa probl pt rez 2.- fiec individ, pe o anumita per de timp, cauta sa enunte idei de rez a probl - ideile sunt scrise in carnet - la sf per de timp, fiec particip face o clasif a ideilor scrise - ac carnete se predau conduc grupului -coord grupului studiaza fiec carnet si face un rezumat cu solutiile -coord- este o pers calificat in dom respectiv, poate aprecia obiectiv si corect ideile 3.-redistrib carnetelor+rezum facut de coord - sedinta d egrup in care se lage ideile valoroase de rez a probl Ce este Sinectica si cum se aplica? =o tehnica ce fol analogia pt rez unor prob -tine seama de cateva caract ale creativit: *creativ exist in fiecare dintre noi in stare latenta *proc de creativ e mai apropiat de latura emotionala decatde lat rationala *proc de cretie dispare daca nu e exersat *pers creative pot fi mai creative daca prin educatie se depaseste un anumit nivel de blocaj al gandirii *pers care au un moral scazut nu pot fi creative *focusarea pe o anumita probl poate stimula creativ *indif daca e la niv de individ sau de grup, creativ trece prin cele 4 faze

13

-in sinectica: orice fenom care e in prima faza, apare ca nou, neobisnuit; in timp, el se transf intr-un fen normal, familiar se fol 3 tipuri de analogii: 1.analogie personala: fiec individ al echipei trebuie sa se identifice cu probl 2.analogie simbolica: asoc intre ideile de zi cu zi si probl ce trebuie rez(cuvinte, semne, imagini, etc) 3.analogia directa: compararea a doua obiecte similare(de ac tip) si stab asem si deoseb, se vad pctele forte al produselor 5.3. Delegarea - Consta in transferal temporar oe care il face un manager de rang inalt catre un alt angajat, de la un nivel ierarhic inferior, a uneia sau mai multor sarcini (anumite puteri de decizie / competente) care ar reveni acestui manager. Se deleaga si responasabilitatea coresp. D temporara de cate ori apar sarcini realizabile de un personal current al firmei; pe orizontala-cand o pers. de conducere e indisponibila pe o anumita perioada de timp (responsabilitati preluate de o pers cu aceleasi competente) Atributele insarcinarea numirea unui subordonat care trebuie sa efectueze anumite sarcini; se precizeaza sarcina, perioada, rezultatele si criteriile de apreciere a rezultatelor. atribuirea de competente formale se asigura libertatea de decizie si actiune pe domeniul pe care e delegat. incredintarea responsabilitatii cel care primeste delegarea e obligat sa realizeze sarcina delegate. - d. nu trebuie utilizata abuziv; - increderecontrol binom in echilibru - d. eficienta imbinare rationala a increderii & controlului Reguli de delegare: 1) nu se deleaga sarcini de importanta majora; 2) delegarea se face in scris; se precizeaza sarcinile, competentele, responsabilitatile; 3) d se face numai in cazul in care exista o ambianta de lucru favorabila/climat de incredere; 4)verificarea rezultatelor obtinute mai importante decat modul in care a fost obtinut rezultatul. 5.4. Sedinta - Reuniune de personae pentru un anumit interval de timp, care se tine sub conducerea unei pers (manager/delegat), in vederea solutionarii in comun a unor sarcini cu character informal sau decisional. Este o modalitate de transmitere / colectare de informatii. Tipuri: de informare se organizeaza periodic si au ca obiect furnizarea de informatii managerului sau colaboratorilor; decizionale participantii trebuie sa ia anumite decizii pe marginea unor variante; de armonizare punerea de accord intre diferitele componente ale unei firme; de explorare(brainstorming)investigare a unor aspecte cu privire la viitorul firmei; eterogene grupeaza 2 sau mai multe tipuri de sedinta. Etape: a) pregatire sedintei: stabilirea ordinii de zi de cel ce organizeaza sedinta; nu trebuie sa depaseasca 5 pb;prezentarea problemelor inscrise in ord. de zi max de claritate, subiectul trebuie sa starneasca interesul; se desemneaza pe criterii de competenta persoana care sa pregateasca niste materiale - pe baza punctelor inscrise in ordinea de zi (scurte, clare, cu inf stricta): descrierea subiectului, var de rezolvare+decizie; -se transmit tuturor participantilor cu 1-2 zile inainte; stabilirea datei, orei si locatiei sedintei cel putin cu o saptamana inainte;convocarea participantilor ambianta dotarea tehnica a salii (aparatura); -marimea salii; - dotare cu fax, aparat Xerox, cafea, ceai, etc. se desemneaza pers care se va ocupa de inregistrarea electronica a sedintei; b) deschiderea sedintei strict la ora prevazuta in convocator; cel ce a convocat sedinta prezinta obiectivele sedintei si precizeaza timpul alocat; se prezinta pe scurt ideile pt fiecare punct; se stabileste timpul alocat fiecarei luari de cuvant. c) Derularea sedintei discutii pe marginea fiecarui pnct; rolul celui ce conduce sedinta: - sa tina ritmul sedintei; - are grija ca discutiile sa nu degenereze. d) Inchiderea sedintei conducatorul sedintei interventia finala rezumat al subiectelor dezvoltate + deciziile; - clarificarea pozitiei managerului fata de pb discutate; discurs scurt. Inregistrarea sedintei se distribuie tuturor participantilor. CAP.6. MANAGERUL FIRMEI 1. Definiti cine este managerul si enumerate cateva caracteristici ale unui manager.

14

Managerul este persoana care exercita atributele conducerii in baza obiectivelor, competentelor, in urma functiei pe care o are. Indiferent de profesia de baza, de nivelul ierarhic, sau profilul firmei managerii se definesc prin cateva caracteristici: 1. dubla profesionalizare, e necesar sa ai cunostinte si calitati solictiate de functia de conducere pe langa cunostintele de baza. 2. managerul e creator; 70, 80% din munca unui manager e reprezentata de situatii noi cu care se confrunta. 3. manag e un conducator investit cu autoritatea functiei, dublat de responsabilitate juridica, morala. 4. manag depune o munca intens solicitata d p d v fizic si psihic(durata zilei de munca, continutul, importanta). 5. activitatea cuprinde si activitati si obligatii conexe(arbitru, educator, conciliator, sustinator moral). 2. Enumerati calitatile necesare unui bun manager. Impartite pe domenii. -trasaturi date de personalitatea omului: temperament(sangvin, coleric, flegmatic); constitutia si mediul in care traieste(scoala, modul de hrana); starea fizica; obiceiuri, deprinderi; educatie. -Aptitudini legate de meseria de baza si cele necesare pentru conducere(intuitie, fler, capacit de comunicare in a conduce mase) -Temperament, resurse energetice: sanatate, vigoare, stapanire de sine, tonus optimist. -Intelectuale: inteligenta, capacitatea de memorare, inovatie, imaginatie, capacit de previziune. 3. Caracterizati un manager de tip democrat-participativ Au preocupari majore pt realizarea obiectivelor firmei fara a neglija probl sociale ale angajatilor. Au o solida pregatire manag si profesionala din care rezulta o anumita usurinta, credibilitate. Antreneaza colectivitatea de subalterni si is fundamenteaza deciziile. Folosesc delegarea pe o scara larga. Prefera ca, climatul sa fie deschis, normal, ca toti sa stie ce au de facut, favorabile pentru dezvoltarea firmei. Acest tip de manager urmareste obiectivele firmei. Este intalnit la firmele mari unde exista mai multi manager. 4. Caracterizati un manager de tip autoritar autoritar=autocrat. Pe primul plan se pune problema ierarhiei in firma. Acest manager foloseste autoriatea postului sau in exces, nu isi consulta angajatii, il caracterizeaza placerea de a comanda. El creeaza un climat auster, impune disciplina in exces, diminueaza creativitatea si intiativa. -realizarea sarcinilor, obiectivelor cu orice pret. Se intalneste in fiemele mici. 5. Caracterizati un manager de tip participativ-autoritar Tipul cel mai frecvent la noi in tara, se consulta cu subordonatii. Are tendinte de autoritarism,de unde rezulta conflicte cu subordonatii. Acest tip de manager se intalneste cel mai des in firmele medii, care au unu-doi patroni, consiliu. 6.Enumerati solutii posibile pentru cresterea eficacitatii muncii manageriale Pentru eficienta managerul trebuie sa foloseasca rational timpul. Gestionarea timpului este capitala si esntiala. S-a constatat in urma unor studii pentru utilizarea timpului ca durata de lucru 9-12, 13 ore pe zi. Structura de utilizare a timpului nu este cea mai buna. Aspecte la noi in tara: -timpul pentru munca de conceptie e mult prea mic(10-15%), se reflecta in calitatea mai slaba in dezvolarea firmei -proportia mica a timpului alocat documenatrii(simpozioane, intruniri), rezulta in timp decalaj al cunostintelor fata de ceea ce este nou si afecteaza calitatea deciziilor -se acorda un timp excesiv sedintelor(+vorbitul al telefon) de 30-50% -fragmentarea si dispersarea excesiva a timpului de lucru(10 min); perioadele necesare sunt de cel putin 30 de min; altfel scade eficacitatea de lucru -insuficienta utilizare a unor principii si metode noi de management. Particularitati pentru cresterea eficacitatii: in firmele mici ponderea sedintelor e mai mica, elaborarea unor previziuni redusa, o buna parte din timp o ocupa initierea si cultivarea relatiilor cu clientii, banca, existenta efortului fizic(60 h/ sapt) si slaba pregatire profesionala(dupa 90).

15

Pentru eficacitatea muncii este necesara: -programarea actiunilor majore privind aspectele cheie de dezv a firmei. -perfectionarea racordurilor de lucru intre manager si subordonati -cresterea creativitatii personalului -folosirea colaboratorilor(consultanti) -utilizarea eficienta a secretariatului 7.Detaliati aspecte de programare a muncii unui manager Trebuie avut in vedere programarea actiunilor majore in care avem perioade compacte de timp pentru concentrare asupra aspectelor cheie de dezvoltare a firmei. In prima jumatate a zilei trebuie rezolvate problemele principale, iar activitatile de rutina, audiente, discutii in a doua jumatate.Capacitatea de a selectiona problemele ce implica cunostinele de specialitate folosita pentru transmiterea lor spre rezolvari speciale. Trebuie sa existe o marja de rezerva pentru probleme urgente ce nu sufera amanare. Pentru problemele minore sunt delegati subordonatii pentru a nu consuma timp. Realizarea de grafice pentru programarea memoriei?. 8.Detaliati modul de utilizare eficienta a secretariatului Asistenta, secretara=persoana care asista, ajuta in munca managerilor: stenodactilografiere, inregistare sedinte, organizare fisiere, redactare, traduceri, programare actiuni(agenda). - suparvegeheaza lucrari pe care managerul trebuie sa le primeasca, agenda intrari-iesiri, respectare termene -tine evidenta realizarilor firmei -are functia de filtru: pentru apelurile telefonice, audiente, contacte -are functia de prelucrare a informatiilor, documentelor, inregistrare care ajunge la directori(citeste si scrie ce se petrece cu el), ajunge inapoi la secretara pentru clasare, arhivare. -Reprezentare: primire delegatii(rezervari, protocol) 9. Ce este un contract de management si in ce conditii se realizeaza? Se realizeaza din necesitatea de a recruta manageri profesionisti. Este un document juridic, acord intre firma(consiliu de administratie) si o persoana fizica sau juridica pentru conducerea unei activitati economice. Proprietarul incredinteaza conducerea pe baza de obiective si crietrii de performanta cuantificabile, se convine la o plata. Partile: partile contractante, obiectul contractului, durata, dreptuile si obligatiile managerului, drepturile si obligatiile proprietarului, indicatori de referinta, obiective si sisteme de premiere si sanctiuni, confidentialitate si garantii. Daca nu se ating criteriile de performanta(profit, cifra de afaceri) se pune in dicutie rapunderea partilor, rezilierea contractului, rezolvarea litigiilor.

16