Sunteți pe pagina 1din 2

Rezolvare problema fuziune - Aptitudini 2007 V1/A2

ANC B = Capitaluri proprii Active fictive (cheltuielile de constituire; concesiunile,


brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare;
cheltuielile nregistrate n avans)
Capital social
Rezerve
Profit

250.000
10.000
10.000

Cheltuieli de infiintare
Know-how

(20.000)
(40.000)

Plusvaloare 207
Plusvaloare imobilizari
Minusvaloare stocuri
Minusvaloare creante
Plusvaloare disponibilitati

180.000
50.000
(120.000)
(100.000)
2.000

Total ANC B

222.000

VI B = 222.000/2.500 = 89 lei/act
Capital social
Rezerve
Profit

600.000
20.000
20.000

Cheltuieli de infiintare

(40.000)

Minusvaloare actiuni B (300 * (89 100))


Plusvaloare imobilizari
Plusvaloare fond comercial

(3.300)
1.050.000
300.000

Total ANC A

1.946.700

VI A = 1.946.640/10.000 = 195 lei/act


Raport de schimb = VI B/VI A = 89/195 = 0,46
Nr actiuni A noi de emis
(2.500 300) * 0,46 = 1.012 actiuni A
Calculul aportului efectiv, a cresterii de capital si a primei de fuziune
Pondere actiuni detinute deja = 300/2.500 =0,12
Aport efectiv = (1 0,12) * 222.000 = 195.360 lei
Crestere de capital = 1.012 * 60 = 60.720 lei
Prima de fuziune = 134.640 lei
Partea de aport ce presupune anularea titlurilor

Aport = 222.000 * 0,12 = 26.640 lei


Valoarea nominala a actiunilor = 300 * 100 = 30.000 lei
Prima de fuziune = (3.360 lei)
Prima de fuziune totala = 131.280 lei
Contabilizare la societatea A
Majorarea capitalului
456 = %
222.000
1012
60.720
261
30.000
104
131.280
Preluarea activelor lui B
%
= 456 1.572.000
Imob corp
350.000
Stocuri
380.000
Creante
650.000
Disponibilitati
12.000
Fond comercial
180.000
Preluarea conturilor de datorii
456 =

%
1.350.000
Obligatii nefinanciare
600.000
Obligatii financiare
695.000
Provizioane
55.000

Contabilizarea creantelor reciproce


401 = 4111 60.000
Bilantul societatii A dupa fuziune
A
Fond comercial (300.000 + 180.000)
Imobilizari corporale
(1.500.000+350.000)
Titluri de participare (altele decat cele
detinute la B) (50000 30000)
Stocuri (600.000 + 380.000)
Creante (850.000 -60.000+650.000)
Disponibilitati (10.000+12.000)

CP+D
480.000 Capital social (600.000 + 60.720)
1.850.00 Rezerve
0 Profit
Diferente din reevaluare
20.000 Provizioane
Obligatii financiare (820.000 +
980.000 95.000)
1.440.00 Obligatii nefinanciare (540.000 +
0 600.000 60.000)
22.000
4.792.00
0

660.720
20.000
20.000
1.441.280*
55.000
1.515.000
1.080.000
4.792.000

*
Suma diferente reevaluare A 1.310.000 (fara cele referitoare la titlurile de participare anulate)
+ Prima de fuziune totala
131.280