Dr.

Paraschiv Peţu ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Ionel Torja

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Bucureşti 2011

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

MOTTO:

„Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia, altfel ea este numai în tine“!
Nicolae IORGA

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Dar iată că „În constelaţia numelui” vine cu un aer proaspăt peste tot ce s-a scris în domeniu. bibliografia existentă. un aer nemaiîntâlnit. Se vede clar că atât domnul Paraschiv Peţu. Reluând critic. cât şi domnul Ionel Torja. Ei au atins deja puncte importante din pasionantul parcurs editorial în care s-au înrolat. eram convins că despre numele persoanei fizice nu mai sunt prea multe lucruri de spus. Un aer sănătos. 7 . În acest context. autorii volumului. fie despre importanţa lui în complexa manifestare cotidiană a individului. cu ochi profesionişti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI DIN CONSTELAŢIA PASIUNII Până la întâlnirea cu manuscrisul cărţii de faţă. Tomuri serioase abordaseră cu exigenţe aproape exhaustive subiectul şi mă gândeam că nu prea ar mai putea fi găsite elemente noi. pe care cititorul interesat de domeniul stării civile îl va inspira cu nesaţ la lectura cărţii acesteia. După structurarea întregului conţinut. au nu doar cunoştinţe teoretice şi experienţă practică de invidiat în domeniu. ci şi veritabile calităţi publicistice. adunat parcă de pe crestele înalte unde ajung doar temerarii şi experimentaţii urcuşurilor. ci chiar să o elibereze de balast şi să-i confere acesteia însuşirile unui ingredient de neînlocuit într-o cultură generală respectabilă. Fie că este vorba despre istoric şi tradiţii ale numelui. autorii reuşesc nu doar să aducă „la zi” o tematică destul de stufoasă. ne dăm seama că autorii nu sunt la început de drum. ei tratează cu acelaşi respect şi cu egală atenţie fiecare pagină. după cursivitatea şi limpezimea expunerii lui.

Firiţă CARP 8 . Cititorul poate trăi satisfacţia întâlnirii numelui său aici sau. prin sugestia adresată autorilor de a publica o viitoare ediţie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA mi se pare atractivă chiar şi secţiunea cu lista numelor româneşti. pe aceea de a şi-l face cunoscut de acum. Acolo. Dar să nu lungim prea mult timpul de aşteptare pentru a intra în miezul problematicii. putem spune că autorii au urcat „În constelaţia numelui”. cu completări şi adăugiri de ultimă oră. dacă nu. cititorul va trăi bucuria de a fi întâlnit o carte care trebuie parcursă.Dr. În esenţă. Directorul Editurii Detectiv. la înălţimea realizării lor. direct din constelaţia pasiunii pentru lucrul făcut temeinic.

le-a adus un progres atât material cât şi o stabilitate în viaţa de familie. care consideră că schimbarea numelui duce la ruperea de divinitate prin explicarea faptului că există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. Nu trebuie să uităm faptul că numele a fost dintotdeauna important pentru om. până la adopţie etc. Numele pe care îl avem.2 Numele pe care îl are o persoană este sunetul asociat în mod constant cu aceea persoană. este o parte din noi. p. în vederea perfecţionării sufleteşti.1. Fiind o întrebare deschisă. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. 2 9 . pe care îl purtăm întreaga viaţă sau doar o parte din viaţă (până la căsătorie. este sunetul la care noi reacţionăm. este normal ca părerile să fie împărţite. considerăm că numele are o anumită vibraţie energetică. De cealaltă parte există voci. Arad. Origine. se schimbă ceea ce este asociat cu persoana respectivă. Principala lui funcţie este cea de identificare a persoanei în comunitatea în care trăieşte. Există persoane care consideră că schimbarea numelui le-a influenţat viaţa în bine. un cuvânt sau vers ce are proprietatea de a exercita o influenţă puternică asupra subconştientului şi a conştiinţei în acelaşi timp. până la schimbarea acestuia pe cale administrativă.). 2011. Identitatea şi destinul fiecăruia dintre noi se spune că sunt date de numele şi prenumele pe care le avem. Formula de denominaţie personală ce cuprinde: nume de botez + nume de familie (+ supranume) este cea mai uzitată formulă care stă 1 I. el însuşi fiind încărcat de energie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. Mantră = o silabă. Noţiuni generale Este oare corect şi bine ca pe parcursul vieţii să ne schimbăm numele şi prenumele pe care le-am primit la naştere?1 Această întrebare se pune din ce în ce mai des. Sunetul numelui poartă o vibraţie. şi nu puţine la număr. deci dacă se schimbă numele. este ca o mantră. ne identifică şi se identifică cu noi. Schimb”. Aşadar. 1. „Semnificaţie. Editura Gutenberg Univers. învaţă şi îşi desfăşoară activitatea.

el sau ea ar putea dobândi puteri asupra acestuia. Zeii mitologici străvechi îşi păstrau şi ei numele secrete pentru a-şi împiedica duşmanii să dobândească puteri asupra lor. ele dau informaţii asupra culturii şi asupra modului de viaţă în general. De exemplu. el denotă simultan şi în mod obligatoriu atât familia considerată ca o unitate. sau puteau să-şi aleagă ei înşişi nume noi. putem trage concluzii asupra populaţiilor. Pe parcursul istoriei. în rubrici zilnice. în ideea de a le insufla o nouă viaţă. Saul era un om violent până când şi-a schimbat numele în Pavel. 1975. ele se înlocuiesc mult mai uşor decât numele comune. 1. din istoria ţării. nu există cu adevărat.Dr. deoarece dintre toate elementele limbii.2. de la şamani sau de la alţi lideri spirituali. IONESCU – Mică enciclopedie onomastică. cât şi pe fiecare dintre membrii familiei”. Bazându-ne pe numele de persoane. deoarece se crede că dacă un inamic i-ar şti numele „real”. cele mai legate de evoluţia societăţii sunt numele de persoane. Rabinii evrei dau celor grav bolnavi nume noi. În opinia lui Christian Ionescu „trăsătura caracteristică a numelui de familie este funcţia denotativă multiplă. Unii oameni chiar cred că dacă o persoană nu are un nume secret. este următoarea: fiecare persoană trebuie să aibă o identitate care să o însoţească în viaţa publică. Bucureşti. de exemplu asupra oamenilor care au colonizat la un moment dat o anumită regiune. dar pentru ca persoana să fie ocrotită pe plan astral aceasta trebuie să aibă şi un alt nume. Numele constituie o părticică din tradiţia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la baza sistemului oficial. Motivaţia celor două nume conform tradiţiilor vechi. pe scurt.3 În unele culturi. avem foarte multe dovezi prin care se certifică faptul că oamenii şi-au luat nume noi când au trecut prin iniţieri spirituale sau prin ritualuri de trecere. Concepţia actuală despre numele persoanelor Dacă în trecut exista o tradiţie cel puţin bizară ca creştinii care nu 4 deţin un nume ce se regăseşte în sinaxare drept nume ale unor sfinţi nu CH. 10 . 4 3 Sinaxare = vieţile sfinţilor. al celor care ne-au precedat. Elementul fundamental al sistemului oficial este numele de familie. Editura Enciclopedică Română. care face trimitere la puterea pe care o are schimbarea numelui. fapt menţionat şi în Biblie. copiilor le este dat în mod tradiţional un nume public care este trecut în toate actele acestuia si un nume de suflet. care rămâne secret sau care a fost cunoscut numai celor în care se putea avea încredere.

În acest context se pun câteva întrebări: Are importanţă numele pe care îl alegem copilului nostru?. va fi mai fericit etc. În toate ţările lumii. Să presupunem că familia Vlad. Katherine în loc de Ecaterina etc. situaţie în care copilul se va numi cu siguranţă Ioan. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important şi anume că numele are o funcţie particularizatoare. care doresc neapărat ca şi copilul lor să aibă un nume de sfânt. Atunci când îl numim pe celălalt. În „Gândirea sălbatică”. de importanţa acestuia. Astăzi avem impresia că suntem liberi să dăm copiilor noştri orice nume dorim. deschiderea graniţelor. Intimitatea şi apropierea sufletească faţă de un om o manifestăm când îi rostim numele de botez. când aleg numele copilului. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI sunt admişi să fie pomeniţi. John în loc de Ion. părinţii se împart în două categorii şi anume: categoria celor religioşi. neglijând faptul că acest nume va fi purtat de copil pe tot parcursul vieţii. privită din prisma unei alte întrebări şi anume dacă îl va ajuta să reuşească în viaţă. Multe cupluri nu îşi dau seama. reflectând foarte multe date despre persoana care îl poartă. e o pecete a persoanei umane care o descoperă în vocaţia ei unică şi de neînlocuit. Maria etc. situaţie în care sigur copilului îi pun numele Patrick în loc de Patriciu. deoarece are o natură paradoxală. ne definim pe noi înşine”.? Răspunsul la această întrebare îl găsim printr-o demonstraţie foarte simplă. numele are o rezonanţă culturală şi socială. şi a doua categorie aceea a părinţilor moderni care agreează numele străine. etc. fiind foarte subiectivi. mai ales în formă diminutivală. unele implicite. în faţa celor româneşti. astăzi trecem printr-o situaţie cu totul diferită după ridicarea cortinei de fier de pe libertatea exprimării sufletului. în acelaşi timp. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice. Mai mult decât atât. de fapt îl includem într-o clasă şi. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. Claude LéviStrauss spunea că „numirea înseamnă clasificare. cum ar fi apartenenţa la o etnie. Atunci când vine vorba despre alegerea numelui pentru copil. un cuplu (soţ şi soţie). Pentru a nu avea surprize la naştere. Ştefan. pentru ca acesta să fie apărat de rele. sunt cetăţeni români cu domiciliul în România şi urmează să devină părinţi peste câteva zile. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. la un cult religios. va avea succes. marcându-i existenţa. cu privire la 11 . internetul de care beneficiază toţi tinerii din ziua de azi şi televiziunea au schimbat profund concepţia şi gândirea părinţilor cu privire la numele pe care îl dau copiilor.

folosit frecvent în limba engleză. Prin tradiţie. pur”. o persoană care s-ar prezenta cu acest prenume ar trezi interlocutorului instantaneu o suspiciune cu privire la caracterul şi sinceritatea sa. Având în vedere că Vlad poate fi folosit şi ca nume şi ca prenume este indicat să nu i se pună prenumele tot Vlad sau Vlăduţ.Dr. de sex masculin. cunoaştem persoane care în viaţa de zi cu zi se prezintă cu prenumele Michael în loc de Mihai. Mai mult decât atât. cu atât mai mult. Batman sau Spiderman. Mai rău este când nu ne simţim confortabil cu numele nostru. nu este una prea potrivită. fie din răutatea unora. fie din neatenţia altora. după ce au trecut mai mulţi ani. deoarece în vorbirea populară de la noi semnifică „problemă”. atât la băieţi cât şi la fete. utilizat în ‫. Acest lucru reflectă faptul că în mod subconştient interlocutorii fac diferenţa între diferitele vibraţii ale acestor nume. care semnifică „alb. au început să caute prenume atât româneşti. de sex masculin. Pentru creştini. numele au o importanţă deosebită. Continuând cu exemplul de mai sus Vlad Petre. Dar există şi părinţi care fac intenţionat astfel de gesturi punând copilului nume de Superman. dar este o experienţă cu care ne întâlnim adesea. având în vedere reacţia interlocutorilor la auzul acestei combinaţii. care este forma scurtă pentru CALVIN. 12 . sau Vlad Andreas. prenumele „BAI”. este foarte utilizat în China. În acest sens. deoarece aceştia afirmă „oamenii se comportă diferit cu ei când se prezintă cu un prenume străin”. deoarece combinaţia de Vlad Vlad sau Vlad Vlăduţ. Spre exemplu. ce începe din şcoală şi continuă o viaţă întreagă. Un alt exemplu ar fi prenumele „CAL”. Dar trebuie să recunoaştem că importarea anumitor prenume din alte culturi uneori este benefică. care este derivat din cuvântul celtic vechi „dei” şi înseamnă „să strălucească”. Este o mare responsabilitate a da un nume copilului şi tocmai de aceea merită reflectat asupra problemei înaintea luării unei decizii. este mai potrivit decât Vlad Agung (prenume de origine indoneziană). Nu trebuie să uităm nici de bucuria care ne mângâie sufletul atunci când cineva faţă de care nutrim un mare respect îşi aminteşte numele nostru.)ע ד‬ ebraică. cum este Leopard în loc de Leonard. sau prenumele „DAI”. fiind utilizat ca un diminutiv pentru DAVID (Welsh). sau prenumele „IBAN” (‫ ִי ָן‬de sex masculin. cât şi străine. care înseamnă „eră”. se caută ca unul din numele proprii să fie un nume de sfânt. Cu toţii am auzit de tot felul de nume ciudate. în relaţiile interumane. nu poate fi folosit în mod normal în România. trebuie menţionat faptul că. Cu greu acceptăm ca numele să ne fie stâlcite. alteori nu este benefică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele pe care urmează să îl pună copilului.

deoarece până la urmă vei deveni persoana care crezi că eşti. cine simţi că eşti datorită numelui. plus numele de familie. tradiţia familială şi locală. culturali. Onu. sub a cărui protecţie se doreşte a fi pus copilul. iar altele sunt considerate calendaristice. În unele ţări este foarte lung (Spania). Mimi etc. Uţa. Acesta este favorabil numelor calendaristice în ceea ce priveşte frecvenţa şi variantele antroponimice. există numeroase alte tradiţii de alegere a numelor pentru copii. Uca. felul cum i se spune de obicei sau cum se recomandă. Marica. Niţă. Rica. pentru alţii o cruce. este poate mai important din punctul de vedere al experienţelor de zi cu zi. Nuţu. Ionucu. cum ar fi: Ion care este un prenume masculin care este înlocuit uneori cu derivatele Ionel. iar în ce priveşte numărul este favorabil celor laice. apare înlocuirea numelui individual oficial printr-o formulă denominativă neoficială. formate de la numele individual oficial. şi Maria care este un prenume feminin. decât numele care i s-a dat la naştere. dorinţa de unicitate şi moda. Rita. Măriuca. Este foarte important cum te simţi cu numele pe care îl ai. existând şi excepţii (exemplu China. Nelu. de cele mai multe ori voit. în vorbirea curentă. deşi unele dintre acestea au fost trecute în calendar. din dragoste faţă de acea persoană. Marita. de tip derivat. fie după un sfânt favorit. Numele face referire la predecesorii noştri. Factorii care determină atribuirea numelui unui copil sunt: factorul religios. Măriuţa. Un alt criteriu de căutare a numelui este semnificaţia lui. Astăzi în onomasticonul românesc oficial există o parte destul de mare de nume de familie. în timp ce în alte ţări este foarte scurt (în Indonezia). factorii social-politici. La un moment dat. distingeau persoana şi aduceau o informaţie despre ea. care au la bază cuvinte comune 13 . Iţă etc. dar sunt variante antroponimice ce şi-au căpătat statut de nume de botez. estetici. care este înlocuit uneori cu derivatele Marioara. dar nu sunt încă resimţite ca fiind calendaristice (Victor. Trecând peste toate complexele pe care le poate cauza numele şi prenumele pe care persoana le are. Desigur. Primele nume de persoane erau cuvinte comune ale limbii. Victoria). Mariţica. Mioriţa. Ionică. Ioniţă.. Mioara. constituie de regulă o identificare unică. În funcţie de aceştia se modifică şi raportul dintre numele de botez calendaristice şi cele laice. Ionuţ.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ales fie după sfântul sărbătorit în ziua naşterii copilului. Onel. Maricica. Unul sau două prenume. unde cu secole în urmă părţi din nume se schimbau periodic). Nucu. aveau o semnificaţie deosebită. pornind de la etimologia sa. printre cele mai răspândite fiind de exemplu folosirea numelui bunicului sau al naşului. Nică. dar poate fi şi involuntar. despre arborele nostru genealogic: pentru unii motiv de mândrie.

Apocopa = DEX 98 = dispariţia unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârşitul unui cuvânt. . T. Factorii estetici care îi determină pe părinţi să aleagă acele prenume frumoase prin îmbinarea armonioasă a sunetelor. alături de spiritul de imitaţie şi de modă. 1965.7 apocopa8 şi sincopa9). nici cei ce le dau nu ştiu să le interpreteze din punct de vedere etimologic. Bucureşti. PETRACHE . Bucureşti. În prezent o sursă de inspiraţie pentru numele laice este mass-media. Cele mai clare şi mai convingătoare dovezi de scurtare a numelor ni le furnizează prenumele calendaristice. 9 . determină pentru o anumită perioadă tendinţa sistemului antroponimic românesc.interesul pentru numele străine. Editura Anastasia.evitarea antroponimelor româneşti tradiţionale. La nivel sincronic. influenţa filmelor sud-americane fiind deja prezentă în antroponimia românească. ceea ce duce la imposibilitatea de a împărţi numele în părţile componente în locul unei scurtări. Nume de persoane. prin scurtarea numelor originale”.Dicţionar Enciclopedic al Numelor de Botez.Dr. 6 7 5 AL. a căror etimologie este indiscutabilă: „hipocoristice ca Mişa. Acest aspect este urmarea faptului că numele nu mai au încărcătura semantică şi nu mai sunt analizabile. 9 8 14 . Cele mai frecvente modalităţi de formare a hipocoristicelor sunt accidentele fonetice (afereza. Editura Ştiinţifică. GRAUR. urmate sau nu de sufixe. (A se vedea în acest sens Anexa nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ale limbii române fiind nume de botez. Influenţa modei asupra numelor de persoană este datorată unor factori extralingvistici. Saşa (de la Mihai. Prenumele este dat unei persoane în funcţie de numeroşi factori ce se schimbă în timp.înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească. şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt. evident. 1998. nici cei ce le poartă.Numele de familie din România). . în special în mediul urban. Sincopa = DEX 98 = dispariţia unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt. Alexandru) 6 s-au produs. şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice (de afecţiune). Afereza = DEX 98 = cădere a unui sunet sau a unui grup de sunete de la începutul unui cuvânt. se manifestă unele tendinţe ale sistemului antroponimic românesc:5 .

Lexique de termens juridiques.12 – „marca de individualizare a unei persoane”. 2008. vol.11 – „un drept subiectiv personal nepatrimonial care se dobândeşte prin filiaţie. Ed. tome I. 12 edition. Dalloz. D. este un mijloc de individualizare care constă în folosirea unui şir de cuvinte. 417. cu această semnificaţie”. p. Lumina Lex. 1996. C. Economică. CH. 107. 14 15 16 17 13 12 11 10 O. BOROI – Drept civil. Nume patronimic. Introducere în dreptul civil. p. p. STĂTESCU – Drept civil. Nicolae şi P. prin cuvintele stabilite. 62.Droit civil. Bucureşti. 401.Les personnes. LARROUMETE .16 – „Numele este vocabula care serveşte pentru desemnarea unei persoane. ROSETTI-BĂLĂNESCU. 2003. 2005. În cele ce urmeză. 2002. p. 15 . LUPULESCU.18 C. Ed Didactică şi Pedagogică. este purtat de membrii aceleiaşi familii”.. Truşcă.138. I. Ed. G. Ed. Partea generală.15 – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor prin care este individualizată o persoană”. prezentăm o parte din definiţiile care au fost atribuite numelui: – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor care sunt destinate a individualiza o persoană. p. revăzută şi adăugită de M. prin grai sau prin scris”. în sens larg.14 – „Apelativul care serveşte unei persoane pentru identificarea în viaţa socială şi juridică”. p. Colecţia Restitutio. GH. Persoana fizică. 1970.3.13 – „Numele. Bucureşti. vocabule.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1. ca urmare a modificării stării civile sau schimbării lui pe cale administrativă. cu ajutorul căruia se individualizează în societate o persoană fizică”. A. 16 şi Drept civil. Ed. 1976. Ed Rosetti. pentru a desemna o persoană”. p. UNGUREANU. Ediţia a III-a.264. Definiţii ale numelui În doctrină avem foarte multe definiţii. Bucureşti. cu privire la nume. în condiţiile legii. P.Droit civil. atribuit în temeiul filiaţiei. RAYNAUD .10 – „acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat în familie şi societate. BĂICOIANU – Tratat de drept civil român. Ediţia a X-a. Editas. HAMAGIU. G.Drept civil. Persoanele.M. 2e edition. I. AL. format din unul sau mai multe cuvinte. Introduction a l’étude du droit privé. Ed.124. Bucureşti. Hamangiu. p. 1999. Bucureşti.356. Subiectele dreptului civil. Paris. C. Bucureşti. Universul Juridic. Este de menţionat că aproape toate definiţiile se axează pe faptul că prin nume omul poate fi identificat în societate. Bucureşti. JUGASTRU . Ed. LUPULESCU – Identificarea persoanei fizice. MARTY. sau nume de familie: element al numelui care. p. Persoanele. All.17 – „apelativul servind la desemnarea unei persoane în viaţa socială şi juridică”. BELEIU – Drept civil român. 1995. p. 2003. Sirey.671.

8.4. 20 21 22 23 19 18 Dicționarul explicativ al limbii române . 402. la famille..DER. în condiţiile legii.n. TORJA . presupune că numele este recunoscut. numi. modificării ori schimbării numelui). s. cit. „Semnificaţie. surnommer. a pune nume. vb. supranumi.Dr.f. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii …20 . 1970. 2011.f. – Cf. Origine. – 2. s. p. cum ar fi codul numeric personal (CNP). Denumire. (mat. I.NÚME. WEILL . Dicționarul etimologic român . Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim. Bucureşti. Faimă. din fr. les incapacites. p. numitoare. (poreclă). 1. Schimb”. s.núme (núme). p. 16 . şi care constă în cuvintele stabilite. o acțiune. o noțiune etc. …. Caracterele juridice ale numelui Caracterele juridice ale numelui sunt următoarele:23 . numitor. s.). I. Alte definiţii ale numelui: .legalitatea numelui. dènomer. tome I.n. Nume mic = prenume. Ed. Paris. Editura Gutenberg Univers.25. mult mai precise.. Arad. BOROI – Op. Origine. p.m.. surnom. Dalloz. Nume de familie = nume purtat de membrii aceleiași familii și transmis de la părinți la copii . Schimb”. s.DEX 1998.NÚME n..21 . nominativ). după fr. Denumire dată unei ființe sau unui obiect pentru a le individualiza. Nume de botez (sau mic) = prenume.NODEX. supranume. de lege (inclusiv condiţiile dobândirii. G.22 1. p.Numele şi prenumele persoanei fizice. cu această semnificaţie. PAPASCHIV PEŢU – Numele – Atribut de identificare a persoanei fizice. Nume de botez = nume care se dă când se botează copilul. Detectiv. „Semnificaţie. (a porecli). 420. (înv. denumi. A.Droit civil. (desemnare).n. Les personnes. vb. Arad. – 1. reputație. nume. Noul dicționar explicativ al limbii române . arătăm cum se cheamă o ființă sau un lucru. (a pune nume). cit. pronume. și prin care acestea se individualizează.. GH. 2011.Numele şi prenumele persoanei fizice. (a chema. Editura Gutenberg Univers. a desemna). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Subscriem ideii de a defini numele persoanei fizice ca fiind unul din elementele prin care aceasta poate fi individualizată în viaţa socială şi juridică. după fr. p. vb. Motivaţia acestei definiţii constă în faptul că pe lângă numele şi prenumele pe care fiecare îl are. 36-44. ca aptitudine. 2008.19 în familie şi societate. BELEIU – Op. s. TORJA . numire. o persoană poate fi identificată şi pe baza altor elemente.

egal pentru toţi oamenii. Supr.D.inalienabilitatea numelui. . Secţia civilă.imprescriptibilitatea numelui.Aproape totul despre nume. . presupune faptul că acesta nu poate face obiectul executării silite.25 24 25 A se vedea şi Trib.insesizabilitatea numelui. Ca argument de text în favoarea existenţei acestui caracter juridic al numelui mai pot fi aduse şi dispoziţiile ce reglementează stabilirea numelui copilului născut din părinţi necunoscuţi.personalitatea numelui. de a-şi modifica. înseamnă faptul că persoana fizică nu poate renunţa la nume şi nici nu poate să-l înstrăineze. cu modificările şi completările ulterioare. constă în aceea că regimul juridic al numelui persoanei fizice este acelaşi. deoarece el nu face parte din patrimoniul persoanei fizice. (3) din O. . înseamnă că dreptul asupra numelui nu se poate exercita prin reprezentare.intangibilitatea numelui. constă în aptitudinea de a dobândi.R. P.generalitatea numelui. Bucureşti. pe de o parte. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 950/1977 în R. iar pe de altă parte. . Ed.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . p. 17 . dreptul asupra numelui nu se stinge niciodată (indiferent de durata neutilizării lui). nr.24 . . decurge atât din legalitatea cât şi din universalitatea acestuia. că omul se individualizează prin numele său oriunde s-ar găsii în spaţiu şi timp..egalitatea numelui.G. de a solicita şi obţine schimbarea numelui. înseamnă că cele două componente ale numelui (numele de familie şi prenumele) individualizează aceeaşi persoană. 2 alin. simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acestui nume. iar pe de altă parte oricât timp ar folosi cineva un nume. 2010. art. nr. 323/2003. 39. PEŢU. p.universalitatea numelui. este acel caracter juridic potrivit căruia. conf. . dec. . de a recurge la mijloacele de drept civil prin care numele este ocrotit şi de a fi individualizată persoana în societate.unitatea numelui.obligativitatea numelui. . MARIUS-SORIN BOZGAN . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 66. nr. Detectiv. presupune pe de o parte faptul că toţi oamenii au dreptul la nume. 1/1978. .este un drept subiectiv absolut.

La triburile shawnee. potrivit matriarhatului. PEŢU – Atributele de identificare a persoanei fizice (teză de doctorat. P.H. Ed. 2008. N. Stahl. Univ.1. II. Acest lucru nu era însă cu putinţă atâta timp cât filiaţia se stabilea în conformitate cu legile matriarhatului. În felul acesta s-a produs o încurcătură nemaipomenită. 2008. Detectiv. A studia antroponimia înseamnă a studia însăşi regulile de a fi ale structurii sociale. După desfiinţarea matriarhatului.H. STAHL . studiul antroponimiei este un mijloc indirect de informare asupra felului în care indivizii se încadrează grupului lor social. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL II EVOLUŢIA NUMELOR ŞI PRENUMELOR 2. pentru ca ei să poată fi trecuţi în această gintă şi să-l poată moşteni pe tatăl lor.26 Fiecare persoană se identifică în societate prin numele şi prenumele pe care aceasta le are. la şase triburi din cele opt de pe valea fluviului Missouri există descendenţa şi sistemul de moştenire în linie masculină. Ed. averea trebuia să rămână în gintă. Atâta timp cât descendenţa era socotită numai în linie feminină. 27 26 18 . iar la două încă în linie feminină. 1959. Titulescu). PEŢU – Numele. 126. P.Dr. pentru că numele nu sunt niciodată pur identitare. La început. Detectiv. p. la început moştenirea rămasă de la cei decedaţi revenea rudelor de sânge după mamă din gintă. aceştia o moşteneau pe mama lor. Bucureşti. miami şi delaware s-a înrădăcinat obiceiul de a se da copiilor unul dintre numele gentilice aparţinând ginţii tatălui lor. averea celui decedat trebuia să rămână în cadrul ginţii. care nu putea fi remediată decât prin trecerea totală la patriarhat.30.27 respectiv prin datele cu caracter personal. care pot aparţine doar unei singure persoane (CNP). Evoluţia numelor şi prenumelor în lume Aşa cum preciza şi H. împreună cu celelalte rude de sânge ale ei.Contribuţii la studiul satelor devălmaşe. Copiii bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii acestuia. Editura Academiei. Evoluţia numelui la persoanele fizice a fost foarte mult condiţionată de societatea şi perioada în care trăia aceea persoană. p. Bucureşti. fiind alcătuită din obiecte neînsemnate. Bucureşti. atribut de identificare a persoanei fizice.28 H.

care împreună cu Romulus şi Remus au pus bazele Cetăţii Eterne. dar ulterior fiecare gintă avea preferinţe specifice. Dovedirea originii comune a celor care purtau acest nume se făcea prin acest nume gentilic. Numele însuşi era dovada originii comune şi o dovadă categorică. constituie urmaşii recunoscuţi ai aceluiaşi strămoş feminin. desemnate cu nume de animale. cu excepţia cazurilor de adopţie. Morgan a dovedit că uniunile de gintă din cadrul unui trib de indieni americani. iar pentru confirmarea unei astfel de adopţii era necesară primirea solemnă în gintă. Legătura dintre generaţii se pierde în adâncul vremurilor. au reprezentat grupul originar. prin căsătoria punalua şi potrivit ideilor care domneau în mod necesar în cadrul ei. sunt în esenţă identice cu ceea ce erau genea la greci şi ceea ce erau gentes la romani. situaţie în care se aflau prizonierii de război care nu erau ucişi şi care deveneau. se putea face adopţia. Ginta este o instituţie comună tuturor barbarilor până la intrarea lor în civilizaţie şi chiar după aceea. 19 . Ginta putea adopta şi străini astfel încât să îi primească ca membri ai întregului trib. astfel că numele unui individ arată totodată şi cărei ginţi îi aparţine. Mamercus pentru ginta Emilia etc. La început ginta nu a avut în mod obligatoriu o preferinţă pentru numele personale (prenumele). încât membrii ei nu mai puteau dovedi adevăratul lor grad de rudenie. dobândind prin aceasta drepturi depline în gintă şi în trib. întemeietoarea ginţii. Stockholm. membri ai tribului seneca. Numele gentilic a dat naştere unui arbore genealogic. La propunerea unor membri ai ginţii: la propunerea bărbaţilor care îl adoptau pe străin ca frate sau soră sau la propunerea femeilor care îl adoptau ca fiu. prin adopţie în una din ginţi. de la ivirea monogamiei. al cărui nume îl moştenea. pe care. din tot tribul. dar arborele genealogic al ginţii mergea atât de departe în adâncul vremurilor. spre exemplu este alcătuită din toate persoanele care. 28 M.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În anul 1871. Appius şi Decimus pentru ginta Claudia. Trebuie amintit faptul că la romani o gintă avea un strămoş comun. pe lângă care cel al fiecărei familii în parte părea lipsit de importanţă. 1890. afară de cazurile puţin numeroase când era vorba de strămoşi comuni mai recenţi. KOVALEVSKI . în număr de 50. Ginta irochezilor. cum ar fi: Numerius pentru ginta Fabia. Ginţile. fiind de o varietate mare. Ginta are anumite nume sau o serie de nume.„Studiu asupra originii şi evoluţiei familiei şi a proprietăţii”. numai ea le poate folosi.

purtarea. cit. JUGASTRU – Op. Numele romane la început au fost folosite doar în Roma antică. îi poate de asemenea modifica destinul. s-au răspândit în Europa. Geograful antic Pomponius Mela nota în lucrarea „De chorographia” că autorităţile romane au schimbat numele unui oraş ilir (actualul port albanez Durres). Demostene. LUPULESCU – Op. Aristotel. schimbarea sau păstrarea numelui era considerată la populaţiile primitive esenţială pentru bunăstarea unei persoane. p. Faustulus). Ancus Martius. PEŢU. V. UNGUREANU. Diogene. apar numele duble (Numa Pompilius. aflate în cazul genitiv. ediţia a IV-a. 59. asemenea evreilor şi egiptenilor. C. iar ceva mai târziu un astfel de nume a fost urmat de litera F (pentru Filius sau Filia) sau uxor. Detectiv. mergând până la a schimba chiar numele unor localităţi care erau cucerite. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alegerea. greacă sau etruscă.. Caecilia Metelli. Ed. Etruscii.29 În Grecia antică. Remus. pentru a indica relaţia. cit. iar mai târziu au fost adăugate numele ereditar. Bucureşti.O. Vechii egipteni credeau că destinul unei persoane poate fi influenţat de numele pe care aceasta îl poartă. Platon. MARDARE – Starea civilă. p. se considera că numele poate înlocui persoana. vechii locuitori ai peninsulei italice. A. 83.126. iar modificarea pe parcursul vieţii a numelui. aveau un nume şi un prenume. Timişoara. cât şi romanii erau foarte convinşi de puterea numelui şi de importanţa acestuia. deoarece considerau ei numele. LUPULESCU.. 20 . deoarece acestea credeau în puterea numelui care se trăgea din însuşi numele pe care îl avea persoana. „Mai mult. p.M. p. în timpul Imperiului. 29 P. proaspăt cucerit. persoanele aveau un nume unic. 31 30 T. Selon etc. pentru a-l face mai favorabil Romei. D. mijloc de identificare a persoanei fizice. ca de exemplu. O. Iniţial romanii aveau doar un prenume. romanii adăugând un al treilea nume. sau de gintă şi un nume ce însoţeşte numele. 2005. Tullus Hostilius).Dr. Cele mai multe dintre ele au fost de origine latină. iar ulterior.30 Atât grecii. E. Mirton. Ed. VELICU. Ulterior. BOMPA – Prenume la români. ediţia a II-a. 2007. iar prezenţa numelui presupune prezenţa persoanei”. care era de fapt un nume personal31 (Romulus. sufletul şi alter ego-ul sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul. care reprezintă numele tatălui sau al şefului casei (ginţii): Marcus Marci.16..

care era elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginte (numele ginţii – numele principal). aristocraţii romani aveau următoarele forme de nume:32 – nomen sau nomen gentile.a. M’. Ap(p). care îl preceda pe primul şi cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi ginţi. pentru că a învins puternica cetate Cartagina.. Cornelius este numele ginţii D.19-21. 59. două din numele romane cele mai cunoscute. p. = Decimus. Nasica – „nas lung”. – praenomen reprezenta al doilea element. cit. Ser. LUPULESCU. 21 . Africanus este agnomenul (o poreclă primită în urma victoriile obţinute de el în Africa). N. Q.Op. clasele superioare se foloseau de 18 praenomina. după cum urmează: A.. Praenomen (pl. în traducere liberă. cit.Appius. Sex. . – Gaius.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În timpul Republicii.126. L.numele istoricului Publius Cornelius Tacitus. înseamnă poreclă. G. .33 Publius Cornelius Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanul). Ti. praenomina) – reprezintă un nume personal. Rufus – „roşcovanul”. este abreviat pe inscripţii. – Marcus.Publius. BOMPA – Op. fiind dat prin ceremonia de numire şi folosit în principal în cadrul familiei sau într-un mediu intim. – Numerius. LUPULESCU . – al treilea element îl constituia cognomenul.Aulus. P. . Se cunosc mai puţin de 100 de praenomina. Cincinnatus – „creţul” ş. A. Cato – „şiretul”. – Sextus. M.. Numele de familie a fost necesar pentru a fi înscris în documentele oficiale care certificau cetăţenia. înseamnă: Publius este praenomen. descompus. care a primit agnomenul „Africanus”. UNGUREANU. . p. Uneori romanii mai aveau şi un al patrulea nume „agnomen”. Scipio este cognomen. descompus înseamnă: Publius este praenomen (prenumele). p. – Quintus.M. Caecus – „orbul”.Gnaeus. De obicei. Cicero – „năutul” (de la un neg sau o aluniţă). Sp. care. 2002. O. cum este cazul generalului Publius Cornelius Scipio Africanus. – Lucius. cit. Cornelius este numele (ginţii). Gn. JUGASTRU . sunt alcătuite după cum urmează: . 33 32 T.O.Op. K – Kaeso. D. construită de vechii fenicieni (originari din Libanul de astăzi) în nordul Africii (Tunisia). – Manius. pentru serviciile deosebite aduse Romei. – Titus. T. C. fiind folosită pentru a marca o particularitate fizică sau morală a unui om: Brutus – „prostul”. individualizat. Spre exemplu după modelul de mai sus. – Tiberius. Mam – Mamercus. – Servius. – Spurius. Folosirea poreclei se răspândeşte începând din timpul domniei lui Silla.

în cazul persoanelor adoptate. p. în cele mai multe cazuri. adică porecla. numit după tatăl său. de obicei. pentru Quintus Horatius. În schimb. indicarea tribului cu drept de vot este dovada faptului ca omul a fost un cetăţean roman. în mod obişnuit. Brutus. 17-19. primul-născut de sex masculin era. 17-19. un nume scris în timpurile moderne.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (numele ginţii era Cornelia. derivat de la „corn. cit. numele propriului său clan sub forma unui adaus adjectival format prin adăugarea sufixului -anus) la numele propriu.. cum ar fi Julius a fost scris de fapt IVLIVS de romani. în special. Publius Ovidius. după cum urmează: M. îl numeau „Caesar” sau „Gaius Caesar”.. Gnaeus Pompeius). Ibidem 35. Iulius Caesar. numai două nume (exemplu: Gaius Marius.35 Câte un cognomen mai aveau şi: Caesar. Spre exemplu: când Gaius Octavius Thurinus a fost adoptat de unchiul său. fiul lui Marcus.126. strănepotul lui Marcus. UNGUREANU. Naso pentru poetul pe care noi l-am adoptat. p.34 . cit. 22 . numele lui a devenit oficial Gaius Julius Caesar Octavianus. înseamnă: Marcus este prenumele. Flaccus.” Unele persoane puteau să aibă şi un „Nume de adopţie”. pentru marele general Caius Iulius. situaţie în care cel adoptat prelua toate cele trei nume ale tatălui său adoptiv şi păstra. s-au folosit literele I şi V pentru aceste sunete. interlocutorii care i-au menţionat numele respectuos. Notă: alfabetul antic roman nu a avut literele J şi U. Apar menţiuni de la aceea vreme că. De exemplu. cei care nu aparţineau aristocraţiei aveau. BOMPA . Tullius M (ARCI) F (ilius) M (ARCI) N (epopee) M (ARCI) PR (onepos) COR (TRIBU nelia) CICERO. iar Cicero este cognomenul. Pe inscripţii şi documente oficiale cetăţeanul de sex masculin a fost desemnat. iar Tacitus era cognomen.36 Până în perioada Republicii târzii.numele oratorului şi eruditului roman Marcus Tulius Cicero. T. descompus. pentru omul de stat Marcus Iunius şi Maximus. Astfel. JUGASTRU . de obicei. Tulius arată că făcea parte din ginta Tulia (numele de gintă se termina întotdeauna cu -ius pentru băieţi şi cu -ia pentru fete). acestea fiind în număr mic.Op. cu coarne”). astfel un fiu adult dintr-o familie care deja a avut un moştenitor de sex masculin putea fi adoptat de o familie care nu a avut un fiu supravieţuitor. prin referire la strămoşii săi paterni şi la tribul roman cu drept de vot în care a fost înregistrat. 37 din tribul Cornelia. C.O. „Marcus Tullius Cicero. cu drept de vot.Op. iar cei care doreau 34 35 36 37 O. Quintus Fabius. p. oratorul roman Cicero a înregistrat naşterea fiului său. nepotul lui Marcus. pentru un alt om de stat. Exista o tendinţă de a folosi continuu prenumele (praenomina) în familie.

aceştia au avut un singur nume. Livia. Clodia Metelli. denumită după forma feminină a numelui tatălui lor. În cazul în care familiile au avut mai mult de o fiică. secund. femeia din elita romană a fost.Hr. a eliberat un 23 . În timpul cât erau sclavi. în anul 27 î. „Clodia. Antonia. iar dacă era eliberat de către o femeie. În acest sens. Au existat şi unele reguli conform cărora dacă un sclav era eliberat lua ca prenume şi numele fostului său stăpân. terţia (prima. a fost adesea menţionată ca Livia Drusilla. fie era un nume dat acestora de către stăpânul lor. plus forma feminină a numelui de familie (de exemplu. deoarece tatăl ei a fost un nobil pe nume Marcus Livius Drusus). fiica lui Antonius Marcus. deoarece numele sclavilor putea fi dat de proprietarul acestora. la care mai adăuga numele lui de sclav ca un nume de familie. Spre exemplu: Antonia Maior. respectiv Cornelius. iar începând cu Augustus. este de menţionat faptul că toţi copiii de sex feminin din familiile romane au purtat forma feminină de la numele clanului în care s-au născut. a doua. sau prima. Julia Marciana (fiica lui Marcianus Julius). numele femeilor nu a mai urmat în mod necesar convenţia republicană. Istoricii moderni.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI să-l denigreze sau să i se adreseze cu lipsă de respect foloseau numele său adoptiv „Octavianus”. îl numesc Octavian până la momentul când acesta şi-a adăugat oficial numele onorific Augustus („cel venerat”) la numele său. sau la o caracteristică personală. iar după ce erau eliberaţi sunt menţionaţi în continuare cu nume ca Liberti sau Libertini. Julia Caesaris „Julia. acestea au fost distinse prin cuvintele Maior şi Minor („Mai în vârstă” şi „mai tânără”). a treia etc). Antonia Minor (cele două fiice ale lui Antonius). Livia Terţia (a treia fiică a lui Livius). care s-a căsătorit cu Octavian şi a devenit prima împărăteasă a Romei. Spre sfârşitul epocii republicane. iar în public acestea erau identificate prin formula posesivă a numelui de familie al tatălui lor (de exemplu. soţia lui Metellus”). este de menţionat faptul că toate femeile care au avut părinţii ale căror nume era Julius au fost numite Julia. el lua prenumele tatălui ei şi numele lui de sclav (de exemplu. fiica lui Cezar”). sau în cazul în care s-a căsătorit de forma posesivă a numelui de familie al soţului (de exemplu. uneori.. ci mai degrabă a reflectat legături de familie care au fost cele mai semnificative. Cu privire la numele femeilor romane. care putea fi dobândit înainte de a deveni sclavi. de obicei. s-au numit Cornelia. cu referire la ţara lor de origine. care semnifică „oameni eliberaţi”.

12.. BOMPA .40 În Evul Mediu. Cum ar fi de pildă Bicilius. p. după merite sau defecte. cit. când în Dacoromania. care a fost după aceea numit Publius Larcius Nicia.39 După ce Imperiul Roman a căzut.bicisnic(us). 2002. noi am moştenit adjectivul . Femeile sclave au luat forma feminină a numelui stăpânului (stăpânei) lor. nume de animale. 24 . care a fost numit de atunci Marcus Antonius Pallas). lucru care s-a transmis şi descendenţilor născuţi dintre daci şi romani. s-au numit Publius Larcius Rufus şi Publius Larcius Brocchus. sau după faptele săvârşite mai cu seamă în războaie. După ce Dacia a fost ocupată de către romani. a fost introdus 38 ortodoxismul de origine greacă. ori nume ale unor zeităţi păgâne. Şi. după felul de a fi.. D. plus numele lor de sclave (de exemplu. cit.. în Ritualul Roman. cit. Horaea. o profesie.O. ce reprezintă originea ritului catolic de astăzi. ci pe cât posibil să fie doar 38 39 40 T. din Constantinopol. o inscripţie din secolul I î. Tradiţia romană a devenit tradiţia dacoromanilor. o parte dintre daci au împrumutat obiceiurile acestora cu privire la alegerea numelor. preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. LUPULESCU. ulterior ei numindu-se „dacoromani”.Op. revenindu-se ulterior la sistemul numelui patronimic care a fost alcătuit în funcţie de împrejurări (locul de origine. PEŢU. MARIUS-SORIN BOZGAN . Cu privire la o persoană eliberată care s-a căsătorit legal. după diferite semne particulare.Op. 19-21. A.Op. Publius Larcius Nicia a eliberat o sclavă proprie. Dacii îşi dobândeau numele – uninominalis – la fel ca românii până în secolul XVII-XVIII. care a fost apoi numită Larcia Horaea. precedat de un prenume care se alegea dintre numele sfinţilor. păsări etc. 18.. Mai târziu. de la care. a fost religia dacoromanilor până în secolul al XI-lea. aminteşte de un om pe nume Publius Larcius ce a eliberat un sclav pe nume Nicia.Hr.Dr. Antonia a eliberat-o pe sclava Caenis care a devenit Antonia Caenis).). iar religia creştină de origine romană. M. născuţi ca oameni liberi. după meseria pe care o practicau. s-au adoptat pentru o scurtă perioadă de timp numele sfinţilor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sclav pe nume Pallas. prin intermediul bisericii bulgare. în special în cazul familiilor mixte. LUPULESCU . P. dacul trădător care a arătat romanilor invadatori traseul conductei de apă care îi aproviziona pe asediaţi. Fiii lui.. p. p. o poreclă.

şi practic toţi irlandezii. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. iar el şi urmaşii săi vor purta acest nume”. Cordier (frânghier). Concetta. proveneau din Vechiul Testament. datorită faptului că mulţi englezi. Le Boeuf (bou) sau Mouton 25 . deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Breton. În lumea hispanică. Cruce). Ioan Maria).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. porecla care alcătuia cel de-al doilea nume provenea din profesia lor. iar spre sfârşitul secolului al IV-lea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească. Juan Maria (Isus Maria. sau al unei îndeletniciri. Iosif Maria. cum ar fi: Le Lievre (iepure). Cele mai folosite nume creştine. Ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. Crok. Skryne. regele Eduard al IV-lea a decretat că toţi irlandezii vor trebui să „îşi ia un nume de familie englez. fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. din situaţia locuinţei lor: Dupuy. de exemplu: Charron (rotar). sau erau rodul fanteziei. Picard. José Maria. Evoluţia numelui a fost diferită de la o cultură la alta. Cruz (Isus. fapt care nu a putut fi respectat. după locul de origine. sau al unei culori ca White (alb). Inmaculada. ca Smith (fierar) sau Carpenter (dulgher). Asunción. cum ar fi: Lefort (puternicul). al unui oraş ca Sutton. În Franţa. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. Brown (cafeniu). în primele trei secole. Encarnación. În anul 1465. Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). Lenain (pitic). băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. Salvador (cu varianta italiană Salvatore). din însuşirile lor fizice. respectiv Assunta. Trym. Black (negru). Dolores. mai ales după sărbători mariane: Concepción. n-aveau un al doilea nume. cum ar fi bunăoară Cook (bucătar) sau Butler (valet). sau al unei meserii. Kinsale. numindu-se Le Normand. precum Pâques (Paşti). Annunziata. Mercedes. Mântuitor. Dupont sau Grandmaison. Chester.

sau ca matronimice: Nelson este „Nell's son” (fiul lui Nell) sau Allison este „Alice's son” (fiul lui Alice). care pot constitui un preţios document istoric. se disting patru mari perioade. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (oaie. din franceza veche. „fitz” fiind forma engleză a cuvântului ce însemna „fiu”. fiul lui Mihai din neamul lui Dostoi”. 41 26 . Evoluţia numelor şi prenumelor la români La fel cum există un limbaj al corpului. fiul lui Brown. iar Ivanov înseamnă „al lui Ivan”. Jean d’Armagnac. p. în care s-au format poporul şi limba română. Clements. Nobilii mai aveau. Beck. H. primul O'Black era nepotul lui Black. un limbaj al numerelor.Drept civil. Persoanele. Ioan). nume laice formate din V.2. Italienii foloseau sufixul „di”. Ruşii utilizau sufixele patronimice „ici”. Numele romancierului rus Feodor Mihailovici Dostoievski înseamnă „Feodor. întâlnim nume de sfinţi (Vasile. astfel că Petrov înseamnă „al lui Petru”. Ediţia a II-a.Dr. a devenit Erik Fitzbrown. „ov” sau „ev”. sau foloseau sufixul patronimic secundar. Prima perioadă este epoca în care au circulat nume dacoromane.41 Irlandezii au adoptat prefixul „O” în secolul al XV-lea. la fel există şi un limbaj al numelor. Astfel. Editura C. berbec). După cum se va prezenta în cele ce urmează. în dezvoltarea antroponimiei. Mai sunt foarte multe nume de familie care au apărut prin simpla adăugare a consoanei „s” la sfârşitul numelui tatălui: Jacobs. a cărui descifrare poate aduce la lumină realităţi de mult uitate sau nebănuite. POPA . În această perioadă. introdusă în Anglia de către normanzi. „viei”. V. Bucureşti. şi numele senioriei. 392. iar Erik . un limbaj al semnelor. Partea generală. ca în di Angeli. pe lângă numele de botez. Phillips. ce înseamnă „din familia descendenţilor lui Ivan”. un limbaj al gesturilor sau un limbaj al simbolurilor. 2. Abrahams sau Waters. pentru a se obţine Ivanovski. „ski”. folosit pentru desemnarea nepoţilor celui în cauză. adică pentru a indica „descendentul lui”. varianta italiană pentru Petrescu. 2006. de exemplu: Jacques de Bourbois.

71. Până la botez. grecii. III The Aryans. o singură astfel de arie în Europa. la botez. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald. Eu cred că la obârşie se trag cu toţii dintr-un singur neam. Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) a publicat Istoria Indiei scrisă la Cambridge. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. cât The Cambridge history of India. din acest spaţiu.. iar mai târziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus pe fiecare. în rest sunt la fel. În anul 1922.n. indo-iranienii. numele meu este Balsamus. Căruntu). Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. Datorită înmulţirii populaţiei Spaţiului Carpatic începând cu mileniul VI–V î. urmare cărora populaţia a dus cu ea în locurile în care s-a aşezat: limba. Toţi sunt albi la trup şi cu părul blond. iar unii îi numeau neamuri getice. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul. creştin. 42 27 . perioadă în care era considerat extrem de vulnerabil. treptat. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. antroponimele şi toponimele propriei culturi. toată Europa şi Asia vestică.42 însumând 8 volume a circa 800 pagini fiecare. vandalii.n. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sunt goţii. La pag. vizigoţii şi gepizii. În vol. Moş). numită gotică. începând de pe la jumătatea mileniului III î. 68). persoana îşi alegea încă un nume.. I. iar la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (p. germanii. copilul purta un alt nume. Balsamus”. conform căruia. De fapt. s-au petrecut roirile neolitice din Spaţiul Carpatic. latinii. au plecat. cap. sau din limba latină. Văr etc). se arată că. privind culoarea ca (Albu. deoarece resursele (naturale) nu mai erau suficiente. rudenia (Fecior. author RAPSON EDWARD-JAMES (1861-1937).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cuvinte de origine tracă (Stejar. în care s-a căutat locul de baştină al arienilor (populaţia civilizată a Indiei). în urma cărora s-a populat. înalţi la statură. ţinut secret chiar faţă de mamă. după toate aparenţele. Procopius din Caesarea scrie (Despre războaie): Neamurile gotice erau şi sunt şi astăzi multe la număr şi deosebite unele de altele. identice cu cele întâlnite în inscripţiile din provinciile dunărene romanizate. la sud de Balcani. obiceiurile şi tradiţiile. publisher Cambridge University Press. dar dintre toate. celţii. Toţi sunt de credinţa lui Arius şi au o sindură limbă.e. anume aria mărginită la est de Carpaţi.e. precum şi slavii (prin defileul morav). Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. se trage concluzia că leagănul de formare al arienilor poate fi delimitat astfel: există. Toţi aceştia se deosebesc între ei prin nume. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”.

28 .. Cu timpul însă. apoi după denumirea îndeletnicirilor cu care se ocupau persoanele în cauzã. după întemeierea lor în jurul anului 1185. pe lângă toponimie. în comunitatea turcă şi tătară s-au dat următoarele nume de botez. iu. Pe lângă faptul că s-a preluat supranumele individului. Deborah „albina”.Op.43 43 V. Petru fiul lui Stan. Ioaniu. în zona Dobrogei. cit. când românii au împrumutat de la slavi.. Pentru a nu atrage atenţia duhurilor răuvoitoare. Hanna (Ana) „îndurare”. Neagu. Numele de botez putea fi numele naşului sau al naşei. se formeazã şi prin însuşirea numelui personal al părinţilor. Radu. s-a ajuns să se indice dependenţa prin adjoncţiunea adjectivului: escu. p. în general al tatălui. în regiunile istorice ale României începe formarea patronimelor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. Unii consideră că terminaţia „escu” ar fi de origine slavă. Marinescu sau Marineanu. multe patronime se formeazã cu ajutorul numelor localităţilor sau al altor toponime. În acest sens. Petru sin Stan etc. ele fiind supranumele unora dintre membrii familiei respective. A doaua etapă se concretizează după aşezarea slavilor în Dacia şi cele două Moesii.Dr. perioadă în care biserica ortodoxă impune onomasticii o formă greco-slavă. Astfel. întărind astfel înrudirea. numele de familie. în faza incipientă. Eva „viaţă”. fiind identică cu aceea de „evici”. sau era pus la adăpostul unui nume de străin „Maghiarul”. Levi „ataşament”. Manasseh „care face să uiţi”. Talabă etc. era tot mai greu să identifici persoanele ce purtau acelaşi nume. iar în actele oficiale aceasta se exprima prin: Ion sin (slav) Gheorghe. POPA . dintre care unele se regăsesc şi în Biblie: Malka „regina”. se folosea un nume care indica doar momentul naşterii . 392. În secolul al XV-lea. Dragu. Miriam (Maria este refăcut din Mariam. în cele mai multe cazuri. Aceste nume apar mai ales odată cu dezvoltarea culturii prin şcoli şi biserici. A treia etapă începe odată cu influenţa bisericii ortodoxe de limbă slavonă în statele române. Aşa au apărut numele: Ionescu. motiv pentru care au început să se folosească formulele Ion fiul lui Gheorghe. s-au au primit de la cumani o serie de toponime sau nume de persoană ca: Basarab. şi nume de persoană de origine veche slavă ca: Bogdan. eanu. Iliescu sau din Marin. Martha „stăpână” etc. „amărăciune” sau după alţii „dorită”).„Sorilă”. Coman. iar mai târziu au pătruns nume de la unguri şi ucrainieni. V. Vlad.

cu un scop clar: mobilizarea în armată. dar apăreau deja ca o tendinţă în evoluţia fenomenului dat. au primit finala -u: Branu. -ean / -ian. Nacul. Dragul. la care prezenţa articolului este explicabilă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În sec. Vlaicul. Mai numeroase sunt numele de familie provenite de la substantive comune ce exprimă diferite noţiuni: Băţu.Op. Cuculescul şi Cuculescu. Neagul. dar şi descendenţa: Bârlădeanul şi Bârlădeanu. ne-a permis să urmărim rezultatele statistice şi demonstrează că cele mai multe nume de familie articulate au provenit din adjective: numele ce au la bază porecle: Albul şi Albu. Bratul. Boldul. Rusul şi Rusu. Căpitanu. Mihul. vechi termeni social-politici (titluri. Grosul şi Grosu. hipocoristicele monosilabice la care -u nu provenise din articol au primit articolul -l: Druţul. În cea mai mare parte a cazurilor. XIV–XV. 29 . Grecul. Joimiru. prin analogie cu numele articulate. Stancul. Ciobanul şi Ciobanu. Danu. Din substantive propriu-zise. Lipcanu. fie din hipocoristice autohtone. care erau mai puţine. Bunescul şi Bunescu.. GRAUR . alături de cele fără articol. în secolul al XVIII-lea. Datorită tendinţei puternice de articulare cu articolul enclitic -l a numelor provenite din cuvintele comune în sec. Negrul şi Negru etc. destul de numeroase şi ele.. Diaconul. funcţii): Armaşul. Racu. Lungul şi Lungu. iar cele terminate în consoană. Onul etc. au provenit numele ce au la bază: denumiri de ocupaţii. Vâlcul. Ciocoiul şi Ciocoiu etc. conform documentelor slavo-române. numele cu suf. în tratarea fenomenului articulării/nearticulării numelor de persoane. Guţul. şi cele cu -u. stabilirea numelor de familie şi oficializarea lor s-a efectuat. Radul. prevalau antroponimele masculine cu articolul -(u)l. Încadrându-se în categoria nume de familie. 141. se scriau cu -l şi numele de origine slavă. Arnăutul. Rotariul şi Rotariu etc.. devenind nume de familie. terminate în consoană.. care s-a păstrat în mare parte şi în secolele următoare. ranguri. Trecerea de la formele articulate cu -(u)l la cele cu -u s-a făcut în sec. la care -u nu reieşise din căderea lui -l: Bobul. p. au rămas aparent „articulate” cu -u final. nume de popoare: Cerchezu. „acestea fiind la origine substantive comune folosite pentru identificare:44 Croitorul şi Croitoriu. impozitare etc. XV–XIX. cit. 44 AL. Lupul şi Lupu. Turcul şi Turcu etc. Boul şi Bou. provenite fie din slavă. numele cu suf. ce indică originea locală. -esc provenite din adjective ce exprimă apartenenţa: Albescul. Sârbul şi Sârbu. Munteanul şi Munteanu etc. iar după căderea lui -l aceste nume. Popescul şi Popescu etc.. cu scopul de a se evidenţia populaţia. XIV-XV. Codreanul şi Codreanu.

În registrele nou-născuţilor. text revizuit şi îngrijit de ION COJA şi V. înscrierea tuturor datelor în registre se efectua cu litere chirilice. Micloş (ungureşte) sau Nikola (sârbeşte). Existenţa acestor „Status animarum” şi încercarea de a corela numele cuprinse în ele cu onomastica actuală. M. se produc modificări ale numelor de familie.Originea ceangăilor din Moldova. situaţie întâlnită în majoritatea satelor. MĂRTINAŞ . care au fost indroduse în anul 1779 şi care la început s-au ţinut de oficialităţile bisericeşti. Teţcani şi Licuşeni.Dr. se foloseşte grafia sârbească. care se referă la satele Săbăoani. cu începere din anul 1898. redactarea se face cu grafia maghiarã fiind. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În Voivodina. sunt registrele nou-născuţilor (traducere din limba slavonă. care ne oferă date relevante despre numele de familie oficializate. iar din anul 1865. pentru secolul al XVII-lea. două „Situaţii ale sufletelor”. 30 . folosindu-se grafia slavonei bisericeşti vechi. înregistrate şi ţinute la primărie de către ofiţerul stării civile.45 fenomen caracteristic secolului al XIX-lea şi care se 45 D. p. după cum urmează: numele Broştean sau Broşceanţ (în localitatea Seleuş a fost înscris în faza incipientã de înregistrare. cele mai vechi documente. din anul 1918. după cum urmează: Nicolae (româneşte). ele fiind resimţite ca nume admirative. Bucureşti. În Moldova. din Seleuş. nu sunt foarte frecvente. Vasile). şi pentru români. În acest sens. iar dupã primul război mondial. fiind prezente şi ca derivate sau hipocoristice întâlnite ca formule denominative oficiale frecvente în inventarul numelor de botez actuale. deşi sunt atestate încă din secolul al XV-lea. 53. Una dintre opinii a fost exprimată de către Dumitru Mărtinaş care considera că unii preoţi au maghiarizat în mod intenţionat numele locuitorilor. Misiunea catolică din Moldova a întocmit. fiind exprimate opinii diverse. registrele nounăscuţilor sunt redactate cu grafie latină. când la putere vin sârbii. Acestea au demonstrat şi o mare putere derivativă. a constituit şi un aprig prilej de dispută. de la despărţirea ierarhică a bisericii ortodoxe române şi sârbe. În această perioadă. UNGUREANU. pe timpul vieţii ei. în care se numesc Napisanie). 1985. De la începutul secolului al XIX-lea circulau aşa-zisele numebiblice sau nume calendaristice (Dimitrie. istoriografia noastră a resimţit lipsa de documente oficiale. Unele nume calendaristice. folosită de români. Cele mai frecvente sunt numele calendaristice care se încadrează în categoria numelor devoţionale. Gheorghie. în registre. Broşcineanţ. pentru prima datã. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. numele unei persoane putea fi. cu litere chirilice. Până în anul 1865. oficial. în Voivodina. Ioan.

Anton este patronul din Răchiteni. 280. Comparând numele din Catalogul lui Bandini cu cele înregistrate de Catagrafia din 1774.Statistici ale populaţiei catolice din Moldova. Tot datorită stocului limitat de prenume întâlnim şi formele bilingve. româneşti şi maghiarizate. Mihai este patronul bisericii din Săbăoani).Moldova în epoca feudalismului. iar. părinţii recurg. P. Toma. Bekes. VII. În anii 1700. respectiv nume ungureşti. în secolul XVIII. Alegerea părinţilor spirituali. alţii precum Dumitru Zaharia afirmă în 10 documente inedite dar nedocumentate că „Toponimul. de unde se poate observa că aceste nume provin din calendarul catolic şi marchează momente importante ale acestuia (Sf. erau unele sate care nu erau destul de dezvoltate fiind lipsite de populaţie. pe un Neculai. deoarece prin numele de botez nou-născutul intra în rândul creştinilor şi obţinea o identitate suficientă. primul pas spre dobândirea unei identităţi era. Dacă atribuirea numelui naşului nu este obligatorie. onomastica semnatarilor conving că informaţiile raportate de Bandinus. nu exista noţiunea de stare civilă şi. autorul sesizează semnificaţia corectă a unor antroponime. un Toma. botezul. Spre exemplu. DIMITROV . ceea ce diferă fiind doar proporţiile. în satul Pildeşti. existând tentaţia de a acorda o semnificaţie etnică acestora. 47 46 31 . ca şi a numelui copilului revine în sarcina părinţilor. pe un Apostol. trecând cu vederea că. noţiunea de conştiinţă naţională este aproape inexistentă. Este de menţionat faptul că.Chişinău. toate aceste nume sunt folosite frecvent de-a lungul timpului. naş şi naşă. cum sunt Ştefan. ZAHARIA . Parcevich au fost falsuri imaginate de arhiepiscop şi secretarii săi”. şi la această practică. nu vedem ce altă raţiune determină o familie să-şi boteze un copil Ioan şi pe altul Ianoş. pentru că. găsim la 1774. dar nu insistă asupra funcţiei lor sociale. cel puţin în sânul familiei sale. un Agape şi un Ion Ignat.46 Costin Merişca face o analiză minuţioasă asupra antroponimiei populaţiei catolice în recenzia dedicată cărţii lui Dumitru Mărtinaş. precum şi ale calendarului agricol. p. Sf. de aceea. 1694 – 1697.47 Alături de alte nume. un sat de numai cinci case. 1975. D. partea a II-a. Bacău. Editura Studion. Andrei. vol. pentru perioada la care ne referim. 1999. în scopul întăririi legăturii de rudenie spirituală care se creează. desemnarea identităţii se făcea după cu totul alte reguli. dar care îl putea urmări toată viaţa. pe acele vremuri. dacă numele său de botez era unul mai puţin uzitat sau în cazul unei comunităţi restrânse.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI justifică doar într-o mică măsură. în anul 1774. uneori.

53 Ulterior.Codex Bandinus.. p. Budapest. A.Magyar Okmanytar (1467-1706). P. Atribuirea unor nume de factură etnică unor nouveniţi nu ţine neapărat de această dimensiune. Petre din Suceava48. La baza sistemului antroponimic românesc se găsesc nume de sfinţi. după reguli clare. Tot în scopul unei astfel de manipulări se înscrie şi iniţiativa unor părinţi de a-şi boteza copiii cu nume ca Bonavetura sau Gaetano. numele bunicii materne.Op. dacă primul născut era băiat. 1989. Bucureşti. 32 . nume purtate de misionarii catolici. O categorie aparte a acestor nou-veniţi în Moldova o reprezintă şi militarii. p. unchi sau mătuşi. Katona (cătana). MOLDVAI CSANGO . copilul primeşte numele pe care îl poartă soţul acesteia. ci poate fi considerată ca expresie a unei lipse de cunoştinţe detaliate despre spaţiul geografic din care aceştia provin (Mihai Szekely. t. a căror protecţie sau bunăvoinţă părinţii copiilor o sperau.Dr. vol. X. II. atunci prelua numele bunicului patern. cit. Memoriu asupra scrierii lui Bandini de la 1646. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Preferinţa pentru întărirea legăturii cu familia naşei este evidentă. Ianoş ungurul. 278. cit. Ed. de flori. Doboş (toboşar)50..Op. p. ambii huşeni49 şi mulţi alţii. În această perioadă. În acest sens. onomastica înregistrând nume ca Gregorius Capitan. p. cit. de eroi. Tamaş secui etc. 747-748. 51 52 53 Ibidem 50. apare inevitabil transformarea lor în patronime şi apoi în nume de familie. MOLDVAI CSANGO . cum sunt: Vasile Ialomiţeanul. 1890. existând şi numeroase situaţii în care tatăl transmite numele fiului şi mama transmite numele fiicei. iar dacă era fată. încep să se atribuie persoanelor nume care reflectă locul de unde provin sau îndeletnicirea acestora. Misionarii catolici pomenesc în repetate rânduri pe dezertorii ardeleni care vin să se stabilească în Moldova. URECHIA . DIMITROV . Vasile şi Iacob. de animale. p. ori numele altor rude. tradiţia familială impunea reluarea numelor în cadrul neamului. Copiii care se năşteau ulterior preluau ori numele arătate mai sus.279. p. DIMITROV .). 49 50 48 P. 119 şi 122.51 Puskas52 sau Ion Martin panţâr.. V. Benda Kŕlman. 121. 747. în principiu acele nume care au fost uşor asimilate şi reţinute de memoria colectivă.Op. în AARMSI. de domnitori.

meşteşugul prelucrării pieilor deţine o pondere destul de importantă în anii 1600. AL. MOLDVAI CSANGO . URECHIA . nu acelaşi lucru putem spune despre nume ca Szöcs (cojocar) şi Boros (pielar).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI La Săbăoani. cit. pe baza acestei ocupaţii se va forma ulterior patronimul Cherecheş.Op. după apariţia pecenegilor şi a cumanilor la Dunăre. cit. în patronim.56 care ar putea fi de fapt un ciubărar. cit. M. DIMITROV . Lupu.. încetând să mai reprezinte o desemnare pe criterii profesionale. Tot printre aceşti meşteşugari se încadrează numele de Ştefan Karakai (rotar). găsim şi Bodone (butnar). cit. 747. populaţia Dobrogei părea să fie mai degrabă una amestecată. GRAUR . Nume ca Paul Fazakas. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea.Op. p. Popescu etc. nume care s-a transformat în patronim. Alături de prelucrarea lemnului. în zona Moldovei. iar în anul 1774.. iar ulterior în nume de familie. se aflau în acelaşi sat opt familii care purtau numele Bakocică.279. Munteanu. dacă luăm în considerare cronicile bizantine ale lui M. Alături de numele Kadar. A.Op. în anul 1646. aspect normal în anii 1800. În Dobrogea. 148. păstrând generaţii la rând amintirea primului său purtător. Ataliates. iar antroponimele au urmat tradiţia scrierii fără -l: 57 Lungu. apelativele au continuat să se scrie cu -l: omul. Un alt domeniu cu o pondere însemnată în formarea numelor îl constituie prelucrarea lemnului.55 care s-ar traduce sub forma călăul bătrân. lupul. ci continuitatea practicării acestui meşteşug chiar şi spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. p. 120. Diferenţierea care se face între aceşti meşteri ar putea avea la bază tehnologia de prelucrare a materiei prime: scobirea în cazul primilor (cădarii) şi ansamblarea doagelor în cel de-al doilea caz. p. p. Ataliates scrie următoarele: „Căci se aflau pe malurile râurilor multe oraşe mari ale căror locuitori vorbeau limbi diferite şi aveau o 54 55 56 57 V. cârpaci) s-a transformat.. dar şi nume de Ciuvaras. apare o persoană căreia i se spune Martin Bako (călăul)54. frumosul. P. Daniel Olaru sau un Istrate Olar nu reprezintă doar o simplă atestare. În limba literară însă. numele Varga (cizmar.. 33 . Dacă în Moldova numele de Szabo pare a se fi transformat de timpuriu în nume de familie.Op.

care se reflectă asupra numelui. după constituirea Hoardei de aur. în linii mari. Editura Muntenia. iar „specificul antroponimic al unei zone se relevă prin faptul că. deci. numele de persoane folosite de-a lungul timpului se constituie într-un sistem fondat pe sistemul limbii române. istorice numelui şi omului. 34 . Conform lui A. . Constanţa. Superanskaja. este rezultatul unor fenomene extralingvistice: amestec de populaţie. care au dus la evoluţia idiomului tătar în urma contactului cu cel român. indiferent de originea lor. fenomene economice şi politice. au ajuns până la noi mai multe nume de origine arabă.Dr. deşi este un fenomen lingvistic în esenţă.majoritatea numelor tătare au sens propriu sau figurat. precum şi tradiţiile legate de denumirea lor. care avea onoarea de a acorda un nume noului născut. LAZIA . relaţii culturale. V. Prin intermediul turcesc. el cuprinde şi componente etnografice. 2003. şi anume: . când. care îl ajută pe cercetător să distingă trăsăturile caracteristice obiectelor denominate. Contactul dintre limbi. în principal bunicului din partea tatălui. geografice. trăsăturile generale ale sistemului numelui personal din Dobrogea sunt.Antroponimie dobrogeană: consideraţii diacronice. asupra familiei din care provenea nou-născutul. des discutate. influenţa lor s-a extins şi spre ţinuturile de la gurile Dunării. cu privire la antroponimia tătară din Dobrogea. religioase. Există două situaţii aparte. motivat de faptul că interesul acordat numelui este vechi. istorice. Având în vedere aceste aspecte. „câmpurile onomastice” se pot distinge. 58 trăsături generale şi chiar fapte particulare ale acesteia”. atribuirea numelui revenea rudelor tatălui. Tătarii au venit în Dobrogea spre sfârşitul secolului XIII. Turcii şi tătarii au constituit cea mai importantă minoritate a Dobrogei. În satele din Dobrogea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA foarte mare armată. dar au suferit influenţa culturală a arabilor. datorită faptului că răspândirea onomasticii este accesibilă unui anumit teritoriu şi cuprinde în sine mai multe elemente. sociologice. important deoarece tătarii atribuie legături puternice naţionale. turcii 58 L. convieţuire. cu influenţe de factură religioasă. cele ale întregii antroponimii româneşti. Sciţii de pe cealaltă parte a râului au introdus modul lor propriu de viaţă”. asupra unor evenimente istorice sau religioase.numele tătăreşti au cunoscut o evoluţie istorică. tradiţii sau obiceiuri. reflectând. căci. Nume arabe putem găsi şi la populaţii care vorbesc limbi de alte familii. ca urmare a interferenţei şi influenţei reciproce a limbilor.

1840-1856. Techirghiol. au înfiinţat colonii în Malcoci. 1904. în cea de-a doua etapă. 59 35 . După trecerea lor prin Polonia spre sudul Rusiei. fie din cuvinte comune. Fachria (Faclia). Influenţa germană asupra limbei române. Numele de familie germane laice. Când vorbim despre interferenţe lingvistice. fiind chemaţi pentru colonizare de către conducătorii ruşi. derivate. Sofular (Credinţa). Palazul Mare. o altă minoritate. Cobadin. ci din alt spaţiu colonizat de germani. Numele Ali acordat băieţilor şi forma Alie acordat fetelor au fost considerate demodate după al II-lea razboi mondial. între 1873 şi 1883. 1890-1891. Măcin. Kogălniceanu). Cu privire la derivarea cu ajutorul prefixelor şi a sufixelor. şi anume din Basarabia şi Rusia de Sud. Tulcea. Omurcea (Valea Seacă). 12. deşi aceste nume laice aparţin unor profeţi. Atmagea. au ajuns să se aşeze într-un final în sudul Dobrogei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI preluând şi din persană elementul zade. Alakap (Poarta Albă). Murfatlar (Basarabi) Osmangea şi Viile Noi. tip. a marcat colonizarea de către germani a localităţilor Sarighiol (Albeşti). p. Iaşi. în satele Dobrogei. Acpunar. deoarece a fost singurul grup etnic german de pe teritoriul României care nu s-a aşezat pe aceste pământuri venind direct din Germania. a treia perioadă.Tulcea. ele sunt cu precădere prenume masculine. au întemeiat colonii în Cogealac.Influenţa culturei gemane asupra noastră. Este de menţionat faptul că imigrarea germanilor în Dobrogea sa făcut în trei etape: în prima etapă. Începând cu data de 22 iulie 1763. Anadolchioi . se cuvine să definim această noţiune.Constanţa. la nivel onomastic. sunt formate fie din prenume masculine sau feminine cu prefixe sau sufixe. Un lucru foarte important este faptul că „din limba germană nu am împrumutat decât cuvinte. Mangalia. nici un sufix n-a străbătut în limba 59 noastră”. „Fenomenul de interferenţă se întâlneşte în cazul vorbitorilor bilingvi. fie de origine slavă. care înseamnă „fiu” (de exemplul împrumutul românesc beizadea „fiu de bei”). Cataloi şi Ciucurova. este vorba despre o migraţie oarecum secundară. MÎNDRESCU . acestea sunt fie româneşti. au venit în nordul Dobrogei prin Sulina . Caramurat (M. care utilizează într-o limbă (A) o trăsătură S. Colelia. Dacia. Tariverde. germanii dobrogeni. cu ajutorul prefixelor sau sufixelor. Ortachioi şi Cogealia. În cazul germanilor dobrogeni. În ceea ce priveşte prenumele de la care sunt derivate numele de familie.

nf. trebuind subliniat că s-a procedat la modificarea grafiei iniţiale a prenumelor şi adaptarea ei la grafia română. om”). astfel că prenume precum Klaus. cea care şi-a pus amprenta asupra antroponimelor germane. Numele laice au pătruns în sistemul românesc mai ales în secolul al XIX-lea şi nu au cifra de frecvenţă foarte mare. datorită faptului că. probabil. RUSU . nf. după cum urmează: substantiv + substantiv: Bachman cf. sub infuenţa Şcolii Ardelene. În final. Bach „pârâu” şi s. p. sintactică sau lexicală caracteristică altei limbi (B). ci şi extralingvistică (psihologică şi socioculturală). care favorizează sau împiedică interferenţa”. Grünberg (adj.Dr. au devenit nume de familie. respectiv Bruchental. iar numele de familie provenite din prenume au la bază cu preponderenţă prenume masculine. se lua în considerare doar prenumele capului familiei. Problema majoră este aceea a relaţiei reciproce dintre factorii structurali şi nonstructurali. Acestea se încadrează în categoria numelor afective şi apar uneori în combinaţie cu un nume admirativ sau V. Editura „Scrisul românesc”.. sens în care „ke” din germanul Franke şi „-cke” din Bruckental devin în română „-che” în Franche. germ. substantiv + adjectiv: Baumstark. stark „puternic”). care se caracterizează prin nume luate din istoria românească. morfologică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA fonetică. Baumstark (s. Baum „pom” şi adj. nume care au fost nume de botez. Johann sau Walter devin Claus. Hermann sau Johann sunt de regulă derivate de la prenumele tatălui sau conform unei tradiţii străvechi foarte răspândită pe tot teritoriul lingvistic germanic al unui strămoş.60 Majoritatea numelor de familie de provenienţă germană sunt compuse. 60 36 . germ. Berg „munte”).] Cauzalitatea ei este nu numai intra-. Iohan şi Valter sau chiar Valtăr. „-ge” din Bamberger şi Bürger care se transformă în „-ghe” în Bambergher şi Burgher. trebuie să menţionăm că limba română este. ce respectă nemijlocit pronunţia.Tratat de dialectologie românească. adaptându-le grafiei româneşti. A patra etapă este perioada modernă. grün „verde” şi s. Mircea. unele dintre ele.. 1984. 757. Unele nume ca Peter. Interferenţa constituie un aspect al difuziunii culturale. adjectiv + substantiv: Grünberg. la încetăţenirea unui astfel de prenume drept nume de familie. nf. Bachmann (s. Mann „bărbat. germ. Craiova. însă încep să fie tot mai numeroase. în care se observă o reluare a numelor istorice: Bogdan. [. dar care.

12. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). în actele de stare civilă. Existau cazuri în care nu toate persoanele aveau un nume de familie. care impunea ca. Puterea derivativă a acestora este redusă. care nu au nume patronimic îşi vor putea forma unul. care descriu persoana sau o împrejurare legată de naşterea ori viaţa acesteia. p. prevedea că orice persoană trebuie să aibă un nume de familie. Astfel. în care se stipula că orice persoană trebuie să aibă un nume dublu (compus dintr-un prenume şi un nume). întrucât păstrează amintirea unor zei veneraţi în trecut. cit. în care trebuia să declare că înţelege să poarte numele de botez al tatălui său. asupra numelui. Ceaslov). se adăuga una din terminaţiile „escu” sau „eanu”. astfel încât să se respecte întocmai prevederile 61 D. Legea nr. au fost trecute în Calendarul religios comun ariei de cultură bizantină şi au circulat sub influenţa directă a cărţilor de ritual (Mineat. A. cum ar fi „escu” sau 61 „eanu”. LUPULESCU. 18 din martie 1895. situaţie în care persoana era obligată să facă o declaraţie la primăria locului de origine. 2002.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI devoţional. Codul civil (Cuza-1864). urmărind să pună purtătorul numelui sub protecţie divină. prezentând variante numai acele prenume care s-au adaptat sistemului românesc şi care sunt resimţite de purtători ca fiind româneşti. asupra numelui. evocă sărbătorile creştine sau calităţile necesare unui bun creştin.M. LUPULESCU . iar cele din a doua categorie au fost numite astfel după anul 1800. Lista prenumelor afective şi admirative este cea care se îmbogăţeşte prin împrumuturi recente din alte sisteme antroponimice sub influenţa diferiţilor factori. – nimeni nu poate purta alt nume patronimic cu excepţia aceluia sub care este înscris în actele de stare civilă. persoanele să fie arătate prin nume şi prenume. 37 . Primele reglementări legale cu privire la numele unei persoane au fost: Regulamentul Organic. provin din cuvinte comune. 18 din martie 1895. la care.Op. numele din prima categorie. care este primul act normativ ce reglementează într-un tot unitar problemele referitoare la numele persoanei fizice şi care prevedea: – locuitorii români. cu numele de botez al tatălui lor. de la sate. conform datinilor. şi Legea nr. de natură a diferenţia numele de prenume.. la care să se adauge una din terminaţiile care sunt în datina ţării.

nume de familie precum Anghelescu.. Kraszewski (1843) consemna: „Populaţia şi limba dominantă (în Basarabia) sunt româneşti”. 87. p. -ăscu. cit. PEŢU. În societăţile europene. -eanu. se recurgea şi la numele bunicului patern. stocul numelor este reciclat la nesfârşit. Multe din numele de familie din onomastica românească au sufixe tradiţionale. -ir sau -oiu. sens în care stau mărturie următoarele: Scriitorul şi istoricul polonez J. numele de familie s-a încetăţenit la noi abia la începutul secolului al XIX-lea. p. iar dacă persoana nu putea fi identificată. ţă. MARIUS-SORIN BOZGAN . având în vedere că populaţia este destul de numeroasă şi creşte continuu. UNGUREANU. revoltându-se împotriva „autointitulaţilor patrioţi ai poliţiei. E. 38 . urmare a cărui fapt menţiona că. V. Sufixul -escu este ataşat unui prenume masculin. PEŢU..65 Afanasiev-Ciujbinski a vizitat Basarabia în anul 1862. JUGASTRU . dacă tatăl avea ca nume de botez pe acela de Dumitru (derivă de la de = al doilea şi mater = mamă. Georgescu.La Bessarabie.126. MARDARE . Numele poate indica originea.Dr. Numirea îi asigură un loc în ordinea simbolică a lumii respective. etnia. Sa population-son passé-sa culture. cit. p. Limba română se vorbea şi la sud de Dunăre şi în Republica Moldova. care sunt cele mai frecvent întâlnite. modul curent de identificare a oamenilor era numele de botez adăugat la cel al tatălui.Op. care ignorau total limba rusă.Op. Odinioară. în afară de departamentul Hotinului. cit. Bucarest. P. C. fiul declara şi urma să poarte numele de Dumitrescu.63 De exemplu. astfel -escu. religia. Ionescu. pe linie de descendenţă patriliniară (exemplul cel mai cunoscut – „Nelu a lui Vasile a lui Grigore”). -atu.62 Numele astfel dobândit în modul arătat era trecut pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză. VELICU. sexul. p.. 18. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA legii. 1941. Dănescu. sufixe specifice limbii române. zeiţa vegetaţiei şi a fertilităţii pământului). Basarabia era locuită numai de moldoveni. O. o poziţie în familie şi în reţeaua socială. -aru. ŞT. nobleţea.15. CIOBANU . repetiţiile neputând fi evitate. Spre exemplificare. Pe lângă aceasta. care în regiunile (Rusiei) 62 63 64 65 P. Demeter.Op. -an.64 Individul nu aparţine societăţii decât după ce i se dă un nume. aşadar numele de origine românească erau folosite şi în aceste zone. pentru a se evita confuziile. 2007. cu semnificaţia fiul lui prenumele tatălui. Popescu. apartenenţa la un spaţiu. Limba lor era foarte apropiată de italiană şi deriva din latină.

Chişinău. spunea acesta.România după Marea Unire. Aceşti români sau romani. în Basarabia. 11/1991. Bugeacul de altădată. la vest cu fraţii lor din Moldova şi la sud-est cu Marea Neagră. 121-123. Bucureşti.De la statul geto-dac la statul român unitar. moldovenii).” Despre limba lor spunea: „Limba română vorbită în Basarabia este aceeaşi ca şi în Moldova. pecenegi. sunt descendenţii colonilor romani. căruia în antichitate i se zicea «deşertul get». 405. MUŞAT.”67 Înaltul funcţionar rus Svinin arăta şi el: „Locuitorii autohtoni ai acestei regiuni sunt moldoveni sau români. 400. II. totdeauna a fost locuit de locuitori sălbatici geţi. ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin. I. 39 . p. 69 68 67 66 Ş. A. vlahii (moldavii. rumunii. fost viceguvernator al Basarabiei. ARDELEANU . numeroase particularităţi ale limbilor neolatine. În limba pe care o vorbesc predomină elementul latin”. aşa cum am susţinut cu tărie. descind dintr-o populaţie amestecată. MUŞAT. ca şi italiana.Op. la est cu ucrainienii propriu-zişi. Bucureşti. care este de origine latină şi care conservă. la sud cu bulgarii. CRIHAN ..Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. care. 1983. Ei vorbesc limba moldovenească. compusă din coloni romani şi din slavo-daci învinşi de Traian. ca şi aceştia. romani şi slavi. El e cu totul distinct de vecinii săi slavi şi maghiari… La nord ei se învecinează cu rutenii. p.” Iar concluzia firească era aceasta: „Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au rămas în toate privinţele extrem de ataşaţi naţionalităţii lor. p. aceleiaşi biserici ortodoxe greceşti.69 M. CIOBANU .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca mijloc al pumnului. p. cum se numesc ei. vol. nr. rumânii sau românii sunt un popor ieşit în primele secole ale erei noastre din amestecul de daci. 1986. nogai… Toată partea Basarabiei situată la nord de valul superior al lui Traian este locuită în principal de valahi sau români şi de fapt n-a fost niciodată o ţară independentă sau măcar separată de celelalte ţări valahe… Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români ca şi cei de dincolo de Prut. nota: „Am ocazia să studiez spiritul moldovenilor. I.”68 Cunoscutul Vighel. ARDELEANU . 9. partea I.” Şi continua astfel: „Şesul care merge de la valul superior al lui Traian şi până la mare. cit.”66 Foarte importante sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly (1862): „Valahii. M.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Căpitanul de stat major Zaşciuk. Bulgaria de la Dunăre la graniţa cu Grecia. LAUMONIER. A. majoritatea populaţiei din sudul Dunării vorbea limba română. o influenţă deosebit de considerabilă asupra dezvoltării popoarelor continentului nostru. în Revista de istorie militară. atât în ceea ce priveşte limba.. vorbind peste tot limba română. una din raţiunile cele mai serioase invocate în favoarea înrudirii diverselor naţiuni europene. 172.72 Într-o scrisoare către Ion Ghica. 5. Madrid. I. MUŞAT.Basarabia. a impregnat Europa. ale lui Schleicher şi ale lui Chavée. în anii ’30. scrie în legătură cu popularea Europei din leagănul primar şi răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor următoarele: … „trebuie să recunoaştem că civilizaţia ariană primitivă. unele din caracterele sale fundamentale.. un susţinător al rusificării. Şuga scrie: În secolul trecut. XIX. a avut. în timp ce în judeţele Cetatea Albă şi Tighina ei sunt amestecaţi cu «venetici». Carpaţii. aproape ¾ din cifra totală. liniştită şi superbă. vol. 1892.74 70 71 72 73 74 M. . amestecată cu cuvinte slave. Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată. Moldovenii locuiesc de foarte mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei. Această civilizaţie. şi aceasta este. 40 . ŞUGA .Din istoria românilor. de asemenea. 53. Probleme şi perspective. p. pentru că.ARDELEANU .73 iar istoricul Batiuşkov.”71 Jean Laumonier. I. În judeţul Hotin sunt amestecaţi cu ruteni. amintirea regiunii unde dormeau strămoşii. Dr. cu siguranţă tânără şi puternică. cât şi viaţa ei.Dr. de altfel. regiune fericită. 405.. 1982. I. dar.Op. nu-i decât o chemare neîntreruptă”. în stare de supravieţuire. Al. la jumătatea sec. Ei pot fi consideraţi ca aborigenii acestor regiuni. J. Ed. cit. Toate într-adevăr par să fi conservat de-a lungul transformărilor produse. Limba lor are o rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât italiana. p. ale cărei trăsături esenţiale au fost evidenţiate în lucrările lui Pictet.Op. p. În această provincie există mulţi oameni care se uită cu dor peste Prut”.La Nationalité française. ALEXANDRESCU . p. şi uneori chiar în forma lor originală. Bucureşti. se întâlnesc. ALEXANDRESCU .” 70 Apoi continuă: „Judeţele Chişinău şi Orhei sunt locuite aproape în exclusivitate de ei (de români). Constantin Nicolăescu-Plopşor spune că a parcurs. în anul 1892. care a efectuat în 1862 un recensământ al populaţiei Basarabiei. care se percepe chiar la sursele tradiţiilor naţionale. din care fabuloasa vârstă de aur. Paris. încă în zilele noastre. cit. p.. II. 3/1991. recunoştea şi el că „Basarabia este departe de a fi rusească. arăta de la început faptul că: „Moldovenii formează majoritatea populaţiei. „părinţii”. 60. nu numai prin limbă. datorită întâmplărilor vieţii şi mediilor traversate. prin instituţii şi credinţe. nr. Les hommes.

În cazul descântecelor şi al colindelor. crezându-se că poate orienta relaţia cu forţele supranaturale. Duhu. O altă practică era schimbarea numelui copilului despre care se credea că are puţine şanse de a supravieţui. păstrătoare a vechilor culturi şi obiceiuri româneşti. pe lângă funcţia de identificare în plan social. Nici acum felul în care 41 . se dădea acelaşi nume în speranţa că ultima naştere sau următorul copil va fi băiat. Nedelea. Numele este învestit cu puteri magice. unei femei care avea copii mulţi şi sănătoşi. Duh). El putea fi rebotezat. dacă într-o casă se năşteau copii mult prea des şi numai fete. Poate fi însă obiect al mândriei sau al ruşinii şi dezvăluie la fel de multe lucruri despre noi. se putea recurge la unele modalităţi de a manipula magic numele. pe fereastră. care nu a lăsat să se piardă frumuseţea numelor şi prenumelor tradiţionale. Deasemenea. ca şi odinioară. iar dacă într-o familie copiii se îmbolnăveau şi mureau unul după altul. Crăciun. pe lângă funcţia de a masca identitatea copilului şi de a induce în eroare duhurile rele. deoarece se credea că are legătură cu lumea celor nevăzute. Multe nume sunt păstrate în forma pe care o aveau în primul tip de calendar numit Calendarul popular care a funcţionat până la începutul secolului al XX-lea. Ispas (Înălţarea) etc. în scopul de a redresa situaţia. Noul nume. dându-i-se nou-născutului numele de Oprea. Astăzi prenumele nu mai face obiectul atâtor precauţii. printr-o ceremonie sumară. delimita zilele lucrătoare de cele nelucrătoare. avea rolul de a proteja copilul şi de a îndepărta spiritele malefice. sau era simulată vânzarea acestuia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Din cele de mai sus se poate observa că limba română este o limbă veche. de obicei „Lupu” sau „Ursu”. numele este un instrumentat magic foarte important. Pogor. eficacitatea magică este condiţionată de pronunţarea numelui celui căruia îi era destinat ritualul. practici şi obiceiuri tradiţionale. pentru a stopa şirul acestor morţi premature. superstiţii sau practici magice. denumit „naşul din drum”. că modelează destinul. prin diferite obiceiuri. Sfântu (Pogorârea Sf. Anumite nume proveneau de la sărbătorile religioase: Botez. preciza rangul sărbătorilor şi individualiza. bazându-se pe faptul că un nume poate consolida sau destabiliza existenţa individului. începuturile activităţilor. A devenit „numele mic”. Se avea în vedere tot timpul ca la alegerea numelui unui copil să se evite reluarea numelui unui frate mort. Acest tip de calendar este o creaţie anonimă. susceptibile de a provoca boala şi moartea. de către primul trecător care găsea copilul lăsat în faţa casei. Chiriac. colectivă şi orală care indica perioadele cele mai favorabile.

Nu puteau fi întrebuinţate ca prenume. profesiunea şi domiciliul părinţilor. Editura Gutenberg Univers.78 Încă de la aceea dată s-a interzis cercetarea originei etnice a cetăţenilor români în vederea stabilirii situaţiei lor juridice. pag. un prieten. menţiunea şi verificarea naşterii. prin Legea nr. cit. rasă sau religie. prenumele şi confesiunea căreia va aparţine...76 Actul de naştere cuprindea: data înregistrării.Op.Starea civilă şi acţiunile de stare civilă.Dr. dar am unele bănuieli că nu l-ar boteza Gogu. numele de familie. prenumele.Of. limbă sau religie. ca şi ceilalţi cetăţeni români. Arad. pag. vârsta. anul. de rasă sau de naţionalitate.Starea civilă în contextul actual. 493 din 21 februarie 1928. 44 din 25 februarie 1928. Legea nr. pe care îl cheamă Ricardo. 25. Editura Detectiv. I. naţionalitate. Numele mamei era întotdeauna declarat şi înscris în registre. aparţinând unor naţionalităţi de altă limbă. 86 din 6 februarie 1945. 2011. Acum au un motan. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA folosim prenumele nu este arbitrar. 78 42 . fără deosebire de rasă. TORJA . privind actele stării civile. a fost publicată în M.75 apăreau reglementări clare cu privire la numele persoanei fizice. pentru dobândirea sau folosirea drepturilor civile şi politice. I. 30 din 7 februarie 1945.. nr. Îşi doresc şi un băiat. a fost publicată în M. privind actele stării civile. locul naşterii copilului când este deosebit de locuinţa părinţilor. 77 76 75 Legea nr.Of. precum şi cuvintele care au o conotaţie politică. nr. P. Cetăţenii români. p. ziua şi ora naşterii. Începând cu Legea nr. Nu este întâmplător faptul că. sexul copilului. de religie. 72-73. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. 12. Bucureşti. s-a dispus că toţi cetăţenii români sunt egali în faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice. luna. aşa cum îşi strigă motanul. privind 77 Statutul Naţionalităţilor Minoritare. 86 din 6 februarie 1945. PEŢU . se bucurau de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii. În anul 1945. TORJA . sau pentru admiterea în funcţiile publice sau pentru exercitarea oricărei profesii. Alţi prieteni şi-au denumit pisica şi fetiţa cu acelaşi nume: Zoe. şi-a numit băieţii Armando şi Diego. 493 din 21 februarie 1928. decât cea română. Numele tatălui unui copil nelegitim putea fi înscris în registrul de naşteri numai dacă declaraţia a fost făcută de însăşi tatăl sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică. în drept şi în fapt. 2010. având un strămoş hispanic. 2009. Deosebirea de limbă. Nu cred că extravaganţa lor va merge mai departe. numele. nu putea constitui o piedică pentru nici un cetăţean român.

80 Astfel. în M. pag. se puteau scrie numai în forma şi cu ortografia originală. 31.. dacă a fost dobândit prin folosire îndeobşte cunoscută”. în registrele şi documentele de stare civilă. s-a simţit nevoia modificării legislaţiei cu privire la actele de stare civilă cu referire la copiii găsiţi. Numele de familie ale cetăţenilor. alta decât cea română. pentru modificarea art. Având în vedere faptul că numele de familie era un atribut important de identificare a persoanei fizice. sens în care a fost publicat. cit. cel puţin 30% din totalul locuitorilor era de limba maternă comună. 79 80 I. adaptată la nevoile societăţii româneşti din aceea perioadă. 273 din 23 noiembrie 1948. cu veşmintele şi obiectele care erau asupra lui.Of. 79 Numele de familie se dobândea prin efectul legii sau prin decizia ministrului justiţiei. privind numele de familie. Orice amestec din partea oricărei autorităţi în această privinţă este interzisă. organele oficiale fiind obligate a accepta indicaţia cetăţeanului respectiv. TORJA .Op. 2011. 63 din legea privitoare la actele stării civile din 25 Februarie 1928 şi stabilirea unui regim transitoriu pentru unii copii găsiţi. Limba oficială a Statului Român este limba română. conform căruia copilul găsit trebuia să fie prezentat de îndată organelor de poliţie sau administrative locale. În oraşele şi comunele rurale unde. pag. nr. cit. conform ultimului recensământ. Of. 183 din 14 august 1945. în M. 43 . I. nr. numele străzilor trebuiau să fie indicate şi în limba naţionalităţilor respective. a fost publicat Decretul nr. TORJA .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fiecare cetăţean român era şi este singurul îndreptăţit să îşi stabilească limba maternă sau naţionalitatea sa. Autoritatea la care a fost prezentat copilul încheia un proces verbal constatator al circumstanţelor în care acesta a fost găsit şi făcea menţiune cu privire la tot ce putea ajuta la stabilirea identităţii. Despre acest act normativ se face referire la reglementarea schimbului de nume.Op.. care prevede chiar în art 1 faptul că „Numele de familie constituie un drept imprescriptibil şi alienabil. În anul 1948. 646 din 13 august 1945. 2010. Decretul-Lege nr. dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv. Toate datele culese erau arătate institutului sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul. se impunea modificarea legislaţiei în domeniu. 73-74. 337 din 23 noiembrie 1948. tot astfel este ocrotit dreptul la pseudonim. arătându-se circumstanţele în care a fost găsit.

pe care îi aveau în îngrijire. cea de a doua înscriere.Dr. medicul oficial va stabili vârsta şi sexul copilului. Dacă ulterior se stabileşte că naşterea copilului găsit era anterior înscrisă. cu citarea parchetului. facută în condiţiile de mai sus. însă la data intrării în vigoare a Decretului nr. înscriindu-l în registrul de naşteri. 432 din 1 decembrie 1949. d) Faptul de stare civilă a avut loc în străinătate. pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. dacă se aflau în una din următoarele situaţii: a) La data când a avut loc faptul de stare civilă. întocmit de directorul şi medicul institutului. pierdute. În cazul când copilul nu este nou-născut. s-a simţit pentru prima dată nevoia reglementării numelor din actele de stare civilă şi actele de identitate. din oficiu. c) La data când a avut loc faptul de stare civilă. 30 din 7 februarie 1945. existau registre de stare civilă în localitate. 432 din 1 decembrie 1949. completând cu aceste date procesulverbal care va fi înaintat de îndată Parchetului tribunalului respectiv. prin ordonanţă prezidenţială. 86 din 6 februarie 1945. ofiţerului stării civile. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În cazul când copilul era nou-născut. iar un extras de pe actul de naştere era trimis. Parchetul este obligat. era anulată. publicat în M. în termen de trei zile de la primirea procesuluiverbal. a fost publicată în M.Of. nr. împreună cu avizul său. sau aflate în alte asemenea situaţii. care va înscrie procesul-verbal în cazul când nu sunt cunoscute. Un extras de pe actul de naşteri va fi trimis. în termen de 3 zile. cetăţenii Republicii Populare Române erau obligaţi să îşi procure sau să îşi completeze actele de stare civilă. Of. la cererea Parchetului sau a celor interesaţi. din oficiu. fiind distruse. 81 Astfel. nu existau registre de stare civilă în localitate. să îl trimită. care îi dădea un nume şi prenume copilului. dar actul doveditor nu poate fi procurat. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. procesul-verbal era trimis în termen de 2 zile ofiţerului stării civile. b) La data când a avut loc faptul de stare civilă. Institutele de ocrotire socială trimiteau ofiţerului stării civile respective datele referitoare la copiii găsiţi. din orice cauză. existau registre de stare civilă în localitate. în totalitate sau în parte. însă s-a omis a se face înscrierea faptului. consemnate într-un proces-verbal. nr. acestea lipseau. 81 Legea nr. Procesul-verbal era înscris în registrul de naşteri. instituţiei sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. 78 din 6 decembrie 1949. Prin Decretul nr. instituţiunii sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. 44 .

8 Decembrie 1949. 80 din 10 decembrie 1949.12 Decembrie 1949. În acest sens. 33. a fost publicată Decizia nr. erau considerate acte de stare civilă: naşterea. 4 şi 5 din Decretul prezidential nr. din ziua de azi. 3. căsătoria şi decesul. 85 I. 83 84 82 I.545 din 8 decembrie 1949. TORJA .Starea civilă în contextul actual. Se poate observa faptul că acest Decret a stat la baza majorităţii rectificărilor în actele de stare civilă. 432 din 1949. prin Decretul nr.85 Decizia nr.. 272 din 30 decembrie 1950. astfel încât exista contradicţie între diferitele acte de stare civilă ale cetăţeanului. Satu Mare. TORJA .545 din 8 decembrie 1949.83 pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. în mod public şi continuu. adopţia. În înţelesul Decretului nr. pe numele sau prenumele pe care îl purtau. 272 din 30 decembrie 1950. Editura Someşul. recunoaşterea copilului natural. pag. au purtat în acte oficiale un alt nume sau prenume. doar dacă se încadrau în situaţiile citate mai sus: Acest termen de 60 de zile se socotea de la: . cetăţenii care. deoarece în momentul de faţă nu se pot emite cărţi de identitate sau paşapoarte dacă numele din actele de stare civilă nu corespunde cu numele din actele de identitate. pentru toate celelalte localităţi urbane şi rurale. 3. erau obligaţi să ceară modificarea numelui sau prenumelui. Pentru a se asigura că aplicarea Decretului nr. a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 432 din 1 decembrie 1949. a fost publicată în Buletinul Oficial nr. toţi cetăţenii români erau obligaţi să depună cererile în termen de 60 zile.Op. 124 din 30 decembrie 1950. privind obligaţia cetăţenilor români care intră în prevederile art.15 Decembrie 1949. şi . 432 din 1 decembrie 1949 avea rezultatul scontat. 2010. respectiv faptul că un număr cât mai mare de cetăţeni români îşi reglementau numele din actele de 82 stare civilă şi actele de identitate. pag. pentru Bucureşti. .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI e) Faptul de stare civilă a fost înregistrat în mod greşit sau incomplet. 45 . 2010. referitor la actele de stare civilă.84 a fost din nou reglementată activitatea de stare civilă. Astfel. Decretul nr. 31. legitimarea. pentru comunele urbane reşedinţă de judeţ. decât cele ce reieşeau din actele lor de stare civilă. cit. referitor la actele de stare civilă.

Dr. schimbarea numelui sau prenumelui era distinct reglementată prin Decretul nr. în cuprinsul cărora domiciliază cel care cerea schimbarea numelui sau prenumelui. În acest sens. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Conform acesteia. pag. Deasemenea. până în prezent au fost elaborate o serie de reglementări cu privire la actele de stare civilă şi actele de identitate. Conform acestuia.87 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1951. 273 din 30 decembrie 1950. a fost publicat în Buletinul Oficial nr.. Astfel. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. căsătorie şi moarte şi recunoaşterea filiaţiei şi stabilirii în justiţie. gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii. cit. Ulterior. 124 din 30 decembrie 1950. Decretul nr. oraşului sau raionului de oraş. motiv pentru care legiuitorul a considerat că ar fi necesar să acopere şi acest vid legislativ.86 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. care se refereau la punerea în legalitate a persoanei fizice. religia.Op. cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vârsta de 18 ani puteau cere schimbarea numelui sau prenumelui. 8 din 30 ianuarie 1954. naţionalitatea. Prin aceste reglementări nu s-a definit clar noţiunea de persoană fizică şi persoană juridică. capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. Actele şi faptele de stare civilă (actele de naştere. Schimbarea se făcea prin decizie. TORJA . adopţia. Numele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. în Buletinul Oficial nr. precum şi schimbarea numelui sau prenumelui) se înregistrau în registrele de stare civilă ale Sfaturilor Populare. 86 87 I. prin Direcţia Generală a Miliţiei. Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui se făcea la Sfatul Popular al comunei. prenumele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. rasa. divorţul. Sexul. 2011. 273 din 30 decembrie 1950. După cum am văzut. a fost publicat Decretul nr. Schimbarea numelui sau prenumelui se încuviinţa de Ministerul Afacerilor Interne. al celor ce muncesc şi în scopul apărării drepturilor personale ale cetăţenilor. La cerere se alăturau actele stabilite prin Decizia Ministrului Afacerilor Interne. 34. 46 . înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se făcea în interesul Statului.

275. însă numai dacă el se naşte viu. înfierea. 13 din 28 iulie 1960. s-au adus noi 89 reglementări cu privire la actele de stare civilă. cit. Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani. a fost publicat în M. 2010. 35. potrivit dispoziţiilor prezentului decret. P. de capacitatea de exerciţiu. nici în parte. Actele şi faptele de stare civilă se înregistrau în registrele de stare civilă ţinute de comitetele executive ale sfaturilor populare. TORJA . Nimeni nu poate renunţa. Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. 47 . Of. de aceea este considerată ca limbă primordială a Europei. decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. 1976. divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui. p.Op. cit. I. căsătorie şi deces şi se înscriau prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei. D. la fel ca în România. în tot sau în parte. comunale. Din cele de mai sus se poate observa faptul că nume de persoană latineşti nu s-au păstrat nicăieri în lume. săvârşind acte juridice. Drepturile copilului sunt recunoscute.Op. 2009. orăşeneşti şi de raioane de oraş. de la concepţiune. capacitatea de exerciţiu. În aceste registre se întocmeau acte de naştere. nici măcar în Italia. 88 Prin Decretul nr. Bucuresti. Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă şi nici lipsit. nici în tot. 15.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Persoana fizică are capacitatea de folosinţă şi. la capacitatea de folosinţă sau la cea de exerciţiu. în afară de cazurile prevăzute de lege. M.. limba română fiind foarte bogată în nume. nr. p. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se fac în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor. Capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii. PEŢU .Dicţionar de istorie veche a României. Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana devine majoră.. Astfel.90 88 89 90 Decretul nr. pag. 278 din 23 iulie 1960. PIPPIDI . motivat de faptul că antroponimia latină a fost un sistem artificial. Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează cu moartea acesteia. 278 din 23 iulie 1960.

g. 48 . Totalitatea numelor de oameni (dintr-o localitate. Totalitatea numelor de persoană dintr-o localitate. antroponimíi.91 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL III ANTROPONIMIA SAU ANTROPOLOGIA ONOMASTICĂ 3.antroponimíe s. art. dintr-o regiune sau dintr-o limbă. cel figurat (proverbe. inclusiv a numelui de familie.Dr. Disciplină care se ocupă cu studiul numelor de oameni.. 1.nume). Din fr.antroponimíe s. 92 . Definiţia cuvântului „Antroponimie” Definiţia cuvântului „Antroponimie” (cf.DEX 1998.1. Una din cele mai importante şi hotărâtoare creaţii ale oamenilor este limba.f. 9 . f. (A se vedea în acest sens Anexa nr. Antroponimíei.antroponimíe s. antroponomastică. regiune. 93 . Dicţionar ortografic.om.Numele de familie din România). gr.) 1. Noţiuni generale Antroponimia sau antropologia onomastică este ramura onomasticii care studiază originea şi semnificaţia numelor persoanelor. onoma . 2.s. dintr-o regiune sau dintr-o limbă). (LINGV. 91 92 93 94 Dicţionarul explicativ al limbii române .f. art. (Lingv. Ramură a lingvisticii care studiază numele de persoană.antroponimíe f. 2) Totalitate a numelor de oameni dintr-o limbă.) antroponomastică. cu toate aspectele ei: limbajul direct.NODEX.2. localiltate. Dicţionar de sinonime. 1) Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul antroponimicelor. antroponomastică. este următoarea: . 2. anthropos . 3.-d. (studiază numele de persoane). Anthroponymie. Noul dicţionar explicativ al limbii române . antroponimía. 94 .antroponimíe .

Aceeaşi situaţie poate apărea şi la prenumele unei persoane când acesta este compus şi alcătuit conform voinţei părinţilor. expresii specifice etc.. iar după naştere mama a decedat şi nu a apucat să înregistreze naşterea copilului. antroponimia (nume de persoane). sau reprezentanţii autorităţilor locale în cazul copilului părăsit sau abondonat de către mamă fără să se cunoască tatăl. Spre exemplu. doar în actele oficiale sau atunci când este necesară aşezarea în ordine alfabetică a mai multor nume ordinea este inversă. 49 .n. p 830-831. Numele unei persoane fizice este obligatoriu compus dintr-un nume de familie şi un prenume cu funcţie denominativă individuală. naşilor etc. După cum observă Christian Ionescu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI locuţiuni. situaţie în care cele două nume sunt unite cu cratimă. din punct de vedere sintactic. după o expresie a lui Condillac şi La Romiguière. În situaţia în care numele sau prenumele este reunit această problemă este înlăturată într-o anumită măsură. putem avea ca nume de familie Viorel-Vasile.. trebuie impusă ordinea în care apar elementele funcţionale ale formulei oficiale: nume individual sau prenume + nume de grup sau nume de familie. datorită importanţei sociale a numelui de familie. l’esprit humain tout entier est dans le language (spiritul uman este în întregime în limbă). dar avem posibilitatea şi ca cel puţin unul din cele două nume să fie nume de familie. bunicilor. între care se stabileste un raport de interdependenţă. există unele păreri care afirmă că. Nimic din ce a zămislit gândul omului n-ar putea exista dacă n-ar fi cuvîntul95 sau.e. juxtapus faţă de 95 ISOCRATE . toponimia (nume de locuri) etc. dar între timp datorită bolii de care aceasta suferea s-a numit un curator). În cazurile în care numele de familie şi prenumele provin dintr-un nume individual (Petre Alexandru.. determinantul este întotdeauna un atribut substantival apoziţional în nominativ. Vasile Radu). pentru a evita confuziile. dar declarat de către părinţi. „între numele individual şi numele de familie se stabileşte un raport de tipul determinat + determinant. numai cuvîntul ne-a îngăduit să ducem lucrurile la bun sfîrşit .Filosofia greacă până la Platon. la încheierea unei căsătorii. dacă soţii hotărăsc să aibă numele reunite.. Referitor la exemplul de mai sus Vasile-Andreica. distincţia între nume şi prenume este greu de stabilit. ocrotitorul legal (dacă nu se cunoaşte tatăl.).) scria: Aproape în tot ce am născocit. Isocrate (436 – 338 î. Vasile-Andreica etc.

Nu trebuie uitat faptul că în primele documente de identitate folosite în România era trecută şi porecla.97 Numele de botez sunt cele atribuite copilului la botez sau persoanei adulte în cadrul ceremoniei religioase prin care ei se creştinează. afirmă Christian Ionescu. pag. care permite o identificare rapidă şi precisă a persoanei. Trebuie menţionat faptul că oficial între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă (diferenţa este prezentată în Capitolul II şi Capitolul VII. Studiul numelor de oameni poate constitui una din laturile cercetării istoriei unui popor. cel mai potrivit termen pentru a exprima aceste noţiuni. filosofia. „Supranumele sau porecla”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA determinat şi neizolat de acesta”.96 Modificarea acestui tip de raport prin înlocuirea atributului substantival apoziţional (Ion Amariei vs. sociologia. având tendinţa de a se constitui ca disciplină de-sine-stătătoare. „Cocoşatul”.Antroponimie românească. exprimând un set precis de valori şi sensibilităţi. Onomastica este un domeniu lingvistic apărut mai târziu (la sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului al XX-lea). 50 . dar care în ultimele decenii a dobândit o autonomie pronunţată. atât prenumele cât şi numele de botez. instrument foarte eficient.Dr. În formulele oficiale. de obicei din care face parte şi titularul poreclei. 97 96 Ibidem 96. pag. deoarece ea evocă imediat foarte multe particularităţi despre persoana la care se face referire.1. geografia. V. dependent sau independent de fenomenul religios. IONESCU . oferind interesante cunoştinţe despre evoluţia în timp sau spaţiu. este acela de nume individual. Onomastica populară recurge frecvent şi la poreclă. Teză de doctorat. în situaţia în care la botez i se dă un alt prenume copilului pentru ca acesta să fie ferit de rele). Ion a Mariei). fiind cunoscute doar în cadrul unei comunităţi. secţiunea 5. Universitatea Bucureşti. demografia. 1979. fiind greu de găsit două persoane cu acelaşi nume şi poreclă într-o anumită zonă geografică. 12. după cum urmează: „Uriaşul”. psihologia. cele mai multe porecle fac obiectul unui adevărat cod. CH. „Bătăuşu”. După cum se arată la Cap. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii de foarte multe ori în ambele variante. istoria etc. are ca urmare pierderea caracterului oficial al formulei denominative şi transformarea acesteia într-o formulă neoficială. 13. fapt ajutat şi de situarea sa la graniţa cu alte câteva domenii social-umane (logica.

51 . Este firesc ca în încercarea de a clasifica numele de familie să se ţină cont de numele de botez. altele s-au transformat în nume de familie în forma iniţială sau în forme derivate şi se transmit din generaţie în generaţie. Unele prenume nu se mai folosesc astăzi şi au rămas doar în documente. Criterii de clasificare Caracteristicile modei antroponimice actuale prezintă trei tendinţe principale: 1) evitarea antroponimelor tradiţionale. Româna fiind o limbă naturală. normal. de aceea. în special din mediul urban şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice. în linii mari. este. iar acestea exprimă ideile oamenilor. 4. populară. Nu cultura joacă rolul principal aici. De foarte mult timp. Limba se compune din fraze. ci legătura cu natura înconjurătoare şi spiritul de observaţie şi asociere. fantezia a milioane de oameni fiind infinit mai bogată decît a unei mâini de cărturari. a numelor geografice sau a toponimiei şi al numelor de persoane este considerată o ramură laterală a lingvisticii. ci la toate numele existente în onomasticonul românesc. iar între grupul de sunete şi înţelesul lui există o relaţie care se fixează şi se păstrează mai mult sau mai puţin neschimbată la transmiterea limbii din generaţie în generaţie.1. 2) interesul pentru nume străine. Noţiuni generale Clasificările nu se referă numai la numele de botez. Omul nu are posibilitatea de a interveni arbitrar pentru a modifica această relaţie. Fiecare frază şi fiecare element al unei fraze au un înteles. cea mai bogată din Europa.2. pomenirea unui nume are o semnificaţie adâncă”. studiul numelor proprii. motiv pentru care apar multe nume preluate din mediul înconjurător. Numele cheamă imediat sufletul pe care îl desemnează. numele de botez nu au caracter stabil în comparaţie cu numele de familie. despre care Pedersen spunea foarte frumos: „Unui nume îi dai viaţă pomenindu-l.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IV CLASIFICAREA NUMELOR 4. dar nu şi invers.

Năvălici. Sprâncenatu etc.adjective care denumesc particularităţi fizice: Albu.nume biblice: Adam.. ..nume de meserii. se deosebesc următoarelor categorii: a) ..nume referitoare la starea socială: Fugaru. Sârbu. Nume afective .fenomene ale naturii: Brumă. Minerva. Cojocaru. . Ţăranu etc. Turcu. Numele afective sunt expresia sentimentului omului faţă de 52 . Bujor.nume de sărbători religioase: Natalia. Zurbagiu etc.zoonime: Ariciu.. ca dătătoare de viaţă şi destinatară a gratitudinii şi a dragostei oamenilor: Isabela. cu ceilalţi oameni şi cu mediul înconjurător. c) . numele fiindu-i dat de către autorităţile locale).nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. Lazăr. Lupu. Nume devoţionale . . Coţofană. Usturoi etc. .etnonime . sau morale: Blându. Şerb.sunt adeseori folosite în comunicare orală pentru a preciza la cine se referă interlocutorii: Cazacu. Păun. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 3) înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt. Fieraru. Iarnă. Vulpe etc.fitonime: Arbore. Bunu. Robu. Dogaru. Din perspectiva etimologică.. . Alexandru Grădinaru (făcându-se referire la priceperea pe care o are în cultivarea plantelor sau la grădinărit). Raţiu.au apărut ca simple supranume şi reflectă expresia cotidiană în contactul cu familia. Busuioc. Eva. Tătaru etc. numele persoanelor se împart în: 1. Soare. Vântu.. Chelu.denominaţii de ordin mistic. Nenica. legate de divinitate în sens larg. Ţucu.Dr. Floare.nume teoforice . Zbenghea etc. Bălan. 2. Olaru. Fulger. Popa. funcţii: Cârciumaru. ocupaţii. Tâmpea. Buzatu. sunt antice şi îşi păstrează caracterul sacru. Zidaru etc. Berbec. După conţinutul lor semantic. Vijelie etc. derivate care indică originea de unde acesta se trage sau unde îşi desfăşoară activitatea: Gheorghe Boghea este cunoscut ca Gică din Vale. Topor. Ursu. Negru. Roşu. Cercel. Şarpe. Grecu. . Mazăre. .metonime: Brânză. În cadrul numelor devoţionale. Mazilu. Petre Sătmăreanul (pentru că s-a născut la Satu Mare. Trandafir.. aceşti termeni se pot clasifica astfel: . Maria.conţin o expresie referitoare la divinităţi. d) . b) . sau nume cu indicaţii de adresă.

şi cu timpul populaţia comunităţilor s-a lărgit foarte mult. În România.nume de superstaruri (din aristocraţie. . majoritatea apărând în Evul Mediu timpuriu.numele de familie Birda. un sportiv etc. nu a mai fost suficient să se întrebuinţeze doar un nume. este cea de la care ar putea proveni numele respectiv. .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI habitatul său şi desemnează: ordinea naşterii. judeţul Timiş. ca Valea Almăjului.numele de familie Bălteanu(u) sau Bâltean(u) provine de la aşezarea Bâlta din judeţul Gorj. Aşadar numele de familie Ancăiţan provine de la Ancait. cu numele actual Iancov Most. . .nume ideologice .numele de familie Ancăiţan provine de la Iancaid. Nume admirative .numele de familie Belinţan provine de la numele localităţii Belinţ din judeţul Timiş. care a fost consemnatã în anul 1437. Alba. localităţi din apropierea oraşului Sânnicolau Mare. Hunedoara etc. un erou al unui poem epic. care se află în judeţele: Arad. din Banatul istoric. căreia recent i s-a schimbat numele în Dudeşti (Vechi şi Noi). . Birdean şi Birgean.un om ( patriarh sau profet biblic. originar. Neamţ.). vechea denumire a satului Blidari din judeţul Vâlcea. lângă Craiova (Oltenia). . 98 53 .numele de familie Almăşan poate proveni de la una din cele 12 localităţi cu numele Almaşu din România. modă. cinema. .formează o categorie mai puţin omogenă.o cultură. sunt nume alese datorită admiraţiei pentru: . localitate din Voivodina. localităţi cu nume similar sunt în judeţul Dolj. dorinţa părinţilor ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale). . Şi fiindcă. provin de la numele localităţii Birda. oamenii aveau doar un nume.numele de familie Beşeneanţ provine de la localitatea Beşenova. Ex. Nume descriptive . . un reformator. Clasificarea este preluată din Santi e Fantidizionario dei nomi di persona. 3. sat care aparţine oraşului Gătaia din judeţul Timiş.nume de locuri: locul de origine al unei persoane a reprezentat o altă sursă de nume. Localitatea Almăj. ..reminiscenţe literare. un personaj literar. varianta populară a numelui Iancaid.: . Există şi alte toponime. Bologna.numele de familie Almăjan provine de la numele localităţii Almăj.numele de familie Blăicean provine de la Bleici. de ENZO LA STELLAT Ed. Zanichelli. .un popor.98 4.TV). .

. Spre exemplu: Cocerjenco ucr. de la numele proprietăţii lor. sau faptul că un străbun. -ski). Covaliuc ucr. căldărar” şi suf. krak .numele de familie Brâncovan provine de la numele localităţii Brâncoveni. indiferent de etnie.cazangiu. pag. . 99 .Nume de animale: în unele societăţi. chirurg nepriceput.Nume de origine etnică: derivă de la o origine etnică. 100 101 54 . există credinţa că adoptând numele unor animale care-i înfricoşau. de arbori şi de râuri.Nume de meserii: o sursă bogată de nume o reprezintă cele provenite de la meseria avută de un membru al familiei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . 40. animalele respective nu o să-i agreseze. pag.. Ibidem 99. Spre exemplu: Moraru. chiar imposibil.cocean de varză” şi suf. lup. sau de la localităţi cu numele identic din judeţele Argeş. Kotljarenko (kotljar . -enko).: provenite din denumiri de plante. Zidaru. Rešetar care înseamnă „sitar. Covalschi . ucr. Carte despre numele de familii ale românilor din Voivodina. în general.bg. răspândite pe întreg teritoriul României.Nume posesive: mulţi oameni şi-au moştenit numele. lucrase la acea moşie. Resetar . în special primitive.numele de familie Pădurean provine de la toponimul Pădurea sau Pădureni. SAMOILĂ . 2002. tufiş” şi suf. Cotlearenco . arbori etc.Demirci în lb. plante. creangă. Alte meserii au produs nume ca Fieraru . în special în perioada Evului Mediu. majoritatea totuşi avându-şi originea în Evul Mediu. kocerženko (koceryžka . în România sunt peste treizeci de localităţi. ul). 99 M. să determinăm din care provine originea străveche locală a acestei familii. în cazul oamenilor fără grad nobiliar.. Ibidem 99.Nume de provincii. Cracu (sl. Editura Comunităţii Cultural . chiar dacă ele au fost preluate de la alte popoare.numele de familie Prodan poate proveni de la toponimul Prod (Ardeal). Konovalenko (konoval „cel care tratează bolile de cai cu mijloace băbeşti. -enko). urs.ucr. chiţibusar”. Croitoru etc.Dr.Viaţa numelui. sau ca urmare a faptului că un membru al familiei a avut originea dintr-o ţară vecină. denumite Pădureni. . –u. ea fiind divizată în nume de plante moştenite şi nume de plante împrumutate.fierar” şi suf. .. 43. cândva în vechime. în cazul nobililor. 17-23. pag.Instructive Seleuş .ucr. 100 . -juk). Lexicul botanic slav cuprinde cuvinte al căror sens se referă. -enko). Vâlcea şi Vaslui. măcelar” şi suf.ramură. de aceea este greu.Banat. 101 . Kovaljuk (koval . râuri. ciurar. turcă sau din limba ucraineană Conovalenco ucr. la planta respectivă.. Kovalski (koval „fierar” şi suf.

Eva. Pogor. După acest model. trecute în calendar: Ieremia. ca şi multe altele. Solomon. Ispas (Înălţarea) etc. DOR. precum: Cristian. tragedii familiale etc. Iudita. Chiriac. Sion. De exemplu. Macovei. Iacov. hagiografice) 1. Daniil. Inochentie. Ilie. sârbeşti. Iust. greceşti. Arsu etc.Nume eufemistice: sau cum se mai numeau „nume bune” erau foarte răspândite la popoarele vechi. având legătură cu sărbătorile oficiale: Bun. Cristofor. din epoca formării limbii române. Timotei. XLIV-XLV. 55 . Străvechi populare. îşi au originea de la întâmplări deosebite. ungureşti.nume ce designă virtuţi creştine: Agapie. Rafail. cum ar fi: Furtuna. italiene. Moise. 3. şi apoi toată comunitatea. Sfântu (Pogorârea Sf.nume elaborate în epoca creştină. îşi au originea în Evul Mediu târziu. În această categorie de nume putem oferi câteva exemple. cataclisme. Crăciun.Sofonia. Reveca.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . Evlavie. cu privire la numele calendaristice ale 102 N. sugerând că un strămoş al familiei respective a fost implicat într-un eveniment atât de deosebit încât vecinii. Dan. unei fetiţe i s-a pus numele de prinţesă. Serafim. în speranţa ca fetiţa respectivă să trăiască ca o prinţesă. Samuel. romană.-a (Bunavestire) etc. CONSTANTINESCU. Dositei. Asineta.Nume provenite de la evenimente deosebite: Unele nume. Duhu. Irineu. Azaria. ruseşti. Fântână. Nedelea. . A. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). Cărturăreşti sau calendaristice a) Nume din Vechiul Testament. deşi nu în număr vizibil. Prenume şi porecle create de popor a) unele provin de la anumite sărbători: Botez. egipteană. Natan. 2. bulgăreşti. la început. Duh). Noe. sub auspicii pozitive. Saul. Irina. b) s-au identificat derivate româneşti. . Climent. Emmanuel.nume vechi: de origine ebraică. greacă. germane. Asemenea nume. David. scopul fiind ca noul născut să-şi înceapă viaţa sub un bun augur. b) Nume din Noul Testament şi din martirologii: . . Fulger. Iustina etc. altele netrecute în calendar: Adam. numele de botez româneşti se clasifică în:102 Nume creştine (biblice. l-au poreclit ca atare. persană etc.

aştri şi fenomene naturale.): Madona. d) nume biblice: Adam. Mândruţa etc. personalitate istorică): Adela. b) bucuria naşterii.Tătaru. nume de vedete etc. ţară. Bucureşti. Coman etc. Machedon. V. Decebal. împrumutate de la vecini. Florica. Gloria. Nume admirative care sunt alese datorită admiraţiei pentru: a) un om (erou al unui poem. unele româneşti. Vlad etc. Violeta. 4. referiri la habitat. personaj. Esmeralda. Sabrina. putând desemna: a) ordinea naşterii: Sextil. Sinai etc. Ierusalim. Aurica. c) o cultură (nume ideologice. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sfinţilor care se repetă în numeroase forme derivate de creaţie populară. sportiv. Lazăr. Traian. altele străine. care au apărut ca supranume. Cleopatra. Rusu. Nume afective. Nadia. Nume de origine veche slavă. plante. II. Nume împrumutate de la alte popoare: Basarab. dorinţa ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale): Felicia. Maria. Nume de origine cărturărească: Aladin. animale. Genţiana. pozitive sau negative (nume descriptive): Constantin. Vechi creaţii româneşti din cuvinte de origine tracă sau latină: Albu. Tatu etc. 1998 56 . Narcisa. Octavian. c) trăsături fizice caracteristice. b) un popor (exemple aparţinând categoriei numelor de familie): Machidon. reflectând experienţa cotidiană. Raţiu. IV.. pietre preţioase. Ruxanda etc. b) nume de sărbători religioase: Natalia. Sora. proprietate. 103 T. Eva. ar fi 103 următorul : 1. Negru. Medena. Alexandru. Căruntu. Septimiu. Steluţa.Dr. Sârbu. Vlah. cit. Stroe. Creaţii româneşti recente: Luminiţa. Nume laice: I. Enrico etc. meserie: Dalia. PETRACHE – Op. III. semnele prevestitoare. împrumutate în epoca migraţiunii acestora sau aduse direct: Bogdan. care împarte din punct de vedere semantic numele de persoane. Lucian. Claudiu. Viorela. Galileea. Nume privitoare la cult şi la diverse locuri sfinte: Iordan. Bucur. Minerva. Iosif. Un alt model pentru clasificarea prenumelor actuale. Cicerone. Nume devoţionale: a) nume teoforice: Isabela. 3. Radu. 2. Elisabeta. d) corespondenţa cu lumea: flori. c) nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion.

BELEIU . ca şi pseudonimul.Op. iar pseudonimul şi-l alege titularul. 2011.106 Porecla nu trebuie confundată cu pseudonimul. Definiţii ale supranumelui sau poreclei Dicţionarul limbii române moderne. UNGUREANU. Bucureşti. JUGASTRU .Op.105 Porecla era folosită pentru a face deosebire între mai multe ramuri ale aceleiaşi familii.401. p. aşadar. cit. 1970. GH. Didactică şi Pedagogică.107 Porecla. cit. O. ca şi Dicţionarul limbii române literare contemporane definesc porecla ca fiind un supranume dat în (bătaie de joc) unei persoane în legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. Arad. deoarece porecla îi este pusă titularului de oamenii cu care acesta intră în contact. p. 57 . STĂTESCU – Drept civil. 104 iar mai ales în legătură cu o trăsătură fizică sau cu activitatea sa. de obicei în bătaie de joc. în dreptul civil ea nu are nici o valoare. mai ales că o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior.108 104 105 106 107 GH.Numele şi prenumele persoanei fizice.1. 108 C. BELEIU .. p. 415. „Semnificaţie. C. I.. a psihicului şi a activităţii sale. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte porecla ca fiind: „supranume dat. 121. TORJA . unei persoane. a psihicului său sau a activităţii sale”. ceea ce echivala în fapt cu o schimbare sau completare de nume. 146. Supranumele este dat unei persoane de obicei. Schimb”.Op. p. Ibidem 105. p. p. 228.. uneori în legătură cu anumite calităţi ale persoanei astfel „botezate”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL V PORECLA 5. constă într-un cuvânt ori o grupare de cuvinte.161. cit. Editura Gutenberg Univers. în bătaie de joc. Dicţionarul limbii române literare moderne. Ed. nu se bucură de nici o protecţie legală. care nu formează obiectul unui drept subiectiv şi. în consecinţă. Origine.

Trandafir. c) leneşul (Tembel). Locul de origine. greşeli de pronunţare. 4) Dupa relaţiile de familie (Copilul. III. 3) După inovaţii privind superstiţiile (Deocheatul). după ranguri sau titluri şi profesiuni (Comandantul). b) lacomi şi avari (Doi bani. Argint). 7) După animale (Ariciul.Dr. Avarul). Felul de a vorbi. Gunoierul. fie de o întâmplare. d) sprintenul (Grăbitul. clasificarea se poate detalia: 1) După aspectul fizic (Albu. Ciobanul. V. Trăznet). Repezitul). Din punct de vedere semantic. folosirea frecventă a unor cuvinte. Ocupaţia. Bradul. 6) După starea socială (Bogătaşul. Defecte morale. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 5. 9) După fenomene climaterice şi termeni geografici (Brumă. 5) După relaţiile obşteşti (Buturugă. II.2. Cântă frumos). Bucurosul. Nume de obiecte. Răul). Soldatul). IX. 2) După însuşirile morale: a) caracter (Blândul. pe asemănările dintre persoane. Oierul. Musculosul). Urzică. realizând prin similitudinea însuşirilor un transfer denotativ. e) după alte împrejurări (Bou Negru. de obicei. Întâmplări ciudate. VI. Cal alb. legate fie de o meserie. constatăm existenţa următoarelor categorii ce vizează: I. Patronul). Din punct de vedere formal. 58 . Înaltul. Poreclele şi supranumele provenite din prenume se bazează. pot fi simple şi compuse. Asemănarea sau prietenia purtătorului poreclei cu o persoană oarecare. Căţelul. VIII. Clasificarea supranumelui sau poreclei Din punct de vedere al conţinutului poreclei. IV. Pisica). 10) După metale şi pietre preţioase (Aur. Stejarul. VII. Bunicul). Defecte fizice. Fier. 8) După plante (Copacul. Creangă). Diferite mâncăruri. Tunsu. Soare. Slabul.

(a(l)) + genitiv. 1373/26. Supranumele de grup cu forme de singular se realizează prin următoarele tipuri: .sunt realizate de o formă de genitiv a numelui (prenume sau nume de familie). Nae (a) lu Dobre. Frusina Simionului. Acestea desemnează mai mulţi indivizi care fac parte din acelaşi grup. precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar. Nae a(l) Căpitanului.desemnează femeile căsătorite prin raportare la soţ şi se realizează prin două tipuri de formule: . Jana (a) lu Turcu.(a) lu + nominativ este formula cea mai frecventă: Ion (a) lu Gică.2004 pentru formularele tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate în evidenţele unităţilor de poliţie. având forme de singular când desemnează un singur individ din grupul respectiv. cu modificările ulterioare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Atât reglementările anterioare. .). Pe lângă supranumele care se referă la o singură persoană. nr. Draga Baciului. Mitică Ditului etc.M. . 7/1972 privind cazierul judiciar şi H.folosită mai ales când urmează supranume sau poreclă: Nică a(l) Dogarului.08. cât şi cele actuale. 290/2004 privind cazierul judiciar publicată în M.109 cu privire la cazierul judiciar în formularul prin care se poate solicita certificatul de cazier judiciar prevedeau o rubrică cu privire la poreclă. Vasile (a) lu Marin etc. Ion (a) Preotesei etc. 109 59 . sau colectiv (clasă. care se caracterizează prin faptul că au o denotare multiplă. mai avem supranumele de grup. Ana lu Păun. Paraschiva lu Simion. Nică (a) Floarii.C. loc de muncă etc. Nae (a) Anii. sau a supranumelui (individual ori de grup) tatălui: . numele avute anterior (inclusiv modificarea şi schimbarea numelor).numele soţului la genitiv: (a) lu + nominativ: Maria (a) lu Gheorghe.Supranumele andronimice . eventualele nume false folosite de inculpat. printre care enumerăm: numele şi prenumele persoanelor. nr.Supranumele matronimice . .G. Aspectele susmenţionate denotă faptul că porecla are un oarecare rol de identificare în domeniul procesului penal. Legea nr. Uţa Bucurei. Ghică a(l) Primarului. etc. Ioana Olteanului.sunt reprezentate de o formă de genitiv a numelui sau a supranumelui mamei: (a) + genitiv: Ghiţă (a) Mărioarei. H. Ana (a) Popii. Legea nr. nr. sau forme de plural când referirea se face la întreg grupul. Of. familie. 586/2004.455/1972 privind formularele în activitatea de cazier judiciar sunt abrogate.Supranumele patronimice . pe lângă alte date de identificare a persoanei. Nică(a) lu Bălan. nominativ + -lui: Maria Bulgarului.

Rădeşti.. Miloaia. Muntenii. Josenii etc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA - numele soţului + sufix: -oaia (mai ales pentru femeile văduve): Marinoaia. -iţa: Dogăriţa. Brănoaia etc. Marineasca.. Popeşti etc. Prăvălitoaia. Ioneştii etc. Mariniţa. desemnând tot neamul: Lăzăroii. 60 .. Rădoii. Preotiţa (nevasta tânără a preotului) etc. desemnând grupuri de indivizi pe baza raporturilor de vecinătate): Oltenii.Dr. Răduleasca. Popeasca etc. -eni (mai ales de la nume de locuri.. easa/easca: Drăguleasa. fie prin derivare cu sufixe specifice: -eşti: Grozeşti. Vălenii. Supranumele de grup cu forme de plural se realizează fie cu ajutorul formei de plural. Mărineştii.

MOCANU – Dicţionar de sinonime. după cum urmează: .DEX. pseudonyme. ediţia a IV-a.) şi sub care este cunoscut publicului. Noul dicţionar explicativ al limbii române . P. Pseudonimul poate fi definit.116 sau la 110 111 112 Dicţionarul explicativ al limbii române . alta decât numele. Marele dicţionar de neologisme. artist. folosit de o persoană ca o alternativă la numele lui legal. A..Drept civil. conform căruia: „denumirea liber aleasă. într-un anumit domeniu de activitate. (fr. LUPULESCU. pictor etc. fals. pe care îl adoptă mai ales scriitorii. p. pseudos .NODEX. Editura Steaua Nordului. 113 Pseudonimul este sinonim cu pseudonumele. Centrul de multiplicare al Universităţii „Al. Constanţa. Partea generală.mincinos. 2010.115 sau o altă denumire sub care o persoană îşi ascunde identitatea. artiştii etc. LUPULESCU . p. gr. „Pseudonimul constituie o denumire pe care o persoană fizică şi-o alege pentru a fi individualizată într-un anumit domeniu de activitate creatoare destinată a fi adusă la cunoştinţa publicului. 56. p. Iaşi. pseudonyme. Editura Steaua Nordului. folosit mai ales de autorii operelor literare. D. Constanţa. I. în general.114 Prin pseudonim se poate individualiza o persoana fizică în societate.nume fictiv.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VI PSEUDONIMUL 6. M. 1978. Dicţionar de neologisme. cit.1. 1998. Definiţii ale pseudonimului Pseudonimul (din fr. Cuza”... 2010. artiştii etc.pseudonim – adj. pseudos – mincinos. artistice etc. ediţia a IV-a.nume de împrumut pe care îl adoptă un om de creaţie (scriitor. . gr. pseudoepigraf. 114 115 113 Dicţionar de sinonime. atunci când această persoană nu doreşte să folosească pentru aceasta numele său”. pentru a-şi ascunde identitatea. onoma – nume).nume) este un nume fictiv.112 . 2003. CRĂCEA – Dicţionar de neologisme. onoma . ANDREI .111 .76.Op. sub 116 61 . E. 165.110 .nume creat sau adoptat sub care cineva îşi ascunde adevărata identitate.nume fictiv pe care îl adoptă mai ales scriitorii. D.

119 118 117 119 Ibidem 118. 62 . al autorilor de parodii sau al scenariştilor care foloseau un nume-paravan. CHELARU . c) pseudonim folosit în domeniul artelor vizuale.117 Trebuie să avem în vedere faptul că termenul de „pseudonim” este diferit de termenul „alonim” (care este numele unei alte persoane reale folosit de autorul unei opere de artă). 6. Drepturile reale principale. a) Pseudonimul de scenă în show business Pseudonimul este desemnat nume de scenă când este folosit de un actor. folosită în mod notoriu. „Semnificaţie. în desfăşurarea unei anumite activităţi.2. b) pseudonim literar.Numele şi prenumele persoanei fizice. cum ar fi cazul autorilor numiţi „ghostwriters”. iar Stan Laurel. nu se potrivea cu imaginea de dur. deoarece erau pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950-1970. Schimb”. african. 125. Origine.118 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea. TORJA . Marion Morrison. pseudonimele au devenit numele legale ale persoanelor care le-au utilizat. a adoptat numele „X” pentru a reprezenta numele său necunoscut. folosit de Alexander Hamilton. interpret sau model. d) pseudonim de luptă. 126. Bucureşti. I. de obicei artistice sau literare”. 2001. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA adăpostul căruia o persoană doreşte să desfăşoare o activitate legală. p.Dr. pe care şi-o asumase în rolurile jucate. născut Arthur care o persoană îşi ascunde adevărata identitate. În unele cazuri. Luptătorul pentru drepturile civile Malcolm X (născut Malcolm Little). Ed. Clasificări ale pseudonimului Pseudonimul poate fi de mai multe feluri: a) pseudonim de scenă în show business. All Beck. James Madison şi John Jay. e) pseudonim din sport. original. consideră că pseudonimul este un nume voluntar ales de persoana fizică. E. f) pseudonim în viaţa de zi cu zi. Arad. p. cel mai faimos exemplu american este pseudonimul Publius. era o practică normală ca articolele politice să fie semnate cu pseudonime. la adăpostul căruia aceasta doreşte să desfăşoare o activitate legală. Editura Gutenberg Univers.Curs de drept civil. 12. John Wayne a considerat că numele lui adevărat. p. 2011.

În această situaţie. cu o reputaţie de pudică.Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale). mercenari. b) Pseudonimul literar Pseudonimul literar există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii (în limba engleză pen name. Cei mai mulţi artişti hip-hop preferă să folosească pseudonime care sunt derivate ale propriului nume. pseudonimul îl protejează pe cel care îl foloseşte de persecuţii.în mod special. [A se vedea în acest sens Anexa nr. terorişti. 1 . un roman erotic despre sadomasochism şi sclavie sexuală. Folosirea unor astfel de pseudonime. . 2 . cum este cazul lui Robert Heinlein (care a publicat de mai multe ori două sau trei schiţe în acelaşi număr de revistă). . a publicat Histoire d’O. Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale. după cum urmează: . Când este utilizat de un actor sau regizor se numeşte nume de scenă. a avut probleme cu numele doar după ce şi-a dat seama că este format din treisprezece litere. a dat posibilitatea creării mai multor autori fictivi. există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii.Pseudonime folosite de scriitori). Pseudonimele sunt folosite de autori (a se vedea în acest sens Anexa nr. refuzând să permită folosirea unui nume similar cu unul deja folosit. d) Pseudonimul de luptă Pseudonimele (în limba franceză noms de guerre) au fost adoptate de partizani. 63 . 3 .o persoană nu este obligată să aibă doar un singur pseudonim. în limba franceză nom de plume).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Stanley Jefferson. c) Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale Asociaţiile artiştilor au reguli clare pentru folosirea numelor deja înregistrate. Sunt unii autori care au mai multe pseudonime. este cazul lui Pauline Réage. pseudonimul sub care o secretară de redacţie. dacă noul gen abordat este într-o oarecare măsură riscant. luptătorii din rezistenţă. în funcţie de genul abordat.în cazul în care publică opinii nepopulare. pentru o mulţime de motive.Pseudonime utilizate de actori sau regizori (nume de scenă)]. (A se vedea în acest sens Anexa nr. fără ca autorii şi cititorii să îşi dea seama de asta.

f) Pseudonimul din viaţa de zi cu zi Mulţi prinţi. la începutul domniei (în cazul încoronării monarhilor). Nu trebuie uitat faptul că şi oamenii politici au folosit pe parcursul carierei lor pseudonime. care poate să difere de numele de botez. pentru a crea o aură de mister.7 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA pentru a îngreuna cercetările forţelor de ordine.Pseudonime din domeniul religios). în cazul alegerii unui nou Papă. spre exemplu Jacques Delmas. (A se vedea în acest sens Anexa nr.Pseudonime de luptă folosite de militari).Pseudonime folosite de politicieni). după încheierea celui de-al doilea război mondial. la care se poate adăuga un număr. fiind adoptate deseori şi de recruţii din Legiunea Străină Franceză ca un mijloc de a rupe legăturile cu trecutul. (A se vedea în acest sens Anexa nr. (A se vedea în acest sens Anexa nr. alias Chaban. îşi aleg un nume oficial. 6 . se alege un nou nume religios la călugărire. a devenit Jacques Chaban-Delmas. e) Pseudonimul din lumea sportului Pseudonimul folosit în sport există atunci când este utilizat de un sportiv în cariera sa. În tradiţia monahală. 4 . 64 . iar ulterior pseudonimele folosite de membrii Rezistenţei franceze au fost integrate în numele de familie. 5 Pseudonime din lumea sportului). sau orice alt nume. (A se vedea în acest sens Anexa nr.Dr. Se poate alege dintre numele de botez (dacă are mai multe). pentru a proteja familiile de represaliile autorităţilor.

24 din Legea nr. după caz. PEŢU.Op. născut din părinţi necunoscuţi. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea. (3) din O. potrivit legii. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui 120 I. (2) din O. Art.G. 41/2003.. stabilirea numelui de familie al copilului nu se întemeiează pe filiaţie. 45. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. între persoane fizice saşi schimbareau datorită faptului că a fost utilizat o anumită durată de timp. Art. precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. anume ipoteza la care se referă art. 50. Introducere Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit. „Semnificaţie. cu modificările şi completările ulterioare. în mod obiectiv. 41/2003 şi art. 65 . 2011.1. nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VII MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE ŞI MODIFICARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI A PRENUMELUI 7. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 122 123 121 P. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.1. Schimb”. se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. nr. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. Arad.123 Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. p. ridicole şi a altor asemenea. prin mai multe moduri.121 El nu poate fi stabilit urmare a unei convenţii sau înţelegeri.323/2003. Numele de familie şi prenumele se dobândesc diferit. 2 alin. Origine. MARIUS-SORIN BOZGAN . Numele de familie şi prenumele copilului găsit.G. Editura Gutenberg Univers. cit. în condiţiile prevăzute de lege. oraşului. 120 Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. 119/1996 (copilul născut din părinţi necunoscuţi). Există o singură situaţie în care. 2 alin. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui 7.2 alin.122 Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege.1. p.

iar modificarea şi schimbarea numelui de familie şi a prenumelui se poate face ulterior. 41/2003. nr. Respectul fiinţei umane este esenţial. creaţia ştiinţifică. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. cum sunt viaţa. În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort.1. vocii sau asemănării cu o altă persoană. Numele de familie se poate dobândi de copil. după caz.L.2.) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S. separat. Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere. sănătatea. Este de menţionat faptul că în situaţia în care un cetăţean român doreşte să îşi schimbe numele are la dispoziţie prevederile O.P.124 Atunci când părinţii au nume de familie comun. de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. indiferent dacă acesta este născut din căsătorie. este din afara căsătoriei. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor strâns legate de fiinţa umană. literară sau tehnică. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. cu rea-credinţă. 28 din Metodologie. s-a constatat părăsirea lui. 62 C. Cetăţenii români pot obţine. precum şi a oricăror alte drepturi nepatrimoniale. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui se realizează la naşterea persoanei fizice ca un drept al acesteia. datorită unor împrejurări care au dus la modificări în starea civilă a persoanei. în condiţiile legii.C. imaginii. demnitatea. sau.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA rază teritorială a fost găsit copilul ori. în condiţiile legii speciale.G. Trebuie precizat faptul că noţiunea de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui este total diferită de noţiunile de modificare şi schimbare a numelui de familie sau a prenumelui. fam. 66 .P. este găsit sau părăsit de mamă în maternitate. putându-se aduce grave atingeri vieţii private a acesteia prin utilizarea. artistică. numele de familie al copilului va fi cel al părinţilor săi. integritatea fizică. pentru fiecare copil. orice persoană are dreptul la cel puţin un nume. 7. intimitatea vieţii private. 124 În conformitate cu prevederile art. a numelui.E. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi. după caz.

. (7).64/2011]. din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. (1) C. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite. numele de familie ale părinţilor se reunesc numai în ceea ce priveşte persoana copilului. stabilit prin învoiala acestora. din aceeaşi căsătorie. prin dispoziţie. 41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Precizăm că. 64 alin. cit. copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. sau numele lor de familie reunite. fam. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte [art. părinţii neavând însă un nume de familie comun. 425. nr. cit. BOROI . odată cu declaraţia pentru înregistrarea naşterii copilului (Anexa nr.1. În cazul în care copilul dobândeşte un nume de famile format din reunirea numelor de familie ale părinţilor săi. 30 alin. copilul va purta numele de familie al unuia dintre părinţi. Fam.G.. deci legea 125 permite stabilirea unor nume de familie diferite. p. 2010. aprobată prin H. 119/1996.3. 64/2011).Op. p. aceştia rămân fiecare cu numele său de familie. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă [alin. semnată de ambii părinţi. P. iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului.) Conf.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dacă părinţii nu au nume de familie comun. în cazul unor copii succesivi. nu este obligatoriu ca toţi aceştia să aibă acelaşi nume de familie. conform cărora în cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat. 51-52. nr. 67 .G. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte.18 alin. numele de familie şi prenumele copilului. (2)]. Vom reţine şi prevederile înscrise în art. declarată la ofiţerul de stare civilă. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. MARIUS-SORIN BOZGAN . numele de familie al copilului va fi stabilit de către 125 G. (3) din Legea nr. art. 64 C. (8) şi (10) din Metodologia aprobată prin H. Deci. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. 7. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise.Op. PEŢU.

Existând obligaţia ce incumbă oricărei persoane fizice de a avea un nume.prin învoiala părinţilor. PEŢU .Starea civilă în contextul actual. 212-215. P. p. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceştia. pag.. acest lucru face să se prezume o aparenţă de căsnicie. p. într-un anume fel. pag. Filiaţia) referitoate la copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cercetată“. 41/2003 dispune că numele de 129 născut din părinţi necunoscuţi. I. p. All Beck. 2011. p. prezentat a intra în vigoare la 01. Satu Mare. aparenţă de care legea face să beneficieze copilul. I. s-ar impune ca sintagma „copil găsit” să fie înlocuită cu 129 68 . 413 din Codul civil. BOROI . Bucureşti.]. 2010.4. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî ascultând pe părinţi. .. 2 alin. nr.Op. Editura Someşul. 54. TORJA . sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. numele de famile şi prenumele copilului. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi127 Este de menţionat faptul că nu întotdeauna. Art.128 dacă identitatea mamei nu poate fi stabilită în termenul de 30 de zile prevăzute de art. MARIUS-SORIN BOZGAN .Curs de drept civil. 62 alin. 22 alin.. 2) De lege ferenda. (1) din Legea nr. născut deci din părinţi necunoscuţi. Ed.Op.126 7. (3) din O.2011. Ne aflăm în situaţia în care copilul este găsit.de la data găsirii copilului. 2001. respectiv de art. PEŢU. 81-83. 127 126 P. dacă copilul va purta numele unuia dintre părinţi sau numele lor reunite [art. 427. 29.în lipsa unei asemenea învoieli. republicată. ca şi în cazul părinţilor căsătoriţi care au nume de familie diferite: . la înregistrarea unei naşteri.Dr.10. de numele părinţilor naturali ai nou-născutului. într-o viitoare reglementare. la serviciul de stare civilă. Editura Gutenberg Univers. rezultă că şi în astfel de situaţii trebuie să se stabilească. CHELARU . astfel: . familie şi prenumele copilului găsit. G. 128 P. Bunăoară.1. cit. 2009.. (2) C. prin două recunoaşteri simultane. PEŢU. 18. . republicat. 72-73. fam. cit. copilul. TORJA . cit. E. numele fiind declarat odată cu naşterea copilului. 1) Art. ofiţerul de stare civilă are cunoştinţă. în aceeaşi zi. cit. (2). Arad. p. stipulează că „Dispoziţiile prezentului capitol (II.Starea civilă în contextul actual. din documentele care îi sunt prezentate. Drepturile reale principale. se apreciază că.G. 23 alin. MARIUS-SORIN BOZGAN Op.de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului.Op. 119/1996. 60-61. în cazul în care părinţii recunosc amândoi.

în a cărui rază a fost găsit/părăsit copilul. MARIUS-SORIN BOZGAN .P. cit. emisă de primar. sintagma „persoană găsită”. P.P.S. respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului.. prin dispoziţia primarului (de atribuire a numelui şi prenumelui) şi persoanele cu identitate necunoscută. fiind singura ipoteză în care stabilirea numelui de familie nu se întemeiază pe 130 filiaţie.4.. BOROI . de medic şi de reprezentantul S. după caz.1.1. numele de familie al unui copil născut din părinţi necunoscuţi se stabileşte prin dispoziţia primarului din localitatea unde se înregistrează naşterea (deci. 7. 22 din Metodologie.C. 130 G. se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S.A. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. sau.) se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei.P. pe cale administrativă). p.L.E. 7. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului.A. oraşului. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti. ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul (art.1. b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente. 34 alin. d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului.. 33 din Metodologie). astfel încât să poată fi puse în legalitate.Op.P. 61-62. Actele necesare înregistrării naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit. găsite pe raza de competenţă a autorităţii administraţiei publice în cauză. din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul.. p. c) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. cit..Op.4. Aşadar..2. înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI precum şi în situaţia în care copilul este părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare (. Termenul de înregistrare a naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia.S. 428-429. 69 . (1) şi (2) din Metodologie. PEŢU. conform prevederilor art.

pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului. emisă de primar. În conformitate cu dispoziţiile art. lunii şi zilei de naştere. f) vârsta copilului găsit. e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia ia fost încredinţat copilul. sau..P. se face în baza următoarelor documente: a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului. semnat de reprezentantul D. (1) din Metodologie.C.S. precum şi. 70 . d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei. de medic şi de reprezentantul S. f) declaraţia de înregistrare a naşterii.P.P. la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date: a) anul. cu vârsta mai mare de 18 ani. e) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul.C. rubricile referitoare la părinţi nu se completează. se înregistrează la S. după caz. 34 alin. prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit. d) numele de familie. stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului.E. chiar dacă acestea sunt aproximative. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente.L..G. Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.A. b) sexul copilului.Dr. în acelaşi mod se înregistrează naşterea unei persoane găsite. de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii. conform prevederilor art. (3) din Metodologie. g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei. b) certificatul medical constatator al naşterii. respectiv cu cele care rezultă din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie. ale martorilor. actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil. luna şi ziua când a fost găsit copilul. c) dispoziţia de plasament în regim de urgenţă.P. după caz. a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele cu acte de stare civilă. 36 alin. Conform prevederilor art. 35 din Metodologie.

13. (2) . iar în conf. cu art. motiv pentru care. ridicole şi a altor asemenea. s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. 84 alin. Origine. De lege ferenda. 8 alin.133 În această situaţie trebuie să delimităm foarte clar numele de familie de prenume. ceea ce înseamnă că. Schimb”. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. în principiu. 133 71 . BELEIU . Dobândirea prenumelui de către nou-născut Conf. „Semnificaţie. „prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. 2 alin. (2) din O. lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de la serviciile de stare civilă.5. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea”. pe baza declaraţiei de naştere. teză de doctorat. spre exemplu. în ambele variante. deoarece. România s-a umplut de prenume ca Jose Armando. 414. IONESCU . (3) din Legea nr.art. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. Trebuie menţionat faptul că între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă. I. GH.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 7. Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. În formulele oficiale. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme.Antroponimia românească. p. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. Arad. Carlos sau Juan Alberto.Op. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii. 1979. în ultimii ani. p. cit. dacă părinţii au nume de familie care par 131 132 Ch. În noul Cod civil . unul dintre termenii propuşi pentru a exprima aceste noţiuni 131 este acela de nume individual. în condiţiile legii”.132 Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui.se prevede că: „Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii.1.. art. dictatori sau instituţii publice. Bucureşti. Cassandra.G. nr. 57. Editura Gutenberg Univers. la înregistrarea unei naşteri în actele de stare civilă. de foarte multe ori. p. Ronaldo etc. care sunt vizionate la TV. 2011. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. după caz”. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung.

(1) teza a II-a din O. în această situaţie. Modificarea numelui de familie Fiind strâns legat de raporturile de familie. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 7. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. pag. urmare a adoptării Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 134 Metodologia nr. prin tradiţie. Conform prevederilor art. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor A fost abrogată.Dr.135 Pentru ipoteza în care există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi prenumele arătat în declaraţia verbală a declarantului. 80. cit. 1/1997. putându-le menţiona că. „Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole. 119/1996 prevede că stabilirea prenumelui se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi. 64/2011. 2 alin. nu ne putem opune înregistrării naşterii copilului în acte. 18 alin. nu a prevăzut când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. în conformitate cu prevederile O. 2010. Cu totul alta este situaţia în cazul în care părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutului şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume.2. deoarece. (2) din Legea nr..G. prin dispoziţie scrisă. în ideea că. 18 alin. în acest caz. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. nr. nr. art. În acest sens. 135 134 I. 119/1996. unul sau mai mulţi dintre ei poartă acelaşi prenume ca şi tatăl/mama sau alţi ascendenţi. 72 . De aceeaşi manieră se va proceda şi în situaţia în care părinţii nu vor să opteze pentru un prenume corespunzător. TORJA – Op. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.G. iar în caz de neînţelegere între părinţi va decide autoritatea administraţiei publice locale (primarul) de la locul înregistrării naşterii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ridicole (un nume de animal sau de pasăre).G. ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrarea. au posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă. (3) din Legea nr. aprobată prin H. art. Nu este deloc indicat ca să se atribuie mai multor copii ai aceleiaşi familii acelaşi prenume. numele de familie al unei persoane fizice poate suferi anumite modificări determinate de schimbările intervenite în starea civilă a acelei persoane.

p.2. aceste modificări nu presupun niciodată modificarea prenumelui. se referă doar la numele de familie. fiind necesare unele precizări: naşterea şi decesul sunt fapte de stare civilă.2. diferă cauzele care determină această înlocuire. I. Bucureşti. 136 137 P. În sens restrâns. sau legătura de descendenţă dintre 138 un copil şi părinţii săi. iar schimbarea numelui se referă atât la numele de familie. adopţia.Op. 65. vol. Noţiuni generale Filiaţia este legătura biologică ce rezultă din procreare şi naştere. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie 7. .schimbări determinate de instituţia adopţiei.1. cât şi la prenume. 7.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI persoanelor fizice. 283. All Beck. reprezintă acte de stare civilă.schimbări în filiaţia persoanei fizice. precum şi regimul juridic.schimbări determinate de instituţia căsătoriei. . Modificarea numelui de familie nu trebuie confundată cu schimbarea numelui de familie. Modificarea numelui fiind determinată generic de schimbarea stării civile.1. ROSETTI-BĂLĂNESCU. tăgăduirea paternităţii. AL.. HAMANGIU. prin modificarea numelui de familie înţelegem înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective şi anume: . PEŢU. filiaţia desemnează legătura directă dintre 137 copil şi fiecare dintre părinţii săi. 136 care poate fi schimbat numai pe cale administrativă.) se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice.1. I (Restitutio). cit. Modificarea numelui de familie nu se face în toate situaţiile în care se schimbă starea civilă a persoanei.. căsătoria. BĂICOIANU -Tratat de drept civil român. Prin modificarea numelui de familie se înţelege înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective. prevede că „Numele de familie (. în condiţiile prevăzute de lege”. Ed. 73 . divorţul. 1996. MARIUS-SORIN BOZGAN . p. Aşadar.. desfacerea adopţiei etc. cu toate că ambele au ca efect înlocuirea numelui de familie. C.

E. T. Filiaţia produce efecte juridice dacă este stabilită în condiţiile prevăzute de lege. Of.2009).Legea nr.D. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sens larg. 21/1991.07. p. . Partea I. 142 . cu privire la drepturile copilului.jurisprudenţa în materie a C. nr. A .prevederile Convenţiei Europene a drepturilor omului. p.Legea nr. . cit.Dreptul familiei. în Titlul III.Codul familiei. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. Textul iniţial a fost publicat în M. Republicată în temeiul dispoziţiilor art. R. care.E.09. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. căsătoria trebuie dovedită deosebit. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.O. POPESCU . nr. Of. . . 7. 138 139 140 141 142 I. 18/1990. .U.Of. filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei. care cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei prin efectul filiaţiei. 298-299. publicată în M. nr. Capitolul II – „Filiaţia” (art. în Capitolul II. 557 din 23 iunie 2004. aprobată cu completări prin Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat140.Of. Legea privind Noul Codul civil (Legea nr. 287/2009. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 49/2009.Dr. 47-65). nr.1992) pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. reglementează „Rudenia”. Desigur. P. fie că este din căsătorie. FILIPESCU .139 Legătura juridică dintre un copil şi mama sa poartă denumirea de maternitate sau filiaţie faţă de mamă. cu modificările şi completările ulterioare. nr. FILIPESCU. 190 din 26 martie 2009.1965. vol.Op.P. Textul iniţial a fost publicat în M.N. în titlul II. 245 din 1 octombrie 1992. Modul în care se stabileşte filiaţia faţă de mamă prezintă deosebiri faţă de modul în care se stabileşte filiaţia faţă de tată. 511/24. Of. publicată în Monitorul Oficial al României. 74 .Convenţia O.Tratat. republicată în M.I. Filiaţia este reglementată în următoarele acte normative: .Legea nr. „Filiaţia”.Legea nr. 639 din 5 septembrie 2008. nr. republicată. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. ratificată prin Legea nr. nr. 243/30.101/1992 (M. publicată în Monitorul Oficial al României. şi care include..D. fie că este din afara căsătoriei.Legea cetăţeniei nr. dându-se textelor o nouă numerotare. încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă cunoaşte aceeaşi reglementare juridică.I. . Partea I. .314 din 13 iunie 2001. Bucureşti..141 .

p. BOROI . astfel: A) stabilirea. fam. deci copilul va lua numele de familie al părintelui respectiv. pe care o considerăm preferabilă. (1) C.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cu privire la schimbările în filiaţie care determină sau pot determina modificarea numelui de familie. cit. care să prevadă modificarea numelui de familie al copilului născut din părinţi necunoscuţi. întrucât filiaţia este stabilită cu efect retroactiv şi nu există vreun temei legal ca numele de familie al copilului să difere în raport cu data la care se stabileşte filiaţia. a filiaţiei copilului născut din părinţi necunoscuţi.. Vorbim despre aplicarea prin analogie. potrivit căruia. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. Deşi nu există un text de lege expres. însă acum avem în vedere MODIFICAREA numelui de familie143. deoarece textele de lege respective se referă în mod expres la STABILIREA numelui de familie. într-un asemenea caz. nemaisubzistând nici o raţiune spre a se menţine un nume de familie ce a fost stabilit în condiţiile în care filiaţia nu era cunoscută. cit. (2) C. atunci se vor aplica. a filiaţiei copilului născut în afara căsătoriei şi faţă de al doilea părinte. (1) C. ar putea fi interpretat în sensul că. 64 alin. fam.. astfel încât ar exista avantajul că acel copil va avea un nume de familie comun cu cel al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia. P. cit.144 copilul va lua numele de familie pe care părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia îl avea în momentul naşterii.Op. Se ridică. 75 . Într-o altă soluţie. p. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. Într-o primă soluţie. dacă se stabileşte filiaţia numai faţă de unul din părinţi. La această ipoteză se referă art. p. dacă ne-am raporta la momentul naşterii copilului.. la care vom face vom câteva referiri la fiecare dintre situaţiile prezentate generic. dispoziţiile art. 67-68. G. 431.. „în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt 143 144 G. copilul va lua numele de familie al părintelui din momentul stabilirii filiaţiei. MARIUS-SORIN BOZGAN . prin analogie. pentru a căpăta numele de familie pe care îl indică filiaţia. totuşi..Op.Op. 64 alin. ca urmare a stabilirii filiaţiei faţă de cel puţin unul din părinţi. 431. BOROI . art. fam. pot apărea următoarele situaţii. B) stabilirea. părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia avea un alt nume decât cel pe care îl are în momentul stabilirii filiaţiei copilului respectiv. problema de a şti ce nume de familie va lua copilul în cazul în care. trebuie să admitem că numele de familie ce i-a fost stabilit acelui copil prin decizie administrativă urmează a fi modificat. Aşadar. 64 alin. PEŢU.

5/1963. nr. cit. col.. Legislaţia familiei şi practica judiciară în materie. supr. 1296/1975. reg. lit.” S-a decis că în cazul în care un copil din afara căsătoriei a luat numele de familie al tatălui. 406. 1987. GH. G. 544. S. Crişana.148 Aceeaşi ar fi situaţia şi atunci când părinţii copilului. p. p. iar apoi tatăl. nr. 4 alin. 362/1964. căsătorindu-se cu mama copilului respectiv. 232. în vol. S-a decis că în cazul în care instanţa judecătorească încuviinţează cererea. 149 76 . 935/1962. Trib.Dr. p. dec. 127. 138.Op. p. C. a luat numele de familie al acesteia. Trib. dar nu a fost sesizată instanţa de judecată în timpul vieţii părintelui. (2) C. deci. nr. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. BELEIU .. UNGUREANU. numele lor de familie reunite.Op. supr. O. ar lua. nr. la încheierea căsătoriei... nr. p. iar nu o modificare a acestuia. dec. dec. întrucât nu este vorba despre modificarea numelui de familie al copilului [deci nu sunt aplicabile dispoziţiile art.G.147 Subliniem că această ipoteză a fost preluată în actuala reglementare în materia schimbării numelui pe cale administrativă.Op. j. nu se poate solicita pe calea unei acţiuni în instanţă judecătorească încuviinţarea ca acel copil să poarte numele de familie luat de tatăl său la încheierea căsătoriei şi care este altul decât cel avut de tată atunci când l-a recunoscut. însă. ca nume de familie comun. civ.149 145 146 147 148 Trib. ci de schimbarea numelui pe cale administrativă. O. 433. înlocuirea numelui de familie al copilului cu numele de familie comun al părinţilor săi implică o schimbare a numelui de familie. 437. în revista „Justiţia Nouă” nr. BOROI . pe cale administrativă există posibilitatea schimbării numelui de familie al persoanei care face această dovadă.]. s-a propus să existe şi posibilitatea încuviinţării purtării numelor de familie reunite ale părinţilor. ulterior înregistrării naşterii.. 66. JUGASTRU . (2).. în acelaşi sens. civ. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui acestuia în timpul vieţii. în Repertoriu 1952-1965. 64 alin. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. care l-a recunoscut.145 De lege ferenda.146 Precizăm că în cazul în care a existat o recunoaştere voluntară.. cit. numele de familie pe care urmează să îl poarte copilul este acela pe care părintele îl are la data încuviinţării instanţei. cit. civ. nr. 41/2003. care prevede: „când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte. în art. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte. p. Justiţiei. fam. M. iar nu numele de familie pe care acesta l-a purtat în trecut.

expres.151 Această situaţie este denumită în doctrină conflict de paternitate (dubla paternitate). UNGUREANU. fie cu încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd principiul monogamiei).150 Menţionăm. (1) C. p. anulată sau a încetat. devine copil din afara căsătoriei. starea civilă a copilului se schimbă. 54 alin. anume din căsătoria în care a fost conceput. 288/2007. p. Protecţia copilului. Familia. prin Legea nr. Prin aceste prevederi. a fost modificat şi completat Codul familiei. 53 alin.. dar născut după ce mama sa a încheiat o altă căsătorie.Op. Însă. (1) C.Tratat de dreptul familiei. dar nu din căsătoria mamei sale cu cel care a introdus acţiunea în tăgăduirea paternităţii. dimpotrivă. pe calea acţiunii în tăgăduirea paternităţii.152 150 I.. IMBRESCU . conform celui de-al doilea alineat al art. fam. 2006. în prealabil. BOROI . copilul poate să rămână tot copil din căsătorie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI C) admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. 139). C. Elemente de stare civilă. desfiinţarea sau desfacerea căsătoriei precedente. „copilul născut după desfacerea. „copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. alin. legiuitorul a instituit prezumţia de paternitate. (2) dispunându-se: „Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soţi. 433. 152 151 G. cit. JUGASTRU .. copilul a fost conceput în timpul unei căsătorii. doar o regulă generală. Bucureşti.Op. în sensul că. că.” iar. În mod excepţional. care se rezolvă în sensul că tatăl copilului este soţul mamei din cea de-a doua căsătorie. ci enunţă. faptul că. Editura Lumina Lex. ci din căsătoria anterioară a mamei sale (prin ipoteză. cit. se numeşte perioadă de validitate (O. deci copilul este considerat tot copil din căsătorie. fie după ce prima căsătorie a fost desfăcută. dacă se înlătură paternitatea ce reiese din cea de-a doua căsătorie a mamei. potrivit art.” Dacă acţiunea în tăgăduirea paternităţii este admisă. p. cazurile în care soţul mamei poate tăgădui paternitatea. fam. atunci când mama intră într-o nouă căsătorie înainte de naşterea copilului şi înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la încetarea. în art. ea poate fi continuată de moştenitori. stabilind că „paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”. 54. 53. în doctrină. urmând ca instanţa să decidă de la caz la caz. poate fi răsturnată. 77 . art. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”. Situaţia particulară care se creează. precum şi de către copil. 256. Legea nu stabileşte. Se cuvine să precizăm. ci. din copil din căsătorie. ca element de noutate. cu filiaţia stabilită faţă de mamă. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. se admite că renaşte de drept prezumţia de paternitate din prima căsătorie a mamei. care însă nu este o prezumţie absolută.

155 Aceasta. fie că. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De asemenea.153 Pentru toate aceste trei cazuri. atunci când soţii au un nume comun).. copilul devine din afara căsătoriei (şi acest lucru este de necontestat). fie că soţul este declarat mort prin hotărâre judecătorească şi. anume atunci când. 155 78 . 73-76. a se vedea: G. cât şi a copilului. MARIUS-SORIN BOZGAN . 433. prin admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. se va pune problema de a stabili influenţa admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii asupra numelui de familie al copilului. 434. el va avea stabilită filiaţia nu numai faţă de mamă. ori dacă are un nume de familie alcătuit din reunirea numelor de familie ale mamei sale şi reclamantului.. De lege ferenda. p. Aceste situaţii alcătuiesc ceea ce se denumeşte în doctrină prin expresia conflict aparent de paternitate (dubla paternitate aparentă) şi care se rezolvă în sensul că soţul mamei este prezumat a fi tatăl copilului. p. JUGASTRU . la peste 300 de zile de la data stabilită prin hotărâre ca fiind data morţii. copilul să poarte numele mamei dobândit de acesta prin filiaţie (numele de fată. această împrejurare importantă atât în viaţa soţului mamei. cit. O. P. cit. PEŢU. BOROI . s-a făcut o recunoaştere voluntară de paternitate a unui copil care îşi are stabilită maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat. C..154 Este totuşi posibil să nu intervină o modificare a numelui de familie al copilului. în urma admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. 153 154 G. iar apoi soţul mamei tăgăduieşte paternitatea.. p. dacă respectivul copil are numele de familie al soţului sau fostului soţ ce a exercitat acţiunea în tăgăduirea paternităţii. cit.Op. copilul are numele de familie pe care îl avea mama în momentul naşterii acestuia. iar apoi şi-a stabilit maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat decât cel care l-a recunoscut. 140. Pentru detalii.Op. la data tăgăduirii paternităţii. se naşte copilul care este recunoscut de un bărbat.Op. pentru că. deşi copilul devine din afara căsătoriei.Op. care ulterior tăgăduieşte paternitatea. purtarea în continuare a aceluiaşi nume este pur şi simplu împotriva realităţii. ci şi faţă de tată (ipoteza presupune fie că un copil născut din părinţi necunoscuţi şi-a stabilit mai întâi paternitatea prin recunoaştere voluntară. se sugerează că. mai poate fi întâlnit şi cazul când. cit. iar apoi tăgăduieşte paternitatea). deşi lovită de nulitate. BOROI . UNGUREANU. iar după aceea soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea judecătorească declarativă de moarte. nu este evidenţiată prin numele său.Dr. p. în cazul admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. totuşi. deşi paradoxal.

deşi hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în tăgăduirea paternităţii produce. 60 alin. precum şi admiterea acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. 437. aşa încât. Împrejurarea că art. deoarece purtarea numelui de familie în trecut este un fapt ireversibil.156 În ce ne priveşte.Op. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat GH. urmează a se recurge la art. şi a menţiunilor înscrise pe acestea. 157 158 156 G. 407. proc. Mai este de reţinut că. modificare ce ar conduce la modificarea menţiunii referitoare la nume din actul de stare civilă) competenţa aparţine numai acestei instanţe judecătoreşti. modificarea numelui de familie. ceea ce a condus la soluţii diferite în doctrină şi practică. deoarece textul de lege menţionat presupune că a intervenit deja schimbarea în starea civilă a persoanei şi. pe de o parte. BOROI . este de strictă interpretare şi aplicare. modificarea se va produce numai pentru viitor (ex nunc). în principiu. p. potrivit căruia „cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea 157 instanţei competente să judece cererea principală. practic. Pentru amănunte. odată cu aceasta. 60 alin. eventualele incoveniente de ordin procesual. art. (2) din Legea nr.158 D) admiterea acţiunii în contestarea recunoaşterii voluntare de filiaţie. apreciem că însăşi instanţa care admite acţiunea în tăgăduirea paternităţii se va putea pronunţa şi asupra modificării numelui copilului.Op. iar ca orice normă specială.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru ipoteza tăgăduirii paternităţii copilului din căsătorie. 341-344. FILIPESCU .P. pe de altă parte. p.. din punct de vedere procesual. republicată. un text expres. modificarea numelui de familie reprezintă un aspect accesoriu tăgăduirii paternităţii. având în vedere. în vederea stabilirii competenţei. BELEIU . civ.. până în prezent s-a apreciat că nu există. 1993. ci de modificarea acestuia. de altfel. prevede că soluţionarea cererii de modificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul celui ce formulează cererea nu este de natură să ducă la concluzia că în toate cazurile (spre exemplu. totuşi. iar. 119/1996. cit.. (2) din Legea nr. cit. că nu este totuşi vorba despre stabilirea numelui de familie. a se vedea I.Tratat de dreptul familiei. în privinţa modificării numelui de familie. p. republicată. Ibidem 157. nu vizează decât modificarea actelor de stare civilă. În alte cuvinte. 79 . în privinţa numelui de familie al copilului. efecte retroactive (ex tunc). 17 C. 119/1996. în ceea ce ne interesează acum.

pentru contestarea recunoaşterii de maternitate şi art. în mod corespunzător. 49 C. (1) C. 41/2003 şi art. în cazul în care recunoaşterea contestată sau anulată a fost făcută înainte de stabilirea numelui de familie al copilului în condiţiile art. cit. p. 338. cit. după caz. aplicându-se. pentru contestarea recunoaşterii de paternitate].G. fam.. Totuşi. instanţa care a admis acţiunea în contestarea recunoaşterii de filiaţie. numele lui va fi determinat prin dispoziţia scrisă a primarului. iar. apreciem că. în principiu. Deşi este vorba despre acţiuni în justiţie diferite. MARIUS-SORIN BOZGAN – Op. Acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate sau. modificarea numelui de familie al copilului se va produce numai pentru viitor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ori a acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate.. cit. îşi stabileşte paternitatea prin hotărâre judecătorească faţă de un alt bărbat.159 Dacă recunoaşterea voluntară de filiaţie nu corespunde adevărului. în caz de admitere. nr. una din regulile pe care le-am analizat la stabilirea numelui de familie. FILIPESCU . totuşi. aceasta din urmă putându-se exercita atunci când recunoaşterea voluntară de filiaţie nu s-a făcut cu respectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege. Şi în ipoteza admiterii acţiunii în contestarea recunoaşterii de filiaţie sau în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie. 438-439. de paternitate nu trebuie confundată cu acţiunea în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie (de maternitate sau. ulterior. BOROI .24 din Legea nr. orice persoană interesată poate să o conteste [art. P.Op. această hotărâre judecătorească îndeplineşte şi funcţia de contestare a recunoaşterii voluntare de paternitate. de paternitate). p.Dr. iar numai modificarea menţiunii corespunzătoare din actul de stare civilă se va face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. iar.66 I. G. copilul devine născut din părinţi necunoscuţi. ambele acţiuni produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte numele de familie al copilului. atunci când un copil şi-a stabilit paternitatea prin recunoaştere. dată fiind imposibilitatea obiectivă a retroactivităţii sub acest aspect. S-a arătat că. (3) din O.. după admiterea acţiunii. Asupra modificării numelui de familie se va pronunţa. 80 . 2 alin. 58 alin. 119/1996.160 Atunci când copilul a avut numele de familie al celui ce îl recunoscuse va interveni o modificare a numelui de familie al copilului. republicată. deşi schimbarea stării civile a copilului se produce cu efect retroactiv.161 159 160 161 P. p. fam.Op. PEŢU. după caz.

copilul poate introduce acţiune în justiţie pentru stabilirea adevăratei filiaţii.deoarece prin adopţie se stabileşte filiaţia între cel/cei care adoptă şi copil . filiaţia firească.Op. cât şi în cazul în care copilul a fost adoptat de către două persoane. Bacău. iar aceasta din urmă poate fi stabilită faţă de ambii părinţi sau numai faţă de unul dintre ei. 301-302. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat. va hotărî potrivit cu interesul copilului (art. Trib. P.2. 98 alin. La rândul ei. ea poate să rezulte din adopţie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Lucrurile se prezintă asemănător şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. nici folosirea stării civile. în R.1.D. adică să rezulte din legătura de sânge dintre părinţi şi copilul lor. În această variantă. copilul poate introduce acţiune în stabilirea maternităţii. 439. p.. 2009. iar orice persoană interesată poate contesta filiaţia. va lua numele de familie pe care mama l-a avut în momentul naşterii lui. 185. cit. BOROI Op. Într-o atare situaţie. nr. p. 61.R. p.Op. iar mama sa îl poate recunoaşte. după ce îi va asculta pe părinţi. 7. dar lipseşte posesia de stat. b) când copilul nu are nici certificat de naştere. şi orice persoană interesată poate contesta starea civilă arătată în certificatul de naştere. Ca efect al admiterii acţiunii în contestarea paternităţii..162 Problema stabilirii filiaţiei poate fi ridicată în următoarele cazuri:163 a) când nu există concordanţă între posesia de stat (folosirea stării civile) şi certificatul de naştere. copilul va păstra ori. c) când are certificat. copilul poate intenta acţiune pentru stabilirea adevăratei filiaţii faţă de mamă. precum şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. poate să fie din căsătorie ori din afara căsătoriei. iar atunci când este cazul. PEŢU . Filiaţia copilului faţă de părinţii săi poate să fie firească. după caz. A. dec. soţ şi soţie . 81 . 163 162 I.măsurile privitoare la persoana şi bunurile copilului se iau de către părinţi. p. Jud. FILIPESCU . Cazul copilului din căsătorie şi a celui adoptat de soţi În cazul copilului din căsătorie ai cărui părinţi trăiesc împreună. În această situaţie. fam.. 849/1978. autoritatea tutelară. În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. de comun acord [art. cit. (1) C. 99 C. nr.).1.1. civ. P. fam. FILIPESCU. cit. 2/1979.].I. G.

ascultând pe părinţi. (2) C.2. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. „Ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fata de copiii lor minori. Tot astfel. În lipsa unei asemenea învoieli. 64 C. acesta va exercita singur drepturile şi îndatoririle părinteşti. „Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. (1) C. din afară căsătoriei ori înfiaţi”. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite.Dr. Pe de altă parte însă. decăzut din drepturile părinteşti.. „Copilul dinafara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copilul din căsătorie”. potrivit art.după ce copilul s-a născut . 98 alin.1. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie. 97 alin. odată cu naşterea copilului. dar nici măcar nu locuiesc împreună. în conformitate cu art.3. pe de o parte. pus sub interdicţie sau. fam. de multe ori. prin art. în cazul în care copilul a 82 .1. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de unul dintre părinţi În cazul în care filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost stabilită numai faţă de unul dintre părinţi. În acest caz. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi Cât priveşte copilul din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi. la serviciul de stare civilă. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. fam.. (2) C.1. părinţii copilului din afara căsătoriei . Conform art.2. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. este de observat că. 62 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De aceea. s-a prevăzut că „Dacă unul dintre părinţi este mort. legea asimilează statutul legal al acestui copil cu acela al copilului din căsătorie. celălalt părinte exercită singur drepturile părinteşti”. 7. dacă părinţii nu au un nume de familie comun. legea ţine seama de faptul că.fam... iar potrivit art. 63 C.1.2. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. Astfel. 7.nu numai că nu se căsătoresc împreună. fam. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. fam. din orice împrejurare. se află în neputinţă de a-şi manifesta voinţa.

republicată]. în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile (art.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI fost adoptat de o singură persoană. 96 alin. aprobată prin H. nr. din Legea nr. (1) din Codul Familiei se prevede ca recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă poate interveni în următoarele cazuri: . art. din orice împrejurări. deoarece. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.G. Conf. dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face în faţa instanţei judecătoreşti prin orice mijloc de probă. b) prin înscris autentic. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (1) lit. în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii.(1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.1. Potrivit art. filiaţia dintre copil şi părinţii săi naturali încetează.1. Conform art.G. 48 alin. în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti. numai aceasta . 64/2011). ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. în cazul în care.va exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti. Filiaţia faţă de mamă Pentru valabilitatea recunoaşterii de maternitate este necesar ca mama să aibă discernământ în momentul recunoaşterii. c) prin testament. 64/2011.1. 50 din Codul Familiei.când copilul a fost trecut în registrul stării civile ca născut din părinţi necunoscuţi (art. 95 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.când naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă. . 119/1996 cu privire actele de stare civilă.2. recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează: a) prin declaraţia scrisă.deci nu şi părinţii fireşti . nr. a). dată în faţa ofiţerului de stare civilă. de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat.3. 22 din Legea nr. 83 . Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi. aprobată prin H. după caz. 41. 46 alin. republicată). Recunoaşterea se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere al persoanei a cărei maternitate a fost recunoscută [art. 7.

25 din Legea nr. chiar dacă cererea se află în curs de judecată. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. 20. Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. b) dobândirii numelui de către copil.când. Stabilirea filiaţiei. Conform art. În cazul în care părinţii sunt în drept să procedeze la legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior. lege care se aplică de asemenea: a) tăgăduirii paternităţii copilului născut din căsătorie. fie printr-un înscris autentic. c) raporturilor dintre părinţi şi copil.164 efectele căsătoriei părinţilor săi. . potrivit art. mama poate recunoaşte pe copil. putem concluziona că acţiunea în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi introdusă în următoarele cazuri: . cetăţenia sau domiciliul. filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care. Filiaţia faţă de mamă reiese din faptul naşterii. cârmuieşte. din orice împrejurare. 164 84 . iar în cazul în care au cetăţenii deosebite. după caz.când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la starea civilă sunt supuse dispoziţiunilor Codului Familiei şi produc efectele prevăzute de acest Cod şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea lui în vigoare. se aplică efectelor căsătoriei. condiţiile cerute în acest scop sunt cele prevăzute de legea care. 105/1992 prevede: „Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii naţionale comune.Dr. Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. sunt supuse legii domiciliului lor comun. 20. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. fie prin testament. Art. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pornind de la acest text legal. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. potrivit art. la data când s-a născut. Recunoaşterea se poate face fie prin declaraţie la serviciul de stare civilă. relaţiile personale sau patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul căruia au ori au avut reşedinţa comună sau cu care intreţin în comun cele mai strânse legături”. 20 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. Legea naţională comună sau legea domiciliului comun al soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă. În lipsă de cetăţenie comună sau de domiciliu comun.

3. Filiaţia faţă de tată Paternitatea sau filiaţia faţă de tată desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl său. ea poate fi pornită de reprezentantul legal. din afara căsătoriei .1. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. În mod corelativ.2. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. copilul născut după desfacerea. Tot astfel. care se aplică îndeosebi: a) recunoaşterii filiaţiei şi efectelor ei. 85 . Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu certificatul său de naştere. se aplică legea care îi este mai favorabilă. Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia care reiese din certificatul de naştere şi folosirea stării civile conforme cu acest certificat. De asemenea. copilul poate fi: din căsătorie . În cazul în care copilul. ei pot continua acţiunea pornită de acesta. în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie.potrivit art. 7. b) contestării recunoaşterii filiaţiei. copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. are şi o altă cetăţenie străină. Paternitatea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei.1.2. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Filiaţia copilului din afara căsătoriei se stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii. cetăţean străin. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. 53 din Codul familiei. Dreptul de a porni acţiunea pentru a stabili filiaţia faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor copilului. Copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate absolută sau relativă este considerat din căsătorie.conceput şi născut în afara căsătoriei. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Instrumentul juridic cu ajutorul căruia se stabileste paternitatea din căsătorie îl reprezintă prezumţia de paternitate. Pentru a functiona aceasta prezumţie trebuie să se stabileasca filiaţia faţă de mamă şi căsătoria acesteia la data naşterii sau concepţiei copilului. Prin urmare, la temelia prezumţiei de paternitate stă faptul naşterii sau al conceperii copilului în timpul căsătoriei. Prezumţia de paternitate operează în favoarea copilului din căsătorie. Menţiunile din certificatul de naştere al copilului nu influenţează în vreun fel prezumţia de paternitate, aceasta acţionând independent. Una din prezumţiile de paternitate instituite de art. 53 C.fam., se aplică în situaţia în care cel puţin o zi din această perioadă de 121 de zile se situează în timpul căsătoriei; înseamnă că acel copil este conceput în timpul căsătoriei, cu toate efectele juridice care decurg din aceasta.165 Prezumţia de paternitate este o prezumtie relativă, ceea ce înseamnă că poate fi combătută prin proba contrară. Prezumţia de paternitate îşi produce efectele indiferent de actul de naştere al copilului, care ar putea să arate, de exemplu, ca tată al copilului pe altcineva decât soţul mamei sau că tatăl copilului este necunoscut, deoarece beneficiază de prezumţia de paternitate copilul născut în timpul căsătoriei, chiar dacă tatăl nu a fost trecut în actul de naştere şi nu a introdus acţiunea în tăgada paternităţii. Aceste prezumţii se aplică ope legis (prin puterea legii, de plin drept). Din articolul 61 din Codul familiei reiese că timpul cuprins între a treisuta şi a o sutaoptzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiei, care se socoteşte de la zi la zi. El se calculează pe zile, şi nu pe ore, având o durată de 121 166 zile, calculându-se de la data naşterii copilului, înapoi până la 180 de zile, iar de la a 180-a zi până la a 300-a zi se întinde perioada concepţiei. Nu se socoteşte ziua de începere a termenului, dar este inclusă ziua când se împlineşte termenul.

165 166

I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326. I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326.

86

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Legea face vorbire de cea de-a 300-a zi şi a 180-a zi „dinaintea naşterii” copilului, ceea ce înseamnă că ziua naşterii, care este ziua de plecare a termenului (dies a quo), nu se socoteşte, dar se socoteşte ziua de împlinire. În următoarea reprezentare grafică, este redat schematic modul de calcul.167

Data naşterii copilului 180 de zile 180 de zile (durata minimă, prezumată de lege, a unei sarcini) 121 zile timpul legal al concepţiei copilului 300 de zile (durata maximă, prezumată de lege, a unei sarcini) 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei 7.2.2.1. Noţiuni generale În cazul adopţiei, copilul dobândeşte numele celui care-l adoptă. Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.168 În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate în mod obligatoriu următoarele principii: a) principiul interesului superior al copilului; b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
167 168

I. IMBRESCU – Op. cit., p.231. Art. 1, din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată.

87

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate; e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei; f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti. Pe tot parcursul procedurii de adopţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul este obligată să ofere copilului informaţii şi explicaţii clare şi complete, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la adoptator sau familia adoptatoare şi rudele acestora. 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei Ca şi reglementarea anterioară (O.U.G. nr. 25/1997), noua lege, nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, reglementează un singur fel de adopţie, respectiv adopţia cu efecte depline (art. 1 şi 50), adică adopţia ce efectele unei filiaţii fireşti.169 Schimbarea stării civile determinată de încuviinţarea adopţiei are incidenţă şi asupra numelui de familie al celui adoptat. Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, „adoptatul dobândeşte prin adopţie numele adoptatorului”.170 Dacă adopţia se face de către soţi ori de către soţul care adoptă copilul celuilalt soţ, iar soţii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obligaţi să declare instanţei judecătoreşti care încuviinţează adopţia numele pe care adoptatul urmează să-l poarte. În caz de neînţelegere, va decide instanţa [art. 62 alin. (2) C. fam., aplicabil prin analogie]. În toate cazurile, hotărârea de încuviinţare a adopţiei va trebui să arate numele de familie pe care adoptatul urmează să îl poarte la adopţie.171
GH. BELEIU – Op. cit., pag. 407-408. Cu privire la noua reglementare, vezi MARIETA AVRAM – Noul regim juridic al adopţiei în cadrul Legii nr. 273/2004, în „Curierul judiciar”, nr. 2/2005, p. 63-93.
170 171 169

I. TORJA - 2011, Op. cit., pag. 98. GH. BELEIU – Op. cit., pag. 408.

88

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Deşi textul nu menţionează în mod expres, apreciem că, în cazul soţilor adoptatori care au un nume de familie comun, adoptatul va lua fie numele de familie al unuia dintre adoptatori, fie numele lor reunite (în ambele situaţii, este vorba despre numele de familie al adoptatorilor din momentul încuviinţării adopţiei, iar nu de un alt nume de familie, străin de cel al adoptatorilor sau alcătuit din numele unuia dintre adaptatori şi un alt nume. În reglementarea anterioară (Legea nr. 11/1990), în cazul adopţiei cu efecte restrânse ( care însă nu a mai fost menţinută nici în reglementarea care i-a urmat – O.U.G. nr. 25/1997- şi nici în cea actuală), exista posibilitatea încuviinţării ca adoptatul să continue a purta vechiul său nume de familie, adăugându-l 172 la cel dobândit. Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Acesta este un element de noutate adus de actuala reglementare în materie de adopţie - Legea nr. 273/2004, în art. 53 alin. (3). În cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei, soţul adoptat poate primi în timpul căsătoriei numele adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ, acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia [Alt element de noutate adus de art. 53 alin. (4) al Legii nr. 273/2004]. Din interpretarea acestei dispoziţii, rezultă faptul că adoptatul dispune de libertatea de a alege între a păstra numele de familie comun sau a primi numele adoptatorului, această din urmă posibilitate fiind însă condiţionată de acordarea consimţământului celuilalt soţ, act ce trebuie realizat în faţa aceleiaşi instanţe care încuviinţează adopţia, găsindu-şi astfel aplicare şi prevederile art. 17 C. proc. civ.173 În literatura de specialitate, până la reglementarea actuală, s-a arătat că soţul adoptat rămâne cu numele de familie comun, nedobândind numele de familie al adoptatorului, însă, în cazul în care celălalt soţ consimte, soţul adoptat, poate dobândi numele de familie al adoptatorului.174 Aceasta şi ca urmare a faptului că art. 28 alin. (1) C. fam. prevede că „soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat”.

172 173 174

G. BOROI - Op. cit., p. 439; P. PEŢU, MARIUS-SORIN BOZGAN - Op.cit., p. 81. G. BOROI - Op. cit., p. 440.

I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU - Op. cit., p. 44 şi p. 441. A se vedea şi I. DELEANU – Notă la sent. civ. nr. 515 din 16 iunioe 1966 a Trib. rai. Gherla, în R.R.D. nr. 43/1967, p. 144; D. LUPULESCU – Op. cit., 1982, p. 36.

89

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Apreciem că în situaţia în care, cu prilejul adopţiei, persoana căsătorită nu a optat să primească numele de familie al adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ – adopţia persoanei căsătorite neimplicând şi modificarea numelui de familie al soţiei/soţului sau al copiilor celui adoptat – aceasta/acesta poate/pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativă. Art. 28 alin. (2) C. fam., deşi se referă la schimbarea numelui de familie pe cale administrativă, îşi va gasi aplicare, pentru identitate de raţiune, şi în cazul modificării numelui de familie.175 Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia despre întocmirea noului act. Prin serviciul de stare civilă competent, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, înţelegem serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. În situaţia în care adaptorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 119/1996]. 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 273/2004 adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a declarării nulităţii acesteia. Adopţia se desface în cazul în care adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat. În cazul încuviinţării unei noi adopţii, pentru această situaţie, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii. Prin urmare, în caz de desfacere a adopţiei urmată de încuviinţarea uneia noi sunt aplicabile, mutatis mutandis, dispoziţiile privitoare la încuviinţarea adopţiei, inclusiv cele referitoare la numele pe care urmează să îl primească adoptatul ca efect al noii adopţii (art. 53 din Legea nr. 274/2003).
175

G. BOROI - Op.cit., p. 440.

90

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

În actuala reglementare, instanţa judecătorească nu mai are posibilitatea de a încuviinţa, pentru motive temeinice, păstrarea de către cel adoptat a numelui de familie dobândit prin adopţie. Totuşi, nu este exclusă o eventuală schimbare a numelui de familie pe cale administrativă. 176 Conform reglementării în vigoare a schimbării numelui pe cale administrativă, dacă s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi revine la numele anterior, aceasta poate cere să poarte numele pe care l-a avut la data adopţiei; din nou interesul copiilor minori primează. Per a contrario, adică în situaţia în care s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care însă nu mai are copii minori, ea nu va mai putea să ceară să revină la numele de familie dobândit prin adopţie.177 Se observă însă că, în această privinţă, soluţia legislativă actuală nu este cea mai practică.178 Adopţia este nulă, dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau de formă prevăzute de lege. Cu toate acestea, instanţa va putea respinge cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat. Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, în situaţia încetării adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia, adoptatul redobândeşte numele de familie avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Deşi, în principiu, nulitatea retroactivează, în privinţă numelui de familie efectele se vor produce numai pentru viitor, dat fiind caracterul ireversibil al purtării numelui de familie luat ca urmare a 179 încuviinţării adopţiei lovite de nulitate. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei aparţine oricărei persoane interesate. După dobândirea de către adoptat a capacităţii depline de exerciţiu, acţiunea aparţine numai acestuia. Părinţii fireşti ai copilului redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti dacă instanţa nu decide instituirea tutelei sau a altor măsuri de protecţie specială a copilului, în condiţiile legii. Hotărârile judecătoreşti privitoare la nulitatea adopţiei, rămase irevocabile, se comunică Oficiului de către direcţie, în vederea efectuării menţiunilor necesare în Registrul naţional pentru adopţii.
176 177 178 179

G. BOROI - Op. cit., 2002, p. 331-332. O. UNGUREANU, C. JUGASTRU - Op. cit., p. 142. G. BOROI - Op.cit., p. 440. G. BOROI - Op.cit., p. 440.

91

Trib. la încheierea căsătoriei. numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie.10. fam. în faţa ofiţerului de stare civilă. p. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei. GH. viitorii soţi vor declara. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei Modificarea numelui de familie poate să intervină sau. va intra în vigoare la data de 01. nu ar fi posibil ca unul dintre soţi să îşi menţină numele de familie avut anterior căsătoriei. iar celălalt soţ să ia numele de familie reunite. odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior. soţii nu pot lua ca nume de familie comun un nume pe care nici unul dintre ei nu îl avea în momentul efectuării declaraţiei cu privire la numele de familie ce va fi purtat în căsătorie (chiar dacă ar fi vorba despre un nume de familie pe care unul dintre viitorii soţi l-a avut anterior. 282. potrivit dispoziţiilor Codului familiei. BOROI . precum şi al declarării nulităţii căsătoriei. p. iar celălalt să poarte numele lor reunite. civ. p.180 7. în fata ofiţerului de stare civilă. sunt limitative.182 În noul Cod civil183 în art. nr. până la încheierea căsătoriei.Op. Art. 64/2011. cu menţiunea că soţii pot să îşi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei. 27 C. intervine ca efect al încheierii căsătoriei. În schimb.06.2. 409/10. 13.2011). BELEIU . 5.. 92 . posibilităţile enumerate de art. col. se prevede că. (1) din Metodologia cu privire la aploarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. numele pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. Aşa cum se subliniază constant în doctrină.Dr. după caz. prevede faptul că. fam. 27 C.G. supr. pe lîngă situaţiile enumerate anterior.. G. Deci. 181 de asemenea. conform prevederilor art.3.1. al divorţului. viitorii soţi declară.Op. 287/2009. în Repertoriu 1952-1965. dec. 1254/1956. p. 441. nr. Noul Cod civil. 440-441. nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 7. dar pe care nu îl are în momentul respectiv.Of. cit. BOROI .. 48 alin. adoptat prin Legea nr. 71/2011 (M. 409. încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi nu atrage niciodată modificarea numelui de familie al soţului ce a rămas în viaţă.2011.3. În cazul încheierii căsătoriei În cazul căsătoriei.2.Op.. cit. aşa cum s-a stabilit prin Legea nr. nr. să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. 180 181 182 183 G. cit.. aprobată prin H.

Această obligativitate nu se opune posibilităţii de a solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă. El are obligaţia ca.2. 40 din Codul familiei. Conf. nr. de îndată. 48 alin. din oficiu şi de îndată. dar înainte de a se încheia căsătoria.R. civ. Hunedoara. care va intra în vigoare la data de 01. (2) din Metodologie]. Actul de căsătorie se semnează de către soţi. în R. p. de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori [art.2. nr. cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei. publicată în M. În cealaltă ipoteză Art. această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă care se anexează la declaraţia iniţială. (2) din Metodologie.185 alegerea numelui de familie care va fi purtat în timpul căsătoriei devine irevocabilă. desfacerea respectivei căsătorii prin divorţ nu va avea vreun efect asupra numelui de familie al foştilor soţi. jud. le citeşte dispoziţiile Codului familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte. să comunice la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. După încheierea căsătoriei. după caz. unul dintre ei va putea cere schimbarea pe cale administrativă numai cu consimţământul celuilalt soţ. Numele de familie după desfacerea căsătoriei187 Dacă la încheierea căsătoriei soţii şi-au păstrat numele de familie. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.3. în sensul că soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele de familie pe care l-au declarat. Of. În acest sens. 186 187 185 184 G. 511 din 24 iulie 2009. (1) din Metodologie].186 7. notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie. 885/1985 a Trib. dar. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil. 93 . după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi.. a se vedea dec. 70. art. dacă soţii au luat un nume de familie comun.D. dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei. 291 din Legea nr. cit. în faţa a 2 martori. 441. 6/1986. După luarea consimţământului viitorilor soţi.51 alin. Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.Op.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Conform prevederilor art. BOROI .2011. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. p.184 Căsătoria este încheiată în momentul în care. actul de căsătorie [art. liber şi deplin exprimat.51 alin.10. precum şi.

fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de căsătorie [Art. MARIUS-SORIN BOZGAN Op.2011). să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei”. 189 Conform art. (2)]. conform modificărilor aduse formei iniţiale a acestuia (Legea nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (când. (1) C. nou introdus. justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului. la desfacerea căsătoriei prin divorţ. astfel încât divorţul să fie pronunţat de către aceasta. fam. 94 . pentru motive temeinice.).10.40 alin. Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. art. 383 alin. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (la 01. ofiţerul de stare civilă sau. (3)]. 71/2011. 89-90. dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ. 40 alin. la încheierea căsătoriei. 375 alin. fam. instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. p. după caz. Art. (2)]. 383 alin. se va pune însă problema modificării numelui de familie ca efect al divorţului. soţii se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. Arad. 287/2009 privind Codul civil (care va intra în vigoare la data de 01. Pentru motive temeinice. (2). a se vedea lucrarea autorilor P.10. prevede că „la desfacerea căsătoriei prin divorţ. Ed. chiar în lipsa unei înţelegeri între ei [Art. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti (subl. soţii au luat un nume de familie comun).Dr. (3)]. TORJA – Starea civilă în contextul actual. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. 190 V.188 Instanta de judecată va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ. respectiv soţii dacă au avut nume reunite pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 383 din Legea nr. Gutenberg Univers. 40 alin. 2011 p.. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. PEŢU. Pentru detalii privind unele consideraţii referitoare la aplicarea prevederilor art. 259. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei [Art. (3) C. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.2011).. „Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de 188 189 I. Instanta. poate să încuviinţeze acest drept chiar în lipsa unei învoieli între soţi [art. cit. 287/2009) 190 prin Legea nr. 40 alin. ns.

3. exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi. învăţătură şi pregătire profesională a copiilor.40 alin. în caz de divorţ. ns. sunt aplicabile prevederile referitoare la emiterea dispoziţiei de respingere a cererii de divorţ şi la îndrumarea soţilor să se adreseze instanţei de judecată (subl.3. (1) şi (2) C. stabilirea locuinţei copiilor după divorţ. Desfiinţarea căsătoriei atrage modificarea numelui de familie (desigur. cu menţiunile corespunzătoare. 113 alin. numele de familie dobândit la naştere. fiecare dintre soţi va reveni la numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei desfiinţate. la încheierea acelei căsătorii.2.fam. dobândit la naştere [Art. potrivit art.). Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei În cazul nulităţii căsătoriei. Pentru soţul supravieţuitor sau. soţ care. De altfel. 23 alin. educare.. (1) C. pentru motive întemeiate. precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere. (2) din Metodologie]. păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă pe perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de anulare a căsătoriei respective. modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii. deoarece şi pentru soţul de rea-credinţă. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. la art.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. la încheierea căsătoriei nulitatea nu retroactivează în 95 . se pot elibera certificate de căsătorie. atunci când. sub aspectul numelui de familie. 7. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului. dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ. unul dintre soţi a luat numele de familie al celuilalt soţ ori soţii au luat numele lor reunite) chiar şi pentru soţul de bună-credinţă. nu există deosebiri de efecte între „căsătoria putativă” (care presupune buna credinţă a unuia dintre soţi sau a ambilor soţi la încheierea căsătoriei lovite de nulitate) şi „nulitatea căsătoriei”.. în urma căsătoriei/divorţului. din afara căsătoriei sau adoptaţi. deoarece nu se aplică situaţiile prevăzute în cazul divorţului. fam.

faptul purtării numelui de familie pe durata căsătoriei ce afost desfiinţată fiind ireversibil.Op. 444-445.Op. soţul supravieţuitor nu are un drept de opţiune între a purta în continuare numele de familie avut în timpul căsătoriei ce a încetat şi a reveni la numele de familie pe care l-a avut anterior 191 192 G.P. (Art. prin urmare. consecinţa sa.3. precum şi a unui argument a fortiori (dacă. în termen de 10 zile la S.Dr. BOROI .C.E. indiferent din vina cui s-a pronunţat divorţul. în caz de divorţ există posibilitatea păstrării numelui de familie luat la încheierea căsătoriei.cit. s-a subliniat că purtarea numelui de familie luat la încheierea căsătoriei şi după încetarea acesteia prin decesul celuilalt soţ constituie nu numai un drept.P. în special. BOROI . 445. cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -.atât la data încheierii căsătoriei. această soluţie fiind impusă de două caractere juridice ale numelui (legalitatea numelui.2. ca urmare a învoielii soţilor sau a încuviinţării instanţei. exemplarul I şi II. în cazul în care acesta din urmă îşi modificase numele de familie la încheierea respectivei căsătorii... de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite.N. cu atât mai mult trebuie să se ajungă la aceeaşi concluzie atunci când căsătoria a durat până la moartea 192 unuia dintre soţi. ci şi o obligaţie. anume obligativitatea numelui.L. precum şi numărul hotărârii judecătoreşti. În considerarea unui argument de ordin istoric (o îndelungată tradiţie a dreptului nostru este în sensul că decesul unuia dintre soţi nu are nici un efect asupra numelui de familie al soţului rămas în viaţă). Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi S-a pus problema de a şti dacă încetarea căsătoriei prin moartea unuia dintre soţi produce sau nu efecte asupra numelui de familie al celuilalt soţ.cit.. în vederea actualizării componentei locale a R.104 din Metodologie). pe lângă datele de identificare a soţilor. p.P. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA privinţa numelui de familie. domiciliul avut . În adresa de înaintare se menţionează. pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. data şi instanţa care a pronunţat-o. p. Mai mult. 96 .E. G.191 Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. de la locul de domiciliu.4. 7. Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ.

22 din Codul familiei.10. precum şi pe un argument de înterpretare istorico-teleologică (legalitatea numelui şi intagibilitatea numelui sunt caracterele juridice ale numelui care justifică această soluţie]. căsătoria cea nouă rămâne singura valabilă. p. p. celălalt soţ se va putea recăsători. noul Cod civil român urmează să intre în vigoare la data de 01. BOROI . Apărarea drepturilor nepatrimoniale 195 Cartea I Ca noutate absolută pentru un Cod civil român. 1970.cit.P. cit.ubi lex non distinguit.D. În cazul în care soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea declarativă de moarte. E.Drept civil. În conformitate cu prevederile Legii nr.Op. aplicându-se. atunci când soţul recăsătorit este de bună-credinţă (nu a cunoscut faptul că cel declarat mort este în viaţă). Suprem. GH. 446. MARIUS-SORIN BOZGAN . dec. civ. 127-128. 36 şi urm. STĂTESCU . Col. 7. 194 195 193 P. în baza unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii unuia dintre soţi. în Culegere de decizii 1968.3.Op.Op. BELEIU .16 şi urm. p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI acestei căsătorii. iar atunci când căsătoria încheiată este considerată ca fiind încetată prin deces. 32/1954 stabilesc norme cu privire la declararea morţii. nr. 18 din Decretul nr. dispoziţiile art. din Decretul nr.193 Aşadar.92. iar art.2011. (Despre persoane) cuprinde şi un titlu special (Titlul al V-lea) referitor la G. Bucureşti. prin asemănare. rămasă definitivă şi irevocabilă. [Soluţia se sprijină pe împrejurarea că nu există nici un text de lege care să limiteze dreptul soţului supravieţuitor de a purta numele de familie pe care acesta l-a dobândit prin căsătoria ce a încetat ca urmare a decesului celuilalt soţ .. se rectifică data morţii şi aceasta este stabilită ca fiind ulterioară căsătoriei. 31/1954 şi art. nec nos distinguere debemus -. C. 31/1954 prevede ca dată a morţii data stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte. după recăsătorirea soţului celui declarat mort.cit.. A se vedea Trib.194 Art. din Decretul nr. la modificarea numelui de familie al soţului supravieţuitor. PEŢU. 239-240. 97 . p. urmând să poarte numele pe care l-a dobândit urmare a încheierii noii căsătorii. tot printr-o hotărâre judecătorească. schimbarea intervenită în starea civilă ca efect al încetării căsătoriei prin deces nu conduce.. Dacă prin hotărâre judecătorească. se consideră că prima căsătorie va fi desfăcută la data încheierii noii căsătorii..1982. în nici o situaţie. p. 71/2011. 755/1968.. 61.

instanţa poate dispune 98 . dacă acţiunea nu este în mod evident justificată şi dacă măsura luată de instanţă nu apare ca fiind disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate. în tot sau în parte. orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea personalităţii umane. civ. ales în condiţiile legii. libertatea de conştiinţă. cum sunt viaţa. Instanţa judecătorească poate să dispună în special: interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie şi luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.: a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite. Conform art. intimitatea vieţii private. astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile art.. integritatea fizică şi psihică. şi apărării dreptului la pseudonim. creaţia ştiinţifică. în mod corespunzător. civ. civ. sănătatea. instanţa judecătorească nu poate să dispună încetarea. (1) C. Dispoziţiile astfel enunţate se aplică.Dr. cu titlu provizoriu. conf. dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acţiuni ilicite. actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale. în cazul lezării prin exercitarea dreptului la libera exprimare. conform prevederilor art. dacă aceasta durează încă. cel care este lezat prin uzurparea. a acţiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave. respectiv la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane. 254 C. demnitatea. 253 alin. În considerarea apărării dreptului la nume. c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite.. a numelui său poate să ceară oricând instanţei judecătoreşti să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. Prin excepţie de la prevederile enunţate mai sus. literară sau tehnică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice.. De asemenea. Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost lezate ori ameninţate poate cere oricând instanţei. 252 C. 255 C. b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor. cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanţei judecătoreşti recunoaşterea dreptului său la acel nume. civ. artistică. dacă aceasta este iminentă. poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii. art.

