Dr.

Paraschiv Peţu ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Ionel Torja

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Bucureşti 2011

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

MOTTO:

„Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia, altfel ea este numai în tine“!
Nicolae IORGA

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

pe care cititorul interesat de domeniul stării civile îl va inspira cu nesaţ la lectura cărţii acesteia. ne dăm seama că autorii nu sunt la început de drum. adunat parcă de pe crestele înalte unde ajung doar temerarii şi experimentaţii urcuşurilor. bibliografia existentă. 7 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI DIN CONSTELAŢIA PASIUNII Până la întâlnirea cu manuscrisul cărţii de faţă. După structurarea întregului conţinut. Reluând critic. Ei au atins deja puncte importante din pasionantul parcurs editorial în care s-au înrolat. ci chiar să o elibereze de balast şi să-i confere acesteia însuşirile unui ingredient de neînlocuit într-o cultură generală respectabilă. ei tratează cu acelaşi respect şi cu egală atenţie fiecare pagină. cât şi domnul Ionel Torja. Tomuri serioase abordaseră cu exigenţe aproape exhaustive subiectul şi mă gândeam că nu prea ar mai putea fi găsite elemente noi. un aer nemaiîntâlnit. fie despre importanţa lui în complexa manifestare cotidiană a individului. au nu doar cunoştinţe teoretice şi experienţă practică de invidiat în domeniu. Dar iată că „În constelaţia numelui” vine cu un aer proaspăt peste tot ce s-a scris în domeniu. eram convins că despre numele persoanei fizice nu mai sunt prea multe lucruri de spus. Un aer sănătos. autorii volumului. cu ochi profesionişti. autorii reuşesc nu doar să aducă „la zi” o tematică destul de stufoasă. În acest context. Fie că este vorba despre istoric şi tradiţii ale numelui. Se vede clar că atât domnul Paraschiv Peţu. ci şi veritabile calităţi publicistice. după cursivitatea şi limpezimea expunerii lui.

direct din constelaţia pasiunii pentru lucrul făcut temeinic. Directorul Editurii Detectiv. Acolo. prin sugestia adresată autorilor de a publica o viitoare ediţie. Cititorul poate trăi satisfacţia întâlnirii numelui său aici sau. pe aceea de a şi-l face cunoscut de acum. Dar să nu lungim prea mult timpul de aşteptare pentru a intra în miezul problematicii. Firiţă CARP 8 . dacă nu. la înălţimea realizării lor. putem spune că autorii au urcat „În constelaţia numelui”.Dr. cititorul va trăi bucuria de a fi întâlnit o carte care trebuie parcursă. În esenţă. cu completări şi adăugiri de ultimă oră. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA mi se pare atractivă chiar şi secţiunea cu lista numelor româneşti.

Formula de denominaţie personală ce cuprinde: nume de botez + nume de familie (+ supranume) este cea mai uzitată formulă care stă 1 I. le-a adus un progres atât material cât şi o stabilitate în viaţa de familie. Nu trebuie să uităm faptul că numele a fost dintotdeauna important pentru om. Noţiuni generale Este oare corect şi bine ca pe parcursul vieţii să ne schimbăm numele şi prenumele pe care le-am primit la naştere?1 Această întrebare se pune din ce în ce mai des.2 Numele pe care îl are o persoană este sunetul asociat în mod constant cu aceea persoană. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. se schimbă ceea ce este asociat cu persoana respectivă. Sunetul numelui poartă o vibraţie. în vederea perfecţionării sufleteşti.1. Identitatea şi destinul fiecăruia dintre noi se spune că sunt date de numele şi prenumele pe care le avem. care consideră că schimbarea numelui duce la ruperea de divinitate prin explicarea faptului că există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. până la adopţie etc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. până la schimbarea acestuia pe cale administrativă. De cealaltă parte există voci. p. învaţă şi îşi desfăşoară activitatea. „Semnificaţie. şi nu puţine la număr. 1. 2011. considerăm că numele are o anumită vibraţie energetică. Există persoane care consideră că schimbarea numelui le-a influenţat viaţa în bine. deci dacă se schimbă numele. pe care îl purtăm întreaga viaţă sau doar o parte din viaţă (până la căsătorie. Numele pe care îl avem. este o parte din noi. ne identifică şi se identifică cu noi. Principala lui funcţie este cea de identificare a persoanei în comunitatea în care trăieşte.). TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. Editura Gutenberg Univers. Mantră = o silabă. 2 9 . este ca o mantră. Arad. Aşadar. un cuvânt sau vers ce are proprietatea de a exercita o influenţă puternică asupra subconştientului şi a conştiinţei în acelaşi timp. este sunetul la care noi reacţionăm. el însuşi fiind încărcat de energie. Schimb”. este normal ca părerile să fie împărţite. Origine. Fiind o întrebare deschisă.

deoarece dintre toate elementele limbii. IONESCU – Mică enciclopedie onomastică. Saul era un om violent până când şi-a schimbat numele în Pavel. Bazându-ne pe numele de persoane. de exemplu asupra oamenilor care au colonizat la un moment dat o anumită regiune. ele se înlocuiesc mult mai uşor decât numele comune. de la şamani sau de la alţi lideri spirituali. al celor care ne-au precedat. ele dau informaţii asupra culturii şi asupra modului de viaţă în general. Editura Enciclopedică Română. în rubrici zilnice. 1975. din istoria ţării. deoarece se crede că dacă un inamic i-ar şti numele „real”. În opinia lui Christian Ionescu „trăsătura caracteristică a numelui de familie este funcţia denotativă multiplă. pe scurt.2. el denotă simultan şi în mod obligatoriu atât familia considerată ca o unitate. cele mai legate de evoluţia societăţii sunt numele de persoane. el sau ea ar putea dobândi puteri asupra acestuia. Unii oameni chiar cred că dacă o persoană nu are un nume secret. sau puteau să-şi aleagă ei înşişi nume noi. 4 3 Sinaxare = vieţile sfinţilor. Concepţia actuală despre numele persoanelor Dacă în trecut exista o tradiţie cel puţin bizară ca creştinii care nu 4 deţin un nume ce se regăseşte în sinaxare drept nume ale unor sfinţi nu CH. Pe parcursul istoriei. Bucureşti. putem trage concluzii asupra populaţiilor.Dr. Zeii mitologici străvechi îşi păstrau şi ei numele secrete pentru a-şi împiedica duşmanii să dobândească puteri asupra lor. cât şi pe fiecare dintre membrii familiei”. De exemplu. copiilor le este dat în mod tradiţional un nume public care este trecut în toate actele acestuia si un nume de suflet. avem foarte multe dovezi prin care se certifică faptul că oamenii şi-au luat nume noi când au trecut prin iniţieri spirituale sau prin ritualuri de trecere. care rămâne secret sau care a fost cunoscut numai celor în care se putea avea încredere. 1. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la baza sistemului oficial. nu există cu adevărat. 10 . dar pentru ca persoana să fie ocrotită pe plan astral aceasta trebuie să aibă şi un alt nume. Motivaţia celor două nume conform tradiţiilor vechi. în ideea de a le insufla o nouă viaţă. Rabinii evrei dau celor grav bolnavi nume noi. Numele constituie o părticică din tradiţia. Elementul fundamental al sistemului oficial este numele de familie. care face trimitere la puterea pe care o are schimbarea numelui. fapt menţionat şi în Biblie.3 În unele culturi. este următoarea: fiecare persoană trebuie să aibă o identitate care să o însoţească în viaţa publică.

e o pecete a persoanei umane care o descoperă în vocaţia ei unică şi de neînlocuit. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. privită din prisma unei alte întrebări şi anume dacă îl va ajuta să reuşească în viaţă. deoarece are o natură paradoxală. Maria etc. Multe cupluri nu îşi dau seama. astăzi trecem printr-o situaţie cu totul diferită după ridicarea cortinei de fier de pe libertatea exprimării sufletului. Intimitatea şi apropierea sufletească faţă de un om o manifestăm când îi rostim numele de botez. de fapt îl includem într-o clasă şi. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important şi anume că numele are o funcţie particularizatoare. şi a doua categorie aceea a părinţilor moderni care agreează numele străine. care doresc neapărat ca şi copilul lor să aibă un nume de sfânt. deschiderea graniţelor. fiind foarte subiectivi. de importanţa acestuia. John în loc de Ion. la un cult religios. În „Gândirea sălbatică”. reflectând foarte multe date despre persoana care îl poartă. cu privire la 11 . unele implicite. etc. va avea succes. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. părinţii se împart în două categorii şi anume: categoria celor religioşi. internetul de care beneficiază toţi tinerii din ziua de azi şi televiziunea au schimbat profund concepţia şi gândirea părinţilor cu privire la numele pe care îl dau copiilor. va fi mai fericit etc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI sunt admişi să fie pomeniţi. numele are o rezonanţă culturală şi socială. situaţie în care copilul se va numi cu siguranţă Ioan. cum ar fi apartenenţa la o etnie. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. În toate ţările lumii. când aleg numele copilului. Atunci când îl numim pe celălalt. pentru ca acesta să fie apărat de rele. Să presupunem că familia Vlad. marcându-i existenţa. Ştefan.? Răspunsul la această întrebare îl găsim printr-o demonstraţie foarte simplă. situaţie în care sigur copilului îi pun numele Patrick în loc de Patriciu. Atunci când vine vorba despre alegerea numelui pentru copil. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice. un cuplu (soţ şi soţie). Mai mult decât atât. ne definim pe noi înşine”. Katherine în loc de Ecaterina etc. neglijând faptul că acest nume va fi purtat de copil pe tot parcursul vieţii. În acest context se pun câteva întrebări: Are importanţă numele pe care îl alegem copilului nostru?. Claude LéviStrauss spunea că „numirea înseamnă clasificare. în faţa celor româneşti. sunt cetăţeni români cu domiciliul în România şi urmează să devină părinţi peste câteva zile. în acelaşi timp. Astăzi avem impresia că suntem liberi să dăm copiilor noştri orice nume dorim. Pentru a nu avea surprize la naştere. mai ales în formă diminutivală.

în relaţiile interumane. ce începe din şcoală şi continuă o viaţă întreagă. dar este o experienţă cu care ne întâlnim adesea. numele au o importanţă deosebită. Cu greu acceptăm ca numele să ne fie stâlcite. alteori nu este benefică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele pe care urmează să îl pună copilului. Având în vedere că Vlad poate fi folosit şi ca nume şi ca prenume este indicat să nu i se pună prenumele tot Vlad sau Vlăduţ. atât la băieţi cât şi la fete. se caută ca unul din numele proprii să fie un nume de sfânt. cât şi străine. fie din neatenţia altora. deoarece în vorbirea populară de la noi semnifică „problemă”. Dar există şi părinţi care fac intenţionat astfel de gesturi punând copilului nume de Superman. sau Vlad Andreas. 12 . nu este una prea potrivită. Prin tradiţie. cu atât mai mult. sau prenumele „IBAN” (‫ ִי ָן‬de sex masculin. o persoană care s-ar prezenta cu acest prenume ar trezi interlocutorului instantaneu o suspiciune cu privire la caracterul şi sinceritatea sa. deoarece aceştia afirmă „oamenii se comportă diferit cu ei când se prezintă cu un prenume străin”. Pentru creştini. Mai mult decât atât. care este forma scurtă pentru CALVIN. Spre exemplu. de sex masculin. au început să caute prenume atât româneşti. fie din răutatea unora.Dr. folosit frecvent în limba engleză. după ce au trecut mai mulţi ani. Batman sau Spiderman. utilizat în ‫. Este o mare responsabilitate a da un nume copilului şi tocmai de aceea merită reflectat asupra problemei înaintea luării unei decizii. Cu toţii am auzit de tot felul de nume ciudate.)ע ד‬ ebraică. pur”. Dar trebuie să recunoaştem că importarea anumitor prenume din alte culturi uneori este benefică. Continuând cu exemplul de mai sus Vlad Petre. este mai potrivit decât Vlad Agung (prenume de origine indoneziană). de sex masculin. În acest sens. cunoaştem persoane care în viaţa de zi cu zi se prezintă cu prenumele Michael în loc de Mihai. este foarte utilizat în China. care este derivat din cuvântul celtic vechi „dei” şi înseamnă „să strălucească”. sau prenumele „DAI”. cum este Leopard în loc de Leonard. prenumele „BAI”. Mai rău este când nu ne simţim confortabil cu numele nostru. nu poate fi folosit în mod normal în România. care semnifică „alb. deoarece combinaţia de Vlad Vlad sau Vlad Vlăduţ. trebuie menţionat faptul că. având în vedere reacţia interlocutorilor la auzul acestei combinaţii. fiind utilizat ca un diminutiv pentru DAVID (Welsh). Un alt exemplu ar fi prenumele „CAL”. Nu trebuie să uităm nici de bucuria care ne mângâie sufletul atunci când cineva faţă de care nutrim un mare respect îşi aminteşte numele nostru. Acest lucru reflectă faptul că în mod subconştient interlocutorii fac diferenţa între diferitele vibraţii ale acestor nume. care înseamnă „eră”.

Marica. deoarece până la urmă vei deveni persoana care crezi că eşti. Maricica. Este foarte important cum te simţi cu numele pe care îl ai. în timp ce în alte ţări este foarte scurt (în Indonezia).. Un alt criteriu de căutare a numelui este semnificaţia lui. În unele ţări este foarte lung (Spania). Mioriţa. dorinţa de unicitate şi moda. cum ar fi: Ion care este un prenume masculin care este înlocuit uneori cu derivatele Ionel. În funcţie de aceştia se modifică şi raportul dintre numele de botez calendaristice şi cele laice. iar altele sunt considerate calendaristice. dar nu sunt încă resimţite ca fiind calendaristice (Victor. Numele face referire la predecesorii noştri. Desigur. Victoria). aveau o semnificaţie deosebită. Nelu. estetici. Iţă etc. plus numele de familie. care este înlocuit uneori cu derivatele Marioara. pornind de la etimologia sa. Astăzi în onomasticonul românesc oficial există o parte destul de mare de nume de familie. Nucu. Mimi etc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ales fie după sfântul sărbătorit în ziua naşterii copilului. formate de la numele individual oficial. Factorii care determină atribuirea numelui unui copil sunt: factorul religios. Unul sau două prenume. este poate mai important din punctul de vedere al experienţelor de zi cu zi. dar poate fi şi involuntar. Onu. Trecând peste toate complexele pe care le poate cauza numele şi prenumele pe care persoana le are. Rica. Marita. în vorbirea curentă. Ionică. dar sunt variante antroponimice ce şi-au căpătat statut de nume de botez. iar în ce priveşte numărul este favorabil celor laice. despre arborele nostru genealogic: pentru unii motiv de mândrie. de tip derivat. felul cum i se spune de obicei sau cum se recomandă. Mioara. fie după un sfânt favorit. şi Maria care este un prenume feminin. unde cu secole în urmă părţi din nume se schimbau periodic). La un moment dat. culturali. Măriuţa. cine simţi că eşti datorită numelui. apare înlocuirea numelui individual oficial printr-o formulă denominativă neoficială. Ioniţă. Rita. Nică. decât numele care i s-a dat la naştere. Ionuţ. Măriuca. Mariţica. Uca. constituie de regulă o identificare unică. din dragoste faţă de acea persoană. există numeroase alte tradiţii de alegere a numelor pentru copii. pentru alţii o cruce. Onel. Niţă. Uţa. tradiţia familială şi locală. existând şi excepţii (exemplu China. care au la bază cuvinte comune 13 . Ionucu. Acesta este favorabil numelor calendaristice în ceea ce priveşte frecvenţa şi variantele antroponimice. printre cele mai răspândite fiind de exemplu folosirea numelui bunicului sau al naşului. distingeau persoana şi aduceau o informaţie despre ea. Primele nume de persoane erau cuvinte comune ale limbii. de cele mai multe ori voit. deşi unele dintre acestea au fost trecute în calendar. sub a cărui protecţie se doreşte a fi pus copilul. Nuţu. factorii social-politici.

prin scurtarea numelor originale”.Dicţionar Enciclopedic al Numelor de Botez. în special în mediul urban. a căror etimologie este indiscutabilă: „hipocoristice ca Mişa. nici cei ce le poartă. determină pentru o anumită perioadă tendinţa sistemului antroponimic românesc. La nivel sincronic. Saşa (de la Mihai. evident.interesul pentru numele străine. În prezent o sursă de inspiraţie pentru numele laice este mass-media. . Editura Ştiinţifică. Influenţa modei asupra numelor de persoană este datorată unor factori extralingvistici.Numele de familie din România). Nume de persoane. Cele mai frecvente modalităţi de formare a hipocoristicelor sunt accidentele fonetice (afereza. 9 8 14 . Editura Anastasia. Alexandru) 6 s-au produs. Bucureşti. GRAUR. şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt. Prenumele este dat unei persoane în funcţie de numeroşi factori ce se schimbă în timp. Apocopa = DEX 98 = dispariţia unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârşitul unui cuvânt. T. . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ale limbii române fiind nume de botez. şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice (de afecţiune). nici cei ce le dau nu ştiu să le interpreteze din punct de vedere etimologic. 9 . ceea ce duce la imposibilitatea de a împărţi numele în părţile componente în locul unei scurtări. (A se vedea în acest sens Anexa nr. Bucureşti. alături de spiritul de imitaţie şi de modă.evitarea antroponimelor româneşti tradiţionale. Cele mai clare şi mai convingătoare dovezi de scurtare a numelor ni le furnizează prenumele calendaristice.7 apocopa8 şi sincopa9). PETRACHE . urmate sau nu de sufixe. 6 7 5 AL. 1965.înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească. Factorii estetici care îi determină pe părinţi să aleagă acele prenume frumoase prin îmbinarea armonioasă a sunetelor. Acest aspect este urmarea faptului că numele nu mai au încărcătura semantică şi nu mai sunt analizabile.Dr. 1998. Afereza = DEX 98 = cădere a unui sunet sau a unui grup de sunete de la începutul unui cuvânt. influenţa filmelor sud-americane fiind deja prezentă în antroponimia românească. se manifestă unele tendinţe ale sistemului antroponimic românesc:5 . Sincopa = DEX 98 = dispariţia unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt.

cu această semnificaţie”. Universul Juridic. Ed Didactică şi Pedagogică. în condiţiile legii.3. Hamangiu. Lexique de termens juridiques. vol.16 – „Numele este vocabula care serveşte pentru desemnarea unei persoane. 2005.Droit civil. pentru a desemna o persoană”. Introduction a l’étude du droit privé. 401.Drept civil. G. vocabule. Ediţia a III-a. 1976. Paris. BĂICOIANU – Tratat de drept civil român. sau nume de familie: element al numelui care. Ed. 417. Nicolae şi P. Bucureşti. Editas. 15 . LUPULESCU – Identificarea persoanei fizice.18 C. Sirey. 1996. 2003. cu ajutorul căruia se individualizează în societate o persoană fizică”. Ediţia a X-a. G.14 – „Apelativul care serveşte unei persoane pentru identificarea în viaţa socială şi juridică”. 2003. LUPULESCU. GH.Droit civil. Bucureşti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1. Ed. 107. Bucureşti. Bucureşti. LARROUMETE .Les personnes.124.356.264. RAYNAUD . este purtat de membrii aceleiaşi familii”. Este de menţionat că aproape toate definiţiile se axează pe faptul că prin nume omul poate fi identificat în societate. Ed Rosetti. Colecţia Restitutio. Definiţii ale numelui În doctrină avem foarte multe definiţii. Truşcă. tome I. În cele ce urmeză. I. BELEIU – Drept civil român. format din unul sau mai multe cuvinte. Partea generală. p. P. 1999.. Ed. prin grai sau prin scris”. Ed. 1995. C. atribuit în temeiul filiaţiei. AL. prezentăm o parte din definiţiile care au fost atribuite numelui: – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor care sunt destinate a individualiza o persoană. Lumina Lex. p. A. 14 15 16 17 13 12 11 10 O. BOROI – Drept civil. p. p. D. CH. Economică. 16 şi Drept civil. Bucureşti. revăzută şi adăugită de M.13 – „Numele. prin cuvintele stabilite. STĂTESCU – Drept civil. 1970. în sens larg. 2008. 2002.17 – „apelativul servind la desemnarea unei persoane în viaţa socială şi juridică”. p.12 – „marca de individualizare a unei persoane”. p. 62. UNGUREANU. Introducere în dreptul civil. I.M.11 – „un drept subiectiv personal nepatrimonial care se dobândeşte prin filiaţie. Bucureşti. All. cu privire la nume. Persoana fizică. Ed. Persoanele. p. Ed.15 – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor prin care este individualizată o persoană”. este un mijloc de individualizare care constă în folosirea unui şir de cuvinte.10 – „acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat în familie şi societate. ca urmare a modificării stării civile sau schimbării lui pe cale administrativă. Nume patronimic. ROSETTI-BĂLĂNESCU. p. 12 edition. Persoanele. Dalloz.671. p. C. Bucureşti. MARTY. p.138. Subiectele dreptului civil. 2e edition. JUGASTRU . HAMAGIU.

21 . (a pune nume). – Cf. denumi. 402. Arad. 2011.Numele şi prenumele persoanei fizice. 36-44. Bucureşti. supranume... Nume de botez (sau mic) = prenume. G. Schimb”.f. după fr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Subscriem ideii de a defini numele persoanei fizice ca fiind unul din elementele prin care aceasta poate fi individualizată în viaţa socială şi juridică. surnom.4. s. Editura Gutenberg Univers.NÚME. nume. (poreclă).n. 8. arătăm cum se cheamă o ființă sau un lucru. I. din fr. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii …20 . Caracterele juridice ale numelui Caracterele juridice ale numelui sunt următoarele:23 . supranumi.Numele şi prenumele persoanei fizice. a desemna). (desemnare). Editura Gutenberg Univers. p. cit. vb. 20 21 22 23 19 18 Dicționarul explicativ al limbii române . după fr. Detectiv. Alte definiţii ale numelui: . 1970. modificării ori schimbării numelui). pronume. Nume de familie = nume purtat de membrii aceleiași familii și transmis de la părinți la copii . Faimă. I. 1.NODEX. Nume de botez = nume care se dă când se botează copilul.19 în familie şi societate.legalitatea numelui.25. – 2.22 1. p. Denumire.núme (núme). ca aptitudine. „Semnificaţie. Nume mic = prenume. p. cu această semnificaţie. A. reputație.Dr. Noul dicționar explicativ al limbii române . 16 . cit. p.. numitoare. dènomer. Schimb”. Les personnes. numire. …. BOROI – Op. în condiţiile legii. (înv. numitor. Origine. s.n. numi. WEILL . Arad. 420. de lege (inclusiv condiţiile dobândirii. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim. p. 2008. tome I. p. a pune nume.DEX 1998. vb. (mat.NÚME n. Origine. 2011. GH. TORJA . s. Dalloz. s. s. Dicționarul etimologic român .m.. PAPASCHIV PEŢU – Numele – Atribut de identificare a persoanei fizice. la famille. BELEIU – Op. (a porecli).n.). cum ar fi codul numeric personal (CNP). TORJA . mult mai precise. o acțiune. vb. – 1. Denumire dată unei ființe sau unui obiect pentru a le individualiza.DER. și prin care acestea se individualizează. presupune că numele este recunoscut. Paris. „Semnificaţie. o persoană poate fi identificată şi pe baza altor elemente. surnommer.Droit civil. Ed. şi care constă în cuvintele stabilite. s..f. les incapacites. (a chema. nominativ). o noțiune etc. Motivaţia acestei definiţii constă în faptul că pe lângă numele şi prenumele pe care fiecare îl are.

universalitatea numelui. de a-şi modifica.insesizabilitatea numelui. iar pe de altă parte oricât timp ar folosi cineva un nume.25 24 25 A se vedea şi Trib.este un drept subiectiv absolut. dreptul asupra numelui nu se stinge niciodată (indiferent de durata neutilizării lui).generalitatea numelui.unitatea numelui. Supr. presupune faptul că acesta nu poate face obiectul executării silite. 66.inalienabilitatea numelui. iar pe de altă parte. de a solicita şi obţine schimbarea numelui. Detectiv. . dec. înseamnă faptul că persoana fizică nu poate renunţa la nume şi nici nu poate să-l înstrăineze.G. . Ca argument de text în favoarea existenţei acestui caracter juridic al numelui mai pot fi aduse şi dispoziţiile ce reglementează stabilirea numelui copilului născut din părinţi necunoscuţi.D. cu modificările şi completările ulterioare. simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acestui nume. 2 alin. 39. . 323/2003.egalitatea numelui. 950/1977 în R. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. conf. înseamnă că dreptul asupra numelui nu se poate exercita prin reprezentare.intangibilitatea numelui.Aproape totul despre nume..R. . (3) din O.24 . constă în aptitudinea de a dobândi. înseamnă că cele două componente ale numelui (numele de familie şi prenumele) individualizează aceeaşi persoană. nr. P. . Bucureşti. MARIUS-SORIN BOZGAN . . 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. deoarece el nu face parte din patrimoniul persoanei fizice. constă în aceea că regimul juridic al numelui persoanei fizice este acelaşi. p. 17 . este acel caracter juridic potrivit căruia. pe de o parte. 2010. nr. Secţia civilă. presupune pe de o parte faptul că toţi oamenii au dreptul la nume.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI .imprescriptibilitatea numelui. egal pentru toţi oamenii. decurge atât din legalitatea cât şi din universalitatea acestuia. că omul se individualizează prin numele său oriunde s-ar găsii în spaţiu şi timp. . . p. . 1/1978. PEŢU. de a recurge la mijloacele de drept civil prin care numele este ocrotit şi de a fi individualizată persoana în societate. Ed. nr.obligativitatea numelui. art.personalitatea numelui.

pentru că numele nu sunt niciodată pur identitare. II. P. la şase triburi din cele opt de pe valea fluviului Missouri există descendenţa şi sistemul de moştenire în linie masculină. Bucureşti. care pot aparţine doar unei singure persoane (CNP).H. fiind alcătuită din obiecte neînsemnate. Ed. pentru ca ei să poată fi trecuţi în această gintă şi să-l poată moşteni pe tatăl lor. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume Aşa cum preciza şi H.26 Fiecare persoană se identifică în societate prin numele şi prenumele pe care aceasta le are. atribut de identificare a persoanei fizice. 2008. 27 26 18 .1. Detectiv.27 respectiv prin datele cu caracter personal. aceştia o moşteneau pe mama lor.30. p. la început moştenirea rămasă de la cei decedaţi revenea rudelor de sânge după mamă din gintă. La început. Acest lucru nu era însă cu putinţă atâta timp cât filiaţia se stabilea în conformitate cu legile matriarhatului. Copiii bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii acestuia. Bucureşti. Univ. La triburile shawnee. Bucureşti. PEŢU – Atributele de identificare a persoanei fizice (teză de doctorat. care nu putea fi remediată decât prin trecerea totală la patriarhat. Evoluţia numelui la persoanele fizice a fost foarte mult condiţionată de societatea şi perioada în care trăia aceea persoană. N. PEŢU – Numele. miami şi delaware s-a înrădăcinat obiceiul de a se da copiilor unul dintre numele gentilice aparţinând ginţii tatălui lor. Titulescu). 1959. împreună cu celelalte rude de sânge ale ei. A studia antroponimia înseamnă a studia însăşi regulile de a fi ale structurii sociale. STAHL . 126.Dr. În felul acesta s-a produs o încurcătură nemaipomenită. Ed.Contribuţii la studiul satelor devălmaşe. studiul antroponimiei este un mijloc indirect de informare asupra felului în care indivizii se încadrează grupului lor social. P. Atâta timp cât descendenţa era socotită numai în linie feminină. averea trebuia să rămână în gintă. Stahl. p. 2008. averea celui decedat trebuia să rămână în cadrul ginţii. Detectiv. iar la două încă în linie feminină. După desfiinţarea matriarhatului. Editura Academiei. potrivit matriarhatului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL II EVOLUŢIA NUMELOR ŞI PRENUMELOR 2.H.28 H.

Ginţile. La propunerea unor membri ai ginţii: la propunerea bărbaţilor care îl adoptau pe străin ca frate sau soră sau la propunerea femeilor care îl adoptau ca fiu. încât membrii ei nu mai puteau dovedi adevăratul lor grad de rudenie. Ginta este o instituţie comună tuturor barbarilor până la intrarea lor în civilizaţie şi chiar după aceea. spre exemplu este alcătuită din toate persoanele care. întemeietoarea ginţii. La început ginta nu a avut în mod obligatoriu o preferinţă pentru numele personale (prenumele). în număr de 50. sunt în esenţă identice cu ceea ce erau genea la greci şi ceea ce erau gentes la romani. numai ea le poate folosi. pe care. dar ulterior fiecare gintă avea preferinţe specifice. 1890. Legătura dintre generaţii se pierde în adâncul vremurilor. fiind de o varietate mare. 28 M.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În anul 1871. se putea face adopţia. Stockholm. iar pentru confirmarea unei astfel de adopţii era necesară primirea solemnă în gintă. au reprezentat grupul originar. membri ai tribului seneca. prin căsătoria punalua şi potrivit ideilor care domneau în mod necesar în cadrul ei. situaţie în care se aflau prizonierii de război care nu erau ucişi şi care deveneau. Numele însuşi era dovada originii comune şi o dovadă categorică. al cărui nume îl moştenea. din tot tribul. dar arborele genealogic al ginţii mergea atât de departe în adâncul vremurilor. care împreună cu Romulus şi Remus au pus bazele Cetăţii Eterne.„Studiu asupra originii şi evoluţiei familiei şi a proprietăţii”. Dovedirea originii comune a celor care purtau acest nume se făcea prin acest nume gentilic. dobândind prin aceasta drepturi depline în gintă şi în trib. Numele gentilic a dat naştere unui arbore genealogic. Mamercus pentru ginta Emilia etc. prin adopţie în una din ginţi. 19 . pe lângă care cel al fiecărei familii în parte părea lipsit de importanţă. de la ivirea monogamiei. cum ar fi: Numerius pentru ginta Fabia. KOVALEVSKI . cu excepţia cazurilor de adopţie. astfel că numele unui individ arată totodată şi cărei ginţi îi aparţine. Morgan a dovedit că uniunile de gintă din cadrul unui trib de indieni americani. Appius şi Decimus pentru ginta Claudia. Ginta putea adopta şi străini astfel încât să îi primească ca membri ai întregului trib. Trebuie amintit faptul că la romani o gintă avea un strămoş comun. desemnate cu nume de animale. Ginta irochezilor. Ginta are anumite nume sau o serie de nume. afară de cazurile puţin numeroase când era vorba de strămoşi comuni mai recenţi. constituie urmaşii recunoscuţi ai aceluiaşi strămoş feminin.

p. D. persoanele aveau un nume unic. Ed. 29 P.29 În Grecia antică. iar mai târziu au fost adăugate numele ereditar. schimbarea sau păstrarea numelui era considerată la populaţiile primitive esenţială pentru bunăstarea unei persoane. care era de fapt un nume personal31 (Romulus. Numele romane la început au fost folosite doar în Roma antică. LUPULESCU – Op. ediţia a II-a. greacă sau etruscă. O. iar ceva mai târziu un astfel de nume a fost urmat de litera F (pentru Filius sau Filia) sau uxor. aflate în cazul genitiv.126. 31 30 T.. „Mai mult. iar prezenţa numelui presupune prezenţa persoanei”. Geograful antic Pomponius Mela nota în lucrarea „De chorographia” că autorităţile romane au schimbat numele unui oraş ilir (actualul port albanez Durres). mijloc de identificare a persoanei fizice.M. ediţia a IV-a.Dr. deoarece acestea credeau în puterea numelui care se trăgea din însuşi numele pe care îl avea persoana. pentru a indica relaţia. p. 59. Ancus Martius. Platon. Etruscii. cit. Mirton. 2005. proaspăt cucerit. Timişoara. sau de gintă şi un nume ce însoţeşte numele. cit. Diogene.. pentru a-l face mai favorabil Romei. ca de exemplu. Faustulus). în timpul Imperiului.O. se considera că numele poate înlocui persoana. BOMPA – Prenume la români.30 Atât grecii. 20 . p. iar ulterior. Vechii egipteni credeau că destinul unei persoane poate fi influenţat de numele pe care aceasta îl poartă. Aristotel. Tullus Hostilius). care reprezintă numele tatălui sau al şefului casei (ginţii): Marcus Marci. Remus. aveau un nume şi un prenume.. sufletul şi alter ego-ul sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul. LUPULESCU. C. iar modificarea pe parcursul vieţii a numelui. V. Selon etc. s-au răspândit în Europa. UNGUREANU. asemenea evreilor şi egiptenilor. Bucureşti. vechii locuitori ai peninsulei italice. cât şi romanii erau foarte convinşi de puterea numelui şi de importanţa acestuia. deoarece considerau ei numele. Ed. Iniţial romanii aveau doar un prenume. JUGASTRU – Op. purtarea. E. Demostene. Caecilia Metelli. apar numele duble (Numa Pompilius. 2007. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alegerea. romanii adăugând un al treilea nume.16. p. mergând până la a schimba chiar numele unor localităţi care erau cucerite. 83. Detectiv. MARDARE – Starea civilă. îi poate de asemenea modifica destinul. A. Cele mai multe dintre ele au fost de origine latină. VELICU. PEŢU. Ulterior.

BOMPA – Op. două din numele romane cele mai cunoscute. G. sunt alcătuite după cum urmează: . care îl preceda pe primul şi cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi ginţi. – Manius. pentru serviciile deosebite aduse Romei. descompus. O. K – Kaeso. Q. Sex. Rufus – „roşcovanul”.19-21. . Mam – Mamercus. M’.. care era elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginte (numele ginţii – numele principal).126. – Numerius. p. Spre exemplu după modelul de mai sus. după cum urmează: A.33 Publius Cornelius Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanul). clasele superioare se foloseau de 18 praenomina. Sp. – Marcus. p. Ti.numele istoricului Publius Cornelius Tacitus. aristocraţii romani aveau următoarele forme de nume:32 – nomen sau nomen gentile. Praenomen (pl. – Quintus. JUGASTRU . – Spurius.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În timpul Republicii. = Decimus. Africanus este agnomenul (o poreclă primită în urma victoriile obţinute de el în Africa). Cornelius este numele (ginţii). fiind folosită pentru a marca o particularitate fizică sau morală a unui om: Brutus – „prostul”. cit. Nasica – „nas lung”. . – Tiberius. care a primit agnomenul „Africanus”. Ap(p). L. p. De obicei. T. D. – praenomen reprezenta al doilea element. – Sextus. cit. Folosirea poreclei se răspândeşte începând din timpul domniei lui Silla. – al treilea element îl constituia cognomenul. fiind dat prin ceremonia de numire şi folosit în principal în cadrul familiei sau într-un mediu intim. UNGUREANU. care. 33 32 T.Appius. pentru că a învins puternica cetate Cartagina. . înseamnă: Publius este praenomen. Caecus – „orbul”. C. P. înseamnă poreclă. descompus înseamnă: Publius este praenomen (prenumele). LUPULESCU. praenomina) – reprezintă un nume personal. N.O. cum este cazul generalului Publius Cornelius Scipio Africanus. 59.Op. A. este abreviat pe inscripţii. în traducere liberă. individualizat. – Gaius.. LUPULESCU . Ser.M.a. Uneori romanii mai aveau şi un al patrulea nume „agnomen”. Se cunosc mai puţin de 100 de praenomina. Cicero – „năutul” (de la un neg sau o aluniţă). – Servius. . Cincinnatus – „creţul” ş.Op. Numele de familie a fost necesar pentru a fi înscris în documentele oficiale care certificau cetăţenia.Gnaeus. – Titus. M. construită de vechii fenicieni (originari din Libanul de astăzi) în nordul Africii (Tunisia). cit. 21 . Gn.Aulus. 2002. Cato – „şiretul”. Cornelius este numele ginţii D. Scipio este cognomen.Publius.. – Lucius.

prin referire la strămoşii săi paterni şi la tribul roman cu drept de vot în care a fost înregistrat. cum ar fi Julius a fost scris de fapt IVLIVS de romani. îl numeau „Caesar” sau „Gaius Caesar”. primul-născut de sex masculin era. indicarea tribului cu drept de vot este dovada faptului ca omul a fost un cetăţean roman. p. Naso pentru poetul pe care noi l-am adoptat. Flaccus. 37 din tribul Cornelia. oratorul roman Cicero a înregistrat naşterea fiului său. Ibidem 35. pentru Quintus Horatius. Tullius M (ARCI) F (ilius) M (ARCI) N (epopee) M (ARCI) PR (onepos) COR (TRIBU nelia) CICERO. situaţie în care cel adoptat prelua toate cele trei nume ale tatălui său adoptiv şi păstra. numele propriului său clan sub forma unui adaus adjectival format prin adăugarea sufixului -anus) la numele propriu. Exista o tendinţă de a folosi continuu prenumele (praenomina) în familie. T.Op.” Unele persoane puteau să aibă şi un „Nume de adopţie”. numai două nume (exemplu: Gaius Marius. Pe inscripţii şi documente oficiale cetăţeanul de sex masculin a fost desemnat. 17-19. cu drept de vot. astfel un fiu adult dintr-o familie care deja a avut un moştenitor de sex masculin putea fi adoptat de o familie care nu a avut un fiu supravieţuitor. În schimb. p. s-au folosit literele I şi V pentru aceste sunete. pentru marele general Caius Iulius. acestea fiind în număr mic.34 . 17-19.O. de obicei. 22 . pentru omul de stat Marcus Iunius şi Maximus.. strănepotul lui Marcus. C. p. iar cei care doreau 34 35 36 37 O. numele lui a devenit oficial Gaius Julius Caesar Octavianus. „Marcus Tullius Cicero. Publius Ovidius. derivat de la „corn. Tulius arată că făcea parte din ginta Tulia (numele de gintă se termina întotdeauna cu -ius pentru băieţi şi cu -ia pentru fete). fiul lui Marcus. înseamnă: Marcus este prenumele. în mod obişnuit.35 Câte un cognomen mai aveau şi: Caesar. după cum urmează: M. Iulius Caesar. cit. Quintus Fabius. UNGUREANU. JUGASTRU . nepotul lui Marcus. interlocutorii care i-au menţionat numele respectuos. Spre exemplu: când Gaius Octavius Thurinus a fost adoptat de unchiul său.Dr. iar Cicero este cognomenul. cei care nu aparţineau aristocraţiei aveau. în cele mai multe cazuri. în special. adică porecla. Astfel. de obicei. iar Tacitus era cognomen. descompus.126. Apar menţiuni de la aceea vreme că. BOMPA .36 Până în perioada Republicii târzii. Brutus. Gnaeus Pompeius). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (numele ginţii era Cornelia. numit după tatăl său.numele oratorului şi eruditului roman Marcus Tulius Cicero. Notă: alfabetul antic roman nu a avut literele J şi U. un nume scris în timpurile moderne.. cu coarne”).Op. De exemplu. cit. pentru un alt om de stat. în cazul persoanelor adoptate.

iar în public acestea erau identificate prin formula posesivă a numelui de familie al tatălui lor (de exemplu. sau prima.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI să-l denigreze sau să i se adreseze cu lipsă de respect foloseau numele său adoptiv „Octavianus”. în anul 27 î.. Istoricii moderni. care putea fi dobândit înainte de a deveni sclavi. sau la o caracteristică personală. În acest sens. deoarece numele sclavilor putea fi dat de proprietarul acestora. Antonia Minor (cele două fiice ale lui Antonius). care semnifică „oameni eliberaţi”. secund. Julia Marciana (fiica lui Marcianus Julius). Livia. ci mai degrabă a reflectat legături de familie care au fost cele mai semnificative. „Clodia. În timpul cât erau sclavi. iar după ce erau eliberaţi sunt menţionaţi în continuare cu nume ca Liberti sau Libertini. soţia lui Metellus”). a doua. aceştia au avut un singur nume. iar dacă era eliberat de către o femeie. Au existat şi unele reguli conform cărora dacă un sclav era eliberat lua ca prenume şi numele fostului său stăpân. care s-a căsătorit cu Octavian şi a devenit prima împărăteasă a Romei. uneori. a fost adesea menţionată ca Livia Drusilla. Livia Terţia (a treia fiică a lui Livius). îl numesc Octavian până la momentul când acesta şi-a adăugat oficial numele onorific Augustus („cel venerat”) la numele său. a eliberat un 23 . plus forma feminină a numelui de familie (de exemplu. iar începând cu Augustus.Hr. sau în cazul în care s-a căsătorit de forma posesivă a numelui de familie al soţului (de exemplu. acestea au fost distinse prin cuvintele Maior şi Minor („Mai în vârstă” şi „mai tânără”). este de menţionat faptul că toate femeile care au avut părinţii ale căror nume era Julius au fost numite Julia. deoarece tatăl ei a fost un nobil pe nume Marcus Livius Drusus). la care mai adăuga numele lui de sclav ca un nume de familie. s-au numit Cornelia. denumită după forma feminină a numelui tatălui lor. fie era un nume dat acestora de către stăpânul lor. de obicei. a treia etc). terţia (prima. fiica lui Antonius Marcus. fiica lui Cezar”). femeia din elita romană a fost. În cazul în care familiile au avut mai mult de o fiică. el lua prenumele tatălui ei şi numele lui de sclav (de exemplu. numele femeilor nu a mai urmat în mod necesar convenţia republicană. Spre exemplu: Antonia Maior. respectiv Cornelius. Antonia. este de menţionat faptul că toţi copiii de sex feminin din familiile romane au purtat forma feminină de la numele clanului în care s-au născut. cu referire la ţara lor de origine. Cu privire la numele femeilor romane. Clodia Metelli. Julia Caesaris „Julia. Spre sfârşitul epocii republicane.

Op.. s-au adoptat pentru o scurtă perioadă de timp numele sfinţilor. când în Dacoromania. Şi.40 În Evul Mediu. aminteşte de un om pe nume Publius Larcius ce a eliberat un sclav pe nume Nicia. Cu privire la o persoană eliberată care s-a căsătorit legal. după diferite semne particulare. ori nume ale unor zeităţi păgâne. lucru care s-a transmis şi descendenţilor născuţi dintre daci şi romani. Cum ar fi de pildă Bicilius. păsări etc. Tradiţia romană a devenit tradiţia dacoromanilor. Horaea.. revenindu-se ulterior la sistemul numelui patronimic care a fost alcătuit în funcţie de împrejurări (locul de origine. M. noi am moştenit adjectivul . LUPULESCU .Op. a fost introdus 38 ortodoxismul de origine greacă. s-au numit Publius Larcius Rufus şi Publius Larcius Brocchus. p. 19-21. o inscripţie din secolul I î. După ce Dacia a fost ocupată de către romani.Hr.39 După ce Imperiul Roman a căzut.. 24 . ci pe cât posibil să fie doar 38 39 40 T. PEŢU. Fiii lui. a fost religia dacoromanilor până în secolul al XI-lea. născuţi ca oameni liberi. A.bicisnic(us). P. 18. în special în cazul familiilor mixte. Dacii îşi dobândeau numele – uninominalis – la fel ca românii până în secolul XVII-XVIII. după felul de a fi. nume de animale. preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. o parte dintre daci au împrumutat obiceiurile acestora cu privire la alegerea numelor.. BOMPA . cit. prin intermediul bisericii bulgare. de la care. Femeile sclave au luat forma feminină a numelui stăpânului (stăpânei) lor. care a fost apoi numită Larcia Horaea. care a fost după aceea numit Publius Larcius Nicia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sclav pe nume Pallas. Publius Larcius Nicia a eliberat o sclavă proprie. care a fost numit de atunci Marcus Antonius Pallas)..). Mai târziu. o poreclă.12. LUPULESCU. în Ritualul Roman. după merite sau defecte. plus numele lor de sclave (de exemplu. D. cit. după meseria pe care o practicau. ulterior ei numindu-se „dacoromani”. dacul trădător care a arătat romanilor invadatori traseul conductei de apă care îi aproviziona pe asediaţi. 2002. p. ce reprezintă originea ritului catolic de astăzi. MARIUS-SORIN BOZGAN . sau după faptele săvârşite mai cu seamă în războaie. din Constantinopol. precedat de un prenume care se alegea dintre numele sfinţilor.Dr.O. Antonia a eliberat-o pe sclava Caenis care a devenit Antonia Caenis). o profesie. iar religia creştină de origine romană. p. cit.Op.

porecla care alcătuia cel de-al doilea nume provenea din profesia lor. Le Boeuf (bou) sau Mouton 25 . Picard. n-aveau un al doilea nume. regele Eduard al IV-lea a decretat că toţi irlandezii vor trebui să „îşi ia un nume de familie englez. Encarnación. Ioan Maria). Cordier (frânghier). Crok. Iosif Maria. cum ar fi bunăoară Cook (bucătar) sau Butler (valet). Chester. Dupont sau Grandmaison. Trym. mai ales după sărbători mariane: Concepción. fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. ca Smith (fierar) sau Carpenter (dulgher). din însuşirile lor fizice. cum ar fi: Le Lievre (iepure). Ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. Inmaculada. sau erau rodul fanteziei. al unui oraş ca Sutton. iar spre sfârşitul secolului al IV-lea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească. Breton. Concetta. Juan Maria (Isus Maria. Evoluţia numelui a fost diferită de la o cultură la alta. iar el şi urmaşii săi vor purta acest nume”. Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). şi practic toţi irlandezii. sau al unei îndeletniciri. datorită faptului că mulţi englezi. cum ar fi: Lefort (puternicul). În Franţa.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. Asunción. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. numindu-se Le Normand. sau al unei meserii. în primele trei secole. precum Pâques (Paşti). Lenain (pitic). băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. sau al unei culori ca White (alb). Brown (cafeniu). În lumea hispanică. respectiv Assunta. Mântuitor. José Maria. Mercedes. din situaţia locuinţei lor: Dupuy. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. Cruce). Dolores. Skryne. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. fapt care nu a putut fi respectat. Kinsale. deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. proveneau din Vechiul Testament. Salvador (cu varianta italiană Salvatore). Cele mai folosite nume creştine. Annunziata. după locul de origine. În anul 1465. Black (negru). Cruz (Isus. de exemplu: Charron (rotar).

fiul lui Mihai din neamul lui Dostoi”. ca în di Angeli. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (oaie. Mai sunt foarte multe nume de familie care au apărut prin simpla adăugare a consoanei „s” la sfârşitul numelui tatălui: Jacobs.Drept civil. „ov” sau „ev”. Ruşii utilizau sufixele patronimice „ici”. 41 26 .2. După cum se va prezenta în cele ce urmează. întâlnim nume de sfinţi (Vasile. Abrahams sau Waters. pentru a se obţine Ivanovski. H. la fel există şi un limbaj al numelor. Phillips. V. adică pentru a indica „descendentul lui”. Italienii foloseau sufixul „di”. astfel că Petrov înseamnă „al lui Petru”. Ediţia a II-a. sau ca matronimice: Nelson este „Nell's son” (fiul lui Nell) sau Allison este „Alice's son” (fiul lui Alice). Prima perioadă este epoca în care au circulat nume dacoromane. Partea generală. de exemplu: Jacques de Bourbois. Numele romancierului rus Feodor Mihailovici Dostoievski înseamnă „Feodor.Dr. 392.41 Irlandezii au adoptat prefixul „O” în secolul al XV-lea. care pot constitui un preţios document istoric. În această perioadă. şi numele senioriei. berbec). sau foloseau sufixul patronimic secundar. Ioan). în care s-au format poporul şi limba română. din franceza veche. varianta italiană pentru Petrescu. în dezvoltarea antroponimiei. introdusă în Anglia de către normanzi. Jean d’Armagnac. Evoluţia numelor şi prenumelor la români La fel cum există un limbaj al corpului. se disting patru mari perioade. a devenit Erik Fitzbrown. POPA . iar Ivanov înseamnă „al lui Ivan”. fiul lui Brown. „fitz” fiind forma engleză a cuvântului ce însemna „fiu”. Nobilii mai aveau. Beck. Clements. Editura C. un limbaj al gesturilor sau un limbaj al simbolurilor. p. Persoanele. ce înseamnă „din familia descendenţilor lui Ivan”. un limbaj al numerelor. pe lângă numele de botez. iar Erik . Astfel. 2. primul O'Black era nepotul lui Black. nume laice formate din V. 2006. a cărui descifrare poate aduce la lumină realităţi de mult uitate sau nebănuite. Bucureşti. „viei”. un limbaj al semnelor. folosit pentru desemnarea nepoţilor celui în cauză. „ski”.

. sau din limba latină. Moş). iar mai târziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus pe fiecare. ţinut secret chiar faţă de mamă. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. treptat. antroponimele şi toponimele propriei culturi. anume aria mărginită la est de Carpaţi. identice cu cele întâlnite în inscripţiile din provinciile dunărene romanizate. cât The Cambridge history of India. Datorită înmulţirii populaţiei Spaţiului Carpatic începând cu mileniul VI–V î. publisher Cambridge University Press. Văr etc). vizigoţii şi gepizii. din acest spaţiu. III The Aryans. obiceiurile şi tradiţiile. Balsamus”. Procopius din Caesarea scrie (Despre războaie): Neamurile gotice erau şi sunt şi astăzi multe la număr şi deosebite unele de altele. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. author RAPSON EDWARD-JAMES (1861-1937). după toate aparenţele. celţii.n. toată Europa şi Asia vestică. Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. 71. urmare cărora populaţia a dus cu ea în locurile în care s-a aşezat: limba.42 însumând 8 volume a circa 800 pagini fiecare. numele meu este Balsamus. Toţi sunt de credinţa lui Arius şi au o sindură limbă. creştin. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. Până la botez. începând de pe la jumătatea mileniului III î.n. conform căruia. în rest sunt la fel. au plecat. germanii. 68). latinii. la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald. În vol. Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) a publicat Istoria Indiei scrisă la Cambridge. cap. Căruntu). acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul. în urma cărora s-a populat.e. se arată că. copilul purta un alt nume. iar unii îi numeau neamuri getice. grecii. La pag. Eu cred că la obârşie se trag cu toţii dintr-un singur neam. privind culoarea ca (Albu. numită gotică. în care s-a căutat locul de baştină al arienilor (populaţia civilizată a Indiei). înalţi la statură. o singură astfel de arie în Europa. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. De fapt.. s-au petrecut roirile neolitice din Spaţiul Carpatic. În anul 1922. rudenia (Fecior. I. indo-iranienii. deoarece resursele (naturale) nu mai erau suficiente. la sud de Balcani. perioadă în care era considerat extrem de vulnerabil. iar la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (p. la botez. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sunt goţii.e. precum şi slavii (prin defileul morav). Toţi sunt albi la trup şi cu părul blond. Toţi aceştia se deosebesc între ei prin nume.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cuvinte de origine tracă (Stejar. 42 27 . vandalii. dar dintre toate. se trage concluzia că leagănul de formare al arienilor poate fi delimitat astfel: există. persoana îşi alegea încă un nume.

iar mai târziu au pătruns nume de la unguri şi ucrainieni. Martha „stăpână” etc. Aceste nume apar mai ales odată cu dezvoltarea culturii prin şcoli şi biserici. „amărăciune” sau după alţii „dorită”). s-au au primit de la cumani o serie de toponime sau nume de persoană ca: Basarab. Iliescu sau din Marin. În secolul al XV-lea. se formeazã şi prin însuşirea numelui personal al părinţilor. sau era pus la adăpostul unui nume de străin „Maghiarul”. în regiunile istorice ale României începe formarea patronimelor. Aşa au apărut numele: Ionescu. Marinescu sau Marineanu. după întemeierea lor în jurul anului 1185. Unii consideră că terminaţia „escu” ar fi de origine slavă. Talabă etc. Neagu. motiv pentru care au început să se folosească formulele Ion fiul lui Gheorghe. Petru sin Stan etc. în cele mai multe cazuri. Manasseh „care face să uiţi”.Op. În acest sens. Astfel. Dragu. cit. Radu. pe lângă toponimie.43 43 V. ele fiind supranumele unora dintre membrii familiei respective. perioadă în care biserica ortodoxă impune onomasticii o formă greco-slavă. eanu. POPA . fiind identică cu aceea de „evici”. Eva „viaţă”. Numele de botez putea fi numele naşului sau al naşei. întărind astfel înrudirea. Cu timpul însă. în general al tatălui. Petru fiul lui Stan.Dr. A doaua etapă se concretizează după aşezarea slavilor în Dacia şi cele două Moesii. în zona Dobrogei. şi nume de persoană de origine veche slavă ca: Bogdan. Ioaniu. 28 . multe patronime se formeazã cu ajutorul numelor localităţilor sau al altor toponime. V. Hanna (Ana) „îndurare”. în comunitatea turcă şi tătară s-au dat următoarele nume de botez. iu. când românii au împrumutat de la slavi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. Deborah „albina”. Pe lângă faptul că s-a preluat supranumele individului. Coman. p. se folosea un nume care indica doar momentul naşterii . dintre care unele se regăsesc şi în Biblie: Malka „regina”. era tot mai greu să identifici persoanele ce purtau acelaşi nume. în faza incipientă.„Sorilă”. 392.. A treia etapă începe odată cu influenţa bisericii ortodoxe de limbă slavonă în statele române. numele de familie. Levi „ataşament”. Pentru a nu atrage atenţia duhurilor răuvoitoare. s-a ajuns să se indice dependenţa prin adjoncţiunea adjectivului: escu. Miriam (Maria este refăcut din Mariam. Vlad. apoi după denumirea îndeletnicirilor cu care se ocupau persoanele în cauzã.. iar în actele oficiale aceasta se exprima prin: Ion sin (slav) Gheorghe.

devenind nume de familie. -ean / -ian. iar cele terminate în consoană. cu scopul de a se evidenţia populaţia. Arnăutul. În cea mai mare parte a cazurilor. cit. Încadrându-se în categoria nume de familie. Trecerea de la formele articulate cu -(u)l la cele cu -u s-a făcut în sec. funcţii): Armaşul. iar după căderea lui -l aceste nume. numele cu suf. XIV-XV. Radul. nume de popoare: Cerchezu. Negrul şi Negru etc.. Grosul şi Grosu. Datorită tendinţei puternice de articulare cu articolul enclitic -l a numelor provenite din cuvintele comune în sec. Mai numeroase sunt numele de familie provenite de la substantive comune ce exprimă diferite noţiuni: Băţu. în secolul al XVIII-lea. cu un scop clar: mobilizarea în armată. Rotariul şi Rotariu etc. Lungul şi Lungu. Turcul şi Turcu etc. prin analogie cu numele articulate. XV–XIX. Cuculescul şi Cuculescu. care erau mai puţine. p. „acestea fiind la origine substantive comune folosite pentru identificare:44 Croitorul şi Croitoriu. Rusul şi Rusu. impozitare etc.. la care prezenţa articolului este explicabilă. care s-a păstrat în mare parte şi în secolele următoare. terminate în consoană. Ciobanul şi Ciobanu. Vâlcul. ranguri. Lipcanu. fie din hipocoristice autohtone. Sârbul şi Sârbu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În sec. Boldul. au rămas aparent „articulate” cu -u final.Op. ce indică originea locală. Vlaicul. Onul etc. se scriau cu -l şi numele de origine slavă. vechi termeni social-politici (titluri. au primit finala -u: Branu. Din substantive propriu-zise. 29 . -esc provenite din adjective ce exprimă apartenenţa: Albescul. Căpitanu. Lupul şi Lupu. 44 AL.. Bratul. numele cu suf. Popescul şi Popescu etc. Grecul. Danu.. 141. Bunescul şi Bunescu. provenite fie din slavă. Joimiru. Boul şi Bou. hipocoristicele monosilabice la care -u nu provenise din articol au primit articolul -l: Druţul. dar şi descendenţa: Bârlădeanul şi Bârlădeanu. Codreanul şi Codreanu. XIV–XV. la care -u nu reieşise din căderea lui -l: Bobul. Racu.. conform documentelor slavo-române. au provenit numele ce au la bază: denumiri de ocupaţii. GRAUR . Stancul. Neagul. dar apăreau deja ca o tendinţă în evoluţia fenomenului dat. Munteanul şi Munteanu etc. Guţul. stabilirea numelor de familie şi oficializarea lor s-a efectuat. şi cele cu -u. destul de numeroase şi ele. Diaconul. Nacul. alături de cele fără articol. prevalau antroponimele masculine cu articolul -(u)l. în tratarea fenomenului articulării/nearticulării numelor de persoane. Mihul. Dragul. ne-a permis să urmărim rezultatele statistice şi demonstrează că cele mai multe nume de familie articulate au provenit din adjective: numele ce au la bază porecle: Albul şi Albu. Ciocoiul şi Ciocoiu etc.

Unele nume calendaristice. registrele nounăscuţilor sunt redactate cu grafie latină. se foloseşte grafia sârbească. În acest sens. în registre. 1985. oficial. pe timpul vieţii ei. înregistrate şi ţinute la primărie de către ofiţerul stării civile. Broşcineanţ. Gheorghie. fiind exprimate opinii diverse. p. după cum urmează: numele Broştean sau Broşceanţ (în localitatea Seleuş a fost înscris în faza incipientã de înregistrare. cu începere din anul 1898. MĂRTINAŞ . În registrele nou-născuţilor. pentru prima datã. din Seleuş. înscrierea tuturor datelor în registre se efectua cu litere chirilice. se produc modificări ale numelor de familie. redactarea se face cu grafia maghiarã fiind. folosită de români. şi pentru români. a constituit şi un aprig prilej de dispută. fiind prezente şi ca derivate sau hipocoristice întâlnite ca formule denominative oficiale frecvente în inventarul numelor de botez actuale.Originea ceangăilor din Moldova. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. nu sunt foarte frecvente. În această perioadă. Acestea au demonstrat şi o mare putere derivativă. 53. 30 . iar dupã primul război mondial. ele fiind resimţite ca nume admirative. În Moldova. Una dintre opinii a fost exprimată de către Dumitru Mărtinaş care considera că unii preoţi au maghiarizat în mod intenţionat numele locuitorilor. De la începutul secolului al XIX-lea circulau aşa-zisele numebiblice sau nume calendaristice (Dimitrie. Până în anul 1865. care se referă la satele Săbăoani. sunt registrele nou-născuţilor (traducere din limba slavonă. Existenţa acestor „Status animarum” şi încercarea de a corela numele cuprinse în ele cu onomastica actuală. UNGUREANU. istoriografia noastră a resimţit lipsa de documente oficiale. Vasile). situaţie întâlnită în majoritatea satelor. care ne oferă date relevante despre numele de familie oficializate. Micloş (ungureşte) sau Nikola (sârbeşte).Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În Voivodina. în care se numesc Napisanie). Teţcani şi Licuşeni.45 fenomen caracteristic secolului al XIX-lea şi care se 45 D. care au fost indroduse în anul 1779 şi care la început s-au ţinut de oficialităţile bisericeşti. după cum urmează: Nicolae (româneşte). Bucureşti. folosindu-se grafia slavonei bisericeşti vechi. iar din anul 1865. text revizuit şi îngrijit de ION COJA şi V. din anul 1918. în Voivodina. de la despărţirea ierarhică a bisericii ortodoxe române şi sârbe. Misiunea catolică din Moldova a întocmit. când la putere vin sârbii. M. Ioan. pentru secolul al XVII-lea. numele unei persoane putea fi. cele mai vechi documente. deşi sunt atestate încă din secolul al XV-lea. Cele mai frecvente sunt numele calendaristice care se încadrează în categoria numelor devoţionale. două „Situaţii ale sufletelor”. cu litere chirilice.

un Agape şi un Ion Ignat. un sat de numai cinci case. VII. pe un Neculai. 47 46 31 . Alegerea părinţilor spirituali. erau unele sate care nu erau destul de dezvoltate fiind lipsite de populaţie. în anul 1774. uneori. existând tentaţia de a acorda o semnificaţie etnică acestora. 280. dacă numele său de botez era unul mai puţin uzitat sau în cazul unei comunităţi restrânse. botezul. Parcevich au fost falsuri imaginate de arhiepiscop şi secretarii săi”. ceea ce diferă fiind doar proporţiile. DIMITROV . deoarece prin numele de botez nou-născutul intra în rândul creştinilor şi obţinea o identitate suficientă. ca şi a numelui copilului revine în sarcina părinţilor.Moldova în epoca feudalismului. cel puţin în sânul familiei sale. 1999. D. pe acele vremuri.Chişinău. româneşti şi maghiarizate. pentru că. Este de menţionat faptul că. trecând cu vederea că. 1694 – 1697. cum sunt Ştefan. nu vedem ce altă raţiune determină o familie să-şi boteze un copil Ioan şi pe altul Ianoş. pe un Apostol.47 Alături de alte nume. pentru perioada la care ne referim. noţiunea de conştiinţă naţională este aproape inexistentă. Sf. P. Spre exemplu. dar care îl putea urmări toată viaţa. Andrei. Toma. Comparând numele din Catalogul lui Bandini cu cele înregistrate de Catagrafia din 1774. în secolul XVIII. părinţii recurg.46 Costin Merişca face o analiză minuţioasă asupra antroponimiei populaţiei catolice în recenzia dedicată cărţii lui Dumitru Mărtinaş. şi la această practică. În anii 1700. desemnarea identităţii se făcea după cu totul alte reguli. vol. toate aceste nume sunt folosite frecvent de-a lungul timpului. în scopul întăririi legăturii de rudenie spirituală care se creează. Editura Studion. naş şi naşă. 1975. partea a II-a. Tot datorită stocului limitat de prenume întâlnim şi formele bilingve. Dacă atribuirea numelui naşului nu este obligatorie. de unde se poate observa că aceste nume provin din calendarul catolic şi marchează momente importante ale acestuia (Sf. dar nu insistă asupra funcţiei lor sociale. onomastica semnatarilor conving că informaţiile raportate de Bandinus. găsim la 1774. nu exista noţiunea de stare civilă şi. p. primul pas spre dobândirea unei identităţi era. Anton este patronul din Răchiteni. alţii precum Dumitru Zaharia afirmă în 10 documente inedite dar nedocumentate că „Toponimul.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI justifică doar într-o mică măsură. respectiv nume ungureşti.Statistici ale populaţiei catolice din Moldova. un Toma. de aceea. Mihai este patronul bisericii din Săbăoani). Bacău. ZAHARIA . Bekes. iar. în satul Pildeşti. autorul sesizează semnificaţia corectă a unor antroponime. precum şi ale calendarului agricol.

119 şi 122. A. 51 52 53 Ibidem 50. numele bunicii materne. 121. atunci prelua numele bunicului patern. t. încep să se atribuie persoanelor nume care reflectă locul de unde provin sau îndeletnicirea acestora. de domnitori. 32 . p. onomastica înregistrând nume ca Gregorius Capitan. Budapest. în AARMSI. cit. 747-748. p.Op. după reguli clare. 1890. apare inevitabil transformarea lor în patronime şi apoi în nume de familie. ci poate fi considerată ca expresie a unei lipse de cunoştinţe detaliate despre spaţiul geografic din care aceştia provin (Mihai Szekely. p. MOLDVAI CSANGO . ambii huşeni49 şi mulţi alţii. V. Atribuirea unor nume de factură etnică unor nouveniţi nu ţine neapărat de această dimensiune. dacă primul născut era băiat. MOLDVAI CSANGO . Bucureşti. Copiii care se năşteau ulterior preluau ori numele arătate mai sus.Op. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Preferinţa pentru întărirea legăturii cu familia naşei este evidentă. p. copilul primeşte numele pe care îl poartă soţul acesteia. 747. vol.51 Puskas52 sau Ion Martin panţâr. de animale. 1989. Ianoş ungurul. unchi sau mătuşi.Op. Tot în scopul unei astfel de manipulări se înscrie şi iniţiativa unor părinţi de a-şi boteza copiii cu nume ca Bonavetura sau Gaetano. ori numele altor rude. a căror protecţie sau bunăvoinţă părinţii copiilor o sperau.53 Ulterior. cit. existând şi numeroase situaţii în care tatăl transmite numele fiului şi mama transmite numele fiicei. În această perioadă.. P. de flori. URECHIA . 49 50 48 P. de eroi.279.Magyar Okmanytar (1467-1706). Tamaş secui etc. În acest sens. Doboş (toboşar)50. Misionarii catolici pomenesc în repetate rânduri pe dezertorii ardeleni care vin să se stabilească în Moldova..Dr. cit. X. DIMITROV . p. în principiu acele nume care au fost uşor asimilate şi reţinute de memoria colectivă. Ed.. Benda Kŕlman. Katona (cătana).). Petre din Suceava48. II. iar dacă era fată. p. 278. Vasile şi Iacob. O categorie aparte a acestor nou-veniţi în Moldova o reprezintă şi militarii. Memoriu asupra scrierii lui Bandini de la 1646.Codex Bandinus. La baza sistemului antroponimic românesc se găsesc nume de sfinţi. DIMITROV . tradiţia familială impunea reluarea numelor în cadrul neamului. nume purtate de misionarii catolici. cum sunt: Vasile Ialomiţeanul.

cit. M. încetând să mai reprezinte o desemnare pe criterii profesionale. 120. 747. GRAUR . Un alt domeniu cu o pondere însemnată în formarea numelor îl constituie prelucrarea lemnului. nu acelaşi lucru putem spune despre nume ca Szöcs (cojocar) şi Boros (pielar). Ataliates scrie următoarele: „Căci se aflau pe malurile râurilor multe oraşe mari ale căror locuitori vorbeau limbi diferite şi aveau o 54 55 56 57 V. numele Varga (cizmar. p. în zona Moldovei. Alături de prelucrarea lemnului. iar antroponimele au urmat tradiţia scrierii fără -l: 57 Lungu. dar şi nume de Ciuvaras. Lupu.Op. URECHIA . Munteanu. p. AL. Tot printre aceşti meşteşugari se încadrează numele de Ştefan Karakai (rotar).Op. pe baza acestei ocupaţii se va forma ulterior patronimul Cherecheş. populaţia Dobrogei părea să fie mai degrabă una amestecată. cit. nume care s-a transformat în patronim.55 care s-ar traduce sub forma călăul bătrân.56 care ar putea fi de fapt un ciubărar. iar ulterior în nume de familie. în patronim.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI La Săbăoani.. după apariţia pecenegilor şi a cumanilor la Dunăre. cit. apare o persoană căreia i se spune Martin Bako (călăul)54. ci continuitatea practicării acestui meşteşug chiar şi spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. meşteşugul prelucrării pieilor deţine o pondere destul de importantă în anii 1600. Alături de numele Kadar.Op. apelativele au continuat să se scrie cu -l: omul. dacă luăm în considerare cronicile bizantine ale lui M. frumosul. cit. MOLDVAI CSANGO . În Dobrogea. DIMITROV . 33 . 148. păstrând generaţii la rând amintirea primului său purtător. lupul. cârpaci) s-a transformat. În limba literară însă. iar în anul 1774. Dacă în Moldova numele de Szabo pare a se fi transformat de timpuriu în nume de familie.. Diferenţierea care se face între aceşti meşteri ar putea avea la bază tehnologia de prelucrare a materiei prime: scobirea în cazul primilor (cădarii) şi ansamblarea doagelor în cel de-al doilea caz. p. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea.279. P. Nume ca Paul Fazakas. găsim şi Bodone (butnar). se aflau în acelaşi sat opt familii care purtau numele Bakocică. Daniel Olaru sau un Istrate Olar nu reprezintă doar o simplă atestare. Ataliates. Popescu etc... A. p. în anul 1646.Op. aspect normal în anii 1800.

2003. datorită faptului că răspândirea onomasticii este accesibilă unui anumit teritoriu şi cuprinde în sine mai multe elemente. când. În satele din Dobrogea.Dr. sociologice. tradiţii sau obiceiuri. şi anume: . deci. care au dus la evoluţia idiomului tătar în urma contactului cu cel român. „câmpurile onomastice” se pot distinge. Nume arabe putem găsi şi la populaţii care vorbesc limbi de alte familii. el cuprinde şi componente etnografice. fenomene economice şi politice. Sciţii de pe cealaltă parte a râului au introdus modul lor propriu de viaţă”. Conform lui A. deşi este un fenomen lingvistic în esenţă. cu influenţe de factură religioasă. cele ale întregii antroponimii româneşti. asupra familiei din care provenea nou-născutul. cu privire la antroponimia tătară din Dobrogea. 58 trăsături generale şi chiar fapte particulare ale acesteia”. LAZIA . istorice. Există două situaţii aparte. trăsăturile generale ale sistemului numelui personal din Dobrogea sunt. Turcii şi tătarii au constituit cea mai importantă minoritate a Dobrogei. reflectând. după constituirea Hoardei de aur. care îl ajută pe cercetător să distingă trăsăturile caracteristice obiectelor denominate. V. Contactul dintre limbi. asupra unor evenimente istorice sau religioase. Superanskaja. căci. Prin intermediul turcesc. convieţuire. atribuirea numelui revenea rudelor tatălui. Având în vedere aceste aspecte. precum şi tradiţiile legate de denumirea lor. turcii 58 L. dar au suferit influenţa culturală a arabilor.majoritatea numelor tătare au sens propriu sau figurat. care se reflectă asupra numelui. ca urmare a interferenţei şi influenţei reciproce a limbilor. istorice numelui şi omului. religioase. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA foarte mare armată. geografice. Constanţa. 34 . influenţa lor s-a extins şi spre ţinuturile de la gurile Dunării. Editura Muntenia. în linii mari. . indiferent de originea lor. Tătarii au venit în Dobrogea spre sfârşitul secolului XIII. este rezultatul unor fenomene extralingvistice: amestec de populaţie. des discutate. iar „specificul antroponimic al unei zone se relevă prin faptul că. numele de persoane folosite de-a lungul timpului se constituie într-un sistem fondat pe sistemul limbii române. au ajuns până la noi mai multe nume de origine arabă. important deoarece tătarii atribuie legături puternice naţionale. care avea onoarea de a acorda un nume noului născut. motivat de faptul că interesul acordat numelui este vechi. în principal bunicului din partea tatălui.numele tătăreşti au cunoscut o evoluţie istorică.Antroponimie dobrogeană: consideraţii diacronice. relaţii culturale.

cu ajutorul prefixelor sau sufixelor. deşi aceste nume laice aparţin unor profeţi. Mangalia. fiind chemaţi pentru colonizare de către conducătorii ruşi. Atmagea. Kogălniceanu). ci din alt spaţiu colonizat de germani. Ortachioi şi Cogealia. se cuvine să definim această noţiune. Începând cu data de 22 iulie 1763. p. Caramurat (M. au ajuns să se aşeze într-un final în sudul Dobrogei. Colelia. şi anume din Basarabia şi Rusia de Sud. „Fenomenul de interferenţă se întâlneşte în cazul vorbitorilor bilingvi. Numele Ali acordat băieţilor şi forma Alie acordat fetelor au fost considerate demodate după al II-lea razboi mondial. sunt formate fie din prenume masculine sau feminine cu prefixe sau sufixe. Alakap (Poarta Albă). Anadolchioi . Sofular (Credinţa). În ceea ce priveşte prenumele de la care sunt derivate numele de familie. este vorba despre o migraţie oarecum secundară. a treia perioadă. Murfatlar (Basarabi) Osmangea şi Viile Noi. După trecerea lor prin Polonia spre sudul Rusiei. 1840-1856. Numele de familie germane laice. Tariverde. MÎNDRESCU . în satele Dobrogei. Dacia. 59 35 . la nivel onomastic. Când vorbim despre interferenţe lingvistice. Influenţa germană asupra limbei române.Tulcea. Măcin. a marcat colonizarea de către germani a localităţilor Sarighiol (Albeşti).Constanţa. germanii dobrogeni. Techirghiol. În cazul germanilor dobrogeni. 1890-1891. au întemeiat colonii în Cogealac. au venit în nordul Dobrogei prin Sulina . Cataloi şi Ciucurova. care utilizează într-o limbă (A) o trăsătură S. în cea de-a doua etapă. între 1873 şi 1883.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI preluând şi din persană elementul zade. 1904. ele sunt cu precădere prenume masculine. Cu privire la derivarea cu ajutorul prefixelor şi a sufixelor. Acpunar. Un lucru foarte important este faptul că „din limba germană nu am împrumutat decât cuvinte. o altă minoritate. care înseamnă „fiu” (de exemplul împrumutul românesc beizadea „fiu de bei”). acestea sunt fie româneşti. tip. Tulcea. Palazul Mare. Este de menţionat faptul că imigrarea germanilor în Dobrogea sa făcut în trei etape: în prima etapă. fie de origine slavă. derivate. nici un sufix n-a străbătut în limba 59 noastră”. au înfiinţat colonii în Malcoci. deoarece a fost singurul grup etnic german de pe teritoriul României care nu s-a aşezat pe aceste pământuri venind direct din Germania. Cobadin. Omurcea (Valea Seacă). 12. fie din cuvinte comune.Influenţa culturei gemane asupra noastră. Fachria (Faclia). Iaşi.

dar care. sintactică sau lexicală caracteristică altei limbi (B). în care se observă o reluare a numelor istorice: Bogdan. Numele laice au pătruns în sistemul românesc mai ales în secolul al XIX-lea şi nu au cifra de frecvenţă foarte mare. 1984. nf. unele dintre ele. care se caracterizează prin nume luate din istoria românească. În final. RUSU . ci şi extralingvistică (psihologică şi socioculturală). adjectiv + substantiv: Grünberg. astfel că prenume precum Klaus. morfologică. Interferenţa constituie un aspect al difuziunii culturale.Tratat de dialectologie românească. germ. germ.Dr. Acestea se încadrează în categoria numelor afective şi apar uneori în combinaţie cu un nume admirativ sau V. la încetăţenirea unui astfel de prenume drept nume de familie. nume care au fost nume de botez. au devenit nume de familie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA fonetică.] Cauzalitatea ei este nu numai intra-. grün „verde” şi s. Mircea. 757. Hermann sau Johann sunt de regulă derivate de la prenumele tatălui sau conform unei tradiţii străvechi foarte răspândită pe tot teritoriul lingvistic germanic al unui strămoş. [. trebuind subliniat că s-a procedat la modificarea grafiei iniţiale a prenumelor şi adaptarea ei la grafia română. cea care şi-a pus amprenta asupra antroponimelor germane. Problema majoră este aceea a relaţiei reciproce dintre factorii structurali şi nonstructurali. p. stark „puternic”). Baumstark (s. Craiova. însă încep să fie tot mai numeroase.. Unele nume ca Peter. Mann „bărbat. Johann sau Walter devin Claus. trebuie să menţionăm că limba română este. Iohan şi Valter sau chiar Valtăr. om”).. probabil.60 Majoritatea numelor de familie de provenienţă germană sunt compuse. Berg „munte”). după cum urmează: substantiv + substantiv: Bachman cf. se lua în considerare doar prenumele capului familiei. Baum „pom” şi adj. care favorizează sau împiedică interferenţa”. sub infuenţa Şcolii Ardelene. ce respectă nemijlocit pronunţia. respectiv Bruchental. Bach „pârâu” şi s. Grünberg (adj. Bachmann (s. germ. „-ge” din Bamberger şi Bürger care se transformă în „-ghe” în Bambergher şi Burgher. nf. Editura „Scrisul românesc”. adaptându-le grafiei româneşti. nf. substantiv + adjectiv: Baumstark. A patra etapă este perioada modernă. 60 36 . datorită faptului că. iar numele de familie provenite din prenume au la bază cu preponderenţă prenume masculine. sens în care „ke” din germanul Franke şi „-cke” din Bruckental devin în română „-che” în Franche.

A. 18 din martie 1895. Astfel. LUPULESCU. cit. prevedea că orice persoană trebuie să aibă un nume de familie. Primele reglementări legale cu privire la numele unei persoane au fost: Regulamentul Organic. persoanele să fie arătate prin nume şi prenume. în actele de stare civilă. situaţie în care persoana era obligată să facă o declaraţie la primăria locului de origine.Op. urmărind să pună purtătorul numelui sub protecţie divină. provin din cuvinte comune. la care. şi Legea nr. astfel încât să se respecte întocmai prevederile 61 D. de natură a diferenţia numele de prenume. care nu au nume patronimic îşi vor putea forma unul. în care se stipula că orice persoană trebuie să aibă un nume dublu (compus dintr-un prenume şi un nume). Codul civil (Cuza-1864). Existau cazuri în care nu toate persoanele aveau un nume de familie. care este primul act normativ ce reglementează într-un tot unitar problemele referitoare la numele persoanei fizice şi care prevedea: – locuitorii români. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). care descriu persoana sau o împrejurare legată de naşterea ori viaţa acesteia. 12. 18 din martie 1895. cum ar fi „escu” sau 61 „eanu”. asupra numelui. întrucât păstrează amintirea unor zei veneraţi în trecut.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI devoţional.. Legea nr. prezentând variante numai acele prenume care s-au adaptat sistemului românesc şi care sunt resimţite de purtători ca fiind româneşti. p.M. LUPULESCU . asupra numelui. 2002. Puterea derivativă a acestora este redusă. 37 . au fost trecute în Calendarul religios comun ariei de cultură bizantină şi au circulat sub influenţa directă a cărţilor de ritual (Mineat. se adăuga una din terminaţiile „escu” sau „eanu”. Lista prenumelor afective şi admirative este cea care se îmbogăţeşte prin împrumuturi recente din alte sisteme antroponimice sub influenţa diferiţilor factori. în care trebuia să declare că înţelege să poarte numele de botez al tatălui său. de la sate. – nimeni nu poate purta alt nume patronimic cu excepţia aceluia sub care este înscris în actele de stare civilă. care impunea ca. iar cele din a doua categorie au fost numite astfel după anul 1800. cu numele de botez al tatălui lor. numele din prima categorie. evocă sărbătorile creştine sau calităţile necesare unui bun creştin. conform datinilor. la care să se adauge una din terminaţiile care sunt în datina ţării. Ceaslov).

p. PEŢU. CIOBANU . Basarabia era locuită numai de moldoveni. sens în care stau mărturie următoarele: Scriitorul şi istoricul polonez J.. În societăţile europene.Op. Georgescu. -an. O. care sunt cele mai frecvent întâlnite. p. -eanu. Bucarest. în afară de departamentul Hotinului.65 Afanasiev-Ciujbinski a vizitat Basarabia în anul 1862. nobleţea. Kraszewski (1843) consemna: „Populaţia şi limba dominantă (în Basarabia) sunt româneşti”.. -ăscu. sexul. JUGASTRU . fiul declara şi urma să poarte numele de Dumitrescu. -aru. Popescu. VELICU. Demeter. PEŢU.62 Numele astfel dobândit în modul arătat era trecut pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză. Sa population-son passé-sa culture. sufixe specifice limbii române.15. 1941. Limba română se vorbea şi la sud de Dunăre şi în Republica Moldova. Multe din numele de familie din onomastica românească au sufixe tradiţionale. Odinioară. C.Dr. se recurgea şi la numele bunicului patern. cu semnificaţia fiul lui prenumele tatălui. UNGUREANU. Sufixul -escu este ataşat unui prenume masculin. Numirea îi asigură un loc în ordinea simbolică a lumii respective. 87. p.. o poziţie în familie şi în reţeaua socială. ŞT.Op. Pe lângă aceasta. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA legii. zeiţa vegetaţiei şi a fertilităţii pământului). nume de familie precum Anghelescu. pentru a se evita confuziile. Dănescu. Ionescu. pe linie de descendenţă patriliniară (exemplul cel mai cunoscut – „Nelu a lui Vasile a lui Grigore”). repetiţiile neputând fi evitate.63 De exemplu. astfel -escu.64 Individul nu aparţine societăţii decât după ce i se dă un nume. cit.La Bessarabie. cit. Limba lor era foarte apropiată de italiană şi deriva din latină. revoltându-se împotriva „autointitulaţilor patrioţi ai poliţiei. -ir sau -oiu. Numele poate indica originea. care ignorau total limba rusă. 2007. apartenenţa la un spaţiu. -atu. numele de familie s-a încetăţenit la noi abia la începutul secolului al XIX-lea. modul curent de identificare a oamenilor era numele de botez adăugat la cel al tatălui. având în vedere că populaţia este destul de numeroasă şi creşte continuu. urmare a cărui fapt menţiona că.Op. care în regiunile (Rusiei) 62 63 64 65 P. E. stocul numelor este reciclat la nesfârşit.126. V. ţă. 38 . etnia. MARDARE . P. 18. MARIUS-SORIN BOZGAN . aşadar numele de origine românească erau folosite şi în aceste zone. cit. p. dacă tatăl avea ca nume de botez pe acela de Dumitru (derivă de la de = al doilea şi mater = mamă. religia. Spre exemplificare. iar dacă persoana nu putea fi identificată.

compusă din coloni romani şi din slavo-daci învinşi de Traian. aşa cum am susţinut cu tărie. căruia în antichitate i se zicea «deşertul get». 69 68 67 66 Ş. p. care este de origine latină şi care conservă. Aceşti români sau romani. 121-123. ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin. A. MUŞAT. în Basarabia.România după Marea Unire.69 M. pecenegi. fost viceguvernator al Basarabiei. la est cu ucrainienii propriu-zişi. p. CIOBANU . Ei vorbesc limba moldovenească. 9.Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. p. la sud cu bulgarii.De la statul geto-dac la statul român unitar.” Iar concluzia firească era aceasta: „Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au rămas în toate privinţele extrem de ataşaţi naţionalităţii lor. romani şi slavi. 1983. În limba pe care o vorbesc predomină elementul latin”. p.. 11/1991. descind dintr-o populaţie amestecată. numeroase particularităţi ale limbilor neolatine.” Şi continua astfel: „Şesul care merge de la valul superior al lui Traian şi până la mare. la vest cu fraţii lor din Moldova şi la sud-est cu Marea Neagră. 1986. cit. Bugeacul de altădată. nogai… Toată partea Basarabiei situată la nord de valul superior al lui Traian este locuită în principal de valahi sau români şi de fapt n-a fost niciodată o ţară independentă sau măcar separată de celelalte ţări valahe… Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români ca şi cei de dincolo de Prut. MUŞAT.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca mijloc al pumnului. Bucureşti. cum se numesc ei. totdeauna a fost locuit de locuitori sălbatici geţi. Bucureşti. CRIHAN . nr. ca şi aceştia.”67 Înaltul funcţionar rus Svinin arăta şi el: „Locuitorii autohtoni ai acestei regiuni sunt moldoveni sau români. nota: „Am ocazia să studiez spiritul moldovenilor. ARDELEANU . 405. vol. ca şi italiana. 400. II.”66 Foarte importante sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly (1862): „Valahii.”68 Cunoscutul Vighel. care. rumânii sau românii sunt un popor ieşit în primele secole ale erei noastre din amestecul de daci. rumunii. moldovenii). M. 39 . partea I. El e cu totul distinct de vecinii săi slavi şi maghiari… La nord ei se învecinează cu rutenii. ARDELEANU . vlahii (moldavii. spunea acesta. aceleiaşi biserici ortodoxe greceşti. sunt descendenţii colonilor romani. I.” Despre limba lor spunea: „Limba română vorbită în Basarabia este aceeaşi ca şi în Moldova. I. Chişinău.Op.

ARDELEANU . una din raţiunile cele mai serioase invocate în favoarea înrudirii diverselor naţiuni europene. o influenţă deosebit de considerabilă asupra dezvoltării popoarelor continentului nostru. datorită întâmplărilor vieţii şi mediilor traversate. cit. amintirea regiunii unde dormeau strămoşii. ALEXANDRESCU . Bucureşti. Şuga scrie: În secolul trecut. I.. Ei pot fi consideraţi ca aborigenii acestor regiuni. liniştită şi superbă. Madrid. a impregnat Europa.Din istoria românilor. În această provincie există mulţi oameni care se uită cu dor peste Prut”. un susţinător al rusificării. la jumătatea sec. nu numai prin limbă. p. vol. 3/1991. care se percepe chiar la sursele tradiţiilor naţionale. Toate într-adevăr par să fi conservat de-a lungul transformărilor produse. vorbind peste tot limba română. Paris. Al. aproape ¾ din cifra totală.. dar.73 iar istoricul Batiuşkov. nr. . p. „părinţii”. încă în zilele noastre. şi uneori chiar în forma lor originală. şi aceasta este. ŞUGA . p.” 70 Apoi continuă: „Judeţele Chişinău şi Orhei sunt locuite aproape în exclusivitate de ei (de români).. cit.. 60. cât şi viaţa ei. ale lui Schleicher şi ale lui Chavée. ALEXANDRESCU . MUŞAT. ale cărei trăsături esenţiale au fost evidenţiate în lucrările lui Pictet. Limba lor are o rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât italiana. Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată. p. amestecată cu cuvinte slave. 53. unele din caracterele sale fundamentale. atât în ceea ce priveşte limba. 405. majoritatea populaţiei din sudul Dunării vorbea limba română.72 Într-o scrisoare către Ion Ghica. regiune fericită.Basarabia. se întâlnesc.”71 Jean Laumonier. scrie în legătură cu popularea Europei din leagănul primar şi răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor următoarele: … „trebuie să recunoaştem că civilizaţia ariană primitivă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Căpitanul de stat major Zaşciuk. LAUMONIER. 40 . I. din care fabuloasa vârstă de aur.La Nationalité française. de asemenea. în Revista de istorie militară. 1892. de altfel. Probleme şi perspective. I. 5. arăta de la început faptul că: „Moldovenii formează majoritatea populaţiei. 172. în timp ce în judeţele Cetatea Albă şi Tighina ei sunt amestecaţi cu «venetici». Dr. prin instituţii şi credinţe.Op. care a efectuat în 1862 un recensământ al populaţiei Basarabiei. Ed. 1982. nu-i decât o chemare neîntreruptă”. Această civilizaţie. recunoştea şi el că „Basarabia este departe de a fi rusească. Moldovenii locuiesc de foarte mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei. Constantin Nicolăescu-Plopşor spune că a parcurs. pentru că. Carpaţii. a avut. Les hommes. J.74 70 71 72 73 74 M. A. în stare de supravieţuire. În judeţul Hotin sunt amestecaţi cu ruteni. cu siguranţă tânără şi puternică.Op.Dr. în anii ’30. în anul 1892. XIX. Bulgaria de la Dunăre la graniţa cu Grecia. p. II.

pe lângă funcţia de a masca identitatea copilului şi de a induce în eroare duhurile rele. Noul nume. ca şi odinioară. denumit „naşul din drum”. O altă practică era schimbarea numelui copilului despre care se credea că are puţine şanse de a supravieţui. Ispas (Înălţarea) etc. avea rolul de a proteja copilul şi de a îndepărta spiritele malefice. susceptibile de a provoca boala şi moartea. unei femei care avea copii mulţi şi sănătoşi. El putea fi rebotezat. deoarece se credea că are legătură cu lumea celor nevăzute. sau era simulată vânzarea acestuia. Deasemenea. printr-o ceremonie sumară. Nedelea. Pogor. colectivă şi orală care indica perioadele cele mai favorabile. Chiriac. A devenit „numele mic”. Crăciun. păstrătoare a vechilor culturi şi obiceiuri româneşti. Multe nume sunt păstrate în forma pe care o aveau în primul tip de calendar numit Calendarul popular care a funcţionat până la începutul secolului al XX-lea. preciza rangul sărbătorilor şi individualiza. Acest tip de calendar este o creaţie anonimă. Anumite nume proveneau de la sărbătorile religioase: Botez. Numele este învestit cu puteri magice. superstiţii sau practici magice. eficacitatea magică este condiţionată de pronunţarea numelui celui căruia îi era destinat ritualul. care nu a lăsat să se piardă frumuseţea numelor şi prenumelor tradiţionale. prin diferite obiceiuri. dacă într-o casă se năşteau copii mult prea des şi numai fete. Poate fi însă obiect al mândriei sau al ruşinii şi dezvăluie la fel de multe lucruri despre noi. crezându-se că poate orienta relaţia cu forţele supranaturale.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Din cele de mai sus se poate observa că limba română este o limbă veche. Astăzi prenumele nu mai face obiectul atâtor precauţii. Se avea în vedere tot timpul ca la alegerea numelui unui copil să se evite reluarea numelui unui frate mort. numele este un instrumentat magic foarte important. pe fereastră. de către primul trecător care găsea copilul lăsat în faţa casei. Sfântu (Pogorârea Sf. practici şi obiceiuri tradiţionale. se dădea acelaşi nume în speranţa că ultima naştere sau următorul copil va fi băiat. începuturile activităţilor. Duhu. pe lângă funcţia de identificare în plan social. iar dacă într-o familie copiii se îmbolnăveau şi mureau unul după altul. Duh). în scopul de a redresa situaţia. delimita zilele lucrătoare de cele nelucrătoare. se putea recurge la unele modalităţi de a manipula magic numele. pentru a stopa şirul acestor morţi premature. că modelează destinul. În cazul descântecelor şi al colindelor. dându-i-se nou-născutului numele de Oprea. de obicei „Lupu” sau „Ursu”. bazându-se pe faptul că un nume poate consolida sau destabiliza existenţa individului. Nici acum felul în care 41 .

12. Nu cred că extravaganţa lor va merge mai departe. sau pentru admiterea în funcţiile publice sau pentru exercitarea oricărei profesii. prenumele şi confesiunea căreia va aparţine. pentru dobândirea sau folosirea drepturilor civile şi politice. Acum au un motan. 44 din 25 februarie 1928. menţiunea şi verificarea naşterii. 2009. numele de familie. 78 42 . Cetăţenii români. Bucureşti. de rasă sau de naţionalitate.Of. pag. 2011. de religie. TORJA . 72-73. 493 din 21 februarie 1928. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA folosim prenumele nu este arbitrar. Legea nr. 86 din 6 februarie 1945. Începând cu Legea nr. şi-a numit băieţii Armando şi Diego. vârsta. Editura Gutenberg Univers. I. naţionalitate. 25. p.Dr. nr. P..76 Actul de naştere cuprindea: data înregistrării. a fost publicată în M. Numele tatălui unui copil nelegitim putea fi înscris în registrul de naşteri numai dacă declaraţia a fost făcută de însăşi tatăl sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică. prin Legea nr.78 Încă de la aceea dată s-a interzis cercetarea originei etnice a cetăţenilor români în vederea stabilirii situaţiei lor juridice. având un strămoş hispanic. privind actele stării civile. profesiunea şi domiciliul părinţilor. locul naşterii copilului când este deosebit de locuinţa părinţilor. pag. Arad. 493 din 21 februarie 1928. privind 77 Statutul Naţionalităţilor Minoritare. Nu este întâmplător faptul că. decât cea română. limbă sau religie.Of. luna. se bucurau de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii. aparţinând unor naţionalităţi de altă limbă. nr. privind actele stării civile. I. rasă sau religie. 30 din 7 februarie 1945.Op. anul. Deosebirea de limbă. precum şi cuvintele care au o conotaţie politică. sexul copilului. 77 76 75 Legea nr. 86 din 6 februarie 1945.75 apăreau reglementări clare cu privire la numele persoanei fizice. Numele mamei era întotdeauna declarat şi înscris în registre. ziua şi ora naşterii. TORJA . pe care îl cheamă Ricardo. Editura Detectiv. aşa cum îşi strigă motanul. În anul 1945. dar am unele bănuieli că nu l-ar boteza Gogu. Îşi doresc şi un băiat. fără deosebire de rasă. numele.. ca şi ceilalţi cetăţeni români. 2010. prenumele.. în drept şi în fapt. Nu puteau fi întrebuinţate ca prenume. nu putea constitui o piedică pentru nici un cetăţean român. PEŢU . s-a dispus că toţi cetăţenii români sunt egali în faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice. cit.Starea civilă şi acţiunile de stare civilă.Starea civilă în contextul actual. un prieten. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. a fost publicată în M. Alţi prieteni şi-au denumit pisica şi fetiţa cu acelaşi nume: Zoe.

Op. Despre acest act normativ se face referire la reglementarea schimbului de nume. dacă a fost dobândit prin folosire îndeobşte cunoscută”. a fost publicat Decretul nr. 63 din legea privitoare la actele stării civile din 25 Februarie 1928 şi stabilirea unui regim transitoriu pentru unii copii găsiţi. 273 din 23 noiembrie 1948. organele oficiale fiind obligate a accepta indicaţia cetăţeanului respectiv. se puteau scrie numai în forma şi cu ortografia originală. 337 din 23 noiembrie 1948. Decretul-Lege nr. se impunea modificarea legislaţiei în domeniu. sens în care a fost publicat. cit. Limba oficială a Statului Român este limba română.80 Astfel. în registrele şi documentele de stare civilă. tot astfel este ocrotit dreptul la pseudonim. adaptată la nevoile societăţii româneşti din aceea perioadă. pentru modificarea art. conform căruia copilul găsit trebuia să fie prezentat de îndată organelor de poliţie sau administrative locale. alta decât cea română. 183 din 14 august 1945. 79 80 I. pag. cel puţin 30% din totalul locuitorilor era de limba maternă comună.Of. pag. care prevede chiar în art 1 faptul că „Numele de familie constituie un drept imprescriptibil şi alienabil. nr. Autoritatea la care a fost prezentat copilul încheia un proces verbal constatator al circumstanţelor în care acesta a fost găsit şi făcea menţiune cu privire la tot ce putea ajuta la stabilirea identităţii. cu veşmintele şi obiectele care erau asupra lui. 79 Numele de familie se dobândea prin efectul legii sau prin decizia ministrului justiţiei. s-a simţit nevoia modificării legislaţiei cu privire la actele de stare civilă cu referire la copiii găsiţi. cit. Numele de familie ale cetăţenilor. nr. Având în vedere faptul că numele de familie era un atribut important de identificare a persoanei fizice. 43 . numele străzilor trebuiau să fie indicate şi în limba naţionalităţilor respective.Op.. dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fiecare cetăţean român era şi este singurul îndreptăţit să îşi stabilească limba maternă sau naţionalitatea sa. TORJA . În anul 1948. privind numele de familie. Toate datele culese erau arătate institutului sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul. arătându-se circumstanţele în care a fost găsit. În oraşele şi comunele rurale unde. TORJA . conform ultimului recensământ. 2011. în M. 2010. Of. 31. I. 646 din 13 august 1945. 73-74.. Orice amestec din partea oricărei autorităţi în această privinţă este interzisă. în M.

împreună cu avizul său. în termen de trei zile de la primirea procesuluiverbal. însă la data intrării în vigoare a Decretului nr. la cererea Parchetului sau a celor interesaţi. instituţiei sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. sau aflate în alte asemenea situaţii. Un extras de pe actul de naşteri va fi trimis. 86 din 6 februarie 1945. nr. iar un extras de pe actul de naştere era trimis. Institutele de ocrotire socială trimiteau ofiţerului stării civile respective datele referitoare la copiii găsiţi. b) La data când a avut loc faptul de stare civilă. c) La data când a avut loc faptul de stare civilă. din oficiu. prin ordonanţă prezidenţială. însă s-a omis a se face înscrierea faptului. Prin Decretul nr. fiind distruse. din orice cauză. întocmit de directorul şi medicul institutului. să îl trimită. procesul-verbal era trimis în termen de 2 zile ofiţerului stării civile. publicat în M. care va înscrie procesul-verbal în cazul când nu sunt cunoscute. 44 . În cazul când copilul nu este nou-născut. nu existau registre de stare civilă în localitate. completând cu aceste date procesulverbal care va fi înaintat de îndată Parchetului tribunalului respectiv. dacă se aflau în una din următoarele situaţii: a) La data când a avut loc faptul de stare civilă. pe care îi aveau în îngrijire. cea de a doua înscriere. s-a simţit pentru prima dată nevoia reglementării numelor din actele de stare civilă şi actele de identitate. 81 Astfel. Dacă ulterior se stabileşte că naşterea copilului găsit era anterior înscrisă. nr. instituţiunii sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. medicul oficial va stabili vârsta şi sexul copilului. cu citarea parchetului. pierdute. 432 din 1 decembrie 1949. ofiţerului stării civile. Parchetul este obligat. existau registre de stare civilă în localitate. în termen de 3 zile. din oficiu. d) Faptul de stare civilă a avut loc în străinătate. Procesul-verbal era înscris în registrul de naşteri. acestea lipseau.Of. 78 din 6 decembrie 1949. existau registre de stare civilă în localitate. pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. cetăţenii Republicii Populare Române erau obligaţi să îşi procure sau să îşi completeze actele de stare civilă. consemnate într-un proces-verbal. înscriindu-l în registrul de naşteri. a fost publicată în M. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. facută în condiţiile de mai sus. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În cazul când copilul era nou-născut. 81 Legea nr. era anulată. 432 din 1 decembrie 1949. care îi dădea un nume şi prenume copilului. 30 din 7 februarie 1945. în totalitate sau în parte. dar actul doveditor nu poate fi procurat.Dr. Of.

84 a fost din nou reglementată activitatea de stare civilă. Editura Someşul. 124 din 30 decembrie 1950. 80 din 10 decembrie 1949.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI e) Faptul de stare civilă a fost înregistrat în mod greşit sau incomplet. În înţelesul Decretului nr. 3. a fost publicată Decizia nr. 432 din 1 decembrie 1949 avea rezultatul scontat. TORJA .Starea civilă în contextul actual. Satu Mare.545 din 8 decembrie 1949. căsătoria şi decesul. 45 . respectiv faptul că un număr cât mai mare de cetăţeni români îşi reglementau numele din actele de 82 stare civilă şi actele de identitate.. în mod public şi continuu. cit. decât cele ce reieşeau din actele lor de stare civilă.15 Decembrie 1949.8 Decembrie 1949. pag. Astfel. pag. referitor la actele de stare civilă. În acest sens.85 Decizia nr. 4 şi 5 din Decretul prezidential nr. erau obligaţi să ceară modificarea numelui sau prenumelui. a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 83 84 82 I. legitimarea. Decretul nr. a fost publicată în Buletinul Oficial nr. şi . 432 din 1 decembrie 1949. 31.83 pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. pe numele sau prenumele pe care îl purtau.12 Decembrie 1949. din ziua de azi. prin Decretul nr. deoarece în momentul de faţă nu se pot emite cărţi de identitate sau paşapoarte dacă numele din actele de stare civilă nu corespunde cu numele din actele de identitate. doar dacă se încadrau în situaţiile citate mai sus: Acest termen de 60 de zile se socotea de la: . 33. 2010. adopţia. 272 din 30 decembrie 1950. toţi cetăţenii români erau obligaţi să depună cererile în termen de 60 zile. TORJA . . 2010. cetăţenii care. Pentru a se asigura că aplicarea Decretului nr. pentru comunele urbane reşedinţă de judeţ. pentru Bucureşti. erau considerate acte de stare civilă: naşterea. au purtat în acte oficiale un alt nume sau prenume. privind obligaţia cetăţenilor români care intră în prevederile art. astfel încât exista contradicţie între diferitele acte de stare civilă ale cetăţeanului. 432 din 1949. 3.Op. Se poate observa faptul că acest Decret a stat la baza majorităţii rectificărilor în actele de stare civilă. recunoaşterea copilului natural. 272 din 30 decembrie 1950. referitor la actele de stare civilă. pentru toate celelalte localităţi urbane şi rurale.545 din 8 decembrie 1949. 85 I.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Conform acesteia. adopţia. În acest sens. 46 . 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice. 34. Deasemenea.Dr. Sexul. gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii. cit. Decretul nr. Schimbarea numelui sau prenumelui se încuviinţa de Ministerul Afacerilor Interne. 8 din 30 ianuarie 1954. căsătorie şi moarte şi recunoaşterea filiaţiei şi stabilirii în justiţie. La cerere se alăturau actele stabilite prin Decizia Ministrului Afacerilor Interne. rasa. 273 din 30 decembrie 1950. capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. 273 din 30 decembrie 1950. TORJA . în Buletinul Oficial nr. Conform acestuia. 86 87 I. a fost publicat în Buletinul Oficial nr. Schimbarea se făcea prin decizie. oraşului sau raionului de oraş.. care se refereau la punerea în legalitate a persoanei fizice. referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. Actele şi faptele de stare civilă (actele de naştere. prenumele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte.87 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1951.Op.86 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. naţionalitatea. divorţul. Ulterior. Prin aceste reglementări nu s-a definit clar noţiunea de persoană fizică şi persoană juridică. a fost publicat Decretul nr. al celor ce muncesc şi în scopul apărării drepturilor personale ale cetăţenilor. Numele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. 124 din 30 decembrie 1950. Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui se făcea la Sfatul Popular al comunei. Astfel. cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vârsta de 18 ani puteau cere schimbarea numelui sau prenumelui. prin Direcţia Generală a Miliţiei. până în prezent au fost elaborate o serie de reglementări cu privire la actele de stare civilă şi actele de identitate. schimbarea numelui sau prenumelui era distinct reglementată prin Decretul nr. religia. După cum am văzut. precum şi schimbarea numelui sau prenumelui) se înregistrau în registrele de stare civilă ale Sfaturilor Populare. pag. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se făcea în interesul Statului. în cuprinsul cărora domiciliază cel care cerea schimbarea numelui sau prenumelui. motiv pentru care legiuitorul a considerat că ar fi necesar să acopere şi acest vid legislativ. 2011.

Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani. TORJA . săvârşind acte juridice. 88 Prin Decretul nr. comunale. în tot sau în parte. potrivit dispoziţiilor prezentului decret. D. Bucuresti. 35. de la concepţiune. Actele şi faptele de stare civilă se înregistrau în registrele de stare civilă ţinute de comitetele executive ale sfaturilor populare. nici măcar în Italia. cit. Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează cu moartea acesteia. însă numai dacă el se naşte viu. PIPPIDI . s-au adus noi 89 reglementări cu privire la actele de stare civilă. la fel ca în România. p. la capacitatea de folosinţă sau la cea de exerciţiu.Op. 2010. de aceea este considerată ca limbă primordială a Europei. Capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii. divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui. Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. capacitatea de exerciţiu. de capacitatea de exerciţiu. nici în parte. Drepturile copilului sunt recunoscute. 278 din 23 iulie 1960. I.Dicţionar de istorie veche a României. 13 din 28 iulie 1960. În aceste registre se întocmeau acte de naştere. în afară de cazurile prevăzute de lege.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Persoana fizică are capacitatea de folosinţă şi.. PEŢU . 47 . 2009. limba română fiind foarte bogată în nume.90 88 89 90 Decretul nr. orăşeneşti şi de raioane de oraş. 275. înfierea. 15. 1976. nici în tot. Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana devine majoră. P. Nimeni nu poate renunţa. cit. p. nr. Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă şi nici lipsit.. Astfel. 278 din 23 iulie 1960. M. decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. căsătorie şi deces şi se înscriau prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei. pag.Op. motivat de faptul că antroponimia latină a fost un sistem artificial. a fost publicat în M. Din cele de mai sus se poate observa faptul că nume de persoană latineşti nu s-au păstrat nicăieri în lume. Of. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se fac în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor.

Noţiuni generale Antroponimia sau antropologia onomastică este ramura onomasticii care studiază originea şi semnificaţia numelor persoanelor. 2.om.antroponimíe s.. cel figurat (proverbe. 9 . Noul dicţionar explicativ al limbii române . localiltate. (Lingv. 91 92 93 94 Dicţionarul explicativ al limbii române . anthropos .2. 92 . Anthroponymie.antroponimíe .s. antroponomastică. f. regiune. 1.f.Dr. antroponimía. (studiază numele de persoane). Dicţionar ortografic.f.) antroponomastică.-d.1. cu toate aspectele ei: limbajul direct. onoma . (LINGV.) 1. (A se vedea în acest sens Anexa nr.antroponimíe s. Dicţionar de sinonime. art. dintr-o regiune sau dintr-o limbă). Disciplină care se ocupă cu studiul numelor de oameni. dintr-o regiune sau dintr-o limbă. Din fr.antroponimíe f. este următoarea: . 2. 3.antroponimíe s.NODEX. 1) Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul antroponimicelor. 48 . Una din cele mai importante şi hotărâtoare creaţii ale oamenilor este limba.91 . Totalitatea numelor de oameni (dintr-o localitate. 94 . antroponomastică. Ramură a lingvisticii care studiază numele de persoană. art. 93 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL III ANTROPONIMIA SAU ANTROPOLOGIA ONOMASTICĂ 3. Totalitatea numelor de persoană dintr-o localitate.nume). g. gr. Definiţia cuvântului „Antroponimie” Definiţia cuvântului „Antroponimie” (cf.DEX 1998. Antroponimíei.Numele de familie din România). antroponimíi. inclusiv a numelui de familie. 2) Totalitate a numelor de oameni dintr-o limbă.

. Vasile-Andreica etc. există unele păreri care afirmă că.) scria: Aproape în tot ce am născocit.). din punct de vedere sintactic. pentru a evita confuziile. Numele unei persoane fizice este obligatoriu compus dintr-un nume de familie şi un prenume cu funcţie denominativă individuală.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI locuţiuni. ocrotitorul legal (dacă nu se cunoaşte tatăl. după o expresie a lui Condillac şi La Romiguière. dacă soţii hotărăsc să aibă numele reunite.. distincţia între nume şi prenume este greu de stabilit. Aceeaşi situaţie poate apărea şi la prenumele unei persoane când acesta este compus şi alcătuit conform voinţei părinţilor. După cum observă Christian Ionescu. dar declarat de către părinţi. Referitor la exemplul de mai sus Vasile-Andreica. În situaţia în care numele sau prenumele este reunit această problemă este înlăturată într-o anumită măsură. determinantul este întotdeauna un atribut substantival apoziţional în nominativ. Spre exemplu. antroponimia (nume de persoane). sau reprezentanţii autorităţilor locale în cazul copilului părăsit sau abondonat de către mamă fără să se cunoască tatăl.. Nimic din ce a zămislit gândul omului n-ar putea exista dacă n-ar fi cuvîntul95 sau.Filosofia greacă până la Platon. la încheierea unei căsătorii. datorită importanţei sociale a numelui de familie. doar în actele oficiale sau atunci când este necesară aşezarea în ordine alfabetică a mai multor nume ordinea este inversă.. dar între timp datorită bolii de care aceasta suferea s-a numit un curator). juxtapus faţă de 95 ISOCRATE . bunicilor. p 830-831. toponimia (nume de locuri) etc. dar avem posibilitatea şi ca cel puţin unul din cele două nume să fie nume de familie. În cazurile în care numele de familie şi prenumele provin dintr-un nume individual (Petre Alexandru. trebuie impusă ordinea în care apar elementele funcţionale ale formulei oficiale: nume individual sau prenume + nume de grup sau nume de familie.e. iar după naştere mama a decedat şi nu a apucat să înregistreze naşterea copilului. l’esprit humain tout entier est dans le language (spiritul uman este în întregime în limbă). 49 . putem avea ca nume de familie Viorel-Vasile. expresii specifice etc.n. numai cuvîntul ne-a îngăduit să ducem lucrurile la bun sfîrşit . naşilor etc. între care se stabileste un raport de interdependenţă. Vasile Radu). „între numele individual şi numele de familie se stabileşte un raport de tipul determinat + determinant. Isocrate (436 – 338 î. situaţie în care cele două nume sunt unite cu cratimă.

istoria etc. atât prenumele cât şi numele de botez. Trebuie menţionat faptul că oficial între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă (diferenţa este prezentată în Capitolul II şi Capitolul VII. Onomastica populară recurge frecvent şi la poreclă. În formulele oficiale. Onomastica este un domeniu lingvistic apărut mai târziu (la sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului al XX-lea). fiind greu de găsit două persoane cu acelaşi nume şi poreclă într-o anumită zonă geografică. geografia. demografia. având tendinţa de a se constitui ca disciplină de-sine-stătătoare. dar care în ultimele decenii a dobândit o autonomie pronunţată. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA determinat şi neizolat de acesta”. psihologia.Antroponimie românească. instrument foarte eficient. pag. „Cocoşatul”. Nu trebuie uitat faptul că în primele documente de identitate folosite în România era trecută şi porecla. cel mai potrivit termen pentru a exprima aceste noţiuni. afirmă Christian Ionescu. oferind interesante cunoştinţe despre evoluţia în timp sau spaţiu. Universitatea Bucureşti. V.96 Modificarea acestui tip de raport prin înlocuirea atributului substantival apoziţional (Ion Amariei vs. După cum se arată la Cap. deoarece ea evocă imediat foarte multe particularităţi despre persoana la care se face referire. 1979. 13. fapt ajutat şi de situarea sa la graniţa cu alte câteva domenii social-umane (logica. dependent sau independent de fenomenul religios. 12. exprimând un set precis de valori şi sensibilităţi. 97 96 Ibidem 96. care permite o identificare rapidă şi precisă a persoanei. după cum urmează: „Uriaşul”. „Supranumele sau porecla”. este acela de nume individual. „Bătăuşu”. filosofia. sociologia. în situaţia în care la botez i se dă un alt prenume copilului pentru ca acesta să fie ferit de rele). IONESCU . Teză de doctorat. are ca urmare pierderea caracterului oficial al formulei denominative şi transformarea acesteia într-o formulă neoficială. secţiunea 5.1. 50 .Dr. cele mai multe porecle fac obiectul unui adevărat cod. fiind cunoscute doar în cadrul unei comunităţi. de obicei din care face parte şi titularul poreclei. Studiul numelor de oameni poate constitui una din laturile cercetării istoriei unui popor. pag. CH.97 Numele de botez sunt cele atribuite copilului la botez sau persoanei adulte în cadrul ceremoniei religioase prin care ei se creştinează. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii de foarte multe ori în ambele variante. Ion a Mariei).

Nu cultura joacă rolul principal aici.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IV CLASIFICAREA NUMELOR 4. de aceea. ci la toate numele existente în onomasticonul românesc. motiv pentru care apar multe nume preluate din mediul înconjurător. Noţiuni generale Clasificările nu se referă numai la numele de botez. 4. ci legătura cu natura înconjurătoare şi spiritul de observaţie şi asociere. Este firesc ca în încercarea de a clasifica numele de familie să se ţină cont de numele de botez. studiul numelor proprii. 2) interesul pentru nume străine. cea mai bogată din Europa. Omul nu are posibilitatea de a interveni arbitrar pentru a modifica această relaţie. pomenirea unui nume are o semnificaţie adâncă”. Criterii de clasificare Caracteristicile modei antroponimice actuale prezintă trei tendinţe principale: 1) evitarea antroponimelor tradiţionale. a numelor geografice sau a toponimiei şi al numelor de persoane este considerată o ramură laterală a lingvisticii. în linii mari.1. este. iar acestea exprimă ideile oamenilor. iar între grupul de sunete şi înţelesul lui există o relaţie care se fixează şi se păstrează mai mult sau mai puţin neschimbată la transmiterea limbii din generaţie în generaţie. despre care Pedersen spunea foarte frumos: „Unui nume îi dai viaţă pomenindu-l. în special din mediul urban şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice. normal. 51 . Unele prenume nu se mai folosesc astăzi şi au rămas doar în documente. Româna fiind o limbă naturală. De foarte mult timp. dar nu şi invers.2. numele de botez nu au caracter stabil în comparaţie cu numele de familie. Numele cheamă imediat sufletul pe care îl desemnează. Fiecare frază şi fiecare element al unei fraze au un înteles. Limba se compune din fraze. altele s-au transformat în nume de familie în forma iniţială sau în forme derivate şi se transmit din generaţie în generaţie. populară. fantezia a milioane de oameni fiind infinit mai bogată decît a unei mâini de cărturari.

Turcu. Bălan. Zidaru etc. Vulpe etc..nume de sărbători religioase: Natalia. b) .nume referitoare la starea socială: Fugaru.adjective care denumesc particularităţi fizice: Albu. Maria. Eva. Nume devoţionale . Cojocaru. ocupaţii. sunt antice şi îşi păstrează caracterul sacru. Chelu. Nume afective . Lazăr. Sprâncenatu etc. Olaru.. Bunu. Zurbagiu etc. se deosebesc următoarelor categorii: a) . legate de divinitate în sens larg.denominaţii de ordin mistic. . Sârbu. În cadrul numelor devoţionale. Numele afective sunt expresia sentimentului omului faţă de 52 . Ursu.. Fieraru. . derivate care indică originea de unde acesta se trage sau unde îşi desfăşoară activitatea: Gheorghe Boghea este cunoscut ca Gică din Vale. Cercel.etnonime . Buzatu. Raţiu. Păun. . Ţucu.fitonime: Arbore. 2.au apărut ca simple supranume şi reflectă expresia cotidiană în contactul cu familia. Mazilu.metonime: Brânză. Năvălici.. Zbenghea etc. .nume biblice: Adam. După conţinutul lor semantic. Bujor. Petre Sătmăreanul (pentru că s-a născut la Satu Mare. funcţii: Cârciumaru. Mazăre. aceşti termeni se pot clasifica astfel: . Din perspectiva etimologică. c) .conţin o expresie referitoare la divinităţi. Trandafir. Dogaru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 3) înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt. Şerb. Nenica. Alexandru Grădinaru (făcându-se referire la priceperea pe care o are în cultivarea plantelor sau la grădinărit). . Robu. Şarpe.fenomene ale naturii: Brumă. Grecu. . cu ceilalţi oameni şi cu mediul înconjurător.Dr. Usturoi etc. Popa. Coţofană. ca dătătoare de viaţă şi destinatară a gratitudinii şi a dragostei oamenilor: Isabela. Tâmpea. Vântu. sau nume cu indicaţii de adresă. Iarnă. numele fiindu-i dat de către autorităţile locale). Berbec..sunt adeseori folosite în comunicare orală pentru a preciza la cine se referă interlocutorii: Cazacu. Busuioc.nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. Ţăranu etc. Lupu. numele persoanelor se împart în: 1. Soare. Minerva. Floare..nume teoforice .zoonime: Ariciu.. sau morale: Blându. Topor. d) . Fulger.nume de meserii. Vijelie etc. Negru. Roşu. . Tătaru etc.

un sportiv etc. Ex. modă. Hunedoara etc. Alba.numele de familie Beşeneanţ provine de la localitatea Beşenova. În România. localităţi din apropierea oraşului Sânnicolau Mare. oamenii aveau doar un nume.numele de familie Blăicean provine de la Bleici. de ENZO LA STELLAT Ed. Neamţ. cinema. Şi fiindcă. din Banatul istoric. .nume ideologice . un personaj literar. . judeţul Timiş.numele de familie Belinţan provine de la numele localităţii Belinţ din judeţul Timiş. . varianta populară a numelui Iancaid. sat care aparţine oraşului Gătaia din judeţul Timiş. 3. 98 53 . şi cu timpul populaţia comunităţilor s-a lărgit foarte mult. este cea de la care ar putea proveni numele respectiv. Localitatea Almăj. vechea denumire a satului Blidari din judeţul Vâlcea. Nume descriptive . Există şi alte toponime.98 4. Nume admirative .numele de familie Almăşan poate proveni de la una din cele 12 localităţi cu numele Almaşu din România. care a fost consemnatã în anul 1437. originar.reminiscenţe literare. Zanichelli. . . . care se află în judeţele: Arad. cu numele actual Iancov Most.nume de superstaruri (din aristocraţie.un popor. .numele de familie Ancăiţan provine de la Iancaid. sunt nume alese datorită admiraţiei pentru: .. Clasificarea este preluată din Santi e Fantidizionario dei nomi di persona. .numele de familie Bălteanu(u) sau Bâltean(u) provine de la aşezarea Bâlta din judeţul Gorj. provin de la numele localităţii Birda. . un reformator. .TV). un erou al unui poem epic.numele de familie Almăjan provine de la numele localităţii Almăj. ca Valea Almăjului. căreia recent i s-a schimbat numele în Dudeşti (Vechi şi Noi). Aşadar numele de familie Ancăiţan provine de la Ancait.o cultură.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI habitatul său şi desemnează: ordinea naşterii.un om ( patriarh sau profet biblic. localitate din Voivodina. .).: . localităţi cu nume similar sunt în judeţul Dolj.nume de locuri: locul de origine al unei persoane a reprezentat o altă sursă de nume. nu a mai fost suficient să se întrebuinţeze doar un nume. . lângă Craiova (Oltenia).formează o categorie mai puţin omogenă. majoritatea apărând în Evul Mediu timpuriu. dorinţa părinţilor ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale). Bologna. Birdean şi Birgean.numele de familie Birda.

bg. .Banat. 101 . Kovalski (koval „fierar” şi suf. Spre exemplu: Cocerjenco ucr. 99 . ul). în cazul oamenilor fără grad nobiliar. pag. măcelar” şi suf. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Kotljarenko (kotljar . Resetar . kocerženko (koceryžka . chiar dacă ele au fost preluate de la alte popoare. Ibidem 99.Nume de animale: în unele societăţi.Dr. în special în perioada Evului Mediu. Lexicul botanic slav cuprinde cuvinte al căror sens se referă. 99 M. SAMOILĂ . pag.Nume de origine etnică: derivă de la o origine etnică. în cazul nobililor. Cracu (sl. Spre exemplu: Moraru. cândva în vechime.numele de familie Prodan poate proveni de la toponimul Prod (Ardeal). Konovalenko (konoval „cel care tratează bolile de cai cu mijloace băbeşti.Nume de provincii. de arbori şi de râuri. -enko).fierar” şi suf. 17-23.Instructive Seleuş . Covaliuc ucr. de la numele proprietăţii lor. chirurg nepriceput. râuri. -enko). arbori etc. de aceea este greu. Vâlcea şi Vaslui. 100 101 54 . -enko). denumite Pădureni. . există credinţa că adoptând numele unor animale care-i înfricoşau. 100 .. pag.Nume de meserii: o sursă bogată de nume o reprezintă cele provenite de la meseria avută de un membru al familiei. . krak .cocean de varză” şi suf. 2002. sau ca urmare a faptului că un membru al familiei a avut originea dintr-o ţară vecină. Croitoru etc. Kovaljuk (koval . sau de la localităţi cu numele identic din judeţele Argeş. indiferent de etnie..cazangiu. chiţibusar”. în România sunt peste treizeci de localităţi. ciurar.ucr.Viaţa numelui.numele de familie Pădurean provine de la toponimul Pădurea sau Pădureni. sau faptul că un străbun.Demirci în lb. tufiş” şi suf. 40. animalele respective nu o să-i agreseze. Covalschi . să determinăm din care provine originea străveche locală a acestei familii.Nume posesive: mulţi oameni şi-au moştenit numele. lucrase la acea moşie.ramură. la planta respectivă. Editura Comunităţii Cultural . Ibidem 99. lup. 43. Cotlearenco . Carte despre numele de familii ale românilor din Voivodina. plante. Rešetar care înseamnă „sitar. chiar imposibil.: provenite din denumiri de plante. –u. ucr. ea fiind divizată în nume de plante moştenite şi nume de plante împrumutate.ucr. -juk).numele de familie Brâncovan provine de la numele localităţii Brâncoveni. Zidaru. -ski). . în general. în special primitive. turcă sau din limba ucraineană Conovalenco ucr. majoritatea totuşi avându-şi originea în Evul Mediu. urs... Alte meserii au produs nume ca Fieraru . căldărar” şi suf. răspândite pe întreg teritoriul României. creangă.

Eva. Iustina etc. hagiografice) 1. Asineta. îşi au originea de la întâmplări deosebite. greacă. deşi nu în număr vizibil. Crăciun. romană. persană etc. Evlavie. Solomon. Cristofor. sârbeşti.nume elaborate în epoca creştină. Fântână.nume vechi: de origine ebraică. cum ar fi: Furtuna. Prenume şi porecle create de popor a) unele provin de la anumite sărbători: Botez. cataclisme. . Inochentie. altele netrecute în calendar: Adam. italiene. Irina. la început. Iudita. Sion. ruseşti. Asemenea nume. 2. Arsu etc. Azaria. îşi au originea în Evul Mediu târziu. Chiriac. Irineu. Duhu. Climent. Dan. Emmanuel. l-au poreclit ca atare. Ispas (Înălţarea) etc. . cu privire la numele calendaristice ale 102 N. egipteană. CONSTANTINESCU. 55 . Serafim. A. Daniil. Natan. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă).nume ce designă virtuţi creştine: Agapie. Iust. unei fetiţe i s-a pus numele de prinţesă. . tragedii familiale etc. Cărturăreşti sau calendaristice a) Nume din Vechiul Testament.Sofonia. ungureşti. Duh). Străvechi populare. Sfântu (Pogorârea Sf. în speranţa ca fetiţa respectivă să trăiască ca o prinţesă. Timotei. scopul fiind ca noul născut să-şi înceapă viaţa sub un bun augur. b) Nume din Noul Testament şi din martirologii: . Reveca. Fulger. precum: Cristian. Iacov. trecute în calendar: Ieremia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . Ilie. numele de botez româneşti se clasifică în:102 Nume creştine (biblice. şi apoi toată comunitatea. Samuel. De exemplu. Moise. bulgăreşti.Nume provenite de la evenimente deosebite: Unele nume. După acest model. Pogor. XLIV-XLV. b) s-au identificat derivate româneşti. Saul. Dositei. ca şi multe altele. sub auspicii pozitive. germane. David. Macovei. greceşti. Noe. sugerând că un strămoş al familiei respective a fost implicat într-un eveniment atât de deosebit încât vecinii. 3. din epoca formării limbii române. DOR. În această categorie de nume putem oferi câteva exemple.-a (Bunavestire) etc. având legătură cu sărbătorile oficiale: Bun. Rafail. Nedelea.Nume eufemistice: sau cum se mai numeau „nume bune” erau foarte răspândite la popoarele vechi.

Nume de origine cărturărească: Aladin. Eva. Genţiana. Florica. Viorela. c) nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. Medena. unele româneşti. Maria. Mândruţa etc. 3. meserie: Dalia. Vlah. PETRACHE – Op. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sfinţilor care se repetă în numeroase forme derivate de creaţie populară. c) trăsături fizice caracteristice. b) bucuria naşterii. Violeta. Nume admirative care sunt alese datorită admiraţiei pentru: a) un om (erou al unui poem. altele străine. III. sportiv. IV. plante.Dr. Vlad etc. referiri la habitat. Creaţii româneşti recente: Luminiţa. putând desemna: a) ordinea naşterii: Sextil. pietre preţioase. Nume privitoare la cult şi la diverse locuri sfinte: Iordan. aştri şi fenomene naturale. care împarte din punct de vedere semantic numele de persoane. Minerva. Bucureşti. Căruntu. Sinai etc. Septimiu. Tatu etc. II. personalitate istorică): Adela. Raţiu. personaj.. Enrico etc. Narcisa. Coman etc. Vechi creaţii româneşti din cuvinte de origine tracă sau latină: Albu. nume de vedete etc. Traian. Galileea. Steluţa. Lucian. ţară. Lazăr. Radu. Sârbu. reflectând experienţa cotidiană. ar fi 103 următorul : 1. Aurica. pozitive sau negative (nume descriptive): Constantin. Nume devoţionale: a) nume teoforice: Isabela. Nume afective. cit. Esmeralda. 103 T. Negru. Nume laice: I.Tătaru. 4. Elisabeta. V. animale. Sora. împrumutate în epoca migraţiunii acestora sau aduse direct: Bogdan. Bucur. d) nume biblice: Adam. Stroe. Cicerone. Nadia. Machedon. care au apărut ca supranume. d) corespondenţa cu lumea: flori.): Madona. Nume împrumutate de la alte popoare: Basarab. c) o cultură (nume ideologice. Rusu. 1998 56 . 2. Claudiu. b) nume de sărbători religioase: Natalia. Gloria. Cleopatra. proprietate. Nume de origine veche slavă. Ruxanda etc. Ierusalim. dorinţa ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale): Felicia. Sabrina. Alexandru. semnele prevestitoare. Decebal. b) un popor (exemple aparţinând categoriei numelor de familie): Machidon. Octavian. Iosif. Un alt model pentru clasificarea prenumelor actuale. împrumutate de la vecini.

p. 228.161.Op. de obicei în bătaie de joc. STĂTESCU – Drept civil.105 Porecla era folosită pentru a face deosebire între mai multe ramuri ale aceleiaşi familii. unei persoane. Schimb”. 121. ca şi pseudonimul.401. în consecinţă. în bătaie de joc. 2011. cit. care nu formează obiectul unui drept subiectiv şi. Arad.Op. O. Supranumele este dat unei persoane de obicei. BELEIU . Origine. p.106 Porecla nu trebuie confundată cu pseudonimul.Numele şi prenumele persoanei fizice. GH. iar pseudonimul şi-l alege titularul. p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL V PORECLA 5.107 Porecla. p. Definiţii ale supranumelui sau poreclei Dicţionarul limbii române moderne. 104 iar mai ales în legătură cu o trăsătură fizică sau cu activitatea sa. BELEIU . JUGASTRU . 57 . 1970. ca şi Dicţionarul limbii române literare contemporane definesc porecla ca fiind un supranume dat în (bătaie de joc) unei persoane în legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. C. Dicţionarul limbii române literare moderne. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte porecla ca fiind: „supranume dat. p..108 104 105 106 107 GH. „Semnificaţie. UNGUREANU. constă într-un cuvânt ori o grupare de cuvinte. mai ales că o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. 108 C. uneori în legătură cu anumite calităţi ale persoanei astfel „botezate”. Ibidem 105. a psihicului său sau a activităţii sale”. cit. deoarece porecla îi este pusă titularului de oamenii cu care acesta intră în contact. I. cit. ceea ce echivala în fapt cu o schimbare sau completare de nume.1.. a psihicului şi a activităţii sale.Op. 415. nu se bucură de nici o protecţie legală. în dreptul civil ea nu are nici o valoare. aşadar. TORJA . 146.. Ed. Didactică şi Pedagogică. p. Editura Gutenberg Univers. Bucureşti.

8) După plante (Copacul. Clasificarea supranumelui sau poreclei Din punct de vedere al conţinutului poreclei. Din punct de vedere semantic. 2) După însuşirile morale: a) caracter (Blândul. Repezitul). III. realizând prin similitudinea însuşirilor un transfer denotativ. constatăm existenţa următoarelor categorii ce vizează: I. e) după alte împrejurări (Bou Negru. Bunicul). Trăznet). Bucurosul. de obicei. Bradul. clasificarea se poate detalia: 1) După aspectul fizic (Albu. Cântă frumos). Musculosul). pot fi simple şi compuse. VII. V. legate fie de o meserie. d) sprintenul (Grăbitul.Dr. Soare. pe asemănările dintre persoane. 9) După fenomene climaterice şi termeni geografici (Brumă. Asemănarea sau prietenia purtătorului poreclei cu o persoană oarecare. VI. greşeli de pronunţare. Slabul. Întâmplări ciudate. Răul). Ocupaţia. Căţelul. Oierul. 6) După starea socială (Bogătaşul. Din punct de vedere formal. 10) După metale şi pietre preţioase (Aur. după ranguri sau titluri şi profesiuni (Comandantul). b) lacomi şi avari (Doi bani. Trandafir. Ciobanul. Înaltul. Patronul). IX. Nume de obiecte. Locul de origine. Avarul). fie de o întâmplare. Fier. Pisica). Cal alb. Gunoierul. 5) După relaţiile obşteşti (Buturugă. 3) După inovaţii privind superstiţiile (Deocheatul). Soldatul). VIII. Felul de a vorbi. Creangă). 7) După animale (Ariciul. 58 . c) leneşul (Tembel).2. II. Argint). Tunsu. Defecte morale. IV. Stejarul. Defecte fizice. Urzică. Poreclele şi supranumele provenite din prenume se bazează. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 5. Diferite mâncăruri. 4) Dupa relaţiile de familie (Copilul. folosirea frecventă a unor cuvinte.

mai avem supranumele de grup. Supranumele de grup cu forme de singular se realizează prin următoarele tipuri: . Mitică Ditului etc. numele avute anterior (inclusiv modificarea şi schimbarea numelor). pe lângă alte date de identificare a persoanei. Uţa Bucurei. nr. Of.Supranumele andronimice . . eventualele nume false folosite de inculpat. loc de muncă etc. cu modificările ulterioare.desemnează femeile căsătorite prin raportare la soţ şi se realizează prin două tipuri de formule: . care se caracterizează prin faptul că au o denotare multiplă.C. 586/2004. nominativ + -lui: Maria Bulgarului. Nae (a) lu Dobre.). nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Atât reglementările anterioare.2004 pentru formularele tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate în evidenţele unităţilor de poliţie. Pe lângă supranumele care se referă la o singură persoană. 7/1972 privind cazierul judiciar şi H.folosită mai ales când urmează supranume sau poreclă: Nică a(l) Dogarului. 290/2004 privind cazierul judiciar publicată în M. familie. Vasile (a) lu Marin etc. Nae a(l) Căpitanului. 1373/26. Nae (a) Anii. Draga Baciului.08. Legea nr.(a(l)) + genitiv. Nică (a) Floarii.109 cu privire la cazierul judiciar în formularul prin care se poate solicita certificatul de cazier judiciar prevedeau o rubrică cu privire la poreclă. Acestea desemnează mai mulţi indivizi care fac parte din acelaşi grup. .455/1972 privind formularele în activitatea de cazier judiciar sunt abrogate.Supranumele patronimice .Supranumele matronimice . sau colectiv (clasă. Frusina Simionului. precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar.sunt reprezentate de o formă de genitiv a numelui sau a supranumelui mamei: (a) + genitiv: Ghiţă (a) Mărioarei. Nică(a) lu Bălan.G.sunt realizate de o formă de genitiv a numelui (prenume sau nume de familie). Paraschiva lu Simion. Jana (a) lu Turcu. Legea nr. .M. având forme de singular când desemnează un singur individ din grupul respectiv. Ion (a) Preotesei etc. Ioana Olteanului. sau a supranumelui (individual ori de grup) tatălui: .(a) lu + nominativ este formula cea mai frecventă: Ion (a) lu Gică.numele soţului la genitiv: (a) lu + nominativ: Maria (a) lu Gheorghe. 109 59 . Ana (a) Popii. cât şi cele actuale. sau forme de plural când referirea se face la întreg grupul. nr. etc. Aspectele susmenţionate denotă faptul că porecla are un oarecare rol de identificare în domeniul procesului penal. H. Ghică a(l) Primarului. printre care enumerăm: numele şi prenumele persoanelor. Ana lu Păun.

Popeasca etc. Josenii etc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA - numele soţului + sufix: -oaia (mai ales pentru femeile văduve): Marinoaia. Preotiţa (nevasta tânără a preotului) etc. fie prin derivare cu sufixe specifice: -eşti: Grozeşti. Supranumele de grup cu forme de plural se realizează fie cu ajutorul formei de plural. Marineasca. Rădeşti.Dr. Mariniţa. easa/easca: Drăguleasa. -eni (mai ales de la nume de locuri. Muntenii. Ioneştii etc... 60 . desemnând grupuri de indivizi pe baza raporturilor de vecinătate): Oltenii.. -iţa: Dogăriţa. Rădoii.. Miloaia. Mărineştii. Brănoaia etc. Popeşti etc. desemnând tot neamul: Lăzăroii. Vălenii. Răduleasca. Prăvălitoaia.

112 .. pe care îl adoptă mai ales scriitorii. pseudoepigraf.. p.nume fictiv pe care îl adoptă mai ales scriitorii. cit. onoma – nume). pseudos – mincinos.. Editura Steaua Nordului.) şi sub care este cunoscut publicului.nume fictiv. Marele dicţionar de neologisme. 1998. 2010. ediţia a IV-a.DEX. 56. 2010.116 sau la 110 111 112 Dicţionarul explicativ al limbii române . Constanţa.Drept civil. artiştii etc. E. pseudonyme.1. ANDREI .mincinos.110 .nume creat sau adoptat sub care cineva îşi ascunde adevărata identitate.76. 113 Pseudonimul este sinonim cu pseudonumele. Iaşi. sub 116 61 .115 sau o altă denumire sub care o persoană îşi ascunde identitatea. Partea generală. Centrul de multiplicare al Universităţii „Al.nume) este un nume fictiv. artistice etc. folosit de o persoană ca o alternativă la numele lui legal. onoma .111 . gr. gr. A. pseudonyme. MOCANU – Dicţionar de sinonime.NODEX. Pseudonimul poate fi definit. artiştii etc. artist. 114 115 113 Dicţionar de sinonime. în general. (fr.nume de împrumut pe care îl adoptă un om de creaţie (scriitor. Editura Steaua Nordului. într-un anumit domeniu de activitate. I.114 Prin pseudonim se poate individualiza o persoana fizică în societate. Constanţa. pictor etc. 2003. D.pseudonim – adj. după cum urmează: . atunci când această persoană nu doreşte să folosească pentru aceasta numele său”. Noul dicţionar explicativ al limbii române . „Pseudonimul constituie o denumire pe care o persoană fizică şi-o alege pentru a fi individualizată într-un anumit domeniu de activitate creatoare destinată a fi adusă la cunoştinţa publicului. M. Cuza”. ediţia a IV-a. P. alta decât numele. fals. LUPULESCU . p. 1978. CRĂCEA – Dicţionar de neologisme. pseudos . LUPULESCU. pentru a-şi ascunde identitatea. Dicţionar de neologisme. D. 165. Definiţii ale pseudonimului Pseudonimul (din fr. conform căruia: „denumirea liber aleasă. . folosit mai ales de autorii operelor literare. p.Op.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VI PSEUDONIMUL 6.

Curs de drept civil. Clasificări ale pseudonimului Pseudonimul poate fi de mai multe feluri: a) pseudonim de scenă în show business. consideră că pseudonimul este un nume voluntar ales de persoana fizică. 62 . născut Arthur care o persoană îşi ascunde adevărata identitate. Drepturile reale principale. a adoptat numele „X” pentru a reprezenta numele său necunoscut.118 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea. pseudonimele au devenit numele legale ale persoanelor care le-au utilizat. 126. b) pseudonim literar. Editura Gutenberg Univers. p. cum ar fi cazul autorilor numiţi „ghostwriters”. interpret sau model. 12. cel mai faimos exemplu american este pseudonimul Publius. 2001. John Wayne a considerat că numele lui adevărat. E. Luptătorul pentru drepturile civile Malcolm X (născut Malcolm Little). e) pseudonim din sport. p. de obicei artistice sau literare”. 2011. 125. pe care şi-o asumase în rolurile jucate. În unele cazuri. 119 118 117 119 Ibidem 118. James Madison şi John Jay. în desfăşurarea unei anumite activităţi. african.117 Trebuie să avem în vedere faptul că termenul de „pseudonim” este diferit de termenul „alonim” (care este numele unei alte persoane reale folosit de autorul unei opere de artă). 6. I. Arad. Schimb”.2. folosită în mod notoriu. Marion Morrison. al autorilor de parodii sau al scenariştilor care foloseau un nume-paravan.Dr. folosit de Alexander Hamilton. TORJA . Origine. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA adăpostul căruia o persoană doreşte să desfăşoare o activitate legală. All Beck. „Semnificaţie. era o practică normală ca articolele politice să fie semnate cu pseudonime. la adăpostul căruia aceasta doreşte să desfăşoare o activitate legală. original. CHELARU . p. c) pseudonim folosit în domeniul artelor vizuale. deoarece erau pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950-1970.Numele şi prenumele persoanei fizice. nu se potrivea cu imaginea de dur. iar Stan Laurel. a) Pseudonimul de scenă în show business Pseudonimul este desemnat nume de scenă când este folosit de un actor. d) pseudonim de luptă. Bucureşti. f) pseudonim în viaţa de zi cu zi. Ed.

cu o reputaţie de pudică.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Stanley Jefferson.în mod special. 1 . d) Pseudonimul de luptă Pseudonimele (în limba franceză noms de guerre) au fost adoptate de partizani.în cazul în care publică opinii nepopulare. a publicat Histoire d’O.Pseudonime utilizate de actori sau regizori (nume de scenă)]. Cei mai mulţi artişti hip-hop preferă să folosească pseudonime care sunt derivate ale propriului nume. pentru o mulţime de motive. 2 . luptătorii din rezistenţă. (A se vedea în acest sens Anexa nr. după cum urmează: . în funcţie de genul abordat. c) Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale Asociaţiile artiştilor au reguli clare pentru folosirea numelor deja înregistrate. b) Pseudonimul literar Pseudonimul literar există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii (în limba engleză pen name. fără ca autorii şi cititorii să îşi dea seama de asta. În această situaţie. un roman erotic despre sadomasochism şi sclavie sexuală. mercenari. cum este cazul lui Robert Heinlein (care a publicat de mai multe ori două sau trei schiţe în acelaşi număr de revistă). Folosirea unor astfel de pseudonime. . a avut probleme cu numele doar după ce şi-a dat seama că este format din treisprezece litere. [A se vedea în acest sens Anexa nr. Pseudonimele sunt folosite de autori (a se vedea în acest sens Anexa nr. 3 . Sunt unii autori care au mai multe pseudonime. pseudonimul îl protejează pe cel care îl foloseşte de persecuţii. .Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale). a dat posibilitatea creării mai multor autori fictivi. terorişti. este cazul lui Pauline Réage. există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii. pseudonimul sub care o secretară de redacţie. Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale. în limba franceză nom de plume). Când este utilizat de un actor sau regizor se numeşte nume de scenă. refuzând să permită folosirea unui nume similar cu unul deja folosit.o persoană nu este obligată să aibă doar un singur pseudonim. dacă noul gen abordat este într-o oarecare măsură riscant.Pseudonime folosite de scriitori). 63 .

Pseudonime din domeniul religios). se alege un nou nume religios la călugărire.Pseudonime de luptă folosite de militari). la care se poate adăuga un număr. pentru a crea o aură de mister. după încheierea celui de-al doilea război mondial. iar ulterior pseudonimele folosite de membrii Rezistenţei franceze au fost integrate în numele de familie. la începutul domniei (în cazul încoronării monarhilor). alias Chaban. îşi aleg un nume oficial. (A se vedea în acest sens Anexa nr. (A se vedea în acest sens Anexa nr. a devenit Jacques Chaban-Delmas. 5 Pseudonime din lumea sportului). pentru a proteja familiile de represaliile autorităţilor. 4 . În tradiţia monahală. f) Pseudonimul din viaţa de zi cu zi Mulţi prinţi. fiind adoptate deseori şi de recruţii din Legiunea Străină Franceză ca un mijloc de a rupe legăturile cu trecutul. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA pentru a îngreuna cercetările forţelor de ordine. (A se vedea în acest sens Anexa nr. (A se vedea în acest sens Anexa nr.Dr. care poate să difere de numele de botez.Pseudonime folosite de politicieni). Se poate alege dintre numele de botez (dacă are mai multe). 64 .7 . 6 . în cazul alegerii unui nou Papă. spre exemplu Jacques Delmas. Nu trebuie uitat faptul că şi oamenii politici au folosit pe parcursul carierei lor pseudonime. e) Pseudonimul din lumea sportului Pseudonimul folosit în sport există atunci când este utilizat de un sportiv în cariera sa. sau orice alt nume.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VII MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE ŞI MODIFICARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI A PRENUMELUI 7.G. în condiţiile prevăzute de lege. „Semnificaţie.1. 41/2003. nr.1. 120 Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. 41/2003 şi art. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea. (3) din O. Origine. iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege. 45. p. stabilirea numelui de familie al copilului nu se întemeiează pe filiaţie. născut din părinţi necunoscuţi. 24 din Legea nr.2 alin. Numele de familie şi prenumele se dobândesc diferit. p. Art. Editura Gutenberg Univers. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui 120 I. 2 alin. Numele de familie şi prenumele copilului găsit. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui 7. prin mai multe moduri. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.1. după caz. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. (2) din O. 50.323/2003. în mod obiectiv. cit. se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. cu modificările şi completările ulterioare. nr. 65 . PEŢU. ridicole şi a altor asemenea. precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. 2 alin. Art. potrivit legii. 2011. anume ipoteza la care se referă art.G. MARIUS-SORIN BOZGAN . oraşului.121 El nu poate fi stabilit urmare a unei convenţii sau înţelegeri. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. între persoane fizice saşi schimbareau datorită faptului că a fost utilizat o anumită durată de timp. Arad. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. Există o singură situaţie în care.Op. Schimb”..123 Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. 122 123 121 P. Introducere Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit. 119/1996 (copilul născut din părinţi necunoscuţi).122 Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii.

după caz.1. s-a constatat părăsirea lui. Trebuie precizat faptul că noţiunea de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui este total diferită de noţiunile de modificare şi schimbare a numelui de familie sau a prenumelui. fam. Este de menţionat faptul că în situaţia în care un cetăţean român doreşte să îşi schimbe numele are la dispoziţie prevederile O. datorită unor împrejurări care au dus la modificări în starea civilă a persoanei. indiferent dacă acesta este născut din căsătorie. a numelui. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi. Cetăţenii români pot obţine.Dr. sau. în condiţiile legii.124 Atunci când părinţii au nume de familie comun.P. artistică. Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere. 41/2003.C. separat. 7. literară sau tehnică. după caz. 62 C.G. integritatea fizică.E.P.L. cum sunt viaţa. 66 . Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui se realizează la naşterea persoanei fizice ca un drept al acesteia. 28 din Metodologie. intimitatea vieţii private. creaţia ştiinţifică. numele de familie al copilului va fi cel al părinţilor săi. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor strâns legate de fiinţa umană. iar modificarea şi schimbarea numelui de familie şi a prenumelui se poate face ulterior. putându-se aduce grave atingeri vieţii private a acesteia prin utilizarea. În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort. Respectul fiinţei umane este esenţial.) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S. precum şi a oricăror alte drepturi nepatrimoniale. pentru fiecare copil. imaginii. sănătatea. cu rea-credinţă. de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. orice persoană are dreptul la cel puţin un nume.2. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA rază teritorială a fost găsit copilul ori. nr. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. Numele de familie se poate dobândi de copil. 124 În conformitate cu prevederile art. este din afara căsătoriei. vocii sau asemănării cu o altă persoană. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. în condiţiile legii speciale. este găsit sau părăsit de mamă în maternitate. demnitatea.

.G. p. 67 .) Conf. în cazul unor copii succesivi. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte.64/2011]. 425. (3) din Legea nr. art. nr. numele de familie şi prenumele copilului. În cazul în care copilul dobândeşte un nume de famile format din reunirea numelor de familie ale părinţilor săi. (1) C. 64/2011). În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi.. 41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.18 alin. declarată la ofiţerul de stare civilă. Vom reţine şi prevederile înscrise în art.Op. Deci.Op. cit. iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului. (2)]. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă [alin. copilul va purta numele de familie al unuia dintre părinţi. BOROI . 30 alin. prin dispoziţie. p. din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului. cit. părinţii neavând însă un nume de familie comun. semnată de ambii părinţi. 7. 64 alin. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte.G. În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite. nu este obligatoriu ca toţi aceştia să aibă acelaşi nume de familie. copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. numele de familie al copilului va fi stabilit de către 125 G. conform cărora în cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat. nr. P. MARIUS-SORIN BOZGAN . Precizăm că. 64 C. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. (8) şi (10) din Metodologia aprobată prin H.1. sau numele lor de familie reunite.3. 119/1996. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. PEŢU. numele de familie ale părinţilor se reunesc numai în ceea ce priveşte persoana copilului. Fam. aceştia rămân fiecare cu numele său de familie. stabilit prin învoiala acestora. fam. 51-52. din aceeaşi căsătorie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dacă părinţii nu au nume de familie comun. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise. deci legea 125 permite stabilirea unor nume de familie diferite. (7). înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte [art. odată cu declaraţia pentru înregistrarea naşterii copilului (Anexa nr. aprobată prin H. 2010.

All Beck.10. 2) De lege ferenda.. ca şi în cazul părinţilor căsătoriţi care au nume de familie diferite: . din documentele care îi sunt prezentate.Starea civilă în contextul actual. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceştia. PEŢU. (3) din O. 2010. ofiţerul de stare civilă are cunoştinţă. la înregistrarea unei naşteri. 2001.126 7. Drepturile reale principale. MARIUS-SORIN BOZGAN . . cit. în aceeaşi zi. PEŢU. (2). 2009. Ne aflăm în situaţia în care copilul este găsit. familie şi prenumele copilului găsit. astfel: . p. 60-61. (1) din Legea nr. p. cit.G. nr. se apreciază că.Curs de drept civil. într-un anume fel. Bucureşti. republicat. pag. rezultă că şi în astfel de situaţii trebuie să se stabilească. cit.. născut deci din părinţi necunoscuţi. Arad. în cazul în care părinţii recunosc amândoi.2011. G. 2 alin. 127 126 P. la serviciul de stare civilă. 23 alin. 72-73. CHELARU . 119/1996. fam. Existând obligaţia ce incumbă oricărei persoane fizice de a avea un nume. 41/2003 dispune că numele de 129 născut din părinţi necunoscuţi. dacă copilul va purta numele unuia dintre părinţi sau numele lor reunite [art. Filiaţia) referitoate la copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cercetată“. 212-215.prin învoiala părinţilor. 54. 22 alin. p. . copilul. într-o viitoare reglementare.Dr. I. P. BOROI . 413 din Codul civil.de la data găsirii copilului. 1) Art. Editura Someşul. 2011. republicată. numele de famile şi prenumele copilului. 81-83. p..128 dacă identitatea mamei nu poate fi stabilită în termenul de 30 de zile prevăzute de art. TORJA .Op. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî ascultând pe părinţi. Ed. numele fiind declarat odată cu naşterea copilului. 427. 62 alin. stipulează că „Dispoziţiile prezentului capitol (II. 29. prin două recunoaşteri simultane. MARIUS-SORIN BOZGAN Op. pag.4. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi127 Este de menţionat faptul că nu întotdeauna. E.1. s-ar impune ca sintagma „copil găsit” să fie înlocuită cu 129 68 . Art. sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. Editura Gutenberg Univers. 128 P. (2) C. prezentat a intra în vigoare la 01.Starea civilă în contextul actual. 18. Bunăoară. acest lucru face să se prezume o aparenţă de căsnicie.de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului.Op.. Satu Mare. PEŢU . aparenţă de care legea face să beneficieze copilul. TORJA . p. respectiv de art. I. de numele părinţilor naturali ai nou-născutului.în lipsa unei asemenea învoieli.]. cit.Op.

C. 7. conform prevederilor art. p. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului.. respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului. d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului. 33 din Metodologie). găsite pe raza de competenţă a autorităţii administraţiei publice în cauză. (1) şi (2) din Metodologie. prin dispoziţia primarului (de atribuire a numelui şi prenumelui) şi persoanele cu identitate necunoscută.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI precum şi în situaţia în care copilul este părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare (. p.4.) se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. P.1. PEŢU.P. 61-62. Actele necesare înregistrării naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit. cit.P. Aşadar.E. 22 din Metodologie. în a cărui rază a fost găsit/părăsit copilul.. din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul.A. 69 . potrivit modelului prevăzut în anexa nr.. ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul (art.P. astfel încât să poată fi puse în legalitate. înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S. 130 G. MARIUS-SORIN BOZGAN . sintagma „persoană găsită”. c) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. emisă de primar. cit.L...2. după caz. de medic şi de reprezentantul S. numele de familie al unui copil născut din părinţi necunoscuţi se stabileşte prin dispoziţia primarului din localitatea unde se înregistrează naşterea (deci.P. Termenul de înregistrare a naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti.Op.1. b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente. BOROI . se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S. 7.. sau. fiind singura ipoteză în care stabilirea numelui de familie nu se întemeiază pe 130 filiaţie.Op. 428-429.S.1. oraşului.4. 34 alin. pe cale administrativă).A.S.

se face în baza următoarelor documente: a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului. b) certificatul medical constatator al naşterii. de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii. precum şi. Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.G.S. prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit. cu vârsta mai mare de 18 ani. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului.. luna şi ziua când a fost găsit copilul. sau. f) vârsta copilului găsit. rubricile referitoare la părinţi nu se completează. conform prevederilor art.. respectiv cu cele care rezultă din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie. d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei.C.P. după caz. emisă de primar. actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil.P.P. c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul. În conformitate cu dispoziţiile art. semnat de reprezentantul D. se înregistrează la S. (1) din Metodologie. de medic şi de reprezentantul S. c) dispoziţia de plasament în regim de urgenţă. 70 .A.E.P. b) sexul copilului. (3) din Metodologie. d) numele de familie. în acelaşi mod se înregistrează naşterea unei persoane găsite.L. lunii şi zilei de naştere. stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente. 35 din Metodologie.C. e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia ia fost încredinţat copilul.Dr. după caz. ale martorilor. e) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. 36 alin. chiar dacă acestea sunt aproximative. a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele cu acte de stare civilă. Conform prevederilor art. g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei. 34 alin. la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date: a) anul. f) declaraţia de înregistrare a naşterii.

În formulele oficiale. motiv pentru care. ceea ce înseamnă că. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. pe baza declaraţiei de naştere. Cassandra.. în condiţiile legii”. de foarte multe ori. (2) . teză de doctorat. 1979.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 7.G. În noul Cod civil . în ambele variante. 133 71 . Editura Gutenberg Univers. dictatori sau instituţii publice. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. Ronaldo etc. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii. la înregistrarea unei naşteri în actele de stare civilă. 84 alin.Op. nr. p.132 Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui. GH.se prevede că: „Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. ridicole şi a altor asemenea. după caz”. 414. 57. Arad. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Bucureşti.art. în principiu. Dobândirea prenumelui de către nou-născut Conf. în ultimii ani. lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de la serviciile de stare civilă. cit.5. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. 13. deoarece. p. Schimb”. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente.Antroponimia românească. s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. iar în conf. (2) din O. cu art. România s-a umplut de prenume ca Jose Armando. Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. BELEIU . Origine. „prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. p. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung. (3) din Legea nr. care sunt vizionate la TV. „Semnificaţie.1. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului.133 În această situaţie trebuie să delimităm foarte clar numele de familie de prenume. art. 8 alin. dacă părinţii au nume de familie care par 131 132 Ch. 2011. spre exemplu. unul dintre termenii propuşi pentru a exprima aceste noţiuni 131 este acela de nume individual. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea”. Trebuie menţionat faptul că între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă. 2 alin. I. De lege ferenda. IONESCU . Carlos sau Juan Alberto.

134 Metodologia nr. (3) din Legea nr. 7. iar în caz de neînţelegere între părinţi va decide autoritatea administraţiei publice locale (primarul) de la locul înregistrării naşterii. nu ne putem opune înregistrării naşterii copilului în acte. 72 . 119/1996. nu a prevăzut când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. aprobată prin H. 18 alin. 18 alin. De aceeaşi manieră se va proceda şi în situaţia în care părinţii nu vor să opteze pentru un prenume corespunzător. urmare a adoptării Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. nr.2. Conform prevederilor art. prin dispoziţie scrisă. 1/1997. în ideea că.G. (1) teza a II-a din O. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. au posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă. art. Modificarea numelui de familie Fiind strâns legat de raporturile de familie.135 Pentru ipoteza în care există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi prenumele arătat în declaraţia verbală a declarantului. 64/2011. TORJA – Op. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. deoarece. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ridicole (un nume de animal sau de pasăre).G. cit. art. numele de familie al unei persoane fizice poate suferi anumite modificări determinate de schimbările intervenite în starea civilă a acelei persoane. putându-le menţiona că. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor A fost abrogată. pag. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. în acest caz. ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrarea.G. 135 134 I. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. nr.Dr. în conformitate cu prevederile O. unul sau mai mulţi dintre ei poartă acelaşi prenume ca şi tatăl/mama sau alţi ascendenţi. 2010. Cu totul alta este situaţia în cazul în care părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutului şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. nr.. Nu este deloc indicat ca să se atribuie mai multor copii ai aceleiaşi familii acelaşi prenume. (2) din Legea nr. 119/1996 prevede că stabilirea prenumelui se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi. 80. „Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole. 2 alin. În acest sens. prin tradiţie. în această situaţie.

PEŢU. Aşadar. All Beck. p. diferă cauzele care determină această înlocuire. cât şi la prenume. BĂICOIANU -Tratat de drept civil român. reprezintă acte de stare civilă.1. 136 care poate fi schimbat numai pe cale administrativă. 7. ROSETTI-BĂLĂNESCU. fiind necesare unele precizări: naşterea şi decesul sunt fapte de stare civilă. căsătoria.2. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie 7. AL. tăgăduirea paternităţii. . adopţia. filiaţia desemnează legătura directă dintre 137 copil şi fiecare dintre părinţii săi. divorţul.) se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. iar schimbarea numelui se referă atât la numele de familie. Ed.. 73 . Prin modificarea numelui de familie se înţelege înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective. cit. 283. . În sens restrâns.. 1996. aceste modificări nu presupun niciodată modificarea prenumelui. în condiţiile prevăzute de lege”. Modificarea numelui de familie nu se face în toate situaţiile în care se schimbă starea civilă a persoanei. Modificarea numelui de familie nu trebuie confundată cu schimbarea numelui de familie. prin modificarea numelui de familie înţelegem înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective şi anume: .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI persoanelor fizice. vol.schimbări în filiaţia persoanei fizice. se referă doar la numele de familie.schimbări determinate de instituţia adopţiei. sau legătura de descendenţă dintre 138 un copil şi părinţii săi.Op. desfacerea adopţiei etc. Noţiuni generale Filiaţia este legătura biologică ce rezultă din procreare şi naştere. Modificarea numelui fiind determinată generic de schimbarea stării civile.schimbări determinate de instituţia căsătoriei. I.. MARIUS-SORIN BOZGAN . 65.1. prevede că „Numele de familie (. 136 137 P. Bucureşti. I (Restitutio). cu toate că ambele au ca efect înlocuirea numelui de familie.1.2. C. p. precum şi regimul juridic. HAMANGIU.

Textul iniţial a fost publicat în M. care. 138 139 140 141 142 I. nr. p. 287/2009. 7.U. 190 din 26 martie 2009. 298-299. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. aprobată cu completări prin Legea nr. POPESCU . căsătoria trebuie dovedită deosebit. şi care include. R.1992) pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. 557 din 23 iunie 2004.139 Legătura juridică dintre un copil şi mama sa poartă denumirea de maternitate sau filiaţie faţă de mamă. Republicată în temeiul dispoziţiilor art. Partea I. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă cunoaşte aceeaşi reglementare juridică. republicată în M. Filiaţia produce efecte juridice dacă este stabilită în condiţiile prevăzute de lege. 47-65).Legea nr. nr. reglementează „Rudenia”. 21/1991. 639 din 5 septembrie 2008. publicată în Monitorul Oficial al României. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. cu privire la drepturile copilului.D. fie că este din afara căsătoriei. A . III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. nr. . Desigur. nr. 511/24. nr.09.prevederile Convenţiei Europene a drepturilor omului. Of. cu modificările şi completările ulterioare. încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975. ratificată prin Legea nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat140.. în Capitolul II. Legea privind Noul Codul civil (Legea nr.141 . vol.Of. 243/30. E. filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei.2009). . FILIPESCU. fie că este din căsătorie.1965.Legea nr. Partea I. nr.O.Dr.101/1992 (M. „Filiaţia”.Legea nr. 245 din 1 octombrie 1992. p. 74 . publicată în Monitorul Oficial al României. 18/1990. care cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei prin efectul filiaţiei. P. . T.Codul familiei. republicată. FILIPESCU . dându-se textelor o nouă numerotare.Op. Of. publicată în M. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sens larg. .314 din 13 iunie 2001.Legea cetăţeniei nr.E.Tratat.. Textul iniţial a fost publicat în M.I.Convenţia O. . cit. Capitolul II – „Filiaţia” (art.P. Bucureşti. în titlul II.I.07. în Titlul III.jurisprudenţa în materie a C.Of. Of. Modul în care se stabileşte filiaţia faţă de mamă prezintă deosebiri faţă de modul în care se stabileşte filiaţia faţă de tată. . 49/2009. Filiaţia este reglementată în următoarele acte normative: .Dreptul familiei. .D. nr.Legea nr.N. 142 . 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.

întrucât filiaţia este stabilită cu efect retroactiv şi nu există vreun temei legal ca numele de familie al copilului să difere în raport cu data la care se stabileşte filiaţia. totuşi. Într-o altă soluţie. „în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt 143 144 G. cit. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. atunci se vor aplica. la care vom face vom câteva referiri la fiecare dintre situaţiile prezentate generic. trebuie să admitem că numele de familie ce i-a fost stabilit acelui copil prin decizie administrativă urmează a fi modificat.. fam.. (1) C. dacă ne-am raporta la momentul naşterii copilului. fam. problema de a şti ce nume de familie va lua copilul în cazul în care. art. potrivit căruia. G. Deşi nu există un text de lege expres. La această ipoteză se referă art. 431. cit. 431. (1) C. astfel: A) stabilirea. ca urmare a stabilirii filiaţiei faţă de cel puţin unul din părinţi. 64 alin.Op. P. 64 alin. într-un asemenea caz. dispoziţiile art. MARIUS-SORIN BOZGAN .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cu privire la schimbările în filiaţie care determină sau pot determina modificarea numelui de familie.. B) stabilirea. p. pe care o considerăm preferabilă. deci copilul va lua numele de familie al părintelui respectiv. fam. care să prevadă modificarea numelui de familie al copilului născut din părinţi necunoscuţi. p. 67-68. PEŢU. a filiaţiei copilului născut din părinţi necunoscuţi. pentru a căpăta numele de familie pe care îl indică filiaţia. a filiaţiei copilului născut în afara căsătoriei şi faţă de al doilea părinte. astfel încât ar exista avantajul că acel copil va avea un nume de familie comun cu cel al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia. ar putea fi interpretat în sensul că. BOROI . BOROI . însă acum avem în vedere MODIFICAREA numelui de familie143. Într-o primă soluţie. 64 alin.Op. deoarece textele de lege respective se referă în mod expres la STABILIREA numelui de familie.144 copilul va lua numele de familie pe care părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia îl avea în momentul naşterii. prin analogie. pot apărea următoarele situaţii. Vorbim despre aplicarea prin analogie.. p. nemaisubzistând nici o raţiune spre a se menţine un nume de familie ce a fost stabilit în condiţiile în care filiaţia nu era cunoscută. părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia avea un alt nume decât cel pe care îl are în momentul stabilirii filiaţiei copilului respectiv. copilul va lua numele de familie al părintelui din momentul stabilirii filiaţiei. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. dacă se stabileşte filiaţia numai faţă de unul din părinţi. cit. (2) C.Op. Aşadar. Se ridică.. 75 .

147 Subliniem că această ipoteză a fost preluată în actuala reglementare în materia schimbării numelui pe cale administrativă. ci de schimbarea numelui pe cale administrativă. numele de familie pe care urmează să îl poarte copilul este acela pe care părintele îl are la data încuviinţării instanţei. iar nu numele de familie pe care acesta l-a purtat în trecut. înlocuirea numelui de familie al copilului cu numele de familie comun al părinţilor săi implică o schimbare a numelui de familie. 935/1962. Justiţiei. p.149 145 146 147 148 Trib. ar lua. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte. dec. Trib. nr.Op.145 De lege ferenda.148 Aceeaşi ar fi situaţia şi atunci când părinţii copilului. 437. p. 544. Trib. 138. cit. reg. 4 alin. nu se poate solicita pe calea unei acţiuni în instanţă judecătorească încuviinţarea ca acel copil să poarte numele de familie luat de tatăl său la încheierea căsătoriei şi care este altul decât cel avut de tată atunci când l-a recunoscut. p. care l-a recunoscut. p. C. O. 66. Crişana. dec.Op. G. nr. pe cale administrativă există posibilitatea schimbării numelui de familie al persoanei care face această dovadă. ca nume de familie comun. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. nr. O. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui acestuia în timpul vieţii. civ. la încheierea căsătoriei. BELEIU . 1987. p.Dr. supr. nr. în vol. p... 1296/1975. civ.G. însă. BOROI . 127. 232. 362/1964....” S-a decis că în cazul în care un copil din afara căsătoriei a luat numele de familie al tatălui. în revista „Justiţia Nouă” nr. în art. M. întrucât nu este vorba despre modificarea numelui de familie al copilului [deci nu sunt aplicabile dispoziţiile art. Legislaţia familiei şi practica judiciară în materie. (2). lit. care prevede: „când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte. 433..]. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. JUGASTRU . s-a propus să existe şi posibilitatea încuviinţării purtării numelor de familie reunite ale părinţilor. GH. cit.. 41/2003. nr.146 Precizăm că în cazul în care a existat o recunoaştere voluntară. 64 alin. 406. iar nu o modificare a acestuia. numele lor de familie reunite. căsătorindu-se cu mama copilului respectiv. supr. dar nu a fost sesizată instanţa de judecată în timpul vieţii părintelui. j. (2) C. col. în acelaşi sens. a luat numele de familie al acesteia. civ. UNGUREANU. S-a decis că în cazul în care instanţa judecătorească încuviinţează cererea. fam. deci. dec. în Repertoriu 1952-1965.Op. ulterior înregistrării naşterii. S. iar apoi tatăl. cit. 149 76 . 5/1963. nr.

p. atunci când mama intră într-o nouă căsătorie înainte de naşterea copilului şi înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la încetarea. JUGASTRU . „copilul născut după desfacerea. 54. Prin aceste prevederi. ci din căsătoria anterioară a mamei sale (prin ipoteză.152 150 I.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI C) admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. devine copil din afara căsătoriei. fie după ce prima căsătorie a fost desfăcută. dimpotrivă.. (1) C. Protecţia copilului. (1) C. ca element de noutate. în art. Legea nu stabileşte. Elemente de stare civilă. dacă se înlătură paternitatea ce reiese din cea de-a doua căsătorie a mamei. Editura Lumina Lex. urmând ca instanţa să decidă de la caz la caz.” Dacă acţiunea în tăgăduirea paternităţii este admisă. legiuitorul a instituit prezumţia de paternitate. a fost modificat şi completat Codul familiei. pe calea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. p. desfiinţarea sau desfacerea căsătoriei precedente. care însă nu este o prezumţie absolută.Op. p. expres. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”. Însă.150 Menţionăm. că.151 Această situaţie este denumită în doctrină conflict de paternitate (dubla paternitate). doar o regulă generală. copilul poate să rămână tot copil din căsătorie. „copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. 77 . C. faptul că. 433. În mod excepţional.Op. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. art. cit. ea poate fi continuată de moştenitori. 53 alin. 152 151 G. copilul a fost conceput în timpul unei căsătorii. fam. stabilind că „paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”. IMBRESCU . conform celui de-al doilea alineat al art. 54 alin. anulată sau a încetat.. Situaţia particulară care se creează. potrivit art. cazurile în care soţul mamei poate tăgădui paternitatea. care se rezolvă în sensul că tatăl copilului este soţul mamei din cea de-a doua căsătorie. ci enunţă. prin Legea nr.Tratat de dreptul familiei. 2006. cu filiaţia stabilită faţă de mamă. cit. UNGUREANU. precum şi de către copil.. dar nu din căsătoria mamei sale cu cel care a introdus acţiunea în tăgăduirea paternităţii.” iar. fam. 53. deci copilul este considerat tot copil din căsătorie. starea civilă a copilului se schimbă. 139). poate fi răsturnată. Bucureşti. BOROI . anume din căsătoria în care a fost conceput. ci. 288/2007. dar născut după ce mama sa a încheiat o altă căsătorie. în doctrină. în sensul că. se admite că renaşte de drept prezumţia de paternitate din prima căsătorie a mamei. se numeşte perioadă de validitate (O. alin. Se cuvine să precizăm. în prealabil. 256. din copil din căsătorie. (2) dispunându-se: „Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soţi. fie cu încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd principiul monogamiei). Familia.

MARIUS-SORIN BOZGAN .Op. prin admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. această împrejurare importantă atât în viaţa soţului mamei. 140. 73-76. care ulterior tăgăduieşte paternitatea. 155 Aceasta. copilul să poarte numele mamei dobândit de acesta prin filiaţie (numele de fată. mai poate fi întâlnit şi cazul când. deşi paradoxal.Op. p. deşi copilul devine din afara căsătoriei. în urma admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. iar apoi tăgăduieşte paternitatea).Dr. cit. purtarea în continuare a aceluiaşi nume este pur şi simplu împotriva realităţii... 434. pentru că. BOROI . p. cât şi a copilului. JUGASTRU . 153 154 G. la data tăgăduirii paternităţii.Op. se sugerează că. p. cit. Pentru detalii. fie că. fie că soţul este declarat mort prin hotărâre judecătorească şi. C.. s-a făcut o recunoaştere voluntară de paternitate a unui copil care îşi are stabilită maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat. copilul devine din afara căsătoriei (şi acest lucru este de necontestat). iar apoi şi-a stabilit maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat decât cel care l-a recunoscut. în cazul admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. cit. atunci când soţii au un nume comun). anume atunci când. se naşte copilul care este recunoscut de un bărbat. cit. a se vedea: G. 433. dacă respectivul copil are numele de familie al soţului sau fostului soţ ce a exercitat acţiunea în tăgăduirea paternităţii. ci şi faţă de tată (ipoteza presupune fie că un copil născut din părinţi necunoscuţi şi-a stabilit mai întâi paternitatea prin recunoaştere voluntară. iar apoi soţul mamei tăgăduieşte paternitatea. De lege ferenda. PEŢU. BOROI . ori dacă are un nume de familie alcătuit din reunirea numelor de familie ale mamei sale şi reclamantului. P. el va avea stabilită filiaţia nu numai faţă de mamă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De asemenea. nu este evidenţiată prin numele său. deşi lovită de nulitate. Aceste situaţii alcătuiesc ceea ce se denumeşte în doctrină prin expresia conflict aparent de paternitate (dubla paternitate aparentă) şi care se rezolvă în sensul că soţul mamei este prezumat a fi tatăl copilului. iar după aceea soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea judecătorească declarativă de moarte. O. se va pune problema de a stabili influenţa admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii asupra numelui de familie al copilului.Op. la peste 300 de zile de la data stabilită prin hotărâre ca fiind data morţii. UNGUREANU. copilul are numele de familie pe care îl avea mama în momentul naşterii acestuia. 155 78 ..153 Pentru toate aceste trei cazuri. p. totuşi.154 Este totuşi posibil să nu intervină o modificare a numelui de familie al copilului.

437. 119/1996. (2) din Legea nr. 407. până în prezent s-a apreciat că nu există. ceea ce a condus la soluţii diferite în doctrină şi practică. efecte retroactive (ex tunc).P. odată cu aceasta. 79 . un text expres.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru ipoteza tăgăduirii paternităţii copilului din căsătorie. este de strictă interpretare şi aplicare. iar. BOROI . 119/1996. în privinţa modificării numelui de familie. Pentru amănunte. aşa încât.158 D) admiterea acţiunii în contestarea recunoaşterii voluntare de filiaţie. În alte cuvinte. cit. şi a menţiunilor înscrise pe acestea. în principiu. totuşi. cit. deoarece purtarea numelui de familie în trecut este un fapt ireversibil. că nu este totuşi vorba despre stabilirea numelui de familie. Ibidem 157. p. modificarea se va produce numai pentru viitor (ex nunc). fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat GH.Tratat de dreptul familiei. 60 alin. 157 158 156 G. urmează a se recurge la art. Mai este de reţinut că. proc. având în vedere. Împrejurarea că art. p.Op. pe de altă parte. republicată. modificare ce ar conduce la modificarea menţiunii referitoare la nume din actul de stare civilă) competenţa aparţine numai acestei instanţe judecătoreşti. art. modificarea numelui de familie reprezintă un aspect accesoriu tăgăduirii paternităţii.. deşi hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în tăgăduirea paternităţii produce. apreciem că însăşi instanţa care admite acţiunea în tăgăduirea paternităţii se va putea pronunţa şi asupra modificării numelui copilului. precum şi admiterea acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere.. 341-344. FILIPESCU . nu vizează decât modificarea actelor de stare civilă. în privinţa numelui de familie al copilului.156 În ce ne priveşte. în vederea stabilirii competenţei.. practic. 60 alin. eventualele incoveniente de ordin procesual. 17 C. civ. (2) din Legea nr. a se vedea I. în ceea ce ne interesează acum.Op. de altfel. republicată. BELEIU . iar ca orice normă specială. p. 1993. prevede că soluţionarea cererii de modificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul celui ce formulează cererea nu este de natură să ducă la concluzia că în toate cazurile (spre exemplu. deoarece textul de lege menţionat presupune că a intervenit deja schimbarea în starea civilă a persoanei şi. potrivit căruia „cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea 157 instanţei competente să judece cererea principală. pe de o parte. modificarea numelui de familie. ci de modificarea acestuia. din punct de vedere procesual.

cit. 41/2003 şi art. 338. ambele acţiuni produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte numele de familie al copilului.. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ori a acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. P. de paternitate). iar numai modificarea menţiunii corespunzătoare din actul de stare civilă se va face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.24 din Legea nr. (3) din O. deşi schimbarea stării civile a copilului se produce cu efect retroactiv. fam. dată fiind imposibilitatea obiectivă a retroactivităţii sub acest aspect. 2 alin. (1) C. 119/1996. republicată. aplicându-se.. PEŢU. nr. totuşi. apreciem că. instanţa care a admis acţiunea în contestarea recunoaşterii de filiaţie.159 Dacă recunoaşterea voluntară de filiaţie nu corespunde adevărului. 438-439. aceasta din urmă putându-se exercita atunci când recunoaşterea voluntară de filiaţie nu s-a făcut cu respectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege.160 Atunci când copilul a avut numele de familie al celui ce îl recunoscuse va interveni o modificare a numelui de familie al copilului. atunci când un copil şi-a stabilit paternitatea prin recunoaştere. copilul devine născut din părinţi necunoscuţi. în caz de admitere. în mod corespunzător. MARIUS-SORIN BOZGAN – Op. după admiterea acţiunii. după caz. modificarea numelui de familie al copilului se va produce numai pentru viitor. S-a arătat că. iar. această hotărâre judecătorească îndeplineşte şi funcţia de contestare a recunoaşterii voluntare de paternitate.. p. iar. Totuşi.Op.Dr. în principiu. Şi în ipoteza admiterii acţiunii în contestarea recunoaşterii de filiaţie sau în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie. în cazul în care recunoaşterea contestată sau anulată a fost făcută înainte de stabilirea numelui de familie al copilului în condiţiile art. fam. Acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate sau. după caz. ulterior. 49 C. G. 80 . BOROI .Op. una din regulile pe care le-am analizat la stabilirea numelui de familie. orice persoană interesată poate să o conteste [art. 58 alin.161 159 160 161 P. Deşi este vorba despre acţiuni în justiţie diferite. numele lui va fi determinat prin dispoziţia scrisă a primarului. p. FILIPESCU . pentru contestarea recunoaşterii de maternitate şi art. p. Asupra modificării numelui de familie se va pronunţa. cit.66 I. pentru contestarea recunoaşterii de paternitate]. îşi stabileşte paternitatea prin hotărâre judecătorească faţă de un alt bărbat. cit.G. de paternitate nu trebuie confundată cu acţiunea în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie (de maternitate sau.

soţ şi soţie .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Lucrurile se prezintă asemănător şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. adică să rezulte din legătura de sânge dintre părinţi şi copilul lor. va lua numele de familie pe care mama l-a avut în momentul naşterii lui. fam. Trib.măsurile privitoare la persoana şi bunurile copilului se iau de către părinţi. 81 . în R.1. dec.1. nici folosirea stării civile.]. P. PEŢU . după ce îi va asculta pe părinţi. c) când are certificat. cit. 301-302.2. copilul poate intenta acţiune pentru stabilirea adevăratei filiaţii faţă de mamă. G. În această variantă. 98 alin. A.I. copilul va păstra ori. va hotărî potrivit cu interesul copilului (art. 2009.Op. În această situaţie. dar lipseşte posesia de stat. după caz. fam. 163 162 I. iar aceasta din urmă poate fi stabilită faţă de ambii părinţi sau numai faţă de unul dintre ei.Op. Într-o atare situaţie.. Jud.162 Problema stabilirii filiaţiei poate fi ridicată în următoarele cazuri:163 a) când nu există concordanţă între posesia de stat (folosirea stării civile) şi certificatul de naştere. de comun acord [art.. 99 C. p. iar orice persoană interesată poate contesta filiaţia. nr. Bacău. p. Cazul copilului din căsătorie şi a celui adoptat de soţi În cazul copilului din căsătorie ai cărui părinţi trăiesc împreună. copilul poate introduce acţiune în stabilirea maternităţii. 185. poate să fie din căsătorie ori din afara căsătoriei. 7. precum şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. şi orice persoană interesată poate contesta starea civilă arătată în certificatul de naştere. p.D. 439.. (1) C. civ. copilul poate introduce acţiune în justiţie pentru stabilirea adevăratei filiaţii. P. 2/1979. filiaţia firească. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat. Filiaţia copilului faţă de părinţii săi poate să fie firească. cit. cât şi în cazul în care copilul a fost adoptat de către două persoane. p. b) când copilul nu are nici certificat de naştere. iar mama sa îl poate recunoaşte. Ca efect al admiterii acţiunii în contestarea paternităţii.R. În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. La rândul ei. iar atunci când este cazul.1. autoritatea tutelară.deoarece prin adopţie se stabileşte filiaţia între cel/cei care adoptă şi copil . cit. nr. 849/1978. FILIPESCU . ea poate să rezulte din adopţie. BOROI Op.). 61. FILIPESCU.

„Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. Conform art. pe de o parte. pus sub interdicţie sau..2. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. 97 alin. celălalt părinte exercită singur drepturile părinteşti”.nu numai că nu se căsătoresc împreună. (1) C. dar nici măcar nu locuiesc împreună.1. în conformitate cu art.3. din afară căsătoriei ori înfiaţi”. este de observat că. În lipsa unei asemenea învoieli. 7. decăzut din drepturile părinteşti. fam. din orice împrejurare. dacă părinţii nu au un nume de familie comun. fam. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. fam.Dr. la serviciul de stare civilă. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi.1. 62 alin.după ce copilul s-a născut . fam. acesta va exercita singur drepturile şi îndatoririle părinteşti. Pe de altă parte însă.2. „Ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fata de copiii lor minori.1. (2) C. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. în cazul în care copilul a 82 . de multe ori. legea asimilează statutul legal al acestui copil cu acela al copilului din căsătorie. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de unul dintre părinţi În cazul în care filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost stabilită numai faţă de unul dintre părinţi. În acest caz. 98 alin. potrivit art. „Copilul dinafara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copilul din căsătorie”. Astfel. 7. iar potrivit art.. (2) C.fam. 64 C. prin art.2. părinţii copilului din afara căsătoriei . În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. s-a prevăzut că „Dacă unul dintre părinţi este mort.. Tot astfel. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. ascultând pe părinţi. fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie..1. se află în neputinţă de a-şi manifesta voinţa. 63 C. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De aceea. legea ţine seama de faptul că. odată cu naşterea copilului. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi Cât priveşte copilul din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi.

recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează: a) prin declaraţia scrisă. din Legea nr.G. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. după caz.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI fost adoptat de o singură persoană. 50 din Codul Familiei. 7. b) prin înscris autentic. Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi. în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile (art. 96 alin. Filiaţia faţă de mamă Pentru valabilitatea recunoaşterii de maternitate este necesar ca mama să aibă discernământ în momentul recunoaşterii. dată în faţa ofiţerului de stare civilă. 119/1996 cu privire actele de stare civilă. 41. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. Conf. art. (1) lit. din orice împrejurări. . în cazul în care. c) prin testament. republicată].va exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti. aprobată prin H.1. în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti.(1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 64/2011). numai aceasta .1.când naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă. 48 alin. Conform art.2. în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. filiaţia dintre copil şi părinţii săi naturali încetează. de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat. 22 din Legea nr. 64/2011. nr.deci nu şi părinţii fireşti .3. a). nr. republicată).când copilul a fost trecut în registrul stării civile ca născut din părinţi necunoscuţi (art. 46 alin.G. Recunoaşterea se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere al persoanei a cărei maternitate a fost recunoscută [art. deoarece. ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. (1) din Codul Familiei se prevede ca recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă poate interveni în următoarele cazuri: .1. aprobată prin H. dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face în faţa instanţei judecătoreşti prin orice mijloc de probă. 95 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 83 . Potrivit art.

putem concluziona că acţiunea în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi introdusă în următoarele cazuri: . 164 84 . sunt supuse legii domiciliului lor comun. fie printr-un înscris autentic. potrivit art. 105/1992 prevede: „Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii naţionale comune. 20 din Legea nr. lege care se aplică de asemenea: a) tăgăduirii paternităţii copilului născut din căsătorie. tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la starea civilă sunt supuse dispoziţiunilor Codului Familiei şi produc efectele prevăzute de acest Cod şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea lui în vigoare. Recunoaşterea se poate face fie prin declaraţie la serviciul de stare civilă. În lipsă de cetăţenie comună sau de domiciliu comun. filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care. fie prin testament. potrivit art.164 efectele căsătoriei părinţilor săi. Conform art. chiar dacă cererea se află în curs de judecată. b) dobândirii numelui de către copil. din orice împrejurare. cetăţenia sau domiciliul. Art. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pornind de la acest text legal. . 25 din Legea nr.când. cârmuieşte. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. Stabilirea filiaţiei. În cazul în care părinţii sunt în drept să procedeze la legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior. 20. iar în cazul în care au cetăţenii deosebite. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. Legea naţională comună sau legea domiciliului comun al soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă. condiţiile cerute în acest scop sunt cele prevăzute de legea care. Filiaţia faţă de mamă reiese din faptul naşterii. Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi.când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. 20. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. relaţiile personale sau patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul căruia au ori au avut reşedinţa comună sau cu care intreţin în comun cele mai strânse legături”. după caz. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. la data când s-a născut. Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. se aplică efectelor căsătoriei. mama poate recunoaşte pe copil.Dr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Filiaţia copilului din afara căsătoriei se stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii. copilul poate fi: din căsătorie .3.2. are şi o altă cetăţenie străină. Dreptul de a porni acţiunea pentru a stabili filiaţia faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor copilului. cetăţean străin. din afara căsătoriei . copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Filiaţia faţă de tată Paternitatea sau filiaţia faţă de tată desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl său.conceput şi născut în afara căsătoriei. copilul născut după desfacerea. ea poate fi pornită de reprezentantul legal. se aplică legea care îi este mai favorabilă. Copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate absolută sau relativă este considerat din căsătorie. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie.1. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. 85 . De asemenea. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. b) contestării recunoaşterii filiaţiei. Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. ei pot continua acţiunea pornită de acesta. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. Paternitatea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei. 53 din Codul familiei. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. 7.potrivit art. în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie. Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia care reiese din certificatul de naştere şi folosirea stării civile conforme cu acest certificat. nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu certificatul său de naştere.1.2. Tot astfel. care se aplică îndeosebi: a) recunoaşterii filiaţiei şi efectelor ei. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. În mod corelativ. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. În cazul în care copilul.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Instrumentul juridic cu ajutorul căruia se stabileste paternitatea din căsătorie îl reprezintă prezumţia de paternitate. Pentru a functiona aceasta prezumţie trebuie să se stabileasca filiaţia faţă de mamă şi căsătoria acesteia la data naşterii sau concepţiei copilului. Prin urmare, la temelia prezumţiei de paternitate stă faptul naşterii sau al conceperii copilului în timpul căsătoriei. Prezumţia de paternitate operează în favoarea copilului din căsătorie. Menţiunile din certificatul de naştere al copilului nu influenţează în vreun fel prezumţia de paternitate, aceasta acţionând independent. Una din prezumţiile de paternitate instituite de art. 53 C.fam., se aplică în situaţia în care cel puţin o zi din această perioadă de 121 de zile se situează în timpul căsătoriei; înseamnă că acel copil este conceput în timpul căsătoriei, cu toate efectele juridice care decurg din aceasta.165 Prezumţia de paternitate este o prezumtie relativă, ceea ce înseamnă că poate fi combătută prin proba contrară. Prezumţia de paternitate îşi produce efectele indiferent de actul de naştere al copilului, care ar putea să arate, de exemplu, ca tată al copilului pe altcineva decât soţul mamei sau că tatăl copilului este necunoscut, deoarece beneficiază de prezumţia de paternitate copilul născut în timpul căsătoriei, chiar dacă tatăl nu a fost trecut în actul de naştere şi nu a introdus acţiunea în tăgada paternităţii. Aceste prezumţii se aplică ope legis (prin puterea legii, de plin drept). Din articolul 61 din Codul familiei reiese că timpul cuprins între a treisuta şi a o sutaoptzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiei, care se socoteşte de la zi la zi. El se calculează pe zile, şi nu pe ore, având o durată de 121 166 zile, calculându-se de la data naşterii copilului, înapoi până la 180 de zile, iar de la a 180-a zi până la a 300-a zi se întinde perioada concepţiei. Nu se socoteşte ziua de începere a termenului, dar este inclusă ziua când se împlineşte termenul.

165 166

I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326. I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326.

86

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Legea face vorbire de cea de-a 300-a zi şi a 180-a zi „dinaintea naşterii” copilului, ceea ce înseamnă că ziua naşterii, care este ziua de plecare a termenului (dies a quo), nu se socoteşte, dar se socoteşte ziua de împlinire. În următoarea reprezentare grafică, este redat schematic modul de calcul.167

Data naşterii copilului 180 de zile 180 de zile (durata minimă, prezumată de lege, a unei sarcini) 121 zile timpul legal al concepţiei copilului 300 de zile (durata maximă, prezumată de lege, a unei sarcini) 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei 7.2.2.1. Noţiuni generale În cazul adopţiei, copilul dobândeşte numele celui care-l adoptă. Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.168 În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate în mod obligatoriu următoarele principii: a) principiul interesului superior al copilului; b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
167 168

I. IMBRESCU – Op. cit., p.231. Art. 1, din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată.

87

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate; e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei; f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti. Pe tot parcursul procedurii de adopţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul este obligată să ofere copilului informaţii şi explicaţii clare şi complete, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la adoptator sau familia adoptatoare şi rudele acestora. 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei Ca şi reglementarea anterioară (O.U.G. nr. 25/1997), noua lege, nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, reglementează un singur fel de adopţie, respectiv adopţia cu efecte depline (art. 1 şi 50), adică adopţia ce efectele unei filiaţii fireşti.169 Schimbarea stării civile determinată de încuviinţarea adopţiei are incidenţă şi asupra numelui de familie al celui adoptat. Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, „adoptatul dobândeşte prin adopţie numele adoptatorului”.170 Dacă adopţia se face de către soţi ori de către soţul care adoptă copilul celuilalt soţ, iar soţii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obligaţi să declare instanţei judecătoreşti care încuviinţează adopţia numele pe care adoptatul urmează să-l poarte. În caz de neînţelegere, va decide instanţa [art. 62 alin. (2) C. fam., aplicabil prin analogie]. În toate cazurile, hotărârea de încuviinţare a adopţiei va trebui să arate numele de familie pe care adoptatul urmează să îl poarte la adopţie.171
GH. BELEIU – Op. cit., pag. 407-408. Cu privire la noua reglementare, vezi MARIETA AVRAM – Noul regim juridic al adopţiei în cadrul Legii nr. 273/2004, în „Curierul judiciar”, nr. 2/2005, p. 63-93.
170 171 169

I. TORJA - 2011, Op. cit., pag. 98. GH. BELEIU – Op. cit., pag. 408.

88

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Deşi textul nu menţionează în mod expres, apreciem că, în cazul soţilor adoptatori care au un nume de familie comun, adoptatul va lua fie numele de familie al unuia dintre adoptatori, fie numele lor reunite (în ambele situaţii, este vorba despre numele de familie al adoptatorilor din momentul încuviinţării adopţiei, iar nu de un alt nume de familie, străin de cel al adoptatorilor sau alcătuit din numele unuia dintre adaptatori şi un alt nume. În reglementarea anterioară (Legea nr. 11/1990), în cazul adopţiei cu efecte restrânse ( care însă nu a mai fost menţinută nici în reglementarea care i-a urmat – O.U.G. nr. 25/1997- şi nici în cea actuală), exista posibilitatea încuviinţării ca adoptatul să continue a purta vechiul său nume de familie, adăugându-l 172 la cel dobândit. Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Acesta este un element de noutate adus de actuala reglementare în materie de adopţie - Legea nr. 273/2004, în art. 53 alin. (3). În cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei, soţul adoptat poate primi în timpul căsătoriei numele adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ, acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia [Alt element de noutate adus de art. 53 alin. (4) al Legii nr. 273/2004]. Din interpretarea acestei dispoziţii, rezultă faptul că adoptatul dispune de libertatea de a alege între a păstra numele de familie comun sau a primi numele adoptatorului, această din urmă posibilitate fiind însă condiţionată de acordarea consimţământului celuilalt soţ, act ce trebuie realizat în faţa aceleiaşi instanţe care încuviinţează adopţia, găsindu-şi astfel aplicare şi prevederile art. 17 C. proc. civ.173 În literatura de specialitate, până la reglementarea actuală, s-a arătat că soţul adoptat rămâne cu numele de familie comun, nedobândind numele de familie al adoptatorului, însă, în cazul în care celălalt soţ consimte, soţul adoptat, poate dobândi numele de familie al adoptatorului.174 Aceasta şi ca urmare a faptului că art. 28 alin. (1) C. fam. prevede că „soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat”.

172 173 174

G. BOROI - Op. cit., p. 439; P. PEŢU, MARIUS-SORIN BOZGAN - Op.cit., p. 81. G. BOROI - Op. cit., p. 440.

I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU - Op. cit., p. 44 şi p. 441. A se vedea şi I. DELEANU – Notă la sent. civ. nr. 515 din 16 iunioe 1966 a Trib. rai. Gherla, în R.R.D. nr. 43/1967, p. 144; D. LUPULESCU – Op. cit., 1982, p. 36.

89

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Apreciem că în situaţia în care, cu prilejul adopţiei, persoana căsătorită nu a optat să primească numele de familie al adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ – adopţia persoanei căsătorite neimplicând şi modificarea numelui de familie al soţiei/soţului sau al copiilor celui adoptat – aceasta/acesta poate/pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativă. Art. 28 alin. (2) C. fam., deşi se referă la schimbarea numelui de familie pe cale administrativă, îşi va gasi aplicare, pentru identitate de raţiune, şi în cazul modificării numelui de familie.175 Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia despre întocmirea noului act. Prin serviciul de stare civilă competent, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, înţelegem serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. În situaţia în care adaptorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 119/1996]. 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 273/2004 adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a declarării nulităţii acesteia. Adopţia se desface în cazul în care adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat. În cazul încuviinţării unei noi adopţii, pentru această situaţie, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii. Prin urmare, în caz de desfacere a adopţiei urmată de încuviinţarea uneia noi sunt aplicabile, mutatis mutandis, dispoziţiile privitoare la încuviinţarea adopţiei, inclusiv cele referitoare la numele pe care urmează să îl primească adoptatul ca efect al noii adopţii (art. 53 din Legea nr. 274/2003).
175

G. BOROI - Op.cit., p. 440.

90

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

În actuala reglementare, instanţa judecătorească nu mai are posibilitatea de a încuviinţa, pentru motive temeinice, păstrarea de către cel adoptat a numelui de familie dobândit prin adopţie. Totuşi, nu este exclusă o eventuală schimbare a numelui de familie pe cale administrativă. 176 Conform reglementării în vigoare a schimbării numelui pe cale administrativă, dacă s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi revine la numele anterior, aceasta poate cere să poarte numele pe care l-a avut la data adopţiei; din nou interesul copiilor minori primează. Per a contrario, adică în situaţia în care s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care însă nu mai are copii minori, ea nu va mai putea să ceară să revină la numele de familie dobândit prin adopţie.177 Se observă însă că, în această privinţă, soluţia legislativă actuală nu este cea mai practică.178 Adopţia este nulă, dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau de formă prevăzute de lege. Cu toate acestea, instanţa va putea respinge cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat. Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, în situaţia încetării adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia, adoptatul redobândeşte numele de familie avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Deşi, în principiu, nulitatea retroactivează, în privinţă numelui de familie efectele se vor produce numai pentru viitor, dat fiind caracterul ireversibil al purtării numelui de familie luat ca urmare a 179 încuviinţării adopţiei lovite de nulitate. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei aparţine oricărei persoane interesate. După dobândirea de către adoptat a capacităţii depline de exerciţiu, acţiunea aparţine numai acestuia. Părinţii fireşti ai copilului redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti dacă instanţa nu decide instituirea tutelei sau a altor măsuri de protecţie specială a copilului, în condiţiile legii. Hotărârile judecătoreşti privitoare la nulitatea adopţiei, rămase irevocabile, se comunică Oficiului de către direcţie, în vederea efectuării menţiunilor necesare în Registrul naţional pentru adopţii.
176 177 178 179

G. BOROI - Op. cit., 2002, p. 331-332. O. UNGUREANU, C. JUGASTRU - Op. cit., p. 142. G. BOROI - Op.cit., p. 440. G. BOROI - Op.cit., p. 440.

91

iar celălalt să poarte numele lor reunite.Op. în Repertoriu 1952-1965.182 În noul Cod civil183 în art.Dr. 13. sunt limitative. intervine ca efect al încheierii căsătoriei. cit. numele pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. BOROI . 64/2011.06.3. 441.1.. 92 . nr. fam. aşa cum s-a stabilit prin Legea nr.3. 409/10. 48 alin. iar celălalt soţ să ia numele de familie reunite. G. 27 C. fam. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei Modificarea numelui de familie poate să intervină sau. 180 181 182 183 G. civ. BELEIU . 5. numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. în fata ofiţerului de stare civilă. p. p. 181 de asemenea. cit. În schimb.2. GH. prevede faptul că. 1254/1956.Op. viitorii soţi declară. 409. cu menţiunea că soţii pot să îşi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei.2. 440-441. până la încheierea căsătoriei.10. precum şi al declarării nulităţii căsătoriei.Op. se prevede că. va intra în vigoare la data de 01.180 7. pe lîngă situaţiile enumerate anterior.Of. În cazul încheierii căsătoriei În cazul căsătoriei. să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite.G. Trib. p. p. la încheierea căsătoriei. în faţa ofiţerului de stare civilă. nu ar fi posibil ca unul dintre soţi să îşi menţină numele de familie avut anterior căsătoriei. aprobată prin H. supr. potrivit dispoziţiilor Codului familiei. 71/2011 (M.2011. (1) din Metodologia cu privire la aploarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. cit.. 287/2009. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 7. odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior. adoptat prin Legea nr. Aşa cum se subliniază constant în doctrină. BOROI . col. nr.. soţii nu pot lua ca nume de familie comun un nume pe care nici unul dintre ei nu îl avea în momentul efectuării declaraţiei cu privire la numele de familie ce va fi purtat în căsătorie (chiar dacă ar fi vorba despre un nume de familie pe care unul dintre viitorii soţi l-a avut anterior. nr. Deci.2011). dec. conform prevederilor art. posibilităţile enumerate de art. încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi nu atrage niciodată modificarea numelui de familie al soţului ce a rămas în viaţă... Art. 282. viitorii soţi vor declara. nr. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei. 27 C. al divorţului. Noul Cod civil. după caz. dar pe care nu îl are în momentul respectiv.

6/1986. actul de căsătorie [art. le citeşte dispoziţiile Codului familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte.186 7.2. 40 din Codul familiei. Hunedoara. 48 alin.184 Căsătoria este încheiată în momentul în care. 93 . p. 885/1985 a Trib. unul dintre ei va putea cere schimbarea pe cale administrativă numai cu consimţământul celuilalt soţ.D. în sensul că soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele de familie pe care l-au declarat. din oficiu şi de îndată. această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă care se anexează la declaraţia iniţială. (1) din Metodologie]. de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori [art. civ. Actul de căsătorie se semnează de către soţi. precum şi. Numele de familie după desfacerea căsătoriei187 Dacă la încheierea căsătoriei soţii şi-au păstrat numele de familie. în R. jud. nr.R. cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei. art. 291 din Legea nr.2011. publicată în M. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.10.Op. BOROI . După luarea consimţământului viitorilor soţi. cit. dacă soţii au luat un nume de familie comun. (2) din Metodologie. Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. 70. care va intra în vigoare la data de 01.. p. după caz. dar. 186 187 185 184 G. El are obligaţia ca. a se vedea dec.51 alin. după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi. (2) din Metodologie]. dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Conform prevederilor art. Of. După încheierea căsătoriei. în faţa a 2 martori. notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie. 441. 511 din 24 iulie 2009. să comunice la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. Această obligativitate nu se opune posibilităţii de a solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă. În acest sens. Conf. dar înainte de a se încheia căsătoria.185 alegerea numelui de familie care va fi purtat în timpul căsătoriei devine irevocabilă. nr. În cealaltă ipoteză Art. liber şi deplin exprimat.3.2. de îndată. desfacerea respectivei căsătorii prin divorţ nu va avea vreun efect asupra numelui de familie al foştilor soţi. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.51 alin.

383 alin.2011). Instanta.40 alin. fam. (2)]. se va pune însă problema modificării numelui de familie ca efect al divorţului. 2011 p. respectiv soţii dacă au avut nume reunite pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. Pentru motive temeinice. 287/2009) 190 prin Legea nr. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale administrativă. Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. fam. astfel încât divorţul să fie pronunţat de către aceasta. chiar în lipsa unei înţelegeri între ei [Art. 40 alin.10.10. (3)]. 40 alin. poate să încuviinţeze acest drept chiar în lipsa unei învoieli între soţi [art. 189 Conform art. nou introdus. la desfacerea căsătoriei prin divorţ.). Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (la 01. soţii se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ.2011). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (când. 94 . (3) C. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei”. fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de căsătorie [Art. la încheierea căsătoriei. fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei [Art. Ed. conform modificărilor aduse formei iniţiale a acestuia (Legea nr. (2). TORJA – Starea civilă în contextul actual. (1) C. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. soţii au luat un nume de familie comun). PEŢU.. a se vedea lucrarea autorilor P. 259.Dr. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. Pentru detalii privind unele consideraţii referitoare la aplicarea prevederilor art. Gutenberg Univers. 383 alin. după caz. 190 V. Art. (2)]. (3)]. ns. MARIUS-SORIN BOZGAN Op. prevede că „la desfacerea căsătoriei prin divorţ.188 Instanta de judecată va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ. 40 alin.. pentru motive temeinice. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti (subl. cit. 383 din Legea nr. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. art. ofiţerul de stare civilă sau. justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului. 375 alin. 89-90. „Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de 188 189 I. p. Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ. 71/2011. Arad. 287/2009 privind Codul civil (care va intra în vigoare la data de 01.

. nu există deosebiri de efecte între „căsătoria putativă” (care presupune buna credinţă a unuia dintre soţi sau a ambilor soţi la încheierea căsătoriei lovite de nulitate) şi „nulitatea căsătoriei”. Pentru soţul supravieţuitor sau. în urma căsătoriei/divorţului. De altfel. exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi. cu menţiunile corespunzătoare.40 alin. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei În cazul nulităţii căsătoriei.). 23 alin. (2) din Metodologie]. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului. atunci când.3. dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ. educare. (1) C. se pot elibera certificate de căsătorie.fam. la art. numele de familie dobândit la naştere. soţ care. (1) şi (2) C. dobândit la naştere [Art. ns.3. sub aspectul numelui de familie. la încheierea acelei căsătorii. Desfiinţarea căsătoriei atrage modificarea numelui de familie (desigur. în caz de divorţ. modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii. pentru motive întemeiate. din afara căsătoriei sau adoptaţi. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. fam.2. sunt aplicabile prevederile referitoare la emiterea dispoziţiei de respingere a cererii de divorţ şi la îndrumarea soţilor să se adreseze instanţei de judecată (subl. deoarece nu se aplică situaţiile prevăzute în cazul divorţului.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie.. potrivit art. 113 alin. precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere. 7. fiecare dintre soţi va reveni la numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei desfiinţate. învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. deoarece şi pentru soţul de rea-credinţă. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. unul dintre soţi a luat numele de familie al celuilalt soţ ori soţii au luat numele lor reunite) chiar şi pentru soţul de bună-credinţă. la încheierea căsătoriei nulitatea nu retroactivează în 95 . stabilirea locuinţei copiilor după divorţ. păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă pe perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de anulare a căsătoriei respective.

p. exemplarul I şi II. în cazul în care acesta din urmă îşi modificase numele de familie la încheierea respectivei căsătorii.cit. 96 . În adresa de înaintare se menţionează.P. în termen de 10 zile la S. p. cu atât mai mult trebuie să se ajungă la aceeaşi concluzie atunci când căsătoria a durat până la moartea 192 unuia dintre soţi.. precum şi a unui argument a fortiori (dacă. domiciliul avut . s-a subliniat că purtarea numelui de familie luat la încheierea căsătoriei şi după încetarea acesteia prin decesul celuilalt soţ constituie nu numai un drept. precum şi numărul hotărârii judecătoreşti.N.104 din Metodologie).3.atât la data încheierii căsătoriei. faptul purtării numelui de familie pe durata căsătoriei ce afost desfiinţată fiind ireversibil.C.P. prin urmare.191 Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. data şi instanţa care a pronunţat-o.2.Dr.Op. ci şi o obligaţie. 445.. Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ. cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -.E. indiferent din vina cui s-a pronunţat divorţul. de la locul de domiciliu. 7. în special. G. 444-445. anume obligativitatea numelui. În considerarea unui argument de ordin istoric (o îndelungată tradiţie a dreptului nostru este în sensul că decesul unuia dintre soţi nu are nici un efect asupra numelui de familie al soţului rămas în viaţă).Op.E. Mai mult. pe lângă datele de identificare a soţilor.L. această soluţie fiind impusă de două caractere juridice ale numelui (legalitatea numelui. pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile..4. BOROI . în caz de divorţ există posibilitatea păstrării numelui de familie luat la încheierea căsătoriei. ca urmare a învoielii soţilor sau a încuviinţării instanţei. BOROI .cit. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA privinţa numelui de familie. în vederea actualizării componentei locale a R. soţul supravieţuitor nu are un drept de opţiune între a purta în continuare numele de familie avut în timpul căsătoriei ce a încetat şi a reveni la numele de familie pe care l-a avut anterior 191 192 G. de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite. (Art. consecinţa sa.P. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi S-a pus problema de a şti dacă încetarea căsătoriei prin moartea unuia dintre soţi produce sau nu efecte asupra numelui de familie al celuilalt soţ.

1970.16 şi urm. BELEIU .P. 755/1968. în Culegere de decizii 1968.10. p. În conformitate cu prevederile Legii nr.Op. 239-240. E. civ. celălalt soţ se va putea recăsători.. MARIUS-SORIN BOZGAN .Drept civil. căsătoria cea nouă rămâne singura valabilă. din Decretul nr.cit. [Soluţia se sprijină pe împrejurarea că nu există nici un text de lege care să limiteze dreptul soţului supravieţuitor de a purta numele de familie pe care acesta l-a dobândit prin căsătoria ce a încetat ca urmare a decesului celuilalt soţ . cit. 61. p. C.Op. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 195 Cartea I Ca noutate absolută pentru un Cod civil român. p. dec. Suprem. p. nec nos distinguere debemus -. 31/1954 şi art. A se vedea Trib. aplicându-se. 127-128. în nici o situaţie.194 Art. 32/1954 stabilesc norme cu privire la declararea morţii. nr. prin asemănare. p.Op. urmând să poarte numele pe care l-a dobândit urmare a încheierii noii căsătorii. noul Cod civil român urmează să intre în vigoare la data de 01. 7. iar atunci când căsătoria încheiată este considerată ca fiind încetată prin deces.ubi lex non distinguit. iar art. 97 . GH. se consideră că prima căsătorie va fi desfăcută la data încheierii noii căsătorii. 446. schimbarea intervenită în starea civilă ca efect al încetării căsătoriei prin deces nu conduce.. În cazul în care soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea declarativă de moarte.1982.193 Aşadar. (Despre persoane) cuprinde şi un titlu special (Titlul al V-lea) referitor la G.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI acestei căsătorii. tot printr-o hotărâre judecătorească.3.. rămasă definitivă şi irevocabilă. din Decretul nr. precum şi pe un argument de înterpretare istorico-teleologică (legalitatea numelui şi intagibilitatea numelui sunt caracterele juridice ale numelui care justifică această soluţie]..2011. 71/2011. la modificarea numelui de familie al soţului supravieţuitor.cit. 22 din Codul familiei. se rectifică data morţii şi aceasta este stabilită ca fiind ulterioară căsătoriei.92.. în baza unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii unuia dintre soţi. după recăsătorirea soţului celui declarat mort.D. 194 195 193 P. Bucureşti. 36 şi urm. 31/1954 prevede ca dată a morţii data stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte. Dacă prin hotărâre judecătorească. STĂTESCU . 18 din Decretul nr. atunci când soţul recăsătorit este de bună-credinţă (nu a cunoscut faptul că cel declarat mort este în viaţă). PEŢU. Col. BOROI . dispoziţiile art.

Instanţa judecătorească poate să dispună în special: interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie şi luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost lezate ori ameninţate poate cere oricând instanţei. Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acţiuni ilicite. şi apărării dreptului la pseudonim. demnitatea. instanţa judecătorească nu poate să dispună încetarea. orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea personalităţii umane. intimitatea vieţii private. artistică. instanţa poate dispune 98 . libertatea de conştiinţă. ales în condiţiile legii. dacă acţiunea nu este în mod evident justificată şi dacă măsura luată de instanţă nu apare ca fiind disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate. respectiv la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice. a numelui său poate să ceară oricând instanţei judecătoreşti să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. civ. 254 C. civ. b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor. 253 alin.. în mod corespunzător. conform prevederilor art. civ.Dr. actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanţei judecătoreşti recunoaşterea dreptului său la acel nume. în tot sau în parte. creaţia ştiinţifică. cum sunt viaţa. dacă aceasta este iminentă. În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale. sănătatea.. 255 C. De asemenea. Conform art. integritatea fizică şi psihică. c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite.: a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite. Prin excepţie de la prevederile enunţate mai sus. În considerarea apărării dreptului la nume. Dispoziţiile astfel enunţate se aplică. 252 C. art. în cazul lezării prin exercitarea dreptului la libera exprimare. literară sau tehnică. dacă aceasta durează încă. cu titlu provizoriu. a acţiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave. civ. cel care este lezat prin uzurparea.. (1) C. astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile art. poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii. conf.

b) şi c). instanţa va fixa un termen în vederea introducerii acţiunii de fond. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune. poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă.: (5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părţii adverse. 196 99 . Cererea se judecă potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. dacă reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta. fie să dispună reducerea acestora.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numai măsurile prevăzute la alin. (2) Acţiunea pentru restabilirea integrităţii memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuţi la alin. dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă uşoară. (8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese. sub sancţiunea încetării de drept a acelei măsuri. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acţiunii de fond. Cu toate acestea. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii dispuse.196 Art. dacă acţiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. anterior introducerii acţiunii în justiţie pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept. la cererea părţii interesate. civ. prin hotărâre dată cu citarea părţilor. instanţa. instanţa îl poate obliga pe reclamant să dea o cauţiune în cuantumul fixat de aceasta.: (1) Acţiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită. precum şi de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv. Instanţa soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. la cererea reclamantului. dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. 255 alin. (1) lit. (7) Reclamantul este ţinut să repare. (1). instanţa va dispune eliberarea cauţiunii. prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate. civ. (6) Măsurile luate potrivit celor de mai sus. care se aplică în mod corespunzător. 256 C. de către soţul supravieţuitor. care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii. care se aplică în mod corespunzător. prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa şi termenul în care acţiunea în fond trebuie să fie introdusă. după moartea persoanei vătămate. Art. În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauţiunii. în raport cu circumstanţele concrete. (5)-(8) C. de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate.

după ce în prealabil mărturiseşte preotului faptul că nu deţine un nume creştin-ortodox.Dr. atunci când ne luăm un nume creştin. trebuie să ne luăm un nume creştin? Această întrebare poate primi. care din punct de vedere religios ridica anumite semne de întrebare.1. iar alţi preoţi consideră că această rugăciune este doar pentru darea numelui şi nu de schimbare. omul mai primeşte de la Dumnezeu şi „un sfânt”.după cum 100 . în mod obligatoriu. persoana dată se va mărturisi. împărtăşi şi pomeni la slujbe cu noul nume. Din punct de vedere religios se pun două întrebări foarte simple. apărător şi păzitor înaintea Tronului Ceresc. De ce. pe care în a 8-a zi de la naştere o citeşte preotul. la Taina Sfintei Spovedanii. În această situaţie părerile cu privire la schimbul de nume sunt împărţite. O altă tradiţie afirmă că. dar a mai primit un nume. care urmează ca pe parcursul vieţii pământeşti să-i fie rugător. de acum înainte ea va fi Maria. pe lângă îngerul păzitor pe care îl deţine fiecare persoană . mijlocitor. În cazul schimbării numelui unei persoane. creştinul cere binecuvântare de la duhovnic de a lua un alt nume şi. un răspuns foarte simplu şi anume faptul că. de acum înainte. motivat de faptul că numele primit la Sfântul Botez va fi numele cu care ne va striga Mântuitorul la Judecata de Apoi. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios În timp au existat opinii diferite cu privire la schimbarea de nume. decât la rânduiala tunderii în monahism. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL VIII NUMELE DE FAMILIE ŞI PRENUMELE DIN PUNCT DE VEDERE RELIGIOS 8. Biserica Ortodoxă are două direcţii pe care le practică. respectiv dacă spre exemplu persoana până în acest moment a deţinut numele de Maya. prin această rugăciune. motiv pentru care consideră că numele primit la Botez nu poate fi schimbat. deoarece majoritatea preoţilor consideră că această rugăciune este suficientă. situaţie în care. Nu există o rugăciune specială în acest sens. persoana nu şi-a schimbat numele. anumiţi preoţi schimbă numele citind „Rugăciunea de dare a numelui”.

neapărat vor mijloci. fapt relatat şi în Sfânta Scriptură. nume care nu există în calendarul creştin ortodox. fără a-şi schimba însă numele în cinstea lui. dragostea şi atenţia ei. în cartea „Şcoala rugăciunii”. Citirea de către preot a pomelnicelor nu este o pierdere de timp sau un moment de relaxare. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1. de aceea şi Cel care poartă acest nume. fiind plini de dragostea Dumnezeiască. deoarece pomenirea numelui cuiva înseamnă prezenţa acelei persoane. deoarece va mijloci înaintea Bunului Dumnezeu pentru sufletul persoanei care se roagă. iar dacă omul încă nu are un nume creştinesc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI afirmă Sfânta Scriptură. Deci omul nu are decât să cinstească în mod deosebit pe acel sfânt. Fiecare dintre noi are dragoste deosebită faţă de un anume sfânt. Mitropolitul Antonie de Suroj. o dragoste şi o pietate nemăsurabilă faţă de Sfânta Elena. şi Ioan Botezătorul: numele lui şi Persoana lui nu mai sunt determinate numai de legăturile de sânge şi familie. afectivă şi de nedesfăcut”. care nu au răutate în ei. În urma cercetării efectuate asupra paginilor Sfintei Scripturi. 15-17). luând un nume necreştin? Spre exemplu. Cel mai bun exemplu este numele Mântuitorului: „Ea (Fecioara) va naşte Fiu şi se va chema numele Lui: Iisus. Iisus. are o relaţie cu totul specială cu Dumnezeu. preotul Pufulete Silviu-Petre concluzionează următoarele: există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. „îi trimite puterea de viaţă”. dar dacă aceea persoană are un respect deosebit. ci şi de puterea lui Dumnezeu care se arată prin misiunea şi lucrarea Botezătorului: „va fi mare înaintea Domnului . considerându-l anume pe el ocrotitorul său ceresc. Pomenirile sau. mărturiseşte existenţa veşnică a persoanei în unicitatea nealterată. ca să gătească Domnului un popor pregătit” (Luca 1. Prin pomenirile pe care le face. Iisus iartă păcatele. dă mărturie evidentă despre importanţa pomenirii cuiva în rugăciune: „Dacă rostim insensibili numele oamenilor înaintea lui Dumnezeu. 21). Tot astfel. nu are cum să mai primească ocrotitorul ceresc. „pârguri euharistice”. folosim 101 . A doua întrebare care se pune este următoarea: Cum rămâne de procedat cu acei creştini care au primit deja botezul.. Numele nostru a avut totdeauna o valoare inestimabilă. ea se poate ruga la această sfântă ca şi cum s-ar ruga sfântului ei ocrotitor. Numele Iisus este dat de Dumnezeu care în mod excepţional dă nume celor care se nasc în creaţia Sa. Iisus este Mântuitor.. Sigur că sfinţii. semnifică o „legătură tainică.. Pruncul născut în ieslea din Betleem este numit Iisus din cauza că este Mântuitor.. va merge înaintea Lui . numele de botez este Jasmina. se roagă pentru ea. după expresia lui Olivier Clement.

7).5). după convertire se va numi Paul (Fapte 13. atunci rugăciunea noastră devine nu doar aducerea unei persoane pe braţele noastre întinse. . prezentăm doar câteva exemple clasice care surprind schimbarea numelui: . Aşadar. Anania. au adoptat nume paralele: au păstrat numele care arată originea lor etnică. . Este vorba 102 . ci ne leagă de această persoană cu o profunzime nu de compasiune. Isus Cristos îi schimbă numele în Petru (Ioan 1. Sfântul Paul a fost un lider important al bisericii creştine timpurii. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. persoana îşi alegea încă un nume. conform căruia. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul cât şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. pentru că Pavel sau Paul este echivalentul elenic al numelui său original ebraic Saul. în primele trei secole proveneau din Vechiul Testament.lui Simon. În continuare. prigonitorul creştinilor.9). acestea înălţându-i la cer. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) i se datorează lui.42). în momentul în care încheie legământul cu el (Facerea 17. Daniel. atunci când au fost în slujba lui Nabucodonosor. Se numea la început Saul. numele meu este Balsamus. şi mai ales religioasă.lui Avram. nu de dragoste. Cele mai folosite nume creştine. creştin. şi au luat un nume nou pentru a putea trăi şi lucra în lumea persană.Saul. . povestea sa apărând în Noul Testament. întemeind o relaţie de cu totul altă calitate”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceste nume ca pe nişte etichete. de solidaritate. Toate numele în calendarul ortodox au apărut datorită celor care au sfinţit aceste nume prin viaţa şi prin faptele lor. la botez. dar şi-a schimbat numele după convertirea la creştinism. dar dacă pronunţăm aceste nume având conştiinţa importanţei gestului. Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam. Misael si Azaria. greacă şi romană (Daniel 1. Trebuie menţionat faptul că în cazul apostolului Paul nu este vorba de o schimbare reală a numelui. Balsamus”. De fapt.fiii lui Iuda. relaţia noastră este de slabă calitate. se pune din nou întrebarea: Este bine să ne schimbăm numele primit la naştere? Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. golite de substanţă. de împărtăşire. iar spre sfârşitul secolului al IVlea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească din punct de vedere al folosirii. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. ci de identificare.Dr.

248 . fiica vitregă a lui Maximian. la îndemnul împăratului Diocleţian. în anul 293. conform lui Socrate. ‫נ בּ‬ adică „fiul este durerea mea”. a fost botezat de Papa Sergiu şi a primit numele de Petru. de către mama sa. în onoarea mamei sale. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. deoarece se considera că numele este caracteristic persoanei trebuind să se aibă în vedere rudenia de sânge. ci trăieşte departe de atenţia publică.Benjamin. A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. dar mama lui s-a opus şi a sugerat numele Ioan. care nu s-a mai recăsătorit.ֶן‬Ben-'oniy). care a murit la scurt timp după naştere. fiind o femeie deosebit de credincioasă.Athenais. care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman.Papa Benedict al XV-lea spunea despre Sfântul Francisc de Assisi că: „Este imaginea lui Cristos cea mai desăvârşită din toate timpurile”. obligat de interesele comerţului său la călătorii îndelungate prin diferite ţări) şi Pica Bernardone.numele Anton a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. s-a născut la Lisabona Ferdinand.אוִֹי .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI de acelaşi nume. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. dintr-o familie modestă. într-o familie de nobili bogată. dar aproape de fiul său. dar tradus pentru noile realităţi lingvistice şi culturale unde apostolul avea să facă misiune. deoarece rudele au reacţionat şi au spus că „Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta” (Luca 1. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). Generalul roman Constantiu Chlorus. devenind soţia împăratului Teodosie cel Tânăr. Turcia). Beda Venerabilul. . dovedind de mic copil un interes pentru biserică. S-a născut în anul 1182. . . . El a fost iniţial numit ‫( . de împărăteasa Elena. patronul spiritual al Portugaliei. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. divorţează. conform celor relatate de Sf. pentru a se putea căsători cu Teodora. s-a botezat şi a primit numele de Eudoxia.după venirea regelui Caedwalla la Roma. după tatăl său. . Din simpatie faţă de 103 . la fel ca şi Elena. La 15 august 1195. . care i-a schimbat numele în Helenopolis.Flavia Iulia Helena. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici).punerea numelui Botezătorului a fost controversată: iniţial rudele au vrut să îi pună numele Zaharia. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. fiind primul copil al soţilor Petru (care era un mare negustor de stofe şi deseori lipsea de acasă.329 în Nicomedia. . datorită faimei Sfântului Anton de Padova. în Vechiul Testament. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c.61). Rachel.

Salvador (cu varianta italiană Salvatore).Geneza 16:1. ori nume ale unor zeităţi păgâne. cu înţelesul de „francez”. Tamar .Luca 2:6. Hulda . Atalia .Geneza 11:29. conform unui obicei mai vechi de a se da copilului născut în lipsa tatălui numele ţării în care acesta se afla. Mai mult. Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). mai ales după sărbători mariane: Concepción. Debora . Rahela . fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. Marta . iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. Mercedes.Samuel 1:2. Ea . Rut Rut 1:4.197 197 www. Annunziata. Lidia . în literatura religioasă. În lumea hispanică.Estera 2:7. Persida .ro 104 . Abigail .soţia credincioasă. avem foarte multe nume biblice de femei.Rut 1:2. Iunia .Împăraţi 22:14. Cruce). precum Pâques (Paşti).Împăraţi 8:26.Geneza 29:16. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. Elisaveta . Ana .Exod 6:23.Geneza 3:20.Împăraţi 16:31.Geneza 22:23.Luca 10:3. ci pe cât posibil să fie doar nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă.Samuel 1:2. Izabela .Geneza 29:16. Inmaculada. preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. În Evul Mediu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Franţa a hotărât să-i schimbe numele din Ioan în Francesco. Maria .Judecători 5:1.Dr. Dolores. Naomi . Concetta.Samuel 25:2b. Encarnación. Prişcila . Iosif Maria.Timotei 1:5. ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. Sara . Rebeca . Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Mântuitor. Bat – Şeba Samuel 11:3. Estera . Eunice . Ioan Maria). băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús.Fapte 18:2. având în vedere că la momentul în care acesta s-a născut el se afla în Franţa. Penina . Juan Maria (Isus Maria. José Maria.Romani 16:12. Eva .Fapte 16:14. Asunción.Romani 16:7. Cruz (Isus. Lois Timotei 1:5. fapt care nu a putut fi respectat deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. respectiv Assunta. dintre care enumerăm: Agar . în Ritualul Roman.Geneza 38:6.

292).736).090 .824. de Sfântul Andrei. părinţii Fecioarei Maria.2010. iar 1.409). De asemenea.2010. Tot la data de 21.2010. dintre care 322. .667 sunt bărbaţi. 3265 . Mitu (533). 28.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. Din datele statistice existente la nivel naţional.460.054 poartă prenumele de Constantina.022 poartă prenumele de Constantin. 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu. De asemenea.343 poartă prenumele de Lenuţa. 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. Dimitrie (5.271). În acelaşi timp.791 de Constanţa. Astfel.875 de persoane). aproximativ 1.aproape 645. din cei 1. 80. iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3. 44.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 8. cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32.Endre. 8 Andruşa şi Andruţa.628 poartă prenumele de Leana. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români În ţara noastră. .092).982 sunt femei.556 de bărbaţi.395).598 poartă prenumele de Ileana.2009. 4.424 de români care şi-au serbat onomastica.138 poartă prenumele de Elena.927 Anica. din care 890. Dumitrana (354).439 se numesc Nuţi. la data de 9. majoritatea poartă numele Dumitru (275.381 sunt Andra.11.009 persoane poartă prenumele Ani. 2. din care 505. 1. 2. cunoscut şi ca „Apostolul Românilor”. iar alţi 22 Andries.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30. 415 persoane poartă prenumele Any. 12.aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica. Mita (4.892 poartă numele Andreia.327 sunt femei.05.590). 6. iar 322. astfel: . Numele Sfântului Andrei. din cele 337. ca prenume atribuite nou-născuţilor. numele de sfinţi se poartă şi în prezent. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1.162 105 .în anul 2010.442 de bărbaţi.168).2. Mitică (8.519 sunt alintate Anicuţa. Totodată. iar 20. Dintre aceştia. iar alte 89 Andruţa. . Mitruţ/Mitruş (495).la data de 21. Andruşa. Dumitriţa (6. Mitru (244) şi Mitache (103). 54. 65.09. 129.Andrea. Majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271.05. este purtat de 302.173. potrivit statisticilor existente la nivel naţional. 23.016 poartă numele Andras. majoritatea sunt bărbaţi (292. de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana. în schimb. au fost sărbătoriţi şi 650. 399.715 de persoane poartă prenumele Ana. Demetra (331) şi Dimitriţa (44).471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru.

230 poartă prenumele Ioan.016 poartă prenumele Nelu şi 4.203 sunt bărbaţi şi 522. 137. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae. la data de 8.681 poartă prenumele de Costică.544). Mihaiela (6. 44.000 de români şi-au serbat onomastica. 19. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA poartă prenumele de Costel.430 poartă prenumele de Georgeta. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7.Dr.786). 1.2011.04. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi .047 de bărbaţi şi 3.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe.500 de femei). Dintre bărbaţi.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor.931 sunt femei.815).aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23.din totalul de 1.2010. Motiv de sărbătoare este şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8.2010.2010. 366.974.04.312 sunt bărbaţi.01.12.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. Gabi (4. 759.243 de români aniversaţi la data de 6. din care: 589.388 poartă prenumele Ionela.din cei 811. 137. 34. Gabriel (237. Dintre femeile sărbătorite la data de 23.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. 147.632) şi Găbiţa (159). Mihăiţă (27.458). 22.894 de persoane poartă prenumele de Niculae.588 poartă prenumele Ioana.362 poartă prenumele de Costin. Nikos şi Nik. iar 287.2010. 26.941 poartă prenumele de Geta. de Sfântul Ioan. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522. 141.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. . Dintre acestea. 11.368 poartă prenumele Ionuţ.peste 720. Nick.000 de femei au fost sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. 64. Din cei 950. iar 302 poartă numele de Costelus.11.de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Gabriela (218. Doar 350.399 poartă prenumele Nela şi 6.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14.454 poartă prenumele Ionel.886 sunt bărbaţi.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.777 poartă prenumele Ionică.028 sunt femei. 13. 332.300. Mişu (1. Mihnea (6.028 de femei.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai.058). 106 .090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei.472 poartă prenumele George şi 24.131). 32.595). Mihalache (2. . 37.358 poartă prenumele Ion şi 305. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360.452.158).872). 435. peste 1. 537.137 de persoane poartă prenumele Nicu. Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 523.231 de români. .653 poartă prenumele Ionelia. .197) şi Gavril (22. Mihail (54.000.

Niciodată însă în istorie această recomandare nu a fost urmată foarte strict. Nica. Petrică (36.960 sunt bărbaţi. 629 poartă prenumele de Parascheva. şi 121.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Numele Sfântului Nicolae.din cei 503.312 poartă prenumele de Paraschiva.645). Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. . 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. Niki. Nicoll. 382.peste 600.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9.06. de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. Potrivit statisticilor existente.840 de femei. din care 48. 518. dintre acestea 199. 50. . Nikoletta. după cum urmează: 497. 107 . Niculai. Niko. Nicola.829). iar 89.180 purtând numele Vasilica. . 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev.082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342). Alături de cei de mai sus.035 femei.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208.285). şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33.138 de persoane poartă numele Vasilică. 20.064). 56. 584 poartă prenumele de Chivuţa.114) şi Petronel (2).din cei 54. cele mai multe poartă numele de Paula (45. 627 poartă prenumele de Chiva. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34.861 sunt bărbaţi.152 sunt femei. 433 de persoane poartă numele Sile.2010. Nichi sau Niculeana. i-au îndemnat pe credincioşi să dea copiilor lor nume după Sfinţi recunoscuţi oficial de Biserică. 8.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina.995 de români care şi-au sărbătorit onomastica la data de 29. Numele Sfântului Vasile este purtat şi de 89.520 poartă prenumele Nikole.931 de femei. Petruţa (23. Petrişor (17. dintre acestea 86. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. chiar şi canoanele unor Concilii locale.838). Sfinţii Părinţi.552 de persoane poartă numele Vasile.744 poartă prenumele Nicoleta.840 sunt femei. 2082 poartă numele Vasilca. Paul (76. este purtat şi de 287. Paulina (16361).01. Petruş (3.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Din cei 608.048).263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010.403). 3810 poartă prenumele de Paraschiv.2011. 409 de persoane poartă numele Sică. Nikolett. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982). iar alte peste 13. cu ocazia sărbătoririi Sfântului Vasile cel Mare.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1.

519 Anicuţa. 89 Andruţa. 354 Dumitrana. 342 Petriţa. 34.500 de femei Gabi. 3265 Endre.197 Mihăiţă. 360.162 Costel. 65. 495 Mitruţ/Mitruş. I. 147.653 Ionelia. Nicola.394 Nicolaie.715 poartă prenumele Ana. 22. 36.736 Dumitra. 6.381 Andra.403 Petruţa.138 Elena.198 Astfel. Nick. 3. 14. 4. 2082 Vasilca. 159 Găbiţa. un simplu calcul arată faptul că 9. Nikos şi Nik.312 Paraschiva. 2011. 629 Parascheva. 45. 28.395 Dimitrie.048 Pavel.114 Petrişor.138 Vasilică. 20.047 de bărbaţi şi 3. 54.109 Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.285 Paul. 232 Silică. 141.829 Petru/Petre. 1. 7 Paraschev.058 Gavril. 44.158 Mihail. 589. 56.016 Andras.762 Niculai sau Neculai. 5.645 Petrică.598 Ileana. Editura Gutenberg Univers. le dăm copiilor noştri nume după Sfinţi.681 Costică. 23. 37. 13. 1. 294 Chivu. 4.611 Niculina sau Nicolina. 5982 Petruţ. 1. 275.131 Gavrilă. 8. 4. 331 Demetra şi 44 Dimitriţa.215 Gheorghe/Ghiorghe.054 Constantina. 2 Petronel.791 Constanţa. 3. 537. 302.911 Gheorghiţa/Ghiorghiţa. Nichi sau Niculeana. 32. 2. 409 Sică.368 Ionuţ.439 Nuţi. 86.399 Nela. 5. TORJA .894 Niculae. 129. Niculai. 6.872 Mihai. 584 Chivuţa.875 Andreea. 26. şi în prezent. 32. 627 Chiva.815 Gabriela. 17.650 Niculiţa sau Necoliţa. 2. „Semnificaţie.556 Andrei. 237. 433 Sile.362 Costin.609 Nicolae. 305. 366. 711 Paulica. recunoscuţi oficial de Biserică.180 Vasilica. 20. 4. p. 302 Costeluş. 23. 97 Vasi şi Vasilache. Andruşa.430 Georgeta. Niko.016 Nelu.458 Gabriel. 970 Sica şi 608 Vasila.388 Ionela. 137.786 Mihnea. 890.927 Anica. 198 108 . 27.082 Petruş. 505. 8. 6. 13. 6. Niki. încheiem prin a preciza faptul că. 781 Andreiu. 24.090 Andrea.454 Ionel. 6.767 de persoane. 19.064 Petronela.590 Dumitriţa. 3810 Paraschiv. 54.Numele şi prenumele persoanei fizice.343 Lenuţa. 33. 22.941 Geta. 44. 34. 199.460 Andreeas sau Andreas.472 George. 64. 244 Mitru. Nicoll. 435. 76.209 Neculina sau Necolina. 533 Mitu. 141-142.744 Nicoleta. 11. 103 Mitache.092 Mita.292 Dumitru. 415 Any. 12.628 Leana.838 Paula. 332.552 Vasile. 497.009 Ani. 271. în România.588 Ioana.Dr. 208. 22 Andries. 2.137 Nicu.632 Mişu. 137.892 Andreia.544 Mihalache.022 Constantin. 8.090 Ghiţă şi 547 Ghita. 80.358 Ion. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În concluzie.168 Dumitrache. 48. Schimb”. Nikolett. Origine.409 Mitică. 218.230 Ioan. Nica. Nikoletta.777 Ionică. 9. poartă un astfel de prenume.088. 8 Andruşa şi Andruţa. conform următoarelor date: 399. 16 An şi 67 Ann.068 Nicuşor.520 Nikole. Arad.595 Mihaiela. 16361 Paulina. 192 Nikolaos.

deoarece au o natură paradoxală. la art. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană.1. 64/2011.. 109 . reflectând foarte multe date despre persona care îl poartă.DEX 1998. neînsemnat. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. minor. p. ridiculus). În toate ţările lumii. reflectând structura grupului. de batjocură. ceea ce este vrednic de râs. Prin ridicol (it. aprobată prin H.ridiculitate. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. comic cu privire la o situaţie. Noţiuni generale Astăzi avem impresia că putem să dăm copiilor noştri orice nume dorim. la un cult religios. 356. absurd. D. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. republicată. Legea nr. MOCANU – Op. prin raportarea omului la universul imediat. derizoriu.200 199 200 Dicţionarul explicativ al limbii române . se înţelege: . caraghios. ridicule. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. fr. 18 prevede următoarele: „(1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii. În orice cultură. lat. nr. ridicolo. aspect caraghios. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole. Dicţionar de sinonime.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IX NUME ŞI PRENUME MAI RAR FOLOSITE 9. unele implicite. numele are o rezonanţă culturală şi socială. registrul antroponimic reflectă gândirea şi gradul de civilizaţie ale acelei culturi.care stârneşte râsul sau batjocura. cit. caraghios.G. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice etc. rizibil cu privire la o înfăţişare.199 . cum ar fi apartenenţa la o etnie. nu prevede când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol.

sume etc.208 Trebuie menţionat faptul că legislaţia în vigoare foloseşte noţiunea de nume.205 . odată cu naşterea copilului.207 Indecent este opusul pentru cuviincios. la serviciul de stare civilă. derizoriu. impudic. batjocura. 62 C. neruşinat.fam. Dicţionar de antonime. Dicţionar de sinonime.NODEX.în art. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Noul dicţionar explicativ al limbii române . foloseşte cuvântul nume în sens restrâns.DEX 1998. de râs. Dicţionar de neologisme. .. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. (2) Dacă părinţii nu au un nume de familie comun.fam. acest articol referindu-se la numele de familie pe care soţii se învoiesc să îl poarte în timpul căsătoriei.care provoacă râsul.NODEX. 62 alin.Dr. 28 C. (demn) de râs. necuviincios. lat. În acest caz. indecens. Dicţionar de neologisme. . necuviincios.care nu este decent.art. indécent. după cum urmează: . impudic. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. indecente. Dicţionar de antonime. neruşinat. lipsit de decenţă.art. ntis). fam.210 se foloseşte atât noţiunea de „nume de familie”. În lipsa unei asemenea învoieli.care calcă sau contrazice legile decenţei. ascultând pe părinţi. ceea ce este demn de batjocură. se înţelege: .64 alin. (2)209 şi art. lipsit de pudoare.fam. caraghios. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . aspect caraghios. Dicţionarul explicativ al limbii române . prevede: „(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor. it.care stârneşte râsul. neruşinat. neruşinat.204 . . ceea ce stârneşte râsul. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. decent. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara.lipsit de decenţă.202 Ridicol este opusul pentru frumos.obscen.(1) şi (2) C. licenţios.” 110 . foarte mic. Noul dicţionar explicativ al limbii române .27 C. impudic.).206 . sau (despre cifre.201 . politicos. desemnează prin acelaşi cuvânt numele de familie comun declarat la încheierea căsătoriei. în stare să stârnească râsul. Art.lipsit de decenţă. cât şi noţiunea de „nume” pentru a desemna acea componentă a numelui care este numele de familie. necuviincios.203 Prin indecent (din fr.

ceea ce înseamnă că. republicată. (2) din Legea nr. În argumentarea celor de mai sus. p. 10 sînt aplicabile în mod corespunzător”. observăm că se utilizează termenul „nume” pentru a desemna. 119/1996 (care a fost abrogată prin Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. De lege ferenda. 119/1996. BOROI . 419.în art. (3) În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . BELEIU . 414. 8 alin. deoarece în acest caz ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrea. aprobată prin H. conform căruia „Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legii. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung. stipulează: „(1) Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. deoarece îi stârneşte râsul la momentul pronunţării acestuia. republicată. consemnând refuzul într-un proces-verbal. fam. cu privire la actele de stare civilă şi Metodologia nr.212 Cu totul alta este situaţia în cazul în care. 1/1997. de fapt. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui. (2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte. 30 din Legea nr.. prin refuzarea în mod nejustificat a cetăţenilor doar pentru simplul fapt că prenumele i se pare ridicol.62 alin. în condiţiile legii”. cit.(2). (3) din Legea nr.Op. GH. părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutui şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. în principiu. nu se prevede modul în care se face refuzul (scris sau verbal). 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului se menţionează: „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. „prenumele”. 111 .. Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui.Op.în art. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. Dispoziţiile art.G. 2005.211 . Art. 64/26 ianuarie 2011). s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. se aplică dispoziţiile art.18 alin.art. În Legea nr. nr. considerăm că refuzul trebuie să fie făcut în scris şi motivat. învederăm următoarele dispoziţii legale: . 119/1996. 64 C. Pentru a nu exista abuzuri din partea ofiţerului de stare civilă. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. republicată. cit.119/1996.” 211 212 210 G. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. p.

după caz. (1) şi (2) din Legea nr. care îi priveşte. va decide primarul localităţii 213 unde se înregistrează naşterea. publicată în Monitorul Oficial nr. 119/1996. prevede: „(8) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. republicată. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. 119/1996. 18 alin. (9) Prevederile alin.G. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA .06. 391/10. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.Dr.2009. de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă. în vederea înscrierii 214 menţiunilor corespunzătoare”. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. prin dispoziţie. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române. înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. după caz. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte. 18 alin. serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. aprobată prin H. 119/1996. prin dispoziţie. numele de familie şi prenumele copilului. 214 213 112 . 9 din Legea nr. a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine. de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. cu modificările ulterioare. dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act administrativ se comunică din oficiu. 43 alin. 119/1996. (2) din Legea nr. (2) din Legea nr. 64/2011. 6 al art. 201 din 2 iunie 2009. în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află. conform căruia: „(1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice. iar refuzul acestora de motivează”. în termen de 10 zile. (8) şi (9) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. în baza art. 30 alin. republicată. nr. În cazul în care există situaţii în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în Art. conform căruia „orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale care a întocmit actul de naştere. În acest sens. 9 a fost modificat de pct. I din Legea nr. Situaţiile arătate mai sus trebuie delimitate foarte clar de cele prevăzute la art. dacă ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. în conformitate cu art.” Art.art.

putem afirma faptul că: „copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale”.2. după caz. de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea. nr. numele copilului se poate modifica pe cale administrativă. Copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia. organismele private autorizate. unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a angaja un asistent social sau. Intervenţia statului este complementară. crescut şi educat de aceştia. în cauzele pe care le soluţionează. desfăşurate de autorităţile publice. instituţiile publice. de a desemna o persoană cu atribuţii de asistenţă socială. copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume. Părinţii aleg numele şi prenumele copilului. de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit. statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu. în conformitate cu prevederile O. dictatori sau instituţii publice lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de 113 . Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor. persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază. În scopul realizării drepturilor prevăzute la acest punct. Dacă se constată că un copil este lipsit. în condiţiile legii. Pentru motive întemeiate. Având în vedere cele de mai sus. dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. iar prin măsurile şi acţiunile pe care le fac privitoare la copil să sprijine formarea. fără nici o ingerinţă. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă.G. îngrijirea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI atribuţiile sale. în mod ilegal. în conformitate cu art. 9. educarea şi creşterea acestuia în cadrul familiei. 41/2003. instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea restabilirii identităţii copilului. 10 din Legea nr. dacă este posibil. Astfel. în condiţiile prevăzute de lege. numele şi relaţiile de familie. dreptul de a dobândi o cetăţenie şi. precum şi de instanţele judecătoreşti. Principiul interesului superior al copilului are prioritate în toate acţiunile şi deciziile care privesc copiii. Nume şi prenume mai rar folosite în România Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. care au obligaţia ca în deciziile pe care le emit să implice familia.

obiecte. Botderaţă este purtat de 48 de persoane. Curu este purtat de 6 persoane. Alte nume mai puţin obişnuite pentru noi. Bulan este purtat de 7 persoane. fiind vorba de denumiri de animale. Petru Carcalete. Bucă este purtat de 2996 persoane. Mugurel Butuc. de copaci etc. organe umane. de flori. păsări. ţări. Găinaţ este purtat de 61 persoane. Cassandra. S-au dat nume de: arme. din data de 10 aug. Belibou este purtat de 507 persoane. au fost înscrişi pe listele listele de vot următoarele nume: Gheorghe Brotac. Ioan Bolovan. 2010. Neculai Răţoi. Regulatu este purtat de 27 persoane. Găleată este purtat de 276 de cetăţeni. Cele mai frecvente nume care pot face parte din categoria celor despre care discutăm sunt: Curcă. care sunt purtate de români. continente. Carlos sau Juan Alberto ori Ronaldo. Emil Bostan. Sfârc fiind întâlnit la 16 persoane. de fenomene ale naturii. Justiţia este purtat de 2 persoane. Castron. culori. iar Bucilă de 228 persoane. Sulică fiind întâlnit la 540 persoane. Se cunoaşte faptul că românilor le place să fie în centrul atenţiei. Flocea fiind întâlnit la 1728 persoane. Hitler fiind întâlnit la 1 persoană. Pipi este purtat de 226 persoane. La alegerile din 2008. de instrumente muzicale. Puţică este purtat de 244 persoane. Expertiza este purtat de 1 persoană. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme.ro. 114 . fiind întâlnit la aproximativ 4. Farmacia este purtat de 1 persoană.600 de persoane. prin acţiuni. William Brânză şi Gigel 215 Ştirbu. Nespălatu este purtat de 70 persoane. Anuarul statistic al României prezintă câteva din numele cele mai interesante şi mai originale pe care le au anumiţi oameni. Blegu este purtat de 515 persoane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la serviciile de stare civilă. Bounegru este purtat de 611 persoane.600 de persoane. fructe. Mortu este purtat de 581 de persoane. Poliţia este purtat de 3 persoane. Preşedinte este purtat de 10 persoane. Muia fiind întâlnit la 215 Sursa: Adevărul.Dr. care sunt vizionate la TV. fiind întâlnit la 25 de persoane. gesturi. Nebunu fiind întâlnit la 850 persoane. Boubătrân fiind întâlnit la 119 persoane. crezând că prin aceasta au posibilitatea să mai atragă privirile celor din jur. Faculatea este purtat de 2 persoane. Păsărică fiind întâlnit la aproximativ 1. Labă fiind întâlnit la 880 persoane. Coi fiind întâlnit la 3 persoane. specii de animale. motiv pentru care în ultimii ani România s-a umplut de Jose Armando. dar şi prin numele pe care îl pun copiilor cărora le-au dat naştere. Gunoi fiind întâlnit la 50 de persoane. unelte. Jegu fiind întâlnit la 90 de persoane. Ministru este purtat de 22 de persoane. sunt: Beţivu este purtat de 219 persoane.

Potârniche (80). Frumusachi (396). Spălatu (5). Berbec (381). Purcel (929). Beţivu (557). Strugurel fiind întâlnit la 192 persoane. când este vorba de a da copiilor anumite nume care să îi reprezinte şi să îi scoată în evidenţă. Buruiană (1494). Cioară (292). Bunu (205). Gâscă (10). Picior (11). Berbec (381). Găină (974). Boubătrân (137). Curca (357). Maţu (5). Feteleu (35). Trandafir (251). Buzatu (211). Pleşu (334). Curcă (175). Morcov (393). Grasu (28). Frumosu (176).3.md. Usturoi (249). Muscă (64). 216 Sursa: hotnews. Bou (295). Pisică (48). Curcan (116). Ţânţar (49). 9. Măgar (27). Vrabie (2982). Mortu (96). Slabu (96). Urâtu (300). Astfel. Autor: Eugen Urban. Buric (47). Pădure/Păduraru (1225). Creţu (7768). Burduhosu (4). Bouroş (243). Creangă (509). Puică (117). Pălitu (49). Blându (3). Portocala fiind întâlnit la 65 de persoane. Laba (263). Păsărică (1). Păcătos (11). Mânzu (65). Nebunu (166). Suru (187). Pleşu (334). Graur (2729). Galben/u (790/9). Nasu (84). Lungu (14118). Botu (1). Prostu este purtat de 1 persoană. Ţapu (852). V(a)ăcaru (310). Struţ (241). Oasenegre fiind întâlnit la 109 persoane. M(î)âţă (632/29).. Chioru (113). Cloşca (28). Friptu (143). Cepoi (949).. . Bounegru (450). Bujor (2428). Vulpe (1827).. Leu (1405). Bradu (971). Balaur (614). Pupăză (49). Stângaciu (5). Frunz/ă/e (3805). Bucă/a (73/152). . Capră (35).nume inspirate din culori: Negru (4631). Puric (1). Puiu (1155). Cucoş (peste 2000). Flocosu (74).. Amorţitu (45). Ochişor (783). Scurtu (1639). Ţap (131). Mutu (618). Surdu (1742). Şchiopu (2286). Popuşoi (2599). 115 .nume inspirate de corpul uman: Curu (299) sau Curlat (195). Ticălos (4). Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova 216 Şi în Republica Moldova. Lămâia fiind întâlnit la 18 persoane. Chişcă (242). Curoş (385).. Găinaru (15). Roşu (887). Cuciuetu (184). ca şi în România. Stejar/u (94/14). Spânu (4770). plante sau insecte: „Ploşniţă (99). Mititelu (1228). Pălitu (49). Baran (1233).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 233 persoane. Semafor este purtat de 1 persoană. Busuioc (2378). Purice (706). Piţigoi (16). Moşneaga (782). Pătrunjel (53). Pletosu (271). părinţii nu duc lipsă de ingeniozitate. în Registrul de Stat al Populaţiei găsim: . Cucu (2714). Ceapă (153). Moşneguţu (155). Porcescu (674).nume inspirate de la animale.. Păgânu (128). Şarpe (259). Lobodă (14). Broască (76). Mohor (15). Barbă (413). Marar/u (18/4). Liliac (18). Rău (606). Fasolă (18).

.. C(î)ârlig (6/1179). Toacă (202). Rasputin (3). Ţigan (1). 116 . Copilu (2). Lucinschi (130). Potlog (600). Ulianov (68). Belibou (63). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA .. . Petic/ă (362/300).. Dacu (21).000).Dr. Poloboc (233). Filat (150). Militaru (44). Butuc (1415). Gagarin (11). Tulbure (723). Noroc (599). Dodon (2039). Miaun (95).oameni care au nume de politicieni şi personalităţi: Pulbere (581).. . Cheptene (807).. Berlin (5). Putin/ă (peste 400). Puţuntică (44). Cărare (112). Draga (4). Cumpănă (125). Gram (142). Bortă (737). Ion (107756). Chiperi (1648)..nume cu tematică militară: Puşcă (186). Braga/ă (1473/144). Teacă (366). Lupu (4871). S/traistă (circa 90). Creştin (62). Durac/k (8/1). Rus (85). Câ(î)rpă (4/58). Luna (2). Cărămidă (2). Sărăcuţă (26). Duşmăneanu (4). Scripcaru (400). Turcu (993 persoane). . Postu (786). Patron (88).. Lapteacru (336). Sulac (102). Stîncă (148). Găluşcă (260). Stalina (50).. Cobzar/i (52/ 568). Ci(u)botaru (1101/2807). Păcală (8). Bulgăre (25). B(î)âlhac (80). Haiduc (57). Sula/ă (circa o mie). Nour (627). Rugină (42). Popenco (191). Salam (3). Căldare (260).nume provenite de la denumiri de obiecte şi instrumente muzicale: Vioară (174). Plahotniuc (50). Rai (1). Ungureanu (5849). Găleată (67). Fulger (118). Mocan/u (2208//5478). Topor (592). Cărbune (176). Fluier (54).prenume la moldoveni: Tarzan (două persoane în Moldova poartă acest nume). Bogatu (319). Dobă (57). Furtună (1177). Ciocan/u (874/253). Slănină (242). Lapte/i (8/13).000). Buşilă (102). Pistol (294). Dragoste (74). Heine (1). Verigă (5). Arcaş (2). Sergentu (67). Snegur (489). Popa (circa 13. Tutun (29). Bas (81). Sturdza (1). Brat/u (1/497). Subţire (1). . Soare (3).. Buzdugan (1310). Neamţu (1293). Russu (7347). Rusu (23084).Nume ciudate şi haioase: Crăcan (365). Smâ(î)ntână (3/190). Calaşnicov (151). Puşkin/Puşchin (10/21). Ghimpu (523). Sturza (979). Zeru (104). Dragu (120). Lopată (34). Puşcaş (1713). Z(e)amă (15/195). . B(î)ârzoi (300). Mereacre (1062). Amin (3).. Sabie (15). Brumă (200). Banu (608). Moldovanu/Moldoveanu (peste 1500). Strună (85). Brîncă (71). Br(î)ânză (1066/40). Stati(1072). Brejnev (8). Kalaşnikov (3).nume inspirate de natură şi fenomene ale naturii: Pârău (900). Voronin (147). Lulea (1). Static (1). Gros/u (circa 10. Jora (275). Baltă (297). Mucu (16). Toporaş (133). Nai (2). Frecăţel (42). Stalin (18). . Fluieraru (60). Baraban (7). Carne (1).. Stânga (circa 300). Bardă (21). Butoi (21). Medvedev (336). Sulică (9). Scripca (47). Belici (14). Lenina (17). Fusu (300). Foca (315). Bleandur/ă (circa 150). Chistol (1679). Borcan (136). Copiimulţi (68). Chiabur/u (64/336). Ţandără (2). Cuşcă (30). Oţel (555). Bulbuc (247).nume inspirate de naţionalitate şi etnie: Românu (39). Plugaru (800). Gologan (259). Pojar (233). Maghiar (1). Talpă (996). Chiş (1). Zero (21). Ţiganu (49). Romînu (21). Fîntînă (121).

. Gheorghe (46587). Cruz. Zahara născută în ianuarie 2005 în Etiopia şi Pax născut în noiembrie 2003 în Vietnam şi trei biologici. după cum urmează: Maddox. Eva (885).Paula Yates mai are o fetiţă cu Michael Hutchence pe care o cheamă Heavenly Hiraani Tiger Lily.David Duchovny şi Tea Leoni au ales pentru fiul lor numele Kyd. Jana (1109). Adolf (29). Romeo. Octeabrina (59). . Volodea (6). Iosif (905).Gwyneth Paltrow şi Chris Martin şi-au numit fiica Apple (înseamnă „măr”). De câţiva ani. Niva (1). Pobeda (1). numită astfel după mama Angelinei. Romaniţa (56). Peaches Honeyblossom. iar modelul Jordan şi-a numit fetiţa Princess Tiaamii.Tom si Katie Cruise şi-au numit fetiţa Suri. celebrităţile pun nume cel puţin ciudate bebeluşilor lor. Nume ciudate la copiii de actori Numele ciudate pe care celebrităţile le pun copiilor lor sunt câteodată de domeniul penibilului. Spartac/k (76/3). Bujor (9). născuţi în iulie 2008. Elena (104203). Camila (11).4. . Marusea (3). Lenin (1). . Marfa (circa 500). Micu (1). . din care trei adoptaţi. Florin (417). . Maria (133320). Viorica (peste 15. Janet (1). iar Nicole Kidman a botezat-o pe fiica ei Sunday Rose (trandafirul de duminică). Vladimir (49853). Mir/a (2/85). .000). . Jora (10). Vera (36253). Dweezil.Frank Zappa şi-a numit copiii: Moon Unit. Roza (465). Vasea (1). Vasile (59183). un nume cu o semnificaţie destul de interesantă. Soare (1). . Little Pixie. Izea (12).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Vanea (4). Amin (10).” 9. Singurul copil care a scăpat cu un nume normal a fost micuţa Vivienne.Forest Whitaker a ales pentru copiii săi următoarele nume: Ocean. Victoria (25396). .. True (ce înseamnă „adevărat”).David şi Victoria Beckham au ales nume ciudate pentru băieţii lor: Brooklyn.Bob Geldof şi Paula Yates care şi-au numite fetiţele: Fifi Trixibelle. Ştefan (10176).Halle Berry a numit-o pe fetiţa ei Nahla Ariela Aubry. Octombrina (2). Shiloh născută în mai 2006 şi gemenii Knox şi Vivienne. Păsărica (1). născut în august 2001 în Cambodgia. care înseamnă „prinţesa”. Sonnet. . Diva Muffin. Mişa (1). au împreună şase copii. Basil (3). Crizantema (2).Angelina Jolie şi Brad Pitt. 117 . Adam (150). Iţhac (2). Vlad (4273) şi Vova (3). .Nicholas Cage şi-a numit fiul Kal-El. deoarece Nahla înseamnă „albină” în arabă şi Ariela înseamnă „leu pentru Dumnezeu” în iudaică.

. 118 .ns.Dr. MARDARE . Această posibilitate s-a păstrat şi în Evul Mediu. În dreptul roman. O. în actuala reglementare. de regulă. PEŢU. monarhia şi-a sporit controlul în această materie. s-au edictat legi de felul: „Nici un 217 Noul Cod civil o consacră în art. cu modificările şi completările ulterioare. 218 219 220 221 Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean (primarului general al mun.219 Cât priveşte partea finală a definiţiei de mai sus (care. G. Treptat. V. se referă doar la cetăţenii români (subl. BOROI . 446.cit. pag. Pentru detalii. 41/2003. E. p. însă o asemenea hotărâre intervine numai după ce a fost declanşată şi parcursă procedura administrativă. UNGUREANU. JUGASTRU . subliniem că. 2007. PEŢU.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei fizice. 129-143. schimbarea numelui era posibilă. p. MARIUS-SORIN BOZGAN. 149. surprinzător. 217 10.554/2004.G. cit. cu unele restricţii: meşteşugarii nu puteau să-şi schimbe numele atunci când acesta servea ca marcă de fabrică. Ibidem 219. nr.. 85.cit.Op. tinzând să transforme o instituţie socială într-o instituţie de poliţie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL X SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ.220 iar dispoziţia221 pronunţată în sistemul organelor administrative şi prin care a fost respinsă cererea de schimbare a numelui (sau a prenumelui) poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. Astfel. Editura Detectiv. nu este reţinută în literatura de specialitate). P. Bucureşti). p. notarii nu-şi puteau schimba numele fără autorizaţie. ca şi art. VELICU. la cererea celui interesat. Bucureşti. 93-122. în vechea Franţă. a se vedea: P. 54 din Proiectul adoptat în 2004. 13 din O.1.. Op. dar. cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziţie administrativă218 sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. şi nici semnătura lor normală. Definiţie Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele.).Op. nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie (sau a prenumelui) să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească. conform art. Ediţia a IV-a. cu excepţia cazului în care această schimbare ar fi fost frauduloasă. C.

2000.323/2003. Elementul de identificare corespunzător persoanelor juridice este denumirea sau firma (în cazul societăţilor comerciale). A se vedea critica denumirii actului normativ care apare ca neinspirată. ea neglijând complet conţinutul reglementării.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cetăţean nu va purta alt nume sau prenume decât cel înscris în actul său de naştere”. Această ordonanţă. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. C. în principal. iar „Cei care le vor părăsi vor fi ţinuţi să le reia”. menţiune inutilă de vreme ce numai aceste subiecte de drept au un asemenea element de identificare..2.975/1968). UNGUREANU.975/1968 cu privire la nume. prin aceasta. spre deosebire de vechea reglementare care conţinea numai o formulare juridică . (2) protejarea intereselor copiilor minori.Les grandes arrets de la jurisprudence civil. (3) protejarea noului nume în raport cu cel vechi. în trei idei: (1) o mai mare flexibilitate în schimbarea numelui.„motive temeinice” (art. 224 223 O.Op. CAPITANT. CHELARU . p. 4. Sediul materiei Schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă îşi are sediul în Ordonanţa Guvernului nr.cit.Op. LEQUETTE . 2003.223 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. stabileşte că: „Cetăţenii români pot obţine. 1e édition. Famille–Biens–Régimex matrimoniaux–Succesions. schimbarea numelui este dispusă de către organul administrativ.. principiul imutabilităţii numelui a suferit o restrângere. p. 222 10.” Considerăm că spiritul acestei noi reglementări rezidă. cu modificările şi completările ulterioare. de regulă. în art. F. această denumire se referă la numele „persoanelor fizice”. Y. 119 . Dalloz. Apreciem că lărgirea posibilităţii schimbării numelui rezultă din faptul că legiuitorul precizează regulile în care o asemenea cerere este întemeiată. precum şi împrejurarea că. p.106. Având în vedere faptul că este obligatorie parcurgerea procedurii în faţa organelor administrative prevăzute de lege. JUGASTRU . TERRE. pentru motive temeinice. 4 din Decretul 224 nr. cit. E. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. Tot în legătură cu definiţia de mai sus. a fost reţinută şi precizarea potrivit căreia înlocuirea numelui are loc la cerere. 149.139-140. tome I: Introduction – Personnes . Prin acest act normativ a fost abrogat expres Decretul nr. întrucât 222 H. pe de altă parte. se poate folosi şi în actuala reglementare expresia „schimbarea numelui pe cale administrativă”.

până la intrarea în vigoare a Legii nr. p. astfel cum acestea au fost tratate în § 7. înlocuirea numelui de familie nu este condiţionată de exprimarea voinţei persoanei respective într-un atare sens. cit. O.159. 41/2003. JUGASTRU . 120 . p.2005. încuviinţând adopţia.6/2000. De altfel. BOROI . (1) teza a II-a se creează premisele unei confuzii între instituţiile juridice consacrate 225 226 G. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA este vorba despre un element de natură să contribuie în multe situaţii la delimitarea schimbării numelui de familie de modificarea numelui de familie. Această modificare a numelui de familie. care este supus „modificării”. în acelaşi sens: I. 2 alin. 273/2004 . evident greşit. ANA VASILE . instanţa.. ori se modifică drept urmare a schimbării stării civile. având în vedere că. în Dreptul nr. UNGUREANU. în Dreptul nr. spre starea civilă a persoanelor nu se realizează „de drept”. pe bună dreptate. ca urmare a modificărilor intervenite în 227 Asfel. ceea ce înseamnă cu totul altceva. cu ocazia încuviinţării adopţiei.53 alin. în cazul acesteia din urmă.subl. A se vedea. Sintagma „drept urmare”.226 Începând cu 01. 336-337. 227 E. CHELARU .Dr.82-85. şi la modificarea prenumelui” (acest lucru . IMBRESCU. în condiţiile prevăzute de Codul familiei”. unele instanţe. încetarea căsătoriei nu are nici un efect asupra numelui.ns. prenumele poate fi supus modificării intervenite în starea civilă a copilului adoptat.. E. p. p. Art.Op.” Între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială: Modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice. cit. 7/2003.).2. 2002. 9 -11. a fost transcrisă eronat „de drept”. nr.225 Spre deosebire de numele de familie. prenumele nu este supus unor asemenea modificări. C. (1) din O. ca urmare a schimbărilor în starea civilă. ea fiind rodul unei „transcrieri defectuoase” a dispoziţiei corespunzătoare din Decretul nr. că prin prevederile art. prevedere care ne arată că modificarea numelui de familie este consecinţa unei schimbări de stare civilă. care avea următorul conţinut: „Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Chelaru se referă la „redactarea defectuoasă” a art.. de regulă. din prezenta lucrare. 2008. 975/1968. 2 alin. (3) din lege prevede: „Pentru motive temeinice.273/2004. au purces..01. Legea nr. S-a apreciat. au menţionat: „Totuşi.Op. 447. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. exemplu.Privire critică.Inadmisibilitatea schimbării prenumelui adoptatului printr-o hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei. odată cu intrarea în vigoare a noii legi privitoare la regimul adopţiei.G. p.

” Modificările intervenite în starea civilă a persoanei atrag însă modificarea numelui. aprobată prin Legea nr.P.). 214. 41/2003 (Instrucţiuni comune ale M. cu modificările şi completările ulterioare. CHELARU .G. în condiţiile prevăzute de lege.04. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.372/2002. p.2005.Privire critică. odată cu operaţionalizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s. Pentru un amplu şi documentat studiu. 7/2003.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI care sunt schimbarea numelui de familie şi modificarea acestuia. 377. ci şi prenumele. pe cale administrativă poate fi schimbat nu numai numele.3.p. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti. De asemenea.831/228. nr. 229 228 121 ..E..p..P. IMBRESCU . spre deosebire de modificare. în termen de 60 de zile de la primirea cererii. şi Direcţia Comunităţi Locale.c. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui 229 Sunt necesare motive temeinice care să îndreptăţească solicitantul să ceară schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă. Se apreciază că reglementarea expresă a principalelor cazuri. 6-14. noua reglementare stabileşte competenţele care revin autorităţilor publice pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.Op. în acord cu prevederile O. p.. a se vedea E.. Competenţa de soluţionare a cererilor Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a preşedintelui consiliului judeţean. soluţionarea cererilor urma vechea procedură (Circulara nr. care se pronunţă prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. nr. 10.N. care au devenit aplicabile începând cu 228 data de 01.4.-I. 10.84/2001 privind înfiinţarea. Până la data de 31 martie 2005. cit.N. conform prevederilor art. în „Dreptul” nr.e. 20/2004 a I. constituie noutatea absolută adusă de noul act normativ.A.E. cărora le revine sarcina efectuării verificărilor ce se impun pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de ordonanţă. nr.04. iar de la data de 01. textul incriminat având următorul conţinut: „Numele de familie se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. iar nu schimbarea sa.2005 s-a trecut la aplicarea procedurii prevăzute de O. A se vedea şi I.I.).494/2005). 13. Sub aspect procedural.G..

de studii. să se facă cunoscută în societate sub acest nume. dacă numele nu se poate pierde prin nefolosinţă îndelungată. făcând dovada cu privire la aceasta. militare etc. legiuitorul român a venit în întâmpinarea dezideratului unei integrări cât mai rapide în societatea românească a 231 străinilor care au dobândit cetăţenia română. în anumite condiţii restrictive (pe cale achizitivă). Apoi. precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume (posedă diferite acte personale. În plus. această folosinţă trebuie să fie continuă..4 alin. în baza cărora au fost eliberate alte acte (de studii. deci. Aceste condiţii sunt: o folosinţă permanentă a numelui. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sensul prevederilor art. d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte. această folosinţă să fie în exercitarea profesiei şi sub acest nume persoana să fie cunoscută în societate. sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când numele este format din expresii indecente. 34. din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie. că o posesie prelungită. Persoanele. după opinia noastră. interesul individual şi social 230 conduce la această soluţie. poate da dreptul posesorului să-l dobândească. carte de muncă etc. cit. Se pare. au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificatele de stare civilă cu nume eronate.).Drept civil. Prin această reglementare. dar nu numai (subl. el poate fi dobândit. persoana respectivă trebuie să fi fost cunoscută în societate sub acest nume. Aşadar. Într-o atare situaţie. Această prevedere legală aduce în discuţie. chiar dacă condiţia permanenţei ar fi îndeplinită. de regulă reunite.Dr. mai exact folosinţa în timp a numelui trebuie să coincidă cu exercitarea în timp a profesiei. persoana nu putea. 41/2003. Considerăm că folosirea permanentă a numelui în profesie presupune o perioadă mai îndelungată. e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc.ns.G. în anumite condiţii. Bucureşti. în exercitarea profesiei. C. aşadar. evident. p. b) când persoana în cauză a folosit. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. şi doreşte schimbarea acestuia. Editura All Beck. CHELARU .R. care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă). numele pe care doreşte să îl obţină. c) când. cererea de schimbare a numelui urmează a fi respinsă. de serviciu. E. 230 231 O. JUGASTRU – Op. 150. 2003. p. în mod rezonabil.(2) din O. 122 . pentru ca cererea să fie întemeiată. UNGUREANU.). nr. Această condiţie nu credem că este îndeplinită dacă durata de timp este scurtă şi. caracterul imprescriptibil al numelui. livret militar.

Bucureşti. p. fie pe soţi.232 Interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. „familia” desemnează. Editura All Beck. 7/2003.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc. ediţia a VI-a.. din unele puncte de vedere. j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii. 3. în Dreptul nr. CHELARU . a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă. adopţie şi relaţii asimilate. P. iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor. 233 232 E. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii.. cu excepţia celor care se găsesc în relaţii asimilate. ne duce la concluzia că legiuitorul a înţeles să includă în categoria „membri ai familiei” numai pe cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. însă. rudenie sau adopţie. prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia. (2) lit. g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă. spre exemplu. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. astfel că va trebui să ne raportăm la noţiunea juridică a familiei de drept comun. h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalţi membri ai familiei. fie pe aceştia şi copiii lor. Potrivit acestor prevederi.Privire critică. l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător.233 i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă. FILIPESCU . I.. fie pe toţi cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. k) când prenumele purtat este specific sexului opus. optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. a menţinerii numelui la căsătorie. p. rudenie. 2001. h). 4 alin. din unele puncte de vedere.Tratat de dreptul familiei. situaţia foştilor soţi între care există obligaţia de întreţinere). pe cale administrativă. nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei. cu cele de familie (cum ar fi. aşa cum este conturată de prevederile Codului familiei. I. FILIPESCU. 123 . cu cele de familie. Ordonanţa nu oferă o definiţie proprie a noţiunii de „familie”. şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere. A. 7.

nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie. care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei. iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere. ca urmare a desfacerii acestei căsătorii. şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume.Op. instanţa.cit. pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie..234 Sunt de asemenea considerate justificate.G. acestea vor fi analizate şi stabilite de autorităţile de la art. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.G. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie. la încheierea căsătoriei. d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi. în sensul prevederilor art. încuviinţând adopţia. În opinia noastră. de asemenea desfăcută prin divorţ. f) când părinţii au divorţat. Se cuvine să menţionăm că elementul de noutate adus de Legea nr. 13 din O. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care la avut în căsătorie. cu consimţământul fostului soţ. iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi. (3) din O. a luat numele de familie al celuilalt soţ. 234 I. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat” – art.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. 124 . dat în formă autentică. iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei. conform căruia: „Pentru motive temeinice. nr. solicită să poarte numele de familie al acestuia. acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere. IMBRESCU . şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere. 41/2003. nr. p. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. h) când unul dintre soţi. 377.Dr.(3) – va fi de natură să conducă la reducerea numărului solicitărilor având drept motiv acest caz. 4 alin.53 alin. 41/2003.

respectiv. i) şi j). p.Op. b). 106 alin. nu şi atunci când cererea este 237 Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la formulată de părinţi. nr. cererea va fi semnată şi de acesta [art..G. Legea nu cere acordul celuilalt 235 236 E. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui Trebuie menţionat foarte clar faptul că schimbarea numelui şi/sau a prenumelui poate fi făcută doar în cazul persoanelor care sunt în viaţă! Persoanele îndreptăţite să ceară schimbarea numelui sunt cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau în străinătate [conform prevederilor art. alin.238 În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. se desprinde concluzia că încredinţarea autorităţii tutelare este necesară numai în situaţia în care cererea de schimbare a numelui minorului se face de către tutore.(2) lit.U. 64/ 2011. k) şi l). pentru minori cererea se face. Interpretând gramatical art.).5.. Cu alte cuvinte. BOROI . aprobată prin H. în Dreptul nr.G. nr. (2) lit. de tutore. capacitate de exerciţiu deplină. va hotărî autoritatea tutelară. precum şi orice persoană 236 care au fără cetăţenie (apatrid) domiciliată în România (art. prevăzute în art. 449. 237 238 G. cit. Art. 4. f) şi g)]. 7/2003. după caz.(1).fie vin în contradicţie cu reglementarea modificării numelui sau cu alte dispoziţii legale” [alin. alin. p. 2008. c). 7 alin. aşa cum stabileşte art. a). 7 alin.. d). Dacă cererea de schimbare a numelui este făcută de către unul dintre părinţi. fie nu ridicau probleme în practică. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. (1) al Ordonanţei]. (3) lit. astfel că nu era necesară reglementarea lor expresă. CHELARU – Privire critică. 5).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NOTĂ: Unii autori235 consideră că „majoritatea cazurilor de schimbare a numelui. schimbarea numelui copilului. a). (3)]. (3) lit.7 alin. 10. prin asistarea lor de către ocrotitorul legal. c) şi e)]. este necesar acordul celuilalt părinte. Încă odată ne exprimăm surprinderea cu privire la faptul că Noul Cod civil se referă doar la cetăţenii români (subl. 41/2003. 11-16. (1) din O.. de părinţi sau. 4 alin. cu încuviinţarea autorităţii tutelare. 125 . din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului. dat în formă autentică.ns. fiind de nivelul bunului simţ juridic recunoaşterea lor ca motive temeinice pentru schimbarea numelui [alin. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exerciţiu restrânsă pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau.

41/2003 privesc posibilitatea de a formula cererea de schimbare a numelui de familie al minorului separat de cererea de schimbare a numelui de familie al părinţilor. născut din părinţi necunoscuţi. G. necunoscuţi. (4)]. cit. precum şi. 240 241 239 I. 2008. cu încuviinţarea autorităţii tutelare [art. În situaţia în care părinţii copilului sunt decedaţi. 7 alin. 8 alin.. (2).. (3). declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi. 450. (1) din O. schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere fie odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor. 273/2004. 7 alin.239 precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte în cazul în care el este pus sub interdicţie. ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. conform prevederilor art. 8 alin. puşi sub interdicţie. 84 alin. 126 . 41/2003. nr. 7 alin. potrivit art. stabilirea numelui de familie şi a prenumelui pentru „copilul găsit.G. în art. p. 240 Pentru persoana pusă sub interdicţie. nr. Pe de altă parte. 41/2003 (A se vedea şi I. separat. cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori. cererea se face de persoanele la care copilul a fost dat în plasament. cit. IMBRESCU – Op. în condiţiile legii. (5)]. 376. fie. 8 alin. Potrivit art. 47/1993 privind abandonul de copii a fost abrogată prin Legea nr.G. BOROI – Op.cit. renunţând la situaţia copilului abandonat.. 373). după caz. a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti [art. cererea de schimbare a numelui se face de către tutore... sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela [în cazul în care copilul a fost declarat abandonat (!) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă]. ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti [art. sens în care trebuie să se modifice şi O. dacă există motive temeinice. Această prevedere o considerăm corectă. iar dacă minorul avea vârsta de 10 ani i se Noul Cod civil consacră.Dr. 4 din acelaşi act normativ. însă ele nu se confundă cu motivele temeinice care justifică. deoarece Legea nr. IMBRESCU . (2)]. p. iar identificarea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege”. p. (1) din Ordonanţa nr. Motivele temeinice la care se referă art.Op. Per a contrario. mai rezultă că schimbarea numelui de familie al părinţilor nu implică şi schimbarea numelui de familie al copilului. 241 Din această dispoziţie legală însăşi schimbarea numelui de familie. schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând [cu excepţia situaţiei când schimbarea prenumelui a fost dispusă de către instanţă cu prilejul încuviinţării adopţiei.

4 alin.G. Per a contrario. nr. 1 la prezentul paragraf.. nr. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România. 72 alin. pentru a explica noţiunea de motive temeinice. împarte cazurile care se circumscriu acesteia în două grupe. 273/2004 (subl.G. 10.E. (1) din Metodologie. JUGASTRU . p. 53 alin. oricare dintre ei va putea să-şi schimbe numele fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt.C. dacă soţii. 4 alin. după caz. schimbarea numelui unuia dintre soţi nu duce şi la schimbarea numelui celuilalt soţ şi nici la 242 schimbarea numelui de familie al copilului.Op. (2) C.S. 153. corespunzătoare Anexei nr. C. (1) şi (2)].6. 41/2003 (considerate de legiuitor motive temeinice). în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială. după caz. art. (2) lit.P.)].c.a)-h). pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ [art. Dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun. la încheierea căsătoriei. Se observă însă că legiuitorul. cererea de schimbare a numelui (Anexa nr. (3) din Legea nr. (3) lit.p. 127 . în nici un caz. UNGUREANU. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. cererea se depune la S. 42 din Metodologie) se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (s. s-au învoit să-şi păstreze fiecare numele anterior. Schimbarea numelui de familie al unuia dintre ei nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. . Aceasta înseamnă că. (6) sau prin împuternicire avocaţială. cit. m) spune că intră în această categorie şi „alte asemenea cazuri temeinic justificate”.e. autentificată conform prevederilor art. 2) cazurile prevăzute în acelaşi articol în alin. sau. Ele nu sunt limitativ prevăzute de lege.P.C.L. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă Conf. 9 alin.Sector 1.l.(1) din O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va fi luat consimţământul prevăzut de art.ns.p. Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul sau mai multe dintre cazurile prevăzute la art. 4 alin. şi art 9 alin. 106 alin. în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate. iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România.a)-m). (2) şi (3) din O.) sau. fam. 28 alin. 242 A se vedea şi O. şi anume: 1) cazurile enumerate în art. la D. pentru că art. 41/2003]. (2) lit.

. în „Dreptul” nr. nu şi la cele statuate în alin. JUGASTRU . Conform art. în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori. (3) rezidă în cerinţe de ordin metodologic. . .copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare. dat în formă autentică.din O. care sunt limitative.. Alţi autori244 consideră că nu există nici o diferenţă de regim juridic între cele două categorii de motive. Ibidem 244 128 . 7/2003.orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. Solicitantul va trebui să indice numele pe care doreşte să-l poarte în viitor. 6 din O. 41/2003. .Dr. Cererile de schimbare a numelui format din expresii indecente. extrasul din cererea de schimbare a numelui.G.. .m) poate fi interpretată prin analogie numai la prima grupă de situaţii.. p. C. 245 părere la care subscriem). p. la cerere trebuie anexate: ..Op. E. în opinia unor autori. (2) lit. 4 alin. (3). Aşa cum s-a putut observa. Partea a III-a.cit. exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an.243 că dispoziţia stabilită în art.153.Privire critică asupra. cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al României. al celuilalt soţ. UNGUREANU. precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută.un exemplar al Monitorului Oficial al României. CHELARU . nr.consimţământul. Partea a III-a. 6. nr. în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei. 10. pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească. cel mai adesea. prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului. ele fiind în legătură cu diverse situaţii de modificare a stării civile şi având ca scop. această concluzie rezultând şi din natura diferită a celor două grupe de cazuri.G.copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Aceasta înseamnă. potrivit art. ridicole ori pentru numele transformat prin 243 244 245 O. considerând că justificarea enumerării separate a motivelor conţinute de art. 41/2003. 4 alin. opinie la care ne raliem.certificatele de cazier judiciar şi cazier fiscal ale solicitantului. în care a fost publicat. de către tutore (unii autori consideră că mai corect este cuvântul încuviinţare. înlăturarea modificării numelui care intervine în asemenea situaţii.

respectiv Anexa nr. . judeţean pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor (dacă au rezultat date cu privire la eventuala returnare sau expulzare a solicitantului din ţările cu care România are acorduri în acest sens). în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. în cazul persoanelor fără cetăţenie (apatride) cu domiciliul în România sau al persoanelor care au dobândit cetăţenia română.p./D. Opoziţia se face în scris.E. care va efectua următoarele verificări specifice: . Este de observat că această formalitate trebuie îndeplinită înainte de depunerea cererii de schimbare a numelui la primăria de domiciliu! (subl. .P. cu aprobarea conducătorilor S.p. după caz.c. 43 la Metodologie. . orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri. (2) din O.G. ofiţerul de stare civilă o înaintează. 129 . acesta se restituie cu indicaţiile corespunzătoare.în evidenţele s. împreună cu toate actele prevăzute de art. 2 la prezentul paragraf).J.solicită extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în păstrare.C.10 alin. .P.G.dacă există vreun motiv ascuns pentru care se solicită schimbarea de nume. În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în Monitorul Oficial. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri. precum şi cu orice alte documente depuse în susţinere. 41/2003. ns. Interpol.e. nr.B.. . ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi. structurii de stare civilă din cadrul s.l.). nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI traducere sau în alt mod. 6 din O.c.M.P.N. mai puţin în situaţia în care solicitantul cere schimbarea numelui pentru expresii indecente. 41/2003]. competent (la care este arondată localitatea) pentru efectuarea verificărilor.E.în evidenţele B.cu privire la cetăţenia şi naţionalitatea petiţionarului.în Registrul local sau naţional de evidenţă a persoanelor. La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă. dacă este cazul. motivat şi se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau.G. Dacă cererea se încadrează în prevederile legale. pot fi exceptate de la publicare [art. dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României (Anexa nr. după caz la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului.p.

e.M.c. aceasta putând fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării.e.l. La toate aceste piese se adaugă o NOTĂ (model Anexa nr.p.E.Dr..p.p.l. 41/2003 şi. în cazul în care se solicită acelaşi nume.C. se poate face o nouă cerere.c.M. în termen de 60 de zile de la primirea dosarului. dacă în susţinerea ei au intervenit motive noi.EP. numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei. precum şi a opoziţiilor făcute. după analizarea temeiniciei cererii. dacă este cazul. Bucureşti – D./D.p.e. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Rezultatul verificărilor. verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi.G. se înaintează de către s. 106 alin.c. pentru completare..j. printr-un referat semnat de şeful serviciului/directorul executiv. 5 la prezentul paragraf). iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restitie cu precizarea procedurii de urmat [art. împreună cu referatul susmenţionat. în termen de 10 zile de la emitere.S. referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei.Bucureşti.G.G. s. Conform prevederilor art. în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. Toate documentele care constituie dosarul de schimbare a numelui se pun într-o mapă specială astfel denumită (model Anexa nr. cu opoziţiile. (8) din Metodologie.j. cu modificările şi completările ulterioare./D. prin structura de stare civilă/Direcţia de stare civilă. se consemnează într-un referat semnat de şeful s. direct solicitantului. provenienţa numelui actual şi a celui solicitat.. 554/2004. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii.p.c. preşedintelui consiliului judeţean. 106 alin. cu actele prevăzute de O.P.p. propune. care se efectuează în termen de 30 de zile.l.e.p.p. Persoana căreia i s-a respins cererea poate face o nouă cerere. precum şi propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii (Anexa nr. (9) din Metodologie]. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă. motivat. dispoziţia de respingere se comunică.c. 4 la prezentul paragraf) referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui.p. către s. 130 . nr. 3 la prezentul paragraf). respectiv primarului general al municipiului Bucureşti emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. motivele reale reieşite din verificări. Cererea de schimbare a numelui.e.p. Dosarele incomplete se restituie s.

urmând ca.l.c. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la locul de domiciliu al solicitantului [vezi art. (2) din O. respectiv de primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului. 6 la prezentul paragraf). – cererile individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă. – dovada achitării taxei de schimbare a numelui. după caz. Prin comunicarea respectivă.l. 131 .e. astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea 243/2009]. şi Direcţiei Finanţelor Publice judeţene sau. 7 din prezentul paragraf). nr. timp de 60 de zile. precum şi cele ale copiilor minori.G. în caz de neprezentare. socotite de la data aducerii la cunoştinţa acestuia. După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere. acesteia i se solicită: – certificatele de naştere. să fie restituite organului emitent. 41/2003.p.p.P. de căsătorie. se păstrează de s. în original. Conform art. Direcţiei Cazier Judiciar. 44 (Anexa nr. 107 din Metodologie. sau ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al solicitantului transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul M.e. menţionându-se în ce anume constă schimbarea.I.A.. 16 alin. instituţiile menţionate vor fi informate cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui persoanei în cauză..c.p. potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie. copiile dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Toate aspectele rezultate din activitatea de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui se înregistrează într-un registru-opis (model Anexa nr. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.p. Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul I.R. După înştiinţarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui şi/sau prenumelui privind emiterea dispoziţiei de aprobare a cererii.G. s. primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui.

..... (numele........................................... 1 ROMÂNIA ANEXA 42 la metodologie ..................................N..................... în ....................... titular(ă) al/a actului de identitate seria ................................. CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul(a).... [necăsătorit(ă)........... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| S AALLZZ NNNNNC Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ........................................ Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ... (numele de familie şi prenumele) Mama .. (numele de familie şi prenumele) Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă Da |_| Nu |_| — Soţul (sau soţia) ....................................... Semnătura solicitantului(ei) .................................................... Data ... Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii................ din ...................................................Dr..................................................... în .............. locul şi data naşterii) 2........................... domiciliat(ă) în ..............................................P.................................................................................... 132 ........................................................................................ porecla şi provenienţa lor: ... .... de profesie .... ....................................................................model SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAŞULUI/COMUNEI Starea Civilă Nr..................... ............................ De asemenea..... În susţinerea cererii.............................................................. Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului(ei) la data depunerii cererii .......................................................... (numele şi prenumele) Tatăl ... ........ C......................................... Date despre solicitant şi rudele acestuia: — Starea civilă ................ ............................................ şi a prenumelui din .............................. telefon (acasă) ..... 2 ..................... judeţul .................................... născut(ă) la data de ................................................................ văduv(ă)] — Părinţii solicitantului: Tatăl ........................ ......... Mama ......................... telefon ……..... judeţul ... cer schimbarea numelui de familie din ............................. str........................ nr.............................. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr....................................... nr. căsătorit(ă)................... — Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) .. în ............. Anexez următoarele documente: 1................................................. .................. — Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) ..................................... .................. menţionez următoarele: — numele anterioare pe care le-am purtat... prenumele......... divorţat(ă).................... în ....................................................................... pentru următorii copii minori: 1............... cetăţenia ....... ........................................................................................

..... Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului. ... 133 . cu modificările şi completările ulterioare. 2 MODEL ANEXA 43 la metodologie Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului . 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. ……………..... L.... din …………...... Nr. .. ..... din ...... Prezenta serveşte şi ca dovadă a scutirii de plata taxei de timbru......…. Partea a III-a.... str.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr....... (d-na) ....... nr... …. a cererii de schimbare a numelui...... DOVADA În conformitate cu prevederile art. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.... 323/2003. 10 din Ordonanţa Guvernului nr....... se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României.. depusă de dl...S.

axat – atunci când este cazul . 3 MODEL RAPORTUL DE INVESTIGAŢII (în cazul cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă) DATE ŞI ELEMENTE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONŢINĂ: 1. .certificate de stare civilă. .dovezi care atestă că persoana este cunoscută cu numele solicitat în activitatea socio-profesională. . .. cum ar fi: . se va face referire la documentele care atestă o situaţie. ______________________________ 134 .decizii/dispoziţii de schimbare a numelui părinţilor.E. anexându-se la dosar. prenumele părinţilor.pe documente care justifică necesitatea schimbării acestuia.. Pe cererea de verificare în evidenţa populaţiei (în componenţa locală a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor – R. Concluzii privind temeinicia cererii. Datele de stare civilă ale solicitantului (solicitanţilor) sau ale persoanelor pentru care se solicită schimbarea numelui pe cale administrativă (copiii minori).P. Atunci când este cazul. Rezultatul verificărilor şi investigaţiilor.N..Dr.declaraţii luate de la vecini. în familie. respectiv: numele. în funcţie de care se vor face propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii acesteia. . starea civilă. ocupaţia.). profesia. actul de identitate şi codul numeric personal (CNP). 2. colegi de muncă etc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. fraţilor etc. Motivul pentru care se solicită schimbarea numelui. societate etc. constatată în timpul verificărilor. .articole din presă. ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.corespondenţă. se vor consemna datele care rezultă pe plan local.publicaţii literare sau în domeniul cercetării. 4. domiciliul. . locul de muncă. data naşterii.diplome de studii. 3.

Data înaintării lucrării la s.Data depunerii cererii la primărie ____________ .j. ____________ .e.p. ____________ .Data emiterii dispoziţiei ____________________ 135 .e.p.c.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. __________ .j.p.l.c.Data aprobării dosarului ___________________ .p.p.c.Data primirii lucrării la s.p.e. 4 MODEL NOTĂ referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui privind pe_________ .Data primirii lucrării la s.

6 136 .Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. 5 MODEL CONSILIUL JUDEŢEAN____________ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOSAR de schimbare a numelui __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ şi ___copii minori Anexa nr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MODEL REGISTRU OPIS Numărul de ordine al dosarului Numărul şi data înregistrării Admitere Respingere 137 Observaţii Copii Numele şi prenumele actual ale solicitantului Numele şi/sau prenumele solicitat Soluţia dată în dosar şi data comunicării acesteia .

.. fiul/fiica lui ........... În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr....... ..... dnei/dlui .. cu modificările şi completările ulterioare.. Preşedintele Consiliului judeţean........ din . 7 MODEL ANEXA 44 la metodologie ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN .... şi prenumele ..Dr....... 138 .. născut(ă) în localitatea ..... . la ....... care urmează să poarte în viitor numele de familie .......... judeţul .. Primar general.............. domiciliat(ă) în . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.. .. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr............ ..................... 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice... şi al(a) . CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DISPOZIŢIA Nr........... se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui) .............. 323/2003......

primăriei unităţii-administrative a locului de naştere.). după caz.! [art.C. de la locul de domiciliu.P. de naştere a copiilor minori.E.E. Actul de identitate va fi schimbat până la data de ______________.S. Bucureşti – D. Concomitent.B. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă La depunerea actelor prevăzute la art. Cartea de identitate informatizată se anulează prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Schimbat numele de familie/prenumele din ______________ în ______________. ns. după caz. se procedează astfel: Se retrag certificatele de stare civilă. se înaintează la S.).P. iar cele retrase se anulează.107 alin.B.P.E.J.7. 45 din Metodologie. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S./D.P. după caz. Un exemplar al dispoziţiei de aprobare se înaintează la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.P. sau.A. Dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. în vederea actualizării evidenţei schimbărilor de nume pe cale administrativă. 107 alin. cu numele şi/sau prenumele schimbat (subl. Pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispoziţiilor la D.E. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie.E. (3) din Metodologie].P.G. pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective.L. în sistem informatizat.” 139 . acesta se înmânează solicitantului.D.C.L.P. Se trimite câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui S. iar dovada de primire. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui.P. (2) din Metodologie. Se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui. în termen de 15 zile.. de căsătorie şi.A.C.C.E.D. pe baza cererii lor. La primirea certificatului de stare civilă.P. completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate.M.

).J.S.8. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni [art. la cererea acesteia. pe baza cererii lor.L.L. după caz.G. 113 alin. primăria unităţii administrativteritoriale a locului de naştere sau de căsătorie care primeşte dispoziţia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumelui şi adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează./D. înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui se face pe actul de naştere şi.C.C.E. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (art.P. după care eliberează certificatul de stare civilă (art.Dr. S.M. Conform art. care trebuie trimise S. c) din Metodologie (câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui. sau.E.L.E.P. la prezentarea adresei. iar certificatele de stare civilă retrase se anulează).E. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. (1) din Metodologie. se înaintează la S. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. pe care îl trimite. după caz.P.P. 140 .C.P. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui.C. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. după care completează un nou certificat.C. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere. după caz. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie. de naştere a copiilor minori. iar dovada de primire întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. după caz. a) şi b) din Metodologie (se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate.P. pe actul respectiv. 110 alin. ofiţerul de stare civilă operează. 108 lit. de căsătorie şi.P.P. după caz. după caz. concomitent. după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art. Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă S. se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui. 108 lit. la cererea persoanei în cauză se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. sau. 45 din Metodologie. pe marginea actului respectiv.E.P. (3) din Metodologie]. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui. de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui. 109 din Metodologie). 111 din Metodologie).Bucureşti–D. sau. în termen de 3 zile.

113 alin (2) din Metodologie]. Atunci când. Aşa cum am mai menţionat. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni. însă. soţii cer împreună schimbarea numelui de familie (subl. nr. în baza solicitării sale. dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. nr. fără a fi necesară încuviinţarea soţului său. schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie. Acesta îşi va putea schimba şi el numele de familie.G.113 alin. fiecare dintre soţi şi-a păstrat numele dinaintea căsătoriei. el va purta în continuare numele de familie pe care îl are. În acest caz.G. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. ulterior. chiar dacă soţii au nume de familie comun. 141 . ns. orice persoană căsătorită poate solicita schimbarea numelui său de familie. Dacă însă numele de familie este comun cu soţul său. 113 alin. (1) din Metodologie. unul dintre ei doreşte să ia numele de familie al celuilalt soţ. însă. 41/2003]. 9 alin. ca urmare a unei decizii/dispoziţii administrative.). 41/2003]. (2) din O. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. tot pe cale administrativă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. ulterior. va putea fi urmată numai calea administrativă. conform prevederilor art.9. 9 alin. la încheierea căsătoriei. În cazul în care unul dintre soţi nu a cerut ori nu a obţinut schimbarea numelui de familie. dobândit la naştere [art. schimbarea pe cale administrtivă se va putea cere numai dacă există consimţământul acestuia [art. în urma căsătoriei/divorţului. Schimbarea numelui de familie al persoanei căsătorite nu implică şi schimbarea numelui de familie al soţului său. nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. De regulă. (1) din O.(3) din Metodologie. Conform prevederilor art. numele de familie dobândit la naştere. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginra actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului.

în literă şi spirit ..C. În ceea ce priveşte reclamaţia prealabilă [art. 554/2004. a cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean.P.).04. cu aprobarea S. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti.D. nr. până la adoptarea O.E. au devenit operaţionale S.P.N.C. 41/2003. 110 alin.2005. Căi de atac Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsura pe calea conteciosului administrativ. nr.G. prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a acestora.P.M. 155.P.S. iar competenţa soluţionării cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă a revenit preşedintelui consiliului judeţean. Schimbarea numelui de familie al copiilor Conform art. prin dispoziţie. 29/1990.. în condiţiile Legii nr. operarea menţiunii se face cu 246 aprobarea D.P.G. în sensul că aprobarea/respingerea. De la data de 01./D.E. răspunsul a fost 247 negativ.E.. se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părintelui pe actele de naştere ale acestora.).J. care a abrogat-o./D. dar numai după ce doctrina şi jurisprudenţa s-au fixat în acest sens. sub imperiul Legii nr.J.10. (2) din Metodologie. 10.E. Bucureşti . C. Această cale de atac era posibilă şi sub vechea reglementare. Anterior Legii nr. ea se adresa fostului Inspectorat Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (I.U.04. operarea menţiunii se face numai la cererea acestora.G. (3) din O. 50/2004.C.. cit. cu modificările şi comptetările ulterioare. ns. Începând cu data de 01. pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005.P. întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenţa persoanelor. au devenit aplicabile . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10.Dr. aprobată prin Legea nr.E. dar nu a solicitat şi schimbarea numelui de familie al acestora. UNGUREANU.D.P.G. 247 246 O. dacă persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani.prevederile art. în cazul în care persoana care şi-a schimbat nemele de familie şi/sau prenumele are copii minori. p.M. 41/2003]. 142 . respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti (subl. 13 din O.11. 520/2004. 18 alin. JUGASTRU – Op.B.G.E.A.2005. 1/1967.P. nr.

41/2003).aşa cum au înclinat doctrina şi jurisprudenţa anterioară noii reglementări . 19 din O. nu a putut formula opoziţia prevăzută.G. această acţiune având un caracter subsidiar.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Până la data susmenţionată.. UNGUREANU. de către fostul I. nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. Tot astfel. Unele precizări În conformitate cu prevederile art.N. în condiţiile Legii conteciosului administrativ.ns. se va putea face o nouă cerere (art. o asemenea persoană va putea cere anularea dispoziţiei. lipsa dovezii soluţionării reclamaţiei prealabile.248 Pentru a proteja mai eficient interesele persoanei căreia. (2) şi (3) din Metodologie: Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministrul Justiţiei până la 31 decembrie 1950. în cazul în care. Astfel.).o contestaţie nu era posibilă. Termenul în care trebuie introdusă o astfel de acţiune este de 6 luni de la data la care persoana a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că. 11 din O.subl. din motive obiective. neimputabile ei. nr. Aşa cum am mai arătat. nr. modificată prin Legea nr. cit. legiuitorul a reglementat o situaţie de excepţie. 10. conducea la respingerea cererii contestate în condiţiile legii conteciosului administrativ. conform prevederilor art. 112 alin. dacă motivele care au determinat această admitere au încetat. precum şi 248 O. 41/2003. persoana în cauză va putea formula o nouă cerere. Credem că . au apărut motive noi. prin admiterea unei cereri de schimbare a numelui. în cazul respingerii cererii ca urmare a admiterii unei opoziţii.G. are sau nu o cale de atac. 221. Se ridică întrebarea dacă persoana care a făcut opoziţie la cererea de schimbare a numelui. după respingerea cererii de schimbare anumelui. dar persoana interesată poate recurge la procedura conteciosului administrativ de drept comun. (1). cu condiţia de a face dovada că.P. nr. din motive obiective. neimputabile ei.Op. JUGASTRU . ca fiind prematur introdusă.. 41/2003 (În reglementarea iniţială.12. p. 21 din O. C. această acţiune putea fi introdusă în termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbarea a numelui . i-a fost vătămat un interes legitim. iar opoziţia i-a fost respinsă şi cererea de schimbare a numelui a fost admisă. 143 .323/2003.E.G.

are o secţiune. aceste modificări se vor înscrie prin menţiuni. emitent.A. cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S..C.13.B.D.P.E. f) din acelaşi act normativ şi cu cele ale art.G. 10. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui 249 şi/sau prenumelui intervenite în străinătate Metodologia cu privirea la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. însoţite de timbrul fiscal corespunzător. şi care nu a încheiat tratat cu România. recunoaşterea hotărârilor în România se A se vedea art. se trimit D.. după caz. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea. care se coroborează.P.P.D Atunci când se primesc. În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. schimbarea de nume şi/sau prenume s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-unul din statele membre ale U.A.B. 64/2011.A. în Capitolul III. 144 .D. (1) din O.E.E.B.P.1.P.E. a 7-a. republicată. se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă.E.P. schimbarea numelui şi/sau prenumelui intervenită în străinătate.482/23. nr.J.P.A. nr. sau într-unul din statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă.B.883.A.2011. cu numele prezentului paragraf. pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii. cu cele ale art. cererile se trimit D. 250 249 Circulara D. 119/1996. Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă.E.B.D.06.D. 117 din Metodologie. 93 din acelaşi act normativ şi a îndrumărilor transmise 250 astfel: de D.Dr. emisă începând cu data de 1 aprilie 2005. privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România. 41/2003.A. cu respectarea prevederilor art. În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui emise până la data de 31 martie 2005.E. nr. comunicările de menţiuni ori în cazul în care una din modificările referitoare la divorţ. 15 alin. 46 lit. pe baza aprobării date de către D. Conform art. În cazul în care divorţul s-au schimbarea de nume şi/sau prenume s-a/s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un stat care nu este membru U. direct din străinătate. aprobată prin H. 47 din Legea nr.G.

(6) din Metodologie sau .fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii. fară a mai fi necesar avizul D.prin împuternicire avocaţială. după caz. autentificată conform prevederilor art. la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui: .P.E.C. (6) din Metodologie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va face de către tribunalul competent să soluţioneze cererea. în original şi în fotocopie.E. 145 . b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică sunt scutite de supralegalizare.traducerea legalizată a documentului. menţiunea se va încrie direct. 105/1992.P. conform art.E. ∗ Fac obiectul recunoaşterii de către tribunalul competent şi deciziile de divorţ emise de autorităţile administrative şi religioase din statele care nu sunt membre U.117 alin. cu completările ulterioare. şi este însoţită de următoarele documente: . c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit. emis de autorităţile străine. (3) din Metodologie.fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau după caz.P. apostilare sau orice altă formalitate. în conformitate cu prevederile art. Cererea de înscriere a menţiunii. .documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. a) sau b) se supralegalizează. al persoanei reprezentate.A. respectiv trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează.D.B. sau cu care România nu a încheiat tratate.L. .în nume propriu. . Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora sa dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art. în original şi în fotocopie. respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată. se depune la S.. sau. 72 alin. 72 alin. străine. După recunoaşterea de către tribunalul competent din România. .162 din Legea nr.prin împuternicit cu procură specială.

susmenţionate. 113 alin. alături de celelalte documente prevăzute la art. soluţionarea cererilor făcându-se în conformitate cu prevederile acestui act normativ. 66/1999. (3) din Metodologie. fără a fi în posesia actului (administrativ.E. În cazul în care solicitantul deţine numai paşaportul emis de autorităţile străine.Departamentul Consular trimite D. b) şi c) din O. aprobată prin Legea nr. sunt aplicabile prevederile art. în acest din urmă caz (şi în cel al traducerilor.B. cerere însoţită de documentele justificative.G.E. la care România a aderat prin O. cererea. nr. respectiv aceasta nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate. adopţie. acesta. (2) lit. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA NOTĂ: Procura va putea fi dată la un notar public din ţară. În conformitate cu prevederile art. 118 din Metodologie. sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară). însoţită de întreaga documentaţie. în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ. aflate în aceeaşi situaţie) trebuind să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine.G. 146 . 4 alin. în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. pe noul nume. 52/2000. adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.A.. cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă. M. nr. judecătoresc) de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate.Dr. se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă.A. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre U. cu modificările şi completările ulterioare. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ. precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art.P. (1) şi (2) din Metodologie. cetăţenii români aflaţi în străinătate. notarial. în vederea înscrierii menţiunii. La însrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate.E. 117 alin. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. pot depune.D.

după caz. 452.G. GH. Înscrierea numelui sau a prenumelui din altă limbă în limba maternă ori cu ortografia altei limbi (retranscrierea) din lucrarea autorilor P.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI D. Textul art.C. nr. BELEIU .A. avizează înscrierea menţiunilor. nr. 115 alin. p.. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne251 Art. Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă.. . 41/2003 stabileşte că „Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea. potrivit modelului prevăzut în anexa nr.Op. p. A se vedea Cap. E. practic. LUPAN. cit.C. prin M.P.Op. cit. 156. cit.14. p.E. în practică acesta se supunea aceluiaşi regim (subl. cât şi la cele privind părinţii”. 115. p. deşi.. p. nu este vorba de o schimbare sau modificare a numelui de familie..op. UNGUREANU. cit.P. Trebuie menţionat foarte clar faptul că ortografierea poate fi făcută doar în cazul persoanelor în viaţă. p. retradus sau cu ortografia limbii materne. POP .Op. ori. atât la rubricile care îl privesc pe titular. aprobată prin H.L. 20 alin. reia.L.. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.G.Op. a numelui de familie ori a prenumelui. (2) din Metodologie.C. procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă. UNGUREANU. p. 19 din Decretul nr. 143.. BOROI .Op..D. cit. care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente. 147 . T. 1982. STĂTESCU . după caz. O. mai puţin menţiunea prenumelui.P. După cum se poate observa. la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă. JUGASTRU . 10.B. D.253 Conform prevederilor art. 156.D.C. şi le transmite. 115 alin. 975/1968 era aproape identic. 243.. JUGASTRU . (1) din O.E. însă aceasta este utilizată constant în literatura de specialitate. în art. 100.Op. prin menţiune pe aceste acte. ci numai de o retraducere sau scriere 252 Textul de lege nu cu ortografia limbii materne (retranscriere). ns. sau. G. cit.E.P.P.E. de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele. POPESCU . 69 din Metodologie. PEŢU. după caz. (1) aceste reglementări din lege. 64/2011. Actuala Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. V. foloseşte expresia de retranscriere.).op. p. A se vedea C. cit.A. 123-126. 252 253 251 O. C. cererea se depune la S. cit. MARIUS-SORIN BOZGAN .

Metodologia actuală doar lăsând să se înţeleagă faptul că petiţionarul are posibilitatea de a depune cererea şi la primăria locului de domiciliu. dată în conformitate cu prevederile art. În cazul în care se solicită certificate de stare civilă şi de pe acte pe care există menţiuni în sensul că s-au eliberat certificate scrise cu ortografia limbii materne sau cu prenumele tradus.P.P. în forma actuală.). chiar dacă Metodologia.E. care are îndatorirea de a o trimite spre soluţionare S. autentificată la notarul public” (subl. primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actul de stare civilă) şi de a comunica petiţionarului modul de soluţionare. (2) şi (4) din O. nr.C. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ. ori solicitanţii au mai primit astfel de certificate. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Se poate observa că reglementarea legală [art. NOTĂ: Considerăm că. în baza aprobării primarului nr. acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială. în alin. ea trebuie să se consemneze într-o asemenea redactare. Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori. numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul [art. ____ din _____. comunicându-se despre aceasta şi la exemplarul II al registrului de stare civilă. La eliberarea unui certificat de stare civilă în aceste condiţii. exemplarul I. 20 alin. (1) din Metodologie. iar prenumele este ____________ (se va trece numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor săi).Dr. primarul unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actele de stare civilă ale acestora) va stabili. 115 alin. după caz. 115 alin. în sensul că este explicitat circuitul lucrării. Totodată. 41/2003] este mai detaliată. (4) din Metodologie]. 116 alin. ori. (5) din Metodologie]. nr. Conform art. chiar dacă nu s-a 148 . pe actul de stare civilă.ns. 20 din O. pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat.G. iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.G. prin dispoziţie [art. 41/2003”. nu mai cuprinde şi această menţiune. (2) al aceleiaşi articol se stipulează faptul că „Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabilii cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă.L. dacă au nume de familie comun. se efectuează menţiunea: „Numele de familie corect este ____________.

trebuie să o anuleze. efectele se extind şi asupra celuilalt soţ. textul va trebui completat aşa încât să acopere şi situaţia copilului din afara căsătoriei. pune data şi aplică ştampila. 41/2003 reglementează extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie. legiuitorul inovează. dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. 149 . iar când soţii au un nume de familie comun. de la locul de domiciliu. 41/2003. odată cu eliberarea certificatului de stare civilă. cu numele de familie _______ şi prenumele ________.E.P. JUGASTRU . ofiţerul de stare civilă. deoarece nu se mai referă numai la copiii rezultaţi din căsătorie. pentru ca efectele admiterii cererii să se producă şi asupra copiilor este necesar şi consimţământul celuilalt părinte (nu trebuie neapărat să fie soţ). Aşadar.156-157.G. C.G. Buletinul de identitate/cartea de identitate va fi preschimbat(ă) până la _______. de aceea această modificare este socotită binevenită. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate. Efectele aprobării date în condiţiile menţionate la art. 255 După cum am mai arătat. Alin.” după care ofiţerul de stare civilă semnează. ci şi la cei din afara ei (eventual concubinaj). nr. (5) al art. în termen de 15 zile.O. pe baza aprobării cererii se vor înscrie menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective. în ambele situaţii. UNGUREANU.. cum este iarăşi normal.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI operat menţiunea respectivă.C.G. noile certificate se eliberează conform celor menţionate în prezentul paragraf. Apreciem că în cazul persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate. 41/2003. între soţii care au un nume de familie comun. p. 20 din O. în acest fel el ar fi în corcondanţă cu prima frază a art.Op. de lege ferenda.L. în baza art. 20 alin. prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate. Prin acest text.P. Se consideră că. 7 din noua reglementare . Ibidem 254. efectele admiterii cererii se vor extinde şi asupra numelui celuilalt soţ numai dacă acesta îşi 254 dă acordul. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. Pe de altă parte. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Eliberat certificatul de stare civilă. 20 din O. (1) şi (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză. dacă persoana este posesoare a unei cărţi de identitate. stabilind că 254 255 O. nr. nr.cit.

. În caz de respingere a cererii. numai în privinţa extinderii retranscrierii asupra numelui de familie al copiilor minori nedarea consimţământului unuia dintre părinţi poate fi suplinită de decizia autorităţii tutelare/dispoziţia primarului (sic!). civ. 150 . civ.Op.256 Înscrierile făcute în temeiul art. 64/2011. în raza cărora domiciliază persoanele în cauză [alin. la care acesta poate renunţa. iar în cazul în care părinţii nu au nume de familie comun.]. din art. 1-2/1990. Dacă soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor retranscrierii numelor asupra copiilor minori. rezultă că nefiind vorba despre o pricină privitoare la bunuri. va decide autoritatea tutelară [spre deosebire de reglementarea din art. 41/2003 se comunică S.. 19 C. p.cit..G.G. fie că minorul a luat numele de familie al părintelui ce a cerut şi obţinut retranscrierea. Trib. (6)]. dacă soţii au nume de familie comun). care atribuie această competenţă primarului .P. cit. BOROI .. proc. şi art. ci constituie o dispoziţie legală de favoare. nr. civ. fie că minorul a luat numele de familie ale părinţilor reunite.Dr. că îşi poate promova interesele în modalitatea personală obişnuită. dec. 133. G.258 Însă. competenţa teritorială în această materie este de ordine publică.P. Pentru extinderea efectelor admiterii cererii de retranscriere asupra numelui de familie al celuilalt soţ (desigur.. ultimul interpretat per a cotrario. nr. p. în sprijinul titularului dreptului. ar rezulta că în toate aceste trei cazuri urmează a se cere ori suplini consimţământul celuilalt părinte. p.subl. BOROI . 159 C.E. în ambele situaţii dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. în funcţie de condiţiile concrete. supr. (5) din Metodologia aprobată prin H. 20 din O. proc. ori de câte ori apreciază. 453.L. în revista „Dreptul” nr. iar când soţii au nume de familie comun. este întotdeauna nevoie de consimţământul acestuia din urmă. deci. şi asupra celuilalt soţ.C.257 S-a decis că norma juridică ce stabileşte competenţa instanţei în raport cu domiciliul persoanei care face cererea nu are caracter absolut.Op. 554/2004. * * 256 257 258 * G. la judecătoria locului său de domiciliu. ns. în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei. în condiţiile Legii conteciosului administrativ nr. întrucât textul de lege nu face nici o distincţie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA efectele aprobării se extind asupra copiilor minori. nr. Extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie al unuia dintre părinţi asupra numelui de familie al copilului minor presupune că părinţii au nume de familie comun. 453. petiţionarul poate face plângere. s. 557/1989. 115 alin.

la care după parcurgerea în detaliu a capitolelor din prezenta lucrare. poate răspunde foarte uşor. adresăm cititorului o întrebare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ÎN LOC DE CONCLUZII În final. deoarece în cuprinsul acestora se găseşte şi răspunsul: Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui poate influenţa destinul unei persoane? 151 .

01.1955 Kansas. Soţia lui George Burns. Anglia Julie Andrews Julia Elizabeth Wells 152 .A.10.1935 Walton-onThames. PSEUDONIM Don Adams Edie Adams Maude Adams Anouk Aimee Eddie Albert Alan Alda Jason Alexander Dave Allen Gracie Allen Tim Allen Woody Allen NUME LA NAŞTERE Donald James Yarmy Elizabeth Edith Enke Maude Kiskadden Francoise Sorya Eddie Albert Heimberger Alphonso d'Abruzzo Jay Scott Greenspan David Tynan O'Mahoney Grace Ethel Cecile Rosalie Tim Allen Dick Allan Stewart Konigsberg Gladys Leeman OBSERVAŢII Actor.U.H şi „The aviator”.07. „Cei trei muşchetari” şi „Little Women”.A. Irlanda D: 10.1953 Denver. Actor de comedie şi star TV. Star din serialul TV de top-evaluat „Home Improvement”.01.A.06.1936 New York. A interpretat rolul lui George din Seinfeld.09.03.1964 N: 13. Actor. Actor de film şi TV. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.12. A jucat în filmele în numeroase filme printre care: „două fete şi un marinar”. şi emisiunile TV „Veronica's Closet”.S. Actor.1935 New York City N: 12. Actriţă de film.08. „Cheers” (pentru care a câştigat un Emmy şi un Glob de Aur). S.Dr. Colorado N: 1. S. New Jersey N: 1936 Dublin. muzician.U.U. Votată femeia anului în 1955. Kirstie Alley Iunie Allyson Ella Geisman N: 7.1902 D: 28.A. actor de comedie. scenarist. S. 23.1917 Bronx. regizor.10. scriitor. Actor.2003 N: 26.1959 Newark. A jucat în serialul TV-M. Star din „Uite cine vorbeşte”. Este cunoscută pentru rolurile ei din „The Sound of Music” şi „Mary Poppins”. New York N: 1. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) DATE DESPRE VIAŢĂ N: 1927 N: 1929 1872-1953 1932 1908 28.

A câştigat un Oscar pentru rolul ei în „The Miracle Worker” (1962) şi 2 premii Tony pentru munca ei pe Broadway.A. Actriţă.03. Cel mai bine cunoscută pentru rolul „Doamna Robinson” din „The Graduate” (1967).1974 Jack Benny Benjamin Kubelsky Polly Bergen Nellie Pauline Burgin N: 14.A. S.A.A. A jucat cu Dean Martin şi Jerry Lewis în filmele „În război cu armata” din 1950 şi „Ăsta-i băiatul meu” din 1951.1931 New York D: 6. Nebraska. California. apariţie în „Benny Jack Show” în perioada 19501965 şi oaspete obişnuit la „Duş de Stele” în perioada 1995 .1930 153 . în filme printre care „Şoimul maltez” (1941) alături de Humphrey Bogart.1987 Los Angeles.U.U. S.12.06. S.U. şi „Thief of Hearts”. Omaha. a mai jucat în „She's the One” şi „Til”.02. S. în care joacă alături de Dustin Hoffman.02.U. în „Town and Country” şi „Dick Tracy”. D: 22.1956 Havana.09.06.12. Fred Astaire Frederick Austerlitz Actor şi cântăreţ. S.U.10. Anne Bancroft Anna Maria Louisa Italiano N: 17.07.1894 Chicago.04. N: 3. S. Illinois.U. A apărut în filmele „Scar Face”.09.1991 Caramel.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Jennifer Aniston Anastassakis Jennifer (sau Anistopolous) N: 11. California N:17. D: 26.09.1900. New York.05. California.1906 Quincy. Jean Arthur Gladys Georgianna Greene Primul ei film a fost filmul mut „Cameo Kirby” (1923) iar ultimul „Shane” (1953).1937 Richmond N: 14. Cuba N: 30.1934 Paris. D: 19.1958.A. N: 10.A.05. cu Al Pacino.la Platsburg.1969 Sherman Oaks. Soţia lui a fost Kim Basinger. Actor de comedie la radio şi televiziune.1924 New York N: 3.1958 New York Cunoscută ca soţia lui Brad Pitt şi ca Rachel din filmul „Friends”. Franţa N: 2. N: 16.2005 New York Brigitte Bardot Steven Bauer Warren Beatty Camille Javal Rocky Echaveria Henry Warren Beaty N: 28. Mary Astor Lauren Bacall Alec Baldwin Lucille Langehanke Betty Joan Perske Alexander Baldwin III A jucat 40 de ani.1899. Cunoscută ca luptătoare pentru drepturile animalelor. A jucat cu Diane Keaton şi Goldie Hawn.06.

Paraschiv PEŢU N: 12.1964 Long Beach. A jucat în serialul TV „Kung Fu” din 1972-1975.1936 Hollywood.1985 N: 7. N: 1925 N: 7.01.1999 Londra. în „City of Angels”.12.Dr.1921 Ehrenfeld. A jucat în „Birdy”. California David Carradine 154 .A.A. A fost unul dintre soţii lui Elizabeth Taylor.01.03. a luat Oscar pentru „The King and I”. Charles Bronson Richard Burton Yul Brynner Youl Bryner Nicolas Cage Nicolas Coppola Michael Caine Maurice Micklewhite Samille Diane Friesen Kathy Sue Nail John Arthur Carradine N: 14. De asemenea.07.03.A. care s-a desfăşurat în perioada 1948-1956. „Moonstruck”.U.1917 Hamden. A jucat în „Asasinarea lui Troţki”.1921 Hampstead.1940 N: 22. S. a jucat în „The Ten Commandments” şi „The Magnificent Seven”.2002 N: 28. Ernest Borgnine James Brolin Albert Brooks A apărut în showul TV „McHale's Navy” în perioada 1962-1966.11.07.1933 Londra.03. când a jucat în „The Magnificent Seven”. N: 3. Rusia D: 10.11.07. A jucat în „The Cider House Rules”. S. „Hannah şi surorile ei”. Pennslyvania S. nominalizat la Oscar în „Broadcast News”.05.U. Căsătorit cu Lisa-Marie Presley. Cel mai bun actor în rolul secundar în „Marcus Welby. N: 18. Anglia N: 1938 Dyan Cannon Kate Capshaw N: 3. alături de Cher. în „The Dirty Dozen” din 1967 şi „The Wild Bunch” (1969). „Wings of Desire” alături de Meg Ryan şi Dennis Franz. Actriţă de film şi TV. S. Anglia D: 8. A jucat în serialul „Ally McBeal”.07. Milton Berle Mendel Berlinger Derek Gaspart Gentron Ulric van den Bogaerde Ermes Effron Borgnino James Bruderlin Albert Einstein Charles Buchinski Walter Richard Jenkins Dirk Bogarde Actor britanic.U.A. California Ionel TORJA A fost protagonistul în „Milton Berle Show”. „Cleopatra” şi multe altele.10. În 1960.1915 Vladivostok.1908 New York. D: 27.1953 N: 8. fiica lui Elvis Presley. MD” A jucat în „Private Benjamin”.U. Anglia N: 24. pentru care a şi câştigat un Oscar în anul 1980. căsătorită cu regizorul Steven Speilberg în 1991. Connecticut.1947 Los Angeles.

A fost căsătorit cu Nicole Kidman. Cel mai bine cunoscut sub numele de James Bond. Cântăreaţă şi actriţă. cu Marilyn Monroe.A. Lee Cobb (Sir) Sean Connery Thomas Connery N: 25.06. A jucat în „Some Like It Hot”.1901 Berlin.”High Noon” cu Grace Kelly şi „Maroc” cu Marlene Dietrich în 1930.1961 N: 3.1992.A.09. Wild West” (1965-1970). A jucat în aproape 100 de filme. „Misiune imposibilă 1 şi 2”. „Body of Evidence” cu Madonna.05.05.12.A.1930 Edinburgh. A jucat în „Pepper” şi în „Rio Bravo”.1911 New York A jucat în „Naţional Lampoon's” şi „Caddy Shack”.U.U. New York N: 3. New York N: 30. Dakota de Nord.10.08.U. A jucat în „Top Gun”. „On The Waterfront” (1954) şi „Twelve Angry Men” (1957).04.1925 Bronx.05. Germania D: 6.1946 El Centro. N: 5.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Chevy Chase Cher Cornelius Crane Chase Cherilyn Sarkisian La Piere Leo Jacoby N: 8. În 1989 Connery a fost ales de revista People Magazine ca fiind cel mai sexy bărbat în viaţă. Cunoscut din filmul „Cine e Bossul?” (1984-1992). S.1931 Kulm. A câştigat un Oscar în 1987 pentru rolul său în „The Untouchables”.07.1908 Lowell.1943 N: 20. New York N: 22. câştigând 2 premii Oscar. Scoţia Robert Conrad Robert Conrad Falk Frank James Cooper Thomas Cruise Mapother IV Bernard Schwartz William Dafoe Jr Ruth Elizabeth Davis Anthony Iadanza Angeline Brown Marie Dietrich von Magdelene Losch Phylliss Ada Driver Gary Cooper Tom Cruise N: 1935 Chicago. 155 .07. A apărut în „Wild. California N: 8.12.1917 Tony Curtis Willem Dafoe Bette Davis Tony Danza Angie Dickinson Marlene Dietrich Phyllis Diller Actriţă Scriitor şi pianist. Massachusets N: 21. la Paris N: 17.04. alături de John Wayne şi Dean Martin.1962 Syracuse.1955 S. A jucat în „Golden Boy”.1951 Brooklyn. A jucat în „Meet Joe Doe”.07. Illinois N: 7. D: 14. „The English Patient” şi „Wild at Heart”. A înfiinţat biserica Scientologică.05. S. A jucat în „Mississippi Burning”.1901 Montana. N: 27.

U.U.1916 Amsterdam.1967 Terrell.11.12. Câştigătoare a două premii Oscar. N: 2. Cel mai bine cunoscută ca vedetă a emisiunilor TV „Gidget” (1965-1966) şi „The Flying Nun” (1967-1970).Dr.1923 Virginia de Vest N: 7.02. S.A. Diana Dors Actriţă.02.11. A jucat în „Norma Rae” (1979). A jucat în „Silence of the Lambs”.U. A jucat în „Vrăjitorul din Oz” şi serialele de televiziune „Beverly Hillbillies” şi „Barnaby Jones”. A jucat în rolul Rosemary din filmul „Rosemary's Baby”. A jucat în „Wings of Desire”.04. Fiica actriţei Maureen O'Sullivan şi fosta soţie a lui Frank Sinatra.09.10. A jucat în „Red River” (1949).U.A. A jucat cu Larry Hagman în showul TV de lungă durată „I Dream of Jeannie”. Arizona.1984 N: 9.U.1931 Swindon. N: 23.1981 N: 31.01.08.1934 Tucson.1960 New York. A jucat în „Cowboy and Senorita”.A. Cel mai bine cunoscut sub numele Fox Mulder agentul special FBI din „X-Files”. S.U.05.U. S. D: 7. S. California N: 13.04.A.08.10. Texas. cu Nicolas Cage şi Meg Ryan. N: 31. Anglia D: 4.1916 Londra. D: 4. Actor australian.A. S.1901 Georgia. Anglia N: 19. Kirk Douglas Melvyn Douglas Joanne Dru David Duchovny Buddy Ebsen A jucat în „Spartacus”. actor. A fost nominalizată la Oscar la vârsta de 14 ani.08. N: 28. New York N: 5.1945 Los Angeles. Barbara Eden Dale Evans Mia Farrow Sally Field Sally Mahoney Peter Finch Frederick Ingle GeorgePeter Finch Alicia Foster Jodie Foster Jamie Foxx Dennis Franz Eric Bishop Dennis Schlachta 156 .U. S. „Nell”.2001 N: 9. California N: 6.1962 Los Angeles.A. California N: 23. N: 28.1944 Illinois. S.1912 Texas. Paraschiv PEŢU Snoop Dog Cordozar Calvin Broadus Diana Maria Fluck Isidor Demsky Melvyn Edouard Hesselberg Joanne La Cock David William Ducovny Rudolf Christian Ebsen Jr Barbara Jean Huffman Frances Octavia Smith Maria de Lourdes Villiers Farrow Long Beach. Illinois.A.12. Comediant.1946 Pasadena.1908 Belleville. „Maverick” cu James Garner. muzician. A jucat alături de Greta Garbo în „Ninotchka” (1939).10. Ionel TORJA Cântăreţ. California. S.A.

1990 N: 12.11.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Zsa Zsa Gabor Sari Gabor Stefani Joanne Angelina Germanotta Greta Lovisa Gustafson N: 6. Cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Dave Starsky în „Starsky şi Hutch”.05.1961 Midland. Ungaria New York City N: 18. Cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din „The Untouchables” şi „Când un bărbat iubeşte o femeie”.1957 A jucat în Beverly Hills. A jucat în filme precum „White Men Can't Jump”.1928 Norman Oklahoma N: 25. fostul soţ al Barbarei Streisand.1922 Grabton. Woody Harrelson Woodrow Tracy Harrelson N: 23.01.04. Şi-a schimbat numele în mod obligatoriu pentru a nu fi confundat cu James Stewart.04. „Notorious”.1905 Stockholm. Cuba N: 24. Greta Garbo Actriţă. Massachusetts N: 26.02.02. New York D: 1987 N: 29.1943 Cambridge.1916 Brooklyn. cu Meg Ryan.1918 Budapesta. „Wildcats”. A jucat în „North by Northwest”. A primit o nominalizare la Oscar în anul 1953 pentru filmul „Mogambo”. Carolina de Nord D: 25. Andy Garcia Andres Arturo GarciaMenendez Ava Gardner Lucy Johnson James Bumgarner Paul Manfred Glaser Herbert John Gleason Elliot Goldstein James Stewart Lablanche Archibald Alexander Leach Norvell Hardy James Garner Paul Michael Glaser Jackie Gleason Elliot Gould Stewart Granger Cary Grant Oliver Hardy Partenerul lui Stan Laurel. Georgia D: 7.1990 N: 7. Texas 157 . „The People vs Larry Flynt” cu Courtney Love.01.09.08. Anglia D: 29. „Indecent Proposal”.08. Actor. A jucat în „Rockford Files” şi „Maverick”.04. Lady Gaga Cântăreaţă.1956 Havana.1993 N: 18.12.03.1986 N: 18.1913 D: 16.07.1892 Harlem. A jucat în „Life of Riley” şi „Jackie Gleason Show”. cu Demi Moore.01.1904 Bristol.08. cu Goldie Hawn şi filmul „Natural Born Killers”. în care joacă cu David Soul. Suedia D: 15.1938 Brooklyn. New York N: 6.

A schimbat numele pentru a evita confuziile cu Michael Douglas. Cel mai bine cunoscută ca actriţă din filmul „Păsări”. Cheshire N: 19. Belgia D: 20.1921 Judy Holliday Bob Hope Leslie Hope Towne N: 1903 Eltham. „Road to Rio” (1947) şi „Road to Bali” (1953).12. de Alfred Hitchcock.1993 N:21. cum ar fi: „The Cat and Canare” (1939). Ben Kingsley Krishna Bhanji N: 31. Paraschiv PEŢU Rex Harrison Reginald Gary Harrison Nathalie Hedren Edda Van Heemstra HepburnRusten Judith Tuvim N: 1908 Huyton.01. „Nun's Story”. Comedian american şi actor de film. A jucat în „Frankenstein” (1931).U.A. „Wait Until Dark” (1967) şi „Sabrina” cu William Holden în (1954). „Bugsy” cu Warren Beatty . A mai jucat şi în „Lista lui Schindler”. Actriţă. fiica lui Jon Voight. „The Lost Patrol”.Dr. A jucat în „Adio arme” (1958). toate cu Dorothy Lamour şi Bing Crosby. Anglia Rock Hudson Angelina Jolie Jennifer Jones Roy Harold Scherer Jr Angelina Jolie Voight Phyllis Isley Thomas Jones Woodward William Henry Pratt N: 17. „Road to Singapore” (1940).1951 Pennsylvania. „The Mask of Fu Manchu” (1931). A interpretat rolul Mhatma Gandhi în filmul „Gandhi”. care a câştigat un Oscar în 1982.1935 Minnesota Ionel TORJA A câştigat un Oscar pentru „My Fair Lady” (1964). A jucat rolul căpitanului Hook în „Peter Pan”. Actriţă.1975 Los Angeles N: 1919 Tulsa. Tippi Hedren Audrey Hepburn N: 4. Oklahoma Ţara Galilor Tom Jones Boris Karloff 1887-1969 Londra Michael Keaton Michael John Douglas N: 9. „Infernul din zgârie nori” (1974). cu Rex Harrison.09. „Road Utopia” (1946).1925 Winnetka.05.1943 Anglia 158 . şi „A douăsprezecea noapte”.06. „The Raven” (1935) şi „Bodysnatchers” (1945). A jucat în „Pillow Talk” cu Doris Day.1928 Bruxelles. A jucat în „Batman”. S.11. a apărut în aproximativ 60 de filme.06. A fost nominalizată la Oscar pentru „Mic dejun la Tiffany's”. „Road to Zanzibar” (1941).01. Actor. Illinois N: 4. A jucat în „My Fair Lady”.

a scris şi regizat „Highway to Heaven”.07.1926 Newark. „Cat People” (1982). China Jack Lemmon John Uhler Lemmon III Jerome Levitch Li Lian Jie Jerry Lewis Jet Li 159 . California D: 20. regizând filmul „Kotch” (1971). „Little House On The Prairie”. A jucat în serialul TV „Bonanza”. Janet Leigh N: 1927 California. „The Thorn Birds” (1983). N: 1925 Boston. „Psycho” (1960). Hedy Lamarr Burt Lancaster Burton Stephen Lancaster N: 1913 D: 1994 New York City Michael Landon Eugene Maurice Orowitz Arthur Stanley Jefferson Rosetta Jacobs Sai Fon la naştere iar după ce şi-a schimbat numele Jun Fan Jeannete Helen Morrison N: 31. „The Odd Couple” (1968) şi multe alte filme.10. A jucat în ingerii lui Charlie „Charlie's Angels” (1976-1981).03. Michigan N:27. Massachusets N: 16. Austria A jucat în „Tess” (1975). S. „Houdini” (1953). primind nominalizări la Oscar pentru „From Here to Eternity” (1953). A jucat în „The Killers” (1946). „White Cargo” (1942). A jucat în „Little Women” (1949).07.U. „The Manchurian Candidate” (1962). A jucat în „Fortune Cookie” (1969).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Natassja Kinski Dilip Kumar Cheryl Ladd Natassja Nakskzynski Yusuf Khan Cheryl Jean Stoppelmoor Hedwig Keisler N: 1960 Berlin.1973 Stan Laurel Piper Laurie Bruce Lee A jucat în „Big Boss”. A jucat în filmele cu arte marţiale. New Jersey N: 26.02. South Dakota. Germania N: 1922 India N: 12. A jucat în „The Hustler” (1961).1965 N: 1932 Detroit.A.1940 San Francisco. Anglia D: 23. „Fists of Fury” showul TV „The Green Hornet”. Texas” (1984).1890 Ulverston. A jucat în „Alger” (1938). N: 1913 Viena. Comedian şi producător de film.A.U.11. „Samson şi Dalila” (1949).1936 New York D: 1991 N: 16. „My Sister Eileen” (1955). Actor indian.06.1951 Huron.04. „Elmer Gantry” (1960) şi „Atlantic City” (1980).1963 Beijing. A jucat împreună cu Oliver Hardy în comedia „Laurel şi Hardy”. A fost un acrobat de circ înainte de a-şi face debutul în cinematografie. „Paris. S. „Vikingii” (1958).

Helen Mirren Marilyn Monroe Demi Moore Mr T Dna G Sam Neill Nigel Neill 160 . A jucat în „My Blue Heaven”.1952 Chicago.1962 N: 11. Marea Britanie Ionel TORJA Actriţă. Bodyguard şi ulterior actor.07. cu Sean Connery . A jucat în „Calligula” şi „Excalibur”. Paraschiv PEŢU Gina Lollobrigida Luigina Lollobrigida Herbert Charles Angelo ze Kuchacevich Schluderpacher u Sofia Scicolone N: 4. Actor american de film. A jucat în filmul „Ghost” şi „A Few Good Men”. „South Pacific”. Italia 1904-1964 Rosenberg. „Şoimul maltez” (1941).09. „The Horse Whisperer” şi serialul de televiziune „Merlin”. Cehoslovacia N: 20.2000 N: 26. „The Mask of Dimitrios” (1944). În 1991 a câştigat un Oscar pentru cariera ei actoricească. A fost căsătorită cu actorul Bruce Willis.05.1920 New York D: 1.000 de leghe sub mări” (1954) şi „The Raven” (1963).A. „The Hunt for Red October”.09.09. Illinois N: 4.07.1946 Chiswick. „Les Girls” şi „Golden Girl”.07.Dr. A jucat în „The Ladykillers” (1950).1962 Roswell N: 21. Anglia N: 1926 Los Angeles D: 4.U. cu Elle MacPherson şi Portia De Rossi . „Bestia cu cinci degete” (1946 ). „El Cid” (1961). A jucat în „Cum să te măriţi cu un milionar” (1953) şi „Bus Stop” (1956). Ungaria N:1882 Ungaria D:1956 Bay City. „Fantoma de la Operă” (1962) şi „Whoops Apocalypse” (1986). „Sirens”. Michigan N: 1. A jucat în „Jurassic Park”.11.10. „Indecent Proposal” cu Woody Harrelson.1927 Subiaco.1947 Irlanda de Nord.1931 Chicago.1934 Pozzouli.08. A jucat în „Casablanca” (1942). Illinois. S. Herbert Lom Sophia Loren Peter Lorre Lazlo Lowenstein Bela Lugosi Bela Lugosi BLASKO Madonna Louise Veronica Ciccone Walter Matuschansk ayasky Ilynea Lydia Mironoff Norma Jean Mortensen Baker Demetria Gene Guynes Laurence Turead Mitzi Marlene deCzanyl vonGerber Madonna Cântăreaţă. N: 14. Walter Matthau A jucat „Dennis pericol public”. „20. Italia N: 1917 Praga.

11. a jucat alături de Angelina Jolie în „Girl Interrupted”. A jucat în filme western. cum ar fi „Return of the Dragon” şi „Game of Death”.1962 Filipine N: 18. S.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cel mai bine cunoscut ca star de acţiune în filmele cu arte marţiale.A. Israel N: 21.1914 Woolstock. S.1911 Missouri. „Stand and Deliver” (1988) şi „The King and I” din 1996. A jucat în „Gone With the Wind”. cu Marilyn Monroe si Tony Curtis.2001 N: 1895 D: 1980 N: 26. Lou Diamond Phillips Brad Pitt Natalie Portman Lou Upchurch William Bradley Pitt Natalie Hershlag Anthony Quinones N: 17. Johnny Depp în „Edward Scissorhands”.01. Oklahoma. Mexic D: 3. care a difuzat 1976 . N: 5. A jucat în „When Harry Met Sally”.1924 Tulsa. „City of Angels” şi „Wings of Desire”. A jucat în „Some Like It Hot”. cu Bruce Lee. cu Nicolas Cage şi Dennis Franz. Artist.A. Oklahoma. S.1911 Cincinnati. „Nopţi albe în Seatte”. „Top Gun”. protagonist în „Tony Randall Show".11. Ohio D: 6.02.U.10. cu Tom Cruise . A jucat în mai multe filme alături de Fred Astaire.1978. A jucat în „La Bamba” (1987). Minnesota 161 . „Când un bărbat iubeşte o femeie”. Sigourney Weaver în „Alien Resurrection” şi Cher în „Mermaids”.1940 Okla.1998 N: 19.06. Nominalizată la Premiul Oscar pentru rolul ei din anul 1993 „The Age of Innocence” şi 1994 pentru „Little Women”. A jucat în „Heat” (1995) şi „Beautiful Girls” (1996).02.A. S.04.07. A câştigat Oscar pentru „Viva Zapata” (1952) şi „Lust for Life” (1956).U.06.1915 Chihuahaha. Chuck Norris Carlos Ray Norris N: 10. N: 5.03.U.1961 în Fairfield.A.1963 Shawnee.1971 Winona.12. A făcut peste 25 de filme. Cel mai bine cunoscut sub numele de „Zorba Grecul”. N: 9.U. Iowa N: 16. Connecticut Anthony Quinn George Raft George Ranft Leonard Rosenberg George Keefer Brewer Virginia Katherine McMath Leonard Franklin Slye Tony Randall George Reeves Ginger Rogers Roy Rogers Meg Ryan Margaret Mary Emily Anne Hyra Winona Ryder Winona Laura Horowitz N: 29.07.1981 Ierusalim.

02. Idaho D: 29.06. N: 15.1920 Wallace. A jucat cu Kris Kristofferson în „A Star Is Born”.1949 Summit.07.1954 Kosciusko. Paraschiv PEŢU Susan Sarandon Jane Seymour Susan Abigail Tomalin Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg Michael Shalhoub Kevin Matthew Fowler Mary Louise Streep Barbara Joan Streisand Samuel Clemens Longhorne Julia Jean Mildred Frances Turner Marion Michael Morrison Elridge Tiger Woods Susan Alexandra Weaver Walter Willison N: 4. Jivago” şi „Funny Lady” cu Barbra Streisand.1932 Alexandria.01. „Ghost Busters”. „Bull Durham” (1988). A câştigat un Oscar pentru rolul său în „American Beauty” şi a jucat în „L. Mississippi Natalie Wood Natasha Nikolaevna Gurdin N: 20.A. Oprah Winfrey Show este unul dintre cele mai populare programe de televiziune.1938 San Francisco D: 29. Cântăreţ. Omar Sharif Kevin Spacey Meryl Streep Barbara Streisand Mark Twain Lana Turrner John Wayne Tiger Woods Sigourney Weaver Bruce Willis Oprah Winfrey Orpa Winfrey N: 29. Cel mai bine cunoscută sub numele de Dr. iar în 1995.U. New Jersey N: 22. A jucat în „Alien”. „The Usual Suspects” şi „Seven”.1942 Brooklyn.1949 New York City N: 19. a câştigat şapte premii Emmy pentru cel mai bun talk show. Scriitor. „Half Moon Street”. Confidential”. California N: 8. S.11.05.1995 N: 26. Cele mai bune filme cunoscute sunt: Poştaşul sună întotdeauna de două ori (1946) şi Peyton Place(1957).1951 Hillingdon. New Jersey N: 24. A câştigat un Oscar pentru cea mai bună actriţă în „Kramer vs Kramer” (1979). cu John Wayne ).Dr. „Thelma & Louise” (1991).1907 Winterset. Egipt N: 6.1981 162 . Quinn.06.10.07. A jucat în „Rebel Without a Cause” (1955 cu James Dean) şi „The Searchers” (1956.1955 Idar-Oberstein.1959.10.04.1946 New York. iar Winfrey a câştigat un premiu Emmy ca cea mai bun gazdă TV pe parcursul zilei. A fost căsătorit timp de 12 ani cu Demi Moore.03. A jucat în „Dr.04.02. Anglia N: 10. Germania Ionel TORJA A jucat în „Atlantic City” (1980). New York Florida. A câsştigat un Oscar pentru rolul său din Cogburn pentru filmul 1969 „True Grit”.06.1979 Cypress.A. Mo N: 8. Iowa D: 11.

1962 . 1937 . cu largă deschidere culturală.1990. Cărţile sale s-au vândut în aproape 100 de milioane de exemplare. superstițiile şi abuzurile clerului. 1941 .1961.Io e lui.01. poliglot. 1929 . a fost unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX-lea.04. 1963 .1553. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1921.A quale tribù appartieni. S-a născut la data de 4.10.10. 1943 . nuvele gotice şi religioase. la Tours. prin care critică bigotismul.11.Femeia din Roma. S-a născut în anul 1494 şi a decedat la data de 9.Les Pâques à New York („Paştele la New York”).1907 şi a decedat la data de 26. 1954 Racconti romani .04. 2 Pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 28.La romana .La bella vita.Gli indifferenti. 1947. A publicat:1927 . 1943 L'amante infelice. Spirit umanist.La vita è gioco. A fost un poet şi prozator francez. existenţialismul şi condiţia umană.La prose du Transsibérien („Proza Transsiberianului”). 1975 . 1980 . la New Orleans. moartea. 1976 – Boh. 1971 .Una vita interiore.Il conformista.La cetonia. Este cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor. A fost căsătorită cu poetul Stan Rice până la moartea acestuia în 2002. făcândo una dintre cele mai citite autoare din istorie. 1935 . 1960 . 1970 .Il disprezzo – Dispreţul.09. 1954 . 1944 .1887 şi a decedat la data de 21. 1925 .La ciociara – Ciociara.Povestiri din Roma.1924. o satiră acidă la adresa moravurilor acelei epoci.1844. 1947 La disubbidienza.Impegno controvoglia.L'uomo come fine (eseu).L'or („Aurul”). promovează libertatea inspiraţiei.Il paradiso. 1940 .La noia.L'imbroglio (nuvele).09. 1935 . nemurirea. care are ca teme dragostea. 1973 Un'altra vita.L'epidemia (povestiri). a fost una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale Renaşterii.Al cinema (eseuri). 1969 . 1957 . 1978 . 1947 . la Paris şi a decedat la data de 12. 1949 . 1926 - Alberto Moravia Alberto Pincherle Alcofribas Nasier François Rabelais Anatole France Jacques Anatole François Thibault Anne Rice Howard Allen O'Brien Blaise Cendrars Frédéric Louis Sauser 163 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.La cortigiana stanca. de un colorit exotic. S-a născut la data de 16. 1965 L'attenzione. de origine elveţiană. Scrierile sale. Scrie romane. A publicat: 1912 . Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie romanele Gargantua şi Pantagruel.La mascherata. A fost un scriitor şi medic francez.L'amore coniugale Dragoste conjugală.I sogni del pigro. 1947 .1941. 1944 – Agostino.Le ambizioni sbagliate. 1913 . 1983 La cosa e altri racconti (colecţie de povestiri). S-a născut la data de 1. 1972 .L'automa.

A scris cărţi pentru copii.07. Seuss Theodor Seuss Geisel 164 . în 1926. apoi a urmat o carieră în diplomaţie.. Asimov a scris şi editat peste 500 volume şi estimativ 90. pe care a abandonat-o în favoarea jurnalismului şi a literaturii. Bob Hart or Clem Watts Cherry Wilder Branislav Nušić Sârbă: Бранислав Нушић) Cherry Barbara Grimm S-a născut la data de 8. satiric. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Moravagine („Moravagine”). Ed. ca Soupault. o poveste despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă.1904 şi a decedat la San Diego. apoi. Nicolae C. Isaac Asimov Rusă: Исаак Азимов Dr. la data de 9. preocupat de morala individuală şi socială. primul mare romancier realist englez şi fondatorul romanului englez.1920 şi a decedat la data de 6.Les confessions de Dan Yack („Confesiunile lui Dan Yack”). pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale. S-a născut în oraşul Springfield din Massachusetts. dramaturg. California.1957. Bucuresti. a fost un jurnalist şi scriitor englez. revista 900. fantasy.Dr. S-a născut în Prato.04. S-a născut la data de 1661şi a decedat în anul 1731. A fost scriitor. horror şi mister. Este un observator minuţios. perele sale au fost adaptate în peste 20 de filme şi show-uri. Este celebru prin romanul „Robinson Crusoe” (1719).000 scrisori sau cărţi poştale şi are lucrări în toate categoriile majore ale Sistemului Decimal Dewey cu excepţia filozofiei.1864 şi a decedat la data de 19. Este cunoscut mai ales pentru lucrările sale ştiinţifico-fantastice şi pentru cărţile de popularizare a ştiinţei.1938. 1945 . este un scriitor american de romane SF. S-a născut la data de 3.1920. Curzio Malaparte Kurt Erich Suckert Daniel Defoe Daniel Foe Douglas Spaulding Ray Douglas Bradbury Doctor A Dr.06.01. publicaţie de avangardă. În anul 1920 a aderat la Partidul Fascist şi a devenit pentru un timp teoretician al fascismului. Nicolescu. la care au colaborat Pablo Picasso.L'Homme foudroyé („Omul trăznit”). eseist şi fondatorul retoricii moderne în Serbia.09.09. Mic dicționar enciclopedic. 1946 . Samuel Richardson este considerat.2002. James Joyce sau dadaişti. la data de 19.1991). Stiințifică și enciclopedică. la data de 2. seria Imperiului Galactic şi seria Roboţilor. A luptat în primul război mondial. 1929 . 1986. la data de 24.01. În 1924 a înfiinţat publicaţia La Conquista dello stato. Valeriu Șuteu dr. jurnalist şi diplomat italian. pagina 502 S-a născut la data de 22.1992..La Main coupée („Mâna tăiată”).03. Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundaţia. Mircea Mâciu dr. Este cunoscut pentru romanele Fahrenheit 451 şi The Martian Chronicles. A fost romancier. împreună cu Massimo Bontempelli. A scris şi romane poliţiste. S-a născut în Rusia la data de 2.1898 şi a decedat la Roma.08.03.10.1930 şi a decedat la data de 14.

la data de 2. „Vampirul”. S-a născut la data de 1. Ferdinand Destouches Céline A scris: 1924 . ca omagiu (dar şi în sens umoristic). din Ucraina.06. acum Ucraina. 1931 – Întoarcerea.10.1961. a fost un prozator.1857 şi a decedat la Bishopsbourne.Mort à crédit 165 .Voyage au bout de la nuit („Călătorie la capătul nopții”). S-a născut la data de 25.1894 şi a decedat la data de 28.1876. A scris „Ferma Animalelor” (1945). „Fructele vânătorii de curiozitate”. Anglia. A fost un critic literar şi scriitor japonez.1894 şi a decedat la data de 1.07. „Piticul”. „Omul-umbră”. 1936 Trei camarazi.1903. la Londra.01. „Testeul psihologic”.1966. a numelui lui Edgar Allan Poe. este amnistiat în LouisLouis-Ferdinand 1944. „Sindicatul mâinilor negre”. la data de 25. Elveţia. „Omul-leopard”. editorialist şi reporter. „Masca de aur”. la data de 3. „Arma periculoasă”. S-a născut la data de 27. „Şopârla neagră”.12.Arcul de triumf. a fost un scriitor irlandez. „Vrăjitorul”. Exilat în Germania şi Danemarca. logician.1832 şi a decedat la data de 14. matematician. „Cine”. care în timpul ocupaţiei naziste a fost colaboraţionist. „Omul-păianjen”.01. Pseudonimul este o aproximaţie. A fost şi comentator al radio BBC. 1936 .Umbre în paradis. A fost scriitoare şi feministă franceză. „Plimbătorul din pod”.1872 („Prin oglindă”). A fost un medic francez.04. Charles cleric şi fotograf englez. A scris: „Omorul de pe panta D” .06.1804 şi a decedat la data de 8.1911 şi a decedat la data de 1.1924.10. S-a născut la data de 27. Lewis Lutwidge Carroll A scris: Alice`s Adventures in Wonderland .Vreme de trăit şi vreme de murit.La Vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis („Viaţa şi opera lui Philipp Ignaz Semmelweis”).07.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut în Nabari.1970. Edogawa Rampo Hirai Tarō Erich Maria Remarque Erich Paul Remark Flann O'Brien Brian O'Nolan Irlandeză: Brian Ó Nualláin Eric Arthur Blair Amandine Aurore Lucile Dupin Józef Teodor Konrad Korzeniowski George Orwell George Sand Joseph Conrad S-a născut la Berdîciv.08.09. la data de 22. Printre cele mai importante romane se numără: 1929 Nimic nou pe frontul de vest. „Stafia”.07.1965).1865 („Alice Dodgson în ţara minunilor”) şi Through the Looking Glass . la origine polonez. 1945 . în India şi a decedat la data de 21 ianuarie 1950.Obeliscul negru. 1962 Noapte în Lisabona şi 1971 . fiind condamnat în 1944.06. Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi populari autori de literatură germană din secolul al XX-lea. 1956 . la data de 3. 1954 .1898. S-a născut în Osnabrück.05. 1932 . S-a născut la data de 5. a fost un romancier englez.1898 şi a decedat în Locarno. Germania.

de literatură SF şi istorie alternativă. Scriitorul olandez.1673.11.1622 şi a decedat la data de 17. s-a născut la data de 2.1835 şi a decedat la data de 21.1820 şi a decedat la data de 19. A scris printre altele: „Aventurile lui Tom Sawyer”.Mea culpa („Mea culpa”). 1936 . 14 scenarii de film şi sute de scenarii pentru emisiuni de radio şi televiziune sau piese de teatru. scriind şi publicând peste 1.1910).06.02. 1938 .1896 şi a decedat la data de 8.01. S-a născut la data de 16.12.Dr.1975. 1957 D'un château l'autre („De la un castel la altul”).500 povestiri şi articole. 1960 Nord („Nord”). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Mark Twain Samuel Langhorne Clemens JeanBaptiste Poquelin Eduard Douwes Dekker William Fitzgerald Jenkins Allen Stewart Konigsberg. S-a născut la data de 1. a fost un scriitor premiat american.Rigodon („Rigodon”). „Prinţ şi cerşetor” şi „Aventurile lui Huckleberry Finn”.1935 la New York. unul dintre maeştrii satirei comice.04. S-a născut la data de 15.06. a fost un scriitor francez de teatru.L'École des cadavres („Şcoala cadavrelor”). numele legal Heywood Allen Molière („Moarte pe credit”).02.1887. director şi actor. Multatuli Murray Leinster Woody Allen Alte pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Abigail Van Buren Abram Tertz Acton Bell Æ Alan Gould Alexander Kent Amanda Quick Andrej Zivor Ann Landers Alexander Barks Andrew MacDonald Anne Knish Arkon Daraul Ashida Kim Ayn Rand Azorín Nume real Pauline Esther Friedman Phillips Andrei Sinyavsky Anne Brontë George William Russell Victor Canning Richard Bolitho prozator Jayne Ann Krentz Andrej Tisma Pauline Friedman Lederer Charlie Christensen William Luther Pierce Arthur Davison Ficke Idries Shah Radford William Davis Alisa Zinovievna Rosenbaum José Martínez Ruiz 166 . Este unul dintre cei mai importanţi regizori de film şi comedieni americani. S-a născut la data de 30. 1969 .03.

Legaspi Jr. Elisaveta Ivanovna Dmitrieva Radford William Davis Albert J. Lombino L. Danuta de Rhodes David Axton David Michaels Dazai Osamu Dear Abby Diedrich Knickerbocker Ed McBain Edith Van Dyne Edward Pygge Edwin Caskoden Elizabeth Peters Ellis Bell Ellis Peters Elsa Triolet Elsie J.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Banaphool Barbara Michaels Boris Akunin Boz Boz Branislav Nušić Brynjolf Bjarme Carter Dickson Chad von Tyler Cherubina de Gabriak Christopher Hunter Clem Watts Cordwainer Smith Currer Bell Dan Crow Daniil Kharms. Oxenham Emanuel Morgan Erin Hunter Francis Bennett Françoise Sagan Gerald Wiley Geoffrey Crayon George Eliot Georges Courteline Grace Greenwood Guillaume Apollinaire Balāi Chānd Mukhopādhyāy Barbara Mertz Grigori Şalvovici Şhartişvili Charles Dickens Raymond Burrell) Ben Akiba Henrik Ibsen John Dickson Carr) Angelito H. Trace Paul Myron Anthony Linebarger Charlotte Brontë Ernest Aris Daniil Ivanovici Iuvaciov Dan Rhodes Dean Koontz Raymond Benson Shuji Tsushima Pauline Esther Friedman Phillips Washington Irving Salvatore A. Frank Baum Ian Hamilton Charles Major Barbara Mertz Emily Brontë Edith Pargeter Elsa Kagan Elsie Jeanette Dunkerley Witter Bynner Kate Cary Edwin Keppel Bennett Françoise Quoirez Ronnie Barker Washington Irving Mary Ann Evans Georges Victor Marcel Moinaux Sara Jane Lippincott Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky 167 .

Jr Jay Livingston Jean Paul Jean Plaidy Johann Joachim Sautscheck John Beynon John Christopher John le Carré John Wyndham Jonathan Oldstyle Julia Quinn Korney Chukovsky Keno Lemony Snicket Lewis Allan Lorenzo da Ponte Lu Lung M. Barnard Eldershaw Maarten Maartens Maironis Man Without a Spleen Manuel Garcia-Carpintero Mark Brandis Martin Roberts Mary Westmacott Michael Arlen Michael Serafian Ionel TORJA John Spencer Marion D.N. Paraschiv PEŢU Guillaume Maguire Guy d'Obonner H.Dr.D. Turtletaub Hard Pan Harold Robbins Havank Hergé Hugh Conway Ilya Ilf Irwin Shaw Isak Dinesen Italo Svevo J. Farell Harry Turtledove Geraldine Bonner Harold Rubin Hans van der Kallen Georges Remi Frederick John Fargus Ilia Arnoldovici Fainzilber Irwin Shamforoff Karen Blixen Ettore Schmitz Nora Roberts James Robert Baker Alice Sheldon Jacob Harold Levison Johann Paul Friedrich Richter Eleanor Hibbert Roman Turovsky-Savchuk John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Samuel Youd David John Moore Cornwell John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Washington Irving Julia Pottinger Nikolai Vasilievici Korneiciukov Eric Killinger Daniel Handler Abel Meeropol Emmanuele Conegliano Alicia Garcia Marjorie Barnard Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz Jonas Mačiulis Anton Chekhov Cameron Schwartz Nikolai von Michalewsky Ralph de Vore Agatha Christie Dikran Kuyumjian Malachi Martin 168 . Robb James Dillinger James Tiptree.

McNeile Benjamin Franklin Margaret Elizabeth Noble Craig Hamilton Stanley Martin Lieber Dieter Cunz.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Michael Innes Nancy Boyd Natsume Sōseki Nicci French Nisa Novalis O. I. Vincent Millay Natsume Kinnosuke Nicci Gerrard and Sean French Nicola Salerno Friedrich Leopold William Sydney Porter Edward Gorey Zachary Bass Winnifred Eaton Neftali Ricardo Reyes Basoalto Howard Allison Sturtzel Paul Antschel Isaac Asimov Jean Raymond Marie de Kremer Anne Desclos Heinrich Köselitz Louis Marie Julien Viaud Piers Anthony Dillingham Jacob Phillip Goldstein Alexander Hamilton Arthur Quiller-Couch Idries Shah Stephen King Richard von Volkmann Donald E. Henry Ogdred Weary Onceler Lorax Onoto Watanna Pablo Neruda Paul Annixter Paul Celan Paul French Jean Ray Pauline Réage Peter Gast Pierre Loti Piers Anthony Phillip Guston Publius Q Rafael Lefort Richard Bachman Richard Leander Richard Stark Robert Jordan Robert Markham Robin A Hood Roger Fairbairn Romain Gary Saint-John Perse Saki Salomėja Nėris Sannois Sapper Silence Dogood Sister Nivedita Stash Cairo Stan Lee Stefan Brockhoff Steele Rudd J. Jr Kingsley Amis Ernest Aris John Dickson Carr Romain Kacew Alexis Saint-Léger Léger Hector Hugh Munro Salomėja Bučinskaitė-Bučienė Camille Saint-Saëns H. Westlake James Oliver Rigney. C. Arthur Hoey Davis 169 . Stewart Edna St. M.

de lângă Milano. brutalism sau stilul internațional în arhitectură.1965. urbanist.1571 .07. 19. sculptor. N. 6. 18. teoretician şi scriitor elveţian. Pseudonimul şi l-a luat după oraşul său natal Caravaggio. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Canaletto Nume real Giovanni Antonio Canale Date biografice N. a fost un pictor italian considerat precursor al stilului baroc. Scenele biblice le înfăţişează ca imagini de viaţă cotidiană. a fost un arhitect. Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret-Gris 170 .1768 tot în Veneţia. 29. decorator.04. N.Dr.10. pictor.d.1887– d.10. 27. naturalizat cetăţean francez.1610. dând astfel tablourilor religioase o dimensiune umană deosebită.1697 în Veneţia . Este teoretician şi promotor al Purism-ului şi pentru contribuţiile sale importante la curentele arhitecturale cum sunt: modernism. realizator de mobilier.d. a fost un pictor peisagist italian.08. 28.09. Paraschiv PEŢU Stein Riverton Sui Sin Far The Fredman Thoinot Arbeau Tite Kubo TM Maple Toni Morrison Trevanian Tristan Tzara Uanhenga Xitu Umberto Saba Vazha-Pshavela Vera Haij Vercors Vernon Sullivan Voltaire Walter Willibald Alexis Evgheni Petrov (scriitor) Yukio Mishima Ionel TORJA Kristoffer Elvestad Svendsen Edith Maude Eaton Karl Mikael Bellman Jehan Tabourot Noriaki Kubo Jim Burke Chloe Anthony Wofford Rodney William Whitaker Sami Rosenstock Agostinho André Mendes de Carvalho Umberto Poli Luka Razikașvili Tove Jansson Jean Bruller Boris Vian François-Marie Arouet Henry Spencer Ashbee Georg Wilhelm Heinrich Haring Evgheni Petrovici Kataiev Kimitake Hiraoka Anexa nr.

1541. o persoană a cărei minte şi voinţă se îndreptau către artă. a fost un pictor spaniol manierist de origine greacă.d. în apropiere de Florenţa – d. 8. a fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai şcolii veneţiene de pictură.d. marcând trecerea spre curentul manierist apărut în perioada de maturitate a Renaşterii. N. Toledo/Spania). 1510. d.. Masaccio Tommaso di Ser Giovanni di Simone Cassai Picasso Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso Lopez N. Veneţia) a fost un pictor italian veneţian. Pentru energia sa transpusă în picturi a fost supranumit şi „Il Furioso”. se datorează tatălui său care se ocupa cu vopsitul de mătăsuri aduse din Orientul Îndepărtat („boiangiu” = tintore). Mougins/Cannes).1881.dar era deosebit de distrat şi de stângaci. 31. precursorul Renaşterii în pictură.. 1817). 1477 Castelfranco . Malaga . 171 . 1401. 25.1973.1518. 29. Cu privire la pseudonimul lui avem următoarle citate: „Deoarece anticii nu au lăsat în urma lor nimic în privinţa clarobscurului. Roma) a fost un pictor italian. culorilor şi perspectivei. fiind prea puţin preocupat de sine. N. Masaccio este mai mult creatorul decât inovatorul picturii” (Stendhal.” (Giorgio Vasari.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI El Greco nume în spaniolă influențat de italienescul„Il Greco” Grecul Giorgione Dominikos Theotokópulos Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Domênikos Theotokópoulos Giorgio Barbarelli Zorzo da Castelfranco N. 1568). 1428. „Toată lumea îl chema Masaccio. artist plastic spaniol. Tintoretto Jacopo Comin N. unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Renaşterii veneţiene. este cunoscut mai ales datorită picturilor sale pe teme religioase şi ca portretist.04. fiind de o bunătate naturală.05. Veneţia.09. 1614.1594 Veneţia.10. San Giovanni Valdarno. Porecla „Tintoretto”. Candia azi Iraklion/Creta – d. nu pentru că ar fi fost plin de defecte.

conte de Hauteclocque.05. Franţa. A decedat la data de 28.1918. la data de 2. Cassandre Man Ray Parmigianino Pisanello Il Pordenone Tom of Finland Vecchietta Nume real Bartolomeo Suardi Christian Wilhelm Allers Balthazar Klossowski de Rola Lodovico Cardi Romain de Tirtoff Giovanni di Niccolò de Luteri Maso di Stefano Arthur Dudley Giovanni Antonio Bazzi Giovanni di Pietro Adolphe Jean-Marie Mouron Emmanuel Radnitzky Girolamo Francesco Maria Mazzola Antonio di Puccio Pisano / Antonio di Puccio da Cereto Giovanni Antonio de' Sacchis Touko Laaksonen Francesco di Giorgio e di Lorenzo Anexa nr. dar în anul 1945şi-a schimbat numele pentru a încorpora pseudonimul din timpul când a luptat în rezistenţa franceză Jacques-Philippe Leclerc. Andresen Balthus Cigoli Erté Dosso Dossi Giottino Giovanni Barbbaro Il Sodoma Lo Spagna A. Manfred von Richthofen a fost supranumit „Der Rote Baron” (Baronul roşu). M. doborând în timpul războiului cele mai multe avioane de vânătoare inamice.04. a fost un pilot de elită german în primul război mondial. Manfred von Richthofen (Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen). de englezi Maréchal Leclerc Philippe François Marie.1892 şi a decedat în la Vaux-sur-Somme. sub numele de Philippe François Marie. la data de 21.11. care a fost avansat postum la gradul de Mareşal al Franţei în 1952. S-a născut în „Breslau” azi Wrocław. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Bramantino W. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Nume real Date biografice A fost un general francez din timpul celui de-al doilea război mondial. Baronul roşu Manfred von Richthofen 172 .1947.Dr.

având funcţia de comandant suprem al Armatei Populare Iugoslave (JNA). prim-ministru (1943-1963). Pe timpul vieţii a fost: secretarul general (ulterior preşedinte) al Ligii Comuniştilor din Iugoslavia (1939-1980). iar din anul 1943 până la moartea sa în 1980. mişcarea de gherilă iugoslavă în Al Doilea Război Mondial (1941-1945). iar de francezi „Le Diable Rouge“ (Demonul roşu).05. s-a născut la data de 25. deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roşie.05.1980. a avut gradul de Mareşal al Iugoslaviei.1892 şi a decedat la data de 4. Jackson Leopold Okulicki August Emil Fieldorf Roman Shukhevych 173 . Născut Josip Broz. a condus partizanii iugoslavi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI „Baronul roşu”. preşedinte al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Iosip Broz Tito Josip Broz Јосип Броз Тито Alte pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Borelowski Bór Carcassonne Dassault Grabica Grot Grzegorz Hubal Jean Jérome Kalina Korczak M'zée Fula-Ngenge Niedźwiadek Nil Taras Chuprynka Nume real Michał Grażyński Tadeusz Komorowski Marc Bloch Darius Paul Bloch Stefan Rowecki Stefan Rowecki Tadeusz Pełczyński Henryk Dobrzański Michel Feintuch Stefan Rowecki Tadeusz Komorowski André A.

Pe numele adevărat Rocco Francis Marchegiano. care a jucat la echipa FC Bunyodkor din Uzbekistan.1972.C. Muhammad Ali.S. este un fotbalist profesionist de Souza care joacă pentru clubul brazilian Fluminense. este Cafu Evangelista de un fotbalist brazilian. Jr.1969. la data de 19. Brazilia). nu doar în Brazilia. Fostul d Ali Marcellus Clay campion mondial la box la categoria grea. Gari Kimovici Kasparov. Iowa). de origine armeanăevreiască.08. fost boxer italo-american.1942.. Nascimento În anul 1999.11. în Newton. Nume real 174 .06. s-a născut la Cristiano data de 5. la São Bernardo Anderson Luís Deco do Campo.10. Madeira.Dr. Rocky Rocco Francis Massachusetts. născut sub numele Cassius Marcellus Clay. azi Azerbaidjan). USA. Este un mare maestru şi fost campion mondial la şah. în oraşul Louisville..04. statul Muhamma Cassius Kentucky. 1992 şi 1993. s-a născut la data de Kasparov 13. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.1963.01. care în prezent joacă pentru Ronaldo Santos Aveiro clubul spaniol Real Madrid şi pentru echipa naţională de fotbal a Portugaliei. U.1923 şi a Marciano Marchegiano decedat la data 31. este un fotbalist Ferreira brazilian. A fost numit Jucătorul african al anului în 1991. Milan. fiind cel care a alcătuit FIFA 100. S-a născut la data de 27. în oraşul Baku.1977.1985 în Funchal. la data de 17. s-a născut la data de 23. A evoluat la clubul italian A. dublu câştigător al Cupei Moraes Mondiale. născut la data de 5. El este considerat ca unul dintre cei mai străluciţi campioni mondiali la box. la data de 1.08. iar în 1999 a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană „Sports Illustrated”. a fost ales Jr. s-a născut în Brockton. este un Cristiano Ronaldo dos fotbalist portughez.09.R. cunoscut sub numele de „Pelé” este un fost jucător de fotbal Abédi Pelé Abédi Ayew ghanez.1964. Edison (Edson) Arantes do Nascimento. mai cunoscut sub pseudonimul de Pelé. Rivaldo Vítor Borba Ferreira. Rivaldo Vitor Borba Pernambuco.1970. 5 Pseudonime din lumea sportului Pseudonim Observaţii Abédi Ayew.04. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro.S. A fost considerat ca fiind cel mai Pelé Edson Arantes do mare fotbalist din toate timpurile. SUA. la São Paulo. în anul 1974 sportivul anului din SUA. Marcos S-a născut la data de 7.02. a primit titlul de Atlet al Secolului din partea Comitetului Internaţional Olimpic. s-a născut în Paulista.1940. s-a născut Weinstein (în limba rusă: Га́рри Gari Weinstein Garry Ки́мович Каспа́ров.

Este un jucător profesionist american de golf. în Porto Alegre. fiind considerat cel mai bun jucător de golf din lume şi unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport. fotbalist brazilian. California. după revista „Forbes Magazine”. supranumit Il fenomeno.09.1976. Venitul său anual este apreciat la 100 milioane de dolari.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Luís Nazário de Lima Ronaldo de Assis Moreira Ronaldo Luis Nazário de Lima. Koji Hanada Anthony Florian Zaleski Masaru Hanada 175 . la data 30 decembrie 1975). Jr Sharmon Shah Sura Saenkham Norman Selby Roland Lam George Stewart Lucien Mazan José Miguel González Martín Lionel Andrés Messi Stanislaus Kiecal Walker Smith Jr. Tiger Woods Eldrick Tont Woods Alte pseudonime din sport Pseudonim Akebono Taro Bebeto Careca Dick Tiger Drift Samurai Eduardo Golding Raymond Kopa John Winter Johnny Dumfries Kareem Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar Khaosai Galaxy Kid McCoy Kline Leon Duray Lucien Petit-Breton Míchel Messi Stanley Ketchel Sugar Ray Robinson Takanohana Koji Tony Zale Wakanohana Masaru Nume real Chad Haaheo Rowan José Roberto Gama de Oliveira Antonio de Oliveira Filho Richard Ihetu Takahiro Imamura David Edward Michael Gordon Copleston Raymond Kopaszewski Louis Krages John Crichton-Stuart Ferdinand Lewis Alcindor. Ronaldo de Assis Moreira. fotbalist brazilian. s-a născut la data de 21 martie 1980. s-a născut la data de 22. Sa născut în Cypress.

În noiembrie 1966. S-a născut la data de 14. Cunoscută pentru sprijinul acordat persoanelor suferinde.11. A fost unul dintre cei mai mari comunişti din România.06.03. Gheorghe Gheorghiu-Dej Gheorghe Gheorghiu Che Guevara sau el Che Ernesto Rafael Guevara de la Serna 176 . fondatorul budismului.1965.06.1928 şi a decedat la data de 9.1967.1961 – 18. Che ajunge în capitala boliviană unde pune bazele unei şcoli de gherilă în regiunea forestieră Nancahuazu. la 26.10.10. Bucureşti. descoperindu-şi luminarea.1955. 6 Pseudonime din domeniul religios Pseudonim Nume real Siddhartha Gautama Agnes Gonxha Bojaxhiu Date biografice Buddha este un titlu folosit în budism pentru toţi cei care şi-au împlinit potenţialul de dezvoltare personală. Devine membru al administraţiei de stânga a preşedintelui Jacobo Arbenz. la Bârlad şi a decedat la data de 19.Dr. lider al regimului comunist cubanez şi insurgent sud-american.10. acesta fiind executat la data de 9. În această perioadă e supranumit Che.1965. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.1967. la 8.03. fiind şi Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21. Buddha Mother Teresa Alte pseudonime din domeniul religios Pseudonim Moses David Osho Sathya Sai Baba Swami Vivekananda Yusuf Islam Nume real David Berg Rajneesh Chandra Mohan Sathya Narayana Raju Narendranath Dutta Stephen Demetre Georgiou Anexa nr. 7 Pseudonime folosite de politicieni Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 8.1901.03. Lipsit de sprijinul localnicilor.1967. grupul lui Che este capturat. În Mexic. îl întâlneşte pe Fidel Castro. A fost un revoluţionar de stânga. deşi este adesea folosit pentru a se referi la Siddhartha Gautama.

Nguyễn Sinh Cung Ovsel Gerşon Aronov Radomâlski Rusă: Радомысльский János Kádár János Jozsef Csermanek Kim Ir-sen Kim Song Ju Lev Davidovici Troțki Rusă: Лев Давидович Троцкий Lev Borisovici Kamenev Rusă: Лев Борисович Каменев Mobutu Sese Lev Davidovici Bronstein Rusă: Лев Давидович Бронштейн Lev Borisovici Rosenfeld Rusă: Лев Борисович Розенфельд Joseph-Désiré 177 .1969) al Vietnamului de Nord. iar după divorţ s-a făcut cunoscută ca dansatoare.10.1890 şi a decedat la data de 2. Regimul său de ideologie marxist-leninistă este adeseori numit stalinism. Este cunoscut şi ca Hirsch Apfelbaum. pentru spionaj.1994.05. S-a născut la data de 19.1955) şi preşedinte (1955 . slovacă şi germană. S-a născut la data de 14. s-a născut la data de 26.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut la data de 7. Kim Ir-sen fost comunist coreean şi politician care a condus Coreea de Nord.1879 şi a decedat la data de 21. s-a născut la data de 23.07.1912 şi a decedat la data de 8. s-a născut într-o familie de evrei din Ucraina.08. unul dintre primii membrii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. a fost un revoluţionar bolşevic şi intelectual marxist rus.1930 şi a decedat Mata Hari Margaretha Geertruida Zelle Iosif Vissarionovici Stalin Ioseb Djugaşvili Rusă: Иосиф Виссарионови ч Сталин Georgiană: იოსებ ჯუღაშვილი Ho Chi Minh sau Ho şi Min Grigori Evseevici Zinoviev Rusă: Григо́рий Евсе́евич Зино́вьев. De origine mixtă .08.maghiară.03.04.09.1917. a devenit Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 1922.07.09.1883 şi a decedat la data de 25.1876 în Leeuwarden.12. curtezană şi spioană. la data de 26.1936.10. S-a născut la data de 21.1917. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician sovietic proeminent. şi primministru al Ungariei între anii 1956 şi 1958 si între 1961-1965. Lev Davidovici Troţki.1883 şi a decedat la data de 25.1878 şi a decedat la data de 5. în urma morţii lui Vladimir Ilici Lenin.08. A fost condamnată şi executată de către un pluton de execuţie francez la data de 15.1912 şi a decedat la data de 6. s-a născut la data de 15.08.1989.05. Fiind un revoluţionar bolşevic şi conducător politic sovietic.1936.10.1953. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician comunist sovietic. conducătorul comunist al Ungariei din 1956 până în 1988.07. S-a născut la data de 6. a decedat la data de 15. S-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu Campbell MacLeord. un ofiţer olandez de origine engleză. A fost un om de stat şi revoluţionar vietnamez. din tată georgian şi mamă osetină. care a devenit ulterior prim-ministru (1946 . de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa. A fost un politician maghiar.1940.1969.10.

referindu-se la culoarea arămie a pielii umane şi la faptul 178 . u-BEL (portugheză). Augusta Ada King.05. A fost un om politic cambodgian.1997. Derivat de la Hevel sau Havel care înseamnă „respiraţie”. care a deţinut funcţia de prim-ministru al Cambodgiei între 1976-1979. Provine de la cuvântul ebraic pentru „om” şi înseamnă „a fi roşu”. S-a născut la data de 19. de către khmerii roşii. ‫( אָ ָם‬ebraică). ucraineană. Origine ebraică. era cel de-al doilea fiu al lui Adam şi Eva. contesă de Lovelace (cunoscută ca Ada Lovelace). Αδαμ (Ancient Greek). AH-dah (poloneză). Este numele primului bărbat. Origine germană. macedoneană). În Vechiul Testament. a două milioane de cambodgieni. şort”.04. ADAM ( m ) Scriere originală: Адам (rusă. Forma prescurtata pentru ADELAIDE (Adelaida).09. formată din adal „nobil” şi heid „tip.1998. poloneză). AH-dahm (germană. ah-BEL (spaniolă). ‫ד‬ ‫( مدﺁ‬arabă). ah-DAHM (rusă). a fost preşedintele Zairului din 1965 până în 1997. ADA ( f ) Pronunţie: AY-da (engleză).1928 şi a decedat la data de 15. Pronunţie: A-dam (engleză). Paraschiv PEŢU Seko Koko Ngbendu Wa Za Banga Mobutu Ionel TORJA la data de 7. Membru al organizaţiei Khmerii roşii.Dr. fiica lordului Byron a purtat acest nume. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui ABEL ( m ) Pronunţie: AY-bul (engleză). Pol Pot Saloth Sar Alte pseudonime folosite de politicieni Pseudonim An Craoibhín Aoibhinn Anthony Garotinho Bob Denard Houari Boumedienne Nume real Douglas Hyde Anthony William Matheus de Oliveira Gilbert Bourgeaud Mohamed Ben Brahim Boukharouba Anexa nr. Pol Pot este considerat responsabilul principal pentru asasinarea.

Utilizare: engleză.06. Sfânta Adela (?-735) Sfânta Irmina şi Sfânta Adela o prinţesă merovingiană. 26. 17. dat lui de către Eva.03. 30 martie 1559) a fost un Rechenmeister („maistru socotitor”) matematician german. Oradea . membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Poloniei. A scris o lucrare foarte valoroasă intitulată „Avuţia naţiunilor”. jurnalist şi traducător maghiar. născut în Bad Staffelstein. .1867. germană. .d. schimbătoare. a fost un scriitor. rusă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI că a fost creat din pământul roşiatic. 179 . economist şi filozof scoţian.Adam Ries (n.d. . care au trăit fericiţi în Grădina Edenului. ebraică. 1492 . Adam a fost creat din pământ de către Dumnezeu .Adam Smith (16. 18. Sunt sărbătorite împreună la 24 decembrie.este un joc de cuvinte în ebraică ‫( א ָמה‬adamah) „pământ”. ele au fost surori dar ulterior s-a dovedit că Carta Regelui Dagobert din 646. În prezent este solistul vocal şi chitaristul formaţiei Maroon 5. poet. Purtători ai acestui nume sunt: . ajutând la crearea economiei ca disciplină academică modernă. care ulterior au devenit celebre. poloneză. oferind ajutor spiritual şi material marilor apostoli Vilibrord şi Bonifaciu. veselă. . cochetă. Pronunţie: ə-DEL-ə (în engleză).1947. documentul pe care se bazase Teofredo. 17. Utilizare: engleză. ADELA ( f ) Necunoscută. a fost un om politic. poloneză. germană. ucraineană. O altă sursă de provenienţă este cuvântul asirian „adamu” care semnifică „a fabrica”. Potrivit Genezei în Vechiul Testament.1979) este un cântăreţ de origine americanā. Phoenix.1723 . nobilă. nu era autentic.1790).Ádám Abet (n. Au întemeiat mănăstiri. Adam este de asemenea şi numele generic al rasei umane.12. . franceză. iar conform cronicarului Teofredo. macedoneană. până când Adam a mâncat un fruct interzis. Ca un nume de creştin. ah-DE-lah (poloneză). producător. Oberfranken care a scris o serie de cărţi şi manuale în care sunt descrise diferite metode de calcul.Adam Bielan este un om politic polonez. 1955 ) este un producător de filme documentare britanic care a lucrat în cursul carierei sale în televiziune ca scriitor. au trăit în Germania. din secolul al XI-lea. Adam a fost un nume comun încă din Evul Mediu şi a primit un impuls după Reforma protestantă.economistul scoţian Adam Smith (1723-1790).Adam Curtis (n. croată. director şi narator. cehă. spaniolă. arabă. română. .07.d. care studiază dezvoltarea istorică a industriei şi comerţului în Europa. română. Adam şi Eva se presupune că au ָ‫ֲד‬ fost primii oameni. din secolul XVI. Arizona).Adam Noah Levine (n.09. Iniţial a fost o formă scurtă pentru numele care încep cu ADAL sensul de „nobil”. slovacă.

el a devenit primul împărat al Sfântului Imperiu roman-german. de asemenea. Simţindu-şi viaţa în primejdie. poruncind să fie lovită de către paznici cu pumnii şi cu picioarele. Acesta a pus stăpânire pe regat şi a oferit tinerei văduve mâna fiului său. primind coroana imperială din mâinile Papei Ioan al XII-lea în ziua de 2 februarie 962. fiica lui Rudolf al II-lea. proprietate a Bisericii. un pretendent la tron. 180 . Adelaida a trimis mănăstirii din Tours mai multe daruri preţioase. A reuşit cu greu să scape refugiindu-se în castelul de la Canossa. Prin urmare. asasinul soţului său a închis-o în castelul de pe malul lacului Garda. a intrat în mănăstirea din Pfalzel după moartea soţului său Alberic. În ziua de Crăciun a anului 951. Alida. Ema. stareţ al mănăstiri din Cluny: „Această femeie a fost o minune de har şi de frumuseţe.Dr. Alice. deoarece o parte dintre sfetnici nu vedeau cu ochi buni prezenţa Adelaidei la curtea imperială determinându-l pe tânărul împărat să ia măsuri aspre împotriva mamei sale. a îmbrăcat haina călugărească şi nu după mult timp a fost aleasă stareţă. Alisa. s-a refugiat în locurile natale. Între timp. Soţul ei a fost asasinat de către Beramger. astăzi în germană Adel înseamnă nobilime şi un sufix „haid”. sau de persoană nobilă. fiul său Otto al II-lea. Acelaşi înţeles îl au şi formele: Adela. distincţie. dar nu a cunoscut orgoliul şi răzbunarea”. ADELAIDA ( f ) Forma spaniolă pentru ADELAIDE (Adelaida). În anul 973 Otto I a murit şi a urmat la tron fiul său Otto II. bucuria şi durerea. Lotar al II-lea şi au avut o fiică. când Adelaida avea douăzeci de ani. se compune din schön = frumos şi sufixul heit). Deoarece ea a refuzat categoric această propunere. Alis. Ada. la vârsta de cincisprezece ani s-a căsătorit cu regele Italiei. distrusă în urma unui incendiu. Adelaida. Printre faptele mari săvârşite de ea se aminteşte reconstruirea mănăstirii Sfântului Martin din Tours. distinsă. Adelaida are înţelesul de nobleţe. Ea a cunoscut mărirea şi umilirea. Numele personal Adelaida este de origine germanică şi cuprinde două elemente: cuvântul vechi „adal” care înseamnă nobil. care va ajunge regina Franţei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sfânta Adela. purtat de către o fiică lui William Cuceritorul. Sfânta Adelaida (931-990). care deşi nu este soră de sânge cu Sfânta Irmina. Sfântul Grigore scoate din uitare viaţa Sfintei Adela. unde a supus-o celor mai umilitoare chinuri. Conform celor menţionate de Sfântul Odilon. Alix. în Burgundia. este soră cu ea prin sfinţenia vieţii. Adelaida s-a recăsătorit cu Otto I regele Germaniei. regele Burgundiei. devenit „heit” în germana actuală (Schönheit = frumuseţe. Acest nume a fost. A murit în jurul anului 735. După moartea lui. şi-a schimbat atitudinea şi înainte de sfârşitul vieţii (983) a cerut iertare mamei sale şi i-a oferit sprijinul său generos.

(poloneză).Adrian. Este diminutivul pentru ADRIAN. ADELINA ( f ) Originea numelui este „Adal” („nobil” în germana veche). poloneză. după dorinţa ei. ah-dree-AHN (rusă). Adelina este diminutivul de la ADELA. finlandeză. română.1159). Şase Papi şi mai mulţi sfinţi au purtat acest nume.795). Înseamnă „bijuterie” sau „ornament” în ‫ֲד‬ ebraică.Ca un nume englez. ADRIAN ( m ) Scriere originală: Адриан (rusă). AH-dree-Ahn (în germană). De la Hadrianus. slovacă. Utilizare: italiană. cehă. engleză. spaniolă. portugheză. sunt : . Adrian al V-lea (1276). portugheză. . şort”. Adrian al II-lea (867 .Adrian. Pronunţie: ah-de-Lee-nah (italiană). română. după cum urmează: Adrian I (772 . ADRIANA ( f ) Pronunţie: ahd-RYAH-nah (italiană. compus din elementele germanice adal „nobil” şi heid „tip. Adelaida a cerut să fie dusă. care înseamnă „din Hadria”. Adrian al VI-lea (1522 1523). Hadria este un oraş în nordul Italiei. Adrian al IV-lea (1154 . A murit în anul 999 şi a fost îngropată. A fost numele soţiei lui Otto cel Mare şi a regelui William al IV-lea al Marii Britanii. cel de al doilea soţ al ei. Mai mulţi Papi au purtat numele de Adrian. deşi nu a fost popular până în timpurile moderne. Pronunţie: AY-dree-ən (în engleză). Ahd-ryahn. Este şi numele unui oraş din Australia. care a dat şi numele Mării Adriatice. română. Adrian al III-lea (884 . poloneză. germană. ADELAIDE ( f ) Pronunţie: AD-e-layd. ahd-RYAHN-ah (poloneză). spaniolă. Forma feminină pentru ADRIAN. pentru a muri şi a fost aşezată aproape de mormântul lui Otto cel Mare. Utilizare: engleză. ah-DHE-Lee-nah (spaniolă). Localităţi din România care au numele Adrian. ADI ( f & m ) Scriere originală: ‫( ע ִי‬ebraică).Adrianu Mare şi Adrianu Mic localităţi din judeţul Mureş. o localitate în judeţul Mureş. . rusă. 181 . De la Adalheidis. spaniolă). Utilizare: italiană.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Când a simţit că se apropie de sfârşitul vieţii.885). o localitate în judeţul Satu Mare. germană. ayd-ree-AN-ə (în engleză).872). la mănăstirea din Seltz-pe-Rin. acesta a fost utilizat încă din Evul Mediu.

fiind hotărât să-şi ducă planul la îndeplinire. Forma rusească pentru AGATHA. S-a născut la Catania şi strălucea prin nevinovăţie şi prin podoabă sufletească. Această piatră semipreţioasă şi-a primit numele de la râul Agate. pe malul căruia se găsea din abundenţă. Agata a fost supusă unor groaznice torturi. din forma feminină a adjectivului agathos = bun. În timp ce cultura greacă şi latină au considerat că divinitatea poate fi exprimată mai apropiat prin noţiunea de lumină: Deus=Dumnezeu. un veac mai târziu. fapt ce au atras atenţia consulului Quintian. popoarele germanice şi slave s-au oprit de preferinţă asupra bunătăţii.Dr. Sfânta Agata (sec. cu numele semnificativ de Afrodisia. Se pare că derivă din grecescul agathos care semnifică: bună. Sfânta Agata a simţit şi a dovedit adevărul rostit de psalmist: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul”. Prenumele Agata vine de fapt din limba greacă. ca însuşire mai de înţeles pentru noi. numele ei apare în Canonul Roman al liturghiei. agathé = bună. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA AGATA ( f ) Scriere originală: Агата (rusă). Este interesant de reţinut că pentru popoarele germanice şi divinitatea este exprimată printr-un nume legat de aceeaşi rădăcină: Gott=Dumnezeu. Pronunţie: ah-GAH-tah (italiană. limpezime. fără să ştie că Agata îşi dăruise viaţa lui Cristos. folosindu-se şi de băuturile fermecate pe care mentalitatea populară le considera sigure în aranjarea cununiilor. Este de fapt şi însuşirea pe care Cristos Mântuitorul nostru a propus-o de model atunci când ne-a poruncit: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Sfânta Agata (sau Agatia) era din cetatea Panormos din insula Sicilia. introdus. preţioasă. destul de inteligente pentru a parveni. frumoase. pe calea Aurelia. În mod obişnuit numele Agata este pus în legătură cu piatra semipreţioasă. Femei vioaie. iubind plăcerile şi arta. dar temându-se de emoţiile puternice. pură. În secolul al V-lea Papa Simacus i-a dedicat o bazilică în Roma. care însă nu i-au schimbat gândurile. amândouă însemnând: bun. dar Quintian nu s-a resemnat în urma acestei noi înfrângeri. prin frumuseţe trupească fiind foarte bogată. a apelat la serviciile unei renumite femei uşuratice. adevăr curat. care a 182 . spaniolă. se pare. de Papa Grigorie cel Mare. probabil că în depărtare este o rădăcină mai veche indo-europeană ce s-a păstrat în cuvântul german gut şi cuvântul englez good. care poartă acelaşi nume. dură şi diferit colorată. are rădăcină comună cu dies = ziuă. fiindu-i torturaţi şi sânii fragedei copile. Consulul. cu forma pentru bărbaţi: Agathon=om bun. Dată pe mâna călăilor. poloneză). care a cerut-o de soţie. Este sărbătorită pe data de 5 februarie a fiecărui an conform calendarului latin şi calendarului bizantin. Cu toate acestea Afrodisia a trebuit să se declare învinsă de credinţa şi puritatea Agatei. au fost îndrăgite de creştini pentru că amintesc de bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu şi ne îndeamnă la o permanentă străduinţă de a ne oferi sufletele să se împărtăşească din această bunătate. Numele Agata=fiinţă bună. strălucitoare. III). lumină. muziciene. trecând de la iubire la ură încercând să o înspăimânte pe tânăra fată cu ameninţări.

fragilitate. unde şi-a sfârşit viaţa în jurul anului 250. regele belgian Albert I. a dat ordin ca Agata să fie aruncată în închisoare. franceză. În cele din urmă.. rusă. modestă. Sfânta Agata este invocată de către oraşul care i-a dat naştere. Alberto.1902). ALBA ( f ) Albă. chiar în anul următor morţii sale sfinte. consacrată unei lungi fericiri şi unei bătrâneţi liniştite. Albert. AHL-Bert (germană. puritate. nu te ruşinezi să torturezi la o femeie acel sân de la care ai supt viaţa. care înseamnă „nobilime minunată”. Al. deoarece nu a răspuns dorinţelor pretendentului. nevinovăţie. A fost introdus în Anglia de către normanzi şi a înlocuit vechiul Æðelbeorht. slovenă. ştiind să păstreze iubirea. care înseamnă „bun”. Agnesele sunt (sau ar trebui să fie) femei fragile. Monarhi: Albert al II-lea de Habsburg (1397-1439). minunat”. blândă. ALBERT ( m ) Scriere originală: Альберт (rusă).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI răspuns cu celebra afirmaţie: „Tiran nemilos. poloneză). a cărui erupţie ar fi încetat la invocarea numelui Agatei. timide şi care se sacrifică. 1934). Quintian. Se spune că în acel moment a început un cutremur. înspăimântat. Pronunţie: AL-bərt (în engleză). simplă. (1875 . compus din adal „nobil” şi beraht „strălucitor. tandreţe.1934). germană. a fost aruncată pe cărbuni aprinşi. AGNES ( f ) Pură. Utilizare: engleză. înţeleaptă. ţările scandinave. Origine germană. derivat de la grecescul αγαθος (agathos). bună. Derivă de la Adalbrecht. ca apărătoare împotriva lavei incandescente a vulcanului Etna. Adalbaert sau Albrecht. 183 . plăcută. Variante a prenumelui Albert sunt: Albertus. Pronunţie: AG-a-tha (engleză). drăguţe. rege saxon (1828 . blândă. regele belgian Albert al II-lea al Belgiei (n. AIMEE ( f ) Dragă.. printre care Prinţul Albert. AGATHA ( f ) Forma latinizată pentru Αγαθη (Agathe). graţioasă. A se vedea AGATA. al XXlea din Belgia şi mai multe persoane regale din Europa. poloneză. Acest nume cu multiplele lui variante l-au purtat doi regi din sec. soţul Reginei Victoria. Al-BER (franceză). atunci când erai copil?”.

reprezentant al existenţialismului. a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος).d. departamentul Yonne. Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). numită în onoarea fiicei Reginei Victoria. A fost una dintre cele mai complexe şi impresionante personalităţi ale secolului al XX-lea. 184 . secţia din fizică care studiază energia nucleară .Albert Camus (n. . Forma feminină pentru ALBERT.Eddie Albert (născut Edward Albert Heimberger la 22 aprilie 1906 – d. 28 iunie 1604.Heinrich Albert. Viena . 7 februarie 1933 Geneva). Alsacia . . conte de Nagyappony. muzician şi filozof german. naturalizat american în 1940. sau forma prescurtată pentru ALEXANDRA.d. De la Kahn ne-a rămas peste 72. 3 martie. teolog protestant. 14 ianuarie 1875. . Ulm . În 1952 a primit Premiul Nobel pentru Pace. Kaysersberg. poloneză). profesor universitar la Berlin şi Princeton.Dr. 26 mai 2005) a fost un actor de film american. 1940 în Boulogne-Billancourt ) a fost unul dintre cei mai bogaţi bancheri din Europa pacifist şi mare adept al fotografiei color ca modalitate documentară. Una din formulele sale celebre este E=mc². . „apărător”. ALEXA ( f ) Pronunţie: a-LEK-sa. 4 ianuarie 1960.d. scriitor. În 1921 i s-a [1] decernat Premiul Nobel pentru Fizică . Pe această formulă se bazează atomistica.d. Varianta feminină pentru ALEXIUS. 14 martie. 6 octombrie 1651. format din αλεξω (alexo) „a apăra. Villeblevin. 7 noiembrie 1913. a fost un politician maghiar.000 fotografii colorate făcute în toată lumea. Algeria .Albert Apponyi. Origine greacă. ALEX ( m & f ) Pronunţie: AL-əks (în engleză). dramaturg şi filozof francez. ahl-BER-tah (italiană. Franţa . sau Heinrich Alberti (n. ALBERTA ( f ) Pronunţie: al-BUR-ta (engleză). 1860 în Marmoutier. Franţa) a fost un romancier. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte personalităţi: . Lambaréné. 29 mai 1846. memorialist. Mondovi. (n. Lobenstein d.d. 4 septembrie 1965.Albert Schweitzer (n.Albert Kahn (n. Este numele unei provincii canadiene. care cuantifică energia disponibilă a materiei. . Princeton) a fost un fizician evreu german. Königsberg (Kaliningrad)) a fost un compozitor şi poet german. Forma prescurtată pentru ALEXANDRU. Autorul teoriei relativităţii. 18 aprilie 1955. ALEXANDER ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. ministru al învăţământului în Regatul Ungariei. 14 martie 1879.Albert Einstein (n. ALEXANDRA şi alte nume care încep cu Alex. Gabon) a fost un medic misionar.

1902. al Cehoslovaciei (1968-1969). În limba greacă acesta a fost un epitet a zeiţei Hera şi un nume alternativ pentru Cassandra.Alexander Zickler (n. prima constituţie a ţării. unul din cei doi creatori majori ai Federalist Papers. una dintre personalitălile culturale de seamă din Republica Democrată Germană. .1769 . Bad Salzungen. 11 ianuarie 1755 ori 1757 – d. sunt: . cosmolog şi matematician rus. ALEXANDRA ( f ) Forma feminină pentru ALEXANDRU. Hamilton a fost unul dintre cei mai buni specialişti în drept constituţional ai timpului său. Kiev . . fondator al Partidului Federalist din Statele Unite. . Sankt-Petersburg . Berlin (Est)) a fost publicist. 1921 – 7 noiembrie. Scriere originală: Αλεξανδρα (greacă). 185 . Al-əg-ZAN-drə (în engleză). 1992) a fost un politician slovac şi lider.09.Alexander Brailowsky (n. mare interpret al muzicii lui Frédéric Chopin. . cunoscut pentru încercarea sa de a reforma regimul comunist (primăvara de la Praga). Confirmarea astronomică a soluţiei a venit odată cu observaţiile lui Edwin Hubble. Londra) a fost un regizor şi producător de film britanic de origine maghiară. . 6. la 16 septembrie 1893.Sir Alexander Korda. 1982. critic şi istoric literar german. pe numele real Sándor László Kellner (n. care a contribuit la formarea geografiei ca disciplină ştiinţifică. Friedman a descoperit o soluţie a ecuaţiilor teoriei relativităţii generalizate care respectă modelul universului în expansiune.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat acest prenume (sub diferite forme). Pusztatúrpásztó. Ungaria. Hamilton a explicat Constituţia Statelor Unite cetăţenilor sceptici ai New York-ului. A fost membru al Academiei germane socialiste de arte.d. d. Pronunţie: ah-lek-Sahn-drah (în germană). pentru scurtă vreme. om de stat. . câştigându-şi renumele între cele două războaie mondiale.05. Turingia) este un fotbalist german care evoluează la clubul Red Bull Salzburg din prima ligă austriacă.1859) a fost un geograf şi naturalist german.25 aprilie 1976.Alexander Abusch (n.Alexander Alexandrovici Friedman (sau Friedmann. fiind un delegat influent la Convenţia Constituţională de redactare a Constituţiei Statelor Unite. 28 februarie 1974. Cracovia atunci AustroUngaria azi Polonia – 27 ianuarie. rămânând o sursă standard a semnificaţiei documentului.d. rus: Александр Александрович Фридман. 14 februarie. Intre anii 1933 şi 1946 a trăit în exil. Brailowsky a fost primul pianist din istorie care a cântat integral muzica pentru pian de Frédéric Chopin într-un ciclu de recitale. New York) a fost un pianist ruso-francez (polonez de origine după unii).Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (n. Distins în 1955 cu Premiul naţional german. Leningrad) a fost un astronom. n. 12 iulie 1804) a fost un politician.Alexander Dubček (27 noiembrie. Actelor Federaliste.m. 16 septembrie 1925. finanţist şi intelectual american. la 23 ianuarie 1956. .Alexander Hamilton (n. 16 iunie 1888. 14.16 februarie 1896.

Marea Ducesă Alexandra Nicolaevna a Rusiei (n.d. franceză.03. (rusă Александра Павловна.1942.1844). a 2-a Ducesă de Fife (Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise. Prinţesa Charlotte a Prusiei.08. astfel.09. deşi ea a fost în general mai mult numită Maiestatea Sa Regina Alexandra. Grecia.1925) a fost soţia regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit şi. Era numită în familie Lina sau Saşenka. s-a născut în Corfu. . .1844 – 20. A murit de meningită infantilă la vârsta de şase ani şi jumătate.Prinţesa Alexandra. fost al treilea copil şi prima fiică a regelui George I al Greciei şi a reginei Olga. s-a născut la 1.Alexandra a Greciei (1921-1993). Alexandra şi sora ei mai mică.1878 – 16.08.Alexandra a Danemarcei (1. ALEXANDRINA ( f ) Pronunţie: al-eg-zan-DREE-na. A fost numită după mătuşa sa paternă. Varianta de la ALEXANDRA. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Utilizare: germană. 24. împărăteasă a Indiei în timpul domniei soţului ei.1825 . . Maud au fost singurele nepoate pe linie feminină ale unui suveran britanic care au primit titlul de „prinţesă a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord”. 186 . maghiară.1783-16. Tatălui ei îi plăcea să fie în compania ei atunci când lucra. ţările scandinave.09. Alexandra Louise Olga Victoria. A fost numele mai multor sfinţi.1801). născută Prinţesa Alexandra Friederike Henriette de Saxa-Altenburg a fost a cincea fiică a Ducelui de Saxa-Altenburg.07. nepoată a regelui Eduard al VII-lea. a decedat la data de 24.Marea Ducesă Alexandra Iosifovna a Rusiei (8. română.1911).08. greaca veche. a fost al patrulea copil şi fiica cea mică din şapte copii ai Ţarului Nicolae I al Rusiei şi a soţiei lui. greacă. precum şi a următoarelor personalităţi: . A fost primul nume al Reginei Victoria.1830 . născută Prinţesa Alexandra a Greciei şi Danemarcei. a fost regina mamă. engleză. .1849).a fost fiica Ţarului Pavel I al Rusiei şi sora împăraţilor Alexandru I şi Nicolae I.04.Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (30. Joseph Georg Friedrich Ernst Karl şi a Ameliei de Württemberg. Marea Ducesă Alexandra Pavlovna. .07. a fost membru al familiei regale britanice. fiind regină şi mamă a monarhului George al V-lea al Regatului Unit.1842 – 10.08. la data de 30. .Marea Ducesă Alexandra Georgievna a Rusiei (rusă Александра Георгиевна.1870. 17 mai 1891 – 26 februarie 1959) a fost membră a familiei regale britanice.12.6.06.07. ea a fost prinţesă de Wales din 1863 în 1901 (cea mai lungă durată în care cineva a deţinut acest titlu). . Anterior.11. 9. cehă.Dr. . Din 1910 până la moartea ei. ultima regină a Iugoslaviei.Prinţesa Alexandra de Saxa-Coburg şi Gotha. 10.1891.Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei. portugheză. greacă Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας). a fost cel mai mare copil al Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi a Mariei de Hessa. slovacă.

.Alexandru al III-lea al Rusiei (1845–1894). În ea se evocă. . Se pricepea atât la geometrie. un militant pentru afirmarea dramaturgiei naţionale. publicist român. Era fiul lui Scarlat Ghica. dramaturg. „Mirciada”.Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon (356-323 Î.Alexandru cel Bun. . a fost un domnitor al Ţării Româneşti între 12 decembrie 1766 .Alexandru I al Rusiei (1777–1825). . împărat al Rusiei. . unul dintre momentele de luptă pentru menţinerea şi întărirea independenţei Ţării Româneşti. 12 februarie 1862.Alexandru (împărat) bizantin. a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). prinţ al României. în versuri de amploare romantică.). .18 noiembrie 1561 şi octombrie 1564 . ca director al Teatrului Naţional din Bucureşti (între 1905 şi 1908. voievod al Moldovei (1400–1432). Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). precum şi a celei universale. Alexandru îl ştia pe Homer pe de rost şi intona imnurile lui Pindar. voievod al Moldovei (1552–1561 şi 1564–1568). Egiptului şi Persiei.Alexandru I al Iugoslaviei (1888 – 1934). în fine.Alexandru Ioan Cuza. fiul doctorului Carol Davila.Alexandru I al Greciei (1893-1920). Persoanlităţi care au purtat acest prenume: . cruzimea lui pe timp de război nu ridica nici un dubiu asupra hotărârii sale. . . rege al Greciei. şef de cenaclu literar. „Alexandros” a urcat pe tron la vârsta de douăzeci de ani seducându-i imediat pe greci care au văzut în el reîncarnarea lui Ariile din Mada. 24. 187 . împărat al Rusiei. Capodopera lui este drama istorică în versuri „Vlaicu Vodă” (1902) capitol dintr-o proiectată trilogie. alături de legendara sa frumuseţe fizică.d.Alexandru M. i-au adus numeroase succese feminine. 19 octombrie 1929) a fost dramaturg şi om de teatru român. 14 martie 1854 . Îndemanarea şi forţa fizică. cât şi la astronomie sau filosofie.Alexandru Davila (n. .Alexandru Ghica (Alexandru Scarlat Ghica). rege al Iugoslaviei.11. Origine greacă. Alexandru Davila a fost. d. Iubea artele la fel de mult ca ştiinţele naturii sau matematica. a fost domnitor al Moldovei: septembrie 1552 . Regele Macedoniei Alexandru cel Mare a construit vastul imperiu al Greciei.Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881). . . împărat roman. . Domn Regent (1859–1866).Alexandru Aldea. . Macedonski (n. format din αλεξω (alexo) „a apăra. una dintre operele de bază ale repertoriului dramatic românesc. .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ALEXANDRU ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. .1920) a fost un poet şi prozator.C. „apărător”. domnitor al Ţării Româneşti (1431-1436). împărat al Rusiei. regi ai Scoţiei şi Iugoslaviei şi de 6 Papi.Alexandru Lăpuşneanu.Alexandru Sever. apoi între 1912 şi 1914) şi în calitate de regizor al companiei de teatru (1909).Alexandru Lăpuşneanul. A debutat cu poezii.9 martie 1568. Numele a fost ulterior purtat de împăraţi ruşi.28 octombrie 1768.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

- Alexandru Suţu (n. 1758, Constantinopol - d. 18/19.01.1821, Bucureşti), a fost un domnitor al Moldovei, caimacam şi domnitor al Ţării Româneşti; - Alexandru Vlahuţă (n. 5.09.1858, Pleşeşti, azi Alexandru Vlahuţă d. 19.11.1919, Bucureşti) a fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărţi ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară”. Lideri religioşi: - Papa Alexandru I a fost Papă în anii cca. 109 - 119 sau 107 - 116. A fost roman, ucenic al lui Plutarh. Conform tradiţiei, îi este atribuită instituirea apei binecuvântate (agheasmă) care este de folosit în biserici şi în casele creştinilor precum şi prescrierea că, la Dumnezeiasca Liturghie, ostia pentru consacrare să fie exclusiv pâine azimă. Papa Alexandru I a fost sanctificat şi eventual martirizat; - Papa Alexandru al II-lea (născut ca Anselmo da Baggio între 1010 şi 1015 la Baggio lângă Milano; d. pe data de 21 aprilie 1073 la Roma) a fost un papă al Romei. Încă din anii tinereţii făcea parte din Curia Romană. Episcop al oraşului Lucca din 1056, pe 30 septembrie 1061 a ajuns papă numindu-se Alexandru al II-lea; - Papa Alexandru al III-lea a fost papă al Romei între 7 septembrie 1159 şi 30 august 1181. A fost membru al grupului de cardinali care nu dorea o putere crescândă a Sfântului Imperiu Roman în Italia. A fost un consecvent potrivnic al puterii imperiale, aliindu-se şi cu Liga Lombardică a oraşelo nord-italice, care nu doreau să fie dominate de Sfântul Imperiu condus în vremea lui Alexandru al IIIlea de Frederic I, poreclit „Barbarossa”. A contribuit la redactarea unei alianţe cu normanzii (1156); - Papa Alexandru al IV-lea a fost al 181-lea papă al Bisericii Catolice. Pe linie maternă descendent al nobilei familii a Conţilor de Segni (Conti di Segni), din care mai fuseseră deja doi papi iluştri: Inocenţiu al III-lea şi Grigore al IX-lea şi care peste alţe câteva secole va da Bisericii un nou papă: Inocenţiu al XIII-lea; - Papa Alexandru al V-lea; - Papa Alexandru al VI-lea (n. 1 ianuarie 1431, Xativa, lângă Valencia, Spania; d. 18 august 1503, Roma) este numele sub care a devenit Papă al Bisericii Catolice Roderic Borja, descendent al unei familii nobiliare catalane atestată din secolul al XIII-lea, fiu al lui Jofre Lançol şi Isabella Borja, şi nepot de soră al Papei Calixt al III-lea (fostul cardinal Alfonso Borja, la vremea naşterii nepotului său); - Papa Alexandru al VII-lea. ALEXIA ( f ) Forma feminină pentru ALEXIUS. ALEXIS ( m şi f ) Alte limbi: Αλεξης (greacă), Αλεξις (greaca veche). Pronunţie: al-ek-SEE (franceză), a-LEK-sis (engleză). Varianta pentru ALEXIUS. Utilizare: germană, franceză, engleză, greacă. 188

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI De la numele grecesc Αλεξις (Alexis), ceea ce însemna „ajutor” sau „apărător”, derivat din grecescul αλεξω (alexo) „pentru a apăra, pentru a ajuta”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Este folosit oarecum alternativ cu numele legate de Αλεξιος sau Alexius, care a fost purtat de cinci împăraţi bizantini. În lumea vorbitoare de limbă engleză este mai frecvent folosit ca un nume feminin. ALICE ( f ) Pronunţie: AL-is (engleză), a-LEES (franceză). Forma prescurtată pentru Adalheidis (vezi ADELAIDE). Este numele eroinei lui Lewis Carroll din „Alice în Ţara Minunilor”. ALICIA ( f ) Pronunţie: a-LEE-sya (spaniolă), a-LEE-thya (spaniolă), a-LIS-a (engleză), a-LIS-ya (engleză), a-LISH-a (engleză), a-LEE-sha (engleză). Forma latinizată pentru ALICE. ALIN ( m ) Forma masculină pentru ALINA. Poate deriva de la verbul din limba română „a alina”. ALINA ( f ) Pronunţie: ah-LEE-nah (germană, italiană, poloneză). Forma de alint pentru ADELINA şi numele care se termină în Alina. ALISIA ( f ) Varianta pentru ALICIA. ALMA ( f ) Utilizare: Engleză, Spaniolă. Pronunţie: AL-mə (în engleză). Acest nume a devenit popular după Bătălia de la Alma (1854), care a avut loc în apropierea râului Alma din Crimeea şi sa încheiat cu o victorie pentru Marea Britanie şi Franţa. Cu toate acestea, numele a fost foarte puţin utilizat, înainte de data arătată mai sus, fiind probabil inspirat de la cuvântul almus latină „hrănitoare”. De asemenea, coincide cu cuvântul spaniol, însemnând „suflet”. AMALIA ( f ) Utilizare: olandeză, germană, finlandeză, spaniolă, italiană. Pronunţie: ah-MAH-lee-ah (olandeză, germană). Forma latinizată a numelui Amala, o formă scurtă a cuvântului amal care înseamnă „muncă”. AMANDA ( f ) De la „amanda/amandus”, o frază latinească însemnând „îndrăgit sau una care trebuie iubită”. Acest nume a fost un adjectiv latinesc, corespunzând termenului masculin, angelicus. Acest termen este originar de la numele grecesc „angelos”, însemnând „mesager”. Experţii nu sunt siguri dacă acest 189

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

termen vechi este sursa modernului nume feminin Amanda. Poate fi o simplă extindere a familiarului Angela, probabil influenţat de franţuzescul Angelique, însemnând „angelic, diafan”. AMELIA ( f ) Pronunţie: ə-MEE-lee-ə (English), ə-MEEL-yə (English), ah-ME-lee-ah (German). Utilizare: engleză, spaniolă, italiană, germană, română. Variantă de AMALIA, deşi este uneori confundat cu EMILIA, care are o origine diferită. Amelia Earhart (1897-1937), a fost prima femeie care a zburat peste Oceanul Atlantic. ANA ( f ) Numele Ana (Hannah), provine din limba ebraică semnificând „favoare, milă, graţie favorită”, acesta fiind rudă cu masculinul Anania (Hananyah) şi având semnificaţia „Iahve a avut milă”, sau „Iahve s-a îndurat”. De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria etc Scriere originală: Ана (bulgară, sârbă, macedoneană). Pronunţie: AH-nah (spaniolă). Diminutivele sunt destul de numeroase: Anişoara, Anica, Anita, Anuţa, Ani sau Anita. În Noul Testament, era o femeie profet, care îl recunoaste pe Isus ca fiind Mesia. Este, de asemenea, personajul principal din „Anna Karenina” scrisă de Tolstoi, o femeie care a fost forţată să aleagă între fiul şi iubitul ei. Sărbătorirea onomasticii: Aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica, la data de 9.09.2009, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, părinţii Fecioarei Maria, conform Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Potrivit MAI din datele statistice existente la nivel naţional, 399.715 de persoane poartă prenumele Ana, 44.927 Anica, 2.519 sunt alintate Anicuţa, 2.009 persoane poartă prenumele Ani, 415 persoane poartă prenumele Any, 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. ANCA ( f ) Probabil forma de alint pentru ANA. Nume românesc, se foloseşte în limba română. ANĐA ( f ) Utilizare: croată, sârbă, română. Scriere originală: Анђа (sârbă). Diminutiv a numelui ANĐELA. ANĐELA ( f ) Utilizare: croată, sârbă. 190

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Анђела (sârbă). Varianta în limba sârbă şi croată pentru numele de ANGELA. ANDREEA ( f ) Forma feminină pentru ANDREI. ANDREI ( m ) Nume masculin grecesc care înseamnă „războinic”. Scriere originală: Андрей (rusă, bulgară). Pronunţie: ahn-DRYAY (rusă). Varianta românească pentru ANDREW şi varianta de scriere rusească şi bulgară pentru ANDREY. Utilizare: română, rusă, bulgară. Sfântul Andrei, decedat la 30 noiembrie 60, Patras, Grecia „cel întâi chemat” la apostolie era frate al lui Simon Petru. Amândoi, s-au numărat, printre cei 12 apostoli ai Domnului, de la care Andrei a auzit cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Erau fiii pescarului Iona, meserie pe care au şi continuat-o. Erau originari din Betsaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Galileea. A fost martor, alături de alţi ucenici, la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaste. Iisus i-a observat şi i-a întrebat: „Ce căutaţi?” La care ei au zis: „învăţatorule, unde locuieşti?” El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea”. Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, care i-ar fi recomandat să-l urmeze pe Isus din Nazaret. Conform evangheliei lui Ioan, Andrei l-ar fi dus pe fratele său Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, zicându-le „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers dupa El”. Sfintele Evanghelii îl mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr. Sfântul Apostol Andrei a predicat în Asia Mica, de unde s-a îndreptat spre teritoriile de la Dunăre şi Marea Neagră, fiind şi primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Scitia), dar şi în teritoriile de dincolo de Prut. 191

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Dovezi despre faptul că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti. Sfântul Apostol Andrei este pomenit în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecuţiei împăratului Decius şi în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei (339) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria (254). Eusebiu scria: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia...". De altfel, din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, reiese că şi „sciţii” au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.. De pildă, călugărul Epifanie, în secolul VIII, în Viaţa Sfântului Apostol Andrei scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol „a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia". În acelaşi Sinaxar se află o altă ştire, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie. Scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea) scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia si Bitinia) „în pustiurile scitice”. Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor, scria că „Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde e acum Ţarigradul, Tracia şi Macedonia, Tesalia”. Este patron spiritual al României, al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă crucea sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei şi al Rusiei. De asemenea, este patronul oraşelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras etc. Sărbători: în calendarul ortodox la data de 30 noiembrie şi 20 iunie (aducerea moaştelor), în calendarul romano-catolic la data de 30 noiembrie şi 9 mai (această din urmă dată se sărbătoreşte doar în Scoţia, ca amintire a datei primirii unor relicve ale sfântului Andrei), în calendarul lutheran la data de 30 noiembrie şi în calendarul anglican la data de 30 noiembrie. Aproape 645.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.11.2010, de Sfântul Andrei, dintre care 322.667 sunt bărbaţi, iar 322.327 sunt femei, potrivit datelor furnizate de Ministerului de Interne (MAI). Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271.875 de persoane), 23.381 sunt Andra, iar 20.090 - Andrea. Totodată, 6.892 poartă numele Andreia, iar alte 89 Andruţa, Andruşa. Numele Sfântului Andrei, cunoscut şi ca „Apostolul Românilor” este purtat de 302.556 de bărbaţi. În acelaşi timp, 12.016 poartă numele Andras, 3265 - Endre, iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.460. De asemenea, potrivit statisticilor existente la nivel naţional, 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 8 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 Andries. 192

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ANGEL ( m şi f ) Utilizare: engleză, bulgară, macedoneană. Scriere originală: Ангел (bulgară, macedoneană). Pronunţie: AYN-jəl (în engleză). Din latinescul masculin Angelus numele medieval, care a fost derivat din numele de creatură cerească - el însuşi derivat din cuvântul grecesc αγγελος (Angelos) care înseamnă „înger, mesager al Domnului”. Este folosit mai mult ca un nume feminin în timpurile moderne. ANGELA ( f ) Scriere originală: Ангела (rusă şi macedoneană). Pronunţie: AN-jəl-ə (în engleză), AHN-je-lah (italiană), AHNG-ge-lah (în germană).Forma feminină pentru Angelus. Nume de botez feminin, ce provine din limba greacă ángelos (αγγελος) care înseamnă înger sau mesager al Domnului. Utilizare: engleză, italiană, germană, română, slovenă, slovacă, rusă, macedoneană. O persoană importantă care poartă acest nume este Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, (n. 17 iulie 1954 la Hamburg, Germania), care este prima femeie-cancelar din istoria Republicii Federale Germania. A fost aleasă în această funcţie la data de 22 noiembrie 2005 de către Bundestag, parlamentul german, şi realeasă la 28 octombrie 2009. ANGELICA ( f ) Pronunţie: o-JEL-ikə (în engleză), AHN-JE-lee-Kah (în italiană). Origine latină. Utilizare: engleză, italiană, română. Derivat din latinescul Angelicus însemnând „angelic”, probabil înrudit cu grecescul αγγελος (Angelos) care înseamnă „mesager”. Este numele infirmierei din piesa lui Shakespeare, „Romeo şi Julieta”. ANGELINA ( f ) Utilizare: italiană, engleză, rusă, germană, poloneză, spaniolă, macedoneană. Scriere originală: Ангелина (rusă, macedoneană). Pronunţie: o-jə-Leen-ə (în engleză), AHN-gee-Lee-nah (rusă), AHN-geLEE-nah (poloneză). Diminutiv pentru ANGELA. ANICA ( f ) Utilizare: slovenă, croată, sârbă. Scriere originală: Аница (sârbă). În limba slovenă, croată şi sârbă este diminutivulul numelui ANNA. ANIKA ( f ) Utilizare: germană şi daneză. Pronunţie: AH-nee-Kah (în germană). În limba germană şi daneză este diminutivul numelui ANNA. 193

Anna Jókai (n.Dr.11. AHN-nah (italiană. După moartea Mariei în 1694. . bulgară.Arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (n.1665—d.Anna Seghers (n. iar în Evul Mediu a devenit comun între creştini datorită cinstirii Sfintei Anna (de obicei. Pronunţie: ah-NEE-TAH (spaniolă). greacă. mărturiseşte că îşi petrece în fiecare dimineaţă cîte trei ore scriind „pentru adulţii care trebuie să fie treziţi din somn“ şi scrie în ediţia franceză a revistei Elle. 1.1714) a fost regină a Angliei. maghiară. singurul astfel de caz în istoria britanică. William a continuat ca singur monarh. a fost deposedat de coroană în 1688. AH-nah (germană.12.Anna a Marii Britanii (n. germană. poloneză. 24. slovacă.10. . finlandeză.11. poloneză). Varianta pentru Channah (a se vedea HANNAH).1809) a fost regina Boemiei între 1791 şi 1800. în orăşelul Melun din Seine-et-Marne. estoniană. Budapesta) este o scriitoare. ANNA ( f ) Utilizare: engleză. Анна (rusă. 1. i-a succedat lui William al III-lea al Angliei şi al II-lea al Scoţiei.02. Italia. scandinave.1770. laurată a premiului Kossuth.1900. Mainz – d.04. rusă).1932. membră fondatoare a Academiei Literare Digitale din Ungaria. cunoscut sub numele de Sfânta Ana). Seine-et-Marne. 1.06. a cîştigat trei premii întii la trei mari concursuri de proză: Melun. Saint-Quentin şi Issy-les-Moulineaux. . În 1998. catalană. romancieră şi poetă maghiară. d. engleză. Boulogne-Billancourt) este o romancieră franceză. islandeză. 22. Pronunţie: AN-a (în engleză). până la propria sa moarte în 1702. utilizată în greacă şi latină. ANITA ( f ) Utilizare: spaniolă. Scoţiei şi Irlandei. de la data de 8 martie 1702. Berlin) a fost o faimoasă scriitoare germană care a descris în operele sale ororile nazismului în cel de cel de al doilea război mondial. bulgară). Tatăl ei.1970. croată şi finlandeză este diminutivul numelui ANA. numele tradiţional atribuit la mama Fecioarei Maria. Scriere originală: Αννα (greacă). 194 . română. 6. Este profesoară de limba franceză la Colegiul Nazareth din satul Voisenon. cumnatul şi sora ei au devenit monarhii William al III-lea şi Maria a II-a. finlandeză. Iacob al IIlea al Angliei (şi al VII-lea al Scoţiei). 19. În prezent.08. Florenţa.1983. trăieşte la sud-est de Paris. Personalităţi care au purtat prenumele ANNA: . În limba maghiară este diminutivul numelui ANNA. între 1702–1714. . rusă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ANIKO ( f ) Utilizare: maghiară. din Vechiul Testament. În limba spaniolă.Anna Gavalda (9. A fost un nume popular în Imperiul Bizantin. italiană. cehă. Numele apare pentru scurt timp în Noul Testament care aparţine unui unei persoane de sex feminin care l-a recunoscut pe Isus ca Mesia. croată.

356). Anita. A făcut foarte multe minuni printre care se pot număra următoarele: scapă de moarte.08. bulgară. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. Se 195 . 251. Anika. Varianta pentru Antonio. forma romană. Anton Claret (n.d.Hr. ucigaşii lui Cezar. ucraineană). Egipt . patronul spiritual al Portugaliei. ANTON ( m ) Provine de la grecescul anthos (floare) sau de la „Antoniu” (nume de origine latină care înseamnă „a fost pierdut”.d.lea.30 î.Hr. Pronunţie: AHN-tawn (germană). ANNABEL ( f ) Pronunţie: AN-ə-Bel (în engleză).. Victorios la Philippi (42 î. 82 î. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. în Evul Mediu. a fost frecvent (dar incorect) asociat cu grecescul ανθος (anthos) care înseamnă floare. întemeietor al monahismului. însănătoşeşte pe toţi bolnavii care aleargă la dânsul cu încredere şi ajută călătorii pe ape. Tragedia „Antoniu si Cleopatra” (1606). Canonizat. Marcus Antonius (n. datorită faimei Sfântului Antonie cel Mare. spaniolă şi italiană de la Antonius. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. sunt: Numele a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. 1870) a fost un episcop catolic din Spania. Kome. de erezii. sau de la cuvântul latin „antius” („avangardistul”). Hanka. alături de Pahomie cel Mare. Personalităţi de seamă care au purtat numele Anton. ahn-TON (rusă). locotenent al lui Cezar. de Shakespeare se bazează. Variantă a numelui AMABEL. ascet şi eremit egiptean. influenţată de numele ANNA. Popularitatea sa a fost consolidată de Sfântul Anton de Padova. Roma — d. Anja. Antonie cel Mare (n. Este considerat părintele călugărilor. Anişoara. Anke. a fost călugăr. Anouk. fereşte de lepră şi de bolile molipsitoare şi incurabile. Egipt) a fost un general şi politician roman. de diavol şi de ispitele lui. pe povestea lui şi a amantei sale Cleopatra. În limba maghiară este un diminutiv al numelui ANNA. ANNUSKA ( f ) Utilizare: maghiară. un pustnic-egiptean a secolului al III-lea care a pus bazele monahismului creştin. într-o familie de nobili bogată.) asupra forţelor lui Brutus şi Cassius. este prăznuit de toate bisericile creştine pe data de 17 ianuarie. s-a născut la Lisabona Ferdinand. Hanna. În limba engleză. Scriere originală: Антон (rusă. care a dus la adăugarea literei h în secolul al XVII .. Acest nume pare să fie apărut în Scoţia. Anne.Hr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Prenume care au o anumită legătură cu Anna sunt: Ana. Hannah. 1. întemeietorul ordinului claretin. canonizat ca sfânt. Alexandria. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. Antje. 23 decembrie 1807 . de nenorociri. La 15 august 1195.

Antigona. daneză). ARABELLA ( f ) Probabil. spaniolă. Înseamnă „împotriva naşterii”. Marc Antoniu se sinucide. Varianta feminină a numelui Antonius (în acest sens vezi ANTHONY). respectiv de către un jucător de golf american Arnold Palmer (1929 -) şi actorul austriac-american şi politician Arnold Schwarzenegger (1947 -). Pronunţie: AHR-nəld (în engleză). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătoreşte cu regina Egiptului. Acest nume a fost purtat de către: Arnold de Brescia. Forma spaniolă şi poloneză pentru ARIADNE. germană. în care Antoniu a fost înfrânt. AHR-nawlt (în germană). ANTONELLA ( f ) Utilizare: italiană. ahn-TO-nyah (italiană. un călugăr din secolul XII . o variantă a numelui Annabel. ahn-TO-nee-ah (germană. al cărui rezultat a fost bătălia de la Actium. ARISTIDES ( m ) Scrierea originală: Αριστειδης (greacă veche). a fost fiica lui Oedip şi Jocasta. înseamnă „putere de vultur”. fiind reintrodus în secolul XIX – lea. după Evul Mediu. română. derivat din αριστος (Aristos) „mai bune” şi ειδος (Eidos) „fel. Comportamentul lui moral şi politic duce la ascuţirea conflictului cu Octavian.lea care s-a răzvrătit împotriva bisericii şi a fost spânzurat în cele din urmă. Compus din elementele „arn” care înseamnă vultur şi „wald” care înseamnă putere. aşa cum spune legenda. ARNOLD (m) Din limba germană. Cleopatra. 196 . dar nu a mai fost folosit ca un nume de limbă engleză. ANTIGONA ( f ) Scriere originală: Αντιγονη (greacă veche). Din greacescul Αριστειδης (Aristeides) care înseamnă „cel mai bun fel”. Aflând de sinuciderea Cleopatrei care. spaniolă). ANTONIA ( f ) Pronunţie: an-TON-ee-a (engleză).Dr. Utilizare: engleză. poloneză). pui”. ARISTIDE ( m ) Forma franceză pentru numele ARISTIDES. din limba greacă αντι (anti) „împotriva” şi γονη „naştere. Forma feminină pentru Antoniu (Anton). de tip”. se lăsase muşcată de vipere. ARIADNA ( f ) Pronunţie: ah-RYAHD-nah (spaniolă. în legenda greacă. ahn-TAWN-yah (poloneză). Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia.

Numele a devenit popular în Anglia. şi autorul Arthur C. Sfântul Atanasie a fost un episcop din secolul al IV – lea din Alexandria care s-au opus cu tărie arianismului. numele a intrat în uz general în lumea creştină. pe teritoriul Algeriei de azi. cât şi în pace. după convertirea sa la creştinism (387).lea. Personalităţi care au purtat acest nume: îi includ pe filozoful german Arthur Schopenhauer (1788-1860). AUGUSTIN ( m ) Pronunţie: AW-gəs-teen.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ARTHUR ( m ) Utilizare: engleză. ar-TUYR (franceză). pentru contribuţiile sale la filosofia creştină. sau poate fi înrudit cu cuvântul irlandez art “piatră”. AHR-tuwr (poloneză). în Evul Mediu şi s-a bucurat de o creştere de popularitate în secolul XIX . Alternativ. Sfântul Augustin din Hipona a fost un episcop. Pronuntie: ATH-ə-NAY-shəs (în engleză). Poate fi derivat de la elementele britanice art “urs” combinat cu viros “om”. apoi scepticismul şi în final neoplatonismul. profilându-se pe filosofie fiind foarte impresionat de operele lui Cicero. un rege care a prezidat cavalerii Mesei Rotunde. un prefix negativ. poate fi înrudit cu latinul Artorius. care s-a născut la data de 13.11. Pronunţie: AHR-thər (engleză). ATANASIE ( m ) Scriere originală: Αθανασιος (greacă veche). AHRtoor (germană).430. teolog.08. Regele Arthur sau Artur este un rege britanic semi-legendar. care a utilizat argumente logice încercând să demonstreze veridicitatea religiei creştine. În 396 a devenit episcop de Hippo Regius. popularitatea poveştilor despre regele Arthur a crescut. Артур (rusă). De la numele grecesc Αθανασιος (Athanasios). A urmat întâi maniheismul. în Evul Mediu în parte datorită sfântului Augustin de Canterbury. franceză. ASTRID ( m ) Varianta modernă a numelui Astrith: „ass” care înseamnă zeu şi „fríðr” care înseamnă frumos. filozof. în nordul Africii. Numele a intrat în uz general în Anglia. un călugăr italian trimis în Anglia pentru a 197 . Arthur Conan Doyle creatorul lui Sherlock Holmes (1859-1930). reprezentând deseori idealul cavaleresc.354 în Thagaste Numidia şi a decedat la data de 28. doctor al Bisericii şi teolog creştin din Africa de Nord. germană. Arthur este numele personajului central în legenda Arthur. atât în război. El poate sau nu poate să fi fost o persoană reală. depăşind graniţele Marii Britanii. Datorită renumele său. ceea ce înseamnă „nemuritor” din greacă α . Clarke (1917-2008). De-a lungul timpului. Hippo Regius. fiindrecunoscut ca un doctor al Bisericii. combinat cu θανατος (Thanatos) „moarte”.

ָ ֲִ Forma feminină pentru AVIV. Aurora a fost zeiţa română a dimineţii. AURELIA ( f ) Forma feminină pentru AUREL. Baltazar este numele tradiţional atribuit oamenilor înţelepţi (de asemenea. BALTAZAR ( m ) Din feniciană şi semnifică protejaţi-l pe rege. AVIVA ( f ) Utilizare: ebraică. germană. sau trei regi). Scriere originală: ‫( אביבה‬ebraică). 26. română. Augustin (d. portugheză.Dr. De asemenea. însemnând „aurită/auritul”. Wste varianta în limba română. Pronunţie: ow-REL (germană). ‫ֲב‬ În limba ebraică înseamnă „de primăvară”. nume de origine latină. Este considerat sfânt în Biserica Anglicană. în Anglia. AURORA/AURICA ( f ) Utilizare: italiană. Catolică şi Ortodoxă. germană. este şi numele mai multor Sfinţi. reuşind să îl convertească şi pe regele Ethelbert (care avea o soţie creştină). Provine din cuvântul englezesc aura (derivat din limba latină). care descrie o atmosferă distinctivă sau iluminare. finlandeză. împreună cu 40 de călugări. engleză. care au vizitat pe Isus când era nou-născut. AUGUSTINA ( f ) Varianta feminină a numelui Augustinus. derivat tot de la latinul aurelius „aurit”. cehă şi slovacă pentru AURELIUS.604) a fost primul episcop de Canterbury. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA converti anglo-saxoni. Augustin a fost numit arhiespiscop al Angliei. Scriere originală: ‫( א ִיב‬ebraică). să-i convertească pe englezi la creştinism. Datorită succeselor sale. AVIV ( m ) Utilizare: ebraică. În limba latină înseamnă „zori/răsărit”. AUREL ( m ) De la „Aurelius”. cunoscuţi sub numele de Magi. AURA ( f ) Pronunţie: AWR-ə. a reuşit să întemeieze 2 episcopii: Episcopia de Londra şi Episcopia de Rochester. A fost trimis de către papa Grigore cel Mare. Marcus Aurelius a fost un împărat roman şi filozof. 198 . spaniolă.05.

BEATRICE ( f ) A se vedea Beatrix.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI BARBARA ( f ) Utilizare: engleză. Pronunţie: fi-AH-TAH (poloneză. BEATA ( f ) Utilizare: poloneză. germană. care a fost apoi ucis de un fulger. Varianta franceză a numelui Beatrix. după care a devenit foarte popular. fiind purtat de 16 papi. După un timp. călător”. croată. Derivat din greacescul βαρβαρος (Barbaros) însemnând „străin”. nume latin ce înseamnă „voiajor/călător”. scandinav. geologilor. italiană. franceză. Derivat din latinescul Beatus însemnând „binecuvântat”. Bahr-brə (în engleză). numele a fost frecvent folosit în rândul creştinilor. În Noul Testament Bartolomeu a fost un apostol. De la „viatrix”. olandeză. maghiară. BEATRIX ( f ) Utilizare: engleză. Pronunţie: BEE-ə-triks (în engleză). Bahr-BAH-rah (poloneză). de asemenea. BENEDICT ( m ) Pronuntie: BEN-ə-dikt. Saint Barbara a fost o tânără ucisă de Dioscor tatăl ei. Pronunţie: Bahr-bər-ə (în engleză). Acesta a fost un nume comun printre primii creştini. 199 . Un purtător faimos a a cestui nume a fost autorul britanic şi ilustrator Beatrix Potter (1866-1943). Potrivit legendei. germană). În Anglia nu a fost folosit până în secolul al al XII-lea. Probabil de la Viatrix. Viatrix sau Beatrix a fost un sfânt care a fost strangulat şi condamnat la moarte în timpul persecuţiilor lui Diocleţian. Datorită popularităţii acestui sfânt numele a devenit comun în Anglia în timpul Evului Mediu. germană. Ea este patronul arhitecţilor. slovenă. creatorul lui Peter Rabbit. Bahr-BAH-rah (în germană). poloneză. Numele a început să fie folosit în lumea creştină din Evul Mediu. romană. care a fost forma grecească a unui nume vechi care înseamnă „fiul lui Talmai”. o formă feminină provenit din limba latină târzie Viator care înseamnă „voiajor. ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul Beatus care înseamnă „binecuvântat”. Derivă din latinescul Benedictus care însemnă „binecuvântat”. cunoscut sub numele de Nathaniel. maghiară. cioplitorilor în piatră şi artileriştilor. BAY-ahtriks (olandez). germană. romană. BARTHOLOMEU ( m ) De la Βαρθολομαιος (Bartolomeu). BE-ah-triks (în germană).

însă . relaţiile din mănăstire fiind stabilite ca într-o familie. care a murit la scurt timp după naştere. întreaga existenţă reducându-se la ceea ce el a numit „Substanţă”. 200 . El a fost iniţial numit ‫( אוִֹי -בּן‬Ben-'oniy) adică „fiul este durerea mea”. s-a născut (480) în Nursia (Norcia. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. a stabilit timpul pentru rugăciune. 25. A scris numeroase lucrări de filozofia istoriei şi de estetică. de către mama sa.1632. Ca nume englez. Spinoza a fost un raţionalist şi unul din reprezentanţii panteismului în timpurile moderne. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. Baruch Spinoza. meditaţie. beraht = strălucit şi wald = putere. Un purtător faimos a acestui nume a fost Benjamin Franklin (1706-1790). San Benedetto di Norcia). un important diplomat. A avut o influenţă notabilă asupra lui Antonio Gramsci. Haga) a fost un renumit filosof evreu. după Reforma protestantă. latinizat: Benedictus de Spinoza (24. Unul din papi care au urmat stilul său de viaţă modestă a fost papa Gregor cel Mare (al IV-lea). iar călugării ca fraţi Benedikt din Nursia este venerat ca sfânt de biserica catolică. de la numele ebraic ‫בנָמין‬ ִ ‫ִ ְי‬ (Binyamin) care înseamnă „fiul sudului” sau „fiul mâinii drepte”.02. Acest Ordin funcţionează după regula redactată în anul 529 de Benedict de Nursia la Mănăstirea Montecassino. astfel stareţul fiind tratat ca un părinte (tată).1952) a fost un critic italian. filozof. 20. d. Gândirea lui a fost influenţată de scrierile lui Thomas Hobbes şi René Descartes. Ziua de 11 iulie. puternic. inventator. din 1964 este considerat patron protector al Europei. fiind întemeietorul ordinului creştin al călugărilor benedictini din Europa de vest. fierarilor şi al muribunzilor. BENIAMIN ( m ) Varianta românească pentru BENJAMIN. ֶ ‫נ‬ Rachel.1866. În Vechiul Testament. al învăţătorilor.02. el este considerat patronul protector al şcolarilor. BERNARD ( m ) Este derivat din cuvintele limbii germane: „bern” care înseamnă urs şi „hard” care înseamnă curajos. în secolul al VI-lea (Ordinul benedictin sau în latină Ordo Sancti Benedicti). muncă şi dormit. este ziua în care se sărbătoreşte Benedikt din Nursia. profesor şi om politic al Americii. Umbria) ca fiul unui om bogat. o hrănire frugală.spre deosebire de concepţia dualistă a acestuia din urmă Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii.11.11. minerilor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi care au purtat acest prenume: Sfântul Benedikt (ital. Amsterdam – 21. Benjamin a început să fie folosit. filozof idealist şi politician. Benedetto Croce (n.1677. care a murit la 21 martie pe Monte Casino. introducând în mănăstire modul de viaţă cumpătat şi modest al călugărilor caracterizat printr-o viaţă celibatară.Dr. om de ştiinţă. BERTOLD ( m ) [Germană] înţeleptul conducător. unde carnea patrupedelor era interzisă. fiind chemat ca ajutor în boli dureroase.

BER-ANR (în franceză). BUR-thə (în engleză). sârbă). un dramaturg irlandez şi eseist. care a aparţinut unei zeiţe. cuvintele slave bog „Dumnezeu” şi dan „dat”. şi a fost popularizat în Anglia de către normanzi . Este varianta feminină a numelui BOGDAN. croată. fiind numele mai multor sfinţi. Pronunţie: bər-NAHRD (în engleză). BOJAN ( m ) Utilizare: slovenă. Înseamnă „dat de Dumnezeu”. strălucit. Pronunţie: BER-TAH (în germană). slovenă. română. croată). Este varianta în limba română şi italiană pentru BLANCHE. sârbă). Provine de la beraht care înseamnă „luminos. poloneză. Pronunţie: BER-tah (poloneză. BOGDAN ( m ) Scriere originală: Богдан (rusă. croată. BERTA ( f ) Derivat de la beraht care înseamnă faimos. Provine de la „bogdan”. sârbă). bulgară.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Utilizare: engleză. Numele mai apare în legendele germanice scris sub forma Perchta sau Berchta. Shakespeare a folosit personaje cu acest nume în „Îmblânzirea scorpiei” şi „Othello”. Scriere originală: Бојан (macedoneană. macedoneană. un teolog din secolul al XII lea şi Doctor al Bisericii. BERTHA ( f ) Utilizare: germană. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost George Bernard Shaw (1856-1950). Derivat din slavul BOJ care semnifică „luptă”.lea. inclusiv Saint Bernard de Menthon.lea şi Saint Bernard de Clairvaux. Pronunţie: BAWG-dahn (poloneză). BER-nahrt (poloneză. ce înseamnă „alb”. 201 . franceză. sârbă. Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. BIANCA ( f ) Provine din cuvântul „blanc” (din franceza veche). BOGDANA ( f ) Scriere originală: Богдана (rusă. care a construit aziluri în Alpii elveţieni. sau cadoul lui Dumnezeu. germană). Varianta pentru prenumele BERTHA. bulgară. celebrul”. în secolul al XX . engleză. Acest nume a fost purtat de mama lui Carol în secolul al VIII .

macedoneană. Forma prescurtată a numelor BRADLEY.Dr. Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). cunoscut sub numele de Charlemagne. slovenă. De la numele florii. ceea ce însemnă „om”. BAWR-se (în engleză). care provine de la ‘εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi”. o teorie alternativă arată că poate fi derivat şi din cuvântul Hari. Scriere originală: Борис (rusă. şi alte nume care încep cu Brad. CARLOS sau CARL. Varianta în limba română pentru CAMELLIA. CĂTĂLINA/CĂTĂLIN ( f /m ) Forma romană pentru KATHERINE. Numele Karl. germană. BRAD ( m ) Din limba engleză: board = larg. BRADFORD. sau de la un nume egiptean care înseamna „sfinţirea numelui tău”. Cu toate acestea. croată. Pronunţie: BAH-Rees (rusă). care a fost derivat dintr-un cuvânt germanic. Борис = luptător plin de glorie). mare. cunoscută şi ca „şofran”. Popularitatea acestui nume în Europa continentală a fost cauzată de faima pe care a avut-o Carol cel Mare (742-814). bulgară. CARLA ( f ) Forma feminină pentru CARLO. un rege al francilor. „Calinul” (Viburnum opulus) este un arbust raspândit şi la noi în ţară. Utilizare: bulgară. derivat de la grecescul Αικατερινη (Aikaterine). sau forma scurtă de la Borislav (slav. din limba germană care înseamnă „armată. sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortură”. Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA BORIS ( m ) Forma scurtă a numelui Bogoris din limba turcă „scurt sau lup”. CAMELIA ( f ) provine de la o expresie din latină ce înseamnă „ajutorul preotului”. rusă. războinic”. CĂLIN ( m ) Prenume tipic românesc probabil din lumea vegetală. macedoneană). denumită aşa după botanistul Georg Josef Kamel. BO-RIS (în germană). BRÂNDUŞA ( f ) Derivat de la numele plantei. 202 . schimbând scrierea de la Katerina la Katharina. CALISTRAT ( m ) Derivat din limba greacă înseamnând armată frumoasă: kallos = frumos şi stratos = armată.

care a primit cetăţenia franceză. Fecioara din Carmel. Fiind un nume englez.12. În limba germană. cuvânt antic german ce înseamnă „proprietar”. CASIAN/CASIANA ( m şi f ) Provine din latinescul cassus care înseamnă gol. dat cu referire la cuvântul din vocabularul englez care înseamnă „piesă” sau „imn”. de asemenea. CARMEL ( f ) Scriere originală: ‫( כּ ְמל‬ebraica veche). au existat 2 regi cu acest nume. nume evreiesc ce înseamnă „orhidee”. CASANDRA ( f ) Din cuvântul grecesc kekasmai = a străluci şi aner = om. referindu-se la o parte a navei lui Jason Argo. Este numele personajului principal din opera „Carmen”. Provine din cuvântul CARA. Pronunţie: Kash-ən (în engleză). Numele poate fi. fostă fotomodel italian.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Carla Bruni Sarkozy (născută Gilberta Bruni Tedeschi la 23. În anul 2008 s-a căsătorit cu preşedintele Franţei. de la Karl însemnând „om”. CARMINA ( f ) Forma italiană pentru CARMEL. CARMEN ( f ) De la „Carmel”. care la rândul lui se trage dintr-un cuvânt italian care înseamnă „iubit”. 203 . Există o teorie alternativă. de asemenea. influenţat de latinul carmen „cântec”. ֶ ‫ַר‬ De la numelui Fecioarei Maria. luptător”. acest nume ar proveni de la heri „armată. conform căreia. influenţată de latinul carminis „al melodiei.1967 în Torino) este o muziciană. al cântecului”. derivat de la Carolus . după cuvântul „keel” în latină. Forma spaniolă pentru CARMEL. Acesta a fost anterior un nume masculin. Forma feminină latinizată pentru CAROLUS (Carol). dat unei constelaţii. Nicolas Sarkozy. Acesta a fost muntele cu cele mai multe mănăstiri creştine timpurii. Acest nume este derivat de la Cassius. Acest nume este. CARINA ( f ) Înseamnă mic şi iubit. a lui George Bizet. CAROLINA ( f ) Provine de la „ceorl”. Este numele a 2 state americane: Carolina de Sud şi de Nord. acesta a fost folosit în principal de către catolici. În România. CAROL ( f şi m ) Forma scurtă de Caroline. ‫( כּ ְמל‬Karmel) (care ֶ ‫ַר‬ înseamnă „grădină” în ebraică) este un munte în Israel menţionat în Vechiul Testament .

un mistic din secolul al XIV – lea. regina Catherine de Medici. care la rândul ei ar putea proveni din greacescul αικια (aikia) „tortură”. care a fost numit după americanul aboliţionist Cassius Clay (1810-1903). KATHERINE ( f ) Pronunţie: Kath-ə-Rin. CATINA ( f ) Forma prescurtată pentru CĂTĂLINA. care semnifică „a cerului. zadar”. Conform legendelor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CASSIUS ( m ) Pronunţie: Kash-əs (în engleză). De la numele grecesc Αικατερινη (Aikaterine). CĂTĂLINA ( f ) Forma prescurtată pentru KATHERINE. CELINE ( f ) Prescurtare a numelui Marcelina. Nume roman care a fost probabil derivat din cassus latină „gol. Acest nume a fost folosit în Anglia încă din secolul al XII – lea. În epoca creştinismului primar. 204 . a devenit asociat cu grecescul καθαρος (katharos) care înseamnă „pure”. care a venit de la εκατερος (hekateros) „fiecare dintre cele două”. Ecaterina de Siena. acesta a fost numele primului boxer Muhammad Ali (1942 -). pentru că a refuzat să venereze zeii romani. A fost condamnată la moarte. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. care a derivat de la latinul caecilia „orb”. ceresc”. trei dintre nevestele lui Henry al VIII . ar putea deriva de la numele zeiţei Hecate. CECILIA ( f ) Forma feminină latinizată pentru Caecilius. iar numele lui a fost introdus în Europa de Vest de către cruciaţi. Etimologic ar putea deriva de la numele grecesc Εκατερινη (Hekaterine). ortografia latină fiind schimbată de la Katerina la Katharina pentru a reflecta acest lucru. iar în timpurile moderne. Katherine de Aragon şi două împărătesele ale Rusiei. CELINA ( f ) Variantă a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina. Printre personalităţile care au purtat acest nume se află Ecaterina cea Mare. Sfântul a fost iniţial venerat în Siria.Dr. care a fost torturat pe o roată cu ţepi. CELESTINA ( f ) Forma feminină a numelui latin CAELESTINUS. Sfânta Cecilia a fost o martiră a secolului al III-lea. care a fost numit după tatăl său Cassius Clay. Numele a fost purtat de un sfânt şi martir din Alexandria.lea.

în ziua de 14 septembrie 258. Personalitate puternică a Bisericii creştine din Mitropolia Africii de Nord. Împotriva spectacolelor. care înseamnă „originar din Cipru” în latină. Cezar a fost folosit ca titlu pentru împăraţii care au venit după ei. dar şi întărirea creştinilor şi apărarea credinţei Bisericii în faţa ereziilor. sfântul Ciprian a purtat o dispută teologică acută cu papa Ştefan I al Romei (254-257) cu privire la validitatea botezului făcut de eretici. Despre unitatea Bisericii 205 . Ad Fortunanum este un îndemn la mucenicia creştină. fiind acuzaţi de tulburările apărute în cetate. au fost 2 dintre conducătorii Imperiului Roman. Creştinii erau obligaţi să se prezinte în faţa magistraţilor şi să ceară “libellus”. de la „caesarius”. Sfântul Ciprian a scris în latină numeroase tratate şi scrisori. TSE-zahr (poloneză). a fost profesor de retorică şi avocat. la vârsta de 36 de ani. poloneză şi română pentru CAESAR. s-a născut la Cartagina. Mulţi creştini au încercat să scape de această obligaţie printr-o stratagemă: cumpărau certificatele de la funcţionari care le vindeau clandestin. Ciprian a considerat oportun să se sustragă acestei obligaţii. certificatul de cetăţeni buni. când împăratul Decius a promulgat legea privitoare la certificatul de cetăţenie. în timpul persecu iilor. În latină înseamnă „păros”. iar mai apoi decapitat împreună cu alţi clerici responsabili ai Bisericii Cartaginei (între care i Flavian). fugind din oraş la ţară. După trei ani. Ciprian. sfântul Ciprian susţinând că acest botez nu este valid. ce se elibera numai acelora care. Despre cei căzuţi („cei căzuţi” fiind creştinii care au cedat în timpul persecuţiei lui Deciu aducând jertfe idolilor). Viaţa sa a fost scrisă de ucenicul şi diaconul său. s-a convertit la creştinism şi a primit botezul.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CEZAR ( m ) Pronunţie: SEE-zər (în engleză). Forma portugheză. mai puţin cunoscute de Biserica Răsăriteană. este mai întâi condamnat la exil (august 257). Iulius Cezar şi fiul său adoptiv. Citind Biblia şi cunoscând viaţa creştină. Între cele mai importante scrieri ale sfântului Ciprian se numără: Tratatul Ad Donatum cuprinde o frescă a decadenţei morale a societăţii timpului său. dar recuperate de teologia ortodoxă din secolul XX. în 249. Sfântul Ciprian a fost un episcop din secolul al treilea din Cartagina şi un martir sub împăratul Valerian. aruncau câteva boabe de tămâie pe jarul aflat la picioarele unui idol al Imperiului Roman. CIPRIAN ( m ) Forma românească pentru Cyprianus. Iulius Cezar Octavianus (cunoscut ca Augustus). Scopul lor principal este apărarea creştinismului în faţa păgânilor. în prealabil. Pontius şi s-a transmis în latină sub numele de Vita Cypriani. în jurul anului 210. dar abia şi-a început activitatea ca episcop. nume latin ce înseamnă „şeful”. Sub împăratul Valerian (253-259). a fost ales la conducerea Bisericii din Cartagina.

gentil. Forma feminină pentru CLAUDIUS. spaniolă). Pronunţie: Klee-ə-PAT-rə (în engleză). CLEMENT ( m ) Pronunţie: KLE-ment. schilodit. unul dintre Părinţi apostolici. Nume medieval derivat de la latinul clarus „clar. CLEO ( f ) Pronunţie: KLEE-o. în care sfântul Ciprian vorbeşte despre unitatea Bisericii şi îi pune în gardă pe contemporanii săi despre ispita orgolioasă a creării unor „biserici paralele” a ceea ce el numeşte „marea Biserică”. KLOW-dee-ah (germană). infirm”. inclusiv al Împaratului Claudius. în timp ce sfântul Ciprian se referea la cei din Biserică care se separă din orgoliu în schisme sau erezii. pentru a il aduce pe fiul ei Nero (fiul vitreg al lui Claudius) la putere. derivat de la latinul claudus. Din limba greacă numele Κλεοπατρα (Kleopatra) ceea ce însemna „slavă Tatălui”. CLAUDIA ( f ) Pronunţie: KLAW-dee-a (engleză). inclusiv Saint Clement I.Dr. care a fost adeseori scoasă din contextul ei pentru a exprima că nimeni nu se mântuieşte din cei necreştini. „şchiop. milos. Un alt sfânt a fost Clement din Alexandria. luminos” sau „sclipitor”. KLOW-dyah (italiană. un teolog şi părinte al bisericii care a încercat să împace filozofiile creştine cu cele platonice. 206 . blând”. Forma prescurtată pentru CLEOPATRA. CLAUDIU ( m ) Forma românească pentru CLAUDIUS. Aceasta a fost numele de 14 papi. Numele a fost ulterior purtat de mai mulţi sfinţi. inclusiv de Besançon un episcop din secolul al VII-lea. El concluzionează cu expresia „în afara Bisericii nu este mântuire”. care şi-a otrăvit soţia (Agripina). CLARA ( f ) Pronunţie: KLAH-rah (italiană. CLEOPATRA ( f ) Scriere originală: Κλεοπατρα (greacă veche). Derivă de la Clemens. care înseamnă „plin de milă. Acesta a fost numele reginei ale Egiptului din familia regală ptolemeic. spaniolă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Tratatul Despre unitatea Biserici (De Catholicae Ecclesiae unitate publicat în anul 251) este una din operele sale cheie. Origine latină. germană. CLEMENTINA ( f ) Forma feminină pentru CLEMENT. derivat din κλεος (kleos) „glorie” combinat cu πατρος (Patros) „de tată”. A fost numele mai multor împăraţi romani din secolul I.

Sărbătorirea onomasticii: La data de 21 mai 2010. născut la Arelate (Arles) în Gallia.Constantin Mavrocordat (n. 612 – d.Constantin al V-lea. cu care a avut doi copii: Constans şi Theodosiu.Constantin al VI. de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena. CONSTANTIN ( m ) Varianta franceză şi romînească pentru Constantinus. românii si-au sărbătorit onomastica conform statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.1711 . dar în est au reînceput luptele cu arabii. ferm. Printre personalităţi menţionăm pe: . cunoscut şi sub numele de Constantin cel Nou. a fost împărat roman între 306 şi 337. . În 654 a fost numit co-împărat de către tatăl său. împărat roman (337-340). Răscoala a fost potolită în 669. . La moartea acestuia. 505. Fiu al lui Constantin cel Mare şi al Faustei. care este forma feminină a numelui Constantius. pe care l-a redenumit Constantinopol (Istanbulul de azi).743).Constantin I (2. Califul Muawiyah I a trimis o armată sub conducerea fiului său. 641).01. Este ucis în anul 340. 27. este ridicat împreună cu cei doi fraţi.02.03. Yazid. . Constantin a trebuit să se confrunte cu rebelul Mezezius din Sicilia. încredinţindui-se guvernarea provinciilor occidentale: Gallia. cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare. statornic. statornic.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CONSTANŢA ( f ) Varianta feminină românească pentru Constantia. El a mutat capitala de la Roma la Bizanţ. . El era fiul lui Constans II.022 de persoane poartă 207 .685).1923) a fost rege al Greciei. a fost împărat bizantin între 741 şi 775 (cu întrerupere 741 . 23. . Constant şi Constanţiu II. care a fost el însuşi derivat de la Constans.02.337). participă în 332 la luptele de la Dunărea de Jos împotriva goţilor iar în 337.d. 28. . la rangul de augustus. a fost împărat bizantin între 668 şi 685. „constant. ferm”.Constantin al IV-lea (652 . constant. 27.11. a fost împărat bizantin între 780 şi 797. .791 de persoane poartă prenumele Constanţa. Gregoria. Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care a adoptat creştinismul. Astfel 54.1769) a fost domnitor în Muntenia şi în Moldova.272 – d. domnind între 1448 şi 1453. cunoscut sub numele de Constantin III.054 de persoane poartă prenumele Constantina.Heraclius Konstantin (n.Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. a fost împărat bizantin în 641.Flavius Claudius Constantinus.Constantin al XI-lea Paleologul.1868 – 11. împotriva Imperiului Bizantin. Hispania şi Britannia. .08. la moartea tatălui său. fiul lui Heraclius şi fratele lui Heraklonas. derivat de la latinul constans. care semnifică. 22. a fost ultimul împărat bizantin. Desemnat în 337 caesar. În 629 s-a căsătorit cu vara sa de gradul doi.

care a fost derivat din κοσμος (kosmos).lea. în parte datorită influenţei olandeze.lea Î. „ordine. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele Constantin. „corn”. derivat de la latinul cornu. În Anglia a intrat în uz în secolul al XVI . fiind în mod tradiţional considerat primul convertit. derivat de la κοσμος (kosmos). 34.681 persoane poartă prenumele de Costică. CORNEL / CORNELIU ( m ) Varianta românească pentru CORNELIUS. COSTEL ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. alături de fratele său Damian (secolul al IV . 19.Dr. COSMA ( m ) Din greaca veche: Κοσμας. Varianta pentru CORINNA. CORINA ( f ) Scriere originală: Κοριννα (greacă veche). Forma feminină pentru CORNEL. germană.162 persoane poartă prenumele de Costel.lea).lea. Ei sunt patronii fizicienilor. Pronunţie: kə-Reen-ə (în engleză). română. kor-NEEL-ya (engleză). ko-RI-nah (în germană). kawr-NElee-ah (germană). Utilizare: engleză. Sfântul Cosma a fost martirizat cu fratele său geamăn Damian în secolul al IV . decenţă”. Ei sunt sfinţii patroni ai medicinei. CORNELIA ( f ) Pronunţie: kor-NEE-lee-a (engleză). În Noul Testament. Din limba greacă numele Κοσμας (Kosmas). A fost numele unui poet liric din secolul al V .362 persoane poartă prenumele de Costin. a fost un centurion (comandant de armată) trimis de un înger să îl caute pe Petru. kə-RIN-ə (în engleză). 1439 persoane poartă prenumele de Nuţi. fecioară”. După ce a vorbit cu acesta. COSMINA ( f ) Varianta feminină pentru COSMIN. 302 persoane poartă prenumele de Costeluş. însemnând „ordine. 80. 208 . de la grecescul Κοριννα (Korinna). care este forma italiană pentru grecescul Κοσμος (Kosmos).H. COSMIN ( m ) Forma românească pentru COSMA. Sfântul Cosmin a fost un martir. el s-a convertit la creştinism. derivat de la κορη (kore) „domnişoară. Poetul roman Ovid a scris poezii de dragoste despre o femeie cu acest nume. decenţă”.

În jurul anului 43. În latină înseamnă „creştin”. Aceasta este o traducere a cuvântului ebraic ‫( משׁיח‬mashiyach). care. În Anglia acest nume s-a folosit încă din Evul Mediu. Kris-TEE-Ahn (în germană). de obicei scris ַ ִָ în limba engleză mesia. Semnifică „naşterea mântuitorului Hristos”. Derivat de la numele florii de „crin”. Înseamnă „uns”. română. 209 . ţările scandinave. etc. derivat din greacă χριω (chrio) „pentru a unge”. Acesta a fost numele care i s-a dat lui Isus de către primii creştini de limbă greacă. CRISTIAN ( m ) Pronunţie: Kris-chən (în engleză). Un purtător faimos a fost Hans Christian Andersen (1805-1875). În Danemarca. autorul danez de basme. CRĂCIUN ( m & f ) Pronunţie: Kris-məs. „urmaşul lui Cristos” sau „Unsul Domnului”. de asemenea înseamnă „uns”. franceză. timp în care era purtat atât de bărbaţi cât şi femei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI COSTICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. au început să fie numiţi creştini. Este varianta românească pentru CHRISTIAN. cum ar fi „Răţuşca cea urâtă”. CRINA ( f ) Origine românească. CHRISTIAN ( m ) Utilizare: engleză. numele a fost purtat de către zece regi. krees-TYAWN (în franceză). începând din secolul al XV-lea. Pronunţie: Kris-chən (în engleză). CHRISTEL ( f ) Pronunţie: Kris-tel. Derivat de la numele latin Christianus care înseamnă „un creştin” (a se vedea în acest sens şi CHRISTOS ). cei care îmbrăţişau şi urmau învăţătura lui Isus Cristos. COSTIN ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru CONSTANTIN. conform Noului Testament în oraşul Antiohia. CHRISTOS ( m ) Utilizare: Teologie. germană. CRISTI ( m ) Varianta de alint pentru CRISTIAN. Varianta prescurtată din limba germană a numelui CHRISTINE. devenind un nume comun până în secolul al XVII-lea. Krish-chən (în engleză).

Toţi locuiau nu departe de Gniezno. cuvânt ce înseamnă „Unsul Domnului”. Formele Cristina. s-au format şi numele: Hristea. împreună într-un schit. Ulterior. Sensul aminteşte de faptul că persoanele alese de Dumnezeu să fie regi. Ristel. Hristan.creştină. Profet. Toate aceste variante urmăresc să amintească strânsa legătură dintre credinciosul creştin şi Cristos Domnul. cu rolul de adjective. victimele au dovedit că i-au iertat: lanţurile s-au rupt de la sine şi au căzut. Cristos. din adjectivele Christianus. au fost primiţi în mănăstire ca servitori. pe malul râului Warta. Deoarece Fiul lui Dumnezeu devenit Om a realizat în gradul cel mai înalt atribuţiile de Preot. Sub influenţa limbii slave. Christus. hotărând să fie puşi în lanţuri. Cu toate că asasinii au fost prinşi şi condamnaţi la moarte. Dar printr-o minune. XI). dar a fost răpus şi el. Numele Cristos este de origine greacă şi traduce cuvântul ebraic Mesia. fiul Mariei din Nazaret. supranume ce se adăuga la numele propriu-zis. Sfântul Cristian (sec. Rege. preoţi sau profeţi erau consacrate prin ungerea cu untdelemnul sfinţit. Cristian era un polonez primit între ei şi însărcinat să pregătească mâncarea. Ristică. Ioan şi Benedict şi doi polonezi Matei şi Isac. Cristian are înţelesul de „om dăruit lui Cristos”. care se poate traduce prin „Creştinul este un alt Cristos”. Cristian s-a apărat cu un baston. Cristel. şi lăsaţi acolo până ce vor muri. chemaţi de regele Boleslau să participe la activitatea de încreştinare a Poloniei. legaţi de mormintele victimelor. Ristea. iar al lui Cristian. Schitul de pe Warta a devenit un loc de pelerinaj renumit. 210 . Cristiana s-au format nume proprii care au pătruns şi la noi sub forma Cristina. a rămas ca al doilea nume al lui Isus. Sfântul Augustin a exprimat acest adevăr prin cuvintele: „Christianus alter Christus”. Există şi forma feminină Cristiana. numele de Mesia. cu acelaşi înţeles. Numele Cristina cu corespondentul masculin Cristian sunt specific creştineşti şi apar după ce Biserica creştină a primit libertatea prin împăratul Constantin. după numele Învăţătorului lor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA în latineşte christiani. Episcopul de Poznan a venit acolo şi a dispus ca trupurile celor patru călugări camaldulezi să fie înmormântate în biserică. şi Cristiana. formată din doi italieni. O bandă de tâlhari a atacat schitul într-o noapte şi i-a masacrat pe cei doi călugări italieni şi pe cei doi polonezi. Şi până atunci se foloseau cuvintele creştin . şi cei cinci fraţi camaldulezi sunt sărbătoriţi ca sfinţi în ziua de 12 noiembrie în toată Polonia. Ca nume de persoană. Aflând despre cele întâmplate.Dr. Mai târziu. recunoscându-şi vina şi cerând în public iertare. regele Boleslau a comutat sentinţa. Tâlharii. CRISTIANA / CHRISTINA ( f ) Varianta feminină românească pentru CRISTIAN / CHRISTIAN. Adesea sunt folosite şi diminutivele: Cristinel. 12 noiembrie (calendarul latin) Sfântul Cristian a făcut parte dintr-o misiune de călugări camaldulezi. deoarece s-a considerat că el ar fi fost mai puţin erou motivat de faptul că a încercat să se apere. în interiorul schitului. Christianus a început să fie folosit şi ca nume de persoană.

. s-au desprins formele: Hrestina. lăsată între şerpi veninoşi. respectul faţă de fiinţa dumnezeiască. cinsteşte ca patroană pe o tânără martiră din secolul al IV-lea. „Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne întru mine şi eu întru el” (Ioan 6. de la Paul Veronese la Luca Cranach. 21. lângă mormântul căreia a fost descoperit un cimitir subteran. Văzând că prin astfel de metode nu obţin nici un rezultat. devenită creştină. susţinută de îngeri. ne mai ştiind la ce chinuri să o supună. Înfuriat. în timp ce versiunile în limba latină. pluteşte pe apă şi Cristina iese la mal. Cristina. Passio Cristinae (Cristina). ei curmă viaţa plăpândă a Cristinei cu două lovituri de suliţă. şi atunci s-au creat cuvintele Cristin. umană a lui Isus a cerut să nu se folosească pentru simpli oameni un nume purtat de Omul-Dumnezeu. Oraşul Bolsena. Judecătorii se îndreaptă împotriva ei cu o furie turbată şi o condamnă la alte chinuri înspăimântătoare. Părinte. în marea lor majoritate. dar aici trei îngeri coborâţi din cer îi aduc mângâiere şi îi redau sănătatea. Pornind de la numele Cristina. 24 iulie (calendarul latin) Sfânta apare între fecioarele martire reprezentate pe mozaicurile bisericii Sfântul Apolinar cel Nou din Ravena. Versiunile în limba greacă ale vieţii Sfintei Cristina afirmă că ea era de loc din oraşul Tir. situat în Fenicia (azi Liban). dar piatra. s-au inspirat din episoadele povestite de Passio Cristinae. de către tatăl ei Urban. Deoarece Cristina rămâne neclintită în credinţă. Copila însă a sfărâmat statuetele preţioase pe care tatăl le aşezase în camera ei. Tina. şi eu întru Tine. „urmaşul” lui Cristos. care pentru că era frumoasă a fost închisă într-un turn. Numeroşi artişti.Faptele celor mai vestiţi martiri. aşezat pe malul lacului cu acelaşi nume din centrul Italiei. susţin că ea este originară din Bolsena. voind de fapt să o constrângă pe fiica sa.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cristin au apărut de prima dată ca nume proprii din dorinţa de a da copiilor numele care l-a purtat Mântuitorul. după cum Tu. 211 . IV). aruncată în ulei înfierbântat. Fiind plină de răni este aruncată să zacă în închisoare. Sfânta Cristina (sec. Urban trece de la rugăminţi la pedepse: a ordonat să fie biciuită şi aruncată în temniţă. şi astfel să o scape de primejdia morţii. suferinţele Cristinei nu se sfârşesc. totuşi. Crăstina. şi metalul preţios rezultat l-a împărţit săracilor. împreună cu douăsprezece slujnice. a fost o tânără de unsprezece ani.56). şi mai nou Cristaiana. ofiţer superior în armata împăratului.23). „Ca toţi să fie una. Crista. mozaicuri lucrate în secolul al VI-lea. judecătorii trec la soluţia finală: leagă o piatră grea de gâtul copilei şi o aruncă în apă. sugerând adevărul fundamental că omul creştin nu este numai „ucenicul”. de la Giovanii Della Robia la Luca Signorelli. Tatăl neînduplecat este pedepsit de Dumnezeu cu moartea. Eu întru ei şi Tu întru mine”(Ioan 17. cu multe amănunte care în mare parte reproduc Acta . întru mine. la urmă i se taie sânii. ci poartă în fiinţa lui însăşi fiinţa lui Cristos.. tatăl o dă pe mâna judecătorilor şi aceştia o supun la diferite torturi îngrozitoare. ce se vor dovedi la fel de ineficiente: este arsă pe un grătar înroşit. Cărstina. Sfânta Cristina. să renunţe la religia primejdioasă pe care a îmbrăţişat-o.

Forma italiană de DAPHNE. “Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu” sau “ Judecător este Dumnezeu”. Mai era numit şi Chileab. Dan în Vechiul Testament a fost unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov şi fondator al uneia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. născut la Hebron. Origine ebraică. Purtător celebru a acestui nume a fost avocatul american Richard Henry Dana (1815-1882). Origine ebraica ‫ . DALIA ( f ) Pronunţie: DAL-ya. germană). DANA ( f ) Pronuntie: DAH-nah (poloneză. Un alt sfânt care poartă acest nume a fost Petru Damian. Al doilea fiu al lui David. Forma feminină pentru DAN. ָן‬derivat de la Daniyyel care înseamnă „Dumnezeu este ‫דּ‬ judecătorul meu”. dan-YEL (franceză). DAN ( m ) Pronunţie: DAN (engleză). DANIEL ( m ) Pronunţie: dah-nee-EL (ebraică). 212 . "Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu ".Dr. DAH-nee-el (germană). Origine ebraică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CRISTOFER ( m ) Purtându-l pe Hristos: Christos = Heistos şi pherein = a purta din limba greacă. DAMIAN ( m ) Pronunţie: DAY-mee-an (engleză).lea. derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). DAFNE ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică dafin. Forma prescurtată pentru DANIEL. un cardinal şi teolog din Italia. DACIANA ( f ) Derivat de la Dacia. DAHN-yel (poloneză). DAHM-yahn (poloneză). care a fost derivat din greacă δαμαω (damao) „a îmblânzi”. DĂNUŢ ( m ) Forma românească de alint pentru DAN. laur. numele antic pentru regiunile cunoscute acum ca fiind România si Moldova. Variantă pentru DAHLIA. Sfântul Damian a fost martirizat cu fratele său în Siria. De la numele grecesc Δαμιανος (Damianos). la începutul secolului al IV .

dah-VEED (ebraică). croată. DAHR-ee-a (engleză). sub împăratul roman Numerian (secolul al III . ‫ָו‬ Pronunţie: DAY-vid (engleză). David a fost cel de-al 2-lea rege al 213 . a devenit cunoscut pentru îndemânarea sa în interpretarea viselor. macedoneană. inclusiv al lui Darius cel Mare. Înseamnă „laurel” în limba greacă. DAVID ( m ) Originea cuvântului vine din ebraică şi înseamnă „de iubit”. də-RIE-əs (engleză). Sfânta Daria a fost o martiră alături de soţul ei Chrysanthus. A fost purtat de mai multi regi din Persia. Scriere originala: ‫( דִד‬ebraică). care a invadat Grecia. DANIELA ( f ) Pronunţie: dah-NEE-lah (germană). În mitologia greacă ea a fost o nimfă transformată într-un copac de lauri. de tatăl ei. numele a început să se folosească în Anglia din Evul Mediu. care este forma greacă. Aceast nume a crescut în popularitate după mijlocul secolului XX. limba română). DAPHNE ( f ) Alte script-uri: Δαφνη (greacă veche). română. slovenă. cehă. fiind folosit din ce în ce mai mult după Reforma protestantă. matematicianul elveţian Daniel Bernoulli (1700-1782). poloneză.lea). Давид (rusă). Dârayavahush: dâraya = a poseda şi vahu = bine. Origine greacă. Pronunţie: DAHR-yah (italiană. franceză. Varianta feminină pentru DANIEL. fiind invins în bătălia de la Maraton. Acesta a fost folosit ca un nume dat în lumea vorbitoare de limba engleză de la sfârşitul secolului al XIX . dah-VEET (rusă). Utilizare: engleză. spaniolă. ebraică. compus din dâraya „a poseda” şi vahu „bun”. Forma romană pentru Δαρειος (Dareios). biblice.lea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Daniel a fost un profet evreu a cărui viaţă şi profeţii sunt istorisite în Cartea lui Daniel din Vechiul Testament. ţările scandinave. dahn-YE-lah (poloneză). Obligat să intre în serviciul regelui din Babylon. Pronunţie: DAF-nee (în engleză). cu care a fost comtemporan. da-VEED (franceză). îl menţionează ca un model de dreptate. greaca biblică. Datorită personajului biblic. poloneză. germană. DAH-fit (germană). Printre purtătorii renumiţi ai acestui nume se află autorul englez Daniel Defoe (1660-1731). Ezechiel. şi americanul Daniel Boone (1734-1820). DARIA ( f ) Varianta din persană. Forma feminină pentru DARIUS. pentru ca aceasta să scape de urmărirea lui Apollo. portugheză. pentru numele persan Dârayavahush. DARIUS ( m ) Pronuntie: DER-ee-us (engleză).

Isus se presupune că descinde din el. 2 regi ai Scoţiei. Acest nume a fost comun în Franţa în timpul Evului Mediu şi a fost preluat de către normanzi în Anglia. Înseamnă „puternic. Acest nume a fost adoptat de Diurpaneus. spaniolă. Este. plăcere. filozoful David Hume (1711-1776) şi exploratorul David Livingstone (1813-1873). Personalităţi care poartă acest nume sunt. numele eroului lui Charles Dickens. DEMETER ( f ) Scriere originală: Δημητηρ (greaca veche). Forma medievală pentru DIONYSIUS. pentru convertirea la creştinism. DECEBAL ( m ) Origine geto-dacică. Era un epitet pentru zeita greaca Artemis. Sfântul Denis a fost un misionar din Galia.Dr. Scriere originală: Δηλια (greaca veche). italiană. Pronunţie: de-MEET-ur (engleză). Pronunţie: de-NEE (franceză). Aceasta a fost numele atât a unui general atenian din secolul al V – lea cât şi a unui orator atenian din secolul al IV .lea. curajos”. puterea”. DELICIA ( f ) Din latinescul deliciae care înseamnă deliciu. derivat de la δε (de) „pământ” şi μητηρ (meter) „mamă”. În mitologie. din nuvela semiautobiografică „David Copperfield”(1850). DENIS ( m ) Scriere originală: Денис (rusă). Apolo. El a rezistat cu succes expansiunii romane. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Israelului. Înseamnă „pământul mamă”. de asemenea. decapitat în Paris sec. În Vechiul Testament. română. sora lui Zeus şi mama Persefonei. Inseamna „al lui Delos”. sunt relatate mai multe poveşti despre el. DEMOSTENE Scriere originală: Δημοσθενης (greacă veche) Înseamnă „vigoarea poporului” din limba greacă δημου (demou) „a poporului” şi σθενος (sthenos) „vigoarea. pentru ca ea si fratele ei geaman. DE-nis (germană). următoarele: Sfântul care patronează regatul Wales. fiind înfrânt în anul 106 de Împăratul Traian. DALILA ( f ) Înseamnă delicat. Este patronul Franţei. ani la rând. DEN-is (engleză). era zeita agriculturii. regele Daciei din primul secol. Acum este scris în mod regulat Dennis în lumea vorbitoare de limbă engleză. DELIA ( f ) Utilizare: engleză. al III – lea. s-au nascut pe insula Delos. 214 . fiica lui Cronos.

DENISA ( f ) Forma feminină pentru DENIS (forma medievală pentru DIONYSIUS). Un purtător notabil a acestui nume a fost Diana Spencer (1961-1997). construit în cca 220 ani. care înseamnă „Maria Îndurerată”. María de los Dolores. iubită. devenind deosebit de popular în America în anii 1920 şi 1930. luat de la titlul spaniol al Fecioarei Maria. DOINA ( f ) Provine din limba română. Diana a fost zeiţa romană a lunii. Probabil origine indo-europeană. ceresc”. DIANA ( f ) Scriere originală: Диана (rusă). DINA ( f ) Pronunţie: DIE-na Varianta pentru DINAH Scriere originală: ‫( ִיָה‬ebraica veche) ‫דּנ‬ Pronunţie: DIE-nə (în engleză). de la cuvântul care desemnează un anumit tip de „muzică populară”. dorinţă”. vânătorii. Înseamnă „judecat” în ebraică.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Un purtător notabil a acestui nume a fost filosoful francez Denis Diderot (1713-1784). DINU ( m ) Forma românească de alint pentru CONSTANTIN. Pronunţie: die-AN-a (engleză). însemnând „divin. DORA ( f ) Prescurtare de la Teodora. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a ultimului rege al Regatului Lombard. DESIDERIU ( m ) Derivat din latină desiderium „dor. pădurii şi naşterii. DESPINA ( f ) Provine din limba greacă semnificând amantă. înrudit cu dyeus (vezi ZEUS). Acest nume a fost folosit în lumea vorbitoare de limbă engleză din secolul al XIX-lea. dee-AH-nah (germană). Prinţesă de Wales. DOLORES ( f ) Înseamnă „supărare/durere”. adesea identificată cu zeiţa greacă Artemis. Cel mai notabil templu al ei este cel de la Ephesus – una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. 215 .

Înseamnă „preţios şi paşnic”. Origine slavă. izvorâtorul de Mir. Mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru. DORIN ( m ) Provine din cuvântul grecesc doros = dar şi cuvântul francez auriu. Derivă de la cuvântul „dor”.Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. DRAGOMIR ( m ) Scriere originală: Драгомир (sârbă. inclusiv fondatorul ordinului dominican de călugări. de la numele tribului grec (dorienii). sfânt militar din veacul al III-lea care a 216 . A fost folosit prima oară de Oscar Wilde în romanul „Portretul lui Dorian Gray” (1891). Compus din: doron = dar şi theos = Dumnezeu. Forma românească pentru DORIAN. semnificând pământul mamă. bulgară). Poate deriva de la latinul Dorianus. DRAGOŞ ( m ) Forma prescurtată pentru DRAGOMIR. de la dorogo „preţios” combinat cu mir „pace”. zeul agriculturii. Acest nume a fost dat în mod tradiţional copiilor născuţi duminică. sau b) derivat din „theodor” („darul Domnului”).Dr. Personalităţi care au purtat acest nume: . Prenume de origine greacă: a) apartenenţa la grupul etnic al „Dorilor”. fiind utilizat în principal de către catolici. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA DOMINIC ( m ) De la numele latin Dominicus „lord al Domnului”. DORINA ( f ) Forma feminina romana pentru DORIAN DOROTHEA ( f ) Dorotheos = darul lui Dumnezeu. DORU ( m ) Origine românească. DOMNICA ( f ) Varianta feminină a numelui DOMINIC. DORIAN ( m ) Pronunţie: DOR-ee-an. a fost un martir creştin. DUMITRU ( m ) Corespunde zeului grec „Demetrius”. de = pământ şi meter = mamă.

A fost 217 . 7. A fost fiica regelui Carol al VI-lea al Franţei.271). papei Ioan Paul al II-lea. sau de la numele egiptean care înseamnă „sfinţirea numele tău”. n. 8. Spania . bunica regelui Henric al VII-lea al Angliei.10.Caterina de Valois (27 octombrie 1401 – 3 ianuarie 1437) a fost regină a Angliei din 1420 până în 1422. precum şi în Biserica Catolică de rit roman.Ecaterina de Siena (Caterina Benincasa) n.09. 29. care se bazează pe statisticile existente la nivel naţional.1991). Marele Mucenic Dumitru este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinţi militari. n.1485. 15. a fost o mistică dominicană.04.409).d.292). cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32. Dumitrana (354). . majoritatea poartă numele Dumitru (275. Brătianu. Mita (4. cât şi în Biserica Catolică de rit bizantin şi de rit roman. Personalităţi care au purtat acest nume: .d. soţia regelui Henric al V-lea al Angliei. Dintre aceştia. ca soţie a lui Richard al II-lea al Angliei.395). se sărbătoreşte la data de 26 octombrie. Mitru (244) şi Mitache (103). 1818.Dumitru (Dimitrie) C. la Vatican. Este venerată ca sfântă în Biserica Catolică şi a fost declarată Doctor al Bisericii.Demetrios I (Dimitrios Papadopoulos). Anglia) a fost fiica regelui Ferdinand de Aragon şi a reginei Isabella de Castilla. De asemenea.590).01. Isabella de Valois a fost regină a Angliei din 1396 până în 1400. Acei creştini ortodocşi care respectă calendarul iulian îl sărbătoresc pe Sf. a fost un diplomat şi om politic român. Sora mai mare a Caterinei. Brătianu.06.Catherine de Aragon n. Mitu (533).1380. în anul 2010. majoritatea sunt bărbaţi (292. . Sărbătorirea onomasticii: Potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). Dumitru la 8 noiembrie. 25. . Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur” şi au schimbat scrierea de la Katerina la Katharina. atât în Biserica Ortodoxă.1347 .092).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trăit în vremea împăraţilor Maximian şi Diocleţian. În Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică de rit bizantin. 2. ECATERINA ( f ) Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine).471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru. care provine de la εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi” sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortura”. .1914 în Istanbul .736). Mitică (8.03. Piteşti şi d. din cele 337. 8. în 1987.168). In timpul său a avut loc o apropiere între biserica ortodoxă şi cea romano-catolică. mama regelui Henric al VI-lea al Angliei şi prin căsătoria secretă cu Owen Tudor. în cetatea Tesalonic. Dimitrie (5. a făcut o vizită cu însemnătate istorică din punct de vedere religios. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. A fost martirizat pe la anul 306. Demetra (331) şi Dimitriţa (44). Bucureşti).1536 .d. a fost de la 16 iulie 1972 până în 1991 patriarh în Constantinopol fiind predecesorul lui Bartolomeu I.1892.12. A fost fiul stolnicului Constantin Brătianu şi fratele liberalului Ion C. Dumitriţa (6. Mitruţ/Mitruş (495).

pe când el avea 49 de ani. S-a născut în cea mai renumită familie nobilă a Angliei. prinţ de Wales. Edja. n. decedat la foarte scurt timp după căsătorie. i-a cerut mâna lui Catherine. a fost soţia regelui Carol al II-lea al Angliei.1796. Este unul dintre puţinele nume din engleza veche folosit în toată Europa. a fost cea de-a cincea soţie a regelui Henric al VIIIlea al Angliei. Origine engleza veche.1507 – 12. Edu. A fost regina Franţei şi soţia regelui Henric al II-lea al Franţei. Scriere originală: Эдуард (rusă).Catherine Howard. Rusia. Édouard. A fost mama reginei Maria I a Angliei. binecuvantată”. Ede.d. pază”. apoi cu Henric. Edward. .1729. Edvard.Caterina de Austria. Polonia . ye-LYE-nah (rusă). Edo. spaniolă).02.1638 – d. 21. cunoscută ca Mary cea sângeroasă.01. . Eddie. Blois).04. n. Stettin. Sfântul Edward Mărturisitorul a fost rege al Angliei scurt timp înainte de cucerirea normandă. 13. Variante a numelui Eduard: Edik. Pronunţie: e-LE-nah (italiană. precum şi mamă a încă trei regi aparţinând Casei de Valois. Varianta rusească de scriere pentru YELENA. . ELENA ( f ) Scriere originală: Елена (bulgară. A fost regentă a Portugaliei în timpul minoratului nepotului său din 1557 până în 1562. 25. rusă). 14. Scoţiei şi Irlandei. care îi va succede la tron tatălui său.Caterina de Medici. Florenţa . 6.04.1705). 218 . La aceel moment.01.d.Ecaterina cea Mare. Eddi. numită şi Caterina de Castilia sau Caterina de Burgundia n. derivat de la ead „bogat. torţă” sau „descărcare electrică” sau posibil de la σεληνη (selene) „lună”.12. binecuvantat” şi weard „gardă. macedoneană. 31. a fost împărăteasă a Rusiei de la 28 iunie 1762 până la moartea sa.1519.11. În 1540. Henric o descria ca pe „un trandafir fără ghimpi”. născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst. probabil de la ‘ελενη (helene) „rază de soare.11. După divorţul de Anne de Cleves. n. sub numele Catherine de Médicis. . Edi. Eddy. a purtat numele de Caterina Maria Romola di Lorenzo de'Medici.1589. .1578) a fost soţia regelui Ioan al III-lea al Portugaliei. Forma românească şi rusească pentru EDWARD (Eduard). tatăl său fiind fratele mai mic al Ducelui de Norfolk.Dr. Catherine era şi verişoară cu Anne Boleyn. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătorită succesiv cu 2 fii ai regelui Henric al VII-lea al Angliei: mai întâi cu Arthur. Este derivat de la grecescul ‘Ελενη (Helene). Henric al VIII-lea al Angliei îşi căuta o nouă soţie. care avea 15 sau 16 ani. Sankt-Petersburg. iar mai târziu a trăit în Franţa. EDUARD ( m ) Înseamnă „pază bogată.Ecaterina de Braganza ( în portugheză Catarina de Bragança). 5.

i-a ajutat pe cei nevoiaşi şi pe orfani. cu care Elena are o fiica. la îndemnul împăratului Diocleţian. dar aproape de fiul său.Elena (Helena) în limba greacă: λένη. Paris moare iar Elena se căsătoreşte cu unul dintre fraţii lui. a fost soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Великая Княжна Елена Павловна).1803). Grecii au pornit războiul împotriva Troiei pentru a-l pedepsi pe Paris. În timpul războiului. 2 aprilie 1909).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele Elena. iar acesta a înviat în momentul atingerii de Crucea Domnului. Turcia).Elena Cuza (n.12.1784 – 24. Deiphobos. şi adusă acasă de fraţii săi Castor şi Pollux. Este răpită de Paris cu încuviinţarea zeiţei Afrodita. fiica vitregă a lui Maximian. sunt: . în onoarea mamei sale. A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos. divorţează în anul 293. mai târziu Ţarul Pavel I al Rusiei şi a celei de-a doua soţii Sophie Dorothea de Württemberg.Flavia Iulia Helena. S-a născut la Soleşti 219 . . tatăl ei pământesc. la fel ca şi Elena care nu s-a mai recăsătorit. o scândură cu inscripţia lui Pilat şi cele patru piroane care străpunseseră corpul Domnului.329 în Nicomedia. revenind apoi la Constantinopol şi aducând o parte din lemnul Sfintei Cruci. Hermione.09. fiind o femeie deosebit de credincioasă. Generalul roman Constantiu Chlorus. de împărăteasa Elena. care. era în mitologia greacă fiica lui Zeus şi a Ledei. 248 . A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). Copilă fiind. fiul regelui acestei cetăţi şi pentru a o recupera pe Elena. Revine în Sparta. Povestea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul a fost următoarea: după multe cercetări şi în urma săpăturilor au fost găsite trei cruci. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte.000 de romani isi serbeaza onomastica vineri. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. ea a fost răpită de către Tezeu. Împărăteasa Elena a înfăptuit pelerinajul în Palestina şi în provinciile răsăritene. Împărăteasa Elena a ridicat Biserica Sfântului Mormânt şi a zidit mai multe lăcaşuri sfinte. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). dar după moartea lui Menelau este izgonită de fiii acestuia şi moare la Rhodos. pentru a se putea căsătorii cu Teodora.Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei (în limba rusă. care i-o dăruise ca răsplată după arbitrajul favorabil în cazul mărului discordiei. „cea mai frumoasă dintre muritoare”. 17 iunie 1825-d. fiindu-i atribuite găsirea moaştelor Sfintei Cruci a lui Hristos şi aflarea rămăşiţelor celor trei magi. Regele Spartei. ci traieşte departe de atenţia publică. cunoscută şi ca Elena Doamna.800. Plecarea Elenei cu Paris la Troia are drept rezultat războiul troian. . Aproximativ 1. i-a schimbat numele în Helenopolis. a fost al patrulea copil al Marelui Duce. pe care le-a înfrumuseţat cu podoabe şi le-a oferit numeroase bogăţii. azi Izmit. iar mai târziu se împacă cu Menelau redevenindu-i soţie. n. de Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati Constantin si Elena. regina Spartei. o căsătoreşte cu Menelau. 24. . Pentru a se putea afla care dintre cele trei era adevărata cruce pe care a fost răstignit Hristos acestea au fost atinse pe rând de trupul unui mort ce urma să fie îngropat. care durează zece ani.

05. Sofia de Prusia. Principesă de Hohenzollern (n. Cuplul are doi copii. pe care o folosea cu deosebită eleganţă în corespondenţa întreţinută cu prietena sa Hermiona Asachi. Face parte ca teritoriu dependent din Teritoriile britanice de peste mări. Din teritoriu fac parte şi insulele Ascension şi Tristan da Cunha. în Elveţia şi pe 20 iulie 1983 s-a căsătorit cu Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (judeţul Vaslui). 2. aproximativ 1. din care 505. sub supravegherea directă a mamei.11.054 poartă prenumele de Constantina.681 poartă prenumele de Costică. la moşia de la Şcheia a unchiului său Constantin Sturdza. 15. după cea dintâi abdicare a lui Carol.982 sunt femei. după severele principii pedagogice ale vremii. 28. Regiuni geografice: Sfânta Elena este o insulă în Atlanticul de Sud. 28. iar 1.343 poartă prenumele de Lenuţa. 54.628 poartă prenumele de Leana.05. 220 . 4 ianuarie 1989). 129. Astfel. Principesă a României. 4. Elveţia).138 poartă prenumele de Elena. 65. Atena. a lui Carol al II-lea e cea mai puţin cunoscută dintre reginele României. 19. născută Sturdza. Principesă de Grecia şi Danemarca. fiind înmormântată la Soleşti. împreună cu copiii acestuia şi ai altor rude apropiate. alături de cei trei fraţi: Constantin. recunoscută. franceza. iar 302 poartă numele de Costelus.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. pe 1 aprilie 1985) şi Elisabeta Karina de Roumanie (n.022 poartă prenumele de Constantin. Elena a învăţat limba germană şi.162 poartă prenumele de Costel. Soţia oficială.442 de bărbaţi. a fost soţia lui Carol al II-lea al României şi mama regelui Mihai I al României.424 de români care şi-au serbat onomastica. regele Greciei şi a soţiei sale. din care 890. se sărbătoreşte la 21 mai.05.598 poartă prenumele de Ileana.2010. Lausanne.439 se numesc Nuţi. S-a născut la Lausanne.362 poartă prenumele de Costin.1950) este fiica regelui Mihai. în largul coastelor Africii.1982. au fost sărbătoriţi şi 650. Ziua onomastică: Constantin şi Elena. Regina-mamă a României. .11. Căsătoria n-a durat decât până în 1928. Pe data de 10 martie 1921 s-a căsătorit cu viitorul rege Carol al II-lea al României şi pe data de 25 octombrie 1921 s-a născut Mihai al României.1896. Primeşte de mică o educaţie aleasă. De la şapte ani îşi continuă studiile particulare. (n. . Tot la data de 21. în familia Rosetti şi a murit la Piatra-Neamţ. în ţinutul Vasluiului. şi a divorţat pe 28 noiembrie 1991. Elena Rosetti era fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a soţiei sale Catinca. Elena a fost fiica lui Constantin I. La data de 21. născută Alteţa Sa Regală Elena. 34. Principesă de Grecia şi Danemarca. Nicolae.Majestatea Sa Elena.173.824. 80. Principe al Romaniei (n. când cei doi soţi sau despărţit.791 de Constanţa.Principesa Elena a României. cu guvernante şi profesori străini. Grecia d. Leslie Medforth-Mills(8 decembrie 1942 .2010. din cei 1. 1.Dr. Theodor şi Dumitru. în 1925. mai ales.2 februarie 2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham şi ulterior la Biserica Ortodoxă Estică din Lausanne pe 24 septembrie acelaşi an. Copilăria şi-a petrecut-o la moşia părinţilor de la Soleşti.

Are un litoral de 13.676 km la Mările Egee. poloneză). Elena. Pronunţie: E-meel (germană. germană. FRI Macedonia şi Albania şi la vest de Turcia. română şi poloneză pentru ELEANOR (Eleonora). A fost numele prevestit al lui Mesia în Vechiul Testament. dornic/nerăbdător/zelos”. ELEONORA ( f ) Varianta în limba italiană. Forma feminină pentru EMIL. forma greacă pentru numele ebraic ‫„( א ִישׁבע‬Elisheva”). sau din spaniolă „cea măreaţă” sau „cea care păstrează”. Înseamnă „Dumnezeu este cu noi” în ebraică. ELISABETA ( f ) Provine din ebraică „cea care îl cinsteşte pe Jehova”. Grecia este situată în Peninsula Balcanică. Forma ebraică apare în Vechiul Testament. Ελλάδα/Elláda) sau Republica Elenă (greacă Ελληνική Δημοκρατία/Ellinikí Dhimokratía) este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic. EMIL ( m ) Scriere originală: Емил (bulgară. o frază din germana antică ce înseamnă „întradevăr străin”. EMILIAN ( m ) Forma elaborată pentru EMIL. poloneză). Derivă de la Ελισαβετ (Elisabet). Elisabet fiind mama lui Ion Baptistul. germană şi română pentru EMMANUEL. 221 „rival/ . este un satelit natural al planetei Saturn. derivat de la latinul aemulus. spaniolă. nume latin care înseamnă. Uniunii Europene şi a zonei euro.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Grecia (greacă Ελλάς/Ellás. EMANUEL ( m ) Pronunţie: e-MAH-nuw-el. ELVIRA ( f ) Provine de la „ali wer”. Derivă de la „Aemilus”. Ionică şi Mediterană. EMERIC ( m ) Varianta în limba franceză pentru EMMERICH. „Dumneuzeul meu este un jurământ” sau poate „Dumnezeul ַ ֶ ‫ֱל‬ meu este abundenţa”. EMILIA ( f ) Pronunţie: e-MEEL-yah (italiană. la sud de Bulgaria. alternativ Saturn XII. timp în care şi-a răspândit influenţa pe trei continente. în timp ce forma greacă apare în Noul Testament. Considerată de mulţi drept leagănul civilizaţiei occidentale. Elisheva fiind soţia lui Aron. însemnând „rival”. e-MEEL (engleză). Varianta în limba scandinavă. sârbă). Grecia are o istorie lungă şi bogată.

Eiríkr inn Rauda (Eric cel Rosu). spaniolă. ENIKO ( f ) Utilizare: maghiară. ERNESTA ( f ) Utilizare: italiană. germană. maghiară. Iniţial a fost o formă prescurtată a numelor care încep cu ermen.Dr. De asemenea în latină înseamnă „buruiană”. italiană. Derivă din limba norvegiană de la Eiríkr. ERIC ( m ) Pronunţie: ER-ik (engleză). ceea ce poate însemna „vacă” sau „cerb”. Pronunţie: EM-ə (în engleză). ERZSEBET ( f ) Utilizare: maghiară. Varianta feminină a numelui ERIK. limba engleză. derivat din eornost „seriozitate.lea). 222 . care are sensul „întregi” sau „universal”. germană. Acest nume se bazează pe numele mamei legendare a poporului maghiar. care este format din ei „totdeauna sau veşnic” şi ríkr „conducător”. franceză. E-mah (în germană). Numele a fost adus în Anglia de invadatorii danezi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EMMA( f ) Utilizare: engleză. finlandeză. Autorul şi aventurierul american Ernest Hemingway (1899-1961). ERNEST ( m ) Pronunţie: UR-nest (engleză). Enéh. Origine germană. er-EEK (franceză). Pronunţie: E-ree-Kah (în germană). a fost exploratorul care a descoperit Groenlanda (secolul al XX . care a fost soţia regelui Ethelred II. După cucerirea normandă acest nume a devenit comun în Anglia. română. ERIKA ( f ) Utilizare: scandinavă. slovenă. Varianta maghiară a numelui ELIZABETH. onestitate”. ERICA ( f ) Pronunţie: ER-i-ka (engleză). Forma feminină pentru ERIC. Acesta a fost introdus în Anglia de către Emma de Normandia. Varianta feminină a numelui ERNEST. Creat de poetul maghiar Mihály Vörösmarty în secolul al XIX . finlandeză. Acest nume a fost folosit de Oscar Wilde în comedia ”Importanţa de a fi Ernest” (1895). cehă. a fost un purtător celebru a acestui nume.lea.

E-va (engleză). A devenit mai popular în parte datorită faimei Prinţului Eugen de Savoia (1663-1736). urmare a cărui fapt au fost expulzaţi din Grădina Edenului. în timpul Evului Mediu. Varianta în limba maghiară de EVE. EUGEN ( m ) Varianta germană. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a patru papi. un general francez-născut care a servit Imperiului Austriac. şi cuvântul ebraic ‫( היח‬chayah) „a trăi”. EVA ( f ) Scriere originală: Ева (bulgară. care a fost derivat din cuvântul grecesc ευγενης (eugenes) care înseamnă „bine născut”. cehă şi slovacă pentru EUGENE. care înseamnă „cea senină”. EVE ( f ) Scriere originală: ‫( חָה‬ebraică veche). Ea a fost ceea care a dat fructul interzis lui Adam. EUGENIA ( f ) Varianta feminină a numelui EUGEN. E-fah (germană). românească. EUGENE ( m ) Pronunţie: YOO-jeen. Acesta este compus din elementele: ευ „bun.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ESMERALDA ( f ) Provine din limba spaniolă şi are înţelesul de smarald. forma latină a numelui grecesc Ευγενιος (Eugenios). ‫ַוּ‬ Pronunţie: EEV (în engleză). AY-vah (daneză). Pronunţie: E-vah (italiană. bine” şi γενης (gene) „născut”. EUSEBIU ( m ) Ευσεβιος în greaca veche. 223 . Forma latină pentru EVE şi varianta rusească de scriere pentru YEVA. Eva şi Adam au fost primii oameni. EUFROSINA ( f ) Provine din grecescul „Euphrosyne”. Numele a fost folosit ocazional în timpul Evului Mediu. Aceasta a fost numele a mai multor sfinţi. spaniolă). Derivat din greacă ευσεβης (eusebes) care înseamnă „pios”. ESTER ( f ) Varianta în limba spaniolă pentru ESTHER. care a fost derivat din cuvântul ‫ַוּ‬ ebraic ‫( הוח‬chawah) „a respira”. Un purtător notabil a fost dramaturg american Eugene O'Neill (1888-1953). rusă). Varianta în limba engleză pentru Eugeniu. EV (în franceză). Acest nume nu a fost foarte folosit în Europa de Vest. Conform Vechiului Testament Cartea Genezei. De la numele ebraic ‫( חָה‬Chawwah).

Sfântul Papă Fabian a fost înmormântat în catacombele Sfântului Calist. Pronunţie: EV-ə-lin (în engleză). Forma poloneză a numelui EVE. Fabian (n. Când a fost utilizat pentru prima dată ca nume a fost mai comun pentru băieţi. nu numai pentru inovaţiile în domeniul administrativ. Sf. Fabian şi-a dobândit în curând faima de bun organizator. Pronunţie: E-vah. după cum reiese dintr-o notă scrisă de sf. EWA ( f ) Utilizare: poloneză. Papa Fabian a fost una dintre primele victime ale persecuţiei împăratului Decius din anul 250. Roma) a fost Papă al Romei în perioada 10 ianuarie 236 . dar şi prin contribuţiile sale doctrinale. maghiară. EVITA ( f ) Utilizare: spaniolă. 224 .Dr. decât să aibă în Roma un episcop asemenea lui Fabian. Este diminutiv al numelui EVA. În limba maghiară este diminutiv al numelui EVE. îndeosebi în controversele ce aveau loc în sânul Bisericii din Africa. nu era doar părerea creştinilor. FABIAN ( m ) De la „Fabianus”. a ajuns să fie preţuit de toţi. A fost ales în anul 236 Episcop al Bisericii din Roma. EV-lin (în engleză).d. Odată ales. de care s-a îngrijit în mod deosebit. era aproape necunoscut. Provine din latinescul avis care înseamnă pasăre. Înainte de a fi ales pe tronul pontifical. “Urmându-l pe istoricul Eusebiu (265-340). dar.20 ianuarie 250. EVELYN ( f ) Utilizare: engleză. însuşi împăratul afirmase că ar fi preferat să aibă ca adversar un alt împărat. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EVELINA ( f ) Vriantă a numelui EVELYN. dar acum este considerată ca fiind un nume feminin din cauza asocierii cu numele Evelina. portugheză. ? . ÉVIKE ( f ) Utilizare: maghiară. Provine din numele Aveline. 250. urmându după Papa Anteriu. germană. martir şi sfânt. care a fost derivat din Fabius. Ciprian. legenda povesteşte că o porumbiţă albă s-ar fi aşezat pe capul lui Fabian în timp ce acesta asista la adunarea creştinilor care trebuiau să desemneze candidatul la înaltul oficiu de Păstor suprem al Bisericii. FABIA ( f ) Forma feminină pentru FABIUS.

Acesta a fost folosit în Anglia încă din Evul Mediu. FABIANA ( f ) Forma feminină pentru Fabianus (vezi FABIAN). Un purtător renumit al acestui nume a fost compozitorul german din secolul al XIX – lea. felee-SYAH-nu (spaniolă latino-americană). Felix Mendelsohnn. română. pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Acesta a fost dobândit ca o poreclă. Origine latină. care a fost el însuşi derivat de la numele roman FELIX . portugheză.. 225 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Împrejurările extraordinare ale alegerii lui ca Papă sunt povestite de Eusebiu de Cezareea (Hist. patru papi şi compozitorul german Felix Mendelssohn (1809-1847). fiind purtat de către mai mulţi sfinţi. cehă. Quintus Fabius Maximus a fost general roman care a folosit tactici de amânare pentru a opri invazia duşmanilor. fiind popular printre primii creştini. Fay-liks (olandeză). română. spaniolă. franceză. FERDINAND ( m ) Utilizare: germană. FABIUS ( m ) Nume de familie. FANE ( m ) Varianta românească de alint pentru ŞTEFAN. Utilizare: germană. Eccl. olandeză). FELICIA ( f ) Utilizare: engleză. de către Sulla primul general roman. Forma feminină a numelui latin Felicius. nume care înseamnă „fericit/norocos/fertil”. VI. olandeză. apare în Noul Testament aparţinând guvernatorul Iudeii. care a fost derivat din latinescul faba „fasole”. Este forma italiană a numelui roman Felicianus. fe-lee-THYAH-nu (spaniolă). spaniolă. engleză. FELICIAN ( m ) Forma românească pentru FELICIANO. De asemenea. engleză. Pronuntie: FER-dee-nahnt (germană. slovenă. FELICIANO ( m ) Utilizare: italiană. maghiară. 29). olandeză. FELIX ( m ) Pronunţie: FE-liks (în germană). FEE-liks (în engleză). Este sărbătorit de cultul romano-catolic. un derivat de FELIX. suedeză. română. deşi acesta a fost mai popular în Europa continentală. română. Pronunţie: fe-lee-CHYAH-nu (italiană). FUR-di-NAND (în engleză). ţările scandinave.

spaniolă vechea formă a unui cuvânt germanic compus din elementele: farði care semnifică „călătorie” şi NAND care semnifică „îndrăzneţ. croată. A fost numele de familie a mai multor împăraţi romani din primul secol. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De la Ferdinando. numit Fernão de Magalhães în limba portugheză. română.Dr. FLAVIUS ( m ) A fost un nume de familie roman. în primul rând. Un purtător faimos a fost poetul Sir Philip Sidney (1554-1586). bulgară. de la latinul Flavus „galben. fiind preluat şi de familiile regale ale Spaniei. FILIP ( m ) Scriere originală: Филип (bulgară. ce însemna „de aur” sau „păr blond”. FLAVIA ( f ) Pronunţie: FLAH-vyah (italiană. tatăl lui Alexandru cel Mare. finlandeză. un personaj important în biserica creştină cunoscută sub numele de Philip Deacon. este patronul Poloniei şi Austriei. A fost purtat de şase regi din Franţa şi cinci regi din Spani. şi al doilea. derivat de la latinul FLORUS. "prietenul cailor". Vizigoţii au adus numele şi în Peninsula Iberică. FLAVIU ( m ) Forma românească pentru FLAVIUS. slovenă. 226 . spaniolă). sârbă. fiind folosit cu regularitate în Anglia în timpul Evului Mediu. cehă. FERNANDO ( m ) Pronunţie: FER-NAHN-do (spaniolă). compus din φιλος (philos) "prieten" si ‘ιππος (hippos) "cal". FLAWR-yahn (poloneză). macedoneană. Utilizare: scandinavă. Vespasian. Sfântul Filip care a fost unul din cei doisprezece apostoli. maghiară. sârbă. De la numele roman Florianus. Portugaliei şi României. macedoneană). FLORIAN ( m ) Pronunţie: FLO-ree-ahn (germană). auriu”. slovacă. poloneză. un martir al secolul al III -lea. curajos”. Sfântul Florian. inclusiv Filip al II – lea. devenind comun în rândul familiei regale de Habsburg. Un purtător notabil a acestui nume a fost exploratorul portughez Ferdinand Magellan (1480-1521). Aceasta a fost numele a cinci regi ai Macedoniei. Derivă de la grecescul Φιλιππος (Philippos). Titus şi Domitian. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui FERDINAND. Forma feminină pentru FLAVIUS. Numele apare în Noul Testament. care a fost conducătorul primei expediţii care a navigat în jurul pământului. Acest nume a fost iniţial utilizat mai frecvent în rândul creştinilor din Estul Europei.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI FLORIANA ( f ) Forma italiană feminină pentru FLORIAN. Sfântul Francisc Borgia (1510-1572). curajos. 10 octombrie (calendarul latin) Un strănepot al lui Alexandru al VI-lea (1431-1503). una dintre familiile mari ale Spaniei secolului al XVI-lea şi să contribuie la viaţa creştină. s-a îmbolnăvit fiind nevoit să renunţe la unele activităţi. scriind diferite compoziţii pentru orgă şi chiar o Liturghie. Fanny. În anul 1550. ulterior a fost folosită şi ca nume personal. cu care a avut opt copii. iar după sfinţirea ca preot. a devenit un prenume foarte îndrăgit. FLORUS ( m ) Nume de familie roman care a fost derivat din latinul flos. lângă Valencia. având şi femininul Francisca. o tânără portugheză. Franţiska. Datorită renumelui Sfântului Francisc de Assisi. arătând o persoană care făcea parte dintre francezi sau avea simpatie faţă de Franţa ori poporul francez. înţeles păstrat şi astăzi în multe expresii. a fost primit în Ordinul Iezuit după ce a renunţat la ducatul de Gandia. duce de Gandia). 227 . Forma „francisc” se folosea ca adjectiv. cu derivatele Frâncea. FRANCIS ( m ) Varianta în limba engleză a latinescului Franciscus. Frangulea. iar la data de 16 mai a intrat pe porţile oraşului Toledo aducând rămăşiţele pământeşti ale împărătesei. Într-o expediţie militară nefericită Francisc Borgia. dedicându-se vieţii sufleteşti. La vârsta de nouăsprezece ani s-a căsătorit cu Eleonora de Castro. în timpul petrecerilor anuale. iniţiată de către Sfântul Ignaţiu de Loyola. Renţea. Prenumele de Francisc provine de la numele purtat de tribul germanic al francilor. Derivate ale numelui Francisc din onomastica românească veche s-a păstrat numele Frâncu. Frenţe. ceea ce însemna „francez”. în ziua de 28 octombrie 1510. domnişoară de onoare la curtea împărătesei Isabela. fără ascunzişuri”. dintre care unul opreşte în mod expres acceptarea oricărei demnităţi bisericeşti. Franzi. în alte limbi întâlnim: Franţ. împăratul Carol al V-lea l-a propus pentru demnitatea de Cardinal. iar în 1546 a murit şi soţia lui. Fradu. a făcut legământul voturilor simple ale Societăţii lui Isus. care înseamnă „floare”. Ferenţ. dar el a refuzat cu hotărâre şi pentru ca renunţarea să fie fără apel. prilejuite de adunarea Cortesurilor (Parlament). FLORIN ( m ) Forma românească pentru FLORIAN. avea să repare onoarea familei Borgia. Francisc Borgia s-a născut la Gandia. etc. (tatăl său. Regina Isabela moare la 1 mai 1539. cinstit. înţelesul originar al cuvântului franc este acela de „liber.. „Missa sine nomine”. Zissi. Francesa.

păstrat în biserica părinţilor iezuiţi din Madrid. a fost ales superior general al iezuiţilor. a fost carbonizat într-un incendiu din luna mai 1931. un nume galic. engleză. din limbile română. Francisc Borgia a fost beatificat în anul 1624. GABRIELA ( f ) Forma feminină pentru GABRIEL. anunţând naşterea lui Ioan şi a lui Isus. GÁSPÁR ( m ) Din limba maghiară. Gabriel a fost unul dintre cei şapte arhangheli în tradiţia ebraică. Гавриил (rusă). sârbă. iar în 1671 a fost ridicat la cinstea sfintelor altare.Dr. nume ebraic ce înseamnă ֵ ‫ַ ְר‬ „omul puternic al lui Dumnezeu”. finlandeză. adevărate izvoare de evlavie către Isus din Sfântă Euharistie şi către Preacurata Fecioară Maria. croată şi ţările baltice. care provine de la transformarea nmelui Genovefa. A redactat tratate de viaţă spirituală. Γαβριηλ (greaca veche). catalană. germană. poloneză. Trupul său. etc. Scriere originală: Гаврил (bulgară). El apare atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. GAVRIL ( m ) Variantă a numelui Gabriel. Forma maghiară pentru JASPER. ֵ ‫ַ ְר‬ Derivă de la numele ebraic ‫( גב ִיאל‬Gavri'el). Γαβριηλ (greacă). Utilizare: franceză.lea. greacă. GENOVEVA ( f ) Variantă a numelui Genevieve. GEORGE ( m ) Pronounţie: JORJ (engleză). însărcinare ce a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii. GAHP-ree-el (în germană). spaniolă. Conform tradiţiei islamice el a fost îngerul care a dictat Coranul lui Mohamed. Forma românească de alint pentru GABRIEL sau GABRIELA. slovacă. 228 . ţările scandinave. unde serveşte ca şi crainic de naşteri. cehă. Scriere originală: ‫( גּב ִיאל‬ebraică veche). GAHP-ryel (poloneză). gayBree-əl (în engleză). forma germană de alint pentru GABRIELE si forma ungurească de alint pentru GÁBOR (masculin) sau GABRIELLA (feminin). care semnifică „femeie din trib”. GABRIEL ( m ) Pronuntie: GA-Bree-EL (în franceză). bulgară. română. GABI ( m şi f ) Pronuntie: GAH-bee (germană). Acest nume a fost folosit ocazional în Anglia încă din secolul al XII . iar cu două zile înainte de a muri a voit să viziteze sanctuarul Maicii Domnului de la Loretto. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moartea Sfântului Ignaţiu. portugheză. în noaptea de 30 septembrie 1572.

1660 . (George William Frederick).06. militant şi factor activ în obţinerea independenţei faţă de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord.1727. a fost al patruzeci şi treilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii în anul 2000.George I (George Louis). 12. a fost cel de-al patruzeci şi treilea vicepreşedinte (1981 .d. învingându-l pe democratul John Kerry. s-a născut la 6 iulie 1946. George al III-lea.1799. n.1762 – 26. coloniile engleze din America de Nord şi-au proclamat independenţa (1776) şi şi-au consolidat-o. care înseamnă „fermier.06. agricultor”.01. În timpul domniei sale.1989) şi cel de-al patruzeci şi unulea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1989 . (n. în statul Connecticut.1738 – d.1830).George Walker Bush. până la moartea sa.George Washington. 28. n. ulterior. Ca rege.06. A avut un rol decisiv în organizarea armatei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga (1777) şi Yorktown (1781).22. Regi: .George Herbert Walker Bush.05. În 1787. 25 octombrie 1760. Westmoreland.01. .d. 29.Milton. Mount Vernon. a fost rege al Marii Britanii şi Irlandei. Barack Obama. . n. până la moartea sa. învingând armatele engleze după un război îndelungat (1775-1783).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Derivă de la numele grecesc Γεωργιος (Georgios). n. A fost primul suveran al Regatului Unit din casa de Hanovra care a utilizat ca prima limbă engleza. în vigoare şi astăzi. odată cu depunerea jurământului de către succesorul său. Duce de BraunschweigLüneburg (Hanovra) şi Prinţ Elector al Sfântului Imperiu Roman de la 11. 10 noiembrie 1683 – d. fiind reales la 2 noiembrie 2004 pentru a doua oară. George al II-lea. Massachusetts. guvernarea fiind controlată de facto de primul ministru. el însuşi derivat din elementele: γη (GE) „pământ” şi εργον (ergon) „muncă”.1820) a fost rege al Regatului Unit în perioada 1760-1820. El a fost ultimul monarh britanic născut în afara Marii Britanii şi a fost renumit pentru numeroasele sale conflicte cu tatăl său şi.1993). printr-un scor foarte strâns. În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor forţelor militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii. sunt: Preşedinti a Statelor Unite ale Americii: . 4.08. a fost un general şi om de stat american. el a exercitat un control mic asupra politicii în timpul domniei sale. Virginia . Sir Robert Walpole. hotărâtoare pentru obţinerea independenţei Statelor Unite ale Americii. Virginia). care a fost derivat din cuvântul grecesc γεωργος (georgos). cu fiul său. n. mandat care s-a terminat la data de 20 ianuarie 2009. 229 . a fost rege al Marii Britanii şi al Irlandei din 1 august 1714 până la moartea sa. Personalităţi care au purtat acest nume.1820.1732. George al IV-lea (George Augustus Frederick). Washington a fost preşedintele Convenţiei constituţionale care a adoptat Constituţia Statelor Unite ale Americii.06. lucrător al pământului. (George Augustus). 12 iunie 1924 .12. 14. 11. George al III-lea a sprijinit lupta împotriva revoluţiei din Franţa.02. a fost rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi al Hanovrei din 29.1727.

în 1923. Poeţi: George Bacovia. Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru.12.1965.06. academician român.iar în cercul familiei era chemat „Bertie”. n. Bucureşti . 24. laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925.10. violonist. 3.d. al Irlandei din anul 1936. moştenitorul tronului.d. mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă. alături de 230 . 19. A fost cunoscut înainte de încoronare ca prinţul Albert. 20. după alţii doar italienizantă sau umanistă. a fost un scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez. şi au avut două fiice. clasicizantă.d. 4.d. 1957.01.1913) a fost rege al Greciei din 1863 până în 1913. George Călinescu. 24. n. 12. Botoşani . Fiind cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea şi-a petrecut primii ani în umbra fratelui său mai mare. n. publicist. Născut prinţ al Danemarcei.03. n.1895 . pianist şi dirijor. n. după unii critici.1881.Dr. A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în 1936. care a fost creată din Casa de Saxa-Coburg-Gotha. Numirea lui a fost sugerată şi susţinută de Marile Puteri (Marea Britanie. n. va cunoaşte treptat o receptare favorabilă. cât şi în calitate de critic de artă şi publicist politic.05.02. a avut o serie de angajamente publice.07. George avea numai 17 ani când a fost ales rege de Adunarea Naţională a Greciei. şi mai târziu ducele Albert de York. George I. Otopeni) a fost un critic.12. Ayot Saint Lawrence. scriitor. soţul reginei Victoria.1856. La început văzut ca poet minor de critica literară. Îşi datora numele de Albert faptului că s-a născut la 14 decembrie. considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William Shakespeare. 6.d. personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române. Charleston. George Enescu. Este autorul unor volume de versuri şi proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română. de orientare. 2. Bucureşti).d. Paris) a fost un compozitor. care l-a detronat pe regele Otto.1929.11. Dublin . n. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA George al V-lea (George Frederick Ernest Albert). West Virginia. S-a căsătorit cu Elizabeth Bowes-Lyon. in copilărie prinţ de York. 26. n. ziua comemorării decesului Prinţului Consort Albert. Este considerat drept unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile.1952) a fost rege al Marii Britanii. 14. George al VI-lea al Angliei (pe numele sau întreg Albert Frederick Arthur George). Bacău . istoric literar. Elizabeth (viitoarea regină Elisabeta a II-a) şi Margaret. George Bernard Shaw. 19. A fost primul împărat al Indiei şi primul rege al Statelor Libere Irlandeze. pedagog. Franţa şi Rusia).08.1899.1950. Liveni.1955. Este considerat cel mai important muzician român. Muzicieni: George Crumb.1865 . A servit în Marina Militară Regală în timpul primului război mondial şi după război. Eduard. a fost un scriitor irlandez.06.1936) a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor.1845 – 18. este un compozitor american de muzică modernă şi de avangardă. 1881. cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira.03.

curajos”. al VI-lea Baron Byron. Derivat din limba germană compus din: ger care semnifică „suliţă” şi combinat cu hard care semnifică „puternic. GHEORGHE ( m ) Varianta în limba română pentru GEORGE. Mary Anne (Mary Ann.d. George Gordon Noel Byron. GHENADIE ( m ) Forma latinizată a numelui grecesc Γενναδιος (Gennadios). la 23 aprilie. generos”. Londra). de neam strălucit şi luminat. din părinţi creştini. GERARD ( m ) Pronunţie: jə-RAHRD (în engleză). Hordou. care a fost posibil derivat din grecescul γενναδας (gennadas) „nobil.1819.01. semnifică stăpânul suliţelor. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Londra . purtătorul de biruinţă. derivat din: ger care semnifică „suliţă” şi wald care semnifică „putere”. Grecia).1824. 9.09. n.12. 22. Missolonghi. În fiecare an. n. Marian) Evans. George Coşbuc. Bucureşti). Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi romantici englezi. a fost o romancieră din Anglia. cu care a fost adesea confundat. fiind mult mai folosit decât numele similar Gerald. mai bine cunoscută sub pseudonimul George Eliot. 20. membru titular al Academiei Române din anul 1916. Nuneaton/Warwickshire . GERTRUDE ( f ) Provine din limba germană semnificând suliţa puterii.11.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. GEORGIANA ( f ) Forma feminină elaborată pentru GEORGINA.04. Sfântul Gheorghe s-a născut în Capadocia. comitatul Bistriţa-Năsăud. după o modă destul de răspândită în perioada interbelică.1788.d. GERALD ( m ) Din limba germană. a fost un poet român din Transilvania. ger care semnifică „suliţă” şi þruþ care semnifică „putere”.1918. GEORGETA ( f ) Varianta feminină românească pentru GEORGE. Călinescu. Sfântul Ghenadie a fost un martir din Africa de Nord. 19. 22. din ceata ostaşilor 231 .1866.05. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. n. 22. Îşi semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G. azi Coşbuc .1880.d.

iar sfânta Alexandra şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. 232 . să fie pedeapsiţi cu moartea. bucurie nespusă. ca să Te preamărim în veci. preluat după steagul de luptă al Sfântului Ştefan cel Mare. în ziua de 23 aprilie. care a fost pornită la vale şi care i-a rupt trupul în mai multe bucăţi. steagul Angliei. Domnul Ţării Moldovei. cu vene de bou uscate. Marele Mucenic Gheorghe este considerat şi ocrotitorul Georgiei. Richard Inimă de Leu. din cei care erau îngropaţi de multă vreme. a fost condamnat la moarte prin decapitare în anul 303. i s-a închinat sfântului slăvind Dumnezeirea lui Hristos. Sfântul Gheorghe. Gheorghe a devenit la rândul său general în armata lui Diocleţian. iar suliţa i sa înfipt în trup. fără de nici o milă. în al 43 an al Domniei Sale“. mai târziu. În anul 303. Lituaniei. a curs sânge mult. iar cei cer nu se vor supune poruncii. primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob. Reprezentarea Sfântului Gheorghe doborând balaurul. Şi aceasta a făcut-o în anul 1500. Steagul actual al Angliei (Union Jack) are la origine crucea Sfântului Gheorghe. este prezentă şi pe Steagul Moldovei. împaratul a dat un decret prin care toţi creştinii erau obligaţi să se lepede de credinţa în Hristos şi să se închine zeilor. Însemnele Sfântului Gheorghe au fost introduse de Richard Inimă de Leu. Magnenţiu a cerut ca Sfântul Gheorghe să învie pe un mort din mormintele de acolo. Văzând toate acestea împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. pentru că nu a vrut să jertfească zeilor. a Domnului Io Ştefan Voievod. a declarat că este creştin. iar Crucea Sfântului Gheorghe a devenit. Menţionăm că pecetea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei poartă chipul Sfântului Gheorghe. Armeniei. Înainte de a i se fi tăiat capul l-au lovit în pântece cu o suliţă. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi. Regele Edward al III-lea a înfiinţat “Ordinul St. Amin. Apoi a fost legat de o roată ţintuită cu fiare ascuţite. Serbiei. nerănindu-l. din mila lui Dumnezeu. După toate acestea iau încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge în timp ce l-au bătut. prin rugăciune. iar celor întristaţi. iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. Sfântul a făcut o rugăciune deasupra unui mormânt şi a înviat mortul care a trăit înainte de venirea lui Hristos. mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor. i-au pus lespezi de piatră pe piept dar fără să-l rănească. Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfântului Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe: „O. pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine. aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Maltei. dar cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul.Dr. l-a ales pe Sfântul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale şi al întregii ţări. George”. regele Angliei. Gheorghe (roşie pe fond alb) a apărut pentru prima dată ca steag al corabiei “Lyme Regis” in 1284. luptătorule şi biruitorule. “Union Jack”. mare Gheorghe. Menţionăm că Biserica creştină serbează ziua morţii sfinţilor ca ziua lor de naştere. luând în râs pe cei ce credeau în ei. în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ce se chemau tribuni. dar vârful suliţei s-a întors înapoi. În anul 1222. iar crucea Sf. La vârsta de 30 ani Sf. Numai Fecioara Maria şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă. după care a fost aruncat într-o varniţă din care a ieşit sănătos.

Iaşi . 4.941 poartă prenumele de Geta. Gheorghe Ivănescu.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. Gheorghe Doja.886 sunt bărbaţi. 233 . Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele de Gheorghe.12.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14.d. (n. a fost domnitor în Ţara Românească. Combinaţie de Gianni şi CARLO.2010.11. din cei 950.d.1514.1972. n. Diminutiv a numelui GIOVANNA. membru titular al Academiei Române.d.1976. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui Giles. n. n. GIANCARLO ( m ) Utilizare: italiană. a fost un mic nobil secui din Transilvania care a condus răscoala ţărănească contra marilor proprietari unguri de pământ din anul 1514 care-i poartă numele. a fost un pictor român. GIANNI ( m ) Forma scurtă de GIOVANNI.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei.1893. Gheorghe Ioanid. a fost un matematician român. . Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.d. „Atelierul pictoului”.430 poartă prenumele de Georgeta. portugheză. în maghiară Dózsa György. 1470. GIANNINA ( f ) Utilizare: italiană.472 poartă prenumele George şi 24. Craiova – d.04.07. 20. 141. Aniversarea onomasticii: Aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23. 1873. ClujNapoca. elev al lui Gheorghe Tattarescu. 1912 . a fost un lingvist şi filolog român. sunt: Gheorghe Călugăreanu. Gheorghe Atanasiu. 16.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.1902. cca. 37. A făcut studii de teoria funcţiilor de o variabilă complexă. 13.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe. Gheorghe Bibescu. cât şi de geometrie diferenţială şi topologie algebricǎ. Bucureşti) a fost un fizician şi geofizician român. 1804. n. 1840 . 137. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. precum şi portrete şi tablouri de gen care vădesc preocuparea pentru studierea psihologiei modelelor şi capacitatea de evocare a atmosferei („Portret de cărturar”.07.2010. 15. n. Iaşi . „Portretul lui Tătărescu”. Dintre femeile sărbătorite la data de 23. din care: 589. membru titular al Academiei Române. GIL ( m ) Utilizare: spaniolă. A făcut pictură religioasă în stilul neoclasicist al maestrului său.d. Paris).04. 1987. 1921. 759. 1904).04.

Înseamnă „gaj luminos” sau „garanţie strălucită”. care este derivat din grecescul αιγιδιον (aigidion) însemnând „ied”. GIOVANNI ( m ) Utilizare: italiană. GIL-Bert (în germană). Personalităţi care au purtat acest nume sunt: pictorul Giovanni Bellini şi sculptorul Giovanni Bernini. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA GILBERT ( m ) Utilizare: engleză . GISELLE ( f ) Derivat din cuvântul german gisil. ostatic. moment în care a fost folosit în Anglia. GINA ( f ) Variantă a numelui Georgiana. valoare”. garanţie. unde a fost folosit foarte des. A fost purtat în secolul al XII – lea. Provine din latinscul Iucunda. Forma feminină a numelui italian JULIUS. A fost purtat de fiica regelui francez Charles al III-lea. germanice Ancient Pronunţie: GIL-bərt (în engleză). Forma italiană pentru Iohannes (vezi JOHN). franceză . GILDA ( f ) Provine de la cuvântul german auri care semnifică „sacrificiu. olandeză . GIULIA ( f ) Variantă a numelui Iulia. derivă din elementele: gisil care semnifică „gaj. GIOCONDA ( f ) Utilizare: italiană. Acest nume poate să fi fost iniţial o poreclă. de un britanic care a fost fondatorul ordinului religios. Pronunţie: jo-VAHN-nee. GISSELLE ( f ) Variantă a numelui Giselle. Normanzii au introdus acest nume în Anglia. În franceza veche numele Aegidius a devenit Gidie şi apoi Gilles. zheel-BER (în franceză). angajament” şi beraht care semnifică „luminos”.Dr. GILES ( m ) Provine din latinescul Aegidius. 234 . Saint Giles este considerat patronul spiritual al persoanelor cu dizabilităţi. nume care înseamnă „fericit”. germană . care înseamnă „ostatic” sau „gaj”. cunoscut sub numele de Gilbertines.

fiind purtat de către un număr mare de sfinţi. ceea ce însemna „har. Sfântul Grigorie de Nazianz (secolul al IV . alerţi”.lea) şi Sfântul Grigorie de Tours (secolul al VI . un reformator şi Doctor al Bisericii. Un purtător faimos a acestui nume. care înseamnă „cea graţioasă”.lea). graţie”. GRETA ( f ) Variantă a numelui Margareta. Acest nume s fost purtat de către actriţa americană Gloria Swanson (1899-1983). Varianta românească a numelui GREGORY. din epoca modernă a fost actorul american Gregory Peck (1916-2003). Saint Graţian a fost primul episcop de Tours (secolul al IV-lea). derivat din γρηγορος (gregoros) şi înseamnă „vigilenţi. Varianta în limba maghiară a numelui GISELLE.lea). care a fost un nume grecesc Γρηγοριος (Gregorios). GREGORY ( m ) Pronunţie: GREG-ə-ree. De la numele roman Graţianus. Acest nume a fost popular. 235 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI GIUSEPPE ( m ) Varianta italiană a numelui de JOSEPH. GIZELLA ( f ) Utilizare: maghiară. inclusiv Sfântul Grigorie Thaumaturgus (secolul al III . GLORIA ( f ) De la o expresie latină ce înseamnă “glorie”. GYŐZŐ ( m ) Varianta maghiară a numelui Victor. Papa Sfântul Grigorie I cel Mare. GRAŢIAN ( m ) Pronunţie: GRAY-shən (în engleză). Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul al IV .lea). GYÖRGY ( m ) Varianta maghiară a numelui George. GRIGORE ( m ) Utilizare: română. GRAZIELA ( f ) Provine din latinescul „graţia”.lea. precum şi de alţi 15 papi. Giuseppe Garibaldi (1807-1882) a fost un lider militar care a unit Italia în secolul al XIX . Varianta în limba engleză a latinescului Gregorius. care provine de la latinescul gratus.

Este varianta scurtă a numelui JOHANNES. ‫. HANS ( m ) Pronunţie: Hahns (germană). Provine de la numele danez Amleth. HANAN ( m ) Utilizare: textele biblice. Din engleza veche. HAMZA ( m ) Utilizare: Arabă. HARALD ( m ) Varianta a numelui Harold. În ebraică înseamnă „milostiv”. Ionel TORJA HAMLET ( m ) Pronunţie: HAM-lət (în engleză).Dr. Înseamnă „a străluci de fericire” de la grecescul χαρα (chara) „fericire”. ةزمح‬ Posibil derivat din cuvântul arab hamuza care înseamnă „puternic. 236 . Înseamnă „harul lui Baal” de la fenicianul Hann „har”. HARALAMB ( m ) Forma românească pentru CHARALAMPOS. Hannibal a fost general cartaginez care a ameninţat Roma în secolul al III – lea Î. combinat cu numele zeului Baal. Paraschiv PEŢU GYULA ( m ) Varianta maghiară a numelui Iuliu. Profetului Mohamed. HANNIBAL ( m ) Pronunţie: HAN-ibəl (în engleză). HAROLD ( m ) Pronunţie: HER-əld. Shakespeare a folosit acest nume pentru Prinţul Danemarcei. Scriere originală: ‫ חָן‬în ebraică. GYURI ( m ) Varianta maghiară a numelui Gheorghe. Acest nume a fost purtat de pictorul renascentist Hans Holbein (14971543) şi scriitorul danez de basme Hans Christian Andersen (1805-1875). derivat de la here = armată şi weald = conducător.Hr. combinat cu λαμπω (lampo) „a străluci”. care a fost ucis în luptă. statornic”. numele Hereweald care însemna „conducătorul oştii”. HAR-əld. Acesta a fost numele unchiului. ‫ָנ‬ Pronunţie: HAY-nən (în engleză).

care înseamnă „darul Soarelui”. El este folosit în onoarea compozitorului austriac Franz Joseph Haydn (1732-1809). doi regi ai Angliei. HELEN ( f ) Scriere originală: Ελενη (greaca veche). derivat din cuvântul arab hasuna „să fie frumos. sau după o altă părere acesta semnifică „prosper.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de cinci regi din Norvegia şi trei regi din Danemarca. Pronuntie: HoEL-gah (germana) HELIODOR ( f ) Provine din grecescul Heliodoros. HECTOR ( m ) Scrierea originală: Εκτωρ (greaca veche). Pronunţie: HAY-dən. HARIETA ( f ) Provine de la numele Henry. HAYDN ( m ) Utilizare: engleză. a avea”. inclusiv Harold II. Pronunţie: HEK-tər (în engleză). În legenda greacă Hector a fost unul dintre cei care au luptat împotriva grecilor. care este derivat din heilagr care semnifică „sfânt. El a fost otrăvit de una dintre soţiile sale şi este privit ca un martir de către musulmanii şiiţi. binecuvântat”. Hasan a fost fiul lui Ali şi nepotul Profetului Mohamed. 237 . să fie bun”. Varianta în limba engleză a numelui grecesc Ελενη (Elena). care a fost derivat de la εχω (ECHO) care înseamnă „a poseda. probabil din limba greacă ελενη (helene) care semnifică „torţă” sau sau posibil legat de σεληνη (Selene) care semnifică ”lună”. HASAN ( m ) Scriere originală: ‫( نسح‬arabă). HELGA ( f ) Provine din numele Helgi. Provine de la un nume de familie german care înseamnă „păgân”. HELENA ( f ) Varianta maghiară pentru numele HELEN. care a pierdut bătălia de la Hastings (fiind ucis în aceea luptă). Înseamnă „frumos”. HEIDI ( f ) Varianta elveţiană a numelui Adelaida. de succes”. Provine de la cuvântul grecesc Εκτωρ (Hektor).

Un personaj important care a purtat acest nume a fost Quintus Horatius Flaccus. fiind capturat. anotimp”. HERBERT ( m ) Provine din grupul de cuvinte: heri care înseamnă „armată” şi beraht care înseamnă „strălucit”. numit „hora”. care înseamnă „erou”.. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA HELMUT ( m ) Derivat din cuvintele germane: helm care înseamnă „cască” şi muot care înseamnă „minte”. derivat din ηρως (Eroilor) „erou. HILDEGARD ( f ) Derivat din cuvintele germanice Hild care înseamnă „luptă” şi Gard care înseamnă „incintă”. care semnifică stăpânul casei. Provine de la numele grecesc Ηροδοτος (Herodot). deşi poate avea şi origine etruscă. HENRY ( m ) Provine din cuvântul german „Heimerich”.Dr. Germania. derivat de la latinul hora „oră. care a scris despre persani şi războaiele persane. HILDA ( f ) Iniţial a fost o formă scurtă a numelor ce conţin elementul Hild „luptă”. HERODOT ( m ) Scriere originală: Ηροδοτος (greca veche). El este cunoscut ca fiind părintele Istoriei. (heim = casa şi ric = putere). torturat şi executat. HORAŢIU ( m ) Forma românească pentru HORATIUS.Hr. 238 . Sfântul Hildegard a fost un mistic din secolul al XII-lea din Bingen. HENRIETTA ( f ) Varianta în limba engleză a numelui HENRIETTE. războinic” şi δοτος (dotos) „date. HERMES ( m ) Provine din limba greacă şi semnifică stâlpi de piatră. HOREA ( m ) Posibil să provină de la dansul popular românesc. care a fost celebru pentru scrierile şi viziunile sale. care este mai bine cunoscut ca Horace în lumea vorbitoare de limba engleză. Herodot a fost un istoric grec. HENNIE ( f ) Varianta feminină a numelui HENDRIK. A fost conducătorul Răscoalei din 1784. un poet liric roman din secolul I Î. acordate”. timp.

care a derivat din limba greacă Ιακωβος (Iakobos). derivat de la numele ebraic ‫( ַ ֲקֹב‬Ya'aqov). HUGO ( m ) Variantă a numelui Hugh. a fost fiul lui Isaac şi Rebecca şi tatăl a doisprezece fii care au fondat cele douăsprezece triburi ale lui Israel. lucru”. IGNAŢIU ( m ) De la numele de familie roman Egnatius. Sfântul Ignaţiu de Antiohia. sensul necunoscut. al cărui nume real la naştere a fost de fapt Íñigo. Pronunţie: JAY-kəb (în engleză). Alte teorii susţin că acesta este. care a scris „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii". HUSSEIN ( m ) Variantă a numelui Hassan. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. de fapt. de origine etruscă. semnificând „violeta”. ‫יע‬ Derivă din cuvântul latin Iacobus. numit şi Teoforul (Teoforos care înseamnă purtător de Dumnezeu). IBOLYA ( f ) Cuvânt folosit în limba maghiară. şi de Sfântul Ignaţiu de Loyola (1491-1556). IANCU ( m ) Varianta în limba română. fondator al iezuiţilor. IDA ( f ) Cuvânt folosit în limba germană semnificând „muncă. Acest nume a fost purtat de autorul francez Victor Hugo (1802-1885). HORTENZIA ( f ) Provine din latinescul „hortensia”. derivat de la prenumele ION. Sfântul Ignaţiu de Antiohia Este sărbătorit de Biserica Catolică în ziua de 17 octombrie a fiecărui an.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI HORIA ( m ) Varianta pentru HOREA. ‫יע‬ În Vechiul Testament Iacob. (inclusiv al treilea episcop al Antiohiei. derivat dintr-un nume ipotetic ca ‫( ַ ֲקֹבאל‬Ya'aqov'el) care înseamnă „Dumnezeu să protejeze”. ֵ ְ ‫יע‬ Un purtător faimos a acestui nume a fost lingvistul şi scriitorul german Jacob Grimm (1785-1863). care înseamnă „grădinăreasă”. 239 . IACOB ( m ) Scriere originală: ‫( ַ ֲקֹב‬ebraică). a fost al treilea Episcop de Antiohia. Ortografic a fost modificată varianta originală pentru a semăna Ignis care semnifică „de foc”. care a fost aruncat la fiarele sălbatice de împăratul Traian).

dedică un întreg capitol al lucrării sale „Istoria ecleziastică”. Eusebiu din Cezareea. urmând să fie dus la Roma şi aruncat înaintea fiarelor sălbatice. să se păzească de erezii. astăzi. ILARION ( m ) Utilizare: greacă antică. formându-se astfel o comunitate creştină puternică. pe scaunul episcopal a rămas pentru un scurt interval episcopul Evodiu. fiind capitala provinciei Siria. al cărei prim episcop a fost chiar Sfântul Apostol Petru. era al treilea oraş mare al vastului Imperiu Roman. episcopul de Smirna. care înseamnă „vesel”. întărea Bisericile. în fruntea înfloritoarei comunităţi din Antiohia a fost ales Ignaţiu Teoforul. Credinţa creştină a fost predicată în acest oraş de către creştinii care au părăsit Ierusalimul din cauza prigoanei pornite împotriva lor. A trăit în Egipt. Spre deosebire de alte localităţi. îndeosebi greci. capitala Imperiului. datorită mărturiei date de el pentru Cristos. Sfântul Ilarion cel Mare Prăznuirea lui se face în ziua de 21 octombrie. adresate bisericilor mai însemnate din regiunea pe unde avea să treacă. şi Bisericii din Roma. sunt adesea citite la sfintele slujbe împreună cu scrisorile apostolice. prin predici şi dojane. cu căldura cea mai vie. 240 . Derivat din grecescul ιλαρος " (hilaros). Călătorind de la Antiohia la Roma. Scriere originală: Ιλαριων (greaca veche). Sfântului Policarp. un istoric din secolul al IV-lea. şi apoi. Pe vremea împăratului Traian (98-117). care atunci începeau să mişune. unde era aşteptat de fiarele sălbatice.371) este un mare pustnic al monahismului din secolul al IV-lea. sunt un imn de preamărire a martiriului şi o rugăciune insistentă de a nu fi împiedicat să dea şi el mărturia supremă a credinţei. Sfântul Ilarion cel Mare (291 . ultimele lui scrisori. Aceste scrisori. în Turcia. vieţii şi lucrării literare a lui Ignaţiu: „Din Siria. şi recomanda să nu se rupă de tradiţia apostolică”. Mulţi îi propuneau să intervină pentru anularea pedepsei capitale. Nici un părinte al Bisericii nu a exprimat cu intensitatea lui Ignaţiu dorinţa arzătoare după unirea cu Cristos şi după viaţa în El. îndeosebi împotriva celor din marile centre. sub paza severă a gărzilor în fiecare dintre oraşele în care se oprea. îndeosebi cea către creştinii din Roma. cu prilejul sărbătoririi victoriilor împăratului. Călătorind prin Asia. Sfântul Ignaţiu a fost întâmpinat cu multă veneraţie şi căldură de credincioşii comunităţilor din localităţile prin care trecea. Condus în lanţuri spre Roma. sub escortă militară. în Antiohia au fost primiţi în sânul Bisericii şi oameni de alte naţionalităţi şi religii. Palestina şi Cipru. Printre primii care au fost prinşi s-a numărat şi episcopul de Antiohia. pentru acest motiv. în părţile de Răsărit ale Imperiului s-a pornit o acţiune de prigonire a creştinilor. Ignaţiu a scris şapte scrisori. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Oraşul Antiohia. Antalia. mai ales îndemna. După ce marele apostol a plecat spre Roma.Dr. în circul principal. Ignaţiu a fost trimis la Roma pentru a fi dat ca hrană animalelor sălbatice. el a fost condamnat „ad bestias".

Leon Armeanul al V-lea. Se pare că a murit în jurul anului 845. toată Palestina a auzit de sfântul pustnic. În scurt timp. La vârsta de 20 de ani. dar pe toate le-a învins cu munca fizică grea. După ce a auzit despre vieţuirea asemeni îngerilor a Sfântulul Antonie cel Mare (prăznuit în 17 ianuarie). la conducerea imperiului vine împăratul Mihai al II-lea Rangabe (820-829). Domnul l-a învrednicit pe Sf. cu patimile trupului. eliberând cu harul primit multe suflete din legăturile vrăjmaşului. în prima duminică din postul Sfintelor Paşti. 241 . cât şi la 6 iunie. motiv pentru care va fi supus la multe chinuri. împăratul care a reînceput lupta împotriva icoanelor a fost omorât cu sabia de propriile lui gărzi chiar în locul în care el a aruncat din biserică icoana Mântuitorului la pământ. Trimis în Alexandria la studii. Bolnavii veneau la Sf. L-a vizitat însă pe avva Antonie de mai multe ori. nişte hoţi l-au atacat pe Ilarion şi numai cu puterea cuvântului sfântul i-a îndreptat de la viaţa păcătoasă pe care o duceau. Sfântul Ilarion cel Nou s-a născut în jurul anului 773. ca amintire a biruinţei Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. Ilarion se hotărăşte să plece de la casa părinţilor. Ilarion cu puterea izgonirii duhurilor necurate. numită de atunci Duminica Ortodoxie. până când la putere a venit binecredincioasa împărăteasă Teodora (842-856). Însă curând s-a întors acasă pentru moartea părinţilor săi şi împărţind tot ce i-a rămas săracilor. Teofil (829-842). de lângă Constantinopol. care îi eliberează pe toţi cei care pătimiseră în temniţe din cauza luptei împotriva sfintelor icoane. Sfântul a înţeles meşteşugirile răului care căuta să-l izgonească din pustie dar rugăciunea puternică l-a ajutat să depăşească frica. Ilarion pentru vindecare şi acesta îi slobozea tămăduiţi la casele lor. la Constantinopol. Dupa moartea acestuia. căruia îi devine ucenic. fără să le ceară plată.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sfântul Ilarion s-a născut în anul 291 în satul palestinian Tabatha. sfântul ştia felul patimii care robea sufletul omului. cu risipirea minţii. pentru a primi haina monahală în mănăstirea cuviosului Isihie. În anul 813 Ilarion a sugerat împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820). femei tânguindu-se. călugărul s-a luptat mult cu gândurile necurate. Harul său era într-atât de mare încât numai după mirosul omului sau al hainei ce o purta. lei răgind şi alte dobitoace făcând gălăgie. s-a familiarizat cu credinţa ortodoxă şi s-a botezat acolo. Sfântul Ilarion cel Nou Biserica Ortodoxă îl serbează atât la 28 martie. una din aceste întâlniri fiind relatată de o apoftegmă din Patericul egiptean: În deşert. unde în acea perioadă locuia Sfântul Grigorie Decapolitul. post şi rugăciune neîncetată. va părăsi acest loc pentru a veni la mănăstirea Dalmatului. Ilarion a plecat să-l întâlnească şi să înveţe de la el cele plăcute lui Dumnezeu. Sfântul Ilarion cel Nou va fi exilat pe insula Afusiei. spunând că harul lui Dumnezeu nu era de vânzare. Hotărârile acestui sinod sunt citite în Biserică. Când pe scaunul imperial va urca fiul lui Mihai. Ilarion s-a dus în deşertul din vecinătatea oraşului Maium (Maiuma). În timpul rugăciunii el auzea copii plângând. Mai apoi. să cinstească icoanele cum se cuvine. care a reintrodus icoanele în Biserică şi a permis convocarea unui sinod în martie 843. Odată.

Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ILDIKÓ ( f ) Varianta ungureasca a numelui românesc Ileana. Numele latinesc Innocentius a fost derivat din innocens „nevinovat”. Acest nume a fost purtat de către ultima soţie a lui Attila Hunul. INOCENTIU ( m ) Varianta numelui INNOCENT. Ilie a fost un profet din secolul al IX . în Europa creştină (deşi nu a fost niciodată un nume comun în Anglia). Eventual. care este cunoscut ca Emeric. IMRE ( m ) Varianta magiara a numelui Emeric.H. inclusiv Inocenţiu al III. Datorită popularităţii sale în Evul Mediu.. ILEANA ( f ) Provine de la expresia ebraică care înseamnă „răspunsul Domnului”. Forma tradiţională românească pentru ELENA.lea. semnifică stabilit de Dumnezeu. În Vechiul Testament. IOACHIM ( m ) Din limba ebraică. fiind purtat de 13 papi.Dr. INGRID ( f ) Numele Ingríðr care semnifică „Ing este frumoasă”. se relatează cum el s-a dus în Rai într-o caleaşcă de foc. 242 . Derivă de la ‫אלָהוּ‬ ‫ֱ ִיּ‬ ('Eliyyahu) care înseamnă „Dumnezeul meu este YAHWEH” (YAHWEH este Dumnezeu în ebraică). Ing era numele unei zeităţi nordice. numele a intrat în uz general. un conducător politic puternic şi organizator al Cruciadei a IV. Derivă din numele IOAKEIM. care la rândul său derivă de la numele JOACHIM. Acesta a fost numele unui maghiar din secolul al XI . o formă a numelui Hilda. Sfântul Ioachim a fost soţul Sfintei Ana şi tatăl Fecioarei Maria. ILINCA ( f ) Forma feminină pentru ILIE. ILONA ( f ) Varianta ungurească a numelui ELENA.lea Î. ILIE ( m ) Forma românească pentru ELIAS înrudit cu ELIJAH. în timpul Regelui Ahab şi al Reginei Jezebel. În conformitate cu Evanghelia apocrifă a lui James. fiul lui Saint Iştvan.

Ioan Botezătorul îl recunoaşte pe Isus ca fiind mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI IOAN ( m ) Derivat de la „Yochana”. şi care va boteza cu Duh Sfânt. Varianta românească şi galeză pentru ION. În fiecare an. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada. încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3. pe 7 ianuarie. pe care l-a făcut cunoscut. zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. în timp ce acesta slujea la templu. acesta fiind recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere. care era înaintea lui. iar Biserica Creştină îl cinsteşte ca pe cel mai mare dintre sfinţi. a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea. înainte-mergătorul. Scriere originală: Йоан (bulgară). îl găsim la Evanghelistul Ioan (în 1. Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El. iar datorită faptului că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil. la cererea Irodiadei. Ioan fiul lui Zaharia) este una din figurile centrale ale creştinismului şi islamului. Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil. Elisabeta. În ura ei de moarte. care era soţia fratelui său. sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. în familia preotului Zaharia. 1-2). să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. predicator şi botezător pe malurile râului Iordan. 243 . Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (în 1. uneori Yo anan ben Za ariya. este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOAN. Ioan Botezătorul (în ebraică ‫ . Trebuie să reţinem că avem capacitatea de a ieşi din noi şi a ne jertfi pentru aproapele nostru. Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar spre a birui mândria.ןנחוי‬Yo anan. relatează evanghelia lui Ioan. care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod. moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Isus ca un porumbel. Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice. Răspunsul la întrebarea „Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?”. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. 33-34). El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. însemnând „binecuvântarea Domnului sau Dumnezeu este milos”. De asemenea. vestitorul şi botezătorul lui Isus. Din Evanghelia după Marcu. Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează şi pe Isus care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu. care redă mărturia Botezătorului: „Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă. era descendentă a seminţiei lui Aaron. nume evreiesc. preotului Zaharia. aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbracat în haină din păr de cămila. 34). este numit de Isus „cel mai mare dintre cei născuţi dintre femei”. Din Evanghelie cunoaştem că Irod. fiica ei. Acestui moment îi urmează ispitirea lui Isus. mama sa.

primind valorile retoricii ale clasicilor greci. unde a dus patru ani o viaţă severă sub conducerea unui ascet. Capul ar fi fost salvat şi dus la Alexandria (Egipt).descendentă dintr-o bogată familie creştină. scris 244 . una din cele mai importante figuri ale patrologiei creştine. iar în 381. Timp de 10 ani. Educaţia clasică a primit-o de la retorul Libaniu şi de la filosoful Andragatiu. în jurul anului 354. Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia. de Meletie. Părinţii lui ar fi fost Zebedeus şi Maria-Salomeea. În scurtă vreme. În 380 s-a înapoiat la Antiohia. 347 în Antiohia – d. azi Israel).mare dregător militar care a murit la scurt timp după naşterea sa. de unde a fost dus în provincia Poitou (Franţa) de către regele francon Pippin III (715-768. Ioan le-a primit de la mama sa Antusa. probabil în jurul anului 372. (n. Meletie l-a făcut diacon. Din trup ar mai fi rămas nearse numai un braţ şi un deget. Rămasă văduvă la numai 20 ani. din părinţii Secundus . a fost arhiepiscop de Constantinopol. Ioan a putut să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză. împrăştiindu-i cenuşa. prima şi a doua aflare a capului (24 februarie) şi a treia aflare a capului (25 mai). El s-a retras în munţii Antiohiei. Ioan Gură de Aur a început să practice ascetismul acasă. iar după aceea.ןנחוי‬Yo anan). întrucât ar fi pledat câtva timp. cărora le-a consacrat mici tratate.potrivit tradiţiei . Se pare că a studiat şi dreptul. totodată autor nu numai al evangheliei care îi poartă numele. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moarte trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia). Ioan Evanghelistul (în ebraică ‫ . el a fost preocupat de problema monahismului şi a fecioriei. care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii. episcop de Antiohia. Ioan Chrysostom.fratele mai mic al apostolului Iacob cel Bătrân. Ioan a fost un pescar dintr-un sat de pe malul nordic al lacului Genesareth (Palestina. În 374. considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană şi în Biserica Apuseană. soborul (7 ianuarie . unde ar fi fost îngropat. Ioan Evanghelistul este sărbătorit la data de 8 mai în calendarul ortodox şi greco-catolic. lutheran şi anglican. ci şi al epistolelor lui Ioan şi al Apocalipsei după Ioan. iar la 27 decembrie în calendarul romano-catolic. Simbolul său este vulturul. s-a retras doi ani într-o peşteră. după moartea mamei sale Antusia. Împăratul roman anticreştin Julianus Apostata (360-363) ar fi ars rămăşiţele lui Ioan Botezătorul. înaintea diaconatului. A trăit într-o peşteră lângă Antiohia. naşterea (24 iunie . 407). apoi la Constantinopol (Turcia). tăierea capului (29 august). şi Antusa . ea s-a dedicat cu râvnă şi perseverenţă educaţiei fiului ei. Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea (23 septembrie). S-a călugărit în anul 368. consacrat în română ca Ioan Gură de Aur. Sf. A fost . A fost botezat târziu. Primele elemente ale educaţiei creştine. renunţând la recăsătorire. este considerat în mod tradiţional autorul Evangheliei după Ioan.sărbătoarea numită Drăgaică sau Sânzienele). Sf. Tratatul său "Despre preoţie".ziua Sfântului Ioan ca botezător al Domnului).Dr. a fost făcut citet. Teologia tradiţională (catolică şi ortodoxă) îl consideră una şi aceeaşi persoană cu apostolul Ioan.

Papa Ioan al VII-lea (705-707). germ. Ioan al III-lea cel Bun (1312-1341). Ioan al II-lea (1286-1305). Regi ai Ungariei (Janos): Ioan I Zapolya (1526-1540 (acelaşi cu voievodul Ioan I al Transilvaniei). Ioan al V-lea cel Viteaz (1399-1442). Ioan (1419-1467). Papi: . Papa Ioan al XIX-lea (1024-1032). Papa Ioan al XIIIlea (965-972). Ioan al VI-lea de Braganca (1816-1826).: Johannes von Nepomuk) (n. Papa Ioan al V-lea (685-686). Papa Ioan al IX-lea (898-900). cca 1345 . Ioan I Zapolya (1510-1526) (acelaşi cu regele Ioan I al Ungariei). Duci de Burgundia: Ioan fără Frică (1404-1419). Ioan al II-lea de Aviz (1481-1495).d. Ioan a fost preoţit de episcopul Flavian în 386 şi a primit misiunea de predicator. Papa Ioan al VI-lea (701-705). Ioan al IV-lea de Braganca (1640-1656). Ioan al II-lea de Oldenburg (1497-1501) (acelaşi cu regele Ioan I al Danemarcei). Sf. Papa Ioan al XII-lea (955-964). Ioan de Rozgony (1449-1460). 245 . Regi ai Suediei: Ioan I Sverker (1216-1222). Papa Ioan al XIV-lea (983-984). este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Chrysostom om scoate în evidenţă sublimitatea Tainei Preoţiei. Papa Ioan al XI-lea (931-935). născut sub numele „Johannes Welflin” în „Pomuk”.Papa Ioan I (523-526). Papa Ioan al XXI-lea (1276-1277). localitate din Boemia de Vest.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI în cei şase ani de diaconat. Ioan al III-lea Wasa (1568-1592). Papa Ioan al XVII-lea (1003). Ioan al III-lea de Aviz (1521-1557). Papa Ioan al XVI-lea (997-998). Ioan al V-lea de Braganca (1706-1750). 20 martie 1393 Praga). este un preot şi martir. Papa Ioan al XXIII-lea (1958-1963). Principe a Transilvaniei: Ioan Kemeny (1661-1662). Ioan Tamasi (1403-1409) (împreună cu Iacob Lackfi). Papa Ioan al IV-lea (640-642). Rege a Sardiniei şi Siciliei: Ioan de Castilia (1420-1479). Sfântul Ioan din Nepomuk (cehă: Jan Nepomucký. Papa Ioan al IIIlea (561-574). Duci de Bretagne: Ioan I cel Roşcovan (1237-1286). Papa Ioan al XVIII-lea (1004-1009). Ioan de Szentgyorgy şi de Bozin (1465-1467). probabil de origine germană. Papa Ioan al XV-lea (985-996). Papa Ioan al X-lea (914-928). Papa Ioan al XXII-lea (1316-1334). Ioan de Hunedoara (1441-1448). Papa Ioan al II-lea (533-535). Papa Ioan al VIIIlea (872-882). Ioan Pongracz de Dindeleag (1462-1476). Regi ai Portugaliei: Ioan I de Aviz (1385-1433). Voievozi ai Transilvaniei: Ioan (1273). Ioan al IV-lea de Montfort (1365-1399).

Poate avea şi origine germană.Dr. portugheză şi românească pentru YOLANDA. Ţari ai Bulgariei (Ioaniţă.452.1342). Ioan al VI-lea Ivanovici (1500 . Ioan Potcoavă (1577). Ioan al III-lea Vasilievici cel Mare (14401505). 1520). care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. Ţari ai Rusiei: Ioan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic (1530-1584) (acelaşi cu primul ţar al Rusiei Ioan al IV-lea al Rusiei). 22. IOLANDA ( f ) Forma italiană.ţar al Rusiei. Ioan al VI-lea Antonovici (1740-1764). Ioan al II-lea Asan (1218-1241).777 poartă prenumele Ionică. Ioan al II-lea Ivanovici cel Frumos (1326-1359).1500).01. Ioan al IIlea Korotopol (1327 .231 de români.653 poartă prenumele Ionelia. IOANA ( f ) Scriere originală: Йоана (bulgară). 366.c.016 poartă prenumele Nelu şi 4. Derivat de la latinul Violante. potrivit statisticilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. 147. 246 .2011. fiul ţarului Alexei Mihailovici). 137. Ioan al III-lea Asan (1279). Dintre acestea. Ioan al V-lea Alexeevici (1666-1696 .588 poartă prenumele Ioana.368 poartă prenumele Ionuţ. Ioan al V-lea Vasilievici (1483 . Mari cneji de Reazan (Ivan): Ioan I Iaroslavici (1308 . 11.028 de femei.203 sunt bărbaţi şi 522. Ioan al III-lea Aleksandrovici (c. Ioan al II-lea al Moldovei (Despot Vodă). 1340).358 poartă prenumele Ion şi 305.1456). Mari cneji de Moscova (Ivan): Ioan I Danilovici Kalita (d. Sărbătorirea onomasticii: Din totalul de 1. Ioan al IV-lea Fedorovici (1427 . care s-a retras într-o mănăstire. Ioan cel Viteaz (1572-1574). De asemenea. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522. 1343 .1350). împotriva dorinţelor părinţilor. A fost numele Contesei din Vianden. Ivan): Ioan Caloian Asan (1197-1207).399 poartă prenumele Nela şi 6. Ioan Vodă cel Cumplit. 1. Ioan Mavrocordat (1743-1747). Domni ai Moldovei: Ioan Joldea (1552). la rândul lui derivat din viola „violeta”.974. de Sfântul Ioan.1327). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Domni ai Ţării Româneşti: Ioan Mavrocordat (1716-1719). Dintre bărbaţi 537.454 poartă prenumele Ionel. este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOANA. 435. Forma feminină românească pentru ION. Luxembourg.230 poartă prenumele Ioan.028 sunt femei. Ioan (Iancu) Sasul (1579-1582).388 poartă prenumele Ionela.

după prima cruciadă. autor. poveştilor şi povestirilor sale. poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980).1893 şi 1894 . Antonescu a decis intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial („Sfântul război pentru reîntregirea teritorială”). academician. Rusia şi Ungaria. de asemenea. Întors în Muntenia. între 1866 şi 1867. filosoful John Locke (1632-1704). 31 decembrie 1889. Suedia. Iaşi) a fost un scriitor român. în Imperiul Bizantin. Piteşti. închisoarea Jilava) a fost un ofiţer de carieră. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. şef al Marelui Stat Major şi Ministru de Război. matematician. d.1895). fiind prefect al poliţiei în guvernul provizoriu al acelui an. împreună cu prietenul său. Bulgaria. judeţul Dâmboviţa) a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. 1 iunie 1946. Humuleşti. născut la Piteşti în Ţara Românească.1887. respectiv între 1870 şi 1871. care a fost. un nume purtat de către poetul John Milton (1608-1674). satul Florica.A. judeţul Argeş) a fost un om politic român. fiind folosit în Europa de Vest. prim-ministru al României de două pedagog român de origine aromână ori. A urmat cursurile primare la Piteşti avându-l ca dascăl pe Nicolae Simonide. Bucureşti. Brătianu (n. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. Acesta a fost. comandant al Şcolii Superioare de Război. diplomat. Rosetti şi alţi politicieni proeminenţi. iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi „Conducătorul Statului”. de partea puterilor Axei. d. Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. general şi politician român. 2 iunie 1882. A intrat în armata munteană în 1838 şi a vizitat Parisul pentru a studia. 2 iunie 1821. 12 august 1816. a luat parte.1882. preşedintele Academiei Române de patru ori (1876 . la rebeliunea română din 1848. 16 mai 1891. Ion Ghica (n. pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940. Franţa. Ion Victor Antonescu (n. Piteşti. d. Ghergani. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. d. Personalităţi din România: Ion Creangă (n. Ion C. om politic şi [necesită citare] . Recunoscut datorită măiestriei basmelor. 1884 . care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. precum şi regi Anglia. vor fi retrocedate. Polonia. Portugalia. Danemarca. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). 22 aprilie 1897. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care înseamnă ‫ָנ‬ „Domnul este milostiv”. 247 . ataşat militar la Londra şi Paris. considerat în mod tradiţional autor al Evangheliei a 4-a si a Revelaţiei. sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ION ( m ) Derivă de la Iohannes. 1890 . şeful secţiei de operaţii a Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. 1 martie 1837. C.

Jozefo. Forma rusească. Jóska. în mijlocul învăţaţilor (cf. Иосиф (Iossif). József. Jozeph. Jósef. Lc 2. Juozas. Ion Caraion (pseudonimul literar al lui Stelian Diaconescu) (n. Joé. IOSIF ( m ) Scriere originală: Иосиф (rusă). Maria şi Iosif îl caută trei zile. Potrivit Evangheliei după Matei şi celei după Luca. IONUŢ ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. XIV-XV. a voit s-o lase pe ascuns”. filolog şi om politic român. Târgovişte — d. Joselinho. Ιωσήφ (Iōsēph). judeţul Buzău – d. Jozef. Josip. din neamul şi casa lui David. Josefus. Yussuf. Осип (Osip). Joop. Josep. Pronunţie: ee-O-vezif (rusă). s-a pierdut de părinţii săi. Variante: (Ioseb). Jussuf. în sec. Jozefus (Jozephus. José. Iosif. 41-50). când Isus. IONELA ( f ) Forma feminină pentru ION. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ion Heliade-Rădulescu (n. Јосиф (Josif). Iosif. Joseph. Josephus. Ιωσηφ (greacă). membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. Ultima dată este menţionat în Evanghelie cu ocazia pelerinajului la Ierusalim. Josef. Iosif din Nazaret Iosif este un personaj din Noul Testament. Iosif o ia la el pe Fecioara Maria. Josef. 24 mai 1923. Juozapas. Joep. Joseph. despre care s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. Josef. Joselito. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă. în vârstă de 12 ani. Ιώσηπος (Iōsēpos). care l-a născut pe Isus (Mt 1. 27 aprilie 1872. Joseba. Cinstirea publică a Sfântului Iosif începe. Jos. în Apus. care-l separă de 248 . fiind astfel legătura între neamul regesc şi Christos. Joosef. Josephus). Josepe. dar un înger îi apare în vis şi-i risipeşte temerile. ‫( فسوي‬Yousef). José. Lausanne) a fost un scriitor român. Joschi. după cum spune Evanghelia. Iosif era logodit cu o fecioară numită Maria. „fiind drept şi nevoind s-o dea pe faţă. Sfântul Iosif. 21 iulie 1986. soţul Fecioarei Maria. IONEL ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. YO-vezif (limba română). Jooseppi. română şi greacă pentru JOSEPH. Joseph. 20-25). Bucureşti) a fost un scriitor.Dr. Joosep. Papa Pius al IX-lea l-a declarat patron ocrotitor al Bisericii. Atunci. Sărbătoarea lui (19 martie) a fost introdusă în calendarul romano-catolic în 1621. Josephe. ales de Dumnezeu să fie imaginea sa în faţa Fiului său unul-născut. Iosephus. după care îl găsesc în Templu. Iosif se trage din tribul lui Iuda. 6 ianuarie 1802. să exprime curăţia şi sfinţenia sa incomparabilă.

s-a rugat aşa îndelung. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partos. În anul 1650 este trimis de patriarhia din Constantinopol ca mitropolit al Timişoarei. rugaţi-vă Lui şi vă veţi vindeca”. La mănăstirea Partoş. La cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen în Adrianopol. pe malul Mării Adriatice. La vederea acestei minuni s-au uimit şi turcii care veniseră în întâmpinarea lui şi i s-au închinat cu evlavie. pe care l-a vindecat îndată. S-a aşezat în mijlocul lor. Când a împlinit vârsta de 15 ani a intrat la mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. aproape de Timişoara. 1937) a fost un politician sovietic. În anul 1956 moaştele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timişoara. acesta e motivul pentru care el este patronul sufletelor ascunse şi necunoscute. Semne şi minuni. la botez primind numele Iacob. După moartea tatălui său. de pe muntele Athos unde s-a calugărit şi a primit numele de Iosif. ca Sfântul Ierarh Iosif cel Nou să fie patron al pompierilor. oraşul Orhei. Sfântul Sinod a aprobat în anul 1997. odăjdiile lui erau uscate. la rugămintea credincioşilor Sfântul Mitropolit a răspuns cu dragoste: „Nu-mi cereţi mie vindecare. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI orice creatură vizibilă. ci credeţi vindecătorului de oameni. avea semnul Sfintei Cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă. Plecând la reşedinţă s-a închis în chilia lui şi trei zile n-a mai ieşit din ea. Domnul nostru Iisus Hristos. iar când s-a ridicat şi a intrat în biserică. la sud de Dunăre. pe care vântul l-a adus aproape de biserică. care a îndeplinit funcţia de secretar executiv al Comitetului Regional Moldova al Partidului Comunist din Ucraina (1924-1928). Îmbrăcat în odăjdii. Personalităţi: Iosif Isakovici Badeev (în rusă Иосиф Исаакович Бадеев (Суслик)) (n. a stins focul şi a spălat urmele prăpădului. la Mânăstirea Pantocrator. din părinţii Ioan şi Ecaterina. s-a mutat împreună cu mama sa în Ohrida. l-a trecut în rândul sfinţilor pe data de 28 februarie 1950. unde a mai trăit trei ani. semn ce strălucea ca aurul curat pe care l-a purtat până la trecerea la cele veşnice. Basarabia . Când s-a ridicat din genunchi.d. nori negrii au adus o ploaie ca un potop care. Este sărbătorit în data de 15 septembrie. Iar când a ieşit şi s-a arătat la lume. iar la vârsta de 21 de ani ajunge. Ajungând în Timişoara. 249 . a îngenunchiat şi s-a rugat cu lacrimi. Sfântul Iosif a fost întâmpinat de Iovan Capra. 1880. neatinse de nici un strop de ploaie. un argintar care era olog de 20 de ani. Sfântul Mitropolit a ieşit din catedrală şi s-a întors cu faţa spre foc privind prăpădul. iar în timp ce ruga. Apoi căzând în genunchi pe treptele dumnezeiescului locaş şi plecându-şi fruntea la pământ. în oraşul Raguza din Dalmaţia. Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos S-a născut în 1568. 11 ologi şi bolnavi s-au însănătoşit.

bulgară. Sankt Petersburg. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Iosif Aleksandrovici Brodski (rusă Иосиф Александрович Бродский. Conform Genezei.إﺳﺤٰﻖ‬Is āq. a fost singurul fiu al lui Avraam şi al Sarei. ISAAC ( m ) Pronunţie: IE-zak (engleză). Arad) a fost un episcop român. călugar bizantin. SUA) a fost un poet. Botoşani. eseist şi dramaturg rus. Isac (lb. care a deţinut în două rânduri demnitatea de mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române (1886-1893. 17 februarie 1836. este un personaj biblic. ebraică: ‫. macedoneană). d. IRINA ( f ) De la „eirene”. Iosif (Ioan) Goldiş (n. Alba Iulia .Dr. teolog. Persoanalităţi care au purtat acest nume: Isac (personaj biblic). IRIMIA ( m ) Provine din cuvântul de origine ebraică Yirmeyahu = Dumnezeu s-a ridicat. întemeietorul bisericii armene. 11 martie 1952. Origine ebraica. Isac cel Mare (340-439). transcriere standard ָ ‫יצ‬ Yitzchaq.d. arabă: ‫ . una dintre Ωραι (Horai). membru corespondent (1882) al Academiei Române. 1896-1909). patronul protector a lui Petru cel Mare. Îi este consacrată catedrala Sfântul Isac din Sankt Petersburg. 250 . A fost zeiţa păcii în mitologia greacă. laureat al premiului Nobel pentru Literatură. Aiud) a fost un general român.d. vechi nume germanic. n. declarat sfânt. ISA ( f şi m ) Scriere originală: ‫( ىسيع‬arabă). New York. care ָ ‫יצ‬ înseamnă „el râde”.d. Iosif Gheorghian (n. IRMA De la „irmen”. poate de origine siriană. URSS . 28 ianuarie 1996. soţul Rebecăi şi tatăl lui Esav şi al lui Iacov. Arad . 23 martie 1902. Scriere originală: Ирина (rusă. Acest nume a fost purtat de prima femeie care a condus Imperiul bizantin. Iosif Iacobici (n. Bucureşti) a fost un cleric. 8 decembrie 1884. însemnând „universal”. 29 august 1829. 24 ianuarie 1909. tiberiană Yişhāq „el râde”).ִ ְחק‬Itzhak. traducător al bibliei. care a deţinut funcţiile de ministru de război şi şef al marelui stat major al armatei române la începutul celui de-al doilea război mondial. nume grec însemnând „paşnică sau pace”. Deriva de la numele ebraic ‫( ִ ְחק‬Yitzchaq). Isac dalmaţianul (secolul IV). Derivat de la grecescul Ειρηνη (Eirene). Forma prescurtată pentru ISABEL sau ISAIAH (Isaia). 24 mai 1940. Socodor.

scriitor în limba idiş şi engleză. teolog creştin sirian. a trăit în Portugalia. ISABEL ( f ) Cel mai probabil este forma spaniolă medievală pentru ELIZABETH (Elisabeta). evreu. evreu. pictor rus. filozof. violonist american.1508). despre care se presupune că este autorul Cărţii lui Isaia. Forma latină pentru ISABEL. a fost prim ministru. exeget şi om de afaceri evreu originar din Portugalia. Isaac Newton (1643-1727). a trăit în Polonia şi SUA. (1900 . cântăreţ american de muzică soul. evreu. Isaac Bashevis Singer. Isaia a fost un profet. scriitor american. Isaac Asimov (1920–1992). Isaak Levitan.1991). Isaac Hayes (1942 . 1437 . De la numele ebraic ‫( ְשׁעָהוּ‬Yesha'yahu) care înseamnă „Domnul este ‫י ַ ְי‬ mântuire”. Isaac al II-lea (gr.Hr. Isaac Stern (1920-2001). Isac din Ninive (secolul VII). Spania şi Italia. 251 . Isaac Albéniz compozitor şi pianist. Yitzhak Rabin. laureat al premiului Nobel pentru literatură. Isaak Abarbanel (Iţhak Abarbanel. deşi unele teorii susţin că derivă de fapt de la un nume semitic.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Isac sirianul. (1922-1995) general şi om politic israelian. ISABELLA ( f ) Pronunţie: iz-a-BEL-a (engleză). fizician. om de stat. originar din Ucraina. regina din Castilia şi Portugalia şi o regină a Angliei. ISABELA ( f ) Forma latină pentru ISABEL.Isaakios Ánghelos). compozitor sovietic rus. evreu. evreu.1950). originar din Ucraina. Au purtat acest nume. însemnând „fiica lui BAAL”. ISAIA ( m ) Forma italiana pentru ISAIAH. născut în zona Qatarului de astăzi. care a trăit în secolul al VIII – lea Î. filozof şi teolog englez. împărat bizantin. laureat al premiului Nobel pentru Pace. de etnie afro-americană. 1904 .2008). matematician. Isaak Dunaievski. asasinat de un student extremist de dreapta. (Itzhok Bashevis Singer. ISABELL ( f ) Varianta pentru ISABEL. teolog. călugar ascet.(1860-1900).

IULIAN ( m ) Varianta românească pentru IULIU. ee-vezi-DHOrah (spaniolă). Derivă de la numele grecesc Ισιδωρος (Isidoros) care înseamnă „darul lui Isis”. Poate proveni de la numele zeului roman JUPITER. IUDITH ( f ) Yehudit din limba ebraică care înseamnă femeie din Iudeea. Mai este echivalat că şi o piatră preţioasă. sârbă). Pronunţie: iz-i-DOR-a(engleză). nume latin care înseamnă „cel care gândeşte corect”. Variantă a numelui ISIDORE. Saint Isidor de Sevilla a fost un arhiepiscop. IULIA ( f ) Derivat de la expresia latină care înseamnă „descendentul zeului Jupiter”. A fost şi numele a 3 Papi. Forma germană şi rusească pentru ISIDORE. Gaius Iulius Cezar a fost conducătorul Romanilor şi un deosebit comandant militar. combinat cu grecescul δωρον (Doron) „cadou”. IVAN ( m ) . care a extins limitele imperiului până în Galia. care înseamnă trezorier. IULIANA ( f ) Varianta feminină pentru IULIAN. ISIDORA ( f ) Scriere originală: Исидора (rusă.Dr. Forma feminină pentru IULIU.ee-zee-DO-rah (italiană). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ISIDOR ( m ) Scriere originală: Исидор (rusă). IUSTINA / IUSTIN ( f şi m ) De la „justinus”.Varianta slavă a numelui Ion. din limba persană. Forma feminină pentru ISIDOR. 252 . de la numele zeiţei egiptene ISIS. IULIU ( m ) Forma românească pentru JULIUS (Iuliu). Acest nume a fost atribuit în mod tradiţional unuia dintre oamenii înţelepţi (cunoscut sub numele de Magi. despre care spune ca l-au vizitat pe Isus după ce s-a născut. JASPER ( m ) Pronunţie: JAS-pər (în engleză). Posibil derivat de la grecescul ιουλος (ioulos) „cu mustaţa pufoasă”. Provine de la numele rocii Jasp. istoric şi teolog. sau cei trei regi).

datorită faptului că Iosif a fost un nume comun la evrei. după prima cruciadă. Varianta în limba engleză a Iohannes. nu a fost folosit de creştini. iar în Anglia a devenit comun după Reforma protestantă. Polonia. ֵ Pronunţie: JO-səf (în engleză). 253 . care a fost. Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. în Imperiul Bizantin. De asemenea. Bulgaria. A fost numele a 2 personaje din Noul Testament: soţul Mariei şi Iosif din Arimatea. Pentru că era fiul lui favorit. provenit din ‫( יוֹסף‬Yosef). în ebraică. Danemarca. Portugalia. Derivat de la grecescul Ιωσηφ (Iosif). ceilalţi fraţi l-au trimis în Egipt şi i-au spus tatălui că a murit. Rusia şi Ungaria. devenind popular în Spania şi Italia. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. de asemenea. În Egipt. Suedia. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care ‫ָנ‬ înseamnă „Domnul este milostiv”. YO-Zef (în germană). poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). de asemenea. precum şi regi din Anglia. mai mulţi conducători ai Sfântului Imperiu Roman au purtat acest nume.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acesta a fost folosit ocazional în lumea vorbitoare de limbă engleză. scrierile biblice. S-a împăcat cu fraţii săi atunci când au venit în Egipt în timpul foametei. LADISLAU ( m ) Variantă a numelui Vladislav. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. În Vechiul Testament. JOHN ( m ) Utilizare: engleză. purtat de către poetul John Milton (1608-1674). încă din Evul Mediu. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. filosoful John Locke (1632-1704). JOSEPH ( m ) Scriere originală: ‫( יוֹסף‬ebraică). Acest nume a fost. considerate în mod tradiţional autor al Evangheliei. care ֵ înseamnă „el va adăuga”. LAILA ( f ) Variantă a numeluiu HELGA. fiind folosit în Europa de Vest. Iosif este al 11-lea fiu al lui Iacob. În Evul Mediu. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). Franţa. zho-ZEF (în franceză). a devenit sfătuitorul faraonului. Personalităţi care au purtat acest nume sunt: autorul Joseph Conrad (1857-1924) şi dictatorul sovietic Iosif Stalin (1878-1953).

În Roma antică. Posibil derivat din numele oraşului antic Larisa din Tesalia. LAURA ( f ) De la „laurus” („tufă de dafin/laur”) sau de la „original din Laurentum”. Paraschiv PEŢU LALA ( f ) Derivat din limba slavă semnificând „lalea”. Preoţilor şi Diaconilor în baza simplei constatări a identităţii lor. Sfânta Laura a fost o martiră spaniolă din secolul al IX-lea. premergătoare limbii latine. Laurentum era un oraş din Italia antică. laurul cu ale cărui frunze erau încoronaţi poeţii şi învingătorii în întreceri şi războaie. Forma de grătar a palatului de la Escurial (la 40 km de Madrid). Împăratul Valerian favorabil creştinilor a căzut sub influenţa magilor şi ghicitorilor egipteni după o nefericită expediţie în Orient. Ionel TORJA LARISA ( f ) Scriere originală: Лариса (rusă). urmând execuţia Episcopilor. Prima victimă a acestei persecuţii a fost Sfântul Ştefan. ameninţându-i cu exilul în caz contrar. Părinte. Λαρισα (greceasca veche). în cinstea Sfântului Laurenţiu ca recunoştinţă pentru o victorie dobândită de împărat în ziua de 10 august 1557. pe motiv că ar fi fost născut la Huesca. Este forma feminină a numelui latin târziu Laurus. are la bază un cuvânt dintr-o limbă foarte veche. ceea ce însemna „cetate”. în timp ce laicii urmau să fie condamnaţi înjosirii şi muncilor forţate.Dr. În mitologia greacă. considerând că exprimă participarea prin credinţă la biruinţa lui Cristos asupra morţii şi a păcatului. la renumita închisoare Mamertine (unde au fost închişi şi Sfinţii Apostoli Petru si Pavel).. nimfa Larisa a fost fiica lui Pelasgus. care însemna „dafin”. iar Sixt a fost al doilea. Arhidiaconul său Lavrentie îl întâlni spunându-i în lacrimi: “Unde te duci. Pe drum. Sfântul Sixt a fost arestat şi condus. localitate în provincia Aragon din nord-estul Spaniei. derivând de la laurus „laur”. LAURENTIU ( m ) Se pare că numele personal Laurenţiu. după un prim interogatoriu. de la aceeaşi rădăcină provine şi numele unei plante considerată nobilă. publică un edict interzicând practicarea în public a cultului creştin şi cerea tuturor clericilor să se inchine zeilor. Creştinii au adoptat numele Laurenţiu (încoronat cu lauri). O altă purtătoare vestită a acestui nume a fost Laura Secord. care a fost aruncată într-un vas plin cu plumb topit de către mauri. cu forma feminină Laurenţia. frunzele de dafin erau folosite pentru a alcătui ghirlandele învingătorilor. a fost dat de împăratul Filip al II-lea (1527-1598). fără fiul tău ? Ce jertfă te pregăteşti să aduci fără Diaconul tau? M-ai găsit cumva nedemn de aceasta? Vei refuza tu să-ţi fie alturi 254 . o eroină canadiană în timpul războiului din 1812. Sfântul Laurenţiu (?-258) 10 august (calendarul latin şi calendarul bizantin) Spaniolii l-au considerat drept compatriot.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI pentru a-şi vărsa sângele pe cel pe care l-ai primit întru Sfintele Taine?”. Episcopul îi răspunse: “Nu fiule, nu te părăsesc, dar lupte încă şi mai mari te aşteaptă. Noi, ca bătrânii, ne-am angajat într-o luptă uşoară. Dar pe tine, tânăr viguros, te asteaptă o victorie şi mai plină de glorie asupra tiranului. Nu mai plânge. Peste trei zile Diaconul îi va urma Preotului”. Sfântul Sixt îi încredinţează administrarea în numele său a bunurilor Bisericii. Lavrentie îşi îndeplini pe dată sarcina, împărţind bogăţiile Bisericii la clerici şi la săraci. Înainte de a i se tăia capul Sfântului Sixt pe Via Appia, Sfântul Lavrentie îi iese în cale şi îi strigă: “Nu mă lăsa, Părinte Sfânt, pentru că am împărţit deja comorile pe care mi le-ai încredinţat”. Soldaţii l-au prins şi pe Lavrentie şi l-au dus în faţa tribunului Partenius. Sfântul Lavrentie în inchisoare a vindecat prin rugăciunea sa pe un orb numit Lucillus. Auzind vestea, alţi numeroşi orbi alergară la el şi fură cu toţii vindecaţi de către sfânt, care în plus îl boteza pe Ipolit împreună cu celelalte nouăsprezece persoane ce se aflau în casa lui. Împăratul a cerut lui Laurenţiu să-i predea bunurile pe care le deţine Biserica, dar acesta a chemat în faţa lui Valerian mulţimea de săraci pe care îi ajutase, şi i-a spus: “Iată comorile noastre, care nu scad niciodată, aduc venit totdeauna şi pot fi găsite oriunde!” Diaconul Laurenţiu a murit în ziua de 10 august a anului 258. În limba română s-au folosit şi variantele: Lavrentie, Lavrentia, Aurentia, Arentie, popular Arvinte, iar mai recent se întâlnesc variantele: Laurian, Lauriana, Loredana, Larry, Lorenzo. LÁSZLÓ ( m ) Varianta ungurească a numelui Vladislav. LAZĂR ( m ) Scriere originală: Лазарь (rusă), Лазар (bulgară, sârbă). Pronunţie: LAH-zahr (rusă). Forma rusească, bulgară şi sârbă pentru LAZARUS. Numele personal Lazăr este o prescurtare a numelui ebraic Eleazar, iar acesta este format din cuvintele El=Eloham=Dumnezeu şi azar = a ajuta care împreună înseamnă „Dumnezeu a ajutat”, sau mai explicit „Copil dobândit prin ajutorul lui Dumnezeu”; se dădea copiilor născuţi în urma rugăciunilor, sau a unei promisiuni făcute lui Dumnezeu. Există şi forma feminină „Lazarina”. În limba română există multe variante ca nume de familii, sau locuri: Lazarul, Lăzarea, Zarea, Zorică, Zorea, Zorel, Lazur, Lazu, Laciu, Laseu, Laţco, etc. Sfântul Lazăr (sec. I). 17 decembrie (calendarul latin) Pe baza identităţii de nume între Lazăr din Betania şi Lazăr din parabola cu bogatul nemilos şi săracul plin de răni, Sfântul Lazăr (din Betania) a fost ales patron al azilelor pentru leproşi, de unde au primit şi numele de „lazarete”, iar îngrijitorii leproşilor „lazarişti”. Evanghelia Sfântului Ioan istoriseşte în capitolul XI despre învierea minunată a lui Lazăr, fratele surorilor Marta şi Maria, care locuiau în Betania, la 255

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

aproximativ 5 km de Ierusalim. Din relatarea Sfintei Evanghelii apare clar că creştinii din Ierusalim se duceau în procesiune la Betania în sâmbăta din ajunul Floriilor şi la mormântul lui Lazăr citeau Evanghelia ce cu multe amănunte istoriseşte învierea lui. Evanghelistul Ioan istoriseşte acest miracol şi vede în el o prevestire şi o prefigurare a învierii lui Cristos. Casa din Betania şi mormântul au fost locuri de pelerinaj încă din prima epocă a creştinismului, după cum relatează însuşi Sfântul Ieronim. Mai târziu, pelerinii medievali afirmă că alături de mormântul lui Lazăr s-a ridicat o mănăstire, înzestrată de Carol cel Mare. Lazăr a avut două morminte, deoarece a murit de două ori. Primul mormânt, acela din care a fost înviat de iubirea lui Cristos, a rămas gol, deoarece o tradiţie veche îl consideră pe Lazăr Episcop şi martir în Cipru. În anul 900, împăratul Leon al VI-lea Filozoful, a transferat sfintele relicve ale lui Lazăr de la Kition din Cipru la Constantinopol, împreună cu cele ale surorii sale Maria Magdalena, găsite la Efes. Unele picturi vechi descoperite în insulă par să confirme prezenţa lui Lazăr în Cipru. LEANDRA ( f ) Varianta feminină pentru Leander. LEANDER ( f ) Scriere veche: Λεανδρος (greacă veche). Pronunţie: lee-AN-dər (în engleză). Din greacă Λεανδρος (Leandros) care înseamnă „leu de un om” din limba greacă λεων (Leon) „leu” şi ανδρος (Andros) „de un om”. În legenda greacă Leander a fost amanta lui Hero. În fiecare noapte el a înotat peste Hellespont să o cunoască, dar s-a înecat când s-a pornit furtuna. Când Hero a văzut trupul mort ea însăşi s-a aruncat în ape şi a murit. LELIA ( f ) Varianta pentru LAELIA (Lelia). LENA ( f ) Varianta a numelui ELENA. LENUTA ( f ) Varianta românească de alint pentru ELENA. LEO ( m ) Nume latin care înseamnă „leu”, de la grecescul λεων (leon). A fost numele a 13 Papi, inclusiv Sfântul Leon cel Mare şi a şase împăraţi bizantini. Un purtător celebru a acestui nume a fost Lev Tolstoi (1828-1910), un romancier rus, care a scris „Război şi pace” şi „Anna Karenina”. Este, de asemenea, numele unei constelaţii şi celui de al 6-lea semn zodiacal. LEON ( m ) Varianta a numelui LEO. Leon Trotsky a fost un revolutionar comunist rus. 256

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Λεων (greacă veche). Pronunţie: lee-AHN (engleză), LE-awn (germană, poloneză). Derivat din grecescul λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acest nume a fost purtat de către un rege spartan. În Anglia în timpul Evului Mediu acesta a fost un nume comun printre evrei. Un purtător faimos a acestui nume a fost Leon Trotsky (1879-1940), un revoluţionar rus comunist. Este si numele unei regiuni din Spania, deşi nu este cunoscută relaţia etimologică. LEONA ( f ) Varianta feminină a numelui LEON. LEONARD ( m ) Pronunţie: LEN-ard (engleză), le-AW-nahrt (poloneză). Înseamnă „leu curajos”, derivat de la elementul germanic leon „leu” combinat cu hard „brav, curajos, îndrăzneţ”. Este numele unui Sfant franc din secolul al V-lea. LEONTIE ( m ) Scriere originală: Λεοντιος (greacă veche). Derivat din greacă λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi martiri, respectiv a unui împărat bizantin din secolul al VII-lea. LEONTINA ( f ) Forma feminină pentru Leontie, derivat de la LEONTIUS. LEOPOLD ( m ) Pronunţie: LE-O-pawlt (în germană), LEE-ə-Pold (în engleză), le-AWpawlt (poloneză). Derivat din elementele provenite din limba germană leud care înseamnă „oameni” şi bald care înseamnă „îndrăzneţ”. Ortografia a fost modificată datorită asocierii sale cu Leo latină „leu”. Saint Leopold este considerat acum patronul spiritual al austriecilor. Acest nume a fost, purtat de doi împăraţi din Belgia. fiind folosit mai târziu de James Joyce în romanul său „Ulise” (1920), pentru personajul principal, Leopold Bloom. LEONORA ( f ) Varianta scurtă în limba română a numelui italian Eleanor. LETIŢIA ( f ) De la denumirea în limba latină târzie Laetitia care înseamnă „bucurie, fericire”. Acesta a fost numele unui sfânt, care este venerat în principal în Spania. LIDIA ( f ) Forma italiană, poloneză şi spaniolă pentru LYDIA. 257

Dr. Paraschiv PEŢU LILIANA ( f ) Derivat de la latinul lilium, care înseamnă „crin”. LISA ( f ) Variantă a numelui Elisabeta.

Ionel TORJA

LIVIA ( f ) Forma feminină pentru LIVIU. A fost numele soţiei împăratului roman Augustus. LIVIU ( m ) Forma românească pentru LIVIUS. Origine latină. Poate fi derivat fie de la liveo „a invidia”, fie de la lividus „invidios”. Titus Livius a fost un istoric roman care a scris o lucrare despre istoria Romei. LONDRA ( m ) Pronunţie: LUN-dən. Provine de la numele capitalei Regatului Unit. Ca nume de familie a fost purtat de către scriitorul american Jack London (1876-1916). LORAND ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LORANT ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LOREDANA ( f ) Inventat de novelistul italian Luciano Zuccoli pentru nuvela „Iubirea Loredanei”. Probabil s-a bazat pe numele de familie veneţian Loredan, derivat de la numele oraşului Loreo din Italia. LORENA ( f ) Varianta a numelui LAURA sau LORRAINE. LOLITA ( f ) Diminutivul numelui Lola. LUBOMIR ( m ) Înseamnă „pace şi dragoste” de la cuvintele slave lyub care înseamnă „iubire” şi „mir” care înseamnă pace. LUCA ( m ) Forma italiană şi românească pentru LUKE (Luca). 258

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Luca della Robbia, a fost un sculptor renascentist din Florenţa. A se vedea LUKE. LUCAS ( m ) Forma latină pentru Loukas.A se vedea LUCA. LUCIA ( f ) Forma feminină pentru LUCIAN. Sfânta Lucia a fost o martiră din Siracusa, căreia i-au fost scoşi ochii. LUCIAN ( m ) Forma românească a numelui LUCIANUS, care de asemenea este derivat din numele LUCIUS. LUDMILA ( f ) Înseamnă „favoarea poporului” din limba slavă, compus din elementele: lyud care înseamnă „oameni” şi mil care înseamnă „milostiv, dragă”. Sfânta Ludmila a fost o prinţesă din Boemia. LUDOVIC ( m ) Variantă a numelui LUDWIG . Provine din cuvintul german Hludwig care înseamnă „luptător de seamă” compus din: hlud care înseamnă „faimă” şi wig care înseamnă „luptător”. Acesta a fost numele unui operete din 1833 a compozitorului francez Fromental Halevy. LUKE ( m ) Pronunţie: LOOK (în engleză). Forma în limba engleză a numelui grecesc Λουκας (Loukas), ceea ce înseamnă „din Lucania”, Lucania fiind o regiune din Italia. Sfântul Luca, autorul Evangheliei a treia şi Faptele Apostolilor din Noul Testament. Un purtător faimos fictiv a acestui nume a fost eroul Luke Skywalker din filmele „Star Wars”. LUMINIŢA ( f ) Origine română, de la diminutivarea cuvântului „lumina”. MĂDĂLINA ( f ) Varianta românească a numelui Magdalena. MADISON ( m ) Poate fi folosit şi ca nume de familie, care înseamnă „fiul lui Maud”. Acest nume a fost folosit ca un nume feminin în filmul „Splash”, (1984), în care personajul principal a avut acest nume. Un purtător faimos a acestui nume a fost James Madison (1751-1836), unul dintre autorii Constituţiei americane, care mai târziu a fost ales preşedinte.

259

Dr. Paraschiv PEŢU MAGDA ( f ) Forma prescurtată pentru MAGDALENA.

Ionel TORJA

MAGDALENA ( f ) Scriere originală: Магдалена (bulgară). Înseamnă „din Magdala”. Maria Magdalena, personajul din Noul Testament, a fost numită aşa pentru că era din Magdala, un sat de lângă Marea Galileei (lacul Tiberius), „turn” în ebraică. Ea a fost curăţată de Isus de spiritele rele, rămânând alături de el şi în timpul curificării şi reînvierii. MAGDOLNA ( f ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui Magdalena. MAHOMED ( m ) Variantă a numelui MUHAMMAD, care înseamnă „demn de laudă”, derivat la rândul lui din arabă (Hamid) „pentru a lăuda”. Acesta a fost numele profetului care a fondat religia islamică în secolul VII - lea. Numele a fost purtat de şase sultani din Imperiul Otoman (deşi numele lor sunt de obicei prezentate în ortografia turcă Mehmet). MAIA ( f ) Scriere originală: Μαια (greacă veche). În mitologia greacă şi romană ea a fost cea mai mare dintre Pleiade, grupul de şapte stele în constelaţia Taurului, care erau fiicele lui Atlas şi Pleione. Fiul ei a fost Hermes. MĂLINA ( f ) Forma românească feminină pentru MALCOLM. MANUEL ( m ) Pronunţie: mah-NWEL (spaniolă), mahn-oo-EL (portugheză), MAHN-ooel (germană). Forma prescurtată germană şi românească pentru EMANUEL şi forma spaniolă şi portugheză pentru EMMANUEL. A fost numele a 2 regi ai Portugaliei şi a 2 împăraţi bizantini. MANUELA ( f ) Pronunţie: mah-noo-E-lah (germană). Forma feminină pentru MANUEL. MARA ( f ) Scriere originală: ‫( מ ָא‬ebraica veche). ‫ָר‬ Înseamnă „amar” în ebraică. Variantă a numelui Maria.

260

Marcel. După ce Canut a murit. Marcu. fiind alungaţi din Anglia de către regele Canut. trăiau în exil. MARGARETA ( f ) Derivat de la grecescul μαργαριτης (margarites). care s-a constatat ulterior că era aşezată exact pe locul unde astăzi se află biserica Sf. MAHR-tsel (poloneză). bunicul Margaretei. d. motiv pentru care împăratul dispune prinderea lui pe când celebra Sfânta Liturghie în casa unei patriciene romane transformând această casă într-un grajd. Marcelin. ele pot însemna „copii consacraţi zeului Marte”. Forma feminină pentru MARCEL. „a adormit în pacea Domnului”. Sfântul Marcel era la Roma Marele Pontif. MARCELA ( f ) Pronunţie: mahr-SE-lah (spaniolă). unde părinţii ei. Dar din nou au fost siliţi să fugă. ocazie cu care 261 . Marţial sunt diminutive ale numelui Marcus.Marte. care a fost iniţial un diminutiv pentru Marcus. devastate de persecuţia cruntă a lui Diocleţian. Marcel de pe Corso. Pe Marcel îl condamnă să păzească şi să îngrijească animalele. zeul războiului la romani.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARC ( m ) Variantă a numelui Mark. 309) Este sărbătorit în fiecare an la data de 16 ianuarie conform calendarul latin. română şi poloneză pentru numele de familie roman MARCELLUS. care avut curajul să îl mustre aspru pe împăratul Maximilian pentru cruzimea arătată împotriva creştinilor. Sfântul Marcel (Papă. s-au reîntors în patrie şi au fost primiţi cu cinste la curtea lui Eduard Mărturisitorul. cuvânt care are legătură cu Mars . În perioada în care era Papă. care înseamnă „perla”. Sfânta Margareta a Scoţiei (1046-1093). Sfânta Margareta regina Scoţiei s-a născut în anul 1046 în Ungaria. Forma franceză. probabil împrumutat din sanscrită. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 noiembrie conform calendarul latin. biserică care deţine unul din titlurile de onoare ale Romei. şi justa severitate faţă de aşa numiţii „lapsi”. MAHR-tse-lah (cehă). Eduard şi Agata. Marcel a restaurat „parohiile” romane. Din limba latină. după mulţi ani petrecuţi în această muncă. Mars care semnifică pe zeul Marte. Este considerat patronul grăjdarilor şi al rândaşilor. mahr-THE-lah (spaniolă). din cauza războiului dintre danezi şi normanzi. mahr-TSElah (poloneză). probabil derivat din numele zeului roman MARS. MARCEL ( m ) Pronunţie: mar-SEL (franceză).

Margareta şi-a făcut testamentul. Margareta s-a născut la 22 iulie 1647 în Verosvres. precum şi tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte. Cu prilejul jubileului din anul 1570. din partea celor mai mulţi nu primesc decât ingratitudine. Margareta a murit la 16 noiembrie 1093 în castelul de la Edinburgh şi a fost înmormântată la Dunferline. Timp de patru ani a fost ţintuită la pat de o boală ce făcea ca „oasele să-mi străpungă pielea”. în sărbătoarea Înălţării Domnului din anul 1920.Dr. Îţi promit că Inima mea va revărsa din belşug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire. şi i-a spus: „Priveşte această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a consumat cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. prin răceala şi dispreţul faţă de prezenţa mea în taina sfântă a Euharistiei. nu departe de Lyon şi este al cincilea copil al soţilor Claudiu Alacoque şi Filiberta Lamyn. la vârsta de patruzeci şi trei de ani. arzând ca un cuptor încins de flăcări. 262 . până când Papa Benedict al XV-lea. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 octombrie conform calendarului latin. iar la vârsta de opt ani. Drept recunoştinţă. a ridicat-o la cinstea sfintelor altare.. A decedat în ziua de 17 octombrie 1690. dar din cauza evenimentelor a trebuit să fie întrerupt de mai multe ori. adeseori rănită de purtarea nedemnă faţă de Preasfântul Sacrament al altarului. Procesul de beatificare a Margaretei Maria a început la câţiva ani după moartea ei. vindecându-se miraculos. prin primirea Sfintei Împărtăşanii şi îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele. pentru a nu se suprapune amintirii Sfântului Ignaţiu din Antiohia. Sfânta Margareta Maria Alacoque (1647-1690). Din căsnicia lor s-au născut şase băieţi şi două fete. tatăl său a murit şi mama a încredinţat-o călugăriţelor Clarise din Charolles. la vârsta de 24 de ani. şi vor căuta ca şi alţii să facă acest lucru”. Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieşită afară din piept. dar în calendarul nou este anticipată cu o zi. călugărul franciscan care a predicat la zilele de reculegere în parohia Verosvres i-a ascultat mărturisirea şi apoi i-a dat asigurarea că este chemată la viaţa de mănăstire. pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament. lângă marea mănăstire pe care ea însăşi o întemeiase. conform uzanţelor. În ziua de 19 iunie 1671. Pentru aceasta îţi cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele. devenind astfel regină. localitate din estul Franţei. prin lipsa lor de respect şi prin sacrilegiile ce le săvârşesc. În luna iunie a anului 1675. În timpul altor extaze şi viziuni. şi a intrat în mănăstirea călugăriţelor vizitandine din Paray-le-Monial. Sărbătorirea ei a fost fixată pentru ziua de 17 octombrie. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Margareta l-a cunoscut pe regele Malcolm III al Scoţiei.. Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari şi celor care vor face actul de reparaţie şi vor primi Sfânta Împărtăşanie în prima vineri din fiecare lună. Din copilărie a manifestat o repulsie vizibilă faţă de cuvinte şi acte indecente. cu care s-a căsătorit. În anul 1294 a fost declarată sfântă.

cuvântul Maria.םירמ‬în arabă Miryam sau Maryam ‫ . Маріа (slavă). probabil în Ierusalim. „Bucură-te. înseamnă „aleasă. Pentru creştini.ميرم‬în greaca Septuagintei Μαριάμ. Variantă în limba maghiară a numelui MARGARET sau românescul MARGARETA. însemnând „aleasă. corsicană. fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul 263 . Maria. cuvântul ar fi compus din două părţi: dintre care prima înseamnă „a iubi. română. în etiopiană Māryām. 17 î. Alţii interpretează numele ca însemnând „amărăciune” şi se pronunţă în ebraică Miryam ‫ . Suedia. Eroarea nu trebuie regretată. aprox. o. a fost mama lui Iisus din Nazaret. De aici provine titlul „Steaua Mării” şi cântecul Ave. Norvegia în secolul al XIV-lea. engleză. în momentul conceperii lui Iisus Cristos. ci egipteană. stea. după transcrierea grecească. 45 d. şi au scris stella. iubită de Amon”. a alege pe cineva”. şi datează din timpul captivităţii evreilor în pământul faraonilor. MARIA ( f ) Utilizare: italiană. bască.care a scris „Pe aripile vântului” şi scriitorul canadian Margaret Atwood(1939-) MARGIT ( f ) Utilizare: maghiară. Unii savanţi consideră. scandinavă. islandeză. finlandeză. Scriere originală: Μαρια (greacă). iubită de Dumnezeu”. iar a doua parte este numele zeului Amon. Sfântul Ieronim cunoştea această etimologie. conform scrierilor Noului Testament. în latina târzie Maria.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de regina Margareta I a Danemarcei. după transcrierea ebraică. în siriană Mart Maryam. care a unit Danemarca. greacă. sau Μαρία. germană.Hr. scriitorul american Margaret Mitchell (1900-1949). Conform acestei origini. După el. „picătură din mare”. aprox. deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase. poloneză. maris stella. În grecească cuvântul a devenit Mariamne. azi Israel . A fost fiica lui Ioachim şi Ana. ţările scandinave. picătură. unii copişti au citit greşit cuvântul stilla. Conform Noului Testament. stea a mării”. probabil în Efes.Hr. azi Turcia). care înseamnă „copil dorit”. Mariam. şi Mariana. MARGO / MARGOT ( f ) Varianta maghiară a numelui Margareta.םירמ‬n. şi nu fără motive. Numele Maria potrivit unor surse înseamnă „copil dorit”. Poate să fie un nume compus din două elemente: mar însemnând „picătură” şi yâm însemnând „mare”. catalană. Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam ‫ . deoarece declara că Maria înseamnă Stilla Maris. portugheză. că Maryam nu este un cuvânt de origine ebraică.d.

în funcţie de ţară. convocat pentru a dezbate asupra învăţăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie.Dr. biserica anglicană mai sărbătoreşte Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe.în evul mediu în ianuarie şi februarie. Regina păcii.8 decembrie. Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului la 2 iulie. atât catolicii şi cât şi ortodocşii serbează. Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt: Maica Domnului (Our Lady. fiind denumită „noua Evă”. În tradiţia creştină (ortodoxă. la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva). adică vineri în Săptămâna luminată. . regiune şi tradiţie. . de după Paşti. Madonna.în 25 martie biserica catolică şi cele ortodoxe sărbătoresc Buna-Vestire. numele după care ea este cunoscută cel mai des).în 2 februarie. Nuestra Señora. în timp ce cea anglicană sărbătoreşte Ridicarea Sa la Ceruri. a schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria. alte sărbători fiind: . Naşterea Maicii Domnului („Sfânta Maria Mică”). greco-catolice şi romano-catolice sărbătoresc Intrarea în biserică a Maicii Domnului (sau Aducerea Maicii Domnului la Templu). . . Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie.21 noiembrie. ca semn de binecuvântare şi tărie în faţa ispitelor). Multe biserici sărbătoresc pe 8 septembrie. după Conciliul al Doilea de la Vatican. „Născătoarea de Dumnezeu”). Notre Dame. Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată. ţinut la Efes în anul 431. 70% din catedralele franceze poartă numele Fecioarei Maria. Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 decembrie. Născătoare de Dumnezeu pe 26 decembrie. iar în bisericile anglicane „Sărbătorirea Binecuvântatei Fecioare Maria”.în 12 septembrie. Regina Cerurilor (Queen of Heaven. Theotokos. anglicană şi luterană) precum şi în cea musulmană. Regina Coeli) şi altele. Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august. bisericile ortodoxe.Bisericile ortodoxe şi cele greco-catolice mai sărbătoresc: Adunarea credincioşilor în cinstea Preasfintei Fecioare. în unele regiuni ale Europei de vest. Al treilea sinod ecumenic. . a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus. în bisericile ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. 264 . Biserica catolică mai sărbătoreşte Neprihănita Zămislire a Preasfintei Fecioare Maria iar. tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume şi mântuirea. Conform definiţiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic. sărbătoare care se numeşte oficial în biserica romano-catolică „Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria”. se sărbătorea Adormirea şi Ridicarea la Ceruri. în Biserica romano-catolică se sărbătoreşte Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte şi încrederea în puterea invocării respectuoase a acestui Nume. De asemenea. Maica lui Dumnezeu. catolică. Nossa Senhora. ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. diverse apariţii sau icoane ale Maicii Domnului. fiind sărbătorită la data de 15 august („Sfânta Maria Mare”). . Binecuvântata Fecioară Maria. a confirmat învăţătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gabriel.

Începând din anul 1933. iar după un an depune voturile călugăreşti. Congregaţia a primit aprobarea pontificală. fiind fiica lui Giovanni Giuseppe şi a Mariei Concetta Marrazzo. aşteptând aproape douăzeci de ani pentru a-şi putea realiza aspiraţia. A crescut motivată de o intensă iubire faţă de Isus Cristos şi o afectuoasă devoţiune către Fecioara Maria. Caridad este trimisă în Columbia. timp în care a trăit o luptă interioară. Maria Candida a fost aleasă superioară a mănăstirii. Maria Candida începe să scrie „Euharistia”. printre cele şase surori care au plecat în misiune s-a numărat şi sr. iar în martie anul următor primeşte haina monahală şi numele de Maria Caridad a Iubirii Duhului Sfânt. în faţa unei icoane a Pruncului Isus. la Túquerres. fiind botezată a doua zi după naştere. în care vede sintetizate toate dimensiunile experienţei creştine: credinţa. unde este vorba de o lungă şi intensă meditaţie asupra Euharistiei. consilier la Curtea de Apel. sr. unde a dorit „să-i facă companie lui Isus din Euharistie atât cât era posibil”. Caridad Brader a murit în faimă de sfinţenie. menţionând faptul că în anul 1933. originară din Palermo. an în care a respins categoric o altă realegere. care în 1893. Fericita María Caridad Brader (1860-1943) Caridad Brader s-a născut la 14 august 1860 la Kaltbrunn (Elveţia). A decedat la data de 12 iunie 1949. după ce a intrat în Carmel. unde a muncit fără răgaz. iar datorită pregătirii sale. depunând la vârsta de doisprezece ani. din anul 1924 până în anul 1947. Primind învăţătura Mântuitorului (cf. 265 . Fericita Maria Cristina Brando (1856-1906) S-a născut la Napoli la 1 mai 1856. În anul 1894 a fondat Congregaţia Franciscanelor Mariei Neprihănite care la început. sr. de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului. la data de 1 octombrie 1880. La sfârşitul secolului al XIX-lea. Şi-a luat numele de Maria Candida a Euharistiei. încă de la vârsta de cincisprezece ani. speranţa şi iubirea. Caridad Brader. Este singura fiică lui Sebastiano Brader şi a Mariei Carolina Zahaner. Mt 5. vreau să devin sfântă”. intră la Altstätten în mănăstirea franciscană „Maria Hilf”. Maria a manifestat o chemare religioasă. Pietro Barba. Nu îi plăceau bunurile de valoare. după cinci ani de muncă grea la Chone (Ecuador) şi după ce a catehizat multe grupuri de copii. a fost formată din tinere elveţiene. cu numele Maria Josefa Carolina. pe care a condus-o până în 1919 şi din 1928 până în 1940. repeta adesea: „Trebuie să devin sfântă. apropiindu-se de sacramentul pocăinţei. împărtăşindu-se zilnic. oraş unde familia. alegând viaţa călugărească după terminarea studiilor. se transferase momentan din pricina serviciului tatălui. a fost desemnată să predea în colegiul mănăstirii. La 27 februarie 1943. dovedind de foarte tânără înclinaţii clare spre rugăciune şi mortificare. 48). votul de castitate perpetuă. fiind preocupată de cei săraci care încă nu cunoşteau Evanghelia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria Candida a Euharistiei (1884-1949) S-a născut la 16 ianuarie 1884 la Catanzaro.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA A fost împiedicată de tatăl ei să intre în Congregaţia Surorilor Sacramentine din Napoli. a dovedit o mare iubire faţă de săraci şi faţă de operele de caritate. Fericita María Guadalupe García Zavala (1878-1963) S-a născut la Zapopan (Jalisco). fiica lui Fortino Garcia şi a lui Rifugio Zavala Garcia. o congregaţie care s-a mărit cu repeziciune. A decedat la data de 25 februarie 1962. Margareta şi ale săracilor numără 22 de case în Mexic. fondatoarea şi alte surori au depus voturile perpetue. la 24 iunie 1963. În anul 1878 se afla temporar la surorile Tereziene din Torre del Greco. iar în timpul vieţii ei. A înfiinţat Congregaţia Slujitoarele Sfintei Margareta Maria şi a săracilor. A simţit chemarea Domnului. noi instrumente. la 27 aprilie 1878. Grecia şi Italia. fiind botezată chiar în ziua naşterii. actualmente Slujitoarele Sf. 266 . cu care urma să se căsătorească. săli pentru micii pacienţi. Cu finanţări pe care numai Dumnezeu ştie cum reuşea să le obţină. iar după moartea ei Congregaţia a continuat să crească. un mic sătuc din Abruzzo. Încă de mică datorită faptului că tatăl ei avea un magazin de obiecte religioase. care astăzi se numeşte Congregaţia Surorile Victime Expiatoare ale lui Isus din Preasfântul Sacrament. la Guadalajara (Jalisco). Lupita a ştiut să le înveţe pe surorile din Congregaţie să iubească sărăcia pentru a se putea dedica mai bine bolnavilor. dar a experimentat în multe ocazii Providenţa divină şi a avut parte de ajutorul multor binefăcători şi persoane ecleziale. La 2 noiembrie 1903. a luat numele de sora Maria Ludovica. o clădire la Mar del Plata pentru convalescenţa copiilor. După ce a intrat la Institutul Fiicelor Milostivirii la 14 noiembrie 1904. Noul institut a întâmpinat multe şi mari dificultăţi. În anul 1897 Maria Cristina a depus voturile temporare. Peru. iar ulterior a primit permisiunea de a intra în mănăstirea Sacramentinelor. Maria Cristina a Neprihănitei Zămisliri. iar la 20 iulie 1903 Congregaţia a obţinut aprobarea canonică din partea Sfântului Scaun. la vârsta de 23 de ani când era logodită cu Gustavo Arreola. Fericita Maria Ludovica De Angelis (1880-1962) S-a născut la 24 octombrie 1880. au fost deschise 11 case în Republica Mexicană. a luat numele de Sr. o biserică devenită azi parohie şi o înfloritoare fermă la City Bell. sora Ludovica pune la punct săli de operaţie. nu departe de Napoli. primind în anul 1876 veşmântul religios. în faimă de sfinţenie. în Mexic. Antonina simţea în inima sa că visele ei se regăseau în visele Maicii Rossello.Dr. în faimă de sfinţenie. A murit la vârsta de 85 de ani. nu departe de oraşul Aquila. în Mexic. A murit la 20 ianuarie 1906. stabilindu-şi sediul final în Casoria. la San Gregorio. Islanda. pentru ca protejaţii ei să aibă mereu hrană proaspătă. motiv pentru care a pus fundamentul unei noi familii religioase. obţinând însă permisiunea de a fi primită drept candidată la Clarisele din Mănăstirea Fiorentinelor. primind numele de Antonina în Italia.

precum şi de promovarea demnităţii persoanei şi de dezvoltarea misiunilor şi a dialogului ecumenic. Congregaţia pe care Maria Petković a fondat-o. Mons. a instituit canonic comunitatea religioasă de drept diecezan. de asistarea persoanelor în vârstă şi bolnave. cehă şi română pentru MARIANUS. A organizat Fiicele Mariei Ajutorul Creştinilor pentru activitatea cu săracii. Josip Marčelić. MARIAMNE este varianta pentru Maria. purtat de mai mulţi sfinţi. a organizat cursuri de pregătire profesională pentru fete şi femei. Fiicele Milostivirii. După treizeci de ani. Poate fi considerată şi o combinaţie între MARIA şi ANA. a pus să se construiască adăposturi pentru familiile lipsite de locuinţă. Poate proveni fie de la MARS. MARILENA ( f ) Combinaţie între Maria şi Elena. Pentru săraci a obţinut asistenţă medico-farmaceutică gratuită.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria a lui Isus Răstignit Petković (1892-1966) S-a născut la 10 decembrie 1892 la Blato. comunitatea a primit recunoaşterea pontificală şi aprobarea constituţiilor. MARIAN ( m ) Pronunţie: MAHR-yahn (poloneză). derivat de la numele roman MARIUS. macedoneană şi croată pentru MARINUS. MARICICA ( f ) Diminutiv în limba română a numelui MARIA. de apostolatul parohial. derivat de la numele roman de familie Marinus. în anul 1928. MARIN ( m ) Varianta în limba română. patronimic. şi urmând îndrumările Episcopului de Dubrovnik. fie de la latinul mas. Acelaşi Episcop. are echivalenţă şi în alte limbi: . Românescul Marin. A atras mulţi tineri şi adulţi să colaboreze la activitatea ei apostolică. franceză. la 6 decembrie 1956. ocupându-se de educarea copiilor şi a tineretului. Fericita Maria Romero Meneses (1902-1977) A intrat în Ordinul Salezienilor la vârsta de 21 de ani. MARIANA ( f ) Forma latină pentru MARIAMNE. mascul”. inspirându-se din Regula celui de-al Treilea Ordin al Sfântului Francisc. numără peste 429 de membre care lucrează în 12 ţări din Europa şi America. în ziua Buneivestiri din anul 1919 a dat viaţă comunităţii religioase pe care dorea să o înfiinţeze „pentru educarea şi instruirea tineretului feminin din zonă”. zeul roman al războiului. este un vechi nume de botez.în franceză. care provine fie de la numele de MARIUS sau de la cuvântul latin marinus „mare”. care este nume de familie roman. maris „bărbat. Forma poloneză. 267 . folosită de istoricul Iosif când se referea la soţia Regelui Herod. pe insula Korčula. Îndemnată de dorinţa vie de a-i ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi. cursuri de catehizare şi alfabetizare.

Dr. fără nici o şovăire. Nume de familie roman. Pronunţie: MER-ee-əs (în engleză). îşi întinde mâna spre Sfânta Evanghelie.în rusă şi sîrbă. avea să refuze aducerea de jertfe în cinstea împăratului. Marin îl întâlneşte pe Episcopul Teoctist. iar unul dintre cei mai îndârjiţi pretendenţi a depus la tribunal o adresă prin care arăta că. După trei ore Marin se întoarce la tribunal şi în faţa judecătorului îşi proclamă credinţa „cu un şi mai mare curaj”. potrivit unor legi mai vechi. Marin nu are dreptul să ocupe posturi de răspundere în imperiul roman. a derivat în Marin/of (ov). MARINA ( f ) Scriere originală: Μαρινα (greacă). Pronunţie: mah-REE-nah (italiană.H. deoarece. germană. III). română. „Să rămâi deci al lui Dumnezeu. zeul războiului la romani sau de la latinul maris. răspunsul ostaşului a fost limpede şi prompt: „Sunt creştin”. să fii cu Dumnezeu. care a fost derivat fie de la MARS. bulgară. În Palestina.. . MAH-ree-uws (în germană). sârbă). Acheus. îi spuse venerabilul bătrân.în bulgară. MARIUS ( m ) Origine latină. prin anexarea sufixului –ovici. însemnând „bărbat”. în localitatea Cezareea din Palestina. şi întărit de harul său ţine drumul pe care l-ai ales. 268 . . acest post îi revenea lui Marin. a derivat în Marin/ovici. dar şi alţi ofiţeri râvneau gradul de centurion.în corsicană şi în italiană apare ca Marini. unde Marin. Ieşind din clădirea tribunalului. nu era mulţumit de această intervenţie supărătoare şi l-a întrebat pe Marin ce religie are. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Mergi în pace!”. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 martie conform calendarului latin. după ce a aflat despre situaţia în care se afla. care. franceză. motiv pentru care a fost condamnat la moarte prin decapitare. Judecătorul. rusă). era vacant un post de centurion. a derivat în Marin/o/schi. Acest sufix -ovici. spaniolă. care din dragoste pentru credinţa sa a ales mai bine moartea de martir. fiind creştin. daneză. norvegiană. Gaius Marius a fost un renumit consul roman din secolul al II-lea Î. romanul omonim al lui Lev Tolstoi) care le spune unor negustori pe care-i răsplăteşte pentru că i-au denunţat nişte conspiratori: vă înnobilez şi vă dau voie să vă adăugaţi la numele voastre „-ovici”. prin adăugarea unui sufix specific. l-a luat de mână şi au pornit spre biserică. Марина (rusă. Marin era un ofiţer nobil şi bogat din armata imperială. prin adăugarea unor sufixe specifice. Forma feminină pentru MARIN. s-a dat în timpul lui Ivan al IV-lea cel Groaznic (v. Sfântul Marin (sec. .în poloneză. Utilizare: germană.

teologul care a început reformarea protestantă în secolul al XVI . 5 Papi au purtat acest nume. Pronunţie: MAHR-tin (engleză. când. ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama. fratele readus la viaţă de Isus. şi aici se dovedeşte gospodina care are grijă de toate. cu numele Marta. este răscumpărată de această sfântă. stăpână”. toate exprimând înţelesul că respectiva persoană este fiică. Sfânta Marta (sec. germană). Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru) la 9 decembrie 1579. ea cere un miracol prin simpla şi splendida mărturisire de credinţă în atotputernicia Mântuitorului. ci prea marea grijă pentru lucrurile materiale în dauna vieţii interioare. În casa lor primitoare venea cu plăcere Isus. în perioadele când se afla în Iudeea. Sfântul Martin de Porres (1579-1639). dându-i o jumătate cerşetorului. mar-TEN (franceză). Origine latină. sârbă). Înseamnă „doamna casei” sau „doamnă. conform calendarului latin. poloneză).lea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARTA ( f ) Scriere originală: Марта (bulgară. bulgară). MARLENE ( f ) Combinaţie între Maria şi Magdalena. în mod indirect.lea şi Martin Luther King. Lecţia dată de învăţătorul nu privea. stăpână” în limba aramaică. care de fapt înseamnă „doamnă. mamă provenită dintr-o familie domnitoare. Pronunţie: MAHR-tah (spaniolă. neînţeleasă şi adesea desconsiderată. Legenda spune că a trecut pe lângă un cerşetor îngheţat în mijlocul iernii şi şi-a rupt mantaua în două. Profesiunea de gospodină. forma genitivă a zeului roman al războiului MARS. italiană. Este prezentă şi la banchetul la care participa însuşi Lazăr. Alte nume cunoscute sunt Martin Luther. În limba greacă Marta se traduce în Despina. Sfântul Martin a fost un episcop din secolul al IV . Este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie. Marta reapare în Evanghelie cu prilejul episodului dramatic al învierii lui Lazăr. soţie. MAWRteen (maghiară). în învierea morţilor şi în dumnezeirea lui Cristos. americanul care a luptat pentru egalitatea între rase. conform calendarului latin. 269 . însemnând „bărbat”. Marta era sora lui Lazăr şi a Mariei din Betania. localitate situată la circa trei kilometri de Ierusalim. iar în limba latină se traduce în Domnica. MARTIN ( m ) Scriere originală: Мартин (rusă. care a patronat Franţa. I). desigur. Cu ocazia unei astfel de vizite apare pentru prima dată şi Marta. În Noul Testament. mahr-TIN (bulgară). hărnicia ei lăudabilă. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 noiembrie. Derivat de la Martis.

Papa Ioan al XXIII-lea. Dar fericitul Martin nu a fost doar acest soldat. conform calendarului latin. în predica omagială amintea: „Martin iubea din toată inima pe oameni. Acest gest de dragoste creştină este cam tot ce lumea îşi mai aduce aminte şi. a călugărilor dominicani din Lima. îi iubea chiar mai mult decât pe el însuşi. în deosebi pentru copii.Dr. Tours. deoarece era adânc convins că sunt copiii lui Dumnezeu şi fraţii săi. cum era obiceiul în acea vreme şi cum sfintele Canoane vor rândui mai târziu. ci în întreg oraşul. O statistică mai veche arată că cele mai multe familii din Franţa se numesc Martin. Deoarece noul născut avea pielea de culoare neagră. a voit să rămână „mătura mănăstirii”. mort în anul 397 ca Episcop al vechii cetăţi din vestul Franţei. Tatăl lui a revenit la sentimente mai bune şi l-a luat cu dânsul în Ecuador. Ales episcop de Tours prin voinţa poporului. Martin se ştia investit de către 270 . căci în umilinţa lui îi considera pe toţi mai drepţi şi mai buni decât el”. până când a trăit în sărăcie neagră alături de mama sa şi de o soră mai mică. tatăl nu a voit să-l recunoască. Este sărbătorit în fiecare an la data de 11 noiembrie. Întâlnirea cu umilul frate era o sărbătoare pentru toţi. ipostaza în care sfântul este reprezentat în majoritatea imaginilor. Martin a fost şi un apostol. La slujba de canonizare. În anul 1837 Papa Grigore al XV-lea l-a beatificat şi Papa Ioan al XXIII-lea l-a ridicat la cinstea sfintelor altare în anul 1962. Sfântul Martin e un soldat roman care şi-a tăiat tunica în două cu sabia. unde ulterior l-a părăsit. o ţară profund romanizată timp de mai mult de trei secole şi care ocupa aproximativ teritoriul Franţei de astăzi. Papa Paul al VI-lea l-a declarat patronul frizerilor şi al peruchierilor din Italia. În 1966. Martin a fost un apostol în cel mai deplin sens al cuvântului. Apostolul Galiei. la vârsta de opt ani. deoarece l-au primit ca membru deplin al Ordinului dăruindu-se lui Dumnezeu pentru toată viaţa. L-a data de 3 iunie 1603 el a făcut profesiunea solemnă. Sfântul Martin din Tours (315-397). nefăcând parte din rândul călugărilor propriu zişi. hotărât să calce cu bucurie pe urmele Sfântului Dominic. adică aparţinând doar Ordinului terţiarilor. pentru a-l îmbrăca pe un om necăjit care tremura de frig. devenit părintele său sufletesc. Şi în noua sa calitate. de asemenea. şi pentru acest motiv a fost trecut în registrul botezaţilor drept „Fiu al unui tată necunoscut”. De mai multe ori a fost văzut cum striga şoarecii cuibăriţi în sacristie şi-i conducea afară. născută la doi ani în urma lui. Martin a transformat mătura într-un blazon de onoare: o icoană veche îl reprezintă purtând în mâini acest modest dar necesar instrument casnic. el nu s-a limitat doar la administrarea Bisericii sale. fapt ce dovedeşte veneraţia de care se bucură şi astăzi Sfântul Martin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA de origine africană. într-un colţ al grădinii. unde a fost admis numai în calitate de „frate ajutător”. model de dragoste creştină. La vârsta de cincisprezece ani a bătut la poarta mănăstirii „Sfântul Rozariu”. Deoarece i s-au încredinţat cele mai umile activităţi. A murit în ziua de 3 noiembrie 1639. dar sfinţenia sufletului său a început să strălucească nu numai între zidurile mute ale chiliei. şi astăzi este invocat în cazuri de neplăceri produse de aceste mici rozătoare.

care înseamnă „darul ‫ַ ִ ְי‬ Domnului”. MATILD ( f ) Utilizare: maghiară. MATEI ( m ) Pronunţie: MATH-Yoo (în engleză). Pronunţie: MAHR-ton. MATYAS ( m ) Utilizare: maghiară. pentru dărâmarea locurilor de închinare către idoli şi pentru desfiinţarea cultului arborilor sacri. MATILDA ( f ) Origine germană. el este primul sfânt care nu a fost martir şi totuşi i s-a acordat o cinstire din partea Bisericii. Forma maghiară pentru MARTIN. Aproximativ în anul 371 este ales Episcop de Tours.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dumnezeu cu o misiune mai amplă: evanghelizarea păgânilor. a fost unul din cei doisprezece apostoli. care a fost o formă grecească a numelui ebraic ‫( מתּתָהוּ‬Mattityahu). păgâneşti şi Martin a trebuit să lupte energic pentru îndepărtarea lor. Înseamnă „forţa la bătălie” de la maht „forţă. a avut loc înmormântarea. mai vrednici de milă decât cei mai săraci şi mai lipsiţi dintre oameni. MARTON ( m ) Utilizare: maghiară. El a fost un vameş şi se presupune că este autorul primei Evanghelii în Noul Testament . Varianta maghiară a numelui Matilda. Pronunţie: mah-TEE-AHS (în germană). MATHIAS ( m ) Utilizare: greacă. A fost numele soţiei lui William Cuceritorul. inclusiv Matthias I. Sfântul Matei. 271 . cu care se întâlnise de mai multe ori în diferitele misiuni ostăşeşti împlinite în Galia. La data de 11 noiembrie 397. franceză. în secolul al XV – lea. Pronuntie: MAH-tyahsh. putere” şi hild „bătălie”. care a făcut reforme importante pentru regat. Acest nume a fost purtat de regii Ungariei. germană. părăseşte armata este botezat de către Episcopul Ilarie din Poitiers. iar de atunci. Scriere originală: Ματθιας (greacă). La vârsta de 18 ani. sărbătoarea lui se ţine la 11 noiembrie. Poporul încredinţat păstoririi sale păstra încă multe din obiceiurile vechi. Variantă a numelui Matthaios (vezi Matei ). Varianta maghiară a numelui Matthias (vezi Matei ). maghiară. Varianta în limba engleză a cuvântului Ματθαιος (Matthaios). scandinavă. Matthew a fost utilizat încă din Evul Mediu. Ca nume englez.

Dar după trei ani a părăsit postul şi a intrat în mănăstirea Chrysopolis de pe ţărmul opus al Constantinopolului. a trecut în acelaşi an. Sfântul Maxim Mărturisitorul (cca. MAX ( m ) Prescurtare de la MAXIMILIAN (sau. pe coasta răsăriteană a Mării Negre. n-a mai voit să locuiască în sălaşurile păcătoşilor. cuvântul maximus este forma superlativă a adjectivului: magnus = mare. Sfântul Maxim Mărturisitorul Prăznuirea lui se face pe 21 ianuarie şi 13 august (mutarea moaştelor). părăsind dregătoriile lumeşti. la Domnul. uneori. Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost trimis apoi în exil în ţara Lazilor. care a fost derivat de la latinul MAXIMUS (cel mai mare). fiind şi un apărător al Ortodoxiei în faţa ereziei monotelismului. unde.Dr. sprijinite pe Sfânta Scriptură. într-o familie nobilă şi a avut parte de o educaţie aleasă. MAXIMILIAN ( m ) Pronunţie: mahk-see-MEE-lee-ahn (în germană). cu înţelesul de „cel mai mare”. Sf. Derivat de la numele roman Maximilianus. de la MAXWELL din limba engleză). şi a mers la Mănăstirea din Hrisopoli. rămas simplu monah până la sfârşitul vieţii. încredinţându-i slujba de prim secretar. Într-adevăr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MAURA Derivă din cuvântul galez „mór” care înseamnă „mare”. major = 272 . şi a scris cărţi doveditoare despre adevărul credinţei noastre. care întăreau acest eres şi lipeau aceste porunci chiar înaintea bisericii celei mari. Maxim (580-662) s-a născut în Constantinopol. El a alcătuit multe scrieri pentru mustrarea şi ruşinarea celor ce credeau în acest eres. trimiţându-le pretutindeni în lume. Se răspândea părerea greşită şi vicleană a celor ce ziceau că Mântuitorul a avut numai o voinţă. în ziua de 13 august. 580-662) este cunoscut mai ales pentru scrierile sale de mistică şi ascetică. în urma chinurilor suferite. În unele familii romane se obişnuia ca celui mai mare dintre copii să i se dea supranumele de Maximus. înlăturând prin aceasta părere credinţa în cele două firi ale lui Hristos şi pentru că cei răucredincioşi răspândeau prin pieţe porunci greşite. Varianta de scriere pentru MAKSIM (Maxim). cuviosul Maxim neputând răbda să se pângărească şi el laolaltă cu toţi nelegiuiţii aceştia. Forma feminină a lui MAURUS. MAXIM ( m ) Scriere originală: Максим (rusă). la venerabila vârstă de 82 de ani. MAK-si-MIL-yən (în engleză). care este varianta macedoneană şi rusă pentru MAXIMUS (cel mai mare). unde sa călugărit şi a ajuns mai apoi egumen al mănăstirii. În anul 610 împăratul Eraclie l-a chemat la curte. MAK-si-MIL-ee-ən (în engleză).

fiind de asemenea. care semnifică „soluţionare a problemelor”. MERCEDESA ( f ) Din limba spaniolă. în limba greacă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI mai mare. care a scris mai multe romane. MELVIN ( m ) Provine de la nume de familie scoţian care la rândul lui provine de la Melville. care înseamnă compasiune. 273 . a fost ban de Mehedinţi. ‫ֶ ְד‬ Iniţial aceasta a fost diminutivul numelui Manno. Este numele unuia dintre cei 7 arhangheli din tradiţia ebraică şi singurul identificat în Biblie ca arhanghel. Este patronul Sfânt al soldaţilor. spaniolă şi poloneză pentru MELANIE. apoi domnitor al Ţării Româneşti. Mihai Viteazul (1558-1601). MELANIA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică negru. În Noul Testament. iar acum este folosit ca un diminutiv pentru Menahem. MELISA ( f ) Scriere originală: Μελισσα (greacă veche). MENDEL ( m ) Scriere originală: ‫( מנ ְל‬idiş). În tradiţia budistă acesta este numele mamei lui Siddhartha Gautama (Buddha). MIHAI ( m ) Derivă de la ‫( מי ָאל‬Mikha'el) care înseamnă „cine este Dumnezeu?” în ֵ‫ִ כ‬ ebraică. MIHAELA ( f ) Forma feminină pentru MIHAI. Un purtător faimos a acestui nume a fost autorul american Herman Melville (1819-1891). inclusiv „Moby-Dick”. stolnic domnesc şi ban al Craiovei. un alt nume al zeiţei hinduse Durga. el este descris ca fiind conducătorul armatelor Raiului. Înseamnă „albină”. milă. MICA ( f ) Prescurtare de la Mihaela. maximus = cel mai mare. întunecat. arătând dorinţa părinţilor ca copiii lor să ajungă printre cei mari. Forma italiană. Apoi a devenit prenume curent. MAYA ( f ) Înseamnă „iluzie” în sanscrită. MEDEEA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică a pondera sau isteţ.

000 de români şi-au serbat onomastica. 274 .500 de femei). conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Ţara Românească. şi Portugalia (Miguel).058).632) şi Găbiţa (159). România (Mihai).00. Mihail (54. MIHĂIŢĂ ( m ) Forma de alint pentru MIHAI. Forma română şi bulgară pentru MIHAI.786).197) şi Gavril (22. În Cehia şi Slovacia se foloseşte ca formă pentru NICHOLAS.595). Gabi (4.158).815). Transilvania şi Moldova. fiind sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril doar 350. MIKLOS ( m ) Utilizare: maghiară. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi . În „Dracula” de Bram Stoker exista un personaj cu acest nume. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8. Acest nume a fost purtat (în diferite variante) de către conducătorii de Rusia (scris Михаил ). cehă. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360.11. care a avut loc la data de 8. Mişu (1. MIMI ( f ) Prescurtare de la Maria.peste 720. Alte persoane care au purtat acest nume sunt: chimistul/fizicianul britanic Michael Faraday (1791-1867) şi jucătorul de baschet Michael Jordan (1963 -). Forma maghiară pentru NICHOLAS sau Nicolae în limba română. Minerva era zeiţa romană a înţelepciunii şi a războiului.872).458). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru o scurtă perioadă în 1600. Mihnea (6. Gabriel (237.544).300. MIKULAS ( m ) Utilizare: slovacă. Polonia (Michał). peste 1. Mihalache (2. aproximativ echivalente cu zeita greacă Athena. Sărbătorirea onomasticii: Conform MAI.047 de bărbaţi şi 3. Gabriela (218. MINERVA ( f ) Posibil derivat din latină înseamnă mens „intelect”.Dr. MILENA ( f ) Din limba slavă mil care înseamnă milă. MIHAIL ( m ) Scriere originală: Михаил (bulgară). de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. MINA ( f ) Forma prescurtată pentru numele care se termină cu terminaţia „mina”.131).2010. Mihaiela (6. Mihăiţă (27.000 de femei.

Forma rusească şi poloneză pentru MYRON. 275 . ca. 11 iunie 1975 în Kfar Rama. MIRUNA ( f ) Posibil derivat de la cuvântul slav mir. în apropiere de Kale. Numele a fost creat de Shakespeare pentru eroina din piesa sa „The Tempest” (1611). care înseamnă „pace”. Mira. probabil. Lichia — d. care înseamnă „pace sau lume”. Mira Awad (arabă:‫ .. Israel) este o cântăreaţă şi actriţă israeliană.H. ca. MIRCEA ( m ) Derivat de la cuvântul slav mir. MIROSLAV ( m ) Cuvânt slav. de la cuvântul provençal mirar „a admira”. A fost folosit prima oară de poetul Frederic Mistral.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MIRA ( f ) Înseamnă „prosper”. folosit în limba română. minunat”.280. A fost derivat. glorie. MITICA ( m ) Forma de alint pentru DUMITRU. Patara. Înseamnă „smirnă” în limba greacă. fiind şi numele unuia dintre sateliţii lui Uranus.345. MIRANDA ( f ) Derivat din latinescul mirandus care înseamnă „admirabil.ضوع اريم‬ebraică:‫( )דאווע הרימ‬n. MIRIAM ( f ) Provine din limba ebraică. vorbitoare de limbă arabă şi ebraică. Provine de la numele provençal Mireio. provenit din: mir care înseamnă pace şi slav care înseamnă slavă. MIRABELA ( f ) Derivat din latinescul mirabilis care înseamnă „minunat”. Smirna este o răşină extrasă din scoarţa unui arbore arabic. MIRELA ( f ) Forma românească pentru MIREILLE. A fost numele unui sculptor grec din secolul al V – lea Î. MOISE ( m ) Derivat din cuvântul de origine egipteană mes care înseamnă „fiu”. Turcia) a fost un episcop. MIRON ( m ) Scriere originală: Мирон (rusă). Personalităţi: Sfântul Nicolae din Mira (n. fiind o variantă a numelui Maria. în sanscrită sau forma scurtă a numelor care conţin cuvântul din limba slavă mir care înseamnă „pace sau lume”. cu rădăcini arabe palestinene şi bulgare. astăzi Kocademre.

pe Augustin şi Navigiu. şi-a îndreptat toată grija spre fiul său mai insensibil la chemarea harului divin. într-o familie creştină. unică. A avut doi fii. singur” de la grecescul monos. 276 . ea rămânând un exemplu fără pereche de soţie şi mamă. A avut mângâierea să-l aducă la baia botezului cu un an înainte de a muri. Monica s-a născut la Tagaste. al cărei nume nu este cunoscut fiind măritată cu un bărbat nebotezat. A murit la vârsta de 55 de ani la Ostia. Rămasă văduvă. sau „unu. Varianta de Nadya. Este greu de stabilit înţelesul şi originea cuvântului „Monica”. consilier. în Africa. Sfânta Monica (332-387). Varianta în limba maghiară pentru MONICA. numit Patriciu. Augustin consemnează ultimele convorbiri cu mama lui: „S-a întâmplat că ne aflam singuri. MONIKA ( f ) Utilizare: maghiară. ce-şi îndeplineşte misiunea de mamă şi soţie”. utilizată în lumea occidentală. sau se apropie de cuvântul latinesc monna care înseamnă mamă. în regiunea Konstantina din nordul Algeriei.scrie Constantin în capitolul al nouălea al Confesiunilor. viaţă pe care ochiul nu a văzut-o. la lumina adevărului. fără pereche”. şi încercam împreună să înţelegem. NADIA ( f ) De la „nadejda”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MONICA ( f ) Pronunţie: MAHN-i-ka (engleză). dar privind numai spre viitor.Dr. conform calendarului latin. Augustin a fost botezat în anul 387. urechea nu a auzit-o şi niciodată nu a ajuns-la inima omului” . în anul 387. MUSTAFA ( m ) Utilizare: Arabă. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost Mustafa Kamal. Au petrecut împreună vara. Este sărbătorită în fiecare an la data de 27 august. sprijiniţi de pervazul ferestrei care dădea în grădina interioară a casei unde locuiam. cum va fi viaţa veşnic fericită a sfinţilor. fondatorul Turciei moderne. cu o nespusă încântare. dar nehotărât. în aşteptarea plecării în Africa a Monicăi. şi o fiică. În arabă înseamnă „cel ales”. Vorbeam între noi. derivat din Muhammad. Posibil să însemne „apărător. Aceasta a fost numele a patru sultanii otomani. din Portul Ostia. soţie. sfătuitor” de la latinul moneo. inteligent. nume rusesc însemnând „speranţă”. Aici. Numele a fost folosit mai des şi datorită gimnastei de origine română Nadia Comăneci (1961 -). având înţelesul de „femeie vrednică. la Ostia. Scriere originală: ‫( ىفطصم‬arabă). cunoscut sub numele de Ataturk. fără să ne mai amintim de cele din trecut. În Sfânta Monica vedem împlinite ambele sensuri. astăzi. situaţie în care Monica ar avea înţelesul de: „singură. Souk-Ahres.

NICOLAE ( m ) Derivă de la grecescul Νικολαος (Nikolaos). în 280. care şi-a privit reflexia în apă. Forma greacă de alint pentru ANASTASIA. care este forma latinizată pentru grecescul Ναρκισσος (Narkissos). Naomi a preluat numele Mara. Pe locul unde a murit. care înseamnă „victoria poporului sau oameni victorioşi” de la νικη (nike) „victorie” si λαος (laos) „popor”. NECULAI ( m ) Variantă în limba română pentru NICOLAE. ִ ‫ָע‬ În Vechiul Testament. NATASA ( f ) Scriere originală: Νατασα (greacă). în apropiere de Kale. „somn. Varianta feminină românească pentru NARCISSUS. ִ ‫ָע‬ Derivă de la ebraicul ‫( נ ֳמי‬Na'omiy) „agreabilitate. plăcute”. În mitologia greacă. Este cunoscut şi ca Santa Claus. în 345. era soacra lui Ruth. NATALIA ( f ) Din limba latină „cea nascută de Crăciun”. astăzi Kocademre. a răsărit o narcisă. senzaţie de amorţeală. cca. derivat de la ναρκη (narke). Sfântul Nicolae din Mira (n. Acesta a fost popularizat în America de actriţa Natalie Wood (1938-1981). Sfântul Nicolae era un episcop din Anatolia. NICOLA ( f ) Forma latină feminină pentru NICHOLAS (Nicolae). Mira. atât de mult încât în cele din urmă a murind de supărare. Turcia) a fost un episcop. NASTASIA ( f ) Variantă a numelui Anastasia. care înseamnă „din Nazareth”. Patara. amorţire”. 277 . După moartea soţului. Lichia — d. Forma italiană. poloneză şi spaniolă pentru NATALIE (Natalia). cca. NARCISA ( f ) Nume grec care înseamnă „pierdut”. NAZARIE ( m ) Provine din latinescul Nazarius. NELU ( m ) Variantă de alint în limba română pentru ION. cel care aduce cadourile de Crăciun.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NAOMI ( f ) Scriere originală: ‫( נ ֳמי‬ebraică). Narcis era un tanar frumos.

Oamenii îl chemau având credinţa că necazurile lor vor fi mântuite. al comercianţilor. Zeul Thor. moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari. Popularitatea sa a crescut atât de mult încât în Rusia aproape toate bisericile au colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae. fetelor nemăritate. s-a schimbat încet. pe rând. cu mult timp în urmă. Cunoscut sub numele de la Nikolaus în Germania. O cămilă tânără îl ajută pe Moş în Siria. iar la noi. le aducea daruri copiilor. nuieluşe. copiii cuminţi primesc daruri.Dr. Două dintre minunile sale au marcat profund conştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că Moş Nicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 decembrie. ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. iar în Ungaria. Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele. atunci când acestea au crescut. Moşul vine din junglă. Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu. călătorilor. în sudul Italiei. 278 . în secolul al XII-lea. iar în Hawaii. prin rugăciune. este o sărbătoare legată de personajul istoric Nicolae din Mira. În Scandinavia. De aici cultul său ajunge la Roskilde (Danemarca). părinţii s-au gândit că o viaţă „uşoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. în special. A fost considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii. Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al celor acuzaţi pe nedrept. Multe ţări şi-au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Nicolae. datorită influenţei de pe continent. între care Bari etc. iar de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor. Sfântul Nicolae este patronul spiritual al Ţărilor de Jos. însă cei neascultători. În Europa. În secolul al XIII-lea. la Vadstena (Suedia) şi în aproximativ patruzeci de sate din Islanda. imaginea Sfântului Nicolae. Când pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au început să se aşeze imigranţii din ţările germanice şi nordice. Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnare trei bărbaţi. După o viaţă aspră. îngerii le aduc celor mici bomboane şi nuieluşe. dar plină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343. al provinciei Lorena. nişte marinari. iar din anul 1087. Acesta conducea o caleaşcă trasă de două capre. La creştinii din Ghana. precum şi al mai multor oraşe vest-europene. iar celor din nordul Germaniei. Sania trasă de reni este încărcată cu daruri pentru copiii din Danemarca. sfântul Nicolae intră în cărţile de slujbe de la mănăstirea Sint-Truiden (Belgia). punându-le la fereastră câte o pungă cu bani. mireselor şi. părticele din moaştele sfântului Nicolae ajung la catedrala din Canterbury. Sinterklaas cum îl numeau olandezii. cu barca. Şi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În secolul al XII-lea. Sinterklaas în Belgia şi Ţările de Jos şi Kleeschen în Luxemburg. Copiii tuturor ţărilor creştine au fost învăţaţi că în noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vine cu daruri. iar cultul sfântului începe să se răspândească. stelele dăruiesc cadouri copiilor din Polonia. transformându-l în Santa Claus. Cruncher şi Cracker. zeul suprem. Odin. al copiilor mici. Se spune că o familie săracă avea trei fete. Rusiei. Santa Claus din lumea anglofonă (Moş Crăciun în România) a apărut prin deformarea cuvântului neerlandofon Sinterklaas.

Niko. Nica. Aceasta a fost numele unui personaj din Noul Testament.312 sunt bărbaţi. 279 .744 poartă prenumele Nicoleta. Provine din limba greacă de la numele Νικοδημος (Nicodim). NICOLETA ( f ) Forma feminină pentru NICOLAE. 64. Nikoletta.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. 523. Potrivit statisticilor existente.243 de români aniversaţi la data de 6. 8. NICUSOR ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE. 44. 32. iar 287. 26. OANA ( f ) Forma românească prescurtată pentru IOANA.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sărbătorirea onomasticii: Din cei 811.931 de femei. Nikos şi Nik.894 de persoane poartă prenumele de Niculae.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor. Numele Sfântului Nicolae. NICODIM ( m ) Scriere originală: Νικοδημος (greaca veche). NICU ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. Nicola. Niculai. Nick.931 sunt femei. Nicoll. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.2010.137 de persoane poartă prenumele Nicu. iar alte peste 13.520 poartă prenumele Nikole. Conform statisticile existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti 332. în limba română. dintre acestea 199.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. Niki. NIKITA ( f ) Din latinescul Aniketos care înseamnă invincibil. Nikolett. NONA ( f ) Derivat din nonus (latină) care înseamnă „nouă”.12. NORA ( f ) Forma de alint pentru HONORA sau ELEANOR (Eleonora). 56.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. ceea ce însemnă „victoria poporului” din cuvintele greceşti νικη (nike) „victorie” şi δημος (demos) „popor”. este purtat şi de 287.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9. Nichi sau Niculeana.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai. 13. referindu-se la cele nouă luni de sarcină.

OLGA ( f ) Scriere originală: Ольга (rusă). care a fost transformată într-o lebădă în baletul „Lacul Lebedelor” (1877). Varianta în limba rusă pentru Helge. ÖDÖN ( m ) Utilizare: maghiară. care derivă din Olympos (Ολυμπιας din greaca veche). El s-a bazat pe numele OLIVER sau pe latinul oliva „măslină”. finlandeză. Scrierea numelui în unele limbi: Оливер (sârbă. Scriere originală: Олег (în rusă).Dr. sau numele germanice ALFHER (armata de spiriduşi) sau Áleifr. OLEG ( m ) Utilizare: rusă. Varianta rusească pentru HELGA. macedoneană. care în latină înseamnă „al optulea”. Forma italiană şi spaniolă pentru OPHELIA (Ofelia). bulgară). macedoneană). numele cu care s-a născut împăratul roman Augustus. a fost adoptat de catre Iulius Cezar. slovacă. 280 . maghiară. domn al Rusiei Kievene (în jurul oraşului de Kiev). germană. OLIVER ( m ) Utilizare: engleză. sârbă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA OCTAVIAN ( m ) Derivat de la numele roman Octavianus. binecuvântat”. ODETTE ( f ) Acesta este numele unei prinţese. Forma maghiară a numelui Edmund. Posibil derivat de la numele francez Olivier. derivat din numele Helgi. Aceasta a fost numele mamei lui Alexandru cel Mare. derivat la rândul său de la numele OCTAVIUS. care înseamnă „sfânt. croată. Sfânta Olga a fost soţia lui Igor I.care la rândul său este derivat din heilagr. Dupa Gaius Octavius. binecuvântat”. La originea acestui nume stă cuvântul heilagr care înseamnă „sfânt. Олга (sârbă. el spunandu-si Gaius Iulius Cezar Octavianus. OFELIA ( f ) Din grecescul ophelos care înseamnă ajutor. OLIVIA ( f ) A fost creat de Shakespeare pentru un personaj din comedia „A douăsprezecea noapte”. scandinavă. estoniană. de Piotr Ilici Ceaikovski. care este forma feminină pentru HELGE. OLIMPIA ( f ) Varianta feminină a numelui Olympias. cehă. română.

OVIDIU ( m ) Forma românească pentru Ovidius. OZAN ( m ) Utilizare: Turcă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ortografia a fost modificată prin asociere cu cuvântul latinesc Oliva care înseamnă măslin. este înrudit cu ÁSGEIRR. Forma maghiară pentru OSCAR.. a fost un poet roman din primul secol Î. a primului Împărat Roman. OSZKAR ( m ) Utilizare: maghiară. derivat din limba galeză unde „os” înseamnă cerb şi „Cara” înseamnă iubit. care înseamnă „muntean sau din munţi”. OTTO ( m ) Derivat din cuvintele de origine germanică „Audo” sau „Odo”. posibil derivat de la latinul „ovis” care înseamnă oaie. care a scris despre dragoste şi mitologie. OSCAR ( m ) Înseamnă „iubitor de cerbi”. cunoscut ca Ovidiu. Varianta în limba italiană pentru ROLAND. A fost numele de patru regi din Germania. ORESTE ( m ) Derivat din grecescul ορεστιας (Orestias). Înseamnă „bard” în limba turcă. Un purtător notabil a acestui nume a fost scriitorul irlandez şi umorist Oscar Wilde (1854-1900). a condus Anglia în urma războiului civil.H. Alternativ mai poate deriva şi din engleza veche unde numele OSGAR („os” înseamnă bun şi „gar” înseamnă suliţă). care a fost cunoscut sub numele de Otto cel Mare şi a Cancelarului german. A fost exilat fără motiv de împăratul Augustus. Comandant militar Oliver Cromwell. Publius Ovidius Naso. poate avea origine sabelică (limba vorbită în Italia înainte de latină). Otto von Bismarck (1815-1898). Acestea au fost iniţial o formă scurtă a numelor ce începeau cu „od”. ORLANDO ( m ) Utilizare: italiană. care semifică „noroc. OLIVIA ( f ) Varianta feminină pentru OLIVER. 281 . avere”. Alternativ.

Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită. în apropiere de Constantinopol (mai târziu. Dacă Sfânta Muceniţă Parascheva. „Vinerea Mare”. după ce a învăţat carte. sfânta „fără de voie lăsă pustia şi se întoarse în lume şi la Ţarigrad veni”. Iaşi. Istanbul). cel rău mirositor. prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox.Dr. fără ca nimeni să ştie cine era. este cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”. Din Constantinopol sa îndreptat spre Epivata. 1643. PARASCHEVA ( f ) Scriere originală:Παρασκευη (greacă) Derivat din grecescul παρασκευη (paraskeue) înseamnă „preparat”. fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune. Într-o noapte. să se reîntoarcă în locurile părinteşti: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci. ea este cinstită în Moldova. În fiecare an. pe când avea 25 de ani. Poate însemna „toată dulceaţa” din limba greacă παν (pan) „toate” şi μελι (Meli) „miere”. Părinţii ei. 282 . “aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă”. Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a veacului al XI-lea. au pus alături de ea şi trupul corăbierului. În chip deosebit. oameni de neam bun şi credincioşi. Valurile l-au adus la ţărm. rugăciunii şi milosteniei. A fost îngropată ca o străină. localitatea în care văzuse lumina zilei. Un purtător faimos a acestui nume a fost pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso (1881-1973). mai cu seamă în Moldova. Cuvioasa Maică Parascheva („Vinerea Mare”). Săpând deci o groapă. pe Care L-ai iubit”. un înger i-a spus. Se spune că un marinar a murit pe o corabie şi trupul i-a fost aruncat în mare. s-a călugărit sub numele de Eftimie. în vis. pe atunci capitala Imperiului bizantin. la 14 octombrie. că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu. Un frate al ei. fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. dar mai ales a postului. întrucât de mai bine de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi. a fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea faţă de cele sfinte şi pentru cultura sa deosebită. râvnitori spre cele sfinte. Cu toate acestea. iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. au crescut-o în friica de Dumnezeu. După ce a avut această vedenie. pe ţărmul Mării Marmara. în Epivata (azi Boiados). PAMELA ( f ) Acest nume a fost utilizat de către poetul Sir Philip Sidney pentru a fi folosit în poemul „Arcadia”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA PABLO ( m ) Forma spaniolă pentru Paulus (vezi PAUL). Prima învăţătură în limba română despre viaţa sfintei o găsim în „Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam al Moldovei. îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune.

arzând mocnit toată noaptea şi „prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni”. Unul dintre îngeri l-a luat de mână. unuia din creştinii care săpaseră groapa. După 120 de ani ele au cunoscut ultima strămutare. 283 . autorităţile de stat şi bisericeşti. împreună cu membrii Sinodului său. la 23 aprilie 1887. au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu. cârmuitorii ei de atunci. n. încă o minune săvârşită prin puterea lui Dumnezeu. Ajungând la Galaţi. a cercetat paraclisul. după slujba Vecerniei. Sfântul Dumitru (1597) i Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar (1601). din neatenţie. auzind de visul celor doi. În anul 1641. Moaştele au fost mutate în mai multe biserici: Vlahserai (1586).n. Ridicate din mormânul de jar. aşezându-l în Biserica Sfinţii Apostoli din Epivata. pentru ce n-aţi socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?” Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva. A doua zi dimineaţa. de mitropolitul Varlaam şi de episcopii de Roman şi Huşi. de cler şi credincioşi. apoi la Iaşi. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888. moaştele Cuvioasei Parascheva „pentru sfinţirea şi binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei (Ţara Moldovei. ctitoria domnitorului. într-un loc de cinste. Cinstitele moaşte au rămas aici până în anul 1884. într-acelaşi chip şi în aceeaşi noapte. cinstitele moaşte au fost aşezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinşii Trei Ierarhi. din acest motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. drept recunoştinţă. i s-a arătat în vis o împărăteasă. iar focul s-a extins la catafalcul pe care era aşezată racla. Credincioşii de acolo. de data aceasta spre pământul românesc. Mitropolitul Iosif Naniescu. fiind însoţită de trei mitropoliţi greci (Ioanichie al Heracleei. Aici se găsesc şi astăzi. zis cel Bătrân (1639-1644). după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol. au înţeles că este un semn dumnezeiesc. cu numele Eftimia. după cum se spune în „scrisoarea sinodicească”. drept care au luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au adus cu mare bucurie. Aceeaşi vedenie a avut-o şi o femeie credincioasă. peste noapte sfeşnicul a ars. moaştele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi şi în curând strămutate în noua Catedrală mitropolitană din Iaşi. au hotărât să-i ofere. a rămas aprinsă o lumânare din sfeşnicul de lângă racla din lemn în care erau aşezate cinstitele moaşte. preoţii şi credincioşii au constatat că cinstitele moaşte au rămas neatinse. Fericitul întru pomenire. care fusese sfinţită cu puţin timp mai înainte. „cu lumini şi cu tămâie”. Partenie al Adrianopolului şi Teofan al Paleopatrei). în noaptea următoare. când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaş. patriarhul Partenie I. l-a ridicat şi i-a zis: „Gheorghe. Racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră. În ziua de 13 iunie 1641. şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de mulţime de îngeri. şi a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaşte. preaslăvind minunea dumnezeiască. cu numele Gheorghe.)”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dar.

263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. PAUL ( m ) Sursa numelui este din limba latină şi provine din familia de nume romane Paulus. 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev. PATRICK ( m ) Utilizare: irlandeză. care la naştere s-a numit Sucat. Se numea la început Saul. denumirea în limba latină. Derivă de la Patriciu. din ebraicul ‫( פּסח‬Pesah) „Paştele”. PAHT-Rik (în germană). dar în cele din urmă el a devenit un episcop întorcându-se în Irlanda ca un misionar. Acest nume a fost adoptat de către Sfântul Patrick. ca în cazul filozofului francez.312 poartă prenumele de Paraschiva. 629 poartă prenumele de Parascheva. ceea ce însemna „cu privire la Paşti” sau de la latinescul PASCHA care înseamnă „Paşte”. care înseamnă „mic” sau „umil”. fecioară”. El a fost un britanic romanizat. Provine din grecescul Πατροκλος (Patroklos). Pronuntie: PAT-Rik (în engleză). El este în mod tradiţional considerat ca fiind patronul spiritual al Irlandei. care a fost capturat şi înrobit în tinereţe. germană. povestea sa apărând în Noul Testament. din care 48. PATRICIU ( m ) Varianta românească pentru PATRICK. dar şi-a schimbat 284 . După şase ani de robie a scăpat acasă. PATROCLE ( m ) Scriere originală: Πατροκλος (greaca veche). derivat la rândul său. Derivat din greacescul παρθενος (parthenos) înseamnă „fată. PATRICIA ( f ) Este varianta feminină a numelui Patriciu. 584 poartă prenumele de Chivuta.Dr. din cei 54. Pat-Reek (în franceză).152 sunt femei. PASCAL ( m ) De la denumirea în limba latină Paschalis. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sărbătorirea onasticii: Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. engleză. Numele Pascal poate fi utilizat şi ca ֶַ nume de familie. 627 poartă prenumele de Chiva. 3810 poartă prenumele de Paraschiv. ceea ce însemna „nobil”. 50. franceză. PARTENIE ( f ) Scriere originală: Παρθενια (greaca veche). Sfântul Paul a fost un lider important a bisericii creştine timpurii. ceea ce înseamnă „slava Tatălui”. derivat din πατρος (Patros) „a tatălui” şi κλεος (kleos) „glorie”. matematician şi inventator Blaise Pascal.

PEGGY ( f ) Variantă pentru Meggy. care este forma feminină de alint pentru Petronius. ‫ְ ִנּ‬ Înseamnă „piatră preţioasă” în ebraică. bătătură”. nume dat de Isus apostolului Simon. fiind considerat un diminutiv pentru MARGARET. În Vechiul Testament acest lucru a fost numele uneia dintre soţiile lui Elcana. Forma maghiară pentru PETER. PETRU ( m ) Varianta românească pentru PETER. PENELOPE ( f ) Scriere originală: Πηνελοπη (greaca veche). PENINA Scriere originală: ‫( פּנָה‬ebraică). amândoi pictori impresionişti din secolul XIX din Franţa. PETRE ( m ) Varianta românească pentru PETER. care se presupune că este fiica Sfântului Petru. A fost cel mai important apostol si este considerat de unii ca fiind primul Papă. ar putea avea legătură cu πηνη (pene) „fire. derivat de la latinul petro. PÉTER ( m ) Utilizare: maghiară. Purtători vestiţi ai acestui nume în lumea artei sunt Paul Gauguin (18481903) şi Paul Cezanne (1839-1906). Derivat de la grecescul Πετρος (Petros). Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) se datorează lui. petronis „ţărănoi. PETRONELA ( f ) Forma românească pentru PETRONILLA. Posibil derivat din greacescul πηνελοψ (penelops). bădăran”. Este traducerea folosită des în Noul Testament pentru Cefas (care înseamnă „piatra” în aramaică). PAULA ( f ) Forma feminină pentru PAUL.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numele după convertirea la creştinism. PETRICA ( m ) Forma de alint pentru PETRU. Alternativ. Este numele unei Sfinte romane din secolul I. 285 . PEPE ( m ) Prescurtarea spaniolă a numelui IOSIF. un tip de raţă. „piatră”.

Acolo avea o casă în care locuia cu soacra şi soţia sa. înainte de a se întâlni cu Domnul. Petru a lui Constantin cel Mare a fost demolată. „Kepha”).Dr. (n. Marţi 29 iunie 2010. Conform evangheliştilor Marcu. Sfântul Petru nu a precupeţit nici o osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului. La anul 67. în ziua de 29 iunie. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor. A fost fratele mai mic al apostolului Andrei. Constantin cel Mare a ordonat nivelarea dealului „Agger Vaticano”. ar fi fost originari din Betsaida Sfantul Apostol Petru. rambleerea părţilor supraterane ale vechiului cimitir. Luca şi Ioan. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Având în vedere renumele de apostol. respectiv şi de ţarul rus Petru cel Mare (1672-1725). Conform datelor din Evanghelia lui Ioan. Eusebiu de Cezareea (260-339) a menţionat relatările diaconului roman Gaius din jurul anului 200. decaparea cavourilor din vechea necropolă (ce depăşeau nivelul zero al terenului) şi construcţia unei bazilici dedicate lui Petru.d. era pescar din Betsaida. În anul 324. După Înălţarea la cer a Domnului şi după pogorârea Duhului Sfânt. Pe lângă apostolul Petru.000 de români şi-au serbat onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. În sec. Simon Petru. 286 . dezlănţuită de crudul împarat Nero. cca. Petru a locuit în Capernaum. Simon Petru este considerat în mod tradiţional ca unul dintre cei doisprezece apostoli. care a fost treptat înlocuit cu Peter. rugând pe Învăţătorul să le explice înţelesul tainelor credinţei. nume consemnat sub forma Πετρος şi tradus în latină ca Petrus. În conformitate cu Evanghelia lui Marcu (cea mai timpurie). acest nume a devenit comun în întreaga lume creştină (în ortografie diferită). Numele său iniţial a fost Simon (în ebraică ‫ . spre a face loc actualului dom San Pietro. Era o fire cinstită şi plină de rodire pentru Hristos. stă inscripţia prescurtată (în limba greacă): Petr ene (Petros enestin = Petru se găseşte înăuntru). Acolo s-ar găsi o inscripţie. Petru şi fratele său Andrei „Cel întâi chemat” la slujirea credinţei. unul din primii discipoli al lui Isus din Nazaret. acest nume a fost purtat şi de Sfântul Petru Damian şi Sfântul Petru Martirul. ?. Isus l-a numit „piatră” (în aramaică „Chefa”. în folclor Sânpetru. păstrat până în zilele de azi. a început strădania. la marginea Lacului Ghenezaret din Galileea. cea fărăde odihnă. XVI vechea bazilică Sf.ןועמש‬citeşte „Şimon”). Astfel în Anglia normanzii l-au introdus sub forma “Piers”. Siria). astăzi El Aradsch. peste 500. pe care stau scrise numele lui Isus şi a lui Petru. cunoscut ca Sfântul Petru. în vremea prigoanei împotriva creştinilor. Pe „Tropaionul” constantinian. pentru răspândirea credinţei şi ca şi ceilaiţi Apostoli. Sfântul Petru a îndurat moarte de Mucenic. 67) a fost un pescar din Betsaida (localitate pe malul nordic al lacului Genesareth. la Marea Galileii şi se chema Simon. care a susţinut că ar cunoaşte locul unde se găseşte mormântul lui Petru. de a vesti adevărul mântuirii.

082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342). Alături de cei de mai sus. POLIXENIA ( f ) Din limba greacă.995 de români care îşi sărbătoresc onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. 382. QUINTUS ( m ) Prenume roman care în latină înseamnă „ al cincilea”.114) şi Petronel (2). Petrişor (17. PHEBE ( f ) Varianta de „Phoebe” este folosită în unele traduceri ale Noului Testament. Petruş (3.838).645). Petrică (36.064).035 femei. Varianta maghiară a numelui PRISCA. care înseamnă „vechi” în latină. PIŞTI ( m ) Utilizare: maghiară. din cei 503. Paulina (16361). referindu-se la Priscilla. Petruţa (23. derivat din „poli” care semnifică „mulţi” şi „xenoi” care semnifică „străini”.829). şi 121. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982). Paul (76. 287 . Diminutiv pentru ISTVÁN. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. QUINTILLUS ( m ) Derivat din numele QUINTUS. Acest nume a fost dat în mod tradiţional la al cincilea copil. şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33.960 sunt bărbaţi. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34. Forma italiană pentru PETER. Acest nume apare în epistolele din Noul Testament.048). cele mai multe poartă numele de Paula (45. PIROSKA ( f ) Utilizare: maghiară. PIETRO ( m ) Utilizare: italiană.285).403). PRISCA ( f ) Varianta feminină a numelui de familie roman pentru Priscus.

Din nefericire nu s-au păstrat documente interne care să ateste domnia sa. derivat de la elementul slavic rad „fericit”. Alternativ. putând fi deasemenea şi un nume. RADU ( m ) Forma românească de alint pentru numele slave care încep cu „RAD” şi semnifică „grijă”. sunt: .d. 1330 . RADOSLAV ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „slav” care înseamnă „slavă. voievod mitic al începuturilor statului medieval Ţara Românească. RADOMIL ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „mil” care înseamnă „milă. identificat de mulţi istorici cu legendarul Radu Negru. o iscripţie pe zidurile Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş şi o importantă cantitate de monede (ducaţi. el poate să fi fost adus din India în România de către ţigani şi poate înseamna ceva de genul „aducător de veşti bune”. Asociat la tron probabil începând din 1372. 288 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA RĂZVAN ( m ) Semnificatie necunoscută. domnitor al Ţării Româneşti între 1377 1383. Discuţia despre Radu I rămâne deschisă căci. ֵ‫ר‬ În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. precum şi o pisanie târzie. frate şi succesor al lui Vladislav I. fondator al instituţiilor acestui stat şi prim legiuitor. pe baza argumentelor de ordin istoric. atribuirea lui poate semnifica fie bucuria părinţilor pentru naşterea unui copil. nu se pot formula concluzii clare. combinat cu un alt emelent cu semnificatie necunoscută. este domn al Ţării Româneşti de patru ori (1462-1473. în principal acte ale Regatului Maghiar şi o cronică italiană contemporană. RACHEL ( f ) Scriere originală: ‫( ָחל‬ebraică).Radu I (n. Radu I îşi începe domnia ca singur stăpânitor după 9 iulie 1374 când avem ultima menţiune documentară despre fratele său ca fiind în viaţă. conform părerii unor istorici. este fiul lui Nicolae Alexandru. milostiv”. ֵ‫ר‬ Provine de la numele ebraic ‫( ָחל‬Rachel)care înseamnă „oaie”. Posibil înrudit cu numele RADOVAN.Dr. 1473-1474. Etimologic el are legătură cu cuvântul slav „radost”. Ραχηλ (greaca veche). bucurie.Radu al III-lea cel Frumos. Radu este un prenume masculin relativ des întâlnit în limba română. 1383). glorie”. cunoscut şi sub numele de Radu cel Frumos. Diferiţi domnitori ai Ţării Româneşti (Valahiei) care au purtat numele Radu. dinari şi bani) emise de voievod. fie că acesta va fi o persoana bucuroasă. însă există câteva referiri externe. .

în raia în 1541. dar a ştiut să-şi atragă şi simpatia vecinilor creştini.9 februarie 1619 şi 4 august 1623 . care a domnit.mai 1611.20 ianuarie 1626.Radu Mihnea (n. A avut 5 copii din căsătoria sa cu domniţa Catalina din Sarata: Vlad al VII-lea Vintilă.1626 când. Cărstina. s-a înconjurat de greci cărora le-a dat dregătorii bănoase. Acest lucru a dus la organizarea unui complot condus de Bărcan stolnicul. Era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul. 1586 — d. având şi doi fii nelegitimi: Radu de la Afumaţi şi Radu al VI-lea Bădica. Cinci dintre fiii lui au fost domnitori ai Valahiei. În copilărie fusese ostatec la Poartă împreună cu fratele său Vlad. turcii au ocupat Brăila. care a fost pus cu ajutor turcesc sau cu ajutor din partea lui Ştefan cel Mare.1627). A fost un bun diplomat.august 1623 şi al Moldovei: 24 iulie 1616 . martie 1611 . A fost fiul lui Radu cel Mare.martie 1545. importantă fiind victoria lui Vlad Ţepeş împotriva turcilor. domnind în Moldova. Este fiul lui Vlad Dracul şi vine la domnie cu ajutor turcesc. a fost domnitor al Munteniei: septembrie 1601 . a domnit împreună cu tatăl sau în 1492 şi apoi l-a succedat începând din 15 aprilie 1495 şi până la moartea lui. Era apreciat foarte mult de turci cărora le-a adus beneficii însemnate. În 1538 . Domnia sa a fost întreruptă de patru ori de Basarab Laiotă. La 7 ianuarie 1543 a încheiat cu arhiducele austriac Ferdinand o alianţă prin care îşi promiteau ajutor reciproc împotriva 289 . Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit perioada 1623 . călugăr şi stareţ la Mănăstirea Argeş sub numele de Paisie.martie 1602. cunoştea mai multe limbi străine şi iubea fastul şi luxul. a fost domn în Ţara Românească: iunie 1535 . Radu Mihnea a reuşit să obţină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul (1623 . Domnitorul a descoperit complotul şi l-a decapitat pe instigator. ajutor dat de sultanul Mahomed al II-lea împotriva fratelui său vitreg. Ana şi Boba.Radu Paisie cunoscut şi sub numele de Petru de la Argeş. s-au dat lupte între iulie şi noiembrie 1462. . Ideea unei apropieri între Ţările Române a încolţit şi în mintea lui Radu Mihnea. 12 septembrie 1611 august 1616. Vlad Ţepeş. succesiv. fiu al lui Vlad al IV-lea Călugărul. Mircea al V-lea Ciobanul. În timpul domniei sale a fost tipărit Liturghierul slavon al lui Macarie (1508). fiind ales de boieri. pe care o transformă împreună cu ţinutul din jur.1540. Potrivit mărturiei cronicarului grec Laonic Chalcocondyl. ceea ce i-a nemulţumit pe boierii din ţară. din 8 septembrie 1462.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1474.Radu IV cel Mare. 1626). în captivitate a devenit [1] iubitul lui Mehmet. 1474-1475). în aprilie 1508. Radu al VII-lea Paisie. . august 1620 . a fost domnitor al Ţării Româneşti din anul 1495 până în anul 1508. Pentru tron. . iar ca domn şi-a luat numele de Radu. Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldo-munteană. Pe plan intern. în Muntenia şi Moldova. Născut în 1467.

însă au fost învinşi. germană. RAMONA ( f ) Varianta feminină a numelui RAMÓN. Posibil din grecescul „ραιον” (rhaion). RANDOLF ( m ) Derivat din elementele germanice „Rand” care înseamnă muchie şi „Wulf” care înseamnă lup. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA turcilor. RAHELA ( f ) Înseamnă „oaie” în ebraică. Forma spaniolă.Dr. care semnifică ֵ ָ‫ר‬ „Dumnezeu a vindecat”. iar după sec. RALUCA ( f ) Nume românesc. RAYMOND ( m ) Pronunţie: RAY-mənd (în engleză). RAFAELA ( f ) Forma feminină germană. română şi slovenă pentru RAPHAEL (Rafael). care înseamnă „mai relaxat”. La 1544 boierii pribegi în fruntea cărora se aflau Laiot şi Stroe. 290 . care a devenit ulterior Randolf. Normanzii au adus acest nume în Anglia. Semnificaţie necunoscută. RAUL ( m ) Varianta spaniolă a numelui Randolf. unde exista deja un nume înrudit cu acesta şi anume Randúlfr. l-au atacat şi au încercat să-l alunge. portugheză. RAIMONDA ( f ) Varianta feminină pentru RAYMOND. RAISA ( f ) Scriere originală: Раиса (în rusă). În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. al XVIII – lea a fost folosit sub forma de Randolph. spaniolă şi portugheză pentru RAPHAEL (Rafael). urmând ca Radu Paisie să-i furnizeze ştiri despre mişcările duşmanului. RAFAEL ( m ) Derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ָפאל‬Rapha'el). RAMÓN ( m ) Varianta catalană şi spaniolă a nunelui de RAYMOND.

Acesta a fost numele soţiei lui Isaac. Acest nume a fost introdus în Anglia de către normanzi. REGINA ( f ) Este un nume de origine latină ce înseamnă „regină”. Romulus şi Remus erau fondatorii Romei. Varianta maghiară pentru REBECCA. mama lui Esau şi Iacov în Vechiul Testament. când s-au întâlnit aici Cezar. re-BEK-Kah (în italiană). eventual însemnând „o cursă” în ָ‫ִב‬ ebraică. Sfântul Richard. care a fost derivat din latinescul remigis care înseamnă „vâslaşul”. În legendele romane. REBECCA ( f ) Scriere veche: ‫( ר ְקה‬ebraica veche). care este compus din elementele „Ragin” care înseamnă sfat şi „Wald” care înseamnă „regulă”. compus din elementele Ragin „sfaturi” şi Mund „protector”. RICHARD ( m ) Derivat din elementele germanice „RIC” care înseamnă putere şi „hard” care înseamnă curajos. 7 februarie (calendarul latin) Oraşul Lucca a cunoscut un important moment istoric în anul 56 înainte de Cristos. RENATA ( f ) Forma feminină pentru RENATUS. REMUS ( m ) Pronunţie: REE-mus (engleză). REBECA ( f ) Forma spaniolă şi portugheză pentru REBECCA. sau poate un nume derivat din aramaică. Semnificaţie necunoscută.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Provine din numele de origine germană Raginmund. REYNOLD ( m ) Derivat din cuvântul de origine germană Raginald. De la numele ebraic ‫( ר ְקה‬Rivqah). pentru a-şi reînnoi 291 . care semnifică „născut din nou”. ָ‫ִב‬ Pronunţie: rə-BEK-ə (în engleză). Pompei şi Cressus. REBEKA ( f ) Utilizare: maghiară. REMY ( m ) Utilizare: Franceză Forma franceză pentru Remigius.

a fost fiul unui magistrat şi nepot al unui papă (mama era soră cu papa Marcel al II-lea). a început să studiaze teologia la Padova şi la Louvain şi. când s-a întors în Roma. Sfântul Robert Bellarmin (1542-1621). apoi Episcop de Lucea. A fost purtat de 3 regi ai Scoţiei. Regele Angliei. acum este sigur că Richard. şi e posibil ca nici măcar să nu fi purtat numele de Richard. un sfânt pustnic originar din Irlanda. mai precis din Anglia. Mai întâi. Cum se întâmplă nu de puţine ori. biserica Sf. pe atunci atacate vehement de către teologii protestanţi. nu mult după această dată. Între elevii săi de la Colegiul Roman s-a aflat şi tânărul Alois Gonzaga. inclusiv Robert the Bruce. şi. istoria şi organizarea Bisericii Catolice. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA triumviratul. unde a rămas până la moartea papei Clement al VIII-lea (1605). despre care vorbim. la ziua de 7 februarie. strălucitor. nu a fost niciodată «regele Angliei».Dr. ajunge primul titular al Catedrei „de controversiis” din cadrul Universităţii gregoriene. având misiunea grea de a-i pregăti pe studenţi de “controversele” în legătură cu învăţătura. o mică localitate din Toscana-Italia. Fredian. care pe atunci se numea Colegiul Roman. pastorală. care a obţinut independenţa Scoţiei faţă de Anglia în secolul al XIV-lea. La vârsta de optsprezece ani. ROBERT ( m ) Înseamnă „faimă bună”. voluminoasele cărţi „De controversiis” sunt fundamentale pentru apologetică. în Toscana. Din amintirile medievale ale oraşului rămân drept mărturie grăitoare catedrala Sf. Robert Bellarmin s-a născut în 1542. după o tradiţie destul de întemeiată. despre care „Martirologiul Roman”. proces ce a durat aproape 292 . 17 septembrie (calendarul latin). şi a sfintei Valburga. este şi Sfântul Richard. a fost numit cardinal şi arhiepiscop de Capua. ascetică. s-a introdus procesul de canonizare. autorul Robert Browning (1812-1889) şi poeţii Robert Burns (1759-1796) şi Robert Frost(18741963). în ziua de 17 septembrie 1621. Martin. la Montepulciano. unde tatăl său era magistrat. fiind derivat din elementele germanice „hrod” care înseamnă faimă şi „beraht” care înseamnă luminos. scrie: “La Lucca. care de fapt abia a mai durat aproape un an. stareţ de Heidenheim. Episcop de Einchsladt şi a Sfintei Valburga. Tot din părţile nordului. Mihai şi bazilica Sf. înmormântarea Sfântului Richard. el a iniţiat unele lucrări de asanare ce au apărat oraşul de ravagiile inundaţiilor periodice ale râului Serchio. şi astăzi. În anul 1599. Episcop de Einchstadt. dar şi a Sfântului Vunibald. în 1576. care a fost tatăl sfântului Villebald. RICKI ( m ) Diminiutivul pentru RICHARD. fecioară”. De altă parte este sigur că persoana la care se referă Martirologiul a fost tatăl nu numai al Sfântului Villebald (mai exact Villibald). Fredian. A murit la Roma. Localnicii sărbătoresc la 18 noiembrie pe Sf. A scris multe lucrări de exegeză. în câteva rânduri apar şi câteva inexactităţi ori lipsuri.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trei secole. ROLAND ( m ) Înseamnă „pământ renumit” de la cuvintele germanice: „hrod” care înseamnă „faimă. 1930. ROMULUS ( m ) Utilizare: mitologia romană. renume” şi „land” care înseamnă „pământ”. ROCKY ( m ) Diminutiv al numelui ROCCO. acest lucru poate fi considerat o formă latină de ROSE (trandafir). într-un singur an. deşi iniţial ar putea să provină din cuvântul german ROZA (derivat din Роса în limba bulgară care înseamnă “roua”). ROBI ( m ) Utilizare: maghiară. ROBERTA ( f ) Forma feminină pentru ROBERT. În limba latină înseamnă „de la Roma”. ROSA ( f ) În general. RONALDO ( m ) Varianta portugheză. ROGER ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „Ger” care înseamnă suliţă. Apoi. italiană şi spaniolă pentru RONALD. ROCCO ( m ) Derivat din cuvântul german „hrok” care înseamnă „odihnă”. Romeo este cel mai bine cunoscut erou din operele lui Shakespeare despre care se face referire în tragedia „Romeo şi Julieta” (1596). de sfânt şi de învăţător al Bisericii. Papa Pius al XI-lea i-a conferit întreitul titlu de fericit. RODICA ( f ) Derivat din slavul „rod” care semnifică fertil. 293 . ROMEO ( m ) Varianta italiană a numelui latin Romaeus care înseamnă „trecător prin Roma sau un pelerin la Roma”. RONALD ( m ) Varianta scoţiană pentru RAGNVALDR care este un nume compus din elementele „Regin” care înseamnă sfat şi „valdr” care înseamnă domn. rodnic. Diminutiv al numelui ROBERT.

294 . a murit în ziua de 24 august 1617.Dr. avându-i pe părinţii Gaspard de Flores şi Maria d'Oliva. şi de atunci a chemat-o numai cu numele de “Roza”. Este cazul soţiei iubitoare. Roza care înseamnă trandafir. au dat copilei lor numele de Isabela. petrecea tot timpul în rugăciune. În fiecare an. Pronunţie: RO-zah (rusă). indiana Mariana. ROXANA ( f ) Pronunţie: rahk-SAN-ə (în engleză). Forma latină pentru Ρωξανη (Roxane). care cere să intre în temniţă alături de soţul ei. rok-Sahn-ah (spaniolă). de sărbătoarea Sfântului Bartolomeu. În lumea vorbitoare de limba engleză a fost populariat de către Daniel Defoe. 23 august (calendarul latin) Sfânta Roza de Lima s-a născut în ziua de 20 aprilie 1586. Mai târziu. un trandafir”. ROXY ( f ) Este diminutivul pentru ROXANA. ceea ce înseamnă „zori. care la botez. ROZA ( f ) Scriere originală: Роза (rusă. oferindu-i lui Dumnezeu suferinţa voluntară ca ispăşire pentru crimele şi nedreptăţile săvârşite. nu pentru că iubeşte suferinţa. stea. le spunea: „Aceasta este ziua cununiei mele veşnice”. Deoarece a văzut în jurul ei cum dorinţa de îmbogăţire şi de plăcerile vieţii stingea în inimile oamenilor respectul şi dragostea faţă de semenii lor. când Isabela a intrat în rândul terţiarelor dominicane. cu acest nume a fost trecută şi în calendarul sfinţilor. urmaşi ai unor nobili veniţi din Spania. privind la frumuseţea ei. ROSALIA ( f ) Derivat de la latinul rosa „trandafir”. Înseamnă „a crescut” în limbile slave. şi-a ales singură numele de Roza a Sfintei Maria. dar doica. care suferea în indigenii insultaţi şi măcelăriţi de către cuceritori. Roza. care a folosit acest nume în romanul său „Roxana”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA O purtătoare faimosă a fost activistul pentru drepturile civile Rosa Parks (1913-2005). Sfânta Roza de Lima (1586-1617). marele oraş-port pe ţărmul Oceanului Pacific şi capitala Perului. urmând exemplul lui Cristos. luminos”. ci pentru că îşi iubeşte soţul. a voit să-şi supună şi trupul ei celor mai grele chinuri. este cel mai răspândit. respectiv forma greacă a numelui persan Roshanak. la Lima. Este numele primei soţii a lui Alexandru cel Mare. bulgară). De fapt. Între prenumele care au la origine numele unei flori. ROSALINDA ( f ) Din limba germană „trandafir frumos”: „hros” care înseamnă cal şi „linde” care înseamnă blând. din 1724. dar l-a iubit pe Cristos. a exclamat: “Eşti frumoasă ca o roză. Roza nu a iubit suferinţa.

RUBA ( f ) Scriere veche: ‫( ىبر‬arabă). care a fost înecată în Severn. după numele râului Severn. RUMEN ( m ) Scriere originală: Румен (macedoneană). un nume roman care semnifică în latină „femei Sabine”. RUPERT ( m ) Este o variantă a numelui ROBERT. Înseamnă „îmbujorat” în macedoneană. SABRINA ( f ) Varianta latinizată a numelui Habren. RUDOLF ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „wulf” care înseamnă lup. RUMENA ( f ) Forma feminină pentru RUMEN. 295 . Potrivit lui Geoffrey de Monmouth. după mai multe războaie. pământurile fiindu-le luate de către romani. de către comandantul militar Prince Rupert a Rinului. Sabinii au fost un popor antic care au locuit în centrul Italiei. Conform legendei. SALOME ( m ) Scriere originală: Σαλωμη (greaca veche). SABINA ( f ) Scriere originală: Сабина (rusă). Este varianta în limba maghiară pentru ROSALIA. femeile au fost capabile să face pace între cele două grupuri. romanii au răpit câteva femei Sabine în timpul unui raid. RUXANDRA ( f ) Variantă a numelui Roxana. un nepot a lui Charles I-lea. dândui-se râului numele ei. RUPERTA ( f ) Forma feminină a numelui RUPERT. Când au venit bărbaţii să le salveze. Numele a fost introdus în Anglia în secolul al XVII – lea. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. Forma feminină de la Sabinus. Sabrina a fost numele unei prinţese.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ROZALIA ( f ) Utilizare: maghiară. Înseamnă „deal” în arabă.

296 . SANDA ( f ) Varianta prescurtată pentru ALEXANDRA. care înseamnă „pace”. Derivă de la ‫( שׁמוּאל‬Shemu'el). SAMSON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁמשׁוֹן‬ebraică). SALOMEA ( f ) Varianta feminină pentru Salome. a fost ultimul judecător al evreilor. În Vechiul Testament. Provine de la numele ebraic ‫שׁמשׁוֹן‬ ְִ ְִ (Shimshon).” Variantă a numelui SARAH. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Provine de la un nume aramaic care a fost legat de cuvântul ebraic ‫שׁלוֹם‬ ָ (shalom). SAMUELA ( f ) Varianta feminină pentru SAMUEL. SAMANTHA ( f ) Varianta feminină a numelui Samuel. SAMI ( m ) Diminutivul în limba maghiară şi finlandeză pentru SAMUEL. fie ֵ ְ „Dumnezeu a ascultat”. De fapt. Sara. Varianta maghiară pentru ALEXANDRU. ‫( חֵי שׂ ָה‬ebraicul) pentru ‫ַיּ ָ ר‬ “viaţa Sarei. Sensul cuvântului în ebraică este “prinţesă”. El a vestit venirea lui Isus şi a proclamat ca regi ai Israelului pe Saul şi apoi pe David. SANDU ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru ALEXANDRU. ceea ce înseamnă.Dr. SANDOR ( m ) Utilizare: maghiară. SAMANTA ( f ) Variantă a numelui Samantha şi varianta feminină a numelui Samuel. Este un nume extras din Biblie. SARA ( f ) Scriere originală: Σαρα (greacă). SAMUEL ( m ) Origine ebraică. ‫( ةراس‬arabă). numele ebraic Sarah provine din Egipt: “Sa” înseamnă fiul. “Rah” înseamnă soare. probabil „soare”. luat de la numele soţiei lui Avraam şi mama lui Isaac. însemnând fie „numele lui Dumnezeu”.

care a fost derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ס ָא‬Sava) care înseamnă „omul vechi”. De la un nume grecesc. SCARLETT ( f ) De la numele de familie ce arată o persoană care a vândut sau a făcut haine din stacojiu (un fel de pânză. SAVA ( m ) Scriere originală: Σαβας (greaca veche). Acest nume a fost folosit de Margaret Mitchell pentru Scarlett O'Hara. care înseamnă „de la Sevasta”. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. Sebaste era numele unui oras din Asia mica si provine din limba greaca de la σεβαστος (Sebastos) „venerabil” (o traducere din latină pentru Augustus. ‫ָר‬ SARIKA ( f ) Utilizare: maghiară. SEANNA ( f ) Varianta feminină a numelui SEAN. 297 . pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. titlul împăraţilor romani). SAUL ( m ) Scriere originală: ‫( שׁאוּל‬ebraică) ָ De la numele ebraic ‫( שׁאוּל‬Sha'ul). ‫ָר‬ În ebraică înseamnă „doamnă” sau „prinţesă”. SEAN ( m ) Varianta irlandeză pentru JOHN. ‫ַב‬ SAVANNAH ( f ) Înseamnă ierburi de câmpie. ceea ce însemnă „a cerut pentru. a cărui nume este derivat din persanul saqirlat). În Vechiul Testament acesta a fost numele soţiei lui Avraam. Derivat de la numele roman Sebastianus. ‫( ةراس‬arabă). SEBASTIAN ( m ) Origine latină. În limba maghiară este diminutiv a numelui SARAH. Numele a fost folosit în filmul „Savannah Smiles”. personajul principal din romanul ei „Pe aripile vântului” (1936). devenind mama lui Isaac.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SARAH ( f ) Scriere originală: ‫( שׂ ָה‬ebraică). Sfântul Sebastian. a ָ solicitat pentru” sau „s-a rugat pentru”. din anul 1982. Numele ei a fost iniţial ‫( שׂ ָי‬Saray). Aceasta a fost numele primului rege al lui Israel.

derivat de la cuvantul biblic seraphim. împăratul face apel la vechea prietenie: „Ţi-am deschis larg poarta palatului meu şi ţi-am pregătit calea pentru o carieră strălucită. Sebastian era prieten cu împăratul şi un cavaler de vază. ca având 6 aripi. iar tu unelteai împotriva mea. Sfântul Serafim (1540-1604). care a fost cunoscută doar ca Selena. Sarafima. Fimu. 298 . uneori identificată cu zeiţa Artemis. Epitetul seraph are înţelesul de înfocat. în câmp deschis. în limba greacă. descrişi de Isaia în Biblie. adjectivul „serafic” are înţelesul de „curat”. Acesta a fost numele zeiţei greceşti a Lunii. SERAFIM ( m ) Scriere originală: Серафим (rusă). supravieţuind primului martiriu. „ceresc”. Σεληνη (greaca veche). După „Legenda aurea”.Dr. şi se atribuie îngerilor lui Dumnezeu. În limba română se întâlnesc mai multe variante ale numelui personal (sau de familie): Serafim. sub împăratul Diocleţian. Tiburţiu. roşu aprins. înflăcărat. s-a prezentat din nou autorităţilor păgâne. începutul procesului a fost mişcător. SELENE ( f ) Scriere originală: Σεληνη (greacă). mică localitate lângă Ascoli Piceno. În catacombele ce au luat numele său. s-a silit să-i atragă la credinţa creştină pe mulţi dintre soldaţi şi prizonieri. Sera. Prin extindere. Împăratul Diocleţian în persoană a dispus să fie adus în faţa lui acest îndrăzneţ centurion. convertiţi de Sebastian. dar cu 15 ani mai târziu. SEPTIMIU ( m ) Provine din latină şi înseamnă „al şaptelea”. Înseamnă „lună”. însuşi guvernatorul Romei şi fiul său. Acest nume a fost purtat de cântăreaţa Selena Quintanilla (1971-1995). la moarte. Mai mult chiar. SELENA ( m ) Scriere originală: Селена (rusă). a fost înmormântat Sfântul Sebastian. fără drept de apel. După vindecarea rănilor. de multe ori.. pe malul mării Adriatice. la Montegranaro. care l-au osândit la moarte şi l-au executat. ar fi murit cu moarte de martiri. „nevinovat”. care a murit în aceeaşi zi de 20 ianuarie. flacără ce se întinde. Serafimii erau un fel de îngeri. Variantă a numelui Selene. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sebastian era de loc din părţile milaneze. în calitatea aceasta. Sarafim. fiind îngrijit de o femeie creştină din Roma. pentru că ei sunt spirite pure.” Dar s-a trecut repede la ameninţări şi apoi a urmat condamnarea. 12 octombrie (calendarul latin) Felice Rapagnano s-a născut în anul 1540. înflăcărate de zelul pentru apărarea sfinţeniei şi dreptăţii Celui Atotputernic. care erau închişi sau conduşi la supliciu. în centrul Italiei. Varianta în limba română şi rusă pentru Seraphinus. i-a ajutat pe fraţii săi în credinţă. şi apoi un pluton de ostaşi au slobozit săgeţile lor.. Sfântul Sebastian a fost legat de trunchiul unui copac.

şi ca program de viaţă şi-a însuşit cuvintele Fratelui Egidiu. sub înfăţişarea simplă. A murit în ziua de 12 octombrie 1604. după ce a ascultat o lectură despre scopul omului. păzea oile unui om mai înstărit din satul vecin. care veneau adesea şi cereau ajutor la poarta casei lor. în ziua de 16 iulie 1767. Când superiorii ordinului au voit să-l transfere în altă mănăstire. de învăţătură. care face cu credinţă semnul Sfintei Cruci asupra bolnavului şi în acelaşi moment. Sfântul Sergiu (sec. Avea pentru fiecare un cuvânt de mângâiere. printre care vindecarea Cardinalului Bandini a provocat o admiraţie deosebită. de încurajare. au ţinut să aducă un omagiu solemn cu prilejul înmormântării. Biografii Sfântului Serafim amintesc multe fapte miraculoase săvârşite de el. care a fost derivat din latinul Serenus care înseamnă „clar. Papa Paul V a permis să se aprindă lumânări la mormântul lui. umilă a tânărului călugăr se vedea gravitatea omului înţelept şi flacăra unei neobişnuite vieţi interioare. SERGIU ( m ) În limba română înseamnă slugă. cangrena a dispărut. După şase ani de zile. Tânăra castelană i-a vorbit despre călugării franciscani capucini din Tolentino. Toţi locuitorii oraşului. 24 februarie (calendarul latin) catolic Există mai mulţi sfinţi cu acest nume. Sfântul Sergiu a fost conducătorul spiritual al Rusiei. la cererea insistentă a credincioşilor. în timp ce copiii de vârsta lui se duceau la şcoală să înveţe. umilul ucenic al Sfântului Francisc de Assisi: “Calea pentru a ajunge acolo sus este aceea de a te înjosi pe tine însuţi”. iar după multe insistenţe Felice a fost primit în mănăstire. Odată. liniştit. care înseamnă „cei înflăcăraţi” în ebraică. în frunte cu autorităţile. Felice se ducea cu bucurie la fiica antreprenorului şi o ruga să-i citească din diferite cărţi. Cei din jurul său aşteptau din oră în oră sfârşitul sigur. senin”. Printre ei. a exclamat: “Dar dacă e atât de mare primejdia de a ajunge în focul iadului. În pauzele de lucru. SERAPHINA ( f ) Varianta feminină pentru Seraphinus.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru a-şi câştiga existenţa. derivat din cuvântul biblic serafimii. Varianta în limba română pentru SERGIUS. Acesta era în primejdie de moarte din cauza unei cangrene. când guvernatorul din Ascoli îl aduce la căpătâiul muribundului pe smeritul călugăr. spre uimirea tuturor. SERENA ( f ) De la un nume latin târziu. fiind considerat cel mai popular este 299 . luându-şi numele de Serafim. de ce atunci să nu trăiesc o viaţă de pustnic în pădure?”. SERAFINA ( f ) Varianta italiană şi poloneză pentru SERAPHINA (Serafina). IV). cetăţenii oraşului au intervenit să fie reţinut în mijlocul lor. iar Papa Clement al XIII-lea l-a declarat sfânt.

Teodor şi Pasquale. n. De loc este din Siria. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA reformatorul vieţii mănăstireşti în Rusia. Tot el a stabilit datele sărbătorilor: Buna Vestire.02. (Sârghie. Nürnberg . în cehă Zikmund Lucemburský). fiica cea mai mare a regelui Ludovic I al Ungariei şi Poloniei. dintre care multe erau în mod evident tendenţioase. Neavând moştenitori masculini. SIGISMUND ( m ) Variantă a numelui SIGMUND. Rege al Boemiei din 1419. 15.1437. după ce familia lui. înainte de Sf. născut în anul 1314 dintr-o famile nobilă. a fost: Principe Elector de Brandenburg din 1378 până în 1388 şi din 1411 până în 1415. În 1385 s-a căsătorit cu Maria de Anjou. A fost ultimul Împărat din Casa de Luxemburg şi unul dintre cei mai longevivi regi ai Ungariei. Şi atunci. Purificaţiunea. ca şi astăzi.Dr. după patru ani a fost ales Papă. în 1382. în maghiară Luxemburgi Zsigmond. Împărtăşanie. cântarea: „Agnus Dei” sau „Mielul lui Dumnezeu”.Sigismund de Luxemburg (în germană Sigismund von Luxemburg. „Prefer să mor mai degrabă decât să fiu de acord cu o greşeală” a fost răspunsul Papei. Shar-ən (în engleză). A fost fiul împăratului Carol al IV-lea şi al Elisabetei de Pomerania. 9. mort la 25 septembrie 1392. Serghie) în Rusia şi în ţările slave (chiar şi în Orient) se datorează devoţiunii faţă de „părintele monahismului” în Rusia. Este patronul Sfânt al nomazilor creştini din deşert. Sfinţit preot în 683. 300 . Rege al Germaniei din 1411 şi Împărat romano-german din 1433 până la moartea sa în 1437. Rege al Ungariei şi Croaţiei din 1387. dar s-a stabilit la Roma. Sfântul Sergiu a fost un ofiţer roman martir în Siria. fugind din faţa invadatorilor mahomedani. azi Republica Cehă. ָ Pronuntie: Sher-ən (în engleză). (Sfântul Sergiu) amintit la 8 septembrie.d. şi în faţa ameninţării amestecului din partea împăratului Iustinian al IIlea. Duce de Austria. Adormirea Maicii Domnului. Znaim. din cauza apariţiei în Roma a doi antipapi. Personalităţi care poartă numele de Sigismund: . A avut ca urmaşi o singură fată. din regiunea Rostov. Chiar de la început a trebuit să dea dovadă de o fermitate deosebită în conducerea Bisericii. SHARON ( f ) Scriere originală: ‫( שׁרוֹן‬ebraică). care devenise regină la moartea tatălui ei. Elisabeta. Un alt renumit sfânt care a purtat acest nume este Papa Sergiu I. Sf. Răspândirea numelui Sergiu. Naşterea Maicii Domnului. care îi cerea să subscrie canoanele conciliului Trulan. familie care după pierderea averii a emigrat la Redonez în regiunea Moscova. Împărtăşanie şi cinstirea Maicii Domnului făceau parte din problemele esenţiale ale vieţii creştine. viitorul Rege German Albert al II-lea. dinastia de Luxemburg s-a stins odată cu el. Moravia. La acest nume se face referire şi în Vechiul Testament. El este cel care a introdus în slujbă. domnind peste 50 de ani.1368. dată la care este sărbătorită amintirea lui. şi-a fixat locuinţa la Palermo. care s-a căsătorit cu Albert V.12.

SILVIU ( m ) Forma românească pentru Silvius.d.01. cunoscut ca Ioan Sigismund (în maghiară János Zsigmond Zápolya). maghiară. derivat de la latinul silva „lemn. principe al Ardealului.Sigismund I (în poloneză Zygmunt I Stary. Un purtător notabil al acestui nume a fost psihologul austriac Sigmund Freud (1856-1939). germană. Cel mai mare dintre fraţi. n. Este înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. un ţinut antic. . 1572 .1613.1548 în Cracovia). sub numele de Ioan Sigismund. fiul lui Cristofor Báthory şi al Elisabetei Bocskai. slovenă.d. . era concomitent rege al Boemiei. a fost principe al Transilvaniei între anii 1607-1608. n. SILVESTRU( m ) Provine din limba latină semnificând pădurean.04.Ioan Sigismund Zápolya. 1. la sud de Roma. pădure”. scandinaveă. în cadrul Sfântului Imperiu Roman. 7. A urmat pe tronul Poloniei fraţilor săi mai mari. În momentul în care a fost ales rege al Poloniei.Sigismund Báthory (în maghiară Zsigmond Báthory).1540 . franceză. SIMON ( m ) Utilizare: engleză. Vladislav al II-lea. în anul 1506. Sigismund I cel Bătrân). a fost rege al Poloniei (Uniunea statală polono-lituaniană) în 1506-1548. nepoata împăratului Sigismund de Luxemburg.07. Ungaria şi Croaţiei. fondatorii Romei. creatorul teoriei revoluţionare a psihanalizei. a fost rege al Ungariei sub numele de Ioan al II-lea şi principe al Transilvaniei (din 1570). n. SIGMUND ( m ) Derivat din limba germană din: „sige” care înseamnă victorie şi „Mund” care înseamnă protector. 1608.1571. în trad. iar mama lor a fost Elisabeta de Habsburg.03. Silvius a fost numele mai multor regi din Alba Longa. 10. Ioan Albert şi Alexandru. română. A făcut parte din dinastia Iagielonilor. Rhea Silvia a fost mama lui Romulus şi Remus. 301 . SILVIA ( f ) Varianta românească feminină pentru Silviu. .Sigismund Rákóczi (în maghiară Zsigmond Rákóczi). macedoneană. 27. 1. era principe al Sileziei. Tatăl celor patru a fost regele Cazimir al IV-lea al Poloniei. regină a Ungariei şi fiica regelui Sigismund I al Poloniei.03. 1544 – d.d. A fost fiul lui Ioan Zapolya şi al Izabelei. n.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI .1467 în Kozienice .

Sirius are o luminozitate de 61 de ori mai mare decât a Soarelui. Σιμων (greacă). făcând parte din constelaţia „Canis Major” (Câinele Mare). sau Alpha Canis Majoris). şi a mărturisit pe Hristos. şi i-au tăiat sânii. Aceste sfinte au trăit în Italia. este capitala Bulgariei.61 anilumină de sistemul nostru solar. Cu toate acestea. Sofia (în bulgară София).3 ori mai mare decât cea a Soarelui. fiind situată la poalele muntelui Vitoşa. inclusiv a celui care a efectuat crucea pentru Isus. SIRIUS ( m ) Utilizare: Astronomie. Pistis. cea mai importantă persoană cu acest nume a fost apostolul Simon din Noul Testament. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Scriere originală: Симон (macedonă). Steaua are denumirea de specilitate Bayer α Canis Majoris (α CMa. steaua fiind asociată cu vara. ceea ce însemna „a auzit sau ascultător”. Elpis şi Agapis şi a maicii lor. Sirius are un mic companion: Sirius B. dar de fapt este un sistem binar de stele. Sirius este numele celei mai strălucitoare stea a cerului. SIMION Varianta în limba română a numelui SIMON. care era de doisprezece ani. SIMONA ( f ) Varianta românească feminină pentru SIMON. calendarului ortodox) se face pomenirea Sfintelor Muceniţe si bine-biruitoare fecioare: Pistis. care înseamnă „ardere” sau „extravagant”. Sofia. SOFIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă).4 ori mai mare decât raza Soarelui şi masa lui este de 3. Variantă pentru SOPHIA. iar densitatea este de 810 kg pe cm³.Dr. pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138). iar după ce au 302 . raza de 2. Numele „Sirius” este derivat din greaca antică: σειριος (Seirios). Derivă de la grecescul Σιμων (Simon). Cu ochiul liber se percepe ca o stea unică. variantă a numelui ebraic ‫שׁמעוֹן‬ ְִ (Shim'on). care este o pitică albă cu densitatea medie de 70 kg/cm³. La data 17 Septembrie (conf. Biserica Bojana din Sofia a fost înscrisă în anul 1979 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. au bătut-o cu toiege. Se află la o distanţă de 8. din care în loc de sânge a curs lapte. SMARANDA ( f ) Nume românesc care provine de la „smarald”. Acesta a fost numele mai multor personaje biblice.

printre care: Limonariul (împreună cu Ioan Moshu). Iar maica lor. Sf. ְ Derivat din numele ‫( שׁלֹמֹה‬Shelomoh). Îmbinând isteţimea pe care o avea de la naştere cu râvna deosebită la învăţătură. A ajuns episcop al Ierusalimului. şi-a dat sufletul către Domnul. Acest nume a fost frecvent folosit în rândul familiilor regale europene în timpul Evului Mediu fiind popularizat în Marea Britanie de Casa germană de Hanovra. care la rândul lui a fost derivat ְ din cuvântul de origine ebraică ‫( שׁלוֹם‬shalom) care înseamnă „pace”. sensibil”. Părinte Sofronie s-a născut în cetatea Damascului. În acelaşi mod a fost chinuită şi Agapis. derivat din σωφρων (sophron). viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi Viaţa sfintei Maria Egipteanca.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI chinuit-o. atunci când a moştenit tronul britanic din secolul al XVIII-lea. trei zile pe urmă plângând pe mormântul lor. ָ SONIA ( f ) Varianta românească pentru SONYA. Sf. După aceea a urmat Elpis. pe care de asemenea au supus-o la tot felul de chinuri. SOFRONIE ( m ) Scriere originală: Σωφρονιος (greaca veche). iau tăiat capul. în anul 550. tatăl lui se chema Plinthas. se face pomenirea Sf. SOPHIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). patriarhul Ierusalimului. Sofia. care poartă acest nume le degajă printre cei din jur. Acest 303 . SORIN ( m ) Este derivat de la cuvântul soare şi reflectă strălucirea şi buna dispoziţie pe care persoana. iar mama lui Mira. care semnifică „auto-control. cea deopotrivă cu îngerii printre femei. Părinte Sofronie. a ajuns stăpân pe toate cunoştinţele pe care le putea cineva dobândi în vremea aceea. care era de zece ani. El a lăsat Bisericii multe scrieri vrednice de cuvânt şi de pomenire. care a săvârşit în pustiu lupte mai presus de puterile omeneşti. La data de 11 martie (conf. deprinzând toată virtutea care pe atunci se izbutea numai în pustiu. trăgându-se din părinţi evlavioşi. Părinte Sofronie. Varianta latinizată a numelui grecesc Σωφρονιος (Sofronie). În greacă înseamnă „înţelepciune”. care avea nouă ani. calendarului ortodox). SOLOMON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁלֹמֹה‬ebraică). care este forma rusească de alint pentru SOPHIA. după care. În limba greacă înseamnă „înţelepciune”. iar la final a fost omorâtă prin sabie. i-au tăiat capul.

Sfântul Stelian era un pustnic din Adrianopolis (Asia Mica) şi este patronul copiilor. sârbă). ŞTEFAN ( m ) Înseamnă „purtătorul cununei învingătorului”. STEFANIA ( f ) Varianta feminină italiană. STELA ( f ) Derivat de la latinul „stella”. poloneză şi românească pentru ŞTEFAN. SORINA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru SORIN. Scriere originală: Стефан (bulgară. Un purtător faimos a acestui nume a fost actorul de comedie britanic Stan Laurel (1890-1965). Purtători celebrii a acestui nume sunt fizicianul britanic Stephen Hawking (1942 -) şi autor american Stephen King (1947 -). Спиридон (în rusă). STELIAN ( m ) Varianta românească pentru STYLIANOS. STEPHEN ( m ) Provine de la numele grecesc Στεφανος (Stephanos) care înseamnă “coroană”. forma greacă a numelui ebraic ‫שׁוֹשָׁה‬ ‫ַנּ‬ (Shoshannah). SPIRIDON ( m ) Scriere originală: Σπυριδων (greacă). Acesta a fost derivat din cuvântul ebraic ‫( ןשׁוֹשׁ‬shoshan) care ָ înseamnă „crin”. С санна ‫ַנּ‬ (slavă). coloană”.Dr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA nume a fost folosit în romanele „Tom Jones” (1749) de Henry Fielding şi „Vicarul din Wakefield” de Oliver Goldsmith (1766). Varianta românească pentru STEPHEN. 304 . Derivat din grecescul σπυριδιον (spyridion) care înseamnă „coş” sau latinescul spiritus care înseamnă „spirit”. Derivat de la grecescul στυλος (stylos) care înseamnă „stâlp. putere). STAN ( m ) Varianta scurtă pentru STANLEY (guvernare. SUSANNA ( f ) Scriere originală: Сусанна (rusă). De la Σουσαννα (Sousanna). care înseamnă „stea”. ‫( שׁוֹשָׁה‬ebraica veche).

Drasin Tamara (1905-1943). TATIANA ( f ) Scriere originală: Татьяна (rusă). TAMARA ( f ) Scriere originală: Тамара (rusă). Acest nume a fost purtat de către Tamara Karsavina (1885-1978). Varianta în limba maghiară pentru THOMAS. 305 . Varianta scurtă în limba maghiară pentru ALEXANDRA.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SVETLANA ( f ) Derivat de la cuvântul slav „svet” care înseamnă lumină. Forma rusească pentru TAMAR. macedoneană bulgară). cu semnificaţie necunoscută. Varianta în limba maghiară pentru SABINA. SZILARD ( m ) Utilizare: maghiară. TEODOR ( m ) Scriere originală: Теодор (sârbă. provenit de la Tatius. scandinavă şi cehă pentru THEODOR şi forma germană pentru THEODORE. SZANDRA ( f ) Utilizare: maghiară. pictorul polonez Tamara de Lempicka (1898-1980). Varianta în limba maghiară pentru SILVIA. Derivat de la numele grecesc Θεοδωρος (Theodoros). Forma feminină pentru latinul Tatianus. care înseamnă „darul Zeului” din greacescul θεος (theos) „zeu” şi δωρον (Doron) „cadou”. TAMAS ( m ) Utilizare: maghiară. Татяна (bulgară). Poate însemna „condiment” în sanscrită. SZILVIA ( f ) Sex: Feminin Utilizare: maghiară. Tamara Geva (1907-1997) şi Toumanova Tamara (19191996). SZABINA ( f ) Utilizare: maghiară. Varianta în limba maghiară pentru Constantin. TANIA ( f ) Varianta scurtă în limba română pentru TATIANA. Forma românească.

Poate fi derivat şi de la grecescul θερος (theros) „vara”. TITUS ( m ) Semnificaţie necunoscută. fiul vitreg al împăratului Augustus. TIMOTHY ( m ) Derivat de la numele grecesc Τιμοθεος (Timotheos) care înseamnă „onorarea lui Dumnezeu”. care în limba latină însemnă „din Tiber”.Dr. Derivă de la numele spaniol şi portughez Teresa. TEREZIA ( f ) Scriere originală: Тереза (bulgară). TIBOR ( m ) Utilizare: maghiară. preşedintele american Thomas Jefferson (1743-1826). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA TEODORA ( f ) Scriere originală: Теодора (bulgară). Forma bulgară. română şi portugheză pentru THERESA. care a devenit primul episcop al Cretei. THOMAS ( m ) Forma greacă a numelui aramaic ‫( תּאוֹמא‬Ta'oma). numele a intrat în uz general în lumea creştină. şi inventatorul Thomas Edison (1847-1931). romancierul Thomas Hardy (1840-1928). cehă. TITZIAN ( m ) Variantă a numelui Titus. Este varianta în limbile maghiară. A fost numele celui de al doilea împărat roman. În Noul Testament. a recolta” sau de la numele insulei greceşti Thera (Insula Santorini). Varianta feminină în limba română pentru TEODOR. 306 . era unul dintre companionii Sfântului Paul. de la θεριζω (therizo) „a secera. Datorită renumelui său. Paul scriindu-i o epistolă. Tiber este râul care trece prin Roma. cehă. cu semnificaţie necunoscută. cehă. TIBERIU ( m ) Forma românească pentru TIBERIUS. TIMOTEI ( m ) Variantă pentru Timotheos (a se vedea TIMOTHY ). slovacă. derivat la rândul său din τιμαω (timao) „să-şi onoreze” şi θεος (theos) „zeu”. Este şi numele unui împărat roman din secolul I. ָ ָ În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. slovacă maghiară pentru TIBERIUS. Este posibil să fie înrudit cu latinul titulus „titlu de onoare”. Purtători celebrii a acestui nume au fost filosoful Thomas Hobbes (15881679). care apare în Noul Testament.

Printre realizările lui militare se numară victoria împotriva Daciei şi Persiei. TUDOR ( m ) Este o variantă pentru TEODOR. cu semnificaţie necunoscută. şi este atribuit felicitării pe care 307 . Împăratul roman Traian (numele complet fiind Marcus Ulpius Traianus) este considerat unul dintre cei mai mari conducători ai imperiului. TOMA ( m ) Scriere originală: Тома (sârbă. derivat de la latinul valens. TRAIAN ( m ) Forma românească pentru Traianus. Forma românească. Semnificaţie necunoscută. Varianta în limba maghiară pentru THEODORE. maghiară. bulgară şi croată pentru THOMAS. În lumea anglo-saxonă numele Valentin este sinonim cu Sweetheart care înseamnă “îndrăgostiţi”. TOMI ( m ) Utilizare: finlandeză. Ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul „tristis” care înseamnă trist. sârbă. format din participiul prezent al verbului valeo-valere. Provine din celticul Teutorigos care înseamnă conducătorul poporului. În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. care înseamnă „a se simţi bine. TOMICA ( m ) Utilizare: maghiară. TRISTAN ( m ) Este un diminutiv pentru DRUST.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI TITZIANA ( f ) Varianta feminină pentru TITZIAN. pereche”. a fi în putere”. Diminutivul în limba maghiară pentru THOMAS. VALENTIN ( m ) Scriere originală: Валентин (rusă. TIVADAR ( m ) Utilizare: maghiară. bulgară). bulgară). VADIM ( m ) Scriere originală: Вадим (rusă). Este posibil să fie înrudit cu cuvintele slave volod „regulă sau lege”. Varianta românească pentru Valentinus. care este forma greacă pentru numele aramaic Ta'oma „geamăn. Diminutivul în limba finlandeză şi maghiară pentru THOMAS.

Papa Valentin (827). fiind episcop în Interamna (azi: Terni Italia). Creştinul adevărat doreşte să facă din fiecare clipă a vieţii sale o declaraţie de dragoste sinceră. un prilej de a sărbători împreună cu cel (cea) iubit(ă).ziua Sfantului Valentin În ultima vreme. a reproşat guvernatorului că foloseşte faţă de creştini torturi de o cruzime neîngăduită. Tocmai de aceea a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie 269. În cinstea Sfântului Valentin. Atunci porunceşte să i se smulgă pielea de pe ea şi să fie arsă de vie. care a trăit în secolul III. Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiţilor. 25 iulie (calendarul latin) catolic La 25 iulie de Sfânta Valentina. fiind învinuit de „cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiţi. El a fost prins şi băgat în închisoare. deci este sărbătoarea iubirii dătătoare de viaţă. Sfânta Valentina (d. Ziua de 14 februarie a rămas o zi specială în care îl sărbătorim pe Sfântul Valentin. Tinerii sunt încântaţi că există şi o zi a lor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA îndrăgostiţii şi-o trimit în ziua de 14 februarie. se fac petreceri si baluri. simţind apropierea primăverii. o tânără fecioară din oraşul Cezareea Palestinei. Sfântul Valentin 14 februarie . Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată şi pe meleagurile noastre. sufletul nevinovat intră în bucuria veşnică. ea prinde rădăcini tot mai adânci cu fiecare an ce trece. Guvernatorul îi cere să aducă jertfă zeilor. Fiind tânăr Valentin îi ajuta pe creştini în vremurile persecuţiei. a îndrăgostiţilor.Sfântul Valentin după care se sărbătoreşte „Ziua îndrăgostiţilor” . . unde a devenit un propovăduitor. Deoarece în Evul Mediu se credea că în această zi păsările. Îndrăgostiţii îşi fac cadouri. Sfinţi: . s-a considerat că sărbătoarea Sfântului Valentin este începutul redeşteptării anuale la viaţa nouă. VALENTINA ( f ) Scriere originală: Валентина (rusă). Varianta feminină pentru VALENTIN. din cauza credinţei lui. în ciuda poruncii împăratului roman Claudius II. Valentina Tereshkova. Sfântul Valentin. a fost prima femeie care a zburat în spaţiu.Dr. Deşi mai sunt voci care spun că nu este o zi specifică ţării noastre. El a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269. Valentinus) este un martir declarat ca sfânt al creştinilor romano-catolici. 308 . 308). În timp ce flăcările mistuie trupul fragil.Valentinus din Egipt moare în anul 160 fiind un gnostician şi teolog creştin. . în Statele Unite şi mai nou şi în statele europene. Azi. începeau să-şi facă cuiburile. dar ea răstoarnă altarul cu picioarele. sau Valentin din Terni (latin.

fiica împăratului roman Diocleţian VALERIU ( m ) Varianta în limba română pentru VALERIUS. Germania . a patra soţie a generalului roman Lucius Cornelius Sulla Felix Valeria. Valeria este un nume de botez feminin care se poate referi la: Valeria.III-IV). pe apa Mosela). În unele regiuni este şi nume de familie. VASILE ( m ) Varianta în limba română pentru BASIL. care murise mai demult. după ce tovarăşul de muncă apostolică a lui Valeriu ar fi murit. care înseamnă „rege”. acesta moare în 29 ianuarie anul 88. 309 . 29 ianuarie (calendarul latin) catolic ORTODOX 25 Octombrie Episcopul Valerius a condus cu credinţă Dieceza de Treviri (astăzi Trier. Macarius. derivat la rândul său din βασιλευς (basileus). Варвара (rusă. română şi bulgară pentru BARBARA. Valeriu atinge pe Macarius cu bastonul pe care îl avea de la Sfântul Petru şi el revine la viaţă. îl înştiinţează în vis pe Valeriu că i se apropie sfârşitul. în dorinţa de a atribui Bisericilor din Galia şi Germania o strânsă legătură cu Sfinţii Apostoli. A fost numele a 2 Împăraţi Bizantini. O tradiţie veche însă. Matia din Trier. rădăcină din care provine şi cuvântul valeo care înseamnă „mă simt bine” sau salutul vale care înseamnă „fii sănătos”. îl prezintă pe Valeriu ca fiind ucenic al Sfîntului Apostol Petru. Prenumele Valerius era foarte folosit la romani. greacă. bulgară). derivat de la grecescul Βασιλειος (Basileios).provincia Renania. Acestor trimişi ai Sfântului Petru li se atribuie convertirea la credinţă a unor mari grupuri de păgâni şi minuni răsunătoare. Varianta în limba rusă. Rămăşiţele sale pământeşti sunt venerate în biserica Sf. derivat de la latinul valere „a fi puternic sau sănătos”. la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. adesea descrise în mod naiv dar sugestiv. VALI ( m ) Varianta de alint în limba română pentru VALERIU sau VALENTIN. VARVARA ( f ) Scriere originală: Βαρβαρα (greacă).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VALERIA ( f ) Varianta feminină pentru VALERIU. El are ca rădăcină un cuvînt cu sensul „de a fi sănătos”. Sfântul Valeriu (sec. care l-ar fi trimis spre părţile germane împreună cu Eucarius şi Macarius.

ele au orientat viaţa călugărilor care. ereticul. negru la faţă. judeţul Iaşi) a fost un poet. punând în uimire chiar pe dregătorul locului. se folosea de toată filosofia înţeleaptă în lucrările sale şi sporea în cunoştinţa tainelor dumnezeieşti. au redactat două importante Pravile.811 . creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. A fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei. Vasile era „sfânt din moşistrămoşi”.Vasile Alecsandri (n. cu nasul plecat.Dr. Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile. sprâncenele arcuite. Sfântul Vasile cel Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Mirceşti.Episcop de Sebaste şi Grigore . . cam păros la trup. când Biserica era tare prigonită de necredinţa lui Arie. om politic. Străbătând toată învăţătura. 22 august 1890.13 aprilie 1653 şi 8 mai 1653 . a fost domnitor al Moldovei: aprilie 1634 .Vasile I Macedoneanul (c. după numele lui. . Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat. cu fruntea cam posomorâtă. regulamente. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi: . cu barba destul de lungă. considerat pionierul vieţii mănăstireşti din părţile de Răsărit ale Bisericii. căci învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din vremea aceea. ministru. personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. într-o chilie solitară în apropierea localităţii Neocesarea din Pont. membru fondator al Academiei Române. 21 iulie 1821. Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe cei din timpul său şi pe cei din vechime. se numesc „bazilitani”. era stăpân pe toată ştiinţa. împreună cu prietenul său. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii din zilele lui. S-a suit în scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani şi a cârmuit Biserica cinci ani. 1 ianuarie (calendarul bizantin). care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în credinţă a sfântului. căruntă pe jumătate. Sf. iar maica sa era din Capadocia şi se numea Emilia. Sărbători religioase: 2 ianuarie (calendarul latin).Episcop de Nissa. Prin cuvântările sale a lovit în credinţele greşite ale ereticilor. a fost împărat bizantin între 867 şi 886. a dat învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor. uscăţiv şi slab. întemeietorul dinastiei macedonene şi iniţiatorul renaşterii artei bizantine. cu obrazul lunguieţ şi cam încreţit.Vasile Lupu. Vasile a trăit şi a apărat cu toată puterea credinţa dreaptă îndrăznind să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens.16 iulie 1653. sfinţi au fost fraţii Petru . învăţând pe 310 . cu tâmplele adâncite. de viaţă călugărească. a luminat tainele cele adânci ale făpturii. mama Emilia. sora Macrina. folclorist. dramaturg. familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana. A dus lupte grele pentru credinţa ortodoxă. Sfântul Vasile este. diplomat.29 august. 30 ianuarie (calendarul bizantin). ci şi pe cei vechi. în anul 358. 886). academician român. a păstorit turma lui Hristos. asemenea omului gânditor şi îngrijorat. Bacău — d. de altfel. Într-un limbaj actual am putea spune că Sf.

518.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. Victor Tufescu (n. cu ocazia sărbătoarii Sfântului Vasile cel Mare. Victor din Vita (d. a fost un geograf român. 490) istoric şi teolog.180 purtând numele Vasilica. s-a datorat activităţii practice la care trebuie adăugate predicile răsunătoare pe care le ţinea şi cărţile de o rară pătrundere sufletească. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. deşi este uneori asociat cu cuvântul latin verus „adevăr”. numit Vasiliada. Vito. în aşezământul său vestit. membru titular (1992) al Academiei Române. iar 89.199). 433 de persoane poartă numele Sile. Viktor Ullmann (1898-1944) muzician. Victor din Agaunum martir (d. Sărbătorirea onomasticii: Peste 600. Înseamnă „învingător. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. 2082 poartă numele Vasilca. Vittorio. este autorul romanelor „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii”. după cum urmează: 497. scrierea fiind influenţată de fraza latină vera icon. 303) creştin declarat sfânt.138 de persoane poartă numele Vasilică. Claude Victor-Perrin (1764 – 1841) mareşal al Franţei. care înseamnă „imagine adevărată”.840 de femei. VASILICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru VASILE.d. A murit în anul 379. Viktor II (1055 . Victor din Xanten martir (d. dintre acestea 86.861 sunt bărbaţi. Botoşani .840 sunt femei. Viktor IV (1159-1164).552 de persoane poartă numele Vasile. este purtat şi de 89. Numele Sfântului Vasile. Ceea ce i-a atras denumirea de „Cel Mare”. 2000). Nume de personalităţi: Victor general roman originar din Sarmaţia. 303) creştin declarat sfânt. Victor Borge. Variante a numelui: Victor. Victor Hugo (18021885). Vitök. Nume de papi: Viktor I (189 . Din cei 608. VERA ( f ) În limba rusă înseamnă „credinţă”. biruitor”. Viktor III (1085 . când nu împlinise încă 50 de ani. Victor Hugo.2011. 409 de persoane poartă numele Sică. 20. VERONICA ( f ) Forma latina pentru BERENICE. Vitja. pe bolnavi şi pe bătrâni. Victor de Broglie numele a mai multor conţi din Franţa printre care Louis-Victor de Broglie care a primit premiul Nobel.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI toţi şi ajutând pe săraci.1087). 311 . conform Ministerului Administraţiei si Internelor. Viktor. 19 noiembrie/2 decembrie 1908. Trei Papi şi mai mulţi Sfinţi au purtat acest nume.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Wiktor.1057).01. VICTOR ( m ) Orgine latină.

VIOLETA ( f ) Scriere originală: Виолета (bulgară). VIRGIL ( m ) Origine latină. Derivă de la Vergilius. care înseamnă „violetă.). Vika. care a fost numit aşa după regina Elisabeta I. viorea”. Variante feminine a numelui: Viktoria. Wiktoria. Victoria. A fost numele unei regine a Angliei. la fel ca şi un stat australian. Vittoria. care a derivat din latinescul „Vincere” care înseamnă a cuceri. VIRGINIA ( f ) Varianta feminină pentru Virginius. în onoarea căreia un oraş canadian poartă acest nume. Varianta maghiară pentru WILLIAM. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA VICTORIA ( f ) Varianta feminină pentru VICTOR. în limba maghiară. Înseamnă „floare”.H. Printre purtătorii de celebri ai acestui nume se numără preotul francez Saint Vincent de Paul (1581-1660) şi pictorul Vincent van Gogh (1853-1890). este autorul poemului „Aeneid” VIRGILIU ( m ) Varianta în limba română pentru VIRGIL. VINCENT ( m ) Provine de la numele roman „Vincentius”. Acest nume este purtat de scriitoarea britanica Virginia Woolf (18821941) si un stat american. de la floarea de „viorea”. Acest nume a fost purtat de către poetul roman Publius Vergilius Maro. de la floarea „viorea”. VIORICA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru VIOREL. posibil derivat de la latinul virgo care semnifică „virgină. Derivat din limba română. Derivat de la latinul viola. VIRAG ( f ) Utilizare: maghiară. care are semnificaţie necunoscută. (secolul I Î. cunoscut ca şi Virgil. fecioară”. VILMOS ( m ) Utilizare: maghiară. Vicky. VIOREL ( m ) Derivat din limba română.Dr. 312 .

Varianta prescurtată a numelor slave care încep cu volod „lege. care a fost derivat din vivus ce înseamnă „viu”. Înseamnă „viaţă” în limba greacă. sultan”. ZOLTÁN ( m ) Utilizare: maghiară. XENIA ( f ) Scriere originala: Ξενια (greacă). 313 . a fost sursa de inspiraţie pentru Bram Stoker pentru numele vampirului creat de el Contele Dracula. Varianta în limba maghiară pentru SOPHIA. WANDA ( f ) Înseamnă „a merge încet”. Vlad Dracula. Posibil în legătură cu titlul de sultan din limba turcă care semnifică „rege. al vieţii”. ZSÓFIKA ( f ) Utilizare: maghiară. Sfânta Viviana a fost o martiră din secolul al IV-lea. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsigmond. VIVIAN ( m ) Derivat de la latinescul „Vivianus”. VLAD ( m ) Scriere originală: Влад (rusă). Înseamnă „ospitalitate” în limba greacă. Varianta în limba maghiară pentru SIGMUND. regulă”. ZSIGA ( m ) Utilizare: maghiară. VIVIANA ( f ) Forma feminină pentru Vivianus (vezi VIVIAN).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VITALIE ( m ) Derivat din latinescul „vitalis” care semnifică „vital. ZSOFIA ( f ) Utilizare: maghiară. prinţul Valahiei din secolul al XV-lea. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsofia. ZSIGMOND ( m ) Utilizare: maghiară. ZOE ( f ) Scriere originală: Ζωη (greacă).

vatican. Varianta în limba maghiară pentru SUSANNA. ZSUZSANNA ( f ) Utilizare: maghiară.Dr. Diminutiv în limba maghiară pentru ZSUZSANNA. ZYGFRYD ( m ) Varianta în limba poloneză pentru Siegfried. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. ZVJEZDANA ( f ) Derivat din croatul „zvijezda” care înseamnă star.va. Varianta în limba maghiară pentru ZOLTÁN. 314 . Paraschiv PEŢU ZSOLT ( m ) Utilizare: maghiară. www. Adaptare după: „Vieţile Sfinţilor”. Ionel TORJA ZSUZSA ( f ) Utilizare: maghiară.

Baban. Baci. Başa. Anghelina. Achim. Axinte. Angelescu. Aluas. Balasz. Arabolu. Armasu. Almăşan. Badin. Agache. Arhire. Baldea. Andor. Airinei. Azoiţei. Ancuţa. Asztalos. Artene. Alecu. Anghele. Ardeiu. Apostoiu. Baiasu. Anastasescu. Bachis. Bal. Andercou. Androne. Babricov. Acsinte. Antonaş. Atanasoaie. Avram. Şandru. Baia. Babău. Anitei. Ancu. Amzaru. Bacioiu. Arghiropol. Ailincai. Anastase. Arjocan. Babeş. Axente. Balanescu. Albuţ. Balmus. Agavriloaiei. Apostu. Antonaru. Alban. Badiu. Baidoc. Aparaschivei. Alman. Balasa. Abramov. Bâcă. Argint. Asan. Anuţa. Axinia. Albei. Anca. Ariton. Agoston. Babescu. Andries. Bacanu. Aron. Alecsandru.Balanean. Armulescu. Babeanu. Andraş. Badet. Asavei. Balaci. Amet. Argatu. Androhovici. Babiciu. Anghelus. Apostol. Apetrei. Alecsa. Bajenaru. Andron. Aştefănoaiei. Alba. Balasoiu. Bajko. Balint. Balaure. Alexandru. Balcan. Asanache. Amza. Ariciu. Andriţoiu. Babun. Amariei. Amarandei. Balan. Bagoly. Andriţa. Baleanu. Baietica. Antonache. Aniţei. Atodiresei. Antohi. Alexiu. Alexa. Afrim. Bacu. Aioanei. Amzoi. Bacalu. Balla. Alecsandrescu. Albert. Apian. Arghir. Ailincăi. Amihăesei. Aciobăniei. Ailenei. Baboi. Ambro. Albăstroiu. Albu. Arvinte. Baliga. Balea. Atim. Amarfei. Angheluţă. Aldulescu. Baditescu. Balaj. Atanasiu. Apavaloae. Avrămescu. Albici. Antone. Atomoaiei. Avrinte. Antoche. Andres. Andronache. Adam. Aneculaesei. Bacula. Apostoloiu. Armaşu. Baboniu. Baboş. Andorko. Balo. Achiţei. Ambudan. Aleman. Baier. Al. Bajan. Alixandru. Antalka. Anton. Alb. Babu. Acatrini. Badoiu. Apopei. Badulescu. Balaceanu. Alstani. Bakos. Antohe. Albeanu. Balassy. Aspru. Agyo. Albescu. Arsenie. Adamache. Achitei. Ariesan. Anitas. Balaian. Acs. Armegioiu. Alexandroiu. Andriescu. Aungurencei. Apetri. Bâlc. Ali. Angheloiu. Balcanu. Badescu. Arnautu. Balliu. Ballo. Armanca. Babici. Anuţoiu. Balas. Amariţei. Albulescu. Acatrinei. Aelenei. Agafiţei. Avădanei. Andreicut. Bailef. Argetoianu. Agapie. Armeanu. 315 . Badarau. Andronie. Andar. Bacescu. Badalau. Alexandrescu. Alinei. Apatean. Althamer. Andronic. Anghelut. Anescu. Arsene. Avramescu. Andrei. Almăjan. Andreescu. Anghelache. Antofi. Albinaru. Arsenescu. Arama. Ani. Anghel. Abagiu. Baba. Amarie. Balasescu. Anghelescu. Baiaş. Albai. Ancuta. Adetu. Balaban. Baescu. Aciu. Badica. Andonie. Azoitei. Achimescu. Asaftei. Anuta. Apan. Antipa. Andrieş. Antal. Andras. Badita. Ardelean. Balmuş. Baghina. Andra. 9 Numele de familie din România Ababei. Aramă. Ana. Antoci. Argeşeanu. Aionesei. Antonie. Badea. Amzu. Ambruş. Badalan. Argeşanu. Andrişan. Arvunescu. Andronescu. Ardeoiu. Aczel. Baicoianu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. Badeci. Baciu. Badoi. Bako. Anastasiu. Badic. Abraham. Abrudan. Babos. Apintilioae. Aldescu. Abaza. Akos. Anica. Balcu. Arsu. Alistar. Anita. Antonescu. Arnăutu. Andreica. Arsinte. Alexe. Bâldea. Balica. Augustin. Bala. Antoniu. Adorjan. Balaş. Baicus. Arion. Aftene. Arhip. Aştilean. Balazs. Bajinaru. Balin. Aurica. Andreca. Alexie. Argesanu. Apreotesei. Acmambet. Ardeleanu. Andreiu. Abrudean. Asandei. Baicu. Bacs. Arendaş. Amzăr. Asandului. Arteni. Alexă. Bacso. Ambrus. Atomei. Andriciuc. Baican. Aldea. Atănăsoaie. Aprodu. Baila. Baiculescu. Apostolescu. Armeanca. Andone.

Benchia. Bezergheanu. Bec. Blaga. Beţa. Bălănescu. Bădoiu. Bardiganu. Bidian. Bijan. Bilbie. Barac. Berdea. Bălaş. Bănucu. Beru. Birovescu. Balta. Bartoc. Basescu. Berki. Bideaua. Banoiu. Birzescu. Baragan. Baltă. Birzan. Bende. Băitanu. Bîlc. Benyar. Bălăiţă. Băbuşanu. Berdei. Banu. Bărnu. Barnut. Bisu. Bilcea. Barbas. Benea. Băbeanu. Benta. Barto. Bălin. Bera. Belciu. Benegui. Binisor. Biţică. Belei. Baston. Balteanu. Bas. Blenche. Barabas. Bazavan. Benga. Bîrla. Benţe. Beltechi. Bejenariu. Berteşteanu. Bartis. Berariu. Blanariu. Baraboi. Birladeanu. Bibolar. Banau. Bereczki. Bădescu. Barabaşa. Becheanu. Baron. Bălu. Bese. Bejan. Bleoju. Beko. Berindan. Bănăţean. Bălan. Beutură. Bădulescu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Balog. Bărăscu. Barbieri. Barbul. Bar. Bertea. Băbtan. Besoiu. Birta. Blidea. Beliciu. Bigan. Bardas. Bărbat. Barbuia. Biban. Bica. Bebu. Bedreaga. Bazoi. Berza. Birău. Bădău. Beda. Barhan. Banto. Biris. Bîrlă. Bărăitaru. Bitere. Balteş. Barbu. Bandoc. Belciug. Barsoianu. Bartus. Bîndar. Bedea. 316 . Barbuti. Băescu. Banca. Berinde. Basturea. Bălănică. Banea. Binea. Bancila. Bambo. Banc. Blănaru. Beg. Băncilă. Blejdea. Bejat. Bichir. Bengeanu. Bilan. Bădiţă. Barta. Bîrsănescu. Bizon. Barzoi. Belcin. Blezu. Bancu. Bălăuţă. Bănuţ. Bărbulescu. Barbuceanu. Bibart. Berci. Basalic. Beteg. Bejinaru. Bîrlădeanu. Bartos. Băleanu. Baubec. Beleca. Blidariu. Beu. Berbecel. Bărburaş. Baros. Bercan. Bartha. Beke. Bărgu. Bartalis. Berbecar.Baraghin. Batranu. Bădică. Bildea. Băloi. Birau. Bilavu. Bîldea. Băluţoiu. Baltag. Bistrian. Belcea. Basica. Belli. Berbec. Bender. Barbieru. Bădărău. Beşleagă. Bita. Bercea. Bicoiu. Bărbuţă. Benedek. Berindea. Bercaru. Bene. Biriş. Bighiu. Baluta. Băicoianu. Balu. Barthi.Băcilă. Bara. Băiceanu. Bîltac. Birda. Băcanu. Blendea. Beizdadea. Birou. Big. Bădoi. Bilt. Berecz. Barbus. Bistriceanu. Bărcan. Bizton. Bădros. Baltatoiu. Baltoi. Belenes. Băjan.Baran. Bălăşoiu. Berciu. Barbalata. Bătrânu. Biţă. Berintan. Bărbuceanu. Banciu. Birlan. Barnea. Bădână. Bilici. Bărbuţ. Băran. Bîrlea. Barba. Bedean. Berbentea. Binşelan. Belu. Bilanin. Bernad. Bardan. Băcioiu. Bandi. Blejan. Barbăroşie. Băgăian. Bircea. Bari. Barascu. Bărdeanu. Beldean. Besoi.Dr. Bivolaru. Bârlea. Banta. Bestelei. Bandula. Bardanica. Bică. Băican. Belenesi. Bejinaiu. Bede. Bandici. Birceanu. Bălescu. Bârgu. Barthos. Bibire. Bărbos. Bălţătescu. Baluţă. Banescu. Betea. Bancos. Barbur. Baranga. Bertean. Beleiu. Berecki. Bihoi. Bereş. Barb. Berindeie. Băiaşu. Beatu. Blaj. Baloi. Bâră. Bîscă. Bîrsan. Bengulescu. Birla. Bălănuţă. Benchea. Barcan. Basarab. Bârsan. Berindei. Bănică. Bălteanu. Băla. Birsan. Blăgniceanu. Băsescu. Bîră. Berescu. Barto . Betiu. Bâzgă. Bîrzan. Baractaru. Bardac. Belingher. Berbecariu. Barcaru. Bălaşa. Bele. Bedo. Bănuţă. Bicu. Bartulov. Berceanu. Bereczky. Blaha. Băduceanu. Bican. Banica. Blagoe. Belacurencu. Biro. Bîrle. Bălă. Beder. Baltatu. Benzar. Bivol. Bitu. Batog. Bejenaru. Blanaru. Bibu. Birzache. Bărbosu. Băjenaru. Benţa. Băzăvan. Bleau. Berbecaru. Bâtă. Bartok. Baniţă. Beldiman. Bardocz. Bădăi. Blidaru. Barbulescu. Bascau. Bardas. Banyai. Bechir. Băluţă. Becheru. Băbţan. Bianu. Biza. Bărbieru. Berechet. Bernat. Batin. Bălulescu. Beres. Becsek. Birton. Begu. Bardicea. Berce. Bleotu. Bănescu. Biga. Barza. Bîrţă. Ban. Bencze. Băban. Bădilă. Barangă. Balogh. Binet. Bauer. Barbut. Banioti. Baltariu. Barsan. Bârlan. Bălăceanu. Belbe. Blidar. Baltateanu. Banuta. Beraru. Balosin. Bălăjel. Barna. Bizdrigheanu. Bîrlogeanu. Benko. Berehoi. Bleoancă. Birle. Beze. Beca. Basulescu. Bibiruş. Bălănean. Balosu. Balulescu. Barabaş. Bedreagă. Berbec.

Bonea. Boghici. Bozdoc. Boda. Bora. Buca. Bud. Brujan. Bonte. Buduru. Bonat. Boer. Brinza. Borza. Bocăniciu. Bozte. Bohuş. Brătean. Braia. Borţoi. Broască. Borchescu. Borca. Botorce. Budurea. Botogan. Botoga. Branner. Borhoată. Brădeanu. Bologh. Breda. Bucsa. Bobicu. Boiangiu. Boc. Bordea. Bounegru. Borcoman. Brindea. Bocancia. Budescu. Buşagă. Bordean. Boje. Bote. Bucureanu. Boaru. Breazu. Bordianu. Borda. Bufanu. Bontea. Budea. Bohm. Boulescu. Botei. Both. Boşca. Boacşă. Buga. Bobocel. Bucă. Bradu. Borka. Bolojan. Bobâlcă. Bucurescu. Bobia. Bolocan. Bratiloveanu. Brinzan. Briceag. Boata. Boca. Brînzan. Bobar. Boloni. Boboiceanu. Bocăneţ. Bolintiş. Bontas. Budacea. Botea. Bodin. Bolea. Bozeşan. Boruga. Boengiu. Budău. Borzasi. Brînzei. Boldor. Boncuţ. Budulan. Boc. Brisc. Borugă. Bogoş. Bratucu. Bolba. Boruz. Bojte. Boldojar. Bonciu. Boeangiu. Boroş. Borcan. Boghian. Boian. Botan. Brînduşescu. Brasoveanu. Bratosin. Bogliş. Bodea. Bolohan. Bruca. Borontea. Bosînceanu. Braica. Boncescu. Bocioaga. Boldiş. Bona. Bordeiu. Borcsa. Bologea. Botiş. Bohos. Brăilă. Bozi. Boţ. Budacu. Brumă. Boldan. Boghiu. Bolos. Bodeanu. Boştină. Bucur. Bojan. Boloveschi. Brebenel. Boescu. Borosteanu. Bohariu. Bonţe. Boroşteanu. Bobocea. Boru. Boţan. Bugan. Bodog. Bostina. Buculei. Bornea. Bobăilă. Bucse. Bondoc. Botoş. Bolboacă. Bresniceanu. Borbil. Bogoi. Brezoiu. Boscan. Breaza. Bota. Bolog. Brebu. Bodoki. Bojenita. Brebinaru. Boros. Bontaş. Bloju. Bradea. Bocşa. Boboia. Boghizu. Bobic. Bolovăneanu. Boitor. Bot. Boldea. Brailoiu. Brăescu. Bocu. Brânză. Bobolea. Bubulac. Bosnea. Borbely. Bogoiu. Bostan. Boancă. Brăila. Brucă. Bratianu. Borduz. Bucşă. Boerescu. Bronţ. Bradiceanu. Boată. Bucătaru. Brînduşoiu. Bordoiu. Borsan. Bordânc. Bondor. Bobîlcă. Breb. Bozga. Bobîrsc. Bordeianu. Bodor. Bogatu. Bobîlca. Bogorin. Boncu. Brehui. Bonta. Bucşa. Bosca. Bucuresteanu. Borcea. Budi. Brumar. Broasca. Bologan. Budui. Brad. Buşe. Bobiş. Boghean. Bociar. Brandibur. Buţă. Botezat. Bozgan. Bobescu. Bradeanu. Bojin. Boticaş. Brezoianu. Boicu. Boboescu. Braşoveanu. Budasca. Bocioaca. Botos. Brat. Bogza. Brăilescu. Budu. Botezan. Bragusi. Budau. Botofan. Borodan. Bucevschi. Boanta. Boalcă. Bodoască. Buc. Boroi. Bolovan. Bordeanu. Bodi. Bodo. Brendus. Bolboase. Brînzea. Bratila. Bobaru. Brehoiu. Bocănială. Borz. Brânduşan. Brînduşe. Brata. Borşan. Bolca. Boieru. Borontis. Bosoancă. Briciu. Brindusescu. Brundean. Botgros. Bodoc. Bobeică. Boboc. Brudiu. Broscareanu. Bobes. Budoi. Bobu. Bran. Borsa. Boiasu. Bornac. Bogzeanu. Boloş. Brojba. Buciuta. Brencea. Brescan. Boteanu. Bologa. Bratescu. Bobe. Bratulescu. Bolboceanu. Buboi. Bolunduţ. Boja. Boieşan. Bostinaru. Bongioi. Boceanu. Brăduleţ. Boureanu. Braete. Bucurică. Bolfă. Brătulescu. Boscau. Botiu. Borceanu. Buciuman. Boloc. Boeru. Budai. Bogdan. Borş. Buboiu. Budeanu. Bosneanu. Branzei. Braniste. Brânduş. Bucura. Brînduşan. Botezatu. Bobei. Bucuroiu. Brehoi. Brezeanu. Borcilă. Bojincă. Brodovinschi. Breje. Borbei. Buţ.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Blidescu. Brişcă. Borlan. Bocioacă. Brăete. Bratu. Buda. Breaz. Branescu. Bogiu. Buf. Borzan. Bodoni. Brătucu. Botescu. Bosioc. Bors. Brezoi. Boacă. Buciu. Boglea. Brănescu. Brabete. Budur. Brătoiu. Breban. Buganu. Bogdăneţ. Bodescu. Boncota. Bocanet. Brăgău. Brătescu. Branga. Bondar. Boltar. Borota. Bocşan. Bolintis. Boghirnea. Botoran. Brojban. Bob. 317 . Boalca. Borcianu. Boatcă. Botarla. Brînză. Bordei. Bretan. Bosoc. Bone. Brezan. Bombar. Bold. Bombică. Bosoi. Bocancea. Brici. Boariu. Boia. Bocăneală. Botez.

Capac. Campean. Ceia. Buzoianu. Capitanu. Bura. Ceauşescu. Calugareanu. Cânta. Bujin. Cega. Bumbel. Caplescu. Bumbea. Busescu. But.Dr. Cârciumăreasa. Cacoveanu. Calnegru. Buterez. Catrangiu. Burian. Cedică. Bumbar. Cârciumaru. Buzatu. Cătescu. Căiman. Cautinuc. Cazac. Buligă. Caruntu. Bulhac. Ceaca. Căpitanu. Calota. Calugaru. Caramalău. Cârstea. Buzdea. Carp. Cărăbeţ. Bujoreanu. Burcă. Caplea. Cârlan. Carmazan. Caragioiu. Burcescu. Carol. Capră. Bută. Cazacu. Busoi. Caraman. Burda. Burloi. Cardos.. Caracaleanu. Bulăreanu. Căsălean. Bulacu. Canu. Buica. Câmpeanu. Buruiana. Buzoi. Bulancea. Capugiu. Buican. Carastan. Burduşa. Cătălişan. Burada. Buturugă. Caciulan. Caiman. Burete. Candrea. Căpitănescu. Caraivan. Caravan. Busaga. Capitanescu. Carnu. Bungău. Burduja. Căţoiu. Bulzan. Burtoiu. Butu. Burnea. Buştean. Buruga. Bute. Burcus. Cainiceanu. Cană. Bulin. Buna. Calinciuc. Caraghiulea. Calina. Ceaus. Burz. Butacu. Cătrună. Buja. Cazimir. Buzila. Buşilă. Buteseacă. Burciu. Burca. Caliga. Capruciu. Calistru. Carligea. Caramidaru. Cârstian. Căruntu. Buică. Campeanu. Buzarin. Burduaza. Butnariu. Bumb. Burtea. Buzlea. Burluc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Bugariu. Căprariu. Buia. Burga. Călăianu. Cădar. Burdulea. Căliman. Căpriţă. Căpăţână. Capreanu. Buze. Caşmir. Caragea. Buie. Butoianu. Calciu. Capşa. Bureta. Caba. Câmpean. Calomfirescu. Cartis. Bujeniţă. Burtică. Cazan. Butura. Calitoiu. Casian. Calcan. Caramangiu. Bungau. Buruian. Căldăruşe. . Căpuş. Casa. Carstea. Călăraşu. Buturcă. Catalina. Casapu. Bughiu. Canciu. Catrinescu. Buzaş. Buza. Bumbaş. Cârjan. Catană. Caranas. Burcea. Burdea. Caus. Buteanu. Cărticioiu. Calugar. Bunescu. Caia. Bujorianu. Bunica. Calagiu. Bumbac. Bugărin. Căldărar. Calinescu. Catricicău. Buzescu. Casu. Carlig. Butan. Cantor. Buzas. Bugaru. Cancea. Bumbu. Carapcea. Catrina. Caragin. Buleteanu. Cătană. Caprarescu. Caprioru. Capotă. Căldăraru. Cătălin. Bunea. Caţan. Bustea. Bunghiuz. Buse. Catan. Buş. Butuza. Bursuc. Cârcotă. Butuc. Burnete. Carasel. Calistrate. Burcin. Buligan. Calotă. Bungiu. Butnicu. Buzoeanu. Catana. Buligoanea. Butunoi. Călţun. Catoiu. Campan. Bulz. Călvărăşeanu. Caracaş. Burnei. Cătănoiu. Bulgaru. Carastere. Bunghez. Catargiu. Bulagea. Căprioară. Căprioru. Buzduga. Câmpan. Cadar. Buluc. Caranfil. Călin. Calmuc. Burci. Cardoş. Caraiman. Burjan. Bujan. Cârpaci. Caimacanu. Buzdugan. Buleu. Calangiu. Buzdun. Buhai. Cafadaru. Capătă. Burleanu. Buliga. Călugăru. Cebuc. Călinescu. Campian. Carpov. Capatina. Butusina. Caluian. Caloianu. Căruţaşu. Ceghi. Buzăian. Căciulan. Butucel. Calica. Căta. Butnaru. Cazangiu. Ceausu. Capraru. . Câmpian. Burtescu. Carabă. Bulucea. Candea. Carablaisa. Bug. Busu. Caranda. Cârnu. Cărmăzan. Capra. Burdusel. Buşoi. Cătănescu. Calu. Căpăţînă. Bulmoagă. Bujor. Cârlig. Busuioc. Burileanu. Buju. Bunicelu. Buteică. Căuş. Butcovan. Ceauşu. Buksa. Cara. Caraba. Bunduc. Carciumaru. Bunoiu. Buta. Calotescu. Capatana. Carjan. Calen. Bunget. Căbulea. Caralicea. Cândea. Buruiană. Ceausescu. Cana. Călugăriţoiu. Cantemir. Burghelea. Bulai. Bujancă. Buzea. Cărăuşu. Buricea. Butoi. Cenan. Ceapă. Catrinoiu. Bujoiu. Carnaru. Carbunaru. 318 . Căpraru. Caracuda. Cărbunaru. Bulea. Butean. Bumbaru. Bularca. Buretea. Busca. Căciulă. Buhnea. Caloian. Capota. Burde. Carlan. Călugăr. Cărămizaru. Burlan. Ceauca. Căsăndroiu. Caprita. Buşu. Capmare. Burlacu. Carastoian. Căpităneanu. Buturuga. Calugaroiu. Buhaiev. Burdeanu. Căprar. Canea. Butaru. Călinoiu. Calin. Butariu. Bugeac. Captalan. Calea. Busila.

Cintar. Ciupală. Circiumaru. Cheles. Cetean. Cirstoniu. Cioancă. Ciubotă. Ciolmec. Chelemen. Cirstea. Cimpan. Chiva. Cimpoesu. Cernău. Ciochirdel. Cimpoca. Cheţan. Cherciu. Chiriac. Ciorici. Cîrjan. Chelba. Chelcea. Cepreagă. Cernescu. Chivu. Cerbu. Chiran. Chercheş. Cîrcei. Ciolan. Ciocoiet. Cismas. Ciulacu. Chira. Cimpean. Ciupala. Cioran. Chisăliţă. Cîrjaliu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cenea. Ciupercă. Cimbru. Chergiu. Ciurea. Chelmuş. Cercelaru. Cizmasu. Chilea. Chiric. Chindris. Chivari. Ciungulescu. Ciulpan. Cioc. Cherecheş. Cernei. Ciubuc. Clapon. Chita. Cioclu. Chivulescu. Ciznadia. Cercel. Ciure. Chiru. Cisnoc. Chiţu. Chifu. Ciubucă. Cibian. Cîrciumaru. Cioromela. Cimpu. Ciopleală. Chirită. Ciumac. Cizmas. Ciorata. Chircu. Ciubotariu. Cioanca. Cîrstoiu. Chisluca. Chirculescu. Ciocotisan. Ciuciu. Ciuhurezu. Chiosilă. Ciuta. Ciovirnache. Cismaru. Chiroiu. Ciudoiu. Chifor. Cibu. Cibotariu. Cernăianu. Cernau. Chelmu. Cilibiu. Chirvase. Ciorea. Chindea. Ciubotaru. Cioplea. Clamba. Chioreanu. Cilibeanu. Cheran. Cerb. Cipleu. Ciuclea. Ciugudean. Cibotaru. Ciulea. Chisim. Ciulei. Ciorbă. Cismaş. Cincean. Ciocoi. Checiu. Cepoi. Chinde. Ciulavu. Ciobotă. Cioabă. Cicu. Chiriţoiu. Ciungu. Ciuca. Chiritoiu. Cenusa. Cîrstocea. Chilianu. Ciorcas. Cioponea. Cibi. Chindriş. Cita. Ceolan. Ciobăniţă. Cioacă. Cimpoieru. Chioveanu. Ciucan. Cioaca. Chitea. Ciufudean. Cioltea. Cervinschi. Cepraga. Citu. Chiar. Chitoşcă. Cîţu. Cîmpian. Ciurte. Chitroceanu. Chiriloiu. Cîrdei. Ciobănescu. Cîmpeanu. Cernov. Ciucur. Chertes. Chibzuloiu. Cimpoeru. Cercega. Ciolpan. Chiriloaie. Chiţoiu. Ciortan. Chirvăsuţă. Chitimia. Ciorcaş. Cian. Chirila. Cernea. Ciula. Cipariu. Chis. Cioca. Ciontea. Ciurdas. Ciurar. Chirică. Cioban. Ciociu. Cipu. Cepesi. Chiosa. Ciobotaru. Cirstulescu. Ciumaşu. Ciocirlan. Ciurdea. Ciucure. Cîrstea. Chende. Ciolte. Cioroianu. Cîrciu. Ciobotea. Ciotea. Chirpizisu. Ciobanu. Chiliban. Ciocan. Chiorean. Cigmăian. Cioară. Chebac. Ciupagea. Ciordas. Ciule. Ciorchină. Ciovică. Cionca. Ciortin. Chelu. Chelariu. Cirstescu. Ciordaş. Ciocioi. Chipesu. Ciocotişan. Ciochină. Chereji. Ciocmată. Cican. Ciucu. Chicoş. Ciudin. Chioseaua. Ciobota. Chiţimuş. Ciubotea. Ciorogar. Cigan. Cenuse. Chiata. Ciocian. Ciobănică. China. Ciorăscu. Chirea. Cîrstoveanu. Chesaru. Cenuşă. Ciutacu. Cirlan. Cerghizan. Ciora. Chilinţan. Ciulinaru. Ciorne. Chirica. Ciortea. Chipaila. Cirneci. Cioranu. Cimpoae. Chitulescu. Chiris. Chitic. Chiriţescu. Ciama. Chitoiu. Cioată. Chile. Ciont. Cerbureanu. Cirlugea. Chisar. Clapa. Cimpoieş. Chiper. Cheleş. Ciupe. Ciupag. Ciornea. Ciomag. Chioaru. Ciuperca. Ciopec. Ciocoiu. Chelmus. Ciocade. Cernica. Ciucă. Ciocîrlan. Cerbulescu. Cîrceag. Ciausu. Ciucioiu. Cezar. Chiş. Cîrlea. Cirstoiu. Ciovica. Chişbora. Chereches. Cîndea. Cizmaş. Chiba. Ciorbaru. Chincea. Cioaric. Ciurel. Ciuche. Cicio. Cioboată. Cîmpan. Cisteian. Cios. Ciupitu. Chicet. Cîrstian. Ciufu. Chiricută. Ciotîrnae. Cighi. Chirita. Chiricuţă. Chelaru. Cîrnu. Chirobocea. Cioroba. Certejan. Chilom. Ciuvăţ. Chirvai. Cheroi. Cernaianu. Cincă. Chirca. Ciorobea. Ciornei. Ciocodeica. Chiţanu. Circo. Ciur. Cirlig. Chisalescu. Ciurica. Cirjan. Chiuzbaian. Ciucas. Chirilă. Chera. Ciripan. Ciochiu. Chiciu. Chebar. Ciuraru. Chendea. Cioara. Ciochina. Chibelean. Ciupic. Chitu. Ciofu. Cioarec. Chiriţă. Cireasa. Cherea. Ciungan. Cîrcotă. Ciocea. Chiritescu. Cira. Cinteza. Cinca. Ciceu. Ciutuza. Chimirea. Ciută. Cîrlan. Chipescu. Cînda. Chiţuc. Cioaba. Clej. Cioboiu. Chitacu. Cîrlig. Ciubucciu. Ciocianu. Cernat. Cireap. Cirtiu. Cimpeanu. Cioci. Cireş. Chiripuci. Ciorba. Cioroiu. Cioroaba. Ciurariu. Ciolacu. Cheregi. Chiţan. Cerga. Cioceanu. 319 . Cireaşă. Ceteraş. Cîmpean.

Curelea. Constanda. Cornea. Creţ. Conac. Crainic. Cozmescu. Csibi. Cosmeleata. Cosac. Coviltir. Colţa. Corpodean. Crînguş. Cupşa. Cucoanes. Coadă. Cosmulescu. Cringasu. Covrig. Csugm. Copoiu. Crăciunesc. Coteanu. Coroi. Cotocea. Cretescu. Curea. Closca. Culic. Cosman. Colesnicenco. Corpade. Culea. Cuciureanu. Coandă. Cuceu. Cozma. Cseke. Culcean. Comăneanu.Dr. Cociuba. Costan. Colban. Costeanu. Costin. Comănescu. Csiby. Costinaş. Coverca. Corciova. Cserhati. Culcea. Covei. Crişu. Codrean. Cojocariu. Couti. Cocor. Cuciuc. Comanceanu. Cornateanu. Csaki. Condor. Crihană. Corciu. Cotoară. Cucu. Cruceanu. Cocoşilă. Cordoş. Cozneanu. Csillig. Costia. Coşa. Codresin. Corbu. Crăcea. Corbea. Cociş. Corniţă. Cuha. Cosniceanu. Cooperativa. Cormos. Cotoara. Cocheci. Colta. Cosa. Cornacel. Cretan. Corches. Cococeanu. Csiki. Comsa. Curca. Cristică. Cosarca. Corneanu. Coltor. Cristinoiu. Cociuban. Cretu. Craiu. Corobea. Costina. Corici. Cozmolici. Corodan. Contra. Cocan. Condrut. Cumpănaşu. Copaci. Cocuz. Costa. Colios. Crăciunoiu. Corlan. Costrăş. Codres. Comşa. Creţescu. Codrea. Condrea. Criveţ. Cortel. Costaniuc. Cor. Croicu. Csutak. Cotca. Cotirta. Contea. Condurache. Cocioabă. Condescu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Clejanu. Coconcea. Cosma. Cojan. Creangă. Coste. Craineanu. Cojman. Corduneanu. Cozac. Crunteanu. Curelaru. Crânguş. Codescu. Copoeru. Csulak. Coşeriu. Coşug. Comişel. Coman. Crişan. Cotea. Covaciu. Croitoru. Cramer. Cochior. Cojea. Coloji. Cotofana. Crudu. Constantinica. Cotiga. Craina. Clisu. Coţofană. Cuclea. Cocosatu. Cupse. Cracă. Coleasa. Colen. Cristean. Coltan. Crăiţă. Cristescu. Cucos. Costeniuc. Cotrău. Cozea. Cunţan. Corondan. Contiu. Contolencu. Conta. Costea. Cocoş. Culita. Crisan. Cret. Colojoară. Cruceru. Comanescu. Crihana. Contraş. Creţu. Cojocea. Cotman. Croiala. Cotoarba. Cotoi. Coza. Creţiu. Creţoiu. Cseh. Copăceanu. Costaru. Coteţ. Csapo. Cmeciu. Costaş. Csuzi. Cocolea. Cochirleanu. Cureteu. Cozman. Cofaru. Constantinescu. Costandache. Coita. Constandache. Cucoara. Creţan. Colesnic. Corcodel. Comanoiu. Cucuian. Craus. Cobuz . Cujbă. Culda. Cocora. Covrescu. Coroian. Coada. Cristocea. Cocriş. Criveti. Coţop. Cocioaba. Codău. Cloşcă. Crumpei. Copaceanu. Cristea. Curescu. Conteanu. Combii. Criste. Corcheş. Conache. Cojanu. Corban. Coldea. Curcan. 320 . Coşescu. Cristian. Corijescu. Cotuna. Cotet. Clenciu. Combei. Corb. Cocoana. Colceriu. Coroiu. Codreanu. Csakany. Coseru. Corbescu. Cornescu. Conţaş. Codea. Coţan. Cotîrţă. Cora. Csato. Cojoaca. Cosmanescu. Cristu. Corodeanu. Csoma. Cucuiat. Crasovan. Croitorescu. Covaci. Codoban. Costraş. Craia. Colcer. Coşarcă. Crantea. Cotolan. Coricovac. Cotârlea. Coanda. Cuc. Covalea. Condei. Crăciun. Corboş. Conţ. Cotorogea. Cureu. Costanda. Codrescu. Craciun. Crăcană. Cruciţă. Cujba. Cocos. Condrat. Cocău. Condur. Cotigă. Cotan. Cocarlea. Corcan. Cotescu. Crainiceanu. Clep. Curiman. Curcă. Cuibuş. Costescu. Coe. Cormoş. Codre. Corcaci. Crăciunescu. Crivac. Clincescu. Coca. Craiciu. Costişor. Cristache. Csatlos. Csillag. Coconu. Crăescu. Corbos. Cuca. Cocis. Comisel. Cocoroiu. Cucoranu. Cristovici. Condruz. Csaszar. Criveanu. Cucolas. Cuprian. Constantin. Csatari. Crângaşu. Corha. Cristofan. Corbeanu. Cristina. Cringus. Cordea. Cont. Crăciuneac. Cocoşi. Copos. Cordos. Copilu. Cojocaru. Comaniciu. Cobzaru. Creanga. Conea. Crihan. Corpas. Craciunescu. Colac. Craioveanu. Cotor. Cueşdean. Coşniţă. Croitor. Cojoc. Cozmiuc. Cnejevici. Cristoiu. Cocea. Costache. Cot. Cracea. Cremenescu.

Drăguş. Dragusin. Draghescu. Drule. Danescu. Docan. Dobriceanu. Dobrilă. Dragota. Delurintu. Dop. Dicu. Dimofte. Cuţui. Danciulescu. Dirla. Dinu. Datcu. Donescu. Droasca. Drând. Drimceanu. Dudu. Dediu. Dobriţa. Dorin. Deacu. Dohi. Doboseriu. Dinică. Dragu. Despina. Danaila. Drînd. Dracea. Dobreanu. Dragotă. Demeter. Dăsagă. Dragolea. Dincu. Dodu. Druţa. Dima. Daisa. Duda. Dincia. Dabija. Drăguşanu. Drondu. Dănescu. Dobolyi. Deftu. Dombi. Domide. Danc. Dospinescu. Drăguşin. Cutitoi. Danatie. Dospin. Delean. Danilescu. Dochiu. Drugă. Dani. Dosa. Doran. Dimache. Domocos. Diaconeasa. Drămbă. Davidescu. Duşa. Dobrica. Donath. Dudas. Dîrmon. Daday. Dobrota. Dudău. Drăghicescu. Dobre. Drânceanu. Dirdala. Dociu. Dodiţă. Deleanu. Dincea. Demian. Deneş. Dîrzu. Custura. Danca. Curt. Dobrea. Dănciulescu. Doţa. Derban. Draica. Dădărlat. Domuţa. Damşa. Domilescu. Drăguţescu. Domnu. Dascălu. Dorca. Doană. Dafina. Domnita. Dobromir. Davidoiu. Dobrin. Czintos. Danila. Dragne. Dobran. Deac. Drăguţ. Dimoiu. Custură. Dăscălescu. Drăghina. Dinculescu. Dobrean. Didoacă. Dobrinescu. Daneş. Dreghiciu. Dascalu. Diaconiţă. Doaga. Doncea. Dăescu. Darzan. Dimoftache. Dohotar. Dospina. Dudaş. Dobroi. Decu. Dolea. Daogaru. Dananau. Dragonu. Dancescu. Dreve. Darabanţ. Dornescu. Dermengiu. Dehelean. Drăgoi. Druţă. Dale. Drugan. Curteanu. Degeratu. Dobrică. Czeczei. Drăguloiu. Derjac. Dragnea. Dancea. Despa. Deoancă. Dobra. Dorobanţu. Demo. Didoaca. Drăgan. Dovlete. Delcă. Dedu. Domuta. Dina. Dragoi. Curtaşu. Darie. Draganescu. Doroş. Drîmbă. Docea. Dalea. Dan. Doinea. Doros. Doandes. Doru.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cursaru. Drimba. Dobrotă. Drăgulescu. Dobroiu. Dinca. Czompa. Drăjneanu. Dram. Dobrei. Doda. Dragotescu. Damache. Danis. Dembroszki. Done. Demjen. Danciu. Dranga. Derecichei. Dorobantu. Desrobitu. Curta. Dobos. Deak. Dude. Dobriţă. Demidov. Dincov. Dancau. Dărăban. Doroftei. Doroiman. Dimcea. Deaconu. Cuzea. Danaiata. Decean. Deciu. Curtianu. Davidoaia. Dodan. Dîrdală. Duţă. Curtuzan. Dalban. Drilea. Curtui. Dinica. Dodoacă. Dogariu. Decuseară. Cutitoiu. Cutoi. Dragoş. Dorobeţ. Diea. Drăghici. Druta. Deliu. Doogaru. Doman. Daniel. Dragomir. Draghiea. Dad. Deas. Doandeş. Dragut. Derlean. Dîrpeş. Dadalau. Din. Donici. Denes. Dem. Drăgoescu. Dobrican. Danasel. Drăghiciu. Deme. Denisov. Dragan. Denuţa. Dodoc. Dobrinoiu. Dinicu. Damian. David. Dragostin. Darabant. Drăgănesc. Drăgulinescu. Drăgulin. Davila. Drobitoiu. Ditcu. Dionisie. Dimulescu. Cutui. Dogaru. Dubaş. Deaconescu. Dragotoniu. Dobrişan. Dănilă. Daraban. Dragoescu. Donca. Drimuş. Danet. Disea. Druhora. Curtean. Dochia. Drug. Draghici. Dibu. Drăcea. Dragalina. Dăian. Dănăilă. Dămăchianu. Doboş. Daia. Delu. 321 . Dolănescu. Dosanu. Dafinoiu. Dana. Ducu. Diaconescu. Cusa. Dragomiroiu. Duca. Diţă. Dioszegi. Domokos. Dîgă. Doroga. Darolti. Dobai. Drigă. Dinaci. Diac. Daescu. Dida. Dăncilă. Domşa. Deatcu. Dorobat. Drinceanu. Drosu. Delne. Drocan. Derbac. Dragomirescu. Danci. Dinte. Druga. Drăghia. Damaschin. Diaconu. Daradici. Dorneanu. Dragotoiu. Donea. Daczo. Dandu. Dascăl. Dăncescu. Dena. Diacan. Danilici. Dordea. Dinuca. Draşovean. Dinulescu. Dăogaru. Danil. Dragusanu. Cuza. Draghina. Danilov. Dancu. Draghinescu. Curte. Dode. Doagă. Dinuţ. Donciu. Dovleac. Dinga. Drăgănescu. Dragos. Damoc. Delcea. Draghia. Dondera. Doia. Delcioiu. Diţoiu. Dinea. Dorobăţ. Diniţă. Dincă. Daina. Dârjan. Dodoaca. Dobrescu. Deaconeasa. Czika. Defta. Drăghescu. Dudau. Dobritoiu. Dobromirescu.

Fratila. Fet. Farkas. Gaspar. Fueru. Fonoage. Ganta. Frent. Gânscă. Dumbravă. Frunză. Enuţă. Ebetiuc. Duia. Fărcaş. Gafu. Floria. Floricică. Enculescu. Ferlai. Eremia. Enyedi. Dumitras. Florescu. Fota. Dumitriu. Garofa. Ember. Fuior. Gatea. Durus. Fuioagă. Duna. Feraru. Fendu. Folescu. Enachi. Galateanu. Franţ. Flore. Frunzaru. Durac. Durgheu. Fugaru. Floricu. Durbaca. Duică. Duţulescu. Filfanescu. Gaiu. Fătu. Dumbrăveanu. Florian. Dumitran. Dunareanu. Dumitraşc. Fanea. Feurdean. Dulău. Gardan. Fage. Fule. Galeş. Eros. Floarea. Ganescu. Foamete. Ezeanu. Fiat. Gavrea. Flori. Filigeanu. Fianu. Fugaciu. Fustos. Durbac. Enachescu. Esca. Faliboga. Duroi. Faur. Enica. Fechete. Foica. Fusu. Fischer. Gangos. Furnea. Ferche. Fizesan. Fekete. Fara. Fatu. Dusmanescu. Feşnic. Gaşpar. Fistigoi. Egor. Duicu. Dudulea. Fotache. Epaminonda. Fălcuţă. Ferenczi. Erdei. Firut. Foca. Dutu. Flueraru. Fabian. Ferariu. Dunel. Filon. Franczia. Floricica. Farcaş. Florean. Fedorca. Fodorean. Duma. Finichiu. Firulete. Flintoacă. Gârlea. Fata. Gasca. Duralia. Florin. Galaction. Dumitrel. Făget. Gardin. Fiko. Erena. Ferchiu. Engelhardt. Emanoil. Fulgeanu. Enică. Fărăgău. Gae. Feldeş. Enescu. Galiş. Florican. Fuica. Farcau. Furtos. Erdelyi. Florica. Gaina. Garagancea.Dr. Fulea. Gabrea. Fratu. Gagea. Feldman. Floruţa. Gavra. Fîrte. Duzi. Floroi. Feru. Firez. Furdui. Galatescu. Făt. Filimon. Filipache. Dunarintu. Firan. Duminica. Dumitrăşconiu. Frenţiu. Fundeanu. Efta. Fulger. Furtună. Fotin. Fratutu. Fulga. Fetica. Ganciu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Duducea. Gavril. Frosin. Fundulea. Felea. Enăchescu. Durşină. Frenţ. Duţu. Gamalie. Dumangiu. Frincu. Fişcă. Ganga. Dură. Fană. Fisca. Franculescu. Dumitrache. Fărcău. Feodorov. Ganţă. Firu. Falcan. Galan. Filep. Fat. Gall. Ercse. Frâncu. Focşăneanu. Frunza. Dumea. Eremei. Faimoc. Gaita. Dumitru. Gârbovan. Fudulu. Frandeş. Duplea. Dumitra. Ferencz. Fetecau. Floroiu. Gajdo. Dumitrana. Futo. Ficuţă. Floricel. Garabet. Gangoş. Fălcuşan. Flontas. Falcă. Fogas. Fîlfănescu. Duţescu. Filipescu. Dumitraşcu. Duta. Fildan. Fersedi. Gal. Finta. Dumitrean. Gales. Frătiman. Enasel. Galiceanu. Fraicor. Gabăr. Fratea. Făcăleţ. Epure. Frangulea. Fotea. Dunărinţu. Fulguleţ. Erceanu. Filoti. Fetcu. Ercsei. Galalae. Duinu. Filip. Gârda. Gambra. Enceanu. Galbenusa. Foris. Fejer. Galoş. Fieroiu. Fircă. Gabor. Gata. Gagyi. Fetea. Dura. Gârjoabă. Enoiu. Dunca. Francu. Dutan. Gafencu. Filiti. Eleneş. Elisei. Gaitan. Gavrău. Ene. Galis. Dumitrele. Eva. Flămînzeanu. Fleşeriu. Dumitrica. Duse. Focaru. Fux. Gaal. Eross. Firica. Floare. Duka. Dumitrescu. Fulop. Encher. Frandes. Fazakas. Erciulescu. Gândăcioiu. Forna. Galea. Gagiu. Enea. Falcuta. Eftimie. Gava. Dulgheru. Gaciu. Dumitraş. Gaiseanu. Frumosu. Galbenu. Flueruşi. Erdely. Focsa. Galia. Filipoiu. Gârbea. Elekes. Fora. Dumitiu. Fasie. Fâşie. Flueraş. Fodor. Gantoi. Garcea. Durnya. Gavozdea. Floreanu. Gale. Frăţilă. Gavris. Fătul. Garoafă. Emin. Fazecaş. Farago. Facalet. Farkaş. Elena. Frinculescu. Dugu. Frătean. Dumitrică. Fuiorea. Filipan. Ganea. Durbaba. Funieru. Elek. Fertea. Feneşan. Felecan. Forro. Falcuie. Făgădar. Fer. Galaczi. Duran. Enache. Feier. Fraitor. Filat. Frant. Frîncu. Frone. Florea. Fusle. Dumbrava. Franciuc. Gaiţă. Filipov. Fănăţan. Foleanu. Gab. Frăteanu. Frangu. Gandac. Efstratiu. Fluerasu. Efimov. Dumitrascu. Furtuna. Farmatu. Floricescu. Firescu. Fătan. Fieraru. Fecske. Fazekaş. Firulescu. Farcas. Gaga. Fotescu. Gane. Gaman. Firică. Fuerea. Egyed. Epureanu. Duiculete. Enciu. Garbea. Dume. Epuran. Gavras. Gancea. Făgărăşan. Filipaş. Filote. 322 . Foltuţ. Frunzar. Focşa. Duinea. Feher.

Gegiu. Ghimboasă. Greere. Gogonet. Gherghiţă. Grosan. Grancea. Giurgea. Greu. Golban. Ghena. Goghie. Grătianu. Ghiorghiu. German. Gîju. Goşa. Ghit. Giuglea. Grozavu. Gorunescu. Gherasim. Geană. Grozea. Gruescu. Giuclea. Gălăţeanu. Gheorghiaş. Gîngu. Gerzsenyi. Gămălie. Giosanu. Gherghelas. Ghise. Griguţa. Gavriliţă. Gruita. Ghetu. Gherghescu. Golcea. Gînsac. Gonczi. Govoreanu. Grigorov. Gosu. Graur. Găvozalea. Gordan. Grigorie. Gheorghescu. Gheorma. Ghiocel. Gerge. Giurgiu. Ghiţuleasa. Gătej. Glodeanu. Geambasu. Ghera. Ghta. Guş. Goldoiu. Grigoraş. Grigoras. Gugu. Ghenea. Grapă. Granciu. Goiceanu. Gligor. Ghenciu. Gica. Goie. Grozan. Ghisa. Gherghinoiu. Giaca. Gociu. Gheorghita. Ghilea. Gheţea. Gavrilet. Giusca. Grozăvescu. Goanţă. Gore. Găinaru. Ghinghina. Glogovicean. Goran. Gheorghiu. Gănescu. Guita. Giura. Ghiurea. Goron. Grigor. Gorbe. Ghişa. Granu. Gogancia. Govor. Gilorteanu. Guga. Gorgan. Gîrleanu. Ghiorean. Grigorescu. Gogoncea. Ghiurco. Ghemiş. Ghiran. Gînju. Ghimpu. Gavriloiu. Ghenescu. Grobnicu. Gămulescu. Ghinea. Goleanu. Gherghiciu. Gionea. Gegea. Gavrilă. Godea. Glonţ. Ghirdan. Geafar. Ghinescu. Grijulescu. Ghiriti. Găvan. Gavruş. Goia. Griga. Giban. Gherghin. 323 . Guia. Gogescu. Grumeza. Ghimpău. Gherga. Grama. Geornoiu. Glavan. Gota. Gidea. Gogiu. Ghioca. Gorgovan. Goje. Glont. Giugiucă. Guşatu. Ghimici. Găină. Goga. Gherghina. Ghiorghe. Ghile. Gărgărea. Ghimiş. Ghergu. Goloman. Ghiulai. Gego. Grămadă. Geică. Goţa. Groza. Gavris. Ghiţescu. Ghencian. Geru. Ghib. Giorgi. Grădici. Gruiţă. Gruiescu. Grădeanu. Gliga. Geonea. Gudea. Gologan. Ghimboaşă. Ghiga. Gugoasa. Groper. Giurcan. Grigorita. Gogoană. Glogor. Guguţă. Giuverdea. Găvruş. Grad. Ghioaca. Găureanu. Gogoaşe. Gîtea. Ghiura. Gemadin. Ghimfus. Ghioc. Grumaz. Gradinaru. Gorîn. Geana. Gocan. Găman. Gliţea. Gecse. Gogu. Giontaru. Gheţa. Gergely. Grigore. Grigoriu. Giurea. Găzdaru. Grejdan. Găzdac. Glod. Gavriluţă. Ghitiu. Gnandt. Ghencea. Groze. Grecea. Gherghisan. Gavrilaş. Ghiţulescu. Ghindeanu. Godja. Ghere. Greşanu. Giuran. Ghibu. Geaucă. Gogan. Ghiurca. Giuglan. Giurca. Ghidiu. Gora. Goadă. Gogoneata. Guiaş. Gug. Ghiţă. Gotca. Gogoase. Ghibuşi. Gugea. Gherdan. Gorcea. Găgeanu Găianu. Gădălean. Grecu. Gradea. Georgescu. Grofu. Gîrjoabă. Ghiţe. Gherghe. Găitan. Gherman. Gherghinescu. Ghizdăreanu. Gîrbea. Goruian. Glodean. Geangu. Gheonea. Ghidănac. Gîrlea. Gorun. Girip. Gheorghe. Ginghina. Ghervase. Gîrboan. Grasu. Geamănu. Ghisoiu. Gelegram. Ghidarcea. Ghete. Georgiu. Gros. Gavriluta. Gheţu. Geantă. Ghiurcuta. Gogoţ. Gealapu. Giubelan. Goldea. Guinea. Grigoroiu. Grădinaru. Genoiu. Gheju. Grigoriţă. Guţă. Gherasimescu. Ghilencea. Ghenceanu. Giurgi. Greceanu. Geczi. Gosav. Gligan. Gomboş. Gheorghişor. Guivan. Gorban. Giurcă. Gita. Grobei. Ghemu. Ghita. Gruia. Gorea. Gavrilescu. Ghişoiu. Geamanu. Gherca. Graur. Geambaşu. Grozav. Gherghiceanu. Gogonea. Geogescu. Gilca. Gingu. Girlea. Gheorghită. Gavriliu. Geanta. Guef. Gheta. Gheorghiţă. Giuroiu. Gherzan. Gorciu. Grivei. Gidro. Grosu. Gruber. Gheţe. Gherase. Gruian. Grec. Gherghişan. Găujan. Gheşţa. Grindeanu. Grăjdieru. Gemene. Gugiu. Gogoloiu. Gerea. Grădină. Grecean. Grăjdeanu. Goian. Gorschi. Gogota. Gavriluţ. Golea . Ghica. Ghelmez. Glodan. Grava. Gogoneaţă. Gherghelah. Ghirău. Ghinoiu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Gavrila. Grigorcea. Gheorghiţa. Gîlcă. Ghionea. Gherghel. Giuchici. Geng. Gîdea. Gicu. Glăvan. Gogonel. Guiu. Ghetina. Grigorovici.

Ianosi. Iloiu. Ilascu. Holca. Herdea. Huidu. Indre. Hîrşovoiu. Ignea. Hăbăşescu. Herteg. Hentea. Hodis. Hancu. Hădărean. Gurau. Harja. Ilyes. Horjea. Hudrea. Ilc. Hereseanu. Hanches. Hancila. Ionas. Holban. Haidau.Dr. Guzu. Ioniţă. Indrieş. Guliman. Hopu. Ioaneş. Helciug. Idriceanu. Ionce. Haragos. Gurzu. Ioneanu. Harpaila. Haghieac. Guna. Haralambie. Ilonta. Havasi. Iliea. Hâncu. Huluţă. Horje. Haiducu. Hagianu. Ianculovici. Huruba. Harpa. Ionasc. Ienea. Iepure. Hamza. Horcea. Iordăchescu. Hohoi. Ioja. Hanciu. Horghidan. Ienesel. Hurduc. Hura. Indrie. Iorgoiu. Ilca. Hudec. Ionici. Hritcu. Iancau. Ilia. Guriţă. Havaşi. Hodor. Iliev. Herlea. Homeag. Iclenzan. Ionica. Iordăconiu. Hosszu. Huchiu. Hetea. Gurita. Halalau. Ilinoiu. Humeniuc. Hidişan. Iordachita. Herescu. Huzau. Haneş. Hizo. Ilona. Harsan. Gut. Husaru. Indreica. Haloiu. Hîrşu. Gurzau. Haimana. Ilisie. Ilut. Hera. Hazi. Imre. Hurmuz. Herda. Huţu. Gusu. Hotăranum. Ioo. Gutu. Hrynczuk. Hanganu. Hodut. Iosifescu. Hodivoianu. Hurezeanu. Iorga. Hariga. Gyongyosi. Horea. Iordachi. Hadarean. Ielciu. Hoza. Helstern. Hodina. Halep. Incze. Ianoş. Iessensky. Hărăbor. Henegar. Hora. Ionuţaş. Hecico. Inculeţ. Ioan. Indres. Harangus.Horvath. Homorodean. Iftodi. Hrincu. Iacomi. Ienutas. Iacob. Ioachim. Hasmasan. Hreniuc. Hornea. Ionaş. Gyorfi. Huja. Husar. Hanga. Hurducaş. Gyone. Ilaşcu. Hegyi. Hategan. Iagăru. Horvat. Inceu. Hepes. Horotan. Hasas. Holt. Huruială. Haiduc. Herban. Iliuţă. Hontaru. Ileana. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gulacsi. Hoffer. Iacobuţ. Holdiş. Gyulai. Hangu. Ienei. Huzum. Hristea. Horhocea. Ielcean. Ion. Hutanu. Gurzău. Ică. Ilioiu. Iorgulescu. Ionescu. Husti. Hendea. Hoţescu. Hantea. Gulie. Hevesi. Hodisan. Ieni. Hava. Iancu. Haier. Halga. Hui. Hârşu. Ilaş. Hincu. Hanu. Hristescu. Gurgu. Indru. Hicea. Gutan. Ionascu. Hollo. Harvath. Iordache. Hirceaga. Hancos. Iorgovan. Huţanu. Hentes. Iana. Henter. Iatan. Impuscatu. Ichim. Hamar. Hadnagy. Iorgu. Huza. Iconaru. Indrecan. Guzan. Ionel. Hencila. Hodoş. Hent. Hodorog. Hegedus. Haragus. Iftimie. Hristu. Ianuş. Hortopan. Ianca. Hotea. Hajdu. Herta. Ile. Hirni. Hovel. Harapu. Hordoan. Hogea. Hinoveanu. Hendrik. Hadade. Iancului. Hoară. Haidu. 324 . Iluta. Igaş. Iacovici. Hutu. Ianculescu. Gună. Huştea. Gyori. Ilău. Guzganu. Horge. Hoble. Ienciu. Guţu. Iavorschi. Hudac.. Hristache. Ioanovici. Ilie. Hapca. Haţegan. Ionicel. Iamandei. Hengan. Hepcal. Hasdatan. Iftene. Iftode. Imbrea. Halmagean. Ionică. Illes. Harabagiu. Hubbes. Herciu. Hosu. Hulubescu. Ionutas. Ioaniţescu. Han. Imecs. Huh. Gyurka. Iakab. Hitter. Ianc. Hancheş. Hoda. Heredea. Holodniuc. Ilieş. Hadadea. Hîncu. Ifrim. Hudici. Ibrian. Iordaconiu. Ianoşi. Ilie. Ioncescu. Herman. Hertu. Helindian. Ignat. Hărănguş. Ilea. Iftime. Hodoroaga. Igoianu. Hadîmbu. Gyorgy. Hente. Iacobescu. Hoteiuc. Hociung. Iacov. Gurău. Holircă. Hanes. Idu. Ieneşel. Hangiu. Holhos. Ionete. Incă. Gyergyai. Ianos. Iosif. Hahn. Igyarto. Iosef. Iederan. Huszar. Hodojeu. Haller. Habasescu. Hodrea. Iftinca. Imbrescu. Guleran. Iordan. Ilyeş. Halalai. Hogman. Ilina. Iamandi. Hariton. Hortolomei. Hagiu. Hoinaru. Hurgoi. Hărdău. Hălmăgeanu. Henic. Igna. Hagea. Ioniţa. Iliescu. Hotca. Horga. Has. Hulubă. Hossu. Hoancă. Ioana. Işfan. Hada. Iarinca. Ilinca. Harai. Halmi. Hudiţă. Hodorogea. Hideg. Hurjui. Gulea. Hoban. Hulea. Inta. Ileş. Hanc. Huniadi. Hozoc. Hoblea. Iliuta. Iacoboea. Guruian. Husărescu. Heran. Hoarca. Indrei. Holostencu. Hornoiu. Halasz. Huiban. Horincar. Iloc. Hurmuzache. Indries. Ibraim. Hornet. Guran. Haida. Ionele. Ioani. Herghelegiu. Harda. Hagi. Imreh. Ionaşcu. Ionita. Hălălău.

Jigau. Lică. Kertesz. Jitaru. Jurcă. Leuştean. Lakatoş. Jako. Latea. Iovănel. Lipan. Lambru. Irofte. Jurgut. Jeler. Kovari. Jordan. Kustan. Jakab. Laurenţiu. Jitca. Ispăşoiu. Ivanovici. Litean. Iunian. Lorinţ. Itu. Kasler. Leva. Lăzăroiu. Lazarovici. Iovanica. Lote. Jurma. Lehoczi. Liga. Kovasi. Lis. Kurta. Lixandru. Lolea. Jugastru. Kurti. Koto. Ivănuş. Iscru. Juvina. Izvernari. Ladanyi. Kisgyorgy. Kuron. Juganaru. Jancso. Lechea. Leica. Koves. Jinar. Jurubiţă. Latiş. Joo. Lăutaru. Kozak. Jora. Iosip. Liţiu. Logojan. Letea. Levenţu. Lăsculescu. Lămăşeanu. Kollo. Irimieş. Logoteti. Izsak. Jian. Logofătu. Leonte. Lesovici. Lilianu. Isai. Isofache. Lohon. Lăcaru. Kovacs. Karcub. Lehau. Josan. Ivăncioiu. Ivancea. Ismană. Larion. Jago. Ivanciu. Kuna. Levarda. Lăpădat. Jidoveanu. Lixandra. Liţă. Lăluţ. Irimie. Labă. Lincar. Lesko. Kulcsar. Lăpuşan. Kotai. Jere. Kosa. Lăcătuş. Lefter. Klein. Jejeran. Leucus. Lala. Jorj. Iuhoş. Kaszler. Kardos. Jorz. Iutu. Iozon. Ivan. Isfan. Laschi. Kanyadi. Kocsis. Leuce. Ivancu. Iuhasz. Iuşan. Les. Jantea. Latis. Kajtar. Lache. Iosivescu. Katona. Lăzărică. Lazar. Jurcuţ. Jiplea. Leancu. Iota. Jercan. Iuoraş. Lovin. Kucza. Kolcze. Konya. Lăzărescu. Jecan. Keller. Jiva. Istrati. Iosub. Istudar. Isac. Lascăr. Jucu. Krubl. Libotean. Lasco. Ivana. Kun. Lezeu. Jurjiu. Lipovan. Istudor. Janosi. Liţoiu. Lefteriu. Ipate. Ispas. Luca. Joiţa. Lazarescu. Litan. Liulea. Jambor. Lucaci. Lazurcă. Joldes. 325 . Kadar. Ismănescu. Jorăscu. Joian. Lascu. Leopa. Laz. Laiu. Lese. Kesler. Koteleş. Istrătescu. Irimia. Kiraly. Linca. Lokodi. Jarcu. Isvoranu. Laba. Iovanovici. Istoc. Leafu. Kusztura.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Iosim. Leonida. Luţă. Lenard. Kuti. Liliac. Lificiu. Leuştian. Laes. Laios. Latesi. Joita. Lar. Iov. Lărgeanu. Lohan. Langer. Ivanescu. Kecskes. Kozma. . Kaiser. Levărdă. Isopescu. Leşeanu. Koos. Jarca. Leu. Iurac. Keleman. Lakatos. Koteles. Leru. Lepşa. Kajtor. Lădaru. Joghiu. Istodorescu. Jarnea. Licurici. Ivanov. Kerekes. Leiciu. Lenghel. Lorincz. Kis. Karacsony. Lichi. Leahu. Koncz. Kedves. Livadaru. Iovănescu. Isache. Jaraveti. Lovişte. Laurentiu. Kajar. Latovlevici. Korodi. Jucan. Jozsa. Lăcătuşum. Klutsch. Jalbă. Koler. Lazaroiu. Loga. Lechintan. Laslău. Irimes. Irimiea. Limbosu. Linte. Jurebie. Lera. Litoiu. Kohr. Kese. Jimborean. Joica. Lipo. Lobonţ. Leucă. Iosivan. Jugaru. . Leustean. Istodor. Loloiu. Lemnaru. Kispal. Kotoi. Junjan. Iovu. Licuţă. Jinga. Lotorosanu. Kaitar. Kiss. Krivosik. Lavre. Jişa. Lefterache. Kasa. Judea. Leoca. Jecu. Lerios. Lazariuc. Lincă. Lapteş. Jugănaru. Li. Lasc. Leureanu. Lipou. Jenaru. Lăpuşneanu. Kerekeş. Iremia. Jalba. Junc. Jura. Leca. Jeleriu. Lucacela. Iovan. Lazin. Linta. Iura. Iriza. Juverdeanu. Juncu. Kelemen. Jula. Lucaciu. Jibeteanu. Jipa. Jurca. Lacatusu. Kanya. Lăzureanul Leş. Lipciuc. Kadas. Leucuta. Kapolnasi. Jivan. Jic. Iosu. Lentoiu. Lazăr. Irimescu. Jurău. Limona. Juca. Karda. Limbean. Ivănescu. Lodina. Keresztes. Lica. Jaba. Kolumban. Kuji. Logofatu. Isuf. Jude. Jurj. Jipianu. Jaravete. Kelner. Lascau. Jeflea. Litrin. Lazea. Kring. Leoveanu. Kalcza. Lăudat. Ivaşcu. Latcu. Lodroman. Langa. Lazau. Jipescu. Juberianu. Iusco. Lal. Lolescu. Karpinszky. Jechianu. Lath. Ivascu. Iuraşcu. Luben. Leah. Lepadatu. Jitea. Lalu. Loloş. Lacko. Lonean. Ledan. Juvină. Joos. Licu. Lehene. Kato. Iuhas. Laszlo. Jianu. Josza. Istrate. Jaglau. Judele. Jurge. Lesenciuc. Lăscău. Iuga. Liculescu. Loghin. Iova. Lacatus. Loth. Jurju. Lengyel. Jibotean. Kui. Laza. Jurcan. Lepădatu. Lata. Lapadat. Irimus. Isaia. Jieanu. Laczko. Iscu. Jurchela. Lucan. Lăpuşte. Lihat. Kallos. Jusca. Lita. Katschka. Lecu. Lenco. Liciu. Lapusneanu. Jilavu. Jacota. Juncan. Lauran. Lozneanu. Lavric. Lasak. Lescae.

Manciu. Mache. Matache. Mateş. Mătuşanu. Mare. Lukacs. Mănişor. Magaon. Mânecă. Male. Macrinoiu. Mesesan. Miclean. Lupu. Marinache. Mândru. Martin. Miclaus. Mehedinţu. Metea. Miclăuş. Marin. Memet. Maxer. Manescu. Maleş. Măran. Mălan. Magureanu. Melcher. Maruneac. Marcu. Malnasi. Mar. Lunguly. Mahalean. Matiş. Mesina. Mareş. Meseşan. Maghiari. Magdaş. Măciucă. Margean. Magareata. Luncaşu. Melniciuc. Mătuşoiu. Mezin. Mămară. Mark. Marculescu. Melian. Mamulea. Macris. Luncanu. Mardiniuc. Mărgărietescu. Maladoi. Manase. Madularu. Margin. Marina. Mastei. Medan. 326 . Lupaşcu. Merluşca. Macovei. Martinovici. Mandric. Meca. Mazălu. Mesch. Măcinic. Mezei. Mathe. Mantea. Manea. Mesaros. Măcriş. Mata. Mălăianu. Luput. Maierean. Mateescu. Măgirescu. Merluşcă. Meixemberger. Mandea. Magdas. Mateuţ. Martinescu. Mandache. Lup. Maris. Marica. Mărieş. Menea. Melintescu. Magurean. Luptaciu. Marcus. Melinte. Manoloiu. Lupes. Mavrodin. Mărgineanu. Luppinger. Măcăneaţă. Mara. Maria. Mătăsaru. Mangra. Manolache. Maidan. Maziliu. Marinaş. Mehes. Lupşe. Mastacan. Luduşan. Malan. Marosan. Mateiu. Macavei. Matioc. Merfu. Machedon. Matei. Mănăilescu. Malita. Major. Mardare. Margineanu. Lupascu. Meleanca. Mailat. Mate. Mârza. Merca. Marinescu. Lupsa. Marginean. Merlusca. Lumezeanu. Magheru. Lupas. Marosi. Mandru. Măgurean. Meraru. Marincaş. Micnescu. Mesaroş. Maja. Măntoiu. Man. Mandalac. Mazilu. Mada. Lung. Marţi. Mandresi. Macarie. Mărincuş. Mica. Lupuj. Mazăre. Maracineanu.Matieş. Măndoiu. Lucuţ. Măduţa. Mănescu. Marinas. Marciuc. Mateşan. Lupşea. Mălăescu.Dr. Lunguleasa. Mărăcine. Medrea. Maritescu. Margine. Măguran. Mera. Meclea. Lupitu. Manolachi. Marchis. Lupică. Mascaş. Matea. Mezey. Malene. Marieş. Malciu. Maliţa. Lulea. Mărgăritescu. Manoilă. Magda. Maksai. Mărtin. Macsim. Merk. Marincas. Maraloiu. Melnic. Meszaros.Manolescu. Mascas. Mantu. Măgureanu. Madar. Meila. Medaru. Luchian. Mănăilă. Mandrila. Magyar. Lungu. Mercea. Măruntu. Lupean. Luncă. Mertz. Mateiasi. Mecu. Mercioiu. Mateisescu. Marinel. Luchiniuc. Lumînare. Martalog. Manafu. Mereoiu. Matyus. Lujerdean. Manu. Margina. Lutotovici. Maftei. Luculescu. Marola. Merloi. Mălureanu. Mazalu. Luha. Manoliu. Lupa. Măceaşă. Matus. Malanca. Lumineanu. Lupescu. Maican. Margarit. Marza. Lupse. Malcea. Ludescher. Mellau. Medruţ. Marghitas. Manga. Mates. Matasaru. Micaş. Mereuţă. Maxin. Mastan. Mărcuţ. Luţu. Măruţă. Melente. Micle. Mangiurea. Mărcuş. Manaila. Marton. Marulis. Mercean. Mănoiu. Mares. Luncan. Marcovici. Mărăşoiu. Lucian. Mărculescu. Martalogu. Mădularu. Marinca. Maghiar. Michiu. Lutz. Lungan. Lupulescu. Meisaros. Marinică. Maries. Mândruţ. Miclea. Maniu. Magina. Macsut. Lupuleasa. Mariş. Marghescu. Maroşan. Meşter. Mănăstireanu. Magyari. Mehedintu. Maior. Maxim. Marcoci. Malea. Marta. Luntraru. Mărăcineanu. Meluta. Manda. Lungulescu. Masnitz. Lupşa. Mărăscu. Malureanu. Măntescu. Mazâlu. Lupşan. Mărăşescu. Maciuca. Mărginean. Lupaş. Lupoaie. Medeleanu. Mester. Marian. Matesan. Lungoci. Mermezan. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Lucescu. Marangoci. Marcarian. Miclos. Marinica. Manta. Mardale. Marinoiu. Mermeze. Mainerici. Mic. Mangu. Lupeanu. Melcescu. Macaciui. Lukucz. Macioaca. Manole. Mesrobian. Mărgelatu. Malaiescu. Mărgărit. Manoli. Mateaş. Mica. Luta. Marchiş. Mardar. Marcut. Maghear. Meteşan. Marasescu. Matyas. Maravela. Marioara. Lupea. Meirosu. Marga. Metaxa. Lupan. Lungeanu. Matara. Lupoae. Mancaş. Majon. Maslea. Micloş. Meszaroş. Maier. Mezdrea. Medrega.

Miriţoiu. Nacu. Murgan. Neatu. Muntianu. Mihai. Modoranu. Musuroia. Mitescu. Milu. Mihordea. Miru. Mindrescu. Naghi. Motroc. Miftode. Mujea. Moroiu. Mierea. Mirtea. Miron. Musca. Mosneagu. Muscalu. Molnnar. Naidin. Mototolea. Mugioiu. Narita. Moş.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Miconi. Mitrescu. Nădrag. Moigradan. Nazarie. Mustafa. Mitrofan. Naiden. Moştenaru. Mitrescu. Miries. Moncea. Muncaciu. Mirulescu. Mihăiescu. Musceleanu. Mocan. Morariu. Nagoda. Nasui. Nastasa. Napău. Monea. Nada. Mihaescu. Muller. Nastasia. Modreanu. Moscovici. Milaş. Nasta. Mufturel. Mihaly. Neamtiu. Mischie. Musan. Mircioiu. Mile. Milas. Monu. Modog. Muresan. Mitrica. Mugur. Moca. Milcu. Minea. Miga. Mihălţeanu. Morlova. Moroti. Moţ. Mustea. Monah. Mosoiu. Mihălcescu. Molnar. Mocofan. Moreanu. Mijache. Murza. Neata. Muraru. Mita. Mihalik. Nagy. Mihaela. Naum. Muscan. Nados. Millye. Nastac. Mihailovici. Neacsa. Nan. Miroiu. Mitache. Mînzală. Mortu. Neaga. Mucalau. Mostiş. Neaţă. Mirea. Moşescu. Nechifor. Mutaşcu. Mogoş. Moroşanu. Moroi. Năstasă. Mutafa. Mircescu. Nechiţă. Mitroi. Morosan. Mocăniţă. Moisă. Moldovan. Moroianu. Mirică. Naumescu. Muja. Mustata. Neamţu. Mincu. Murăraşu. Mihok. Mocian. Miculescu. Moisescu. Muntean. Moşteanu. Minculescu. Nani. Mira. Nandrea. Nadoleanu. Modoran. Militaru. Năulea. Micuţ. Mitroaica. Miroslav. Mocanu. Mosneanu. Mocică. Moisoiu. Mutiu. Mutascu.. Murgilă. Neagota. Mortură. Mîndruţă. Nastasescu. Mogoşan. Mihalache. Nănău. Nastai. Minca. Morong. Murar. Momir. Mureşan. Mihali. Navodaru. Mucea. Mititean. Mîrza. Milca. Momanu. Mitrea. Mitre. Mîndruţ. Movileanu. Mihon. Moruz. Mogoşanu. Motica. Mojoiu. Miloş. Mohorea. Nadrag. Mujescu. Morgovan. Mihăileanu. Mistreanu. Miere. Neagă. Nastase. Murguleţ. Mierluţ. Moatăr. Motea. Neagu. Mihăilă. Mos. Mioc. Neamţ. Nazat. Mihuţ. Muşa. Morteci. Nache. Mihalteanu. Murgu. Neag. Mighiu. Mone. Mot. Morun. Neamu. Năstăsie. Moman. Mogosanu. Mitraşcă. Miska. Muşet. Neacşu. Mihut. Mustatea. Moţoc. Nariţa. Milea. Nas. Moza. Mihăescu. Miculaş. Mitu. Mihalaşcu. Morărescu. Misăilă. Mitrache. Moşoiu. Mitran. Moroşan. Mihalcea. Milon. Morărean. Mincă. Moanţă. Naciu. Motorga. Naia. Nastea. Moţa. Moze. Moldovanu. Mirza. Năstăsoiu. Muşat. Nagâţ. Mortan. Mirodone. Naghiu. Miloi. Mîndru. Mirescu. Nasalean. Năstase. Neamtu. Nadasan. Morocăzan. Moldvai. Murarescu. Mudure. Moţoi. Mihăiţă. Milos. Nadolu. Moiceanu. Mladin. Mirica. Momeu. Mutea. Morarescu. Naca. Mirel. Mujoiu. Mihancea. Mihaita. Neagoe. Mironescu. Mingireanu. Movila. Murg. Miulescu. Molea. Motoc. Mihele. Nartea. Motolea. Motogna. Minoiu. Murgoci. Mitocariu. Mihalciuc. Mîndroiu. Mustaţă. Moisi. Mitoi. Mutu. Neague. Morlocan. Mihu. Mihale. Nae. Mociofan. Mudura. Murariu. Milchiş. Mihăilescu. Mitan. Mihălteanu. Moisei. Moldovianu. Nebunu. Mihailescu. Neacsu. Mois. Mihail. Nanu. Mladenovici. Mihalcescu. Mihuta. Neagoie. Morozan. Muscă. Morteanu. Morosanu. Nandra. Nanciu. Moga. Munteanu. Miklos. Mihaiu. Miricu. Modiga. Nastasache. Mihaila. Mocanita. Movilă. 327 . Moşor. Mucenicu. Morar. Momalcan. Mîţu. Moroz. Miu. Mitea. Napa. Mireuta. Minuţ. Năforniţă. Mociran. Moraru. Mihalcă. Mititelu. Mitruţ. Morari. Mureanu. Năstac. Mindrut. Mocean. Mureşanu. Nănescu. Musat. Nazare. Neaţu. Moise. Moises. Mustăţea. Mihaneţ. Nadă. Minulescu. Mosescu. Moisa. Minciu. Moscu. Mihoc. Morea. Motoroga. Mihart. Mija. Moldovean. Minciunescu. Miholca. Moşincat. Mitru. Milian. Mihalea. Mîndrescu. Neacşa. Mina. Mogos. Mocănaşu. Miţu. Mihalca. Modi. Mircea. Mosor. Modoianu. Muscas. Motan. Micu.

Ovreiu. Oghină. Pandelea. Pana. Ovidenie. Olar. Neculescu. Opincariu. Orha. Padurean. Nelega. Oancă. Neta. Oncescu. Panaitescu. Onica. Pahontu. Nor. Ninacs. Negoescu. Nedu. Pamfile. Oiţă. Negrut. Nenciu. Necula. Neste. Nestor. Niculescu. Oprica. Hotel. Oargă. Onose. Osz. Ovadiuc. Nichitean. Oprişor. Niculaescu. Pap. Nistora. Orsa. Niculaş. Nemeş. Panainte. Onofrei. Negut. Onuţ. Pacurar. Onciu. Nedianu. Papacostea. Nicorici. Nicodin. Nicolai. Necoară. Ogrean. Onisor. Padina. Oanea. Osoian. Negrău. Neghină. Pantiş. Opra. Nicolaescu. Oprinca. Orban. Oprişan. Oboroceanu. Palean. Orosz. Pantelimon. Osvath. Niculai. Obersterescu. Orosan. Opriţa.Dr. Neteam. Orzac. Oţelac. Oberschi. Oancea. Nilas. Nutiu. Panduru. Panc. Ogrezeanu. Pandor. Obada. Niedl. Nedeloiu. Palfi. Neniţă. Negulescu. Pall. Oneţ. Niţă. Pakucs. Niste. Papuc. Niţescu. Oprisoreanu. Paloş. Olăroiu. Niţu. Pantazi. Onişor. Nicolicescu. Pakai. Oniga. Nicu. Nyiko. Nuţu. Olcean. Olei. Nicolae. Oprean. Noghi. Nitu. Ormindean. Ostroveanu. Olău. Nistea. Otavă. Onexe. Palcau. Paşca. Niscoveanu. Pantus. Onu. Ned. Olarasu. Nuţă. Panaite. Nicolaevici. Nichifor. Negruţ. Pamfil. Paluc. Nuna. Niculeţ. Paica. Ostafie. Nehfedov. Negrescu. Pandrea. Niculici. Orian. Oarga. Nită. Onutu. Orasanu. Onicel. Noje. Olti. Noaghiu. Panciu. Pandelescu. Papara. Onescu. Olteanu. Ognean. Nedelescu. Orăşanu. Pagu. Olariu. Palcu. Pantaleanu. Oaie. Oşwatt. Osman. Ochiu. Pantezeanu. Novac. Olescu. Nemeth. Nicula. Palcău. Nicoara. Ola. Olea. Pantilie. Negrutiu. Pal. Papici. Paka. Negoiţă. Negoita. Ochean. Negură. Papava. Olivotto. Ozsvath. Nişulescu. Onea. Pântea. Otetelişanu. Nofit. Olovinar. Neculai. Pandele. Nicolescu. Noja. Nemeti. Niculiţă. Ogăşanu. Orac. Negriu. Oprişa. Pancrat. Orbulescu. Omer. Ovanes. Osiceanu. Neculcea. Opita. Nedelea. Panti. Ogică. Nicolaie. Neculiţă. Oporanu. Palaloagă. Palaloga. Panfir. Nuta. Orza. Necşulescu. Negreş. Pantea. Negrea. Opricescu. Niţa. Negoiţescu. Olah. Ninu. Nutu. Niculae. Onau. Oroş. Niţulescu. Oprisan. Oprescu. Nemţanu. Nico. Paizan. Pacioaga. Pană. Onofre. Netedu. Osiac. Papa. Otvos. Ordean. Negrilă. Niram. Onaca. Onet. Neghina. Novăcean. Opritescu. Ossian. Neicu. Pancu. Niţoiu. Orz. Oneţiu. Negreanu. Necrici. Opriţescu. Nemet. Negoiu. Orghidan. Pantazeanu. Olari. Pacala. Nencu. Ochea. Nicoloff. Ouatu. Paşnicu. Negru. Oprisoiu. Ogasanu. Nitulescu. Palacean. Orasan. Nicodim. Negrusa. Oncioiu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Nechita. Oaida. Norocel. Negrila. Obreja. Negrean. Oroian. Novacescu. Neşu. Şpan. Ologu. Onita. Panait. Nicoriciu. Oprita. Opriş. Odor. Opriţă. Negrui. Ostafi. Pacioagă. Nicoară. Oniţă. Otet. Oprisa. Opran. Opre. Paiu. Oţel. Panturu. Negura. Osan. Negroiu. Papp. Oniciuc. Pandi. Oşan. Ochian. Pacea. Panoiu. Papadopol. Otan. Pakot. Nergheş. Onoiu. Niculache. Oprea. Oprisor. Ojog. Onel. Negomireanu. Nilă. Opincă. Nistor. Ota. Oros. Palade. Negruţin. Oiegas. Panisoara. Paicu. Oprina. Oană. Palancanu. Olaru. Opris. Pânzaru. Nichita. Oanca. Nicsa. Oltei. Opricean. Paliu. Oncică. Obadă. 328 . Necsulescu. Ocolisan. Norita. Panescu. Nita. Negres. Nut. Pantilă. Papavă. Ortelecan. Pais. On. Onceanu. Neciu. Niculcea. Obretin. Nistorescu. Olănescu. Negoi. Paduraru. Niculiţa. Ogarlaci. Nina. Oanţă. Oltean. Paşcu. Ogner. Nichiforov. Novak. Nicola. Oniţa. Pâclişan. Nerghes. Ochianu. Neculau. Obrejan. Nedea. Panfil. Odagescu. Pachisan. Neculae. Panţa. Oana. Nica. Panca. Obrocea. Pantis. Norocea. Niculita. Pantiru. Oţelea. Onaciu. Neguţ. Otoiu. Nemes. Padure. Panea. Oroşan. Orăşean. Oproiu. Nicolau. Pacuraru. Oprică. Nitescu. Nedelcu. Nedela.

Pogacean. Petresc. Pisica. Ploscaru. Păscuţ. Păduraru. Patan. Pleşu. Pleiner. Pleşea. Pleşca. Perneş. Pechianu. Pereni. Pârv. Perticaş. Peleanu. Petria. Poiană. Piţ. Parsan. Păcuraru. Paval. Petrescu. Paraschiveanu. Pintea. Pojum. Pitu. Pădure. Pojar. Plotuna. Pîrlog. Patrascu. Petruţiu. Piscu. Pizza. Pîntea. Păsat. Pleşi. Polianov. Păsculescu. Peter. Pârciu. Piroteală. Pârvan. Pestriţu. Peres. Petcaş. Patache. Petrisor. Pislaru. Pîrvuţoiu. Paslaru. Pica. Podar. Plopianu. Pavel. Pavaloiu. Parvulescu. Paunescu. Pastrama. Petrovici. Pogor. Petrindean. Pătrunjel. Plesca. Pinzariu. Pascaru. Pîrneci. Pistol. Paraschiv. Pirtea. Pena. Podaşcă. Pitica. Parascu. Peste. Pătrînjei. Petrila. Ploscariu. Petrică. Parohia. Pescaru. Parlea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Papucea. Paveliu. Petrache. Peştean. Pernes. Pleşa. Pătrăuceanu. Petraşcu. Piperea. Paraschiva. Pencea. Pipernea. Pietroşăneanu. Pîrlea. Parepa. Părcălab. Platon. Petroaica. Persa. Păcală. Pîslaru. Petri. Pieleanu. Peterfi. Policea. Pastor. Pinte. Pasat. Patrasca. Pita. Păun. Pîrşan. Petreş. Pătruţ. Pleniceanu. Pintilei. Picu. Pădeanu. Piedică. Pătuleanu. Păcurariu. Pîrvulescu. Petriş. Parască. Pelin. Patrichi. Pietraru. Pîrcălabu. Pastramă. Poanta. Pirvu. Petrovan. Pistolea. Peţu. Păcurar. Pomană. Podoreanu. Pleavă. Petrariu. Pat. Podgoreanu. Perta. Petchescu. Pirii. Pauliuc. Plaier. Podină. Poinar. Perca. Pârâu. Pascalău. Pau. Pomatariu. Pater. Pirva. Petrov. Penzes. Petruş. Petroianu. Parfeni. Pârsu. Părpălea. Pisculescu. Perpelici. Pleşcan. Pasare. Placinta. Poenar. Paterău. Pleter. Pirău. Petelean. Ploştinaru. Perţa. Pîrvuleţu. Parasca. Pisoi. Patrau. Pataki. Perian. Podeanu. Păcăleală. 329 . Pascal. Peltea. Plătică. Pârcălabu. Paroiu. Pausescu. Petrus. Pasc. Pasnicu. Pintilescu. Plescan. Pătrău. Petrea. Pănescu. Perte. Pârvuţ. Patularu. Paraschi. Poeana. Paven. Pădureanu. Păducel. Poşircă. Pirvulescu. Pletea. Păsărin. Pătraşcu. Pascălău. Pomponiu. Pintoiu. Ploae. Paraschivoiu. Penciuc. Perianu. Podariu. Pascalau. Păuna. Patcas. Parva. Pătrascu. Pătrăşcoiu. Partenie. Pîrgaru. Pasa. Pădurean. Pasztor. Pîrva. Pistritu. Petreanu. Piskolti. Petre. Pirnea. Plugaru. Pereanu. Păsăreanu. Pituţ. Pocşan. Piciu. Poenaru. Pavelescu. Pista. Piroi. Perea. Pogan. Piţurcă. Patrascanu. Petculescu. Paulescu. Pocol. Petraru. Parje. Petruţ. Pîrvan. Pele. Pârlea. Pasca. Parvan. Petrean. Polverea. Piscanu. Peligrad. Petra. Petran. Păunoiu. Plop. Pătcaş. Podina. Penes. Pohonţu. Petruţa. Pestean. Plesa. Petrehuş. Plopu. Pădureţu. Păune. Paulet. Petrici. Păunescu. Pereş. Pârvu. Pascariu. Pascale. Podelean. Poiana. Peia. Pătruţescu. Pîrjol. Paştiu. Persu. Peptu. Petrica. Perpelea. Pârvoi. Pecingină. Plopeanu. Pîrnău. Patriche. Peptan. Pâslaru. Pirici. Perti. Petruşcă. Pisleag. Pasparuga. Petriu. Pauna. Perju. Plămădeală. Petrini. Podaru. Pătroi. Peicea. Pârjol. Pariş. Petic. Părău. Patulea. Pascu. Pâslă. Pârlău. Penciu. Păvăloiu. Ples. Pârvănescu. Pătru. Pogaciu. Pitea. Pastean. Pokus. Pirlog. Pintilie. Pisică. Pârvulescu. Petras. Parfenie. Pilea. Pera. Peicu. Petrişor. Paraipan. Pîrvu. Pîrcalab. Pîrîianu. Pătrăşescu. Pârlog. Polgar. Picior. Petric. Pisău. Piţigoi. Pietrăreanu. Petcan. Petroiu. Pirlea. Para. Petean. Pălan. Pătraşc. Paul. Pocan. Paris. Pînzariu. Petris. Pepelea. Pădurariu. Pit. Parfene. Parauan. Păslaru. Petescu. Pastiu. Pătrulescu. Pîrvănescu. Pasăre. Plăcintă. Petca. Pitigoi. Pitic. Pelle. Pecheanu. Pirvan. Petcu. Pata. Pîrcălăbescu. Parcalab. Peto. Pîrvuţ. Parvu. Patroiu. Petrovai. Pomoja. Petru. Pănoiu. Perse. Paraschivescu. Petrusan. Parpală. Piele. Petraş. Perţe. Pasere. Ploeştean. Petrut. Parghel. Petruţi. Paţurcă. Pasici. Peagu. Pitulice. Pisleaga. Petruca.

Puiu. Rînculescu. Puichita. Rosan. Rebegea. Pupazan. Popeanga. Ratcu. Radovici. Purcărelu. Prislopeanu. Praţa. Robotin. Puzdrea. Rau. Rădăcină. Pupaza. Rafira. Rat. Prunduş. Rosca. Presura. Prună. Robb. Romulus. Roşescu. Prihotin. Riedl. Roescu. Popirtac. Racu. Radulescu. Răutu. Roca. Rata. Roşculescu. Prada. Răducă. Potcovaru. Psaropol. Rapa.Dr. Puscas. Rebrean. Revnic. Poptile. Porcarin. Popan. Ramniceanu. Rapeanu. Pucheanu. Rogobete. Reut. Râpa. Popi. Răuţă. Potlog. Rachieru. Presecan. Potolea. Pusera. Rogozeanu. Pruna. Ponoran. Popoviciu. Putanu. Roşoga. Prepeliţă. Prodan. Potra. Ros. Radacina. Roşculete. Răduţ. Rob. Popita. Ristea. Racolta. Radu. Raduly. Potre. Repciuc. Rosculescu. Rizoiu. Postu. Pruneanu. Pupezescu. Rădan. Puşcatu. Răican. Ponta. Prisecariu. Racovita. Rădeanu. Rakoczi. Rădoi. Radoi. Reiter. Rafail. Raducu. Romoşan. Porumb. Precup. Romanescu. Rariga. Riza. Radosu. Roadevin. Purice. Potopea. Postaru. Purcărea. Roibu. Potop. Racz. Răceanu. Răţoi. Raduca. Purcaru. Preda. Rednic. Prisacă. Predoiu. Roba. Remus. Pralea. Redinciuc. Purcarita. Prisecaru. Pusta. Reiz. Potoceanu. Rogojinaru. Romosan. Purcea. Răduţă. Raţă. Roncea. Popov. Puican. Preotu. Potroaca. Procopovici. Ravai. Răută. Reti. Purda. Purcarin. Răduca. Prunean. Robea. Puiulet. Răzvan. Raceanu. Praja. Romaniuc. Prisăcaru. Rău. Răduţu. Priceputu. Pricopi. Pristoleanu. Răileanu. Raia. Pripon. Rosnafszky. Roată. Prodea. Popica. Posirca. Rîşteiu. Pufu. Postolache. Rizan. Raicea. Rebreanu. Radoslav. Puie. Portik. Rimac. Radovan. Protopopescu. Robe. Purtan. Rolea. Radomir. Prundeanu. Porancea. Râbu. Preduşcă. Rotariu. Prutianu. Rites. Rapolti. Purice. Răducanu. Puicea. Poran. Prioteasa. Rabulea. Racheru. Ranga. Potorac. Razmoş. Purece. Rotar. Rentea. Racovan. Rain. Pruneş. Puşcău. Pustan. Raileanu. Rădulică. Rendeş. Pufulete. Rascotă. Rădescu. Rogojan. Rauta. Rarinca. Predoană. Răcăşan. Robescu. Rizescu. Rosioru. Rocşoreanu. Raiciu. Rogojină. Rîcu. Robu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ponea. Resmeriţă. Reştea. 330 . Rota. Romascan. Razmus. Presură. Raica. Pugna. Racoceanu. Popenciuc. Roncov. Rastau. Robas. Risco. Rapan. Prunescu. Roiban. Ravas. Prisacariu. Ripanu. Răceală. Preoteasa. Postelnicescu. Puianu. Rădoiu. Poptămaş. Pustianu. Purdescu. Prisacaru. Pruteanu. Ridichie. Puşcă. Resiga. Purcia. Rosoga. Potcoava. Rizea. Preduţ. Raita. Raghina. Ratin. Popoiu. Rezeanu. Ristoiu. Raicu. Răducan. Proteasa. Popaluca. Raţ. Proca. Rad. Roman. Puşkaş. Pura. Rakossy. Răduţa. Prata. Rebeca. Profir. Rece. Prăjitură. Ralea. Rădulescu. Pricope. Răduta. Raduta. Rafailă. Rof. Popp. Procopiu. Rîsu. Rosu. Roşiu. Rădulea. Purcel. Procopie. Potcoavă. Romitan. Ristoscu. Porcişanu. Purza. Puia. Popazov. Roşoiu. Râpă. Rogoz. Postelnicu. Pupăză. Purdel. Prunea. Radi. Rogozea. Popovits. Pricopie. Roşioru. Porumboiu. Ratiu. Prescorniţoiu. Rodina. Popvici. Roşcan. Răşcanu. Popic. Raducanu. Poştaru. Rogozan. Puşcu. Popârlan. Popa. Predut. Rode. Retegan. Răscanu. Robitu. Predişor. Raulea. Raican. Răcean. Potîrniche. Răducu. Rezmives. Rogojina. Puşcaşu. Remetan. Răpan. Purdea. Puşcaş. Racoviţă. Roata. Răchită. Reszeg. Rada. Răcuteanu. Roşca. Rogoveanu. Prejneanu. Remeş. Rablau. Rohozneanu. Racianu. Pretorian. Prunache. Pordea. Putinică. Pristavu. Prundiş. Romaneag. Pungă. Predescu. Procop. Remuş. Rebenciuc. Pricop. Predoi. Răgman. Popescu. Roşianu. Prunaru. Rechisan. Pop. Postolachi. Preja. Ragea. Pup. Puscasu. Popovici. Poroşnicu. Roatis. Poruţiu. Rîşniţă. Ragabeja. Pribeagu.

Săraru. Socheri. Silisteanu. Rusescu. Sabou. Sferlea. Secu. Sameş. Sîrcă. Scheibert. Serac. Sărac. Sauca. Seimeanu. Sina. Sinoi. Savin. Sabău. Rugina.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Rotaru. Silaş. Runcanu. Săvuică. Sabau. Scoica. Sersea. Sacota. Sibişan. Salamon. Sichim. Sofronie. Sebeşi. Sbera. Secara. Sîrb. Santa. Sirma. Sampetru. Sîrca. Sgondea. Rusu. Simu. Schonauer. Rusen. Sajtos. Sînc. Roznoveanu. Sime. Salanta. Saşu. Slujitoru. Samoila. Sava. Skirta. Saigiu. Rujoiu. Soitu. Simonfi. Seceleanu. Sarca. Ruzsa. Slavu. Selcudean. Seitan. Schiteanu. Sălceanu. Silvestru. Samargiu. Rozoleanu. Simon. Santău. Secuianu. Smaranda. Serdean. Sicsai. Samit. Sălăgean. Smărăndoiu. Sarkadi. Smărăndache. Sfetcu. Sascau. Serghie. Soitariu. Smarand. Săpunaru. Sălcianu. Salomia. Saulea. Silveanu. Ruseu. Scheuşan. Silion. Selegean. Sărăcuţ. Sburlea. Scorupschi. Seriţan. Secară. Salaoru. Sipoş. Sirb. Schiau. Seling. Sbircea. Sofron. Săftoiu. Sachelaru. Săcăluş. Slavic. Satmari. Scripcaru. Savescu. Sale. Slaveanu. Seciu. Schiopescu. Salomiu. Socea. Scarlat. Simulescu. Rujan. Sinevici. Schneider. Sandală. Secosanu. Sălăgeanu. Soceneantu. Silea. Saioc. Rus. Serghei. Rusanu. Serei. Sfrengeu. Scarlatescu. Runceanu. Serghe. Sin. Soane. Sasaran. Sofia. Sebestyen. Seraficeanu. Scrob. Sîmpetrean. Sâmbeteanu. Seros. Selagea. Selea. Sipos. Smarandache. Sărmaş. Săvulescu. Socianu. Rotescu. Simionov. Simuţ. Simeanu. Serea. Scoică. Semen. Scarlet. Simionescu. Salceanu. Roxin. Sîrbulescu. Saracut. Simionaş. Slabu. Sofian. Sîrghie. Saghin. Sauer. Ruica. Smîntînă. Societatea. Smedescu. Simininschi. Sogor. Secula. Scorei. Saftiuc. Serbaneci. Ruţă. Saveanu. Solyom. Săndică. Runcan. Serban. Sauciuc. Selejan. Sanfira. Sararu. Serbu. Salagean. Serafinceanu. Sinea. Sarbu. Sindicatul. Siel. Sasu. Roz. Secoşan. Soca. Saszet. Severin. Samfira. Socolov. Săbăduş. Rujoi. Sicoe. Sata. Saisuc. Serdiuc. Sichet. Serbanescu. Simion. Smoleanu. Ruşanu. Rotea. Roşu. Sâncelean. Savulescu. Solymosi. Serafim. Silaghi. Rusinov. Sălăjean. Sike. Sirbu. Sirca. Rugină. Sabadas. Sandor. Sevastian. Scrieciu. Scîrtocea. Sandulescu. Sima. Sârbulescu. Socaciu. Someşfălean. Sav. Simuţi. Solomon. Serafin. Sofronea. Samson. Secăreanu. Ruja. Samogyi. Sabo. Sîrbu. Sidor. Schiman. Savianu. Scorobete. Sociu. Sgârcea. Sisu. Ruican. Sandru. Soare. Roventa. Socaci. Sandu. Sarkozi. Scurtu. Simina. Saftoiu. Scărlătescu. Ruşcuţ. Sidea. Silvasan. Simeon. Sirbulescu. Savu. Sidon. Slic. Sandra. Simonca. Slăveanu. Sărăcin. Sîmpetru. Scorbureanu. Someşan. Serediuc. Solom. Sâmbotin. Scutariu. Screciu. Simoiu. Sămărghiţan. Severineanu. Sion. Sârbu. Roth. Schiopu. Salariu. Silachi. Sălăjan. Sanislav. Saliu. Ruse. Schiaua. Ruxanda. Săliştean. Siminischi. Sana. Sabadis. Rusan. Scutaru. Sereş. Scripcariu. Sas. Rusz. Sillo. Simescu. Sasu. Săvoiu. 331 . Ruscior. Sibianu. Slăvescu. Salai. Sechei. Selaru. Sinca. Simiz. Smintina. Săliştan. Scheusan. Sim. Sandolache. Sătmăreanu. Sendroiu. Scorţan. Slămnoiu. Smărăndescu. Saru. Sârboiu. Rovenţa. Săndulache. Schnabel. Sitaru. Sala. Săndulescu. Schedu. Schaser. Rusti. Socol. Smechea. Rugea. Sebe. Slobozeanu. Sibinescu. Seres. Rusănescu. Seizu. Smavandache. Sofan. Secherneş. Simian. Săvescu. Săcuiu. Scoruşanu. Ruginescu. Sandica. Schinteie. Sărdărescu. Skekely. Sianescu. Rudisteanu. Rută. Sînza. Sandulache. Schiop. Scurt. Rupa. Salajan. Sănduloiu. Silivestru. Seiche. Smochina. Scîntei. Salyi. Slav. Smadu. Samfiroiu. Safta. Schmidt. Sicoie. Sferle. Samoilă. Rovinar. Sebesi. Sincu.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Somodi, Somogyi, Sonea, Sonei, Sonkereki, Soos, Sopon, Soponar, Soporan, Sora, Soran, Sorban, Soreanu, Sorescu, Sorică, Sorici, Soroceanu, Soroiu, Sortan, Sotir, Sotchi, Stamate, Stamatie, Stamatoiu, Stancescu, Stancioiu, Stanciu, Stanciugel, Stanciuc, Stanciulescu, Stancovici, Stancu, Stanculea, Stanculescu, Stânea, Stanean, Stanescu, Stângă, Stângăcianu, Stanica, Stanila, Stanimir, Stanoiu, Stanomir, Starc, State, Statie, Stavar, Stavarache, Stavăr, Stavila, Stavilă, Stăiculescu, Stămătoiu, Stăncescu, Stănchescu, Stăncilă, Stănciucu, Stănciulescu, Stănculea, Stănculesc, Stănculescu, Stăneci, Stănescu, Stănică, Stănilă, Stăniloiu, Stănoiu, Stănuică, Stătescu, Stătică, Stef, Stefan, Stefănescu, Steflea, Stefu, Stegaru, Stelea, Stelescu, Stelian, Stelli, Stemata, Stemate, Stematiu, Stepănescu, Ster, Sterca, Stere, Sterea, Sterian, Sterie, Sterp, Sterpu, Stet, Stetco, Stevar, Stiau, Stinga, Stinguţă, Stirb, Stirbu, Stiuca, Stiuj, Stînea, Stîngaciu, Stîngă, Stîngu, Stochirlea, Stoean, Stoenescu, Stoenoiu, Stoia, Stoian, Stoianoglo, Stoianov, Stoianovici, Stoica, Stoican, Stoicescu, Stoicheci, Stoichiţă, Stoichici, Stoichiţescu, Stoicovici, Stoicuţ, Stoicuta, Stoie, Stoienescu, Stoinea, Stoleriu, Stoleru, Stolojan, Stolojanu, Strain, Strajan, Strâmbu, Strat, Stratan, Stratila, Straton, Stratone, Stratu, Stratulat, Straut, Strava, Străoanu, Strătilă, Streche, Streşnă, Stresna, Stricescu, Strîmbeanu, Strîmbu, Stroescu, Stroia, Stroian, Stroie, Stroiu, Strugari, Strugaru, Stuparu, Stupineanu, Stupu, Sturz, Sturza, Sturzoiu, Sturzu, Suba, Subcinschi, Subţirelu, Suceveanu, Suchici, Suciu, Suditu, Sugubete, Suhan, Sularea, Sulea, Suleac, Sultan, Sultana, Sulyok, Suman, Sumanariu, Sunei, Supuran, Sur, Surcel, Surd, Surdescu, Surdu, Surduc, Surducan, Suru, Surugiu, Susai, Susan, Susanu, Susaru, Suseanu, Suselea, Suta, Suteu, Sutic, Suto, Sutoi, Sutu, Suveg, Szabo, Szakacs, Szakal, Szalay, Szaniszlo, Szanto, Szasz, Szatmari, Szegedi, Szekely, Szeles, Szentes, Szep, Szigeti, Szigyarto, Szilaghi, Szilagyi, Szilvasi, Szlenka, Szocs, Szoke, Szollosi, Szopri, Szots, Szucs, Şandor, Şerb, Şoarece, Şoricică, Ştef, Ştefan, Ştefana, Ştefanescu, Ştefaniu, Ştefanov, Ştefanovici, Ştefănescu, Ştefănică, Ştefănoiu, Ştefu, Ştefuţ, Şumudică, Tabac,Tabacaru, Tabacu, Taban, Tabara, Tabără, Taşcău, Tacea, Tache, Tacotă, Tacu, Taflan, Tagîrta, Taifas, Takacs, Talaba, Talabă, Talanga, Talasman, Talianu, Talmos, Taloş, Taloi, Talos, Talpau, Talpă, Talpeş, Talpeanu, Talpos Tamaş ,Tamas, Tamasan, Tamasi, Tamba, Tanasa, Tanase, Tanasescu, Tanasie, Tanasov, Tanc, Tancau, Tancuse, Tanczos, Tanislav, Tanko, Tanta, Tantas, Tanvuia, Tanvulea, Tapalaga, Tapu, Tar, Târ, Taraş, Taralunga, Taran, Taranu, Taras, Tarau, Tarba, Tarcatu, Tarcau, Tarcea, Tarita, Tarlea, Tarlungeanu, Tarnar, Tarta, Tartan, Tartă, Târziu, Tasala, Tasca, Tascău, Tase, Tasnadi, Tat, Tatar, Tataran, Tataru, Tatolici, Tatomir, Tatu, Tatucu, Tatulici, Tatut, Taune, Taut, Tazlauanu, Tăbăcaru, Tăbîrcă, Tăerel, Tăgârţa, Tălpeanu, Tămaş, Tămăşanu, Tămătaş, Tănasă, Tănase, Tănasie, Tănăsescu, Tănăsoiu, Tărăcilă, Tărău, Tărlungeanu, Tărtăreanu, Tătar, Tătaru, Tătăruş, Tătucu, Tătulescu, Tăut, Tăutu, Tcaciuc, Tcaiuc, Teaca, Teacă, Teaşcă, Teanc, Tecşa, Tecar, Tecuceanu, Tecucianu, Teculescu, Tedorescu, Teglas, Telcian, Telea, Teleanu, Telecan, Teleki, Teleman, Telescu, Teleu, Telteu, Temeş, Temelie, Temian, Tempe, Tencu, Tene, Tenea, Tentea, Teodor, Teodorascu, Teodoreanu, Teodorescu, Teodorof, Teodoru, Teodosiu, Teoharie, Tepfenhart, Terente, Terhesiu, Tescaru, Teslovan, Tetcu, Tetea, Teşu, 332

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Teuşdea, Theer, Tiţa, Tianu, Tibacu, Tibuleac, Tica, Tică, Ticărel, Ticle, Ticovschi, Ticu, Ticula, Tifor, Tiganus, Tigau, Tilea, Tilica, Tilică, Tilimon, Tilinca, Tilincă, Tilita, Timar, Timaru, Timiş, Timişan, Timir, Timis, Timoc, Timofei, Timofte, Timofti, Timp, Timpau, Timus, Tinca, Tincu, Tiniuc, Tinta, Tintaru, Tintas, Tintea, Tioreanu, Tipa, Tiplea, Tiplica, Tir, Tira, Tirb, Tircol, Tirdea, Tirichiţă, Tirigan, Tirisca, Tirlă, Tirle, Tirlea, Tiron, Tirpe, Tirziu, Tiseanu, Tismănariu, Tismănaru, Tistu, Tita, Titianu, Titica, Titienari, Titire, Titu, Tiu, Tiuc, Tiuca, Tiugan, Tiulescu, Tiutiu, Tivadar, Tivig, Tizu, Tîmplaru, Tîrcă, Tîrlea, Tîrvelea, Tîrziu, Toader, Toana, Toba, Tobă, Tobescu, Tobias, Toboşaru, Toc, Toca, Tocac, Tocaciu, Tofan, Toşcă, Tocu, Toda, Todea, Toderaş, Toderici, Todericiu, Toderoiu, Todica, Todică, Todiraş, Todirică, Todor, Todoran, Todorescu, Todosin, Tofan, Togan, Togoe, Toia, Toie, Toiu, Tok, Toke, Tolbaru, Tolea, Tolgyi, Toma, Tomşa, Tomasciuc, Tomescu, Tomi, Tomici, Tomita, Tomo, Tomodan, Tomoiu, Tomos, Tomosoiu, Tomotaş, Tomozei, Tompa, Tompea, Tomsa, Tomuş, Tomuţ, Tomuţa, Tomuţă, Tomulescu, Tonca, Toncean, Tonciu, Tonea, Toneanu, Tonescu, Tonita, Topai, Topala, Topală, Topan, Topârcean, Topciu, Topea, Topfner, Topliceanu, Topoe, Topor, Toporan, Tordai, Torja, Torje, Tornea, Toroc, Toroipan, Torok, Toroplean, Trifu, Trincă, Trip, Tripa, Tripcea, Tripe, Tripon, Tritean, Troaca, Troacă, Trocan, Trof, Trofin, Troie, Tropoe, Truţa, Truţă, Truşca, Truşcă, Trufaş, Trufan, Trufas, Trufasila, Trufea, Truia, Truica, Truică, Truinea, Trulea, Trupina, Trusca, Truta, Ttruinea, Tuşa, Tuţă, Tuca, Tucan, Tucă, Tucra, Tudor, Tudora, Tudorache, Tudoran, Tudorancea, Tudorascu, Tudorescu, Tudorica, Tudorică, Tudorici, Tudorie, Tudoriu, Tudoroiu, Tudoroniu, Tudosa, Tudosă, Tudose, Tudosescu, Tudosie, Tudureanu, Tufa, Tufan, Tufă, Tufeanu, Tufis, Tufoi, Tuhuţ, Tuhuţin, Tuianu, Tuica, Tuică, Tulba, Tulbure, Tulceanu, Tulei, Tuluca, Tuluceanu, Tulvan, Tumurug, Tun, Tunaru, Tunea, Tuns, Tupa, Turai, Turaiche, Turbatu, Turburan, Turbureanu, Turc, Turcan, Turcanu, Turcas, Turcescu, Turcin, Turcitu, Turcu, Turda, Turea, Turean, Turiac, Turian, Turjuc, Turlea, Turlete, Turluianu, Turmac, Turoiu, Turtoi, Turtoiu, Turturea, Turtureanu, Turturica, Turturică, Tusa, Tuser, Tuta, Tutos, Tutoveanu, Tutu, Tutuc, Tutueanu, Tutui, Tutuianu, Tutulan, Tutunaru, Tuturaş, Tuturas, Tuvene, Tuza, Taga, Ţăpârdea, Ţapu, Ţugui, Ţugulan, Ţăran, Ţăranu, Ţăroi, Ţăoarţă, Ţociu, Ţurcaş, Ţurcan, Ţurcanu, Uţă, Udatu, Udma, Udor, Udrea, Udrescu, Udroaica, Udroiu, Ududec, Ugrutan, Uidumac, Uilecan, Ulceluşe, Ulici, Ulmann, Ulmeanu, Ulmet, Undreiu, Unga, Ungar, Ungur, Ungurean, Ungureanu, Ungurianu, Unguru, Ungurusan, Untaru, Untea, Untu, Urban, Urda, Urdă, Urdăreanu, Urdea, Urea, Ureche, Uricanu, Uricaru, Urmuzache, Urs, Ursa, Ursache, Ursachi, Ursan, Urse, Ursea, Ursescu, Ursu, Ursuţ, Ursulescu, Urszuly, Uruc, Urucu, Urzică, Urziceanu, Uscatu, Usturoi, Usurelu, Uta, Utulete, Uşurelu, Uzum, Uzuru, Vacarelu, Vacarescu, Vacariu, Vacaru, Vacea, Vaciu, Vaculişteanu, Vadan, Vadean, Vadeanu, Vaduva, Vagner, Vaida, Vaideanu, Vajda, Vajna, Vâlcea, Valceanu, Vâlceanu, Valcu, Vâlcu, Vale, Valea, Valean, Valeanu, Valenas, Valeţ, Valimareanu, Vamanu, Vameş, Vamvu, Vana, Vanani, Vânătoru, Vanc, Vanca, Vancea, Vanci, Vancsa, Vancu, Vandici, Vandor, Vanghele, Vangheli, Vara, Vântur, Varadi, Varan, Vararu, Vardianu, Varga, Vârgolici, Vari, Varje, Varlam, Vârlan, Vartie, Varmaga, Varodi, Varro, Varna, Vartolomei, Varvara, Varvaroi, 333

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Varza, Varzaru, Varzescu, Vas, Vasaliut, Vasarhelyi, Vasc, Vascan, Vascu, Vasi, Vasian, Vasil, Vasilăţeanu, Vasilea, Vedinaş, Veleanu, Velescu, Velica, Velican, Velicea, Velici, Velicu, Venter, Verban, Verde, Verdeş, Verdes, Vereş, Veres, Veress, Vergu, Vesa, Vescan, Vesman, Vezentan, Vezeteu, Vezoc, Vişa, Vişan, Viasu, Viaşu, Vişcan, Vicea, Vicol, Vicoveanu, Vid, Vida, Vidican, Vidoe, Vidrascu, Vidru, Viţelariu, Viţelaru, Vieriu, Vieru, Vigh, Vijaica, Vila, Vilău, Vilcan, Vilceanu, Vilcu, Vîlciu, Viman, Vinţan, Vincze, Vinerean, Vinersar, Vint, Vintan, Vinter, Vintila, Vintilă, Vintilescu, Vinulescu, Vişoiu, Vioreanu, Viorel, Virag, Virgolici, Virlan, Virşe, Virvani, Visa, Visalon, Vîrşe, Vîrvani, Vlad, Vladaia, Vladescu, Vladi, Vladimirescu, Vladoiu, Vladu, Vladucu, Vladulescu, Vladut, Vladuti, Vlaescu, Vlaic, Vlaicu, Vlajie, Vlangar, Vlas, Vlasceanu, Vlase, Vlasie, Vlasiei, Vlădărean, Vlădescu, Vlădaia, Vlădia, Vlădoiu, Vlăduţ, Vlăducu, Vlăduţescu, Vlădulescu, Vlăsceanu, Voda, Vodă, Vodislav, Voiţ, Voian, Voica, Voican, Voicescu, Voichitoiu, Voicila, Voicilă, Voicu, Voiculeţ, Voiculescu, Voie, Voin, Voina, Voinea, Voineagu, Voinescu, Voinic, Volintiru, Voloagă, Vonu, Vorniceanu, Vornicu, Voroneanu, Vosloban, Vrabete, Vrabie, Vrabiev, Vraci, Vraciu, Vrâncean, Vranceanu, Vrânceanu, Vrănceanu, Vrapciu, Vrăbete, Vrăjitoru, Vreme, Vrencean, Vrinceanu, Vrînceanu, Vrote, Vuşcan, Vulcan, Vulcănescu, Vulcu, Vulpe, Vulpescu, Vulpie, Vulpoiu, Vultur, Vulturu, Vura, Vutcovici, Waks, Werlein, Zabet, Zabou, Zagrean, Zah, Zaha, Zahan, Zaharescu, Zamfir, Zaharia, Zaharie, Zahariea, Zahariuc, Zaheu, Zaharu, Zahiu, Zahorte, Zain, Zane, Zanfir, Zamfira, Zamfirescu, Zanopol, Zăbavă, Zăinescu, Zărnescu, Zăvoianu, Zăvoranu, Zdrânc, Zdrenghea, Zdroba, Zdroe, Zeca, Zecheru, Zegheru, Zeicu, Zemba, Zepa, Zezeanu, Zgârdău, Zgăbei, Zgîrg, Zglobiu, Zgondea, Zgonea, Zgriba, Zgripcea, Zgroni, Zgubea, Ziadin, Zibileanu, Zicu, Zidaru, Zidăroiu, Zima, Ziman, Zimanyi, Zimbru, Zimta, Zinca, Zisu, Zlate, Zlibuţ, Zlota, Zlotea, Zmău, Zmeu, Zodie, Zoe, Zoia, Zoica, Zoican, Zoicas, Zoituc, Zoltan, Zorila, Zorilă, Zorio, Zorlescu, Zorliu, Zota, Zotta, Zotter, Zsigmond, Zsok, Zutor, Zugravu, Zugrăvescu, Zuiac, Zurgălău.

334

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

CUPRINS CAPITOLUL I - Consideraţii introductive ............................................ 9 1.1. Noţiuni generale ........................................................................... 9 1.2. Concepţia actuală despre numele persoanelor ......................... 10 1.3. Definiţii ale numelui .................................................................... 15 1.4. Caracterele juridice ale numelui ................................................ 16 Capitolul II - Evoluţia numelor şi prenumelor................................... 18 2.1. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume .................................... 18 2.2. Evoluţia numelor şi prenumelor la români ................................. 26 Capitolul III - Antroponimia sau antropologia onomastică ............. 48 3.1. Definiţia cuvântului „Antroponimie” ............................................ 48 3.2. Noţiuni generale ......................................................................... 48 Capitolul IV - Clasificarea numelor .................................................... 51 4.1. Noţiuni generale ......................................................................... 51 4.2. Criterii de clasificare ................................................................... 51 Capitolul V - Porecla ........................................................................... 57 5.1. Definiţii ale supranumelui sau poreclei ...................................... 57 5.2. Clasificarea supranumelui sau poreclei ..................................... 58 Capitolul VI - Pseudonimul ................................................................. 61 6.1. Definiţii ale pseudonimului ......................................................... 61 6.2. Clasificări ale pseudonimului ..................................................... 62 Capitolul VII - Modalităţi de dobândire şi modificare a numelui de familie şi a prenumelui ............................ 65 7.1. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui ............................................................................. 65 7.1.1. Introducere.......................................................................... 65 7.1.2. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. 62 C. fam.) .............................................. 66 7.1.3. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. 64 C. fam.) ......................................... 67 7.1.4. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi ............................... 68 7.1.4.1. Termenul de înregistrare a naşterii ............................. 69 7.1.4.2. Actele necesare înregistrării naşterii ........................... 69 7.1.5. Dobândirea prenumelui de către nou-născut ..................... 71 7.2. Modificarea numelui de familie .................................................. 72 7.2.1. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie ............................................................... 73
335

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

7.2.1.1. Noţiuni generale .......................................................... 73 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei............................................................ 87 7.2.2.1. Noţiuni generale .......................................................... 87 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei ..... 88 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei .......... 90 7.2.3. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei ............................................................................. 92 7.2.3.1. În cazul încheierii căsătoriei ........................................ 92 7.2.3.2. Numele de familie după desfacerea căsătoriei ........... 93 7.2.3.3. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei ............. 95 7.2.3.4. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi ............................................................... 96 7.3. Apărarea drepturilor nepatrimoniale .......................................... 97 Capitolul VIII - Numele de familie şi prenumele din punct de vedere religios ....................................................... 100 8.1. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios ...................................................................... 100 8.2. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români ................................. 105 Capitolul IX - Nume şi prenume mai rar folosite ............................ 109 9.1. Noţiuni generale ....................................................................... 109 9.2. Nume şi prenume mai rar folosite în România ........................ 113 9.3. Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova ............................................................................... 115 9.4. Nume ciudate la copiii de actori ............................................... 117 Capitolul X - Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă. .......................... 118 10.1. Definiţie .................................................................................. 118 10.2. Sediul materiei ....................................................................... 119 10.3. Competenţa de soluţionare a cererilor................................... 121 10.4. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui .................... 121 10.5. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui .............................................................. 125 10.6. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ....................................................................... 127 10.7. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ............... 139 10.8. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă .................... 140 10.9. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite . 141 10.10. Schimbarea numelui de familie al copiilor ........................... 142
336

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

10.11. Căi de atac ........................................................................... 142 10.12. Unele precizări ..................................................................... 143 10.13. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate.................................... 144 10.14. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne ............ 147 ÎN LOC DE CONCLUZII...................................................................... 151 Anexa nr. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) .................................................................. 152 Anexa nr. 2 Pseudonime folosite de scriitori................................... 163 Anexa nr. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale ......... 170 Anexa nr. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari ...................... 172 Anexa nr. 5 Pseudonime din lumea sportului ................................. 174 Anexa nr. 6 Pseudonime din domeniul religios............................... 176 Anexa nr. 7 Pseudonime folosite de politicieni ............................... 176 Anexa nr. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui............................. 178 Anexa nr. 9 Numele de familie din România .................................. 315

337

Dr.Domnului Julien STAROSTA (SHAPIR Bucureşti).Domnului Tony SHAMEL (GIVATI Cluj-Napoca). .Domnului Paul MOGA (Tg.SC SMITH & SMITH SRL Bucureşti.Mures).DomnuluiAdrian TEODORESCU (TEOMARG Bucureşti).Domnului Domnului Ferenc NAGY (NAPA IMPEX Tg. . . .Domnului Mihai BERECZKI (PROSECURITY DISTRIBUTION Bucureşti). . .Domnului Bogdan ZOTTER (RENOVAL Bucureşti). Adrian MIHAI şi Radu MOLNAR (Agenţia de Investigaţii INTERSAMPOL PROFESIONAL Bucureşti). .Domnului Petrică JITARU (Bucureşti).Domnului Daniel Leontin VRAJITORU (Bucureşti). . 338 . .Familiei Angela şi Petru SIMA (DIASIM STYLE Satu Mare).Domnului Cătălin NEAGU (TOP FACTORING Bucureşti).Domnului Gheorghe VOICU (PETROM Bucureşti). .Domnului Michael BON KHALIL (EL BACHA Bucuresti).Domnului Marius Sorin BOZGAN (ELITE CARS Bucureşti).Mures).Domnului Doru PETRE (PERFORM CENTER Bucureşti).Domnului Titi MUNTEANU (TREXIMCO Bucureşti). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru sprijinul acordat. . . .Domnului Iulian ZAGAEVSCHI (ROMNATIONAL Constanta). . . AUTORII ADUC RESPECTUOASE MULTUMIRI: . .Domnilor Ioan GHERE.Doamnei Ecaterina COROBOIANU (Asociaţia pentru Formare în Domeniul Securităţii Private Bucureşti).Familiei Horatiu Catalin BONEA (Satu Mare). . . . . .Domnului Marin DEPARATEANU (L&D CONSTRUCT Bucureşti).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful