Dr.

Paraschiv Peţu ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Ionel Torja

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Bucureşti 2011

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

MOTTO:

„Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia, altfel ea este numai în tine“!
Nicolae IORGA

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

autorii volumului. Reluând critic. eram convins că despre numele persoanei fizice nu mai sunt prea multe lucruri de spus. Ei au atins deja puncte importante din pasionantul parcurs editorial în care s-au înrolat. pe care cititorul interesat de domeniul stării civile îl va inspira cu nesaţ la lectura cărţii acesteia. un aer nemaiîntâlnit. ci şi veritabile calităţi publicistice. Tomuri serioase abordaseră cu exigenţe aproape exhaustive subiectul şi mă gândeam că nu prea ar mai putea fi găsite elemente noi. cu ochi profesionişti. fie despre importanţa lui în complexa manifestare cotidiană a individului. ei tratează cu acelaşi respect şi cu egală atenţie fiecare pagină. au nu doar cunoştinţe teoretice şi experienţă practică de invidiat în domeniu. După structurarea întregului conţinut. ne dăm seama că autorii nu sunt la început de drum. Un aer sănătos. bibliografia existentă. după cursivitatea şi limpezimea expunerii lui. 7 . În acest context. autorii reuşesc nu doar să aducă „la zi” o tematică destul de stufoasă. ci chiar să o elibereze de balast şi să-i confere acesteia însuşirile unui ingredient de neînlocuit într-o cultură generală respectabilă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI DIN CONSTELAŢIA PASIUNII Până la întâlnirea cu manuscrisul cărţii de faţă. Fie că este vorba despre istoric şi tradiţii ale numelui. Dar iată că „În constelaţia numelui” vine cu un aer proaspăt peste tot ce s-a scris în domeniu. adunat parcă de pe crestele înalte unde ajung doar temerarii şi experimentaţii urcuşurilor. Se vede clar că atât domnul Paraschiv Peţu. cât şi domnul Ionel Torja.

cu completări şi adăugiri de ultimă oră. În esenţă. Cititorul poate trăi satisfacţia întâlnirii numelui său aici sau. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA mi se pare atractivă chiar şi secţiunea cu lista numelor româneşti. prin sugestia adresată autorilor de a publica o viitoare ediţie. Acolo. pe aceea de a şi-l face cunoscut de acum. cititorul va trăi bucuria de a fi întâlnit o carte care trebuie parcursă. dacă nu. direct din constelaţia pasiunii pentru lucrul făcut temeinic. Firiţă CARP 8 . Dar să nu lungim prea mult timpul de aşteptare pentru a intra în miezul problematicii. Directorul Editurii Detectiv. putem spune că autorii au urcat „În constelaţia numelui”.Dr. la înălţimea realizării lor.

pe care îl purtăm întreaga viaţă sau doar o parte din viaţă (până la căsătorie. Identitatea şi destinul fiecăruia dintre noi se spune că sunt date de numele şi prenumele pe care le avem. De cealaltă parte există voci. un cuvânt sau vers ce are proprietatea de a exercita o influenţă puternică asupra subconştientului şi a conştiinţei în acelaşi timp. Arad. ne identifică şi se identifică cu noi. până la schimbarea acestuia pe cale administrativă.). Origine. se schimbă ceea ce este asociat cu persoana respectivă.2 Numele pe care îl are o persoană este sunetul asociat în mod constant cu aceea persoană. Noţiuni generale Este oare corect şi bine ca pe parcursul vieţii să ne schimbăm numele şi prenumele pe care le-am primit la naştere?1 Această întrebare se pune din ce în ce mai des.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. 2 9 . şi nu puţine la număr. Fiind o întrebare deschisă.1. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. el însuşi fiind încărcat de energie. Formula de denominaţie personală ce cuprinde: nume de botez + nume de familie (+ supranume) este cea mai uzitată formulă care stă 1 I. este o parte din noi. deci dacă se schimbă numele. considerăm că numele are o anumită vibraţie energetică. 1. Nu trebuie să uităm faptul că numele a fost dintotdeauna important pentru om. Numele pe care îl avem. până la adopţie etc. Editura Gutenberg Univers. învaţă şi îşi desfăşoară activitatea. Aşadar. p. este normal ca părerile să fie împărţite. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. 2011. Există persoane care consideră că schimbarea numelui le-a influenţat viaţa în bine. le-a adus un progres atât material cât şi o stabilitate în viaţa de familie. Sunetul numelui poartă o vibraţie. Schimb”. care consideră că schimbarea numelui duce la ruperea de divinitate prin explicarea faptului că există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. Mantră = o silabă. este ca o mantră. Principala lui funcţie este cea de identificare a persoanei în comunitatea în care trăieşte. „Semnificaţie. în vederea perfecţionării sufleteşti. este sunetul la care noi reacţionăm.

în rubrici zilnice. deoarece se crede că dacă un inamic i-ar şti numele „real”. În opinia lui Christian Ionescu „trăsătura caracteristică a numelui de familie este funcţia denotativă multiplă. avem foarte multe dovezi prin care se certifică faptul că oamenii şi-au luat nume noi când au trecut prin iniţieri spirituale sau prin ritualuri de trecere. Zeii mitologici străvechi îşi păstrau şi ei numele secrete pentru a-şi împiedica duşmanii să dobândească puteri asupra lor. care rămâne secret sau care a fost cunoscut numai celor în care se putea avea încredere. din istoria ţării. al celor care ne-au precedat. cele mai legate de evoluţia societăţii sunt numele de persoane. de la şamani sau de la alţi lideri spirituali. este următoarea: fiecare persoană trebuie să aibă o identitate care să o însoţească în viaţa publică. Bucureşti.3 În unele culturi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la baza sistemului oficial.2. pe scurt. Editura Enciclopedică Română. Unii oameni chiar cred că dacă o persoană nu are un nume secret. el sau ea ar putea dobândi puteri asupra acestuia. Elementul fundamental al sistemului oficial este numele de familie. Motivaţia celor două nume conform tradiţiilor vechi. 1. Saul era un om violent până când şi-a schimbat numele în Pavel. ele se înlocuiesc mult mai uşor decât numele comune. sau puteau să-şi aleagă ei înşişi nume noi. Pe parcursul istoriei. ele dau informaţii asupra culturii şi asupra modului de viaţă în general. care face trimitere la puterea pe care o are schimbarea numelui.Dr. cât şi pe fiecare dintre membrii familiei”. Rabinii evrei dau celor grav bolnavi nume noi. Concepţia actuală despre numele persoanelor Dacă în trecut exista o tradiţie cel puţin bizară ca creştinii care nu 4 deţin un nume ce se regăseşte în sinaxare drept nume ale unor sfinţi nu CH. de exemplu asupra oamenilor care au colonizat la un moment dat o anumită regiune. copiilor le este dat în mod tradiţional un nume public care este trecut în toate actele acestuia si un nume de suflet. De exemplu. 1975. dar pentru ca persoana să fie ocrotită pe plan astral aceasta trebuie să aibă şi un alt nume. fapt menţionat şi în Biblie. el denotă simultan şi în mod obligatoriu atât familia considerată ca o unitate. putem trage concluzii asupra populaţiilor. 4 3 Sinaxare = vieţile sfinţilor. în ideea de a le insufla o nouă viaţă. 10 . Numele constituie o părticică din tradiţia. nu există cu adevărat. IONESCU – Mică enciclopedie onomastică. Bazându-ne pe numele de persoane. deoarece dintre toate elementele limbii.

reflectând foarte multe date despre persoana care îl poartă. mai ales în formă diminutivală. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. Claude LéviStrauss spunea că „numirea înseamnă clasificare. Pentru a nu avea surprize la naştere. marcându-i existenţa. Să presupunem că familia Vlad. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important şi anume că numele are o funcţie particularizatoare. etc. În acest context se pun câteva întrebări: Are importanţă numele pe care îl alegem copilului nostru?. părinţii se împart în două categorii şi anume: categoria celor religioşi. deoarece are o natură paradoxală. la un cult religios. un cuplu (soţ şi soţie). va fi mai fericit etc. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. În „Gândirea sălbatică”.? Răspunsul la această întrebare îl găsim printr-o demonstraţie foarte simplă. În toate ţările lumii. Mai mult decât atât. unele implicite. e o pecete a persoanei umane care o descoperă în vocaţia ei unică şi de neînlocuit. John în loc de Ion. Maria etc. numele are o rezonanţă culturală şi socială. în faţa celor româneşti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI sunt admişi să fie pomeniţi. internetul de care beneficiază toţi tinerii din ziua de azi şi televiziunea au schimbat profund concepţia şi gândirea părinţilor cu privire la numele pe care îl dau copiilor. Multe cupluri nu îşi dau seama. privită din prisma unei alte întrebări şi anume dacă îl va ajuta să reuşească în viaţă. de fapt îl includem într-o clasă şi. care doresc neapărat ca şi copilul lor să aibă un nume de sfânt. în acelaşi timp. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice. situaţie în care copilul se va numi cu siguranţă Ioan. ne definim pe noi înşine”. cum ar fi apartenenţa la o etnie. situaţie în care sigur copilului îi pun numele Patrick în loc de Patriciu. cu privire la 11 . Atunci când îl numim pe celălalt. Ştefan. va avea succes. Atunci când vine vorba despre alegerea numelui pentru copil. neglijând faptul că acest nume va fi purtat de copil pe tot parcursul vieţii. de importanţa acestuia. deschiderea graniţelor. când aleg numele copilului. astăzi trecem printr-o situaţie cu totul diferită după ridicarea cortinei de fier de pe libertatea exprimării sufletului. Intimitatea şi apropierea sufletească faţă de un om o manifestăm când îi rostim numele de botez. pentru ca acesta să fie apărat de rele. Katherine în loc de Ecaterina etc. şi a doua categorie aceea a părinţilor moderni care agreează numele străine. Astăzi avem impresia că suntem liberi să dăm copiilor noştri orice nume dorim. fiind foarte subiectivi. sunt cetăţeni români cu domiciliul în România şi urmează să devină părinţi peste câteva zile.

În acest sens. în relaţiile interumane. deoarece în vorbirea populară de la noi semnifică „problemă”. Batman sau Spiderman. Continuând cu exemplul de mai sus Vlad Petre.Dr. Este o mare responsabilitate a da un nume copilului şi tocmai de aceea merită reflectat asupra problemei înaintea luării unei decizii. sau prenumele „DAI”. 12 . o persoană care s-ar prezenta cu acest prenume ar trezi interlocutorului instantaneu o suspiciune cu privire la caracterul şi sinceritatea sa. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele pe care urmează să îl pună copilului. Dar trebuie să recunoaştem că importarea anumitor prenume din alte culturi uneori este benefică. prenumele „BAI”. care semnifică „alb. care înseamnă „eră”. Având în vedere că Vlad poate fi folosit şi ca nume şi ca prenume este indicat să nu i se pună prenumele tot Vlad sau Vlăduţ. pur”. ce începe din şcoală şi continuă o viaţă întreagă. Un alt exemplu ar fi prenumele „CAL”. cum este Leopard în loc de Leonard. Prin tradiţie. deoarece combinaţia de Vlad Vlad sau Vlad Vlăduţ. Dar există şi părinţi care fac intenţionat astfel de gesturi punând copilului nume de Superman. utilizat în ‫. au început să caute prenume atât româneşti. sau prenumele „IBAN” (‫ ִי ָן‬de sex masculin. Spre exemplu. Pentru creştini. fiind utilizat ca un diminutiv pentru DAVID (Welsh). atât la băieţi cât şi la fete. deoarece aceştia afirmă „oamenii se comportă diferit cu ei când se prezintă cu un prenume străin”. Cu greu acceptăm ca numele să ne fie stâlcite. care este forma scurtă pentru CALVIN. alteori nu este benefică. numele au o importanţă deosebită. Acest lucru reflectă faptul că în mod subconştient interlocutorii fac diferenţa între diferitele vibraţii ale acestor nume. de sex masculin. este foarte utilizat în China. nu poate fi folosit în mod normal în România. Mai rău este când nu ne simţim confortabil cu numele nostru. având în vedere reacţia interlocutorilor la auzul acestei combinaţii. de sex masculin. fie din răutatea unora. care este derivat din cuvântul celtic vechi „dei” şi înseamnă „să strălucească”. după ce au trecut mai mulţi ani. sau Vlad Andreas.)ע ד‬ ebraică. fie din neatenţia altora. cu atât mai mult. cât şi străine. Nu trebuie să uităm nici de bucuria care ne mângâie sufletul atunci când cineva faţă de care nutrim un mare respect îşi aminteşte numele nostru. este mai potrivit decât Vlad Agung (prenume de origine indoneziană). se caută ca unul din numele proprii să fie un nume de sfânt. trebuie menţionat faptul că. cunoaştem persoane care în viaţa de zi cu zi se prezintă cu prenumele Michael în loc de Mihai. nu este una prea potrivită. dar este o experienţă cu care ne întâlnim adesea. Mai mult decât atât. folosit frecvent în limba engleză. Cu toţii am auzit de tot felul de nume ciudate.

Este foarte important cum te simţi cu numele pe care îl ai. Măriuca. Desigur. Uţa. iar altele sunt considerate calendaristice. este poate mai important din punctul de vedere al experienţelor de zi cu zi. Onel. care este înlocuit uneori cu derivatele Marioara. Marica. Rita. Marita. În funcţie de aceştia se modifică şi raportul dintre numele de botez calendaristice şi cele laice. Rica. în vorbirea curentă. Primele nume de persoane erau cuvinte comune ale limbii. culturali. printre cele mai răspândite fiind de exemplu folosirea numelui bunicului sau al naşului. fie după un sfânt favorit. deşi unele dintre acestea au fost trecute în calendar. formate de la numele individual oficial. care au la bază cuvinte comune 13 . Maricica. Ionucu. Nelu. Ionuţ. Nică. dar nu sunt încă resimţite ca fiind calendaristice (Victor. Mioara. Victoria).. Numele face referire la predecesorii noştri. Unul sau două prenume. Ioniţă. Uca. de cele mai multe ori voit. unde cu secole în urmă părţi din nume se schimbau periodic). Factorii care determină atribuirea numelui unui copil sunt: factorul religios. Mariţica. plus numele de familie. cine simţi că eşti datorită numelui. cum ar fi: Ion care este un prenume masculin care este înlocuit uneori cu derivatele Ionel. de tip derivat. decât numele care i s-a dat la naştere. dar poate fi şi involuntar. Niţă. tradiţia familială şi locală. Mioriţa. există numeroase alte tradiţii de alegere a numelor pentru copii. Astăzi în onomasticonul românesc oficial există o parte destul de mare de nume de familie. Nucu. Iţă etc. iar în ce priveşte numărul este favorabil celor laice. La un moment dat. pentru alţii o cruce. în timp ce în alte ţări este foarte scurt (în Indonezia). Un alt criteriu de căutare a numelui este semnificaţia lui. felul cum i se spune de obicei sau cum se recomandă. Măriuţa. existând şi excepţii (exemplu China. aveau o semnificaţie deosebită. constituie de regulă o identificare unică. Mimi etc. şi Maria care este un prenume feminin. Ionică. dar sunt variante antroponimice ce şi-au căpătat statut de nume de botez. despre arborele nostru genealogic: pentru unii motiv de mândrie. sub a cărui protecţie se doreşte a fi pus copilul. pornind de la etimologia sa.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ales fie după sfântul sărbătorit în ziua naşterii copilului. dorinţa de unicitate şi moda. Acesta este favorabil numelor calendaristice în ceea ce priveşte frecvenţa şi variantele antroponimice. apare înlocuirea numelui individual oficial printr-o formulă denominativă neoficială. Trecând peste toate complexele pe care le poate cauza numele şi prenumele pe care persoana le are. În unele ţări este foarte lung (Spania). factorii social-politici. Nuţu. estetici. din dragoste faţă de acea persoană. Onu. deoarece până la urmă vei deveni persoana care crezi că eşti. distingeau persoana şi aduceau o informaţie despre ea.

Dr. Afereza = DEX 98 = cădere a unui sunet sau a unui grup de sunete de la începutul unui cuvânt. Factorii estetici care îi determină pe părinţi să aleagă acele prenume frumoase prin îmbinarea armonioasă a sunetelor. Cele mai clare şi mai convingătoare dovezi de scurtare a numelor ni le furnizează prenumele calendaristice.Dicţionar Enciclopedic al Numelor de Botez. Saşa (de la Mihai. Alexandru) 6 s-au produs. 1965. şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice (de afecţiune).Numele de familie din România). urmate sau nu de sufixe.evitarea antroponimelor româneşti tradiţionale.înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească. se manifestă unele tendinţe ale sistemului antroponimic românesc:5 . determină pentru o anumită perioadă tendinţa sistemului antroponimic românesc. 6 7 5 AL.7 apocopa8 şi sincopa9). alături de spiritul de imitaţie şi de modă. Influenţa modei asupra numelor de persoană este datorată unor factori extralingvistici. ceea ce duce la imposibilitatea de a împărţi numele în părţile componente în locul unei scurtări. nici cei ce le dau nu ştiu să le interpreteze din punct de vedere etimologic. La nivel sincronic. şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt. 1998.interesul pentru numele străine. . Sincopa = DEX 98 = dispariţia unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt. Cele mai frecvente modalităţi de formare a hipocoristicelor sunt accidentele fonetice (afereza. a căror etimologie este indiscutabilă: „hipocoristice ca Mişa. prin scurtarea numelor originale”. Nume de persoane. PETRACHE . în special în mediul urban. Acest aspect este urmarea faptului că numele nu mai au încărcătura semantică şi nu mai sunt analizabile. (A se vedea în acest sens Anexa nr. 9 8 14 . Apocopa = DEX 98 = dispariţia unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârşitul unui cuvânt. . Bucureşti. GRAUR. T. Bucureşti. Editura Anastasia. 9 . Prenumele este dat unei persoane în funcţie de numeroşi factori ce se schimbă în timp. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ale limbii române fiind nume de botez. influenţa filmelor sud-americane fiind deja prezentă în antroponimia românească. evident. nici cei ce le poartă. În prezent o sursă de inspiraţie pentru numele laice este mass-media. Editura Ştiinţifică.

cu privire la nume. I. este purtat de membrii aceleiaşi familii”. cu această semnificaţie”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1. p. Introduction a l’étude du droit privé. D. p. 1999. 2005. Ed. 2008. STĂTESCU – Drept civil. vol. p.M. 2003. Editas. 417. prin cuvintele stabilite. Nume patronimic. Ed. vocabule. A. BOROI – Drept civil.124. Sirey.14 – „Apelativul care serveşte unei persoane pentru identificarea în viaţa socială şi juridică”. Paris. Ed. p. BELEIU – Drept civil român. 1976. 1995. Ediţia a X-a. cu ajutorul căruia se individualizează în societate o persoană fizică”. Colecţia Restitutio.671. 2002.10 – „acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat în familie şi societate. Universul Juridic. G. Lumina Lex. Bucureşti. UNGUREANU. Subiectele dreptului civil. Definiţii ale numelui În doctrină avem foarte multe definiţii. Bucureşti. Partea generală. Introducere în dreptul civil. prezentăm o parte din definiţiile care au fost atribuite numelui: – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor care sunt destinate a individualiza o persoană.264. Bucureşti. format din unul sau mai multe cuvinte. p. Lexique de termens juridiques. 16 şi Drept civil. P. Economică. AL. revăzută şi adăugită de M. HAMAGIU. tome I. All. prin grai sau prin scris”. LARROUMETE . Ed Didactică şi Pedagogică. 12 edition. 1970. JUGASTRU .12 – „marca de individualizare a unei persoane”.Droit civil. 15 .3. pentru a desemna o persoană”.138.17 – „apelativul servind la desemnarea unei persoane în viaţa socială şi juridică”..15 – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor prin care este individualizată o persoană”.Les personnes. 1996. Bucureşti.356. în condiţiile legii. LUPULESCU – Identificarea persoanei fizice. Bucureşti. 2e edition. RAYNAUD . p. atribuit în temeiul filiaţiei. Dalloz. I.Drept civil. Ed Rosetti. Persoanele. BĂICOIANU – Tratat de drept civil român. Bucureşti. MARTY. 2003.18 C. p. sau nume de familie: element al numelui care. 107.16 – „Numele este vocabula care serveşte pentru desemnarea unei persoane. Hamangiu. ca urmare a modificării stării civile sau schimbării lui pe cale administrativă. în sens larg. C. Persoana fizică. Persoanele. LUPULESCU. C. GH. Ed. p. CH. este un mijloc de individualizare care constă în folosirea unui şir de cuvinte.13 – „Numele. G. Nicolae şi P. Este de menţionat că aproape toate definiţiile se axează pe faptul că prin nume omul poate fi identificat în societate. 62. 401. p. ROSETTI-BĂLĂNESCU. Ed.Droit civil. Ed. p. Bucureşti. Truşcă.11 – „un drept subiectiv personal nepatrimonial care se dobândeşte prin filiaţie. Ediţia a III-a. În cele ce urmeză. 14 15 16 17 13 12 11 10 O.

o acțiune. Denumire dată unei ființe sau unui obiect pentru a le individualiza. Dalloz. cit.22 1.Numele şi prenumele persoanei fizice. şi care constă în cuvintele stabilite. (mat. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim. Bucureşti. după fr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Subscriem ideii de a defini numele persoanei fizice ca fiind unul din elementele prin care aceasta poate fi individualizată în viaţa socială şi juridică. I. 402. s.. p. a desemna). o noțiune etc. BELEIU – Op. după fr. de lege (inclusiv condiţiile dobândirii.).NÚME n. s. arătăm cum se cheamă o ființă sau un lucru. mult mai precise. cit. cu această semnificaţie. Nume de botez (sau mic) = prenume. Caracterele juridice ale numelui Caracterele juridice ale numelui sunt următoarele:23 . Detectiv. s. surnom.. pronume. cum ar fi codul numeric personal (CNP). 2011. Schimb”. 1970. 1. „Semnificaţie. Ed. o persoană poate fi identificată şi pe baza altor elemente.Dr. Origine. Dicționarul etimologic român . les incapacites. 2011. numire. în condiţiile legii. p.DER. 16 . Nume de botez = nume care se dă când se botează copilul. Les personnes.NÚME. (a chema.núme (núme). 420. Editura Gutenberg Univers.. (înv.Numele şi prenumele persoanei fizice.Droit civil. și prin care acestea se individualizează. (desemnare). numitor. TORJA .f. (poreclă). 8. Faimă. 36-44. ca aptitudine. G. din fr. (a pune nume). Arad. denumi. la famille. Denumire. „Semnificaţie. Editura Gutenberg Univers. tome I. A. – 1. Nume de familie = nume purtat de membrii aceleiași familii și transmis de la părinți la copii . (a porecli). nominativ). GH. …. WEILL . – Cf.. Nume mic = prenume.legalitatea numelui. p. numi. presupune că numele este recunoscut. Paris. Schimb”.NODEX. s. nume.n.f. reputație. supranumi. a pune nume. p. vb.21 . 2008. – 2. Origine. modificării ori schimbării numelui). Noul dicționar explicativ al limbii române . I. vb. s.19 în familie şi societate. PAPASCHIV PEŢU – Numele – Atribut de identificare a persoanei fizice. surnommer. supranume. numitoare.4.n. Motivaţia acestei definiţii constă în faptul că pe lângă numele şi prenumele pe care fiecare îl are.25.n. 20 21 22 23 19 18 Dicționarul explicativ al limbii române .DEX 1998. Arad. Alte definiţii ale numelui: . s. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii …20 .m. p. dènomer.. p. BOROI – Op. vb. TORJA .

personalitatea numelui. de a recurge la mijloacele de drept civil prin care numele este ocrotit şi de a fi individualizată persoana în societate. Bucureşti. 323/2003. . p. deoarece el nu face parte din patrimoniul persoanei fizice.inalienabilitatea numelui. Ca argument de text în favoarea existenţei acestui caracter juridic al numelui mai pot fi aduse şi dispoziţiile ce reglementează stabilirea numelui copilului născut din părinţi necunoscuţi. pe de o parte.obligativitatea numelui. simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acestui nume. iar pe de altă parte.intangibilitatea numelui. iar pe de altă parte oricât timp ar folosi cineva un nume. presupune faptul că acesta nu poate face obiectul executării silite.G. de a-şi modifica. înseamnă că cele două componente ale numelui (numele de familie şi prenumele) individualizează aceeaşi persoană. 2 alin. 950/1977 în R. dec. 1/1978.imprescriptibilitatea numelui. . Detectiv. nr. . de a solicita şi obţine schimbarea numelui. constă în aptitudinea de a dobândi. cu modificările şi completările ulterioare. înseamnă faptul că persoana fizică nu poate renunţa la nume şi nici nu poate să-l înstrăineze. Secţia civilă. constă în aceea că regimul juridic al numelui persoanei fizice este acelaşi.este un drept subiectiv absolut. . . nr.egalitatea numelui. PEŢU. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. egal pentru toţi oamenii. este acel caracter juridic potrivit căruia. P. . dreptul asupra numelui nu se stinge niciodată (indiferent de durata neutilizării lui).. (3) din O.generalitatea numelui. 39. . 66. 17 . înseamnă că dreptul asupra numelui nu se poate exercita prin reprezentare. Ed.25 24 25 A se vedea şi Trib.Aproape totul despre nume.R. decurge atât din legalitatea cât şi din universalitatea acestuia.24 . 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. conf. . Supr.universalitatea numelui. 2010. p. art.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . presupune pe de o parte faptul că toţi oamenii au dreptul la nume.insesizabilitatea numelui.unitatea numelui. MARIUS-SORIN BOZGAN . nr. . că omul se individualizează prin numele său oriunde s-ar găsii în spaţiu şi timp.D.

Evoluţia numelui la persoanele fizice a fost foarte mult condiţionată de societatea şi perioada în care trăia aceea persoană.26 Fiecare persoană se identifică în societate prin numele şi prenumele pe care aceasta le are. Ed. iar la două încă în linie feminină. la început moştenirea rămasă de la cei decedaţi revenea rudelor de sânge după mamă din gintă. P. P. averea trebuia să rămână în gintă. Titulescu). N.H. atribut de identificare a persoanei fizice. pentru ca ei să poată fi trecuţi în această gintă şi să-l poată moşteni pe tatăl lor. PEŢU – Atributele de identificare a persoanei fizice (teză de doctorat. II. 27 26 18 . miami şi delaware s-a înrădăcinat obiceiul de a se da copiilor unul dintre numele gentilice aparţinând ginţii tatălui lor. 1959. STAHL . Detectiv. Copiii bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii acestuia. Bucureşti.30. 2008. împreună cu celelalte rude de sânge ale ei. Editura Academiei. Atâta timp cât descendenţa era socotită numai în linie feminină. Bucureşti. potrivit matriarhatului. Ed. fiind alcătuită din obiecte neînsemnate.Contribuţii la studiul satelor devălmaşe.Dr. La triburile shawnee. aceştia o moşteneau pe mama lor. La început. A studia antroponimia înseamnă a studia însăşi regulile de a fi ale structurii sociale. care nu putea fi remediată decât prin trecerea totală la patriarhat.28 H. 2008. la şase triburi din cele opt de pe valea fluviului Missouri există descendenţa şi sistemul de moştenire în linie masculină. care pot aparţine doar unei singure persoane (CNP). Univ. Bucureşti. Detectiv. averea celui decedat trebuia să rămână în cadrul ginţii. pentru că numele nu sunt niciodată pur identitare. studiul antroponimiei este un mijloc indirect de informare asupra felului în care indivizii se încadrează grupului lor social. În felul acesta s-a produs o încurcătură nemaipomenită. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume Aşa cum preciza şi H.27 respectiv prin datele cu caracter personal.1. p. PEŢU – Numele. 126.H. După desfiinţarea matriarhatului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL II EVOLUŢIA NUMELOR ŞI PRENUMELOR 2. Stahl. p. Acest lucru nu era însă cu putinţă atâta timp cât filiaţia se stabilea în conformitate cu legile matriarhatului.

Dovedirea originii comune a celor care purtau acest nume se făcea prin acest nume gentilic. Legătura dintre generaţii se pierde în adâncul vremurilor. desemnate cu nume de animale. La propunerea unor membri ai ginţii: la propunerea bărbaţilor care îl adoptau pe străin ca frate sau soră sau la propunerea femeilor care îl adoptau ca fiu. se putea face adopţia. afară de cazurile puţin numeroase când era vorba de strămoşi comuni mai recenţi. întemeietoarea ginţii. au reprezentat grupul originar. prin căsătoria punalua şi potrivit ideilor care domneau în mod necesar în cadrul ei. al cărui nume îl moştenea. 28 M. constituie urmaşii recunoscuţi ai aceluiaşi strămoş feminin. încât membrii ei nu mai puteau dovedi adevăratul lor grad de rudenie. dar ulterior fiecare gintă avea preferinţe specifice.„Studiu asupra originii şi evoluţiei familiei şi a proprietăţii”. fiind de o varietate mare. Morgan a dovedit că uniunile de gintă din cadrul unui trib de indieni americani. numai ea le poate folosi. dobândind prin aceasta drepturi depline în gintă şi în trib. cu excepţia cazurilor de adopţie. Ginta putea adopta şi străini astfel încât să îi primească ca membri ai întregului trib. Ginta are anumite nume sau o serie de nume. Mamercus pentru ginta Emilia etc. cum ar fi: Numerius pentru ginta Fabia. Numele însuşi era dovada originii comune şi o dovadă categorică. Numele gentilic a dat naştere unui arbore genealogic. Ginta este o instituţie comună tuturor barbarilor până la intrarea lor în civilizaţie şi chiar după aceea. astfel că numele unui individ arată totodată şi cărei ginţi îi aparţine. dar arborele genealogic al ginţii mergea atât de departe în adâncul vremurilor. spre exemplu este alcătuită din toate persoanele care. Ginţile. situaţie în care se aflau prizonierii de război care nu erau ucişi şi care deveneau.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În anul 1871. Appius şi Decimus pentru ginta Claudia. KOVALEVSKI . Stockholm. care împreună cu Romulus şi Remus au pus bazele Cetăţii Eterne. La început ginta nu a avut în mod obligatoriu o preferinţă pentru numele personale (prenumele). din tot tribul. membri ai tribului seneca. pe care. sunt în esenţă identice cu ceea ce erau genea la greci şi ceea ce erau gentes la romani. iar pentru confirmarea unei astfel de adopţii era necesară primirea solemnă în gintă. 19 . Ginta irochezilor. pe lângă care cel al fiecărei familii în parte părea lipsit de importanţă. prin adopţie în una din ginţi. 1890. în număr de 50. Trebuie amintit faptul că la romani o gintă avea un strămoş comun. de la ivirea monogamiei.

s-au răspândit în Europa. ediţia a IV-a. se considera că numele poate înlocui persoana. deoarece considerau ei numele. sau de gintă şi un nume ce însoţeşte numele. proaspăt cucerit. Ancus Martius. 20 . BOMPA – Prenume la români. Geograful antic Pomponius Mela nota în lucrarea „De chorographia” că autorităţile romane au schimbat numele unui oraş ilir (actualul port albanez Durres)..29 În Grecia antică. VELICU. p. iar modificarea pe parcursul vieţii a numelui. iar ceva mai târziu un astfel de nume a fost urmat de litera F (pentru Filius sau Filia) sau uxor. 2005. Detectiv. Platon. asemenea evreilor şi egiptenilor. romanii adăugând un al treilea nume. Ulterior. A. Diogene. purtarea. LUPULESCU. UNGUREANU. D. p.. pentru a-l face mai favorabil Romei.Dr. Timişoara. V. PEŢU. p. ediţia a II-a. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alegerea. iar mai târziu au fost adăugate numele ereditar. C. Numele romane la început au fost folosite doar în Roma antică. Caecilia Metelli. Etruscii. aveau un nume şi un prenume. Tullus Hostilius). Iniţial romanii aveau doar un prenume. apar numele duble (Numa Pompilius. persoanele aveau un nume unic. mijloc de identificare a persoanei fizice. Selon etc. deoarece acestea credeau în puterea numelui care se trăgea din însuşi numele pe care îl avea persoana. JUGASTRU – Op. p. Faustulus). ca de exemplu. Ed. „Mai mult. O. Vechii egipteni credeau că destinul unei persoane poate fi influenţat de numele pe care aceasta îl poartă. 31 30 T. aflate în cazul genitiv. Ed. Cele mai multe dintre ele au fost de origine latină.. 83.O. Bucureşti. care era de fapt un nume personal31 (Romulus. 29 P. E. Aristotel. schimbarea sau păstrarea numelui era considerată la populaţiile primitive esenţială pentru bunăstarea unei persoane. sufletul şi alter ego-ul sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul. 59. care reprezintă numele tatălui sau al şefului casei (ginţii): Marcus Marci. Remus.30 Atât grecii. pentru a indica relaţia. cit. greacă sau etruscă. în timpul Imperiului.16. 2007. MARDARE – Starea civilă. cât şi romanii erau foarte convinşi de puterea numelui şi de importanţa acestuia. vechii locuitori ai peninsulei italice. iar prezenţa numelui presupune prezenţa persoanei”. Demostene. îi poate de asemenea modifica destinul. mergând până la a schimba chiar numele unor localităţi care erau cucerite.M. LUPULESCU – Op. iar ulterior. Mirton.126. cit.

Cornelius este numele ginţii D. care. UNGUREANU. aristocraţii romani aveau următoarele forme de nume:32 – nomen sau nomen gentile. construită de vechii fenicieni (originari din Libanul de astăzi) în nordul Africii (Tunisia). T. pentru că a învins puternica cetate Cartagina. Caecus – „orbul”. praenomina) – reprezintă un nume personal. Sp.Op.. – praenomen reprezenta al doilea element. clasele superioare se foloseau de 18 praenomina. C. Spre exemplu după modelul de mai sus. P. cum este cazul generalului Publius Cornelius Scipio Africanus. cit. Mam – Mamercus.Aulus. – Quintus. O. – Sextus. L.Op. = Decimus. în traducere liberă. De obicei. p. . Africanus este agnomenul (o poreclă primită în urma victoriile obţinute de el în Africa). – Spurius.. JUGASTRU . M’. A. N. descompus înseamnă: Publius este praenomen (prenumele).Publius. – Manius. . Ser. K – Kaeso. Praenomen (pl.numele istoricului Publius Cornelius Tacitus. Sex. 33 32 T. Se cunosc mai puţin de 100 de praenomina. cit. – Gaius. Cicero – „năutul” (de la un neg sau o aluniţă). sunt alcătuite după cum urmează: . LUPULESCU. Cincinnatus – „creţul” ş. p. – Tiberius. Ap(p). înseamnă: Publius este praenomen.. Ti. Folosirea poreclei se răspândeşte începând din timpul domniei lui Silla. – Numerius. fiind folosită pentru a marca o particularitate fizică sau morală a unui om: Brutus – „prostul”. descompus.a. pentru serviciile deosebite aduse Romei. Nasica – „nas lung”. – Titus. LUPULESCU . . fiind dat prin ceremonia de numire şi folosit în principal în cadrul familiei sau într-un mediu intim.Appius. p. – al treilea element îl constituia cognomenul. Q. două din numele romane cele mai cunoscute. Cato – „şiretul”. 59.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În timpul Republicii. 21 .Gnaeus. care era elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginte (numele ginţii – numele principal). Numele de familie a fost necesar pentru a fi înscris în documentele oficiale care certificau cetăţenia. D. Gn. Uneori romanii mai aveau şi un al patrulea nume „agnomen”. înseamnă poreclă. – Lucius.126. este abreviat pe inscripţii. BOMPA – Op. care îl preceda pe primul şi cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi ginţi. cit. . individualizat.19-21. Cornelius este numele (ginţii). – Servius. 2002. G.M. – Marcus.33 Publius Cornelius Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanul). Rufus – „roşcovanul”. care a primit agnomenul „Africanus”. după cum urmează: A. Scipio este cognomen. M.O.

numele lui a devenit oficial Gaius Julius Caesar Octavianus. situaţie în care cel adoptat prelua toate cele trei nume ale tatălui său adoptiv şi păstra.. de obicei. În schimb. indicarea tribului cu drept de vot este dovada faptului ca omul a fost un cetăţean roman. pentru marele general Caius Iulius. pentru un alt om de stat. un nume scris în timpurile moderne. Iulius Caesar.. Quintus Fabius. iar Cicero este cognomenul. numele propriului său clan sub forma unui adaus adjectival format prin adăugarea sufixului -anus) la numele propriu.Op. astfel un fiu adult dintr-o familie care deja a avut un moştenitor de sex masculin putea fi adoptat de o familie care nu a avut un fiu supravieţuitor. în cele mai multe cazuri. Spre exemplu: când Gaius Octavius Thurinus a fost adoptat de unchiul său. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (numele ginţii era Cornelia. BOMPA . 37 din tribul Cornelia. pentru omul de stat Marcus Iunius şi Maximus.35 Câte un cognomen mai aveau şi: Caesar. pentru Quintus Horatius. cum ar fi Julius a fost scris de fapt IVLIVS de romani. de obicei. Exista o tendinţă de a folosi continuu prenumele (praenomina) în familie. interlocutorii care i-au menţionat numele respectuos. „Marcus Tullius Cicero. descompus.Dr. Flaccus. cu coarne”). C. primul-născut de sex masculin era. Tullius M (ARCI) F (ilius) M (ARCI) N (epopee) M (ARCI) PR (onepos) COR (TRIBU nelia) CICERO. p. derivat de la „corn. cit. înseamnă: Marcus este prenumele. Notă: alfabetul antic roman nu a avut literele J şi U.126. iar Tacitus era cognomen. Pe inscripţii şi documente oficiale cetăţeanul de sex masculin a fost desemnat. cit. T. cu drept de vot. în cazul persoanelor adoptate. iar cei care doreau 34 35 36 37 O. Ibidem 35.” Unele persoane puteau să aibă şi un „Nume de adopţie”. UNGUREANU. Naso pentru poetul pe care noi l-am adoptat. p. Astfel. Gnaeus Pompeius). adică porecla. s-au folosit literele I şi V pentru aceste sunete. 22 . Brutus. numit după tatăl său. după cum urmează: M.36 Până în perioada Republicii târzii.Op. îl numeau „Caesar” sau „Gaius Caesar”. Publius Ovidius. în mod obişnuit. strănepotul lui Marcus. în special. 17-19. 17-19. Apar menţiuni de la aceea vreme că. prin referire la strămoşii săi paterni şi la tribul roman cu drept de vot în care a fost înregistrat. Tulius arată că făcea parte din ginta Tulia (numele de gintă se termina întotdeauna cu -ius pentru băieţi şi cu -ia pentru fete). numai două nume (exemplu: Gaius Marius. p.O. acestea fiind în număr mic.34 . fiul lui Marcus. oratorul roman Cicero a înregistrat naşterea fiului său. JUGASTRU . De exemplu. nepotul lui Marcus. cei care nu aparţineau aristocraţiei aveau.numele oratorului şi eruditului roman Marcus Tulius Cicero.

plus forma feminină a numelui de familie (de exemplu. deoarece tatăl ei a fost un nobil pe nume Marcus Livius Drusus). fie era un nume dat acestora de către stăpânul lor. fiica lui Antonius Marcus. iar dacă era eliberat de către o femeie. Antonia.. care semnifică „oameni eliberaţi”. sau la o caracteristică personală. iar în public acestea erau identificate prin formula posesivă a numelui de familie al tatălui lor (de exemplu. Au existat şi unele reguli conform cărora dacă un sclav era eliberat lua ca prenume şi numele fostului său stăpân. care putea fi dobândit înainte de a deveni sclavi. la care mai adăuga numele lui de sclav ca un nume de familie. care s-a căsătorit cu Octavian şi a devenit prima împărăteasă a Romei. îl numesc Octavian până la momentul când acesta şi-a adăugat oficial numele onorific Augustus („cel venerat”) la numele său.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI să-l denigreze sau să i se adreseze cu lipsă de respect foloseau numele său adoptiv „Octavianus”. cu referire la ţara lor de origine. Istoricii moderni. în anul 27 î. a fost adesea menţionată ca Livia Drusilla. a treia etc). el lua prenumele tatălui ei şi numele lui de sclav (de exemplu. iar după ce erau eliberaţi sunt menţionaţi în continuare cu nume ca Liberti sau Libertini. Livia Terţia (a treia fiică a lui Livius). Spre sfârşitul epocii republicane. Spre exemplu: Antonia Maior. a doua. Julia Marciana (fiica lui Marcianus Julius). de obicei. În timpul cât erau sclavi. Clodia Metelli. Julia Caesaris „Julia. ci mai degrabă a reflectat legături de familie care au fost cele mai semnificative. este de menţionat faptul că toate femeile care au avut părinţii ale căror nume era Julius au fost numite Julia. respectiv Cornelius. În acest sens. deoarece numele sclavilor putea fi dat de proprietarul acestora. fiica lui Cezar”). s-au numit Cornelia. În cazul în care familiile au avut mai mult de o fiică.Hr. sau în cazul în care s-a căsătorit de forma posesivă a numelui de familie al soţului (de exemplu. „Clodia. iar începând cu Augustus. denumită după forma feminină a numelui tatălui lor. uneori. Antonia Minor (cele două fiice ale lui Antonius). Livia. Cu privire la numele femeilor romane. aceştia au avut un singur nume. acestea au fost distinse prin cuvintele Maior şi Minor („Mai în vârstă” şi „mai tânără”). sau prima. numele femeilor nu a mai urmat în mod necesar convenţia republicană. soţia lui Metellus”). terţia (prima. a eliberat un 23 . femeia din elita romană a fost. secund. este de menţionat faptul că toţi copiii de sex feminin din familiile romane au purtat forma feminină de la numele clanului în care s-au născut.

39 După ce Imperiul Roman a căzut. iar religia creştină de origine romană. dacul trădător care a arătat romanilor invadatori traseul conductei de apă care îi aproviziona pe asediaţi. după merite sau defecte.12.Op. în Ritualul Roman. precedat de un prenume care se alegea dintre numele sfinţilor. ce reprezintă originea ritului catolic de astăzi. de la care.. după meseria pe care o practicau.bicisnic(us). cit. aminteşte de un om pe nume Publius Larcius ce a eliberat un sclav pe nume Nicia. nume de animale.Op. care a fost numit de atunci Marcus Antonius Pallas). revenindu-se ulterior la sistemul numelui patronimic care a fost alcătuit în funcţie de împrejurări (locul de origine. p.). 2002.Dr. D.Op. cit. PEŢU. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sclav pe nume Pallas.. MARIUS-SORIN BOZGAN . o profesie. preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. ori nume ale unor zeităţi păgâne. LUPULESCU . Fiii lui.. o parte dintre daci au împrumutat obiceiurile acestora cu privire la alegerea numelor. Antonia a eliberat-o pe sclava Caenis care a devenit Antonia Caenis). s-au adoptat pentru o scurtă perioadă de timp numele sfinţilor. care a fost după aceea numit Publius Larcius Nicia. 19-21. sau după faptele săvârşite mai cu seamă în războaie.Hr. o inscripţie din secolul I î. după felul de a fi. p. a fost religia dacoromanilor până în secolul al XI-lea. s-au numit Publius Larcius Rufus şi Publius Larcius Brocchus.. Şi. LUPULESCU. Femeile sclave au luat forma feminină a numelui stăpânului (stăpânei) lor. Mai târziu. Publius Larcius Nicia a eliberat o sclavă proprie. 18. care a fost apoi numită Larcia Horaea. a fost introdus 38 ortodoxismul de origine greacă. cit. păsări etc. ci pe cât posibil să fie doar 38 39 40 T. lucru care s-a transmis şi descendenţilor născuţi dintre daci şi romani. plus numele lor de sclave (de exemplu. p. A. Cum ar fi de pildă Bicilius. prin intermediul bisericii bulgare.O. după diferite semne particulare. din Constantinopol. M. în special în cazul familiilor mixte. Dacii îşi dobândeau numele – uninominalis – la fel ca românii până în secolul XVII-XVIII.. Tradiţia romană a devenit tradiţia dacoromanilor. P. 24 . noi am moştenit adjectivul . născuţi ca oameni liberi.40 În Evul Mediu. BOMPA . Horaea. o poreclă. când în Dacoromania. ulterior ei numindu-se „dacoromani”. Cu privire la o persoană eliberată care s-a căsătorit legal. După ce Dacia a fost ocupată de către romani.

Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). Evoluţia numelui a fost diferită de la o cultură la alta. În lumea hispanică. cum ar fi: Le Lievre (iepure). Concetta. În anul 1465. Juan Maria (Isus Maria. deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. Le Boeuf (bou) sau Mouton 25 . sau erau rodul fanteziei. fapt care nu a putut fi respectat. în primele trei secole. Black (negru). Breton. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. Mercedes. Picard. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Iosif Maria. porecla care alcătuia cel de-al doilea nume provenea din profesia lor. Kinsale. băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. Dupont sau Grandmaison. Chester. sau al unei culori ca White (alb). Asunción. Trym. n-aveau un al doilea nume. Mântuitor. cum ar fi: Lefort (puternicul). de exemplu: Charron (rotar). ca Smith (fierar) sau Carpenter (dulgher). al unui oraş ca Sutton. sau al unei îndeletniciri. proveneau din Vechiul Testament. Inmaculada. Cordier (frânghier). Crok. Cele mai folosite nume creştine. cum ar fi bunăoară Cook (bucătar) sau Butler (valet). regele Eduard al IV-lea a decretat că toţi irlandezii vor trebui să „îşi ia un nume de familie englez. Encarnación. numindu-se Le Normand. Dolores. Ioan Maria). după locul de origine. mai ales după sărbători mariane: Concepción. Lenain (pitic). José Maria.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. şi practic toţi irlandezii. Ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. respectiv Assunta. Cruce). Annunziata. Brown (cafeniu). precum Pâques (Paşti). iar spre sfârşitul secolului al IV-lea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească. din însuşirile lor fizice. datorită faptului că mulţi englezi. Cruz (Isus. Skryne. din situaţia locuinţei lor: Dupuy. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. sau al unei meserii. În Franţa. Salvador (cu varianta italiană Salvatore). iar el şi urmaşii săi vor purta acest nume”. fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria.

2. sau foloseau sufixul patronimic secundar. şi numele senioriei. varianta italiană pentru Petrescu. Astfel. Prima perioadă este epoca în care au circulat nume dacoromane.Drept civil. se disting patru mari perioade. pentru a se obţine Ivanovski. 392. Nobilii mai aveau. un limbaj al gesturilor sau un limbaj al simbolurilor. Numele romancierului rus Feodor Mihailovici Dostoievski înseamnă „Feodor. Editura C. întâlnim nume de sfinţi (Vasile. pe lângă numele de botez. Persoanele. a cărui descifrare poate aduce la lumină realităţi de mult uitate sau nebănuite. adică pentru a indica „descendentul lui”. Bucureşti. Evoluţia numelor şi prenumelor la români La fel cum există un limbaj al corpului. În această perioadă. H. Mai sunt foarte multe nume de familie care au apărut prin simpla adăugare a consoanei „s” la sfârşitul numelui tatălui: Jacobs. un limbaj al semnelor. un limbaj al numerelor. de exemplu: Jacques de Bourbois. iar Ivanov înseamnă „al lui Ivan”. Partea generală. introdusă în Anglia de către normanzi. „ski”. Phillips. V. nume laice formate din V. în dezvoltarea antroponimiei. Ediţia a II-a. Ruşii utilizau sufixele patronimice „ici”. Ioan). în care s-au format poporul şi limba română. folosit pentru desemnarea nepoţilor celui în cauză. p. berbec). 2. 41 26 . POPA . Jean d’Armagnac. „fitz” fiind forma engleză a cuvântului ce însemna „fiu”. Abrahams sau Waters. Beck. ca în di Angeli. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (oaie. „viei”.Dr. sau ca matronimice: Nelson este „Nell's son” (fiul lui Nell) sau Allison este „Alice's son” (fiul lui Alice). fiul lui Mihai din neamul lui Dostoi”.41 Irlandezii au adoptat prefixul „O” în secolul al XV-lea. la fel există şi un limbaj al numelor. iar Erik . astfel că Petrov înseamnă „al lui Petru”. din franceza veche. Italienii foloseau sufixul „di”. care pot constitui un preţios document istoric. primul O'Black era nepotul lui Black. fiul lui Brown. ce înseamnă „din familia descendenţilor lui Ivan”. a devenit Erik Fitzbrown. Clements. 2006. După cum se va prezenta în cele ce urmează. „ov” sau „ev”.

În vol. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. începând de pe la jumătatea mileniului III î. Toţi aceştia se deosebesc între ei prin nume. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. copilul purta un alt nume. I. urmare cărora populaţia a dus cu ea în locurile în care s-a aşezat: limba. la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald. vandalii. identice cu cele întâlnite în inscripţiile din provinciile dunărene romanizate. treptat. germanii. obiceiurile şi tradiţiile. anume aria mărginită la est de Carpaţi. Până la botez. au plecat.e. s-au petrecut roirile neolitice din Spaţiul Carpatic. toată Europa şi Asia vestică. indo-iranienii. se arată că. Văr etc). Balsamus”. perioadă în care era considerat extrem de vulnerabil. deoarece resursele (naturale) nu mai erau suficiente. la sud de Balcani. se trage concluzia că leagănul de formare al arienilor poate fi delimitat astfel: există. Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) a publicat Istoria Indiei scrisă la Cambridge. cap. Datorită înmulţirii populaţiei Spaţiului Carpatic începând cu mileniul VI–V î.. celţii. 68). în rest sunt la fel.42 însumând 8 volume a circa 800 pagini fiecare. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sunt goţii. Căruntu). publisher Cambridge University Press. vizigoţii şi gepizii. precum şi slavii (prin defileul morav). Eu cred că la obârşie se trag cu toţii dintr-un singur neam. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. înalţi la statură. cât The Cambridge history of India. rudenia (Fecior. la botez. Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. iar unii îi numeau neamuri getice. din acest spaţiu. grecii. Procopius din Caesarea scrie (Despre războaie): Neamurile gotice erau şi sunt şi astăzi multe la număr şi deosebite unele de altele. latinii. III The Aryans. author RAPSON EDWARD-JAMES (1861-1937). acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul. iar mai târziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus pe fiecare. în urma cărora s-a populat. numită gotică. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. De fapt. după toate aparenţele. în care s-a căutat locul de baştină al arienilor (populaţia civilizată a Indiei). 71. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. persoana îşi alegea încă un nume. privind culoarea ca (Albu. dar dintre toate.e. ţinut secret chiar faţă de mamă. o singură astfel de arie în Europa.n. Toţi sunt de credinţa lui Arius şi au o sindură limbă. Moş).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cuvinte de origine tracă (Stejar. În anul 1922. Toţi sunt albi la trup şi cu părul blond.n. 42 27 . creştin. numele meu este Balsamus. antroponimele şi toponimele propriei culturi. sau din limba latină. iar la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (p.. conform căruia. La pag.

în regiunile istorice ale României începe formarea patronimelor. Iliescu sau din Marin. apoi după denumirea îndeletnicirilor cu care se ocupau persoanele în cauzã. în zona Dobrogei. fiind identică cu aceea de „evici”. p. 28 . numele de familie. Vlad. în faza incipientă. Hanna (Ana) „îndurare”.. se folosea un nume care indica doar momentul naşterii . şi nume de persoană de origine veche slavă ca: Bogdan. Pentru a nu atrage atenţia duhurilor răuvoitoare. multe patronime se formeazã cu ajutorul numelor localităţilor sau al altor toponime. Deborah „albina”. perioadă în care biserica ortodoxă impune onomasticii o formă greco-slavă. A treia etapă începe odată cu influenţa bisericii ortodoxe de limbă slavonă în statele române. Radu. se formeazã şi prin însuşirea numelui personal al părinţilor. în general al tatălui. Pe lângă faptul că s-a preluat supranumele individului. În secolul al XV-lea. dintre care unele se regăsesc şi în Biblie: Malka „regina”. după întemeierea lor în jurul anului 1185. Coman. când românii au împrumutat de la slavi. era tot mai greu să identifici persoanele ce purtau acelaşi nume. iar mai târziu au pătruns nume de la unguri şi ucrainieni. s-au au primit de la cumani o serie de toponime sau nume de persoană ca: Basarab. Ioaniu. Numele de botez putea fi numele naşului sau al naşei. cit. Eva „viaţă”. Aceste nume apar mai ales odată cu dezvoltarea culturii prin şcoli şi biserici.Op. Marinescu sau Marineanu. Petru fiul lui Stan. iar în actele oficiale aceasta se exprima prin: Ion sin (slav) Gheorghe. Cu timpul însă. „amărăciune” sau după alţii „dorită”). În acest sens. Neagu. POPA . pe lângă toponimie. Martha „stăpână” etc.Dr. ele fiind supranumele unora dintre membrii familiei respective. Unii consideră că terminaţia „escu” ar fi de origine slavă.„Sorilă”. în cele mai multe cazuri. întărind astfel înrudirea. A doaua etapă se concretizează după aşezarea slavilor în Dacia şi cele două Moesii. Manasseh „care face să uiţi”.43 43 V. Dragu. Astfel. s-a ajuns să se indice dependenţa prin adjoncţiunea adjectivului: escu. Aşa au apărut numele: Ionescu. Petru sin Stan etc. Levi „ataşament”. eanu. Talabă etc. V. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. Miriam (Maria este refăcut din Mariam. în comunitatea turcă şi tătară s-au dat următoarele nume de botez. sau era pus la adăpostul unui nume de străin „Maghiarul”.. motiv pentru care au început să se folosească formulele Ion fiul lui Gheorghe. iu. 392.

iar după căderea lui -l aceste nume. au primit finala -u: Branu. care s-a păstrat în mare parte şi în secolele următoare. au rămas aparent „articulate” cu -u final. Lipcanu. Mihul. stabilirea numelor de familie şi oficializarea lor s-a efectuat. care erau mai puţine. Boldul. Lungul şi Lungu. fie din hipocoristice autohtone.Op. Grosul şi Grosu. Neagul. Ciobanul şi Ciobanu. Bratul. Popescul şi Popescu etc. prin analogie cu numele articulate. iar cele terminate în consoană. Căpitanu. în tratarea fenomenului articulării/nearticulării numelor de persoane. numele cu suf. Boul şi Bou. Rotariul şi Rotariu etc. 29 .. Bunescul şi Bunescu. Racu. Dragul. vechi termeni social-politici (titluri. Joimiru. „acestea fiind la origine substantive comune folosite pentru identificare:44 Croitorul şi Croitoriu. GRAUR . dar şi descendenţa: Bârlădeanul şi Bârlădeanu. terminate în consoană. Rusul şi Rusu. Codreanul şi Codreanu. XIV-XV. prevalau antroponimele masculine cu articolul -(u)l. Turcul şi Turcu etc. impozitare etc. Sârbul şi Sârbu. la care prezenţa articolului este explicabilă. -ean / -ian. Guţul.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În sec. cu un scop clar: mobilizarea în armată. Datorită tendinţei puternice de articulare cu articolul enclitic -l a numelor provenite din cuvintele comune în sec. provenite fie din slavă. XIV–XV. se scriau cu -l şi numele de origine slavă. la care -u nu reieşise din căderea lui -l: Bobul.. 44 AL. cit. destul de numeroase şi ele. hipocoristicele monosilabice la care -u nu provenise din articol au primit articolul -l: Druţul. Cuculescul şi Cuculescu. Încadrându-se în categoria nume de familie. Negrul şi Negru etc. şi cele cu -u. Arnăutul. Danu. 141. Onul etc. Trecerea de la formele articulate cu -(u)l la cele cu -u s-a făcut în sec. XV–XIX. Munteanul şi Munteanu etc.. ranguri. au provenit numele ce au la bază: denumiri de ocupaţii. nume de popoare: Cerchezu. alături de cele fără articol. în secolul al XVIII-lea. Din substantive propriu-zise. p. ne-a permis să urmărim rezultatele statistice şi demonstrează că cele mai multe nume de familie articulate au provenit din adjective: numele ce au la bază porecle: Albul şi Albu. conform documentelor slavo-române. devenind nume de familie.. Nacul. Lupul şi Lupu. -esc provenite din adjective ce exprimă apartenenţa: Albescul. funcţii): Armaşul. În cea mai mare parte a cazurilor. Ciocoiul şi Ciocoiu etc. Mai numeroase sunt numele de familie provenite de la substantive comune ce exprimă diferite noţiuni: Băţu. numele cu suf. Vlaicul. Radul.. ce indică originea locală. dar apăreau deja ca o tendinţă în evoluţia fenomenului dat. cu scopul de a se evidenţia populaţia. Stancul. Grecul. Vâlcul. Diaconul.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În Voivodina. care ne oferă date relevante despre numele de familie oficializate. numele unei persoane putea fi. p. fiind prezente şi ca derivate sau hipocoristice întâlnite ca formule denominative oficiale frecvente în inventarul numelor de botez actuale. după cum urmează: Nicolae (româneşte). Una dintre opinii a fost exprimată de către Dumitru Mărtinaş care considera că unii preoţi au maghiarizat în mod intenţionat numele locuitorilor. sunt registrele nou-născuţilor (traducere din limba slavonă. care au fost indroduse în anul 1779 şi care la început s-au ţinut de oficialităţile bisericeşti. în care se numesc Napisanie). Vasile). se produc modificări ale numelor de familie. 1985. şi pentru români. se foloseşte grafia sârbească. nu sunt foarte frecvente. înscrierea tuturor datelor în registre se efectua cu litere chirilice. MĂRTINAŞ . când la putere vin sârbii. Până în anul 1865. redactarea se face cu grafia maghiarã fiind. În Moldova. oficial. istoriografia noastră a resimţit lipsa de documente oficiale. în registre. situaţie întâlnită în majoritatea satelor. pe timpul vieţii ei. De la începutul secolului al XIX-lea circulau aşa-zisele numebiblice sau nume calendaristice (Dimitrie. iar din anul 1865. din anul 1918. cele mai vechi documente. Acestea au demonstrat şi o mare putere derivativă. folosită de români. iar dupã primul război mondial. care se referă la satele Săbăoani. M. registrele nounăscuţilor sunt redactate cu grafie latină. din Seleuş. a constituit şi un aprig prilej de dispută. pentru prima datã. cu începere din anul 1898. fiind exprimate opinii diverse. 53. 30 . Bucureşti. Cele mai frecvente sunt numele calendaristice care se încadrează în categoria numelor devoţionale. deşi sunt atestate încă din secolul al XV-lea. text revizuit şi îngrijit de ION COJA şi V. Unele nume calendaristice. folosindu-se grafia slavonei bisericeşti vechi. În acest sens. după cum urmează: numele Broştean sau Broşceanţ (în localitatea Seleuş a fost înscris în faza incipientã de înregistrare. două „Situaţii ale sufletelor”. Misiunea catolică din Moldova a întocmit. În registrele nou-născuţilor. Micloş (ungureşte) sau Nikola (sârbeşte). În această perioadă. de la despărţirea ierarhică a bisericii ortodoxe române şi sârbe. Teţcani şi Licuşeni. Ioan. ele fiind resimţite ca nume admirative. în Voivodina. cu litere chirilice.Originea ceangăilor din Moldova. înregistrate şi ţinute la primărie de către ofiţerul stării civile. Existenţa acestor „Status animarum” şi încercarea de a corela numele cuprinse în ele cu onomastica actuală. Broşcineanţ. Gheorghie. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.45 fenomen caracteristic secolului al XIX-lea şi care se 45 D.Dr. UNGUREANU. pentru secolul al XVII-lea.

botezul. erau unele sate care nu erau destul de dezvoltate fiind lipsite de populaţie. noţiunea de conştiinţă naţională este aproape inexistentă. un Agape şi un Ion Ignat. vol. autorul sesizează semnificaţia corectă a unor antroponime. de aceea. Dacă atribuirea numelui naşului nu este obligatorie. alţii precum Dumitru Zaharia afirmă în 10 documente inedite dar nedocumentate că „Toponimul. trecând cu vederea că. Andrei. un sat de numai cinci case. VII.46 Costin Merişca face o analiză minuţioasă asupra antroponimiei populaţiei catolice în recenzia dedicată cărţii lui Dumitru Mărtinaş. partea a II-a.Chişinău. pe acele vremuri. Spre exemplu. dacă numele său de botez era unul mai puţin uzitat sau în cazul unei comunităţi restrânse. un Toma. şi la această practică. Toma. ceea ce diferă fiind doar proporţiile. româneşti şi maghiarizate. Bekes. Sf. de unde se poate observa că aceste nume provin din calendarul catolic şi marchează momente importante ale acestuia (Sf. onomastica semnatarilor conving că informaţiile raportate de Bandinus. Alegerea părinţilor spirituali. în secolul XVIII. 1975. Comparând numele din Catalogul lui Bandini cu cele înregistrate de Catagrafia din 1774. ZAHARIA . Tot datorită stocului limitat de prenume întâlnim şi formele bilingve. Bacău. p. existând tentaţia de a acorda o semnificaţie etnică acestora. găsim la 1774. dar care îl putea urmări toată viaţa. desemnarea identităţii se făcea după cu totul alte reguli. cel puţin în sânul familiei sale. dar nu insistă asupra funcţiei lor sociale. precum şi ale calendarului agricol. P. în anul 1774. iar. DIMITROV . în scopul întăririi legăturii de rudenie spirituală care se creează. În anii 1700. pentru că. naş şi naşă. Mihai este patronul bisericii din Săbăoani).Statistici ale populaţiei catolice din Moldova. pe un Apostol. 1694 – 1697. în satul Pildeşti. pe un Neculai. deoarece prin numele de botez nou-născutul intra în rândul creştinilor şi obţinea o identitate suficientă. cum sunt Ştefan. primul pas spre dobândirea unei identităţi era. Parcevich au fost falsuri imaginate de arhiepiscop şi secretarii săi”. Anton este patronul din Răchiteni. Este de menţionat faptul că. pentru perioada la care ne referim. Editura Studion.47 Alături de alte nume. toate aceste nume sunt folosite frecvent de-a lungul timpului.Moldova în epoca feudalismului. 47 46 31 . părinţii recurg.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI justifică doar într-o mică măsură. 1999. respectiv nume ungureşti. ca şi a numelui copilului revine în sarcina părinţilor. nu exista noţiunea de stare civilă şi. uneori. D. 280. nu vedem ce altă raţiune determină o familie să-şi boteze un copil Ioan şi pe altul Ianoş.

existând şi numeroase situaţii în care tatăl transmite numele fiului şi mama transmite numele fiicei. cit. în AARMSI. de flori. P. de eroi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Preferinţa pentru întărirea legăturii cu familia naşei este evidentă. V. Budapest. 121. Memoriu asupra scrierii lui Bandini de la 1646. apare inevitabil transformarea lor în patronime şi apoi în nume de familie. DIMITROV . Benda Kŕlman. Katona (cătana). t. iar dacă era fată. Tot în scopul unei astfel de manipulări se înscrie şi iniţiativa unor părinţi de a-şi boteza copiii cu nume ca Bonavetura sau Gaetano. Ianoş ungurul. Copiii care se năşteau ulterior preluau ori numele arătate mai sus. în principiu acele nume care au fost uşor asimilate şi reţinute de memoria colectivă. 119 şi 122. de animale.). DIMITROV . În acest sens. Doboş (toboşar)50. unchi sau mătuşi. II. Misionarii catolici pomenesc în repetate rânduri pe dezertorii ardeleni care vin să se stabilească în Moldova. cit. cum sunt: Vasile Ialomiţeanul.. nume purtate de misionarii catolici. p. ci poate fi considerată ca expresie a unei lipse de cunoştinţe detaliate despre spaţiul geografic din care aceştia provin (Mihai Szekely. 49 50 48 P. 1989. 747. a căror protecţie sau bunăvoinţă părinţii copiilor o sperau. La baza sistemului antroponimic românesc se găsesc nume de sfinţi. Vasile şi Iacob. dacă primul născut era băiat.Op. X. O categorie aparte a acestor nou-veniţi în Moldova o reprezintă şi militarii. Petre din Suceava48. 278.Op.Magyar Okmanytar (1467-1706). p. Ed. ambii huşeni49 şi mulţi alţii.. încep să se atribuie persoanelor nume care reflectă locul de unde provin sau îndeletnicirea acestora. p. p. 747-748. Tamaş secui etc. ori numele altor rude.51 Puskas52 sau Ion Martin panţâr.. onomastica înregistrând nume ca Gregorius Capitan. Atribuirea unor nume de factură etnică unor nouveniţi nu ţine neapărat de această dimensiune. MOLDVAI CSANGO . URECHIA . atunci prelua numele bunicului patern.Op. cit. 51 52 53 Ibidem 50. 1890. după reguli clare.Dr.53 Ulterior. tradiţia familială impunea reluarea numelor în cadrul neamului. numele bunicii materne. În această perioadă. Bucureşti. MOLDVAI CSANGO . copilul primeşte numele pe care îl poartă soţul acesteia. p. A. vol.Codex Bandinus. p.279. 32 . de domnitori.

iar ulterior în nume de familie. găsim şi Bodone (butnar). apelativele au continuat să se scrie cu -l: omul. P. URECHIA . p.55 care s-ar traduce sub forma călăul bătrân. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea.. Alături de numele Kadar.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI La Săbăoani. Tot printre aceşti meşteşugari se încadrează numele de Ştefan Karakai (rotar).Op. apare o persoană căreia i se spune Martin Bako (călăul)54. în zona Moldovei. cit. Diferenţierea care se face între aceşti meşteri ar putea avea la bază tehnologia de prelucrare a materiei prime: scobirea în cazul primilor (cădarii) şi ansamblarea doagelor în cel de-al doilea caz.Op. MOLDVAI CSANGO . Popescu etc. lupul. nu acelaşi lucru putem spune despre nume ca Szöcs (cojocar) şi Boros (pielar). aspect normal în anii 1800. În limba literară însă. În Dobrogea. A. în patronim. cârpaci) s-a transformat. nume care s-a transformat în patronim. DIMITROV . p. p. Daniel Olaru sau un Istrate Olar nu reprezintă doar o simplă atestare. cit. dar şi nume de Ciuvaras. Un alt domeniu cu o pondere însemnată în formarea numelor îl constituie prelucrarea lemnului. Nume ca Paul Fazakas. cit. 148. 33 . iar în anul 1774. frumosul. Lupu. Alături de prelucrarea lemnului. cit. păstrând generaţii la rând amintirea primului său purtător. Munteanu. numele Varga (cizmar. Ataliates. dacă luăm în considerare cronicile bizantine ale lui M. 120. Ataliates scrie următoarele: „Căci se aflau pe malurile râurilor multe oraşe mari ale căror locuitori vorbeau limbi diferite şi aveau o 54 55 56 57 V. 747. în anul 1646. iar antroponimele au urmat tradiţia scrierii fără -l: 57 Lungu. se aflau în acelaşi sat opt familii care purtau numele Bakocică..279. GRAUR . ci continuitatea practicării acestui meşteşug chiar şi spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. meşteşugul prelucrării pieilor deţine o pondere destul de importantă în anii 1600.. pe baza acestei ocupaţii se va forma ulterior patronimul Cherecheş.56 care ar putea fi de fapt un ciubărar.. p.Op. AL. după apariţia pecenegilor şi a cumanilor la Dunăre. Dacă în Moldova numele de Szabo pare a se fi transformat de timpuriu în nume de familie.Op. populaţia Dobrogei părea să fie mai degrabă una amestecată. M. încetând să mai reprezinte o desemnare pe criterii profesionale.

convieţuire. în linii mari. relaţii culturale. „câmpurile onomastice” se pot distinge.majoritatea numelor tătare au sens propriu sau figurat.Dr. 34 . În satele din Dobrogea. el cuprinde şi componente etnografice.Antroponimie dobrogeană: consideraţii diacronice. Conform lui A. iar „specificul antroponimic al unei zone se relevă prin faptul că. 2003. ca urmare a interferenţei şi influenţei reciproce a limbilor. indiferent de originea lor. des discutate. asupra unor evenimente istorice sau religioase. fenomene economice şi politice. în principal bunicului din partea tatălui. Editura Muntenia. cele ale întregii antroponimii româneşti. Contactul dintre limbi. Având în vedere aceste aspecte. au ajuns până la noi mai multe nume de origine arabă. turcii 58 L. care se reflectă asupra numelui. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA foarte mare armată. Sciţii de pe cealaltă parte a râului au introdus modul lor propriu de viaţă”. . Există două situaţii aparte. căci. care avea onoarea de a acorda un nume noului născut. dar au suferit influenţa culturală a arabilor. datorită faptului că răspândirea onomasticii este accesibilă unui anumit teritoriu şi cuprinde în sine mai multe elemente. Prin intermediul turcesc. Tătarii au venit în Dobrogea spre sfârşitul secolului XIII. sociologice.numele tătăreşti au cunoscut o evoluţie istorică. şi anume: . trăsăturile generale ale sistemului numelui personal din Dobrogea sunt. numele de persoane folosite de-a lungul timpului se constituie într-un sistem fondat pe sistemul limbii române. reflectând. cu privire la antroponimia tătară din Dobrogea. când. important deoarece tătarii atribuie legături puternice naţionale. atribuirea numelui revenea rudelor tatălui. deci. Constanţa. geografice. care au dus la evoluţia idiomului tătar în urma contactului cu cel român. LAZIA . asupra familiei din care provenea nou-născutul. Turcii şi tătarii au constituit cea mai importantă minoritate a Dobrogei. tradiţii sau obiceiuri. este rezultatul unor fenomene extralingvistice: amestec de populaţie. V. cu influenţe de factură religioasă. istorice. motivat de faptul că interesul acordat numelui este vechi. 58 trăsături generale şi chiar fapte particulare ale acesteia”. deşi este un fenomen lingvistic în esenţă. Nume arabe putem găsi şi la populaţii care vorbesc limbi de alte familii. istorice numelui şi omului. influenţa lor s-a extins şi spre ţinuturile de la gurile Dunării. religioase. Superanskaja. precum şi tradiţiile legate de denumirea lor. care îl ajută pe cercetător să distingă trăsăturile caracteristice obiectelor denominate. după constituirea Hoardei de aur.

deoarece a fost singurul grup etnic german de pe teritoriul României care nu s-a aşezat pe aceste pământuri venind direct din Germania. Mangalia. Un lucru foarte important este faptul că „din limba germană nu am împrumutat decât cuvinte. în cea de-a doua etapă. Sofular (Credinţa). între 1873 şi 1883. p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI preluând şi din persană elementul zade. o altă minoritate. Atmagea. ele sunt cu precădere prenume masculine. derivate. sunt formate fie din prenume masculine sau feminine cu prefixe sau sufixe. ci din alt spaţiu colonizat de germani. Ortachioi şi Cogealia. După trecerea lor prin Polonia spre sudul Rusiei. Omurcea (Valea Seacă). Acpunar. Începând cu data de 22 iulie 1763. Cu privire la derivarea cu ajutorul prefixelor şi a sufixelor. 1890-1891. 1840-1856. Numele Ali acordat băieţilor şi forma Alie acordat fetelor au fost considerate demodate după al II-lea razboi mondial. deşi aceste nume laice aparţin unor profeţi. fie din cuvinte comune.Tulcea.Influenţa culturei gemane asupra noastră. Cataloi şi Ciucurova. 1904. Techirghiol. Fachria (Faclia). care utilizează într-o limbă (A) o trăsătură S. Palazul Mare. este vorba despre o migraţie oarecum secundară. Kogălniceanu). 12. şi anume din Basarabia şi Rusia de Sud. nici un sufix n-a străbătut în limba 59 noastră”. Măcin. Murfatlar (Basarabi) Osmangea şi Viile Noi. MÎNDRESCU . Tulcea. Este de menţionat faptul că imigrarea germanilor în Dobrogea sa făcut în trei etape: în prima etapă. Influenţa germană asupra limbei române. Cobadin. Colelia. „Fenomenul de interferenţă se întâlneşte în cazul vorbitorilor bilingvi. tip. 59 35 . au venit în nordul Dobrogei prin Sulina . au înfiinţat colonii în Malcoci. se cuvine să definim această noţiune. fie de origine slavă. Anadolchioi . Numele de familie germane laice. au ajuns să se aşeze într-un final în sudul Dobrogei.Constanţa. Alakap (Poarta Albă). germanii dobrogeni. a treia perioadă. la nivel onomastic. acestea sunt fie româneşti. fiind chemaţi pentru colonizare de către conducătorii ruşi. În cazul germanilor dobrogeni. În ceea ce priveşte prenumele de la care sunt derivate numele de familie. a marcat colonizarea de către germani a localităţilor Sarighiol (Albeşti). Iaşi. Tariverde. Când vorbim despre interferenţe lingvistice. care înseamnă „fiu” (de exemplul împrumutul românesc beizadea „fiu de bei”). în satele Dobrogei. Caramurat (M. Dacia. au întemeiat colonii în Cogealac. cu ajutorul prefixelor sau sufixelor.

Iohan şi Valter sau chiar Valtăr. Bachmann (s. Mann „bărbat. nf. nf. Baum „pom” şi adj.Tratat de dialectologie românească. au devenit nume de familie. dar care. Mircea. Johann sau Walter devin Claus. adaptându-le grafiei româneşti. Unele nume ca Peter. [. germ. Interferenţa constituie un aspect al difuziunii culturale. astfel că prenume precum Klaus. trebuind subliniat că s-a procedat la modificarea grafiei iniţiale a prenumelor şi adaptarea ei la grafia română. 757. Acestea se încadrează în categoria numelor afective şi apar uneori în combinaţie cu un nume admirativ sau V. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA fonetică. ci şi extralingvistică (psihologică şi socioculturală). Baumstark (s.Dr. 1984. trebuie să menţionăm că limba română este. însă încep să fie tot mai numeroase. germ. iar numele de familie provenite din prenume au la bază cu preponderenţă prenume masculine. respectiv Bruchental. Problema majoră este aceea a relaţiei reciproce dintre factorii structurali şi nonstructurali. Bach „pârâu” şi s. Editura „Scrisul românesc”. în care se observă o reluare a numelor istorice: Bogdan. adjectiv + substantiv: Grünberg. om”). probabil. Grünberg (adj. În final. se lua în considerare doar prenumele capului familiei. stark „puternic”). la încetăţenirea unui astfel de prenume drept nume de familie. nf. 60 36 . germ.. sub infuenţa Şcolii Ardelene. Hermann sau Johann sunt de regulă derivate de la prenumele tatălui sau conform unei tradiţii străvechi foarte răspândită pe tot teritoriul lingvistic germanic al unui strămoş. care se caracterizează prin nume luate din istoria românească. sens în care „ke” din germanul Franke şi „-cke” din Bruckental devin în română „-che” în Franche. substantiv + adjectiv: Baumstark. cea care şi-a pus amprenta asupra antroponimelor germane. RUSU . nume care au fost nume de botez. p. care favorizează sau împiedică interferenţa”. Numele laice au pătruns în sistemul românesc mai ales în secolul al XIX-lea şi nu au cifra de frecvenţă foarte mare. Berg „munte”).. morfologică.60 Majoritatea numelor de familie de provenienţă germană sunt compuse. unele dintre ele. ce respectă nemijlocit pronunţia. sintactică sau lexicală caracteristică altei limbi (B). datorită faptului că.] Cauzalitatea ei este nu numai intra-. după cum urmează: substantiv + substantiv: Bachman cf. „-ge” din Bamberger şi Bürger care se transformă în „-ghe” în Bambergher şi Burgher. grün „verde” şi s. A patra etapă este perioada modernă. Craiova.

situaţie în care persoana era obligată să facă o declaraţie la primăria locului de origine.. care nu au nume patronimic îşi vor putea forma unul. de natură a diferenţia numele de prenume. provin din cuvinte comune. 18 din martie 1895. cu numele de botez al tatălui lor. Existau cazuri în care nu toate persoanele aveau un nume de familie. conform datinilor. în actele de stare civilă.Op. 37 . persoanele să fie arătate prin nume şi prenume. urmărind să pună purtătorul numelui sub protecţie divină. Lista prenumelor afective şi admirative este cea care se îmbogăţeşte prin împrumuturi recente din alte sisteme antroponimice sub influenţa diferiţilor factori. întrucât păstrează amintirea unor zei veneraţi în trecut. cum ar fi „escu” sau 61 „eanu”. la care să se adauge una din terminaţiile care sunt în datina ţării. în care se stipula că orice persoană trebuie să aibă un nume dublu (compus dintr-un prenume şi un nume). Astfel. evocă sărbătorile creştine sau calităţile necesare unui bun creştin. se adăuga una din terminaţiile „escu” sau „eanu”. astfel încât să se respecte întocmai prevederile 61 D. la care. iar cele din a doua categorie au fost numite astfel după anul 1800.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI devoţional. Codul civil (Cuza-1864). 12. A. Primele reglementări legale cu privire la numele unei persoane au fost: Regulamentul Organic. care este primul act normativ ce reglementează într-un tot unitar problemele referitoare la numele persoanei fizice şi care prevedea: – locuitorii români.M. şi Legea nr. LUPULESCU . prezentând variante numai acele prenume care s-au adaptat sistemului românesc şi care sunt resimţite de purtători ca fiind româneşti. au fost trecute în Calendarul religios comun ariei de cultură bizantină şi au circulat sub influenţa directă a cărţilor de ritual (Mineat. cit. LUPULESCU. Puterea derivativă a acestora este redusă. 2002. asupra numelui. în care trebuia să declare că înţelege să poarte numele de botez al tatălui său. de la sate. prevedea că orice persoană trebuie să aibă un nume de familie. p. care impunea ca. 18 din martie 1895. Ceaslov). – nimeni nu poate purta alt nume patronimic cu excepţia aceluia sub care este înscris în actele de stare civilă. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). care descriu persoana sau o împrejurare legată de naşterea ori viaţa acesteia. numele din prima categorie. Legea nr. asupra numelui.

sens în care stau mărturie următoarele: Scriitorul şi istoricul polonez J. Ionescu. repetiţiile neputând fi evitate. etnia. Bucarest. pentru a se evita confuziile. Multe din numele de familie din onomastica românească au sufixe tradiţionale. Dănescu. Sa population-son passé-sa culture.Op. VELICU. Spre exemplificare. nobleţea.Dr. PEŢU. cu semnificaţia fiul lui prenumele tatălui.La Bessarabie. 1941. nume de familie precum Anghelescu.. sexul. Kraszewski (1843) consemna: „Populaţia şi limba dominantă (în Basarabia) sunt româneşti”. -an.15.Op.Op. 18. p. V. Popescu. stocul numelor este reciclat la nesfârşit. CIOBANU . Sufixul -escu este ataşat unui prenume masculin. MARDARE . 38 . p. JUGASTRU . Limba română se vorbea şi la sud de Dunăre şi în Republica Moldova. Demeter. astfel -escu. numele de familie s-a încetăţenit la noi abia la începutul secolului al XIX-lea.126. -ir sau -oiu. -atu. Georgescu. urmare a cărui fapt menţiona că. ŞT. În societăţile europene. p. p. religia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA legii. se recurgea şi la numele bunicului patern.. E.64 Individul nu aparţine societăţii decât după ce i se dă un nume.63 De exemplu. care sunt cele mai frecvent întâlnite. O. aşadar numele de origine românească erau folosite şi în aceste zone. ţă. dacă tatăl avea ca nume de botez pe acela de Dumitru (derivă de la de = al doilea şi mater = mamă. P.62 Numele astfel dobândit în modul arătat era trecut pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză. Limba lor era foarte apropiată de italiană şi deriva din latină. cit. -ăscu. iar dacă persoana nu putea fi identificată. revoltându-se împotriva „autointitulaţilor patrioţi ai poliţiei. Basarabia era locuită numai de moldoveni. zeiţa vegetaţiei şi a fertilităţii pământului). fiul declara şi urma să poarte numele de Dumitrescu. care ignorau total limba rusă. Numele poate indica originea.. MARIUS-SORIN BOZGAN . 87. care în regiunile (Rusiei) 62 63 64 65 P. sufixe specifice limbii române. modul curent de identificare a oamenilor era numele de botez adăugat la cel al tatălui. pe linie de descendenţă patriliniară (exemplul cel mai cunoscut – „Nelu a lui Vasile a lui Grigore”). cit. cit. UNGUREANU. PEŢU. -aru. o poziţie în familie şi în reţeaua socială. având în vedere că populaţia este destul de numeroasă şi creşte continuu. Numirea îi asigură un loc în ordinea simbolică a lumii respective. C. Pe lângă aceasta. 2007. în afară de departamentul Hotinului.65 Afanasiev-Ciujbinski a vizitat Basarabia în anul 1862. -eanu. Odinioară. apartenenţa la un spaţiu.

121-123. II. MUŞAT. În limba pe care o vorbesc predomină elementul latin”. descind dintr-o populaţie amestecată. I.De la statul geto-dac la statul român unitar.”67 Înaltul funcţionar rus Svinin arăta şi el: „Locuitorii autohtoni ai acestei regiuni sunt moldoveni sau români. nr. CRIHAN . fost viceguvernator al Basarabiei. cit. totdeauna a fost locuit de locuitori sălbatici geţi. A. moldovenii). Ei vorbesc limba moldovenească. 39 . care. p. vlahii (moldavii. la sud cu bulgarii. aşa cum am susţinut cu tărie. la vest cu fraţii lor din Moldova şi la sud-est cu Marea Neagră. Bugeacul de altădată. p.”68 Cunoscutul Vighel. romani şi slavi.” Şi continua astfel: „Şesul care merge de la valul superior al lui Traian şi până la mare. Chişinău. ARDELEANU . 11/1991. în Basarabia.” Iar concluzia firească era aceasta: „Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au rămas în toate privinţele extrem de ataşaţi naţionalităţii lor. CIOBANU . pecenegi. p. spunea acesta.. 1986.Op. 400.Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. căruia în antichitate i se zicea «deşertul get». cum se numesc ei. aceleiaşi biserici ortodoxe greceşti. rumunii. la est cu ucrainienii propriu-zişi. I. 1983. ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin. nota: „Am ocazia să studiez spiritul moldovenilor. compusă din coloni romani şi din slavo-daci învinşi de Traian. numeroase particularităţi ale limbilor neolatine. nogai… Toată partea Basarabiei situată la nord de valul superior al lui Traian este locuită în principal de valahi sau români şi de fapt n-a fost niciodată o ţară independentă sau măcar separată de celelalte ţări valahe… Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români ca şi cei de dincolo de Prut. Aceşti români sau romani. Bucureşti. 405. ARDELEANU .”66 Foarte importante sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly (1862): „Valahii. M. vol. El e cu totul distinct de vecinii săi slavi şi maghiari… La nord ei se învecinează cu rutenii. 9. rumânii sau românii sunt un popor ieşit în primele secole ale erei noastre din amestecul de daci. ca şi italiana.69 M. partea I. ca şi aceştia. 69 68 67 66 Ş.România după Marea Unire. sunt descendenţii colonilor romani. MUŞAT.” Despre limba lor spunea: „Limba română vorbită în Basarabia este aceeaşi ca şi în Moldova. care este de origine latină şi care conservă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca mijloc al pumnului. p. Bucureşti.

Constantin Nicolăescu-Plopşor spune că a parcurs. prin instituţii şi credinţe.. ale lui Schleicher şi ale lui Chavée.Op. şi uneori chiar în forma lor originală. Paris. 60. arăta de la început faptul că: „Moldovenii formează majoritatea populaţiei. liniştită şi superbă. J.” 70 Apoi continuă: „Judeţele Chişinău şi Orhei sunt locuite aproape în exclusivitate de ei (de români). nu-i decât o chemare neîntreruptă”. nu numai prin limbă. În această provincie există mulţi oameni care se uită cu dor peste Prut”. una din raţiunile cele mai serioase invocate în favoarea înrudirii diverselor naţiuni europene. ŞUGA .Basarabia.”71 Jean Laumonier. I. Al. Ei pot fi consideraţi ca aborigenii acestor regiuni. Bulgaria de la Dunăre la graniţa cu Grecia. de altfel. I. 1982. 53. Ed. Limba lor are o rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât italiana.72 Într-o scrisoare către Ion Ghica. 40 . din care fabuloasa vârstă de aur. de asemenea. scrie în legătură cu popularea Europei din leagănul primar şi răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor următoarele: … „trebuie să recunoaştem că civilizaţia ariană primitivă. vorbind peste tot limba română. cu siguranţă tânără şi puternică. Bucureşti.Dr. unele din caracterele sale fundamentale. se întâlnesc. regiune fericită. p. a avut. I. Moldovenii locuiesc de foarte mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei.. încă în zilele noastre.ARDELEANU . cât şi viaţa ei.. Această civilizaţie. 172.. amestecată cu cuvinte slave. un susţinător al rusificării. 3/1991. XIX. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Căpitanul de stat major Zaşciuk. LAUMONIER. Carpaţii. în timp ce în judeţele Cetatea Albă şi Tighina ei sunt amestecaţi cu «venetici». cit. aproape ¾ din cifra totală. o influenţă deosebit de considerabilă asupra dezvoltării popoarelor continentului nostru. II. a impregnat Europa. recunoştea şi el că „Basarabia este departe de a fi rusească. în stare de supravieţuire. la jumătatea sec. Les hommes.Op.Din istoria românilor. ALEXANDRESCU . 1892. Toate într-adevăr par să fi conservat de-a lungul transformărilor produse. şi aceasta este. în Revista de istorie militară. amintirea regiunii unde dormeau strămoşii. Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată. A. Şuga scrie: În secolul trecut. Madrid. care se percepe chiar la sursele tradiţiilor naţionale. 5. Probleme şi perspective. datorită întâmplărilor vieţii şi mediilor traversate. p. ale cărei trăsături esenţiale au fost evidenţiate în lucrările lui Pictet.La Nationalité française. p. cit. dar. Dr. În judeţul Hotin sunt amestecaţi cu ruteni. „părinţii”. în anii ’30. pentru că. p. . 405. majoritatea populaţiei din sudul Dunării vorbea limba română.74 70 71 72 73 74 M. MUŞAT. p. ALEXANDRESCU . atât în ceea ce priveşte limba.73 iar istoricul Batiuşkov. vol. care a efectuat în 1862 un recensământ al populaţiei Basarabiei. în anul 1892. nr.

că modelează destinul. deoarece se credea că are legătură cu lumea celor nevăzute. pe fereastră. Multe nume sunt păstrate în forma pe care o aveau în primul tip de calendar numit Calendarul popular care a funcţionat până la începutul secolului al XX-lea. Nici acum felul în care 41 . Sfântu (Pogorârea Sf. ca şi odinioară. dacă într-o casă se năşteau copii mult prea des şi numai fete. se putea recurge la unele modalităţi de a manipula magic numele. de obicei „Lupu” sau „Ursu”. Crăciun. Acest tip de calendar este o creaţie anonimă. avea rolul de a proteja copilul şi de a îndepărta spiritele malefice. A devenit „numele mic”. dându-i-se nou-născutului numele de Oprea. unei femei care avea copii mulţi şi sănătoşi. Duhu. eficacitatea magică este condiţionată de pronunţarea numelui celui căruia îi era destinat ritualul. Astăzi prenumele nu mai face obiectul atâtor precauţii. superstiţii sau practici magice. O altă practică era schimbarea numelui copilului despre care se credea că are puţine şanse de a supravieţui. numele este un instrumentat magic foarte important. Duh). crezându-se că poate orienta relaţia cu forţele supranaturale. care nu a lăsat să se piardă frumuseţea numelor şi prenumelor tradiţionale. Ispas (Înălţarea) etc. În cazul descântecelor şi al colindelor. Anumite nume proveneau de la sărbătorile religioase: Botez. de către primul trecător care găsea copilul lăsat în faţa casei. Nedelea. Se avea în vedere tot timpul ca la alegerea numelui unui copil să se evite reluarea numelui unui frate mort. pe lângă funcţia de a masca identitatea copilului şi de a induce în eroare duhurile rele. Chiriac. susceptibile de a provoca boala şi moartea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Din cele de mai sus se poate observa că limba română este o limbă veche. iar dacă într-o familie copiii se îmbolnăveau şi mureau unul după altul. delimita zilele lucrătoare de cele nelucrătoare. pe lângă funcţia de identificare în plan social. printr-o ceremonie sumară. colectivă şi orală care indica perioadele cele mai favorabile. Deasemenea. pentru a stopa şirul acestor morţi premature. Numele este învestit cu puteri magice. Pogor. preciza rangul sărbătorilor şi individualiza. bazându-se pe faptul că un nume poate consolida sau destabiliza existenţa individului. El putea fi rebotezat. practici şi obiceiuri tradiţionale. începuturile activităţilor. sau era simulată vânzarea acestuia. în scopul de a redresa situaţia. Noul nume. păstrătoare a vechilor culturi şi obiceiuri româneşti. se dădea acelaşi nume în speranţa că ultima naştere sau următorul copil va fi băiat. denumit „naşul din drum”. Poate fi însă obiect al mândriei sau al ruşinii şi dezvăluie la fel de multe lucruri despre noi. prin diferite obiceiuri.

Alţi prieteni şi-au denumit pisica şi fetiţa cu acelaşi nume: Zoe. dar am unele bănuieli că nu l-ar boteza Gogu. Nu este întâmplător faptul că. PEŢU .76 Actul de naştere cuprindea: data înregistrării.Starea civilă şi acţiunile de stare civilă. numele de familie. sexul copilului.Of. menţiunea şi verificarea naşterii. având un strămoş hispanic.Dr. s-a dispus că toţi cetăţenii români sunt egali în faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice. a fost publicată în M.. locul naşterii copilului când este deosebit de locuinţa părinţilor. Editura Detectiv. privind actele stării civile. aşa cum îşi strigă motanul. Numele mamei era întotdeauna declarat şi înscris în registre. TORJA . de religie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA folosim prenumele nu este arbitrar. 12. Numele tatălui unui copil nelegitim putea fi înscris în registrul de naşteri numai dacă declaraţia a fost făcută de însăşi tatăl sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică. P. prenumele.Op. 77 76 75 Legea nr.78 Încă de la aceea dată s-a interzis cercetarea originei etnice a cetăţenilor români în vederea stabilirii situaţiei lor juridice. nr. 493 din 21 februarie 1928. anul. Îşi doresc şi un băiat. decât cea română. Editura Gutenberg Univers. sau pentru admiterea în funcţiile publice sau pentru exercitarea oricărei profesii. precum şi cuvintele care au o conotaţie politică. 2011. aparţinând unor naţionalităţi de altă limbă. naţionalitate. a fost publicată în M..Of. Nu cred că extravaganţa lor va merge mai departe. 25. prin Legea nr. În anul 1945. numele. cit.75 apăreau reglementări clare cu privire la numele persoanei fizice. Cetăţenii români. în drept şi în fapt.Starea civilă în contextul actual. 86 din 6 februarie 1945. 2010. Legea nr. p. privind actele stării civile. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. TORJA . limbă sau religie. un prieten. I. prenumele şi confesiunea căreia va aparţine. de rasă sau de naţionalitate. 86 din 6 februarie 1945. Bucureşti. privind 77 Statutul Naţionalităţilor Minoritare.. pag. pag. I. ca şi ceilalţi cetăţeni români. ziua şi ora naşterii. pe care îl cheamă Ricardo. Deosebirea de limbă. se bucurau de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii. 493 din 21 februarie 1928. rasă sau religie. pentru dobândirea sau folosirea drepturilor civile şi politice. profesiunea şi domiciliul părinţilor. fără deosebire de rasă. Începând cu Legea nr. nr. 30 din 7 februarie 1945. şi-a numit băieţii Armando şi Diego. Arad. Acum au un motan. nu putea constitui o piedică pentru nici un cetăţean român. 78 42 . 72-73. luna. Nu puteau fi întrebuinţate ca prenume. vârsta. 2009. 44 din 25 februarie 1928.

în registrele şi documentele de stare civilă. s-a simţit nevoia modificării legislaţiei cu privire la actele de stare civilă cu referire la copiii găsiţi. în M. nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fiecare cetăţean român era şi este singurul îndreptăţit să îşi stabilească limba maternă sau naţionalitatea sa. care prevede chiar în art 1 faptul că „Numele de familie constituie un drept imprescriptibil şi alienabil. 79 80 I. pentru modificarea art. Numele de familie ale cetăţenilor. 273 din 23 noiembrie 1948. organele oficiale fiind obligate a accepta indicaţia cetăţeanului respectiv. cel puţin 30% din totalul locuitorilor era de limba maternă comună. 31.Of. dacă a fost dobândit prin folosire îndeobşte cunoscută”.Op. cu veşmintele şi obiectele care erau asupra lui.. cit. Toate datele culese erau arătate institutului sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul. pag. 337 din 23 noiembrie 1948. a fost publicat Decretul nr. 2011. dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv. Autoritatea la care a fost prezentat copilul încheia un proces verbal constatator al circumstanţelor în care acesta a fost găsit şi făcea menţiune cu privire la tot ce putea ajuta la stabilirea identităţii. arătându-se circumstanţele în care a fost găsit. privind numele de familie. Limba oficială a Statului Român este limba română. 646 din 13 august 1945. 183 din 14 august 1945. I. sens în care a fost publicat.. 73-74. conform căruia copilul găsit trebuia să fie prezentat de îndată organelor de poliţie sau administrative locale. alta decât cea română. Având în vedere faptul că numele de familie era un atribut important de identificare a persoanei fizice. pag. 2010. Despre acest act normativ se face referire la reglementarea schimbului de nume. în M. se puteau scrie numai în forma şi cu ortografia originală. În anul 1948. adaptată la nevoile societăţii româneşti din aceea perioadă. conform ultimului recensământ. Orice amestec din partea oricărei autorităţi în această privinţă este interzisă. 43 .80 Astfel. nr. Of. TORJA . 63 din legea privitoare la actele stării civile din 25 Februarie 1928 şi stabilirea unui regim transitoriu pentru unii copii găsiţi.Op. se impunea modificarea legislaţiei în domeniu. TORJA . Decretul-Lege nr. În oraşele şi comunele rurale unde. tot astfel este ocrotit dreptul la pseudonim. cit. 79 Numele de familie se dobândea prin efectul legii sau prin decizia ministrului justiţiei. numele străzilor trebuiau să fie indicate şi în limba naţionalităţilor respective.

nr. întocmit de directorul şi medicul institutului. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. cea de a doua înscriere. b) La data când a avut loc faptul de stare civilă. însă la data intrării în vigoare a Decretului nr. în totalitate sau în parte. 44 . pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. Dacă ulterior se stabileşte că naşterea copilului găsit era anterior înscrisă. 432 din 1 decembrie 1949. sau aflate în alte asemenea situaţii. s-a simţit pentru prima dată nevoia reglementării numelor din actele de stare civilă şi actele de identitate. iar un extras de pe actul de naştere era trimis. din oficiu. pierdute. Parchetul este obligat. însă s-a omis a se face înscrierea faptului. nr. 30 din 7 februarie 1945. facută în condiţiile de mai sus. a fost publicată în M. 86 din 6 februarie 1945. d) Faptul de stare civilă a avut loc în străinătate. Prin Decretul nr. în termen de trei zile de la primirea procesuluiverbal. împreună cu avizul său. 78 din 6 decembrie 1949. Un extras de pe actul de naşteri va fi trimis. nu existau registre de stare civilă în localitate. procesul-verbal era trimis în termen de 2 zile ofiţerului stării civile. ofiţerului stării civile. În cazul când copilul nu este nou-născut. consemnate într-un proces-verbal. fiind distruse. 81 Legea nr. era anulată. în termen de 3 zile.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În cazul când copilul era nou-născut. dacă se aflau în una din următoarele situaţii: a) La data când a avut loc faptul de stare civilă. completând cu aceste date procesulverbal care va fi înaintat de îndată Parchetului tribunalului respectiv. dar actul doveditor nu poate fi procurat. cu citarea parchetului. prin ordonanţă prezidenţială. existau registre de stare civilă în localitate. care va înscrie procesul-verbal în cazul când nu sunt cunoscute. care îi dădea un nume şi prenume copilului.Of. înscriindu-l în registrul de naşteri. c) La data când a avut loc faptul de stare civilă. publicat în M. la cererea Parchetului sau a celor interesaţi. pe care îi aveau în îngrijire. Procesul-verbal era înscris în registrul de naşteri. cetăţenii Republicii Populare Române erau obligaţi să îşi procure sau să îşi completeze actele de stare civilă. Of. acestea lipseau. Institutele de ocrotire socială trimiteau ofiţerului stării civile respective datele referitoare la copiii găsiţi. existau registre de stare civilă în localitate. 81 Astfel. instituţiunii sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. instituţiei sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. să îl trimită. medicul oficial va stabili vârsta şi sexul copilului. din oficiu. din orice cauză. 432 din 1 decembrie 1949.

şi . astfel încât exista contradicţie între diferitele acte de stare civilă ale cetăţeanului. 4 şi 5 din Decretul prezidential nr. toţi cetăţenii români erau obligaţi să depună cererile în termen de 60 zile.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI e) Faptul de stare civilă a fost înregistrat în mod greşit sau incomplet. 3. 432 din 1 decembrie 1949 avea rezultatul scontat. pe numele sau prenumele pe care îl purtau.84 a fost din nou reglementată activitatea de stare civilă. 124 din 30 decembrie 1950. TORJA . 432 din 1 decembrie 1949. Decretul nr. Astfel. Pentru a se asigura că aplicarea Decretului nr. pentru comunele urbane reşedinţă de judeţ. privind obligaţia cetăţenilor români care intră în prevederile art.Op. 3. 2010. prin Decretul nr. cit. 85 I. 83 84 82 I. . 432 din 1949. pag. erau considerate acte de stare civilă: naşterea. TORJA . recunoaşterea copilului natural. erau obligaţi să ceară modificarea numelui sau prenumelui. Satu Mare. în mod public şi continuu.12 Decembrie 1949. În înţelesul Decretului nr.545 din 8 decembrie 1949. pentru Bucureşti. doar dacă se încadrau în situaţiile citate mai sus: Acest termen de 60 de zile se socotea de la: .Starea civilă în contextul actual. Editura Someşul. Se poate observa faptul că acest Decret a stat la baza majorităţii rectificărilor în actele de stare civilă. În acest sens. pentru toate celelalte localităţi urbane şi rurale. a fost publicată Decizia nr.8 Decembrie 1949. 80 din 10 decembrie 1949.85 Decizia nr. au purtat în acte oficiale un alt nume sau prenume. din ziua de azi. respectiv faptul că un număr cât mai mare de cetăţeni români îşi reglementau numele din actele de 82 stare civilă şi actele de identitate.545 din 8 decembrie 1949. referitor la actele de stare civilă. cetăţenii care. decât cele ce reieşeau din actele lor de stare civilă.83 pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. 33. 272 din 30 decembrie 1950. legitimarea. 31. 272 din 30 decembrie 1950.. căsătoria şi decesul. adopţia. deoarece în momentul de faţă nu se pot emite cărţi de identitate sau paşapoarte dacă numele din actele de stare civilă nu corespunde cu numele din actele de identitate. pag. 45 . referitor la actele de stare civilă. a fost publicat în Buletinul Oficial nr. a fost publicată în Buletinul Oficial nr.15 Decembrie 1949. 2010.

Dr. care se refereau la punerea în legalitate a persoanei fizice. cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vârsta de 18 ani puteau cere schimbarea numelui sau prenumelui. precum şi schimbarea numelui sau prenumelui) se înregistrau în registrele de stare civilă ale Sfaturilor Populare. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se făcea în interesul Statului. până în prezent au fost elaborate o serie de reglementări cu privire la actele de stare civilă şi actele de identitate. 273 din 30 decembrie 1950. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. oraşului sau raionului de oraş.. în cuprinsul cărora domiciliază cel care cerea schimbarea numelui sau prenumelui. prenumele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. Actele şi faptele de stare civilă (actele de naştere. Prin aceste reglementări nu s-a definit clar noţiunea de persoană fizică şi persoană juridică. Conform acestuia. 46 . în Buletinul Oficial nr. Astfel. divorţul. căsătorie şi moarte şi recunoaşterea filiaţiei şi stabilirii în justiţie. 273 din 30 decembrie 1950.Op. Deasemenea. Schimbarea numelui sau prenumelui se încuviinţa de Ministerul Afacerilor Interne. naţionalitatea. Ulterior. 124 din 30 decembrie 1950. referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. religia. 2011. rasa. gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii. schimbarea numelui sau prenumelui era distinct reglementată prin Decretul nr. capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. Sexul. adopţia. Schimbarea se făcea prin decizie. La cerere se alăturau actele stabilite prin Decizia Ministrului Afacerilor Interne. a fost publicat Decretul nr. prin Direcţia Generală a Miliţiei. motiv pentru care legiuitorul a considerat că ar fi necesar să acopere şi acest vid legislativ. În acest sens. După cum am văzut. cit. al celor ce muncesc şi în scopul apărării drepturilor personale ale cetăţenilor. 8 din 30 ianuarie 1954. 86 87 I.87 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1951. Numele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. TORJA . pag. Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui se făcea la Sfatul Popular al comunei. Decretul nr. 34. a fost publicat în Buletinul Oficial nr.86 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Conform acesteia.

278 din 23 iulie 1960. Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. cit. nici în tot. potrivit dispoziţiilor prezentului decret. în tot sau în parte.. Drepturile copilului sunt recunoscute. I. Of. a fost publicat în M. PIPPIDI . motivat de faptul că antroponimia latină a fost un sistem artificial.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Persoana fizică are capacitatea de folosinţă şi. 2010. Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează cu moartea acesteia. de la concepţiune. la fel ca în România. orăşeneşti şi de raioane de oraş. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se fac în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor. nr. comunale. de capacitatea de exerciţiu. 47 . nici măcar în Italia. Bucuresti. 275. Nimeni nu poate renunţa. căsătorie şi deces şi se înscriau prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei. PEŢU . p. p. decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. 278 din 23 iulie 1960. divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui. cit. Astfel. În aceste registre se întocmeau acte de naştere. Din cele de mai sus se poate observa faptul că nume de persoană latineşti nu s-au păstrat nicăieri în lume. capacitatea de exerciţiu. înfierea. săvârşind acte juridice.. în afară de cazurile prevăzute de lege. Actele şi faptele de stare civilă se înregistrau în registrele de stare civilă ţinute de comitetele executive ale sfaturilor populare. 15. 2009. M.Op.90 88 89 90 Decretul nr. limba română fiind foarte bogată în nume. Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă şi nici lipsit. Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana devine majoră.Op. P. la capacitatea de folosinţă sau la cea de exerciţiu. de aceea este considerată ca limbă primordială a Europei. pag. Capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii. însă numai dacă el se naşte viu. 35. D. nici în parte. TORJA .Dicţionar de istorie veche a României. s-au adus noi 89 reglementări cu privire la actele de stare civilă. 13 din 28 iulie 1960. Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani. 88 Prin Decretul nr. 1976.

om. Ramură a lingvisticii care studiază numele de persoană.antroponimíe s.-d. 48 . 2. Antroponimíei. 1. antroponimía. Totalitatea numelor de oameni (dintr-o localitate. (A se vedea în acest sens Anexa nr.antroponimíe s. inclusiv a numelui de familie. dintr-o regiune sau dintr-o limbă). (studiază numele de persoane).2. este următoarea: . 3.91 .DEX 1998. cel figurat (proverbe. Dicţionar de sinonime.antroponimíe s. antroponomastică. regiune. Din fr. 1) Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul antroponimicelor. Disciplină care se ocupă cu studiul numelor de oameni. dintr-o regiune sau dintr-o limbă.nume). gr. Dicţionar ortografic.f. (LINGV. Definiţia cuvântului „Antroponimie” Definiţia cuvântului „Antroponimie” (cf. art. 91 92 93 94 Dicţionarul explicativ al limbii române .. g. 9 . onoma . 93 . (Lingv.) 1.) antroponomastică.antroponimíe . 94 . 2) Totalitate a numelor de oameni dintr-o limbă. art.f.NODEX. anthropos . localiltate. f. Noţiuni generale Antroponimia sau antropologia onomastică este ramura onomasticii care studiază originea şi semnificaţia numelor persoanelor. antroponomastică. 2. antroponimíi.1.Dr. 92 .Numele de familie din România). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL III ANTROPONIMIA SAU ANTROPOLOGIA ONOMASTICĂ 3. Una din cele mai importante şi hotărâtoare creaţii ale oamenilor este limba. Noul dicţionar explicativ al limbii române . Anthroponymie.antroponimíe f. Totalitatea numelor de persoană dintr-o localitate. cu toate aspectele ei: limbajul direct.s.

bunicilor.. Numele unei persoane fizice este obligatoriu compus dintr-un nume de familie şi un prenume cu funcţie denominativă individuală. ocrotitorul legal (dacă nu se cunoaşte tatăl. dacă soţii hotărăsc să aibă numele reunite. sau reprezentanţii autorităţilor locale în cazul copilului părăsit sau abondonat de către mamă fără să se cunoască tatăl. numai cuvîntul ne-a îngăduit să ducem lucrurile la bun sfîrşit . Nimic din ce a zămislit gândul omului n-ar putea exista dacă n-ar fi cuvîntul95 sau. iar după naştere mama a decedat şi nu a apucat să înregistreze naşterea copilului. Aceeaşi situaţie poate apărea şi la prenumele unei persoane când acesta este compus şi alcătuit conform voinţei părinţilor. Spre exemplu. determinantul este întotdeauna un atribut substantival apoziţional în nominativ. între care se stabileste un raport de interdependenţă. toponimia (nume de locuri) etc. juxtapus faţă de 95 ISOCRATE . la încheierea unei căsătorii..e. „între numele individual şi numele de familie se stabileşte un raport de tipul determinat + determinant. Isocrate (436 – 338 î.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI locuţiuni. expresii specifice etc. p 830-831.. trebuie impusă ordinea în care apar elementele funcţionale ale formulei oficiale: nume individual sau prenume + nume de grup sau nume de familie. pentru a evita confuziile. după o expresie a lui Condillac şi La Romiguière. putem avea ca nume de familie Viorel-Vasile.Filosofia greacă până la Platon. dar avem posibilitatea şi ca cel puţin unul din cele două nume să fie nume de familie.) scria: Aproape în tot ce am născocit. situaţie în care cele două nume sunt unite cu cratimă. naşilor etc. dar declarat de către părinţi. datorită importanţei sociale a numelui de familie. Referitor la exemplul de mai sus Vasile-Andreica. distincţia între nume şi prenume este greu de stabilit. În situaţia în care numele sau prenumele este reunit această problemă este înlăturată într-o anumită măsură. l’esprit humain tout entier est dans le language (spiritul uman este în întregime în limbă).). În cazurile în care numele de familie şi prenumele provin dintr-un nume individual (Petre Alexandru. Vasile Radu). antroponimia (nume de persoane). 49 .. din punct de vedere sintactic. există unele păreri care afirmă că. dar între timp datorită bolii de care aceasta suferea s-a numit un curator). Vasile-Andreica etc. doar în actele oficiale sau atunci când este necesară aşezarea în ordine alfabetică a mai multor nume ordinea este inversă. După cum observă Christian Ionescu.n.

cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii de foarte multe ori în ambele variante.97 Numele de botez sunt cele atribuite copilului la botez sau persoanei adulte în cadrul ceremoniei religioase prin care ei se creştinează. IONESCU . filosofia. După cum se arată la Cap. demografia. Onomastica populară recurge frecvent şi la poreclă. geografia. 1979. Trebuie menţionat faptul că oficial între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă (diferenţa este prezentată în Capitolul II şi Capitolul VII. Studiul numelor de oameni poate constitui una din laturile cercetării istoriei unui popor. are ca urmare pierderea caracterului oficial al formulei denominative şi transformarea acesteia într-o formulă neoficială. după cum urmează: „Uriaşul”. În formulele oficiale. de obicei din care face parte şi titularul poreclei. fiind cunoscute doar în cadrul unei comunităţi. sociologia.1. 97 96 Ibidem 96. care permite o identificare rapidă şi precisă a persoanei. având tendinţa de a se constitui ca disciplină de-sine-stătătoare. exprimând un set precis de valori şi sensibilităţi. Ion a Mariei). instrument foarte eficient. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA determinat şi neizolat de acesta”. 12. 13. „Supranumele sau porecla”. este acela de nume individual. pag. CH. psihologia. dar care în ultimele decenii a dobândit o autonomie pronunţată. 50 . istoria etc. „Cocoşatul”.96 Modificarea acestui tip de raport prin înlocuirea atributului substantival apoziţional (Ion Amariei vs. Onomastica este un domeniu lingvistic apărut mai târziu (la sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului al XX-lea). dependent sau independent de fenomenul religios. pag. Teză de doctorat. deoarece ea evocă imediat foarte multe particularităţi despre persoana la care se face referire. V. cele mai multe porecle fac obiectul unui adevărat cod.Antroponimie românească. Nu trebuie uitat faptul că în primele documente de identitate folosite în România era trecută şi porecla. secţiunea 5. în situaţia în care la botez i se dă un alt prenume copilului pentru ca acesta să fie ferit de rele). cel mai potrivit termen pentru a exprima aceste noţiuni. „Bătăuşu”. oferind interesante cunoştinţe despre evoluţia în timp sau spaţiu.Dr. atât prenumele cât şi numele de botez. afirmă Christian Ionescu. Universitatea Bucureşti. fapt ajutat şi de situarea sa la graniţa cu alte câteva domenii social-umane (logica. fiind greu de găsit două persoane cu acelaşi nume şi poreclă într-o anumită zonă geografică.

Criterii de clasificare Caracteristicile modei antroponimice actuale prezintă trei tendinţe principale: 1) evitarea antroponimelor tradiţionale. 2) interesul pentru nume străine. Româna fiind o limbă naturală. motiv pentru care apar multe nume preluate din mediul înconjurător. 51 . normal. în linii mari. altele s-au transformat în nume de familie în forma iniţială sau în forme derivate şi se transmit din generaţie în generaţie. De foarte mult timp. Fiecare frază şi fiecare element al unei fraze au un înteles. numele de botez nu au caracter stabil în comparaţie cu numele de familie. Limba se compune din fraze. Este firesc ca în încercarea de a clasifica numele de familie să se ţină cont de numele de botez. Omul nu are posibilitatea de a interveni arbitrar pentru a modifica această relaţie. Numele cheamă imediat sufletul pe care îl desemnează. în special din mediul urban şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice. studiul numelor proprii. populară. iar între grupul de sunete şi înţelesul lui există o relaţie care se fixează şi se păstrează mai mult sau mai puţin neschimbată la transmiterea limbii din generaţie în generaţie. cea mai bogată din Europa. iar acestea exprimă ideile oamenilor. a numelor geografice sau a toponimiei şi al numelor de persoane este considerată o ramură laterală a lingvisticii. dar nu şi invers. ci la toate numele existente în onomasticonul românesc. fantezia a milioane de oameni fiind infinit mai bogată decît a unei mâini de cărturari.2. Unele prenume nu se mai folosesc astăzi şi au rămas doar în documente. Nu cultura joacă rolul principal aici.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IV CLASIFICAREA NUMELOR 4. Noţiuni generale Clasificările nu se referă numai la numele de botez. de aceea.1. este. ci legătura cu natura înconjurătoare şi spiritul de observaţie şi asociere. despre care Pedersen spunea foarte frumos: „Unui nume îi dai viaţă pomenindu-l. pomenirea unui nume are o semnificaţie adâncă”. 4.

Petre Sătmăreanul (pentru că s-a născut la Satu Mare. Nume devoţionale .. Soare. Topor. . Vântu. aceşti termeni se pot clasifica astfel: . . Fulger. Trandafir. Mazilu. cu ceilalţi oameni şi cu mediul înconjurător. Ursu. Fieraru. Cojocaru. Negru. Coţofană. Nenica. Şerb.nume de meserii.. Bujor. Zidaru etc. Şarpe.nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. Alexandru Grădinaru (făcându-se referire la priceperea pe care o are în cultivarea plantelor sau la grădinărit). 2. funcţii: Cârciumaru. Din perspectiva etimologică. Usturoi etc.sunt adeseori folosite în comunicare orală pentru a preciza la cine se referă interlocutorii: Cazacu. Floare. Eva. Busuioc.. sunt antice şi îşi păstrează caracterul sacru. Vulpe etc.. Sârbu. Lupu. c) . Păun.etnonime . Zbenghea etc.au apărut ca simple supranume şi reflectă expresia cotidiană în contactul cu familia. sau nume cu indicaţii de adresă. Cercel. Raţiu. Mazăre.adjective care denumesc particularităţi fizice: Albu. Ţăranu etc. Ţucu. .denominaţii de ordin mistic. numele fiindu-i dat de către autorităţile locale). se deosebesc următoarelor categorii: a) . Grecu. Zurbagiu etc.nume referitoare la starea socială: Fugaru. Dogaru.. ocupaţii. Tâmpea.conţin o expresie referitoare la divinităţi. Bălan.zoonime: Ariciu. legate de divinitate în sens larg. Popa.. Tătaru etc. Robu. ca dătătoare de viaţă şi destinatară a gratitudinii şi a dragostei oamenilor: Isabela. Turcu. Roşu.metonime: Brânză. Chelu. Nume afective . În cadrul numelor devoţionale..fitonime: Arbore. . Numele afective sunt expresia sentimentului omului faţă de 52 . b) . numele persoanelor se împart în: 1. derivate care indică originea de unde acesta se trage sau unde îşi desfăşoară activitatea: Gheorghe Boghea este cunoscut ca Gică din Vale. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 3) înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt.nume de sărbători religioase: Natalia. Bunu. . Năvălici.Dr. .fenomene ale naturii: Brumă. d) . Olaru. După conţinutul lor semantic. Iarnă. Sprâncenatu etc.nume biblice: Adam. Berbec. Lazăr. Vijelie etc.nume teoforice . sau morale: Blându. Maria. . Minerva. Buzatu.

: . un personaj literar. care a fost consemnatã în anul 1437.nume ideologice . sunt nume alese datorită admiraţiei pentru: . originar. de ENZO LA STELLAT Ed. localităţi cu nume similar sunt în judeţul Dolj. Neamţ. nu a mai fost suficient să se întrebuinţeze doar un nume. Birdean şi Birgean. Alba. un erou al unui poem epic. este cea de la care ar putea proveni numele respectiv. Zanichelli. cu numele actual Iancov Most. localitate din Voivodina.numele de familie Birda. .numele de familie Almăşan poate proveni de la una din cele 12 localităţi cu numele Almaşu din România.nume de superstaruri (din aristocraţie. Clasificarea este preluată din Santi e Fantidizionario dei nomi di persona. care se află în judeţele: Arad. .98 4. localităţi din apropierea oraşului Sânnicolau Mare. Există şi alte toponime..un om ( patriarh sau profet biblic. sat care aparţine oraşului Gătaia din judeţul Timiş. Nume admirative . Nume descriptive . . un reformator. . vechea denumire a satului Blidari din judeţul Vâlcea. 98 53 . Localitatea Almăj. .numele de familie Almăjan provine de la numele localităţii Almăj. varianta populară a numelui Iancaid. Hunedoara etc. În România.nume de locuri: locul de origine al unei persoane a reprezentat o altă sursă de nume. dorinţa părinţilor ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale). .numele de familie Ancăiţan provine de la Iancaid. un sportiv etc. 3.numele de familie Belinţan provine de la numele localităţii Belinţ din judeţul Timiş.un popor.TV). Şi fiindcă. . şi cu timpul populaţia comunităţilor s-a lărgit foarte mult. oamenii aveau doar un nume. majoritatea apărând în Evul Mediu timpuriu. lângă Craiova (Oltenia). Ex. cinema.numele de familie Bălteanu(u) sau Bâltean(u) provine de la aşezarea Bâlta din judeţul Gorj.). din Banatul istoric.formează o categorie mai puţin omogenă. provin de la numele localităţii Birda.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI habitatul său şi desemnează: ordinea naşterii. .numele de familie Beşeneanţ provine de la localitatea Beşenova. . .reminiscenţe literare. căreia recent i s-a schimbat numele în Dudeşti (Vechi şi Noi). Bologna. ca Valea Almăjului. Aşadar numele de familie Ancăiţan provine de la Ancait.o cultură.numele de familie Blăicean provine de la Bleici. . modă. . judeţul Timiş.

Cotlearenco . râuri. în general. căldărar” şi suf.numele de familie Pădurean provine de la toponimul Pădurea sau Pădureni. răspândite pe întreg teritoriul României. chiar imposibil. pag. -enko). Rešetar care înseamnă „sitar. -enko). în cazul oamenilor fără grad nobiliar. Resetar . în special în perioada Evului Mediu.bg. 101 . sau ca urmare a faptului că un membru al familiei a avut originea dintr-o ţară vecină.cazangiu. Kovalski (koval „fierar” şi suf. 17-23.Nume de animale: în unele societăţi. chiţibusar”. Editura Comunităţii Cultural . turcă sau din limba ucraineană Conovalenco ucr... chiar dacă ele au fost preluate de la alte popoare. Covalschi . există credinţa că adoptând numele unor animale care-i înfricoşau.numele de familie Prodan poate proveni de la toponimul Prod (Ardeal). krak . să determinăm din care provine originea străveche locală a acestei familii. Carte despre numele de familii ale românilor din Voivodina.Demirci în lb. 43. creangă.ucr. Konovalenko (konoval „cel care tratează bolile de cai cu mijloace băbeşti.Dr..fierar” şi suf.Banat. Ibidem 99. lucrase la acea moşie.Nume de meserii: o sursă bogată de nume o reprezintă cele provenite de la meseria avută de un membru al familiei. . Alte meserii au produs nume ca Fieraru . de arbori şi de râuri. -ski). cândva în vechime. Croitoru etc. majoritatea totuşi avându-şi originea în Evul Mediu. în cazul nobililor.Nume de provincii. ea fiind divizată în nume de plante moştenite şi nume de plante împrumutate. Spre exemplu: Cocerjenco ucr. Kotljarenko (kotljar . -enko). pag. în România sunt peste treizeci de localităţi. denumite Pădureni. indiferent de etnie.ramură.Viaţa numelui. kocerženko (koceryžka . la planta respectivă. 99 . SAMOILĂ . ucr. . chirurg nepriceput. animalele respective nu o să-i agreseze.cocean de varză” şi suf. de la numele proprietăţii lor. 99 M. Cracu (sl. .: provenite din denumiri de plante. Lexicul botanic slav cuprinde cuvinte al căror sens se referă. –u. 2002. . sau de la localităţi cu numele identic din judeţele Argeş. Vâlcea şi Vaslui. Zidaru.Nume posesive: mulţi oameni şi-au moştenit numele.. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . de aceea este greu. plante.ucr. 100 101 54 . ciurar. ul). 40.Instructive Seleuş . urs. 100 .Nume de origine etnică: derivă de la o origine etnică. pag. -juk). măcelar” şi suf. Kovaljuk (koval . în special primitive. Spre exemplu: Moraru. Covaliuc ucr. Ibidem 99.numele de familie Brâncovan provine de la numele localităţii Brâncoveni. lup. arbori etc. sau faptul că un străbun. tufiş” şi suf.

Duh). italiene. germane. trecute în calendar: Ieremia. Dositei. Cristofor. Emmanuel. sub auspicii pozitive. Prenume şi porecle create de popor a) unele provin de la anumite sărbători: Botez. la început. 2. Reveca. Samuel. A. altele netrecute în calendar: Adam. Arsu etc.nume ce designă virtuţi creştine: Agapie. b) Nume din Noul Testament şi din martirologii: . Evlavie. ruseşti. Iust.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . şi apoi toată comunitatea. Ilie. numele de botez româneşti se clasifică în:102 Nume creştine (biblice. Macovei. din epoca formării limbii române. având legătură cu sărbătorile oficiale: Bun. ungureşti. Azaria. precum: Cristian. Duhu. Fântână. Rafail. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). sârbeşti. 55 . Iacov. romană. Moise. Natan.Sofonia. Iustina etc. Ispas (Înălţarea) etc. Solomon. sugerând că un strămoş al familiei respective a fost implicat într-un eveniment atât de deosebit încât vecinii.nume vechi: de origine ebraică. Eva. cataclisme. Fulger. Cărturăreşti sau calendaristice a) Nume din Vechiul Testament. DOR. cu privire la numele calendaristice ale 102 N. ca şi multe altele. Chiriac. CONSTANTINESCU. Străvechi populare. unei fetiţe i s-a pus numele de prinţesă. Timotei. Iudita. .-a (Bunavestire) etc. tragedii familiale etc. l-au poreclit ca atare. Daniil. David. Irina. scopul fiind ca noul născut să-şi înceapă viaţa sub un bun augur. Crăciun. De exemplu.Nume eufemistice: sau cum se mai numeau „nume bune” erau foarte răspândite la popoarele vechi. îşi au originea în Evul Mediu târziu. în speranţa ca fetiţa respectivă să trăiască ca o prinţesă. În această categorie de nume putem oferi câteva exemple. Serafim. Sfântu (Pogorârea Sf. Asineta. Inochentie. 3. Irineu. Sion. Nedelea. bulgăreşti.Nume provenite de la evenimente deosebite: Unele nume. egipteană. . Pogor. deşi nu în număr vizibil. hagiografice) 1. Noe. . persană etc. Saul.nume elaborate în epoca creştină. cum ar fi: Furtuna. greacă. După acest model. Asemenea nume. XLIV-XLV. îşi au originea de la întâmplări deosebite. b) s-au identificat derivate româneşti. Climent. greceşti. Dan.

Elisabeta. c) o cultură (nume ideologice. Nume afective. Sinai etc. Iosif. Minerva. Bucur. Nume de origine veche slavă. Tatu etc. Galileea. Maria. reflectând experienţa cotidiană. V. Alexandru. PETRACHE – Op. Ierusalim. personalitate istorică): Adela. nume de vedete etc. Un alt model pentru clasificarea prenumelor actuale. care au apărut ca supranume. Stroe. 103 T. Sârbu. ar fi 103 următorul : 1. semnele prevestitoare. Sora. Raţiu. putând desemna: a) ordinea naşterii: Sextil. dorinţa ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale): Felicia. Genţiana. 3. 2. Nume admirative care sunt alese datorită admiraţiei pentru: a) un om (erou al unui poem. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sfinţilor care se repetă în numeroase forme derivate de creaţie populară. Machedon. Gloria. Cicerone. Violeta. b) un popor (exemple aparţinând categoriei numelor de familie): Machidon. Sabrina. pietre preţioase. Nume laice: I. aştri şi fenomene naturale. Claudiu.Tătaru. Nume de origine cărturărească: Aladin. 1998 56 . unele româneşti. Vechi creaţii româneşti din cuvinte de origine tracă sau latină: Albu. personaj. Septimiu. Florica. Vlah. Vlad etc. altele străine. Octavian. Aurica. Lazăr. Enrico etc.Dr. Mândruţa etc. Narcisa. împrumutate de la vecini. d) corespondenţa cu lumea: flori. cit. Creaţii româneşti recente: Luminiţa. proprietate. pozitive sau negative (nume descriptive): Constantin. Medena. Negru. Coman etc. Nume devoţionale: a) nume teoforice: Isabela. referiri la habitat. b) bucuria naşterii. Viorela. Căruntu. meserie: Dalia. Rusu. Traian. împrumutate în epoca migraţiunii acestora sau aduse direct: Bogdan. Bucureşti. Nadia.. Nume privitoare la cult şi la diverse locuri sfinte: Iordan. c) nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. III. animale. Cleopatra. Eva. 4. Ruxanda etc. Lucian. b) nume de sărbători religioase: Natalia. d) nume biblice: Adam.): Madona. II. plante. Decebal. c) trăsături fizice caracteristice. ţară. Nume împrumutate de la alte popoare: Basarab. Steluţa. care împarte din punct de vedere semantic numele de persoane. Radu. sportiv. IV. Esmeralda.

Schimb”. ca şi pseudonimul. a psihicului şi a activităţii sale. C. 1970.Numele şi prenumele persoanei fizice. p. 415. „Semnificaţie. 2011. Bucureşti. O. cit. p. BELEIU . a psihicului său sau a activităţii sale”. Origine.401. GH. JUGASTRU . ceea ce echivala în fapt cu o schimbare sau completare de nume.108 104 105 106 107 GH. p. în bătaie de joc. nu se bucură de nici o protecţie legală. 57 . iar pseudonimul şi-l alege titularul. Definiţii ale supranumelui sau poreclei Dicţionarul limbii române moderne.. p.Op. mai ales că o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. p. Dicţionarul limbii române literare moderne. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte porecla ca fiind: „supranume dat..161. STĂTESCU – Drept civil. cit. unei persoane. Editura Gutenberg Univers. de obicei în bătaie de joc.107 Porecla. I. 121.105 Porecla era folosită pentru a face deosebire între mai multe ramuri ale aceleiaşi familii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL V PORECLA 5. aşadar. BELEIU . cit. deoarece porecla îi este pusă titularului de oamenii cu care acesta intră în contact. 108 C. Ibidem 105. Didactică şi Pedagogică. UNGUREANU.1. 228. care nu formează obiectul unui drept subiectiv şi.Op. Arad. p.. constă într-un cuvânt ori o grupare de cuvinte. TORJA . Ed. ca şi Dicţionarul limbii române literare contemporane definesc porecla ca fiind un supranume dat în (bătaie de joc) unei persoane în legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. în consecinţă. în dreptul civil ea nu are nici o valoare.Op. 104 iar mai ales în legătură cu o trăsătură fizică sau cu activitatea sa. uneori în legătură cu anumite calităţi ale persoanei astfel „botezate”. Supranumele este dat unei persoane de obicei.106 Porecla nu trebuie confundată cu pseudonimul. 146.

III. pot fi simple şi compuse. Poreclele şi supranumele provenite din prenume se bazează. Repezitul). 2) După însuşirile morale: a) caracter (Blândul. II. Fier. Întâmplări ciudate. Trandafir. Slabul. Cântă frumos). Căţelul.Dr. constatăm existenţa următoarelor categorii ce vizează: I. 3) După inovaţii privind superstiţiile (Deocheatul). Argint). Cal alb. Înaltul. 8) După plante (Copacul. 4) Dupa relaţiile de familie (Copilul. Ciobanul. Defecte fizice. 10) După metale şi pietre preţioase (Aur. greşeli de pronunţare. Trăznet). Din punct de vedere formal. 6) După starea socială (Bogătaşul. Felul de a vorbi. V. c) leneşul (Tembel). Defecte morale. Patronul). Avarul). Răul). Bucurosul. e) după alte împrejurări (Bou Negru. pe asemănările dintre persoane. după ranguri sau titluri şi profesiuni (Comandantul). legate fie de o meserie. Asemănarea sau prietenia purtătorului poreclei cu o persoană oarecare. Ocupaţia. Bradul. Gunoierul. Bunicul). Clasificarea supranumelui sau poreclei Din punct de vedere al conţinutului poreclei. folosirea frecventă a unor cuvinte. IX. Stejarul. VII. VI. fie de o întâmplare. de obicei.2. 9) După fenomene climaterice şi termeni geografici (Brumă. b) lacomi şi avari (Doi bani. 58 . VIII. Diferite mâncăruri. Locul de origine. Din punct de vedere semantic. Soare. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 5. 5) După relaţiile obşteşti (Buturugă. 7) După animale (Ariciul. Musculosul). Oierul. realizând prin similitudinea însuşirilor un transfer denotativ. clasificarea se poate detalia: 1) După aspectul fizic (Albu. Nume de obiecte. IV. Urzică. Tunsu. d) sprintenul (Grăbitul. Soldatul). Pisica). Creangă).

455/1972 privind formularele în activitatea de cazier judiciar sunt abrogate. sau colectiv (clasă. Nae (a) Anii.M. pe lângă alte date de identificare a persoanei. Nae a(l) Căpitanului. Supranumele de grup cu forme de singular se realizează prin următoarele tipuri: . Aspectele susmenţionate denotă faptul că porecla are un oarecare rol de identificare în domeniul procesului penal.(a(l)) + genitiv. . numele avute anterior (inclusiv modificarea şi schimbarea numelor). nominativ + -lui: Maria Bulgarului.numele soţului la genitiv: (a) lu + nominativ: Maria (a) lu Gheorghe. Ana lu Păun. Acestea desemnează mai mulţi indivizi care fac parte din acelaşi grup.08.folosită mai ales când urmează supranume sau poreclă: Nică a(l) Dogarului. cu modificările ulterioare. Draga Baciului.Supranumele patronimice . Nae (a) lu Dobre.desemnează femeile căsătorite prin raportare la soţ şi se realizează prin două tipuri de formule: . Legea nr.). familie.2004 pentru formularele tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate în evidenţele unităţilor de poliţie. loc de muncă etc. precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar. Ghică a(l) Primarului. sau a supranumelui (individual ori de grup) tatălui: . Legea nr. Ioana Olteanului. cât şi cele actuale. Mitică Ditului etc. Uţa Bucurei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Atât reglementările anterioare. 1373/26. Of. etc. mai avem supranumele de grup.109 cu privire la cazierul judiciar în formularul prin care se poate solicita certificatul de cazier judiciar prevedeau o rubrică cu privire la poreclă. Ion (a) Preotesei etc. Nică(a) lu Bălan. 586/2004. eventualele nume false folosite de inculpat. .G. Paraschiva lu Simion.(a) lu + nominativ este formula cea mai frecventă: Ion (a) lu Gică. 7/1972 privind cazierul judiciar şi H. 290/2004 privind cazierul judiciar publicată în M.C. nr. printre care enumerăm: numele şi prenumele persoanelor. nr.Supranumele andronimice .sunt realizate de o formă de genitiv a numelui (prenume sau nume de familie). care se caracterizează prin faptul că au o denotare multiplă. sau forme de plural când referirea se face la întreg grupul.sunt reprezentate de o formă de genitiv a numelui sau a supranumelui mamei: (a) + genitiv: Ghiţă (a) Mărioarei. Ana (a) Popii. nr. Frusina Simionului. Vasile (a) lu Marin etc. Jana (a) lu Turcu. Pe lângă supranumele care se referă la o singură persoană. Nică (a) Floarii. având forme de singular când desemnează un singur individ din grupul respectiv.Supranumele matronimice . . H. 109 59 .

. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA - numele soţului + sufix: -oaia (mai ales pentru femeile văduve): Marinoaia. fie prin derivare cu sufixe specifice: -eşti: Grozeşti. Ioneştii etc.. Brănoaia etc. Mariniţa. Răduleasca. -eni (mai ales de la nume de locuri.. easa/easca: Drăguleasa. Miloaia. 60 . Vălenii. Muntenii. Mărineştii. Supranumele de grup cu forme de plural se realizează fie cu ajutorul formei de plural. desemnând tot neamul: Lăzăroii.. Marineasca. Prăvălitoaia. Preotiţa (nevasta tânără a preotului) etc. Popeasca etc. Josenii etc. Rădoii. Popeşti etc. -iţa: Dogăriţa. Rădeşti. desemnând grupuri de indivizi pe baza raporturilor de vecinătate): Oltenii.Dr.

MOCANU – Dicţionar de sinonime.DEX. folosit de o persoană ca o alternativă la numele lui legal. folosit mai ales de autorii operelor literare. M. artistice etc. Editura Steaua Nordului.110 . artiştii etc. cit. ediţia a IV-a.nume) este un nume fictiv.pseudonim – adj.1. CRĂCEA – Dicţionar de neologisme. ediţia a IV-a. 2003. Definiţii ale pseudonimului Pseudonimul (din fr.115 sau o altă denumire sub care o persoană îşi ascunde identitatea. p.112 . Iaşi. pseudos – mincinos.. gr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VI PSEUDONIMUL 6.Op. . D. Dicţionar de neologisme. Noul dicţionar explicativ al limbii române . 1978. A. pe care îl adoptă mai ales scriitorii. gr.nume fictiv pe care îl adoptă mai ales scriitorii. pictor etc. I. artist. „Pseudonimul constituie o denumire pe care o persoană fizică şi-o alege pentru a fi individualizată într-un anumit domeniu de activitate creatoare destinată a fi adusă la cunoştinţa publicului. P..) şi sub care este cunoscut publicului.NODEX. (fr.111 . artiştii etc. fals.nume creat sau adoptat sub care cineva îşi ascunde adevărata identitate. pseudoepigraf. D. alta decât numele. pseudonyme.mincinos. 1998. ANDREI . Pseudonimul poate fi definit. p. 56.116 sau la 110 111 112 Dicţionarul explicativ al limbii române . conform căruia: „denumirea liber aleasă. Centrul de multiplicare al Universităţii „Al.. p. 113 Pseudonimul este sinonim cu pseudonumele. Editura Steaua Nordului.76. LUPULESCU .nume de împrumut pe care îl adoptă un om de creaţie (scriitor. sub 116 61 .114 Prin pseudonim se poate individualiza o persoana fizică în societate. LUPULESCU. în general. 2010. Constanţa. onoma – nume).nume fictiv. 114 115 113 Dicţionar de sinonime. Constanţa. pseudos . Partea generală. Cuza”. Marele dicţionar de neologisme. pseudonyme. pentru a-şi ascunde identitatea. atunci când această persoană nu doreşte să folosească pentru aceasta numele său”. E. onoma . 165.Drept civil. într-un anumit domeniu de activitate. după cum urmează: . 2010.

pseudonimele au devenit numele legale ale persoanelor care le-au utilizat.117 Trebuie să avem în vedere faptul că termenul de „pseudonim” este diferit de termenul „alonim” (care este numele unei alte persoane reale folosit de autorul unei opere de artă). 12. James Madison şi John Jay. consideră că pseudonimul este un nume voluntar ales de persoana fizică. al autorilor de parodii sau al scenariştilor care foloseau un nume-paravan. Marion Morrison. Drepturile reale principale.Curs de drept civil. 6. folosită în mod notoriu. p. la adăpostul căruia aceasta doreşte să desfăşoare o activitate legală. nu se potrivea cu imaginea de dur. 126. era o practică normală ca articolele politice să fie semnate cu pseudonime. cel mai faimos exemplu american este pseudonimul Publius. pe care şi-o asumase în rolurile jucate. a) Pseudonimul de scenă în show business Pseudonimul este desemnat nume de scenă când este folosit de un actor. I. 62 . Schimb”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA adăpostul căruia o persoană doreşte să desfăşoare o activitate legală. deoarece erau pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950-1970. E. d) pseudonim de luptă. iar Stan Laurel.2. a adoptat numele „X” pentru a reprezenta numele său necunoscut. 2001. original. 2011. african. 119 118 117 119 Ibidem 118. b) pseudonim literar. de obicei artistice sau literare”. „Semnificaţie. folosit de Alexander Hamilton.118 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea. e) pseudonim din sport. născut Arthur care o persoană îşi ascunde adevărata identitate.Dr. Luptătorul pentru drepturile civile Malcolm X (născut Malcolm Little). interpret sau model. Bucureşti. În unele cazuri. f) pseudonim în viaţa de zi cu zi. TORJA . John Wayne a considerat că numele lui adevărat. Clasificări ale pseudonimului Pseudonimul poate fi de mai multe feluri: a) pseudonim de scenă în show business. CHELARU . p. Editura Gutenberg Univers. c) pseudonim folosit în domeniul artelor vizuale. p. Ed. în desfăşurarea unei anumite activităţi. Origine.Numele şi prenumele persoanei fizice. All Beck. 125. cum ar fi cazul autorilor numiţi „ghostwriters”. Arad.

în cazul în care publică opinii nepopulare. cum este cazul lui Robert Heinlein (care a publicat de mai multe ori două sau trei schiţe în acelaşi număr de revistă). dacă noul gen abordat este într-o oarecare măsură riscant. în funcţie de genul abordat. pseudonimul sub care o secretară de redacţie. c) Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale Asociaţiile artiştilor au reguli clare pentru folosirea numelor deja înregistrate. 1 . refuzând să permită folosirea unui nume similar cu unul deja folosit.Pseudonime folosite de scriitori). terorişti. există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii. b) Pseudonimul literar Pseudonimul literar există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii (în limba engleză pen name. 63 . Cei mai mulţi artişti hip-hop preferă să folosească pseudonime care sunt derivate ale propriului nume. cu o reputaţie de pudică. Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale. [A se vedea în acest sens Anexa nr. a publicat Histoire d’O. mercenari. este cazul lui Pauline Réage. 3 . (A se vedea în acest sens Anexa nr. d) Pseudonimul de luptă Pseudonimele (în limba franceză noms de guerre) au fost adoptate de partizani. . a dat posibilitatea creării mai multor autori fictivi. Pseudonimele sunt folosite de autori (a se vedea în acest sens Anexa nr. fără ca autorii şi cititorii să îşi dea seama de asta.Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale). 2 . în limba franceză nom de plume). Folosirea unor astfel de pseudonime. .o persoană nu este obligată să aibă doar un singur pseudonim. Când este utilizat de un actor sau regizor se numeşte nume de scenă. pentru o mulţime de motive. pseudonimul îl protejează pe cel care îl foloseşte de persecuţii. după cum urmează: .în mod special. a avut probleme cu numele doar după ce şi-a dat seama că este format din treisprezece litere.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Stanley Jefferson. luptătorii din rezistenţă. În această situaţie.Pseudonime utilizate de actori sau regizori (nume de scenă)]. Sunt unii autori care au mai multe pseudonime. un roman erotic despre sadomasochism şi sclavie sexuală.

5 Pseudonime din lumea sportului). 64 . a devenit Jacques Chaban-Delmas. la care se poate adăuga un număr. spre exemplu Jacques Delmas.7 . Se poate alege dintre numele de botez (dacă are mai multe). în cazul alegerii unui nou Papă. fiind adoptate deseori şi de recruţii din Legiunea Străină Franceză ca un mijloc de a rupe legăturile cu trecutul. e) Pseudonimul din lumea sportului Pseudonimul folosit în sport există atunci când este utilizat de un sportiv în cariera sa. iar ulterior pseudonimele folosite de membrii Rezistenţei franceze au fost integrate în numele de familie. Nu trebuie uitat faptul că şi oamenii politici au folosit pe parcursul carierei lor pseudonime. (A se vedea în acest sens Anexa nr.Pseudonime folosite de politicieni). În tradiţia monahală. 4 . se alege un nou nume religios la călugărire. după încheierea celui de-al doilea război mondial. (A se vedea în acest sens Anexa nr.Pseudonime de luptă folosite de militari). f) Pseudonimul din viaţa de zi cu zi Mulţi prinţi. alias Chaban. la începutul domniei (în cazul încoronării monarhilor). (A se vedea în acest sens Anexa nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA pentru a îngreuna cercetările forţelor de ordine. pentru a crea o aură de mister. îşi aleg un nume oficial. pentru a proteja familiile de represaliile autorităţilor.Pseudonime din domeniul religios). 6 .Dr. (A se vedea în acest sens Anexa nr. care poate să difere de numele de botez. sau orice alt nume.

potrivit legii. ridicole şi a altor asemenea. Există o singură situaţie în care. 24 din Legea nr. cit. în mod obiectiv. p. cu modificările şi completările ulterioare.G. Introducere Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Numele de familie şi prenumele copilului găsit. în condiţiile prevăzute de lege. 65 . 122 123 121 P. Editura Gutenberg Univers. p. anume ipoteza la care se referă art. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui 7.323/2003. prin mai multe moduri. iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege. 2 alin. stabilirea numelui de familie al copilului nu se întemeiează pe filiaţie.1. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui 120 I. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.Op. între persoane fizice saşi schimbareau datorită faptului că a fost utilizat o anumită durată de timp. nr.121 El nu poate fi stabilit urmare a unei convenţii sau înţelegeri. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. Schimb”. 41/2003. 2 alin. (2) din O. precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. „Semnificaţie.122 Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii.G. MARIUS-SORIN BOZGAN . Origine. Art. Art. 2011. 50.1. oraşului. după caz. 119/1996 (copilul născut din părinţi necunoscuţi). Arad. 120 Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. nr. 41/2003 şi art.1.123 Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea. (3) din O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VII MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE ŞI MODIFICARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI A PRENUMELUI 7. se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. născut din părinţi necunoscuţi. (1) din Ordonanţa Guvernului nr..2 alin. 45. PEŢU. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. Numele de familie şi prenumele se dobândesc diferit.

Dr. a numelui. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor strâns legate de fiinţa umană.124 Atunci când părinţii au nume de familie comun. indiferent dacă acesta este născut din căsătorie. artistică. în condiţiile legii.1. 124 În conformitate cu prevederile art. imaginii. fam. cum sunt viaţa. 66 . 41/2003.C. 7. s-a constatat părăsirea lui. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. orice persoană are dreptul la cel puţin un nume.L. sau. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA rază teritorială a fost găsit copilul ori. Numele de familie se poate dobândi de copil. iar modificarea şi schimbarea numelui de familie şi a prenumelui se poate face ulterior. este din afara căsătoriei.) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S.G. demnitatea. 62 C. literară sau tehnică. numele de familie al copilului va fi cel al părinţilor săi. nr. putându-se aduce grave atingeri vieţii private a acesteia prin utilizarea. vocii sau asemănării cu o altă persoană. sănătatea. În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort. în condiţiile legii speciale.2. 28 din Metodologie.P. Cetăţenii români pot obţine. cu rea-credinţă. după caz. este găsit sau părăsit de mamă în maternitate. Este de menţionat faptul că în situaţia în care un cetăţean român doreşte să îşi schimbe numele are la dispoziţie prevederile O. după caz. de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. Respectul fiinţei umane este esenţial. intimitatea vieţii private. datorită unor împrejurări care au dus la modificări în starea civilă a persoanei. separat. creaţia ştiinţifică. integritatea fizică. Trebuie precizat faptul că noţiunea de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui este total diferită de noţiunile de modificare şi schimbare a numelui de familie sau a prenumelui.E. Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere. pentru fiecare copil. precum şi a oricăror alte drepturi nepatrimoniale. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui se realizează la naşterea persoanei fizice ca un drept al acesteia.P.

51-52. părinţii neavând însă un nume de familie comun. numele de familie al copilului va fi stabilit de către 125 G. 2010. 64/2011).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dacă părinţii nu au nume de familie comun. cit. Deci. cit. P. din aceeaşi căsătorie.Op. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. 30 alin. numele de familie ale părinţilor se reunesc numai în ceea ce priveşte persoana copilului. (8) şi (10) din Metodologia aprobată prin H. MARIUS-SORIN BOZGAN . În cazul în care copilul dobândeşte un nume de famile format din reunirea numelor de familie ale părinţilor săi. nu este obligatoriu ca toţi aceştia să aibă acelaşi nume de familie.. aceştia rămân fiecare cu numele său de familie. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. numele de familie şi prenumele copilului. (3) din Legea nr. (2)]. nr. sau numele lor de familie reunite. iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului. p. 425. semnată de ambii părinţi. deci legea 125 permite stabilirea unor nume de familie diferite. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte..G. Precizăm că.3. În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite. declarată la ofiţerul de stare civilă. 67 .1. Fam. 64 alin.64/2011].Op. 7.G. conform cărora în cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat. din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. p. fam. copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. copilul va purta numele de familie al unuia dintre părinţi. nr. în cazul unor copii succesivi. aprobată prin H. art. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă [alin. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte [art. 64 C. BOROI . 119/1996. odată cu declaraţia pentru înregistrarea naşterii copilului (Anexa nr. Vom reţine şi prevederile înscrise în art.18 alin. stabilit prin învoiala acestora. 41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise. (7). PEŢU. (1) C.) Conf. prin dispoziţie.

(2) C. la înregistrarea unei naşteri. I.de la data găsirii copilului. dacă copilul va purta numele unuia dintre părinţi sau numele lor reunite [art. 62 alin. Editura Gutenberg Univers. cit. 427. aparenţă de care legea face să beneficieze copilul.Op. 2001.. p. (3) din O.Starea civilă în contextul actual. Bunăoară. familie şi prenumele copilului găsit.126 7. prin două recunoaşteri simultane. p. într-o viitoare reglementare. 413 din Codul civil. All Beck. 81-83. rezultă că şi în astfel de situaţii trebuie să se stabilească. pag. Arad. într-un anume fel. 41/2003 dispune că numele de 129 născut din părinţi necunoscuţi. de numele părinţilor naturali ai nou-născutului. republicat.]. 60-61. MARIUS-SORIN BOZGAN . I. Filiaţia) referitoate la copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cercetată“. 23 alin. 212-215. PEŢU.. Ne aflăm în situaţia în care copilul este găsit. ofiţerul de stare civilă are cunoştinţă. 2 alin. (2). (1) din Legea nr. cit. la serviciul de stare civilă. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi127 Este de menţionat faptul că nu întotdeauna.Dr.de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului. 22 alin. p. fam. p. 127 126 P. 119/1996. astfel: . Satu Mare. sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. numele de famile şi prenumele copilului.Op. Existând obligaţia ce incumbă oricărei persoane fizice de a avea un nume. Drepturile reale principale. din documentele care îi sunt prezentate. PEŢU. 2010. nr. BOROI . TORJA . 54.prin învoiala părinţilor.4. 72-73. numele fiind declarat odată cu naşterea copilului.Op. p. respectiv de art. cit. se apreciază că. CHELARU .128 dacă identitatea mamei nu poate fi stabilită în termenul de 30 de zile prevăzute de art.1. Art. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî ascultând pe părinţi.10. în cazul în care părinţii recunosc amândoi. Ed. 2) De lege ferenda. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceştia. copilul. Bucureşti. 18. . PEŢU . 2009. prezentat a intra în vigoare la 01. născut deci din părinţi necunoscuţi.în lipsa unei asemenea învoieli. stipulează că „Dispoziţiile prezentului capitol (II. 2011. s-ar impune ca sintagma „copil găsit” să fie înlocuită cu 129 68 . . TORJA . ca şi în cazul părinţilor căsătoriţi care au nume de familie diferite: . MARIUS-SORIN BOZGAN Op. P.2011. pag.G. E.. Editura Someşul.. 29. acest lucru face să se prezume o aparenţă de căsnicie. G.Starea civilă în contextul actual. în aceeaşi zi. republicată.Curs de drept civil. 128 P. cit. 1) Art.

p..2.P.S..) se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei.A. Termenul de înregistrare a naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia. p. 34 alin.A. în a cărui rază a fost găsit/părăsit copilul.Op. după caz. d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului. sau. înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S. 61-62. ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul (art.E. b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7. emisă de primar. MARIUS-SORIN BOZGAN . c) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. sintagma „persoană găsită”. Aşadar. 69 . P.P. BOROI . conform prevederilor art.1. numele de familie al unui copil născut din părinţi necunoscuţi se stabileşte prin dispoziţia primarului din localitatea unde se înregistrează naşterea (deci.P.4. fiind singura ipoteză în care stabilirea numelui de familie nu se întemeiază pe 130 filiaţie. de medic şi de reprezentantul S. 33 din Metodologie).. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului. respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI precum şi în situaţia în care copilul este părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare (. cit. (1) şi (2) din Metodologie.C.1.4. din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul.1.Op.P.L. 428-429. Actele necesare înregistrării naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit. oraşului.. se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S. cit.S. găsite pe raza de competenţă a autorităţii administraţiei publice în cauză. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti. 130 G.. astfel încât să poată fi puse în legalitate. PEŢU. prin dispoziţia primarului (de atribuire a numelui şi prenumelui) şi persoanele cu identitate necunoscută. 22 din Metodologie. 7.. pe cale administrativă).

prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit. e) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. rubricile referitoare la părinţi nu se completează. lunii şi zilei de naştere. sau. conform prevederilor art. stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului. b) certificatul medical constatator al naşterii.C. e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia ia fost încredinţat copilul. f) declaraţia de înregistrare a naşterii. după caz. 36 alin. 70 .A.. g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei. chiar dacă acestea sunt aproximative. în acelaşi mod se înregistrează naşterea unei persoane găsite. (1) din Metodologie. c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul. actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil. se face în baza următoarelor documente: a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului. Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate. (3) din Metodologie. emisă de primar. Conform prevederilor art. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului. În conformitate cu dispoziţiile art.. se înregistrează la S.P. respectiv cu cele care rezultă din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie. f) vârsta copilului găsit.L. d) numele de familie. a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele cu acte de stare civilă.G. de medic şi de reprezentantul S.C.Dr. la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date: a) anul. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente.E. semnat de reprezentantul D. 34 alin. 35 din Metodologie.P.P. d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei.P. după caz. precum şi. cu vârsta mai mare de 18 ani. b) sexul copilului. c) dispoziţia de plasament în regim de urgenţă.S. luna şi ziua când a fost găsit copilul. de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii. ale martorilor.

IONESCU . datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. art. Trebuie menţionat faptul că între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă. (2) din O. care sunt vizionate la TV. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme.Op. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului.art. I. lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de la serviciile de stare civilă. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. motiv pentru care. unul dintre termenii propuşi pentru a exprima aceste noţiuni 131 este acela de nume individual. pe baza declaraţiei de naştere. cit. Carlos sau Juan Alberto. 8 alin. 57. Ronaldo etc. (2) . GH. spre exemplu. Cassandra. p. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii.132 Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui. dictatori sau instituţii publice. Editura Gutenberg Univers. 2 alin. nr. BELEIU .5. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. iar în conf.se prevede că: „Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. În formulele oficiale. În noul Cod civil . în ambele variante. Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. după caz”.133 În această situaţie trebuie să delimităm foarte clar numele de familie de prenume. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. „Semnificaţie. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung. la înregistrarea unei naşteri în actele de stare civilă. De lege ferenda. 2011. Schimb”. p. 13. ridicole şi a altor asemenea. Origine.Antroponimia românească. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 7. 133 71 . cu art. Arad. în principiu. p. deoarece.G. ceea ce înseamnă că. în ultimii ani. de foarte multe ori. în condiţiile legii”. 414. (3) din Legea nr..1. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea”. s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. Bucureşti. dacă părinţii au nume de familie care par 131 132 Ch. Dobândirea prenumelui de către nou-născut Conf. teză de doctorat. 1979. România s-a umplut de prenume ca Jose Armando. „prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. 84 alin.

18 alin. nu a prevăzut când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. iar în caz de neînţelegere între părinţi va decide autoritatea administraţiei publice locale (primarul) de la locul înregistrării naşterii. nr. unul sau mai mulţi dintre ei poartă acelaşi prenume ca şi tatăl/mama sau alţi ascendenţi. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor A fost abrogată. Modificarea numelui de familie Fiind strâns legat de raporturile de familie. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. în acest caz. (3) din Legea nr. 2 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ridicole (un nume de animal sau de pasăre). Conform prevederilor art. art. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. (2) din Legea nr. în această situaţie. 1/1997. 119/1996. În acest sens. pag. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice..G. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. deoarece. aprobată prin H. nr.G. 64/2011. cit. au posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă. Cu totul alta este situaţia în cazul în care părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutului şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume.G. nu ne putem opune înregistrării naşterii copilului în acte. 18 alin. 80. TORJA – Op.Dr. 72 . 119/1996 prevede că stabilirea prenumelui se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi.2. 135 134 I. numele de familie al unei persoane fizice poate suferi anumite modificări determinate de schimbările intervenite în starea civilă a acelei persoane. 134 Metodologia nr. nr. urmare a adoptării Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 7. în conformitate cu prevederile O. De aceeaşi manieră se va proceda şi în situaţia în care părinţii nu vor să opteze pentru un prenume corespunzător. prin dispoziţie scrisă. în ideea că. „Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole. ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrarea. art. putându-le menţiona că.135 Pentru ipoteza în care există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi prenumele arătat în declaraţia verbală a declarantului. (1) teza a II-a din O. prin tradiţie. 2010. Nu este deloc indicat ca să se atribuie mai multor copii ai aceleiaşi familii acelaşi prenume.

cu toate că ambele au ca efect înlocuirea numelui de familie. cit. MARIUS-SORIN BOZGAN . 73 .1. vol. 7. PEŢU. în condiţiile prevăzute de lege”. adopţia.1. 136 care poate fi schimbat numai pe cale administrativă. prevede că „Numele de familie (. 1996.schimbări în filiaţia persoanei fizice.. I (Restitutio). sau legătura de descendenţă dintre 138 un copil şi părinţii săi. p. Modificarea numelui fiind determinată generic de schimbarea stării civile. Ed. precum şi regimul juridic. tăgăduirea paternităţii.. fiind necesare unele precizări: naşterea şi decesul sunt fapte de stare civilă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI persoanelor fizice. Noţiuni generale Filiaţia este legătura biologică ce rezultă din procreare şi naştere. filiaţia desemnează legătura directă dintre 137 copil şi fiecare dintre părinţii săi.schimbări determinate de instituţia adopţiei. 65. diferă cauzele care determină această înlocuire.2. . . ROSETTI-BĂLĂNESCU. p.2. aceste modificări nu presupun niciodată modificarea prenumelui. prin modificarea numelui de familie înţelegem înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective şi anume: .Op. All Beck.schimbări determinate de instituţia căsătoriei. I. Bucureşti. reprezintă acte de stare civilă.. 283. se referă doar la numele de familie. căsătoria. desfacerea adopţiei etc. 136 137 P. iar schimbarea numelui se referă atât la numele de familie. AL. cât şi la prenume. BĂICOIANU -Tratat de drept civil român. În sens restrâns. Modificarea numelui de familie nu se face în toate situaţiile în care se schimbă starea civilă a persoanei.) se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice.1. Modificarea numelui de familie nu trebuie confundată cu schimbarea numelui de familie. HAMANGIU. divorţul. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie 7. C. Prin modificarea numelui de familie se înţelege înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective. Aşadar.

Legea cetăţeniei nr. cu privire la drepturile copilului. Of. 557 din 23 iunie 2004.E. vol. A . . 7. . T. „Filiaţia”. 138 139 140 141 142 I. .09. 190 din 26 martie 2009. FILIPESCU.314 din 13 iunie 2001. fie că este din afara căsătoriei. nr. 243/30. şi care include. fie că este din căsătorie. Of.2009). în Capitolul II.D. dându-se textelor o nouă numerotare. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. . nr.P. Desigur. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. nr. publicată în M.Legea nr.N.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat140.Legea nr. 18/1990. cu modificările şi completările ulterioare. 298-299. 511/24.Dr.I. POPESCU . 47-65).141 . . nr. P. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.jurisprudenţa în materie a C.1992) pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. care cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei prin efectul filiaţiei.139 Legătura juridică dintre un copil şi mama sa poartă denumirea de maternitate sau filiaţie faţă de mamă. cit.U. în Titlul III.1965. Of. reglementează „Rudenia”. Partea I. FILIPESCU .Op. 142 . p. în titlul II.Convenţia O. Legea privind Noul Codul civil (Legea nr.07.Of. Modul în care se stabileşte filiaţia faţă de mamă prezintă deosebiri faţă de modul în care se stabileşte filiaţia faţă de tată. nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sens larg. Filiaţia produce efecte juridice dacă este stabilită în condiţiile prevăzute de lege. ratificată prin Legea nr.Tratat. publicată în Monitorul Oficial al României. 74 . republicată. încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975. Bucureşti.101/1992 (M. aprobată cu completări prin Legea nr. E. care.Of.. . Partea I.D. Capitolul II – „Filiaţia” (art.Legea nr. Republicată în temeiul dispoziţiilor art. R. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.. p. 21/1991. Filiaţia este reglementată în următoarele acte normative: . nr. 245 din 1 octombrie 1992. Textul iniţial a fost publicat în M. căsătoria trebuie dovedită deosebit. publicată în Monitorul Oficial al României.Codul familiei. 639 din 5 septembrie 2008. nr. filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei. 49/2009.Dreptul familiei. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă cunoaşte aceeaşi reglementare juridică. Textul iniţial a fost publicat în M. .Legea nr. republicată în M.I.prevederile Convenţiei Europene a drepturilor omului.O. 287/2009.

La această ipoteză se referă art. pentru a căpăta numele de familie pe care îl indică filiaţia. cit. 75 .144 copilul va lua numele de familie pe care părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia îl avea în momentul naşterii. atunci se vor aplica. 64 alin. dispoziţiile art. ca urmare a stabilirii filiaţiei faţă de cel puţin unul din părinţi. p. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. într-un asemenea caz. fam. dacă ne-am raporta la momentul naşterii copilului. BOROI . Aşadar. cit.. p. art. G. B) stabilirea. PEŢU.. (1) C. „în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt 143 144 G. Deşi nu există un text de lege expres. (2) C. Se ridică. întrucât filiaţia este stabilită cu efect retroactiv şi nu există vreun temei legal ca numele de familie al copilului să difere în raport cu data la care se stabileşte filiaţia. ar putea fi interpretat în sensul că. (1) C. astfel încât ar exista avantajul că acel copil va avea un nume de familie comun cu cel al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia. problema de a şti ce nume de familie va lua copilul în cazul în care. P. potrivit căruia. 64 alin. care să prevadă modificarea numelui de familie al copilului născut din părinţi necunoscuţi. însă acum avem în vedere MODIFICAREA numelui de familie143. cit.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cu privire la schimbările în filiaţie care determină sau pot determina modificarea numelui de familie..Op. pe care o considerăm preferabilă. Vorbim despre aplicarea prin analogie. deci copilul va lua numele de familie al părintelui respectiv.Op. astfel: A) stabilirea. a filiaţiei copilului născut din părinţi necunoscuţi. 64 alin. fam. dacă se stabileşte filiaţia numai faţă de unul din părinţi. 431. Într-o altă soluţie. MARIUS-SORIN BOZGAN .. 67-68. copilul va lua numele de familie al părintelui din momentul stabilirii filiaţiei. părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia avea un alt nume decât cel pe care îl are în momentul stabilirii filiaţiei copilului respectiv. totuşi. la care vom face vom câteva referiri la fiecare dintre situaţiile prezentate generic. nemaisubzistând nici o raţiune spre a se menţine un nume de familie ce a fost stabilit în condiţiile în care filiaţia nu era cunoscută.Op. deoarece textele de lege respective se referă în mod expres la STABILIREA numelui de familie. a filiaţiei copilului născut în afara căsătoriei şi faţă de al doilea părinte. fam.. 431. pot apărea următoarele situaţii. BOROI . trebuie să admitem că numele de familie ce i-a fost stabilit acelui copil prin decizie administrativă urmează a fi modificat. Într-o primă soluţie. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. prin analogie. p.

Trib. deci. nr. 544.148 Aceeaşi ar fi situaţia şi atunci când părinţii copilului. în art. S.Op. ci de schimbarea numelui pe cale administrativă. 138. p. care prevede: „când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte.. s-a propus să existe şi posibilitatea încuviinţării purtării numelor de familie reunite ale părinţilor. 41/2003. numele lor de familie reunite.. nu se poate solicita pe calea unei acţiuni în instanţă judecătorească încuviinţarea ca acel copil să poarte numele de familie luat de tatăl său la încheierea căsătoriei şi care este altul decât cel avut de tată atunci când l-a recunoscut. întrucât nu este vorba despre modificarea numelui de familie al copilului [deci nu sunt aplicabile dispoziţiile art.. p. BELEIU . (2) C. însă. dec.145 De lege ferenda. j. cit. numele de familie pe care urmează să îl poarte copilul este acela pe care părintele îl are la data încuviinţării instanţei.Dr. reg. căsătorindu-se cu mama copilului respectiv.. fam. supr. nr. Legislaţia familiei şi practica judiciară în materie. 66. nr. ca nume de familie comun. la încheierea căsătoriei. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui acestuia în timpul vieţii. 433. nr. 1296/1975. S-a decis că în cazul în care instanţa judecătorească încuviinţează cererea. cit. col. ar lua. iar nu o modificare a acestuia. 4 alin. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. 935/1962. iar apoi tatăl. a luat numele de familie al acesteia. 5/1963. 64 alin. în revista „Justiţia Nouă” nr. p. 406. G. în vol. Crişana. M. civ. 362/1964.Op. GH. în Repertoriu 1952-1965. nr. înlocuirea numelui de familie al copilului cu numele de familie comun al părinţilor săi implică o schimbare a numelui de familie.Op. civ. BOROI . dec. pe cale administrativă există posibilitatea schimbării numelui de familie al persoanei care face această dovadă.. p. Trib. ulterior înregistrării naşterii.146 Precizăm că în cazul în care a existat o recunoaştere voluntară.G.147 Subliniem că această ipoteză a fost preluată în actuala reglementare în materia schimbării numelui pe cale administrativă. care l-a recunoscut..]. JUGASTRU . lit. supr. civ. O. p. Justiţiei. 1987. cit. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. (2). 149 76 . 127. O.” S-a decis că în cazul în care un copil din afara căsătoriei a luat numele de familie al tatălui. UNGUREANU..149 145 146 147 148 Trib. C. nr. dec. p. 437. 232. dar nu a fost sesizată instanţa de judecată în timpul vieţii părintelui. în acelaşi sens. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte. iar nu numele de familie pe care acesta l-a purtat în trecut.

Elemente de stare civilă. doar o regulă generală.150 Menţionăm. starea civilă a copilului se schimbă. dar născut după ce mama sa a încheiat o altă căsătorie. 288/2007. Familia. în sensul că.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI C) admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. expres. desfiinţarea sau desfacerea căsătoriei precedente. Se cuvine să precizăm. Bucureşti. alin. anulată sau a încetat. ci enunţă. În mod excepţional. poate fi răsturnată. anume din căsătoria în care a fost conceput. devine copil din afara căsătoriei. 152 151 G. stabilind că „paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”. 433. IMBRESCU . ca element de noutate. Prin aceste prevederi. se admite că renaşte de drept prezumţia de paternitate din prima căsătorie a mamei. dimpotrivă. că. se numeşte perioadă de validitate (O. potrivit art. ci. cu filiaţia stabilită faţă de mamă. p.. 54 alin. 77 . 2006.Op. „copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. atunci când mama intră într-o nouă căsătorie înainte de naşterea copilului şi înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la încetarea. care se rezolvă în sensul că tatăl copilului este soţul mamei din cea de-a doua căsătorie. Protecţia copilului. fam. a fost modificat şi completat Codul familiei. JUGASTRU .Op. p. conform celui de-al doilea alineat al art. legiuitorul a instituit prezumţia de paternitate. cit. faptul că. Însă. Situaţia particulară care se creează. 139). Editura Lumina Lex. art.151 Această situaţie este denumită în doctrină conflict de paternitate (dubla paternitate). declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. cit. 54. prin Legea nr. dar nu din căsătoria mamei sale cu cel care a introdus acţiunea în tăgăduirea paternităţii. p.. deci copilul este considerat tot copil din căsătorie. precum şi de către copil. UNGUREANU. fie după ce prima căsătorie a fost desfăcută.” iar. pe calea acţiunii în tăgăduirea paternităţii.152 150 I. ci din căsătoria anterioară a mamei sale (prin ipoteză. C. dacă se înlătură paternitatea ce reiese din cea de-a doua căsătorie a mamei. ea poate fi continuată de moştenitori. (2) dispunându-se: „Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soţi. 53 alin. în art. copilul a fost conceput în timpul unei căsătorii. Legea nu stabileşte. „copilul născut după desfacerea.” Dacă acţiunea în tăgăduirea paternităţii este admisă. (1) C. care însă nu este o prezumţie absolută. fam. din copil din căsătorie. în prealabil. copilul poate să rămână tot copil din căsătorie. cazurile în care soţul mamei poate tăgădui paternitatea. în doctrină..Tratat de dreptul familiei. BOROI . urmând ca instanţa să decidă de la caz la caz. fie cu încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd principiul monogamiei). (1) C. 53. 256.

73-76. nu este evidenţiată prin numele său. copilul are numele de familie pe care îl avea mama în momentul naşterii acestuia. 140.Op. deşi lovită de nulitate. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De asemenea. la data tăgăduirii paternităţii. UNGUREANU. iar apoi şi-a stabilit maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat decât cel care l-a recunoscut. se sugerează că. deşi copilul devine din afara căsătoriei. iar apoi soţul mamei tăgăduieşte paternitatea. 155 78 . în cazul admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. 434.. Pentru detalii. p. totuşi. BOROI . această împrejurare importantă atât în viaţa soţului mamei. atunci când soţii au un nume comun). 155 Aceasta. fie că. 153 154 G. cit. P. fie că soţul este declarat mort prin hotărâre judecătorească şi. în urma admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. ci şi faţă de tată (ipoteza presupune fie că un copil născut din părinţi necunoscuţi şi-a stabilit mai întâi paternitatea prin recunoaştere voluntară. Aceste situaţii alcătuiesc ceea ce se denumeşte în doctrină prin expresia conflict aparent de paternitate (dubla paternitate aparentă) şi care se rezolvă în sensul că soţul mamei este prezumat a fi tatăl copilului. p. se naşte copilul care este recunoscut de un bărbat. deşi paradoxal. O. prin admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. iar după aceea soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea judecătorească declarativă de moarte. dacă respectivul copil are numele de familie al soţului sau fostului soţ ce a exercitat acţiunea în tăgăduirea paternităţii..Op.154 Este totuşi posibil să nu intervină o modificare a numelui de familie al copilului. a se vedea: G. MARIUS-SORIN BOZGAN . JUGASTRU . p. cât şi a copilului.153 Pentru toate aceste trei cazuri..Dr. cit. copilul să poarte numele mamei dobândit de acesta prin filiaţie (numele de fată. iar apoi tăgăduieşte paternitatea). 433. la peste 300 de zile de la data stabilită prin hotărâre ca fiind data morţii.. p. cit. purtarea în continuare a aceluiaşi nume este pur şi simplu împotriva realităţii. copilul devine din afara căsătoriei (şi acest lucru este de necontestat). PEŢU. anume atunci când. De lege ferenda. s-a făcut o recunoaştere voluntară de paternitate a unui copil care îşi are stabilită maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat. ori dacă are un nume de familie alcătuit din reunirea numelor de familie ale mamei sale şi reclamantului. pentru că. C. cit. se va pune problema de a stabili influenţa admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii asupra numelui de familie al copilului. care ulterior tăgăduieşte paternitatea.Op. el va avea stabilită filiaţia nu numai faţă de mamă.Op. BOROI . mai poate fi întâlnit şi cazul când.

Pentru amănunte. 437. pe de altă parte. 60 alin. odată cu aceasta. FILIPESCU . Ibidem 157. modificare ce ar conduce la modificarea menţiunii referitoare la nume din actul de stare civilă) competenţa aparţine numai acestei instanţe judecătoreşti. având în vedere. în privinţa modificării numelui de familie. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat GH.Op. şi a menţiunilor înscrise pe acestea. aşa încât. efecte retroactive (ex tunc).. modificarea numelui de familie.Tratat de dreptul familiei. BELEIU . în privinţa numelui de familie al copilului. în principiu. potrivit căruia „cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea 157 instanţei competente să judece cererea principală. până în prezent s-a apreciat că nu există. 17 C. pe de o parte. cit. apreciem că însăşi instanţa care admite acţiunea în tăgăduirea paternităţii se va putea pronunţa şi asupra modificării numelui copilului. p. deoarece purtarea numelui de familie în trecut este un fapt ireversibil. eventualele incoveniente de ordin procesual. deoarece textul de lege menţionat presupune că a intervenit deja schimbarea în starea civilă a persoanei şi.P. de altfel. 60 alin. Împrejurarea că art. 407. 157 158 156 G. 1993.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru ipoteza tăgăduirii paternităţii copilului din căsătorie. în ceea ce ne interesează acum.. prevede că soluţionarea cererii de modificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul celui ce formulează cererea nu este de natură să ducă la concluzia că în toate cazurile (spre exemplu. art.156 În ce ne priveşte. urmează a se recurge la art.. republicată. deşi hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în tăgăduirea paternităţii produce. (2) din Legea nr. precum şi admiterea acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. 119/1996. civ. ci de modificarea acestuia. Mai este de reţinut că. republicată.158 D) admiterea acţiunii în contestarea recunoaşterii voluntare de filiaţie. p. 341-344. 79 . cit. iar ca orice normă specială. iar. în vederea stabilirii competenţei. din punct de vedere procesual. practic. nu vizează decât modificarea actelor de stare civilă. În alte cuvinte. un text expres. că nu este totuşi vorba despre stabilirea numelui de familie. (2) din Legea nr. proc. modificarea se va produce numai pentru viitor (ex nunc). ceea ce a condus la soluţii diferite în doctrină şi practică. a se vedea I.Op. este de strictă interpretare şi aplicare. p. modificarea numelui de familie reprezintă un aspect accesoriu tăgăduirii paternităţii. 119/1996. totuşi. BOROI .

Asupra modificării numelui de familie se va pronunţa. 438-439. copilul devine născut din părinţi necunoscuţi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ori a acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. cit. (3) din O. 119/1996. 2 alin. 80 . 58 alin. nr. 338.Op. de paternitate). numele lui va fi determinat prin dispoziţia scrisă a primarului. în mod corespunzător. totuşi. G.24 din Legea nr. cit.. aplicându-se. BOROI . 41/2003 şi art.66 I. PEŢU. atunci când un copil şi-a stabilit paternitatea prin recunoaştere. pentru contestarea recunoaşterii de maternitate şi art. îşi stabileşte paternitatea prin hotărâre judecătorească faţă de un alt bărbat. după caz. Şi în ipoteza admiterii acţiunii în contestarea recunoaşterii de filiaţie sau în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie. 49 C. iar numai modificarea menţiunii corespunzătoare din actul de stare civilă se va face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. în principiu.159 Dacă recunoaşterea voluntară de filiaţie nu corespunde adevărului. de paternitate nu trebuie confundată cu acţiunea în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie (de maternitate sau. pentru contestarea recunoaşterii de paternitate]. fam. deşi schimbarea stării civile a copilului se produce cu efect retroactiv. dată fiind imposibilitatea obiectivă a retroactivităţii sub acest aspect. p.161 159 160 161 P. după admiterea acţiunii. una din regulile pe care le-am analizat la stabilirea numelui de familie. această hotărâre judecătorească îndeplineşte şi funcţia de contestare a recunoaşterii voluntare de paternitate. republicată. S-a arătat că. p.Dr. modificarea numelui de familie al copilului se va produce numai pentru viitor. instanţa care a admis acţiunea în contestarea recunoaşterii de filiaţie. aceasta din urmă putându-se exercita atunci când recunoaşterea voluntară de filiaţie nu s-a făcut cu respectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege.G.160 Atunci când copilul a avut numele de familie al celui ce îl recunoscuse va interveni o modificare a numelui de familie al copilului. P. în caz de admitere. orice persoană interesată poate să o conteste [art. fam.. iar. apreciem că. p. ambele acţiuni produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte numele de familie al copilului. FILIPESCU . Acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate sau. în cazul în care recunoaşterea contestată sau anulată a fost făcută înainte de stabilirea numelui de familie al copilului în condiţiile art. iar. Totuşi.Op. cit. Deşi este vorba despre acţiuni în justiţie diferite.. MARIUS-SORIN BOZGAN – Op. ulterior. după caz. (1) C.

cit. (1) C. În această situaţie. PEŢU . 7.. 98 alin. 439. 2/1979. p. Bacău. poate să fie din căsătorie ori din afara căsătoriei. după caz. de comun acord [art. Cazul copilului din căsătorie şi a celui adoptat de soţi În cazul copilului din căsătorie ai cărui părinţi trăiesc împreună. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat.].Op. civ. iar aceasta din urmă poate fi stabilită faţă de ambii părinţi sau numai faţă de unul dintre ei.). G.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Lucrurile se prezintă asemănător şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. va hotărî potrivit cu interesul copilului (art.I. în R. precum şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. iar orice persoană interesată poate contesta filiaţia. adică să rezulte din legătura de sânge dintre părinţi şi copilul lor.Op.R. P. ea poate să rezulte din adopţie. Filiaţia copilului faţă de părinţii săi poate să fie firească.deoarece prin adopţie se stabileşte filiaţia între cel/cei care adoptă şi copil . 301-302. Jud. copilul poate intenta acţiune pentru stabilirea adevăratei filiaţii faţă de mamă. cât şi în cazul în care copilul a fost adoptat de către două persoane. dec. b) când copilul nu are nici certificat de naştere. cit. va lua numele de familie pe care mama l-a avut în momentul naşterii lui. 61. fam. autoritatea tutelară. În această variantă. Trib. P. Într-o atare situaţie. cit. soţ şi soţie . BOROI Op. nr. p. c) când are certificat. În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. 2009.1. dar lipseşte posesia de stat. fam. şi orice persoană interesată poate contesta starea civilă arătată în certificatul de naştere.2..1. iar mama sa îl poate recunoaşte. La rândul ei. Ca efect al admiterii acţiunii în contestarea paternităţii. 81 . p. copilul poate introduce acţiune în stabilirea maternităţii. 163 162 I. nr. A. 849/1978. p. copilul va păstra ori. copilul poate introduce acţiune în justiţie pentru stabilirea adevăratei filiaţii.măsurile privitoare la persoana şi bunurile copilului se iau de către părinţi. 99 C. 185. FILIPESCU . filiaţia firească.. FILIPESCU.D. iar atunci când este cazul.1. după ce îi va asculta pe părinţi.162 Problema stabilirii filiaţiei poate fi ridicată în următoarele cazuri:163 a) când nu există concordanţă între posesia de stat (folosirea stării civile) şi certificatul de naştere. nici folosirea stării civile.

prin art. din orice împrejurare. 7. 64 C. în cazul în care copilul a 82 .2. fam.1. 98 alin. „Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. este de observat că. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. se află în neputinţă de a-şi manifesta voinţa.1. fam.nu numai că nu se căsătoresc împreună. în conformitate cu art. 97 alin. acesta va exercita singur drepturile şi îndatoririle părinteşti. (2) C. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de unul dintre părinţi În cazul în care filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost stabilită numai faţă de unul dintre părinţi.. din afară căsătoriei ori înfiaţi”.2. 62 alin. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. celălalt părinte exercită singur drepturile părinteşti”. Astfel. fam. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. iar potrivit art. Pe de altă parte însă. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. s-a prevăzut că „Dacă unul dintre părinţi este mort. În lipsa unei asemenea învoieli.Dr.2.3. pe de o parte. Tot astfel. (1) C. dacă părinţii nu au un nume de familie comun. ascultând pe părinţi.după ce copilul s-a născut . fam.1.. dar nici măcar nu locuiesc împreună. de multe ori. „Copilul dinafara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copilul din căsătorie”. (2) C.1. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. pus sub interdicţie sau. la serviciul de stare civilă. fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie. În acest caz. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De aceea. odată cu naşterea copilului. Conform art. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. 63 C. părinţii copilului din afara căsătoriei . 7. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi Cât priveşte copilul din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi.fam. potrivit art. legea asimilează statutul legal al acestui copil cu acela al copilului din căsătorie. legea ţine seama de faptul că... „Ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fata de copiii lor minori. decăzut din drepturile părinteşti.

în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile (art. 22 din Legea nr. din orice împrejurări. filiaţia dintre copil şi părinţii săi naturali încetează. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face în faţa instanţei judecătoreşti prin orice mijloc de probă. după caz.1.G. 46 alin. Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi. în cazul în care. republicată). aprobată prin H.1. din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. nr. 95 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 96 alin. numai aceasta . 50 din Codul Familiei.deci nu şi părinţii fireşti .3. Filiaţia faţă de mamă Pentru valabilitatea recunoaşterii de maternitate este necesar ca mama să aibă discernământ în momentul recunoaşterii. a). (1) din Codul Familiei se prevede ca recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă poate interveni în următoarele cazuri: . Conform art.2. republicată]. aprobată prin H. nr. .G. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. 48 alin. deoarece. 64/2011. 7. ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează: a) prin declaraţia scrisă. 41.(1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.1. dată în faţa ofiţerului de stare civilă. Conf. în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie. 64/2011). c) prin testament. Recunoaşterea se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere al persoanei a cărei maternitate a fost recunoscută [art. 83 . b) prin înscris autentic.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI fost adoptat de o singură persoană. Potrivit art. art.când copilul a fost trecut în registrul stării civile ca născut din părinţi necunoscuţi (art.când naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă. 119/1996 cu privire actele de stare civilă. de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat. (1) lit. în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti.va exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti.

20 din Legea nr. chiar dacă cererea se află în curs de judecată. potrivit art. În lipsă de cetăţenie comună sau de domiciliu comun. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care. Legea naţională comună sau legea domiciliului comun al soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă. condiţiile cerute în acest scop sunt cele prevăzute de legea care.164 efectele căsătoriei părinţilor săi.când. din orice împrejurare. 25 din Legea nr. se aplică efectelor căsătoriei. . inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. după caz. 20. Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. putem concluziona că acţiunea în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi introdusă în următoarele cazuri: . Art. la data când s-a născut. 164 84 . tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la starea civilă sunt supuse dispoziţiunilor Codului Familiei şi produc efectele prevăzute de acest Cod şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea lui în vigoare. 20. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. Recunoaşterea se poate face fie prin declaraţie la serviciul de stare civilă. fie prin testament. potrivit art. fie printr-un înscris autentic. cetăţenia sau domiciliul. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. Conform art. cârmuieşte. 105/1992 prevede: „Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii naţionale comune. b) dobândirii numelui de către copil. Stabilirea filiaţiei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pornind de la acest text legal. Filiaţia faţă de mamă reiese din faptul naşterii. mama poate recunoaşte pe copil. În cazul în care părinţii sunt în drept să procedeze la legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior. lege care se aplică de asemenea: a) tăgăduirii paternităţii copilului născut din căsătorie. relaţiile personale sau patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul căruia au ori au avut reşedinţa comună sau cu care intreţin în comun cele mai strânse legături”. iar în cazul în care au cetăţenii deosebite.când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. sunt supuse legii domiciliului lor comun.Dr.

În mod corelativ. se aplică legea care îi este mai favorabilă. b) contestării recunoaşterii filiaţiei. Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia care reiese din certificatul de naştere şi folosirea stării civile conforme cu acest certificat.2.potrivit art. copilul născut după desfacerea. În cazul în care copilul. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. Copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate absolută sau relativă este considerat din căsătorie. copilul poate fi: din căsătorie . Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului.2. ea poate fi pornită de reprezentantul legal. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu certificatul său de naştere.conceput şi născut în afara căsătoriei. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. De asemenea. de a-l educa şi de a-i administra bunurile.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Filiaţia copilului din afara căsătoriei se stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii.3. Filiaţia faţă de tată Paternitatea sau filiaţia faţă de tată desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl său. din afara căsătoriei . Tot astfel. Paternitatea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei. în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. Dreptul de a porni acţiunea pentru a stabili filiaţia faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor copilului. are şi o altă cetăţenie străină.1. care se aplică îndeosebi: a) recunoaşterii filiaţiei şi efectelor ei.1. cetăţean străin. 7. 53 din Codul familiei. 85 . copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. ei pot continua acţiunea pornită de acesta.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Instrumentul juridic cu ajutorul căruia se stabileste paternitatea din căsătorie îl reprezintă prezumţia de paternitate. Pentru a functiona aceasta prezumţie trebuie să se stabileasca filiaţia faţă de mamă şi căsătoria acesteia la data naşterii sau concepţiei copilului. Prin urmare, la temelia prezumţiei de paternitate stă faptul naşterii sau al conceperii copilului în timpul căsătoriei. Prezumţia de paternitate operează în favoarea copilului din căsătorie. Menţiunile din certificatul de naştere al copilului nu influenţează în vreun fel prezumţia de paternitate, aceasta acţionând independent. Una din prezumţiile de paternitate instituite de art. 53 C.fam., se aplică în situaţia în care cel puţin o zi din această perioadă de 121 de zile se situează în timpul căsătoriei; înseamnă că acel copil este conceput în timpul căsătoriei, cu toate efectele juridice care decurg din aceasta.165 Prezumţia de paternitate este o prezumtie relativă, ceea ce înseamnă că poate fi combătută prin proba contrară. Prezumţia de paternitate îşi produce efectele indiferent de actul de naştere al copilului, care ar putea să arate, de exemplu, ca tată al copilului pe altcineva decât soţul mamei sau că tatăl copilului este necunoscut, deoarece beneficiază de prezumţia de paternitate copilul născut în timpul căsătoriei, chiar dacă tatăl nu a fost trecut în actul de naştere şi nu a introdus acţiunea în tăgada paternităţii. Aceste prezumţii se aplică ope legis (prin puterea legii, de plin drept). Din articolul 61 din Codul familiei reiese că timpul cuprins între a treisuta şi a o sutaoptzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiei, care se socoteşte de la zi la zi. El se calculează pe zile, şi nu pe ore, având o durată de 121 166 zile, calculându-se de la data naşterii copilului, înapoi până la 180 de zile, iar de la a 180-a zi până la a 300-a zi se întinde perioada concepţiei. Nu se socoteşte ziua de începere a termenului, dar este inclusă ziua când se împlineşte termenul.

165 166

I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326. I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326.

86

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Legea face vorbire de cea de-a 300-a zi şi a 180-a zi „dinaintea naşterii” copilului, ceea ce înseamnă că ziua naşterii, care este ziua de plecare a termenului (dies a quo), nu se socoteşte, dar se socoteşte ziua de împlinire. În următoarea reprezentare grafică, este redat schematic modul de calcul.167

Data naşterii copilului 180 de zile 180 de zile (durata minimă, prezumată de lege, a unei sarcini) 121 zile timpul legal al concepţiei copilului 300 de zile (durata maximă, prezumată de lege, a unei sarcini) 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei 7.2.2.1. Noţiuni generale În cazul adopţiei, copilul dobândeşte numele celui care-l adoptă. Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.168 În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate în mod obligatoriu următoarele principii: a) principiul interesului superior al copilului; b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
167 168

I. IMBRESCU – Op. cit., p.231. Art. 1, din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată.

87

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate; e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei; f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti. Pe tot parcursul procedurii de adopţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul este obligată să ofere copilului informaţii şi explicaţii clare şi complete, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la adoptator sau familia adoptatoare şi rudele acestora. 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei Ca şi reglementarea anterioară (O.U.G. nr. 25/1997), noua lege, nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, reglementează un singur fel de adopţie, respectiv adopţia cu efecte depline (art. 1 şi 50), adică adopţia ce efectele unei filiaţii fireşti.169 Schimbarea stării civile determinată de încuviinţarea adopţiei are incidenţă şi asupra numelui de familie al celui adoptat. Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, „adoptatul dobândeşte prin adopţie numele adoptatorului”.170 Dacă adopţia se face de către soţi ori de către soţul care adoptă copilul celuilalt soţ, iar soţii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obligaţi să declare instanţei judecătoreşti care încuviinţează adopţia numele pe care adoptatul urmează să-l poarte. În caz de neînţelegere, va decide instanţa [art. 62 alin. (2) C. fam., aplicabil prin analogie]. În toate cazurile, hotărârea de încuviinţare a adopţiei va trebui să arate numele de familie pe care adoptatul urmează să îl poarte la adopţie.171
GH. BELEIU – Op. cit., pag. 407-408. Cu privire la noua reglementare, vezi MARIETA AVRAM – Noul regim juridic al adopţiei în cadrul Legii nr. 273/2004, în „Curierul judiciar”, nr. 2/2005, p. 63-93.
170 171 169

I. TORJA - 2011, Op. cit., pag. 98. GH. BELEIU – Op. cit., pag. 408.

88

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Deşi textul nu menţionează în mod expres, apreciem că, în cazul soţilor adoptatori care au un nume de familie comun, adoptatul va lua fie numele de familie al unuia dintre adoptatori, fie numele lor reunite (în ambele situaţii, este vorba despre numele de familie al adoptatorilor din momentul încuviinţării adopţiei, iar nu de un alt nume de familie, străin de cel al adoptatorilor sau alcătuit din numele unuia dintre adaptatori şi un alt nume. În reglementarea anterioară (Legea nr. 11/1990), în cazul adopţiei cu efecte restrânse ( care însă nu a mai fost menţinută nici în reglementarea care i-a urmat – O.U.G. nr. 25/1997- şi nici în cea actuală), exista posibilitatea încuviinţării ca adoptatul să continue a purta vechiul său nume de familie, adăugându-l 172 la cel dobândit. Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Acesta este un element de noutate adus de actuala reglementare în materie de adopţie - Legea nr. 273/2004, în art. 53 alin. (3). În cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei, soţul adoptat poate primi în timpul căsătoriei numele adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ, acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia [Alt element de noutate adus de art. 53 alin. (4) al Legii nr. 273/2004]. Din interpretarea acestei dispoziţii, rezultă faptul că adoptatul dispune de libertatea de a alege între a păstra numele de familie comun sau a primi numele adoptatorului, această din urmă posibilitate fiind însă condiţionată de acordarea consimţământului celuilalt soţ, act ce trebuie realizat în faţa aceleiaşi instanţe care încuviinţează adopţia, găsindu-şi astfel aplicare şi prevederile art. 17 C. proc. civ.173 În literatura de specialitate, până la reglementarea actuală, s-a arătat că soţul adoptat rămâne cu numele de familie comun, nedobândind numele de familie al adoptatorului, însă, în cazul în care celălalt soţ consimte, soţul adoptat, poate dobândi numele de familie al adoptatorului.174 Aceasta şi ca urmare a faptului că art. 28 alin. (1) C. fam. prevede că „soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat”.

172 173 174

G. BOROI - Op. cit., p. 439; P. PEŢU, MARIUS-SORIN BOZGAN - Op.cit., p. 81. G. BOROI - Op. cit., p. 440.

I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU - Op. cit., p. 44 şi p. 441. A se vedea şi I. DELEANU – Notă la sent. civ. nr. 515 din 16 iunioe 1966 a Trib. rai. Gherla, în R.R.D. nr. 43/1967, p. 144; D. LUPULESCU – Op. cit., 1982, p. 36.

89

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Apreciem că în situaţia în care, cu prilejul adopţiei, persoana căsătorită nu a optat să primească numele de familie al adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ – adopţia persoanei căsătorite neimplicând şi modificarea numelui de familie al soţiei/soţului sau al copiilor celui adoptat – aceasta/acesta poate/pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativă. Art. 28 alin. (2) C. fam., deşi se referă la schimbarea numelui de familie pe cale administrativă, îşi va gasi aplicare, pentru identitate de raţiune, şi în cazul modificării numelui de familie.175 Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia despre întocmirea noului act. Prin serviciul de stare civilă competent, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, înţelegem serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. În situaţia în care adaptorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 119/1996]. 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 273/2004 adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a declarării nulităţii acesteia. Adopţia se desface în cazul în care adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat. În cazul încuviinţării unei noi adopţii, pentru această situaţie, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii. Prin urmare, în caz de desfacere a adopţiei urmată de încuviinţarea uneia noi sunt aplicabile, mutatis mutandis, dispoziţiile privitoare la încuviinţarea adopţiei, inclusiv cele referitoare la numele pe care urmează să îl primească adoptatul ca efect al noii adopţii (art. 53 din Legea nr. 274/2003).
175

G. BOROI - Op.cit., p. 440.

90

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

În actuala reglementare, instanţa judecătorească nu mai are posibilitatea de a încuviinţa, pentru motive temeinice, păstrarea de către cel adoptat a numelui de familie dobândit prin adopţie. Totuşi, nu este exclusă o eventuală schimbare a numelui de familie pe cale administrativă. 176 Conform reglementării în vigoare a schimbării numelui pe cale administrativă, dacă s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi revine la numele anterior, aceasta poate cere să poarte numele pe care l-a avut la data adopţiei; din nou interesul copiilor minori primează. Per a contrario, adică în situaţia în care s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care însă nu mai are copii minori, ea nu va mai putea să ceară să revină la numele de familie dobândit prin adopţie.177 Se observă însă că, în această privinţă, soluţia legislativă actuală nu este cea mai practică.178 Adopţia este nulă, dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau de formă prevăzute de lege. Cu toate acestea, instanţa va putea respinge cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat. Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, în situaţia încetării adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia, adoptatul redobândeşte numele de familie avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Deşi, în principiu, nulitatea retroactivează, în privinţă numelui de familie efectele se vor produce numai pentru viitor, dat fiind caracterul ireversibil al purtării numelui de familie luat ca urmare a 179 încuviinţării adopţiei lovite de nulitate. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei aparţine oricărei persoane interesate. După dobândirea de către adoptat a capacităţii depline de exerciţiu, acţiunea aparţine numai acestuia. Părinţii fireşti ai copilului redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti dacă instanţa nu decide instituirea tutelei sau a altor măsuri de protecţie specială a copilului, în condiţiile legii. Hotărârile judecătoreşti privitoare la nulitatea adopţiei, rămase irevocabile, se comunică Oficiului de către direcţie, în vederea efectuării menţiunilor necesare în Registrul naţional pentru adopţii.
176 177 178 179

G. BOROI - Op. cit., 2002, p. 331-332. O. UNGUREANU, C. JUGASTRU - Op. cit., p. 142. G. BOROI - Op.cit., p. 440. G. BOROI - Op.cit., p. 440.

91

Dr.2. BELEIU . soţii nu pot lua ca nume de familie comun un nume pe care nici unul dintre ei nu îl avea în momentul efectuării declaraţiei cu privire la numele de familie ce va fi purtat în căsătorie (chiar dacă ar fi vorba despre un nume de familie pe care unul dintre viitorii soţi l-a avut anterior. nu ar fi posibil ca unul dintre soţi să îşi menţină numele de familie avut anterior căsătoriei. 64/2011. 13. odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior. dec.2011. cit. posibilităţile enumerate de art. 71/2011 (M. viitorii soţi declară.Op. Trib. civ. fam. cit.. numele pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. 282. 409.10. p.3. 181 de asemenea. (1) din Metodologia cu privire la aploarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 27 C.180 7. potrivit dispoziţiilor Codului familiei. va intra în vigoare la data de 01. conform prevederilor art..2011). Art.G.. p. viitorii soţi vor declara. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei. nr.3. al divorţului. nr. GH. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 7. pe lîngă situaţiile enumerate anterior. În cazul încheierii căsătoriei În cazul căsătoriei. p. iar celălalt să poarte numele lor reunite. se prevede că. adoptat prin Legea nr. dar pe care nu îl are în momentul respectiv.. În schimb.182 În noul Cod civil183 în art. nr. nr. Noul Cod civil. 5. 409/10. până la încheierea căsătoriei. precum şi al declarării nulităţii căsătoriei. intervine ca efect al încheierii căsătoriei.Op. Aşa cum se subliniază constant în doctrină. la încheierea căsătoriei.. cu menţiunea că soţii pot să îşi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei.1. 180 181 182 183 G. 92 . iar celălalt soţ să ia numele de familie reunite. 27 C. 1254/1956. prevede faptul că. încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi nu atrage niciodată modificarea numelui de familie al soţului ce a rămas în viaţă. 48 alin. 440-441. în fata ofiţerului de stare civilă. numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. G. în Repertoriu 1952-1965. supr.2. BOROI . BOROI . col.06. Deci. p.Of. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei Modificarea numelui de familie poate să intervină sau. în faţa ofiţerului de stare civilă. aşa cum s-a stabilit prin Legea nr. după caz. aprobată prin H. 441. cit. fam. 287/2009. să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite. sunt limitative.Op.

2011. să comunice la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. El are obligaţia ca. în faţa a 2 martori. art. după caz. 93 . 511 din 24 iulie 2009. liber şi deplin exprimat. nr. 291 din Legea nr. după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. publicată în M. din oficiu şi de îndată. în sensul că soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele de familie pe care l-au declarat. nr.D. dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei..Op. a se vedea dec. 885/1985 a Trib.2. care va intra în vigoare la data de 01. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil. Of. Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. le citeşte dispoziţiile Codului familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte.185 alegerea numelui de familie care va fi purtat în timpul căsătoriei devine irevocabilă. 48 alin. Conf. 40 din Codul familiei. cit. (1) din Metodologie]. Numele de familie după desfacerea căsătoriei187 Dacă la încheierea căsătoriei soţii şi-au păstrat numele de familie.2. jud. dar. Hunedoara. această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă care se anexează la declaraţia iniţială. cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei.10. desfacerea respectivei căsătorii prin divorţ nu va avea vreun efect asupra numelui de familie al foştilor soţi. civ. unul dintre ei va putea cere schimbarea pe cale administrativă numai cu consimţământul celuilalt soţ. (2) din Metodologie].3. notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie. După luarea consimţământului viitorilor soţi. 70. dar înainte de a se încheia căsătoria.184 Căsătoria este încheiată în momentul în care. 441. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. de îndată.186 7.R. În cealaltă ipoteză Art. actul de căsătorie [art. în R. (2) din Metodologie. Actul de căsătorie se semnează de către soţi. dacă soţii au luat un nume de familie comun.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Conform prevederilor art. 6/1986. 186 187 185 184 G.51 alin. p. BOROI . Această obligativitate nu se opune posibilităţii de a solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă. În acest sens. După încheierea căsătoriei. precum şi.51 alin. de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori [art. p.

pentru motive temeinice. (2)].188 Instanta de judecată va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ. 190 V. fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de căsătorie [Art.10. 94 . (3)]. justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului. (1) C. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti (subl. 383 din Legea nr. ofiţerul de stare civilă sau. 40 alin. Pentru detalii privind unele consideraţii referitoare la aplicarea prevederilor art.. 40 alin. 259. nou introdus. se va pune însă problema modificării numelui de familie ca efect al divorţului. fam. Art. conform modificărilor aduse formei iniţiale a acestuia (Legea nr. astfel încât divorţul să fie pronunţat de către aceasta.. instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. a se vedea lucrarea autorilor P. fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei [Art.2011). Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (la 01. Ed. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. Gutenberg Univers. (2)]. la desfacerea căsătoriei prin divorţ. chiar în lipsa unei înţelegeri între ei [Art. Pentru motive temeinice. poate să încuviinţeze acest drept chiar în lipsa unei învoieli între soţi [art. ns.2011). (3)]. PEŢU. fam. soţii se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. Instanta. respectiv soţii dacă au avut nume reunite pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 2011 p. 40 alin. TORJA – Starea civilă în contextul actual. la încheierea căsătoriei. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei”. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale administrativă.). Arad. MARIUS-SORIN BOZGAN Op. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (când. 383 alin. 383 alin. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. 375 alin. (3) C. 189 Conform art. p. prevede că „la desfacerea căsătoriei prin divorţ. 89-90. (2). 287/2009) 190 prin Legea nr. 287/2009 privind Codul civil (care va intra în vigoare la data de 01. după caz. „Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de 188 189 I.40 alin. soţii au luat un nume de familie comun). cit. 71/2011.10.Dr. art. Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea.

nu există deosebiri de efecte între „căsătoria putativă” (care presupune buna credinţă a unuia dintre soţi sau a ambilor soţi la încheierea căsătoriei lovite de nulitate) şi „nulitatea căsătoriei”. soţ care..fam. unul dintre soţi a luat numele de familie al celuilalt soţ ori soţii au luat numele lor reunite) chiar şi pentru soţul de bună-credinţă. în caz de divorţ. ns.3. precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere. potrivit art. păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă pe perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de anulare a căsătoriei respective. modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii. fiecare dintre soţi va reveni la numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei desfiinţate. dobândit la naştere [Art. De altfel. învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. la încheierea căsătoriei nulitatea nu retroactivează în 95 . din afara căsătoriei sau adoptaţi. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului. Desfiinţarea căsătoriei atrage modificarea numelui de familie (desigur. stabilirea locuinţei copiilor după divorţ.). deoarece şi pentru soţul de rea-credinţă. sub aspectul numelui de familie. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. (2) din Metodologie].2. exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi. pentru motive întemeiate. (1) C. se pot elibera certificate de căsătorie. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. la încheierea acelei căsătorii.. deoarece nu se aplică situaţiile prevăzute în cazul divorţului. dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ. educare. 23 alin. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei În cazul nulităţii căsătoriei. în urma căsătoriei/divorţului.40 alin. (1) şi (2) C. Pentru soţul supravieţuitor sau.3. 113 alin. atunci când. la art.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie. cu menţiunile corespunzătoare. fam. 7. sunt aplicabile prevederile referitoare la emiterea dispoziţiei de respingere a cererii de divorţ şi la îndrumarea soţilor să se adreseze instanţei de judecată (subl. numele de familie dobândit la naştere.

191 Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. data şi instanţa care a pronunţat-o.N.E. în cazul în care acesta din urmă îşi modificase numele de familie la încheierea respectivei căsătorii. cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -. consecinţa sa.104 din Metodologie).C. precum şi numărul hotărârii judecătoreşti.. ci şi o obligaţie.P. faptul purtării numelui de familie pe durata căsătoriei ce afost desfiinţată fiind ireversibil. Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ. (Art..Dr. 7.atât la data încheierii căsătoriei. Mai mult.4. p. de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite. prin urmare. G. precum şi a unui argument a fortiori (dacă.Op. domiciliul avut .cit. în caz de divorţ există posibilitatea păstrării numelui de familie luat la încheierea căsătoriei.Op. 445.P. s-a subliniat că purtarea numelui de familie luat la încheierea căsătoriei şi după încetarea acesteia prin decesul celuilalt soţ constituie nu numai un drept. anume obligativitatea numelui.. pe lângă datele de identificare a soţilor.E. 96 . exemplarul I şi II. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA privinţa numelui de familie. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi S-a pus problema de a şti dacă încetarea căsătoriei prin moartea unuia dintre soţi produce sau nu efecte asupra numelui de familie al celuilalt soţ. în vederea actualizării componentei locale a R. În considerarea unui argument de ordin istoric (o îndelungată tradiţie a dreptului nostru este în sensul că decesul unuia dintre soţi nu are nici un efect asupra numelui de familie al soţului rămas în viaţă). în special.L. ca urmare a învoielii soţilor sau a încuviinţării instanţei. BOROI .3. cu atât mai mult trebuie să se ajungă la aceeaşi concluzie atunci când căsătoria a durat până la moartea 192 unuia dintre soţi. pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. În adresa de înaintare se menţionează. în termen de 10 zile la S.P. BOROI .2.cit. această soluţie fiind impusă de două caractere juridice ale numelui (legalitatea numelui. soţul supravieţuitor nu are un drept de opţiune între a purta în continuare numele de familie avut în timpul căsătoriei ce a încetat şi a reveni la numele de familie pe care l-a avut anterior 191 192 G. p. indiferent din vina cui s-a pronunţat divorţul. de la locul de domiciliu. 444-445.

92.193 Aşadar. iar art. în nici o situaţie. prin asemănare. 71/2011. BELEIU . PEŢU. MARIUS-SORIN BOZGAN . după recăsătorirea soţului celui declarat mort. cit. 1970. Bucureşti..2011. Dacă prin hotărâre judecătorească.3. din Decretul nr.Op. se consideră că prima căsătorie va fi desfăcută la data încheierii noii căsătorii.P. precum şi pe un argument de înterpretare istorico-teleologică (legalitatea numelui şi intagibilitatea numelui sunt caracterele juridice ale numelui care justifică această soluţie]. căsătoria cea nouă rămâne singura valabilă..cit. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 195 Cartea I Ca noutate absolută pentru un Cod civil român. 32/1954 stabilesc norme cu privire la declararea morţii.. [Soluţia se sprijină pe împrejurarea că nu există nici un text de lege care să limiteze dreptul soţului supravieţuitor de a purta numele de familie pe care acesta l-a dobândit prin căsătoria ce a încetat ca urmare a decesului celuilalt soţ . (Despre persoane) cuprinde şi un titlu special (Titlul al V-lea) referitor la G. tot printr-o hotărâre judecătorească. celălalt soţ se va putea recăsători. dispoziţiile art. atunci când soţul recăsătorit este de bună-credinţă (nu a cunoscut faptul că cel declarat mort este în viaţă).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI acestei căsătorii. A se vedea Trib. 97 . 127-128. urmând să poarte numele pe care l-a dobândit urmare a încheierii noii căsătorii. 239-240. Col. 31/1954 prevede ca dată a morţii data stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte. p. noul Cod civil român urmează să intre în vigoare la data de 01. C. Suprem.1982. la modificarea numelui de familie al soţului supravieţuitor. nec nos distinguere debemus -. p. 446. schimbarea intervenită în starea civilă ca efect al încetării căsătoriei prin deces nu conduce. p.. în Culegere de decizii 1968.10. 18 din Decretul nr. din Decretul nr. E.16 şi urm. se rectifică data morţii şi aceasta este stabilită ca fiind ulterioară căsătoriei.D. nr. p. în baza unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii unuia dintre soţi.Op.194 Art. iar atunci când căsătoria încheiată este considerată ca fiind încetată prin deces. 31/1954 şi art. p. 61. GH. civ.ubi lex non distinguit. 194 195 193 P. BOROI . aplicându-se. 755/1968.Op. STĂTESCU .cit. 7. În conformitate cu prevederile Legii nr. 22 din Codul familiei. 36 şi urm. dec. În cazul în care soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea declarativă de moarte.Drept civil. rămasă definitivă şi irevocabilă..

instanţa judecătorească nu poate să dispună încetarea. În considerarea apărării dreptului la nume. demnitatea.. creaţia ştiinţifică. Dispoziţiile astfel enunţate se aplică. orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea personalităţii umane. Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost lezate ori ameninţate poate cere oricând instanţei. Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acţiuni ilicite. c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite. cel care este lezat prin uzurparea. civ. astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile art.. în cazul lezării prin exercitarea dreptului la libera exprimare. conform prevederilor art.: a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite. poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii. artistică. a numelui său poate să ceară oricând instanţei judecătoreşti să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. dacă aceasta este iminentă. cum sunt viaţa. (1) C. sănătatea. În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale. respectiv la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane. literară sau tehnică. Conform art. civ. 252 C. 253 alin. dacă aceasta durează încă. în mod corespunzător.Dr. art.. intimitatea vieţii private. dacă acţiunea nu este în mod evident justificată şi dacă măsura luată de instanţă nu apare ca fiind disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate. conf. b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor. actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice. integritatea fizică şi psihică. libertatea de conştiinţă. De asemenea. a acţiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave. şi apărării dreptului la pseudonim. Instanţa judecătorească poate să dispună în special: interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie şi luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. cu titlu provizoriu. cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanţei judecătoreşti recunoaşterea dreptului său la acel nume. 255 C. 254 C. Prin excepţie de la prevederile enunţate mai sus. ales în condiţiile legii. civ. în tot sau în parte. civ. instanţa poate dispune 98 .

instanţa îl poate obliga pe reclamant să dea o cauţiune în cuantumul fixat de aceasta. (1) lit. fie să dispună reducerea acestora. prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa şi termenul în care acţiunea în fond trebuie să fie introdusă. civ. dacă reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acţiunii de fond. Art. dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă uşoară. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune. 256 C. instanţa va dispune eliberarea cauţiunii. precum şi de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv. (5)-(8) C. Cererea se judecă potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. după moartea persoanei vătămate. Cu toate acestea. (8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese.: (5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părţii adverse. Instanţa soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii. dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. 196 99 . sub sancţiunea încetării de drept a acelei măsuri. anterior introducerii acţiunii în justiţie pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept. (1). la cererea reclamantului. (6) Măsurile luate potrivit celor de mai sus. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauţiunii. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii dispuse. la cererea părţii interesate. în raport cu circumstanţele concrete.196 Art. prin hotărâre dată cu citarea părţilor. care se aplică în mod corespunzător. de către soţul supravieţuitor. (2) Acţiunea pentru restabilirea integrităţii memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuţi la alin. dacă acţiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. civ. prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate.: (1) Acţiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită. b) şi c). care se aplică în mod corespunzător. instanţa va fixa un termen în vederea introducerii acţiunii de fond. 255 alin. instanţa.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numai măsurile prevăzute la alin. de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate. (7) Reclamantul este ţinut să repare. poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă.

respectiv dacă spre exemplu persoana până în acest moment a deţinut numele de Maya.după cum 100 . atunci când ne luăm un nume creştin. un răspuns foarte simplu şi anume faptul că. prin această rugăciune. trebuie să ne luăm un nume creştin? Această întrebare poate primi. Din punct de vedere religios se pun două întrebări foarte simple. iar alţi preoţi consideră că această rugăciune este doar pentru darea numelui şi nu de schimbare. O altă tradiţie afirmă că. mijlocitor.Dr. situaţie în care. persoana nu şi-a schimbat numele. apărător şi păzitor înaintea Tronului Ceresc. deoarece majoritatea preoţilor consideră că această rugăciune este suficientă. pe care în a 8-a zi de la naştere o citeşte preotul. Nu există o rugăciune specială în acest sens. după ce în prealabil mărturiseşte preotului faptul că nu deţine un nume creştin-ortodox. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL VIII NUMELE DE FAMILIE ŞI PRENUMELE DIN PUNCT DE VEDERE RELIGIOS 8. motiv pentru care consideră că numele primit la Botez nu poate fi schimbat. persoana dată se va mărturisi. decât la rânduiala tunderii în monahism. motivat de faptul că numele primit la Sfântul Botez va fi numele cu care ne va striga Mântuitorul la Judecata de Apoi. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios În timp au existat opinii diferite cu privire la schimbarea de nume. în mod obligatoriu. la Taina Sfintei Spovedanii. pe lângă îngerul păzitor pe care îl deţine fiecare persoană . de acum înainte ea va fi Maria. În cazul schimbării numelui unei persoane. care din punct de vedere religios ridica anumite semne de întrebare. Biserica Ortodoxă are două direcţii pe care le practică. dar a mai primit un nume. anumiţi preoţi schimbă numele citind „Rugăciunea de dare a numelui”.1. împărtăşi şi pomeni la slujbe cu noul nume. În această situaţie părerile cu privire la schimbul de nume sunt împărţite. creştinul cere binecuvântare de la duhovnic de a lua un alt nume şi. De ce. omul mai primeşte de la Dumnezeu şi „un sfânt”. de acum înainte. care urmează ca pe parcursul vieţii pământeşti să-i fie rugător.

În urma cercetării efectuate asupra paginilor Sfintei Scripturi. Pruncul născut în ieslea din Betleem este numit Iisus din cauza că este Mântuitor. considerându-l anume pe el ocrotitorul său ceresc. „pârguri euharistice”. 21). o dragoste şi o pietate nemăsurabilă faţă de Sfânta Elena. Numele Iisus este dat de Dumnezeu care în mod excepţional dă nume celor care se nasc în creaţia Sa. ci şi de puterea lui Dumnezeu care se arată prin misiunea şi lucrarea Botezătorului: „va fi mare înaintea Domnului . care nu au răutate în ei. în cartea „Şcoala rugăciunii”. şi Ioan Botezătorul: numele lui şi Persoana lui nu mai sunt determinate numai de legăturile de sânge şi familie. Mitropolitul Antonie de Suroj. căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1. deoarece pomenirea numelui cuiva înseamnă prezenţa acelei persoane. numele de botez este Jasmina. semnifică o „legătură tainică. neapărat vor mijloci. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. mărturiseşte existenţa veşnică a persoanei în unicitatea nealterată.. fără a-şi schimba însă numele în cinstea lui. folosim 101 . nume care nu există în calendarul creştin ortodox. Citirea de către preot a pomelnicelor nu este o pierdere de timp sau un moment de relaxare. are o relaţie cu totul specială cu Dumnezeu. ca să gătească Domnului un popor pregătit” (Luca 1.. Tot astfel. Iisus este Mântuitor.. dragostea şi atenţia ei. de aceea şi Cel care poartă acest nume. dă mărturie evidentă despre importanţa pomenirii cuiva în rugăciune: „Dacă rostim insensibili numele oamenilor înaintea lui Dumnezeu. Sigur că sfinţii. va merge înaintea Lui . fapt relatat şi în Sfânta Scriptură. se roagă pentru ea. fiind plini de dragostea Dumnezeiască. după expresia lui Olivier Clement. Deci omul nu are decât să cinstească în mod deosebit pe acel sfânt. iar dacă omul încă nu are un nume creştinesc. Iisus.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI afirmă Sfânta Scriptură. preotul Pufulete Silviu-Petre concluzionează următoarele: există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. ea se poate ruga la această sfântă ca şi cum s-ar ruga sfântului ei ocrotitor. Iisus iartă păcatele. A doua întrebare care se pune este următoarea: Cum rămâne de procedat cu acei creştini care au primit deja botezul. deoarece va mijloci înaintea Bunului Dumnezeu pentru sufletul persoanei care se roagă.. 15-17). „îi trimite puterea de viaţă”. Cel mai bun exemplu este numele Mântuitorului: „Ea (Fecioara) va naşte Fiu şi se va chema numele Lui: Iisus. Pomenirile sau. luând un nume necreştin? Spre exemplu. Prin pomenirile pe care le face. dar dacă aceea persoană are un respect deosebit. Fiecare dintre noi are dragoste deosebită faţă de un anume sfânt. Numele nostru a avut totdeauna o valoare inestimabilă. afectivă şi de nedesfăcut”. nu are cum să mai primească ocrotitorul ceresc.

atunci rugăciunea noastră devine nu doar aducerea unei persoane pe braţele noastre întinse. Cele mai folosite nume creştine.9). golite de substanţă. se pune din nou întrebarea: Este bine să ne schimbăm numele primit la naştere? Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. numele meu este Balsamus.Dr. În continuare. Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul cât şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. Daniel. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. de împărtăşire. . şi mai ales religioasă.5). au adoptat nume paralele: au păstrat numele care arată originea lor etnică. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) i se datorează lui. Aşadar. nu de dragoste. dar şi-a schimbat numele după convertirea la creştinism.lui Simon. povestea sa apărând în Noul Testament. Se numea la început Saul. greacă şi romană (Daniel 1.42). Sfântul Paul a fost un lider important al bisericii creştine timpurii. conform căruia. Anania. dar dacă pronunţăm aceste nume având conştiinţa importanţei gestului. Misael si Azaria. relaţia noastră este de slabă calitate. Balsamus”. în primele trei secole proveneau din Vechiul Testament. atunci când au fost în slujba lui Nabucodonosor. iar spre sfârşitul secolului al IVlea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească din punct de vedere al folosirii. şi au luat un nume nou pentru a putea trăi şi lucra în lumea persană. Trebuie menţionat faptul că în cazul apostolului Paul nu este vorba de o schimbare reală a numelui. acestea înălţându-i la cer. pentru că Pavel sau Paul este echivalentul elenic al numelui său original ebraic Saul. . creştin. prigonitorul creştinilor. Este vorba 102 . persoana îşi alegea încă un nume.Saul. după convertire se va numi Paul (Fapte 13. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. ci de identificare. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceste nume ca pe nişte etichete. de solidaritate. . întemeind o relaţie de cu totul altă calitate”. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. De fapt. ci ne leagă de această persoană cu o profunzime nu de compasiune. prezentăm doar câteva exemple clasice care surprind schimbarea numelui: . 7).fiii lui Iuda. la botez.lui Avram. în momentul în care încheie legământul cu el (Facerea 17. Toate numele în calendarul ortodox au apărut datorită celor care au sfinţit aceste nume prin viaţa şi prin faptele lor. Isus Cristos îi schimbă numele în Petru (Ioan 1.

La 15 august 1195. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. El a fost iniţial numit ‫( . Din simpatie faţă de 103 . la îndemnul împăratului Diocleţian. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. fiind o femeie deosebit de credincioasă. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel).Benjamin. .אוִֹי . .numele Anton a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. în Vechiul Testament. la fel ca şi Elena. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. 248 . după tatăl său.61). Rachel. în anul 293. conform lui Socrate. într-o familie de nobili bogată. . uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. ci trăieşte departe de atenţia publică. care i-a schimbat numele în Helenopolis. care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. dar tradus pentru noile realităţi lingvistice şi culturale unde apostolul avea să facă misiune. care nu s-a mai recăsătorit. a fost botezat de Papa Sergiu şi a primit numele de Petru. deoarece se considera că numele este caracteristic persoanei trebuind să se aibă în vedere rudenia de sânge. conform celor relatate de Sf. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său.Flavia Iulia Helena. s-a născut la Lisabona Ferdinand. Turcia). fiica vitregă a lui Maximian. dar mama lui s-a opus şi a sugerat numele Ioan. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin. dar aproape de fiul său.329 în Nicomedia. s-a botezat şi a primit numele de Eudoxia.ֶן‬Ben-'oniy).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI de acelaşi nume. de împărăteasa Elena. fiind primul copil al soţilor Petru (care era un mare negustor de stofe şi deseori lipsea de acasă. patronul spiritual al Portugaliei. divorţează. obligat de interesele comerţului său la călătorii îndelungate prin diferite ţări) şi Pica Bernardone.Papa Benedict al XV-lea spunea despre Sfântul Francisc de Assisi că: „Este imaginea lui Cristos cea mai desăvârşită din toate timpurile”. de către mama sa.Athenais. dintr-o familie modestă. Generalul roman Constantiu Chlorus. . . cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. S-a născut în anul 1182. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). pentru a se putea căsători cu Teodora. A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. datorită faimei Sfântului Anton de Padova. în onoarea mamei sale. . devenind soţia împăratului Teodosie cel Tânăr. deoarece rudele au reacţionat şi au spus că „Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta” (Luca 1. Beda Venerabilul. ‫נ בּ‬ adică „fiul este durerea mea”. care a murit la scurt timp după naştere.după venirea regelui Caedwalla la Roma. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. .punerea numelui Botezătorului a fost controversată: iniţial rudele au vrut să îi pună numele Zaharia.

mai ales după sărbători mariane: Concepción. în Ritualul Roman. fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. Sara .Geneza 3:20. ori nume ale unor zeităţi păgâne.Romani 16:12. Marta . Lois Timotei 1:5. Debora . dintre care enumerăm: Agar . Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). Mântuitor. Ioan Maria).197 197 www. cu înţelesul de „francez”. ci pe cât posibil să fie doar nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. în literatura religioasă. Dolores. Maria . Concetta.Luca 2:6. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Franţa a hotărât să-i schimbe numele din Ioan în Francesco. avem foarte multe nume biblice de femei. Penina . Eva . Lidia .Geneza 38:6. Inmaculada. Ea . preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. Tamar . Mercedes. José Maria.Geneza 22:23.Împăraţi 16:31. Asunción. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători.Samuel 1:2.Fapte 16:14. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. având în vedere că la momentul în care acesta s-a născut el se afla în Franţa. Persida . precum Pâques (Paşti). Salvador (cu varianta italiană Salvatore). Juan Maria (Isus Maria. conform unui obicei mai vechi de a se da copilului născut în lipsa tatălui numele ţării în care acesta se afla.Geneza 16:1. Ana .Romani 16:7. Atalia . Cruce). În Evul Mediu. Izabela .Geneza 29:16. Rebeca .Împăraţi 8:26.Geneza 11:29. Rut Rut 1:4. Prişcila . Elisaveta . Eunice . Abigail . În lumea hispanică. Estera . Mai mult. Annunziata.Timotei 1:5. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia.Exod 6:23.Fapte 18:2. băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. Iosif Maria.Geneza 29:16. Hulda . respectiv Assunta.Estera 2:7.Rut 1:2.Luca 10:3.Judecători 5:1. Iunia .Samuel 1:2.ro 104 . Bat – Şeba Samuel 11:3.soţia credincioasă. Naomi . fapt care nu a putut fi respectat deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa.Dr.Împăraţi 22:14. Encarnación. Cruz (Isus.Samuel 25:2b. Rahela .

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 8. din cele 337. 415 persoane poartă prenumele Any.628 poartă prenumele de Leana. 8 Andruşa şi Andruţa.090 .173. 12.092).715 de persoane poartă prenumele Ana. dintre care 322.791 de Constanţa. Tot la data de 21.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.054 poartă prenumele de Constantina.05.2009. . 129. 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu. În acelaşi timp. cunoscut şi ca „Apostolul Românilor”.424 de români care şi-au serbat onomastica. Dumitrana (354). 2. din care 890. cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32.892 poartă numele Andreia.442 de bărbaţi. numele de sfinţi se poartă şi în prezent. Mitru (244) şi Mitache (103). ca prenume atribuite nou-născuţilor.162 105 .327 sunt femei.598 poartă prenumele de Ileana.824. iar alţi 22 Andries. 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. Mitică (8.Endre. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. Totodată. Andruşa.09.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. Mitruţ/Mitruş (495).667 sunt bărbaţi.2010.în anul 2010. 1.Andrea. de Sfântul Andrei.556 de bărbaţi. din cei 1.2010.409). . iar 322.022 poartă prenumele de Constantin. De asemenea. aproximativ 1. 4.168). de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana. 23. potrivit statisticilor existente la nivel naţional.2. 399.519 sunt alintate Anicuţa. iar 20. este purtat de 302. 2.la data de 21. Mitu (533).982 sunt femei. . din care 505. la data de 9. majoritatea sunt bărbaţi (292. majoritatea poartă numele Dumitru (275. Dumitriţa (6. De asemenea. Dimitrie (5. în schimb. astfel: .590).11. Din datele statistice existente la nivel naţional. iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.271). 80. Mita (4.343 poartă prenumele de Lenuţa.05.aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica.460.138 poartă prenumele de Elena.292). Astfel. Dintre aceştia.439 se numesc Nuţi. Demetra (331) şi Dimitriţa (44). 54.381 sunt Andra. Numele Sfântului Andrei. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români În ţara noastră. părinţii Fecioarei Maria.471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru.927 Anica.395). au fost sărbătoriţi şi 650. 6. 28.2010. 44.875 de persoane). 3265 .aproape 645.736). Majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271. iar alte 89 Andruţa. 65. iar 1.009 persoane poartă prenumele Ani.016 poartă numele Andras.

la data de 8. Mihail (54.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. Motiv de sărbătoare este şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8. Mihăiţă (27.peste 720.2010.941 poartă prenumele de Geta. 435. Dintre acestea. 137.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei.2010. 366. .399 poartă prenumele Nela şi 6. iar 287.058).786).312 sunt bărbaţi.454 poartă prenumele Ionel.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai. 1.04.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi . Mihnea (6.243 de români aniversaţi la data de 6.974.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos.595).047 de bărbaţi şi 3. peste 1. 332. Gabi (4. 137.452.500 de femei). .131). 44.aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe.000. 32.231 de români. 34.931 sunt femei.028 sunt femei. din care: 589.01. 759.137 de persoane poartă prenumele Nicu. Nikos şi Nik. Dintre femeile sărbătorite la data de 23.358 poartă prenumele Ion şi 305.230 poartă prenumele Ioan. 11.872).2010.362 poartă prenumele de Costin. Doar 350.777 poartă prenumele Ionică. 22.197) şi Gavril (22.din cei 811. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA poartă prenumele de Costel. .368 poartă prenumele Ionuţ. .544).388 poartă prenumele Ionela.de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Mihaiela (6.472 poartă prenumele George şi 24.000 de români şi-au serbat onomastica. Din cei 950.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor.2010. Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 523.458). 64. iar 302 poartă numele de Costelus.632) şi Găbiţa (159).158). 13.681 poartă prenumele de Costică.430 poartă prenumele de Georgeta. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.300.886 sunt bărbaţi. Nick.11.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.028 de femei.Dr. 537. Gabriel (237. de Sfântul Ioan. 37. 19.000 de femei au fost sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.2011.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. Mihalache (2.04.653 poartă prenumele Ionelia.815).12. 26.016 poartă prenumele Nelu şi 4. 147.894 de persoane poartă prenumele de Niculae.203 sunt bărbaţi şi 522. 106 .588 poartă prenumele Ioana. 141. Gabriela (218. Dintre bărbaţi.din totalul de 1. Mişu (1.

Din cei 608.peste 600.520 poartă prenumele Nikole. 2082 poartă numele Vasilca. Numele Sfântului Vasile este purtat şi de 89.552 de persoane poartă numele Vasile. Niculai.2010.285). 107 . 584 poartă prenumele de Chivuţa.840 de femei. Niko. Nicola. este purtat şi de 287. . 3810 poartă prenumele de Paraschiv.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. cele mai multe poartă numele de Paula (45.861 sunt bărbaţi. 50.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Potrivit statisticilor existente. Alături de cei de mai sus.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9. Paul (76. Niciodată însă în istorie această recomandare nu a fost urmată foarte strict.931 de femei. Niki. din care 48. Sfinţii Părinţi.960 sunt bărbaţi.01. Petrişor (17. 518. .064). şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33. 409 de persoane poartă numele Sică.06. chiar şi canoanele unor Concilii locale.035 femei.138 de persoane poartă numele Vasilică. 433 de persoane poartă numele Sile.2011. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila.048). 8. Nikoletta.180 purtând numele Vasilica. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208.082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342). cu ocazia sărbătoririi Sfântului Vasile cel Mare. dintre acestea 86.838).312 poartă prenumele de Paraschiva.114) şi Petronel (2).840 sunt femei. Paulina (16361). 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. şi 121. 629 poartă prenumele de Parascheva. i-au îndemnat pe credincioşi să dea copiilor lor nume după Sfinţi recunoscuţi oficial de Biserică. Nicoll. Nikolett. Nichi sau Niculeana.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. .din cei 503.152 sunt femei. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34. iar alte peste 13. 20.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Numele Sfântului Nicolae. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. 382.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. după cum urmează: 497.829).403).995 de români care şi-au sărbătorit onomastica la data de 29. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982).645). Petruş (3. Petrică (36.din cei 54. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. iar 89. 627 poartă prenumele de Chiva. de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. 56. Petruţa (23. Nica.744 poartă prenumele Nicoleta. dintre acestea 199.

3. 34.815 Gabriela. Schimb”. Niculai. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În concluzie. 1. 32.358 Ion.054 Constantina. 584 Chivuţa. 6. 4. 137.458 Gabriel. 435.048 Pavel. Nick. 409 Sică. 5.168 Dumitrache. 17. 86. 711 Paulica. 13. 244 Mitru. 27. 890. 13. 198 108 .197 Mihăiţă. 97 Vasi şi Vasilache. 159 Găbiţa. 48.343 Lenuţa. Nikoletta. 28. 305. 354 Dumitrana. 3.598 Ileana.628 Leana.090 Andrea. Nicola. 6.362 Costin.744 Nicoleta. 9. 64.Dr.829 Petru/Petre. 8.650 Niculiţa sau Necoliţa.927 Anica.872 Mihai.786 Mihnea. 11. 19. Nikolett.Numele şi prenumele persoanei fizice.215 Gheorghe/Ghiorghe. 20. Editura Gutenberg Univers. 2.595 Mihaiela.082 Petruş.409 Mitică. 23.292 Dumitru.791 Constanţa. 3810 Paraschiv.892 Andreia.138 Vasilică. 14.552 Vasile.681 Costică. 5. 44.016 Nelu.285 Paul. 137. 6. 141. 302. „Semnificaţie. 2. şi în prezent.092 Mita.394 Nicolaie.500 de femei Gabi.109 Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.645 Petrică. 2 Petronel. 331 Demetra şi 44 Dimitriţa. poartă un astfel de prenume.022 Constantin. 2011. 24. 537.016 Andras. 8. 23. 8 Andruşa şi Andruţa.941 Geta.838 Paula.609 Nicolae.162 Costel.009 Ani. 192 Nikolaos. 332. 36.736 Dumitra. 970 Sica şi 608 Vasila.388 Ionela.715 poartă prenumele Ana.068 Nicuşor.090 Ghiţă şi 547 Ghita. 20.544 Mihalache. 208. 3265 Endre. 89 Andruţa.762 Niculai sau Neculai. 16 An şi 67 Ann. 275. 2082 Vasilca.047 de bărbaţi şi 3. 294 Chivu.439 Nuţi. Niki.519 Anicuţa. 34.767 de persoane.131 Gavrilă. 505. TORJA . Nichi sau Niculeana.114 Petrişor.381 Andra. 4. 8. 627 Chiva. 147. 33. 76.058 Gavril. 22.209 Neculina sau Necolina.875 Andreea. 4. 32. 1. recunoscuţi oficial de Biserică. 533 Mitu. 497.137 Nicu. 65.158 Mihail. 415 Any. 129. 199. 26. Niko. 7 Paraschev. 271. în România.368 Ionuţ.588 Ioana.777 Ionică. 589. 54. Nicoll.088. 2. 360. 237. Nikos şi Nik. 54.460 Andreeas sau Andreas. 103 Mitache.894 Niculae.520 Nikole. 433 Sile. Nica. 232 Silică.454 Ionel. 80. 4. Arad. Origine.911 Gheorghiţa/Ghiorghiţa.230 Ioan.312 Paraschiva. 5982 Petruţ. 6. 45.138 Elena. 56. 218.395 Dimitrie. 12.472 George. 16361 Paulina.399 Nela. 37.180 Vasilica.430 Georgeta. p. 781 Andreiu. un simplu calcul arată faptul că 9. 629 Parascheva. 6.632 Mişu. 1. 141-142. 22.590 Dumitriţa.556 Andrei.403 Petruţa. 495 Mitruţ/Mitruş.653 Ionelia. 44. încheiem prin a preciza faptul că. I. conform următoarelor date: 399. 302 Costeluş.611 Niculina sau Nicolina. Andruşa. le dăm copiilor noştri nume după Sfinţi. 342 Petriţa.198 Astfel.064 Petronela. 22 Andries. 366.

D. unele implicite. ridicolo. caraghios. p. reflectând structura grupului. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. numele are o rezonanţă culturală şi socială. comic cu privire la o situaţie. Noţiuni generale Astăzi avem impresia că putem să dăm copiilor noştri orice nume dorim.DEX 1998.care stârneşte râsul sau batjocura.ridiculitate. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. se înţelege: . 18 prevede următoarele: „(1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. registrul antroponimic reflectă gândirea şi gradul de civilizaţie ale acelei culturi. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii.199 . reflectând foarte multe date despre persona care îl poartă. Dicţionar de sinonime. caraghios. aspect caraghios. minor. rizibil cu privire la o înfăţişare.. nu prevede când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. fr. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice etc. 64/2011. deoarece au o natură paradoxală. lat.1. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Legea nr. neînsemnat. cum ar fi apartenenţa la o etnie. În orice cultură. MOCANU – Op. republicată. cit.200 199 200 Dicţionarul explicativ al limbii române . la art. 356.G. ridicule. ridiculus). nr. la un cult religios. prin raportarea omului la universul imediat. ceea ce este vrednic de râs. derizoriu. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. În toate ţările lumii. absurd. aprobată prin H. de batjocură. Prin ridicol (it. 109 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IX NUME ŞI PRENUME MAI RAR FOLOSITE 9.

Dicţionarul explicativ al limbii române . derizoriu. impudic. decent. indecente. lipsit de decenţă.DEX 1998. foloseşte cuvântul nume în sens restrâns.).205 . după cum urmează: . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA .art.lipsit de decenţă.206 . batjocura. neruşinat. Noul dicţionar explicativ al limbii române .203 Prin indecent (din fr. ceea ce este demn de batjocură. it. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Noul dicţionar explicativ al limbii române . aspect caraghios. sau (despre cifre.210 se foloseşte atât noţiunea de „nume de familie”. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. la serviciul de stare civilă. impudic.care nu este decent.64 alin. lat.fam. Dicţionar de neologisme. necuviincios.207 Indecent este opusul pentru cuviincios. acest articol referindu-se la numele de familie pe care soţii se învoiesc să îl poarte în timpul căsătoriei. lipsit de pudoare. în stare să stârnească râsul. indécent.NODEX. impudic.fam. ascultând pe părinţi. necuviincios. Dicţionar de antonime. . Dicţionar de antonime. politicos.27 C. necuviincios. neruşinat. foarte mic.Dr. prevede: „(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor. neruşinat.201 .art.. sume etc. . (2) Dacă părinţii nu au un nume de familie comun.care provoacă râsul. . Dicţionar de sinonime. ntis).lipsit de decenţă. În acest caz. fam. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. 28 C. (demn) de râs. desemnează prin acelaşi cuvânt numele de familie comun declarat la încheierea căsătoriei. indecens. 62 C. licenţios. cât şi noţiunea de „nume” pentru a desemna acea componentă a numelui care este numele de familie. Art.care calcă sau contrazice legile decenţei. neruşinat. se înţelege: .” 110 . ceea ce stârneşte râsul.care stârneşte râsul.202 Ridicol este opusul pentru frumos.(1) şi (2) C.fam. odată cu naşterea copilului. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. de râs.NODEX.în art.204 . 62 alin. caraghios.208 Trebuie menţionat faptul că legislaţia în vigoare foloseşte noţiunea de nume. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. (2)209 şi art. În lipsa unei asemenea învoieli.obscen. Dicţionar de neologisme.

272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului se menţionează: „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. 30 din Legea nr. nr. „prenumele”. cit.62 alin. în principiu. 119/1996 (care a fost abrogată prin Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. în condiţiile legii”. stipulează: „(1) Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. ceea ce înseamnă că. 1/1997. p. 8 alin. conform căruia „Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legii. deoarece în acest caz ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrea. republicată. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. 119/1996. 2005.în art.119/1996.18 alin. BOROI . Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui. 119/1996. Dispoziţiile art. cit. Pentru a nu exista abuzuri din partea ofiţerului de stare civilă. În Legea nr. cu privire la actele de stare civilă şi Metodologia nr. p.în art.Op. aprobată prin H. observăm că se utilizează termenul „nume” pentru a desemna. 111 .. se aplică dispoziţiile art..G. De lege ferenda. (2) din Legea nr. 10 sînt aplicabile în mod corespunzător”. de fapt. republicată. În argumentarea celor de mai sus. republicată.(2). considerăm că refuzul trebuie să fie făcut în scris şi motivat. BELEIU . (3) din Legea nr. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung.art.” 211 212 210 G.212 Cu totul alta este situaţia în cazul în care. 64/26 ianuarie 2011). 414. (3) În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. fam. GH. (2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. 419. părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutui şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. nu se prevede modul în care se face refuzul (scris sau verbal). Art.Op. 64 C. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. părinţii au o libertate deplină în această privinţă.211 . s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. deoarece îi stârneşte râsul la momentul pronunţării acestuia. prin refuzarea în mod nejustificat a cetăţenilor doar pentru simplul fapt că prenumele i se pare ridicol. consemnând refuzul într-un proces-verbal. învederăm următoarele dispoziţii legale: .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI .

(8) şi (9) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă. dacă ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. prin dispoziţie. Situaţiile arătate mai sus trebuie delimitate foarte clar de cele prevăzute la art. în vederea înscrierii 214 menţiunilor corespunzătoare”. (1) şi (2) din Legea nr. I din Legea nr. iar refuzul acestora de motivează”. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. republicată. cu modificările ulterioare. În cazul în care există situaţii în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în Art. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române. 391/10. conform căruia: „(1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice. prevede: „(8) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. după caz. 9 a fost modificat de pct. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. 119/1996. de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României.2009.G. va decide primarul localităţii 213 unde se înregistrează naşterea. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.” Art. după caz. 119/1996. 18 alin.06. serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau.Dr. 201 din 2 iunie 2009. nr. la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. (9) Prevederile alin. 214 213 112 . în termen de 10 zile. 30 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . 119/1996. ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale care a întocmit actul de naştere. care îi priveşte. 43 alin. în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află. 18 alin. în baza art. în conformitate cu art. numele de familie şi prenumele copilului.art. 119/1996. conform căruia „orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. aprobată prin H. 64/2011. (2) din Legea nr. 6 al art. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte. (2) din Legea nr. dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act administrativ se comunică din oficiu. În acest sens. prin dispoziţie. republicată. 9 din Legea nr. a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine. înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. publicată în Monitorul Oficial nr.

crescut şi educat de aceştia. iar prin măsurile şi acţiunile pe care le fac privitoare la copil să sprijine formarea. 41/2003. numele şi relaţiile de familie.2. de a desemna o persoană cu atribuţii de asistenţă socială. statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. fără nici o ingerinţă.G. organismele private autorizate. Pentru motive întemeiate. copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume. precum şi de instanţele judecătoreşti. care au obligaţia ca în deciziile pe care le emit să implice familia. educarea şi creşterea acestuia în cadrul familiei. Dacă se constată că un copil este lipsit. instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea restabilirii identităţii copilului. în cauzele pe care le soluţionează. în condiţiile prevăzute de lege. după caz. îngrijirea. numele copilului se poate modifica pe cale administrativă. în conformitate cu prevederile O. Copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia. Principiul interesului superior al copilului are prioritate în toate acţiunile şi deciziile care privesc copiii. În scopul realizării drepturilor prevăzute la acest punct. persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază. Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor. de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit. Astfel. în conformitate cu art. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. în mod ilegal. dictatori sau instituţii publice lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de 113 . 9. Având în vedere cele de mai sus. dreptul de a dobândi o cetăţenie şi. Părinţii aleg numele şi prenumele copilului. nr. unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a angaja un asistent social sau. 10 din Legea nr. Intervenţia statului este complementară. de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI atribuţiile sale. în condiţiile legii. instituţiile publice. dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. putem afirma faptul că: „copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale”. dacă este posibil. desfăşurate de autorităţile publice. Nume şi prenume mai rar folosite în România Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini.

Expertiza este purtat de 1 persoană. Muia fiind întâlnit la 215 Sursa: Adevărul. iar Bucilă de 228 persoane. Bucă este purtat de 2996 persoane. unelte. Anuarul statistic al României prezintă câteva din numele cele mai interesante şi mai originale pe care le au anumiţi oameni. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la serviciile de stare civilă. Nebunu fiind întâlnit la 850 persoane. Nespălatu este purtat de 70 persoane. Labă fiind întâlnit la 880 persoane. Neculai Răţoi. de copaci etc. fiind întâlnit la aproximativ 4. Regulatu este purtat de 27 persoane. Ministru este purtat de 22 de persoane. La alegerile din 2008. Emil Bostan. culori. Bounegru este purtat de 611 persoane. Faculatea este purtat de 2 persoane. păsări. Cele mai frecvente nume care pot face parte din categoria celor despre care discutăm sunt: Curcă. Sulică fiind întâlnit la 540 persoane. Pipi este purtat de 226 persoane. Mugurel Butuc. de fenomene ale naturii. care sunt purtate de români.600 de persoane. William Brânză şi Gigel 215 Ştirbu. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme. dar şi prin numele pe care îl pun copiilor cărora le-au dat naştere.Dr. fructe. Cassandra. prin acţiuni. sunt: Beţivu este purtat de 219 persoane. Găinaţ este purtat de 61 persoane. Bulan este purtat de 7 persoane. Sfârc fiind întâlnit la 16 persoane. Se cunoaşte faptul că românilor le place să fie în centrul atenţiei. au fost înscrişi pe listele listele de vot următoarele nume: Gheorghe Brotac. Boubătrân fiind întâlnit la 119 persoane. de flori. Farmacia este purtat de 1 persoană. din data de 10 aug. Găleată este purtat de 276 de cetăţeni. Coi fiind întâlnit la 3 persoane. ţări. Petru Carcalete. 2010. Blegu este purtat de 515 persoane. Preşedinte este purtat de 10 persoane. Puţică este purtat de 244 persoane. 114 . Jegu fiind întâlnit la 90 de persoane. Gunoi fiind întâlnit la 50 de persoane. continente. Păsărică fiind întâlnit la aproximativ 1. Curu este purtat de 6 persoane. fiind întâlnit la 25 de persoane. Justiţia este purtat de 2 persoane. motiv pentru care în ultimii ani România s-a umplut de Jose Armando. Hitler fiind întâlnit la 1 persoană.600 de persoane. Mortu este purtat de 581 de persoane. Carlos sau Juan Alberto ori Ronaldo. S-au dat nume de: arme. obiecte. Alte nume mai puţin obişnuite pentru noi. care sunt vizionate la TV. specii de animale. gesturi. Flocea fiind întâlnit la 1728 persoane. Ioan Bolovan. fiind vorba de denumiri de animale. Belibou este purtat de 507 persoane. Botderaţă este purtat de 48 de persoane. Poliţia este purtat de 3 persoane. organe umane. de instrumente muzicale.ro. crezând că prin aceasta au posibilitatea să mai atragă privirile celor din jur. Castron.

Bucă/a (73/152).md. Strugurel fiind întâlnit la 192 persoane. Balaur (614). Cucoş (peste 2000). Moşneaga (782). Portocala fiind întâlnit la 65 de persoane. când este vorba de a da copiilor anumite nume care să îi reprezinte şi să îi scoată în evidenţă. Puric (1).nume inspirate de la animale. V(a)ăcaru (310). Popuşoi (2599). Şarpe (259). Păcătos (11). Pleşu (334). Marar/u (18/4). Laba (263). Găină (974). 9. Lămâia fiind întâlnit la 18 persoane. Trandafir (251). Stângaciu (5). Busuioc (2378). Muscă (64). Bou (295). Maţu (5).. Bounegru (450). Boubătrân (137). Leu (1405). Lobodă (14). Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova 216 Şi în Republica Moldova. Bradu (971). Spânu (4770).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 233 persoane. Păsărică (1). Urâtu (300). Berbec (381). Stejar/u (94/14). Pupăză (49). Autor: Eugen Urban. Chioru (113). Gâscă (10). Purcel (929). Bouroş (243). Oasenegre fiind întâlnit la 109 persoane. Ceapă (153). Potârniche (80). Buzatu (211). Flocosu (74).. Burduhosu (4).3. Broască (76). Morcov (393). Galben/u (790/9). Bujor (2428). Usturoi (249). Cepoi (949). Mutu (618).nume inspirate de corpul uman: Curu (299) sau Curlat (195). Vulpe (1827). Berbec (381). 115 . Baran (1233). plante sau insecte: „Ploşniţă (99). Surdu (1742).. Barbă (413). . M(î)âţă (632/29).. Ţânţar (49). Chişcă (242). Beţivu (557). Cucu (2714). Mânzu (65). Pădure/Păduraru (1225). Nasu (84). Picior (11). Pletosu (271). Purice (706). Astfel. ca şi în România. Frumosu (176). Struţ (241). Lungu (14118). Creţu (7768). Porcescu (674). Liliac (18). Nebunu (166). Prostu este purtat de 1 persoană. Frunz/ă/e (3805). 216 Sursa: hotnews.. Păgânu (128). Moşneguţu (155). în Registrul de Stat al Populaţiei găsim: . Cloşca (28). Ţapu (852). Cuciuetu (184). Pătrunjel (53). Buruiană (1494). Graur (2729). Grasu (28). Pălitu (49).nume inspirate din culori: Negru (4631). Buric (47).. Bunu (205). Vrabie (2982). Curoş (385). Suru (187). Ochişor (783). Blându (3). Pleşu (334). Roşu (887). Frumusachi (396). Rău (606). Fasolă (18). Mohor (15). Scurtu (1639). Capră (35). Mititelu (1228). Feteleu (35). Slabu (96). Semafor este purtat de 1 persoană. Ţap (131). Pălitu (49). Piţigoi (16). Mortu (96). Spălatu (5). Curca (357). Puiu (1155). Ticălos (4). Pisică (48). Amorţitu (45). Curcan (116). Găinaru (15). Şchiopu (2286). . Botu (1). Măgar (27). părinţii nu duc lipsă de ingeniozitate. Creangă (509). Friptu (143). Curcă (175). Cioară (292). Puică (117).

Toacă (202). Postu (786). . Stalin (18). Braga/ă (1473/144). Bas (81). Verigă (5). Ungureanu (5849).. Ţiganu (49). Cobzar/i (52/ 568). Rai (1). Ion (107756).. Toporaş (133). Plugaru (800). Turcu (993 persoane). Lucinschi (130).oameni care au nume de politicieni şi personalităţi: Pulbere (581). Scripcaru (400). Mereacre (1062). Furtună (1177). Dragoste (74). Bulbuc (247). Butoi (21). Sula/ă (circa o mie). Brumă (200). Moldovanu/Moldoveanu (peste 1500). Găluşcă (260). Căldare (260).. Draga (4). Stîncă (148). Câ(î)rpă (4/58).nume inspirate de natură şi fenomene ale naturii: Pârău (900). Mocan/u (2208//5478). Noroc (599). Gologan (259).. Dacu (21). Filat (150). Duşmăneanu (4). Rus (85). Haiduc (57). Sturza (979). Rugină (42). Calaşnicov (151). Fulger (118). Pistol (294). Belibou (63). Heine (1). Oţel (555). Fluier (54). Lopată (34). Cuşcă (30). Durac/k (8/1). Berlin (5). Voronin (147). Dragu (120).. Cheptene (807). Baraban (7). Sărăcuţă (26). Ciocan/u (874/253). Stânga (circa 300). Maghiar (1). Subţire (1). Potlog (600). Ghimpu (523).. Copiimulţi (68). Dodon (2039).Dr. Dobă (57). Pojar (233). Kalaşnikov (3). Tutun (29). Snegur (489). Scripca (47). Talpă (996). Fusu (300).Nume ciudate şi haioase: Crăcan (365). Păcală (8). Popenco (191). Cărămidă (2). Bogatu (319).. Baltă (297). Miaun (95). Arcaş (2). Teacă (366). Cărare (112). Topor (592). Fîntînă (121). Nai (2). Br(î)ânză (1066/40). Gros/u (circa 10. Cărbune (176). Lulea (1). Chiş (1). Lenina (17).. Ţandără (2). Amin (3). Buzdugan (1310). Bardă (21). Zeru (104). Brîncă (71). Bulgăre (25). Chistol (1679). Borcan (136). Poloboc (233). Strună (85). Ci(u)botaru (1101/2807). Carne (1). Russu (7347). Neamţu (1293). Salam (3).nume cu tematică militară: Puşcă (186).. Bortă (737). Plahotniuc (50). Nour (627). Puţuntică (44). Sabie (15). Puşcaş (1713). Banu (608). Rusu (23084). Chiperi (1648). Jora (275). Sturdza (1). Luna (2). . Gagarin (11).prenume la moldoveni: Tarzan (două persoane în Moldova poartă acest nume). S/traistă (circa 90). Sulac (102). Militaru (44). Fluieraru (60).. Stati(1072). Butuc (1415). Patron (88). Putin/ă (peste 400). Sergentu (67). Tulbure (723). Romînu (21). Brat/u (1/497). Popa (circa 13. Lapteacru (336).000). Bleandur/ă (circa 150). Static (1). 116 . Frecăţel (42). . . Copilu (2). Petic/ă (362/300). Găleată (67). C(î)ârlig (6/1179). Brejnev (8). Soare (3). Foca (315). Puşkin/Puşchin (10/21). Z(e)amă (15/195). Gram (142). Rasputin (3). Lupu (4871). .nume provenite de la denumiri de obiecte şi instrumente muzicale: Vioară (174). Smâ(î)ntână (3/190). B(î)âlhac (80). Ulianov (68). Lapte/i (8/13). Sulică (9). Cumpănă (125). Stalina (50). Creştin (62). B(î)ârzoi (300). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Ţigan (1). ..000). Zero (21). Chiabur/u (64/336). Mucu (16). Medvedev (336). Buşilă (102). Slănină (242).nume inspirate de naţionalitate şi etnie: Românu (39). Belici (14)..

Romaniţa (56). . Adam (150). Niva (1). . Ştefan (10176). născuţi în iulie 2008. Gheorghe (46587). Victoria (25396). Octombrina (2). Maria (133320).Forest Whitaker a ales pentru copiii săi următoarele nume: Ocean. .Halle Berry a numit-o pe fetiţa ei Nahla Ariela Aubry. un nume cu o semnificaţie destul de interesantă. după cum urmează: Maddox. . Sonnet.” 9. iar Nicole Kidman a botezat-o pe fiica ei Sunday Rose (trandafirul de duminică). Vlad (4273) şi Vova (3). celebrităţile pun nume cel puţin ciudate bebeluşilor lor. Lenin (1). Diva Muffin.. Octeabrina (59). Izea (12). iar modelul Jordan şi-a numit fetiţa Princess Tiaamii. Eva (885). numită astfel după mama Angelinei. De câţiva ani. .000). Mir/a (2/85).Bob Geldof şi Paula Yates care şi-au numite fetiţele: Fifi Trixibelle. Jora (10).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Vanea (4). . Iosif (905). Singurul copil care a scăpat cu un nume normal a fost micuţa Vivienne. au împreună şase copii.Gwyneth Paltrow şi Chris Martin şi-au numit fiica Apple (înseamnă „măr”).Nicholas Cage şi-a numit fiul Kal-El. . Păsărica (1). Viorica (peste 15.Angelina Jolie şi Brad Pitt. Janet (1). Peaches Honeyblossom. născut în august 2001 în Cambodgia. Vasile (59183). Iţhac (2). deoarece Nahla înseamnă „albină” în arabă şi Ariela înseamnă „leu pentru Dumnezeu” în iudaică.Paula Yates mai are o fetiţă cu Michael Hutchence pe care o cheamă Heavenly Hiraani Tiger Lily. Pobeda (1). Crizantema (2). din care trei adoptaţi. Florin (417). . Camila (11).David şi Victoria Beckham au ales nume ciudate pentru băieţii lor: Brooklyn. Little Pixie. Volodea (6). Amin (10). . Basil (3). Bujor (9). Shiloh născută în mai 2006 şi gemenii Knox şi Vivienne.4. Elena (104203). Vasea (1). Roza (465). Romeo. Marusea (3).David Duchovny şi Tea Leoni au ales pentru fiul lor numele Kyd. care înseamnă „prinţesa”. True (ce înseamnă „adevărat”). Vladimir (49853). Vera (36253).. Micu (1). Mişa (1). Nume ciudate la copiii de actori Numele ciudate pe care celebrităţile le pun copiilor lor sunt câteodată de domeniul penibilului. Zahara născută în ianuarie 2005 în Etiopia şi Pax născut în noiembrie 2003 în Vietnam şi trei biologici. Marfa (circa 500). 117 . Soare (1). Cruz.Tom si Katie Cruise şi-au numit fetiţa Suri. Adolf (29). Dweezil. Spartac/k (76/3). .Frank Zappa şi-a numit copiii: Moon Unit. . Jana (1109).

cit. E. JUGASTRU . BOROI .ns. p. nr. însă o asemenea hotărâre intervine numai după ce a fost declanşată şi parcursă procedura administrativă. p. PEŢU. O.1. tinzând să transforme o instituţie socială într-o instituţie de poliţie. V.cit. MARIUS-SORIN BOZGAN.. se referă doar la cetăţenii români (subl. 2007. 218 219 220 221 Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean (primarului general al mun.. schimbarea numelui era posibilă.).Dr.cit. p. 446. ca şi art. 41/2003. UNGUREANU. C.. 85. 118 . cu modificările şi completările ulterioare. Editura Detectiv. de regulă.Op. nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie (sau a prenumelui) să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească. Bucureşti). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL X SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ. în vechea Franţă. 217 10. a se vedea: P.219 Cât priveşte partea finală a definiţiei de mai sus (care. În dreptul roman. Astfel. cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziţie administrativă218 sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. pag. G. conform art. şi nici semnătura lor normală. Treptat. VELICU. surprinzător. Ibidem 219. 149. monarhia şi-a sporit controlul în această materie. Definiţie Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele. cu unele restricţii: meşteşugarii nu puteau să-şi schimbe numele atunci când acesta servea ca marcă de fabrică. s-au edictat legi de felul: „Nici un 217 Noul Cod civil o consacră în art. 93-122.G. MARDARE . Ediţia a IV-a. cu excepţia cazului în care această schimbare ar fi fost frauduloasă. la cererea celui interesat. 129-143. Bucureşti.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei fizice.220 iar dispoziţia221 pronunţată în sistemul organelor administrative şi prin care a fost respinsă cererea de schimbare a numelui (sau a prenumelui) poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. PEŢU.Op. dar. Această posibilitate s-a păstrat şi în Evul Mediu. subliniem că. Pentru detalii. P. 54 din Proiectul adoptat în 2004. Op.554/2004. 13 din O. în actuala reglementare. notarii nu-şi puteau schimba numele fără autorizaţie. nu este reţinută în literatura de specialitate).

C. spre deosebire de vechea reglementare care conţinea numai o formulare juridică .. pentru motive temeinice.2. menţiune inutilă de vreme ce numai aceste subiecte de drept au un asemenea element de identificare. prin aceasta. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. se poate folosi şi în actuala reglementare expresia „schimbarea numelui pe cale administrativă”. 4. E.. schimbarea numelui este dispusă de către organul administrativ. Sediul materiei Schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă îşi are sediul în Ordonanţa Guvernului nr. LEQUETTE . pe de altă parte. 2003. 149. Această ordonanţă.” Considerăm că spiritul acestei noi reglementări rezidă. cu modificările şi completările ulterioare. a fost reţinută şi precizarea potrivit căreia înlocuirea numelui are loc la cerere. întrucât 222 H. principiul imutabilităţii numelui a suferit o restrângere. în trei idei: (1) o mai mare flexibilitate în schimbarea numelui. 224 223 O. 222 10. p. precum şi împrejurarea că.975/1968).„motive temeinice” (art. în art.975/1968 cu privire la nume.cit. p.323/2003. A se vedea critica denumirii actului normativ care apare ca neinspirată. 2000. CHELARU . ea neglijând complet conţinutul reglementării.223 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Având în vedere faptul că este obligatorie parcurgerea procedurii în faţa organelor administrative prevăzute de lege. Y. de regulă. 1e édition. (2) protejarea intereselor copiilor minori. Tot în legătură cu definiţia de mai sus.Op. iar „Cei care le vor părăsi vor fi ţinuţi să le reia”. p. 4 din Decretul 224 nr. cit. (3) protejarea noului nume în raport cu cel vechi. Dalloz. Apreciem că lărgirea posibilităţii schimbării numelui rezultă din faptul că legiuitorul precizează regulile în care o asemenea cerere este întemeiată. stabileşte că: „Cetăţenii români pot obţine. JUGASTRU . această denumire se referă la numele „persoanelor fizice”. 119 . Elementul de identificare corespunzător persoanelor juridice este denumirea sau firma (în cazul societăţilor comerciale).139-140. Prin acest act normativ a fost abrogat expres Decretul nr. tome I: Introduction – Personnes . UNGUREANU. CAPITANT.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cetăţean nu va purta alt nume sau prenume decât cel înscris în actul său de naştere”. Famille–Biens–Régimex matrimoniaux–Succesions.Les grandes arrets de la jurisprudence civil.106. în principal. TERRE. F.Op.

. ceea ce înseamnă cu totul altceva. CHELARU . astfel cum acestea au fost tratate în § 7.Dr. 336-337. care avea următorul conţinut: „Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. 2 alin. nr. (1) teza a II-a se creează premisele unei confuzii între instituţiile juridice consacrate 225 226 G. exemplu. O. în acelaşi sens: I. din prezenta lucrare. că prin prevederile art. JUGASTRU . prenumele nu este supus unor asemenea modificări. ca urmare a schimbărilor în starea civilă. UNGUREANU. p. Chelaru se referă la „redactarea defectuoasă” a art. a fost transcrisă eronat „de drept”..01. 9 -11. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA este vorba despre un element de natură să contribuie în multe situaţii la delimitarea schimbării numelui de familie de modificarea numelui de familie. în Dreptul nr. C. BOROI . S-a apreciat. p. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani.226 Începând cu 01.Inadmisibilitatea schimbării prenumelui adoptatului printr-o hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei. au menţionat: „Totuşi. prenumele poate fi supus modificării intervenite în starea civilă a copilului adoptat. Legea nr.273/2004.2005. 2008. având în vedere că. pe bună dreptate. Această modificare a numelui de familie. 2 alin. 273/2004 . cit. cu ocazia încuviinţării adopţiei. 7/2003. unele instanţe. odată cu intrarea în vigoare a noii legi privitoare la regimul adopţiei.până la intrarea în vigoare a Legii nr. care este supus „modificării”. în cazul acesteia din urmă.ns. încuviinţând adopţia. (1) din O. ANA VASILE .). p.159. E. cit. 447. Sintagma „drept urmare”. în condiţiile prevăzute de Codul familiei”. instanţa. evident greşit. A se vedea.Op.. prevedere care ne arată că modificarea numelui de familie este consecinţa unei schimbări de stare civilă. ori se modifică drept urmare a schimbării stării civile. IMBRESCU. Art. în Dreptul nr. p. 975/1968. au purces..82-85. înlocuirea numelui de familie nu este condiţionată de exprimarea voinţei persoanei respective într-un atare sens. 227 E. (3) din lege prevede: „Pentru motive temeinice.6/2000. spre starea civilă a persoanelor nu se realizează „de drept”. încetarea căsătoriei nu are nici un efect asupra numelui.225 Spre deosebire de numele de familie.G. 120 .Privire critică. De altfel.” Între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială: Modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice. şi la modificarea prenumelui” (acest lucru . 2002. 41/2003. ca urmare a modificărilor intervenite în 227 Asfel. ea fiind rodul unei „transcrieri defectuoase” a dispoziţiei corespunzătoare din Decretul nr. de regulă.53 alin.2.subl.Op. p.

Privire critică.G.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI care sunt schimbarea numelui de familie şi modificarea acestuia.G. 214. iar de la data de 01. iar nu schimbarea sa. ci şi prenumele..).494/2005). Pentru un amplu şi documentat studiu..3. p. 6-14. care au devenit aplicabile începând cu 228 data de 01.84/2001 privind înfiinţarea. soluţionarea cererilor urma vechea procedură (Circulara nr. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti.c. noua reglementare stabileşte competenţele care revin autorităţilor publice pentru schimbarea numelui pe cale administrativă. cărora le revine sarcina efectuării verificărilor ce se impun pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de ordonanţă.831/228. în termen de 60 de zile de la primirea cererii. nr. 20/2004 a I. Sub aspect procedural.N. Se apreciază că reglementarea expresă a principalelor cazuri. 7/2003. odată cu operaţionalizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s. 13. conform prevederilor art. spre deosebire de modificare.Op. 229 228 121 . aprobată prin Legea nr. constituie noutatea absolută adusă de noul act normativ.N. în condiţiile prevăzute de lege.p.E.E. cu modificările şi completările ulterioare.). p. IMBRESCU . cit..2005. A se vedea şi I. 41/2003 (Instrucţiuni comune ale M.4.P.2005 s-a trecut la aplicarea procedurii prevăzute de O. CHELARU . care se pronunţă prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. 377.372/2002. şi Direcţia Comunităţi Locale.A. 10.04.I. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui 229 Sunt necesare motive temeinice care să îndreptăţească solicitantul să ceară schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă. în „Dreptul” nr. textul incriminat având următorul conţinut: „Numele de familie se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice.. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor. pe cale administrativă poate fi schimbat nu numai numele. De asemenea. nr.-I.04. a se vedea E.p. Competenţa de soluţionare a cererilor Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a preşedintelui consiliului judeţean. în acord cu prevederile O. nr. 10. Până la data de 31 martie 2005.P.” Modificările intervenite în starea civilă a persoanei atrag însă modificarea numelui...e.

R. cererea de schimbare a numelui urmează a fi respinsă. mai exact folosinţa în timp a numelui trebuie să coincidă cu exercitarea în timp a profesiei.Drept civil. de serviciu. precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume (posedă diferite acte personale.(2) din O. JUGASTRU – Op. carte de muncă etc. Editura All Beck. dacă numele nu se poate pierde prin nefolosinţă îndelungată. au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificatele de stare civilă cu nume eronate.G. în anumite condiţii restrictive (pe cale achizitivă). interesul individual şi social 230 conduce la această soluţie. b) când persoana în cauză a folosit. Bucureşti.ns. în baza cărora au fost eliberate alte acte (de studii.Dr. evident. că o posesie prelungită. militare etc. d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte. persoana respectivă trebuie să fi fost cunoscută în societate sub acest nume. în anumite condiţii. p. e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc. aşadar. de studii. pentru ca cererea să fie întemeiată.). E.. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. Se pare. Considerăm că folosirea permanentă a numelui în profesie presupune o perioadă mai îndelungată. C. p. după opinia noastră. 122 . Prin această reglementare. 150.4 alin. Într-o atare situaţie. să se facă cunoscută în societate sub acest nume. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sensul prevederilor art. În plus. el poate fi dobândit. nr. 230 231 O. 41/2003. Această condiţie nu credem că este îndeplinită dacă durata de timp este scurtă şi. Persoanele. livret militar. sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când numele este format din expresii indecente. Aceste condiţii sunt: o folosinţă permanentă a numelui. chiar dacă condiţia permanenţei ar fi îndeplinită. şi doreşte schimbarea acestuia. poate da dreptul posesorului să-l dobândească. în mod rezonabil. Apoi. care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă). caracterul imprescriptibil al numelui. această folosinţă trebuie să fie continuă. această folosinţă să fie în exercitarea profesiei şi sub acest nume persoana să fie cunoscută în societate. în exercitarea profesiei. deci. de regulă reunite. Aşadar. CHELARU . numele pe care doreşte să îl obţină. legiuitorul român a venit în întâmpinarea dezideratului unei integrări cât mai rapide în societatea românească a 231 străinilor care au dobândit cetăţenia română. din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie. dar nu numai (subl. Această prevedere legală aduce în discuţie. persoana nu putea. făcând dovada cu privire la aceasta. 34. cit.). c) când. 2003. UNGUREANU.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc. adopţie şi relaţii asimilate. situaţia foştilor soţi între care există obligaţia de întreţinere). Potrivit acestor prevederi. cu excepţia celor care se găsesc în relaţii asimilate. fie pe aceştia şi copiii lor. şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere. iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor. în Dreptul nr. j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii. p. 4 alin.232 Interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. însă. I. optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. Bucureşti. cu cele de familie (cum ar fi. a menţinerii numelui la căsătorie. pe cale administrativă. FILIPESCU . din unele puncte de vedere. A. spre exemplu.. fie pe toţi cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. (2) lit.Tratat de dreptul familiei. rudenie sau adopţie. h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalţi membri ai familiei.. ediţia a VI-a. aşa cum este conturată de prevederile Codului familiei. 233 232 E. „familia” desemnează. CHELARU .Privire critică. nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei. 7. ne duce la concluzia că legiuitorul a înţeles să includă în categoria „membri ai familiei” numai pe cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. FILIPESCU. Editura All Beck. 3. g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă. din unele puncte de vedere.233 i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă. h). a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă. rudenie. 123 . Ordonanţa nu oferă o definiţie proprie a noţiunii de „familie”. 2001. P. p. l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător. prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia. 7/2003. I. fie pe soţi. cu cele de familie. k) când prenumele purtat este specific sexului opus. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. astfel că va trebui să ne raportăm la noţiunea juridică a familiei de drept comun.. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii.

nr. a luat numele de familie al celuilalt soţ. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. 41/2003. h) când unul dintre soţi. d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi.. În opinia noastră.234 Sunt de asemenea considerate justificate. la încheierea căsătoriei. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie. iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei. de asemenea desfăcută prin divorţ. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA m) alte asemenea cazuri temeinic justificate. instanţa.Op. f) când părinţii au divorţat. cu consimţământul fostului soţ.53 alin. 4 alin. 234 I. conform căruia: „Pentru motive temeinice. dat în formă autentică.cit. 377. Se cuvine să menţionăm că elementul de noutate adus de Legea nr. nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care la avut în căsătorie. pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare. în sensul prevederilor art. ca urmare a desfacerii acestei căsătorii. şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume. (3) din O. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. 13 din O. şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere. iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi.G.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. p.G. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat” – art. încuviinţând adopţia. care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei. nr. acestea vor fi analizate şi stabilite de autorităţile de la art. 124 . solicită să poarte numele de familie al acestuia. iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere.(3) – va fi de natură să conducă la reducerea numărului solicitărilor având drept motiv acest caz. IMBRESCU . acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere. 41/2003.Dr.

Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui Trebuie menţionat foarte clar faptul că schimbarea numelui şi/sau a prenumelui poate fi făcută doar în cazul persoanelor care sunt în viaţă! Persoanele îndreptăţite să ceară schimbarea numelui sunt cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau în străinătate [conform prevederilor art. 237 238 G.). nu şi atunci când cererea este 237 Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la formulată de părinţi. p. prin asistarea lor de către ocrotitorul legal. c) şi e)]. astfel că nu era necesară reglementarea lor expresă. din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului. i) şi j). a). 7 alin. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exerciţiu restrânsă pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau. cererea va fi semnată şi de acesta [art. 5). f) şi g)]..238 În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. aprobată prin H. este necesar acordul celuilalt părinte. 449. 4.. de părinţi sau.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NOTĂ: Unii autori235 consideră că „majoritatea cazurilor de schimbare a numelui.7 alin. 41/2003. (3) lit. aşa cum stabileşte art. 10. b). d). Interpretând gramatical art.G. precum şi orice persoană 236 care au fără cetăţenie (apatrid) domiciliată în România (art. 7/2003.Op. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Încă odată ne exprimăm surprinderea cu privire la faptul că Noul Cod civil se referă doar la cetăţenii români (subl. 4 alin. 125 . fiind de nivelul bunului simţ juridic recunoaşterea lor ca motive temeinice pentru schimbarea numelui [alin. prevăzute în art. Cu alte cuvinte. pentru minori cererea se face.. (3)]. după caz. 2008. alin.. se desprinde concluzia că încredinţarea autorităţii tutelare este necesară numai în situaţia în care cererea de schimbare a numelui minorului se face de către tutore.5. CHELARU – Privire critică. a). cit. alin. de tutore. 11-16. fie nu ridicau probleme în practică. 64/ 2011. (1) al Ordonanţei]. (1) din O. Art. în Dreptul nr. Dacă cererea de schimbare a numelui este făcută de către unul dintre părinţi.fie vin în contradicţie cu reglementarea modificării numelui sau cu alte dispoziţii legale” [alin. (2) lit. dat în formă autentică.U.ns. 7 alin. respectiv. k) şi l). cu încuviinţarea autorităţii tutelare. (3) lit. schimbarea numelui copilului.(2) lit. capacitate de exerciţiu deplină. va hotărî autoritatea tutelară. BOROI . nr. 106 alin. p. Legea nu cere acordul celuilalt 235 236 E.G.(1). nr. c).

deoarece Legea nr. necunoscuţi. 2008.. (4)]. cit. sens în care trebuie să se modifice şi O. (1) din Ordonanţa nr. separat. 84 alin. 373). în condiţiile legii. 450.. puşi sub interdicţie. Potrivit art. IMBRESCU . 8 alin. 376. sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela [în cazul în care copilul a fost declarat abandonat (!) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă]. În situaţia în care părinţii copilului sunt decedaţi. schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând [cu excepţia situaţiei când schimbarea prenumelui a fost dispusă de către instanţă cu prilejul încuviinţării adopţiei. 126 . cererea de schimbare a numelui se face de către tutore.G. născut din părinţi necunoscuţi.. 7 alin. iar dacă minorul avea vârsta de 10 ani i se Noul Cod civil consacră. 8 alin.cit. potrivit art. 47/1993 privind abandonul de copii a fost abrogată prin Legea nr. (3). conform prevederilor art.Op. însă ele nu se confundă cu motivele temeinice care justifică. dacă există motive temeinice. ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. (2)]. 7 alin. 41/2003 (A se vedea şi I. cererea se face de persoanele la care copilul a fost dat în plasament. declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi. cu încuviinţarea autorităţii tutelare [art. cit.. după caz. 8 alin. în art. BOROI – Op.239 precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane.Dr. iar identificarea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege”. precum şi. Pe de altă parte. mai rezultă că schimbarea numelui de familie al părinţilor nu implică şi schimbarea numelui de familie al copilului. IMBRESCU – Op.G. 241 Din această dispoziţie legală însăşi schimbarea numelui de familie. 4 din acelaşi act normativ. 240 241 239 I. a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti [art. (1) din O. 240 Pentru persoana pusă sub interdicţie.. fie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte în cazul în care el este pus sub interdicţie. stabilirea numelui de familie şi a prenumelui pentru „copilul găsit. 41/2003 privesc posibilitatea de a formula cererea de schimbare a numelui de familie al minorului separat de cererea de schimbare a numelui de familie al părinţilor. p. (2). schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere fie odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor. 273/2004. ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti [art. p. renunţând la situaţia copilului abandonat. (5)]. Per a contrario. Motivele temeinice la care se referă art. nr. G. 7 alin. p. 41/2003. cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori. nr. Această prevedere o considerăm corectă.

pentru că art.)]. 127 . (2) lit.E. nr. la D. oricare dintre ei va putea să-şi schimbe numele fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt. 53 alin. Ele nu sunt limitativ prevăzute de lege.P. 9 alin. 41/2003].6.(1) din O. cererea se depune la S. (1) din Metodologie.a)-m).) sau.4 alin. 4 alin. fam. împarte cazurile care se circumscriu acesteia în două grupe. UNGUREANU.Op.P. s-au învoit să-şi păstreze fiecare numele anterior. cit. C. 273/2004 (subl. p. 153.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va fi luat consimţământul prevăzut de art. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România. 28 alin.l.c.C. 4 alin. Dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun. sau. iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România.C. nr.S. (2) lit.G. Aceasta înseamnă că. pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ [art. autentificată conform prevederilor art. art. (1) şi (2)]. şi art 9 alin. Se observă însă că legiuitorul. la încheierea căsătoriei. schimbarea numelui unuia dintre soţi nu duce şi la schimbarea numelui celuilalt soţ şi nici la 242 schimbarea numelui de familie al copilului. 41/2003 (considerate de legiuitor motive temeinice).e.a)-h). şi anume: 1) cazurile enumerate în art. 42 din Metodologie) se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (s. cererea de schimbare a numelui (Anexa nr. JUGASTRU . la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. 72 alin. 10. (2) şi (3) din O.p. Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul sau mai multe dintre cazurile prevăzute la art. 1 la prezentul paragraf. (6) sau prin împuternicire avocaţială.ns. . dacă soţii.G. pentru a explica noţiunea de motive temeinice. în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate.Sector 1. m) spune că intră în această categorie şi „alte asemenea cazuri temeinic justificate”. în nici un caz. Schimbarea numelui de familie al unuia dintre ei nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă Conf. în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială. 242 A se vedea şi O. Per a contrario. după caz. corespunzătoare Anexei nr. (2) C. (3) lit.. (3) din Legea nr. 2) cazurile prevăzute în acelaşi articol în alin.L.p. 106 alin. după caz.

al celuilalt soţ. nr. care sunt limitative. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Aceasta înseamnă. în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori.certificatele de cazier judiciar şi cazier fiscal ale solicitantului. cel mai adesea. .copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare.G. în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei..consimţământul.m) poate fi interpretată prin analogie numai la prima grupă de situaţii.. înlăturarea modificării numelui care intervine în asemenea situaţii. precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută..243 că dispoziţia stabilită în art. Cererile de schimbare a numelui format din expresii indecente. nr.Op.. .cit. Partea a III-a. cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al României. această concluzie rezultând şi din natura diferită a celor două grupe de cazuri. ele fiind în legătură cu diverse situaţii de modificare a stării civile şi având ca scop. C. în „Dreptul” nr. p. . 6 din O. în opinia unor autori. 7/2003. exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an. .G. Ibidem 244 128 . .orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. p. prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului. 10. (3). JUGASTRU . Conform art.Dr. pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească. Partea a III-a. Alţi autori244 consideră că nu există nici o diferenţă de regim juridic între cele două categorii de motive.din O. (2) lit. E.un exemplar al Monitorului Oficial al României.copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui. de către tutore (unii autori consideră că mai corect este cuvântul încuviinţare. potrivit art. Solicitantul va trebui să indice numele pe care doreşte să-l poarte în viitor. dat în formă autentică. ridicole ori pentru numele transformat prin 243 244 245 O. (3) rezidă în cerinţe de ordin metodologic. opinie la care ne raliem. nu şi la cele statuate în alin. la cerere trebuie anexate: . 6. considerând că justificarea enumerării separate a motivelor conţinute de art. 4 alin.153. 41/2003. în care a fost publicat. UNGUREANU. extrasul din cererea de schimbare a numelui. 41/2003. 245 părere la care subscriem).Privire critică asupra. CHELARU . 4 alin. Aşa cum s-a putut observa.

Opoziţia se face în scris. competent (la care este arondată localitatea) pentru efectuarea verificărilor. orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri.P.în evidenţele s. structurii de stare civilă din cadrul s. .10 alin.N. .B.c.E. 41/2003]. dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României (Anexa nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI traducere sau în alt mod. . în cazul persoanelor fără cetăţenie (apatride) cu domiciliul în România sau al persoanelor care au dobândit cetăţenia română. cu aprobarea conducătorilor S. .c. La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă.p.dacă există vreun motiv ascuns pentru care se solicită schimbarea de nume. Interpol. ns. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. pot fi exceptate de la publicare [art.solicită extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în păstrare. după caz. acesta se restituie cu indicaţiile corespunzătoare. 2 la prezentul paragraf). precum şi cu orice alte documente depuse în susţinere.J. ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi.C.e. .P.G.G. (2) din O. nr.).cu privire la cetăţenia şi naţionalitatea petiţionarului. judeţean pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor (dacă au rezultat date cu privire la eventuala returnare sau expulzare a solicitantului din ţările cu care România are acorduri în acest sens).p. 43 la Metodologie.G. Dacă cererea se încadrează în prevederile legale. ofiţerul de stare civilă o înaintează.M. motivat şi se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. dacă este cazul.P. în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. împreună cu toate actele prevăzute de art. Este de observat că această formalitate trebuie îndeplinită înainte de depunerea cererii de schimbare a numelui la primăria de domiciliu! (subl.l.p. nr.în evidenţele B. 129 ./D.E. după caz la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului.. respectiv Anexa nr. care va efectua următoarele verificări specifice: . În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în Monitorul Oficial. mai puţin în situaţia în care solicitantul cere schimbarea numelui pentru expresii indecente. Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri. 41/2003.în Registrul local sau naţional de evidenţă a persoanelor. 6 din O.

Cererea de schimbare a numelui.l. printr-un referat semnat de şeful serviciului/directorul executiv. după analizarea temeiniciei cererii. provenienţa numelui actual şi a celui solicitat. 3 la prezentul paragraf).Bucureşti. precum şi propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii (Anexa nr.p.p. dacă este cazul.Dr.p. 41/2003 şi. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii.M.c.l.p...e.S.l.e./D. 106 alin. Conform prevederilor art. preşedintelui consiliului judeţean. 4 la prezentul paragraf) referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui.p. s. cu opoziţiile. în cazul în care se solicită acelaşi nume. direct solicitantului. motivat.EP.G. împreună cu referatul susmenţionat.e. iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restitie cu precizarea procedurii de urmat [art. verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi.G. Toate documentele care constituie dosarul de schimbare a numelui se pun într-o mapă specială astfel denumită (model Anexa nr. se consemnează într-un referat semnat de şeful s.c. prin structura de stare civilă/Direcţia de stare civilă. nr. La toate aceste piese se adaugă o NOTĂ (model Anexa nr. pentru completare. 106 alin. 5 la prezentul paragraf). către s. numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.e. în termen de 10 zile de la emitere.e. motivele reale reieşite din verificări. în termen de 60 de zile de la primirea dosarului.c. cu actele prevăzute de O.P.G. 554/2004. Dosarele incomplete se restituie s. Bucureşti – D. în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. (8) din Metodologie. 130 .C. se poate face o nouă cerere.M.E. care se efectuează în termen de 30 de zile. precum şi a opoziţiilor făcute../D. se înaintează de către s.p.c. cu modificările şi completările ulterioare.c. referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă. (9) din Metodologie].p.j.p. propune. dacă în susţinerea ei au intervenit motive noi.p.p. Persoana căreia i s-a respins cererea poate face o nouă cerere.j. aceasta putând fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării. dispoziţia de respingere se comunică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Rezultatul verificărilor.

l.c. nr.R.I. 6 la prezentul paragraf). sau ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al solicitantului transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul M. potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie. Conform art.. timp de 60 de zile. şi Direcţiei Finanţelor Publice judeţene sau.G. Prin comunicarea respectivă. – cererile individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Toate aspectele rezultate din activitatea de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui se înregistrează într-un registru-opis (model Anexa nr. de căsătorie.P. instituţiile menţionate vor fi informate cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui persoanei în cauză. în caz de neprezentare.l. menţionându-se în ce anume constă schimbarea. 41/2003. 131 . 107 din Metodologie. (2) din O. precum şi cele ale copiilor minori. 7 din prezentul paragraf). 44 (Anexa nr. Direcţiei Cazier Judiciar. astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea 243/2009]. După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere.c.p. s. socotite de la data aducerii la cunoştinţa acestuia.. 16 alin. Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul I. după caz. – dovada achitării taxei de schimbare a numelui. se păstrează de s. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.e. urmând ca.e.G.A.p. primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui. respectiv de primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului. acesteia i se solicită: – certificatele de naştere. în original. copiile dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui. să fie restituite organului emitent. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la locul de domiciliu al solicitantului [vezi art.p.p. După înştiinţarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui şi/sau prenumelui privind emiterea dispoziţiei de aprobare a cererii.

...........................P........................... văduv(ă)] — Părinţii solicitantului: Tatăl .............................................. Anexez următoarele documente: 1........... .............................................. în ........................................... judeţul ..... ..................................................... [necăsătorit(ă)........... cetăţenia ........................... judeţul ........................................ Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii........... ........................... domiciliat(ă) în ............. (numele de familie şi prenumele) Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă Da |_| Nu |_| — Soţul (sau soţia) ............ Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ....................... str........ ................................... telefon …….................... căsătorit(ă)..................... telefon (acasă) .................. născut(ă) la data de ...... C...........................Dr...................................... de profesie .............................. (numele şi prenumele) Tatăl ............................... în ..................................... — Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) ................................ CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul(a). prenumele..... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| S AALLZZ NNNNNC Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ................................... (numele............................................ nr............................................ — Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) .................................... . locul şi data naşterii) 2...................................... ....... cer schimbarea numelui de familie din .......... Mama ....................N....................................................................................... Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului(ei) la data depunerii cererii .............................. pentru următorii copii minori: 1.............. menţionez următoarele: — numele anterioare pe care le-am purtat................... ............................................................... ........ (numele de familie şi prenumele) Mama ........................ din .......... în ............................................ şi a prenumelui din ....................... în ...............................................model SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAŞULUI/COMUNEI Starea Civilă Nr................... ....................................................... nr........................ Semnătura solicitantului(ei) ................................................................................................. 1 ROMÂNIA ANEXA 42 la metodologie .... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.................. Data ................................................... 2 .......... Date despre solicitant şi rudele acestuia: — Starea civilă .............. 132 .................... divorţat(ă)............. porecla şi provenienţa lor: .................. În susţinerea cererii....................................................... De asemenea.............................. titular(ă) al/a actului de identitate seria ........

.. L... 2 MODEL ANEXA 43 la metodologie Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului . ... Nr.. Partea a III-a. str...ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr... DOVADA În conformitate cu prevederile art. depusă de dl... ……………. 323/2003. din .... 133 . (d-na) ... Prezenta serveşte şi ca dovadă a scutirii de plata taxei de timbru...... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.......…. cu modificările şi completările ulterioare. a cererii de schimbare a numelui...... se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României..... Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului.... 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.S......... din ………….. ...... …...... .. nr. 10 din Ordonanţa Guvernului nr........

actul de identitate şi codul numeric personal (CNP). data naşterii. starea civilă. profesia. fraţilor etc. domiciliul. respectiv: numele. . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.certificate de stare civilă. Atunci când este cazul.pe documente care justifică necesitatea schimbării acestuia. ______________________________ 134 . ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR. locul de muncă. în funcţie de care se vor face propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii acesteia.articole din presă. .N. cum ar fi: . 3 MODEL RAPORTUL DE INVESTIGAŢII (în cazul cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă) DATE ŞI ELEMENTE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONŢINĂ: 1. anexându-se la dosar.. colegi de muncă etc. Pe cererea de verificare în evidenţa populaţiei (în componenţa locală a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor – R. . . 2.dovezi care atestă că persoana este cunoscută cu numele solicitat în activitatea socio-profesională. . constatată în timpul verificărilor.declaraţii luate de la vecini.P. Datele de stare civilă ale solicitantului (solicitanţilor) sau ale persoanelor pentru care se solicită schimbarea numelui pe cale administrativă (copiii minori).E. Motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.).publicaţii literare sau în domeniul cercetării. 4. se va face referire la documentele care atestă o situaţie.diplome de studii.corespondenţă.Dr. societate etc. prenumele părinţilor. 3. ocupaţia. Rezultatul verificărilor şi investigaţiilor. se vor consemna datele care rezultă pe plan local.. . Concluzii privind temeinicia cererii. în familie.decizii/dispoziţii de schimbare a numelui părinţilor.. axat – atunci când este cazul . .

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. 4 MODEL NOTĂ referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui privind pe_________ .p.p.Data primirii lucrării la s.Data aprobării dosarului ___________________ .e.p.Data primirii lucrării la s.j.p.c.c.p.j.Data înaintării lucrării la s.e.c.p. ____________ .l.Data emiterii dispoziţiei ____________________ 135 .e. __________ .Data depunerii cererii la primărie ____________ . ____________ .

5 MODEL CONSILIUL JUDEŢEAN____________ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOSAR de schimbare a numelui __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ şi ___copii minori Anexa nr. 6 136 .Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MODEL REGISTRU OPIS Numărul de ordine al dosarului Numărul şi data înregistrării Admitere Respingere 137 Observaţii Copii Numele şi prenumele actual ale solicitantului Numele şi/sau prenumele solicitat Soluţia dată în dosar şi data comunicării acesteia .

.... .... Preşedintele Consiliului judeţean........ ..... domiciliat(ă) în .......... CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DISPOZIŢIA Nr..... 138 ... În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 7 MODEL ANEXA 44 la metodologie ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN ................ şi prenumele ... dnei/dlui .......... 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice... din . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr......... judeţul . care urmează să poarte în viitor numele de familie ..... se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui) ........ născut(ă) în localitatea . ..... şi al(a) .........Dr.... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr..... . fiul/fiica lui ... Primar general.................... la ............ cu modificările şi completările ulterioare.. 323/2003.......

Bucureşti – D.. în vederea actualizării evidenţei schimbărilor de nume pe cale administrativă. după caz. Pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispoziţiilor la D.L.E. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. 45 din Metodologie.). ns.J. Se trimite câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui S.C. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.P.D.E. Se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui. de la locul de domiciliu.C.D. se înaintează la S. Actul de identitate va fi schimbat până la data de ______________. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie. 107 alin. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui. Cartea de identitate informatizată se anulează prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate.! [art. (2) din Metodologie.P.P.L. de căsătorie şi.A. (3) din Metodologie].7. Concomitent.C. cu numele şi/sau prenumele schimbat (subl.E. pe baza cererii lor. Dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate. Un exemplar al dispoziţiei de aprobare se înaintează la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D. după caz. pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective. după caz. sau. se procedează astfel: Se retrag certificatele de stare civilă.P.M. iar cele retrase se anulează.P.E.S.B. în sistem informatizat.P. în termen de 15 zile.G.P.). Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă La depunerea actelor prevăzute la art.B.P.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. iar dovada de primire.P.E. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Schimbat numele de familie/prenumele din ______________ în ______________.E.C. de naştere a copiilor minori. acesta se înmânează solicitantului.A.” 139 . completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate. primăriei unităţii-administrative a locului de naştere. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate.107 alin. La primirea certificatului de stare civilă./D.

iar dovada de primire întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. la cererea persoanei în cauză se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. Conform art. a) şi b) din Metodologie (se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate. la cererea acesteia. pe actul respectiv. după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art. după caz. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui.C.C. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui.G. concomitent. (3) din Metodologie]. primăria unităţii administrativteritoriale a locului de naştere sau de căsătorie care primeşte dispoziţia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumelui şi adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează.M.J. sau. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (art. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui.L. (1) din Metodologie.C.Dr.P. Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. 109 din Metodologie). se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui.P. după caz. după care eliberează certificatul de stare civilă (art.P.P.C.E. în termen de 3 zile.C. 45 din Metodologie. de naştere a copiilor minori.S. care trebuie trimise S. înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui se face pe actul de naştere şi.L. după caz.E. pe marginea actului respectiv.Bucureşti–D. iar certificatele de stare civilă retrase se anulează)./D.L.E. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni [art. se înaintează la S. sau.8. 140 .P. 108 lit. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui. pe care îl trimite. S. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie.P. după caz. de căsătorie şi. ofiţerul de stare civilă operează. după caz.P. la prezentarea adresei. sau. 110 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă S. 113 alin. c) din Metodologie (câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui.E. după care completează un nou certificat. 108 lit.P. după caz. 111 din Metodologie).).E.P. pe baza cererii lor.

conform prevederilor art. Schimbarea numelui de familie al persoanei căsătorite nu implică şi schimbarea numelui de familie al soţului său. numele de familie dobândit la naştere. soţii cer împreună schimbarea numelui de familie (subl. Atunci când. Acesta îşi va putea schimba şi el numele de familie. dobândit la naştere [art. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat.113 alin. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginra actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. fiecare dintre soţi şi-a păstrat numele dinaintea căsătoriei. însă. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni. ca urmare a unei decizii/dispoziţii administrative. (1) din O.9.113 alin (2) din Metodologie]. schimbarea pe cale administrtivă se va putea cere numai dacă există consimţământul acestuia [art. 9 alin. 41/2003].G. Conform prevederilor art. 9 alin. tot pe cale administrativă. 41/2003]. schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie. De regulă. el va purta în continuare numele de familie pe care îl are. În acest caz. unul dintre ei doreşte să ia numele de familie al celuilalt soţ. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. la încheierea căsătoriei. Dacă însă numele de familie este comun cu soţul său. 113 alin. (2) din O. ulterior.(3) din Metodologie. în urma căsătoriei/divorţului. În cazul în care unul dintre soţi nu a cerut ori nu a obţinut schimbarea numelui de familie.). fără a fi necesară încuviinţarea soţului său. nr. va putea fi urmată numai calea administrativă. (1) din Metodologie. orice persoană căsătorită poate solicita schimbarea numelui său de familie. chiar dacă soţii au nume de familie comun. Aşa cum am mai menţionat. în baza solicitării sale. dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. însă. nr. ulterior.G. nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. ns. 141 .

P. iar competenţa soluţionării cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă a revenit preşedintelui consiliului judeţean. pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005. Bucureşti . Începând cu data de 01.prevederile art. 10.11.P.. 155. aprobată prin Legea nr.în literă şi spirit . Această cale de atac era posibilă şi sub vechea reglementare. până la adoptarea O. au devenit aplicabile . răspunsul a fost 247 negativ..04.C.J.E./D.J. UNGUREANU. sub imperiul Legii nr. se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părintelui pe actele de naştere ale acestora. dacă persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani. prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a acestora. (3) din O.). operarea menţiunii se face numai la cererea acestora.D. ns. cu aprobarea S. cit. în sensul că aprobarea/respingerea. 50/2004. Căi de atac Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsura pe calea conteciosului administrativ. 18 alin./D. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10.C.B.P. în cazul în care persoana care şi-a schimbat nemele de familie şi/sau prenumele are copii minori. 29/1990.G.S. (2) din Metodologie. Schimbarea numelui de familie al copiilor Conform art.P. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti (subl. ea se adresa fostului Inspectorat Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (I. 520/2004.M.P. nr. 110 alin. întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenţa persoanelor.E.P. a cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean.04. De la data de 01.C. nr.P.).Dr. 41/2003.G.E. 247 246 O.2005. cu modificările şi comptetările ulterioare.P. 554/2004. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti..A. au devenit operaţionale S.U. 1/1967. dar nu a solicitat şi schimbarea numelui de familie al acestora.N. nr. p.E. în condiţiile Legii nr. 13 din O. 142 . dar numai după ce doctrina şi jurisprudenţa s-au fixat în acest sens.2005.M. 41/2003]. care a abrogat-o. În ceea ce priveşte reclamaţia prealabilă [art.G.E. C.E.G. Anterior Legii nr.D.G. prin dispoziţie.10.. JUGASTRU – Op. operarea menţiunii se face cu 246 aprobarea D.

P. Astfel. dar persoana interesată poate recurge la procedura conteciosului administrativ de drept comun. 41/2003).323/2003. neimputabile ei. Tot astfel. modificată prin Legea nr. în cazul în care.ns.). nr.o contestaţie nu era posibilă. se va putea face o nouă cerere (art. conducea la respingerea cererii contestate în condiţiile legii conteciosului administrativ. 112 alin. 21 din O.subl. iar opoziţia i-a fost respinsă şi cererea de schimbare a numelui a fost admisă.N.E.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Până la data susmenţionată. au apărut motive noi. C. precum şi 248 O. Se ridică întrebarea dacă persoana care a făcut opoziţie la cererea de schimbare a numelui. 10. (2) şi (3) din Metodologie: Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministrul Justiţiei până la 31 decembrie 1950. din motive obiective.248 Pentru a proteja mai eficient interesele persoanei căreia. UNGUREANU. o asemenea persoană va putea cere anularea dispoziţiei. lipsa dovezii soluţionării reclamaţiei prealabile.aşa cum au înclinat doctrina şi jurisprudenţa anterioară noii reglementări . în condiţiile Legii conteciosului administrativ.. Credem că . din motive obiective. ca fiind prematur introdusă. nr. prin admiterea unei cereri de schimbare a numelui. de către fostul I. are sau nu o cale de atac. neimputabile ei. această acţiune având un caracter subsidiar. nu a putut formula opoziţia prevăzută. legiuitorul a reglementat o situaţie de excepţie. 143 .Op..G. nr. JUGASTRU . p. Aşa cum am mai arătat.12. în cazul respingerii cererii ca urmare a admiterii unei opoziţii. 221. conform prevederilor art. Termenul în care trebuie introdusă o astfel de acţiune este de 6 luni de la data la care persoana a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că. cu condiţia de a face dovada că. i-a fost vătămat un interes legitim. dacă motivele care au determinat această admitere au încetat. nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. cit. (1). 19 din O. 41/2003 (În reglementarea iniţială. după respingerea cererii de schimbare anumelui. Unele precizări În conformitate cu prevederile art.G.G. această acţiune putea fi introdusă în termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbarea a numelui . 11 din O. 41/2003. persoana în cauză va putea formula o nouă cerere.

aprobată prin H. 64/2011. 47 din Legea nr.P.B. 93 din acelaşi act normativ şi a îndrumărilor transmise 250 astfel: de D. a 7-a. (1) din O.E. republicată.E.A. după caz. cererile se trimit D..482/23. nr.E.E. 46 lit. cu cele ale art.A.P.13.G. privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România. care se coroborează. în Capitolul III.E.1. cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S. 144 . schimbarea de nume şi/sau prenume s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-unul din statele membre ale U.D. direct din străinătate.B.P.2011. recunoaşterea hotărârilor în România se A se vedea art.B. schimbarea numelui şi/sau prenumelui intervenită în străinătate. emitent. aceste modificări se vor înscrie prin menţiuni.06. cu numele prezentului paragraf.883. se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă. pe baza aprobării date de către D.A. 10. f) din acelaşi act normativ şi cu cele ale art. cu respectarea prevederilor art. se trimit D. În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui emise până la data de 31 martie 2005. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui 249 şi/sau prenumelui intervenite în străinătate Metodologia cu privirea la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.B.C. nr. 41/2003.Dr. 119/1996.J. comunicările de menţiuni ori în cazul în care una din modificările referitoare la divorţ. 117 din Metodologie. şi care nu a încheiat tratat cu România.G. sau într-unul din statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă. Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă.D. însoţite de timbrul fiscal corespunzător.A.P.E.A. Conform art. pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea.E. emisă începând cu data de 1 aprilie 2005.P.D.P.D Atunci când se primesc. În cazul în care divorţul s-au schimbarea de nume şi/sau prenume s-a/s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un stat care nu este membru U. 15 alin. În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. nr. are o secţiune..D.A. 250 249 Circulara D.P.B.

apostilare sau orice altă formalitate. străine. cu completările ulterioare. (6) din Metodologie. 145 .prin împuternicit cu procură specială.E. 105/1992. .traducerea legalizată a documentului. . 72 alin.fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii.prin împuternicire avocaţială. în original şi în fotocopie. b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică sunt scutite de supralegalizare.P. c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) sau b) se supralegalizează. ∗ Fac obiectul recunoaşterii de către tribunalul competent şi deciziile de divorţ emise de autorităţile administrative şi religioase din statele care nu sunt membre U.E. După recunoaşterea de către tribunalul competent din România. şi este însoţită de următoarele documente: .. la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui: . respectiv trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va face de către tribunalul competent să soluţioneze cererea. emis de autorităţile străine.P.E.L.162 din Legea nr. în conformitate cu prevederile art. Cererea de înscriere a menţiunii. al persoanei reprezentate. 72 alin. respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată. (3) din Metodologie.A. după caz. .D. autentificată conform prevederilor art. menţiunea se va încrie direct.B.117 alin. Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora sa dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art.în nume propriu.documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. în original şi în fotocopie. . (6) din Metodologie sau . fară a mai fi necesar avizul D. se depune la S.C. sau cu care România nu a încheiat tratate. sau.P. conform art.fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau după caz.

A. cererea. sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară).B.D. judecătoresc) de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate. (1) şi (2) din Metodologie. cerere însoţită de documentele justificative. schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre U. M. acesta. În conformitate cu prevederile art. la care România a aderat prin O.E. aprobată prin Legea nr.E..P. sunt aplicabile prevederile art.Departamentul Consular trimite D. însoţită de întreaga documentaţie. se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă.G. respectiv aceasta nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. aflate în aceeaşi situaţie) trebuind să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. 113 alin. 66/1999. precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. 52/2000. adopţie.A. în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ. în acest din urmă caz (şi în cel al traducerilor. nr. notarial. 146 .E. susmenţionate. (3) din Metodologie. pe noul nume. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. fără a fi în posesia actului (administrativ. alături de celelalte documente prevăzute la art. 117 alin.G. în vederea înscrierii menţiunii. b) şi c) din O. pot depune. adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.Dr. La însrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate. în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate. nr. cetăţenii români aflaţi în străinătate. În cazul în care solicitantul deţine numai paşaportul emis de autorităţile străine. soluţionarea cererilor făcându-se în conformitate cu prevederile acestui act normativ. 118 din Metodologie. (2) lit. 4 alin. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. cu modificările şi completările ulterioare. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA NOTĂ: Procura va putea fi dată la un notar public din ţară. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ.

D.P. avizează înscrierea menţiunilor. 115. şi le transmite. 115 alin. în practică acesta se supunea aceluiaşi regim (subl. cit. A se vedea C.A. cit. la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă. cit.P. 64/2011. A se vedea Cap. (1) aceste reglementări din lege. p. cât şi la cele privind părinţii”.G... POP . foloseşte expresia de retranscriere. cit.C. Înscrierea numelui sau a prenumelui din altă limbă în limba maternă ori cu ortografia altei limbi (retranscrierea) din lucrarea autorilor P. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.. 452. 147 .op. nr. UNGUREANU. cit.. însă aceasta este utilizată constant în literatura de specialitate.). 41/2003 stabileşte că „Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea. 252 253 251 O.P. G. 123-126. 143. STĂTESCU . Trebuie menţionat foarte clar faptul că ortografierea poate fi făcută doar în cazul persoanelor în viaţă. retradus sau cu ortografia limbii materne. atât la rubricile care îl privesc pe titular.Op.C. BOROI .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI D.E. cit. după caz. de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele. ci numai de o retraducere sau scriere 252 Textul de lege nu cu ortografia limbii materne (retranscriere). . 115 alin.L.14.C.B. LUPAN. cit.P.A. care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente. E. în art. a numelui de familie ori a prenumelui. 69 din Metodologie. cererea se depune la S. GH.L. 975/1968 era aproape identic.E.D. 100. D. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne251 Art.G. (2) din Metodologie.Op.Op. prin M. prin menţiune pe aceste acte. 243. nr.C. 10. p. p. aprobată prin H. reia.. practic. după caz. cit. 1982. JUGASTRU . 156. O. procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă.E. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. p.Op.. Textul art. p. p. 20 alin. PEŢU. După cum se poate observa.P. MARIUS-SORIN BOZGAN . C.E.Op. nu este vorba de o schimbare sau modificare a numelui de familie. p. Actuala Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. BELEIU . JUGASTRU . 19 din Decretul nr. ori. după caz. 156. T.op.. (1) din O. UNGUREANU. sau.Op. POPESCU . V. Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă. mai puţin menţiunea prenumelui.253 Conform prevederilor art. ns.. p. deşi.

primarul unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actele de stare civilă ale acestora) va stabili.L. ori solicitanţii au mai primit astfel de certificate. chiar dacă Metodologia. dacă au nume de familie comun. se efectuează menţiunea: „Numele de familie corect este ____________. Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori. pe actul de stare civilă. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ.P.P. ori. chiar dacă nu s-a 148 . care are îndatorirea de a o trimite spre soluţionare S. 41/2003”. 41/2003] este mai detaliată. comunicându-se despre aceasta şi la exemplarul II al registrului de stare civilă.Dr. numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul [art. (5) din Metodologie]. în alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Se poate observa că reglementarea legală [art. acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială. primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actul de stare civilă) şi de a comunica petiţionarului modul de soluţionare. nr. 20 alin. (2) al aceleiaşi articol se stipulează faptul că „Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabilii cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă. Conform art. prin dispoziţie [art. nu mai cuprinde şi această menţiune. pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat. (4) din Metodologie]. dată în conformitate cu prevederile art.G. NOTĂ: Considerăm că.G. (1) din Metodologie. iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează. La eliberarea unui certificat de stare civilă în aceste condiţii. În cazul în care se solicită certificate de stare civilă şi de pe acte pe care există menţiuni în sensul că s-au eliberat certificate scrise cu ortografia limbii materne sau cu prenumele tradus. 115 alin. ____ din _____. iar prenumele este ____________ (se va trece numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor săi). în forma actuală. Metodologia actuală doar lăsând să se înţeleagă faptul că petiţionarul are posibilitatea de a depune cererea şi la primăria locului de domiciliu. Totodată. nr. ea trebuie să se consemneze într-o asemenea redactare.C. exemplarul I. (2) şi (4) din O. după caz.E.ns.). 20 din O. în sensul că este explicitat circuitul lucrării. autentificată la notarul public” (subl. în baza aprobării primarului nr. 116 alin. 115 alin.

dacă persoana este posesoare a unei cărţi de identitate. în ambele situaţii. Apreciem că în cazul persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate. cu numele de familie _______ şi prenumele ________. nr. 20 alin. nr. 7 din noua reglementare . nr. 41/2003. ofiţerul de stare civilă. în baza art.Op. Efectele aprobării date în condiţiile menţionate la art.O. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. pe baza aprobării cererii se vor înscrie menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective.156-157. 255 După cum am mai arătat. (5) al art. cum este iarăşi normal. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate. de lege ferenda. Alin. în acest fel el ar fi în corcondanţă cu prima frază a art.G.P. de aceea această modificare este socotită binevenită.P. Buletinul de identitate/cartea de identitate va fi preschimbat(ă) până la _______.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI operat menţiunea respectivă. noile certificate se eliberează conform celor menţionate în prezentul paragraf. 149 . (1) şi (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză. Se consideră că. JUGASTRU . textul va trebui completat aşa încât să acopere şi situaţia copilului din afara căsătoriei. Pe de altă parte.G. 41/2003 reglementează extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie. prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate. deoarece nu se mai referă numai la copiii rezultaţi din căsătorie. 20 din O. Ibidem 254. Aşadar.C. stabilind că 254 255 O. C. odată cu eliberarea certificatului de stare civilă. între soţii care au un nume de familie comun. pentru ca efectele admiterii cererii să se producă şi asupra copiilor este necesar şi consimţământul celuilalt părinte (nu trebuie neapărat să fie soţ). p. efectele admiterii cererii se vor extinde şi asupra numelui celuilalt soţ numai dacă acesta îşi 254 dă acordul. trebuie să o anuleze. 41/2003.G.L.. legiuitorul inovează. iar când soţii au un nume de familie comun. de la locul de domiciliu. ci şi la cei din afara ei (eventual concubinaj). pune data şi aplică ştampila. în termen de 15 zile. 20 din O.E.cit. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Eliberat certificatul de stare civilă. dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. UNGUREANU. efectele se extind şi asupra celuilalt soţ.” după care ofiţerul de stare civilă semnează. Prin acest text.

. rezultă că nefiind vorba despre o pricină privitoare la bunuri.P. 64/2011. 1-2/1990.257 S-a decis că norma juridică ce stabileşte competenţa instanţei în raport cu domiciliul persoanei care face cererea nu are caracter absolut. (6)]. supr. s. iar când soţii au nume de familie comun. 133..L. ci constituie o dispoziţie legală de favoare.G. 115 alin.C. în sprijinul titularului dreptului. În caz de respingere a cererii. civ. 20 din O. 453. că îşi poate promova interesele în modalitatea personală obişnuită. (5) din Metodologia aprobată prin H. 159 C. iar în cazul în care părinţii nu au nume de familie comun. proc. la judecătoria locului său de domiciliu. civ. p. întrucât textul de lege nu face nici o distincţie..subl. p. nr.G. ori de câte ori apreciază. Pentru extinderea efectelor admiterii cererii de retranscriere asupra numelui de familie al celuilalt soţ (desigur. ar rezulta că în toate aceste trei cazuri urmează a se cere ori suplini consimţământul celuilalt părinte.Dr. BOROI .. fie că minorul a luat numele de familie al părintelui ce a cerut şi obţinut retranscrierea.cit. şi art. 150 . în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei. în funcţie de condiţiile concrete.P. nr. care atribuie această competenţă primarului . Dacă soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor retranscrierii numelor asupra copiilor minori. civ. deci. 557/1989. în raza cărora domiciliază persoanele în cauză [alin. 554/2004. 453. numai în privinţa extinderii retranscrierii asupra numelui de familie al copiilor minori nedarea consimţământului unuia dintre părinţi poate fi suplinită de decizia autorităţii tutelare/dispoziţia primarului (sic!). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA efectele aprobării se extind asupra copiilor minori. fie că minorul a luat numele de familie ale părinţilor reunite.256 Înscrierile făcute în temeiul art. dec. * * 256 257 258 * G.258 Însă. Trib. în revista „Dreptul” nr. şi asupra celuilalt soţ.. 41/2003 se comunică S. nr. p. proc. Extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie al unuia dintre părinţi asupra numelui de familie al copilului minor presupune că părinţii au nume de familie comun. 19 C. cit.E. BOROI . ultimul interpretat per a cotrario. la care acesta poate renunţa. va decide autoritatea tutelară [spre deosebire de reglementarea din art. G. competenţa teritorială în această materie este de ordine publică.Op. dacă soţii au nume de familie comun). petiţionarul poate face plângere. în ambele situaţii dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. din art. în condiţiile Legii conteciosului administrativ nr.Op. ns. este întotdeauna nevoie de consimţământul acestuia din urmă.].

poate răspunde foarte uşor. la care după parcurgerea în detaliu a capitolelor din prezenta lucrare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ÎN LOC DE CONCLUZII În final. adresăm cititorului o întrebare. deoarece în cuprinsul acestora se găseşte şi răspunsul: Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui poate influenţa destinul unei persoane? 151 .

10. New Jersey N: 1936 Dublin.U. şi emisiunile TV „Veronica's Closet”. Actriţă de film. Irlanda D: 10. muzician.Dr.1955 Kansas. New York N: 1. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) DATE DESPRE VIAŢĂ N: 1927 N: 1929 1872-1953 1932 1908 28.A. Star din serialul TV de top-evaluat „Home Improvement”. S.2003 N: 26.01. Este cunoscută pentru rolurile ei din „The Sound of Music” şi „Mary Poppins”.08. actor de comedie. Kirstie Alley Iunie Allyson Ella Geisman N: 7. S.12. Anglia Julie Andrews Julia Elizabeth Wells 152 . A jucat în filmele în numeroase filme printre care: „două fete şi un marinar”.U.U. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.1964 N: 13. scenarist.A.10.S. 23. Soţia lui George Burns.03. A jucat în serialul TV-M.A. PSEUDONIM Don Adams Edie Adams Maude Adams Anouk Aimee Eddie Albert Alan Alda Jason Alexander Dave Allen Gracie Allen Tim Allen Woody Allen NUME LA NAŞTERE Donald James Yarmy Elizabeth Edith Enke Maude Kiskadden Francoise Sorya Eddie Albert Heimberger Alphonso d'Abruzzo Jay Scott Greenspan David Tynan O'Mahoney Grace Ethel Cecile Rosalie Tim Allen Dick Allan Stewart Konigsberg Gladys Leeman OBSERVAŢII Actor. scriitor.1953 Denver. „Cheers” (pentru care a câştigat un Emmy şi un Glob de Aur).06. „Cei trei muşchetari” şi „Little Women”.1959 Newark.H şi „The aviator”.01. Colorado N: 1.1902 D: 28. Star din „Uite cine vorbeşte”.A.1917 Bronx. S. regizor. Actor. Votată femeia anului în 1955.1935 New York City N: 12. Actor de film şi TV.07.09. Actor. A interpretat rolul lui George din Seinfeld.1935 Walton-onThames. Actor. Actor de comedie şi star TV.1936 New York.

1899. Jean Arthur Gladys Georgianna Greene Primul ei film a fost filmul mut „Cameo Kirby” (1923) iar ultimul „Shane” (1953). Cuba N: 30.03. D: 22. Omaha.02.A. Franţa N: 2.1956 Havana.04.06. Anne Bancroft Anna Maria Louisa Italiano N: 17. A câştigat un Oscar pentru rolul ei în „The Miracle Worker” (1962) şi 2 premii Tony pentru munca ei pe Broadway. Fred Astaire Frederick Austerlitz Actor şi cântăreţ.1958 New York Cunoscută ca soţia lui Brad Pitt şi ca Rachel din filmul „Friends”. în care joacă alături de Dustin Hoffman.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Jennifer Aniston Anastassakis Jennifer (sau Anistopolous) N: 11.1937 Richmond N: 14.07.la Platsburg.U. New York.1969 Sherman Oaks. a mai jucat în „She's the One” şi „Til”.12. A jucat cu Dean Martin şi Jerry Lewis în filmele „În război cu armata” din 1950 şi „Ăsta-i băiatul meu” din 1951. Illinois. S. California. Cel mai bine cunoscută pentru rolul „Doamna Robinson” din „The Graduate” (1967).12.1906 Quincy.09. N: 16. apariţie în „Benny Jack Show” în perioada 19501965 şi oaspete obişnuit la „Duş de Stele” în perioada 1995 .A.1924 New York N: 3.U.A.1930 153 .1934 Paris. Actriţă. S. Cunoscută ca luptătoare pentru drepturile animalelor. S. în filme printre care „Şoimul maltez” (1941) alături de Humphrey Bogart. Actor de comedie la radio şi televiziune. cu Al Pacino. şi „Thief of Hearts”. A apărut în filmele „Scar Face”.1958. S.U. D: 19.06.02.10.1991 Caramel. N: 10.U. în „Town and Country” şi „Dick Tracy”.2005 New York Brigitte Bardot Steven Bauer Warren Beatty Camille Javal Rocky Echaveria Henry Warren Beaty N: 28. California. Nebraska. N: 3.06.09.U. S. California N:17. A jucat cu Diane Keaton şi Goldie Hawn.A.1974 Jack Benny Benjamin Kubelsky Polly Bergen Nellie Pauline Burgin N: 14.1987 Los Angeles. S. D: 26.05.05.1894 Chicago.09.1931 New York D: 6.A.1900.A. Mary Astor Lauren Bacall Alec Baldwin Lucille Langehanke Betty Joan Perske Alexander Baldwin III A jucat 40 de ani. Soţia lui a fost Kim Basinger.U.

fiica lui Elvis Presley.03. De asemenea.01.05.1947 Los Angeles. „Cleopatra” şi multe altele.U. Paraschiv PEŢU N: 12.07.U. care s-a desfăşurat în perioada 1948-1956. A jucat în „The Cider House Rules”. Cel mai bun actor în rolul secundar în „Marcus Welby. „Hannah şi surorile ei”.1917 Hamden.03.A. Milton Berle Mendel Berlinger Derek Gaspart Gentron Ulric van den Bogaerde Ermes Effron Borgnino James Bruderlin Albert Einstein Charles Buchinski Walter Richard Jenkins Dirk Bogarde Actor britanic. California Ionel TORJA A fost protagonistul în „Milton Berle Show”.Dr. N: 18. în „City of Angels”. N: 3. S. în „The Dirty Dozen” din 1967 şi „The Wild Bunch” (1969). „Wings of Desire” alături de Meg Ryan şi Dennis Franz. S. A jucat în serialul „Ally McBeal”. Anglia N: 24. a jucat în „The Ten Commandments” şi „The Magnificent Seven”. Anglia D: 8. A jucat în „Asasinarea lui Troţki”. A fost unul dintre soţii lui Elizabeth Taylor. Rusia D: 10. Căsătorit cu Lisa-Marie Presley.12.1936 Hollywood.1953 N: 8. Pennslyvania S.U.1933 Londra. A jucat în „Birdy”. nominalizat la Oscar în „Broadcast News”.11.03.A. Charles Bronson Richard Burton Yul Brynner Youl Bryner Nicolas Cage Nicolas Coppola Michael Caine Maurice Micklewhite Samille Diane Friesen Kathy Sue Nail John Arthur Carradine N: 14.1908 New York. Connecticut.1999 Londra. California David Carradine 154 . MD” A jucat în „Private Benjamin”.1985 N: 7.1921 Ehrenfeld. Ernest Borgnine James Brolin Albert Brooks A apărut în showul TV „McHale's Navy” în perioada 1962-1966. a luat Oscar pentru „The King and I”.2002 N: 28.10. când a jucat în „The Magnificent Seven”. Anglia N: 1938 Dyan Cannon Kate Capshaw N: 3. S. N: 1925 N: 7.07. pentru care a şi câştigat un Oscar în anul 1980. D: 27.1915 Vladivostok.A.11.01.U. A jucat în serialul TV „Kung Fu” din 1972-1975.07.1940 N: 22.1921 Hampstead. În 1960. alături de Cher. „Moonstruck”. Actriţă de film şi TV.A. căsătorită cu regizorul Steven Speilberg în 1991.07.1964 Long Beach.

12.05.1930 Edinburgh.1961 N: 3.1901 Berlin. câştigând 2 premii Oscar. N: 27.05.1992.1901 Montana.04. la Paris N: 17. Cel mai bine cunoscut sub numele de James Bond. Scoţia Robert Conrad Robert Conrad Falk Frank James Cooper Thomas Cruise Mapother IV Bernard Schwartz William Dafoe Jr Ruth Elizabeth Davis Anthony Iadanza Angeline Brown Marie Dietrich von Magdelene Losch Phylliss Ada Driver Gary Cooper Tom Cruise N: 1935 Chicago.1943 N: 20. California N: 8.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Chevy Chase Cher Cornelius Crane Chase Cherilyn Sarkisian La Piere Leo Jacoby N: 8. New York N: 22. 155 . New York N: 3. A jucat în „Top Gun”.1925 Bronx.1962 Syracuse. Cântăreaţă şi actriţă. În 1989 Connery a fost ales de revista People Magazine ca fiind cel mai sexy bărbat în viaţă.1911 New York A jucat în „Naţional Lampoon's” şi „Caddy Shack”.A. A jucat în „Mississippi Burning”.1931 Kulm. Wild West” (1965-1970). A jucat în „Pepper” şi în „Rio Bravo”. alături de John Wayne şi Dean Martin.07.U. D: 14. „Body of Evidence” cu Madonna. Germania D: 6.”High Noon” cu Grace Kelly şi „Maroc” cu Marlene Dietrich în 1930. New York N: 30. S. Massachusets N: 21. Cunoscut din filmul „Cine e Bossul?” (1984-1992).05.1946 El Centro. A jucat în „Meet Joe Doe”. A jucat în aproape 100 de filme. A fost căsătorit cu Nicole Kidman. S. A câştigat un Oscar în 1987 pentru rolul său în „The Untouchables”.09.A. Dakota de Nord. „On The Waterfront” (1954) şi „Twelve Angry Men” (1957). A înfiinţat biserica Scientologică. A jucat în „Some Like It Hot”.07.U.12.1951 Brooklyn.05.1908 Lowell.1917 Tony Curtis Willem Dafoe Bette Davis Tony Danza Angie Dickinson Marlene Dietrich Phyllis Diller Actriţă Scriitor şi pianist. Lee Cobb (Sir) Sean Connery Thomas Connery N: 25.A. „Misiune imposibilă 1 şi 2”.08.06. N: 5. „The English Patient” şi „Wild at Heart”.10.1955 S.04. A jucat în „Golden Boy”.U. A apărut în „Wild. Illinois N: 7. cu Marilyn Monroe.07.

12. S.1934 Tucson. A jucat în „Norma Rae” (1979).1946 Pasadena. S.U.1944 Illinois.04. New York N: 5.1912 Texas.10.1945 Los Angeles.02.A. Illinois.10. Ionel TORJA Cântăreţ.01.1967 Terrell.1923 Virginia de Vest N: 7. Arizona.1916 Londra.08. actor. S.U. N: 28.A.Dr. Fiica actriţei Maureen O'Sullivan şi fosta soţie a lui Frank Sinatra. S. A jucat în „Silence of the Lambs”. Câştigătoare a două premii Oscar.A. N: 31. N: 2. S.08.1981 N: 31.08. „Maverick” cu James Garner. cu Nicolas Cage şi Meg Ryan.U. Texas.1901 Georgia.11.U.1908 Belleville. Kirk Douglas Melvyn Douglas Joanne Dru David Duchovny Buddy Ebsen A jucat în „Spartacus”. A jucat alături de Greta Garbo în „Ninotchka” (1939). Paraschiv PEŢU Snoop Dog Cordozar Calvin Broadus Diana Maria Fluck Isidor Demsky Melvyn Edouard Hesselberg Joanne La Cock David William Ducovny Rudolf Christian Ebsen Jr Barbara Jean Huffman Frances Octavia Smith Maria de Lourdes Villiers Farrow Long Beach. A jucat cu Larry Hagman în showul TV de lungă durată „I Dream of Jeannie”.U. A jucat în „Cowboy and Senorita”. D: 7. A jucat în „Wings of Desire”.1960 New York.1916 Amsterdam.1931 Swindon. A jucat în „Red River” (1949).U. N: 23.2001 N: 9. D: 4.1984 N: 9. Diana Dors Actriţă. Actor australian.A.09. Anglia D: 4. muzician. S.A. California N: 13.A.A.04. S. California.10.11. S. Cel mai bine cunoscut sub numele Fox Mulder agentul special FBI din „X-Files”.U.U.02.05.A. „Nell”. A jucat în rolul Rosemary din filmul „Rosemary's Baby”. California N: 23. Anglia N: 19. N: 28. Cel mai bine cunoscută ca vedetă a emisiunilor TV „Gidget” (1965-1966) şi „The Flying Nun” (1967-1970). Barbara Eden Dale Evans Mia Farrow Sally Field Sally Mahoney Peter Finch Frederick Ingle GeorgePeter Finch Alicia Foster Jodie Foster Jamie Foxx Dennis Franz Eric Bishop Dennis Schlachta 156 .12. California N: 6. A fost nominalizată la Oscar la vârsta de 14 ani.1962 Los Angeles. Comediant. A jucat în „Vrăjitorul din Oz” şi serialele de televiziune „Beverly Hillbillies” şi „Barnaby Jones”.

1961 Midland.01.04. „Notorious”.11. New York D: 1987 N: 29. fostul soţ al Barbarei Streisand.1916 Brooklyn. Cuba N: 24.01. A jucat în „North by Northwest”. Lady Gaga Cântăreaţă.08. Andy Garcia Andres Arturo GarciaMenendez Ava Gardner Lucy Johnson James Bumgarner Paul Manfred Glaser Herbert John Gleason Elliot Goldstein James Stewart Lablanche Archibald Alexander Leach Norvell Hardy James Garner Paul Michael Glaser Jackie Gleason Elliot Gould Stewart Granger Cary Grant Oliver Hardy Partenerul lui Stan Laurel.05.01.1913 D: 16.1938 Brooklyn.02. „The People vs Larry Flynt” cu Courtney Love. A jucat în filme precum „White Men Can't Jump”. Cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din „The Untouchables” şi „Când un bărbat iubeşte o femeie”. Suedia D: 15.1990 N: 12. Şi-a schimbat numele în mod obligatoriu pentru a nu fi confundat cu James Stewart.1990 N: 7. New York N: 6. Actor. „Indecent Proposal”. cu Goldie Hawn şi filmul „Natural Born Killers”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Zsa Zsa Gabor Sari Gabor Stefani Joanne Angelina Germanotta Greta Lovisa Gustafson N: 6. A primit o nominalizare la Oscar în anul 1953 pentru filmul „Mogambo”. Texas 157 .1904 Bristol. A jucat în „Rockford Files” şi „Maverick”. Massachusetts N: 26.1993 N: 18.04.1905 Stockholm. cu Meg Ryan.1957 A jucat în Beverly Hills.1986 N: 18. Cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Dave Starsky în „Starsky şi Hutch”.04.08. Ungaria New York City N: 18.1956 Havana.1918 Budapesta.1928 Norman Oklahoma N: 25. Anglia D: 29. Woody Harrelson Woodrow Tracy Harrelson N: 23. A jucat în „Life of Riley” şi „Jackie Gleason Show”.07.03.08. Carolina de Nord D: 25.12. Georgia D: 7. „Wildcats”.09.02. cu Demi Moore. în care joacă cu David Soul.1922 Grabton. Greta Garbo Actriţă.1943 Cambridge.1892 Harlem.

U. Actriţă.01. A jucat în „My Fair Lady”. „Road to Singapore” (1940).A.Dr. cu Rex Harrison. Illinois N: 4. „Infernul din zgârie nori” (1974). fiica lui Jon Voight. A jucat rolul căpitanului Hook în „Peter Pan”. Anglia Rock Hudson Angelina Jolie Jennifer Jones Roy Harold Scherer Jr Angelina Jolie Voight Phyllis Isley Thomas Jones Woodward William Henry Pratt N: 17. Paraschiv PEŢU Rex Harrison Reginald Gary Harrison Nathalie Hedren Edda Van Heemstra HepburnRusten Judith Tuvim N: 1908 Huyton.09. Ben Kingsley Krishna Bhanji N: 31. „The Raven” (1935) şi „Bodysnatchers” (1945). A schimbat numele pentru a evita confuziile cu Michael Douglas. de Alfred Hitchcock. „Road Utopia” (1946). „Bugsy” cu Warren Beatty . Belgia D: 20. Actor. cum ar fi: „The Cat and Canare” (1939). Cheshire N: 19. „Wait Until Dark” (1967) şi „Sabrina” cu William Holden în (1954).1975 Los Angeles N: 1919 Tulsa.1951 Pennsylvania. Comedian american şi actor de film. A jucat în „Adio arme” (1958). Oklahoma Ţara Galilor Tom Jones Boris Karloff 1887-1969 Londra Michael Keaton Michael John Douglas N: 9. S.06. toate cu Dorothy Lamour şi Bing Crosby. „Road to Zanzibar” (1941). „The Mask of Fu Manchu” (1931). „The Lost Patrol”. A interpretat rolul Mhatma Gandhi în filmul „Gandhi”.1921 Judy Holliday Bob Hope Leslie Hope Towne N: 1903 Eltham. şi „A douăsprezecea noapte”. „Nun's Story”.06.05.01. Actriţă.1925 Winnetka. Cel mai bine cunoscută ca actriţă din filmul „Păsări”.12.1993 N:21.1935 Minnesota Ionel TORJA A câştigat un Oscar pentru „My Fair Lady” (1964). A jucat în „Frankenstein” (1931). „Road to Rio” (1947) şi „Road to Bali” (1953). A jucat în „Pillow Talk” cu Doris Day.1928 Bruxelles.1943 Anglia 158 . care a câştigat un Oscar în 1982.11. Tippi Hedren Audrey Hepburn N: 4. A jucat în „Batman”. A fost nominalizată la Oscar pentru „Mic dejun la Tiffany's”. a apărut în aproximativ 60 de filme. A mai jucat şi în „Lista lui Schindler”.

South Dakota. „Psycho” (1960).07. Anglia D: 23. China Jack Lemmon John Uhler Lemmon III Jerome Levitch Li Lian Jie Jerry Lewis Jet Li 159 . California D: 20.A. „Fists of Fury” showul TV „The Green Hornet”. „My Sister Eileen” (1955). A jucat în filmele cu arte marţiale. Michigan N:27.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Natassja Kinski Dilip Kumar Cheryl Ladd Natassja Nakskzynski Yusuf Khan Cheryl Jean Stoppelmoor Hedwig Keisler N: 1960 Berlin. S. „Vikingii” (1958).1973 Stan Laurel Piper Laurie Bruce Lee A jucat în „Big Boss”. „Little House On The Prairie”.1963 Beijing.1965 N: 1932 Detroit. A jucat împreună cu Oliver Hardy în comedia „Laurel şi Hardy”. A jucat în „Fortune Cookie” (1969).11.10.1890 Ulverston. S. Austria A jucat în „Tess” (1975).02. A jucat în „The Killers” (1946).1951 Huron. New Jersey N: 26.1936 New York D: 1991 N: 16. Janet Leigh N: 1927 California.07. A fost un acrobat de circ înainte de a-şi face debutul în cinematografie. „The Thorn Birds” (1983). Texas” (1984). Hedy Lamarr Burt Lancaster Burton Stephen Lancaster N: 1913 D: 1994 New York City Michael Landon Eugene Maurice Orowitz Arthur Stanley Jefferson Rosetta Jacobs Sai Fon la naştere iar după ce şi-a schimbat numele Jun Fan Jeannete Helen Morrison N: 31. „Paris.A. „Cat People” (1982). primind nominalizări la Oscar pentru „From Here to Eternity” (1953). regizând filmul „Kotch” (1971).04. A jucat în serialul TV „Bonanza”. Comedian şi producător de film.1940 San Francisco. A jucat în „Alger” (1938). N: 1925 Boston.U. „Samson şi Dalila” (1949). „White Cargo” (1942).06. „Elmer Gantry” (1960) şi „Atlantic City” (1980). „The Manchurian Candidate” (1962). N: 1913 Viena. „The Odd Couple” (1968) şi multe alte filme.1926 Newark. Germania N: 1922 India N: 12. „Houdini” (1953).03. Massachusets N: 16. a scris şi regizat „Highway to Heaven”.U. Actor indian. A jucat în „The Hustler” (1961). A jucat în „Little Women” (1949). A jucat în ingerii lui Charlie „Charlie's Angels” (1976-1981).

Italia 1904-1964 Rosenberg. Cehoslovacia N: 20.1934 Pozzouli.1946 Chiswick. A jucat în filmul „Ghost” şi „A Few Good Men”. Bodyguard şi ulterior actor.000 de leghe sub mări” (1954) şi „The Raven” (1963). Walter Matthau A jucat „Dennis pericol public”. „The Mask of Dimitrios” (1944).1947 Irlanda de Nord.U.07. „Şoimul maltez” (1941). „Sirens”. Illinois. A fost căsătorită cu actorul Bruce Willis. Paraschiv PEŢU Gina Lollobrigida Luigina Lollobrigida Herbert Charles Angelo ze Kuchacevich Schluderpacher u Sofia Scicolone N: 4. „South Pacific”. A jucat în „Calligula” şi „Excalibur”. A jucat în „My Blue Heaven”. Helen Mirren Marilyn Monroe Demi Moore Mr T Dna G Sam Neill Nigel Neill 160 . „Fantoma de la Operă” (1962) şi „Whoops Apocalypse” (1986). „Les Girls” şi „Golden Girl”. cu Sean Connery . „The Horse Whisperer” şi serialul de televiziune „Merlin”.09. Illinois N: 4.07.10.08. Ungaria N:1882 Ungaria D:1956 Bay City.A.2000 N: 26. „Indecent Proposal” cu Woody Harrelson. „Bestia cu cinci degete” (1946 ). „The Hunt for Red October”. „20. Michigan N: 1. Anglia N: 1926 Los Angeles D: 4. A jucat în „Jurassic Park”. A jucat în „Casablanca” (1942). Herbert Lom Sophia Loren Peter Lorre Lazlo Lowenstein Bela Lugosi Bela Lugosi BLASKO Madonna Louise Veronica Ciccone Walter Matuschansk ayasky Ilynea Lydia Mironoff Norma Jean Mortensen Baker Demetria Gene Guynes Laurence Turead Mitzi Marlene deCzanyl vonGerber Madonna Cântăreaţă. În 1991 a câştigat un Oscar pentru cariera ei actoricească. Actor american de film.09. „El Cid” (1961). A jucat în „The Ladykillers” (1950).1927 Subiaco.1952 Chicago.Dr.07. N: 14. Italia N: 1917 Praga.1962 Roswell N: 21.09. A jucat în „Cum să te măriţi cu un milionar” (1953) şi „Bus Stop” (1956).1931 Chicago. cu Elle MacPherson şi Portia De Rossi .1962 N: 11.11.1920 New York D: 1. S. Marea Britanie Ionel TORJA Actriţă.05.

Iowa N: 16. Artist.11.02.1978.1981 Ierusalim. S. Chuck Norris Carlos Ray Norris N: 10. cu Bruce Lee. Cel mai bine cunoscut sub numele de „Zorba Grecul”.1961 în Fairfield. cu Tom Cruise . a jucat alături de Angelina Jolie în „Girl Interrupted”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cel mai bine cunoscut ca star de acţiune în filmele cu arte marţiale. A jucat în „Gone With the Wind”. „Nopţi albe în Seatte”. Minnesota 161 .A.1940 Okla.A.1914 Woolstock.1971 Winona.1915 Chihuahaha.2001 N: 1895 D: 1980 N: 26.1924 Tulsa.1911 Missouri. Nominalizată la Premiul Oscar pentru rolul ei din anul 1993 „The Age of Innocence” şi 1994 pentru „Little Women”.1962 Filipine N: 18. A jucat în „When Harry Met Sally”.1911 Cincinnati. S. N: 9.1998 N: 19. Johnny Depp în „Edward Scissorhands”. Israel N: 21.A. A câştigat Oscar pentru „Viva Zapata” (1952) şi „Lust for Life” (1956). Mexic D: 3.U.11.01. Oklahoma. Ohio D: 6. „Când un bărbat iubeşte o femeie”. A jucat în mai multe filme alături de Fred Astaire.07.U. N: 5. A jucat în „Heat” (1995) şi „Beautiful Girls” (1996). protagonist în „Tony Randall Show". care a difuzat 1976 . cu Marilyn Monroe si Tony Curtis. „Top Gun”.07. Lou Diamond Phillips Brad Pitt Natalie Portman Lou Upchurch William Bradley Pitt Natalie Hershlag Anthony Quinones N: 17. N: 5. „City of Angels” şi „Wings of Desire”. cu Nicolas Cage şi Dennis Franz. S. „Stand and Deliver” (1988) şi „The King and I” din 1996.12.03.U. A jucat în filme western.1963 Shawnee.A.U.10.02. A făcut peste 25 de filme. S.06. Oklahoma. Sigourney Weaver în „Alien Resurrection” şi Cher în „Mermaids”. A jucat în „Some Like It Hot”.06. A jucat în „La Bamba” (1987). Connecticut Anthony Quinn George Raft George Ranft Leonard Rosenberg George Keefer Brewer Virginia Katherine McMath Leonard Franklin Slye Tony Randall George Reeves Ginger Rogers Roy Rogers Meg Ryan Margaret Mary Emily Anne Hyra Winona Ryder Winona Laura Horowitz N: 29. cum ar fi „Return of the Dragon” şi „Game of Death”.04.

Mississippi Natalie Wood Natasha Nikolaevna Gurdin N: 20. A jucat în „Rebel Without a Cause” (1955 cu James Dean) şi „The Searchers” (1956. New Jersey N: 24. California N: 8. Scriitor. Cele mai bune filme cunoscute sunt: Poştaşul sună întotdeauna de două ori (1946) şi Peyton Place(1957). Jivago” şi „Funny Lady” cu Barbra Streisand.1938 San Francisco D: 29.02.1955 Idar-Oberstein. Iowa D: 11. a câştigat şapte premii Emmy pentru cel mai bun talk show.Dr. Quinn.06.10.06.U. Mo N: 8. New Jersey N: 22. Germania Ionel TORJA A jucat în „Atlantic City” (1980).A.1920 Wallace. „The Usual Suspects” şi „Seven”.11.1932 Alexandria. Confidential”. „Bull Durham” (1988). A câştigat un Oscar pentru cea mai bună actriţă în „Kramer vs Kramer” (1979).03. Omar Sharif Kevin Spacey Meryl Streep Barbara Streisand Mark Twain Lana Turrner John Wayne Tiger Woods Sigourney Weaver Bruce Willis Oprah Winfrey Orpa Winfrey N: 29. A câştigat un Oscar pentru rolul său în „American Beauty” şi a jucat în „L. iar în 1995. Paraschiv PEŢU Susan Sarandon Jane Seymour Susan Abigail Tomalin Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg Michael Shalhoub Kevin Matthew Fowler Mary Louise Streep Barbara Joan Streisand Samuel Clemens Longhorne Julia Jean Mildred Frances Turner Marion Michael Morrison Elridge Tiger Woods Susan Alexandra Weaver Walter Willison N: 4.04. Cel mai bine cunoscută sub numele de Dr.1954 Kosciusko.10. New York Florida. Idaho D: 29.05.06.1959. „Thelma & Louise” (1991). A jucat cu Kris Kristofferson în „A Star Is Born”.1995 N: 26. A fost căsătorit timp de 12 ani cu Demi Moore. cu John Wayne ). Egipt N: 6.02.1949 New York City N: 19.07. Cântăreţ.1981 162 .1951 Hillingdon.1942 Brooklyn.01. A câsştigat un Oscar pentru rolul său din Cogburn pentru filmul 1969 „True Grit”. S.04.1946 New York. „Half Moon Street”. A jucat în „Dr. Oprah Winfrey Show este unul dintre cele mai populare programe de televiziune. A jucat în „Alien”. N: 15.1949 Summit.1907 Winterset. Anglia N: 10.A.1979 Cypress. „Ghost Busters”. iar Winfrey a câştigat un premiu Emmy ca cea mai bun gazdă TV pe parcursul zilei.07.

La ciociara – Ciociara.1844. promovează libertatea inspiraţiei. nuvele gotice şi religioase. superstițiile şi abuzurile clerului. 1972 .La bella vita. A publicat: 1912 . 1980 . Este cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor.L'or („Aurul”). a fost unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX-lea.11. A fost un poet şi prozator francez. cu largă deschidere culturală.La cortigiana stanca. 1962 . la Paris şi a decedat la data de 12. 1963 . 1949 . 1944 .1907 şi a decedat la data de 26.1990.I sogni del pigro.L'uomo come fine (eseu).La cetonia.Il disprezzo – Dispreţul.Les Pâques à New York („Paştele la New York”).09. 1957 .Io e lui. 1954 Racconti romani . Scrie romane. 1941 .1924. 1943 .Al cinema (eseuri). 1954 .Le ambizioni sbagliate. nemurirea. S-a născut în anul 1494 şi a decedat la data de 9. o satiră acidă la adresa moravurilor acelei epoci. 1983 La cosa e altri racconti (colecţie de povestiri).La romana .L'automa.10. care are ca teme dragostea. existenţialismul şi condiţia umană. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1921. 1960 . A fost un scriitor şi medic francez.Povestiri din Roma. A fost căsătorită cu poetul Stan Rice până la moartea acestuia în 2002. de origine elveţiană.Il paradiso. 1947 La disubbidienza. 1940 . 1947 .01. 1913 . 1929 . Cărţile sale s-au vândut în aproape 100 de milioane de exemplare.L'amore coniugale Dragoste conjugală. 1971 .09. 1943 L'amante infelice. prin care critică bigotismul. 1935 .Una vita interiore. 1926 - Alberto Moravia Alberto Pincherle Alcofribas Nasier François Rabelais Anatole France Jacques Anatole François Thibault Anne Rice Howard Allen O'Brien Blaise Cendrars Frédéric Louis Sauser 163 . S-a născut la data de 16.La vita è gioco. 1944 – Agostino.La noia. 1935 . a fost una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale Renaşterii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.1961. Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie romanele Gargantua şi Pantagruel. 1969 . la Tours.A quale tribù appartieni. poliglot. 1973 Un'altra vita.La prose du Transsibérien („Proza Transsiberianului”). făcândo una dintre cele mai citite autoare din istorie.1553. 2 Pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 28.04. 1925 . 1976 – Boh. Spirit umanist. 1937 .La mascherata. de un colorit exotic.1887 şi a decedat la data de 21. A publicat:1927 . 1947.Il conformista. Scrierile sale. la New Orleans. 1978 . 1965 L'attenzione. S-a născut la data de 1.04.L'epidemia (povestiri).L'imbroglio (nuvele). 1970 .1941.Femeia din Roma.Gli indifferenti.10. S-a născut la data de 4. moartea. 1975 . 1947 .Impegno controvoglia.

1929 . în 1926. S-a născut în Prato.06. 1986. a fost un jurnalist şi scriitor englez. eseist şi fondatorul retoricii moderne în Serbia. horror şi mister..01.03. Bob Hart or Clem Watts Cherry Wilder Branislav Nušić Sârbă: Бранислав Нушић) Cherry Barbara Grimm S-a născut la data de 8.Dr. Nicolescu.01. 1946 . la data de 24. apoi a urmat o carieră în diplomaţie. perele sale au fost adaptate în peste 20 de filme şi show-uri. pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale. la care au colaborat Pablo Picasso.1992.08. A luptat în primul război mondial.L'Homme foudroyé („Omul trăznit”).. revista 900. 1945 . Stiințifică și enciclopedică. primul mare romancier realist englez şi fondatorul romanului englez. jurnalist şi diplomat italian. Este cunoscut mai ales pentru lucrările sale ştiinţifico-fantastice şi pentru cărţile de popularizare a ştiinţei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Moravagine („Moravagine”). Samuel Richardson este considerat.La Main coupée („Mâna tăiată”). publicaţie de avangardă.09. Este celebru prin romanul „Robinson Crusoe” (1719).1920. A scris cărţi pentru copii. În anul 1920 a aderat la Partidul Fascist şi a devenit pentru un timp teoretician al fascismului.03.Les confessions de Dan Yack („Confesiunile lui Dan Yack”).10.1991). Mircea Mâciu dr. Seuss Theodor Seuss Geisel 164 .1938. la data de 9. S-a născut la data de 1661şi a decedat în anul 1731. pagina 502 S-a născut la data de 22. Bucuresti.1904 şi a decedat la San Diego. apoi. James Joyce sau dadaişti.1957. satiric. S-a născut în Rusia la data de 2. la data de 19. Ed. S-a născut în oraşul Springfield din Massachusetts.000 scrisori sau cărţi poştale şi are lucrări în toate categoriile majore ale Sistemului Decimal Dewey cu excepţia filozofiei.1864 şi a decedat la data de 19.07. Nicolae C. A fost scriitor. Valeriu Șuteu dr. Este un observator minuţios. Curzio Malaparte Kurt Erich Suckert Daniel Defoe Daniel Foe Douglas Spaulding Ray Douglas Bradbury Doctor A Dr.1930 şi a decedat la data de 14. la data de 2. seria Imperiului Galactic şi seria Roboţilor. împreună cu Massimo Bontempelli. În 1924 a înfiinţat publicaţia La Conquista dello stato.04. o poveste despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă.1920 şi a decedat la data de 6. este un scriitor american de romane SF. California. Asimov a scris şi editat peste 500 volume şi estimativ 90. Mic dicționar enciclopedic.1898 şi a decedat la Roma. A scris şi romane poliţiste. preocupat de morala individuală şi socială. S-a născut la data de 3. A fost romancier. fantasy. Este cunoscut pentru romanele Fahrenheit 451 şi The Martian Chronicles.2002. dramaturg. ca Soupault. Isaac Asimov Rusă: Исаак Азимов Dr. pe care a abandonat-o în favoarea jurnalismului şi a literaturii.09. Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundaţia.

logician.1924. S-a născut la data de 27.1894 şi a decedat la data de 1.10. A scris „Ferma Animalelor” (1945).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut în Nabari. Exilat în Germania şi Danemarca.08.1804 şi a decedat la data de 8.1966. la data de 3. A scris: „Omorul de pe panta D” . S-a născut în Osnabrück. Pseudonimul este o aproximaţie.Umbre în paradis.Voyage au bout de la nuit („Călătorie la capătul nopții”). S-a născut la data de 1. a fost un romancier englez. „Omul-leopard”.04.1872 („Prin oglindă”).1970. „Testeul psihologic”. 1936 . 1956 .1894 şi a decedat la data de 28.07.1903. Ferdinand Destouches Céline A scris: 1924 . A fost şi comentator al radio BBC.1898. 1932 . A fost scriitoare şi feministă franceză. „Stafia”.06.1865 („Alice Dodgson în ţara minunilor”) şi Through the Looking Glass .07. A fost un medic francez. A fost un critic literar şi scriitor japonez. Anglia. „Arma periculoasă”. „Şopârla neagră”.1961.La Vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis („Viaţa şi opera lui Philipp Ignaz Semmelweis”). Edogawa Rampo Hirai Tarō Erich Maria Remarque Erich Paul Remark Flann O'Brien Brian O'Nolan Irlandeză: Brian Ó Nualláin Eric Arthur Blair Amandine Aurore Lucile Dupin Józef Teodor Konrad Korzeniowski George Orwell George Sand Joseph Conrad S-a născut la Berdîciv. la data de 25. care în timpul ocupaţiei naziste a fost colaboraţionist. este amnistiat în LouisLouis-Ferdinand 1944. „Masca de aur”. „Piticul”.06. S-a născut la data de 25. Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi populari autori de literatură germană din secolul al XX-lea. „Cine”. la data de 22. „Omul-păianjen”. Germania. ca omagiu (dar şi în sens umoristic). la Londra.05. S-a născut la data de 5.1898 şi a decedat în Locarno.1965). matematician.12. „Vampirul”.Vreme de trăit şi vreme de murit. „Fructele vânătorii de curiozitate”.1832 şi a decedat la data de 14.1857 şi a decedat la Bishopsbourne. 1931 – Întoarcerea.01. „Sindicatul mâinilor negre”.1876.09. „Vrăjitorul”.01. editorialist şi reporter.Obeliscul negru. 1962 Noapte în Lisabona şi 1971 . la data de 2. „Omul-umbră”. la data de 3. Charles cleric şi fotograf englez. a numelui lui Edgar Allan Poe. S-a născut la data de 27.06. acum Ucraina.Mort à crédit 165 . a fost un prozator. „Plimbătorul din pod”. Elveţia. Lewis Lutwidge Carroll A scris: Alice`s Adventures in Wonderland . a fost un scriitor irlandez.07. la origine polonez. în India şi a decedat la data de 21 ianuarie 1950. fiind condamnat în 1944. 1945 . Printre cele mai importante romane se numără: 1929 Nimic nou pe frontul de vest. din Ucraina. 1954 . 1936 Trei camarazi.Arcul de triumf.1911 şi a decedat la data de 1.10.

S-a născut la data de 30. „Prinţ şi cerşetor” şi „Aventurile lui Huckleberry Finn”.12.02. s-a născut la data de 2. a fost un scriitor francez de teatru.Rigodon („Rigodon”). director şi actor. S-a născut la data de 16. Este unul dintre cei mai importanţi regizori de film şi comedieni americani. de literatură SF şi istorie alternativă.1896 şi a decedat la data de 8.1975. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Mark Twain Samuel Langhorne Clemens JeanBaptiste Poquelin Eduard Douwes Dekker William Fitzgerald Jenkins Allen Stewart Konigsberg.1935 la New York. a fost un scriitor premiat american.11.L'École des cadavres („Şcoala cadavrelor”).1820 şi a decedat la data de 19.02.06.Dr. 1938 .1835 şi a decedat la data de 21.03.01. 1969 .1622 şi a decedat la data de 17. 1960 Nord („Nord”).1887.1673.1910). 1957 D'un château l'autre („De la un castel la altul”). Multatuli Murray Leinster Woody Allen Alte pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Abigail Van Buren Abram Tertz Acton Bell Æ Alan Gould Alexander Kent Amanda Quick Andrej Zivor Ann Landers Alexander Barks Andrew MacDonald Anne Knish Arkon Daraul Ashida Kim Ayn Rand Azorín Nume real Pauline Esther Friedman Phillips Andrei Sinyavsky Anne Brontë George William Russell Victor Canning Richard Bolitho prozator Jayne Ann Krentz Andrej Tisma Pauline Friedman Lederer Charlie Christensen William Luther Pierce Arthur Davison Ficke Idries Shah Radford William Davis Alisa Zinovievna Rosenbaum José Martínez Ruiz 166 . S-a născut la data de 15.500 povestiri şi articole.Mea culpa („Mea culpa”). Scriitorul olandez. 14 scenarii de film şi sute de scenarii pentru emisiuni de radio şi televiziune sau piese de teatru. unul dintre maeştrii satirei comice.06. S-a născut la data de 1. numele legal Heywood Allen Molière („Moarte pe credit”). scriind şi publicând peste 1.04. 1936 . A scris printre altele: „Aventurile lui Tom Sawyer”.

Trace Paul Myron Anthony Linebarger Charlotte Brontë Ernest Aris Daniil Ivanovici Iuvaciov Dan Rhodes Dean Koontz Raymond Benson Shuji Tsushima Pauline Esther Friedman Phillips Washington Irving Salvatore A. Lombino L. Frank Baum Ian Hamilton Charles Major Barbara Mertz Emily Brontë Edith Pargeter Elsa Kagan Elsie Jeanette Dunkerley Witter Bynner Kate Cary Edwin Keppel Bennett Françoise Quoirez Ronnie Barker Washington Irving Mary Ann Evans Georges Victor Marcel Moinaux Sara Jane Lippincott Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky 167 . Danuta de Rhodes David Axton David Michaels Dazai Osamu Dear Abby Diedrich Knickerbocker Ed McBain Edith Van Dyne Edward Pygge Edwin Caskoden Elizabeth Peters Ellis Bell Ellis Peters Elsa Triolet Elsie J. Elisaveta Ivanovna Dmitrieva Radford William Davis Albert J. Legaspi Jr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Banaphool Barbara Michaels Boris Akunin Boz Boz Branislav Nušić Brynjolf Bjarme Carter Dickson Chad von Tyler Cherubina de Gabriak Christopher Hunter Clem Watts Cordwainer Smith Currer Bell Dan Crow Daniil Kharms. Oxenham Emanuel Morgan Erin Hunter Francis Bennett Françoise Sagan Gerald Wiley Geoffrey Crayon George Eliot Georges Courteline Grace Greenwood Guillaume Apollinaire Balāi Chānd Mukhopādhyāy Barbara Mertz Grigori Şalvovici Şhartişvili Charles Dickens Raymond Burrell) Ben Akiba Henrik Ibsen John Dickson Carr) Angelito H.

Paraschiv PEŢU Guillaume Maguire Guy d'Obonner H.D.N. Barnard Eldershaw Maarten Maartens Maironis Man Without a Spleen Manuel Garcia-Carpintero Mark Brandis Martin Roberts Mary Westmacott Michael Arlen Michael Serafian Ionel TORJA John Spencer Marion D. Jr Jay Livingston Jean Paul Jean Plaidy Johann Joachim Sautscheck John Beynon John Christopher John le Carré John Wyndham Jonathan Oldstyle Julia Quinn Korney Chukovsky Keno Lemony Snicket Lewis Allan Lorenzo da Ponte Lu Lung M. Turtletaub Hard Pan Harold Robbins Havank Hergé Hugh Conway Ilya Ilf Irwin Shaw Isak Dinesen Italo Svevo J. Farell Harry Turtledove Geraldine Bonner Harold Rubin Hans van der Kallen Georges Remi Frederick John Fargus Ilia Arnoldovici Fainzilber Irwin Shamforoff Karen Blixen Ettore Schmitz Nora Roberts James Robert Baker Alice Sheldon Jacob Harold Levison Johann Paul Friedrich Richter Eleanor Hibbert Roman Turovsky-Savchuk John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Samuel Youd David John Moore Cornwell John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Washington Irving Julia Pottinger Nikolai Vasilievici Korneiciukov Eric Killinger Daniel Handler Abel Meeropol Emmanuele Conegliano Alicia Garcia Marjorie Barnard Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz Jonas Mačiulis Anton Chekhov Cameron Schwartz Nikolai von Michalewsky Ralph de Vore Agatha Christie Dikran Kuyumjian Malachi Martin 168 .Dr. Robb James Dillinger James Tiptree.

Jr Kingsley Amis Ernest Aris John Dickson Carr Romain Kacew Alexis Saint-Léger Léger Hector Hugh Munro Salomėja Bučinskaitė-Bučienė Camille Saint-Saëns H. Stewart Edna St.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Michael Innes Nancy Boyd Natsume Sōseki Nicci French Nisa Novalis O. Westlake James Oliver Rigney. I. C. Vincent Millay Natsume Kinnosuke Nicci Gerrard and Sean French Nicola Salerno Friedrich Leopold William Sydney Porter Edward Gorey Zachary Bass Winnifred Eaton Neftali Ricardo Reyes Basoalto Howard Allison Sturtzel Paul Antschel Isaac Asimov Jean Raymond Marie de Kremer Anne Desclos Heinrich Köselitz Louis Marie Julien Viaud Piers Anthony Dillingham Jacob Phillip Goldstein Alexander Hamilton Arthur Quiller-Couch Idries Shah Stephen King Richard von Volkmann Donald E. M. Arthur Hoey Davis 169 . Henry Ogdred Weary Onceler Lorax Onoto Watanna Pablo Neruda Paul Annixter Paul Celan Paul French Jean Ray Pauline Réage Peter Gast Pierre Loti Piers Anthony Phillip Guston Publius Q Rafael Lefort Richard Bachman Richard Leander Richard Stark Robert Jordan Robert Markham Robin A Hood Roger Fairbairn Romain Gary Saint-John Perse Saki Salomėja Nėris Sannois Sapper Silence Dogood Sister Nivedita Stash Cairo Stan Lee Stefan Brockhoff Steele Rudd J. McNeile Benjamin Franklin Margaret Elizabeth Noble Craig Hamilton Stanley Martin Lieber Dieter Cunz.

28.1965.1610. Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret-Gris 170 . a fost un pictor peisagist italian. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Canaletto Nume real Giovanni Antonio Canale Date biografice N.1571 . pictor. a fost un pictor italian considerat precursor al stilului baroc.d. dând astfel tablourilor religioase o dimensiune umană deosebită. 19.10. Este teoretician şi promotor al Purism-ului şi pentru contribuţiile sale importante la curentele arhitecturale cum sunt: modernism. realizator de mobilier.1768 tot în Veneţia. N. decorator. 27. naturalizat cetăţean francez.10. 18.09.Dr.d. de lângă Milano. 29. sculptor.07.04. Scenele biblice le înfăţişează ca imagini de viaţă cotidiană. urbanist. Pseudonimul şi l-a luat după oraşul său natal Caravaggio.08. teoretician şi scriitor elveţian.1887– d. Paraschiv PEŢU Stein Riverton Sui Sin Far The Fredman Thoinot Arbeau Tite Kubo TM Maple Toni Morrison Trevanian Tristan Tzara Uanhenga Xitu Umberto Saba Vazha-Pshavela Vera Haij Vercors Vernon Sullivan Voltaire Walter Willibald Alexis Evgheni Petrov (scriitor) Yukio Mishima Ionel TORJA Kristoffer Elvestad Svendsen Edith Maude Eaton Karl Mikael Bellman Jehan Tabourot Noriaki Kubo Jim Burke Chloe Anthony Wofford Rodney William Whitaker Sami Rosenstock Agostinho André Mendes de Carvalho Umberto Poli Luka Razikașvili Tove Jansson Jean Bruller Boris Vian François-Marie Arouet Henry Spencer Ashbee Georg Wilhelm Heinrich Haring Evgheni Petrovici Kataiev Kimitake Hiraoka Anexa nr. brutalism sau stilul internațional în arhitectură. 6.1697 în Veneţia . a fost un arhitect. N.

este cunoscut mai ales datorită picturilor sale pe teme religioase şi ca portretist. Veneţia) a fost un pictor italian veneţian.1881.1594 Veneţia.. 1541. a fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai şcolii veneţiene de pictură. fiind prea puţin preocupat de sine. Pentru energia sa transpusă în picturi a fost supranumit şi „Il Furioso”. 1477 Castelfranco .05. 1428. 1614. unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Renaşterii veneţiene.d. 8.1973. „Toată lumea îl chema Masaccio. 1510. Masaccio este mai mult creatorul decât inovatorul picturii” (Stendhal. culorilor şi perspectivei. în apropiere de Florenţa – d. Malaga . 1568). N.1518. 31. Tintoretto Jacopo Comin N. artist plastic spaniol. Masaccio Tommaso di Ser Giovanni di Simone Cassai Picasso Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso Lopez N. 1817). nu pentru că ar fi fost plin de defecte. fiind de o bunătate naturală. Cu privire la pseudonimul lui avem următoarle citate: „Deoarece anticii nu au lăsat în urma lor nimic în privinţa clarobscurului. d. Mougins/Cannes).04.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI El Greco nume în spaniolă influențat de italienescul„Il Greco” Grecul Giorgione Dominikos Theotokópulos Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Domênikos Theotokópoulos Giorgio Barbarelli Zorzo da Castelfranco N. Toledo/Spania). se datorează tatălui său care se ocupa cu vopsitul de mătăsuri aduse din Orientul Îndepărtat („boiangiu” = tintore). N. 29. Veneţia. San Giovanni Valdarno.dar era deosebit de distrat şi de stângaci. precursorul Renaşterii în pictură. Porecla „Tintoretto”. Candia azi Iraklion/Creta – d.. a fost un pictor spaniol manierist de origine greacă.d. 171 . Roma) a fost un pictor italian. o persoană a cărei minte şi voinţă se îndreptau către artă. marcând trecerea spre curentul manierist apărut în perioada de maturitate a Renaşterii.” (Giorgio Vasari. 1401. 25.10.09.

A decedat la data de 28. Andresen Balthus Cigoli Erté Dosso Dossi Giottino Giovanni Barbbaro Il Sodoma Lo Spagna A. Manfred von Richthofen (Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen). de englezi Maréchal Leclerc Philippe François Marie. sub numele de Philippe François Marie. M.1947. care a fost avansat postum la gradul de Mareşal al Franţei în 1952.1892 şi a decedat în la Vaux-sur-Somme. la data de 21.11. conte de Hauteclocque.04. Cassandre Man Ray Parmigianino Pisanello Il Pordenone Tom of Finland Vecchietta Nume real Bartolomeo Suardi Christian Wilhelm Allers Balthazar Klossowski de Rola Lodovico Cardi Romain de Tirtoff Giovanni di Niccolò de Luteri Maso di Stefano Arthur Dudley Giovanni Antonio Bazzi Giovanni di Pietro Adolphe Jean-Marie Mouron Emmanuel Radnitzky Girolamo Francesco Maria Mazzola Antonio di Puccio Pisano / Antonio di Puccio da Cereto Giovanni Antonio de' Sacchis Touko Laaksonen Francesco di Giorgio e di Lorenzo Anexa nr. S-a născut în „Breslau” azi Wrocław. Franţa. a fost un pilot de elită german în primul război mondial. Manfred von Richthofen a fost supranumit „Der Rote Baron” (Baronul roşu).05. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Nume real Date biografice A fost un general francez din timpul celui de-al doilea război mondial. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Bramantino W. dar în anul 1945şi-a schimbat numele pentru a încorpora pseudonimul din timpul când a luptat în rezistenţa franceză Jacques-Philippe Leclerc. la data de 2.Dr. Baronul roşu Manfred von Richthofen 172 .1918. doborând în timpul războiului cele mai multe avioane de vânătoare inamice.

1980. Iosip Broz Tito Josip Broz Јосип Броз Тито Alte pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Borelowski Bór Carcassonne Dassault Grabica Grot Grzegorz Hubal Jean Jérome Kalina Korczak M'zée Fula-Ngenge Niedźwiadek Nil Taras Chuprynka Nume real Michał Grażyński Tadeusz Komorowski Marc Bloch Darius Paul Bloch Stefan Rowecki Stefan Rowecki Tadeusz Pełczyński Henryk Dobrzański Michel Feintuch Stefan Rowecki Tadeusz Komorowski André A. a condus partizanii iugoslavi.05. preşedinte al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Pe timpul vieţii a fost: secretarul general (ulterior preşedinte) al Ligii Comuniştilor din Iugoslavia (1939-1980).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI „Baronul roşu”. iar din anul 1943 până la moartea sa în 1980. s-a născut la data de 25.05. deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roşie. mişcarea de gherilă iugoslavă în Al Doilea Război Mondial (1941-1945). a avut gradul de Mareşal al Iugoslaviei. prim-ministru (1943-1963). Născut Josip Broz. Jackson Leopold Okulicki August Emil Fieldorf Roman Shukhevych 173 . iar de francezi „Le Diable Rouge“ (Demonul roşu). având funcţia de comandant suprem al Armatei Populare Iugoslave (JNA).1892 şi a decedat la data de 4.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. Rocky Rocco Francis Massachusetts. Nascimento În anul 1999. s-a născut în Brockton.02.10. Pe numele adevărat Rocco Francis Marchegiano. statul Muhamma Cassius Kentucky. Brazilia).08. USA. care a jucat la echipa FC Bunyodkor din Uzbekistan. A evoluat la clubul italian A.11. azi Azerbaidjan). s-a născut în Paulista. Rivaldo Vitor Borba Pernambuco. Marcos S-a născut la data de 7.R. mai cunoscut sub pseudonimul de Pelé. este Cafu Evangelista de un fotbalist brazilian. Iowa).C.S. Gari Kimovici Kasparov. în Newton.01.04. născut la data de 5. Este un mare maestru şi fost campion mondial la şah. s-a născut la Cristiano data de 5. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.09. a primit titlul de Atlet al Secolului din partea Comitetului Internaţional Olimpic.. fiind cel care a alcătuit FIFA 100. El este considerat ca unul dintre cei mai străluciţi campioni mondiali la box. SUA. dublu câştigător al Cupei Moraes Mondiale.1970.S. 5 Pseudonime din lumea sportului Pseudonim Observaţii Abédi Ayew.1940. în anul 1974 sportivul anului din SUA. în oraşul Baku. S-a născut la data de 27. de origine armeanăevreiască.08. A fost numit Jucătorul african al anului în 1991. fost boxer italo-american. este un fotbalist profesionist de Souza care joacă pentru clubul brazilian Fluminense. Edison (Edson) Arantes do Nascimento. iar în 1999 a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană „Sports Illustrated”. A fost considerat ca fiind cel mai Pelé Edson Arantes do mare fotbalist din toate timpurile.1942. în oraşul Louisville.1985 în Funchal. U. la data de 19. s-a născut la data de Kasparov 13.Dr. este un fotbalist Ferreira brazilian. la data de 17. Fostul d Ali Marcellus Clay campion mondial la box la categoria grea.. născut sub numele Cassius Marcellus Clay.1923 şi a Marciano Marchegiano decedat la data 31. 1992 şi 1993. Milan. Madeira.06. nu doar în Brazilia. Rivaldo Vítor Borba Ferreira.1977. care în prezent joacă pentru Ronaldo Santos Aveiro clubul spaniol Real Madrid şi pentru echipa naţională de fotbal a Portugaliei.04. cunoscut sub numele de „Pelé” este un fost jucător de fotbal Abédi Pelé Abédi Ayew ghanez.1964. a fost ales Jr. s-a născut la data de 23. Nume real 174 . s-a născut Weinstein (în limba rusă: Га́рри Gari Weinstein Garry Ки́мович Каспа́ров. la São Paulo. Jr.1963.1969. la São Bernardo Anderson Luís Deco do Campo. la data de 1. este un Cristiano Ronaldo dos fotbalist portughez. Muhammad Ali.1972.

Ronaldo de Assis Moreira. fotbalist brazilian. după revista „Forbes Magazine”. în Porto Alegre. Jr Sharmon Shah Sura Saenkham Norman Selby Roland Lam George Stewart Lucien Mazan José Miguel González Martín Lionel Andrés Messi Stanislaus Kiecal Walker Smith Jr. California.1976. Sa născut în Cypress. Koji Hanada Anthony Florian Zaleski Masaru Hanada 175 . s-a născut la data de 21 martie 1980. fotbalist brazilian. Este un jucător profesionist american de golf.09. s-a născut la data de 22. Venitul său anual este apreciat la 100 milioane de dolari. fiind considerat cel mai bun jucător de golf din lume şi unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport. la data 30 decembrie 1975).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Luís Nazário de Lima Ronaldo de Assis Moreira Ronaldo Luis Nazário de Lima. Tiger Woods Eldrick Tont Woods Alte pseudonime din sport Pseudonim Akebono Taro Bebeto Careca Dick Tiger Drift Samurai Eduardo Golding Raymond Kopa John Winter Johnny Dumfries Kareem Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar Khaosai Galaxy Kid McCoy Kline Leon Duray Lucien Petit-Breton Míchel Messi Stanley Ketchel Sugar Ray Robinson Takanohana Koji Tony Zale Wakanohana Masaru Nume real Chad Haaheo Rowan José Roberto Gama de Oliveira Antonio de Oliveira Filho Richard Ihetu Takahiro Imamura David Edward Michael Gordon Copleston Raymond Kopaszewski Louis Krages John Crichton-Stuart Ferdinand Lewis Alcindor. supranumit Il fenomeno.

lider al regimului comunist cubanez şi insurgent sud-american. 7 Pseudonime folosite de politicieni Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 8. deşi este adesea folosit pentru a se referi la Siddhartha Gautama.1955.06. la 26. Gheorghe Gheorghiu-Dej Gheorghe Gheorghiu Che Guevara sau el Che Ernesto Rafael Guevara de la Serna 176 . 6 Pseudonime din domeniul religios Pseudonim Nume real Siddhartha Gautama Agnes Gonxha Bojaxhiu Date biografice Buddha este un titlu folosit în budism pentru toţi cei care şi-au împlinit potenţialul de dezvoltare personală.03. În această perioadă e supranumit Che. descoperindu-şi luminarea. fondatorul budismului.11.1901. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. Buddha Mother Teresa Alte pseudonime din domeniul religios Pseudonim Moses David Osho Sathya Sai Baba Swami Vivekananda Yusuf Islam Nume real David Berg Rajneesh Chandra Mohan Sathya Narayana Raju Narendranath Dutta Stephen Demetre Georgiou Anexa nr.06.10. În noiembrie 1966. Cunoscută pentru sprijinul acordat persoanelor suferinde.10.10. Devine membru al administraţiei de stânga a preşedintelui Jacobo Arbenz.1967. Lipsit de sprijinul localnicilor.1928 şi a decedat la data de 9. fiind şi Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21. grupul lui Che este capturat.1965. În Mexic.03. Bucureşti. A fost unul dintre cei mai mari comunişti din România.1965.1967.1967. la 8. S-a născut la data de 14. îl întâlneşte pe Fidel Castro. A fost un revoluţionar de stânga.1961 – 18. Che ajunge în capitala boliviană unde pune bazele unei şcoli de gherilă în regiunea forestieră Nancahuazu. acesta fiind executat la data de 9.03.Dr. la Bârlad şi a decedat la data de 19.

1917.05.08. Nguyễn Sinh Cung Ovsel Gerşon Aronov Radomâlski Rusă: Радомысльский János Kádár János Jozsef Csermanek Kim Ir-sen Kim Song Ju Lev Davidovici Troțki Rusă: Лев Давидович Троцкий Lev Borisovici Kamenev Rusă: Лев Борисович Каменев Mobutu Sese Lev Davidovici Bronstein Rusă: Лев Давидович Бронштейн Lev Borisovici Rosenfeld Rusă: Лев Борисович Розенфельд Joseph-Désiré 177 .10.04.1883 şi a decedat la data de 25.1879 şi a decedat la data de 21.1912 şi a decedat la data de 6. iar după divorţ s-a făcut cunoscută ca dansatoare. Este cunoscut şi ca Hirsch Apfelbaum.10. S-a născut la data de 19. S-a născut la data de 14. A fost un politician maghiar.09.07. Regimul său de ideologie marxist-leninistă este adeseori numit stalinism. în urma morţii lui Vladimir Ilici Lenin. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician sovietic proeminent. de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa.1969.10.1936.08.1912 şi a decedat la data de 8.1969) al Vietnamului de Nord. curtezană şi spioană.1890 şi a decedat la data de 2. pentru spionaj. şi primministru al Ungariei între anii 1956 şi 1958 si între 1961-1965.1876 în Leeuwarden. S-a născut la data de 6.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut la data de 7. la data de 26.03. a devenit Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 1922.07.1953. Kim Ir-sen fost comunist coreean şi politician care a condus Coreea de Nord. conducătorul comunist al Ungariei din 1956 până în 1988. s-a născut într-o familie de evrei din Ucraina.08.1955) şi preşedinte (1955 .maghiară.1930 şi a decedat Mata Hari Margaretha Geertruida Zelle Iosif Vissarionovici Stalin Ioseb Djugaşvili Rusă: Иосиф Виссарионови ч Сталин Georgiană: იოსებ ჯუღაშვილი Ho Chi Minh sau Ho şi Min Grigori Evseevici Zinoviev Rusă: Григо́рий Евсе́евич Зино́вьев.1883 şi a decedat la data de 25. S-a născut la data de 21. a fost un revoluţionar bolşevic şi intelectual marxist rus. s-a născut la data de 15. care a devenit ulterior prim-ministru (1946 . Lev Davidovici Troţki. slovacă şi germană.09. A fost un om de stat şi revoluţionar vietnamez. De origine mixtă . unul dintre primii membrii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. un ofiţer olandez de origine engleză.1917.10.05.07. din tată georgian şi mamă osetină.1940. A fost condamnată şi executată de către un pluton de execuţie francez la data de 15. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician comunist sovietic. s-a născut la data de 23.12. Fiind un revoluţionar bolşevic şi conducător politic sovietic.1989. s-a născut la data de 26.08.1994. S-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu Campbell MacLeord. a decedat la data de 15.1936.1878 şi a decedat la data de 5.

Origine ebraică.1997. S-a născut la data de 19. contesă de Lovelace (cunoscută ca Ada Lovelace).09. AH-dahm (germană. A fost un om politic cambodgian. Derivat de la Hevel sau Havel care înseamnă „respiraţie”. ‫( אָ ָם‬ebraică). ‫ד‬ ‫( مدﺁ‬arabă). Provine de la cuvântul ebraic pentru „om” şi înseamnă „a fi roşu”. Pol Pot este considerat responsabilul principal pentru asasinarea. era cel de-al doilea fiu al lui Adam şi Eva. Origine germană. Augusta Ada King. Forma prescurtata pentru ADELAIDE (Adelaida). a fost preşedintele Zairului din 1965 până în 1997.1928 şi a decedat la data de 15. ah-BEL (spaniolă). de către khmerii roşii. u-BEL (portugheză). care a deţinut funcţia de prim-ministru al Cambodgiei între 1976-1979. AH-dah (poloneză). Membru al organizaţiei Khmerii roşii.1998. Pol Pot Saloth Sar Alte pseudonime folosite de politicieni Pseudonim An Craoibhín Aoibhinn Anthony Garotinho Bob Denard Houari Boumedienne Nume real Douglas Hyde Anthony William Matheus de Oliveira Gilbert Bourgeaud Mohamed Ben Brahim Boukharouba Anexa nr.04. ucraineană. şort”. ADA ( f ) Pronunţie: AY-da (engleză). 8 Semnificaţia şi originea prenumelui ABEL ( m ) Pronunţie: AY-bul (engleză). poloneză).05. formată din adal „nobil” şi heid „tip.Dr. a două milioane de cambodgieni. ah-DAHM (rusă). În Vechiul Testament. Paraschiv PEŢU Seko Koko Ngbendu Wa Za Banga Mobutu Ionel TORJA la data de 7. Αδαμ (Ancient Greek). ADAM ( m ) Scriere originală: Адам (rusă. referindu-se la culoarea arămie a pielii umane şi la faptul 178 . Pronunţie: A-dam (engleză). macedoneană). Este numele primului bărbat. fiica lordului Byron a purtat acest nume.

Adam Ries (n. poloneză. economist şi filozof scoţian. ucraineană. ebraică.d.1790). 17.1723 . Potrivit Genezei în Vechiul Testament. producător.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI că a fost creat din pământul roşiatic. În prezent este solistul vocal şi chitaristul formaţiei Maroon 5. . director şi narator. Utilizare: engleză. născut în Bad Staffelstein.1947. până când Adam a mâncat un fruct interzis.09. schimbătoare. germană. 179 . Purtători ai acestui nume sunt: . Oberfranken care a scris o serie de cărţi şi manuale în care sunt descrise diferite metode de calcul.03.d. germană. . slovacă. rusă.06. din secolul al XI-lea. Phoenix.este un joc de cuvinte în ebraică ‫( א ָמה‬adamah) „pământ”. ajutând la crearea economiei ca disciplină academică modernă. A scris o lucrare foarte valoroasă intitulată „Avuţia naţiunilor”. a fost un scriitor. română.07. Arizona). dat lui de către Eva.1867. . ah-DE-lah (poloneză).12. a fost un om politic. Adam şi Eva se presupune că au ָ‫ֲד‬ fost primii oameni. documentul pe care se bazase Teofredo.Ádám Abet (n. română. Ca un nume de creştin. macedoneană. spaniolă. Sfânta Adela (?-735) Sfânta Irmina şi Sfânta Adela o prinţesă merovingiană.Adam Noah Levine (n. Adam a fost creat din pământ de către Dumnezeu . care ulterior au devenit celebre. franceză. 18. arabă. cehă. oferind ajutor spiritual şi material marilor apostoli Vilibrord şi Bonifaciu. poet. 30 martie 1559) a fost un Rechenmeister („maistru socotitor”) matematician german.Adam Curtis (n. Adam a fost un nume comun încă din Evul Mediu şi a primit un impuls după Reforma protestantă. nobilă. nu era autentic. Sunt sărbătorite împreună la 24 decembrie.Adam Smith (16. . 1955 ) este un producător de filme documentare britanic care a lucrat în cursul carierei sale în televiziune ca scriitor.d. cochetă. . 26. 1492 . Adam este de asemenea şi numele generic al rasei umane. jurnalist şi traducător maghiar. O altă sursă de provenienţă este cuvântul asirian „adamu” care semnifică „a fabrica”. ADELA ( f ) Necunoscută. ele au fost surori dar ulterior s-a dovedit că Carta Regelui Dagobert din 646. care au trăit fericiţi în Grădina Edenului.economistul scoţian Adam Smith (1723-1790). 17. care studiază dezvoltarea istorică a industriei şi comerţului în Europa. au trăit în Germania. Utilizare: engleză. croată. Au întemeiat mănăstiri. veselă.Adam Bielan este un om politic polonez. iar conform cronicarului Teofredo. . Pronunţie: ə-DEL-ə (în engleză).1979) este un cântăreţ de origine americanā. Oradea . din secolul XVI. membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Poloniei. Iniţial a fost o formă scurtă pentru numele care încep cu ADAL sensul de „nobil”. poloneză.

Ema. a îmbrăcat haina călugărească şi nu după mult timp a fost aleasă stareţă. deoarece o parte dintre sfetnici nu vedeau cu ochi buni prezenţa Adelaidei la curtea imperială determinându-l pe tânărul împărat să ia măsuri aspre împotriva mamei sale. Printre faptele mari săvârşite de ea se aminteşte reconstruirea mănăstirii Sfântului Martin din Tours. a intrat în mănăstirea din Pfalzel după moartea soţului său Alberic. Soţul ei a fost asasinat de către Beramger. Deoarece ea a refuzat categoric această propunere. A reuşit cu greu să scape refugiindu-se în castelul de la Canossa. se compune din schön = frumos şi sufixul heit). dar nu a cunoscut orgoliul şi răzbunarea”. când Adelaida avea douăzeci de ani. primind coroana imperială din mâinile Papei Ioan al XII-lea în ziua de 2 februarie 962. Sfântul Grigore scoate din uitare viaţa Sfintei Adela. Acesta a pus stăpânire pe regat şi a oferit tinerei văduve mâna fiului său. care deşi nu este soră de sânge cu Sfânta Irmina. în Burgundia. Ada. Lotar al II-lea şi au avut o fiică. astăzi în germană Adel înseamnă nobilime şi un sufix „haid”. regele Burgundiei. Alida. distinsă. 180 . este soră cu ea prin sfinţenia vieţii. unde a supus-o celor mai umilitoare chinuri. sau de persoană nobilă. Adelaida are înţelesul de nobleţe. la vârsta de cincisprezece ani s-a căsătorit cu regele Italiei. Alix. Prin urmare. În anul 973 Otto I a murit şi a urmat la tron fiul său Otto II. Sfânta Adelaida (931-990). Conform celor menţionate de Sfântul Odilon. proprietate a Bisericii. A murit în jurul anului 735. Alice. distincţie. fiica lui Rudolf al II-lea. Între timp. fiul său Otto al II-lea. s-a refugiat în locurile natale. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sfânta Adela.Dr. Acest nume a fost. un pretendent la tron. După moartea lui. Numele personal Adelaida este de origine germanică şi cuprinde două elemente: cuvântul vechi „adal” care înseamnă nobil. stareţ al mănăstiri din Cluny: „Această femeie a fost o minune de har şi de frumuseţe. devenit „heit” în germana actuală (Schönheit = frumuseţe. Simţindu-şi viaţa în primejdie. el a devenit primul împărat al Sfântului Imperiu roman-german. Adelaida s-a recăsătorit cu Otto I regele Germaniei. poruncind să fie lovită de către paznici cu pumnii şi cu picioarele. care va ajunge regina Franţei. asasinul soţului său a închis-o în castelul de pe malul lacului Garda. ADELAIDA ( f ) Forma spaniolă pentru ADELAIDE (Adelaida). bucuria şi durerea. Acelaşi înţeles îl au şi formele: Adela. În ziua de Crăciun a anului 951. Ea a cunoscut mărirea şi umilirea. şi-a schimbat atitudinea şi înainte de sfârşitul vieţii (983) a cerut iertare mamei sale şi i-a oferit sprijinul său generos. Adelaida. purtat de către o fiică lui William Cuceritorul. de asemenea. Alisa. Alis. distrusă în urma unui incendiu. Adelaida a trimis mănăstirii din Tours mai multe daruri preţioase.

Este şi numele unui oraş din Australia. A fost numele soţiei lui Otto cel Mare şi a regelui William al IV-lea al Marii Britanii. AH-dree-Ahn (în germană). Utilizare: engleză. ADELINA ( f ) Originea numelui este „Adal” („nobil” în germana veche). Mai mulţi Papi au purtat numele de Adrian. Şase Papi şi mai mulţi sfinţi au purtat acest nume.Ca un nume englez. ahd-RYAHN-ah (poloneză). De la Adalheidis. ADRIAN ( m ) Scriere originală: Адриан (rusă). germană. De la Hadrianus. Ahd-ryahn. Adrian al V-lea (1276). care înseamnă „din Hadria”. Forma feminină pentru ADRIAN. ah-dree-AHN (rusă). o localitate în judeţul Mureş. Înseamnă „bijuterie” sau „ornament” în ‫ֲד‬ ebraică. română. spaniolă. o localitate în judeţul Satu Mare. şort”. Adrian al II-lea (867 . Utilizare: italiană.795). poloneză. Adrian al IV-lea (1154 . după dorinţa ei. după cum urmează: Adrian I (772 . română. cehă. ayd-ree-AN-ə (în engleză).885).872). ADRIANA ( f ) Pronunţie: ahd-RYAH-nah (italiană.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Când a simţit că se apropie de sfârşitul vieţii. rusă. 181 . acesta a fost utilizat încă din Evul Mediu. Utilizare: italiană. Adrian al III-lea (884 . germană. Adelina este diminutivul de la ADELA. cel de al doilea soţ al ei. slovacă. .1159). . ADELAIDE ( f ) Pronunţie: AD-e-layd. portugheză. ADI ( f & m ) Scriere originală: ‫( ע ִי‬ebraică). engleză. A murit în anul 999 şi a fost îngropată.Adrian. Localităţi din România care au numele Adrian. care a dat şi numele Mării Adriatice. Pronunţie: AY-dree-ən (în engleză). sunt : . Hadria este un oraş în nordul Italiei. Adrian al VI-lea (1522 1523). ah-DHE-Lee-nah (spaniolă). compus din elementele germanice adal „nobil” şi heid „tip. română. spaniolă. Este diminutivul pentru ADRIAN. poloneză. pentru a muri şi a fost aşezată aproape de mormântul lui Otto cel Mare. (poloneză). Adelaida a cerut să fie dusă. portugheză. deşi nu a fost popular până în timpurile moderne. Pronunţie: ah-de-Lee-nah (italiană).Adrian. spaniolă). finlandeză. la mănăstirea din Seltz-pe-Rin.Adrianu Mare şi Adrianu Mic localităţi din judeţul Mureş.

care a cerut-o de soţie. de Papa Grigorie cel Mare. III). fără să ştie că Agata îşi dăruise viaţa lui Cristos. fiind hotărât să-şi ducă planul la îndeplinire. folosindu-se şi de băuturile fermecate pe care mentalitatea populară le considera sigure în aranjarea cununiilor. frumoase. pe calea Aurelia. fapt ce au atras atenţia consulului Quintian. trecând de la iubire la ură încercând să o înspăimânte pe tânăra fată cu ameninţări. se pare. au fost îndrăgite de creştini pentru că amintesc de bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu şi ne îndeamnă la o permanentă străduinţă de a ne oferi sufletele să se împărtăşească din această bunătate. spaniolă. limpezime. În timp ce cultura greacă şi latină au considerat că divinitatea poate fi exprimată mai apropiat prin noţiunea de lumină: Deus=Dumnezeu. lumină. Sfânta Agata (sau Agatia) era din cetatea Panormos din insula Sicilia. cu numele semnificativ de Afrodisia. iubind plăcerile şi arta. Această piatră semipreţioasă şi-a primit numele de la râul Agate. cu forma pentru bărbaţi: Agathon=om bun. preţioasă. probabil că în depărtare este o rădăcină mai veche indo-europeană ce s-a păstrat în cuvântul german gut şi cuvântul englez good. destul de inteligente pentru a parveni. a apelat la serviciile unei renumite femei uşuratice. Agata a fost supusă unor groaznice torturi. adevăr curat. care însă nu i-au schimbat gândurile. prin frumuseţe trupească fiind foarte bogată. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA AGATA ( f ) Scriere originală: Агата (rusă). introdus. care poartă acelaşi nume. numele ei apare în Canonul Roman al liturghiei. ca însuşire mai de înţeles pentru noi. amândouă însemnând: bun. dar Quintian nu s-a resemnat în urma acestei noi înfrângeri. În secolul al V-lea Papa Simacus i-a dedicat o bazilică în Roma. Se pare că derivă din grecescul agathos care semnifică: bună. pe malul căruia se găsea din abundenţă. Pronunţie: ah-GAH-tah (italiană. Este interesant de reţinut că pentru popoarele germanice şi divinitatea este exprimată printr-un nume legat de aceeaşi rădăcină: Gott=Dumnezeu. Sfânta Agata a simţit şi a dovedit adevărul rostit de psalmist: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul”. poloneză). strălucitoare. din forma feminină a adjectivului agathos = bun. Cu toate acestea Afrodisia a trebuit să se declare învinsă de credinţa şi puritatea Agatei. Sfânta Agata (sec. Femei vioaie. muziciene. popoarele germanice şi slave s-au oprit de preferinţă asupra bunătăţii. un veac mai târziu. agathé = bună. pură. Prenumele Agata vine de fapt din limba greacă. În mod obişnuit numele Agata este pus în legătură cu piatra semipreţioasă. care a 182 . are rădăcină comună cu dies = ziuă. Consulul. Este de fapt şi însuşirea pe care Cristos Mântuitorul nostru a propus-o de model atunci când ne-a poruncit: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”.Dr. S-a născut la Catania şi strălucea prin nevinovăţie şi prin podoabă sufletească. Este sărbătorită pe data de 5 februarie a fiecărui an conform calendarului latin şi calendarului bizantin. dură şi diferit colorată. Numele Agata=fiinţă bună. Forma rusească pentru AGATHA. fiindu-i torturaţi şi sânii fragedei copile. Dată pe mâna călăilor. dar temându-se de emoţiile puternice.

Adalbaert sau Albrecht. consacrată unei lungi fericiri şi unei bătrâneţi liniştite. rege saxon (1828 . Agnesele sunt (sau ar trebui să fie) femei fragile. Acest nume cu multiplele lui variante l-au purtat doi regi din sec. modestă. regele belgian Albert I. deoarece nu a răspuns dorinţelor pretendentului. care înseamnă „nobilime minunată”. ALBERT ( m ) Scriere originală: Альберт (rusă). poloneză. blândă. a dat ordin ca Agata să fie aruncată în închisoare. al XXlea din Belgia şi mai multe persoane regale din Europa. AIMEE ( f ) Dragă. germană. care înseamnă „bun”. ţările scandinave. plăcută. 183 . Variante a prenumelui Albert sunt: Albertus. regele belgian Albert al II-lea al Belgiei (n. AGATHA ( f ) Forma latinizată pentru Αγαθη (Agathe). înţeleaptă. nevinovăţie. Quintian. derivat de la grecescul αγαθος (agathos). Albert. compus din adal „nobil” şi beraht „strălucitor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI răspuns cu celebra afirmaţie: „Tiran nemilos. Pronunţie: AG-a-tha (engleză). Pronunţie: AL-bərt (în engleză). atunci când erai copil?”. Utilizare: engleză. A fost introdus în Anglia de către normanzi şi a înlocuit vechiul Æðelbeorht. A se vedea AGATA. AHL-Bert (germană. Al..1902). a fost aruncată pe cărbuni aprinşi. Al-BER (franceză). bună. rusă. simplă. unde şi-a sfârşit viaţa în jurul anului 250. În cele din urmă. ştiind să păstreze iubirea. ca apărătoare împotriva lavei incandescente a vulcanului Etna. Origine germană. fragilitate. slovenă. graţioasă. Se spune că în acel moment a început un cutremur. ALBA ( f ) Albă. Derivă de la Adalbrecht. blândă. (1875 . a cărui erupţie ar fi încetat la invocarea numelui Agatei. drăguţe. printre care Prinţul Albert. Monarhi: Albert al II-lea de Habsburg (1397-1439). AGNES ( f ) Pură. Sfânta Agata este invocată de către oraşul care i-a dat naştere. înspăimântat. puritate.1934). soţul Reginei Victoria. tandreţe. nu te ruşinezi să torturezi la o femeie acel sân de la care ai supt viaţa. chiar în anul următor morţii sale sfinte. franceză. Alberto.. minunat”. 1934). timide şi care se sacrifică. poloneză).

departamentul Yonne. . Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros).d. Origine greacă. Alsacia . 26 mai 2005) a fost un actor de film american. 4 ianuarie 1960. 4 septembrie 1965.d. scriitor. Ulm . poloneză). care cuantifică energia disponibilă a materiei. 6 octombrie 1651.d. În 1952 a primit Premiul Nobel pentru Pace. a fost un politician maghiar. 3 martie. ALEX ( m & f ) Pronunţie: AL-əks (în engleză). sau forma prescurtată pentru ALEXANDRA.d. memorialist. ahl-BER-tah (italiană. dramaturg şi filozof francez. Pe această formulă se bazează atomistica. Varianta feminină pentru ALEXIUS.Heinrich Albert. 14 martie 1879. Kaysersberg. Viena . 18 aprilie 1955. „apărător”. muzician şi filozof german. . Princeton) a fost un fizician evreu german.000 fotografii colorate făcute în toată lumea. ALBERTA ( f ) Pronunţie: al-BUR-ta (engleză). ALEXA ( f ) Pronunţie: a-LEK-sa. Franţa) a fost un romancier. conte de Nagyappony. naturalizat american în 1940. Villeblevin.Albert Apponyi.Albert Einstein (n. . Königsberg (Kaliningrad)) a fost un compozitor şi poet german. ALEXANDER ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte personalităţi: .Albert Schweitzer (n. Forma feminină pentru ALBERT. Lambaréné. Este numele unei provincii canadiene. Mondovi. 29 mai 1846. 184 . 28 iunie 1604. Gabon) a fost un medic misionar. 14 martie. Lobenstein d. ALEXANDRA şi alte nume care încep cu Alex.Albert Kahn (n. . a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). numită în onoarea fiicei Reginei Victoria. 14 ianuarie 1875. teolog protestant. Algeria . secţia din fizică care studiază energia nucleară .Eddie Albert (născut Edward Albert Heimberger la 22 aprilie 1906 – d. . A fost una dintre cele mai complexe şi impresionante personalităţi ale secolului al XX-lea. În 1921 i s-a [1] decernat Premiul Nobel pentru Fizică . (n.Albert Camus (n. 1860 în Marmoutier. reprezentant al existenţialismului. sau Heinrich Alberti (n.d. Forma prescurtată pentru ALEXANDRU. Una din formulele sale celebre este E=mc². 7 februarie 1933 Geneva). profesor universitar la Berlin şi Princeton. 7 noiembrie 1913. format din αλεξω (alexo) „a apăra. ministru al învăţământului în Regatul Ungariei. Autorul teoriei relativităţii. 1940 în Boulogne-Billancourt ) a fost unul dintre cei mai bogaţi bancheri din Europa pacifist şi mare adept al fotografiei color ca modalitate documentară. Franţa . De la Kahn ne-a rămas peste 72.Dr.

Brailowsky a fost primul pianist din istorie care a cântat integral muzica pentru pian de Frédéric Chopin într-un ciclu de recitale. 28 februarie 1974. câştigându-şi renumele între cele două războaie mondiale.d.Alexander Hamilton (n. Friedman a descoperit o soluţie a ecuaţiilor teoriei relativităţii generalizate care respectă modelul universului în expansiune.1859) a fost un geograf şi naturalist german. rămânând o sursă standard a semnificaţiei documentului. 12 iulie 1804) a fost un politician. 1982.Alexander Abusch (n. 1902. finanţist şi intelectual american. la 16 septembrie 1893. critic şi istoric literar german. Actelor Federaliste.Alexander Dubček (27 noiembrie. 14 februarie. Intre anii 1933 şi 1946 a trăit în exil.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat acest prenume (sub diferite forme).Alexander Brailowsky (n.Alexander Zickler (n. 1921 – 7 noiembrie. 6.Alexander Alexandrovici Friedman (sau Friedmann. Hamilton a explicat Constituţia Statelor Unite cetăţenilor sceptici ai New York-ului.16 februarie 1896.d. Bad Salzungen.05. fiind un delegat influent la Convenţia Constituţională de redactare a Constituţiei Statelor Unite. Pronunţie: ah-lek-Sahn-drah (în germană). pe numele real Sándor László Kellner (n. n. Leningrad) a fost un astronom. 11 ianuarie 1755 ori 1757 – d. una dintre personalitălile culturale de seamă din Republica Democrată Germană. A fost membru al Academiei germane socialiste de arte.09. 14. 185 . unul din cei doi creatori majori ai Federalist Papers. Ungaria. care a contribuit la formarea geografiei ca disciplină ştiinţifică. sunt: . om de stat. . fondator al Partidului Federalist din Statele Unite. Scriere originală: Αλεξανδρα (greacă). Cracovia atunci AustroUngaria azi Polonia – 27 ianuarie. . .Sir Alexander Korda. Sankt-Petersburg . 1992) a fost un politician slovac şi lider. Distins în 1955 cu Premiul naţional german. . Pusztatúrpásztó.1769 .m. la 23 ianuarie 1956. În limba greacă acesta a fost un epitet a zeiţei Hera şi un nume alternativ pentru Cassandra. cosmolog şi matematician rus. . d. ALEXANDRA ( f ) Forma feminină pentru ALEXANDRU. cunoscut pentru încercarea sa de a reforma regimul comunist (primăvara de la Praga). prima constituţie a ţării. Confirmarea astronomică a soluţiei a venit odată cu observaţiile lui Edwin Hubble.25 aprilie 1976. 16 septembrie 1925. 16 iunie 1888. Al-əg-ZAN-drə (în engleză). Kiev . New York) a fost un pianist ruso-francez (polonez de origine după unii). rus: Александр Александрович Фридман. pentru scurtă vreme.Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (n. Berlin (Est)) a fost publicist. Londra) a fost un regizor şi producător de film britanic de origine maghiară. . mare interpret al muzicii lui Frédéric Chopin. Turingia) este un fotbalist german care evoluează la clubul Red Bull Salzburg din prima ligă austriacă. . al Cehoslovaciei (1968-1969). Hamilton a fost unul dintre cei mai buni specialişti în drept constituţional ai timpului său.

ALEXANDRINA ( f ) Pronunţie: al-eg-zan-DREE-na.Marea Ducesă Alexandra Iosifovna a Rusiei (8.1842 – 10. 17 mai 1891 – 26 februarie 1959) a fost membră a familiei regale britanice. . a fost al patrulea copil şi fiica cea mică din şapte copii ai Ţarului Nicolae I al Rusiei şi a soţiei lui.1925) a fost soţia regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit şi. greacă. portugheză. astfel.Prinţesa Alexandra de Saxa-Coburg şi Gotha.1942.1825 .6.1870. Grecia. a fost membru al familiei regale britanice.1844). Anterior.1891. Tatălui ei îi plăcea să fie în compania ei atunci când lucra. maghiară.08. A fost numită după mătuşa sa paternă. fost al treilea copil şi prima fiică a regelui George I al Greciei şi a reginei Olga. . Marea Ducesă Alexandra Pavlovna.1830 . născută Prinţesa Alexandra Friederike Henriette de Saxa-Altenburg a fost a cincea fiică a Ducelui de Saxa-Altenburg. greaca veche. . 186 . Maud au fost singurele nepoate pe linie feminină ale unui suveran britanic care au primit titlul de „prinţesă a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord”. A murit de meningită infantilă la vârsta de şase ani şi jumătate.09.1801).07.Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (30. A fost numele mai multor sfinţi.Dr. .04. 24. a 2-a Ducesă de Fife (Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise. română. franceză.1878 – 16.08. deşi ea a fost în general mai mult numită Maiestatea Sa Regina Alexandra.Alexandra a Greciei (1921-1993). (rusă Александра Павловна. . a fost cel mai mare copil al Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi a Mariei de Hessa. a decedat la data de 24. Din 1910 până la moartea ei. fiind regină şi mamă a monarhului George al V-lea al Regatului Unit. s-a născut în Corfu. engleză.1849). greacă Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας).Marea Ducesă Alexandra Georgievna a Rusiei (rusă Александра Георгиевна.d. Alexandra şi sora ei mai mică.Alexandra a Danemarcei (1. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Utilizare: germană. ultima regină a Iugoslaviei. împărăteasă a Indiei în timpul domniei soţului ei.09. .a fost fiica Ţarului Pavel I al Rusiei şi sora împăraţilor Alexandru I şi Nicolae I. născută Prinţesa Alexandra a Greciei şi Danemarcei. .1844 – 20. slovacă. 9. ţările scandinave. precum şi a următoarelor personalităţi: . Varianta de la ALEXANDRA.Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei.07. nepoată a regelui Eduard al VII-lea.07.1911).06. Prinţesa Charlotte a Prusiei. Alexandra Louise Olga Victoria.1783-16.08. cehă.11.Prinţesa Alexandra. ea a fost prinţesă de Wales din 1863 în 1901 (cea mai lungă durată în care cineva a deţinut acest titlu). Joseph Georg Friedrich Ernst Karl şi a Ameliei de Württemberg. a fost regina mamă. A fost primul nume al Reginei Victoria.12.Marea Ducesă Alexandra Nicolaevna a Rusiei (n. Era numită în familie Lina sau Saşenka. s-a născut la 1.03. 10. la data de 30. .08.

i-au adus numeroase succese feminine. voievod al Moldovei (1552–1561 şi 1564–1568). „Mirciada”. alături de legendara sa frumuseţe fizică. a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). apoi între 1912 şi 1914) şi în calitate de regizor al companiei de teatru (1909).Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon (356-323 Î. împărat al Rusiei. cruzimea lui pe timp de război nu ridica nici un dubiu asupra hotărârii sale. format din αλεξω (alexo) „a apăra.28 octombrie 1768. Capodopera lui este drama istorică în versuri „Vlaicu Vodă” (1902) capitol dintr-o proiectată trilogie. 24.18 noiembrie 1561 şi octombrie 1564 .Alexandru Davila (n. dramaturg. . 12 februarie 1862.Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881). „Alexandros” a urcat pe tron la vârsta de douăzeci de ani seducându-i imediat pe greci care au văzut în el reîncarnarea lui Ariile din Mada. regi ai Scoţiei şi Iugoslaviei şi de 6 Papi. împărat al Rusiei. Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). a fost un domnitor al Ţării Româneşti între 12 decembrie 1766 . Era fiul lui Scarlat Ghica. . una dintre operele de bază ale repertoriului dramatic românesc. 187 . fiul doctorului Carol Davila. rege al Iugoslaviei. Alexandru îl ştia pe Homer pe de rost şi intona imnurile lui Pindar. . Regele Macedoniei Alexandru cel Mare a construit vastul imperiu al Greciei. Alexandru Davila a fost.1920) a fost un poet şi prozator. A debutat cu poezii. rege al Greciei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ALEXANDRU ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor.Alexandru Ioan Cuza.9 martie 1568.d. Persoanlităţi care au purtat acest prenume: .Alexandru M. . În ea se evocă. d.Alexandru Ghica (Alexandru Scarlat Ghica). Egiptului şi Persiei.Alexandru I al Greciei (1893-1920). a fost domnitor al Moldovei: septembrie 1552 . voievod al Moldovei (1400–1432).Alexandru al III-lea al Rusiei (1845–1894).Alexandru Lăpuşneanul.Alexandru cel Bun. domnitor al Ţării Româneşti (1431-1436). în fine. în versuri de amploare romantică. Origine greacă. împărat al Rusiei. şef de cenaclu literar. Iubea artele la fel de mult ca ştiinţele naturii sau matematica. .). Macedonski (n. un militant pentru afirmarea dramaturgiei naţionale. . . . . publicist român. . cât şi la astronomie sau filosofie. unul dintre momentele de luptă pentru menţinerea şi întărirea independenţei Ţării Româneşti. prinţ al României.11.Alexandru Aldea. Se pricepea atât la geometrie. . Domn Regent (1859–1866). împărat roman. . Numele a fost ulterior purtat de împăraţi ruşi.Alexandru (împărat) bizantin. 14 martie 1854 . Îndemanarea şi forţa fizică. . . precum şi a celei universale. 19 octombrie 1929) a fost dramaturg şi om de teatru român.Alexandru Lăpuşneanu. ca director al Teatrului Naţional din Bucureşti (între 1905 şi 1908. .Alexandru I al Rusiei (1777–1825). „apărător”.C.Alexandru Sever.Alexandru I al Iugoslaviei (1888 – 1934).

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

- Alexandru Suţu (n. 1758, Constantinopol - d. 18/19.01.1821, Bucureşti), a fost un domnitor al Moldovei, caimacam şi domnitor al Ţării Româneşti; - Alexandru Vlahuţă (n. 5.09.1858, Pleşeşti, azi Alexandru Vlahuţă d. 19.11.1919, Bucureşti) a fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărţi ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară”. Lideri religioşi: - Papa Alexandru I a fost Papă în anii cca. 109 - 119 sau 107 - 116. A fost roman, ucenic al lui Plutarh. Conform tradiţiei, îi este atribuită instituirea apei binecuvântate (agheasmă) care este de folosit în biserici şi în casele creştinilor precum şi prescrierea că, la Dumnezeiasca Liturghie, ostia pentru consacrare să fie exclusiv pâine azimă. Papa Alexandru I a fost sanctificat şi eventual martirizat; - Papa Alexandru al II-lea (născut ca Anselmo da Baggio între 1010 şi 1015 la Baggio lângă Milano; d. pe data de 21 aprilie 1073 la Roma) a fost un papă al Romei. Încă din anii tinereţii făcea parte din Curia Romană. Episcop al oraşului Lucca din 1056, pe 30 septembrie 1061 a ajuns papă numindu-se Alexandru al II-lea; - Papa Alexandru al III-lea a fost papă al Romei între 7 septembrie 1159 şi 30 august 1181. A fost membru al grupului de cardinali care nu dorea o putere crescândă a Sfântului Imperiu Roman în Italia. A fost un consecvent potrivnic al puterii imperiale, aliindu-se şi cu Liga Lombardică a oraşelo nord-italice, care nu doreau să fie dominate de Sfântul Imperiu condus în vremea lui Alexandru al IIIlea de Frederic I, poreclit „Barbarossa”. A contribuit la redactarea unei alianţe cu normanzii (1156); - Papa Alexandru al IV-lea a fost al 181-lea papă al Bisericii Catolice. Pe linie maternă descendent al nobilei familii a Conţilor de Segni (Conti di Segni), din care mai fuseseră deja doi papi iluştri: Inocenţiu al III-lea şi Grigore al IX-lea şi care peste alţe câteva secole va da Bisericii un nou papă: Inocenţiu al XIII-lea; - Papa Alexandru al V-lea; - Papa Alexandru al VI-lea (n. 1 ianuarie 1431, Xativa, lângă Valencia, Spania; d. 18 august 1503, Roma) este numele sub care a devenit Papă al Bisericii Catolice Roderic Borja, descendent al unei familii nobiliare catalane atestată din secolul al XIII-lea, fiu al lui Jofre Lançol şi Isabella Borja, şi nepot de soră al Papei Calixt al III-lea (fostul cardinal Alfonso Borja, la vremea naşterii nepotului său); - Papa Alexandru al VII-lea. ALEXIA ( f ) Forma feminină pentru ALEXIUS. ALEXIS ( m şi f ) Alte limbi: Αλεξης (greacă), Αλεξις (greaca veche). Pronunţie: al-ek-SEE (franceză), a-LEK-sis (engleză). Varianta pentru ALEXIUS. Utilizare: germană, franceză, engleză, greacă. 188

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI De la numele grecesc Αλεξις (Alexis), ceea ce însemna „ajutor” sau „apărător”, derivat din grecescul αλεξω (alexo) „pentru a apăra, pentru a ajuta”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Este folosit oarecum alternativ cu numele legate de Αλεξιος sau Alexius, care a fost purtat de cinci împăraţi bizantini. În lumea vorbitoare de limbă engleză este mai frecvent folosit ca un nume feminin. ALICE ( f ) Pronunţie: AL-is (engleză), a-LEES (franceză). Forma prescurtată pentru Adalheidis (vezi ADELAIDE). Este numele eroinei lui Lewis Carroll din „Alice în Ţara Minunilor”. ALICIA ( f ) Pronunţie: a-LEE-sya (spaniolă), a-LEE-thya (spaniolă), a-LIS-a (engleză), a-LIS-ya (engleză), a-LISH-a (engleză), a-LEE-sha (engleză). Forma latinizată pentru ALICE. ALIN ( m ) Forma masculină pentru ALINA. Poate deriva de la verbul din limba română „a alina”. ALINA ( f ) Pronunţie: ah-LEE-nah (germană, italiană, poloneză). Forma de alint pentru ADELINA şi numele care se termină în Alina. ALISIA ( f ) Varianta pentru ALICIA. ALMA ( f ) Utilizare: Engleză, Spaniolă. Pronunţie: AL-mə (în engleză). Acest nume a devenit popular după Bătălia de la Alma (1854), care a avut loc în apropierea râului Alma din Crimeea şi sa încheiat cu o victorie pentru Marea Britanie şi Franţa. Cu toate acestea, numele a fost foarte puţin utilizat, înainte de data arătată mai sus, fiind probabil inspirat de la cuvântul almus latină „hrănitoare”. De asemenea, coincide cu cuvântul spaniol, însemnând „suflet”. AMALIA ( f ) Utilizare: olandeză, germană, finlandeză, spaniolă, italiană. Pronunţie: ah-MAH-lee-ah (olandeză, germană). Forma latinizată a numelui Amala, o formă scurtă a cuvântului amal care înseamnă „muncă”. AMANDA ( f ) De la „amanda/amandus”, o frază latinească însemnând „îndrăgit sau una care trebuie iubită”. Acest nume a fost un adjectiv latinesc, corespunzând termenului masculin, angelicus. Acest termen este originar de la numele grecesc „angelos”, însemnând „mesager”. Experţii nu sunt siguri dacă acest 189

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

termen vechi este sursa modernului nume feminin Amanda. Poate fi o simplă extindere a familiarului Angela, probabil influenţat de franţuzescul Angelique, însemnând „angelic, diafan”. AMELIA ( f ) Pronunţie: ə-MEE-lee-ə (English), ə-MEEL-yə (English), ah-ME-lee-ah (German). Utilizare: engleză, spaniolă, italiană, germană, română. Variantă de AMALIA, deşi este uneori confundat cu EMILIA, care are o origine diferită. Amelia Earhart (1897-1937), a fost prima femeie care a zburat peste Oceanul Atlantic. ANA ( f ) Numele Ana (Hannah), provine din limba ebraică semnificând „favoare, milă, graţie favorită”, acesta fiind rudă cu masculinul Anania (Hananyah) şi având semnificaţia „Iahve a avut milă”, sau „Iahve s-a îndurat”. De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria etc Scriere originală: Ана (bulgară, sârbă, macedoneană). Pronunţie: AH-nah (spaniolă). Diminutivele sunt destul de numeroase: Anişoara, Anica, Anita, Anuţa, Ani sau Anita. În Noul Testament, era o femeie profet, care îl recunoaste pe Isus ca fiind Mesia. Este, de asemenea, personajul principal din „Anna Karenina” scrisă de Tolstoi, o femeie care a fost forţată să aleagă între fiul şi iubitul ei. Sărbătorirea onomasticii: Aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica, la data de 9.09.2009, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, părinţii Fecioarei Maria, conform Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Potrivit MAI din datele statistice existente la nivel naţional, 399.715 de persoane poartă prenumele Ana, 44.927 Anica, 2.519 sunt alintate Anicuţa, 2.009 persoane poartă prenumele Ani, 415 persoane poartă prenumele Any, 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. ANCA ( f ) Probabil forma de alint pentru ANA. Nume românesc, se foloseşte în limba română. ANĐA ( f ) Utilizare: croată, sârbă, română. Scriere originală: Анђа (sârbă). Diminutiv a numelui ANĐELA. ANĐELA ( f ) Utilizare: croată, sârbă. 190

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Анђела (sârbă). Varianta în limba sârbă şi croată pentru numele de ANGELA. ANDREEA ( f ) Forma feminină pentru ANDREI. ANDREI ( m ) Nume masculin grecesc care înseamnă „războinic”. Scriere originală: Андрей (rusă, bulgară). Pronunţie: ahn-DRYAY (rusă). Varianta românească pentru ANDREW şi varianta de scriere rusească şi bulgară pentru ANDREY. Utilizare: română, rusă, bulgară. Sfântul Andrei, decedat la 30 noiembrie 60, Patras, Grecia „cel întâi chemat” la apostolie era frate al lui Simon Petru. Amândoi, s-au numărat, printre cei 12 apostoli ai Domnului, de la care Andrei a auzit cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Erau fiii pescarului Iona, meserie pe care au şi continuat-o. Erau originari din Betsaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Galileea. A fost martor, alături de alţi ucenici, la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaste. Iisus i-a observat şi i-a întrebat: „Ce căutaţi?” La care ei au zis: „învăţatorule, unde locuieşti?” El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea”. Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, care i-ar fi recomandat să-l urmeze pe Isus din Nazaret. Conform evangheliei lui Ioan, Andrei l-ar fi dus pe fratele său Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, zicându-le „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers dupa El”. Sfintele Evanghelii îl mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr. Sfântul Apostol Andrei a predicat în Asia Mica, de unde s-a îndreptat spre teritoriile de la Dunăre şi Marea Neagră, fiind şi primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Scitia), dar şi în teritoriile de dincolo de Prut. 191

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Dovezi despre faptul că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti. Sfântul Apostol Andrei este pomenit în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecuţiei împăratului Decius şi în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei (339) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria (254). Eusebiu scria: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia...". De altfel, din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, reiese că şi „sciţii” au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.. De pildă, călugărul Epifanie, în secolul VIII, în Viaţa Sfântului Apostol Andrei scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol „a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia". În acelaşi Sinaxar se află o altă ştire, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie. Scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea) scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia si Bitinia) „în pustiurile scitice”. Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor, scria că „Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde e acum Ţarigradul, Tracia şi Macedonia, Tesalia”. Este patron spiritual al României, al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă crucea sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei şi al Rusiei. De asemenea, este patronul oraşelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras etc. Sărbători: în calendarul ortodox la data de 30 noiembrie şi 20 iunie (aducerea moaştelor), în calendarul romano-catolic la data de 30 noiembrie şi 9 mai (această din urmă dată se sărbătoreşte doar în Scoţia, ca amintire a datei primirii unor relicve ale sfântului Andrei), în calendarul lutheran la data de 30 noiembrie şi în calendarul anglican la data de 30 noiembrie. Aproape 645.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.11.2010, de Sfântul Andrei, dintre care 322.667 sunt bărbaţi, iar 322.327 sunt femei, potrivit datelor furnizate de Ministerului de Interne (MAI). Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271.875 de persoane), 23.381 sunt Andra, iar 20.090 - Andrea. Totodată, 6.892 poartă numele Andreia, iar alte 89 Andruţa, Andruşa. Numele Sfântului Andrei, cunoscut şi ca „Apostolul Românilor” este purtat de 302.556 de bărbaţi. În acelaşi timp, 12.016 poartă numele Andras, 3265 - Endre, iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.460. De asemenea, potrivit statisticilor existente la nivel naţional, 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 8 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 Andries. 192

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ANGEL ( m şi f ) Utilizare: engleză, bulgară, macedoneană. Scriere originală: Ангел (bulgară, macedoneană). Pronunţie: AYN-jəl (în engleză). Din latinescul masculin Angelus numele medieval, care a fost derivat din numele de creatură cerească - el însuşi derivat din cuvântul grecesc αγγελος (Angelos) care înseamnă „înger, mesager al Domnului”. Este folosit mai mult ca un nume feminin în timpurile moderne. ANGELA ( f ) Scriere originală: Ангела (rusă şi macedoneană). Pronunţie: AN-jəl-ə (în engleză), AHN-je-lah (italiană), AHNG-ge-lah (în germană).Forma feminină pentru Angelus. Nume de botez feminin, ce provine din limba greacă ángelos (αγγελος) care înseamnă înger sau mesager al Domnului. Utilizare: engleză, italiană, germană, română, slovenă, slovacă, rusă, macedoneană. O persoană importantă care poartă acest nume este Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, (n. 17 iulie 1954 la Hamburg, Germania), care este prima femeie-cancelar din istoria Republicii Federale Germania. A fost aleasă în această funcţie la data de 22 noiembrie 2005 de către Bundestag, parlamentul german, şi realeasă la 28 octombrie 2009. ANGELICA ( f ) Pronunţie: o-JEL-ikə (în engleză), AHN-JE-lee-Kah (în italiană). Origine latină. Utilizare: engleză, italiană, română. Derivat din latinescul Angelicus însemnând „angelic”, probabil înrudit cu grecescul αγγελος (Angelos) care înseamnă „mesager”. Este numele infirmierei din piesa lui Shakespeare, „Romeo şi Julieta”. ANGELINA ( f ) Utilizare: italiană, engleză, rusă, germană, poloneză, spaniolă, macedoneană. Scriere originală: Ангелина (rusă, macedoneană). Pronunţie: o-jə-Leen-ə (în engleză), AHN-gee-Lee-nah (rusă), AHN-geLEE-nah (poloneză). Diminutiv pentru ANGELA. ANICA ( f ) Utilizare: slovenă, croată, sârbă. Scriere originală: Аница (sârbă). În limba slovenă, croată şi sârbă este diminutivulul numelui ANNA. ANIKA ( f ) Utilizare: germană şi daneză. Pronunţie: AH-nee-Kah (în germană). În limba germană şi daneză este diminutivul numelui ANNA. 193

1. d. poloneză. Scoţiei şi Irlandei. Boulogne-Billancourt) este o romancieră franceză. Анна (rusă. cehă. .1970. Pronunţie: ah-NEE-TAH (spaniolă).12. numele tradiţional atribuit la mama Fecioarei Maria. finlandeză. a fost deposedat de coroană în 1688. 22.1900. între 1702–1714. croată şi finlandeză este diminutivul numelui ANA. Pronunţie: AN-a (în engleză). de la data de 8 martie 1702. finlandeză. maghiară.Anna Jókai (n. croată. Personalităţi care au purtat prenumele ANNA: . bulgară). Iacob al IIlea al Angliei (şi al VII-lea al Scoţiei). . ANITA ( f ) Utilizare: spaniolă.10.1983.Anna Gavalda (9. A fost un nume popular în Imperiul Bizantin.Anna Seghers (n.1932. greacă. AHN-nah (italiană. laurată a premiului Kossuth. Italia. 24. bulgară. germană. În 1998. 1. Varianta pentru Channah (a se vedea HANNAH). estoniană.08. 194 . rusă. AH-nah (germană. membră fondatoare a Academiei Literare Digitale din Ungaria. .04.1770. din Vechiul Testament.11. rusă). Mainz – d.11.1714) a fost regină a Angliei. Budapesta) este o scriitoare. În limba maghiară este diminutivul numelui ANNA. Este profesoară de limba franceză la Colegiul Nazareth din satul Voisenon. până la propria sa moarte în 1702. 19.06.Arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (n. Scriere originală: Αννα (greacă). slovacă. În prezent. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ANIKO ( f ) Utilizare: maghiară. Berlin) a fost o faimoasă scriitoare germană care a descris în operele sale ororile nazismului în cel de cel de al doilea război mondial. iar în Evul Mediu a devenit comun între creştini datorită cinstirii Sfintei Anna (de obicei.02. romancieră şi poetă maghiară. . Seine-et-Marne. Tatăl ei. cunoscut sub numele de Sfânta Ana). William a continuat ca singur monarh. Numele apare pentru scurt timp în Noul Testament care aparţine unui unei persoane de sex feminin care l-a recunoscut pe Isus ca Mesia. singurul astfel de caz în istoria britanică. a cîştigat trei premii întii la trei mari concursuri de proză: Melun. 6. engleză.1809) a fost regina Boemiei între 1791 şi 1800. română. În limba spaniolă. i-a succedat lui William al III-lea al Angliei şi al II-lea al Scoţiei. trăieşte la sud-est de Paris.Dr. scandinave. cumnatul şi sora ei au devenit monarhii William al III-lea şi Maria a II-a. Saint-Quentin şi Issy-les-Moulineaux. Florenţa. După moartea Mariei în 1694. utilizată în greacă şi latină.Anna a Marii Britanii (n. mărturiseşte că îşi petrece în fiecare dimineaţă cîte trei ore scriind „pentru adulţii care trebuie să fie treziţi din somn“ şi scrie în ediţia franceză a revistei Elle. islandeză. catalană. poloneză). 1. italiană.1665—d. în orăşelul Melun din Seine-et-Marne. ANNA ( f ) Utilizare: engleză.

Se 195 . Hanna. Tragedia „Antoniu si Cleopatra” (1606). pe povestea lui şi a amantei sale Cleopatra. ucraineană). Antje. Pronunţie: AHN-tawn (germană). Anne.Hr.08. ucigaşii lui Cezar. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. într-o familie de nobili bogată. întemeietorul ordinului claretin. a fost frecvent (dar incorect) asociat cu grecescul ανθος (anthos) care înseamnă floare. ascet şi eremit egiptean. a fost călugăr. ahn-TON (rusă). de Shakespeare se bazează. întemeietor al monahismului. Kome. ANTON ( m ) Provine de la grecescul anthos (floare) sau de la „Antoniu” (nume de origine latină care înseamnă „a fost pierdut”. alături de Pahomie cel Mare. locotenent al lui Cezar. patronul spiritual al Portugaliei.. Hannah. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. Anke. A făcut foarte multe minuni printre care se pot număra următoarele: scapă de moarte.lea.d. Varianta pentru Antonio. în Evul Mediu. Popularitatea sa a fost consolidată de Sfântul Anton de Padova. care a dus la adăugarea literei h în secolul al XVII . bulgară. Victorios la Philippi (42 î. Anja. fereşte de lepră şi de bolile molipsitoare şi incurabile. 1. În limba maghiară este un diminutiv al numelui ANNA. Anton Claret (n. sunt: Numele a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. canonizat ca sfânt. Alexandria.30 î. Egipt . datorită faimei Sfântului Antonie cel Mare. 82 î. s-a născut la Lisabona Ferdinand. Antonie cel Mare (n. Anişoara. forma romană. Hanka. 23 decembrie 1807 . Anika. Egipt) a fost un general şi politician roman. Marcus Antonius (n.Hr. Anita. ANNUSKA ( f ) Utilizare: maghiară.) asupra forţelor lui Brutus şi Cassius. însănătoşeşte pe toţi bolnavii care aleargă la dânsul cu încredere şi ajută călătorii pe ape. Anouk. de erezii. Scriere originală: Антон (rusă. În limba engleză. Variantă a numelui AMABEL. este prăznuit de toate bisericile creştine pe data de 17 ianuarie. influenţată de numele ANNA. ANNABEL ( f ) Pronunţie: AN-ə-Bel (în engleză). Roma — d. spaniolă şi italiană de la Antonius. Acest nume pare să fie apărut în Scoţia. Canonizat. Este considerat părintele călugărilor. sau de la cuvântul latin „antius” („avangardistul”). Personalităţi de seamă care au purtat numele Anton. La 15 august 1195.d. 1870) a fost un episcop catolic din Spania. 356). Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. 251.. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. un pustnic-egiptean a secolului al III-lea care a pus bazele monahismului creştin.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Prenume care au o anumită legătură cu Anna sunt: Ana. de diavol şi de ispitele lui.Hr. de nenorociri.

Forma spaniolă şi poloneză pentru ARIADNE.lea care s-a răzvrătit împotriva bisericii şi a fost spânzurat în cele din urmă. în care Antoniu a fost înfrânt. daneză). o variantă a numelui Annabel. al cărui rezultat a fost bătălia de la Actium. Antigona. română. ARNOLD (m) Din limba germană. ahn-TAWN-yah (poloneză). Pronunţie: AHR-nəld (în engleză). a fost fiica lui Oedip şi Jocasta. fiind reintrodus în secolul XIX – lea. AHR-nawlt (în germană). Varianta feminină a numelui Antonius (în acest sens vezi ANTHONY). ANTONIA ( f ) Pronunţie: an-TON-ee-a (engleză). spaniolă). Aflând de sinuciderea Cleopatrei care. se lăsase muşcată de vipere. ahn-TO-nyah (italiană. Înseamnă „împotriva naşterii”. Utilizare: engleză. ANTONELLA ( f ) Utilizare: italiană. derivat din αριστος (Aristos) „mai bune” şi ειδος (Eidos) „fel. pui”. spaniolă. ANTIGONA ( f ) Scriere originală: Αντιγονη (greacă veche). Din greacescul Αριστειδης (Aristeides) care înseamnă „cel mai bun fel”. 196 . ARABELLA ( f ) Probabil. după Evul Mediu. un călugăr din secolul XII . dar nu a mai fost folosit ca un nume de limbă engleză. Marc Antoniu se sinucide. Comportamentul lui moral şi politic duce la ascuţirea conflictului cu Octavian. germană. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătoreşte cu regina Egiptului. din limba greacă αντι (anti) „împotriva” şi γονη „naştere. ARIADNA ( f ) Pronunţie: ah-RYAHD-nah (spaniolă. respectiv de către un jucător de golf american Arnold Palmer (1929 -) şi actorul austriac-american şi politician Arnold Schwarzenegger (1947 -). Acest nume a fost purtat de către: Arnold de Brescia. ARISTIDE ( m ) Forma franceză pentru numele ARISTIDES. Compus din elementele „arn” care înseamnă vultur şi „wald” care înseamnă putere. de tip”. în legenda greacă. înseamnă „putere de vultur”. ARISTIDES ( m ) Scrierea originală: Αριστειδης (greacă veche). Cleopatra. aşa cum spune legenda.Dr. Forma feminină pentru Antoniu (Anton). Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. poloneză). ahn-TO-nee-ah (germană.

în Evul Mediu şi s-a bucurat de o creştere de popularitate în secolul XIX . doctor al Bisericii şi teolog creştin din Africa de Nord. ATANASIE ( m ) Scriere originală: Αθανασιος (greacă veche). popularitatea poveştilor despre regele Arthur a crescut.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ARTHUR ( m ) Utilizare: engleză. Pronuntie: ATH-ə-NAY-shəs (în engleză). Hippo Regius. Arthur este numele personajului central în legenda Arthur.08.354 în Thagaste Numidia şi a decedat la data de 28. cât şi în pace. poate fi înrudit cu latinul Artorius. care a utilizat argumente logice încercând să demonstreze veridicitatea religiei creştine. De-a lungul timpului.430. Personalităţi care au purtat acest nume: îi includ pe filozoful german Arthur Schopenhauer (1788-1860). atât în război.lea. fiindrecunoscut ca un doctor al Bisericii. ar-TUYR (franceză). pentru contribuţiile sale la filosofia creştină. Pronunţie: AHR-thər (engleză). AUGUSTIN ( m ) Pronunţie: AW-gəs-teen. A urmat întâi maniheismul. AHR-tuwr (poloneză). apoi scepticismul şi în final neoplatonismul. ceea ce înseamnă „nemuritor” din greacă α . profilându-se pe filosofie fiind foarte impresionat de operele lui Cicero. care s-a născut la data de 13.11. un rege care a prezidat cavalerii Mesei Rotunde. reprezentând deseori idealul cavaleresc. depăşind graniţele Marii Britanii. ASTRID ( m ) Varianta modernă a numelui Astrith: „ass” care înseamnă zeu şi „fríðr” care înseamnă frumos. Sfântul Augustin din Hipona a fost un episcop. De la numele grecesc Αθανασιος (Athanasios). AHRtoor (germană). Arthur Conan Doyle creatorul lui Sherlock Holmes (1859-1930). franceză. Regele Arthur sau Artur este un rege britanic semi-legendar. după convertirea sa la creştinism (387). Datorită renumele său. numele a intrat în uz general în lumea creştină. combinat cu θανατος (Thanatos) „moarte”. un călugăr italian trimis în Anglia pentru a 197 . Артур (rusă). Clarke (1917-2008). un prefix negativ. în Evul Mediu în parte datorită sfântului Augustin de Canterbury. teolog. germană. pe teritoriul Algeriei de azi. Numele a intrat în uz general în Anglia. în nordul Africii. Numele a devenit popular în Anglia. Sfântul Atanasie a fost un episcop din secolul al IV – lea din Alexandria care s-au opus cu tărie arianismului. El poate sau nu poate să fi fost o persoană reală. În 396 a devenit episcop de Hippo Regius. Alternativ. filozof. şi autorul Arthur C. sau poate fi înrudit cu cuvântul irlandez art “piatră”. Poate fi derivat de la elementele britanice art “urs” combinat cu viros “om”.

germană. Baltazar este numele tradiţional atribuit oamenilor înţelepţi (de asemenea. a reuşit să întemeieze 2 episcopii: Episcopia de Londra şi Episcopia de Rochester. să-i convertească pe englezi la creştinism. este şi numele mai multor Sfinţi. română. Wste varianta în limba română. AURA ( f ) Pronunţie: AWR-ə. AVIV ( m ) Utilizare: ebraică. Catolică şi Ortodoxă.Dr. spaniolă. portugheză. AVIVA ( f ) Utilizare: ebraică. În limba latină înseamnă „zori/răsărit”. sau trei regi). reuşind să îl convertească şi pe regele Ethelbert (care avea o soţie creştină). Augustin (d. De asemenea. cunoscuţi sub numele de Magi. AUREL ( m ) De la „Aurelius”. Aurora a fost zeiţa română a dimineţii. în Anglia. engleză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA converti anglo-saxoni. care au vizitat pe Isus când era nou-născut. ָ ֲִ Forma feminină pentru AVIV. AURORA/AURICA ( f ) Utilizare: italiană. 198 . împreună cu 40 de călugări. derivat tot de la latinul aurelius „aurit”. însemnând „aurită/auritul”.604) a fost primul episcop de Canterbury. BALTAZAR ( m ) Din feniciană şi semnifică protejaţi-l pe rege. Scriere originală: ‫( א ִיב‬ebraică). AUGUSTINA ( f ) Varianta feminină a numelui Augustinus. 26. cehă şi slovacă pentru AURELIUS. Scriere originală: ‫( אביבה‬ebraică). nume de origine latină. ‫ֲב‬ În limba ebraică înseamnă „de primăvară”. care descrie o atmosferă distinctivă sau iluminare. Augustin a fost numit arhiespiscop al Angliei. Datorită succeselor sale.05. finlandeză. Este considerat sfânt în Biserica Anglicană. germană. AURELIA ( f ) Forma feminină pentru AUREL. Pronunţie: ow-REL (germană). Provine din cuvântul englezesc aura (derivat din limba latină). Marcus Aurelius a fost un împărat roman şi filozof. A fost trimis de către papa Grigore cel Mare.

Numele a început să fie folosit în lumea creştină din Evul Mediu. cioplitorilor în piatră şi artileriştilor. scandinav. 199 . În Noul Testament Bartolomeu a fost un apostol. Probabil de la Viatrix. franceză. Bahr-BAH-rah (poloneză). romană. care a fost apoi ucis de un fulger. germană. maghiară. Derivat din greacescul βαρβαρος (Barbaros) însemnând „străin”. geologilor. BAY-ahtriks (olandez). călător”. Potrivit legendei. fiind purtat de 16 papi. care a fost forma grecească a unui nume vechi care înseamnă „fiul lui Talmai”. germană. Derivat din latinescul Beatus însemnând „binecuvântat”. Datorită popularităţii acestui sfânt numele a devenit comun în Anglia în timpul Evului Mediu. Un purtător faimos a a cestui nume a fost autorul britanic şi ilustrator Beatrix Potter (1866-1943). ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul Beatus care înseamnă „binecuvântat”. După un timp. olandeză. italiană. Viatrix sau Beatrix a fost un sfânt care a fost strangulat şi condamnat la moarte în timpul persecuţiilor lui Diocleţian.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI BARBARA ( f ) Utilizare: engleză. De la „viatrix”. BE-ah-triks (în germană). Derivă din latinescul Benedictus care însemnă „binecuvântat”. o formă feminină provenit din limba latină târzie Viator care înseamnă „voiajor. numele a fost frecvent folosit în rândul creştinilor. maghiară. BENEDICT ( m ) Pronuntie: BEN-ə-dikt. BARTHOLOMEU ( m ) De la Βαρθολομαιος (Bartolomeu). croată. după care a devenit foarte popular. germană. Saint Barbara a fost o tânără ucisă de Dioscor tatăl ei. Pronunţie: Bahr-bər-ə (în engleză). Pronunţie: fi-AH-TAH (poloneză. În Anglia nu a fost folosit până în secolul al al XII-lea. BEATRICE ( f ) A se vedea Beatrix. Bahr-brə (în engleză). Ea este patronul arhitecţilor. slovenă. germană). nume latin ce înseamnă „voiajor/călător”. BEATA ( f ) Utilizare: poloneză. poloneză. Varianta franceză a numelui Beatrix. Bahr-BAH-rah (în germană). Pronunţie: BEE-ə-triks (în engleză). Acesta a fost un nume comun printre primii creştini. romană. creatorul lui Peter Rabbit. de asemenea. cunoscut sub numele de Nathaniel. BEATRIX ( f ) Utilizare: engleză.

El a fost iniţial numit ‫( אוִֹי -בּן‬Ben-'oniy) adică „fiul este durerea mea”. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. Ziua de 11 iulie. de la numele ebraic ‫בנָמין‬ ִ ‫ִ ְי‬ (Binyamin) care înseamnă „fiul sudului” sau „fiul mâinii drepte”. BENIAMIN ( m ) Varianta românească pentru BENJAMIN. introducând în mănăstire modul de viaţă cumpătat şi modest al călugărilor caracterizat printr-o viaţă celibatară.1632. 200 .02. Benjamin a început să fie folosit. iar călugării ca fraţi Benedikt din Nursia este venerat ca sfânt de biserica catolică. Ca nume englez. A avut o influenţă notabilă asupra lui Antonio Gramsci. d. fiind întemeietorul ordinului creştin al călugărilor benedictini din Europa de vest. A scris numeroase lucrări de filozofia istoriei şi de estetică. Haga) a fost un renumit filosof evreu. filozof idealist şi politician. meditaţie. a stabilit timpul pentru rugăciune. Acest Ordin funcţionează după regula redactată în anul 529 de Benedict de Nursia la Mănăstirea Montecassino. după Reforma protestantă.Dr.1952) a fost un critic italian. 20. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său.02. muncă şi dormit. Benedetto Croce (n. 25. fierarilor şi al muribunzilor. întreaga existenţă reducându-se la ceea ce el a numit „Substanţă”. este ziua în care se sărbătoreşte Benedikt din Nursia. fiind chemat ca ajutor în boli dureroase. unde carnea patrupedelor era interzisă. el este considerat patronul protector al şcolarilor. Un purtător faimos a acestui nume a fost Benjamin Franklin (1706-1790). om de ştiinţă. însă . Amsterdam – 21. BERTOLD ( m ) [Germană] înţeleptul conducător. În Vechiul Testament. de către mama sa. minerilor.spre deosebire de concepţia dualistă a acestuia din urmă Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii. al învăţătorilor. profesor şi om politic al Americii. ֶ ‫נ‬ Rachel. Unul din papi care au urmat stilul său de viaţă modestă a fost papa Gregor cel Mare (al IV-lea). San Benedetto di Norcia). s-a născut (480) în Nursia (Norcia.1677. Umbria) ca fiul unui om bogat.11. în secolul al VI-lea (Ordinul benedictin sau în latină Ordo Sancti Benedicti). BERNARD ( m ) Este derivat din cuvintele limbii germane: „bern” care înseamnă urs şi „hard” care înseamnă curajos. Baruch Spinoza. o hrănire frugală. Gândirea lui a fost influenţată de scrierile lui Thomas Hobbes şi René Descartes.1866. puternic. Spinoza a fost un raţionalist şi unul din reprezentanţii panteismului în timpurile moderne. care a murit la scurt timp după naştere. inventator. beraht = strălucit şi wald = putere. un important diplomat. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi care au purtat acest prenume: Sfântul Benedikt (ital. filozof. latinizat: Benedictus de Spinoza (24. care a murit la 21 martie pe Monte Casino.11. astfel stareţul fiind tratat ca un părinte (tată). relaţiile din mănăstire fiind stabilite ca într-o familie. din 1964 este considerat patron protector al Europei.

BOGDAN ( m ) Scriere originală: Богдан (rusă. BUR-thə (în engleză). BIANCA ( f ) Provine din cuvântul „blanc” (din franceza veche). Acest nume a fost purtat de mama lui Carol în secolul al VIII . BERTA ( f ) Derivat de la beraht care înseamnă faimos.lea şi Saint Bernard de Clairvaux. Înseamnă „dat de Dumnezeu”. sârbă). sârbă). sârbă). Pronunţie: bər-NAHRD (în engleză). Scriere originală: Бојан (macedoneană. în secolul al XX . bulgară. care a aparţinut unei zeiţe. croată. bulgară. engleză. Este varianta în limba română şi italiană pentru BLANCHE. Varianta pentru prenumele BERTHA. franceză. Pronunţie: BER-tah (poloneză. BERTHA ( f ) Utilizare: germană. slovenă. Shakespeare a folosit personaje cu acest nume în „Îmblânzirea scorpiei” şi „Othello”. Derivat din slavul BOJ care semnifică „luptă”. Este varianta feminină a numelui BOGDAN. sârbă. română. fiind numele mai multor sfinţi. BER-ANR (în franceză). Numele mai apare în legendele germanice scris sub forma Perchta sau Berchta. ce înseamnă „alb”. Pronunţie: BAWG-dahn (poloneză). 201 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Utilizare: engleză. Provine de la „bogdan”. şi a fost popularizat în Anglia de către normanzi .lea. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost George Bernard Shaw (1856-1950). poloneză. BER-nahrt (poloneză. Pronunţie: BER-TAH (în germană). inclusiv Saint Bernard de Menthon. Provine de la beraht care înseamnă „luminos. BOGDANA ( f ) Scriere originală: Богдана (rusă. germană). sau cadoul lui Dumnezeu. un teolog din secolul al XII lea şi Doctor al Bisericii. croată. un dramaturg irlandez şi eseist. BOJAN ( m ) Utilizare: slovenă. strălucit. celebrul”. macedoneană. cuvintele slave bog „Dumnezeu” şi dan „dat”. Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. croată). care a construit aziluri în Alpii elveţieni.

care a fost derivat dintr-un cuvânt germanic. BRAD ( m ) Din limba engleză: board = larg. Forma prescurtată a numelor BRADLEY. şi alte nume care încep cu Brad. slovenă. croată. mare. germană. Pronunţie: BAH-Rees (rusă). Cu toate acestea. 202 . o teorie alternativă arată că poate fi derivat şi din cuvântul Hari. De la numele florii. macedoneană. denumită aşa după botanistul Georg Josef Kamel. CARLA ( f ) Forma feminină pentru CARLO. CĂTĂLINA/CĂTĂLIN ( f /m ) Forma romană pentru KATHERINE. sau forma scurtă de la Borislav (slav. Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). Numele Karl. BO-RIS (în germană). BAWR-se (în engleză). cunoscută şi ca „şofran”. Popularitatea acestui nume în Europa continentală a fost cauzată de faima pe care a avut-o Carol cel Mare (742-814). „Calinul” (Viburnum opulus) este un arbust raspândit şi la noi în ţară. Борис = luptător plin de glorie). Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur”. războinic”. din limba germană care înseamnă „armată. cunoscut sub numele de Charlemagne. rusă. sau de la un nume egiptean care înseamna „sfinţirea numelui tău”. sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortură”. Varianta în limba română pentru CAMELLIA. CALISTRAT ( m ) Derivat din limba greacă înseamnând armată frumoasă: kallos = frumos şi stratos = armată. Scriere originală: Борис (rusă. macedoneană). BRADFORD. bulgară. un rege al francilor. care provine de la ‘εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi”. schimbând scrierea de la Katerina la Katharina. derivat de la grecescul Αικατερινη (Aikaterine). Utilizare: bulgară. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA BORIS ( m ) Forma scurtă a numelui Bogoris din limba turcă „scurt sau lup”. BRÂNDUŞA ( f ) Derivat de la numele plantei.Dr. CĂLIN ( m ) Prenume tipic românesc probabil din lumea vegetală. CARLOS sau CARL. ceea ce însemnă „om”. CAMELIA ( f ) provine de la o expresie din latină ce înseamnă „ajutorul preotului”.

a lui George Bizet. Este numele personajului principal din opera „Carmen”. CASIAN/CASIANA ( m şi f ) Provine din latinescul cassus care înseamnă gol. acest nume ar proveni de la heri „armată. influenţată de latinul carminis „al melodiei. CAROL ( f şi m ) Forma scurtă de Caroline. cuvânt antic german ce înseamnă „proprietar”. de asemenea. Fiind un nume englez. care la rândul lui se trage dintr-un cuvânt italian care înseamnă „iubit”. Există o teorie alternativă. CASANDRA ( f ) Din cuvântul grecesc kekasmai = a străluci şi aner = om. Pronunţie: Kash-ən (în engleză). În anul 2008 s-a căsătorit cu preşedintele Franţei. Acest nume este. după cuvântul „keel” în latină. Nicolas Sarkozy. ‫( כּ ְמל‬Karmel) (care ֶ ‫ַר‬ înseamnă „grădină” în ebraică) este un munte în Israel menţionat în Vechiul Testament . nume evreiesc ce înseamnă „orhidee”. Acest nume este derivat de la Cassius. Acesta a fost anterior un nume masculin. ֶ ‫ַר‬ De la numelui Fecioarei Maria. referindu-se la o parte a navei lui Jason Argo. Fecioara din Carmel. luptător”. Este numele a 2 state americane: Carolina de Sud şi de Nord. CARMEL ( f ) Scriere originală: ‫( כּ ְמל‬ebraica veche). derivat de la Carolus . CAROLINA ( f ) Provine de la „ceorl”. Provine din cuvântul CARA.1967 în Torino) este o muziciană. dat cu referire la cuvântul din vocabularul englez care înseamnă „piesă” sau „imn”. Forma spaniolă pentru CARMEL. al cântecului”. 203 . dat unei constelaţii. În limba germană. influenţat de latinul carmen „cântec”. Numele poate fi. de la Karl însemnând „om”. au existat 2 regi cu acest nume. Acesta a fost muntele cu cele mai multe mănăstiri creştine timpurii.12. conform căreia. CARMEN ( f ) De la „Carmel”. CARMINA ( f ) Forma italiană pentru CARMEL. de asemenea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Carla Bruni Sarkozy (născută Gilberta Bruni Tedeschi la 23. Forma feminină latinizată pentru CAROLUS (Carol). CARINA ( f ) Înseamnă mic şi iubit. fostă fotomodel italian. În România. care a primit cetăţenia franceză. acesta a fost folosit în principal de către catolici.

Printre personalităţile care au purtat acest nume se află Ecaterina cea Mare. iar numele lui a fost introdus în Europa de Vest de către cruciaţi. 204 . Nume roman care a fost probabil derivat din cassus latină „gol. zadar”. care semnifică „a cerului. De la numele grecesc Αικατερινη (Aikaterine). Acest nume a fost folosit în Anglia încă din secolul al XII – lea. A fost condamnată la moarte. Etimologic ar putea deriva de la numele grecesc Εκατερινη (Hekaterine). Ecaterina de Siena. un mistic din secolul al XIV – lea. care a venit de la εκατερος (hekateros) „fiecare dintre cele două”. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. KATHERINE ( f ) Pronunţie: Kath-ə-Rin. regina Catherine de Medici. Sfântul a fost iniţial venerat în Siria. ar putea deriva de la numele zeiţei Hecate.Dr. CELESTINA ( f ) Forma feminină a numelui latin CAELESTINUS. iar în timpurile moderne. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CASSIUS ( m ) Pronunţie: Kash-əs (în engleză). CATINA ( f ) Forma prescurtată pentru CĂTĂLINA. ortografia latină fiind schimbată de la Katerina la Katharina pentru a reflecta acest lucru. acesta a fost numele primului boxer Muhammad Ali (1942 -). pentru că a refuzat să venereze zeii romani. CELINA ( f ) Variantă a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina. CELINE ( f ) Prescurtare a numelui Marcelina. care a fost numit după americanul aboliţionist Cassius Clay (1810-1903). ceresc”. Numele a fost purtat de un sfânt şi martir din Alexandria. CECILIA ( f ) Forma feminină latinizată pentru Caecilius. Sfânta Cecilia a fost o martiră a secolului al III-lea. care a derivat de la latinul caecilia „orb”. a devenit asociat cu grecescul καθαρος (katharos) care înseamnă „pure”. care la rândul ei ar putea proveni din greacescul αικια (aikia) „tortură”. care a fost torturat pe o roată cu ţepi. CĂTĂLINA ( f ) Forma prescurtată pentru KATHERINE. Conform legendelor. trei dintre nevestele lui Henry al VIII .lea. Katherine de Aragon şi două împărătesele ale Rusiei. În epoca creştinismului primar. care a fost numit după tatăl său Cassius Clay.

în jurul anului 210. Citind Biblia şi cunoscând viaţa creştină. Iulius Cezar Octavianus (cunoscut ca Augustus). la vârsta de 36 de ani. Sfântul Ciprian a fost un episcop din secolul al treilea din Cartagina şi un martir sub împăratul Valerian. iar mai apoi decapitat împreună cu alţi clerici responsabili ai Bisericii Cartaginei (între care i Flavian). sfântul Ciprian susţinând că acest botez nu este valid. După trei ani. Între cele mai importante scrieri ale sfântului Ciprian se numără: Tratatul Ad Donatum cuprinde o frescă a decadenţei morale a societăţii timpului său. a fost ales la conducerea Bisericii din Cartagina. certificatul de cetăţeni buni. Personalitate puternică a Bisericii creştine din Mitropolia Africii de Nord. fugind din oraş la ţară. ce se elibera numai acelora care. aruncau câteva boabe de tămâie pe jarul aflat la picioarele unui idol al Imperiului Roman. este mai întâi condamnat la exil (august 257).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CEZAR ( m ) Pronunţie: SEE-zər (în engleză). dar abia şi-a început activitatea ca episcop. Cezar a fost folosit ca titlu pentru împăraţii care au venit după ei. Viaţa sa a fost scrisă de ucenicul şi diaconul său. în timpul persecu iilor. s-a născut la Cartagina. Ciprian. în ziua de 14 septembrie 258. Forma portugheză. în 249. sfântul Ciprian a purtat o dispută teologică acută cu papa Ştefan I al Romei (254-257) cu privire la validitatea botezului făcut de eretici. Ciprian a considerat oportun să se sustragă acestei obligaţii. fiind acuzaţi de tulburările apărute în cetate. Pontius şi s-a transmis în latină sub numele de Vita Cypriani. Iulius Cezar şi fiul său adoptiv. de la „caesarius”. Împotriva spectacolelor. În latină înseamnă „păros”. Sfântul Ciprian a scris în latină numeroase tratate şi scrisori. dar recuperate de teologia ortodoxă din secolul XX. nume latin ce înseamnă „şeful”. Sub împăratul Valerian (253-259). când împăratul Decius a promulgat legea privitoare la certificatul de cetăţenie. poloneză şi română pentru CAESAR. care înseamnă „originar din Cipru” în latină. Scopul lor principal este apărarea creştinismului în faţa păgânilor. CIPRIAN ( m ) Forma românească pentru Cyprianus. dar şi întărirea creştinilor şi apărarea credinţei Bisericii în faţa ereziilor. Creştinii erau obligaţi să se prezinte în faţa magistraţilor şi să ceară “libellus”. Mulţi creştini au încercat să scape de această obligaţie printr-o stratagemă: cumpărau certificatele de la funcţionari care le vindeau clandestin. Ad Fortunanum este un îndemn la mucenicia creştină. a fost profesor de retorică şi avocat. în prealabil. TSE-zahr (poloneză). s-a convertit la creştinism şi a primit botezul. mai puţin cunoscute de Biserica Răsăriteană. au fost 2 dintre conducătorii Imperiului Roman. Despre unitatea Bisericii 205 . Despre cei căzuţi („cei căzuţi” fiind creştinii care au cedat în timpul persecuţiei lui Deciu aducând jertfe idolilor).

KLOW-dee-ah (germană). Numele a fost ulterior purtat de mai mulţi sfinţi. CLAUDIA ( f ) Pronunţie: KLAW-dee-a (engleză). CLAUDIU ( m ) Forma românească pentru CLAUDIUS. CLEMENT ( m ) Pronunţie: KLE-ment. A fost numele mai multor împăraţi romani din secolul I. în timp ce sfântul Ciprian se referea la cei din Biserică care se separă din orgoliu în schisme sau erezii. El concluzionează cu expresia „în afara Bisericii nu este mântuire”. Derivă de la Clemens. Aceasta a fost numele de 14 papi. care a fost adeseori scoasă din contextul ei pentru a exprima că nimeni nu se mântuieşte din cei necreştini. Pronunţie: Klee-ə-PAT-rə (în engleză). Nume medieval derivat de la latinul clarus „clar. derivat de la latinul claudus. Origine latină. CLEO ( f ) Pronunţie: KLEE-o. „şchiop. pentru a il aduce pe fiul ei Nero (fiul vitreg al lui Claudius) la putere. infirm”. în care sfântul Ciprian vorbeşte despre unitatea Bisericii şi îi pune în gardă pe contemporanii săi despre ispita orgolioasă a creării unor „biserici paralele” a ceea ce el numeşte „marea Biserică”. un teolog şi părinte al bisericii care a încercat să împace filozofiile creştine cu cele platonice. Forma prescurtată pentru CLEOPATRA. KLOW-dyah (italiană. Un alt sfânt a fost Clement din Alexandria. Forma feminină pentru CLAUDIUS. milos. Acesta a fost numele reginei ale Egiptului din familia regală ptolemeic. germană. inclusiv al Împaratului Claudius. 206 . care înseamnă „plin de milă. inclusiv Saint Clement I. inclusiv de Besançon un episcop din secolul al VII-lea. CLEOPATRA ( f ) Scriere originală: Κλεοπατρα (greacă veche). spaniolă). derivat din κλεος (kleos) „glorie” combinat cu πατρος (Patros) „de tată”. spaniolă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Tratatul Despre unitatea Biserici (De Catholicae Ecclesiae unitate publicat în anul 251) este una din operele sale cheie. luminos” sau „sclipitor”. Din limba greacă numele Κλεοπατρα (Kleopatra) ceea ce însemna „slavă Tatălui”. CLARA ( f ) Pronunţie: KLAH-rah (italiană. gentil. schilodit. care şi-a otrăvit soţia (Agripina). blând”. CLEMENTINA ( f ) Forma feminină pentru CLEMENT. unul dintre Părinţi apostolici.Dr.

care este forma feminină a numelui Constantius. a fost împărat bizantin între 741 şi 775 (cu întrerupere 741 .791 de persoane poartă prenumele Constanţa. . Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care a adoptat creştinismul.1769) a fost domnitor în Muntenia şi în Moldova. 641). El era fiul lui Constans II. împărat roman (337-340). care a fost el însuşi derivat de la Constans. Constantin a trebuit să se confrunte cu rebelul Mezezius din Sicilia. la moartea tatălui său.1711 . 28. Gregoria. dar în est au reînceput luptele cu arabii. ferm.Constantin al VI. 23. este ridicat împreună cu cei doi fraţi. împotriva Imperiului Bizantin. încredinţindui-se guvernarea provinciilor occidentale: Gallia. CONSTANTIN ( m ) Varianta franceză şi romînească pentru Constantinus. 27.Constantin al XI-lea Paleologul. fiul lui Heraclius şi fratele lui Heraklonas. a fost împărat bizantin între 780 şi 797. cunoscut sub numele de Constantin III. statornic. statornic. . . cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare. de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena. născut la Arelate (Arles) în Gallia.02. derivat de la latinul constans.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CONSTANŢA ( f ) Varianta feminină românească pentru Constantia.11. care semnifică.01. Răscoala a fost potolită în 669. Printre personalităţi menţionăm pe: . 27.1868 – 11.022 de persoane poartă 207 .685). În 629 s-a căsătorit cu vara sa de gradul doi. Desemnat în 337 caesar. a fost împărat roman între 306 şi 337.1923) a fost rege al Greciei. românii si-au sărbătorit onomastica conform statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. domnind între 1448 şi 1453. a fost împărat bizantin în 641. Este ucis în anul 340. cunoscut şi sub numele de Constantin cel Nou.Constantin I (2.Constantin al IV-lea (652 . constant.337). Constant şi Constanţiu II. Yazid. Sărbătorirea onomasticii: La data de 21 mai 2010. .Constantin al V-lea. În 654 a fost numit co-împărat de către tatăl său. .08.743). Hispania şi Britannia.Heraclius Konstantin (n. . Califul Muawiyah I a trimis o armată sub conducerea fiului său.Flavius Claudius Constantinus. . participă în 332 la luptele de la Dunărea de Jos împotriva goţilor iar în 337.02. 612 – d. a fost împărat bizantin între 668 şi 685. 505.Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. Fiu al lui Constantin cel Mare şi al Faustei. ferm”.272 – d. cu care a avut doi copii: Constans şi Theodosiu. pe care l-a redenumit Constantinopol (Istanbulul de azi). 22. la rangul de augustus.d. La moartea acestuia. El a mutat capitala de la Roma la Bizanţ. . Astfel 54. „constant.Constantin Mavrocordat (n.054 de persoane poartă prenumele Constantina.03. a fost ultimul împărat bizantin.

Pronunţie: kə-Reen-ə (în engleză).162 persoane poartă prenumele de Costel. COSMA ( m ) Din greaca veche: Κοσμας. În Noul Testament. derivat de la κοσμος (kosmos). În Anglia a intrat în uz în secolul al XVI . COSTEL ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN.362 persoane poartă prenumele de Costin.lea). A fost numele unui poet liric din secolul al V . Poetul roman Ovid a scris poezii de dragoste despre o femeie cu acest nume. a fost un centurion (comandant de armată) trimis de un înger să îl caute pe Petru.681 persoane poartă prenumele de Costică. kor-NEEL-ya (engleză). Din limba greacă numele Κοσμας (Kosmas). Sfântul Cosmin a fost un martir. în parte datorită influenţei olandeze.Dr. CORNEL / CORNELIU ( m ) Varianta românească pentru CORNELIUS. însemnând „ordine.lea. decenţă”. care este forma italiană pentru grecescul Κοσμος (Kosmos). „ordine. „corn”. română. Forma feminină pentru CORNEL.lea. decenţă”. Utilizare: engleză. Varianta pentru CORINNA. Ei sunt sfinţii patroni ai medicinei. COSMIN ( m ) Forma românească pentru COSMA. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele Constantin. 302 persoane poartă prenumele de Costeluş. COSMINA ( f ) Varianta feminină pentru COSMIN. derivat de la latinul cornu. 80. kə-RIN-ə (în engleză). fecioară”. 19. 34. Sfântul Cosma a fost martirizat cu fratele său geamăn Damian în secolul al IV . Ei sunt patronii fizicienilor. 1439 persoane poartă prenumele de Nuţi.lea Î. derivat de la κορη (kore) „domnişoară. CORNELIA ( f ) Pronunţie: kor-NEE-lee-a (engleză). care a fost derivat din κοσμος (kosmos). 208 . de la grecescul Κοριννα (Korinna). fiind în mod tradiţional considerat primul convertit. el s-a convertit la creştinism. alături de fratele său Damian (secolul al IV . După ce a vorbit cu acesta. ko-RI-nah (în germană). germană.H. kawr-NElee-ah (germană). CORINA ( f ) Scriere originală: Κοριννα (greacă veche).

Varianta prescurtată din limba germană a numelui CHRISTINE. ţările scandinave. Derivat de la numele florii de „crin”. de obicei scris ַ ִָ în limba engleză mesia. cum ar fi „Răţuşca cea urâtă”. germană. CRINA ( f ) Origine românească. derivat din greacă χριω (chrio) „pentru a unge”. Aceasta este o traducere a cuvântului ebraic ‫( משׁיח‬mashiyach). În latină înseamnă „creştin”. În jurul anului 43. conform Noului Testament în oraşul Antiohia. autorul danez de basme. În Anglia acest nume s-a folosit încă din Evul Mediu. începând din secolul al XV-lea. devenind un nume comun până în secolul al XVII-lea. română. Semnifică „naşterea mântuitorului Hristos”. CHRISTOS ( m ) Utilizare: Teologie. CHRISTIAN ( m ) Utilizare: engleză. Krish-chən (în engleză). CRĂCIUN ( m & f ) Pronunţie: Kris-məs. timp în care era purtat atât de bărbaţi cât şi femei. În Danemarca. care. Acesta a fost numele care i s-a dat lui Isus de către primii creştini de limbă greacă. de asemenea înseamnă „uns”. „urmaşul lui Cristos” sau „Unsul Domnului”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI COSTICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. etc. Pronunţie: Kris-chən (în engleză). CRISTIAN ( m ) Pronunţie: Kris-chən (în engleză). CRISTI ( m ) Varianta de alint pentru CRISTIAN. Kris-TEE-Ahn (în germană). 209 . numele a fost purtat de către zece regi. cei care îmbrăţişau şi urmau învăţătura lui Isus Cristos. Înseamnă „uns”. krees-TYAWN (în franceză). CHRISTEL ( f ) Pronunţie: Kris-tel. franceză. Un purtător faimos a fost Hans Christian Andersen (1805-1875). COSTIN ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru CONSTANTIN. au început să fie numiţi creştini. Derivat de la numele latin Christianus care înseamnă „un creştin” (a se vedea în acest sens şi CHRISTOS ). Este varianta românească pentru CHRISTIAN.

Christianus a început să fie folosit şi ca nume de persoană. Ristea. Ca nume de persoană. Există şi forma feminină Cristiana. cu acelaşi înţeles. Numele Cristos este de origine greacă şi traduce cuvântul ebraic Mesia. şi lăsaţi acolo până ce vor muri. Formele Cristina. Hristan. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA în latineşte christiani. după numele Învăţătorului lor. împreună într-un schit. 210 . victimele au dovedit că i-au iertat: lanţurile s-au rupt de la sine şi au căzut. Cristian s-a apărat cu un baston. legaţi de mormintele victimelor.Dr. fiul Mariei din Nazaret. regele Boleslau a comutat sentinţa. Cristian are înţelesul de „om dăruit lui Cristos”. XI). O bandă de tâlhari a atacat schitul într-o noapte şi i-a masacrat pe cei doi călugări italieni şi pe cei doi polonezi. Sub influenţa limbii slave. din adjectivele Christianus. care se poate traduce prin „Creştinul este un alt Cristos”. Ristică. preoţi sau profeţi erau consacrate prin ungerea cu untdelemnul sfinţit. dar a fost răpus şi el. pe malul râului Warta. Toate aceste variante urmăresc să amintească strânsa legătură dintre credinciosul creştin şi Cristos Domnul. iar al lui Cristian. formată din doi italieni. CRISTIANA / CHRISTINA ( f ) Varianta feminină românească pentru CRISTIAN / CHRISTIAN. Numele Cristina cu corespondentul masculin Cristian sunt specific creştineşti şi apar după ce Biserica creştină a primit libertatea prin împăratul Constantin. Episcopul de Poznan a venit acolo şi a dispus ca trupurile celor patru călugări camaldulezi să fie înmormântate în biserică. Cristos. deoarece s-a considerat că el ar fi fost mai puţin erou motivat de faptul că a încercat să se apere. Cu toate că asasinii au fost prinşi şi condamnaţi la moarte. numele de Mesia. recunoscându-şi vina şi cerând în public iertare. şi Cristiana. în interiorul schitului. Sfântul Augustin a exprimat acest adevăr prin cuvintele: „Christianus alter Christus”. Deoarece Fiul lui Dumnezeu devenit Om a realizat în gradul cel mai înalt atribuţiile de Preot. Christus.creştină. Ioan şi Benedict şi doi polonezi Matei şi Isac. Şi până atunci se foloseau cuvintele creştin . au fost primiţi în mănăstire ca servitori. Tâlharii. chemaţi de regele Boleslau să participe la activitatea de încreştinare a Poloniei. Toţi locuiau nu departe de Gniezno. cu rolul de adjective. Schitul de pe Warta a devenit un loc de pelerinaj renumit. Aflând despre cele întâmplate. Mai târziu. Profet. Rege. şi cei cinci fraţi camaldulezi sunt sărbătoriţi ca sfinţi în ziua de 12 noiembrie în toată Polonia. Ristel. Cristel. Adesea sunt folosite şi diminutivele: Cristinel. Cristiana s-au format nume proprii care au pătruns şi la noi sub forma Cristina. Sfântul Cristian (sec. supranume ce se adăuga la numele propriu-zis. Sensul aminteşte de faptul că persoanele alese de Dumnezeu să fie regi. a rămas ca al doilea nume al lui Isus. 12 noiembrie (calendarul latin) Sfântul Cristian a făcut parte dintr-o misiune de călugări camaldulezi. s-au format şi numele: Hristea. Cristian era un polonez primit între ei şi însărcinat să pregătească mâncarea. Ulterior. hotărând să fie puşi în lanţuri. cuvânt ce înseamnă „Unsul Domnului”. Dar printr-o minune.

ce se vor dovedi la fel de ineficiente: este arsă pe un grătar înroşit. Sfânta Cristina. voind de fapt să o constrângă pe fiica sa. Cristina. IV).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cristin au apărut de prima dată ca nume proprii din dorinţa de a da copiilor numele care l-a purtat Mântuitorul. şi astfel să o scape de primejdia morţii. 211 . Eu întru ei şi Tu întru mine”(Ioan 17. Crista. şi atunci s-au creat cuvintele Cristin. Versiunile în limba greacă ale vieţii Sfintei Cristina afirmă că ea era de loc din oraşul Tir. 24 iulie (calendarul latin) Sfânta apare între fecioarele martire reprezentate pe mozaicurile bisericii Sfântul Apolinar cel Nou din Ravena. cinsteşte ca patroană pe o tânără martiră din secolul al IV-lea. s-au desprins formele: Hrestina. 21. „Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne întru mine şi eu întru el” (Ioan 6. Sfânta Cristina (sec. totuşi. Văzând că prin astfel de metode nu obţin nici un rezultat. Crăstina. de la Giovanii Della Robia la Luca Signorelli. Urban trece de la rugăminţi la pedepse: a ordonat să fie biciuită şi aruncată în temniţă.. „Ca toţi să fie una. Înfuriat. ci poartă în fiinţa lui însăşi fiinţa lui Cristos. lăsată între şerpi veninoşi. Pornind de la numele Cristina. Fiind plină de răni este aruncată să zacă în închisoare. ne mai ştiind la ce chinuri să o supună. suferinţele Cristinei nu se sfârşesc. care pentru că era frumoasă a fost închisă într-un turn. şi metalul preţios rezultat l-a împărţit săracilor. susţin că ea este originară din Bolsena. Deoarece Cristina rămâne neclintită în credinţă. Tina. respectul faţă de fiinţa dumnezeiască. să renunţe la religia primejdioasă pe care a îmbrăţişat-o. ofiţer superior în armata împăratului. Judecătorii se îndreaptă împotriva ei cu o furie turbată şi o condamnă la alte chinuri înspăimântătoare. la urmă i se taie sânii. aruncată în ulei înfierbântat. Părinte. devenită creştină.23). aşezat pe malul lacului cu acelaşi nume din centrul Italiei. după cum Tu. Numeroşi artişti. situat în Fenicia (azi Liban). „urmaşul” lui Cristos. împreună cu douăsprezece slujnice. lângă mormântul căreia a fost descoperit un cimitir subteran. de la Paul Veronese la Luca Cranach. Passio Cristinae (Cristina).. şi mai nou Cristaiana. cu multe amănunte care în mare parte reproduc Acta . dar piatra. susţinută de îngeri. în marea lor majoritate. Cărstina. Oraşul Bolsena. sugerând adevărul fundamental că omul creştin nu este numai „ucenicul”. întru mine. judecătorii trec la soluţia finală: leagă o piatră grea de gâtul copilei şi o aruncă în apă. de către tatăl ei Urban. în timp ce versiunile în limba latină. umană a lui Isus a cerut să nu se folosească pentru simpli oameni un nume purtat de Omul-Dumnezeu. dar aici trei îngeri coborâţi din cer îi aduc mângâiere şi îi redau sănătatea.Faptele celor mai vestiţi martiri. tatăl o dă pe mâna judecătorilor şi aceştia o supun la diferite torturi îngrozitoare. Copila însă a sfărâmat statuetele preţioase pe care tatăl le aşezase în camera ei. s-au inspirat din episoadele povestite de Passio Cristinae.56). a fost o tânără de unsprezece ani. pluteşte pe apă şi Cristina iese la mal. Tatăl neînduplecat este pedepsit de Dumnezeu cu moartea. ei curmă viaţa plăpândă a Cristinei cu două lovituri de suliţă. şi eu întru Tine. mozaicuri lucrate în secolul al VI-lea.

născut la Hebron. ָן‬derivat de la Daniyyel care înseamnă „Dumnezeu este ‫דּ‬ judecătorul meu”. care a fost derivat din greacă δαμαω (damao) „a îmblânzi”.Dr. 212 . un cardinal şi teolog din Italia. DĂNUŢ ( m ) Forma românească de alint pentru DAN. numele antic pentru regiunile cunoscute acum ca fiind România si Moldova. Purtător celebru a acestui nume a fost avocatul american Richard Henry Dana (1815-1882). DANA ( f ) Pronuntie: DAH-nah (poloneză. germană). derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). Dan în Vechiul Testament a fost unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov şi fondator al uneia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. DAH-nee-el (germană). Forma italiană de DAPHNE. laur. DAN ( m ) Pronunţie: DAN (engleză). Forma feminină pentru DAN. Variantă pentru DAHLIA. Forma prescurtată pentru DANIEL. dan-YEL (franceză). De la numele grecesc Δαμιανος (Damianos). Sfântul Damian a fost martirizat cu fratele său în Siria. DACIANA ( f ) Derivat de la Dacia. Un alt sfânt care poartă acest nume a fost Petru Damian.lea. derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). DAFNE ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică dafin. Mai era numit şi Chileab. Origine ebraică. DALIA ( f ) Pronunţie: DAL-ya. "Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu ". DANIEL ( m ) Pronunţie: dah-nee-EL (ebraică). DAHM-yahn (poloneză). Origine ebraică. la începutul secolului al IV . Al doilea fiu al lui David. Origine ebraica ‫ . DAMIAN ( m ) Pronunţie: DAY-mee-an (engleză). DAHN-yel (poloneză). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CRISTOFER ( m ) Purtându-l pe Hristos: Christos = Heistos şi pherein = a purta din limba greacă. “Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu” sau “ Judecător este Dumnezeu”.

franceză. DARIUS ( m ) Pronuntie: DER-ee-us (engleză). cehă. DAHR-ee-a (engleză).lea). Varianta feminină pentru DANIEL. limba română). pentru ca aceasta să scape de urmărirea lui Apollo. Datorită personajului biblic. numele a început să se folosească în Anglia din Evul Mediu. DARIA ( f ) Varianta din persană. David a fost cel de-al 2-lea rege al 213 . Sfânta Daria a fost o martiră alături de soţul ei Chrysanthus. spaniolă. a devenit cunoscut pentru îndemânarea sa în interpretarea viselor. Давид (rusă). Aceast nume a crescut în popularitate după mijlocul secolului XX. də-RIE-əs (engleză). DAPHNE ( f ) Alte script-uri: Δαφνη (greacă veche). Forma romană pentru Δαρειος (Dareios). dahn-YE-lah (poloneză). inclusiv al lui Darius cel Mare. dah-VEET (rusă). Dârayavahush: dâraya = a poseda şi vahu = bine. română. greaca biblică. pentru numele persan Dârayavahush. ‫ָו‬ Pronunţie: DAY-vid (engleză). biblice. În mitologia greacă ea a fost o nimfă transformată într-un copac de lauri. Înseamnă „laurel” în limba greacă. poloneză. de tatăl ei. ebraică. germană. Obligat să intre în serviciul regelui din Babylon. slovenă. Acesta a fost folosit ca un nume dat în lumea vorbitoare de limba engleză de la sfârşitul secolului al XIX . Forma feminină pentru DARIUS. Scriere originala: ‫( דִד‬ebraică). Utilizare: engleză. A fost purtat de mai multi regi din Persia. Pronunţie: DAHR-yah (italiană. portugheză. DAVID ( m ) Originea cuvântului vine din ebraică şi înseamnă „de iubit”. Printre purtătorii renumiţi ai acestui nume se află autorul englez Daniel Defoe (1660-1731). matematicianul elveţian Daniel Bernoulli (1700-1782). Pronunţie: DAF-nee (în engleză). Origine greacă. şi americanul Daniel Boone (1734-1820).lea. poloneză. macedoneană. fiind folosit din ce în ce mai mult după Reforma protestantă. Ezechiel.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Daniel a fost un profet evreu a cărui viaţă şi profeţii sunt istorisite în Cartea lui Daniel din Vechiul Testament. care este forma greacă. sub împăratul roman Numerian (secolul al III . DANIELA ( f ) Pronunţie: dah-NEE-lah (germană). compus din dâraya „a poseda” şi vahu „bun”. croată. care a invadat Grecia. da-VEED (franceză). DAH-fit (germană). dah-VEED (ebraică). îl menţionează ca un model de dreptate. ţările scandinave. fiind invins în bătălia de la Maraton. cu care a fost comtemporan.

pentru convertirea la creştinism. În mitologie. derivat de la δε (de) „pământ” şi μητηρ (meter) „mamă”. DE-nis (germană). italiană. plăcere. Personalităţi care poartă acest nume sunt. DELICIA ( f ) Din latinescul deliciae care înseamnă deliciu. Înseamnă „pământul mamă”. Acum este scris în mod regulat Dennis în lumea vorbitoare de limbă engleză. fiica lui Cronos. Scriere originală: Δηλια (greaca veche). Sfântul Denis a fost un misionar din Galia. Aceasta a fost numele atât a unui general atenian din secolul al V – lea cât şi a unui orator atenian din secolul al IV . s-au nascut pe insula Delos. În Vechiul Testament. din nuvela semiautobiografică „David Copperfield”(1850). numele eroului lui Charles Dickens. 214 . sunt relatate mai multe poveşti despre el. următoarele: Sfântul care patronează regatul Wales. filozoful David Hume (1711-1776) şi exploratorul David Livingstone (1813-1873). română. Este. DENIS ( m ) Scriere originală: Денис (rusă). DELIA ( f ) Utilizare: engleză. El a rezistat cu succes expansiunii romane. Acest nume a fost adoptat de Diurpaneus. puterea”. DALILA ( f ) Înseamnă delicat. decapitat în Paris sec. DECEBAL ( m ) Origine geto-dacică. Acest nume a fost comun în Franţa în timpul Evului Mediu şi a fost preluat de către normanzi în Anglia. Pronunţie: de-MEET-ur (engleză). al III – lea. DEMOSTENE Scriere originală: Δημοσθενης (greacă veche) Înseamnă „vigoarea poporului” din limba greacă δημου (demou) „a poporului” şi σθενος (sthenos) „vigoarea. Este patronul Franţei. Era un epitet pentru zeita greaca Artemis. DEN-is (engleză). sora lui Zeus şi mama Persefonei. Apolo. fiind înfrânt în anul 106 de Împăratul Traian. 2 regi ai Scoţiei. Isus se presupune că descinde din el. Inseamna „al lui Delos”. Forma medievală pentru DIONYSIUS.lea. era zeita agriculturii. Pronunţie: de-NEE (franceză). ani la rând. spaniolă. regele Daciei din primul secol. pentru ca ea si fratele ei geaman.Dr. de asemenea. DEMETER ( f ) Scriere originală: Δημητηρ (greaca veche). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Israelului. curajos”. Înseamnă „puternic.

dee-AH-nah (germană). Un purtător notabil a acestui nume a fost Diana Spencer (1961-1997).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Un purtător notabil a acestui nume a fost filosoful francez Denis Diderot (1713-1784). DIANA ( f ) Scriere originală: Диана (rusă). însemnând „divin. DESPINA ( f ) Provine din limba greacă semnificând amantă. DESIDERIU ( m ) Derivat din latină desiderium „dor. DENISA ( f ) Forma feminină pentru DENIS (forma medievală pentru DIONYSIUS). construit în cca 220 ani. adesea identificată cu zeiţa greacă Artemis. DINA ( f ) Pronunţie: DIE-na Varianta pentru DINAH Scriere originală: ‫( ִיָה‬ebraica veche) ‫דּנ‬ Pronunţie: DIE-nə (în engleză). care înseamnă „Maria Îndurerată”. María de los Dolores. ceresc”. Înseamnă „judecat” în ebraică. iubită. Prinţesă de Wales. 215 . Diana a fost zeiţa romană a lunii. înrudit cu dyeus (vezi ZEUS). Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a ultimului rege al Regatului Lombard. dorinţă”. luat de la titlul spaniol al Fecioarei Maria. Cel mai notabil templu al ei este cel de la Ephesus – una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. DORA ( f ) Prescurtare de la Teodora. DOLORES ( f ) Înseamnă „supărare/durere”. devenind deosebit de popular în America în anii 1920 şi 1930. DINU ( m ) Forma românească de alint pentru CONSTANTIN. vânătorii. pădurii şi naşterii. DOINA ( f ) Provine din limba română. Pronunţie: die-AN-a (engleză). Probabil origine indo-europeană. Acest nume a fost folosit în lumea vorbitoare de limbă engleză din secolul al XIX-lea. de la cuvântul care desemnează un anumit tip de „muzică populară”.

izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru. sfânt militar din veacul al III-lea care a 216 . de la dorogo „preţios” combinat cu mir „pace”.Dr. Prenume de origine greacă: a) apartenenţa la grupul etnic al „Dorilor”.Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. de = pământ şi meter = mamă. Origine slavă. Înseamnă „preţios şi paşnic”. Forma românească pentru DORIAN. DRAGOŞ ( m ) Forma prescurtată pentru DRAGOMIR. Compus din: doron = dar şi theos = Dumnezeu. A fost folosit prima oară de Oscar Wilde în romanul „Portretul lui Dorian Gray” (1891). izvorâtorul de Mir. DORIAN ( m ) Pronunţie: DOR-ee-an. DORINA ( f ) Forma feminina romana pentru DORIAN DOROTHEA ( f ) Dorotheos = darul lui Dumnezeu. Derivă de la cuvântul „dor”. inclusiv fondatorul ordinului dominican de călugări. Mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. semnificând pământul mamă. Personalităţi care au purtat acest nume: . DRAGOMIR ( m ) Scriere originală: Драгомир (sârbă. zeul agriculturii. DORIN ( m ) Provine din cuvântul grecesc doros = dar şi cuvântul francez auriu. a fost un martir creştin. Poate deriva de la latinul Dorianus. DORU ( m ) Origine românească. sau b) derivat din „theodor” („darul Domnului”). Acest nume a fost dat în mod tradiţional copiilor născuţi duminică. fiind utilizat în principal de către catolici. DOMNICA ( f ) Varianta feminină a numelui DOMINIC. de la numele tribului grec (dorienii). DUMITRU ( m ) Corespunde zeului grec „Demetrius”. bulgară). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA DOMINIC ( m ) De la numele latin Dominicus „lord al Domnului”.

2. atât în Biserica Ortodoxă. Dimitrie (5. se sărbătoreşte la data de 26 octombrie. În Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică de rit bizantin.09.395).d. Mitru (244) şi Mitache (103). Dumitru la 8 noiembrie.Dumitru (Dimitrie) C.Catherine de Aragon n. din cele 337. Brătianu. Dumitriţa (6. 25. Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur” şi au schimbat scrierea de la Katerina la Katharina. Mitu (533). Anglia) a fost fiica regelui Ferdinand de Aragon şi a reginei Isabella de Castilla. A fost 217 . In timpul său a avut loc o apropiere între biserica ortodoxă şi cea romano-catolică. 29. Acei creştini ortodocşi care respectă calendarul iulian îl sărbătoresc pe Sf.01. la Vatican.590). papei Ioan Paul al II-lea. Isabella de Valois a fost regină a Angliei din 1396 până în 1400. în 1987.04.1892. n. Mita (4.409).292). . mama regelui Henric al VI-lea al Angliei şi prin căsătoria secretă cu Owen Tudor.1380. bunica regelui Henric al VII-lea al Angliei.1991). . majoritatea poartă numele Dumitru (275. cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32. Mitruţ/Mitruş (495). . cât şi în Biserica Catolică de rit bizantin şi de rit roman. Sora mai mare a Caterinei. Brătianu. De asemenea. ECATERINA ( f ) Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine).1914 în Istanbul .092). a fost o mistică dominicană. a fost de la 16 iulie 1972 până în 1991 patriarh în Constantinopol fiind predecesorul lui Bartolomeu I. Personalităţi care au purtat acest nume: . 7. Mitică (8. sau de la numele egiptean care înseamnă „sfinţirea numele tău”. Sărbătorirea onomasticii: Potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). Marele Mucenic Dumitru este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinţi militari.Demetrios I (Dimitrios Papadopoulos).03.1485. majoritatea sunt bărbaţi (292. precum şi în Biserica Catolică de rit roman. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1.1347 . Dumitrana (354). Dintre aceştia.10. Demetra (331) şi Dimitriţa (44).d.168). A fost fiul stolnicului Constantin Brătianu şi fratele liberalului Ion C. Este venerată ca sfântă în Biserica Catolică şi a fost declarată Doctor al Bisericii. 1818. a fost un diplomat şi om politic român. a făcut o vizită cu însemnătate istorică din punct de vedere religios. 8.Caterina de Valois (27 octombrie 1401 – 3 ianuarie 1437) a fost regină a Angliei din 1420 până în 1422.1536 . care provine de la εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi” sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortura”. în cetatea Tesalonic. Spania .271). n.471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trăit în vremea împăraţilor Maximian şi Diocleţian.d. în anul 2010.736). A fost fiica regelui Carol al VI-lea al Franţei. 15.12. A fost martirizat pe la anul 306. . Bucureşti). Piteşti şi d. soţia regelui Henric al V-lea al Angliei.06.Ecaterina de Siena (Caterina Benincasa) n. ca soţie a lui Richard al II-lea al Angliei. care se bazează pe statisticile existente la nivel naţional. 8.

Polonia . rusă). spaniolă).d. sub numele Catherine de Médicis.1507 – 12.11. Henric o descria ca pe „un trandafir fără ghimpi”. ye-LYE-nah (rusă). pază”.d.11. care îi va succede la tron tatălui său. .1705). Origine engleza veche.04.Dr.1729. a fost soţia regelui Carol al II-lea al Angliei. pe când el avea 49 de ani. Este derivat de la grecescul ‘Ελενη (Helene). În 1540. 21. Eddy. Pronunţie: e-LE-nah (italiană. cunoscută ca Mary cea sângeroasă.Caterina de Austria. născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst. A fost regina Franţei şi soţia regelui Henric al II-lea al Franţei. Edvard. Edo. 31. a purtat numele de Caterina Maria Romola di Lorenzo de'Medici. Forma românească şi rusească pentru EDWARD (Eduard).1638 – d. 13. A fost regentă a Portugaliei în timpul minoratului nepotului său din 1557 până în 1562. La aceel moment.Ecaterina de Braganza ( în portugheză Catarina de Bragança).01. 5. tatăl său fiind fratele mai mic al Ducelui de Norfolk. .01. Édouard. ELENA ( f ) Scriere originală: Елена (bulgară. n. Catherine era şi verişoară cu Anne Boleyn. Henric al VIII-lea al Angliei îşi căuta o nouă soţie. . derivat de la ead „bogat. n. iar mai târziu a trăit în Franţa. Ede.Caterina de Medici. torţă” sau „descărcare electrică” sau posibil de la σεληνη (selene) „lună”. care avea 15 sau 16 ani. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătorită succesiv cu 2 fii ai regelui Henric al VII-lea al Angliei: mai întâi cu Arthur. 6. Eddi. Variante a numelui Eduard: Edik. . binecuvantată”. prinţ de Wales.Ecaterina cea Mare.1796.12. EDUARD ( m ) Înseamnă „pază bogată. probabil de la ‘ελενη (helene) „rază de soare. Florenţa . După divorţul de Anne de Cleves.1578) a fost soţia regelui Ioan al III-lea al Portugaliei. Edja.Catherine Howard. 14. . 218 . Sfântul Edward Mărturisitorul a fost rege al Angliei scurt timp înainte de cucerirea normandă. Edu. macedoneană. 25. numită şi Caterina de Castilia sau Caterina de Burgundia n. binecuvantat” şi weard „gardă.02. Sankt-Petersburg. apoi cu Henric. a fost împărăteasă a Rusiei de la 28 iunie 1762 până la moartea sa. Varianta rusească de scriere pentru YELENA. Blois). Este unul dintre puţinele nume din engleza veche folosit în toată Europa. Scriere originală: Эдуард (rusă). S-a născut în cea mai renumită familie nobilă a Angliei. n.1589. Edi. Eddie. i-a cerut mâna lui Catherine. Rusia. Stettin. a fost cea de-a cincea soţie a regelui Henric al VIIIlea al Angliei. Edward.04. A fost mama reginei Maria I a Angliei. precum şi mamă a încă trei regi aparţinând Casei de Valois.1519. decedat la foarte scurt timp după căsătorie. Scoţiei şi Irlandei.

care. Plecarea Elenei cu Paris la Troia are drept rezultat războiul troian. . o scândură cu inscripţia lui Pilat şi cele patru piroane care străpunseseră corpul Domnului. Deiphobos. iar acesta a înviat în momentul atingerii de Crucea Domnului.Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei (în limba rusă.12. a fost al patrulea copil al Marelui Duce. fiul regelui acestei cetăţi şi pentru a o recupera pe Elena. cunoscută şi ca Elena Doamna. Împărăteasa Elena a înfăptuit pelerinajul în Palestina şi în provinciile răsăritene. Regele Spartei.000 de romani isi serbeaza onomastica vineri. Povestea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul a fost următoarea: după multe cercetări şi în urma săpăturilor au fost găsite trei cruci.Elena Cuza (n. pentru a se putea căsătorii cu Teodora. dar aproape de fiul său. Grecii au pornit războiul împotriva Troiei pentru a-l pedepsi pe Paris. la fel ca şi Elena care nu s-a mai recăsătorit. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. iar mai târziu se împacă cu Menelau redevenindu-i soţie. tatăl ei pământesc. Împărăteasa Elena a ridicat Biserica Sfântului Mormânt şi a zidit mai multe lăcaşuri sfinte. şi adusă acasă de fraţii săi Castor şi Pollux. Revine în Sparta. mai târziu Ţarul Pavel I al Rusiei şi a celei de-a doua soţii Sophie Dorothea de Württemberg.1803). divorţează în anul 293. de împărăteasa Elena. care i-o dăruise ca răsplată după arbitrajul favorabil în cazul mărului discordiei. fiind o femeie deosebit de credincioasă.09. 248 . Turcia). . era în mitologia greacă fiica lui Zeus şi a Ledei. sunt: . găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. Este răpită de Paris cu încuviinţarea zeiţei Afrodita. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. Великая Княжна Елена Павловна). fiindu-i atribuite găsirea moaştelor Sfintei Cruci a lui Hristos şi aflarea rămăşiţelor celor trei magi. pe care le-a înfrumuseţat cu podoabe şi le-a oferit numeroase bogăţii.Elena (Helena) în limba greacă: λένη. de Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati Constantin si Elena. 2 aprilie 1909). Generalul roman Constantiu Chlorus. Aproximativ 1. o căsătoreşte cu Menelau.329 în Nicomedia. ci traieşte departe de atenţia publică. fiica vitregă a lui Maximian. ea a fost răpită de către Tezeu. S-a născut la Soleşti 219 .1784 – 24. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). revenind apoi la Constantinopol şi aducând o parte din lemnul Sfintei Cruci. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c.Flavia Iulia Helena. cu care Elena are o fiica. la îndemnul împăratului Diocleţian. 24. dar după moartea lui Menelau este izgonită de fiii acestuia şi moare la Rhodos. regina Spartei.800. „cea mai frumoasă dintre muritoare”. n. A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. care durează zece ani. Copilă fiind.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele Elena. în onoarea mamei sale. a fost soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. i-a ajutat pe cei nevoiaşi şi pe orfani. În timpul războiului. 17 iunie 1825-d. . i-a schimbat numele în Helenopolis. Paris moare iar Elena se căsătoreşte cu unul dintre fraţii lui. Hermione. Pentru a se putea afla care dintre cele trei era adevărata cruce pe care a fost răstignit Hristos acestea au fost atinse pe rând de trupul unui mort ce urma să fie îngropat. azi Izmit.

138 poartă prenumele de Elena.343 poartă prenumele de Lenuţa. Leslie Medforth-Mills(8 decembrie 1942 . Elena Rosetti era fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a soţiei sale Catinca. 28.2010. 65. S-a născut la Lausanne. recunoscută.2 februarie 2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham şi ulterior la Biserica Ortodoxă Estică din Lausanne pe 24 septembrie acelaşi an. 220 . (n.1982. 4 ianuarie 1989). 80.05.439 se numesc Nuţi. şi a divorţat pe 28 noiembrie 1991. pe 1 aprilie 1985) şi Elisabeta Karina de Roumanie (n. a lui Carol al II-lea e cea mai puţin cunoscută dintre reginele României.362 poartă prenumele de Costin.054 poartă prenumele de Constantina.11. Principe al Romaniei (n. în familia Rosetti şi a murit la Piatra-Neamţ. pe care o folosea cu deosebită eleganţă în corespondenţa întreţinută cu prietena sa Hermiona Asachi. 19.628 poartă prenumele de Leana.982 sunt femei. Principesă de Grecia şi Danemarca. 129. 34.1950) este fiica regelui Mihai. Ziua onomastică: Constantin şi Elena. când cei doi soţi sau despărţit.Dr. fiind înmormântată la Soleşti.791 de Constanţa.424 de români care şi-au serbat onomastica. Atena. franceza. aproximativ 1. în Elveţia şi pe 20 iulie 1983 s-a căsătorit cu Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (judeţul Vaslui).681 poartă prenumele de Costică. La data de 21. . Elena a învăţat limba germană şi. Elena a fost fiica lui Constantin I.162 poartă prenumele de Costel. în 1925.1896. Tot la data de 21. au fost sărbătoriţi şi 650. la moşia de la Şcheia a unchiului său Constantin Sturdza.Majestatea Sa Elena. Theodor şi Dumitru.824. Nicolae. din cei 1. se sărbătoreşte la 21 mai. Principesă de Grecia şi Danemarca. 15. Principesă a României. împreună cu copiii acestuia şi ai altor rude apropiate.11. 2. după severele principii pedagogice ale vremii. Căsătoria n-a durat decât până în 1928. după cea dintâi abdicare a lui Carol. alături de cei trei fraţi: Constantin. născută Sturdza. cu guvernante şi profesori străini.442 de bărbaţi.598 poartă prenumele de Ileana.05. Grecia d. 4. mai ales. sub supravegherea directă a mamei. Din teritoriu fac parte şi insulele Ascension şi Tristan da Cunha. 1. Elveţia). Regina-mamă a României. Lausanne.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. De la şapte ani îşi continuă studiile particulare. din care 890. 54. Pe data de 10 martie 1921 s-a căsătorit cu viitorul rege Carol al II-lea al României şi pe data de 25 octombrie 1921 s-a născut Mihai al României. în largul coastelor Africii.022 poartă prenumele de Constantin. Cuplul are doi copii. Astfel.2010.Principesa Elena a României. Primeşte de mică o educaţie aleasă. Copilăria şi-a petrecut-o la moşia părinţilor de la Soleşti. din care 505. iar 1. Face parte ca teritoriu dependent din Teritoriile britanice de peste mări. Regiuni geografice: Sfânta Elena este o insulă în Atlanticul de Sud. iar 302 poartă numele de Costelus. Principesă de Hohenzollern (n. a fost soţia lui Carol al II-lea al României şi mama regelui Mihai I al României. Soţia oficială. născută Alteţa Sa Regală Elena.05. regele Greciei şi a soţiei sale.173. Sofia de Prusia. în ţinutul Vasluiului. . 28.

Derivă de la „Aemilus”. EMANUEL ( m ) Pronunţie: e-MAH-nuw-el. Ionică şi Mediterană. Elena. EMERIC ( m ) Varianta în limba franceză pentru EMMERICH.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Grecia (greacă Ελλάς/Ellás. ELISABETA ( f ) Provine din ebraică „cea care îl cinsteşte pe Jehova”. EMIL ( m ) Scriere originală: Емил (bulgară. poloneză). germană şi română pentru EMMANUEL. poloneză). este un satelit natural al planetei Saturn. alternativ Saturn XII. Grecia este situată în Peninsula Balcanică. Ελλάδα/Elláda) sau Republica Elenă (greacă Ελληνική Δημοκρατία/Ellinikí Dhimokratía) este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic. în timp ce forma greacă apare în Noul Testament. Forma feminină pentru EMIL. însemnând „rival”. Elisheva fiind soţia lui Aron. „Dumneuzeul meu este un jurământ” sau poate „Dumnezeul ַ ֶ ‫ֱל‬ meu este abundenţa”. dornic/nerăbdător/zelos”. 221 „rival/ . A fost numele prevestit al lui Mesia în Vechiul Testament. Pronunţie: E-meel (germană. e-MEEL (engleză). ELVIRA ( f ) Provine de la „ali wer”. sau din spaniolă „cea măreaţă” sau „cea care păstrează”. la sud de Bulgaria. Varianta în limba scandinavă.676 km la Mările Egee. Derivă de la Ελισαβετ (Elisabet). timp în care şi-a răspândit influenţa pe trei continente. Grecia are o istorie lungă şi bogată. ELEONORA ( f ) Varianta în limba italiană. EMILIAN ( m ) Forma elaborată pentru EMIL. Forma ebraică apare în Vechiul Testament. Înseamnă „Dumnezeu este cu noi” în ebraică. o frază din germana antică ce înseamnă „întradevăr străin”. Uniunii Europene şi a zonei euro. forma greacă pentru numele ebraic ‫„( א ִישׁבע‬Elisheva”). Elisabet fiind mama lui Ion Baptistul. nume latin care înseamnă. Are un litoral de 13. derivat de la latinul aemulus. EMILIA ( f ) Pronunţie: e-MEEL-yah (italiană. germană. spaniolă. română şi poloneză pentru ELEANOR (Eleonora). sârbă). Considerată de mulţi drept leagănul civilizaţiei occidentale. FRI Macedonia şi Albania şi la vest de Turcia.

222 . ceea ce poate însemna „vacă” sau „cerb”. limba engleză. Pronunţie: EM-ə (în engleză). Enéh. germană. cehă. spaniolă. slovenă. Varianta feminină a numelui ERNEST.lea. care este format din ei „totdeauna sau veşnic” şi ríkr „conducător”. ERNEST ( m ) Pronunţie: UR-nest (engleză). Iniţial a fost o formă prescurtată a numelor care încep cu ermen. ERICA ( f ) Pronunţie: ER-i-ka (engleză). română. maghiară. derivat din eornost „seriozitate. ERZSEBET ( f ) Utilizare: maghiară. Acesta a fost introdus în Anglia de către Emma de Normandia. De asemenea în latină înseamnă „buruiană”. Acest nume se bazează pe numele mamei legendare a poporului maghiar. care are sensul „întregi” sau „universal”. Origine germană. Varianta feminină a numelui ERIK. Pronunţie: E-ree-Kah (în germană). a fost un purtător celebru a acestui nume. ERIKA ( f ) Utilizare: scandinavă. Autorul şi aventurierul american Ernest Hemingway (1899-1961). germană. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EMMA( f ) Utilizare: engleză. Eiríkr inn Rauda (Eric cel Rosu). E-mah (în germană). Forma feminină pentru ERIC. finlandeză. Varianta maghiară a numelui ELIZABETH. Derivă din limba norvegiană de la Eiríkr. er-EEK (franceză). ENIKO ( f ) Utilizare: maghiară. care a fost soţia regelui Ethelred II. Numele a fost adus în Anglia de invadatorii danezi. finlandeză. onestitate”.Dr. italiană. franceză. După cucerirea normandă acest nume a devenit comun în Anglia. a fost exploratorul care a descoperit Groenlanda (secolul al XX .lea). Acest nume a fost folosit de Oscar Wilde în comedia ”Importanţa de a fi Ernest” (1895). ERNESTA ( f ) Utilizare: italiană. ERIC ( m ) Pronunţie: ER-ik (engleză). Creat de poetul maghiar Mihály Vörösmarty în secolul al XIX .

românească. 223 . Numele a fost folosit ocazional în timpul Evului Mediu. E-va (engleză). ‫ַוּ‬ Pronunţie: EEV (în engleză). Aceasta a fost numele a mai multor sfinţi. EUSEBIU ( m ) Ευσεβιος în greaca veche. cehă şi slovacă pentru EUGENE. A devenit mai popular în parte datorită faimei Prinţului Eugen de Savoia (1663-1736). care a fost derivat din cuvântul grecesc ευγενης (eugenes) care înseamnă „bine născut”. De la numele ebraic ‫( חָה‬Chawwah). EUGENE ( m ) Pronunţie: YOO-jeen. şi cuvântul ebraic ‫( היח‬chayah) „a trăi”. EVE ( f ) Scriere originală: ‫( חָה‬ebraică veche). în timpul Evului Mediu. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a patru papi. ESTER ( f ) Varianta în limba spaniolă pentru ESTHER. care înseamnă „cea senină”. Ea a fost ceea care a dat fructul interzis lui Adam. Pronunţie: E-vah (italiană. EUFROSINA ( f ) Provine din grecescul „Euphrosyne”. Varianta în limba engleză pentru Eugeniu. Forma latină pentru EVE şi varianta rusească de scriere pentru YEVA. Derivat din greacă ευσεβης (eusebes) care înseamnă „pios”. un general francez-născut care a servit Imperiului Austriac. care a fost derivat din cuvântul ‫ַוּ‬ ebraic ‫( הוח‬chawah) „a respira”. E-fah (germană). bine” şi γενης (gene) „născut”. forma latină a numelui grecesc Ευγενιος (Eugenios).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ESMERALDA ( f ) Provine din limba spaniolă şi are înţelesul de smarald. AY-vah (daneză). EUGENIA ( f ) Varianta feminină a numelui EUGEN. Eva şi Adam au fost primii oameni. rusă). Un purtător notabil a fost dramaturg american Eugene O'Neill (1888-1953). EV (în franceză). Acest nume nu a fost foarte folosit în Europa de Vest. Varianta în limba maghiară de EVE. EUGEN ( m ) Varianta germană. Conform Vechiului Testament Cartea Genezei. spaniolă). EVA ( f ) Scriere originală: Ева (bulgară. Acesta este compus din elementele: ευ „bun. urmare a cărui fapt au fost expulzaţi din Grădina Edenului.

EWA ( f ) Utilizare: poloneză. dar. Forma poloneză a numelui EVE. care a fost derivat din Fabius. Sfântul Papă Fabian a fost înmormântat în catacombele Sfântului Calist. EVELYN ( f ) Utilizare: engleză. În limba maghiară este diminutiv al numelui EVE. maghiară. dar acum este considerată ca fiind un nume feminin din cauza asocierii cu numele Evelina. Ciprian. EV-lin (în engleză). nu era doar părerea creştinilor. Sf. Înainte de a fi ales pe tronul pontifical. FABIA ( f ) Forma feminină pentru FABIUS. Fabian (n. 224 . de care s-a îngrijit în mod deosebit. “Urmându-l pe istoricul Eusebiu (265-340). Roma) a fost Papă al Romei în perioada 10 ianuarie 236 . FABIAN ( m ) De la „Fabianus”. nu numai pentru inovaţiile în domeniul administrativ. Pronunţie: E-vah. martir şi sfânt.20 ianuarie 250. portugheză. Papa Fabian a fost una dintre primele victime ale persecuţiei împăratului Decius din anul 250. însuşi împăratul afirmase că ar fi preferat să aibă ca adversar un alt împărat. a ajuns să fie preţuit de toţi. urmându după Papa Anteriu. 250. Când a fost utilizat pentru prima dată ca nume a fost mai comun pentru băieţi. Provine din latinescul avis care înseamnă pasăre. ? . era aproape necunoscut. Fabian şi-a dobândit în curând faima de bun organizator. Pronunţie: EV-ə-lin (în engleză).d. Odată ales. dar şi prin contribuţiile sale doctrinale. îndeosebi în controversele ce aveau loc în sânul Bisericii din Africa. germană. Provine din numele Aveline. după cum reiese dintr-o notă scrisă de sf. A fost ales în anul 236 Episcop al Bisericii din Roma. EVITA ( f ) Utilizare: spaniolă. decât să aibă în Roma un episcop asemenea lui Fabian. Este diminutiv al numelui EVA. legenda povesteşte că o porumbiţă albă s-ar fi aşezat pe capul lui Fabian în timp ce acesta asista la adunarea creştinilor care trebuiau să desemneze candidatul la înaltul oficiu de Păstor suprem al Bisericii. ÉVIKE ( f ) Utilizare: maghiară.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EVELINA ( f ) Vriantă a numelui EVELYN.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Împrejurările extraordinare ale alegerii lui ca Papă sunt povestite de Eusebiu de Cezareea (Hist. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. Pronuntie: FER-dee-nahnt (germană. Utilizare: germană. Acesta a fost folosit în Anglia încă din Evul Mediu. felee-SYAH-nu (spaniolă latino-americană). pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Un purtător renumit al acestui nume a fost compozitorul german din secolul al XIX – lea. Quintus Fabius Maximus a fost general roman care a folosit tactici de amânare pentru a opri invazia duşmanilor. olandeză. FUR-di-NAND (în engleză). spaniolă. ţările scandinave. Pronunţie: fe-lee-CHYAH-nu (italiană). olandeză). franceză. Felix Mendelsohnn. care a fost derivat din latinescul faba „fasole”. un derivat de FELIX. FABIANA ( f ) Forma feminină pentru Fabianus (vezi FABIAN). engleză. apare în Noul Testament aparţinând guvernatorul Iudeii. română. engleză. fiind popular printre primii creştini. de către Sulla primul general roman. 29). care a fost el însuşi derivat de la numele roman FELIX . 225 . FEE-liks (în engleză). FERDINAND ( m ) Utilizare: germană. fe-lee-THYAH-nu (spaniolă). FELICIANO ( m ) Utilizare: italiană. deşi acesta a fost mai popular în Europa continentală. Forma feminină a numelui latin Felicius. suedeză. slovenă.. FELICIA ( f ) Utilizare: engleză. FELICIAN ( m ) Forma românească pentru FELICIANO. română. Fay-liks (olandeză). portugheză. Acesta a fost dobândit ca o poreclă. spaniolă. FELIX ( m ) Pronunţie: FE-liks (în germană). Origine latină. FANE ( m ) Varianta românească de alint pentru ŞTEFAN. maghiară. VI. română. FABIUS ( m ) Nume de familie. Eccl. patru papi şi compozitorul german Felix Mendelssohn (1809-1847). olandeză. cehă. Este forma italiană a numelui roman Felicianus. nume care înseamnă „fericit/norocos/fertil”. fiind purtat de către mai mulţi sfinţi. română. De asemenea.

A fost purtat de şase regi din Franţa şi cinci regi din Spani. compus din φιλος (philos) "prieten" si ‘ιππος (hippos) "cal". cehă. Vespasian. FERNANDO ( m ) Pronunţie: FER-NAHN-do (spaniolă). FLORIAN ( m ) Pronunţie: FLO-ree-ahn (germană). este patronul Poloniei şi Austriei. maghiară. în primul rând. fiind preluat şi de familiile regale ale Spaniei. FLAVIUS ( m ) A fost un nume de familie roman. numit Fernão de Magalhães în limba portugheză. FILIP ( m ) Scriere originală: Филип (bulgară.Dr. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui FERDINAND. poloneză. Numele apare în Noul Testament. curajos”. fiind folosit cu regularitate în Anglia în timpul Evului Mediu. finlandeză. sârbă. ce însemna „de aur” sau „păr blond”. inclusiv Filip al II – lea. română. şi al doilea. A fost numele de familie a mai multor împăraţi romani din primul secol. Forma feminină pentru FLAVIUS. spaniolă). "prietenul cailor". Un purtător faimos a fost poetul Sir Philip Sidney (1554-1586). Portugaliei şi României. FLAWR-yahn (poloneză). 226 . slovenă. Sfântul Florian. De la numele roman Florianus. FLAVIU ( m ) Forma românească pentru FLAVIUS. macedoneană. un martir al secolul al III -lea. Utilizare: scandinavă. un personaj important în biserica creştină cunoscută sub numele de Philip Deacon. tatăl lui Alexandru cel Mare. croată. Titus şi Domitian. de la latinul Flavus „galben. care a fost conducătorul primei expediţii care a navigat în jurul pământului. FLAVIA ( f ) Pronunţie: FLAH-vyah (italiană. Acest nume a fost iniţial utilizat mai frecvent în rândul creştinilor din Estul Europei. Derivă de la grecescul Φιλιππος (Philippos). slovacă. auriu”. derivat de la latinul FLORUS. Aceasta a fost numele a cinci regi ai Macedoniei. devenind comun în rândul familiei regale de Habsburg. Vizigoţii au adus numele şi în Peninsula Iberică. sârbă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De la Ferdinando. bulgară. spaniolă vechea formă a unui cuvânt germanic compus din elementele: farði care semnifică „călătorie” şi NAND care semnifică „îndrăzneţ. Sfântul Filip care a fost unul din cei doisprezece apostoli. Un purtător notabil a acestui nume a fost exploratorul portughez Ferdinand Magellan (1480-1521). macedoneană).

care înseamnă „floare”. Datorită renumelui Sfântului Francisc de Assisi. împăratul Carol al V-lea l-a propus pentru demnitatea de Cardinal. înţeles păstrat şi astăzi în multe expresii. ceea ce însemna „francez”. Zissi. „Missa sine nomine”. În anul 1550. domnişoară de onoare la curtea împărătesei Isabela. ulterior a fost folosită şi ca nume personal. Fanny. 227 . Fradu. etc. Regina Isabela moare la 1 mai 1539. Prenumele de Francisc provine de la numele purtat de tribul germanic al francilor. iar în 1546 a murit şi soţia lui. Francesa. Franţiska.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI FLORIANA ( f ) Forma italiană feminină pentru FLORIAN. cinstit. a devenit un prenume foarte îndrăgit. cu care a avut opt copii. Francisc Borgia s-a născut la Gandia. fără ascunzişuri”. scriind diferite compoziţii pentru orgă şi chiar o Liturghie. Într-o expediţie militară nefericită Francisc Borgia. în ziua de 28 octombrie 1510. dedicându-se vieţii sufleteşti. FLORUS ( m ) Nume de familie roman care a fost derivat din latinul flos. Frenţe. dintre care unul opreşte în mod expres acceptarea oricărei demnităţi bisericeşti.. Franzi. o tânără portugheză. dar el a refuzat cu hotărâre şi pentru ca renunţarea să fie fără apel. una dintre familiile mari ale Spaniei secolului al XVI-lea şi să contribuie la viaţa creştină. lângă Valencia. a făcut legământul voturilor simple ale Societăţii lui Isus. Derivate ale numelui Francisc din onomastica românească veche s-a păstrat numele Frâncu. înţelesul originar al cuvântului franc este acela de „liber. iniţiată de către Sfântul Ignaţiu de Loyola. (tatăl său. La vârsta de nouăsprezece ani s-a căsătorit cu Eleonora de Castro. FLORIN ( m ) Forma românească pentru FLORIAN. iar la data de 16 mai a intrat pe porţile oraşului Toledo aducând rămăşiţele pământeşti ale împărătesei. Frangulea. a fost primit în Ordinul Iezuit după ce a renunţat la ducatul de Gandia. FRANCIS ( m ) Varianta în limba engleză a latinescului Franciscus. duce de Gandia). Sfântul Francisc Borgia (1510-1572). Ferenţ. Renţea. arătând o persoană care făcea parte dintre francezi sau avea simpatie faţă de Franţa ori poporul francez. s-a îmbolnăvit fiind nevoit să renunţe la unele activităţi. avea să repare onoarea familei Borgia. având şi femininul Francisca. în timpul petrecerilor anuale. curajos. iar după sfinţirea ca preot. Forma „francisc” se folosea ca adjectiv. prilejuite de adunarea Cortesurilor (Parlament). 10 octombrie (calendarul latin) Un strănepot al lui Alexandru al VI-lea (1431-1503). în alte limbi întâlnim: Franţ. cu derivatele Frâncea.

spaniolă. din limbile română. GENOVEVA ( f ) Variantă a numelui Genevieve. Scriere originală: Гаврил (bulgară). Γαβριηλ (greaca veche). Trupul său. slovacă. Γαβριηλ (greacă). GABRIELA ( f ) Forma feminină pentru GABRIEL. Scriere originală: ‫( גּב ִיאל‬ebraică veche). Forma maghiară pentru JASPER. anunţând naşterea lui Ioan şi a lui Isus. iar în 1671 a fost ridicat la cinstea sfintelor altare. păstrat în biserica părinţilor iezuiţi din Madrid. gayBree-əl (în engleză). Conform tradiţiei islamice el a fost îngerul care a dictat Coranul lui Mohamed. poloneză. A redactat tratate de viaţă spirituală. care semnifică „femeie din trib”. bulgară. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moartea Sfântului Ignaţiu. Forma românească de alint pentru GABRIEL sau GABRIELA. GEORGE ( m ) Pronounţie: JORJ (engleză). Francisc Borgia a fost beatificat în anul 1624. în noaptea de 30 septembrie 1572. Acest nume a fost folosit ocazional în Anglia încă din secolul al XII . catalană. care provine de la transformarea nmelui Genovefa. însărcinare ce a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii. GÁSPÁR ( m ) Din limba maghiară. ţările scandinave. germană. El apare atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. GABRIEL ( m ) Pronuntie: GA-Bree-EL (în franceză). adevărate izvoare de evlavie către Isus din Sfântă Euharistie şi către Preacurata Fecioară Maria. română. etc. GABI ( m şi f ) Pronuntie: GAH-bee (germană). a fost carbonizat într-un incendiu din luna mai 1931. a fost ales superior general al iezuiţilor. cehă. nume ebraic ce înseamnă ֵ ‫ַ ְר‬ „omul puternic al lui Dumnezeu”. ֵ ‫ַ ְר‬ Derivă de la numele ebraic ‫( גב ִיאל‬Gavri'el). sârbă. croată şi ţările baltice. GAVRIL ( m ) Variantă a numelui Gabriel. finlandeză. engleză.Dr. iar cu două zile înainte de a muri a voit să viziteze sanctuarul Maicii Domnului de la Loretto. greacă. Гавриил (rusă). GAHP-ryel (poloneză).lea. un nume galic. GAHP-ree-el (în germană). portugheză. Gabriel a fost unul dintre cei şapte arhangheli în tradiţia ebraică. Utilizare: franceză. 228 . unde serveşte ca şi crainic de naşteri. forma germană de alint pentru GABRIELE si forma ungurească de alint pentru GÁBOR (masculin) sau GABRIELLA (feminin).

1989) şi cel de-al patruzeci şi unulea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1989 .George I (George Louis). A avut un rol decisiv în organizarea armatei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga (1777) şi Yorktown (1781).1993). primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii.1727. învingând armatele engleze după un război îndelungat (1775-1783).08. printr-un scor foarte strâns. În 1787.George Walker Bush.1820) a fost rege al Regatului Unit în perioada 1760-1820.05. . George al IV-lea (George Augustus Frederick). 29. a fost un general şi om de stat american.01. n. el însuşi derivat din elementele: γη (GE) „pământ” şi εργον (ergon) „muncă”. mandat care s-a terminat la data de 20 ianuarie 2009. Barack Obama. Personalităţi care au purtat acest nume. fiind reales la 2 noiembrie 2004 pentru a doua oară. n. 229 . agricultor”. 14.1732. n. George al II-lea. Mount Vernon. care înseamnă „fermier. În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor forţelor militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. A fost primul suveran al Regatului Unit din casa de Hanovra care a utilizat ca prima limbă engleza. (George Augustus). 11. guvernarea fiind controlată de facto de primul ministru.1762 – 26. hotărâtoare pentru obţinerea independenţei Statelor Unite ale Americii. George al III-lea a sprijinit lupta împotriva revoluţiei din Franţa.d. n. până la moartea sa. 4.1830). până la moartea sa. cu fiul său. Sir Robert Walpole. Virginia . care a fost derivat din cuvântul grecesc γεωργος (georgos).06. (George William Frederick). . Regi: . în statul Connecticut.1820. a fost rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi al Hanovrei din 29.06. ulterior. s-a născut la 6 iulie 1946.06.06.1727. În timpul domniei sale. Washington a fost preşedintele Convenţiei constituţionale care a adoptat Constituţia Statelor Unite ale Americii. 25 octombrie 1760.22. El a fost ultimul monarh britanic născut în afara Marii Britanii şi a fost renumit pentru numeroasele sale conflicte cu tatăl său şi. a fost rege al Marii Britanii şi Irlandei. George al III-lea. a fost rege al Marii Britanii şi al Irlandei din 1 august 1714 până la moartea sa. Duce de BraunschweigLüneburg (Hanovra) şi Prinţ Elector al Sfântului Imperiu Roman de la 11. coloniile engleze din America de Nord şi-au proclamat independenţa (1776) şi şi-au consolidat-o. Virginia).1660 . 10 noiembrie 1683 – d. Westmoreland. învingându-l pe democratul John Kerry. a fost cel de-al patruzeci şi treilea vicepreşedinte (1981 . n.1738 – d.01.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Derivă de la numele grecesc Γεωργιος (Georgios).02. 12. 12 iunie 1924 .1799. sunt: Preşedinti a Statelor Unite ale Americii: .George Washington.d.12. a fost al patruzeci şi treilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii în anul 2000. în vigoare şi astăzi.George Herbert Walker Bush. 28. (n. el a exercitat un control mic asupra politicii în timpul domniei sale. Massachusetts. Ca rege. militant şi factor activ în obţinerea independenţei faţă de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord. odată cu depunerea jurământului de către succesorul său.Milton. lucrător al pământului.

A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în 1936. a avut o serie de angajamente publice. moştenitorul tronului. Fiind cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea şi-a petrecut primii ani în umbra fratelui său mai mare. George I. istoric literar. violonist. clasicizantă. n.1865 . Franţa şi Rusia).1952) a fost rege al Marii Britanii. 19. şi au avut două fiice.d. George Călinescu.1936) a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor.1929.Dr. 12.11. alături de 230 . Charleston.d. Eduard. Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru. Poeţi: George Bacovia. publicist.02. 19.1845 – 18. Este autorul unor volume de versuri şi proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română. personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române. şi mai târziu ducele Albert de York. n. scriitor. de orientare. considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William Shakespeare. 26. n. Dublin . 2.03.10. West Virginia. a fost un scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez. Otopeni) a fost un critic. al Irlandei din anul 1936. Îşi datora numele de Albert faptului că s-a născut la 14 decembrie. 20. A servit în Marina Militară Regală în timpul primului război mondial şi după război. George Bernard Shaw. 3. Elizabeth (viitoarea regină Elisabeta a II-a) şi Margaret. soţul reginei Victoria. Bucureşti). n. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA George al V-lea (George Frederick Ernest Albert). Este considerat drept unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile. cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira.1950. este un compozitor american de muzică modernă şi de avangardă.1856.12. Este considerat cel mai important muzician român. care l-a detronat pe regele Otto. A fost primul împărat al Indiei şi primul rege al Statelor Libere Irlandeze.03. 14. Ayot Saint Lawrence. va cunoaşte treptat o receptare favorabilă. a fost un scriitor irlandez. Liveni.1899.d. laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925. Bacău . n. academician român. ziua comemorării decesului Prinţului Consort Albert. după unii critici.12.06.06. 24. care a fost creată din Casa de Saxa-Coburg-Gotha.d. Paris) a fost un compozitor. 6. Muzicieni: George Crumb. n.05. mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă.1881.01. Născut prinţ al Danemarcei. George Enescu. La început văzut ca poet minor de critica literară.1913) a fost rege al Greciei din 1863 până în 1913.d. pianist şi dirijor. Bucureşti . 1881.08.07.1965.iar în cercul familiei era chemat „Bertie”. n. 24. Numirea lui a fost sugerată şi susţinută de Marile Puteri (Marea Britanie. 1957. pedagog. după alţii doar italienizantă sau umanistă. S-a căsătorit cu Elizabeth Bowes-Lyon. Botoşani . n. George al VI-lea al Angliei (pe numele sau întreg Albert Frederick Arthur George).1955. in copilărie prinţ de York.1895 . 4. A fost cunoscut înainte de încoronare ca prinţul Albert. George avea numai 17 ani când a fost ales rege de Adunarea Naţională a Greciei.d. cât şi în calitate de critic de artă şi publicist politic. în 1923.

GEORGIANA ( f ) Forma feminină elaborată pentru GEORGINA. GERARD ( m ) Pronunţie: jə-RAHRD (în engleză).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu.d. la 23 aprilie. Missolonghi. Londra . mai bine cunoscută sub pseudonimul George Eliot. Derivat din limba germană compus din: ger care semnifică „suliţă” şi combinat cu hard care semnifică „puternic. 19. Călinescu. din ceata ostaşilor 231 .01.d. ger care semnifică „suliţă” şi þruþ care semnifică „putere”. Marian) Evans. a fost un poet român din Transilvania.1918. Sfântul Gheorghe s-a născut în Capadocia. al VI-lea Baron Byron.1824. 20. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.12. George Gordon Noel Byron. membru titular al Academiei Române din anul 1916. 22. după o modă destul de răspândită în perioada interbelică.1866. de neam strălucit şi luminat. purtătorul de biruinţă. generos”.d. Hordou. GHENADIE ( m ) Forma latinizată a numelui grecesc Γενναδιος (Gennadios). azi Coşbuc . Nuneaton/Warwickshire . a fost o romancieră din Anglia. care a fost posibil derivat din grecescul γενναδας (gennadas) „nobil. Mary Anne (Mary Ann.09. 22. comitatul Bistriţa-Năsăud. din părinţi creştini. GERTRUDE ( f ) Provine din limba germană semnificând suliţa puterii. Grecia). Londra). este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi romantici englezi. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. George Coşbuc. Bucureşti).05. n. GHEORGHE ( m ) Varianta în limba română pentru GEORGE. îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. GEORGETA ( f ) Varianta feminină românească pentru GEORGE.1788. 22. fiind mult mai folosit decât numele similar Gerald.11. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. cu care a fost adesea confundat. n. derivat din: ger care semnifică „suliţă” şi wald care semnifică „putere”.1819. GERALD ( m ) Din limba germană. Îşi semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G.1880. semnifică stăpânul suliţelor.04. curajos”. 9. Sfântul Ghenadie a fost un martir din Africa de Nord. n. În fiecare an.

iar sfânta Alexandra şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. a fost condamnat la moarte prin decapitare în anul 303. Menţionăm că Biserica creştină serbează ziua morţii sfinţilor ca ziua lor de naştere. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi. a Domnului Io Ştefan Voievod. care a fost pornită la vale şi care i-a rupt trupul în mai multe bucăţi. din cei care erau îngropaţi de multă vreme. iar crucea Sf. Reprezentarea Sfântului Gheorghe doborând balaurul. mai târziu. iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. În anul 1222. i s-a închinat sfântului slăvind Dumnezeirea lui Hristos. după care a fost aruncat într-o varniţă din care a ieşit sănătos. Lituaniei. nerănindu-l. Şi aceasta a făcut-o în anul 1500. luptătorule şi biruitorule. Gheorghe a devenit la rândul său general în armata lui Diocleţian. luând în râs pe cei ce credeau în ei. în ziua de 23 aprilie. l-a ales pe Sfântul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale şi al întregii ţări. primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob. aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Regele Edward al III-lea a înfiinţat “Ordinul St. Sfântul Gheorghe. steagul Angliei. După toate acestea iau încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge în timp ce l-au bătut. Înainte de a i se fi tăiat capul l-au lovit în pântece cu o suliţă. să fie pedeapsiţi cu moartea. dar cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. dar vârful suliţei s-a întors înapoi. iar Crucea Sfântului Gheorghe a devenit. În anul 303. Domnul Ţării Moldovei. împaratul a dat un decret prin care toţi creştinii erau obligaţi să se lepede de credinţa în Hristos şi să se închine zeilor.Dr. regele Angliei. în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor. din mila lui Dumnezeu. Richard Inimă de Leu. Magnenţiu a cerut ca Sfântul Gheorghe să învie pe un mort din mormintele de acolo. Apoi a fost legat de o roată ţintuită cu fiare ascuţite. cu vene de bou uscate. “Union Jack”. mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor. Amin. i-au pus lespezi de piatră pe piept dar fără să-l rănească. Serbiei. bucurie nespusă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ce se chemau tribuni. ca să Te preamărim în veci. iar suliţa i sa înfipt în trup. Văzând toate acestea împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. George”. Numai Fecioara Maria şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă. Maltei. prin rugăciune. a declarat că este creştin. mare Gheorghe. este prezentă şi pe Steagul Moldovei. Sfântul a făcut o rugăciune deasupra unui mormânt şi a înviat mortul care a trăit înainte de venirea lui Hristos. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul. fără de nici o milă. preluat după steagul de luptă al Sfântului Ştefan cel Mare. a curs sânge mult. în al 43 an al Domniei Sale“. Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfântului Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe: „O. Gheorghe (roşie pe fond alb) a apărut pentru prima dată ca steag al corabiei “Lyme Regis” in 1284. pentru că nu a vrut să jertfească zeilor. iar cei cer nu se vor supune poruncii. iar celor întristaţi. Însemnele Sfântului Gheorghe au fost introduse de Richard Inimă de Leu. Armeniei. Menţionăm că pecetea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei poartă chipul Sfântului Gheorghe. Marele Mucenic Gheorghe este considerat şi ocrotitorul Georgiei. pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine. La vârsta de 30 ani Sf. Steagul actual al Angliei (Union Jack) are la origine crucea Sfântului Gheorghe. 232 .

GIANCARLO ( m ) Utilizare: italiană. Iaşi . a fost un lingvist şi filolog român.d.2010.d. 1804. sunt: Gheorghe Călugăreanu.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. 1840 . 1921. în maghiară Dózsa György. GIANNI ( m ) Forma scurtă de GIOVANNI. din cei 950.d. GIL ( m ) Utilizare: spaniolă.430 poartă prenumele de Georgeta. Iaşi .472 poartă prenumele George şi 24. n. Gheorghe Doja. 1470. n. elev al lui Gheorghe Tattarescu. . 1912 .911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. 4. 16. membru titular al Academiei Române.04. „Portretul lui Tătărescu”.886 sunt bărbaţi. din care: 589.04. portugheză. 233 . n. Gheorghe Ioanid. cca.1893.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei. Gheorghe Bibescu. ClujNapoca. n. Combinaţie de Gianni şi CARLO.1972. Gheorghe Atanasiu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele de Gheorghe. Aniversarea onomasticii: Aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23. A făcut pictură religioasă în stilul neoclasicist al maestrului său.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe. Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.d. 759. a fost un pictor român. Gheorghe Ivănescu. 13. precum şi portrete şi tablouri de gen care vădesc preocuparea pentru studierea psihologiei modelelor şi capacitatea de evocare a atmosferei („Portret de cărturar”.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. Diminutiv a numelui GIOVANNA. membru titular al Academiei Române. Paris). 137.1902. cât şi de geometrie diferenţială şi topologie algebricǎ.1514.07.1976. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui Giles. (n. GIANNINA ( f ) Utilizare: italiană. „Atelierul pictoului”. a fost un mic nobil secui din Transilvania care a condus răscoala ţărănească contra marilor proprietari unguri de pământ din anul 1514 care-i poartă numele. Bucureşti) a fost un fizician şi geofizician român. 1873.11. 1904). Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.2010. a fost un matematician român. a fost domnitor în Ţara Românească. 20. 37. n.941 poartă prenumele de Geta.d. 141.04. A făcut studii de teoria funcţiilor de o variabilă complexă. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.07. 1987. 15. Craiova – d. Dintre femeile sărbătorite la data de 23.12.

garanţie. germanice Ancient Pronunţie: GIL-bərt (în engleză). care înseamnă „ostatic” sau „gaj”. GILDA ( f ) Provine de la cuvântul german auri care semnifică „sacrificiu. GIOVANNI ( m ) Utilizare: italiană. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA GILBERT ( m ) Utilizare: engleză . olandeză . Saint Giles este considerat patronul spiritual al persoanelor cu dizabilităţi. GIL-Bert (în germană). GISSELLE ( f ) Variantă a numelui Giselle. nume care înseamnă „fericit”. 234 . GISELLE ( f ) Derivat din cuvântul german gisil. Normanzii au introdus acest nume în Anglia. cunoscut sub numele de Gilbertines. valoare”. care este derivat din grecescul αιγιδιον (aigidion) însemnând „ied”. zheel-BER (în franceză). A fost purtat de fiica regelui francez Charles al III-lea. Pronunţie: jo-VAHN-nee. GIULIA ( f ) Variantă a numelui Iulia. unde a fost folosit foarte des. GINA ( f ) Variantă a numelui Georgiana. moment în care a fost folosit în Anglia. În franceza veche numele Aegidius a devenit Gidie şi apoi Gilles. Acest nume poate să fi fost iniţial o poreclă. franceză . germană . GILES ( m ) Provine din latinescul Aegidius. Forma italiană pentru Iohannes (vezi JOHN). Provine din latinscul Iucunda. angajament” şi beraht care semnifică „luminos”. de un britanic care a fost fondatorul ordinului religios. A fost purtat în secolul al XII – lea. ostatic. Personalităţi care au purtat acest nume sunt: pictorul Giovanni Bellini şi sculptorul Giovanni Bernini.Dr. Forma feminină a numelui italian JULIUS. GIOCONDA ( f ) Utilizare: italiană. Înseamnă „gaj luminos” sau „garanţie strălucită”. derivă din elementele: gisil care semnifică „gaj.

lea). inclusiv Sfântul Grigorie Thaumaturgus (secolul al III . care provine de la latinescul gratus. care înseamnă „cea graţioasă”. GRETA ( f ) Variantă a numelui Margareta. GIZELLA ( f ) Utilizare: maghiară. Un purtător faimos a acestui nume. GLORIA ( f ) De la o expresie latină ce înseamnă “glorie”. GRAZIELA ( f ) Provine din latinescul „graţia”. din epoca modernă a fost actorul american Gregory Peck (1916-2003).lea. De la numele roman Graţianus. GRAŢIAN ( m ) Pronunţie: GRAY-shən (în engleză). Varianta în limba maghiară a numelui GISELLE. GREGORY ( m ) Pronunţie: GREG-ə-ree. graţie”. un reformator şi Doctor al Bisericii.lea) şi Sfântul Grigorie de Tours (secolul al VI . ceea ce însemna „har. care a fost un nume grecesc Γρηγοριος (Gregorios). Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul al IV .lea). 235 . Varianta românească a numelui GREGORY. fiind purtat de către un număr mare de sfinţi. Acest nume a fost popular. GYÖRGY ( m ) Varianta maghiară a numelui George. precum şi de alţi 15 papi. Sfântul Grigorie de Nazianz (secolul al IV . Giuseppe Garibaldi (1807-1882) a fost un lider militar care a unit Italia în secolul al XIX . derivat din γρηγορος (gregoros) şi înseamnă „vigilenţi. Acest nume s fost purtat de către actriţa americană Gloria Swanson (1899-1983). Varianta în limba engleză a latinescului Gregorius. Papa Sfântul Grigorie I cel Mare. alerţi”.lea). GRIGORE ( m ) Utilizare: română. GYŐZŐ ( m ) Varianta maghiară a numelui Victor. Saint Graţian a fost primul episcop de Tours (secolul al IV-lea).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI GIUSEPPE ( m ) Varianta italiană a numelui de JOSEPH.

Scriere originală: ‫ חָן‬în ebraică. Shakespeare a folosit acest nume pentru Prinţul Danemarcei. HARALAMB ( m ) Forma românească pentru CHARALAMPOS. Este varianta scurtă a numelui JOHANNES. Înseamnă „harul lui Baal” de la fenicianul Hann „har”. HAMZA ( m ) Utilizare: Arabă. combinat cu λαμπω (lampo) „a străluci”. HANAN ( m ) Utilizare: textele biblice. Profetului Mohamed. combinat cu numele zeului Baal. derivat de la here = armată şi weald = conducător. 236 . Înseamnă „a străluci de fericire” de la grecescul χαρα (chara) „fericire”. Din engleza veche. Ionel TORJA HAMLET ( m ) Pronunţie: HAM-lət (în engleză). HANNIBAL ( m ) Pronunţie: HAN-ibəl (în engleză). Acest nume a fost purtat de pictorul renascentist Hans Holbein (14971543) şi scriitorul danez de basme Hans Christian Andersen (1805-1875). În ebraică înseamnă „milostiv”. HARALD ( m ) Varianta a numelui Harold. ‫. care a fost ucis în luptă. HANS ( m ) Pronunţie: Hahns (germană). HAROLD ( m ) Pronunţie: HER-əld. statornic”. GYURI ( m ) Varianta maghiară a numelui Gheorghe. HAR-əld. ‫ָנ‬ Pronunţie: HAY-nən (în engleză). ةزمح‬ Posibil derivat din cuvântul arab hamuza care înseamnă „puternic. Provine de la numele danez Amleth.Hr. Paraschiv PEŢU GYULA ( m ) Varianta maghiară a numelui Iuliu. numele Hereweald care însemna „conducătorul oştii”.Dr. Hannibal a fost general cartaginez care a ameninţat Roma în secolul al III – lea Î. Acesta a fost numele unchiului.

În legenda greacă Hector a fost unul dintre cei care au luptat împotriva grecilor. sau după o altă părere acesta semnifică „prosper. 237 . Varianta în limba engleză a numelui grecesc Ελενη (Elena). HELGA ( f ) Provine din numele Helgi. de succes”. binecuvântat”. care este derivat din heilagr care semnifică „sfânt. HASAN ( m ) Scriere originală: ‫( نسح‬arabă). care a pierdut bătălia de la Hastings (fiind ucis în aceea luptă). să fie bun”. HELENA ( f ) Varianta maghiară pentru numele HELEN. HARIETA ( f ) Provine de la numele Henry. HAYDN ( m ) Utilizare: engleză. Provine de la un nume de familie german care înseamnă „păgân”. HELEN ( f ) Scriere originală: Ελενη (greaca veche). doi regi ai Angliei. derivat din cuvântul arab hasuna „să fie frumos.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de cinci regi din Norvegia şi trei regi din Danemarca. Pronunţie: HAY-dən. a avea”. care înseamnă „darul Soarelui”. care a fost derivat de la εχω (ECHO) care înseamnă „a poseda. Provine de la cuvântul grecesc Εκτωρ (Hektor). Pronuntie: HoEL-gah (germana) HELIODOR ( f ) Provine din grecescul Heliodoros. El este folosit în onoarea compozitorului austriac Franz Joseph Haydn (1732-1809). Înseamnă „frumos”. HECTOR ( m ) Scrierea originală: Εκτωρ (greaca veche). Pronunţie: HEK-tər (în engleză). inclusiv Harold II. HEIDI ( f ) Varianta elveţiană a numelui Adelaida. probabil din limba greacă ελενη (helene) care semnifică „torţă” sau sau posibil legat de σεληνη (Selene) care semnifică ”lună”. Hasan a fost fiul lui Ali şi nepotul Profetului Mohamed. El a fost otrăvit de una dintre soţiile sale şi este privit ca un martir de către musulmanii şiiţi.

(heim = casa şi ric = putere). Provine de la numele grecesc Ηροδοτος (Herodot). HERMES ( m ) Provine din limba greacă şi semnifică stâlpi de piatră. care a scris despre persani şi războaiele persane. 238 . acordate”. HILDEGARD ( f ) Derivat din cuvintele germanice Hild care înseamnă „luptă” şi Gard care înseamnă „incintă”. Germania. un poet liric roman din secolul I Î. HENRY ( m ) Provine din cuvântul german „Heimerich”. HORAŢIU ( m ) Forma românească pentru HORATIUS. care a fost celebru pentru scrierile şi viziunile sale. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA HELMUT ( m ) Derivat din cuvintele germane: helm care înseamnă „cască” şi muot care înseamnă „minte”. fiind capturat. deşi poate avea şi origine etruscă. HOREA ( m ) Posibil să provină de la dansul popular românesc. Herodot a fost un istoric grec. derivat de la latinul hora „oră. HENNIE ( f ) Varianta feminină a numelui HENDRIK.Dr. Un personaj important care a purtat acest nume a fost Quintus Horatius Flaccus. El este cunoscut ca fiind părintele Istoriei. timp.Hr. HERBERT ( m ) Provine din grupul de cuvinte: heri care înseamnă „armată” şi beraht care înseamnă „strălucit”. numit „hora”. HILDA ( f ) Iniţial a fost o formă scurtă a numelor ce conţin elementul Hild „luptă”. care semnifică stăpânul casei. HENRIETTA ( f ) Varianta în limba engleză a numelui HENRIETTE. anotimp”.. derivat din ηρως (Eroilor) „erou. A fost conducătorul Răscoalei din 1784. Sfântul Hildegard a fost un mistic din secolul al XII-lea din Bingen. HERODOT ( m ) Scriere originală: Ηροδοτος (greca veche). care înseamnă „erou”. torturat şi executat. care este mai bine cunoscut ca Horace în lumea vorbitoare de limba engleză. războinic” şi δοτος (dotos) „date.

de fapt. Acest nume a fost purtat de autorul francez Victor Hugo (1802-1885). a fost fiul lui Isaac şi Rebecca şi tatăl a doisprezece fii care au fondat cele douăsprezece triburi ale lui Israel. (inclusiv al treilea episcop al Antiohiei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI HORIA ( m ) Varianta pentru HOREA. care a scris „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii". IANCU ( m ) Varianta în limba română. fondator al iezuiţilor. IGNAŢIU ( m ) De la numele de familie roman Egnatius. care a derivat din limba greacă Ιακωβος (Iakobos). a fost al treilea Episcop de Antiohia. ‫יע‬ Derivă din cuvântul latin Iacobus. Pronunţie: JAY-kəb (în engleză). Sfântul Ignaţiu de Antiohia Este sărbătorit de Biserica Catolică în ziua de 17 octombrie a fiecărui an. care a fost aruncat la fiarele sălbatice de împăratul Traian). Sfântul Ignaţiu de Antiohia. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. sensul necunoscut. HUGO ( m ) Variantă a numelui Hugh. ֵ ְ ‫יע‬ Un purtător faimos a acestui nume a fost lingvistul şi scriitorul german Jacob Grimm (1785-1863). derivat de la numele ebraic ‫( ַ ֲקֹב‬Ya'aqov). Alte teorii susţin că acesta este. Ortografic a fost modificată varianta originală pentru a semăna Ignis care semnifică „de foc”. IDA ( f ) Cuvânt folosit în limba germană semnificând „muncă. care înseamnă „grădinăreasă”. şi de Sfântul Ignaţiu de Loyola (1491-1556). HUSSEIN ( m ) Variantă a numelui Hassan. semnificând „violeta”. ‫יע‬ În Vechiul Testament Iacob. lucru”. de origine etruscă. derivat dintr-un nume ipotetic ca ‫( ַ ֲקֹבאל‬Ya'aqov'el) care înseamnă „Dumnezeu să protejeze”. HORTENZIA ( f ) Provine din latinescul „hortensia”. derivat de la prenumele ION. al cărui nume real la naştere a fost de fapt Íñigo. 239 . IACOB ( m ) Scriere originală: ‫( ַ ֲקֹב‬ebraică). numit şi Teoforul (Teoforos care înseamnă purtător de Dumnezeu). IBOLYA ( f ) Cuvânt folosit în limba maghiară.

un istoric din secolul al IV-lea. Sfântul Ilarion cel Mare (291 . şi recomanda să nu se rupă de tradiţia apostolică”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Oraşul Antiohia. cu căldura cea mai vie. în Antiohia au fost primiţi în sânul Bisericii şi oameni de alte naţionalităţi şi religii. cu prilejul sărbătoririi victoriilor împăratului. în circul principal. Printre primii care au fost prinşi s-a numărat şi episcopul de Antiohia. 240 . al cărei prim episcop a fost chiar Sfântul Apostol Petru. în fruntea înfloritoarei comunităţi din Antiohia a fost ales Ignaţiu Teoforul. Aceste scrisori. ILARION ( m ) Utilizare: greacă antică. îndeosebi cea către creştinii din Roma. vieţii şi lucrării literare a lui Ignaţiu: „Din Siria. A trăit în Egipt. Călătorind prin Asia. sub escortă militară. fiind capitala provinciei Siria. întărea Bisericile. datorită mărturiei date de el pentru Cristos. După ce marele apostol a plecat spre Roma. şi apoi. îndeosebi împotriva celor din marile centre. Credinţa creştină a fost predicată în acest oraş de către creştinii care au părăsit Ierusalimul din cauza prigoanei pornite împotriva lor. urmând să fie dus la Roma şi aruncat înaintea fiarelor sălbatice. pentru acest motiv.371) este un mare pustnic al monahismului din secolul al IV-lea. Derivat din grecescul ιλαρος " (hilaros). Condus în lanţuri spre Roma. adresate bisericilor mai însemnate din regiunea pe unde avea să treacă. Scriere originală: Ιλαριων (greaca veche). Nici un părinte al Bisericii nu a exprimat cu intensitatea lui Ignaţiu dorinţa arzătoare după unirea cu Cristos şi după viaţa în El. în părţile de Răsărit ale Imperiului s-a pornit o acţiune de prigonire a creştinilor. mai ales îndemna. şi Bisericii din Roma. să se păzească de erezii. formându-se astfel o comunitate creştină puternică. Ignaţiu a fost trimis la Roma pentru a fi dat ca hrană animalelor sălbatice. Antalia. Ignaţiu a scris şapte scrisori. Mulţi îi propuneau să intervină pentru anularea pedepsei capitale. Sfântul Ilarion cel Mare Prăznuirea lui se face în ziua de 21 octombrie. astăzi. îndeosebi greci. care înseamnă „vesel”. el a fost condamnat „ad bestias". sub paza severă a gărzilor în fiecare dintre oraşele în care se oprea. sunt adesea citite la sfintele slujbe împreună cu scrisorile apostolice. Eusebiu din Cezareea. era al treilea oraş mare al vastului Imperiu Roman. Sfântul Ignaţiu a fost întâmpinat cu multă veneraţie şi căldură de credincioşii comunităţilor din localităţile prin care trecea. episcopul de Smirna. Spre deosebire de alte localităţi. unde era aşteptat de fiarele sălbatice. sunt un imn de preamărire a martiriului şi o rugăciune insistentă de a nu fi împiedicat să dea şi el mărturia supremă a credinţei. capitala Imperiului. Palestina şi Cipru. Pe vremea împăratului Traian (98-117). Sfântului Policarp. prin predici şi dojane. dedică un întreg capitol al lucrării sale „Istoria ecleziastică”. în Turcia. ultimele lui scrisori. care atunci începeau să mişune.Dr. pe scaunul episcopal a rămas pentru un scurt interval episcopul Evodiu. Călătorind de la Antiohia la Roma.

Teofil (829-842). eliberând cu harul primit multe suflete din legăturile vrăjmaşului. să cinstească icoanele cum se cuvine. spunând că harul lui Dumnezeu nu era de vânzare. Ilarion cu puterea izgonirii duhurilor necurate. Ilarion a plecat să-l întâlnească şi să înveţe de la el cele plăcute lui Dumnezeu. ca amintire a biruinţei Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. nişte hoţi l-au atacat pe Ilarion şi numai cu puterea cuvântului sfântul i-a îndreptat de la viaţa păcătoasă pe care o duceau. În timpul rugăciunii el auzea copii plângând. care a reintrodus icoanele în Biserică şi a permis convocarea unui sinod în martie 843. cu patimile trupului. post şi rugăciune neîncetată. Sfântul Ilarion cel Nou va fi exilat pe insula Afusiei. În anul 813 Ilarion a sugerat împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820). 241 . În scurt timp. L-a vizitat însă pe avva Antonie de mai multe ori. Se pare că a murit în jurul anului 845. Ilarion s-a dus în deşertul din vecinătatea oraşului Maium (Maiuma). căruia îi devine ucenic. Sfântul Ilarion cel Nou s-a născut în jurul anului 773. Domnul l-a învrednicit pe Sf. Însă curând s-a întors acasă pentru moartea părinţilor săi şi împărţind tot ce i-a rămas săracilor. la Constantinopol. călugărul s-a luptat mult cu gândurile necurate. până când la putere a venit binecredincioasa împărăteasă Teodora (842-856). sfântul ştia felul patimii care robea sufletul omului. Hotărârile acestui sinod sunt citite în Biserică. toată Palestina a auzit de sfântul pustnic. Trimis în Alexandria la studii. în prima duminică din postul Sfintelor Paşti. împăratul care a reînceput lupta împotriva icoanelor a fost omorât cu sabia de propriile lui gărzi chiar în locul în care el a aruncat din biserică icoana Mântuitorului la pământ. unde în acea perioadă locuia Sfântul Grigorie Decapolitul. Dupa moartea acestuia. Bolnavii veneau la Sf. la conducerea imperiului vine împăratul Mihai al II-lea Rangabe (820-829). pentru a primi haina monahală în mănăstirea cuviosului Isihie. fără să le ceară plată. va părăsi acest loc pentru a veni la mănăstirea Dalmatului. Ilarion se hotărăşte să plece de la casa părinţilor. La vârsta de 20 de ani. Ilarion pentru vindecare şi acesta îi slobozea tămăduiţi la casele lor. motiv pentru care va fi supus la multe chinuri. Mai apoi. s-a familiarizat cu credinţa ortodoxă şi s-a botezat acolo. cu risipirea minţii. dar pe toate le-a învins cu munca fizică grea. Odată. lei răgind şi alte dobitoace făcând gălăgie. numită de atunci Duminica Ortodoxie. de lângă Constantinopol. Sfântul Ilarion cel Nou Biserica Ortodoxă îl serbează atât la 28 martie. Sfântul a înţeles meşteşugirile răului care căuta să-l izgonească din pustie dar rugăciunea puternică l-a ajutat să depăşească frica. care îi eliberează pe toţi cei care pătimiseră în temniţe din cauza luptei împotriva sfintelor icoane. una din aceste întâlniri fiind relatată de o apoftegmă din Patericul egiptean: În deşert. Leon Armeanul al V-lea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sfântul Ilarion s-a născut în anul 291 în satul palestinian Tabatha. Harul său era într-atât de mare încât numai după mirosul omului sau al hainei ce o purta. După ce a auzit despre vieţuirea asemeni îngerilor a Sfântulul Antonie cel Mare (prăznuit în 17 ianuarie). Când pe scaunul imperial va urca fiul lui Mihai. cât şi la 6 iunie. femei tânguindu-se.

Derivă din numele IOAKEIM. INOCENTIU ( m ) Varianta numelui INNOCENT. ILEANA ( f ) Provine de la expresia ebraică care înseamnă „răspunsul Domnului”. ILIE ( m ) Forma românească pentru ELIAS înrudit cu ELIJAH. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ILDIKÓ ( f ) Varianta ungureasca a numelui românesc Ileana. se relatează cum el s-a dus în Rai într-o caleaşcă de foc. semnifică stabilit de Dumnezeu. ILONA ( f ) Varianta ungurească a numelui ELENA.lea Î.H. fiul lui Saint Iştvan. inclusiv Inocenţiu al III. ILINCA ( f ) Forma feminină pentru ILIE. Ing era numele unei zeităţi nordice. INGRID ( f ) Numele Ingríðr care semnifică „Ing este frumoasă”. Ilie a fost un profet din secolul al IX . numele a intrat în uz general.Dr. o formă a numelui Hilda. 242 . IMRE ( m ) Varianta magiara a numelui Emeric. În Vechiul Testament. Eventual. în Europa creştină (deşi nu a fost niciodată un nume comun în Anglia). IOACHIM ( m ) Din limba ebraică. Acest nume a fost purtat de către ultima soţie a lui Attila Hunul. Sfântul Ioachim a fost soţul Sfintei Ana şi tatăl Fecioarei Maria.. în timpul Regelui Ahab şi al Reginei Jezebel. Numele latinesc Innocentius a fost derivat din innocens „nevinovat”. Datorită popularităţii sale în Evul Mediu. Acesta a fost numele unui maghiar din secolul al XI . care este cunoscut ca Emeric. care la rândul său derivă de la numele JOACHIM. un conducător politic puternic şi organizator al Cruciadei a IV. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. În conformitate cu Evanghelia apocrifă a lui James. fiind purtat de 13 papi. Derivă de la ‫אלָהוּ‬ ‫ֱ ִיּ‬ ('Eliyyahu) care înseamnă „Dumnezeul meu este YAHWEH” (YAHWEH este Dumnezeu în ebraică). Forma tradiţională românească pentru ELENA.lea.

predicator şi botezător pe malurile râului Iordan. Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea. Elisabeta. 1-2). a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. pe 7 ianuarie. fiica ei. Ioan Botezătorul îl recunoaşte pe Isus ca fiind mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. preotului Zaharia. care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod. este numit de Isus „cel mai mare dintre cei născuţi dintre femei”. Acestui moment îi urmează ispitirea lui Isus. care redă mărturia Botezătorului: „Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI IOAN ( m ) Derivat de la „Yochana”. înainte-mergătorul. Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice. pe care l-a făcut cunoscut. iar Biserica Creştină îl cinsteşte ca pe cel mai mare dintre sfinţi. era descendentă a seminţiei lui Aaron. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (în 1. moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Isus ca un porumbel. relatează evanghelia lui Ioan. Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. şi care va boteza cu Duh Sfânt. la cererea Irodiadei. la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere. în familia preotului Zaharia. pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3. mama sa. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. Varianta românească şi galeză pentru ION. Ioan Botezătorul (în ebraică ‫ . Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Scriere originală: Йоан (bulgară). Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar spre a birui mândria. zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Ioan fiul lui Zaharia) este una din figurile centrale ale creştinismului şi islamului. acesta fiind recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. vestitorul şi botezătorul lui Isus. Răspunsul la întrebarea „Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?”. Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează şi pe Isus care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu. să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. De asemenea.ןנחוי‬Yo anan. 243 . uneori Yo anan ben Za ariya. Trebuie să reţinem că avem capacitatea de a ieşi din noi şi a ne jertfi pentru aproapele nostru. 33-34). Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El. sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. care era înaintea lui. 34). Din Evanghelia după Marcu. iar datorită faptului că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil. În ura ei de moarte. este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOAN. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil. însemnând „binecuvântarea Domnului sau Dumnezeu este milos”. Din Evanghelie cunoaştem că Irod. aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbracat în haină din păr de cămila. El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. îl găsim la Evanghelistul Ioan (în 1. nume evreiesc. în timp ce acesta slujea la templu. În fiecare an. care era soţia fratelui său. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada.

unde a dus patru ani o viaţă severă sub conducerea unui ascet. scris 244 . În 380 s-a înapoiat la Antiohia. azi Israel). după moartea mamei sale Antusia. Ioan Evanghelistul este sărbătorit la data de 8 mai în calendarul ortodox şi greco-catolic. naşterea (24 iunie . Ioan a fost un pescar dintr-un sat de pe malul nordic al lacului Genesareth (Palestina. prima şi a doua aflare a capului (24 februarie) şi a treia aflare a capului (25 mai). Educaţia clasică a primit-o de la retorul Libaniu şi de la filosoful Andragatiu. A trăit într-o peşteră lângă Antiohia. împrăştiindu-i cenuşa. primind valorile retoricii ale clasicilor greci. ci şi al epistolelor lui Ioan şi al Apocalipsei după Ioan. în jurul anului 354. ea s-a dedicat cu râvnă şi perseverenţă educaţiei fiului ei. soborul (7 ianuarie . unde ar fi fost îngropat. considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană şi în Biserica Apuseană. Ioan le-a primit de la mama sa Antusa. care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii. consacrat în română ca Ioan Gură de Aur. Din trup ar mai fi rămas nearse numai un braţ şi un deget. Capul ar fi fost salvat şi dus la Alexandria (Egipt). iar în 381. Împăratul roman anticreştin Julianus Apostata (360-363) ar fi ars rămăşiţele lui Ioan Botezătorul. întrucât ar fi pledat câtva timp. Teologia tradiţională (catolică şi ortodoxă) îl consideră una şi aceeaşi persoană cu apostolul Ioan. Simbolul său este vulturul. totodată autor nu numai al evangheliei care îi poartă numele. Ioan Evanghelistul (în ebraică ‫ . tăierea capului (29 august).sărbătoarea numită Drăgaică sau Sânzienele). Se pare că a studiat şi dreptul. S-a călugărit în anul 368. Rămasă văduvă la numai 20 ani. episcop de Antiohia.Dr. a fost făcut citet. şi Antusa . una din cele mai importante figuri ale patrologiei creştine. Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea (23 septembrie). Ioan Chrysostom.potrivit tradiţiei . iar după aceea. 347 în Antiohia – d.ziua Sfântului Ioan ca botezător al Domnului). Primele elemente ale educaţiei creştine. Ioan Gură de Aur a început să practice ascetismul acasă.mare dregător militar care a murit la scurt timp după naşterea sa.descendentă dintr-o bogată familie creştină.fratele mai mic al apostolului Iacob cel Bătrân. Tratatul său "Despre preoţie". Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moarte trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia). Timp de 10 ani. Meletie l-a făcut diacon. A fost . A fost botezat târziu. renunţând la recăsătorire. este considerat în mod tradiţional autorul Evangheliei după Ioan.ןנחוי‬Yo anan). de unde a fost dus în provincia Poitou (Franţa) de către regele francon Pippin III (715-768. 407). iar la 27 decembrie în calendarul romano-catolic. el a fost preocupat de problema monahismului şi a fecioriei. lutheran şi anglican. de Meletie. a fost arhiepiscop de Constantinopol. apoi la Constantinopol (Turcia). probabil în jurul anului 372. Părinţii lui ar fi fost Zebedeus şi Maria-Salomeea. din părinţii Secundus . Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia. (n. Ioan a putut să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză. El s-a retras în munţii Antiohiei. s-a retras doi ani într-o peşteră. Sf. În 374. înaintea diaconatului. Sf. cărora le-a consacrat mici tratate. În scurtă vreme.

Regi ai Portugaliei: Ioan I de Aviz (1385-1433). probabil de origine germană. Ioan al II-lea (1286-1305). Papa Ioan al XXIII-lea (1958-1963). germ. Papa Ioan al XV-lea (985-996). Papa Ioan al XVII-lea (1003).d. Ioan al V-lea cel Viteaz (1399-1442). cca 1345 . Papa Ioan al IIIlea (561-574). Papa Ioan al V-lea (685-686). Ioan de Szentgyorgy şi de Bozin (1465-1467). Papa Ioan al VIIIlea (872-882). Voievozi ai Transilvaniei: Ioan (1273). Ioan de Rozgony (1449-1460). Ioan Tamasi (1403-1409) (împreună cu Iacob Lackfi). 20 martie 1393 Praga). Ioan al III-lea Wasa (1568-1592). Papa Ioan al XIX-lea (1024-1032). Rege a Sardiniei şi Siciliei: Ioan de Castilia (1420-1479). Papa Ioan al VII-lea (705-707). este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Chrysostom om scoate în evidenţă sublimitatea Tainei Preoţiei. Ioan al VI-lea de Braganca (1816-1826). Papa Ioan al XIV-lea (983-984). localitate din Boemia de Vest. Papa Ioan al XVI-lea (997-998). Duci de Burgundia: Ioan fără Frică (1404-1419). Ioan al II-lea de Oldenburg (1497-1501) (acelaşi cu regele Ioan I al Danemarcei). Ioan al V-lea de Braganca (1706-1750).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI în cei şase ani de diaconat.: Johannes von Nepomuk) (n. Ioan I Zapolya (1510-1526) (acelaşi cu regele Ioan I al Ungariei).Papa Ioan I (523-526). Ioan Pongracz de Dindeleag (1462-1476). 245 . Papi: . Papa Ioan al IV-lea (640-642). Papa Ioan al XVIII-lea (1004-1009). Ioan al III-lea cel Bun (1312-1341). Principe a Transilvaniei: Ioan Kemeny (1661-1662). Regi ai Ungariei (Janos): Ioan I Zapolya (1526-1540 (acelaşi cu voievodul Ioan I al Transilvaniei). Papa Ioan al VI-lea (701-705). Papa Ioan al II-lea (533-535). Sf. Ioan al IV-lea de Montfort (1365-1399). Sfântul Ioan din Nepomuk (cehă: Jan Nepomucký. Ioan al IV-lea de Braganca (1640-1656). Papa Ioan al XIIIlea (965-972). Papa Ioan al XII-lea (955-964). Papa Ioan al X-lea (914-928). Papa Ioan al IX-lea (898-900). este un preot şi martir. Papa Ioan al XXII-lea (1316-1334). Ioan al III-lea de Aviz (1521-1557). Regi ai Suediei: Ioan I Sverker (1216-1222). Papa Ioan al XXI-lea (1276-1277). Ioan (1419-1467). Papa Ioan al XI-lea (931-935). născut sub numele „Johannes Welflin” în „Pomuk”. Ioan a fost preoţit de episcopul Flavian în 386 şi a primit misiunea de predicator. Duci de Bretagne: Ioan I cel Roşcovan (1237-1286). Ioan al II-lea de Aviz (1481-1495). Ioan de Hunedoara (1441-1448).

Dr. Poate avea şi origine germană. este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOANA. 1520). Ţari ai Bulgariei (Ioaniţă. Domni ai Moldovei: Ioan Joldea (1552).358 poartă prenumele Ion şi 305.ţar al Rusiei.368 poartă prenumele Ionuţ. Forma feminină românească pentru ION. Ioan al IV-lea Fedorovici (1427 . Ioan al IIlea Korotopol (1327 . 22. Ioan al II-lea Ivanovici cel Frumos (1326-1359).588 poartă prenumele Ioana. Ioan cel Viteaz (1572-1574).1327).399 poartă prenumele Nela şi 6. Dintre acestea.388 poartă prenumele Ionela. Dintre bărbaţi 537. care s-a retras într-o mănăstire. 366. De asemenea. Ioan Vodă cel Cumplit. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. A fost numele Contesei din Vianden.1500). 435.028 de femei.974. 11. Mari cneji de Reazan (Ivan): Ioan I Iaroslavici (1308 . 137. Ioan al III-lea Asan (1279). Ioan Mavrocordat (1743-1747). 1. 1340). de Sfântul Ioan. Ţari ai Rusiei: Ioan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic (1530-1584) (acelaşi cu primul ţar al Rusiei Ioan al IV-lea al Rusiei).452. potrivit statisticilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. Ioan al II-lea Asan (1218-1241).231 de români. Mari cneji de Moscova (Ivan): Ioan I Danilovici Kalita (d.203 sunt bărbaţi şi 522. IOLANDA ( f ) Forma italiană. IOANA ( f ) Scriere originală: Йоана (bulgară).777 poartă prenumele Ionică.1342). 1343 . Ioan (Iancu) Sasul (1579-1582). Ioan al V-lea Vasilievici (1483 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Domni ai Ţării Româneşti: Ioan Mavrocordat (1716-1719). Sărbătorirea onomasticii: Din totalul de 1. 246 . la rândul lui derivat din viola „violeta”. 147. Ioan al III-lea Aleksandrovici (c. fiul ţarului Alexei Mihailovici).2011.454 poartă prenumele Ionel. Ivan): Ioan Caloian Asan (1197-1207). Ioan al VI-lea Ivanovici (1500 .1456). Luxembourg. portugheză şi românească pentru YOLANDA.653 poartă prenumele Ionelia. Ioan al VI-lea Antonovici (1740-1764). Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522.230 poartă prenumele Ioan.1350). Ioan al V-lea Alexeevici (1666-1696 .01. împotriva dorinţelor părinţilor. Ioan al II-lea al Moldovei (Despot Vodă). Ioan al III-lea Vasilievici cel Mare (14401505).028 sunt femei. Derivat de la latinul Violante.016 poartă prenumele Nelu şi 4.c. Ioan Potcoavă (1577).

el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care înseamnă ‫ָנ‬ „Domnul este milostiv”. de asemenea. prim-ministru al României de două pedagog român de origine aromână ori. om politic şi [necesită citare] . autor. Iaşi) a fost un scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor. împreună cu prietenul său.1887. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi „Conducătorul Statului”. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). A intrat în armata munteană în 1838 şi a vizitat Parisul pentru a studia. şef al Marelui Stat Major şi Ministru de Război. 1890 . fiind folosit în Europa de Vest. 1 iunie 1946. considerat în mod tradiţional autor al Evangheliei a 4-a si a Revelaţiei. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. 247 . Polonia. d. 16 mai 1891. comandant al Şcolii Superioare de Război. Piteşti. sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov. 12 august 1816. general şi politician român. un nume purtat de către poetul John Milton (1608-1674). judeţul Argeş) a fost un om politic român. Portugalia. Humuleşti. în Imperiul Bizantin.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ION ( m ) Derivă de la Iohannes. filosoful John Locke (1632-1704). Suedia. academician. a luat parte. Bulgaria. 1884 . Ion Victor Antonescu (n. preşedintele Academiei Române de patru ori (1876 . Brătianu (n. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. 31 decembrie 1889. A urmat cursurile primare la Piteşti avându-l ca dascăl pe Nicolae Simonide. Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. satul Florica. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. care a fost. Ion Ghica (n. Rusia şi Ungaria. Acesta a fost. Ion C. 22 aprilie 1897. pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940.1882. Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826).1893 şi 1894 . C. născut la Piteşti în Ţara Românească. între 1866 şi 1867.1895). închisoarea Jilava) a fost un ofiţer de carieră. Danemarca. Bucureşti. matematician. de partea puterilor Axei. 2 iunie 1821. d. 1 martie 1837. ataşat militar la Londra şi Paris. poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). Întors în Muntenia. Ghergani. Piteşti. poveştilor şi povestirilor sale.A. judeţul Dâmboviţa) a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. Rosetti şi alţi politicieni proeminenţi. 2 iunie 1882. Personalităţi din România: Ion Creangă (n. Franţa. diplomat. d. d. fiind prefect al poliţiei în guvernul provizoriu al acelui an. după prima cruciadă. respectiv între 1870 şi 1871. vor fi retrocedate. Antonescu a decis intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial („Sfântul război pentru reîntregirea teritorială”). şeful secţiei de operaţii a Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial. la rebeliunea română din 1848. precum şi regi Anglia.

Josep. Jozeph. Осип (Osip). Variante: (Ioseb). Juozas. Maria şi Iosif îl caută trei zile. Jóska. Joselinho. Joseph. Iosif din Nazaret Iosif este un personaj din Noul Testament. Târgovişte — d. Jooseppi. Iosif. în Apus.Dr. dar un înger îi apare în vis şi-i risipeşte temerile. Josef. 20-25). Josephe. Iosif se trage din tribul lui Iuda. Иосиф (Iossif). Joé. Bucureşti) a fost un scriitor. Јосиф (Josif). Potrivit Evangheliei după Matei şi celei după Luca. s-a pierdut de părinţii săi. Jozefus (Jozephus. IOSIF ( m ) Scriere originală: Иосиф (rusă). Jozef. Ιώσηπος (Iōsēpos). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ion Heliade-Rădulescu (n. Josepe. soţul Fecioarei Maria. Josip. José. Joseph. membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. 24 mai 1923. Ιωσηφ (greacă). ales de Dumnezeu să fie imaginea sa în faţa Fiului său unul-născut. Josephus. să exprime curăţia şi sfinţenia sa incomparabilă. Ion Caraion (pseudonimul literar al lui Stelian Diaconescu) (n. Ιωσήφ (Iōsēph). Cinstirea publică a Sfântului Iosif începe. Ultima dată este menţionat în Evanghelie cu ocazia pelerinajului la Ierusalim. despre care s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. Josef. Joselito. Joseba. fiind astfel legătura între neamul regesc şi Christos. Sfântul Iosif. IONEL ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. 27 aprilie 1872. 21 iulie 1986. Jósef. XIV-XV. Iosephus. când Isus. IONELA ( f ) Forma feminină pentru ION. Joschi. Jos. József. care-l separă de 248 . judeţul Buzău – d. Josephus). Joosep. Sărbătoarea lui (19 martie) a fost introdusă în calendarul romano-catolic în 1621. YO-vezif (limba română). Iosif. Iosif o ia la el pe Fecioara Maria. Joseph. Juozapas. 6 ianuarie 1802. José. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă. după cum spune Evanghelia. în mijlocul învăţaţilor (cf. în vârstă de 12 ani. Jussuf. în sec. „fiind drept şi nevoind s-o dea pe faţă. română şi greacă pentru JOSEPH. Forma rusească. Joop. filolog şi om politic român. Atunci. Pronunţie: ee-O-vezif (rusă). Iosif era logodit cu o fecioară numită Maria. 41-50). Papa Pius al IX-lea l-a declarat patron ocrotitor al Bisericii. din neamul şi casa lui David. Josef. Joep. Jozefo. care l-a născut pe Isus (Mt 1. după care îl găsesc în Templu. Yussuf. Joosef. IONUŢ ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. ‫( فسوي‬Yousef). a voit s-o lase pe ascuns”. Lc 2. Lausanne) a fost un scriitor român. Josefus.

odăjdiile lui erau uscate. iar în timp ce ruga. iar la vârsta de 21 de ani ajunge. În anul 1650 este trimis de patriarhia din Constantinopol ca mitropolit al Timişoarei. Apoi căzând în genunchi pe treptele dumnezeiescului locaş şi plecându-şi fruntea la pământ. După moartea tatălui său.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI orice creatură vizibilă. s-a mutat împreună cu mama sa în Ohrida. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos S-a născut în 1568. 1880. iar când s-a ridicat şi a intrat în biserică. un argintar care era olog de 20 de ani. Personalităţi: Iosif Isakovici Badeev (în rusă Иосиф Исаакович Бадеев (Суслик)) (n. s-a rugat aşa îndelung. neatinse de nici un strop de ploaie. la sud de Dunăre. avea semnul Sfintei Cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă. a stins focul şi a spălat urmele prăpădului. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. care a îndeplinit funcţia de secretar executiv al Comitetului Regional Moldova al Partidului Comunist din Ucraina (1924-1928). Sfântul Mitropolit a ieşit din catedrală şi s-a întors cu faţa spre foc privind prăpădul. La vederea acestei minuni s-au uimit şi turcii care veniseră în întâmpinarea lui şi i s-au închinat cu evlavie. oraşul Orhei. unde a mai trăit trei ani. rugaţi-vă Lui şi vă veţi vindeca”. nori negrii au adus o ploaie ca un potop care. Semne şi minuni. Este sărbătorit în data de 15 septembrie. la rugămintea credincioşilor Sfântul Mitropolit a răspuns cu dragoste: „Nu-mi cereţi mie vindecare. 1937) a fost un politician sovietic. din părinţii Ioan şi Ecaterina. S-a aşezat în mijlocul lor. de pe muntele Athos unde s-a calugărit şi a primit numele de Iosif. acesta e motivul pentru care el este patronul sufletelor ascunse şi necunoscute. pe care vântul l-a adus aproape de biserică. ci credeţi vindecătorului de oameni. Domnul nostru Iisus Hristos. În anul 1956 moaştele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timişoara. aproape de Timişoara. La cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen în Adrianopol. Ajungând în Timişoara. pe care l-a vindecat îndată. în oraşul Raguza din Dalmaţia. la botez primind numele Iacob. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partos. a îngenunchiat şi s-a rugat cu lacrimi. Îmbrăcat în odăjdii. Sfântul Iosif a fost întâmpinat de Iovan Capra. ca Sfântul Ierarh Iosif cel Nou să fie patron al pompierilor. l-a trecut în rândul sfinţilor pe data de 28 februarie 1950. La mănăstirea Partoş. Când a împlinit vârsta de 15 ani a intrat la mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. Plecând la reşedinţă s-a închis în chilia lui şi trei zile n-a mai ieşit din ea. semn ce strălucea ca aurul curat pe care l-a purtat până la trecerea la cele veşnice. Basarabia .d. pe malul Mării Adriatice. Iar când a ieşit şi s-a arătat la lume. 11 ologi şi bolnavi s-au însănătoşit. Când s-a ridicat din genunchi. la Mânăstirea Pantocrator. Sfântul Sinod a aprobat în anul 1997. 249 .

Botoşani. membru corespondent (1882) al Academiei Române. IRINA ( f ) De la „eirene”. Aiud) a fost un general român. patronul protector a lui Petru cel Mare. una dintre Ωραι (Horai). 24 ianuarie 1909. New York. Conform Genezei. Acest nume a fost purtat de prima femeie care a condus Imperiul bizantin. Iosif Gheorghian (n. 24 mai 1940. tiberiană Yişhāq „el râde”). Alba Iulia .d. Bucureşti) a fost un cleric. Socodor. Forma prescurtată pentru ISABEL sau ISAIAH (Isaia).إﺳﺤٰﻖ‬Is āq. călugar bizantin. IRMA De la „irmen”. nume grec însemnând „paşnică sau pace”. 23 martie 1902.ִ ְחק‬Itzhak. care a deţinut funcţiile de ministru de război şi şef al marelui stat major al armatei române la începutul celui de-al doilea război mondial. Persoanalităţi care au purtat acest nume: Isac (personaj biblic). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Iosif Aleksandrovici Brodski (rusă Иосиф Александрович Бродский. ebraică: ‫. A fost zeiţa păcii în mitologia greacă. 17 februarie 1836. însemnând „universal”. 11 martie 1952. Derivat de la grecescul Ειρηνη (Eirene). SUA) a fost un poet. declarat sfânt. n. ISA ( f şi m ) Scriere originală: ‫( ىسيع‬arabă).d. Arad . 1896-1909). Scriere originală: Ирина (rusă. Isac (lb. Origine ebraica. vechi nume germanic. Isac dalmaţianul (secolul IV).Dr. Arad) a fost un episcop român. Iosif (Ioan) Goldiş (n. care a deţinut în două rânduri demnitatea de mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române (1886-1893. IRIMIA ( m ) Provine din cuvântul de origine ebraică Yirmeyahu = Dumnezeu s-a ridicat. traducător al bibliei. URSS . a fost singurul fiu al lui Avraam şi al Sarei. arabă: ‫ . poate de origine siriană. 29 august 1829. eseist şi dramaturg rus. 8 decembrie 1884. soţul Rebecăi şi tatăl lui Esav şi al lui Iacov. 28 ianuarie 1996. Isac cel Mare (340-439). teolog. este un personaj biblic. Îi este consacrată catedrala Sfântul Isac din Sankt Petersburg.d. macedoneană). ISAAC ( m ) Pronunţie: IE-zak (engleză). 250 . care ָ ‫יצ‬ înseamnă „el râde”. bulgară. transcriere standard ָ ‫יצ‬ Yitzchaq. laureat al premiului Nobel pentru Literatură. Deriva de la numele ebraic ‫( ִ ְחק‬Yitzchaq). d. întemeietorul bisericii armene. Sankt Petersburg. Iosif Iacobici (n.

exeget şi om de afaceri evreu originar din Portugalia. Spania şi Italia. a trăit în Portugalia. laureat al premiului Nobel pentru literatură. Forma latină pentru ISABEL. filozof şi teolog englez. Isaac Albéniz compozitor şi pianist. asasinat de un student extremist de dreapta. fizician. om de stat. Isaak Levitan. teolog creştin sirian. compozitor sovietic rus.(1860-1900). originar din Ucraina. Isaac Bashevis Singer. De la numele ebraic ‫( ְשׁעָהוּ‬Yesha'yahu) care înseamnă „Domnul este ‫י ַ ְי‬ mântuire”. care a trăit în secolul al VIII – lea Î. (Itzhok Bashevis Singer. despre care se presupune că este autorul Cărţii lui Isaia.1508). evreu. deşi unele teorii susţin că derivă de fapt de la un nume semitic. teolog. scriitor american. Isaac Stern (1920-2001). călugar ascet. evreu. Isaak Dunaievski. Isac din Ninive (secolul VII). cântăreţ american de muzică soul. Au purtat acest nume. (1900 . evreu. 251 . însemnând „fiica lui BAAL”.2008). Isaia a fost un profet. filozof. laureat al premiului Nobel pentru Pace. Yitzhak Rabin. ISABEL ( f ) Cel mai probabil este forma spaniolă medievală pentru ELIZABETH (Elisabeta). 1904 . violonist american. pictor rus. scriitor în limba idiş şi engleză. ISABELA ( f ) Forma latină pentru ISABEL. (1922-1995) general şi om politic israelian. Isaac al II-lea (gr. Isaak Abarbanel (Iţhak Abarbanel.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Isac sirianul. 1437 .Hr.1991). matematician. regina din Castilia şi Portugalia şi o regină a Angliei.1950). ISABELL ( f ) Varianta pentru ISABEL. a trăit în Polonia şi SUA. ISAIA ( m ) Forma italiana pentru ISAIAH. născut în zona Qatarului de astăzi. evreu. a fost prim ministru. Isaac Newton (1643-1727). Isaac Hayes (1942 . Isaac Asimov (1920–1992). împărat bizantin. evreu. originar din Ucraina. de etnie afro-americană.Isaakios Ánghelos). ISABELLA ( f ) Pronunţie: iz-a-BEL-a (engleză).

IULIANA ( f ) Varianta feminină pentru IULIAN. Provine de la numele rocii Jasp. care înseamnă trezorier. sau cei trei regi). Mai este echivalat că şi o piatră preţioasă. IUSTINA / IUSTIN ( f şi m ) De la „justinus”. Forma feminină pentru ISIDOR. combinat cu grecescul δωρον (Doron) „cadou”. JASPER ( m ) Pronunţie: JAS-pər (în engleză). Acest nume a fost atribuit în mod tradiţional unuia dintre oamenii înţelepţi (cunoscut sub numele de Magi. 252 . IULIAN ( m ) Varianta românească pentru IULIU. Forma germană şi rusească pentru ISIDORE.ee-zee-DO-rah (italiană). din limba persană. Derivă de la numele grecesc Ισιδωρος (Isidoros) care înseamnă „darul lui Isis”. care a extins limitele imperiului până în Galia. Pronunţie: iz-i-DOR-a(engleză). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ISIDOR ( m ) Scriere originală: Исидор (rusă). Variantă a numelui ISIDORE. Saint Isidor de Sevilla a fost un arhiepiscop. despre care spune ca l-au vizitat pe Isus după ce s-a născut. Forma feminină pentru IULIU. sârbă). A fost şi numele a 3 Papi. IUDITH ( f ) Yehudit din limba ebraică care înseamnă femeie din Iudeea. nume latin care înseamnă „cel care gândeşte corect”. Posibil derivat de la grecescul ιουλος (ioulos) „cu mustaţa pufoasă”. IVAN ( m ) . ee-vezi-DHOrah (spaniolă). istoric şi teolog. Gaius Iulius Cezar a fost conducătorul Romanilor şi un deosebit comandant militar. IULIA ( f ) Derivat de la expresia latină care înseamnă „descendentul zeului Jupiter”. de la numele zeiţei egiptene ISIS. IULIU ( m ) Forma românească pentru JULIUS (Iuliu). ISIDORA ( f ) Scriere originală: Исидора (rusă.Varianta slavă a numelui Ion. Poate proveni de la numele zeului roman JUPITER.Dr.

În Evul Mediu. În Vechiul Testament. iar în Anglia a devenit comun după Reforma protestantă. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. purtat de către poetul John Milton (1608-1674). poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). provenit din ‫( יוֹסף‬Yosef). încă din Evul Mediu. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). de asemenea. care a fost. datorită faptului că Iosif a fost un nume comun la evrei. De asemenea. Acest nume a fost. nu a fost folosit de creştini. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. LADISLAU ( m ) Variantă a numelui Vladislav. A fost numele a 2 personaje din Noul Testament: soţul Mariei şi Iosif din Arimatea. considerate în mod tradiţional autor al Evangheliei. precum şi regi din Anglia. Personalităţi care au purtat acest nume sunt: autorul Joseph Conrad (1857-1924) şi dictatorul sovietic Iosif Stalin (1878-1953). a devenit sfătuitorul faraonului. scrierile biblice. ֵ Pronunţie: JO-səf (în engleză). YO-Zef (în germană). Suedia. mai mulţi conducători ai Sfântului Imperiu Roman au purtat acest nume.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acesta a fost folosit ocazional în lumea vorbitoare de limbă engleză. Danemarca. după prima cruciadă. JOHN ( m ) Utilizare: engleză. în ebraică. devenind popular în Spania şi Italia. fiind folosit în Europa de Vest. LAILA ( f ) Variantă a numeluiu HELGA. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. zho-ZEF (în franceză). JOSEPH ( m ) Scriere originală: ‫( יוֹסף‬ebraică). În Egipt. Franţa. filosoful John Locke (1632-1704). Portugalia. Polonia. Pentru că era fiul lui favorit. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). Rusia şi Ungaria. 253 . Iosif este al 11-lea fiu al lui Iacob. ceilalţi fraţi l-au trimis în Egipt şi i-au spus tatălui că a murit. Varianta în limba engleză a Iohannes. de asemenea. Derivat de la grecescul Ιωσηφ (Iosif). în Imperiul Bizantin. care ֵ înseamnă „el va adăuga”. Bulgaria. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care ‫ָנ‬ înseamnă „Domnul este milostiv”. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. S-a împăcat cu fraţii săi atunci când au venit în Egipt în timpul foametei.

LAURENTIU ( m ) Se pare că numele personal Laurenţiu. Forma de grătar a palatului de la Escurial (la 40 km de Madrid). o eroină canadiană în timpul războiului din 1812. ceea ce însemna „cetate”. urmând execuţia Episcopilor. Λαρισα (greceasca veche). laurul cu ale cărui frunze erau încoronaţi poeţii şi învingătorii în întreceri şi războaie. Posibil derivat din numele oraşului antic Larisa din Tesalia. Sfântul Sixt a fost arestat şi condus. Laurentum era un oraş din Italia antică. LAURA ( f ) De la „laurus” („tufă de dafin/laur”) sau de la „original din Laurentum”. Părinte. localitate în provincia Aragon din nord-estul Spaniei. în cinstea Sfântului Laurenţiu ca recunoştinţă pentru o victorie dobândită de împărat în ziua de 10 august 1557. Ionel TORJA LARISA ( f ) Scriere originală: Лариса (rusă). care a fost aruncată într-un vas plin cu plumb topit de către mauri. considerând că exprimă participarea prin credinţă la biruinţa lui Cristos asupra morţii şi a păcatului. Creştinii au adoptat numele Laurenţiu (încoronat cu lauri). Paraschiv PEŢU LALA ( f ) Derivat din limba slavă semnificând „lalea”. nimfa Larisa a fost fiica lui Pelasgus. Preoţilor şi Diaconilor în baza simplei constatări a identităţii lor. iar Sixt a fost al doilea. Prima victimă a acestei persecuţii a fost Sfântul Ştefan. publică un edict interzicând practicarea în public a cultului creştin şi cerea tuturor clericilor să se inchine zeilor. a fost dat de împăratul Filip al II-lea (1527-1598). cu forma feminină Laurenţia. O altă purtătoare vestită a acestui nume a fost Laura Secord. Împăratul Valerian favorabil creştinilor a căzut sub influenţa magilor şi ghicitorilor egipteni după o nefericită expediţie în Orient. în timp ce laicii urmau să fie condamnaţi înjosirii şi muncilor forţate. Arhidiaconul său Lavrentie îl întâlni spunându-i în lacrimi: “Unde te duci. Este forma feminină a numelui latin târziu Laurus. de la aceeaşi rădăcină provine şi numele unei plante considerată nobilă. În Roma antică. Sfântul Laurenţiu (?-258) 10 august (calendarul latin şi calendarul bizantin) Spaniolii l-au considerat drept compatriot. ameninţându-i cu exilul în caz contrar. Pe drum. fără fiul tău ? Ce jertfă te pregăteşti să aduci fără Diaconul tau? M-ai găsit cumva nedemn de aceasta? Vei refuza tu să-ţi fie alturi 254 . după un prim interogatoriu. derivând de la laurus „laur”. pe motiv că ar fi fost născut la Huesca. premergătoare limbii latine. care însemna „dafin”. frunzele de dafin erau folosite pentru a alcătui ghirlandele învingătorilor.. are la bază un cuvânt dintr-o limbă foarte veche. la renumita închisoare Mamertine (unde au fost închişi şi Sfinţii Apostoli Petru si Pavel).Dr. În mitologia greacă. Sfânta Laura a fost o martiră spaniolă din secolul al IX-lea.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI pentru a-şi vărsa sângele pe cel pe care l-ai primit întru Sfintele Taine?”. Episcopul îi răspunse: “Nu fiule, nu te părăsesc, dar lupte încă şi mai mari te aşteaptă. Noi, ca bătrânii, ne-am angajat într-o luptă uşoară. Dar pe tine, tânăr viguros, te asteaptă o victorie şi mai plină de glorie asupra tiranului. Nu mai plânge. Peste trei zile Diaconul îi va urma Preotului”. Sfântul Sixt îi încredinţează administrarea în numele său a bunurilor Bisericii. Lavrentie îşi îndeplini pe dată sarcina, împărţind bogăţiile Bisericii la clerici şi la săraci. Înainte de a i se tăia capul Sfântului Sixt pe Via Appia, Sfântul Lavrentie îi iese în cale şi îi strigă: “Nu mă lăsa, Părinte Sfânt, pentru că am împărţit deja comorile pe care mi le-ai încredinţat”. Soldaţii l-au prins şi pe Lavrentie şi l-au dus în faţa tribunului Partenius. Sfântul Lavrentie în inchisoare a vindecat prin rugăciunea sa pe un orb numit Lucillus. Auzind vestea, alţi numeroşi orbi alergară la el şi fură cu toţii vindecaţi de către sfânt, care în plus îl boteza pe Ipolit împreună cu celelalte nouăsprezece persoane ce se aflau în casa lui. Împăratul a cerut lui Laurenţiu să-i predea bunurile pe care le deţine Biserica, dar acesta a chemat în faţa lui Valerian mulţimea de săraci pe care îi ajutase, şi i-a spus: “Iată comorile noastre, care nu scad niciodată, aduc venit totdeauna şi pot fi găsite oriunde!” Diaconul Laurenţiu a murit în ziua de 10 august a anului 258. În limba română s-au folosit şi variantele: Lavrentie, Lavrentia, Aurentia, Arentie, popular Arvinte, iar mai recent se întâlnesc variantele: Laurian, Lauriana, Loredana, Larry, Lorenzo. LÁSZLÓ ( m ) Varianta ungurească a numelui Vladislav. LAZĂR ( m ) Scriere originală: Лазарь (rusă), Лазар (bulgară, sârbă). Pronunţie: LAH-zahr (rusă). Forma rusească, bulgară şi sârbă pentru LAZARUS. Numele personal Lazăr este o prescurtare a numelui ebraic Eleazar, iar acesta este format din cuvintele El=Eloham=Dumnezeu şi azar = a ajuta care împreună înseamnă „Dumnezeu a ajutat”, sau mai explicit „Copil dobândit prin ajutorul lui Dumnezeu”; se dădea copiilor născuţi în urma rugăciunilor, sau a unei promisiuni făcute lui Dumnezeu. Există şi forma feminină „Lazarina”. În limba română există multe variante ca nume de familii, sau locuri: Lazarul, Lăzarea, Zarea, Zorică, Zorea, Zorel, Lazur, Lazu, Laciu, Laseu, Laţco, etc. Sfântul Lazăr (sec. I). 17 decembrie (calendarul latin) Pe baza identităţii de nume între Lazăr din Betania şi Lazăr din parabola cu bogatul nemilos şi săracul plin de răni, Sfântul Lazăr (din Betania) a fost ales patron al azilelor pentru leproşi, de unde au primit şi numele de „lazarete”, iar îngrijitorii leproşilor „lazarişti”. Evanghelia Sfântului Ioan istoriseşte în capitolul XI despre învierea minunată a lui Lazăr, fratele surorilor Marta şi Maria, care locuiau în Betania, la 255

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

aproximativ 5 km de Ierusalim. Din relatarea Sfintei Evanghelii apare clar că creştinii din Ierusalim se duceau în procesiune la Betania în sâmbăta din ajunul Floriilor şi la mormântul lui Lazăr citeau Evanghelia ce cu multe amănunte istoriseşte învierea lui. Evanghelistul Ioan istoriseşte acest miracol şi vede în el o prevestire şi o prefigurare a învierii lui Cristos. Casa din Betania şi mormântul au fost locuri de pelerinaj încă din prima epocă a creştinismului, după cum relatează însuşi Sfântul Ieronim. Mai târziu, pelerinii medievali afirmă că alături de mormântul lui Lazăr s-a ridicat o mănăstire, înzestrată de Carol cel Mare. Lazăr a avut două morminte, deoarece a murit de două ori. Primul mormânt, acela din care a fost înviat de iubirea lui Cristos, a rămas gol, deoarece o tradiţie veche îl consideră pe Lazăr Episcop şi martir în Cipru. În anul 900, împăratul Leon al VI-lea Filozoful, a transferat sfintele relicve ale lui Lazăr de la Kition din Cipru la Constantinopol, împreună cu cele ale surorii sale Maria Magdalena, găsite la Efes. Unele picturi vechi descoperite în insulă par să confirme prezenţa lui Lazăr în Cipru. LEANDRA ( f ) Varianta feminină pentru Leander. LEANDER ( f ) Scriere veche: Λεανδρος (greacă veche). Pronunţie: lee-AN-dər (în engleză). Din greacă Λεανδρος (Leandros) care înseamnă „leu de un om” din limba greacă λεων (Leon) „leu” şi ανδρος (Andros) „de un om”. În legenda greacă Leander a fost amanta lui Hero. În fiecare noapte el a înotat peste Hellespont să o cunoască, dar s-a înecat când s-a pornit furtuna. Când Hero a văzut trupul mort ea însăşi s-a aruncat în ape şi a murit. LELIA ( f ) Varianta pentru LAELIA (Lelia). LENA ( f ) Varianta a numelui ELENA. LENUTA ( f ) Varianta românească de alint pentru ELENA. LEO ( m ) Nume latin care înseamnă „leu”, de la grecescul λεων (leon). A fost numele a 13 Papi, inclusiv Sfântul Leon cel Mare şi a şase împăraţi bizantini. Un purtător celebru a acestui nume a fost Lev Tolstoi (1828-1910), un romancier rus, care a scris „Război şi pace” şi „Anna Karenina”. Este, de asemenea, numele unei constelaţii şi celui de al 6-lea semn zodiacal. LEON ( m ) Varianta a numelui LEO. Leon Trotsky a fost un revolutionar comunist rus. 256

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Λεων (greacă veche). Pronunţie: lee-AHN (engleză), LE-awn (germană, poloneză). Derivat din grecescul λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acest nume a fost purtat de către un rege spartan. În Anglia în timpul Evului Mediu acesta a fost un nume comun printre evrei. Un purtător faimos a acestui nume a fost Leon Trotsky (1879-1940), un revoluţionar rus comunist. Este si numele unei regiuni din Spania, deşi nu este cunoscută relaţia etimologică. LEONA ( f ) Varianta feminină a numelui LEON. LEONARD ( m ) Pronunţie: LEN-ard (engleză), le-AW-nahrt (poloneză). Înseamnă „leu curajos”, derivat de la elementul germanic leon „leu” combinat cu hard „brav, curajos, îndrăzneţ”. Este numele unui Sfant franc din secolul al V-lea. LEONTIE ( m ) Scriere originală: Λεοντιος (greacă veche). Derivat din greacă λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi martiri, respectiv a unui împărat bizantin din secolul al VII-lea. LEONTINA ( f ) Forma feminină pentru Leontie, derivat de la LEONTIUS. LEOPOLD ( m ) Pronunţie: LE-O-pawlt (în germană), LEE-ə-Pold (în engleză), le-AWpawlt (poloneză). Derivat din elementele provenite din limba germană leud care înseamnă „oameni” şi bald care înseamnă „îndrăzneţ”. Ortografia a fost modificată datorită asocierii sale cu Leo latină „leu”. Saint Leopold este considerat acum patronul spiritual al austriecilor. Acest nume a fost, purtat de doi împăraţi din Belgia. fiind folosit mai târziu de James Joyce în romanul său „Ulise” (1920), pentru personajul principal, Leopold Bloom. LEONORA ( f ) Varianta scurtă în limba română a numelui italian Eleanor. LETIŢIA ( f ) De la denumirea în limba latină târzie Laetitia care înseamnă „bucurie, fericire”. Acesta a fost numele unui sfânt, care este venerat în principal în Spania. LIDIA ( f ) Forma italiană, poloneză şi spaniolă pentru LYDIA. 257

Dr. Paraschiv PEŢU LILIANA ( f ) Derivat de la latinul lilium, care înseamnă „crin”. LISA ( f ) Variantă a numelui Elisabeta.

Ionel TORJA

LIVIA ( f ) Forma feminină pentru LIVIU. A fost numele soţiei împăratului roman Augustus. LIVIU ( m ) Forma românească pentru LIVIUS. Origine latină. Poate fi derivat fie de la liveo „a invidia”, fie de la lividus „invidios”. Titus Livius a fost un istoric roman care a scris o lucrare despre istoria Romei. LONDRA ( m ) Pronunţie: LUN-dən. Provine de la numele capitalei Regatului Unit. Ca nume de familie a fost purtat de către scriitorul american Jack London (1876-1916). LORAND ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LORANT ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LOREDANA ( f ) Inventat de novelistul italian Luciano Zuccoli pentru nuvela „Iubirea Loredanei”. Probabil s-a bazat pe numele de familie veneţian Loredan, derivat de la numele oraşului Loreo din Italia. LORENA ( f ) Varianta a numelui LAURA sau LORRAINE. LOLITA ( f ) Diminutivul numelui Lola. LUBOMIR ( m ) Înseamnă „pace şi dragoste” de la cuvintele slave lyub care înseamnă „iubire” şi „mir” care înseamnă pace. LUCA ( m ) Forma italiană şi românească pentru LUKE (Luca). 258

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Luca della Robbia, a fost un sculptor renascentist din Florenţa. A se vedea LUKE. LUCAS ( m ) Forma latină pentru Loukas.A se vedea LUCA. LUCIA ( f ) Forma feminină pentru LUCIAN. Sfânta Lucia a fost o martiră din Siracusa, căreia i-au fost scoşi ochii. LUCIAN ( m ) Forma românească a numelui LUCIANUS, care de asemenea este derivat din numele LUCIUS. LUDMILA ( f ) Înseamnă „favoarea poporului” din limba slavă, compus din elementele: lyud care înseamnă „oameni” şi mil care înseamnă „milostiv, dragă”. Sfânta Ludmila a fost o prinţesă din Boemia. LUDOVIC ( m ) Variantă a numelui LUDWIG . Provine din cuvintul german Hludwig care înseamnă „luptător de seamă” compus din: hlud care înseamnă „faimă” şi wig care înseamnă „luptător”. Acesta a fost numele unui operete din 1833 a compozitorului francez Fromental Halevy. LUKE ( m ) Pronunţie: LOOK (în engleză). Forma în limba engleză a numelui grecesc Λουκας (Loukas), ceea ce înseamnă „din Lucania”, Lucania fiind o regiune din Italia. Sfântul Luca, autorul Evangheliei a treia şi Faptele Apostolilor din Noul Testament. Un purtător faimos fictiv a acestui nume a fost eroul Luke Skywalker din filmele „Star Wars”. LUMINIŢA ( f ) Origine română, de la diminutivarea cuvântului „lumina”. MĂDĂLINA ( f ) Varianta românească a numelui Magdalena. MADISON ( m ) Poate fi folosit şi ca nume de familie, care înseamnă „fiul lui Maud”. Acest nume a fost folosit ca un nume feminin în filmul „Splash”, (1984), în care personajul principal a avut acest nume. Un purtător faimos a acestui nume a fost James Madison (1751-1836), unul dintre autorii Constituţiei americane, care mai târziu a fost ales preşedinte.

259

Dr. Paraschiv PEŢU MAGDA ( f ) Forma prescurtată pentru MAGDALENA.

Ionel TORJA

MAGDALENA ( f ) Scriere originală: Магдалена (bulgară). Înseamnă „din Magdala”. Maria Magdalena, personajul din Noul Testament, a fost numită aşa pentru că era din Magdala, un sat de lângă Marea Galileei (lacul Tiberius), „turn” în ebraică. Ea a fost curăţată de Isus de spiritele rele, rămânând alături de el şi în timpul curificării şi reînvierii. MAGDOLNA ( f ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui Magdalena. MAHOMED ( m ) Variantă a numelui MUHAMMAD, care înseamnă „demn de laudă”, derivat la rândul lui din arabă (Hamid) „pentru a lăuda”. Acesta a fost numele profetului care a fondat religia islamică în secolul VII - lea. Numele a fost purtat de şase sultani din Imperiul Otoman (deşi numele lor sunt de obicei prezentate în ortografia turcă Mehmet). MAIA ( f ) Scriere originală: Μαια (greacă veche). În mitologia greacă şi romană ea a fost cea mai mare dintre Pleiade, grupul de şapte stele în constelaţia Taurului, care erau fiicele lui Atlas şi Pleione. Fiul ei a fost Hermes. MĂLINA ( f ) Forma românească feminină pentru MALCOLM. MANUEL ( m ) Pronunţie: mah-NWEL (spaniolă), mahn-oo-EL (portugheză), MAHN-ooel (germană). Forma prescurtată germană şi românească pentru EMANUEL şi forma spaniolă şi portugheză pentru EMMANUEL. A fost numele a 2 regi ai Portugaliei şi a 2 împăraţi bizantini. MANUELA ( f ) Pronunţie: mah-noo-E-lah (germană). Forma feminină pentru MANUEL. MARA ( f ) Scriere originală: ‫( מ ָא‬ebraica veche). ‫ָר‬ Înseamnă „amar” în ebraică. Variantă a numelui Maria.

260

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARC ( m ) Variantă a numelui Mark. Mars care semnifică pe zeul Marte. Sfânta Margareta a Scoţiei (1046-1093). MARCELA ( f ) Pronunţie: mahr-SE-lah (spaniolă). Dar din nou au fost siliţi să fugă. MARCEL ( m ) Pronunţie: mar-SEL (franceză). devastate de persecuţia cruntă a lui Diocleţian. După ce Canut a murit. cuvânt care are legătură cu Mars . Marcu. MAHR-tse-lah (cehă). s-au reîntors în patrie şi au fost primiţi cu cinste la curtea lui Eduard Mărturisitorul. Pe Marcel îl condamnă să păzească şi să îngrijească animalele. motiv pentru care împăratul dispune prinderea lui pe când celebra Sfânta Liturghie în casa unei patriciene romane transformând această casă într-un grajd. Din limba latină. Marcelin. Forma feminină pentru MARCEL. după mulţi ani petrecuţi în această muncă. Este considerat patronul grăjdarilor şi al rândaşilor. Sfântul Marcel era la Roma Marele Pontif. Sfântul Marcel (Papă. care avut curajul să îl mustre aspru pe împăratul Maximilian pentru cruzimea arătată împotriva creştinilor. şi justa severitate faţă de aşa numiţii „lapsi”. care s-a constatat ulterior că era aşezată exact pe locul unde astăzi se află biserica Sf. trăiau în exil. MARGARETA ( f ) Derivat de la grecescul μαργαριτης (margarites). Eduard şi Agata. din cauza războiului dintre danezi şi normanzi. Marţial sunt diminutive ale numelui Marcus. Sfânta Margareta regina Scoţiei s-a născut în anul 1046 în Ungaria. bunicul Margaretei. „a adormit în pacea Domnului”. mahr-TSElah (poloneză). biserică care deţine unul din titlurile de onoare ale Romei. care a fost iniţial un diminutiv pentru Marcus. Marcel. ocazie cu care 261 . zeul războiului la romani.Marte. română şi poloneză pentru numele de familie roman MARCELLUS. În perioada în care era Papă. unde părinţii ei. Marcel de pe Corso. fiind alungaţi din Anglia de către regele Canut. ele pot însemna „copii consacraţi zeului Marte”. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 noiembrie conform calendarul latin. care înseamnă „perla”. MAHR-tsel (poloneză). Forma franceză. 309) Este sărbătorit în fiecare an la data de 16 ianuarie conform calendarul latin. mahr-THE-lah (spaniolă). probabil derivat din numele zeului roman MARS. probabil împrumutat din sanscrită. Marcel a restaurat „parohiile” romane. d.

Drept recunoştinţă. din partea celor mai mulţi nu primesc decât ingratitudine. nu departe de Lyon şi este al cincilea copil al soţilor Claudiu Alacoque şi Filiberta Lamyn. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 octombrie conform calendarului latin. 262 . conform uzanţelor. Sărbătorirea ei a fost fixată pentru ziua de 17 octombrie. a ridicat-o la cinstea sfintelor altare. precum şi tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte. Margareta s-a născut la 22 iulie 1647 în Verosvres. Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieşită afară din piept. dar din cauza evenimentelor a trebuit să fie întrerupt de mai multe ori. Margareta a murit la 16 noiembrie 1093 în castelul de la Edinburgh şi a fost înmormântată la Dunferline. Din căsnicia lor s-au născut şase băieţi şi două fete. şi vor căuta ca şi alţii să facă acest lucru”. adeseori rănită de purtarea nedemnă faţă de Preasfântul Sacrament al altarului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Margareta l-a cunoscut pe regele Malcolm III al Scoţiei. În ziua de 19 iunie 1671. la vârsta de patruzeci şi trei de ani. vindecându-se miraculos. În timpul altor extaze şi viziuni. iar la vârsta de opt ani. şi i-a spus: „Priveşte această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a consumat cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. călugărul franciscan care a predicat la zilele de reculegere în parohia Verosvres i-a ascultat mărturisirea şi apoi i-a dat asigurarea că este chemată la viaţa de mănăstire. Îţi promit că Inima mea va revărsa din belşug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire. Cu prilejul jubileului din anul 1570. pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament. În anul 1294 a fost declarată sfântă. tatăl său a murit şi mama a încredinţat-o călugăriţelor Clarise din Charolles. dar în calendarul nou este anticipată cu o zi. Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari şi celor care vor face actul de reparaţie şi vor primi Sfânta Împărtăşanie în prima vineri din fiecare lună. Timp de patru ani a fost ţintuită la pat de o boală ce făcea ca „oasele să-mi străpungă pielea”. Sfânta Margareta Maria Alacoque (1647-1690). arzând ca un cuptor încins de flăcări. Pentru aceasta îţi cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele. A decedat în ziua de 17 octombrie 1690. Din copilărie a manifestat o repulsie vizibilă faţă de cuvinte şi acte indecente. prin răceala şi dispreţul faţă de prezenţa mea în taina sfântă a Euharistiei. prin lipsa lor de respect şi prin sacrilegiile ce le săvârşesc.. cu care s-a căsătorit. În luna iunie a anului 1675. în sărbătoarea Înălţării Domnului din anul 1920. pentru a nu se suprapune amintirii Sfântului Ignaţiu din Antiohia. devenind astfel regină. Procesul de beatificare a Margaretei Maria a început la câţiva ani după moartea ei. la vârsta de 24 de ani. până când Papa Benedict al XV-lea. prin primirea Sfintei Împărtăşanii şi îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele. şi a intrat în mănăstirea călugăriţelor vizitandine din Paray-le-Monial. localitate din estul Franţei. Margareta şi-a făcut testamentul. lângă marea mănăstire pe care ea însăşi o întemeiase.Dr..

Hr. Unii savanţi consideră. aprox.םירמ‬în arabă Miryam sau Maryam ‫ . cuvântul ar fi compus din două părţi: dintre care prima înseamnă „a iubi. 45 d. picătură. bască. „Bucură-te. azi Turcia). şi Mariana. după transcrierea grecească. stea a mării”. fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul 263 . şi nu fără motive.Hr. Mariam.םירמ‬n. MARIA ( f ) Utilizare: italiană. finlandeză. scriitorul american Margaret Mitchell (1900-1949). Numele Maria potrivit unor surse înseamnă „copil dorit”. corsicană. o. Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam ‫ . Маріа (slavă). 17 î. probabil în Ierusalim. în momentul conceperii lui Iisus Cristos. Conform Noului Testament. „picătură din mare”. probabil în Efes. poloneză. stea. islandeză. maris stella. azi Israel . Suedia. ţările scandinave. şi datează din timpul captivităţii evreilor în pământul faraonilor. sau Μαρία. înseamnă „aleasă. a fost mama lui Iisus din Nazaret. Conform acestei origini. că Maryam nu este un cuvânt de origine ebraică. iar a doua parte este numele zeului Amon. Poate să fie un nume compus din două elemente: mar însemnând „picătură” şi yâm însemnând „mare”. aprox. care a unit Danemarca. deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase. în etiopiană Māryām. De aici provine titlul „Steaua Mării” şi cântecul Ave.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de regina Margareta I a Danemarcei. scandinavă. Variantă în limba maghiară a numelui MARGARET sau românescul MARGARETA. A fost fiica lui Ioachim şi Ana. Sfântul Ieronim cunoştea această etimologie. După el. iubită de Dumnezeu”. după transcrierea ebraică. care înseamnă „copil dorit”. unii copişti au citit greşit cuvântul stilla. Pentru creştini. engleză. ci egipteană. Maria. MARGO / MARGOT ( f ) Varianta maghiară a numelui Margareta. şi au scris stella. însemnând „aleasă. deoarece declara că Maria înseamnă Stilla Maris. Norvegia în secolul al XIV-lea.d. Alţii interpretează numele ca însemnând „amărăciune” şi se pronunţă în ebraică Miryam ‫ .care a scris „Pe aripile vântului” şi scriitorul canadian Margaret Atwood(1939-) MARGIT ( f ) Utilizare: maghiară. portugheză. Scriere originală: Μαρια (greacă). în latina târzie Maria. greacă. în siriană Mart Maryam. a alege pe cineva”.ميرم‬în greaca Septuagintei Μαριάμ. catalană. conform scrierilor Noului Testament. iubită de Amon”. română. germană. Eroarea nu trebuie regretată. cuvântul Maria. În grecească cuvântul a devenit Mariamne.

Madonna. de după Paşti. în timp ce cea anglicană sărbătoreşte Ridicarea Sa la Ceruri. În tradiţia creştină (ortodoxă. 70% din catedralele franceze poartă numele Fecioarei Maria. adică vineri în Săptămâna luminată. alte sărbători fiind: . convocat pentru a dezbate asupra învăţăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie. De asemenea.21 noiembrie. „Născătoarea de Dumnezeu”). numele după care ea este cunoscută cel mai des). Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august. a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus. fiind denumită „noua Evă”. . catolică. . Nossa Senhora. ca semn de binecuvântare şi tărie în faţa ispitelor). Multe biserici sărbătoresc pe 8 septembrie. Conform definiţiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic. a schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria.Dr. Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie.8 decembrie. ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. Notre Dame. Al treilea sinod ecumenic. Maica lui Dumnezeu. .în 2 februarie. Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată. în bisericile ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva). Nuestra Señora. greco-catolice şi romano-catolice sărbătoresc Intrarea în biserică a Maicii Domnului (sau Aducerea Maicii Domnului la Templu). a confirmat învăţătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr. anglicană şi luterană) precum şi în cea musulmană. fiind sărbătorită la data de 15 august („Sfânta Maria Mare”). tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume şi mântuirea. în funcţie de ţară. Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt: Maica Domnului (Our Lady.în evul mediu în ianuarie şi februarie. diverse apariţii sau icoane ale Maicii Domnului. Binecuvântata Fecioară Maria. Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului la 2 iulie. Născătoare de Dumnezeu pe 26 decembrie.Bisericile ortodoxe şi cele greco-catolice mai sărbătoresc: Adunarea credincioşilor în cinstea Preasfintei Fecioare. . se sărbătorea Adormirea şi Ridicarea la Ceruri. atât catolicii şi cât şi ortodocşii serbează. . 264 . în unele regiuni ale Europei de vest. după Conciliul al Doilea de la Vatican. bisericile ortodoxe. .în 25 martie biserica catolică şi cele ortodoxe sărbătoresc Buna-Vestire. regiune şi tradiţie. Regina Cerurilor (Queen of Heaven. biserica anglicană mai sărbătoreşte Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe. iar în bisericile anglicane „Sărbătorirea Binecuvântatei Fecioare Maria”.în 12 septembrie. Biserica catolică mai sărbătoreşte Neprihănita Zămislire a Preasfintei Fecioare Maria iar. în Biserica romano-catolică se sărbătoreşte Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte şi încrederea în puterea invocării respectuoase a acestui Nume. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gabriel. Regina păcii. sărbătoare care se numeşte oficial în biserica romano-catolică „Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria”. ţinut la Efes în anul 431. Theotokos. Regina Coeli) şi altele. Naşterea Maicii Domnului („Sfânta Maria Mică”). Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 decembrie.

Maria Candida începe să scrie „Euharistia”. timp în care a trăit o luptă interioară. În anul 1894 a fondat Congregaţia Franciscanelor Mariei Neprihănite care la început. fiind botezată a doua zi după naştere. Congregaţia a primit aprobarea pontificală. care în 1893. 265 . încă de la vârsta de cincisprezece ani. iar datorită pregătirii sale. consilier la Curtea de Apel. de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului. iar în martie anul următor primeşte haina monahală şi numele de Maria Caridad a Iubirii Duhului Sfânt. an în care a respins categoric o altă realegere. La sfârşitul secolului al XIX-lea. Caridad Brader. depunând la vârsta de doisprezece ani. Pietro Barba. iar după un an depune voturile călugăreşti. Mt 5. menţionând faptul că în anul 1933. împărtăşindu-se zilnic. se transferase momentan din pricina serviciului tatălui. Este singura fiică lui Sebastiano Brader şi a Mariei Carolina Zahaner. dovedind de foarte tânără înclinaţii clare spre rugăciune şi mortificare. repeta adesea: „Trebuie să devin sfântă. sr. speranţa şi iubirea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria Candida a Euharistiei (1884-1949) S-a născut la 16 ianuarie 1884 la Catanzaro. printre cele şase surori care au plecat în misiune s-a numărat şi sr. sr. pe care a condus-o până în 1919 şi din 1928 până în 1940. Începând din anul 1933. unde a muncit fără răgaz. după cinci ani de muncă grea la Chone (Ecuador) şi după ce a catehizat multe grupuri de copii. Caridad Brader a murit în faimă de sfinţenie. aşteptând aproape douăzeci de ani pentru a-şi putea realiza aspiraţia. unde a dorit „să-i facă companie lui Isus din Euharistie atât cât era posibil”. intră la Altstätten în mănăstirea franciscană „Maria Hilf”. 48). Maria a manifestat o chemare religioasă. după ce a intrat în Carmel. în faţa unei icoane a Pruncului Isus. oraş unde familia. a fost formată din tinere elveţiene. unde este vorba de o lungă şi intensă meditaţie asupra Euharistiei. Nu îi plăceau bunurile de valoare. Fericita Maria Cristina Brando (1856-1906) S-a născut la Napoli la 1 mai 1856. vreau să devin sfântă”. fiind preocupată de cei săraci care încă nu cunoşteau Evanghelia. alegând viaţa călugărească după terminarea studiilor. la Túquerres. în care vede sintetizate toate dimensiunile experienţei creştine: credinţa. fiind fiica lui Giovanni Giuseppe şi a Mariei Concetta Marrazzo. A decedat la data de 12 iunie 1949. votul de castitate perpetuă. A crescut motivată de o intensă iubire faţă de Isus Cristos şi o afectuoasă devoţiune către Fecioara Maria. la data de 1 octombrie 1880. La 27 februarie 1943. apropiindu-se de sacramentul pocăinţei. cu numele Maria Josefa Carolina. a fost desemnată să predea în colegiul mănăstirii. Caridad este trimisă în Columbia. Maria Candida a fost aleasă superioară a mănăstirii. din anul 1924 până în anul 1947. originară din Palermo. Primind învăţătura Mântuitorului (cf. Şi-a luat numele de Maria Candida a Euharistiei. Fericita María Caridad Brader (1860-1943) Caridad Brader s-a născut la 14 august 1860 la Kaltbrunn (Elveţia).

la 27 aprilie 1878. dar a experimentat în multe ocazii Providenţa divină şi a avut parte de ajutorul multor binefăcători şi persoane ecleziale. Fericita Maria Ludovica De Angelis (1880-1962) S-a născut la 24 octombrie 1880. Maria Cristina a Neprihănitei Zămisliri. o congregaţie care s-a mărit cu repeziciune. A simţit chemarea Domnului. cu care urma să se căsătorească. iar la 20 iulie 1903 Congregaţia a obţinut aprobarea canonică din partea Sfântului Scaun. Peru. o biserică devenită azi parohie şi o înfloritoare fermă la City Bell. Grecia şi Italia. primind numele de Antonina în Italia. la San Gregorio. 266 . la vârsta de 23 de ani când era logodită cu Gustavo Arreola. A murit la vârsta de 85 de ani. Antonina simţea în inima sa că visele ei se regăseau în visele Maicii Rossello. După ce a intrat la Institutul Fiicelor Milostivirii la 14 noiembrie 1904. Fericita María Guadalupe García Zavala (1878-1963) S-a născut la Zapopan (Jalisco). iar ulterior a primit permisiunea de a intra în mănăstirea Sacramentinelor. în faimă de sfinţenie. care astăzi se numeşte Congregaţia Surorile Victime Expiatoare ale lui Isus din Preasfântul Sacrament. săli pentru micii pacienţi. iar după moartea ei Congregaţia a continuat să crească. Lupita a ştiut să le înveţe pe surorile din Congregaţie să iubească sărăcia pentru a se putea dedica mai bine bolnavilor. un mic sătuc din Abruzzo. în Mexic. în faimă de sfinţenie. la 24 iunie 1963. La 2 noiembrie 1903. În anul 1878 se afla temporar la surorile Tereziene din Torre del Greco. noi instrumente. Cu finanţări pe care numai Dumnezeu ştie cum reuşea să le obţină. primind în anul 1876 veşmântul religios. stabilindu-şi sediul final în Casoria. fiica lui Fortino Garcia şi a lui Rifugio Zavala Garcia. Noul institut a întâmpinat multe şi mari dificultăţi. fiind botezată chiar în ziua naşterii. A decedat la data de 25 februarie 1962. A murit la 20 ianuarie 1906. fondatoarea şi alte surori au depus voturile perpetue. o clădire la Mar del Plata pentru convalescenţa copiilor. au fost deschise 11 case în Republica Mexicană.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA A fost împiedicată de tatăl ei să intre în Congregaţia Surorilor Sacramentine din Napoli. actualmente Slujitoarele Sf. A înfiinţat Congregaţia Slujitoarele Sfintei Margareta Maria şi a săracilor. obţinând însă permisiunea de a fi primită drept candidată la Clarisele din Mănăstirea Fiorentinelor. Încă de mică datorită faptului că tatăl ei avea un magazin de obiecte religioase. nu departe de Napoli. sora Ludovica pune la punct săli de operaţie. pentru ca protejaţii ei să aibă mereu hrană proaspătă. a luat numele de Sr. În anul 1897 Maria Cristina a depus voturile temporare. la Guadalajara (Jalisco). iar în timpul vieţii ei. a dovedit o mare iubire faţă de săraci şi faţă de operele de caritate. în Mexic. motiv pentru care a pus fundamentul unei noi familii religioase. Islanda. nu departe de oraşul Aquila. Margareta şi ale săracilor numără 22 de case în Mexic. a luat numele de sora Maria Ludovica.

patronimic. Poate proveni fie de la MARS. inspirându-se din Regula celui de-al Treilea Ordin al Sfântului Francisc. în ziua Buneivestiri din anul 1919 a dat viaţă comunităţii religioase pe care dorea să o înfiinţeze „pentru educarea şi instruirea tineretului feminin din zonă”. care este nume de familie roman. pe insula Korčula. la 6 decembrie 1956. A atras mulţi tineri şi adulţi să colaboreze la activitatea ei apostolică. purtat de mai mulţi sfinţi. După treizeci de ani. Românescul Marin. precum şi de promovarea demnităţii persoanei şi de dezvoltarea misiunilor şi a dialogului ecumenic. Pentru săraci a obţinut asistenţă medico-farmaceutică gratuită. care provine fie de la numele de MARIUS sau de la cuvântul latin marinus „mare”. MARICICA ( f ) Diminutiv în limba română a numelui MARIA. zeul roman al războiului. 267 . de apostolatul parohial. cehă şi română pentru MARIANUS. ocupându-se de educarea copiilor şi a tineretului. Poate fi considerată şi o combinaţie între MARIA şi ANA. derivat de la numele roman de familie Marinus.în franceză. şi urmând îndrumările Episcopului de Dubrovnik. Îndemnată de dorinţa vie de a-i ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi. MARILENA ( f ) Combinaţie între Maria şi Elena.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria a lui Isus Răstignit Petković (1892-1966) S-a născut la 10 decembrie 1892 la Blato. derivat de la numele roman MARIUS. a pus să se construiască adăposturi pentru familiile lipsite de locuinţă. Fericita Maria Romero Meneses (1902-1977) A intrat în Ordinul Salezienilor la vârsta de 21 de ani. Congregaţia pe care Maria Petković a fondat-o. Mons. Fiicele Milostivirii. de asistarea persoanelor în vârstă şi bolnave. MARIN ( m ) Varianta în limba română. are echivalenţă şi în alte limbi: . maris „bărbat. a instituit canonic comunitatea religioasă de drept diecezan. comunitatea a primit recunoaşterea pontificală şi aprobarea constituţiilor. cursuri de catehizare şi alfabetizare. Josip Marčelić. mascul”. a organizat cursuri de pregătire profesională pentru fete şi femei. franceză. A organizat Fiicele Mariei Ajutorul Creştinilor pentru activitatea cu săracii. Forma poloneză. MARIAMNE este varianta pentru Maria. macedoneană şi croată pentru MARINUS. folosită de istoricul Iosif când se referea la soţia Regelui Herod. este un vechi nume de botez. în anul 1928. MARIANA ( f ) Forma latină pentru MARIAMNE. MARIAN ( m ) Pronunţie: MAHR-yahn (poloneză). fie de la latinul mas. Acelaşi Episcop. numără peste 429 de membre care lucrează în 12 ţări din Europa şi America.

MAH-ree-uws (în germană). norvegiană. răspunsul ostaşului a fost limpede şi prompt: „Sunt creştin”. zeul războiului la romani sau de la latinul maris. După trei ore Marin se întoarce la tribunal şi în faţa judecătorului îşi proclamă credinţa „cu un şi mai mare curaj”. Marin era un ofiţer nobil şi bogat din armata imperială. l-a luat de mână şi au pornit spre biserică. Марина (rusă. iar unul dintre cei mai îndârjiţi pretendenţi a depus la tribunal o adresă prin care arăta că. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Pronunţie: mah-REE-nah (italiană. care din dragoste pentru credinţa sa a ales mai bine moartea de martir. după ce a aflat despre situaţia în care se afla. Acest sufix -ovici.în poloneză. rusă). acest post îi revenea lui Marin. germană. fiind creştin. a derivat în Marin/o/schi. . bulgară. Utilizare: germană. s-a dat în timpul lui Ivan al IV-lea cel Groaznic (v. . în localitatea Cezareea din Palestina. să fii cu Dumnezeu. era vacant un post de centurion. care. Mergi în pace!”. Marin îl întâlneşte pe Episcopul Teoctist. III). îi spuse venerabilul bătrân. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 martie conform calendarului latin. însemnând „bărbat”. Pronunţie: MER-ee-əs (în engleză). unde Marin. „Să rămâi deci al lui Dumnezeu. Nume de familie roman. Marin nu are dreptul să ocupe posturi de răspundere în imperiul roman. 268 . dar şi alţi ofiţeri râvneau gradul de centurion. MARINA ( f ) Scriere originală: Μαρινα (greacă).Dr.H. Forma feminină pentru MARIN. potrivit unor legi mai vechi. prin anexarea sufixului –ovici. română. motiv pentru care a fost condamnat la moarte prin decapitare. daneză. spaniolă. franceză. În Palestina. îşi întinde mâna spre Sfânta Evanghelie. fără nici o şovăire. prin adăugarea unui sufix specific. Sfântul Marin (sec. . MARIUS ( m ) Origine latină.în corsicană şi în italiană apare ca Marini. şi întărit de harul său ţine drumul pe care l-ai ales. Ieşind din clădirea tribunalului.. Acheus. avea să refuze aducerea de jertfe în cinstea împăratului. romanul omonim al lui Lev Tolstoi) care le spune unor negustori pe care-i răsplăteşte pentru că i-au denunţat nişte conspiratori: vă înnobilez şi vă dau voie să vă adăugaţi la numele voastre „-ovici”. nu era mulţumit de această intervenţie supărătoare şi l-a întrebat pe Marin ce religie are.în rusă şi sîrbă. Judecătorul. deoarece. prin adăugarea unor sufixe specifice. Gaius Marius a fost un renumit consul roman din secolul al II-lea Î. sârbă). a derivat în Marin/of (ov).în bulgară. a derivat în Marin/ovici. care a fost derivat fie de la MARS.

localitate situată la circa trei kilometri de Ierusalim. forma genitivă a zeului roman al războiului MARS. iar în limba latină se traduce în Domnica. este răscumpărată de această sfântă. În casa lor primitoare venea cu plăcere Isus. Legenda spune că a trecut pe lângă un cerşetor îngheţat în mijlocul iernii şi şi-a rupt mantaua în două. în învierea morţilor şi în dumnezeirea lui Cristos. italiană. Sfânta Marta (sec. Este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie. cu numele Marta. fratele readus la viaţă de Isus. mar-TEN (franceză). MAWRteen (maghiară). americanul care a luptat pentru egalitatea între rase. conform calendarului latin. toate exprimând înţelesul că respectiva persoană este fiică. stăpână”. sârbă). şi aici se dovedeşte gospodina care are grijă de toate. Marta reapare în Evanghelie cu prilejul episodului dramatic al învierii lui Lazăr. bulgară). Sfântul Martin de Porres (1579-1639). Origine latină. ea cere un miracol prin simpla şi splendida mărturisire de credinţă în atotputernicia Mântuitorului. Pronunţie: MAHR-tah (spaniolă. Înseamnă „doamna casei” sau „doamnă. Profesiunea de gospodină. Cu ocazia unei astfel de vizite apare pentru prima dată şi Marta. MARTIN ( m ) Scriere originală: Мартин (rusă. MARLENE ( f ) Combinaţie între Maria şi Magdalena. mamă provenită dintr-o familie domnitoare. Alte nume cunoscute sunt Martin Luther. mahr-TIN (bulgară). În Noul Testament.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARTA ( f ) Scriere originală: Марта (bulgară. în perioadele când se afla în Iudeea. desigur. neînţeleasă şi adesea desconsiderată. Pronunţie: MAHR-tin (engleză. Este prezentă şi la banchetul la care participa însuşi Lazăr. poloneză). Lecţia dată de învăţătorul nu privea. Marta era sora lui Lazăr şi a Mariei din Betania. însemnând „bărbat”. În limba greacă Marta se traduce în Despina.lea şi Martin Luther King. hărnicia ei lăudabilă. germană).lea. I). Derivat de la Martis. care de fapt înseamnă „doamnă. Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru) la 9 decembrie 1579. în mod indirect. teologul care a început reformarea protestantă în secolul al XVI . conform calendarului latin. dându-i o jumătate cerşetorului. care a patronat Franţa. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 noiembrie. când. stăpână” în limba aramaică. Sfântul Martin a fost un episcop din secolul al IV . soţie. 269 . ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama. 5 Papi au purtat acest nume. ci prea marea grijă pentru lucrurile materiale în dauna vieţii interioare.

Dr. L-a data de 3 iunie 1603 el a făcut profesiunea solemnă. Deoarece noul născut avea pielea de culoare neagră. Este sărbătorit în fiecare an la data de 11 noiembrie. Apostolul Galiei. ipostaza în care sfântul este reprezentat în majoritatea imaginilor. Ales episcop de Tours prin voinţa poporului. Tours. Martin a fost şi un apostol. unde a fost admis numai în calitate de „frate ajutător”. într-un colţ al grădinii. deoarece era adânc convins că sunt copiii lui Dumnezeu şi fraţii săi. născută la doi ani în urma lui. ci în întreg oraşul. Papa Paul al VI-lea l-a declarat patronul frizerilor şi al peruchierilor din Italia. La slujba de canonizare. de asemenea. model de dragoste creştină. Acest gest de dragoste creştină este cam tot ce lumea îşi mai aduce aminte şi. În 1966. o ţară profund romanizată timp de mai mult de trei secole şi care ocupa aproximativ teritoriul Franţei de astăzi. şi astăzi este invocat în cazuri de neplăceri produse de aceste mici rozătoare. Şi în noua sa calitate. Tatăl lui a revenit la sentimente mai bune şi l-a luat cu dânsul în Ecuador. căci în umilinţa lui îi considera pe toţi mai drepţi şi mai buni decât el”. conform calendarului latin. tatăl nu a voit să-l recunoască. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA de origine africană. deoarece l-au primit ca membru deplin al Ordinului dăruindu-se lui Dumnezeu pentru toată viaţa. În anul 1837 Papa Grigore al XV-lea l-a beatificat şi Papa Ioan al XXIII-lea l-a ridicat la cinstea sfintelor altare în anul 1962. Martin se ştia investit de către 270 . cum era obiceiul în acea vreme şi cum sfintele Canoane vor rândui mai târziu. Întâlnirea cu umilul frate era o sărbătoare pentru toţi. pentru a-l îmbrăca pe un om necăjit care tremura de frig. Martin a fost un apostol în cel mai deplin sens al cuvântului. la vârsta de opt ani. Sfântul Martin din Tours (315-397). A murit în ziua de 3 noiembrie 1639. mort în anul 397 ca Episcop al vechii cetăţi din vestul Franţei. O statistică mai veche arată că cele mai multe familii din Franţa se numesc Martin. fapt ce dovedeşte veneraţia de care se bucură şi astăzi Sfântul Martin. Martin a transformat mătura într-un blazon de onoare: o icoană veche îl reprezintă purtând în mâini acest modest dar necesar instrument casnic. devenit părintele său sufletesc. în deosebi pentru copii. hotărât să calce cu bucurie pe urmele Sfântului Dominic. unde ulterior l-a părăsit. De mai multe ori a fost văzut cum striga şoarecii cuibăriţi în sacristie şi-i conducea afară. dar sfinţenia sufletului său a început să strălucească nu numai între zidurile mute ale chiliei. La vârsta de cincisprezece ani a bătut la poarta mănăstirii „Sfântul Rozariu”. nefăcând parte din rândul călugărilor propriu zişi. Papa Ioan al XXIII-lea. a călugărilor dominicani din Lima. adică aparţinând doar Ordinului terţiarilor. în predica omagială amintea: „Martin iubea din toată inima pe oameni. până când a trăit în sărăcie neagră alături de mama sa şi de o soră mai mică. Dar fericitul Martin nu a fost doar acest soldat. a voit să rămână „mătura mănăstirii”. şi pentru acest motiv a fost trecut în registrul botezaţilor drept „Fiu al unui tată necunoscut”. Sfântul Martin e un soldat roman care şi-a tăiat tunica în două cu sabia. el nu s-a limitat doar la administrarea Bisericii sale. Deoarece i s-au încredinţat cele mai umile activităţi. îi iubea chiar mai mult decât pe el însuşi.

Poporul încredinţat păstoririi sale păstra încă multe din obiceiurile vechi. Varianta maghiară a numelui Matilda. MARTON ( m ) Utilizare: maghiară. MATHIAS ( m ) Utilizare: greacă. MATILDA ( f ) Origine germană. Scriere originală: Ματθιας (greacă). Varianta în limba engleză a cuvântului Ματθαιος (Matthaios). mai vrednici de milă decât cei mai săraci şi mai lipsiţi dintre oameni. El a fost un vameş şi se presupune că este autorul primei Evanghelii în Noul Testament . germană. MATYAS ( m ) Utilizare: maghiară. scandinavă. Sfântul Matei. Varianta maghiară a numelui Matthias (vezi Matei ). pentru dărâmarea locurilor de închinare către idoli şi pentru desfiinţarea cultului arborilor sacri. care a făcut reforme importante pentru regat. inclusiv Matthias I. a fost unul din cei doisprezece apostoli. Ca nume englez. Acest nume a fost purtat de regii Ungariei. Variantă a numelui Matthaios (vezi Matei ). el este primul sfânt care nu a fost martir şi totuşi i s-a acordat o cinstire din partea Bisericii. cu care se întâlnise de mai multe ori în diferitele misiuni ostăşeşti împlinite în Galia. păgâneşti şi Martin a trebuit să lupte energic pentru îndepărtarea lor. Aproximativ în anul 371 este ales Episcop de Tours. MATEI ( m ) Pronunţie: MATH-Yoo (în engleză). Matthew a fost utilizat încă din Evul Mediu. sărbătoarea lui se ţine la 11 noiembrie. MATILD ( f ) Utilizare: maghiară. iar de atunci. Pronuntie: MAH-tyahsh.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dumnezeu cu o misiune mai amplă: evanghelizarea păgânilor. 271 . Pronunţie: MAHR-ton. La vârsta de 18 ani. Forma maghiară pentru MARTIN. A fost numele soţiei lui William Cuceritorul. Înseamnă „forţa la bătălie” de la maht „forţă. La data de 11 noiembrie 397. Pronunţie: mah-TEE-AHS (în germană). a avut loc înmormântarea. maghiară. în secolul al XV – lea. care a fost o formă grecească a numelui ebraic ‫( מתּתָהוּ‬Mattityahu). părăseşte armata este botezat de către Episcopul Ilarie din Poitiers. putere” şi hild „bătălie”. care înseamnă „darul ‫ַ ִ ְי‬ Domnului”. franceză.

într-o familie nobilă şi a avut parte de o educaţie aleasă. Forma feminină a lui MAURUS. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MAURA Derivă din cuvântul galez „mór” care înseamnă „mare”. în ziua de 13 august. care este varianta macedoneană şi rusă pentru MAXIMUS (cel mai mare). MAXIM ( m ) Scriere originală: Максим (rusă). n-a mai voit să locuiască în sălaşurile păcătoşilor. uneori. a trecut în acelaşi an. de la MAXWELL din limba engleză). Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost trimis apoi în exil în ţara Lazilor. Varianta de scriere pentru MAKSIM (Maxim). MAX ( m ) Prescurtare de la MAXIMILIAN (sau. trimiţându-le pretutindeni în lume. fiind şi un apărător al Ortodoxiei în faţa ereziei monotelismului. încredinţându-i slujba de prim secretar. cuviosul Maxim neputând răbda să se pângărească şi el laolaltă cu toţi nelegiuiţii aceştia. Dar după trei ani a părăsit postul şi a intrat în mănăstirea Chrysopolis de pe ţărmul opus al Constantinopolului. părăsind dregătoriile lumeşti. în urma chinurilor suferite. Sfântul Maxim Mărturisitorul (cca. El a alcătuit multe scrieri pentru mustrarea şi ruşinarea celor ce credeau în acest eres. şi a scris cărţi doveditoare despre adevărul credinţei noastre. Maxim (580-662) s-a născut în Constantinopol. cu înţelesul de „cel mai mare”. major = 272 . şi a mers la Mănăstirea din Hrisopoli. Sf. la venerabila vârstă de 82 de ani. care întăreau acest eres şi lipeau aceste porunci chiar înaintea bisericii celei mari. care a fost derivat de la latinul MAXIMUS (cel mai mare). În unele familii romane se obişnuia ca celui mai mare dintre copii să i se dea supranumele de Maximus. rămas simplu monah până la sfârşitul vieţii. sprijinite pe Sfânta Scriptură. Derivat de la numele roman Maximilianus. În anul 610 împăratul Eraclie l-a chemat la curte. unde. MAK-si-MIL-ee-ən (în engleză). MAK-si-MIL-yən (în engleză). Sfântul Maxim Mărturisitorul Prăznuirea lui se face pe 21 ianuarie şi 13 august (mutarea moaştelor). Într-adevăr. Se răspândea părerea greşită şi vicleană a celor ce ziceau că Mântuitorul a avut numai o voinţă. 580-662) este cunoscut mai ales pentru scrierile sale de mistică şi ascetică. cuvântul maximus este forma superlativă a adjectivului: magnus = mare. MAXIMILIAN ( m ) Pronunţie: mahk-see-MEE-lee-ahn (în germană).Dr. înlăturând prin aceasta părere credinţa în cele două firi ale lui Hristos şi pentru că cei răucredincioşi răspândeau prin pieţe porunci greşite. unde sa călugărit şi a ajuns mai apoi egumen al mănăstirii. la Domnul. pe coasta răsăriteană a Mării Negre.

MICA ( f ) Prescurtare de la Mihaela. În Noul Testament. MIHAELA ( f ) Forma feminină pentru MIHAI. Înseamnă „albină”. MERCEDESA ( f ) Din limba spaniolă. care semnifică „soluţionare a problemelor”. un alt nume al zeiţei hinduse Durga. fiind de asemenea. MELISA ( f ) Scriere originală: Μελισσα (greacă veche). Apoi a devenit prenume curent. MELANIA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică negru. MENDEL ( m ) Scriere originală: ‫( מנ ְל‬idiş). Forma italiană. stolnic domnesc şi ban al Craiovei. Mihai Viteazul (1558-1601). MEDEEA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică a pondera sau isteţ. inclusiv „Moby-Dick”. care a scris mai multe romane. întunecat. în limba greacă. ‫ֶ ְד‬ Iniţial aceasta a fost diminutivul numelui Manno. arătând dorinţa părinţilor ca copiii lor să ajungă printre cei mari. apoi domnitor al Ţării Româneşti. Este patronul Sfânt al soldaţilor. 273 . maximus = cel mai mare. În tradiţia budistă acesta este numele mamei lui Siddhartha Gautama (Buddha). a fost ban de Mehedinţi. spaniolă şi poloneză pentru MELANIE. el este descris ca fiind conducătorul armatelor Raiului.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI mai mare. iar acum este folosit ca un diminutiv pentru Menahem. care înseamnă compasiune. milă. Un purtător faimos a acestui nume a fost autorul american Herman Melville (1819-1891). MAYA ( f ) Înseamnă „iluzie” în sanscrită. MIHAI ( m ) Derivă de la ‫( מי ָאל‬Mikha'el) care înseamnă „cine este Dumnezeu?” în ֵ‫ִ כ‬ ebraică. MELVIN ( m ) Provine de la nume de familie scoţian care la rândul lui provine de la Melville. Este numele unuia dintre cei 7 arhangheli din tradiţia ebraică şi singurul identificat în Biblie ca arhanghel.

Sărbătorirea onomasticii: Conform MAI. MINERVA ( f ) Posibil derivat din latină înseamnă mens „intelect”.2010.786).197) şi Gavril (22. Polonia (Michał). Mihăiţă (27. În „Dracula” de Bram Stoker exista un personaj cu acest nume. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru o scurtă perioadă în 1600. MIHĂIŢĂ ( m ) Forma de alint pentru MIHAI. În Cehia şi Slovacia se foloseşte ca formă pentru NICHOLAS.544).300. Forma română şi bulgară pentru MIHAI. Forma maghiară pentru NICHOLAS sau Nicolae în limba română.058).458). Gabriela (218.11. conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Ţara Românească. şi Portugalia (Miguel). Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8.131). România (Mihai).047 de bărbaţi şi 3.158). Gabi (4. MIHAIL ( m ) Scriere originală: Михаил (bulgară).Dr.peste 720. Transilvania şi Moldova. MILENA ( f ) Din limba slavă mil care înseamnă milă.872). Minerva era zeiţa romană a înţelepciunii şi a războiului. aproximativ echivalente cu zeita greacă Athena. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360. Gabriel (237. Mişu (1. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi . MIMI ( f ) Prescurtare de la Maria.000 de români şi-au serbat onomastica. MIKULAS ( m ) Utilizare: slovacă. Mihail (54. peste 1. Mihalache (2. care a avut loc la data de 8. 274 . Mihnea (6.500 de femei).595). cehă.000 de femei. de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Acest nume a fost purtat (în diferite variante) de către conducătorii de Rusia (scris Михаил ). MIKLOS ( m ) Utilizare: maghiară.632) şi Găbiţa (159).00. MINA ( f ) Forma prescurtată pentru numele care se termină cu terminaţia „mina”. Alte persoane care au purtat acest nume sunt: chimistul/fizicianul britanic Michael Faraday (1791-1867) şi jucătorul de baschet Michael Jordan (1963 -).815). fiind sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril doar 350. Mihaiela (6.

MIRIAM ( f ) Provine din limba ebraică. cu rădăcini arabe palestinene şi bulgare. MIRABELA ( f ) Derivat din latinescul mirabilis care înseamnă „minunat”. glorie. Israel) este o cântăreaţă şi actriţă israeliană.ضوع اريم‬ebraică:‫( )דאווע הרימ‬n. folosit în limba română. MIRON ( m ) Scriere originală: Мирон (rusă). fiind o variantă a numelui Maria. MIRELA ( f ) Forma românească pentru MIREILLE. MIRUNA ( f ) Posibil derivat de la cuvântul slav mir. Turcia) a fost un episcop. Numele a fost creat de Shakespeare pentru eroina din piesa sa „The Tempest” (1611). astăzi Kocademre. A fost derivat. probabil. MITICA ( m ) Forma de alint pentru DUMITRU. care înseamnă „pace sau lume”. 275 . ca. minunat”. de la cuvântul provençal mirar „a admira”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MIRA ( f ) Înseamnă „prosper”.345. fiind şi numele unuia dintre sateliţii lui Uranus. MIRCEA ( m ) Derivat de la cuvântul slav mir. Mira Awad (arabă:‫ . 11 iunie 1975 în Kfar Rama.H. Patara. în apropiere de Kale. MOISE ( m ) Derivat din cuvântul de origine egipteană mes care înseamnă „fiu”. Personalităţi: Sfântul Nicolae din Mira (n. Forma rusească şi poloneză pentru MYRON. MIROSLAV ( m ) Cuvânt slav. ca. A fost folosit prima oară de poetul Frederic Mistral. provenit din: mir care înseamnă pace şi slav care înseamnă slavă. A fost numele unui sculptor grec din secolul al V – lea Î. care înseamnă „pace”. în sanscrită sau forma scurtă a numelor care conţin cuvântul din limba slavă mir care înseamnă „pace sau lume”.. MIRANDA ( f ) Derivat din latinescul mirandus care înseamnă „admirabil.280. Smirna este o răşină extrasă din scoarţa unui arbore arabic. Lichia — d. Provine de la numele provençal Mireio. Înseamnă „smirnă” în limba greacă. Mira. vorbitoare de limbă arabă şi ebraică.

derivat din Muhammad. Numele a fost folosit mai des şi datorită gimnastei de origine română Nadia Comăneci (1961 -). singur” de la grecescul monos. sau „unu. Augustin consemnează ultimele convorbiri cu mama lui: „S-a întâmplat că ne aflam singuri. nume rusesc însemnând „speranţă”. Rămasă văduvă. al cărei nume nu este cunoscut fiind măritată cu un bărbat nebotezat. Varianta de Nadya. fără să ne mai amintim de cele din trecut. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost Mustafa Kamal. Monica s-a născut la Tagaste. în aşteptarea plecării în Africa a Monicăi. A avut mângâierea să-l aducă la baia botezului cu un an înainte de a muri. şi-a îndreptat toată grija spre fiul său mai insensibil la chemarea harului divin. Au petrecut împreună vara. inteligent. În arabă înseamnă „cel ales”. Aceasta a fost numele a patru sultanii otomani. sfătuitor” de la latinul moneo. Este sărbătorită în fiecare an la data de 27 august. în regiunea Konstantina din nordul Algeriei. unică. consilier. fără pereche”. Souk-Ahres. 276 . fondatorul Turciei moderne. sau se apropie de cuvântul latinesc monna care înseamnă mamă. la Ostia. numit Patriciu. ce-şi îndeplineşte misiunea de mamă şi soţie”. utilizată în lumea occidentală. în anul 387. pe Augustin şi Navigiu. cum va fi viaţa veşnic fericită a sfinţilor. soţie. având înţelesul de „femeie vrednică. şi o fiică. În Sfânta Monica vedem împlinite ambele sensuri. Este greu de stabilit înţelesul şi originea cuvântului „Monica”.Dr. sprijiniţi de pervazul ferestrei care dădea în grădina interioară a casei unde locuiam.scrie Constantin în capitolul al nouălea al Confesiunilor. Vorbeam între noi. NADIA ( f ) De la „nadejda”. Aici. MONIKA ( f ) Utilizare: maghiară. dar nehotărât. urechea nu a auzit-o şi niciodată nu a ajuns-la inima omului” . Sfânta Monica (332-387). într-o familie creştină. MUSTAFA ( m ) Utilizare: Arabă. Scriere originală: ‫( ىفطصم‬arabă). A murit la vârsta de 55 de ani la Ostia. în Africa. viaţă pe care ochiul nu a văzut-o. Posibil să însemne „apărător. dar privind numai spre viitor. Augustin a fost botezat în anul 387. la lumina adevărului. Varianta în limba maghiară pentru MONICA. situaţie în care Monica ar avea înţelesul de: „singură. astăzi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MONICA ( f ) Pronunţie: MAHN-i-ka (engleză). din Portul Ostia. A avut doi fii. şi încercam împreună să înţelegem. conform calendarului latin. cu o nespusă încântare. cunoscut sub numele de Ataturk. ea rămânând un exemplu fără pereche de soţie şi mamă.

Varianta feminină românească pentru NARCISSUS. astăzi Kocademre. NARCISA ( f ) Nume grec care înseamnă „pierdut”. NELU ( m ) Variantă de alint în limba română pentru ION. cca. Pe locul unde a murit. Acesta a fost popularizat în America de actriţa Natalie Wood (1938-1981). ִ ‫ָע‬ În Vechiul Testament. amorţire”. În mitologia greacă. NATASA ( f ) Scriere originală: Νατασα (greacă). Forma italiană. „somn.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NAOMI ( f ) Scriere originală: ‫( נ ֳמי‬ebraică). care şi-a privit reflexia în apă. NICOLAE ( m ) Derivă de la grecescul Νικολαος (Nikolaos). Mira. care înseamnă „victoria poporului sau oameni victorioşi” de la νικη (nike) „victorie” si λαος (laos) „popor”. Lichia — d. NATALIA ( f ) Din limba latină „cea nascută de Crăciun”. cel care aduce cadourile de Crăciun. în 280. senzaţie de amorţeală. NAZARIE ( m ) Provine din latinescul Nazarius. a răsărit o narcisă. După moartea soţului. ִ ‫ָע‬ Derivă de la ebraicul ‫( נ ֳמי‬Na'omiy) „agreabilitate. derivat de la ναρκη (narke). Forma greacă de alint pentru ANASTASIA. Turcia) a fost un episcop. NICOLA ( f ) Forma latină feminină pentru NICHOLAS (Nicolae). cca. plăcute”. 277 . Este cunoscut şi ca Santa Claus. NASTASIA ( f ) Variantă a numelui Anastasia. NECULAI ( m ) Variantă în limba română pentru NICOLAE. Patara. Narcis era un tanar frumos. Naomi a preluat numele Mara. care înseamnă „din Nazareth”. în 345. era soacra lui Ruth. Sfântul Nicolae era un episcop din Anatolia. Sfântul Nicolae din Mira (n. care este forma latinizată pentru grecescul Ναρκισσος (Narkissos). atât de mult încât în cele din urmă a murind de supărare. în apropiere de Kale. poloneză şi spaniolă pentru NATALIE (Natalia).

Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al celor acuzaţi pe nedrept. imaginea Sfântului Nicolae. fetelor nemăritate. iar din anul 1087. iar cultul sfântului începe să se răspândească. Copiii tuturor ţărilor creştine au fost învăţaţi că în noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vine cu daruri. în special. Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele. prin rugăciune. 278 . Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnare trei bărbaţi. De aici cultul său ajunge la Roskilde (Danemarca). Sinterklaas cum îl numeau olandezii. Oamenii îl chemau având credinţa că necazurile lor vor fi mântuite. nuieluşe. După o viaţă aspră. părinţii s-au gândit că o viaţă „uşoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. Sfântul Nicolae este patronul spiritual al Ţărilor de Jos. îngerii le aduc celor mici bomboane şi nuieluşe. la Vadstena (Suedia) şi în aproximativ patruzeci de sate din Islanda. atunci când acestea au crescut. moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari. nişte marinari. transformându-l în Santa Claus. punându-le la fereastră câte o pungă cu bani. Santa Claus din lumea anglofonă (Moş Crăciun în România) a apărut prin deformarea cuvântului neerlandofon Sinterklaas. al copiilor mici. în secolul al XII-lea. cu mult timp în urmă. În Scandinavia. Sania trasă de reni este încărcată cu daruri pentru copiii din Danemarca. Moşul vine din junglă. părticele din moaştele sfântului Nicolae ajung la catedrala din Canterbury. al provinciei Lorena. precum şi al mai multor oraşe vest-europene. este o sărbătoare legată de personajul istoric Nicolae din Mira. pe rând. dar plină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343. iar de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor. Sinterklaas în Belgia şi Ţările de Jos şi Kleeschen în Luxemburg. În Europa. Odin. zeul suprem. între care Bari etc. însă cei neascultători. datorită influenţei de pe continent. copiii cuminţi primesc daruri. iar celor din nordul Germaniei. le aducea daruri copiilor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În secolul al XII-lea. iar la noi. În secolul al XIII-lea. s-a schimbat încet. stelele dăruiesc cadouri copiilor din Polonia. Se spune că o familie săracă avea trei fete. Zeul Thor. Multe ţări şi-au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Nicolae. La creştinii din Ghana. Şi. O cămilă tânără îl ajută pe Moş în Siria. iar în Ungaria. Când pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au început să se aşeze imigranţii din ţările germanice şi nordice. Cunoscut sub numele de la Nikolaus în Germania. Acesta conducea o caleaşcă trasă de două capre. al comercianţilor. cu barca. Cruncher şi Cracker. mireselor şi. călătorilor. Popularitatea sa a crescut atât de mult încât în Rusia aproape toate bisericile au colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae. în sudul Italiei. A fost considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii. sfântul Nicolae intră în cărţile de slujbe de la mănăstirea Sint-Truiden (Belgia). Două dintre minunile sale au marcat profund conştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că Moş Nicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 decembrie. Rusiei. iar în Hawaii.Dr. Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu. ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile.

NICODIM ( m ) Scriere originală: Νικοδημος (greaca veche). Nica. NICUSOR ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE. NICOLETA ( f ) Forma feminină pentru NICOLAE. Nicola.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai.243 de români aniversaţi la data de 6. Niko.894 de persoane poartă prenumele de Niculae. Nicoll. Provine din limba greacă de la numele Νικοδημος (Nicodim). de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. Nikolett. 279 . 523. Aceasta a fost numele unui personaj din Noul Testament.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor. în limba română. 44. NICU ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE.2010.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sărbătorirea onomasticii: Din cei 811. NIKITA ( f ) Din latinescul Aniketos care înseamnă invincibil. Nick. 64.931 de femei.931 sunt femei. 56. 32.520 poartă prenumele Nikole.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. Potrivit statisticilor existente. 13. Nikoletta. iar 287. 8. Nichi sau Niculeana. Niki.12. dintre acestea 199. ceea ce însemnă „victoria poporului” din cuvintele greceşti νικη (nike) „victorie” şi δημος (demos) „popor”.744 poartă prenumele Nicoleta. 26. NORA ( f ) Forma de alint pentru HONORA sau ELEANOR (Eleonora). Conform statisticile existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti 332. NONA ( f ) Derivat din nonus (latină) care înseamnă „nouă”.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. este purtat şi de 287. OANA ( f ) Forma românească prescurtată pentru IOANA.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. Niculai. Numele Sfântului Nicolae. iar alte peste 13.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. Nikos şi Nik.312 sunt bărbaţi.137 de persoane poartă prenumele Nicu. referindu-se la cele nouă luni de sarcină.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9.

sârbă. care este forma feminină pentru HELGE.care la rândul său este derivat din heilagr. ÖDÖN ( m ) Utilizare: maghiară. slovacă. La originea acestui nume stă cuvântul heilagr care înseamnă „sfânt. binecuvântat”. OLEG ( m ) Utilizare: rusă. de Piotr Ilici Ceaikovski. croată. Forma italiană şi spaniolă pentru OPHELIA (Ofelia). care înseamnă „sfânt.Dr. derivat din numele Helgi. care derivă din Olympos (Ολυμπιας din greaca veche). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA OCTAVIAN ( m ) Derivat de la numele roman Octavianus. română. OLGA ( f ) Scriere originală: Ольга (rusă). care în latină înseamnă „al optulea”. macedoneană. Dupa Gaius Octavius. finlandeză. scandinavă. binecuvântat”. care a fost transformată într-o lebădă în baletul „Lacul Lebedelor” (1877). Varianta rusească pentru HELGA. OFELIA ( f ) Din grecescul ophelos care înseamnă ajutor. Forma maghiară a numelui Edmund. sau numele germanice ALFHER (armata de spiriduşi) sau Áleifr. El s-a bazat pe numele OLIVER sau pe latinul oliva „măslină”. OLIVER ( m ) Utilizare: engleză. Aceasta a fost numele mamei lui Alexandru cel Mare. maghiară. OLIVIA ( f ) A fost creat de Shakespeare pentru un personaj din comedia „A douăsprezecea noapte”. Олга (sârbă. 280 . ODETTE ( f ) Acesta este numele unei prinţese. Posibil derivat de la numele francez Olivier. germană. cehă. OLIMPIA ( f ) Varianta feminină a numelui Olympias. bulgară). domn al Rusiei Kievene (în jurul oraşului de Kiev). Scrierea numelui în unele limbi: Оливер (sârbă. numele cu care s-a născut împăratul roman Augustus. Varianta în limba rusă pentru Helge. macedoneană). derivat la rândul său de la numele OCTAVIUS. Sfânta Olga a fost soţia lui Igor I. Scriere originală: Олег (în rusă). a fost adoptat de catre Iulius Cezar. el spunandu-si Gaius Iulius Cezar Octavianus. estoniană.

H. a primului Împărat Roman. care semifică „noroc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ortografia a fost modificată prin asociere cu cuvântul latinesc Oliva care înseamnă măslin. a fost un poet roman din primul secol Î. este înrudit cu ÁSGEIRR. OTTO ( m ) Derivat din cuvintele de origine germanică „Audo” sau „Odo”. Alternativ. avere”. Otto von Bismarck (1815-1898). care înseamnă „muntean sau din munţi”.. Forma maghiară pentru OSCAR. a condus Anglia în urma războiului civil. Alternativ mai poate deriva şi din engleza veche unde numele OSGAR („os” înseamnă bun şi „gar” înseamnă suliţă). poate avea origine sabelică (limba vorbită în Italia înainte de latină). care a scris despre dragoste şi mitologie. OSCAR ( m ) Înseamnă „iubitor de cerbi”. ORLANDO ( m ) Utilizare: italiană. Comandant militar Oliver Cromwell. A fost numele de patru regi din Germania. care a fost cunoscut sub numele de Otto cel Mare şi a Cancelarului german. Înseamnă „bard” în limba turcă. OVIDIU ( m ) Forma românească pentru Ovidius. derivat din limba galeză unde „os” înseamnă cerb şi „Cara” înseamnă iubit. posibil derivat de la latinul „ovis” care înseamnă oaie. OSZKAR ( m ) Utilizare: maghiară. OZAN ( m ) Utilizare: Turcă. cunoscut ca Ovidiu. ORESTE ( m ) Derivat din grecescul ορεστιας (Orestias). 281 . Acestea au fost iniţial o formă scurtă a numelor ce începeau cu „od”. Publius Ovidius Naso. Un purtător notabil a acestui nume a fost scriitorul irlandez şi umorist Oscar Wilde (1854-1900). Varianta în limba italiană pentru ROLAND. OLIVIA ( f ) Varianta feminină pentru OLIVER. A fost exilat fără motiv de împăratul Augustus.

la 14 octombrie. A fost îngropată ca o străină. Săpând deci o groapă. Un frate al ei.Dr. “aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă”. Valurile l-au adus la ţărm. Dacă Sfânta Muceniţă Parascheva. mai cu seamă în Moldova. în vis. localitatea în care văzuse lumina zilei. Istanbul). dar mai ales a postului. rugăciunii şi milosteniei. pe când avea 25 de ani. Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. întrucât de mai bine de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi. este cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”. ea este cinstită în Moldova. Cuvioasa Maică Parascheva („Vinerea Mare”). că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu. pe Care L-ai iubit”. Un purtător faimos a acestui nume a fost pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso (1881-1973). s-a călugărit sub numele de Eftimie. îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune. iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Se spune că un marinar a murit pe o corabie şi trupul i-a fost aruncat în mare. au pus alături de ea şi trupul corăbierului. PAMELA ( f ) Acest nume a fost utilizat de către poetul Sir Philip Sidney pentru a fi folosit în poemul „Arcadia”. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a veacului al XI-lea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA PABLO ( m ) Forma spaniolă pentru Paulus (vezi PAUL). După ce a avut această vedenie. Părinţii ei. Din Constantinopol sa îndreptat spre Epivata. 1643. cel rău mirositor. În fiecare an. în Epivata (azi Boiados). a fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea faţă de cele sfinte şi pentru cultura sa deosebită. În chip deosebit. Într-o noapte. Poate însemna „toată dulceaţa” din limba greacă παν (pan) „toate” şi μελι (Meli) „miere”. pe atunci capitala Imperiului bizantin. oameni de neam bun şi credincioşi. „Vinerea Mare”. Prima învăţătură în limba română despre viaţa sfintei o găsim în „Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam al Moldovei. după ce a învăţat carte. au crescut-o în friica de Dumnezeu. Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită. pe ţărmul Mării Marmara. prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox. în apropiere de Constantinopol (mai târziu. să se reîntoarcă în locurile părinteşti: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci. 282 . un înger i-a spus. fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune. Iaşi. râvnitori spre cele sfinte. PARASCHEVA ( f ) Scriere originală:Παρασκευη (greacă) Derivat din grecescul παρασκευη (paraskeue) înseamnă „preparat”. Cu toate acestea. sfânta „fără de voie lăsă pustia şi se întoarse în lume şi la Ţarigrad veni”. fără ca nimeni să ştie cine era. fără să spună cuiva cine este şi de unde vine.

într-un loc de cinste. au înţeles că este un semn dumnezeiesc. apoi la Iaşi. cârmuitorii ei de atunci. preoţii şi credincioşii au constatat că cinstitele moaşte au rămas neatinse. fiind însoţită de trei mitropoliţi greci (Ioanichie al Heracleei. Credincioşii de acolo. autorităţile de stat şi bisericeşti. A doua zi dimineaţa. la 23 aprilie 1887. într-acelaşi chip şi în aceeaşi noapte. Unul dintre îngeri l-a luat de mână. Aceeaşi vedenie a avut-o şi o femeie credincioasă. moaştele Cuvioasei Parascheva „pentru sfinţirea şi binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei (Ţara Moldovei. „cu lumini şi cu tămâie”. Cinstitele moaşte au rămas aici până în anul 1884. Ajungând la Galaţi. ctitoria domnitorului. au hotărât să-i ofere. Fericitul întru pomenire. în noaptea următoare. n. În anul 1641. aşezându-l în Biserica Sfinţii Apostoli din Epivata. cu numele Eftimia. cu numele Gheorghe. patriarhul Partenie I. arzând mocnit toată noaptea şi „prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni”. drept recunoştinţă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dar. Ridicate din mormânul de jar. şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de mulţime de îngeri. unuia din creştinii care săpaseră groapa. a cercetat paraclisul. după slujba Vecerniei. de data aceasta spre pământul românesc. În ziua de 13 iunie 1641. peste noapte sfeşnicul a ars.)”. pentru ce n-aţi socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?” Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva. de cler şi credincioşi. încă o minune săvârşită prin puterea lui Dumnezeu. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaşte. zis cel Bătrân (1639-1644). după cum se spune în „scrisoarea sinodicească”. i s-a arătat în vis o împărăteasă. moaştele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi şi în curând strămutate în noua Catedrală mitropolitană din Iaşi. când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaş. cinstitele moaşte au fost aşezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinşii Trei Ierarhi. a rămas aprinsă o lumânare din sfeşnicul de lângă racla din lemn în care erau aşezate cinstitele moaşte. care fusese sfinţită cu puţin timp mai înainte. l-a ridicat şi i-a zis: „Gheorghe. Moaştele au fost mutate în mai multe biserici: Vlahserai (1586). Mitropolitul Iosif Naniescu. după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol. drept care au luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au adus cu mare bucurie. Sfântul Dumitru (1597) i Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar (1601). Partenie al Adrianopolului şi Teofan al Paleopatrei). Racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră. preaslăvind minunea dumnezeiască. de mitropolitul Varlaam şi de episcopii de Roman şi Huşi. şi a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. din acest motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. auzind de visul celor doi.n. Aici se găsesc şi astăzi. din neatenţie. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888. După 120 de ani ele au cunoscut ultima strămutare. împreună cu membrii Sinodului său. iar focul s-a extins la catafalcul pe care era aşezată racla. 283 . au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu.

engleză. 3810 poartă prenumele de Paraschiv. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sărbătorirea onasticii: Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. din cei 54. Provine din grecescul Πατροκλος (Patroklos). Acest nume a fost adoptat de către Sfântul Patrick. care la naştere s-a numit Sucat. Pronuntie: PAT-Rik (în engleză). care a fost capturat şi înrobit în tinereţe. dar în cele din urmă el a devenit un episcop întorcându-se în Irlanda ca un misionar. El este în mod tradiţional considerat ca fiind patronul spiritual al Irlandei. PATROCLE ( m ) Scriere originală: Πατροκλος (greaca veche). ceea ce însemna „nobil”. 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev. din ebraicul ‫( פּסח‬Pesah) „Paştele”. 629 poartă prenumele de Parascheva. 584 poartă prenumele de Chivuta. PATRICK ( m ) Utilizare: irlandeză. din care 48. PATRICIA ( f ) Este varianta feminină a numelui Patriciu. El a fost un britanic romanizat. germană. ca în cazul filozofului francez. 50. denumirea în limba latină. PARTENIE ( f ) Scriere originală: Παρθενια (greaca veche). ceea ce însemna „cu privire la Paşti” sau de la latinescul PASCHA care înseamnă „Paşte”. Sfântul Paul a fost un lider important a bisericii creştine timpurii. PAHT-Rik (în germană). fecioară”. Se numea la început Saul. După şase ani de robie a scăpat acasă.312 poartă prenumele de Paraschiva. derivat la rândul său. Numele Pascal poate fi utilizat şi ca ֶַ nume de familie. franceză. dar şi-a schimbat 284 . povestea sa apărând în Noul Testament.152 sunt femei. derivat din πατρος (Patros) „a tatălui” şi κλεος (kleos) „glorie”. PASCAL ( m ) De la denumirea în limba latină Paschalis. PAUL ( m ) Sursa numelui este din limba latină şi provine din familia de nume romane Paulus.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. 627 poartă prenumele de Chiva. ceea ce înseamnă „slava Tatălui”. PATRICIU ( m ) Varianta românească pentru PATRICK. Derivat din greacescul παρθενος (parthenos) înseamnă „fată. Pat-Reek (în franceză). care înseamnă „mic” sau „umil”.Dr. Derivă de la Patriciu. matematician şi inventator Blaise Pascal.

A fost cel mai important apostol si este considerat de unii ca fiind primul Papă. ‫ְ ִנּ‬ Înseamnă „piatră preţioasă” în ebraică. În Vechiul Testament acest lucru a fost numele uneia dintre soţiile lui Elcana. PEGGY ( f ) Variantă pentru Meggy. derivat de la latinul petro. Este traducerea folosită des în Noul Testament pentru Cefas (care înseamnă „piatra” în aramaică). Este numele unei Sfinte romane din secolul I. „piatră”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numele după convertirea la creştinism. nume dat de Isus apostolului Simon. PETRE ( m ) Varianta românească pentru PETER. petronis „ţărănoi. PETRONELA ( f ) Forma românească pentru PETRONILLA. PAULA ( f ) Forma feminină pentru PAUL. Derivat de la grecescul Πετρος (Petros). fiind considerat un diminutiv pentru MARGARET. bădăran”. bătătură”. 285 . un tip de raţă. PEPE ( m ) Prescurtarea spaniolă a numelui IOSIF. Posibil derivat din greacescul πηνελοψ (penelops). Purtători vestiţi ai acestui nume în lumea artei sunt Paul Gauguin (18481903) şi Paul Cezanne (1839-1906). PETRU ( m ) Varianta românească pentru PETER. care se presupune că este fiica Sfântului Petru. Alternativ. PENINA Scriere originală: ‫( פּנָה‬ebraică). Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) se datorează lui. PÉTER ( m ) Utilizare: maghiară. PETRICA ( m ) Forma de alint pentru PETRU. Forma maghiară pentru PETER. PENELOPE ( f ) Scriere originală: Πηνελοπη (greaca veche). ar putea avea legătură cu πηνη (pene) „fire. care este forma feminină de alint pentru Petronius. amândoi pictori impresionişti din secolul XIX din Franţa.

la marginea Lacului Ghenezaret din Galileea. în vremea prigoanei împotriva creştinilor. de a vesti adevărul mântuirii.d. care a susţinut că ar cunoaşte locul unde se găseşte mormântul lui Petru. care a fost treptat înlocuit cu Peter. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Având în vedere renumele de apostol. astăzi El Aradsch. Isus l-a numit „piatră” (în aramaică „Chefa”. XVI vechea bazilică Sf. 67) a fost un pescar din Betsaida (localitate pe malul nordic al lacului Genesareth. După Înălţarea la cer a Domnului şi după pogorârea Duhului Sfânt.Dr. în folclor Sânpetru. peste 500. unul din primii discipoli al lui Isus din Nazaret. A fost fratele mai mic al apostolului Andrei. Acolo avea o casă în care locuia cu soacra şi soţia sa. Petru a locuit în Capernaum. Simon Petru este considerat în mod tradiţional ca unul dintre cei doisprezece apostoli.ןועמש‬citeşte „Şimon”). acest nume a devenit comun în întreaga lume creştină (în ortografie diferită). respectiv şi de ţarul rus Petru cel Mare (1672-1725). Siria). Pe lângă apostolul Petru. acest nume a fost purtat şi de Sfântul Petru Damian şi Sfântul Petru Martirul. ?. pentru răspândirea credinţei şi ca şi ceilaiţi Apostoli. cca. Conform datelor din Evanghelia lui Ioan. (n. Sfântul Petru a îndurat moarte de Mucenic. înainte de a se întâlni cu Domnul. Petru şi fratele său Andrei „Cel întâi chemat” la slujirea credinţei. Constantin cel Mare a ordonat nivelarea dealului „Agger Vaticano”. Simon Petru. Eusebiu de Cezareea (260-339) a menţionat relatările diaconului roman Gaius din jurul anului 200. era pescar din Betsaida. în ziua de 29 iunie. păstrat până în zilele de azi. Sfântul Petru nu a precupeţit nici o osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului. Acolo s-ar găsi o inscripţie. „Kepha”). pe care stau scrise numele lui Isus şi a lui Petru. dezlănţuită de crudul împarat Nero. În sec. spre a face loc actualului dom San Pietro. Numele său iniţial a fost Simon (în ebraică ‫ . stă inscripţia prescurtată (în limba greacă): Petr ene (Petros enestin = Petru se găseşte înăuntru). a început strădania. La anul 67. cea fărăde odihnă. În anul 324. rugând pe Învăţătorul să le explice înţelesul tainelor credinţei. Pe „Tropaionul” constantinian.000 de români şi-au serbat onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Era o fire cinstită şi plină de rodire pentru Hristos. Petru a lui Constantin cel Mare a fost demolată. În conformitate cu Evanghelia lui Marcu (cea mai timpurie). decaparea cavourilor din vechea necropolă (ce depăşeau nivelul zero al terenului) şi construcţia unei bazilici dedicate lui Petru. Marţi 29 iunie 2010. ar fi fost originari din Betsaida Sfantul Apostol Petru. Astfel în Anglia normanzii l-au introdus sub forma “Piers”. Conform evangheliştilor Marcu. la Marea Galileii şi se chema Simon. 286 . Luca şi Ioan. cunoscut ca Sfântul Petru. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor. nume consemnat sub forma Πετρος şi tradus în latină ca Petrus. rambleerea părţilor supraterane ale vechiului cimitir.

403). Diminutiv pentru ISTVÁN. Petruţa (23. cele mai multe poartă numele de Paula (45. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982).114) şi Petronel (2).082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342). 287 . QUINTILLUS ( m ) Derivat din numele QUINTUS. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34.035 femei.995 de români care îşi sărbătoresc onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Petruş (3. Alături de cei de mai sus. PIŞTI ( m ) Utilizare: maghiară. QUINTUS ( m ) Prenume roman care în latină înseamnă „ al cincilea”. derivat din „poli” care semnifică „mulţi” şi „xenoi” care semnifică „străini”. PIROSKA ( f ) Utilizare: maghiară. PIETRO ( m ) Utilizare: italiană. 382. Acest nume apare în epistolele din Noul Testament. Paul (76. Acest nume a fost dat în mod tradiţional la al cincilea copil. care înseamnă „vechi” în latină. şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33. Paulina (16361). referindu-se la Priscilla. PHEBE ( f ) Varianta de „Phoebe” este folosită în unele traduceri ale Noului Testament. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. şi 121. Petrişor (17.285). Petrică (36. din cei 503. Varianta maghiară a numelui PRISCA. Forma italiană pentru PETER.064). PRISCA ( f ) Varianta feminină a numelui de familie roman pentru Priscus.048).645).829).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.960 sunt bărbaţi. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208. POLIXENIA ( f ) Din limba greacă.838).

o iscripţie pe zidurile Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş şi o importantă cantitate de monede (ducaţi. RACHEL ( f ) Scriere originală: ‫( ָחל‬ebraică). 1383). precum şi o pisanie târzie. derivat de la elementul slavic rad „fericit”.Radu al III-lea cel Frumos. glorie”. RADOMIL ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „mil” care înseamnă „milă. Discuţia despre Radu I rămâne deschisă căci. RADU ( m ) Forma românească de alint pentru numele slave care încep cu „RAD” şi semnifică „grijă”. 1330 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA RĂZVAN ( m ) Semnificatie necunoscută. fie că acesta va fi o persoana bucuroasă. milostiv”. voievod mitic al începuturilor statului medieval Ţara Românească.Radu I (n.d. este domn al Ţării Româneşti de patru ori (1462-1473. Etimologic el are legătură cu cuvântul slav „radost”. identificat de mulţi istorici cu legendarul Radu Negru. combinat cu un alt emelent cu semnificatie necunoscută. RADOSLAV ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „slav” care înseamnă „slavă. cunoscut şi sub numele de Radu cel Frumos. ֵ‫ר‬ Provine de la numele ebraic ‫( ָחל‬Rachel)care înseamnă „oaie”. 1473-1474. pe baza argumentelor de ordin istoric. Radu este un prenume masculin relativ des întâlnit în limba română. fondator al instituţiilor acestui stat şi prim legiuitor. Din nefericire nu s-au păstrat documente interne care să ateste domnia sa. putând fi deasemenea şi un nume. în principal acte ale Regatului Maghiar şi o cronică italiană contemporană.Dr. Ραχηλ (greaca veche). este fiul lui Nicolae Alexandru. . 288 . Asociat la tron probabil începând din 1372. sunt: . bucurie. Diferiţi domnitori ai Ţării Româneşti (Valahiei) care au purtat numele Radu. atribuirea lui poate semnifica fie bucuria părinţilor pentru naşterea unui copil. însă există câteva referiri externe. Alternativ. conform părerii unor istorici. domnitor al Ţării Româneşti între 1377 1383. el poate să fi fost adus din India în România de către ţigani şi poate înseamna ceva de genul „aducător de veşti bune”. nu se pot formula concluzii clare. Posibil înrudit cu numele RADOVAN. Radu I îşi începe domnia ca singur stăpânitor după 9 iulie 1374 când avem ultima menţiune documentară despre fratele său ca fiind în viaţă. ֵ‫ר‬ În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. dinari şi bani) emise de voievod. frate şi succesor al lui Vladislav I.

în Muntenia şi Moldova. La 7 ianuarie 1543 a încheiat cu arhiducele austriac Ferdinand o alianţă prin care îşi promiteau ajutor reciproc împotriva 289 . s-a înconjurat de greci cărora le-a dat dregătorii bănoase. a fost domnitor al Ţării Româneşti din anul 1495 până în anul 1508. Pentru tron.9 februarie 1619 şi 4 august 1623 . a fost domn în Ţara Românească: iunie 1535 . În copilărie fusese ostatec la Poartă împreună cu fratele său Vlad. martie 1611 . fiu al lui Vlad al IV-lea Călugărul. 1626).martie 1545. A fost fiul lui Radu cel Mare. Mircea al V-lea Ciobanul. În 1538 . care a domnit. 12 septembrie 1611 august 1616. iar ca domn şi-a luat numele de Radu. succesiv. A avut 5 copii din căsătoria sa cu domniţa Catalina din Sarata: Vlad al VII-lea Vintilă. . Domnitorul a descoperit complotul şi l-a decapitat pe instigator. a fost domnitor al Munteniei: septembrie 1601 . Radu al VII-lea Paisie. călugăr şi stareţ la Mănăstirea Argeş sub numele de Paisie. În timpul domniei sale a fost tipărit Liturghierul slavon al lui Macarie (1508). dar a ştiut să-şi atragă şi simpatia vecinilor creştini.mai 1611. domnind în Moldova. având şi doi fii nelegitimi: Radu de la Afumaţi şi Radu al VI-lea Bădica. . fiind ales de boieri. pe care o transformă împreună cu ţinutul din jur. în raia în 1541. turcii au ocupat Brăila. Pe plan intern. Acest lucru a dus la organizarea unui complot condus de Bărcan stolnicul. importantă fiind victoria lui Vlad Ţepeş împotriva turcilor. ceea ce i-a nemulţumit pe boierii din ţară. a domnit împreună cu tatăl sau în 1492 şi apoi l-a succedat începând din 15 aprilie 1495 şi până la moartea lui. Este fiul lui Vlad Dracul şi vine la domnie cu ajutor turcesc. ajutor dat de sultanul Mahomed al II-lea împotriva fratelui său vitreg. A fost un bun diplomat. Era apreciat foarte mult de turci cărora le-a adus beneficii însemnate. s-au dat lupte între iulie şi noiembrie 1462.1627). care a fost pus cu ajutor turcesc sau cu ajutor din partea lui Ştefan cel Mare. cunoştea mai multe limbi străine şi iubea fastul şi luxul. Domnia sa a fost întreruptă de patru ori de Basarab Laiotă. . în captivitate a devenit [1] iubitul lui Mehmet.Radu IV cel Mare. Vlad Ţepeş.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1474.Radu Mihnea (n. Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldo-munteană.martie 1602. Radu Mihnea a reuşit să obţină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul (1623 . Ideea unei apropieri între Ţările Române a încolţit şi în mintea lui Radu Mihnea. Cărstina.Radu Paisie cunoscut şi sub numele de Petru de la Argeş. 1474-1475). 1586 — d.1540.20 ianuarie 1626. Cinci dintre fiii lui au fost domnitori ai Valahiei. august 1620 .august 1623 şi al Moldovei: 24 iulie 1616 . în aprilie 1508. Născut în 1467.1626 când. din 8 septembrie 1462. Ana şi Boba. Era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul. Potrivit mărturiei cronicarului grec Laonic Chalcocondyl. Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit perioada 1623 .

iar după sec. Semnificaţie necunoscută. l-au atacat şi au încercat să-l alunge. urmând ca Radu Paisie să-i furnizeze ştiri despre mişcările duşmanului. RAMÓN ( m ) Varianta catalană şi spaniolă a nunelui de RAYMOND. RAFAEL ( m ) Derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ָפאל‬Rapha'el). portugheză. RAISA ( f ) Scriere originală: Раиса (în rusă). Forma spaniolă. care înseamnă „mai relaxat”. care semnifică ֵ ָ‫ר‬ „Dumnezeu a vindecat”. RANDOLF ( m ) Derivat din elementele germanice „Rand” care înseamnă muchie şi „Wulf” care înseamnă lup. La 1544 boierii pribegi în fruntea cărora se aflau Laiot şi Stroe. RAYMOND ( m ) Pronunţie: RAY-mənd (în engleză). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA turcilor. însă au fost învinşi. germană. 290 . al XVIII – lea a fost folosit sub forma de Randolph. RAHELA ( f ) Înseamnă „oaie” în ebraică. Posibil din grecescul „ραιον” (rhaion). RALUCA ( f ) Nume românesc. care a devenit ulterior Randolf. În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. RAFAELA ( f ) Forma feminină germană. RAMONA ( f ) Varianta feminină a numelui RAMÓN. Normanzii au adus acest nume în Anglia. RAUL ( m ) Varianta spaniolă a numelui Randolf. română şi slovenă pentru RAPHAEL (Rafael). RAIMONDA ( f ) Varianta feminină pentru RAYMOND.Dr. unde exista deja un nume înrudit cu acesta şi anume Randúlfr. spaniolă şi portugheză pentru RAPHAEL (Rafael).

re-BEK-Kah (în italiană). ָ‫ִב‬ Pronunţie: rə-BEK-ə (în engleză). Sfântul Richard. Pompei şi Cressus. mama lui Esau şi Iacov în Vechiul Testament. eventual însemnând „o cursă” în ָ‫ִב‬ ebraică. În legendele romane. REBECCA ( f ) Scriere veche: ‫( ר ְקה‬ebraica veche). care este compus din elementele „Ragin” care înseamnă sfat şi „Wald” care înseamnă „regulă”. RICHARD ( m ) Derivat din elementele germanice „RIC” care înseamnă putere şi „hard” care înseamnă curajos.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Provine din numele de origine germană Raginmund. pentru a-şi reînnoi 291 . 7 februarie (calendarul latin) Oraşul Lucca a cunoscut un important moment istoric în anul 56 înainte de Cristos. REMY ( m ) Utilizare: Franceză Forma franceză pentru Remigius. Acesta a fost numele soţiei lui Isaac. care semnifică „născut din nou”. REYNOLD ( m ) Derivat din cuvântul de origine germană Raginald. De la numele ebraic ‫( ר ְקה‬Rivqah). RENATA ( f ) Forma feminină pentru RENATUS. Acest nume a fost introdus în Anglia de către normanzi. Semnificaţie necunoscută. sau poate un nume derivat din aramaică. REBEKA ( f ) Utilizare: maghiară. care a fost derivat din latinescul remigis care înseamnă „vâslaşul”. Romulus şi Remus erau fondatorii Romei. când s-au întâlnit aici Cezar. Varianta maghiară pentru REBECCA. compus din elementele Ragin „sfaturi” şi Mund „protector”. REMUS ( m ) Pronunţie: REE-mus (engleză). REBECA ( f ) Forma spaniolă şi portugheză pentru REBECCA. REGINA ( f ) Este un nume de origine latină ce înseamnă „regină”.

istoria şi organizarea Bisericii Catolice. Din amintirile medievale ale oraşului rămân drept mărturie grăitoare catedrala Sf. RICKI ( m ) Diminiutivul pentru RICHARD. stareţ de Heidenheim. în ziua de 17 septembrie 1621. Localnicii sărbătoresc la 18 noiembrie pe Sf. Mai întâi. autorul Robert Browning (1812-1889) şi poeţii Robert Burns (1759-1796) şi Robert Frost(18741963). 17 septembrie (calendarul latin). s-a introdus procesul de canonizare. ROBERT ( m ) Înseamnă „faimă bună”. nu a fost niciodată «regele Angliei». în 1576. strălucitor. Fredian. A murit la Roma. care a fost tatăl sfântului Villebald. care de fapt abia a mai durat aproape un an. la ziua de 7 februarie. În anul 1599. care pe atunci se numea Colegiul Roman. despre care „Martirologiul Roman”. mai precis din Anglia. şi a sfintei Valburga. dar şi a Sfântului Vunibald. Între elevii săi de la Colegiul Roman s-a aflat şi tânărul Alois Gonzaga. De altă parte este sigur că persoana la care se referă Martirologiul a fost tatăl nu numai al Sfântului Villebald (mai exact Villibald). Mihai şi bazilica Sf. înmormântarea Sfântului Richard. La vârsta de optsprezece ani.Dr. fiind derivat din elementele germanice „hrod” care înseamnă faimă şi „beraht” care înseamnă luminos. Cum se întâmplă nu de puţine ori. despre care vorbim. a fost numit cardinal şi arhiepiscop de Capua. a fost fiul unui magistrat şi nepot al unui papă (mama era soră cu papa Marcel al II-lea). ajunge primul titular al Catedrei „de controversiis” din cadrul Universităţii gregoriene. o mică localitate din Toscana-Italia. când s-a întors în Roma. A scris multe lucrări de exegeză. voluminoasele cărţi „De controversiis” sunt fundamentale pentru apologetică. Fredian. care a obţinut independenţa Scoţiei faţă de Anglia în secolul al XIV-lea. şi. apoi Episcop de Lucea. Sfântul Robert Bellarmin (1542-1621). A fost purtat de 3 regi ai Scoţiei. pe atunci atacate vehement de către teologii protestanţi. Regele Angliei. a început să studiaze teologia la Padova şi la Louvain şi. el a iniţiat unele lucrări de asanare ce au apărat oraşul de ravagiile inundaţiilor periodice ale râului Serchio. acum este sigur că Richard. biserica Sf. este şi Sfântul Richard. unde a rămas până la moartea papei Clement al VIII-lea (1605). fecioară”. în câteva rânduri apar şi câteva inexactităţi ori lipsuri. un sfânt pustnic originar din Irlanda. unde tatăl său era magistrat. şi e posibil ca nici măcar să nu fi purtat numele de Richard. după o tradiţie destul de întemeiată. Robert Bellarmin s-a născut în 1542. la Montepulciano. proces ce a durat aproape 292 . scrie: “La Lucca. în Toscana. Tot din părţile nordului. Episcop de Einchsladt şi a Sfintei Valburga. ascetică. Episcop de Einchstadt. şi astăzi. Martin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA triumviratul. inclusiv Robert the Bruce. având misiunea grea de a-i pregăti pe studenţi de “controversele” în legătură cu învăţătura. nu mult după această dată. pastorală.

ROBI ( m ) Utilizare: maghiară. italiană şi spaniolă pentru RONALD. ROMULUS ( m ) Utilizare: mitologia romană. acest lucru poate fi considerat o formă latină de ROSE (trandafir). renume” şi „land” care înseamnă „pământ”. Papa Pius al XI-lea i-a conferit întreitul titlu de fericit. ROMEO ( m ) Varianta italiană a numelui latin Romaeus care înseamnă „trecător prin Roma sau un pelerin la Roma”. rodnic. În limba latină înseamnă „de la Roma”. Diminutiv al numelui ROBERT.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trei secole. ROCCO ( m ) Derivat din cuvântul german „hrok” care înseamnă „odihnă”. ROBERTA ( f ) Forma feminină pentru ROBERT. ROSA ( f ) În general. 1930. RONALD ( m ) Varianta scoţiană pentru RAGNVALDR care este un nume compus din elementele „Regin” care înseamnă sfat şi „valdr” care înseamnă domn. deşi iniţial ar putea să provină din cuvântul german ROZA (derivat din Роса în limba bulgară care înseamnă “roua”). ROCKY ( m ) Diminutiv al numelui ROCCO. 293 . RONALDO ( m ) Varianta portugheză. într-un singur an. de sfânt şi de învăţător al Bisericii. RODICA ( f ) Derivat din slavul „rod” care semnifică fertil. Apoi. ROLAND ( m ) Înseamnă „pământ renumit” de la cuvintele germanice: „hrod” care înseamnă „faimă. ROGER ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „Ger” care înseamnă suliţă. Romeo este cel mai bine cunoscut erou din operele lui Shakespeare despre care se face referire în tragedia „Romeo şi Julieta” (1596).

rok-Sahn-ah (spaniolă). care suferea în indigenii insultaţi şi măcelăriţi de către cuceritori. care a folosit acest nume în romanul său „Roxana”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA O purtătoare faimosă a fost activistul pentru drepturile civile Rosa Parks (1913-2005). a exclamat: “Eşti frumoasă ca o roză. şi de atunci a chemat-o numai cu numele de “Roza”. 294 . Este numele primei soţii a lui Alexandru cel Mare. când Isabela a intrat în rândul terţiarelor dominicane. În fiecare an. ceea ce înseamnă „zori. care la botez. oferindu-i lui Dumnezeu suferinţa voluntară ca ispăşire pentru crimele şi nedreptăţile săvârşite. urmând exemplul lui Cristos. le spunea: „Aceasta este ziua cununiei mele veşnice”. petrecea tot timpul în rugăciune. stea. Deoarece a văzut în jurul ei cum dorinţa de îmbogăţire şi de plăcerile vieţii stingea în inimile oamenilor respectul şi dragostea faţă de semenii lor. În lumea vorbitoare de limba engleză a fost populariat de către Daniel Defoe. Este cazul soţiei iubitoare. ROXANA ( f ) Pronunţie: rahk-SAN-ə (în engleză). este cel mai răspândit. De fapt. urmaşi ai unor nobili veniţi din Spania. cu acest nume a fost trecută şi în calendarul sfinţilor. Roza. de sărbătoarea Sfântului Bartolomeu. din 1724. Sfânta Roza de Lima (1586-1617). un trandafir”. Înseamnă „a crescut” în limbile slave. nu pentru că iubeşte suferinţa. a murit în ziua de 24 august 1617.Dr. 23 august (calendarul latin) Sfânta Roza de Lima s-a născut în ziua de 20 aprilie 1586. ROSALIA ( f ) Derivat de la latinul rosa „trandafir”. la Lima. ci pentru că îşi iubeşte soţul. respectiv forma greacă a numelui persan Roshanak. bulgară). ROXY ( f ) Este diminutivul pentru ROXANA. privind la frumuseţea ei. Pronunţie: RO-zah (rusă). dar l-a iubit pe Cristos. care cere să intre în temniţă alături de soţul ei. Roza nu a iubit suferinţa. au dat copilei lor numele de Isabela. indiana Mariana. Roza care înseamnă trandafir. dar doica. marele oraş-port pe ţărmul Oceanului Pacific şi capitala Perului. avându-i pe părinţii Gaspard de Flores şi Maria d'Oliva. ROZA ( f ) Scriere originală: Роза (rusă. a voit să-şi supună şi trupul ei celor mai grele chinuri. ROSALINDA ( f ) Din limba germană „trandafir frumos”: „hros” care înseamnă cal şi „linde” care înseamnă blând. Între prenumele care au la origine numele unei flori. şi-a ales singură numele de Roza a Sfintei Maria. Forma latină pentru Ρωξανη (Roxane). luminos”. Mai târziu.

Numele a fost introdus în Anglia în secolul al XVII – lea. femeile au fost capabile să face pace între cele două grupuri. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. Potrivit lui Geoffrey de Monmouth. un nume roman care semnifică în latină „femei Sabine”. dândui-se râului numele ei. RUPERT ( m ) Este o variantă a numelui ROBERT. Când au venit bărbaţii să le salveze. Sabinii au fost un popor antic care au locuit în centrul Italiei. Înseamnă „îmbujorat” în macedoneană. RUPERTA ( f ) Forma feminină a numelui RUPERT. Este varianta în limba maghiară pentru ROSALIA. SALOME ( m ) Scriere originală: Σαλωμη (greaca veche). RUMEN ( m ) Scriere originală: Румен (macedoneană). 295 . pământurile fiindu-le luate de către romani. un nepot a lui Charles I-lea. RUXANDRA ( f ) Variantă a numelui Roxana. Conform legendei. care a fost înecată în Severn. RUBA ( f ) Scriere veche: ‫( ىبر‬arabă).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ROZALIA ( f ) Utilizare: maghiară. Înseamnă „deal” în arabă. RUMENA ( f ) Forma feminină pentru RUMEN. SABINA ( f ) Scriere originală: Сабина (rusă). după mai multe războaie. Forma feminină de la Sabinus. romanii au răpit câteva femei Sabine în timpul unui raid. Sabrina a fost numele unei prinţese. RUDOLF ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „wulf” care înseamnă lup. după numele râului Severn. de către comandantul militar Prince Rupert a Rinului. SABRINA ( f ) Varianta latinizată a numelui Habren.

ceea ce înseamnă. SAMANTA ( f ) Variantă a numelui Samantha şi varianta feminină a numelui Samuel. 296 . SAMUEL ( m ) Origine ebraică. care înseamnă „pace”. În Vechiul Testament. El a vestit venirea lui Isus şi a proclamat ca regi ai Israelului pe Saul şi apoi pe David. luat de la numele soţiei lui Avraam şi mama lui Isaac. SAMSON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁמשׁוֹן‬ebraică). a fost ultimul judecător al evreilor. ‫( חֵי שׂ ָה‬ebraicul) pentru ‫ַיּ ָ ר‬ “viaţa Sarei. SAMANTHA ( f ) Varianta feminină a numelui Samuel. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Provine de la un nume aramaic care a fost legat de cuvântul ebraic ‫שׁלוֹם‬ ָ (shalom). probabil „soare”. SAMI ( m ) Diminutivul în limba maghiară şi finlandeză pentru SAMUEL. SANDU ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru ALEXANDRU. ‫( ةراس‬arabă). SARA ( f ) Scriere originală: Σαρα (greacă). SANDA ( f ) Varianta prescurtată pentru ALEXANDRA. Sensul cuvântului în ebraică este “prinţesă”.Dr. Varianta maghiară pentru ALEXANDRU.” Variantă a numelui SARAH. “Rah” înseamnă soare. SALOMEA ( f ) Varianta feminină pentru Salome. numele ebraic Sarah provine din Egipt: “Sa” înseamnă fiul. însemnând fie „numele lui Dumnezeu”. De fapt. Provine de la numele ebraic ‫שׁמשׁוֹן‬ ְִ ְִ (Shimshon). fie ֵ ְ „Dumnezeu a ascultat”. SAMUELA ( f ) Varianta feminină pentru SAMUEL. Este un nume extras din Biblie. Derivă de la ‫( שׁמוּאל‬Shemu'el). SANDOR ( m ) Utilizare: maghiară. Sara.

ceea ce însemnă „a cerut pentru. Numele ei a fost iniţial ‫( שׂ ָי‬Saray). devenind mama lui Isaac. De la un nume grecesc. SAUL ( m ) Scriere originală: ‫( שׁאוּל‬ebraică) ָ De la numele ebraic ‫( שׁאוּל‬Sha'ul). SEBASTIAN ( m ) Origine latină. Numele a fost folosit în filmul „Savannah Smiles”. SEAN ( m ) Varianta irlandeză pentru JOHN. a ָ solicitat pentru” sau „s-a rugat pentru”. SCARLETT ( f ) De la numele de familie ce arată o persoană care a vândut sau a făcut haine din stacojiu (un fel de pânză. 297 . care înseamnă „de la Sevasta”. a cărui nume este derivat din persanul saqirlat). Sebaste era numele unui oras din Asia mica si provine din limba greaca de la σεβαστος (Sebastos) „venerabil” (o traducere din latină pentru Augustus. titlul împăraţilor romani). Sfântul Sebastian. Este sărbătorit de cultul romano-catolic.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SARAH ( f ) Scriere originală: ‫( שׂ ָה‬ebraică). Acest nume a fost folosit de Margaret Mitchell pentru Scarlett O'Hara. care a fost derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ס ָא‬Sava) care înseamnă „omul vechi”. Aceasta a fost numele primului rege al lui Israel. ‫( ةراس‬arabă). ‫ָר‬ În ebraică înseamnă „doamnă” sau „prinţesă”. ‫ַב‬ SAVANNAH ( f ) Înseamnă ierburi de câmpie. din anul 1982. pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Derivat de la numele roman Sebastianus. SEANNA ( f ) Varianta feminină a numelui SEAN. ‫ָר‬ SARIKA ( f ) Utilizare: maghiară. SAVA ( m ) Scriere originală: Σαβας (greaca veche). personajul principal din romanul ei „Pe aripile vântului” (1936). În Vechiul Testament acesta a fost numele soţiei lui Avraam. În limba maghiară este diminutiv a numelui SARAH.

După vindecarea rănilor. adjectivul „serafic” are înţelesul de „curat”. fără drept de apel. 12 octombrie (calendarul latin) Felice Rapagnano s-a născut în anul 1540. uneori identificată cu zeiţa Artemis. înflăcărate de zelul pentru apărarea sfinţeniei şi dreptăţii Celui Atotputernic. şi apoi un pluton de ostaşi au slobozit săgeţile lor. mică localitate lângă Ascoli Piceno. SELENE ( f ) Scriere originală: Σεληνη (greacă). în centrul Italiei. Varianta în limba română şi rusă pentru Seraphinus. Fimu. la Montegranaro. flacără ce se întinde. După „Legenda aurea”. ca având 6 aripi. Variantă a numelui Selene.” Dar s-a trecut repede la ameninţări şi apoi a urmat condamnarea. Sebastian era prieten cu împăratul şi un cavaler de vază. în limba greacă. Sera..Dr. Tiburţiu. descrişi de Isaia în Biblie. însuşi guvernatorul Romei şi fiul său. Acest nume a fost purtat de cântăreaţa Selena Quintanilla (1971-1995). înflăcărat. Serafimii erau un fel de îngeri. s-a prezentat din nou autorităţilor păgâne. Acesta a fost numele zeiţei greceşti a Lunii. 298 . iar tu unelteai împotriva mea. derivat de la cuvantul biblic seraphim. de multe ori. începutul procesului a fost mişcător. fiind îngrijit de o femeie creştină din Roma. Împăratul Diocleţian în persoană a dispus să fie adus în faţa lui acest îndrăzneţ centurion. care erau închişi sau conduşi la supliciu. supravieţuind primului martiriu. i-a ajutat pe fraţii săi în credinţă. la moarte. „nevinovat”. s-a silit să-i atragă la credinţa creştină pe mulţi dintre soldaţi şi prizonieri. Sfântul Serafim (1540-1604). SELENA ( m ) Scriere originală: Селена (rusă). ar fi murit cu moarte de martiri. Mai mult chiar. roşu aprins. dar cu 15 ani mai târziu. în calitatea aceasta. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sebastian era de loc din părţile milaneze. Σεληνη (greaca veche). care l-au osândit la moarte şi l-au executat. care a fost cunoscută doar ca Selena. În limba română se întâlnesc mai multe variante ale numelui personal (sau de familie): Serafim.. sub împăratul Diocleţian. împăratul face apel la vechea prietenie: „Ţi-am deschis larg poarta palatului meu şi ţi-am pregătit calea pentru o carieră strălucită. care a murit în aceeaşi zi de 20 ianuarie. În catacombele ce au luat numele său. Înseamnă „lună”. Sarafim. Epitetul seraph are înţelesul de înfocat. Sarafima. şi se atribuie îngerilor lui Dumnezeu. a fost înmormântat Sfântul Sebastian. în câmp deschis. pe malul mării Adriatice. SEPTIMIU ( m ) Provine din latină şi înseamnă „al şaptelea”. „ceresc”. convertiţi de Sebastian. Prin extindere. pentru că ei sunt spirite pure. Sfântul Sebastian a fost legat de trunchiul unui copac. SERAFIM ( m ) Scriere originală: Серафим (rusă).

IV). Papa Paul V a permis să se aprindă lumânări la mormântul lui. După şase ani de zile. luându-şi numele de Serafim. la cererea insistentă a credincioşilor. Tânăra castelană i-a vorbit despre călugării franciscani capucini din Tolentino. derivat din cuvântul biblic serafimii. au ţinut să aducă un omagiu solemn cu prilejul înmormântării. iar Papa Clement al XIII-lea l-a declarat sfânt. SERAFINA ( f ) Varianta italiană şi poloneză pentru SERAPHINA (Serafina). SERAPHINA ( f ) Varianta feminină pentru Seraphinus. care veneau adesea şi cereau ajutor la poarta casei lor. fiind considerat cel mai popular este 299 . Biografii Sfântului Serafim amintesc multe fapte miraculoase săvârşite de el. Printre ei. de ce atunci să nu trăiesc o viaţă de pustnic în pădure?”. iar după multe insistenţe Felice a fost primit în mănăstire. Varianta în limba română pentru SERGIUS. liniştit. în frunte cu autorităţile. SERENA ( f ) De la un nume latin târziu. A murit în ziua de 12 octombrie 1604. 24 februarie (calendarul latin) catolic Există mai mulţi sfinţi cu acest nume. Când superiorii ordinului au voit să-l transfere în altă mănăstire. în ziua de 16 iulie 1767. şi ca program de viaţă şi-a însuşit cuvintele Fratelui Egidiu. de încurajare. Toţi locuitorii oraşului. cetăţenii oraşului au intervenit să fie reţinut în mijlocul lor. Cei din jurul său aşteptau din oră în oră sfârşitul sigur. după ce a ascultat o lectură despre scopul omului. umilă a tânărului călugăr se vedea gravitatea omului înţelept şi flacăra unei neobişnuite vieţi interioare. senin”. SERGIU ( m ) În limba română înseamnă slugă. care a fost derivat din latinul Serenus care înseamnă „clar. printre care vindecarea Cardinalului Bandini a provocat o admiraţie deosebită. Felice se ducea cu bucurie la fiica antreprenorului şi o ruga să-i citească din diferite cărţi. în timp ce copiii de vârsta lui se duceau la şcoală să înveţe. care face cu credinţă semnul Sfintei Cruci asupra bolnavului şi în acelaşi moment. a exclamat: “Dar dacă e atât de mare primejdia de a ajunge în focul iadului. Avea pentru fiecare un cuvânt de mângâiere. Sfântul Sergiu a fost conducătorul spiritual al Rusiei. care înseamnă „cei înflăcăraţi” în ebraică. umilul ucenic al Sfântului Francisc de Assisi: “Calea pentru a ajunge acolo sus este aceea de a te înjosi pe tine însuţi”. În pauzele de lucru. spre uimirea tuturor. păzea oile unui om mai înstărit din satul vecin. de învăţătură.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru a-şi câştiga existenţa. sub înfăţişarea simplă. când guvernatorul din Ascoli îl aduce la căpătâiul muribundului pe smeritul călugăr. Odată. Acesta era în primejdie de moarte din cauza unei cangrene. cangrena a dispărut. Sfântul Sergiu (sec.

Împărtăşanie şi cinstirea Maicii Domnului făceau parte din problemele esenţiale ale vieţii creştine.1437. azi Republica Cehă. (Sfântul Sergiu) amintit la 8 septembrie. în cehă Zikmund Lucemburský). Rege al Ungariei şi Croaţiei din 1387. Răspândirea numelui Sergiu. în maghiară Luxemburgi Zsigmond. care s-a căsătorit cu Albert V. 15.12. În 1385 s-a căsătorit cu Maria de Anjou. Sf. Adormirea Maicii Domnului.Sigismund de Luxemburg (în germană Sigismund von Luxemburg. Sfinţit preot în 683. Purificaţiunea.Dr. 300 . din regiunea Rostov. Sfântul Sergiu a fost un ofiţer roman martir în Siria. dar s-a stabilit la Roma. „Prefer să mor mai degrabă decât să fiu de acord cu o greşeală” a fost răspunsul Papei. ָ Pronuntie: Sher-ən (în engleză).d. Este patronul Sfânt al nomazilor creştini din deşert. Şi atunci. dată la care este sărbătorită amintirea lui. La acest nume se face referire şi în Vechiul Testament. Nürnberg . Znaim. fiica cea mai mare a regelui Ludovic I al Ungariei şi Poloniei. A avut ca urmaşi o singură fată. viitorul Rege German Albert al II-lea. înainte de Sf. Un alt renumit sfânt care a purtat acest nume este Papa Sergiu I. după patru ani a fost ales Papă. familie care după pierderea averii a emigrat la Redonez în regiunea Moscova. Rege al Germaniei din 1411 şi Împărat romano-german din 1433 până la moartea sa în 1437. SHARON ( f ) Scriere originală: ‫( שׁרוֹן‬ebraică). Chiar de la început a trebuit să dea dovadă de o fermitate deosebită în conducerea Bisericii. El este cel care a introdus în slujbă. cântarea: „Agnus Dei” sau „Mielul lui Dumnezeu”. domnind peste 50 de ani. Duce de Austria.02. care devenise regină la moartea tatălui ei. născut în anul 1314 dintr-o famile nobilă. dintre care multe erau în mod evident tendenţioase. Tot el a stabilit datele sărbătorilor: Buna Vestire. Naşterea Maicii Domnului. 9. Împărtăşanie. De loc este din Siria. n. (Sârghie. şi în faţa ameninţării amestecului din partea împăratului Iustinian al IIlea. Shar-ən (în engleză). dinastia de Luxemburg s-a stins odată cu el. care îi cerea să subscrie canoanele conciliului Trulan. după ce familia lui. şi-a fixat locuinţa la Palermo. Teodor şi Pasquale. A fost fiul împăratului Carol al IV-lea şi al Elisabetei de Pomerania. SIGISMUND ( m ) Variantă a numelui SIGMUND. mort la 25 septembrie 1392. Elisabeta. Moravia. Rege al Boemiei din 1419.1368. Personalităţi care poartă numele de Sigismund: . din cauza apariţiei în Roma a doi antipapi. Neavând moştenitori masculini. ca şi astăzi. fugind din faţa invadatorilor mahomedani. a fost: Principe Elector de Brandenburg din 1378 până în 1388 şi din 1411 până în 1415. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA reformatorul vieţii mănăstireşti în Rusia. A fost ultimul Împărat din Casa de Luxemburg şi unul dintre cei mai longevivi regi ai Ungariei. în 1382. Serghie) în Rusia şi în ţările slave (chiar şi în Orient) se datorează devoţiunii faţă de „părintele monahismului” în Rusia.

Ioan Sigismund Zápolya. Tatăl celor patru a fost regele Cazimir al IV-lea al Poloniei. A fost fiul lui Ioan Zapolya şi al Izabelei. Este înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. fondatorii Romei.d. în anul 1506.Sigismund Báthory (în maghiară Zsigmond Báthory). n. . Vladislav al II-lea. 301 . . 10.d. fiul lui Cristofor Báthory şi al Elisabetei Bocskai. Sigismund I cel Bătrân).d. . 27.07.Sigismund I (în poloneză Zygmunt I Stary. cunoscut ca Ioan Sigismund (în maghiară János Zsigmond Zápolya).1613. În momentul în care a fost ales rege al Poloniei. principe al Ardealului. română. slovenă. derivat de la latinul silva „lemn. era principe al Sileziei. a fost principe al Transilvaniei între anii 1607-1608.1548 în Cracovia). la sud de Roma. regină a Ungariei şi fiica regelui Sigismund I al Poloniei. scandinaveă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . 1572 .1467 în Kozienice . n. era concomitent rege al Boemiei.03. n. 1.1571. nepoata împăratului Sigismund de Luxemburg. creatorul teoriei revoluţionare a psihanalizei. 1608.Sigismund Rákóczi (în maghiară Zsigmond Rákóczi). 1. Un purtător notabil al acestui nume a fost psihologul austriac Sigmund Freud (1856-1939). A făcut parte din dinastia Iagielonilor.1540 . SILVESTRU( m ) Provine din limba latină semnificând pădurean. a fost rege al Poloniei (Uniunea statală polono-lituaniană) în 1506-1548. în trad. 1544 – d. SIMON ( m ) Utilizare: engleză. n.04.03. un ţinut antic. iar mama lor a fost Elisabeta de Habsburg. Ioan Albert şi Alexandru. Ungaria şi Croaţiei. 7.01. franceză. a fost rege al Ungariei sub numele de Ioan al II-lea şi principe al Transilvaniei (din 1570). Rhea Silvia a fost mama lui Romulus şi Remus. SILVIU ( m ) Forma românească pentru Silvius. SILVIA ( f ) Varianta românească feminină pentru Silviu. sub numele de Ioan Sigismund. în cadrul Sfântului Imperiu Roman. Cel mai mare dintre fraţi. germană. SIGMUND ( m ) Derivat din limba germană din: „sige” care înseamnă victorie şi „Mund” care înseamnă protector. Silvius a fost numele mai multor regi din Alba Longa. maghiară. pădure”. A urmat pe tronul Poloniei fraţilor săi mai mari. macedoneană.

SMARANDA ( f ) Nume românesc care provine de la „smarald”. iar după ce au 302 . care este o pitică albă cu densitatea medie de 70 kg/cm³. Sofia (în bulgară София). SIMONA ( f ) Varianta românească feminină pentru SIMON. este capitala Bulgariei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Scriere originală: Симон (macedonă). şi a mărturisit pe Hristos. Biserica Bojana din Sofia a fost înscrisă în anul 1979 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. iar densitatea este de 810 kg pe cm³. calendarului ortodox) se face pomenirea Sfintelor Muceniţe si bine-biruitoare fecioare: Pistis. SIMION Varianta în limba română a numelui SIMON. Pistis. cea mai importantă persoană cu acest nume a fost apostolul Simon din Noul Testament. Sirius are un mic companion: Sirius B.4 ori mai mare decât raza Soarelui şi masa lui este de 3. ceea ce însemna „a auzit sau ascultător”. făcând parte din constelaţia „Canis Major” (Câinele Mare). raza de 2. Sirius are o luminozitate de 61 de ori mai mare decât a Soarelui.3 ori mai mare decât cea a Soarelui. din care în loc de sânge a curs lapte. şi i-au tăiat sânii. dar de fapt este un sistem binar de stele. Variantă pentru SOPHIA. care era de doisprezece ani. au bătut-o cu toiege. Steaua are denumirea de specilitate Bayer α Canis Majoris (α CMa. Σιμων (greacă). Numele „Sirius” este derivat din greaca antică: σειριος (Seirios). Acesta a fost numele mai multor personaje biblice. pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138).61 anilumină de sistemul nostru solar. La data 17 Septembrie (conf. fiind situată la poalele muntelui Vitoşa. Sofia. steaua fiind asociată cu vara. SOFIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). SIRIUS ( m ) Utilizare: Astronomie. Derivă de la grecescul Σιμων (Simon).Dr. Sirius este numele celei mai strălucitoare stea a cerului. Aceste sfinte au trăit în Italia. Elpis şi Agapis şi a maicii lor. sau Alpha Canis Majoris). care înseamnă „ardere” sau „extravagant”. Cu toate acestea. Cu ochiul liber se percepe ca o stea unică. variantă a numelui ebraic ‫שׁמעוֹן‬ ְִ (Shim'on). inclusiv a celui care a efectuat crucea pentru Isus. Se află la o distanţă de 8.

tatăl lui se chema Plinthas. Sf. Varianta latinizată a numelui grecesc Σωφρονιος (Sofronie). Acest 303 . SOFRONIE ( m ) Scriere originală: Σωφρονιος (greaca veche). Sofia. pe care de asemenea au supus-o la tot felul de chinuri. A ajuns episcop al Ierusalimului. Acest nume a fost frecvent folosit în rândul familiilor regale europene în timpul Evului Mediu fiind popularizat în Marea Britanie de Casa germană de Hanovra. trăgându-se din părinţi evlavioşi. El a lăsat Bisericii multe scrieri vrednice de cuvânt şi de pomenire. care semnifică „auto-control. derivat din σωφρων (sophron). în anul 550. În limba greacă înseamnă „înţelepciune”. ְ Derivat din numele ‫( שׁלֹמֹה‬Shelomoh). Părinte Sofronie s-a născut în cetatea Damascului. La data de 11 martie (conf.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI chinuit-o. care a săvârşit în pustiu lupte mai presus de puterile omeneşti. SORIN ( m ) Este derivat de la cuvântul soare şi reflectă strălucirea şi buna dispoziţie pe care persoana. viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi Viaţa sfintei Maria Egipteanca. ָ SONIA ( f ) Varianta românească pentru SONYA. care este forma rusească de alint pentru SOPHIA. Iar maica lor. iau tăiat capul. atunci când a moştenit tronul britanic din secolul al XVIII-lea. i-au tăiat capul. Părinte Sofronie. Părinte Sofronie. se face pomenirea Sf. În greacă înseamnă „înţelepciune”. patriarhul Ierusalimului. În acelaşi mod a fost chinuită şi Agapis. cea deopotrivă cu îngerii printre femei. calendarului ortodox). după care. a ajuns stăpân pe toate cunoştinţele pe care le putea cineva dobândi în vremea aceea. care poartă acest nume le degajă printre cei din jur. sensibil”. care era de zece ani. deprinzând toată virtutea care pe atunci se izbutea numai în pustiu. şi-a dat sufletul către Domnul. Sf. care avea nouă ani. care la rândul lui a fost derivat ְ din cuvântul de origine ebraică ‫( שׁלוֹם‬shalom) care înseamnă „pace”. SOLOMON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁלֹמֹה‬ebraică). SOPHIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). printre care: Limonariul (împreună cu Ioan Moshu). După aceea a urmat Elpis. trei zile pe urmă plângând pe mormântul lor. iar mama lui Mira. Îmbinând isteţimea pe care o avea de la naştere cu râvna deosebită la învăţătură. iar la final a fost omorâtă prin sabie.

STELA ( f ) Derivat de la latinul „stella”. forma greacă a numelui ebraic ‫שׁוֹשָׁה‬ ‫ַנּ‬ (Shoshannah). Varianta românească pentru STEPHEN. Purtători celebrii a acestui nume sunt fizicianul britanic Stephen Hawking (1942 -) şi autor american Stephen King (1947 -). coloană”.Dr. STELIAN ( m ) Varianta românească pentru STYLIANOS. Спиридон (în rusă). SUSANNA ( f ) Scriere originală: Сусанна (rusă). С санна ‫ַנּ‬ (slavă). sârbă). STAN ( m ) Varianta scurtă pentru STANLEY (guvernare. SPIRIDON ( m ) Scriere originală: Σπυριδων (greacă). ŞTEFAN ( m ) Înseamnă „purtătorul cununei învingătorului”. STEPHEN ( m ) Provine de la numele grecesc Στεφανος (Stephanos) care înseamnă “coroană”. STEFANIA ( f ) Varianta feminină italiană. poloneză şi românească pentru ŞTEFAN. Scriere originală: Стефан (bulgară. Derivat din grecescul σπυριδιον (spyridion) care înseamnă „coş” sau latinescul spiritus care înseamnă „spirit”. care înseamnă „stea”. Acesta a fost derivat din cuvântul ebraic ‫( ןשׁוֹשׁ‬shoshan) care ָ înseamnă „crin”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA nume a fost folosit în romanele „Tom Jones” (1749) de Henry Fielding şi „Vicarul din Wakefield” de Oliver Goldsmith (1766). 304 . ‫( שׁוֹשָׁה‬ebraica veche). Sfântul Stelian era un pustnic din Adrianopolis (Asia Mica) şi este patronul copiilor. SORINA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru SORIN. Derivat de la grecescul στυλος (stylos) care înseamnă „stâlp. Un purtător faimos a acestui nume a fost actorul de comedie britanic Stan Laurel (1890-1965). putere). De la Σουσαννα (Sousanna).

Forma românească. Derivat de la numele grecesc Θεοδωρος (Theodoros). Varianta în limba maghiară pentru Constantin. Varianta în limba maghiară pentru SABINA. provenit de la Tatius. Drasin Tamara (1905-1943). TATIANA ( f ) Scriere originală: Татьяна (rusă). SZILARD ( m ) Utilizare: maghiară. SZABINA ( f ) Utilizare: maghiară. Acest nume a fost purtat de către Tamara Karsavina (1885-1978). SZILVIA ( f ) Sex: Feminin Utilizare: maghiară. care înseamnă „darul Zeului” din greacescul θεος (theos) „zeu” şi δωρον (Doron) „cadou”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SVETLANA ( f ) Derivat de la cuvântul slav „svet” care înseamnă lumină. pictorul polonez Tamara de Lempicka (1898-1980). TEODOR ( m ) Scriere originală: Теодор (sârbă. Tamara Geva (1907-1997) şi Toumanova Tamara (19191996). TANIA ( f ) Varianta scurtă în limba română pentru TATIANA. TAMARA ( f ) Scriere originală: Тамара (rusă). Varianta în limba maghiară pentru SILVIA. 305 . cu semnificaţie necunoscută. Forma feminină pentru latinul Tatianus. scandinavă şi cehă pentru THEODOR şi forma germană pentru THEODORE. Forma rusească pentru TAMAR. macedoneană bulgară). TAMAS ( m ) Utilizare: maghiară. Varianta în limba maghiară pentru THOMAS. Poate însemna „condiment” în sanscrită. Татяна (bulgară). SZANDRA ( f ) Utilizare: maghiară. Varianta scurtă în limba maghiară pentru ALEXANDRA.

a recolta” sau de la numele insulei greceşti Thera (Insula Santorini). cu semnificaţie necunoscută. care apare în Noul Testament. ָ ָ În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. Poate fi derivat şi de la grecescul θερος (theros) „vara”. THOMAS ( m ) Forma greacă a numelui aramaic ‫( תּאוֹמא‬Ta'oma). numele a intrat în uz general în lumea creştină. preşedintele american Thomas Jefferson (1743-1826). fiul vitreg al împăratului Augustus. derivat la rândul său din τιμαω (timao) „să-şi onoreze” şi θεος (theos) „zeu”. TEREZIA ( f ) Scriere originală: Тереза (bulgară). 306 . Este şi numele unui împărat roman din secolul I. Tiber este râul care trece prin Roma. TIMOTEI ( m ) Variantă pentru Timotheos (a se vedea TIMOTHY ). cehă. şi inventatorul Thomas Edison (1847-1931). TITZIAN ( m ) Variantă a numelui Titus. A fost numele celui de al doilea împărat roman. română şi portugheză pentru THERESA. Varianta feminină în limba română pentru TEODOR. slovacă maghiară pentru TIBERIUS. care a devenit primul episcop al Cretei. Paul scriindu-i o epistolă. era unul dintre companionii Sfântului Paul. În Noul Testament. TITUS ( m ) Semnificaţie necunoscută. TIBERIU ( m ) Forma românească pentru TIBERIUS. romancierul Thomas Hardy (1840-1928). de la θεριζω (therizo) „a secera. Este posibil să fie înrudit cu latinul titulus „titlu de onoare”. Datorită renumelui său. cehă.Dr. TIBOR ( m ) Utilizare: maghiară. Este varianta în limbile maghiară. Forma bulgară. TIMOTHY ( m ) Derivat de la numele grecesc Τιμοθεος (Timotheos) care înseamnă „onorarea lui Dumnezeu”. Derivă de la numele spaniol şi portughez Teresa. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA TEODORA ( f ) Scriere originală: Теодора (bulgară). cehă. slovacă. Purtători celebrii a acestui nume au fost filosoful Thomas Hobbes (15881679). care în limba latină însemnă „din Tiber”.

Ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul „tristis” care înseamnă trist. derivat de la latinul valens. bulgară). TIVADAR ( m ) Utilizare: maghiară. Împăratul roman Traian (numele complet fiind Marcus Ulpius Traianus) este considerat unul dintre cei mai mari conducători ai imperiului. Forma românească. care este forma greacă pentru numele aramaic Ta'oma „geamăn.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI TITZIANA ( f ) Varianta feminină pentru TITZIAN. În lumea anglo-saxonă numele Valentin este sinonim cu Sweetheart care înseamnă “îndrăgostiţi”. VALENTIN ( m ) Scriere originală: Валентин (rusă. a fi în putere”. care înseamnă „a se simţi bine. TRISTAN ( m ) Este un diminutiv pentru DRUST. Varianta în limba maghiară pentru THEODORE. bulgară şi croată pentru THOMAS. TOMA ( m ) Scriere originală: Тома (sârbă. TRAIAN ( m ) Forma românească pentru Traianus. Printre realizările lui militare se numară victoria împotriva Daciei şi Persiei. pereche”. format din participiul prezent al verbului valeo-valere. Provine din celticul Teutorigos care înseamnă conducătorul poporului. VADIM ( m ) Scriere originală: Вадим (rusă). Diminutivul în limba finlandeză şi maghiară pentru THOMAS. sârbă. bulgară). şi este atribuit felicitării pe care 307 . Este posibil să fie înrudit cu cuvintele slave volod „regulă sau lege”. TOMICA ( m ) Utilizare: maghiară. În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. TUDOR ( m ) Este o variantă pentru TEODOR. TOMI ( m ) Utilizare: finlandeză. Diminutivul în limba maghiară pentru THOMAS. cu semnificaţie necunoscută. Semnificaţie necunoscută. Varianta românească pentru Valentinus. maghiară.

Varianta feminină pentru VALENTIN. Îndrăgostiţii îşi fac cadouri. deci este sărbătoarea iubirii dătătoare de viaţă. Sfânta Valentina (d. Guvernatorul îi cere să aducă jertfă zeilor. o tânără fecioară din oraşul Cezareea Palestinei. se fac petreceri si baluri. în ciuda poruncii împăratului roman Claudius II. 25 iulie (calendarul latin) catolic La 25 iulie de Sfânta Valentina. un prilej de a sărbători împreună cu cel (cea) iubit(ă). unde a devenit un propovăduitor. VALENTINA ( f ) Scriere originală: Валентина (rusă).Sfântul Valentin după care se sărbătoreşte „Ziua îndrăgostiţilor” . În cinstea Sfântului Valentin. Creştinul adevărat doreşte să facă din fiecare clipă a vieţii sale o declaraţie de dragoste sinceră. Tinerii sunt încântaţi că există şi o zi a lor. Valentinus) este un martir declarat ca sfânt al creştinilor romano-catolici. În timp ce flăcările mistuie trupul fragil. ea prinde rădăcini tot mai adânci cu fiecare an ce trece. sau Valentin din Terni (latin. a fost prima femeie care a zburat în spaţiu. Sfinţi: . El a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269. simţind apropierea primăverii. a reproşat guvernatorului că foloseşte faţă de creştini torturi de o cruzime neîngăduită. . în Statele Unite şi mai nou şi în statele europene.Valentinus din Egipt moare în anul 160 fiind un gnostician şi teolog creştin. Sfântul Valentin.Papa Valentin (827).ziua Sfantului Valentin În ultima vreme. 308 .Dr. Sfântul Valentin 14 februarie . Fiind tânăr Valentin îi ajuta pe creştini în vremurile persecuţiei. . Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiţilor. 308). Valentina Tereshkova. care a trăit în secolul III. fiind episcop în Interamna (azi: Terni Italia). s-a considerat că sărbătoarea Sfântului Valentin este începutul redeşteptării anuale la viaţa nouă. Azi. Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată şi pe meleagurile noastre. dar ea răstoarnă altarul cu picioarele. sufletul nevinovat intră în bucuria veşnică. Deoarece în Evul Mediu se credea că în această zi păsările. fiind învinuit de „cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiţi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA îndrăgostiţii şi-o trimit în ziua de 14 februarie. începeau să-şi facă cuiburile. Deşi mai sunt voci care spun că nu este o zi specifică ţării noastre. din cauza credinţei lui. Ziua de 14 februarie a rămas o zi specială în care îl sărbătorim pe Sfântul Valentin. Atunci porunceşte să i se smulgă pielea de pe ea şi să fie arsă de vie. El a fost prins şi băgat în închisoare. Tocmai de aceea a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie 269. a îndrăgostiţilor.

309 . acesta moare în 29 ianuarie anul 88. VARVARA ( f ) Scriere originală: Βαρβαρα (greacă). Valeria este un nume de botez feminin care se poate referi la: Valeria. Valeriu atinge pe Macarius cu bastonul pe care îl avea de la Sfântul Petru şi el revine la viaţă. Acestor trimişi ai Sfântului Petru li se atribuie convertirea la credinţă a unor mari grupuri de păgâni şi minuni răsunătoare.III-IV). Germania . greacă. română şi bulgară pentru BARBARA. îl înştiinţează în vis pe Valeriu că i se apropie sfârşitul. fiica împăratului roman Diocleţian VALERIU ( m ) Varianta în limba română pentru VALERIUS. Macarius. El are ca rădăcină un cuvînt cu sensul „de a fi sănătos”.provincia Renania. O tradiţie veche însă. în dorinţa de a atribui Bisericilor din Galia şi Germania o strânsă legătură cu Sfinţii Apostoli.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VALERIA ( f ) Varianta feminină pentru VALERIU. care înseamnă „rege”. care l-ar fi trimis spre părţile germane împreună cu Eucarius şi Macarius. după ce tovarăşul de muncă apostolică a lui Valeriu ar fi murit. Prenumele Valerius era foarte folosit la romani. Sfântul Valeriu (sec. pe apa Mosela). Варвара (rusă. adesea descrise în mod naiv dar sugestiv. VALI ( m ) Varianta de alint în limba română pentru VALERIU sau VALENTIN. VASILE ( m ) Varianta în limba română pentru BASIL. îl prezintă pe Valeriu ca fiind ucenic al Sfîntului Apostol Petru. care murise mai demult. derivat de la grecescul Βασιλειος (Basileios). bulgară). derivat de la latinul valere „a fi puternic sau sănătos”. rădăcină din care provine şi cuvântul valeo care înseamnă „mă simt bine” sau salutul vale care înseamnă „fii sănătos”. a patra soţie a generalului roman Lucius Cornelius Sulla Felix Valeria. A fost numele a 2 Împăraţi Bizantini. În unele regiuni este şi nume de familie. Varianta în limba rusă. derivat la rândul său din βασιλευς (basileus). la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. Matia din Trier. 29 ianuarie (calendarul latin) catolic ORTODOX 25 Octombrie Episcopul Valerius a condus cu credinţă Dieceza de Treviri (astăzi Trier. Rămăşiţele sale pământeşti sunt venerate în biserica Sf.

membru fondator al Academiei Române. A fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei. cu obrazul lunguieţ şi cam încreţit. se folosea de toată filosofia înţeleaptă în lucrările sale şi sporea în cunoştinţa tainelor dumnezeieşti. Sărbători religioase: 2 ianuarie (calendarul latin). Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe cei din timpul său şi pe cei din vechime.Dr. uscăţiv şi slab. 30 ianuarie (calendarul bizantin). cu fruntea cam posomorâtă. 1 ianuarie (calendarul bizantin). în anul 358. Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile. cam păros la trup. familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana. după numele lui. împreună cu prietenul său. când Biserica era tare prigonită de necredinţa lui Arie. asemenea omului gânditor şi îngrijorat. cu barba destul de lungă. care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în credinţă a sfântului. iar maica sa era din Capadocia şi se numea Emilia.Vasile Lupu. Străbătând toată învăţătura. învăţând pe 310 . de viaţă călugărească. au redactat două importante Pravile.13 aprilie 1653 şi 8 mai 1653 . personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea.811 . Mirceşti. era stăpân pe toată ştiinţa.Episcop de Nissa. regulamente. punând în uimire chiar pe dregătorul locului. Sfântul Vasile cel Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei. considerat pionierul vieţii mănăstireşti din părţile de Răsărit ale Bisericii. 22 august 1890. ereticul. ci şi pe cei vechi. judeţul Iaşi) a fost un poet. creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. . om politic. într-o chilie solitară în apropierea localităţii Neocesarea din Pont. folclorist. de altfel. mama Emilia. a fost împărat bizantin între 867 şi 886. a fost domnitor al Moldovei: aprilie 1634 .16 iulie 1653. S-a suit în scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani şi a cârmuit Biserica cinci ani. Vasile era „sfânt din moşistrămoşi”. cu tâmplele adâncite.29 august. 886). dramaturg. întemeietorul dinastiei macedonene şi iniţiatorul renaşterii artei bizantine. diplomat. căruntă pe jumătate. Într-un limbaj actual am putea spune că Sf. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi: .Vasile Alecsandri (n. se numesc „bazilitani”. Vasile a trăit şi a apărat cu toată puterea credinţa dreaptă îndrăznind să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens. Prin cuvântările sale a lovit în credinţele greşite ale ereticilor. academician român. sfinţi au fost fraţii Petru . . negru la faţă. a luminat tainele cele adânci ale făpturii. ele au orientat viaţa călugărilor care. sprâncenele arcuite. a dat învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor. Sfântul Vasile este. Bacău — d. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii din zilele lui.Episcop de Sebaste şi Grigore . cu nasul plecat. A dus lupte grele pentru credinţa ortodoxă. Sf.Vasile I Macedoneanul (c. ministru. căci învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din vremea aceea. Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat. 21 iulie 1821. sora Macrina. a păstorit turma lui Hristos.

518. după cum urmează: 497. A murit în anul 379. Victor Borge. Victor din Agaunum martir (d. VERONICA ( f ) Forma latina pentru BERENICE.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. Din cei 608.180 purtând numele Vasilica. Claude Victor-Perrin (1764 – 1841) mareşal al Franţei. membru titular (1992) al Academiei Române.138 de persoane poartă numele Vasilică.2011. 490) istoric şi teolog. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. VERA ( f ) În limba rusă înseamnă „credinţă”. pe bolnavi şi pe bătrâni. deşi este uneori asociat cu cuvântul latin verus „adevăr”. Ceea ce i-a atras denumirea de „Cel Mare”. Victor din Vita (d. 433 de persoane poartă numele Sile. s-a datorat activităţii practice la care trebuie adăugate predicile răsunătoare pe care le ţinea şi cărţile de o rară pătrundere sufletească. a fost un geograf român. Victor Hugo. Trei Papi şi mai mulţi Sfinţi au purtat acest nume. Viktor IV (1159-1164). Nume de personalităţi: Victor general roman originar din Sarmaţia. Viktor III (1085 . Numele Sfântului Vasile. numit Vasiliada. Viktor. 409 de persoane poartă numele Sică. este purtat şi de 89. 20. Victor de Broglie numele a mai multor conţi din Franţa printre care Louis-Victor de Broglie care a primit premiul Nobel. care înseamnă „imagine adevărată”. cu ocazia sărbătoarii Sfântului Vasile cel Mare. Vitja. este autorul romanelor „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii”. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. Victor Tufescu (n.d. VICTOR ( m ) Orgine latină. dintre acestea 86. Vittorio. Nume de papi: Viktor I (189 .552 de persoane poartă numele Vasile. 311 . Înseamnă „învingător. VASILICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru VASILE. Victor Hugo (18021885). iar 89. biruitor”. Vitök. Victor din Xanten martir (d.01. Variante a numelui: Victor. Botoşani . 2000). Wiktor. 2082 poartă numele Vasilca. scrierea fiind influenţată de fraza latină vera icon. Vito. în aşezământul său vestit.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI toţi şi ajutând pe săraci.1087).840 sunt femei.1057). Viktor Ullmann (1898-1944) muzician. Viktor II (1055 . când nu împlinise încă 50 de ani. 19 noiembrie/2 decembrie 1908. Sărbătorirea onomasticii: Peste 600.840 de femei.861 sunt bărbaţi. 303) creştin declarat sfânt.199). conform Ministerului Administraţiei si Internelor.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. 303) creştin declarat sfânt.

H. Vika. Înseamnă „floare”. 312 . Vicky. Victoria. la fel ca şi un stat australian. posibil derivat de la latinul virgo care semnifică „virgină. (secolul I Î. fecioară”. VIRAG ( f ) Utilizare: maghiară. VIRGIL ( m ) Origine latină. VIOREL ( m ) Derivat din limba română. Varianta maghiară pentru WILLIAM. este autorul poemului „Aeneid” VIRGILIU ( m ) Varianta în limba română pentru VIRGIL.). Derivat din limba română. Acest nume este purtat de scriitoarea britanica Virginia Woolf (18821941) si un stat american. VILMOS ( m ) Utilizare: maghiară. VIOLETA ( f ) Scriere originală: Виолета (bulgară). VIRGINIA ( f ) Varianta feminină pentru Virginius. care înseamnă „violetă. Vittoria. care a derivat din latinescul „Vincere” care înseamnă a cuceri.Dr. în limba maghiară. de la floarea „viorea”. Derivat de la latinul viola. Derivă de la Vergilius. Variante feminine a numelui: Viktoria. în onoarea căreia un oraş canadian poartă acest nume. care a fost numit aşa după regina Elisabeta I. viorea”. cunoscut ca şi Virgil. Acest nume a fost purtat de către poetul roman Publius Vergilius Maro. care are semnificaţie necunoscută. VINCENT ( m ) Provine de la numele roman „Vincentius”. VIORICA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru VIOREL. de la floarea de „viorea”. A fost numele unei regine a Angliei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA VICTORIA ( f ) Varianta feminină pentru VICTOR. Printre purtătorii de celebri ai acestui nume se numără preotul francez Saint Vincent de Paul (1581-1660) şi pictorul Vincent van Gogh (1853-1890). Wiktoria.

ZOLTÁN ( m ) Utilizare: maghiară.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VITALIE ( m ) Derivat din latinescul „vitalis” care semnifică „vital. Varianta în limba maghiară pentru SIGMUND. prinţul Valahiei din secolul al XV-lea. VLAD ( m ) Scriere originală: Влад (rusă). regulă”. ZSÓFIKA ( f ) Utilizare: maghiară. Varianta în limba maghiară pentru SOPHIA. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsigmond. sultan”. a fost sursa de inspiraţie pentru Bram Stoker pentru numele vampirului creat de el Contele Dracula. Varianta prescurtată a numelor slave care încep cu volod „lege. ZOE ( f ) Scriere originală: Ζωη (greacă). 313 . VIVIAN ( m ) Derivat de la latinescul „Vivianus”. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsofia. Înseamnă „viaţă” în limba greacă. al vieţii”. Sfânta Viviana a fost o martiră din secolul al IV-lea. ZSIGMOND ( m ) Utilizare: maghiară. VIVIANA ( f ) Forma feminină pentru Vivianus (vezi VIVIAN). Posibil în legătură cu titlul de sultan din limba turcă care semnifică „rege. ZSIGA ( m ) Utilizare: maghiară. Înseamnă „ospitalitate” în limba greacă. care a fost derivat din vivus ce înseamnă „viu”. Vlad Dracula. XENIA ( f ) Scriere originala: Ξενια (greacă). ZSOFIA ( f ) Utilizare: maghiară. WANDA ( f ) Înseamnă „a merge încet”.

Varianta în limba maghiară pentru ZOLTÁN. www. 314 . Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. Ionel TORJA ZSUZSA ( f ) Utilizare: maghiară.vatican. Diminutiv în limba maghiară pentru ZSUZSANNA. Paraschiv PEŢU ZSOLT ( m ) Utilizare: maghiară.Dr. Varianta în limba maghiară pentru SUSANNA. ZVJEZDANA ( f ) Derivat din croatul „zvijezda” care înseamnă star. ZYGFRYD ( m ) Varianta în limba poloneză pentru Siegfried. Adaptare după: „Vieţile Sfinţilor”. ZSUZSANNA ( f ) Utilizare: maghiară.va.

Alb. Badica. Ailenei. Amzoi. Armulescu. Apostol.Balanean. Baleanu. Androne. Arsu. Aftene. Badalan. Ancuta. Balmuş. Ballo. Alexandru. Ardelean. Aungurencei. Balint. Balazs. Asan. Ariton. Abraham. Amzăr. Adorjan. Badeci. Bacu. Atomei. Argatu. Albert. Aniţei. Babeş. Anghel. Babici. Atănăsoaie. Andrieş. Achiţei. Alman. Alexandrescu. Acs. Bacalu. Amzaru. Babos. Asanache. Argeşanu. Antonache. Apan. Albu. Ailincai. Bala. Arhip. Andronescu. Alixandru. Balasz. Antonaş. Albeanu. Axinte. Argeşeanu. Ariesan. Azoitei. Albici. Balasoiu. Angheluţă. Baicoianu. Babiciu. Aneculaesei. Bacanu. Arion. Agavriloaiei. Augustin. Adetu. Arvunescu. Ariciu. Babun. Baldea. Alexiu. Anuta. Armegioiu. Anghelescu. Badarau. Baditescu. Aelenei. Alba. Antonie. Asztalos. Almăşan. Aldea. Achim. Aciobăniei. Alecu. Antohe. Abaza. Alinei. Ancu. Anastasiu. Antofi. Bachis. Arama. Ambruş. Anghelina. Balin. Balla. Bajan. Avram. Amet. Baban. Anuţa. Ardeoiu. Andraş. Balaian. Balan. Albuţ. Balica. Argint. Apostoiu. Abramov. Ambrus. Atomoaiei. Badescu. Balcu. Albei. Agafiţei. Al. Arsenie. Aurica. Antipa. Andras. Anastase. Andron. Armeanca. Ardeleanu. Andronache. Baiculescu. Badea. Aluas. Albăstroiu. Agoston. Balaceanu. Alecsandrescu. Balasa. Antohi. Balea. Atodiresei. Apostolescu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. Agapie. Balaure. Atanasiu. Armanca. Baidoc. Balcanu. Albinaru. Baghina. Badulescu. Anica. Andronic. Andreescu. Amihăesei. Alecsandru. Arjocan. Baboi. Bacula. Aciu. Alexa. Andriciuc. Apetrei. Apostoloiu. Baicu. Alban. Amarie. Babescu. Baican. Arghir. Aczel. Apostu. Abagiu. Anescu. Andries. Avădanei. Bacs. Ani. Antoche. Albescu. Angheloiu. Asandei. Apetri. Antal. Baiaş. Anghelache. Badet. Amzu. Agyo. Apavaloae. Alexie. Antonaru. Arvinte. Balaban. Acsinte. Baia. Aldulescu. Androhovici. Baboş. Adamache. Bacso. Bal. Balmus. Başa. Antalka. Andreiu. Aron. Airinei. Bâlc. Armeanu. Badalau. Alexandroiu. Apatean. Andor. Axinia. Avrămescu. Balo. Agache. Achitei. Andriţoiu. Bajenaru. Armasu. Baietica. Baicus. Anghelus. Bâcă. Anita. Bailef. Balaci. Anuţoiu. Arabolu. Azoiţei. Şandru. Baier. Balliu. Arghiropol. Bagoly. Antoci. Abrudean. Armaşu. Apopei. Babricov. Baciu. Baiasu. Babău. Badoi. Ancuţa. Asavei. Baba. Bajko. Abrudan. Andreca. Baci. Bacescu. Bacioiu. Aştilean. Baila. 9 Numele de familie din România Ababei. Anca. Amarandei. Antonescu. Andonie. Arhire. Babeanu. Bâldea. Baboniu. Aldescu. Andorko. Althamer. Argesanu. Andra. Antone. Arendaş. Aramă. Alexă. Bakos. Ailincăi. Babu. Anghele. Amarfei. Bajinaru. Anton. Badoiu. Arteni. Anghelut. Aleman. Alistar. Amariţei. Arsinte. Andreica. Asandului. 315 . Badin. Acatrinei. Andriescu. Arnautu. Arsenescu. Argetoianu. Ambro. Balas. Apian. Acatrini. Acmambet. Alecsa. Asaftei. Balanescu. Andone. Apreotesei. Anitei. Ana. Aspru. Baliga. Badiu. Ali. Axente. Aioanei. Balaş. Afrim. Antoniu. Balaj. Albai. Andercou. Aparaschivei. Aştefănoaiei. Bako. Almăjan. Arsene. Balcan. Andar. Andrei. Achimescu. Atim. Akos. Alexe. Andrişan. Amza. Andronie. Aionesei. Aprodu. Balasescu. Albulescu. Ambudan. Atanasoaie. Ardeiu. Apintilioae. Artene. Anastasescu. Baescu. Balassy. Anitas. Amariei. Alstani. Badic. Angelescu. Avrinte. Andriţa. Arnăutu. Andreicut. Badita. Andres. Avramescu. Adam.

Bibolar. Belu. Berbec. Blidar. Barnea. Benta. Blidea. Banescu. Bandi. Bîrlea. Băbţan. Barcaru. Bejinaiu. Beres. Bănescu. Berintan. Bedea. Berindeie. Bălăuţă. Becheanu. Bisu. Bădescu. Biris. Barabaşa. Bărbuţ. Băican. Balulescu. Beltechi. Bâtă. Balteş. Bizon. Barbul. Barzoi. Bălănescu. Barsan. Bălin. Beutură. Bîrlogeanu. Bîră. Birău. Beraru. Bandoc. Bibiruş. Barbuceanu. Bender. Beizdadea. Blanaru. Belciug. Baltă. Băsescu. Banu. Bircea. Bîrsan. Bechir. Bengeanu. Barbut. Bârlea. Belli. Bejinaru. Bădulescu. Baltag. Bicu. Barbur. Barbieri. Băjenaru. Bartulov.Baraghin. Bădăi. Beg. Blenche. Bănăţean. Berceanu. Benedek. Belei. Biriş. Benyar. Balta. Bistriceanu. Barb. Besoiu. Betea. Berza. Bede. Bildea. Bitu. Belenesi. Blezu. Belcea. Bălescu. Bălteanu. Băbuşanu. Benchia. Benea. Bălţătescu. Birceanu. Barascu. Barbulescu. Barbuti. Băleanu. Barbus. Biga. Bazavan. Biţică. Belcin. Barto . Binisor. Bardas. Bandici. Basarab. Barabaş. Blejdea. Bălănuţă. Bereczki. Bertean. Bighiu. Basescu. Baranga. Blaj. Berbec. Biţă. Baros. Baraboi. Birda. Birta. Băiceanu. Barthi. Bîrlădeanu. Beda. Bărbuceanu. Bărbos. Balogh. Berinde. Benga. Bancila. Bălulescu. Blendea. Bădros. Bădână. Barnut. Biro. Bălu. Batin. Becheru. Băescu. Bancos. Bica. Belciu. Banto. Bestelei. Besoi. Bălă. Bartoc. Bilanin. Băcanu. Bibart. Beldean. Barna. Belacurencu. Băitanu. Bărăitaru. Berechet. Banau. Berci. Băluţoiu. Beca. Bîscă. Berindan. Bardicea. Basturea. Bartalis. Bende.Băcilă. Băluţă. Beleca. Baltariu. Blaha. Binşelan. Begu. Banioti. Beze. Băicoianu. Bălănean. Bianu. Beke. Berki. Benzar. Bibu. Baltateanu. Bilavu. Beteg. Bebu. Băbtan. Berehoi. Berariu. Baron. Bârsan. Bîrle. Bilici. Bartha. Bari. Bican. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Balog. Bardiganu. Benegui. Birzan. Baloi. Bîrzan. Banc. Biban. Bărbulescu. Batranu. Birlan. Big. Benţe. Bera. Bilt. Bică. Bleotu. Bălan. Birou. Bijan. Barbalata. Bejat. Bălăceanu. Banta. Bălăiţă. Bezergheanu. Banciu. Barsoianu. Bardas. Băla. Benţa. Bascau. Berindei. Bar. Banica. Bărburaş. Bibire.Baran. Bizdrigheanu. Bernad. Bedreaga. Beko. Bărbieru. Bădică. Balteanu. Beţa. Bardac. Blidariu. Bădoiu. Berecz. Balosu. Banuta. Barbieru. Bălăşoiu. Basalic. Berdea. Baltatoiu. Bătrânu. Bănuţ. Bâră. Bălaşa. Birsan. Baniţă. Bălănică. Beu. Birzescu. Batog. Bicoiu. Bărdeanu. Bărnu. Benko. Birzache. Bancu. Băduceanu. Bedo. Bănucu. Baubec. Bedean. Bedreagă. Binea. Bîrlă. Beru. Bichir. Benchea. Băzăvan. Barcan. Bărgu. Baluţă. Belenes. Blaga. Bărbosu. Băran. Beleiu. Bercea. Berbecariu. Bîltac. Bihoi. Barza. Bărăscu. Betiu. Barba. Bideaua. Baragan. Bengulescu. Beliciu. Basulescu. Bita. Blagoe. Bitere. Berbecar. Belbe. Barac. Barbu. Bivolaru. Bene. Bardanica. Birle. Băiaşu. Bercan. Bălăjel. Barto. Bâzgă. Bas. Băban. Bartis. Bîrla. Băcioiu. Bigan. Barthos. Bleau. Bejan. Becsek. Bartos. Bivol. Blănaru. Balosin. Bîlc. Bănuţă. Banca. Birovescu. Blanariu. Bărbat. Berce. Bădoi. Bardocz. Bardan. Bec. Bauer. Berbentea. Bîndar. Bilcea.Dr. Bandula. Berteşteanu. Baston. Bertea. Bîldea. Beatu. Basica. Bleoancă. Bambo. Bencze. Banyai. Berdei. Bănică. Bîrţă. Bereczky. Birladeanu. Barta. Barangă. Beldiman. Bârlan. Bilan. Bara. Barhan. 316 . Birau. Berbecaru. Bejenaru. Bidian. Bernat. Bădău. Berbecel. Bejenariu. Blidaru. Băgăian. Băjan. Birton. Bleoju. Bilbie. Bese. Blăgniceanu. Bădărău. Ban. Bercaru. Bărcan. Bădilă. Baltoi. Banoiu. Baltatu. Bădiţă. Băbeanu. Belingher. Berciu. Banea. Bârgu. Baractaru. Bartus. Bazoi. Bizton. Barbas. Berecki. Biza. Băloi. Barabas. Bereş. Bîrsănescu. Bistrian. Berindea. Bele. Baluta. Balu. Blejan. Beder. Barbăroşie. Băncilă. Bartok. Beşleagă. Bălaş. Birla. Bărbuţă. Binet. Berescu. Barbuia.

Bodoki. Bone. Bosneanu. Brinza. Bolovan. Bozdoc. Bolocan. Bostinaru. Bobolea. Broscareanu. Botei. Boghici. Botea. Brăescu. Bolboacă. Brindusescu. Bostina. Buc. Boloni. Boru. Borduz. Botezat. Brandibur. Bohariu. Brăilă. Bucevschi. Boncu. Bosioc. Botiu. Brezan. Bocăneţ. Brezoiu. Brailoiu. Bote. Bohm. Bocşa. Brînzea. Bota. Botescu. Bohos. Brănescu. Bocşan. Bocu. Bucşă. Boancă. Bruca. Braniste. Bucurescu. Bontaş. Bolba. Borş. Braete. Bondoc. Breaza. Bozga. Bogoi. Bobocel. Bradiceanu. Bratosin. Borcea. Bordeianu. Bonea. Breazu. Budasca. Bucur. Brindea. Bontas. Bogorin. Boanta. Bociar. Bucurică. Borka. Brînzan. Brădeanu. Bretan. Bosoi. Bontea. Breban. Borcsa. Bonat. Bobia. Botos. Bolfă. Bolojan. Budău. Boscan. Borcoman. Boghian. Budescu. Boda. Branzei. Bogatu. Boncescu. Bolea. Bonta. Botogan. Bologea. Brăete. Bratescu. Brujan. Brisc. Bolohan. Bobescu. Bud. Budurea. Brînzei. Boscau. Borontis. Braica. Buciuman. Braşoveanu. Bordeanu. Botgros. Borosteanu. Borz. Borda. Brînduşan. Boieşan. Brezoianu. Bubulac. Buf. Boje. Brătulescu. Brânduşan. Branner. Both. Boariu. Boglea. Bojin. Bodeanu. Budi. Bucureanu. Borzasi. Bordea. Bojan. Bocăniciu. Bobocea. Bostan. Bonţe. Bologa. Borcan. Boca. Borca. Boghirnea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Blidescu. Breje. Bodog. Brăila. Brăilescu. Brânduş. Budau. Bors. Boureanu. Borceanu. Brat. Branga. Bratila. Boltar. Bobar. Boboiceanu. Boldan. Broască. Brodovinschi. Borugă. Brehoi. Brezeanu. Brăduleţ. Bodoc. Bocancea. Bongioi. Bordeiu. Boldea. Bogdan. Bobîrsc. Bocioaca. Bradu. Brînduşescu. Bodoască. Bobăilă. Bratiloveanu. Breda. Boitor. Bosoancă. Bufanu. Boroşteanu. Borzan. Buculei. Buga. Brencea. Bombică. Bora. Bobic. Briceag. Boicu. Bodin. Bolca. Borontea. Bobîlca. Budu. Bodo. Bobâlcă. Bodi. Bonte. Bradea. Bounegru. Boroi. Boghean. Bloju. Buca. Brinzan. Buţă. Brendus. Bradeanu. Bucura. Bodescu. Boengiu. Borcianu. Bolintis. Bonciu. Boloc. Bordânc. Braia. Bobiş. Boros. Buţ. Bresniceanu. Brehoiu. Budoi. Buciu. Budeanu. Bozeşan. Botoş. Bratulescu. Bozi. Branescu. Boaru. Bologh. 317 . Botoran. Bolboceanu. Brezoi. Botofan. Brânză. Botezatu. Bosoc. Boţ. Boldojar. Boruz. Breaz. Bogliş. Boian. Borza. Boloş. Bratu. Buduru. Boerescu. Buşagă. Boteanu. Brumar. Boceanu. Brînduşoiu. Brucă. Bobei. Bojte. Buganu. Bocancia. Budacea. Bobicu. Bosca. Boghiu. Bodea. Boulescu. Boboescu. Brătoiu. Brătescu. Bran. Boieru. Budea. Bocăneală. Borţoi. Broasca. Bondar. Borota. Brojba. Bosnea. Buboiu. Boldor. Boncota. Bolos. Bratianu. Bolboase. Boacă. Boloveschi. Bombar. Brojban. Botan. Borcilă. Bronţ. Bocioaga. Borchescu. Bold. Boc. Bucuroiu. Borsa. Bondor. Buciuta. Bobaru. Bohuş. Boeangiu. Brăgău. Botarla. Boeru. Bolog. Bocănială. Brînză. Bogiu. Bucuresteanu. Bogoş. Boghizu. Brescan. Brata. Bojenita. Botorce. Boată. Boalca. Boşca. Boacşă. Boatcă. Brasoveanu. Bolintiş. Botez. Buboi. Boiasu. Bocanet. Boc. Bobîlcă. Budur. Borsan. Boiangiu. Boboc. Boroş. Botiş. Brătucu. Borbil. Brătean. Borodan. Buda. Brudiu. Boboia. Budai. Bucă. Boţan. Bojincă. Bocioacă. Budulan. Bogza. Bobe. Bucse. Brumă. Brebenel. Brabete. Botoga. Bordean. Budacu. Boalcă. Bolunduţ. Bogdăneţ. Bucşa. Bogoiu. Bucsa. Boştină. Bratucu. Buşe. Bordianu. Brebinaru. Boldiş. Bornea. Bosînceanu. Boruga. Boja. Bobeică. Bozgan. Borbely. Breb. Bob. Boer. Brebu. Boia. Bozte. Boescu. Borşan. Bot. Brehui. Brici. Borlan. Boncuţ. Bordoiu. Brundean. Bucătaru. Bogzeanu. Boticaş. Bolovăneanu. Bugan. Brînduşe. Bragusi. Budui. Bodoni. Botezan. Brişcă. Borhoată. Boata. Bobes. Brad. Bobu. Bologan. Borbei. Bona. Bodor. Briciu. Bordei. Bornac.

Burleanu. Cazan. Bulhac. Cautinuc. Capătă. Candea. Caracaleanu. Căprar. Buksa. Buzaş. Casapu. Buzlea. Cadar. Bunea. Caşmir. Cazangiu. Bumbel. Burian. Butaru. Călinescu. Buruga. Buligoanea. Capotă. Bungău. Buzdea. Capreanu. Calen. Capraru. Butean. Candrea. Caraman. Ceausu. Buştean. Buricea. Cădar. Buse. Busuioc. Căpitănescu. Catrinescu. Casu. Buta. Carligea. Cătană. Burz. Caraivan. Buie. Cenan. Cărmăzan. Buretea. Caranfil. Burlacu. Burluc. Calinescu. Bulăreanu. Burciu. Buza. Cătănescu. Cancea. Buna. Carastoian. Călvărăşeanu. Capac. Cazimir. Căciulă. Burileanu. Carciumaru. Buterez. Cartis. Buze. Cara. Caimacanu. Campian. Călinoiu. Căldărar. Butcovan. Burcă. Captalan. Butan. Buzea. Capmare. Căpraru. Calistru. . Cârnu. Burdulea. Căsăndroiu. Cebuc. Cană. Caiman. Căpităneanu. Canciu. Calmuc. Catan. Calin. Cărticioiu. Caranas. Buzăian. Bungau. Casian. Căpuş. Burtescu. Buia. Cafadaru. Cega. Catargiu. Catană. Carol. Bunget. Calugaroiu. Caplescu. Bujancă. Carasel. Buican. Caliga. Carbunaru. Caţan. Caraiman. Cana. Capşa. Bumbu. Buzduga. Caciulan. Burdea. Campeanu. Cârciumaru. Cărbunaru. Carnu. Butacu. Caramidaru. Burga. Butnaru. Canu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Bugariu. Carablaisa. Cârstea. Buleteanu. Buzas. Buş. Buturcă. Cârjan. Busaga. Buşilă. Bunica. Cârcotă. Călin. Buzatu. Bulea. Butoianu. Catrina. Caruntu. Căprariu. Carpov. Bulz. Calangiu. Bugărin. Casa. Capugiu. Bumbaru. Butoi. Busila. Buja. Burduja. Bungiu. But. Calistrate. Buzdun. Burtea. Burci. Buzarin. Cârlan. Buica. Bunghez. Bunduc. Burduşa. Bulmoagă. Catalina. Căliman. Caralicea. Capra. Carabă. Bumbaş. Cârciumăreasa.Dr. Catana. Bujin. Bura. Burete. Burnea. Ceauşu. Buteseacă. Calnegru. Bunghiuz. Caloian. Călugăriţoiu. Buliga. Bunicelu. Cătrună. Burnete. Cătescu. Calciu. Călugăr. Bulacu. Buşu. Căpriţă. Caluian. Calugareanu. Bulagea. Busoi. Caplea. . Carlig. Butnariu. Burca. Călăianu. Căta. Caraghiulea. Ceapă. Căpăţână. Bularca. Bustea. Catrinoiu. Caprioru. Călăraşu. Cândea. Burtică. Butunoi. Caba. Căprioru. Catrangiu. Burda. Caprarescu. Burjan. Burcus. Buligă. Bumb. Butucel. Buzila. Cârstian. Căruntu. Calitoiu. Bulgaru. Căciulan. Buturuga. Capota. Calea. Buligan. Călugăru. Butuc. Capitanescu. Bujor. Bulai. Caravan. Cardoş. Calinciuc. Bujoiu. Cacoveanu. Carp. Căbulea. Bulin. Căsălean. Calagiu. Calotescu. Călţun. Cărămizaru. Caracaş. Calina. Cantemir. Carastere. Căţoiu. Cărăbeţ. Calcan. Calica. Buzoeanu. Capatina. Butuza. Burtoiu. Burde. Bulzan. Burdeanu. Bumbac. Bunoiu. Ceaus. Buluc. Căldăraru. Cătălin. Caranda. Cardos. Caragioiu. Butnicu. Căpitanu. Bursuc. Caloianu. Buturugă. Calotă. Bute. Bulucea. Catoiu. Caramalău. Butariu. Busca. Burada. Bujoreanu. Bumbea. Butura. Cedică. Câmpean. Cătănoiu. Caracuda. Buteică. Capitanu. Ceauca. Buhai. Busescu. Ceaca. Cainiceanu. Burghelea. Campean. Campan. Buteanu. Bunescu. Buju. Bujorianu. Carstea. Cătălişan. Bujeniţă. Caraba. Câmpan. Câmpian. Caia. Căprioară. Burcea. Capră. Buică. Burnei. Caragin. Bută. Busu. Căpăţînă. 318 . Ceghi. Buşoi. Ceausescu. Carnaru. Cârpaci. Buruiană. Carmazan. Carapcea. Buzescu. Căuş. Capruciu. Cazac. Calomfirescu. Burdusel. Calu.. Burcin. Burduaza. Bulancea. Calota. Bug. Buzoianu. Caprita. Căiman. Caramangiu. Bureta. Bugaru. Caus. Carastan. Câmpeanu. Butusina. Burloi. Buhaiev. Buzdugan. Buzoi. Caragea. Cantor. Calugaru. Cazacu. Buhnea. Cânta. Bujan. Carjan. Cărăuşu. Ceauşescu. Buruian. Cârlig. Ceia. Căruţaşu. Bumbar. Burlan. Căldăruşe. Catricicău. Burcescu. Buleu. Buruiana. Bugeac. Butu. Capatana. Canea. Calugar. Carlan. Bughiu.

Chincea. Ciortea. Ciocirlan. Chirvăsuţă. Ciripan. Ciorogar. Cimpoieş. Cioanca. Cisteian. Chisăliţă. Cerb. Cioban. Chiripuci. Cîrcotă. Chibzuloiu. Ciolte. Cîmpan. Cerga. Cîrstea. Ciocade. Cibian. Chiosilă. Cernau. Ciuca. Chindriş. Chirică. Ciulea. Cibotaru. Ciortan. Cîndea. Cernescu. Ciucu. Ciungulescu. Chivari. Cepreagă. Ciobanu. Ciucure. Cernea. Cimpoae. Cios. Chelemen. Chipaila. Clej. Chelmuş. Chiriac. Chisar. Ciurica. Cioacă. Ciorea. Cîrstian. Cita. Cîrciu. Cioroba. Cireasa. Ciupala. China. Chirca. Ciumac. Ciocîrlan. Chitoiu. Chiţanu. Cismaru. Ciocianu. Chiru. Clamba. Ciorici. Chende. Ciocian. Ciochirdel. Ciotea. Certejan. Cimpoca. Cheregi. Chilinţan. Ciociu. Ciupe. Chiriloiu. Ciubotă. Chertes. Cipariu. Chelmus. Ciuvăţ. Cerbu. Cernov. Cigan. Chiriţă. Cirstoniu. Chebar. Chis. Cherecheş. Circo. Ciupic. Ciubucă. Ciucan. Ciorata. Cirlan. Chicoş. Cian. Cioca. Cenuse. Cernei. Cervinschi. Cibi. Chivu. Chiriloaie. Chioreanu. Chioaru. Cizmaş. Cicio. Chitu. Ciocoiu. Cheroi. Ciupercă. Cionca. Ciorobea. Ciobota. Cilibiu. Ciupală. Cernat. Cioară. Cheţan. Ciuciu. Ciovica. Ciznadia. Ciobăniţă. Cinca. Chiroiu. Cimpoeru. Chereches. Ciorne. Cioată. Cimpean. Chirobocea. Checiu. Cireş. Chiciu. Cîrlig. Cîţu. Chiţu. Cirstea. Cirlugea. Chiric. Cilibeanu. Chiriţoiu. Cioroiu. Cîmpean. Ciurea. Ciulavu. Ciocoiet. Chioveanu. Chergiu. Cerbulescu. Cioponea. Cimpoieru. Ciocotişan. Chiţoiu. Cioranu. Cîrstoiu. Chiriţescu. Cimpeanu. Cîrciumaru. Ciurdea. Cinteza. Ciofu. Ciobănescu. Cioaric. Cicu. Ciovică. Chiba. Ciupagea. Ciuperca. Cepesi. Ciupitu. Ciocea. Chile. Ciordas. Cioaca. Citu. Cîmpian. Ciutuza. Chimirea. Cirneci. Ciorchină. Cimpan. Ciutacu. Ciora. Cigmăian. Cira. Cioceanu. Chirila. Chitulescu. Chiata. Cheleş. Ciomag. Cherea. Chita. Ciama. Chiricuţă. Cioran. Cioboată. Ciordaş. Ciontea. Ciulei. Ciucă. Cerghizan. Chirica. Chiricută. Chivulescu. Ciorcas. Ciur. Ciubotea. Ciochina. Ciorcaş. Ciufudean. Cîrstocea. Ciceu. Chindris. Ciotîrnae. Clapa. Chicet. Cisnoc. Cîrjaliu. Chibelean. Ciobotaru. Ciocioi. Cirjan. Cibu. Chitoşcă. Ciovirnache. Ciurdas. Ciubuc. Ciorăscu. Chiper. Chioseaua. Cîmpeanu. Chiţuc. Chiran. Cirlig. Ciorbaru. Ciuraru. Cîrnu. Ciucur. Cerbureanu. Chesaru. Ciurel. Ciurar. Cepoi. Ciupag. Chirită. Cincean. Ciure. Ciuta. Chira. Ceolan. Chircu. Chelariu. Ciulacu. Chilianu. Ciula. Chiris. Chirvase. Ciubucciu. Ciudoiu. Chirculescu. Ciochină. Chiosa. Cioc. Cheles. Cîrdei. Cighi. Cirstoiu. Clapon. Cioarec. Chebac. Chipescu. Cimbru. Chirvai. Ciopleală. Ciopec. Chelba. Chilea. Cenusa. Ciugudean. Cernău. Chisalescu. Chinde. Ciufu. Ciungan.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cenea. Cîrstoveanu. Chiva. Ciurte. Cioclu. Cîrceag. Chiritoiu. Cirstulescu. Ciulinaru. Cetean. Chişbora. Cibotariu. Chiliban. Cioabă. Cepraga. Ciucas. Chitic. Ciobotea. Cintar. Cimpu. 319 . Chiorean. Cipu. Cioroaba. Chelaru. Chitimia. Ciuclea. Chirpizisu. Chisim. Cioplea. Chiţimuş. Cismaş. Chiar. Cioltea. Ciorba. Chiş. Cezar. Cheran. Ciubotariu. Chitacu. Cioboiu. Ciobănică. Cioancă. Ciortin. Cizmas. Cioci. Cînda. Chisluca. Chiritescu. Ciolpan. Cirstescu. Ciorbă. Cioroianu. Ciont. Circiumaru. Ciolmec. Cercelaru. Cioara. Cherciu. Ciurariu. Chercheş. Cican. Chera. Ciocan. Ceteraş. Cireaşă. Ciausu. Cercel. Ciudin. Ciumaşu. Cîrlan. Chelu. Ciuche. Chendea. Cernaianu. Chifor. Chitea. Ciule. Ciobotă. Ciornei. Chelcea. Chirea. Cincă. Chipesu. Cioromela. Cirtiu. Ciută. Chirita. Cercega. Chiuzbaian. Ciulpan. Cernăianu. Cîrjan. Cimpoesu. Ciocotisan. Chelmu. Cipleu. Chifu. Cireap. Ciucioiu. Chindea. Chiţan. Cenuşă. Ciolan. Ciornea. Ciuhurezu. Cioaba. Ciocodeica. Cizmasu. Ciocmată. Chirilă. Ciochiu. Cismas. Cîrlea. Chereji. Ciocoi. Cernica. Cîrcei. Ciolacu. Chilom. Ciubotaru. Ciungu. Chitroceanu.

Cocis. Curelea. Cortel. Cobzaru. Coe. Costina. Crantea. Cucuiat. Costaru. Crivac. Cotârlea. Costandache. Coconcea. Cloşcă. Cosac. Coşarcă. Csapo. Cotolan. Colban. Corban. Cochior. Costache. Cor. Coadă. Corijescu. Coşescu. Coşniţă. Crăciun. Cozac. Cruceanu. Creţ. Csiki. Conţaş. Corneanu. Covrig. Coleasa. Cojocaru. Culic. Cocheci. Crasovan. Conteanu. Conta. Corbu. Cucoranu. Cosma. 320 . Crihană. Cristian. Cormos. Cotor. Cristofan. Corches. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Clejanu. Covei. Crângaşu. Cocoşilă. Cotoarba. Criste. Clenciu. Cucu. Csaki. Crudu. Cozmescu. Codrean. Csakany. Corlan. Cosmanescu. Codrescu. Condrat. Condrut. Coroian. Conţ. Coteanu. Coricovac. Coţan. Cureu. Cormoş. Corpade. Cozea. Cunţan. Curcan. Cojoc. Comanceanu. Corbeanu. Cojocariu. Curca. Cotoară. Costa. Crăiţă. Coroiu. Cooperativa. Comănescu. Cseh. Costişor. Condurache. Cotoara. Cozman. Comanescu. Cocoşi. Crăescu. Cosmulescu. Costrăş. Colcer. Cozmiuc. Crişu. Coţofană. Cosmeleata. Cureteu. Copos. Crăcea. Crăciunesc. Cotoi. Coşeriu. Closca. Costea. Coconu. Cotîrţă. Colţa. Craioveanu. Cobuz . Coseru. Colen. Coldea. Crihana. Cotan. Costeanu. Copoiu. Colesnicenco. Culea. Creţoiu. Costan. Curiman. Csulak. Covaci. Cocea. Croiala. Cociuban. Cucoanes. Croicu. Cristovici. Crînguş. Cocoana. Costaniuc. Cringus. Cuc. Corodeanu. Comaniciu. Criveti. Cotofana. Cmeciu. Comşa. Corbea. Couti. Constantinica. Cucoara. Cordos. Copoeru. Costeniuc. Cuibuş. Cocosatu. Cocos. Cuciureanu. Cora. Crăciunoiu. Cristean. Csatari. Copaci. Cosarca. Csuzi. Cuceu. Craciun. Cretan. Cristescu. Croitoru. Condruz. Csillag. Cocău. Constanda. Cornacel. Cotescu. Contiu. Covaciu. Csutak. Corpodean. Criveanu. Cristache. Condescu. Comsa. Corduneanu. Craciunescu. Cupse. Csibi. Cracă. Craineanu. Cozneanu. Cristinoiu. Constantinescu. Creţan. Cucolas. Cujbă. Cordea. Cocarlea. Croitorescu. Coanda. Creţu. Cocioaba. Cueşdean. Contolencu. Cotrău. Crisan. Cocuz. Clep. Cocor. Cosa. Cocan. Crihan. Coman. Cornescu. Conac. Cracea. Craia. Cremenescu. Constantin. Cret. Cucos. Cotman. Copilu. Cuprian. Criveţ. Codoban. Craus. Culcea. Coada. Cucuian. Coandă. Codea. Costinaş. Corbos. Crunteanu. Craina. Colios. Cofaru. Combii. Csugm. Contea. Curescu. Corondan. Csato. Curea. Coverca. Corniţă. Costia. Cociuba. Cruciţă. Cont. Crişan. Copaceanu. Cristocea. Culda. Coca. Cretescu. Costin. Corciova. Cotirta. Cocoş. Conea. Csillig. Crăciuneac. Corcodel. Codresin. Costraş. Cozmolici. Crainiceanu. Cocriş. Comisel.Dr. Cuha. Cotea. Corha. Costaş. Curelaru. Condei. Corici. Croitor. Coşa. Curcă. Cotiga. Csatlos. Cotuna. Crăcană. Cotet. Creangă. Cojea. Creţiu. Constandache. Coste. Corb. Combei. Corodan. Crăciunescu. Coloji. Clincescu. Cotocea. Cojanu. Codreanu. Clisu. Crânguş. Cristina. Cretu. Cristoiu. Conache. Crainic. Codescu. Cocolea. Contra. Cnejevici. Creţescu. Cocora. Cseke. Cristu. Corobea. Colojoară. Cserhati. Covalea. Corpas. Codre. Coita. Corbescu. Cringasu. Creanga. Craiu. Cuclea. Coroi. Culita. Covrescu. Coviltir. Corcaci. Cojocea. Cocioabă. Cristică. Costanda. Codrea. Comanoiu. Coşug. Cramer. Crumpei. Condur. Cococeanu. Cuciuc. Cotca. Costescu. Comişel. Colac. Cojman. Cochirleanu. Cosman. Cotorogea. Codres. Corboş. Cristea. Csoma. Corciu. Cociş. Contraş. Cojan. Coteţ. Colesnic. Cornateanu. Culcean. Cotigă. Corcan. Copăceanu. Cot. Corcheş. Condor. Cupşa. Cordoş. Cocoroiu. Colta. Craiciu. Comăneanu. Coţop. Cojoaca. Csaszar. Colceriu. Coza. Coltor. Coltan. Codău. Cosniceanu. Cuca. Condrea. Cornea. Csiby. Cujba. Cumpănaşu. Cruceru. Cozma.

Dolănescu. Dincov. Dinculescu. Dodiţă. Doogaru. Dinică. Dornescu. Dospina. Dena. Dragoescu. Dobrinoiu. Danatie. Dinga. Dabija. Dobrin. Dani. Dudău. Duca. Dosa. Dîrpeş. Dincă. Dinte. Danilescu. Drăgulescu. Dobrică. Daradici. Decean. Dibu. Draghescu. David. Dascalu. Davidescu. Dorobăţ. Dîrmon. Drăghiciu. Dârjan. Drăgulin. Drobitoiu. Drăguloiu. Draghina. Deac. Dragonu. Danci. Danc. Dăscălescu. Dreve. Druhora. Dincia. Diacan. Dohotar. Dădărlat. Draghia. Diţoiu. Dioszegi. Danil. Dăncescu. Dobriţă. Diaconu. Dincu. Danaila. Dobre. Damşa. Didoacă. Dragolea. Dogariu. Derbac. Damian. Daday. Diaconiţă. Darzan. Dorobeţ. Delcă. Donea. Doroftei. Dobroiu. Danila. Dudu. Dram. Daczo. Dămăchianu. Czika. Domokos. Dodoc. Dragusin. Dobran. Danet. Docea. Dreghiciu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cursaru. Diac. Delu. Donath. Dobrota. Deliu. Damache. Dembroszki. Dragomir. Domnu. Duşa. Davidoaia. Darabanţ. Dorobat. Curta. Drăguşin. Dragomirescu. Dascălu. Dudau. Doagă. Cutoi. Dina. Dafinoiu. Dancu. Doinea. Drăghicescu. Doroş. Dobos. Duda. Dorneanu. Dananau. Dragostin. Diniţă. Cuza. Custura. Deme. Drăguţescu. Drăguş. Curtuzan. Czeczei. Draşovean. Dancescu. Custură. Doia. Dragoi. Dobrilă. Donca. Dobrean. Darabant. Dragos. Dorobanţu. Donescu. Doaga. Dragotescu. Draghinescu. Dad. Derlean. Drug. Doda. Dragalina. Curtianu. Drăghina. Dovlete. Dociu. Dănilă. Dobrica. Dovleac. Dobrotă. Daina. Dragotă. Dragne. Dragusanu. Curtaşu. Dîrzu. Degeratu. Delean. Danaiata. Dospinescu. Dănăilă. Drosu. Dudas. Despina. Deaconescu. Druţă. Dinu. Dinuţ. Doboş. Danis. Doandeş. Decuseară. Druţa. Dăian. Dubaş. Diaconescu. Diţă. Dobromirescu. Drocan. Dimulescu. Dancau. Drondu. Deciu. Demeter. Dordea. Desrobitu. Drăgoescu. Doroiman. Drăgănescu. Dinuca. Daogaru. Decu. Cusa. Dănciulescu. Dărăban. Cutitoi. Demo. Dude. Daescu. Dima. Datcu. Doru. Dale. Doroga. Duţă. Domilescu. Dobra. Dobolyi. Dobreanu. Dehelean. Dan. Domşa. Darie. Drăghia. Dogaru. Dobromir. Diaconeasa. Done. Diea. Delcea. Draica. Dăogaru. Dracea. Curtean. Dodoaca. Dudaş. Dîrdală. Ditcu. Dobrescu. Dionisie. Danca. Daisa. Drule. Dospin. Daraban. Dinica. Dobai. Dombi. Drîmbă. Dimoftache. Donici. Dosanu. Drăgoi. Dobroi. Dode. Deas. Drugan. Dorin. Dirdala. Drăgulinescu. Davila. Drilea. Dinca. Drimceanu. Drăcea. Dobritoiu. Dida. Dorobantu. Deneş. Darolti. Dancea. Curteanu. Dinea. Druga. Dragotoniu. Demidov. Denes. Dobrican. Docan. 321 . Domide. Doţa. Dicu. Drăjneanu. Danciu. Despa. Droasca. Dragota. Daia. Dragut. Draghici. Dîgă. Dana. Doboseriu. Davidoiu. Din. Dimoiu. Domocos. Cuţui. Dem. Cuzea. Doandes. Delurintu. Drăguţ. Dedu. Danescu. Domuta. Dinaci. Dragnea. Drămbă. Dolea. Deftu. Derecichei. Derban. Demian. Drăgan. Dimcea. Dediu. Dranga. Denisov. Domuţa. Demjen. Drimba. Dincea. Dragu. Deaconu. Daneş. Dimache. Dăncilă. Drimuş. Doran. Dobriceanu. Curtui. Dăsagă. Cutitoiu. Drăguşanu. Dandu. Dobrinescu. Domnita. Dadalau. Dascăl. Czintos. Dimofte. Delne. Drugă. Curt. Doncea. Dalban. Drînd. Danciulescu. Damaschin. Doman. Dohi. Daniel. Draghiea. Dochiu. Dondera. Derjac. Disea. Dodu. Dodoacă. Dermengiu. Curte. Dorca. Dinicu. Druta. Drinceanu. Danasel. Drând. Dodan. Deak. Deleanu. Danilov. Dalea. Donciu. Drăghescu. Defta. Dragoş. Dop. Czompa. Didoaca. Drigă. Drăgănesc. Dinulescu. Dobrei. Dochia. Draganescu. Dirla. Dăescu. Deatcu. Denuţa. Ducu. Delcioiu. Doană. Drânceanu. Deacu. Dragan. Dafina. Dragomiroiu. Doros. Deaconeasa. Cutui. Dragotoiu. Drăghici. Deoancă. Dănescu. Dobriţa. Danilici. Dobrişan. Damoc. Dobrea.

Gavrău. Gavrea. Ember. Galia. Enachescu. Finta. Fălcuşan. Frandes. Galiş. Florean. Frent. Duţescu. Flueraş. Gamalie. Enică. Dumangiu. Epuran. Floroiu. Fluerasu.Dr. Enoiu. Dudulea. Dumitrele. Fănăţan. Fasie. Dumitraşc. Dulău. Fană. Garofa. Galoş. Focsa. Frinculescu. Gajdo. Feldeş. Feşnic. Durgheu. Durbaba. 322 . Frunză. Frone. Fora. Gaina. Garagancea. Gavril. Ene. Fărcău. Fusu. Duiculete. Ferlai. Fundulea. Fudulu. Fieraru. Flontas. Firulete. Gaciu. Gall. Fuica. Frunza. Duroi. Galan. Enasel. Gardan. Efimov. Durbac. Firica. Farcau. Ficuţă. Gancea. Fălcuţă. Foamete. Floarea. Fulga. Furtos. Epaminonda. Gambra. Fotea. Duia. Egor. Gafu. Gagyi. Făgărăşan. Fonoage. Elek. Flore. Dumitru. Fetea. Filote. Dumitrica. Dumbrava. Frangu. Fechete. Fischer. Feraru. Floroi. Duralia. Focşa. Gasca. Florescu. Galaction. Filipescu. Fustos. Dume. Gavras. Frăteanu. Ganescu. Farcas. Fulop. Foltuţ. Ferenczi. Frătiman. Firez. Fet. Dutu. Ferencz. Ferche. Fedorca. Frant. Feher. Fetecau. Enceanu. Frîncu. Galiceanu. Fatu. Franczia. Furtuna. Eftimie. Fazecaş. Fraicor. Firu. Frumosu. Farkas. Dumitrana. Fulea. Enache. Dumitran. Falcan. Floricu. Fulgeanu. Gaiu. Enachi. Eremia. Dumitras. Fătul. Gânscă. Floruţa. Enciu. Falcă. Dumea. Durnya. Fulger. Francu. Gane. Fage. Feldman. Fazakas. Gavris. Dumitraşcu. Durşină. Fugaciu. Furdui. Gaspar. Gandac. Finichiu. Elisei. Fieroiu. Galaczi. Filipoiu. Gatea. Duinea. Dumitrescu. Durus. Falcuie. Floria. Firică. Facalet. Esca. Futo. Ganea. Floare. Flueraru. Enăchescu. Ferchiu. Gantoi. Fotache. Enculescu. Falcuta. Duplea. Felea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Duducea. Eross. Enea. Erciulescu. Gata. Floricescu. Fianu. Fircă. Fâşie. Gagea. Fule. Fogas. Eva. Gab. Farago. Făcăleţ. Gaitan. Gal. Fer. Focşăneanu. Elena. Ganga. Filip. Frosin. Emanoil. Gae. Fătu. Fodor. Frandeş. Foleanu. Enuţă. Filipache. Faliboga. Ebetiuc. Florin. Dumitriu. Frincu. Fazekaş. Filimon. Fîlfănescu. Duicu. Fistigoi. Fărcaş. Galbenusa. Gârlea. Frangulea. Gagiu. Feneşan. Galatescu. Duran. Epureanu. Felecan. Gava. Galeş. Foca. Fărăgău. Gaga. Fotescu. Duse. Firut. Făt. Gârbovan. Fuiorea. Fux. Fetcu. Dumitrean. Frătean. Dugu. Firan. Gabăr. Ganţă. Dusmanescu. Garbea. Dumitrel. Ferariu. Dunca. Fendu. Erdelyi. Fersedi. Filipan. Gaiseanu. Durbaca. Feodorov. Gaiţă. Gaita. Duţu. Făget. Gangos. Fusle. Dunărinţu. Faimoc. Efstratiu. Dumitrăşconiu. Flori. Erdei. Feurdean. Fătan. Fîrte. Fleşeriu. Fugaru. Franciuc. Floricel. Fiat. Flintoacă. Franculescu. Enica. Florican. Elekes. Firulescu. Dura. Galea. Firescu. Folescu. Funieru. Fodorean. Dunarintu. Encher. Fuior. Dutan. Gârjoabă. Duta. Ganciu. Fizesan. Filoti. Epure. Ganta. Furnea. Furtună. Fundeanu. Fata. Frenţ. Fetica. Dumitrache. Gavozdea. Faur. Fişcă. Dumitiu. Farcaş. Gândăcioiu. Galis. Filiti. Galbenu. Frenţiu. Ercsei. Dumitrascu. Gârda. Florica. Floricica. Fertea. Duţulescu. Duka. Duna. Fota. Fabian. Dunareanu. Dumitrică. Forna. Erceanu. Flueruşi. Duma. Dumitraş. Duzi. Dură. Fara. Floreanu. Foris. Galalae. Foica. Fiko. Enescu. Florea. Flămînzeanu. Erena. Fulguleţ. Durac. Fratea. Filep. Gafencu. Filfanescu. Gaal. Fuerea. Dumbrăveanu. Gaşpar. Dumbravă. Duminica. Efta. Filipov. Garoafă. Filipaş. Garcea. Franţ. Gabor. Ezeanu. Gangoş. Egyed. Engelhardt. Fildan. Gale. Făgădar. Filat. Fratila. Feier. Gabrea. Florian. Gavra. Enyedi. Frâncu. Floricică. Filon. Farmatu. Fat. Feru. Eleneş. Gardin. Gaman. Fratu. Frunzaru. Frunzar. Fecske. Eros. Emin. Gales. Fejer. Galateanu. Fraitor. Frăţilă. Focaru. Fekete. Fueru. Eremei. Filigeanu. Dumitra. Duică. Ercse. Farkaş. Garabet. Duinu. Fisca. Fanea. Forro. Erdely. Fratutu. Fuioagă. Dunel. Fotin. Dulgheru. Gârbea.

Girip. Ghilea. Gherghina. Ghere. Gorea. Gruian. Goiceanu. Ghidănac. Gărgărea. Gorun. Gora. Gligor. Grejdan. Grindeanu. Grecu. Gorgan. Groper. Gătej. Găman. Ghirdan. Goran. Gheorghe. Gidro. Gogoncea. Gălăţeanu. Ghit. Grămadă. Gogota. Gociu. Grigoroiu. Gheţe. Ghionea. Ginghina. Giban. Ghete. Grobnicu. Goia. Gego. Ghioca. Ghencea. Gavruş. Grădici. Ghiţuleasa. Gosav. Gealapu. Guţă. Groza. Grosan. Gavrilă. Gavriluţă. Gherghinescu. Ghimboasă. Gingu. Ghimiş. Gherghiciu. Ghişoiu. Gheju. Ghizdăreanu. Gug. Guiu. Gicu. Gerea. Grigorovici. Golcea. Ghinescu. Gruia. Glăvan. Griga. Grigor. Ghenescu. Goşa. Grecea. Geornoiu. Gliţea. Gogoţ. Găzdaru. Geogescu. Gelegram. Gorîn. Ghibuşi. Giubelan. Glavan. Gotca. Grigorie. Giuglan. Gorbe. Gheorghiţă. Gheorghiaş. Godea. Giosanu. Ghişa. Goian. Grofu. Ghiga. Gămălie. Geczi. Gheşţa. Ghioc. Ghile. Greşanu. Grava. Giura. Gherghelas. Ghimici. Gherase. Guia. Gros. Gîrboan. Ghica. Gavriloiu. Guş. Gavriluţ. Gherasim. Grigorcea. Găgeanu Găianu. Gemene. Gavrilescu. Guef. Grozan. Gînsac. Giurcan. Gîrleanu. Ghenceanu. Glod. Glodeanu. Grobei. Gherghiţă. Goron. Giuran. Gomboş. Gavriliţă. Gherghin. Gheonea. Găureanu. Gavriluta. Gerge. Găvan. Găvruş. Gordan. Ghiorghiu. Giurgi. Gruiescu. Ghiriti. Guga. Gosu. Golea . Goldoiu. Ghimpău. Glodan. Ghirău. Ghindeanu. Geambaşu. Gîdea. Gecse. Giuchici. Găujan. Grigoraş. Gogoaşe. Gherghescu. Guinea. Geană. Gruita. Gogoneata. Graur. Gorschi. Geana. Giuclea. Goadă. Guivan. Găvozalea. Gemadin. Grumaz. Ghiurca. Gherzan. Grecean. Gogonea. Gidea. Giurgiu. Ghena. Greere. Gănescu. Giuroiu. Geică. Gherga. Gogoloiu. Godja. Grăjdieru. Guita. Ghita. Ghisoiu. Gorgovan. Gorcea. Ghiulai. Ghimfus. Govor. Ghta. Grozav. Gherman. Gerzsenyi. Ghiţescu. Geamănu. Gorciu. Grozăvescu. Gradea. Gonczi. Guguţă. Gherghelah. Geonea. Gegea. Ghergu. Goruian. Glodean. Găzdac. Gionea. Ghera. Gămulescu. Ghinoiu. Gheţa. Goghie. Gugu. Ghiocel. Georgiu. Grigorita. Gherghinoiu. Gilorteanu. Ghiura. Ghitiu. Gita. Goga. Ghinghina. Greu. Giurca. Ghib. Govoreanu. Ghisa. Goldea. Ghemu. Gheorghiu. Ghidarcea. Grigorescu. Gogoase. Gica. Grigoras. German. Glogovicean. Grăjdeanu. Gruber. Golban.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Gavrila. Geru. Gîrlea. Gădălean. Geanta. Gîrbea. Gîngu. Grivei. Goţa. Ghenea. Ghimpu. Ghiurco. Gheorghita. Gnandt. Gheorghiţa. Gogiu. Grozea. Gorunescu. Giaca. Giurgea. Geng. Giuverdea. Gogoană. Ghetina. Gota. Gheorghită. Ghervase. Girlea. Gheorma. Grec. Geambasu. Grigoriţă. Gilca. Giorgi. Gogonel. Genoiu. Granu. Guşatu. Grad. Gavris. Grădeanu. Giurea. Găinaru. Geafar. Gologan. Ghiţă. Gherghiceanu. Griguţa. Găină. Gugea. Gruiţă. Grapă. Gegiu. Gudea. Gavrilaş. Gogonet. Ghiran. Gugiu. Grigoriu. Ghiţe. Glonţ. Gore. Geaucă. Goanţă. Gavriliu. Ghemiş. Ghiţulescu. Ghimboaşă. Gheorghişor. Glogor. Gugoasa. Ghencian. Ghetu. Gîtea. 323 . Grumeza. Gliga. Ghioaca. Gherghel. Grădină. Goleanu. Goloman. Gavrilet. Gradinaru. Geamanu. Ghiorean. Gogancia. Gruescu. Giontaru. Glont. Gherghisan. Gîju. Grosu. Gogoneaţă. Goie. Gherdan. Ghelmez. Geangu. Giugiucă. Gheţea. Gîlcă. Graur. Ghinea. Gheta. Ghiurcuta. Grădinaru. Grigore. Grancea. Gheţu. Gorban. Ghenciu. Grătianu. Ghise. Grozavu. Guiaş. Găitan. Greceanu. Gherghe. Gheorghescu. Geantă. Georgescu. Ghilencea. Giusca. Granciu. Ghiurea. Gergely. Gocan. Gherca. Gogu. Grasu. Gherasimescu. Gherghişan. Grigorov. Ghidiu. Gînju. Grama. Grijulescu. Gligan. Gogescu. Goje. Ghibu. Gogan. Gîrjoabă. Giuglea. Giurcă. Ghiorghe. Groze.

Guna. Hotca. Hagianu. Ilieş. Hodoş. Gurău. Iordache. Hodoroaga. Hogman. Hurmuzache. Hancheş. Hogea. Hodrea. Ianos. Ignat. Haneş. Guruian. Huzau. Indre. Ioaneş. Ilyes. Horjea. Illes. Harda. Hadadea. Hristu. Harai. Halep. Gurgu. Idu. Hazi. Iconaru. Guriţă. Ionete. Humeniuc. Hamar. Hoda. Hasmasan. Indrecan. Hurmuz. Ienei. Hovel. Guliman. Hizo. Indreica. Hadnagy. Ioani. Hîrşu. Horge. Hotea. Halmi. Hurgoi. Hărănguş. Gurita. Helindian. Hetea. Holostencu. 324 . Idriceanu. Hociung. Hencila. Ilonta. Gurzu. Hariton. Horotan. Incă. Hoinaru. Hreniuc. Ioneanu. Iliev. Hulea. Ionica. Guzan. Harapu. Hristache. Harpa. Haier. Husaru. Hăbăşescu. Hancila. Hariga. Guţu. Iakab. Ion. Ionce. Ioo. Iancului. Iorgoiu. Haralambie. Ichim. Horcea. Ilca. Haidu. Ielciu. Ienea. Iordachi. Horje. Hendea. Igna. Inceu. Ignea. Ionutas. Huchiu. Imbrescu. Heran. Hrincu. Hristea. Iorgu. Hosu. Hora. Iordăchescu. Hente. Huniadi. Ilioiu. Herta. Hădărean. Hosszu. Hadade. Hossu. Gutan. Guzganu. Ianosi. Ileana. Hanu. Iftene. Hanes. Hagiu. Hodor. Huja. Hahn. Herban. Herghelegiu. Igaş. Ileş. Horga. Ionicel. Ioniţa. Hinoveanu. Hotăranum. Imre. Herteg. Iliea. Ionel. Ică. Hutanu. Iloc. Harabagiu. Hodisan. Halmagean. Ilaşcu. Ionaş. Hanga. Huiban. Ilinoiu. Hodojeu. Imreh. Imbrea. Hulubă. Hărăbor. Halga. Huruba. Hereseanu. Iessensky. Gyulai. Haragos. Huştea. Iliuta. Hurduc. Hordoan. Hălmăgeanu. Homeag. Iosif. Inculeţ. Helstern. Ilascu. Hoban. Iavorschi. Herlea. Hopu. Ienciu. Gyorfi. Iordan. Hurducaş. Iepure. Hancos. Hurjui. Hidişan. Ienesel. Havaşi. Hirni. Gutu. Hangiu. Ianoş. Holt. Guleran. Henter. Hritcu. Iancau. Hortolomei. Ianculescu. Husar. Hentes. Hideg. Ianuş. Haida. Ioja. Helciug. Hendrik. Iloiu. Hornea. Ianca. Hanganu. Hincu. Gyongyosi. Ilisie. Ilău. Hubbes. Horincar. Hodorog. Iorgovan. Hancu. Ioana. Hitter. Hudec. Huţanu. Hodut. Hegyi. Iluta. Gut. Hoza. Iliescu. Hoarca. Ibrian. Gusu. Hoancă.Horvath. Harangus. Hârşu. Huidu. Ionascu. Hava. Holodniuc. Hanc. Haiducu. Guzu. Hasdatan. Haller. Ifrim. Hodorogea. Igoianu. Imecs. Ilona. Ilia. Iftime. Iordachita. Impuscatu. Havasi. Haimana. Hudrea. Hura. Ilut. Iliuţă. Holircă. Horvat. Indru. Heredea. Huzum. Ilie. Ilie. Ionele. Ilea. Herdea. Ionasc. Hurezeanu. Ilina. Igyarto. Hălălău. Hontaru. Hegedus. Hudici. Iordaconiu. Henegar.. Halalai. Hudiţă. Indrieş. Ionas. Halalau. Ianc. Herda. Hasas. Iordăconiu. Iacovici. Guran. Indrei. Hagea. Iclenzan. Iancu. Hoffer. Hoble. Hada. Habasescu. Holban. Ioan. Iacov. Hornet. Iftode. Harpaila. Ionici. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gulacsi. Husărescu. Hevesi. Gurzau. Hrynczuk. Inta. Ionică. Iacobuţ. Hanches. Holdiş. Gyergyai. Işfan. Ioniţă.Dr. Hent. Gyurka. Herman. Ioaniţescu. Herciu. Harsan. Hicea. Hulubescu. Iamandei. Hanciu. Iederan. Ilaş. Ionaşcu. Iftimie. Gulie. Ionita. Huszar. Husti. Halasz. Horghidan. Gulea. Iorga. Iacoboea. Indres. Hîrşovoiu. Hirceaga. Ielcean. Indries. Hui. Iosef. Hortopan. Haiduc. Hărdău. Ieni. Iacobescu. Haghieac. Ianoşi. Hohoi. Hengan. Ioncescu. Ieneşel. Has. Haţegan. Iacob. Gyone. Huţu. Holhos. Huruială. Ionuţaş. Ilinca. Haidau. Herescu. Gyori. Hepcal. Horea. Hozoc. Iorgulescu. Iacomi. Gurau. Hamza. Hoară. Hadîmbu. Huh. Hertu. Ioanovici. Hudac. Hoblea. Harja. Huluţă. Hepes. Ibraim. Hoţescu. Henic. Gurzău. Iftodi. Hodina. Ianculovici. Harvath. Horhocea. Han. Hapca. Iana. Iagăru. Hecico. Haragus. Iamandi. Iatan. Ile. Hîncu. Ilyeş. Hornoiu. Hategan. Hodis. Haloiu. Hagi. Homorodean. Hangu. Ienutas. Hollo. Ionescu. Iarinca. Iftinca. Hâncu. Hera. Hoteiuc. Huza. Incze. Hantea. Hadarean. Gyorgy. Ilc. Hajdu. Indrie. Gună. Hentea. Hristescu. Hodivoianu. Ioachim. Iosifescu. Holca. Hutu.

Jago. Karcub. Jibeteanu. Istrate. Jalba. Lazar. Lavre. Liliac. Irimus. Joica. Juvină. Iov. Jarcu. Jianu. Leu. Loga. Lehene. Kustan. Izvernari. Jurău. Kanya. Joldes. Kozak. Leşeanu. Kring. Lefter. Kallos. Levărdă. Kelner. Jugănaru. Lauran. Litan. Kurti. Kajtar. Lincă. Jinar. Levarda. Krubl. Isai. Iunian. Lepşa. Leiciu. Leopa. Lenco. Kozma. Kalcza. Licurici. Litean. Kis. Lapusneanu. Lămăşeanu. Kuji. Lasc. Lacko. Istodor. Juberianu. Jurcan. Joita. Lefteriu. Jipescu. Leustean. Koteles. Jako. Liciu. Jora. Lărgeanu. Lescae. Irimieş. Isaia. Jurcă. Lădaru. Lentoiu. Izsak. Lipciuc. Linta. Latiş. Judele. Jude. Livadaru. Jurju. Ivanov. Lache. Kovari. Ivan. Koncz. Latesi. Iota. Ivanciu. Jugastru. Jacota. Irimia. Iovănel. Lilianu. Leru. Karacsony. Kulcsar. Laurentiu. Ivascu. Lihat. Koos. Laurenţiu. Judea. Jakab. Laiu. Lera. Lefterache. Lixandru. Laczko. Lemnaru. Lehoczi. Jinga. Larion. Kosa. Kaszler. Laz. Lăudat. Lotorosanu. Lăcătuş. Lăluţ. Ivancea. Lipo. Jimborean. Jere. Lazau. Langer. Jenaru. Laba. Ismănescu. Keleman. Iovănescu. Iuoraş. Linte. Lonean. Jurebie. Jaglau. Libotean. Ivănuş. Logojan. Josza. Isvoranu. Irimescu. Iovanica. Lolescu. Laschi. Kasler. Jantea. Kadar. Iusco. Luca. Itu. Les. Kasa. Laes. Junjan. Jercan. Iosivan. Iscru. Kollo. Jorj. Lechea. Jitca. Jipianu. Laszlo. Letea. Lavric. Loloiu. Juncu. Lalu. Ivana. Lăpuşneanu. Jigau. Kertesz. Kadas. Jula. Iova. Lal. Isfan. Isofache. Koves. Krivosik. Lucaciu. Jambor. Lote. Joian. Kuna. Jalbă. Iosip. Irimiea. Liga. Lesko. Lepadatu. Kaitar. Koler. Jieanu. Luben. Lapteş. Ispas. Leucuta. Kese. Istrati. Irimes. Lincar. Jozsa. Lăzărică. Lucaci. Jusca. Kapolnasi. Isuf. Kisgyorgy. Lobonţ. Lorinţ. Jecan. Kui. Lichi. Laza. Lodroman. Koteleş. Lazea. Jorz. Irimie. Jurj. Iovanovici. Jurjiu. Kelemen. Irofte. Iutu. Kesler. Leuce. Kucza. Lascăr. Kolumban. Jejeran. Kuti. Korodi. Lecu. Litoiu. Jurgut.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Iosim. Liculescu. Kohr. Juganaru. Klutsch. Jivan. Lăzureanul Leş. Kuron. Latea. Lakatoş. Lăsculescu. Jitea. Ivancu. Lipan. Logofatu. Jurge. Kun. Leureanu. Langa. Lakatos. Kardos. Licuţă. Lesenciuc. Liţiu. Jilavu. Jurca. Iovu. . Lăpădat. Leica. Kerekeş. Joiţa. Ledan. Lica. Lipovan. Lala. Lucacela. Lăpuşte. Leonte. Lozneanu. Karpinszky. Jugaru. Lodina. Leca. Liţoiu. Kispal. Jarnea. Kedves. Lascau. Loloş. Ivaşcu. Lese. Lohan. Iremia. Iuga. Loghin. Leancu. Licu. Logofătu. Iurac. Kecskes. Joos. Isopescu. Istodorescu. Jeleriu. Lenghel. Latovlevici. Lazaroiu. Jurubiţă. Leucus. Lerios. Jura. Lificiu. Kaiser. Jiplea. Iosub. Lacatusu. Jişa. Jaraveti. Jurchela. Lorincz. Lăzăroiu. Ispăşoiu. Lipou. Lăcaru. Iovan. Luţă. Leoveanu. Jidoveanu. . Lazariuc. Katschka. Keresztes. Labă. Lazurcă. Lita. Lenard. Jucan. Kanyadi. Joghiu. Liţă. Lazin. Lăcătuşum. Jordan. Jorăscu. Levenţu. Lacatus. Laslău. Lambru. Istoc. Katona. Jitaru. Latcu. Lăzărescu. Lokodi. Laios. Lechintan. Juvina. Leonida. Leucă. Limbosu. Kusztura. Kerekes. Juncan. Iosu. Ipate. Jic. Lascu. Juca. Isache. Kurta. Kovasi. Junc. Iuraşcu. Iuşan. Jeflea. Lepădatu. Lohon. Lata. Kajar. Iuhoş. Koto. Lăscău. Janosi. Leahu. Lis. Keller. Lică. Iuhas. Ivăncioiu. Istudar. Istrătescu. Iriza. Joo. Jiva. Leoca. Lăutaru. Konya. Leah. Klein. Leuştian. Leva. Lucan. Juverdeanu. Jian. Jibotean. Lazăr. Ladanyi. Kato. Jancso. Kajtor. Limbean. Li. Lar. Kovacs. Lolea. Jaba. Iosivescu. Kiraly. Jurma. Kiss. Lezeu. Iscu. Iura. Jucu. Lath. Lixandra. Kocsis. Lengyel. Iuhasz. Kotoi. Jipa. Latis. Loth. Lasak. Leafu. Ivanovici. Ivănescu. Lehau. Lazarescu. 325 . Lasco. Lazarovici. Lovişte. Jechianu. Isac. Lesovici. Leuştean. Linca. Jaravete. Josan. Kotai. Lovin. Limona. Ivanescu. Jurcuţ. Istudor. Karda. Jeler. Kolcze. Logoteti. Jarca. Lapadat. Liulea. Iozon. Ismană. Jecu. Litrin. Lăpuşan.

Manoliu. Meszaros. Madularu. Magureanu. Macarie. Manda. Mares. Majon. Maghiari. Marinas. Mehedinţu. Mercioiu. Margean. Medruţ. Mezei. Marcoci. Martinescu. Manoloiu. Magdaş. Mazilu. Manase. Melinte. Lukacs. Mascaş. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Lucescu. Meisaros. Lumînare. Marola. Măguran. Lupeanu. Lunguleasa. Mămară. Luchian. Lupuleasa. Meseşan. Marchiş. Medeleanu. Mănăstireanu. Mănoiu. Manescu. Mariş. Miclaus. Merlusca. Lupoaie. Marcovici. Miclea. Melnic. Marinaş. Macrinoiu. Matus. Maziliu. Margin. Menea. Meşter. Mateiu. Melniciuc. Mazalu. Mica. Maritescu. Măcăneaţă. Mellau. Mehes. Lukucz. Lupaşcu. Merloi. Meixemberger. Martalogu. Maleş. Lupascu. Medrega. Mărincuş. Marincaş. Mancaş. Meila. Macavei. Mălăescu. Mermeze. Marian. Mic. Mecu. Mateaş. Lupulescu. Mătuşoiu. Lupşa. Lutotovici. Macsim. Marcus. Mălan.Matieş. Mănăilescu. Melian. Micle. Marangoci. Maniu. Marciuc. Mârza. Merca. Mandru. Marţi. Maroşan. Mahalean. Luta. Maxim. Malaiescu. Luncă. Lunguly. Lupea. Marga. Man. Mesrobian. Marza. Matesan. Marinica. Marton. Magurean. Mesaros. Manole. Mate. Măduţa. Marculescu. Marioara. Mateescu. Mărculescu. Malita. Mareş. Marinică. Marginean. Mândru. Mastei. Mateiasi. Mangiurea. Meleanca. Merluşca. Manafu. Medrea. Mehedintu. Măciucă. Maghiar. Manoli. 326 . Malea. Măgirescu. Mănişor. Miclean. Mermezan. Mandrila. Michiu. Mărcuş. Magdas. Maidan. Lupşe. Mantu. Marosan. Macris. Magareata. Mandea. Mălureanu. Metaxa. Marica. Mărginean. Margina. Lupuj. Marcarian. Lup. Mănescu. Mailat. Maja. Măceaşă. Marinescu. Mavrodin. Maftei. Martalog. Marin.Dr. Meclea. Lupean. Mazălu. Mădularu. Marghitas. Meteşan. Marasescu. Mazâlu. Merfu. Luptaciu. Manga. Lungu. Miclăuş. Mereoiu. Lucian. Măcriş. Mata. Mărgineanu. Mesesan. Magyar. Ludescher. Malan. Micaş. Mardale. Luchiniuc. Măntescu. Mardar. Magyari. Mărtin. Mandalac. Marcut. Mărieş. Mare. Maierean. Măruntu. Marghescu. Maciuca. Magina. Matea. Mandache. Lungeanu. Manea. Luduşan. Matei. Manolache. Melcescu. Matasaru. Manciu. Martinovici. Lupa. Mada. Mardiniuc. Luncan. Masnitz. Matache. Mangu. Luţu. Mastan. Mărgărit. Mark. Lupoae. Mache. Malureanu. Marosi. Matyus. Manta. Lucuţ. Maxin. Maraloiu. Lulea. Marchis. Lung. Lupsa. Mezin. Lutz. Mathe. Luput. Maliţa. Marinoiu. Mantea. Melcher. Macioaca. Mercea. Micnescu. Mesaroş. Maracineanu. Machedon. Marta. Mamulea. Magda. Matiş. Miclos. Lungoci. Mălăianu. Melente. Luncanu. Mărgelatu. Măgurean. Măgureanu. Maican. Lungan. Mandric. Margarit. Madar. Maravela. Mastacan. Marincas. Medan. Manoilă. Manolachi. Lupitu. Matioc. Mazăre. Maslea. Măcinic. Luculescu. Maladoi. Mărăscu. Mardare. Mateisescu. Marcu. Meraru. Marieş. Marinel. Meirosu. Maghear. Mercean. Maruneac. Male. Mera. Lupas. Meszaroş. Malciu. Meca. Lupşea. Lupu. Mândruţ. Mesch. Major. Luntraru. Melintescu. Mărăşescu. Mărgăritescu. Manaila. Macaciui. Măran. Marulis. Mica. Mărăşoiu. Manu. Matara. Lupes. Micloş. Macsut. Mainerici. Malnasi. Lupică. Margine. Lumezeanu. Mateşan. Mar. Mărcuţ. Mascas. Mărgărietescu. Mătuşanu. Mesina. Mărăcineanu. Luha. Lupse. Magheru. Malcea. Mărăcine. Maris. Maxer. Memet. Marinache. Lupescu. Mateuţ. Malene. Mangra. Mezey. Lupan. Matyas. Meluta. Maries. Maier. Luncaşu. Marina. Mătăsaru. Mateş. Luppinger. Măruţă. Maior.Manolescu. Mertz. Marinca. Lungulescu. Mester. Metea. Măntoiu. Mates. Măndoiu. Malanca. Medaru. Martin. Merk. Mandresi. Mânecă. Lujerdean. Lupşan. Lumineanu. Lupaş. Mereuţă. Margineanu. Mara. Maria. Mănăilă. Mezdrea. Merluşcă. Magaon. Maksai. Macovei.

Morărean. Nagoda. Mocanu. Moldvai. Minea. Modoranu. Nae. Minculescu. Nadolu. Mirea. Moşor. Morarescu. Moroiu. Mocan. Năstăsie. Muşat. Mihalache. Naum. Misăilă. Miries. Mototolea. Muscă. Miloi. Moş. Militaru. Mihaneţ. Miu. Moza. Mihaescu. Mile. Moatăr. Mosoiu. Muja. Mitrescu. Mujoiu. Mihele. Mocică. Mîrza. Nasta. Mustafa. Mugioiu. Modoianu. Mos. Moroti. Mira. Moisi. Nădrag. Neaţă. Moanţă. Murza. Neamu. Moroianu. Nados. Momir. Mitre. Mihalteanu. Mucalau. Nagâţ. Mihalciuc. Morong. Mujescu. Mogoş. Musceleanu. Mihale. Nache. Morlocan. Minuţ. Nartea. Moţoi. Mihălteanu. Mustăţea. Mustaţă. Mitache. Murgu. Milon. Morun. Naia. Moigradan. Mîţu. Nastac. Neagoie. Mogos. Nasui. Mina. Mostiş. Morocăzan. Nasalean. Morea. Miricu. Motoc. Muncaciu. Motan. Mitraşcă. Neamtiu. Neaţu. Mureşan. Mosneanu. Muraru. Neatu. Moiceanu. Mioc. Motroc. Moţ. Nadasan. Nazat. Miroiu. Mîndroiu. Movilă. Mone. Mihaly. Mîndruţ. Milos. Mitroaica. Mihoc. Mihaiu. Moşincat. Moldovianu. Nan. Muntianu. Moţa. Murar. Nazarie. Murarescu. Mihu. Miere. Morărescu. Mocean. Mihailescu. Mititean. Mihalcea. Mohorea. Moroi. Mihuţ. Mosor. Murg. Mutaşcu. Millye. Mierluţ. Mustata. Mortură. Miga. Mirulescu. Mufturel. Morosanu. Mincu. Mociran. Mihalcă. Mitoi. Monah. Mocănaşu. Mladin. Mînzală. Nastea. Motica. Miculescu. Mihăescu. Miklos. Miculaş. Mogosanu. Mois. Mitran. Mircescu. Narita. Mureanu. Nadă. Nagy. Neacsa. Neagota. Mutafa. Moroşan. Morariu. Mihart. Mitan. Miriţoiu. Mitru. Moises. Miron. Naiden. Mihaela. Mitrescu. Muscas. Năulea. Movila. Nadrag. Mita. Murăraşu. Neamţ. Nariţa. Minciunescu. Naciu. Muscalu. Naghiu. Mitocariu. Napa. Nada. Milu. Moşoiu. Nazare. Moraru. Miţu. Nastasa. Mitrache. Mirică. Mudura. Mighiu. Munteanu. Năstasă. Neaga. Moldovanu. Nas. Mogoşan. Moca. Minca. Neagă. Mindrut. Neag. Mociofan. Mitescu. Minciu. Naca. Muresan. Mihăiţă. Nechiţă. Morar. Mîndrescu. Mihalea. Mitu. Mujea. Mîndru. Mirodone. Mihali. Mitea. Mirza. Naidin. Moştenaru.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Miconi. Mihaila. Neacşa. Mortu. Naghi. Molnnar. Modog. Moise. Mihăilescu. Mocian. Modiga. Mitrea. Mihăileanu. Micu. Momanu. Murariu. Moşteanu. Miulescu. Năstăsoiu. Neamtu. Motorga. Miroslav. Mindrescu. Neague. Moşescu. Mihancea. Mudure. Mortan. Mironescu. Năstac. Mirtea. Neacsu. Mierea. Miloş. Mirica. Motolea. Nandra. Mihălcescu. Mîndruţă. Minulescu. Mogoşanu. Mucea. Mihalik. Moisoiu. Mireuta. Micuţ. Moscovici. Mustatea. Modreanu. Mutu. Moldovan. Nastai. Moruz. Mitruţ. Moţoc. Muscan. Nandrea. Nacu. Muntean. Musan. Motoroga. Mocanita. Moscu. Musuroia. Movileanu. Moze. Neagoe. Nani. Neamţu. Monea. Mihordea. Mijache. Nănău. Mihok. Nebunu. Mirel. Moisescu. Morlova. Mitrica. Muşa. Mihalcescu. Muşet. Nastase. Morteanu. Modoran. Moisei. Milca. Mosescu. Mihăilă. Miru. Murguleţ. Mugur. Mosneagu. Nastasescu. Murgoci. Mija. Mihuta. Morteci. Nastasache.. Mihai. Milea. Mihut. Moman. Năstase. Mircea. Momeu. Motea. Mutea. Mihalaşcu. Mihalca. Neacşu. Molea. Moroşanu. Moga. Nastasia. Musca. Milas. Mladenovici. Milcu. Morozan. Nănescu. Mihail. Monu. Miska. Miholca. Năforniţă. Mitroi. Mincă. Mingireanu. Momalcan. Milaş. Murgan. Mustea. Mureşanu. Musat. Milian. Nanu. Nanciu. Mocofan. Morari. Motogna. Mot. Moisă. Morgovan. Mutiu. Moldovean. Mirescu. Mitrofan. Mocăniţă. Molnar. Neagu. Murgilă. Mojoiu. Mititelu. Morosan. Mistreanu. Miftode. Mihăiescu. Muller. Mircioiu. Mischie. Nadoleanu. Naumescu. Moncea. Neata. 327 . Mihon. Modi. Mutascu. Nechifor. Mihălţeanu. Moroz. Navodaru. Minoiu. Moreanu. Milchiş. Napău. Mihaita. Mucenicu. Mihailovici. Moisa.

Neniţă. Necoară. Pantis. Nergheş. Novacescu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Nechita. Pakucs. Onel. Panc. Oproiu.Dr. Ogasanu. Oltei. Oniga. Orban. Norocel. Paşca. Negroiu. Negrui. Ned. Opriţa. Netedu. Novac. Nuţu. Nemet. Olti. Padure. Ogarlaci. Pandrea. Opincariu. 328 . Negoi. Onciu. Nuta. Papavă. Onaciu. Novak. Opincă. Ordean. Orsa. Panaitescu. Nofit. Nedela. Nedeloiu. Pantelimon. Orbulescu. Oberschi. Papacostea. Oanţă. Pap. Onescu. Niţulescu. Oroş. Oroian. Nita. Nenciu. Nor. Opricescu. Papuc. Onet. Oprisa. Oprina. Negruţin. Niţu. Oprişan. Nicolaescu. Oporanu. Palean. Orzac. Panait. Padina. Oprisoiu. Nencu. Necsulescu. Onutu. Pancu. Nica. Oneţ. Nelega. Opriţescu. Onuţ. Orac. Nicoara. Papadopol. Panescu. Nicolaie. Pal. Nuna. Nichifor. Opita. Olari. Neste. Oprescu. Onicel. Obersterescu. Nicoriciu. Paluc. Oancea. Oţelea. Panca. Panaite. Niste. Oniţă. Ostroveanu. Ocolisan. Ochea. Pachisan. Oprea. Nicolicescu. Oros. Otet. Obada. Negreş. Nicodin. Pantilă. Nilas. Nilă. Pahontu. Pandor. Olarasu. Nicoară. Negoiu. Otetelişanu. Palcu. Pantiş. Osiac. Pagu. Oroşan. Neculiţă. Olariu. Nichiforov. Negoita. Onea. Palcău. Pantaleanu. Palfi. Pana. Pandelescu. Otvos. Neculcea. Odagescu. Oprisor. Neguţ. Orasan. Onica. Noje. Oşan. Niscoveanu. Ovanes. Ogăşanu. Orasanu. Negura. Nemeş. Negruţ. Negrilă. Niţă. Pamfile. Neculau. Osan. Negrescu. Negrut. Onofrei. Olescu. Nicolescu. Oană. Pais. Ossian. Oarga. Oprinca. Paliu. Nitu. Norita. Ola. Nistor. Oţelac. Noghi. Negrutiu. Negulescu. Şpan. Pantazi. Nutu. Nico. Ogrezeanu. Paicu. Obrocea. Onose. Pacioaga. Palacean. Pană. Necşulescu. Papara. Osman. Palancanu. Nedianu. Nitulescu. Negoiţescu. Oboroceanu. Oprişa. Papp. Negres. Neciu. Panţa. Nistorescu. Nicolaevici. Ojog. Nicu. Oncescu. Negriu. Olah. Ochean. Ochianu. Olivotto. Nestor. Onişor. Olar. Obrejan. Osz. Pacuraru. Oanca. Papici. Nicula. Palaloga. Neteam. Olău. Ostafi. Niculaş. Negură. Paduraru. Pântea. Nicsa. Padurean. Pacea. Pantea. Nedea. Opriş. Oprita. Paşcu. Nicorici. Negut. Oaie. Negrusa. Niram. Oţel. Onoiu. Osvath. Olăroiu. Oanea. Nuţă. Niculiţă. Niculita. Oprisan. Oargă. Oniţa. Paizan. Neghină. Necrici. Pânzaru. Pall. Ostafie. Papa. Nişulescu. Neta. On. Osiceanu. Ninu. Oprean. Negreanu. Pacurar. Odor. Neculae. Nerghes. Ouatu. Olovinar. Ninacs. Nichita. Neculescu. Nistora. Niculai. Orăşanu. Nicoloff. Paiu. Orăşean. Panoiu. Nicolau. Oiţă. Pantazeanu. Nutiu. Otoiu. Nedelea. Neculai. Ormindean. Ortelecan. Olănescu. Ogică. Ogner. Oltean. Oaida. Nehfedov. Pakai. Panea. Orghidan. Pandele. Otan. Nitescu. Ochian. Ogrean. Orza. Nichitean. Osoian. Nicolai. Paşnicu. Nyiko. Oana. Olteanu. Oghină. Negrila. Pamfil. Pâclişan. Opricean. Onofre. Ovreiu. Oneţiu. Opran. Pandelea. Palade. Pacioagă. Oprică. Panturu. Ovidenie. Nemes. Oancă. Noaghiu. Oniciuc. Neghina. Oprisoreanu. Niculache. Onexe. Onau. Niculici. Pancrat. Onceanu. Oiegas. Ochiu. Panfir. Panduru. Opris. Ozsvath. Olei. Pantilie. Oprişor. Panti. Olea. Niedl. Nemeth. Neicu. Nicolae. Negomireanu. Onu. Opriţă. Obadă. Nut. Negrea. Opritescu. Orian. Onita. Pantezeanu. Pacala. Ota. Papava. Nicola. Orha. Orz. Paka. Nemeti. Negrău. Novăcean. Oncioiu. Otavă. Nedelcu. Paloş. Palaloagă. Niculescu. Negoescu. Niţa. Olcean. Opre. Orosan. Panfil. Niculaescu. Niculeţ. Omer. Niculae. Nina. Panisoara. Nedu. Negru. Negrean. Orosz. Pantiru. Niculcea. Obreja. Niculiţa. Oncică. Panciu. Niţoiu. Noja. Negoiţă. Pakot. Pantus. Palcau. Oprica. Norocea. Niţescu. Pandi. Neşu. Ovadiuc. Opra. Ognean. Nedelescu. Olaru. Ologu. Necula. Onaca. Paica. Nicodim. Nemţanu. Obretin. Onisor. Hotel. Nistea. Nită. Panainte. Oşwatt.

Perta. Pilea. Pâslă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Papucea. Polianov. Pleşcan. Parpală. Pauna. Piţ. Pirici. Parfeni. Peto. Pasăre. Pasare. Pistol. Pepelea. Pogaciu. Pokus. Perţe. Poinar. Pascalău. Pena. Pasici. Pîrcălabu. Pogacean. Petraru. Piroteală. Patrau. Pădurariu. Pirnea. Petrindean. Parghel. Petreanu. Pătrulescu. Pirva. Paraipan. Parsan. Paterău. Pleşca. Petrache. Partenie. Podaşcă. Pitea. Peste. Plaier. Pîrlea. Petroiu. Petrini. Pleiner. Podină. Pistritu. Pascale. Patriche. Pavelescu. Petrila. Peia. Pataki. Podgoreanu. Petrovici. Pleavă. Plămădeală. Paris. Peligrad. Pascaru. Pîrvuleţu. Paulescu. Poeana. Pelin. Pătuleanu. Pera. Pernes. Pârlău. Pîrcălăbescu. Pietraru. Pisica. Pătrunjel. Plesca. Petean. Peştean. Pădeanu. Petcan. Pălan. Pietroşăneanu. Parasca. Petrisor. Paţurcă. Pasat. Penciu. Petcaş. Pleniceanu. Plescan. Pitic. Pădureţu. Pirvu. Pariş. Pintoiu. Păunoiu. Pipernea. Parfene. Petrea. Podar. Pătraşc. Pârjol. Persa. Parască. Pleter. Pistolea. Podoreanu. Pirii. Peicu. Petrescu. Picu. Petri. Podeanu. Polgar. Placinta. Paroiu. Pârvănescu. Perse. Pitigoi. Perţa. Perticaş. Ploscariu. Pavel. Păcală. Pădureanu. Pocşan. Pencea. Părău. Petroaica. Petriu. Podariu. Pohonţu. Paval. 329 . Petchescu. Pletea. Polverea. Piciu. Plop. Paveliu. Peres. Piscanu. Petru. Pasnicu. Pătcaş. Patrascanu. Pastiu. Pascal. Peleanu. Perea. Pătrăşescu. Podina. Pauliuc. Pietrăreanu. Picior. Pocan. Pintilei. Pirvulescu. Patrichi. Pascariu. Pisoi. Petruş. Pojum. Patroiu. Petruşcă. Pomană. Parvu. Perpelea. Pastrama. Ples. Petria. Păune. Pislaru. Pita. Pîrneci. Penes. Podelean. Pîrşan. Poşircă. Pata. Ploştinaru. Parauan. Pecingină. Păcuraru. Pleşea. Păvăloiu. Pasparuga. Pisculescu. Pisică. Pătrăuceanu. Pereş. Păsat. Parlea. Pintilie. Piedică. Peltea. Pintilescu. Parvan. Parohia. Petric. Petescu. Patrascu. Pâslaru. Plăcintă. Petrov. Păducel. Pestean. Paraschiv. Patache. Pînzariu. Păunescu. Petrehuş. Parcalab. Penciuc. Pit. Păscuţ. Pasere. Petrică. Patan. Pîrlog. Păsărin. Plotuna. Pastean. Pirlea. Pisău. Poenar. Pitica. Platon. Paraschiva. Petriş. Pleşa. Pecheanu. Pocol. Păduraru. Plopianu. Petraşcu. Pescaru. Perpelici. Parascu. Pomoja. Paslaru. Plugaru. Pirvan. Pat. Pechianu. Pitu. Pătrascu. Pârcălabu. Pituţ. Pomponiu. Pereni. Pătroi. Paulet. Parvulescu. Petran. Paven. Pătrăşcoiu. Pătruţescu. Petra. Petca. Perti. Peagu. Peptan. Perneş. Pănescu. Petresc. Paraschi. Piţurcă. Pista. Petras. Petcu. Pîrvan. Pisleag. Piţigoi. Petris. Petculescu. Paul. Petelean. Pătruţ. Pârvuţ. Paraschiveanu. Petruţa. Petrean. Petroianu. Pleşu. Pătrău. Penzes. Plopeanu. Petruţ. Petruţiu. Parfenie. Pădure. Peţu. Pârvu. Perte. Paraschivescu. Pârv. Para. Pinte. Pomatariu. Perian. Plătică. Policea. Ploae. Petruţi. Pausescu. Perca. Peterfi. Părpălea. Pîrvulescu. Parva. Pascu. Pau. Plopu. Ploeştean. Pătrînjei. Persu. Paraschivoiu. Păun. Pârvoi. Peptu. Pârvulescu. Patulea. Petrica. Pănoiu. Pintea. Petre. Peter. Peicea. Pasc. Pîrva. Pastramă. Petrovai. Pârsu. Piperea. Pascalau. Pisleaga. Ploscaru. Pădurean. Pereanu. Parje. Petreş. Pastor. Patularu. Plesa. Poiana. Pelle. Pitulice. Pasa. Pătraşcu. Păcurariu. Pica. Pîrîianu. Petrişor. Păsculescu. Petrovan. Pavaloiu. Pârciu. Pirău. Petraş. Pârvan. Pestriţu. Pasztor. Pojar. Păuna. Paunescu. Pirlog. Patcas. Pârlea. Petrusan. Pîrvu. Păsăreanu. Piele. Petrariu. Petruca. Petrus. Păslaru. Pascălău. Pieleanu. Pîrvuţoiu. Petrut. Pleşi. Paştiu. Pogan. Pârâu. Pirtea. Parepa. Piscu. Poiană. Podaru. Pinzariu. Piroi. Petrici. Păcăleală. Pater. Perju. Poenaru. Pogor. Pizza. Pîrvuţ. Pîrnău. Pîrcalab. Pîrgaru. Pele. Poanta. Piskolti. Pîrjol. Pasca. Părcălab. Petic. Pîrvănescu. Păcurar. Patrasca. Pârlog. Pîslaru. Pătru. Pîntea. Perianu.

Rednic. Rosan. Purice. Roata. Popov. Răducă. Popi. Roba. Prunea. Rachieru. Rada. Roiban. Posirca. Răduţă. Prisecaru. Puscasu. Repciuc. Potlog. Rohozneanu. Predişor. Ravas. Romaneag. Rode. Roadevin. Raduca. Resiga. Predoi. Răpan. Pruteanu. Rafira. Rosculescu. Postu. Purtan. Răşcanu. Puiu. Rosoga. Potoceanu. Roncea. Purcarita. Robu. Popa. Răcean. Radosu. Raicea. Prodan. Potra. Rădan. Resmeriţă. Ragea. Popvici. Rablau. Puia. Ridichie. Proca. Radomir. Rafailă. Radi. Puiulet. Ravai. Purza. Purcel. Postelnicu. Postelnicescu. Potopea. Roşescu. Rapolti. Raia. Rauta. Rain. Rogojinaru. Ratcu. Prepeliţă. Prunean. Pordea. Radovici. Puie. Prata. Rafail. Preotu. Purcărelu. Răutu. Psaropol. Porumboiu. Rimac. Puşcaş. Ratin. Răţoi. Rogoveanu. Racz. Rarinca. Robb. Rastau. Predescu. Rizescu. Roncov. Razmus. Reiz. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ponea. Rapan. Poştaru. Racolta. Porcişanu. Pugna. Pufu. Raduta. Rendeş. Pungă. Rof. Preduşcă. Puşcău. Potop. Răducanu. Roşculete. Ponoran. Puianu. Postaru. Pura. Preduţ. Praţa. Răută. Postolachi. Retegan. Ristoscu. Romaniuc. Răcuteanu. Reszeg. Raducanu. Rentea. Răduţa. Răduţu. Predoiu. Rad. Roşianu. Purdel. Racoceanu. Pufulete. Purcărea. Purice. Pupezescu. Rebegea. Rogozan. Praja. Purda. Radovan. Răzvan. Razmoş. Reti. Pupazan. Racheru. Rascotă. Rogojină. Rolea. Pruneanu. Pustianu. Robea. Rogobete. Poptile. Rariga. Rîşniţă. Rogozea. Robas. Rogojan. Porcarin. Puşkaş. Preda. Rece. Prundiş. Roată. Rîcu. Popica. Pup. Remus. Pruna. Robotin. Prisacă. Rata. Prundeanu. Râpă. Pricope. Puşcu. Raceanu. Purdescu. Puşcaşu. Potre. Roescu. Portik. Rădulică. Popp. Reut. Rîsu. Purcaru. Preja. Roşiu. Răduţ. Rodina. Procopiu. Rogoz. Procopie. Roşca. Rizan. Popovits. Reiter. Rădescu. Ranga. Răduca. Ristoiu. Rizea. Purdea. Romosan. Răileanu. Popoviciu. Porumb. Popan. Postolache. Potolea. Roatis. Puican. Prisecariu. Robitu. Rechisan. Prisacariu.Dr. 330 . Racianu. Popârlan. Roca. Popoiu. Potroaca. Raţă. Prutianu. Prisacaru. Popescu. Pucheanu. Radulescu. Pribeagu. Roşoga. Prunescu. Pupaza. Risco. Rota. Prescorniţoiu. Pristoleanu. Răducan. Ponta. Raţ. Rîşteiu. Răceanu. Racu. Puicea. Popirtac. Răchită. Prejneanu. Priceputu. Răuţă. Raghina. Prihotin. Ratiu. Rădoi. Rakoczi. Porancea. Riedl. Rebenciuc. Preoteasa. Potîrniche. Ripanu. Rogozeanu. Radacina. Rezmives. Poruţiu. Purcarin. Predoană. Prisăcaru. Purcea. Remuş. Rezeanu. Pricopi. Prada. Puşcă. Ramniceanu. Potorac. Răduta. Rotar. Protopopescu. Roman. Roşioru. Potcoavă. Raica. Presecan. Precup. Puşcatu. Roşcan. Rites. Rădăcină. Pripon. Riza. Pustan. Răscanu. Potcovaru. Rizoiu. Pusera. Prunaru. Rocşoreanu. Rebrean. Pricopie. Purece. Purcia. Prună. Pricop. Rapeanu. Răducu. Radoslav. Rebeca. Romanescu. Prunache. Popita. Prunduş. Râbu. Rădoiu. Roibu. Rau. Ristea. Popazov. Romulus. Rădulescu. Râpa. Prodea. Pop. Popaluca. Rosnafszky. Rosca. Procopovici. Raicu. Popovici. Proteasa. Raulea. Rakossy. Putinică. Popeanga. Potcoava. Presură. Răican. Remetan. Ros. Rosu. Racovan. Predut. Romoşan. Puichita. Racovita. Romitan. Robe. Prăjitură. Ralea. Rat. Radu. Pusta. Rădulea. Rotariu. Rosioru. Pupăză. Popenciuc. Raducu. Revnic. Romascan. Rebreanu. Pristavu. Raduly. Rînculescu. Procop. Prislopeanu. Rapa. Raileanu. Rabulea. Raican. Robescu. Rădeanu. Reştea. Pretorian. Rogojina. Putanu. Presura. Poroşnicu. Profir. Remeş. Rău. Răgman. Raiciu. Răcăşan. Pralea. Poran. Roşculescu. Rob. Poptămaş. Prioteasa. Pruneş. Radoi. Raita. Puzdrea. Roşoiu. Redinciuc. Popic. Răceală. Puscas. Racoviţă. Ragabeja.

Smedescu. Scoruşanu. Scoica. Silivestru. Sălcianu. Saghin. Scheibert. Serbu. Serghei. Săvuică. Rotescu. Seriţan. Schaser. Sarbu. Smărăndoiu. Serghie. Runcan. Rusanu. Schnabel. Rusescu. Soitariu. Ruxanda. Silaghi. Scorţan. Ruseu. Schiopescu. Serafin. Scripcaru. Ruse. Simuţ. Serafim. Sabau. Sichet. Saftiuc. Sima. Soca. Rusen. Sachelaru. Sinea. Serghe. Samfiroiu. Sinoi. Sascau. Savulescu. Samfira. Scorupschi. Serafinceanu. Sevastian. Săbăduş. Simonca. Samoilă. Runcanu. Skekely. Salagean. Rudisteanu. Scoică. Schinteie. Serei. Sabău. Sereş. Sărăcuţ. Seros. Satmari. Sirma. Simionov. Sgondea. Sărac. Saisuc. Scurt.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Rotaru. Rus. Salanta. Sichim. Selaru. Saigiu. Simulescu. Săvescu. Roşu. Sicsai. Smoleanu. Ruscior. Rusan. Sajtos. Ruica. Smavandache. Sîrghie. Sălăjean. Sauca. Slavu. Simeanu. Simu. Schiman. Salceanu. Săraru. Sala. Silion. Salajan. Ruginescu. Smaranda. Scarlat. Selegean. Sendroiu. Saszet. Scutariu. Ruşcuţ. Rusu. Săvoiu. Rupa. Secosanu. Silvestru. Schiteanu. Sebeşi. Sasaran. Slabu. Slavic. Săvulescu. Săliştan. Sabadis. Secară. Silisteanu. Seres. Siel. Sasu. Sălăjan. Sabo. Sandală. Semen. Simina. Serdean. Sersea. Skirta. Sâmbeteanu. Sferle. Ruţă. Sârboiu. Sampetru. Severineanu. Sârbulescu. Saliu. Sararu. Sarkozi. Sinca. Slobozeanu. Serbaneci. Samogyi. Rugina. Serbanescu. Secuianu. Sărmaş. Sînza. Sipos. Santău. Salaoru. Seciu. Sbircea. Socea. Sidor. Sirb. Scheuşan. Schiaua. Slămnoiu. Sîrb. Sănduloiu. Seitan. Sbera. Rujan. Sandolache. Sălceanu. Socheri. Soare. Secăreanu. Sandu. Silaş. Seling. Seraficeanu. Sitaru. Secula. Scîrtocea. Scîntei. Sime. Sămărghiţan. Roxin. Sanfira. Smarandache. Simon. Sipoş. Sidon. Sanislav. Sofron. Sirbu. Silea. Sociu. Rotea. Serdiuc. Sarkadi. Salomia. Silveanu. Rujoiu. Sandru. Sirbulescu. Roz. Scorbureanu. Roth. Seimeanu. Sătmăreanu. Sibinescu. Smărăndache. Slăveanu. Schiop. Sîrca. Rugină. Smarand. Sărdărescu. Scărlătescu. Secoşan. Safta. Săcăluş. Sincu. Socol. Samoila. Schedu. Sofan. Saftoiu. Sacota. Sicoe. Ruja. Sferlea. Sidea. Sauer. Sion. Schiopu. Scrieciu. Sîrbu. Selejan. Sianescu. Rujoi. Soitu. Salamon. Sata. Secherneş. Sechei. Santa. Someşfălean. Saulea. Slăvescu. Slujitoru. Sas. Sâmbotin. Sîrbulescu. Solyom. Sirca. Scrob. Secu. Salomiu. Săndulescu. Silvasan. Scarlatescu. Simescu. Savianu. Salariu. Sîrcă. Sin. Samson. Scutaru. Sava. Simoiu. Roznoveanu. Sebesi. Sameş. Serea. Smărăndescu. Săliştean. Socianu. Sâncelean. Sebestyen. Siminischi. Sarca. Schneider. Sike. Rusinov. Săpunaru. Smadu. Sînc. Savin. Simonfi. Sindicatul. Salai. Smochina. Soceneantu. Saracut. Sandica. 331 . Rută. Sandulescu. Slic. Seizu. Sandor. Schiau. Scarlet. Sicoie. Scurtu. Serediuc. Sandulache. Someşan. Saşu. Societatea. Simion. Saru. Scripcariu. Sofian. Sillo. Salyi. Sărăcin. Sale. Scheusan. Severin. Sfetcu. Rusti. Scorobete. Sebe. Sîmpetrean. Smintina. Selcudean. Solomon. Simininschi. Saioc. Secara. Saveanu. Roventa. Sofronie. Săftoiu. Serac. Rusănescu. Sibianu. Seiche. Sabadas. Sandra. Rozoleanu. Smîntînă. Ruzsa. Silachi. Smechea. Simionaş. Sogor. Selea. Simiz. Serban. Sim. Schmidt. Sisu. Solymosi. Săcuiu. Samit. Slaveanu. Seceleanu. Samargiu. Savu. Solom. Simuţi. Simian. Sârbu. Socolov. Rovinar. Schonauer. Soane. Săndică. Simionescu. Sinevici. Sabou. Simeon. Sofronea. Sasu. Scorei. Rugea. Sălăgean. Ruican. Savescu. Sibişan. Săndulache. Screciu. Sălăgeanu. Sana. Slav. Sîmpetru. Sfrengeu. Sav. Sofia. Rusz. Rovenţa. Sauciuc. Ruşanu. Socaci. Selagea. Socaciu. Sina. Runceanu. Sburlea. Sgârcea.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Somodi, Somogyi, Sonea, Sonei, Sonkereki, Soos, Sopon, Soponar, Soporan, Sora, Soran, Sorban, Soreanu, Sorescu, Sorică, Sorici, Soroceanu, Soroiu, Sortan, Sotir, Sotchi, Stamate, Stamatie, Stamatoiu, Stancescu, Stancioiu, Stanciu, Stanciugel, Stanciuc, Stanciulescu, Stancovici, Stancu, Stanculea, Stanculescu, Stânea, Stanean, Stanescu, Stângă, Stângăcianu, Stanica, Stanila, Stanimir, Stanoiu, Stanomir, Starc, State, Statie, Stavar, Stavarache, Stavăr, Stavila, Stavilă, Stăiculescu, Stămătoiu, Stăncescu, Stănchescu, Stăncilă, Stănciucu, Stănciulescu, Stănculea, Stănculesc, Stănculescu, Stăneci, Stănescu, Stănică, Stănilă, Stăniloiu, Stănoiu, Stănuică, Stătescu, Stătică, Stef, Stefan, Stefănescu, Steflea, Stefu, Stegaru, Stelea, Stelescu, Stelian, Stelli, Stemata, Stemate, Stematiu, Stepănescu, Ster, Sterca, Stere, Sterea, Sterian, Sterie, Sterp, Sterpu, Stet, Stetco, Stevar, Stiau, Stinga, Stinguţă, Stirb, Stirbu, Stiuca, Stiuj, Stînea, Stîngaciu, Stîngă, Stîngu, Stochirlea, Stoean, Stoenescu, Stoenoiu, Stoia, Stoian, Stoianoglo, Stoianov, Stoianovici, Stoica, Stoican, Stoicescu, Stoicheci, Stoichiţă, Stoichici, Stoichiţescu, Stoicovici, Stoicuţ, Stoicuta, Stoie, Stoienescu, Stoinea, Stoleriu, Stoleru, Stolojan, Stolojanu, Strain, Strajan, Strâmbu, Strat, Stratan, Stratila, Straton, Stratone, Stratu, Stratulat, Straut, Strava, Străoanu, Strătilă, Streche, Streşnă, Stresna, Stricescu, Strîmbeanu, Strîmbu, Stroescu, Stroia, Stroian, Stroie, Stroiu, Strugari, Strugaru, Stuparu, Stupineanu, Stupu, Sturz, Sturza, Sturzoiu, Sturzu, Suba, Subcinschi, Subţirelu, Suceveanu, Suchici, Suciu, Suditu, Sugubete, Suhan, Sularea, Sulea, Suleac, Sultan, Sultana, Sulyok, Suman, Sumanariu, Sunei, Supuran, Sur, Surcel, Surd, Surdescu, Surdu, Surduc, Surducan, Suru, Surugiu, Susai, Susan, Susanu, Susaru, Suseanu, Suselea, Suta, Suteu, Sutic, Suto, Sutoi, Sutu, Suveg, Szabo, Szakacs, Szakal, Szalay, Szaniszlo, Szanto, Szasz, Szatmari, Szegedi, Szekely, Szeles, Szentes, Szep, Szigeti, Szigyarto, Szilaghi, Szilagyi, Szilvasi, Szlenka, Szocs, Szoke, Szollosi, Szopri, Szots, Szucs, Şandor, Şerb, Şoarece, Şoricică, Ştef, Ştefan, Ştefana, Ştefanescu, Ştefaniu, Ştefanov, Ştefanovici, Ştefănescu, Ştefănică, Ştefănoiu, Ştefu, Ştefuţ, Şumudică, Tabac,Tabacaru, Tabacu, Taban, Tabara, Tabără, Taşcău, Tacea, Tache, Tacotă, Tacu, Taflan, Tagîrta, Taifas, Takacs, Talaba, Talabă, Talanga, Talasman, Talianu, Talmos, Taloş, Taloi, Talos, Talpau, Talpă, Talpeş, Talpeanu, Talpos Tamaş ,Tamas, Tamasan, Tamasi, Tamba, Tanasa, Tanase, Tanasescu, Tanasie, Tanasov, Tanc, Tancau, Tancuse, Tanczos, Tanislav, Tanko, Tanta, Tantas, Tanvuia, Tanvulea, Tapalaga, Tapu, Tar, Târ, Taraş, Taralunga, Taran, Taranu, Taras, Tarau, Tarba, Tarcatu, Tarcau, Tarcea, Tarita, Tarlea, Tarlungeanu, Tarnar, Tarta, Tartan, Tartă, Târziu, Tasala, Tasca, Tascău, Tase, Tasnadi, Tat, Tatar, Tataran, Tataru, Tatolici, Tatomir, Tatu, Tatucu, Tatulici, Tatut, Taune, Taut, Tazlauanu, Tăbăcaru, Tăbîrcă, Tăerel, Tăgârţa, Tălpeanu, Tămaş, Tămăşanu, Tămătaş, Tănasă, Tănase, Tănasie, Tănăsescu, Tănăsoiu, Tărăcilă, Tărău, Tărlungeanu, Tărtăreanu, Tătar, Tătaru, Tătăruş, Tătucu, Tătulescu, Tăut, Tăutu, Tcaciuc, Tcaiuc, Teaca, Teacă, Teaşcă, Teanc, Tecşa, Tecar, Tecuceanu, Tecucianu, Teculescu, Tedorescu, Teglas, Telcian, Telea, Teleanu, Telecan, Teleki, Teleman, Telescu, Teleu, Telteu, Temeş, Temelie, Temian, Tempe, Tencu, Tene, Tenea, Tentea, Teodor, Teodorascu, Teodoreanu, Teodorescu, Teodorof, Teodoru, Teodosiu, Teoharie, Tepfenhart, Terente, Terhesiu, Tescaru, Teslovan, Tetcu, Tetea, Teşu, 332

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Teuşdea, Theer, Tiţa, Tianu, Tibacu, Tibuleac, Tica, Tică, Ticărel, Ticle, Ticovschi, Ticu, Ticula, Tifor, Tiganus, Tigau, Tilea, Tilica, Tilică, Tilimon, Tilinca, Tilincă, Tilita, Timar, Timaru, Timiş, Timişan, Timir, Timis, Timoc, Timofei, Timofte, Timofti, Timp, Timpau, Timus, Tinca, Tincu, Tiniuc, Tinta, Tintaru, Tintas, Tintea, Tioreanu, Tipa, Tiplea, Tiplica, Tir, Tira, Tirb, Tircol, Tirdea, Tirichiţă, Tirigan, Tirisca, Tirlă, Tirle, Tirlea, Tiron, Tirpe, Tirziu, Tiseanu, Tismănariu, Tismănaru, Tistu, Tita, Titianu, Titica, Titienari, Titire, Titu, Tiu, Tiuc, Tiuca, Tiugan, Tiulescu, Tiutiu, Tivadar, Tivig, Tizu, Tîmplaru, Tîrcă, Tîrlea, Tîrvelea, Tîrziu, Toader, Toana, Toba, Tobă, Tobescu, Tobias, Toboşaru, Toc, Toca, Tocac, Tocaciu, Tofan, Toşcă, Tocu, Toda, Todea, Toderaş, Toderici, Todericiu, Toderoiu, Todica, Todică, Todiraş, Todirică, Todor, Todoran, Todorescu, Todosin, Tofan, Togan, Togoe, Toia, Toie, Toiu, Tok, Toke, Tolbaru, Tolea, Tolgyi, Toma, Tomşa, Tomasciuc, Tomescu, Tomi, Tomici, Tomita, Tomo, Tomodan, Tomoiu, Tomos, Tomosoiu, Tomotaş, Tomozei, Tompa, Tompea, Tomsa, Tomuş, Tomuţ, Tomuţa, Tomuţă, Tomulescu, Tonca, Toncean, Tonciu, Tonea, Toneanu, Tonescu, Tonita, Topai, Topala, Topală, Topan, Topârcean, Topciu, Topea, Topfner, Topliceanu, Topoe, Topor, Toporan, Tordai, Torja, Torje, Tornea, Toroc, Toroipan, Torok, Toroplean, Trifu, Trincă, Trip, Tripa, Tripcea, Tripe, Tripon, Tritean, Troaca, Troacă, Trocan, Trof, Trofin, Troie, Tropoe, Truţa, Truţă, Truşca, Truşcă, Trufaş, Trufan, Trufas, Trufasila, Trufea, Truia, Truica, Truică, Truinea, Trulea, Trupina, Trusca, Truta, Ttruinea, Tuşa, Tuţă, Tuca, Tucan, Tucă, Tucra, Tudor, Tudora, Tudorache, Tudoran, Tudorancea, Tudorascu, Tudorescu, Tudorica, Tudorică, Tudorici, Tudorie, Tudoriu, Tudoroiu, Tudoroniu, Tudosa, Tudosă, Tudose, Tudosescu, Tudosie, Tudureanu, Tufa, Tufan, Tufă, Tufeanu, Tufis, Tufoi, Tuhuţ, Tuhuţin, Tuianu, Tuica, Tuică, Tulba, Tulbure, Tulceanu, Tulei, Tuluca, Tuluceanu, Tulvan, Tumurug, Tun, Tunaru, Tunea, Tuns, Tupa, Turai, Turaiche, Turbatu, Turburan, Turbureanu, Turc, Turcan, Turcanu, Turcas, Turcescu, Turcin, Turcitu, Turcu, Turda, Turea, Turean, Turiac, Turian, Turjuc, Turlea, Turlete, Turluianu, Turmac, Turoiu, Turtoi, Turtoiu, Turturea, Turtureanu, Turturica, Turturică, Tusa, Tuser, Tuta, Tutos, Tutoveanu, Tutu, Tutuc, Tutueanu, Tutui, Tutuianu, Tutulan, Tutunaru, Tuturaş, Tuturas, Tuvene, Tuza, Taga, Ţăpârdea, Ţapu, Ţugui, Ţugulan, Ţăran, Ţăranu, Ţăroi, Ţăoarţă, Ţociu, Ţurcaş, Ţurcan, Ţurcanu, Uţă, Udatu, Udma, Udor, Udrea, Udrescu, Udroaica, Udroiu, Ududec, Ugrutan, Uidumac, Uilecan, Ulceluşe, Ulici, Ulmann, Ulmeanu, Ulmet, Undreiu, Unga, Ungar, Ungur, Ungurean, Ungureanu, Ungurianu, Unguru, Ungurusan, Untaru, Untea, Untu, Urban, Urda, Urdă, Urdăreanu, Urdea, Urea, Ureche, Uricanu, Uricaru, Urmuzache, Urs, Ursa, Ursache, Ursachi, Ursan, Urse, Ursea, Ursescu, Ursu, Ursuţ, Ursulescu, Urszuly, Uruc, Urucu, Urzică, Urziceanu, Uscatu, Usturoi, Usurelu, Uta, Utulete, Uşurelu, Uzum, Uzuru, Vacarelu, Vacarescu, Vacariu, Vacaru, Vacea, Vaciu, Vaculişteanu, Vadan, Vadean, Vadeanu, Vaduva, Vagner, Vaida, Vaideanu, Vajda, Vajna, Vâlcea, Valceanu, Vâlceanu, Valcu, Vâlcu, Vale, Valea, Valean, Valeanu, Valenas, Valeţ, Valimareanu, Vamanu, Vameş, Vamvu, Vana, Vanani, Vânătoru, Vanc, Vanca, Vancea, Vanci, Vancsa, Vancu, Vandici, Vandor, Vanghele, Vangheli, Vara, Vântur, Varadi, Varan, Vararu, Vardianu, Varga, Vârgolici, Vari, Varje, Varlam, Vârlan, Vartie, Varmaga, Varodi, Varro, Varna, Vartolomei, Varvara, Varvaroi, 333

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Varza, Varzaru, Varzescu, Vas, Vasaliut, Vasarhelyi, Vasc, Vascan, Vascu, Vasi, Vasian, Vasil, Vasilăţeanu, Vasilea, Vedinaş, Veleanu, Velescu, Velica, Velican, Velicea, Velici, Velicu, Venter, Verban, Verde, Verdeş, Verdes, Vereş, Veres, Veress, Vergu, Vesa, Vescan, Vesman, Vezentan, Vezeteu, Vezoc, Vişa, Vişan, Viasu, Viaşu, Vişcan, Vicea, Vicol, Vicoveanu, Vid, Vida, Vidican, Vidoe, Vidrascu, Vidru, Viţelariu, Viţelaru, Vieriu, Vieru, Vigh, Vijaica, Vila, Vilău, Vilcan, Vilceanu, Vilcu, Vîlciu, Viman, Vinţan, Vincze, Vinerean, Vinersar, Vint, Vintan, Vinter, Vintila, Vintilă, Vintilescu, Vinulescu, Vişoiu, Vioreanu, Viorel, Virag, Virgolici, Virlan, Virşe, Virvani, Visa, Visalon, Vîrşe, Vîrvani, Vlad, Vladaia, Vladescu, Vladi, Vladimirescu, Vladoiu, Vladu, Vladucu, Vladulescu, Vladut, Vladuti, Vlaescu, Vlaic, Vlaicu, Vlajie, Vlangar, Vlas, Vlasceanu, Vlase, Vlasie, Vlasiei, Vlădărean, Vlădescu, Vlădaia, Vlădia, Vlădoiu, Vlăduţ, Vlăducu, Vlăduţescu, Vlădulescu, Vlăsceanu, Voda, Vodă, Vodislav, Voiţ, Voian, Voica, Voican, Voicescu, Voichitoiu, Voicila, Voicilă, Voicu, Voiculeţ, Voiculescu, Voie, Voin, Voina, Voinea, Voineagu, Voinescu, Voinic, Volintiru, Voloagă, Vonu, Vorniceanu, Vornicu, Voroneanu, Vosloban, Vrabete, Vrabie, Vrabiev, Vraci, Vraciu, Vrâncean, Vranceanu, Vrânceanu, Vrănceanu, Vrapciu, Vrăbete, Vrăjitoru, Vreme, Vrencean, Vrinceanu, Vrînceanu, Vrote, Vuşcan, Vulcan, Vulcănescu, Vulcu, Vulpe, Vulpescu, Vulpie, Vulpoiu, Vultur, Vulturu, Vura, Vutcovici, Waks, Werlein, Zabet, Zabou, Zagrean, Zah, Zaha, Zahan, Zaharescu, Zamfir, Zaharia, Zaharie, Zahariea, Zahariuc, Zaheu, Zaharu, Zahiu, Zahorte, Zain, Zane, Zanfir, Zamfira, Zamfirescu, Zanopol, Zăbavă, Zăinescu, Zărnescu, Zăvoianu, Zăvoranu, Zdrânc, Zdrenghea, Zdroba, Zdroe, Zeca, Zecheru, Zegheru, Zeicu, Zemba, Zepa, Zezeanu, Zgârdău, Zgăbei, Zgîrg, Zglobiu, Zgondea, Zgonea, Zgriba, Zgripcea, Zgroni, Zgubea, Ziadin, Zibileanu, Zicu, Zidaru, Zidăroiu, Zima, Ziman, Zimanyi, Zimbru, Zimta, Zinca, Zisu, Zlate, Zlibuţ, Zlota, Zlotea, Zmău, Zmeu, Zodie, Zoe, Zoia, Zoica, Zoican, Zoicas, Zoituc, Zoltan, Zorila, Zorilă, Zorio, Zorlescu, Zorliu, Zota, Zotta, Zotter, Zsigmond, Zsok, Zutor, Zugravu, Zugrăvescu, Zuiac, Zurgălău.

334

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

CUPRINS CAPITOLUL I - Consideraţii introductive ............................................ 9 1.1. Noţiuni generale ........................................................................... 9 1.2. Concepţia actuală despre numele persoanelor ......................... 10 1.3. Definiţii ale numelui .................................................................... 15 1.4. Caracterele juridice ale numelui ................................................ 16 Capitolul II - Evoluţia numelor şi prenumelor................................... 18 2.1. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume .................................... 18 2.2. Evoluţia numelor şi prenumelor la români ................................. 26 Capitolul III - Antroponimia sau antropologia onomastică ............. 48 3.1. Definiţia cuvântului „Antroponimie” ............................................ 48 3.2. Noţiuni generale ......................................................................... 48 Capitolul IV - Clasificarea numelor .................................................... 51 4.1. Noţiuni generale ......................................................................... 51 4.2. Criterii de clasificare ................................................................... 51 Capitolul V - Porecla ........................................................................... 57 5.1. Definiţii ale supranumelui sau poreclei ...................................... 57 5.2. Clasificarea supranumelui sau poreclei ..................................... 58 Capitolul VI - Pseudonimul ................................................................. 61 6.1. Definiţii ale pseudonimului ......................................................... 61 6.2. Clasificări ale pseudonimului ..................................................... 62 Capitolul VII - Modalităţi de dobândire şi modificare a numelui de familie şi a prenumelui ............................ 65 7.1. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui ............................................................................. 65 7.1.1. Introducere.......................................................................... 65 7.1.2. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. 62 C. fam.) .............................................. 66 7.1.3. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. 64 C. fam.) ......................................... 67 7.1.4. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi ............................... 68 7.1.4.1. Termenul de înregistrare a naşterii ............................. 69 7.1.4.2. Actele necesare înregistrării naşterii ........................... 69 7.1.5. Dobândirea prenumelui de către nou-născut ..................... 71 7.2. Modificarea numelui de familie .................................................. 72 7.2.1. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie ............................................................... 73
335

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

7.2.1.1. Noţiuni generale .......................................................... 73 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei............................................................ 87 7.2.2.1. Noţiuni generale .......................................................... 87 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei ..... 88 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei .......... 90 7.2.3. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei ............................................................................. 92 7.2.3.1. În cazul încheierii căsătoriei ........................................ 92 7.2.3.2. Numele de familie după desfacerea căsătoriei ........... 93 7.2.3.3. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei ............. 95 7.2.3.4. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi ............................................................... 96 7.3. Apărarea drepturilor nepatrimoniale .......................................... 97 Capitolul VIII - Numele de familie şi prenumele din punct de vedere religios ....................................................... 100 8.1. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios ...................................................................... 100 8.2. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români ................................. 105 Capitolul IX - Nume şi prenume mai rar folosite ............................ 109 9.1. Noţiuni generale ....................................................................... 109 9.2. Nume şi prenume mai rar folosite în România ........................ 113 9.3. Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova ............................................................................... 115 9.4. Nume ciudate la copiii de actori ............................................... 117 Capitolul X - Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă. .......................... 118 10.1. Definiţie .................................................................................. 118 10.2. Sediul materiei ....................................................................... 119 10.3. Competenţa de soluţionare a cererilor................................... 121 10.4. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui .................... 121 10.5. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui .............................................................. 125 10.6. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ....................................................................... 127 10.7. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ............... 139 10.8. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă .................... 140 10.9. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite . 141 10.10. Schimbarea numelui de familie al copiilor ........................... 142
336

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

10.11. Căi de atac ........................................................................... 142 10.12. Unele precizări ..................................................................... 143 10.13. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate.................................... 144 10.14. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne ............ 147 ÎN LOC DE CONCLUZII...................................................................... 151 Anexa nr. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) .................................................................. 152 Anexa nr. 2 Pseudonime folosite de scriitori................................... 163 Anexa nr. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale ......... 170 Anexa nr. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari ...................... 172 Anexa nr. 5 Pseudonime din lumea sportului ................................. 174 Anexa nr. 6 Pseudonime din domeniul religios............................... 176 Anexa nr. 7 Pseudonime folosite de politicieni ............................... 176 Anexa nr. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui............................. 178 Anexa nr. 9 Numele de familie din România .................................. 315

337

Domnului Cătălin NEAGU (TOP FACTORING Bucureşti).Domnului Mihai BERECZKI (PROSECURITY DISTRIBUTION Bucureşti). . .Domnilor Ioan GHERE. . 338 . .Domnului Domnului Ferenc NAGY (NAPA IMPEX Tg. . . .Domnului Tony SHAMEL (GIVATI Cluj-Napoca).Domnului Paul MOGA (Tg. . .SC SMITH & SMITH SRL Bucureşti. AUTORII ADUC RESPECTUOASE MULTUMIRI: .Domnului Gheorghe VOICU (PETROM Bucureşti).Domnului Michael BON KHALIL (EL BACHA Bucuresti). . .Familiei Horatiu Catalin BONEA (Satu Mare). .Domnului Titi MUNTEANU (TREXIMCO Bucureşti). .Domnului Doru PETRE (PERFORM CENTER Bucureşti). .DomnuluiAdrian TEODORESCU (TEOMARG Bucureşti).Domnului Bogdan ZOTTER (RENOVAL Bucureşti).Domnului Julien STAROSTA (SHAPIR Bucureşti).Domnului Marin DEPARATEANU (L&D CONSTRUCT Bucureşti). . Adrian MIHAI şi Radu MOLNAR (Agenţia de Investigaţii INTERSAMPOL PROFESIONAL Bucureşti).Doamnei Ecaterina COROBOIANU (Asociaţia pentru Formare în Domeniul Securităţii Private Bucureşti).Domnului Petrică JITARU (Bucureşti).Familiei Angela şi Petru SIMA (DIASIM STYLE Satu Mare). .Dr. . .Mures). . . .Mures). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru sprijinul acordat.Domnului Iulian ZAGAEVSCHI (ROMNATIONAL Constanta).Domnului Daniel Leontin VRAJITORU (Bucureşti).Domnului Marius Sorin BOZGAN (ELITE CARS Bucureşti).