Instanţa soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune. instanţa. dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă uşoară. 196 99 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numai măsurile prevăzute la alin. prin hotărâre dată cu citarea părţilor. dacă acţiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. instanţa îl poate obliga pe reclamant să dea o cauţiune în cuantumul fixat de aceasta. poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă. 255 alin. (6) Măsurile luate potrivit celor de mai sus. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acţiunii de fond. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauţiunii. instanţa va fixa un termen în vederea introducerii acţiunii de fond. civ. Cu toate acestea. de către soţul supravieţuitor. dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. 256 C. la cererea reclamantului. dacă reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii dispuse. prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate. care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii.: (5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părţii adverse. Art. în raport cu circumstanţele concrete. prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa şi termenul în care acţiunea în fond trebuie să fie introdusă. instanţa va dispune eliberarea cauţiunii. (1) lit.196 Art. de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate. care se aplică în mod corespunzător. la cererea părţii interesate. anterior introducerii acţiunii în justiţie pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept. care se aplică în mod corespunzător. b) şi c). (8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese. (7) Reclamantul este ţinut să repare. (2) Acţiunea pentru restabilirea integrităţii memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuţi la alin. fie să dispună reducerea acestora. Cererea se judecă potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. după moartea persoanei vătămate. (1). civ. (5)-(8) C. sub sancţiunea încetării de drept a acelei măsuri. precum şi de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv.: (1) Acţiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită.

persoana dată se va mărturisi. prin această rugăciune. situaţie în care. un răspuns foarte simplu şi anume faptul că. împărtăşi şi pomeni la slujbe cu noul nume. Biserica Ortodoxă are două direcţii pe care le practică. De ce. apărător şi păzitor înaintea Tronului Ceresc. Din punct de vedere religios se pun două întrebări foarte simple.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL VIII NUMELE DE FAMILIE ŞI PRENUMELE DIN PUNCT DE VEDERE RELIGIOS 8. trebuie să ne luăm un nume creştin? Această întrebare poate primi. atunci când ne luăm un nume creştin. O altă tradiţie afirmă că. motiv pentru care consideră că numele primit la Botez nu poate fi schimbat. de acum înainte. în mod obligatoriu. omul mai primeşte de la Dumnezeu şi „un sfânt”. dar a mai primit un nume. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios În timp au existat opinii diferite cu privire la schimbarea de nume. respectiv dacă spre exemplu persoana până în acest moment a deţinut numele de Maya.după cum 100 . creştinul cere binecuvântare de la duhovnic de a lua un alt nume şi. anumiţi preoţi schimbă numele citind „Rugăciunea de dare a numelui”. persoana nu şi-a schimbat numele. În această situaţie părerile cu privire la schimbul de nume sunt împărţite. motivat de faptul că numele primit la Sfântul Botez va fi numele cu care ne va striga Mântuitorul la Judecata de Apoi. la Taina Sfintei Spovedanii. pe lângă îngerul păzitor pe care îl deţine fiecare persoană . Nu există o rugăciune specială în acest sens. pe care în a 8-a zi de la naştere o citeşte preotul. În cazul schimbării numelui unei persoane. care urmează ca pe parcursul vieţii pământeşti să-i fie rugător. decât la rânduiala tunderii în monahism. iar alţi preoţi consideră că această rugăciune este doar pentru darea numelui şi nu de schimbare. care din punct de vedere religios ridica anumite semne de întrebare. deoarece majoritatea preoţilor consideră că această rugăciune este suficientă. mijlocitor. după ce în prealabil mărturiseşte preotului faptul că nu deţine un nume creştin-ortodox. de acum înainte ea va fi Maria.1.

de aceea şi Cel care poartă acest nume. Numele nostru a avut totdeauna o valoare inestimabilă. ea se poate ruga la această sfântă ca şi cum s-ar ruga sfântului ei ocrotitor. va merge înaintea Lui . deoarece pomenirea numelui cuiva înseamnă prezenţa acelei persoane. luând un nume necreştin? Spre exemplu. Sigur că sfinţii. 21). semnifică o „legătură tainică. considerându-l anume pe el ocrotitorul său ceresc. nu are cum să mai primească ocrotitorul ceresc. după expresia lui Olivier Clement. Prin pomenirile pe care le face. ci şi de puterea lui Dumnezeu care se arată prin misiunea şi lucrarea Botezătorului: „va fi mare înaintea Domnului . Cel mai bun exemplu este numele Mântuitorului: „Ea (Fecioara) va naşte Fiu şi se va chema numele Lui: Iisus. dă mărturie evidentă despre importanţa pomenirii cuiva în rugăciune: „Dacă rostim insensibili numele oamenilor înaintea lui Dumnezeu.. Deci omul nu are decât să cinstească în mod deosebit pe acel sfânt. „pârguri euharistice”. iar dacă omul încă nu are un nume creştinesc. Citirea de către preot a pomelnicelor nu este o pierdere de timp sau un moment de relaxare. Numele Iisus este dat de Dumnezeu care în mod excepţional dă nume celor care se nasc în creaţia Sa. şi Ioan Botezătorul: numele lui şi Persoana lui nu mai sunt determinate numai de legăturile de sânge şi familie. preotul Pufulete Silviu-Petre concluzionează următoarele: există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. A doua întrebare care se pune este următoarea: Cum rămâne de procedat cu acei creştini care au primit deja botezul. deoarece va mijloci înaintea Bunului Dumnezeu pentru sufletul persoanei care se roagă. dar dacă aceea persoană are un respect deosebit. nume care nu există în calendarul creştin ortodox. Fiecare dintre noi are dragoste deosebită faţă de un anume sfânt. folosim 101 . Iisus iartă păcatele. în cartea „Şcoala rugăciunii”. Tot astfel.. Pomenirile sau. 15-17). ca să gătească Domnului un popor pregătit” (Luca 1. afectivă şi de nedesfăcut”. o dragoste şi o pietate nemăsurabilă faţă de Sfânta Elena. neapărat vor mijloci. fapt relatat şi în Sfânta Scriptură.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI afirmă Sfânta Scriptură. mărturiseşte existenţa veşnică a persoanei în unicitatea nealterată. are o relaţie cu totul specială cu Dumnezeu. Iisus este Mântuitor. dragostea şi atenţia ei. Mitropolitul Antonie de Suroj. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. „îi trimite puterea de viaţă”. Iisus. fiind plini de dragostea Dumnezeiască. Pruncul născut în ieslea din Betleem este numit Iisus din cauza că este Mântuitor. căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1.. numele de botez este Jasmina. care nu au răutate în ei. se roagă pentru ea. fără a-şi schimba însă numele în cinstea lui.. În urma cercetării efectuate asupra paginilor Sfintei Scripturi.

Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam. întemeind o relaţie de cu totul altă calitate”. şi au luat un nume nou pentru a putea trăi şi lucra în lumea persană. prigonitorul creştinilor. . povestea sa apărând în Noul Testament. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. prezentăm doar câteva exemple clasice care surprind schimbarea numelui: . persoana îşi alegea încă un nume. la botez.Dr. Se numea la început Saul. De fapt. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. ci ne leagă de această persoană cu o profunzime nu de compasiune. Aşadar.9). Trebuie menţionat faptul că în cazul apostolului Paul nu este vorba de o schimbare reală a numelui. dar dacă pronunţăm aceste nume având conştiinţa importanţei gestului. pentru că Pavel sau Paul este echivalentul elenic al numelui său original ebraic Saul. conform căruia. atunci rugăciunea noastră devine nu doar aducerea unei persoane pe braţele noastre întinse. Sfântul Paul a fost un lider important al bisericii creştine timpurii. în primele trei secole proveneau din Vechiul Testament.Saul. Anania. se pune din nou întrebarea: Este bine să ne schimbăm numele primit la naştere? Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi.fiii lui Iuda.42). ci de identificare. greacă şi romană (Daniel 1. atunci când au fost în slujba lui Nabucodonosor. de împărtăşire. golite de substanţă. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”.lui Simon.lui Avram. Misael si Azaria.5). Este vorba 102 . şi mai ales religioasă. după convertire se va numi Paul (Fapte 13. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) i se datorează lui. În continuare. 7). Balsamus”. Isus Cristos îi schimbă numele în Petru (Ioan 1. . relaţia noastră este de slabă calitate. numele meu este Balsamus. Cele mai folosite nume creştine. au adoptat nume paralele: au păstrat numele care arată originea lor etnică. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul cât şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceste nume ca pe nişte etichete. de solidaritate. creştin. Daniel. acestea înălţându-i la cer. Toate numele în calendarul ortodox au apărut datorită celor care au sfinţit aceste nume prin viaţa şi prin faptele lor. iar spre sfârşitul secolului al IVlea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească din punct de vedere al folosirii. . în momentul în care încheie legământul cu el (Facerea 17. nu de dragoste. dar şi-a schimbat numele după convertirea la creştinism.

divorţează. S-a născut în anul 1182. deoarece rudele au reacţionat şi au spus că „Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta” (Luca 1.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI de acelaşi nume. obligat de interesele comerţului său la călătorii îndelungate prin diferite ţări) şi Pica Bernardone. A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. s-a născut la Lisabona Ferdinand. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). în Vechiul Testament. La 15 august 1195. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. . la îndemnul împăratului Diocleţian. . care a murit la scurt timp după naştere. .după venirea regelui Caedwalla la Roma. la fel ca şi Elena.אוִֹי . a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. conform lui Socrate.Athenais. de împărăteasa Elena. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). Turcia). care i-a schimbat numele în Helenopolis. Rachel. dar aproape de fiul său. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. fiind o femeie deosebit de credincioasă. după tatăl său. . . conform celor relatate de Sf.329 în Nicomedia. devenind soţia împăratului Teodosie cel Tânăr. ‫נ בּ‬ adică „fiul este durerea mea”. fiind primul copil al soţilor Petru (care era un mare negustor de stofe şi deseori lipsea de acasă. într-o familie de nobili bogată.Flavia Iulia Helena. patronul spiritual al Portugaliei.numele Anton a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. .ֶן‬Ben-'oniy). .punerea numelui Botezătorului a fost controversată: iniţial rudele au vrut să îi pună numele Zaharia. s-a botezat şi a primit numele de Eudoxia. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. Din simpatie faţă de 103 . Beda Venerabilul.61). datorită faimei Sfântului Anton de Padova. de către mama sa. dar tradus pentru noile realităţi lingvistice şi culturale unde apostolul avea să facă misiune. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. 248 . a fost botezat de Papa Sergiu şi a primit numele de Petru. pentru a se putea căsători cu Teodora. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. dintr-o familie modestă. dar mama lui s-a opus şi a sugerat numele Ioan.Papa Benedict al XV-lea spunea despre Sfântul Francisc de Assisi că: „Este imaginea lui Cristos cea mai desăvârşită din toate timpurile”. El a fost iniţial numit ‫( . deoarece se considera că numele este caracteristic persoanei trebuind să se aibă în vedere rudenia de sânge. în onoarea mamei sale. care nu s-a mai recăsătorit. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. ci trăieşte departe de atenţia publică.Benjamin. fiica vitregă a lui Maximian. în anul 293. Generalul roman Constantiu Chlorus.

În lumea hispanică.Geneza 29:16.Împăraţi 22:14.Geneza 22:23.Dr. Dolores.Luca 2:6.Estera 2:7.Împăraţi 8:26. băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită.Fapte 18:2. fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria.Fapte 16:14. având în vedere că la momentul în care acesta s-a născut el se afla în Franţa.Geneza 29:16. Ioan Maria). respectiv Assunta. Lois Timotei 1:5. Atalia . în literatura religioasă. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. Ana . preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. Elisaveta .ro 104 .Judecători 5:1. Tamar . Estera . conform unui obicei mai vechi de a se da copilului născut în lipsa tatălui numele ţării în care acesta se afla. Mai mult. fapt care nu a putut fi respectat deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. În Evul Mediu. Marta . Inmaculada. ori nume ale unor zeităţi păgâne. Encarnación. în Ritualul Roman.Samuel 1:2. Juan Maria (Isus Maria. Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor).Exod 6:23. Naomi . precum Pâques (Paşti). Maria . Asunción. cu înţelesul de „francez”. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Lidia .Rut 1:2. Iosif Maria.Geneza 3:20.Timotei 1:5. Hulda .Romani 16:7. Izabela . Sara .197 197 www. Mercedes. Concetta. Annunziata. José Maria.Samuel 1:2.soţia credincioasă. Mântuitor. mai ales după sărbători mariane: Concepción. Cruce). avem foarte multe nume biblice de femei.Geneza 11:29. ci pe cât posibil să fie doar nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. Ea . dintre care enumerăm: Agar . Debora . Salvador (cu varianta italiană Salvatore).Luca 10:3. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Franţa a hotărât să-i schimbe numele din Ioan în Francesco. Rebeca .Samuel 25:2b. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. Bat – Şeba Samuel 11:3. Prişcila . Abigail . Rahela . Eva . Persida . Cruz (Isus. Iunia .Împăraţi 16:31.Geneza 38:6.Romani 16:12. Eunice . Rut Rut 1:4.Geneza 16:1. Penina .

409).982 sunt femei.138 poartă prenumele de Elena.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 8.2010. de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana. din cei 1. Andruşa. 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. iar 322. 2. . iar alţi 22 Andries. 44. Tot la data de 21.2010.343 poartă prenumele de Lenuţa.Endre.927 Anica.791 de Constanţa. astfel: .471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru. Dintre aceştia.292). .736).824.054 poartă prenumele de Constantina.460. părinţii Fecioarei Maria. este purtat de 302. dintre care 322. Mitică (8.009 persoane poartă prenumele Ani.2010.022 poartă prenumele de Constantin. în schimb. ca prenume atribuite nou-născuţilor.090 . Mitruţ/Mitruş (495). Numele Sfântului Andrei.271).în anul 2010. aproximativ 1. majoritatea poartă numele Dumitru (275.2009. din care 890. iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.la data de 21. Din datele statistice existente la nivel naţional. Dumitriţa (6.168). 3265 .628 poartă prenumele de Leana.aproape 645. din care 505. 65. Totodată. De asemenea. Mitu (533). 6. Astfel. iar alte 89 Andruţa.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.892 poartă numele Andreia. 28.05.598 poartă prenumele de Ileana. 80.016 poartă numele Andras. Majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271. . la data de 9.327 sunt femei. 23.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. cunoscut şi ca „Apostolul Românilor”. 1. 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu.667 sunt bărbaţi. au fost sărbătoriţi şi 650. 8 Andruşa şi Andruţa.162 105 . De asemenea.590). 12.2.09. 2. Mitru (244) şi Mitache (103).395). cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32. Mita (4. 415 persoane poartă prenumele Any. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români În ţara noastră. de Sfântul Andrei. 399. iar 20.519 sunt alintate Anicuţa. Dumitrana (354). Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. iar 1.11.aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica.424 de români care şi-au serbat onomastica. Demetra (331) şi Dimitriţa (44). În acelaşi timp.875 de persoane). 54. 129. numele de sfinţi se poartă şi în prezent. potrivit statisticilor existente la nivel naţional.715 de persoane poartă prenumele Ana. majoritatea sunt bărbaţi (292.556 de bărbaţi.173. din cele 337.092).Andrea.381 sunt Andra. 4.439 se numesc Nuţi.442 de bărbaţi. Dimitrie (5.05.

Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.931 sunt femei. 32. Doar 350.000 de români şi-au serbat onomastica. 44.230 poartă prenumele Ioan.786). Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 37. . .362 poartă prenumele de Costin.609 de persoane poartă prenumele Nicolae.2010.500 de femei).Dr. peste 1. 34. 1.peste 720. Motiv de sărbătoare este şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8. Mişu (1.aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23.028 de femei. Gabriela (218.12. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522.815). Mihnea (6.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica.399 poartă prenumele Nela şi 6.777 poartă prenumele Ionică. 19. 141.2011. 332.203 sunt bărbaţi şi 522.2010.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai.653 poartă prenumele Ionelia.872). din care: 589.197) şi Gavril (22.632) şi Găbiţa (159). iar 302 poartă numele de Costelus. 106 . 137. 366. 523. 13.454 poartă prenumele Ionel. Mihalache (2.595).215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe.000. Mihăiţă (27.2010. 147.2010.058).din totalul de 1. Dintre femeile sărbătorite la data de 23.974. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi .de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Gabi (4.016 poartă prenumele Nelu şi 4.000 de femei au fost sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.458).911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. 22. Dintre acestea. 759.158). . de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.047 de bărbaţi şi 3.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei.243 de români aniversaţi la data de 6.11.312 sunt bărbaţi. 11. de Sfântul Ioan.368 poartă prenumele Ionuţ. .300. Mihaiela (6.388 poartă prenumele Ionela.430 poartă prenumele de Georgeta. Din cei 950.681 poartă prenumele de Costică.231 de români. 64. la data de 8. 537.04.din cei 811. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. 435. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA poartă prenumele de Costel. Nick.358 poartă prenumele Ion şi 305.137 de persoane poartă prenumele Nicu.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. 137.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor. 26.544).028 sunt femei.01.941 poartă prenumele de Geta.588 poartă prenumele Ioana.04.452.472 poartă prenumele George şi 24.894 de persoane poartă prenumele de Niculae. Gabriel (237. iar 287.886 sunt bărbaţi. Mihail (54.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. Nikos şi Nik. Dintre bărbaţi.131).

chiar şi canoanele unor Concilii locale.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. şi 121. Petrică (36.960 sunt bărbaţi. din care 48. Potrivit statisticilor existente.829).645). cele mai multe poartă numele de Paula (45.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. Paul (76.peste 600. 56.838). Nikoletta.931 de femei. Sfinţii Părinţi.064). 627 poartă prenumele de Chiva.744 poartă prenumele Nicoleta.152 sunt femei. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34.403). 433 de persoane poartă numele Sile. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. Petrişor (17.180 purtând numele Vasilica. 50. dintre acestea 199. 107 .840 de femei.861 sunt bărbaţi. Alături de cei de mai sus.285).611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9.552 de persoane poartă numele Vasile. 2082 poartă numele Vasilca.138 de persoane poartă numele Vasilică. iar alte peste 13.048). cu ocazia sărbătoririi Sfântului Vasile cel Mare. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. Niculai.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Numele Sfântului Nicolae. Din cei 608. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208. şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33. 3810 poartă prenumele de Paraschiv.995 de români care şi-au sărbătorit onomastica la data de 29. de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. .035 femei.520 poartă prenumele Nikole. 409 de persoane poartă numele Sică. 584 poartă prenumele de Chivuţa. i-au îndemnat pe credincioşi să dea copiilor lor nume după Sfinţi recunoscuţi oficial de Biserică.840 sunt femei. Nichi sau Niculeana.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. Numele Sfântului Vasile este purtat şi de 89. 629 poartă prenumele de Parascheva. Paulina (16361). Nikolett.din cei 54.114) şi Petronel (2). Niciodată însă în istorie această recomandare nu a fost urmată foarte strict. Petruş (3. după cum urmează: 497. .06. Niki. Petruţa (23.01. Niko. .312 poartă prenumele de Paraschiva. 518.2010. este purtat şi de 287. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982). Nica. 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev. 382.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare.2011. dintre acestea 86. 20. 8. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. Nicola. Nicoll. iar 89.082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342).din cei 503.

2. 271.777 Ionică.399 Nela. 360. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În concluzie. recunoscuţi oficial de Biserică.544 Mihalache. Nikoletta. 1. poartă un astfel de prenume.168 Dumitrache. 22. în România.403 Petruţa. „Semnificaţie.Dr.941 Geta.500 de femei Gabi.090 Andrea. 4. 2011. 232 Silică.744 Nicoleta. 141-142. 294 Chivu.632 Mişu.439 Nuţi. 32. 137.892 Andreia. Niki. 6. Niko. şi în prezent. 48. 5.653 Ionelia. 24. 305.047 de bărbaţi şi 3. 537. 34.312 Paraschiva.872 Mihai.927 Anica. 14.911 Gheorghiţa/Ghiorghiţa.388 Ionela. Nica.588 Ioana. 415 Any.736 Dumitra. 147. Origine. 354 Dumitrana. 505. 28. 76.875 Andreea. 589.590 Dumitriţa. 1. 6.016 Nelu.343 Lenuţa.292 Dumitru.460 Andreeas sau Andreas. Nikos şi Nik. Schimb”. 2. 8.358 Ion.395 Dimitrie. 2082 Vasilca. 22.829 Petru/Petre. 22 Andries. 2 Petronel. 495 Mitruţ/Mitruş.138 Vasilică.158 Mihail. 199. 4.894 Niculae. 159 Găbiţa.430 Georgeta. 89 Andruţa.064 Petronela. 44.519 Anicuţa. 627 Chiva.595 Mihaiela. 198 108 . 32. 237. Andruşa.285 Paul. 497. 86. 3.022 Constantin. 20. încheiem prin a preciza faptul că.715 poartă prenumele Ana. 56.791 Constanţa.556 Andrei. 5. 33. Niculai. 533 Mitu.009 Ani. 36. TORJA . 332.786 Mihnea. 9. 366.197 Mihăiţă. 970 Sica şi 608 Vasila. p. conform următoarelor date: 399. 3265 Endre. 8 Andruşa şi Andruţa. Nichi sau Niculeana. 244 Mitru.767 de persoane.230 Ioan. 3. 781 Andreiu. 890.215 Gheorghe/Ghiorghe. 45. 20. 6. 11.137 Nicu. 7 Paraschev.131 Gavrilă. 13. 64.454 Ionel.114 Petrişor. 12. 54.368 Ionuţ. 433 Sile. 8. 23. 302.598 Ileana. 584 Chivuţa. 97 Vasi şi Vasilache.472 George.815 Gabriela. 34.409 Mitică. 629 Parascheva. 4. 6. 1. 5982 Petruţ. 2. I. Arad. 37. 342 Petriţa. 27.Numele şi prenumele persoanei fizice. 141. 13.381 Andra. un simplu calcul arată faptul că 9. 331 Demetra şi 44 Dimitriţa. 16 An şi 67 Ann. 103 Mitache. 26.611 Niculina sau Nicolina.628 Leana. Nick. 409 Sică. 208.762 Niculai sau Neculai.088.394 Nicolaie. le dăm copiilor noştri nume după Sfinţi.180 Vasilica. Nicoll. Nikolett.162 Costel.058 Gavril. 54. 8.609 Nicolae. 218.054 Constantina.016 Andras. Editura Gutenberg Univers.838 Paula. 302 Costeluş.090 Ghiţă şi 547 Ghita.552 Vasile. 65. 19. 275. 16361 Paulina.048 Pavel.520 Nikole.092 Mita. 80.109 Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. 3810 Paraschiv.082 Petruş. 711 Paulica.209 Neculina sau Necolina.362 Costin. 44. 17. 129.198 Astfel. Nicola.068 Nicuşor. 435. 6.458 Gabriel.138 Elena. 23.681 Costică.650 Niculiţa sau Necoliţa. 4. 137. 192 Nikolaos.645 Petrică.

reflectând structura grupului. p. se înţelege: . Prin ridicol (it. ceea ce este vrednic de râs. caraghios. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. cit. Dicţionar de sinonime. cum ar fi apartenenţa la o etnie. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole. la un cult religios. numele are o rezonanţă culturală şi socială.200 199 200 Dicţionarul explicativ al limbii române . D.199 . În orice cultură. prin raportarea omului la universul imediat. lat. unele implicite.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IX NUME ŞI PRENUME MAI RAR FOLOSITE 9. 18 prevede următoarele: „(1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii.ridiculitate. ridicule. rizibil cu privire la o înfăţişare. 64/2011.. republicată.G. ridiculus). În toate ţările lumii. nr. absurd. neînsemnat. fr. minor. nu prevede când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol.DEX 1998. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. aspect caraghios. 109 . derizoriu.care stârneşte râsul sau batjocura. MOCANU – Op. Noţiuni generale Astăzi avem impresia că putem să dăm copiilor noştri orice nume dorim. de batjocură. ridicolo. Legea nr. comic cu privire la o situaţie. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. aprobată prin H. deoarece au o natură paradoxală.1. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. registrul antroponimic reflectă gândirea şi gradul de civilizaţie ale acelei culturi. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice etc. la art. 356. reflectând foarte multe date despre persona care îl poartă. caraghios.

indecente. se înţelege: . ascultând pe părinţi. indécent.204 .).obscen. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. 62 C. neruşinat. În lipsa unei asemenea învoieli. neruşinat. derizoriu. . impudic. .27 C.care calcă sau contrazice legile decenţei.208 Trebuie menţionat faptul că legislaţia în vigoare foloseşte noţiunea de nume. sume etc.lipsit de decenţă. impudic. (demn) de râs.în art. 28 C. Dicţionarul explicativ al limbii române . sau (despre cifre.202 Ridicol este opusul pentru frumos. neruşinat. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite.DEX 1998.” 110 .64 alin. ceea ce este demn de batjocură.fam. it. .lipsit de decenţă. indecens. în stare să stârnească râsul. fam. 62 alin.care stârneşte râsul. prevede: „(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.fam.205 . (2)209 şi art.(1) şi (2) C. batjocura. impudic. lipsit de pudoare. Dicţionar de sinonime. (2) Dacă părinţii nu au un nume de familie comun. licenţios.NODEX. foloseşte cuvântul nume în sens restrâns. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. de râs. decent. acest articol referindu-se la numele de familie pe care soţii se învoiesc să îl poarte în timpul căsătoriei. Dicţionar de antonime.care provoacă râsul. cât şi noţiunea de „nume” pentru a desemna acea componentă a numelui care este numele de familie. necuviincios. lipsit de decenţă. Noul dicţionar explicativ al limbii române . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA .201 .art. după cum urmează: .. Dicţionar de neologisme. odată cu naşterea copilului. Art.NODEX.203 Prin indecent (din fr. neruşinat. foarte mic. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Noul dicţionar explicativ al limbii române .207 Indecent este opusul pentru cuviincios.care nu este decent.Dr. necuviincios. Dicţionar de antonime.fam. ceea ce stârneşte râsul. la serviciul de stare civilă. În acest caz. Dicţionar de neologisme.206 . dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. necuviincios.210 se foloseşte atât noţiunea de „nume de familie”. desemnează prin acelaşi cuvânt numele de familie comun declarat la încheierea căsătoriei. ntis).art. aspect caraghios. politicos. caraghios. lat.

419. considerăm că refuzul trebuie să fie făcut în scris şi motivat.211 . deoarece în acest caz ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrea. Dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 414.. (2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. aprobată prin H. p. Art. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. de fapt. p..ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . învederăm următoarele dispoziţii legale: . 64/26 ianuarie 2011). Pentru a nu exista abuzuri din partea ofiţerului de stare civilă. BELEIU .18 alin.G. conform căruia „Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legii. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996. nr. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. 119/1996.Op. 1/1997. 8 alin. în principiu.119/1996. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă.(2). în condiţiile legii”. „prenumele”.în art. fam. republicată. (3) În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. nu se prevede modul în care se face refuzul (scris sau verbal). 10 sînt aplicabile în mod corespunzător”. prin refuzarea în mod nejustificat a cetăţenilor doar pentru simplul fapt că prenumele i se pare ridicol. 2005. cit.” 211 212 210 G. 119/1996 (care a fost abrogată prin Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. (3) din Legea nr. BOROI . De lege ferenda. În argumentarea celor de mai sus. s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui.Op.62 alin. deoarece îi stârneşte râsul la momentul pronunţării acestuia. cu privire la actele de stare civilă şi Metodologia nr. cit. ceea ce înseamnă că. În Legea nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului se menţionează: „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. stipulează: „(1) Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. 111 . părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutui şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung.în art.212 Cu totul alta este situaţia în cazul în care. republicată. (2) din Legea nr. consemnând refuzul într-un proces-verbal. GH.art. se aplică dispoziţiile art. 64 C. republicată. observăm că se utilizează termenul „nume” pentru a desemna.

după caz. 214 213 112 . conform căruia: „(1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice. de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă. iar refuzul acestora de motivează”. 119/1996. serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. 391/10. (2) din Legea nr. dacă ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. 119/1996.Dr. În acest sens. de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.” Art. 119/1996. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. (2) din Legea nr. în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află. 6 al art. Situaţiile arătate mai sus trebuie delimitate foarte clar de cele prevăzute la art. în baza art. în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 43 alin. 119/1996. prevede: „(8) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. I din Legea nr. publicată în Monitorul Oficial nr. 18 alin. prin dispoziţie. (8) şi (9) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. conform căruia „orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. (1) şi (2) din Legea nr. 18 alin.06. 9 a fost modificat de pct. la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. în termen de 10 zile. care îi priveşte. republicată. dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act administrativ se comunică din oficiu. va decide primarul localităţii 213 unde se înregistrează naşterea. a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine.G. numele de familie şi prenumele copilului. înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. 30 alin.2009. (9) Prevederile alin. aprobată prin H. cu modificările ulterioare. prin dispoziţie. nr. ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale care a întocmit actul de naştere.art. În cazul în care există situaţii în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în Art. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române. 64/2011. în vederea înscrierii 214 menţiunilor corespunzătoare”. 201 din 2 iunie 2009. republicată. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . după caz. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte.

nr. dreptul de a dobândi o cetăţenie şi. care au obligaţia ca în deciziile pe care le emit să implice familia. Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor. instituţiile publice. putem afirma faptul că: „copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale”. 41/2003. persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază. precum şi de instanţele judecătoreşti. numele copilului se poate modifica pe cale administrativă. Având în vedere cele de mai sus. desfăşurate de autorităţile publice. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. iar prin măsurile şi acţiunile pe care le fac privitoare la copil să sprijine formarea. de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea. dictatori sau instituţii publice lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de 113 . îngrijirea. crescut şi educat de aceştia. educarea şi creşterea acestuia în cadrul familiei. în cauzele pe care le soluţionează. dacă este posibil. organismele private autorizate. Intervenţia statului este complementară. de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit. în condiţiile prevăzute de lege. în mod ilegal. Nume şi prenume mai rar folosite în România Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. de a desemna o persoană cu atribuţii de asistenţă socială. dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.2.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI atribuţiile sale. Pentru motive întemeiate. statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. în conformitate cu prevederile O. numele şi relaţiile de familie. în conformitate cu art. instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea restabilirii identităţii copilului. Dacă se constată că un copil este lipsit. după caz. Părinţii aleg numele şi prenumele copilului. În scopul realizării drepturilor prevăzute la acest punct. unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a angaja un asistent social sau. Copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia. copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume. Principiul interesului superior al copilului are prioritate în toate acţiunile şi deciziile care privesc copiii. în condiţiile legii. fără nici o ingerinţă. Astfel. 10 din Legea nr. 9.G.

Castron.600 de persoane. Bucă este purtat de 2996 persoane. prin acţiuni. Curu este purtat de 6 persoane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la serviciile de stare civilă. motiv pentru care în ultimii ani România s-a umplut de Jose Armando. de instrumente muzicale. dar şi prin numele pe care îl pun copiilor cărora le-au dat naştere. Preşedinte este purtat de 10 persoane. culori. din data de 10 aug.600 de persoane. Muia fiind întâlnit la 215 Sursa: Adevărul. fiind vorba de denumiri de animale. Ioan Bolovan. Mortu este purtat de 581 de persoane.ro. Alte nume mai puţin obişnuite pentru noi. Faculatea este purtat de 2 persoane. obiecte. Gunoi fiind întâlnit la 50 de persoane. Bounegru este purtat de 611 persoane. Pipi este purtat de 226 persoane. Petru Carcalete. Coi fiind întâlnit la 3 persoane. Emil Bostan. Poliţia este purtat de 3 persoane. 2010. fructe. Jegu fiind întâlnit la 90 de persoane. de fenomene ale naturii. Sfârc fiind întâlnit la 16 persoane. Cele mai frecvente nume care pot face parte din categoria celor despre care discutăm sunt: Curcă. organe umane. Găleată este purtat de 276 de cetăţeni. Ministru este purtat de 22 de persoane. Nespălatu este purtat de 70 persoane. fiind întâlnit la aproximativ 4. Neculai Răţoi. Găinaţ este purtat de 61 persoane. păsări. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme. crezând că prin aceasta au posibilitatea să mai atragă privirile celor din jur.Dr. Carlos sau Juan Alberto ori Ronaldo. care sunt purtate de români. Sulică fiind întâlnit la 540 persoane. Blegu este purtat de 515 persoane. Labă fiind întâlnit la 880 persoane. Se cunoaşte faptul că românilor le place să fie în centrul atenţiei. Cassandra. S-au dat nume de: arme. Mugurel Butuc. Puţică este purtat de 244 persoane. Justiţia este purtat de 2 persoane. de copaci etc. Flocea fiind întâlnit la 1728 persoane. Păsărică fiind întâlnit la aproximativ 1. Nebunu fiind întâlnit la 850 persoane. Anuarul statistic al României prezintă câteva din numele cele mai interesante şi mai originale pe care le au anumiţi oameni. unelte. Botderaţă este purtat de 48 de persoane. Farmacia este purtat de 1 persoană. ţări. La alegerile din 2008. care sunt vizionate la TV. au fost înscrişi pe listele listele de vot următoarele nume: Gheorghe Brotac. William Brânză şi Gigel 215 Ştirbu. 114 . continente. Expertiza este purtat de 1 persoană. fiind întâlnit la 25 de persoane. iar Bucilă de 228 persoane. sunt: Beţivu este purtat de 219 persoane. gesturi. specii de animale. de flori. Boubătrân fiind întâlnit la 119 persoane. Regulatu este purtat de 27 persoane. Belibou este purtat de 507 persoane. Bulan este purtat de 7 persoane. Hitler fiind întâlnit la 1 persoană.

nume inspirate de la animale. Creţu (7768). M(î)âţă (632/29).. Prostu este purtat de 1 persoană. Amorţitu (45). Puiu (1155). Păcătos (11). Cucu (2714). Blându (3). Graur (2729). Friptu (143). Usturoi (249). când este vorba de a da copiilor anumite nume care să îi reprezinte şi să îi scoată în evidenţă. Bucă/a (73/152). Leu (1405). Strugurel fiind întâlnit la 192 persoane. Mutu (618). Pletosu (271).nume inspirate din culori: Negru (4631). Pleşu (334). Bounegru (450). Fasolă (18). 115 . Boubătrân (137). Bunu (205). Laba (263). Astfel. Mohor (15). Pădure/Păduraru (1225). Gâscă (10). . Pleşu (334). Curca (357). Lămâia fiind întâlnit la 18 persoane. Cioară (292).. Stângaciu (5). Vulpe (1827). Bou (295).md. Şchiopu (2286). Bradu (971). Struţ (241). Piţigoi (16). Burduhosu (4).3. Pălitu (49). Flocosu (74). Muscă (64). Picior (11). Şarpe (259). Portocala fiind întâlnit la 65 de persoane. Potârniche (80). Maţu (5). Balaur (614). Păgânu (128). Ceapă (153). Mititelu (1228). Ticălos (4).nume inspirate de corpul uman: Curu (299) sau Curlat (195). Pisică (48). Cepoi (949). Găinaru (15). . Mânzu (65). 9. Buzatu (211).. Purice (706).. Pătrunjel (53). Purcel (929). Rău (606). Slabu (96). Creangă (509). Frunz/ă/e (3805). Lobodă (14). Beţivu (557). Puică (117). Chişcă (242). Cloşca (28). Liliac (18). Cucoş (peste 2000). Mortu (96). Curoş (385). Autor: Eugen Urban. Nasu (84). Busuioc (2378). Moşneguţu (155). Frumusachi (396). Puric (1). Baran (1233). Buruiană (1494). Găină (974). Popuşoi (2599). Marar/u (18/4). Cuciuetu (184).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 233 persoane. Grasu (28). Curcan (116). ca şi în România. Semafor este purtat de 1 persoană. Frumosu (176). Feteleu (35). Barbă (413). Ţânţar (49). Trandafir (251). Morcov (393).. Moşneaga (782). Urâtu (300). Berbec (381). Vrabie (2982). Roşu (887). Ochişor (783). Berbec (381). Buric (47). Chioru (113). plante sau insecte: „Ploşniţă (99). Bujor (2428). Oasenegre fiind întâlnit la 109 persoane. Scurtu (1639). Capră (35). Păsărică (1). Stejar/u (94/14). Broască (76). Porcescu (674). Ţapu (852). Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova 216 Şi în Republica Moldova. Măgar (27). V(a)ăcaru (310). Nebunu (166). Galben/u (790/9). Curcă (175). Pălitu (49). Spălatu (5).. Bouroş (243). Lungu (14118). Ţap (131). 216 Sursa: hotnews. Botu (1). în Registrul de Stat al Populaţiei găsim: . Surdu (1742). părinţii nu duc lipsă de ingeniozitate. Spânu (4770). Pupăză (49). Suru (187).

Puşkin/Puşchin (10/21). Noroc (599). Brîncă (71). Braga/ă (1473/144). Lupu (4871). Tulbure (723). Gagarin (11). Smâ(î)ntână (3/190).oameni care au nume de politicieni şi personalităţi: Pulbere (581). Fulger (118). Câ(î)rpă (4/58). Foca (315). Petic/ă (362/300). Chiabur/u (64/336). Copiimulţi (68)... Lulea (1). Plahotniuc (50). Russu (7347). Arcaş (2). Buşilă (102). Scripca (47). Stîncă (148). Tutun (29). Durac/k (8/1). B(î)ârzoi (300). Toporaş (133). Baraban (7). Draga (4). Romînu (21). Rusu (23084). Oţel (555). Maghiar (1). Găluşcă (260).. Medvedev (336). Z(e)amă (15/195). Fîntînă (121). Mocan/u (2208//5478). Cărare (112). Postu (786). Frecăţel (42). Nai (2). Patron (88). Scripcaru (400). Sulică (9). Heine (1). B(î)âlhac (80). Sergentu (67). Haiduc (57). Ungureanu (5849). Cobzar/i (52/ 568). Mereacre (1062). . Fusu (300). Ciocan/u (874/253). Ţigan (1). Bortă (737). Luna (2). Sturdza (1). 116 . Dragoste (74). Chiş (1). Ci(u)botaru (1101/2807).nume cu tematică militară: Puşcă (186). Ţandără (2). Păcală (8). Filat (150). Baltă (297). Sabie (15). Brumă (200). Voronin (147).nume inspirate de natură şi fenomene ale naturii: Pârău (900). Stati(1072). Fluieraru (60). Pistol (294). Rugină (42). Chistol (1679). Borcan (136). Static (1).000). Brejnev (8). Brat/u (1/497). Rasputin (3). Zeru (104).prenume la moldoveni: Tarzan (două persoane în Moldova poartă acest nume). Sula/ă (circa o mie). Stalin (18). Bardă (21). Cuşcă (30). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Copilu (2). Ion (107756). Furtună (1177). Căldare (260). Snegur (489). Gram (142).nume inspirate de naţionalitate şi etnie: Românu (39). Dragu (120). Pojar (233). . Dodon (2039). Neamţu (1293). Creştin (62). Rus (85). Lucinschi (130). . Subţire (1). Topor (592). Popenco (191).. . Sturza (979). Ulianov (68). Jora (275). C(î)ârlig (6/1179). Br(î)ânză (1066/40).. Soare (3). Butoi (21).. Verigă (5). Belibou (63).000). Puţuntică (44). Ţiganu (49). Lapteacru (336). Belici (14). Duşmăneanu (4). Butuc (1415).. Puşcaş (1713). Rai (1).. Lopată (34). Banu (608).Nume ciudate şi haioase: Crăcan (365). Cheptene (807). Teacă (366). Ghimpu (523). Zero (21). . Amin (3). Sulac (102). Putin/ă (peste 400). Stânga (circa 300). Bulgăre (25). Bleandur/ă (circa 150). Poloboc (233). Bulbuc (247). Lenina (17).. Popa (circa 13. Mucu (16).. Bogatu (319).nume provenite de la denumiri de obiecte şi instrumente muzicale: Vioară (174). Gros/u (circa 10. Chiperi (1648). Salam (3). Buzdugan (1310). Toacă (202). Talpă (996). Militaru (44). Strună (85). Sărăcuţă (26). Gologan (259). Carne (1).. Lapte/i (8/13).Dr. Dacu (21). Moldovanu/Moldoveanu (peste 1500). Cumpănă (125). Dobă (57). . Plugaru (800). Cărămidă (2).. Kalaşnikov (3). Bas (81). Slănină (242). Potlog (600). Fluier (54). Nour (627). Miaun (95). Cărbune (176). Turcu (993 persoane). Stalina (50). Calaşnicov (151). Găleată (67). Berlin (5). S/traistă (circa 90).

Niva (1). Volodea (6). Romeo. De câţiva ani. Iţhac (2). după cum urmează: Maddox.Nicholas Cage şi-a numit fiul Kal-El. Cruz. Ştefan (10176). iar modelul Jordan şi-a numit fetiţa Princess Tiaamii. numită astfel după mama Angelinei. Mişa (1).Paula Yates mai are o fetiţă cu Michael Hutchence pe care o cheamă Heavenly Hiraani Tiger Lily. Octeabrina (59). născut în august 2001 în Cambodgia. Izea (12). Basil (3).4. .Forest Whitaker a ales pentru copiii săi următoarele nume: Ocean. True (ce înseamnă „adevărat”). din care trei adoptaţi. Singurul copil care a scăpat cu un nume normal a fost micuţa Vivienne. Diva Muffin. Vasea (1). Romaniţa (56). Viorica (peste 15... au împreună şase copii. Maria (133320). . Bujor (9). . Janet (1). celebrităţile pun nume cel puţin ciudate bebeluşilor lor. Lenin (1). Micu (1). Mir/a (2/85). Little Pixie. Jora (10). Elena (104203). Adolf (29). Marusea (3).” 9.David şi Victoria Beckham au ales nume ciudate pentru băieţii lor: Brooklyn. un nume cu o semnificaţie destul de interesantă. Amin (10). Shiloh născută în mai 2006 şi gemenii Knox şi Vivienne. Peaches Honeyblossom. născuţi în iulie 2008. Jana (1109). 117 . Vera (36253). Marfa (circa 500). Camila (11). iar Nicole Kidman a botezat-o pe fiica ei Sunday Rose (trandafirul de duminică).Angelina Jolie şi Brad Pitt. Sonnet.Gwyneth Paltrow şi Chris Martin şi-au numit fiica Apple (înseamnă „măr”). .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Vanea (4).Bob Geldof şi Paula Yates care şi-au numite fetiţele: Fifi Trixibelle. Roza (465). . .000). Florin (417). . Pobeda (1). Gheorghe (46587).Halle Berry a numit-o pe fetiţa ei Nahla Ariela Aubry. Spartac/k (76/3). Vasile (59183). Soare (1). Adam (150). Dweezil. Victoria (25396). Nume ciudate la copiii de actori Numele ciudate pe care celebrităţile le pun copiilor lor sunt câteodată de domeniul penibilului. . Vlad (4273) şi Vova (3). Vladimir (49853). Iosif (905). .Frank Zappa şi-a numit copiii: Moon Unit.Tom si Katie Cruise şi-au numit fetiţa Suri. care înseamnă „prinţesa”. deoarece Nahla înseamnă „albină” în arabă şi Ariela înseamnă „leu pentru Dumnezeu” în iudaică. Crizantema (2). Păsărica (1). Octombrina (2). .David Duchovny şi Tea Leoni au ales pentru fiul lor numele Kyd. . Eva (885). Zahara născută în ianuarie 2005 în Etiopia şi Pax născut în noiembrie 2003 în Vietnam şi trei biologici.

cit. Bucureşti. MARDARE . monarhia şi-a sporit controlul în această materie. V. G. JUGASTRU .Op. de regulă. şi nici semnătura lor normală. pag. BOROI . nu este reţinută în literatura de specialitate). p.cit. nr. în vechea Franţă.220 iar dispoziţia221 pronunţată în sistemul organelor administrative şi prin care a fost respinsă cererea de schimbare a numelui (sau a prenumelui) poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. ca şi art. Definiţie Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele. cu excepţia cazului în care această schimbare ar fi fost frauduloasă. Op. cu unele restricţii: meşteşugarii nu puteau să-şi schimbe numele atunci când acesta servea ca marcă de fabrică. 54 din Proiectul adoptat în 2004.. schimbarea numelui era posibilă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL X SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ.). Ediţia a IV-a. UNGUREANU. P. 85. 149. cit. 217 10. PEŢU. 129-143. 93-122. 446. Astfel. Treptat. PEŢU. C.Op. 41/2003. s-au edictat legi de felul: „Nici un 217 Noul Cod civil o consacră în art. Bucureşti). tinzând să transforme o instituţie socială într-o instituţie de poliţie. a se vedea: P. p.Dr.. O.ns. VELICU. Pentru detalii. nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie (sau a prenumelui) să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească. p. se referă doar la cetăţenii români (subl. Această posibilitate s-a păstrat şi în Evul Mediu. în actuala reglementare. subliniem că. MARIUS-SORIN BOZGAN.. conform art. 118 . cu modificările şi completările ulterioare.554/2004. 218 219 220 221 Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean (primarului general al mun.G. În dreptul roman. dar. la cererea celui interesat.1.219 Cât priveşte partea finală a definiţiei de mai sus (care. însă o asemenea hotărâre intervine numai după ce a fost declanşată şi parcursă procedura administrativă. cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziţie administrativă218 sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. Editura Detectiv. 13 din O. notarii nu-şi puteau schimba numele fără autorizaţie. Ibidem 219. E. surprinzător. 2007.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei fizice.

în trei idei: (1) o mai mare flexibilitate în schimbarea numelui. Dalloz. această denumire se referă la numele „persoanelor fizice”. p. C.. 2000. Prin acest act normativ a fost abrogat expres Decretul nr. principiul imutabilităţii numelui a suferit o restrângere. F.Op. p. Elementul de identificare corespunzător persoanelor juridice este denumirea sau firma (în cazul societăţilor comerciale). CAPITANT. UNGUREANU. 222 10. 224 223 O. TERRE. de regulă. cu modificările şi completările ulterioare. (2) protejarea intereselor copiilor minori. 2003. întrucât 222 H. Având în vedere faptul că este obligatorie parcurgerea procedurii în faţa organelor administrative prevăzute de lege. Această ordonanţă. cit. spre deosebire de vechea reglementare care conţinea numai o formulare juridică .323/2003.2. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. în principal. (3) protejarea noului nume în raport cu cel vechi. 119 .cit. ea neglijând complet conţinutul reglementării. Y. precum şi împrejurarea că. stabileşte că: „Cetăţenii români pot obţine.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cetăţean nu va purta alt nume sau prenume decât cel înscris în actul său de naştere”. pentru motive temeinice. JUGASTRU . p. LEQUETTE . Tot în legătură cu definiţia de mai sus. 149. A se vedea critica denumirii actului normativ care apare ca neinspirată. prin aceasta.139-140. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. menţiune inutilă de vreme ce numai aceste subiecte de drept au un asemenea element de identificare.” Considerăm că spiritul acestei noi reglementări rezidă. se poate folosi şi în actuala reglementare expresia „schimbarea numelui pe cale administrativă”. 1e édition.Les grandes arrets de la jurisprudence civil. tome I: Introduction – Personnes .. E. schimbarea numelui este dispusă de către organul administrativ. Sediul materiei Schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă îşi are sediul în Ordonanţa Guvernului nr. 4 din Decretul 224 nr.„motive temeinice” (art. pe de altă parte.975/1968). CHELARU . 4.106. a fost reţinută şi precizarea potrivit căreia înlocuirea numelui are loc la cerere.975/1968 cu privire la nume. în art.223 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.Op. Apreciem că lărgirea posibilităţii schimbării numelui rezultă din faptul că legiuitorul precizează regulile în care o asemenea cerere este întemeiată. iar „Cei care le vor părăsi vor fi ţinuţi să le reia”. Famille–Biens–Régimex matrimoniaux–Succesions.

în cazul acesteia din urmă. odată cu intrarea în vigoare a noii legi privitoare la regimul adopţiei. C.82-85. IMBRESCU.2005. nr. p. 2 alin. p. exemplu. şi la modificarea prenumelui” (acest lucru . încuviinţând adopţia. de regulă. 975/1968. S-a apreciat. 9 -11. cit. 273/2004 . ANA VASILE .225 Spre deosebire de numele de familie.G. în Dreptul nr. Sintagma „drept urmare”. p.6/2000. Chelaru se referă la „redactarea defectuoasă” a art. instanţa.53 alin.2. 336-337. ori se modifică drept urmare a schimbării stării civile. JUGASTRU . Legea nr. în acelaşi sens: I.Dr.. (3) din lege prevede: „Pentru motive temeinice.159. că prin prevederile art.Op. A se vedea.subl. prenumele poate fi supus modificării intervenite în starea civilă a copilului adoptat. 120 . prevedere care ne arată că modificarea numelui de familie este consecinţa unei schimbări de stare civilă. a fost transcrisă eronat „de drept”.. cu ocazia încuviinţării adopţiei. 41/2003.). p. 7/2003.Privire critică.. în condiţiile prevăzute de Codul familiei”. astfel cum acestea au fost tratate în § 7.până la intrarea în vigoare a Legii nr. ca urmare a schimbărilor în starea civilă. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Art. evident greşit. ceea ce înseamnă cu totul altceva. CHELARU . având în vedere că. Această modificare a numelui de familie.Inadmisibilitatea schimbării prenumelui adoptatului printr-o hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei. (1) teza a II-a se creează premisele unei confuzii între instituţiile juridice consacrate 225 226 G. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. prenumele nu este supus unor asemenea modificări. (1) din O. care este supus „modificării”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA este vorba despre un element de natură să contribuie în multe situaţii la delimitarea schimbării numelui de familie de modificarea numelui de familie. care avea următorul conţinut: „Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei. p. De altfel. 227 E. ea fiind rodul unei „transcrieri defectuoase” a dispoziţiei corespunzătoare din Decretul nr. BOROI . UNGUREANU. 2 alin. E.226 Începând cu 01.Op. ca urmare a modificărilor intervenite în 227 Asfel. înlocuirea numelui de familie nu este condiţionată de exprimarea voinţei persoanei respective într-un atare sens. spre starea civilă a persoanelor nu se realizează „de drept”. 447.ns. O. din prezenta lucrare.. încetarea căsătoriei nu are nici un efect asupra numelui. unele instanţe.” Între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială: Modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice. pe bună dreptate. 2002. 2008. în Dreptul nr. au menţionat: „Totuşi.01. cit. au purces.273/2004.

).e.” Modificările intervenite în starea civilă a persoanei atrag însă modificarea numelui. constituie noutatea absolută adusă de noul act normativ.I.Privire critică. în acord cu prevederile O. nr. 6-14. p. CHELARU . în condiţiile prevăzute de lege.P. cărora le revine sarcina efectuării verificărilor ce se impun pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de ordonanţă. pe cale administrativă poate fi schimbat nu numai numele. 10. Până la data de 31 martie 2005.N.. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui 229 Sunt necesare motive temeinice care să îndreptăţească solicitantul să ceară schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă. şi Direcţia Comunităţi Locale. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.2005 s-a trecut la aplicarea procedurii prevăzute de O.A. spre deosebire de modificare.p.E. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor..04. a se vedea E.). aprobată prin Legea nr.. 41/2003 (Instrucţiuni comune ale M.4. Se apreciază că reglementarea expresă a principalelor cazuri.3. ci şi prenumele.2005. odată cu operaţionalizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s.494/2005). 214. nr. A se vedea şi I..84/2001 privind înfiinţarea.G.831/228. care se pronunţă prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui.P. cu modificările şi completările ulterioare. în „Dreptul” nr. care au devenit aplicabile începând cu 228 data de 01. nr.. iar de la data de 01. soluţionarea cererilor urma vechea procedură (Circulara nr.04. noua reglementare stabileşte competenţele care revin autorităţilor publice pentru schimbarea numelui pe cale administrativă. 229 228 121 . iar nu schimbarea sa.-I. IMBRESCU .G.Op. De asemenea. cit. p. Competenţa de soluţionare a cererilor Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a preşedintelui consiliului judeţean.E. 13. 7/2003.. textul incriminat având următorul conţinut: „Numele de familie se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. 20/2004 a I.c.372/2002. în termen de 60 de zile de la primirea cererii.p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI care sunt schimbarea numelui de familie şi modificarea acestuia. conform prevederilor art. Pentru un amplu şi documentat studiu. 377.N. 10. Sub aspect procedural.

de studii. e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc. b) când persoana în cauză a folosit. interesul individual şi social 230 conduce la această soluţie. p.).Dr. d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte. Editura All Beck. că o posesie prelungită. această folosinţă trebuie să fie continuă.4 alin. numele pe care doreşte să îl obţină. poate da dreptul posesorului să-l dobândească. UNGUREANU.ns. de serviciu. să se facă cunoscută în societate sub acest nume. el poate fi dobândit.R. în baza cărora au fost eliberate alte acte (de studii. această folosinţă să fie în exercitarea profesiei şi sub acest nume persoana să fie cunoscută în societate. p. nr. E. CHELARU . evident. în mod rezonabil. Apoi. deci. caracterul imprescriptibil al numelui. chiar dacă condiţia permanenţei ar fi îndeplinită. aşadar. persoana respectivă trebuie să fi fost cunoscută în societate sub acest nume. Bucureşti. de regulă reunite. Această condiţie nu credem că este îndeplinită dacă durata de timp este scurtă şi. precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume (posedă diferite acte personale. JUGASTRU – Op. au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificatele de stare civilă cu nume eronate. În plus. Aşadar. Aceste condiţii sunt: o folosinţă permanentă a numelui. în anumite condiţii restrictive (pe cale achizitivă). în anumite condiţii. Prin această reglementare.Drept civil. militare etc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sensul prevederilor art. dacă numele nu se poate pierde prin nefolosinţă îndelungată. 122 . c) când. persoana nu putea. legiuitorul român a venit în întâmpinarea dezideratului unei integrări cât mai rapide în societatea românească a 231 străinilor care au dobândit cetăţenia română. 41/2003. 150.(2) din O. 230 231 O. sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când numele este format din expresii indecente. Se pare. Într-o atare situaţie. 2003.G. livret militar. carte de muncă etc. după opinia noastră. dar nu numai (subl. Considerăm că folosirea permanentă a numelui în profesie presupune o perioadă mai îndelungată. cererea de schimbare a numelui urmează a fi respinsă. făcând dovada cu privire la aceasta.. C. 34. din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie. pentru ca cererea să fie întemeiată. Persoanele. Această prevedere legală aduce în discuţie.). în exercitarea profesiei. mai exact folosinţa în timp a numelui trebuie să coincidă cu exercitarea în timp a profesiei. cit. şi doreşte schimbarea acestuia. care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă). ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod.

fie pe soţi.Privire critică. P. k) când prenumele purtat este specific sexului opus. situaţia foştilor soţi între care există obligaţia de întreţinere). astfel că va trebui să ne raportăm la noţiunea juridică a familiei de drept comun. optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. 2001. spre exemplu. FILIPESCU . nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei. g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă. a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă. I.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc. (2) lit. p. din unele puncte de vedere. adopţie şi relaţii asimilate. din unele puncte de vedere. 7/2003. rudenie sau adopţie. 123 . 233 232 E. 7. Ordonanţa nu oferă o definiţie proprie a noţiunii de „familie”.233 i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă. a menţinerii numelui la căsătorie.. iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor. FILIPESCU. Bucureşti.. însă. Editura All Beck. ediţia a VI-a.. h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalţi membri ai familiei. fie pe toţi cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. pe cale administrativă. fie pe aceştia şi copiii lor. cu cele de familie (cum ar fi. 4 alin. l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător. în Dreptul nr. CHELARU . cu cele de familie. cu excepţia celor care se găsesc în relaţii asimilate. A. rudenie. prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia.Tratat de dreptul familiei. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii.232 Interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. I. şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere. p. Potrivit acestor prevederi. aşa cum este conturată de prevederile Codului familiei. ne duce la concluzia că legiuitorul a înţeles să includă în categoria „membri ai familiei” numai pe cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. h). j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii. „familia” desemnează. 3.

care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei. h) când unul dintre soţi. 234 I. f) când părinţii au divorţat. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. la încheierea căsătoriei. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care la avut în căsătorie.(3) – va fi de natură să conducă la reducerea numărului solicitărilor având drept motiv acest caz. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie. În opinia noastră. dat în formă autentică.53 alin. 13 din O.. Se cuvine să menţionăm că elementul de noutate adus de Legea nr. solicită să poarte numele de familie al acestuia. pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare. 124 . a luat numele de familie al celuilalt soţ. şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere. acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere. încuviinţând adopţia. de asemenea desfăcută prin divorţ. 377. (3) din O.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie. iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA m) alte asemenea cazuri temeinic justificate. nr. IMBRESCU . şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat” – art. iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei. 4 alin. conform căruia: „Pentru motive temeinice.Dr.G. în sensul prevederilor art.Op. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. ca urmare a desfacerii acestei căsătorii. d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi. cu consimţământul fostului soţ. 41/2003.234 Sunt de asemenea considerate justificate. nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie. p. instanţa. acestea vor fi analizate şi stabilite de autorităţile de la art.G.cit. iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere. nr. 41/2003.

4 alin. cit. Încă odată ne exprimăm surprinderea cu privire la faptul că Noul Cod civil se referă doar la cetăţenii români (subl. fie nu ridicau probleme în practică. 4.). astfel că nu era necesară reglementarea lor expresă.fie vin în contradicţie cu reglementarea modificării numelui sau cu alte dispoziţii legale” [alin. (1) din O. dat în formă autentică. (3) lit. 2008. (2) lit.Op.. 237 238 G. cererea va fi semnată şi de acesta [art. aprobată prin H. a). 449. Art. CHELARU – Privire critică.ns. de părinţi sau. din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului. este necesar acordul celuilalt părinte. c). precum şi orice persoană 236 care au fără cetăţenie (apatrid) domiciliată în România (art. aşa cum stabileşte art. a). 41/2003.5.G. 11-16. în Dreptul nr. BOROI . după caz.G. d). 125 . (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. nr. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui Trebuie menţionat foarte clar faptul că schimbarea numelui şi/sau a prenumelui poate fi făcută doar în cazul persoanelor care sunt în viaţă! Persoanele îndreptăţite să ceară schimbarea numelui sunt cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau în străinătate [conform prevederilor art. 7 alin. 10. alin. cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 7 alin. 106 alin. va hotărî autoritatea tutelară.. nu şi atunci când cererea este 237 Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la formulată de părinţi. de tutore. i) şi j). (3) lit. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exerciţiu restrânsă pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau. Cu alte cuvinte. se desprinde concluzia că încredinţarea autorităţii tutelare este necesară numai în situaţia în care cererea de schimbare a numelui minorului se face de către tutore. f) şi g)]. 7/2003. p. schimbarea numelui copilului. pentru minori cererea se face.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NOTĂ: Unii autori235 consideră că „majoritatea cazurilor de schimbare a numelui. prin asistarea lor de către ocrotitorul legal. 64/ 2011. respectiv. capacitate de exerciţiu deplină. Interpretând gramatical art.. Dacă cererea de schimbare a numelui este făcută de către unul dintre părinţi. alin.(1). b). k) şi l). (1) al Ordonanţei].(2) lit. c) şi e)].. (3)].238 În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani.7 alin. 5). nr. prevăzute în art. fiind de nivelul bunului simţ juridic recunoaşterea lor ca motive temeinice pentru schimbarea numelui [alin. p. Legea nu cere acordul celuilalt 235 236 E.U.

41/2003 (A se vedea şi I. (5)]. 4 din acelaşi act normativ. declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi. 273/2004. nr. însă ele nu se confundă cu motivele temeinice care justifică. 7 alin. p. (3). schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere fie odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor. ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. potrivit art. 450.Dr. cererea de schimbare a numelui se face de către tutore. născut din părinţi necunoscuţi.239 precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane. deoarece Legea nr. 373). (1) din Ordonanţa nr. schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând [cu excepţia situaţiei când schimbarea prenumelui a fost dispusă de către instanţă cu prilejul încuviinţării adopţiei. BOROI – Op. precum şi. cu încuviinţarea autorităţii tutelare [art. (2)]. puşi sub interdicţie. iar identificarea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege”. separat.. 8 alin. 240 Pentru persoana pusă sub interdicţie. cererea se face de persoanele la care copilul a fost dat în plasament. în condiţiile legii. IMBRESCU . p.cit. IMBRESCU – Op. cit.. a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti [art. necunoscuţi. cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori. G. 8 alin. iar dacă minorul avea vârsta de 10 ani i se Noul Cod civil consacră.G.. sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela [în cazul în care copilul a fost declarat abandonat (!) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă]. nr. Această prevedere o considerăm corectă. 241 Din această dispoziţie legală însăşi schimbarea numelui de familie. dacă există motive temeinice. 240 241 239 I. în art. (4)]. 7 alin. 41/2003. ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti [art. 47/1993 privind abandonul de copii a fost abrogată prin Legea nr.. fie. Pe de altă parte. Potrivit art. 126 . (1) din O. sens în care trebuie să se modifice şi O. 8 alin.Op. p. În situaţia în care părinţii copilului sunt decedaţi. mai rezultă că schimbarea numelui de familie al părinţilor nu implică şi schimbarea numelui de familie al copilului. conform prevederilor art. (2). cit.. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte în cazul în care el este pus sub interdicţie. după caz. stabilirea numelui de familie şi a prenumelui pentru „copilul găsit. 7 alin.G. Motivele temeinice la care se referă art. Per a contrario. 376. 84 alin. renunţând la situaţia copilului abandonat. 41/2003 privesc posibilitatea de a formula cererea de schimbare a numelui de familie al minorului separat de cererea de schimbare a numelui de familie al părinţilor. 2008.

pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ [art. Schimbarea numelui de familie al unuia dintre ei nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art.) sau.e. (3) din Legea nr. în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va fi luat consimţământul prevăzut de art. şi anume: 1) cazurile enumerate în art. autentificată conform prevederilor art.S. corespunzătoare Anexei nr.6.G.a)-h). la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului.C. 4 alin. Dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun. oricare dintre ei va putea să-şi schimbe numele fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt. în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială. 4 alin. la încheierea căsătoriei. 106 alin.(1) din O. Aceasta înseamnă că. cererea de schimbare a numelui (Anexa nr. cit. 42 din Metodologie) se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (s.4 alin. cererea se depune la S. .l. (2) lit.G. 41/2003 (considerate de legiuitor motive temeinice). la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România. şi art 9 alin. p. 242 A se vedea şi O. pentru a explica noţiunea de motive temeinice. iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România. (2) şi (3) din O. sau. Ele nu sunt limitativ prevăzute de lege. (1) din Metodologie. la D. împarte cazurile care se circumscriu acesteia în două grupe.P. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă Conf.a)-m). 72 alin. JUGASTRU . fam.c.. (2) C. (6) sau prin împuternicire avocaţială. 53 alin. 127 . schimbarea numelui unuia dintre soţi nu duce şi la schimbarea numelui celuilalt soţ şi nici la 242 schimbarea numelui de familie al copilului. UNGUREANU. pentru că art. 9 alin. 273/2004 (subl. Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul sau mai multe dintre cazurile prevăzute la art. după caz. C. art. 28 alin.Op.C. în nici un caz.E. (3) lit.Sector 1. 41/2003]. (1) şi (2)]. nr.P. Per a contrario. 1 la prezentul paragraf.p. nr.ns. s-au învoit să-şi păstreze fiecare numele anterior.)]. 153. Se observă însă că legiuitorul. dacă soţii.p. 2) cazurile prevăzute în acelaşi articol în alin. (2) lit. m) spune că intră în această categorie şi „alte asemenea cazuri temeinic justificate”. 10. după caz.L.

. Partea a III-a. p. ridicole ori pentru numele transformat prin 243 244 245 O. 6. în „Dreptul” nr. . nu şi la cele statuate în alin. Partea a III-a.Privire critică asupra. 6 din O.Dr. care sunt limitative. ele fiind în legătură cu diverse situaţii de modificare a stării civile şi având ca scop.. Solicitantul va trebui să indice numele pe care doreşte să-l poarte în viitor. Aşa cum s-a putut observa. (3) rezidă în cerinţe de ordin metodologic. în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori.Op.certificatele de cazier judiciar şi cazier fiscal ale solicitantului. (3). p. opinie la care ne raliem. 4 alin.orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. JUGASTRU . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Aceasta înseamnă.243 că dispoziţia stabilită în art.consimţământul. dat în formă autentică. nr. Cererile de schimbare a numelui format din expresii indecente. pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească..G. 10.cit. Conform art. de către tutore (unii autori consideră că mai corect este cuvântul încuviinţare. . considerând că justificarea enumerării separate a motivelor conţinute de art.153. . nr. 7/2003.G. cel mai adesea. înlăturarea modificării numelui care intervine în asemenea situaţii. la cerere trebuie anexate: . (2) lit. al celuilalt soţ.copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui. 41/2003.un exemplar al Monitorului Oficial al României. exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an. extrasul din cererea de schimbare a numelui. în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei. C. prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului. E. în opinia unor autori.copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare.din O. . UNGUREANU. cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al României. potrivit art. CHELARU . 4 alin.. 245 părere la care subscriem). Ibidem 244 128 .m) poate fi interpretată prin analogie numai la prima grupă de situaţii. precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută. Alţi autori244 consideră că nu există nici o diferenţă de regim juridic între cele două categorii de motive. această concluzie rezultând şi din natura diferită a celor două grupe de cazuri. 41/2003. în care a fost publicat..

(2) din O.dacă există vreun motiv ascuns pentru care se solicită schimbarea de nume.G. dacă este cazul.P. 41/2003. în termen de 5 zile de la data primirii acesteia.C. Interpol. dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României (Anexa nr. În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în Monitorul Oficial. .B.M./D. . ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi.10 alin.P. Este de observat că această formalitate trebuie îndeplinită înainte de depunerea cererii de schimbare a numelui la primăria de domiciliu! (subl. La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă. pot fi exceptate de la publicare [art. competent (la care este arondată localitatea) pentru efectuarea verificărilor. Opoziţia se face în scris. motivat şi se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau.). .G. nr. ns. Dacă cererea se încadrează în prevederile legale.l. judeţean pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor (dacă au rezultat date cu privire la eventuala returnare sau expulzare a solicitantului din ţările cu care România are acorduri în acest sens). după caz la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. nr.în evidenţele s. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. după caz. cu aprobarea conducătorilor S. 43 la Metodologie.c.c. împreună cu toate actele prevăzute de art. .în evidenţele B.cu privire la cetăţenia şi naţionalitatea petiţionarului. orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI traducere sau în alt mod.P.J. 41/2003].E..în Registrul local sau naţional de evidenţă a persoanelor. structurii de stare civilă din cadrul s. Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri.p. ofiţerul de stare civilă o înaintează. mai puţin în situaţia în care solicitantul cere schimbarea numelui pentru expresii indecente.p. acesta se restituie cu indicaţiile corespunzătoare.E. care va efectua următoarele verificări specifice: . 129 . 6 din O. .G.p. respectiv Anexa nr.e. 2 la prezentul paragraf).solicită extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în păstrare. în cazul persoanelor fără cetăţenie (apatride) cu domiciliul în România sau al persoanelor care au dobândit cetăţenia română. precum şi cu orice alte documente depuse în susţinere.N.

p. nr. Persoana căreia i s-a respins cererea poate face o nouă cerere. 3 la prezentul paragraf).e. 106 alin.c. în termen de 10 zile de la emitere.c. precum şi propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii (Anexa nr. 4 la prezentul paragraf) referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui.e.p.l. referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei. iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restitie cu precizarea procedurii de urmat [art. care se efectuează în termen de 30 de zile. în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. direct solicitantului.E. numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.p. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii. aceasta putând fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.G.G. 554/2004. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui.P.. Dosarele incomplete se restituie s. cu actele prevăzute de O./D.l.EP.M./D. dispoziţia de respingere se comunică.p.p. în cazul în care se solicită acelaşi nume. dacă în susţinerea ei au intervenit motive noi. La toate aceste piese se adaugă o NOTĂ (model Anexa nr.p.p.p. 106 alin. se înaintează de către s. Bucureşti – D.p. pentru completare. precum şi a opoziţiilor făcute.e. printr-un referat semnat de şeful serviciului/directorul executiv. 130 . către s.c. 41/2003 şi.Bucureşti. cu opoziţiile. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Rezultatul verificărilor. provenienţa numelui actual şi a celui solicitat. se consemnează într-un referat semnat de şeful s. s. (9) din Metodologie]. prin structura de stare civilă/Direcţia de stare civilă.e.S.j. cu modificările şi completările ulterioare.M.l. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă. preşedintelui consiliului judeţean. se poate face o nouă cerere. propune.e. 5 la prezentul paragraf). motivat. în termen de 60 de zile de la primirea dosarului. dacă este cazul. Toate documentele care constituie dosarul de schimbare a numelui se pun într-o mapă specială astfel denumită (model Anexa nr. după analizarea temeiniciei cererii.j. Conform prevederilor art. Cererea de schimbare a numelui.G.Dr.C. verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi.c. (8) din Metodologie.p. împreună cu referatul susmenţionat.c... motivele reale reieşite din verificări.

– cererile individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă.e. 16 alin.G. 131 . copiile dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui. acesteia i se solicită: – certificatele de naştere.c. Conform art. să fie restituite organului emitent. precum şi cele ale copiilor minori. – dovada achitării taxei de schimbare a numelui.A. primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la locul de domiciliu al solicitantului [vezi art. Direcţiei Cazier Judiciar. s.p. nr. După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul paragraf). în original... 41/2003.e. în caz de neprezentare. (2) din O. instituţiile menţionate vor fi informate cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui persoanei în cauză.G.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Toate aspectele rezultate din activitatea de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui se înregistrează într-un registru-opis (model Anexa nr. 7 din prezentul paragraf). potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie. de căsătorie.I. şi Direcţiei Finanţelor Publice judeţene sau. respectiv de primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului. socotite de la data aducerii la cunoştinţa acestuia.R. Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul I.c. astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea 243/2009]. menţionându-se în ce anume constă schimbarea. După înştiinţarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui şi/sau prenumelui privind emiterea dispoziţiei de aprobare a cererii. 107 din Metodologie. timp de 60 de zile.p.p.l. după caz.l. urmând ca. 44 (Anexa nr. se păstrează de s. sau ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al solicitantului transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul M.P. Prin comunicarea respectivă.p.

................................ în ................ Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii......... — Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) ............... nr......... Semnătura solicitantului(ei) .......... porecla şi provenienţa lor: ........................ — Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) ...... în ......................... căsătorit(ă).......... ...................................N................ Date despre solicitant şi rudele acestuia: — Starea civilă .......................................................... judeţul ...................................... (numele de familie şi prenumele) Mama ................ din .............................. ..Dr............................................................................................. (numele....... telefon (acasă) ......................... cetăţenia .............................................................................. CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul(a).............................. telefon ……............................................................ Mama ... născut(ă) la data de ....................... nr......... ............................................... C............. şi a prenumelui din ................. Anexez următoarele documente: 1............................. ................. divorţat(ă)......................................... titular(ă) al/a actului de identitate seria ......... Data ....... De asemenea... prenumele................................................ locul şi data naşterii) 2................................... în .............................................. menţionez următoarele: — numele anterioare pe care le-am purtat................................... de profesie .......model SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAŞULUI/COMUNEI Starea Civilă Nr......................... [necăsătorit(ă)........ .........................P.................... În susţinerea cererii................................................................. ................. ...................... în ................................. văduv(ă)] — Părinţii solicitantului: Tatăl ................... (numele de familie şi prenumele) Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă Da |_| Nu |_| — Soţul (sau soţia) ............................................................ (numele şi prenumele) Tatăl ...................... cer schimbarea numelui de familie din ........... 2 ............................................................ pentru următorii copii minori: 1....................................................................................................................................... ........................................ domiciliat(ă) în .......................................... str......... 1 ROMÂNIA ANEXA 42 la metodologie ........................ |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| S AALLZZ NNNNNC Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ........ judeţul ..... Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului(ei) la data depunerii cererii ....................... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr....... ..... 132 .............. Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: .......................................

..S... Partea a III-a... Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului... depusă de dl. ... str. cu modificările şi completările ulterioare. 133 ... din . din ………….......... se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României.. ..…. (d-na) . DOVADA În conformitate cu prevederile art. ….... ……………. 2 MODEL ANEXA 43 la metodologie Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului ......... Nr..ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. 10 din Ordonanţa Guvernului nr................ 323/2003. ... Prezenta serveşte şi ca dovadă a scutirii de plata taxei de timbru. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.......... nr. L... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. a cererii de schimbare a numelui......

în funcţie de care se vor face propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii acesteia. colegi de muncă etc.declaraţii luate de la vecini. Rezultatul verificărilor şi investigaţiilor. . . data naşterii. actul de identitate şi codul numeric personal (CNP).decizii/dispoziţii de schimbare a numelui părinţilor.. se vor consemna datele care rezultă pe plan local. se va face referire la documentele care atestă o situaţie. . Concluzii privind temeinicia cererii. Atunci când este cazul. Pe cererea de verificare în evidenţa populaţiei (în componenţa locală a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor – R. anexându-se la dosar.P.articole din presă. domiciliul.).certificate de stare civilă. societate etc. constatată în timpul verificărilor.N. locul de muncă. .dovezi care atestă că persoana este cunoscută cu numele solicitat în activitatea socio-profesională. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. 4. .diplome de studii..E.corespondenţă. 3. profesia. axat – atunci când este cazul . prenumele părinţilor.publicaţii literare sau în domeniul cercetării. .. ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.pe documente care justifică necesitatea schimbării acestuia. cum ar fi: . în familie. Datele de stare civilă ale solicitantului (solicitanţilor) sau ale persoanelor pentru care se solicită schimbarea numelui pe cale administrativă (copiii minori). respectiv: numele. ocupaţia. 3 MODEL RAPORTUL DE INVESTIGAŢII (în cazul cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă) DATE ŞI ELEMENTE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONŢINĂ: 1. fraţilor etc. starea civilă. 2. . ______________________________ 134 . Motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.Dr.

Data aprobării dosarului ___________________ .p. 4 MODEL NOTĂ referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui privind pe_________ .c.p.c.j.e.l.Data primirii lucrării la s.e.Data primirii lucrării la s.p.c.p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.e. __________ . ____________ .Data emiterii dispoziţiei ____________________ 135 .p.p.Data înaintării lucrării la s.Data depunerii cererii la primărie ____________ . ____________ .j.

6 136 . 5 MODEL CONSILIUL JUDEŢEAN____________ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOSAR de schimbare a numelui __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ şi ___copii minori Anexa nr.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MODEL REGISTRU OPIS Numărul de ordine al dosarului Numărul şi data înregistrării Admitere Respingere 137 Observaţii Copii Numele şi prenumele actual ale solicitantului Numele şi/sau prenumele solicitat Soluţia dată în dosar şi data comunicării acesteia .

. Preşedintele Consiliului judeţean.. .............................. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DISPOZIŢIA Nr.. cu modificările şi completările ulterioare. se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui) ...... şi al(a) .... şi prenumele .. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.... dnei/dlui ................... la ........... . 138 ... .... domiciliat(ă) în ....... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.... . din . care urmează să poarte în viitor numele de familie . fiul/fiica lui . 7 MODEL ANEXA 44 la metodologie ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN ...... În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr..... Primar general.......... născut(ă) în localitatea ..... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr......Dr...... 323/2003.................. judeţul ....

ns.A. 45 din Metodologie.D. La primirea certificatului de stare civilă.! [art.L. (2) din Metodologie.A. Se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.C. iar cele retrase se anulează.S.7.P. Dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate. Un exemplar al dispoziţiei de aprobare se înaintează la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D..P. acesta se înmânează solicitantului. Actul de identitate va fi schimbat până la data de ______________. se procedează astfel: Se retrag certificatele de stare civilă.” 139 .).C. completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate.C. după caz.E./D.107 alin.P.P. după caz. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate.B. primăriei unităţii-administrative a locului de naştere.L. de căsătorie şi. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă La depunerea actelor prevăzute la art.G.E. de la locul de domiciliu. Concomitent. de naştere a copiilor minori. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Schimbat numele de familie/prenumele din ______________ în ______________. 107 alin. pe baza cererii lor. Se trimite câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui S.M. cu numele şi/sau prenumele schimbat (subl. pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective. sau. Bucureşti – D. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S.C. (3) din Metodologie]. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.P.B. se înaintează la S.P.E.).E.P. Pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispoziţiilor la D. în vederea actualizării evidenţei schimbărilor de nume pe cale administrativă.E.D. în termen de 15 zile. iar dovada de primire.P.E. în sistem informatizat.P.J. după caz. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui. Cartea de identitate informatizată se anulează prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10.

pe actul respectiv. după caz. după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art. 110 alin. 113 alin. la prezentarea adresei.). se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.Bucureşti–D. ofiţerul de stare civilă operează.P. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie. Conform art.E. de naştere a copiilor minori. 109 din Metodologie). 45 din Metodologie.C.P.P. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni [art.C.E. în termen de 3 zile.G. Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. iar certificatele de stare civilă retrase se anulează).J. după caz. 108 lit. 108 lit.8. după care completează un nou certificat. 111 din Metodologie). menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui.E. concomitent. c) din Metodologie (câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui.P. S. pe baza cererii lor.E. la cererea acesteia.P. după caz. pe care îl trimite. după care eliberează certificatul de stare civilă (art.P. a) şi b) din Metodologie (se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate. de căsătorie şi.Dr. iar dovada de primire întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr.P. sau. 140 . sau. după caz.S.C. care trebuie trimise S. pe marginea actului respectiv.C.P. după caz.L.L.L. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui./D.M.E. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă S. primăria unităţii administrativteritoriale a locului de naştere sau de căsătorie care primeşte dispoziţia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumelui şi adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează. la cererea persoanei în cauză se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. după caz. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (art. (3) din Metodologie]. de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere.P. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui se face pe actul de naştere şi. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui. se înaintează la S. sau. (1) din Metodologie.C.

Atunci când. (1) din Metodologie. orice persoană căsătorită poate solicita schimbarea numelui său de familie. În cazul în care unul dintre soţi nu a cerut ori nu a obţinut schimbarea numelui de familie. schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie. nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. 9 alin. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni. Aşa cum am mai menţionat. la încheierea căsătoriei. soţii cer împreună schimbarea numelui de familie (subl.).113 alin. dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. tot pe cale administrativă. el va purta în continuare numele de familie pe care îl are. Acesta îşi va putea schimba şi el numele de familie.113 alin (2) din Metodologie].(3) din Metodologie. ns. în urma căsătoriei/divorţului. conform prevederilor art. în baza solicitării sale. dobândit la naştere [art. Schimbarea numelui de familie al persoanei căsătorite nu implică şi schimbarea numelui de familie al soţului său. însă. ca urmare a unei decizii/dispoziţii administrative. Dacă însă numele de familie este comun cu soţul său. 41/2003]. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. însă. va putea fi urmată numai calea administrativă. Conform prevederilor art. nr. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. 9 alin. numele de familie dobândit la naştere. fiecare dintre soţi şi-a păstrat numele dinaintea căsătoriei. (1) din O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. chiar dacă soţii au nume de familie comun. (2) din O. schimbarea pe cale administrtivă se va putea cere numai dacă există consimţământul acestuia [art. 41/2003]. ulterior. unul dintre ei doreşte să ia numele de familie al celuilalt soţ. fără a fi necesară încuviinţarea soţului său. nr. ulterior. 113 alin.G. De regulă.G.9. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginra actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. 141 . În acest caz.

1/1967. Bucureşti .E.P. prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a acestora.E. dar numai după ce doctrina şi jurisprudenţa s-au fixat în acest sens.G. iar competenţa soluţionării cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă a revenit preşedintelui consiliului judeţean. nr.P. 554/2004. operarea menţiunii se face numai la cererea acestora. în condiţiile Legii nr.P. 247 246 O. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti.Dr.P. În ceea ce priveşte reclamaţia prealabilă [art.).C.04.2005.2005. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. 142 .E. cu aprobarea S. Căi de atac Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsura pe calea conteciosului administrativ. p.11. cit. 41/2003]. Anterior Legii nr.M.U. au devenit aplicabile . (3) din O. întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenţa persoanelor. 110 alin. ns. au devenit operaţionale S. 10. în sensul că aprobarea/respingerea. care a abrogat-o.E.B. Această cale de atac era posibilă şi sub vechea reglementare.P./D.). nr.D. 29/1990. UNGUREANU. (2) din Metodologie. ea se adresa fostului Inspectorat Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (I. operarea menţiunii se face cu 246 aprobarea D. nr. C.10. răspunsul a fost 247 negativ.P. dacă persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani. 18 alin.E.J. pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005.G. 520/2004. în cazul în care persoana care şi-a schimbat nemele de familie şi/sau prenumele are copii minori. cu modificările şi comptetările ulterioare.J.C. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti (subl. a cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean. Schimbarea numelui de familie al copiilor Conform art. sub imperiul Legii nr. se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părintelui pe actele de naştere ale acestora. 50/2004.C.. De la data de 01.G.în literă şi spirit ..D.M..04. JUGASTRU – Op. 13 din O. aprobată prin Legea nr. 41/2003./D.N. 155.S.. prin dispoziţie.A.G.P.E.prevederile art. până la adoptarea O.G.P. dar nu a solicitat şi schimbarea numelui de familie al acestora. Începând cu data de 01.

dar persoana interesată poate recurge la procedura conteciosului administrativ de drept comun.subl. neimputabile ei. nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. 11 din O. (1). din motive obiective. lipsa dovezii soluţionării reclamaţiei prealabile. 143 . precum şi 248 O. cu condiţia de a face dovada că. nr. iar opoziţia i-a fost respinsă şi cererea de schimbare a numelui a fost admisă. i-a fost vătămat un interes legitim.323/2003. în cazul în care.E.). Se ridică întrebarea dacă persoana care a făcut opoziţie la cererea de schimbare a numelui. 10.G. persoana în cauză va putea formula o nouă cerere. Unele precizări În conformitate cu prevederile art. nr. Tot astfel. 41/2003).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Până la data susmenţionată.G.Op.ns. Astfel. se va putea face o nouă cerere (art. Credem că . conform prevederilor art. 21 din O. ca fiind prematur introdusă. dacă motivele care au determinat această admitere au încetat. această acţiune având un caracter subsidiar. 112 alin.P.. JUGASTRU . 19 din O. cit. au apărut motive noi. Termenul în care trebuie introdusă o astfel de acţiune este de 6 luni de la data la care persoana a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că. nu a putut formula opoziţia prevăzută. legiuitorul a reglementat o situaţie de excepţie. în cazul respingerii cererii ca urmare a admiterii unei opoziţii. 221. 41/2003. 41/2003 (În reglementarea iniţială.N. C. neimputabile ei.248 Pentru a proteja mai eficient interesele persoanei căreia. conducea la respingerea cererii contestate în condiţiile legii conteciosului administrativ. (2) şi (3) din Metodologie: Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministrul Justiţiei până la 31 decembrie 1950. are sau nu o cale de atac. această acţiune putea fi introdusă în termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbarea a numelui . o asemenea persoană va putea cere anularea dispoziţiei. în condiţiile Legii conteciosului administrativ. de către fostul I. p. din motive obiective.G.aşa cum au înclinat doctrina şi jurisprudenţa anterioară noii reglementări . după respingerea cererii de schimbare anumelui.12. modificată prin Legea nr. Aşa cum am mai arătat. UNGUREANU.o contestaţie nu era posibilă. prin admiterea unei cereri de schimbare a numelui. nr..

f) din acelaşi act normativ şi cu cele ale art. pe baza aprobării date de către D.A. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui 249 şi/sau prenumelui intervenite în străinătate Metodologia cu privirea la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.2011. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea. nr. emisă începând cu data de 1 aprilie 2005.482/23.B.13. 93 din acelaşi act normativ şi a îndrumărilor transmise 250 astfel: de D. aceste modificări se vor înscrie prin menţiuni.06.C. comunicările de menţiuni ori în cazul în care una din modificările referitoare la divorţ. 46 lit.D.P. după caz. nr. şi care nu a încheiat tratat cu România. se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă.B.883. aprobată prin H. 41/2003. În cazul în care divorţul s-au schimbarea de nume şi/sau prenume s-a/s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un stat care nu este membru U. (1) din O. Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă.. republicată. direct din străinătate. 64/2011.B.E.P. cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S. 47 din Legea nr. are o secţiune. Conform art. cu numele prezentului paragraf. În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România. a 7-a. emitent.A. În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui emise până la data de 31 martie 2005. cererile se trimit D.G.P. recunoaşterea hotărârilor în România se A se vedea art.J. în Capitolul III.E.D.D. pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii. nr. 15 alin.D.E. sau într-unul din statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă.P.P.G.E. care se coroborează.1. 117 din Metodologie. 250 249 Circulara D.B. 10.A. 144 . se trimit D.A.P.Dr. însoţite de timbrul fiscal corespunzător.B. schimbarea numelui şi/sau prenumelui intervenită în străinătate.P. schimbarea de nume şi/sau prenume s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-unul din statele membre ale U.D Atunci când se primesc.E.. cu cele ale art.E.E.A.A. cu respectarea prevederilor art. 119/1996.

A. 105/1992.162 din Legea nr. sau cu care România nu a încheiat tratate.B. după caz.L. 72 alin. emis de autorităţile străine. menţiunea se va încrie direct. în conformitate cu prevederile art.în nume propriu. b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică sunt scutite de supralegalizare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va face de către tribunalul competent să soluţioneze cererea.E.traducerea legalizată a documentului.fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii. la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui: . c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit.prin împuternicire avocaţială. şi este însoţită de următoarele documente: . străine. 72 alin. se depune la S. .E.C. După recunoaşterea de către tribunalul competent din România. . 145 . ∗ Fac obiectul recunoaşterii de către tribunalul competent şi deciziile de divorţ emise de autorităţile administrative şi religioase din statele care nu sunt membre U. Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora sa dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. sau.. autentificată conform prevederilor art. a) sau b) se supralegalizează.117 alin.P. în original şi în fotocopie. respectiv trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează. al persoanei reprezentate. cu completările ulterioare. respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată. fară a mai fi necesar avizul D.documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. (6) din Metodologie sau .fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau după caz.prin împuternicit cu procură specială. .P. .E. (6) din Metodologie. Cererea de înscriere a menţiunii. în original şi în fotocopie. (3) din Metodologie. conform art.D.P. apostilare sau orice altă formalitate.

4 alin. pe noul nume. schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre U. în acest din urmă caz (şi în cel al traducerilor. M. b) şi c) din O. însoţită de întreaga documentaţie. în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. cetăţenii români aflaţi în străinătate. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ.G.A. În conformitate cu prevederile art. susmenţionate. notarial. (1) şi (2) din Metodologie.Dr. cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă. cu modificările şi completările ulterioare. aflate în aceeaşi situaţie) trebuind să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. la care România a aderat prin O. La însrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate. în vederea înscrierii menţiunii. 118 din Metodologie. sunt aplicabile prevederile art.E. precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art.P. soluţionarea cererilor făcându-se în conformitate cu prevederile acestui act normativ. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA NOTĂ: Procura va putea fi dată la un notar public din ţară. 117 alin. judecătoresc) de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate. în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ. (3) din Metodologie. cererea. 66/1999.G. nr. la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate. cerere însoţită de documentele justificative. adopţie. 113 alin.E. 146 ..Departamentul Consular trimite D. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. nr. acesta. adoptată la Haga la 5 octombrie 1961. se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. pot depune. aprobată prin Legea nr.D. alături de celelalte documente prevăzute la art. (2) lit. respectiv aceasta nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă.B.E. fără a fi în posesia actului (administrativ. În cazul în care solicitantul deţine numai paşaportul emis de autorităţile străine. sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară). 52/2000.A.

A se vedea C.. 147 . prin menţiune pe aceste acte. C. practic. care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente.C. G. T. aprobată prin H. A se vedea Cap. (1) aceste reglementări din lege.E. V. p. atât la rubricile care îl privesc pe titular.). 19 din Decretul nr. 115 alin.. 123-126. cit..G.P.C. la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă. cit. 452.E. 115. MARIUS-SORIN BOZGAN .E. foloseşte expresia de retranscriere.P. Trebuie menţionat foarte clar faptul că ortografierea poate fi făcută doar în cazul persoanelor în viaţă.G.op.. BELEIU . Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă. după caz. POP . 243. LUPAN. JUGASTRU . mai puţin menţiunea prenumelui.P. E. 115 alin. 975/1968 era aproape identic. JUGASTRU . PEŢU. retradus sau cu ortografia limbii materne. nr. în art. cit. după caz.P.D. cererea se depune la S.253 Conform prevederilor art. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S. ci numai de o retraducere sau scriere 252 Textul de lege nu cu ortografia limbii materne (retranscriere). (2) din Metodologie. Înscrierea numelui sau a prenumelui din altă limbă în limba maternă ori cu ortografia altei limbi (retranscrierea) din lucrarea autorilor P. nu este vorba de o schimbare sau modificare a numelui de familie.B. avizează înscrierea menţiunilor. După cum se poate observa. prin M. . ns.. nr. 10. 156.Op. 252 253 251 O. (1) din O.14. p. în practică acesta se supunea aceluiaşi regim (subl. cit. GH. UNGUREANU. POPESCU . cit. însă aceasta este utilizată constant în literatura de specialitate. p. deşi.Op. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne251 Art. sau. UNGUREANU. după caz.A. O. cit. 100.L. p. BOROI . a numelui de familie ori a prenumelui.Op.Op. de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele..L. reia.C. şi le transmite. p. 69 din Metodologie. potrivit modelului prevăzut în anexa nr.C. D. p. Textul art.. 156. STĂTESCU .D.A. Actuala Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă..ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI D.E.P. cit. ori. 64/2011.Op. 41/2003 stabileşte că „Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea. cât şi la cele privind părinţii”.op. 143. cit.Op. procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă. 20 alin. 1982. p. p.

P.E. acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială. pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat. 41/2003] este mai detaliată. ori. Totodată. după caz.Dr. chiar dacă Metodologia. iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează. 41/2003”. 116 alin. 20 din O. La eliberarea unui certificat de stare civilă în aceste condiţii. exemplarul I. (1) din Metodologie. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ. iar prenumele este ____________ (se va trece numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor săi). 115 alin. care are îndatorirea de a o trimite spre soluţionare S.).L. În cazul în care se solicită certificate de stare civilă şi de pe acte pe care există menţiuni în sensul că s-au eliberat certificate scrise cu ortografia limbii materne sau cu prenumele tradus. (4) din Metodologie]. Metodologia actuală doar lăsând să se înţeleagă faptul că petiţionarul are posibilitatea de a depune cererea şi la primăria locului de domiciliu. primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actul de stare civilă) şi de a comunica petiţionarului modul de soluţionare. prin dispoziţie [art. ori solicitanţii au mai primit astfel de certificate. autentificată la notarul public” (subl.G. se efectuează menţiunea: „Numele de familie corect este ____________. nu mai cuprinde şi această menţiune. în forma actuală. dacă au nume de familie comun. 20 alin.P. Conform art. (2) al aceleiaşi articol se stipulează faptul că „Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabilii cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă. nr. în alin. nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Se poate observa că reglementarea legală [art.C. în baza aprobării primarului nr. NOTĂ: Considerăm că. dată în conformitate cu prevederile art.G. ____ din _____. primarul unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actele de stare civilă ale acestora) va stabili. numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul [art. în sensul că este explicitat circuitul lucrării. (2) şi (4) din O. (5) din Metodologie]. ea trebuie să se consemneze într-o asemenea redactare. comunicându-se despre aceasta şi la exemplarul II al registrului de stare civilă. pe actul de stare civilă. chiar dacă nu s-a 148 .ns. Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori. 115 alin.

O. de la locul de domiciliu.P. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Eliberat certificatul de stare civilă. JUGASTRU . (1) şi (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză. în acest fel el ar fi în corcondanţă cu prima frază a art. în baza art.Op. iar când soţii au un nume de familie comun. noile certificate se eliberează conform celor menţionate în prezentul paragraf. p.G. efectele se extind şi asupra celuilalt soţ.E. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. Ibidem 254.” după care ofiţerul de stare civilă semnează. odată cu eliberarea certificatului de stare civilă. în ambele situaţii. 41/2003 reglementează extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie. textul va trebui completat aşa încât să acopere şi situaţia copilului din afara căsătoriei. ofiţerul de stare civilă. Aşadar. Prin acest text.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI operat menţiunea respectivă. Se consideră că. legiuitorul inovează. de aceea această modificare este socotită binevenită. 255 După cum am mai arătat. Efectele aprobării date în condiţiile menţionate la art. nr. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate.P. pe baza aprobării cererii se vor înscrie menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective. 7 din noua reglementare . dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. între soţii care au un nume de familie comun. 20 din O. UNGUREANU. pentru ca efectele admiterii cererii să se producă şi asupra copiilor este necesar şi consimţământul celuilalt părinte (nu trebuie neapărat să fie soţ).G. în termen de 15 zile. Alin.. deoarece nu se mai referă numai la copiii rezultaţi din căsătorie. stabilind că 254 255 O. 20 alin. dacă persoana este posesoare a unei cărţi de identitate. C. ci şi la cei din afara ei (eventual concubinaj). efectele admiterii cererii se vor extinde şi asupra numelui celuilalt soţ numai dacă acesta îşi 254 dă acordul. de lege ferenda. pune data şi aplică ştampila. trebuie să o anuleze. prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate.L.C. (5) al art. Pe de altă parte. nr.cit. nr. Buletinul de identitate/cartea de identitate va fi preschimbat(ă) până la _______. cum este iarăşi normal. 41/2003. 41/2003. 20 din O. cu numele de familie _______ şi prenumele ________.G.156-157. Apreciem că în cazul persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate. 149 .

în funcţie de condiţiile concrete..258 Însă. Extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie al unuia dintre părinţi asupra numelui de familie al copilului minor presupune că părinţii au nume de familie comun. la care acesta poate renunţa. în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei. nr. dacă soţii au nume de familie comun). p. 64/2011. din art.256 Înscrierile făcute în temeiul art.C. supr. În caz de respingere a cererii. ar rezulta că în toate aceste trei cazuri urmează a se cere ori suplini consimţământul celuilalt părinte.Op. 554/2004. în revista „Dreptul” nr.L. 453. civ. ns. fie că minorul a luat numele de familie ale părinţilor reunite. Pentru extinderea efectelor admiterii cererii de retranscriere asupra numelui de familie al celuilalt soţ (desigur. BOROI . că îşi poate promova interesele în modalitatea personală obişnuită. competenţa teritorială în această materie este de ordine publică. s.G. iar când soţii au nume de familie comun. 20 din O. în raza cărora domiciliază persoanele în cauză [alin.P. întrucât textul de lege nu face nici o distincţie. 133.subl. cit. 150 . proc. p. deci. 19 C. 159 C. în sprijinul titularului dreptului. în ambele situaţii dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul.. 453. nr. civ. numai în privinţa extinderii retranscrierii asupra numelui de familie al copiilor minori nedarea consimţământului unuia dintre părinţi poate fi suplinită de decizia autorităţii tutelare/dispoziţia primarului (sic!). nr. ori de câte ori apreciază. p. * * 256 257 258 * G.Op.P. (6)]. şi asupra celuilalt soţ. ci constituie o dispoziţie legală de favoare. 115 alin.Dr.. 1-2/1990. dec.E.. 41/2003 se comunică S. (5) din Metodologia aprobată prin H. şi art. G. la judecătoria locului său de domiciliu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA efectele aprobării se extind asupra copiilor minori. va decide autoritatea tutelară [spre deosebire de reglementarea din art.]. petiţionarul poate face plângere. ultimul interpretat per a cotrario. este întotdeauna nevoie de consimţământul acestuia din urmă. fie că minorul a luat numele de familie al părintelui ce a cerut şi obţinut retranscrierea.cit. Trib. rezultă că nefiind vorba despre o pricină privitoare la bunuri.G. Dacă soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor retranscrierii numelor asupra copiilor minori. în condiţiile Legii conteciosului administrativ nr. proc. iar în cazul în care părinţii nu au nume de familie comun.. civ. BOROI . care atribuie această competenţă primarului . 557/1989.257 S-a decis că norma juridică ce stabileşte competenţa instanţei în raport cu domiciliul persoanei care face cererea nu are caracter absolut.

adresăm cititorului o întrebare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ÎN LOC DE CONCLUZII În final. la care după parcurgerea în detaliu a capitolelor din prezenta lucrare. deoarece în cuprinsul acestora se găseşte şi răspunsul: Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui poate influenţa destinul unei persoane? 151 . poate răspunde foarte uşor.

Actor.1935 Walton-onThames.U. Votată femeia anului în 1955.A. Kirstie Alley Iunie Allyson Ella Geisman N: 7. S.1964 N: 13. Actor.09. Este cunoscută pentru rolurile ei din „The Sound of Music” şi „Mary Poppins”.1936 New York. Star din „Uite cine vorbeşte”. scenarist. „Cei trei muşchetari” şi „Little Women”. Actor de film şi TV.01. muzician.A. Actor de comedie şi star TV.H şi „The aviator”. A jucat în filmele în numeroase filme printre care: „două fete şi un marinar”. Anglia Julie Andrews Julia Elizabeth Wells 152 .A. regizor. Colorado N: 1. scriitor.1955 Kansas.08.07. Irlanda D: 10.U. A jucat în serialul TV-M.A. Star din serialul TV de top-evaluat „Home Improvement”. Actriţă de film. PSEUDONIM Don Adams Edie Adams Maude Adams Anouk Aimee Eddie Albert Alan Alda Jason Alexander Dave Allen Gracie Allen Tim Allen Woody Allen NUME LA NAŞTERE Donald James Yarmy Elizabeth Edith Enke Maude Kiskadden Francoise Sorya Eddie Albert Heimberger Alphonso d'Abruzzo Jay Scott Greenspan David Tynan O'Mahoney Grace Ethel Cecile Rosalie Tim Allen Dick Allan Stewart Konigsberg Gladys Leeman OBSERVAŢII Actor. Actor.S.10. Soţia lui George Burns. New York N: 1.1959 Newark.Dr.2003 N: 26.01.03.1902 D: 28. şi emisiunile TV „Veronica's Closet”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. S. S. A interpretat rolul lui George din Seinfeld. „Cheers” (pentru care a câştigat un Emmy şi un Glob de Aur). actor de comedie. 23. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) DATE DESPRE VIAŢĂ N: 1927 N: 1929 1872-1953 1932 1908 28.12.06.10.U.1935 New York City N: 12. New Jersey N: 1936 Dublin.1953 Denver.1917 Bronx.

06.A. A jucat cu Diane Keaton şi Goldie Hawn.A.1900. Cuba N: 30. D: 19.2005 New York Brigitte Bardot Steven Bauer Warren Beatty Camille Javal Rocky Echaveria Henry Warren Beaty N: 28. Actriţă.05.U. Anne Bancroft Anna Maria Louisa Italiano N: 17. A jucat cu Dean Martin şi Jerry Lewis în filmele „În război cu armata” din 1950 şi „Ăsta-i băiatul meu” din 1951.09.07.1958 New York Cunoscută ca soţia lui Brad Pitt şi ca Rachel din filmul „Friends”. S. Illinois.02.1931 New York D: 6. N: 10.1956 Havana. D: 26. Franţa N: 2. Omaha. A câştigat un Oscar pentru rolul ei în „The Miracle Worker” (1962) şi 2 premii Tony pentru munca ei pe Broadway.03.U. D: 22.1899. N: 3. S. Soţia lui a fost Kim Basinger. şi „Thief of Hearts”.04. apariţie în „Benny Jack Show” în perioada 19501965 şi oaspete obişnuit la „Duş de Stele” în perioada 1995 .12. cu Al Pacino.U.A.12. California. S. în „Town and Country” şi „Dick Tracy”. în care joacă alături de Dustin Hoffman. California N:17. a mai jucat în „She's the One” şi „Til”. Nebraska. în filme printre care „Şoimul maltez” (1941) alături de Humphrey Bogart.09.A.05.06.1934 Paris. Actor de comedie la radio şi televiziune.02. A apărut în filmele „Scar Face”.U.1930 153 .1906 Quincy. Cel mai bine cunoscută pentru rolul „Doamna Robinson” din „The Graduate” (1967).1974 Jack Benny Benjamin Kubelsky Polly Bergen Nellie Pauline Burgin N: 14.1958. California.U. Mary Astor Lauren Bacall Alec Baldwin Lucille Langehanke Betty Joan Perske Alexander Baldwin III A jucat 40 de ani. S.06. Fred Astaire Frederick Austerlitz Actor şi cântăreţ.1937 Richmond N: 14.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Jennifer Aniston Anastassakis Jennifer (sau Anistopolous) N: 11. S. S.1969 Sherman Oaks.A.1991 Caramel.1894 Chicago.la Platsburg. Cunoscută ca luptătoare pentru drepturile animalelor.U. N: 16. Jean Arthur Gladys Georgianna Greene Primul ei film a fost filmul mut „Cameo Kirby” (1923) iar ultimul „Shane” (1953).A.09.10.1987 Los Angeles. New York.1924 New York N: 3.

A jucat în „The Cider House Rules”. A jucat în „Birdy”. „Wings of Desire” alături de Meg Ryan şi Dennis Franz. MD” A jucat în „Private Benjamin”.10.03. pentru care a şi câştigat un Oscar în anul 1980.1940 N: 22.U. Anglia N: 1938 Dyan Cannon Kate Capshaw N: 3. care s-a desfăşurat în perioada 1948-1956.07.1947 Los Angeles.01.1933 Londra. A jucat în serialul TV „Kung Fu” din 1972-1975.1953 N: 8. când a jucat în „The Magnificent Seven”. „Hannah şi surorile ei”.1985 N: 7.03.Dr.05. N: 3. Milton Berle Mendel Berlinger Derek Gaspart Gentron Ulric van den Bogaerde Ermes Effron Borgnino James Bruderlin Albert Einstein Charles Buchinski Walter Richard Jenkins Dirk Bogarde Actor britanic.1921 Ehrenfeld. A jucat în serialul „Ally McBeal”.U.11.1915 Vladivostok.07. a luat Oscar pentru „The King and I”.12.2002 N: 28. nominalizat la Oscar în „Broadcast News”.1908 New York. căsătorită cu regizorul Steven Speilberg în 1991. Paraschiv PEŢU N: 12.1921 Hampstead. D: 27. Actriţă de film şi TV. „Moonstruck”. S. în „City of Angels”.1999 Londra. Anglia D: 8.U. S.01. Pennslyvania S.07. Rusia D: 10. De asemenea. În 1960. Charles Bronson Richard Burton Yul Brynner Youl Bryner Nicolas Cage Nicolas Coppola Michael Caine Maurice Micklewhite Samille Diane Friesen Kathy Sue Nail John Arthur Carradine N: 14.U.07. a jucat în „The Ten Commandments” şi „The Magnificent Seven”.1936 Hollywood. California Ionel TORJA A fost protagonistul în „Milton Berle Show”.A. A fost unul dintre soţii lui Elizabeth Taylor. alături de Cher. Ernest Borgnine James Brolin Albert Brooks A apărut în showul TV „McHale's Navy” în perioada 1962-1966. A jucat în „Asasinarea lui Troţki”. N: 1925 N: 7. California David Carradine 154 . N: 18. fiica lui Elvis Presley.A. Connecticut. Căsătorit cu Lisa-Marie Presley. Anglia N: 24. în „The Dirty Dozen” din 1967 şi „The Wild Bunch” (1969).A.11.03.A. S.1917 Hamden. Cel mai bun actor în rolul secundar în „Marcus Welby. „Cleopatra” şi multe altele.1964 Long Beach.

1930 Edinburgh. New York N: 22.05. A jucat în „Some Like It Hot”. A jucat în „Pepper” şi în „Rio Bravo”. Wild West” (1965-1970). D: 14. A jucat în „Golden Boy”.1931 Kulm. Cântăreaţă şi actriţă.U.05.1925 Bronx.U. N: 5. „The English Patient” şi „Wild at Heart”. A jucat în aproape 100 de filme. „On The Waterfront” (1954) şi „Twelve Angry Men” (1957).1911 New York A jucat în „Naţional Lampoon's” şi „Caddy Shack”.1946 El Centro.A. California N: 8. A fost căsătorit cu Nicole Kidman.1901 Montana. „Misiune imposibilă 1 şi 2”. alături de John Wayne şi Dean Martin.05.1917 Tony Curtis Willem Dafoe Bette Davis Tony Danza Angie Dickinson Marlene Dietrich Phyllis Diller Actriţă Scriitor şi pianist.U.07. cu Marilyn Monroe. N: 27.”High Noon” cu Grace Kelly şi „Maroc” cu Marlene Dietrich în 1930. S. Cel mai bine cunoscut sub numele de James Bond. Germania D: 6.05. S.1992.1943 N: 20. Massachusets N: 21. la Paris N: 17.1961 N: 3.1962 Syracuse. Dakota de Nord. 155 .04.12. câştigând 2 premii Oscar. A câştigat un Oscar în 1987 pentru rolul său în „The Untouchables”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Chevy Chase Cher Cornelius Crane Chase Cherilyn Sarkisian La Piere Leo Jacoby N: 8. Illinois N: 7. În 1989 Connery a fost ales de revista People Magazine ca fiind cel mai sexy bărbat în viaţă.07. New York N: 3. A înfiinţat biserica Scientologică.1951 Brooklyn. New York N: 30. Cunoscut din filmul „Cine e Bossul?” (1984-1992). A jucat în „Top Gun”. Lee Cobb (Sir) Sean Connery Thomas Connery N: 25.A.08.06.09.1908 Lowell. A jucat în „Mississippi Burning”.A. A jucat în „Meet Joe Doe”.07.1901 Berlin. „Body of Evidence” cu Madonna.12. A apărut în „Wild.1955 S.04.10. Scoţia Robert Conrad Robert Conrad Falk Frank James Cooper Thomas Cruise Mapother IV Bernard Schwartz William Dafoe Jr Ruth Elizabeth Davis Anthony Iadanza Angeline Brown Marie Dietrich von Magdelene Losch Phylliss Ada Driver Gary Cooper Tom Cruise N: 1935 Chicago.

N: 2. Illinois.09. Anglia N: 19.A. A jucat în „Wings of Desire”. actor. A fost nominalizată la Oscar la vârsta de 14 ani.A.04.1916 Londra.A. S. N: 28. Anglia D: 4.U. Fiica actriţei Maureen O'Sullivan şi fosta soţie a lui Frank Sinatra.U.U. California N: 13. N: 28. D: 4. „Nell”.1962 Los Angeles. A jucat alături de Greta Garbo în „Ninotchka” (1939). S.11. Barbara Eden Dale Evans Mia Farrow Sally Field Sally Mahoney Peter Finch Frederick Ingle GeorgePeter Finch Alicia Foster Jodie Foster Jamie Foxx Dennis Franz Eric Bishop Dennis Schlachta 156 . A jucat în rolul Rosemary din filmul „Rosemary's Baby”.1946 Pasadena.1916 Amsterdam. California N: 6.U. Paraschiv PEŢU Snoop Dog Cordozar Calvin Broadus Diana Maria Fluck Isidor Demsky Melvyn Edouard Hesselberg Joanne La Cock David William Ducovny Rudolf Christian Ebsen Jr Barbara Jean Huffman Frances Octavia Smith Maria de Lourdes Villiers Farrow Long Beach. S. Arizona. Cel mai bine cunoscut sub numele Fox Mulder agentul special FBI din „X-Files”. Câştigătoare a două premii Oscar.11. Cel mai bine cunoscută ca vedetă a emisiunilor TV „Gidget” (1965-1966) şi „The Flying Nun” (1967-1970).10. S.A.2001 N: 9.08.1967 Terrell.1901 Georgia.1944 Illinois.A.12.U. S. muzician.08.U.02.12. A jucat în „Silence of the Lambs”.Dr. N: 23.A.1908 Belleville.A. „Maverick” cu James Garner.1912 Texas.08.1945 Los Angeles. S.1960 New York. California N: 23.1934 Tucson.1984 N: 9.02. A jucat în „Vrăjitorul din Oz” şi serialele de televiziune „Beverly Hillbillies” şi „Barnaby Jones”.10. Actor australian.U. cu Nicolas Cage şi Meg Ryan. N: 31. A jucat în „Red River” (1949).01.05.U. D: 7. Comediant.1931 Swindon. S. A jucat cu Larry Hagman în showul TV de lungă durată „I Dream of Jeannie”.10. New York N: 5. A jucat în „Cowboy and Senorita”. A jucat în „Norma Rae” (1979).1981 N: 31. Kirk Douglas Melvyn Douglas Joanne Dru David Duchovny Buddy Ebsen A jucat în „Spartacus”. Texas. Diana Dors Actriţă.04. Ionel TORJA Cântăreţ.1923 Virginia de Vest N: 7. S. California.A.

04.1892 Harlem. Massachusetts N: 26. A primit o nominalizare la Oscar în anul 1953 pentru filmul „Mogambo”. Texas 157 .1938 Brooklyn. fostul soţ al Barbarei Streisand. în care joacă cu David Soul. A jucat în „Rockford Files” şi „Maverick”.02. „The People vs Larry Flynt” cu Courtney Love. Cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din „The Untouchables” şi „Când un bărbat iubeşte o femeie”. cu Meg Ryan.1957 A jucat în Beverly Hills. Andy Garcia Andres Arturo GarciaMenendez Ava Gardner Lucy Johnson James Bumgarner Paul Manfred Glaser Herbert John Gleason Elliot Goldstein James Stewart Lablanche Archibald Alexander Leach Norvell Hardy James Garner Paul Michael Glaser Jackie Gleason Elliot Gould Stewart Granger Cary Grant Oliver Hardy Partenerul lui Stan Laurel.1922 Grabton.1904 Bristol.11. cu Goldie Hawn şi filmul „Natural Born Killers”.04. Cuba N: 24. Lady Gaga Cântăreaţă.1990 N: 7.1905 Stockholm.1913 D: 16.1918 Budapesta.08.08.1943 Cambridge. „Wildcats”.01. Woody Harrelson Woodrow Tracy Harrelson N: 23. Greta Garbo Actriţă.04.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Zsa Zsa Gabor Sari Gabor Stefani Joanne Angelina Germanotta Greta Lovisa Gustafson N: 6. Ungaria New York City N: 18. Cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Dave Starsky în „Starsky şi Hutch”. Anglia D: 29. „Indecent Proposal”.1961 Midland.01. Şi-a schimbat numele în mod obligatoriu pentru a nu fi confundat cu James Stewart.09. New York N: 6. Actor. A jucat în filme precum „White Men Can't Jump”.08.01.1986 N: 18.05.1990 N: 12. Suedia D: 15. Georgia D: 7.1916 Brooklyn.12.1993 N: 18. A jucat în „North by Northwest”.07. Carolina de Nord D: 25.02. New York D: 1987 N: 29. cu Demi Moore. A jucat în „Life of Riley” şi „Jackie Gleason Show”.03.1956 Havana.1928 Norman Oklahoma N: 25. „Notorious”.

Oklahoma Ţara Galilor Tom Jones Boris Karloff 1887-1969 Londra Michael Keaton Michael John Douglas N: 9. Actriţă. Actor. A interpretat rolul Mhatma Gandhi în filmul „Gandhi”.Dr.06. „Wait Until Dark” (1967) şi „Sabrina” cu William Holden în (1954).1951 Pennsylvania. „Infernul din zgârie nori” (1974). toate cu Dorothy Lamour şi Bing Crosby.1975 Los Angeles N: 1919 Tulsa. cu Rex Harrison.06. A fost nominalizată la Oscar pentru „Mic dejun la Tiffany's”. „The Mask of Fu Manchu” (1931). Anglia Rock Hudson Angelina Jolie Jennifer Jones Roy Harold Scherer Jr Angelina Jolie Voight Phyllis Isley Thomas Jones Woodward William Henry Pratt N: 17. „Road to Zanzibar” (1941). Belgia D: 20. Paraschiv PEŢU Rex Harrison Reginald Gary Harrison Nathalie Hedren Edda Van Heemstra HepburnRusten Judith Tuvim N: 1908 Huyton. Actriţă. „Bugsy” cu Warren Beatty .U. A mai jucat şi în „Lista lui Schindler”. care a câştigat un Oscar în 1982. „Nun's Story”. A jucat rolul căpitanului Hook în „Peter Pan”.1921 Judy Holliday Bob Hope Leslie Hope Towne N: 1903 Eltham. „The Lost Patrol”. şi „A douăsprezecea noapte”. A jucat în „Pillow Talk” cu Doris Day. A jucat în „Batman”.09. „Road to Rio” (1947) şi „Road to Bali” (1953). Tippi Hedren Audrey Hepburn N: 4.05.1928 Bruxelles. Ben Kingsley Krishna Bhanji N: 31. A jucat în „Adio arme” (1958). „Road to Singapore” (1940). A jucat în „Frankenstein” (1931). Cheshire N: 19.12. Comedian american şi actor de film. „Road Utopia” (1946). fiica lui Jon Voight.1935 Minnesota Ionel TORJA A câştigat un Oscar pentru „My Fair Lady” (1964).01. cum ar fi: „The Cat and Canare” (1939). de Alfred Hitchcock.1943 Anglia 158 .11.A. A jucat în „My Fair Lady”. „The Raven” (1935) şi „Bodysnatchers” (1945).01. A schimbat numele pentru a evita confuziile cu Michael Douglas. Illinois N: 4.1925 Winnetka. Cel mai bine cunoscută ca actriţă din filmul „Păsări”.1993 N:21. a apărut în aproximativ 60 de filme. S.

U.U. Germania N: 1922 India N: 12. Hedy Lamarr Burt Lancaster Burton Stephen Lancaster N: 1913 D: 1994 New York City Michael Landon Eugene Maurice Orowitz Arthur Stanley Jefferson Rosetta Jacobs Sai Fon la naştere iar după ce şi-a schimbat numele Jun Fan Jeannete Helen Morrison N: 31. South Dakota. A fost un acrobat de circ înainte de a-şi face debutul în cinematografie.1940 San Francisco. „White Cargo” (1942). A jucat în „The Hustler” (1961). Actor indian. S. „Psycho” (1960). „My Sister Eileen” (1955).1963 Beijing.11.03.1951 Huron.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Natassja Kinski Dilip Kumar Cheryl Ladd Natassja Nakskzynski Yusuf Khan Cheryl Jean Stoppelmoor Hedwig Keisler N: 1960 Berlin. New Jersey N: 26.1936 New York D: 1991 N: 16. Anglia D: 23. A jucat în „Fortune Cookie” (1969). „The Manchurian Candidate” (1962). N: 1925 Boston.06.A. „Elmer Gantry” (1960) şi „Atlantic City” (1980). a scris şi regizat „Highway to Heaven”.04. A jucat în „The Killers” (1946). A jucat în „Alger” (1938). „Paris. „Cat People” (1982). „The Thorn Birds” (1983). N: 1913 Viena. „Little House On The Prairie”. primind nominalizări la Oscar pentru „From Here to Eternity” (1953).1973 Stan Laurel Piper Laurie Bruce Lee A jucat în „Big Boss”. A jucat în ingerii lui Charlie „Charlie's Angels” (1976-1981). Michigan N:27. A jucat în „Little Women” (1949). „Samson şi Dalila” (1949).1965 N: 1932 Detroit. „Fists of Fury” showul TV „The Green Hornet”. A jucat în serialul TV „Bonanza”. Austria A jucat în „Tess” (1975). A jucat împreună cu Oliver Hardy în comedia „Laurel şi Hardy”. China Jack Lemmon John Uhler Lemmon III Jerome Levitch Li Lian Jie Jerry Lewis Jet Li 159 .02.10.A. Massachusets N: 16.1890 Ulverston. California D: 20. A jucat în filmele cu arte marţiale. „The Odd Couple” (1968) şi multe alte filme.07. Texas” (1984). „Houdini” (1953).1926 Newark. Janet Leigh N: 1927 California. Comedian şi producător de film. „Vikingii” (1958).07. S. regizând filmul „Kotch” (1971).

10. „Bestia cu cinci degete” (1946 ).07.1946 Chiswick. „Les Girls” şi „Golden Girl”.09. În 1991 a câştigat un Oscar pentru cariera ei actoricească.1962 Roswell N: 21. A jucat în „Jurassic Park”.08.2000 N: 26. Ungaria N:1882 Ungaria D:1956 Bay City.1952 Chicago.U.07. „20. „Indecent Proposal” cu Woody Harrelson. A jucat în „The Ladykillers” (1950). A jucat în „Cum să te măriţi cu un milionar” (1953) şi „Bus Stop” (1956). cu Elle MacPherson şi Portia De Rossi . A jucat în „Casablanca” (1942). cu Sean Connery .000 de leghe sub mări” (1954) şi „The Raven” (1963). Italia N: 1917 Praga. N: 14.1920 New York D: 1. „Fantoma de la Operă” (1962) şi „Whoops Apocalypse” (1986). Illinois N: 4.Dr. A jucat în filmul „Ghost” şi „A Few Good Men”. Helen Mirren Marilyn Monroe Demi Moore Mr T Dna G Sam Neill Nigel Neill 160 . Illinois.11. „Şoimul maltez” (1941). Paraschiv PEŢU Gina Lollobrigida Luigina Lollobrigida Herbert Charles Angelo ze Kuchacevich Schluderpacher u Sofia Scicolone N: 4. „South Pacific”. S. „The Mask of Dimitrios” (1944). „The Horse Whisperer” şi serialul de televiziune „Merlin”. Cehoslovacia N: 20.1947 Irlanda de Nord. Walter Matthau A jucat „Dennis pericol public”. Michigan N: 1. Actor american de film.1934 Pozzouli. „Sirens”. A jucat în „My Blue Heaven”.09. Anglia N: 1926 Los Angeles D: 4.1927 Subiaco. Marea Britanie Ionel TORJA Actriţă. A jucat în „Calligula” şi „Excalibur”.1962 N: 11. Bodyguard şi ulterior actor. Italia 1904-1964 Rosenberg. „The Hunt for Red October”.1931 Chicago.05.07. Herbert Lom Sophia Loren Peter Lorre Lazlo Lowenstein Bela Lugosi Bela Lugosi BLASKO Madonna Louise Veronica Ciccone Walter Matuschansk ayasky Ilynea Lydia Mironoff Norma Jean Mortensen Baker Demetria Gene Guynes Laurence Turead Mitzi Marlene deCzanyl vonGerber Madonna Cântăreaţă. A fost căsătorită cu actorul Bruce Willis.09. „El Cid” (1961).A.

S.A. A jucat în „Gone With the Wind”. S.1915 Chihuahaha.06.02. Chuck Norris Carlos Ray Norris N: 10. cu Marilyn Monroe si Tony Curtis.1962 Filipine N: 18.A.01.2001 N: 1895 D: 1980 N: 26. Cel mai bine cunoscut sub numele de „Zorba Grecul”. „Stand and Deliver” (1988) şi „The King and I” din 1996. Lou Diamond Phillips Brad Pitt Natalie Portman Lou Upchurch William Bradley Pitt Natalie Hershlag Anthony Quinones N: 17. care a difuzat 1976 .03.1998 N: 19. A făcut peste 25 de filme. cu Nicolas Cage şi Dennis Franz.U.07.07. A jucat în „Some Like It Hot”.04. Artist.A. A jucat în „Heat” (1995) şi „Beautiful Girls” (1996). cu Tom Cruise . cu Bruce Lee.1981 Ierusalim. Sigourney Weaver în „Alien Resurrection” şi Cher în „Mermaids”.1971 Winona.1961 în Fairfield. „Top Gun”. A câştigat Oscar pentru „Viva Zapata” (1952) şi „Lust for Life” (1956).1978. Ohio D: 6.U. „Când un bărbat iubeşte o femeie”. Connecticut Anthony Quinn George Raft George Ranft Leonard Rosenberg George Keefer Brewer Virginia Katherine McMath Leonard Franklin Slye Tony Randall George Reeves Ginger Rogers Roy Rogers Meg Ryan Margaret Mary Emily Anne Hyra Winona Ryder Winona Laura Horowitz N: 29. Minnesota 161 .A.1914 Woolstock. protagonist în „Tony Randall Show".12. A jucat în filme western. N: 5.11.10. Oklahoma. A jucat în „When Harry Met Sally”.U. S.1911 Cincinnati.02. Iowa N: 16.11. „Nopţi albe în Seatte”.06. Israel N: 21. cum ar fi „Return of the Dragon” şi „Game of Death”. Johnny Depp în „Edward Scissorhands”.1924 Tulsa. A jucat în „La Bamba” (1987).U. a jucat alături de Angelina Jolie în „Girl Interrupted”. Oklahoma.1963 Shawnee. N: 9.1940 Okla. Mexic D: 3.1911 Missouri. Nominalizată la Premiul Oscar pentru rolul ei din anul 1993 „The Age of Innocence” şi 1994 pentru „Little Women”. S. „City of Angels” şi „Wings of Desire”. N: 5.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cel mai bine cunoscut ca star de acţiune în filmele cu arte marţiale. A jucat în mai multe filme alături de Fred Astaire.

New York Florida. A jucat în „Alien”. S. New Jersey N: 24.02. „Thelma & Louise” (1991).1995 N: 26.1938 San Francisco D: 29. Iowa D: 11.06.1955 Idar-Oberstein.1954 Kosciusko. Paraschiv PEŢU Susan Sarandon Jane Seymour Susan Abigail Tomalin Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg Michael Shalhoub Kevin Matthew Fowler Mary Louise Streep Barbara Joan Streisand Samuel Clemens Longhorne Julia Jean Mildred Frances Turner Marion Michael Morrison Elridge Tiger Woods Susan Alexandra Weaver Walter Willison N: 4.1959.02. Cele mai bune filme cunoscute sunt: Poştaşul sună întotdeauna de două ori (1946) şi Peyton Place(1957). A jucat în „Rebel Without a Cause” (1955 cu James Dean) şi „The Searchers” (1956. A jucat cu Kris Kristofferson în „A Star Is Born”. Idaho D: 29. iar Winfrey a câştigat un premiu Emmy ca cea mai bun gazdă TV pe parcursul zilei.1951 Hillingdon.1907 Winterset. California N: 8. cu John Wayne ).01.10. „Bull Durham” (1988). A jucat în „Dr.1981 162 . a câştigat şapte premii Emmy pentru cel mai bun talk show. Scriitor. Mississippi Natalie Wood Natasha Nikolaevna Gurdin N: 20.A.1946 New York.07. Anglia N: 10.A.06.04.06. A câştigat un Oscar pentru cea mai bună actriţă în „Kramer vs Kramer” (1979). A fost căsătorit timp de 12 ani cu Demi Moore.Dr.05. A câştigat un Oscar pentru rolul său în „American Beauty” şi a jucat în „L.1942 Brooklyn.04.11. Cântăreţ.1920 Wallace. „Half Moon Street”.10.1932 Alexandria.03. Jivago” şi „Funny Lady” cu Barbra Streisand.07. „The Usual Suspects” şi „Seven”. Egipt N: 6.1949 New York City N: 19. Mo N: 8. iar în 1995. „Ghost Busters”. N: 15. Omar Sharif Kevin Spacey Meryl Streep Barbara Streisand Mark Twain Lana Turrner John Wayne Tiger Woods Sigourney Weaver Bruce Willis Oprah Winfrey Orpa Winfrey N: 29. A câsştigat un Oscar pentru rolul său din Cogburn pentru filmul 1969 „True Grit”. New Jersey N: 22.1979 Cypress.1949 Summit. Confidential”. Germania Ionel TORJA A jucat în „Atlantic City” (1980). Quinn.U. Oprah Winfrey Show este unul dintre cele mai populare programe de televiziune. Cel mai bine cunoscută sub numele de Dr.

Femeia din Roma.La cetonia. existenţialismul şi condiţia umană. la Paris şi a decedat la data de 12.1961. nemurirea. 1926 - Alberto Moravia Alberto Pincherle Alcofribas Nasier François Rabelais Anatole France Jacques Anatole François Thibault Anne Rice Howard Allen O'Brien Blaise Cendrars Frédéric Louis Sauser 163 .Les Pâques à New York („Paştele la New York”).Gli indifferenti. 1937 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. S-a născut în anul 1494 şi a decedat la data de 9.La prose du Transsibérien („Proza Transsiberianului”). făcândo una dintre cele mai citite autoare din istorie.La romana .La bella vita. A fost un scriitor şi medic francez. 1913 . A fost un poet şi prozator francez. A publicat:1927 .La ciociara – Ciociara. 1925 . 1935 . A fost căsătorită cu poetul Stan Rice până la moartea acestuia în 2002. 1963 . 1947 . S-a născut la data de 1. de origine elveţiană. cu largă deschidere culturală.Povestiri din Roma.L'or („Aurul”). 1940 . 1975 . 1947 .10. 1973 Un'altra vita.Una vita interiore. 1976 – Boh. 1978 .I sogni del pigro. superstițiile şi abuzurile clerului. la Tours. a fost una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale Renaşterii. 1943 .La vita è gioco. a fost unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX-lea. 1929 . 1935 . 1972 . 1970 . 1941 . A publicat: 1912 .1924. de un colorit exotic.Il paradiso. Scrierile sale.09.Impegno controvoglia.01. 1954 .1553.L'automa. 1943 L'amante infelice. 2 Pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 28. 1949 . 1944 . 1960 . Cărţile sale s-au vândut în aproape 100 de milioane de exemplare.L'amore coniugale Dragoste conjugală. Spirit umanist.L'epidemia (povestiri). S-a născut la data de 4. 1983 La cosa e altri racconti (colecţie de povestiri). Este cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor.La cortigiana stanca.1887 şi a decedat la data de 21.04. 1980 .Il conformista. 1957 .09. nuvele gotice şi religioase.L'uomo come fine (eseu). 1971 . 1947 La disubbidienza. moartea.1990. Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie romanele Gargantua şi Pantagruel.Le ambizioni sbagliate. care are ca teme dragostea.1941. 1969 . Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1921.1907 şi a decedat la data de 26. 1954 Racconti romani .1844.10. promovează libertatea inspiraţiei. 1944 – Agostino.04.A quale tribù appartieni.Il disprezzo – Dispreţul. poliglot. S-a născut la data de 16. 1962 . o satiră acidă la adresa moravurilor acelei epoci.Io e lui. 1947. 1965 L'attenzione. prin care critică bigotismul.La mascherata. la New Orleans.L'imbroglio (nuvele). Scrie romane.La noia.Al cinema (eseuri).11.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Moravagine („Moravagine”). revista 900. Stiințifică și enciclopedică. pe care a abandonat-o în favoarea jurnalismului şi a literaturii.01.1920 şi a decedat la data de 6.1864 şi a decedat la data de 19. 1945 .1992.. Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundaţia. apoi. 1986. Seuss Theodor Seuss Geisel 164 . A scris cărţi pentru copii.06. la data de 19. Curzio Malaparte Kurt Erich Suckert Daniel Defoe Daniel Foe Douglas Spaulding Ray Douglas Bradbury Doctor A Dr. În 1924 a înfiinţat publicaţia La Conquista dello stato.. S-a născut în Rusia la data de 2. Este cunoscut pentru romanele Fahrenheit 451 şi The Martian Chronicles. satiric. la care au colaborat Pablo Picasso.1938. S-a născut la data de 3. jurnalist şi diplomat italian. la data de 24.03. Este celebru prin romanul „Robinson Crusoe” (1719). în 1926. James Joyce sau dadaişti. fantasy.000 scrisori sau cărţi poştale şi are lucrări în toate categoriile majore ale Sistemului Decimal Dewey cu excepţia filozofiei. A fost scriitor. a fost un jurnalist şi scriitor englez.1898 şi a decedat la Roma.03. A luptat în primul război mondial. 1946 .1957. la data de 2.08. 1929 . apoi a urmat o carieră în diplomaţie.Dr. S-a născut la data de 1661şi a decedat în anul 1731. primul mare romancier realist englez şi fondatorul romanului englez. Samuel Richardson este considerat. S-a născut în Prato. perele sale au fost adaptate în peste 20 de filme şi show-uri. seria Imperiului Galactic şi seria Roboţilor. Este un observator minuţios. Isaac Asimov Rusă: Исаак Азимов Dr.La Main coupée („Mâna tăiată”).1991). În anul 1920 a aderat la Partidul Fascist şi a devenit pentru un timp teoretician al fascismului. pagina 502 S-a născut la data de 22. Bucuresti. Nicolescu. S-a născut în oraşul Springfield din Massachusetts. A fost romancier. Ed. California.10. Bob Hart or Clem Watts Cherry Wilder Branislav Nušić Sârbă: Бранислав Нушић) Cherry Barbara Grimm S-a născut la data de 8.1930 şi a decedat la data de 14. eseist şi fondatorul retoricii moderne în Serbia.L'Homme foudroyé („Omul trăznit”).1920.09. Mircea Mâciu dr. horror şi mister. Asimov a scris şi editat peste 500 volume şi estimativ 90. este un scriitor american de romane SF. Valeriu Șuteu dr.04.09. împreună cu Massimo Bontempelli. publicaţie de avangardă.1904 şi a decedat la San Diego. Nicolae C. o poveste despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă. la data de 9. ca Soupault. A scris şi romane poliţiste. pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale. preocupat de morala individuală şi socială.01. dramaturg. Mic dicționar enciclopedic.07. Este cunoscut mai ales pentru lucrările sale ştiinţifico-fantastice şi pentru cărţile de popularizare a ştiinţei.2002.Les confessions de Dan Yack („Confesiunile lui Dan Yack”).

Edogawa Rampo Hirai Tarō Erich Maria Remarque Erich Paul Remark Flann O'Brien Brian O'Nolan Irlandeză: Brian Ó Nualláin Eric Arthur Blair Amandine Aurore Lucile Dupin Józef Teodor Konrad Korzeniowski George Orwell George Sand Joseph Conrad S-a născut la Berdîciv. S-a născut la data de 25.1898 şi a decedat în Locarno.04. acum Ucraina. Printre cele mai importante romane se numără: 1929 Nimic nou pe frontul de vest.1872 („Prin oglindă”). la origine polonez.07. în India şi a decedat la data de 21 ianuarie 1950. la Londra. Pseudonimul este o aproximaţie. Exilat în Germania şi Danemarca.10. este amnistiat în LouisLouis-Ferdinand 1944. „Plimbătorul din pod”. „Omul-leopard”. „Omul-umbră”.1961. 1956 . S-a născut la data de 5. 1962 Noapte în Lisabona şi 1971 . Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi populari autori de literatură germană din secolul al XX-lea. A scris: „Omorul de pe panta D” . a numelui lui Edgar Allan Poe.Umbre în paradis.Obeliscul negru. 1936 Trei camarazi. editorialist şi reporter.1965).06. a fost un scriitor irlandez. la data de 3.Voyage au bout de la nuit („Călătorie la capătul nopții”). „Fructele vânătorii de curiozitate”. „Testeul psihologic”. logician.1970.1924. „Stafia”.07.05. S-a născut în Osnabrück.1911 şi a decedat la data de 1. A fost un medic francez. 1931 – Întoarcerea.12.1857 şi a decedat la Bishopsbourne. Anglia. 1932 . la data de 22. „Vrăjitorul”.1966.01. A fost şi comentator al radio BBC.01.10. 1936 . 1945 .1876.1898. A scris „Ferma Animalelor” (1945). la data de 25. a fost un romancier englez.09.06.1832 şi a decedat la data de 14. S-a născut la data de 27.1894 şi a decedat la data de 1. matematician.1865 („Alice Dodgson în ţara minunilor”) şi Through the Looking Glass .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut în Nabari. Ferdinand Destouches Céline A scris: 1924 . Germania.07. Charles cleric şi fotograf englez. „Şopârla neagră”. din Ucraina. „Masca de aur”.Vreme de trăit şi vreme de murit. „Cine”.La Vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis („Viaţa şi opera lui Philipp Ignaz Semmelweis”). a fost un prozator.Mort à crédit 165 . care în timpul ocupaţiei naziste a fost colaboraţionist. A fost un critic literar şi scriitor japonez. la data de 3. S-a născut la data de 1. Lewis Lutwidge Carroll A scris: Alice`s Adventures in Wonderland . „Vampirul”.08.Arcul de triumf. fiind condamnat în 1944. „Omul-păianjen”. Elveţia.1903. „Piticul”. „Arma periculoasă”. A fost scriitoare şi feministă franceză. ca omagiu (dar şi în sens umoristic). 1954 . „Sindicatul mâinilor negre”.1804 şi a decedat la data de 8.06. la data de 2.1894 şi a decedat la data de 28. S-a născut la data de 27.

12. director şi actor. unul dintre maeştrii satirei comice.11. Scriitorul olandez. 14 scenarii de film şi sute de scenarii pentru emisiuni de radio şi televiziune sau piese de teatru. 1936 .Rigodon („Rigodon”).Dr.02.1887. a fost un scriitor premiat american. S-a născut la data de 15.1975. s-a născut la data de 2. Multatuli Murray Leinster Woody Allen Alte pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Abigail Van Buren Abram Tertz Acton Bell Æ Alan Gould Alexander Kent Amanda Quick Andrej Zivor Ann Landers Alexander Barks Andrew MacDonald Anne Knish Arkon Daraul Ashida Kim Ayn Rand Azorín Nume real Pauline Esther Friedman Phillips Andrei Sinyavsky Anne Brontë George William Russell Victor Canning Richard Bolitho prozator Jayne Ann Krentz Andrej Tisma Pauline Friedman Lederer Charlie Christensen William Luther Pierce Arthur Davison Ficke Idries Shah Radford William Davis Alisa Zinovievna Rosenbaum José Martínez Ruiz 166 . scriind şi publicând peste 1.Mea culpa („Mea culpa”).03.1673. de literatură SF şi istorie alternativă.1896 şi a decedat la data de 8.1935 la New York. S-a născut la data de 16.01.06. „Prinţ şi cerşetor” şi „Aventurile lui Huckleberry Finn”.1910). a fost un scriitor francez de teatru. S-a născut la data de 30.L'École des cadavres („Şcoala cadavrelor”). S-a născut la data de 1.1835 şi a decedat la data de 21. 1938 .02.06. 1969 . A scris printre altele: „Aventurile lui Tom Sawyer”.1622 şi a decedat la data de 17.1820 şi a decedat la data de 19.500 povestiri şi articole. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Mark Twain Samuel Langhorne Clemens JeanBaptiste Poquelin Eduard Douwes Dekker William Fitzgerald Jenkins Allen Stewart Konigsberg. 1957 D'un château l'autre („De la un castel la altul”).04. numele legal Heywood Allen Molière („Moarte pe credit”). Este unul dintre cei mai importanţi regizori de film şi comedieni americani. 1960 Nord („Nord”).

Elisaveta Ivanovna Dmitrieva Radford William Davis Albert J. Danuta de Rhodes David Axton David Michaels Dazai Osamu Dear Abby Diedrich Knickerbocker Ed McBain Edith Van Dyne Edward Pygge Edwin Caskoden Elizabeth Peters Ellis Bell Ellis Peters Elsa Triolet Elsie J. Lombino L. Frank Baum Ian Hamilton Charles Major Barbara Mertz Emily Brontë Edith Pargeter Elsa Kagan Elsie Jeanette Dunkerley Witter Bynner Kate Cary Edwin Keppel Bennett Françoise Quoirez Ronnie Barker Washington Irving Mary Ann Evans Georges Victor Marcel Moinaux Sara Jane Lippincott Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky 167 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Banaphool Barbara Michaels Boris Akunin Boz Boz Branislav Nušić Brynjolf Bjarme Carter Dickson Chad von Tyler Cherubina de Gabriak Christopher Hunter Clem Watts Cordwainer Smith Currer Bell Dan Crow Daniil Kharms. Trace Paul Myron Anthony Linebarger Charlotte Brontë Ernest Aris Daniil Ivanovici Iuvaciov Dan Rhodes Dean Koontz Raymond Benson Shuji Tsushima Pauline Esther Friedman Phillips Washington Irving Salvatore A. Legaspi Jr. Oxenham Emanuel Morgan Erin Hunter Francis Bennett Françoise Sagan Gerald Wiley Geoffrey Crayon George Eliot Georges Courteline Grace Greenwood Guillaume Apollinaire Balāi Chānd Mukhopādhyāy Barbara Mertz Grigori Şalvovici Şhartişvili Charles Dickens Raymond Burrell) Ben Akiba Henrik Ibsen John Dickson Carr) Angelito H.

Farell Harry Turtledove Geraldine Bonner Harold Rubin Hans van der Kallen Georges Remi Frederick John Fargus Ilia Arnoldovici Fainzilber Irwin Shamforoff Karen Blixen Ettore Schmitz Nora Roberts James Robert Baker Alice Sheldon Jacob Harold Levison Johann Paul Friedrich Richter Eleanor Hibbert Roman Turovsky-Savchuk John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Samuel Youd David John Moore Cornwell John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Washington Irving Julia Pottinger Nikolai Vasilievici Korneiciukov Eric Killinger Daniel Handler Abel Meeropol Emmanuele Conegliano Alicia Garcia Marjorie Barnard Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz Jonas Mačiulis Anton Chekhov Cameron Schwartz Nikolai von Michalewsky Ralph de Vore Agatha Christie Dikran Kuyumjian Malachi Martin 168 . Barnard Eldershaw Maarten Maartens Maironis Man Without a Spleen Manuel Garcia-Carpintero Mark Brandis Martin Roberts Mary Westmacott Michael Arlen Michael Serafian Ionel TORJA John Spencer Marion D.Dr.N. Jr Jay Livingston Jean Paul Jean Plaidy Johann Joachim Sautscheck John Beynon John Christopher John le Carré John Wyndham Jonathan Oldstyle Julia Quinn Korney Chukovsky Keno Lemony Snicket Lewis Allan Lorenzo da Ponte Lu Lung M. Robb James Dillinger James Tiptree. Paraschiv PEŢU Guillaume Maguire Guy d'Obonner H. Turtletaub Hard Pan Harold Robbins Havank Hergé Hugh Conway Ilya Ilf Irwin Shaw Isak Dinesen Italo Svevo J.D.

Westlake James Oliver Rigney. M. Henry Ogdred Weary Onceler Lorax Onoto Watanna Pablo Neruda Paul Annixter Paul Celan Paul French Jean Ray Pauline Réage Peter Gast Pierre Loti Piers Anthony Phillip Guston Publius Q Rafael Lefort Richard Bachman Richard Leander Richard Stark Robert Jordan Robert Markham Robin A Hood Roger Fairbairn Romain Gary Saint-John Perse Saki Salomėja Nėris Sannois Sapper Silence Dogood Sister Nivedita Stash Cairo Stan Lee Stefan Brockhoff Steele Rudd J. C. Stewart Edna St. Arthur Hoey Davis 169 . Jr Kingsley Amis Ernest Aris John Dickson Carr Romain Kacew Alexis Saint-Léger Léger Hector Hugh Munro Salomėja Bučinskaitė-Bučienė Camille Saint-Saëns H. I. Vincent Millay Natsume Kinnosuke Nicci Gerrard and Sean French Nicola Salerno Friedrich Leopold William Sydney Porter Edward Gorey Zachary Bass Winnifred Eaton Neftali Ricardo Reyes Basoalto Howard Allison Sturtzel Paul Antschel Isaac Asimov Jean Raymond Marie de Kremer Anne Desclos Heinrich Köselitz Louis Marie Julien Viaud Piers Anthony Dillingham Jacob Phillip Goldstein Alexander Hamilton Arthur Quiller-Couch Idries Shah Stephen King Richard von Volkmann Donald E.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Michael Innes Nancy Boyd Natsume Sōseki Nicci French Nisa Novalis O. McNeile Benjamin Franklin Margaret Elizabeth Noble Craig Hamilton Stanley Martin Lieber Dieter Cunz.

a fost un pictor peisagist italian.09. sculptor. Este teoretician şi promotor al Purism-ului şi pentru contribuţiile sale importante la curentele arhitecturale cum sunt: modernism. 19. dând astfel tablourilor religioase o dimensiune umană deosebită.10. Paraschiv PEŢU Stein Riverton Sui Sin Far The Fredman Thoinot Arbeau Tite Kubo TM Maple Toni Morrison Trevanian Tristan Tzara Uanhenga Xitu Umberto Saba Vazha-Pshavela Vera Haij Vercors Vernon Sullivan Voltaire Walter Willibald Alexis Evgheni Petrov (scriitor) Yukio Mishima Ionel TORJA Kristoffer Elvestad Svendsen Edith Maude Eaton Karl Mikael Bellman Jehan Tabourot Noriaki Kubo Jim Burke Chloe Anthony Wofford Rodney William Whitaker Sami Rosenstock Agostinho André Mendes de Carvalho Umberto Poli Luka Razikașvili Tove Jansson Jean Bruller Boris Vian François-Marie Arouet Henry Spencer Ashbee Georg Wilhelm Heinrich Haring Evgheni Petrovici Kataiev Kimitake Hiraoka Anexa nr. N. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Canaletto Nume real Giovanni Antonio Canale Date biografice N.1697 în Veneţia .1887– d.04.Dr. N.1610. Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret-Gris 170 .1965. 28. pictor. teoretician şi scriitor elveţian.10.1571 . Scenele biblice le înfăţişează ca imagini de viaţă cotidiană. naturalizat cetăţean francez. 27. 6. urbanist. 18.1768 tot în Veneţia. realizator de mobilier.d. brutalism sau stilul internațional în arhitectură.d. a fost un pictor italian considerat precursor al stilului baroc. 29. a fost un arhitect. de lângă Milano. Pseudonimul şi l-a luat după oraşul său natal Caravaggio.07.08. decorator.

1541. nu pentru că ar fi fost plin de defecte.04.” (Giorgio Vasari.1594 Veneţia. Porecla „Tintoretto”. 31. 1477 Castelfranco . este cunoscut mai ales datorită picturilor sale pe teme religioase şi ca portretist.. 1428. Pentru energia sa transpusă în picturi a fost supranumit şi „Il Furioso”. în apropiere de Florenţa – d. fiind de o bunătate naturală.dar era deosebit de distrat şi de stângaci. Masaccio este mai mult creatorul decât inovatorul picturii” (Stendhal. Malaga . 25. Mougins/Cannes). unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Renaşterii veneţiene. 29.1881.. San Giovanni Valdarno. o persoană a cărei minte şi voinţă se îndreptau către artă. a fost un pictor spaniol manierist de origine greacă. Cu privire la pseudonimul lui avem următoarle citate: „Deoarece anticii nu au lăsat în urma lor nimic în privinţa clarobscurului.d.1973. Tintoretto Jacopo Comin N. 1817). artist plastic spaniol.05.10. a fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai şcolii veneţiene de pictură. Candia azi Iraklion/Creta – d. marcând trecerea spre curentul manierist apărut în perioada de maturitate a Renaşterii. fiind prea puţin preocupat de sine.09. se datorează tatălui său care se ocupa cu vopsitul de mătăsuri aduse din Orientul Îndepărtat („boiangiu” = tintore).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI El Greco nume în spaniolă influențat de italienescul„Il Greco” Grecul Giorgione Dominikos Theotokópulos Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Domênikos Theotokópoulos Giorgio Barbarelli Zorzo da Castelfranco N. „Toată lumea îl chema Masaccio. d. 8. 1510. Masaccio Tommaso di Ser Giovanni di Simone Cassai Picasso Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso Lopez N. precursorul Renaşterii în pictură.1518. 1401. Veneţia. 1568). Toledo/Spania). N. Roma) a fost un pictor italian. 171 . 1614. Veneţia) a fost un pictor italian veneţian. culorilor şi perspectivei.d. N.

Baronul roşu Manfred von Richthofen 172 . M.1918. Manfred von Richthofen (Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen). Cassandre Man Ray Parmigianino Pisanello Il Pordenone Tom of Finland Vecchietta Nume real Bartolomeo Suardi Christian Wilhelm Allers Balthazar Klossowski de Rola Lodovico Cardi Romain de Tirtoff Giovanni di Niccolò de Luteri Maso di Stefano Arthur Dudley Giovanni Antonio Bazzi Giovanni di Pietro Adolphe Jean-Marie Mouron Emmanuel Radnitzky Girolamo Francesco Maria Mazzola Antonio di Puccio Pisano / Antonio di Puccio da Cereto Giovanni Antonio de' Sacchis Touko Laaksonen Francesco di Giorgio e di Lorenzo Anexa nr. S-a născut în „Breslau” azi Wrocław. la data de 21. a fost un pilot de elită german în primul război mondial. la data de 2. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Nume real Date biografice A fost un general francez din timpul celui de-al doilea război mondial. doborând în timpul războiului cele mai multe avioane de vânătoare inamice. Andresen Balthus Cigoli Erté Dosso Dossi Giottino Giovanni Barbbaro Il Sodoma Lo Spagna A. Manfred von Richthofen a fost supranumit „Der Rote Baron” (Baronul roşu). A decedat la data de 28.05. conte de Hauteclocque. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Bramantino W. de englezi Maréchal Leclerc Philippe François Marie. sub numele de Philippe François Marie.1947.Dr. Franţa. dar în anul 1945şi-a schimbat numele pentru a încorpora pseudonimul din timpul când a luptat în rezistenţa franceză Jacques-Philippe Leclerc.1892 şi a decedat în la Vaux-sur-Somme. care a fost avansat postum la gradul de Mareşal al Franţei în 1952.04.11.

1892 şi a decedat la data de 4. a condus partizanii iugoslavi. Iosip Broz Tito Josip Broz Јосип Броз Тито Alte pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Borelowski Bór Carcassonne Dassault Grabica Grot Grzegorz Hubal Jean Jérome Kalina Korczak M'zée Fula-Ngenge Niedźwiadek Nil Taras Chuprynka Nume real Michał Grażyński Tadeusz Komorowski Marc Bloch Darius Paul Bloch Stefan Rowecki Stefan Rowecki Tadeusz Pełczyński Henryk Dobrzański Michel Feintuch Stefan Rowecki Tadeusz Komorowski André A. a avut gradul de Mareşal al Iugoslaviei. iar din anul 1943 până la moartea sa în 1980. prim-ministru (1943-1963). mişcarea de gherilă iugoslavă în Al Doilea Război Mondial (1941-1945).05. Născut Josip Broz. Jackson Leopold Okulicki August Emil Fieldorf Roman Shukhevych 173 .05. preşedinte al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI „Baronul roşu”.1980. deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roşie. iar de francezi „Le Diable Rouge“ (Demonul roşu). Pe timpul vieţii a fost: secretarul general (ulterior preşedinte) al Ligii Comuniştilor din Iugoslavia (1939-1980). s-a născut la data de 25. având funcţia de comandant suprem al Armatei Populare Iugoslave (JNA).

U. în oraşul Baku.04. s-a născut în Paulista. Nume real 174 . 5 Pseudonime din lumea sportului Pseudonim Observaţii Abédi Ayew.. A fost numit Jucătorul african al anului în 1991.1963.08. fiind cel care a alcătuit FIFA 100. fost boxer italo-american. azi Azerbaidjan). Edison (Edson) Arantes do Nascimento. El este considerat ca unul dintre cei mai străluciţi campioni mondiali la box.09. Milan.11. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.S.1942. în oraşul Louisville.R. în anul 1974 sportivul anului din SUA. la São Paulo. este Cafu Evangelista de un fotbalist brazilian. Muhammad Ali. A fost considerat ca fiind cel mai Pelé Edson Arantes do mare fotbalist din toate timpurile. s-a născut Weinstein (în limba rusă: Га́рри Gari Weinstein Garry Ки́мович Каспа́ров.S. Gari Kimovici Kasparov. S-a născut la data de 27.1977. Iowa). 1992 şi 1993. dublu câştigător al Cupei Moraes Mondiale.04. Rivaldo Vítor Borba Ferreira. Madeira. este un fotbalist profesionist de Souza care joacă pentru clubul brazilian Fluminense.. la data de 1.02. Nascimento În anul 1999. este un fotbalist Ferreira brazilian. s-a născut la data de 23. la São Bernardo Anderson Luís Deco do Campo. cunoscut sub numele de „Pelé” este un fost jucător de fotbal Abédi Pelé Abédi Ayew ghanez.1940. a fost ales Jr.Dr. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.1969.01. SUA. USA. nu doar în Brazilia.1923 şi a Marciano Marchegiano decedat la data 31. în Newton. iar în 1999 a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană „Sports Illustrated”. este un Cristiano Ronaldo dos fotbalist portughez. născut la data de 5. care în prezent joacă pentru Ronaldo Santos Aveiro clubul spaniol Real Madrid şi pentru echipa naţională de fotbal a Portugaliei. mai cunoscut sub pseudonimul de Pelé.1970. la data de 19. născut sub numele Cassius Marcellus Clay.06. Brazilia). Fostul d Ali Marcellus Clay campion mondial la box la categoria grea. s-a născut la data de Kasparov 13.1985 în Funchal.10.1972. Rivaldo Vitor Borba Pernambuco. A evoluat la clubul italian A. Pe numele adevărat Rocco Francis Marchegiano.C. de origine armeanăevreiască. Marcos S-a născut la data de 7. s-a născut la Cristiano data de 5.1964. Jr. a primit titlul de Atlet al Secolului din partea Comitetului Internaţional Olimpic. s-a născut în Brockton. la data de 17.08. care a jucat la echipa FC Bunyodkor din Uzbekistan. statul Muhamma Cassius Kentucky. Este un mare maestru şi fost campion mondial la şah. Rocky Rocco Francis Massachusetts.

Venitul său anual este apreciat la 100 milioane de dolari. Tiger Woods Eldrick Tont Woods Alte pseudonime din sport Pseudonim Akebono Taro Bebeto Careca Dick Tiger Drift Samurai Eduardo Golding Raymond Kopa John Winter Johnny Dumfries Kareem Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar Khaosai Galaxy Kid McCoy Kline Leon Duray Lucien Petit-Breton Míchel Messi Stanley Ketchel Sugar Ray Robinson Takanohana Koji Tony Zale Wakanohana Masaru Nume real Chad Haaheo Rowan José Roberto Gama de Oliveira Antonio de Oliveira Filho Richard Ihetu Takahiro Imamura David Edward Michael Gordon Copleston Raymond Kopaszewski Louis Krages John Crichton-Stuart Ferdinand Lewis Alcindor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Luís Nazário de Lima Ronaldo de Assis Moreira Ronaldo Luis Nazário de Lima. fotbalist brazilian. Este un jucător profesionist american de golf. supranumit Il fenomeno. California. la data 30 decembrie 1975). în Porto Alegre. fiind considerat cel mai bun jucător de golf din lume şi unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport. s-a născut la data de 21 martie 1980. Jr Sharmon Shah Sura Saenkham Norman Selby Roland Lam George Stewart Lucien Mazan José Miguel González Martín Lionel Andrés Messi Stanislaus Kiecal Walker Smith Jr.09. s-a născut la data de 22. Koji Hanada Anthony Florian Zaleski Masaru Hanada 175 . Ronaldo de Assis Moreira. Sa născut în Cypress. după revista „Forbes Magazine”. fotbalist brazilian.1976.

Devine membru al administraţiei de stânga a preşedintelui Jacobo Arbenz. În noiembrie 1966.03. fiind şi Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.1967. acesta fiind executat la data de 9. deşi este adesea folosit pentru a se referi la Siddhartha Gautama.1965.1967. grupul lui Che este capturat.1965.10. fondatorul budismului.06. Buddha Mother Teresa Alte pseudonime din domeniul religios Pseudonim Moses David Osho Sathya Sai Baba Swami Vivekananda Yusuf Islam Nume real David Berg Rajneesh Chandra Mohan Sathya Narayana Raju Narendranath Dutta Stephen Demetre Georgiou Anexa nr.1928 şi a decedat la data de 9. la Bârlad şi a decedat la data de 19.06. În Mexic. În această perioadă e supranumit Che. Gheorghe Gheorghiu-Dej Gheorghe Gheorghiu Che Guevara sau el Che Ernesto Rafael Guevara de la Serna 176 . Bucureşti.1961 – 18.1901. 6 Pseudonime din domeniul religios Pseudonim Nume real Siddhartha Gautama Agnes Gonxha Bojaxhiu Date biografice Buddha este un titlu folosit în budism pentru toţi cei care şi-au împlinit potenţialul de dezvoltare personală. îl întâlneşte pe Fidel Castro.03.10.10. A fost un revoluţionar de stânga.1955. S-a născut la data de 14. la 26. Lipsit de sprijinul localnicilor. la 8.03.11. descoperindu-şi luminarea. A fost unul dintre cei mai mari comunişti din România. lider al regimului comunist cubanez şi insurgent sud-american. Cunoscută pentru sprijinul acordat persoanelor suferinde. 7 Pseudonime folosite de politicieni Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 8.1967. Che ajunge în capitala boliviană unde pune bazele unei şcoli de gherilă în regiunea forestieră Nancahuazu.

S-a născut la data de 6.1936.03. iar după divorţ s-a făcut cunoscută ca dansatoare.10. Kim Ir-sen fost comunist coreean şi politician care a condus Coreea de Nord. pentru spionaj. A fost un om de stat şi revoluţionar vietnamez. de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa. S-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu Campbell MacLeord.09. a decedat la data de 15.10. s-a născut la data de 26. S-a născut la data de 19.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut la data de 7.1912 şi a decedat la data de 8.1890 şi a decedat la data de 2. S-a născut la data de 14.07.10.05. Nguyễn Sinh Cung Ovsel Gerşon Aronov Radomâlski Rusă: Радомысльский János Kádár János Jozsef Csermanek Kim Ir-sen Kim Song Ju Lev Davidovici Troțki Rusă: Лев Давидович Троцкий Lev Borisovici Kamenev Rusă: Лев Борисович Каменев Mobutu Sese Lev Davidovici Bronstein Rusă: Лев Давидович Бронштейн Lev Borisovici Rosenfeld Rusă: Лев Борисович Розенфельд Joseph-Désiré 177 . unul dintre primii membrii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.1879 şi a decedat la data de 21.1936.1917. s-a născut la data de 23.1930 şi a decedat Mata Hari Margaretha Geertruida Zelle Iosif Vissarionovici Stalin Ioseb Djugaşvili Rusă: Иосиф Виссарионови ч Сталин Georgiană: იოსებ ჯუღაშვილი Ho Chi Minh sau Ho şi Min Grigori Evseevici Zinoviev Rusă: Григо́рий Евсе́евич Зино́вьев.1969) al Vietnamului de Nord. a devenit Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 1922. A fost condamnată şi executată de către un pluton de execuţie francez la data de 15. Lev Davidovici Troţki.12.1989.08. De origine mixtă .1955) şi preşedinte (1955 .05.10. curtezană şi spioană. s-a născut la data de 15. Fiind un revoluţionar bolşevic şi conducător politic sovietic. din tată georgian şi mamă osetină. care a devenit ulterior prim-ministru (1946 . un ofiţer olandez de origine engleză. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician comunist sovietic.maghiară. s-a născut într-o familie de evrei din Ucraina. şi primministru al Ungariei între anii 1956 şi 1958 si între 1961-1965. slovacă şi germană. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician sovietic proeminent.1883 şi a decedat la data de 25.1953. conducătorul comunist al Ungariei din 1956 până în 1988.1912 şi a decedat la data de 6.09.08. A fost un politician maghiar.1940.07.08.08. Este cunoscut şi ca Hirsch Apfelbaum. Regimul său de ideologie marxist-leninistă este adeseori numit stalinism.07. S-a născut la data de 21. a fost un revoluţionar bolşevic şi intelectual marxist rus.04.1876 în Leeuwarden. în urma morţii lui Vladimir Ilici Lenin.1994.1917.1883 şi a decedat la data de 25.1969.1878 şi a decedat la data de 5. la data de 26.

S-a născut la data de 19. În Vechiul Testament.09.05. ‫( אָ ָם‬ebraică). Este numele primului bărbat. Pol Pot este considerat responsabilul principal pentru asasinarea. formată din adal „nobil” şi heid „tip.1997. contesă de Lovelace (cunoscută ca Ada Lovelace). Pol Pot Saloth Sar Alte pseudonime folosite de politicieni Pseudonim An Craoibhín Aoibhinn Anthony Garotinho Bob Denard Houari Boumedienne Nume real Douglas Hyde Anthony William Matheus de Oliveira Gilbert Bourgeaud Mohamed Ben Brahim Boukharouba Anexa nr. a fost preşedintele Zairului din 1965 până în 1997. ah-DAHM (rusă). Provine de la cuvântul ebraic pentru „om” şi înseamnă „a fi roşu”. ah-BEL (spaniolă). u-BEL (portugheză).1998. Origine ebraică. A fost un om politic cambodgian. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui ABEL ( m ) Pronunţie: AY-bul (engleză). AH-dahm (germană. fiica lordului Byron a purtat acest nume. ‫ד‬ ‫( مدﺁ‬arabă). Derivat de la Hevel sau Havel care înseamnă „respiraţie”. poloneză). AH-dah (poloneză). Forma prescurtata pentru ADELAIDE (Adelaida).04. Pronunţie: A-dam (engleză). Αδαμ (Ancient Greek). ADA ( f ) Pronunţie: AY-da (engleză). ADAM ( m ) Scriere originală: Адам (rusă. şort”. Origine germană.1928 şi a decedat la data de 15. a două milioane de cambodgieni. macedoneană). de către khmerii roşii. ucraineană. Membru al organizaţiei Khmerii roşii. care a deţinut funcţia de prim-ministru al Cambodgiei între 1976-1979. Augusta Ada King.Dr. referindu-se la culoarea arămie a pielii umane şi la faptul 178 . Paraschiv PEŢU Seko Koko Ngbendu Wa Za Banga Mobutu Ionel TORJA la data de 7. era cel de-al doilea fiu al lui Adam şi Eva.

Adam Bielan este un om politic polonez. O altă sursă de provenienţă este cuvântul asirian „adamu” care semnifică „a fabrica”. schimbătoare. 1955 ) este un producător de filme documentare britanic care a lucrat în cursul carierei sale în televiziune ca scriitor. care ulterior au devenit celebre. Arizona). română. 26. nobilă. . iar conform cronicarului Teofredo. . documentul pe care se bazase Teofredo.d. poet. Purtători ai acestui nume sunt: . slovacă.Adam Curtis (n. cochetă. . A scris o lucrare foarte valoroasă intitulată „Avuţia naţiunilor”. oferind ajutor spiritual şi material marilor apostoli Vilibrord şi Bonifaciu. producător. 30 martie 1559) a fost un Rechenmeister („maistru socotitor”) matematician german. a fost un scriitor. au trăit în Germania. 18. ebraică. a fost un om politic. În prezent este solistul vocal şi chitaristul formaţiei Maroon 5.Adam Ries (n.03. cehă. care studiază dezvoltarea istorică a industriei şi comerţului în Europa. Adam este de asemenea şi numele generic al rasei umane.d. dat lui de către Eva. Au întemeiat mănăstiri. 1492 . jurnalist şi traducător maghiar.09. macedoneană.1790). ajutând la crearea economiei ca disciplină academică modernă. Oradea . poloneză. spaniolă. Utilizare: engleză. Adam a fost creat din pământ de către Dumnezeu . Ca un nume de creştin.este un joc de cuvinte în ebraică ‫( א ָמה‬adamah) „pământ”. ucraineană.Adam Noah Levine (n.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI că a fost creat din pământul roşiatic. franceză. Pronunţie: ə-DEL-ə (în engleză). . membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Poloniei.1723 . Potrivit Genezei în Vechiul Testament. născut în Bad Staffelstein.06. ah-DE-lah (poloneză). economist şi filozof scoţian. ADELA ( f ) Necunoscută. din secolul XVI. germană. Phoenix. veselă. care au trăit fericiţi în Grădina Edenului. română. germană. până când Adam a mâncat un fruct interzis.economistul scoţian Adam Smith (1723-1790). Adam a fost un nume comun încă din Evul Mediu şi a primit un impuls după Reforma protestantă. croată. Oberfranken care a scris o serie de cărţi şi manuale în care sunt descrise diferite metode de calcul.Adam Smith (16. Sunt sărbătorite împreună la 24 decembrie. din secolul al XI-lea. 17.1867.Ádám Abet (n. rusă. 179 . nu era autentic.1979) este un cântăreţ de origine americanā.1947. 17. Utilizare: engleză. Sfânta Adela (?-735) Sfânta Irmina şi Sfânta Adela o prinţesă merovingiană. ele au fost surori dar ulterior s-a dovedit că Carta Regelui Dagobert din 646. arabă.12. . Adam şi Eva se presupune că au ָ‫ֲד‬ fost primii oameni.d. Iniţial a fost o formă scurtă pentru numele care încep cu ADAL sensul de „nobil”.07. director şi narator. poloneză. .

regele Burgundiei. stareţ al mănăstiri din Cluny: „Această femeie a fost o minune de har şi de frumuseţe. În anul 973 Otto I a murit şi a urmat la tron fiul său Otto II. În ziua de Crăciun a anului 951. Acest nume a fost. Adelaida. a intrat în mănăstirea din Pfalzel după moartea soţului său Alberic. el a devenit primul împărat al Sfântului Imperiu roman-german. care deşi nu este soră de sânge cu Sfânta Irmina. Adelaida s-a recăsătorit cu Otto I regele Germaniei. şi-a schimbat atitudinea şi înainte de sfârşitul vieţii (983) a cerut iertare mamei sale şi i-a oferit sprijinul său generos. Prin urmare. fiica lui Rudolf al II-lea. După moartea lui. Sfântul Grigore scoate din uitare viaţa Sfintei Adela. a îmbrăcat haina călugărească şi nu după mult timp a fost aleasă stareţă. Numele personal Adelaida este de origine germanică şi cuprinde două elemente: cuvântul vechi „adal” care înseamnă nobil. Acesta a pus stăpânire pe regat şi a oferit tinerei văduve mâna fiului său. când Adelaida avea douăzeci de ani. primind coroana imperială din mâinile Papei Ioan al XII-lea în ziua de 2 februarie 962. Lotar al II-lea şi au avut o fiică. Între timp. este soră cu ea prin sfinţenia vieţii. Alida. Conform celor menţionate de Sfântul Odilon. Alis. Adelaida are înţelesul de nobleţe. Deoarece ea a refuzat categoric această propunere. Simţindu-şi viaţa în primejdie. ADELAIDA ( f ) Forma spaniolă pentru ADELAIDE (Adelaida). A reuşit cu greu să scape refugiindu-se în castelul de la Canossa. 180 . Alix. Alice. proprietate a Bisericii. Soţul ei a fost asasinat de către Beramger. sau de persoană nobilă. Ea a cunoscut mărirea şi umilirea. Ema. asasinul soţului său a închis-o în castelul de pe malul lacului Garda. poruncind să fie lovită de către paznici cu pumnii şi cu picioarele. care va ajunge regina Franţei. Printre faptele mari săvârşite de ea se aminteşte reconstruirea mănăstirii Sfântului Martin din Tours. de asemenea. s-a refugiat în locurile natale. devenit „heit” în germana actuală (Schönheit = frumuseţe. fiul său Otto al II-lea. distinsă. A murit în jurul anului 735. distrusă în urma unui incendiu. astăzi în germană Adel înseamnă nobilime şi un sufix „haid”. un pretendent la tron. purtat de către o fiică lui William Cuceritorul. Sfânta Adelaida (931-990). la vârsta de cincisprezece ani s-a căsătorit cu regele Italiei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sfânta Adela. dar nu a cunoscut orgoliul şi răzbunarea”. Alisa. Adelaida a trimis mănăstirii din Tours mai multe daruri preţioase. Ada. Acelaşi înţeles îl au şi formele: Adela. deoarece o parte dintre sfetnici nu vedeau cu ochi buni prezenţa Adelaidei la curtea imperială determinându-l pe tânărul împărat să ia măsuri aspre împotriva mamei sale. bucuria şi durerea. se compune din schön = frumos şi sufixul heit).Dr. în Burgundia. unde a supus-o celor mai umilitoare chinuri. distincţie.

ah-DHE-Lee-nah (spaniolă).Adrianu Mare şi Adrianu Mic localităţi din judeţul Mureş. finlandeză. Pronunţie: ah-de-Lee-nah (italiană). la mănăstirea din Seltz-pe-Rin. 181 . Înseamnă „bijuterie” sau „ornament” în ‫ֲד‬ ebraică. ADELINA ( f ) Originea numelui este „Adal” („nobil” în germana veche). spaniolă. A murit în anul 999 şi a fost îngropată. o localitate în judeţul Satu Mare. pentru a muri şi a fost aşezată aproape de mormântul lui Otto cel Mare.Adrian. Hadria este un oraş în nordul Italiei. română. portugheză. rusă.1159). ADRIANA ( f ) Pronunţie: ahd-RYAH-nah (italiană. . o localitate în judeţul Mureş. De la Hadrianus. Adrian al VI-lea (1522 1523). cehă.795). ADELAIDE ( f ) Pronunţie: AD-e-layd. Forma feminină pentru ADRIAN. ayd-ree-AN-ə (în engleză). după dorinţa ei. Utilizare: italiană. ADI ( f & m ) Scriere originală: ‫( ע ִי‬ebraică). Adrian al V-lea (1276). Utilizare: engleză. poloneză.872). deşi nu a fost popular până în timpurile moderne. compus din elementele germanice adal „nobil” şi heid „tip. Adrian al III-lea (884 . Localităţi din România care au numele Adrian. după cum urmează: Adrian I (772 .Ca un nume englez.Adrian. Mai mulţi Papi au purtat numele de Adrian. Adrian al II-lea (867 . AH-dree-Ahn (în germană). (poloneză). şort”. poloneză. acesta a fost utilizat încă din Evul Mediu. care înseamnă „din Hadria”. A fost numele soţiei lui Otto cel Mare şi a regelui William al IV-lea al Marii Britanii. . Şase Papi şi mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. spaniolă. germană. Adrian al IV-lea (1154 . ahd-RYAHN-ah (poloneză). Adelina este diminutivul de la ADELA. ah-dree-AHN (rusă). română. De la Adalheidis. sunt : .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Când a simţit că se apropie de sfârşitul vieţii. ADRIAN ( m ) Scriere originală: Адриан (rusă). portugheză. Ahd-ryahn. care a dat şi numele Mării Adriatice. cel de al doilea soţ al ei. engleză. Utilizare: italiană. Este diminutivul pentru ADRIAN. Este şi numele unui oraş din Australia. slovacă. română. germană. Pronunţie: AY-dree-ən (în engleză). Adelaida a cerut să fie dusă. spaniolă).885).

limpezime. cu numele semnificativ de Afrodisia. probabil că în depărtare este o rădăcină mai veche indo-europeană ce s-a păstrat în cuvântul german gut şi cuvântul englez good. Se pare că derivă din grecescul agathos care semnifică: bună. lumină. care a cerut-o de soţie. dar temându-se de emoţiile puternice. Forma rusească pentru AGATHA. dură şi diferit colorată. În timp ce cultura greacă şi latină au considerat că divinitatea poate fi exprimată mai apropiat prin noţiunea de lumină: Deus=Dumnezeu. din forma feminină a adjectivului agathos = bun. care a 182 . Femei vioaie. fiindu-i torturaţi şi sânii fragedei copile.Dr. adevăr curat. frumoase. Pronunţie: ah-GAH-tah (italiană. Agata a fost supusă unor groaznice torturi. În mod obişnuit numele Agata este pus în legătură cu piatra semipreţioasă. iubind plăcerile şi arta. trecând de la iubire la ură încercând să o înspăimânte pe tânăra fată cu ameninţări. Este interesant de reţinut că pentru popoarele germanice şi divinitatea este exprimată printr-un nume legat de aceeaşi rădăcină: Gott=Dumnezeu. prin frumuseţe trupească fiind foarte bogată. Numele Agata=fiinţă bună. spaniolă. fapt ce au atras atenţia consulului Quintian. ca însuşire mai de înţeles pentru noi. introdus. Consulul. Această piatră semipreţioasă şi-a primit numele de la râul Agate. Dată pe mâna călăilor. dar Quintian nu s-a resemnat în urma acestei noi înfrângeri. numele ei apare în Canonul Roman al liturghiei. folosindu-se şi de băuturile fermecate pe care mentalitatea populară le considera sigure în aranjarea cununiilor. pe malul căruia se găsea din abundenţă. Sfânta Agata a simţit şi a dovedit adevărul rostit de psalmist: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul”. Este de fapt şi însuşirea pe care Cristos Mântuitorul nostru a propus-o de model atunci când ne-a poruncit: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. III). a apelat la serviciile unei renumite femei uşuratice. Este sărbătorită pe data de 5 februarie a fiecărui an conform calendarului latin şi calendarului bizantin. Sfânta Agata (sau Agatia) era din cetatea Panormos din insula Sicilia. Cu toate acestea Afrodisia a trebuit să se declare învinsă de credinţa şi puritatea Agatei. pe calea Aurelia. destul de inteligente pentru a parveni. Prenumele Agata vine de fapt din limba greacă. care însă nu i-au schimbat gândurile. preţioasă. un veac mai târziu. de Papa Grigorie cel Mare. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA AGATA ( f ) Scriere originală: Агата (rusă). care poartă acelaşi nume. amândouă însemnând: bun. În secolul al V-lea Papa Simacus i-a dedicat o bazilică în Roma. muziciene. au fost îndrăgite de creştini pentru că amintesc de bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu şi ne îndeamnă la o permanentă străduinţă de a ne oferi sufletele să se împărtăşească din această bunătate. se pare. fără să ştie că Agata îşi dăruise viaţa lui Cristos. strălucitoare. agathé = bună. S-a născut la Catania şi strălucea prin nevinovăţie şi prin podoabă sufletească. poloneză). Sfânta Agata (sec. pură. cu forma pentru bărbaţi: Agathon=om bun. are rădăcină comună cu dies = ziuă. fiind hotărât să-şi ducă planul la îndeplinire. popoarele germanice şi slave s-au oprit de preferinţă asupra bunătăţii.

Agnesele sunt (sau ar trebui să fie) femei fragile. unde şi-a sfârşit viaţa în jurul anului 250. Derivă de la Adalbrecht. tandreţe. Al. nevinovăţie. AGATHA ( f ) Forma latinizată pentru Αγαθη (Agathe). Adalbaert sau Albrecht. soţul Reginei Victoria. deoarece nu a răspuns dorinţelor pretendentului.. Sfânta Agata este invocată de către oraşul care i-a dat naştere. derivat de la grecescul αγαθος (agathos). consacrată unei lungi fericiri şi unei bătrâneţi liniştite. graţioasă. rege saxon (1828 . regele belgian Albert I. timide şi care se sacrifică.1934). al XXlea din Belgia şi mai multe persoane regale din Europa. blândă. Al-BER (franceză). atunci când erai copil?”. a fost aruncată pe cărbuni aprinşi. Acest nume cu multiplele lui variante l-au purtat doi regi din sec. AHL-Bert (germană. regele belgian Albert al II-lea al Belgiei (n. care înseamnă „nobilime minunată”. franceză. poloneză. A se vedea AGATA. plăcută. În cele din urmă. ţările scandinave. 183 . simplă. puritate. compus din adal „nobil” şi beraht „strălucitor. Origine germană. Se spune că în acel moment a început un cutremur. (1875 . ştiind să păstreze iubirea. 1934). rusă. Variante a prenumelui Albert sunt: Albertus. ca apărătoare împotriva lavei incandescente a vulcanului Etna. înspăimântat. Utilizare: engleză. fragilitate. Pronunţie: AL-bərt (în engleză). modestă. nu te ruşinezi să torturezi la o femeie acel sân de la care ai supt viaţa. înţeleaptă. AIMEE ( f ) Dragă. minunat”. poloneză).. a dat ordin ca Agata să fie aruncată în închisoare.1902). slovenă. germană. printre care Prinţul Albert. drăguţe. care înseamnă „bun”. A fost introdus în Anglia de către normanzi şi a înlocuit vechiul Æðelbeorht.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI răspuns cu celebra afirmaţie: „Tiran nemilos. ALBA ( f ) Albă. bună. Monarhi: Albert al II-lea de Habsburg (1397-1439). Alberto. Albert. Quintian. AGNES ( f ) Pură. ALBERT ( m ) Scriere originală: Альберт (rusă). Pronunţie: AG-a-tha (engleză). chiar în anul următor morţii sale sfinte. blândă. a cărui erupţie ar fi încetat la invocarea numelui Agatei.

În 1952 a primit Premiul Nobel pentru Pace.Albert Kahn (n. Ulm . 14 martie. . Franţa . format din αλεξω (alexo) „a apăra. 1860 în Marmoutier. sau Heinrich Alberti (n. 18 aprilie 1955. Königsberg (Kaliningrad)) a fost un compozitor şi poet german. 6 octombrie 1651. ALEXANDER ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. A fost una dintre cele mai complexe şi impresionante personalităţi ale secolului al XX-lea. 7 noiembrie 1913. În 1921 i s-a [1] decernat Premiul Nobel pentru Fizică . Viena .d. Alsacia . Kaysersberg. 3 martie. scriitor.Dr. 28 iunie 1604. secţia din fizică care studiază energia nucleară . naturalizat american în 1940.Albert Schweitzer (n. dramaturg şi filozof francez. muzician şi filozof german.d.Eddie Albert (născut Edward Albert Heimberger la 22 aprilie 1906 – d. ALEXANDRA şi alte nume care încep cu Alex. Lambaréné. departamentul Yonne. Varianta feminină pentru ALEXIUS. ALEXA ( f ) Pronunţie: a-LEK-sa. Mondovi. ALEX ( m & f ) Pronunţie: AL-əks (în engleză). Villeblevin. poloneză). Pe această formulă se bazează atomistica. Algeria . „apărător”. Gabon) a fost un medic misionar. 184 . reprezentant al existenţialismului. Una din formulele sale celebre este E=mc². . Forma feminină pentru ALBERT. conte de Nagyappony. teolog protestant. profesor universitar la Berlin şi Princeton. sau forma prescurtată pentru ALEXANDRA. Forma prescurtată pentru ALEXANDRU. care cuantifică energia disponibilă a materiei.000 fotografii colorate făcute în toată lumea. . 4 ianuarie 1960. . 14 ianuarie 1875. 26 mai 2005) a fost un actor de film american. .Heinrich Albert. 29 mai 1846. Origine greacă. memorialist.d. Lobenstein d.d. ALBERTA ( f ) Pronunţie: al-BUR-ta (engleză). Franţa) a fost un romancier. Autorul teoriei relativităţii. 1940 în Boulogne-Billancourt ) a fost unul dintre cei mai bogaţi bancheri din Europa pacifist şi mare adept al fotografiei color ca modalitate documentară. 14 martie 1879.d. (n.Albert Camus (n. a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros).Albert Einstein (n. ahl-BER-tah (italiană. ministru al învăţământului în Regatul Ungariei. numită în onoarea fiicei Reginei Victoria. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte personalităţi: . De la Kahn ne-a rămas peste 72. 7 februarie 1933 Geneva). Este numele unei provincii canadiene. a fost un politician maghiar.Albert Apponyi. 4 septembrie 1965. Princeton) a fost un fizician evreu german.

mare interpret al muzicii lui Frédéric Chopin. Berlin (Est)) a fost publicist. Distins în 1955 cu Premiul naţional german. 16 iunie 1888. 11 ianuarie 1755 ori 1757 – d. Actelor Federaliste. Turingia) este un fotbalist german care evoluează la clubul Red Bull Salzburg din prima ligă austriacă. 14 februarie. Cracovia atunci AustroUngaria azi Polonia – 27 ianuarie. 1992) a fost un politician slovac şi lider. Friedman a descoperit o soluţie a ecuaţiilor teoriei relativităţii generalizate care respectă modelul universului în expansiune. la 16 septembrie 1893. sunt: . ALEXANDRA ( f ) Forma feminină pentru ALEXANDRU.1859) a fost un geograf şi naturalist german. New York) a fost un pianist ruso-francez (polonez de origine după unii). 14. Leningrad) a fost un astronom. câştigându-şi renumele între cele două războaie mondiale.Alexander Zickler (n. Intre anii 1933 şi 1946 a trăit în exil. finanţist şi intelectual american. Pronunţie: ah-lek-Sahn-drah (în germană).Alexander Alexandrovici Friedman (sau Friedmann. . . la 23 ianuarie 1956. Brailowsky a fost primul pianist din istorie care a cântat integral muzica pentru pian de Frédéric Chopin într-un ciclu de recitale. . . În limba greacă acesta a fost un epitet a zeiţei Hera şi un nume alternativ pentru Cassandra. pe numele real Sándor László Kellner (n. . care a contribuit la formarea geografiei ca disciplină ştiinţifică. 16 septembrie 1925. Bad Salzungen.05. A fost membru al Academiei germane socialiste de arte. om de stat.16 februarie 1896.1769 . 1902. 185 .09. Al-əg-ZAN-drə (în engleză). Hamilton a explicat Constituţia Statelor Unite cetăţenilor sceptici ai New York-ului. d.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat acest prenume (sub diferite forme). rămânând o sursă standard a semnificaţiei documentului. al Cehoslovaciei (1968-1969). Scriere originală: Αλεξανδρα (greacă).Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (n. .d. fondator al Partidului Federalist din Statele Unite.25 aprilie 1976. Ungaria. critic şi istoric literar german.m. 6. una dintre personalitălile culturale de seamă din Republica Democrată Germană. Confirmarea astronomică a soluţiei a venit odată cu observaţiile lui Edwin Hubble.Alexander Dubček (27 noiembrie. 12 iulie 1804) a fost un politician. 28 februarie 1974. rus: Александр Александрович Фридман. cosmolog şi matematician rus. fiind un delegat influent la Convenţia Constituţională de redactare a Constituţiei Statelor Unite. 1982. prima constituţie a ţării. pentru scurtă vreme. Kiev . Sankt-Petersburg . . 1921 – 7 noiembrie.d.Sir Alexander Korda. cunoscut pentru încercarea sa de a reforma regimul comunist (primăvara de la Praga). Hamilton a fost unul dintre cei mai buni specialişti în drept constituţional ai timpului său.Alexander Hamilton (n.Alexander Abusch (n.Alexander Brailowsky (n. unul din cei doi creatori majori ai Federalist Papers. Pusztatúrpásztó. n. Londra) a fost un regizor şi producător de film britanic de origine maghiară.

. (rusă Александра Павловна. Marea Ducesă Alexandra Pavlovna.07.Prinţesa Alexandra. . împărăteasă a Indiei în timpul domniei soţului ei. A fost primul nume al Reginei Victoria. A murit de meningită infantilă la vârsta de şase ani şi jumătate.Marea Ducesă Alexandra Iosifovna a Rusiei (8. cehă. . greaca veche.07. deşi ea a fost în general mai mult numită Maiestatea Sa Regina Alexandra. fiind regină şi mamă a monarhului George al V-lea al Regatului Unit. . .1844 – 20.06. 9. Alexandra Louise Olga Victoria.6. s-a născut în Corfu.07.09.1783-16. a fost cel mai mare copil al Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi a Mariei de Hessa.1878 – 16.Marea Ducesă Alexandra Nicolaevna a Rusiei (n. engleză. a fost regina mamă.04. Tatălui ei îi plăcea să fie în compania ei atunci când lucra. a 2-a Ducesă de Fife (Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise. a fost membru al familiei regale britanice. slovacă. născută Prinţesa Alexandra a Greciei şi Danemarcei.1942. Prinţesa Charlotte a Prusiei. Grecia.08. a fost al patrulea copil şi fiica cea mică din şapte copii ai Ţarului Nicolae I al Rusiei şi a soţiei lui. Varianta de la ALEXANDRA.1844). Maud au fost singurele nepoate pe linie feminină ale unui suveran britanic care au primit titlul de „prinţesă a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord”. Joseph Georg Friedrich Ernst Karl şi a Ameliei de Württemberg. a decedat la data de 24. . fost al treilea copil şi prima fiică a regelui George I al Greciei şi a reginei Olga.11. greacă. Era numită în familie Lina sau Saşenka. portugheză. 24. Din 1910 până la moartea ei. 186 . astfel. născută Prinţesa Alexandra Friederike Henriette de Saxa-Altenburg a fost a cincea fiică a Ducelui de Saxa-Altenburg. greacă Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας).d.Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (30. A fost numită după mătuşa sa paternă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Utilizare: germană.08.Prinţesa Alexandra de Saxa-Coburg şi Gotha.Marea Ducesă Alexandra Georgievna a Rusiei (rusă Александра Георгиевна.1911).03. 10.1891. maghiară. ultima regină a Iugoslaviei. 17 mai 1891 – 26 februarie 1959) a fost membră a familiei regale britanice. Alexandra şi sora ei mai mică. nepoată a regelui Eduard al VII-lea.1870.08.1830 . ea a fost prinţesă de Wales din 1863 în 1901 (cea mai lungă durată în care cineva a deţinut acest titlu).1825 . ALEXANDRINA ( f ) Pronunţie: al-eg-zan-DREE-na.1925) a fost soţia regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit şi.Alexandra a Greciei (1921-1993).Dr. s-a născut la 1. la data de 30.08. română.09. precum şi a următoarelor personalităţi: . .12.1842 – 10.Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei. .1801). ţările scandinave.1849). franceză.Alexandra a Danemarcei (1.a fost fiica Ţarului Pavel I al Rusiei şi sora împăraţilor Alexandru I şi Nicolae I. Anterior. A fost numele mai multor sfinţi.

1920) a fost un poet şi prozator. . Numele a fost ulterior purtat de împăraţi ruşi. unul dintre momentele de luptă pentru menţinerea şi întărirea independenţei Ţării Româneşti. i-au adus numeroase succese feminine. şef de cenaclu literar.Alexandru Ghica (Alexandru Scarlat Ghica). Macedonski (n. . împărat al Rusiei. Origine greacă. Îndemanarea şi forţa fizică. publicist român.d. rege al Iugoslaviei. Regele Macedoniei Alexandru cel Mare a construit vastul imperiu al Greciei.Alexandru Lăpuşneanul. dramaturg. în fine.). împărat al Rusiei. d. În ea se evocă. regi ai Scoţiei şi Iugoslaviei şi de 6 Papi.Alexandru cel Bun. . „Alexandros” a urcat pe tron la vârsta de douăzeci de ani seducându-i imediat pe greci care au văzut în el reîncarnarea lui Ariile din Mada. 12 februarie 1862.Alexandru I al Greciei (1893-1920). precum şi a celei universale. a fost domnitor al Moldovei: septembrie 1552 . . voievod al Moldovei (1552–1561 şi 1564–1568). în versuri de amploare romantică. 14 martie 1854 . „apărător”. 24. împărat al Rusiei.Alexandru al III-lea al Rusiei (1845–1894). Alexandru Davila a fost. apoi între 1912 şi 1914) şi în calitate de regizor al companiei de teatru (1909). rege al Greciei. 187 .9 martie 1568.Alexandru I al Iugoslaviei (1888 – 1934). . . Persoanlităţi care au purtat acest prenume: . împărat roman. .C.Alexandru Aldea. Iubea artele la fel de mult ca ştiinţele naturii sau matematica. voievod al Moldovei (1400–1432). Capodopera lui este drama istorică în versuri „Vlaicu Vodă” (1902) capitol dintr-o proiectată trilogie. prinţ al României.28 octombrie 1768. una dintre operele de bază ale repertoriului dramatic românesc. ca director al Teatrului Naţional din Bucureşti (între 1905 şi 1908. A debutat cu poezii.18 noiembrie 1561 şi octombrie 1564 .Alexandru Davila (n. 19 octombrie 1929) a fost dramaturg şi om de teatru român. cât şi la astronomie sau filosofie. domnitor al Ţării Româneşti (1431-1436).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ALEXANDRU ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. alături de legendara sa frumuseţe fizică. . . Se pricepea atât la geometrie. Domn Regent (1859–1866).Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881).11. .Alexandru M. un militant pentru afirmarea dramaturgiei naţionale. fiul doctorului Carol Davila. format din αλεξω (alexo) „a apăra. . „Mirciada”.Alexandru Ioan Cuza.Alexandru Lăpuşneanu. a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). a fost un domnitor al Ţării Româneşti între 12 decembrie 1766 . Egiptului şi Persiei. .Alexandru Sever. Era fiul lui Scarlat Ghica. .Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon (356-323 Î.Alexandru I al Rusiei (1777–1825). . . Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). Alexandru îl ştia pe Homer pe de rost şi intona imnurile lui Pindar.Alexandru (împărat) bizantin. cruzimea lui pe timp de război nu ridica nici un dubiu asupra hotărârii sale.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

- Alexandru Suţu (n. 1758, Constantinopol - d. 18/19.01.1821, Bucureşti), a fost un domnitor al Moldovei, caimacam şi domnitor al Ţării Româneşti; - Alexandru Vlahuţă (n. 5.09.1858, Pleşeşti, azi Alexandru Vlahuţă d. 19.11.1919, Bucureşti) a fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărţi ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară”. Lideri religioşi: - Papa Alexandru I a fost Papă în anii cca. 109 - 119 sau 107 - 116. A fost roman, ucenic al lui Plutarh. Conform tradiţiei, îi este atribuită instituirea apei binecuvântate (agheasmă) care este de folosit în biserici şi în casele creştinilor precum şi prescrierea că, la Dumnezeiasca Liturghie, ostia pentru consacrare să fie exclusiv pâine azimă. Papa Alexandru I a fost sanctificat şi eventual martirizat; - Papa Alexandru al II-lea (născut ca Anselmo da Baggio între 1010 şi 1015 la Baggio lângă Milano; d. pe data de 21 aprilie 1073 la Roma) a fost un papă al Romei. Încă din anii tinereţii făcea parte din Curia Romană. Episcop al oraşului Lucca din 1056, pe 30 septembrie 1061 a ajuns papă numindu-se Alexandru al II-lea; - Papa Alexandru al III-lea a fost papă al Romei între 7 septembrie 1159 şi 30 august 1181. A fost membru al grupului de cardinali care nu dorea o putere crescândă a Sfântului Imperiu Roman în Italia. A fost un consecvent potrivnic al puterii imperiale, aliindu-se şi cu Liga Lombardică a oraşelo nord-italice, care nu doreau să fie dominate de Sfântul Imperiu condus în vremea lui Alexandru al IIIlea de Frederic I, poreclit „Barbarossa”. A contribuit la redactarea unei alianţe cu normanzii (1156); - Papa Alexandru al IV-lea a fost al 181-lea papă al Bisericii Catolice. Pe linie maternă descendent al nobilei familii a Conţilor de Segni (Conti di Segni), din care mai fuseseră deja doi papi iluştri: Inocenţiu al III-lea şi Grigore al IX-lea şi care peste alţe câteva secole va da Bisericii un nou papă: Inocenţiu al XIII-lea; - Papa Alexandru al V-lea; - Papa Alexandru al VI-lea (n. 1 ianuarie 1431, Xativa, lângă Valencia, Spania; d. 18 august 1503, Roma) este numele sub care a devenit Papă al Bisericii Catolice Roderic Borja, descendent al unei familii nobiliare catalane atestată din secolul al XIII-lea, fiu al lui Jofre Lançol şi Isabella Borja, şi nepot de soră al Papei Calixt al III-lea (fostul cardinal Alfonso Borja, la vremea naşterii nepotului său); - Papa Alexandru al VII-lea. ALEXIA ( f ) Forma feminină pentru ALEXIUS. ALEXIS ( m şi f ) Alte limbi: Αλεξης (greacă), Αλεξις (greaca veche). Pronunţie: al-ek-SEE (franceză), a-LEK-sis (engleză). Varianta pentru ALEXIUS. Utilizare: germană, franceză, engleză, greacă. 188

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI De la numele grecesc Αλεξις (Alexis), ceea ce însemna „ajutor” sau „apărător”, derivat din grecescul αλεξω (alexo) „pentru a apăra, pentru a ajuta”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Este folosit oarecum alternativ cu numele legate de Αλεξιος sau Alexius, care a fost purtat de cinci împăraţi bizantini. În lumea vorbitoare de limbă engleză este mai frecvent folosit ca un nume feminin. ALICE ( f ) Pronunţie: AL-is (engleză), a-LEES (franceză). Forma prescurtată pentru Adalheidis (vezi ADELAIDE). Este numele eroinei lui Lewis Carroll din „Alice în Ţara Minunilor”. ALICIA ( f ) Pronunţie: a-LEE-sya (spaniolă), a-LEE-thya (spaniolă), a-LIS-a (engleză), a-LIS-ya (engleză), a-LISH-a (engleză), a-LEE-sha (engleză). Forma latinizată pentru ALICE. ALIN ( m ) Forma masculină pentru ALINA. Poate deriva de la verbul din limba română „a alina”. ALINA ( f ) Pronunţie: ah-LEE-nah (germană, italiană, poloneză). Forma de alint pentru ADELINA şi numele care se termină în Alina. ALISIA ( f ) Varianta pentru ALICIA. ALMA ( f ) Utilizare: Engleză, Spaniolă. Pronunţie: AL-mə (în engleză). Acest nume a devenit popular după Bătălia de la Alma (1854), care a avut loc în apropierea râului Alma din Crimeea şi sa încheiat cu o victorie pentru Marea Britanie şi Franţa. Cu toate acestea, numele a fost foarte puţin utilizat, înainte de data arătată mai sus, fiind probabil inspirat de la cuvântul almus latină „hrănitoare”. De asemenea, coincide cu cuvântul spaniol, însemnând „suflet”. AMALIA ( f ) Utilizare: olandeză, germană, finlandeză, spaniolă, italiană. Pronunţie: ah-MAH-lee-ah (olandeză, germană). Forma latinizată a numelui Amala, o formă scurtă a cuvântului amal care înseamnă „muncă”. AMANDA ( f ) De la „amanda/amandus”, o frază latinească însemnând „îndrăgit sau una care trebuie iubită”. Acest nume a fost un adjectiv latinesc, corespunzând termenului masculin, angelicus. Acest termen este originar de la numele grecesc „angelos”, însemnând „mesager”. Experţii nu sunt siguri dacă acest 189

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

termen vechi este sursa modernului nume feminin Amanda. Poate fi o simplă extindere a familiarului Angela, probabil influenţat de franţuzescul Angelique, însemnând „angelic, diafan”. AMELIA ( f ) Pronunţie: ə-MEE-lee-ə (English), ə-MEEL-yə (English), ah-ME-lee-ah (German). Utilizare: engleză, spaniolă, italiană, germană, română. Variantă de AMALIA, deşi este uneori confundat cu EMILIA, care are o origine diferită. Amelia Earhart (1897-1937), a fost prima femeie care a zburat peste Oceanul Atlantic. ANA ( f ) Numele Ana (Hannah), provine din limba ebraică semnificând „favoare, milă, graţie favorită”, acesta fiind rudă cu masculinul Anania (Hananyah) şi având semnificaţia „Iahve a avut milă”, sau „Iahve s-a îndurat”. De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria etc Scriere originală: Ана (bulgară, sârbă, macedoneană). Pronunţie: AH-nah (spaniolă). Diminutivele sunt destul de numeroase: Anişoara, Anica, Anita, Anuţa, Ani sau Anita. În Noul Testament, era o femeie profet, care îl recunoaste pe Isus ca fiind Mesia. Este, de asemenea, personajul principal din „Anna Karenina” scrisă de Tolstoi, o femeie care a fost forţată să aleagă între fiul şi iubitul ei. Sărbătorirea onomasticii: Aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica, la data de 9.09.2009, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, părinţii Fecioarei Maria, conform Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Potrivit MAI din datele statistice existente la nivel naţional, 399.715 de persoane poartă prenumele Ana, 44.927 Anica, 2.519 sunt alintate Anicuţa, 2.009 persoane poartă prenumele Ani, 415 persoane poartă prenumele Any, 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. ANCA ( f ) Probabil forma de alint pentru ANA. Nume românesc, se foloseşte în limba română. ANĐA ( f ) Utilizare: croată, sârbă, română. Scriere originală: Анђа (sârbă). Diminutiv a numelui ANĐELA. ANĐELA ( f ) Utilizare: croată, sârbă. 190

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Анђела (sârbă). Varianta în limba sârbă şi croată pentru numele de ANGELA. ANDREEA ( f ) Forma feminină pentru ANDREI. ANDREI ( m ) Nume masculin grecesc care înseamnă „războinic”. Scriere originală: Андрей (rusă, bulgară). Pronunţie: ahn-DRYAY (rusă). Varianta românească pentru ANDREW şi varianta de scriere rusească şi bulgară pentru ANDREY. Utilizare: română, rusă, bulgară. Sfântul Andrei, decedat la 30 noiembrie 60, Patras, Grecia „cel întâi chemat” la apostolie era frate al lui Simon Petru. Amândoi, s-au numărat, printre cei 12 apostoli ai Domnului, de la care Andrei a auzit cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Erau fiii pescarului Iona, meserie pe care au şi continuat-o. Erau originari din Betsaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Galileea. A fost martor, alături de alţi ucenici, la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaste. Iisus i-a observat şi i-a întrebat: „Ce căutaţi?” La care ei au zis: „învăţatorule, unde locuieşti?” El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea”. Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, care i-ar fi recomandat să-l urmeze pe Isus din Nazaret. Conform evangheliei lui Ioan, Andrei l-ar fi dus pe fratele său Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, zicându-le „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers dupa El”. Sfintele Evanghelii îl mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr. Sfântul Apostol Andrei a predicat în Asia Mica, de unde s-a îndreptat spre teritoriile de la Dunăre şi Marea Neagră, fiind şi primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Scitia), dar şi în teritoriile de dincolo de Prut. 191

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Dovezi despre faptul că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti. Sfântul Apostol Andrei este pomenit în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecuţiei împăratului Decius şi în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei (339) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria (254). Eusebiu scria: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia...". De altfel, din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, reiese că şi „sciţii” au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.. De pildă, călugărul Epifanie, în secolul VIII, în Viaţa Sfântului Apostol Andrei scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol „a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia". În acelaşi Sinaxar se află o altă ştire, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie. Scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea) scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia si Bitinia) „în pustiurile scitice”. Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor, scria că „Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde e acum Ţarigradul, Tracia şi Macedonia, Tesalia”. Este patron spiritual al României, al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă crucea sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei şi al Rusiei. De asemenea, este patronul oraşelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras etc. Sărbători: în calendarul ortodox la data de 30 noiembrie şi 20 iunie (aducerea moaştelor), în calendarul romano-catolic la data de 30 noiembrie şi 9 mai (această din urmă dată se sărbătoreşte doar în Scoţia, ca amintire a datei primirii unor relicve ale sfântului Andrei), în calendarul lutheran la data de 30 noiembrie şi în calendarul anglican la data de 30 noiembrie. Aproape 645.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.11.2010, de Sfântul Andrei, dintre care 322.667 sunt bărbaţi, iar 322.327 sunt femei, potrivit datelor furnizate de Ministerului de Interne (MAI). Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271.875 de persoane), 23.381 sunt Andra, iar 20.090 - Andrea. Totodată, 6.892 poartă numele Andreia, iar alte 89 Andruţa, Andruşa. Numele Sfântului Andrei, cunoscut şi ca „Apostolul Românilor” este purtat de 302.556 de bărbaţi. În acelaşi timp, 12.016 poartă numele Andras, 3265 - Endre, iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.460. De asemenea, potrivit statisticilor existente la nivel naţional, 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 8 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 Andries. 192

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ANGEL ( m şi f ) Utilizare: engleză, bulgară, macedoneană. Scriere originală: Ангел (bulgară, macedoneană). Pronunţie: AYN-jəl (în engleză). Din latinescul masculin Angelus numele medieval, care a fost derivat din numele de creatură cerească - el însuşi derivat din cuvântul grecesc αγγελος (Angelos) care înseamnă „înger, mesager al Domnului”. Este folosit mai mult ca un nume feminin în timpurile moderne. ANGELA ( f ) Scriere originală: Ангела (rusă şi macedoneană). Pronunţie: AN-jəl-ə (în engleză), AHN-je-lah (italiană), AHNG-ge-lah (în germană).Forma feminină pentru Angelus. Nume de botez feminin, ce provine din limba greacă ángelos (αγγελος) care înseamnă înger sau mesager al Domnului. Utilizare: engleză, italiană, germană, română, slovenă, slovacă, rusă, macedoneană. O persoană importantă care poartă acest nume este Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, (n. 17 iulie 1954 la Hamburg, Germania), care este prima femeie-cancelar din istoria Republicii Federale Germania. A fost aleasă în această funcţie la data de 22 noiembrie 2005 de către Bundestag, parlamentul german, şi realeasă la 28 octombrie 2009. ANGELICA ( f ) Pronunţie: o-JEL-ikə (în engleză), AHN-JE-lee-Kah (în italiană). Origine latină. Utilizare: engleză, italiană, română. Derivat din latinescul Angelicus însemnând „angelic”, probabil înrudit cu grecescul αγγελος (Angelos) care înseamnă „mesager”. Este numele infirmierei din piesa lui Shakespeare, „Romeo şi Julieta”. ANGELINA ( f ) Utilizare: italiană, engleză, rusă, germană, poloneză, spaniolă, macedoneană. Scriere originală: Ангелина (rusă, macedoneană). Pronunţie: o-jə-Leen-ə (în engleză), AHN-gee-Lee-nah (rusă), AHN-geLEE-nah (poloneză). Diminutiv pentru ANGELA. ANICA ( f ) Utilizare: slovenă, croată, sârbă. Scriere originală: Аница (sârbă). În limba slovenă, croată şi sârbă este diminutivulul numelui ANNA. ANIKA ( f ) Utilizare: germană şi daneză. Pronunţie: AH-nee-Kah (în germană). În limba germană şi daneză este diminutivul numelui ANNA. 193

1900.11. În 1998. Numele apare pentru scurt timp în Noul Testament care aparţine unui unei persoane de sex feminin care l-a recunoscut pe Isus ca Mesia. în orăşelul Melun din Seine-et-Marne. Iacob al IIlea al Angliei (şi al VII-lea al Scoţiei). slovacă. laurată a premiului Kossuth. de la data de 8 martie 1702. romancieră şi poetă maghiară. 22. croată. Pronunţie: AN-a (în engleză). cumnatul şi sora ei au devenit monarhii William al III-lea şi Maria a II-a.1809) a fost regina Boemiei între 1791 şi 1800. rusă). În limba maghiară este diminutivul numelui ANNA. greacă. cunoscut sub numele de Sfânta Ana). 1. numele tradiţional atribuit la mama Fecioarei Maria. mărturiseşte că îşi petrece în fiecare dimineaţă cîte trei ore scriind „pentru adulţii care trebuie să fie treziţi din somn“ şi scrie în ediţia franceză a revistei Elle. din Vechiul Testament. rusă. William a continuat ca singur monarh.Anna Seghers (n. A fost un nume popular în Imperiul Bizantin.1714) a fost regină a Angliei. AHN-nah (italiană. Este profesoară de limba franceză la Colegiul Nazareth din satul Voisenon. După moartea Mariei în 1694. AH-nah (germană.12. Varianta pentru Channah (a se vedea HANNAH). poloneză. ANNA ( f ) Utilizare: engleză. Scoţiei şi Irlandei. . utilizată în greacă şi latină. Tatăl ei.08. În limba spaniolă. islandeză. Italia. Boulogne-Billancourt) este o romancieră franceză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ANIKO ( f ) Utilizare: maghiară. engleză. Personalităţi care au purtat prenumele ANNA: .02. 194 . italiană. 6. bulgară.04. Budapesta) este o scriitoare. Saint-Quentin şi Issy-les-Moulineaux. 24.Dr. finlandeză. Анна (rusă. catalană.Anna Jókai (n. 1. română. ANITA ( f ) Utilizare: spaniolă.1770. d.1983.1665—d.06. i-a succedat lui William al III-lea al Angliei şi al II-lea al Scoţiei. maghiară.Anna a Marii Britanii (n. . iar în Evul Mediu a devenit comun între creştini datorită cinstirii Sfintei Anna (de obicei. a cîştigat trei premii întii la trei mari concursuri de proză: Melun. singurul astfel de caz în istoria britanică.1932. scandinave. Pronunţie: ah-NEE-TAH (spaniolă). germană. Seine-et-Marne. până la propria sa moarte în 1702. În prezent.10. Berlin) a fost o faimoasă scriitoare germană care a descris în operele sale ororile nazismului în cel de cel de al doilea război mondial.Anna Gavalda (9. poloneză). cehă. estoniană. . Florenţa.11.1970. 1. croată şi finlandeză este diminutivul numelui ANA. a fost deposedat de coroană în 1688. Scriere originală: Αννα (greacă). finlandeză. între 1702–1714. bulgară). . trăieşte la sud-est de Paris.Arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (n. 19. membră fondatoare a Academiei Literare Digitale din Ungaria. Mainz – d.

Hr. Se 195 . Egipt . forma romană. sau de la cuvântul latin „antius” („avangardistul”).) asupra forţelor lui Brutus şi Cassius. Canonizat. La 15 august 1195. ANNABEL ( f ) Pronunţie: AN-ə-Bel (în engleză).. de Shakespeare se bazează. alături de Pahomie cel Mare.d. Variantă a numelui AMABEL. Varianta pentru Antonio. Anita.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Prenume care au o anumită legătură cu Anna sunt: Ana. Antje. a fost călugăr. Egipt) a fost un general şi politician roman. A făcut foarte multe minuni printre care se pot număra următoarele: scapă de moarte.30 î. Hannah. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. patronul spiritual al Portugaliei. care a dus la adăugarea literei h în secolul al XVII . În limba maghiară este un diminutiv al numelui ANNA.Hr. Hanka. Este considerat părintele călugărilor. s-a născut la Lisabona Ferdinand. spaniolă şi italiană de la Antonius. Anouk. bulgară. de erezii. de nenorociri. fereşte de lepră şi de bolile molipsitoare şi incurabile. în Evul Mediu. datorită faimei Sfântului Antonie cel Mare. Anişoara. pe povestea lui şi a amantei sale Cleopatra. locotenent al lui Cezar.. Victorios la Philippi (42 î. sunt: Numele a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină.Hr. ANNUSKA ( f ) Utilizare: maghiară. Marcus Antonius (n.lea. însănătoşeşte pe toţi bolnavii care aleargă la dânsul cu încredere şi ajută călătorii pe ape. Popularitatea sa a fost consolidată de Sfântul Anton de Padova. Antonie cel Mare (n. În limba engleză.08. a fost frecvent (dar incorect) asociat cu grecescul ανθος (anthos) care înseamnă floare. de diavol şi de ispitele lui. Pronunţie: AHN-tawn (germană). 251. influenţată de numele ANNA. 23 decembrie 1807 . Anne. întemeietor al monahismului. Anja. canonizat ca sfânt. Acest nume pare să fie apărut în Scoţia. Scriere originală: Антон (rusă. 356). Anton Claret (n. Alexandria. Tragedia „Antoniu si Cleopatra” (1606). ucraineană). 82 î. Hanna. Anke. Kome. ANTON ( m ) Provine de la grecescul anthos (floare) sau de la „Antoniu” (nume de origine latină care înseamnă „a fost pierdut”. ucigaşii lui Cezar. întemeietorul ordinului claretin. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. într-o familie de nobili bogată. ascet şi eremit egiptean. Personalităţi de seamă care au purtat numele Anton. un pustnic-egiptean a secolului al III-lea care a pus bazele monahismului creştin. este prăznuit de toate bisericile creştine pe data de 17 ianuarie. Anika. 1. ahn-TON (rusă). Roma — d.d. 1870) a fost un episcop catolic din Spania.

lea care s-a răzvrătit împotriva bisericii şi a fost spânzurat în cele din urmă. Comportamentul lui moral şi politic duce la ascuţirea conflictului cu Octavian. pui”. spaniolă. se lăsase muşcată de vipere. a fost fiica lui Oedip şi Jocasta. ARISTIDE ( m ) Forma franceză pentru numele ARISTIDES. ahn-TAWN-yah (poloneză). Varianta feminină a numelui Antonius (în acest sens vezi ANTHONY). o variantă a numelui Annabel. Forma feminină pentru Antoniu (Anton). ahn-TO-nyah (italiană. Înseamnă „împotriva naşterii”. Aflând de sinuciderea Cleopatrei care. Din greacescul Αριστειδης (Aristeides) care înseamnă „cel mai bun fel”. derivat din αριστος (Aristos) „mai bune” şi ειδος (Eidos) „fel. AHR-nawlt (în germană). Compus din elementele „arn” care înseamnă vultur şi „wald” care înseamnă putere. ANTIGONA ( f ) Scriere originală: Αντιγονη (greacă veche). Utilizare: engleză. spaniolă). Forma spaniolă şi poloneză pentru ARIADNE. germană. dar nu a mai fost folosit ca un nume de limbă engleză. respectiv de către un jucător de golf american Arnold Palmer (1929 -) şi actorul austriac-american şi politician Arnold Schwarzenegger (1947 -). de tip”. ahn-TO-nee-ah (germană. după Evul Mediu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătoreşte cu regina Egiptului. înseamnă „putere de vultur”. Antigona. 196 . din limba greacă αντι (anti) „împotriva” şi γονη „naştere. Pronunţie: AHR-nəld (în engleză). daneză). Acest nume a fost purtat de către: Arnold de Brescia. fiind reintrodus în secolul XIX – lea. un călugăr din secolul XII . poloneză). ARNOLD (m) Din limba germană. aşa cum spune legenda. ARABELLA ( f ) Probabil. în care Antoniu a fost înfrânt. ANTONIA ( f ) Pronunţie: an-TON-ee-a (engleză). al cărui rezultat a fost bătălia de la Actium. Marc Antoniu se sinucide. Cleopatra. ARISTIDES ( m ) Scrierea originală: Αριστειδης (greacă veche). ANTONELLA ( f ) Utilizare: italiană.Dr. Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. ARIADNA ( f ) Pronunţie: ah-RYAHD-nah (spaniolă. în legenda greacă. română.

În 396 a devenit episcop de Hippo Regius. Pronuntie: ATH-ə-NAY-shəs (în engleză). filozof. teolog.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ARTHUR ( m ) Utilizare: engleză. Poate fi derivat de la elementele britanice art “urs” combinat cu viros “om”. Sfântul Augustin din Hipona a fost un episcop. cât şi în pace. un prefix negativ. apoi scepticismul şi în final neoplatonismul. în Evul Mediu şi s-a bucurat de o creştere de popularitate în secolul XIX . Pronunţie: AHR-thər (engleză). El poate sau nu poate să fi fost o persoană reală. Numele a devenit popular în Anglia. pe teritoriul Algeriei de azi. profilându-se pe filosofie fiind foarte impresionat de operele lui Cicero. Datorită renumele său. ASTRID ( m ) Varianta modernă a numelui Astrith: „ass” care înseamnă zeu şi „fríðr” care înseamnă frumos. AUGUSTIN ( m ) Pronunţie: AW-gəs-teen. Alternativ. Clarke (1917-2008). AHRtoor (germană).430. De-a lungul timpului. Hippo Regius. în Evul Mediu în parte datorită sfântului Augustin de Canterbury. sau poate fi înrudit cu cuvântul irlandez art “piatră”. numele a intrat în uz general în lumea creştină. un rege care a prezidat cavalerii Mesei Rotunde. ar-TUYR (franceză). combinat cu θανατος (Thanatos) „moarte”. Arthur este numele personajului central în legenda Arthur. în nordul Africii. care s-a născut la data de 13.lea.08. reprezentând deseori idealul cavaleresc. depăşind graniţele Marii Britanii. Numele a intrat în uz general în Anglia. Артур (rusă). germană. AHR-tuwr (poloneză). ceea ce înseamnă „nemuritor” din greacă α . un călugăr italian trimis în Anglia pentru a 197 . ATANASIE ( m ) Scriere originală: Αθανασιος (greacă veche). franceză. care a utilizat argumente logice încercând să demonstreze veridicitatea religiei creştine. Sfântul Atanasie a fost un episcop din secolul al IV – lea din Alexandria care s-au opus cu tărie arianismului. atât în război. pentru contribuţiile sale la filosofia creştină. doctor al Bisericii şi teolog creştin din Africa de Nord. De la numele grecesc Αθανασιος (Athanasios). popularitatea poveştilor despre regele Arthur a crescut. Regele Arthur sau Artur este un rege britanic semi-legendar. fiindrecunoscut ca un doctor al Bisericii. A urmat întâi maniheismul. după convertirea sa la creştinism (387).11. şi autorul Arthur C. Personalităţi care au purtat acest nume: îi includ pe filozoful german Arthur Schopenhauer (1788-1860). Arthur Conan Doyle creatorul lui Sherlock Holmes (1859-1930). poate fi înrudit cu latinul Artorius.354 în Thagaste Numidia şi a decedat la data de 28.

germană. 198 . ָ ֲִ Forma feminină pentru AVIV. AURELIA ( f ) Forma feminină pentru AUREL. a reuşit să întemeieze 2 episcopii: Episcopia de Londra şi Episcopia de Rochester. Marcus Aurelius a fost un împărat roman şi filozof. AURORA/AURICA ( f ) Utilizare: italiană. AVIV ( m ) Utilizare: ebraică. nume de origine latină. Provine din cuvântul englezesc aura (derivat din limba latină). care descrie o atmosferă distinctivă sau iluminare. este şi numele mai multor Sfinţi. germană. să-i convertească pe englezi la creştinism. Pronunţie: ow-REL (germană).604) a fost primul episcop de Canterbury. Wste varianta în limba română. cehă şi slovacă pentru AURELIUS. De asemenea. reuşind să îl convertească şi pe regele Ethelbert (care avea o soţie creştină). română. AUGUSTINA ( f ) Varianta feminină a numelui Augustinus. Augustin a fost numit arhiespiscop al Angliei. portugheză. împreună cu 40 de călugări.Dr. Augustin (d. derivat tot de la latinul aurelius „aurit”. care au vizitat pe Isus când era nou-născut. A fost trimis de către papa Grigore cel Mare. AUREL ( m ) De la „Aurelius”. sau trei regi). ‫ֲב‬ În limba ebraică înseamnă „de primăvară”. cunoscuţi sub numele de Magi. Datorită succeselor sale. Aurora a fost zeiţa română a dimineţii.05. în Anglia. engleză. AURA ( f ) Pronunţie: AWR-ə. Este considerat sfânt în Biserica Anglicană. Scriere originală: ‫( א ִיב‬ebraică). însemnând „aurită/auritul”. finlandeză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA converti anglo-saxoni. AVIVA ( f ) Utilizare: ebraică. BALTAZAR ( m ) Din feniciană şi semnifică protejaţi-l pe rege. Scriere originală: ‫( אביבה‬ebraică). Catolică şi Ortodoxă. Baltazar este numele tradiţional atribuit oamenilor înţelepţi (de asemenea. 26. În limba latină înseamnă „zori/răsărit”. spaniolă.

În Noul Testament Bartolomeu a fost un apostol. BAY-ahtriks (olandez). BEATRIX ( f ) Utilizare: engleză. Pronunţie: BEE-ə-triks (în engleză). germană. Potrivit legendei. Numele a început să fie folosit în lumea creştină din Evul Mediu. care a fost apoi ucis de un fulger. germană. franceză. Acesta a fost un nume comun printre primii creştini. BENEDICT ( m ) Pronuntie: BEN-ə-dikt. Varianta franceză a numelui Beatrix. Ea este patronul arhitecţilor. numele a fost frecvent folosit în rândul creştinilor. germană. geologilor. BARTHOLOMEU ( m ) De la Βαρθολομαιος (Bartolomeu). După un timp. maghiară. italiană. 199 . Viatrix sau Beatrix a fost un sfânt care a fost strangulat şi condamnat la moarte în timpul persecuţiilor lui Diocleţian. după care a devenit foarte popular. o formă feminină provenit din limba latină târzie Viator care înseamnă „voiajor. creatorul lui Peter Rabbit. BE-ah-triks (în germană). romană. croată. Bahr-BAH-rah (poloneză). cioplitorilor în piatră şi artileriştilor. Bahr-brə (în engleză). poloneză. Derivat din greacescul βαρβαρος (Barbaros) însemnând „străin”. călător”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI BARBARA ( f ) Utilizare: engleză. Un purtător faimos a a cestui nume a fost autorul britanic şi ilustrator Beatrix Potter (1866-1943). nume latin ce înseamnă „voiajor/călător”. Probabil de la Viatrix. cunoscut sub numele de Nathaniel. de asemenea. olandeză. Pronunţie: Bahr-bər-ə (în engleză). maghiară. De la „viatrix”. Bahr-BAH-rah (în germană). Saint Barbara a fost o tânără ucisă de Dioscor tatăl ei. slovenă. În Anglia nu a fost folosit până în secolul al al XII-lea. scandinav. romană. BEATRICE ( f ) A se vedea Beatrix. BEATA ( f ) Utilizare: poloneză. Derivă din latinescul Benedictus care însemnă „binecuvântat”. ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul Beatus care înseamnă „binecuvântat”. germană). care a fost forma grecească a unui nume vechi care înseamnă „fiul lui Talmai”. Datorită popularităţii acestui sfânt numele a devenit comun în Anglia în timpul Evului Mediu. Derivat din latinescul Beatus însemnând „binecuvântat”. fiind purtat de 16 papi. Pronunţie: fi-AH-TAH (poloneză.

Baruch Spinoza. BERTOLD ( m ) [Germană] înţeleptul conducător. de către mama sa. filozof. introducând în mănăstire modul de viaţă cumpătat şi modest al călugărilor caracterizat printr-o viaţă celibatară. s-a născut (480) în Nursia (Norcia.spre deosebire de concepţia dualistă a acestuia din urmă Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii. însă .11. Ziua de 11 iulie. puternic. Benedetto Croce (n. Gândirea lui a fost influenţată de scrierile lui Thomas Hobbes şi René Descartes. A scris numeroase lucrări de filozofia istoriei şi de estetică. Un purtător faimos a acestui nume a fost Benjamin Franklin (1706-1790). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi care au purtat acest prenume: Sfântul Benedikt (ital. astfel stareţul fiind tratat ca un părinte (tată). dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. fierarilor şi al muribunzilor. profesor şi om politic al Americii. latinizat: Benedictus de Spinoza (24. În Vechiul Testament. San Benedetto di Norcia). al învăţătorilor. inventator. un important diplomat. Haga) a fost un renumit filosof evreu. Amsterdam – 21. minerilor. El a fost iniţial numit ‫( אוִֹי -בּן‬Ben-'oniy) adică „fiul este durerea mea”. 200 . 25. după Reforma protestantă. Umbria) ca fiul unui om bogat. este ziua în care se sărbătoreşte Benedikt din Nursia. din 1964 este considerat patron protector al Europei. ֶ ‫נ‬ Rachel.1632. relaţiile din mănăstire fiind stabilite ca într-o familie. Unul din papi care au urmat stilul său de viaţă modestă a fost papa Gregor cel Mare (al IV-lea). el este considerat patronul protector al şcolarilor. 20.02. filozof idealist şi politician. BERNARD ( m ) Este derivat din cuvintele limbii germane: „bern” care înseamnă urs şi „hard” care înseamnă curajos.02. iar călugării ca fraţi Benedikt din Nursia este venerat ca sfânt de biserica catolică. BENIAMIN ( m ) Varianta românească pentru BENJAMIN. a stabilit timpul pentru rugăciune. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. Ca nume englez. beraht = strălucit şi wald = putere. fiind chemat ca ajutor în boli dureroase.1866. de la numele ebraic ‫בנָמין‬ ִ ‫ִ ְי‬ (Binyamin) care înseamnă „fiul sudului” sau „fiul mâinii drepte”. Spinoza a fost un raţionalist şi unul din reprezentanţii panteismului în timpurile moderne. meditaţie. fiind întemeietorul ordinului creştin al călugărilor benedictini din Europa de vest. d. care a murit la 21 martie pe Monte Casino. în secolul al VI-lea (Ordinul benedictin sau în latină Ordo Sancti Benedicti). Acest Ordin funcţionează după regula redactată în anul 529 de Benedict de Nursia la Mănăstirea Montecassino. care a murit la scurt timp după naştere. întreaga existenţă reducându-se la ceea ce el a numit „Substanţă”. o hrănire frugală.1677. muncă şi dormit.1952) a fost un critic italian. Benjamin a început să fie folosit.Dr.11. unde carnea patrupedelor era interzisă. A avut o influenţă notabilă asupra lui Antonio Gramsci. om de ştiinţă.

sârbă). care a construit aziluri în Alpii elveţieni. bulgară. Este varianta feminină a numelui BOGDAN. Acest nume a fost purtat de mama lui Carol în secolul al VIII .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Utilizare: engleză. BER-nahrt (poloneză. croată). cuvintele slave bog „Dumnezeu” şi dan „dat”. un teolog din secolul al XII lea şi Doctor al Bisericii. Pronunţie: BER-tah (poloneză. BOGDAN ( m ) Scriere originală: Богдан (rusă. engleză. BERTA ( f ) Derivat de la beraht care înseamnă faimos. inclusiv Saint Bernard de Menthon. BER-ANR (în franceză). şi a fost popularizat în Anglia de către normanzi . macedoneană. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost George Bernard Shaw (1856-1950). poloneză. germană). Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. ce înseamnă „alb”. fiind numele mai multor sfinţi. croată. BOGDANA ( f ) Scriere originală: Богдана (rusă. sârbă. Derivat din slavul BOJ care semnifică „luptă”. franceză. bulgară. celebrul”. Varianta pentru prenumele BERTHA. sârbă). BOJAN ( m ) Utilizare: slovenă. Numele mai apare în legendele germanice scris sub forma Perchta sau Berchta. Provine de la „bogdan”. Pronunţie: bər-NAHRD (în engleză). Este varianta în limba română şi italiană pentru BLANCHE. Shakespeare a folosit personaje cu acest nume în „Îmblânzirea scorpiei” şi „Othello”. Pronunţie: BAWG-dahn (poloneză).lea. strălucit. Pronunţie: BER-TAH (în germană). croată. Înseamnă „dat de Dumnezeu”. BERTHA ( f ) Utilizare: germană. 201 . română. sau cadoul lui Dumnezeu. care a aparţinut unei zeiţe. în secolul al XX . un dramaturg irlandez şi eseist. slovenă. BUR-thə (în engleză).lea şi Saint Bernard de Clairvaux. Provine de la beraht care înseamnă „luminos. Scriere originală: Бојан (macedoneană. BIANCA ( f ) Provine din cuvântul „blanc” (din franceza veche). sârbă).

Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur”. slovenă. şi alte nume care încep cu Brad. Numele Karl. o teorie alternativă arată că poate fi derivat şi din cuvântul Hari. CĂLIN ( m ) Prenume tipic românesc probabil din lumea vegetală. CARLA ( f ) Forma feminină pentru CARLO. Scriere originală: Борис (rusă. Pronunţie: BAH-Rees (rusă). cunoscută şi ca „şofran”. ceea ce însemnă „om”. BRAD ( m ) Din limba engleză: board = larg. CALISTRAT ( m ) Derivat din limba greacă înseamnând armată frumoasă: kallos = frumos şi stratos = armată. sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortură”. bulgară. Utilizare: bulgară. BO-RIS (în germană). „Calinul” (Viburnum opulus) este un arbust raspândit şi la noi în ţară.Dr. Varianta în limba română pentru CAMELLIA. BRÂNDUŞA ( f ) Derivat de la numele plantei. cunoscut sub numele de Charlemagne. croată. Cu toate acestea. rusă. care a fost derivat dintr-un cuvânt germanic. Борис = luptător plin de glorie). CĂTĂLINA/CĂTĂLIN ( f /m ) Forma romană pentru KATHERINE. germană. Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). denumită aşa după botanistul Georg Josef Kamel. De la numele florii. derivat de la grecescul Αικατερινη (Aikaterine). macedoneană. CAMELIA ( f ) provine de la o expresie din latină ce înseamnă „ajutorul preotului”. 202 . sau forma scurtă de la Borislav (slav. BAWR-se (în engleză). mare. BRADFORD. macedoneană). Popularitatea acestui nume în Europa continentală a fost cauzată de faima pe care a avut-o Carol cel Mare (742-814). din limba germană care înseamnă „armată. sau de la un nume egiptean care înseamna „sfinţirea numelui tău”. schimbând scrierea de la Katerina la Katharina. un rege al francilor. războinic”. Forma prescurtată a numelor BRADLEY. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA BORIS ( m ) Forma scurtă a numelui Bogoris din limba turcă „scurt sau lup”. CARLOS sau CARL. care provine de la ‘εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi”.

conform căreia. care a primit cetăţenia franceză. CARMEL ( f ) Scriere originală: ‫( כּ ְמל‬ebraica veche). Numele poate fi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Carla Bruni Sarkozy (născută Gilberta Bruni Tedeschi la 23. În anul 2008 s-a căsătorit cu preşedintele Franţei. CARMINA ( f ) Forma italiană pentru CARMEL. dat cu referire la cuvântul din vocabularul englez care înseamnă „piesă” sau „imn”. 203 . nume evreiesc ce înseamnă „orhidee”. CARINA ( f ) Înseamnă mic şi iubit. influenţată de latinul carminis „al melodiei. Este numele a 2 state americane: Carolina de Sud şi de Nord. Acesta a fost muntele cu cele mai multe mănăstiri creştine timpurii. Acesta a fost anterior un nume masculin. fostă fotomodel italian. acesta a fost folosit în principal de către catolici. al cântecului”. dat unei constelaţii.1967 în Torino) este o muziciană. Pronunţie: Kash-ən (în engleză). Există o teorie alternativă. acest nume ar proveni de la heri „armată. Nicolas Sarkozy. a lui George Bizet. luptător”. CAROL ( f şi m ) Forma scurtă de Caroline. de la Karl însemnând „om”. CAROLINA ( f ) Provine de la „ceorl”. Fecioara din Carmel. Fiind un nume englez. Acest nume este.12. care la rândul lui se trage dintr-un cuvânt italian care înseamnă „iubit”. CARMEN ( f ) De la „Carmel”. după cuvântul „keel” în latină. Forma spaniolă pentru CARMEL. ֶ ‫ַר‬ De la numelui Fecioarei Maria. de asemenea. Acest nume este derivat de la Cassius. CASIAN/CASIANA ( m şi f ) Provine din latinescul cassus care înseamnă gol. referindu-se la o parte a navei lui Jason Argo. În România. CASANDRA ( f ) Din cuvântul grecesc kekasmai = a străluci şi aner = om. cuvânt antic german ce înseamnă „proprietar”. au existat 2 regi cu acest nume. de asemenea. Forma feminină latinizată pentru CAROLUS (Carol). influenţat de latinul carmen „cântec”. În limba germană. Provine din cuvântul CARA. Este numele personajului principal din opera „Carmen”. ‫( כּ ְמל‬Karmel) (care ֶ ‫ַר‬ înseamnă „grădină” în ebraică) este un munte în Israel menţionat în Vechiul Testament . derivat de la Carolus .

Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. care a fost torturat pe o roată cu ţepi. Printre personalităţile care au purtat acest nume se află Ecaterina cea Mare. 204 . trei dintre nevestele lui Henry al VIII . Ecaterina de Siena. Sfântul a fost iniţial venerat în Siria. Acest nume a fost folosit în Anglia încă din secolul al XII – lea. Numele a fost purtat de un sfânt şi martir din Alexandria.lea. iar în timpurile moderne. KATHERINE ( f ) Pronunţie: Kath-ə-Rin. A fost condamnată la moarte. ortografia latină fiind schimbată de la Katerina la Katharina pentru a reflecta acest lucru. CELINA ( f ) Variantă a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina. care a derivat de la latinul caecilia „orb”. CĂTĂLINA ( f ) Forma prescurtată pentru KATHERINE. care a venit de la εκατερος (hekateros) „fiecare dintre cele două”. care semnifică „a cerului. a devenit asociat cu grecescul καθαρος (katharos) care înseamnă „pure”. Nume roman care a fost probabil derivat din cassus latină „gol. care la rândul ei ar putea proveni din greacescul αικια (aikia) „tortură”. care a fost numit după americanul aboliţionist Cassius Clay (1810-1903). zadar”. De la numele grecesc Αικατερινη (Aikaterine). un mistic din secolul al XIV – lea. acesta a fost numele primului boxer Muhammad Ali (1942 -). CATINA ( f ) Forma prescurtată pentru CĂTĂLINA. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CASSIUS ( m ) Pronunţie: Kash-əs (în engleză). În epoca creştinismului primar. Etimologic ar putea deriva de la numele grecesc Εκατερινη (Hekaterine). ar putea deriva de la numele zeiţei Hecate. CELESTINA ( f ) Forma feminină a numelui latin CAELESTINUS. Katherine de Aragon şi două împărătesele ale Rusiei. iar numele lui a fost introdus în Europa de Vest de către cruciaţi.Dr. Conform legendelor. CELINE ( f ) Prescurtare a numelui Marcelina. regina Catherine de Medici. pentru că a refuzat să venereze zeii romani. care a fost numit după tatăl său Cassius Clay. ceresc”. CECILIA ( f ) Forma feminină latinizată pentru Caecilius. Sfânta Cecilia a fost o martiră a secolului al III-lea.

Forma portugheză. CIPRIAN ( m ) Forma românească pentru Cyprianus. Citind Biblia şi cunoscând viaţa creştină. Sub împăratul Valerian (253-259). în ziua de 14 septembrie 258. Scopul lor principal este apărarea creştinismului în faţa păgânilor. Creştinii erau obligaţi să se prezinte în faţa magistraţilor şi să ceară “libellus”. Ciprian a considerat oportun să se sustragă acestei obligaţii. mai puţin cunoscute de Biserica Răsăriteană. dar şi întărirea creştinilor şi apărarea credinţei Bisericii în faţa ereziilor. TSE-zahr (poloneză). Cezar a fost folosit ca titlu pentru împăraţii care au venit după ei. sfântul Ciprian susţinând că acest botez nu este valid. aruncau câteva boabe de tămâie pe jarul aflat la picioarele unui idol al Imperiului Roman. Iulius Cezar şi fiul său adoptiv. Între cele mai importante scrieri ale sfântului Ciprian se numără: Tratatul Ad Donatum cuprinde o frescă a decadenţei morale a societăţii timpului său. Pontius şi s-a transmis în latină sub numele de Vita Cypriani. a fost ales la conducerea Bisericii din Cartagina. Sfântul Ciprian a fost un episcop din secolul al treilea din Cartagina şi un martir sub împăratul Valerian. dar recuperate de teologia ortodoxă din secolul XX. au fost 2 dintre conducătorii Imperiului Roman. Iulius Cezar Octavianus (cunoscut ca Augustus). dar abia şi-a început activitatea ca episcop. s-a născut la Cartagina. După trei ani. s-a convertit la creştinism şi a primit botezul. fiind acuzaţi de tulburările apărute în cetate. la vârsta de 36 de ani. care înseamnă „originar din Cipru” în latină. Ciprian. de la „caesarius”. când împăratul Decius a promulgat legea privitoare la certificatul de cetăţenie. Împotriva spectacolelor. Despre cei căzuţi („cei căzuţi” fiind creştinii care au cedat în timpul persecuţiei lui Deciu aducând jertfe idolilor). fugind din oraş la ţară. nume latin ce înseamnă „şeful”. a fost profesor de retorică şi avocat. Personalitate puternică a Bisericii creştine din Mitropolia Africii de Nord. sfântul Ciprian a purtat o dispută teologică acută cu papa Ştefan I al Romei (254-257) cu privire la validitatea botezului făcut de eretici. ce se elibera numai acelora care. Despre unitatea Bisericii 205 . iar mai apoi decapitat împreună cu alţi clerici responsabili ai Bisericii Cartaginei (între care i Flavian). este mai întâi condamnat la exil (august 257). Sfântul Ciprian a scris în latină numeroase tratate şi scrisori. în timpul persecu iilor. în jurul anului 210. certificatul de cetăţeni buni.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CEZAR ( m ) Pronunţie: SEE-zər (în engleză). poloneză şi română pentru CAESAR. în 249. în prealabil. Mulţi creştini au încercat să scape de această obligaţie printr-o stratagemă: cumpărau certificatele de la funcţionari care le vindeau clandestin. În latină înseamnă „păros”. Viaţa sa a fost scrisă de ucenicul şi diaconul său. Ad Fortunanum este un îndemn la mucenicia creştină.

spaniolă). Forma prescurtată pentru CLEOPATRA. Derivă de la Clemens. CLEMENT ( m ) Pronunţie: KLE-ment. derivat din κλεος (kleos) „glorie” combinat cu πατρος (Patros) „de tată”. inclusiv al Împaratului Claudius. CLEMENTINA ( f ) Forma feminină pentru CLEMENT. un teolog şi părinte al bisericii care a încercat să împace filozofiile creştine cu cele platonice. în care sfântul Ciprian vorbeşte despre unitatea Bisericii şi îi pune în gardă pe contemporanii săi despre ispita orgolioasă a creării unor „biserici paralele” a ceea ce el numeşte „marea Biserică”. derivat de la latinul claudus. Un alt sfânt a fost Clement din Alexandria. Acesta a fost numele reginei ale Egiptului din familia regală ptolemeic. inclusiv de Besançon un episcop din secolul al VII-lea. 206 . inclusiv Saint Clement I.Dr. CLAUDIU ( m ) Forma românească pentru CLAUDIUS. Nume medieval derivat de la latinul clarus „clar. în timp ce sfântul Ciprian se referea la cei din Biserică care se separă din orgoliu în schisme sau erezii. Aceasta a fost numele de 14 papi. care înseamnă „plin de milă. gentil. schilodit. Forma feminină pentru CLAUDIUS. CLEO ( f ) Pronunţie: KLEE-o. KLOW-dyah (italiană. KLOW-dee-ah (germană). CLAUDIA ( f ) Pronunţie: KLAW-dee-a (engleză). luminos” sau „sclipitor”. pentru a il aduce pe fiul ei Nero (fiul vitreg al lui Claudius) la putere. Din limba greacă numele Κλεοπατρα (Kleopatra) ceea ce însemna „slavă Tatălui”. Origine latină. El concluzionează cu expresia „în afara Bisericii nu este mântuire”. A fost numele mai multor împăraţi romani din secolul I. Pronunţie: Klee-ə-PAT-rə (în engleză). unul dintre Părinţi apostolici. CLEOPATRA ( f ) Scriere originală: Κλεοπατρα (greacă veche). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Tratatul Despre unitatea Biserici (De Catholicae Ecclesiae unitate publicat în anul 251) este una din operele sale cheie. care a fost adeseori scoasă din contextul ei pentru a exprima că nimeni nu se mântuieşte din cei necreştini. milos. blând”. infirm”. CLARA ( f ) Pronunţie: KLAH-rah (italiană. „şchiop. care şi-a otrăvit soţia (Agripina). germană. spaniolă). Numele a fost ulterior purtat de mai mulţi sfinţi.

Califul Muawiyah I a trimis o armată sub conducerea fiului său. a fost împărat bizantin între 668 şi 685.Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. Fiu al lui Constantin cel Mare şi al Faustei. . pe care l-a redenumit Constantinopol (Istanbulul de azi). cunoscut sub numele de Constantin III. la rangul de augustus. .Heraclius Konstantin (n. statornic. care semnifică.1711 . 641).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CONSTANŢA ( f ) Varianta feminină românească pentru Constantia. domnind între 1448 şi 1453.791 de persoane poartă prenumele Constanţa.08. 27. care a fost el însuşi derivat de la Constans. a fost împărat bizantin între 741 şi 775 (cu întrerupere 741 . Yazid. Hispania şi Britannia. La moartea acestuia.Constantin al IV-lea (652 . În 629 s-a căsătorit cu vara sa de gradul doi. 505. a fost împărat bizantin între 780 şi 797. derivat de la latinul constans. El era fiul lui Constans II. încredinţindui-se guvernarea provinciilor occidentale: Gallia.Flavius Claudius Constantinus. Printre personalităţi menţionăm pe: .1923) a fost rege al Greciei. a fost ultimul împărat bizantin. românii si-au sărbătorit onomastica conform statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. . . statornic. ferm. Răscoala a fost potolită în 669. . . constant. născut la Arelate (Arles) în Gallia.743). împotriva Imperiului Bizantin. . Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care a adoptat creştinismul. a fost împărat bizantin în 641.01. În 654 a fost numit co-împărat de către tatăl său. Astfel 54. El a mutat capitala de la Roma la Bizanţ.Constantin al V-lea.Constantin al XI-lea Paleologul.022 de persoane poartă 207 . împărat roman (337-340). . „constant.Constantin al VI.685).Constantin I (2. cu care a avut doi copii: Constans şi Theodosiu. cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare. la moartea tatălui său. a fost împărat roman între 306 şi 337. CONSTANTIN ( m ) Varianta franceză şi romînească pentru Constantinus. participă în 332 la luptele de la Dunărea de Jos împotriva goţilor iar în 337.03. Sărbătorirea onomasticii: La data de 21 mai 2010.02. Este ucis în anul 340. Gregoria. Constant şi Constanţiu II.11.1868 – 11.02. care este forma feminină a numelui Constantius. Desemnat în 337 caesar. cunoscut şi sub numele de Constantin cel Nou.337). este ridicat împreună cu cei doi fraţi.272 – d. ferm”. 27. 22. de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena.1769) a fost domnitor în Muntenia şi în Moldova.Constantin Mavrocordat (n. dar în est au reînceput luptele cu arabii. Constantin a trebuit să se confrunte cu rebelul Mezezius din Sicilia.d. 28. 612 – d. 23. fiul lui Heraclius şi fratele lui Heraklonas.054 de persoane poartă prenumele Constantina.

fiind în mod tradiţional considerat primul convertit. care este forma italiană pentru grecescul Κοσμος (Kosmos). kor-NEEL-ya (engleză). COSMA ( m ) Din greaca veche: Κοσμας.lea Î. În Noul Testament. Ei sunt sfinţii patroni ai medicinei. 208 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele Constantin. Sfântul Cosma a fost martirizat cu fratele său geamăn Damian în secolul al IV . derivat de la latinul cornu. CORINA ( f ) Scriere originală: Κοριννα (greacă veche). COSMINA ( f ) Varianta feminină pentru COSMIN. Utilizare: engleză.lea). COSMIN ( m ) Forma românească pentru COSMA. „ordine. alături de fratele său Damian (secolul al IV . fecioară”. care a fost derivat din κοσμος (kosmos).681 persoane poartă prenumele de Costică. Sfântul Cosmin a fost un martir. română. A fost numele unui poet liric din secolul al V . kə-RIN-ə (în engleză). Poetul roman Ovid a scris poezii de dragoste despre o femeie cu acest nume. el s-a convertit la creştinism. însemnând „ordine. COSTEL ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. decenţă”. decenţă”.H. derivat de la κοσμος (kosmos). Varianta pentru CORINNA. a fost un centurion (comandant de armată) trimis de un înger să îl caute pe Petru. 19. CORNELIA ( f ) Pronunţie: kor-NEE-lee-a (engleză). Forma feminină pentru CORNEL. După ce a vorbit cu acesta.lea. ko-RI-nah (în germană).362 persoane poartă prenumele de Costin. derivat de la κορη (kore) „domnişoară. germană. 1439 persoane poartă prenumele de Nuţi. CORNEL / CORNELIU ( m ) Varianta românească pentru CORNELIUS. Pronunţie: kə-Reen-ə (în engleză).Dr.162 persoane poartă prenumele de Costel. 34. 302 persoane poartă prenumele de Costeluş. kawr-NElee-ah (germană). În Anglia a intrat în uz în secolul al XVI .lea. Din limba greacă numele Κοσμας (Kosmas). în parte datorită influenţei olandeze. de la grecescul Κοριννα (Korinna). 80. Ei sunt patronii fizicienilor. „corn”.

Acesta a fost numele care i s-a dat lui Isus de către primii creştini de limbă greacă. Varianta prescurtată din limba germană a numelui CHRISTINE. de obicei scris ַ ִָ în limba engleză mesia. care. „urmaşul lui Cristos” sau „Unsul Domnului”. krees-TYAWN (în franceză). Aceasta este o traducere a cuvântului ebraic ‫( משׁיח‬mashiyach). derivat din greacă χριω (chrio) „pentru a unge”. Semnifică „naşterea mântuitorului Hristos”. conform Noului Testament în oraşul Antiohia. cei care îmbrăţişau şi urmau învăţătura lui Isus Cristos. cum ar fi „Răţuşca cea urâtă”. Este varianta românească pentru CHRISTIAN. de asemenea înseamnă „uns”. Înseamnă „uns”. autorul danez de basme. Pronunţie: Kris-chən (în engleză). În Danemarca. franceză. numele a fost purtat de către zece regi. Kris-TEE-Ahn (în germană). română. CRINA ( f ) Origine românească. În Anglia acest nume s-a folosit încă din Evul Mediu. începând din secolul al XV-lea. Krish-chən (în engleză). Un purtător faimos a fost Hans Christian Andersen (1805-1875). 209 . CHRISTOS ( m ) Utilizare: Teologie. Derivat de la numele latin Christianus care înseamnă „un creştin” (a se vedea în acest sens şi CHRISTOS ). CHRISTEL ( f ) Pronunţie: Kris-tel. ţările scandinave. germană. COSTIN ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru CONSTANTIN. etc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI COSTICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. În latină înseamnă „creştin”. În jurul anului 43. devenind un nume comun până în secolul al XVII-lea. Derivat de la numele florii de „crin”. CRĂCIUN ( m & f ) Pronunţie: Kris-məs. au început să fie numiţi creştini. timp în care era purtat atât de bărbaţi cât şi femei. CRISTIAN ( m ) Pronunţie: Kris-chən (în engleză). CHRISTIAN ( m ) Utilizare: engleză. CRISTI ( m ) Varianta de alint pentru CRISTIAN.

O bandă de tâlhari a atacat schitul într-o noapte şi i-a masacrat pe cei doi călugări italieni şi pe cei doi polonezi.creştină. Există şi forma feminină Cristiana. Tâlharii.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA în latineşte christiani. cu acelaşi înţeles. Schitul de pe Warta a devenit un loc de pelerinaj renumit. după numele Învăţătorului lor. Rege. Ca nume de persoană. cuvânt ce înseamnă „Unsul Domnului”. a rămas ca al doilea nume al lui Isus. regele Boleslau a comutat sentinţa. Cristel. Toţi locuiau nu departe de Gniezno. dar a fost răpus şi el. Ristea. XI). s-au format şi numele: Hristea. Episcopul de Poznan a venit acolo şi a dispus ca trupurile celor patru călugări camaldulezi să fie înmormântate în biserică. formată din doi italieni. împreună într-un schit. Sfântul Augustin a exprimat acest adevăr prin cuvintele: „Christianus alter Christus”. Ulterior. fiul Mariei din Nazaret. şi cei cinci fraţi camaldulezi sunt sărbătoriţi ca sfinţi în ziua de 12 noiembrie în toată Polonia. victimele au dovedit că i-au iertat: lanţurile s-au rupt de la sine şi au căzut. Numele Cristos este de origine greacă şi traduce cuvântul ebraic Mesia. au fost primiţi în mănăstire ca servitori. Cristian s-a apărat cu un baston. Cristian era un polonez primit între ei şi însărcinat să pregătească mâncarea. Deoarece Fiul lui Dumnezeu devenit Om a realizat în gradul cel mai înalt atribuţiile de Preot. numele de Mesia. Ristel. Cu toate că asasinii au fost prinşi şi condamnaţi la moarte. deoarece s-a considerat că el ar fi fost mai puţin erou motivat de faptul că a încercat să se apere. Formele Cristina. hotărând să fie puşi în lanţuri. Christianus a început să fie folosit şi ca nume de persoană. Sensul aminteşte de faptul că persoanele alese de Dumnezeu să fie regi. care se poate traduce prin „Creştinul este un alt Cristos”. legaţi de mormintele victimelor. Cristiana s-au format nume proprii care au pătruns şi la noi sub forma Cristina. Profet. Mai târziu. chemaţi de regele Boleslau să participe la activitatea de încreştinare a Poloniei. Cristian are înţelesul de „om dăruit lui Cristos”. Aflând despre cele întâmplate. Adesea sunt folosite şi diminutivele: Cristinel. din adjectivele Christianus. Cristos. în interiorul schitului. Toate aceste variante urmăresc să amintească strânsa legătură dintre credinciosul creştin şi Cristos Domnul. şi Cristiana. CRISTIANA / CHRISTINA ( f ) Varianta feminină românească pentru CRISTIAN / CHRISTIAN. iar al lui Cristian. preoţi sau profeţi erau consacrate prin ungerea cu untdelemnul sfinţit. supranume ce se adăuga la numele propriu-zis. Dar printr-o minune. cu rolul de adjective. recunoscându-şi vina şi cerând în public iertare. 12 noiembrie (calendarul latin) Sfântul Cristian a făcut parte dintr-o misiune de călugări camaldulezi. Ioan şi Benedict şi doi polonezi Matei şi Isac. şi lăsaţi acolo până ce vor muri. Sub influenţa limbii slave. pe malul râului Warta. Sfântul Cristian (sec. Hristan. Christus. Şi până atunci se foloseau cuvintele creştin . 210 . Ristică. Numele Cristina cu corespondentul masculin Cristian sunt specific creştineşti şi apar după ce Biserica creştină a primit libertatea prin împăratul Constantin.

în marea lor majoritate. situat în Fenicia (azi Liban). întru mine. dar aici trei îngeri coborâţi din cer îi aduc mângâiere şi îi redau sănătatea. Văzând că prin astfel de metode nu obţin nici un rezultat. Tatăl neînduplecat este pedepsit de Dumnezeu cu moartea. de la Paul Veronese la Luca Cranach. aşezat pe malul lacului cu acelaşi nume din centrul Italiei. Deoarece Cristina rămâne neclintită în credinţă.56).. să renunţe la religia primejdioasă pe care a îmbrăţişat-o. cinsteşte ca patroană pe o tânără martiră din secolul al IV-lea. de la Giovanii Della Robia la Luca Signorelli. Oraşul Bolsena. Crăstina. de către tatăl ei Urban. ne mai ştiind la ce chinuri să o supună. suferinţele Cristinei nu se sfârşesc. Urban trece de la rugăminţi la pedepse: a ordonat să fie biciuită şi aruncată în temniţă. 21. Fiind plină de răni este aruncată să zacă în închisoare. Cristina. şi eu întru Tine. Cărstina. IV).23). împreună cu douăsprezece slujnice. ci poartă în fiinţa lui însăşi fiinţa lui Cristos.. ofiţer superior în armata împăratului. tatăl o dă pe mâna judecătorilor şi aceştia o supun la diferite torturi îngrozitoare. devenită creştină. Înfuriat. Versiunile în limba greacă ale vieţii Sfintei Cristina afirmă că ea era de loc din oraşul Tir. care pentru că era frumoasă a fost închisă într-un turn. Eu întru ei şi Tu întru mine”(Ioan 17. Passio Cristinae (Cristina). la urmă i se taie sânii. 24 iulie (calendarul latin) Sfânta apare între fecioarele martire reprezentate pe mozaicurile bisericii Sfântul Apolinar cel Nou din Ravena. „urmaşul” lui Cristos. Numeroşi artişti. şi metalul preţios rezultat l-a împărţit săracilor. respectul faţă de fiinţa dumnezeiască.Faptele celor mai vestiţi martiri. ce se vor dovedi la fel de ineficiente: este arsă pe un grătar înroşit. dar piatra. „Ca toţi să fie una. pluteşte pe apă şi Cristina iese la mal. s-au inspirat din episoadele povestite de Passio Cristinae. Copila însă a sfărâmat statuetele preţioase pe care tatăl le aşezase în camera ei. umană a lui Isus a cerut să nu se folosească pentru simpli oameni un nume purtat de Omul-Dumnezeu. susţinută de îngeri. lângă mormântul căreia a fost descoperit un cimitir subteran. s-au desprins formele: Hrestina. şi mai nou Cristaiana. în timp ce versiunile în limba latină. judecătorii trec la soluţia finală: leagă o piatră grea de gâtul copilei şi o aruncă în apă. lăsată între şerpi veninoşi. Sfânta Cristina (sec. Tina. voind de fapt să o constrângă pe fiica sa. după cum Tu. şi atunci s-au creat cuvintele Cristin. aruncată în ulei înfierbântat. a fost o tânără de unsprezece ani. susţin că ea este originară din Bolsena. Pornind de la numele Cristina.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cristin au apărut de prima dată ca nume proprii din dorinţa de a da copiilor numele care l-a purtat Mântuitorul. ei curmă viaţa plăpândă a Cristinei cu două lovituri de suliţă. şi astfel să o scape de primejdia morţii. sugerând adevărul fundamental că omul creştin nu este numai „ucenicul”. Părinte. totuşi. cu multe amănunte care în mare parte reproduc Acta . Sfânta Cristina. 211 . „Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne întru mine şi eu întru el” (Ioan 6. Judecătorii se îndreaptă împotriva ei cu o furie turbată şi o condamnă la alte chinuri înspăimântătoare. mozaicuri lucrate în secolul al VI-lea. Crista.

Origine ebraica ‫ . derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). DAMIAN ( m ) Pronunţie: DAY-mee-an (engleză). născut la Hebron. DAHN-yel (poloneză). Mai era numit şi Chileab. derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). Forma feminină pentru DAN. laur. DAFNE ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică dafin. la începutul secolului al IV . Origine ebraică.Dr. DAHM-yahn (poloneză). ָן‬derivat de la Daniyyel care înseamnă „Dumnezeu este ‫דּ‬ judecătorul meu”. DAH-nee-el (germană). Al doilea fiu al lui David. un cardinal şi teolog din Italia. Dan în Vechiul Testament a fost unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov şi fondator al uneia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. DAN ( m ) Pronunţie: DAN (engleză). "Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu ". 212 . “Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu” sau “ Judecător este Dumnezeu”. germană). care a fost derivat din greacă δαμαω (damao) „a îmblânzi”. Purtător celebru a acestui nume a fost avocatul american Richard Henry Dana (1815-1882). Sfântul Damian a fost martirizat cu fratele său în Siria. Forma prescurtată pentru DANIEL. DALIA ( f ) Pronunţie: DAL-ya. Origine ebraică. Variantă pentru DAHLIA. Forma italiană de DAPHNE.lea. DĂNUŢ ( m ) Forma românească de alint pentru DAN. DANIEL ( m ) Pronunţie: dah-nee-EL (ebraică). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CRISTOFER ( m ) Purtându-l pe Hristos: Christos = Heistos şi pherein = a purta din limba greacă. dan-YEL (franceză). DACIANA ( f ) Derivat de la Dacia. De la numele grecesc Δαμιανος (Damianos). Un alt sfânt care poartă acest nume a fost Petru Damian. DANA ( f ) Pronuntie: DAH-nah (poloneză. numele antic pentru regiunile cunoscute acum ca fiind România si Moldova.

DAPHNE ( f ) Alte script-uri: Δαφνη (greacă veche). pentru ca aceasta să scape de urmărirea lui Apollo. DARIA ( f ) Varianta din persană. Давид (rusă). Dârayavahush: dâraya = a poseda şi vahu = bine. inclusiv al lui Darius cel Mare. slovenă. poloneză. croată. A fost purtat de mai multi regi din Persia. DANIELA ( f ) Pronunţie: dah-NEE-lah (germană). Aceast nume a crescut în popularitate după mijlocul secolului XX. de tatăl ei. fiind invins în bătălia de la Maraton. poloneză.lea). Printre purtătorii renumiţi ai acestui nume se află autorul englez Daniel Defoe (1660-1731). română. dah-VEET (rusă). sub împăratul roman Numerian (secolul al III . David a fost cel de-al 2-lea rege al 213 . dahn-YE-lah (poloneză). Ezechiel. biblice. Origine greacă. care a invadat Grecia. care este forma greacă. numele a început să se folosească în Anglia din Evul Mediu. portugheză. Sfânta Daria a fost o martiră alături de soţul ei Chrysanthus. macedoneană. ‫ָו‬ Pronunţie: DAY-vid (engleză). Scriere originala: ‫( דִד‬ebraică). Datorită personajului biblic. DARIUS ( m ) Pronuntie: DER-ee-us (engleză). ţările scandinave. îl menţionează ca un model de dreptate.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Daniel a fost un profet evreu a cărui viaţă şi profeţii sunt istorisite în Cartea lui Daniel din Vechiul Testament. cehă. dah-VEED (ebraică). da-VEED (franceză). fiind folosit din ce în ce mai mult după Reforma protestantă. Varianta feminină pentru DANIEL. Forma feminină pentru DARIUS. Forma romană pentru Δαρειος (Dareios). franceză. Utilizare: engleză. limba română). a devenit cunoscut pentru îndemânarea sa în interpretarea viselor. pentru numele persan Dârayavahush. Pronunţie: DAHR-yah (italiană. compus din dâraya „a poseda” şi vahu „bun”. DAH-fit (germană). În mitologia greacă ea a fost o nimfă transformată într-un copac de lauri. greaca biblică. cu care a fost comtemporan. DAHR-ee-a (engleză). spaniolă.lea. Înseamnă „laurel” în limba greacă. ebraică. germană. matematicianul elveţian Daniel Bernoulli (1700-1782). şi americanul Daniel Boone (1734-1820). Acesta a fost folosit ca un nume dat în lumea vorbitoare de limba engleză de la sfârşitul secolului al XIX . Pronunţie: DAF-nee (în engleză). də-RIE-əs (engleză). Obligat să intre în serviciul regelui din Babylon. DAVID ( m ) Originea cuvântului vine din ebraică şi înseamnă „de iubit”.

Personalităţi care poartă acest nume sunt. DENIS ( m ) Scriere originală: Денис (rusă). Pronunţie: de-MEET-ur (engleză). era zeita agriculturii.lea. 2 regi ai Scoţiei. derivat de la δε (de) „pământ” şi μητηρ (meter) „mamă”. regele Daciei din primul secol. italiană. fiind înfrânt în anul 106 de Împăratul Traian. Înseamnă „puternic. s-au nascut pe insula Delos. fiica lui Cronos. de asemenea. Scriere originală: Δηλια (greaca veche). 214 . DEN-is (engleză).Dr. DELICIA ( f ) Din latinescul deliciae care înseamnă deliciu. curajos”. sunt relatate mai multe poveşti despre el. ani la rând. Acest nume a fost adoptat de Diurpaneus. DEMETER ( f ) Scriere originală: Δημητηρ (greaca veche). puterea”. Apolo. DE-nis (germană). Era un epitet pentru zeita greaca Artemis. El a rezistat cu succes expansiunii romane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Israelului. Este patronul Franţei. Isus se presupune că descinde din el. română. Înseamnă „pământul mamă”. Pronunţie: de-NEE (franceză). Acest nume a fost comun în Franţa în timpul Evului Mediu şi a fost preluat de către normanzi în Anglia. Inseamna „al lui Delos”. spaniolă. DEMOSTENE Scriere originală: Δημοσθενης (greacă veche) Înseamnă „vigoarea poporului” din limba greacă δημου (demou) „a poporului” şi σθενος (sthenos) „vigoarea. DELIA ( f ) Utilizare: engleză. Forma medievală pentru DIONYSIUS. Este. al III – lea. În mitologie. filozoful David Hume (1711-1776) şi exploratorul David Livingstone (1813-1873). pentru convertirea la creştinism. următoarele: Sfântul care patronează regatul Wales. decapitat în Paris sec. DECEBAL ( m ) Origine geto-dacică. sora lui Zeus şi mama Persefonei. pentru ca ea si fratele ei geaman. Aceasta a fost numele atât a unui general atenian din secolul al V – lea cât şi a unui orator atenian din secolul al IV . din nuvela semiautobiografică „David Copperfield”(1850). DALILA ( f ) Înseamnă delicat. plăcere. În Vechiul Testament. Sfântul Denis a fost un misionar din Galia. numele eroului lui Charles Dickens. Acum este scris în mod regulat Dennis în lumea vorbitoare de limbă engleză.

DORA ( f ) Prescurtare de la Teodora. pădurii şi naşterii. DOINA ( f ) Provine din limba română. adesea identificată cu zeiţa greacă Artemis. Probabil origine indo-europeană. însemnând „divin. Pronunţie: die-AN-a (engleză). DOLORES ( f ) Înseamnă „supărare/durere”. vânătorii. de la cuvântul care desemnează un anumit tip de „muzică populară”. DIANA ( f ) Scriere originală: Диана (rusă). construit în cca 220 ani. 215 . DINU ( m ) Forma românească de alint pentru CONSTANTIN. Un purtător notabil a acestui nume a fost Diana Spencer (1961-1997). ceresc”. devenind deosebit de popular în America în anii 1920 şi 1930. María de los Dolores. DESIDERIU ( m ) Derivat din latină desiderium „dor. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a ultimului rege al Regatului Lombard. înrudit cu dyeus (vezi ZEUS). DINA ( f ) Pronunţie: DIE-na Varianta pentru DINAH Scriere originală: ‫( ִיָה‬ebraica veche) ‫דּנ‬ Pronunţie: DIE-nə (în engleză). dorinţă”. Înseamnă „judecat” în ebraică.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Un purtător notabil a acestui nume a fost filosoful francez Denis Diderot (1713-1784). luat de la titlul spaniol al Fecioarei Maria. DESPINA ( f ) Provine din limba greacă semnificând amantă. DENISA ( f ) Forma feminină pentru DENIS (forma medievală pentru DIONYSIUS). care înseamnă „Maria Îndurerată”. Cel mai notabil templu al ei este cel de la Ephesus – una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. Acest nume a fost folosit în lumea vorbitoare de limbă engleză din secolul al XIX-lea. Diana a fost zeiţa romană a lunii. iubită. Prinţesă de Wales. dee-AH-nah (germană).

Dr. inclusiv fondatorul ordinului dominican de călugări. Poate deriva de la latinul Dorianus. Forma românească pentru DORIAN. Origine slavă. de la dorogo „preţios” combinat cu mir „pace”. DORU ( m ) Origine românească. de la numele tribului grec (dorienii). Derivă de la cuvântul „dor”. DOMNICA ( f ) Varianta feminină a numelui DOMINIC. DORIAN ( m ) Pronunţie: DOR-ee-an. DORIN ( m ) Provine din cuvântul grecesc doros = dar şi cuvântul francez auriu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA DOMINIC ( m ) De la numele latin Dominicus „lord al Domnului”.Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. sfânt militar din veacul al III-lea care a 216 . Acest nume a fost dat în mod tradiţional copiilor născuţi duminică. zeul agriculturii. Mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. bulgară). sau b) derivat din „theodor” („darul Domnului”). Prenume de origine greacă: a) apartenenţa la grupul etnic al „Dorilor”. Personalităţi care au purtat acest nume: . semnificând pământul mamă. Înseamnă „preţios şi paşnic”. DRAGOŞ ( m ) Forma prescurtată pentru DRAGOMIR. izvorâtorul de Mir. Compus din: doron = dar şi theos = Dumnezeu. izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru. a fost un martir creştin. DUMITRU ( m ) Corespunde zeului grec „Demetrius”. DORINA ( f ) Forma feminina romana pentru DORIAN DOROTHEA ( f ) Dorotheos = darul lui Dumnezeu. DRAGOMIR ( m ) Scriere originală: Драгомир (sârbă. fiind utilizat în principal de către catolici. A fost folosit prima oară de Oscar Wilde în romanul „Portretul lui Dorian Gray” (1891). de = pământ şi meter = mamă.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trăit în vremea împăraţilor Maximian şi Diocleţian. 8.1892. Mitruţ/Mitruş (495). Bucureşti). n. De asemenea.06. 1818. 7.Ecaterina de Siena (Caterina Benincasa) n.1991). Marele Mucenic Dumitru este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinţi militari. Personalităţi care au purtat acest nume: . atât în Biserica Ortodoxă. Demetra (331) şi Dimitriţa (44). 25. a făcut o vizită cu însemnătate istorică din punct de vedere religios. A fost fiica regelui Carol al VI-lea al Franţei. Dumitru la 8 noiembrie.Demetrios I (Dimitrios Papadopoulos). Dimitrie (5. Brătianu.1485. n. din cele 337. în cetatea Tesalonic. majoritatea sunt bărbaţi (292. Spania . A fost fiul stolnicului Constantin Brătianu şi fratele liberalului Ion C.168). 15.10. Mitu (533).1347 . . A fost 217 . Isabella de Valois a fost regină a Angliei din 1396 până în 1400.736).1536 .Caterina de Valois (27 octombrie 1401 – 3 ianuarie 1437) a fost regină a Angliei din 1420 până în 1422.01.12. mama regelui Henric al VI-lea al Angliei şi prin căsătoria secretă cu Owen Tudor.d.1914 în Istanbul . Anglia) a fost fiica regelui Ferdinand de Aragon şi a reginei Isabella de Castilla. a fost de la 16 iulie 1972 până în 1991 patriarh în Constantinopol fiind predecesorul lui Bartolomeu I. Mitică (8. ca soţie a lui Richard al II-lea al Angliei.092). Sora mai mare a Caterinei.409). Dintre aceştia.271). . bunica regelui Henric al VII-lea al Angliei.Dumitru (Dimitrie) C. In timpul său a avut loc o apropiere între biserica ortodoxă şi cea romano-catolică. 29. a fost o mistică dominicană.1380. Brătianu. Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur” şi au schimbat scrierea de la Katerina la Katharina. sau de la numele egiptean care înseamnă „sfinţirea numele tău”. la Vatican. 2. majoritatea poartă numele Dumitru (275. Mitru (244) şi Mitache (103).395). În Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică de rit bizantin. Este venerată ca sfântă în Biserica Catolică şi a fost declarată Doctor al Bisericii.590).d. Dumitriţa (6. papei Ioan Paul al II-lea. a fost un diplomat şi om politic român.292). .04.09. Acei creştini ortodocşi care respectă calendarul iulian îl sărbătoresc pe Sf.471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru. Mita (4. precum şi în Biserica Catolică de rit roman. A fost martirizat pe la anul 306. care provine de la εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi” sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortura”. care se bazează pe statisticile existente la nivel naţional.Catherine de Aragon n. soţia regelui Henric al V-lea al Angliei. în anul 2010. cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32.03. cât şi în Biserica Catolică de rit bizantin şi de rit roman. se sărbătoreşte la data de 26 octombrie. . ECATERINA ( f ) Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). Piteşti şi d. în 1987. Sărbătorirea onomasticii: Potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI).d. 8. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. Dumitrana (354).

Scoţiei şi Irlandei. Pronunţie: e-LE-nah (italiană.1589. Este unul dintre puţinele nume din engleza veche folosit în toată Europa. cunoscută ca Mary cea sângeroasă.1705). n. Forma românească şi rusească pentru EDWARD (Eduard). Edja. 14.Catherine Howard.1638 – d.11. torţă” sau „descărcare electrică” sau posibil de la σεληνη (selene) „lună”. Rusia.11. Ede.Caterina de Medici. Stettin. a purtat numele de Caterina Maria Romola di Lorenzo de'Medici. .1519. sub numele Catherine de Médicis. Catherine era şi verişoară cu Anne Boleyn. Sfântul Edward Mărturisitorul a fost rege al Angliei scurt timp înainte de cucerirea normandă. La aceel moment. pe când el avea 49 de ani. tatăl său fiind fratele mai mic al Ducelui de Norfolk. pază”. A fost regentă a Portugaliei în timpul minoratului nepotului său din 1557 până în 1562. După divorţul de Anne de Cleves. Edi. Blois).1578) a fost soţia regelui Ioan al III-lea al Portugaliei. A fost regina Franţei şi soţia regelui Henric al II-lea al Franţei. ye-LYE-nah (rusă). Henric o descria ca pe „un trandafir fără ghimpi”. 218 . n. rusă). Polonia .Ecaterina cea Mare. 5. Scriere originală: Эдуард (rusă). iar mai târziu a trăit în Franţa. .d. Édouard. 25. . a fost împărăteasă a Rusiei de la 28 iunie 1762 până la moartea sa. spaniolă). Eddy.Ecaterina de Braganza ( în portugheză Catarina de Bragança). Origine engleza veche. decedat la foarte scurt timp după căsătorie. Sankt-Petersburg. binecuvantată”.12. .1729.d. Florenţa . 13. numită şi Caterina de Castilia sau Caterina de Burgundia n. .Dr. EDUARD ( m ) Înseamnă „pază bogată. Edu. binecuvantat” şi weard „gardă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătorită succesiv cu 2 fii ai regelui Henric al VII-lea al Angliei: mai întâi cu Arthur.01. care îi va succede la tron tatălui său. probabil de la ‘ελενη (helene) „rază de soare. Edvard. S-a născut în cea mai renumită familie nobilă a Angliei. precum şi mamă a încă trei regi aparţinând Casei de Valois. Edo. derivat de la ead „bogat. născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst.Caterina de Austria.01. 31. 6. a fost soţia regelui Carol al II-lea al Angliei.1507 – 12. Este derivat de la grecescul ‘Ελενη (Helene).1796. i-a cerut mâna lui Catherine. Variante a numelui Eduard: Edik.02. Henric al VIII-lea al Angliei îşi căuta o nouă soţie. Varianta rusească de scriere pentru YELENA. apoi cu Henric. macedoneană. n.04. În 1540. Eddi. prinţ de Wales. A fost mama reginei Maria I a Angliei. care avea 15 sau 16 ani. ELENA ( f ) Scriere originală: Елена (bulgară. Edward.04. a fost cea de-a cincea soţie a regelui Henric al VIIIlea al Angliei. 21. Eddie.

găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. Paris moare iar Elena se căsătoreşte cu unul dintre fraţii lui. a fost soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Împărăteasa Elena a ridicat Biserica Sfântului Mormânt şi a zidit mai multe lăcaşuri sfinte. în onoarea mamei sale. Împărăteasa Elena a înfăptuit pelerinajul în Palestina şi în provinciile răsăritene. dar aproape de fiul său.09. . care durează zece ani. regina Spartei. . A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. cu care Elena are o fiica. pentru a se putea căsătorii cu Teodora.12. Grecii au pornit războiul împotriva Troiei pentru a-l pedepsi pe Paris. S-a născut la Soleşti 219 . i-a schimbat numele în Helenopolis. n. tatăl ei pământesc. . Великая Княжна Елена Павловна). fiul regelui acestei cetăţi şi pentru a o recupera pe Elena. Povestea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul a fost următoarea: după multe cercetări şi în urma săpăturilor au fost găsite trei cruci. Hermione. i-a ajutat pe cei nevoiaşi şi pe orfani.800. Copilă fiind. Generalul roman Constantiu Chlorus. care i-o dăruise ca răsplată după arbitrajul favorabil în cazul mărului discordiei. Regele Spartei. la fel ca şi Elena care nu s-a mai recăsătorit. 17 iunie 1825-d. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). 248 . Revine în Sparta. A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. Aproximativ 1.1784 – 24. pe care le-a înfrumuseţat cu podoabe şi le-a oferit numeroase bogăţii. era în mitologia greacă fiica lui Zeus şi a Ledei. 2 aprilie 1909). ci traieşte departe de atenţia publică. iar acesta a înviat în momentul atingerii de Crucea Domnului. În timpul războiului. de împărăteasa Elena.Flavia Iulia Helena. sunt: . fiica vitregă a lui Maximian.329 în Nicomedia. o scândură cu inscripţia lui Pilat şi cele patru piroane care străpunseseră corpul Domnului. Plecarea Elenei cu Paris la Troia are drept rezultat războiul troian. dar după moartea lui Menelau este izgonită de fiii acestuia şi moare la Rhodos. fiind o femeie deosebit de credincioasă. o căsătoreşte cu Menelau. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. Este răpită de Paris cu încuviinţarea zeiţei Afrodita. „cea mai frumoasă dintre muritoare”. cunoscută şi ca Elena Doamna.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele Elena. mai târziu Ţarul Pavel I al Rusiei şi a celei de-a doua soţii Sophie Dorothea de Württemberg. de Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati Constantin si Elena. divorţează în anul 293. revenind apoi la Constantinopol şi aducând o parte din lemnul Sfintei Cruci. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. care. la îndemnul împăratului Diocleţian.000 de romani isi serbeaza onomastica vineri. azi Izmit.Elena (Helena) în limba greacă: λένη.Elena Cuza (n. fiindu-i atribuite găsirea moaştelor Sfintei Cruci a lui Hristos şi aflarea rămăşiţelor celor trei magi. Pentru a se putea afla care dintre cele trei era adevărata cruce pe care a fost răstignit Hristos acestea au fost atinse pe rând de trupul unui mort ce urma să fie îngropat. Deiphobos.Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei (în limba rusă. 24. şi adusă acasă de fraţii săi Castor şi Pollux.1803). iar mai târziu se împacă cu Menelau redevenindu-i soţie. a fost al patrulea copil al Marelui Duce. ea a fost răpită de către Tezeu. Turcia).

824. împreună cu copiii acestuia şi ai altor rude apropiate.982 sunt femei. Tot la data de 21.598 poartă prenumele de Ileana. la moşia de la Şcheia a unchiului său Constantin Sturdza. 28.681 poartă prenumele de Costică. Principe al Romaniei (n. regele Greciei şi a soţiei sale.2010.Principesa Elena a României. Cuplul are doi copii.11. Theodor şi Dumitru.05. se sărbătoreşte la 21 mai. din care 505. şi a divorţat pe 28 noiembrie 1991. în largul coastelor Africii.2 februarie 2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham şi ulterior la Biserica Ortodoxă Estică din Lausanne pe 24 septembrie acelaşi an. Căsătoria n-a durat decât până în 1928. Astfel. au fost sărbătoriţi şi 650. Elveţia). din care 890.1982.054 poartă prenumele de Constantina.343 poartă prenumele de Lenuţa. (n.439 se numesc Nuţi. când cei doi soţi sau despărţit. franceza. 19. 220 . Principesă de Grecia şi Danemarca. Face parte ca teritoriu dependent din Teritoriile britanice de peste mări. din cei 1.162 poartă prenumele de Costel. Primeşte de mică o educaţie aleasă. iar 302 poartă numele de Costelus. Grecia d. 4 ianuarie 1989). S-a născut la Lausanne. Regina-mamă a României.424 de români care şi-au serbat onomastica. născută Sturdza. De la şapte ani îşi continuă studiile particulare. Copilăria şi-a petrecut-o la moşia părinţilor de la Soleşti. iar 1. 129. cu guvernante şi profesori străini. Elena a învăţat limba germană şi.05. Sofia de Prusia.Dr. Elena Rosetti era fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a soţiei sale Catinca.628 poartă prenumele de Leana. 4. 28. după severele principii pedagogice ale vremii. Elena a fost fiica lui Constantin I.1950) este fiica regelui Mihai. Principesă de Grecia şi Danemarca.138 poartă prenumele de Elena. 54. Din teritoriu fac parte şi insulele Ascension şi Tristan da Cunha. în Elveţia şi pe 20 iulie 1983 s-a căsătorit cu Dr.791 de Constanţa.362 poartă prenumele de Costin. aproximativ 1.11.Majestatea Sa Elena. în 1925. Principesă de Hohenzollern (n. 80. fiind înmormântată la Soleşti. născută Alteţa Sa Regală Elena. 1. 2. Soţia oficială.1896. după cea dintâi abdicare a lui Carol. pe care o folosea cu deosebită eleganţă în corespondenţa întreţinută cu prietena sa Hermiona Asachi. Principesă a României. în familia Rosetti şi a murit la Piatra-Neamţ. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (judeţul Vaslui). recunoscută.022 poartă prenumele de Constantin. alături de cei trei fraţi: Constantin. 15. Leslie Medforth-Mills(8 decembrie 1942 . Atena. a lui Carol al II-lea e cea mai puţin cunoscută dintre reginele României. a fost soţia lui Carol al II-lea al României şi mama regelui Mihai I al României. Ziua onomastică: Constantin şi Elena.2010.05. sub supravegherea directă a mamei. Pe data de 10 martie 1921 s-a căsătorit cu viitorul rege Carol al II-lea al României şi pe data de 25 octombrie 1921 s-a născut Mihai al României. La data de 21. 65.8 milioane de români şi-au serbat onomastica.173. mai ales. pe 1 aprilie 1985) şi Elisabeta Karina de Roumanie (n. în ţinutul Vasluiului. .442 de bărbaţi. Lausanne. 34. Regiuni geografice: Sfânta Elena este o insulă în Atlanticul de Sud. . Nicolae.

însemnând „rival”. EMILIA ( f ) Pronunţie: e-MEEL-yah (italiană. Elena. FRI Macedonia şi Albania şi la vest de Turcia. ELISABETA ( f ) Provine din ebraică „cea care îl cinsteşte pe Jehova”. sârbă). Elisheva fiind soţia lui Aron. EMILIAN ( m ) Forma elaborată pentru EMIL. Grecia este situată în Peninsula Balcanică. Uniunii Europene şi a zonei euro. EMIL ( m ) Scriere originală: Емил (bulgară. în timp ce forma greacă apare în Noul Testament. germană. EMANUEL ( m ) Pronunţie: e-MAH-nuw-el. română şi poloneză pentru ELEANOR (Eleonora). Pronunţie: E-meel (germană. A fost numele prevestit al lui Mesia în Vechiul Testament. Elisabet fiind mama lui Ion Baptistul. EMERIC ( m ) Varianta în limba franceză pentru EMMERICH. Grecia are o istorie lungă şi bogată. Derivă de la Ελισαβετ (Elisabet). germană şi română pentru EMMANUEL. Varianta în limba scandinavă. 221 „rival/ . forma greacă pentru numele ebraic ‫„( א ִישׁבע‬Elisheva”). nume latin care înseamnă. e-MEEL (engleză). poloneză). Are un litoral de 13.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Grecia (greacă Ελλάς/Ellás. Ionică şi Mediterană. Considerată de mulţi drept leagănul civilizaţiei occidentale. „Dumneuzeul meu este un jurământ” sau poate „Dumnezeul ַ ֶ ‫ֱל‬ meu este abundenţa”. dornic/nerăbdător/zelos”. sau din spaniolă „cea măreaţă” sau „cea care păstrează”. ELVIRA ( f ) Provine de la „ali wer”. alternativ Saturn XII. timp în care şi-a răspândit influenţa pe trei continente. la sud de Bulgaria. Forma ebraică apare în Vechiul Testament. Ελλάδα/Elláda) sau Republica Elenă (greacă Ελληνική Δημοκρατία/Ellinikí Dhimokratía) este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic. Înseamnă „Dumnezeu este cu noi” în ebraică. poloneză).676 km la Mările Egee. ELEONORA ( f ) Varianta în limba italiană. o frază din germana antică ce înseamnă „întradevăr străin”. este un satelit natural al planetei Saturn. Derivă de la „Aemilus”. derivat de la latinul aemulus. spaniolă. Forma feminină pentru EMIL.

a fost un purtător celebru a acestui nume. a fost exploratorul care a descoperit Groenlanda (secolul al XX . E-mah (în germană). care are sensul „întregi” sau „universal”. Iniţial a fost o formă prescurtată a numelor care încep cu ermen. Enéh. germană. finlandeză. română. Varianta feminină a numelui ERIK.Dr. care este format din ei „totdeauna sau veşnic” şi ríkr „conducător”.lea). slovenă. Varianta maghiară a numelui ELIZABETH. Autorul şi aventurierul american Ernest Hemingway (1899-1961). Acest nume a fost folosit de Oscar Wilde în comedia ”Importanţa de a fi Ernest” (1895). ceea ce poate însemna „vacă” sau „cerb”. Eiríkr inn Rauda (Eric cel Rosu). 222 . ERICA ( f ) Pronunţie: ER-i-ka (engleză). ERZSEBET ( f ) Utilizare: maghiară. Origine germană. italiană. franceză. care a fost soţia regelui Ethelred II. cehă. Pronunţie: EM-ə (în engleză). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EMMA( f ) Utilizare: engleză. Acesta a fost introdus în Anglia de către Emma de Normandia. limba engleză. Pronunţie: E-ree-Kah (în germană). ENIKO ( f ) Utilizare: maghiară. Derivă din limba norvegiană de la Eiríkr. finlandeză. ERIKA ( f ) Utilizare: scandinavă. ERNEST ( m ) Pronunţie: UR-nest (engleză). ERNESTA ( f ) Utilizare: italiană. După cucerirea normandă acest nume a devenit comun în Anglia. Numele a fost adus în Anglia de invadatorii danezi. onestitate”.lea. germană. er-EEK (franceză). maghiară. Forma feminină pentru ERIC. derivat din eornost „seriozitate. Varianta feminină a numelui ERNEST. Creat de poetul maghiar Mihály Vörösmarty în secolul al XIX . spaniolă. De asemenea în latină înseamnă „buruiană”. Acest nume se bazează pe numele mamei legendare a poporului maghiar. ERIC ( m ) Pronunţie: ER-ik (engleză).

Aceasta a fost numele a mai multor sfinţi. Acest nume nu a fost foarte folosit în Europa de Vest. Pronunţie: E-vah (italiană. forma latină a numelui grecesc Ευγενιος (Eugenios). şi cuvântul ebraic ‫( היח‬chayah) „a trăi”. E-fah (germană). ESTER ( f ) Varianta în limba spaniolă pentru ESTHER. E-va (engleză). Conform Vechiului Testament Cartea Genezei. EVA ( f ) Scriere originală: Ева (bulgară. A devenit mai popular în parte datorită faimei Prinţului Eugen de Savoia (1663-1736). EUGENIA ( f ) Varianta feminină a numelui EUGEN. EVE ( f ) Scriere originală: ‫( חָה‬ebraică veche). EV (în franceză). Acesta este compus din elementele: ευ „bun. românească. Ea a fost ceea care a dat fructul interzis lui Adam. EUGENE ( m ) Pronunţie: YOO-jeen. EUGEN ( m ) Varianta germană. Varianta în limba maghiară de EVE. care a fost derivat din cuvântul grecesc ευγενης (eugenes) care înseamnă „bine născut”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a patru papi. EUFROSINA ( f ) Provine din grecescul „Euphrosyne”. urmare a cărui fapt au fost expulzaţi din Grădina Edenului. Varianta în limba engleză pentru Eugeniu. care înseamnă „cea senină”. care a fost derivat din cuvântul ‫ַוּ‬ ebraic ‫( הוח‬chawah) „a respira”. Eva şi Adam au fost primii oameni. bine” şi γενης (gene) „născut”. EUSEBIU ( m ) Ευσεβιος în greaca veche. Forma latină pentru EVE şi varianta rusească de scriere pentru YEVA. Derivat din greacă ευσεβης (eusebes) care înseamnă „pios”. Numele a fost folosit ocazional în timpul Evului Mediu. cehă şi slovacă pentru EUGENE.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ESMERALDA ( f ) Provine din limba spaniolă şi are înţelesul de smarald. 223 . în timpul Evului Mediu. AY-vah (daneză). De la numele ebraic ‫( חָה‬Chawwah). un general francez-născut care a servit Imperiului Austriac. spaniolă). Un purtător notabil a fost dramaturg american Eugene O'Neill (1888-1953). ‫ַוּ‬ Pronunţie: EEV (în engleză). rusă).

d. Provine din latinescul avis care înseamnă pasăre. EV-lin (în engleză). îndeosebi în controversele ce aveau loc în sânul Bisericii din Africa. de care s-a îngrijit în mod deosebit. dar acum este considerată ca fiind un nume feminin din cauza asocierii cu numele Evelina. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EVELINA ( f ) Vriantă a numelui EVELYN. EVELYN ( f ) Utilizare: engleză. maghiară. ? . FABIA ( f ) Forma feminină pentru FABIUS. Forma poloneză a numelui EVE. A fost ales în anul 236 Episcop al Bisericii din Roma. Pronunţie: E-vah. Provine din numele Aveline. EWA ( f ) Utilizare: poloneză. Pronunţie: EV-ə-lin (în engleză).Dr. era aproape necunoscut. portugheză. nu numai pentru inovaţiile în domeniul administrativ. EVITA ( f ) Utilizare: spaniolă. FABIAN ( m ) De la „Fabianus”. Înainte de a fi ales pe tronul pontifical.20 ianuarie 250. Sf. urmându după Papa Anteriu. decât să aibă în Roma un episcop asemenea lui Fabian. Papa Fabian a fost una dintre primele victime ale persecuţiei împăratului Decius din anul 250. germană. Ciprian. dar. Când a fost utilizat pentru prima dată ca nume a fost mai comun pentru băieţi. după cum reiese dintr-o notă scrisă de sf. însuşi împăratul afirmase că ar fi preferat să aibă ca adversar un alt împărat. martir şi sfânt. dar şi prin contribuţiile sale doctrinale. “Urmându-l pe istoricul Eusebiu (265-340). Sfântul Papă Fabian a fost înmormântat în catacombele Sfântului Calist. a ajuns să fie preţuit de toţi. nu era doar părerea creştinilor. Odată ales. 250. 224 . Roma) a fost Papă al Romei în perioada 10 ianuarie 236 . ÉVIKE ( f ) Utilizare: maghiară. Fabian şi-a dobândit în curând faima de bun organizator. legenda povesteşte că o porumbiţă albă s-ar fi aşezat pe capul lui Fabian în timp ce acesta asista la adunarea creştinilor care trebuiau să desemneze candidatul la înaltul oficiu de Păstor suprem al Bisericii. care a fost derivat din Fabius. Este diminutiv al numelui EVA. În limba maghiară este diminutiv al numelui EVE. Fabian (n.

FERDINAND ( m ) Utilizare: germană. Utilizare: germană. FUR-di-NAND (în engleză). FANE ( m ) Varianta românească de alint pentru ŞTEFAN. Pronunţie: fe-lee-CHYAH-nu (italiană). patru papi şi compozitorul german Felix Mendelssohn (1809-1847). De asemenea. FABIUS ( m ) Nume de familie. franceză. ţările scandinave. de către Sulla primul general roman. FELIX ( m ) Pronunţie: FE-liks (în germană). română. Fay-liks (olandeză). română. fe-lee-THYAH-nu (spaniolă). care a fost derivat din latinescul faba „fasole”. pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Acesta a fost dobândit ca o poreclă. felee-SYAH-nu (spaniolă latino-americană). VI. Pronuntie: FER-dee-nahnt (germană.. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. maghiară. cehă. Un purtător renumit al acestui nume a fost compozitorul german din secolul al XIX – lea. olandeză. fiind popular printre primii creştini. FELICIANO ( m ) Utilizare: italiană. care a fost el însuşi derivat de la numele roman FELIX . spaniolă. spaniolă. Acesta a fost folosit în Anglia încă din Evul Mediu. Forma feminină a numelui latin Felicius. română. română. Eccl. suedeză. FELICIA ( f ) Utilizare: engleză. fiind purtat de către mai mulţi sfinţi. 225 . FEE-liks (în engleză). apare în Noul Testament aparţinând guvernatorul Iudeii. Este forma italiană a numelui roman Felicianus. nume care înseamnă „fericit/norocos/fertil”. slovenă. un derivat de FELIX.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Împrejurările extraordinare ale alegerii lui ca Papă sunt povestite de Eusebiu de Cezareea (Hist. Quintus Fabius Maximus a fost general roman care a folosit tactici de amânare pentru a opri invazia duşmanilor. olandeză). deşi acesta a fost mai popular în Europa continentală. FABIANA ( f ) Forma feminină pentru Fabianus (vezi FABIAN). engleză. engleză. 29). portugheză. Felix Mendelsohnn. Origine latină. FELICIAN ( m ) Forma românească pentru FELICIANO. olandeză.

Numele apare în Noul Testament. croată. Aceasta a fost numele a cinci regi ai Macedoniei. Acest nume a fost iniţial utilizat mai frecvent în rândul creştinilor din Estul Europei. inclusiv Filip al II – lea. FILIP ( m ) Scriere originală: Филип (bulgară. FLAVIU ( m ) Forma românească pentru FLAVIUS. Derivă de la grecescul Φιλιππος (Philippos). este patronul Poloniei şi Austriei. A fost purtat de şase regi din Franţa şi cinci regi din Spani. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De la Ferdinando. un martir al secolul al III -lea. Vespasian. auriu”. poloneză. română. macedoneană. numit Fernão de Magalhães în limba portugheză. Utilizare: scandinavă. A fost numele de familie a mai multor împăraţi romani din primul secol. care a fost conducătorul primei expediţii care a navigat în jurul pământului. fiind folosit cu regularitate în Anglia în timpul Evului Mediu. FERNANDO ( m ) Pronunţie: FER-NAHN-do (spaniolă). macedoneană). FLAWR-yahn (poloneză). slovacă.Dr. în primul rând. Sfântul Florian. "prietenul cailor". cehă. derivat de la latinul FLORUS. Sfântul Filip care a fost unul din cei doisprezece apostoli. finlandeză. compus din φιλος (philos) "prieten" si ‘ιππος (hippos) "cal". Portugaliei şi României. Un purtător faimos a fost poetul Sir Philip Sidney (1554-1586). maghiară. de la latinul Flavus „galben. FLAVIA ( f ) Pronunţie: FLAH-vyah (italiană. sârbă. Un purtător notabil a acestui nume a fost exploratorul portughez Ferdinand Magellan (1480-1521). ce însemna „de aur” sau „păr blond”. un personaj important în biserica creştină cunoscută sub numele de Philip Deacon. spaniolă vechea formă a unui cuvânt germanic compus din elementele: farði care semnifică „călătorie” şi NAND care semnifică „îndrăzneţ. spaniolă). 226 . sârbă. De la numele roman Florianus. slovenă. FLORIAN ( m ) Pronunţie: FLO-ree-ahn (germană). Varianta spaniolă şi portugheză a numelui FERDINAND. Forma feminină pentru FLAVIUS. şi al doilea. curajos”. tatăl lui Alexandru cel Mare. devenind comun în rândul familiei regale de Habsburg. FLAVIUS ( m ) A fost un nume de familie roman. bulgară. fiind preluat şi de familiile regale ale Spaniei. Vizigoţii au adus numele şi în Peninsula Iberică. Titus şi Domitian.

s-a îmbolnăvit fiind nevoit să renunţe la unele activităţi. Zissi. Datorită renumelui Sfântului Francisc de Assisi. arătând o persoană care făcea parte dintre francezi sau avea simpatie faţă de Franţa ori poporul francez. dedicându-se vieţii sufleteşti. în ziua de 28 octombrie 1510. Forma „francisc” se folosea ca adjectiv. dar el a refuzat cu hotărâre şi pentru ca renunţarea să fie fără apel. FLORUS ( m ) Nume de familie roman care a fost derivat din latinul flos. În anul 1550. Franţiska.. cu care a avut opt copii. Francesa. a făcut legământul voturilor simple ale Societăţii lui Isus. Francisc Borgia s-a născut la Gandia. una dintre familiile mari ale Spaniei secolului al XVI-lea şi să contribuie la viaţa creştină. având şi femininul Francisca. duce de Gandia). înţelesul originar al cuvântului franc este acela de „liber. Frangulea. FLORIN ( m ) Forma românească pentru FLORIAN. care înseamnă „floare”. Derivate ale numelui Francisc din onomastica românească veche s-a păstrat numele Frâncu. iar la data de 16 mai a intrat pe porţile oraşului Toledo aducând rămăşiţele pământeşti ale împărătesei. împăratul Carol al V-lea l-a propus pentru demnitatea de Cardinal. FRANCIS ( m ) Varianta în limba engleză a latinescului Franciscus. cinstit. Fanny. ulterior a fost folosită şi ca nume personal. în timpul petrecerilor anuale. Fradu. La vârsta de nouăsprezece ani s-a căsătorit cu Eleonora de Castro. domnişoară de onoare la curtea împărătesei Isabela. (tatăl său. lângă Valencia. Într-o expediţie militară nefericită Francisc Borgia. iniţiată de către Sfântul Ignaţiu de Loyola. dintre care unul opreşte în mod expres acceptarea oricărei demnităţi bisericeşti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI FLORIANA ( f ) Forma italiană feminină pentru FLORIAN. Prenumele de Francisc provine de la numele purtat de tribul germanic al francilor. Franzi. prilejuite de adunarea Cortesurilor (Parlament). a devenit un prenume foarte îndrăgit. iar după sfinţirea ca preot. scriind diferite compoziţii pentru orgă şi chiar o Liturghie. Sfântul Francisc Borgia (1510-1572). etc. 10 octombrie (calendarul latin) Un strănepot al lui Alexandru al VI-lea (1431-1503). curajos. 227 . Ferenţ. Regina Isabela moare la 1 mai 1539. fără ascunzişuri”. „Missa sine nomine”. Renţea. înţeles păstrat şi astăzi în multe expresii. iar în 1546 a murit şi soţia lui. cu derivatele Frâncea. o tânără portugheză. Frenţe. ceea ce însemna „francez”. avea să repare onoarea familei Borgia. în alte limbi întâlnim: Franţ. a fost primit în Ordinul Iezuit după ce a renunţat la ducatul de Gandia.

catalană. un nume galic. Gabriel a fost unul dintre cei şapte arhangheli în tradiţia ebraică. GEORGE ( m ) Pronounţie: JORJ (engleză). Conform tradiţiei islamice el a fost îngerul care a dictat Coranul lui Mohamed. anunţând naşterea lui Ioan şi a lui Isus. păstrat în biserica părinţilor iezuiţi din Madrid. Scriere originală: ‫( גּב ִיאל‬ebraică veche). în noaptea de 30 septembrie 1572. 228 . Francisc Borgia a fost beatificat în anul 1624. A redactat tratate de viaţă spirituală. GÁSPÁR ( m ) Din limba maghiară. Acest nume a fost folosit ocazional în Anglia încă din secolul al XII . croată şi ţările baltice. GABI ( m şi f ) Pronuntie: GAH-bee (germană). greacă. bulgară. Utilizare: franceză. Forma maghiară pentru JASPER. Trupul său. a fost carbonizat într-un incendiu din luna mai 1931. germană. etc. ţările scandinave. Гавриил (rusă). sârbă. iar în 1671 a fost ridicat la cinstea sfintelor altare. adevărate izvoare de evlavie către Isus din Sfântă Euharistie şi către Preacurata Fecioară Maria. unde serveşte ca şi crainic de naşteri. GAHP-ryel (poloneză). GABRIEL ( m ) Pronuntie: GA-Bree-EL (în franceză). care provine de la transformarea nmelui Genovefa. GAHP-ree-el (în germană). ֵ ‫ַ ְר‬ Derivă de la numele ebraic ‫( גב ִיאל‬Gavri'el). GENOVEVA ( f ) Variantă a numelui Genevieve. GABRIELA ( f ) Forma feminină pentru GABRIEL. slovacă. din limbile română. finlandeză. Scriere originală: Гаврил (bulgară). portugheză. Γαβριηλ (greacă). Forma românească de alint pentru GABRIEL sau GABRIELA. nume ebraic ce înseamnă ֵ ‫ַ ְר‬ „omul puternic al lui Dumnezeu”. română. însărcinare ce a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moartea Sfântului Ignaţiu.lea. gayBree-əl (în engleză). iar cu două zile înainte de a muri a voit să viziteze sanctuarul Maicii Domnului de la Loretto. Γαβριηλ (greaca veche). poloneză. GAVRIL ( m ) Variantă a numelui Gabriel. cehă. El apare atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. forma germană de alint pentru GABRIELE si forma ungurească de alint pentru GÁBOR (masculin) sau GABRIELLA (feminin). engleză. spaniolă. a fost ales superior general al iezuiţilor. care semnifică „femeie din trib”.

guvernarea fiind controlată de facto de primul ministru. el a exercitat un control mic asupra politicii în timpul domniei sale. Washington a fost preşedintele Convenţiei constituţionale care a adoptat Constituţia Statelor Unite ale Americii. coloniile engleze din America de Nord şi-au proclamat independenţa (1776) şi şi-au consolidat-o. George al IV-lea (George Augustus Frederick). 28. Westmoreland.02. 29. În timpul domniei sale.1727. 229 . Mount Vernon. Barack Obama. el însuşi derivat din elementele: γη (GE) „pământ” şi εργον (ergon) „muncă”. printr-un scor foarte strâns. primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii. (n. A fost primul suveran al Regatului Unit din casa de Hanovra care a utilizat ca prima limbă engleza.1993). n. Personalităţi care au purtat acest nume. 25 octombrie 1760. care înseamnă „fermier. 14. Virginia).1738 – d. n. 12.d.1820. învingând armatele engleze după un război îndelungat (1775-1783). n.1732. 10 noiembrie 1683 – d. a fost un general şi om de stat american. militant şi factor activ în obţinerea independenţei faţă de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord. 12 iunie 1924 .06. George al III-lea a sprijinit lupta împotriva revoluţiei din Franţa. George al III-lea. cu fiul său. (George Augustus). George al II-lea. fiind reales la 2 noiembrie 2004 pentru a doua oară.1989) şi cel de-al patruzeci şi unulea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1989 .1830). ulterior. n. (George William Frederick). Virginia .22.1762 – 26.1727. în statul Connecticut.d. 4. Ca rege.01.12. a fost rege al Marii Britanii şi al Irlandei din 1 august 1714 până la moartea sa.06. sunt: Preşedinti a Statelor Unite ale Americii: . hotărâtoare pentru obţinerea independenţei Statelor Unite ale Americii.06. până la moartea sa. mandat care s-a terminat la data de 20 ianuarie 2009.George I (George Louis). În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor forţelor militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. s-a născut la 6 iulie 1946. a fost rege al Marii Britanii şi Irlandei.1820) a fost rege al Regatului Unit în perioada 1760-1820. agricultor”. Massachusetts. odată cu depunerea jurământului de către succesorul său. a fost al patruzeci şi treilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii în anul 2000. învingându-l pe democratul John Kerry.George Walker Bush.1660 . A avut un rol decisiv în organizarea armatei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga (1777) şi Yorktown (1781). care a fost derivat din cuvântul grecesc γεωργος (georgos).06. . a fost rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi al Hanovrei din 29. lucrător al pământului.08. În 1787.George Washington.01.George Herbert Walker Bush.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Derivă de la numele grecesc Γεωργιος (Georgios). 11. El a fost ultimul monarh britanic născut în afara Marii Britanii şi a fost renumit pentru numeroasele sale conflicte cu tatăl său şi. în vigoare şi astăzi. . până la moartea sa.Milton. a fost cel de-al patruzeci şi treilea vicepreşedinte (1981 .05.1799. n. Sir Robert Walpole. Duce de BraunschweigLüneburg (Hanovra) şi Prinţ Elector al Sfântului Imperiu Roman de la 11. Regi: .

George al VI-lea al Angliei (pe numele sau întreg Albert Frederick Arthur George).1856.12. Este considerat cel mai important muzician român. este un compozitor american de muzică modernă şi de avangardă.d. Bucureşti). după unii critici. n. George Enescu. Dublin . Otopeni) a fost un critic. Poeţi: George Bacovia.1865 . 14.1929. laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925. n. n. 4. n. alături de 230 . n. pianist şi dirijor. Numirea lui a fost sugerată şi susţinută de Marile Puteri (Marea Britanie. 2.d. 26. A fost cunoscut înainte de încoronare ca prinţul Albert.1936) a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor. George I. 19.1895 . 12. 6. Elizabeth (viitoarea regină Elisabeta a II-a) şi Margaret. academician român. Fiind cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea şi-a petrecut primii ani în umbra fratelui său mai mare.03. La început văzut ca poet minor de critica literară.02. n. în 1923. clasicizantă. moştenitorul tronului. George Bernard Shaw. Paris) a fost un compozitor.1845 – 18. şi au avut două fiice.11. Eduard.iar în cercul familiei era chemat „Bertie”.07.03. 19. Este considerat drept unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile. al Irlandei din anul 1936. Îşi datora numele de Albert faptului că s-a născut la 14 decembrie.Dr. West Virginia.d.1952) a fost rege al Marii Britanii. 1957. Muzicieni: George Crumb. considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William Shakespeare.01. Bacău . 20. 24. 24. Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA George al V-lea (George Frederick Ernest Albert). personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române.06.1881. Ayot Saint Lawrence. pedagog. n. S-a căsătorit cu Elizabeth Bowes-Lyon. Bucureşti . 3. istoric literar.10. a avut o serie de angajamente publice. publicist. care a fost creată din Casa de Saxa-Coburg-Gotha. Este autorul unor volume de versuri şi proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română.1899. A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în 1936.1965. Franţa şi Rusia). care l-a detronat pe regele Otto. violonist. scriitor.05. a fost un scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez. in copilărie prinţ de York. n. soţul reginei Victoria. Charleston. şi mai târziu ducele Albert de York. 1881. Botoşani . George avea numai 17 ani când a fost ales rege de Adunarea Naţională a Greciei.06.08. A servit în Marina Militară Regală în timpul primului război mondial şi după război.1955. cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira. a fost un scriitor irlandez. va cunoaşte treptat o receptare favorabilă.d. Născut prinţ al Danemarcei. George Călinescu. de orientare. A fost primul împărat al Indiei şi primul rege al Statelor Libere Irlandeze. Liveni. ziua comemorării decesului Prinţului Consort Albert.d. după alţii doar italienizantă sau umanistă. mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă.1913) a fost rege al Greciei din 1863 până în 1913. cât şi în calitate de critic de artă şi publicist politic.12.d.1950.

ger care semnifică „suliţă” şi þruþ care semnifică „putere”.d. purtătorul de biruinţă. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. la 23 aprilie.1788. GERALD ( m ) Din limba germană. din părinţi creştini. 9.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. de neam strălucit şi luminat.01. n. George Gordon Noel Byron.12. Sfântul Gheorghe s-a născut în Capadocia. a fost o romancieră din Anglia. care a fost posibil derivat din grecescul γενναδας (gennadas) „nobil.1819. derivat din: ger care semnifică „suliţă” şi wald care semnifică „putere”. GHENADIE ( m ) Forma latinizată a numelui grecesc Γενναδιος (Gennadios). comitatul Bistriţa-Năsăud. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. GHEORGHE ( m ) Varianta în limba română pentru GEORGE. Hordou.11. din ceata ostaşilor 231 . GEORGETA ( f ) Varianta feminină românească pentru GEORGE.1880. 20. al VI-lea Baron Byron. Londra).05. Marian) Evans.09. Sfântul Ghenadie a fost un martir din Africa de Nord. GERTRUDE ( f ) Provine din limba germană semnificând suliţa puterii. azi Coşbuc . 19. a fost un poet român din Transilvania. Nuneaton/Warwickshire . 22. mai bine cunoscută sub pseudonimul George Eliot. semnifică stăpânul suliţelor. 22. n. 22. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi.d.1866. George Coşbuc. cu care a fost adesea confundat. Missolonghi. este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi romantici englezi. Bucureşti). fiind mult mai folosit decât numele similar Gerald. Derivat din limba germană compus din: ger care semnifică „suliţă” şi combinat cu hard care semnifică „puternic. Londra . membru titular al Academiei Române din anul 1916.1824. generos”. În fiecare an. curajos”.04. Mary Anne (Mary Ann.1918. Grecia). Îşi semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G. îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Călinescu. n. după o modă destul de răspândită în perioada interbelică. GEORGIANA ( f ) Forma feminină elaborată pentru GEORGINA.d. GERARD ( m ) Pronunţie: jə-RAHRD (în engleză).

Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfântului Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe: „O. Magnenţiu a cerut ca Sfântul Gheorghe să învie pe un mort din mormintele de acolo. iar crucea Sf. mai târziu. Şi aceasta a făcut-o în anul 1500. i s-a închinat sfântului slăvind Dumnezeirea lui Hristos. Gheorghe (roşie pe fond alb) a apărut pentru prima dată ca steag al corabiei “Lyme Regis” in 1284. pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine. Armeniei. iar sfânta Alexandra şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. George”. steagul Angliei. iar cei cer nu se vor supune poruncii. fără de nici o milă. iar suliţa i sa înfipt în trup. Domnul Ţării Moldovei. ca să Te preamărim în veci. din mila lui Dumnezeu. a Domnului Io Ştefan Voievod. preluat după steagul de luptă al Sfântului Ştefan cel Mare. 232 .Dr. Marele Mucenic Gheorghe este considerat şi ocrotitorul Georgiei. mare Gheorghe. iar celor întristaţi. Apoi a fost legat de o roată ţintuită cu fiare ascuţite. în ziua de 23 aprilie. este prezentă şi pe Steagul Moldovei. dar vârful suliţei s-a întors înapoi. Reprezentarea Sfântului Gheorghe doborând balaurul. să fie pedeapsiţi cu moartea. Lituaniei. luând în râs pe cei ce credeau în ei. Sfântul a făcut o rugăciune deasupra unui mormânt şi a înviat mortul care a trăit înainte de venirea lui Hristos. “Union Jack”. dar cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. luptătorule şi biruitorule. care a fost pornită la vale şi care i-a rupt trupul în mai multe bucăţi. Amin. Înainte de a i se fi tăiat capul l-au lovit în pântece cu o suliţă. Gheorghe a devenit la rândul său general în armata lui Diocleţian. Sfântul Gheorghe. din cei care erau îngropaţi de multă vreme. Menţionăm că Biserica creştină serbează ziua morţii sfinţilor ca ziua lor de naştere. bucurie nespusă. Văzând toate acestea împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. În anul 303. în al 43 an al Domniei Sale“. a curs sânge mult. Regele Edward al III-lea a înfiinţat “Ordinul St. prin rugăciune. Însemnele Sfântului Gheorghe au fost introduse de Richard Inimă de Leu. cu vene de bou uscate. regele Angliei. a fost condamnat la moarte prin decapitare în anul 303. nerănindu-l. mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor. după care a fost aruncat într-o varniţă din care a ieşit sănătos. Maltei. a declarat că este creştin. Steagul actual al Angliei (Union Jack) are la origine crucea Sfântului Gheorghe. pentru că nu a vrut să jertfească zeilor. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul. Menţionăm că pecetea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei poartă chipul Sfântului Gheorghe. i-au pus lespezi de piatră pe piept dar fără să-l rănească. iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. iar Crucea Sfântului Gheorghe a devenit. După toate acestea iau încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge în timp ce l-au bătut. primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob. împaratul a dat un decret prin care toţi creştinii erau obligaţi să se lepede de credinţa în Hristos şi să se închine zeilor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ce se chemau tribuni. în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor. aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. În anul 1222. Numai Fecioara Maria şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă. La vârsta de 30 ani Sf. Richard Inimă de Leu. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi. Serbiei. l-a ales pe Sfântul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale şi al întregii ţări.

04. cca. cât şi de geometrie diferenţială şi topologie algebricǎ. Gheorghe Ioanid.2010. Iaşi .d.12. membru titular al Academiei Române. A făcut pictură religioasă în stilul neoclasicist al maestrului său.07. 1987. 233 . a fost un mic nobil secui din Transilvania care a condus răscoala ţărănească contra marilor proprietari unguri de pământ din anul 1514 care-i poartă numele.1893.07. n. a fost domnitor în Ţara Românească.d.472 poartă prenumele George şi 24.d. 13. Gheorghe Ivănescu. 141. 1873. 759.d. din cei 950. 137.1972. n. n. din care: 589. 4. 15. GIL ( m ) Utilizare: spaniolă. GIANNI ( m ) Forma scurtă de GIOVANNI. A făcut studii de teoria funcţiilor de o variabilă complexă. „Portretul lui Tătărescu”. ClujNapoca. precum şi portrete şi tablouri de gen care vădesc preocuparea pentru studierea psihologiei modelelor şi capacitatea de evocare a atmosferei („Portret de cărturar”. Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. Gheorghe Bibescu. Paris). de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Iaşi . 1912 . 1840 . n. n. 37. .1514. GIANCARLO ( m ) Utilizare: italiană. 16. elev al lui Gheorghe Tattarescu. portugheză. 1470. 1904).430 poartă prenumele de Georgeta. a fost un lingvist şi filolog român.941 poartă prenumele de Geta. Bucureşti) a fost un fizician şi geofizician român.d.886 sunt bărbaţi.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. sunt: Gheorghe Călugăreanu. Aniversarea onomasticii: Aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23. Craiova – d.11. GIANNINA ( f ) Utilizare: italiană.04. 1804. Dintre femeile sărbătorite la data de 23. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui Giles. membru titular al Academiei Române. Gheorghe Doja.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele de Gheorghe. 20. Diminutiv a numelui GIOVANNA. Gheorghe Atanasiu.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. Combinaţie de Gianni şi CARLO.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei.1902. 1921.1976. „Atelierul pictoului”. (n.2010. în maghiară Dózsa György. Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor. a fost un matematician român.04. a fost un pictor român.

franceză . valoare”. A fost purtat în secolul al XII – lea. Acest nume poate să fi fost iniţial o poreclă. GISELLE ( f ) Derivat din cuvântul german gisil. În franceza veche numele Aegidius a devenit Gidie şi apoi Gilles. derivă din elementele: gisil care semnifică „gaj. Înseamnă „gaj luminos” sau „garanţie strălucită”. Personalităţi care au purtat acest nume sunt: pictorul Giovanni Bellini şi sculptorul Giovanni Bernini. care înseamnă „ostatic” sau „gaj”. zheel-BER (în franceză). Pronunţie: jo-VAHN-nee.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA GILBERT ( m ) Utilizare: engleză . nume care înseamnă „fericit”. GIULIA ( f ) Variantă a numelui Iulia. cunoscut sub numele de Gilbertines. GILES ( m ) Provine din latinescul Aegidius. garanţie. Forma feminină a numelui italian JULIUS. GILDA ( f ) Provine de la cuvântul german auri care semnifică „sacrificiu. GINA ( f ) Variantă a numelui Georgiana. care este derivat din grecescul αιγιδιον (aigidion) însemnând „ied”. GIOCONDA ( f ) Utilizare: italiană. germană . Saint Giles este considerat patronul spiritual al persoanelor cu dizabilităţi. moment în care a fost folosit în Anglia. de un britanic care a fost fondatorul ordinului religios. GIOVANNI ( m ) Utilizare: italiană. A fost purtat de fiica regelui francez Charles al III-lea. Normanzii au introdus acest nume în Anglia. Forma italiană pentru Iohannes (vezi JOHN). 234 . ostatic. GISSELLE ( f ) Variantă a numelui Giselle. germanice Ancient Pronunţie: GIL-bərt (în engleză). angajament” şi beraht care semnifică „luminos”. GIL-Bert (în germană). unde a fost folosit foarte des. Provine din latinscul Iucunda. olandeză .

graţie”. care înseamnă „cea graţioasă”. Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul al IV . GREGORY ( m ) Pronunţie: GREG-ə-ree.lea).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI GIUSEPPE ( m ) Varianta italiană a numelui de JOSEPH. Varianta în limba maghiară a numelui GISELLE. GRAZIELA ( f ) Provine din latinescul „graţia”. GLORIA ( f ) De la o expresie latină ce înseamnă “glorie”. fiind purtat de către un număr mare de sfinţi. GIZELLA ( f ) Utilizare: maghiară. inclusiv Sfântul Grigorie Thaumaturgus (secolul al III .lea). Acest nume s fost purtat de către actriţa americană Gloria Swanson (1899-1983). De la numele roman Graţianus. care a fost un nume grecesc Γρηγοριος (Gregorios). Sfântul Grigorie de Nazianz (secolul al IV . ceea ce însemna „har. 235 .lea) şi Sfântul Grigorie de Tours (secolul al VI . Un purtător faimos a acestui nume. Varianta în limba engleză a latinescului Gregorius. GRIGORE ( m ) Utilizare: română. precum şi de alţi 15 papi.lea. Acest nume a fost popular. din epoca modernă a fost actorul american Gregory Peck (1916-2003). Varianta românească a numelui GREGORY. care provine de la latinescul gratus. GYŐZŐ ( m ) Varianta maghiară a numelui Victor. Giuseppe Garibaldi (1807-1882) a fost un lider militar care a unit Italia în secolul al XIX .lea). Saint Graţian a fost primul episcop de Tours (secolul al IV-lea). Papa Sfântul Grigorie I cel Mare. GRETA ( f ) Variantă a numelui Margareta. GRAŢIAN ( m ) Pronunţie: GRAY-shən (în engleză). alerţi”. derivat din γρηγορος (gregoros) şi înseamnă „vigilenţi. un reformator şi Doctor al Bisericii. GYÖRGY ( m ) Varianta maghiară a numelui George.

ةزمح‬ Posibil derivat din cuvântul arab hamuza care înseamnă „puternic. Din engleza veche. În ebraică înseamnă „milostiv”. HARALAMB ( m ) Forma românească pentru CHARALAMPOS. Paraschiv PEŢU GYULA ( m ) Varianta maghiară a numelui Iuliu. HANS ( m ) Pronunţie: Hahns (germană). combinat cu λαμπω (lampo) „a străluci”. HANNIBAL ( m ) Pronunţie: HAN-ibəl (în engleză). Scriere originală: ‫ חָן‬în ebraică. Hannibal a fost general cartaginez care a ameninţat Roma în secolul al III – lea Î. GYURI ( m ) Varianta maghiară a numelui Gheorghe. Shakespeare a folosit acest nume pentru Prinţul Danemarcei. Înseamnă „a străluci de fericire” de la grecescul χαρα (chara) „fericire”.Hr. numele Hereweald care însemna „conducătorul oştii”. Acest nume a fost purtat de pictorul renascentist Hans Holbein (14971543) şi scriitorul danez de basme Hans Christian Andersen (1805-1875). Provine de la numele danez Amleth. HANAN ( m ) Utilizare: textele biblice. HARALD ( m ) Varianta a numelui Harold. combinat cu numele zeului Baal. Ionel TORJA HAMLET ( m ) Pronunţie: HAM-lət (în engleză). Acesta a fost numele unchiului. Este varianta scurtă a numelui JOHANNES. ‫ָנ‬ Pronunţie: HAY-nən (în engleză). derivat de la here = armată şi weald = conducător. Înseamnă „harul lui Baal” de la fenicianul Hann „har”. HAROLD ( m ) Pronunţie: HER-əld. HAMZA ( m ) Utilizare: Arabă. statornic”. 236 .Dr. Profetului Mohamed. HAR-əld. ‫. care a fost ucis în luptă.

care a fost derivat de la εχω (ECHO) care înseamnă „a poseda. binecuvântat”. Varianta în limba engleză a numelui grecesc Ελενη (Elena). Provine de la un nume de familie german care înseamnă „păgân”. Provine de la cuvântul grecesc Εκτωρ (Hektor). Pronunţie: HEK-tər (în engleză). El a fost otrăvit de una dintre soţiile sale şi este privit ca un martir de către musulmanii şiiţi. a avea”. HEIDI ( f ) Varianta elveţiană a numelui Adelaida. de succes”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de cinci regi din Norvegia şi trei regi din Danemarca. HARIETA ( f ) Provine de la numele Henry. Pronunţie: HAY-dən. În legenda greacă Hector a fost unul dintre cei care au luptat împotriva grecilor. Hasan a fost fiul lui Ali şi nepotul Profetului Mohamed. El este folosit în onoarea compozitorului austriac Franz Joseph Haydn (1732-1809). HASAN ( m ) Scriere originală: ‫( نسح‬arabă). Pronuntie: HoEL-gah (germana) HELIODOR ( f ) Provine din grecescul Heliodoros. probabil din limba greacă ελενη (helene) care semnifică „torţă” sau sau posibil legat de σεληνη (Selene) care semnifică ”lună”. HELEN ( f ) Scriere originală: Ελενη (greaca veche). să fie bun”. HAYDN ( m ) Utilizare: engleză. derivat din cuvântul arab hasuna „să fie frumos. sau după o altă părere acesta semnifică „prosper. 237 . inclusiv Harold II. care înseamnă „darul Soarelui”. Înseamnă „frumos”. care a pierdut bătălia de la Hastings (fiind ucis în aceea luptă). HELENA ( f ) Varianta maghiară pentru numele HELEN. HELGA ( f ) Provine din numele Helgi. HECTOR ( m ) Scrierea originală: Εκτωρ (greaca veche). doi regi ai Angliei. care este derivat din heilagr care semnifică „sfânt.

238 . acordate”. Herodot a fost un istoric grec. El este cunoscut ca fiind părintele Istoriei. fiind capturat. HERBERT ( m ) Provine din grupul de cuvinte: heri care înseamnă „armată” şi beraht care înseamnă „strălucit”. care este mai bine cunoscut ca Horace în lumea vorbitoare de limba engleză.. Provine de la numele grecesc Ηροδοτος (Herodot). Sfântul Hildegard a fost un mistic din secolul al XII-lea din Bingen. HENRIETTA ( f ) Varianta în limba engleză a numelui HENRIETTE.Dr.Hr. HILDA ( f ) Iniţial a fost o formă scurtă a numelor ce conţin elementul Hild „luptă”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA HELMUT ( m ) Derivat din cuvintele germane: helm care înseamnă „cască” şi muot care înseamnă „minte”. care a scris despre persani şi războaiele persane. care semnifică stăpânul casei. Germania. deşi poate avea şi origine etruscă. HERODOT ( m ) Scriere originală: Ηροδοτος (greca veche). HOREA ( m ) Posibil să provină de la dansul popular românesc. torturat şi executat. HERMES ( m ) Provine din limba greacă şi semnifică stâlpi de piatră. derivat din ηρως (Eroilor) „erou. Un personaj important care a purtat acest nume a fost Quintus Horatius Flaccus. un poet liric roman din secolul I Î. numit „hora”. HENNIE ( f ) Varianta feminină a numelui HENDRIK. care a fost celebru pentru scrierile şi viziunile sale. care înseamnă „erou”. HILDEGARD ( f ) Derivat din cuvintele germanice Hild care înseamnă „luptă” şi Gard care înseamnă „incintă”. războinic” şi δοτος (dotos) „date. A fost conducătorul Răscoalei din 1784. derivat de la latinul hora „oră. (heim = casa şi ric = putere). HORAŢIU ( m ) Forma românească pentru HORATIUS. anotimp”. HENRY ( m ) Provine din cuvântul german „Heimerich”. timp.

239 . de origine etruscă. HUSSEIN ( m ) Variantă a numelui Hassan. fondator al iezuiţilor. care a fost aruncat la fiarele sălbatice de împăratul Traian). a fost fiul lui Isaac şi Rebecca şi tatăl a doisprezece fii care au fondat cele douăsprezece triburi ale lui Israel. derivat de la numele ebraic ‫( ַ ֲקֹב‬Ya'aqov). a fost al treilea Episcop de Antiohia. ֵ ְ ‫יע‬ Un purtător faimos a acestui nume a fost lingvistul şi scriitorul german Jacob Grimm (1785-1863). numit şi Teoforul (Teoforos care înseamnă purtător de Dumnezeu). care a scris „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii". Sfântul Ignaţiu de Antiohia. IANCU ( m ) Varianta în limba română. ‫יע‬ În Vechiul Testament Iacob.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI HORIA ( m ) Varianta pentru HOREA. lucru”. care înseamnă „grădinăreasă”. sensul necunoscut. derivat de la prenumele ION. Pronunţie: JAY-kəb (în engleză). (inclusiv al treilea episcop al Antiohiei. HORTENZIA ( f ) Provine din latinescul „hortensia”. al cărui nume real la naştere a fost de fapt Íñigo. IDA ( f ) Cuvânt folosit în limba germană semnificând „muncă. Sfântul Ignaţiu de Antiohia Este sărbătorit de Biserica Catolică în ziua de 17 octombrie a fiecărui an. Ortografic a fost modificată varianta originală pentru a semăna Ignis care semnifică „de foc”. de fapt. şi de Sfântul Ignaţiu de Loyola (1491-1556). care a derivat din limba greacă Ιακωβος (Iakobos). IACOB ( m ) Scriere originală: ‫( ַ ֲקֹב‬ebraică). Alte teorii susţin că acesta este. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. HUGO ( m ) Variantă a numelui Hugh. ‫יע‬ Derivă din cuvântul latin Iacobus. IGNAŢIU ( m ) De la numele de familie roman Egnatius. derivat dintr-un nume ipotetic ca ‫( ַ ֲקֹבאל‬Ya'aqov'el) care înseamnă „Dumnezeu să protejeze”. semnificând „violeta”. IBOLYA ( f ) Cuvânt folosit în limba maghiară. Acest nume a fost purtat de autorul francez Victor Hugo (1802-1885).

Derivat din grecescul ιλαρος " (hilaros). datorită mărturiei date de el pentru Cristos.371) este un mare pustnic al monahismului din secolul al IV-lea. După ce marele apostol a plecat spre Roma. un istoric din secolul al IV-lea. mai ales îndemna. ultimele lui scrisori. episcopul de Smirna. ILARION ( m ) Utilizare: greacă antică. fiind capitala provinciei Siria. sub escortă militară. vieţii şi lucrării literare a lui Ignaţiu: „Din Siria. şi apoi. Călătorind prin Asia. pentru acest motiv. prin predici şi dojane. Spre deosebire de alte localităţi. formându-se astfel o comunitate creştină puternică. cu prilejul sărbătoririi victoriilor împăratului. sunt adesea citite la sfintele slujbe împreună cu scrisorile apostolice. Călătorind de la Antiohia la Roma. unde era aşteptat de fiarele sălbatice. cu căldura cea mai vie. Pe vremea împăratului Traian (98-117). capitala Imperiului. Scriere originală: Ιλαριων (greaca veche). Palestina şi Cipru.Dr. să se păzească de erezii. Condus în lanţuri spre Roma. Printre primii care au fost prinşi s-a numărat şi episcopul de Antiohia. Sfântului Policarp. A trăit în Egipt. îndeosebi cea către creştinii din Roma. şi recomanda să nu se rupă de tradiţia apostolică”. Nici un părinte al Bisericii nu a exprimat cu intensitatea lui Ignaţiu dorinţa arzătoare după unirea cu Cristos şi după viaţa în El. al cărei prim episcop a fost chiar Sfântul Apostol Petru. în părţile de Răsărit ale Imperiului s-a pornit o acţiune de prigonire a creştinilor. Ignaţiu a scris şapte scrisori. care înseamnă „vesel”. Sfântul Ilarion cel Mare Prăznuirea lui se face în ziua de 21 octombrie. urmând să fie dus la Roma şi aruncat înaintea fiarelor sălbatice. în circul principal. Ignaţiu a fost trimis la Roma pentru a fi dat ca hrană animalelor sălbatice. sub paza severă a gărzilor în fiecare dintre oraşele în care se oprea. întărea Bisericile. pe scaunul episcopal a rămas pentru un scurt interval episcopul Evodiu. îndeosebi împotriva celor din marile centre. îndeosebi greci. Sfântul Ignaţiu a fost întâmpinat cu multă veneraţie şi căldură de credincioşii comunităţilor din localităţile prin care trecea. în fruntea înfloritoarei comunităţi din Antiohia a fost ales Ignaţiu Teoforul. era al treilea oraş mare al vastului Imperiu Roman. Antalia. adresate bisericilor mai însemnate din regiunea pe unde avea să treacă. care atunci începeau să mişune. Sfântul Ilarion cel Mare (291 . Credinţa creştină a fost predicată în acest oraş de către creştinii care au părăsit Ierusalimul din cauza prigoanei pornite împotriva lor. în Turcia. şi Bisericii din Roma. dedică un întreg capitol al lucrării sale „Istoria ecleziastică”. Mulţi îi propuneau să intervină pentru anularea pedepsei capitale. 240 . el a fost condamnat „ad bestias". Eusebiu din Cezareea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Oraşul Antiohia. Aceste scrisori. în Antiohia au fost primiţi în sânul Bisericii şi oameni de alte naţionalităţi şi religii. sunt un imn de preamărire a martiriului şi o rugăciune insistentă de a nu fi împiedicat să dea şi el mărturia supremă a credinţei. astăzi.

post şi rugăciune neîncetată. sfântul ştia felul patimii care robea sufletul omului. Însă curând s-a întors acasă pentru moartea părinţilor săi şi împărţind tot ce i-a rămas săracilor. Se pare că a murit în jurul anului 845. toată Palestina a auzit de sfântul pustnic.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sfântul Ilarion s-a născut în anul 291 în satul palestinian Tabatha. ca amintire a biruinţei Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. cu risipirea minţii. Mai apoi. care îi eliberează pe toţi cei care pătimiseră în temniţe din cauza luptei împotriva sfintelor icoane. unde în acea perioadă locuia Sfântul Grigorie Decapolitul. cu patimile trupului. în prima duminică din postul Sfintelor Paşti. Trimis în Alexandria la studii. la Constantinopol. Teofil (829-842). La vârsta de 20 de ani. femei tânguindu-se. Ilarion s-a dus în deşertul din vecinătatea oraşului Maium (Maiuma). eliberând cu harul primit multe suflete din legăturile vrăjmaşului. În scurt timp. una din aceste întâlniri fiind relatată de o apoftegmă din Patericul egiptean: În deşert. de lângă Constantinopol. motiv pentru care va fi supus la multe chinuri. Sfântul a înţeles meşteşugirile răului care căuta să-l izgonească din pustie dar rugăciunea puternică l-a ajutat să depăşească frica. Sfântul Ilarion cel Nou Biserica Ortodoxă îl serbează atât la 28 martie. s-a familiarizat cu credinţa ortodoxă şi s-a botezat acolo. Ilarion a plecat să-l întâlnească şi să înveţe de la el cele plăcute lui Dumnezeu. pentru a primi haina monahală în mănăstirea cuviosului Isihie. călugărul s-a luptat mult cu gândurile necurate. Hotărârile acestui sinod sunt citite în Biserică. Sfântul Ilarion cel Nou va fi exilat pe insula Afusiei. dar pe toate le-a învins cu munca fizică grea. Dupa moartea acestuia. fără să le ceară plată. până când la putere a venit binecredincioasa împărăteasă Teodora (842-856). Sfântul Ilarion cel Nou s-a născut în jurul anului 773. împăratul care a reînceput lupta împotriva icoanelor a fost omorât cu sabia de propriile lui gărzi chiar în locul în care el a aruncat din biserică icoana Mântuitorului la pământ. După ce a auzit despre vieţuirea asemeni îngerilor a Sfântulul Antonie cel Mare (prăznuit în 17 ianuarie). va părăsi acest loc pentru a veni la mănăstirea Dalmatului. L-a vizitat însă pe avva Antonie de mai multe ori. nişte hoţi l-au atacat pe Ilarion şi numai cu puterea cuvântului sfântul i-a îndreptat de la viaţa păcătoasă pe care o duceau. În anul 813 Ilarion a sugerat împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820). spunând că harul lui Dumnezeu nu era de vânzare. să cinstească icoanele cum se cuvine. la conducerea imperiului vine împăratul Mihai al II-lea Rangabe (820-829). cât şi la 6 iunie. numită de atunci Duminica Ortodoxie. În timpul rugăciunii el auzea copii plângând. Domnul l-a învrednicit pe Sf. Ilarion cu puterea izgonirii duhurilor necurate. Harul său era într-atât de mare încât numai după mirosul omului sau al hainei ce o purta. Bolnavii veneau la Sf. 241 . lei răgind şi alte dobitoace făcând gălăgie. Leon Armeanul al V-lea. căruia îi devine ucenic. Când pe scaunul imperial va urca fiul lui Mihai. Ilarion se hotărăşte să plece de la casa părinţilor. Odată. Ilarion pentru vindecare şi acesta îi slobozea tămăduiţi la casele lor. care a reintrodus icoanele în Biserică şi a permis convocarea unui sinod în martie 843.

semnifică stabilit de Dumnezeu. o formă a numelui Hilda. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ILDIKÓ ( f ) Varianta ungureasca a numelui românesc Ileana. Derivă din numele IOAKEIM. IMRE ( m ) Varianta magiara a numelui Emeric. inclusiv Inocenţiu al III. Ing era numele unei zeităţi nordice. un conducător politic puternic şi organizator al Cruciadei a IV.. fiind purtat de 13 papi. 242 . Sfântul Ioachim a fost soţul Sfintei Ana şi tatăl Fecioarei Maria. Derivă de la ‫אלָהוּ‬ ‫ֱ ִיּ‬ ('Eliyyahu) care înseamnă „Dumnezeul meu este YAHWEH” (YAHWEH este Dumnezeu în ebraică). Ilie a fost un profet din secolul al IX . În Vechiul Testament. ILEANA ( f ) Provine de la expresia ebraică care înseamnă „răspunsul Domnului”. Forma tradiţională românească pentru ELENA. IOACHIM ( m ) Din limba ebraică. INOCENTIU ( m ) Varianta numelui INNOCENT. Acesta a fost numele unui maghiar din secolul al XI . ILIE ( m ) Forma românească pentru ELIAS înrudit cu ELIJAH. ILINCA ( f ) Forma feminină pentru ILIE. Eventual. care este cunoscut ca Emeric.lea Î.lea. fiul lui Saint Iştvan. se relatează cum el s-a dus în Rai într-o caleaşcă de foc. Numele latinesc Innocentius a fost derivat din innocens „nevinovat”. numele a intrat în uz general. Datorită popularităţii sale în Evul Mediu.Dr. care la rândul său derivă de la numele JOACHIM. INGRID ( f ) Numele Ingríðr care semnifică „Ing este frumoasă”. Acest nume a fost purtat de către ultima soţie a lui Attila Hunul. în Europa creştină (deşi nu a fost niciodată un nume comun în Anglia). În conformitate cu Evanghelia apocrifă a lui James. Acesta a fost numele mai multor sfinţi.H. în timpul Regelui Ahab şi al Reginei Jezebel. ILONA ( f ) Varianta ungurească a numelui ELENA.

este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOAN. De asemenea. pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3. 243 . şi care va boteza cu Duh Sfânt. îl găsim la Evanghelistul Ioan (în 1. înainte-mergătorul. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil.ןנחוי‬Yo anan. Ioan fiul lui Zaharia) este una din figurile centrale ale creştinismului şi islamului. Din Evanghelia după Marcu. zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. în timp ce acesta slujea la templu. nume evreiesc. Ioan Botezătorul îl recunoaşte pe Isus ca fiind mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. predicator şi botezător pe malurile râului Iordan. aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbracat în haină din păr de cămila. care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod. Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. 33-34). Din Evanghelie cunoaştem că Irod. uneori Yo anan ben Za ariya. Varianta românească şi galeză pentru ION. care era înaintea lui. acesta fiind recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar spre a birui mândria. Trebuie să reţinem că avem capacitatea de a ieşi din noi şi a ne jertfi pentru aproapele nostru. relatează evanghelia lui Ioan. fiica ei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI IOAN ( m ) Derivat de la „Yochana”. moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Isus ca un porumbel. pe 7 ianuarie. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. însemnând „binecuvântarea Domnului sau Dumnezeu este milos”. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada. să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează şi pe Isus care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu. 1-2). care era soţia fratelui său. El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. vestitorul şi botezătorul lui Isus. care redă mărturia Botezătorului: „Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă. este numit de Isus „cel mai mare dintre cei născuţi dintre femei”. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini. Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. în familia preotului Zaharia. mama sa. iar datorită faptului că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil. preotului Zaharia. era descendentă a seminţiei lui Aaron. iar Biserica Creştină îl cinsteşte ca pe cel mai mare dintre sfinţi. sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (în 1. Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice. la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere. pe care l-a făcut cunoscut. Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea. În ura ei de moarte. Acestui moment îi urmează ispitirea lui Isus. Răspunsul la întrebarea „Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?”. 34). încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El. la cererea Irodiadei. Ioan Botezătorul (în ebraică ‫ . a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Scriere originală: Йоан (bulgară). Elisabeta. În fiecare an.

renunţând la recăsătorire. Timp de 10 ani. Simbolul său este vulturul. a fost făcut citet. una din cele mai importante figuri ale patrologiei creştine. iar la 27 decembrie în calendarul romano-catolic. iar după aceea. (n. Ioan Chrysostom. Teologia tradiţională (catolică şi ortodoxă) îl consideră una şi aceeaşi persoană cu apostolul Ioan. Ioan a fost un pescar dintr-un sat de pe malul nordic al lacului Genesareth (Palestina. El s-a retras în munţii Antiohiei. Sf. S-a călugărit în anul 368. Se pare că a studiat şi dreptul. În 380 s-a înapoiat la Antiohia. Rămasă văduvă la numai 20 ani. întrucât ar fi pledat câtva timp. împrăştiindu-i cenuşa. A fost . apoi la Constantinopol (Turcia). A trăit într-o peşteră lângă Antiohia. unde ar fi fost îngropat. soborul (7 ianuarie . a fost arhiepiscop de Constantinopol. lutheran şi anglican. Educaţia clasică a primit-o de la retorul Libaniu şi de la filosoful Andragatiu. azi Israel). consacrat în română ca Ioan Gură de Aur. Primele elemente ale educaţiei creştine. ci şi al epistolelor lui Ioan şi al Apocalipsei după Ioan. Ioan a putut să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză.sărbătoarea numită Drăgaică sau Sânzienele).Dr. totodată autor nu numai al evangheliei care îi poartă numele. ea s-a dedicat cu râvnă şi perseverenţă educaţiei fiului ei.potrivit tradiţiei . considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană şi în Biserica Apuseană. Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia. scris 244 . este considerat în mod tradiţional autorul Evangheliei după Ioan. Ioan Evanghelistul (în ebraică ‫ . el a fost preocupat de problema monahismului şi a fecioriei. înaintea diaconatului.mare dregător militar care a murit la scurt timp după naşterea sa. naşterea (24 iunie . Capul ar fi fost salvat şi dus la Alexandria (Egipt). episcop de Antiohia. Din trup ar mai fi rămas nearse numai un braţ şi un deget. şi Antusa . în jurul anului 354. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moarte trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia). În scurtă vreme. 347 în Antiohia – d. Ioan le-a primit de la mama sa Antusa. prima şi a doua aflare a capului (24 februarie) şi a treia aflare a capului (25 mai). cărora le-a consacrat mici tratate.descendentă dintr-o bogată familie creştină. Părinţii lui ar fi fost Zebedeus şi Maria-Salomeea. Împăratul roman anticreştin Julianus Apostata (360-363) ar fi ars rămăşiţele lui Ioan Botezătorul. probabil în jurul anului 372. iar în 381. Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea (23 septembrie).ziua Sfântului Ioan ca botezător al Domnului).ןנחוי‬Yo anan). care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii. 407). din părinţii Secundus . de unde a fost dus în provincia Poitou (Franţa) de către regele francon Pippin III (715-768. În 374. Tratatul său "Despre preoţie". Sf. de Meletie. Ioan Gură de Aur a început să practice ascetismul acasă. Meletie l-a făcut diacon. primind valorile retoricii ale clasicilor greci. tăierea capului (29 august). după moartea mamei sale Antusia. unde a dus patru ani o viaţă severă sub conducerea unui ascet. s-a retras doi ani într-o peşteră. Ioan Evanghelistul este sărbătorit la data de 8 mai în calendarul ortodox şi greco-catolic. A fost botezat târziu.fratele mai mic al apostolului Iacob cel Bătrân.

Regi ai Ungariei (Janos): Ioan I Zapolya (1526-1540 (acelaşi cu voievodul Ioan I al Transilvaniei). Ioan de Szentgyorgy şi de Bozin (1465-1467). Papa Ioan al VIIIlea (872-882). Regi ai Suediei: Ioan I Sverker (1216-1222). Ioan al II-lea de Oldenburg (1497-1501) (acelaşi cu regele Ioan I al Danemarcei). Ioan al III-lea Wasa (1568-1592). Papa Ioan al X-lea (914-928). Ioan I Zapolya (1510-1526) (acelaşi cu regele Ioan I al Ungariei). probabil de origine germană. Principe a Transilvaniei: Ioan Kemeny (1661-1662). Voievozi ai Transilvaniei: Ioan (1273). Papa Ioan al IX-lea (898-900). Ioan de Rozgony (1449-1460). Papa Ioan al XVII-lea (1003). Ioan Tamasi (1403-1409) (împreună cu Iacob Lackfi). Papa Ioan al XII-lea (955-964). Papa Ioan al XVI-lea (997-998). Ioan al IV-lea de Braganca (1640-1656). Ioan al III-lea de Aviz (1521-1557). Papa Ioan al XIIIlea (965-972). Ioan Pongracz de Dindeleag (1462-1476). Ioan a fost preoţit de episcopul Flavian în 386 şi a primit misiunea de predicator. Ioan al IV-lea de Montfort (1365-1399). Papa Ioan al VI-lea (701-705). Ioan al VI-lea de Braganca (1816-1826). Papa Ioan al II-lea (533-535). Papa Ioan al XIV-lea (983-984). Papi: . Papa Ioan al XVIII-lea (1004-1009).d. născut sub numele „Johannes Welflin” în „Pomuk”.: Johannes von Nepomuk) (n. localitate din Boemia de Vest. Papa Ioan al IV-lea (640-642). Papa Ioan al IIIlea (561-574). Papa Ioan al XV-lea (985-996). este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Chrysostom om scoate în evidenţă sublimitatea Tainei Preoţiei. Papa Ioan al VII-lea (705-707). Papa Ioan al XI-lea (931-935). Papa Ioan al XXII-lea (1316-1334). Ioan al II-lea (1286-1305). Ioan al III-lea cel Bun (1312-1341). Ioan al II-lea de Aviz (1481-1495). germ. Ioan (1419-1467). 245 . Rege a Sardiniei şi Siciliei: Ioan de Castilia (1420-1479). 20 martie 1393 Praga).Papa Ioan I (523-526). Duci de Burgundia: Ioan fără Frică (1404-1419). Papa Ioan al XXIII-lea (1958-1963). Papa Ioan al XXI-lea (1276-1277). Sf. Regi ai Portugaliei: Ioan I de Aviz (1385-1433). Duci de Bretagne: Ioan I cel Roşcovan (1237-1286). Papa Ioan al XIX-lea (1024-1032). Ioan al V-lea cel Viteaz (1399-1442).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI în cei şase ani de diaconat. cca 1345 . Ioan de Hunedoara (1441-1448). Papa Ioan al V-lea (685-686). Ioan al V-lea de Braganca (1706-1750). Sfântul Ioan din Nepomuk (cehă: Jan Nepomucký. este un preot şi martir.

Ioan al VI-lea Antonovici (1740-1764).588 poartă prenumele Ioana.1342).c.Dr. Ioan al V-lea Vasilievici (1483 . împotriva dorinţelor părinţilor.1327). Ioan al III-lea Asan (1279). Ioan (Iancu) Sasul (1579-1582). Ioan al II-lea Asan (1218-1241). IOANA ( f ) Scriere originală: Йоана (bulgară). 1343 . 435. IOLANDA ( f ) Forma italiană. Ioan al II-lea al Moldovei (Despot Vodă).2011. 147. Luxembourg. Derivat de la latinul Violante.028 de femei. Ioan Potcoavă (1577). Ioan al V-lea Alexeevici (1666-1696 .231 de români. fiul ţarului Alexei Mihailovici). 1340). Dintre acestea. Ţari ai Rusiei: Ioan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic (1530-1584) (acelaşi cu primul ţar al Rusiei Ioan al IV-lea al Rusiei). Ivan): Ioan Caloian Asan (1197-1207). De asemenea.028 sunt femei.388 poartă prenumele Ionela. Ioan al VI-lea Ivanovici (1500 . 137.974. 11. Ioan al II-lea Ivanovici cel Frumos (1326-1359). 1520). 366. Poate avea şi origine germană.230 poartă prenumele Ioan. Forma feminină românească pentru ION. 1. potrivit statisticilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Sărbătorirea onomasticii: Din totalul de 1.777 poartă prenumele Ionică. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. care s-a retras într-o mănăstire.1500).1350). la rândul lui derivat din viola „violeta”. Ţari ai Bulgariei (Ioaniţă. Ioan al IV-lea Fedorovici (1427 .358 poartă prenumele Ion şi 305. Ioan al III-lea Aleksandrovici (c. Mari cneji de Moscova (Ivan): Ioan I Danilovici Kalita (d.1456). Dintre bărbaţi 537.203 sunt bărbaţi şi 522. Ioan al III-lea Vasilievici cel Mare (14401505). de Sfântul Ioan.368 poartă prenumele Ionuţ. Mari cneji de Reazan (Ivan): Ioan I Iaroslavici (1308 . este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOANA. Ioan cel Viteaz (1572-1574). portugheză şi românească pentru YOLANDA. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522. Ioan Vodă cel Cumplit. Ioan Mavrocordat (1743-1747). 22. Domni ai Moldovei: Ioan Joldea (1552). A fost numele Contesei din Vianden. 246 . Ioan al IIlea Korotopol (1327 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Domni ai Ţării Româneşti: Ioan Mavrocordat (1716-1719).ţar al Rusiei.653 poartă prenumele Ionelia.454 poartă prenumele Ionel.01.452.016 poartă prenumele Nelu şi 4.399 poartă prenumele Nela şi 6.

Recunoscut datorită măiestriei basmelor. 12 august 1816. respectiv între 1870 şi 1871. prim-ministru al României de două pedagog român de origine aromână ori. academician. născut la Piteşti în Ţara Românească. Acesta a fost. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. considerat în mod tradiţional autor al Evangheliei a 4-a si a Revelaţiei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ION ( m ) Derivă de la Iohannes. Danemarca. Brătianu (n. Bulgaria. Franţa. iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi „Conducătorul Statului”. 1884 . În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut.1895). împreună cu prietenul său. comandant al Şcolii Superioare de Război. şeful secţiei de operaţii a Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial. om politic şi [necesită citare] . satul Florica. 247 .1887. care a fost. d. un nume purtat de către poetul John Milton (1608-1674). Rusia şi Ungaria. 16 mai 1891. preşedintele Academiei Române de patru ori (1876 . ataşat militar la Londra şi Paris. vor fi retrocedate. la rebeliunea română din 1848. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care înseamnă ‫ָנ‬ „Domnul este milostiv”. Suedia. autor. 1890 .1893 şi 1894 . fiind prefect al poliţiei în guvernul provizoriu al acelui an. A intrat în armata munteană în 1838 şi a vizitat Parisul pentru a studia. între 1866 şi 1867. Iaşi) a fost un scriitor român. Ion Victor Antonescu (n. poveştilor şi povestirilor sale. poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). d. C. Ion C. Bucureşti. Rosetti şi alţi politicieni proeminenţi. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. 1 iunie 1946. precum şi regi Anglia. 1 martie 1837. Portugalia. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. în Imperiul Bizantin. de partea puterilor Axei. filosoful John Locke (1632-1704). Humuleşti. fiind folosit în Europa de Vest. d. Piteşti. d. 22 aprilie 1897. Polonia.A. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. 2 iunie 1882. 2 iunie 1821. matematician. de asemenea. general şi politician român. A urmat cursurile primare la Piteşti avându-l ca dascăl pe Nicolae Simonide. Personalităţi din România: Ion Creangă (n. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). diplomat. Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. a luat parte.1882. sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov. pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940. şef al Marelui Stat Major şi Ministru de Război. Ion Ghica (n. închisoarea Jilava) a fost un ofiţer de carieră. judeţul Argeş) a fost un om politic român. după prima cruciadă. Antonescu a decis intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial („Sfântul război pentru reîntregirea teritorială”). 31 decembrie 1889. Ghergani. Întors în Muntenia. judeţul Dâmboviţa) a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Piteşti.

Jósef. din neamul şi casa lui David. Iosif din Nazaret Iosif este un personaj din Noul Testament. IONEL ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. Joschi. fiind astfel legătura între neamul regesc şi Christos. Joselinho. Јосиф (Josif). Jozefus (Jozephus. în vârstă de 12 ani. care-l separă de 248 . a voit s-o lase pe ascuns”. Josephe. 24 mai 1923. Maria şi Iosif îl caută trei zile. română şi greacă pentru JOSEPH. după care îl găsesc în Templu. Joseph. Joep. Pronunţie: ee-O-vezif (rusă). în Apus. Joseph. când Isus. Jussuf. IONUŢ ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. Joseba. să exprime curăţia şi sfinţenia sa incomparabilă. Jozefo. Jozeph. despre care s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. 27 aprilie 1872. 21 iulie 1986. Variante: (Ioseb). Papa Pius al IX-lea l-a declarat patron ocrotitor al Bisericii. 41-50). Juozapas. membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. Iosif. Josip. Cinstirea publică a Sfântului Iosif începe. Potrivit Evangheliei după Matei şi celei după Luca. Jos. Josepe. Иосиф (Iossif). Jóska. Iosif. Ιωσήφ (Iōsēph). dar un înger îi apare în vis şi-i risipeşte temerile. Josefus. XIV-XV. Josephus. filolog şi om politic român. Lausanne) a fost un scriitor român. José. Josef. Josef. Ιώσηπος (Iōsēpos). după cum spune Evanghelia. Joop. Josephus). Joosef. Lc 2. Sfântul Iosif. Yussuf. Ion Caraion (pseudonimul literar al lui Stelian Diaconescu) (n. în sec. Iosif era logodit cu o fecioară numită Maria. soţul Fecioarei Maria. Atunci. 6 ianuarie 1802. care l-a născut pe Isus (Mt 1. José. ales de Dumnezeu să fie imaginea sa în faţa Fiului său unul-născut. „fiind drept şi nevoind s-o dea pe faţă. Forma rusească. Jooseppi. Sărbătoarea lui (19 martie) a fost introdusă în calendarul romano-catolic în 1621. Осип (Osip). s-a pierdut de părinţii săi. IONELA ( f ) Forma feminină pentru ION. Iosif o ia la el pe Fecioara Maria. Ultima dată este menţionat în Evanghelie cu ocazia pelerinajului la Ierusalim. judeţul Buzău – d. 20-25). Josef. Iosif se trage din tribul lui Iuda. în mijlocul învăţaţilor (cf. Iosephus. IOSIF ( m ) Scriere originală: Иосиф (rusă). Bucureşti) a fost un scriitor. Juozas. Joé. Târgovişte — d. Joseph. Joselito. ‫( فسوي‬Yousef). Ιωσηφ (greacă). József. Joosep. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ion Heliade-Rădulescu (n. Jozef.Dr. YO-vezif (limba română). Josep. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă.

Sfântul Iosif a fost întâmpinat de Iovan Capra. ci credeţi vindecătorului de oameni. la sud de Dunăre. iar la vârsta de 21 de ani ajunge. s-a mutat împreună cu mama sa în Ohrida. la rugămintea credincioşilor Sfântul Mitropolit a răspuns cu dragoste: „Nu-mi cereţi mie vindecare. La vederea acestei minuni s-au uimit şi turcii care veniseră în întâmpinarea lui şi i s-au închinat cu evlavie. odăjdiile lui erau uscate. 11 ologi şi bolnavi s-au însănătoşit. 249 . În anul 1956 moaştele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timişoara. în oraşul Raguza din Dalmaţia. nori negrii au adus o ploaie ca un potop care. Plecând la reşedinţă s-a închis în chilia lui şi trei zile n-a mai ieşit din ea. iar când s-a ridicat şi a intrat în biserică. 1880. rugaţi-vă Lui şi vă veţi vindeca”. care a îndeplinit funcţia de secretar executiv al Comitetului Regional Moldova al Partidului Comunist din Ucraina (1924-1928). Basarabia . pe malul Mării Adriatice. aproape de Timişoara. oraşul Orhei. semn ce strălucea ca aurul curat pe care l-a purtat până la trecerea la cele veşnice. Apoi căzând în genunchi pe treptele dumnezeiescului locaş şi plecându-şi fruntea la pământ. neatinse de nici un strop de ploaie. Domnul nostru Iisus Hristos. acesta e motivul pentru care el este patronul sufletelor ascunse şi necunoscute. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partos. S-a aşezat în mijlocul lor.d. pe care l-a vindecat îndată. ca Sfântul Ierarh Iosif cel Nou să fie patron al pompierilor. s-a rugat aşa îndelung. Ajungând în Timişoara. a stins focul şi a spălat urmele prăpădului. Iar când a ieşit şi s-a arătat la lume. În anul 1650 este trimis de patriarhia din Constantinopol ca mitropolit al Timişoarei. La mănăstirea Partoş. unde a mai trăit trei ani. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos S-a născut în 1568. un argintar care era olog de 20 de ani. la Mânăstirea Pantocrator. Sfântul Mitropolit a ieşit din catedrală şi s-a întors cu faţa spre foc privind prăpădul. Este sărbătorit în data de 15 septembrie. Sfântul Sinod a aprobat în anul 1997. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. din părinţii Ioan şi Ecaterina. 1937) a fost un politician sovietic. Personalităţi: Iosif Isakovici Badeev (în rusă Иосиф Исаакович Бадеев (Суслик)) (n. l-a trecut în rândul sfinţilor pe data de 28 februarie 1950. La cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen în Adrianopol. Îmbrăcat în odăjdii. După moartea tatălui său. la botez primind numele Iacob. pe care vântul l-a adus aproape de biserică. a îngenunchiat şi s-a rugat cu lacrimi. Semne şi minuni. avea semnul Sfintei Cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă. Când s-a ridicat din genunchi. iar în timp ce ruga.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI orice creatură vizibilă. de pe muntele Athos unde s-a calugărit şi a primit numele de Iosif. Când a împlinit vârsta de 15 ani a intrat la mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida.

Dr. n. Isac dalmaţianul (secolul IV). care a deţinut în două rânduri demnitatea de mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române (1886-1893. Socodor. 1896-1909).d. Conform Genezei. membru corespondent (1882) al Academiei Române. teolog.ִ ְחק‬Itzhak.إﺳﺤٰﻖ‬Is āq. care ָ ‫יצ‬ înseamnă „el râde”. Iosif Iacobici (n. 29 august 1829. Acest nume a fost purtat de prima femeie care a condus Imperiul bizantin. A fost zeiţa păcii în mitologia greacă. este un personaj biblic. Botoşani. 24 ianuarie 1909. una dintre Ωραι (Horai). Arad . care a deţinut funcţiile de ministru de război şi şef al marelui stat major al armatei române la începutul celui de-al doilea război mondial. Sankt Petersburg. d. Isac cel Mare (340-439). 24 mai 1940. Derivat de la grecescul Ειρηνη (Eirene). călugar bizantin. macedoneană). 11 martie 1952. 28 ianuarie 1996. 250 . declarat sfânt. SUA) a fost un poet. Alba Iulia . Aiud) a fost un general român. Bucureşti) a fost un cleric. ISA ( f şi m ) Scriere originală: ‫( ىسيع‬arabă). soţul Rebecăi şi tatăl lui Esav şi al lui Iacov. 8 decembrie 1884. Scriere originală: Ирина (rusă. 17 februarie 1836. Îi este consacrată catedrala Sfântul Isac din Sankt Petersburg. ISAAC ( m ) Pronunţie: IE-zak (engleză). eseist şi dramaturg rus. a fost singurul fiu al lui Avraam şi al Sarei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Iosif Aleksandrovici Brodski (rusă Иосиф Александрович Бродский. bulgară. întemeietorul bisericii armene. patronul protector a lui Petru cel Mare. poate de origine siriană. arabă: ‫ . laureat al premiului Nobel pentru Literatură. IRMA De la „irmen”. New York. Forma prescurtată pentru ISABEL sau ISAIAH (Isaia). nume grec însemnând „paşnică sau pace”. Origine ebraica. IRIMIA ( m ) Provine din cuvântul de origine ebraică Yirmeyahu = Dumnezeu s-a ridicat. Isac (lb.d. Arad) a fost un episcop român. vechi nume germanic. IRINA ( f ) De la „eirene”. Deriva de la numele ebraic ‫( ִ ְחק‬Yitzchaq). 23 martie 1902. URSS . Persoanalităţi care au purtat acest nume: Isac (personaj biblic).d. însemnând „universal”. transcriere standard ָ ‫יצ‬ Yitzchaq. ebraică: ‫. Iosif (Ioan) Goldiş (n. traducător al bibliei. tiberiană Yişhāq „el râde”). Iosif Gheorghian (n.

asasinat de un student extremist de dreapta. matematician. care a trăit în secolul al VIII – lea Î. Isaac al II-lea (gr. De la numele ebraic ‫( ְשׁעָהוּ‬Yesha'yahu) care înseamnă „Domnul este ‫י ַ ְי‬ mântuire”.1991).(1860-1900). 251 . evreu. exeget şi om de afaceri evreu originar din Portugalia. Isaac Newton (1643-1727). Yitzhak Rabin. însemnând „fiica lui BAAL”. evreu. Isaac Asimov (1920–1992). cântăreţ american de muzică soul. Isaia a fost un profet. regina din Castilia şi Portugalia şi o regină a Angliei. Isaac Stern (1920-2001). ISABELL ( f ) Varianta pentru ISABEL. scriitor în limba idiş şi engleză. (Itzhok Bashevis Singer. filozof şi teolog englez. Isac din Ninive (secolul VII). evreu. despre care se presupune că este autorul Cărţii lui Isaia. împărat bizantin. Isaak Levitan. Isaak Dunaievski. filozof. Isaak Abarbanel (Iţhak Abarbanel. om de stat.Hr. 1437 . născut în zona Qatarului de astăzi. laureat al premiului Nobel pentru Pace. a fost prim ministru. evreu. 1904 . pictor rus. Isaac Hayes (1942 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Isac sirianul. Forma latină pentru ISABEL.1508). ISABELLA ( f ) Pronunţie: iz-a-BEL-a (engleză).Isaakios Ánghelos). Au purtat acest nume. deşi unele teorii susţin că derivă de fapt de la un nume semitic. teolog creştin sirian. Spania şi Italia. Isaac Bashevis Singer. a trăit în Polonia şi SUA. (1922-1995) general şi om politic israelian. scriitor american. călugar ascet. a trăit în Portugalia. teolog. originar din Ucraina.1950). violonist american. fizician. evreu. laureat al premiului Nobel pentru literatură.2008). Isaac Albéniz compozitor şi pianist. de etnie afro-americană. (1900 . ISAIA ( m ) Forma italiana pentru ISAIAH. compozitor sovietic rus. ISABEL ( f ) Cel mai probabil este forma spaniolă medievală pentru ELIZABETH (Elisabeta). ISABELA ( f ) Forma latină pentru ISABEL. originar din Ucraina.

IUSTINA / IUSTIN ( f şi m ) De la „justinus”. IULIU ( m ) Forma românească pentru JULIUS (Iuliu). IULIAN ( m ) Varianta românească pentru IULIU. IULIANA ( f ) Varianta feminină pentru IULIAN. istoric şi teolog. Provine de la numele rocii Jasp. IUDITH ( f ) Yehudit din limba ebraică care înseamnă femeie din Iudeea. Derivă de la numele grecesc Ισιδωρος (Isidoros) care înseamnă „darul lui Isis”. 252 . IULIA ( f ) Derivat de la expresia latină care înseamnă „descendentul zeului Jupiter”. Pronunţie: iz-i-DOR-a(engleză). nume latin care înseamnă „cel care gândeşte corect”. care înseamnă trezorier. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ISIDOR ( m ) Scriere originală: Исидор (rusă). Poate proveni de la numele zeului roman JUPITER. JASPER ( m ) Pronunţie: JAS-pər (în engleză).ee-zee-DO-rah (italiană). A fost şi numele a 3 Papi. Saint Isidor de Sevilla a fost un arhiepiscop. de la numele zeiţei egiptene ISIS.Varianta slavă a numelui Ion. combinat cu grecescul δωρον (Doron) „cadou”. Forma feminină pentru IULIU. din limba persană. Acest nume a fost atribuit în mod tradiţional unuia dintre oamenii înţelepţi (cunoscut sub numele de Magi. Forma germană şi rusească pentru ISIDORE. ee-vezi-DHOrah (spaniolă). Mai este echivalat că şi o piatră preţioasă. despre care spune ca l-au vizitat pe Isus după ce s-a născut. Forma feminină pentru ISIDOR. sârbă). Gaius Iulius Cezar a fost conducătorul Romanilor şi un deosebit comandant militar. Posibil derivat de la grecescul ιουλος (ioulos) „cu mustaţa pufoasă”. ISIDORA ( f ) Scriere originală: Исидора (rusă. sau cei trei regi). IVAN ( m ) .Dr. Variantă a numelui ISIDORE. care a extins limitele imperiului până în Galia.

care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. scrierile biblice. considerate în mod tradiţional autor al Evangheliei. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. Bulgaria. Danemarca. precum şi regi din Anglia. nu a fost folosit de creştini. Acest nume a fost. În Evul Mediu. Rusia şi Ungaria. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. Suedia. Varianta în limba engleză a Iohannes. mai mulţi conducători ai Sfântului Imperiu Roman au purtat acest nume. Polonia. În Vechiul Testament. A fost numele a 2 personaje din Noul Testament: soţul Mariei şi Iosif din Arimatea. ceilalţi fraţi l-au trimis în Egipt şi i-au spus tatălui că a murit. poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). ֵ Pronunţie: JO-səf (în engleză). Franţa. a devenit sfătuitorul faraonului. S-a împăcat cu fraţii săi atunci când au venit în Egipt în timpul foametei. de asemenea. YO-Zef (în germană). încă din Evul Mediu. filosoful John Locke (1632-1704). Personalităţi care au purtat acest nume sunt: autorul Joseph Conrad (1857-1924) şi dictatorul sovietic Iosif Stalin (1878-1953). De asemenea. după prima cruciadă. care a fost. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). în ebraică. Portugalia. iar în Anglia a devenit comun după Reforma protestantă. datorită faptului că Iosif a fost un nume comun la evrei. LADISLAU ( m ) Variantă a numelui Vladislav. Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care ‫ָנ‬ înseamnă „Domnul este milostiv”. În Egipt. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. devenind popular în Spania şi Italia. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). Pentru că era fiul lui favorit. 253 . Derivat de la grecescul Ιωσηφ (Iosif). Iosif este al 11-lea fiu al lui Iacob. care ֵ înseamnă „el va adăuga”. provenit din ‫( יוֹסף‬Yosef). fiind folosit în Europa de Vest. de asemenea. JOSEPH ( m ) Scriere originală: ‫( יוֹסף‬ebraică). în Imperiul Bizantin. JOHN ( m ) Utilizare: engleză. zho-ZEF (în franceză). LAILA ( f ) Variantă a numeluiu HELGA. purtat de către poetul John Milton (1608-1674).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acesta a fost folosit ocazional în lumea vorbitoare de limbă engleză.

nimfa Larisa a fost fiica lui Pelasgus. O altă purtătoare vestită a acestui nume a fost Laura Secord. În Roma antică. pe motiv că ar fi fost născut la Huesca. Paraschiv PEŢU LALA ( f ) Derivat din limba slavă semnificând „lalea”. care însemna „dafin”. derivând de la laurus „laur”. în timp ce laicii urmau să fie condamnaţi înjosirii şi muncilor forţate. Părinte. Forma de grătar a palatului de la Escurial (la 40 km de Madrid). Preoţilor şi Diaconilor în baza simplei constatări a identităţii lor. În mitologia greacă. Sfântul Laurenţiu (?-258) 10 august (calendarul latin şi calendarul bizantin) Spaniolii l-au considerat drept compatriot. a fost dat de împăratul Filip al II-lea (1527-1598). la renumita închisoare Mamertine (unde au fost închişi şi Sfinţii Apostoli Petru si Pavel). iar Sixt a fost al doilea. LAURENTIU ( m ) Se pare că numele personal Laurenţiu. cu forma feminină Laurenţia. Pe drum. frunzele de dafin erau folosite pentru a alcătui ghirlandele învingătorilor.. Sfânta Laura a fost o martiră spaniolă din secolul al IX-lea. urmând execuţia Episcopilor. laurul cu ale cărui frunze erau încoronaţi poeţii şi învingătorii în întreceri şi războaie. de la aceeaşi rădăcină provine şi numele unei plante considerată nobilă.Dr. care a fost aruncată într-un vas plin cu plumb topit de către mauri. fără fiul tău ? Ce jertfă te pregăteşti să aduci fără Diaconul tau? M-ai găsit cumva nedemn de aceasta? Vei refuza tu să-ţi fie alturi 254 . Sfântul Sixt a fost arestat şi condus. ceea ce însemna „cetate”. considerând că exprimă participarea prin credinţă la biruinţa lui Cristos asupra morţii şi a păcatului. după un prim interogatoriu. Laurentum era un oraş din Italia antică. Creştinii au adoptat numele Laurenţiu (încoronat cu lauri). Λαρισα (greceasca veche). Este forma feminină a numelui latin târziu Laurus. o eroină canadiană în timpul războiului din 1812. premergătoare limbii latine. Împăratul Valerian favorabil creştinilor a căzut sub influenţa magilor şi ghicitorilor egipteni după o nefericită expediţie în Orient. Arhidiaconul său Lavrentie îl întâlni spunându-i în lacrimi: “Unde te duci. în cinstea Sfântului Laurenţiu ca recunoştinţă pentru o victorie dobândită de împărat în ziua de 10 august 1557. Ionel TORJA LARISA ( f ) Scriere originală: Лариса (rusă). ameninţându-i cu exilul în caz contrar. LAURA ( f ) De la „laurus” („tufă de dafin/laur”) sau de la „original din Laurentum”. localitate în provincia Aragon din nord-estul Spaniei. Posibil derivat din numele oraşului antic Larisa din Tesalia. are la bază un cuvânt dintr-o limbă foarte veche. Prima victimă a acestei persecuţii a fost Sfântul Ştefan. publică un edict interzicând practicarea în public a cultului creştin şi cerea tuturor clericilor să se inchine zeilor.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI pentru a-şi vărsa sângele pe cel pe care l-ai primit întru Sfintele Taine?”. Episcopul îi răspunse: “Nu fiule, nu te părăsesc, dar lupte încă şi mai mari te aşteaptă. Noi, ca bătrânii, ne-am angajat într-o luptă uşoară. Dar pe tine, tânăr viguros, te asteaptă o victorie şi mai plină de glorie asupra tiranului. Nu mai plânge. Peste trei zile Diaconul îi va urma Preotului”. Sfântul Sixt îi încredinţează administrarea în numele său a bunurilor Bisericii. Lavrentie îşi îndeplini pe dată sarcina, împărţind bogăţiile Bisericii la clerici şi la săraci. Înainte de a i se tăia capul Sfântului Sixt pe Via Appia, Sfântul Lavrentie îi iese în cale şi îi strigă: “Nu mă lăsa, Părinte Sfânt, pentru că am împărţit deja comorile pe care mi le-ai încredinţat”. Soldaţii l-au prins şi pe Lavrentie şi l-au dus în faţa tribunului Partenius. Sfântul Lavrentie în inchisoare a vindecat prin rugăciunea sa pe un orb numit Lucillus. Auzind vestea, alţi numeroşi orbi alergară la el şi fură cu toţii vindecaţi de către sfânt, care în plus îl boteza pe Ipolit împreună cu celelalte nouăsprezece persoane ce se aflau în casa lui. Împăratul a cerut lui Laurenţiu să-i predea bunurile pe care le deţine Biserica, dar acesta a chemat în faţa lui Valerian mulţimea de săraci pe care îi ajutase, şi i-a spus: “Iată comorile noastre, care nu scad niciodată, aduc venit totdeauna şi pot fi găsite oriunde!” Diaconul Laurenţiu a murit în ziua de 10 august a anului 258. În limba română s-au folosit şi variantele: Lavrentie, Lavrentia, Aurentia, Arentie, popular Arvinte, iar mai recent se întâlnesc variantele: Laurian, Lauriana, Loredana, Larry, Lorenzo. LÁSZLÓ ( m ) Varianta ungurească a numelui Vladislav. LAZĂR ( m ) Scriere originală: Лазарь (rusă), Лазар (bulgară, sârbă). Pronunţie: LAH-zahr (rusă). Forma rusească, bulgară şi sârbă pentru LAZARUS. Numele personal Lazăr este o prescurtare a numelui ebraic Eleazar, iar acesta este format din cuvintele El=Eloham=Dumnezeu şi azar = a ajuta care împreună înseamnă „Dumnezeu a ajutat”, sau mai explicit „Copil dobândit prin ajutorul lui Dumnezeu”; se dădea copiilor născuţi în urma rugăciunilor, sau a unei promisiuni făcute lui Dumnezeu. Există şi forma feminină „Lazarina”. În limba română există multe variante ca nume de familii, sau locuri: Lazarul, Lăzarea, Zarea, Zorică, Zorea, Zorel, Lazur, Lazu, Laciu, Laseu, Laţco, etc. Sfântul Lazăr (sec. I). 17 decembrie (calendarul latin) Pe baza identităţii de nume între Lazăr din Betania şi Lazăr din parabola cu bogatul nemilos şi săracul plin de răni, Sfântul Lazăr (din Betania) a fost ales patron al azilelor pentru leproşi, de unde au primit şi numele de „lazarete”, iar îngrijitorii leproşilor „lazarişti”. Evanghelia Sfântului Ioan istoriseşte în capitolul XI despre învierea minunată a lui Lazăr, fratele surorilor Marta şi Maria, care locuiau în Betania, la 255

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

aproximativ 5 km de Ierusalim. Din relatarea Sfintei Evanghelii apare clar că creştinii din Ierusalim se duceau în procesiune la Betania în sâmbăta din ajunul Floriilor şi la mormântul lui Lazăr citeau Evanghelia ce cu multe amănunte istoriseşte învierea lui. Evanghelistul Ioan istoriseşte acest miracol şi vede în el o prevestire şi o prefigurare a învierii lui Cristos. Casa din Betania şi mormântul au fost locuri de pelerinaj încă din prima epocă a creştinismului, după cum relatează însuşi Sfântul Ieronim. Mai târziu, pelerinii medievali afirmă că alături de mormântul lui Lazăr s-a ridicat o mănăstire, înzestrată de Carol cel Mare. Lazăr a avut două morminte, deoarece a murit de două ori. Primul mormânt, acela din care a fost înviat de iubirea lui Cristos, a rămas gol, deoarece o tradiţie veche îl consideră pe Lazăr Episcop şi martir în Cipru. În anul 900, împăratul Leon al VI-lea Filozoful, a transferat sfintele relicve ale lui Lazăr de la Kition din Cipru la Constantinopol, împreună cu cele ale surorii sale Maria Magdalena, găsite la Efes. Unele picturi vechi descoperite în insulă par să confirme prezenţa lui Lazăr în Cipru. LEANDRA ( f ) Varianta feminină pentru Leander. LEANDER ( f ) Scriere veche: Λεανδρος (greacă veche). Pronunţie: lee-AN-dər (în engleză). Din greacă Λεανδρος (Leandros) care înseamnă „leu de un om” din limba greacă λεων (Leon) „leu” şi ανδρος (Andros) „de un om”. În legenda greacă Leander a fost amanta lui Hero. În fiecare noapte el a înotat peste Hellespont să o cunoască, dar s-a înecat când s-a pornit furtuna. Când Hero a văzut trupul mort ea însăşi s-a aruncat în ape şi a murit. LELIA ( f ) Varianta pentru LAELIA (Lelia). LENA ( f ) Varianta a numelui ELENA. LENUTA ( f ) Varianta românească de alint pentru ELENA. LEO ( m ) Nume latin care înseamnă „leu”, de la grecescul λεων (leon). A fost numele a 13 Papi, inclusiv Sfântul Leon cel Mare şi a şase împăraţi bizantini. Un purtător celebru a acestui nume a fost Lev Tolstoi (1828-1910), un romancier rus, care a scris „Război şi pace” şi „Anna Karenina”. Este, de asemenea, numele unei constelaţii şi celui de al 6-lea semn zodiacal. LEON ( m ) Varianta a numelui LEO. Leon Trotsky a fost un revolutionar comunist rus. 256

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Λεων (greacă veche). Pronunţie: lee-AHN (engleză), LE-awn (germană, poloneză). Derivat din grecescul λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acest nume a fost purtat de către un rege spartan. În Anglia în timpul Evului Mediu acesta a fost un nume comun printre evrei. Un purtător faimos a acestui nume a fost Leon Trotsky (1879-1940), un revoluţionar rus comunist. Este si numele unei regiuni din Spania, deşi nu este cunoscută relaţia etimologică. LEONA ( f ) Varianta feminină a numelui LEON. LEONARD ( m ) Pronunţie: LEN-ard (engleză), le-AW-nahrt (poloneză). Înseamnă „leu curajos”, derivat de la elementul germanic leon „leu” combinat cu hard „brav, curajos, îndrăzneţ”. Este numele unui Sfant franc din secolul al V-lea. LEONTIE ( m ) Scriere originală: Λεοντιος (greacă veche). Derivat din greacă λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi martiri, respectiv a unui împărat bizantin din secolul al VII-lea. LEONTINA ( f ) Forma feminină pentru Leontie, derivat de la LEONTIUS. LEOPOLD ( m ) Pronunţie: LE-O-pawlt (în germană), LEE-ə-Pold (în engleză), le-AWpawlt (poloneză). Derivat din elementele provenite din limba germană leud care înseamnă „oameni” şi bald care înseamnă „îndrăzneţ”. Ortografia a fost modificată datorită asocierii sale cu Leo latină „leu”. Saint Leopold este considerat acum patronul spiritual al austriecilor. Acest nume a fost, purtat de doi împăraţi din Belgia. fiind folosit mai târziu de James Joyce în romanul său „Ulise” (1920), pentru personajul principal, Leopold Bloom. LEONORA ( f ) Varianta scurtă în limba română a numelui italian Eleanor. LETIŢIA ( f ) De la denumirea în limba latină târzie Laetitia care înseamnă „bucurie, fericire”. Acesta a fost numele unui sfânt, care este venerat în principal în Spania. LIDIA ( f ) Forma italiană, poloneză şi spaniolă pentru LYDIA. 257

Dr. Paraschiv PEŢU LILIANA ( f ) Derivat de la latinul lilium, care înseamnă „crin”. LISA ( f ) Variantă a numelui Elisabeta.

Ionel TORJA

LIVIA ( f ) Forma feminină pentru LIVIU. A fost numele soţiei împăratului roman Augustus. LIVIU ( m ) Forma românească pentru LIVIUS. Origine latină. Poate fi derivat fie de la liveo „a invidia”, fie de la lividus „invidios”. Titus Livius a fost un istoric roman care a scris o lucrare despre istoria Romei. LONDRA ( m ) Pronunţie: LUN-dən. Provine de la numele capitalei Regatului Unit. Ca nume de familie a fost purtat de către scriitorul american Jack London (1876-1916). LORAND ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LORANT ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LOREDANA ( f ) Inventat de novelistul italian Luciano Zuccoli pentru nuvela „Iubirea Loredanei”. Probabil s-a bazat pe numele de familie veneţian Loredan, derivat de la numele oraşului Loreo din Italia. LORENA ( f ) Varianta a numelui LAURA sau LORRAINE. LOLITA ( f ) Diminutivul numelui Lola. LUBOMIR ( m ) Înseamnă „pace şi dragoste” de la cuvintele slave lyub care înseamnă „iubire” şi „mir” care înseamnă pace. LUCA ( m ) Forma italiană şi românească pentru LUKE (Luca). 258

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Luca della Robbia, a fost un sculptor renascentist din Florenţa. A se vedea LUKE. LUCAS ( m ) Forma latină pentru Loukas.A se vedea LUCA. LUCIA ( f ) Forma feminină pentru LUCIAN. Sfânta Lucia a fost o martiră din Siracusa, căreia i-au fost scoşi ochii. LUCIAN ( m ) Forma românească a numelui LUCIANUS, care de asemenea este derivat din numele LUCIUS. LUDMILA ( f ) Înseamnă „favoarea poporului” din limba slavă, compus din elementele: lyud care înseamnă „oameni” şi mil care înseamnă „milostiv, dragă”. Sfânta Ludmila a fost o prinţesă din Boemia. LUDOVIC ( m ) Variantă a numelui LUDWIG . Provine din cuvintul german Hludwig care înseamnă „luptător de seamă” compus din: hlud care înseamnă „faimă” şi wig care înseamnă „luptător”. Acesta a fost numele unui operete din 1833 a compozitorului francez Fromental Halevy. LUKE ( m ) Pronunţie: LOOK (în engleză). Forma în limba engleză a numelui grecesc Λουκας (Loukas), ceea ce înseamnă „din Lucania”, Lucania fiind o regiune din Italia. Sfântul Luca, autorul Evangheliei a treia şi Faptele Apostolilor din Noul Testament. Un purtător faimos fictiv a acestui nume a fost eroul Luke Skywalker din filmele „Star Wars”. LUMINIŢA ( f ) Origine română, de la diminutivarea cuvântului „lumina”. MĂDĂLINA ( f ) Varianta românească a numelui Magdalena. MADISON ( m ) Poate fi folosit şi ca nume de familie, care înseamnă „fiul lui Maud”. Acest nume a fost folosit ca un nume feminin în filmul „Splash”, (1984), în care personajul principal a avut acest nume. Un purtător faimos a acestui nume a fost James Madison (1751-1836), unul dintre autorii Constituţiei americane, care mai târziu a fost ales preşedinte.

259

Dr. Paraschiv PEŢU MAGDA ( f ) Forma prescurtată pentru MAGDALENA.

Ionel TORJA

MAGDALENA ( f ) Scriere originală: Магдалена (bulgară). Înseamnă „din Magdala”. Maria Magdalena, personajul din Noul Testament, a fost numită aşa pentru că era din Magdala, un sat de lângă Marea Galileei (lacul Tiberius), „turn” în ebraică. Ea a fost curăţată de Isus de spiritele rele, rămânând alături de el şi în timpul curificării şi reînvierii. MAGDOLNA ( f ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui Magdalena. MAHOMED ( m ) Variantă a numelui MUHAMMAD, care înseamnă „demn de laudă”, derivat la rândul lui din arabă (Hamid) „pentru a lăuda”. Acesta a fost numele profetului care a fondat religia islamică în secolul VII - lea. Numele a fost purtat de şase sultani din Imperiul Otoman (deşi numele lor sunt de obicei prezentate în ortografia turcă Mehmet). MAIA ( f ) Scriere originală: Μαια (greacă veche). În mitologia greacă şi romană ea a fost cea mai mare dintre Pleiade, grupul de şapte stele în constelaţia Taurului, care erau fiicele lui Atlas şi Pleione. Fiul ei a fost Hermes. MĂLINA ( f ) Forma românească feminină pentru MALCOLM. MANUEL ( m ) Pronunţie: mah-NWEL (spaniolă), mahn-oo-EL (portugheză), MAHN-ooel (germană). Forma prescurtată germană şi românească pentru EMANUEL şi forma spaniolă şi portugheză pentru EMMANUEL. A fost numele a 2 regi ai Portugaliei şi a 2 împăraţi bizantini. MANUELA ( f ) Pronunţie: mah-noo-E-lah (germană). Forma feminină pentru MANUEL. MARA ( f ) Scriere originală: ‫( מ ָא‬ebraica veche). ‫ָר‬ Înseamnă „amar” în ebraică. Variantă a numelui Maria.

260

din cauza războiului dintre danezi şi normanzi. probabil derivat din numele zeului roman MARS. Marcel. mahr-TSElah (poloneză). Din limba latină. probabil împrumutat din sanscrită. d. Sfânta Margareta a Scoţiei (1046-1093). cuvânt care are legătură cu Mars . Pe Marcel îl condamnă să păzească şi să îngrijească animalele. „a adormit în pacea Domnului”. care înseamnă „perla”. trăiau în exil. Este considerat patronul grăjdarilor şi al rândaşilor. Forma feminină pentru MARCEL. După ce Canut a murit. ele pot însemna „copii consacraţi zeului Marte”. unde părinţii ei. care a fost iniţial un diminutiv pentru Marcus. după mulţi ani petrecuţi în această muncă. Sfântul Marcel (Papă. Marcu. Marcel de pe Corso. Sfânta Margareta regina Scoţiei s-a născut în anul 1046 în Ungaria. MAHR-tse-lah (cehă). MARCELA ( f ) Pronunţie: mahr-SE-lah (spaniolă). bunicul Margaretei. Mars care semnifică pe zeul Marte. Sfântul Marcel era la Roma Marele Pontif. Marcelin. care s-a constatat ulterior că era aşezată exact pe locul unde astăzi se află biserica Sf. MARGARETA ( f ) Derivat de la grecescul μαργαριτης (margarites). În perioada în care era Papă. motiv pentru care împăratul dispune prinderea lui pe când celebra Sfânta Liturghie în casa unei patriciene romane transformând această casă într-un grajd. Dar din nou au fost siliţi să fugă. MAHR-tsel (poloneză). Marţial sunt diminutive ale numelui Marcus.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARC ( m ) Variantă a numelui Mark. română şi poloneză pentru numele de familie roman MARCELLUS. Forma franceză. biserică care deţine unul din titlurile de onoare ale Romei. mahr-THE-lah (spaniolă). care avut curajul să îl mustre aspru pe împăratul Maximilian pentru cruzimea arătată împotriva creştinilor. MARCEL ( m ) Pronunţie: mar-SEL (franceză). s-au reîntors în patrie şi au fost primiţi cu cinste la curtea lui Eduard Mărturisitorul.Marte. Marcel a restaurat „parohiile” romane. 309) Este sărbătorit în fiecare an la data de 16 ianuarie conform calendarul latin. zeul războiului la romani. şi justa severitate faţă de aşa numiţii „lapsi”. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 noiembrie conform calendarul latin. devastate de persecuţia cruntă a lui Diocleţian. fiind alungaţi din Anglia de către regele Canut. Eduard şi Agata. ocazie cu care 261 .

. prin lipsa lor de respect şi prin sacrilegiile ce le săvârşesc. arzând ca un cuptor încins de flăcări. În luna iunie a anului 1675. Procesul de beatificare a Margaretei Maria a început la câţiva ani după moartea ei. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 octombrie conform calendarului latin. dar din cauza evenimentelor a trebuit să fie întrerupt de mai multe ori. nu departe de Lyon şi este al cincilea copil al soţilor Claudiu Alacoque şi Filiberta Lamyn. vindecându-se miraculos. Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari şi celor care vor face actul de reparaţie şi vor primi Sfânta Împărtăşanie în prima vineri din fiecare lună. Sărbătorirea ei a fost fixată pentru ziua de 17 octombrie. precum şi tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte. Pentru aceasta îţi cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele. pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament. iar la vârsta de opt ani. adeseori rănită de purtarea nedemnă faţă de Preasfântul Sacrament al altarului. cu care s-a căsătorit. prin primirea Sfintei Împărtăşanii şi îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele. la vârsta de patruzeci şi trei de ani. pentru a nu se suprapune amintirii Sfântului Ignaţiu din Antiohia. prin răceala şi dispreţul faţă de prezenţa mea în taina sfântă a Euharistiei. 262 . Margareta şi-a făcut testamentul. conform uzanţelor. tatăl său a murit şi mama a încredinţat-o călugăriţelor Clarise din Charolles. Drept recunoştinţă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Margareta l-a cunoscut pe regele Malcolm III al Scoţiei.Dr. dar în calendarul nou este anticipată cu o zi. şi vor căuta ca şi alţii să facă acest lucru”. Îţi promit că Inima mea va revărsa din belşug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire. din partea celor mai mulţi nu primesc decât ingratitudine. Margareta a murit la 16 noiembrie 1093 în castelul de la Edinburgh şi a fost înmormântată la Dunferline. În timpul altor extaze şi viziuni. Margareta s-a născut la 22 iulie 1647 în Verosvres. călugărul franciscan care a predicat la zilele de reculegere în parohia Verosvres i-a ascultat mărturisirea şi apoi i-a dat asigurarea că este chemată la viaţa de mănăstire. Timp de patru ani a fost ţintuită la pat de o boală ce făcea ca „oasele să-mi străpungă pielea”. lângă marea mănăstire pe care ea însăşi o întemeiase. Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieşită afară din piept. la vârsta de 24 de ani. În ziua de 19 iunie 1671. Din copilărie a manifestat o repulsie vizibilă faţă de cuvinte şi acte indecente. localitate din estul Franţei. În anul 1294 a fost declarată sfântă. în sărbătoarea Înălţării Domnului din anul 1920. Din căsnicia lor s-au născut şase băieţi şi două fete. până când Papa Benedict al XV-lea. a ridicat-o la cinstea sfintelor altare. A decedat în ziua de 17 octombrie 1690. Sfânta Margareta Maria Alacoque (1647-1690).. devenind astfel regină. şi i-a spus: „Priveşte această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a consumat cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. şi a intrat în mănăstirea călugăriţelor vizitandine din Paray-le-Monial. Cu prilejul jubileului din anul 1570.

deoarece declara că Maria înseamnă Stilla Maris. în momentul conceperii lui Iisus Cristos. Mariam. Unii savanţi consideră. şi au scris stella. engleză. stea.care a scris „Pe aripile vântului” şi scriitorul canadian Margaret Atwood(1939-) MARGIT ( f ) Utilizare: maghiară. Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam ‫ . finlandeză. cuvântul Maria. germană.Hr. probabil în Efes. care a unit Danemarca. După el. „picătură din mare”. scriitorul american Margaret Mitchell (1900-1949). Scriere originală: Μαρια (greacă). în siriană Mart Maryam. după transcrierea ebraică.ميرم‬în greaca Septuagintei Μαριάμ. aprox.d. Alţii interpretează numele ca însemnând „amărăciune” şi se pronunţă în ebraică Miryam ‫ . Norvegia în secolul al XIV-lea. Variantă în limba maghiară a numelui MARGARET sau românescul MARGARETA. portugheză. după transcrierea grecească. azi Israel . greacă. corsicană. islandeză. ci egipteană. a fost mama lui Iisus din Nazaret. A fost fiica lui Ioachim şi Ana. fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul 263 . Conform acestei origini.Hr. şi nu fără motive. 45 d. înseamnă „aleasă. azi Turcia). a alege pe cineva”. scandinavă. în latina târzie Maria. „Bucură-te. poloneză. iubită de Amon”. probabil în Ierusalim. În grecească cuvântul a devenit Mariamne. picătură. stea a mării”. şi datează din timpul captivităţii evreilor în pământul faraonilor. Maria. română. De aici provine titlul „Steaua Mării” şi cântecul Ave. bască. Sfântul Ieronim cunoştea această etimologie. că Maryam nu este un cuvânt de origine ebraică. conform scrierilor Noului Testament. însemnând „aleasă. maris stella. iar a doua parte este numele zeului Amon. Pentru creştini. deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase. catalană. Eroarea nu trebuie regretată. Numele Maria potrivit unor surse înseamnă „copil dorit”. Suedia. Маріа (slavă). MARGO / MARGOT ( f ) Varianta maghiară a numelui Margareta. iubită de Dumnezeu”.םירמ‬în arabă Miryam sau Maryam ‫ . unii copişti au citit greşit cuvântul stilla. şi Mariana.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de regina Margareta I a Danemarcei. Conform Noului Testament. în etiopiană Māryām. o. aprox. 17 î. care înseamnă „copil dorit”. Poate să fie un nume compus din două elemente: mar însemnând „picătură” şi yâm însemnând „mare”.םירמ‬n. cuvântul ar fi compus din două părţi: dintre care prima înseamnă „a iubi. sau Μαρία. MARIA ( f ) Utilizare: italiană. ţările scandinave.

Naşterea Maicii Domnului („Sfânta Maria Mică”). Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august. în timp ce cea anglicană sărbătoreşte Ridicarea Sa la Ceruri. biserica anglicană mai sărbătoreşte Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe. regiune şi tradiţie. după Conciliul al Doilea de la Vatican. Conform definiţiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic. tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume şi mântuirea.în 12 septembrie. Theotokos. . iar în bisericile anglicane „Sărbătorirea Binecuvântatei Fecioare Maria”. Regina Coeli) şi altele. se sărbătorea Adormirea şi Ridicarea la Ceruri. Maica lui Dumnezeu.Bisericile ortodoxe şi cele greco-catolice mai sărbătoresc: Adunarea credincioşilor în cinstea Preasfintei Fecioare. ca semn de binecuvântare şi tărie în faţa ispitelor). adică vineri în Săptămâna luminată. alte sărbători fiind: . Notre Dame. bisericile ortodoxe. De asemenea. Regina Cerurilor (Queen of Heaven. . convocat pentru a dezbate asupra învăţăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie. fiind sărbătorită la data de 15 august („Sfânta Maria Mare”). în Biserica romano-catolică se sărbătoreşte Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte şi încrederea în puterea invocării respectuoase a acestui Nume. la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva). de după Paşti. Nuestra Señora. . 70% din catedralele franceze poartă numele Fecioarei Maria. ţinut la Efes în anul 431. a confirmat învăţătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr. anglicană şi luterană) precum şi în cea musulmană.în 2 februarie.21 noiembrie. numele după care ea este cunoscută cel mai des).în 25 martie biserica catolică şi cele ortodoxe sărbătoresc Buna-Vestire. Regina păcii. atât catolicii şi cât şi ortodocşii serbează. . sărbătoare care se numeşte oficial în biserica romano-catolică „Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria”. Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului la 2 iulie. Nossa Senhora.8 decembrie. a schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria. a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus. Al treilea sinod ecumenic. greco-catolice şi romano-catolice sărbătoresc Intrarea în biserică a Maicii Domnului (sau Aducerea Maicii Domnului la Templu). Madonna. . Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 decembrie. „Născătoarea de Dumnezeu”). fiind denumită „noua Evă”. în unele regiuni ale Europei de vest. catolică. Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată. Binecuvântata Fecioară Maria. Biserica catolică mai sărbătoreşte Neprihănita Zămislire a Preasfintei Fecioare Maria iar. În tradiţia creştină (ortodoxă. Născătoare de Dumnezeu pe 26 decembrie. diverse apariţii sau icoane ale Maicii Domnului. în funcţie de ţară. 264 . Multe biserici sărbătoresc pe 8 septembrie.în evul mediu în ianuarie şi februarie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gabriel.Dr. ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt: Maica Domnului (Our Lady. în bisericile ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. . Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie.

menţionând faptul că în anul 1933. Pietro Barba. a fost formată din tinere elveţiene. fiind botezată a doua zi după naştere. Nu îi plăceau bunurile de valoare. se transferase momentan din pricina serviciului tatălui. Caridad Brader. 48). La 27 februarie 1943. aşteptând aproape douăzeci de ani pentru a-şi putea realiza aspiraţia. repeta adesea: „Trebuie să devin sfântă. unde este vorba de o lungă şi intensă meditaţie asupra Euharistiei. depunând la vârsta de doisprezece ani. pe care a condus-o până în 1919 şi din 1928 până în 1940. unde a dorit „să-i facă companie lui Isus din Euharistie atât cât era posibil”. după ce a intrat în Carmel. care în 1893. împărtăşindu-se zilnic. A crescut motivată de o intensă iubire faţă de Isus Cristos şi o afectuoasă devoţiune către Fecioara Maria. votul de castitate perpetuă. fiind preocupată de cei săraci care încă nu cunoşteau Evanghelia. Maria Candida a fost aleasă superioară a mănăstirii. în care vede sintetizate toate dimensiunile experienţei creştine: credinţa. A decedat la data de 12 iunie 1949. iar datorită pregătirii sale. apropiindu-se de sacramentul pocăinţei. cu numele Maria Josefa Carolina. din anul 1924 până în anul 1947. timp în care a trăit o luptă interioară. alegând viaţa călugărească după terminarea studiilor. Fericita María Caridad Brader (1860-1943) Caridad Brader s-a născut la 14 august 1860 la Kaltbrunn (Elveţia). La sfârşitul secolului al XIX-lea. Este singura fiică lui Sebastiano Brader şi a Mariei Carolina Zahaner. Fericita Maria Cristina Brando (1856-1906) S-a născut la Napoli la 1 mai 1856. Maria Candida începe să scrie „Euharistia”. printre cele şase surori care au plecat în misiune s-a numărat şi sr. Maria a manifestat o chemare religioasă. În anul 1894 a fondat Congregaţia Franciscanelor Mariei Neprihănite care la început. consilier la Curtea de Apel. sr. Congregaţia a primit aprobarea pontificală. încă de la vârsta de cincisprezece ani. Caridad Brader a murit în faimă de sfinţenie. originară din Palermo. an în care a respins categoric o altă realegere. unde a muncit fără răgaz. 265 . după cinci ani de muncă grea la Chone (Ecuador) şi după ce a catehizat multe grupuri de copii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria Candida a Euharistiei (1884-1949) S-a născut la 16 ianuarie 1884 la Catanzaro. intră la Altstätten în mănăstirea franciscană „Maria Hilf”. a fost desemnată să predea în colegiul mănăstirii. Mt 5. dovedind de foarte tânără înclinaţii clare spre rugăciune şi mortificare. Şi-a luat numele de Maria Candida a Euharistiei. de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului. iar după un an depune voturile călugăreşti. Caridad este trimisă în Columbia. iar în martie anul următor primeşte haina monahală şi numele de Maria Caridad a Iubirii Duhului Sfânt. fiind fiica lui Giovanni Giuseppe şi a Mariei Concetta Marrazzo. la data de 1 octombrie 1880. Primind învăţătura Mântuitorului (cf. speranţa şi iubirea. vreau să devin sfântă”. Începând din anul 1933. la Túquerres. în faţa unei icoane a Pruncului Isus. oraş unde familia. sr.

cu care urma să se căsătorească. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA A fost împiedicată de tatăl ei să intre în Congregaţia Surorilor Sacramentine din Napoli. pentru ca protejaţii ei să aibă mereu hrană proaspătă. a luat numele de sora Maria Ludovica. a dovedit o mare iubire faţă de săraci şi faţă de operele de caritate. În anul 1897 Maria Cristina a depus voturile temporare. A murit la 20 ianuarie 1906. obţinând însă permisiunea de a fi primită drept candidată la Clarisele din Mănăstirea Fiorentinelor. Margareta şi ale săracilor numără 22 de case în Mexic. La 2 noiembrie 1903. După ce a intrat la Institutul Fiicelor Milostivirii la 14 noiembrie 1904. 266 . care astăzi se numeşte Congregaţia Surorile Victime Expiatoare ale lui Isus din Preasfântul Sacrament. primind în anul 1876 veşmântul religios. nu departe de Napoli. săli pentru micii pacienţi. la vârsta de 23 de ani când era logodită cu Gustavo Arreola. Grecia şi Italia. la 24 iunie 1963. Islanda. au fost deschise 11 case în Republica Mexicană. iar în timpul vieţii ei. la Guadalajara (Jalisco). la San Gregorio.Dr. Fericita Maria Ludovica De Angelis (1880-1962) S-a născut la 24 octombrie 1880. A simţit chemarea Domnului. în Mexic. Încă de mică datorită faptului că tatăl ei avea un magazin de obiecte religioase. iar la 20 iulie 1903 Congregaţia a obţinut aprobarea canonică din partea Sfântului Scaun. Peru. Antonina simţea în inima sa că visele ei se regăseau în visele Maicii Rossello. Cu finanţări pe care numai Dumnezeu ştie cum reuşea să le obţină. fiind botezată chiar în ziua naşterii. A murit la vârsta de 85 de ani. stabilindu-şi sediul final în Casoria. la 27 aprilie 1878. fiica lui Fortino Garcia şi a lui Rifugio Zavala Garcia. Maria Cristina a Neprihănitei Zămisliri. Fericita María Guadalupe García Zavala (1878-1963) S-a născut la Zapopan (Jalisco). dar a experimentat în multe ocazii Providenţa divină şi a avut parte de ajutorul multor binefăcători şi persoane ecleziale. În anul 1878 se afla temporar la surorile Tereziene din Torre del Greco. o clădire la Mar del Plata pentru convalescenţa copiilor. sora Ludovica pune la punct săli de operaţie. motiv pentru care a pus fundamentul unei noi familii religioase. o congregaţie care s-a mărit cu repeziciune. în faimă de sfinţenie. nu departe de oraşul Aquila. fondatoarea şi alte surori au depus voturile perpetue. iar după moartea ei Congregaţia a continuat să crească. în faimă de sfinţenie. iar ulterior a primit permisiunea de a intra în mănăstirea Sacramentinelor. o biserică devenită azi parohie şi o înfloritoare fermă la City Bell. a luat numele de Sr. A înfiinţat Congregaţia Slujitoarele Sfintei Margareta Maria şi a săracilor. primind numele de Antonina în Italia. un mic sătuc din Abruzzo. Lupita a ştiut să le înveţe pe surorile din Congregaţie să iubească sărăcia pentru a se putea dedica mai bine bolnavilor. Noul institut a întâmpinat multe şi mari dificultăţi. în Mexic. A decedat la data de 25 februarie 1962. noi instrumente. actualmente Slujitoarele Sf.

Pentru săraci a obţinut asistenţă medico-farmaceutică gratuită. a pus să se construiască adăposturi pentru familiile lipsite de locuinţă. Poate proveni fie de la MARS. patronimic. Îndemnată de dorinţa vie de a-i ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi. fie de la latinul mas. este un vechi nume de botez. pe insula Korčula. A organizat Fiicele Mariei Ajutorul Creştinilor pentru activitatea cu săracii. MARICICA ( f ) Diminutiv în limba română a numelui MARIA. macedoneană şi croată pentru MARINUS. MARIN ( m ) Varianta în limba română. cehă şi română pentru MARIANUS. care provine fie de la numele de MARIUS sau de la cuvântul latin marinus „mare”. care este nume de familie roman. MARIANA ( f ) Forma latină pentru MARIAMNE. După treizeci de ani. MARIAMNE este varianta pentru Maria. Românescul Marin. a organizat cursuri de pregătire profesională pentru fete şi femei. purtat de mai mulţi sfinţi. a instituit canonic comunitatea religioasă de drept diecezan. derivat de la numele roman de familie Marinus. Poate fi considerată şi o combinaţie între MARIA şi ANA. A atras mulţi tineri şi adulţi să colaboreze la activitatea ei apostolică. Forma poloneză.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria a lui Isus Răstignit Petković (1892-1966) S-a născut la 10 decembrie 1892 la Blato. precum şi de promovarea demnităţii persoanei şi de dezvoltarea misiunilor şi a dialogului ecumenic. are echivalenţă şi în alte limbi: . ocupându-se de educarea copiilor şi a tineretului. folosită de istoricul Iosif când se referea la soţia Regelui Herod. cursuri de catehizare şi alfabetizare. comunitatea a primit recunoaşterea pontificală şi aprobarea constituţiilor. Fiicele Milostivirii. 267 . Congregaţia pe care Maria Petković a fondat-o. inspirându-se din Regula celui de-al Treilea Ordin al Sfântului Francisc. Acelaşi Episcop. şi urmând îndrumările Episcopului de Dubrovnik. maris „bărbat. MARILENA ( f ) Combinaţie între Maria şi Elena. derivat de la numele roman MARIUS.în franceză. numără peste 429 de membre care lucrează în 12 ţări din Europa şi America. MARIAN ( m ) Pronunţie: MAHR-yahn (poloneză). Fericita Maria Romero Meneses (1902-1977) A intrat în Ordinul Salezienilor la vârsta de 21 de ani. franceză. de asistarea persoanelor în vârstă şi bolnave. Josip Marčelić. de apostolatul parohial. în anul 1928. zeul roman al războiului. Mons. în ziua Buneivestiri din anul 1919 a dat viaţă comunităţii religioase pe care dorea să o înfiinţeze „pentru educarea şi instruirea tineretului feminin din zonă”. la 6 decembrie 1956. mascul”.

să fii cu Dumnezeu. care a fost derivat fie de la MARS. Forma feminină pentru MARIN. răspunsul ostaşului a fost limpede şi prompt: „Sunt creştin”. s-a dat în timpul lui Ivan al IV-lea cel Groaznic (v.în bulgară. Sfântul Marin (sec. sârbă). română. avea să refuze aducerea de jertfe în cinstea împăratului. era vacant un post de centurion. „Să rămâi deci al lui Dumnezeu. bulgară. unde Marin.în corsicană şi în italiană apare ca Marini.în rusă şi sîrbă. acest post îi revenea lui Marin. III). Marin era un ofiţer nobil şi bogat din armata imperială. însemnând „bărbat”. după ce a aflat despre situaţia în care se afla. zeul războiului la romani sau de la latinul maris. 268 . Марина (rusă. După trei ore Marin se întoarce la tribunal şi în faţa judecătorului îşi proclamă credinţa „cu un şi mai mare curaj”. dar şi alţi ofiţeri râvneau gradul de centurion. franceză.în poloneză. prin adăugarea unui sufix specific. MAH-ree-uws (în germană). iar unul dintre cei mai îndârjiţi pretendenţi a depus la tribunal o adresă prin care arăta că. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 martie conform calendarului latin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . a derivat în Marin/of (ov). romanul omonim al lui Lev Tolstoi) care le spune unor negustori pe care-i răsplăteşte pentru că i-au denunţat nişte conspiratori: vă înnobilez şi vă dau voie să vă adăugaţi la numele voastre „-ovici”. a derivat în Marin/ovici. Utilizare: germană. fiind creştin. deoarece. Acheus. îşi întinde mâna spre Sfânta Evanghelie. . norvegiană. şi întărit de harul său ţine drumul pe care l-ai ales.Dr. prin adăugarea unor sufixe specifice. Judecătorul. l-a luat de mână şi au pornit spre biserică. Nume de familie roman. germană. daneză. care din dragoste pentru credinţa sa a ales mai bine moartea de martir. îi spuse venerabilul bătrân. Mergi în pace!”. motiv pentru care a fost condamnat la moarte prin decapitare. În Palestina. MARINA ( f ) Scriere originală: Μαρινα (greacă). spaniolă. Acest sufix -ovici. Ieşind din clădirea tribunalului. rusă). în localitatea Cezareea din Palestina.H. MARIUS ( m ) Origine latină. fără nici o şovăire. Marin nu are dreptul să ocupe posturi de răspundere în imperiul roman. a derivat în Marin/o/schi. Pronunţie: MER-ee-əs (în engleză). nu era mulţumit de această intervenţie supărătoare şi l-a întrebat pe Marin ce religie are. prin anexarea sufixului –ovici. . Gaius Marius a fost un renumit consul roman din secolul al II-lea Î. potrivit unor legi mai vechi. . Pronunţie: mah-REE-nah (italiană.. care. Marin îl întâlneşte pe Episcopul Teoctist.

269 . bulgară). mamă provenită dintr-o familie domnitoare. stăpână”. Cu ocazia unei astfel de vizite apare pentru prima dată şi Marta. ea cere un miracol prin simpla şi splendida mărturisire de credinţă în atotputernicia Mântuitorului. stăpână” în limba aramaică. care a patronat Franţa. Marta reapare în Evanghelie cu prilejul episodului dramatic al învierii lui Lazăr. dându-i o jumătate cerşetorului. însemnând „bărbat”. Alte nume cunoscute sunt Martin Luther.lea şi Martin Luther King. hărnicia ei lăudabilă. Înseamnă „doamna casei” sau „doamnă. toate exprimând înţelesul că respectiva persoană este fiică. poloneză). Pronunţie: MAHR-tin (engleză. germană). Legenda spune că a trecut pe lângă un cerşetor îngheţat în mijlocul iernii şi şi-a rupt mantaua în două. cu numele Marta. Pronunţie: MAHR-tah (spaniolă. Sfântul Martin de Porres (1579-1639). mar-TEN (franceză). conform calendarului latin. soţie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARTA ( f ) Scriere originală: Марта (bulgară. Lecţia dată de învăţătorul nu privea. fratele readus la viaţă de Isus. localitate situată la circa trei kilometri de Ierusalim.lea. neînţeleasă şi adesea desconsiderată. Marta era sora lui Lazăr şi a Mariei din Betania. când. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 noiembrie. MARTIN ( m ) Scriere originală: Мартин (rusă. italiană. desigur. sârbă). 5 Papi au purtat acest nume. Este prezentă şi la banchetul la care participa însuşi Lazăr. mahr-TIN (bulgară). şi aici se dovedeşte gospodina care are grijă de toate. Derivat de la Martis. Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru) la 9 decembrie 1579. În limba greacă Marta se traduce în Despina. în învierea morţilor şi în dumnezeirea lui Cristos. ci prea marea grijă pentru lucrurile materiale în dauna vieţii interioare. I). MARLENE ( f ) Combinaţie între Maria şi Magdalena. iar în limba latină se traduce în Domnica. care de fapt înseamnă „doamnă. este răscumpărată de această sfântă. Sfânta Marta (sec. în perioadele când se afla în Iudeea. forma genitivă a zeului roman al războiului MARS. americanul care a luptat pentru egalitatea între rase. În casa lor primitoare venea cu plăcere Isus. teologul care a început reformarea protestantă în secolul al XVI . MAWRteen (maghiară). în mod indirect. conform calendarului latin. Origine latină. Este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie. Profesiunea de gospodină. În Noul Testament. ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama. Sfântul Martin a fost un episcop din secolul al IV .

ipostaza în care sfântul este reprezentat în majoritatea imaginilor. A murit în ziua de 3 noiembrie 1639. într-un colţ al grădinii. Papa Paul al VI-lea l-a declarat patronul frizerilor şi al peruchierilor din Italia. o ţară profund romanizată timp de mai mult de trei secole şi care ocupa aproximativ teritoriul Franţei de astăzi. tatăl nu a voit să-l recunoască. ci în întreg oraşul. Şi în noua sa calitate. născută la doi ani în urma lui. adică aparţinând doar Ordinului terţiarilor. Martin a transformat mătura într-un blazon de onoare: o icoană veche îl reprezintă purtând în mâini acest modest dar necesar instrument casnic. deoarece era adânc convins că sunt copiii lui Dumnezeu şi fraţii săi. şi pentru acest motiv a fost trecut în registrul botezaţilor drept „Fiu al unui tată necunoscut”. a voit să rămână „mătura mănăstirii”. Sfântul Martin e un soldat roman care şi-a tăiat tunica în două cu sabia. În anul 1837 Papa Grigore al XV-lea l-a beatificat şi Papa Ioan al XXIII-lea l-a ridicat la cinstea sfintelor altare în anul 1962. Ales episcop de Tours prin voinţa poporului. Deoarece noul născut avea pielea de culoare neagră. şi astăzi este invocat în cazuri de neplăceri produse de aceste mici rozătoare. căci în umilinţa lui îi considera pe toţi mai drepţi şi mai buni decât el”. în deosebi pentru copii. până când a trăit în sărăcie neagră alături de mama sa şi de o soră mai mică. În 1966.Dr. O statistică mai veche arată că cele mai multe familii din Franţa se numesc Martin. devenit părintele său sufletesc. unde a fost admis numai în calitate de „frate ajutător”. Papa Ioan al XXIII-lea. deoarece l-au primit ca membru deplin al Ordinului dăruindu-se lui Dumnezeu pentru toată viaţa. în predica omagială amintea: „Martin iubea din toată inima pe oameni. Martin a fost şi un apostol. mort în anul 397 ca Episcop al vechii cetăţi din vestul Franţei. a călugărilor dominicani din Lima. Martin a fost un apostol în cel mai deplin sens al cuvântului. la vârsta de opt ani. Sfântul Martin din Tours (315-397). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA de origine africană. dar sfinţenia sufletului său a început să strălucească nu numai între zidurile mute ale chiliei. Martin se ştia investit de către 270 . Este sărbătorit în fiecare an la data de 11 noiembrie. cum era obiceiul în acea vreme şi cum sfintele Canoane vor rândui mai târziu. fapt ce dovedeşte veneraţia de care se bucură şi astăzi Sfântul Martin. Apostolul Galiei. Tours. hotărât să calce cu bucurie pe urmele Sfântului Dominic. La vârsta de cincisprezece ani a bătut la poarta mănăstirii „Sfântul Rozariu”. pentru a-l îmbrăca pe un om necăjit care tremura de frig. model de dragoste creştină. conform calendarului latin. îi iubea chiar mai mult decât pe el însuşi. L-a data de 3 iunie 1603 el a făcut profesiunea solemnă. Acest gest de dragoste creştină este cam tot ce lumea îşi mai aduce aminte şi. el nu s-a limitat doar la administrarea Bisericii sale. La slujba de canonizare. Tatăl lui a revenit la sentimente mai bune şi l-a luat cu dânsul în Ecuador. nefăcând parte din rândul călugărilor propriu zişi. De mai multe ori a fost văzut cum striga şoarecii cuibăriţi în sacristie şi-i conducea afară. Dar fericitul Martin nu a fost doar acest soldat. Întâlnirea cu umilul frate era o sărbătoare pentru toţi. de asemenea. unde ulterior l-a părăsit. Deoarece i s-au încredinţat cele mai umile activităţi.

iar de atunci. A fost numele soţiei lui William Cuceritorul. 271 . Pronunţie: MAHR-ton. scandinavă. sărbătoarea lui se ţine la 11 noiembrie. care a fost o formă grecească a numelui ebraic ‫( מתּתָהוּ‬Mattityahu). Ca nume englez. MATILDA ( f ) Origine germană. MATILD ( f ) Utilizare: maghiară. Aproximativ în anul 371 este ales Episcop de Tours. care înseamnă „darul ‫ַ ִ ְי‬ Domnului”. el este primul sfânt care nu a fost martir şi totuşi i s-a acordat o cinstire din partea Bisericii. mai vrednici de milă decât cei mai săraci şi mai lipsiţi dintre oameni. franceză. Varianta în limba engleză a cuvântului Ματθαιος (Matthaios). Înseamnă „forţa la bătălie” de la maht „forţă. a avut loc înmormântarea. Varianta maghiară a numelui Matilda. Sfântul Matei. putere” şi hild „bătălie”. MATEI ( m ) Pronunţie: MATH-Yoo (în engleză). MATYAS ( m ) Utilizare: maghiară. Scriere originală: Ματθιας (greacă). Poporul încredinţat păstoririi sale păstra încă multe din obiceiurile vechi. Matthew a fost utilizat încă din Evul Mediu. părăseşte armata este botezat de către Episcopul Ilarie din Poitiers. Forma maghiară pentru MARTIN. La vârsta de 18 ani. care a făcut reforme importante pentru regat. Pronuntie: MAH-tyahsh.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dumnezeu cu o misiune mai amplă: evanghelizarea păgânilor. în secolul al XV – lea. El a fost un vameş şi se presupune că este autorul primei Evanghelii în Noul Testament . inclusiv Matthias I. maghiară. Pronunţie: mah-TEE-AHS (în germană). La data de 11 noiembrie 397. Varianta maghiară a numelui Matthias (vezi Matei ). cu care se întâlnise de mai multe ori în diferitele misiuni ostăşeşti împlinite în Galia. MATHIAS ( m ) Utilizare: greacă. germană. Acest nume a fost purtat de regii Ungariei. Variantă a numelui Matthaios (vezi Matei ). a fost unul din cei doisprezece apostoli. MARTON ( m ) Utilizare: maghiară. pentru dărâmarea locurilor de închinare către idoli şi pentru desfiinţarea cultului arborilor sacri. păgâneşti şi Martin a trebuit să lupte energic pentru îndepărtarea lor.

MAXIM ( m ) Scriere originală: Максим (rusă). Sfântul Maxim Mărturisitorul (cca. Derivat de la numele roman Maximilianus. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MAURA Derivă din cuvântul galez „mór” care înseamnă „mare”. sprijinite pe Sfânta Scriptură. care a fost derivat de la latinul MAXIMUS (cel mai mare). El a alcătuit multe scrieri pentru mustrarea şi ruşinarea celor ce credeau în acest eres. părăsind dregătoriile lumeşti. major = 272 . Se răspândea părerea greşită şi vicleană a celor ce ziceau că Mântuitorul a avut numai o voinţă. la Domnul. de la MAXWELL din limba engleză). Sfântul Maxim Mărturisitorul Prăznuirea lui se face pe 21 ianuarie şi 13 august (mutarea moaştelor). Sf. la venerabila vârstă de 82 de ani. în urma chinurilor suferite. şi a scris cărţi doveditoare despre adevărul credinţei noastre. într-o familie nobilă şi a avut parte de o educaţie aleasă. fiind şi un apărător al Ortodoxiei în faţa ereziei monotelismului. cuvântul maximus este forma superlativă a adjectivului: magnus = mare. care este varianta macedoneană şi rusă pentru MAXIMUS (cel mai mare). înlăturând prin aceasta părere credinţa în cele două firi ale lui Hristos şi pentru că cei răucredincioşi răspândeau prin pieţe porunci greşite. Forma feminină a lui MAURUS. şi a mers la Mănăstirea din Hrisopoli. unde sa călugărit şi a ajuns mai apoi egumen al mănăstirii. care întăreau acest eres şi lipeau aceste porunci chiar înaintea bisericii celei mari. Dar după trei ani a părăsit postul şi a intrat în mănăstirea Chrysopolis de pe ţărmul opus al Constantinopolului.Dr. unde. În unele familii romane se obişnuia ca celui mai mare dintre copii să i se dea supranumele de Maximus. MAXIMILIAN ( m ) Pronunţie: mahk-see-MEE-lee-ahn (în germană). În anul 610 împăratul Eraclie l-a chemat la curte. Într-adevăr. Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost trimis apoi în exil în ţara Lazilor. n-a mai voit să locuiască în sălaşurile păcătoşilor. rămas simplu monah până la sfârşitul vieţii. MAX ( m ) Prescurtare de la MAXIMILIAN (sau. 580-662) este cunoscut mai ales pentru scrierile sale de mistică şi ascetică. trimiţându-le pretutindeni în lume. Maxim (580-662) s-a născut în Constantinopol. Varianta de scriere pentru MAKSIM (Maxim). MAK-si-MIL-ee-ən (în engleză). cu înţelesul de „cel mai mare”. cuviosul Maxim neputând răbda să se pângărească şi el laolaltă cu toţi nelegiuiţii aceştia. în ziua de 13 august. MAK-si-MIL-yən (în engleză). uneori. încredinţându-i slujba de prim secretar. a trecut în acelaşi an. pe coasta răsăriteană a Mării Negre.

spaniolă şi poloneză pentru MELANIE. care semnifică „soluţionare a problemelor”. Înseamnă „albină”. MAYA ( f ) Înseamnă „iluzie” în sanscrită. MICA ( f ) Prescurtare de la Mihaela. el este descris ca fiind conducătorul armatelor Raiului. Este patronul Sfânt al soldaţilor. Un purtător faimos a acestui nume a fost autorul american Herman Melville (1819-1891). în limba greacă. În Noul Testament. MIHAI ( m ) Derivă de la ‫( מי ָאל‬Mikha'el) care înseamnă „cine este Dumnezeu?” în ֵ‫ִ כ‬ ebraică. întunecat. a fost ban de Mehedinţi. Apoi a devenit prenume curent. MEDEEA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică a pondera sau isteţ. Mihai Viteazul (1558-1601). MENDEL ( m ) Scriere originală: ‫( מנ ְל‬idiş). care a scris mai multe romane. apoi domnitor al Ţării Româneşti. Forma italiană. Este numele unuia dintre cei 7 arhangheli din tradiţia ebraică şi singurul identificat în Biblie ca arhanghel. 273 . MELVIN ( m ) Provine de la nume de familie scoţian care la rândul lui provine de la Melville. MIHAELA ( f ) Forma feminină pentru MIHAI. milă. iar acum este folosit ca un diminutiv pentru Menahem. maximus = cel mai mare. În tradiţia budistă acesta este numele mamei lui Siddhartha Gautama (Buddha). fiind de asemenea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI mai mare. MERCEDESA ( f ) Din limba spaniolă. stolnic domnesc şi ban al Craiovei. ‫ֶ ְד‬ Iniţial aceasta a fost diminutivul numelui Manno. MELISA ( f ) Scriere originală: Μελισσα (greacă veche). un alt nume al zeiţei hinduse Durga. care înseamnă compasiune. arătând dorinţa părinţilor ca copiii lor să ajungă printre cei mari. MELANIA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică negru. inclusiv „Moby-Dick”.

MIKULAS ( m ) Utilizare: slovacă. Gabi (4. Minerva era zeiţa romană a înţelepciunii şi a războiului.Dr.158).815). şi Portugalia (Miguel).047 de bărbaţi şi 3. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru o scurtă perioadă în 1600. Mihail (54. MIMI ( f ) Prescurtare de la Maria. Mihăiţă (27.00. România (Mihai). peste 1. Forma română şi bulgară pentru MIHAI.058). MINERVA ( f ) Posibil derivat din latină înseamnă mens „intelect”.872). 274 . conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Ţara Românească.131). Gabriel (237. În Cehia şi Slovacia se foloseşte ca formă pentru NICHOLAS. MILENA ( f ) Din limba slavă mil care înseamnă milă.500 de femei). MIKLOS ( m ) Utilizare: maghiară.458). Acest nume a fost purtat (în diferite variante) de către conducătorii de Rusia (scris Михаил ). de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Transilvania şi Moldova. În „Dracula” de Bram Stoker exista un personaj cu acest nume.544). MIHĂIŢĂ ( m ) Forma de alint pentru MIHAI. Mihnea (6.595).000 de femei.300. Gabriela (218. cehă. Polonia (Michał). Mişu (1. Alte persoane care au purtat acest nume sunt: chimistul/fizicianul britanic Michael Faraday (1791-1867) şi jucătorul de baschet Michael Jordan (1963 -).000 de români şi-au serbat onomastica.786). aproximativ echivalente cu zeita greacă Athena. Forma maghiară pentru NICHOLAS sau Nicolae în limba română. MIHAIL ( m ) Scriere originală: Михаил (bulgară).2010. fiind sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril doar 350.11. Mihaiela (6. MINA ( f ) Forma prescurtată pentru numele care se termină cu terminaţia „mina”. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi .632) şi Găbiţa (159). Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8.197) şi Gavril (22. Sărbătorirea onomasticii: Conform MAI. Mihalache (2. care a avut loc la data de 8.peste 720.

MIRANDA ( f ) Derivat din latinescul mirandus care înseamnă „admirabil. Turcia) a fost un episcop. Forma rusească şi poloneză pentru MYRON. MIRELA ( f ) Forma românească pentru MIREILLE. astăzi Kocademre. MIRUNA ( f ) Posibil derivat de la cuvântul slav mir. în apropiere de Kale.H. Lichia — d. MIROSLAV ( m ) Cuvânt slav. MIRCEA ( m ) Derivat de la cuvântul slav mir.345. A fost numele unui sculptor grec din secolul al V – lea Î. care înseamnă „pace”.ضوع اريم‬ebraică:‫( )דאווע הרימ‬n. MIRON ( m ) Scriere originală: Мирон (rusă). 275 . Israel) este o cântăreaţă şi actriţă israeliană. MIRABELA ( f ) Derivat din latinescul mirabilis care înseamnă „minunat”. Înseamnă „smirnă” în limba greacă. Patara. A fost folosit prima oară de poetul Frederic Mistral. Personalităţi: Sfântul Nicolae din Mira (n. cu rădăcini arabe palestinene şi bulgare. probabil. Mira Awad (arabă:‫ . fiind şi numele unuia dintre sateliţii lui Uranus. ca.. A fost derivat.280. MITICA ( m ) Forma de alint pentru DUMITRU. vorbitoare de limbă arabă şi ebraică. 11 iunie 1975 în Kfar Rama.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MIRA ( f ) Înseamnă „prosper”. provenit din: mir care înseamnă pace şi slav care înseamnă slavă. Numele a fost creat de Shakespeare pentru eroina din piesa sa „The Tempest” (1611). Mira. de la cuvântul provençal mirar „a admira”. fiind o variantă a numelui Maria. MOISE ( m ) Derivat din cuvântul de origine egipteană mes care înseamnă „fiu”. glorie. ca. minunat”. folosit în limba română. în sanscrită sau forma scurtă a numelor care conţin cuvântul din limba slavă mir care înseamnă „pace sau lume”. MIRIAM ( f ) Provine din limba ebraică. Smirna este o răşină extrasă din scoarţa unui arbore arabic. care înseamnă „pace sau lume”. Provine de la numele provençal Mireio.

fără să ne mai amintim de cele din trecut. astăzi. Varianta de Nadya. Vorbeam între noi. şi-a îndreptat toată grija spre fiul său mai insensibil la chemarea harului divin. sau „unu. al cărei nume nu este cunoscut fiind măritată cu un bărbat nebotezat. fără pereche”. în aşteptarea plecării în Africa a Monicăi. Augustin consemnează ultimele convorbiri cu mama lui: „S-a întâmplat că ne aflam singuri. în anul 387. la Ostia. în regiunea Konstantina din nordul Algeriei. cunoscut sub numele de Ataturk. din Portul Ostia. Souk-Ahres. Aceasta a fost numele a patru sultanii otomani. 276 .Dr. Posibil să însemne „apărător. într-o familie creştină. dar nehotărât. ea rămânând un exemplu fără pereche de soţie şi mamă. Au petrecut împreună vara. şi încercam împreună să înţelegem. Aici. cum va fi viaţa veşnic fericită a sfinţilor. Sfânta Monica (332-387). pe Augustin şi Navigiu. soţie. consilier. În arabă înseamnă „cel ales”. fondatorul Turciei moderne. în Africa. sprijiniţi de pervazul ferestrei care dădea în grădina interioară a casei unde locuiam. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MONICA ( f ) Pronunţie: MAHN-i-ka (engleză). sfătuitor” de la latinul moneo. dar privind numai spre viitor. Este greu de stabilit înţelesul şi originea cuvântului „Monica”. A avut mângâierea să-l aducă la baia botezului cu un an înainte de a muri. viaţă pe care ochiul nu a văzut-o. având înţelesul de „femeie vrednică. Varianta în limba maghiară pentru MONICA. unică. Este sărbătorită în fiecare an la data de 27 august. situaţie în care Monica ar avea înţelesul de: „singură. În Sfânta Monica vedem împlinite ambele sensuri. la lumina adevărului. şi o fiică. ce-şi îndeplineşte misiunea de mamă şi soţie”.scrie Constantin în capitolul al nouălea al Confesiunilor. singur” de la grecescul monos. Scriere originală: ‫( ىفطصم‬arabă). Monica s-a născut la Tagaste. MUSTAFA ( m ) Utilizare: Arabă. conform calendarului latin. Rămasă văduvă. A avut doi fii. Augustin a fost botezat în anul 387. inteligent. A murit la vârsta de 55 de ani la Ostia. derivat din Muhammad. sau se apropie de cuvântul latinesc monna care înseamnă mamă. numit Patriciu. MONIKA ( f ) Utilizare: maghiară. NADIA ( f ) De la „nadejda”. urechea nu a auzit-o şi niciodată nu a ajuns-la inima omului” . cu o nespusă încântare. utilizată în lumea occidentală. Numele a fost folosit mai des şi datorită gimnastei de origine română Nadia Comăneci (1961 -). nume rusesc însemnând „speranţă”. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost Mustafa Kamal.

care este forma latinizată pentru grecescul Ναρκισσος (Narkissos). senzaţie de amorţeală. ִ ‫ָע‬ Derivă de la ebraicul ‫( נ ֳמי‬Na'omiy) „agreabilitate. „somn. era soacra lui Ruth. Sfântul Nicolae din Mira (n.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NAOMI ( f ) Scriere originală: ‫( נ ֳמי‬ebraică). După moartea soţului. Este cunoscut şi ca Santa Claus. Lichia — d. Naomi a preluat numele Mara. NATASA ( f ) Scriere originală: Νατασα (greacă). Varianta feminină românească pentru NARCISSUS. NECULAI ( m ) Variantă în limba română pentru NICOLAE. atât de mult încât în cele din urmă a murind de supărare. Narcis era un tanar frumos. în apropiere de Kale. amorţire”. Turcia) a fost un episcop. în 345. a răsărit o narcisă. NICOLAE ( m ) Derivă de la grecescul Νικολαος (Nikolaos). În mitologia greacă. NARCISA ( f ) Nume grec care înseamnă „pierdut”. Pe locul unde a murit. Mira. Acesta a fost popularizat în America de actriţa Natalie Wood (1938-1981). astăzi Kocademre. ִ ‫ָע‬ În Vechiul Testament. în 280. plăcute”. 277 . NELU ( m ) Variantă de alint în limba română pentru ION. NASTASIA ( f ) Variantă a numelui Anastasia. care şi-a privit reflexia în apă. Sfântul Nicolae era un episcop din Anatolia. cca. Patara. NATALIA ( f ) Din limba latină „cea nascută de Crăciun”. poloneză şi spaniolă pentru NATALIE (Natalia). care înseamnă „victoria poporului sau oameni victorioşi” de la νικη (nike) „victorie” si λαος (laos) „popor”. NAZARIE ( m ) Provine din latinescul Nazarius. cel care aduce cadourile de Crăciun. care înseamnă „din Nazareth”. Forma greacă de alint pentru ANASTASIA. Forma italiană. NICOLA ( f ) Forma latină feminină pentru NICHOLAS (Nicolae). derivat de la ναρκη (narke). cca.

Şi. s-a schimbat încet. călătorilor. moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari. Oamenii îl chemau având credinţa că necazurile lor vor fi mântuite. iar la noi. însă cei neascultători. datorită influenţei de pe continent. Când pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au început să se aşeze imigranţii din ţările germanice şi nordice. iar în Hawaii. în sudul Italiei. copiii cuminţi primesc daruri. iar celor din nordul Germaniei. le aducea daruri copiilor. În secolul al XIII-lea. părticele din moaştele sfântului Nicolae ajung la catedrala din Canterbury. În Scandinavia. Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnare trei bărbaţi. iar de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor. părinţii s-au gândit că o viaţă „uşoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. În Europa. Sinterklaas în Belgia şi Ţările de Jos şi Kleeschen în Luxemburg. A fost considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii. Cruncher şi Cracker. Sania trasă de reni este încărcată cu daruri pentru copiii din Danemarca.Dr. cu mult timp în urmă. După o viaţă aspră. punându-le la fereastră câte o pungă cu bani. zeul suprem. Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al celor acuzaţi pe nedrept. iar cultul sfântului începe să se răspândească. sfântul Nicolae intră în cărţile de slujbe de la mănăstirea Sint-Truiden (Belgia). fetelor nemăritate. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În secolul al XII-lea. Santa Claus din lumea anglofonă (Moş Crăciun în România) a apărut prin deformarea cuvântului neerlandofon Sinterklaas. 278 . mireselor şi. Odin. este o sărbătoare legată de personajul istoric Nicolae din Mira. dar plină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343. ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. Două dintre minunile sale au marcat profund conştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că Moş Nicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 decembrie. între care Bari etc. Acesta conducea o caleaşcă trasă de două capre. al copiilor mici. al provinciei Lorena. pe rând. al comercianţilor. O cămilă tânără îl ajută pe Moş în Siria. Multe ţări şi-au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Nicolae. nişte marinari. Rusiei. Popularitatea sa a crescut atât de mult încât în Rusia aproape toate bisericile au colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae. prin rugăciune. Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele. atunci când acestea au crescut. iar din anul 1087. Cunoscut sub numele de la Nikolaus în Germania. Se spune că o familie săracă avea trei fete. nuieluşe. în secolul al XII-lea. De aici cultul său ajunge la Roskilde (Danemarca). imaginea Sfântului Nicolae. Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu. în special. cu barca. La creştinii din Ghana. Sfântul Nicolae este patronul spiritual al Ţărilor de Jos. stelele dăruiesc cadouri copiilor din Polonia. Sinterklaas cum îl numeau olandezii. Moşul vine din junglă. Copiii tuturor ţărilor creştine au fost învăţaţi că în noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vine cu daruri. precum şi al mai multor oraşe vest-europene. la Vadstena (Suedia) şi în aproximativ patruzeci de sate din Islanda. îngerii le aduc celor mici bomboane şi nuieluşe. transformându-l în Santa Claus. iar în Ungaria. Zeul Thor.

Potrivit statisticilor existente. Nick. NICOLETA ( f ) Forma feminină pentru NICOLAE.744 poartă prenumele Nicoleta. iar alte peste 13.894 de persoane poartă prenumele de Niculae.520 poartă prenumele Nikole. Aceasta a fost numele unui personaj din Noul Testament. Conform statisticile existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti 332. 523. NICODIM ( m ) Scriere originală: Νικοδημος (greaca veche). dintre acestea 199.931 de femei. 279 .312 sunt bărbaţi. Nicola.931 sunt femei. 64. 44. 13. Nichi sau Niculeana.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. 56.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. referindu-se la cele nouă luni de sarcină. în limba română. NICU ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE. Nikolett.2010.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. 26. Niki. Niculai. Nikoletta.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9. Numele Sfântului Nicolae. NORA ( f ) Forma de alint pentru HONORA sau ELEANOR (Eleonora). iar 287. NONA ( f ) Derivat din nonus (latină) care înseamnă „nouă”.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor. ceea ce însemnă „victoria poporului” din cuvintele greceşti νικη (nike) „victorie” şi δημος (demos) „popor”. 32. OANA ( f ) Forma românească prescurtată pentru IOANA. NIKITA ( f ) Din latinescul Aniketos care înseamnă invincibil.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai. NICUSOR ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE. Nikos şi Nik. Nicoll. Nica.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. Niko. Provine din limba greacă de la numele Νικοδημος (Nicodim).12. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.137 de persoane poartă prenumele Nicu. este purtat şi de 287. 8.243 de români aniversaţi la data de 6.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sărbătorirea onomasticii: Din cei 811.

macedoneană. 280 . care este forma feminină pentru HELGE. scandinavă. el spunandu-si Gaius Iulius Cezar Octavianus. Scrierea numelui în unele limbi: Оливер (sârbă. de Piotr Ilici Ceaikovski. ÖDÖN ( m ) Utilizare: maghiară. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA OCTAVIAN ( m ) Derivat de la numele roman Octavianus. sau numele germanice ALFHER (armata de spiriduşi) sau Áleifr. cehă. Олга (sârbă. derivat la rândul său de la numele OCTAVIUS. OLIVIA ( f ) A fost creat de Shakespeare pentru un personaj din comedia „A douăsprezecea noapte”. estoniană. Forma italiană şi spaniolă pentru OPHELIA (Ofelia). OLGA ( f ) Scriere originală: Ольга (rusă). ODETTE ( f ) Acesta este numele unei prinţese. maghiară. care în latină înseamnă „al optulea”. binecuvântat”. binecuvântat”. Sfânta Olga a fost soţia lui Igor I. Aceasta a fost numele mamei lui Alexandru cel Mare. derivat din numele Helgi. El s-a bazat pe numele OLIVER sau pe latinul oliva „măslină”. care înseamnă „sfânt. sârbă. Posibil derivat de la numele francez Olivier. numele cu care s-a născut împăratul roman Augustus. care a fost transformată într-o lebădă în baletul „Lacul Lebedelor” (1877). care derivă din Olympos (Ολυμπιας din greaca veche). OLIMPIA ( f ) Varianta feminină a numelui Olympias. Forma maghiară a numelui Edmund. macedoneană). slovacă. Scriere originală: Олег (în rusă).care la rândul său este derivat din heilagr. a fost adoptat de catre Iulius Cezar. croată. Varianta rusească pentru HELGA. Varianta în limba rusă pentru Helge. germană. domn al Rusiei Kievene (în jurul oraşului de Kiev). finlandeză. română. OFELIA ( f ) Din grecescul ophelos care înseamnă ajutor. OLEG ( m ) Utilizare: rusă. bulgară).Dr. Dupa Gaius Octavius. OLIVER ( m ) Utilizare: engleză. La originea acestui nume stă cuvântul heilagr care înseamnă „sfânt.

posibil derivat de la latinul „ovis” care înseamnă oaie. OTTO ( m ) Derivat din cuvintele de origine germanică „Audo” sau „Odo”. Otto von Bismarck (1815-1898).H. Alternativ. Varianta în limba italiană pentru ROLAND. Comandant militar Oliver Cromwell. este înrudit cu ÁSGEIRR. a fost un poet roman din primul secol Î. A fost exilat fără motiv de împăratul Augustus.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ortografia a fost modificată prin asociere cu cuvântul latinesc Oliva care înseamnă măslin. Un purtător notabil a acestui nume a fost scriitorul irlandez şi umorist Oscar Wilde (1854-1900).. OSZKAR ( m ) Utilizare: maghiară. Publius Ovidius Naso. Acestea au fost iniţial o formă scurtă a numelor ce începeau cu „od”. poate avea origine sabelică (limba vorbită în Italia înainte de latină). care semifică „noroc. ORLANDO ( m ) Utilizare: italiană. Forma maghiară pentru OSCAR. cunoscut ca Ovidiu. ORESTE ( m ) Derivat din grecescul ορεστιας (Orestias). A fost numele de patru regi din Germania. Înseamnă „bard” în limba turcă. OLIVIA ( f ) Varianta feminină pentru OLIVER. Alternativ mai poate deriva şi din engleza veche unde numele OSGAR („os” înseamnă bun şi „gar” înseamnă suliţă). a primului Împărat Roman. OVIDIU ( m ) Forma românească pentru Ovidius. avere”. a condus Anglia în urma războiului civil. OSCAR ( m ) Înseamnă „iubitor de cerbi”. care a fost cunoscut sub numele de Otto cel Mare şi a Cancelarului german. OZAN ( m ) Utilizare: Turcă. care a scris despre dragoste şi mitologie. derivat din limba galeză unde „os” înseamnă cerb şi „Cara” înseamnă iubit. care înseamnă „muntean sau din munţi”. 281 .

Săpând deci o groapă. Din Constantinopol sa îndreptat spre Epivata. Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită. „Vinerea Mare”. un înger i-a spus. este cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”. sfânta „fără de voie lăsă pustia şi se întoarse în lume şi la Ţarigrad veni”. rugăciunii şi milosteniei. la 14 octombrie. că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a veacului al XI-lea. fără ca nimeni să ştie cine era. dar mai ales a postului. să se reîntoarcă în locurile părinteşti: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci. pe atunci capitala Imperiului bizantin. pe când avea 25 de ani. au pus alături de ea şi trupul corăbierului. După ce a avut această vedenie. În fiecare an. în apropiere de Constantinopol (mai târziu. 282 . Într-o noapte. Iaşi. îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune. a fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea faţă de cele sfinte şi pentru cultura sa deosebită. “aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă”. mai cu seamă în Moldova. fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. pe Care L-ai iubit”. în Epivata (azi Boiados). În chip deosebit. Istanbul). Un purtător faimos a acestui nume a fost pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso (1881-1973). Poate însemna „toată dulceaţa” din limba greacă παν (pan) „toate” şi μελι (Meli) „miere”. întrucât de mai bine de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA PABLO ( m ) Forma spaniolă pentru Paulus (vezi PAUL). s-a călugărit sub numele de Eftimie. Dacă Sfânta Muceniţă Parascheva. localitatea în care văzuse lumina zilei. râvnitori spre cele sfinte. ea este cinstită în Moldova. prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox. iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. după ce a învăţat carte. fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune. Cu toate acestea. 1643. au crescut-o în friica de Dumnezeu. A fost îngropată ca o străină. Prima învăţătură în limba română despre viaţa sfintei o găsim în „Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam al Moldovei. Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. pe ţărmul Mării Marmara. Valurile l-au adus la ţărm. Se spune că un marinar a murit pe o corabie şi trupul i-a fost aruncat în mare. în vis. Un frate al ei. oameni de neam bun şi credincioşi. cel rău mirositor. PARASCHEVA ( f ) Scriere originală:Παρασκευη (greacă) Derivat din grecescul παρασκευη (paraskeue) înseamnă „preparat”. Părinţii ei. PAMELA ( f ) Acest nume a fost utilizat de către poetul Sir Philip Sidney pentru a fi folosit în poemul „Arcadia”. Cuvioasa Maică Parascheva („Vinerea Mare”).

Aceeaşi vedenie a avut-o şi o femeie credincioasă. de cler şi credincioşi. moaştele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi şi în curând strămutate în noua Catedrală mitropolitană din Iaşi. au înţeles că este un semn dumnezeiesc. cinstitele moaşte au fost aşezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinşii Trei Ierarhi. din acest motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. După 120 de ani ele au cunoscut ultima strămutare. „cu lumini şi cu tămâie”. aşezându-l în Biserica Sfinţii Apostoli din Epivata. au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu. moaştele Cuvioasei Parascheva „pentru sfinţirea şi binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei (Ţara Moldovei. cu numele Eftimia. Aici se găsesc şi astăzi. Unul dintre îngeri l-a luat de mână. au hotărât să-i ofere. pentru ce n-aţi socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?” Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva. iar focul s-a extins la catafalcul pe care era aşezată racla. la 23 aprilie 1887. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaşte.n. drept care au luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au adus cu mare bucurie. în noaptea următoare. Moaştele au fost mutate în mai multe biserici: Vlahserai (1586).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dar. autorităţile de stat şi bisericeşti. şi a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de mulţime de îngeri. după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol. împreună cu membrii Sinodului său. drept recunoştinţă. peste noapte sfeşnicul a ars. apoi la Iaşi. preoţii şi credincioşii au constatat că cinstitele moaşte au rămas neatinse. de mitropolitul Varlaam şi de episcopii de Roman şi Huşi. patriarhul Partenie I. a rămas aprinsă o lumânare din sfeşnicul de lângă racla din lemn în care erau aşezate cinstitele moaşte. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888. Racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră. din neatenţie. A doua zi dimineaţa. după cum se spune în „scrisoarea sinodicească”. a cercetat paraclisul. ctitoria domnitorului. când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaş. n. Cinstitele moaşte au rămas aici până în anul 1884. i s-a arătat în vis o împărăteasă. care fusese sfinţită cu puţin timp mai înainte. într-acelaşi chip şi în aceeaşi noapte. Ajungând la Galaţi.)”. fiind însoţită de trei mitropoliţi greci (Ioanichie al Heracleei. auzind de visul celor doi. cârmuitorii ei de atunci. zis cel Bătrân (1639-1644). încă o minune săvârşită prin puterea lui Dumnezeu. după slujba Vecerniei. preaslăvind minunea dumnezeiască. Ridicate din mormânul de jar. În ziua de 13 iunie 1641. Mitropolitul Iosif Naniescu. Fericitul întru pomenire. l-a ridicat şi i-a zis: „Gheorghe. În anul 1641. Credincioşii de acolo. cu numele Gheorghe. de data aceasta spre pământul românesc. într-un loc de cinste. 283 . Partenie al Adrianopolului şi Teofan al Paleopatrei). arzând mocnit toată noaptea şi „prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni”. unuia din creştinii care săpaseră groapa. Sfântul Dumitru (1597) i Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar (1601).

PARTENIE ( f ) Scriere originală: Παρθενια (greaca veche). Provine din grecescul Πατροκλος (Patroklos). Se numea la început Saul. Acest nume a fost adoptat de către Sfântul Patrick. care la naştere s-a numit Sucat. 627 poartă prenumele de Chiva. PAHT-Rik (în germană). PASCAL ( m ) De la denumirea în limba latină Paschalis.Dr. 629 poartă prenumele de Parascheva. ceea ce însemna „nobil”. Sfântul Paul a fost un lider important a bisericii creştine timpurii. engleză.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. care a fost capturat şi înrobit în tinereţe. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sărbătorirea onasticii: Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. povestea sa apărând în Noul Testament. PATRICIA ( f ) Este varianta feminină a numelui Patriciu. 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev. După şase ani de robie a scăpat acasă. Pat-Reek (în franceză). El este în mod tradiţional considerat ca fiind patronul spiritual al Irlandei. denumirea în limba latină.312 poartă prenumele de Paraschiva. PATRICK ( m ) Utilizare: irlandeză. dar în cele din urmă el a devenit un episcop întorcându-se în Irlanda ca un misionar. Derivat din greacescul παρθενος (parthenos) înseamnă „fată.152 sunt femei. germană. care înseamnă „mic” sau „umil”. derivat din πατρος (Patros) „a tatălui” şi κλεος (kleos) „glorie”. El a fost un britanic romanizat. Pronuntie: PAT-Rik (în engleză). fecioară”. din ebraicul ‫( פּסח‬Pesah) „Paştele”. derivat la rândul său. dar şi-a schimbat 284 . matematician şi inventator Blaise Pascal. 3810 poartă prenumele de Paraschiv. Derivă de la Patriciu. Numele Pascal poate fi utilizat şi ca ֶַ nume de familie. ceea ce însemna „cu privire la Paşti” sau de la latinescul PASCHA care înseamnă „Paşte”. PATROCLE ( m ) Scriere originală: Πατροκλος (greaca veche). ca în cazul filozofului francez. PAUL ( m ) Sursa numelui este din limba latină şi provine din familia de nume romane Paulus. ceea ce înseamnă „slava Tatălui”. 584 poartă prenumele de Chivuta. 50. din care 48. PATRICIU ( m ) Varianta românească pentru PATRICK. din cei 54. franceză.

PEGGY ( f ) Variantă pentru Meggy. fiind considerat un diminutiv pentru MARGARET. „piatră”. ‫ְ ִנּ‬ Înseamnă „piatră preţioasă” în ebraică. PETRE ( m ) Varianta românească pentru PETER. PAULA ( f ) Forma feminină pentru PAUL. petronis „ţărănoi. PETRU ( m ) Varianta românească pentru PETER. A fost cel mai important apostol si este considerat de unii ca fiind primul Papă. un tip de raţă. PENINA Scriere originală: ‫( פּנָה‬ebraică). Alternativ. PENELOPE ( f ) Scriere originală: Πηνελοπη (greaca veche). Este traducerea folosită des în Noul Testament pentru Cefas (care înseamnă „piatra” în aramaică). În Vechiul Testament acest lucru a fost numele uneia dintre soţiile lui Elcana. Este numele unei Sfinte romane din secolul I. Forma maghiară pentru PETER. Posibil derivat din greacescul πηνελοψ (penelops).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numele după convertirea la creştinism. care se presupune că este fiica Sfântului Petru. Purtători vestiţi ai acestui nume în lumea artei sunt Paul Gauguin (18481903) şi Paul Cezanne (1839-1906). amândoi pictori impresionişti din secolul XIX din Franţa. care este forma feminină de alint pentru Petronius. derivat de la latinul petro. PEPE ( m ) Prescurtarea spaniolă a numelui IOSIF. PETRICA ( m ) Forma de alint pentru PETRU. PETRONELA ( f ) Forma românească pentru PETRONILLA. Derivat de la grecescul Πετρος (Petros). ar putea avea legătură cu πηνη (pene) „fire. 285 . bătătură”. PÉTER ( m ) Utilizare: maghiară. nume dat de Isus apostolului Simon. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) se datorează lui. bădăran”.

În conformitate cu Evanghelia lui Marcu (cea mai timpurie). Petru a lui Constantin cel Mare a fost demolată. Conform datelor din Evanghelia lui Ioan. 286 . Pe „Tropaionul” constantinian. Numele său iniţial a fost Simon (în ebraică ‫ . Isus l-a numit „piatră” (în aramaică „Chefa”. de a vesti adevărul mântuirii. (n. care a susţinut că ar cunoaşte locul unde se găseşte mormântul lui Petru.Dr. Siria). La anul 67. dezlănţuită de crudul împarat Nero. Acolo s-ar găsi o inscripţie. Constantin cel Mare a ordonat nivelarea dealului „Agger Vaticano”. cunoscut ca Sfântul Petru. pe care stau scrise numele lui Isus şi a lui Petru. cea fărăde odihnă. păstrat până în zilele de azi. În sec. spre a face loc actualului dom San Pietro. cca. care a fost treptat înlocuit cu Peter. decaparea cavourilor din vechea necropolă (ce depăşeau nivelul zero al terenului) şi construcţia unei bazilici dedicate lui Petru. ?. în vremea prigoanei împotriva creştinilor. Sfântul Petru nu a precupeţit nici o osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului. înainte de a se întâlni cu Domnul. În anul 324. Petru a locuit în Capernaum. Simon Petru. Sfântul Petru a îndurat moarte de Mucenic. ar fi fost originari din Betsaida Sfantul Apostol Petru. Conform evangheliştilor Marcu. rugând pe Învăţătorul să le explice înţelesul tainelor credinţei. unul din primii discipoli al lui Isus din Nazaret. Era o fire cinstită şi plină de rodire pentru Hristos. acest nume a devenit comun în întreaga lume creştină (în ortografie diferită). în ziua de 29 iunie. în folclor Sânpetru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Având în vedere renumele de apostol. rambleerea părţilor supraterane ale vechiului cimitir. peste 500. Petru şi fratele său Andrei „Cel întâi chemat” la slujirea credinţei. era pescar din Betsaida. Eusebiu de Cezareea (260-339) a menţionat relatările diaconului roman Gaius din jurul anului 200. acest nume a fost purtat şi de Sfântul Petru Damian şi Sfântul Petru Martirul. nume consemnat sub forma Πετρος şi tradus în latină ca Petrus.d. A fost fratele mai mic al apostolului Andrei. După Înălţarea la cer a Domnului şi după pogorârea Duhului Sfânt. pentru răspândirea credinţei şi ca şi ceilaiţi Apostoli. respectiv şi de ţarul rus Petru cel Mare (1672-1725). Luca şi Ioan. „Kepha”). 67) a fost un pescar din Betsaida (localitate pe malul nordic al lacului Genesareth. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor. la marginea Lacului Ghenezaret din Galileea. Pe lângă apostolul Petru.000 de români şi-au serbat onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Astfel în Anglia normanzii l-au introdus sub forma “Piers”. Acolo avea o casă în care locuia cu soacra şi soţia sa. a început strădania. stă inscripţia prescurtată (în limba greacă): Petr ene (Petros enestin = Petru se găseşte înăuntru). Simon Petru este considerat în mod tradiţional ca unul dintre cei doisprezece apostoli.ןועמש‬citeşte „Şimon”). XVI vechea bazilică Sf. astăzi El Aradsch. Marţi 29 iunie 2010. la Marea Galileii şi se chema Simon.

Alături de cei de mai sus.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. QUINTUS ( m ) Prenume roman care în latină înseamnă „ al cincilea”.035 femei. Paul (76. referindu-se la Priscilla.285).048). Acest nume apare în epistolele din Noul Testament.838). Varianta maghiară a numelui PRISCA. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208. care înseamnă „vechi” în latină. QUINTILLUS ( m ) Derivat din numele QUINTUS. POLIXENIA ( f ) Din limba greacă. Forma italiană pentru PETER. Petrişor (17. cele mai multe poartă numele de Paula (45. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982).960 sunt bărbaţi.403). PIETRO ( m ) Utilizare: italiană. PHEBE ( f ) Varianta de „Phoebe” este folosită în unele traduceri ale Noului Testament. Petruş (3. PIROSKA ( f ) Utilizare: maghiară.114) şi Petronel (2). alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34.645). Paulina (16361). Diminutiv pentru ISTVÁN. şi 121.064). 287 . şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33. din cei 503. 382. PIŞTI ( m ) Utilizare: maghiară. Petruţa (23.829).082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342).995 de români care îşi sărbătoresc onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. derivat din „poli” care semnifică „mulţi” şi „xenoi” care semnifică „străini”. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. PRISCA ( f ) Varianta feminină a numelui de familie roman pentru Priscus. Petrică (36. Acest nume a fost dat în mod tradiţional la al cincilea copil.

Diferiţi domnitori ai Ţării Româneşti (Valahiei) care au purtat numele Radu. este domn al Ţării Româneşti de patru ori (1462-1473. nu se pot formula concluzii clare. este fiul lui Nicolae Alexandru. voievod mitic al începuturilor statului medieval Ţara Românească. Ραχηλ (greaca veche). putând fi deasemenea şi un nume. fie că acesta va fi o persoana bucuroasă. precum şi o pisanie târzie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA RĂZVAN ( m ) Semnificatie necunoscută. glorie”. Asociat la tron probabil începând din 1372.d. RADU ( m ) Forma românească de alint pentru numele slave care încep cu „RAD” şi semnifică „grijă”.Radu al III-lea cel Frumos. cunoscut şi sub numele de Radu cel Frumos. 1473-1474. pe baza argumentelor de ordin istoric. atribuirea lui poate semnifica fie bucuria părinţilor pentru naşterea unui copil. RACHEL ( f ) Scriere originală: ‫( ָחל‬ebraică). combinat cu un alt emelent cu semnificatie necunoscută. 1330 . însă există câteva referiri externe. sunt: . frate şi succesor al lui Vladislav I. Alternativ. milostiv”. fondator al instituţiilor acestui stat şi prim legiuitor. ֵ‫ר‬ Provine de la numele ebraic ‫( ָחל‬Rachel)care înseamnă „oaie”. Etimologic el are legătură cu cuvântul slav „radost”. el poate să fi fost adus din India în România de către ţigani şi poate înseamna ceva de genul „aducător de veşti bune”. RADOSLAV ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „slav” care înseamnă „slavă. 1383).Radu I (n. identificat de mulţi istorici cu legendarul Radu Negru. dinari şi bani) emise de voievod. conform părerii unor istorici. Radu este un prenume masculin relativ des întâlnit în limba română. o iscripţie pe zidurile Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş şi o importantă cantitate de monede (ducaţi. RADOMIL ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „mil” care înseamnă „milă. domnitor al Ţării Româneşti între 1377 1383. ֵ‫ר‬ În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. derivat de la elementul slavic rad „fericit”. Radu I îşi începe domnia ca singur stăpânitor după 9 iulie 1374 când avem ultima menţiune documentară despre fratele său ca fiind în viaţă. Din nefericire nu s-au păstrat documente interne care să ateste domnia sa. Posibil înrudit cu numele RADOVAN. Discuţia despre Radu I rămâne deschisă căci. bucurie. . 288 .Dr. în principal acte ale Regatului Maghiar şi o cronică italiană contemporană.

Ana şi Boba. Potrivit mărturiei cronicarului grec Laonic Chalcocondyl. fiu al lui Vlad al IV-lea Călugărul. dar a ştiut să-şi atragă şi simpatia vecinilor creştini. succesiv.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1474.1627).august 1623 şi al Moldovei: 24 iulie 1616 . Mircea al V-lea Ciobanul.martie 1602.Radu Paisie cunoscut şi sub numele de Petru de la Argeş. importantă fiind victoria lui Vlad Ţepeş împotriva turcilor. a domnit împreună cu tatăl sau în 1492 şi apoi l-a succedat începând din 15 aprilie 1495 şi până la moartea lui. Era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul. Domnia sa a fost întreruptă de patru ori de Basarab Laiotă. În 1538 . Cărstina. s-a înconjurat de greci cărora le-a dat dregătorii bănoase.20 ianuarie 1626. iar ca domn şi-a luat numele de Radu. Cinci dintre fiii lui au fost domnitori ai Valahiei. august 1620 . care a domnit. având şi doi fii nelegitimi: Radu de la Afumaţi şi Radu al VI-lea Bădica. care a fost pus cu ajutor turcesc sau cu ajutor din partea lui Ştefan cel Mare. Vlad Ţepeş. a fost domn în Ţara Românească: iunie 1535 . Ideea unei apropieri între Ţările Române a încolţit şi în mintea lui Radu Mihnea. martie 1611 . Domnitorul a descoperit complotul şi l-a decapitat pe instigator. în aprilie 1508. pe care o transformă împreună cu ţinutul din jur. În copilărie fusese ostatec la Poartă împreună cu fratele său Vlad. Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldo-munteană. 1586 — d. Era apreciat foarte mult de turci cărora le-a adus beneficii însemnate. Pentru tron. cunoştea mai multe limbi străine şi iubea fastul şi luxul. Născut în 1467. A fost fiul lui Radu cel Mare.Radu Mihnea (n. În timpul domniei sale a fost tipărit Liturghierul slavon al lui Macarie (1508). Pe plan intern.martie 1545. în raia în 1541.Radu IV cel Mare. . Este fiul lui Vlad Dracul şi vine la domnie cu ajutor turcesc. Radu al VII-lea Paisie. ajutor dat de sultanul Mahomed al II-lea împotriva fratelui său vitreg. A fost un bun diplomat.mai 1611. A avut 5 copii din căsătoria sa cu domniţa Catalina din Sarata: Vlad al VII-lea Vintilă. 1474-1475). ceea ce i-a nemulţumit pe boierii din ţară. a fost domnitor al Munteniei: septembrie 1601 .9 februarie 1619 şi 4 august 1623 . 12 septembrie 1611 august 1616. s-au dat lupte între iulie şi noiembrie 1462.1540. Acest lucru a dus la organizarea unui complot condus de Bărcan stolnicul. . din 8 septembrie 1462. călugăr şi stareţ la Mănăstirea Argeş sub numele de Paisie. 1626). La 7 ianuarie 1543 a încheiat cu arhiducele austriac Ferdinand o alianţă prin care îşi promiteau ajutor reciproc împotriva 289 . Radu Mihnea a reuşit să obţină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul (1623 . în captivitate a devenit [1] iubitul lui Mehmet. Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit perioada 1623 . în Muntenia şi Moldova. . turcii au ocupat Brăila. fiind ales de boieri. domnind în Moldova. a fost domnitor al Ţării Româneşti din anul 1495 până în anul 1508.1626 când.

290 . care înseamnă „mai relaxat”. română şi slovenă pentru RAPHAEL (Rafael). Forma spaniolă. portugheză. Normanzii au adus acest nume în Anglia. RAUL ( m ) Varianta spaniolă a numelui Randolf. RALUCA ( f ) Nume românesc. RAMONA ( f ) Varianta feminină a numelui RAMÓN. RAFAEL ( m ) Derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ָפאל‬Rapha'el). RAFAELA ( f ) Forma feminină germană. germană. însă au fost învinşi. RAISA ( f ) Scriere originală: Раиса (în rusă). RANDOLF ( m ) Derivat din elementele germanice „Rand” care înseamnă muchie şi „Wulf” care înseamnă lup. al XVIII – lea a fost folosit sub forma de Randolph. RAYMOND ( m ) Pronunţie: RAY-mənd (în engleză). În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. care semnifică ֵ ָ‫ר‬ „Dumnezeu a vindecat”. La 1544 boierii pribegi în fruntea cărora se aflau Laiot şi Stroe. unde exista deja un nume înrudit cu acesta şi anume Randúlfr. urmând ca Radu Paisie să-i furnizeze ştiri despre mişcările duşmanului. Semnificaţie necunoscută. iar după sec. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA turcilor. RAIMONDA ( f ) Varianta feminină pentru RAYMOND. spaniolă şi portugheză pentru RAPHAEL (Rafael). Posibil din grecescul „ραιον” (rhaion). l-au atacat şi au încercat să-l alunge. care a devenit ulterior Randolf. RAMÓN ( m ) Varianta catalană şi spaniolă a nunelui de RAYMOND.Dr. RAHELA ( f ) Înseamnă „oaie” în ebraică.

eventual însemnând „o cursă” în ָ‫ִב‬ ebraică. Romulus şi Remus erau fondatorii Romei. când s-au întâlnit aici Cezar. REMY ( m ) Utilizare: Franceză Forma franceză pentru Remigius. Semnificaţie necunoscută. REBECCA ( f ) Scriere veche: ‫( ר ְקה‬ebraica veche). care este compus din elementele „Ragin” care înseamnă sfat şi „Wald” care înseamnă „regulă”. Acesta a fost numele soţiei lui Isaac. Sfântul Richard. REBECA ( f ) Forma spaniolă şi portugheză pentru REBECCA. REYNOLD ( m ) Derivat din cuvântul de origine germană Raginald. pentru a-şi reînnoi 291 . mama lui Esau şi Iacov în Vechiul Testament. REBEKA ( f ) Utilizare: maghiară. ָ‫ִב‬ Pronunţie: rə-BEK-ə (în engleză).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Provine din numele de origine germană Raginmund. REMUS ( m ) Pronunţie: REE-mus (engleză). În legendele romane. re-BEK-Kah (în italiană). RICHARD ( m ) Derivat din elementele germanice „RIC” care înseamnă putere şi „hard” care înseamnă curajos. 7 februarie (calendarul latin) Oraşul Lucca a cunoscut un important moment istoric în anul 56 înainte de Cristos. compus din elementele Ragin „sfaturi” şi Mund „protector”. De la numele ebraic ‫( ר ְקה‬Rivqah). sau poate un nume derivat din aramaică. care a fost derivat din latinescul remigis care înseamnă „vâslaşul”. RENATA ( f ) Forma feminină pentru RENATUS. Acest nume a fost introdus în Anglia de către normanzi. Varianta maghiară pentru REBECCA. Pompei şi Cressus. care semnifică „născut din nou”. REGINA ( f ) Este un nume de origine latină ce înseamnă „regină”.

şi a sfintei Valburga. despre care vorbim. Localnicii sărbătoresc la 18 noiembrie pe Sf. Mai întâi. şi e posibil ca nici măcar să nu fi purtat numele de Richard. la ziua de 7 februarie. un sfânt pustnic originar din Irlanda. A fost purtat de 3 regi ai Scoţiei. şi. la Montepulciano. De altă parte este sigur că persoana la care se referă Martirologiul a fost tatăl nu numai al Sfântului Villebald (mai exact Villibald). pe atunci atacate vehement de către teologii protestanţi. În anul 1599. pastorală. care de fapt abia a mai durat aproape un an. Regele Angliei. în câteva rânduri apar şi câteva inexactităţi ori lipsuri. Între elevii săi de la Colegiul Roman s-a aflat şi tânărul Alois Gonzaga. A murit la Roma. ajunge primul titular al Catedrei „de controversiis” din cadrul Universităţii gregoriene. nu mult după această dată. apoi Episcop de Lucea. proces ce a durat aproape 292 . Fredian. Martin. A scris multe lucrări de exegeză. fecioară”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA triumviratul. inclusiv Robert the Bruce. Episcop de Einchstadt. care pe atunci se numea Colegiul Roman. a fost fiul unui magistrat şi nepot al unui papă (mama era soră cu papa Marcel al II-lea). nu a fost niciodată «regele Angliei». ascetică. despre care „Martirologiul Roman”. care a fost tatăl sfântului Villebald. Mihai şi bazilica Sf. unde tatăl său era magistrat. s-a introdus procesul de canonizare. în Toscana. Sfântul Robert Bellarmin (1542-1621). el a iniţiat unele lucrări de asanare ce au apărat oraşul de ravagiile inundaţiilor periodice ale râului Serchio. RICKI ( m ) Diminiutivul pentru RICHARD. voluminoasele cărţi „De controversiis” sunt fundamentale pentru apologetică. a fost numit cardinal şi arhiepiscop de Capua. înmormântarea Sfântului Richard. şi astăzi. Robert Bellarmin s-a născut în 1542. Episcop de Einchsladt şi a Sfintei Valburga. acum este sigur că Richard. Tot din părţile nordului. care a obţinut independenţa Scoţiei faţă de Anglia în secolul al XIV-lea. istoria şi organizarea Bisericii Catolice. a început să studiaze teologia la Padova şi la Louvain şi. în ziua de 17 septembrie 1621. după o tradiţie destul de întemeiată. este şi Sfântul Richard. biserica Sf. având misiunea grea de a-i pregăti pe studenţi de “controversele” în legătură cu învăţătura. autorul Robert Browning (1812-1889) şi poeţii Robert Burns (1759-1796) şi Robert Frost(18741963). dar şi a Sfântului Vunibald. Fredian. scrie: “La Lucca. când s-a întors în Roma. fiind derivat din elementele germanice „hrod” care înseamnă faimă şi „beraht” care înseamnă luminos. ROBERT ( m ) Înseamnă „faimă bună”.Dr. La vârsta de optsprezece ani. unde a rămas până la moartea papei Clement al VIII-lea (1605). Cum se întâmplă nu de puţine ori. mai precis din Anglia. stareţ de Heidenheim. în 1576. 17 septembrie (calendarul latin). Din amintirile medievale ale oraşului rămân drept mărturie grăitoare catedrala Sf. o mică localitate din Toscana-Italia. strălucitor.

ROBERTA ( f ) Forma feminină pentru ROBERT. RODICA ( f ) Derivat din slavul „rod” care semnifică fertil. rodnic. de sfânt şi de învăţător al Bisericii. Diminutiv al numelui ROBERT. ROCKY ( m ) Diminutiv al numelui ROCCO. RONALDO ( m ) Varianta portugheză. Romeo este cel mai bine cunoscut erou din operele lui Shakespeare despre care se face referire în tragedia „Romeo şi Julieta” (1596). Apoi. deşi iniţial ar putea să provină din cuvântul german ROZA (derivat din Роса în limba bulgară care înseamnă “roua”). ROGER ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „Ger” care înseamnă suliţă. 1930. ROBI ( m ) Utilizare: maghiară.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trei secole. Papa Pius al XI-lea i-a conferit întreitul titlu de fericit. într-un singur an. ROLAND ( m ) Înseamnă „pământ renumit” de la cuvintele germanice: „hrod” care înseamnă „faimă. ROMEO ( m ) Varianta italiană a numelui latin Romaeus care înseamnă „trecător prin Roma sau un pelerin la Roma”. renume” şi „land” care înseamnă „pământ”. ROMULUS ( m ) Utilizare: mitologia romană. italiană şi spaniolă pentru RONALD. RONALD ( m ) Varianta scoţiană pentru RAGNVALDR care este un nume compus din elementele „Regin” care înseamnă sfat şi „valdr” care înseamnă domn. ROSA ( f ) În general. ROCCO ( m ) Derivat din cuvântul german „hrok” care înseamnă „odihnă”. În limba latină înseamnă „de la Roma”. acest lucru poate fi considerat o formă latină de ROSE (trandafir). 293 .

bulgară). În fiecare an. ROZA ( f ) Scriere originală: Роза (rusă. a murit în ziua de 24 august 1617. urmaşi ai unor nobili veniţi din Spania. stea. luminos”. când Isabela a intrat în rândul terţiarelor dominicane. Roza. Înseamnă „a crescut” în limbile slave. petrecea tot timpul în rugăciune. care suferea în indigenii insultaţi şi măcelăriţi de către cuceritori. a exclamat: “Eşti frumoasă ca o roză. ROXANA ( f ) Pronunţie: rahk-SAN-ə (în engleză). ceea ce înseamnă „zori. ci pentru că îşi iubeşte soţul. privind la frumuseţea ei. este cel mai răspândit. şi-a ales singură numele de Roza a Sfintei Maria. ROSALIA ( f ) Derivat de la latinul rosa „trandafir”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA O purtătoare faimosă a fost activistul pentru drepturile civile Rosa Parks (1913-2005). le spunea: „Aceasta este ziua cununiei mele veşnice”. Între prenumele care au la origine numele unei flori. indiana Mariana. Forma latină pentru Ρωξανη (Roxane). nu pentru că iubeşte suferinţa. Roza care înseamnă trandafir. dar doica. un trandafir”. la Lima. marele oraş-port pe ţărmul Oceanului Pacific şi capitala Perului. Deoarece a văzut în jurul ei cum dorinţa de îmbogăţire şi de plăcerile vieţii stingea în inimile oamenilor respectul şi dragostea faţă de semenii lor. Este cazul soţiei iubitoare. 294 . din 1724. a voit să-şi supună şi trupul ei celor mai grele chinuri. care a folosit acest nume în romanul său „Roxana”. 23 august (calendarul latin) Sfânta Roza de Lima s-a născut în ziua de 20 aprilie 1586. ROSALINDA ( f ) Din limba germană „trandafir frumos”: „hros” care înseamnă cal şi „linde” care înseamnă blând.Dr. şi de atunci a chemat-o numai cu numele de “Roza”. care cere să intre în temniţă alături de soţul ei. au dat copilei lor numele de Isabela. urmând exemplul lui Cristos. Roza nu a iubit suferinţa. Pronunţie: RO-zah (rusă). de sărbătoarea Sfântului Bartolomeu. În lumea vorbitoare de limba engleză a fost populariat de către Daniel Defoe. ROXY ( f ) Este diminutivul pentru ROXANA. avându-i pe părinţii Gaspard de Flores şi Maria d'Oliva. respectiv forma greacă a numelui persan Roshanak. Sfânta Roza de Lima (1586-1617). care la botez. dar l-a iubit pe Cristos. De fapt. Mai târziu. oferindu-i lui Dumnezeu suferinţa voluntară ca ispăşire pentru crimele şi nedreptăţile săvârşite. cu acest nume a fost trecută şi în calendarul sfinţilor. Este numele primei soţii a lui Alexandru cel Mare. rok-Sahn-ah (spaniolă).

Sabrina a fost numele unei prinţese.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ROZALIA ( f ) Utilizare: maghiară. dândui-se râului numele ei. Este varianta în limba maghiară pentru ROSALIA. RUMEN ( m ) Scriere originală: Румен (macedoneană). un nepot a lui Charles I-lea. Forma feminină de la Sabinus. SABINA ( f ) Scriere originală: Сабина (rusă). SABRINA ( f ) Varianta latinizată a numelui Habren. care a fost înecată în Severn. Conform legendei. femeile au fost capabile să face pace între cele două grupuri. RUXANDRA ( f ) Variantă a numelui Roxana. RUPERTA ( f ) Forma feminină a numelui RUPERT. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. Potrivit lui Geoffrey de Monmouth. SALOME ( m ) Scriere originală: Σαλωμη (greaca veche). după numele râului Severn. romanii au răpit câteva femei Sabine în timpul unui raid. 295 . RUPERT ( m ) Este o variantă a numelui ROBERT. Înseamnă „deal” în arabă. Când au venit bărbaţii să le salveze. Sabinii au fost un popor antic care au locuit în centrul Italiei. Numele a fost introdus în Anglia în secolul al XVII – lea. după mai multe războaie. Înseamnă „îmbujorat” în macedoneană. RUMENA ( f ) Forma feminină pentru RUMEN. RUBA ( f ) Scriere veche: ‫( ىبر‬arabă). de către comandantul militar Prince Rupert a Rinului. pământurile fiindu-le luate de către romani. un nume roman care semnifică în latină „femei Sabine”. RUDOLF ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „wulf” care înseamnă lup.

SANDOR ( m ) Utilizare: maghiară. care înseamnă „pace”. Varianta maghiară pentru ALEXANDRU. Sensul cuvântului în ebraică este “prinţesă”. Este un nume extras din Biblie. “Rah” înseamnă soare. SARA ( f ) Scriere originală: Σαρα (greacă). probabil „soare”. În Vechiul Testament. ceea ce înseamnă.” Variantă a numelui SARAH. ‫( חֵי שׂ ָה‬ebraicul) pentru ‫ַיּ ָ ר‬ “viaţa Sarei. SANDU ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru ALEXANDRU. El a vestit venirea lui Isus şi a proclamat ca regi ai Israelului pe Saul şi apoi pe David. Sara. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Provine de la un nume aramaic care a fost legat de cuvântul ebraic ‫שׁלוֹם‬ ָ (shalom). numele ebraic Sarah provine din Egipt: “Sa” înseamnă fiul. SAMSON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁמשׁוֹן‬ebraică). Provine de la numele ebraic ‫שׁמשׁוֹן‬ ְִ ְִ (Shimshon). Derivă de la ‫( שׁמוּאל‬Shemu'el). SANDA ( f ) Varianta prescurtată pentru ALEXANDRA. SAMI ( m ) Diminutivul în limba maghiară şi finlandeză pentru SAMUEL.Dr. SAMANTHA ( f ) Varianta feminină a numelui Samuel. fie ֵ ְ „Dumnezeu a ascultat”. a fost ultimul judecător al evreilor. De fapt. SAMANTA ( f ) Variantă a numelui Samantha şi varianta feminină a numelui Samuel. SAMUEL ( m ) Origine ebraică. SAMUELA ( f ) Varianta feminină pentru SAMUEL. 296 . însemnând fie „numele lui Dumnezeu”. luat de la numele soţiei lui Avraam şi mama lui Isaac. ‫( ةراس‬arabă). SALOMEA ( f ) Varianta feminină pentru Salome.

a cărui nume este derivat din persanul saqirlat). SEAN ( m ) Varianta irlandeză pentru JOHN. SEANNA ( f ) Varianta feminină a numelui SEAN. SEBASTIAN ( m ) Origine latină. titlul împăraţilor romani). În Vechiul Testament acesta a fost numele soţiei lui Avraam. Numele a fost folosit în filmul „Savannah Smiles”. SAUL ( m ) Scriere originală: ‫( שׁאוּל‬ebraică) ָ De la numele ebraic ‫( שׁאוּל‬Sha'ul). ceea ce însemnă „a cerut pentru. 297 . De la un nume grecesc. SAVA ( m ) Scriere originală: Σαβας (greaca veche).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SARAH ( f ) Scriere originală: ‫( שׂ ָה‬ebraică). Sebaste era numele unui oras din Asia mica si provine din limba greaca de la σεβαστος (Sebastos) „venerabil” (o traducere din latină pentru Augustus. a ָ solicitat pentru” sau „s-a rugat pentru”. care înseamnă „de la Sevasta”. Numele ei a fost iniţial ‫( שׂ ָי‬Saray). pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Acest nume a fost folosit de Margaret Mitchell pentru Scarlett O'Hara. Sfântul Sebastian. ‫ַב‬ SAVANNAH ( f ) Înseamnă ierburi de câmpie. personajul principal din romanul ei „Pe aripile vântului” (1936). ‫( ةراس‬arabă). Aceasta a fost numele primului rege al lui Israel. din anul 1982. În limba maghiară este diminutiv a numelui SARAH. SCARLETT ( f ) De la numele de familie ce arată o persoană care a vândut sau a făcut haine din stacojiu (un fel de pânză. ‫ָר‬ SARIKA ( f ) Utilizare: maghiară. Derivat de la numele roman Sebastianus. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. ‫ָר‬ În ebraică înseamnă „doamnă” sau „prinţesă”. care a fost derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ס ָא‬Sava) care înseamnă „omul vechi”. devenind mama lui Isaac.

. Mai mult chiar. Înseamnă „lună”. înflăcărate de zelul pentru apărarea sfinţeniei şi dreptăţii Celui Atotputernic. şi se atribuie îngerilor lui Dumnezeu.Dr. mică localitate lângă Ascoli Piceno. la moarte. Sarafim. în câmp deschis. care l-au osândit la moarte şi l-au executat. adjectivul „serafic” are înţelesul de „curat”. După „Legenda aurea”. Acest nume a fost purtat de cântăreaţa Selena Quintanilla (1971-1995). a fost înmormântat Sfântul Sebastian. fără drept de apel. Σεληνη (greaca veche). sub împăratul Diocleţian. După vindecarea rănilor. Acesta a fost numele zeiţei greceşti a Lunii. de multe ori. SEPTIMIU ( m ) Provine din latină şi înseamnă „al şaptelea”. care erau închişi sau conduşi la supliciu. i-a ajutat pe fraţii săi în credinţă. În catacombele ce au luat numele său. începutul procesului a fost mişcător. care a murit în aceeaşi zi de 20 ianuarie. s-a silit să-i atragă la credinţa creştină pe mulţi dintre soldaţi şi prizonieri. Varianta în limba română şi rusă pentru Seraphinus. în centrul Italiei. Serafimii erau un fel de îngeri. Sfântul Serafim (1540-1604). SERAFIM ( m ) Scriere originală: Серафим (rusă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sebastian era de loc din părţile milaneze. în calitatea aceasta. 12 octombrie (calendarul latin) Felice Rapagnano s-a născut în anul 1540. la Montegranaro. uneori identificată cu zeiţa Artemis. Împăratul Diocleţian în persoană a dispus să fie adus în faţa lui acest îndrăzneţ centurion. Variantă a numelui Selene. Sebastian era prieten cu împăratul şi un cavaler de vază. ca având 6 aripi. derivat de la cuvantul biblic seraphim. convertiţi de Sebastian. Sera. pe malul mării Adriatice. ar fi murit cu moarte de martiri.” Dar s-a trecut repede la ameninţări şi apoi a urmat condamnarea. Epitetul seraph are înţelesul de înfocat.. fiind îngrijit de o femeie creştină din Roma. în limba greacă. s-a prezentat din nou autorităţilor păgâne. flacără ce se întinde. care a fost cunoscută doar ca Selena. dar cu 15 ani mai târziu. Sarafima. însuşi guvernatorul Romei şi fiul său. pentru că ei sunt spirite pure. descrişi de Isaia în Biblie. şi apoi un pluton de ostaşi au slobozit săgeţile lor. „ceresc”. În limba română se întâlnesc mai multe variante ale numelui personal (sau de familie): Serafim. SELENE ( f ) Scriere originală: Σεληνη (greacă). Fimu. Prin extindere. Tiburţiu. 298 . SELENA ( m ) Scriere originală: Селена (rusă). roşu aprins. iar tu unelteai împotriva mea. supravieţuind primului martiriu. Sfântul Sebastian a fost legat de trunchiul unui copac. împăratul face apel la vechea prietenie: „Ţi-am deschis larg poarta palatului meu şi ţi-am pregătit calea pentru o carieră strălucită. înflăcărat. „nevinovat”.

în timp ce copiii de vârsta lui se duceau la şcoală să înveţe. şi ca program de viaţă şi-a însuşit cuvintele Fratelui Egidiu. După şase ani de zile. Când superiorii ordinului au voit să-l transfere în altă mănăstire. Biografii Sfântului Serafim amintesc multe fapte miraculoase săvârşite de el. SERENA ( f ) De la un nume latin târziu. după ce a ascultat o lectură despre scopul omului. senin”. care a fost derivat din latinul Serenus care înseamnă „clar. Varianta în limba română pentru SERGIUS. printre care vindecarea Cardinalului Bandini a provocat o admiraţie deosebită. în frunte cu autorităţile. Tânăra castelană i-a vorbit despre călugării franciscani capucini din Tolentino. cangrena a dispărut. A murit în ziua de 12 octombrie 1604. de ce atunci să nu trăiesc o viaţă de pustnic în pădure?”. umilul ucenic al Sfântului Francisc de Assisi: “Calea pentru a ajunge acolo sus este aceea de a te înjosi pe tine însuţi”. derivat din cuvântul biblic serafimii. Sfântul Sergiu (sec. Odată. Papa Paul V a permis să se aprindă lumânări la mormântul lui. de încurajare. luându-şi numele de Serafim. Acesta era în primejdie de moarte din cauza unei cangrene. Printre ei. În pauzele de lucru. IV). în ziua de 16 iulie 1767. Cei din jurul său aşteptau din oră în oră sfârşitul sigur. când guvernatorul din Ascoli îl aduce la căpătâiul muribundului pe smeritul călugăr. iar după multe insistenţe Felice a fost primit în mănăstire. SERAPHINA ( f ) Varianta feminină pentru Seraphinus. Felice se ducea cu bucurie la fiica antreprenorului şi o ruga să-i citească din diferite cărţi. spre uimirea tuturor. SERAFINA ( f ) Varianta italiană şi poloneză pentru SERAPHINA (Serafina). care veneau adesea şi cereau ajutor la poarta casei lor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru a-şi câştiga existenţa. sub înfăţişarea simplă. care face cu credinţă semnul Sfintei Cruci asupra bolnavului şi în acelaşi moment. de învăţătură. liniştit. care înseamnă „cei înflăcăraţi” în ebraică. păzea oile unui om mai înstărit din satul vecin. la cererea insistentă a credincioşilor. umilă a tânărului călugăr se vedea gravitatea omului înţelept şi flacăra unei neobişnuite vieţi interioare. cetăţenii oraşului au intervenit să fie reţinut în mijlocul lor. Sfântul Sergiu a fost conducătorul spiritual al Rusiei. Toţi locuitorii oraşului. au ţinut să aducă un omagiu solemn cu prilejul înmormântării. SERGIU ( m ) În limba română înseamnă slugă. fiind considerat cel mai popular este 299 . a exclamat: “Dar dacă e atât de mare primejdia de a ajunge în focul iadului. iar Papa Clement al XIII-lea l-a declarat sfânt. 24 februarie (calendarul latin) catolic Există mai mulţi sfinţi cu acest nume. Avea pentru fiecare un cuvânt de mângâiere.

dintre care multe erau în mod evident tendenţioase. „Prefer să mor mai degrabă decât să fiu de acord cu o greşeală” a fost răspunsul Papei. din cauza apariţiei în Roma a doi antipapi. Duce de Austria. născut în anul 1314 dintr-o famile nobilă.1437.12. Personalităţi care poartă numele de Sigismund: . dată la care este sărbătorită amintirea lui. Şi atunci. La acest nume se face referire şi în Vechiul Testament.Dr. mort la 25 septembrie 1392. fiica cea mai mare a regelui Ludovic I al Ungariei şi Poloniei. Răspândirea numelui Sergiu. 9. A fost ultimul Împărat din Casa de Luxemburg şi unul dintre cei mai longevivi regi ai Ungariei. după ce familia lui. Este patronul Sfânt al nomazilor creştini din deşert. Adormirea Maicii Domnului. Serghie) în Rusia şi în ţările slave (chiar şi în Orient) se datorează devoţiunii faţă de „părintele monahismului” în Rusia. A avut ca urmaşi o singură fată. Un alt renumit sfânt care a purtat acest nume este Papa Sergiu I. Sfinţit preot în 683. familie care după pierderea averii a emigrat la Redonez în regiunea Moscova. Elisabeta. ca şi astăzi. Rege al Boemiei din 1419. dar s-a stabilit la Roma. dinastia de Luxemburg s-a stins odată cu el. fugind din faţa invadatorilor mahomedani. după patru ani a fost ales Papă. în cehă Zikmund Lucemburský). Moravia. SIGISMUND ( m ) Variantă a numelui SIGMUND. Neavând moştenitori masculini. Teodor şi Pasquale. şi-a fixat locuinţa la Palermo. ָ Pronuntie: Sher-ən (în engleză). Tot el a stabilit datele sărbătorilor: Buna Vestire. În 1385 s-a căsătorit cu Maria de Anjou.Sigismund de Luxemburg (în germană Sigismund von Luxemburg. a fost: Principe Elector de Brandenburg din 1378 până în 1388 şi din 1411 până în 1415. 300 . (Sârghie. în 1382. El este cel care a introdus în slujbă. Purificaţiunea. Împărtăşanie.1368. Naşterea Maicii Domnului. care s-a căsătorit cu Albert V. De loc este din Siria.d. înainte de Sf. viitorul Rege German Albert al II-lea. 15. Nürnberg . Sfântul Sergiu a fost un ofiţer roman martir în Siria. azi Republica Cehă. domnind peste 50 de ani. Rege al Germaniei din 1411 şi Împărat romano-german din 1433 până la moartea sa în 1437. şi în faţa ameninţării amestecului din partea împăratului Iustinian al IIlea. care devenise regină la moartea tatălui ei. în maghiară Luxemburgi Zsigmond. Împărtăşanie şi cinstirea Maicii Domnului făceau parte din problemele esenţiale ale vieţii creştine. A fost fiul împăratului Carol al IV-lea şi al Elisabetei de Pomerania. cântarea: „Agnus Dei” sau „Mielul lui Dumnezeu”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA reformatorul vieţii mănăstireşti în Rusia. din regiunea Rostov. Chiar de la început a trebuit să dea dovadă de o fermitate deosebită în conducerea Bisericii. Rege al Ungariei şi Croaţiei din 1387.02. SHARON ( f ) Scriere originală: ‫( שׁרוֹן‬ebraică). Shar-ən (în engleză). Sf. n. care îi cerea să subscrie canoanele conciliului Trulan. (Sfântul Sergiu) amintit la 8 septembrie. Znaim.

Ioan Sigismund Zápolya. .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . n. era principe al Sileziei. Silvius a fost numele mai multor regi din Alba Longa.03. A fost fiul lui Ioan Zapolya şi al Izabelei. A făcut parte din dinastia Iagielonilor. în anul 1506.Sigismund I (în poloneză Zygmunt I Stary.01. a fost rege al Ungariei sub numele de Ioan al II-lea şi principe al Transilvaniei (din 1570). macedoneană. SILVESTRU( m ) Provine din limba latină semnificând pădurean. . a fost principe al Transilvaniei între anii 1607-1608. 7. 1608. era concomitent rege al Boemiei. În momentul în care a fost ales rege al Poloniei. Tatăl celor patru a fost regele Cazimir al IV-lea al Poloniei. iar mama lor a fost Elisabeta de Habsburg. Rhea Silvia a fost mama lui Romulus şi Remus. n.1571.07. franceză. Ioan Albert şi Alexandru. Ungaria şi Croaţiei.Sigismund Báthory (în maghiară Zsigmond Báthory). Cel mai mare dintre fraţi. fiul lui Cristofor Báthory şi al Elisabetei Bocskai. cunoscut ca Ioan Sigismund (în maghiară János Zsigmond Zápolya). creatorul teoriei revoluţionare a psihanalizei. A urmat pe tronul Poloniei fraţilor săi mai mari. în trad. 27. fondatorii Romei. derivat de la latinul silva „lemn. română. slovenă. un ţinut antic. Este înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. 1544 – d.Sigismund Rákóczi (în maghiară Zsigmond Rákóczi). principe al Ardealului. 301 .1540 . la sud de Roma.d. scandinaveă. SILVIU ( m ) Forma românească pentru Silvius. germană. sub numele de Ioan Sigismund. maghiară. Un purtător notabil al acestui nume a fost psihologul austriac Sigmund Freud (1856-1939).1467 în Kozienice .d. . Sigismund I cel Bătrân). 1. SIMON ( m ) Utilizare: engleză. n. 1.d.1548 în Cracovia). Vladislav al II-lea. pădure”.1613. regină a Ungariei şi fiica regelui Sigismund I al Poloniei. în cadrul Sfântului Imperiu Roman. a fost rege al Poloniei (Uniunea statală polono-lituaniană) în 1506-1548. 10.04. nepoata împăratului Sigismund de Luxemburg. 1572 .03. n. SIGMUND ( m ) Derivat din limba germană din: „sige” care înseamnă victorie şi „Mund” care înseamnă protector. SILVIA ( f ) Varianta românească feminină pentru Silviu.

variantă a numelui ebraic ‫שׁמעוֹן‬ ְִ (Shim'on). Acesta a fost numele mai multor personaje biblice. Sirius are un mic companion: Sirius B. Cu toate acestea. Sirius este numele celei mai strălucitoare stea a cerului. La data 17 Septembrie (conf. SIRIUS ( m ) Utilizare: Astronomie. iar după ce au 302 . fiind situată la poalele muntelui Vitoşa. Cu ochiul liber se percepe ca o stea unică. pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138). SIMONA ( f ) Varianta românească feminină pentru SIMON. este capitala Bulgariei. Derivă de la grecescul Σιμων (Simon). steaua fiind asociată cu vara. SMARANDA ( f ) Nume românesc care provine de la „smarald”. care era de doisprezece ani. Biserica Bojana din Sofia a fost înscrisă în anul 1979 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. SIMION Varianta în limba română a numelui SIMON. sau Alpha Canis Majoris). făcând parte din constelaţia „Canis Major” (Câinele Mare). raza de 2. şi i-au tăiat sânii. Steaua are denumirea de specilitate Bayer α Canis Majoris (α CMa. Sofia (în bulgară София). care este o pitică albă cu densitatea medie de 70 kg/cm³.4 ori mai mare decât raza Soarelui şi masa lui este de 3.3 ori mai mare decât cea a Soarelui. Sirius are o luminozitate de 61 de ori mai mare decât a Soarelui. Elpis şi Agapis şi a maicii lor. care înseamnă „ardere” sau „extravagant”. Aceste sfinte au trăit în Italia. Numele „Sirius” este derivat din greaca antică: σειριος (Seirios). inclusiv a celui care a efectuat crucea pentru Isus. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Scriere originală: Симон (macedonă). Variantă pentru SOPHIA.61 anilumină de sistemul nostru solar. Se află la o distanţă de 8.Dr. ceea ce însemna „a auzit sau ascultător”. SOFIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). Pistis. au bătut-o cu toiege. cea mai importantă persoană cu acest nume a fost apostolul Simon din Noul Testament. calendarului ortodox) se face pomenirea Sfintelor Muceniţe si bine-biruitoare fecioare: Pistis. iar densitatea este de 810 kg pe cm³. dar de fapt este un sistem binar de stele. din care în loc de sânge a curs lapte. Σιμων (greacă). şi a mărturisit pe Hristos. Sofia.

SORIN ( m ) Este derivat de la cuvântul soare şi reflectă strălucirea şi buna dispoziţie pe care persoana. În limba greacă înseamnă „înţelepciune”. Varianta latinizată a numelui grecesc Σωφρονιος (Sofronie). Sofia. Îmbinând isteţimea pe care o avea de la naştere cu râvna deosebită la învăţătură. După aceea a urmat Elpis. SOLOMON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁלֹמֹה‬ebraică). iau tăiat capul. Iar maica lor. care avea nouă ani. trei zile pe urmă plângând pe mormântul lor. care poartă acest nume le degajă printre cei din jur. Părinte Sofronie s-a născut în cetatea Damascului. trăgându-se din părinţi evlavioşi. i-au tăiat capul. care semnifică „auto-control. Sf. care este forma rusească de alint pentru SOPHIA. calendarului ortodox). deprinzând toată virtutea care pe atunci se izbutea numai în pustiu. derivat din σωφρων (sophron). iar mama lui Mira. La data de 11 martie (conf. viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi Viaţa sfintei Maria Egipteanca. care era de zece ani. sensibil”. se face pomenirea Sf. pe care de asemenea au supus-o la tot felul de chinuri. care a săvârşit în pustiu lupte mai presus de puterile omeneşti. în anul 550. SOFRONIE ( m ) Scriere originală: Σωφρονιος (greaca veche). patriarhul Ierusalimului. după care. iar la final a fost omorâtă prin sabie. care la rândul lui a fost derivat ְ din cuvântul de origine ebraică ‫( שׁלוֹם‬shalom) care înseamnă „pace”. Acest 303 . În acelaşi mod a fost chinuită şi Agapis. SOPHIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). Acest nume a fost frecvent folosit în rândul familiilor regale europene în timpul Evului Mediu fiind popularizat în Marea Britanie de Casa germană de Hanovra. Părinte Sofronie. El a lăsat Bisericii multe scrieri vrednice de cuvânt şi de pomenire. printre care: Limonariul (împreună cu Ioan Moshu). atunci când a moştenit tronul britanic din secolul al XVIII-lea. şi-a dat sufletul către Domnul. ְ Derivat din numele ‫( שׁלֹמֹה‬Shelomoh). cea deopotrivă cu îngerii printre femei. a ajuns stăpân pe toate cunoştinţele pe care le putea cineva dobândi în vremea aceea. Sf.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI chinuit-o. În greacă înseamnă „înţelepciune”. tatăl lui se chema Plinthas. Părinte Sofronie. ָ SONIA ( f ) Varianta românească pentru SONYA. A ajuns episcop al Ierusalimului.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA nume a fost folosit în romanele „Tom Jones” (1749) de Henry Fielding şi „Vicarul din Wakefield” de Oliver Goldsmith (1766). STEFANIA ( f ) Varianta feminină italiană. coloană”. STEPHEN ( m ) Provine de la numele grecesc Στεφανος (Stephanos) care înseamnă “coroană”. putere). Derivat din grecescul σπυριδιον (spyridion) care înseamnă „coş” sau latinescul spiritus care înseamnă „spirit”. forma greacă a numelui ebraic ‫שׁוֹשָׁה‬ ‫ַנּ‬ (Shoshannah). Sfântul Stelian era un pustnic din Adrianopolis (Asia Mica) şi este patronul copiilor. De la Σουσαννα (Sousanna). Спиридон (în rusă). SORINA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru SORIN. Acesta a fost derivat din cuvântul ebraic ‫( ןשׁוֹשׁ‬shoshan) care ָ înseamnă „crin”. sârbă). Varianta românească pentru STEPHEN. Purtători celebrii a acestui nume sunt fizicianul britanic Stephen Hawking (1942 -) şi autor american Stephen King (1947 -). ŞTEFAN ( m ) Înseamnă „purtătorul cununei învingătorului”. care înseamnă „stea”. Un purtător faimos a acestui nume a fost actorul de comedie britanic Stan Laurel (1890-1965). STELIAN ( m ) Varianta românească pentru STYLIANOS. SUSANNA ( f ) Scriere originală: Сусанна (rusă). Scriere originală: Стефан (bulgară.Dr. С санна ‫ַנּ‬ (slavă). poloneză şi românească pentru ŞTEFAN. Derivat de la grecescul στυλος (stylos) care înseamnă „stâlp. SPIRIDON ( m ) Scriere originală: Σπυριδων (greacă). STELA ( f ) Derivat de la latinul „stella”. ‫( שׁוֹשָׁה‬ebraica veche). 304 . STAN ( m ) Varianta scurtă pentru STANLEY (guvernare.

Tamara Geva (1907-1997) şi Toumanova Tamara (19191996). scandinavă şi cehă pentru THEODOR şi forma germană pentru THEODORE. cu semnificaţie necunoscută. Varianta în limba maghiară pentru THOMAS. care înseamnă „darul Zeului” din greacescul θεος (theos) „zeu” şi δωρον (Doron) „cadou”. SZILVIA ( f ) Sex: Feminin Utilizare: maghiară. SZANDRA ( f ) Utilizare: maghiară. TEODOR ( m ) Scriere originală: Теодор (sârbă. Varianta scurtă în limba maghiară pentru ALEXANDRA. Varianta în limba maghiară pentru SABINA. SZILARD ( m ) Utilizare: maghiară. TAMAS ( m ) Utilizare: maghiară. provenit de la Tatius. Poate însemna „condiment” în sanscrită. Varianta în limba maghiară pentru SILVIA. Forma feminină pentru latinul Tatianus. Acest nume a fost purtat de către Tamara Karsavina (1885-1978).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SVETLANA ( f ) Derivat de la cuvântul slav „svet” care înseamnă lumină. Varianta în limba maghiară pentru Constantin. pictorul polonez Tamara de Lempicka (1898-1980). SZABINA ( f ) Utilizare: maghiară. Derivat de la numele grecesc Θεοδωρος (Theodoros). Drasin Tamara (1905-1943). Forma românească. TATIANA ( f ) Scriere originală: Татьяна (rusă). 305 . TAMARA ( f ) Scriere originală: Тамара (rusă). Татяна (bulgară). macedoneană bulgară). TANIA ( f ) Varianta scurtă în limba română pentru TATIANA. Forma rusească pentru TAMAR.

Paul scriindu-i o epistolă. slovacă. Este posibil să fie înrudit cu latinul titulus „titlu de onoare”. TIMOTEI ( m ) Variantă pentru Timotheos (a se vedea TIMOTHY ). Este şi numele unui împărat roman din secolul I. de la θεριζω (therizo) „a secera. Datorită renumelui său. Forma bulgară. care în limba latină însemnă „din Tiber”. Este varianta în limbile maghiară. care apare în Noul Testament. ָ ָ În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. Tiber este râul care trece prin Roma. şi inventatorul Thomas Edison (1847-1931).Dr. a recolta” sau de la numele insulei greceşti Thera (Insula Santorini). Purtători celebrii a acestui nume au fost filosoful Thomas Hobbes (15881679). TEREZIA ( f ) Scriere originală: Тереза (bulgară). 306 . În Noul Testament. TITUS ( m ) Semnificaţie necunoscută. slovacă maghiară pentru TIBERIUS. A fost numele celui de al doilea împărat roman. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA TEODORA ( f ) Scriere originală: Теодора (bulgară). Poate fi derivat şi de la grecescul θερος (theros) „vara”. numele a intrat în uz general în lumea creştină. română şi portugheză pentru THERESA. TITZIAN ( m ) Variantă a numelui Titus. Varianta feminină în limba română pentru TEODOR. era unul dintre companionii Sfântului Paul. fiul vitreg al împăratului Augustus. preşedintele american Thomas Jefferson (1743-1826). cu semnificaţie necunoscută. cehă. care a devenit primul episcop al Cretei. romancierul Thomas Hardy (1840-1928). derivat la rândul său din τιμαω (timao) „să-şi onoreze” şi θεος (theos) „zeu”. TIBERIU ( m ) Forma românească pentru TIBERIUS. cehă. Derivă de la numele spaniol şi portughez Teresa. TIMOTHY ( m ) Derivat de la numele grecesc Τιμοθεος (Timotheos) care înseamnă „onorarea lui Dumnezeu”. cehă. TIBOR ( m ) Utilizare: maghiară. THOMAS ( m ) Forma greacă a numelui aramaic ‫( תּאוֹמא‬Ta'oma).

TUDOR ( m ) Este o variantă pentru TEODOR. sârbă. În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. VADIM ( m ) Scriere originală: Вадим (rusă). care este forma greacă pentru numele aramaic Ta'oma „geamăn. TRISTAN ( m ) Este un diminutiv pentru DRUST. Diminutivul în limba maghiară pentru THOMAS. derivat de la latinul valens. care înseamnă „a se simţi bine. În lumea anglo-saxonă numele Valentin este sinonim cu Sweetheart care înseamnă “îndrăgostiţi”. format din participiul prezent al verbului valeo-valere. TIVADAR ( m ) Utilizare: maghiară. Printre realizările lui militare se numară victoria împotriva Daciei şi Persiei. TRAIAN ( m ) Forma românească pentru Traianus. bulgară). şi este atribuit felicitării pe care 307 . cu semnificaţie necunoscută. bulgară şi croată pentru THOMAS. Este posibil să fie înrudit cu cuvintele slave volod „regulă sau lege”. maghiară. Forma românească. Împăratul roman Traian (numele complet fiind Marcus Ulpius Traianus) este considerat unul dintre cei mai mari conducători ai imperiului. Semnificaţie necunoscută. TOMI ( m ) Utilizare: finlandeză. Ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul „tristis” care înseamnă trist.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI TITZIANA ( f ) Varianta feminină pentru TITZIAN. a fi în putere”. bulgară). pereche”. Varianta în limba maghiară pentru THEODORE. Varianta românească pentru Valentinus. TOMA ( m ) Scriere originală: Тома (sârbă. Provine din celticul Teutorigos care înseamnă conducătorul poporului. VALENTIN ( m ) Scriere originală: Валентин (rusă. Diminutivul în limba finlandeză şi maghiară pentru THOMAS. TOMICA ( m ) Utilizare: maghiară.

un prilej de a sărbători împreună cu cel (cea) iubit(ă). în ciuda poruncii împăratului roman Claudius II. 308). fiind învinuit de „cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiţi. Sfânta Valentina (d. se fac petreceri si baluri. Fiind tânăr Valentin îi ajuta pe creştini în vremurile persecuţiei. care a trăit în secolul III. Azi. 25 iulie (calendarul latin) catolic La 25 iulie de Sfânta Valentina. Atunci porunceşte să i se smulgă pielea de pe ea şi să fie arsă de vie. deci este sărbătoarea iubirii dătătoare de viaţă. sau Valentin din Terni (latin.Valentinus din Egipt moare în anul 160 fiind un gnostician şi teolog creştin. unde a devenit un propovăduitor. o tânără fecioară din oraşul Cezareea Palestinei. începeau să-şi facă cuiburile. Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiţilor. a reproşat guvernatorului că foloseşte faţă de creştini torturi de o cruzime neîngăduită. Tocmai de aceea a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie 269. în Statele Unite şi mai nou şi în statele europene. Valentinus) este un martir declarat ca sfânt al creştinilor romano-catolici. Valentina Tereshkova. a îndrăgostiţilor. În cinstea Sfântului Valentin. dar ea răstoarnă altarul cu picioarele. s-a considerat că sărbătoarea Sfântului Valentin este începutul redeşteptării anuale la viaţa nouă. Sfinţi: . 308 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA îndrăgostiţii şi-o trimit în ziua de 14 februarie. din cauza credinţei lui. Deşi mai sunt voci care spun că nu este o zi specifică ţării noastre. .Sfântul Valentin după care se sărbătoreşte „Ziua îndrăgostiţilor” . Sfântul Valentin 14 februarie . Guvernatorul îi cere să aducă jertfă zeilor. simţind apropierea primăverii. Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată şi pe meleagurile noastre. El a fost prins şi băgat în închisoare. ea prinde rădăcini tot mai adânci cu fiecare an ce trece.Papa Valentin (827). El a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269. sufletul nevinovat intră în bucuria veşnică.ziua Sfantului Valentin În ultima vreme. Creştinul adevărat doreşte să facă din fiecare clipă a vieţii sale o declaraţie de dragoste sinceră. Deoarece în Evul Mediu se credea că în această zi păsările. VALENTINA ( f ) Scriere originală: Валентина (rusă).Dr. Tinerii sunt încântaţi că există şi o zi a lor. Sfântul Valentin. . În timp ce flăcările mistuie trupul fragil. Îndrăgostiţii îşi fac cadouri. fiind episcop în Interamna (azi: Terni Italia). Ziua de 14 februarie a rămas o zi specială în care îl sărbătorim pe Sfântul Valentin. a fost prima femeie care a zburat în spaţiu. Varianta feminină pentru VALENTIN.

îl înştiinţează în vis pe Valeriu că i se apropie sfârşitul. VASILE ( m ) Varianta în limba română pentru BASIL. acesta moare în 29 ianuarie anul 88. care l-ar fi trimis spre părţile germane împreună cu Eucarius şi Macarius. după ce tovarăşul de muncă apostolică a lui Valeriu ar fi murit. Germania . Valeria este un nume de botez feminin care se poate referi la: Valeria. VARVARA ( f ) Scriere originală: Βαρβαρα (greacă). pe apa Mosela). Valeriu atinge pe Macarius cu bastonul pe care îl avea de la Sfântul Petru şi el revine la viaţă. română şi bulgară pentru BARBARA. a patra soţie a generalului roman Lucius Cornelius Sulla Felix Valeria.III-IV).provincia Renania. VALI ( m ) Varianta de alint în limba română pentru VALERIU sau VALENTIN. Sfântul Valeriu (sec. Matia din Trier. Macarius. derivat de la grecescul Βασιλειος (Basileios). Prenumele Valerius era foarte folosit la romani. rădăcină din care provine şi cuvântul valeo care înseamnă „mă simt bine” sau salutul vale care înseamnă „fii sănătos”. A fost numele a 2 Împăraţi Bizantini. bulgară). fiica împăratului roman Diocleţian VALERIU ( m ) Varianta în limba română pentru VALERIUS. Rămăşiţele sale pământeşti sunt venerate în biserica Sf. derivat la rândul său din βασιλευς (basileus). la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. Варвара (rusă. greacă. care înseamnă „rege”. 29 ianuarie (calendarul latin) catolic ORTODOX 25 Octombrie Episcopul Valerius a condus cu credinţă Dieceza de Treviri (astăzi Trier. Acestor trimişi ai Sfântului Petru li se atribuie convertirea la credinţă a unor mari grupuri de păgâni şi minuni răsunătoare. 309 . O tradiţie veche însă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VALERIA ( f ) Varianta feminină pentru VALERIU. El are ca rădăcină un cuvînt cu sensul „de a fi sănătos”. în dorinţa de a atribui Bisericilor din Galia şi Germania o strânsă legătură cu Sfinţii Apostoli. care murise mai demult. derivat de la latinul valere „a fi puternic sau sănătos”. adesea descrise în mod naiv dar sugestiv. îl prezintă pe Valeriu ca fiind ucenic al Sfîntului Apostol Petru. În unele regiuni este şi nume de familie. Varianta în limba rusă.

dramaturg. a fost domnitor al Moldovei: aprilie 1634 . care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în credinţă a sfântului. asemenea omului gânditor şi îngrijorat.13 aprilie 1653 şi 8 mai 1653 . A dus lupte grele pentru credinţa ortodoxă. ministru. sora Macrina. Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat. folclorist.29 august. întemeietorul dinastiei macedonene şi iniţiatorul renaşterii artei bizantine. academician român. . se folosea de toată filosofia înţeleaptă în lucrările sale şi sporea în cunoştinţa tainelor dumnezeieşti. Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile. Prin cuvântările sale a lovit în credinţele greşite ale ereticilor. A fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei. Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe cei din timpul său şi pe cei din vechime. judeţul Iaşi) a fost un poet.Vasile Lupu. era stăpân pe toată ştiinţa. Sărbători religioase: 2 ianuarie (calendarul latin). împreună cu prietenul său. familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana. cu tâmplele adâncite.Episcop de Nissa. Sfântul Vasile este. S-a suit în scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani şi a cârmuit Biserica cinci ani. Sf. a păstorit turma lui Hristos. Vasile a trăit şi a apărat cu toată puterea credinţa dreaptă îndrăznind să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens. 30 ianuarie (calendarul bizantin).Episcop de Sebaste şi Grigore . au redactat două importante Pravile. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi: . învăţând pe 310 . Într-un limbaj actual am putea spune că Sf. mama Emilia. după numele lui. regulamente. a fost împărat bizantin între 867 şi 886. Bacău — d. negru la faţă. a luminat tainele cele adânci ale făpturii. punând în uimire chiar pe dregătorul locului. ci şi pe cei vechi. ereticul. cu fruntea cam posomorâtă. membru fondator al Academiei Române. în anul 358. sfinţi au fost fraţii Petru . om politic. 21 iulie 1821. cu nasul plecat.811 . considerat pionierul vieţii mănăstireşti din părţile de Răsărit ale Bisericii. se numesc „bazilitani”. căci învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din vremea aceea. cu barba destul de lungă. personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. cu obrazul lunguieţ şi cam încreţit. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii din zilele lui. Sfântul Vasile cel Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei. uscăţiv şi slab. de viaţă călugărească.Dr. Vasile era „sfânt din moşistrămoşi”. sprâncenele arcuite. 886). iar maica sa era din Capadocia şi se numea Emilia. 22 august 1890.16 iulie 1653. căruntă pe jumătate. într-o chilie solitară în apropierea localităţii Neocesarea din Pont. ele au orientat viaţa călugărilor care. Mirceşti.Vasile I Macedoneanul (c. 1 ianuarie (calendarul bizantin). . a dat învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor. când Biserica era tare prigonită de necredinţa lui Arie. cam păros la trup. creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. de altfel. Străbătând toată învăţătura.Vasile Alecsandri (n. diplomat.

Ceea ce i-a atras denumirea de „Cel Mare”.840 de femei. Victor din Xanten martir (d. Înseamnă „învingător.199). Viktor Ullmann (1898-1944) muzician. Victor Hugo (18021885). Sărbătorirea onomasticii: Peste 600. Victor Tufescu (n. Victor din Vita (d. 2000).1057).01. deşi este uneori asociat cu cuvântul latin verus „adevăr”. Victor din Agaunum martir (d.861 sunt bărbaţi. care înseamnă „imagine adevărată”. VERONICA ( f ) Forma latina pentru BERENICE. Vitök. este autorul romanelor „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii”.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. în aşezământul său vestit.2011. Vitja. numit Vasiliada. 518. 409 de persoane poartă numele Sică. Nume de personalităţi: Victor general roman originar din Sarmaţia. 2082 poartă numele Vasilca. Viktor II (1055 . biruitor”. a fost un geograf român. 20. membru titular (1992) al Academiei Române. este purtat şi de 89. 433 de persoane poartă numele Sile.180 purtând numele Vasilica. conform Ministerului Administraţiei si Internelor.138 de persoane poartă numele Vasilică. Viktor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI toţi şi ajutând pe săraci. Viktor IV (1159-1164). 303) creştin declarat sfânt.d.840 sunt femei. dintre acestea 86. A murit în anul 379. Victor Hugo. 303) creştin declarat sfânt. Wiktor. VERA ( f ) În limba rusă înseamnă „credinţă”.1087). Din cei 608. iar 89. VASILICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru VASILE. după cum urmează: 497. Vittorio. cu ocazia sărbătoarii Sfântului Vasile cel Mare. Variante a numelui: Victor. Botoşani . Nume de papi: Viktor I (189 . pe bolnavi şi pe bătrâni. Viktor III (1085 . când nu împlinise încă 50 de ani. 490) istoric şi teolog. Victor Borge. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. Trei Papi şi mai mulţi Sfinţi au purtat acest nume. scrierea fiind influenţată de fraza latină vera icon. VICTOR ( m ) Orgine latină.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Claude Victor-Perrin (1764 – 1841) mareşal al Franţei. Victor de Broglie numele a mai multor conţi din Franţa printre care Louis-Victor de Broglie care a primit premiul Nobel. 311 . 19 noiembrie/2 decembrie 1908. s-a datorat activităţii practice la care trebuie adăugate predicile răsunătoare pe care le ţinea şi cărţile de o rară pătrundere sufletească.552 de persoane poartă numele Vasile. Vito. Numele Sfântului Vasile.

în onoarea căreia un oraş canadian poartă acest nume. Variante feminine a numelui: Viktoria. VINCENT ( m ) Provine de la numele roman „Vincentius”. fecioară”. VIRGIL ( m ) Origine latină. este autorul poemului „Aeneid” VIRGILIU ( m ) Varianta în limba română pentru VIRGIL. Vika. Wiktoria. de la floarea „viorea”. (secolul I Î. Derivă de la Vergilius. Vicky. Înseamnă „floare”. Victoria. cunoscut ca şi Virgil. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA VICTORIA ( f ) Varianta feminină pentru VICTOR. VIOLETA ( f ) Scriere originală: Виолета (bulgară).Dr. la fel ca şi un stat australian. Printre purtătorii de celebri ai acestui nume se numără preotul francez Saint Vincent de Paul (1581-1660) şi pictorul Vincent van Gogh (1853-1890). 312 . Varianta maghiară pentru WILLIAM. care a fost numit aşa după regina Elisabeta I. Derivat din limba română. VIORICA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru VIOREL. care a derivat din latinescul „Vincere” care înseamnă a cuceri. Derivat de la latinul viola. care înseamnă „violetă. VIRGINIA ( f ) Varianta feminină pentru Virginius. A fost numele unei regine a Angliei. VILMOS ( m ) Utilizare: maghiară. posibil derivat de la latinul virgo care semnifică „virgină. Acest nume a fost purtat de către poetul roman Publius Vergilius Maro. VIOREL ( m ) Derivat din limba română. care are semnificaţie necunoscută. în limba maghiară.). VIRAG ( f ) Utilizare: maghiară.H. Acest nume este purtat de scriitoarea britanica Virginia Woolf (18821941) si un stat american. viorea”. Vittoria. de la floarea de „viorea”.

ZSIGMOND ( m ) Utilizare: maghiară. ZSÓFIKA ( f ) Utilizare: maghiară. care a fost derivat din vivus ce înseamnă „viu”. WANDA ( f ) Înseamnă „a merge încet”. VLAD ( m ) Scriere originală: Влад (rusă).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VITALIE ( m ) Derivat din latinescul „vitalis” care semnifică „vital. ZSOFIA ( f ) Utilizare: maghiară. ZOE ( f ) Scriere originală: Ζωη (greacă). Diminutiv în limba maghiară pentru Zsofia. 313 . Varianta în limba maghiară pentru SIGMUND. sultan”. Vlad Dracula. Înseamnă „viaţă” în limba greacă. XENIA ( f ) Scriere originala: Ξενια (greacă). regulă”. VIVIAN ( m ) Derivat de la latinescul „Vivianus”. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsigmond. ZOLTÁN ( m ) Utilizare: maghiară. prinţul Valahiei din secolul al XV-lea. Înseamnă „ospitalitate” în limba greacă. VIVIANA ( f ) Forma feminină pentru Vivianus (vezi VIVIAN). Sfânta Viviana a fost o martiră din secolul al IV-lea. Varianta în limba maghiară pentru SOPHIA. Posibil în legătură cu titlul de sultan din limba turcă care semnifică „rege. ZSIGA ( m ) Utilizare: maghiară. Varianta prescurtată a numelor slave care încep cu volod „lege. a fost sursa de inspiraţie pentru Bram Stoker pentru numele vampirului creat de el Contele Dracula. al vieţii”.

ZYGFRYD ( m ) Varianta în limba poloneză pentru Siegfried. ZVJEZDANA ( f ) Derivat din croatul „zvijezda” care înseamnă star. Varianta în limba maghiară pentru SUSANNA. www. Ionel TORJA ZSUZSA ( f ) Utilizare: maghiară. Paraschiv PEŢU ZSOLT ( m ) Utilizare: maghiară.va. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. 314 .vatican. Varianta în limba maghiară pentru ZOLTÁN. ZSUZSANNA ( f ) Utilizare: maghiară. Diminutiv în limba maghiară pentru ZSUZSANNA.Dr. Adaptare după: „Vieţile Sfinţilor”.

Ambudan. Amzu. Aciu. Angheluţă. Albinaru. Andriţoiu. Balica. Anescu. Badarau. Arnăutu. Antonie. Bacalu. Airinei. Balas. Andercou. Andra. Baboi. Andrişan. Aftene. Balaian. Anastasescu. Agavriloaiei. Andorko. Baila. Andronie. Acatrinei. Abrudean. Arghiropol. Albăstroiu. Balasa. Balaban. Aneculaesei. Abramov. Arghir. Axinia. Bajan. Asan. Andraş. Bacioiu. Arhip. Babeanu. Alb. Asandei. Şandru. Akos. Amet. Arsu. Balcu. Anuta. Antoci. Atomoaiei. Achiţei. Balint. Andrieş. Babescu. Aionesei. Ariciu. Aelenei. Almăjan. Androne. Arsinte. Baiasu. Aciobăniei. Argint. Balaş. Balcan. Babeş. Apan. Aspru. Alecsandru. Alexie. Baba. Adorjan. Ardeiu. Arnautu. Ambruş. Baicus. Arjocan. Bala. Armeanu. Androhovici. Bajinaru. Anuţoiu. Alexandroiu. Augustin. Andreiu. Antipa. Ailincăi. Argatu. Anton. Anita. Arsene. Baldea. Anastase. Badica. Ali. Aldea. Atim. Atodiresei. Althamer. Atomei. Al. Balo. Anghele. Agyo. Azoitei. Alecsandrescu. Anghelache. Amzăr. Aldulescu. Asavei. Adetu. Baci. Antohi. Anuţa. Babiciu. Bailef. Andrei. Acatrini. Acsinte. Argesanu. Badoi. Asandului. Achimescu. Anitas. Balasz. Albici. Apreotesei. Amza. Antoche. Babos. Balassy. Alman. Ancuţa. Arsenescu. Aluas. Balla. Apatean. Atanasoaie. Aniţei. Balan. Alexa. Andor. Abagiu. Alistar. Achitei. Bachis. Avădanei. Avram. Albai. Andriescu. Balasoiu. Badic. Baboniu. Andres. Badulescu. Aleman. Anghelescu. Acs. Asanache. Amzoi. Başa. Antal. Arama. Andras. Ailenei. Bacescu. Balmus. Apostoloiu. Balazs. Bacu. Ariton. Andar. Arion. Badin. Balmuş. Baicoianu. Apavaloae. Anghelina. Antohe. Afrim. Acmambet. Badoiu. Andonie. Avrămescu. Angheloiu. Bagoly. Balcanu. Andries. Abaza. Arvinte. Arhire. Antalka. Amarfei. Alexe. Adamache. Agafiţei. Anghelus. Babău. Antonescu. Apetrei. Avramescu. Baietica. Albuţ. Angelescu. Alexă. Baier. Balliu. Ancuta. Ballo. Andreescu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. Ariesan. Aioanei. Balasescu.Balanean. Bajko. Baican. Artene. Badea. Bacso. Agache. Balea. Alecu. Badet. Alstani. Avrinte. Balaceanu. Arteni. Amarandei. Albulescu. Arvunescu. Andriţa. Apostu. Alixandru. Balaci. Baescu. Andreca. Antonache. Asaftei. Antonaş. Alexandrescu. Anghelut. Apostoiu. Badiu. Baghina. Amariţei. Anca. Andriciuc. Balin. Alexandru. Albu. Ailincai. Ana. Alecsa. Andreicut. Argeşeanu. Andreica. Anastasiu. 9 Numele de familie din România Ababei. Alinei. Alba. Anghel. Apopei. Apian. Baia. Bajenaru. Bacanu. Arendaş. Aştefănoaiei. Baidoc. Aldescu. Anica. Aparaschivei. Amariei. Bâldea. Bâlc. Bâcă. Baditescu. Babricov. Baciu. Babun. Aungurencei. Apostol. Armeanca. Armegioiu. Baban. 315 . Bakos. Bako. Aurica. Apetri. Abrudan. Albescu. Arabolu. Albeanu. Andone. Armanca. Baliga. Argeşanu. Alban. Baiaş. Bal. Andron. Amzaru. Atănăsoaie. Amarie. Badescu. Azoiţei. Antofi. Bacula. Babu. Andronic. Agoston. Achim. Apintilioae. Aprodu. Alexiu. Baboş. Andronache. Armasu. Armaşu. Aramă. Aştilean. Armulescu. Balanescu. Balaure. Agapie. Aczel. Ancu. Antone. Ardeoiu. Baleanu. Anitei. Balaj. Ambrus. Axinte. Adam. Ani. Almăşan. Badalau. Bacs. Asztalos. Atanasiu. Andronescu. Amihăesei. Badita. Badeci. Albert. Baiculescu. Apostolescu. Abraham. Ardeleanu. Baicu. Antoniu. Badalan. Antonaru. Argetoianu. Albei. Babici. Ardelean. Ambro. Aron. Arsenie. Axente.

Băbuşanu. Basescu. Baluta.Băcilă. Barascu. Benzar. Bengeanu. Bădău. Berindeie. Birou. Bănuţă. Berescu. Bîrlă. Belingher. Balulescu. Bălaş. Baranga. Bănăţean. Barna. Biga. Blejdea. Baltariu. Baloi. Blidaru. Băcanu. Bezergheanu. Băgăian. Beze. Beres. Baltatoiu. Bîrţă. Becsek. Bibart. 316 . Birzan. Bascau. Barbieru. Bec. Bădoi. Baltatu. Baluţă. Barbuceanu. Barabaş. Birău. Basulescu. Băitanu. Bleoju. Băbţan. Bender. Benţe. Birladeanu. Bădărău. Belcin. Bîndar. Bardicea. Bîrsan. Bencze. Beda. Beldiman. Barangă. Biris. Berecki. Beg. Barac. Băluţă. Bandici. Bădiţă. Bedreagă. Birzache. Besoi. Bende. Blidar. Băjan. Ban. Bărbosu. Bărcan. Baltă. Bechir. Bălănuţă. Berinde. Beliciu. Bartus. Betiu. Bărdeanu. Beru. Bărbuceanu. Birsan. Bene. Birle. Bejat. Benedek. Barabas. Baubec. Bircea. Bihoi. Bălescu. Bărăitaru. Bârlan. Bădescu. Bălu. Bică. Belenesi. Bazoi. Băran. Banescu. Bicu. Bîrlogeanu. Bica. Bîscă. Blejan. Băjenaru. Bican. Bălaşa. Băla. Bălă. Bâtă. Bar. Blezu. Bîlc. Blendea. Bizon. Barza. Bardas. Banu. Bănucu. Bartoc. Berbentea. Bărbieru. Bănescu. Benyar. Bartalis. Bigan. Biţică. Bălănean. Beteg. Bîrla. Bernad. Bălin. Biza. Barb. Bighiu. Bancos. Benea. Birton. Blanaru. Biro. Balteş. Băloi. Bibire. Berehoi. Basturea. Biriş. Berbec. Berbecel. Bijan. Bara. Berindan. Berciu. Banoiu. Berechet. Bartis. Berariu. Belei. Bălăuţă. Bădică. Banioti. Bătrânu. Benta. Băbtan. Berbecaru. Bădros. Bancu. Blaj. Baractaru. Batin. Berindea. Baron. Bîldea. Beltechi. Barhan. Bengulescu. Benga. Belacurencu. Bardocz. Bardanica. Bedea. Blidea. Belbe. Barsoianu. Băban. Berbecar. Bambo. Bejenariu. Balosin. Beraru. Bărburaş. Bartulov. Berdea. Berteşteanu. Bălulescu. Binisor. Bleotu. Beleca. Barbur. Bera. Bădulescu. Banto. Biţă. Bibolar. Belu. Beke. Belciu. Bălţătescu. Barba. Bîrzan. Belciug. Bădână. Binea. Bede. Bardas. Bardac. Berintan. Baraboi. Băcioiu. Bâzgă. Bălteanu. Băbeanu. Barsan. Blanariu. Beder. Băluţoiu. Bardan. Basalic. Barbut. Beutură. Birlan. Bistrian. Beleiu. Bese. Bercan. Bancila. Bereş. Bîrlea. Bari. Băsescu. Berki. Benko. Barcan. Barbăroşie. Băncilă. Banta. Bedean. Bilbie. Berindei. Barto. Barbas. Beţa. Banca. Baltoi. Blaha. Balu. Bălăjel. Berci. Barbieri. Bisu. Barbalata. Bereczki. Bălăşoiu. Birceanu. Binet. Bele. Banciu. Banyai. Barnea. Benchia. Becheru. Bârgu. Bejan. Batranu. Bilici. Beca. Bădilă. Bazavan. Bichir. Berbecariu. Bălănică. Bereczky. Bildea. Bărnu. Birta. Blidariu. Bercaru. Balogh. Băzăvan. Bălăceanu. Băduceanu. Bianu. Bîrlădeanu. Bădăi. Beatu. Bideaua. Bleoancă. Beldean. Bebu. Berce. Barabaşa. Baltag. Băican. Bîltac. Bilanin. Bîrle. Bilan. Bădoiu. Big. Bartok. Bivolaru. Bărbuţă. Bălăiţă. Bizdrigheanu. Banea. Belli. Bidian. Becheanu. Bertea. Baston. Beşleagă. Banica. Bîrsănescu. Berceanu. Birzescu. Blaga. Blăgniceanu. Bedo. Bărbuţ. Beko. Begu. Birau. Bertean. Birovescu. Balosu. Bilt. Bistriceanu. Beizdadea. Bilcea. Barbuia. Barthos. Benchea. Bărbat. Bandula. Banau. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Balog. Bita. Bibu. Barzoi. Binşelan. Bibiruş. Băescu. Băicoianu. Bauer. Baniţă. Barto . Bănică. Bărăscu. Bizton. Belenes. Bejenaru. Balta. Bârlea. Beu. Bărbos. Bercea. Berdei. Batog. Bas. Bandi. Băiaşu. Bâră. Băiceanu. Bîră. Basarab. Berecz. Bejinaru. Basica. Blenche. Barnut. Baros. Bandoc. Bănuţ. Birla. Barbul. Barbu. Berbec. Barcaru. Besoiu.Baran. Blagoe.Dr. Bârsan. Banc. Baragan. Bilavu. Belcea. Bitu. Bivol. Bălan. Barbulescu. Bedreaga. Bartha. Bartos. Bleau. Betea. Benţa. Biban. Bălănescu. Benegui. Bărbulescu. Barta. Banuta. Bejinaiu. Bernat. Bestelei. Birda. Baltateanu. Bardiganu. Bărgu.Baraghin. Barbuti. Barbus. Barthi. Bitere. Balteanu. Băleanu. Bicoiu. Berza. Blănaru.

Bocăneală. Brundean. Bordeanu. Bucurescu. Bosoancă. Bodor. Bogoi. Bolos. Bologh. Bocioaga. Braia. Bruca. Boieru. Borcilă. Brumar. Borzasi. Brezoiu. Brencea. Broscareanu. Bolintiş. Brăila. Brădeanu. Bordoiu. Bondar. Brăescu. Brujan. Brinza. Botei. Boeangiu. Boja. Bombar. Bozdoc. Bratila. Bocancea. Bodoc. Branga. Bolea. Bordean. Bogiu. Bozi. Buduru. Buşagă. Brînzea. Bologan. Boticaş. Brudiu. Bohm. Brasoveanu. 317 . Bolunduţ. Branescu. Bosînceanu. Bradea. Borugă. Buciuman. Brătescu. Buda. Bosneanu. Brezoianu. Boatcă. Boalca. Bonte. Brehoi. Bone. Boghizu. Borbil. Bucse. Brehui. Budeanu. Botofan. Bolocan. Bogatu. Boghian. Bradeanu. Budău. Bolovan. Boghirnea. Bradu. Boncuţ. Braniste. Bucevschi. Brătoiu. Bucureanu. Bufanu. Bonea. Boengiu. Bora. Bozte. Budoi. Boldan. Brescan. Bobes. Bostina. Bologea. Bocşan. Boroi. Brindusescu. Bogliş. Botan. Bobîlcă. Bodo. Bocioaca. Buculei. Bojte. Bogoiu. Brezeanu. Borbely. Boglea. Bocăniciu. Brătulescu. Budi. Boltar. Boscau. Bobolea. Borda. Bondor. Botezatu. Budescu. Borcea. Bogorin. Bradiceanu. Bobocel. Bodeanu. Bobei. Buf. Boiangiu. Buţ. Borontis. Bohariu. Bratianu. Buţă. Boteanu. Bloju. Brata. Buga. Bogzeanu. Brănescu. Boldea. Brebinaru. Buboi. Bran. Bodog. Bolboase. Boboescu. Bucătaru. Botorce. Bosoc. Bodi. Bodoki. Both. Bolog. Botiş. Bogoş. Bot. Borodan. Breb. Borsan. Boieşan. Bologa. Brojba. Borcianu. Brindea. Bolca. Botez. Breje. Borcoman. Brînzei. Boţ. Budai. Briciu. Botogan. Brînză. Bodea. Bocancia. Bobâlcă. Buciu. Boroş. Bojenita. Bubulac. Bohos. Bogza. Budacu. Brînduşescu. Borota. Botescu. Bresniceanu. Budur. Bostan. Bronţ. Bosioc. Broască. Braica. Budacea. Boloc. Bohuş. Brişcă. Borş. Boata. Bordei. Bodoni. Bucă. Bociar. Borlan. Boiasu. Boroşteanu. Botoga. Bongioi. Brînzan. Boncota. Brînduşe. Bratu. Borca. Buşe. Bucsa. Bors. Bobe. Bogdan. Bodoască. Brabete. Brailoiu. Boghiu. Boia. Bobu. Bontaş. Breaza. Boancă. Bolfă. Boc. Bobia. Buciuta. Bolojan. Boureanu. Bobescu. Bolboceanu. Borzan. Bocăneţ. Bordianu. Bocşa. Borka. Brânduş. Bocu. Buc. Borceanu. Boruz. Bolovăneanu. Boeru. Bobicu. Boicu. Botarla. Budau. Brat. Bodescu. Broasca. Boloveschi. Boruga. Buca. Brojban. Bucuroiu. Brînduşan. Boşca. Boda. Bratescu. Buganu. Boscan. Boalcă. Bobiş. Bobăilă. Bozeşan. Bretan. Bojin. Bratiloveanu. Brăilescu. Bounegru. Boc. Bordeiu. Boloş. Bucura. Budurea. Boca. Budui. Bratulescu. Brăete. Bucşa. Boulescu. Brăilă. Brânduşan. Bobeică. Bratosin. Botea. Bratucu. Bonat. Bojan. Brătucu. Botezan. Bobîlca. Brendus. Boanta. Boerescu. Bordânc. Bote. Brodovinschi. Boceanu. Boaru. Budea. Branner. Breda. Borduz. Bobocea. Brăgău. Borţoi. Boariu. Bobar. Brezoi. Boacă. Bob. Boian. Brătean. Borosteanu. Breazu. Boghici. Bozga. Boru. Bolba. Boros. Botiu. Bornea. Boloni. Bota. Bobaru. Breban. Bucurică. Bocanet. Borşan. Borontea. Brandibur. Bragusi. Borsa. Boldojar. Brebu. Brăduleţ. Borbei. Budasca. Bucur. Boncescu. Boştină. Boldiş. Bobîrsc. Brumă. Bobic. Bordea. Brînduşoiu. Brezan. Bonţe. Briceag. Bucşă. Boescu. Boitor. Braete. Botos.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Blidescu. Borz. Bocănială. Bucuresteanu. Boţan. Bolohan. Bolboacă. Botoran. Brânză. Bostinaru. Bordeianu. Bondoc. Branzei. Borcan. Brici. Brucă. Boncu. Budu. Bold. Botgros. Bozgan. Bosnea. Braşoveanu. Boghean. Boacşă. Bornac. Boje. Bontea. Bocioacă. Bontas. Brisc. Borza. Buboiu. Bolintis. Botezat. Bojincă. Borcsa. Boboc. Bonciu. Borhoată. Boer. Brebenel. Brehoiu. Boboiceanu. Bombică. Bonta. Botoş. Bugan. Bosoi. Boldor. Breaz. Boboia. Brad. Bona. Brinzan. Boată. Budulan. Bosca. Borchescu. Bud. Bodin. Bogdăneţ.

Bunicelu. Buie. Cârstea. Butcovan. Bungiu. Bujoiu. Carlan. Caranda. Carasel. Cartis. Burcă. Bunget. Burcus. Carciumaru. Burjan. Burleanu. Calen. Buşoi. Burtea. Carol. Buligoanea. Bulai. Caruntu. Călin. Casian. But. Calistru. Călvărăşeanu. Buzaş. Buksa. Burnete. Butucel. Ceausescu. Cazangiu. Butusina. Câmpan. Butean. Capota. Cândea. Cană. Buza. Caranfil. Cădar. Buleu. Cânta. Cărăuşu. Caprioru. Buştean. Capra. Burdulea. Bujeniţă. Bulacu. Călăraşu. Buşu. Calmuc. Cârpaci. Butunoi. Ceia. Capatina. Caimacanu. Caracuda. Buş. Cadar. Cafadaru. Căiman. Calina. Bugărin. Buşilă. Caraba. Călţun. Ceauşescu. 318 . Caraivan. Burtescu. Buta. Caliga. Bumbaru. Caramalău. Catan. Cârstian. Bunghez. Burlan. Butan. Cărămizaru. Candea. Cantor. Cătălişan. Bulmoagă. Căprioară. Burloi. Căprar. Buzarin. Burduşa. Bureta. Cazac. Cantemir. Bunduc. Cazimir. Cardoş. Călugăru. Câmpian. Butoi. Calugar. Butuza. Caraiman. Bulgaru. Câmpean. Caia. Ceauşu. Calciu. Catană. Buzdugan. Bulăreanu. Cardos. Carnaru. Canu. Carablaisa. Căpăţînă. Burghelea. Buturcă. Caramidaru. Bughiu.. Căldărar. Caţan. Buzlea. Caiman. Buruiana. Burciu. Catricicău. Ceaca. Buzduga. Buican. Cana. Bută. Calugaroiu. Burileanu. Bumbea. Călăianu. Ceauca. Butuc. Calotescu. Calcan. Capreanu. Burca. Căpuş. Butura. Cega. Bungău. Calin. Bujorianu. Cârciumăreasa. Catoiu. Catrangiu. Burada. Calitoiu. Calota. Canciu. Caraghiulea. Ceghi. Ceapă. Buhnea. Butariu. Calomfirescu. Caloianu. Bugeac. Cărticioiu. Cârlan. Calotă. Capatana. Buzoeanu. Buteică. Burci. Carp. Cancea. Căciulan. Burduaza. Burcescu. Burcea. Buretea. Cenan. Caşmir. Bunica. Burz. Bulin. Buzescu. Cârlig. Buturugă. Campean. Căsălean. Burian. Burda. Bujoreanu. Cătrună. Caravan. Caplescu. Căpitanu. Ceausu. Călugăr. Bulhac. Caba. Butu. Căpităneanu. Campian. Buzdea. Bulancea. Burete. Carstea. Buze. Căpraru. Cara. Cârjan. Catrinoiu. Bura. Câmpeanu. Burdeanu. Cazan. Bujan. Casa. Catargiu. Capruciu. Caraman. Cainiceanu. Caprarescu. Burga. Buju. Buligan. Capră. Căruţaşu. Capătă. Carlig. Cacoveanu. Capraru. Butaru. Burcin. Captalan. Capac. Buterez. Căliman. Carligea. Caloian. Caranas. Catrinescu. Bujancă. Burde. Bugaru. Cedică. Căciulă. Calu. Butacu. Caciulan. Busca. Burlacu. Caragin. Bunoiu. Buliga. Busoi. Capitanescu. Campan. Burnea. Bumbu. Cârnu. . Casu. Bute. Cărbunaru. Buica. Buzăian. Bulea. Buia. Calinescu. Butoianu. Carmazan. Casapu. Buzoi. Buleteanu. Bustea. Căruntu. Buruga. Căuş. Călinescu. Calinciuc. Bumbac. Buna. Căta. Căsăndroiu. Bulzan. Busescu. Buja. Catrina. Bulz. Căprariu. Cazacu. Buruian. Burdea. Buteseacă. Călugăriţoiu. Calagiu. Buhaiev. Buzea. Calea. Bug. Caplea. Căpăţână.Dr. Bumbar. Burluc. Calangiu. Cătălin. Capşa. Carastoian. Capugiu. Carabă. Caragioiu. Butnaru. Busila. Buteanu. Carpov. Bumbaş. Cătană. Cărmăzan. Burtică. Caracaleanu. Cautinuc. Bunghiuz. Caluian. Calugareanu. Căldăraru. Cătescu. Calugaru. Burtoiu. Buzoianu. Catana. Calnegru. Cătănescu. Carjan. Candrea. Canea. Cârcotă. Buzatu. Capmare. Bujin. Butnariu. . Căldăruşe. Buzila. Butnicu. Cebuc. Bunescu. Bursuc. Carbunaru. Caprita. Căpriţă. Călinoiu. Cătănoiu. Buligă. Capotă. Bulagea. Buhai. Buzdun. Calistrate. Caralicea. Burdusel. Carastan. Bungau. Ceaus. Cărăbeţ. Bunea. Căbulea. Caus. Bujor. Bumb. Busuioc. Căprioru. Căţoiu. Campeanu. Caramangiu. Căpitănescu. Bularca. Buruiană. Buluc. Bulucea. Carastere. Carapcea. Burduja. Buturuga. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Bugariu. Buzas. Buricea. Buică. Catalina. Burnei. Buse. Carnu. Busaga. Calica. Bumbel. Caracaş. Caragea. Capitanu. Busu. Cârciumaru.

Cerb. Ciuclea. Cernica. Ciznadia. Ciupic. Cioancă. Chelcea. Ciripan. Chiricută. Cilibeanu. Checiu. Ciolacu. Chiuzbaian. Chiciu. Cîrjaliu. Ciama. Ciorea. Cercega. Chivu. Chiris. Chirvăsuţă. Chiorean. Cirstulescu. Ciubuc. Ciuraru. Cimpoae. Cernău. Cicu. Cîrdei. Chindris. China. Ciulpan. Chisalescu. Cioplea. Cîrstocea. Ciungulescu. Chiritoiu. Ciopleală. Ciochirdel. Chiata. Chiricuţă. Chitu. Ciurariu. Cerbu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cenea. Ciochiu. Cîrciu. Chircu. Chiriac. Cizmaş. Ciurdas. Ciora. Chiritescu. Chiva. Cîrlan. Ciopec. Cioranu. Chicet. Ciutacu. Ciorchină. Chirobocea. Ciolmec. Cimpeanu. Cioromela. Ciula. Cezar. Ciupag. Ciudoiu. Cercel. Ciurica. Cismas. Chiroiu. Ciubucciu. Ciulacu. Chebar. Cercelaru. Chitoiu. Ciur. Ciovică. Chirea. Cioran. Cîrstea. Ciocian. Cigan. Chelmus. Ciorbaru. Cioceanu. Cioltea. Chitea. Cighi. Cernau. Chirvai. Cincean. Cernea. Chelariu. Ciupala. Ciorogar. Ceolan. Cînda. Cheregi. Cibian. Cimpoeru. Cîrstoveanu. Cirstoniu. Ceteraş. Ciurel. Ciulei. Cisnoc. Ciocade. Cilibiu. Ciocotişan. Cheroi. Chiar. Ciobota. Ciorata. Ciocan. Cimpoieş. Cioci. Cioc. Ciupercă. Cîrstian. Chende. Chiţimuş. Ciucas. Cioban. Chis. Chiran. Chifor. Cîrnu. Clapa. Ciolan. Chisluca. Cioboată. Ciorcas. Chitoşcă. Chitroceanu. Chiru. Chitacu. Chelmuş. Cervinschi. Ciufudean. Chiriloiu. Ciocirlan. Chilianu. Cirneci. Ciucioiu. Ciubucă. Cireasa. Ciubotea. Ciuche. Ciugudean. Cireap. Ciurdea. Chendea. Chitimia. Cepoi. Cinteza. Ciurar. Chereches. Cian. Cios. Cioclu. Chile. Ciorcaş. Cirlig. Ciordas. Cepreagă. Cirtiu. Cepesi. Cimpu. Chiper. Ciocioi. Ciorăscu. Chindriş. Ciortan. Cîmpeanu. Ciure. Chindea. Chisar. Chisim. Ciungan. Chirpizisu. Cireş. Ciovirnache. Ciuhurezu. Chirila. Cenuşă. Chicoş. Cheleş. Cizmas. Chergiu. Chebac. Ciupitu. Chiş. Ciobotă. Ciuta. Ciurea. Ciuciu. Ciubotariu. Cioroianu. Ciotîrnae. Ciocoiet. Chiliban. Cioabă. Ciolpan. Cimpoesu. Certejan. Ciobanu. Cîndea. Cerbulescu. Ciubotă. Ciuperca. Ciovica. Ciortea. Ciuvăţ. Cioroiu. Cionca. Cîmpan. Ciont. Ciochină. Cheţan. Chioreanu. Cireaşă. Chiosa. Cioca. Ciorobea. Cira. Ciobănescu. Ciupagea. Ciocodeica. Ciudin. Cimpan. Cinca. Ciomag. Ciausu. Cican. Cibotariu. Cheles. Cîrstoiu. Ciobăniţă. Clej. Ciolte. Cibu. Cirjan. Cismaş. Cherciu. Cîrlig. Ciucan. Ciucur. Cetean. Ciucure. Chibelean. Ciocotisan. Cenuse. Cirlan. Chilinţan. Chiţoiu. Ciumac. Cîrciumaru. Chisăliţă. Chelba. Cîrjan. Chimirea. Ciorici. Chiţuc. Ciordaş. Ciocîrlan. Chitic. Chitulescu. Ciofu. Cimpean. Ciungu. Cizmasu. Cernăianu. Chirca. Chirica. Cioarec. Cimbru. Cîmpian. Chilea. Chirvase. Chirita. Cernei. Ciupe. Ciorba. Ciceu. Cioară. Ciufu. Cirlugea. Cimpoca. Chioveanu. Ciociu. Chirită. Cismaru. Chiriţescu. Cherecheş. Cheran. Cîrlea. Ciocea. Chipesu. Chelu. Chirculescu. Cerghizan. Chincea. Cirstea. Chibzuloiu. Cioaric. Clapon. Cerbureanu. Chifu. Chesaru. Ciotea. Cernov. Ciupală. Clamba. Cipariu. Ciule. Ciumaşu. Ciută. Chivulescu. Cioboiu. Cicio. Cioacă. Chirică. Cîrcotă. Cirstescu. Ciobănică. Chiţan. Cherea. Chira. Chiba. Ciurte. Cernat. Ciobotea. Cenusa. Cîrceag. Cioponea. Cipu. Chipescu. Chioseaua. Cîţu. Chiriţă. Ciortin. Ciornei. Chilom. Ciulavu. Chertes. Ciocoiu. 319 . Ciocoi. Cita. Cigmăian. Chiriloaie. Chita. Chirilă. Chereji. Chiriţoiu. Ciontea. Chiţu. Ciuca. Chinde. Chişbora. Cioaba. Chelmu. Citu. Chivari. Cibotaru. Chiţanu. Ciorne. Cipleu. Chercheş. Circiumaru. Cioara. Ciorbă. Chipaila. Ciulinaru. Cioroba. Ciobotaru. Chiripuci. Chera. Chioaru. Cioanca. Cîmpean. Cepraga. Ciucă. Chelaru. Ciocianu. Chelemen. Cintar. Chiric. Cimpoieru. Circo. Ciubotaru. Cirstoiu. Cîrcei. Ciochina. Cibi. Ciulea. Ciocmată. Ciutuza. Cernescu. Chiosilă. Cerga. Cincă. Ciucu. Cernaianu. Cisteian. Cioroaba. Ciornea. Cioată. Cioaca.

Corici. Copaci. Cureteu. Crăcea. Colceriu. Coste. Crainiceanu. Cosman. Cojoc. Cojea. Constantinica. Comanceanu. Cordea. Csakany. Comaniciu. Cotca. Creangă. Colta. Cor. Codescu. Csibi. Conea. Coltor. Corneanu. Culita. Cruciţă. Colesnicenco. Cseke. Cocora. Cupse. Craia. Cosmeleata. Cotan. Codrean. 320 . Cmeciu. Csaszar. Coteanu. Cordos. Codea. Colen. Copoeru. Croicu. Csoma. Csuzi. Codrea. Cozmescu. Creanga. Corcodel. Costanda. Crăciunoiu. Cofaru. Creţiu. Cochirleanu. Cociuba. Cuceu. Cocis. Csillig. Cozmiuc. Curiman. Coverca. Coadă. Cosa. Coseru. Cuc. Colţa. Curcă. Conac. Crainic. Contraş. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Clejanu. Conteanu. Crişan. Condor. Condur. Cumpănaşu. Cocor. Cotrău. Cristescu. Cretescu. Crihana. Cosmanescu. Costeniuc. Cucuiat. Craciunescu. Coca. Crînguş. Clep. Corondan. Codoban. Csaki. Constantinescu. Cozea. Cociş. Corodeanu. Covrescu. Costache. Coşarcă. Covaci. Coconcea. Combii. Cremenescu. Cracea. Copaceanu. Cotigă. Culda. Cuciuc. Csapo. Corb. Craina. Cocriş. Coşniţă. Cooperativa. Crunteanu. Culea. Crasovan. Cringus. Cojocea. Cojman. Closca. Colcer. Cormoş. Crăciuneac. Corbu. Cocosatu. Corduneanu. Corcaci. Coltan. Costin. Crihan. Condruz. Craiu. Cocoşilă. Cristu. Costaru. Cruceru. Cot. Corodan. Curcan. Coricovac. Costaş. Coroiu. Cucolas. Cozma. Comişel. Cotescu. Cocoşi. Cotoară. Covei. Copoiu. Cobuz . Colac. Cocioaba. Coloji. Csato. Condrut. Creţu. Cozmolici. Cortel. Cocău. Cotofana. Cuha. Copăceanu. Cotoi. Costia.Dr. Culcean. Colban. Curescu. Contea. Corha. Cristian. Cringasu. Coroian. Codres. Costraş. Costan. Costeanu. Cotocea. Cornea. Coman. Creţ. Croitorescu. Corpas. Cureu. Cotuna. Cujba. Cojanu. Craioveanu. Criveanu. Cora. Cupşa. Condescu. Coleasa. Crăciunesc. Constandache. Cochior. Cocolea. Cuprian. Culcea. Cormos. Coldea. Cozac. Corban. Costandache. Comănescu. Cotet. Cristinoiu. Csatlos. Cojoaca. Csatari. Craineanu. Cocheci. Comsa. Comşa. Conache. Curelea. Clenciu. Croitor. Corciova. Cozman. Cojan. Corbos. Cosac. Costina. Covalea. Colios. Coandă. Cueşdean. Corijescu. Craiciu. Cotolan. Cotârlea. Crihană. Cobzaru. Crăiţă. Cujbă. Conta. Costescu. Cucuian. Corboş. Cramer. Cotman. Cristache. Cotoarba. Cuciureanu. Cristean. Codău. Coţofană. Cuibuş. Covrig. Crăciunescu. Cocea. Cococeanu. Cracă. Corlan. Corciu. Cosma. Corches. Cocoroiu. Crângaşu. Cretan. Cucoranu. Colesnic. Creţan. Coita. Contiu. Corniţă. Crumpei. Condrea. Cociuban. Colojoară. Crantea. Cret. Criste. Criveti. Crişu. Cornacel. Cristina. Cristea. Costaniuc. Csugm. Comisel. Coşeriu. Codre. Crisan. Csutak. Cucoara. Cotîrţă. Cristofan. Cont. Corbeanu. Cocoş. Cocan. Cocioabă. Cotoara. Cojocariu. Cucu. Csulak. Cristocea. Cruceanu. Couti. Corcan. Coşa. Coţop. Csillag. Cotea. Cuclea. Corbescu. Cocoana. Cristoiu. Cserhati. Crânguş. Cornateanu. Creţoiu. Condrat. Cornescu. Cozneanu. Cosniceanu. Condei. Cosarca. Constanda. Cucos. Coşescu. Crudu. Copos. Clincescu. Craus. Corpade. Cordoş. Cretu. Coşug. Cocarlea. Cotor. Costea. Cotiga. Corcheş. Cosmulescu. Contra. Condurache. Combei. Coţan. Cseh. Codresin. Comăneanu. Clisu. Cristovici. Constantin. Coconu. Costinaş. Culic. Cloşcă. Comanescu. Conţaş. Coteţ. Coada. Cojocaru. Crivac. Comanoiu. Cunţan. Curelaru. Crăcană. Cuca. Codreanu. Costrăş. Curea. Corobea. Coviltir. Croiala. Costa. Crăciun. Criveţ. Covaciu. Cristică. Csiki. Coroi. Contolencu. Cocuz. Crăescu. Cocos. Cotirta. Craciun. Costişor. Coe. Cucoanes. Curca. Croitoru. Creţescu. Corbea. Cnejevici. Cotorogea. Coza. Corpodean. Csiby. Copilu. Coanda. Codrescu. Conţ.

Danescu. Demeter. Deaconescu. Dragotoiu. Dimcea. Derbac. Dancu. Dobolyi. Dincov. Custura. Czeczei. Curta. Din. Dincia. Doncea. Dămăchianu. Drăguţ. Diaconiţă. Donath. Dalea. Desrobitu. Dincu. Daescu. Donici. Danca. Custură. Dad. Dirdala. Dani. Dragusin. Dobriţă. Dermengiu. Dincă. Drăghia. Dospinescu. Daogaru. Drăguşin. Dascăl. Drimba. Doman. Darabanţ. Deak. Dida. Dragoi. Draghia. Dârjan. Didoaca. Dragne. Dănilă. Duşa. Diea. Dinuţ. Dioszegi. Despa. Dima. Dimache. Docea. Dem. Dragomir. Defta. Dimofte. Drîmbă. Dragota. Datcu. Dedu. Dram. Drosu. Dragu. Dăscălescu. Drăghici. Dudu. Drăguşanu. Dinga. Danilov. Dodiţă. Duda. Doru. Delean. Demidov. Demo. Dragonu. Domuta. Decu. Dosa. Daina. Dop. Dadalau. Doia. Dancau. Dohotar. Daneş. Drinceanu. Drămbă. Doagă. Dîrpeş. Delcă. Delcioiu. Doogaru. Damian. Danila. Dreghiciu. Drobitoiu. Dinca. Dediu. Doană. Docan. Dodan. Dibu. Curtuzan. Drăgoescu. Dogariu. Dragan. Dragolea. Doroiman. Derecichei. Dobre. Deliu. Dragos. Dragomiroiu. Dincea. Dorobantu. Dragusanu. Dimulescu. Dobrica. Dobrinoiu. Darzan. Drondu. Domnu. Dinaci. Dabija. Czompa. Dimoftache. Delne. Dudău. Daia. Cutoi. Doţa. Ducu. Drăguţescu. Deme. Delurintu. Draghici. Dracea. Dale. Damache. Dănciulescu. Dudas. Dascălu. Davidoaia. Dinuca. Doboş. Ditcu. Dobrin. Diacan. Dănescu. Dragoş. Domilescu. Dinică. Danci. Domide. Dehelean. Drăghina. Dănăilă. Druta. Drăgulin. Curtui. Davidescu. Dobra. Doroga. Dodoc. Deacu. Dinulescu. Draghinescu. Derjac. Dobrescu. Drigă. Darolti. Doinea. Drăghescu. Dovlete. Done. Dubaş. Draghescu. David. Dăian. Damşa. Diţoiu. Danet. Domokos. Dombi. Dorobăţ. Davidoiu. Denisov. Domuţa. Druţă. Dobrean. Dragotoniu. Dreve. Dafina. Curteanu. Danil. Dafinoiu. Cuzea. Dinea. 321 . Dochiu. Draghina. Dobrică. Dimoiu. Duca. Dobromirescu. Cusa. Dornescu. Dobrican. Dancescu. Doandeş. Deoancă. Danciulescu. Dobrinescu. Drânceanu. Dorin. Cuţui. Drilea. Draşovean. Dinte. Dobrilă. Cutitoiu. Denuţa. Dăescu. Dîrdală. Deneş. Curt. Dobran. Deftu. Daradici. Dîgă. Domocos. Daraban. Curte. Dăncescu. Dragoescu. Daniel. Dociu. Draghiea. Druga. Donciu. Daday. Cutitoi. Drăgulescu. Dordea. Drând. Dobai. Dicu. Deac. Damoc. Dudaş. Dobrei. Danc. Dochia. Deas. Cutui. Dananau. Dragut. Despina. Drule. Drăguloiu. Danatie. Drăjneanu. Dospina. Dobriţa. Dena. Druţa. Didoacă. Deaconeasa. Dorca. Danaiata. Druhora. Damaschin. Danis. Dode. Donca. Dodoacă. Dragotă. Dolea. Dragalina. Dudau. Dovleac.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cursaru. Dancea. Decuseară. Disea. Dădărlat. Dembroszki. Dodoaca. Diaconescu. Draganescu. Doran. Dobrişan. Cuza. Drăgănescu. Dobromir. Curtean. Dorobanţu. Danilescu. Dohi. Droasca. Dina. Donescu. Danciu. Diaconu. Demian. Drug. Czintos. Dosanu. Dăogaru. Dascalu. Dîrmon. Doda. Drînd. Dîrzu. Danaila. Drăgănesc. Dogaru. Dobreanu. Donea. Drăgulinescu. Dragotescu. Dobrota. Deciu. Dobroiu. Dobritoiu. Dirla. Duţă. Domşa. Dorobat. Dobriceanu. Dinicu. Delu. Curtaşu. Derban. Daczo. Doroş. Dolănescu. Diţă. Daisa. Deaconu. Degeratu. Drocan. Drăghicescu. Dionisie. Domnita. Dinica. Dobos. Dobrea. Doaga. Dobroi. Dărăban. Davila. Dude. Dana. Draica. Drăghiciu. Dragomirescu. Darie. Delcea. Darabant. Dondera. Dodu. Drăcea. Dăsagă. Dandu. Deatcu. Decean. Drugă. Dragostin. Dan. Curtianu. Danilici. Dospin. Doroftei. Dobrotă. Doros. Drugan. Doboseriu. Dăncilă. Diaconeasa. Dranga. Derlean. Drimceanu. Denes. Drimuş. Diac. Dorneanu. Dalban. Drăguş. Danasel. Dinculescu. Deleanu. Drăgoi. Doandes. Demjen. Dinu. Drăgan. Diniţă. Dorobeţ. Dragnea. Czika.

Enoiu. Dumangiu. Dusmanescu. Focşăneanu. Fănăţan. Fiko. Gatea. Farcaş. Dumitrescu. Duia. Fluerasu. Dumitrăşconiu. Falcan. Florian. Dumitraşcu. Gârbovan. Feier. Foca. Firan. Erdely. Fetica. Enuţă. Franţ. Dumbravă. Făget. Fatu. Dumitrica. Farkaş. Dura. Gasca. Dură. Duţu. Filipoiu. Firulete. Fratu. Frunză. Firez. Gabrea. Frincu. Durbaca. Ercsei. Flontas. Gardan. Feodorov. Garbea. Filipescu. Florescu. Făt. Fuiorea. Gaiu. Fazekaş. Epaminonda. Floroiu. Dumitrele. Gavrea. Eleneş. Fustos. Fătu. Fata. Erdelyi. Duralia. Filiti. Fodorean. Durgheu. Fueru. Flore. Fraicor. Fâşie. Filipan. Frunzar. Frandeş. Floria. Firică. Galoş. Foleanu. Dunărinţu. Frăteanu. Filote. Duran. Francu. Farkas. Folescu. Gânscă. Dumitrana. Gaina. Gardin. Eros. Fanea. Foica. Gaitan. Galia. Duicu. Epureanu. Flueruşi. Gaal. Fuerea. Erceanu. Fărcaş. Gârda. Frăţilă. Galateanu. Floricica. Dumitra. Durşină. Duinu. Fieroiu. Fraitor. Gavozdea. Feşnic. Fundulea. Fratea. Fulger. Fleşeriu. Gamalie. Dumitraş. Feraru. Finichiu. Făgărăşan. Fertea. Fabian. Emin. Durbaba. Frîncu. Gagyi. Flintoacă. Fara. Enache. Galeş. Dumitrean. Fălcuţă. Elena. Fratila. Floruţa. Fărăgău. Floroi. Fage. Efstratiu. Ferariu. Forna. Gavrău. Gabăr. Duse. Fazakas. Fană. Gavris. Egor. Galalae. Futo. Dumitras. Erena. Feneşan. Dutu. Gagiu. Fasie. Fusu. Ganta. Duta. Fazecaş. Epure. Florin. Focaru. Feurdean. Eftimie. Fătul. Florea. Gârlea. Feldeş. Filat. Frumosu. Fişcă. Dumitrel. Efta. Feldman. Garagancea. Frătean. Fora. Facalet. Falcuie.Dr. Furnea. Elekes. Fulguleţ. Enachi. Fărcău. Firut. Felecan. Dunca. Duka. Galaction. Firulescu. Fătan. Focşa. Duroi. Fedorca. Dumbrăveanu. Fetcu. Gane. Fieraru. Ezeanu. Galatescu. Dulău. Fildan. Garabet. Focsa. Frangu. Floricu. Finta. Gantoi. Filipaş. Furtos. Garcea. Enceanu. Eva. Făcăleţ. Dulgheru. Dumitriu. Furtuna. Ferchiu. Fota. Dume. Fălcuşan. Ember. Gavra. Duzi. Filep. Frunzaru. Fat. Frangulea. Galea. Enyedi. Duma. Frâncu. Fecske. Gava. Fet. Ene. Fetecau. Fer. Fianu. Garoafă. Ebetiuc. Fulea. Gaiţă. Enea. Erdei. Dunareanu. Floricescu. Duna. Floricel. Filfanescu. Farcau. Ficuţă. Enachescu. Gavril. Engelhardt. Eremei. Filipov. Galiceanu. Dumitran. Enescu. Fulgeanu. Durac. Epuran. Gab. Falcuta. Floricică. Faur. Fotescu. Garofa. Felea. Ferlai. Enică. Galiş. Gârjoabă. Frosin. Gaiseanu. Gaşpar. Flueraş. Dumitraşc. Fendu. Firica. Fîlfănescu. Fux. Filimon. Fejer. Fuioagă. Enăchescu. Galaczi. Gancea. Fistigoi. Elisei. Gales. Eremia. Frone. Fekete. Fulop. Farago. Furdui. Enica. Furtună. Gaspar. Foris. Flori. Enasel. Farmatu. Flueraru. Fodor. Gândăcioiu. Gae. Fotache. Gaga. Dutan. Frent. Frunza. Falcă. Fuica. Fîrte. Ganga. Dunarintu. Dudulea. Firu. Dumbrava. Florica. Enculescu. Gabor. Florican. Foamete. Esca. Ganciu. Frătiman. Feher. Frandes. Galis. Gandac. Durnya. Fetea. Dugu. Gata. Galan. Dumitrică. Firescu. Fule. Dumitru. Floreanu. Gajdo. Duţescu. Farcas. Dumea. Fizesan. Dunel. Frant. Ferche. Duiculete. Durbac. Fiat. Gal. Forro. Ercse. Gagea. Fechete. Gaman. Duminica. Duică. Dumitiu. Franculescu. Gârbea. Funieru. Fisca. Egyed. Eross. Fusle. Filip. Franciuc. Gale. Gall. Fotea. Fotin. Fugaciu. Gafencu. Duţulescu. Duinea. Filipache. Frenţ. Fratutu. Gambra. Flămînzeanu. Frinculescu. Dumitrache. Gaita. Durus. Gavras. Fuior. Foltuţ. Fonoage. Gangos. Encher. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Duducea. Fogas. Galbenu. Franczia. Frenţiu. Fircă. Fersedi. Galbenusa. Ganescu. Filoti. Fischer. Enciu. Ganea. Fugaru. Gangoş. Floare. Gafu. Fundeanu. Ferenczi. Ferencz. Floarea. Erciulescu. Dumitrascu. Faliboga. Filon. 322 . Duplea. Elek. Filigeanu. Fulga. Faimoc. Ganţă. Făgădar. Feru. Emanoil. Efimov. Florean. Fudulu. Gaciu.

Ghiţă. Gicu. Gligan. Ghiulai. Gecse. Gore. Grigoriu. Gogancia. Gherca. Gogescu. Goghie. Goşa. Găvruş. Glodeanu. Ghiurea. Ghimici. Gradea. Gealapu. Gherghel. Gingu. Gogoneata. Geangu. Ghencian. Grosan. Grapă. Giorgi. Gămălie. Grava. Ghetu. Goldoiu. Gilca. Goie. Gegiu. Gătej. Gorea. Georgiu. Ghencea. Gavruş. Gotca. Guşatu. Geafar. German. Gogu. Giugiucă. Gnandt. Ghinghina. Giurgi. Grobei. Gogan. Ghiţuleasa. Ghiorean. Glavan. Gosav. Grecean. Ghemiş. Gheţu. Ghit. Grigore. Geambaşu. Gociu. Giosanu. Gogoaşe. Glodean. Găzdac. Ghioc. Găvozalea. Gruiescu. Grigoriţă. Gheorghe. Ghionea. Gherghin. Găgeanu Găianu. Guguţă. Gradinaru. Ghete. Ghinescu. Ghimboaşă. Gheorghescu. Glogovicean. Geornoiu. Gego. Ghinoiu. Greu. Ghişa. Gavriloiu. Ghizdăreanu. Gămulescu. Ghise. Greşanu. Gug. Groze. Gorun. Gavriluta. Gonczi. Grigorie. Gheţea. Gorgan. Gavriliţă. Ghemu. Glonţ. Giusca. Giuclea. Ghena. Gherghiciu. Guţă. Goleanu. Grătianu. Giurgea. Goron. Găman. Gruber. Ghindeanu. Giurgiu. Gogota. Gherghina. Geonea. Grozav. Gugoasa. Ghera. Ghib. Grigoras. Gosu. Geamanu. Gavrilă. Gheorghită. Gherghişan. Gherasimescu. Gherghinoiu. Gavriluţ. Gănescu. Gherghinescu. Grigorovici. Gelegram. Grigorov. Gros. Giban. Grădici. Ghioca. Goanţă. Giuglea. Grigoroiu. Geng. Grejdan. Ghiurca. Gheonea. Grasu. Grobnicu. Ghenescu. Ghiran. Găvan. Geană. Goţa. Gheorghiu. Ghita. Glodan. Grădinaru. Geambasu. Gălăţeanu. Gherghelah. Goran. Ghisa. Glont. Grigoraş. Geantă. Gherghiţă. Geamănu. Ghenea. Gheşţa. Gherman. Granu. Guef. Grumeza. Gărgărea. Genoiu. Gherasim. Grigorcea. Grivei. Gîlcă. Gologan. Giurca. Gorcea. Gota. Gheţa. Gliţea. Ghiura. Gheorghiţa. Graur. Geaucă. Gheta. Giuchici. Govor. Giura. Ghenceanu. Gidea. Ghitiu. Găureanu. Graur. Grofu. Gheorma. Găină. Gidro. Gherghescu. Ghimboasă. Giuglan. Gilorteanu. Ghisoiu. Giurcan. Găzdaru. Goiceanu. Grozăvescu. Ghirău. Gherghe. Grozavu. Guivan. Groper. Guita. Gorunescu. Griguţa. Gherga. Gorschi. Geczi. Ghimfus. Giontaru. Grama. Grădeanu. Ghile. Ghetina. Gîju. Gavriluţă. Goga. Golban. Ghiorghiu. Groza. Ghinea. Ghilencea. Gudea. Goia. Granciu. Gherghisan. Glăvan. Gavris.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Gavrila. Gica. Gemene. Gugu. Gădălean. Gogoase. Gîtea. Ghiriti. Gogonel. Ghişoiu. Grancea. Giurcă. Gogoloiu. Grigorita. Găujan. Giaca. Gemadin. Gorîn. Gogoană. Geică. Girip. Ghergu. Gogoncea. Grozea. Ghiga. Gavrilescu. Goian. Giurea. Gînju. Ghiurcuta. Gheorghişor. Grosu. Ghelmez. Grigorescu. Grigor. Gheţe. Giubelan. Gherdan. Ghiocel. Ghenciu. Gavrilet. Gorgovan. Grozan. Ghimpu. Gruia. Grecea. Grăjdeanu. Ghiţescu. Gheorghita. Gherghelas. Giuran. Gruescu. Găinaru. Ghta. Ghiţulescu. Georgescu. Girlea. Grad. Gînsac. Gliga. Gherase. Gheorghiţă. Ghioaca. Gora. Gîrlea. Glod. Griga. Gîdea. Grec. Gordan. Ghiorghe. Geanta. Gergely. Gorciu. Geru. Geogescu. Gîrboan. Ghibu. Gavriliu. Gheju. Ghimpău. Ghimiş. Gîrleanu. Gligor. Gogonet. Ginghina. Gherghiceanu. Ghiurco. Ghilea. Ghibuşi. Grăjdieru. Gegea. Golcea. Goldea. Guiaş. Goadă. Gerea. Gerge. Gomboş. Gruita. Giuroiu. Ghere. Goloman. Găitan. Gîrbea. Gorbe. Ghiţe. Gogonea. Golea . Grămadă. Gogiu. Godea. Grindeanu. Guiu. Gheorghiaş. Guş. Glogor. Gherzan. Grădină. Grijulescu. Ghervase. 323 . Godja. Ghidănac. Guinea. Ghica. Ghidarcea. Gîrjoabă. Ghirdan. Geana. Gita. Goje. Gionea. Greere. Gocan. Gîngu. Grecu. Gruiţă. Gruian. Greceanu. Gogoţ. Giuverdea. Gerzsenyi. Gugea. Guga. Grumaz. Gavrilaş. Ghidiu. Gogoneaţă. Govoreanu. Gorban. Guia. Goruian. Gugiu.

Guliman. Huţanu. Hutanu. Ioana. Iftene. Haralambie. Iamandei. Igaş. Hociung. Ienciu. Hora. Ileş. Hodoş. Hudrea. Gut. Hodisan. Herta. Halalai. Ioo. Hasas. Herda. Ionutas. Haiduc. Hengan. Hodoroaga. Haida. Iosef. Ieni. Homeag. Harsan. Indre. Indres. Guriţă. Halga. Herescu. Ianc. Hegedus. Harapu. Imbrescu. Ignat. Ienutas. Hanes. Haghieac. Inta. Hornea. Guran. Ilea. Hura. Horje. Haidau. Hincu. Ioncescu. Halmagean. Hicea. Gulie. Hurmuzache. Hideg. Hente. Gurgu. Ionasc. Iorgoiu. Inceu. Imreh. Ionel. Gutu. Ioja. Ion. Iederan. Incze. Ionaşcu. Havaşi. Homorodean. Ilia. Haneş. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gulacsi. Gyulai. Iagăru. Haloiu. Helciug. Hazi. Hodojeu. Horga. Haragus. Hosszu. Ienea. Hancila. Ignea. Ianosi. Ielciu. Iessensky. Hărănguş. Hada. Ilău. Ionita. Iordaconiu. Harabagiu. Iakab. Ioniţă. Huzum. Hodina. Hîncu. Huniadi. Iliescu. Ilyeş. Hristu. Has. Hamar. Indrei. Ianculescu. Hantea. Haidu. Hărdău. Ilc. Holca. Hudiţă. Ionascu. Iancau. Iliuţă. Herciu. Heran. Ionce. Hritcu. Herdea. Hrynczuk. Indru. Iancului. Hodorog. Hristea. Huszar. Gurău. Hera. Ifrim. Iancu. Huidu. Gyorgy. Imecs. Hădărean. Hoteiuc. Ionuţaş. Iftode. Husărescu. Iacov. Iacobescu. Ioachim. Huiban. Hossu. Gulea. Holostencu. Işfan. Hagi. Gyongyosi. Ilascu. Hogea. Hodor. Hurmuz. Ilona. Hollo. Holircă. Hagiu. Ionas. Hoban. Guzan. Hoancă. Igyarto. Hentea. Hulea. Halalau. Hanganu. Hanciu. Hoţescu. Hendea. Indrecan. Horjea. Harja. Indrie. Herteg. Huh. Hoblea. Haţegan. Hepes. Hălmăgeanu. Holdiş. Guna.Dr. Gyurka. Hadnagy. Herlea. Iordache. Imbrea. Illes. Ilaş. Hangiu. Idriceanu. Hurduc. Hortolomei. Impuscatu. Hajdu. Hinoveanu. Hagianu. Habasescu. Harangus. Ionică. Hoble. Hendrik. Iftimie. Iana. Iloiu. Ianoş. Ionescu. Hasdatan. Hangu. Harda. Huruba. Hrincu. Hortopan. Hadade. Hirceaga. Hapca. Henic. Hegyi. Huluţă. Hoffer. Herban. Iluta. Hotăranum. Hristache. Iacomi. Holhos. Ioan. Iordachita. Ilina. Hanga. Hadarean. Iorga. Havasi. Iordachi. Ibraim. Iacovici. Hetea. Hudac. Hăbăşescu. Iordăconiu. Hreniuc. Hertu. Hudec. Ionete. Horincar. Inculeţ. Ionici. Iorgovan. Hoda. Hoinaru. Ile. Iepure. Ilie. Horge. Hosu. Ionica. Ilut. Hahn. Gurita. Ianculovici. Iordăchescu. Hanches. Hurezeanu. Ioanovici. Iliea. Haller. Hodis. Ilinca. Harpaila. Hudici. Hulubă. Hariga. Gurzău. Hutu. 324 . Ionicel. Hanu. Igoianu. Hubbes. Harai. Henegar. Hencila. Hodorogea. Haragos. Hava. Iamandi. Hadîmbu. Hotea. Guzganu. Horcea. Herghelegiu. Ilie. Ieneşel. Huţu. Iorgu. Iconaru. Ilinoiu. Ilyes. Holt. Holban. Hariton. Huzau. Iacobuţ. Iloc. Huchiu. Halasz. Ilisie. Helstern. Han. Igna. Ionele. Ilioiu. Hanc. Halep. Hancu. Gyone. Horea. Hagea. Hopu. Ioani. Hereseanu. Indreica. Hancheş. Hirni. Iftime. Iatan. Hodivoianu. Horotan. Hoza. Hasmasan. Ilieş. Hîrşu. Hoarca. Iordan. Hâncu. Hevesi. Gyorfi. Henter. Iosifescu. Iacob. Hornoiu. Indries. Hozoc. Ienesel. Haiducu. Hornet. Ibrian. Guţu. Hent. Gurzau. Ică. Ilca. Ioaneş. Haimana. Hepcal. Hurgoi. Husaru. Iarinca. Ileana. Ianca. Helindian. Hontaru. Hărăbor. Gutan. Idu. Guleran. Guzu. Harpa. Ioneanu. Guruian. Hogman. Huştea. Hordoan. Iorgulescu. Hategan. Hârşu. Gyori. Hristescu. Gyergyai. Iclenzan. Hecico. Hitter. Hodut. Iliev. Hamza. Gună. Hui. Ianos. Halmi. Ioaniţescu. Hurducaş. Hentes. Gurzu. Ionaş. Huza. Haier. Ioniţa. Horghidan. Hoară. Hurjui. Indrieş. Hulubescu. Heredea. Hizo. Horvat. Husar. Iftodi. Huruială. Ielcean. Ienei. Iliuta. Hîrşovoiu. Horhocea. Huja. Holodniuc. Herman. Humeniuc. Hodrea. Ianuş. Harvath. Hălălău. Gurau. Incă. Husti. Hohoi. Gusu. Hotca. Ianoşi. Imre. Hancos.. Iacoboea. Hovel. Iavorschi. Hidişan.Horvath. Ilaşcu. Hadadea. Ilonta. Iosif. Ichim. Iftinca.

Leoveanu. Lazau. Iov. Lăcaru. Iscru. Koves. Jurcan. Isac. Lepşa. Janosi. Leru. Laiu. Jere. Latovlevici. Kucza. Juverdeanu. Lăpădat. Koteles. Lera. Lica. Kuron. Langa. Luca. Lecu. Lăscău. Litrin. Juncu. Liulea. Jurgut. Leu. Juganaru. Lică. Logofatu. Koteleş. Iuraşcu. Jorj. Isvoranu. Jipianu. Ledan. Levărdă. Jurju. Jurubiţă. Jilavu. Laczko. Jechianu. Li. Leucă. Lazăr. Lepădatu. Lacko. Lohon. Lambru. Joldes. Kertesz. Jipescu. Jucan. Kring. Kui. Kanya. Kisgyorgy. Iunian. Kadas. Joghiu. Isfan. Irimieş. Koncz. Lescae. Kallos. Isopescu. Ipate. Lucacela. Leureanu. Kusztura. Jitea. Jaba. Iosub. Leiciu. Keresztes. Leuştean. Lolea. Karda. Lazurcă. Ivanov. Jordan. Ivănescu. Klein. Koos. Isaia. Licuţă. Judele. Lenghel. Loga. Jako. Lefteriu. Iuhas. Jurchela. Kolcze. Ladanyi. Jorz. Lefterache. Jusca. Lădaru. Lavre. Latesi. Logojan. Lalu. Iutu. Irofte. Kaiser. Kesler. Litean. Libotean. Kerekes. Jora. Itu. Liţiu. Kovari. Lilianu. Iscu. Liţă. Lala. Iuga. Leancu. Lasc. Jakab. Kis. Kiss. Jalbă. Juncan. Jago. Liga. Jigau. Jic. Juberianu. Jibotean. Lincă. Licu. Latis. Liciu. Isuf. Laz. Kozak. Kelner. Josza. Lakatos. Junjan. Kuti. Lefter. Lavric. Lepadatu. Lache. Kocsis. Juca. Leica. Ivascu. Loghin. Kato. Lascu. Lengyel. Lixandru. Jurjiu. Lonean. Luben. Lascăr. Jivan. Kovasi. Juvina. Leucuta. Lesovici. Lemnaru. Kollo. Jarca. Junc. Kozma. Ivancu. Iovanica. Jugaru. Kanyadi. Izvernari. Jecan. Keller. Jeleriu. Lasak. Lăzureanul Leş. Lath. Kedves. Lucan. Kajtor. Logoteti. Iosivescu. Kese. Loloş. Katschka. Lincar. Jarnea. Kustan. Jitca. Lacatus. Istrati. Laurenţiu. Istodor. Jidoveanu. Ispăşoiu. Lazarovici. Liliac. Jurău. Lăsculescu. Lohan. Lazaroiu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Iosim. Lehoczi. Karpinszky. Langer. Konya. Lipo. 325 . Irimus. Kajar. Lotorosanu. Lipovan. Logofătu. Lesenciuc. Lazar. Kelemen. Lehene. Jinar. Ismană. Laszlo. Iriza. Jieanu. Jacota. Jimborean. Lascau. Jitaru. Lese. Lacatusu. Jian. Lapteş. Isache. Joita. Lobonţ. Keleman. Joica. Jura. Jaravete. Jercan. Katona. Lesko. Lăzărică. Kadar. Lucaci. Kardos. Istoc. Karacsony. Jiplea. Ivanescu. Lărgeanu. Jurj. Kaszler. Kolumban. Karcub. Lapusneanu. Jaraveti. Irimie. Lăudat. Lovişte. Leahu. Lechintan. Iurac. Ismănescu. Iovănescu. Ivan. Joian. Laes. Jugastru. Laios. Leafu. Lita. Lăzărescu. Jiva. Iusco. Lechea. Istrate. Leşeanu. Laslău. Jejeran. Laza. Iova. Klutsch. Kiraly. Levarda. Licurici. Lote. Lentoiu. Iovănel. Jurcă. Leopa. Latiş. Leuştian. Leva. Kotoi. Kaitar. Kotai. Latcu. Iremia. Lăcătuşum. Kosa. Izsak. Lipou. Krivosik. Limbean. Leustean. Jibeteanu. Lenco. Lorincz. Linte. Les. Kun. Lucaciu. Ivanovici. Jalba. Jecu. Lăzăroiu. Lăcătuş. Isofache. Leucus. Limbosu. Leonte. Jişa. Lipan. Iura. Lovin. Judea. Jurca. Lazariuc. Laschi. Lipciuc. Ispas. Joos. Lămăşeanu. Lasco. Iovu. Lichi. Litan. Ivana. Lodina. Lata. Lazin. Kurta. Ivănuş. Luţă. Kajtar. Ivancea. Larion. Jeler. Jipa. Lauran. Jarcu. Jurcuţ. Istudar. Lihat. Kasa. Kuji. Lorinţ. Linta. Isai. Leca. Istrătescu. Lerios. Kerekeş. Lapadat. Iosip. Lazarescu. Josan. Lodroman. Iovan. Lăluţ. Kohr. Lakatoş. Irimes. Jambor. Jurma. Lenard. Lal. Kispal. Laurentiu. Labă. Jinga. Ivăncioiu. Jantea. Lazea. Jugănaru. Kuna. Jorăscu. Latea. Lezeu. Istodorescu. Lolescu. . Jianu. Istudor. Jaglau. Kasler. Leah. Iuşan. Leoca. Liţoiu. Korodi. Kurti. Lokodi. Jurebie. Iuoraş. Irimia. Iozon. Levenţu. Lis. Liculescu. Lăpuşneanu. Iosivan. Iosu. Joo. Ivanciu. Lar. Jancso. Lăpuşan. Jurge. Jozsa. Jeflea. Linca. Jenaru. Limona. Iuhasz. Lăpuşte. Kapolnasi. Jucu. Letea. Lozneanu. Iuhoş. Juvină. Jude. Leuce. Irimiea. Laba. Irimescu. Joiţa. Kalcza. Lăutaru. Livadaru. Kovacs. Litoiu. Lificiu. Loloiu. Iota. Leonida. Koto. Iovanovici. . Koler. Kulcsar. Lixandra. Loth. Krubl. Kecskes. Ivaşcu. Lehau. Jula.

Matesan. Magina. Mesaroş. Marinas. Marincas. Luncanu. Mădularu. Manoloiu. Mermeze. Mester. Michiu. Mărtin. Marcut. Marosan. Mazălu. Maghiari. Marangoci. Majon. Mereuţă. Mangu. Micaş. Mates. Lutz. Lupas. Mica. Manta. Mardiniuc. Măciucă. Lupaşcu. Marinel. Mantu. Mangiurea. Margine. Luculescu. Melintescu. Maladoi. Mănişor. Măcriş. Lupse. Luntraru. Magheru. Magyar. Melcescu. Mangra. Malanca. Magda. Măran.Dr. Matyas. Marginean. Lupes. Lupaş. Mathe. Matara. Meclea. Marza. Manescu. Mandru. Mesesan. Mănăilescu. Macrinoiu. Lungeanu. Marciuc. Lupoae. Lupsa. Mesina. Măgirescu. Manoilă. Malciu. Macavei. Mătuşoiu. Melian. Lupitu. Medan. Luchiniuc. Marincaş. Mailat. Mateşan. Lupan. Măceaşă. Mârza. Mărăscu. Maja. Manase. Matyus. Lupşa. Mara. Madularu. Mantea. Mătăsaru. Mertz. Maziliu. Miclaus. Male. Mera. Mercea. Mandache. Miclean. Mateuţ. Mermezan. Madar. Lulea. Macarie. Magureanu. Mănăilă. Mândru. Macovei. Maritescu. Maris. Merlusca. Mărăşescu. Maierean. Lungulescu. Mache. Meisaros. Macioaca. Mezin. Luptaciu. Mandea. Lujerdean. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Lucescu. Macsut. Mandrila. Manoliu. Miclăuş. Meila. Merluşcă. Mănoiu. Malnasi.Manolescu. Marinca. Matiş. Medrea. Mărgelatu. Metea. Maniu. Mateaş. Magareata. Melniciuc. Maidan. Merca. Martinescu. Mezei. Margin. Malan. Marasescu. Martin. Lumînare. Matus. Medruţ. Mateescu. Lungoci. Maior. Matasaru. Marinica. Măgureanu. Meirosu. Marculescu. Luncă. Meca. Marchis. Mainerici. Melinte. Lupu. Luchian. Mesrobian. Melnic. Mărcuţ. Manga. Măgurean. Marga. Medrega. Metaxa. Mark. Marian. Magyari. Mancaş. Marinache. Mariş. Maksai. Maraloiu. Măruţă. Maruneac. Meteşan. 326 . Magaon. Martinovici. Marcus. Malcea. Luput. Măntescu. Merk. Malaiescu. Mahalean. Lupa. Lupşe. Marica. Mărincuş. Machedon. Mate. Meszaroş. Maxer. Magdas. Lung. Lumineanu. Mazâlu. Mândruţ. Mălan. Mărgăritescu. Lupascu. Lupuleasa. Mata. Lukacs. Marchiş. Marcarian. Margean. Mesaros. Matei. Maier. Man. Măcinic. Mateisescu.Matieş. Major. Luţu. Margineanu. Mărăcineanu. Marulis. Luppinger. Lupean. Mazăre. Măntoiu. Meleanca. Manda. Maliţa. Magurean. Manafu. Mereoiu. Macsim. Luha. Mandresi. Margarit. Marola. Mateiasi. Lupică. Lupşan. Marinică. Lupşea. Menea. Miclos. Mărgineanu. Marcovici. Mateş. Mercean. Lucuţ. Lupoaie. Mastei. Maravela. Lunguly. Micle. Luta. Matache. Lukucz. Mărcuş. Meşter. Marioara. Marosi. Mardale. Miclea. Maries. Mardare. Medaru. Lupuj. Mazilu. Maftei. Mărieş. Maroşan. Manolache. Mărginean. Marin. Marinaş. Mercioiu. Mămară. Mastan. Mica. Marghitas. Mascas. Meixemberger. Maciuca. Melcher. Matioc. Medeleanu. Marieş. Mandric. Mare. Mezdrea. Manoli. Mărculescu. Mălureanu. Marta. Maslea. Merfu. Melente. Mareş. Manolachi. Lupescu. Marcoci. Marinoiu. Meluta. Mănescu. Lupeanu. Manciu. Măcăneaţă. Maleş. Mar. Mărăcine. Micloş. Mesch. Mecu. Lungu. Luncaşu. Mada. Meszaros. Memet. Mălăescu. Măguran. Matea. Mătuşanu. Mascaş. Măndoiu. Malene. Lupulescu. Marton. Mazalu. Mănăstireanu. Mateiu. Mavrodin. Marghescu. Malea. Merluşca. Lup. Mezey. Mărgărietescu. Maracineanu. Mehedinţu. Mandalac. Mehedintu. Mărgărit. Malureanu. Maghiar. Marţi. Mamulea. Mares. Masnitz. Lucian. Mic. Merloi. Luncan. Margina. Meseşan. Lungan. Maxin. Maghear. Mălăianu. Marcu. Lutotovici. Macris. Maria. Marina. Manole. Manea. Mărăşoiu. Mânecă. Magdaş. Malita. Martalog. Mardar. Meraru. Maican. Măruntu. Manu. Măduţa. Mehes. Micnescu. Macaciui. Lunguleasa. Mastacan. Lupea. Luduşan. Ludescher. Lumezeanu. Mellau. Marinescu. Maxim. Manaila. Martalogu.

Mujescu. Murgilă. Militaru. Moisi. Mitruţ. Moanţă. Mile. Mihăescu. Moroiu. Nanciu. Mustafa. Mortură. Milos. Nazarie. Mihart. Moga. Mustea. Minea. Mînzală. Mocian. Mihon. Misăilă. Mîndrescu. Mirulescu. Mira. Murarescu. Mutaşcu. Musceleanu. Mocan. Moţ. Motoc. Mos. Motogna. Neacsa. Nastasescu. Momeu. Mitache. Miron. Modoianu. Mogoşanu. Moşescu. Mitru. Muntianu. Minculescu. Nastac. Nagy. Mihalea. Murg. 327 . Miroiu. Mititelu. Milea. Mihalik. Momanu. Mitrache. Nanu. Muşet. Mototolea. Neacsu. Mustatea. Milca. Musat. Neagoie. Mogoşan. Moisei. Mocănaşu. Morar. Miloi. Mierea. Nadoleanu. Movila. Mîrza. Mîţu. Millye. Nada. Morgovan. Moroti. Nastasia. Mihaita. Mitrea. Mihaiu. Mihăileanu. Mihut. Miga. Nastasache. Nartea. Moreanu. Neaţu. Morari. Mireuta. Mucea. Moise. Moroi. Mihaneţ. Morong. Mohorea. Mitoi. Minciu. Mustaţă. Mingireanu. Nadasan. Mitan. Molnnar. Micuţ. Nebunu. Mostiş. Naca. Nechiţă. Muscas. Mocanita. Murgoci. Moldovean. Modiga. Nan. Mosor. Nasta. Molea. Milian. Murguleţ. Moşor. Mucenicu. Neague. Neamtiu. Moldvai. Naghi. Nae. Neamţu. Mujoiu. Mirodone. Nadolu. Mina. Mironescu. Mitrescu. Musan. Mihailescu. Muja. Nagâţ. Milcu. Mihăiescu. Mihele. Morocăzan. Napa. Mirtea. Mihaela. Moisă. Mitescu. Mirea. Moş. Mutafa. Neag. Mladin. Mitroi. Mujea. Moţa. Nani. Miloş. Motan. Milas. Moisa. Mircioiu. Mihaly. Neacşa. Narita. Murza. Nacu. Mirel. Mufturel. Mîndruţă. Mîndruţ. Murariu. Mutiu. Mogoş. Nariţa. Naumescu. Mistreanu. Mot. Miulescu. Naidin. Mortu. Miricu. Mirica. Mosescu. Năstasă. Mitran. Mihali. Morlocan. Mociran. Mîndru. Murar. Mocăniţă. Năstăsoiu. Mitea. Mincu. Mocean. Mihuta. Motroc. Mischie. Mighiu. Moşincat. Nădrag. Miroslav. Murgan. Mijache. Neagă. Moza. Muscă. Mitu. Moncea. Muntean. Nandra. Mirescu. Mincă. Mihalache. Nache. Năstase. Morteci. Mihălteanu. Morărescu. Monu. Mihăiţă. Musca. Mihalteanu. Nazare. Modoran. Modi. Mindrut. Miries. Mihu. Mojoiu. Morărean. Moraru. Mihuţ. Nas. Naum. Muller. Neamtu. Motea. Nastasa. Miere. Mitrescu. Mocofan. Nănău. Muşat. Mogos. Mircea. Mioc. Moscovici. Motolea. Mucalau. Năstăsie. Neagoe. Nandrea. Mudure. Miru. Mitre. Mosneanu. Mosoiu. Nasalean. Mihale. Monea. Mihailovici. Nastea. Modreanu. Minulescu. Naia. Milaş. Moţoc. Miculescu. Mindrescu. Morlova. Mierluţ. Muscalu. Moroşanu. Minca. Molnar. Minoiu. Morea. Mija. Mutu. Miţu. Mugur. Murgu. Momir. Mircescu. Neaţă. Minciunescu. Neaga. Miholca. Nazat. Mudura. Muresan. Moldovianu. Morozan. Neagu. Mutea. Nagoda. Minuţ. Mihalcescu. Mitrofan. Moşoiu. Muraru. Navodaru. Mihai. Miculaş. Mihaescu. Movileanu. Nastai. Năulea. Mititean. Mustata. Muncaciu. Mihail. Mutascu. Mitocariu. Munteanu. Nadă. Napău. Morteanu. Nasui. Micu. Miska. Mortan. Moisoiu. Milchiş. Moises. Murăraşu. Moscu. Moiceanu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Miconi. Motorga. Moroz. Mirică. Mihordea. Mihalca. Mosneagu. Mihălcescu. Miu. Moroianu. Musuroia. Morosanu. Mocică. Moruz. Mihălţeanu. Muscan. Naciu.. Mîndroiu. Moisescu. Mogosanu. Neamţ. Năstac. Movilă. Năforniţă. Nados. Mladenovici. Mociofan. Mirza. Naghiu. Neagota. Moatăr. Mita. Moze. Mihaila. Mureşanu. Mureşan. Moca. Muşa. Mone. Neata. Morariu. Moroşan. Nănescu. Miklos. Neamu. Nadrag. Mustăţea. Morosan. Milu. Mihok. Mitroaica. Moţoi. Mihăilescu. Mihancea. Motoroga. Moştenaru. Mihalcă. Modog. Mihăilă. Moldovanu. Mihalaşcu. Mihalcea. Momalcan. Mureanu. Mitrica. Mocanu. Monah. Neatu. Modoranu. Miriţoiu. Mihalciuc. Mitraşcă. Moldovan. Miftode. Moşteanu. Mihoc. Milon. Motica. Neacşu. Morarescu. Mois. Moigradan. Naiden. Nechifor. Nastase. Mugioiu. Moman. Morun.

Pakucs. Otet. Olari. Oprişan. Padure. Onciu. Pandele. Negruţin. Pal. Negura. Oprică. Onofrei. Padurean. Otetelişanu. Nemeti. Negruţ. Ordean. Norita. Niculescu. Negru. Ochea. Panca. Pacala. Ogică. Orbulescu. Pantis. Ojog. Pană. Padina. Orasan. Obada. Nilas. Oneţiu. Odagescu. Ologu. Nicolai. Obreja.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Nechita. Paiu. Neculiţă. Nicoloff. Oroşan. Oprica. Opris. Paka. Negulescu. Oncioiu. Oţel. Olteanu. Pacuraru. Nehfedov. Oaie. Palaloga. Nicoriciu. Onaca. Ozsvath. Oiţă. Nistea. Neciu. Nistor. Negreş. Oargă. Nuta. Nedelescu. Osiac. Negrău. Papp. Novacescu. Oghină. Pais. Nedea. Opra. Pâclişan. Nedela. Otavă. Niţoiu. Onica. Ogasanu. Ogăşanu. Nemeth. Niţescu. Niţa. Obersterescu. Oprisor. Panfil. Niedl. Nyiko. Negrea. Oanţă. Negrilă. Nicolaescu. Orza. Palancanu. Onceanu. Nedeloiu. Negrui. Pacurar. Niscoveanu. Orosan. Nichitean. Opriţescu. Olescu. Nut. Orian. Onofre. Nuţu. Pantus. Opricean. Panisoara. Panescu. Nofit. Oneţ. Negrut. Negrean. Palfi. Nilă. Nicsa. Onose. Ovanes. Oprina. Onel. Panoiu. Norocel. Papuc. Nestor. Neghină. Nuna. Negriu. Opriţă. Olea. Pantelimon. Pamfile. Nedelcu. Palcau. Onita. Otvos. Niculache. Şpan. Pandrea. Palean. Orha. Oprescu. Panciu. Papici. Nemţanu. Opita. Niculaescu. Paduraru. Papara. Nicolaie. Pahontu. Osiceanu. Nicolae. Osz. Panea. Pana. Oproiu. Necsulescu. Neşu. Onea. Pandelescu. Onescu. Nitu. Noje. Neicu. Oşan. Negură. Neteam. Nită. Orghidan. Panturu. Olariu. Pancu. Nişulescu. Noghi. Niculita. Panduru. Oarga. Niculiţa. Pantiru. Niculai. Nita. Paşca. Ovreiu. Onicel. Pântea. Nicola. Palacean. Papadopol. Nemeş. Nicolaevici. Odor. Pacioaga. Nor. Paluc. Nichiforov. Oprisoiu. Ovidenie. Onaciu. Oiegas. Ognean. Olarasu. Ormindean. Oprişa. Neguţ. Necrici. Nicoară. Pânzaru. Nergheş. Orzac. Nencu. Oniţă. Pakot. Oniţa. Neculae. Osoian. Ogarlaci. Onutu. Olovinar. Papava. Nitulescu. Onau. Opran. Pantazi. 328 . Oana. Negrusa. Ogner. Necula. Olău. Negoi. Panti. Nerghes. Oberschi. Nuţă. Oprisa. Ostroveanu. Papacostea. Novak. Obrocea. Ochiu. Oprean. Ovadiuc. Neculcea. Nistorescu. Olaru. Opricescu. Osvath. Ouatu. Niculaş. Oţelac. Neniţă. Ochian. Noja. Onu. Orasanu. On. Oboroceanu. Paliu. Panţa. Negreanu. Palcău. Pachisan. Oprisan. Niţă. Orac. Olănescu. Oroian. Oanca. Olah. Opriţa. Oană. Opritescu. Nistora. Oltei. Obretin. Nedianu. Orsa. Papa. Nitescu. Pantilie. Palaloagă. Palade. Negoita. Ninacs. Necşulescu. Panaitescu. Novăcean. Netedu. Onisor. Oprişor. Oltean. Negrescu. Niculae. Ola. Nedelea. Nicu. Hotel. Nina. Obadă. Otan. Negoiţescu. Niram. Pantilă. Nutiu. Negrutiu. Nicoara. Paloş. Nedu. Olei. Oţelea. Orăşanu. Negoiu. Niculici. Panfir. Neculescu. Pagu. Opriş. Palcu. Orosz. Ostafie. Onexe. Onişor. Pap. Opincariu. Oprisoreanu. Necoară. Pantazeanu. Neghina. Paicu. Neculau. Ochean. Osman. Oniciuc. Oprita. Oros. Panainte. Nicodim. Oşwatt. Ochianu. Nicolescu. Neste. Ota. Oancă. Niţu. Olăroiu. Orăşean. Opincă. Oprea. Niculcea. Nicolau. Negoescu. Nicodin. Nenciu. Paşnicu. Oroş. Omer. Orban. Paizan. Negroiu. Obrejan. Niculiţă. Pamfil. Paica. Ogrezeanu. Negomireanu. Pandor. Nelega. Pancrat. Orz. Pacioagă. Pandi. Nica. Noaghiu. Ocolisan. Ossian. Neculai. Pall. Negut. Opre. Otoiu. Nicolicescu. Panait. Oniga. Oancea. Niculeţ. Nicorici. Ostafi. Olar. Nicula. Olti. Oporanu. Nemet. Oncescu. Pantezeanu. Ortelecan. Ned. Ogrean. Negoiţă. Panaite. Negrila. Pandelea. Onoiu. Panc. Pantea. Ninu. Pantiş. Novac. Pakai. Nichifor. Onuţ. Paşcu. Pantaleanu. Onet. Nico. Nichita. Negres. Oprinca. Oaida. Niste. Niţulescu. Neta. Norocea. Osan. Pacea. Olcean. Oncică. Nemes. Olivotto. Nutu. Oanea. Papavă.

Petruca. Parsan. Pleşcan. Persa. Pălan. Pogaciu. Păsculescu. Piciu. Pleşea. Perea. Ploscariu. Pisică. Penzes. Podelean. Pârvulescu. Pătrăşescu. Petcan. Pica. Plop. Pereanu. Petrini. Petrovai. Pătrăuceanu. Petchescu. Pascal. Pisleaga. Pomană. Piedică. Polverea. Pista. 329 . Petras. Pănescu. Peptu. Pîrgaru. Pătuleanu. Persu. Păuna. Picu. Parepa. Pleşca. Petrescu. Petrea. Pata. Parlea. Pădureţu. Pîrvu. Pohonţu. Peres. Petean. Pârvoi. Petria. Pîrvuleţu. Pascalău. Policea. Petrache. Pojar. Păslaru. Pâslă. Pîrvan. Pelle. Pisoi. Petruţi. Parghel. Paul. Pîrlea. Pleniceanu. Pintilescu. Păsat. Ploeştean. Piţ. Peterfi. Păcurar. Pasc. Pârvan. Piţigoi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Papucea. Pătraşc. Păcală. Ploae. Păducel. Piskolti. Petrut. Pătrînjei. Pastean. Poiana. Peltea. Paveliu. Pascu. Pîrvănescu. Piscanu. Petrişor. Pirvulescu. Petre. Paţurcă. Pestriţu. Păsăreanu. Pistolea. Pârlea. Podoreanu. Pîrva. Pat. Piroteală. Podariu. Petculescu. Pisica. Parauan. Pătruţescu. Pârâu. Penciuc. Peştean. Pârlău. Petescu. Peagu. Pătcaş. Poanta. Peicea. Petrus. Pîrvuţ. Păcurariu. Petriş. Plopeanu. Partenie. Pistol. Pînzariu. Petruţ. Pîslaru. Pereni. Poenar. Petcaş. Plopu. Patularu. Păun. Pariş. Pitu. Pătrunjel. Pătrău. Peter. Perju. Pocol. Pataki. Pera. Părău. Podaru. Pârciu. Plotuna. Perta. Peto. Podina. Pascariu. Patroiu. Parfene. Patrascu. Plaier. Pătraşcu. Ploscaru. Pau. Patrasca. Pîrnău. Pascalau. Poinar. Pastrama. Pasere. Pogan. Petrică. Petic. Parohia. Podaşcă. Parvan. Piscu. Petca. Pocşan. Pausescu. Pârvănescu. Pilea. Petriu. Pârsu. Petroianu. Pokus. Piţurcă. Paraschiv. Parcalab. Pencea. Parpală. Pecheanu. Patrichi. Podeanu. Plămădeală. Pauliuc. Petraş. Pintilei. Petruş. Pirlea. Patache. Pirău. Pirvu. Perticaş. Paulescu. Pavel. Plesca. Plugaru. Pereş. Perţa. Pîrcălabu. Perpelici. Pinte. Pănoiu. Pater. Pirnea. Pleşa. Păcuraru. Pechianu. Petru. Pitea. Parascu. Poeana. Păduraru. Petrusan. Pitica. Patrau. Perneş. Peţu. Pele. Perianu. Paroiu. Pîrşan. Păcăleală. Pirici. Pipernea. Pisău. Plătică. Patrascanu. Petresc. Polianov. Pietroşăneanu. Petruţa. Păunescu. Petrila. Patulea. Păsărin. Pauna. Pârvu. Petrisor. Petraru. Petrica. Peia. Picior. Păunoiu. Pocan. Pietraru. Pintea. Paulet. Parva. Podar. Piele. Pârcălabu. Pirva. Pavelescu. Păune. Pletea. Pasici. Pădeanu. Plăcintă. Petelean. Placinta. Pădurean. Pîrîianu. Pena. Paunescu. Poiană. Pizza. Pârjol. Penes. Pogor. Peicu. Pascălău. Plopianu. Pitigoi. Pisculescu. Pîrlog. Pomatariu. Pârvuţ. Petrici. Pepelea. Parfenie. Parvu. Piperea. Petreş. Penciu. Perian. Paval. Pîrcălăbescu. Petraşcu. Pastor. Plescan. Petri. Petran. Petrariu. Pirii. Pitulice. Patcas. Pit. Ples. Petrov. Pituţ. Peste. Pădureanu. Parască. Paraschi. Părcălab. Parje. Pârv. Perte. Petroiu. Paraschiva. Pîrvuţoiu. Pătrulescu. Petris. Pasztor. Ploştinaru. Pleavă. Para. Parasca. Patriche. Paraschivescu. Pirlog. Pislaru. Pelin. Polgar. Pascale. Pasăre. Perti. Pavaloiu. Pita. Pădurariu. Paraipan. Pasca. Paraschiveanu. Peleanu. Pîntea. Petric. Petroaica. Petrindean. Pitic. Pleşu. Pătroi. Petruţiu. Pîrneci. Perca. Parfeni. Paris. Pomponiu. Perse. Paştiu. Peligrad. Pieleanu. Pojum. Pogacean. Petrovici. Pescaru. Păvăloiu. Podgoreanu. Pirvan. Pîrjol. Pecingină. Paslaru. Platon. Pîrvulescu. Parvulescu. Pasa. Pinzariu. Pasparuga. Petra. Pătrascu. Pisleag. Pomoja. Plesa. Pascaru. Pasat. Pârlog. Pietrăreanu. Pleiner. Pădure. Paterău. Pistritu. Petrovan. Pîrcalab. Patan. Poşircă. Perţe. Pasnicu. Paven. Părpălea. Piroi. Pirtea. Pleter. Pintoiu. Păscuţ. Pernes. Pătrăşcoiu. Petreanu. Peptan. Pătruţ. Petcu. Pleşi. Perpelea. Pâslaru. Pintilie. Pasare. Podină. Pastramă. Paraschivoiu. Petruşcă. Poenaru. Pestean. Petrean. Pătru. Pastiu. Petrehuş.

Rizescu. Potopea. Raţ. Raduca. Remetan. Purcărea. Raţă. Pupăză. Prunaru. Rauta. Roiban. Radacina. Racianu. Radi. Rode. Ristoiu. Putinică. Răutu. Repciuc. Purcia. Răpan. Purdescu. Roşianu. Rariga. Rogozea. Rapeanu. Romaneag. Roşescu. Potorac. Ratcu. Popp. Rogozeanu. Puichita. Răceală. Razmoş. Roşiu. Portik. Ponoran. Purcel. Preda. Rascotă. Purcea. 330 . Rimac. Raiciu. Prundeanu. Ripanu. Risco. Popan. Raita. Puzdrea. Roşculescu. Rednic. Pusera. Rizea. Pricopie. Ravas. Răduţu. Riza. Pugna. Puie. Radu. Rites. Rebegea. Roman.Dr. Rata. Rapa. Predoiu. Racovita. Potroaca. Raducu. Poroşnicu. Rogojinaru. Roşca. Potra. Roba. Răduţa. Pordea. Raghina. Presură. Prescorniţoiu. Redinciuc. Roadevin. Rebeca. Roncea. Robotin. Reszeg. Prună. Prisacariu. Puşcaşu. Răducan. Raulea. Răduca. Priceputu. Reti. Postolachi. Puşcatu. Răducă. Purdea. Pusta. Postelnicu. Potre. Procopie. Remus. Pricopi. Pop. Reiter. Raileanu. Rezeanu. Rogojină. Răileanu. Rodina. Pura. Remuş. Pruna. Postelnicescu. Răuţă. Rogojina. Răcăşan. Răceanu. Rădeanu. Romitan. Popoviciu. Popirtac. Rogozan. Radulescu. Robas. Pricope. Ridichie. Ravai. Rădoi. Psaropol. Predoi. Răcean. Raduly. Poruţiu. Răţoi. Răducanu. Reiz. Radovici. Rafira. Râpă. Racz. Robu. Preoteasa. Rat. Pupaza. Răzvan. Rada. Rîsu. Rogobete. Rizan. Rosoga. Preduşcă. Răgman. Rastau. Ramniceanu. Rarinca. Râbu. Robb. Rădulică. Prata. Prăjitură. Radoslav. Răducu. Rogoveanu. Racu. Romaniuc. Rogoz. Roescu. Rece. Procopiu. Radosu. Rezmives. Procopovici. Puican. Radovan. Popârlan. Rad. Răscanu. Ralea. Roşoiu. Porumboiu. Prunache. Raia. Rof. Profir. Rapan. Popaluca. Potoceanu. Ristoscu. Popovits. Pustianu. Rădulescu. Romoşan. Rendeş. Răduta. Reştea. Puşcaş. Popi. Rosca. Ratin. Rogojan. Riedl. Roibu. Purice. Puiulet. Rînculescu. Postolache. Rău. Popovici. Răută. Rafailă. Radomir. Rizoiu. Putanu. Preduţ. Rota. Predişor. Rakossy. Rebrean. Răduţă. Roşcan. Praţa. Presura. Prada. Procop. Potcovaru. Râpa. Rotariu. Poran. Poştaru. Rîşniţă. Pufu. Rosioru. Predescu. Prutianu. Roată. Racolta. Prisacaru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ponea. Robe. Rachieru. Puscas. Rădoiu. Pruneş. Prunduş. Rolea. Ranga. Popvici. Porumb. Puşcău. Prepeliţă. Ros. Pucheanu. Puiu. Rădulea. Prundiş. Purice. Romulus. Razmus. Popoiu. Pralea. Prunean. Potolea. Prunescu. Popica. Precup. Rebenciuc. Pristavu. Presecan. Pribeagu. Pretorian. Răşcanu. Rohozneanu. Popov. Retegan. Prioteasa. Proteasa. Puia. Popazov. Potlog. Proca. Roşoga. Purdel. Rain. Racoceanu. Prejneanu. Răchită. Prunea. Ragabeja. Resiga. Prislopeanu. Purcarin. Rosculescu. Remeş. Pruneanu. Robitu. Rapolti. Prodan. Pruteanu. Potop. Prihotin. Porcişanu. Racoviţă. Pufulete. Rîcu. Revnic. Răduţ. Racheru. Postu. Popeanga. Raicu. Rentea. Rosnafszky. Posirca. Prodea. Raduta. Rîşteiu. Pustan. Raican. Purece. Purcaru. Pristoleanu. Puşcă. Puşkaş. Rădan. Rakoczi. Pupezescu. Pungă. Raceanu. Rebreanu. Romascan. Popita. Pup. Ragea. Robescu. Radoi. Rafail. Răican. Porcarin. Roata. Potcoava. Puscasu. Puicea. Praja. Rădăcină. Popescu. Roca. Raica. Predoană. Prisacă. Poptile. Protopopescu. Popa. Rob. Pricop. Rabulea. Roatis. Popenciuc. Roşculete. Rau. Purcărelu. Reut. Potcoavă. Postaru. Prisăcaru. Romosan. Rosu. Raducanu. Rotar. Ristea. Popic. Purda. Predut. Rosan. Pupazan. Pripon. Răcuteanu. Prisecariu. Preotu. Rechisan. Raicea. Romanescu. Purcarita. Preja. Rablau. Racovan. Ratiu. Roncov. Potîrniche. Prisecaru. Robea. Resmeriţă. Ponta. Purtan. Rădescu. Poptămaş. Puşcu. Rocşoreanu. Porancea. Roşioru. Purza. Puianu.

Samfiroiu. Rusti. Serediuc. Ruşanu. Scoruşanu. Sin. Saftoiu. Simionov. Sărdărescu. Sofian. Sirbu. Rotea. Sidon. Rugină. Săvuică. Slavu. Schaser. Rujoiu. Salomia. Sarbu. Sandulescu. Simulescu. Secoşan. Săbăduş. Sofronie. Seraficeanu. Sindicatul. Simion. Rujan. Socaciu. Simian. Sandu. Serafim. Severineanu. Rusz. Skirta. Smoleanu. Rusu. Serafinceanu. Slabu. Runceanu. Ruxanda. Sascau. Samogyi. Sincu. Solom. Solomon. Rovenţa. Simoiu. Secăreanu. Sofron. Ruja. Scutaru. Sipoş. Silvasan. Samfira. Rusanu. Sas. Sburlea. Săndulache. Smechea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Rotaru. Secară. Saracut. Sofia. Scorupschi. Sibianu. Rotescu. Simionescu. Salomiu. Silivestru. Sana. Roz. Scurt. Schiau. Sandru. Sirca. Serei. Sandulache. Seimeanu. Sima. Sevastian. Sălăgeanu. Sîrb. Săcuiu. Rută. Sebe. Simonfi. Schnabel. Sabău. Scheibert. Sălcianu. Rovinar. Savulescu. Sajtos. Sâmbotin. Săvescu. Sărac. Sînza. Sofan. Ruginescu. Sîmpetru. Rupa. Sălăgean. Sandolache. Sabadas. Soare. Sârbu. Silaghi. Smochina. Salyi. Săftoiu. Smavandache. Sfetcu. Sîrca. Semen. Săliştan. Smadu. Sicoie. Roventa. Someşfălean. Scripcariu. Sina. Schedu. Seres. Sipos. Seriţan. Serghei. Ruica. Serghie. Santa. Silisteanu. Sarkozi. Salaoru. Siel. Samit. Smărăndoiu. Saliu. Slic. Sandica. Saisuc. Săndică. Sersea. Schiopu. Schiopescu. Serac. Sillo. Smîntînă. Saghin. Rusinov. Sârbulescu. Sechei. Simonca. Sîmpetrean. Ruţă. Sănduloiu. Sararu. Slav. Slămnoiu. Samargiu. Sabadis. Sim. Sbera. Rusen. Sîrcă. Sichet. Silvestru. Rujoi. Sisu. Schiaua. Scorţan. Serbu. Sion. Soca. Sîrghie. Schneider. Smaranda. Schonauer. Sandală. Socaci. Sachelaru. Salceanu. Salajan. Sâmbeteanu. Roznoveanu. Soceneantu. Saulea. Selagea. Sebestyen. Socea. Săraru. Sime. Schiman. Soitariu. Seiche. Ruşcuţ. Sirbulescu. Scrieciu. Simeon. Saru. Sîrbu. Sabo. Savescu. Simon. Sicsai. Salariu. Simu. 331 . Savin. Secula. Sirma. Ruzsa. Seitan. Schinteie. Schmidt. Serghe. Slăveanu. Slavic. Rozoleanu. Săcăluş. Sabau. Scorei. Sîrbulescu. Sala. Simionaş. Serbaneci. Scrob. Sauer. Sinca. Slujitoru. Scorbureanu. Sofronea. Sasu. Seizu. Săndulescu. Silveanu. Slobozeanu. Sasaran. Skekely. Sgondea. Sinea. Sichim. Secara. Sălceanu. Sferle. Sfrengeu. Silea. Solymosi. Sicoe. Sălăjan. Sianescu. Sidea. Salamon. Sandra. Sătmăreanu. Săpunaru. Sebeşi. Sibinescu. Scheusan. Sameş. Sărmaş. Sbircea. Rusănescu. Saşu. Seling. Ruse. Sereş. Simina. Simuţi. Selejan. Smarand. Salanta. Sârboiu. Satmari. Scarlet. Rugea. Saveanu. Săvulescu. Scutariu. Saigiu. Runcan. Selcudean. Saftiuc. Serdean. Smărăndescu. Scoică. Sendroiu. Slaveanu. Silaş. Scîrtocea. Secherneş. Selea. Socheri. Sampetru. Scheuşan. Santău. Sauca. Sasu. Sînc. Screciu. Selaru. Scîntei. Savianu. Roşu. Serbanescu. Severin. Serea. Saioc. Saszet. Sava. Scarlat. Sogor. Sike. Sebesi. Sabou. Ruscior. Solyom. Ruseu. Scorobete. Sălăjean. Someşan. Roxin. Secosanu. Simininschi. Sociu. Seros. Sinoi. Sinevici. Silion. Seciu. Sacota. Soane. Sidor. Sitaru. Sferlea. Sgârcea. Silachi. Rugina. Samoilă. Rusan. Simiz. Rusescu. Sarca. Scripcaru. Siminischi. Sandor. Smintina. Sata. Sale. Schiteanu. Smedescu. Slăvescu. Salagean. Roth. Safta. Săvoiu. Socolov. Sibişan. Selegean. Samson. Simeanu. Sărăcuţ. Savu. Socianu. Seceleanu. Sâncelean. Rudisteanu. Scarlatescu. Secuianu. Săliştean. Serdiuc. Serafin. Sanislav. Societatea. Smarandache. Soitu. Serban. Runcanu. Scoica. Scărlătescu. Sirb. Sărăcin. Salai. Sămărghiţan. Sav. Sarkadi. Simuţ. Socol. Samoila. Simescu. Ruican. Sanfira. Secu. Scurtu. Schiop. Smărăndache. Sauciuc. Rus.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Somodi, Somogyi, Sonea, Sonei, Sonkereki, Soos, Sopon, Soponar, Soporan, Sora, Soran, Sorban, Soreanu, Sorescu, Sorică, Sorici, Soroceanu, Soroiu, Sortan, Sotir, Sotchi, Stamate, Stamatie, Stamatoiu, Stancescu, Stancioiu, Stanciu, Stanciugel, Stanciuc, Stanciulescu, Stancovici, Stancu, Stanculea, Stanculescu, Stânea, Stanean, Stanescu, Stângă, Stângăcianu, Stanica, Stanila, Stanimir, Stanoiu, Stanomir, Starc, State, Statie, Stavar, Stavarache, Stavăr, Stavila, Stavilă, Stăiculescu, Stămătoiu, Stăncescu, Stănchescu, Stăncilă, Stănciucu, Stănciulescu, Stănculea, Stănculesc, Stănculescu, Stăneci, Stănescu, Stănică, Stănilă, Stăniloiu, Stănoiu, Stănuică, Stătescu, Stătică, Stef, Stefan, Stefănescu, Steflea, Stefu, Stegaru, Stelea, Stelescu, Stelian, Stelli, Stemata, Stemate, Stematiu, Stepănescu, Ster, Sterca, Stere, Sterea, Sterian, Sterie, Sterp, Sterpu, Stet, Stetco, Stevar, Stiau, Stinga, Stinguţă, Stirb, Stirbu, Stiuca, Stiuj, Stînea, Stîngaciu, Stîngă, Stîngu, Stochirlea, Stoean, Stoenescu, Stoenoiu, Stoia, Stoian, Stoianoglo, Stoianov, Stoianovici, Stoica, Stoican, Stoicescu, Stoicheci, Stoichiţă, Stoichici, Stoichiţescu, Stoicovici, Stoicuţ, Stoicuta, Stoie, Stoienescu, Stoinea, Stoleriu, Stoleru, Stolojan, Stolojanu, Strain, Strajan, Strâmbu, Strat, Stratan, Stratila, Straton, Stratone, Stratu, Stratulat, Straut, Strava, Străoanu, Strătilă, Streche, Streşnă, Stresna, Stricescu, Strîmbeanu, Strîmbu, Stroescu, Stroia, Stroian, Stroie, Stroiu, Strugari, Strugaru, Stuparu, Stupineanu, Stupu, Sturz, Sturza, Sturzoiu, Sturzu, Suba, Subcinschi, Subţirelu, Suceveanu, Suchici, Suciu, Suditu, Sugubete, Suhan, Sularea, Sulea, Suleac, Sultan, Sultana, Sulyok, Suman, Sumanariu, Sunei, Supuran, Sur, Surcel, Surd, Surdescu, Surdu, Surduc, Surducan, Suru, Surugiu, Susai, Susan, Susanu, Susaru, Suseanu, Suselea, Suta, Suteu, Sutic, Suto, Sutoi, Sutu, Suveg, Szabo, Szakacs, Szakal, Szalay, Szaniszlo, Szanto, Szasz, Szatmari, Szegedi, Szekely, Szeles, Szentes, Szep, Szigeti, Szigyarto, Szilaghi, Szilagyi, Szilvasi, Szlenka, Szocs, Szoke, Szollosi, Szopri, Szots, Szucs, Şandor, Şerb, Şoarece, Şoricică, Ştef, Ştefan, Ştefana, Ştefanescu, Ştefaniu, Ştefanov, Ştefanovici, Ştefănescu, Ştefănică, Ştefănoiu, Ştefu, Ştefuţ, Şumudică, Tabac,Tabacaru, Tabacu, Taban, Tabara, Tabără, Taşcău, Tacea, Tache, Tacotă, Tacu, Taflan, Tagîrta, Taifas, Takacs, Talaba, Talabă, Talanga, Talasman, Talianu, Talmos, Taloş, Taloi, Talos, Talpau, Talpă, Talpeş, Talpeanu, Talpos Tamaş ,Tamas, Tamasan, Tamasi, Tamba, Tanasa, Tanase, Tanasescu, Tanasie, Tanasov, Tanc, Tancau, Tancuse, Tanczos, Tanislav, Tanko, Tanta, Tantas, Tanvuia, Tanvulea, Tapalaga, Tapu, Tar, Târ, Taraş, Taralunga, Taran, Taranu, Taras, Tarau, Tarba, Tarcatu, Tarcau, Tarcea, Tarita, Tarlea, Tarlungeanu, Tarnar, Tarta, Tartan, Tartă, Târziu, Tasala, Tasca, Tascău, Tase, Tasnadi, Tat, Tatar, Tataran, Tataru, Tatolici, Tatomir, Tatu, Tatucu, Tatulici, Tatut, Taune, Taut, Tazlauanu, Tăbăcaru, Tăbîrcă, Tăerel, Tăgârţa, Tălpeanu, Tămaş, Tămăşanu, Tămătaş, Tănasă, Tănase, Tănasie, Tănăsescu, Tănăsoiu, Tărăcilă, Tărău, Tărlungeanu, Tărtăreanu, Tătar, Tătaru, Tătăruş, Tătucu, Tătulescu, Tăut, Tăutu, Tcaciuc, Tcaiuc, Teaca, Teacă, Teaşcă, Teanc, Tecşa, Tecar, Tecuceanu, Tecucianu, Teculescu, Tedorescu, Teglas, Telcian, Telea, Teleanu, Telecan, Teleki, Teleman, Telescu, Teleu, Telteu, Temeş, Temelie, Temian, Tempe, Tencu, Tene, Tenea, Tentea, Teodor, Teodorascu, Teodoreanu, Teodorescu, Teodorof, Teodoru, Teodosiu, Teoharie, Tepfenhart, Terente, Terhesiu, Tescaru, Teslovan, Tetcu, Tetea, Teşu, 332

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Teuşdea, Theer, Tiţa, Tianu, Tibacu, Tibuleac, Tica, Tică, Ticărel, Ticle, Ticovschi, Ticu, Ticula, Tifor, Tiganus, Tigau, Tilea, Tilica, Tilică, Tilimon, Tilinca, Tilincă, Tilita, Timar, Timaru, Timiş, Timişan, Timir, Timis, Timoc, Timofei, Timofte, Timofti, Timp, Timpau, Timus, Tinca, Tincu, Tiniuc, Tinta, Tintaru, Tintas, Tintea, Tioreanu, Tipa, Tiplea, Tiplica, Tir, Tira, Tirb, Tircol, Tirdea, Tirichiţă, Tirigan, Tirisca, Tirlă, Tirle, Tirlea, Tiron, Tirpe, Tirziu, Tiseanu, Tismănariu, Tismănaru, Tistu, Tita, Titianu, Titica, Titienari, Titire, Titu, Tiu, Tiuc, Tiuca, Tiugan, Tiulescu, Tiutiu, Tivadar, Tivig, Tizu, Tîmplaru, Tîrcă, Tîrlea, Tîrvelea, Tîrziu, Toader, Toana, Toba, Tobă, Tobescu, Tobias, Toboşaru, Toc, Toca, Tocac, Tocaciu, Tofan, Toşcă, Tocu, Toda, Todea, Toderaş, Toderici, Todericiu, Toderoiu, Todica, Todică, Todiraş, Todirică, Todor, Todoran, Todorescu, Todosin, Tofan, Togan, Togoe, Toia, Toie, Toiu, Tok, Toke, Tolbaru, Tolea, Tolgyi, Toma, Tomşa, Tomasciuc, Tomescu, Tomi, Tomici, Tomita, Tomo, Tomodan, Tomoiu, Tomos, Tomosoiu, Tomotaş, Tomozei, Tompa, Tompea, Tomsa, Tomuş, Tomuţ, Tomuţa, Tomuţă, Tomulescu, Tonca, Toncean, Tonciu, Tonea, Toneanu, Tonescu, Tonita, Topai, Topala, Topală, Topan, Topârcean, Topciu, Topea, Topfner, Topliceanu, Topoe, Topor, Toporan, Tordai, Torja, Torje, Tornea, Toroc, Toroipan, Torok, Toroplean, Trifu, Trincă, Trip, Tripa, Tripcea, Tripe, Tripon, Tritean, Troaca, Troacă, Trocan, Trof, Trofin, Troie, Tropoe, Truţa, Truţă, Truşca, Truşcă, Trufaş, Trufan, Trufas, Trufasila, Trufea, Truia, Truica, Truică, Truinea, Trulea, Trupina, Trusca, Truta, Ttruinea, Tuşa, Tuţă, Tuca, Tucan, Tucă, Tucra, Tudor, Tudora, Tudorache, Tudoran, Tudorancea, Tudorascu, Tudorescu, Tudorica, Tudorică, Tudorici, Tudorie, Tudoriu, Tudoroiu, Tudoroniu, Tudosa, Tudosă, Tudose, Tudosescu, Tudosie, Tudureanu, Tufa, Tufan, Tufă, Tufeanu, Tufis, Tufoi, Tuhuţ, Tuhuţin, Tuianu, Tuica, Tuică, Tulba, Tulbure, Tulceanu, Tulei, Tuluca, Tuluceanu, Tulvan, Tumurug, Tun, Tunaru, Tunea, Tuns, Tupa, Turai, Turaiche, Turbatu, Turburan, Turbureanu, Turc, Turcan, Turcanu, Turcas, Turcescu, Turcin, Turcitu, Turcu, Turda, Turea, Turean, Turiac, Turian, Turjuc, Turlea, Turlete, Turluianu, Turmac, Turoiu, Turtoi, Turtoiu, Turturea, Turtureanu, Turturica, Turturică, Tusa, Tuser, Tuta, Tutos, Tutoveanu, Tutu, Tutuc, Tutueanu, Tutui, Tutuianu, Tutulan, Tutunaru, Tuturaş, Tuturas, Tuvene, Tuza, Taga, Ţăpârdea, Ţapu, Ţugui, Ţugulan, Ţăran, Ţăranu, Ţăroi, Ţăoarţă, Ţociu, Ţurcaş, Ţurcan, Ţurcanu, Uţă, Udatu, Udma, Udor, Udrea, Udrescu, Udroaica, Udroiu, Ududec, Ugrutan, Uidumac, Uilecan, Ulceluşe, Ulici, Ulmann, Ulmeanu, Ulmet, Undreiu, Unga, Ungar, Ungur, Ungurean, Ungureanu, Ungurianu, Unguru, Ungurusan, Untaru, Untea, Untu, Urban, Urda, Urdă, Urdăreanu, Urdea, Urea, Ureche, Uricanu, Uricaru, Urmuzache, Urs, Ursa, Ursache, Ursachi, Ursan, Urse, Ursea, Ursescu, Ursu, Ursuţ, Ursulescu, Urszuly, Uruc, Urucu, Urzică, Urziceanu, Uscatu, Usturoi, Usurelu, Uta, Utulete, Uşurelu, Uzum, Uzuru, Vacarelu, Vacarescu, Vacariu, Vacaru, Vacea, Vaciu, Vaculişteanu, Vadan, Vadean, Vadeanu, Vaduva, Vagner, Vaida, Vaideanu, Vajda, Vajna, Vâlcea, Valceanu, Vâlceanu, Valcu, Vâlcu, Vale, Valea, Valean, Valeanu, Valenas, Valeţ, Valimareanu, Vamanu, Vameş, Vamvu, Vana, Vanani, Vânătoru, Vanc, Vanca, Vancea, Vanci, Vancsa, Vancu, Vandici, Vandor, Vanghele, Vangheli, Vara, Vântur, Varadi, Varan, Vararu, Vardianu, Varga, Vârgolici, Vari, Varje, Varlam, Vârlan, Vartie, Varmaga, Varodi, Varro, Varna, Vartolomei, Varvara, Varvaroi, 333

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Varza, Varzaru, Varzescu, Vas, Vasaliut, Vasarhelyi, Vasc, Vascan, Vascu, Vasi, Vasian, Vasil, Vasilăţeanu, Vasilea, Vedinaş, Veleanu, Velescu, Velica, Velican, Velicea, Velici, Velicu, Venter, Verban, Verde, Verdeş, Verdes, Vereş, Veres, Veress, Vergu, Vesa, Vescan, Vesman, Vezentan, Vezeteu, Vezoc, Vişa, Vişan, Viasu, Viaşu, Vişcan, Vicea, Vicol, Vicoveanu, Vid, Vida, Vidican, Vidoe, Vidrascu, Vidru, Viţelariu, Viţelaru, Vieriu, Vieru, Vigh, Vijaica, Vila, Vilău, Vilcan, Vilceanu, Vilcu, Vîlciu, Viman, Vinţan, Vincze, Vinerean, Vinersar, Vint, Vintan, Vinter, Vintila, Vintilă, Vintilescu, Vinulescu, Vişoiu, Vioreanu, Viorel, Virag, Virgolici, Virlan, Virşe, Virvani, Visa, Visalon, Vîrşe, Vîrvani, Vlad, Vladaia, Vladescu, Vladi, Vladimirescu, Vladoiu, Vladu, Vladucu, Vladulescu, Vladut, Vladuti, Vlaescu, Vlaic, Vlaicu, Vlajie, Vlangar, Vlas, Vlasceanu, Vlase, Vlasie, Vlasiei, Vlădărean, Vlădescu, Vlădaia, Vlădia, Vlădoiu, Vlăduţ, Vlăducu, Vlăduţescu, Vlădulescu, Vlăsceanu, Voda, Vodă, Vodislav, Voiţ, Voian, Voica, Voican, Voicescu, Voichitoiu, Voicila, Voicilă, Voicu, Voiculeţ, Voiculescu, Voie, Voin, Voina, Voinea, Voineagu, Voinescu, Voinic, Volintiru, Voloagă, Vonu, Vorniceanu, Vornicu, Voroneanu, Vosloban, Vrabete, Vrabie, Vrabiev, Vraci, Vraciu, Vrâncean, Vranceanu, Vrânceanu, Vrănceanu, Vrapciu, Vrăbete, Vrăjitoru, Vreme, Vrencean, Vrinceanu, Vrînceanu, Vrote, Vuşcan, Vulcan, Vulcănescu, Vulcu, Vulpe, Vulpescu, Vulpie, Vulpoiu, Vultur, Vulturu, Vura, Vutcovici, Waks, Werlein, Zabet, Zabou, Zagrean, Zah, Zaha, Zahan, Zaharescu, Zamfir, Zaharia, Zaharie, Zahariea, Zahariuc, Zaheu, Zaharu, Zahiu, Zahorte, Zain, Zane, Zanfir, Zamfira, Zamfirescu, Zanopol, Zăbavă, Zăinescu, Zărnescu, Zăvoianu, Zăvoranu, Zdrânc, Zdrenghea, Zdroba, Zdroe, Zeca, Zecheru, Zegheru, Zeicu, Zemba, Zepa, Zezeanu, Zgârdău, Zgăbei, Zgîrg, Zglobiu, Zgondea, Zgonea, Zgriba, Zgripcea, Zgroni, Zgubea, Ziadin, Zibileanu, Zicu, Zidaru, Zidăroiu, Zima, Ziman, Zimanyi, Zimbru, Zimta, Zinca, Zisu, Zlate, Zlibuţ, Zlota, Zlotea, Zmău, Zmeu, Zodie, Zoe, Zoia, Zoica, Zoican, Zoicas, Zoituc, Zoltan, Zorila, Zorilă, Zorio, Zorlescu, Zorliu, Zota, Zotta, Zotter, Zsigmond, Zsok, Zutor, Zugravu, Zugrăvescu, Zuiac, Zurgălău.

334

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

CUPRINS CAPITOLUL I - Consideraţii introductive ............................................ 9 1.1. Noţiuni generale ........................................................................... 9 1.2. Concepţia actuală despre numele persoanelor ......................... 10 1.3. Definiţii ale numelui .................................................................... 15 1.4. Caracterele juridice ale numelui ................................................ 16 Capitolul II - Evoluţia numelor şi prenumelor................................... 18 2.1. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume .................................... 18 2.2. Evoluţia numelor şi prenumelor la români ................................. 26 Capitolul III - Antroponimia sau antropologia onomastică ............. 48 3.1. Definiţia cuvântului „Antroponimie” ............................................ 48 3.2. Noţiuni generale ......................................................................... 48 Capitolul IV - Clasificarea numelor .................................................... 51 4.1. Noţiuni generale ......................................................................... 51 4.2. Criterii de clasificare ................................................................... 51 Capitolul V - Porecla ........................................................................... 57 5.1. Definiţii ale supranumelui sau poreclei ...................................... 57 5.2. Clasificarea supranumelui sau poreclei ..................................... 58 Capitolul VI - Pseudonimul ................................................................. 61 6.1. Definiţii ale pseudonimului ......................................................... 61 6.2. Clasificări ale pseudonimului ..................................................... 62 Capitolul VII - Modalităţi de dobândire şi modificare a numelui de familie şi a prenumelui ............................ 65 7.1. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui ............................................................................. 65 7.1.1. Introducere.......................................................................... 65 7.1.2. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. 62 C. fam.) .............................................. 66 7.1.3. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. 64 C. fam.) ......................................... 67 7.1.4. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi ............................... 68 7.1.4.1. Termenul de înregistrare a naşterii ............................. 69 7.1.4.2. Actele necesare înregistrării naşterii ........................... 69 7.1.5. Dobândirea prenumelui de către nou-născut ..................... 71 7.2. Modificarea numelui de familie .................................................. 72 7.2.1. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie ............................................................... 73
335

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

7.2.1.1. Noţiuni generale .......................................................... 73 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei............................................................ 87 7.2.2.1. Noţiuni generale .......................................................... 87 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei ..... 88 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei .......... 90 7.2.3. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei ............................................................................. 92 7.2.3.1. În cazul încheierii căsătoriei ........................................ 92 7.2.3.2. Numele de familie după desfacerea căsătoriei ........... 93 7.2.3.3. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei ............. 95 7.2.3.4. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi ............................................................... 96 7.3. Apărarea drepturilor nepatrimoniale .......................................... 97 Capitolul VIII - Numele de familie şi prenumele din punct de vedere religios ....................................................... 100 8.1. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios ...................................................................... 100 8.2. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români ................................. 105 Capitolul IX - Nume şi prenume mai rar folosite ............................ 109 9.1. Noţiuni generale ....................................................................... 109 9.2. Nume şi prenume mai rar folosite în România ........................ 113 9.3. Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova ............................................................................... 115 9.4. Nume ciudate la copiii de actori ............................................... 117 Capitolul X - Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă. .......................... 118 10.1. Definiţie .................................................................................. 118 10.2. Sediul materiei ....................................................................... 119 10.3. Competenţa de soluţionare a cererilor................................... 121 10.4. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui .................... 121 10.5. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui .............................................................. 125 10.6. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ....................................................................... 127 10.7. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ............... 139 10.8. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă .................... 140 10.9. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite . 141 10.10. Schimbarea numelui de familie al copiilor ........................... 142
336

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

10.11. Căi de atac ........................................................................... 142 10.12. Unele precizări ..................................................................... 143 10.13. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate.................................... 144 10.14. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne ............ 147 ÎN LOC DE CONCLUZII...................................................................... 151 Anexa nr. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) .................................................................. 152 Anexa nr. 2 Pseudonime folosite de scriitori................................... 163 Anexa nr. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale ......... 170 Anexa nr. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari ...................... 172 Anexa nr. 5 Pseudonime din lumea sportului ................................. 174 Anexa nr. 6 Pseudonime din domeniul religios............................... 176 Anexa nr. 7 Pseudonime folosite de politicieni ............................... 176 Anexa nr. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui............................. 178 Anexa nr. 9 Numele de familie din România .................................. 315

337

. AUTORII ADUC RESPECTUOASE MULTUMIRI: .Domnului Daniel Leontin VRAJITORU (Bucureşti).Domnului Michael BON KHALIL (EL BACHA Bucuresti).Domnului Marin DEPARATEANU (L&D CONSTRUCT Bucureşti).Familiei Horatiu Catalin BONEA (Satu Mare). . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru sprijinul acordat.Domnului Titi MUNTEANU (TREXIMCO Bucureşti).Domnului Gheorghe VOICU (PETROM Bucureşti).DomnuluiAdrian TEODORESCU (TEOMARG Bucureşti).Mures). .Domnului Iulian ZAGAEVSCHI (ROMNATIONAL Constanta). . .Dr.Domnului Bogdan ZOTTER (RENOVAL Bucureşti). Adrian MIHAI şi Radu MOLNAR (Agenţia de Investigaţii INTERSAMPOL PROFESIONAL Bucureşti). . . .Domnului Marius Sorin BOZGAN (ELITE CARS Bucureşti).Doamnei Ecaterina COROBOIANU (Asociaţia pentru Formare în Domeniul Securităţii Private Bucureşti). . 338 . .Domnului Petrică JITARU (Bucureşti).Domnului Julien STAROSTA (SHAPIR Bucureşti). . .Domnului Domnului Ferenc NAGY (NAPA IMPEX Tg. . .Domnului Doru PETRE (PERFORM CENTER Bucureşti). .Domnului Mihai BERECZKI (PROSECURITY DISTRIBUTION Bucureşti).Domnilor Ioan GHERE. .Familiei Angela şi Petru SIMA (DIASIM STYLE Satu Mare).Domnului Paul MOGA (Tg. .SC SMITH & SMITH SRL Bucureşti. .Mures). .Domnului Tony SHAMEL (GIVATI Cluj-Napoca). . .Domnului Cătălin NEAGU (TOP FACTORING Bucureşti).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful