Dr.

Paraschiv Peţu ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Ionel Torja

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Bucureşti 2011

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

MOTTO:

„Înţelepciunea este a ta numai când o dai altuia, altfel ea este numai în tine“!
Nicolae IORGA

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

cât şi domnul Ionel Torja. După structurarea întregului conţinut. pe care cititorul interesat de domeniul stării civile îl va inspira cu nesaţ la lectura cărţii acesteia. autorii volumului. un aer nemaiîntâlnit. Tomuri serioase abordaseră cu exigenţe aproape exhaustive subiectul şi mă gândeam că nu prea ar mai putea fi găsite elemente noi. adunat parcă de pe crestele înalte unde ajung doar temerarii şi experimentaţii urcuşurilor. ei tratează cu acelaşi respect şi cu egală atenţie fiecare pagină. Se vede clar că atât domnul Paraschiv Peţu. 7 . Dar iată că „În constelaţia numelui” vine cu un aer proaspăt peste tot ce s-a scris în domeniu. Ei au atins deja puncte importante din pasionantul parcurs editorial în care s-au înrolat. Un aer sănătos. cu ochi profesionişti. eram convins că despre numele persoanei fizice nu mai sunt prea multe lucruri de spus. Reluând critic. În acest context. după cursivitatea şi limpezimea expunerii lui. ci şi veritabile calităţi publicistice. ne dăm seama că autorii nu sunt la început de drum. Fie că este vorba despre istoric şi tradiţii ale numelui. autorii reuşesc nu doar să aducă „la zi” o tematică destul de stufoasă. ci chiar să o elibereze de balast şi să-i confere acesteia însuşirile unui ingredient de neînlocuit într-o cultură generală respectabilă. bibliografia existentă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI DIN CONSTELAŢIA PASIUNII Până la întâlnirea cu manuscrisul cărţii de faţă. au nu doar cunoştinţe teoretice şi experienţă practică de invidiat în domeniu. fie despre importanţa lui în complexa manifestare cotidiană a individului.

În esenţă. cu completări şi adăugiri de ultimă oră. prin sugestia adresată autorilor de a publica o viitoare ediţie. direct din constelaţia pasiunii pentru lucrul făcut temeinic.Dr. dacă nu. Acolo. Cititorul poate trăi satisfacţia întâlnirii numelui său aici sau. Firiţă CARP 8 . putem spune că autorii au urcat „În constelaţia numelui”. Dar să nu lungim prea mult timpul de aşteptare pentru a intra în miezul problematicii. Directorul Editurii Detectiv. pe aceea de a şi-l face cunoscut de acum. la înălţimea realizării lor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA mi se pare atractivă chiar şi secţiunea cu lista numelor româneşti. cititorul va trăi bucuria de a fi întâlnit o carte care trebuie parcursă.

considerăm că numele are o anumită vibraţie energetică. Nu trebuie să uităm faptul că numele a fost dintotdeauna important pentru om. este o parte din noi. „Semnificaţie. este sunetul la care noi reacţionăm. 1. 2011.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. un cuvânt sau vers ce are proprietatea de a exercita o influenţă puternică asupra subconştientului şi a conştiinţei în acelaşi timp. se schimbă ceea ce este asociat cu persoana respectivă. Sunetul numelui poartă o vibraţie. Există persoane care consideră că schimbarea numelui le-a influenţat viaţa în bine. deci dacă se schimbă numele. 2 9 . Aşadar. le-a adus un progres atât material cât şi o stabilitate în viaţa de familie. Editura Gutenberg Univers. în vederea perfecţionării sufleteşti. el însuşi fiind încărcat de energie. De cealaltă parte există voci.1. Fiind o întrebare deschisă. Principala lui funcţie este cea de identificare a persoanei în comunitatea în care trăieşte.). Identitatea şi destinul fiecăruia dintre noi se spune că sunt date de numele şi prenumele pe care le avem.2 Numele pe care îl are o persoană este sunetul asociat în mod constant cu aceea persoană. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. învaţă şi îşi desfăşoară activitatea. Origine. Mantră = o silabă. Noţiuni generale Este oare corect şi bine ca pe parcursul vieţii să ne schimbăm numele şi prenumele pe care le-am primit la naştere?1 Această întrebare se pune din ce în ce mai des. Numele pe care îl avem. Formula de denominaţie personală ce cuprinde: nume de botez + nume de familie (+ supranume) este cea mai uzitată formulă care stă 1 I. şi nu puţine la număr. Schimb”. p. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume. ne identifică şi se identifică cu noi. până la adopţie etc. pe care îl purtăm întreaga viaţă sau doar o parte din viaţă (până la căsătorie. până la schimbarea acestuia pe cale administrativă. Arad. este normal ca părerile să fie împărţite. care consideră că schimbarea numelui duce la ruperea de divinitate prin explicarea faptului că există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. este ca o mantră.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la baza sistemului oficial. 10 .3 În unele culturi. care face trimitere la puterea pe care o are schimbarea numelui. Bazându-ne pe numele de persoane. 4 3 Sinaxare = vieţile sfinţilor. în ideea de a le insufla o nouă viaţă. copiilor le este dat în mod tradiţional un nume public care este trecut în toate actele acestuia si un nume de suflet. din istoria ţării. al celor care ne-au precedat. deoarece se crede că dacă un inamic i-ar şti numele „real”. În opinia lui Christian Ionescu „trăsătura caracteristică a numelui de familie este funcţia denotativă multiplă.2. de la şamani sau de la alţi lideri spirituali. De exemplu. dar pentru ca persoana să fie ocrotită pe plan astral aceasta trebuie să aibă şi un alt nume. nu există cu adevărat. Numele constituie o părticică din tradiţia. deoarece dintre toate elementele limbii. Bucureşti. ele se înlocuiesc mult mai uşor decât numele comune. care rămâne secret sau care a fost cunoscut numai celor în care se putea avea încredere. cele mai legate de evoluţia societăţii sunt numele de persoane. Zeii mitologici străvechi îşi păstrau şi ei numele secrete pentru a-şi împiedica duşmanii să dobândească puteri asupra lor. Motivaţia celor două nume conform tradiţiilor vechi. IONESCU – Mică enciclopedie onomastică. Editura Enciclopedică Română. 1. de exemplu asupra oamenilor care au colonizat la un moment dat o anumită regiune. pe scurt. 1975. ele dau informaţii asupra culturii şi asupra modului de viaţă în general. cât şi pe fiecare dintre membrii familiei”. în rubrici zilnice. este următoarea: fiecare persoană trebuie să aibă o identitate care să o însoţească în viaţa publică. Elementul fundamental al sistemului oficial este numele de familie. avem foarte multe dovezi prin care se certifică faptul că oamenii şi-au luat nume noi când au trecut prin iniţieri spirituale sau prin ritualuri de trecere. Unii oameni chiar cred că dacă o persoană nu are un nume secret. fapt menţionat şi în Biblie. el denotă simultan şi în mod obligatoriu atât familia considerată ca o unitate. Rabinii evrei dau celor grav bolnavi nume noi. el sau ea ar putea dobândi puteri asupra acestuia. putem trage concluzii asupra populaţiilor. sau puteau să-şi aleagă ei înşişi nume noi. Pe parcursul istoriei.Dr. Concepţia actuală despre numele persoanelor Dacă în trecut exista o tradiţie cel puţin bizară ca creştinii care nu 4 deţin un nume ce se regăseşte în sinaxare drept nume ale unor sfinţi nu CH. Saul era un om violent până când şi-a schimbat numele în Pavel.

cu privire la 11 . şi a doua categorie aceea a părinţilor moderni care agreează numele străine. În acest context se pun câteva întrebări: Are importanţă numele pe care îl alegem copilului nostru?. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. În toate ţările lumii. părinţii se împart în două categorii şi anume: categoria celor religioşi. în faţa celor româneşti. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. Atunci când îl numim pe celălalt. neglijând faptul că acest nume va fi purtat de copil pe tot parcursul vieţii. Pentru a nu avea surprize la naştere. e o pecete a persoanei umane care o descoperă în vocaţia ei unică şi de neînlocuit. deoarece are o natură paradoxală. de fapt îl includem într-o clasă şi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI sunt admişi să fie pomeniţi. Să presupunem că familia Vlad. care doresc neapărat ca şi copilul lor să aibă un nume de sfânt. Claude LéviStrauss spunea că „numirea înseamnă clasificare. ne definim pe noi înşine”. Katherine în loc de Ecaterina etc. Multe cupluri nu îşi dau seama. în acelaşi timp. fiind foarte subiectivi. situaţie în care sigur copilului îi pun numele Patrick în loc de Patriciu. Mai mult decât atât. Intimitatea şi apropierea sufletească faţă de un om o manifestăm când îi rostim numele de botez. situaţie în care copilul se va numi cu siguranţă Ioan. reflectând foarte multe date despre persoana care îl poartă. deschiderea graniţelor. va fi mai fericit etc. pentru ca acesta să fie apărat de rele. Astăzi avem impresia că suntem liberi să dăm copiilor noştri orice nume dorim. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice. va avea succes. când aleg numele copilului. unele implicite. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. Nu trebuie să uităm un lucru foarte important şi anume că numele are o funcţie particularizatoare. de importanţa acestuia. internetul de care beneficiază toţi tinerii din ziua de azi şi televiziunea au schimbat profund concepţia şi gândirea părinţilor cu privire la numele pe care îl dau copiilor. etc. astăzi trecem printr-o situaţie cu totul diferită după ridicarea cortinei de fier de pe libertatea exprimării sufletului. la un cult religios. sunt cetăţeni români cu domiciliul în România şi urmează să devină părinţi peste câteva zile. privită din prisma unei alte întrebări şi anume dacă îl va ajuta să reuşească în viaţă. marcându-i existenţa. Maria etc. Ştefan.? Răspunsul la această întrebare îl găsim printr-o demonstraţie foarte simplă. În „Gândirea sălbatică”. Atunci când vine vorba despre alegerea numelui pentru copil. mai ales în formă diminutivală. numele are o rezonanţă culturală şi socială. cum ar fi apartenenţa la o etnie. un cuplu (soţ şi soţie). John în loc de Ion.

Pentru creştini. care este derivat din cuvântul celtic vechi „dei” şi înseamnă „să strălucească”. Este o mare responsabilitate a da un nume copilului şi tocmai de aceea merită reflectat asupra problemei înaintea luării unei decizii. nu este una prea potrivită. prenumele „BAI”. de sex masculin. sau prenumele „DAI”. în relaţiile interumane. Continuând cu exemplul de mai sus Vlad Petre. fiind utilizat ca un diminutiv pentru DAVID (Welsh). se caută ca unul din numele proprii să fie un nume de sfânt. trebuie menţionat faptul că.Dr. deoarece aceştia afirmă „oamenii se comportă diferit cu ei când se prezintă cu un prenume străin”. nu poate fi folosit în mod normal în România. dar este o experienţă cu care ne întâlnim adesea. fie din neatenţia altora. numele au o importanţă deosebită. sau Vlad Andreas. utilizat în ‫. Spre exemplu. Mai rău este când nu ne simţim confortabil cu numele nostru. care semnifică „alb. deoarece în vorbirea populară de la noi semnifică „problemă”. folosit frecvent în limba engleză. cunoaştem persoane care în viaţa de zi cu zi se prezintă cu prenumele Michael în loc de Mihai. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele pe care urmează să îl pună copilului. deoarece combinaţia de Vlad Vlad sau Vlad Vlăduţ. având în vedere reacţia interlocutorilor la auzul acestei combinaţii. este mai potrivit decât Vlad Agung (prenume de origine indoneziană). care este forma scurtă pentru CALVIN. este foarte utilizat în China. care înseamnă „eră”. cum este Leopard în loc de Leonard. Mai mult decât atât. sau prenumele „IBAN” (‫ ִי ָן‬de sex masculin. Cu greu acceptăm ca numele să ne fie stâlcite. de sex masculin. Batman sau Spiderman. au început să caute prenume atât româneşti. ce începe din şcoală şi continuă o viaţă întreagă. Cu toţii am auzit de tot felul de nume ciudate.)ע ד‬ ebraică. Un alt exemplu ar fi prenumele „CAL”. o persoană care s-ar prezenta cu acest prenume ar trezi interlocutorului instantaneu o suspiciune cu privire la caracterul şi sinceritatea sa. cu atât mai mult. pur”. Dar trebuie să recunoaştem că importarea anumitor prenume din alte culturi uneori este benefică. În acest sens. Dar există şi părinţi care fac intenţionat astfel de gesturi punând copilului nume de Superman. Acest lucru reflectă faptul că în mod subconştient interlocutorii fac diferenţa între diferitele vibraţii ale acestor nume. Nu trebuie să uităm nici de bucuria care ne mângâie sufletul atunci când cineva faţă de care nutrim un mare respect îşi aminteşte numele nostru. fie din răutatea unora. alteori nu este benefică. cât şi străine. după ce au trecut mai mulţi ani. Având în vedere că Vlad poate fi folosit şi ca nume şi ca prenume este indicat să nu i se pună prenumele tot Vlad sau Vlăduţ. Prin tradiţie. 12 . atât la băieţi cât şi la fete.

Onu. în vorbirea curentă. Ionuţ. Mioriţa. În funcţie de aceştia se modifică şi raportul dintre numele de botez calendaristice şi cele laice. este poate mai important din punctul de vedere al experienţelor de zi cu zi. deşi unele dintre acestea au fost trecute în calendar. în timp ce în alte ţări este foarte scurt (în Indonezia). fie după un sfânt favorit. Onel. cine simţi că eşti datorită numelui. La un moment dat. Rita. Mioara. iar altele sunt considerate calendaristice. sub a cărui protecţie se doreşte a fi pus copilul. de tip derivat. constituie de regulă o identificare unică.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ales fie după sfântul sărbătorit în ziua naşterii copilului. factorii social-politici. cum ar fi: Ion care este un prenume masculin care este înlocuit uneori cu derivatele Ionel. felul cum i se spune de obicei sau cum se recomandă. Numele face referire la predecesorii noştri. Mariţica. Nucu. din dragoste faţă de acea persoană. dar nu sunt încă resimţite ca fiind calendaristice (Victor. Mimi etc. Marita. Rica. Marica. plus numele de familie. pornind de la etimologia sa. pentru alţii o cruce. există numeroase alte tradiţii de alegere a numelor pentru copii. unde cu secole în urmă părţi din nume se schimbau periodic). iar în ce priveşte numărul este favorabil celor laice. formate de la numele individual oficial. În unele ţări este foarte lung (Spania). distingeau persoana şi aduceau o informaţie despre ea. Maricica. Factorii care determină atribuirea numelui unui copil sunt: factorul religios. Iţă etc. Niţă. Nelu. Ionucu. culturali.. Un alt criteriu de căutare a numelui este semnificaţia lui. Ionică. apare înlocuirea numelui individual oficial printr-o formulă denominativă neoficială. Nuţu. dorinţa de unicitate şi moda. existând şi excepţii (exemplu China. Uca. Primele nume de persoane erau cuvinte comune ale limbii. Trecând peste toate complexele pe care le poate cauza numele şi prenumele pe care persoana le are. tradiţia familială şi locală. decât numele care i s-a dat la naştere. deoarece până la urmă vei deveni persoana care crezi că eşti. Ioniţă. Unul sau două prenume. Astăzi în onomasticonul românesc oficial există o parte destul de mare de nume de familie. şi Maria care este un prenume feminin. dar sunt variante antroponimice ce şi-au căpătat statut de nume de botez. care este înlocuit uneori cu derivatele Marioara. Nică. Uţa. Măriuca. dar poate fi şi involuntar. despre arborele nostru genealogic: pentru unii motiv de mândrie. Victoria). Acesta este favorabil numelor calendaristice în ceea ce priveşte frecvenţa şi variantele antroponimice. estetici. Este foarte important cum te simţi cu numele pe care îl ai. Măriuţa. de cele mai multe ori voit. printre cele mai răspândite fiind de exemplu folosirea numelui bunicului sau al naşului. care au la bază cuvinte comune 13 . aveau o semnificaţie deosebită. Desigur.

1965. Apocopa = DEX 98 = dispariţia unui sunet sau a unui grup de sunete de la sfârşitul unui cuvânt. ceea ce duce la imposibilitatea de a împărţi numele în părţile componente în locul unei scurtări. T. Cele mai frecvente modalităţi de formare a hipocoristicelor sunt accidentele fonetice (afereza. 9 8 14 . şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt.Dicţionar Enciclopedic al Numelor de Botez.interesul pentru numele străine.7 apocopa8 şi sincopa9). (A se vedea în acest sens Anexa nr. Acest aspect este urmarea faptului că numele nu mai au încărcătura semantică şi nu mai sunt analizabile. 1998. Cele mai clare şi mai convingătoare dovezi de scurtare a numelor ni le furnizează prenumele calendaristice. Factorii estetici care îi determină pe părinţi să aleagă acele prenume frumoase prin îmbinarea armonioasă a sunetelor. Sincopa = DEX 98 = dispariţia unei vocale sau a unui grup de vocale neaccentuate între două consoane ale unui cuvânt. În prezent o sursă de inspiraţie pentru numele laice este mass-media. Bucureşti. Nume de persoane. în special în mediul urban. GRAUR. alături de spiritul de imitaţie şi de modă.evitarea antroponimelor româneşti tradiţionale. Prenumele este dat unei persoane în funcţie de numeroşi factori ce se schimbă în timp. influenţa filmelor sud-americane fiind deja prezentă în antroponimia românească. Alexandru) 6 s-au produs. determină pentru o anumită perioadă tendinţa sistemului antroponimic românesc. a căror etimologie este indiscutabilă: „hipocoristice ca Mişa. PETRACHE .înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească. Saşa (de la Mihai. 6 7 5 AL. şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice (de afecţiune).Dr. urmate sau nu de sufixe. Bucureşti. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ale limbii române fiind nume de botez. La nivel sincronic. Influenţa modei asupra numelor de persoană este datorată unor factori extralingvistici. . evident. prin scurtarea numelor originale”.Numele de familie din România). Editura Anastasia. nici cei ce le dau nu ştiu să le interpreteze din punct de vedere etimologic. . nici cei ce le poartă. 9 . Afereza = DEX 98 = cădere a unui sunet sau a unui grup de sunete de la începutul unui cuvânt. se manifestă unele tendinţe ale sistemului antroponimic românesc:5 . Editura Ştiinţifică.

cu ajutorul căruia se individualizează în societate o persoană fizică”. Nicolae şi P. Introduction a l’étude du droit privé. C. P.Droit civil. p. Economică. cu privire la nume. în sens larg. Ed. 62. 1999. 16 şi Drept civil. Bucureşti. format din unul sau mai multe cuvinte. p.356. 2e edition.671. p.Les personnes. Ed Didactică şi Pedagogică. Bucureşti.Drept civil. CH. Ediţia a X-a. p. revăzută şi adăugită de M. Definiţii ale numelui În doctrină avem foarte multe definiţii. C. Bucureşti.18 C. G. Ed Rosetti. sau nume de familie: element al numelui care.15 – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor prin care este individualizată o persoană”. BOROI – Drept civil. STĂTESCU – Drept civil. ROSETTI-BĂLĂNESCU. 1970. Ed.M. BĂICOIANU – Tratat de drept civil român. JUGASTRU . Bucureşti. Universul Juridic. p. în condiţiile legii. pentru a desemna o persoană”.14 – „Apelativul care serveşte unei persoane pentru identificarea în viaţa socială şi juridică”.17 – „apelativul servind la desemnarea unei persoane în viaţa socială şi juridică”. Editas. Ed. A. Introducere în dreptul civil. cu această semnificaţie”. MARTY. BELEIU – Drept civil român. Lumina Lex. Hamangiu. este purtat de membrii aceleiaşi familii”. vol. Bucureşti. Subiectele dreptului civil. 1996. Lexique de termens juridiques. Partea generală. Dalloz. Persoanele. Bucureşti. AL. 14 15 16 17 13 12 11 10 O. ca urmare a modificării stării civile sau schimbării lui pe cale administrativă. RAYNAUD .Droit civil. p. vocabule. Persoana fizică..264.12 – „marca de individualizare a unei persoane”. LARROUMETE . 401. 107.138. prin cuvintele stabilite. UNGUREANU. 2002. Truşcă. prezentăm o parte din definiţiile care au fost atribuite numelui: – „cuvântul sau totalitatea cuvintelor care sunt destinate a individualiza o persoană. Sirey. p.13 – „Numele. În cele ce urmeză. I.124. Paris. este un mijloc de individualizare care constă în folosirea unui şir de cuvinte. Colecţia Restitutio. atribuit în temeiul filiaţiei. 1976. Ed. 2005. 15 . tome I. 2008. I. Persoanele. Nume patronimic. LUPULESCU.16 – „Numele este vocabula care serveşte pentru desemnarea unei persoane. 417.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1. HAMAGIU. D. Este de menţionat că aproape toate definiţiile se axează pe faptul că prin nume omul poate fi identificat în societate. Ed. GH. 1995. 12 edition.10 – „acel atribut de identificare a persoanei fizice care constă în dreptul omului de a fi individualizat în familie şi societate. Ediţia a III-a. All. p.11 – „un drept subiectiv personal nepatrimonial care se dobândeşte prin filiaţie. Bucureşti. 2003. 2003. prin grai sau prin scris”. p. LUPULESCU – Identificarea persoanei fizice. Ed. G.3. p.

cu această semnificaţie..19 în familie şi societate. Alte definiţii ale numelui: . şi care constă în cuvintele stabilite. Motivaţia acestei definiţii constă în faptul că pe lângă numele şi prenumele pe care fiecare îl are. TORJA .21 . s. numi. Cuvânt sau grup de cuvinte prin care numim. 402. vb. dènomer. (a pune nume). 1970. și prin care acestea se individualizează.Numele şi prenumele persoanei fizice. Arad. p. Editura Gutenberg Univers.22 1.NÚME.Droit civil.. ca aptitudine. (înv. în condiţiile legii. s. p. s. Dalloz. I. cum ar fi codul numeric personal (CNP). numitoare.. din fr. s. 1. – Cf.n.n.m. a desemna).). les incapacites. supranumi. nominativ). o noțiune etc. Origine. (poreclă).f. 16 . Les personnes.núme (núme). pronume. numire. Nume de botez = nume care se dă când se botează copilul. p. vb. Nume de familie = nume purtat de membrii aceleiași familii și transmis de la părinți la copii . Denumire dată unei ființe sau unui obiect pentru a le individualiza. BELEIU – Op. cit.NODEX. reputație. Dicționarul etimologic român .Dr.f. o persoană poate fi identificată şi pe baza altor elemente. 420. A. p. …. 20 21 22 23 19 18 Dicționarul explicativ al limbii române . Noul dicționar explicativ al limbii române . – 1. G. BOROI – Op.n. denumi.NÚME n. mult mai precise.DER. tome I. 36-44. (a porecli). – 2. după fr. 8. Editura Gutenberg Univers. PAPASCHIV PEŢU – Numele – Atribut de identificare a persoanei fizice. Paris. I. Ed. (desemnare). arătăm cum se cheamă o ființă sau un lucru.Numele şi prenumele persoanei fizice.. TORJA . Caracterele juridice ale numelui Caracterele juridice ale numelui sunt următoarele:23 . p. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Subscriem ideii de a defini numele persoanei fizice ca fiind unul din elementele prin care aceasta poate fi individualizată în viaţa socială şi juridică. „Semnificaţie. Origine. GH. numitor. supranume. de lege (inclusiv condiţiile dobândirii. Faimă. WEILL .. (mat. Schimb”. modificării ori schimbării numelui). Denumire. Detectiv. 2008.4. a pune nume.DEX 1998. surnommer. 2011. cit. surnom. 2011.legalitatea numelui. s. Bucureşti. Nume de botez (sau mic) = prenume. (a chema. nume. Nume de familie = nume pe care îl poartă toți membrii aceleiași familii și care se transmite de la părinți la copii …20 . Arad. presupune că numele este recunoscut. o acțiune. după fr. p. s. „Semnificaţie. Nume mic = prenume. vb. Schimb”.25. la famille.

2010.universalitatea numelui. presupune pe de o parte faptul că toţi oamenii au dreptul la nume.egalitatea numelui. simplul fapt al posesiei numelui respectiv nu poate conduce la dobândirea dreptului asupra acestui nume. dreptul asupra numelui nu se stinge niciodată (indiferent de durata neutilizării lui). înseamnă că dreptul asupra numelui nu se poate exercita prin reprezentare. PEŢU.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . . nr. iar pe de altă parte. . constă în aceea că regimul juridic al numelui persoanei fizice este acelaşi. art.insesizabilitatea numelui. Detectiv..unitatea numelui. MARIUS-SORIN BOZGAN . presupune faptul că acesta nu poate face obiectul executării silite.generalitatea numelui. Bucureşti. 950/1977 în R. egal pentru toţi oamenii. 1/1978. iar pe de altă parte oricât timp ar folosi cineva un nume. . . Ed. de a solicita şi obţine schimbarea numelui.imprescriptibilitatea numelui.25 24 25 A se vedea şi Trib. 66.inalienabilitatea numelui. Ca argument de text în favoarea existenţei acestui caracter juridic al numelui mai pot fi aduse şi dispoziţiile ce reglementează stabilirea numelui copilului născut din părinţi necunoscuţi. de a-şi modifica. 17 .obligativitatea numelui.Aproape totul despre nume.este un drept subiectiv absolut. pe de o parte. . aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. de a recurge la mijloacele de drept civil prin care numele este ocrotit şi de a fi individualizată persoana în societate. că omul se individualizează prin numele său oriunde s-ar găsii în spaţiu şi timp. dec.intangibilitatea numelui.R. nr. înseamnă că cele două componente ale numelui (numele de familie şi prenumele) individualizează aceeaşi persoană. constă în aptitudinea de a dobândi.D. . . p. cu modificările şi completările ulterioare. . Supr. nr. 2 alin.24 . (3) din O. înseamnă faptul că persoana fizică nu poate renunţa la nume şi nici nu poate să-l înstrăineze. p. 39. 323/2003. . P. conf.personalitatea numelui. Secţia civilă.G. deoarece el nu face parte din patrimoniul persoanei fizice. este acel caracter juridic potrivit căruia. decurge atât din legalitatea cât şi din universalitatea acestuia. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.

averea trebuia să rămână în gintă. miami şi delaware s-a înrădăcinat obiceiul de a se da copiilor unul dintre numele gentilice aparţinând ginţii tatălui lor. PEŢU – Numele. fiind alcătuită din obiecte neînsemnate. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume Aşa cum preciza şi H.H. studiul antroponimiei este un mijloc indirect de informare asupra felului în care indivizii se încadrează grupului lor social.Contribuţii la studiul satelor devălmaşe. Detectiv. Atâta timp cât descendenţa era socotită numai în linie feminină. Copiii bărbatului decedat nu aparţineau însă ginţii acestuia. Bucureşti. la început moştenirea rămasă de la cei decedaţi revenea rudelor de sânge după mamă din gintă. 2008. Acest lucru nu era însă cu putinţă atâta timp cât filiaţia se stabilea în conformitate cu legile matriarhatului. la şase triburi din cele opt de pe valea fluviului Missouri există descendenţa şi sistemul de moştenire în linie masculină.Dr. 2008.H. Univ. În felul acesta s-a produs o încurcătură nemaipomenită. averea celui decedat trebuia să rămână în cadrul ginţii. aceştia o moşteneau pe mama lor. Bucureşti. La triburile shawnee. Editura Academiei. P.30. Ed. Ed. Detectiv. atribut de identificare a persoanei fizice. iar la două încă în linie feminină. p.27 respectiv prin datele cu caracter personal. 1959. care nu putea fi remediată decât prin trecerea totală la patriarhat.28 H. Stahl. împreună cu celelalte rude de sânge ale ei. pentru ca ei să poată fi trecuţi în această gintă şi să-l poată moşteni pe tatăl lor.26 Fiecare persoană se identifică în societate prin numele şi prenumele pe care aceasta le are. 27 26 18 . potrivit matriarhatului. STAHL . Bucureşti. p. 126. A studia antroponimia înseamnă a studia însăşi regulile de a fi ale structurii sociale. Titulescu). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL II EVOLUŢIA NUMELOR ŞI PRENUMELOR 2. PEŢU – Atributele de identificare a persoanei fizice (teză de doctorat.1. La început. După desfiinţarea matriarhatului. II. care pot aparţine doar unei singure persoane (CNP). P. Evoluţia numelui la persoanele fizice a fost foarte mult condiţionată de societatea şi perioada în care trăia aceea persoană. N. pentru că numele nu sunt niciodată pur identitare.

membri ai tribului seneca. se putea face adopţia. Morgan a dovedit că uniunile de gintă din cadrul unui trib de indieni americani. iar pentru confirmarea unei astfel de adopţii era necesară primirea solemnă în gintă.„Studiu asupra originii şi evoluţiei familiei şi a proprietăţii”. fiind de o varietate mare. al cărui nume îl moştenea. din tot tribul. de la ivirea monogamiei. dar arborele genealogic al ginţii mergea atât de departe în adâncul vremurilor. sunt în esenţă identice cu ceea ce erau genea la greci şi ceea ce erau gentes la romani. La început ginta nu a avut în mod obligatoriu o preferinţă pentru numele personale (prenumele).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În anul 1871. încât membrii ei nu mai puteau dovedi adevăratul lor grad de rudenie. întemeietoarea ginţii. situaţie în care se aflau prizonierii de război care nu erau ucişi şi care deveneau. dar ulterior fiecare gintă avea preferinţe specifice. cum ar fi: Numerius pentru ginta Fabia. care împreună cu Romulus şi Remus au pus bazele Cetăţii Eterne. Ginta este o instituţie comună tuturor barbarilor până la intrarea lor în civilizaţie şi chiar după aceea. spre exemplu este alcătuită din toate persoanele care. Mamercus pentru ginta Emilia etc. Trebuie amintit faptul că la romani o gintă avea un strămoş comun. afară de cazurile puţin numeroase când era vorba de strămoşi comuni mai recenţi. numai ea le poate folosi. 28 M. desemnate cu nume de animale. 19 . Legătura dintre generaţii se pierde în adâncul vremurilor. Ginta irochezilor. prin căsătoria punalua şi potrivit ideilor care domneau în mod necesar în cadrul ei. La propunerea unor membri ai ginţii: la propunerea bărbaţilor care îl adoptau pe străin ca frate sau soră sau la propunerea femeilor care îl adoptau ca fiu. pe care. KOVALEVSKI . Numele însuşi era dovada originii comune şi o dovadă categorică. au reprezentat grupul originar. în număr de 50. cu excepţia cazurilor de adopţie. Ginta are anumite nume sau o serie de nume. dobândind prin aceasta drepturi depline în gintă şi în trib. prin adopţie în una din ginţi. constituie urmaşii recunoscuţi ai aceluiaşi strămoş feminin. 1890. astfel că numele unui individ arată totodată şi cărei ginţi îi aparţine. Appius şi Decimus pentru ginta Claudia. Ginta putea adopta şi străini astfel încât să îi primească ca membri ai întregului trib. Stockholm. pe lângă care cel al fiecărei familii în parte părea lipsit de importanţă. Ginţile. Numele gentilic a dat naştere unui arbore genealogic. Dovedirea originii comune a celor care purtau acest nume se făcea prin acest nume gentilic.

deoarece acestea credeau în puterea numelui care se trăgea din însuşi numele pe care îl avea persoana. Vechii egipteni credeau că destinul unei persoane poate fi influenţat de numele pe care aceasta îl poartă. pentru a indica relaţia. O. JUGASTRU – Op. LUPULESCU – Op. Bucureşti. cit. schimbarea sau păstrarea numelui era considerată la populaţiile primitive esenţială pentru bunăstarea unei persoane. ediţia a II-a. p. 29 P. VELICU. V.29 În Grecia antică. 20 . „Mai mult. Etruscii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alegerea. vechii locuitori ai peninsulei italice. 2007. purtarea. asemenea evreilor şi egiptenilor. aveau un nume şi un prenume. sau de gintă şi un nume ce însoţeşte numele. MARDARE – Starea civilă. Iniţial romanii aveau doar un prenume. 2005. LUPULESCU. Selon etc. în timpul Imperiului. ca de exemplu. Timişoara. Geograful antic Pomponius Mela nota în lucrarea „De chorographia” că autorităţile romane au schimbat numele unui oraş ilir (actualul port albanez Durres). ediţia a IV-a. p. sufletul şi alter ego-ul sunt elemente ale individului care nu mor odată cu trupul.126. s-au răspândit în Europa. iar ulterior. Remus. romanii adăugând un al treilea nume. care reprezintă numele tatălui sau al şefului casei (ginţii): Marcus Marci. îi poate de asemenea modifica destinul. Demostene. cit. PEŢU.. Ancus Martius. Ed. Caecilia Metelli. Numele romane la început au fost folosite doar în Roma antică. deoarece considerau ei numele. apar numele duble (Numa Pompilius. Cele mai multe dintre ele au fost de origine latină.. UNGUREANU. Aristotel. se considera că numele poate înlocui persoana. Detectiv. mergând până la a schimba chiar numele unor localităţi care erau cucerite. 31 30 T. greacă sau etruscă. Mirton. cât şi romanii erau foarte convinşi de puterea numelui şi de importanţa acestuia. Platon. p.O. C. iar prezenţa numelui presupune prezenţa persoanei”.. Ulterior. iar ceva mai târziu un astfel de nume a fost urmat de litera F (pentru Filius sau Filia) sau uxor. mijloc de identificare a persoanei fizice. iar mai târziu au fost adăugate numele ereditar.Dr. Faustulus). 83. 59.16. care era de fapt un nume personal31 (Romulus. aflate în cazul genitiv. p. persoanele aveau un nume unic. Ed. Diogene. Tullus Hostilius). pentru a-l face mai favorabil Romei. iar modificarea pe parcursul vieţii a numelui.M. A. E.30 Atât grecii. proaspăt cucerit. D. BOMPA – Prenume la români.

33 32 T. O..Publius. înseamnă poreclă. care a primit agnomenul „Africanus”.33 Publius Cornelius Scipio Africanus (Publius Cornelius Scipio Africanul). Uneori romanii mai aveau şi un al patrulea nume „agnomen”. Folosirea poreclei se răspândeşte începând din timpul domniei lui Silla. praenomina) – reprezintă un nume personal. K – Kaeso. N. 21 . Cincinnatus – „creţul” ş.Gnaeus. UNGUREANU. Gn. – Servius. . M’. Mam – Mamercus. cum este cazul generalului Publius Cornelius Scipio Africanus. De obicei. D. p.Appius. este abreviat pe inscripţii. care era elementul comun tuturor membrilor aceleiaşi ginte (numele ginţii – numele principal). – praenomen reprezenta al doilea element. Sp. – al treilea element îl constituia cognomenul.126. Spre exemplu după modelul de mai sus. cit. două din numele romane cele mai cunoscute.19-21. clasele superioare se foloseau de 18 praenomina. care. Ap(p). – Lucius. . . A. T. M. p. – Tiberius. – Spurius. – Marcus. LUPULESCU. fiind dat prin ceremonia de numire şi folosit în principal în cadrul familiei sau într-un mediu intim. – Manius. cit. . L. G. – Quintus. Ser. Se cunosc mai puţin de 100 de praenomina. Africanus este agnomenul (o poreclă primită în urma victoriile obţinute de el în Africa).. descompus. cit. fiind folosită pentru a marca o particularitate fizică sau morală a unui om: Brutus – „prostul”. p. – Sextus. 59. după cum urmează: A. Cicero – „năutul” (de la un neg sau o aluniţă). JUGASTRU . Q.M. Ti. descompus înseamnă: Publius este praenomen (prenumele). – Numerius.numele istoricului Publius Cornelius Tacitus. în traducere liberă. Cornelius este numele ginţii D. pentru că a învins puternica cetate Cartagina.a. LUPULESCU . – Gaius. Caecus – „orbul”.Aulus. înseamnă: Publius este praenomen.. Rufus – „roşcovanul”. C. Numele de familie a fost necesar pentru a fi înscris în documentele oficiale care certificau cetăţenia.Op. Sex. aristocraţii romani aveau următoarele forme de nume:32 – nomen sau nomen gentile. care îl preceda pe primul şi cu ajutorul căruia se identificau între ei membrii aceleiaşi ginţi. – Titus. 2002. Cato – „şiretul”. Scipio este cognomen. construită de vechii fenicieni (originari din Libanul de astăzi) în nordul Africii (Tunisia). = Decimus. Praenomen (pl. pentru serviciile deosebite aduse Romei. BOMPA – Op. P.O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În timpul Republicii. individualizat. Nasica – „nas lung”. sunt alcătuite după cum urmează: .Op. Cornelius este numele (ginţii).

primul-născut de sex masculin era. iar Tacitus era cognomen.. iar Cicero este cognomenul. pentru omul de stat Marcus Iunius şi Maximus. cu drept de vot. descompus. prin referire la strămoşii săi paterni şi la tribul roman cu drept de vot în care a fost înregistrat. 17-19. De exemplu. îl numeau „Caesar” sau „Gaius Caesar”. Brutus. Quintus Fabius. pentru marele general Caius Iulius.Dr. C. s-au folosit literele I şi V pentru aceste sunete. 37 din tribul Cornelia. iar cei care doreau 34 35 36 37 O. Tulius arată că făcea parte din ginta Tulia (numele de gintă se termina întotdeauna cu -ius pentru băieţi şi cu -ia pentru fete). în cele mai multe cazuri. Flaccus. Astfel. cit. numai două nume (exemplu: Gaius Marius.numele oratorului şi eruditului roman Marcus Tulius Cicero.126. cu coarne”). în mod obişnuit. Naso pentru poetul pe care noi l-am adoptat. p. p. situaţie în care cel adoptat prelua toate cele trei nume ale tatălui său adoptiv şi păstra. oratorul roman Cicero a înregistrat naşterea fiului său.34 .Op. numele propriului său clan sub forma unui adaus adjectival format prin adăugarea sufixului -anus) la numele propriu.36 Până în perioada Republicii târzii. 22 .35 Câte un cognomen mai aveau şi: Caesar. Apar menţiuni de la aceea vreme că. adică porecla. numit după tatăl său. acestea fiind în număr mic. astfel un fiu adult dintr-o familie care deja a avut un moştenitor de sex masculin putea fi adoptat de o familie care nu a avut un fiu supravieţuitor. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (numele ginţii era Cornelia. în special. Ibidem 35. derivat de la „corn. 17-19.O. BOMPA . în cazul persoanelor adoptate. nepotul lui Marcus. Tullius M (ARCI) F (ilius) M (ARCI) N (epopee) M (ARCI) PR (onepos) COR (TRIBU nelia) CICERO. după cum urmează: M. „Marcus Tullius Cicero. În schimb. de obicei.. Spre exemplu: când Gaius Octavius Thurinus a fost adoptat de unchiul său. Exista o tendinţă de a folosi continuu prenumele (praenomina) în familie. cei care nu aparţineau aristocraţiei aveau. p. un nume scris în timpurile moderne. înseamnă: Marcus este prenumele.” Unele persoane puteau să aibă şi un „Nume de adopţie”. Iulius Caesar. strănepotul lui Marcus. de obicei. Gnaeus Pompeius). interlocutorii care i-au menţionat numele respectuos.Op. pentru un alt om de stat. cit. cum ar fi Julius a fost scris de fapt IVLIVS de romani. T. pentru Quintus Horatius. UNGUREANU. Pe inscripţii şi documente oficiale cetăţeanul de sex masculin a fost desemnat. Notă: alfabetul antic roman nu a avut literele J şi U. numele lui a devenit oficial Gaius Julius Caesar Octavianus. JUGASTRU . indicarea tribului cu drept de vot este dovada faptului ca omul a fost un cetăţean roman. Publius Ovidius. fiul lui Marcus.

. deoarece tatăl ei a fost un nobil pe nume Marcus Livius Drusus). a doua. iar începând cu Augustus. care semnifică „oameni eliberaţi”. el lua prenumele tatălui ei şi numele lui de sclav (de exemplu. deoarece numele sclavilor putea fi dat de proprietarul acestora. numele femeilor nu a mai urmat în mod necesar convenţia republicană. în anul 27 î.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI să-l denigreze sau să i se adreseze cu lipsă de respect foloseau numele său adoptiv „Octavianus”. a eliberat un 23 . sau în cazul în care s-a căsătorit de forma posesivă a numelui de familie al soţului (de exemplu. a fost adesea menţionată ca Livia Drusilla. fiica lui Cezar”). terţia (prima. „Clodia. fiica lui Antonius Marcus. la care mai adăuga numele lui de sclav ca un nume de familie. este de menţionat faptul că toate femeile care au avut părinţii ale căror nume era Julius au fost numite Julia. este de menţionat faptul că toţi copiii de sex feminin din familiile romane au purtat forma feminină de la numele clanului în care s-au născut. de obicei. Antonia. Julia Marciana (fiica lui Marcianus Julius). În timpul cât erau sclavi. Spre exemplu: Antonia Maior. îl numesc Octavian până la momentul când acesta şi-a adăugat oficial numele onorific Augustus („cel venerat”) la numele său. Julia Caesaris „Julia. Livia Terţia (a treia fiică a lui Livius). În cazul în care familiile au avut mai mult de o fiică. respectiv Cornelius. iar dacă era eliberat de către o femeie. secund. Au existat şi unele reguli conform cărora dacă un sclav era eliberat lua ca prenume şi numele fostului său stăpân. denumită după forma feminină a numelui tatălui lor. Istoricii moderni. iar în public acestea erau identificate prin formula posesivă a numelui de familie al tatălui lor (de exemplu. Antonia Minor (cele două fiice ale lui Antonius). care putea fi dobândit înainte de a deveni sclavi. femeia din elita romană a fost. Spre sfârşitul epocii republicane. ci mai degrabă a reflectat legături de familie care au fost cele mai semnificative. Clodia Metelli. soţia lui Metellus”). sau la o caracteristică personală. Cu privire la numele femeilor romane.Hr. plus forma feminină a numelui de familie (de exemplu. Livia. aceştia au avut un singur nume. iar după ce erau eliberaţi sunt menţionaţi în continuare cu nume ca Liberti sau Libertini. s-au numit Cornelia. care s-a căsătorit cu Octavian şi a devenit prima împărăteasă a Romei. acestea au fost distinse prin cuvintele Maior şi Minor („Mai în vârstă” şi „mai tânără”). fie era un nume dat acestora de către stăpânul lor. cu referire la ţara lor de origine. uneori. În acest sens. sau prima. a treia etc).

Horaea. prin intermediul bisericii bulgare. în special în cazul familiilor mixte. 2002. ce reprezintă originea ritului catolic de astăzi. P. după felul de a fi. nume de animale. Cu privire la o persoană eliberată care s-a căsătorit legal. După ce Dacia a fost ocupată de către romani. când în Dacoromania.. după merite sau defecte. ulterior ei numindu-se „dacoromani”. s-au numit Publius Larcius Rufus şi Publius Larcius Brocchus.Dr. LUPULESCU . o parte dintre daci au împrumutat obiceiurile acestora cu privire la alegerea numelor. PEŢU. Femeile sclave au luat forma feminină a numelui stăpânului (stăpânei) lor.. o poreclă. iar religia creştină de origine romană.Op. cit. noi am moştenit adjectivul . plus numele lor de sclave (de exemplu. revenindu-se ulterior la sistemul numelui patronimic care a fost alcătuit în funcţie de împrejurări (locul de origine. s-au adoptat pentru o scurtă perioadă de timp numele sfinţilor. 24 .. 18. Dacii îşi dobândeau numele – uninominalis – la fel ca românii până în secolul XVII-XVIII. după diferite semne particulare. ci pe cât posibil să fie doar 38 39 40 T.40 În Evul Mediu. cit. o inscripţie din secolul I î. Şi. p. lucru care s-a transmis şi descendenţilor născuţi dintre daci şi romani. Cum ar fi de pildă Bicilius. M. Tradiţia romană a devenit tradiţia dacoromanilor. p. care a fost numit de atunci Marcus Antonius Pallas).Hr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sclav pe nume Pallas. BOMPA . precedat de un prenume care se alegea dintre numele sfinţilor. dacul trădător care a arătat romanilor invadatori traseul conductei de apă care îi aproviziona pe asediaţi. A.. Fiii lui. o profesie. de la care.12. sau după faptele săvârşite mai cu seamă în războaie.Op. D.). Antonia a eliberat-o pe sclava Caenis care a devenit Antonia Caenis). 19-21. după meseria pe care o practicau.. Publius Larcius Nicia a eliberat o sclavă proprie.bicisnic(us).39 După ce Imperiul Roman a căzut. care a fost după aceea numit Publius Larcius Nicia. născuţi ca oameni liberi. ori nume ale unor zeităţi păgâne. a fost religia dacoromanilor până în secolul al XI-lea. în Ritualul Roman.Op. preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. din Constantinopol.O. LUPULESCU. a fost introdus 38 ortodoxismul de origine greacă. MARIUS-SORIN BOZGAN . aminteşte de un om pe nume Publius Larcius ce a eliberat un sclav pe nume Nicia. care a fost apoi numită Larcia Horaea. Mai târziu. păsări etc. cit. p.

Trym. Asunción. Annunziata. iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia. În lumea hispanică. Skryne. Picard. Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). regele Eduard al IV-lea a decretat că toţi irlandezii vor trebui să „îşi ia un nume de familie englez. cum ar fi: Le Lievre (iepure). datorită faptului că mulţi englezi. porecla care alcătuia cel de-al doilea nume provenea din profesia lor. Concetta. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Cordier (frânghier). Ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători. Salvador (cu varianta italiană Salvatore). din însuşirile lor fizice.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. precum Pâques (Paşti). Cele mai folosite nume creştine. Lenain (pitic). Breton. sau al unei culori ca White (alb). fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. Inmaculada. în primele trei secole. Kinsale. sau erau rodul fanteziei. n-aveau un al doilea nume. mai ales după sărbători mariane: Concepción. sau al unei meserii. În Franţa. Evoluţia numelui a fost diferită de la o cultură la alta. Chester. fapt care nu a putut fi respectat. şi practic toţi irlandezii. iar spre sfârşitul secolului al IV-lea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească. numindu-se Le Normand. iar el şi urmaşii săi vor purta acest nume”. Dolores. Ioan Maria). Brown (cafeniu). cum ar fi bunăoară Cook (bucătar) sau Butler (valet). sau al unei îndeletniciri. Encarnación. băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús. proveneau din Vechiul Testament. Crok. al unui oraş ca Sutton. Black (negru). Juan Maria (Isus Maria. respectiv Assunta. Mântuitor. ca Smith (fierar) sau Carpenter (dulgher). de exemplu: Charron (rotar). din situaţia locuinţei lor: Dupuy. Le Boeuf (bou) sau Mouton 25 . cum ar fi: Lefort (puternicul). José Maria. Mercedes. deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. Dupont sau Grandmaison. Cruce). Cruz (Isus. Iosif Maria. după locul de origine. În anul 1465.

41 26 . Jean d’Armagnac. Italienii foloseau sufixul „di”. a cărui descifrare poate aduce la lumină realităţi de mult uitate sau nebănuite.41 Irlandezii au adoptat prefixul „O” în secolul al XV-lea. Phillips. Mai sunt foarte multe nume de familie care au apărut prin simpla adăugare a consoanei „s” la sfârşitul numelui tatălui: Jacobs. Prima perioadă este epoca în care au circulat nume dacoromane. În această perioadă. varianta italiană pentru Petrescu. întâlnim nume de sfinţi (Vasile. Ediţia a II-a. Partea generală. Ruşii utilizau sufixele patronimice „ici”.Drept civil. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (oaie. primul O'Black era nepotul lui Black. ca în di Angeli. Ioan). Persoanele. de exemplu: Jacques de Bourbois. fiul lui Brown. Nobilii mai aveau. Clements. 392. sau foloseau sufixul patronimic secundar. După cum se va prezenta în cele ce urmează. la fel există şi un limbaj al numelor. astfel că Petrov înseamnă „al lui Petru”. iar Erik . sau ca matronimice: Nelson este „Nell's son” (fiul lui Nell) sau Allison este „Alice's son” (fiul lui Alice). Editura C. „viei”. introdusă în Anglia de către normanzi. un limbaj al numerelor. se disting patru mari perioade. pe lângă numele de botez. din franceza veche. 2. a devenit Erik Fitzbrown. V. în care s-au format poporul şi limba română. Beck. Bucureşti. berbec). „ov” sau „ev”. în dezvoltarea antroponimiei. 2006. adică pentru a indica „descendentul lui”. un limbaj al semnelor. care pot constitui un preţios document istoric. „fitz” fiind forma engleză a cuvântului ce însemna „fiu”. ce înseamnă „din familia descendenţilor lui Ivan”. H. Evoluţia numelor şi prenumelor la români La fel cum există un limbaj al corpului. nume laice formate din V. POPA . şi numele senioriei. iar Ivanov înseamnă „al lui Ivan”. Abrahams sau Waters. Astfel. p. un limbaj al gesturilor sau un limbaj al simbolurilor. fiul lui Mihai din neamul lui Dostoi”. folosit pentru desemnarea nepoţilor celui în cauză.2. „ski”. Numele romancierului rus Feodor Mihailovici Dostoievski înseamnă „Feodor. pentru a se obţine Ivanovski.Dr.

Văr etc). Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. începând de pe la jumătatea mileniului III î. cât The Cambridge history of India. anume aria mărginită la est de Carpaţi. toată Europa şi Asia vestică. Universitatea din Cambridge (Marea Britanie) a publicat Istoria Indiei scrisă la Cambridge. latinii. Moş). iar unii îi numeau neamuri getice. celţii. în rest sunt la fel. iar la nord de către Erzgebirge şi munţii care fac legătura cu Carpaţii (p. Căruntu). care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. antroponimele şi toponimele propriei culturi. obiceiurile şi tradiţiile. deoarece resursele (naturale) nu mai erau suficiente. Balsamus”. identice cu cele întâlnite în inscripţiile din provinciile dunărene romanizate. I. În anul 1922. se trage concluzia că leagănul de formare al arienilor poate fi delimitat astfel: există. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. numită gotică. germanii.n. în care s-a căutat locul de baştină al arienilor (populaţia civilizată a Indiei). De fapt. numele meu este Balsamus.. treptat.42 însumând 8 volume a circa 800 pagini fiecare. vizigoţii şi gepizii. indo-iranienii. Datorită înmulţirii populaţiei Spaţiului Carpatic începând cu mileniul VI–V î. la botez. frumoşi la chip şi folosesc aceleaşi legi. dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. La pag. din acest spaţiu. o singură astfel de arie în Europa. rudenia (Fecior. Toţi sunt de credinţa lui Arius şi au o sindură limbă. cele mai mari şi mai vrednice de luat în seamă sunt goţii. 71. privind culoarea ca (Albu. iar mai târziu s-au deosebit după numele şefilor care i-au condus pe fiecare. la vest de către Alpii Austriei şi Böhmer Wald. În vol. Toţi aceştia se deosebesc între ei prin nume. se arată că. Toţi sunt albi la trup şi cu părul blond. Altădată li se spunea sarmaţi şi melanhleni. în urma cărora s-a populat. după toate aparenţele. 42 27 .n. III The Aryans. au plecat. la sud de Balcani. grecii. cap.e. author RAPSON EDWARD-JAMES (1861-1937).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cuvinte de origine tracă (Stejar. urmare cărora populaţia a dus cu ea în locurile în care s-a aşezat: limba. Până la botez.e. ţinut secret chiar faţă de mamă. persoana îşi alegea încă un nume. vandalii. sau din limba latină. s-au petrecut roirile neolitice din Spaţiul Carpatic. publisher Cambridge University Press. 68). dar dintre toate. Eu cred că la obârşie se trag cu toţii dintr-un singur neam. conform căruia.. precum şi slavii (prin defileul morav). copilul purta un alt nume. perioadă în care era considerat extrem de vulnerabil. Procopius din Caesarea scrie (Despre războaie): Neamurile gotice erau şi sunt şi astăzi multe la număr şi deosebite unele de altele. înalţi la statură. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul. creştin.

ele fiind supranumele unora dintre membrii familiei respective. Iliescu sau din Marin. perioadă în care biserica ortodoxă impune onomasticii o formă greco-slavă. eanu.„Sorilă”. Talabă etc. iar în actele oficiale aceasta se exprima prin: Ion sin (slav) Gheorghe. Numele de botez putea fi numele naşului sau al naşei. fiind identică cu aceea de „evici”. era tot mai greu să identifici persoanele ce purtau acelaşi nume. A doaua etapă se concretizează după aşezarea slavilor în Dacia şi cele două Moesii. În secolul al XV-lea. se formeazã şi prin însuşirea numelui personal al părinţilor. în comunitatea turcă şi tătară s-au dat următoarele nume de botez. Unii consideră că terminaţia „escu” ar fi de origine slavă. iar mai târziu au pătruns nume de la unguri şi ucrainieni.. pe lângă toponimie. Aşa au apărut numele: Ionescu. s-a ajuns să se indice dependenţa prin adjoncţiunea adjectivului: escu. în faza incipientă. Pe lângă faptul că s-a preluat supranumele individului. Radu. dintre care unele se regăsesc şi în Biblie: Malka „regina”. Aceste nume apar mai ales odată cu dezvoltarea culturii prin şcoli şi biserici. 392. Petru sin Stan etc. în general al tatălui. POPA . apoi după denumirea îndeletnicirilor cu care se ocupau persoanele în cauzã. când românii au împrumutat de la slavi. Hanna (Ana) „îndurare”. motiv pentru care au început să se folosească formulele Ion fiul lui Gheorghe. Deborah „albina”. „amărăciune” sau după alţii „dorită”). s-au au primit de la cumani o serie de toponime sau nume de persoană ca: Basarab. iu. A treia etapă începe odată cu influenţa bisericii ortodoxe de limbă slavonă în statele române. Ioaniu. întărind astfel înrudirea. Coman. Vlad. Astfel. după întemeierea lor în jurul anului 1185. Eva „viaţă”. Pentru a nu atrage atenţia duhurilor răuvoitoare.Op. cit.Dr. Cu timpul însă. p. numele de familie. sau era pus la adăpostul unui nume de străin „Maghiarul”. Petru fiul lui Stan. Levi „ataşament”. şi nume de persoană de origine veche slavă ca: Bogdan. Marinescu sau Marineanu. Martha „stăpână” etc. Manasseh „care face să uiţi”. 28 . Neagu.43 43 V. în zona Dobrogei. V. Miriam (Maria este refăcut din Mariam. În acest sens. se folosea un nume care indica doar momentul naşterii . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului.. în cele mai multe cazuri. multe patronime se formeazã cu ajutorul numelor localităţilor sau al altor toponime. în regiunile istorice ale României începe formarea patronimelor. Dragu.

Radul.Op. Sârbul şi Sârbu. Grecul. impozitare etc. Trecerea de la formele articulate cu -(u)l la cele cu -u s-a făcut în sec. dar apăreau deja ca o tendinţă în evoluţia fenomenului dat. vechi termeni social-politici (titluri. „acestea fiind la origine substantive comune folosite pentru identificare:44 Croitorul şi Croitoriu. Negrul şi Negru etc. Vâlcul. În cea mai mare parte a cazurilor. la care -u nu reieşise din căderea lui -l: Bobul. devenind nume de familie. conform documentelor slavo-române. p. au primit finala -u: Branu. provenite fie din slavă. Turcul şi Turcu etc. numele cu suf. Joimiru. Munteanul şi Munteanu etc. ce indică originea locală. GRAUR . numele cu suf. Lupul şi Lupu. XIV–XV. Codreanul şi Codreanu. care erau mai puţine. 44 AL. Stancul. Arnăutul.. -esc provenite din adjective ce exprimă apartenenţa: Albescul. şi cele cu -u. fie din hipocoristice autohtone. stabilirea numelor de familie şi oficializarea lor s-a efectuat.. Încadrându-se în categoria nume de familie. XV–XIX. care s-a păstrat în mare parte şi în secolele următoare. Diaconul. Danu. Mai numeroase sunt numele de familie provenite de la substantive comune ce exprimă diferite noţiuni: Băţu. prevalau antroponimele masculine cu articolul -(u)l. Rusul şi Rusu. Lungul şi Lungu. cu un scop clar: mobilizarea în armată. au rămas aparent „articulate” cu -u final.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI În sec. Ciocoiul şi Ciocoiu etc.. Căpitanu. Mihul. Boldul. terminate în consoană. XIV-XV. iar după căderea lui -l aceste nume. nume de popoare: Cerchezu. iar cele terminate în consoană. Ciobanul şi Ciobanu. la care prezenţa articolului este explicabilă. dar şi descendenţa: Bârlădeanul şi Bârlădeanu. -ean / -ian. se scriau cu -l şi numele de origine slavă. cit. alături de cele fără articol. în secolul al XVIII-lea. ranguri. Onul etc. Grosul şi Grosu. Bratul. Dragul. Cuculescul şi Cuculescu. Boul şi Bou. destul de numeroase şi ele. Guţul. Vlaicul. 141.. 29 . ne-a permis să urmărim rezultatele statistice şi demonstrează că cele mai multe nume de familie articulate au provenit din adjective: numele ce au la bază porecle: Albul şi Albu. Lipcanu. Racu. Neagul. cu scopul de a se evidenţia populaţia. Nacul. hipocoristicele monosilabice la care -u nu provenise din articol au primit articolul -l: Druţul.. în tratarea fenomenului articulării/nearticulării numelor de persoane. Bunescul şi Bunescu. prin analogie cu numele articulate. Datorită tendinţei puternice de articulare cu articolul enclitic -l a numelor provenite din cuvintele comune în sec. funcţii): Armaşul. Din substantive propriu-zise. Popescul şi Popescu etc. Rotariul şi Rotariu etc. au provenit numele ce au la bază: denumiri de ocupaţii.

din anul 1918. în care se numesc Napisanie). ele fiind resimţite ca nume admirative. în Voivodina. folosită de români. în registre. Gheorghie. şi pentru români. UNGUREANU. 30 . înregistrate şi ţinute la primărie de către ofiţerul stării civile. Micloş (ungureşte) sau Nikola (sârbeşte). Cele mai frecvente sunt numele calendaristice care se încadrează în categoria numelor devoţionale. când la putere vin sârbii. sunt registrele nou-născuţilor (traducere din limba slavonă. Vasile). În Moldova. p. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Până în anul 1865. Una dintre opinii a fost exprimată de către Dumitru Mărtinaş care considera că unii preoţi au maghiarizat în mod intenţionat numele locuitorilor. Teţcani şi Licuşeni.45 fenomen caracteristic secolului al XIX-lea şi care se 45 D. Bucureşti. Existenţa acestor „Status animarum” şi încercarea de a corela numele cuprinse în ele cu onomastica actuală. se produc modificări ale numelor de familie. 1985. MĂRTINAŞ . situaţie întâlnită în majoritatea satelor. numele unei persoane putea fi. care au fost indroduse în anul 1779 şi care la început s-au ţinut de oficialităţile bisericeşti. folosindu-se grafia slavonei bisericeşti vechi.Dr. De la începutul secolului al XIX-lea circulau aşa-zisele numebiblice sau nume calendaristice (Dimitrie. În acest sens. cu litere chirilice. Broşcineanţ. fiind prezente şi ca derivate sau hipocoristice întâlnite ca formule denominative oficiale frecvente în inventarul numelor de botez actuale. pe timpul vieţii ei. istoriografia noastră a resimţit lipsa de documente oficiale. registrele nounăscuţilor sunt redactate cu grafie latină. În această perioadă. înscrierea tuturor datelor în registre se efectua cu litere chirilice. redactarea se face cu grafia maghiarã fiind. Misiunea catolică din Moldova a întocmit. M.Originea ceangăilor din Moldova. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În Voivodina. iar dupã primul război mondial. care se referă la satele Săbăoani. care ne oferă date relevante despre numele de familie oficializate. din Seleuş. cu începere din anul 1898. text revizuit şi îngrijit de ION COJA şi V. după cum urmează: Nicolae (româneşte). Unele nume calendaristice. două „Situaţii ale sufletelor”. Acestea au demonstrat şi o mare putere derivativă. de la despărţirea ierarhică a bisericii ortodoxe române şi sârbe. pentru prima datã. fiind exprimate opinii diverse. deşi sunt atestate încă din secolul al XV-lea. cele mai vechi documente. se foloseşte grafia sârbească. În registrele nou-născuţilor. nu sunt foarte frecvente. iar din anul 1865. după cum urmează: numele Broştean sau Broşceanţ (în localitatea Seleuş a fost înscris în faza incipientã de înregistrare. Ioan. pentru secolul al XVII-lea. 53. a constituit şi un aprig prilej de dispută. oficial.

Bacău. erau unele sate care nu erau destul de dezvoltate fiind lipsite de populaţie. nu exista noţiunea de stare civilă şi. autorul sesizează semnificaţia corectă a unor antroponime. părinţii recurg.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI justifică doar într-o mică măsură. iar. desemnarea identităţii se făcea după cu totul alte reguli. ca şi a numelui copilului revine în sarcina părinţilor. nu vedem ce altă raţiune determină o familie să-şi boteze un copil Ioan şi pe altul Ianoş. VII. un sat de numai cinci case. onomastica semnatarilor conving că informaţiile raportate de Bandinus. un Agape şi un Ion Ignat. dar care îl putea urmări toată viaţa. Toma. Dacă atribuirea numelui naşului nu este obligatorie. Alegerea părinţilor spirituali. Sf. Andrei. 1999. partea a II-a. pe un Neculai. P. 47 46 31 . un Toma.Moldova în epoca feudalismului. vol. uneori. în scopul întăririi legăturii de rudenie spirituală care se creează. cum sunt Ştefan. respectiv nume ungureşti. Este de menţionat faptul că. pentru perioada la care ne referim. dar nu insistă asupra funcţiei lor sociale. pe acele vremuri. alţii precum Dumitru Zaharia afirmă în 10 documente inedite dar nedocumentate că „Toponimul. ceea ce diferă fiind doar proporţiile. Mihai este patronul bisericii din Săbăoani). de aceea. Parcevich au fost falsuri imaginate de arhiepiscop şi secretarii săi”. DIMITROV . 1694 – 1697. Anton este patronul din Răchiteni. în satul Pildeşti.47 Alături de alte nume. 1975. primul pas spre dobândirea unei identităţi era. p. precum şi ale calendarului agricol. botezul. Tot datorită stocului limitat de prenume întâlnim şi formele bilingve. pe un Apostol. găsim la 1774. trecând cu vederea că. şi la această practică. Comparând numele din Catalogul lui Bandini cu cele înregistrate de Catagrafia din 1774. ZAHARIA . dacă numele său de botez era unul mai puţin uzitat sau în cazul unei comunităţi restrânse. 280. D. în anul 1774. naş şi naşă. toate aceste nume sunt folosite frecvent de-a lungul timpului. în secolul XVIII. Editura Studion. de unde se poate observa că aceste nume provin din calendarul catolic şi marchează momente importante ale acestuia (Sf.Statistici ale populaţiei catolice din Moldova. noţiunea de conştiinţă naţională este aproape inexistentă.46 Costin Merişca face o analiză minuţioasă asupra antroponimiei populaţiei catolice în recenzia dedicată cărţii lui Dumitru Mărtinaş. existând tentaţia de a acorda o semnificaţie etnică acestora. deoarece prin numele de botez nou-născutul intra în rândul creştinilor şi obţinea o identitate suficientă.Chişinău. Bekes. În anii 1700. cel puţin în sânul familiei sale. pentru că. Spre exemplu. româneşti şi maghiarizate.

Benda Kŕlman. 747. numele bunicii materne. ambii huşeni49 şi mulţi alţii. de flori.279.Op. vol. 119 şi 122.Op. Tamaş secui etc. La baza sistemului antroponimic românesc se găsesc nume de sfinţi. V. t. URECHIA . tradiţia familială impunea reluarea numelor în cadrul neamului. p. Vasile şi Iacob. În această perioadă. apare inevitabil transformarea lor în patronime şi apoi în nume de familie. în AARMSI.Op. A. În acest sens. Petre din Suceava48.51 Puskas52 sau Ion Martin panţâr. p. DIMITROV . dacă primul născut era băiat. ci poate fi considerată ca expresie a unei lipse de cunoştinţe detaliate despre spaţiul geografic din care aceştia provin (Mihai Szekely. existând şi numeroase situaţii în care tatăl transmite numele fiului şi mama transmite numele fiicei. II.Dr.. 1989.Magyar Okmanytar (1467-1706). cum sunt: Vasile Ialomiţeanul. a căror protecţie sau bunăvoinţă părinţii copiilor o sperau. 51 52 53 Ibidem 50. P. copilul primeşte numele pe care îl poartă soţul acesteia. O categorie aparte a acestor nou-veniţi în Moldova o reprezintă şi militarii. atunci prelua numele bunicului patern. Doboş (toboşar)50. p. Budapest. onomastica înregistrând nume ca Gregorius Capitan. 1890. în principiu acele nume care au fost uşor asimilate şi reţinute de memoria colectivă. de animale. unchi sau mătuşi.). p. MOLDVAI CSANGO . 278. Atribuirea unor nume de factură etnică unor nouveniţi nu ţine neapărat de această dimensiune. Copiii care se năşteau ulterior preluau ori numele arătate mai sus.Codex Bandinus. iar dacă era fată. X. 49 50 48 P. DIMITROV . după reguli clare. Ianoş ungurul. de eroi. cit.53 Ulterior. Misionarii catolici pomenesc în repetate rânduri pe dezertorii ardeleni care vin să se stabilească în Moldova. încep să se atribuie persoanelor nume care reflectă locul de unde provin sau îndeletnicirea acestora. de domnitori. 121. Katona (cătana). cit. Tot în scopul unei astfel de manipulări se înscrie şi iniţiativa unor părinţi de a-şi boteza copiii cu nume ca Bonavetura sau Gaetano. MOLDVAI CSANGO . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Preferinţa pentru întărirea legăturii cu familia naşei este evidentă. cit. Bucureşti. p.. 32 . p. Memoriu asupra scrierii lui Bandini de la 1646. 747-748.. Ed. nume purtate de misionarii catolici. ori numele altor rude.

. dacă luăm în considerare cronicile bizantine ale lui M. iar antroponimele au urmat tradiţia scrierii fără -l: 57 Lungu. Tot printre aceşti meşteşugari se încadrează numele de Ştefan Karakai (rotar). populaţia Dobrogei părea să fie mai degrabă una amestecată. În limba literară însă. cit.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI La Săbăoani. Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. MOLDVAI CSANGO . frumosul. nu acelaşi lucru putem spune despre nume ca Szöcs (cojocar) şi Boros (pielar). p. 120. lupul. Nume ca Paul Fazakas. p.Op. meşteşugul prelucrării pieilor deţine o pondere destul de importantă în anii 1600.. se aflau în acelaşi sat opt familii care purtau numele Bakocică. Ataliates.Op. p.. cârpaci) s-a transformat. Popescu etc. cit. iar ulterior în nume de familie. Lupu. în zona Moldovei. iar în anul 1774. Un alt domeniu cu o pondere însemnată în formarea numelor îl constituie prelucrarea lemnului. P. cit. apelativele au continuat să se scrie cu -l: omul. dar şi nume de Ciuvaras. păstrând generaţii la rând amintirea primului său purtător. în patronim.279. URECHIA . Diferenţierea care se face între aceşti meşteri ar putea avea la bază tehnologia de prelucrare a materiei prime: scobirea în cazul primilor (cădarii) şi ansamblarea doagelor în cel de-al doilea caz. Munteanu. încetând să mai reprezinte o desemnare pe criterii profesionale. În Dobrogea.. ci continuitatea practicării acestui meşteşug chiar şi spre sfârşitul secolului al XVIII-lea. Alături de prelucrarea lemnului. DIMITROV .55 care s-ar traduce sub forma călăul bătrân. aspect normal în anii 1800. Daniel Olaru sau un Istrate Olar nu reprezintă doar o simplă atestare. în anul 1646. p. Alături de numele Kadar.Op. M. AL.Op. 747. cit. 148. numele Varga (cizmar. pe baza acestei ocupaţii se va forma ulterior patronimul Cherecheş. după apariţia pecenegilor şi a cumanilor la Dunăre. apare o persoană căreia i se spune Martin Bako (călăul)54. Ataliates scrie următoarele: „Căci se aflau pe malurile râurilor multe oraşe mari ale căror locuitori vorbeau limbi diferite şi aveau o 54 55 56 57 V. găsim şi Bodone (butnar). nume care s-a transformat în patronim.56 care ar putea fi de fapt un ciubărar. GRAUR . Dacă în Moldova numele de Szabo pare a se fi transformat de timpuriu în nume de familie. 33 . A.

Turcii şi tătarii au constituit cea mai importantă minoritate a Dobrogei. „câmpurile onomastice” se pot distinge. sociologice. după constituirea Hoardei de aur. în linii mari. căci. deci. des discutate. Prin intermediul turcesc. cu influenţe de factură religioasă. convieţuire. În satele din Dobrogea. important deoarece tătarii atribuie legături puternice naţionale. în principal bunicului din partea tatălui. asupra unor evenimente istorice sau religioase. istorice numelui şi omului. asupra familiei din care provenea nou-născutul. cele ale întregii antroponimii româneşti. care se reflectă asupra numelui. datorită faptului că răspândirea onomasticii este accesibilă unui anumit teritoriu şi cuprinde în sine mai multe elemente. Superanskaja. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA foarte mare armată. istorice. este rezultatul unor fenomene extralingvistice: amestec de populaţie. Contactul dintre limbi. Editura Muntenia. el cuprinde şi componente etnografice. . Există două situaţii aparte. geografice. fenomene economice şi politice. precum şi tradiţiile legate de denumirea lor.numele tătăreşti au cunoscut o evoluţie istorică.Dr. când. Tătarii au venit în Dobrogea spre sfârşitul secolului XIII. care avea onoarea de a acorda un nume noului născut.majoritatea numelor tătare au sens propriu sau figurat. ca urmare a interferenţei şi influenţei reciproce a limbilor. indiferent de originea lor. cu privire la antroponimia tătară din Dobrogea. şi anume: . Sciţii de pe cealaltă parte a râului au introdus modul lor propriu de viaţă”. iar „specificul antroponimic al unei zone se relevă prin faptul că. LAZIA . au ajuns până la noi mai multe nume de origine arabă. motivat de faptul că interesul acordat numelui este vechi. Constanţa. numele de persoane folosite de-a lungul timpului se constituie într-un sistem fondat pe sistemul limbii române. V.Antroponimie dobrogeană: consideraţii diacronice. care îl ajută pe cercetător să distingă trăsăturile caracteristice obiectelor denominate. trăsăturile generale ale sistemului numelui personal din Dobrogea sunt. reflectând. tradiţii sau obiceiuri. 58 trăsături generale şi chiar fapte particulare ale acesteia”. 2003. influenţa lor s-a extins şi spre ţinuturile de la gurile Dunării. atribuirea numelui revenea rudelor tatălui. care au dus la evoluţia idiomului tătar în urma contactului cu cel român. relaţii culturale. turcii 58 L. deşi este un fenomen lingvistic în esenţă. religioase. Având în vedere aceste aspecte. 34 . Conform lui A. Nume arabe putem găsi şi la populaţii care vorbesc limbi de alte familii. dar au suferit influenţa culturală a arabilor.

derivate. care utilizează într-o limbă (A) o trăsătură S. a marcat colonizarea de către germani a localităţilor Sarighiol (Albeşti). germanii dobrogeni. Dacia.Constanţa. fie din cuvinte comune. Anadolchioi . deşi aceste nume laice aparţin unor profeţi. deoarece a fost singurul grup etnic german de pe teritoriul României care nu s-a aşezat pe aceste pământuri venind direct din Germania. între 1873 şi 1883. Tariverde. 1840-1856. 12. ci din alt spaţiu colonizat de germani. Fachria (Faclia). sunt formate fie din prenume masculine sau feminine cu prefixe sau sufixe. Colelia. Palazul Mare. fie de origine slavă. acestea sunt fie româneşti. MÎNDRESCU . Mangalia. Omurcea (Valea Seacă). au înfiinţat colonii în Malcoci. Numele Ali acordat băieţilor şi forma Alie acordat fetelor au fost considerate demodate după al II-lea razboi mondial. Techirghiol. În ceea ce priveşte prenumele de la care sunt derivate numele de familie. se cuvine să definim această noţiune.Tulcea. Alakap (Poarta Albă). În cazul germanilor dobrogeni. au venit în nordul Dobrogei prin Sulina . fiind chemaţi pentru colonizare de către conducătorii ruşi. Cu privire la derivarea cu ajutorul prefixelor şi a sufixelor. care înseamnă „fiu” (de exemplul împrumutul românesc beizadea „fiu de bei”). şi anume din Basarabia şi Rusia de Sud. au întemeiat colonii în Cogealac. Sofular (Credinţa). „Fenomenul de interferenţă se întâlneşte în cazul vorbitorilor bilingvi. După trecerea lor prin Polonia spre sudul Rusiei. în satele Dobrogei. în cea de-a doua etapă. 1904. o altă minoritate. Când vorbim despre interferenţe lingvistice. Murfatlar (Basarabi) Osmangea şi Viile Noi. Numele de familie germane laice. 59 35 .Influenţa culturei gemane asupra noastră. cu ajutorul prefixelor sau sufixelor. ele sunt cu precădere prenume masculine. Un lucru foarte important este faptul că „din limba germană nu am împrumutat decât cuvinte. este vorba despre o migraţie oarecum secundară. Cobadin. Măcin. a treia perioadă. la nivel onomastic. Începând cu data de 22 iulie 1763. Este de menţionat faptul că imigrarea germanilor în Dobrogea sa făcut în trei etape: în prima etapă. au ajuns să se aşeze într-un final în sudul Dobrogei. 1890-1891. Caramurat (M. Ortachioi şi Cogealia. tip. Iaşi. Kogălniceanu). p. Tulcea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI preluând şi din persană elementul zade. Influenţa germană asupra limbei române. Atmagea. nici un sufix n-a străbătut în limba 59 noastră”. Cataloi şi Ciucurova. Acpunar.

la încetăţenirea unui astfel de prenume drept nume de familie. 60 36 . [. datorită faptului că. Acestea se încadrează în categoria numelor afective şi apar uneori în combinaţie cu un nume admirativ sau V.] Cauzalitatea ei este nu numai intra-. dar care. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA fonetică. stark „puternic”). cea care şi-a pus amprenta asupra antroponimelor germane. nf. ce respectă nemijlocit pronunţia.60 Majoritatea numelor de familie de provenienţă germană sunt compuse. unele dintre ele. Bach „pârâu” şi s. sub infuenţa Şcolii Ardelene. nf. după cum urmează: substantiv + substantiv: Bachman cf. adaptându-le grafiei româneşti. Baumstark (s. Mircea.. adjectiv + substantiv: Grünberg. respectiv Bruchental. Problema majoră este aceea a relaţiei reciproce dintre factorii structurali şi nonstructurali. om”). 757. se lua în considerare doar prenumele capului familiei. A patra etapă este perioada modernă. Unele nume ca Peter.. substantiv + adjectiv: Baumstark. astfel că prenume precum Klaus. iar numele de familie provenite din prenume au la bază cu preponderenţă prenume masculine.Tratat de dialectologie românească. Iohan şi Valter sau chiar Valtăr. probabil. nf.Dr. Numele laice au pătruns în sistemul românesc mai ales în secolul al XIX-lea şi nu au cifra de frecvenţă foarte mare. În final. Baum „pom” şi adj. au devenit nume de familie. care favorizează sau împiedică interferenţa”. germ. ci şi extralingvistică (psihologică şi socioculturală). trebuind subliniat că s-a procedat la modificarea grafiei iniţiale a prenumelor şi adaptarea ei la grafia română. sintactică sau lexicală caracteristică altei limbi (B). Mann „bărbat. nume care au fost nume de botez. trebuie să menţionăm că limba română este. Craiova. 1984. însă încep să fie tot mai numeroase. Johann sau Walter devin Claus. grün „verde” şi s. sens în care „ke” din germanul Franke şi „-cke” din Bruckental devin în română „-che” în Franche. în care se observă o reluare a numelor istorice: Bogdan. germ. p. „-ge” din Bamberger şi Bürger care se transformă în „-ghe” în Bambergher şi Burgher. Interferenţa constituie un aspect al difuziunii culturale. Berg „munte”). Grünberg (adj. RUSU . germ. Editura „Scrisul românesc”. care se caracterizează prin nume luate din istoria românească. Hermann sau Johann sunt de regulă derivate de la prenumele tatălui sau conform unei tradiţii străvechi foarte răspândită pe tot teritoriul lingvistic germanic al unui strămoş. Bachmann (s. morfologică.

şi Legea nr. în care se stipula că orice persoană trebuie să aibă un nume dublu (compus dintr-un prenume şi un nume). 12. Codul civil (Cuza-1864). la care să se adauge una din terminaţiile care sunt în datina ţării. provin din cuvinte comune. 18 din martie 1895. de la sate. astfel încât să se respecte întocmai prevederile 61 D. în care trebuia să declare că înţelege să poarte numele de botez al tatălui său. care nu au nume patronimic îşi vor putea forma unul. în actele de stare civilă..M. – nimeni nu poate purta alt nume patronimic cu excepţia aceluia sub care este înscris în actele de stare civilă. care este primul act normativ ce reglementează într-un tot unitar problemele referitoare la numele persoanei fizice şi care prevedea: – locuitorii români. prezentând variante numai acele prenume care s-au adaptat sistemului românesc şi care sunt resimţite de purtători ca fiind româneşti. LUPULESCU.Op. Puterea derivativă a acestora este redusă. care descriu persoana sau o împrejurare legată de naşterea ori viaţa acesteia. asupra numelui. cu numele de botez al tatălui lor. 37 . Astfel. prevedea că orice persoană trebuie să aibă un nume de familie. LUPULESCU . p. Lista prenumelor afective şi admirative este cea care se îmbogăţeşte prin împrumuturi recente din alte sisteme antroponimice sub influenţa diferiţilor factori. se adăuga una din terminaţiile „escu” sau „eanu”. Legea nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI devoţional. cum ar fi „escu” sau 61 „eanu”. situaţie în care persoana era obligată să facă o declaraţie la primăria locului de origine. care impunea ca. 2002. asupra numelui. A. de natură a diferenţia numele de prenume. conform datinilor. Primele reglementări legale cu privire la numele unei persoane au fost: Regulamentul Organic. persoanele să fie arătate prin nume şi prenume. Existau cazuri în care nu toate persoanele aveau un nume de familie. la care. Ceaslov). urmărind să pună purtătorul numelui sub protecţie divină. Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). întrucât păstrează amintirea unor zei veneraţi în trecut. evocă sărbătorile creştine sau calităţile necesare unui bun creştin. numele din prima categorie. au fost trecute în Calendarul religios comun ariei de cultură bizantină şi au circulat sub influenţa directă a cărţilor de ritual (Mineat. cit. iar cele din a doua categorie au fost numite astfel după anul 1800. 18 din martie 1895.

p.Op. p. -atu. 1941. nume de familie precum Anghelescu. care în regiunile (Rusiei) 62 63 64 65 P. CIOBANU . p. -ir sau -oiu. -eanu. pe linie de descendenţă patriliniară (exemplul cel mai cunoscut – „Nelu a lui Vasile a lui Grigore”). În societăţile europene.La Bessarabie. în afară de departamentul Hotinului. Dănescu. Numirea îi asigură un loc în ordinea simbolică a lumii respective. etnia. Multe din numele de familie din onomastica românească au sufixe tradiţionale. aşadar numele de origine românească erau folosite şi în aceste zone. Sa population-son passé-sa culture. cu semnificaţia fiul lui prenumele tatălui. religia. JUGASTRU . o poziţie în familie şi în reţeaua socială. sexul..Dr. V. PEŢU. Popescu. modul curent de identificare a oamenilor era numele de botez adăugat la cel al tatălui.. 38 . iar dacă persoana nu putea fi identificată. cit.64 Individul nu aparţine societăţii decât după ce i se dă un nume. O. 87.. nobleţea. Numele poate indica originea.65 Afanasiev-Ciujbinski a vizitat Basarabia în anul 1862. -aru. care ignorau total limba rusă.15. ŞT. apartenenţa la un spaţiu. P. Spre exemplificare. zeiţa vegetaţiei şi a fertilităţii pământului). MARIUS-SORIN BOZGAN . p.Op. Pe lângă aceasta.63 De exemplu. C. numele de familie s-a încetăţenit la noi abia la începutul secolului al XIX-lea. cit. pentru a se evita confuziile. Odinioară. fiul declara şi urma să poarte numele de Dumitrescu. repetiţiile neputând fi evitate. Basarabia era locuită numai de moldoveni. se recurgea şi la numele bunicului patern. -an. Limba lor era foarte apropiată de italiană şi deriva din latină. Bucarest. Kraszewski (1843) consemna: „Populaţia şi limba dominantă (în Basarabia) sunt româneşti”. având în vedere că populaţia este destul de numeroasă şi creşte continuu. Georgescu. E. sens în care stau mărturie următoarele: Scriitorul şi istoricul polonez J. urmare a cărui fapt menţiona că. MARDARE . UNGUREANU. astfel -escu. stocul numelor este reciclat la nesfârşit. dacă tatăl avea ca nume de botez pe acela de Dumitru (derivă de la de = al doilea şi mater = mamă. cit. ţă. Limba română se vorbea şi la sud de Dunăre şi în Republica Moldova. Sufixul -escu este ataşat unui prenume masculin. Demeter.Op. -ăscu. PEŢU. 2007. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA legii. revoltându-se împotriva „autointitulaţilor patrioţi ai poliţiei. care sunt cele mai frecvent întâlnite. Ionescu. 18.126.62 Numele astfel dobândit în modul arătat era trecut pe marginea actului de naştere al persoanei în cauză. VELICU. sufixe specifice limbii române.

”67 Înaltul funcţionar rus Svinin arăta şi el: „Locuitorii autohtoni ai acestei regiuni sunt moldoveni sau români. CRIHAN . 1986. în Basarabia. compusă din coloni romani şi din slavo-daci învinşi de Traian. I. nota: „Am ocazia să studiez spiritul moldovenilor. numeroase particularităţi ale limbilor neolatine. vol. rumunii. 39 . 69 68 67 66 Ş. ca şi italiana. romani şi slavi. MUŞAT. ei vorbesc aceeaşi limbă şi aparţin. partea I. El e cu totul distinct de vecinii săi slavi şi maghiari… La nord ei se învecinează cu rutenii. ARDELEANU .Drepturile românilor asupra Basarabiei după unele surse ruseşti. Bugeacul de altădată. la est cu ucrainienii propriu-zişi. I. Bucureşti. spunea acesta. pecenegi. Ei vorbesc limba moldovenească. CIOBANU . MUŞAT.” Despre limba lor spunea: „Limba română vorbită în Basarabia este aceeaşi ca şi în Moldova. la sud cu bulgarii. aceleiaşi biserici ortodoxe greceşti. p. la vest cu fraţii lor din Moldova şi la sud-est cu Marea Neagră. care. ARDELEANU .. descind dintr-o populaţie amestecată. p. căruia în antichitate i se zicea «deşertul get». nr. Chişinău.România după Marea Unire. 121-123. nogai… Toată partea Basarabiei situată la nord de valul superior al lui Traian este locuită în principal de valahi sau români şi de fapt n-a fost niciodată o ţară independentă sau măcar separată de celelalte ţări valahe… Locuitorii părţii acesteia superioare a Basarabiei sunt aceiaşi români ca şi cei de dincolo de Prut. A.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI unde trăiesc populaţii minoritare propagă limba rusă ca mijloc al pumnului. În limba pe care o vorbesc predomină elementul latin”.Op. moldovenii). care este de origine latină şi care conservă. 9. sunt descendenţii colonilor romani. 11/1991. ca şi aceştia. p. aşa cum am susţinut cu tărie.69 M. p. 405. cum se numesc ei. M.” Şi continua astfel: „Şesul care merge de la valul superior al lui Traian şi până la mare. 400.”66 Foarte importante sunt mărturiile complete ale etnografului rus de Pauly (1862): „Valahii. II.”68 Cunoscutul Vighel.De la statul geto-dac la statul român unitar. rumânii sau românii sunt un popor ieşit în primele secole ale erei noastre din amestecul de daci. fost viceguvernator al Basarabiei. cit.” Iar concluzia firească era aceasta: „Valahii sau moldovenii din Basarabia centrală au rămas în toate privinţele extrem de ataşaţi naţionalităţii lor. Bucureşti. vlahii (moldavii. Aceşti români sau romani. totdeauna a fost locuit de locuitori sălbatici geţi. 1983.

şi uneori chiar în forma lor originală. şi aceasta este. 5. Probleme şi perspective. nu numai prin limbă. în anul 1892.” 70 Apoi continuă: „Judeţele Chişinău şi Orhei sunt locuite aproape în exclusivitate de ei (de români). 40 . Bulgaria de la Dunăre la graniţa cu Grecia. dar. I.Din istoria românilor. ale cărei trăsături esenţiale au fost evidenţiate în lucrările lui Pictet. aproape ¾ din cifra totală. ale lui Schleicher şi ale lui Chavée.Op. . amintirea regiunii unde dormeau strămoşii. I. una din raţiunile cele mai serioase invocate în favoarea înrudirii diverselor naţiuni europene. o influenţă deosebit de considerabilă asupra dezvoltării popoarelor continentului nostru. Carpaţii. majoritatea populaţiei din sudul Dunării vorbea limba română.Op. În această provincie există mulţi oameni care se uită cu dor peste Prut”. A. atât în ceea ce priveşte limba. Limba lor are o rădăcină latină şi păstrează mai multe particularităţi originale ale vechii limbi a romanilor decât italiana. cu siguranţă tânără şi puternică. ALEXANDRESCU . p. Les hommes. amestecată cu cuvinte slave. Această civilizaţie. un susţinător al rusificării.Dr. datorită întâmplărilor vieţii şi mediilor traversate. Paris. Moldovenii locuiesc de foarte mult (timp) în regiunile centrale şi septentrionale ale Basarabiei. XIX. p. de altfel.72 Într-o scrisoare către Ion Ghica. LAUMONIER. II.. din care fabuloasa vârstă de aur. nu-i decât o chemare neîntreruptă”. recunoştea şi el că „Basarabia este departe de a fi rusească. la jumătatea sec. 53.ARDELEANU . care se percepe chiar la sursele tradiţiilor naţionale. ŞUGA . MUŞAT. J. de asemenea. 3/1991. nr. cit. I. în Revista de istorie militară.La Nationalité française. p. scrie în legătură cu popularea Europei din leagănul primar şi răspândirea tradiţiilor şi obiceiurilor următoarele: … „trebuie să recunoaştem că civilizaţia ariană primitivă. a avut. 405. 1892. regiune fericită. cit. Ei pot fi consideraţi ca aborigenii acestor regiuni. Moldovenii vorbesc o limbă latină stricată. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Căpitanul de stat major Zaşciuk. vorbind peste tot limba română. în stare de supravieţuire... ALEXANDRESCU . Al.Basarabia. prin instituţii şi credinţe. Toate într-adevăr par să fi conservat de-a lungul transformărilor produse. pentru că.. Şuga scrie: În secolul trecut. a impregnat Europa.74 70 71 72 73 74 M. arăta de la început faptul că: „Moldovenii formează majoritatea populaţiei. 172. unele din caracterele sale fundamentale. Constantin Nicolăescu-Plopşor spune că a parcurs.73 iar istoricul Batiuşkov.”71 Jean Laumonier. p. în anii ’30. 60. Bucureşti. se întâlnesc. În judeţul Hotin sunt amestecaţi cu ruteni. 1982. liniştită şi superbă. p. vol. încă în zilele noastre. Dr. care a efectuat în 1862 un recensământ al populaţiei Basarabiei. Ed. în timp ce în judeţele Cetatea Albă şi Tighina ei sunt amestecaţi cu «venetici». cât şi viaţa ei. Madrid. „părinţii”.

pentru a stopa şirul acestor morţi premature. începuturile activităţilor. Deasemenea. O altă practică era schimbarea numelui copilului despre care se credea că are puţine şanse de a supravieţui. Multe nume sunt păstrate în forma pe care o aveau în primul tip de calendar numit Calendarul popular care a funcţionat până la începutul secolului al XX-lea. Numele este învestit cu puteri magice. păstrătoare a vechilor culturi şi obiceiuri româneşti. Noul nume. În cazul descântecelor şi al colindelor. iar dacă într-o familie copiii se îmbolnăveau şi mureau unul după altul. eficacitatea magică este condiţionată de pronunţarea numelui celui căruia îi era destinat ritualul. Nici acum felul în care 41 . Duh). de obicei „Lupu” sau „Ursu”. superstiţii sau practici magice. El putea fi rebotezat. avea rolul de a proteja copilul şi de a îndepărta spiritele malefice. Ispas (Înălţarea) etc. A devenit „numele mic”. Poate fi însă obiect al mândriei sau al ruşinii şi dezvăluie la fel de multe lucruri despre noi. unei femei care avea copii mulţi şi sănătoşi. practici şi obiceiuri tradiţionale. se putea recurge la unele modalităţi de a manipula magic numele. numele este un instrumentat magic foarte important. delimita zilele lucrătoare de cele nelucrătoare. Anumite nume proveneau de la sărbătorile religioase: Botez. printr-o ceremonie sumară. că modelează destinul. Acest tip de calendar este o creaţie anonimă. Nedelea. prin diferite obiceiuri. Sfântu (Pogorârea Sf. ca şi odinioară. se dădea acelaşi nume în speranţa că ultima naştere sau următorul copil va fi băiat. colectivă şi orală care indica perioadele cele mai favorabile. Astăzi prenumele nu mai face obiectul atâtor precauţii. preciza rangul sărbătorilor şi individualiza.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Din cele de mai sus se poate observa că limba română este o limbă veche. susceptibile de a provoca boala şi moartea. Duhu. pe lângă funcţia de identificare în plan social. Se avea în vedere tot timpul ca la alegerea numelui unui copil să se evite reluarea numelui unui frate mort. bazându-se pe faptul că un nume poate consolida sau destabiliza existenţa individului. Chiriac. denumit „naşul din drum”. pe fereastră. Pogor. de către primul trecător care găsea copilul lăsat în faţa casei. sau era simulată vânzarea acestuia. dacă într-o casă se năşteau copii mult prea des şi numai fete. care nu a lăsat să se piardă frumuseţea numelor şi prenumelor tradiţionale. dându-i-se nou-născutului numele de Oprea. în scopul de a redresa situaţia. crezându-se că poate orienta relaţia cu forţele supranaturale. pe lângă funcţia de a masca identitatea copilului şi de a induce în eroare duhurile rele. Crăciun. deoarece se credea că are legătură cu lumea celor nevăzute.

Numele mamei era întotdeauna declarat şi înscris în registre. de religie. Bucureşti.Starea civilă în contextul actual.Op. pe care îl cheamă Ricardo.Of.. privind actele stării civile. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. locul naşterii copilului când este deosebit de locuinţa părinţilor. 30 din 7 februarie 1945. Alţi prieteni şi-au denumit pisica şi fetiţa cu acelaşi nume: Zoe. privind 77 Statutul Naţionalităţilor Minoritare. de rasă sau de naţionalitate. vârsta. ziua şi ora naşterii. sexul copilului.. luna. nu putea constitui o piedică pentru nici un cetăţean român. 86 din 6 februarie 1945. Îşi doresc şi un băiat. 493 din 21 februarie 1928. pag. P. şi-a numit băieţii Armando şi Diego. menţiunea şi verificarea naşterii. nr.. decât cea română. prenumele şi confesiunea căreia va aparţine. nr. Cetăţenii români. Acum au un motan. prin Legea nr.Of. aparţinând unor naţionalităţi de altă limbă. aşa cum îşi strigă motanul.75 apăreau reglementări clare cu privire la numele persoanei fizice. 12. cit. Arad. fără deosebire de rasă. profesiunea şi domiciliul părinţilor. se bucurau de acelaşi tratament şi de aceleaşi garanţii. limbă sau religie. p. 77 76 75 Legea nr. Nu puteau fi întrebuinţate ca prenume. Nu este întâmplător faptul că.Dr. Nu cred că extravaganţa lor va merge mai departe. Editura Detectiv. pag. Legea nr. I. Numele tatălui unui copil nelegitim putea fi înscris în registrul de naşteri numai dacă declaraţia a fost făcută de însăşi tatăl sau împuternicitul său cu procură specială şi autentică. 25. anul. 2010. în drept şi în fapt. a fost publicată în M. prenumele. Deosebirea de limbă. precum şi cuvintele care au o conotaţie politică. 78 42 . ca şi ceilalţi cetăţeni români. având un strămoş hispanic. numele. 493 din 21 februarie 1928. 86 din 6 februarie 1945. privind actele stării civile. În anul 1945. un prieten.76 Actul de naştere cuprindea: data înregistrării. PEŢU . Editura Gutenberg Univers. 44 din 25 februarie 1928. 2009. 72-73.78 Încă de la aceea dată s-a interzis cercetarea originei etnice a cetăţenilor români în vederea stabilirii situaţiei lor juridice. sau pentru admiterea în funcţiile publice sau pentru exercitarea oricărei profesii. Începând cu Legea nr. dar am unele bănuieli că nu l-ar boteza Gogu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA folosim prenumele nu este arbitrar. 2011. naţionalitate. a fost publicată în M. pentru dobândirea sau folosirea drepturilor civile şi politice. rasă sau religie.Starea civilă şi acţiunile de stare civilă. I. s-a dispus că toţi cetăţenii români sunt egali în faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice. numele de familie. TORJA . TORJA .

31. 2010. cu veşmintele şi obiectele care erau asupra lui.Of. sens în care a fost publicat. conform ultimului recensământ. a fost publicat Decretul nr. Toate datele culese erau arătate institutului sau persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul. cel puţin 30% din totalul locuitorilor era de limba maternă comună. în M. pag. Numele de familie ale cetăţenilor. numele străzilor trebuiau să fie indicate şi în limba naţionalităţilor respective. I. 2011. privind numele de familie. Of. În oraşele şi comunele rurale unde.Op. se impunea modificarea legislaţiei în domeniu. 337 din 23 noiembrie 1948. organele oficiale fiind obligate a accepta indicaţia cetăţeanului respectiv. se puteau scrie numai în forma şi cu ortografia originală. conform căruia copilul găsit trebuia să fie prezentat de îndată organelor de poliţie sau administrative locale. în M. TORJA . Autoritatea la care a fost prezentat copilul încheia un proces verbal constatator al circumstanţelor în care acesta a fost găsit şi făcea menţiune cu privire la tot ce putea ajuta la stabilirea identităţii. Limba oficială a Statului Român este limba română. 183 din 14 august 1945. nr. arătându-se circumstanţele în care a fost găsit. TORJA . pag. în registrele şi documentele de stare civilă.Op. 646 din 13 august 1945. 79 80 I. 273 din 23 noiembrie 1948. 63 din legea privitoare la actele stării civile din 25 Februarie 1928 şi stabilirea unui regim transitoriu pentru unii copii găsiţi. pentru modificarea art. Având în vedere faptul că numele de familie era un atribut important de identificare a persoanei fizice.. care prevede chiar în art 1 faptul că „Numele de familie constituie un drept imprescriptibil şi alienabil. Orice amestec din partea oricărei autorităţi în această privinţă este interzisă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fiecare cetăţean român era şi este singurul îndreptăţit să îşi stabilească limba maternă sau naţionalitatea sa. 43 . adaptată la nevoile societăţii româneşti din aceea perioadă. În anul 1948. 73-74. dacă a fost dobândit prin folosire îndeobşte cunoscută”. cit. dovedită cu actele personale ale cetăţeanului respectiv. s-a simţit nevoia modificării legislaţiei cu privire la actele de stare civilă cu referire la copiii găsiţi.. 79 Numele de familie se dobândea prin efectul legii sau prin decizia ministrului justiţiei. nr. cit. tot astfel este ocrotit dreptul la pseudonim. Decretul-Lege nr. Despre acest act normativ se face referire la reglementarea schimbului de nume.80 Astfel. alta decât cea română.

În cazul când copilul nu este nou-născut. Institutele de ocrotire socială trimiteau ofiţerului stării civile respective datele referitoare la copiii găsiţi. 432 din 1 decembrie 1949. la cererea Parchetului sau a celor interesaţi. privind Statutul Naţionalităţilor Minoritare. cetăţenii Republicii Populare Române erau obligaţi să îşi procure sau să îşi completeze actele de stare civilă. pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. sau aflate în alte asemenea situaţii. c) La data când a avut loc faptul de stare civilă. cu citarea parchetului. dar actul doveditor nu poate fi procurat. nr. procesul-verbal era trimis în termen de 2 zile ofiţerului stării civile. pierdute. fiind distruse. Procesul-verbal era înscris în registrul de naşteri. existau registre de stare civilă în localitate. Parchetul este obligat. facută în condiţiile de mai sus. Prin Decretul nr. acestea lipseau. existau registre de stare civilă în localitate. însă s-a omis a se face înscrierea faptului. întocmit de directorul şi medicul institutului. înscriindu-l în registrul de naşteri. completând cu aceste date procesulverbal care va fi înaintat de îndată Parchetului tribunalului respectiv. iar un extras de pe actul de naştere era trimis. consemnate într-un proces-verbal. însă la data intrării în vigoare a Decretului nr. a fost publicată în M. 81 Astfel. publicat în M. cea de a doua înscriere. s-a simţit pentru prima dată nevoia reglementării numelor din actele de stare civilă şi actele de identitate. Dacă ulterior se stabileşte că naşterea copilului găsit era anterior înscrisă. din oficiu. nu existau registre de stare civilă în localitate. 78 din 6 decembrie 1949. 86 din 6 februarie 1945. Un extras de pe actul de naşteri va fi trimis. b) La data când a avut loc faptul de stare civilă. instituţiei sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. în totalitate sau în parte. era anulată. care îi dădea un nume şi prenume copilului.Dr. din orice cauză. nr. 432 din 1 decembrie 1949. dacă se aflau în una din următoarele situaţii: a) La data când a avut loc faptul de stare civilă. în termen de trei zile de la primirea procesuluiverbal. împreună cu avizul său.Of. medicul oficial va stabili vârsta şi sexul copilului. din oficiu. Of. 30 din 7 februarie 1945. 44 . ofiţerului stării civile. instituţiunii sau persoanei căreia copilul i-a fost încredinţat. care va înscrie procesul-verbal în cazul când nu sunt cunoscute. să îl trimită. d) Faptul de stare civilă a avut loc în străinătate. prin ordonanţă prezidenţială. în termen de 3 zile. 81 Legea nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În cazul când copilul era nou-născut. pe care îi aveau în îngrijire.

a fost publicat în Buletinul Oficial nr. pag. 272 din 30 decembrie 1950. Satu Mare. 83 84 82 I. În acest sens. privind obligaţia cetăţenilor români care intră în prevederile art. pentru comunele urbane reşedinţă de judeţ.85 Decizia nr. 432 din 1949.15 Decembrie 1949.Op. doar dacă se încadrau în situaţiile citate mai sus: Acest termen de 60 de zile se socotea de la: . recunoaşterea copilului natural. erau obligaţi să ceară modificarea numelui sau prenumelui. 432 din 1 decembrie 1949.. pentru toate celelalte localităţi urbane şi rurale. Editura Someşul.Starea civilă în contextul actual. decât cele ce reieşeau din actele lor de stare civilă. pentru Bucureşti. 2010. referitor la actele de stare civilă. au purtat în acte oficiale un alt nume sau prenume.12 Decembrie 1949. şi . 124 din 30 decembrie 1950. 272 din 30 decembrie 1950. toţi cetăţenii români erau obligaţi să depună cererile în termen de 60 zile. 3. din ziua de azi.83 pentru reglementarea unor situaţii de stare civilă. a fost publicată Decizia nr. 4 şi 5 din Decretul prezidential nr.545 din 8 decembrie 1949. Se poate observa faptul că acest Decret a stat la baza majorităţii rectificărilor în actele de stare civilă. TORJA . 33. prin Decretul nr. pe numele sau prenumele pe care îl purtau. Pentru a se asigura că aplicarea Decretului nr. pag. legitimarea. TORJA . 2010. În înţelesul Decretului nr. 45 . referitor la actele de stare civilă. 85 I. a fost publicată în Buletinul Oficial nr. 432 din 1 decembrie 1949 avea rezultatul scontat. erau considerate acte de stare civilă: naşterea.84 a fost din nou reglementată activitatea de stare civilă. 3. deoarece în momentul de faţă nu se pot emite cărţi de identitate sau paşapoarte dacă numele din actele de stare civilă nu corespunde cu numele din actele de identitate. .545 din 8 decembrie 1949. în mod public şi continuu. adopţia. Decretul nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI e) Faptul de stare civilă a fost înregistrat în mod greşit sau incomplet. 80 din 10 decembrie 1949. Astfel. căsătoria şi decesul. 31.8 Decembrie 1949. astfel încât exista contradicţie între diferitele acte de stare civilă ale cetăţeanului. cit. cetăţenii care. respectiv faptul că un număr cât mai mare de cetăţeni români îşi reglementau numele din actele de 82 stare civilă şi actele de identitate.

Conform acestuia. 124 din 30 decembrie 1950. referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. capacitatea civilă este recunoscută tuturor persoanelor. 273 din 30 decembrie 1950. până în prezent au fost elaborate o serie de reglementări cu privire la actele de stare civilă şi actele de identitate. schimbarea numelui sau prenumelui era distinct reglementată prin Decretul nr. După cum am văzut. motiv pentru care legiuitorul a considerat că ar fi necesar să acopere şi acest vid legislativ. divorţul. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se făcea în interesul Statului. TORJA .87 care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1951. 86 87 I. rasa. care se refereau la punerea în legalitate a persoanei fizice. Cererea de schimbare a numelui sau prenumelui se făcea la Sfatul Popular al comunei. al celor ce muncesc şi în scopul apărării drepturilor personale ale cetăţenilor.86 referitor la schimbarea numelui sau prenumelui. precum şi schimbarea numelui sau prenumelui) se înregistrau în registrele de stare civilă ale Sfaturilor Populare. 46 .Dr. oraşului sau raionului de oraş. adopţia. Deasemenea. În acest sens. naţionalitatea. a fost publicat Decretul nr. în cuprinsul cărora domiciliază cel care cerea schimbarea numelui sau prenumelui. 273 din 30 decembrie 1950. prin Direcţia Generală a Miliţiei. căsătorie şi moarte şi recunoaşterea filiaţiei şi stabilirii în justiţie. La cerere se alăturau actele stabilite prin Decizia Ministrului Afacerilor Interne. a fost publicat în Buletinul Oficial nr. Prin aceste reglementări nu s-a definit clar noţiunea de persoană fizică şi persoană juridică. Actele şi faptele de stare civilă (actele de naştere. prenumele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. pag. Numele pe care petiţionarul îl solicita putea fi alcătuit din cel mult două cuvinte. cetăţenii Republicii Populare Române care au împlinit vârsta de 18 ani puteau cere schimbarea numelui sau prenumelui. Astfel. Schimbarea se făcea prin decizie. 34. Ulterior. Decretul nr. în Buletinul Oficial nr. 2011. 8 din 30 ianuarie 1954..Op. Sexul. cit. gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra capacităţii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Conform acesteia. religia. Schimbarea numelui sau prenumelui se încuviinţa de Ministerul Afacerilor Interne. 31 din 30 ianuarie 1954 privitor la persoanele fizice şi persoanele juridice.

însă numai dacă el se naşte viu. Of. cit. 88 Prin Decretul nr. Capacitatea de folosinţă începe de la naşterea persoanei şi încetează cu moartea acesteia. Din cele de mai sus se poate observa faptul că nume de persoană latineşti nu s-au păstrat nicăieri în lume. Capacitatea de folosinţă este capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii. motivat de faptul că antroponimia latină a fost un sistem artificial. în tot sau în parte.Op. I. Actele şi faptele de stare civilă se înregistrau în registrele de stare civilă ţinute de comitetele executive ale sfaturilor populare. nici în tot. TORJA . de aceea este considerată ca limbă primordială a Europei. M... p. p. decât în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana devine majoră. înfierea. Nimeni nu poate renunţa.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Persoana fizică are capacitatea de folosinţă şi. Bucuresti.Op. Astfel.90 88 89 90 Decretul nr. Nimeni nu poate fi îngrădit în capacitatea de folosinţă şi nici lipsit. 275. 278 din 23 iulie 1960. PIPPIDI . cit. 35. 2010. de la concepţiune. săvârşind acte juridice. potrivit dispoziţiilor prezentului decret. căsătorie şi deces şi se înscriau prin menţiune recunoaşterea şi stabilirea filiaţiei. a fost publicat în M. 278 din 23 iulie 1960. la fel ca în România. Persoana devine majoră la împlinirea vârstei de optsprezece ani. 2009. 47 . 15. nici în parte. s-au adus noi 89 reglementări cu privire la actele de stare civilă. capacitatea de exerciţiu. nr. în afară de cazurile prevăzute de lege. PEŢU . de capacitatea de exerciţiu. nici măcar în Italia. 1976. D. Drepturile copilului sunt recunoscute. limba română fiind foarte bogată în nume. divorţul şi schimbarea numelui sau prenumelui.Dicţionar de istorie veche a României. 13 din 28 iulie 1960. la capacitatea de folosinţă sau la cea de exerciţiu. În aceste registre se întocmeau acte de naştere. comunale. P. Capacitatea de exerciţiu este capacitatea persoanei de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţii. orăşeneşti şi de raioane de oraş. pag. înregistrarea actelor şi faptelor de stare civilă se fac în interesul statului şi al apărării drepturilor personale ale cetăţenilor.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL III ANTROPONIMIA SAU ANTROPOLOGIA ONOMASTICĂ 3. Antroponimíei.s. 9 . art.DEX 1998. Anthroponymie. 93 . antroponimía.) antroponomastică.1. 2) Totalitate a numelor de oameni dintr-o limbă. cu toate aspectele ei: limbajul direct.2. dintr-o regiune sau dintr-o limbă).NODEX. anthropos . antroponomastică.antroponimíe s. 94 . g. localiltate. Totalitatea numelor de persoană dintr-o localitate. 2. Din fr.nume). (Lingv.Dr. Disciplină care se ocupă cu studiul numelor de oameni.f.-d.antroponimíe s.Numele de familie din România). Una din cele mai importante şi hotărâtoare creaţii ale oamenilor este limba.antroponimíe f. Definiţia cuvântului „Antroponimie” Definiţia cuvântului „Antroponimie” (cf. Noul dicţionar explicativ al limbii române .f.om.91 . Noţiuni generale Antroponimia sau antropologia onomastică este ramura onomasticii care studiază originea şi semnificaţia numelor persoanelor. cel figurat (proverbe. (LINGV. 1. 2. gr. Ramură a lingvisticii care studiază numele de persoană. Totalitatea numelor de oameni (dintr-o localitate. (studiază numele de persoane). antroponimíi. antroponomastică. inclusiv a numelui de familie. dintr-o regiune sau dintr-o limbă. Dicţionar de sinonime. regiune. f. Dicţionar ortografic. 3. 1) Ramură a lingvisticii care se ocupă cu studiul antroponimicelor. 92 .antroponimíe s. onoma . 48 . este următoarea: . art.. 91 92 93 94 Dicţionarul explicativ al limbii române .antroponimíe .) 1. (A se vedea în acest sens Anexa nr.

doar în actele oficiale sau atunci când este necesară aşezarea în ordine alfabetică a mai multor nume ordinea este inversă. Referitor la exemplul de mai sus Vasile-Andreica. Vasile Radu). dar declarat de către părinţi. După cum observă Christian Ionescu. din punct de vedere sintactic. trebuie impusă ordinea în care apar elementele funcţionale ale formulei oficiale: nume individual sau prenume + nume de grup sau nume de familie. între care se stabileste un raport de interdependenţă.. expresii specifice etc. Vasile-Andreica etc.. antroponimia (nume de persoane). toponimia (nume de locuri) etc. Spre exemplu. p 830-831. sau reprezentanţii autorităţilor locale în cazul copilului părăsit sau abondonat de către mamă fără să se cunoască tatăl. situaţie în care cele două nume sunt unite cu cratimă. naşilor etc. după o expresie a lui Condillac şi La Romiguière. putem avea ca nume de familie Viorel-Vasile. l’esprit humain tout entier est dans le language (spiritul uman este în întregime în limbă). dar avem posibilitatea şi ca cel puţin unul din cele două nume să fie nume de familie. determinantul este întotdeauna un atribut substantival apoziţional în nominativ. la încheierea unei căsătorii. În cazurile în care numele de familie şi prenumele provin dintr-un nume individual (Petre Alexandru.. dacă soţii hotărăsc să aibă numele reunite. pentru a evita confuziile. dar între timp datorită bolii de care aceasta suferea s-a numit un curator).).Filosofia greacă până la Platon.. bunicilor. datorită importanţei sociale a numelui de familie. „între numele individual şi numele de familie se stabileşte un raport de tipul determinat + determinant. 49 . În situaţia în care numele sau prenumele este reunit această problemă este înlăturată într-o anumită măsură.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI locuţiuni.) scria: Aproape în tot ce am născocit. ocrotitorul legal (dacă nu se cunoaşte tatăl. numai cuvîntul ne-a îngăduit să ducem lucrurile la bun sfîrşit . Aceeaşi situaţie poate apărea şi la prenumele unei persoane când acesta este compus şi alcătuit conform voinţei părinţilor. iar după naştere mama a decedat şi nu a apucat să înregistreze naşterea copilului. juxtapus faţă de 95 ISOCRATE . Nimic din ce a zămislit gândul omului n-ar putea exista dacă n-ar fi cuvîntul95 sau.e. distincţia între nume şi prenume este greu de stabilit.n. Isocrate (436 – 338 î. Numele unei persoane fizice este obligatoriu compus dintr-un nume de familie şi un prenume cu funcţie denominativă individuală. există unele păreri care afirmă că.

IONESCU . După cum se arată la Cap. pag. exprimând un set precis de valori şi sensibilităţi. afirmă Christian Ionescu. filosofia. Nu trebuie uitat faptul că în primele documente de identitate folosite în România era trecută şi porecla. 12. fiind greu de găsit două persoane cu acelaşi nume şi poreclă într-o anumită zonă geografică. atât prenumele cât şi numele de botez. dar care în ultimele decenii a dobândit o autonomie pronunţată. secţiunea 5. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA determinat şi neizolat de acesta”. „Supranumele sau porecla”.96 Modificarea acestui tip de raport prin înlocuirea atributului substantival apoziţional (Ion Amariei vs. Universitatea Bucureşti. sociologia. Teză de doctorat. 13. fapt ajutat şi de situarea sa la graniţa cu alte câteva domenii social-umane (logica. fiind cunoscute doar în cadrul unei comunităţi. CH. Onomastica populară recurge frecvent şi la poreclă. este acela de nume individual.97 Numele de botez sunt cele atribuite copilului la botez sau persoanei adulte în cadrul ceremoniei religioase prin care ei se creştinează. 1979. oferind interesante cunoştinţe despre evoluţia în timp sau spaţiu. după cum urmează: „Uriaşul”.Antroponimie românească. 50 .Dr. având tendinţa de a se constitui ca disciplină de-sine-stătătoare. de obicei din care face parte şi titularul poreclei. demografia. istoria etc. Ion a Mariei). instrument foarte eficient. În formulele oficiale. care permite o identificare rapidă şi precisă a persoanei. geografia. cel mai potrivit termen pentru a exprima aceste noţiuni. 97 96 Ibidem 96. dependent sau independent de fenomenul religios. pag. V. are ca urmare pierderea caracterului oficial al formulei denominative şi transformarea acesteia într-o formulă neoficială. cele mai multe porecle fac obiectul unui adevărat cod. Studiul numelor de oameni poate constitui una din laturile cercetării istoriei unui popor. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii de foarte multe ori în ambele variante. „Bătăuşu”. deoarece ea evocă imediat foarte multe particularităţi despre persoana la care se face referire. Onomastica este un domeniu lingvistic apărut mai târziu (la sfârşitul secolului al XIX–lea şi începutul secolului al XX-lea). „Cocoşatul”. Trebuie menţionat faptul că oficial între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă (diferenţa este prezentată în Capitolul II şi Capitolul VII. psihologia.1. în situaţia în care la botez i se dă un alt prenume copilului pentru ca acesta să fie ferit de rele).

Este firesc ca în încercarea de a clasifica numele de familie să se ţină cont de numele de botez. Limba se compune din fraze. populară. fantezia a milioane de oameni fiind infinit mai bogată decît a unei mâini de cărturari. 2) interesul pentru nume străine. studiul numelor proprii. Noţiuni generale Clasificările nu se referă numai la numele de botez. este. motiv pentru care apar multe nume preluate din mediul înconjurător. în special din mediul urban şi înlocuirea lor cu forme diminutivale şi hipocoristice.1. Criterii de clasificare Caracteristicile modei antroponimice actuale prezintă trei tendinţe principale: 1) evitarea antroponimelor tradiţionale. Unele prenume nu se mai folosesc astăzi şi au rămas doar în documente. iar acestea exprimă ideile oamenilor. Numele cheamă imediat sufletul pe care îl desemnează. ci legătura cu natura înconjurătoare şi spiritul de observaţie şi asociere. 4. Nu cultura joacă rolul principal aici. pomenirea unui nume are o semnificaţie adâncă”.2. despre care Pedersen spunea foarte frumos: „Unui nume îi dai viaţă pomenindu-l. Omul nu are posibilitatea de a interveni arbitrar pentru a modifica această relaţie. 51 . iar între grupul de sunete şi înţelesul lui există o relaţie care se fixează şi se păstrează mai mult sau mai puţin neschimbată la transmiterea limbii din generaţie în generaţie. altele s-au transformat în nume de familie în forma iniţială sau în forme derivate şi se transmit din generaţie în generaţie. dar nu şi invers. a numelor geografice sau a toponimiei şi al numelor de persoane este considerată o ramură laterală a lingvisticii. cea mai bogată din Europa. normal. numele de botez nu au caracter stabil în comparaţie cu numele de familie. în linii mari. Fiecare frază şi fiecare element al unei fraze au un înteles. ci la toate numele existente în onomasticonul românesc. de aceea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IV CLASIFICAREA NUMELOR 4. Româna fiind o limbă naturală. De foarte mult timp.

Numele afective sunt expresia sentimentului omului faţă de 52 . Soare. funcţii: Cârciumaru. Ursu.. Cojocaru. numele persoanelor se împart în: 1. . Minerva.. Nume afective . Vijelie etc. Dogaru. Ţăranu etc. Bălan.adjective care denumesc particularităţi fizice: Albu.nume de meserii.nume de sărbători religioase: Natalia. Iarnă. Fulger. Bujor.etnonime . Vântu. cu ceilalţi oameni şi cu mediul înconjurător. Alexandru Grădinaru (făcându-se referire la priceperea pe care o are în cultivarea plantelor sau la grădinărit). sau morale: Blându. 2. Turcu. Bunu. Zidaru etc. Usturoi etc. Trandafir. Mazăre. Ţucu. Zurbagiu etc. numele fiindu-i dat de către autorităţile locale). aceşti termeni se pot clasifica astfel: . . Coţofană. Tătaru etc. Robu. Floare. După conţinutul lor semantic. Olaru.au apărut ca simple supranume şi reflectă expresia cotidiană în contactul cu familia. b) .. Mazilu. sunt antice şi îşi păstrează caracterul sacru. Petre Sătmăreanul (pentru că s-a născut la Satu Mare.. Zbenghea etc.sunt adeseori folosite în comunicare orală pentru a preciza la cine se referă interlocutorii: Cazacu. .. se deosebesc următoarelor categorii: a) .. Fieraru. Tâmpea. Berbec. Chelu. În cadrul numelor devoţionale. Roşu. Năvălici.zoonime: Ariciu. Eva. Nenica. Buzatu. Vulpe etc. ca dătătoare de viaţă şi destinatară a gratitudinii şi a dragostei oamenilor: Isabela. Cercel. Maria. Busuioc.fenomene ale naturii: Brumă. Lupu. Nume devoţionale .denominaţii de ordin mistic. .. derivate care indică originea de unde acesta se trage sau unde îşi desfăşoară activitatea: Gheorghe Boghea este cunoscut ca Gică din Vale. Popa. Grecu. Lazăr. Topor. Şarpe. Din perspectiva etimologică. Şerb.conţin o expresie referitoare la divinităţi. legate de divinitate în sens larg. .fitonime: Arbore. Raţiu. Sprâncenatu etc. sau nume cu indicaţii de adresă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 3) înmulţirea cuvintelor care alcătuiesc numele individual este o manifestare a îndepărtării de ceea ce tradiţia impusese în onomastica românească şi anume prenumele format dintr-un singur cuvânt.Dr.nume referitoare la starea socială: Fugaru. . ocupaţii. d) .nume teoforice .metonime: Brânză.nume biblice: Adam. Negru. . Sârbu. c) . Păun.nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion.

numele de familie Almăjan provine de la numele localităţii Almăj. cinema. . cu numele actual Iancov Most. un reformator. Există şi alte toponime. care a fost consemnatã în anul 1437. . vechea denumire a satului Blidari din judeţul Vâlcea.numele de familie Birda. . Ex. . .nume de superstaruri (din aristocraţie.un popor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI habitatul său şi desemnează: ordinea naşterii. localităţi cu nume similar sunt în judeţul Dolj. . Nume admirative . Şi fiindcă. Localitatea Almăj. care se află în judeţele: Arad. În România. din Banatul istoric. modă.TV). un sportiv etc. . . ..98 4. este cea de la care ar putea proveni numele respectiv. . Hunedoara etc.nume de locuri: locul de origine al unei persoane a reprezentat o altă sursă de nume.un om ( patriarh sau profet biblic. 98 53 . Bologna. Clasificarea este preluată din Santi e Fantidizionario dei nomi di persona. varianta populară a numelui Iancaid. Neamţ. lângă Craiova (Oltenia). Alba. . judeţul Timiş. majoritatea apărând în Evul Mediu timpuriu. dorinţa părinţilor ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale). localităţi din apropierea oraşului Sânnicolau Mare. oamenii aveau doar un nume.reminiscenţe literare.: .formează o categorie mai puţin omogenă.numele de familie Bălteanu(u) sau Bâltean(u) provine de la aşezarea Bâlta din judeţul Gorj.).numele de familie Beşeneanţ provine de la localitatea Beşenova.numele de familie Blăicean provine de la Bleici. căreia recent i s-a schimbat numele în Dudeşti (Vechi şi Noi).numele de familie Ancăiţan provine de la Iancaid. nu a mai fost suficient să se întrebuinţeze doar un nume. originar. ca Valea Almăjului. Birdean şi Birgean. Zanichelli. provin de la numele localităţii Birda.numele de familie Belinţan provine de la numele localităţii Belinţ din judeţul Timiş. şi cu timpul populaţia comunităţilor s-a lărgit foarte mult. Nume descriptive .o cultură. de ENZO LA STELLAT Ed. .nume ideologice . un personaj literar. 3. Aşadar numele de familie Ancăiţan provine de la Ancait. un erou al unui poem epic. sat care aparţine oraşului Gătaia din judeţul Timiş. sunt nume alese datorită admiraţiei pentru: .numele de familie Almăşan poate proveni de la una din cele 12 localităţi cu numele Almaşu din România. localitate din Voivodina.

Konovalenko (konoval „cel care tratează bolile de cai cu mijloace băbeşti. . râuri. în general. Carte despre numele de familii ale românilor din Voivodina. în cazul nobililor. ul). Covaliuc ucr. măcelar” şi suf. ucr. Kovaljuk (koval ..numele de familie Prodan poate proveni de la toponimul Prod (Ardeal).fierar” şi suf. arbori etc. Editura Comunităţii Cultural .Nume de animale: în unele societăţi. în special primitive. Resetar . . Zidaru.Banat. . creangă. sau faptul că un străbun. Kovalski (koval „fierar” şi suf.numele de familie Pădurean provine de la toponimul Pădurea sau Pădureni. 2002. -enko).Viaţa numelui. krak . . turcă sau din limba ucraineană Conovalenco ucr. de la numele proprietăţii lor. 17-23. 100 101 54 . denumite Pădureni.Nume posesive: mulţi oameni şi-au moştenit numele. Ibidem 99.ramură. pag. în cazul oamenilor fără grad nobiliar. Covalschi . lup. Ibidem 99. în România sunt peste treizeci de localităţi. 99 . Rešetar care înseamnă „sitar. Cotlearenco . chirurg nepriceput.Instructive Seleuş . majoritatea totuşi avându-şi originea în Evul Mediu. Croitoru etc. -ski).: provenite din denumiri de plante. 100 .ucr.Nume de provincii. căldărar” şi suf. chiar imposibil. la planta respectivă. în special în perioada Evului Mediu. animalele respective nu o să-i agreseze. tufiş” şi suf. chiar dacă ele au fost preluate de la alte popoare. există credinţa că adoptând numele unor animale care-i înfricoşau. 43.Nume de origine etnică: derivă de la o origine etnică.numele de familie Brâncovan provine de la numele localităţii Brâncoveni. ea fiind divizată în nume de plante moştenite şi nume de plante împrumutate. ciurar. pag.Demirci în lb. Kotljarenko (kotljar . 101 .Nume de meserii: o sursă bogată de nume o reprezintă cele provenite de la meseria avută de un membru al familiei.Dr. -enko). Vâlcea şi Vaslui. SAMOILĂ .cocean de varză” şi suf. Alte meserii au produs nume ca Fieraru . plante. urs. lucrase la acea moşie. Cracu (sl. Spre exemplu: Cocerjenco ucr. Spre exemplu: Moraru. -juk). 40. să determinăm din care provine originea străveche locală a acestei familii. cândva în vechime. 99 M. Lexicul botanic slav cuprinde cuvinte al căror sens se referă.. răspândite pe întreg teritoriul României. sau de la localităţi cu numele identic din judeţele Argeş. kocerženko (koceryžka . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA .. sau ca urmare a faptului că un membru al familiei a avut originea dintr-o ţară vecină.ucr. indiferent de etnie. -enko).. de aceea este greu.cazangiu. –u.bg. pag. de arbori şi de râuri. chiţibusar”.

b) Nume din Noul Testament şi din martirologii: . având legătură cu sărbătorile oficiale: Bun. germane. David. . Sion. Climent.nume elaborate în epoca creştină. Natan.-a (Bunavestire) etc. italiene. b) s-au identificat derivate româneşti. A. egipteană.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . Semnificaţia iniţială a numelor este criteriul de clasificare a acestora în două categorii: nume laice sau de designare (de inspiraţie profană) şi nume calendaristice sau de invocare (de inspiraţie religioasă). l-au poreclit ca atare.nume vechi: de origine ebraică. După acest model. Duhu. din epoca formării limbii române. Irina.nume ce designă virtuţi creştine: Agapie. altele netrecute în calendar: Adam. Moise. Iudita. Dan. CONSTANTINESCU. Pogor. ungureşti. Azaria. Timotei. numele de botez româneşti se clasifică în:102 Nume creştine (biblice. îşi au originea de la întâmplări deosebite. cum ar fi: Furtuna. persană etc. cu privire la numele calendaristice ale 102 N. Saul. Sfântu (Pogorârea Sf. Crăciun. la început. Cărturăreşti sau calendaristice a) Nume din Vechiul Testament. În această categorie de nume putem oferi câteva exemple. romană. sârbeşti. DOR. Fântână. sugerând că un strămoş al familiei respective a fost implicat într-un eveniment atât de deosebit încât vecinii. . Iust. unei fetiţe i s-a pus numele de prinţesă. 2.Nume eufemistice: sau cum se mai numeau „nume bune” erau foarte răspândite la popoarele vechi. Ispas (Înălţarea) etc. Eva. cataclisme. trecute în calendar: Ieremia. Evlavie. îşi au originea în Evul Mediu târziu. deşi nu în număr vizibil. Nedelea. Arsu etc. precum: Cristian. Inochentie. Rafail. Serafim. Solomon. Străvechi populare. Cristofor. Iacov. şi apoi toată comunitatea. Samuel. Reveca. bulgăreşti. Emmanuel. Fulger. ruseşti. Noe. De exemplu.Nume provenite de la evenimente deosebite: Unele nume. Macovei. Asineta. ca şi multe altele.Sofonia. XLIV-XLV. . Ilie. 55 . Irineu. hagiografice) 1. 3. sub auspicii pozitive. Asemenea nume. Duh). Chiriac. Daniil. tragedii familiale etc. în speranţa ca fetiţa respectivă să trăiască ca o prinţesă. Dositei. greceşti. Iustina etc. greacă. scopul fiind ca noul născut să-şi înceapă viaţa sub un bun augur. Prenume şi porecle create de popor a) unele provin de la anumite sărbători: Botez.

Tatu etc. Stroe. II. Viorela. d) nume biblice: Adam. Cleopatra. d) corespondenţa cu lumea: flori. Vlad etc. Claudiu. sportiv. Nume admirative care sunt alese datorită admiraţiei pentru: a) un om (erou al unui poem. IV. Bucur. Ruxanda etc. c) nume de sfinţi sau nume calendaristice: Ion. Sabrina. Lazăr. b) nume de sărbători religioase: Natalia. Nadia. putând desemna: a) ordinea naşterii: Sextil. Vlah. Steluţa. nume de vedete etc. care au apărut ca supranume. Violeta. Aurica. meserie: Dalia. reflectând experienţa cotidiană. c) o cultură (nume ideologice. Creaţii româneşti recente: Luminiţa. Nume laice: I. Medena. Minerva. b) un popor (exemple aparţinând categoriei numelor de familie): Machidon. care împarte din punct de vedere semantic numele de persoane. Nume de origine veche slavă. V. 3.. Machedon. împrumutate în epoca migraţiunii acestora sau aduse direct: Bogdan. animale. pozitive sau negative (nume descriptive): Constantin. c) trăsături fizice caracteristice. Vechi creaţii româneşti din cuvinte de origine tracă sau latină: Albu. Sinai etc. ţară. Rusu. Negru. Decebal. b) bucuria naşterii. 2. Eva. Bucureşti. Florica. Nume împrumutate de la alte popoare: Basarab. Un alt model pentru clasificarea prenumelor actuale. Traian. Enrico etc. proprietate. PETRACHE – Op. Nume privitoare la cult şi la diverse locuri sfinte: Iordan.Tătaru. Gloria. Alexandru. semnele prevestitoare. Galileea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sfinţilor care se repetă în numeroase forme derivate de creaţie populară. 4. împrumutate de la vecini. Esmeralda. Sora. Elisabeta. Genţiana. Căruntu. Octavian. unele româneşti. 1998 56 . personalitate istorică): Adela. Coman etc. Lucian. personaj. ar fi 103 următorul : 1. Narcisa. Septimiu. plante.): Madona. III. Ierusalim.Dr. altele străine. referiri la habitat. Radu. Iosif. dorinţa ca noul născut să aibă un destin fericit (nume augurale): Felicia. Nume devoţionale: a) nume teoforice: Isabela. Nume de origine cărturărească: Aladin. Sârbu. 103 T. aştri şi fenomene naturale. cit. Cicerone. Maria. Mândruţa etc. pietre preţioase. Raţiu. Nume afective.

constă într-un cuvânt ori o grupare de cuvinte. GH.161. în bătaie de joc. Bucureşti. Ed.1. deoarece porecla îi este pusă titularului de oamenii cu care acesta intră în contact.. Origine. STĂTESCU – Drept civil.. mai ales că o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior.Op. uneori în legătură cu anumite calităţi ale persoanei astfel „botezate”. Didactică şi Pedagogică. ca şi Dicţionarul limbii române literare contemporane definesc porecla ca fiind un supranume dat în (bătaie de joc) unei persoane în legătură cu o trăsătură caracteristică a aspectului său exterior. p. I. cit. 121. Definiţii ale supranumelui sau poreclei Dicţionarul limbii române moderne.Numele şi prenumele persoanei fizice.401. Arad. „Semnificaţie. Dicţionarul limbii române literare moderne. 104 iar mai ales în legătură cu o trăsătură fizică sau cu activitatea sa. unei persoane. aşadar. în consecinţă. a psihicului şi a activităţii sale. TORJA . p. cit. a psihicului său sau a activităţii sale”. ceea ce echivala în fapt cu o schimbare sau completare de nume. Supranumele este dat unei persoane de obicei. Schimb”. p. 108 C. nu se bucură de nici o protecţie legală. UNGUREANU. p. BELEIU . în dreptul civil ea nu are nici o valoare.107 Porecla. 57 . ca şi pseudonimul. Editura Gutenberg Univers. iar pseudonimul şi-l alege titularul.105 Porecla era folosită pentru a face deosebire între mai multe ramuri ale aceleiaşi familii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL V PORECLA 5. 146. 228. p. BELEIU . de obicei în bătaie de joc. cit. 2011. O.106 Porecla nu trebuie confundată cu pseudonimul.Op. 415. care nu formează obiectul unui drept subiectiv şi. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte porecla ca fiind: „supranume dat. JUGASTRU . 1970.. C. Ibidem 105.108 104 105 106 107 GH. p.Op.

58 . Oierul. legate fie de o meserie. Poreclele şi supranumele provenite din prenume se bazează. Diferite mâncăruri. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 5. Repezitul). 10) După metale şi pietre preţioase (Aur. constatăm existenţa următoarelor categorii ce vizează: I. Din punct de vedere semantic. 5) După relaţiile obşteşti (Buturugă. Bradul. 6) După starea socială (Bogătaşul. Cal alb. după ranguri sau titluri şi profesiuni (Comandantul). Asemănarea sau prietenia purtătorului poreclei cu o persoană oarecare. Locul de origine. pe asemănările dintre persoane. Soldatul). Trandafir. 7) După animale (Ariciul. Slabul. c) leneşul (Tembel). pot fi simple şi compuse. Avarul). Musculosul). Nume de obiecte. e) după alte împrejurări (Bou Negru.Dr. Trăznet). folosirea frecventă a unor cuvinte. 4) Dupa relaţiile de familie (Copilul. Fier. Căţelul. Clasificarea supranumelui sau poreclei Din punct de vedere al conţinutului poreclei. realizând prin similitudinea însuşirilor un transfer denotativ. Urzică. III. Din punct de vedere formal. 9) După fenomene climaterice şi termeni geografici (Brumă. VIII. 3) După inovaţii privind superstiţiile (Deocheatul). 8) După plante (Copacul. IX. Întâmplări ciudate.2. greşeli de pronunţare. Gunoierul. Bucurosul. Argint). Răul). b) lacomi şi avari (Doi bani. Stejarul. Cântă frumos). Ciobanul. d) sprintenul (Grăbitul. Înaltul. V. IV. Defecte morale. Ocupaţia. Tunsu. Defecte fizice. Soare. Bunicul). de obicei. 2) După însuşirile morale: a) caracter (Blândul. VII. Creangă). fie de o întâmplare. VI. Pisica). Felul de a vorbi. II. Patronul). clasificarea se poate detalia: 1) După aspectul fizic (Albu.

Pe lângă supranumele care se referă la o singură persoană. Nae a(l) Căpitanului. 586/2004.). familie. H.2004 pentru formularele tip privind comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate în evidenţele unităţilor de poliţie. precum şi a celor privind cererile pentru obţinerea certificatelor şi copiilor de pe cazierul judiciar. Legea nr.109 cu privire la cazierul judiciar în formularul prin care se poate solicita certificatul de cazier judiciar prevedeau o rubrică cu privire la poreclă. cât şi cele actuale. Jana (a) lu Turcu.(a(l)) + genitiv. Mitică Ditului etc.numele soţului la genitiv: (a) lu + nominativ: Maria (a) lu Gheorghe.455/1972 privind formularele în activitatea de cazier judiciar sunt abrogate.08. sau colectiv (clasă. sau a supranumelui (individual ori de grup) tatălui: . 7/1972 privind cazierul judiciar şi H.sunt realizate de o formă de genitiv a numelui (prenume sau nume de familie). . Aspectele susmenţionate denotă faptul că porecla are un oarecare rol de identificare în domeniul procesului penal. Vasile (a) lu Marin etc. Draga Baciului. Ion (a) Preotesei etc. 109 59 . Paraschiva lu Simion.sunt reprezentate de o formă de genitiv a numelui sau a supranumelui mamei: (a) + genitiv: Ghiţă (a) Mărioarei.desemnează femeile căsătorite prin raportare la soţ şi se realizează prin două tipuri de formule: . mai avem supranumele de grup. Nae (a) lu Dobre. Uţa Bucurei. pe lângă alte date de identificare a persoanei. . nominativ + -lui: Maria Bulgarului.Supranumele patronimice . eventualele nume false folosite de inculpat. care se caracterizează prin faptul că au o denotare multiplă. Frusina Simionului. nr. Acestea desemnează mai mulţi indivizi care fac parte din acelaşi grup. Ghică a(l) Primarului. etc. Nică (a) Floarii. Supranumele de grup cu forme de singular se realizează prin următoarele tipuri: . Legea nr.(a) lu + nominativ este formula cea mai frecventă: Ion (a) lu Gică. sau forme de plural când referirea se face la întreg grupul. Ioana Olteanului. cu modificările ulterioare.folosită mai ales când urmează supranume sau poreclă: Nică a(l) Dogarului. Nae (a) Anii.G. nr. printre care enumerăm: numele şi prenumele persoanelor. . loc de muncă etc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Atât reglementările anterioare.M. 1373/26. Ana lu Păun.Supranumele matronimice . având forme de singular când desemnează un singur individ din grupul respectiv. 290/2004 privind cazierul judiciar publicată în M. nr. Of. Ana (a) Popii. numele avute anterior (inclusiv modificarea şi schimbarea numelor). Nică(a) lu Bălan.Supranumele andronimice .C.

desemnând tot neamul: Lăzăroii. -eni (mai ales de la nume de locuri. Rădoii.Dr. Marineasca. Supranumele de grup cu forme de plural se realizează fie cu ajutorul formei de plural. Josenii etc. Popeşti etc. 60 . Răduleasca. Mariniţa. Vălenii. desemnând grupuri de indivizi pe baza raporturilor de vecinătate): Oltenii. fie prin derivare cu sufixe specifice: -eşti: Grozeşti. Rădeşti. -iţa: Dogăriţa.. Ioneştii etc. Prăvălitoaia. Brănoaia etc.... easa/easca: Drăguleasa. Popeasca etc. Mărineştii. Preotiţa (nevasta tânără a preotului) etc. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA - numele soţului + sufix: -oaia (mai ales pentru femeile văduve): Marinoaia. Muntenii. Miloaia.

pentru a-şi ascunde identitatea. 2003. (fr. pseudonyme.Op. 2010.nume fictiv pe care îl adoptă mai ales scriitorii. artiştii etc.. MOCANU – Dicţionar de sinonime. 2010. gr.) şi sub care este cunoscut publicului. pseudos . într-un anumit domeniu de activitate. gr. p. Iaşi. Editura Steaua Nordului. p.nume fictiv. ANDREI . Noul dicţionar explicativ al limbii române . D. Constanţa. conform căruia: „denumirea liber aleasă.nume) este un nume fictiv. Centrul de multiplicare al Universităţii „Al. folosit de o persoană ca o alternativă la numele lui legal. M. 165. Marele dicţionar de neologisme..114 Prin pseudonim se poate individualiza o persoana fizică în societate. Cuza”. pictor etc. ediţia a IV-a. E. A.nume de împrumut pe care îl adoptă un om de creaţie (scriitor. pseudonyme.pseudonim – adj. pe care îl adoptă mai ales scriitorii. artistice etc. 1978. CRĂCEA – Dicţionar de neologisme. cit. LUPULESCU .76. p.DEX. P.115 sau o altă denumire sub care o persoană îşi ascunde identitatea. Editura Steaua Nordului.112 . folosit mai ales de autorii operelor literare. pseudoepigraf. . artiştii etc. Partea generală. Pseudonimul poate fi definit.1.111 .. onoma – nume).NODEX. în general.110 .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VI PSEUDONIMUL 6. D. 113 Pseudonimul este sinonim cu pseudonumele.mincinos. artist. fals. pseudos – mincinos. Definiţii ale pseudonimului Pseudonimul (din fr.nume creat sau adoptat sub care cineva îşi ascunde adevărata identitate. ediţia a IV-a. sub 116 61 . 114 115 113 Dicţionar de sinonime. onoma . 1998. atunci când această persoană nu doreşte să folosească pentru aceasta numele său”.116 sau la 110 111 112 Dicţionarul explicativ al limbii române . Constanţa.Drept civil. alta decât numele. „Pseudonimul constituie o denumire pe care o persoană fizică şi-o alege pentru a fi individualizată într-un anumit domeniu de activitate creatoare destinată a fi adusă la cunoştinţa publicului. LUPULESCU. după cum urmează: . 56. Dicţionar de neologisme. I.

Editura Gutenberg Univers. CHELARU . Schimb”. original. a adoptat numele „X” pentru a reprezenta numele său necunoscut. pseudonimele au devenit numele legale ale persoanelor care le-au utilizat. c) pseudonim folosit în domeniul artelor vizuale. 125. John Wayne a considerat că numele lui adevărat.Dr. TORJA . În unele cazuri. de obicei artistice sau literare”. nu se potrivea cu imaginea de dur. e) pseudonim din sport. 2011. Marion Morrison. interpret sau model. Origine.2. în desfăşurarea unei anumite activităţi. iar Stan Laurel. folosit de Alexander Hamilton. Drepturile reale principale.Numele şi prenumele persoanei fizice. a) Pseudonimul de scenă în show business Pseudonimul este desemnat nume de scenă când este folosit de un actor.117 Trebuie să avem în vedere faptul că termenul de „pseudonim” este diferit de termenul „alonim” (care este numele unei alte persoane reale folosit de autorul unei opere de artă). Arad. născut Arthur care o persoană îşi ascunde adevărata identitate. deoarece erau pe lista neagră a Hollywoodului în anii 1950-1970. Luptătorul pentru drepturile civile Malcolm X (născut Malcolm Little). era o practică normală ca articolele politice să fie semnate cu pseudonime. pe care şi-o asumase în rolurile jucate. p.118 La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIXlea. 62 . Ed. folosită în mod notoriu. al autorilor de parodii sau al scenariştilor care foloseau un nume-paravan. 119 118 117 119 Ibidem 118. d) pseudonim de luptă. 2001. Bucureşti. E. „Semnificaţie. All Beck. Clasificări ale pseudonimului Pseudonimul poate fi de mai multe feluri: a) pseudonim de scenă în show business. cum ar fi cazul autorilor numiţi „ghostwriters”. James Madison şi John Jay. la adăpostul căruia aceasta doreşte să desfăşoare o activitate legală. f) pseudonim în viaţa de zi cu zi. p. 6. african. 126. cel mai faimos exemplu american este pseudonimul Publius. consideră că pseudonimul este un nume voluntar ales de persoana fizică. b) pseudonim literar. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA adăpostul căruia o persoană doreşte să desfăşoare o activitate legală. p. I.Curs de drept civil. 12.

pseudonimul sub care o secretară de redacţie. Sunt unii autori care au mai multe pseudonime. 1 . refuzând să permită folosirea unui nume similar cu unul deja folosit. terorişti. [A se vedea în acest sens Anexa nr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Stanley Jefferson. luptătorii din rezistenţă. pentru o mulţime de motive. după cum urmează: . Folosirea unor astfel de pseudonime. 2 . cu o reputaţie de pudică.în mod special.în cazul în care publică opinii nepopulare. fără ca autorii şi cititorii să îşi dea seama de asta. 63 . dacă noul gen abordat este într-o oarecare măsură riscant. b) Pseudonimul literar Pseudonimul literar există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii (în limba engleză pen name. . cum este cazul lui Robert Heinlein (care a publicat de mai multe ori două sau trei schiţe în acelaşi număr de revistă). Cei mai mulţi artişti hip-hop preferă să folosească pseudonime care sunt derivate ale propriului nume. Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale. mercenari. este cazul lui Pauline Réage. Pseudonimele sunt folosite de autori (a se vedea în acest sens Anexa nr.Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale). un roman erotic despre sadomasochism şi sclavie sexuală. pseudonimul îl protejează pe cel care îl foloseşte de persecuţii. Când este utilizat de un actor sau regizor se numeşte nume de scenă. (A se vedea în acest sens Anexa nr.o persoană nu este obligată să aibă doar un singur pseudonim. . în funcţie de genul abordat. în limba franceză nom de plume). 3 . a dat posibilitatea creării mai multor autori fictivi.Pseudonime utilizate de actori sau regizori (nume de scenă)]. În această situaţie. d) Pseudonimul de luptă Pseudonimele (în limba franceză noms de guerre) au fost adoptate de partizani.Pseudonime folosite de scriitori). a avut probleme cu numele doar după ce şi-a dat seama că este format din treisprezece litere. c) Pseudonimul folosit în domeniul artelor vizuale Asociaţiile artiştilor au reguli clare pentru folosirea numelor deja înregistrate. a publicat Histoire d’O. există când este utilizat de un autor în exercitarea activităţii.

pentru a proteja familiile de represaliile autorităţilor. a devenit Jacques Chaban-Delmas. la care se poate adăuga un număr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA pentru a îngreuna cercetările forţelor de ordine.Pseudonime folosite de politicieni). fiind adoptate deseori şi de recruţii din Legiunea Străină Franceză ca un mijloc de a rupe legăturile cu trecutul.Pseudonime de luptă folosite de militari). 64 .Dr. 4 . (A se vedea în acest sens Anexa nr. (A se vedea în acest sens Anexa nr. f) Pseudonimul din viaţa de zi cu zi Mulţi prinţi. (A se vedea în acest sens Anexa nr. 6 . sau orice alt nume.7 . pentru a crea o aură de mister. alias Chaban. se alege un nou nume religios la călugărire. în cazul alegerii unui nou Papă. care poate să difere de numele de botez. Se poate alege dintre numele de botez (dacă are mai multe). e) Pseudonimul din lumea sportului Pseudonimul folosit în sport există atunci când este utilizat de un sportiv în cariera sa. (A se vedea în acest sens Anexa nr. În tradiţia monahală. 5 Pseudonime din lumea sportului). Nu trebuie uitat faptul că şi oamenii politici au folosit pe parcursul carierei lor pseudonime. la începutul domniei (în cazul încoronării monarhilor). după încheierea celui de-al doilea război mondial. spre exemplu Jacques Delmas. iar ulterior pseudonimele folosite de membrii Rezistenţei franceze au fost integrate în numele de familie.Pseudonime din domeniul religios). îşi aleg un nume oficial.

122 123 121 P. 65 . precum şi cele ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. iar identitatea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege. 2 alin. 119/1996 (copilul născut din părinţi necunoscuţi).G.. 2011. Schimb”. Art. în mod obiectiv. nr. p. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui 7. 24 din Legea nr. nr. născut din părinţi necunoscuţi.Op. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. 50. în condiţiile prevăzute de lege. oraşului. cit.123 Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente.323/2003. între persoane fizice saşi schimbareau datorită faptului că a fost utilizat o anumită durată de timp. 45. PEŢU. se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. prin mai multe moduri. Art.G.122 Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui 120 I. Numele de familie şi prenumele se dobândesc diferit. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea. potrivit legii.1. 41/2003. Arad. MARIUS-SORIN BOZGAN . p. Origine. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. (1) din Ordonanţa Guvernului nr.2 alin. (2) din O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL VII MODALITĂŢI DE DOBÂNDIRE ŞI MODIFICARE A NUMELUI DE FAMILIE ŞI A PRENUMELUI 7. (3) din O.1. 2 alin. stabilirea numelui de familie al copilului nu se întemeiează pe filiaţie. „Semnificaţie. Există o singură situaţie în care. Introducere Orice persoană are dreptul la numele stabilit sau dobândit. 41/2003 şi art. cu modificările şi completările ulterioare.121 El nu poate fi stabilit urmare a unei convenţii sau înţelegeri. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. după caz. 120 Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei şi se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. Editura Gutenberg Univers.1. Numele de familie şi prenumele copilului găsit. anume ipoteza la care se referă art. ridicole şi a altor asemenea.

E. este din afara căsătoriei. literară sau tehnică.P. artistică. pentru fiecare copil. nr.G. imaginii. Trebuie precizat faptul că noţiunea de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui este total diferită de noţiunile de modificare şi schimbare a numelui de familie sau a prenumelui.2. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. separat. în condiţiile legii. după caz. a numelui. s-a constatat părăsirea lui. Este de menţionat faptul că în situaţia în care un cetăţean român doreşte să îşi schimbe numele are la dispoziţie prevederile O.) Înregistrarea naşterii se face de structura de stare civilă din cadrul S. 7. integritatea fizică. 28 din Metodologie. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui se realizează la naşterea persoanei fizice ca un drept al acesteia. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. datorită unor împrejurări care au dus la modificări în starea civilă a persoanei.C. vocii sau asemănării cu o altă persoană. Cetăţenii români pot obţine. în condiţiile legii speciale. Orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor strâns legate de fiinţa umană. sau. 124 În conformitate cu prevederile art. precum şi a oricăror alte drepturi nepatrimoniale. indiferent dacă acesta este născut din căsătorie. este găsit sau părăsit de mamă în maternitate. 66 . creaţia ştiinţifică. de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul. orice persoană are dreptul la cel puţin un nume. după caz. fam. cum sunt viaţa.L. numele de familie al copilului va fi cel al părinţilor săi. Respectul fiinţei umane este esenţial. În registrul de naşteri se înregistrează copilul născut viu şi copilul născut mort. intimitatea vieţii private. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi. 62 C. putându-se aduce grave atingeri vieţii private a acesteia prin utilizarea. iar modificarea şi schimbarea numelui de familie şi a prenumelui se poate face ulterior. cu rea-credinţă. 41/2003.P. Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere.1. Numele de familie se poate dobândi de copil. sănătatea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA rază teritorială a fost găsit copilul ori.Dr. demnitatea.124 Atunci când părinţii au nume de familie comun.

conform cărora în cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi cel declarat. P.) Conf. sau numele lor de familie reunite. p.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dacă părinţii nu au nume de familie comun. părinţii neavând însă un nume de familie comun. din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.1. odată cu declaraţia pentru înregistrarea naşterii copilului (Anexa nr.Op. (8) şi (10) din Metodologia aprobată prin H.Op. PEŢU. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei celuilalt părinte [art. 30 alin. stabilit prin învoiala acestora. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. Precizăm că. nr. 425. numele de familie şi prenumele copilului. (2)]. nr. aprobată prin H.64/2011]. BOROI . fam. copilul va purta numele de familie al unuia dintre părinţi. din aceeaşi căsătorie. prin dispoziţie. semnată de ambii părinţi. 64/2011). nu este obligatoriu ca toţi aceştia să aibă acelaşi nume de familie. Vom reţine şi prevederile înscrise în art. art. cit. 7. copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte.3.G. MARIUS-SORIN BOZGAN . deci legea 125 permite stabilirea unor nume de familie diferite. În cazul în care copilul dobândeşte un nume de famile format din reunirea numelor de familie ale părinţilor săi. 41 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. cit. înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise. în cazul unor copii succesivi. Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă [alin. Deci. declarată la ofiţerul de stare civilă.. 51-52. p. numele de familie al copilului va fi stabilit de către 125 G.G. Fam. iar unul dintre aceştia este în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa cu privire la stabilirea numelui de familie al copilului. În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite. 64 C. numele de familie ale părinţilor se reunesc numai în ceea ce priveşte persoana copilului. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte. (3) din Legea nr. 67 . 64 alin. (7). (1) C. aceştia rămân fiecare cu numele său de familie. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. 119/1996.18 alin. 2010..

de la data găsirii copilului. fam. 81-83. respectiv de art.Starea civilă în contextul actual. Art.prin învoiala părinţilor. TORJA . BOROI . stipulează că „Dispoziţiile prezentului capitol (II. din documentele care îi sunt prezentate. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceştia. p. Drepturile reale principale. 427. 1) Art. 127 126 P. 29. Bucureşti. p. Ed. astfel: . (1) din Legea nr. PEŢU.128 dacă identitatea mamei nu poate fi stabilită în termenul de 30 de zile prevăzute de art. 212-215. MARIUS-SORIN BOZGAN . pag.Op. 62 alin.Curs de drept civil. la înregistrarea unei naşteri. 2011.de la întocmirea procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului. la serviciul de stare civilă. (2). prin două recunoaşteri simultane. Bunăoară.10. p. PEŢU . acest lucru face să se prezume o aparenţă de căsnicie. . Satu Mare. 2 alin. republicat.2011. TORJA . cit.. Editura Gutenberg Univers. E. 54.în lipsa unei asemenea învoieli.Op. s-ar impune ca sintagma „copil găsit” să fie înlocuită cu 129 68 .1. All Beck. cit. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî ascultând pe părinţi. Existând obligaţia ce incumbă oricărei persoane fizice de a avea un nume. numele fiind declarat odată cu naşterea copilului. 2010. prezentat a intra în vigoare la 01.Dr. 413 din Codul civil.Op. P. copilul. 2009. 41/2003 dispune că numele de 129 născut din părinţi necunoscuţi.. într-o viitoare reglementare. aparenţă de care legea face să beneficieze copilul. se apreciază că.Starea civilă în contextul actual. 72-73. 2) De lege ferenda. ofiţerul de stare civilă are cunoştinţă. născut deci din părinţi necunoscuţi. G. Editura Someşul. 60-61. p. (3) din O. (2) C. 2001. MARIUS-SORIN BOZGAN Op. cit. nr. 119/1996. CHELARU . PEŢU. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi127 Este de menţionat faptul că nu întotdeauna. ca şi în cazul părinţilor căsătoriţi care au nume de familie diferite: .]. 128 P. 18. de numele părinţilor naturali ai nou-născutului.G. într-un anume fel. republicată. Filiaţia) referitoate la copil sunt aplicabile şi persoanei majore a cărei filiaţie este cercetată“. sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare. rezultă că şi în astfel de situaţii trebuie să se stabilească. în cazul în care părinţii recunosc amândoi.. cit.4. dacă copilul va purta numele unuia dintre părinţi sau numele lor reunite [art. 23 alin. . numele de famile şi prenumele copilului. familie şi prenumele copilului găsit. în aceeaşi zi.. 22 alin.126 7. pag. p. Ne aflăm în situaţia în care copilul este găsit. Arad. I. I.

PEŢU. c) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui.. în a cărui rază a fost găsit/părăsit copilul.P..P.) se stabilesc prin dispoziţia primarului comunei. Termenul de înregistrare a naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se face în termen de 30 de zile de la data găsirii acestuia.L. 34 alin. cit. din cadrul unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia a fost găsit copilul. BOROI .1. 22 din Metodologie. 61-62. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului.E..S.S.1. Actele necesare înregistrării naşterii Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit. 69 . înregistrarea se face în registrele de stare civilă ale S. 7. de medic şi de reprezentantul S. 428-429. fiind singura ipoteză în care stabilirea numelui de familie nu se întemeiază pe 130 filiaţie. oraşului. P. b) procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente.A. după caz.1. 130 G. cit..A. respectiv la împlinirea termenului de 30 de zile de la data întocmirii procesului-verbal de constatare a părăsirii copilului. Aşadar. p..P.C.Op. conform prevederilor art.4. 33 din Metodologie). găsite pe raza de competenţă a autorităţii administraţiei publice în cauză. se face în baza următoarelor documente: a) declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului S. prin dispoziţia primarului (de atribuire a numelui şi prenumelui) şi persoanele cu identitate necunoscută. numele de familie al unui copil născut din părinţi necunoscuţi se stabileşte prin dispoziţia primarului din localitatea unde se înregistrează naşterea (deci.2. d) expertiza medico-legală privind stabilirea sexului şi a vârstei aproximative ale copilului.4. emisă de primar.Op. sau.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI precum şi în situaţia în care copilul este părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare (..P. astfel încât să poată fi puse în legalitate. ale primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază a fost găsit/părăsit copilul (art. sintagma „persoană găsită”. potrivit modelului prevăzut în anexa nr. p. 7. municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti. MARIUS-SORIN BOZGAN . (1) şi (2) din Metodologie. pe cale administrativă).

36 alin. f) vârsta copilului găsit. f) declaraţia de înregistrare a naşterii.G. după caz.. pentru situaţiile în care nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului. c) dispoziţia de plasament în regim de urgenţă.A. lunii şi zilei de naştere. precum şi. prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit. se înregistrează la S. se face în baza următoarelor documente: a) procesul-verbal de constatare a părăsirii copilului. g) rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea mamei.L. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Procesul-verbal întocmit şi semnat de reprezentantul unităţii de poliţie competente. de reprezentantul poliţiei şi de cel al maternităţii. 35 din Metodologie. ale martorilor. de medic şi de reprezentantul S. c) locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul. b) certificatul medical constatator al naşterii. Conform prevederilor art.C.. la primăria care urmează să înregistreze naşterea şi cuprinde următoarele date: a) anul. emisă de primar.P.S.Dr. respectiv cu cele care rezultă din certificatul constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie. d) comunicarea poliţiei cu privire la rezultatul verificărilor privind identitatea mamei. actul de naştere privind copilul găsit/părăsit de mamă în maternitate/unităţi sanitare se completează numai la rubricile referitoare la copil. e) dispoziţia de stabilire a numelui şi prenumelui. (1) din Metodologie. Întocmirea actului de naştere pentru copilul părăsit de mamă în maternitate. d) numele de familie. cu vârsta mai mare de 18 ani.P. stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului. după caz.P. chiar dacă acestea sunt aproximative.C. e) denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia ia fost încredinţat copilul. b) sexul copilului. rubricile referitoare la părinţi nu se completează. sau. semnat de reprezentantul D. conform prevederilor art. luna şi ziua când a fost găsit copilul. În conformitate cu dispoziţiile art. în acelaşi mod se înregistrează naşterea unei persoane găsite. a cărei naştere nu a fost înregistrată în registrele cu acte de stare civilă.P. 70 .E. (3) din Metodologie. 34 alin.

care sunt vizionate la TV. Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini. 414.132 Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui.Antroponimia românească. deoarece. IONESCU . nr.se prevede că: „Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. De lege ferenda. România s-a umplut de prenume ca Jose Armando. Bucureşti. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme. Schimb”. pe baza declaraţiei de naştere. Trebuie menţionat faptul că între prenume şi nume de botez nu există nici o diferenţă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 7. Ronaldo etc. Dobândirea prenumelui de către nou-născut Conf. I. p. 13.133 În această situaţie trebuie să delimităm foarte clar numele de familie de prenume. 133 71 . părinţii au o libertate deplină în această privinţă.art. p. „prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii. 1979. dictatori sau instituţii publice. 84 alin. Cassandra. În noul Cod civil . art. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui.1. Editura Gutenberg Univers. spre exemplu. ceea ce înseamnă că. cit. Carlos sau Juan Alberto. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung. Origine. dacă părinţii au nume de familie care par 131 132 Ch.G. (2) din O. unul dintre termenii propuşi pentru a exprima aceste noţiuni 131 este acela de nume individual. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. în ambele variante. cu toate că în lucrările de specialitate se utilizează termenii. 2 alin. „Semnificaţie. la înregistrarea unei naşteri în actele de stare civilă. Arad.. p. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. de natură a afecta ordinea publică şi bunele moravuri ori interesele copilului. TORJA – Numele şi prenumele persoanei fizice. GH. motiv pentru care. BELEIU . În formulele oficiale. (2) .Op. pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea”. ridicole şi a altor asemenea. s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două. (3) din Legea nr. Este interzisă înregistrarea de către ofiţerul de stare civilă a prenumelor indecente. după caz”. în condiţiile legii”.5. în ultimii ani. 57. în principiu. 8 alin. teză de doctorat. cu art. iar în conf. lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de la serviciile de stare civilă. 2011. de foarte multe ori.

18 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ridicole (un nume de animal sau de pasăre). 7. deoarece. „Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sînt formate din cuvinte indecente ori ridicole. 64/2011. Cu totul alta este situaţia în cazul în care părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutului şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. Modificarea numelui de familie Fiind strâns legat de raporturile de familie. prin dispoziţie scrisă. art. Nu este deloc indicat ca să se atribuie mai multor copii ai aceleiaşi familii acelaşi prenume. nr. În acest sens. nr. art. urmare a adoptării Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 134 Metodologia nr. 119/1996. aprobată prin H. 119/1996 prevede că stabilirea prenumelui se face pe baza declaraţiei scrise şi semnate de ambii părinţi. 135 134 I.135 Pentru ipoteza în care există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi prenumele arătat în declaraţia verbală a declarantului.2. nr. Conform prevederilor art. (1) teza a II-a din O. în conformitate cu prevederile O. unul sau mai mulţi dintre ei poartă acelaşi prenume ca şi tatăl/mama sau alţi ascendenţi. (3) din Legea nr. 1/1997. numele de familie al unei persoane fizice poate suferi anumite modificări determinate de schimbările intervenite în starea civilă a acelei persoane.G. De aceeaşi manieră se va proceda şi în situaţia în care părinţii nu vor să opteze pentru un prenume corespunzător. pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. putându-le menţiona că.G. 2010. 18 alin. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. cit. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor A fost abrogată. 2 alin. nu a prevăzut când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. nu ne putem opune înregistrării naşterii copilului în acte. TORJA – Op. 80.G. în ideea că. în această situaţie. în acest caz.. ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrarea. (2) din Legea nr. 72 . au posibilitatea schimbării numelui pe cale administrativă. iar în caz de neînţelegere între părinţi va decide autoritatea administraţiei publice locale (primarul) de la locul înregistrării naşterii. pag.Dr. prin tradiţie.

1996. All Beck. Modificarea numelui de familie nu se face în toate situaţiile în care se schimbă starea civilă a persoanei. sau legătura de descendenţă dintre 138 un copil şi părinţii săi. cit. prin modificarea numelui de familie înţelegem înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective şi anume: . divorţul.2. 73 . căsătoria. Modificarea numelui de familie nu trebuie confundată cu schimbarea numelui de familie. vol.schimbări determinate de instituţia căsătoriei.1. iar schimbarea numelui se referă atât la numele de familie. în condiţiile prevăzute de lege”. Ed. Prin modificarea numelui de familie se înţelege înlocuirea acestuia datorită unor schimbări intervenite în starea civilă a persoanei respective. 7. precum şi regimul juridic. Bucureşti. MARIUS-SORIN BOZGAN . 136 137 P. fiind necesare unele precizări: naşterea şi decesul sunt fapte de stare civilă.. HAMANGIU. adopţia. Aşadar. BĂICOIANU -Tratat de drept civil român.Op. desfacerea adopţiei etc. Noţiuni generale Filiaţia este legătura biologică ce rezultă din procreare şi naştere. În sens restrâns. diferă cauzele care determină această înlocuire. 136 care poate fi schimbat numai pe cale administrativă. PEŢU.schimbări determinate de instituţia adopţiei.2. reprezintă acte de stare civilă. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie 7. p. prevede că „Numele de familie (. tăgăduirea paternităţii. I.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI persoanelor fizice. filiaţia desemnează legătura directă dintre 137 copil şi fiecare dintre părinţii săi. C. se referă doar la numele de familie. AL.) se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice..1. I (Restitutio).1.schimbări în filiaţia persoanei fizice. aceste modificări nu presupun niciodată modificarea prenumelui. cu toate că ambele au ca efect înlocuirea numelui de familie. 283. 65. ROSETTI-BĂLĂNESCU.. . cât şi la prenume. . p. Modificarea numelui fiind determinată generic de schimbarea stării civile.

Tratat. . 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. în titlul II. A .Legea cetăţeniei nr. nr. POPESCU . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sens larg.1992) pentru aderarea României la Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei. nr.07.D. Of.Convenţia O. vol.139 Legătura juridică dintre un copil şi mama sa poartă denumirea de maternitate sau filiaţie faţă de mamă. cu modificările şi completările ulterioare. în Capitolul II. E. . publicată în Monitorul Oficial al României. .09. Partea I. .Legea nr. 7.1965.prevederile Convenţiei Europene a drepturilor omului. republicată în M. Partea I. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 298-299. p. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. publicată în Monitorul Oficial al României.2009). în Titlul III. filiaţia desemnează un şir neîntrerupt de naşteri care leagă o persoană de un strămoş al ei.I.N.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat140. Desigur. Textul iniţial a fost publicat în M.314 din 13 iunie 2001. FILIPESCU.Codul familiei.Legea nr. care. cit. Legea privind Noul Codul civil (Legea nr. .Dreptul familiei.D.jurisprudenţa în materie a C. republicată. căsătoria trebuie dovedită deosebit. R. nr. 287/2009.Legea nr.141 . T.Of. nr. FILIPESCU . 557 din 23 iunie 2004. 47-65). . nr. aprobată cu completări prin Legea nr. P. Modul în care se stabileşte filiaţia faţă de mamă prezintă deosebiri faţă de modul în care se stabileşte filiaţia faţă de tată. fie că este din căsătorie. 74 .Legea nr. care cuprinde prevederi referitoare la dobândirea şi pierderea cetăţeniei prin efectul filiaţiei.Of. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei. ratificată prin Legea nr. şi care include. nr. 511/24. Bucureşti. Stabilirea filiaţiei faţă de mamă cunoaşte aceeaşi reglementare juridică.O. publicată în M. nr.U. cu privire la drepturile copilului.101/1992 (M.I. 138 139 140 141 142 I. 102/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991.P. 639 din 5 septembrie 2008.Dr. Filiaţia produce efecte juridice dacă este stabilită în condiţiile prevăzute de lege.. 190 din 26 martie 2009. . 245 din 1 octombrie 1992. Textul iniţial a fost publicat în M. p. 142 . Filiaţia este reglementată în următoarele acte normative: . încheiată la Strasbourg la 15 octombrie 1975. fie că este din afara căsătoriei. 243/30. Of. „Filiaţia”. 49/2009.. Republicată în temeiul dispoziţiilor art. reglementează „Rudenia”.E. dându-se textelor o nouă numerotare. 18/1990.Op. Of. Capitolul II – „Filiaţia” (art.

. însă acum avem în vedere MODIFICAREA numelui de familie143. Deşi nu există un text de lege expres. dispoziţiile art. dacă ne-am raporta la momentul naşterii copilului.. fam. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. deci copilul va lua numele de familie al părintelui respectiv. prin recunoaştere voluntară sau prin acţiune în justiţie. Aşadar. problema de a şti ce nume de familie va lua copilul în cazul în care.. P. 64 alin. (1) C. care să prevadă modificarea numelui de familie al copilului născut din părinţi necunoscuţi. BOROI . astfel încât ar exista avantajul că acel copil va avea un nume de familie comun cu cel al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia.144 copilul va lua numele de familie pe care părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia îl avea în momentul naşterii. pot apărea următoarele situaţii. potrivit căruia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cu privire la schimbările în filiaţie care determină sau pot determina modificarea numelui de familie. întrucât filiaţia este stabilită cu efect retroactiv şi nu există vreun temei legal ca numele de familie al copilului să difere în raport cu data la care se stabileşte filiaţia. p. cit. a filiaţiei copilului născut în afara căsătoriei şi faţă de al doilea părinte. 431. într-un asemenea caz.. 431. pentru a căpăta numele de familie pe care îl indică filiaţia. 64 alin. cit.Op. cit. MARIUS-SORIN BOZGAN . părintele faţă de care şi-a stabilit filiaţia avea un alt nume decât cel pe care îl are în momentul stabilirii filiaţiei copilului respectiv. Într-o altă soluţie. fam. la care vom face vom câteva referiri la fiecare dintre situaţiile prezentate generic. G. 67-68.. ar putea fi interpretat în sensul că. BOROI . p. B) stabilirea. Vorbim despre aplicarea prin analogie. ca urmare a stabilirii filiaţiei faţă de cel puţin unul din părinţi. „în cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt 143 144 G. art. PEŢU.Op. prin analogie. p. deoarece textele de lege respective se referă în mod expres la STABILIREA numelui de familie. a filiaţiei copilului născut din părinţi necunoscuţi. (1) C. trebuie să admitem că numele de familie ce i-a fost stabilit acelui copil prin decizie administrativă urmează a fi modificat. dacă se stabileşte filiaţia numai faţă de unul din părinţi. pe care o considerăm preferabilă. (2) C. 64 alin. copilul va lua numele de familie al părintelui din momentul stabilirii filiaţiei. astfel: A) stabilirea. Se ridică. Într-o primă soluţie. nemaisubzistând nici o raţiune spre a se menţine un nume de familie ce a fost stabilit în condiţiile în care filiaţia nu era cunoscută.Op. atunci se vor aplica. La această ipoteză se referă art. 75 . totuşi. fam.

nr. p. (2). la încheierea căsătoriei. ca nume de familie comun. 433. nr. O. BELEIU . nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. 138. 232.. numele de familie pe care urmează să îl poarte copilul este acela pe care părintele îl are la data încuviinţării instanţei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte. nr. p. în vol. nr. 362/1964. 64 alin. nr. fam. numele lor de familie reunite. 406. dec. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui acestuia în timpul vieţii. 544. ar lua. p. dar nu a fost sesizată instanţa de judecată în timpul vieţii părintelui. JUGASTRU . iar nu numele de familie pe care acesta l-a purtat în trecut. O. care l-a recunoscut.. dec.]. înlocuirea numelui de familie al copilului cu numele de familie comun al părinţilor săi implică o schimbare a numelui de familie. ci de schimbarea numelui pe cale administrativă.145 De lege ferenda. în Repertoriu 1952-1965. a luat numele de familie al acesteia. BOROI .Op. civ. iar apoi tatăl. civ.Op. p. 149 76 . G. însă. 41/2003. Trib. lit. p.. cit. pe cale administrativă există posibilitatea schimbării numelui de familie al persoanei care face această dovadă. cit. iar nu o modificare a acestuia. Crişana.. dec.” S-a decis că în cazul în care un copil din afara căsătoriei a luat numele de familie al tatălui. 127. 4 alin. M.149 145 146 147 148 Trib. 437. S.148 Aceeaşi ar fi situaţia şi atunci când părinţii copilului.. C. care prevede: „când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte. nu se poate solicita pe calea unei acţiuni în instanţă judecătorească încuviinţarea ca acel copil să poarte numele de familie luat de tatăl său la încheierea căsătoriei şi care este altul decât cel avut de tată atunci când l-a recunoscut. s-a propus să existe şi posibilitatea încuviinţării purtării numelor de familie reunite ale părinţilor. cit. UNGUREANU. 935/1962. Justiţiei. ulterior înregistrării naşterii.Dr. reg. supr. 66. căsătorindu-se cu mama copilului respectiv. deci.G. civ. în art. (2) C. nr.. col. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. în revista „Justiţia Nouă” nr. p. Legislaţia familiei şi practica judiciară în materie. j. Trib.Op. 1987.147 Subliniem că această ipoteză a fost preluată în actuala reglementare în materia schimbării numelui pe cale administrativă.146 Precizăm că în cazul în care a existat o recunoaştere voluntară. în acelaşi sens. S-a decis că în cazul în care instanţa judecătorească încuviinţează cererea. supr. 5/1963. GH.. 1296/1975. întrucât nu este vorba despre modificarea numelui de familie al copilului [deci nu sunt aplicabile dispoziţiile art.

„copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. care însă nu este o prezumţie absolută. IMBRESCU . atunci când mama intră într-o nouă căsătorie înainte de naşterea copilului şi înainte de a se fi împlinit 300 de zile de la încetarea. 54 alin. prin Legea nr. 139). copilul a fost conceput în timpul unei căsătorii. 256. Bucureşti. 53.Op. legiuitorul a instituit prezumţia de paternitate. p. a fost modificat şi completat Codul familiei. Familia. anume din căsătoria în care a fost conceput. p. UNGUREANU.. Legea nu stabileşte. Situaţia particulară care se creează. pe calea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. 2006. expres. p. 54. alin. desfiinţarea sau desfacerea căsătoriei precedente. în sensul că. în art. conform celui de-al doilea alineat al art. ci enunţă. art. în prealabil. din copil din căsătorie. devine copil din afara căsătoriei. fie după ce prima căsătorie a fost desfăcută. urmând ca instanţa să decidă de la caz la caz. Editura Lumina Lex. fam. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie”.” iar. dar nu din căsătoria mamei sale cu cel care a introdus acţiunea în tăgăduirea paternităţii. stabilind că „paternitatea poate fi tăgăduită dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”. în doctrină. dimpotrivă. dar născut după ce mama sa a încheiat o altă căsătorie. fie cu încălcarea dispoziţiilor legale ce prevăd principiul monogamiei). se numeşte perioadă de validitate (O. cu filiaţia stabilită faţă de mamă. fam. (2) dispunându-se: „Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soţi. ci.Op. că.. ea poate fi continuată de moştenitori. (1) C. 288/2007. ca element de noutate. „copilul născut după desfacerea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI C) admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. doar o regulă generală. copilul poate să rămână tot copil din căsătorie. se admite că renaşte de drept prezumţia de paternitate din prima căsătorie a mamei.151 Această situaţie este denumită în doctrină conflict de paternitate (dubla paternitate). precum şi de către copil. (1) C. 53 alin.. potrivit art. cit.150 Menţionăm. poate fi răsturnată. Se cuvine să precizăm. ci din căsătoria anterioară a mamei sale (prin ipoteză. 433. Prin aceste prevederi. Însă. cazurile în care soţul mamei poate tăgădui paternitatea. cit. Elemente de stare civilă. deci copilul este considerat tot copil din căsătorie. care se rezolvă în sensul că tatăl copilului este soţul mamei din cea de-a doua căsătorie.152 150 I. anulată sau a încetat.Tratat de dreptul familiei. C. JUGASTRU . BOROI . 77 . În mod excepţional. 152 151 G. faptul că. Protecţia copilului. starea civilă a copilului se schimbă.” Dacă acţiunea în tăgăduirea paternităţii este admisă. dacă se înlătură paternitatea ce reiese din cea de-a doua căsătorie a mamei. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei.

iar apoi tăgăduieşte paternitatea). Pentru detalii. el va avea stabilită filiaţia nu numai faţă de mamă. prin admiterea acţiunii în tăgăduirea paternităţii. purtarea în continuare a aceluiaşi nume este pur şi simplu împotriva realităţii. iar după aceea soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea judecătorească declarativă de moarte. 155 Aceasta. cit. anume atunci când. nu este evidenţiată prin numele său. P. ori dacă are un nume de familie alcătuit din reunirea numelor de familie ale mamei sale şi reclamantului.. BOROI . O. se va pune problema de a stabili influenţa admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii asupra numelui de familie al copilului. 155 78 .Dr. p. p. la data tăgăduirii paternităţii. atunci când soţii au un nume comun). copilul să poarte numele mamei dobândit de acesta prin filiaţie (numele de fată. la peste 300 de zile de la data stabilită prin hotărâre ca fiind data morţii. UNGUREANU. 434. 153 154 G. copilul are numele de familie pe care îl avea mama în momentul naşterii acestuia. deşi lovită de nulitate. BOROI . dacă respectivul copil are numele de familie al soţului sau fostului soţ ce a exercitat acţiunea în tăgăduirea paternităţii. cit. 433.153 Pentru toate aceste trei cazuri. fie că soţul este declarat mort prin hotărâre judecătorească şi. în urma admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. De lege ferenda. s-a făcut o recunoaştere voluntară de paternitate a unui copil care îşi are stabilită maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat.Op. ci şi faţă de tată (ipoteza presupune fie că un copil născut din părinţi necunoscuţi şi-a stabilit mai întâi paternitatea prin recunoaştere voluntară. iar apoi soţul mamei tăgăduieşte paternitatea. cât şi a copilului. în cazul admiterii acţiunii în tăgăduirea paternităţii. 73-76. totuşi. fie că. iar apoi şi-a stabilit maternitatea faţă de o femeie căsătorită cu un alt bărbat decât cel care l-a recunoscut. se sugerează că. p. Aceste situaţii alcătuiesc ceea ce se denumeşte în doctrină prin expresia conflict aparent de paternitate (dubla paternitate aparentă) şi care se rezolvă în sensul că soţul mamei este prezumat a fi tatăl copilului. mai poate fi întâlnit şi cazul când.Op. care ulterior tăgăduieşte paternitatea. această împrejurare importantă atât în viaţa soţului mamei.Op. copilul devine din afara căsătoriei (şi acest lucru este de necontestat). deşi copilul devine din afara căsătoriei. deşi paradoxal. MARIUS-SORIN BOZGAN . pentru că. cit. 140. p.154 Este totuşi posibil să nu intervină o modificare a numelui de familie al copilului.Op.. C.. cit. PEŢU.. a se vedea: G. JUGASTRU . se naşte copilul care este recunoscut de un bărbat. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De asemenea.

aşa încât. odată cu aceasta. FILIPESCU .. În alte cuvinte. eventualele incoveniente de ordin procesual. Împrejurarea că art. până în prezent s-a apreciat că nu există. 17 C. p. modificarea numelui de familie reprezintă un aspect accesoriu tăgăduirii paternităţii. 407. efecte retroactive (ex tunc). 119/1996. (2) din Legea nr. 119/1996.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru ipoteza tăgăduirii paternităţii copilului din căsătorie..Op. 79 . art. BOROI . iar ca orice normă specială. proc. pe de o parte.Op. Mai este de reţinut că. 1993. având în vedere. p. prevede că soluţionarea cererii de modificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul celui ce formulează cererea nu este de natură să ducă la concluzia că în toate cazurile (spre exemplu. în privinţa modificării numelui de familie. un text expres. deoarece textul de lege menţionat presupune că a intervenit deja schimbarea în starea civilă a persoanei şi. civ. 60 alin. Ibidem 157. apreciem că însăşi instanţa care admite acţiunea în tăgăduirea paternităţii se va putea pronunţa şi asupra modificării numelui copilului. ci de modificarea acestuia. din punct de vedere procesual. p. modificarea numelui de familie. este de strictă interpretare şi aplicare. ceea ce a condus la soluţii diferite în doctrină şi practică. 60 alin. în ceea ce ne interesează acum. republicată. precum şi admiterea acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. totuşi. BELEIU .156 În ce ne priveşte. practic. cit. iar. potrivit căruia „cererile accesorii şi incidentale sunt în căderea 157 instanţei competente să judece cererea principală. de altfel.P. modificare ce ar conduce la modificarea menţiunii referitoare la nume din actul de stare civilă) competenţa aparţine numai acestei instanţe judecătoreşti. deşi hotărârea judecătorească prin care s-a admis acţiunea în tăgăduirea paternităţii produce. 157 158 156 G. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat GH.. cit. pe de altă parte. modificarea se va produce numai pentru viitor (ex nunc).158 D) admiterea acţiunii în contestarea recunoaşterii voluntare de filiaţie. urmează a se recurge la art. că nu este totuşi vorba despre stabilirea numelui de familie.Tratat de dreptul familiei. şi a menţiunilor înscrise pe acestea. (2) din Legea nr. 341-344. deoarece purtarea numelui de familie în trecut este un fapt ireversibil. nu vizează decât modificarea actelor de stare civilă. republicată. Pentru amănunte. în vederea stabilirii competenţei. în principiu. în privinţa numelui de familie al copilului. 437. a se vedea I.

totuşi. aplicându-se. republicată. (1) C. în principiu. G. PEŢU. Deşi este vorba despre acţiuni în justiţie diferite. nr. Asupra modificării numelui de familie se va pronunţa.24 din Legea nr. 338. 2 alin. pentru contestarea recunoaşterii de paternitate]. instanţa care a admis acţiunea în contestarea recunoaşterii de filiaţie.159 Dacă recunoaşterea voluntară de filiaţie nu corespunde adevărului. de paternitate). cit. cit. în caz de admitere.Dr. această hotărâre judecătorească îndeplineşte şi funcţia de contestare a recunoaşterii voluntare de paternitate. Totuşi. 58 alin. S-a arătat că. ambele acţiuni produc aceleaşi efecte în ceea ce priveşte numele de familie al copilului. ulterior. 119/1996. apreciem că. Acţiunea în contestarea recunoaşterii de maternitate sau. după caz. orice persoană interesată poate să o conteste [art. p. pentru contestarea recunoaşterii de maternitate şi art. FILIPESCU . iar numai modificarea menţiunii corespunzătoare din actul de stare civilă se va face în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. 49 C. Şi în ipoteza admiterii acţiunii în contestarea recunoaşterii de filiaţie sau în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie. în mod corespunzător.. 41/2003 şi art. după caz. una din regulile pe care le-am analizat la stabilirea numelui de familie. p.G.. fam. dată fiind imposibilitatea obiectivă a retroactivităţii sub acest aspect. 438-439. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ori a acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate.Op. MARIUS-SORIN BOZGAN – Op. îşi stabileşte paternitatea prin hotărâre judecătorească faţă de un alt bărbat. cit. în cazul în care recunoaşterea contestată sau anulată a fost făcută înainte de stabilirea numelui de familie al copilului în condiţiile art. iar.Op. iar.160 Atunci când copilul a avut numele de familie al celui ce îl recunoscuse va interveni o modificare a numelui de familie al copilului. aceasta din urmă putându-se exercita atunci când recunoaşterea voluntară de filiaţie nu s-a făcut cu respectarea condiţiilor de fond sau de formă prevăzute de lege. numele lui va fi determinat prin dispoziţia scrisă a primarului. deşi schimbarea stării civile a copilului se produce cu efect retroactiv.66 I. BOROI . 80 . modificarea numelui de familie al copilului se va produce numai pentru viitor. copilul devine născut din părinţi necunoscuţi. atunci când un copil şi-a stabilit paternitatea prin recunoaştere. fam.161 159 160 161 P. P. p. (3) din O. după admiterea acţiunii.. de paternitate nu trebuie confundată cu acţiunea în declararea nulităţii recunoaşterii de filiaţie (de maternitate sau.

Op.162 Problema stabilirii filiaţiei poate fi ridicată în următoarele cazuri:163 a) când nu există concordanţă între posesia de stat (folosirea stării civile) şi certificatul de naştere. c) când are certificat. 2009. dar lipseşte posesia de stat. Trib.Op. 81 .măsurile privitoare la persoana şi bunurile copilului se iau de către părinţi.R.]. de comun acord [art. În această situaţie. FILIPESCU . copilul poate introduce acţiune în stabilirea maternităţii. va lua numele de familie pe care mama l-a avut în momentul naşterii lui. ea poate să rezulte din adopţie. Ca efect al admiterii acţiunii în contestarea paternităţii.1. BOROI Op. cât şi în cazul în care copilul a fost adoptat de către două persoane. civ. copilul va păstra ori. Cazul copilului din căsătorie şi a celui adoptat de soţi În cazul copilului din căsătorie ai cărui părinţi trăiesc împreună. cit. În caz de neînţelegere între părinţi cu privire la exerciţiul drepturilor sau îndeplinirea îndatoririlor părinteşti. iar mama sa îl poate recunoaşte. p.. FILIPESCU. p. iar atunci când este cazul. PEŢU . (1) C. copilul poate introduce acţiune în justiţie pentru stabilirea adevăratei filiaţii.2.). p. fam. filiaţia firească. dec. fără însă a exista o folosinţă a stării civile conformă cu acest certificat. 301-302. după caz. 439. P. precum şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea existenţei împrejurărilor care să facă aplicabilă prezumţia de paternitate. şi orice persoană interesată poate contesta starea civilă arătată în certificatul de naştere. iar aceasta din urmă poate fi stabilită faţă de ambii părinţi sau numai faţă de unul dintre ei.1. cit.. copilul poate intenta acţiune pentru stabilirea adevăratei filiaţii faţă de mamă. soţ şi soţie . Filiaţia copilului faţă de părinţii săi poate să fie firească. P.. adică să rezulte din legătura de sânge dintre părinţi şi copilul lor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Lucrurile se prezintă asemănător şi în cazul admiterii acţiunii în contestarea filiaţiei faţă de mamă atunci când filiaţia rezultă din certificatul de naştere. 163 162 I. autoritatea tutelară. 849/1978. fam. în R. În această variantă. va hotărî potrivit cu interesul copilului (art. nr. nici folosirea stării civile. Bacău.D. G. A. poate să fie din căsătorie ori din afara căsătoriei. b) când copilul nu are nici certificat de naştere. Într-o atare situaţie. La rândul ei. 2/1979. iar orice persoană interesată poate contesta filiaţia. 98 alin. 185. Jud.1.deoarece prin adopţie se stabileşte filiaţia între cel/cei care adoptă şi copil . 61. după ce îi va asculta pe părinţi. 7.I. 99 C. cit. p. nr.

Conform art. fără a deosebi după cum aceştia sunt din căsătorie. 64 C. decăzut din drepturile părinteşti.. (1) C. 7. Pe de altă parte însă.. fam.1. „Copilul dinafara căsătoriei a cărui filiaţie a fost stabilită prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească are faţă de părinte şi rudele acestuia aceeaşi situaţie ca şi situaţia legală a unui copilul din căsătorie”. În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. este de observat că. celălalt părinte exercită singur drepturile părinteşti”. acesta va exercita singur drepturile şi îndatoririle părinteşti. prin art. numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. legea ţine seama de faptul că. 97 alin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De aceea.3. 7. 98 alin. În lipsa unei asemenea învoieli. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. fam. „Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă”. de multe ori. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi Cât priveşte copilul din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de ambii părinţi.. (2) C. 62 alin.fam.2. fam. Astfel. odată cu naşterea copilului.. iar potrivit art. ascultând pe părinţi. 63 C. „Ambii părinţi au aceleaşi drepturi şi îndatoriri fata de copiii lor minori.2. s-a prevăzut că „Dacă unul dintre părinţi este mort.Dr. pe de o parte. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. se află în neputinţă de a-şi manifesta voinţa. Cazul copilului din afara căsătoriei cu filiaţia stabilită faţă de unul dintre părinţi În cazul în care filiaţia copilului din afara căsătoriei a fost stabilită numai faţă de unul dintre părinţi. pus sub interdicţie sau. în cazul în care copilul a 82 . fam. potrivit art.2. din orice împrejurare.1. Tot astfel.1. dar nici măcar nu locuiesc împreună. în conformitate cu art. (2) C. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. dacă părinţii nu au un nume de familie comun. părinţii copilului din afara căsătoriei .după ce copilul s-a născut .nu numai că nu se căsătoresc împreună. legea asimilează statutul legal al acestui copil cu acela al copilului din căsătorie. din afară căsătoriei ori înfiaţi”.1. În acest caz. la serviciul de stare civilă. În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte.

G. Potrivit art. 64/2011). 50 din Codul Familiei. 41.când copilul a fost trecut în registrul stării civile ca născut din părinţi necunoscuţi (art. după caz. din orice împrejurări. 95 din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. dovada filiaţiei faţă de mamă se poate face în faţa instanţei judecătoreşti prin orice mijloc de probă. deoarece. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. ori în cazul în care se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. Conf. aprobată prin H. în faţa notarului public sau a instanţei judecătoreşti.1.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI fost adoptat de o singură persoană. în cazul în care. din Legea nr. 64/2011.3. 119/1996 cu privire actele de stare civilă.când naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă.(1) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. dată în faţa ofiţerului de stare civilă.1. în baza actului de recunoaştere sau a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile (art. 96 alin.2. republicată). (1) lit. aprobată prin H. de căsătorie şi de deces se face din oficiu sau la cererea celui interesat.deci nu şi părinţii fireşti . b) prin înscris autentic. filiaţia dintre copil şi părinţii săi naturali încetează. 7. recunoaşterea făcută la înregistrarea naşterii sau ulterior de tatăl copilului născut în afara căsătoriei se face după cum urmează: a) prin declaraţia scrisă. art. 46 alin. Conform art. nr. c) prin testament.1. 22 din Legea nr. Înscrierea menţiunii de stabilire a filiaţiei pe actul de naştere şi. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. (1) din Codul Familiei se prevede ca recunoaşterea filiaţiei faţă de mamă poate interveni în următoarele cazuri: . Filiaţia faţă de mamă Pentru valabilitatea recunoaşterii de maternitate este necesar ca mama să aibă discernământ în momentul recunoaşterii.G. . numai aceasta . a). Recunoaşterea se înscrie prin menţiune pe marginea actului de naştere al persoanei a cărei maternitate a fost recunoscută [art. republicată]. în momentul stabilirii filiaţiei prin adopţie. 48 alin.va exercita drepturile şi îndatoririle părinteşti. nr. 83 . întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.

fie printr-un înscris autentic. cârmuieşte. din orice împrejurare. Dacă naşterea nu a fost înregistrată în registrul de stare civilă ori dacă copilul a fost trecut în registrul de stare civilă ca născut din părinţi necunoscuţi. b) dobândirii numelui de către copil. sunt supuse legii domiciliului lor comun. relaţiile personale sau patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii statului pe teritoriul căruia au ori au avut reşedinţa comună sau cu care intreţin în comun cele mai strânse legături”. Ea se dovedeşte prin certificatul constatator al naşterii. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat. potrivit art.164 efectele căsătoriei părinţilor săi. În cazul în care părinţii sunt în drept să procedeze la legitimarea prin căsătorie subsecventă a copilului născut anterior. mama poate recunoaşte pe copil. cetăţenia sau domiciliul. la data când s-a născut. Conform art.când. 164 84 . 105/1992 prevede: „Relaţiile personale şi patrimoniale dintre soţi sunt supuse legii naţionale comune. lege care se aplică de asemenea: a) tăgăduirii paternităţii copilului născut din căsătorie. filiaţia copilului din căsătorie se stabileşte potrivit legii care. . 25 din Legea nr.Dr. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. În lipsă de cetăţenie comună sau de domiciliu comun. Stabilirea filiaţiei. fie prin testament. Recunoaşterea se poate face fie prin declaraţie la serviciul de stare civilă. 20. putem concluziona că acţiunea în justiţie pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi introdusă în următoarele cazuri: . chiar dacă cererea se află în curs de judecată. potrivit art. iar în cazul în care au cetăţenii deosebite. condiţiile cerute în acest scop sunt cele prevăzute de legea care. 20 din Legea nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pornind de la acest text legal. dovada filiaţiei faţă de mamă nu se poate face prin certificatul constatator al naşterii. după caz. Legea naţională comună sau legea domiciliului comun al soţilor continuă să reglementeze efectele căsătoriei în cazul în care unul dintre ei îşi schimbă. Filiaţia faţă de mamă reiese din faptul naşterii. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul.când se contestă realitatea celor cuprinse în certificatul constatator al naşterii. Art. tăgăduirea paternităţii sau orice altă acţiune privitoare la starea civilă sunt supuse dispoziţiunilor Codului Familiei şi produc efectele prevăzute de acest Cod şi în cazul copiilor născuţi înainte de intrarea lui în vigoare. 20. de a-l educa şi de a-i administra bunurile. se aplică efectelor căsătoriei.

Filiaţia faţă de tată Paternitatea sau filiaţia faţă de tată desemnează legătura juridică dintre un copil şi tatăl său. de a-l educa şi de a-i administra bunurile.2. dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. copilul poate fi: din căsătorie . 7. Paternitatea poate fi din căsătorie sau din afara căsătoriei. Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă aparţine numai copilului. inclusiv obligaţiei părinţilor de a întreţine copilul. 85 . În mod corelativ. ei pot continua acţiunea pornită de acesta. Dreptul de a porni acţiunea pentru a stabili filiaţia faţă de mamă nu trece asupra moştenitorilor copilului. 53 din Codul familiei.conceput şi născut în afara căsătoriei. care se aplică îndeosebi: a) recunoaşterii filiaţiei şi efectelor ei. din afara căsătoriei . Acţiunea pentru stabilirea filiaţiei faţă de mamă poate fi pornită şi împotriva moştenitorilor pretinsei mame. De asemenea. b) contestării recunoaşterii filiaţiei. Tot astfel.1.1. c) raporturilor dintre părinţi şi copil. Acţiunea nu se prescrie în timpul vieţii copilului. În cazul în care copilul. Copilul născut în timpul căsătoriei lovite de nulitate absolută sau relativă este considerat din căsătorie. Copilul nu poate reclama o stare civilă contrară aceleia care reiese din certificatul de naştere şi folosirea stării civile conforme cu acest certificat. are şi o altă cetăţenie străină. ea poate fi pornită de reprezentantul legal.2. în cazul în care copilul este minor sau pus sub interdicţie. cetăţean străin. se aplică legea care îi este mai favorabilă. declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei. copilul născut după desfacerea.3.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Filiaţia copilului din afara căsătoriei se stabileşte potrivit legii naţionale a copilului de la data naşterii. nimeni nu poate contesta starea civilă a copilului care are folosirea unei stări civile conforme cu certificatul său de naştere.potrivit art.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei. Copilul născut după desfacerea, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea sa a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Instrumentul juridic cu ajutorul căruia se stabileste paternitatea din căsătorie îl reprezintă prezumţia de paternitate. Pentru a functiona aceasta prezumţie trebuie să se stabileasca filiaţia faţă de mamă şi căsătoria acesteia la data naşterii sau concepţiei copilului. Prin urmare, la temelia prezumţiei de paternitate stă faptul naşterii sau al conceperii copilului în timpul căsătoriei. Prezumţia de paternitate operează în favoarea copilului din căsătorie. Menţiunile din certificatul de naştere al copilului nu influenţează în vreun fel prezumţia de paternitate, aceasta acţionând independent. Una din prezumţiile de paternitate instituite de art. 53 C.fam., se aplică în situaţia în care cel puţin o zi din această perioadă de 121 de zile se situează în timpul căsătoriei; înseamnă că acel copil este conceput în timpul căsătoriei, cu toate efectele juridice care decurg din aceasta.165 Prezumţia de paternitate este o prezumtie relativă, ceea ce înseamnă că poate fi combătută prin proba contrară. Prezumţia de paternitate îşi produce efectele indiferent de actul de naştere al copilului, care ar putea să arate, de exemplu, ca tată al copilului pe altcineva decât soţul mamei sau că tatăl copilului este necunoscut, deoarece beneficiază de prezumţia de paternitate copilul născut în timpul căsătoriei, chiar dacă tatăl nu a fost trecut în actul de naştere şi nu a introdus acţiunea în tăgada paternităţii. Aceste prezumţii se aplică ope legis (prin puterea legii, de plin drept). Din articolul 61 din Codul familiei reiese că timpul cuprins între a treisuta şi a o sutaoptzecea zi dinaintea naşterii copilului este timpul legal al concepţiei, care se socoteşte de la zi la zi. El se calculează pe zile, şi nu pe ore, având o durată de 121 166 zile, calculându-se de la data naşterii copilului, înapoi până la 180 de zile, iar de la a 180-a zi până la a 300-a zi se întinde perioada concepţiei. Nu se socoteşte ziua de începere a termenului, dar este inclusă ziua când se împlineşte termenul.

165 166

I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326. I.P. FILIPESCU, A.I. FILIPESCU - Op.cit, p. 326.

86

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Legea face vorbire de cea de-a 300-a zi şi a 180-a zi „dinaintea naşterii” copilului, ceea ce înseamnă că ziua naşterii, care este ziua de plecare a termenului (dies a quo), nu se socoteşte, dar se socoteşte ziua de împlinire. În următoarea reprezentare grafică, este redat schematic modul de calcul.167

Data naşterii copilului 180 de zile 180 de zile (durata minimă, prezumată de lege, a unei sarcini) 121 zile timpul legal al concepţiei copilului 300 de zile (durata maximă, prezumată de lege, a unei sarcini) 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei 7.2.2.1. Noţiuni generale În cazul adopţiei, copilul dobândeşte numele celui care-l adoptă. Adopţia este operaţiunea juridică prin care se creează legătura de filiaţie între adoptator şi adoptat, precum şi legături de rudenie între adoptat şi rudele adoptatorului.168 În cursul procedurii adopţiei trebuie respectate în mod obligatoriu următoarele principii: a) principiul interesului superior al copilului; b) principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial;
167 168

I. IMBRESCU – Op. cit., p.231. Art. 1, din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată.

87

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

c) principiul continuităţii în educarea copilului, ţinându-se seama de originea sa etnică, culturală şi lingvistică; d) principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport cu vârsta şi gradul său de maturitate; e) principiul celerităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adopţiei; f) principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti. Pe tot parcursul procedurii de adopţie, direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază copilul este obligată să ofere copilului informaţii şi explicaţii clare şi complete, potrivit vârstei şi gradului său de maturitate, referitoare la etapele şi durata procesului de adopţie, la efectele acesteia, precum şi la adoptator sau familia adoptatoare şi rudele acestora. 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei Ca şi reglementarea anterioară (O.U.G. nr. 25/1997), noua lege, nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, reglementează un singur fel de adopţie, respectiv adopţia cu efecte depline (art. 1 şi 50), adică adopţia ce efectele unei filiaţii fireşti.169 Schimbarea stării civile determinată de încuviinţarea adopţiei are incidenţă şi asupra numelui de familie al celui adoptat. Astfel, potrivit art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, „adoptatul dobândeşte prin adopţie numele adoptatorului”.170 Dacă adopţia se face de către soţi ori de către soţul care adoptă copilul celuilalt soţ, iar soţii au nume comun, adoptatul va purta acest nume. În cazul în care soţii nu au nume de familie comun, ei sunt obligaţi să declare instanţei judecătoreşti care încuviinţează adopţia numele pe care adoptatul urmează să-l poarte. În caz de neînţelegere, va decide instanţa [art. 62 alin. (2) C. fam., aplicabil prin analogie]. În toate cazurile, hotărârea de încuviinţare a adopţiei va trebui să arate numele de familie pe care adoptatul urmează să îl poarte la adopţie.171
GH. BELEIU – Op. cit., pag. 407-408. Cu privire la noua reglementare, vezi MARIETA AVRAM – Noul regim juridic al adopţiei în cadrul Legii nr. 273/2004, în „Curierul judiciar”, nr. 2/2005, p. 63-93.
170 171 169

I. TORJA - 2011, Op. cit., pag. 98. GH. BELEIU – Op. cit., pag. 408.

88

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

Deşi textul nu menţionează în mod expres, apreciem că, în cazul soţilor adoptatori care au un nume de familie comun, adoptatul va lua fie numele de familie al unuia dintre adoptatori, fie numele lor reunite (în ambele situaţii, este vorba despre numele de familie al adoptatorilor din momentul încuviinţării adopţiei, iar nu de un alt nume de familie, străin de cel al adoptatorilor sau alcătuit din numele unuia dintre adaptatori şi un alt nume. În reglementarea anterioară (Legea nr. 11/1990), în cazul adopţiei cu efecte restrânse ( care însă nu a mai fost menţinută nici în reglementarea care i-a urmat – O.U.G. nr. 25/1997- şi nici în cea actuală), exista posibilitatea încuviinţării ca adoptatul să continue a purta vechiul său nume de familie, adăugându-l 172 la cel dobândit. Pentru motive temeinice, instanţa, încuviinţând adopţia, la cererea adoptatorului sau familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani, poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. Acesta este un element de noutate adus de actuala reglementare în materie de adopţie - Legea nr. 273/2004, în art. 53 alin. (3). În cazul adopţiei unei persoane căsătorite care poartă un nume comun în timpul căsătoriei, soţul adoptat poate primi în timpul căsătoriei numele adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ, acordat în faţa instanţei care încuviinţează adopţia [Alt element de noutate adus de art. 53 alin. (4) al Legii nr. 273/2004]. Din interpretarea acestei dispoziţii, rezultă faptul că adoptatul dispune de libertatea de a alege între a păstra numele de familie comun sau a primi numele adoptatorului, această din urmă posibilitate fiind însă condiţionată de acordarea consimţământului celuilalt soţ, act ce trebuie realizat în faţa aceleiaşi instanţe care încuviinţează adopţia, găsindu-şi astfel aplicare şi prevederile art. 17 C. proc. civ.173 În literatura de specialitate, până la reglementarea actuală, s-a arătat că soţul adoptat rămâne cu numele de familie comun, nedobândind numele de familie al adoptatorului, însă, în cazul în care celălalt soţ consimte, soţul adoptat, poate dobândi numele de familie al adoptatorului.174 Aceasta şi ca urmare a faptului că art. 28 alin. (1) C. fam. prevede că „soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat”.

172 173 174

G. BOROI - Op. cit., p. 439; P. PEŢU, MARIUS-SORIN BOZGAN - Op.cit., p. 81. G. BOROI - Op. cit., p. 440.

I. P. FILIPESCU, A. I. FILIPESCU - Op. cit., p. 44 şi p. 441. A se vedea şi I. DELEANU – Notă la sent. civ. nr. 515 din 16 iunioe 1966 a Trib. rai. Gherla, în R.R.D. nr. 43/1967, p. 144; D. LUPULESCU – Op. cit., 1982, p. 36.

89

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Apreciem că în situaţia în care, cu prilejul adopţiei, persoana căsătorită nu a optat să primească numele de familie al adoptatorului, cu consimţământul celuilalt soţ – adopţia persoanei căsătorite neimplicând şi modificarea numelui de familie al soţiei/soţului sau al copiilor celui adoptat – aceasta/acesta poate/pot solicita schimbarea numelui pe cale administrativă. Art. 28 alin. (2) C. fam., deşi se referă la schimbarea numelui de familie pe cale administrativă, îşi va gasi aplicare, pentru identitate de raţiune, şi în cazul modificării numelui de familie.175 Pe baza hotărârii judecătoreşti irevocabile de încuviinţare a adopţiei, serviciul de stare civilă competent întocmeşte, în condiţiile legii, un nou act de naştere al copilului, în care adoptatorii vor fi trecuţi ca fiind părinţii săi fireşti. Vechiul act de naştere se va păstra, menţionându-se pe marginea acestuia despre întocmirea noului act. Prin serviciul de stare civilă competent, potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) din Legea nr. 119/1996, înţelegem serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul adoptatului ori sediul instituţiei de ocrotire în îngrijirea căreia se găseşte adoptatul. În situaţia în care adaptorii sunt cetăţeni străini ori cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, noul act de naştere se va întocmi de S.P.C.L.E.P. sau, după caz, de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia se află domiciliul celui adoptat ori sediul instituţiei de ocrotire, în cazul copiilor aflaţi în îngrijirea acesteia [art. 26 alin. (2) din Legea nr. 119/1996]. 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei Conform prevederilor art. 54 din Legea nr. 273/2004 adopţia încetează prin desfacere sau ca urmare a declarării nulităţii acesteia. Adopţia se desface în cazul în care adoptatorul sau soţii adoptatori au decedat. În cazul încuviinţării unei noi adopţii, pentru această situaţie, adopţia anterioară se consideră desfăcută pe data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a noii adopţii. Prin urmare, în caz de desfacere a adopţiei urmată de încuviinţarea uneia noi sunt aplicabile, mutatis mutandis, dispoziţiile privitoare la încuviinţarea adopţiei, inclusiv cele referitoare la numele pe care urmează să îl primească adoptatul ca efect al noii adopţii (art. 53 din Legea nr. 274/2003).
175

G. BOROI - Op.cit., p. 440.

90

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

În actuala reglementare, instanţa judecătorească nu mai are posibilitatea de a încuviinţa, pentru motive temeinice, păstrarea de către cel adoptat a numelui de familie dobândit prin adopţie. Totuşi, nu este exclusă o eventuală schimbare a numelui de familie pe cale administrativă. 176 Conform reglementării în vigoare a schimbării numelui pe cale administrativă, dacă s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi revine la numele anterior, aceasta poate cere să poarte numele pe care l-a avut la data adopţiei; din nou interesul copiilor minori primează. Per a contrario, adică în situaţia în care s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care însă nu mai are copii minori, ea nu va mai putea să ceară să revină la numele de familie dobândit prin adopţie.177 Se observă însă că, în această privinţă, soluţia legislativă actuală nu este cea mai practică.178 Adopţia este nulă, dacă a fost încheiată în alt scop decât cel al ocrotirii interesului superior al copilului sau cu încălcarea oricăror condiţii de fond sau de formă prevăzute de lege. Cu toate acestea, instanţa va putea respinge cererea de declarare a nulităţii adopţiei, dacă va constata că menţinerea adopţiei este în interesul celui adoptat. Conform art. 59 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, în situaţia încetării adopţiei ca urmare a declarării nulităţii acesteia, adoptatul redobândeşte numele de familie avut înainte de încuviinţarea adopţiei. Deşi, în principiu, nulitatea retroactivează, în privinţă numelui de familie efectele se vor produce numai pentru viitor, dat fiind caracterul ireversibil al purtării numelui de familie luat ca urmare a 179 încuviinţării adopţiei lovite de nulitate. Acţiunea în declararea nulităţii adopţiei aparţine oricărei persoane interesate. După dobândirea de către adoptat a capacităţii depline de exerciţiu, acţiunea aparţine numai acestuia. Părinţii fireşti ai copilului redobândesc drepturile şi îndatoririle părinteşti dacă instanţa nu decide instituirea tutelei sau a altor măsuri de protecţie specială a copilului, în condiţiile legii. Hotărârile judecătoreşti privitoare la nulitatea adopţiei, rămase irevocabile, se comunică Oficiului de către direcţie, în vederea efectuării menţiunilor necesare în Registrul naţional pentru adopţii.
176 177 178 179

G. BOROI - Op. cit., 2002, p. 331-332. O. UNGUREANU, C. JUGASTRU - Op. cit., p. 142. G. BOROI - Op.cit., p. 440. G. BOROI - Op.cit., p. 440.

91

nr. 282. numele de familie pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie.3. Deci. posibilităţile enumerate de art. pe lîngă situaţiile enumerate anterior.1. odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior. 71/2011 (M. 13. la încheierea căsătoriei. nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 7. până la încheierea căsătoriei. viitorii soţi declară. Noul Cod civil. cit. iar celălalt soţ să ia numele de familie reunite. Aşa cum se subliniază constant în doctrină. În cazul încheierii căsătoriei În cazul căsătoriei.Op. după caz. GH. 287/2009. se prevede că. viitorii soţi vor declara. dar pe care nu îl are în momentul respectiv. În schimb. 48 alin.Of. 441. încetarea căsătoriei prin decesul unuia dintre soţi nu atrage niciodată modificarea numelui de familie al soţului ce a rămas în viaţă. fam. BELEIU . 64/2011. 440-441. 409. aşa cum s-a stabilit prin Legea nr. în fata ofiţerului de stare civilă. iar celălalt să poarte numele lor reunite. 27 C. G.06. 180 181 182 183 G.G.2011. intervine ca efect al încheierii căsătoriei. cit. un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei.. numele pe care s-au învoit să îl poarte în căsătorie. va intra în vigoare la data de 01.3. 92 . BOROI . să ia numele unuia sau altuia dintre ei sau numele lor reunite.Op. cu menţiunea că soţii pot să îşi păstreze numele lor dinaintea căsătoriei. 181 de asemenea.. 1254/1956. p.2. sunt limitative. nr. col. (1) din Metodologia cu privire la aploarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. p. fam. soţii nu pot lua ca nume de familie comun un nume pe care nici unul dintre ei nu îl avea în momentul efectuării declaraţiei cu privire la numele de familie ce va fi purtat în căsătorie (chiar dacă ar fi vorba despre un nume de familie pe care unul dintre viitorii soţi l-a avut anterior.10.2011). aprobată prin H. p. precum şi al declarării nulităţii căsătoriei. în faţa ofiţerului de stare civilă.182 În noul Cod civil183 în art. 409/10.180 7. cit. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei Modificarea numelui de familie poate să intervină sau. dec.. Art.Dr. potrivit dispoziţiilor Codului familiei. nr. civ. BOROI . 27 C.. prevede faptul că. în Repertoriu 1952-1965.Op. al divorţului. Trib. 5.2. supr.. adoptat prin Legea nr. p. nu ar fi posibil ca unul dintre soţi să îşi menţină numele de familie avut anterior căsătoriei. conform prevederilor art.

70. civ. (1) din Metodologie]. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil. nr. După luarea consimţământului viitorilor soţi. art.Op. de către ofiţerul de stare civilă şi de către martori [art. dacă soţii au luat un nume de familie comun. nr. Actul de căsătorie se semnează de către soţi. de îndată.184 Căsătoria este încheiată în momentul în care. după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi.51 alin. 186 187 185 184 G. 40 din Codul familiei.10. 511 din 24 iulie 2009. să comunice la Registrul naţional notarial al regimurilor matrimoniale. unul dintre ei va putea cere schimbarea pe cale administrativă numai cu consimţământul celuilalt soţ. în sensul că soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele de familie pe care l-au declarat. În acest sens. Hunedoara. După încheierea căsătoriei. Of. după caz. în R.2. p. cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei. 441.3. a se vedea dec. 6/1986. Această obligativitate nu se opune posibilităţii de a solicita schimbarea numelui de familie pe cale administrativă.2011. În cealaltă ipoteză Art. în faţa a 2 martori. publicată în M.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Conform prevederilor art. din oficiu şi de îndată. 885/1985 a Trib.R. El are obligaţia ca. desfacerea respectivei căsătorii prin divorţ nu va avea vreun efect asupra numelui de familie al foştilor soţi. cit.185 alegerea numelui de familie care va fi purtat în timpul căsătoriei devine irevocabilă. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.51 alin. ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi. notarului public care a autentificat convenţia matrimonială o copie de pe actul de căsătorie.. dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei. 291 din Legea nr. 48 alin. dar. precum şi. jud.186 7. liber şi deplin exprimat. BOROI .D. această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă care se anexează la declaraţia iniţială.2. 93 . Ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales. Conf. dar înainte de a se încheia căsătoria. care va intra în vigoare la data de 01. Numele de familie după desfacerea căsătoriei187 Dacă la încheierea căsătoriei soţii şi-au păstrat numele de familie. le citeşte dispoziţiile Codului familiei privind drepturile şi obligaţiile soţilor şi întocmeşte. (2) din Metodologie. actul de căsătorie [art. p. (2) din Metodologie].

MARIUS-SORIN BOZGAN Op. fam.. Soluţionarea cererilor privind alte efecte ale divorţului asupra cărora soţii nu se înţeleg este de competenţa instanţei judecătoreşti (subl. TORJA – Starea civilă în contextul actual. „Divorţul prin acordul soţilor poate fi constatat de 188 189 I.). (2). Dacă nu a intervenit o învoială sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. 259. Pentru motive temeinice. Gutenberg Univers. 189 Conform art. 375 alin. ns. (2)]. PEŢU. soţii au luat un nume de familie comun).10. chiar în lipsa unei înţelegeri între ei [Art. Ed. se va pune însă problema modificării numelui de familie ca efect al divorţului. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (când.10. pentru motive temeinice. Instanta. soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. 2011 p. art. Dacă nu a intervenit o înţelegere sau dacă instanţa nu a dat încuviinţarea. instanţa poate să încuviinţeze ca soţii să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. cit. 71/2011. (1) C. Odată cu intrarea în vigoare a noului Cod civil (la 01. notarul public emite o dispoziţie de respingere a cererii de divorţ şi îndrumă soţii să se adreseze instanţei de judecată. (3) C.2011).40 alin. la desfacerea căsătoriei prin divorţ. dacă soţii nu se înţeleg asupra numelui de familie pe care să îl poarte după divorţ. (3)]. 383 alin. Pentru detalii privind unele consideraţii referitoare la aplicarea prevederilor art.188 Instanta de judecată va lua act de această învoială prin hotărârea de divorţ. să poarte acest nume şi după desfacerea căsătoriei”. 94 . Arad. ofiţerul de stare civilă sau. respectiv soţii dacă au avut nume reunite pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei. a se vedea lucrarea autorilor P. astfel încât divorţul să fie pronunţat de către aceasta. 40 alin. (2)]. 383 alin. fiecare dintre foştii soţi poartă numele dinaintea căsătoriei [Art. 40 alin. 287/2009) 190 prin Legea nr.. În cazul desfacerii căsătoriei pe cale administrativă. la încheierea căsătoriei.2011).Dr. fam. 40 alin. justificate de interesul unuia dintre soţi sau de interesul superior al copilului. după caz. nou introdus. 190 V. Art. 287/2009 privind Codul civil (care va intra în vigoare la data de 01. poate să încuviinţeze acest drept chiar în lipsa unei învoieli între soţi [art. (3)]. fiecare dintre foştii soţi va purta numele ce avea înainte de căsătorie [Art. soţii se pot învoi ca soţul care a purtat în timpul căsătoriei numele de familie al celuilalt soţ. prevede că „la desfacerea căsătoriei prin divorţ. p. 383 din Legea nr. Instanţa ia act de această înţelegere prin hotărârea de divorţ. conform modificărilor aduse formei iniţiale a acestuia (Legea nr. 89-90.

sub aspectul numelui de familie. fiecare dintre soţi va reveni la numele de familie purtat anterior încheierii căsătoriei desfiinţate. cu menţiunile corespunzătoare. modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copii.2.fam. exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi.40 alin. dacă soţii convin asupra tuturor aspectelor referitoare la numele de familie pe care să îl poarte după divorţ. educare.. 113 alin. în urma căsătoriei/divorţului.3. Desfiinţarea căsătoriei atrage modificarea numelui de familie (desigur.3. stabilirea locuinţei copiilor după divorţ. Pentru soţul supravieţuitor sau. păstrează situaţia unui soţ dintr-o căsătorie valabilă pe perioada cuprinsă între data încheierii căsătoriei şi data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de anulare a căsătoriei respective. potrivit art. la art.). (1) C. din afara căsătoriei sau adoptaţi. numele de familie dobândit la naştere. pentru motive întemeiate. 23 alin. la încheierea acelei căsătorii. Dacă din raportul de anchetă socială rezultă că acordul soţilor privind exercitarea în comun a autorităţii părinteşti sau cel privind stabilirea locuinţei copiilor nu este în interesul copilului.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI notarul public şi în cazul în care există copii minori născuţi din căsătorie. ns. deoarece şi pentru soţul de rea-credinţă. (2) din Metodologie]. dobândit la naştere [Art. deoarece nu se aplică situaţiile prevăzute în cazul divorţului. precum şi stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere. fam. De altfel. se pot elibera certificate de căsătorie. (1) şi (2) C. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. în caz de divorţ. atunci când. unul dintre soţi a luat numele de familie al celuilalt soţ ori soţii au luat numele lor reunite) chiar şi pentru soţul de bună-credinţă. la încheierea căsătoriei nulitatea nu retroactivează în 95 . sunt aplicabile prevederile referitoare la emiterea dispoziţiei de respingere a cererii de divorţ şi la îndrumarea soţilor să se adreseze instanţei de judecată (subl. nu există deosebiri de efecte între „căsătoria putativă” (care presupune buna credinţă a unuia dintre soţi sau a ambilor soţi la încheierea căsătoriei lovite de nulitate) şi „nulitatea căsătoriei”. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginea actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. 7. învăţătură şi pregătire profesională a copiilor. soţ care. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei În cazul nulităţii căsătoriei..

Mai mult. 96 . G. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi S-a pus problema de a şti dacă încetarea căsătoriei prin moartea unuia dintre soţi produce sau nu efecte asupra numelui de familie al celuilalt soţ. precum şi numărul hotărârii judecătoreşti. (Art. în cazul în care acesta din urmă îşi modificase numele de familie la încheierea respectivei căsătorii. BOROI . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA privinţa numelui de familie.Op. consecinţa sa. ca urmare a învoielii soţilor sau a încuviinţării instanţei. În considerarea unui argument de ordin istoric (o îndelungată tradiţie a dreptului nostru este în sensul că decesul unuia dintre soţi nu are nici un efect asupra numelui de familie al soţului rămas în viaţă).cit. 7. p.. soţul supravieţuitor nu are un drept de opţiune între a purta în continuare numele de familie avut în timpul căsătoriei ce a încetat şi a reveni la numele de familie pe care l-a avut anterior 191 192 G.E. în termen de 10 zile la S.P.P.191 Declararea nulităţii ori anularea căsătoriei se înscrie prin menţiune pe actul de căsătorie şi pe cele de naştere ale foştilor soţi. cu atât mai mult trebuie să se ajungă la aceeaşi concluzie atunci când căsătoria a durat până la moartea 192 unuia dintre soţi.P. indiferent din vina cui s-a pronunţat divorţul.Dr.L.4. anume obligativitatea numelui. p. 445. ci şi o obligaţie. BOROI .cit. în special. de la locul de domiciliu. precum şi a unui argument a fortiori (dacă. 444-445. Comunicarea de modificare pe actul de căsătorie în care s-a înscris menţiunea de divorţ. faptul purtării numelui de familie pe durata căsătoriei ce afost desfiinţată fiind ireversibil. domiciliul avut . data şi instanţa care a pronunţat-o. această soluţie fiind impusă de două caractere juridice ale numelui (legalitatea numelui. în caz de divorţ există posibilitatea păstrării numelui de familie luat la încheierea căsătoriei.. cât şi la data pronunţării divorţului sau a anulării căsătoriei -. în vederea actualizării componentei locale a R.3..Op.N. În adresa de înaintare se menţionează.104 din Metodologie). pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.atât la data încheierii căsătoriei. pe lângă datele de identificare a soţilor. s-a subliniat că purtarea numelui de familie luat la încheierea căsătoriei şi după încetarea acesteia prin decesul celuilalt soţ constituie nu numai un drept.E. exemplarul I şi II. prin urmare.C. de declarare a nulităţii sau de anulare a căsătoriei se transmite.2.

STĂTESCU . 31/1954 şi art.2011. 18 din Decretul nr.194 Art. Suprem. 1970. [Soluţia se sprijină pe împrejurarea că nu există nici un text de lege care să limiteze dreptul soţului supravieţuitor de a purta numele de familie pe care acesta l-a dobândit prin căsătoria ce a încetat ca urmare a decesului celuilalt soţ . atunci când soţul recăsătorit este de bună-credinţă (nu a cunoscut faptul că cel declarat mort este în viaţă). 31/1954 prevede ca dată a morţii data stabilită prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte. rămasă definitivă şi irevocabilă. 22 din Codul familiei.16 şi urm. A se vedea Trib. Dacă prin hotărâre judecătorească. (Despre persoane) cuprinde şi un titlu special (Titlul al V-lea) referitor la G. celălalt soţ se va putea recăsători. în baza unei hotărâri judecătoreşti de declarare a morţii unuia dintre soţi. Bucureşti. p. 446.Op.1982.Drept civil. iar atunci când căsătoria încheiată este considerată ca fiind încetată prin deces. 36 şi urm. p.cit. 7. C.92. din Decretul nr.cit. nr. după recăsătorirea soţului celui declarat mort. prin asemănare. noul Cod civil român urmează să intre în vigoare la data de 01.D.ubi lex non distinguit.3. 32/1954 stabilesc norme cu privire la declararea morţii. 127-128. dispoziţiile art. se consideră că prima căsătorie va fi desfăcută la data încheierii noii căsătorii. 239-240. 71/2011. la modificarea numelui de familie al soţului supravieţuitor. p. nec nos distinguere debemus -. PEŢU. E. urmând să poarte numele pe care l-a dobândit urmare a încheierii noii căsătorii. 194 195 193 P. civ. în Culegere de decizii 1968.. p.Op.P. Apărarea drepturilor nepatrimoniale 195 Cartea I Ca noutate absolută pentru un Cod civil român. MARIUS-SORIN BOZGAN . 61.. cit. dec.193 Aşadar. În cazul în care soţul declarat mort reapare şi anulează hotărârea declarativă de moarte. precum şi pe un argument de înterpretare istorico-teleologică (legalitatea numelui şi intagibilitatea numelui sunt caracterele juridice ale numelui care justifică această soluţie]. 97 . aplicându-se. tot printr-o hotărâre judecătorească. BELEIU . din Decretul nr. în nici o situaţie.. Col. BOROI . p. iar art. GH.. căsătoria cea nouă rămâne singura valabilă.10. 755/1968. schimbarea intervenită în starea civilă ca efect al încetării căsătoriei prin deces nu conduce..Op. În conformitate cu prevederile Legii nr. se rectifică data morţii şi aceasta este stabilită ca fiind ulterioară căsătoriei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI acestei căsătorii.

255 C. respectiv la ocrotirea valorilor intrinseci fiinţei umane. dacă aceasta durează încă. în cazul lezării prin exercitarea dreptului la libera exprimare. a acţiunii prejudiciabile decât dacă prejudiciile cauzate reclamantului sunt grave. civ. a numelui său poate să ceară oricând instanţei judecătoreşti să dispună încetarea acestei atingeri nelegitime. Instanţa judecătorească poate să dispună în special: interzicerea încălcării sau încetarea ei provizorie şi luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor. Dacă persoana care se consideră lezată face dovada credibilă că drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei acţiuni ilicite. civ. intimitatea vieţii private. astfel cum sunt reglementate de dispoziţiile art. cel care este lezat prin uzurparea. 252 C. cel al cărui nume este contestat poate să ceară instanţei judecătoreşti recunoaşterea dreptului său la acel nume.. (1) C. De asemenea. dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă. libertatea de conştiinţă. Persoana fizică ale cărei drepturi nepatrimoniale au fost lezate ori ameninţate poate cere oricând instanţei. instanţa poate dispune 98 . instanţa judecătorească nu poate să dispună încetarea. dacă acţiunea nu este în mod evident justificată şi dacă măsura luată de instanţă nu apare ca fiind disproporţionată în raport cu prejudiciile cauzate. c) constatarea caracterului ilicit al faptei săvârşite. Prin excepţie de la prevederile enunţate mai sus. artistică. cum sunt viaţa.. în mod corespunzător. integritatea fizică şi psihică. ales în condiţiile legii. creaţia ştiinţifică. civ.: a) interzicerea săvârşirii faptei ilicite. sănătatea. cu titlu provizoriu. 254 C. Conform art. poate să ceară instanţei judecătoreşti luarea unor măsuri provizorii. literară sau tehnică.Dr. În considerarea apărării dreptului la nume. dacă aceasta este iminentă. b) încetarea încălcării şi interzicerea pentru viitor. civ. conf. şi apărării dreptului la pseudonim.. În cazul prejudiciilor aduse prin mijloacele presei scrise sau audiovizuale. actuale sau iminente şi că această acţiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat. orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea personalităţii umane. Dispoziţiile astfel enunţate se aplică. în tot sau în parte. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA protecţia drepturilor personal-nepatrimoniale prin mijloace juridice specifice. art. 253 alin. conform prevederilor art. demnitatea.

255 alin. sub sancţiunea încetării de drept a acelei măsuri.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numai măsurile prevăzute la alin. fie să dispună reducerea acestora.: (5) Dacă măsurile luate sunt de natură să producă un prejudiciu părţii adverse. (1) lit. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii dispuse. Art. care se aplică în mod corespunzător. 196 99 . b) şi c). dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora. (8) Dacă partea adversă nu solicită daune-interese. prejudiciul cauzat prin măsurile provizorii luate. prin hotărârea prin care s-a dispus măsura provizorie se va fixa şi termenul în care acţiunea în fond trebuie să fie introdusă. (2) Acţiunea pentru restabilirea integrităţii memoriei unei persoane decedate poate fi pornită de cei prevăzuţi la alin. în raport cu circumstanţele concrete. În cazul în care cererea este formulată înainte de introducerea acţiunii de fond.196 Art. (6) Măsurile luate potrivit celor de mai sus. la cererea părţii interesate. (7) Reclamantul este ţinut să repare. Instanţa soluţionează cererea potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. civ. instanţa. (1). În cazul în care pârâtul se opune la eliberarea cauţiunii. după moartea persoanei vătămate. Cu toate acestea. Cererea se judecă potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţa preşedinţială. (5)-(8) C. 256 C. poate fie să refuze obligarea sa la despăgubirile cerute de partea adversă. sub sancţiunea încetării de drept a măsurii de indisponibilizare a sumei depuse cu titlu de cauţiune. dacă reclamantul nu a sesizat instanţa în termenul fixat de aceasta. de oricare dintre rudele în linie dreaptă ale persoanei decedate. care nu poate fi mai lung de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii. care se aplică în mod corespunzător. anterior introducerii acţiunii în justiţie pentru apărarea dreptului nepatrimonial încălcat încetează de drept. instanţa va dispune eliberarea cauţiunii. dacă acţiunea de fond este respinsă ca neîntemeiată. de către soţul supravieţuitor. la cererea reclamantului. prin hotărâre dată cu citarea părţilor.: (1) Acţiunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial încălcat poate fi continuată sau pornită. instanţa îl poate obliga pe reclamant să dea o cauţiune în cuantumul fixat de aceasta. instanţa va fixa un termen în vederea introducerii acţiunii de fond. precum şi de oricare dintre rudele sale colaterale până la gradul al patrulea inclusiv. civ. dacă reclamantul nu a fost în culpă ori a avut o culpă uşoară.

situaţie în care.Dr. în mod obligatoriu. În cazul schimbării numelui unei persoane. Nu există o rugăciune specială în acest sens. pe care în a 8-a zi de la naştere o citeşte preotul. trebuie să ne luăm un nume creştin? Această întrebare poate primi. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL VIII NUMELE DE FAMILIE ŞI PRENUMELE DIN PUNCT DE VEDERE RELIGIOS 8. O altă tradiţie afirmă că. motiv pentru care consideră că numele primit la Botez nu poate fi schimbat.după cum 100 . deoarece majoritatea preoţilor consideră că această rugăciune este suficientă. decât la rânduiala tunderii în monahism. la Taina Sfintei Spovedanii. anumiţi preoţi schimbă numele citind „Rugăciunea de dare a numelui”. De ce. omul mai primeşte de la Dumnezeu şi „un sfânt”. motivat de faptul că numele primit la Sfântul Botez va fi numele cu care ne va striga Mântuitorul la Judecata de Apoi. de acum înainte ea va fi Maria. mijlocitor. iar alţi preoţi consideră că această rugăciune este doar pentru darea numelui şi nu de schimbare. persoana nu şi-a schimbat numele. după ce în prealabil mărturiseşte preotului faptul că nu deţine un nume creştin-ortodox. care din punct de vedere religios ridica anumite semne de întrebare. prin această rugăciune. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios În timp au existat opinii diferite cu privire la schimbarea de nume. Din punct de vedere religios se pun două întrebări foarte simple.1. Biserica Ortodoxă are două direcţii pe care le practică. apărător şi păzitor înaintea Tronului Ceresc. un răspuns foarte simplu şi anume faptul că. care urmează ca pe parcursul vieţii pământeşti să-i fie rugător. persoana dată se va mărturisi. atunci când ne luăm un nume creştin. respectiv dacă spre exemplu persoana până în acest moment a deţinut numele de Maya. pe lângă îngerul păzitor pe care îl deţine fiecare persoană . de acum înainte. creştinul cere binecuvântare de la duhovnic de a lua un alt nume şi. dar a mai primit un nume. împărtăşi şi pomeni la slujbe cu noul nume. În această situaţie părerile cu privire la schimbul de nume sunt împărţite.

Pomenirile sau. are o relaţie cu totul specială cu Dumnezeu. Deci omul nu are decât să cinstească în mod deosebit pe acel sfânt. neapărat vor mijloci. considerându-l anume pe el ocrotitorul său ceresc. Iisus. fapt relatat şi în Sfânta Scriptură. preotul Pufulete Silviu-Petre concluzionează următoarele: există în Noul Testament credinţa că numele comunică ceva esenţial. dragostea şi atenţia ei. În urma cercetării efectuate asupra paginilor Sfintei Scripturi. 21). folosim 101 . Iisus este Mântuitor. dă mărturie evidentă despre importanţa pomenirii cuiva în rugăciune: „Dacă rostim insensibili numele oamenilor înaintea lui Dumnezeu. dar dacă aceea persoană are un respect deosebit. va merge înaintea Lui . ea se poate ruga la această sfântă ca şi cum s-ar ruga sfântului ei ocrotitor.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI afirmă Sfânta Scriptură. şi Ioan Botezătorul: numele lui şi Persoana lui nu mai sunt determinate numai de legăturile de sânge şi familie. Fiecare dintre noi are dragoste deosebită faţă de un anume sfânt. ci şi de puterea lui Dumnezeu care se arată prin misiunea şi lucrarea Botezătorului: „va fi mare înaintea Domnului . căci El va mântui poporul Său de păcatele lor” (Matei 1. fără a-şi schimba însă numele în cinstea lui. Sigur că sfinţii. A doua întrebare care se pune este următoarea: Cum rămâne de procedat cu acei creştini care au primit deja botezul. de aceea şi Cel care poartă acest nume. Prin pomenirile pe care le face.. în cartea „Şcoala rugăciunii”. 15-17). după expresia lui Olivier Clement.. ca să gătească Domnului un popor pregătit” (Luca 1. Pruncul născut în ieslea din Betleem este numit Iisus din cauza că este Mântuitor. Citirea de către preot a pomelnicelor nu este o pierdere de timp sau un moment de relaxare. Numele nostru a avut totdeauna o valoare inestimabilă. fiind plini de dragostea Dumnezeiască. afectivă şi de nedesfăcut”. o dragoste şi o pietate nemăsurabilă faţă de Sfânta Elena. mărturiseşte existenţa veşnică a persoanei în unicitatea nealterată.. Tot astfel. deoarece pomenirea numelui cuiva înseamnă prezenţa acelei persoane. Numele Iisus este dat de Dumnezeu care în mod excepţional dă nume celor care se nasc în creaţia Sa. caracteristic şi fundamental din ceea ce aparţine fiinţei celui care poartă acel nume.. Mitropolitul Antonie de Suroj. semnifică o „legătură tainică. iar dacă omul încă nu are un nume creştinesc. se roagă pentru ea. numele de botez este Jasmina. luând un nume necreştin? Spre exemplu. care nu au răutate în ei. deoarece va mijloci înaintea Bunului Dumnezeu pentru sufletul persoanei care se roagă. Iisus iartă păcatele. Cel mai bun exemplu este numele Mântuitorului: „Ea (Fecioara) va naşte Fiu şi se va chema numele Lui: Iisus. nu are cum să mai primească ocrotitorul ceresc. nume care nu există în calendarul creştin ortodox. „îi trimite puterea de viaţă”. „pârguri euharistice”.

conform căruia. Daniel.lui Simon. în primele trei secole proveneau din Vechiul Testament. Cele mai folosite nume creştine.Dr. . şi mai ales religioasă. Misael si Azaria. prigonitorul creştinilor. Anania. Se numea la început Saul. întemeind o relaţie de cu totul altă calitate”. prezentăm doar câteva exemple clasice care surprind schimbarea numelui: . În continuare. Dumnezeu îi schimbă numele în Avraam. atunci rugăciunea noastră devine nu doar aducerea unei persoane pe braţele noastre întinse.42). după convertire se va numi Paul (Fapte 13. Este vorba 102 . creştin. pentru că Pavel sau Paul este echivalentul elenic al numelui său original ebraic Saul. numele meu este Balsamus. în momentul în care încheie legământul cu el (Facerea 17. persoana îşi alegea încă un nume. dar şi-a schimbat numele după convertirea la creştinism. Aşadar.Saul. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA aceste nume ca pe nişte etichete. povestea sa apărând în Noul Testament. dar dacă pronunţăm aceste nume având conştiinţa importanţei gestului. Toate numele în calendarul ortodox au apărut datorită celor care au sfinţit aceste nume prin viaţa şi prin faptele lor. ci ne leagă de această persoană cu o profunzime nu de compasiune. . Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) i se datorează lui. se pune din nou întrebarea: Este bine să ne schimbăm numele primit la naştere? Alegerea unui nume creştin pentru copii îşi are originea într-un obicei foarte vechi. De fapt.9). de împărtăşire. Trebuie menţionat faptul că în cazul apostolului Paul nu este vorba de o schimbare reală a numelui. 7). dar numele spiritual primit la botez îmi este Petru”. Balsamus”.5). relaţia noastră este de slabă calitate. nu de dragoste. Sfântul Paul a fost un lider important al bisericii creştine timpurii. la botez. atunci când au fost în slujba lui Nabucodonosor. . iar spre sfârşitul secolului al IVlea numele Fecioarei Maria sau ale Apostolilor încep să se răspândească din punct de vedere al folosirii. ci de identificare. de solidaritate. Isus Cristos îi schimbă numele în Petru (Ioan 1.lui Avram. acest obicei nu face decât să reflecte o idee prezentă atât în Vechiul cât şi în Noul Testament: schimbarea numelui în anumite momente foarte importante din viaţa omului. au adoptat nume paralele: au păstrat numele care arată originea lor etnică. golite de substanţă. care a murit în anul 331 şi care se prezenta astfel: „După părinţi. greacă şi romană (Daniel 1. O dovadă o avem în lucrarea „Faptele Sf. şi au luat un nume nou pentru a putea trăi şi lucra în lumea persană. acestea înălţându-i la cer.fiii lui Iuda.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI de acelaşi nume. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel). Beda Venerabilul. Generalul roman Constantiu Chlorus.61). Din simpatie faţă de 103 . datorită faimei Sfântului Anton de Padova. .ֶן‬Ben-'oniy). dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. într-o familie de nobili bogată. Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. de împărăteasa Elena. fiica vitregă a lui Maximian. dar aproape de fiul său. . în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). a fost botezat de Papa Sergiu şi a primit numele de Petru. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin. ‫נ בּ‬ adică „fiul este durerea mea”. . divorţează. .Papa Benedict al XV-lea spunea despre Sfântul Francisc de Assisi că: „Este imaginea lui Cristos cea mai desăvârşită din toate timpurile”. conform lui Socrate. S-a născut în anul 1182. Turcia). care a murit la scurt timp după naştere. . patronul spiritual al Portugaliei. deoarece se considera că numele este caracteristic persoanei trebuind să se aibă în vedere rudenia de sânge. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. ci trăieşte departe de atenţia publică. conform celor relatate de Sf. deoarece rudele au reacţionat şi au spus că „Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta” (Luca 1. dar mama lui s-a opus şi a sugerat numele Ioan.329 în Nicomedia. s-a născut la Lisabona Ferdinand. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. devenind soţia împăratului Teodosie cel Tânăr. în onoarea mamei sale. în Vechiul Testament. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui.punerea numelui Botezătorului a fost controversată: iniţial rudele au vrut să îi pună numele Zaharia.numele Anton a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină. La 15 august 1195. fiind primul copil al soţilor Petru (care era un mare negustor de stofe şi deseori lipsea de acasă. la îndemnul împăratului Diocleţian. s-a botezat şi a primit numele de Eudoxia. care i-a schimbat numele în Helenopolis. . pentru a se putea căsători cu Teodora.Flavia Iulia Helena. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. la fel ca şi Elena.אוִֹי .Athenais. fiind o femeie deosebit de credincioasă. obligat de interesele comerţului său la călătorii îndelungate prin diferite ţări) şi Pica Bernardone.după venirea regelui Caedwalla la Roma. . de către mama sa. El a fost iniţial numit ‫( . dar tradus pentru noile realităţi lingvistice şi culturale unde apostolul avea să facă misiune. A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. după tatăl său. 248 . în anul 293. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton.Benjamin. care nu s-a mai recăsătorit. care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman. dintr-o familie modestă. Rachel.

Mântuitor.Rut 1:2.Samuel 1:2.Geneza 11:29. Eva . iar Noël a ajuns să fie folosit chiar şi în Anglia.Geneza 29:16. Lois Timotei 1:5. Debora . Salvador (cu varianta italiană Salvatore). Ana . Izabela . Iosif Maria. în Ritualul Roman. Dolores. fapt care nu a putut fi respectat deoarece Toussaint a devenit un nume destul de răspândit în Franţa. Bat – Şeba Samuel 11:3. ci pe cât posibil să fie doar nume de sfinţi prin al căror exemplu şi sub a căror protecţie aceştia să fie inspiraţi în a duce o viaţă sfântă. Sara . Annunziata.Împăraţi 22:14. Ea . În Evul Mediu.Timotei 1:5.Dr. José Maria. Penina .ro 104 . precum Pâques (Paşti). Maria .Împăraţi 8:26. Hulda . ceea ce pentru celelalte culturi poate părea o lipsă de respect pentru această naţie reprezintă un semn de preţuire deosebită.Exod 6:23. băieţii erau preponderent botezaţi fie cu însuşi numele de Jesús.Estera 2:7.197 197 www.Geneza 3:20. Naomi .Fapte 16:14. Cultul adus Fecioarei Maria s-a reflectat în numele date în Spania şi în Italia. Prişcila . avem foarte multe nume biblice de femei. dintre care enumerăm: Agar . Ioan Maria).Samuel 25:2b.Fapte 18:2. iar în Dieceza de Bourges din Franţa s-a sugerat să nu se accepte folosirea unor nume de sărbători.Geneza 16:1. Asunción.Judecători 5:1. Rebeca . Concetta.Samuel 1:2. Abigail . Marta .Geneza 38:6.soţia credincioasă. în literatura religioasă. Atalia . ori nume ale unor zeităţi păgâne. respectiv Assunta. Inmaculada. cu înţelesul de „francez”. Mai mult.Romani 16:12. Rahela . conform unui obicei mai vechi de a se da copilului născut în lipsa tatălui numele ţării în care acesta se afla.Luca 10:3. Tamar . Juan Maria (Isus Maria. În lumea hispanică. având în vedere că la momentul în care acesta s-a născut el se afla în Franţa. Cruce). fie cu un nume compus prin adăugarea celui al sfintei Fecioare: Jesús Maria. Lidia . Rut Rut 1:4. Cruz (Isus. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Franţa a hotărât să-i schimbe numele din Ioan în Francesco. Iunia . preoţii aveau obligaţia să vegheze ca la botez copiii să nu primească nume obscene sau ridicole. mai ales după sărbători mariane: Concepción. Mercedes.Romani 16:7. Encarnación.Luca 2:6. Persida . Eunice .Geneza 29:16.Împăraţi 16:31.Geneza 22:23. Elisaveta . Noël (Crăciun) sau Toussaint (Sărbătoarea Tuturor Sfinţilor). Estera .

majoritatea poartă numele Dumitru (275.424 de români care şi-au serbat onomastica.173. din cei 1.168). este purtat de 302.667 sunt bărbaţi.2. numele de sfinţi se poartă şi în prezent.556 de bărbaţi.409).Endre.927 Anica.2010. 80. .016 poartă numele Andras.138 poartă prenumele de Elena. 28.982 sunt femei.892 poartă numele Andreia. Andruşa. din care 505. iar alte 89 Andruţa. Dimitrie (5.439 se numesc Nuţi. Mitruţ/Mitruş (495). 1. 129.460. dintre care 322. 6. iar alţi 22 Andries. cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32.092). În acelaşi timp.381 sunt Andra. iar 20. Mitică (8. la data de 9.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. 8 Andruşa şi Andruţa.791 de Constanţa. .736).09. Demetra (331) şi Dimitriţa (44).aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica.009 persoane poartă prenumele Ani.2009. Mita (4. 54. Tot la data de 21.824. potrivit statisticilor existente la nivel naţional. din cele 337.590). Din datele statistice existente la nivel naţional. 415 persoane poartă prenumele Any.022 poartă prenumele de Constantin.aproape 645.05. Numele Sfântului Andrei. aproximativ 1. iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.05.715 de persoane poartă prenumele Ana. în schimb. de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana. din care 890. 65.la data de 21.090 .471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru. părinţii Fecioarei Maria. Dumitriţa (6. iar 1.054 poartă prenumele de Constantina. 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. De asemenea.395). 12.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 8.2010. Dintre aceştia. ca prenume atribuite nou-născuţilor. Totodată. 44. astfel: .442 de bărbaţi.598 poartă prenumele de Ileana. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români În ţara noastră. Astfel.2010. De asemenea. Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. cunoscut şi ca „Apostolul Românilor”. .162 105 . 3265 .Andrea. Majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271. 399. au fost sărbătoriţi şi 650.875 de persoane). 2.292). 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu. Mitru (244) şi Mitache (103).11. 23. iar 322. de Sfântul Andrei.271).327 sunt femei. Mitu (533). majoritatea sunt bărbaţi (292. Dumitrana (354).628 poartă prenumele de Leana.343 poartă prenumele de Lenuţa.în anul 2010. 2.519 sunt alintate Anicuţa. 4.

22. Mihalache (2.04.Dr. 435.588 poartă prenumele Ioana.2011.815).231 de români.974.028 sunt femei. 759. Gabriela (218.312 sunt bărbaţi.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. 11.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7.2010. 332. Gabriel (237.137 de persoane poartă prenumele Nicu. 523. Mihail (54. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360.028 de femei. 141.777 poartă prenumele Ionică.01.872). 137.203 sunt bărbaţi şi 522. Dintre bărbaţi. peste 1.458).609 de persoane poartă prenumele Nicolae. 32.595).362 poartă prenumele de Costin.2010.941 poartă prenumele de Geta.681 poartă prenumele de Costică.158). . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA poartă prenumele de Costel.04. Mihăiţă (27.131).068 de persoane poartă prenumele Nicuşor.197) şi Gavril (22.399 poartă prenumele Nela şi 6. .047 de bărbaţi şi 3.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei. iar 287. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.430 poartă prenumele de Georgeta. Dintre acestea. Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.786). 44.000 de femei au fost sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23. Doar 350. 37.2010.454 poartă prenumele Ionel. Dintre femeile sărbătorite la data de 23. Gabi (4. din care: 589.632) şi Găbiţa (159). 366. 147. iar 302 poartă numele de Costelus.016 poartă prenumele Nelu şi 4. la data de 8.300.886 sunt bărbaţi. 137.388 poartă prenumele Ionela. Mihnea (6.000 de români şi-au serbat onomastica.peste 720. .058).de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril. Nick.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai.544).500 de femei). 19.452. de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. de Sfântul Ioan.243 de români aniversaţi la data de 6. Mihaiela (6.472 poartă prenumele George şi 24.358 poartă prenumele Ion şi 305.368 poartă prenumele Ionuţ. 537.2010. 106 . 26. 13.12. Nikos şi Nik.931 sunt femei. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi . 1. Mişu (1.din cei 811.11.230 poartă prenumele Ioan. 34. Motiv de sărbătoare este şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8.653 poartă prenumele Ionelia. 64.894 de persoane poartă prenumele de Niculae. Din cei 950.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos.000.din totalul de 1. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. .

403). Din cei 608. chiar şi canoanele unor Concilii locale.082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342). 382. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982). din care 48. Niculai.552 de persoane poartă numele Vasile.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9. este purtat şi de 287. Petrică (36. şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33.838). Petruţa (23. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. . majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208.din cei 503.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. i-au îndemnat pe credincioşi să dea copiilor lor nume după Sfinţi recunoscuţi oficial de Biserică. cu ocazia sărbătoririi Sfântului Vasile cel Mare.din cei 54.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Niki. dintre acestea 86.312 poartă prenumele de Paraschiva. Sfinţii Părinţi.931 de femei.048). Alături de cei de mai sus. Nichi sau Niculeana. iar 89. Paul (76. . de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel.035 femei. .520 poartă prenumele Nikole. 409 de persoane poartă numele Sică. Nikolett. 433 de persoane poartă numele Sile. Potrivit statisticilor existente.995 de români care şi-au sărbătorit onomastica la data de 29.960 sunt bărbaţi.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010.114) şi Petronel (2). iar alte peste 13. Paulina (16361). 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev.2011.2010. 2082 poartă numele Vasilca. Numele Sfântului Vasile este purtat şi de 89. 8.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. Niko. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. 584 poartă prenumele de Chivuţa. 627 poartă prenumele de Chiva.064).744 poartă prenumele Nicoleta.840 de femei.06. 20. Niciodată însă în istorie această recomandare nu a fost urmată foarte strict.829). Nicoll. 3810 poartă prenumele de Paraschiv.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1. 518. 56. cele mai multe poartă numele de Paula (45.840 sunt femei.180 purtând numele Vasilica.285). Nikoletta.861 sunt bărbaţi.01. după cum urmează: 497.152 sunt femei. Petrişor (17.138 de persoane poartă numele Vasilică. 107 . dintre acestea 199. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. Nica. Nicola. 629 poartă prenumele de Parascheva.peste 600.645). şi 121. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34. 50. Petruş (3.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Numele Sfântului Nicolae.

24. 44.395 Dimitrie.520 Nikole. 409 Sică. Nicoll. Schimb”. 5. 17. 19. 89 Andruţa. 129. 332. 86.829 Petru/Petre. 199. 12. 27.767 de persoane.137 Nicu. 13. 23.Numele şi prenumele persoanei fizice. 22.109 Gheorghiţă/ Ghiorghiţă.388 Ionela.872 Mihai. 6. 237.744 Nicoleta. un simplu calcul arată faptul că 9. 137.394 Nicolaie. 302. 8 Andruşa şi Andruţa.815 Gabriela.158 Mihail. 360. 159 Găbiţa.381 Andra. 302 Costeluş. 271.090 Andrea. 103 Mitache. încheiem prin a preciza faptul că. 16361 Paulina.209 Neculina sau Necolina. Nikolett. 76. 198 108 . 8.552 Vasile. 5.162 Costel. 6. p.016 Andras. 54.875 Andreea. 22. Niki.362 Costin. 23. 415 Any.439 Nuţi. 97 Vasi şi Vasilache. 537.430 Georgeta. 244 Mitru. 218. 781 Andreiu. Niko. 13. 34.590 Dumitriţa. 495 Mitruţ/Mitruş. 497.368 Ionuţ.556 Andrei. Nica.403 Petruţa. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În concluzie. 589. Origine.068 Nicuşor. 141-142.047 de bărbaţi şi 3. 9.230 Ioan. 366.941 Geta. 28.458 Gabriel. 22 Andries.198 Astfel. 711 Paulica.927 Anica. poartă un astfel de prenume. 4. Andruşa.786 Mihnea. 4. 1. 45. Nicola. 275. 533 Mitu.358 Ion.138 Vasilică.681 Costică. conform următoarelor date: 399.460 Andreeas sau Andreas. Editura Gutenberg Univers. 305. 20. şi în prezent. recunoscuţi oficial de Biserică. 2011.138 Elena.777 Ionică.588 Ioana.519 Anicuţa. 433 Sile. 16 An şi 67 Ann. 3. 331 Demetra şi 44 Dimitriţa.082 Petruş.544 Mihalache. 6.131 Gavrilă. Nichi sau Niculeana.911 Gheorghiţa/Ghiorghiţa. TORJA .653 Ionelia.598 Ileana.312 Paraschiva. 33.048 Pavel. 26.088.611 Niculina sau Nicolina.609 Nicolae. 354 Dumitrana. 6. 342 Petriţa.215 Gheorghe/Ghiorghe.628 Leana. 584 Chivuţa. 141. 5982 Petruţ. în România. 54.791 Constanţa.022 Constantin.762 Niculai sau Neculai. 44. Niculai. 970 Sica şi 608 Vasila.500 de femei Gabi. 32. 232 Silică. 8. 2. 65. 3.472 George.009 Ani.058 Gavril. 208.180 Vasilica.092 Mita.016 Nelu. 2. 11. 192 Nikolaos. 1. 627 Chiva.715 poartă prenumele Ana.197 Mihăiţă. 80. 147. 2.894 Niculae. 294 Chivu. Arad. 435.054 Constantina. 48.114 Petrişor. Nikos şi Nik. 6. Nikoletta. 2082 Vasilca. 1. 137.Dr.454 Ionel. 4.343 Lenuţa. 3265 Endre.285 Paul. 34. 20. 8. 64.292 Dumitru. 3810 Paraschiv. I. 32. 890.399 Nela. 4. 14. „Semnificaţie. le dăm copiilor noştri nume după Sfinţi. Nick.595 Mihaiela.632 Mişu. 505. 36.645 Petrică.838 Paula.892 Andreia. 7 Paraschev. 629 Parascheva.650 Niculiţa sau Necoliţa. 37.409 Mitică.064 Petronela. 56.736 Dumitra.168 Dumitrache.090 Ghiţă şi 547 Ghita. 2 Petronel.

prin raportarea omului la universul imediat. la un cult religios. neînsemnat. lat. ridiculus). deoarece au o natură paradoxală. aprobată prin H. numai că alegerea noastră va fi limitată de un număr mare de criterii. ataşamentul faţă de anumite regiuni geografice etc. comic cu privire la o situaţie. republicată. minor. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. MOCANU – Op.200 199 200 Dicţionarul explicativ al limbii române . D. absurd. Legea nr. 109 . Prin ridicol (it.199 . reflectând structura grupului.ridiculitate. (2) Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole. 18 prevede următoarele: „(1) Numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc potrivit legii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CAPITOLUL IX NUME ŞI PRENUME MAI RAR FOLOSITE 9. caraghios. 356.. Noţiuni generale Astăzi avem impresia că putem să dăm copiilor noştri orice nume dorim. caraghios. nr. se înţelege: .care stârneşte râsul sau batjocura. cit. derizoriu. rizibil cu privire la o înfăţişare. reflectând foarte multe date despre persona care îl poartă. p. ridicule. cum ar fi apartenenţa la o etnie. ridicolo. registrul antroponimic reflectă gândirea şi gradul de civilizaţie ale acelei culturi. În toate ţările lumii.DEX 1998.G. aspect caraghios. Dicţionar de sinonime. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. de batjocură. numele are o rezonanţă culturală şi socială. 64/2011. În orice cultură. părinţii putând opta pentru un nume corespunzător”. fr. ceea ce este vrednic de râs.1. nu prevede când un nume poate fi considerat indecent sau ridicol. de care nu suntem întotdeauna conştienţi. unele implicite. Numele şi prenumele trebuie să individualizeze o persoană. la art.

Dicţionar de neologisme. lipsit de pudoare. . acest articol referindu-se la numele de familie pe care soţii se învoiesc să îl poarte în timpul căsătoriei. Dicţionar de antonime. prevede: „(1) Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.art.care provoacă râsul.NODEX.210 se foloseşte atât noţiunea de „nume de familie”.care nu este decent. ascultând pe părinţi. .27 C.” 110 .fam. licenţios. indecente. (2) Dacă părinţii nu au un nume de familie comun. necuviincios.Dr. 201 202 203 204 205 206 207 208 209 Noul dicţionar explicativ al limbii române . la serviciul de stare civilă.64 alin. dacă copilul va purta numele unuia dintre ei sau numele lor reunite. neruşinat. desemnează prin acelaşi cuvânt numele de familie comun declarat la încheierea căsătoriei. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Dicţionar de sinonime. în stare să stârnească râsul. ceea ce este demn de batjocură. ceea ce stârneşte râsul. indécent. necuviincios. decent. . 62 alin. În lipsa unei asemenea învoieli. neruşinat.în art. lipsit de decenţă. neruşinat. lat. impudic.). foarte mic. it.208 Trebuie menţionat faptul că legislaţia în vigoare foloseşte noţiunea de nume. Dicţionar de neologisme.202 Ridicol este opusul pentru frumos.fam. batjocura.care calcă sau contrazice legile decenţei.(1) şi (2) C.. În acest caz. 28 C. Noul dicţionar explicativ al limbii române .NODEX. (demn) de râs. Dicţionarul explicativ al limbii române .207 Indecent este opusul pentru cuviincios.204 . numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara. copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite.205 . se înţelege: . ntis).care stârneşte râsul. derizoriu. Art. neruşinat. Dicţionar de antonime. autoritatea tutelară de la domiciliul copilului va hotărî. impudic. de râs.fam. după cum urmează: . politicos. odată cu naşterea copilului.206 .201 . cât şi noţiunea de „nume” pentru a desemna acea componentă a numelui care este numele de familie.DEX 1998.lipsit de decenţă.203 Prin indecent (din fr. impudic. fam. caraghios.art.lipsit de decenţă. indecens.obscen. necuviincios. sume etc. (2)209 şi art. 62 C. foloseşte cuvântul nume în sens restrâns. aspect caraghios. sau (despre cifre.

p.” 211 212 210 G. nr. republicată. 64 C. deoarece în acest caz ofiţerul de stare civilă poate refuza înregistrea. învederăm următoarele dispoziţii legale: . ceea ce înseamnă că.art.Op. se aplică dispoziţiile art. observăm că se utilizează termenul „nume” pentru a desemna. 10 sînt aplicabile în mod corespunzător”. (3) din Legea nr. republicată. părinţii au o libertate deplină în această privinţă. deoarece îi stârneşte râsul la momentul pronunţării acestuia. (2) din Legea nr. 414. Legea nu limitează numărul cuvintelor care pot fi atribuite cu semnificaţia de prenume şi nici nu conţine vreun criteriu de determinare a prenumelui. datorită funcţiei socialjuridice a prenumelui.62 alin.212 Cu totul alta este situaţia în cazul în care. 119/1996. De lege ferenda. Pentru a nu exista abuzuri din partea ofiţerului de stare civilă. Dispoziţiile art.G.119/1996. în condiţiile legii”. 1/1997. fam. stipulează: „(1) Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită. considerăm că refuzul trebuie să fie făcut în scris şi motivat. cit.în art. aprobată prin H. p. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului se menţionează: „părinţii aleg numele şi prenumele copilului. cit.. republicată.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI .(2). 64/26 ianuarie 2011). s-a propus ca numărul cuvintelor (prenumelor) să fie limitat la două.. În Legea nr. conform căruia „Ofiţerul de stare civilă nu încheie căsătoria dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legii. părinţii doresc să pună un prenume ridicol nou-născutui şi să îl şi înregistreze în acte cu acest prenume. instanţa judecătorească va putea da încuviinţarea copilului să poarte numele acestuia din urmă. 8 alin. Art. 111 . pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor Legii nr.18 alin. BELEIU . cu privire la actele de stare civilă şi Metodologia nr. de fapt. ca şi dificultăţilor practice pe care le comportă un prenume prea lung. BOROI . 119/1996.Op.211 . 419. În argumentarea celor de mai sus.în art. în principiu. prin refuzarea în mod nejustificat a cetăţenilor doar pentru simplul fapt că prenumele i se pare ridicol. nu se prevede modul în care se face refuzul (scris sau verbal). „prenumele”. consemnând refuzul într-un proces-verbal. 119/1996 (care a fost abrogată prin Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. 2005. (3) În cazul în care copilul a fost recunoscut în acelaşi timp de ambii părinţi. GH. 30 din Legea nr. (2) În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte.

prin dispoziţie.G. în vederea înscrierii 214 menţiunilor corespunzătoare”. în cazul în care înregistrarea actului sau faptului de stare civilă a fost făcută în prealabil la autoritatea din statul în care aceştia de află. la oficiile consulare de carieră ale României sau la autorităţile locale competente. prin dispoziţie. iar refuzul acestora de motivează”. (1) şi (2) din Legea nr.06. (2) din Legea nr. numele de familie şi prenumele copilului. 64/2011. primarul unităţii administrativ-teritoriale la care se înregistrează naşterea stabileşte. în termen de 10 zile. serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau. În cazul în care există situaţii în care ofiţerul de stare civilă refuză să întocmească un act sau să înscrie o menţiune ce intră în Art. (2) Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot solicita înscrierea în registrele de stare civilă române. 6 al art. dispusă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă ori printr-un act administrativ se comunică din oficiu. ofiţerului de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativteritoriale care a întocmit actul de naştere. înscrierea se face cu aprobarea şefilor misiunilor diplomatice sau ai oficiilor consulare. 214 213 112 . aprobată prin H. nr. 9 din Legea nr. prevede: „(8) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului. după caz. 201 din 2 iunie 2009. (8) şi (9) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. Situaţiile arătate mai sus trebuie delimitate foarte clar de cele prevăzute la art. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . 119/1996. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.Dr. va decide primarul localităţii 213 unde se înregistrează naşterea.” Art. 43 alin. cu modificările ulterioare. În acest sens. conform căruia „orice modificare intervenită în statutul civil al unei persoane ca urmare a întocmirii unui act de stare civilă sau. 9 a fost modificat de pct. publicată în Monitorul Oficial nr.2009. (8) se aplică şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui.art. (2) din Legea nr. 18 alin. conform căruia: „(1) Întocmirea actelor de stare civilă privind pe cetăţenii români aflaţi în străinătate se face la misiunile diplomatice. a certificatelor de stare civilă eliberate de autorităţile străine. 30 alin. republicată. 18 alin. (9) Prevederile alin. după caz. în baza art. în conformitate cu art. iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume. 119/1996. de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României. 119/1996. de căsătorie sau de deces al persoanei la care această modificare se referă. republicată. 391/10. 119/1996. I din Legea nr. dacă ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui. care îi priveşte.

10 din Legea nr. care au obligaţia ca în deciziile pe care le emit să implice familia. unităţile sanitare care au în structură secţii de nou-născuţi şi/sau de pediatrie au obligaţia de a angaja un asistent social sau. Copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia. de a desemna o persoană cu atribuţii de asistenţă socială. numele şi relaţiile de familie. Dacă se constată că un copil este lipsit. după caz. Nume şi prenume mai rar folosite în România Fără o lege care să le interzică părinţilor să-şi boteze odraslele după mărci de maşini.2. în mod ilegal. îngrijirea. în conformitate cu prevederile O. instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să ia de urgenţă toate măsurile necesare în vederea restabilirii identităţii copilului. Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor. crescut şi educat de aceştia. dreptul de a dobândi o cetăţenie şi. precum şi de instanţele judecătoreşti. în cauzele pe care le soluţionează. 9. În scopul realizării drepturilor prevăzute la acest punct. persoana nemulţumită poate sesiza judecătoria în raza căreia domiciliază. organismele private autorizate. de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit.G. în conformitate cu art. de elementele constitutive ale identităţii sale sau de unele dintre acestea. educarea şi creşterea acestuia în cadrul familiei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI atribuţiile sale. Principiul interesului superior al copilului are prioritate în toate acţiunile şi deciziile care privesc copiii. putem afirma faptul că: „copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale”. numele copilului se poate modifica pe cale administrativă. dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. iar prin măsurile şi acţiunile pe care le fac privitoare la copil să sprijine formarea. instituţiile publice. 41/2003. Având în vedere cele de mai sus. în condiţiile legii. Pentru motive întemeiate. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la această dată dreptul la un nume. Părinţii aleg numele şi prenumele copilului. Astfel. desfăşurate de autorităţile publice. dictatori sau instituţii publice lupta de lămurire a acestora este dusă de angajaţii de la maternităţi şi de 113 . în condiţiile prevăzute de lege. fără nici o ingerinţă. dacă este posibil. nr. Intervenţia statului este complementară. statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu.

Gunoi fiind întâlnit la 50 de persoane. Carlos sau Juan Alberto ori Ronaldo. de fenomene ale naturii. Sfârc fiind întâlnit la 16 persoane. culori. Alte nume mai puţin obişnuite pentru noi. care sunt vizionate la TV. Pipi este purtat de 226 persoane. motiv pentru care în ultimii ani România s-a umplut de Jose Armando. organe umane. Mortu este purtat de 581 de persoane. Mugurel Butuc. au fost înscrişi pe listele listele de vot următoarele nume: Gheorghe Brotac. 114 . Ministru este purtat de 22 de persoane. Muia fiind întâlnit la 215 Sursa: Adevărul. Sulică fiind întâlnit la 540 persoane. Însă nimeni nu-i poate opri pe cei care vor să pună copiilor nume inspirate din telenovele sau filme. dar şi prin numele pe care îl pun copiilor cărora le-au dat naştere. 2010. La alegerile din 2008. crezând că prin aceasta au posibilitatea să mai atragă privirile celor din jur. Castron. Bucă este purtat de 2996 persoane. de instrumente muzicale. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA la serviciile de stare civilă. Coi fiind întâlnit la 3 persoane. obiecte. iar Bucilă de 228 persoane. gesturi. Cassandra. Justiţia este purtat de 2 persoane. Curu este purtat de 6 persoane. Labă fiind întâlnit la 880 persoane. Găinaţ este purtat de 61 persoane. Preşedinte este purtat de 10 persoane. Belibou este purtat de 507 persoane. Nespălatu este purtat de 70 persoane. Jegu fiind întâlnit la 90 de persoane. S-au dat nume de: arme. fiind vorba de denumiri de animale. fiind întâlnit la 25 de persoane. Păsărică fiind întâlnit la aproximativ 1. Găleată este purtat de 276 de cetăţeni. ţări. specii de animale. William Brânză şi Gigel 215 Ştirbu. Regulatu este purtat de 27 persoane. Nebunu fiind întâlnit la 850 persoane. de copaci etc. fiind întâlnit la aproximativ 4. Neculai Răţoi. Petru Carcalete.ro. Blegu este purtat de 515 persoane. Emil Bostan. Bounegru este purtat de 611 persoane. Botderaţă este purtat de 48 de persoane. Farmacia este purtat de 1 persoană. fructe. Poliţia este purtat de 3 persoane. continente.600 de persoane. Puţică este purtat de 244 persoane. Anuarul statistic al României prezintă câteva din numele cele mai interesante şi mai originale pe care le au anumiţi oameni. unelte. Cele mai frecvente nume care pot face parte din categoria celor despre care discutăm sunt: Curcă.Dr. Expertiza este purtat de 1 persoană. Faculatea este purtat de 2 persoane. prin acţiuni. de flori.600 de persoane. Boubătrân fiind întâlnit la 119 persoane. Hitler fiind întâlnit la 1 persoană. Se cunoaşte faptul că românilor le place să fie în centrul atenţiei. Ioan Bolovan. Bulan este purtat de 7 persoane. sunt: Beţivu este purtat de 219 persoane. păsări. Flocea fiind întâlnit la 1728 persoane. din data de 10 aug. care sunt purtate de români.

în Registrul de Stat al Populaţiei găsim: . Curoş (385). Boubătrân (137). Pleşu (334). Flocosu (74). Frumosu (176). . Broască (76). Potârniche (80). Friptu (143).. Şchiopu (2286). Pădure/Păduraru (1225). Grasu (28). Pălitu (49). Popuşoi (2599).. părinţii nu duc lipsă de ingeniozitate. Buruiană (1494). Usturoi (249). Berbec (381). Balaur (614). Pleşu (334). Roşu (887). Pisică (48).3. Lungu (14118). Purice (706). Maţu (5).. Blându (3). Scurtu (1639). Ţânţar (49). Nebunu (166). Surdu (1742). Bounegru (450). Liliac (18). Bou (295). Semafor este purtat de 1 persoană. Struţ (241). Ţapu (852). 216 Sursa: hotnews. . 9. Cepoi (949). Stejar/u (94/14).. Ochişor (783). Bouroş (243). Bradu (971). Păsărică (1). Oasenegre fiind întâlnit la 109 persoane. Botu (1). Galben/u (790/9). Picior (11). Măgar (27). Pletosu (271). Pupăză (49). Găinaru (15). Curcă (175). Buzatu (211). Burduhosu (4). Beţivu (557). Frumusachi (396). Barbă (413). Strugurel fiind întâlnit la 192 persoane. Capră (35). Marar/u (18/4). Baran (1233). Prostu este purtat de 1 persoană. Lobodă (14). Muscă (64). Creangă (509). Pălitu (49). Cuciuetu (184). Mohor (15). când este vorba de a da copiilor anumite nume care să îi reprezinte şi să îi scoată în evidenţă.. Creţu (7768). Curcan (116). Puică (117). Purcel (929). Cucu (2714). Puiu (1155). plante sau insecte: „Ploşniţă (99).nume inspirate din culori: Negru (4631). Păcătos (11). Ticălos (4). Astfel. Laba (263). Rău (606). Suru (187). Feteleu (35). Portocala fiind întâlnit la 65 de persoane.. ca şi în România. Găină (974). Spălatu (5). Spânu (4770). Amorţitu (45). Moşneaga (782). Mititelu (1228).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 233 persoane. Bucă/a (73/152). V(a)ăcaru (310). Urâtu (300). Slabu (96). Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova 216 Şi în Republica Moldova. Pătrunjel (53). Graur (2729). Busuioc (2378). Vrabie (2982). Nasu (84). Curca (357). Trandafir (251). Autor: Eugen Urban. 115 .nume inspirate de corpul uman: Curu (299) sau Curlat (195). Lămâia fiind întâlnit la 18 persoane. Porcescu (674). Stângaciu (5). Leu (1405). Mortu (96). Gâscă (10). Mutu (618). M(î)âţă (632/29). Frunz/ă/e (3805). Chişcă (242). Puric (1). Buric (47). Ceapă (153). Vulpe (1827). Morcov (393). Bunu (205). Bujor (2428). Ţap (131). Cucoş (peste 2000).nume inspirate de la animale. Păgânu (128). Cloşca (28). Berbec (381). Fasolă (18). Chioru (113).md. Piţigoi (16). Cioară (292). Şarpe (259). Moşneguţu (155). Mânzu (65).

Talpă (996). Foca (315).nume provenite de la denumiri de obiecte şi instrumente muzicale: Vioară (174). Chiperi (1648). Oţel (555). B(î)ârzoi (300). Bulbuc (247). Putin/ă (peste 400). Sulac (102). Pojar (233). Sabie (15). Ciocan/u (874/253). Heine (1). Jora (275).prenume la moldoveni: Tarzan (două persoane în Moldova poartă acest nume). Furtună (1177). Popenco (191).. Dacu (21). Găluşcă (260). Militaru (44). Carne (1).. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . Frecăţel (42). . Gagarin (11). Borcan (136). Lapte/i (8/13). Tulbure (723). Brejnev (8). Belibou (63). Braga/ă (1473/144). Ţiganu (49). Sula/ă (circa o mie). Cărare (112). Bogatu (319). Medvedev (336). Lenina (17). Zeru (104). Patron (88). Gros/u (circa 10. Cuşcă (30). Stalin (18).000). Creştin (62). Bortă (737). Ţigan (1). Ţandără (2). Chiabur/u (64/336). Nai (2). Maghiar (1). Găleată (67). . Fîntînă (121). Snegur (489). Lupu (4871).Dr... . Russu (7347). 116 . Moldovanu/Moldoveanu (peste 1500). Copiimulţi (68). Romînu (21).Nume ciudate şi haioase: Crăcan (365).. ... Voronin (147). Lopată (34). Puşcaş (1713). Potlog (600). Gram (142). Ci(u)botaru (1101/2807). Puţuntică (44). Butuc (1415). Sulică (9). Turcu (993 persoane). Scripca (47). Dragu (120). Static (1). Brumă (200). Fulger (118). Belici (14). Topor (592). Sărăcuţă (26). Ulianov (68). Rai (1). Filat (150). Câ(î)rpă (4/58). Teacă (366).. . Berlin (5).. Mucu (16). Durac/k (8/1). Cobzar/i (52/ 568).nume inspirate de naţionalitate şi etnie: Românu (39). Cărămidă (2). Verigă (5). Calaşnicov (151). Miaun (95). Haiduc (57). Plugaru (800). Nour (627). Cărbune (176). Duşmăneanu (4).000). Popa (circa 13. Buzdugan (1310). Smâ(î)ntână (3/190). Scripcaru (400).. Fusu (300). Cumpănă (125).nume inspirate de natură şi fenomene ale naturii: Pârău (900). Ion (107756). Stîncă (148). Zero (21). Brîncă (71). Dragoste (74). Bas (81). . Sturdza (1). Kalaşnikov (3). Ghimpu (523). Bulgăre (25). Bleandur/ă (circa 150). Sergentu (67). Poloboc (233). Arcaş (2). Lapteacru (336). Z(e)amă (15/195). Lucinschi (130). Ungureanu (5849). Luna (2). Sturza (979). Draga (4). Toporaş (133). Fluieraru (60). Chiş (1). Rugină (42). Postu (786). Strună (85). Mereacre (1062). Buşilă (102). Soare (3). Toacă (202). Pistol (294).. Butoi (21). Copilu (2). Dodon (2039). Puşkin/Puşchin (10/21). Cheptene (807). Br(î)ânză (1066/40). Lulea (1). Rasputin (3). Neamţu (1293). Gologan (259).nume cu tematică militară: Puşcă (186). Stânga (circa 300). Stati(1072).. Păcală (8). Fluier (54). Plahotniuc (50). Tutun (29). Slănină (242). Baraban (7). Amin (3). Dobă (57). Chistol (1679). Bardă (21). Brat/u (1/497). Noroc (599). Subţire (1). Petic/ă (362/300). Mocan/u (2208//5478). Rusu (23084). Căldare (260). C(î)ârlig (6/1179).oameni care au nume de politicieni şi personalităţi: Pulbere (581). B(î)âlhac (80). Baltă (297). Stalina (50). Salam (3). Banu (608). S/traistă (circa 90). Rus (85).

care înseamnă „prinţesa”. Bujor (9). Nume ciudate la copiii de actori Numele ciudate pe care celebrităţile le pun copiilor lor sunt câteodată de domeniul penibilului. Maria (133320).000). Octombrina (2).. Camila (11). Singurul copil care a scăpat cu un nume normal a fost micuţa Vivienne. . Eva (885). Octeabrina (59). au împreună şase copii. Little Pixie.Tom si Katie Cruise şi-au numit fetiţa Suri. Mir/a (2/85). . Romaniţa (56).Angelina Jolie şi Brad Pitt.David Duchovny şi Tea Leoni au ales pentru fiul lor numele Kyd. Vlad (4273) şi Vova (3). din care trei adoptaţi. Dweezil. Mişa (1). Cruz. Crizantema (2). deoarece Nahla înseamnă „albină” în arabă şi Ariela înseamnă „leu pentru Dumnezeu” în iudaică. născut în august 2001 în Cambodgia. Basil (3). . Marusea (3).Frank Zappa şi-a numit copiii: Moon Unit.Halle Berry a numit-o pe fetiţa ei Nahla Ariela Aubry.. Diva Muffin. De câţiva ani. True (ce înseamnă „adevărat”).Paula Yates mai are o fetiţă cu Michael Hutchence pe care o cheamă Heavenly Hiraani Tiger Lily.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Vanea (4).David şi Victoria Beckham au ales nume ciudate pentru băieţii lor: Brooklyn. Iosif (905). Vasile (59183). Spartac/k (76/3). Adolf (29). Vasea (1). Jana (1109). Vladimir (49853). Marfa (circa 500). . Gheorghe (46587). Amin (10). Zahara născută în ianuarie 2005 în Etiopia şi Pax născut în noiembrie 2003 în Vietnam şi trei biologici. Vera (36253). Micu (1). un nume cu o semnificaţie destul de interesantă. . după cum urmează: Maddox. iar Nicole Kidman a botezat-o pe fiica ei Sunday Rose (trandafirul de duminică). . Păsărica (1).Forest Whitaker a ales pentru copiii săi următoarele nume: Ocean. Iţhac (2). Romeo. . Pobeda (1). Adam (150). Soare (1). iar modelul Jordan şi-a numit fetiţa Princess Tiaamii. . Peaches Honeyblossom. Ştefan (10176). Elena (104203).4. Viorica (peste 15. Roza (465). Janet (1). Lenin (1). .Bob Geldof şi Paula Yates care şi-au numite fetiţele: Fifi Trixibelle. Izea (12). numită astfel după mama Angelinei. Niva (1). .” 9. Florin (417). . 117 . Sonnet. Volodea (6). Jora (10). Victoria (25396). celebrităţile pun nume cel puţin ciudate bebeluşilor lor. Shiloh născută în mai 2006 şi gemenii Knox şi Vivienne. născuţi în iulie 2008.Nicholas Cage şi-a numit fiul Kal-El.Gwyneth Paltrow şi Chris Martin şi-au numit fiica Apple (înseamnă „măr”).

JUGASTRU . VELICU. Această posibilitate s-a păstrat şi în Evul Mediu. 41/2003. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CAPITOLUL X SCHIMBAREA NUMELUI DE FAMILIE ŞI/SAU A PRENUMELUI PE CALE ADMINISTRATIVĂ. 149.). Treptat. Ibidem 219. 54 din Proiectul adoptat în 2004. subliniem că. în vechea Franţă..cit. Op. cu excepţia cazului în care această schimbare ar fi fost frauduloasă. pag. cu modificările şi completările ulterioare. tinzând să transforme o instituţie socială într-o instituţie de poliţie.554/2004. p. se referă doar la cetăţenii români (subl. PEŢU. cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziţie administrativă218 sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. p. MARDARE . la cererea celui interesat.. 218 219 220 221 Dispoziţia preşedintelui consiliului judeţean (primarului general al mun. a se vedea: P. PEŢU.. schimbarea numelui era posibilă. 85. monarhia şi-a sporit controlul în această materie. O. Pentru detalii. În dreptul roman. UNGUREANU. BOROI . 13 din O. dar. nr. 446. cu unele restricţii: meşteşugarii nu puteau să-şi schimbe numele atunci când acesta servea ca marcă de fabrică. 93-122. MARIUS-SORIN BOZGAN. ca şi art.1.cit. şi nici semnătura lor normală. 217 10.Op. conform art.220 iar dispoziţia221 pronunţată în sistemul organelor administrative şi prin care a fost respinsă cererea de schimbare a numelui (sau a prenumelui) poate fi contestată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. P.Starea civilă – mijloc de identificare a persoanei fizice. 118 . V. surprinzător. Bucureşti). G.Op. Definiţie Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operaţiune de înlocuire a lor sau numai a unuia dintre ele. Editura Detectiv.G. însă o asemenea hotărâre intervine numai după ce a fost declanşată şi parcursă procedura administrativă. Astfel. de regulă.Dr. nu este exclusă posibilitatea ca schimbarea numelui de familie (sau a prenumelui) să fie dispusă printr-o hotărâre judecătorească. Bucureşti. Ediţia a IV-a. s-au edictat legi de felul: „Nici un 217 Noul Cod civil o consacră în art. p. nu este reţinută în literatura de specialitate). 129-143. cit.ns. E. notarii nu-şi puteau schimba numele fără autorizaţie. 2007.219 Cât priveşte partea finală a definiţiei de mai sus (care. C. în actuala reglementare.

149. principiul imutabilităţii numelui a suferit o restrângere. prin aceasta. precum şi împrejurarea că. se poate folosi şi în actuala reglementare expresia „schimbarea numelui pe cale administrativă”. CAPITANT. A se vedea critica denumirii actului normativ care apare ca neinspirată.975/1968 cu privire la nume. 224 223 O. p. cit.„motive temeinice” (art. a fost reţinută şi precizarea potrivit căreia înlocuirea numelui are loc la cerere. Prin acest act normativ a fost abrogat expres Decretul nr.106. pentru motive temeinice. Dalloz. schimbarea numelui este dispusă de către organul administrativ.Op. (2) protejarea intereselor copiilor minori. în principal. pe de altă parte. 119 .139-140.323/2003. F. Elementul de identificare corespunzător persoanelor juridice este denumirea sau firma (în cazul societăţilor comerciale). LEQUETTE . în art. 222 10. (3) protejarea noului nume în raport cu cel vechi. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.2. întrucât 222 H. Famille–Biens–Régimex matrimoniaux–Succesions. această denumire se referă la numele „persoanelor fizice”. Această ordonanţă. 1e édition. ea neglijând complet conţinutul reglementării.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI cetăţean nu va purta alt nume sau prenume decât cel înscris în actul său de naştere”. schimbarea pe cale administrativă a numelui de familie şi a prenumelui sau numai a unuia dintre acestea. UNGUREANU. Y. spre deosebire de vechea reglementare care conţinea numai o formulare juridică . TERRE. stabileşte că: „Cetăţenii români pot obţine.. 2000. tome I: Introduction – Personnes . C.. p. cu modificările şi completările ulterioare.975/1968). Apreciem că lărgirea posibilităţii schimbării numelui rezultă din faptul că legiuitorul precizează regulile în care o asemenea cerere este întemeiată. p. menţiune inutilă de vreme ce numai aceste subiecte de drept au un asemenea element de identificare. Având în vedere faptul că este obligatorie parcurgerea procedurii în faţa organelor administrative prevăzute de lege.Op. Sediul materiei Schimbarea numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă îşi are sediul în Ordonanţa Guvernului nr.223 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. CHELARU . în trei idei: (1) o mai mare flexibilitate în schimbarea numelui. de regulă.Les grandes arrets de la jurisprudence civil. Tot în legătură cu definiţia de mai sus.cit. 4 din Decretul 224 nr. iar „Cei care le vor părăsi vor fi ţinuţi să le reia”. E. 4. JUGASTRU . 2003.” Considerăm că spiritul acestei noi reglementări rezidă.

Chelaru se referă la „redactarea defectuoasă” a art. poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat. evident greşit. p. în condiţiile prevăzute de Codul familiei”. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. E.. 41/2003. UNGUREANU. înlocuirea numelui de familie nu este condiţionată de exprimarea voinţei persoanei respective într-un atare sens. spre starea civilă a persoanelor nu se realizează „de drept”. Art.Op. încetarea căsătoriei nu are nici un efect asupra numelui. în cazul acesteia din urmă.2005.6/2000. S-a apreciat. p. că prin prevederile art.159. din prezenta lucrare. având în vedere că. IMBRESCU. ca urmare a schimbărilor în starea civilă. instanţa. nr. 227 E. cit. (1) din O.Privire critică. (1) teza a II-a se creează premisele unei confuzii între instituţiile juridice consacrate 225 226 G.până la intrarea în vigoare a Legii nr. unele instanţe.53 alin.Inadmisibilitatea schimbării prenumelui adoptatului printr-o hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei. în acelaşi sens: I. încuviinţând adopţia. De altfel. 120 .). ea fiind rodul unei „transcrieri defectuoase” a dispoziţiei corespunzătoare din Decretul nr. astfel cum acestea au fost tratate în § 7. A se vedea. 2008. Această modificare a numelui de familie. 2 alin. (3) din lege prevede: „Pentru motive temeinice.ns.subl. ca urmare a modificărilor intervenite în 227 Asfel. cit. exemplu. p. au menţionat: „Totuşi. care avea următorul conţinut: „Numele de familie se dobândeşte prin efectul filiaţiei. şi la modificarea prenumelui” (acest lucru . ori se modifică drept urmare a schimbării stării civile. care este supus „modificării”.01. 975/1968. 9 -11. JUGASTRU . p.82-85. 447. au purces.G.226 Începând cu 01.. ceea ce înseamnă cu totul altceva. în Dreptul nr. ANA VASILE . BOROI . Legea nr. 7/2003.2. de regulă. p. 336-337. CHELARU . în Dreptul nr. cu ocazia încuviinţării adopţiei. 273/2004 . 2 alin. 2002.273/2004. Sintagma „drept urmare”. prenumele poate fi supus modificării intervenite în starea civilă a copilului adoptat.Op. odată cu intrarea în vigoare a noii legi privitoare la regimul adopţiei.225 Spre deosebire de numele de familie. a fost transcrisă eronat „de drept”. prevedere care ne arată că modificarea numelui de familie este consecinţa unei schimbări de stare civilă.Dr..” Între modificarea numelui de familie şi schimbarea acestuia există o deosebire esenţială: Modificarea numelui de familie nu se poate produce decât ca efect al modificării raporturilor de familie ale persoanelor fizice. O. prenumele nu este supus unor asemenea modificări. C. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA este vorba despre un element de natură să contribuie în multe situaţii la delimitarea schimbării numelui de familie de modificarea numelui de familie. pe bună dreptate..

20/2004 a I.e. A se vedea şi I.c.372/2002. 6-14. nr. în acord cu prevederile O. Se apreciază că reglementarea expresă a principalelor cazuri. 7/2003..P.04. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui 229 Sunt necesare motive temeinice care să îndreptăţească solicitantul să ceară schimbarea numelui sau prenumelui pe cale administrativă.P.E. ci şi prenumele.G. p. cărora le revine sarcina efectuării verificărilor ce se impun pentru a stabili dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de ordonanţă. CHELARU .. 377.” Modificările intervenite în starea civilă a persoanei atrag însă modificarea numelui. în condiţiile prevăzute de lege.p. 229 228 121 .-I. organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.2005 s-a trecut la aplicarea procedurii prevăzute de O. 41/2003 (Instrucţiuni comune ale M. iar de la data de 01. odată cu operaţionalizarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor (s. 10.84/2001 privind înfiinţarea. soluţionarea cererilor urma vechea procedură (Circulara nr. spre deosebire de modificare.04.p. care se pronunţă prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui.4. nr.I.). 13. p.N. textul incriminat având următorul conţinut: „Numele de familie se schimbă de drept prin modificarea intervenită în statutul civil al persoanei fizice. şi Direcţia Comunităţi Locale.E. Până la data de 31 martie 2005.3..ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI care sunt schimbarea numelui de familie şi modificarea acestuia. cit. IMBRESCU .. în „Dreptul” nr. iar nu schimbarea sa. cu modificările şi completările ulterioare. Competenţa de soluţionare a cererilor Competenţa de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă este a preşedintelui consiliului judeţean. Sub aspect procedural.N.2005. care au devenit aplicabile începând cu 228 data de 01. nr.Privire critică.. constituie noutatea absolută adusă de noul act normativ. aprobată prin Legea nr. respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti. De asemenea. 10. noua reglementare stabileşte competenţele care revin autorităţilor publice pentru schimbarea numelui pe cale administrativă. conform prevederilor art.G.). în termen de 60 de zile de la primirea cererii.831/228.. pe cale administrativă poate fi schimbat nu numai numele.Op.A. a se vedea E. Pentru un amplu şi documentat studiu. 214.494/2005).

că o posesie prelungită. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În sensul prevederilor art. din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în materie. interesul individual şi social 230 conduce la această soluţie. 230 231 O. persoana nu putea. 34. Prin această reglementare. pentru ca cererea să fie întemeiată. Această prevedere legală aduce în discuţie. JUGASTRU – Op. în mod rezonabil. evident. în exercitarea profesiei. Această condiţie nu credem că este îndeplinită dacă durata de timp este scurtă şi. chiar dacă condiţia permanenţei ar fi îndeplinită. cererea de schimbare a numelui urmează a fi respinsă. C. să se facă cunoscută în societate sub acest nume. au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificatele de stare civilă cu nume eronate. de serviciu. nr. dar nu numai (subl. p. precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume (posedă diferite acte personale.Dr. în anumite condiţii restrictive (pe cale achizitivă). În plus. făcând dovada cu privire la aceasta. militare etc.ns. E.).. Se pare. Persoanele. e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume românesc. deci. mai exact folosinţa în timp a numelui trebuie să coincidă cu exercitarea în timp a profesiei. numele pe care doreşte să îl obţină.Drept civil. CHELARU . Într-o atare situaţie. sunt considerate ca întemeiate cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când numele este format din expresii indecente. în baza cărora au fost eliberate alte acte (de studii. 41/2003. c) când. care nu concordă cu numele prevăzut în actele de stare civilă). Bucureşti. Aceste condiţii sunt: o folosinţă permanentă a numelui. de regulă reunite. Considerăm că folosirea permanentă a numelui în profesie presupune o perioadă mai îndelungată. după opinia noastră. carte de muncă etc. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. persoana respectivă trebuie să fi fost cunoscută în societate sub acest nume. p. d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte. şi doreşte schimbarea acestuia. 122 . el poate fi dobândit. 150. Aşadar.4 alin. UNGUREANU. de studii. poate da dreptul posesorului să-l dobândească. aşadar.).G. această folosinţă trebuie să fie continuă. dacă numele nu se poate pierde prin nefolosinţă îndelungată. legiuitorul român a venit în întâmpinarea dezideratului unei integrări cât mai rapide în societatea românească a 231 străinilor care au dobândit cetăţenia română. 2003. cit.(2) din O. în anumite condiţii. Apoi. livret militar. b) când persoana în cauză a folosit.R. Editura All Beck. această folosinţă să fie în exercitarea profesiei şi sub acest nume persoana să fie cunoscută în societate. caracterul imprescriptibil al numelui.

(2) lit. Bucureşti. întrucât nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieţii. ne duce la concluzia că legiuitorul a înţeles să includă în categoria „membri ai familiei” numai pe cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. I. fie pe toţi cei care se găsesc în relaţii de familie care izvorăsc din căsătorie. h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume comun cu al celorlalţi membri ai familiei. nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei. P. CHELARU . adopţie şi relaţii asimilate. k) când prenumele purtat este specific sexului opus. prezentând un act medicolegal din care să rezulte sexul acesteia.. „familia” desemnează. rudenie sau adopţie. j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrării naşterii. A. însă. ediţia a VI-a. aşa cum este conturată de prevederile Codului familiei.Tratat de dreptul familiei. optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei. pe cale administrativă. Ordonanţa nu oferă o definiţie proprie a noţiunii de „familie”. şi doreşte să revină la numele dobândit la naştere.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc. din unele puncte de vedere. I. h). spre exemplu.Privire critică. 4 alin. 233 232 E. 7/2003. FILIPESCU . 2001. astfel că va trebui să ne raportăm la noţiunea juridică a familiei de drept comun. 123 . cu cele de familie (cum ar fi.. rudenie. situaţia foştilor soţi între care există obligaţia de întreţinere). fie pe soţi.232 Interpretarea teleologică a dispoziţiilor art. iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al părinţilor lor. nu există altă posibilitate de dobândire a numelui părintelui decât pe cale administrativă. a menţinerii numelui la căsătorie.. p. cu cele de familie. a stabilirii filiaţiei ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă.233 i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă. 3. în Dreptul nr. p. din unele puncte de vedere. cu excepţia celor care se găsesc în relaţii asimilate. Editura All Beck. Potrivit acestor prevederi. FILIPESCU. 7. l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător. g) când părinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă. fie pe aceştia şi copiii lor.

G. de asemenea desfăcută prin divorţ. p.cit. 4 alin. f) când părinţii au divorţat.. la încheierea căsătoriei. la cererea adoptatorului sau a familiei adoptatoare şi cu consimţământul copilului care a împlinit vârsta de 10 ani. 41/2003. d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi celălalt soţ se recăsătoreşte şi. şi cererile de schimbare a numelui în următoarele cazuri: a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume. în sensul prevederilor art. nr.53 alin. conform căruia: „Pentru motive temeinice. IMBRESCU . poate dispune schimbarea prenumelui copilului adoptat” – art. 377. care a revenit la numele de familie avut anterior căsătoriei. 41/2003. iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei. cu consimţământul fostului soţ. 13 din O. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA m) alte asemenea cazuri temeinic justificate.G. solicită să poarte numele de familie al acestuia. (3) din O. În opinia noastră. acesta doreşte să poarte numele de familie dobândit la naştere. Se cuvine să menţionăm că elementul de noutate adus de Legea nr. iar soţul supravieţuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naştere. nr. g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie.234 Sunt de asemenea considerate justificate. b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi. dat în formă autentică. şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere. e) când fostul soţ doreşte să poarte numele de familie pe care la avut în căsătorie. 234 I. 124 . încuviinţând adopţia. iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi.Op. pentru a avea un nume comun cu copiii încredinţaţi spre creştere şi educare. c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o altă căsătorie.273/2004 privind regimul juridic al adopţiei.(3) – va fi de natură să conducă la reducerea numărului solicitărilor având drept motiv acest caz. nume pe care acesta l-a dobândit prin adopţie. h) când unul dintre soţi.Dr. ca urmare a desfacerii acestei căsătorii. acestea vor fi analizate şi stabilite de autorităţile de la art. a luat numele de familie al celuilalt soţ. instanţa.

Art. este necesar acordul celuilalt părinte.). fiind de nivelul bunului simţ juridic recunoaşterea lor ca motive temeinice pentru schimbarea numelui [alin. 41/2003. dat în formă autentică. se desprinde concluzia că încredinţarea autorităţii tutelare este necesară numai în situaţia în care cererea de schimbare a numelui minorului se face de către tutore. (3) lit. nr. în Dreptul nr. aşa cum stabileşte art. nu şi atunci când cererea este 237 Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la formulată de părinţi. 11-16. astfel că nu era necesară reglementarea lor expresă. respectiv. cit. a). p. 237 238 G. din care să rezulte că este de acord cu schimbarea numelui copilului. 7 alin. de părinţi sau.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NOTĂ: Unii autori235 consideră că „majoritatea cazurilor de schimbare a numelui.. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui Trebuie menţionat foarte clar faptul că schimbarea numelui şi/sau a prenumelui poate fi făcută doar în cazul persoanelor care sunt în viaţă! Persoanele îndreptăţite să ceară schimbarea numelui sunt cetăţenii români cu domiciliul în ţară sau în străinătate [conform prevederilor art.7 alin. CHELARU – Privire critică. (2) lit.(2) lit.Op. c). 7 alin.(1). 64/ 2011. 10. va hotărî autoritatea tutelară. i) şi j). pentru minori cererea se face. (2) din Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. prin asistarea lor de către ocrotitorul legal. alin. capacitate de exerciţiu deplină. (3) lit. Persoanele care nu au o asemenea capacitate ori au capacitate de exerciţiu restrânsă pot cere schimbarea numelui prin reprezentantul legal sau.fie vin în contradicţie cu reglementarea modificării numelui sau cu alte dispoziţii legale” [alin. prevăzute în art. (1) din O.. (3)]. Încă odată ne exprimăm surprinderea cu privire la faptul că Noul Cod civil se referă doar la cetăţenii români (subl.238 În cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani. schimbarea numelui copilului. 106 alin. p.5.ns. a). Legea nu cere acordul celuilalt 235 236 E. 5).. Dacă cererea de schimbare a numelui este făcută de către unul dintre părinţi. alin. k) şi l). 4. nr. BOROI . f) şi g)]. 125 . c) şi e)]. Interpretând gramatical art. 2008. precum şi orice persoană 236 care au fără cetăţenie (apatrid) domiciliată în România (art..G. fie nu ridicau probleme în practică. 4 alin.U. 7/2003. de tutore. după caz. (1) al Ordonanţei]. aprobată prin H. cu încuviinţarea autorităţii tutelare. b). d).G. cererea va fi semnată şi de acesta [art. 449. Cu alte cuvinte.

IMBRESCU . schimbarea prenumelui minorului se poate cere oricând [cu excepţia situaţiei când schimbarea prenumelui a fost dispusă de către instanţă cu prilejul încuviinţării adopţiei. conform prevederilor art. Această prevedere o considerăm corectă. G. în condiţiile legii. Motivele temeinice la care se referă art. declaraţi judecătoreşte morţi ori dispăruţi. dacă există motive temeinice.G. cit. 8 alin.G. cererea se face de persoanele la care copilul a fost dat în plasament. iar dacă minorul avea vârsta de 10 ani i se Noul Cod civil consacră. renunţând la situaţia copilului abandonat. 41/2003. 7 alin. (5)]. precum şi. schimbarea numelui de familie al minorului se poate cere fie odată cu schimbarea numelui de familie al părinţilor. 240 Pentru persoana pusă sub interdicţie. iar identificarea acesteia nu a fost stabilită în termenul prevăzut de lege”. nr. 41/2003 privesc posibilitatea de a formula cererea de schimbare a numelui de familie al minorului separat de cererea de schimbare a numelui de familie al părinţilor. IMBRESCU – Op..cit.Op. deoarece Legea nr. 126 . 241 Din această dispoziţie legală însăşi schimbarea numelui de familie. sau decăzuţi din drepturile părinteşti şi nu a fost instituită tutela [în cazul în care copilul a fost declarat abandonat (!) prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă]. 41/2003 (A se vedea şi I. 273/2004. după caz. 450. ale copilului care este părăsit de către mamă în spital. cererea de schimbare a numelui minorului se face de către serviciul public specializat pentru protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean ori. stabilirea numelui de familie şi a prenumelui pentru „copilul găsit. 376.. cu încuviinţarea autorităţii tutelare [art. 84 alin. p. (3). fie. 373).. 2008. 7 alin. 7 alin. p. nr. Pe de altă parte. în art. necunoscuţi. BOROI – Op. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA părinte în cazul în care el este pus sub interdicţie. potrivit art.239 precum şi în cazul în care instanţa judecătorească nu a hotărât încredinţarea copilului unei familii sau unei persoane. 240 241 239 I. puşi sub interdicţie. cit. 8 alin. 8 alin. p. sens în care trebuie să se modifice şi O.. a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti [art. (4)]. cererea de schimbare a numelui se face de către tutore. separat. În situaţia în care părinţii copilului sunt decedaţi. (1) din O. născut din părinţi necunoscuţi. 47/1993 privind abandonul de copii a fost abrogată prin Legea nr. ori este declarat judecătoreşte dispărut sau decăzut din drepturile părinteşti [art. Per a contrario. Potrivit art. (1) din Ordonanţa nr. însă ele nu se confundă cu motivele temeinice care justifică.. 4 din acelaşi act normativ. (2)]. mai rezultă că schimbarea numelui de familie al părinţilor nu implică şi schimbarea numelui de familie al copilului. (2).Dr.

Dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume de familie comun. Ele nu sunt limitativ prevăzute de lege. schimbarea numelui unuia dintre soţi nu duce şi la schimbarea numelui celuilalt soţ şi nici la 242 schimbarea numelui de familie al copilului. fam. 106 alin. şi anume: 1) cazurile enumerate în art. (2) lit. pentru a explica noţiunea de motive temeinice. 42 din Metodologie) se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor (s. JUGASTRU . 153.L.p.P. sau.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va fi luat consimţământul prevăzut de art.) sau. p.c.C. în cazul cetăţeanului român cu domiciliul în străinătate. împarte cazurile care se circumscriu acesteia în două grupe.Sector 1. corespunzătoare Anexei nr. (2) C.P. art.(1) din O. 41/2003]. 53 alin. 9 alin. oricare dintre ei va putea să-şi schimbe numele fără a avea nevoie de consimţământul celuilalt. şi art 9 alin. UNGUREANU.l. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la ultimul domiciliu avut în România.p. Cererea de schimbare a numelui trebuie să fie motivată prin unul sau mai multe dintre cazurile prevăzute la art. pentru că art. 72 alin. după caz. . cit. 273/2004 (subl. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. 28 alin.ns.a)-m). 127 . 41/2003 (considerate de legiuitor motive temeinice).Op. 2) cazurile prevăzute în acelaşi articol în alin. în nume propriu ori prin împuternicit cu procură specială.E. 1 la prezentul paragraf. s-au învoit să-şi păstreze fiecare numele anterior. iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România. Se observă însă că legiuitorul. pentru schimbarea acestuia este necesar consimţământul celuilalt soţ [art.a)-h). cererea de schimbare a numelui (Anexa nr. (6) sau prin împuternicire avocaţială. la încheierea căsătoriei.4 alin.e.C. (1) şi (2)].G. 4 alin. dacă soţii. 242 A se vedea şi O. nr. autentificată conform prevederilor art. Per a contrario. Aceasta înseamnă că. nr. (3) din Legea nr. (2) lit. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă Conf. (3) lit.. cererea se depune la S.)]. la D.S. 4 alin. în nici un caz. C. Schimbarea numelui de familie al unuia dintre ei nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art.6. după caz.G. (1) din Metodologie. 10. (2) şi (3) din O. m) spune că intră în această categorie şi „alte asemenea cazuri temeinic justificate”.

41/2003. exemplar de la publicarea căruia să nu fi trecut mai mult de un an. Solicitantul va trebui să indice numele pe care doreşte să-l poarte în viitor. . .G.din O. Partea a III-a. în situaţia în care părinţii nu se înţeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori. ele fiind în legătură cu diverse situaţii de modificare a stării civile şi având ca scop. al celuilalt soţ.un exemplar al Monitorului Oficial al României. Cererile de schimbare a numelui format din expresii indecente. C. potrivit art. această concluzie rezultând şi din natura diferită a celor două grupe de cazuri. nr. prin grija şi pe cheltuiala petiţionarului. 245 părere la care subscriem).153. 10. dat în formă autentică. (3).Op. UNGUREANU. de către tutore (unii autori consideră că mai corect este cuvântul încuviinţare.G. CHELARU . p.copie de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare..orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale. JUGASTRU . la cerere trebuie anexate: . Partea a III-a. cererea de schimbare a numelui se publică în Monitorul Oficial al României.. în care a fost publicat. considerând că justificarea enumerării separate a motivelor conţinute de art. în opinia unor autori. 4 alin. (3) rezidă în cerinţe de ordin metodologic. în „Dreptul” nr. p.Dr.. înlăturarea modificării numelui care intervine în asemenea situaţii. extrasul din cererea de schimbare a numelui. . Aşa cum s-a putut observa. . Ibidem 244 128 .Privire critică asupra.cit. pentru minorii şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească. precum şi atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută. care sunt limitative. 7/2003.copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui. 4 alin.. Conform art.consimţământul. E. 41/2003. 6 din O. 6.certificatele de cazier judiciar şi cazier fiscal ale solicitantului. opinie la care ne raliem. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Aceasta înseamnă. . în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei. nr.243 că dispoziţia stabilită în art. (2) lit. nu şi la cele statuate în alin. Alţi autori244 consideră că nu există nici o diferenţă de regim juridic între cele două categorii de motive.m) poate fi interpretată prin analogie numai la prima grupă de situaţii. cel mai adesea. ridicole ori pentru numele transformat prin 243 244 245 O.

după caz la primăria unităţii administrativ-teritoriale de la domiciliul solicitantului. motivat şi se depune la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau.E.l.p. dacă este cazul. . ns. În termen de 30 de zile de la publicarea extrasului în Monitorul Oficial.în evidenţele s. Interpol.P. judeţean pentru evidenţa şi eliberarea paşapoartelor (dacă au rezultat date cu privire la eventuala returnare sau expulzare a solicitantului din ţările cu care România are acorduri în acest sens). 129 . competent (la care este arondată localitatea) pentru efectuarea verificărilor. care va efectua următoarele verificări specifice: .M.în Registrul local sau naţional de evidenţă a persoanelor. (2) din O.).dacă există vreun motiv ascuns pentru care se solicită schimbarea de nume./D. Dacă cererea se încadrează în prevederile legale.e.p.G.B. Când se constată că dosarul de schimbare a numelui este incomplet ori soluţionarea acestuia necesită aplicarea altei proceduri. respectiv Anexa nr. orice persoană interesată poate face opoziţie la aceste cereri.în evidenţele B.J. precum şi cu orice alte documente depuse în susţinere.N.p. . cu aprobarea conducătorilor S.cu privire la cetăţenia şi naţionalitatea petiţionarului.c. în termen de 5 zile de la data primirii acesteia. mai puţin în situaţia în care solicitantul cere schimbarea numelui pentru expresii indecente. ofiţerul de stare civilă o înaintează.c. 2 la prezentul paragraf).E.. după caz. Este de observat că această formalitate trebuie îndeplinită înainte de depunerea cererii de schimbare a numelui la primăria de domiciliu! (subl. Opoziţia se face în scris. 6 din O. împreună cu toate actele prevăzute de art.G. .P.10 alin. structurii de stare civilă din cadrul s. ofiţerul de stare civilă competent verifică dacă au fost depuse toate actele prevăzute de legea specială şi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI traducere sau în alt mod.G. La primirea cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă. acesta se restituie cu indicaţiile corespunzătoare. 41/2003]. .P.C. ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod. dovada privind scutirea de publicare a cererii în Monitorul Oficial al României (Anexa nr.solicită extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă aflate în păstrare. 41/2003. în cazul persoanelor fără cetăţenie (apatride) cu domiciliul în România sau al persoanelor care au dobândit cetăţenia română. nr. 43 la Metodologie. nr. . pot fi exceptate de la publicare [art.

.M.. în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr.l. 5 la prezentul paragraf).S. Toate documentele care constituie dosarul de schimbare a numelui se pun într-o mapă specială astfel denumită (model Anexa nr. 3 la prezentul paragraf). pentru completare. Dosarele incomplete se restituie s. s. 106 alin. către s.p.e. se poate face o nouă cerere.j. 106 alin. se consemnează într-un referat semnat de şeful s.p. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă.G. 41/2003 şi. aceasta putând fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării. Dacă cererea de schimbare a numelui a fost respinsă ca urmare a admiterii unei opoziţii.p. motivele reale reieşite din verificări.EP.P. (9) din Metodologie]. propune. se înaintează de către s.G. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Rezultatul verificărilor. dacă în susţinerea ei au intervenit motive noi. provenienţa numelui actual şi a celui solicitat. în termen de 60 de zile de la primirea dosarului.p.e. preşedintelui consiliului judeţean.p. nr. Persoana căreia i s-a respins cererea poate face o nouă cerere.p. numai după încetarea cauzelor care au determinat admiterea opoziţiei.C.l.e. Conform prevederilor art. Bucureşti – D. Cererea de schimbare a numelui. direct solicitantului. 4 la prezentul paragraf) referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui.j.Bucureşti./D.p. cu opoziţiile.c.p.e. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a cererii de schimbare a numelui. referatul va cuprinde date referitoare la statutul civil al persoanei. dacă este cazul.l. 554/2004. La toate aceste piese se adaugă o NOTĂ (model Anexa nr. care se efectuează în termen de 30 de zile.e. precum şi propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii cererii (Anexa nr. împreună cu referatul susmenţionat. prin structura de stare civilă/Direcţia de stare civilă. verifică dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de lege şi.c.. motivat. cu modificările şi completările ulterioare. după analizarea temeiniciei cererii.Dr. (8) din Metodologie.p. în termen de 10 zile de la emitere. cu actele prevăzute de O. iar cele care nu fac obiectul schimbării numelui pe cale administrativă se restitie cu precizarea procedurii de urmat [art.M.G. printr-un referat semnat de şeful serviciului/directorul executiv. precum şi a opoziţiilor făcute. 130 . în cazul în care se solicită acelaşi nume.E.p.c.c. dispoziţia de respingere se comunică.c./D.

acesteia i se solicită: – certificatele de naştere. – dovada achitării taxei de schimbare a numelui. După înştiinţarea persoanei care a solicitat schimbarea numelui şi/sau prenumelui privind emiterea dispoziţiei de aprobare a cererii. 16 alin.c. Conform art. 44 (Anexa nr. Statistică şi Evidenţe Operative din cadrul I. timp de 60 de zile. 6 la prezentul paragraf). 41/2003. se păstrează de s.p. instituţiile menţionate vor fi informate cu privire la schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui persoanei în cauză.A.e. Prin comunicarea respectivă.p. de căsătorie. după caz. – cererile individuale prin care se solicită certificatele de stare civilă. copiile dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui. După înscrierea menţiunii corespunzătoare în actul de naştere. în caz de neprezentare. să fie restituite organului emitent.p.p. nr. Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală de la locul de domiciliu al solicitantului [vezi art..G. sau ofiţerul de stare civilă delegat din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul de naştere al solicitantului transmite o comunicare cu privire la schimbarea numelui Direcţiei Generale de Paşapoarte din cadrul M. potrivit schimbării de nume obţinute prin dispoziţie.I. socotite de la data aducerii la cunoştinţa acestuia.c. şi Direcţiei Finanţelor Publice judeţene sau. în original. menţionându-se în ce anume constă schimbarea. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.e. urmând ca. 7 din prezentul paragraf).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Toate aspectele rezultate din activitatea de soluţionare a cererilor de schimbare a numelui se înregistrează într-un registru-opis (model Anexa nr.l.G.P. primite de la autoritatea care a încuviinţat schimbarea numelui de familie şi/sau prenumelui. 131 .R. (2) din O. respectiv de primăria unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului.l. precum şi cele ale copiilor minori. Direcţiei Cazier Judiciar. 107 din Metodologie.. astfel cum a fost modificat şi completat prin Legea 243/2009]. s.

...... cer schimbarea numelui de familie din ......................... .................................... telefon (acasă) ........... în .........................................................................................................................model SERVICUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI/SECTORULUI/ORAŞULUI/COMUNEI Starea Civilă Nr.................. În susţinerea cererii....................... Anexez următoarele documente: 1............................... divorţat(ă)........................... ....... ............... de profesie .................................................... căsătorit(ă)......... ............... nr....................... — Locul şi data căsătoriei solicitantului(ei) ................. [necăsătorit(ă).......................................... Data ...................... ................................. judeţul ................................................................................ str...................................................................................... De asemenea....................... nr.................. 132 ............................... (numele de familie şi prenumele) Dacă părinţii şi-au schimbat numele sau prenumele prin decizie administrativă Da |_| Nu |_| — Soţul (sau soţia) .................................................................... Ocupaţia şi locul de muncă ale petiţionarului(ei) la data depunerii cererii ............................. ............................. Motivele pentru care solicit schimbarea numelui sunt: ................... porecla şi provenienţa lor: .............. 2 ................... cetăţenia ..... (numele şi prenumele) Tatăl .... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr............ pentru următorii copii minori: 1.. din .... Mama .. 1 ROMÂNIA ANEXA 42 la metodologie ................... prenumele...............P... — Locul şi data divorţului sau locul şi data decesului soţului (soţiei) ........ Date despre solicitant şi rudele acestuia: — Starea civilă ....................... titular(ă) al/a actului de identitate seria ........................................................................................................... văduv(ă)] — Părinţii solicitantului: Tatăl ............ ..................... în ..N............................. Declar pe propria răspundere că motivele şi datele arătate corespund realităţii............ CERERE DE SCHIMBARE DE NUME Subsemnatul(a).....................................Dr................................... Semnătura solicitantului(ei) ........................ şi a prenumelui din ......................................... domiciliat(ă) în .................... în ................... locul şi data naşterii) 2....... telefon ……............. ...... judeţul ....................................................... C.......... născut(ă) la data de .................... |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| S AALLZZ NNNNNC Vă rog să îmi aprobaţi schimbarea numelui de familie din ......................................................... (numele de familie şi prenumele) Mama ........................................................................................... menţionez următoarele: — numele anterioare pe care le-am purtat...... ............................................. (numele..... în ...................................................

.. 2 MODEL ANEXA 43 la metodologie Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului ...... ........ str......... …. Nr.....S.... din …………..... L. din ... Şeful Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor al judeţului.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.... aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. Prezenta serveşte şi ca dovadă a scutirii de plata taxei de timbru....…... se aprobă scutirea de publicare în Monitorul Oficial al României. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.... cu modificările şi completările ulterioare.. a cererii de schimbare a numelui... DOVADA În conformitate cu prevederile art. Partea a III-a... 133 .... .. (d-na) ..... nr.... 323/2003. depusă de dl... . …………….. 10 din Ordonanţa Guvernului nr....

.corespondenţă. 3 MODEL RAPORTUL DE INVESTIGAŢII (în cazul cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă) DATE ŞI ELEMENTE PE CARE TREBUIE SĂ LE CONŢINĂ: 1.P. cum ar fi: .articole din presă.pe documente care justifică necesitatea schimbării acestuia.. prenumele părinţilor. în funcţie de care se vor face propuneri asupra oportunităţii aprobării sau respingerii acesteia. starea civilă. Rezultatul verificărilor şi investigaţiilor. axat – atunci când este cazul . ŞEFUL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR. se vor consemna datele care rezultă pe plan local. Pe cererea de verificare în evidenţa populaţiei (în componenţa locală a Registrului naţional de evidenţă a persoanelor – R. Concluzii privind temeinicia cererii. ocupaţia. se va face referire la documentele care atestă o situaţie. .Dr.. constatată în timpul verificărilor. ______________________________ 134 . 3. actul de identitate şi codul numeric personal (CNP).E. Datele de stare civilă ale solicitantului (solicitanţilor) sau ale persoanelor pentru care se solicită schimbarea numelui pe cale administrativă (copiii minori). locul de muncă. Atunci când este cazul. . domiciliul. . Motivul pentru care se solicită schimbarea numelui.declaraţii luate de la vecini. . profesia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.certificate de stare civilă.. data naşterii.dovezi care atestă că persoana este cunoscută cu numele solicitat în activitatea socio-profesională.). 4. în familie. societate etc. anexându-se la dosar. 2.publicaţii literare sau în domeniul cercetării. . colegi de muncă etc.diplome de studii.N. fraţilor etc. . respectiv: numele.decizii/dispoziţii de schimbare a numelui părinţilor.

e.j.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.p.Data primirii lucrării la s.e. 4 MODEL NOTĂ referitoare la circuitul cererii de schimbare a numelui privind pe_________ .Data depunerii cererii la primărie ____________ .j.p.c.l.Data aprobării dosarului ___________________ . ____________ .p.c.Data primirii lucrării la s.p.c.Data înaintării lucrării la s.p.Data emiterii dispoziţiei ____________________ 135 . __________ .p. ____________ .e.

5 MODEL CONSILIUL JUDEŢEAN____________ SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR DOSAR de schimbare a numelui __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ şi ___copii minori Anexa nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. 6 136 .Dr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MODEL REGISTRU OPIS Numărul de ordine al dosarului Numărul şi data înregistrării Admitere Respingere 137 Observaţii Copii Numele şi prenumele actual ale solicitantului Numele şi/sau prenumele solicitat Soluţia dată în dosar şi data comunicării acesteia .

care urmează să poarte în viitor numele de familie . 323/2003.......... 138 .. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr..... 7 MODEL ANEXA 44 la metodologie ROMÂNIA CONSILIUL JUDEŢEAN ............ se admite cererea de schimbare a (numelui şi/sau prenumelui) ....... şi al(a) ..Dr.. cu modificările şi completările ulterioare... şi prenumele . ... fiul/fiica lui . În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr..... ..... la ..... 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice.... domiciliat(ă) în ........... Primar general......................... Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.. CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DISPOZIŢIA Nr....... Preşedintele Consiliului judeţean... .............. judeţul .. dnei/dlui ................ din .......... .. născut(ă) în localitatea .....

). după caz. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate.G. Un exemplar al dispoziţiei de aprobare se înaintează la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Schimbat numele de familie/prenumele din ______________ în ______________. după caz.P.P.B.P. cu numele şi/sau prenumele schimbat (subl. de la locul de domiciliu.S. Pentru cazurile de respingere a cererilor nu se transmit copiile dispoziţiilor la D.E. iar cele retrase se anulează. întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. în vederea actualizării evidenţei schimbărilor de nume pe cale administrativă. sau.L. Se trimite câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui S.E.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. în termen de 15 zile.P. iar dovada de primire.C. (3) din Metodologie]..P. Cartea de identitate informatizată se anulează prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate.A.P. Dacă actul de identitate retras este o carte de identitate provizorie sau un buletin de identitate. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. (2) din Metodologie.E. după caz.E.C. completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate.A. pentru înscrierea menţiunilor în actele de stare civilă respective. Concomitent. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă La depunerea actelor prevăzute la art.C. 45 din Metodologie.! [art.P. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui.C. Actul de identitate va fi schimbat până la data de ______________. de naştere a copiilor minori.D. în sistem informatizat.B. se înaintează la S.” 139 . acesta se înmânează solicitantului. se solicită certificate de naştere sau de căsătorie.M.E. de căsătorie şi.7.D. ns. Bucureşti – D. La primirea certificatului de stare civilă.P. Se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui. se procedează astfel: Se retrag certificatele de stare civilă. primăriei unităţii-administrative a locului de naştere.107 alin./D.L.).J. pe baza cererii lor. 107 alin.P.

pe care îl trimite. în termen de 3 zile. 108 lit.P.J.). se solicită certificate de naştere sau de căsătorie.P. iar certificatele de stare civilă retrase se anulează). la cererea acesteia. ofiţerul de stare civilă operează. la prezentarea adresei. 108 lit. 109 din Metodologie).S. care trebuie trimise S. după care completează un nou certificat. 110 alin. după care eliberează certificatul de stare civilă (art.L.E.C. se înaintează la S. împreună cu dovada achitării taxei de schimbare a numelui.C. a) şi b) din Metodologie (se retrag certificatele de stare civilă completate cu numele sau prenumele care au fost schimbate. iar dovada de primire întocmită potrivit modelului prevăzut în Anexa nr. după caz.C. S. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. concomitent.Bucureşti–D. pe baza cererii lor.C. 113 alin. 111 din Metodologie).P. după caz. de căsătorie şi. cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni [art. Conform art.Dr.L. sau. de căsătorie al persoanei căreia i s-a admis schimbarea numelui. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă S. după caz. (3) din Metodologie].P.P./D. după caz.E. (1) din Metodologie. pe actul respectiv. după caz.P. pe marginea actului respectiv. înscrierea schimbării numelui de familie şi/sau a prenumelui se face pe actul de naştere şi. sau.8.M.C. c) din Metodologie (câte o copie a dispoziţiei de schimbare a numelui de familie sau prenumelui. sau. la cererea persoanei în cauză se pot înmâna acesteia documentele prevăzute la art. după ce în prealabil se îndeplinesc procedurile prevăzute la art. primăria unităţii administrativteritoriale a locului de naştere sau de căsătorie care primeşte dispoziţia de aprobare a schimbării numelui şi/sau prenumelui şi adresa prin care se solicită certificatul de stare civilă efectuează. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. de naştere a copiilor minori. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de domiciliu al solicitantului (art. menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. 140 .L.G. primăriei unităţii administrativ-teritoriale a locului de naştere.E. se înmânează solicitantului copia dispoziţiei de schimbare a numelui de familie şi/sau prenumelui. 45 din Metodologie.P.E. după caz.P.P.E. Pentru înscrierea menţiunii de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui. Dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia.

cât şi cu certificatul de naştere eliberat cu menţiuni. schimbarea numelui de familie dobândit prin căsătorie. Acesta îşi va putea schimba şi el numele de familie. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soţi nu are efect asupra numelui de familie al celuilalt soţ [art. orice persoană căsătorită poate solicita schimbarea numelui său de familie. 9 alin. Aşa cum am mai menţionat. (1) din O.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 10. 9 alin. Conform prevederilor art. Atunci când. conform prevederilor art. el va purta în continuare numele de familie pe care îl are.G. Schimbarea numelui de familie al persoanei căsătorite nu implică şi schimbarea numelui de familie al soţului său.113 alin (2) din Metodologie]. în baza solicitării sale. soţii cer împreună schimbarea numelui de familie (subl. însă.G. tot pe cale administrativă.(3) din Metodologie.). nr. va putea fi urmată numai calea administrativă. în urma căsătoriei/divorţului. Pentru persoanele căsătorite/divorţate care şi-au păstrat. (1) din Metodologie. schimbarea pe cale administrtivă se va putea cere numai dacă există consimţământul acestuia [art. 41/2003]. însă. numele de familie dobândit la naştere. nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. Dacă însă numele de familie este comun cu soţul său. fără a fi necesară încuviinţarea soţului său. la încheierea căsătoriei. ca urmare a unei decizii/dispoziţii administrative. nr. ulterior. În cazul în care unul dintre soţi nu a cerut ori nu a obţinut schimbarea numelui de familie. 41/2003]. De regulă. 141 .113 alin. decizia/dispoziţia emisă ca urmare a schimbării numelui pe cale administrativă se înscrie pe marginra actului de naştere şi nu are efect asupra numelui de familie aparţinând titularului actului. ns. unul dintre ei doreşte să ia numele de familie al celuilalt soţ. chiar dacă soţii au nume de familie comun.9. În acest caz. 113 alin. dobândit la naştere [art. fiecare dintre soţi şi-a păstrat numele dinaintea căsătoriei. (2) din O. dovada schimbării numelui/prenumelui pe cale administrativă se face atât cu decizia/dispoziţia. ulterior.

G.prevederile art.J. a cererii de schimbare a numelui pe cale administrativă este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean.04. pentru deciziile emise până la data de 31 martie 2005. sub imperiul Legii nr. prin emiterea dispoziţiei de admitere sau de respingere a acestora. în sensul că aprobarea/respingerea.P./D. în cazul în care persoana care şi-a schimbat nemele de familie şi/sau prenumele are copii minori. Începând cu data de 01. dar numai după ce doctrina şi jurisprudenţa s-au fixat în acest sens. UNGUREANU. 29/1990.2005.. au devenit operaţionale S.10.U.E.04.P. De la data de 01.A. cu modificările şi comptetările ulterioare.). respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti (subl. 13 din O. în condiţiile Legii nr.2005.G. 41/2003.P. care a abrogat-o. (3) din O.M. 520/2004.E. JUGASTRU – Op.E. Bucureşti .C. nr. 50/2004.C. p. 247 246 O.P. 142 . În ceea ce priveşte reclamaţia prealabilă [art. 110 alin. ns. 155. aprobată prin Legea nr. 554/2004. cit. dar nu a solicitat şi schimbarea numelui de familie al acestora. Căi de atac Persoana căreia i s-a respins cererea de schimbare a numelui poate contesta această măsura pe calea conteciosului administrativ. 41/2003].E.P.11. Schimbarea numelui de familie al copiilor Conform art. ea se adresa fostului Inspectorat Naţional pentru Evidenţa Persoanelor (I. până la adoptarea O.M.P. 10.P. iar competenţa soluţionării cererilor de schimbare a numelui pe cale administrativă a revenit preşedintelui consiliului judeţean.G. prin dispoziţie..D. au devenit aplicabile .E.D.J.B.G.P. cu aprobarea S.). 1/1967. operarea menţiunii se face cu 246 aprobarea D.Dr. C. Anterior Legii nr../D. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA 10. operarea menţiunii se face numai la cererea acestora. răspunsul a fost 247 negativ.în literă şi spirit .N.. (2) din Metodologie.C. respectiv primarului general al municipiului Bucureşti. dacă persoana care şi-a schimbat numele de familie şi/sau prenumele are copii cu vârsta de peste 18 ani. Această cale de atac era posibilă şi sub vechea reglementare. se va opera menţiunea despre schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui părintelui pe actele de naştere ale acestora. 18 alin. nr.S. întocmindu-se şi comunicările de modificări pentru menţiuni în evidenţa persoanelor. nr.G.E.

lipsa dovezii soluţionării reclamaţiei prealabile. 21 din O.aşa cum au înclinat doctrina şi jurisprudenţa anterioară noii reglementări . conform prevederilor art. nr. cit.G. persoana în cauză va putea formula o nouă cerere. Credem că .. dar persoana interesată poate recurge la procedura conteciosului administrativ de drept comun. dacă motivele care au determinat această admitere au încetat. 41/2003. cu condiţia de a face dovada că. 112 alin. în condiţiile Legii conteciosului administrativ. neimputabile ei. din motive obiective.. prin admiterea unei cereri de schimbare a numelui. iar opoziţia i-a fost respinsă şi cererea de schimbare a numelui a fost admisă.). 10. nr. 143 . nr.P. p.N. 41/2003).ns. (1).o contestaţie nu era posibilă. de către fostul I.12. o asemenea persoană va putea cere anularea dispoziţiei. după respingerea cererii de schimbare anumelui. Unele precizări În conformitate cu prevederile art. Aşa cum am mai arătat. modificată prin Legea nr.G. legiuitorul a reglementat o situaţie de excepţie. (2) şi (3) din Metodologie: Deciziile de schimbare a numelui de familie şi/sau a prenumelui emise de Ministrul Justiţiei până la 31 decembrie 1950. are sau nu o cale de atac. această acţiune putea fi introdusă în termen de 6 luni de la data admiterii cererii de schimbarea a numelui .G. Astfel. în cazul în care. i-a fost vătămat un interes legitim. precum şi 248 O. neimputabile ei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Până la data susmenţionată. C. se va putea face o nouă cerere (art. conducea la respingerea cererii contestate în condiţiile legii conteciosului administrativ. 11 din O.E. UNGUREANU. 19 din O. 41/2003 (În reglementarea iniţială.subl. 221. Tot astfel. nu a putut formula opoziţia prevăzută. JUGASTRU . în cazul respingerii cererii ca urmare a admiterii unei opoziţii. Termenul în care trebuie introdusă o astfel de acţiune este de 6 luni de la data la care persoana a luat cunoştinţă de schimbarea numelui şi numai dacă persoana care o depune face dovada că.248 Pentru a proteja mai eficient interesele persoanei căreia. ca fiind prematur introdusă.Op. nu a putut formula opoziţia prevăzută la art. această acţiune având un caracter subsidiar. au apărut motive noi.323/2003. Se ridică întrebarea dacă persoana care a făcut opoziţie la cererea de schimbare a numelui. din motive obiective.

E.. schimbarea de nume şi/sau prenume s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-unul din statele membre ale U.A. 41/2003.D.E. 46 lit. care se coroborează.B. cererile se trimit D. aceste modificări se vor înscrie prin menţiuni. privind persoanele ale căror acte de naştere şi de căsătorie sunt înregistrate în România.D Atunci când se primesc.06. 10.D.1. cu cele ale art.A. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA sentinţele judecătoreşti prin care s-a încuviinţat redobândirea numelui ce nu au fost înregistrate şi pentru care se solicită înscrierea. 144 . nr.D. aprobată prin H.P. se trimit D. comunicările de menţiuni ori în cazul în care una din modificările referitoare la divorţ.E. Înscrierea menţiunilor în registrele de stare civilă. cu numele prezentului paragraf.J. 64/2011. însoţite de timbrul fiscal corespunzător.G. Conform art.D.P.E. în Capitolul III.2011. schimbarea numelui şi/sau prenumelui intervenită în străinătate.P. are o secţiune.E. şi care nu a încheiat tratat cu România.E. nr..883.A.E. 47 din Legea nr. republicată.A. f) din acelaşi act normativ şi cu cele ale art. sau într-unul din statele cu care România a încheiat tratate/ convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie de stare civilă. (1) din O. emitent. nr. se înscrie prin menţiune pe marginea actelor de stare civilă. 117 din Metodologie.13. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui 249 şi/sau prenumelui intervenite în străinătate Metodologia cu privirea la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă.482/23.Dr. emisă începând cu data de 1 aprilie 2005. direct din străinătate. În cazul în care se solicită copii ale deciziilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui emise până la data de 31 martie 2005.P.B.B. cu respectarea prevederilor art.A. a 7-a. după caz.C. recunoaşterea hotărârilor în România se A se vedea art. cererile respective se depun la serviciul de stare civilă din cadrul S. 250 249 Circulara D. 93 din acelaşi act normativ şi a îndrumărilor transmise 250 astfel: de D.B.P. pe baza aprobării date de către D. În cazul în care divorţul s-au schimbarea de nume şi/sau prenume s-a/s-au făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate într-un stat care nu este membru U.G.P.B.P.A. 15 alin. În cazul în care se solicită copii de pe dispoziţia de schimbare a numelui şi/sau prenumelui. pentru încuviinţarea înscrierii menţiunii. 119/1996.

după caz.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI va face de către tribunalul competent să soluţioneze cererea. autentificată conform prevederilor art. în original şi în fotocopie.traducerea legalizată a documentului. conform art.A.prin împuternicit cu procură specială.117 alin.D.P. străine. . respectiv trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) documentele eliberate de instituţii ale statelor semnatare ale Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 se apostilează. 72 alin. 105/1992. ∗ Fac obiectul recunoaşterii de către tribunalul competent şi deciziile de divorţ emise de autorităţile administrative şi religioase din statele care nu sunt membre U. (6) din Metodologie. în original şi în fotocopie. apostilare sau orice altă formalitate. (3) din Metodologie. al persoanei reprezentate.P. b) documentele eliberate de statele cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică sunt scutite de supralegalizare. Cererea de înscriere a menţiunii. .E.. 72 alin. şi este însoţită de următoarele documente: . După recunoaşterea de către tribunalul competent din România.P.documentul de schimbare a numelui şi/sau prenumelui.162 din Legea nr.B. în conformitate cu prevederile art. se depune la S. c) documentele care nu se regăsesc în una dintre situaţiile prevăzute la lit.fotocopia paşaportului emis de autorităţile române sau după caz. fară a mai fi necesar avizul D.C. 145 . cu completările ulterioare. . Documentele administrative sau judecătoreşti în baza cărora sa dispus în străinătate schimbarea numelui de familie sau a prenumelui sunt supuse condiţiilor de legalizare/supralegalizare prevăzute la art.fotocopia certificatului de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii.E. sau.prin împuternicire avocaţială. la primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea de schimbare a numelui şi/sau prenumelui: . menţiunea se va încrie direct. respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau a avut domiciliul persoana interesată.în nume propriu. a) sau b) se supralegalizează. emis de autorităţile străine. . sau cu care România nu a încheiat tratate.E.L. (6) din Metodologie sau .

(3) din Metodologie.G. 66/1999. 146 . nr. respectiv aceasta nu are efect asupra numelui de familie dobândit la naştere. În conformitate cu prevederile art. pe noul nume. soluţionarea cererilor făcându-se în conformitate cu prevederile acestui act normativ.Departamentul Consular trimite D.E.G. la care România a aderat prin O. adoptată la Haga la 5 octombrie 1961.B. în vederea înscrierii în registrele de stare civilă române a schimbărilor intervenite în statutul lor civil. schimbare de nume şi/sau prenume (în cazul când schimbarea s-a făcut în baza unei hotărâri judecătoreşti pronunţate în unul dintre statele membre U. acesta. cererea. sau în unul dintre statele cu care România are încheiate tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică ori hotărâri judecătoreşti care sunt recunoscute în prealabil de către tribunalul competent din ţară).E.P. M. La însrierea menţiunilor de schimbare a numelui de familie intervenite în străinătate.A. alături de celelalte documente prevăzute la art. cetăţenii români aflaţi în străinătate. sunt aplicabile prevederile art.E. în vederea înscrierii menţiunii. însoţită de întreaga documentaţie. cu modificările şi completările ulterioare. notarial.D.A. 4 alin. în al căror statut civil a intervenit una dintre modificările referitoare la divorţ. cu privire la înscrierea menţiunilor pe marginea actelor de stare civilă. în acest din urmă caz (şi în cel al traducerilor. 118 din Metodologie.. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA NOTĂ: Procura va putea fi dată la un notar public din ţară.Dr. judecătoresc) de schimbare a numelui/prenumelui în străinătate. precum şi la eliberarea certificatelor de stare civilă titularilor actelor se aplică prevederile art. susmenţionate. 113 alin. (1) şi (2) din Metodologie. cerere însoţită de documentele justificative. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. pot depune. 117 alin. Când schimbarea numelui şi/sau prenumelui se face în baza unui document administrativ. la oficiul consular de carieră al României din ţara de reşedinţă sau la un notar din străinătate. fără a fi în posesia actului (administrativ. (2) lit. aflate în aceeaşi situaţie) trebuind să aibă aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine. b) şi c) din O. aprobată prin Legea nr. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice. adopţie. În cazul în care solicitantul deţine numai paşaportul emis de autorităţile străine. se anexează în fotocopie legalizată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul de reşedinţă. 52/2000.

147 . GH. mai puţin menţiunea prenumelui.op.E.C. 123-126. a numelui de familie ori a prenumelui.Op. (2) din Metodologie. cit. p. ori. 100. după caz. Cererea pentru înscrierea menţiunii se aprobă. 10.P.op. aprobată prin H.P. prin menţiune pe aceste acte.Op.D. 115 alin. cât şi la cele privind părinţii”. şi le transmite.14.C. BOROI .L. la sediul primăriei care are în păstrare actul de stare civilă. STĂTESCU . (1) aceste reglementări din lege. la primăria unităţii administrativ-teritoriale de domiciliu ori direct la S.E.L. în art. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne251 Art.E. foloseşte expresia de retranscriere. 64/2011.C. 243. procedează la procurarea certificatelor sau extraselor de stare civilă.Op. 156. cit.). cit. După cum se poate observa. p... 41/2003 stabileşte că „Persoana al cărei nume sau prenume a fost înregistrat în actele de stare civilă tradus în altă limbă decât cea maternă ori cu ortografia altei limbi poate cere înscrierea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI D. nr. după caz.B. în practică acesta se supunea aceluiaşi regim (subl.253 Conform prevederilor art. 156. reia. MARIUS-SORIN BOZGAN .G. UNGUREANU. D. care solicită titularului achitarea taxelor consulare aferente. Textul art. p.. 452. .Op. E. 20 alin. G. însă aceasta este utilizată constant în literatura de specialitate. p. T. cit. p. 143.P. retradus sau cu ortografia limbii materne. 115 alin. deşi. ns. nr. de către primarul unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare registrele. PEŢU.E. p. practic. 115.G. A se vedea C. cit.P. 252 253 251 O. cit. 69 din Metodologie.D. POPESCU . JUGASTRU . cit. LUPAN. Actuala Metodologie cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă. (1) din O. avizează înscrierea menţiunilor.. ci numai de o retraducere sau scriere 252 Textul de lege nu cu ortografia limbii materne (retranscriere). potrivit modelului prevăzut în anexa nr..C.. V. 975/1968 era aproape identic. după caz. cererea se depune la S. prin M. O. sau. 19 din Decretul nr. Trebuie menţionat foarte clar faptul că ortografierea poate fi făcută doar în cazul persoanelor în viaţă. p.Op.P. POP . BELEIU ..A. cit. p. atât la rubricile care îl privesc pe titular. JUGASTRU . UNGUREANU.A. C.Op.. A se vedea Cap. Înscrierea numelui sau a prenumelui din altă limbă în limba maternă ori cu ortografia altei limbi (retranscrierea) din lucrarea autorilor P. nu este vorba de o schimbare sau modificare a numelui de familie. 1982.

). care are îndatorirea de a o trimite spre soluţionare S. Efectele aprobării se extind asupra copiilor minori şi asupra celuilalt soţ.E.C. 20 alin.ns. în forma actuală.P. primarul unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actele de stare civilă ale acestora) va stabili. Conform art.G. după caz. dacă au nume de familie comun. 115 alin. În cazul în care se solicită certificate de stare civilă şi de pe acte pe care există menţiuni în sensul că s-au eliberat certificate scrise cu ortografia limbii materne sau cu prenumele tradus. acesta cere solicitantului să prezinte o traducere sau o ortografiere oficială. (2) şi (4) din O. în sensul că este explicitat circuitul lucrării. 41/2003] este mai detaliată. pe baza aprobării se efectuează menţiune pe marginea actului de stare civilă şi se eliberează un nou certificat.G. pe actul de stare civilă. ____ din _____. dată în conformitate cu prevederile art. (2) al aceleiaşi articol se stipulează faptul că „Dacă ofiţerul de stare civilă nu poate stabilii cu certitudine traducerea sau ortografierea în limba maternă. autentificată la notarul public” (subl. NOTĂ: Considerăm că. (4) din Metodologie].Dr. Totodată. La eliberarea unui certificat de stare civilă în aceste condiţii. chiar dacă Metodologia. nr. prin dispoziţie [art. în alin. primăriei unităţii administrativ-teritoriale competente (care are în păstrare actul de stare civilă) şi de a comunica petiţionarului modul de soluţionare. se efectuează menţiunea: „Numele de familie corect este ____________. 41/2003”. 20 din O. nu mai cuprinde şi această menţiune. 115 alin. comunicându-se despre aceasta şi la exemplarul II al registrului de stare civilă. ori solicitanţii au mai primit astfel de certificate. (5) din Metodologie]. iar cel eliberat anterior se reţine şi se anulează.P. Dacă soţii nu se înţeleg cu privire la extinderea efectelor aprobării asupra copiilor minori. Metodologia actuală doar lăsând să se înţeleagă faptul că petiţionarul are posibilitatea de a depune cererea şi la primăria locului de domiciliu.L. iar prenumele este ____________ (se va trece numele de familie şi prenumele titularului şi ale părinţilor săi). ea trebuie să se consemneze într-o asemenea redactare. în baza aprobării primarului nr. numai dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul [art. chiar dacă nu s-a 148 . 116 alin. ori. exemplarul I. (1) din Metodologie. nr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Se poate observa că reglementarea legală [art.

ofiţerul de stare civilă. nr. textul va trebui completat aşa încât să acopere şi situaţia copilului din afara căsătoriei.C. 41/2003 reglementează extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie. de aceea această modificare este socotită binevenită. p. Ibidem 254. UNGUREANU. efectele se extind şi asupra celuilalt soţ. în baza art. 41/2003. odată cu eliberarea certificatului de stare civilă. între soţii care au un nume de familie comun. cu numele de familie _______ şi prenumele ________.” după care ofiţerul de stare civilă semnează. aceasta/acesta se anulează prin aplicarea ştampilei cu următorul conţinut: „Eliberat certificatul de stare civilă. 7 din noua reglementare .G. stabilind că 254 255 O. în termen de 15 zile. (5) al art.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI operat menţiunea respectivă.L. în ambele situaţii.P.E. Apreciem că în cazul persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate. Prin acest text. iar când soţii au un nume de familie comun.cit. ci şi la cei din afara ei (eventual concubinaj). (1) şi (2) se extind asupra copiilor minori ai persoanelor în cauză. dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul.. pe baza aprobării cererii se vor înscrie menţiunile corespunzătoare pe marginea actelor de stare civilă respective. 20 alin. pentru ca efectele admiterii cererii să se producă şi asupra copiilor este necesar şi consimţământul celuilalt părinte (nu trebuie neapărat să fie soţ). C.156-157. Aşadar.O. deoarece nu se mai referă numai la copiii rezultaţi din căsătorie. Alin. nr. titularul fiind informat cu privire la obligaţia prezentării la S. Efectele aprobării date în condiţiile menţionate la art. Buletinul de identitate/cartea de identitate va fi preschimbat(ă) până la _______.P. trebuie să o anuleze. de la locul de domiciliu. pentru a solicita eliberarea unui nou act de identitate. în acest fel el ar fi în corcondanţă cu prima frază a art. JUGASTRU . dacă persoana este posesoare a unei cărţi de identitate. Se consideră că. legiuitorul inovează. de lege ferenda. prin tăierea colţului în care este înscris termenul de valabilitate. pune data şi aplică ştampila.Op. 41/2003.G. efectele admiterii cererii se vor extinde şi asupra numelui celuilalt soţ numai dacă acesta îşi 254 dă acordul. Pe de altă parte.G. 20 din O. cum este iarăşi normal. 255 După cum am mai arătat. 20 din O. 149 . nr. noile certificate se eliberează conform celor menţionate în prezentul paragraf.

453. 115 alin.256 Înscrierile făcute în temeiul art. ci constituie o dispoziţie legală de favoare. ori de câte ori apreciază.G. că îşi poate promova interesele în modalitatea personală obişnuită. întrucât textul de lege nu face nici o distincţie.cit.Op. este întotdeauna nevoie de consimţământul acestuia din urmă. la judecătoria locului său de domiciliu. proc. Extinderea efectelor retranscrierii numelui de familie al unuia dintre părinţi asupra numelui de familie al copilului minor presupune că părinţii au nume de familie comun.Dr.C. civ. numai în privinţa extinderii retranscrierii asupra numelui de familie al copiilor minori nedarea consimţământului unuia dintre părinţi poate fi suplinită de decizia autorităţii tutelare/dispoziţia primarului (sic!).258 Însă.G. p. în condiţiile Legii conteciosului administrativ nr. * * 256 257 258 * G. p. fie că minorul a luat numele de familie al părintelui ce a cerut şi obţinut retranscrierea.P. dec. 554/2004. 20 din O. fie că minorul a luat numele de familie ale părinţilor reunite. 1-2/1990.. (5) din Metodologia aprobată prin H. ns. 41/2003 se comunică S. 557/1989.. Pentru extinderea efectelor admiterii cererii de retranscriere asupra numelui de familie al celuilalt soţ (desigur. va decide autoritatea tutelară [spre deosebire de reglementarea din art. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA efectele aprobării se extind asupra copiilor minori. 133.257 S-a decis că norma juridică ce stabileşte competenţa instanţei în raport cu domiciliul persoanei care face cererea nu are caracter absolut.Op. BOROI . p.. în revista „Dreptul” nr. deci. civ. nr.P. nr. 64/2011. ar rezulta că în toate aceste trei cazuri urmează a se cere ori suplini consimţământul celuilalt părinte. ultimul interpretat per a cotrario. 453. (6)]. G. 150 .subl. şi art. BOROI . Trib. în ambele situaţii dacă acesta din urmă îşi dă consimţământul. 19 C. iar când soţii au nume de familie comun.E. care atribuie această competenţă primarului . în sprijinul titularului dreptului. în funcţie de condiţiile concrete. competenţa teritorială în această materie este de ordine publică.L. dacă soţii au nume de familie comun). supr. În caz de respingere a cererii. în raza cărora domiciliază persoanele în cauză [alin. în termen de 30 de zile de la comunicarea dispoziţiei. civ. s. Dacă soţii nu se înţeleg în ceea ce priveşte extinderea efectelor retranscrierii numelor asupra copiilor minori. proc. rezultă că nefiind vorba despre o pricină privitoare la bunuri. la care acesta poate renunţa. nr. cit.]. iar în cazul în care părinţii nu au nume de familie comun.. petiţionarul poate face plângere.. din art. 159 C. şi asupra celuilalt soţ.

poate răspunde foarte uşor. deoarece în cuprinsul acestora se găseşte şi răspunsul: Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui poate influenţa destinul unei persoane? 151 . la care după parcurgerea în detaliu a capitolelor din prezenta lucrare. adresăm cititorului o întrebare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ÎN LOC DE CONCLUZII În final.

A.06.1902 D: 28.S.A. regizor. Anglia Julie Andrews Julia Elizabeth Wells 152 . şi emisiunile TV „Veronica's Closet”. S. A jucat în serialul TV-M. Actriţă de film.01. „Cei trei muşchetari” şi „Little Women”.U. PSEUDONIM Don Adams Edie Adams Maude Adams Anouk Aimee Eddie Albert Alan Alda Jason Alexander Dave Allen Gracie Allen Tim Allen Woody Allen NUME LA NAŞTERE Donald James Yarmy Elizabeth Edith Enke Maude Kiskadden Francoise Sorya Eddie Albert Heimberger Alphonso d'Abruzzo Jay Scott Greenspan David Tynan O'Mahoney Grace Ethel Cecile Rosalie Tim Allen Dick Allan Stewart Konigsberg Gladys Leeman OBSERVAŢII Actor.1964 N: 13. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) DATE DESPRE VIAŢĂ N: 1927 N: 1929 1872-1953 1932 1908 28. Colorado N: 1. A jucat în filmele în numeroase filme printre care: „două fete şi un marinar”. Actor de comedie şi star TV.10.H şi „The aviator”. S.09. actor de comedie. Star din serialul TV de top-evaluat „Home Improvement”. Votată femeia anului în 1955.1959 Newark. Soţia lui George Burns.Dr. „Cheers” (pentru care a câştigat un Emmy şi un Glob de Aur). S. A interpretat rolul lui George din Seinfeld.03. 23. Irlanda D: 10. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. Este cunoscută pentru rolurile ei din „The Sound of Music” şi „Mary Poppins”.A.01.A.2003 N: 26. Star din „Uite cine vorbeşte”. scriitor. muzician.1955 Kansas. Actor. scenarist.07. New York N: 1.U. Actor. New Jersey N: 1936 Dublin.1935 New York City N: 12.1936 New York. Actor.1935 Walton-onThames.12. Actor de film şi TV. Kirstie Alley Iunie Allyson Ella Geisman N: 7.U.1953 Denver.1917 Bronx.08.10.

1958.09.06. A jucat cu Diane Keaton şi Goldie Hawn. Cel mai bine cunoscută pentru rolul „Doamna Robinson” din „The Graduate” (1967). S. N: 10.la Platsburg.1969 Sherman Oaks. Cuba N: 30. A câştigat un Oscar pentru rolul ei în „The Miracle Worker” (1962) şi 2 premii Tony pentru munca ei pe Broadway. A jucat cu Dean Martin şi Jerry Lewis în filmele „În război cu armata” din 1950 şi „Ăsta-i băiatul meu” din 1951. Mary Astor Lauren Bacall Alec Baldwin Lucille Langehanke Betty Joan Perske Alexander Baldwin III A jucat 40 de ani.1958 New York Cunoscută ca soţia lui Brad Pitt şi ca Rachel din filmul „Friends”. Omaha. Cunoscută ca luptătoare pentru drepturile animalelor. A apărut în filmele „Scar Face”. D: 26. D: 22.A. S.U.U.10.U. S.1899.1931 New York D: 6. S.1934 Paris.1924 New York N: 3. Actor de comedie la radio şi televiziune. cu Al Pacino. Soţia lui a fost Kim Basinger. D: 19.06.09.12. California N:17.02.05. N: 3.U.03.A. Franţa N: 2.12.U.A. California. S.2005 New York Brigitte Bardot Steven Bauer Warren Beatty Camille Javal Rocky Echaveria Henry Warren Beaty N: 28.02. California. apariţie în „Benny Jack Show” în perioada 19501965 şi oaspete obişnuit la „Duş de Stele” în perioada 1995 .1987 Los Angeles. Fred Astaire Frederick Austerlitz Actor şi cântăreţ. a mai jucat în „She's the One” şi „Til”.A.U. şi „Thief of Hearts”.1937 Richmond N: 14. în filme printre care „Şoimul maltez” (1941) alături de Humphrey Bogart.A.05.06.07.1900.A.09.04. Nebraska. Actriţă. N: 16. S. Anne Bancroft Anna Maria Louisa Italiano N: 17.1906 Quincy.1930 153 . Illinois.1894 Chicago. în care joacă alături de Dustin Hoffman.1956 Havana.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Jennifer Aniston Anastassakis Jennifer (sau Anistopolous) N: 11.1991 Caramel.1974 Jack Benny Benjamin Kubelsky Polly Bergen Nellie Pauline Burgin N: 14. New York. în „Town and Country” şi „Dick Tracy”. Jean Arthur Gladys Georgianna Greene Primul ei film a fost filmul mut „Cameo Kirby” (1923) iar ultimul „Shane” (1953).

N: 1925 N: 7.10. „Cleopatra” şi multe altele. Rusia D: 10. Anglia N: 1938 Dyan Cannon Kate Capshaw N: 3. A fost unul dintre soţii lui Elizabeth Taylor.1964 Long Beach.1908 New York.1940 N: 22. Cel mai bun actor în rolul secundar în „Marcus Welby.2002 N: 28.U.07. Charles Bronson Richard Burton Yul Brynner Youl Bryner Nicolas Cage Nicolas Coppola Michael Caine Maurice Micklewhite Samille Diane Friesen Kathy Sue Nail John Arthur Carradine N: 14. Actriţă de film şi TV. „Hannah şi surorile ei”.03.1999 Londra. A jucat în „Birdy”.1921 Hampstead. N: 18. S. „Moonstruck”.U. A jucat în serialul TV „Kung Fu” din 1972-1975. N: 3.A. „Wings of Desire” alături de Meg Ryan şi Dennis Franz. Ernest Borgnine James Brolin Albert Brooks A apărut în showul TV „McHale's Navy” în perioada 1962-1966. Pennslyvania S. Anglia D: 8.11.07. Connecticut. Paraschiv PEŢU N: 12.01.05.1947 Los Angeles. S.1917 Hamden. a jucat în „The Ten Commandments” şi „The Magnificent Seven”.03.01. căsătorită cu regizorul Steven Speilberg în 1991. care s-a desfăşurat în perioada 1948-1956. Anglia N: 24.1985 N: 7. în „City of Angels”. A jucat în „Asasinarea lui Troţki”. Căsătorit cu Lisa-Marie Presley.11.1936 Hollywood. În 1960.1915 Vladivostok. pentru care a şi câştigat un Oscar în anul 1980. D: 27.U.A. California Ionel TORJA A fost protagonistul în „Milton Berle Show”.07. A jucat în serialul „Ally McBeal”.1933 Londra. S. MD” A jucat în „Private Benjamin”. nominalizat la Oscar în „Broadcast News”.A.03. când a jucat în „The Magnificent Seven”.07. A jucat în „The Cider House Rules”.1921 Ehrenfeld.Dr. De asemenea.A. Milton Berle Mendel Berlinger Derek Gaspart Gentron Ulric van den Bogaerde Ermes Effron Borgnino James Bruderlin Albert Einstein Charles Buchinski Walter Richard Jenkins Dirk Bogarde Actor britanic. fiica lui Elvis Presley. alături de Cher.1953 N: 8.12. a luat Oscar pentru „The King and I”.U. California David Carradine 154 . în „The Dirty Dozen” din 1967 şi „The Wild Bunch” (1969).

N: 5. New York N: 3.1925 Bronx.1908 Lowell.1917 Tony Curtis Willem Dafoe Bette Davis Tony Danza Angie Dickinson Marlene Dietrich Phyllis Diller Actriţă Scriitor şi pianist.1955 S. Scoţia Robert Conrad Robert Conrad Falk Frank James Cooper Thomas Cruise Mapother IV Bernard Schwartz William Dafoe Jr Ruth Elizabeth Davis Anthony Iadanza Angeline Brown Marie Dietrich von Magdelene Losch Phylliss Ada Driver Gary Cooper Tom Cruise N: 1935 Chicago. Cel mai bine cunoscut sub numele de James Bond.12. „Misiune imposibilă 1 şi 2”.07. Germania D: 6. Cântăreaţă şi actriţă. D: 14.1901 Berlin. New York N: 22.1901 Montana.U. A jucat în „Golden Boy”.”High Noon” cu Grace Kelly şi „Maroc” cu Marlene Dietrich în 1930.A. A jucat în „Mississippi Burning”.07.05. la Paris N: 17.U.05. Cunoscut din filmul „Cine e Bossul?” (1984-1992). S. A fost căsătorit cu Nicole Kidman. Dakota de Nord.07.12.A. A jucat în „Pepper” şi în „Rio Bravo”.1992.A. Lee Cobb (Sir) Sean Connery Thomas Connery N: 25. câştigând 2 premii Oscar.1911 New York A jucat în „Naţional Lampoon's” şi „Caddy Shack”.1962 Syracuse.04. A apărut în „Wild. New York N: 30.U. S. 155 . „On The Waterfront” (1954) şi „Twelve Angry Men” (1957). A înfiinţat biserica Scientologică.08.1961 N: 3.10. Massachusets N: 21.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Chevy Chase Cher Cornelius Crane Chase Cherilyn Sarkisian La Piere Leo Jacoby N: 8. N: 27. California N: 8.1931 Kulm. A jucat în „Top Gun”.05. A jucat în „Meet Joe Doe”. „Body of Evidence” cu Madonna. „The English Patient” şi „Wild at Heart”. În 1989 Connery a fost ales de revista People Magazine ca fiind cel mai sexy bărbat în viaţă. Wild West” (1965-1970).04.1943 N: 20. A jucat în „Some Like It Hot”.1930 Edinburgh. A jucat în aproape 100 de filme.1946 El Centro. cu Marilyn Monroe. Illinois N: 7.05. A câştigat un Oscar în 1987 pentru rolul său în „The Untouchables”.09. alături de John Wayne şi Dean Martin.06.1951 Brooklyn.

10. California N: 6. S. California N: 13. Cel mai bine cunoscută ca vedetă a emisiunilor TV „Gidget” (1965-1966) şi „The Flying Nun” (1967-1970).1960 New York. S.1923 Virginia de Vest N: 7. Kirk Douglas Melvyn Douglas Joanne Dru David Duchovny Buddy Ebsen A jucat în „Spartacus”.09.08.A. Ionel TORJA Cântăreţ.A.U.1981 N: 31.A. A jucat în „Red River” (1949).02. A jucat în „Vrăjitorul din Oz” şi serialele de televiziune „Beverly Hillbillies” şi „Barnaby Jones”. Texas. N: 23.12. actor. A jucat cu Larry Hagman în showul TV de lungă durată „I Dream of Jeannie”. N: 28.U.1901 Georgia. D: 4. New York N: 5. muzician.1945 Los Angeles.U. D: 7. A jucat în „Wings of Desire”.U.1944 Illinois. California N: 23. N: 2.2001 N: 9.A.04.U. Fiica actriţei Maureen O'Sullivan şi fosta soţie a lui Frank Sinatra. A jucat în „Silence of the Lambs”. S. S. A jucat alături de Greta Garbo în „Ninotchka” (1939).08. Paraschiv PEŢU Snoop Dog Cordozar Calvin Broadus Diana Maria Fluck Isidor Demsky Melvyn Edouard Hesselberg Joanne La Cock David William Ducovny Rudolf Christian Ebsen Jr Barbara Jean Huffman Frances Octavia Smith Maria de Lourdes Villiers Farrow Long Beach.1908 Belleville.08.1967 Terrell. S.10.11. A jucat în „Norma Rae” (1979).1916 Londra.Dr. Cel mai bine cunoscut sub numele Fox Mulder agentul special FBI din „X-Files”.1912 Texas.A. S.04.A.11.02. Diana Dors Actriţă.A. S. Barbara Eden Dale Evans Mia Farrow Sally Field Sally Mahoney Peter Finch Frederick Ingle GeorgePeter Finch Alicia Foster Jodie Foster Jamie Foxx Dennis Franz Eric Bishop Dennis Schlachta 156 .1962 Los Angeles.1916 Amsterdam. cu Nicolas Cage şi Meg Ryan.U. „Nell”. Anglia D: 4. Illinois. N: 31. „Maverick” cu James Garner. Actor australian. California. N: 28.U.12. A fost nominalizată la Oscar la vârsta de 14 ani.01.U. A jucat în „Cowboy and Senorita”.1931 Swindon. Comediant.1934 Tucson. Câştigătoare a două premii Oscar.1984 N: 9. Anglia N: 19. A jucat în rolul Rosemary din filmul „Rosemary's Baby”. Arizona. S.A.10.1946 Pasadena.05.

Actor.11.1928 Norman Oklahoma N: 25.1918 Budapesta. Anglia D: 29.1938 Brooklyn. New York D: 1987 N: 29. Ungaria New York City N: 18. Cuba N: 24. fostul soţ al Barbarei Streisand.1916 Brooklyn.04.1993 N: 18. Carolina de Nord D: 25.1913 D: 16.09.04. Cel mai bine cunoscut pentru rolul lui Dave Starsky în „Starsky şi Hutch”.01.02.1943 Cambridge.1990 N: 12.1986 N: 18.08.02.01.1961 Midland. cu Goldie Hawn şi filmul „Natural Born Killers”. New York N: 6.05.1956 Havana.1904 Bristol. „Notorious”. „Wildcats”.04. A jucat în „Life of Riley” şi „Jackie Gleason Show”.1892 Harlem. Texas 157 .1990 N: 7. cu Demi Moore.08. Georgia D: 7. Cel mai bine cunoscut pentru rolurile sale din „The Untouchables” şi „Când un bărbat iubeşte o femeie”. în care joacă cu David Soul.12. Andy Garcia Andres Arturo GarciaMenendez Ava Gardner Lucy Johnson James Bumgarner Paul Manfred Glaser Herbert John Gleason Elliot Goldstein James Stewart Lablanche Archibald Alexander Leach Norvell Hardy James Garner Paul Michael Glaser Jackie Gleason Elliot Gould Stewart Granger Cary Grant Oliver Hardy Partenerul lui Stan Laurel.1922 Grabton. Suedia D: 15.08. Şi-a schimbat numele în mod obligatoriu pentru a nu fi confundat cu James Stewart. A jucat în „North by Northwest”. Woody Harrelson Woodrow Tracy Harrelson N: 23. A jucat în „Rockford Files” şi „Maverick”. A jucat în filme precum „White Men Can't Jump”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Zsa Zsa Gabor Sari Gabor Stefani Joanne Angelina Germanotta Greta Lovisa Gustafson N: 6. Massachusetts N: 26. A primit o nominalizare la Oscar în anul 1953 pentru filmul „Mogambo”.01.07. Lady Gaga Cântăreaţă. „Indecent Proposal”.03. „The People vs Larry Flynt” cu Courtney Love. cu Meg Ryan.1905 Stockholm. Greta Garbo Actriţă.1957 A jucat în Beverly Hills.

1921 Judy Holliday Bob Hope Leslie Hope Towne N: 1903 Eltham. „Bugsy” cu Warren Beatty .05. A fost nominalizată la Oscar pentru „Mic dejun la Tiffany's”. A jucat în „Pillow Talk” cu Doris Day.1951 Pennsylvania.09.1993 N:21.U. A jucat în „Frankenstein” (1931). S.1935 Minnesota Ionel TORJA A câştigat un Oscar pentru „My Fair Lady” (1964). A schimbat numele pentru a evita confuziile cu Michael Douglas. A mai jucat şi în „Lista lui Schindler”. a apărut în aproximativ 60 de filme. Actriţă. „The Raven” (1935) şi „Bodysnatchers” (1945). „Road Utopia” (1946). Cel mai bine cunoscută ca actriţă din filmul „Păsări”. Paraschiv PEŢU Rex Harrison Reginald Gary Harrison Nathalie Hedren Edda Van Heemstra HepburnRusten Judith Tuvim N: 1908 Huyton.11. A jucat în „My Fair Lady”. de Alfred Hitchcock.A. şi „A douăsprezecea noapte”. Comedian american şi actor de film. Oklahoma Ţara Galilor Tom Jones Boris Karloff 1887-1969 Londra Michael Keaton Michael John Douglas N: 9.12.1925 Winnetka. Actriţă. „The Mask of Fu Manchu” (1931). Ben Kingsley Krishna Bhanji N: 31.01. „Nun's Story”.1975 Los Angeles N: 1919 Tulsa. Illinois N: 4.01. Actor.1943 Anglia 158 . „Infernul din zgârie nori” (1974). care a câştigat un Oscar în 1982. „The Lost Patrol”. „Wait Until Dark” (1967) şi „Sabrina” cu William Holden în (1954). cu Rex Harrison. A jucat rolul căpitanului Hook în „Peter Pan”.06. „Road to Zanzibar” (1941). Anglia Rock Hudson Angelina Jolie Jennifer Jones Roy Harold Scherer Jr Angelina Jolie Voight Phyllis Isley Thomas Jones Woodward William Henry Pratt N: 17. toate cu Dorothy Lamour şi Bing Crosby. „Road to Rio” (1947) şi „Road to Bali” (1953). A interpretat rolul Mhatma Gandhi în filmul „Gandhi”.Dr. „Road to Singapore” (1940). A jucat în „Adio arme” (1958).1928 Bruxelles. A jucat în „Batman”. Tippi Hedren Audrey Hepburn N: 4.06. Belgia D: 20. cum ar fi: „The Cat and Canare” (1939). Cheshire N: 19. fiica lui Jon Voight.

A jucat împreună cu Oliver Hardy în comedia „Laurel şi Hardy”.1965 N: 1932 Detroit.07.U. A jucat în „Little Women” (1949). „Fists of Fury” showul TV „The Green Hornet”. primind nominalizări la Oscar pentru „From Here to Eternity” (1953).U. „Little House On The Prairie”. Anglia D: 23.1963 Beijing. Comedian şi producător de film. N: 1913 Viena. A fost un acrobat de circ înainte de a-şi face debutul în cinematografie. Austria A jucat în „Tess” (1975). Hedy Lamarr Burt Lancaster Burton Stephen Lancaster N: 1913 D: 1994 New York City Michael Landon Eugene Maurice Orowitz Arthur Stanley Jefferson Rosetta Jacobs Sai Fon la naştere iar după ce şi-a schimbat numele Jun Fan Jeannete Helen Morrison N: 31. New Jersey N: 26. S. A jucat în filmele cu arte marţiale. „My Sister Eileen” (1955).1951 Huron. Janet Leigh N: 1927 California.1940 San Francisco. „The Thorn Birds” (1983).06. „Samson şi Dalila” (1949).1926 Newark.1973 Stan Laurel Piper Laurie Bruce Lee A jucat în „Big Boss”. Germania N: 1922 India N: 12. Massachusets N: 16. A jucat în „The Hustler” (1961). „White Cargo” (1942). A jucat în „Alger” (1938).07.03. „The Odd Couple” (1968) şi multe alte filme. „Paris.A. „Cat People” (1982).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Natassja Kinski Dilip Kumar Cheryl Ladd Natassja Nakskzynski Yusuf Khan Cheryl Jean Stoppelmoor Hedwig Keisler N: 1960 Berlin. S. A jucat în serialul TV „Bonanza”. Texas” (1984).1936 New York D: 1991 N: 16. A jucat în „The Killers” (1946). Actor indian. South Dakota. California D: 20. A jucat în ingerii lui Charlie „Charlie's Angels” (1976-1981).02. N: 1925 Boston.A.11. „Elmer Gantry” (1960) şi „Atlantic City” (1980). regizând filmul „Kotch” (1971). „Vikingii” (1958).1890 Ulverston. China Jack Lemmon John Uhler Lemmon III Jerome Levitch Li Lian Jie Jerry Lewis Jet Li 159 . „The Manchurian Candidate” (1962).04. a scris şi regizat „Highway to Heaven”. „Psycho” (1960).10. Michigan N:27. A jucat în „Fortune Cookie” (1969). „Houdini” (1953).

„The Hunt for Red October”. A jucat în „The Ladykillers” (1950).1946 Chiswick. N: 14.1947 Irlanda de Nord. „Indecent Proposal” cu Woody Harrelson. Paraschiv PEŢU Gina Lollobrigida Luigina Lollobrigida Herbert Charles Angelo ze Kuchacevich Schluderpacher u Sofia Scicolone N: 4.U. „Bestia cu cinci degete” (1946 ).Dr. Bodyguard şi ulterior actor.07. „Şoimul maltez” (1941).09. A jucat în „Cum să te măriţi cu un milionar” (1953) şi „Bus Stop” (1956). S. A fost căsătorită cu actorul Bruce Willis.1962 N: 11.000 de leghe sub mări” (1954) şi „The Raven” (1963). Actor american de film.A. A jucat în „My Blue Heaven”. „20. „The Mask of Dimitrios” (1944).07. „South Pacific”. „Fantoma de la Operă” (1962) şi „Whoops Apocalypse” (1986). Cehoslovacia N: 20. Marea Britanie Ionel TORJA Actriţă. Walter Matthau A jucat „Dennis pericol public”.1931 Chicago. Michigan N: 1.1927 Subiaco. Illinois. „Sirens”.11. Italia 1904-1964 Rosenberg. Ungaria N:1882 Ungaria D:1956 Bay City. „El Cid” (1961). A jucat în „Jurassic Park”.1952 Chicago. „The Horse Whisperer” şi serialul de televiziune „Merlin”. Anglia N: 1926 Los Angeles D: 4.1934 Pozzouli. „Les Girls” şi „Golden Girl”. cu Sean Connery .09. Italia N: 1917 Praga.09. Helen Mirren Marilyn Monroe Demi Moore Mr T Dna G Sam Neill Nigel Neill 160 . A jucat în filmul „Ghost” şi „A Few Good Men”. Illinois N: 4. A jucat în „Casablanca” (1942).1920 New York D: 1.07. În 1991 a câştigat un Oscar pentru cariera ei actoricească.10. A jucat în „Calligula” şi „Excalibur”.2000 N: 26.08.1962 Roswell N: 21. cu Elle MacPherson şi Portia De Rossi . Herbert Lom Sophia Loren Peter Lorre Lazlo Lowenstein Bela Lugosi Bela Lugosi BLASKO Madonna Louise Veronica Ciccone Walter Matuschansk ayasky Ilynea Lydia Mironoff Norma Jean Mortensen Baker Demetria Gene Guynes Laurence Turead Mitzi Marlene deCzanyl vonGerber Madonna Cântăreaţă.05.

07.10. cu Tom Cruise . cum ar fi „Return of the Dragon” şi „Game of Death”. cu Nicolas Cage şi Dennis Franz.06.02.12. Lou Diamond Phillips Brad Pitt Natalie Portman Lou Upchurch William Bradley Pitt Natalie Hershlag Anthony Quinones N: 17. cu Marilyn Monroe si Tony Curtis.03. S. a jucat alături de Angelina Jolie în „Girl Interrupted”. protagonist în „Tony Randall Show". Artist.06.2001 N: 1895 D: 1980 N: 26. „Top Gun”. „City of Angels” şi „Wings of Desire”. A făcut peste 25 de filme. Nominalizată la Premiul Oscar pentru rolul ei din anul 1993 „The Age of Innocence” şi 1994 pentru „Little Women”. A câştigat Oscar pentru „Viva Zapata” (1952) şi „Lust for Life” (1956).1924 Tulsa. „Stand and Deliver” (1988) şi „The King and I” din 1996. A jucat în filme western.1961 în Fairfield. Cel mai bine cunoscut sub numele de „Zorba Grecul”.1940 Okla.U. A jucat în „Some Like It Hot”. care a difuzat 1976 . A jucat în „La Bamba” (1987). cu Bruce Lee. Johnny Depp în „Edward Scissorhands”. „Când un bărbat iubeşte o femeie”. S. Iowa N: 16.A. A jucat în „When Harry Met Sally”. Minnesota 161 .1971 Winona. S. Chuck Norris Carlos Ray Norris N: 10.11.02.07. A jucat în „Heat” (1995) şi „Beautiful Girls” (1996). N: 5. Ohio D: 6. A jucat în mai multe filme alături de Fred Astaire.1915 Chihuahaha.01. A jucat în „Gone With the Wind”.11. S.04.1963 Shawnee.1981 Ierusalim.A.U. Connecticut Anthony Quinn George Raft George Ranft Leonard Rosenberg George Keefer Brewer Virginia Katherine McMath Leonard Franklin Slye Tony Randall George Reeves Ginger Rogers Roy Rogers Meg Ryan Margaret Mary Emily Anne Hyra Winona Ryder Winona Laura Horowitz N: 29. N: 9. N: 5.1998 N: 19. Oklahoma.A.A.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cel mai bine cunoscut ca star de acţiune în filmele cu arte marţiale.1911 Cincinnati. Sigourney Weaver în „Alien Resurrection” şi Cher în „Mermaids”.U.U.1978.1914 Woolstock. Israel N: 21.1911 Missouri. „Nopţi albe în Seatte”.1962 Filipine N: 18. Oklahoma. Mexic D: 3.

Egipt N: 6.04.Dr.11. A câştigat un Oscar pentru rolul său în „American Beauty” şi a jucat în „L. „Ghost Busters”. A câsştigat un Oscar pentru rolul său din Cogburn pentru filmul 1969 „True Grit”.03. Mo N: 8. Scriitor.06. Mississippi Natalie Wood Natasha Nikolaevna Gurdin N: 20.06. Quinn. Oprah Winfrey Show este unul dintre cele mai populare programe de televiziune. New Jersey N: 24. Jivago” şi „Funny Lady” cu Barbra Streisand. „The Usual Suspects” şi „Seven”. Cântăreţ. California N: 8. „Thelma & Louise” (1991). Paraschiv PEŢU Susan Sarandon Jane Seymour Susan Abigail Tomalin Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg Michael Shalhoub Kevin Matthew Fowler Mary Louise Streep Barbara Joan Streisand Samuel Clemens Longhorne Julia Jean Mildred Frances Turner Marion Michael Morrison Elridge Tiger Woods Susan Alexandra Weaver Walter Willison N: 4.1938 San Francisco D: 29.1946 New York. Idaho D: 29. Cel mai bine cunoscută sub numele de Dr.02.1979 Cypress. Anglia N: 10.1949 New York City N: 19. Cele mai bune filme cunoscute sunt: Poştaşul sună întotdeauna de două ori (1946) şi Peyton Place(1957).1932 Alexandria.05.U. iar în 1995. A fost căsătorit timp de 12 ani cu Demi Moore. A jucat cu Kris Kristofferson în „A Star Is Born”. Omar Sharif Kevin Spacey Meryl Streep Barbara Streisand Mark Twain Lana Turrner John Wayne Tiger Woods Sigourney Weaver Bruce Willis Oprah Winfrey Orpa Winfrey N: 29.1951 Hillingdon. Confidential”.01.1955 Idar-Oberstein. „Half Moon Street”. Germania Ionel TORJA A jucat în „Atlantic City” (1980).A. cu John Wayne ). Iowa D: 11. A câştigat un Oscar pentru cea mai bună actriţă în „Kramer vs Kramer” (1979).1995 N: 26.1981 162 .1954 Kosciusko.07. S. A jucat în „Dr.02.1920 Wallace. A jucat în „Alien”.10.1949 Summit. A jucat în „Rebel Without a Cause” (1955 cu James Dean) şi „The Searchers” (1956.A. a câştigat şapte premii Emmy pentru cel mai bun talk show.10.07.04.06. New York Florida.1942 Brooklyn. New Jersey N: 22. „Bull Durham” (1988).1959. iar Winfrey a câştigat un premiu Emmy ca cea mai bun gazdă TV pe parcursul zilei.1907 Winterset. N: 15.

Il conformista. nemurirea.Povestiri din Roma. Cărţile sale s-au vândut în aproape 100 de milioane de exemplare. 1913 . 1944 . A fost un poet şi prozator francez.1907 şi a decedat la data de 26. 1929 .La ciociara – Ciociara. a fost una dintre cele mai reprezentative personalităţi ale Renaşterii. 1975 . 2 Pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 28.L'epidemia (povestiri). 1947.La noia.La vita è gioco.Le ambizioni sbagliate.01. S-a născut la data de 16.Io e lui.Gli indifferenti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr.09. A publicat: 1912 . nuvele gotice şi religioase. 1983 La cosa e altri racconti (colecţie de povestiri). S-a născut la data de 1. 1965 L'attenzione. de origine elveţiană.I sogni del pigro. 1954 .11. A publicat:1927 .1990. 1972 . 1949 . 1963 .1553. 1957 . cu largă deschidere culturală. 1947 La disubbidienza. care are ca teme dragostea.L'amore coniugale Dragoste conjugală. A fost căsătorită cu poetul Stan Rice până la moartea acestuia în 2002. 1980 .La prose du Transsibérien („Proza Transsiberianului”).Il paradiso.L'or („Aurul”). Opera care i-a asigurat nemurirea o constituie romanele Gargantua şi Pantagruel. 1943 L'amante infelice. a fost unul din cei mai de seamă romancieri italieni ai secolului XX-lea.Al cinema (eseuri).09. 1926 - Alberto Moravia Alberto Pincherle Alcofribas Nasier François Rabelais Anatole France Jacques Anatole François Thibault Anne Rice Howard Allen O'Brien Blaise Cendrars Frédéric Louis Sauser 163 .04. 1947 . 1941 .Una vita interiore. 1971 . superstițiile şi abuzurile clerului. 1960 .L'automa. Scrie romane.1887 şi a decedat la data de 21. 1962 . 1935 . 1935 . 1925 .L'imbroglio (nuvele). făcândo una dintre cele mai citite autoare din istorie.La cetonia.1961. existenţialismul şi condiţia umană. 1973 Un'altra vita. 1947 . S-a născut în anul 1494 şi a decedat la data de 9. o satiră acidă la adresa moravurilor acelei epoci. 1944 – Agostino. 1970 . 1943 . 1954 Racconti romani .1941. de un colorit exotic. la Paris şi a decedat la data de 12.Femeia din Roma. la Tours.La cortigiana stanca. Spirit umanist. Este laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 1921.10.10. Este cunoscută în principal pentru seria Cronicile vampirilor. S-a născut la data de 4. 1940 .04. moartea. prin care critică bigotismul. la New Orleans. 1978 .Il disprezzo – Dispreţul. 1969 .La mascherata.La bella vita.1924.Impegno controvoglia. 1937 .La romana .L'uomo come fine (eseu). poliglot. A fost un scriitor şi medic francez.1844.Les Pâques à New York („Paştele la New York”). promovează libertatea inspiraţiei. 1976 – Boh.A quale tribù appartieni. Scrierile sale.

1992. Este cunoscut mai ales pentru lucrările sale ştiinţifico-fantastice şi pentru cărţile de popularizare a ştiinţei. S-a născut în Prato. 1946 .1920. eseist şi fondatorul retoricii moderne în Serbia. publicaţie de avangardă.1930 şi a decedat la data de 14. jurnalist şi diplomat italian. a fost un jurnalist şi scriitor englez. Ed.1938. apoi a urmat o carieră în diplomaţie. Seuss Theodor Seuss Geisel 164 . Samuel Richardson este considerat. la data de 24. Mic dicționar enciclopedic.06.09. A luptat în primul război mondial. Nicolescu.08. pe care a abandonat-o în favoarea jurnalismului şi a literaturii. A fost romancier. revista 900.01. S-a născut în Rusia la data de 2.01. horror şi mister. apoi. perele sale au fost adaptate în peste 20 de filme şi show-uri. În 1924 a înfiinţat publicaţia La Conquista dello stato.1957. Valeriu Șuteu dr. este un scriitor american de romane SF. Stiințifică și enciclopedică. S-a născut la data de 1661şi a decedat în anul 1731. la data de 2.07. Asimov a scris şi editat peste 500 volume şi estimativ 90. ca Soupault. Este cunoscut pentru romanele Fahrenheit 451 şi The Martian Chronicles. fantasy.03. la data de 9. pagina 502 S-a născut la data de 22.03. preocupat de morala individuală şi socială.Les confessions de Dan Yack („Confesiunile lui Dan Yack”). Cea mai faimoasă lucrare este seria Fundaţia. Isaac Asimov Rusă: Исаак Азимов Dr. Curzio Malaparte Kurt Erich Suckert Daniel Defoe Daniel Foe Douglas Spaulding Ray Douglas Bradbury Doctor A Dr. A scris cărţi pentru copii. Bob Hart or Clem Watts Cherry Wilder Branislav Nušić Sârbă: Бранислав Нушић) Cherry Barbara Grimm S-a născut la data de 8. seria Imperiului Galactic şi seria Roboţilor.1920 şi a decedat la data de 6.04. pe care a combinat-o mai târziu cu două alte serii ale sale..2002.. împreună cu Massimo Bontempelli. o poveste despre un om naufragiat care a rămas singur pe o insulă. James Joyce sau dadaişti. În anul 1920 a aderat la Partidul Fascist şi a devenit pentru un timp teoretician al fascismului. 1986. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Moravagine („Moravagine”).La Main coupée („Mâna tăiată”). satiric. dramaturg. S-a născut la data de 3.09. 1945 .000 scrisori sau cărţi poştale şi are lucrări în toate categoriile majore ale Sistemului Decimal Dewey cu excepţia filozofiei. Nicolae C. California. Este un observator minuţios. Bucuresti. la data de 19. Este celebru prin romanul „Robinson Crusoe” (1719).1904 şi a decedat la San Diego. Mircea Mâciu dr. A scris şi romane poliţiste. la care au colaborat Pablo Picasso.Dr. A fost scriitor.1898 şi a decedat la Roma.10. 1929 . S-a născut în oraşul Springfield din Massachusetts.1864 şi a decedat la data de 19. în 1926.1991).L'Homme foudroyé („Omul trăznit”). primul mare romancier realist englez şi fondatorul romanului englez.

Pseudonimul este o aproximaţie.05.1865 („Alice Dodgson în ţara minunilor”) şi Through the Looking Glass . fiind condamnat în 1944.La Vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis („Viaţa şi opera lui Philipp Ignaz Semmelweis”).06. S-a născut la data de 5. S-a născut la data de 27. ca omagiu (dar şi în sens umoristic). A fost un critic literar şi scriitor japonez. Charles cleric şi fotograf englez.01. „Stafia”. Edogawa Rampo Hirai Tarō Erich Maria Remarque Erich Paul Remark Flann O'Brien Brian O'Nolan Irlandeză: Brian Ó Nualláin Eric Arthur Blair Amandine Aurore Lucile Dupin Józef Teodor Konrad Korzeniowski George Orwell George Sand Joseph Conrad S-a născut la Berdîciv.07. acum Ucraina.1898.1894 şi a decedat la data de 1. „Arma periculoasă”.1872 („Prin oglindă”). A fost şi comentator al radio BBC. Printre cele mai importante romane se numără: 1929 Nimic nou pe frontul de vest.10. A fost un medic francez.1857 şi a decedat la Bishopsbourne.1961.01. „Fructele vânătorii de curiozitate”. S-a născut în Osnabrück.1924. 1945 . A scris: „Omorul de pe panta D” .12. din Ucraina. A fost scriitoare şi feministă franceză. S-a născut la data de 27. 1936 Trei camarazi. „Testeul psihologic”. Este unul dintre cei mai cunoscuţi şi populari autori de literatură germană din secolul al XX-lea. matematician. Lewis Lutwidge Carroll A scris: Alice`s Adventures in Wonderland . 1956 .Umbre în paradis. Elveţia.Mort à crédit 165 .1903.1970.1894 şi a decedat la data de 28. „Vampirul”.09.1876. la data de 3.07.1966. 1962 Noapte în Lisabona şi 1971 . „Cine”.Voyage au bout de la nuit („Călătorie la capătul nopții”). „Omul-umbră”.1965). „Sindicatul mâinilor negre”.1911 şi a decedat la data de 1. A scris „Ferma Animalelor” (1945). la origine polonez. a numelui lui Edgar Allan Poe. în India şi a decedat la data de 21 ianuarie 1950. la data de 3.Vreme de trăit şi vreme de murit. „Omul-păianjen”. la data de 25. la data de 2. „Piticul”. a fost un scriitor irlandez. „Vrăjitorul”. 1936 . 1932 . Germania.10. 1954 . Ferdinand Destouches Céline A scris: 1924 . „Şopârla neagră”. 1931 – Întoarcerea. Anglia. „Plimbătorul din pod”. S-a născut la data de 1.07. care în timpul ocupaţiei naziste a fost colaboraţionist. Exilat în Germania şi Danemarca. „Masca de aur”. logician.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut în Nabari. la Londra.04.08.1898 şi a decedat în Locarno. a fost un romancier englez. S-a născut la data de 25. editorialist şi reporter.Obeliscul negru.1832 şi a decedat la data de 14. la data de 22.06.1804 şi a decedat la data de 8. „Omul-leopard”.Arcul de triumf. a fost un prozator.06. este amnistiat în LouisLouis-Ferdinand 1944.

L'École des cadavres („Şcoala cadavrelor”).02. a fost un scriitor francez de teatru. S-a născut la data de 30.Mea culpa („Mea culpa”).1887.04.06. „Prinţ şi cerşetor” şi „Aventurile lui Huckleberry Finn”. 1936 . S-a născut la data de 15. 1969 .06.1896 şi a decedat la data de 8.1835 şi a decedat la data de 21. Scriitorul olandez. s-a născut la data de 2.02. unul dintre maeştrii satirei comice. numele legal Heywood Allen Molière („Moarte pe credit”). de literatură SF şi istorie alternativă. scriind şi publicând peste 1. Este unul dintre cei mai importanţi regizori de film şi comedieni americani.1935 la New York.1622 şi a decedat la data de 17. 1960 Nord („Nord”).11.Rigodon („Rigodon”). S-a născut la data de 1. 14 scenarii de film şi sute de scenarii pentru emisiuni de radio şi televiziune sau piese de teatru.1820 şi a decedat la data de 19.1910). a fost un scriitor premiat american. S-a născut la data de 16. 1957 D'un château l'autre („De la un castel la altul”).1975.500 povestiri şi articole.01. A scris printre altele: „Aventurile lui Tom Sawyer”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Mark Twain Samuel Langhorne Clemens JeanBaptiste Poquelin Eduard Douwes Dekker William Fitzgerald Jenkins Allen Stewart Konigsberg.Dr.1673.03. Multatuli Murray Leinster Woody Allen Alte pseudonime folosite de scriitori Pseudonim Abigail Van Buren Abram Tertz Acton Bell Æ Alan Gould Alexander Kent Amanda Quick Andrej Zivor Ann Landers Alexander Barks Andrew MacDonald Anne Knish Arkon Daraul Ashida Kim Ayn Rand Azorín Nume real Pauline Esther Friedman Phillips Andrei Sinyavsky Anne Brontë George William Russell Victor Canning Richard Bolitho prozator Jayne Ann Krentz Andrej Tisma Pauline Friedman Lederer Charlie Christensen William Luther Pierce Arthur Davison Ficke Idries Shah Radford William Davis Alisa Zinovievna Rosenbaum José Martínez Ruiz 166 . director şi actor.12. 1938 .

Legaspi Jr.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Banaphool Barbara Michaels Boris Akunin Boz Boz Branislav Nušić Brynjolf Bjarme Carter Dickson Chad von Tyler Cherubina de Gabriak Christopher Hunter Clem Watts Cordwainer Smith Currer Bell Dan Crow Daniil Kharms. Danuta de Rhodes David Axton David Michaels Dazai Osamu Dear Abby Diedrich Knickerbocker Ed McBain Edith Van Dyne Edward Pygge Edwin Caskoden Elizabeth Peters Ellis Bell Ellis Peters Elsa Triolet Elsie J. Trace Paul Myron Anthony Linebarger Charlotte Brontë Ernest Aris Daniil Ivanovici Iuvaciov Dan Rhodes Dean Koontz Raymond Benson Shuji Tsushima Pauline Esther Friedman Phillips Washington Irving Salvatore A. Elisaveta Ivanovna Dmitrieva Radford William Davis Albert J. Frank Baum Ian Hamilton Charles Major Barbara Mertz Emily Brontë Edith Pargeter Elsa Kagan Elsie Jeanette Dunkerley Witter Bynner Kate Cary Edwin Keppel Bennett Françoise Quoirez Ronnie Barker Washington Irving Mary Ann Evans Georges Victor Marcel Moinaux Sara Jane Lippincott Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky 167 . Oxenham Emanuel Morgan Erin Hunter Francis Bennett Françoise Sagan Gerald Wiley Geoffrey Crayon George Eliot Georges Courteline Grace Greenwood Guillaume Apollinaire Balāi Chānd Mukhopādhyāy Barbara Mertz Grigori Şalvovici Şhartişvili Charles Dickens Raymond Burrell) Ben Akiba Henrik Ibsen John Dickson Carr) Angelito H. Lombino L.

N. Jr Jay Livingston Jean Paul Jean Plaidy Johann Joachim Sautscheck John Beynon John Christopher John le Carré John Wyndham Jonathan Oldstyle Julia Quinn Korney Chukovsky Keno Lemony Snicket Lewis Allan Lorenzo da Ponte Lu Lung M. Turtletaub Hard Pan Harold Robbins Havank Hergé Hugh Conway Ilya Ilf Irwin Shaw Isak Dinesen Italo Svevo J. Farell Harry Turtledove Geraldine Bonner Harold Rubin Hans van der Kallen Georges Remi Frederick John Fargus Ilia Arnoldovici Fainzilber Irwin Shamforoff Karen Blixen Ettore Schmitz Nora Roberts James Robert Baker Alice Sheldon Jacob Harold Levison Johann Paul Friedrich Richter Eleanor Hibbert Roman Turovsky-Savchuk John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Samuel Youd David John Moore Cornwell John Wyndham Parkes Lucas Beynon Harris Washington Irving Julia Pottinger Nikolai Vasilievici Korneiciukov Eric Killinger Daniel Handler Abel Meeropol Emmanuele Conegliano Alicia Garcia Marjorie Barnard Jozua Marius Willem van der Poorten Schwartz Jonas Mačiulis Anton Chekhov Cameron Schwartz Nikolai von Michalewsky Ralph de Vore Agatha Christie Dikran Kuyumjian Malachi Martin 168 . Barnard Eldershaw Maarten Maartens Maironis Man Without a Spleen Manuel Garcia-Carpintero Mark Brandis Martin Roberts Mary Westmacott Michael Arlen Michael Serafian Ionel TORJA John Spencer Marion D.D. Paraschiv PEŢU Guillaume Maguire Guy d'Obonner H. Robb James Dillinger James Tiptree.Dr.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Michael Innes Nancy Boyd Natsume Sōseki Nicci French Nisa Novalis O. McNeile Benjamin Franklin Margaret Elizabeth Noble Craig Hamilton Stanley Martin Lieber Dieter Cunz. Arthur Hoey Davis 169 . M. Jr Kingsley Amis Ernest Aris John Dickson Carr Romain Kacew Alexis Saint-Léger Léger Hector Hugh Munro Salomėja Bučinskaitė-Bučienė Camille Saint-Saëns H. C. Stewart Edna St. Westlake James Oliver Rigney. Vincent Millay Natsume Kinnosuke Nicci Gerrard and Sean French Nicola Salerno Friedrich Leopold William Sydney Porter Edward Gorey Zachary Bass Winnifred Eaton Neftali Ricardo Reyes Basoalto Howard Allison Sturtzel Paul Antschel Isaac Asimov Jean Raymond Marie de Kremer Anne Desclos Heinrich Köselitz Louis Marie Julien Viaud Piers Anthony Dillingham Jacob Phillip Goldstein Alexander Hamilton Arthur Quiller-Couch Idries Shah Stephen King Richard von Volkmann Donald E. I. Henry Ogdred Weary Onceler Lorax Onoto Watanna Pablo Neruda Paul Annixter Paul Celan Paul French Jean Ray Pauline Réage Peter Gast Pierre Loti Piers Anthony Phillip Guston Publius Q Rafael Lefort Richard Bachman Richard Leander Richard Stark Robert Jordan Robert Markham Robin A Hood Roger Fairbairn Romain Gary Saint-John Perse Saki Salomėja Nėris Sannois Sapper Silence Dogood Sister Nivedita Stash Cairo Stan Lee Stefan Brockhoff Steele Rudd J.

09.08. urbanist. Scenele biblice le înfăţişează ca imagini de viaţă cotidiană.d. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Canaletto Nume real Giovanni Antonio Canale Date biografice N. Caravaggio Michelangelo Merisi da Caravaggio Le Corbusier Charles-Édouard Jeanneret-Gris 170 . N. 27. 18. a fost un pictor italian considerat precursor al stilului baroc. naturalizat cetăţean francez.Dr. 28. a fost un arhitect.04.1571 . teoretician şi scriitor elveţian. decorator.1697 în Veneţia . 19. dând astfel tablourilor religioase o dimensiune umană deosebită.1610. Pseudonimul şi l-a luat după oraşul său natal Caravaggio.1768 tot în Veneţia. de lângă Milano.10.d.07.1965. pictor. brutalism sau stilul internațional în arhitectură. Paraschiv PEŢU Stein Riverton Sui Sin Far The Fredman Thoinot Arbeau Tite Kubo TM Maple Toni Morrison Trevanian Tristan Tzara Uanhenga Xitu Umberto Saba Vazha-Pshavela Vera Haij Vercors Vernon Sullivan Voltaire Walter Willibald Alexis Evgheni Petrov (scriitor) Yukio Mishima Ionel TORJA Kristoffer Elvestad Svendsen Edith Maude Eaton Karl Mikael Bellman Jehan Tabourot Noriaki Kubo Jim Burke Chloe Anthony Wofford Rodney William Whitaker Sami Rosenstock Agostinho André Mendes de Carvalho Umberto Poli Luka Razikașvili Tove Jansson Jean Bruller Boris Vian François-Marie Arouet Henry Spencer Ashbee Georg Wilhelm Heinrich Haring Evgheni Petrovici Kataiev Kimitake Hiraoka Anexa nr. realizator de mobilier. 6. a fost un pictor peisagist italian. 29.10. sculptor.1887– d. N. Este teoretician şi promotor al Purism-ului şi pentru contribuţiile sale importante la curentele arhitecturale cum sunt: modernism.

„Toată lumea îl chema Masaccio. N.. fiind prea puţin preocupat de sine. a fost unul dintre cei mai mari reprezentanţi ai şcolii veneţiene de pictură. Pentru energia sa transpusă în picturi a fost supranumit şi „Il Furioso”. o persoană a cărei minte şi voinţă se îndreptau către artă. 29. în apropiere de Florenţa – d.1973. N. culorilor şi perspectivei. Malaga . marcând trecerea spre curentul manierist apărut în perioada de maturitate a Renaşterii. 1428. San Giovanni Valdarno. precursorul Renaşterii în pictură.09. Porecla „Tintoretto”. se datorează tatălui său care se ocupa cu vopsitul de mătăsuri aduse din Orientul Îndepărtat („boiangiu” = tintore).1881. 1817). 1614. 1401. unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai Renaşterii veneţiene. a fost un pictor spaniol manierist de origine greacă. 8.. Roma) a fost un pictor italian.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI El Greco nume în spaniolă influențat de italienescul„Il Greco” Grecul Giorgione Dominikos Theotokópulos Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Domênikos Theotokópoulos Giorgio Barbarelli Zorzo da Castelfranco N. Masaccio Tommaso di Ser Giovanni di Simone Cassai Picasso Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruíz y Picasso Lopez N.dar era deosebit de distrat şi de stângaci. 171 . 31. Cu privire la pseudonimul lui avem următoarle citate: „Deoarece anticii nu au lăsat în urma lor nimic în privinţa clarobscurului.1594 Veneţia. Candia azi Iraklion/Creta – d. Masaccio este mai mult creatorul decât inovatorul picturii” (Stendhal. Veneţia. 25.05.1518. 1541. nu pentru că ar fi fost plin de defecte. Mougins/Cannes).10. fiind de o bunătate naturală. d. este cunoscut mai ales datorită picturilor sale pe teme religioase şi ca portretist.04.d.” (Giorgio Vasari. 1477 Castelfranco . 1510. Toledo/Spania). Veneţia) a fost un pictor italian veneţian. 1568).d. artist plastic spaniol. Tintoretto Jacopo Comin N.

Andresen Balthus Cigoli Erté Dosso Dossi Giottino Giovanni Barbbaro Il Sodoma Lo Spagna A. doborând în timpul războiului cele mai multe avioane de vânătoare inamice. a fost un pilot de elită german în primul război mondial. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale Pseudonim Bramantino W. de englezi Maréchal Leclerc Philippe François Marie. care a fost avansat postum la gradul de Mareşal al Franţei în 1952.Dr. Baronul roşu Manfred von Richthofen 172 . Manfred von Richthofen a fost supranumit „Der Rote Baron” (Baronul roşu). sub numele de Philippe François Marie. S-a născut în „Breslau” azi Wrocław.04. Franţa. M.11. Cassandre Man Ray Parmigianino Pisanello Il Pordenone Tom of Finland Vecchietta Nume real Bartolomeo Suardi Christian Wilhelm Allers Balthazar Klossowski de Rola Lodovico Cardi Romain de Tirtoff Giovanni di Niccolò de Luteri Maso di Stefano Arthur Dudley Giovanni Antonio Bazzi Giovanni di Pietro Adolphe Jean-Marie Mouron Emmanuel Radnitzky Girolamo Francesco Maria Mazzola Antonio di Puccio Pisano / Antonio di Puccio da Cereto Giovanni Antonio de' Sacchis Touko Laaksonen Francesco di Giorgio e di Lorenzo Anexa nr. Manfred von Richthofen (Freiherr Manfred Albrecht von Richthofen). conte de Hauteclocque.1892 şi a decedat în la Vaux-sur-Somme. A decedat la data de 28. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Nume real Date biografice A fost un general francez din timpul celui de-al doilea război mondial. dar în anul 1945şi-a schimbat numele pentru a încorpora pseudonimul din timpul când a luptat în rezistenţa franceză Jacques-Philippe Leclerc. la data de 2. la data de 21.1918.1947.05.

Iosip Broz Tito Josip Broz Јосип Броз Тито Alte pseudonime de luptă folosite de militari Pseudonim Borelowski Bór Carcassonne Dassault Grabica Grot Grzegorz Hubal Jean Jérome Kalina Korczak M'zée Fula-Ngenge Niedźwiadek Nil Taras Chuprynka Nume real Michał Grażyński Tadeusz Komorowski Marc Bloch Darius Paul Bloch Stefan Rowecki Stefan Rowecki Tadeusz Pełczyński Henryk Dobrzański Michel Feintuch Stefan Rowecki Tadeusz Komorowski André A.05.05. deoarece zbura frecvent cu un avion de culoare roşie. a condus partizanii iugoslavi. Născut Josip Broz. a avut gradul de Mareşal al Iugoslaviei. iar din anul 1943 până la moartea sa în 1980. iar de francezi „Le Diable Rouge“ (Demonul roşu). mişcarea de gherilă iugoslavă în Al Doilea Război Mondial (1941-1945).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI „Baronul roşu”. având funcţia de comandant suprem al Armatei Populare Iugoslave (JNA). Pe timpul vieţii a fost: secretarul general (ulterior preşedinte) al Ligii Comuniştilor din Iugoslavia (1939-1980). Jackson Leopold Okulicki August Emil Fieldorf Roman Shukhevych 173 .1892 şi a decedat la data de 4. s-a născut la data de 25. prim-ministru (1943-1963).1980. preşedinte al Republicii Socialiste Federative Iugoslavia.

născut la data de 5. mai cunoscut sub pseudonimul de Pelé. este un Cristiano Ronaldo dos fotbalist portughez. Nascimento În anul 1999. Brazilia).1969. Marcos S-a născut la data de 7. S-a născut la data de 27. s-a născut la data de 23. s-a născut în Paulista. U. Rivaldo Vitor Borba Pernambuco. 5 Pseudonime din lumea sportului Pseudonim Observaţii Abédi Ayew.08. Iowa). Edison (Edson) Arantes do Nascimento.04. la São Bernardo Anderson Luís Deco do Campo.08.02. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. iar în 1999 a fost desemnat „Sportivul secolului” de revista americană „Sports Illustrated”. A fost numit Jucătorul african al anului în 1991. care în prezent joacă pentru Ronaldo Santos Aveiro clubul spaniol Real Madrid şi pentru echipa naţională de fotbal a Portugaliei.1977. s-a născut la data de Kasparov 13.06. s-a născut Weinstein (în limba rusă: Га́рри Gari Weinstein Garry Ки́мович Каспа́ров. s-a născut în Brockton.C. în oraşul Baku.1940.1972.1963. este un fotbalist Ferreira brazilian.S. născut sub numele Cassius Marcellus Clay. azi Azerbaidjan). A fost considerat ca fiind cel mai Pelé Edson Arantes do mare fotbalist din toate timpurile. Rocky Rocco Francis Massachusetts.11. la São Paulo.09. Pe numele adevărat Rocco Francis Marchegiano. este Cafu Evangelista de un fotbalist brazilian.1923 şi a Marciano Marchegiano decedat la data 31. în oraşul Louisville. în Newton. s-a născut la Cristiano data de 5. 1992 şi 1993. a primit titlul de Atlet al Secolului din partea Comitetului Internaţional Olimpic. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr. a fost ales Jr. la data de 19.04. dublu câştigător al Cupei Moraes Mondiale. Gari Kimovici Kasparov. care a jucat la echipa FC Bunyodkor din Uzbekistan.1985 în Funchal.01.. SUA.R. la data de 1. cunoscut sub numele de „Pelé” este un fost jucător de fotbal Abédi Pelé Abédi Ayew ghanez.10. în anul 1974 sportivul anului din SUA. Muhammad Ali. fost boxer italo-american. fiind cel care a alcătuit FIFA 100. Madeira. El este considerat ca unul dintre cei mai străluciţi campioni mondiali la box.S.1942.Dr. Jr. la data de 17. statul Muhamma Cassius Kentucky. Fostul d Ali Marcellus Clay campion mondial la box la categoria grea. Nume real 174 . Este un mare maestru şi fost campion mondial la şah.1964.1970. A evoluat la clubul italian A.. USA. Rivaldo Vítor Borba Ferreira. nu doar în Brazilia. este un fotbalist profesionist de Souza care joacă pentru clubul brazilian Fluminense. Milan. de origine armeanăevreiască.

Este un jucător profesionist american de golf.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ronaldo Ronaldinho Ronaldo Luís Nazário de Lima Ronaldo de Assis Moreira Ronaldo Luis Nazário de Lima. s-a născut la data de 21 martie 1980.1976. fiind considerat cel mai bun jucător de golf din lume şi unul dintre sportivii cu cel mare venit provenit din sport. Koji Hanada Anthony Florian Zaleski Masaru Hanada 175 . în Porto Alegre. fotbalist brazilian. Sa născut în Cypress. Ronaldo de Assis Moreira.09. Tiger Woods Eldrick Tont Woods Alte pseudonime din sport Pseudonim Akebono Taro Bebeto Careca Dick Tiger Drift Samurai Eduardo Golding Raymond Kopa John Winter Johnny Dumfries Kareem Abdul-Jabbar Karim Abdul-Jabbar Khaosai Galaxy Kid McCoy Kline Leon Duray Lucien Petit-Breton Míchel Messi Stanley Ketchel Sugar Ray Robinson Takanohana Koji Tony Zale Wakanohana Masaru Nume real Chad Haaheo Rowan José Roberto Gama de Oliveira Antonio de Oliveira Filho Richard Ihetu Takahiro Imamura David Edward Michael Gordon Copleston Raymond Kopaszewski Louis Krages John Crichton-Stuart Ferdinand Lewis Alcindor. s-a născut la data de 22. supranumit Il fenomeno. California. fotbalist brazilian. Jr Sharmon Shah Sura Saenkham Norman Selby Roland Lam George Stewart Lucien Mazan José Miguel González Martín Lionel Andrés Messi Stanislaus Kiecal Walker Smith Jr. Venitul său anual este apreciat la 100 milioane de dolari. la data 30 decembrie 1975). după revista „Forbes Magazine”.

11. Che ajunge în capitala boliviană unde pune bazele unei şcoli de gherilă în regiunea forestieră Nancahuazu. deşi este adesea folosit pentru a se referi la Siddhartha Gautama.10. îl întâlneşte pe Fidel Castro. fondatorul budismului. Gheorghe Gheorghiu-Dej Gheorghe Gheorghiu Che Guevara sau el Che Ernesto Rafael Guevara de la Serna 176 .1961 – 18. În noiembrie 1966. Lipsit de sprijinul localnicilor.1901.10. descoperindu-şi luminarea. În această perioadă e supranumit Che. A fost unul dintre cei mai mari comunişti din România.1928 şi a decedat la data de 9. fiind şi Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Române în perioada 21. Buddha Mother Teresa Alte pseudonime din domeniul religios Pseudonim Moses David Osho Sathya Sai Baba Swami Vivekananda Yusuf Islam Nume real David Berg Rajneesh Chandra Mohan Sathya Narayana Raju Narendranath Dutta Stephen Demetre Georgiou Anexa nr. Bucureşti.1967. grupul lui Che este capturat. S-a născut la data de 14.1967. la 8. 6 Pseudonime din domeniul religios Pseudonim Nume real Siddhartha Gautama Agnes Gonxha Bojaxhiu Date biografice Buddha este un titlu folosit în budism pentru toţi cei care şi-au împlinit potenţialul de dezvoltare personală. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Anexa nr.03.Dr. În Mexic.1955. 7 Pseudonime folosite de politicieni Pseudonim Nume real Date biografice S-a născut la data de 8.1965. la Bârlad şi a decedat la data de 19.06.1965.1967.10. lider al regimului comunist cubanez şi insurgent sud-american. A fost un revoluţionar de stânga.03.03. acesta fiind executat la data de 9. Devine membru al administraţiei de stânga a preşedintelui Jacobo Arbenz.06. Cunoscută pentru sprijinul acordat persoanelor suferinde. la 26.

a fost un revoluţionar bolşevic şi intelectual marxist rus. slovacă şi germană. un ofiţer olandez de origine engleză. a devenit Secretar General al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în 1922. S-a născut la data de 6. la data de 26.1989. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician comunist sovietic.09.05.1955) şi preşedinte (1955 . Regimul său de ideologie marxist-leninistă este adeseori numit stalinism. Kim Ir-sen fost comunist coreean şi politician care a condus Coreea de Nord. s-a născut într-o familie de evrei din Ucraina.1890 şi a decedat la data de 2. curtezană şi spioană.1940. Nguyễn Sinh Cung Ovsel Gerşon Aronov Radomâlski Rusă: Радомысльский János Kádár János Jozsef Csermanek Kim Ir-sen Kim Song Ju Lev Davidovici Troțki Rusă: Лев Давидович Троцкий Lev Borisovici Kamenev Rusă: Лев Борисович Каменев Mobutu Sese Lev Davidovici Bronstein Rusă: Лев Давидович Бронштейн Lev Borisovici Rosenfeld Rusă: Лев Борисович Розенфельд Joseph-Désiré 177 .10.07.1883 şi a decedat la data de 25.1876 în Leeuwarden. Este cunoscut şi ca Hirsch Apfelbaum. s-a născut la data de 26.07.1912 şi a decedat la data de 6. A fost condamnată şi executată de către un pluton de execuţie francez la data de 15.07. De origine mixtă . Fiind un revoluţionar bolşevic şi conducător politic sovietic.maghiară. a decedat la data de 15. Lev Davidovici Troţki. şi primministru al Ungariei între anii 1956 şi 1958 si între 1961-1965.1994.12. pentru spionaj.08. a fost un revoluţionar bolşevic şi un politician sovietic proeminent. A fost un om de stat şi revoluţionar vietnamez.09. S-a născut la data de 14.1917.10.10.1883 şi a decedat la data de 25. S-a născut la data de 19.1969) al Vietnamului de Nord.1936.05. iar după divorţ s-a făcut cunoscută ca dansatoare. A fost un politician maghiar. S-a căsătorit la vârsta de 18 ani cu Campbell MacLeord.1936. unul dintre primii membrii Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice.1969.1930 şi a decedat Mata Hari Margaretha Geertruida Zelle Iosif Vissarionovici Stalin Ioseb Djugaşvili Rusă: Иосиф Виссарионови ч Сталин Georgiană: იოსებ ჯუღაშვილი Ho Chi Minh sau Ho şi Min Grigori Evseevici Zinoviev Rusă: Григо́рий Евсе́евич Зино́вьев.1879 şi a decedat la data de 21.08. din tată georgian şi mamă osetină.1878 şi a decedat la data de 5.04. s-a născut la data de 23.1953. de la fondarea sa în 1948 până la moartea sa.10.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI S-a născut la data de 7.03. S-a născut la data de 21.1917. care a devenit ulterior prim-ministru (1946 .08. conducătorul comunist al Ungariei din 1956 până în 1988.1912 şi a decedat la data de 8.08. s-a născut la data de 15. în urma morţii lui Vladimir Ilici Lenin.

Pronunţie: A-dam (engleză).09. referindu-se la culoarea arămie a pielii umane şi la faptul 178 . care a deţinut funcţia de prim-ministru al Cambodgiei între 1976-1979. ucraineană. ADAM ( m ) Scriere originală: Адам (rusă. Forma prescurtata pentru ADELAIDE (Adelaida). Αδαμ (Ancient Greek). Derivat de la Hevel sau Havel care înseamnă „respiraţie”.1998. ah-BEL (spaniolă). Augusta Ada King. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui ABEL ( m ) Pronunţie: AY-bul (engleză). şort”. Origine germană. ‫( אָ ָם‬ebraică). S-a născut la data de 19.05. Paraschiv PEŢU Seko Koko Ngbendu Wa Za Banga Mobutu Ionel TORJA la data de 7. Pol Pot Saloth Sar Alte pseudonime folosite de politicieni Pseudonim An Craoibhín Aoibhinn Anthony Garotinho Bob Denard Houari Boumedienne Nume real Douglas Hyde Anthony William Matheus de Oliveira Gilbert Bourgeaud Mohamed Ben Brahim Boukharouba Anexa nr.04. ‫ד‬ ‫( مدﺁ‬arabă). Membru al organizaţiei Khmerii roşii. Origine ebraică. contesă de Lovelace (cunoscută ca Ada Lovelace). Este numele primului bărbat. AH-dah (poloneză). În Vechiul Testament. poloneză). ADA ( f ) Pronunţie: AY-da (engleză). u-BEL (portugheză). de către khmerii roşii. a două milioane de cambodgieni.Dr. A fost un om politic cambodgian. macedoneană). fiica lordului Byron a purtat acest nume. formată din adal „nobil” şi heid „tip. ah-DAHM (rusă).1928 şi a decedat la data de 15. Provine de la cuvântul ebraic pentru „om” şi înseamnă „a fi roşu”.1997. a fost preşedintele Zairului din 1965 până în 1997. era cel de-al doilea fiu al lui Adam şi Eva. Pol Pot este considerat responsabilul principal pentru asasinarea. AH-dahm (germană.

Arizona).09. care ulterior au devenit celebre. veselă. economist şi filozof scoţian. cochetă. Sunt sărbătorite împreună la 24 decembrie. ajutând la crearea economiei ca disciplină academică modernă. poloneză. 18. arabă.Adam Noah Levine (n.d. născut în Bad Staffelstein.Adam Bielan este un om politic polonez. Utilizare: engleză. croată. ah-DE-lah (poloneză). .Adam Ries (n. ADELA ( f ) Necunoscută. Oberfranken care a scris o serie de cărţi şi manuale în care sunt descrise diferite metode de calcul. Adam a fost creat din pământ de către Dumnezeu . . jurnalist şi traducător maghiar.12. . germană.d. poet. Iniţial a fost o formă scurtă pentru numele care încep cu ADAL sensul de „nobil”. poloneză.07. Oradea .d.1947. din secolul al XI-lea. nu era autentic. care studiază dezvoltarea istorică a industriei şi comerţului în Europa. 1955 ) este un producător de filme documentare britanic care a lucrat în cursul carierei sale în televiziune ca scriitor. membru al Parlamentului European în perioada 2004-2009 din partea Poloniei. nobilă.1867. documentul pe care se bazase Teofredo. 17. macedoneană. a fost un scriitor.1723 . a fost un om politic.06. cehă. 17. rusă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI că a fost creat din pământul roşiatic. . O altă sursă de provenienţă este cuvântul asirian „adamu” care semnifică „a fabrica”. au trăit în Germania. română. oferind ajutor spiritual şi material marilor apostoli Vilibrord şi Bonifaciu. Adam a fost un nume comun încă din Evul Mediu şi a primit un impuls după Reforma protestantă. schimbătoare.1790). . Adam este de asemenea şi numele generic al rasei umane. Purtători ai acestui nume sunt: . producător.1979) este un cântăreţ de origine americanā. 179 . până când Adam a mâncat un fruct interzis. Pronunţie: ə-DEL-ə (în engleză). Au întemeiat mănăstiri. din secolul XVI. germană. A scris o lucrare foarte valoroasă intitulată „Avuţia naţiunilor”. ebraică. Utilizare: engleză. română.Adam Smith (16.este un joc de cuvinte în ebraică ‫( א ָמה‬adamah) „pământ”. Adam şi Eva se presupune că au ָ‫ֲד‬ fost primii oameni. iar conform cronicarului Teofredo. franceză. Sfânta Adela (?-735) Sfânta Irmina şi Sfânta Adela o prinţesă merovingiană. 30 martie 1559) a fost un Rechenmeister („maistru socotitor”) matematician german.03. spaniolă. Ca un nume de creştin. ele au fost surori dar ulterior s-a dovedit că Carta Regelui Dagobert din 646. 26. slovacă. dat lui de către Eva.Adam Curtis (n. Potrivit Genezei în Vechiul Testament. ucraineană. director şi narator. Phoenix. . care au trăit fericiţi în Grădina Edenului. În prezent este solistul vocal şi chitaristul formaţiei Maroon 5.Ádám Abet (n. 1492 .economistul scoţian Adam Smith (1723-1790).

A reuşit cu greu să scape refugiindu-se în castelul de la Canossa. primind coroana imperială din mâinile Papei Ioan al XII-lea în ziua de 2 februarie 962. Deoarece ea a refuzat categoric această propunere. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sfânta Adela. în Burgundia. devenit „heit” în germana actuală (Schönheit = frumuseţe. a îmbrăcat haina călugărească şi nu după mult timp a fost aleasă stareţă. a intrat în mănăstirea din Pfalzel după moartea soţului său Alberic. fiul său Otto al II-lea. Printre faptele mari săvârşite de ea se aminteşte reconstruirea mănăstirii Sfântului Martin din Tours. care deşi nu este soră de sânge cu Sfânta Irmina. 180 . se compune din schön = frumos şi sufixul heit). distrusă în urma unui incendiu. de asemenea. După moartea lui. Între timp. Adelaida. În anul 973 Otto I a murit şi a urmat la tron fiul său Otto II. Conform celor menţionate de Sfântul Odilon.Dr. dar nu a cunoscut orgoliul şi răzbunarea”. Acest nume a fost. Acesta a pus stăpânire pe regat şi a oferit tinerei văduve mâna fiului său. Alis. poruncind să fie lovită de către paznici cu pumnii şi cu picioarele. Ea a cunoscut mărirea şi umilirea. distincţie. purtat de către o fiică lui William Cuceritorul. A murit în jurul anului 735. care va ajunge regina Franţei. Alida. ADELAIDA ( f ) Forma spaniolă pentru ADELAIDE (Adelaida). Sfântul Grigore scoate din uitare viaţa Sfintei Adela. unde a supus-o celor mai umilitoare chinuri. Sfânta Adelaida (931-990). şi-a schimbat atitudinea şi înainte de sfârşitul vieţii (983) a cerut iertare mamei sale şi i-a oferit sprijinul său generos. bucuria şi durerea. Simţindu-şi viaţa în primejdie. proprietate a Bisericii. stareţ al mănăstiri din Cluny: „Această femeie a fost o minune de har şi de frumuseţe. s-a refugiat în locurile natale. Alix. Acelaşi înţeles îl au şi formele: Adela. distinsă. sau de persoană nobilă. Numele personal Adelaida este de origine germanică şi cuprinde două elemente: cuvântul vechi „adal” care înseamnă nobil. Ada. Alisa. la vârsta de cincisprezece ani s-a căsătorit cu regele Italiei. deoarece o parte dintre sfetnici nu vedeau cu ochi buni prezenţa Adelaidei la curtea imperială determinându-l pe tânărul împărat să ia măsuri aspre împotriva mamei sale. Alice. asasinul soţului său a închis-o în castelul de pe malul lacului Garda. un pretendent la tron. Lotar al II-lea şi au avut o fiică. Ema. Adelaida are înţelesul de nobleţe. când Adelaida avea douăzeci de ani. Soţul ei a fost asasinat de către Beramger. Adelaida s-a recăsătorit cu Otto I regele Germaniei. el a devenit primul împărat al Sfântului Imperiu roman-german. astăzi în germană Adel înseamnă nobilime şi un sufix „haid”. În ziua de Crăciun a anului 951. regele Burgundiei. este soră cu ea prin sfinţenia vieţii. fiica lui Rudolf al II-lea. Adelaida a trimis mănăstirii din Tours mai multe daruri preţioase. Prin urmare.

care înseamnă „din Hadria”. Adrian al III-lea (884 . Adelina este diminutivul de la ADELA. . finlandeză.1159). română. compus din elementele germanice adal „nobil” şi heid „tip. după cum urmează: Adrian I (772 . deşi nu a fost popular până în timpurile moderne. după dorinţa ei. ah-DHE-Lee-nah (spaniolă). română. Localităţi din România care au numele Adrian. Înseamnă „bijuterie” sau „ornament” în ‫ֲד‬ ebraică. Adelaida a cerut să fie dusă. ADELAIDE ( f ) Pronunţie: AD-e-layd. la mănăstirea din Seltz-pe-Rin. o localitate în judeţul Satu Mare.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Când a simţit că se apropie de sfârşitul vieţii. Utilizare: italiană. Forma feminină pentru ADRIAN. cehă. A murit în anul 999 şi a fost îngropată.Adrian. cel de al doilea soţ al ei. slovacă. ADI ( f & m ) Scriere originală: ‫( ע ִי‬ebraică). care a dat şi numele Mării Adriatice. ah-dree-AHN (rusă). ADRIANA ( f ) Pronunţie: ahd-RYAH-nah (italiană. rusă. Ahd-ryahn.885). A fost numele soţiei lui Otto cel Mare şi a regelui William al IV-lea al Marii Britanii. germană. Utilizare: italiană.Adrian. Adrian al IV-lea (1154 . şort”. ADRIAN ( m ) Scriere originală: Адриан (rusă). spaniolă). ayd-ree-AN-ə (în engleză). română.Ca un nume englez. Hadria este un oraş în nordul Italiei. . germană. poloneză. Este şi numele unui oraş din Australia. sunt : . (poloneză). spaniolă. spaniolă.Adrianu Mare şi Adrianu Mic localităţi din judeţul Mureş. poloneză. Adrian al V-lea (1276). portugheză. pentru a muri şi a fost aşezată aproape de mormântul lui Otto cel Mare. engleză. Şase Papi şi mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. Este diminutivul pentru ADRIAN. De la Adalheidis. 181 . acesta a fost utilizat încă din Evul Mediu. Adrian al II-lea (867 .795). portugheză. Mai mulţi Papi au purtat numele de Adrian. AH-dree-Ahn (în germană). ADELINA ( f ) Originea numelui este „Adal” („nobil” în germana veche).872). Utilizare: engleză. o localitate în judeţul Mureş. Pronunţie: ah-de-Lee-nah (italiană). ahd-RYAHN-ah (poloneză). Adrian al VI-lea (1522 1523). Pronunţie: AY-dree-ən (în engleză). De la Hadrianus.

Această piatră semipreţioasă şi-a primit numele de la râul Agate. spaniolă. cu forma pentru bărbaţi: Agathon=om bun. dură şi diferit colorată. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA AGATA ( f ) Scriere originală: Агата (rusă). popoarele germanice şi slave s-au oprit de preferinţă asupra bunătăţii. În timp ce cultura greacă şi latină au considerat că divinitatea poate fi exprimată mai apropiat prin noţiunea de lumină: Deus=Dumnezeu. Sfânta Agata (sec. Este sărbătorită pe data de 5 februarie a fiecărui an conform calendarului latin şi calendarului bizantin. destul de inteligente pentru a parveni. au fost îndrăgite de creştini pentru că amintesc de bunătatea nesfârşită a lui Dumnezeu şi ne îndeamnă la o permanentă străduinţă de a ne oferi sufletele să se împărtăşească din această bunătate. din forma feminină a adjectivului agathos = bun. strălucitoare. Consulul. adevăr curat. muziciene. care a cerut-o de soţie. care poartă acelaşi nume. Forma rusească pentru AGATHA. frumoase. introdus. cu numele semnificativ de Afrodisia. fapt ce au atras atenţia consulului Quintian. dar temându-se de emoţiile puternice. amândouă însemnând: bun. care însă nu i-au schimbat gândurile. trecând de la iubire la ură încercând să o înspăimânte pe tânăra fată cu ameninţări. În secolul al V-lea Papa Simacus i-a dedicat o bazilică în Roma. are rădăcină comună cu dies = ziuă. Sfânta Agata (sau Agatia) era din cetatea Panormos din insula Sicilia. ca însuşire mai de înţeles pentru noi. Este de fapt şi însuşirea pe care Cristos Mântuitorul nostru a propus-o de model atunci când ne-a poruncit: „Fiţi desăvârşiţi precum şi Tatăl vostru ceresc desăvârşit este”. Cu toate acestea Afrodisia a trebuit să se declare învinsă de credinţa şi puritatea Agatei. În mod obişnuit numele Agata este pus în legătură cu piatra semipreţioasă. Dată pe mâna călăilor. Se pare că derivă din grecescul agathos care semnifică: bună. probabil că în depărtare este o rădăcină mai veche indo-europeană ce s-a păstrat în cuvântul german gut şi cuvântul englez good. Numele Agata=fiinţă bună. un veac mai târziu. III). Este interesant de reţinut că pentru popoarele germanice şi divinitatea este exprimată printr-un nume legat de aceeaşi rădăcină: Gott=Dumnezeu. pe malul căruia se găsea din abundenţă. se pare. prin frumuseţe trupească fiind foarte bogată. agathé = bună. iubind plăcerile şi arta. numele ei apare în Canonul Roman al liturghiei. Femei vioaie. Sfânta Agata a simţit şi a dovedit adevărul rostit de psalmist: „Gustaţi şi vedeţi cât de bun este Domnul”. poloneză). fiindu-i torturaţi şi sânii fragedei copile. Pronunţie: ah-GAH-tah (italiană. lumină. Agata a fost supusă unor groaznice torturi. Prenumele Agata vine de fapt din limba greacă. limpezime.Dr. fiind hotărât să-şi ducă planul la îndeplinire. a apelat la serviciile unei renumite femei uşuratice. pe calea Aurelia. preţioasă. fără să ştie că Agata îşi dăruise viaţa lui Cristos. de Papa Grigorie cel Mare. care a 182 . folosindu-se şi de băuturile fermecate pe care mentalitatea populară le considera sigure în aranjarea cununiilor. pură. dar Quintian nu s-a resemnat în urma acestei noi înfrângeri. S-a născut la Catania şi strălucea prin nevinovăţie şi prin podoabă sufletească.

atunci când erai copil?”. graţioasă. puritate. compus din adal „nobil” şi beraht „strălucitor. Se spune că în acel moment a început un cutremur. modestă.1902). Sfânta Agata este invocată de către oraşul care i-a dat naştere. ALBA ( f ) Albă. AGNES ( f ) Pură. printre care Prinţul Albert. minunat”. înspăimântat. bună. (1875 . Monarhi: Albert al II-lea de Habsburg (1397-1439).. Adalbaert sau Albrecht. Albert. tandreţe. soţul Reginei Victoria. franceză. A se vedea AGATA. rege saxon (1828 . AIMEE ( f ) Dragă. AGATHA ( f ) Forma latinizată pentru Αγαθη (Agathe). care înseamnă „nobilime minunată”. derivat de la grecescul αγαθος (agathos). Agnesele sunt (sau ar trebui să fie) femei fragile. deoarece nu a răspuns dorinţelor pretendentului. unde şi-a sfârşit viaţa în jurul anului 250. a dat ordin ca Agata să fie aruncată în închisoare.. blândă. Pronunţie: AL-bərt (în engleză). regele belgian Albert I. Al-BER (franceză). Al. ALBERT ( m ) Scriere originală: Альберт (rusă). ca apărătoare împotriva lavei incandescente a vulcanului Etna. drăguţe. al XXlea din Belgia şi mai multe persoane regale din Europa. În cele din urmă.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI răspuns cu celebra afirmaţie: „Tiran nemilos. poloneză. timide şi care se sacrifică. nu te ruşinezi să torturezi la o femeie acel sân de la care ai supt viaţa. slovenă. Utilizare: engleză. Variante a prenumelui Albert sunt: Albertus. Acest nume cu multiplele lui variante l-au purtat doi regi din sec. Pronunţie: AG-a-tha (engleză).1934). 183 . consacrată unei lungi fericiri şi unei bătrâneţi liniştite. Derivă de la Adalbrecht. ţările scandinave. a cărui erupţie ar fi încetat la invocarea numelui Agatei. nevinovăţie. ştiind să păstreze iubirea. Quintian. Alberto. Origine germană. care înseamnă „bun”. AHL-Bert (germană. 1934). rusă. blândă. A fost introdus în Anglia de către normanzi şi a înlocuit vechiul Æðelbeorht. fragilitate. poloneză). simplă. plăcută. a fost aruncată pe cărbuni aprinşi. regele belgian Albert al II-lea al Belgiei (n. înţeleaptă. chiar în anul următor morţii sale sfinte. germană.

a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος). secţia din fizică care studiază energia nucleară . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Alte personalităţi: . sau forma prescurtată pentru ALEXANDRA. 1940 în Boulogne-Billancourt ) a fost unul dintre cei mai bogaţi bancheri din Europa pacifist şi mare adept al fotografiei color ca modalitate documentară. numită în onoarea fiicei Reginei Victoria.Heinrich Albert. ministru al învăţământului în Regatul Ungariei. 29 mai 1846. poloneză). 14 martie 1879. 14 martie. Una din formulele sale celebre este E=mc². Villeblevin. Varianta feminină pentru ALEXIUS. Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). 3 martie. profesor universitar la Berlin şi Princeton. . departamentul Yonne. care cuantifică energia disponibilă a materiei. Princeton) a fost un fizician evreu german. ALBERTA ( f ) Pronunţie: al-BUR-ta (engleză). A fost una dintre cele mai complexe şi impresionante personalităţi ale secolului al XX-lea. dramaturg şi filozof francez.d.Albert Apponyi. sau Heinrich Alberti (n.Eddie Albert (născut Edward Albert Heimberger la 22 aprilie 1906 – d. Mondovi. 4 septembrie 1965. Franţa . Algeria . 26 mai 2005) a fost un actor de film american. ahl-BER-tah (italiană. a fost un politician maghiar. „apărător”. 7 noiembrie 1913. Gabon) a fost un medic misionar. Forma prescurtată pentru ALEXANDRU. .Albert Kahn (n.Albert Schweitzer (n. 28 iunie 1604. 4 ianuarie 1960. format din αλεξω (alexo) „a apăra. ALEXA ( f ) Pronunţie: a-LEK-sa.d. 6 octombrie 1651. Alsacia . 18 aprilie 1955. . (n. Lobenstein d.d. În 1921 i s-a [1] decernat Premiul Nobel pentru Fizică . conte de Nagyappony.Albert Einstein (n. teolog protestant. Lambaréné. Königsberg (Kaliningrad)) a fost un compozitor şi poet german. muzician şi filozof german. Autorul teoriei relativităţii. memorialist. Pe această formulă se bazează atomistica. ALEXANDRA şi alte nume care încep cu Alex.Dr. ALEX ( m & f ) Pronunţie: AL-əks (în engleză). reprezentant al existenţialismului. scriitor. 14 ianuarie 1875.Albert Camus (n. Kaysersberg. 184 . În 1952 a primit Premiul Nobel pentru Pace. De la Kahn ne-a rămas peste 72. 1860 în Marmoutier. . Franţa) a fost un romancier. Origine greacă. 7 februarie 1933 Geneva). ALEXANDER ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. Este numele unei provincii canadiene.000 fotografii colorate făcute în toată lumea. Viena . naturalizat american în 1940. Ulm .d.d. . Forma feminină pentru ALBERT.

.Alexander Brailowsky (n. sunt: .Sir Alexander Korda. rămânând o sursă standard a semnificaţiei documentului. Hamilton a fost unul dintre cei mai buni specialişti în drept constituţional ai timpului său. prima constituţie a ţării. În limba greacă acesta a fost un epitet a zeiţei Hera şi un nume alternativ pentru Cassandra. . Al-əg-ZAN-drə (în engleză). A fost membru al Academiei germane socialiste de arte. Kiev .m. . Turingia) este un fotbalist german care evoluează la clubul Red Bull Salzburg din prima ligă austriacă. Scriere originală: Αλεξανδρα (greacă). Brailowsky a fost primul pianist din istorie care a cântat integral muzica pentru pian de Frédéric Chopin într-un ciclu de recitale. rus: Александр Александрович Фридман.1769 . pentru scurtă vreme.09.Alexander Hamilton (n. 1982. 16 septembrie 1925. 14 februarie. Actelor Federaliste. n. . 16 iunie 1888. Confirmarea astronomică a soluţiei a venit odată cu observaţiile lui Edwin Hubble.1859) a fost un geograf şi naturalist german. fiind un delegat influent la Convenţia Constituţională de redactare a Constituţiei Statelor Unite. Pusztatúrpásztó. 11 ianuarie 1755 ori 1757 – d.Alexander Dubček (27 noiembrie.Alexander Alexandrovici Friedman (sau Friedmann. unul din cei doi creatori majori ai Federalist Papers. Sankt-Petersburg .d. care a contribuit la formarea geografiei ca disciplină ştiinţifică. New York) a fost un pianist ruso-francez (polonez de origine după unii). Intre anii 1933 şi 1946 a trăit în exil.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat acest prenume (sub diferite forme). om de stat. fondator al Partidului Federalist din Statele Unite. Pronunţie: ah-lek-Sahn-drah (în germană). al Cehoslovaciei (1968-1969).Alexander Zickler (n.d. cosmolog şi matematician rus. Ungaria. critic şi istoric literar german. finanţist şi intelectual american. 1921 – 7 noiembrie. . 1902. d. Friedman a descoperit o soluţie a ecuaţiilor teoriei relativităţii generalizate care respectă modelul universului în expansiune. Berlin (Est)) a fost publicist. mare interpret al muzicii lui Frédéric Chopin. 28 februarie 1974. la 23 ianuarie 1956. 1992) a fost un politician slovac şi lider. Distins în 1955 cu Premiul naţional german.25 aprilie 1976. . cunoscut pentru încercarea sa de a reforma regimul comunist (primăvara de la Praga). Bad Salzungen.16 februarie 1896. ALEXANDRA ( f ) Forma feminină pentru ALEXANDRU. Leningrad) a fost un astronom.Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (n. Cracovia atunci AustroUngaria azi Polonia – 27 ianuarie. 14.05. 185 . Hamilton a explicat Constituţia Statelor Unite cetăţenilor sceptici ai New York-ului. 6.Alexander Abusch (n. Londra) a fost un regizor şi producător de film britanic de origine maghiară. una dintre personalitălile culturale de seamă din Republica Democrată Germană. pe numele real Sándor László Kellner (n. la 16 septembrie 1893. . 12 iulie 1804) a fost un politician. câştigându-şi renumele între cele două războaie mondiale.

09. A fost numită după mătuşa sa paternă. . fiind regină şi mamă a monarhului George al V-lea al Regatului Unit. Marea Ducesă Alexandra Pavlovna.12.08. ALEXANDRINA ( f ) Pronunţie: al-eg-zan-DREE-na. cehă.Marea Ducesă Alexandra Pavlovna a Rusiei. greaca veche. portugheză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Utilizare: germană.08.08.1849). 24. . Era numită în familie Lina sau Saşenka.a fost fiica Ţarului Pavel I al Rusiei şi sora împăraţilor Alexandru I şi Nicolae I.1844 – 20.07. ultima regină a Iugoslaviei. împărăteasă a Indiei în timpul domniei soţului ei. astfel. .1911). a decedat la data de 24.11. Din 1910 până la moartea ei.Prinţesa Alexandra. s-a născut în Corfu. Joseph Georg Friedrich Ernst Karl şi a Ameliei de Württemberg. născută Prinţesa Alexandra a Greciei şi Danemarcei.09.1825 . 9.6. ea a fost prinţesă de Wales din 1863 în 1901 (cea mai lungă durată în care cineva a deţinut acest titlu). precum şi a următoarelor personalităţi: .1870.1878 – 16. (rusă Александра Павловна. a fost regina mamă. născută Prinţesa Alexandra Friederike Henriette de Saxa-Altenburg a fost a cincea fiică a Ducelui de Saxa-Altenburg.1942. .Alexandra a Danemarcei (1.07.1830 .Marea Ducesă Alexandra Alexandrovna a Rusiei (30. a fost al patrulea copil şi fiica cea mică din şapte copii ai Ţarului Nicolae I al Rusiei şi a soţiei lui. . a 2-a Ducesă de Fife (Alexandra Victoria Alberta Edwina Louise.04. 186 .Marea Ducesă Alexandra Iosifovna a Rusiei (8.1842 – 10. greacă Πριγκίπισσα Αλεξάνδρα της Ελλάδας και Δανίας). 17 mai 1891 – 26 februarie 1959) a fost membră a familiei regale britanice.Marea Ducesă Alexandra Georgievna a Rusiei (rusă Александра Георгиевна.1783-16. fost al treilea copil şi prima fiică a regelui George I al Greciei şi a reginei Olga.06. A fost numele mai multor sfinţi. . Alexandra şi sora ei mai mică. franceză.Marea Ducesă Alexandra Nicolaevna a Rusiei (n.07. Alexandra Louise Olga Victoria. Tatălui ei îi plăcea să fie în compania ei atunci când lucra. engleză. deşi ea a fost în general mai mult numită Maiestatea Sa Regina Alexandra. a fost cel mai mare copil al Ţarului Alexandru al II-lea al Rusiei şi a Mariei de Hessa. s-a născut la 1.08.Dr. A murit de meningită infantilă la vârsta de şase ani şi jumătate.Alexandra a Greciei (1921-1993). Anterior.Prinţesa Alexandra de Saxa-Coburg şi Gotha. greacă.1925) a fost soţia regelui Eduard al VII-lea al Regatului Unit şi. ţările scandinave.1801). Maud au fost singurele nepoate pe linie feminină ale unui suveran britanic care au primit titlul de „prinţesă a Marii Britanii şi a Irlandei de Nord”. la data de 30.1891. . A fost primul nume al Reginei Victoria. . Grecia.d. nepoată a regelui Eduard al VII-lea. a fost membru al familiei regale britanice. Varianta de la ALEXANDRA. Prinţesa Charlotte a Prusiei.1844). 10.03. maghiară. română. slovacă.

24. în fine. împărat al Rusiei.Alexandru Lăpuşneanul. Se pricepea atât la geometrie. alături de legendara sa frumuseţe fizică. împărat al Rusiei. . . un militant pentru afirmarea dramaturgiei naţionale.Alexandru I al Greciei (1893-1920). . . Numele a fost ulterior purtat de împăraţi ruşi. Regele Macedoniei Alexandru cel Mare a construit vastul imperiu al Greciei. . a fost domnitor al Moldovei: septembrie 1552 .1920) a fost un poet şi prozator. împărat al Rusiei. regi ai Scoţiei şi Iugoslaviei şi de 6 Papi.Alexandru I al Iugoslaviei (1888 – 1934). a ajuta” şi ανηρ (aner) „om” (la genitiv ανδρος).Alexandru I al Rusiei (1777–1825).Alexandru al II-lea al Rusiei (1818–1881). Îndemanarea şi forţa fizică. Domn Regent (1859–1866).9 martie 1568. publicist român. d. 14 martie 1854 . prinţ al României. . . În ea se evocă. . Macedonski (n.Alexandru Lăpuşneanu. voievod al Moldovei (1552–1561 şi 1564–1568). 19 octombrie 1929) a fost dramaturg şi om de teatru român. precum şi a celei universale. Capodopera lui este drama istorică în versuri „Vlaicu Vodă” (1902) capitol dintr-o proiectată trilogie. Derivat de la Αλεξανδρος (Alexandros). . dramaturg. i-au adus numeroase succese feminine. . A debutat cu poezii.Alexandru Aldea.Alexandru Sever.Alexandru M.Alexandru cel Bun. Egiptului şi Persiei. în versuri de amploare romantică.11. împărat roman. fiul doctorului Carol Davila. „apărător”.C. „Alexandros” a urcat pe tron la vârsta de douăzeci de ani seducându-i imediat pe greci care au văzut în el reîncarnarea lui Ariile din Mada.Alexandru Ioan Cuza. rege al Iugoslaviei. Origine greacă. a fost un domnitor al Ţării Româneşti între 12 decembrie 1766 .28 octombrie 1768. apoi între 1912 şi 1914) şi în calitate de regizor al companiei de teatru (1909). domnitor al Ţării Româneşti (1431-1436). cruzimea lui pe timp de război nu ridica nici un dubiu asupra hotărârii sale. Alexandru îl ştia pe Homer pe de rost şi intona imnurile lui Pindar. Iubea artele la fel de mult ca ştiinţele naturii sau matematica. una dintre operele de bază ale repertoriului dramatic românesc.Alexandru al III-lea al Rusiei (1845–1894).d.Alexandru Davila (n.Alexandru Ghica (Alexandru Scarlat Ghica). şef de cenaclu literar. Alexandru Davila a fost.).Alexandru cel Mare sau Alexandru Macedon (356-323 Î. . voievod al Moldovei (1400–1432). ca director al Teatrului Naţional din Bucureşti (între 1905 şi 1908.18 noiembrie 1561 şi octombrie 1564 . . 187 . unul dintre momentele de luptă pentru menţinerea şi întărirea independenţei Ţării Româneşti. rege al Greciei. „Mirciada”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ALEXANDRU ( m ) Protector al bărbaţilor şi al oamenilor. Era fiul lui Scarlat Ghica. Persoanlităţi care au purtat acest prenume: . . format din αλεξω (alexo) „a apăra. 12 februarie 1862. . .Alexandru (împărat) bizantin. cât şi la astronomie sau filosofie.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

- Alexandru Suţu (n. 1758, Constantinopol - d. 18/19.01.1821, Bucureşti), a fost un domnitor al Moldovei, caimacam şi domnitor al Ţării Româneşti; - Alexandru Vlahuţă (n. 5.09.1858, Pleşeşti, azi Alexandru Vlahuţă d. 19.11.1919, Bucureşti) a fost un scriitor român, una dintre cele mai cunoscute cărţi ale sale fiind România Pitorească, despre care Dumitru Micu spune că este un „atlas geografic comentat, traversat de o caldă iubire de ţară”. Lideri religioşi: - Papa Alexandru I a fost Papă în anii cca. 109 - 119 sau 107 - 116. A fost roman, ucenic al lui Plutarh. Conform tradiţiei, îi este atribuită instituirea apei binecuvântate (agheasmă) care este de folosit în biserici şi în casele creştinilor precum şi prescrierea că, la Dumnezeiasca Liturghie, ostia pentru consacrare să fie exclusiv pâine azimă. Papa Alexandru I a fost sanctificat şi eventual martirizat; - Papa Alexandru al II-lea (născut ca Anselmo da Baggio între 1010 şi 1015 la Baggio lângă Milano; d. pe data de 21 aprilie 1073 la Roma) a fost un papă al Romei. Încă din anii tinereţii făcea parte din Curia Romană. Episcop al oraşului Lucca din 1056, pe 30 septembrie 1061 a ajuns papă numindu-se Alexandru al II-lea; - Papa Alexandru al III-lea a fost papă al Romei între 7 septembrie 1159 şi 30 august 1181. A fost membru al grupului de cardinali care nu dorea o putere crescândă a Sfântului Imperiu Roman în Italia. A fost un consecvent potrivnic al puterii imperiale, aliindu-se şi cu Liga Lombardică a oraşelo nord-italice, care nu doreau să fie dominate de Sfântul Imperiu condus în vremea lui Alexandru al IIIlea de Frederic I, poreclit „Barbarossa”. A contribuit la redactarea unei alianţe cu normanzii (1156); - Papa Alexandru al IV-lea a fost al 181-lea papă al Bisericii Catolice. Pe linie maternă descendent al nobilei familii a Conţilor de Segni (Conti di Segni), din care mai fuseseră deja doi papi iluştri: Inocenţiu al III-lea şi Grigore al IX-lea şi care peste alţe câteva secole va da Bisericii un nou papă: Inocenţiu al XIII-lea; - Papa Alexandru al V-lea; - Papa Alexandru al VI-lea (n. 1 ianuarie 1431, Xativa, lângă Valencia, Spania; d. 18 august 1503, Roma) este numele sub care a devenit Papă al Bisericii Catolice Roderic Borja, descendent al unei familii nobiliare catalane atestată din secolul al XIII-lea, fiu al lui Jofre Lançol şi Isabella Borja, şi nepot de soră al Papei Calixt al III-lea (fostul cardinal Alfonso Borja, la vremea naşterii nepotului său); - Papa Alexandru al VII-lea. ALEXIA ( f ) Forma feminină pentru ALEXIUS. ALEXIS ( m şi f ) Alte limbi: Αλεξης (greacă), Αλεξις (greaca veche). Pronunţie: al-ek-SEE (franceză), a-LEK-sis (engleză). Varianta pentru ALEXIUS. Utilizare: germană, franceză, engleză, greacă. 188

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI De la numele grecesc Αλεξις (Alexis), ceea ce însemna „ajutor” sau „apărător”, derivat din grecescul αλεξω (alexo) „pentru a apăra, pentru a ajuta”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Este folosit oarecum alternativ cu numele legate de Αλεξιος sau Alexius, care a fost purtat de cinci împăraţi bizantini. În lumea vorbitoare de limbă engleză este mai frecvent folosit ca un nume feminin. ALICE ( f ) Pronunţie: AL-is (engleză), a-LEES (franceză). Forma prescurtată pentru Adalheidis (vezi ADELAIDE). Este numele eroinei lui Lewis Carroll din „Alice în Ţara Minunilor”. ALICIA ( f ) Pronunţie: a-LEE-sya (spaniolă), a-LEE-thya (spaniolă), a-LIS-a (engleză), a-LIS-ya (engleză), a-LISH-a (engleză), a-LEE-sha (engleză). Forma latinizată pentru ALICE. ALIN ( m ) Forma masculină pentru ALINA. Poate deriva de la verbul din limba română „a alina”. ALINA ( f ) Pronunţie: ah-LEE-nah (germană, italiană, poloneză). Forma de alint pentru ADELINA şi numele care se termină în Alina. ALISIA ( f ) Varianta pentru ALICIA. ALMA ( f ) Utilizare: Engleză, Spaniolă. Pronunţie: AL-mə (în engleză). Acest nume a devenit popular după Bătălia de la Alma (1854), care a avut loc în apropierea râului Alma din Crimeea şi sa încheiat cu o victorie pentru Marea Britanie şi Franţa. Cu toate acestea, numele a fost foarte puţin utilizat, înainte de data arătată mai sus, fiind probabil inspirat de la cuvântul almus latină „hrănitoare”. De asemenea, coincide cu cuvântul spaniol, însemnând „suflet”. AMALIA ( f ) Utilizare: olandeză, germană, finlandeză, spaniolă, italiană. Pronunţie: ah-MAH-lee-ah (olandeză, germană). Forma latinizată a numelui Amala, o formă scurtă a cuvântului amal care înseamnă „muncă”. AMANDA ( f ) De la „amanda/amandus”, o frază latinească însemnând „îndrăgit sau una care trebuie iubită”. Acest nume a fost un adjectiv latinesc, corespunzând termenului masculin, angelicus. Acest termen este originar de la numele grecesc „angelos”, însemnând „mesager”. Experţii nu sunt siguri dacă acest 189

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

termen vechi este sursa modernului nume feminin Amanda. Poate fi o simplă extindere a familiarului Angela, probabil influenţat de franţuzescul Angelique, însemnând „angelic, diafan”. AMELIA ( f ) Pronunţie: ə-MEE-lee-ə (English), ə-MEEL-yə (English), ah-ME-lee-ah (German). Utilizare: engleză, spaniolă, italiană, germană, română. Variantă de AMALIA, deşi este uneori confundat cu EMILIA, care are o origine diferită. Amelia Earhart (1897-1937), a fost prima femeie care a zburat peste Oceanul Atlantic. ANA ( f ) Numele Ana (Hannah), provine din limba ebraică semnificând „favoare, milă, graţie favorită”, acesta fiind rudă cu masculinul Anania (Hananyah) şi având semnificaţia „Iahve a avut milă”, sau „Iahve s-a îndurat”. De la el s-au format si nume derivate, ca Aneta si Anca (Ancuta), sau compuse, ca Mariana, Ana-Maria etc Scriere originală: Ана (bulgară, sârbă, macedoneană). Pronunţie: AH-nah (spaniolă). Diminutivele sunt destul de numeroase: Anişoara, Anica, Anita, Anuţa, Ani sau Anita. În Noul Testament, era o femeie profet, care îl recunoaste pe Isus ca fiind Mesia. Este, de asemenea, personajul principal din „Anna Karenina” scrisă de Tolstoi, o femeie care a fost forţată să aleagă între fiul şi iubitul ei. Sărbătorirea onomasticii: Aproape jumătate de milion de femei şi-au serbat onomastica, la data de 9.09.2009, de sărbătoarea Sfinţilor Ioachim şi Ana, părinţii Fecioarei Maria, conform Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI). Potrivit MAI din datele statistice existente la nivel naţional, 399.715 de persoane poartă prenumele Ana, 44.927 Anica, 2.519 sunt alintate Anicuţa, 2.009 persoane poartă prenumele Ani, 415 persoane poartă prenumele Any, 16 persoane poartă prenumele An şi 67 persoane poartă prenumele Ann. ANCA ( f ) Probabil forma de alint pentru ANA. Nume românesc, se foloseşte în limba română. ANĐA ( f ) Utilizare: croată, sârbă, română. Scriere originală: Анђа (sârbă). Diminutiv a numelui ANĐELA. ANĐELA ( f ) Utilizare: croată, sârbă. 190

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Анђела (sârbă). Varianta în limba sârbă şi croată pentru numele de ANGELA. ANDREEA ( f ) Forma feminină pentru ANDREI. ANDREI ( m ) Nume masculin grecesc care înseamnă „războinic”. Scriere originală: Андрей (rusă, bulgară). Pronunţie: ahn-DRYAY (rusă). Varianta românească pentru ANDREW şi varianta de scriere rusească şi bulgară pentru ANDREY. Utilizare: română, rusă, bulgară. Sfântul Andrei, decedat la 30 noiembrie 60, Patras, Grecia „cel întâi chemat” la apostolie era frate al lui Simon Petru. Amândoi, s-au numărat, printre cei 12 apostoli ai Domnului, de la care Andrei a auzit cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii” (Ioan 1,29). Erau fiii pescarului Iona, meserie pe care au şi continuat-o. Erau originari din Betsaida, localitate situată pe ţărmul Lacului Ghenizaret (Marea Galileii), din provincia Galileea. A fost martor, alături de alţi ucenici, la botezul Domnului şi la cunoscuta convorbire dintre Iisus şi Ioan, întărindu-se în convingerea că Acesta era Mesia cel prezis de prooroci. A doua zi după botezul Domnului în Iordan, Ioan Botezătorul stătea pe ţărmul acestui râu cu doi dintre ucenicii lui, Andrei şi Ioan (viitorul apostol şi evanghelist), cărora le spune din nou: „Iată Mielul lui Dumnezeu” (Ioan 1,36). Auzind această mărturisire, cei doi ucenici au pornit după Iisus, în dorinţa de a-L cunoaste. Iisus i-a observat şi i-a întrebat: „Ce căutaţi?” La care ei au zis: „învăţatorule, unde locuieşti?” El le-a zis: „Veniţi şi veţi vedea”. Evanghelia lui Ioan spune că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul, care i-ar fi recomandat să-l urmeze pe Isus din Nazaret. Conform evangheliei lui Ioan, Andrei l-ar fi dus pe fratele său Petru la Isus, spunându-i că l-a găsit pe Mesia. De aici provine caracterizarea lui Andrei ca „cel dintâi chemat”. Chemarea lui Andrei la apostolie s-a petrecut ceva mai târziu. Este relatată de Sfântul Apostol şi Evanghelist Matei prin cuvintele: „Pe când (Iisus) umbla pe lângă Marea Galileii, a văzut doi fraţi, care aruncau mreaja în mare, căci erau pescari, zicându-le „Veniţi după Mine şi vă voi face pescari de oameni. Iar ei, îndată lăsând mrejele, au mers dupa El”. Sfintele Evanghelii îl mai pomenesc pe Sfântul Andrei doar de două ori: la înmulţirea pâinilor, dincolo de Marea Galileii, când el a înştiinţat pe Mântuitorul că acolo, în mulţime, era un băiat care avea cinci pâini de orz şi doi peşti (Ioan 6, 8-9), iar a doua oară, după învierea lui Lazăr. Sfântul Apostol Andrei a predicat în Asia Mica, de unde s-a îndreptat spre teritoriile de la Dunăre şi Marea Neagră, fiind şi primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră - cunoscut pe atunci sub numele de Scythia (Scitia), dar şi în teritoriile de dincolo de Prut. 191

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Dovezi despre faptul că Sfântul Apostol Andrei a predicat la sciţi a fost reluată mai târziu şi de alţi scriitori bisericeşti. Sfântul Apostol Andrei este pomenit în lucrarea Despre apostoli a lui Hipolit Romanul, mort în timpul persecuţiei împăratului Decius şi în Istoria bisericească a episcopului Eusebiu din Cezareea Palestinei (339) care o preluase de la un alt mare teolog, Origen din Alexandria (254). Eusebiu scria: „Sfinţii Apostoli ai Mântuitorului, precum şi ucenicii lor, s-au împrăştiat în toată lumea locuită pe atunci. După tradiţie, lui Toma i-au căzut sorţii să meargă în Partia, lui Andrei în Scitia, lui Ioan în Asia...". De altfel, din epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni, reiese că şi „sciţii” au putut auzi cuvântul lui Dumnezeu.. De pildă, călugărul Epifanie, în secolul VIII, în Viaţa Sfântului Apostol Andrei scria că între popoarele evanghelizate de el se numărau şi sciţii. În aşa numitul Sinaxar al Bisericii constantinopolitane se preciza că acest apostol „a predicat în Pont, Tracia şi Sciţia". În acelaşi Sinaxar se află o altă ştire, potrivit căreia, Sfântul Andrei ar fi hirotonit ca episcop de Odyssos sau Odessos (Varna de azi, în Bulgaria), pe un ucenic al său cu numele Amplias (Ampliat), pe care Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în fiecare an la 31 octombrie. Scriitorul bizantin Nichifor Calist (secolul al XIV-lea) scria că Sfântul Apostol Andrei a trecut din provinciile Asiei Mici (Capadocia, Galatia si Bitinia) „în pustiurile scitice”. Învăţatul mitropolit Dosoftei al Moldovei, în cartea sa Viaţa şi petrecerea sfinţilor, scria că „Apostolului Andrei i-a revenit (prin sorţi) Bitinia şi Marea Neagră şi părţile Propontului, Halcedonul şi Vizantea, unde e acum Ţarigradul, Tracia şi Macedonia, Tesalia”. Este patron spiritual al României, al Scoţiei (steagul scoţian reprezintă crucea sfântului Andrei), al Spaniei, al Siciliei, al Greciei şi al Rusiei. De asemenea, este patronul oraşelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Brugge, Patras etc. Sărbători: în calendarul ortodox la data de 30 noiembrie şi 20 iunie (aducerea moaştelor), în calendarul romano-catolic la data de 30 noiembrie şi 9 mai (această din urmă dată se sărbătoreşte doar în Scoţia, ca amintire a datei primirii unor relicve ale sfântului Andrei), în calendarul lutheran la data de 30 noiembrie şi în calendarul anglican la data de 30 noiembrie. Aproape 645.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 30.11.2010, de Sfântul Andrei, dintre care 322.667 sunt bărbaţi, iar 322.327 sunt femei, potrivit datelor furnizate de Ministerului de Interne (MAI). Potrivit statisticilor Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date majoritatea româncelor care îl au ca patron spiritual pe „Sfântul Andrei” poartă numele de Andreea (271.875 de persoane), 23.381 sunt Andra, iar 20.090 - Andrea. Totodată, 6.892 poartă numele Andreia, iar alte 89 Andruţa, Andruşa. Numele Sfântului Andrei, cunoscut şi ca „Apostolul Românilor” este purtat de 302.556 de bărbaţi. În acelaşi timp, 12.016 poartă numele Andras, 3265 - Endre, iar numărul celor cu numele Andreeas sau Andreas este de 3.460. De asemenea, potrivit statisticilor existente la nivel naţional, 781 de bărbaţi poartă numele de Andreiu, 8 Andruşa şi Andruţa, iar alţi 22 Andries. 192

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ANGEL ( m şi f ) Utilizare: engleză, bulgară, macedoneană. Scriere originală: Ангел (bulgară, macedoneană). Pronunţie: AYN-jəl (în engleză). Din latinescul masculin Angelus numele medieval, care a fost derivat din numele de creatură cerească - el însuşi derivat din cuvântul grecesc αγγελος (Angelos) care înseamnă „înger, mesager al Domnului”. Este folosit mai mult ca un nume feminin în timpurile moderne. ANGELA ( f ) Scriere originală: Ангела (rusă şi macedoneană). Pronunţie: AN-jəl-ə (în engleză), AHN-je-lah (italiană), AHNG-ge-lah (în germană).Forma feminină pentru Angelus. Nume de botez feminin, ce provine din limba greacă ángelos (αγγελος) care înseamnă înger sau mesager al Domnului. Utilizare: engleză, italiană, germană, română, slovenă, slovacă, rusă, macedoneană. O persoană importantă care poartă acest nume este Angela Dorothea Merkel, născută Kasner, (n. 17 iulie 1954 la Hamburg, Germania), care este prima femeie-cancelar din istoria Republicii Federale Germania. A fost aleasă în această funcţie la data de 22 noiembrie 2005 de către Bundestag, parlamentul german, şi realeasă la 28 octombrie 2009. ANGELICA ( f ) Pronunţie: o-JEL-ikə (în engleză), AHN-JE-lee-Kah (în italiană). Origine latină. Utilizare: engleză, italiană, română. Derivat din latinescul Angelicus însemnând „angelic”, probabil înrudit cu grecescul αγγελος (Angelos) care înseamnă „mesager”. Este numele infirmierei din piesa lui Shakespeare, „Romeo şi Julieta”. ANGELINA ( f ) Utilizare: italiană, engleză, rusă, germană, poloneză, spaniolă, macedoneană. Scriere originală: Ангелина (rusă, macedoneană). Pronunţie: o-jə-Leen-ə (în engleză), AHN-gee-Lee-nah (rusă), AHN-geLEE-nah (poloneză). Diminutiv pentru ANGELA. ANICA ( f ) Utilizare: slovenă, croată, sârbă. Scriere originală: Аница (sârbă). În limba slovenă, croată şi sârbă este diminutivulul numelui ANNA. ANIKA ( f ) Utilizare: germană şi daneză. Pronunţie: AH-nee-Kah (în germană). În limba germană şi daneză este diminutivul numelui ANNA. 193

ANNA ( f ) Utilizare: engleză. Varianta pentru Channah (a se vedea HANNAH). membră fondatoare a Academiei Literare Digitale din Ungaria. . 194 . finlandeză.12. între 1702–1714. singurul astfel de caz în istoria britanică. Scoţiei şi Irlandei. Saint-Quentin şi Issy-les-Moulineaux. poloneză). a fost deposedat de coroană în 1688.08. i-a succedat lui William al III-lea al Angliei şi al II-lea al Scoţiei. cehă. cunoscut sub numele de Sfânta Ana). italiană.1900. În limba maghiară este diminutivul numelui ANNA.1970.04. de la data de 8 martie 1702. Italia. Florenţa. 1. 19. Boulogne-Billancourt) este o romancieră franceză. trăieşte la sud-est de Paris. până la propria sa moarte în 1702. cumnatul şi sora ei au devenit monarhii William al III-lea şi Maria a II-a. islandeză. După moartea Mariei în 1694. În limba spaniolă. mărturiseşte că îşi petrece în fiecare dimineaţă cîte trei ore scriind „pentru adulţii care trebuie să fie treziţi din somn“ şi scrie în ediţia franceză a revistei Elle. croată. Berlin) a fost o faimoasă scriitoare germană care a descris în operele sale ororile nazismului în cel de cel de al doilea război mondial.1770. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ANIKO ( f ) Utilizare: maghiară. 1. greacă.1932.11. română. 22. ANITA ( f ) Utilizare: spaniolă. engleză. Este profesoară de limba franceză la Colegiul Nazareth din satul Voisenon. Personalităţi care au purtat prenumele ANNA: . A fost un nume popular în Imperiul Bizantin. din Vechiul Testament. bulgară.Anna Gavalda (9. croată şi finlandeză este diminutivul numelui ANA. estoniană.1714) a fost regină a Angliei. finlandeză.1665—d. Budapesta) este o scriitoare. iar în Evul Mediu a devenit comun între creştini datorită cinstirii Sfintei Anna (de obicei. slovacă.06.10. . bulgară). Iacob al IIlea al Angliei (şi al VII-lea al Scoţiei). a cîştigat trei premii întii la trei mari concursuri de proză: Melun. . romancieră şi poetă maghiară. laurată a premiului Kossuth. În prezent. numele tradiţional atribuit la mama Fecioarei Maria. 1. rusă). Seine-et-Marne.Arhiducesa Maria Anna Ferdinanda de Habsburg (n.Dr. În 1998. germană.11. William a continuat ca singur monarh. rusă.Anna Jókai (n. în orăşelul Melun din Seine-et-Marne. . d. Анна (rusă. AHN-nah (italiană. catalană. Numele apare pentru scurt timp în Noul Testament care aparţine unui unei persoane de sex feminin care l-a recunoscut pe Isus ca Mesia. maghiară.Anna Seghers (n. scandinave. poloneză.02. Pronunţie: AN-a (în engleză). 6. Tatăl ei. Pronunţie: ah-NEE-TAH (spaniolă). Scriere originală: Αννα (greacă). Mainz – d.Anna a Marii Britanii (n. utilizată în greacă şi latină. 24. AH-nah (germană.1809) a fost regina Boemiei între 1791 şi 1800.1983.

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Prenume care au o anumită legătură cu Anna sunt: Ana. Anton Claret (n. Popularitatea sa a fost consolidată de Sfântul Anton de Padova. Roma — d. ucigaşii lui Cezar. de Shakespeare se bazează. forma romană. 1. Se 195 . spaniolă şi italiană de la Antonius. însănătoşeşte pe toţi bolnavii care aleargă la dânsul cu încredere şi ajută călătorii pe ape. pe povestea lui şi a amantei sale Cleopatra. de erezii. Anne.08. sunt: Numele a devenit utilizat în mod regulat în lumea creştină.Hr.lea. influenţată de numele ANNA. 356). 1870) a fost un episcop catolic din Spania. în Evul Mediu. Egipt . Hanna. Canonizat. 251. s-a născut la Lisabona Ferdinand. 23 decembrie 1807 . ucraineană). patronul spiritual al Portugaliei. 82 î. Victorios la Philippi (42 î. În limba engleză.d. Este considerat părintele călugărilor. ahn-TON (rusă). este prăznuit de toate bisericile creştine pe data de 17 ianuarie. Marcus Antonius (n. Alexandria.) asupra forţelor lui Brutus şi Cassius. Scriere originală: Антон (rusă. alături de Pahomie cel Mare. bulgară. sau de la cuvântul latin „antius” („avangardistul”).. Kome.Hr. Varianta pentru Antonio. canonizat ca sfânt. de diavol şi de ispitele lui.Hr. Antje. Anke. dovedind de mic copil un interes pentru biserică. A făcut foarte multe minuni printre care se pot număra următoarele: scapă de moarte. Anişoara. datorită faimei Sfântului Antonie cel Mare. Hanka. întemeietorul ordinului claretin.. uimind preoţii cu inteligenţa şi înţelepciunea lui. Anja. Anika. Din dragoste pentru Cristos el a renunţat la viaţa bogată de acasă şi a urmat calea Domnului. La 15 august 1195. a fost călugăr. a fost frecvent (dar incorect) asociat cu grecescul ανθος (anthos) care înseamnă floare. ANTON ( m ) Provine de la grecescul anthos (floare) sau de la „Antoniu” (nume de origine latină care înseamnă „a fost pierdut”. Antonie cel Mare (n. ANNUSKA ( f ) Utilizare: maghiară. care mai târziu şi-a schimbat numele în Anton. Variantă a numelui AMABEL. ascet şi eremit egiptean. un pustnic-egiptean a secolului al III-lea care a pus bazele monahismului creştin. ANNABEL ( f ) Pronunţie: AN-ə-Bel (în engleză). locotenent al lui Cezar. într-o familie de nobili bogată. Hannah. Pronunţie: AHN-tawn (germană). Anouk. Tragedia „Antoniu si Cleopatra” (1606). fereşte de lepră şi de bolile molipsitoare şi incurabile. Personalităţi de seamă care au purtat numele Anton. de nenorociri. întemeietor al monahismului.30 î. Acest nume pare să fie apărut în Scoţia. Anita.d. În limba maghiară este un diminutiv al numelui ANNA. Egipt) a fost un general şi politician roman. care a dus la adăugarea literei h în secolul al XVII .

Pronunţie: AHR-nəld (în engleză). ARIADNA ( f ) Pronunţie: ah-RYAHD-nah (spaniolă. Utilizare: engleză. fiind reintrodus în secolul XIX – lea. Cleopatra. înseamnă „putere de vultur”. un călugăr din secolul XII .lea care s-a răzvrătit împotriva bisericii şi a fost spânzurat în cele din urmă. în legenda greacă. ANTIGONA ( f ) Scriere originală: Αντιγονη (greacă veche). AHR-nawlt (în germană). ahn-TO-nee-ah (germană. Aflând de sinuciderea Cleopatrei care. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătoreşte cu regina Egiptului. dar nu a mai fost folosit ca un nume de limbă engleză. ahn-TO-nyah (italiană. Înseamnă „împotriva naşterii”. Marc Antoniu se sinucide. a fost fiica lui Oedip şi Jocasta. ARISTIDES ( m ) Scrierea originală: Αριστειδης (greacă veche). română. Forma spaniolă şi poloneză pentru ARIADNE. pui”. germană. 196 . după Evul Mediu. Comportamentul lui moral şi politic duce la ascuţirea conflictului cu Octavian. daneză). spaniolă). ARNOLD (m) Din limba germană. în care Antoniu a fost înfrânt. din limba greacă αντι (anti) „împotriva” şi γονη „naştere. Forma feminină pentru Antoniu (Anton). ahn-TAWN-yah (poloneză). derivat din αριστος (Aristos) „mai bune” şi ειδος (Eidos) „fel. de tip”. ANTONELLA ( f ) Utilizare: italiană. Antigona. Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. poloneză). ARISTIDE ( m ) Forma franceză pentru numele ARISTIDES. al cărui rezultat a fost bătălia de la Actium. respectiv de către un jucător de golf american Arnold Palmer (1929 -) şi actorul austriac-american şi politician Arnold Schwarzenegger (1947 -).Dr. Acest nume a fost purtat de către: Arnold de Brescia. o variantă a numelui Annabel. spaniolă. ANTONIA ( f ) Pronunţie: an-TON-ee-a (engleză). Din greacescul Αριστειδης (Aristeides) care înseamnă „cel mai bun fel”. aşa cum spune legenda. Compus din elementele „arn” care înseamnă vultur şi „wald” care înseamnă putere. ARABELLA ( f ) Probabil. se lăsase muşcată de vipere. Varianta feminină a numelui Antonius (în acest sens vezi ANTHONY).

popularitatea poveştilor despre regele Arthur a crescut. după convertirea sa la creştinism (387). Personalităţi care au purtat acest nume: îi includ pe filozoful german Arthur Schopenhauer (1788-1860). Pronunţie: AHR-thər (engleză). Regele Arthur sau Artur este un rege britanic semi-legendar. AHR-tuwr (poloneză). Clarke (1917-2008). Hippo Regius. pentru contribuţiile sale la filosofia creştină. fiindrecunoscut ca un doctor al Bisericii. sau poate fi înrudit cu cuvântul irlandez art “piatră”. franceză. Datorită renumele său. Артур (rusă). Alternativ. teolog. pe teritoriul Algeriei de azi. doctor al Bisericii şi teolog creştin din Africa de Nord. ATANASIE ( m ) Scriere originală: Αθανασιος (greacă veche). De la numele grecesc Αθανασιος (Athanasios). în nordul Africii. în Evul Mediu şi s-a bucurat de o creştere de popularitate în secolul XIX . Arthur Conan Doyle creatorul lui Sherlock Holmes (1859-1930). Sfântul Atanasie a fost un episcop din secolul al IV – lea din Alexandria care s-au opus cu tărie arianismului. AUGUSTIN ( m ) Pronunţie: AW-gəs-teen. apoi scepticismul şi în final neoplatonismul. filozof. depăşind graniţele Marii Britanii. atât în război.11. Numele a intrat în uz general în Anglia. În 396 a devenit episcop de Hippo Regius. Poate fi derivat de la elementele britanice art “urs” combinat cu viros “om”. reprezentând deseori idealul cavaleresc.354 în Thagaste Numidia şi a decedat la data de 28. De-a lungul timpului. numele a intrat în uz general în lumea creştină. un rege care a prezidat cavalerii Mesei Rotunde. ceea ce înseamnă „nemuritor” din greacă α . profilându-se pe filosofie fiind foarte impresionat de operele lui Cicero. un călugăr italian trimis în Anglia pentru a 197 . El poate sau nu poate să fi fost o persoană reală. Sfântul Augustin din Hipona a fost un episcop. şi autorul Arthur C. Pronuntie: ATH-ə-NAY-shəs (în engleză). A urmat întâi maniheismul. un prefix negativ. ar-TUYR (franceză). Arthur este numele personajului central în legenda Arthur. care a utilizat argumente logice încercând să demonstreze veridicitatea religiei creştine. ASTRID ( m ) Varianta modernă a numelui Astrith: „ass” care înseamnă zeu şi „fríðr” care înseamnă frumos.lea. poate fi înrudit cu latinul Artorius. în Evul Mediu în parte datorită sfântului Augustin de Canterbury. cât şi în pace.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ARTHUR ( m ) Utilizare: engleză. AHRtoor (germană). Numele a devenit popular în Anglia. combinat cu θανατος (Thanatos) „moarte”. germană. care s-a născut la data de 13.08.430.

Datorită succeselor sale.05. AURORA/AURICA ( f ) Utilizare: italiană. Este considerat sfânt în Biserica Anglicană. Scriere originală: ‫( אביבה‬ebraică). care descrie o atmosferă distinctivă sau iluminare. Aurora a fost zeiţa română a dimineţii. portugheză. română. care au vizitat pe Isus când era nou-născut. Augustin a fost numit arhiespiscop al Angliei. reuşind să îl convertească şi pe regele Ethelbert (care avea o soţie creştină). spaniolă. BALTAZAR ( m ) Din feniciană şi semnifică protejaţi-l pe rege. cehă şi slovacă pentru AURELIUS. este şi numele mai multor Sfinţi. AUGUSTINA ( f ) Varianta feminină a numelui Augustinus. cunoscuţi sub numele de Magi. AUREL ( m ) De la „Aurelius”.Dr. însemnând „aurită/auritul”. De asemenea. Augustin (d. germană. împreună cu 40 de călugări. în Anglia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA converti anglo-saxoni. nume de origine latină.604) a fost primul episcop de Canterbury. germană. 198 . să-i convertească pe englezi la creştinism. derivat tot de la latinul aurelius „aurit”. Baltazar este numele tradiţional atribuit oamenilor înţelepţi (de asemenea. Scriere originală: ‫( א ִיב‬ebraică). finlandeză. A fost trimis de către papa Grigore cel Mare. AVIV ( m ) Utilizare: ebraică. Provine din cuvântul englezesc aura (derivat din limba latină). AVIVA ( f ) Utilizare: ebraică. Marcus Aurelius a fost un împărat roman şi filozof. ‫ֲב‬ În limba ebraică înseamnă „de primăvară”. Pronunţie: ow-REL (germană). ָ ֲִ Forma feminină pentru AVIV. În limba latină înseamnă „zori/răsărit”. AURELIA ( f ) Forma feminină pentru AUREL. a reuşit să întemeieze 2 episcopii: Episcopia de Londra şi Episcopia de Rochester. 26. Catolică şi Ortodoxă. AURA ( f ) Pronunţie: AWR-ə. Wste varianta în limba română. engleză. sau trei regi).

care a fost apoi ucis de un fulger. Acesta a fost un nume comun printre primii creştini. BENEDICT ( m ) Pronuntie: BEN-ə-dikt. În Noul Testament Bartolomeu a fost un apostol. slovenă. călător”. BARTHOLOMEU ( m ) De la Βαρθολομαιος (Bartolomeu). maghiară. olandeză. care a fost forma grecească a unui nume vechi care înseamnă „fiul lui Talmai”. numele a fost frecvent folosit în rândul creştinilor. Probabil de la Viatrix. Pronunţie: Bahr-bər-ə (în engleză). germană.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI BARBARA ( f ) Utilizare: engleză. italiană. poloneză. Potrivit legendei. Derivat din latinescul Beatus însemnând „binecuvântat”. Derivă din latinescul Benedictus care însemnă „binecuvântat”. geologilor. maghiară. BAY-ahtriks (olandez). germană. după care a devenit foarte popular. După un timp. Pronunţie: fi-AH-TAH (poloneză. croată. BEATRICE ( f ) A se vedea Beatrix. fiind purtat de 16 papi. Un purtător faimos a a cestui nume a fost autorul britanic şi ilustrator Beatrix Potter (1866-1943). Ea este patronul arhitecţilor. o formă feminină provenit din limba latină târzie Viator care înseamnă „voiajor. cunoscut sub numele de Nathaniel. creatorul lui Peter Rabbit. Derivat din greacescul βαρβαρος (Barbaros) însemnând „străin”. franceză. De la „viatrix”. de asemenea. Saint Barbara a fost o tânără ucisă de Dioscor tatăl ei. Pronunţie: BEE-ə-triks (în engleză). BEATRIX ( f ) Utilizare: engleză. Bahr-BAH-rah (poloneză). În Anglia nu a fost folosit până în secolul al al XII-lea. BEATA ( f ) Utilizare: poloneză. scandinav. Varianta franceză a numelui Beatrix. ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul Beatus care înseamnă „binecuvântat”. germană. romană. Numele a început să fie folosit în lumea creştină din Evul Mediu. Bahr-brə (în engleză). BE-ah-triks (în germană). nume latin ce înseamnă „voiajor/călător”. 199 . Datorită popularităţii acestui sfânt numele a devenit comun în Anglia în timpul Evului Mediu. Bahr-BAH-rah (în germană). romană. Viatrix sau Beatrix a fost un sfânt care a fost strangulat şi condamnat la moarte în timpul persecuţiilor lui Diocleţian. cioplitorilor în piatră şi artileriştilor. germană).

de către mama sa. Spinoza a fost un raţionalist şi unul din reprezentanţii panteismului în timpurile moderne. de la numele ebraic ‫בנָמין‬ ִ ‫ִ ְי‬ (Binyamin) care înseamnă „fiul sudului” sau „fiul mâinii drepte”. relaţiile din mănăstire fiind stabilite ca într-o familie. profesor şi om politic al Americii. iar călugării ca fraţi Benedikt din Nursia este venerat ca sfânt de biserica catolică.Dr. Baruch Spinoza. 25. muncă şi dormit. a fost cel de-al 12-lea şi cel mai tânăr dintre fiii lui Iacob. San Benedetto di Norcia). filozof idealist şi politician. latinizat: Benedictus de Spinoza (24. om de ştiinţă.1632. întreaga existenţă reducându-se la ceea ce el a numit „Substanţă”. beraht = strălucit şi wald = putere. Ziua de 11 iulie.11. filozof. 200 . d. inventator. meditaţie. este ziua în care se sărbătoreşte Benedikt din Nursia.02. A avut o influenţă notabilă asupra lui Antonio Gramsci. fiind întemeietorul ordinului creştin al călugărilor benedictini din Europa de vest. însă . A scris numeroase lucrări de filozofia istoriei şi de estetică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi care au purtat acest prenume: Sfântul Benedikt (ital. care a murit la 21 martie pe Monte Casino. minerilor. fierarilor şi al muribunzilor. Umbria) ca fiul unui om bogat. Acest Ordin funcţionează după regula redactată în anul 529 de Benedict de Nursia la Mănăstirea Montecassino. după Reforma protestantă. din 1964 este considerat patron protector al Europei. Benedetto Croce (n. a stabilit timpul pentru rugăciune. puternic. Amsterdam – 21. BERTOLD ( m ) [Germană] înţeleptul conducător. Un purtător faimos a acestui nume a fost Benjamin Franklin (1706-1790).spre deosebire de concepţia dualistă a acestuia din urmă Spinoza a avut o reprezentare monistă a lumii. dar a fost schimbat mai târziu de către tatăl său. o hrănire frugală. 20. fiind chemat ca ajutor în boli dureroase. al învăţătorilor.1952) a fost un critic italian. În Vechiul Testament. unde carnea patrupedelor era interzisă.1677. introducând în mănăstire modul de viaţă cumpătat şi modest al călugărilor caracterizat printr-o viaţă celibatară. el este considerat patronul protector al şcolarilor. în secolul al VI-lea (Ordinul benedictin sau în latină Ordo Sancti Benedicti).11. ֶ ‫נ‬ Rachel. Benjamin a început să fie folosit. un important diplomat. El a fost iniţial numit ‫( אוִֹי -בּן‬Ben-'oniy) adică „fiul este durerea mea”.02. s-a născut (480) în Nursia (Norcia. Unul din papi care au urmat stilul său de viaţă modestă a fost papa Gregor cel Mare (al IV-lea). care a murit la scurt timp după naştere. BERNARD ( m ) Este derivat din cuvintele limbii germane: „bern” care înseamnă urs şi „hard” care înseamnă curajos. BENIAMIN ( m ) Varianta românească pentru BENJAMIN. astfel stareţul fiind tratat ca un părinte (tată). Haga) a fost un renumit filosof evreu. Gândirea lui a fost influenţată de scrierile lui Thomas Hobbes şi René Descartes. Ca nume englez.1866.

care a aparţinut unei zeiţe. Provine de la „bogdan”. cuvintele slave bog „Dumnezeu” şi dan „dat”. sârbă). macedoneană. celebrul”. Varianta pentru prenumele BERTHA. bulgară. un dramaturg irlandez şi eseist. croată. BOGDAN ( m ) Scriere originală: Богдан (rusă. engleză. Este varianta în limba română şi italiană pentru BLANCHE. inclusiv Saint Bernard de Menthon. BOGDANA ( f ) Scriere originală: Богдана (rusă. BER-nahrt (poloneză. sârbă. poloneză. germană). Provine de la beraht care înseamnă „luminos. Acesta a fost adus de către normanzi în Anglia. 201 . BIANCA ( f ) Provine din cuvântul „blanc” (din franceza veche).lea. Pronunţie: BER-TAH (în germană). Pronunţie: bər-NAHRD (în engleză). în secolul al XX . română. Numele mai apare în legendele germanice scris sub forma Perchta sau Berchta. un teolog din secolul al XII lea şi Doctor al Bisericii. strălucit. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost George Bernard Shaw (1856-1950). ce înseamnă „alb”. BERTHA ( f ) Utilizare: germană. sârbă). Este varianta feminină a numelui BOGDAN. fiind numele mai multor sfinţi. Înseamnă „dat de Dumnezeu”. BERTA ( f ) Derivat de la beraht care înseamnă faimos. croată). BOJAN ( m ) Utilizare: slovenă. franceză.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Utilizare: engleză. Acest nume a fost purtat de mama lui Carol în secolul al VIII . slovenă. care a construit aziluri în Alpii elveţieni. Scriere originală: Бојан (macedoneană. sârbă). BUR-thə (în engleză). Pronunţie: BER-tah (poloneză. Pronunţie: BAWG-dahn (poloneză). Shakespeare a folosit personaje cu acest nume în „Îmblânzirea scorpiei” şi „Othello”. Derivat din slavul BOJ care semnifică „luptă”. bulgară.lea şi Saint Bernard de Clairvaux. BER-ANR (în franceză). sau cadoul lui Dumnezeu. croată. şi a fost popularizat în Anglia de către normanzi .

De la numele florii. ceea ce însemnă „om”. „Calinul” (Viburnum opulus) este un arbust raspândit şi la noi în ţară. Forma prescurtată a numelor BRADLEY. care a fost derivat dintr-un cuvânt germanic. care provine de la ‘εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi”. macedoneană). slovenă. Борис = luptător plin de glorie). din limba germană care înseamnă „armată. schimbând scrierea de la Katerina la Katharina. Popularitatea acestui nume în Europa continentală a fost cauzată de faima pe care a avut-o Carol cel Mare (742-814). Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). macedoneană. sau de la un nume egiptean care înseamna „sfinţirea numelui tău”. BAWR-se (în engleză). Varianta în limba română pentru CAMELLIA. Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur”. germană. Pronunţie: BAH-Rees (rusă). sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortură”. derivat de la grecescul Αικατερινη (Aikaterine). CARLA ( f ) Forma feminină pentru CARLO. denumită aşa după botanistul Georg Josef Kamel. o teorie alternativă arată că poate fi derivat şi din cuvântul Hari. bulgară. un rege al francilor. Scriere originală: Борис (rusă. mare. BRÂNDUŞA ( f ) Derivat de la numele plantei. BRAD ( m ) Din limba engleză: board = larg. CAMELIA ( f ) provine de la o expresie din latină ce înseamnă „ajutorul preotului”. CALISTRAT ( m ) Derivat din limba greacă înseamnând armată frumoasă: kallos = frumos şi stratos = armată. Numele Karl. cunoscut sub numele de Charlemagne. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA BORIS ( m ) Forma scurtă a numelui Bogoris din limba turcă „scurt sau lup”. CĂLIN ( m ) Prenume tipic românesc probabil din lumea vegetală. BRADFORD.Dr. cunoscută şi ca „şofran”. CARLOS sau CARL. 202 . CĂTĂLINA/CĂTĂLIN ( f /m ) Forma romană pentru KATHERINE. Utilizare: bulgară. rusă. războinic”. Cu toate acestea. sau forma scurtă de la Borislav (slav. BO-RIS (în germană). croată. şi alte nume care încep cu Brad.

Numele poate fi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Carla Bruni Sarkozy (născută Gilberta Bruni Tedeschi la 23. luptător”. conform căreia.12. influenţată de latinul carminis „al melodiei. Provine din cuvântul CARA.1967 în Torino) este o muziciană. al cântecului”. care la rândul lui se trage dintr-un cuvânt italian care înseamnă „iubit”. cuvânt antic german ce înseamnă „proprietar”. Fiind un nume englez. CARMEL ( f ) Scriere originală: ‫( כּ ְמל‬ebraica veche). În România. Există o teorie alternativă. dat unei constelaţii. acesta a fost folosit în principal de către catolici. acest nume ar proveni de la heri „armată. 203 . Acest nume este. CARMEN ( f ) De la „Carmel”. de asemenea. derivat de la Carolus . Acesta a fost anterior un nume masculin. nume evreiesc ce înseamnă „orhidee”. CAROLINA ( f ) Provine de la „ceorl”. a lui George Bizet. de asemenea. Este numele a 2 state americane: Carolina de Sud şi de Nord. Fecioara din Carmel. referindu-se la o parte a navei lui Jason Argo. Acesta a fost muntele cu cele mai multe mănăstiri creştine timpurii. Pronunţie: Kash-ən (în engleză). Nicolas Sarkozy. fostă fotomodel italian. În limba germană. dat cu referire la cuvântul din vocabularul englez care înseamnă „piesă” sau „imn”. după cuvântul „keel” în latină. CARINA ( f ) Înseamnă mic şi iubit. CARMINA ( f ) Forma italiană pentru CARMEL. Este numele personajului principal din opera „Carmen”. ‫( כּ ְמל‬Karmel) (care ֶ ‫ַר‬ înseamnă „grădină” în ebraică) este un munte în Israel menţionat în Vechiul Testament . care a primit cetăţenia franceză. influenţat de latinul carmen „cântec”. ֶ ‫ַר‬ De la numelui Fecioarei Maria. CAROL ( f şi m ) Forma scurtă de Caroline. Forma feminină latinizată pentru CAROLUS (Carol). CASIAN/CASIANA ( m şi f ) Provine din latinescul cassus care înseamnă gol. au existat 2 regi cu acest nume. Acest nume este derivat de la Cassius. Forma spaniolă pentru CARMEL. În anul 2008 s-a căsătorit cu preşedintele Franţei. de la Karl însemnând „om”. CASANDRA ( f ) Din cuvântul grecesc kekasmai = a străluci şi aner = om.

Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. Numele a fost purtat de un sfânt şi martir din Alexandria. care a fost numit după tatăl său Cassius Clay. CELINE ( f ) Prescurtare a numelui Marcelina. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CASSIUS ( m ) Pronunţie: Kash-əs (în engleză). zadar”.Dr. Sfânta Cecilia a fost o martiră a secolului al III-lea. Sfântul a fost iniţial venerat în Siria. CELINA ( f ) Variantă a numelui Selena sau prescurtare de la Marcelina. trei dintre nevestele lui Henry al VIII . Nume roman care a fost probabil derivat din cassus latină „gol. CĂTĂLINA ( f ) Forma prescurtată pentru KATHERINE. 204 . ceresc”. care a derivat de la latinul caecilia „orb”. De la numele grecesc Αικατερινη (Aikaterine). care la rândul ei ar putea proveni din greacescul αικια (aikia) „tortură”. Printre personalităţile care au purtat acest nume se află Ecaterina cea Mare. care semnifică „a cerului. ar putea deriva de la numele zeiţei Hecate. ortografia latină fiind schimbată de la Katerina la Katharina pentru a reflecta acest lucru. care a fost torturat pe o roată cu ţepi. A fost condamnată la moarte. iar numele lui a fost introdus în Europa de Vest de către cruciaţi. a devenit asociat cu grecescul καθαρος (katharos) care înseamnă „pure”. CECILIA ( f ) Forma feminină latinizată pentru Caecilius. CELESTINA ( f ) Forma feminină a numelui latin CAELESTINUS. iar în timpurile moderne. care a venit de la εκατερος (hekateros) „fiecare dintre cele două”. acesta a fost numele primului boxer Muhammad Ali (1942 -). un mistic din secolul al XIV – lea.lea. Katherine de Aragon şi două împărătesele ale Rusiei. Ecaterina de Siena. În epoca creştinismului primar. CATINA ( f ) Forma prescurtată pentru CĂTĂLINA. Conform legendelor. regina Catherine de Medici. care a fost numit după americanul aboliţionist Cassius Clay (1810-1903). KATHERINE ( f ) Pronunţie: Kath-ə-Rin. pentru că a refuzat să venereze zeii romani. Acest nume a fost folosit în Anglia încă din secolul al XII – lea. Etimologic ar putea deriva de la numele grecesc Εκατερινη (Hekaterine).

în prealabil. Sub împăratul Valerian (253-259). Cezar a fost folosit ca titlu pentru împăraţii care au venit după ei. Creştinii erau obligaţi să se prezinte în faţa magistraţilor şi să ceară “libellus”. Iulius Cezar şi fiul său adoptiv. poloneză şi română pentru CAESAR. iar mai apoi decapitat împreună cu alţi clerici responsabili ai Bisericii Cartaginei (între care i Flavian). s-a născut la Cartagina. s-a convertit la creştinism şi a primit botezul. Viaţa sa a fost scrisă de ucenicul şi diaconul său. TSE-zahr (poloneză). dar recuperate de teologia ortodoxă din secolul XX. Iulius Cezar Octavianus (cunoscut ca Augustus). Mulţi creştini au încercat să scape de această obligaţie printr-o stratagemă: cumpărau certificatele de la funcţionari care le vindeau clandestin. Citind Biblia şi cunoscând viaţa creştină. nume latin ce înseamnă „şeful”. când împăratul Decius a promulgat legea privitoare la certificatul de cetăţenie. a fost ales la conducerea Bisericii din Cartagina. dar abia şi-a început activitatea ca episcop. După trei ani. dar şi întărirea creştinilor şi apărarea credinţei Bisericii în faţa ereziilor. În latină înseamnă „păros”. certificatul de cetăţeni buni. Între cele mai importante scrieri ale sfântului Ciprian se numără: Tratatul Ad Donatum cuprinde o frescă a decadenţei morale a societăţii timpului său. a fost profesor de retorică şi avocat. Ciprian a considerat oportun să se sustragă acestei obligaţii. în timpul persecu iilor. Scopul lor principal este apărarea creştinismului în faţa păgânilor. sfântul Ciprian a purtat o dispută teologică acută cu papa Ştefan I al Romei (254-257) cu privire la validitatea botezului făcut de eretici. aruncau câteva boabe de tămâie pe jarul aflat la picioarele unui idol al Imperiului Roman. în 249. de la „caesarius”. este mai întâi condamnat la exil (august 257). în jurul anului 210. la vârsta de 36 de ani.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CEZAR ( m ) Pronunţie: SEE-zər (în engleză). Sfântul Ciprian a scris în latină numeroase tratate şi scrisori. Despre cei căzuţi („cei căzuţi” fiind creştinii care au cedat în timpul persecuţiei lui Deciu aducând jertfe idolilor). CIPRIAN ( m ) Forma românească pentru Cyprianus. au fost 2 dintre conducătorii Imperiului Roman. Ciprian. Pontius şi s-a transmis în latină sub numele de Vita Cypriani. fugind din oraş la ţară. în ziua de 14 septembrie 258. Forma portugheză. Personalitate puternică a Bisericii creştine din Mitropolia Africii de Nord. ce se elibera numai acelora care. Ad Fortunanum este un îndemn la mucenicia creştină. sfântul Ciprian susţinând că acest botez nu este valid. mai puţin cunoscute de Biserica Răsăriteană. care înseamnă „originar din Cipru” în latină. Împotriva spectacolelor. Sfântul Ciprian a fost un episcop din secolul al treilea din Cartagina şi un martir sub împăratul Valerian. fiind acuzaţi de tulburările apărute în cetate. Despre unitatea Bisericii 205 .

unul dintre Părinţi apostolici. infirm”. Pronunţie: Klee-ə-PAT-rə (în engleză). CLAUDIU ( m ) Forma românească pentru CLAUDIUS. 206 . KLOW-dee-ah (germană). CLARA ( f ) Pronunţie: KLAH-rah (italiană. blând”. CLEMENT ( m ) Pronunţie: KLE-ment. inclusiv de Besançon un episcop din secolul al VII-lea. spaniolă). KLOW-dyah (italiană. pentru a il aduce pe fiul ei Nero (fiul vitreg al lui Claudius) la putere. care şi-a otrăvit soţia (Agripina). luminos” sau „sclipitor”. derivat din κλεος (kleos) „glorie” combinat cu πατρος (Patros) „de tată”. Derivă de la Clemens. un teolog şi părinte al bisericii care a încercat să împace filozofiile creştine cu cele platonice. inclusiv al Împaratului Claudius. „şchiop. milos. CLAUDIA ( f ) Pronunţie: KLAW-dee-a (engleză). Numele a fost ulterior purtat de mai mulţi sfinţi. CLEMENTINA ( f ) Forma feminină pentru CLEMENT.Dr. Un alt sfânt a fost Clement din Alexandria. gentil. Din limba greacă numele Κλεοπατρα (Kleopatra) ceea ce însemna „slavă Tatălui”. germană. CLEO ( f ) Pronunţie: KLEE-o. Aceasta a fost numele de 14 papi. care înseamnă „plin de milă. derivat de la latinul claudus. Forma feminină pentru CLAUDIUS. El concluzionează cu expresia „în afara Bisericii nu este mântuire”. în timp ce sfântul Ciprian se referea la cei din Biserică care se separă din orgoliu în schisme sau erezii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Tratatul Despre unitatea Biserici (De Catholicae Ecclesiae unitate publicat în anul 251) este una din operele sale cheie. CLEOPATRA ( f ) Scriere originală: Κλεοπατρα (greacă veche). Origine latină. Nume medieval derivat de la latinul clarus „clar. în care sfântul Ciprian vorbeşte despre unitatea Bisericii şi îi pune în gardă pe contemporanii săi despre ispita orgolioasă a creării unor „biserici paralele” a ceea ce el numeşte „marea Biserică”. Forma prescurtată pentru CLEOPATRA. schilodit. Acesta a fost numele reginei ale Egiptului din familia regală ptolemeic. A fost numele mai multor împăraţi romani din secolul I. spaniolă). care a fost adeseori scoasă din contextul ei pentru a exprima că nimeni nu se mântuieşte din cei necreştini. inclusiv Saint Clement I.

22. împotriva Imperiului Bizantin. încredinţindui-se guvernarea provinciilor occidentale: Gallia.272 – d. de Sărbătoarea Sfinţilor Mari Împăraţi Constantin şi Elena. cunoscut sub numele Constantin I sau Constantin cel Mare. Desemnat în 337 caesar. În 629 s-a căsătorit cu vara sa de gradul doi. a fost împărat bizantin între 741 şi 775 (cu întrerupere 741 . la rangul de augustus. a fost împărat bizantin între 668 şi 685. Hispania şi Britannia.Constantin al VI. La moartea acestuia.743).Flavius Claudius Constantinus. fiul lui Heraclius şi fratele lui Heraklonas. . a fost împărat roman între 306 şi 337. a fost împărat bizantin în 641. . pe care l-a redenumit Constantinopol (Istanbulul de azi).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI CONSTANŢA ( f ) Varianta feminină românească pentru Constantia. .Constantin al IV-lea (652 . Constantin a trebuit să se confrunte cu rebelul Mezezius din Sicilia.03.01. Răscoala a fost potolită în 669. . dar în est au reînceput luptele cu arabii. împărat roman (337-340).11. 27. 641). ferm”.Constantin al V-lea. .Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus (n. participă în 332 la luptele de la Dunărea de Jos împotriva goţilor iar în 337. Este ucis în anul 340. a fost împărat bizantin între 780 şi 797.1868 – 11. domnind între 1448 şi 1453. 23. . constant. Constant şi Constanţiu II. Astfel 54. derivat de la latinul constans. El era fiul lui Constans II. .337). cu care a avut doi copii: Constans şi Theodosiu.Constantin I (2. În 654 a fost numit co-împărat de către tatăl său. la moartea tatălui său.Constantin al XI-lea Paleologul. Gregoria. născut la Arelate (Arles) în Gallia. este ridicat împreună cu cei doi fraţi.791 de persoane poartă prenumele Constanţa.685). 505. CONSTANTIN ( m ) Varianta franceză şi romînească pentru Constantinus.02.1711 . a fost ultimul împărat bizantin. Sărbătorirea onomasticii: La data de 21 mai 2010. Constantin cel Mare a fost primul împărat roman care a adoptat creştinismul. „constant. Fiu al lui Constantin cel Mare şi al Faustei. statornic.Constantin Mavrocordat (n.Heraclius Konstantin (n. cunoscut şi sub numele de Constantin cel Nou. care a fost el însuşi derivat de la Constans. 28. Califul Muawiyah I a trimis o armată sub conducerea fiului său.d. Printre personalităţi menţionăm pe: . ferm.02. cunoscut sub numele de Constantin III.08. Yazid. . statornic. care semnifică. 27.022 de persoane poartă 207 . românii si-au sărbătorit onomastica conform statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.054 de persoane poartă prenumele Constantina. 612 – d.1923) a fost rege al Greciei.1769) a fost domnitor în Muntenia şi în Moldova. care este forma feminină a numelui Constantius. El a mutat capitala de la Roma la Bizanţ.

kə-RIN-ə (în engleză).lea). 34. decenţă”. germană. fiind în mod tradiţional considerat primul convertit. în parte datorită influenţei olandeze. kawr-NElee-ah (germană). Pronunţie: kə-Reen-ə (în engleză). Sfântul Cosma a fost martirizat cu fratele său geamăn Damian în secolul al IV . Ei sunt patronii fizicienilor.Dr. care a fost derivat din κοσμος (kosmos). însemnând „ordine.162 persoane poartă prenumele de Costel. CORNEL / CORNELIU ( m ) Varianta românească pentru CORNELIUS. de la grecescul Κοριννα (Korinna).lea. el s-a convertit la creştinism. derivat de la κοσμος (kosmos). a fost un centurion (comandant de armată) trimis de un înger să îl caute pe Petru.H. COSMINA ( f ) Varianta feminină pentru COSMIN.lea Î. COSTEL ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. 208 . După ce a vorbit cu acesta.lea. 302 persoane poartă prenumele de Costeluş. fecioară”. 1439 persoane poartă prenumele de Nuţi. kor-NEEL-ya (engleză). Sfântul Cosmin a fost un martir. În Noul Testament. derivat de la latinul cornu. Varianta pentru CORINNA. CORINA ( f ) Scriere originală: Κοριννα (greacă veche). COSMIN ( m ) Forma românească pentru COSMA. Poetul roman Ovid a scris poezii de dragoste despre o femeie cu acest nume. care este forma italiană pentru grecescul Κοσμος (Kosmos). 19. În Anglia a intrat în uz în secolul al XVI . Ei sunt sfinţii patroni ai medicinei. derivat de la κορη (kore) „domnişoară. Forma feminină pentru CORNEL. „corn”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA prenumele Constantin. 80.362 persoane poartă prenumele de Costin.681 persoane poartă prenumele de Costică. A fost numele unui poet liric din secolul al V . COSMA ( m ) Din greaca veche: Κοσμας. alături de fratele său Damian (secolul al IV . „ordine. Utilizare: engleză. CORNELIA ( f ) Pronunţie: kor-NEE-lee-a (engleză). ko-RI-nah (în germană). decenţă”. română. Din limba greacă numele Κοσμας (Kosmas).

germană. Derivat de la numele florii de „crin”. În latină înseamnă „creştin”. derivat din greacă χριω (chrio) „pentru a unge”. CRINA ( f ) Origine românească. Derivat de la numele latin Christianus care înseamnă „un creştin” (a se vedea în acest sens şi CHRISTOS ).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI COSTICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru CONSTANTIN. conform Noului Testament în oraşul Antiohia. CHRISTOS ( m ) Utilizare: Teologie. ţările scandinave. 209 . care. de obicei scris ַ ִָ în limba engleză mesia. cei care îmbrăţişau şi urmau învăţătura lui Isus Cristos. „urmaşul lui Cristos” sau „Unsul Domnului”. română. Înseamnă „uns”. începând din secolul al XV-lea. devenind un nume comun până în secolul al XVII-lea. autorul danez de basme. Un purtător faimos a fost Hans Christian Andersen (1805-1875). timp în care era purtat atât de bărbaţi cât şi femei. franceză. cum ar fi „Răţuşca cea urâtă”. CRISTIAN ( m ) Pronunţie: Kris-chən (în engleză). Acesta a fost numele care i s-a dat lui Isus de către primii creştini de limbă greacă. CHRISTEL ( f ) Pronunţie: Kris-tel. krees-TYAWN (în franceză). etc. Varianta prescurtată din limba germană a numelui CHRISTINE. Este varianta românească pentru CHRISTIAN. de asemenea înseamnă „uns”. Aceasta este o traducere a cuvântului ebraic ‫( משׁיח‬mashiyach). În jurul anului 43. CHRISTIAN ( m ) Utilizare: engleză. Kris-TEE-Ahn (în germană). numele a fost purtat de către zece regi. CRĂCIUN ( m & f ) Pronunţie: Kris-məs. Semnifică „naşterea mântuitorului Hristos”. În Anglia acest nume s-a folosit încă din Evul Mediu. CRISTI ( m ) Varianta de alint pentru CRISTIAN. În Danemarca. Pronunţie: Kris-chən (în engleză). Krish-chən (în engleză). COSTIN ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru CONSTANTIN. au început să fie numiţi creştini.

XI). Cristian era un polonez primit între ei şi însărcinat să pregătească mâncarea. împreună într-un schit. Cristian are înţelesul de „om dăruit lui Cristos”. Numele Cristos este de origine greacă şi traduce cuvântul ebraic Mesia. care se poate traduce prin „Creştinul este un alt Cristos”. pe malul râului Warta. Dar printr-o minune. 12 noiembrie (calendarul latin) Sfântul Cristian a făcut parte dintr-o misiune de călugări camaldulezi.Dr. Toţi locuiau nu departe de Gniezno. Ca nume de persoană. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA în latineşte christiani. Rege. Schitul de pe Warta a devenit un loc de pelerinaj renumit. deoarece s-a considerat că el ar fi fost mai puţin erou motivat de faptul că a încercat să se apere. regele Boleslau a comutat sentinţa. hotărând să fie puşi în lanţuri. în interiorul schitului. Christus. din adjectivele Christianus. şi Cristiana. Sensul aminteşte de faptul că persoanele alese de Dumnezeu să fie regi. iar al lui Cristian. Cu toate că asasinii au fost prinşi şi condamnaţi la moarte. Cristian s-a apărat cu un baston. recunoscându-şi vina şi cerând în public iertare. Deoarece Fiul lui Dumnezeu devenit Om a realizat în gradul cel mai înalt atribuţiile de Preot. Formele Cristina. Ulterior. Sfântul Augustin a exprimat acest adevăr prin cuvintele: „Christianus alter Christus”. Ristel. Mai târziu. CRISTIANA / CHRISTINA ( f ) Varianta feminină românească pentru CRISTIAN / CHRISTIAN. cuvânt ce înseamnă „Unsul Domnului”.creştină. a rămas ca al doilea nume al lui Isus. dar a fost răpus şi el. Există şi forma feminină Cristiana. fiul Mariei din Nazaret. Christianus a început să fie folosit şi ca nume de persoană. Adesea sunt folosite şi diminutivele: Cristinel. Cristiana s-au format nume proprii care au pătruns şi la noi sub forma Cristina. Profet. preoţi sau profeţi erau consacrate prin ungerea cu untdelemnul sfinţit. cu rolul de adjective. victimele au dovedit că i-au iertat: lanţurile s-au rupt de la sine şi au căzut. Sfântul Cristian (sec. Ristea. au fost primiţi în mănăstire ca servitori. Aflând despre cele întâmplate. Numele Cristina cu corespondentul masculin Cristian sunt specific creştineşti şi apar după ce Biserica creştină a primit libertatea prin împăratul Constantin. Toate aceste variante urmăresc să amintească strânsa legătură dintre credinciosul creştin şi Cristos Domnul. Tâlharii. O bandă de tâlhari a atacat schitul într-o noapte şi i-a masacrat pe cei doi călugări italieni şi pe cei doi polonezi. supranume ce se adăuga la numele propriu-zis. după numele Învăţătorului lor. Sub influenţa limbii slave. Episcopul de Poznan a venit acolo şi a dispus ca trupurile celor patru călugări camaldulezi să fie înmormântate în biserică. Şi până atunci se foloseau cuvintele creştin . Hristan. legaţi de mormintele victimelor. şi cei cinci fraţi camaldulezi sunt sărbătoriţi ca sfinţi în ziua de 12 noiembrie în toată Polonia. 210 . şi lăsaţi acolo până ce vor muri. Cristel. Ioan şi Benedict şi doi polonezi Matei şi Isac. s-au format şi numele: Hristea. chemaţi de regele Boleslau să participe la activitatea de încreştinare a Poloniei. Cristos. cu acelaşi înţeles. numele de Mesia. Ristică. formată din doi italieni.

Sfânta Cristina. s-au desprins formele: Hrestina. şi mai nou Cristaiana. aruncată în ulei înfierbântat. susţin că ea este originară din Bolsena. şi eu întru Tine. ci poartă în fiinţa lui însăşi fiinţa lui Cristos. 24 iulie (calendarul latin) Sfânta apare între fecioarele martire reprezentate pe mozaicurile bisericii Sfântul Apolinar cel Nou din Ravena. Oraşul Bolsena. 211 . devenită creştină. Înfuriat. de la Giovanii Della Robia la Luca Signorelli. mozaicuri lucrate în secolul al VI-lea. suferinţele Cristinei nu se sfârşesc. „Cel care mănâncă trupul meu şi bea sângele meu rămâne întru mine şi eu întru el” (Ioan 6. Passio Cristinae (Cristina). ce se vor dovedi la fel de ineficiente: este arsă pe un grătar înroşit. Numeroşi artişti. Versiunile în limba greacă ale vieţii Sfintei Cristina afirmă că ea era de loc din oraşul Tir. Văzând că prin astfel de metode nu obţin nici un rezultat. umană a lui Isus a cerut să nu se folosească pentru simpli oameni un nume purtat de Omul-Dumnezeu. Cristina. după cum Tu. judecătorii trec la soluţia finală: leagă o piatră grea de gâtul copilei şi o aruncă în apă. tatăl o dă pe mâna judecătorilor şi aceştia o supun la diferite torturi îngrozitoare. a fost o tânără de unsprezece ani. Judecătorii se îndreaptă împotriva ei cu o furie turbată şi o condamnă la alte chinuri înspăimântătoare. care pentru că era frumoasă a fost închisă într-un turn. cinsteşte ca patroană pe o tânără martiră din secolul al IV-lea. respectul faţă de fiinţa dumnezeiască. susţinută de îngeri.Faptele celor mai vestiţi martiri. Tina. şi atunci s-au creat cuvintele Cristin.56). ei curmă viaţa plăpândă a Cristinei cu două lovituri de suliţă. Copila însă a sfărâmat statuetele preţioase pe care tatăl le aşezase în camera ei. Crăstina. Sfânta Cristina (sec. situat în Fenicia (azi Liban). Crista. lăsată între şerpi veninoşi.. Cărstina. Urban trece de la rugăminţi la pedepse: a ordonat să fie biciuită şi aruncată în temniţă. Tatăl neînduplecat este pedepsit de Dumnezeu cu moartea. cu multe amănunte care în mare parte reproduc Acta .ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cristin au apărut de prima dată ca nume proprii din dorinţa de a da copiilor numele care l-a purtat Mântuitorul. în marea lor majoritate. întru mine. la urmă i se taie sânii. împreună cu douăsprezece slujnice. şi metalul preţios rezultat l-a împărţit săracilor. de la Paul Veronese la Luca Cranach. ne mai ştiind la ce chinuri să o supună. Deoarece Cristina rămâne neclintită în credinţă. sugerând adevărul fundamental că omul creştin nu este numai „ucenicul”. dar aici trei îngeri coborâţi din cer îi aduc mângâiere şi îi redau sănătatea. lângă mormântul căreia a fost descoperit un cimitir subteran. s-au inspirat din episoadele povestite de Passio Cristinae. şi astfel să o scape de primejdia morţii. voind de fapt să o constrângă pe fiica sa. IV). pluteşte pe apă şi Cristina iese la mal. de către tatăl ei Urban. Pornind de la numele Cristina. să renunţe la religia primejdioasă pe care a îmbrăţişat-o. Părinte. „Ca toţi să fie una. ofiţer superior în armata împăratului. „urmaşul” lui Cristos. în timp ce versiunile în limba latină. Eu întru ei şi Tu întru mine”(Ioan 17. Fiind plină de răni este aruncată să zacă în închisoare. 21.. aşezat pe malul lacului cu acelaşi nume din centrul Italiei. dar piatra. totuşi.23).

laur. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA CRISTOFER ( m ) Purtându-l pe Hristos: Christos = Heistos şi pherein = a purta din limba greacă. Origine ebraică. Forma feminină pentru DAN. Al doilea fiu al lui David.lea. DAH-nee-el (germană). DALIA ( f ) Pronunţie: DAL-ya. De la numele grecesc Δαμιανος (Damianos). Variantă pentru DAHLIA. Forma prescurtată pentru DANIEL. DAHN-yel (poloneză). "Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu ". care a fost derivat din greacă δαμαω (damao) „a îmblânzi”. Dan în Vechiul Testament a fost unul dintre cei doisprezece fii ai lui Iacov şi fondator al uneia dintre cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Purtător celebru a acestui nume a fost avocatul american Richard Henry Dana (1815-1882). Mai era numit şi Chileab. dan-YEL (franceză). DAN ( m ) Pronunţie: DAN (engleză). derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). Sfântul Damian a fost martirizat cu fratele său în Siria. DANIEL ( m ) Pronunţie: dah-nee-EL (ebraică). Un alt sfânt care poartă acest nume a fost Petru Damian. DĂNUŢ ( m ) Forma românească de alint pentru DAN. numele antic pentru regiunile cunoscute acum ca fiind România si Moldova. un cardinal şi teolog din Italia. Origine ebraică. ָן‬derivat de la Daniyyel care înseamnă „Dumnezeu este ‫דּ‬ judecătorul meu”. DAMIAN ( m ) Pronunţie: DAY-mee-an (engleză). la începutul secolului al IV .Dr. 212 . derivat de la ‫( דנֵאל‬Daniyyel). “Dumnezeu este ‫ָ ִיּ‬ judecătorul meu” sau “ Judecător este Dumnezeu”. DAHM-yahn (poloneză). Forma italiană de DAPHNE. DAFNE ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică dafin. germană). născut la Hebron. DANA ( f ) Pronuntie: DAH-nah (poloneză. DACIANA ( f ) Derivat de la Dacia. Origine ebraica ‫ .

Scriere originala: ‫( דִד‬ebraică). cehă. Sfânta Daria a fost o martiră alături de soţul ei Chrysanthus. spaniolă. ‫ָו‬ Pronunţie: DAY-vid (engleză). Ezechiel. DARIA ( f ) Varianta din persană. Înseamnă „laurel” în limba greacă. A fost purtat de mai multi regi din Persia.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Daniel a fost un profet evreu a cărui viaţă şi profeţii sunt istorisite în Cartea lui Daniel din Vechiul Testament. română. Pronunţie: DAHR-yah (italiană. pentru numele persan Dârayavahush.lea). îl menţionează ca un model de dreptate. croată.lea. pentru ca aceasta să scape de urmărirea lui Apollo. ţările scandinave. macedoneană. În mitologia greacă ea a fost o nimfă transformată într-un copac de lauri. de tatăl ei. Utilizare: engleză. da-VEED (franceză). DAPHNE ( f ) Alte script-uri: Δαφνη (greacă veche). DANIELA ( f ) Pronunţie: dah-NEE-lah (germană). cu care a fost comtemporan. DARIUS ( m ) Pronuntie: DER-ee-us (engleză). ebraică. DAH-fit (germană). sub împăratul roman Numerian (secolul al III . DAHR-ee-a (engleză). də-RIE-əs (engleză). fiind invins în bătălia de la Maraton. Aceast nume a crescut în popularitate după mijlocul secolului XX. biblice. dahn-YE-lah (poloneză). franceză. David a fost cel de-al 2-lea rege al 213 . care este forma greacă. germană. dah-VEET (rusă). inclusiv al lui Darius cel Mare. Datorită personajului biblic. Obligat să intre în serviciul regelui din Babylon. limba română). poloneză. poloneză. Pronunţie: DAF-nee (în engleză). Давид (rusă). Acesta a fost folosit ca un nume dat în lumea vorbitoare de limba engleză de la sfârşitul secolului al XIX . dah-VEED (ebraică). care a invadat Grecia. Printre purtătorii renumiţi ai acestui nume se află autorul englez Daniel Defoe (1660-1731). Forma feminină pentru DARIUS. slovenă. greaca biblică. şi americanul Daniel Boone (1734-1820). matematicianul elveţian Daniel Bernoulli (1700-1782). DAVID ( m ) Originea cuvântului vine din ebraică şi înseamnă „de iubit”. a devenit cunoscut pentru îndemânarea sa în interpretarea viselor. portugheză. numele a început să se folosească în Anglia din Evul Mediu. Origine greacă. Dârayavahush: dâraya = a poseda şi vahu = bine. Varianta feminină pentru DANIEL. Forma romană pentru Δαρειος (Dareios). fiind folosit din ce în ce mai mult după Reforma protestantă. compus din dâraya „a poseda” şi vahu „bun”.

Acum este scris în mod regulat Dennis în lumea vorbitoare de limbă engleză. Forma medievală pentru DIONYSIUS. pentru convertirea la creştinism. derivat de la δε (de) „pământ” şi μητηρ (meter) „mamă”. Scriere originală: Δηλια (greaca veche). 214 . puterea”. era zeita agriculturii. Era un epitet pentru zeita greaca Artemis. Apolo. DE-nis (germană). Pronunţie: de-NEE (franceză). română. Înseamnă „puternic. DEMETER ( f ) Scriere originală: Δημητηρ (greaca veche). Aceasta a fost numele atât a unui general atenian din secolul al V – lea cât şi a unui orator atenian din secolul al IV . El a rezistat cu succes expansiunii romane. filozoful David Hume (1711-1776) şi exploratorul David Livingstone (1813-1873). DEN-is (engleză). fiind înfrânt în anul 106 de Împăratul Traian. sora lui Zeus şi mama Persefonei. Acest nume a fost adoptat de Diurpaneus. Isus se presupune că descinde din el. decapitat în Paris sec. Este. regele Daciei din primul secol. fiica lui Cronos. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Israelului. Inseamna „al lui Delos”. de asemenea. ani la rând. pentru ca ea si fratele ei geaman. Acest nume a fost comun în Franţa în timpul Evului Mediu şi a fost preluat de către normanzi în Anglia.Dr. În mitologie. Înseamnă „pământul mamă”. Sfântul Denis a fost un misionar din Galia. al III – lea. spaniolă. DELIA ( f ) Utilizare: engleză. Este patronul Franţei. DEMOSTENE Scriere originală: Δημοσθενης (greacă veche) Înseamnă „vigoarea poporului” din limba greacă δημου (demou) „a poporului” şi σθενος (sthenos) „vigoarea. În Vechiul Testament. sunt relatate mai multe poveşti despre el. DECEBAL ( m ) Origine geto-dacică.lea. DELICIA ( f ) Din latinescul deliciae care înseamnă deliciu. 2 regi ai Scoţiei. Personalităţi care poartă acest nume sunt. curajos”. italiană. DENIS ( m ) Scriere originală: Денис (rusă). din nuvela semiautobiografică „David Copperfield”(1850). numele eroului lui Charles Dickens. Pronunţie: de-MEET-ur (engleză). DALILA ( f ) Înseamnă delicat. plăcere. s-au nascut pe insula Delos. următoarele: Sfântul care patronează regatul Wales.

María de los Dolores. înrudit cu dyeus (vezi ZEUS). iubită. Prinţesă de Wales. Înseamnă „judecat” în ebraică. DOINA ( f ) Provine din limba română. DENISA ( f ) Forma feminină pentru DENIS (forma medievală pentru DIONYSIUS). dee-AH-nah (germană). 215 . ceresc”. DINA ( f ) Pronunţie: DIE-na Varianta pentru DINAH Scriere originală: ‫( ִיָה‬ebraica veche) ‫דּנ‬ Pronunţie: DIE-nə (în engleză). Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a ultimului rege al Regatului Lombard. dorinţă”. vânătorii. DESIDERIU ( m ) Derivat din latină desiderium „dor. care înseamnă „Maria Îndurerată”. însemnând „divin. construit în cca 220 ani. DIANA ( f ) Scriere originală: Диана (rusă). Probabil origine indo-europeană. Pronunţie: die-AN-a (engleză).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Un purtător notabil a acestui nume a fost filosoful francez Denis Diderot (1713-1784). Diana a fost zeiţa romană a lunii. devenind deosebit de popular în America în anii 1920 şi 1930. DESPINA ( f ) Provine din limba greacă semnificând amantă. luat de la titlul spaniol al Fecioarei Maria. de la cuvântul care desemnează un anumit tip de „muzică populară”. DINU ( m ) Forma românească de alint pentru CONSTANTIN. pădurii şi naşterii. adesea identificată cu zeiţa greacă Artemis. Un purtător notabil a acestui nume a fost Diana Spencer (1961-1997). DORA ( f ) Prescurtare de la Teodora. Acest nume a fost folosit în lumea vorbitoare de limbă engleză din secolul al XIX-lea. Cel mai notabil templu al ei este cel de la Ephesus – una dintre cele 7 minuni ale lumii antice. DOLORES ( f ) Înseamnă „supărare/durere”.

DUMITRU ( m ) Corespunde zeului grec „Demetrius”. de = pământ şi meter = mamă. DORU ( m ) Origine românească.Dr. sfânt militar din veacul al III-lea care a 216 .Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. DRAGOŞ ( m ) Forma prescurtată pentru DRAGOMIR. A fost folosit prima oară de Oscar Wilde în romanul „Portretul lui Dorian Gray” (1891). Mai mulţi sfinţi au purtat acest nume. DRAGOMIR ( m ) Scriere originală: Драгомир (sârbă. DORINA ( f ) Forma feminina romana pentru DORIAN DOROTHEA ( f ) Dorotheos = darul lui Dumnezeu. bulgară). Prenume de origine greacă: a) apartenenţa la grupul etnic al „Dorilor”. Poate deriva de la latinul Dorianus. de la dorogo „preţios” combinat cu mir „pace”. Acest nume a fost dat în mod tradiţional copiilor născuţi duminică. Personalităţi care au purtat acest nume: . fiind utilizat în principal de către catolici. Origine slavă. izvorâtorul de Mir sau Sfântul Dumitru. a fost un martir creştin. Derivă de la cuvântul „dor”. DORIAN ( m ) Pronunţie: DOR-ee-an. inclusiv fondatorul ordinului dominican de călugări. Forma românească pentru DORIAN. Înseamnă „preţios şi paşnic”. sau b) derivat din „theodor” („darul Domnului”). zeul agriculturii. izvorâtorul de Mir. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA DOMINIC ( m ) De la numele latin Dominicus „lord al Domnului”. de la numele tribului grec (dorienii). DORIN ( m ) Provine din cuvântul grecesc doros = dar şi cuvântul francez auriu. Compus din: doron = dar şi theos = Dumnezeu. semnificând pământul mamă. DOMNICA ( f ) Varianta feminină a numelui DOMINIC.

2. Romanii îl asociau cu grecescul καθαρος (katharos) „pur” şi au schimbat scrierea de la Katerina la Katharina.Dumitru (Dimitrie) C. .1380. Dimitrie (5. Mitru (244) şi Mitache (103). papei Ioan Paul al II-lea.1485. ECATERINA ( f ) Etimologia este contradictorie: poate deriva de la grecescul Εκατερινη (Hekaterine). a făcut o vizită cu însemnătate istorică din punct de vedere religios. 1818.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trăit în vremea împăraţilor Maximian şi Diocleţian. Marele Mucenic Dumitru este venerat ca fiind unul dintre cei mai mari sfinţi militari.395). A fost fiica regelui Carol al VI-lea al Franţei. Mitică (8.10.Demetrios I (Dimitrios Papadopoulos). majoritatea sunt bărbaţi (292.092).09.01. Este venerată ca sfântă în Biserica Catolică şi a fost declarată Doctor al Bisericii. atât în Biserica Ortodoxă. majoritatea poartă numele Dumitru (275. a fost de la 16 iulie 1972 până în 1991 patriarh în Constantinopol fiind predecesorul lui Bartolomeu I. la Vatican. a fost o mistică dominicană.590). se sărbătoreşte la data de 26 octombrie. Sora mai mare a Caterinei. Dintre aceştia.Ecaterina de Siena (Caterina Benincasa) n. 7. Mitu (533). 29. precum şi în Biserica Catolică de rit roman.1892. Dumitrana (354). A fost 217 . în cetatea Tesalonic. Anglia) a fost fiica regelui Ferdinand de Aragon şi a reginei Isabella de Castilla.409). De asemenea. In timpul său a avut loc o apropiere între biserica ortodoxă şi cea romano-catolică. Brătianu. Brătianu. Mita (4.736). Dumitriţa (6. Isabella de Valois a fost regină a Angliei din 1396 până în 1400.168).d. din cele 337. Spania . care provine de la εκατερος (hekateros) „oricare dintre cei doi” sau de la numele zeiţei HECATE sau de la grecescul αικια (aikia) „tortura”. Mitruţ/Mitruş (495). A fost martirizat pe la anul 306.d.03.1536 .271). Sărbătorirea onomasticii: Potrivit Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). 15. Personalităţi care au purtat acest nume: .06. 8.292). n.d.Catherine de Aragon n. . 8.04. 25. soţia regelui Henric al V-lea al Angliei.Caterina de Valois (27 octombrie 1401 – 3 ianuarie 1437) a fost regină a Angliei din 1420 până în 1422. Bucureşti). Acei creştini ortodocşi care respectă calendarul iulian îl sărbătoresc pe Sf.1914 în Istanbul . Motiv de sărbătoare este însă şi pentru cei care poartă numele Dumitrache (1. În Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică de rit bizantin. A fost fiul stolnicului Constantin Brătianu şi fratele liberalului Ion C. sau de la numele egiptean care înseamnă „sfinţirea numele tău”.1991). . Dumitru la 8 noiembrie. cât şi în Biserica Catolică de rit bizantin şi de rit roman. bunica regelui Henric al VII-lea al Angliei. a fost un diplomat şi om politic român.1347 . cele mai frecvente prenume ale femeilor sărbătorite azi sunt Dumitra (32. în 1987. în anul 2010. Piteşti şi d. mama regelui Henric al VI-lea al Angliei şi prin căsătoria secretă cu Owen Tudor.12.471 de persoane care poartă nume sau derivate ale numelui Sfântului Dumitru. n. . ca soţie a lui Richard al II-lea al Angliei. Demetra (331) şi Dimitriţa (44). care se bazează pe statisticile existente la nivel naţional.

A fost regentă a Portugaliei în timpul minoratului nepotului său din 1557 până în 1562. Rusia. S-a născut în cea mai renumită familie nobilă a Angliei. sub numele Catherine de Médicis. . .01. a purtat numele de Caterina Maria Romola di Lorenzo de'Medici. Forma românească şi rusească pentru EDWARD (Eduard). a fost cea de-a cincea soţie a regelui Henric al VIIIlea al Angliei. Florenţa . pe când el avea 49 de ani. iar mai târziu a trăit în Franţa. Henric al VIII-lea al Angliei îşi căuta o nouă soţie. 31.Ecaterina de Braganza ( în portugheză Catarina de Bragança). Edward. spaniolă). Edi.1578) a fost soţia regelui Ioan al III-lea al Portugaliei.Catherine Howard. Variante a numelui Eduard: Edik.Caterina de Austria.Caterina de Medici.1705).1796. tatăl său fiind fratele mai mic al Ducelui de Norfolk. 6. n.04.1519. . Origine engleza veche. Edvard. Eddie. Sfântul Edward Mărturisitorul a fost rege al Angliei scurt timp înainte de cucerirea normandă.1729. Este derivat de la grecescul ‘Ελενη (Helene). Pronunţie: e-LE-nah (italiană. ye-LYE-nah (rusă).1507 – 12. . La aceel moment. născută Sophie Augusta Fredericka de Anhalt-Zerbst. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA căsătorită succesiv cu 2 fii ai regelui Henric al VII-lea al Angliei: mai întâi cu Arthur. 21.02.1638 – d. apoi cu Henric. Henric o descria ca pe „un trandafir fără ghimpi”. 13.Dr. a fost soţia regelui Carol al II-lea al Angliei. A fost mama reginei Maria I a Angliei. Polonia . Eddy. Eddi.Ecaterina cea Mare.04. Stettin.d.d. prinţ de Wales. Edja. Scriere originală: Эдуард (rusă).1589. numită şi Caterina de Castilia sau Caterina de Burgundia n. Ede.12. pază”. i-a cerut mâna lui Catherine. În 1540. Édouard. n. Edo. Catherine era şi verişoară cu Anne Boleyn. Este unul dintre puţinele nume din engleza veche folosit în toată Europa.11. 5. 25. Sankt-Petersburg. torţă” sau „descărcare electrică” sau posibil de la σεληνη (selene) „lună”. decedat la foarte scurt timp după căsătorie. A fost regina Franţei şi soţia regelui Henric al II-lea al Franţei. . Edu. Varianta rusească de scriere pentru YELENA. care îi va succede la tron tatălui său.01. După divorţul de Anne de Cleves. a fost împărăteasă a Rusiei de la 28 iunie 1762 până la moartea sa. derivat de la ead „bogat. EDUARD ( m ) Înseamnă „pază bogată. binecuvantată”.11. macedoneană. care avea 15 sau 16 ani. 218 . 14. probabil de la ‘ελενη (helene) „rază de soare. Scoţiei şi Irlandei. precum şi mamă a încă trei regi aparţinând Casei de Valois. binecuvantat” şi weard „gardă. ELENA ( f ) Scriere originală: Елена (bulgară. n. rusă). cunoscută ca Mary cea sângeroasă. Blois).

Constantinius Chlorus nu se recăsătoreşte. iar mai târziu se împacă cu Menelau redevenindu-i soţie. Regele Spartei. i-a schimbat numele în Helenopolis. azi Izmit. 2 aprilie 1909). A fost căsătorită cu generalul roman Constantinius Chlorus. o scândură cu inscripţia lui Pilat şi cele patru piroane care străpunseseră corpul Domnului. sunt: . Turcia). cu care Elena are o fiica. cunoscută sub numele de Helena Augusta sau Sfânta Elena (c. ea a fost răpită de către Tezeu.1784 – 24. pentru a se putea căsătorii cu Teodora. A reuşit să descopere pe dealul Golgotei crucea pe care a fost răstignit Hristos.000 de romani isi serbeaza onomastica vineri. care i-o dăruise ca răsplată după arbitrajul favorabil în cazul mărului discordiei. iar acesta a înviat în momentul atingerii de Crucea Domnului.Flavia Iulia Helena. la îndemnul împăratului Diocleţian. i-a ajutat pe cei nevoiaşi şi pe orfani. . Pentru a se putea afla care dintre cele trei era adevărata cruce pe care a fost răstignit Hristos acestea au fost atinse pe rând de trupul unui mort ce urma să fie îngropat. o căsătoreşte cu Menelau.12. ci traieşte departe de atenţia publică. regina Spartei. tatăl ei pământesc. Plecarea Elenei cu Paris la Troia are drept rezultat războiul troian.Marea Ducesă Elena Pavlovna a Rusiei (în limba rusă. de împărăteasa Elena. Copilă fiind. divorţează în anul 293. 17 iunie 1825-d. .800.Elena Cuza (n. s-a născut în oraşul Drepanon (azi Karamürsel).1803). Deiphobos. Великая Княжна Елена Павловна). Paris moare iar Elena se căsătoreşte cu unul dintre fraţii lui. Împărăteasa Elena a înfăptuit pelerinajul în Palestina şi în provinciile răsăritene. în onoarea mamei sale. dar aproape de fiul său. găsindu-şi alinare în dreapta credinţă şi fiindu-i aproape fiului său Constantin care a devenit mai apoi împărat al Imperiului Roman.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele Elena.329 în Nicomedia. Împărăteasa Elena a ridicat Biserica Sfântului Mormânt şi a zidit mai multe lăcaşuri sfinte. Revine în Sparta. Este răpită de Paris cu încuviinţarea zeiţei Afrodita. Aproximativ 1. a fost soţia domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Generalul roman Constantiu Chlorus. Povestea descoperirii crucii pe care a fost răstignit Mântuitorul a fost următoarea: după multe cercetări şi în urma săpăturilor au fost găsite trei cruci. care.09. dar după moartea lui Menelau este izgonită de fiii acestuia şi moare la Rhodos. şi adusă acasă de fraţii săi Castor şi Pollux. 24. a fost al patrulea copil al Marelui Duce. mai târziu Ţarul Pavel I al Rusiei şi a celei de-a doua soţii Sophie Dorothea de Württemberg. . Grecii au pornit războiul împotriva Troiei pentru a-l pedepsi pe Paris. la fel ca şi Elena care nu s-a mai recăsătorit. revenind apoi la Constantinopol şi aducând o parte din lemnul Sfintei Cruci. 248 . pe care le-a înfrumuseţat cu podoabe şi le-a oferit numeroase bogăţii. cunoscută şi ca Elena Doamna. S-a născut la Soleşti 219 . fiindu-i atribuite găsirea moaştelor Sfintei Cruci a lui Hristos şi aflarea rămăşiţelor celor trei magi. Hermione. era în mitologia greacă fiica lui Zeus şi a Ledei. în provincia Bythinia (în nord-vestul Asiei Mici). fiul regelui acestei cetăţi şi pentru a o recupera pe Elena. În timpul războiului. „cea mai frumoasă dintre muritoare”. fiica vitregă a lui Maximian. n. de Sarbatoarea Sfintilor Mari Imparati Constantin si Elena. care durează zece ani.Elena (Helena) în limba greacă: λένη. fiind o femeie deosebit de credincioasă.

11. iar 1.022 poartă prenumele de Constantin.824. fiind înmormântată la Soleşti. aproximativ 1. Tot la data de 21. Nicolae. Astfel. din care 505. după severele principii pedagogice ale vremii. 28.982 sunt femei.Dr. pe 1 aprilie 1985) şi Elisabeta Karina de Roumanie (n. în ţinutul Vasluiului. după cea dintâi abdicare a lui Carol. se sărbătoreşte la 21 mai.362 poartă prenumele de Costin.05. la moşia de la Şcheia a unchiului său Constantin Sturdza. franceza. Primeşte de mică o educaţie aleasă. născută Sturdza. au fost sărbătoriţi şi 650. recunoscută. Theodor şi Dumitru. Principesă de Hohenzollern (n. 4 ianuarie 1989). Cuplul are doi copii. Leslie Medforth-Mills(8 decembrie 1942 . 19. Lausanne. . 129.791 de Constanţa. Soţia oficială.2 februarie 2002) în cadrul unei ceremonii civile la Durham şi ulterior la Biserica Ortodoxă Estică din Lausanne pe 24 septembrie acelaşi an. a fost soţia lui Carol al II-lea al României şi mama regelui Mihai I al României. 34. Copilăria şi-a petrecut-o la moşia părinţilor de la Soleşti. 80. în 1925. când cei doi soţi sau despărţit. împreună cu copiii acestuia şi ai altor rude apropiate.138 poartă prenumele de Elena. Sofia de Prusia. Principesă de Grecia şi Danemarca. Face parte ca teritoriu dependent din Teritoriile britanice de peste mări.Principesa Elena a României. pe care o folosea cu deosebită eleganţă în corespondenţa întreţinută cu prietena sa Hermiona Asachi. 65. 4. sub supravegherea directă a mamei. din cei 1.2010. Din teritoriu fac parte şi insulele Ascension şi Tristan da Cunha.Majestatea Sa Elena. Atena.2010. La data de 21. alături de cei trei fraţi: Constantin. 15.598 poartă prenumele de Ileana. cu guvernante şi profesori străini. 54.628 poartă prenumele de Leana. Elveţia). . în Elveţia şi pe 20 iulie 1983 s-a căsătorit cu Dr. S-a născut la Lausanne. De la şapte ani îşi continuă studiile particulare. Grecia d.424 de români care şi-au serbat onomastica. născută Alteţa Sa Regală Elena. şi a divorţat pe 28 noiembrie 1991. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA (judeţul Vaslui). 1. Regina-mamă a României. Principe al Romaniei (n. regele Greciei şi a soţiei sale.1982.343 poartă prenumele de Lenuţa.11.681 poartă prenumele de Costică.05. în familia Rosetti şi a murit la Piatra-Neamţ. Căsătoria n-a durat decât până în 1928. Principesă a României. în largul coastelor Africii.162 poartă prenumele de Costel.1896.442 de bărbaţi. mai ales.8 milioane de români şi-au serbat onomastica. iar 302 poartă numele de Costelus.439 se numesc Nuţi. 2.173. Pe data de 10 martie 1921 s-a căsătorit cu viitorul rege Carol al II-lea al României şi pe data de 25 octombrie 1921 s-a născut Mihai al României. Principesă de Grecia şi Danemarca. Elena a fost fiica lui Constantin I. a lui Carol al II-lea e cea mai puţin cunoscută dintre reginele României. Regiuni geografice: Sfânta Elena este o insulă în Atlanticul de Sud.1950) este fiica regelui Mihai.05. Elena a învăţat limba germană şi. din care 890. 28.054 poartă prenumele de Constantina. Elena Rosetti era fiica postelnicului Iordache Rosetti şi a soţiei sale Catinca. 220 . Ziua onomastică: Constantin şi Elena. (n.

Uniunii Europene şi a zonei euro.676 km la Mările Egee. Ελλάδα/Elláda) sau Republica Elenă (greacă Ελληνική Δημοκρατία/Ellinikí Dhimokratía) este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic. Derivă de la Ελισαβετ (Elisabet). Forma ebraică apare în Vechiul Testament. Derivă de la „Aemilus”. spaniolă. EMIL ( m ) Scriere originală: Емил (bulgară. sau din spaniolă „cea măreaţă” sau „cea care păstrează”. dornic/nerăbdător/zelos”. nume latin care înseamnă. forma greacă pentru numele ebraic ‫„( א ִישׁבע‬Elisheva”). Ionică şi Mediterană. ELISABETA ( f ) Provine din ebraică „cea care îl cinsteşte pe Jehova”. germană şi română pentru EMMANUEL. Înseamnă „Dumnezeu este cu noi” în ebraică. ELVIRA ( f ) Provine de la „ali wer”. este un satelit natural al planetei Saturn. alternativ Saturn XII. Elisabet fiind mama lui Ion Baptistul. EMILIA ( f ) Pronunţie: e-MEEL-yah (italiană. română şi poloneză pentru ELEANOR (Eleonora). însemnând „rival”. 221 „rival/ . „Dumneuzeul meu este un jurământ” sau poate „Dumnezeul ַ ֶ ‫ֱל‬ meu este abundenţa”. EMILIAN ( m ) Forma elaborată pentru EMIL. la sud de Bulgaria.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Grecia (greacă Ελλάς/Ellás. Grecia are o istorie lungă şi bogată. sârbă). EMERIC ( m ) Varianta în limba franceză pentru EMMERICH. FRI Macedonia şi Albania şi la vest de Turcia. poloneză). o frază din germana antică ce înseamnă „întradevăr străin”. ELEONORA ( f ) Varianta în limba italiană. în timp ce forma greacă apare în Noul Testament. Are un litoral de 13. germană. Considerată de mulţi drept leagănul civilizaţiei occidentale. timp în care şi-a răspândit influenţa pe trei continente. Forma feminină pentru EMIL. Pronunţie: E-meel (germană. e-MEEL (engleză). derivat de la latinul aemulus. Varianta în limba scandinavă. poloneză). A fost numele prevestit al lui Mesia în Vechiul Testament. Grecia este situată în Peninsula Balcanică. Elena. EMANUEL ( m ) Pronunţie: e-MAH-nuw-el. Elisheva fiind soţia lui Aron.

derivat din eornost „seriozitate.Dr. Autorul şi aventurierul american Ernest Hemingway (1899-1961). ERNEST ( m ) Pronunţie: UR-nest (engleză). Enéh. Varianta feminină a numelui ERIK. care are sensul „întregi” sau „universal”. ERNESTA ( f ) Utilizare: italiană. Iniţial a fost o formă prescurtată a numelor care încep cu ermen.lea). a fost exploratorul care a descoperit Groenlanda (secolul al XX . Varianta feminină a numelui ERNEST. Creat de poetul maghiar Mihály Vörösmarty în secolul al XIX . ERICA ( f ) Pronunţie: ER-i-ka (engleză). Acest nume a fost folosit de Oscar Wilde în comedia ”Importanţa de a fi Ernest” (1895). Eiríkr inn Rauda (Eric cel Rosu). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EMMA( f ) Utilizare: engleză. er-EEK (franceză). onestitate”. După cucerirea normandă acest nume a devenit comun în Anglia. ceea ce poate însemna „vacă” sau „cerb”. Varianta maghiară a numelui ELIZABETH. Acesta a fost introdus în Anglia de către Emma de Normandia. Pronunţie: EM-ə (în engleză). italiană. Numele a fost adus în Anglia de invadatorii danezi. a fost un purtător celebru a acestui nume. ERZSEBET ( f ) Utilizare: maghiară. E-mah (în germană). slovenă. germană. finlandeză. spaniolă. Pronunţie: E-ree-Kah (în germană). română. De asemenea în latină înseamnă „buruiană”. ERIC ( m ) Pronunţie: ER-ik (engleză). Origine germană. Acest nume se bazează pe numele mamei legendare a poporului maghiar. franceză. germană. care a fost soţia regelui Ethelred II. maghiară. finlandeză. Derivă din limba norvegiană de la Eiríkr. care este format din ei „totdeauna sau veşnic” şi ríkr „conducător”. limba engleză. ERIKA ( f ) Utilizare: scandinavă.lea. Forma feminină pentru ERIC. 222 . cehă. ENIKO ( f ) Utilizare: maghiară.

EVA ( f ) Scriere originală: Ева (bulgară. De la numele ebraic ‫( חָה‬Chawwah). Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi a patru papi. spaniolă). E-va (engleză). EUGENIA ( f ) Varianta feminină a numelui EUGEN. Eva şi Adam au fost primii oameni. românească. EUGEN ( m ) Varianta germană. Ea a fost ceea care a dat fructul interzis lui Adam. EUFROSINA ( f ) Provine din grecescul „Euphrosyne”. cehă şi slovacă pentru EUGENE. care înseamnă „cea senină”. rusă). Conform Vechiului Testament Cartea Genezei. urmare a cărui fapt au fost expulzaţi din Grădina Edenului. care a fost derivat din cuvântul grecesc ευγενης (eugenes) care înseamnă „bine născut”. Varianta în limba engleză pentru Eugeniu. EV (în franceză). care a fost derivat din cuvântul ‫ַוּ‬ ebraic ‫( הוח‬chawah) „a respira”. ‫ַוּ‬ Pronunţie: EEV (în engleză). Acesta este compus din elementele: ευ „bun. Aceasta a fost numele a mai multor sfinţi. Pronunţie: E-vah (italiană. ESTER ( f ) Varianta în limba spaniolă pentru ESTHER. Numele a fost folosit ocazional în timpul Evului Mediu. EUGENE ( m ) Pronunţie: YOO-jeen. Un purtător notabil a fost dramaturg american Eugene O'Neill (1888-1953). bine” şi γενης (gene) „născut”. EVE ( f ) Scriere originală: ‫( חָה‬ebraică veche). Acest nume nu a fost foarte folosit în Europa de Vest. E-fah (germană). un general francez-născut care a servit Imperiului Austriac.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ESMERALDA ( f ) Provine din limba spaniolă şi are înţelesul de smarald. Forma latină pentru EVE şi varianta rusească de scriere pentru YEVA. şi cuvântul ebraic ‫( היח‬chayah) „a trăi”. A devenit mai popular în parte datorită faimei Prinţului Eugen de Savoia (1663-1736). Varianta în limba maghiară de EVE. AY-vah (daneză). forma latină a numelui grecesc Ευγενιος (Eugenios). Derivat din greacă ευσεβης (eusebes) care înseamnă „pios”. EUSEBIU ( m ) Ευσεβιος în greaca veche. 223 . în timpul Evului Mediu.

nu era doar părerea creştinilor. legenda povesteşte că o porumbiţă albă s-ar fi aşezat pe capul lui Fabian în timp ce acesta asista la adunarea creştinilor care trebuiau să desemneze candidatul la înaltul oficiu de Păstor suprem al Bisericii. “Urmându-l pe istoricul Eusebiu (265-340). EWA ( f ) Utilizare: poloneză. nu numai pentru inovaţiile în domeniul administrativ. Ciprian.20 ianuarie 250. urmându după Papa Anteriu. maghiară. îndeosebi în controversele ce aveau loc în sânul Bisericii din Africa. dar acum este considerată ca fiind un nume feminin din cauza asocierii cu numele Evelina. era aproape necunoscut. Provine din latinescul avis care înseamnă pasăre. Fabian şi-a dobândit în curând faima de bun organizator. Fabian (n. Sfântul Papă Fabian a fost înmormântat în catacombele Sfântului Calist. 250. de care s-a îngrijit în mod deosebit. Provine din numele Aveline. În limba maghiară este diminutiv al numelui EVE. ÉVIKE ( f ) Utilizare: maghiară. dar şi prin contribuţiile sale doctrinale.Dr. Sf. Odată ales. după cum reiese dintr-o notă scrisă de sf. Este diminutiv al numelui EVA. FABIAN ( m ) De la „Fabianus”. martir şi sfânt. 224 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA EVELINA ( f ) Vriantă a numelui EVELYN. EV-lin (în engleză). Pronunţie: E-vah. Când a fost utilizat pentru prima dată ca nume a fost mai comun pentru băieţi. Roma) a fost Papă al Romei în perioada 10 ianuarie 236 . EVELYN ( f ) Utilizare: engleză. care a fost derivat din Fabius. decât să aibă în Roma un episcop asemenea lui Fabian. germană. FABIA ( f ) Forma feminină pentru FABIUS. portugheză.d. Papa Fabian a fost una dintre primele victime ale persecuţiei împăratului Decius din anul 250. EVITA ( f ) Utilizare: spaniolă. Înainte de a fi ales pe tronul pontifical. ? . a ajuns să fie preţuit de toţi. însuşi împăratul afirmase că ar fi preferat să aibă ca adversar un alt împărat. Pronunţie: EV-ə-lin (în engleză). A fost ales în anul 236 Episcop al Bisericii din Roma. Forma poloneză a numelui EVE. dar.

fiind purtat de către mai mulţi sfinţi. Un purtător renumit al acestui nume a fost compozitorul german din secolul al XIX – lea. FELICIAN ( m ) Forma românească pentru FELICIANO. FUR-di-NAND (în engleză). Origine latină. felee-SYAH-nu (spaniolă latino-americană). cehă. patru papi şi compozitorul german Felix Mendelssohn (1809-1847). FABIUS ( m ) Nume de familie. FELICIANO ( m ) Utilizare: italiană. română. olandeză). ţările scandinave. FELICIA ( f ) Utilizare: engleză. deşi acesta a fost mai popular în Europa continentală. 29). Acesta a fost folosit în Anglia încă din Evul Mediu. suedeză. română. engleză. engleză. Este forma italiană a numelui roman Felicianus. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. care a fost derivat din latinescul faba „fasole”. Quintus Fabius Maximus a fost general roman care a folosit tactici de amânare pentru a opri invazia duşmanilor. spaniolă. FABIANA ( f ) Forma feminină pentru Fabianus (vezi FABIAN). Acesta a fost dobândit ca o poreclă. VI.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Împrejurările extraordinare ale alegerii lui ca Papă sunt povestite de Eusebiu de Cezareea (Hist. De asemenea. română. apare în Noul Testament aparţinând guvernatorul Iudeii.. română. Fay-liks (olandeză). fiind popular printre primii creştini. franceză. olandeză. un derivat de FELIX. portugheză. FELIX ( m ) Pronunţie: FE-liks (în germană). maghiară. care a fost el însuşi derivat de la numele roman FELIX . FANE ( m ) Varianta românească de alint pentru ŞTEFAN. Pronunţie: fe-lee-CHYAH-nu (italiană). FEE-liks (în engleză). Forma feminină a numelui latin Felicius. olandeză. pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. Eccl. spaniolă. slovenă. Utilizare: germană. 225 . nume care înseamnă „fericit/norocos/fertil”. Felix Mendelsohnn. de către Sulla primul general roman. Pronuntie: FER-dee-nahnt (germană. fe-lee-THYAH-nu (spaniolă). FERDINAND ( m ) Utilizare: germană.

"prietenul cailor". Varianta spaniolă şi portugheză a numelui FERDINAND. maghiară. sârbă. finlandeză. spaniolă vechea formă a unui cuvânt germanic compus din elementele: farði care semnifică „călătorie” şi NAND care semnifică „îndrăzneţ. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA De la Ferdinando. macedoneană). Numele apare în Noul Testament. spaniolă). în primul rând. ce însemna „de aur” sau „păr blond”. FLAVIU ( m ) Forma românească pentru FLAVIUS. A fost numele de familie a mai multor împăraţi romani din primul secol. un martir al secolul al III -lea. Portugaliei şi României. curajos”. cehă. Sfântul Filip care a fost unul din cei doisprezece apostoli.Dr. care a fost conducătorul primei expediţii care a navigat în jurul pământului. bulgară. Un purtător faimos a fost poetul Sir Philip Sidney (1554-1586). şi al doilea. Aceasta a fost numele a cinci regi ai Macedoniei. FILIP ( m ) Scriere originală: Филип (bulgară. FLAWR-yahn (poloneză). numit Fernão de Magalhães în limba portugheză. Utilizare: scandinavă. slovenă. de la latinul Flavus „galben. Derivă de la grecescul Φιλιππος (Philippos). De la numele roman Florianus. Titus şi Domitian. Vespasian. inclusiv Filip al II – lea. croată. Acest nume a fost iniţial utilizat mai frecvent în rândul creştinilor din Estul Europei. fiind preluat şi de familiile regale ale Spaniei. auriu”. FLAVIUS ( m ) A fost un nume de familie roman. Sfântul Florian. FLORIAN ( m ) Pronunţie: FLO-ree-ahn (germană). derivat de la latinul FLORUS. Un purtător notabil a acestui nume a fost exploratorul portughez Ferdinand Magellan (1480-1521). slovacă. un personaj important în biserica creştină cunoscută sub numele de Philip Deacon. FERNANDO ( m ) Pronunţie: FER-NAHN-do (spaniolă). este patronul Poloniei şi Austriei. macedoneană. tatăl lui Alexandru cel Mare. Forma feminină pentru FLAVIUS. A fost purtat de şase regi din Franţa şi cinci regi din Spani. FLAVIA ( f ) Pronunţie: FLAH-vyah (italiană. fiind folosit cu regularitate în Anglia în timpul Evului Mediu. devenind comun în rândul familiei regale de Habsburg. sârbă. compus din φιλος (philos) "prieten" si ‘ιππος (hippos) "cal". 226 . română. Vizigoţii au adus numele şi în Peninsula Iberică. poloneză.

Zissi. împăratul Carol al V-lea l-a propus pentru demnitatea de Cardinal. Renţea. FRANCIS ( m ) Varianta în limba engleză a latinescului Franciscus. Datorită renumelui Sfântului Francisc de Assisi. dar el a refuzat cu hotărâre şi pentru ca renunţarea să fie fără apel. fără ascunzişuri”. înţelesul originar al cuvântului franc este acela de „liber. FLORIN ( m ) Forma românească pentru FLORIAN. a făcut legământul voturilor simple ale Societăţii lui Isus. care înseamnă „floare”. prilejuite de adunarea Cortesurilor (Parlament). Forma „francisc” se folosea ca adjectiv. domnişoară de onoare la curtea împărătesei Isabela. iar după sfinţirea ca preot. Fradu. 10 octombrie (calendarul latin) Un strănepot al lui Alexandru al VI-lea (1431-1503). avea să repare onoarea familei Borgia. lângă Valencia. având şi femininul Francisca. Francisc Borgia s-a născut la Gandia. iniţiată de către Sfântul Ignaţiu de Loyola. Regina Isabela moare la 1 mai 1539. cu care a avut opt copii. ceea ce însemna „francez”. Frangulea. dintre care unul opreşte în mod expres acceptarea oricărei demnităţi bisericeşti. curajos. dedicându-se vieţii sufleteşti. în ziua de 28 octombrie 1510. Frenţe. În anul 1550. înţeles păstrat şi astăzi în multe expresii.. una dintre familiile mari ale Spaniei secolului al XVI-lea şi să contribuie la viaţa creştină. iar la data de 16 mai a intrat pe porţile oraşului Toledo aducând rămăşiţele pământeşti ale împărătesei. în alte limbi întâlnim: Franţ. 227 . iar în 1546 a murit şi soţia lui. cinstit. cu derivatele Frâncea. scriind diferite compoziţii pentru orgă şi chiar o Liturghie. Într-o expediţie militară nefericită Francisc Borgia. duce de Gandia). (tatăl său. „Missa sine nomine”. Sfântul Francisc Borgia (1510-1572). Prenumele de Francisc provine de la numele purtat de tribul germanic al francilor. La vârsta de nouăsprezece ani s-a căsătorit cu Eleonora de Castro. Franţiska. a devenit un prenume foarte îndrăgit. Francesa. a fost primit în Ordinul Iezuit după ce a renunţat la ducatul de Gandia. Franzi. arătând o persoană care făcea parte dintre francezi sau avea simpatie faţă de Franţa ori poporul francez. etc. s-a îmbolnăvit fiind nevoit să renunţe la unele activităţi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI FLORIANA ( f ) Forma italiană feminină pentru FLORIAN. în timpul petrecerilor anuale. FLORUS ( m ) Nume de familie roman care a fost derivat din latinul flos. o tânără portugheză. Ferenţ. Derivate ale numelui Francisc din onomastica românească veche s-a păstrat numele Frâncu. Fanny. ulterior a fost folosită şi ca nume personal.

însărcinare ce a îndeplinit-o până la sfârşitul vieţii. germană.Dr. Γαβριηλ (greacă). păstrat în biserica părinţilor iezuiţi din Madrid. spaniolă. Γαβριηλ (greaca veche). etc. Forma maghiară pentru JASPER. ţările scandinave. croată şi ţările baltice. care provine de la transformarea nmelui Genovefa. engleză. în noaptea de 30 septembrie 1572. a fost ales superior general al iezuiţilor. A redactat tratate de viaţă spirituală. greacă. adevărate izvoare de evlavie către Isus din Sfântă Euharistie şi către Preacurata Fecioară Maria. catalană. Utilizare: franceză. GABRIEL ( m ) Pronuntie: GA-Bree-EL (în franceză). forma germană de alint pentru GABRIELE si forma ungurească de alint pentru GÁBOR (masculin) sau GABRIELLA (feminin). cehă. Scriere originală: ‫( גּב ִיאל‬ebraică veche). un nume galic. slovacă. Scriere originală: Гаврил (bulgară). portugheză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moartea Sfântului Ignaţiu. GÁSPÁR ( m ) Din limba maghiară. GAHP-ryel (poloneză). Conform tradiţiei islamice el a fost îngerul care a dictat Coranul lui Mohamed. El apare atât în Vechiul Testament cât şi în Noul Testament. anunţând naşterea lui Ioan şi a lui Isus. iar în 1671 a fost ridicat la cinstea sfintelor altare. care semnifică „femeie din trib”. română. Гавриил (rusă). 228 . GEORGE ( m ) Pronounţie: JORJ (engleză). Forma românească de alint pentru GABRIEL sau GABRIELA. unde serveşte ca şi crainic de naşteri. GABI ( m şi f ) Pronuntie: GAH-bee (germană). sârbă. ֵ ‫ַ ְר‬ Derivă de la numele ebraic ‫( גב ִיאל‬Gavri'el). GENOVEVA ( f ) Variantă a numelui Genevieve. poloneză. Acest nume a fost folosit ocazional în Anglia încă din secolul al XII . GAVRIL ( m ) Variantă a numelui Gabriel. Francisc Borgia a fost beatificat în anul 1624. din limbile română. bulgară. Gabriel a fost unul dintre cei şapte arhangheli în tradiţia ebraică. iar cu două zile înainte de a muri a voit să viziteze sanctuarul Maicii Domnului de la Loretto. finlandeză. GAHP-ree-el (în germană). nume ebraic ce înseamnă ֵ ‫ַ ְר‬ „omul puternic al lui Dumnezeu”. a fost carbonizat într-un incendiu din luna mai 1931. Trupul său. GABRIELA ( f ) Forma feminină pentru GABRIEL.lea. gayBree-əl (în engleză).

până la moartea sa. guvernarea fiind controlată de facto de primul ministru.12. a fost rege al Marii Britanii şi Irlandei.1799.06.22. odată cu depunerea jurământului de către succesorul său. în vigoare şi astăzi.d. Barack Obama. 14.06. 25 octombrie 1760. George al III-lea a sprijinit lupta împotriva revoluţiei din Franţa.08. El a fost ultimul monarh britanic născut în afara Marii Britanii şi a fost renumit pentru numeroasele sale conflicte cu tatăl său şi. a fost un general şi om de stat american. (n. (George William Frederick). a fost rege al Marii Britanii şi al Irlandei din 1 august 1714 până la moartea sa. . Virginia). (George Augustus). Regi: .1727. cu fiul său. n. George al IV-lea (George Augustus Frederick). 12 iunie 1924 .1820) a fost rege al Regatului Unit în perioada 1760-1820. a fost cel de-al patruzeci şi treilea vicepreşedinte (1981 .06. printr-un scor foarte strâns.George Washington.05. n. n. A avut un rol decisiv în organizarea armatei americane care a repurtat victoriile de la Saratoga (1777) şi Yorktown (1781). până la moartea sa. George al III-lea.George Walker Bush.06. primul preşedinte al Statelor Unite ale Americii. . fiind reales la 2 noiembrie 2004 pentru a doua oară. 28. hotărâtoare pentru obţinerea independenţei Statelor Unite ale Americii.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Derivă de la numele grecesc Γεωργιος (Georgios).d. n. care a fost derivat din cuvântul grecesc γεωργος (georgos). În timpul domniei sale.02. George al II-lea. 10 noiembrie 1683 – d. învingându-l pe democratul John Kerry.1732. el însuşi derivat din elementele: γη (GE) „pământ” şi εργον (ergon) „muncă”. 12. el a exercitat un control mic asupra politicii în timpul domniei sale. Westmoreland.1820. militant şi factor activ în obţinerea independenţei faţă de Regatul Unit a coloniilor din America de Nord.1830). mandat care s-a terminat la data de 20 ianuarie 2009. 29. În 1775 a fost numit comandant suprem al tuturor forţelor militare ale coloniilor răsculate împotriva Angliei. Mount Vernon. coloniile engleze din America de Nord şi-au proclamat independenţa (1776) şi şi-au consolidat-o. s-a născut la 6 iulie 1946.1989) şi cel de-al patruzeci şi unulea preşedinte al Statelor Unite ale Americii (1989 . agricultor”. învingând armatele engleze după un război îndelungat (1775-1783).01. a fost rege al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei şi al Hanovrei din 29. ulterior.1738 – d. Duce de BraunschweigLüneburg (Hanovra) şi Prinţ Elector al Sfântului Imperiu Roman de la 11. Personalităţi care au purtat acest nume. În 1787.1993). Massachusetts. 229 . în statul Connecticut. Sir Robert Walpole.1727. A fost primul suveran al Regatului Unit din casa de Hanovra care a utilizat ca prima limbă engleza.George I (George Louis).Milton. Ca rege. 11. lucrător al pământului. Virginia . a fost al patruzeci şi treilea preşedinte al Statelor Unite ale Americii în anul 2000. sunt: Preşedinti a Statelor Unite ale Americii: . 4. n.George Herbert Walker Bush. care înseamnă „fermier.1762 – 26.1660 .01. Washington a fost preşedintele Convenţiei constituţionale care a adoptat Constituţia Statelor Unite ale Americii.

20. n. în 1923.03. soţul reginei Victoria. West Virginia.1856. istoric literar. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA George al V-lea (George Frederick Ernest Albert). ziua comemorării decesului Prinţului Consort Albert. George avea numai 17 ani când a fost ales rege de Adunarea Naţională a Greciei. pianist şi dirijor. care l-a detronat pe regele Otto. 1957. este un compozitor american de muzică modernă şi de avangardă.07.12.1845 – 18. 24. George Călinescu.05. S-a căsătorit cu Elizabeth Bowes-Lyon. Bacău . n. n.06. in copilărie prinţ de York. cât şi în calitate de critic de artă şi publicist politic. A domnit din 6 mai 1910 până la moartea sa în 1936.06. A fost primul împărat al Indiei şi primul rege al Statelor Libere Irlandeze. Franţa şi Rusia). Muzicieni: George Crumb. scriitor. 19. Bucureşti). considerat cel mai mare dramaturg de limbă engleză de la William Shakespeare. Este autorul unor volume de versuri şi proză scrise în baza unei tehnici unice în literatura română.d. n. a fost un scriitor irlandez. academician român. A fost cunoscut înainte de încoronare ca prinţul Albert. 14.d. n. personalitate enciclopedică a culturii şi literaturii române.1929. a fost un scriitor român format la şcoala simbolismului literar francez. A servit în Marina Militară Regală în timpul primului război mondial şi după război.02. Otopeni) a fost un critic. 26. 4. 3. şi mai târziu ducele Albert de York. Numirea lui a fost sugerată şi susţinută de Marile Puteri (Marea Britanie. Elizabeth (viitoarea regină Elisabeta a II-a) şi Margaret. 19.d. Este considerat drept unul dintre cei mai importanţi critici literari români din toate timpurile. moştenitorul tronului. alături de 230 . Dublin .d. Fiind cel de-al doilea fiu al regelui George al V-lea şi-a petrecut primii ani în umbra fratelui său mai mare. după unii critici. de orientare. cu vădite influenţe din marii lirici moderni francezi pe care îi admira. şi au avut două fiice.08. clasicizantă. laureat al premiului Nobel pentru literatură în 1925. George Enescu. Născut prinţ al Danemarcei.1865 .iar în cercul familiei era chemat „Bertie”. n.10. va cunoaşte treptat o receptare favorabilă. 12. violonist. George al VI-lea al Angliei (pe numele sau întreg Albert Frederick Arthur George). Shaw s-a făcut cunoscut atât ca autor de piese de teatru.1965. Îşi datora numele de Albert faptului că s-a născut la 14 decembrie. Charleston. publicist.12.1936) a fost primul monarh britanic al Casei de Windsor. după alţii doar italienizantă sau umanistă. Eduard. Liveni. care a fost creată din Casa de Saxa-Coburg-Gotha. n. n.1913) a fost rege al Greciei din 1863 până în 1913.Dr. al Irlandei din anul 1936. 6.d. Ayot Saint Lawrence.1895 .1950.1881. Paris) a fost un compozitor. a avut o serie de angajamente publice. Este considerat cel mai important muzician român. Bucureşti . 1881.d.1899.1955.03. George Bernard Shaw. 24. pedagog.01. Botoşani . Poeţi: George Bacovia.1952) a fost rege al Marii Britanii. George I. 2.11. mergând până la recunoaşterea sa ca cel mai important poet simbolist român şi unul dintre cei mai importanţi poeţi din poezia română modernă. La început văzut ca poet minor de critica literară.

de neam strălucit şi luminat. Londra . n.05. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. derivat din: ger care semnifică „suliţă” şi wald care semnifică „putere”. GERALD ( m ) Din limba germană. GEORGETA ( f ) Varianta feminină românească pentru GEORGE. GERTRUDE ( f ) Provine din limba germană semnificând suliţa puterii. Marian) Evans. Mary Anne (Mary Ann. Nuneaton/Warwickshire . după o modă destul de răspândită în perioada interbelică. Bucureşti). azi Coşbuc .1880. din ceata ostaşilor 231 . GEORGIANA ( f ) Forma feminină elaborată pentru GEORGINA. 22. În fiecare an. purtătorul de biruinţă.1788. fiind mult mai folosit decât numele similar Gerald.d. generos”. n. cu care a fost adesea confundat.1819.09.1824. 20. Missolonghi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Titu Maiorescu sau Eugen Lovinescu. din părinţi creştini. 19. Îşi semnează întotdeauna articolele cu pseudonimul G. a fost un poet român din Transilvania. Hordou. al VI-lea Baron Byron. GHEORGHE ( m ) Varianta în limba română pentru GEORGE. George Coşbuc. membru titular al Academiei Române din anul 1916. ger care semnifică „suliţă” şi þruþ care semnifică „putere”. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi. Acest nume a fost adus în Anglia de normanzi.1918. comitatul Bistriţa-Năsăud. Sfântul Ghenadie a fost un martir din Africa de Nord.d.12.04. îl prăznuim pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. la 23 aprilie. este unul dintre cei mai cunoscuţi poeţi romantici englezi.11. 22. Derivat din limba germană compus din: ger care semnifică „suliţă” şi combinat cu hard care semnifică „puternic. 22.d. Călinescu. Londra). a fost o romancieră din Anglia. semnifică stăpânul suliţelor. GERARD ( m ) Pronunţie: jə-RAHRD (în engleză). care a fost posibil derivat din grecescul γενναδας (gennadas) „nobil.1866. Grecia). mai bine cunoscută sub pseudonimul George Eliot. George Gordon Noel Byron. Sfântul Gheorghe s-a născut în Capadocia. GHENADIE ( m ) Forma latinizată a numelui grecesc Γενναδιος (Gennadios). n. 9. curajos”.01.

mai târziu. care a fost pornită la vale şi care i-a rupt trupul în mai multe bucăţi. iar celor întristaţi. ca să Te preamărim în veci. dar vârful suliţei s-a întors înapoi. iar cei cer nu se vor supune poruncii. “Union Jack”. regele Angliei. În anul 303. luptătorule şi biruitorule. aflat la Mănăstirea Zografu din Muntele Athos. Maltei. luând în râs pe cei ce credeau în ei. i-au pus lespezi de piatră pe piept dar fără să-l rănească. La vârsta de 30 ani Sf. fără de nici o milă. Numai Fecioara Maria şi Sfântul Ioan Botezătorul fac excepţie de la această regulă. l-a ales pe Sfântul Gheorghe patronul spiritual al Casei Regale şi al întregii ţări. În anul 1222. Amin. i s-a închinat sfântului slăvind Dumnezeirea lui Hristos. a Domnului Io Ştefan Voievod. Armeniei. iar crucea Sf. 232 . din cei care erau îngropaţi de multă vreme. iar Crucea Sfântului Gheorghe a devenit.Dr. Marele Mucenic Gheorghe este considerat şi ocrotitorul Georgiei. Magnenţiu a cerut ca Sfântul Gheorghe să învie pe un mort din mormintele de acolo. Gheorghe a devenit la rândul său general în armata lui Diocleţian. Văzând toate acestea împăratul a poruncit ca să taie pe sfântul şi pe Alexandra împărăteasa cu sabia. Lituaniei. George”. prin rugăciune. După toate acestea iau încălţat picioarele cu încălţăminte de fier ce avea cuie şi l-au silit să alerge în timp ce l-au bătut. mustrând deşertăciunea şi neputinţa idolilor. steagul Angliei. iar când a fost să pătimească era la cinstea dregătoriei de comis. în al 43 an al Domniei Sale“. Menţionăm că Biserica creştină serbează ziua morţii sfinţilor ca ziua lor de naştere. a declarat că este creştin. iar sfânta Alexandra şi-a dat sufletul lui Dumnezeu. Menţionăm că pecetea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei poartă chipul Sfântului Gheorghe. preluat după steagul de luptă al Sfântului Ştefan cel Mare. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi. să fie pedeapsiţi cu moartea. Domnul Ţării Moldovei. Serbiei. iar suliţa i sa înfipt în trup. a curs sânge mult. mare Gheorghe. pentru că nu a vrut să jertfească zeilor. Reprezentarea Sfântului Gheorghe doborând balaurul. a fost condamnat la moarte prin decapitare în anul 303. este prezentă şi pe Steagul Moldovei. din mila lui Dumnezeu. Apoi a fost legat de o roată ţintuită cu fiare ascuţite. Regele Edward al III-lea a înfiinţat “Ordinul St. Înainte de a i se fi tăiat capul l-au lovit în pântece cu o suliţă. primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob. după care a fost aruncat într-o varniţă din care a ieşit sănătos. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ce se chemau tribuni. în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor. Şi aceasta a făcut-o în anul 1500. bucurie nespusă. Sfântul Gheorghe. împaratul a dat un decret prin care toţi creştinii erau obligaţi să se lepede de credinţa în Hristos şi să se închine zeilor. pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe Tine. Sfântul a făcut o rugăciune deasupra unui mormânt şi a înviat mortul care a trăit înainte de venirea lui Hristos. cu vene de bou uscate. Pe acest steag se află şi rugăciunea Sfântului Ştefan cel Mare către Sfântul Gheorghe: „O. Gheorghe (roşie pe fond alb) a apărut pentru prima dată ca steag al corabiei “Lyme Regis” in 1284. Însemnele Sfântului Gheorghe au fost introduse de Richard Inimă de Leu. Sfântului Gheorghe i s-a tăiat capul. dar cu ajutorul dumnezeiescului înger a rămas el sănătos. nerănindu-l. în ziua de 23 aprilie. Steagul actual al Angliei (Union Jack) are la origine crucea Sfântului Gheorghe. Richard Inimă de Leu.

portugheză. 1873. Gheorghe Ioanid. Bucureşti) a fost un fizician şi geofizician român. Varianta spaniolă şi portugheză a numelui Giles.090) la bărbaţi si Ghita (547) la femei. precum şi portrete şi tablouri de gen care vădesc preocuparea pentru studierea psihologiei modelelor şi capacitatea de evocare a atmosferei („Portret de cărturar”. GIL ( m ) Utilizare: spaniolă. a fost un lingvist şi filolog român. 1904).d. Gheorghe Atanasiu.886 sunt bărbaţi. în maghiară Dózsa György. A făcut pictură religioasă în stilul neoclasicist al maestrului său.1514.715 de români care şi-au sărbătorit onomastica. a fost un mic nobil secui din Transilvania care a condus răscoala ţărănească contra marilor proprietari unguri de pământ din anul 1514 care-i poartă numele. membru titular al Academiei Române. Iaşi . din care: 589. . 1921. GIANNINA ( f ) Utilizare: italiană.11. Cei mai puţini dintre sărbătoriţi poartă numele de Ghiţă (5.215 poartă prenumele de Gheorghe/Ghiorghe.2010. ClujNapoca. cât şi de geometrie diferenţială şi topologie algebricǎ.d. n. Gheorghe Doja. 4. sunt: Gheorghe Călugăreanu. (n. Dintre femeile sărbătorite la data de 23. Gheorghe Bibescu.07. Aniversarea onomasticii: Aproape 1 milion de români şi-au aniversat onomastica la data de 23.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Personalităţi care au purtat prenumele de Gheorghe. Diminutiv a numelui GIOVANNA. A făcut studii de teoria funcţiilor de o variabilă complexă. membru titular al Academiei Române. 759. GIANNI ( m ) Forma scurtă de GIOVANNI. cca. a fost un matematician român.12. Gheorghe Ivănescu. 1470.430 poartă prenumele de Georgeta.04.d. Iaşi . de sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. 1804. 13.07. din cei 950.2010. 37.911 poartă prenumele de Gheorghiţa/Ghiorghiţa şi 14. GIANCARLO ( m ) Utilizare: italiană.472 poartă prenumele George şi 24.04. elev al lui Gheorghe Tattarescu. Combinaţie de Gianni şi CARLO. 15. 141. „Atelierul pictoului”.1893. „Portretul lui Tătărescu”. 1987.d.109 poartă prenumele de Gheorghiţă/ Ghiorghiţă. 1840 . 137. 20. n.04. 1912 .941 poartă prenumele de Geta. Craiova – d. n. 233 . Paris). n.d.1976. 16.1902.1972. a fost domnitor în Ţara Românească. n. a fost un pictor român. Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.

care este derivat din grecescul αιγιδιον (aigidion) însemnând „ied”. Pronunţie: jo-VAHN-nee. A fost purtat de fiica regelui francez Charles al III-lea. Normanzii au introdus acest nume în Anglia. A fost purtat în secolul al XII – lea. de un britanic care a fost fondatorul ordinului religios. nume care înseamnă „fericit”. GIL-Bert (în germană). valoare”. GILES ( m ) Provine din latinescul Aegidius. germanice Ancient Pronunţie: GIL-bərt (în engleză). GISELLE ( f ) Derivat din cuvântul german gisil. angajament” şi beraht care semnifică „luminos”. unde a fost folosit foarte des. GIOCONDA ( f ) Utilizare: italiană. moment în care a fost folosit în Anglia. În franceza veche numele Aegidius a devenit Gidie şi apoi Gilles. garanţie. GINA ( f ) Variantă a numelui Georgiana.Dr. 234 . franceză . Provine din latinscul Iucunda. zheel-BER (în franceză). Forma italiană pentru Iohannes (vezi JOHN). germană . Personalităţi care au purtat acest nume sunt: pictorul Giovanni Bellini şi sculptorul Giovanni Bernini. Înseamnă „gaj luminos” sau „garanţie strălucită”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA GILBERT ( m ) Utilizare: engleză . olandeză . GIULIA ( f ) Variantă a numelui Iulia. cunoscut sub numele de Gilbertines. Forma feminină a numelui italian JULIUS. ostatic. care înseamnă „ostatic” sau „gaj”. Saint Giles este considerat patronul spiritual al persoanelor cu dizabilităţi. derivă din elementele: gisil care semnifică „gaj. Acest nume poate să fi fost iniţial o poreclă. GILDA ( f ) Provine de la cuvântul german auri care semnifică „sacrificiu. GISSELLE ( f ) Variantă a numelui Giselle. GIOVANNI ( m ) Utilizare: italiană.

Varianta în limba maghiară a numelui GISELLE.lea). Sfântul Grigorie de Nazianz (secolul al IV . din epoca modernă a fost actorul american Gregory Peck (1916-2003). Sfântul Grigorie de Nyssa (secolul al IV . GRAŢIAN ( m ) Pronunţie: GRAY-shən (în engleză). fiind purtat de către un număr mare de sfinţi. De la numele roman Graţianus. Giuseppe Garibaldi (1807-1882) a fost un lider militar care a unit Italia în secolul al XIX .lea). GREGORY ( m ) Pronunţie: GREG-ə-ree. GYÖRGY ( m ) Varianta maghiară a numelui George.lea. care a fost un nume grecesc Γρηγοριος (Gregorios). Un purtător faimos a acestui nume. derivat din γρηγορος (gregoros) şi înseamnă „vigilenţi. GRIGORE ( m ) Utilizare: română. GIZELLA ( f ) Utilizare: maghiară. Acest nume s fost purtat de către actriţa americană Gloria Swanson (1899-1983). Saint Graţian a fost primul episcop de Tours (secolul al IV-lea). care provine de la latinescul gratus. GLORIA ( f ) De la o expresie latină ce înseamnă “glorie”. GRAZIELA ( f ) Provine din latinescul „graţia”. GYŐZŐ ( m ) Varianta maghiară a numelui Victor. Papa Sfântul Grigorie I cel Mare. inclusiv Sfântul Grigorie Thaumaturgus (secolul al III . un reformator şi Doctor al Bisericii. graţie”.lea). care înseamnă „cea graţioasă”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI GIUSEPPE ( m ) Varianta italiană a numelui de JOSEPH. precum şi de alţi 15 papi.lea) şi Sfântul Grigorie de Tours (secolul al VI . ceea ce însemna „har. Varianta în limba engleză a latinescului Gregorius. alerţi”. Varianta românească a numelui GREGORY. Acest nume a fost popular. GRETA ( f ) Variantă a numelui Margareta. 235 .

Acesta a fost numele unchiului. Ionel TORJA HAMLET ( m ) Pronunţie: HAM-lət (în engleză). Înseamnă „a străluci de fericire” de la grecescul χαρα (chara) „fericire”. În ebraică înseamnă „milostiv”. ‫. numele Hereweald care însemna „conducătorul oştii”. ةزمح‬ Posibil derivat din cuvântul arab hamuza care înseamnă „puternic. Shakespeare a folosit acest nume pentru Prinţul Danemarcei. Provine de la numele danez Amleth. combinat cu λαμπω (lampo) „a străluci”. statornic”. Profetului Mohamed. HAMZA ( m ) Utilizare: Arabă. Acest nume a fost purtat de pictorul renascentist Hans Holbein (14971543) şi scriitorul danez de basme Hans Christian Andersen (1805-1875). HARALAMB ( m ) Forma românească pentru CHARALAMPOS.Hr. GYURI ( m ) Varianta maghiară a numelui Gheorghe. combinat cu numele zeului Baal. Înseamnă „harul lui Baal” de la fenicianul Hann „har”. HAR-əld. Este varianta scurtă a numelui JOHANNES. care a fost ucis în luptă. HANNIBAL ( m ) Pronunţie: HAN-ibəl (în engleză). derivat de la here = armată şi weald = conducător. HANAN ( m ) Utilizare: textele biblice. ‫ָנ‬ Pronunţie: HAY-nən (în engleză). Din engleza veche. Paraschiv PEŢU GYULA ( m ) Varianta maghiară a numelui Iuliu.Dr. HANS ( m ) Pronunţie: Hahns (germană). HARALD ( m ) Varianta a numelui Harold. 236 . HAROLD ( m ) Pronunţie: HER-əld. Scriere originală: ‫ חָן‬în ebraică. Hannibal a fost general cartaginez care a ameninţat Roma în secolul al III – lea Î.

HASAN ( m ) Scriere originală: ‫( نسح‬arabă). care a pierdut bătălia de la Hastings (fiind ucis în aceea luptă). de succes”. binecuvântat”. probabil din limba greacă ελενη (helene) care semnifică „torţă” sau sau posibil legat de σεληνη (Selene) care semnifică ”lună”. HELEN ( f ) Scriere originală: Ελενη (greaca veche). derivat din cuvântul arab hasuna „să fie frumos. Pronunţie: HAY-dən. HARIETA ( f ) Provine de la numele Henry. El a fost otrăvit de una dintre soţiile sale şi este privit ca un martir de către musulmanii şiiţi. HELGA ( f ) Provine din numele Helgi. care este derivat din heilagr care semnifică „sfânt. HECTOR ( m ) Scrierea originală: Εκτωρ (greaca veche). HELENA ( f ) Varianta maghiară pentru numele HELEN. Pronunţie: HEK-tər (în engleză). În legenda greacă Hector a fost unul dintre cei care au luptat împotriva grecilor. El este folosit în onoarea compozitorului austriac Franz Joseph Haydn (1732-1809). Pronuntie: HoEL-gah (germana) HELIODOR ( f ) Provine din grecescul Heliodoros. inclusiv Harold II. care a fost derivat de la εχω (ECHO) care înseamnă „a poseda. care înseamnă „darul Soarelui”. a avea”. doi regi ai Angliei. Hasan a fost fiul lui Ali şi nepotul Profetului Mohamed. Provine de la un nume de familie german care înseamnă „păgân”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de cinci regi din Norvegia şi trei regi din Danemarca. 237 . Varianta în limba engleză a numelui grecesc Ελενη (Elena). să fie bun”. HAYDN ( m ) Utilizare: engleză. Înseamnă „frumos”. Provine de la cuvântul grecesc Εκτωρ (Hektor). sau după o altă părere acesta semnifică „prosper. HEIDI ( f ) Varianta elveţiană a numelui Adelaida.

(heim = casa şi ric = putere). HILDEGARD ( f ) Derivat din cuvintele germanice Hild care înseamnă „luptă” şi Gard care înseamnă „incintă”. HENRIETTA ( f ) Varianta în limba engleză a numelui HENRIETTE. care este mai bine cunoscut ca Horace în lumea vorbitoare de limba engleză. 238 . Germania. Provine de la numele grecesc Ηροδοτος (Herodot). derivat de la latinul hora „oră. HOREA ( m ) Posibil să provină de la dansul popular românesc. Sfântul Hildegard a fost un mistic din secolul al XII-lea din Bingen. anotimp”.Hr. derivat din ηρως (Eroilor) „erou. torturat şi executat. Herodot a fost un istoric grec..Dr. numit „hora”. HENNIE ( f ) Varianta feminină a numelui HENDRIK. care a fost celebru pentru scrierile şi viziunile sale. un poet liric roman din secolul I Î. HENRY ( m ) Provine din cuvântul german „Heimerich”. fiind capturat. HILDA ( f ) Iniţial a fost o formă scurtă a numelor ce conţin elementul Hild „luptă”. HERMES ( m ) Provine din limba greacă şi semnifică stâlpi de piatră. A fost conducătorul Răscoalei din 1784. El este cunoscut ca fiind părintele Istoriei. HERODOT ( m ) Scriere originală: Ηροδοτος (greca veche). deşi poate avea şi origine etruscă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA HELMUT ( m ) Derivat din cuvintele germane: helm care înseamnă „cască” şi muot care înseamnă „minte”. HORAŢIU ( m ) Forma românească pentru HORATIUS. care înseamnă „erou”. războinic” şi δοτος (dotos) „date. acordate”. Un personaj important care a purtat acest nume a fost Quintus Horatius Flaccus. HERBERT ( m ) Provine din grupul de cuvinte: heri care înseamnă „armată” şi beraht care înseamnă „strălucit”. timp. care a scris despre persani şi războaiele persane. care semnifică stăpânul casei.

al cărui nume real la naştere a fost de fapt Íñigo. care a scris „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii". HUGO ( m ) Variantă a numelui Hugh. Acesta a fost numele mai multor sfinţi. a fost al treilea Episcop de Antiohia. HUSSEIN ( m ) Variantă a numelui Hassan. derivat de la prenumele ION. IBOLYA ( f ) Cuvânt folosit în limba maghiară. derivat dintr-un nume ipotetic ca ‫( ַ ֲקֹבאל‬Ya'aqov'el) care înseamnă „Dumnezeu să protejeze”. Pronunţie: JAY-kəb (în engleză). de origine etruscă. sensul necunoscut. HORTENZIA ( f ) Provine din latinescul „hortensia”. Sfântul Ignaţiu de Antiohia. numit şi Teoforul (Teoforos care înseamnă purtător de Dumnezeu). care a derivat din limba greacă Ιακωβος (Iakobos). IGNAŢIU ( m ) De la numele de familie roman Egnatius. ‫יע‬ În Vechiul Testament Iacob. 239 . Sfântul Ignaţiu de Antiohia Este sărbătorit de Biserica Catolică în ziua de 17 octombrie a fiecărui an. ‫יע‬ Derivă din cuvântul latin Iacobus. lucru”. Alte teorii susţin că acesta este. Ortografic a fost modificată varianta originală pentru a semăna Ignis care semnifică „de foc”. IANCU ( m ) Varianta în limba română. care a fost aruncat la fiarele sălbatice de împăratul Traian). IDA ( f ) Cuvânt folosit în limba germană semnificând „muncă. de fapt. care înseamnă „grădinăreasă”. derivat de la numele ebraic ‫( ַ ֲקֹב‬Ya'aqov). Acest nume a fost purtat de autorul francez Victor Hugo (1802-1885). IACOB ( m ) Scriere originală: ‫( ַ ֲקֹב‬ebraică). semnificând „violeta”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI HORIA ( m ) Varianta pentru HOREA. ֵ ְ ‫יע‬ Un purtător faimos a acestui nume a fost lingvistul şi scriitorul german Jacob Grimm (1785-1863). (inclusiv al treilea episcop al Antiohiei. fondator al iezuiţilor. a fost fiul lui Isaac şi Rebecca şi tatăl a doisprezece fii care au fondat cele douăsprezece triburi ale lui Israel. şi de Sfântul Ignaţiu de Loyola (1491-1556).

sub paza severă a gărzilor în fiecare dintre oraşele în care se oprea. Eusebiu din Cezareea. Credinţa creştină a fost predicată în acest oraş de către creştinii care au părăsit Ierusalimul din cauza prigoanei pornite împotriva lor. îndeosebi împotriva celor din marile centre. îndeosebi cea către creştinii din Roma. A trăit în Egipt. şi apoi. pentru acest motiv. Călătorind prin Asia. era al treilea oraş mare al vastului Imperiu Roman. 240 . astăzi. Sfântului Policarp. Ignaţiu a scris şapte scrisori. pe scaunul episcopal a rămas pentru un scurt interval episcopul Evodiu. şi recomanda să nu se rupă de tradiţia apostolică”. Sfântul Ilarion cel Mare Prăznuirea lui se face în ziua de 21 octombrie. Mulţi îi propuneau să intervină pentru anularea pedepsei capitale. Călătorind de la Antiohia la Roma. Aceste scrisori. Antalia. Spre deosebire de alte localităţi.Dr. al cărei prim episcop a fost chiar Sfântul Apostol Petru. dedică un întreg capitol al lucrării sale „Istoria ecleziastică”. să se păzească de erezii. mai ales îndemna. sunt un imn de preamărire a martiriului şi o rugăciune insistentă de a nu fi împiedicat să dea şi el mărturia supremă a credinţei. care înseamnă „vesel”. ILARION ( m ) Utilizare: greacă antică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Oraşul Antiohia. în circul principal. în părţile de Răsărit ale Imperiului s-a pornit o acţiune de prigonire a creştinilor. el a fost condamnat „ad bestias". Sfântul Ignaţiu a fost întâmpinat cu multă veneraţie şi căldură de credincioşii comunităţilor din localităţile prin care trecea. Sfântul Ilarion cel Mare (291 . capitala Imperiului. ultimele lui scrisori. un istoric din secolul al IV-lea. vieţii şi lucrării literare a lui Ignaţiu: „Din Siria. Scriere originală: Ιλαριων (greaca veche). în fruntea înfloritoarei comunităţi din Antiohia a fost ales Ignaţiu Teoforul. Ignaţiu a fost trimis la Roma pentru a fi dat ca hrană animalelor sălbatice. unde era aşteptat de fiarele sălbatice. Pe vremea împăratului Traian (98-117). în Antiohia au fost primiţi în sânul Bisericii şi oameni de alte naţionalităţi şi religii.371) este un mare pustnic al monahismului din secolul al IV-lea. întărea Bisericile. fiind capitala provinciei Siria. îndeosebi greci. urmând să fie dus la Roma şi aruncat înaintea fiarelor sălbatice. şi Bisericii din Roma. După ce marele apostol a plecat spre Roma. care atunci începeau să mişune. sunt adesea citite la sfintele slujbe împreună cu scrisorile apostolice. episcopul de Smirna. prin predici şi dojane. Condus în lanţuri spre Roma. Nici un părinte al Bisericii nu a exprimat cu intensitatea lui Ignaţiu dorinţa arzătoare după unirea cu Cristos şi după viaţa în El. adresate bisericilor mai însemnate din regiunea pe unde avea să treacă. Palestina şi Cipru. datorită mărturiei date de el pentru Cristos. în Turcia. cu căldura cea mai vie. Derivat din grecescul ιλαρος " (hilaros). cu prilejul sărbătoririi victoriilor împăratului. Printre primii care au fost prinşi s-a numărat şi episcopul de Antiohia. sub escortă militară. formându-se astfel o comunitate creştină puternică.

ca amintire a biruinţei Ortodoxiei asupra tuturor ereziilor. călugărul s-a luptat mult cu gândurile necurate. Hotărârile acestui sinod sunt citite în Biserică. care a reintrodus icoanele în Biserică şi a permis convocarea unui sinod în martie 843. post şi rugăciune neîncetată. Teofil (829-842). Ilarion a plecat să-l întâlnească şi să înveţe de la el cele plăcute lui Dumnezeu. unde în acea perioadă locuia Sfântul Grigorie Decapolitul. Ilarion cu puterea izgonirii duhurilor necurate. Sfântul Ilarion cel Nou va fi exilat pe insula Afusiei. la conducerea imperiului vine împăratul Mihai al II-lea Rangabe (820-829). spunând că harul lui Dumnezeu nu era de vânzare. toată Palestina a auzit de sfântul pustnic. căruia îi devine ucenic. să cinstească icoanele cum se cuvine. numită de atunci Duminica Ortodoxie. După ce a auzit despre vieţuirea asemeni îngerilor a Sfântulul Antonie cel Mare (prăznuit în 17 ianuarie). Sfântul Ilarion cel Nou s-a născut în jurul anului 773. L-a vizitat însă pe avva Antonie de mai multe ori. La vârsta de 20 de ani. nişte hoţi l-au atacat pe Ilarion şi numai cu puterea cuvântului sfântul i-a îndreptat de la viaţa păcătoasă pe care o duceau. va părăsi acest loc pentru a veni la mănăstirea Dalmatului. femei tânguindu-se.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sfântul Ilarion s-a născut în anul 291 în satul palestinian Tabatha. lei răgind şi alte dobitoace făcând gălăgie. Ilarion s-a dus în deşertul din vecinătatea oraşului Maium (Maiuma). Se pare că a murit în jurul anului 845. pentru a primi haina monahală în mănăstirea cuviosului Isihie. în prima duminică din postul Sfintelor Paşti. sfântul ştia felul patimii care robea sufletul omului. motiv pentru care va fi supus la multe chinuri. de lângă Constantinopol. Harul său era într-atât de mare încât numai după mirosul omului sau al hainei ce o purta. una din aceste întâlniri fiind relatată de o apoftegmă din Patericul egiptean: În deşert. împăratul care a reînceput lupta împotriva icoanelor a fost omorât cu sabia de propriile lui gărzi chiar în locul în care el a aruncat din biserică icoana Mântuitorului la pământ. Ilarion se hotărăşte să plece de la casa părinţilor. În anul 813 Ilarion a sugerat împăratul Leon al V-lea Armeanul (813-820). cu risipirea minţii. Ilarion pentru vindecare şi acesta îi slobozea tămăduiţi la casele lor. Leon Armeanul al V-lea. Sfântul Ilarion cel Nou Biserica Ortodoxă îl serbează atât la 28 martie. În scurt timp. s-a familiarizat cu credinţa ortodoxă şi s-a botezat acolo. fără să le ceară plată. Dupa moartea acestuia. Bolnavii veneau la Sf. eliberând cu harul primit multe suflete din legăturile vrăjmaşului. cu patimile trupului. Domnul l-a învrednicit pe Sf. la Constantinopol. Trimis în Alexandria la studii. Mai apoi. dar pe toate le-a învins cu munca fizică grea. Când pe scaunul imperial va urca fiul lui Mihai. cât şi la 6 iunie. 241 . În timpul rugăciunii el auzea copii plângând. care îi eliberează pe toţi cei care pătimiseră în temniţe din cauza luptei împotriva sfintelor icoane. până când la putere a venit binecredincioasa împărăteasă Teodora (842-856). Însă curând s-a întors acasă pentru moartea părinţilor săi şi împărţind tot ce i-a rămas săracilor. Odată. Sfântul a înţeles meşteşugirile răului care căuta să-l izgonească din pustie dar rugăciunea puternică l-a ajutat să depăşească frica.

Acesta a fost numele mai multor sfinţi. Datorită popularităţii sale în Evul Mediu. semnifică stabilit de Dumnezeu. Ing era numele unei zeităţi nordice. IMRE ( m ) Varianta magiara a numelui Emeric. Eventual.. în Europa creştină (deşi nu a fost niciodată un nume comun în Anglia). se relatează cum el s-a dus în Rai într-o caleaşcă de foc. Sfântul Ioachim a fost soţul Sfintei Ana şi tatăl Fecioarei Maria. Ilie a fost un profet din secolul al IX . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ILDIKÓ ( f ) Varianta ungureasca a numelui românesc Ileana. 242 . o formă a numelui Hilda. ILINCA ( f ) Forma feminină pentru ILIE. inclusiv Inocenţiu al III. care este cunoscut ca Emeric. IOACHIM ( m ) Din limba ebraică. În Vechiul Testament.H. în timpul Regelui Ahab şi al Reginei Jezebel. Acest nume a fost purtat de către ultima soţie a lui Attila Hunul. fiind purtat de 13 papi. un conducător politic puternic şi organizator al Cruciadei a IV.Dr. ILONA ( f ) Varianta ungurească a numelui ELENA. ILIE ( m ) Forma românească pentru ELIAS înrudit cu ELIJAH. Acesta a fost numele unui maghiar din secolul al XI . fiul lui Saint Iştvan. care la rândul său derivă de la numele JOACHIM.lea. INGRID ( f ) Numele Ingríðr care semnifică „Ing este frumoasă”. Derivă de la ‫אלָהוּ‬ ‫ֱ ִיּ‬ ('Eliyyahu) care înseamnă „Dumnezeul meu este YAHWEH” (YAHWEH este Dumnezeu în ebraică). În conformitate cu Evanghelia apocrifă a lui James. ILEANA ( f ) Provine de la expresia ebraică care înseamnă „răspunsul Domnului”. Forma tradiţională românească pentru ELENA. INOCENTIU ( m ) Varianta numelui INNOCENT. Numele latinesc Innocentius a fost derivat din innocens „nevinovat”. Derivă din numele IOAKEIM. numele a intrat în uz general.lea Î.

Naşterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil. Ioan îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada. sărbătorim Soborul Sfântului Ioan Botezătorul. relatează evanghelia lui Ioan. Elisabeta. pe când Pontiu Pilat era procuratorul Iudeii (Luca 3. nume evreiesc. Acela mi-a spus: Peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi rămânând peste El. aflăm că Sfântul Ioan Botezătorul era îmbracat în haină din păr de cămila. El a avut menirea de a pregăti poporul pentru primirea lui Mesia şi de a-L descoperi pe Acesta şi a-L face cunoscut lui Israel. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini. este numit de Isus „cel mai mare dintre cei născuţi dintre femei”. moment în care Duhul Sfânt se pogoară asupra lui Isus ca un porumbel. Răspunsul la întrebarea „Cum ajunge să-L cunoască Sfântul Ioan Botezătorul pe Hristos?”.ןנחוי‬Yo anan. preotului Zaharia. 34). era descendentă a seminţiei lui Aaron. În fiecare an. vestitorul şi botezătorul lui Isus. pe care l-a făcut cunoscut. Naşterea prorocului Ioan s-a petrecut cu şase luni înaintea naşterii lui Iisus. pe 7 ianuarie. 1-2). care redă mărturia Botezătorului: „Cel ce m-a trimis pe mine să botez cu apă. mama sa. şi care va boteza cu Duh Sfânt. Ioan fiul lui Zaharia) este una din figurile centrale ale creştinismului şi islamului. Acestui moment îi urmează ispitirea lui Isus. este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOAN. Ioan Botezătorul (în ebraică ‫ . Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului său. acesta fiind recunoscut ca Fiu bineplăcut înaintea lui Dumnezeu. Evangheliile relatează cum Ioan Botezătorul îl botează şi pe Isus care vine la el pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Trebuie să reţinem că avem capacitatea de a ieşi din noi şi a ne jertfi pentru aproapele nostru. Din Evanghelie cunoaştem că Irod. predicator şi botezător pe malurile râului Iordan. Acesta este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. De asemenea. fiica ei.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI IOAN ( m ) Derivat de la „Yochana”. la cererea Irodiadei. în familia preotului Zaharia. Şi am văzut şi mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu” (în 1. la un ospăţ prilejuit de sărbătorirea zilei de naştere. îl găsim la Evanghelistul Ioan (în 1. Varianta românească şi galeză pentru ION. Scriere originală: Йоан (bulgară). iar Biserica Creştină îl cinsteşte ca pe cel mai mare dintre sfinţi. care dansase şi plăcuse oaspeţilor şi îndeosebi lui Irod. 33-34). 243 . a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul ne poate fi tuturor îndreptar spre a birui mândria. care era înaintea lui. să ceară de la acesta capul Botezătorului ca răsplată. uneori Yo anan ben Za ariya. care era soţia fratelui său. în timp ce acesta slujea la templu. În ura ei de moarte. înainte-mergătorul. Din Evanghelia după Marcu. însemnând „binecuvântarea Domnului sau Dumnezeu este milos”. iar datorită faptului că nu a dat crezare celor vestite de îngerul Gavriil. încins cu o curea de piele şi că se hrănea cu lăcuste şi miere sălbatică. Ioan Botezătorul îl recunoaşte pe Isus ca fiind mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii. zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Sfântul Ioan Botezătorul a început să predice. Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea.

Educaţia clasică a primit-o de la retorul Libaniu şi de la filosoful Andragatiu. ci şi al epistolelor lui Ioan şi al Apocalipsei după Ioan. Rămasă văduvă la numai 20 ani. în jurul anului 354. din părinţii Secundus . El s-a retras în munţii Antiohiei. iar la 27 decembrie în calendarul romano-catolic. una din cele mai importante figuri ale patrologiei creştine. unde ar fi fost îngropat. 347 în Antiohia – d. Biserica a închinat lui Ioan şase sărbători: zămislirea (23 septembrie).ziua Sfântului Ioan ca botezător al Domnului). În 380 s-a înapoiat la Antiohia. Primele elemente ale educaţiei creştine.mare dregător militar care a murit la scurt timp după naşterea sa. (n. Ioan Gură de Aur s-a născut la Antiohia. consacrat în română ca Ioan Gură de Aur.potrivit tradiţiei . totodată autor nu numai al evangheliei care îi poartă numele. înaintea diaconatului. unde a dus patru ani o viaţă severă sub conducerea unui ascet. Capul ar fi fost salvat şi dus la Alexandria (Egipt).ןנחוי‬Yo anan). A trăit într-o peşteră lângă Antiohia. Ioan Evanghelistul este sărbătorit la data de 8 mai în calendarul ortodox şi greco-catolic. scris 244 . S-a călugărit în anul 368. el a fost preocupat de problema monahismului şi a fecioriei. de Meletie. Împăratul roman anticreştin Julianus Apostata (360-363) ar fi ars rămăşiţele lui Ioan Botezătorul. Sf. Din trup ar mai fi rămas nearse numai un braţ şi un deget.sărbătoarea numită Drăgaică sau Sânzienele). primind valorile retoricii ale clasicilor greci. renunţând la recăsătorire. apoi la Constantinopol (Turcia). Tratatul său "Despre preoţie". Teologia tradiţională (catolică şi ortodoxă) îl consideră una şi aceeaşi persoană cu apostolul Ioan. Se pare că a studiat şi dreptul. şi Antusa . a fost făcut citet. A fost botezat târziu.Dr. Meletie l-a făcut diacon. prima şi a doua aflare a capului (24 februarie) şi a treia aflare a capului (25 mai). este considerat în mod tradiţional autorul Evangheliei după Ioan. de unde a fost dus în provincia Poitou (Franţa) de către regele francon Pippin III (715-768. Ioan Gură de Aur a început să practice ascetismul acasă. Simbolul său este vulturul. iar în 381. tăierea capului (29 august). iar după aceea. soborul (7 ianuarie . Ioan le-a primit de la mama sa Antusa. a fost arhiepiscop de Constantinopol. care îl venerează cu titlul de doctor al Bisericii. lutheran şi anglican. Ioan a putut să dea curs dorinţei sale arzătoare pentru asceză. 407). Sf. episcop de Antiohia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA După moarte trupul lui Ioan Botezătorul ar fi fost dus de susţinătorii săi în localitatea Sebastia (azi în Cisiordnia). azi Israel).descendentă dintr-o bogată familie creştină. probabil în jurul anului 372. considerat sfânt deopotrivă în Biserica Răsăriteană şi în Biserica Apuseană. Ioan a fost un pescar dintr-un sat de pe malul nordic al lacului Genesareth (Palestina. Părinţii lui ar fi fost Zebedeus şi Maria-Salomeea. Timp de 10 ani. A fost . ea s-a dedicat cu râvnă şi perseverenţă educaţiei fiului ei.fratele mai mic al apostolului Iacob cel Bătrân. În scurtă vreme. întrucât ar fi pledat câtva timp. naşterea (24 iunie . după moartea mamei sale Antusia. cărora le-a consacrat mici tratate. În 374. Ioan Chrysostom. împrăştiindu-i cenuşa. Ioan Evanghelistul (în ebraică ‫ . s-a retras doi ani într-o peşteră.

Ioan al IV-lea de Braganca (1640-1656). germ. Ioan al V-lea cel Viteaz (1399-1442). Papa Ioan al XIV-lea (983-984). Ioan al VI-lea de Braganca (1816-1826). Ioan Tamasi (1403-1409) (împreună cu Iacob Lackfi). Papa Ioan al XIX-lea (1024-1032). Ioan al II-lea (1286-1305). Papa Ioan al VII-lea (705-707). Ioan de Hunedoara (1441-1448). Papa Ioan al VI-lea (701-705). localitate din Boemia de Vest. Papa Ioan al II-lea (533-535). este un preot şi martir. Papa Ioan al XI-lea (931-935). Ioan al V-lea de Braganca (1706-1750). Papa Ioan al XII-lea (955-964). Ioan al III-lea cel Bun (1312-1341). Ioan al III-lea de Aviz (1521-1557). Duci de Burgundia: Ioan fără Frică (1404-1419). este o capodoperă a literaturii patristice în care Sfântul Ioan Chrysostom om scoate în evidenţă sublimitatea Tainei Preoţiei. Sfântul Ioan din Nepomuk (cehă: Jan Nepomucký. Papa Ioan al XVI-lea (997-998). Papa Ioan al XXII-lea (1316-1334). Papa Ioan al XIIIlea (965-972). Papa Ioan al VIIIlea (872-882). Ioan al II-lea de Aviz (1481-1495). Principe a Transilvaniei: Ioan Kemeny (1661-1662). Regi ai Portugaliei: Ioan I de Aviz (1385-1433). Papa Ioan al XXIII-lea (1958-1963). 20 martie 1393 Praga). Ioan al III-lea Wasa (1568-1592). Sf. Ioan al II-lea de Oldenburg (1497-1501) (acelaşi cu regele Ioan I al Danemarcei). Ioan I Zapolya (1510-1526) (acelaşi cu regele Ioan I al Ungariei). Papa Ioan al XXI-lea (1276-1277). Papa Ioan al XVII-lea (1003). Ioan de Szentgyorgy şi de Bozin (1465-1467). Papa Ioan al XVIII-lea (1004-1009). 245 . Regi ai Suediei: Ioan I Sverker (1216-1222). Ioan al IV-lea de Montfort (1365-1399). Papa Ioan al V-lea (685-686). Voievozi ai Transilvaniei: Ioan (1273).d. Rege a Sardiniei şi Siciliei: Ioan de Castilia (1420-1479).Papa Ioan I (523-526). Ioan (1419-1467). cca 1345 . Papa Ioan al IX-lea (898-900). Papi: . Ioan Pongracz de Dindeleag (1462-1476).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI în cei şase ani de diaconat. probabil de origine germană. Ioan a fost preoţit de episcopul Flavian în 386 şi a primit misiunea de predicator. Papa Ioan al IIIlea (561-574). Papa Ioan al X-lea (914-928). Papa Ioan al IV-lea (640-642). născut sub numele „Johannes Welflin” în „Pomuk”. Regi ai Ungariei (Janos): Ioan I Zapolya (1526-1540 (acelaşi cu voievodul Ioan I al Transilvaniei). Papa Ioan al XV-lea (985-996).: Johannes von Nepomuk) (n. Ioan de Rozgony (1449-1460). Duci de Bretagne: Ioan I cel Roşcovan (1237-1286).

Ivan): Ioan Caloian Asan (1197-1207). Domni ai Moldovei: Ioan Joldea (1552). Dintre bărbaţi 537.454 poartă prenumele Ionel.ţar al Rusiei. Ioan al III-lea Aleksandrovici (c. Ioan al VI-lea Antonovici (1740-1764). portugheză şi românească pentru YOLANDA. Dintre acestea. IOANA ( f ) Scriere originală: Йоана (bulgară). Forma feminină românească pentru ION. care s-a retras într-o mănăstire.c. Ioan Vodă cel Cumplit. Ioan al VI-lea Ivanovici (1500 .399 poartă prenumele Nela şi 6. Ioan al III-lea Asan (1279).358 poartă prenumele Ion şi 305. 435. Mari cneji de Reazan (Ivan): Ioan I Iaroslavici (1308 .588 poartă prenumele Ioana. Ioan al III-lea Vasilievici cel Mare (14401505).974. Ioan Mavrocordat (1743-1747). potrivit statisticilor Ministerului Administraţiei şi Internelor. IOLANDA ( f ) Forma italiană. Ioan al II-lea Ivanovici cel Frumos (1326-1359).388 poartă prenumele Ionela. care şi-au sărbătorit onomastica în data de 7. Ioan al IIlea Korotopol (1327 . Ţari ai Rusiei: Ioan al IV-lea Vasilievici cel Groaznic (1530-1584) (acelaşi cu primul ţar al Rusiei Ioan al IV-lea al Rusiei).01.368 poartă prenumele Ionuţ. fiul ţarului Alexei Mihailovici). Luxembourg. Poate avea şi origine germană.2011.1327). Ioan al IV-lea Fedorovici (1427 .028 de femei.231 de români. 22.452. Ţari ai Bulgariei (Ioaniţă. Mari cneji de Moscova (Ivan): Ioan I Danilovici Kalita (d.203 sunt bărbaţi şi 522.653 poartă prenumele Ionelia.1342). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Domni ai Ţării Româneşti: Ioan Mavrocordat (1716-1719). 366.016 poartă prenumele Nelu şi 4. 1340). Ioan al V-lea Vasilievici (1483 . la rândul lui derivat din viola „violeta”.Dr.230 poartă prenumele Ioan. Ioan al II-lea al Moldovei (Despot Vodă). Derivat de la latinul Violante.1500). Ioan al V-lea Alexeevici (1666-1696 . 1343 . este şi varianta de scriere a numelui bulgăresc YOANA. 11.777 poartă prenumele Ionică.028 sunt femei. Numele Sfântului Ioan este purtat şi de 522. Ioan Potcoavă (1577). 147. de Sfântul Ioan. A fost numele Contesei din Vianden. Ioan (Iancu) Sasul (1579-1582). Ioan al II-lea Asan (1218-1241). De asemenea. Sărbătorirea onomasticii: Din totalul de 1. Ioan cel Viteaz (1572-1574). 1. 1520).1350). 137. 246 .1456). împotriva dorinţelor părinţilor.

prim-ministru al României de două pedagog român de origine aromână ori. de partea puterilor Axei. Iaşi) a fost un scriitor român. între 1866 şi 1867. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. Brătianu (n. 1 iunie 1946. 247 . şeful secţiei de operaţii a Marelui Cartier General al Armatei în primul război mondial. 1 martie 1837. Personalităţi din România: Ion Creangă (n. Antonescu a decis intrarea României în cel de-al Doilea Război Mondial („Sfântul război pentru reîntregirea teritorială”). şef al Marelui Stat Major şi Ministru de Război. împreună cu prietenul său. 16 mai 1891. Ion Victor Antonescu (n. pe baza promisiunilor lui Hitler că teritoriile româneşti cedate în 1940. ataşat militar la Londra şi Paris. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. diplomat. Danemarca. Întors în Muntenia. fiind prefect al poliţiei în guvernul provizoriu al acelui an. Recunoscut datorită măiestriei basmelor. A intrat în armata munteană în 1838 şi a vizitat Parisul pentru a studia. judeţul Argeş) a fost un om politic român. general şi politician român. fiind folosit în Europa de Vest. Franţa. filosoful John Locke (1632-1704). respectiv între 1870 şi 1871. 2 iunie 1882. sub presiunile Germaniei în urma pactului Ribbentrop-Molotov. de asemenea. poveştilor şi povestirilor sale. Bucureşti. după prima cruciadă. Ion Ghica (n. Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. 22 aprilie 1897. autor. d.1887. născut la Piteşti în Ţara Românească. 1884 . iar din 4 septembrie 1940 până în 23 august 1944 a fost prim-ministru al României şi „Conducătorul Statului”.A. d. Suedia. considerat în mod tradiţional autor al Evangheliei a 4-a si a Revelaţiei. judeţul Dâmboviţa) a fost o personalitate marcantă a celei de-a doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. 2 iunie 1821. în Imperiul Bizantin. În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. academician. a luat parte. Rusia şi Ungaria. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). Humuleşti. Bulgaria. vor fi retrocedate. A urmat cursurile primare la Piteşti avându-l ca dascăl pe Nicolae Simonide. la rebeliunea română din 1848. Polonia. închisoarea Jilava) a fost un ofiţer de carieră. Piteşti. precum şi regi Anglia. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care înseamnă ‫ָנ‬ „Domnul este milostiv”. Ion C. 12 august 1816. d. om politic şi [necesită citare] . preşedintele Academiei Române de patru ori (1876 . care a fost.1882. 31 decembrie 1889. Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită operei sale autobiografice Amintiri din copilărie. 1890 . Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. Piteşti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ION ( m ) Derivă de la Iohannes.1895). C. Ghergani. părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). un nume purtat de către poetul John Milton (1608-1674). satul Florica. Acesta a fost. d. poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). matematician.1893 şi 1894 . Rosetti şi alţi politicieni proeminenţi. comandant al Şcolii Superioare de Război. Portugalia.

Josephe. după care îl găsesc în Templu. membru fondator al Academiei Române şi primul său preşedinte. 27 aprilie 1872. care l-a născut pe Isus (Mt 1. Joé. a voit s-o lase pe ascuns”. Potrivit Evangheliei după Matei şi celei după Luca. Josip. Iosif. Josef. Ion Caraion (pseudonimul literar al lui Stelian Diaconescu) (n. IOSIF ( m ) Scriere originală: Иосиф (rusă). dar un înger îi apare în vis şi-i risipeşte temerile. Lc 2. 41-50). Joschi. Josef. José. română şi greacă pentru JOSEPH. IONELA ( f ) Forma feminină pentru ION. 24 mai 1923. Joseph. Iosif o ia la el pe Fecioara Maria. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ion Heliade-Rădulescu (n. când Isus. Jozefo. Jussuf. Иосиф (Iossif). s-a pierdut de părinţii săi. în vârstă de 12 ani. Ιωσήφ (Iōsēph). în sec. judeţul Buzău – d. 6 ianuarie 1802. Pronunţie: ee-O-vezif (rusă). Josef. Jooseppi. Papa Pius al IX-lea l-a declarat patron ocrotitor al Bisericii. Joop. Josephus. Maria şi Iosif îl caută trei zile. YO-vezif (limba română). Ιώσηπος (Iōsēpos). Joselito. Осип (Osip). fiind astfel legătura între neamul regesc şi Christos. Jos. filolog şi om politic român. Cinstirea publică a Sfântului Iosif începe. Iosif din Nazaret Iosif este un personaj din Noul Testament. Joseph. Yussuf. Jóska. Jósef. Ultima dată este menţionat în Evanghelie cu ocazia pelerinajului la Ierusalim. considerat cel mai important ctitor din cultura română prepaşoptistă. Ιωσηφ (greacă). Joseph. Joep. IONUŢ ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. în mijlocul învăţaţilor (cf. Lausanne) a fost un scriitor român. József. Iosephus. Iosif era logodit cu o fecioară numită Maria. Jozefus (Jozephus. Josephus). Jozef. IONEL ( m ) Variantă a numelui de alint pentru ION. Josep. ‫( فسوي‬Yousef). Iosif se trage din tribul lui Iuda. Joseba. în Apus. Sfântul Iosif. care-l separă de 248 . José. Joosef.Dr. „fiind drept şi nevoind s-o dea pe faţă. Forma rusească. Josepe. 20-25). Juozapas. Variante: (Ioseb). Juozas. Joselinho. Sărbătoarea lui (19 martie) a fost introdusă în calendarul romano-catolic în 1621. XIV-XV. 21 iulie 1986. Јосиф (Josif). despre care s-a aflat că a zămislit de la Duhul Sfânt. Joosep. Târgovişte — d. soţul Fecioarei Maria. Josefus. Bucureşti) a fost un scriitor. Atunci. după cum spune Evanghelia. din neamul şi casa lui David. Iosif. Jozeph. să exprime curăţia şi sfinţenia sa incomparabilă. ales de Dumnezeu să fie imaginea sa în faţa Fiului său unul-născut.

Sfântul Iosif a fost întâmpinat de Iovan Capra. S-a aşezat în mijlocul lor. un argintar care era olog de 20 de ani. a îngenunchiat şi s-a rugat cu lacrimi. iar la vârsta de 21 de ani ajunge. pe care vântul l-a adus aproape de biserică. 1880. 249 . 1937) a fost un politician sovietic. Ajungând în Timişoara. pe care l-a vindecat îndată. Îmbrăcat în odăjdii. Este sărbătorit în data de 15 septembrie. la botez primind numele Iacob. în oraşul Raguza din Dalmaţia. Când a împlinit vârsta de 15 ani a intrat la mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. Sfântul Sinod a aprobat în anul 1997. ci credeţi vindecătorului de oameni. Iar când a ieşit şi s-a arătat la lume. a stins focul şi a spălat urmele prăpădului. la Mânăstirea Pantocrator. s-a rugat aşa îndelung. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. pe malul Mării Adriatice. 11 ologi şi bolnavi s-au însănătoşit. neatinse de nici un strop de ploaie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI orice creatură vizibilă. odăjdiile lui erau uscate. unde a mai trăit trei ani. După moartea tatălui său. la sud de Dunăre. iar în timp ce ruga. iar când s-a ridicat şi a intrat în biserică. Apoi căzând în genunchi pe treptele dumnezeiescului locaş şi plecându-şi fruntea la pământ. În anul 1956 moaştele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timişoara. Basarabia . Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partos S-a născut în 1568. În anul 1653 s-a retras la Mănăstirea Partos. ca Sfântul Ierarh Iosif cel Nou să fie patron al pompierilor. de pe muntele Athos unde s-a calugărit şi a primit numele de Iosif. avea semnul Sfintei Cruci ars pe dosul palmei de la mâna stângă. Semne şi minuni.d. l-a trecut în rândul sfinţilor pe data de 28 februarie 1950. Plecând la reşedinţă s-a închis în chilia lui şi trei zile n-a mai ieşit din ea. Personalităţi: Iosif Isakovici Badeev (în rusă Иосиф Исаакович Бадеев (Суслик)) (n. semn ce strălucea ca aurul curat pe care l-a purtat până la trecerea la cele veşnice. aproape de Timişoara. În anul 1650 este trimis de patriarhia din Constantinopol ca mitropolit al Timişoarei. La vederea acestei minuni s-au uimit şi turcii care veniseră în întâmpinarea lui şi i s-au închinat cu evlavie. s-a mutat împreună cu mama sa în Ohrida. la rugămintea credincioşilor Sfântul Mitropolit a răspuns cu dragoste: „Nu-mi cereţi mie vindecare. La mănăstirea Partoş. din părinţii Ioan şi Ecaterina. nori negrii au adus o ploaie ca un potop care. Domnul nostru Iisus Hristos. Sfântul Mitropolit a ieşit din catedrală şi s-a întors cu faţa spre foc privind prăpădul. rugaţi-vă Lui şi vă veţi vindeca”. Când s-a ridicat din genunchi. care a îndeplinit funcţia de secretar executiv al Comitetului Regional Moldova al Partidului Comunist din Ucraina (1924-1928). oraşul Orhei. La cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen în Adrianopol. acesta e motivul pentru care el este patronul sufletelor ascunse şi necunoscute.

23 martie 1902. teolog. Deriva de la numele ebraic ‫( ִ ְחק‬Yitzchaq). Alba Iulia . Persoanalităţi care au purtat acest nume: Isac (personaj biblic). ISAAC ( m ) Pronunţie: IE-zak (engleză). patronul protector a lui Petru cel Mare. arabă: ‫ . Forma prescurtată pentru ISABEL sau ISAIAH (Isaia). d. soţul Rebecăi şi tatăl lui Esav şi al lui Iacov. 28 ianuarie 1996. Socodor. Îi este consacrată catedrala Sfântul Isac din Sankt Petersburg. Scriere originală: Ирина (rusă. 1896-1909). Conform Genezei. călugar bizantin. Derivat de la grecescul Ειρηνη (Eirene). Arad . a fost singurul fiu al lui Avraam şi al Sarei. n. 8 decembrie 1884. Botoşani. Acest nume a fost purtat de prima femeie care a condus Imperiul bizantin. IRIMIA ( m ) Provine din cuvântul de origine ebraică Yirmeyahu = Dumnezeu s-a ridicat. ebraică: ‫. Origine ebraica. tiberiană Yişhāq „el râde”). IRINA ( f ) De la „eirene”. Iosif Iacobici (n. Arad) a fost un episcop român. care ָ ‫יצ‬ înseamnă „el râde”. traducător al bibliei. Sankt Petersburg. însemnând „universal”.Dr. URSS . Aiud) a fost un general român. Bucureşti) a fost un cleric. 17 februarie 1836.إﺳﺤٰﻖ‬Is āq. 250 . poate de origine siriană.d. transcriere standard ָ ‫יצ‬ Yitzchaq. laureat al premiului Nobel pentru Literatură. nume grec însemnând „paşnică sau pace”. întemeietorul bisericii armene. eseist şi dramaturg rus.d. Isac cel Mare (340-439). 24 mai 1940. 24 ianuarie 1909. Isac dalmaţianul (secolul IV). macedoneană). 11 martie 1952. declarat sfânt. Iosif Gheorghian (n.d. A fost zeiţa păcii în mitologia greacă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Iosif Aleksandrovici Brodski (rusă Иосиф Александрович Бродский.ִ ְחק‬Itzhak. care a deţinut în două rânduri demnitatea de mitropolit-primat al Bisericii Ortodoxe Române (1886-1893. este un personaj biblic. ISA ( f şi m ) Scriere originală: ‫( ىسيع‬arabă). SUA) a fost un poet. 29 august 1829. vechi nume germanic. IRMA De la „irmen”. New York. una dintre Ωραι (Horai). membru corespondent (1882) al Academiei Române. bulgară. Iosif (Ioan) Goldiş (n. care a deţinut funcţiile de ministru de război şi şef al marelui stat major al armatei române la începutul celui de-al doilea război mondial. Isac (lb.

originar din Ucraina. violonist american. a fost prim ministru. 1904 . evreu. Isaac Bashevis Singer. asasinat de un student extremist de dreapta. Isaak Levitan.1950). Spania şi Italia.1508). deşi unele teorii susţin că derivă de fapt de la un nume semitic. laureat al premiului Nobel pentru Pace. exeget şi om de afaceri evreu originar din Portugalia. însemnând „fiica lui BAAL”.1991). originar din Ucraina. teolog creştin sirian. Au purtat acest nume. evreu. Isac din Ninive (secolul VII). a trăit în Portugalia. ISABELA ( f ) Forma latină pentru ISABEL. de etnie afro-americană. filozof şi teolog englez. Isaak Dunaievski.Isaakios Ánghelos). Isaac al II-lea (gr. 1437 . Isaac Asimov (1920–1992).2008). care a trăit în secolul al VIII – lea Î. cântăreţ american de muzică soul. teolog. născut în zona Qatarului de astăzi. evreu. ISABELL ( f ) Varianta pentru ISABEL. pictor rus. laureat al premiului Nobel pentru literatură.Hr. scriitor american. Yitzhak Rabin. (1922-1995) general şi om politic israelian. ISABELLA ( f ) Pronunţie: iz-a-BEL-a (engleză). evreu. ISABEL ( f ) Cel mai probabil este forma spaniolă medievală pentru ELIZABETH (Elisabeta). Isaac Albéniz compozitor şi pianist. om de stat. Isaia a fost un profet.(1860-1900). a trăit în Polonia şi SUA. călugar ascet. Isaac Stern (1920-2001). ISAIA ( m ) Forma italiana pentru ISAIAH. scriitor în limba idiş şi engleză. De la numele ebraic ‫( ְשׁעָהוּ‬Yesha'yahu) care înseamnă „Domnul este ‫י ַ ְי‬ mântuire”. matematician. fizician. Isaac Newton (1643-1727). despre care se presupune că este autorul Cărţii lui Isaia. regina din Castilia şi Portugalia şi o regină a Angliei. Forma latină pentru ISABEL. Isaak Abarbanel (Iţhak Abarbanel.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Isac sirianul. 251 . evreu. filozof. împărat bizantin. compozitor sovietic rus. (1900 . Isaac Hayes (1942 . (Itzhok Bashevis Singer.

care înseamnă trezorier. Forma germană şi rusească pentru ISIDORE. JASPER ( m ) Pronunţie: JAS-pər (în engleză). ISIDORA ( f ) Scriere originală: Исидора (rusă. Gaius Iulius Cezar a fost conducătorul Romanilor şi un deosebit comandant militar. Acest nume a fost atribuit în mod tradiţional unuia dintre oamenii înţelepţi (cunoscut sub numele de Magi. nume latin care înseamnă „cel care gândeşte corect”. Poate proveni de la numele zeului roman JUPITER.ee-zee-DO-rah (italiană). IUDITH ( f ) Yehudit din limba ebraică care înseamnă femeie din Iudeea. Forma feminină pentru IULIU. Mai este echivalat că şi o piatră preţioasă. sârbă). care a extins limitele imperiului până în Galia. de la numele zeiţei egiptene ISIS. Forma feminină pentru ISIDOR.Dr. A fost şi numele a 3 Papi. combinat cu grecescul δωρον (Doron) „cadou”. sau cei trei regi). Saint Isidor de Sevilla a fost un arhiepiscop. IVAN ( m ) . despre care spune ca l-au vizitat pe Isus după ce s-a născut. 252 . Posibil derivat de la grecescul ιουλος (ioulos) „cu mustaţa pufoasă”. Pronunţie: iz-i-DOR-a(engleză). Provine de la numele rocii Jasp. IULIAN ( m ) Varianta românească pentru IULIU. IUSTINA / IUSTIN ( f şi m ) De la „justinus”. Variantă a numelui ISIDORE. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA ISIDOR ( m ) Scriere originală: Исидор (rusă). IULIANA ( f ) Varianta feminină pentru IULIAN. din limba persană. Derivă de la numele grecesc Ισιδωρος (Isidoros) care înseamnă „darul lui Isis”.Varianta slavă a numelui Ion. IULIA ( f ) Derivat de la expresia latină care înseamnă „descendentul zeului Jupiter”. IULIU ( m ) Forma românească pentru JULIUS (Iuliu). istoric şi teolog. ee-vezi-DHOrah (spaniolă).

Numele (în forme diferite) a fost purtat de 21 de Papi şi opt împăraţi bizantini. filosoful John Locke (1632-1704). Polonia. S-a împăcat cu fraţii săi atunci când au venit în Egipt în timpul foametei. datorită faptului că Iosif a fost un nume comun la evrei. 253 . LAILA ( f ) Variantă a numeluiu HELGA. scrierile biblice. JOSEPH ( m ) Scriere originală: ‫( יוֹסף‬ebraică). ֵ Pronunţie: JO-səf (în engleză). Portugalia. Franţa. încă din Evul Mediu. fiind folosit în Europa de Vest. după prima cruciadă. În Egipt. A fost numele a 2 personaje din Noul Testament: soţul Mariei şi Iosif din Arimatea. în ebraică. care ֵ înseamnă „el va adăuga”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acesta a fost folosit ocazional în lumea vorbitoare de limbă engleză. care a fost. purtat de către poetul John Milton (1608-1674). Rusia şi Ungaria. de asemenea. LADISLAU ( m ) Variantă a numelui Vladislav. forma latină a numelui grecesc Ιωαννης (Ioannes). precum şi regi din Anglia. JOHN ( m ) Utilizare: engleză. nu a fost folosit de creştini. Popularitatea acestui nume se datorează sfântului Ioan Botezătorul. provenit din ‫( יוֹסף‬Yosef). În Anglia a devenit extrem de popular: în Evul Mediu târziu fiind dat la aproximativ o cincime din băieţi care s-au născut. Pentru că era fiul lui favorit. Derivat de la grecescul Ιωσηφ (Iosif). poetul John Keats (1795-1821) şi muzician John Lennon (1940-1980). mai mulţi conducători ai Sfântului Imperiu Roman au purtat acest nume. zho-ZEF (în franceză). părintele fondator şi preşedintele american John Adams (1735-1826). Acest nume a fost iniţial folosit mai frecvent în rândul creştinilor de Est. De asemenea. în Imperiul Bizantin. În Evul Mediu. devenind popular în Spania şi Italia. Iosif este al 11-lea fiu al lui Iacob. În Vechiul Testament. Personalităţi care au purtat acest nume sunt: autorul Joseph Conrad (1857-1924) şi dictatorul sovietic Iosif Stalin (1878-1953). Danemarca. iar în Anglia a devenit comun după Reforma protestantă. el însuşi derivat de la numele ebraic ‫( יוֹחָן‬Yochanan) care ‫ָנ‬ înseamnă „Domnul este milostiv”. de asemenea. Varianta în limba engleză a Iohannes. Suedia. a devenit sfătuitorul faraonului. Acest nume a fost. considerate în mod tradiţional autor al Evangheliei. care a fost considerat precursor al lui Isus Hristos şi apostolului Ioan. YO-Zef (în germană). Bulgaria. ceilalţi fraţi l-au trimis în Egipt şi i-au spus tatălui că a murit.

considerând că exprimă participarea prin credinţă la biruinţa lui Cristos asupra morţii şi a păcatului. ameninţându-i cu exilul în caz contrar. publică un edict interzicând practicarea în public a cultului creştin şi cerea tuturor clericilor să se inchine zeilor. derivând de la laurus „laur”.. care a fost aruncată într-un vas plin cu plumb topit de către mauri. Paraschiv PEŢU LALA ( f ) Derivat din limba slavă semnificând „lalea”. Forma de grătar a palatului de la Escurial (la 40 km de Madrid). pe motiv că ar fi fost născut la Huesca. Arhidiaconul său Lavrentie îl întâlni spunându-i în lacrimi: “Unde te duci. Sfânta Laura a fost o martiră spaniolă din secolul al IX-lea. premergătoare limbii latine. Sfântul Laurenţiu (?-258) 10 august (calendarul latin şi calendarul bizantin) Spaniolii l-au considerat drept compatriot. în cinstea Sfântului Laurenţiu ca recunoştinţă pentru o victorie dobândită de împărat în ziua de 10 august 1557. Sfântul Sixt a fost arestat şi condus. care însemna „dafin”. nimfa Larisa a fost fiica lui Pelasgus. de la aceeaşi rădăcină provine şi numele unei plante considerată nobilă. Λαρισα (greceasca veche). la renumita închisoare Mamertine (unde au fost închişi şi Sfinţii Apostoli Petru si Pavel). Este forma feminină a numelui latin târziu Laurus. laurul cu ale cărui frunze erau încoronaţi poeţii şi învingătorii în întreceri şi războaie. În Roma antică. după un prim interogatoriu. Creştinii au adoptat numele Laurenţiu (încoronat cu lauri).Dr. Împăratul Valerian favorabil creştinilor a căzut sub influenţa magilor şi ghicitorilor egipteni după o nefericită expediţie în Orient. În mitologia greacă. Laurentum era un oraş din Italia antică. a fost dat de împăratul Filip al II-lea (1527-1598). în timp ce laicii urmau să fie condamnaţi înjosirii şi muncilor forţate. iar Sixt a fost al doilea. are la bază un cuvânt dintr-o limbă foarte veche. ceea ce însemna „cetate”. localitate în provincia Aragon din nord-estul Spaniei. urmând execuţia Episcopilor. Prima victimă a acestei persecuţii a fost Sfântul Ştefan. LAURA ( f ) De la „laurus” („tufă de dafin/laur”) sau de la „original din Laurentum”. Pe drum. Preoţilor şi Diaconilor în baza simplei constatări a identităţii lor. cu forma feminină Laurenţia. o eroină canadiană în timpul războiului din 1812. LAURENTIU ( m ) Se pare că numele personal Laurenţiu. O altă purtătoare vestită a acestui nume a fost Laura Secord. Posibil derivat din numele oraşului antic Larisa din Tesalia. Ionel TORJA LARISA ( f ) Scriere originală: Лариса (rusă). frunzele de dafin erau folosite pentru a alcătui ghirlandele învingătorilor. Părinte. fără fiul tău ? Ce jertfă te pregăteşti să aduci fără Diaconul tau? M-ai găsit cumva nedemn de aceasta? Vei refuza tu să-ţi fie alturi 254 .

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI pentru a-şi vărsa sângele pe cel pe care l-ai primit întru Sfintele Taine?”. Episcopul îi răspunse: “Nu fiule, nu te părăsesc, dar lupte încă şi mai mari te aşteaptă. Noi, ca bătrânii, ne-am angajat într-o luptă uşoară. Dar pe tine, tânăr viguros, te asteaptă o victorie şi mai plină de glorie asupra tiranului. Nu mai plânge. Peste trei zile Diaconul îi va urma Preotului”. Sfântul Sixt îi încredinţează administrarea în numele său a bunurilor Bisericii. Lavrentie îşi îndeplini pe dată sarcina, împărţind bogăţiile Bisericii la clerici şi la săraci. Înainte de a i se tăia capul Sfântului Sixt pe Via Appia, Sfântul Lavrentie îi iese în cale şi îi strigă: “Nu mă lăsa, Părinte Sfânt, pentru că am împărţit deja comorile pe care mi le-ai încredinţat”. Soldaţii l-au prins şi pe Lavrentie şi l-au dus în faţa tribunului Partenius. Sfântul Lavrentie în inchisoare a vindecat prin rugăciunea sa pe un orb numit Lucillus. Auzind vestea, alţi numeroşi orbi alergară la el şi fură cu toţii vindecaţi de către sfânt, care în plus îl boteza pe Ipolit împreună cu celelalte nouăsprezece persoane ce se aflau în casa lui. Împăratul a cerut lui Laurenţiu să-i predea bunurile pe care le deţine Biserica, dar acesta a chemat în faţa lui Valerian mulţimea de săraci pe care îi ajutase, şi i-a spus: “Iată comorile noastre, care nu scad niciodată, aduc venit totdeauna şi pot fi găsite oriunde!” Diaconul Laurenţiu a murit în ziua de 10 august a anului 258. În limba română s-au folosit şi variantele: Lavrentie, Lavrentia, Aurentia, Arentie, popular Arvinte, iar mai recent se întâlnesc variantele: Laurian, Lauriana, Loredana, Larry, Lorenzo. LÁSZLÓ ( m ) Varianta ungurească a numelui Vladislav. LAZĂR ( m ) Scriere originală: Лазарь (rusă), Лазар (bulgară, sârbă). Pronunţie: LAH-zahr (rusă). Forma rusească, bulgară şi sârbă pentru LAZARUS. Numele personal Lazăr este o prescurtare a numelui ebraic Eleazar, iar acesta este format din cuvintele El=Eloham=Dumnezeu şi azar = a ajuta care împreună înseamnă „Dumnezeu a ajutat”, sau mai explicit „Copil dobândit prin ajutorul lui Dumnezeu”; se dădea copiilor născuţi în urma rugăciunilor, sau a unei promisiuni făcute lui Dumnezeu. Există şi forma feminină „Lazarina”. În limba română există multe variante ca nume de familii, sau locuri: Lazarul, Lăzarea, Zarea, Zorică, Zorea, Zorel, Lazur, Lazu, Laciu, Laseu, Laţco, etc. Sfântul Lazăr (sec. I). 17 decembrie (calendarul latin) Pe baza identităţii de nume între Lazăr din Betania şi Lazăr din parabola cu bogatul nemilos şi săracul plin de răni, Sfântul Lazăr (din Betania) a fost ales patron al azilelor pentru leproşi, de unde au primit şi numele de „lazarete”, iar îngrijitorii leproşilor „lazarişti”. Evanghelia Sfântului Ioan istoriseşte în capitolul XI despre învierea minunată a lui Lazăr, fratele surorilor Marta şi Maria, care locuiau în Betania, la 255

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

aproximativ 5 km de Ierusalim. Din relatarea Sfintei Evanghelii apare clar că creştinii din Ierusalim se duceau în procesiune la Betania în sâmbăta din ajunul Floriilor şi la mormântul lui Lazăr citeau Evanghelia ce cu multe amănunte istoriseşte învierea lui. Evanghelistul Ioan istoriseşte acest miracol şi vede în el o prevestire şi o prefigurare a învierii lui Cristos. Casa din Betania şi mormântul au fost locuri de pelerinaj încă din prima epocă a creştinismului, după cum relatează însuşi Sfântul Ieronim. Mai târziu, pelerinii medievali afirmă că alături de mormântul lui Lazăr s-a ridicat o mănăstire, înzestrată de Carol cel Mare. Lazăr a avut două morminte, deoarece a murit de două ori. Primul mormânt, acela din care a fost înviat de iubirea lui Cristos, a rămas gol, deoarece o tradiţie veche îl consideră pe Lazăr Episcop şi martir în Cipru. În anul 900, împăratul Leon al VI-lea Filozoful, a transferat sfintele relicve ale lui Lazăr de la Kition din Cipru la Constantinopol, împreună cu cele ale surorii sale Maria Magdalena, găsite la Efes. Unele picturi vechi descoperite în insulă par să confirme prezenţa lui Lazăr în Cipru. LEANDRA ( f ) Varianta feminină pentru Leander. LEANDER ( f ) Scriere veche: Λεανδρος (greacă veche). Pronunţie: lee-AN-dər (în engleză). Din greacă Λεανδρος (Leandros) care înseamnă „leu de un om” din limba greacă λεων (Leon) „leu” şi ανδρος (Andros) „de un om”. În legenda greacă Leander a fost amanta lui Hero. În fiecare noapte el a înotat peste Hellespont să o cunoască, dar s-a înecat când s-a pornit furtuna. Când Hero a văzut trupul mort ea însăşi s-a aruncat în ape şi a murit. LELIA ( f ) Varianta pentru LAELIA (Lelia). LENA ( f ) Varianta a numelui ELENA. LENUTA ( f ) Varianta românească de alint pentru ELENA. LEO ( m ) Nume latin care înseamnă „leu”, de la grecescul λεων (leon). A fost numele a 13 Papi, inclusiv Sfântul Leon cel Mare şi a şase împăraţi bizantini. Un purtător celebru a acestui nume a fost Lev Tolstoi (1828-1910), un romancier rus, care a scris „Război şi pace” şi „Anna Karenina”. Este, de asemenea, numele unei constelaţii şi celui de al 6-lea semn zodiacal. LEON ( m ) Varianta a numelui LEO. Leon Trotsky a fost un revolutionar comunist rus. 256

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Scriere originală: Λεων (greacă veche). Pronunţie: lee-AHN (engleză), LE-awn (germană, poloneză). Derivat din grecescul λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acest nume a fost purtat de către un rege spartan. În Anglia în timpul Evului Mediu acesta a fost un nume comun printre evrei. Un purtător faimos a acestui nume a fost Leon Trotsky (1879-1940), un revoluţionar rus comunist. Este si numele unei regiuni din Spania, deşi nu este cunoscută relaţia etimologică. LEONA ( f ) Varianta feminină a numelui LEON. LEONARD ( m ) Pronunţie: LEN-ard (engleză), le-AW-nahrt (poloneză). Înseamnă „leu curajos”, derivat de la elementul germanic leon „leu” combinat cu hard „brav, curajos, îndrăzneţ”. Este numele unui Sfant franc din secolul al V-lea. LEONTIE ( m ) Scriere originală: Λεοντιος (greacă veche). Derivat din greacă λεων (Leon) care înseamnă „leu”. Acesta a fost numele mai multor sfinţi şi martiri, respectiv a unui împărat bizantin din secolul al VII-lea. LEONTINA ( f ) Forma feminină pentru Leontie, derivat de la LEONTIUS. LEOPOLD ( m ) Pronunţie: LE-O-pawlt (în germană), LEE-ə-Pold (în engleză), le-AWpawlt (poloneză). Derivat din elementele provenite din limba germană leud care înseamnă „oameni” şi bald care înseamnă „îndrăzneţ”. Ortografia a fost modificată datorită asocierii sale cu Leo latină „leu”. Saint Leopold este considerat acum patronul spiritual al austriecilor. Acest nume a fost, purtat de doi împăraţi din Belgia. fiind folosit mai târziu de James Joyce în romanul său „Ulise” (1920), pentru personajul principal, Leopold Bloom. LEONORA ( f ) Varianta scurtă în limba română a numelui italian Eleanor. LETIŢIA ( f ) De la denumirea în limba latină târzie Laetitia care înseamnă „bucurie, fericire”. Acesta a fost numele unui sfânt, care este venerat în principal în Spania. LIDIA ( f ) Forma italiană, poloneză şi spaniolă pentru LYDIA. 257

Dr. Paraschiv PEŢU LILIANA ( f ) Derivat de la latinul lilium, care înseamnă „crin”. LISA ( f ) Variantă a numelui Elisabeta.

Ionel TORJA

LIVIA ( f ) Forma feminină pentru LIVIU. A fost numele soţiei împăratului roman Augustus. LIVIU ( m ) Forma românească pentru LIVIUS. Origine latină. Poate fi derivat fie de la liveo „a invidia”, fie de la lividus „invidios”. Titus Livius a fost un istoric roman care a scris o lucrare despre istoria Romei. LONDRA ( m ) Pronunţie: LUN-dən. Provine de la numele capitalei Regatului Unit. Ca nume de familie a fost purtat de către scriitorul american Jack London (1876-1916). LORAND ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LORANT ( m ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui ROLAND, care semnifică „teren celebru”. LOREDANA ( f ) Inventat de novelistul italian Luciano Zuccoli pentru nuvela „Iubirea Loredanei”. Probabil s-a bazat pe numele de familie veneţian Loredan, derivat de la numele oraşului Loreo din Italia. LORENA ( f ) Varianta a numelui LAURA sau LORRAINE. LOLITA ( f ) Diminutivul numelui Lola. LUBOMIR ( m ) Înseamnă „pace şi dragoste” de la cuvintele slave lyub care înseamnă „iubire” şi „mir” care înseamnă pace. LUCA ( m ) Forma italiană şi românească pentru LUKE (Luca). 258

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Luca della Robbia, a fost un sculptor renascentist din Florenţa. A se vedea LUKE. LUCAS ( m ) Forma latină pentru Loukas.A se vedea LUCA. LUCIA ( f ) Forma feminină pentru LUCIAN. Sfânta Lucia a fost o martiră din Siracusa, căreia i-au fost scoşi ochii. LUCIAN ( m ) Forma românească a numelui LUCIANUS, care de asemenea este derivat din numele LUCIUS. LUDMILA ( f ) Înseamnă „favoarea poporului” din limba slavă, compus din elementele: lyud care înseamnă „oameni” şi mil care înseamnă „milostiv, dragă”. Sfânta Ludmila a fost o prinţesă din Boemia. LUDOVIC ( m ) Variantă a numelui LUDWIG . Provine din cuvintul german Hludwig care înseamnă „luptător de seamă” compus din: hlud care înseamnă „faimă” şi wig care înseamnă „luptător”. Acesta a fost numele unui operete din 1833 a compozitorului francez Fromental Halevy. LUKE ( m ) Pronunţie: LOOK (în engleză). Forma în limba engleză a numelui grecesc Λουκας (Loukas), ceea ce înseamnă „din Lucania”, Lucania fiind o regiune din Italia. Sfântul Luca, autorul Evangheliei a treia şi Faptele Apostolilor din Noul Testament. Un purtător faimos fictiv a acestui nume a fost eroul Luke Skywalker din filmele „Star Wars”. LUMINIŢA ( f ) Origine română, de la diminutivarea cuvântului „lumina”. MĂDĂLINA ( f ) Varianta românească a numelui Magdalena. MADISON ( m ) Poate fi folosit şi ca nume de familie, care înseamnă „fiul lui Maud”. Acest nume a fost folosit ca un nume feminin în filmul „Splash”, (1984), în care personajul principal a avut acest nume. Un purtător faimos a acestui nume a fost James Madison (1751-1836), unul dintre autorii Constituţiei americane, care mai târziu a fost ales preşedinte.

259

Dr. Paraschiv PEŢU MAGDA ( f ) Forma prescurtată pentru MAGDALENA.

Ionel TORJA

MAGDALENA ( f ) Scriere originală: Магдалена (bulgară). Înseamnă „din Magdala”. Maria Magdalena, personajul din Noul Testament, a fost numită aşa pentru că era din Magdala, un sat de lângă Marea Galileei (lacul Tiberius), „turn” în ebraică. Ea a fost curăţată de Isus de spiritele rele, rămânând alături de el şi în timpul curificării şi reînvierii. MAGDOLNA ( f ) Utilizare: maghiară. Forma maghiară a numelui Magdalena. MAHOMED ( m ) Variantă a numelui MUHAMMAD, care înseamnă „demn de laudă”, derivat la rândul lui din arabă (Hamid) „pentru a lăuda”. Acesta a fost numele profetului care a fondat religia islamică în secolul VII - lea. Numele a fost purtat de şase sultani din Imperiul Otoman (deşi numele lor sunt de obicei prezentate în ortografia turcă Mehmet). MAIA ( f ) Scriere originală: Μαια (greacă veche). În mitologia greacă şi romană ea a fost cea mai mare dintre Pleiade, grupul de şapte stele în constelaţia Taurului, care erau fiicele lui Atlas şi Pleione. Fiul ei a fost Hermes. MĂLINA ( f ) Forma românească feminină pentru MALCOLM. MANUEL ( m ) Pronunţie: mah-NWEL (spaniolă), mahn-oo-EL (portugheză), MAHN-ooel (germană). Forma prescurtată germană şi românească pentru EMANUEL şi forma spaniolă şi portugheză pentru EMMANUEL. A fost numele a 2 regi ai Portugaliei şi a 2 împăraţi bizantini. MANUELA ( f ) Pronunţie: mah-noo-E-lah (germană). Forma feminină pentru MANUEL. MARA ( f ) Scriere originală: ‫( מ ָא‬ebraica veche). ‫ָר‬ Înseamnă „amar” în ebraică. Variantă a numelui Maria.

260

Este considerat patronul grăjdarilor şi al rândaşilor. În perioada în care era Papă. Sfântul Marcel (Papă. Pe Marcel îl condamnă să păzească şi să îngrijească animalele. MAHR-tsel (poloneză). Marţial sunt diminutive ale numelui Marcus. după mulţi ani petrecuţi în această muncă.Marte. „a adormit în pacea Domnului”. După ce Canut a murit. şi justa severitate faţă de aşa numiţii „lapsi”. Sfânta Margareta a Scoţiei (1046-1093). Eduard şi Agata. Marcu. s-au reîntors în patrie şi au fost primiţi cu cinste la curtea lui Eduard Mărturisitorul. Marcelin. d. devastate de persecuţia cruntă a lui Diocleţian. ele pot însemna „copii consacraţi zeului Marte”. unde părinţii ei. care a fost iniţial un diminutiv pentru Marcus. MARGARETA ( f ) Derivat de la grecescul μαργαριτης (margarites). Sfânta Margareta regina Scoţiei s-a născut în anul 1046 în Ungaria.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARC ( m ) Variantă a numelui Mark. care s-a constatat ulterior că era aşezată exact pe locul unde astăzi se află biserica Sf. zeul războiului la romani. Marcel. MARCEL ( m ) Pronunţie: mar-SEL (franceză). Forma franceză. 309) Este sărbătorit în fiecare an la data de 16 ianuarie conform calendarul latin. motiv pentru care împăratul dispune prinderea lui pe când celebra Sfânta Liturghie în casa unei patriciene romane transformând această casă într-un grajd. probabil împrumutat din sanscrită. bunicul Margaretei. Sfântul Marcel era la Roma Marele Pontif. trăiau în exil. MAHR-tse-lah (cehă). ocazie cu care 261 . Dar din nou au fost siliţi să fugă. Mars care semnifică pe zeul Marte. fiind alungaţi din Anglia de către regele Canut. mahr-THE-lah (spaniolă). din cauza războiului dintre danezi şi normanzi. Marcel de pe Corso. care înseamnă „perla”. română şi poloneză pentru numele de familie roman MARCELLUS. care avut curajul să îl mustre aspru pe împăratul Maximilian pentru cruzimea arătată împotriva creştinilor. mahr-TSElah (poloneză). probabil derivat din numele zeului roman MARS. Din limba latină. MARCELA ( f ) Pronunţie: mahr-SE-lah (spaniolă). biserică care deţine unul din titlurile de onoare ale Romei. Forma feminină pentru MARCEL. Marcel a restaurat „parohiile” romane. cuvânt care are legătură cu Mars . Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 noiembrie conform calendarul latin.

iar la vârsta de opt ani. tatăl său a murit şi mama a încredinţat-o călugăriţelor Clarise din Charolles. vindecându-se miraculos. Procesul de beatificare a Margaretei Maria a început la câţiva ani după moartea ei. A decedat în ziua de 17 octombrie 1690.Dr. a ridicat-o la cinstea sfintelor altare. în sărbătoarea Înălţării Domnului din anul 1920. localitate din estul Franţei. Din căsnicia lor s-au născut şase băieţi şi două fete. dar în calendarul nou este anticipată cu o zi. la vârsta de 24 de ani. şi vor căuta ca şi alţii să facă acest lucru”. prin răceala şi dispreţul faţă de prezenţa mea în taina sfântă a Euharistiei. În luna iunie a anului 1675. arzând ca un cuptor încins de flăcări. călugărul franciscan care a predicat la zilele de reculegere în parohia Verosvres i-a ascultat mărturisirea şi apoi i-a dat asigurarea că este chemată la viaţa de mănăstire. prin lipsa lor de respect şi prin sacrilegiile ce le săvârşesc. Pentru aceasta îţi cer ca prima vineri după a opta zi de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui meu (Joia Verde) să fie dedicată cinstirii Inimii mele. În timpul altor extaze şi viziuni. dar din cauza evenimentelor a trebuit să fie întrerupt de mai multe ori.. nu departe de Lyon şi este al cincilea copil al soţilor Claudiu Alacoque şi Filiberta Lamyn. lângă marea mănăstire pe care ea însăşi o întemeiase. Mântuitorul Isus i-a apărut cu inima ieşită afară din piept. Cu prilejul jubileului din anul 1570. Din copilărie a manifestat o repulsie vizibilă faţă de cuvinte şi acte indecente. În ziua de 19 iunie 1671. Sfânta Margareta Maria Alacoque (1647-1690). prin primirea Sfintei Împărtăşanii şi îndeplinirea unui act de reparare a ofenselor aduse onoarei mele. cu care s-a căsătorit. din partea celor mai mulţi nu primesc decât ingratitudine. şi a intrat în mănăstirea călugăriţelor vizitandine din Paray-le-Monial. conform uzanţelor. Sărbătorirea ei a fost fixată pentru ziua de 17 octombrie. Mântuitorul Isus i-a arătat Margaretei Maria că va acorda haruri mari şi celor care vor face actul de reparaţie şi vor primi Sfânta Împărtăşanie în prima vineri din fiecare lună. Margareta a murit la 16 noiembrie 1093 în castelul de la Edinburgh şi a fost înmormântată la Dunferline. şi i-a spus: „Priveşte această inimă care a iubit atât de mult pe oameni încât nu a cruţat nimic şi s-a consumat cu totul spre a le dovedi dragostea ce le-o port. Margareta s-a născut la 22 iulie 1647 în Verosvres. până când Papa Benedict al XV-lea. Margareta şi-a făcut testamentul.. devenind astfel regină. pentru a nu se suprapune amintirii Sfântului Ignaţiu din Antiohia. adeseori rănită de purtarea nedemnă faţă de Preasfântul Sacrament al altarului. 262 . precum şi tuturor celor care în diferite feluri vor aduce o cinstire deosebită Inimii Sale Preasfinte. pe când se ruga înaintea Preasfântului Sacrament. Timp de patru ani a fost ţintuită la pat de o boală ce făcea ca „oasele să-mi străpungă pielea”. În anul 1294 a fost declarată sfântă. Îţi promit că Inima mea va revărsa din belşug darurile iubirii sale divine asupra tuturor acelora care îmi vor aduce această cinstire. la vârsta de patruzeci şi trei de ani. Drept recunoştinţă. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Margareta l-a cunoscut pe regele Malcolm III al Scoţiei. Este sărbătorită în fiecare an la data de 16 octombrie conform calendarului latin.

םירמ‬n. în momentul conceperii lui Iisus Cristos. în etiopiană Māryām. Eroarea nu trebuie regretată. o. Alţii interpretează numele ca însemnând „amărăciune” şi se pronunţă în ebraică Miryam ‫ . După el. Norvegia în secolul al XIV-lea. azi Israel . MARIA ( f ) Utilizare: italiană. după transcrierea grecească. MARGO / MARGOT ( f ) Varianta maghiară a numelui Margareta. 17 î. în latina târzie Maria. şi au scris stella. greacă. ţările scandinave. 45 d.Hr. engleză. Maria din Nazaret sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam ‫ . corsicană. stea.care a scris „Pe aripile vântului” şi scriitorul canadian Margaret Atwood(1939-) MARGIT ( f ) Utilizare: maghiară. care înseamnă „copil dorit”. Scriere originală: Μαρια (greacă). „picătură din mare”. stea a mării”. conform scrierilor Noului Testament. română. portugheză. Poate să fie un nume compus din două elemente: mar însemnând „picătură” şi yâm însemnând „mare”. după transcrierea ebraică. catalană. deoarece declara că Maria înseamnă Stilla Maris. Conform Noului Testament. azi Turcia). A fost fiica lui Ioachim şi Ana. Unii savanţi consideră. iubită de Amon”. iar a doua parte este numele zeului Amon. Mariam. Pentru creştini. cuvântul ar fi compus din două părţi: dintre care prima înseamnă „a iubi. islandeză. maris stella. germană. Conform acestei origini. ci egipteană. înseamnă „aleasă. Маріа (slavă). scriitorul american Margaret Mitchell (1900-1949). care a unit Danemarca. bască. sau Μαρία. Numele Maria potrivit unor surse înseamnă „copil dorit”. şi datează din timpul captivităţii evreilor în pământul faraonilor.Hr. aprox. iubită de Dumnezeu”. şi nu fără motive. în siriană Mart Maryam. a alege pe cineva”. unii copişti au citit greşit cuvântul stilla. şi Mariana. probabil în Efes. scandinavă. Suedia. că Maryam nu este un cuvânt de origine ebraică.םירמ‬în arabă Miryam sau Maryam ‫ . probabil în Ierusalim. fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul 263 . De aici provine titlul „Steaua Mării” şi cântecul Ave. a fost mama lui Iisus din Nazaret. Sfântul Ieronim cunoştea această etimologie.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Acest nume a fost purtat de regina Margareta I a Danemarcei. finlandeză. Variantă în limba maghiară a numelui MARGARET sau românescul MARGARETA. „Bucură-te. aprox. picătură. poloneză. deoarece a dat loc unei imagini poetice foarte frumoase.d.ميرم‬în greaca Septuagintei Μαριάμ. Maria. însemnând „aleasă. În grecească cuvântul a devenit Mariamne. cuvântul Maria.

Notre Dame. în timp ce cea anglicană sărbătoreşte Ridicarea Sa la Ceruri. convocat pentru a dezbate asupra învăţăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie. Regina Coeli) şi altele. iar în bisericile anglicane „Sărbătorirea Binecuvântatei Fecioare Maria”. bisericile ortodoxe. . ţinut la Efes în anul 431. Theotokos. regiune şi tradiţie. în funcţie de ţară. sărbătoare care se numeşte oficial în biserica romano-catolică „Ridicarea la Ceruri a Fecioarei Maria”. Conform definiţiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic. atât catolicii şi cât şi ortodocşii serbează. a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii şi naşterii lui Iisus. biserica anglicană mai sărbătoreşte Purificarea Sfintei Fecioare Maria pe. la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva). 70% din catedralele franceze poartă numele Fecioarei Maria. În tradiţia creştină (ortodoxă. după Conciliul al Doilea de la Vatican. în bisericile ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului”. Multe biserici sărbătoresc pe 8 septembrie. tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume şi mântuirea. în Biserica romano-catolică se sărbătoreşte Sfântul Nume al Mariei (aluzie la respectul datorat Maicii Sfinte şi încrederea în puterea invocării respectuoase a acestui Nume. Acoperământul Maicii Domnului pe 1 octombrie. „Născătoarea de Dumnezeu”). numele după care ea este cunoscută cel mai des). ca semn de binecuvântare şi tărie în faţa ispitelor).Bisericile ortodoxe şi cele greco-catolice mai sărbătoresc: Adunarea credincioşilor în cinstea Preasfintei Fecioare. . ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. adică vineri în Săptămâna luminată. alte sărbători fiind: . . . a confirmat învăţătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gabriel.în evul mediu în ianuarie şi februarie. în unele regiuni ale Europei de vest. Regina Cerurilor (Queen of Heaven. a schimbat denumirea sărbătorii de 1 ianuarie din Tăierea împrejur în Solemnitatea Sfintei Fecioare Maria. Izvorul Tămăduirii în Vinerea luminată. Titlurile cele mai des atribuite Fecioarei Maria sunt: Maica Domnului (Our Lady. anglicană şi luterană) precum şi în cea musulmană. 264 . Naşterea Maicii Domnului („Sfânta Maria Mică”). Binecuvântata Fecioară Maria. Regina păcii.în 12 septembrie. greco-catolice şi romano-catolice sărbătoresc Intrarea în biserică a Maicii Domnului (sau Aducerea Maicii Domnului la Templu). De asemenea. Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului la 31 august. . Biserica catolică mai sărbătoreşte Neprihănita Zămislire a Preasfintei Fecioare Maria iar. de după Paşti. diverse apariţii sau icoane ale Maicii Domnului. Punerea în raclă a cinstitului veşmânt al Maicii Domnului la 2 iulie.în 25 martie biserica catolică şi cele ortodoxe sărbătoresc Buna-Vestire.în 2 februarie. Născătoare de Dumnezeu pe 26 decembrie. Madonna. Nuestra Señora. Zămislirea Sfintei Fecioare de către Sfânta Ana pe 9 decembrie. Maica lui Dumnezeu. se sărbătorea Adormirea şi Ridicarea la Ceruri.21 noiembrie. catolică. . Al treilea sinod ecumenic. fiind sărbătorită la data de 15 august („Sfânta Maria Mare”).Dr. Nossa Senhora. fiind denumită „noua Evă”.8 decembrie.

fiind fiica lui Giovanni Giuseppe şi a Mariei Concetta Marrazzo. În anul 1894 a fondat Congregaţia Franciscanelor Mariei Neprihănite care la început. din anul 1924 până în anul 1947. iar datorită pregătirii sale. după cinci ani de muncă grea la Chone (Ecuador) şi după ce a catehizat multe grupuri de copii. vreau să devin sfântă”. în faţa unei icoane a Pruncului Isus. sr. unde a dorit „să-i facă companie lui Isus din Euharistie atât cât era posibil”. iar în martie anul următor primeşte haina monahală şi numele de Maria Caridad a Iubirii Duhului Sfânt. votul de castitate perpetuă. iar după un an depune voturile călugăreşti. Începând din anul 1933. Fericita Maria Cristina Brando (1856-1906) S-a născut la Napoli la 1 mai 1856. Caridad Brader a murit în faimă de sfinţenie. Maria a manifestat o chemare religioasă. Este singura fiică lui Sebastiano Brader şi a Mariei Carolina Zahaner. menţionând faptul că în anul 1933. timp în care a trăit o luptă interioară. a fost desemnată să predea în colegiul mănăstirii. Nu îi plăceau bunurile de valoare. apropiindu-se de sacramentul pocăinţei. care în 1893. originară din Palermo. Maria Candida începe să scrie „Euharistia”. unde a muncit fără răgaz. se transferase momentan din pricina serviciului tatălui. oraş unde familia. împărtăşindu-se zilnic. A crescut motivată de o intensă iubire faţă de Isus Cristos şi o afectuoasă devoţiune către Fecioara Maria. Mt 5. la data de 1 octombrie 1880. unde este vorba de o lungă şi intensă meditaţie asupra Euharistiei. intră la Altstätten în mănăstirea franciscană „Maria Hilf”. printre cele şase surori care au plecat în misiune s-a numărat şi sr. de la sărbătoarea Trupului şi Sângelui Domnului. repeta adesea: „Trebuie să devin sfântă. după ce a intrat în Carmel. alegând viaţa călugărească după terminarea studiilor. Congregaţia a primit aprobarea pontificală. an în care a respins categoric o altă realegere. consilier la Curtea de Apel. Pietro Barba. încă de la vârsta de cincisprezece ani. Caridad Brader. 48). speranţa şi iubirea. La sfârşitul secolului al XIX-lea. la Túquerres. Şi-a luat numele de Maria Candida a Euharistiei. depunând la vârsta de doisprezece ani.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria Candida a Euharistiei (1884-1949) S-a născut la 16 ianuarie 1884 la Catanzaro. dovedind de foarte tânără înclinaţii clare spre rugăciune şi mortificare. fiind preocupată de cei săraci care încă nu cunoşteau Evanghelia. a fost formată din tinere elveţiene. Primind învăţătura Mântuitorului (cf. cu numele Maria Josefa Carolina. Fericita María Caridad Brader (1860-1943) Caridad Brader s-a născut la 14 august 1860 la Kaltbrunn (Elveţia). sr. pe care a condus-o până în 1919 şi din 1928 până în 1940. Maria Candida a fost aleasă superioară a mănăstirii. fiind botezată a doua zi după naştere. La 27 februarie 1943. aşteptând aproape douăzeci de ani pentru a-şi putea realiza aspiraţia. Caridad este trimisă în Columbia. în care vede sintetizate toate dimensiunile experienţei creştine: credinţa. 265 . A decedat la data de 12 iunie 1949.

fiind botezată chiar în ziua naşterii. cu care urma să se căsătorească. 266 . În anul 1897 Maria Cristina a depus voturile temporare. Margareta şi ale săracilor numără 22 de case în Mexic. primind în anul 1876 veşmântul religios. La 2 noiembrie 1903. iar în timpul vieţii ei. iar la 20 iulie 1903 Congregaţia a obţinut aprobarea canonică din partea Sfântului Scaun. A simţit chemarea Domnului. în Mexic. nu departe de oraşul Aquila. în faimă de sfinţenie. o congregaţie care s-a mărit cu repeziciune. un mic sătuc din Abruzzo. În anul 1878 se afla temporar la surorile Tereziene din Torre del Greco. motiv pentru care a pus fundamentul unei noi familii religioase. la Guadalajara (Jalisco). fiica lui Fortino Garcia şi a lui Rifugio Zavala Garcia. la 27 aprilie 1878. la 24 iunie 1963. a dovedit o mare iubire faţă de săraci şi faţă de operele de caritate. în Mexic. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA A fost împiedicată de tatăl ei să intre în Congregaţia Surorilor Sacramentine din Napoli. a luat numele de Sr. la vârsta de 23 de ani când era logodită cu Gustavo Arreola. pentru ca protejaţii ei să aibă mereu hrană proaspătă. la San Gregorio. stabilindu-şi sediul final în Casoria. A decedat la data de 25 februarie 1962. Fericita María Guadalupe García Zavala (1878-1963) S-a născut la Zapopan (Jalisco). A murit la 20 ianuarie 1906. dar a experimentat în multe ocazii Providenţa divină şi a avut parte de ajutorul multor binefăcători şi persoane ecleziale. A înfiinţat Congregaţia Slujitoarele Sfintei Margareta Maria şi a săracilor. Fericita Maria Ludovica De Angelis (1880-1962) S-a născut la 24 octombrie 1880. a luat numele de sora Maria Ludovica. noi instrumente. care astăzi se numeşte Congregaţia Surorile Victime Expiatoare ale lui Isus din Preasfântul Sacrament. Încă de mică datorită faptului că tatăl ei avea un magazin de obiecte religioase. au fost deschise 11 case în Republica Mexicană. obţinând însă permisiunea de a fi primită drept candidată la Clarisele din Mănăstirea Fiorentinelor. săli pentru micii pacienţi. sora Ludovica pune la punct săli de operaţie. fondatoarea şi alte surori au depus voturile perpetue. Cu finanţări pe care numai Dumnezeu ştie cum reuşea să le obţină. După ce a intrat la Institutul Fiicelor Milostivirii la 14 noiembrie 1904. iar după moartea ei Congregaţia a continuat să crească. nu departe de Napoli. o biserică devenită azi parohie şi o înfloritoare fermă la City Bell. actualmente Slujitoarele Sf. iar ulterior a primit permisiunea de a intra în mănăstirea Sacramentinelor. o clădire la Mar del Plata pentru convalescenţa copiilor.Dr. Maria Cristina a Neprihănitei Zămisliri. Grecia şi Italia. Peru. Islanda. primind numele de Antonina în Italia. Antonina simţea în inima sa că visele ei se regăseau în visele Maicii Rossello. Noul institut a întâmpinat multe şi mari dificultăţi. Lupita a ştiut să le înveţe pe surorile din Congregaţie să iubească sărăcia pentru a se putea dedica mai bine bolnavilor. A murit la vârsta de 85 de ani. în faimă de sfinţenie.

MARIN ( m ) Varianta în limba română. patronimic. Poate proveni fie de la MARS. MARICICA ( f ) Diminutiv în limba română a numelui MARIA. este un vechi nume de botez. care este nume de familie roman. Fericita Maria Romero Meneses (1902-1977) A intrat în Ordinul Salezienilor la vârsta de 21 de ani. Poate fi considerată şi o combinaţie între MARIA şi ANA. Pentru săraci a obţinut asistenţă medico-farmaceutică gratuită. inspirându-se din Regula celui de-al Treilea Ordin al Sfântului Francisc. a pus să se construiască adăposturi pentru familiile lipsite de locuinţă. Fiicele Milostivirii. MARIANA ( f ) Forma latină pentru MARIAMNE. mascul”. are echivalenţă şi în alte limbi: . pe insula Korčula. în ziua Buneivestiri din anul 1919 a dat viaţă comunităţii religioase pe care dorea să o înfiinţeze „pentru educarea şi instruirea tineretului feminin din zonă”. După treizeci de ani. A atras mulţi tineri şi adulţi să colaboreze la activitatea ei apostolică. în anul 1928. Acelaşi Episcop. cursuri de catehizare şi alfabetizare. derivat de la numele roman de familie Marinus. MARILENA ( f ) Combinaţie între Maria şi Elena. A organizat Fiicele Mariei Ajutorul Creştinilor pentru activitatea cu săracii. la 6 decembrie 1956. precum şi de promovarea demnităţii persoanei şi de dezvoltarea misiunilor şi a dialogului ecumenic. cehă şi română pentru MARIANUS. purtat de mai mulţi sfinţi.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Fericita Maria a lui Isus Răstignit Petković (1892-1966) S-a născut la 10 decembrie 1892 la Blato. şi urmând îndrumările Episcopului de Dubrovnik. care provine fie de la numele de MARIUS sau de la cuvântul latin marinus „mare”. MARIAN ( m ) Pronunţie: MAHR-yahn (poloneză). Îndemnată de dorinţa vie de a-i ajuta pe cei săraci şi nevoiaşi. comunitatea a primit recunoaşterea pontificală şi aprobarea constituţiilor.în franceză. fie de la latinul mas. folosită de istoricul Iosif când se referea la soţia Regelui Herod. macedoneană şi croată pentru MARINUS. franceză. zeul roman al războiului. Forma poloneză. Românescul Marin. numără peste 429 de membre care lucrează în 12 ţări din Europa şi America. maris „bărbat. Josip Marčelić. de asistarea persoanelor în vârstă şi bolnave. derivat de la numele roman MARIUS. ocupându-se de educarea copiilor şi a tineretului. 267 . de apostolatul parohial. Mons. MARIAMNE este varianta pentru Maria. Congregaţia pe care Maria Petković a fondat-o. a instituit canonic comunitatea religioasă de drept diecezan. a organizat cursuri de pregătire profesională pentru fete şi femei.

l-a luat de mână şi au pornit spre biserică. Acheus. îi spuse venerabilul bătrân. norvegiană.în rusă şi sîrbă. fiind creştin. Marin era un ofiţer nobil şi bogat din armata imperială.H. Acest sufix -ovici. Марина (rusă. deoarece. nu era mulţumit de această intervenţie supărătoare şi l-a întrebat pe Marin ce religie are. După trei ore Marin se întoarce la tribunal şi în faţa judecătorului îşi proclamă credinţa „cu un şi mai mare curaj”.în poloneză. Pronunţie: mah-REE-nah (italiană. care a fost derivat fie de la MARS. fără nici o şovăire. avea să refuze aducerea de jertfe în cinstea împăratului. Ieşind din clădirea tribunalului. motiv pentru care a fost condamnat la moarte prin decapitare. Sfântul Marin (sec. să fii cu Dumnezeu. după ce a aflat despre situaţia în care se afla. Marin nu are dreptul să ocupe posturi de răspundere în imperiul roman. dar şi alţi ofiţeri râvneau gradul de centurion. răspunsul ostaşului a fost limpede şi prompt: „Sunt creştin”. 268 . romanul omonim al lui Lev Tolstoi) care le spune unor negustori pe care-i răsplăteşte pentru că i-au denunţat nişte conspiratori: vă înnobilez şi vă dau voie să vă adăugaţi la numele voastre „-ovici”. unde Marin. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA . . rusă).Dr. română. În Palestina. Utilizare: germană. în localitatea Cezareea din Palestina. a derivat în Marin/ovici. Gaius Marius a fost un renumit consul roman din secolul al II-lea Î. prin anexarea sufixului –ovici. prin adăugarea unui sufix specific.. MAH-ree-uws (în germană). MARIUS ( m ) Origine latină. bulgară. „Să rămâi deci al lui Dumnezeu.în corsicană şi în italiană apare ca Marini.în bulgară. germană. acest post îi revenea lui Marin. s-a dat în timpul lui Ivan al IV-lea cel Groaznic (v. iar unul dintre cei mai îndârjiţi pretendenţi a depus la tribunal o adresă prin care arăta că. Nume de familie roman. a derivat în Marin/o/schi. şi întărit de harul său ţine drumul pe care l-ai ales. . Pronunţie: MER-ee-əs (în engleză). care din dragoste pentru credinţa sa a ales mai bine moartea de martir. Marin îl întâlneşte pe Episcopul Teoctist. era vacant un post de centurion. potrivit unor legi mai vechi. sârbă). Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 martie conform calendarului latin. III). însemnând „bărbat”. care. . a derivat în Marin/of (ov). Mergi în pace!”. spaniolă. MARINA ( f ) Scriere originală: Μαρινα (greacă). îşi întinde mâna spre Sfânta Evanghelie. franceză. daneză. Forma feminină pentru MARIN. prin adăugarea unor sufixe specifice. zeul războiului la romani sau de la latinul maris. Judecătorul.

în perioadele când se afla în Iudeea. este răscumpărată de această sfântă. Este sărbătorit în fiecare an la data de 3 noiembrie. Derivat de la Martis. localitate situată la circa trei kilometri de Ierusalim.lea. hărnicia ei lăudabilă. italiană. I). mar-TEN (franceză). americanul care a luptat pentru egalitatea între rase. Sfântul Martin a fost un episcop din secolul al IV . forma genitivă a zeului roman al războiului MARS. În casa lor primitoare venea cu plăcere Isus. MAWRteen (maghiară). MARTIN ( m ) Scriere originală: Мартин (rusă. şi aici se dovedeşte gospodina care are grijă de toate. poloneză). Pronunţie: MAHR-tin (engleză. în învierea morţilor şi în dumnezeirea lui Cristos. care de fapt înseamnă „doamnă. teologul care a început reformarea protestantă în secolul al XVI . Legenda spune că a trecut pe lângă un cerşetor îngheţat în mijlocul iernii şi şi-a rupt mantaua în două. Înseamnă „doamna casei” sau „doamnă. care a patronat Franţa. soţie. fratele readus la viaţă de Isus. Este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie. ci prea marea grijă pentru lucrurile materiale în dauna vieţii interioare. Marta era sora lui Lazăr şi a Mariei din Betania. Sfântul Martin de Porres s-a născut în oraşul Lima (Peru) la 9 decembrie 1579. Este prezentă şi la banchetul la care participa însuşi Lazăr. Origine latină. dându-i o jumătate cerşetorului. ca fiu al unui cavaler spaniol şi al unei negrese din Panama. bulgară). Sfântul Martin de Porres (1579-1639). Lecţia dată de învăţătorul nu privea. conform calendarului latin. Profesiunea de gospodină. MARLENE ( f ) Combinaţie între Maria şi Magdalena. 5 Papi au purtat acest nume.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MARTA ( f ) Scriere originală: Марта (bulgară. Pronunţie: MAHR-tah (spaniolă. cu numele Marta. desigur. 269 . în mod indirect. Sfânta Marta (sec. sârbă). când. însemnând „bărbat”. ea cere un miracol prin simpla şi splendida mărturisire de credinţă în atotputernicia Mântuitorului. Alte nume cunoscute sunt Martin Luther. iar în limba latină se traduce în Domnica. Marta reapare în Evanghelie cu prilejul episodului dramatic al învierii lui Lazăr.lea şi Martin Luther King. Cu ocazia unei astfel de vizite apare pentru prima dată şi Marta. stăpână” în limba aramaică. În Noul Testament. În limba greacă Marta se traduce în Despina. mahr-TIN (bulgară). conform calendarului latin. stăpână”. mamă provenită dintr-o familie domnitoare. neînţeleasă şi adesea desconsiderată. toate exprimând înţelesul că respectiva persoană este fiică. germană).

A murit în ziua de 3 noiembrie 1639. îi iubea chiar mai mult decât pe el însuşi. În 1966. unde a fost admis numai în calitate de „frate ajutător”. tatăl nu a voit să-l recunoască. cum era obiceiul în acea vreme şi cum sfintele Canoane vor rândui mai târziu. Sfântul Martin e un soldat roman care şi-a tăiat tunica în două cu sabia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA de origine africană. devenit părintele său sufletesc. deoarece l-au primit ca membru deplin al Ordinului dăruindu-se lui Dumnezeu pentru toată viaţa. Tatăl lui a revenit la sentimente mai bune şi l-a luat cu dânsul în Ecuador. Tours.Dr. L-a data de 3 iunie 1603 el a făcut profesiunea solemnă. De mai multe ori a fost văzut cum striga şoarecii cuibăriţi în sacristie şi-i conducea afară. a călugărilor dominicani din Lima. de asemenea. în predica omagială amintea: „Martin iubea din toată inima pe oameni. Martin se ştia investit de către 270 . La vârsta de cincisprezece ani a bătut la poarta mănăstirii „Sfântul Rozariu”. conform calendarului latin. Deoarece i s-au încredinţat cele mai umile activităţi. Papa Paul al VI-lea l-a declarat patronul frizerilor şi al peruchierilor din Italia. Şi în noua sa calitate. deoarece era adânc convins că sunt copiii lui Dumnezeu şi fraţii săi. în deosebi pentru copii. model de dragoste creştină. Ales episcop de Tours prin voinţa poporului. Deoarece noul născut avea pielea de culoare neagră. la vârsta de opt ani. a voit să rămână „mătura mănăstirii”. ci în întreg oraşul. Martin a transformat mătura într-un blazon de onoare: o icoană veche îl reprezintă purtând în mâini acest modest dar necesar instrument casnic. Papa Ioan al XXIII-lea. într-un colţ al grădinii. Este sărbătorit în fiecare an la data de 11 noiembrie. nefăcând parte din rândul călugărilor propriu zişi. şi astăzi este invocat în cazuri de neplăceri produse de aceste mici rozătoare. pentru a-l îmbrăca pe un om necăjit care tremura de frig. Martin a fost şi un apostol. născută la doi ani în urma lui. Sfântul Martin din Tours (315-397). adică aparţinând doar Ordinului terţiarilor. Întâlnirea cu umilul frate era o sărbătoare pentru toţi. până când a trăit în sărăcie neagră alături de mama sa şi de o soră mai mică. căci în umilinţa lui îi considera pe toţi mai drepţi şi mai buni decât el”. Dar fericitul Martin nu a fost doar acest soldat. Apostolul Galiei. şi pentru acest motiv a fost trecut în registrul botezaţilor drept „Fiu al unui tată necunoscut”. hotărât să calce cu bucurie pe urmele Sfântului Dominic. În anul 1837 Papa Grigore al XV-lea l-a beatificat şi Papa Ioan al XXIII-lea l-a ridicat la cinstea sfintelor altare în anul 1962. ipostaza în care sfântul este reprezentat în majoritatea imaginilor. dar sfinţenia sufletului său a început să strălucească nu numai între zidurile mute ale chiliei. Acest gest de dragoste creştină este cam tot ce lumea îşi mai aduce aminte şi. unde ulterior l-a părăsit. el nu s-a limitat doar la administrarea Bisericii sale. O statistică mai veche arată că cele mai multe familii din Franţa se numesc Martin. Martin a fost un apostol în cel mai deplin sens al cuvântului. mort în anul 397 ca Episcop al vechii cetăţi din vestul Franţei. o ţară profund romanizată timp de mai mult de trei secole şi care ocupa aproximativ teritoriul Franţei de astăzi. La slujba de canonizare. fapt ce dovedeşte veneraţia de care se bucură şi astăzi Sfântul Martin.

La vârsta de 18 ani. MATEI ( m ) Pronunţie: MATH-Yoo (în engleză). a fost unul din cei doisprezece apostoli. putere” şi hild „bătălie”. Pronuntie: MAH-tyahsh. MATILDA ( f ) Origine germană. 271 . pentru dărâmarea locurilor de închinare către idoli şi pentru desfiinţarea cultului arborilor sacri. care a făcut reforme importante pentru regat. Varianta în limba engleză a cuvântului Ματθαιος (Matthaios). Scriere originală: Ματθιας (greacă). părăseşte armata este botezat de către Episcopul Ilarie din Poitiers. Pronunţie: mah-TEE-AHS (în germană). Înseamnă „forţa la bătălie” de la maht „forţă. germană. Matthew a fost utilizat încă din Evul Mediu. Ca nume englez. cu care se întâlnise de mai multe ori în diferitele misiuni ostăşeşti împlinite în Galia. a avut loc înmormântarea. MATHIAS ( m ) Utilizare: greacă. în secolul al XV – lea. care înseamnă „darul ‫ַ ִ ְי‬ Domnului”. franceză. el este primul sfânt care nu a fost martir şi totuşi i s-a acordat o cinstire din partea Bisericii. La data de 11 noiembrie 397. MARTON ( m ) Utilizare: maghiară. A fost numele soţiei lui William Cuceritorul. Varianta maghiară a numelui Matilda. Pronunţie: MAHR-ton. scandinavă. inclusiv Matthias I. păgâneşti şi Martin a trebuit să lupte energic pentru îndepărtarea lor. Acest nume a fost purtat de regii Ungariei. Varianta maghiară a numelui Matthias (vezi Matei ). El a fost un vameş şi se presupune că este autorul primei Evanghelii în Noul Testament . iar de atunci. Forma maghiară pentru MARTIN. care a fost o formă grecească a numelui ebraic ‫( מתּתָהוּ‬Mattityahu). Variantă a numelui Matthaios (vezi Matei ). mai vrednici de milă decât cei mai săraci şi mai lipsiţi dintre oameni.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dumnezeu cu o misiune mai amplă: evanghelizarea păgânilor. sărbătoarea lui se ţine la 11 noiembrie. Aproximativ în anul 371 este ales Episcop de Tours. Poporul încredinţat păstoririi sale păstra încă multe din obiceiurile vechi. maghiară. Sfântul Matei. MATILD ( f ) Utilizare: maghiară. MATYAS ( m ) Utilizare: maghiară.

sprijinite pe Sfânta Scriptură. a trecut în acelaşi an. cu înţelesul de „cel mai mare”. şi a mers la Mănăstirea din Hrisopoli. major = 272 . cuviosul Maxim neputând răbda să se pângărească şi el laolaltă cu toţi nelegiuiţii aceştia. unde. cuvântul maximus este forma superlativă a adjectivului: magnus = mare. uneori. trimiţându-le pretutindeni în lume. n-a mai voit să locuiască în sălaşurile păcătoşilor. Sfântul Maxim Mărturisitorul Prăznuirea lui se face pe 21 ianuarie şi 13 august (mutarea moaştelor). Sf. Forma feminină a lui MAURUS. MAK-si-MIL-ee-ən (în engleză). la venerabila vârstă de 82 de ani. MAXIMILIAN ( m ) Pronunţie: mahk-see-MEE-lee-ahn (în germană). încredinţându-i slujba de prim secretar. la Domnul. rămas simplu monah până la sfârşitul vieţii. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MAURA Derivă din cuvântul galez „mór” care înseamnă „mare”. care întăreau acest eres şi lipeau aceste porunci chiar înaintea bisericii celei mari. MAXIM ( m ) Scriere originală: Максим (rusă). În unele familii romane se obişnuia ca celui mai mare dintre copii să i se dea supranumele de Maximus. într-o familie nobilă şi a avut parte de o educaţie aleasă. El a alcătuit multe scrieri pentru mustrarea şi ruşinarea celor ce credeau în acest eres. unde sa călugărit şi a ajuns mai apoi egumen al mănăstirii. fiind şi un apărător al Ortodoxiei în faţa ereziei monotelismului. 580-662) este cunoscut mai ales pentru scrierile sale de mistică şi ascetică. Derivat de la numele roman Maximilianus. MAK-si-MIL-yən (în engleză). în ziua de 13 august. părăsind dregătoriile lumeşti. Sfântul Maxim Mărturisitorul (cca. şi a scris cărţi doveditoare despre adevărul credinţei noastre. MAX ( m ) Prescurtare de la MAXIMILIAN (sau. pe coasta răsăriteană a Mării Negre. care este varianta macedoneană şi rusă pentru MAXIMUS (cel mai mare).Dr. înlăturând prin aceasta părere credinţa în cele două firi ale lui Hristos şi pentru că cei răucredincioşi răspândeau prin pieţe porunci greşite. Maxim (580-662) s-a născut în Constantinopol. Dar după trei ani a părăsit postul şi a intrat în mănăstirea Chrysopolis de pe ţărmul opus al Constantinopolului. Sfântul Maxim Mărturisitorul a fost trimis apoi în exil în ţara Lazilor. În anul 610 împăratul Eraclie l-a chemat la curte. Varianta de scriere pentru MAKSIM (Maxim). care a fost derivat de la latinul MAXIMUS (cel mai mare). Într-adevăr. de la MAXWELL din limba engleză). Se răspândea părerea greşită şi vicleană a celor ce ziceau că Mântuitorul a avut numai o voinţă. în urma chinurilor suferite.

care a scris mai multe romane. milă. un alt nume al zeiţei hinduse Durga. a fost ban de Mehedinţi. Înseamnă „albină”. maximus = cel mai mare. Este numele unuia dintre cei 7 arhangheli din tradiţia ebraică şi singurul identificat în Biblie ca arhanghel. în limba greacă. apoi domnitor al Ţării Româneşti. MERCEDESA ( f ) Din limba spaniolă. iar acum este folosit ca un diminutiv pentru Menahem. 273 . spaniolă şi poloneză pentru MELANIE. MEDEEA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică a pondera sau isteţ. MELVIN ( m ) Provine de la nume de familie scoţian care la rândul lui provine de la Melville. MAYA ( f ) Înseamnă „iluzie” în sanscrită. MIHAELA ( f ) Forma feminină pentru MIHAI. MICA ( f ) Prescurtare de la Mihaela. arătând dorinţa părinţilor ca copiii lor să ajungă printre cei mari. În tradiţia budistă acesta este numele mamei lui Siddhartha Gautama (Buddha). întunecat. MELISA ( f ) Scriere originală: Μελισσα (greacă veche). el este descris ca fiind conducătorul armatelor Raiului. care înseamnă compasiune. În Noul Testament. MIHAI ( m ) Derivă de la ‫( מי ָאל‬Mikha'el) care înseamnă „cine este Dumnezeu?” în ֵ‫ִ כ‬ ebraică. ‫ֶ ְד‬ Iniţial aceasta a fost diminutivul numelui Manno. inclusiv „Moby-Dick”. fiind de asemenea. MELANIA ( f ) Provine din limba greacă şi semnifică negru. Apoi a devenit prenume curent. Este patronul Sfânt al soldaţilor. care semnifică „soluţionare a problemelor”. Mihai Viteazul (1558-1601). stolnic domnesc şi ban al Craiovei. Un purtător faimos a acestui nume a fost autorul american Herman Melville (1819-1891).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI mai mare. MENDEL ( m ) Scriere originală: ‫( מנ ְל‬idiş). Forma italiană.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru o scurtă perioadă în 1600. Transilvania şi Moldova. MINA ( f ) Forma prescurtată pentru numele care se termină cu terminaţia „mina”. fiind sărbătorite de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril doar 350. În „Dracula” de Bram Stoker exista un personaj cu acest nume.Dr. MIKLOS ( m ) Utilizare: maghiară. Alte persoane care au purtat acest nume sunt: chimistul/fizicianul britanic Michael Faraday (1791-1867) şi jucătorul de baschet Michael Jordan (1963 -).000 de români şi-au serbat onomastica. Mihnea (6.058).786). Mihalache (2. Polonia (Michał). MIMI ( f ) Prescurtare de la Maria.872).158).11.815). Forma română şi bulgară pentru MIHAI. Sărbătorirea onomasticii: Conform MAI.197) şi Gavril (22. Cele mai întâlnite nume sunt Mihai (360. care a avut loc la data de 8.00.047 de bărbaţi şi 3. Majoritatea celor care şi-au serbat onomastica sunt bărbaţi . 274 . Minerva era zeiţa romană a înţelepciunii şi a războiului.131). conducător de facto al tuturor celor trei ţări care formează România de astăzi: Ţara Românească. aproximativ echivalente cu zeita greacă Athena. Mihaiela (6. Gabriel (237. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele Gavrilă (8.458).632) şi Găbiţa (159).peste 720.595). MIHĂIŢĂ ( m ) Forma de alint pentru MIHAI. Gabi (4.000 de femei. Mişu (1. Mihăiţă (27.2010. MIHAIL ( m ) Scriere originală: Михаил (bulgară). MINERVA ( f ) Posibil derivat din latină înseamnă mens „intelect”. de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril.500 de femei). În Cehia şi Slovacia se foloseşte ca formă pentru NICHOLAS. peste 1. şi Portugalia (Miguel).300. România (Mihai). MIKULAS ( m ) Utilizare: slovacă. Gabriela (218. Acest nume a fost purtat (în diferite variante) de către conducătorii de Rusia (scris Михаил ). cehă. MILENA ( f ) Din limba slavă mil care înseamnă milă. Forma maghiară pentru NICHOLAS sau Nicolae în limba română.544). Mihail (54.

MIRIAM ( f ) Provine din limba ebraică. Lichia — d. fiind o variantă a numelui Maria. MIRCEA ( m ) Derivat de la cuvântul slav mir. Patara. glorie. A fost numele unui sculptor grec din secolul al V – lea Î.345. Înseamnă „smirnă” în limba greacă. A fost derivat. provenit din: mir care înseamnă pace şi slav care înseamnă slavă. Mira.ضوع اريم‬ebraică:‫( )דאווע הרימ‬n. ca. MOISE ( m ) Derivat din cuvântul de origine egipteană mes care înseamnă „fiu”. Forma rusească şi poloneză pentru MYRON. ca.. Numele a fost creat de Shakespeare pentru eroina din piesa sa „The Tempest” (1611). Turcia) a fost un episcop. Israel) este o cântăreaţă şi actriţă israeliană. Mira Awad (arabă:‫ . care înseamnă „pace”. folosit în limba română.280. vorbitoare de limbă arabă şi ebraică. MIRUNA ( f ) Posibil derivat de la cuvântul slav mir. probabil. de la cuvântul provençal mirar „a admira”. MITICA ( m ) Forma de alint pentru DUMITRU. 275 . minunat”. MIROSLAV ( m ) Cuvânt slav. 11 iunie 1975 în Kfar Rama. care înseamnă „pace sau lume”. MIRON ( m ) Scriere originală: Мирон (rusă). astăzi Kocademre. A fost folosit prima oară de poetul Frederic Mistral.H. Personalităţi: Sfântul Nicolae din Mira (n. MIRANDA ( f ) Derivat din latinescul mirandus care înseamnă „admirabil. MIRELA ( f ) Forma românească pentru MIREILLE.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI MIRA ( f ) Înseamnă „prosper”. în apropiere de Kale. cu rădăcini arabe palestinene şi bulgare. Smirna este o răşină extrasă din scoarţa unui arbore arabic. fiind şi numele unuia dintre sateliţii lui Uranus. în sanscrită sau forma scurtă a numelor care conţin cuvântul din limba slavă mir care înseamnă „pace sau lume”. Provine de la numele provençal Mireio. MIRABELA ( f ) Derivat din latinescul mirabilis care înseamnă „minunat”.

fără pereche”. la Ostia. A avut mângâierea să-l aducă la baia botezului cu un an înainte de a muri.scrie Constantin în capitolul al nouălea al Confesiunilor. şi încercam împreună să înţelegem. utilizată în lumea occidentală. Un alt purtător de celebru a acestui nume a fost Mustafa Kamal. MONIKA ( f ) Utilizare: maghiară. sau se apropie de cuvântul latinesc monna care înseamnă mamă. ce-şi îndeplineşte misiunea de mamă şi soţie”. Posibil să însemne „apărător. şi o fiică. viaţă pe care ochiul nu a văzut-o. Aici. Este greu de stabilit înţelesul şi originea cuvântului „Monica”.Dr. consilier. 276 . Augustin a fost botezat în anul 387. cunoscut sub numele de Ataturk. Vorbeam între noi. în anul 387. pe Augustin şi Navigiu. Aceasta a fost numele a patru sultanii otomani. dar privind numai spre viitor. MUSTAFA ( m ) Utilizare: Arabă. Varianta de Nadya. A avut doi fii. singur” de la grecescul monos. În Sfânta Monica vedem împlinite ambele sensuri. într-o familie creştină. Monica s-a născut la Tagaste. dar nehotărât. Varianta în limba maghiară pentru MONICA. Este sărbătorită în fiecare an la data de 27 august. NADIA ( f ) De la „nadejda”. Rămasă văduvă. al cărei nume nu este cunoscut fiind măritată cu un bărbat nebotezat. inteligent. urechea nu a auzit-o şi niciodată nu a ajuns-la inima omului” . ea rămânând un exemplu fără pereche de soţie şi mamă. derivat din Muhammad. având înţelesul de „femeie vrednică. fără să ne mai amintim de cele din trecut. în Africa. Au petrecut împreună vara. Souk-Ahres. Sfânta Monica (332-387). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA MONICA ( f ) Pronunţie: MAHN-i-ka (engleză). numit Patriciu. în aşteptarea plecării în Africa a Monicăi. la lumina adevărului. sprijiniţi de pervazul ferestrei care dădea în grădina interioară a casei unde locuiam. situaţie în care Monica ar avea înţelesul de: „singură. nume rusesc însemnând „speranţă”. soţie. fondatorul Turciei moderne. sau „unu. cu o nespusă încântare. din Portul Ostia. astăzi. conform calendarului latin. Augustin consemnează ultimele convorbiri cu mama lui: „S-a întâmplat că ne aflam singuri. sfătuitor” de la latinul moneo. în regiunea Konstantina din nordul Algeriei. A murit la vârsta de 55 de ani la Ostia. unică. Numele a fost folosit mai des şi datorită gimnastei de origine română Nadia Comăneci (1961 -). cum va fi viaţa veşnic fericită a sfinţilor. Scriere originală: ‫( ىفطصم‬arabă). În arabă înseamnă „cel ales”. şi-a îndreptat toată grija spre fiul său mai insensibil la chemarea harului divin.

Este cunoscut şi ca Santa Claus. care înseamnă „din Nazareth”. NASTASIA ( f ) Variantă a numelui Anastasia. care şi-a privit reflexia în apă. în 280. astăzi Kocademre. ִ ‫ָע‬ Derivă de la ebraicul ‫( נ ֳמי‬Na'omiy) „agreabilitate. Narcis era un tanar frumos. Lichia — d. NARCISA ( f ) Nume grec care înseamnă „pierdut”. După moartea soţului. a răsărit o narcisă. Sfântul Nicolae era un episcop din Anatolia. Varianta feminină românească pentru NARCISSUS. Naomi a preluat numele Mara. ִ ‫ָע‬ În Vechiul Testament. amorţire”. NICOLAE ( m ) Derivă de la grecescul Νικολαος (Nikolaos). NECULAI ( m ) Variantă în limba română pentru NICOLAE. NAZARIE ( m ) Provine din latinescul Nazarius. Sfântul Nicolae din Mira (n. cca. atât de mult încât în cele din urmă a murind de supărare. plăcute”. 277 . Pe locul unde a murit. în 345. „somn. era soacra lui Ruth. Mira. NELU ( m ) Variantă de alint în limba română pentru ION. cel care aduce cadourile de Crăciun. Turcia) a fost un episcop. senzaţie de amorţeală. în apropiere de Kale. În mitologia greacă. poloneză şi spaniolă pentru NATALIE (Natalia). NATASA ( f ) Scriere originală: Νατασα (greacă). cca. derivat de la ναρκη (narke). NATALIA ( f ) Din limba latină „cea nascută de Crăciun”. care înseamnă „victoria poporului sau oameni victorioşi” de la νικη (nike) „victorie” si λαος (laos) „popor”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI NAOMI ( f ) Scriere originală: ‫( נ ֳמי‬ebraică). NICOLA ( f ) Forma latină feminină pentru NICHOLAS (Nicolae). care este forma latinizată pentru grecescul Ναρκισσος (Narkissos). Forma italiană. Forma greacă de alint pentru ANASTASIA. Acesta a fost popularizat în America de actriţa Natalie Wood (1938-1981). Patara.

prin rugăciune. atunci când acestea au crescut. al provinciei Lorena. punându-le la fereastră câte o pungă cu bani. Două dintre minunile sale au marcat profund conştiiţa creştinilor şi stau la baza convingerii că Moş Nicolae aduce daruri în noaptea de 5 spre 6 decembrie. copiii cuminţi primesc daruri. Multe ţări şi-au păstrat propriile obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Nicolae. Se mai povesteşte că Sfântul ar fi salvat de la naufragiu. 278 . Moşul vine din junglă. părinţii s-au gândit că o viaţă „uşoară” ar fi soluţia la sărăcia în care trăiau. nişte marinari. La creştinii din Ghana. Şi. în sudul Italiei. Cunoscut sub numele de la Nikolaus în Germania. În Scandinavia. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA În secolul al XII-lea. iar la noi. Oamenii îl chemau având credinţa că necazurile lor vor fi mântuite. mireselor şi. însă cei neascultători.Dr. Sinterklaas cum îl numeau olandezii. Popularitatea sa a crescut atât de mult încât în Rusia aproape toate bisericile au colţ de rugăciune închinat Sfântului Nicolae. moaştele sale sunt păstrate la o biserică din Bari. transformându-l în Santa Claus. Odin. Sania trasă de reni este încărcată cu daruri pentru copiii din Danemarca. le aducea daruri copiilor. în special. Sinterklaas în Belgia şi Ţările de Jos şi Kleeschen în Luxemburg. De aici cultul său ajunge la Roskilde (Danemarca). zeul suprem. O cămilă tânără îl ajută pe Moş în Siria. părticele din moaştele sfântului Nicolae ajung la catedrala din Canterbury. fetelor nemăritate. A fost considerat sfânt de popor chiar din timpul vieţii. În secolul al XIII-lea. călătorilor. este o sărbătoare legată de personajul istoric Nicolae din Mira. între care Bari etc. precum şi al mai multor oraşe vest-europene. iar celor din nordul Germaniei. iar de atunci aceştia îl cinstesc şi îl consideră ocrotitorul lor. îngerii le aduc celor mici bomboane şi nuieluşe. sfântul Nicolae intră în cărţile de slujbe de la mănăstirea Sint-Truiden (Belgia). dar plină de credinţă a trecut la viaţă veşnică pe 6 decembrie 343. Cruncher şi Cracker. iar cultul sfântului începe să se răspândească. la Vadstena (Suedia) şi în aproximativ patruzeci de sate din Islanda. cu barca. Rusiei. al copiilor mici. Santa Claus din lumea anglofonă (Moş Crăciun în România) a apărut prin deformarea cuvântului neerlandofon Sinterklaas. stelele dăruiesc cadouri copiilor din Polonia. iar în Ungaria. ziua Sfântului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. Copiii tuturor ţărilor creştine au fost învăţaţi că în noaptea de 5 spre 6 decembrie Sfântul Nicolae vine cu daruri. În Europa. Zeul Thor. iar din anul 1087. Sfântul Nicolae a apărat dreptatea printre oameni şi a mântuit de la condamnare trei bărbaţi. iar în Hawaii. După o viaţă aspră. datorită influenţei de pe continent. Acesta conducea o caleaşcă trasă de două capre. al comercianţilor. pe rând. Când pe teritoriul Statelor Unite ale Americii au început să se aşeze imigranţii din ţările germanice şi nordice. imaginea Sfântului Nicolae. s-a schimbat încet. în secolul al XII-lea. Sfântul Nicolae a avut însă un alt plan cu ele şi le-a salvat sufletele. nuieluşe. Sfântul Nicolae este cunoscut ca protector al celor acuzaţi pe nedrept. Sfântul Nicolae este patronul spiritual al Ţărilor de Jos. Se spune că o familie săracă avea trei fete. cu mult timp în urmă.

137 de persoane poartă prenumele Nicu.209 de femei poartă prenumele Neculina sau Necolina. 32.894 de persoane poartă prenumele de Niculae. referindu-se la cele nouă luni de sarcină.394 de persoane poartă prenumele Nicolaie şi alte 192 de persoane poartă prenumele Nikolaos. 44. Nick. NICODIM ( m ) Scriere originală: Νικοδημος (greaca veche). NIKITA ( f ) Din latinescul Aniketos care înseamnă invincibil. NONA ( f ) Derivat din nonus (latină) care înseamnă „nouă”. Numele Sfântului Nicolae. Nicoll.609 de persoane poartă prenumele Nicolae. Nikolett. OANA ( f ) Forma românească prescurtată pentru IOANA.520 poartă prenumele Nikole.762 de persoane poartă prenumele Niculai sau Neculai. 64. iar 287. Nikoletta. Nichi sau Niculeana. Niki. NICU ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE.068 de persoane poartă prenumele Nicuşor. Nikos şi Nik.12. Niko. de sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Sărbătorirea onomasticii: Din cei 811. 523. NICOLETA ( f ) Forma feminină pentru NICOLAE.650 de persoane poartă prenumele Niculiţa sau Necoliţa. iar alte peste 13. Nicola.744 poartă prenumele Nicoleta. este purtat şi de 287. Potrivit statisticilor existente. dintre acestea 199. NORA ( f ) Forma de alint pentru HONORA sau ELEANOR (Eleonora). 26.243 de români aniversaţi la data de 6.611 poartă prenumele Niculina sau Nicolina şi alte 9. în limba română. 279 . Provine din limba greacă de la numele Νικοδημος (Nicodim). 8. Niculai. Conform statisticile existente la nivelul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti 332. 13. ceea ce însemnă „victoria poporului” din cuvintele greceşti νικη (nike) „victorie” şi δημος (demos) „popor”. Aceasta a fost numele unui personaj din Noul Testament.931 sunt femei.312 sunt bărbaţi. 56. Nica.931 de femei.2010. NICUSOR ( m ) Forma de alint pentru NICOLAE.

bulgară). el spunandu-si Gaius Iulius Cezar Octavianus. domn al Rusiei Kievene (în jurul oraşului de Kiev). binecuvântat”.Dr. numele cu care s-a născut împăratul roman Augustus. care a fost transformată într-o lebădă în baletul „Lacul Lebedelor” (1877). finlandeză. Sfânta Olga a fost soţia lui Igor I. Varianta rusească pentru HELGA. sârbă. OLEG ( m ) Utilizare: rusă. sau numele germanice ALFHER (armata de spiriduşi) sau Áleifr. cehă. derivat la rândul său de la numele OCTAVIUS. germană. Forma italiană şi spaniolă pentru OPHELIA (Ofelia). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA OCTAVIAN ( m ) Derivat de la numele roman Octavianus. derivat din numele Helgi. macedoneană. română. binecuvântat”. ODETTE ( f ) Acesta este numele unei prinţese. scandinavă. Dupa Gaius Octavius. a fost adoptat de catre Iulius Cezar. estoniană. macedoneană). care derivă din Olympos (Ολυμπιας din greaca veche). La originea acestui nume stă cuvântul heilagr care înseamnă „sfânt. Posibil derivat de la numele francez Olivier. 280 . croată. care este forma feminină pentru HELGE. Scriere originală: Олег (în rusă). OLIMPIA ( f ) Varianta feminină a numelui Olympias. Олга (sârbă. maghiară. OFELIA ( f ) Din grecescul ophelos care înseamnă ajutor. Scrierea numelui în unele limbi: Оливер (sârbă. Forma maghiară a numelui Edmund. OLGA ( f ) Scriere originală: Ольга (rusă). OLIVIA ( f ) A fost creat de Shakespeare pentru un personaj din comedia „A douăsprezecea noapte”. ÖDÖN ( m ) Utilizare: maghiară. slovacă. Varianta în limba rusă pentru Helge. care în latină înseamnă „al optulea”. care înseamnă „sfânt. El s-a bazat pe numele OLIVER sau pe latinul oliva „măslină”. OLIVER ( m ) Utilizare: engleză. Aceasta a fost numele mamei lui Alexandru cel Mare. de Piotr Ilici Ceaikovski.care la rândul său este derivat din heilagr.

care înseamnă „muntean sau din munţi”. care a scris despre dragoste şi mitologie. Înseamnă „bard” în limba turcă. Alternativ. Alternativ mai poate deriva şi din engleza veche unde numele OSGAR („os” înseamnă bun şi „gar” înseamnă suliţă).H. Publius Ovidius Naso. cunoscut ca Ovidiu. Acestea au fost iniţial o formă scurtă a numelor ce începeau cu „od”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Ortografia a fost modificată prin asociere cu cuvântul latinesc Oliva care înseamnă măslin. A fost numele de patru regi din Germania. poate avea origine sabelică (limba vorbită în Italia înainte de latină). Forma maghiară pentru OSCAR. avere”. Varianta în limba italiană pentru ROLAND. A fost exilat fără motiv de împăratul Augustus. care a fost cunoscut sub numele de Otto cel Mare şi a Cancelarului german. Otto von Bismarck (1815-1898). a primului Împărat Roman. a condus Anglia în urma războiului civil. ORESTE ( m ) Derivat din grecescul ορεστιας (Orestias). Comandant militar Oliver Cromwell. OSZKAR ( m ) Utilizare: maghiară. OSCAR ( m ) Înseamnă „iubitor de cerbi”. OTTO ( m ) Derivat din cuvintele de origine germanică „Audo” sau „Odo”. care semifică „noroc. OZAN ( m ) Utilizare: Turcă. posibil derivat de la latinul „ovis” care înseamnă oaie. a fost un poet roman din primul secol Î. Un purtător notabil a acestui nume a fost scriitorul irlandez şi umorist Oscar Wilde (1854-1900). 281 . OVIDIU ( m ) Forma românească pentru Ovidius. OLIVIA ( f ) Varianta feminină pentru OLIVER.. derivat din limba galeză unde „os” înseamnă cerb şi „Cara” înseamnă iubit. ORLANDO ( m ) Utilizare: italiană. este înrudit cu ÁSGEIRR.

fiind izvor de binecuvântare şi însănătoşire duhovnicească şi trupească pentru toţi cei care o cheamă în rugăciune. un înger i-a spus. în apropiere de Constantinopol (mai târziu. Dacă Sfânta Muceniţă Parascheva. că acolo ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din această lume către Dumnezeu. Biserica Ortodoxă de pretutindeni prăznuieşte pe Cuvioasa Maică Parascheva. prăznuită la 26 iulie în Calendarul Ortodox. Într-o noapte. râvnitori spre cele sfinte. îndemnând-o spre deprinderea faptelor bune. pe ţărmul Mării Marmara. După ce a avut această vedenie. mai cu seamă în Moldova. Se spune că un marinar a murit pe o corabie şi trupul i-a fost aruncat în mare. Cuvioasa Maică Parascheva („Vinerea Mare”). Un purtător faimos a acestui nume a fost pictorul şi sculptorul spaniol Pablo Picasso (1881-1973). fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. pe atunci capitala Imperiului bizantin. Iaşi. localitatea în care văzuse lumina zilei. cel rău mirositor. întrucât de mai bine de 350 de ani moaştele ei se găsesc la Iaşi. ea este cinstită în Moldova. după ce a învăţat carte. Un frate al ei. oameni de neam bun şi credincioşi. au pus alături de ea şi trupul corăbierului. PAMELA ( f ) Acest nume a fost utilizat de către poetul Sir Philip Sidney pentru a fi folosit în poemul „Arcadia”. „Vinerea Mare”. Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în prima jumătate a veacului al XI-lea. la 14 octombrie. iar un sihastru care trăia acolo a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Istanbul). Cu toate acestea. pe când avea 25 de ani.Dr. Poate însemna „toată dulceaţa” din limba greacă παν (pan) „toate” şi μελι (Meli) „miere”. Cuvioasa Maică Parascheva a fost numită. sfânta „fără de voie lăsă pustia şi se întoarse în lume şi la Ţarigrad veni”. a fost ales episcop în localitatea Madite pentru dragostea faţă de cele sfinte şi pentru cultura sa deosebită. dar mai ales a postului. să se reîntoarcă în locurile părinteşti: „Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci. în vis. PARASCHEVA ( f ) Scriere originală:Παρασκευη (greacă) Derivat din grecescul παρασκευη (paraskeue) înseamnă „preparat”. A fost îngropată ca o străină. este cunoscută în popor cu numele „Sfânta Vineri”. În fiecare an. s-a călugărit sub numele de Eftimie. 282 . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA PABLO ( m ) Forma spaniolă pentru Paulus (vezi PAUL). Părinţii ei. Valurile l-au adus la ţărm. în Epivata (azi Boiados). pe Care L-ai iubit”. fără ca nimeni să ştie cine era. Săpând deci o groapă. În chip deosebit. Din Constantinopol sa îndreptat spre Epivata. rugăciunii şi milosteniei. 1643. “aflară trupul Prea Cuvioasei Parascheva neputred şi plin de mireasmă”. Prima învăţătură în limba română despre viaţa sfintei o găsim în „Cartea românească de învăţătură” a mitropolitului Varlaam al Moldovei. au crescut-o în friica de Dumnezeu.

Ridicate din mormânul de jar. după slujba Vecerniei. 283 . cu numele Gheorghe. aşezându-l în Biserica Sfinţii Apostoli din Epivata. de cler şi credincioşi. iar focul s-a extins la catafalcul pe care era aşezată racla. autorităţile de stat şi bisericeşti. cârmuitorii ei de atunci. preaslăvind minunea dumnezeiască. A doua zi dimineaţa. în noaptea următoare. ctitoria domnitorului. În ziua de 13 iunie 1641. moaştele Cuvioasei Parascheva „pentru sfinţirea şi binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei (Ţara Moldovei. Cinstitele moaşte au rămas aici până în anul 1884. Credincioşii de acolo.)”. i s-a arătat în vis o împărăteasă. Moaştele au fost mutate în mai multe biserici: Vlahserai (1586). n. l-a ridicat şi i-a zis: „Gheorghe. când au început lucrările de restaurare a sfântului lăcaş. „cu lumini şi cu tămâie”. drept recunoştinţă. din acest motiv fiind mutate în paraclisul mănăstirii. din neatenţie. Aceeaşi vedenie a avut-o şi o femeie credincioasă. Ajungând la Galaţi. fiind însoţită de trei mitropoliţi greci (Ioanichie al Heracleei. Aici se găsesc şi astăzi. au înţeles că este un semn dumnezeiesc. drept care au luat trupul Cuvioasei din mormânt şi l-au adus cu mare bucurie. după cum se spune în „scrisoarea sinodicească”. şezând pe un scaun luminat şi înconjurată de mulţime de îngeri. după ce binecredinciosul domn Vasile Lupu al Moldovei a plătit toate datoriile Patriarhiei din Constantinopol. În anul 1641. de mitropolitul Varlaam şi de episcopii de Roman şi Huşi. a cercetat paraclisul. într-un loc de cinste. zis cel Bătrân (1639-1644). apoi la Iaşi. auzind de visul celor doi. peste noapte sfeşnicul a ars. Sfântul Dumitru (1597) i Sfântul Gheorghe din cartierul Fanar (1601).n. şi a doua zi amândoi au spus tuturor minunata întâmplare. Racla cu cinstitele moaşte a fost transportată cu o corabie pe Marea Neagră. Partenie al Adrianopolului şi Teofan al Paleopatrei). cu numele Eftimia. pentru ce n-aţi socotit trupul Sfintei Parascheva? Nu ştiţi că Dumnezeu a iubit frumuseţea ei şi a vrut să o proslăvească pe pământ?” Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis şi care nu era alta decât Cuvioasa Parascheva i-a poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Dar. Dar în seara zilei de 26 decembrie 1888. la 23 aprilie 1887. au hotărât să-i ofere. Mitropolitul Iosif Naniescu. arzând mocnit toată noaptea şi „prefăcându-l într-o grămadă de cărbuni”. Unul dintre îngeri l-a luat de mână. cinstitele moaşte au fost aşezate în minunata biserică a Mănăstirii Sfinşii Trei Ierarhi. a rămas aprinsă o lumânare din sfeşnicul de lângă racla din lemn în care erau aşezate cinstitele moaşte. unuia din creştinii care săpaseră groapa. care fusese sfinţită cu puţin timp mai înainte. preoţii şi credincioşii au constatat că cinstitele moaşte au rămas neatinse. împreună cu membrii Sinodului său. încă o minune săvârşită prin puterea lui Dumnezeu. moaştele Cuvioasei au fost adăpostite provizoriu în altarul paraclisului de la Mănăstirea Sfinţii Trei Ierarhi şi în curând strămutate în noua Catedrală mitropolitană din Iaşi. au fost întâmpinate de Vasile Vodă Lupu. Îndată au avut loc vindecări minunate în urma rugăciunilor care se făceau lângă cinstitele sale moaşte. într-acelaşi chip şi în aceeaşi noapte. După 120 de ani ele au cunoscut ultima strămutare. patriarhul Partenie I. Fericitul întru pomenire. de data aceasta spre pământul românesc.

PATRICIU ( m ) Varianta românească pentru PATRICK.263 de români care şi-au sărbătorit onomastica în 14 octombrie 2010. ca în cazul filozofului francez. Derivă de la Patriciu. PAUL ( m ) Sursa numelui este din limba latină şi provine din familia de nume romane Paulus. Acest nume a fost adoptat de către Sfântul Patrick. PATRICIA ( f ) Este varianta feminină a numelui Patriciu.312 poartă prenumele de Paraschiva. Se numea la început Saul. derivat din πατρος (Patros) „a tatălui” şi κλεος (kleos) „glorie”. din care 48. dar şi-a schimbat 284 . Sfântul Paul a fost un lider important a bisericii creştine timpurii. Provine din grecescul Πατροκλος (Patroklos). 584 poartă prenumele de Chivuta. Pat-Reek (în franceză). Numele Pascal poate fi utilizat şi ca ֶַ nume de familie. ceea ce însemna „cu privire la Paşti” sau de la latinescul PASCHA care înseamnă „Paşte”. ceea ce însemna „nobil”. PAHT-Rik (în germană). care la naştere s-a numit Sucat. 50. 627 poartă prenumele de Chiva. engleză. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sărbătorirea onasticii: Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor. matematician şi inventator Blaise Pascal. dar în cele din urmă el a devenit un episcop întorcându-se în Irlanda ca un misionar. 3810 poartă prenumele de Paraschiv. franceză. După şase ani de robie a scăpat acasă. 294 poartă prenumele de Chivu şi 7 poartă prenumele de Paraschev. PASCAL ( m ) De la denumirea în limba latină Paschalis. din cei 54. 629 poartă prenumele de Parascheva. povestea sa apărând în Noul Testament. germană.Dr. denumirea în limba latină. Pronuntie: PAT-Rik (în engleză). care înseamnă „mic” sau „umil”.152 sunt femei. derivat la rândul său. PATROCLE ( m ) Scriere originală: Πατροκλος (greaca veche). El a fost un britanic romanizat. El este în mod tradiţional considerat ca fiind patronul spiritual al Irlandei. PATRICK ( m ) Utilizare: irlandeză. fecioară”. ceea ce înseamnă „slava Tatălui”. din ebraicul ‫( פּסח‬Pesah) „Paştele”. PARTENIE ( f ) Scriere originală: Παρθενια (greaca veche). Derivat din greacescul παρθενος (parthenos) înseamnă „fată. care a fost capturat şi înrobit în tinereţe.

Derivat de la grecescul Πετρος (Petros). A fost cel mai important apostol si este considerat de unii ca fiind primul Papă. petronis „ţărănoi. „piatră”. PEPE ( m ) Prescurtarea spaniolă a numelui IOSIF. ar putea avea legătură cu πηνη (pene) „fire. PETRONELA ( f ) Forma românească pentru PETRONILLA. bădăran”. Forma maghiară pentru PETER. bătătură”. PENELOPE ( f ) Scriere originală: Πηνελοπη (greaca veche). PETRE ( m ) Varianta românească pentru PETER. nume dat de Isus apostolului Simon. PÉTER ( m ) Utilizare: maghiară. Majoritatea epistolelor din Noul Testament (14 din toate cele 21) se datorează lui. PETRU ( m ) Varianta românească pentru PETER. Alternativ. amândoi pictori impresionişti din secolul XIX din Franţa. 285 . Este numele unei Sfinte romane din secolul I. care este forma feminină de alint pentru Petronius. fiind considerat un diminutiv pentru MARGARET. PEGGY ( f ) Variantă pentru Meggy. un tip de raţă. PETRICA ( m ) Forma de alint pentru PETRU. ‫ְ ִנּ‬ Înseamnă „piatră preţioasă” în ebraică. Posibil derivat din greacescul πηνελοψ (penelops).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI numele după convertirea la creştinism. Purtători vestiţi ai acestui nume în lumea artei sunt Paul Gauguin (18481903) şi Paul Cezanne (1839-1906). PENINA Scriere originală: ‫( פּנָה‬ebraică). Este traducerea folosită des în Noul Testament pentru Cefas (care înseamnă „piatra” în aramaică). PAULA ( f ) Forma feminină pentru PAUL. În Vechiul Testament acest lucru a fost numele uneia dintre soţiile lui Elcana. care se presupune că este fiica Sfântului Petru. derivat de la latinul petro.

În conformitate cu Evanghelia lui Marcu (cea mai timpurie).d.000 de români şi-au serbat onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel. 67) a fost un pescar din Betsaida (localitate pe malul nordic al lacului Genesareth. pentru răspândirea credinţei şi ca şi ceilaiţi Apostoli. a început strădania. la marginea Lacului Ghenezaret din Galileea. de a vesti adevărul mântuirii. Numele său iniţial a fost Simon (în ebraică ‫ . Luca şi Ioan. respectiv şi de ţarul rus Petru cel Mare (1672-1725). ar fi fost originari din Betsaida Sfantul Apostol Petru. Petru a lui Constantin cel Mare a fost demolată. Eusebiu de Cezareea (260-339) a menţionat relatările diaconului roman Gaius din jurul anului 200. peste 500. înainte de a se întâlni cu Domnul. la Marea Galileii şi se chema Simon. Constantin cel Mare a ordonat nivelarea dealului „Agger Vaticano”. (n. Era cel mai vârstnic dintre cei doisprezece ucenici şi deseori vorbea în numele Apostolilor.Dr. După Înălţarea la cer a Domnului şi după pogorârea Duhului Sfânt. „Kepha”). spre a face loc actualului dom San Pietro. în vremea prigoanei împotriva creştinilor. Pe „Tropaionul” constantinian. Conform datelor din Evanghelia lui Ioan. era pescar din Betsaida. păstrat până în zilele de azi. Petru şi fratele său Andrei „Cel întâi chemat” la slujirea credinţei. Sfântul Petru nu a precupeţit nici o osteneală pentru împlinirea poruncii Mântuitorului. În sec. Acolo avea o casă în care locuia cu soacra şi soţia sa. care a fost treptat înlocuit cu Peter. ?. în ziua de 29 iunie. Isus l-a numit „piatră” (în aramaică „Chefa”. 286 . Simon Petru este considerat în mod tradiţional ca unul dintre cei doisprezece apostoli. Conform evangheliştilor Marcu. Acolo s-ar găsi o inscripţie. unul din primii discipoli al lui Isus din Nazaret. Simon Petru. cea fărăde odihnă. care a susţinut că ar cunoaşte locul unde se găseşte mormântul lui Petru. rambleerea părţilor supraterane ale vechiului cimitir. rugând pe Învăţătorul să le explice înţelesul tainelor credinţei. stă inscripţia prescurtată (în limba greacă): Petr ene (Petros enestin = Petru se găseşte înăuntru). Astfel în Anglia normanzii l-au introdus sub forma “Piers”. dezlănţuită de crudul împarat Nero. Siria). XVI vechea bazilică Sf. în folclor Sânpetru. cca. Petru a locuit în Capernaum. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Având în vedere renumele de apostol. Pe lângă apostolul Petru. astăzi El Aradsch. Sfântul Petru a îndurat moarte de Mucenic.ןועמש‬citeşte „Şimon”). cunoscut ca Sfântul Petru. A fost fratele mai mic al apostolului Andrei. acest nume a devenit comun în întreaga lume creştină (în ortografie diferită). Era o fire cinstită şi plină de rodire pentru Hristos. nume consemnat sub forma Πετρος şi tradus în latină ca Petrus. acest nume a fost purtat şi de Sfântul Petru Damian şi Sfântul Petru Martirul. pe care stau scrise numele lui Isus şi a lui Petru. În anul 324. Marţi 29 iunie 2010. decaparea cavourilor din vechea necropolă (ce depăşeau nivelul zero al terenului) şi construcţia unei bazilici dedicate lui Petru. La anul 67.

şi 121. QUINTILLUS ( m ) Derivat din numele QUINTUS. alături de care au sărbătorit şi persoanele care răspund la numele Petronela (34. care înseamnă „vechi” în latină. PIŞTI ( m ) Utilizare: maghiară. din cei 503. Varianta maghiară a numelui PRISCA. Motiv de sărbătoare a fost şi pentru cei care poartă numele de Petruţ (5982). 382.995 de români care îşi sărbătoresc onomastica de ziua Sfinţilor Petru şi Pavel.285). 287 . QUINTUS ( m ) Prenume roman care în latină înseamnă „ al cincilea”. Paul (76. Diminutiv pentru ISTVÁN. majoritatea acestora purtând numele de Petru/Petre (208. POLIXENIA ( f ) Din limba greacă. şi-au sărbătorit onomastica şi cei care poartă numele de Pavel (33. Petruţa (23. Petruş (3. Petrişor (17. Forma italiană pentru PETER.064). Paulina (16361). derivat din „poli” care semnifică „mulţi” şi „xenoi” care semnifică „străini”.838). Acest nume a fost dat în mod tradiţional la al cincilea copil. Acest nume apare în epistolele din Noul Testament. Dintre femeile care au fost sărbătorite în aceeaşi zi. PRISCA ( f ) Varianta feminină a numelui de familie roman pentru Priscus.645).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Potrivit statisticilor existente la nivelul Ministerului Administraţiei şi Internelor.403).082) şi Paulica (711) ori Petriţa (342).035 femei.114) şi Petronel (2).829). Alături de cei de mai sus.960 sunt bărbaţi. Petrică (36. PHEBE ( f ) Varianta de „Phoebe” este folosită în unele traduceri ale Noului Testament. PIETRO ( m ) Utilizare: italiană. cele mai multe poartă numele de Paula (45. referindu-se la Priscilla. PIROSKA ( f ) Utilizare: maghiară.048).

Discuţia despre Radu I rămâne deschisă căci. ֵ‫ר‬ În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. 1383). precum şi o pisanie târzie. Diferiţi domnitori ai Ţării Româneşti (Valahiei) care au purtat numele Radu. este fiul lui Nicolae Alexandru. RADU ( m ) Forma românească de alint pentru numele slave care încep cu „RAD” şi semnifică „grijă”. Posibil înrudit cu numele RADOVAN. bucurie. nu se pot formula concluzii clare. frate şi succesor al lui Vladislav I. RADOMIL ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „mil” care înseamnă „milă.Dr. fie că acesta va fi o persoana bucuroasă. fondator al instituţiilor acestui stat şi prim legiuitor. 288 . identificat de mulţi istorici cu legendarul Radu Negru. o iscripţie pe zidurile Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş şi o importantă cantitate de monede (ducaţi. glorie”. atribuirea lui poate semnifica fie bucuria părinţilor pentru naşterea unui copil. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA RĂZVAN ( m ) Semnificatie necunoscută. milostiv”. sunt: .Radu I (n. Alternativ. pe baza argumentelor de ordin istoric.d. RACHEL ( f ) Scriere originală: ‫( ָחל‬ebraică). în principal acte ale Regatului Maghiar şi o cronică italiană contemporană. Din nefericire nu s-au păstrat documente interne care să ateste domnia sa. putând fi deasemenea şi un nume. el poate să fi fost adus din India în România de către ţigani şi poate înseamna ceva de genul „aducător de veşti bune”. . 1473-1474. Etimologic el are legătură cu cuvântul slav „radost”. Ραχηλ (greaca veche). Asociat la tron probabil începând din 1372. dinari şi bani) emise de voievod. RADOSLAV ( m ) Derivat din cuvintele slave „Rad” care înseamnă grijă şi „slav” care înseamnă „slavă. ֵ‫ר‬ Provine de la numele ebraic ‫( ָחל‬Rachel)care înseamnă „oaie”. voievod mitic al începuturilor statului medieval Ţara Românească. cunoscut şi sub numele de Radu cel Frumos. conform părerii unor istorici. Radu I îşi începe domnia ca singur stăpânitor după 9 iulie 1374 când avem ultima menţiune documentară despre fratele său ca fiind în viaţă.Radu al III-lea cel Frumos. Radu este un prenume masculin relativ des întâlnit în limba română. derivat de la elementul slavic rad „fericit”. însă există câteva referiri externe. combinat cu un alt emelent cu semnificatie necunoscută. domnitor al Ţării Româneşti între 1377 1383. este domn al Ţării Româneşti de patru ori (1462-1473. 1330 .

în Muntenia şi Moldova. Domnia sa a fost întreruptă de patru ori de Basarab Laiotă. Pentru tron. importantă fiind victoria lui Vlad Ţepeş împotriva turcilor. călugăr şi stareţ la Mănăstirea Argeş sub numele de Paisie. Vlad Ţepeş. cunoştea mai multe limbi străine şi iubea fastul şi luxul. ceea ce i-a nemulţumit pe boierii din ţară. turcii au ocupat Brăila. A fost fiul lui Radu cel Mare. succesiv. Unele izvoare contemporane consemnează această unitate politică moldo-munteană. care a fost pus cu ajutor turcesc sau cu ajutor din partea lui Ştefan cel Mare.martie 1602. a fost domnitor al Munteniei: septembrie 1601 . Radu al VII-lea Paisie.mai 1611. Era fiul lui Mihnea al II-lea Turcitul. iar ca domn şi-a luat numele de Radu. La 7 ianuarie 1543 a încheiat cu arhiducele austriac Ferdinand o alianţă prin care îşi promiteau ajutor reciproc împotriva 289 . fiu al lui Vlad al IV-lea Călugărul. în raia în 1541. s-au dat lupte între iulie şi noiembrie 1462.martie 1545. În copilărie fusese ostatec la Poartă împreună cu fratele său Vlad. 1626). a fost domn în Ţara Românească: iunie 1535 . .Radu IV cel Mare. domnind în Moldova. . a domnit împreună cu tatăl sau în 1492 şi apoi l-a succedat începând din 15 aprilie 1495 şi până la moartea lui.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI 1474. ajutor dat de sultanul Mahomed al II-lea împotriva fratelui său vitreg. Este fiul lui Vlad Dracul şi vine la domnie cu ajutor turcesc. care a domnit.9 februarie 1619 şi 4 august 1623 .Radu Mihnea (n. În 1538 .1627). Era apreciat foarte mult de turci cărora le-a adus beneficii însemnate. din 8 septembrie 1462.1626 când.1540. august 1620 . martie 1611 . Ana şi Boba. 1586 — d.august 1623 şi al Moldovei: 24 iulie 1616 . s-a înconjurat de greci cărora le-a dat dregătorii bănoase. A fost un bun diplomat. Pe plan intern. . Cărstina. 12 septembrie 1611 august 1616. În timpul domniei sale a fost tipărit Liturghierul slavon al lui Macarie (1508). Mircea al V-lea Ciobanul. în aprilie 1508. Ideea unei apropieri între Ţările Române a încolţit şi în mintea lui Radu Mihnea. Un moment semnificativ în acest sens l-a constituit perioada 1623 . în captivitate a devenit [1] iubitul lui Mehmet. 1474-1475). Cinci dintre fiii lui au fost domnitori ai Valahiei. Radu Mihnea a reuşit să obţină tronul Munteniei pentru fiul său Alexandru Coconul (1623 .20 ianuarie 1626. Acest lucru a dus la organizarea unui complot condus de Bărcan stolnicul. având şi doi fii nelegitimi: Radu de la Afumaţi şi Radu al VI-lea Bădica. a fost domnitor al Ţării Româneşti din anul 1495 până în anul 1508. Domnitorul a descoperit complotul şi l-a decapitat pe instigator. dar a ştiut să-şi atragă şi simpatia vecinilor creştini. pe care o transformă împreună cu ţinutul din jur. fiind ales de boieri. Născut în 1467. A avut 5 copii din căsătoria sa cu domniţa Catalina din Sarata: Vlad al VII-lea Vintilă. Potrivit mărturiei cronicarului grec Laonic Chalcocondyl.Radu Paisie cunoscut şi sub numele de Petru de la Argeş.

Semnificaţie necunoscută. RANDOLF ( m ) Derivat din elementele germanice „Rand” care înseamnă muchie şi „Wulf” care înseamnă lup. RAMÓN ( m ) Varianta catalană şi spaniolă a nunelui de RAYMOND. urmând ca Radu Paisie să-i furnizeze ştiri despre mişcările duşmanului. RAUL ( m ) Varianta spaniolă a numelui Randolf. La 1544 boierii pribegi în fruntea cărora se aflau Laiot şi Stroe. În Vechiul Testament RACHEL a fost numele soţiei favorite ale lui Iacov şi mama lui Iosif şi Beniamin. l-au atacat şi au încercat să-l alunge. RAISA ( f ) Scriere originală: Раиса (în rusă). care a devenit ulterior Randolf. Forma spaniolă. germană.Dr. 290 . Posibil din grecescul „ραιον” (rhaion). al XVIII – lea a fost folosit sub forma de Randolph. Normanzii au adus acest nume în Anglia. română şi slovenă pentru RAPHAEL (Rafael). care înseamnă „mai relaxat”. spaniolă şi portugheză pentru RAPHAEL (Rafael). însă au fost învinşi. RAHELA ( f ) Înseamnă „oaie” în ebraică. RAFAEL ( m ) Derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ָפאל‬Rapha'el). iar după sec. unde exista deja un nume înrudit cu acesta şi anume Randúlfr. RALUCA ( f ) Nume românesc. RAYMOND ( m ) Pronunţie: RAY-mənd (în engleză). RAMONA ( f ) Varianta feminină a numelui RAMÓN. RAFAELA ( f ) Forma feminină germană. care semnifică ֵ ָ‫ר‬ „Dumnezeu a vindecat”. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA turcilor. portugheză. RAIMONDA ( f ) Varianta feminină pentru RAYMOND.

REGINA ( f ) Este un nume de origine latină ce înseamnă „regină”. mama lui Esau şi Iacov în Vechiul Testament. REMUS ( m ) Pronunţie: REE-mus (engleză). Acest nume a fost introdus în Anglia de către normanzi. pentru a-şi reînnoi 291 . În legendele romane. De la numele ebraic ‫( ר ְקה‬Rivqah). Varianta maghiară pentru REBECCA. Sfântul Richard. care a fost derivat din latinescul remigis care înseamnă „vâslaşul”. REBECA ( f ) Forma spaniolă şi portugheză pentru REBECCA. când s-au întâlnit aici Cezar. compus din elementele Ragin „sfaturi” şi Mund „protector”. 7 februarie (calendarul latin) Oraşul Lucca a cunoscut un important moment istoric în anul 56 înainte de Cristos. care semnifică „născut din nou”. Pompei şi Cressus. RICHARD ( m ) Derivat din elementele germanice „RIC” care înseamnă putere şi „hard” care înseamnă curajos. Semnificaţie necunoscută. re-BEK-Kah (în italiană).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Provine din numele de origine germană Raginmund. REMY ( m ) Utilizare: Franceză Forma franceză pentru Remigius. Acesta a fost numele soţiei lui Isaac. ָ‫ִב‬ Pronunţie: rə-BEK-ə (în engleză). RENATA ( f ) Forma feminină pentru RENATUS. Romulus şi Remus erau fondatorii Romei. REBEKA ( f ) Utilizare: maghiară. care este compus din elementele „Ragin” care înseamnă sfat şi „Wald” care înseamnă „regulă”. sau poate un nume derivat din aramaică. REBECCA ( f ) Scriere veche: ‫( ר ְקה‬ebraica veche). eventual însemnând „o cursă” în ָ‫ִב‬ ebraică. REYNOLD ( m ) Derivat din cuvântul de origine germană Raginald.

inclusiv Robert the Bruce.Dr. la Montepulciano. în 1576. Cum se întâmplă nu de puţine ori. apoi Episcop de Lucea. după o tradiţie destul de întemeiată. care de fapt abia a mai durat aproape un an. dar şi a Sfântului Vunibald. în ziua de 17 septembrie 1621. având misiunea grea de a-i pregăti pe studenţi de “controversele” în legătură cu învăţătura. ROBERT ( m ) Înseamnă „faimă bună”. a fost fiul unui magistrat şi nepot al unui papă (mama era soră cu papa Marcel al II-lea). unde tatăl său era magistrat. la ziua de 7 februarie. fecioară”. A murit la Roma. despre care „Martirologiul Roman”. voluminoasele cărţi „De controversiis” sunt fundamentale pentru apologetică. unde a rămas până la moartea papei Clement al VIII-lea (1605). pastorală. a început să studiaze teologia la Padova şi la Louvain şi. Fredian. autorul Robert Browning (1812-1889) şi poeţii Robert Burns (1759-1796) şi Robert Frost(18741963). RICKI ( m ) Diminiutivul pentru RICHARD. Episcop de Einchsladt şi a Sfintei Valburga. Mai întâi. în Toscana. A scris multe lucrări de exegeză. La vârsta de optsprezece ani. şi a sfintei Valburga. A fost purtat de 3 regi ai Scoţiei. Regele Angliei. Între elevii săi de la Colegiul Roman s-a aflat şi tânărul Alois Gonzaga. Episcop de Einchstadt. un sfânt pustnic originar din Irlanda. acum este sigur că Richard. proces ce a durat aproape 292 . ajunge primul titular al Catedrei „de controversiis” din cadrul Universităţii gregoriene. stareţ de Heidenheim. Sfântul Robert Bellarmin (1542-1621). nu mult după această dată. a fost numit cardinal şi arhiepiscop de Capua. Din amintirile medievale ale oraşului rămân drept mărturie grăitoare catedrala Sf. Fredian. el a iniţiat unele lucrări de asanare ce au apărat oraşul de ravagiile inundaţiilor periodice ale râului Serchio. mai precis din Anglia. şi astăzi. s-a introdus procesul de canonizare. când s-a întors în Roma. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA triumviratul. despre care vorbim. 17 septembrie (calendarul latin). o mică localitate din Toscana-Italia. înmormântarea Sfântului Richard. fiind derivat din elementele germanice „hrod” care înseamnă faimă şi „beraht” care înseamnă luminos. şi e posibil ca nici măcar să nu fi purtat numele de Richard. strălucitor. Martin. Mihai şi bazilica Sf. este şi Sfântul Richard. care pe atunci se numea Colegiul Roman. ascetică. istoria şi organizarea Bisericii Catolice. În anul 1599. pe atunci atacate vehement de către teologii protestanţi. şi. biserica Sf. Localnicii sărbătoresc la 18 noiembrie pe Sf. Robert Bellarmin s-a născut în 1542. scrie: “La Lucca. nu a fost niciodată «regele Angliei». De altă parte este sigur că persoana la care se referă Martirologiul a fost tatăl nu numai al Sfântului Villebald (mai exact Villibald). care a obţinut independenţa Scoţiei faţă de Anglia în secolul al XIV-lea. în câteva rânduri apar şi câteva inexactităţi ori lipsuri. Tot din părţile nordului. care a fost tatăl sfântului Villebald.

într-un singur an. Apoi. deşi iniţial ar putea să provină din cuvântul german ROZA (derivat din Роса în limba bulgară care înseamnă “roua”). ROGER ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „Ger” care înseamnă suliţă. RONALDO ( m ) Varianta portugheză. Romeo este cel mai bine cunoscut erou din operele lui Shakespeare despre care se face referire în tragedia „Romeo şi Julieta” (1596). În limba latină înseamnă „de la Roma”. ROBI ( m ) Utilizare: maghiară. ROMEO ( m ) Varianta italiană a numelui latin Romaeus care înseamnă „trecător prin Roma sau un pelerin la Roma”. 1930. RONALD ( m ) Varianta scoţiană pentru RAGNVALDR care este un nume compus din elementele „Regin” care înseamnă sfat şi „valdr” care înseamnă domn. Papa Pius al XI-lea i-a conferit întreitul titlu de fericit. renume” şi „land” care înseamnă „pământ”. ROSA ( f ) În general. de sfânt şi de învăţător al Bisericii. italiană şi spaniolă pentru RONALD. ROMULUS ( m ) Utilizare: mitologia romană. Diminutiv al numelui ROBERT. RODICA ( f ) Derivat din slavul „rod” care semnifică fertil. acest lucru poate fi considerat o formă latină de ROSE (trandafir).ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI trei secole. rodnic. 293 . ROCKY ( m ) Diminutiv al numelui ROCCO. ROBERTA ( f ) Forma feminină pentru ROBERT. ROLAND ( m ) Înseamnă „pământ renumit” de la cuvintele germanice: „hrod” care înseamnă „faimă. ROCCO ( m ) Derivat din cuvântul german „hrok” care înseamnă „odihnă”.

Deoarece a văzut în jurul ei cum dorinţa de îmbogăţire şi de plăcerile vieţii stingea în inimile oamenilor respectul şi dragostea faţă de semenii lor. Roza nu a iubit suferinţa. de sărbătoarea Sfântului Bartolomeu. urmaşi ai unor nobili veniţi din Spania. este cel mai răspândit. şi-a ales singură numele de Roza a Sfintei Maria. marele oraş-port pe ţărmul Oceanului Pacific şi capitala Perului. ROXY ( f ) Este diminutivul pentru ROXANA. Este cazul soţiei iubitoare. le spunea: „Aceasta este ziua cununiei mele veşnice”. a exclamat: “Eşti frumoasă ca o roză. cu acest nume a fost trecută şi în calendarul sfinţilor. au dat copilei lor numele de Isabela. De fapt. stea. a voit să-şi supună şi trupul ei celor mai grele chinuri. care a folosit acest nume în romanul său „Roxana”. Pronunţie: RO-zah (rusă). respectiv forma greacă a numelui persan Roshanak. avându-i pe părinţii Gaspard de Flores şi Maria d'Oliva. Roza. ci pentru că îşi iubeşte soţul. dar doica. Este numele primei soţii a lui Alexandru cel Mare. bulgară). care cere să intre în temniţă alături de soţul ei. urmând exemplul lui Cristos. Mai târziu. şi de atunci a chemat-o numai cu numele de “Roza”. ceea ce înseamnă „zori. privind la frumuseţea ei. ROXANA ( f ) Pronunţie: rahk-SAN-ə (în engleză). 294 . Forma latină pentru Ρωξανη (Roxane). oferindu-i lui Dumnezeu suferinţa voluntară ca ispăşire pentru crimele şi nedreptăţile săvârşite. care la botez. dar l-a iubit pe Cristos. când Isabela a intrat în rândul terţiarelor dominicane. din 1724. În fiecare an. care suferea în indigenii insultaţi şi măcelăriţi de către cuceritori. un trandafir”. Roza care înseamnă trandafir. indiana Mariana. ROZA ( f ) Scriere originală: Роза (rusă. Înseamnă „a crescut” în limbile slave. ROSALINDA ( f ) Din limba germană „trandafir frumos”: „hros” care înseamnă cal şi „linde” care înseamnă blând. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA O purtătoare faimosă a fost activistul pentru drepturile civile Rosa Parks (1913-2005). a murit în ziua de 24 august 1617. 23 august (calendarul latin) Sfânta Roza de Lima s-a născut în ziua de 20 aprilie 1586. la Lima.Dr. nu pentru că iubeşte suferinţa. În lumea vorbitoare de limba engleză a fost populariat de către Daniel Defoe. Sfânta Roza de Lima (1586-1617). petrecea tot timpul în rugăciune. Între prenumele care au la origine numele unei flori. rok-Sahn-ah (spaniolă). ROSALIA ( f ) Derivat de la latinul rosa „trandafir”. luminos”.

care a fost înecată în Severn. RUPERTA ( f ) Forma feminină a numelui RUPERT. după numele râului Severn. RUBA ( f ) Scriere veche: ‫( ىبر‬arabă). Forma feminină de la Sabinus. Înseamnă „deal” în arabă. Acest nume a fost purtat de mai mulţi sfinţi. Sabinii au fost un popor antic care au locuit în centrul Italiei. SABINA ( f ) Scriere originală: Сабина (rusă). pământurile fiindu-le luate de către romani. SABRINA ( f ) Varianta latinizată a numelui Habren. dândui-se râului numele ei. SALOME ( m ) Scriere originală: Σαλωμη (greaca veche). Când au venit bărbaţii să le salveze. Este varianta în limba maghiară pentru ROSALIA. Potrivit lui Geoffrey de Monmouth. RUMENA ( f ) Forma feminină pentru RUMEN. un nepot a lui Charles I-lea. RUPERT ( m ) Este o variantă a numelui ROBERT.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI ROZALIA ( f ) Utilizare: maghiară. Sabrina a fost numele unei prinţese. Numele a fost introdus în Anglia în secolul al XVII – lea. un nume roman care semnifică în latină „femei Sabine”. RUMEN ( m ) Scriere originală: Румен (macedoneană). de către comandantul militar Prince Rupert a Rinului. romanii au răpit câteva femei Sabine în timpul unui raid. 295 . femeile au fost capabile să face pace între cele două grupuri. RUDOLF ( m ) Derivat din cuvintele de origine germană „hrod” care înseamnă faimă şi „wulf” care înseamnă lup. Înseamnă „îmbujorat” în macedoneană. după mai multe războaie. RUXANDRA ( f ) Variantă a numelui Roxana. Conform legendei.

Este un nume extras din Biblie. însemnând fie „numele lui Dumnezeu”. ceea ce înseamnă. SANDA ( f ) Varianta prescurtată pentru ALEXANDRA. De fapt. probabil „soare”. numele ebraic Sarah provine din Egipt: “Sa” înseamnă fiul. SAMANTA ( f ) Variantă a numelui Samantha şi varianta feminină a numelui Samuel. Sensul cuvântului în ebraică este “prinţesă”. SARA ( f ) Scriere originală: Σαρα (greacă). Provine de la numele ebraic ‫שׁמשׁוֹן‬ ְִ ְִ (Shimshon). SAMUEL ( m ) Origine ebraică.” Variantă a numelui SARAH.Dr. SAMI ( m ) Diminutivul în limba maghiară şi finlandeză pentru SAMUEL. SANDU ( m ) Varianta prescurtată în limba română pentru ALEXANDRU. Derivă de la ‫( שׁמוּאל‬Shemu'el). ‫( חֵי שׂ ָה‬ebraicul) pentru ‫ַיּ ָ ר‬ “viaţa Sarei. SAMSON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁמשׁוֹן‬ebraică). SANDOR ( m ) Utilizare: maghiară. luat de la numele soţiei lui Avraam şi mama lui Isaac. El a vestit venirea lui Isus şi a proclamat ca regi ai Israelului pe Saul şi apoi pe David. SAMANTHA ( f ) Varianta feminină a numelui Samuel. Varianta maghiară pentru ALEXANDRU. În Vechiul Testament. fie ֵ ְ „Dumnezeu a ascultat”. 296 . ‫( ةراس‬arabă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Provine de la un nume aramaic care a fost legat de cuvântul ebraic ‫שׁלוֹם‬ ָ (shalom). a fost ultimul judecător al evreilor. SAMUELA ( f ) Varianta feminină pentru SAMUEL. Sara. care înseamnă „pace”. “Rah” înseamnă soare. SALOMEA ( f ) Varianta feminină pentru Salome.

Sebaste era numele unui oras din Asia mica si provine din limba greaca de la σεβαστος (Sebastos) „venerabil” (o traducere din latină pentru Augustus. devenind mama lui Isaac. Numele a fost folosit în filmul „Savannah Smiles”. În limba maghiară este diminutiv a numelui SARAH. SEANNA ( f ) Varianta feminină a numelui SEAN. Acest nume a fost folosit de Margaret Mitchell pentru Scarlett O'Hara. SAUL ( m ) Scriere originală: ‫( שׁאוּל‬ebraică) ָ De la numele ebraic ‫( שׁאוּל‬Sha'ul). Aceasta a fost numele primului rege al lui Israel. În Vechiul Testament acesta a fost numele soţiei lui Avraam. ‫ָר‬ În ebraică înseamnă „doamnă” sau „prinţesă”. De la un nume grecesc. din anul 1982. a ָ solicitat pentru” sau „s-a rugat pentru”. care a fost derivat din cuvântul de origine ebraică ‫( ס ָא‬Sava) care înseamnă „omul vechi”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SARAH ( f ) Scriere originală: ‫( שׂ ָה‬ebraică). SCARLETT ( f ) De la numele de familie ce arată o persoană care a vândut sau a făcut haine din stacojiu (un fel de pânză. 297 . Numele ei a fost iniţial ‫( שׂ ָי‬Saray). ceea ce însemnă „a cerut pentru. SEAN ( m ) Varianta irlandeză pentru JOHN. Sfântul Sebastian. SAVA ( m ) Scriere originală: Σαβας (greaca veche). pe data de 20 ianuarie a fiecărui an. titlul împăraţilor romani). ‫ַב‬ SAVANNAH ( f ) Înseamnă ierburi de câmpie. Derivat de la numele roman Sebastianus. care înseamnă „de la Sevasta”. Este sărbătorit de cultul romano-catolic. SEBASTIAN ( m ) Origine latină. personajul principal din romanul ei „Pe aripile vântului” (1936). ‫( ةراس‬arabă). ‫ָר‬ SARIKA ( f ) Utilizare: maghiară. a cărui nume este derivat din persanul saqirlat).

de multe ori. 298 . Sebastian era prieten cu împăratul şi un cavaler de vază. fiind îngrijit de o femeie creştină din Roma. uneori identificată cu zeiţa Artemis. înflăcărat. supravieţuind primului martiriu. Epitetul seraph are înţelesul de înfocat. 12 octombrie (calendarul latin) Felice Rapagnano s-a născut în anul 1540. Înseamnă „lună”. adjectivul „serafic” are înţelesul de „curat”. Varianta în limba română şi rusă pentru Seraphinus. Fimu. însuşi guvernatorul Romei şi fiul său. flacără ce se întinde. „ceresc”.. s-a prezentat din nou autorităţilor păgâne. SEPTIMIU ( m ) Provine din latină şi înseamnă „al şaptelea”. roşu aprins. iar tu unelteai împotriva mea. „nevinovat”. s-a silit să-i atragă la credinţa creştină pe mulţi dintre soldaţi şi prizonieri. la moarte. mică localitate lângă Ascoli Piceno. Prin extindere. Sarafim. Sfântul Sebastian a fost legat de trunchiul unui copac. şi se atribuie îngerilor lui Dumnezeu. Mai mult chiar. fără drept de apel. Σεληνη (greaca veche).. SERAFIM ( m ) Scriere originală: Серафим (rusă). Acesta a fost numele zeiţei greceşti a Lunii.Dr. care l-au osândit la moarte şi l-au executat. Sarafima. descrişi de Isaia în Biblie. a fost înmormântat Sfântul Sebastian. Acest nume a fost purtat de cântăreaţa Selena Quintanilla (1971-1995). În catacombele ce au luat numele său. împăratul face apel la vechea prietenie: „Ţi-am deschis larg poarta palatului meu şi ţi-am pregătit calea pentru o carieră strălucită. care a murit în aceeaşi zi de 20 ianuarie. ca având 6 aripi. Tiburţiu.” Dar s-a trecut repede la ameninţări şi apoi a urmat condamnarea. convertiţi de Sebastian. dar cu 15 ani mai târziu. Serafimii erau un fel de îngeri. Împăratul Diocleţian în persoană a dispus să fie adus în faţa lui acest îndrăzneţ centurion. ar fi murit cu moarte de martiri. în câmp deschis. SELENE ( f ) Scriere originală: Σεληνη (greacă). SELENA ( m ) Scriere originală: Селена (rusă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Sebastian era de loc din părţile milaneze. începutul procesului a fost mişcător. în centrul Italiei. Variantă a numelui Selene. în calitatea aceasta. i-a ajutat pe fraţii săi în credinţă. Sera. pentru că ei sunt spirite pure. pe malul mării Adriatice. la Montegranaro. înflăcărate de zelul pentru apărarea sfinţeniei şi dreptăţii Celui Atotputernic. în limba greacă. şi apoi un pluton de ostaşi au slobozit săgeţile lor. Sfântul Serafim (1540-1604). După vindecarea rănilor. care erau închişi sau conduşi la supliciu. care a fost cunoscută doar ca Selena. derivat de la cuvantul biblic seraphim. În limba română se întâlnesc mai multe variante ale numelui personal (sau de familie): Serafim. După „Legenda aurea”. sub împăratul Diocleţian.

de încurajare. A murit în ziua de 12 octombrie 1604. SERAPHINA ( f ) Varianta feminină pentru Seraphinus. SERAFINA ( f ) Varianta italiană şi poloneză pentru SERAPHINA (Serafina). După şase ani de zile. Avea pentru fiecare un cuvânt de mângâiere. IV). printre care vindecarea Cardinalului Bandini a provocat o admiraţie deosebită. au ţinut să aducă un omagiu solemn cu prilejul înmormântării. cetăţenii oraşului au intervenit să fie reţinut în mijlocul lor. Papa Paul V a permis să se aprindă lumânări la mormântul lui. după ce a ascultat o lectură despre scopul omului. care a fost derivat din latinul Serenus care înseamnă „clar. care înseamnă „cei înflăcăraţi” în ebraică.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Pentru a-şi câştiga existenţa. Felice se ducea cu bucurie la fiica antreprenorului şi o ruga să-i citească din diferite cărţi. În pauzele de lucru. sub înfăţişarea simplă. de învăţătură. iar Papa Clement al XIII-lea l-a declarat sfânt. derivat din cuvântul biblic serafimii. în frunte cu autorităţile. 24 februarie (calendarul latin) catolic Există mai mulţi sfinţi cu acest nume. Tânăra castelană i-a vorbit despre călugării franciscani capucini din Tolentino. iar după multe insistenţe Felice a fost primit în mănăstire. liniştit. luându-şi numele de Serafim. Printre ei. umilă a tânărului călugăr se vedea gravitatea omului înţelept şi flacăra unei neobişnuite vieţi interioare. SERENA ( f ) De la un nume latin târziu. şi ca program de viaţă şi-a însuşit cuvintele Fratelui Egidiu. spre uimirea tuturor. când guvernatorul din Ascoli îl aduce la căpătâiul muribundului pe smeritul călugăr. Varianta în limba română pentru SERGIUS. păzea oile unui om mai înstărit din satul vecin. umilul ucenic al Sfântului Francisc de Assisi: “Calea pentru a ajunge acolo sus este aceea de a te înjosi pe tine însuţi”. Când superiorii ordinului au voit să-l transfere în altă mănăstire. Cei din jurul său aşteptau din oră în oră sfârşitul sigur. a exclamat: “Dar dacă e atât de mare primejdia de a ajunge în focul iadului. Acesta era în primejdie de moarte din cauza unei cangrene. Sfântul Sergiu (sec. cangrena a dispărut. care veneau adesea şi cereau ajutor la poarta casei lor. senin”. Toţi locuitorii oraşului. la cererea insistentă a credincioşilor. Sfântul Sergiu a fost conducătorul spiritual al Rusiei. de ce atunci să nu trăiesc o viaţă de pustnic în pădure?”. în timp ce copiii de vârsta lui se duceau la şcoală să înveţe. în ziua de 16 iulie 1767. fiind considerat cel mai popular este 299 . Odată. SERGIU ( m ) În limba română înseamnă slugă. Biografii Sfântului Serafim amintesc multe fapte miraculoase săvârşite de el. care face cu credinţă semnul Sfintei Cruci asupra bolnavului şi în acelaşi moment.

Este patronul Sfânt al nomazilor creştini din deşert. Serghie) în Rusia şi în ţările slave (chiar şi în Orient) se datorează devoţiunii faţă de „părintele monahismului” în Rusia. Sf. în cehă Zikmund Lucemburský). (Sârghie. ca şi astăzi.02. Rege al Ungariei şi Croaţiei din 1387. care devenise regină la moartea tatălui ei. Chiar de la început a trebuit să dea dovadă de o fermitate deosebită în conducerea Bisericii. Moravia. familie care după pierderea averii a emigrat la Redonez în regiunea Moscova. Naşterea Maicii Domnului. Împărtăşanie şi cinstirea Maicii Domnului făceau parte din problemele esenţiale ale vieţii creştine. A fost ultimul Împărat din Casa de Luxemburg şi unul dintre cei mai longevivi regi ai Ungariei. Teodor şi Pasquale. 9.d. azi Republica Cehă. Neavând moştenitori masculini. Sfinţit preot în 683. Shar-ən (în engleză). înainte de Sf.12. A avut ca urmaşi o singură fată. în 1382. De loc este din Siria. din regiunea Rostov. Personalităţi care poartă numele de Sigismund: . SHARON ( f ) Scriere originală: ‫( שׁרוֹן‬ebraică). La acest nume se face referire şi în Vechiul Testament. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA reformatorul vieţii mănăstireşti în Rusia. Nürnberg . dată la care este sărbătorită amintirea lui. Adormirea Maicii Domnului. născut în anul 1314 dintr-o famile nobilă. şi-a fixat locuinţa la Palermo. În 1385 s-a căsătorit cu Maria de Anjou. mort la 25 septembrie 1392. ָ Pronuntie: Sher-ən (în engleză). care îi cerea să subscrie canoanele conciliului Trulan. 15. domnind peste 50 de ani. dar s-a stabilit la Roma. (Sfântul Sergiu) amintit la 8 septembrie. cântarea: „Agnus Dei” sau „Mielul lui Dumnezeu”. dintre care multe erau în mod evident tendenţioase. 300 . El este cel care a introdus în slujbă. Purificaţiunea. Un alt renumit sfânt care a purtat acest nume este Papa Sergiu I. „Prefer să mor mai degrabă decât să fiu de acord cu o greşeală” a fost răspunsul Papei. Şi atunci. Rege al Boemiei din 1419. Rege al Germaniei din 1411 şi Împărat romano-german din 1433 până la moartea sa în 1437. n. care s-a căsătorit cu Albert V. din cauza apariţiei în Roma a doi antipapi. în maghiară Luxemburgi Zsigmond. Tot el a stabilit datele sărbătorilor: Buna Vestire. Împărtăşanie. a fost: Principe Elector de Brandenburg din 1378 până în 1388 şi din 1411 până în 1415. Duce de Austria. SIGISMUND ( m ) Variantă a numelui SIGMUND. fugind din faţa invadatorilor mahomedani. Elisabeta. după patru ani a fost ales Papă. Znaim. fiica cea mai mare a regelui Ludovic I al Ungariei şi Poloniei.1437. dinastia de Luxemburg s-a stins odată cu el. Răspândirea numelui Sergiu. viitorul Rege German Albert al II-lea. după ce familia lui. Sfântul Sergiu a fost un ofiţer roman martir în Siria.Dr. şi în faţa ameninţării amestecului din partea împăratului Iustinian al IIlea.1368.Sigismund de Luxemburg (în germană Sigismund von Luxemburg. A fost fiul împăratului Carol al IV-lea şi al Elisabetei de Pomerania.

Ioan Sigismund Zápolya. Ioan Albert şi Alexandru. Ungaria şi Croaţiei.Sigismund I (în poloneză Zygmunt I Stary. macedoneană. Vladislav al II-lea. . n. fiul lui Cristofor Báthory şi al Elisabetei Bocskai. Un purtător notabil al acestui nume a fost psihologul austriac Sigmund Freud (1856-1939).07.04. era principe al Sileziei. în cadrul Sfântului Imperiu Roman. derivat de la latinul silva „lemn. A făcut parte din dinastia Iagielonilor. nepoata împăratului Sigismund de Luxemburg. iar mama lor a fost Elisabeta de Habsburg. regină a Ungariei şi fiica regelui Sigismund I al Poloniei. Este înmormântat în Catedrala Sfântul Mihail din Alba Iulia. în trad. principe al Ardealului. SILVIU ( m ) Forma românească pentru Silvius. n.1540 . . a fost rege al Poloniei (Uniunea statală polono-lituaniană) în 1506-1548. Rhea Silvia a fost mama lui Romulus şi Remus. SILVESTRU( m ) Provine din limba latină semnificând pădurean.01. Silvius a fost numele mai multor regi din Alba Longa. a fost principe al Transilvaniei între anii 1607-1608. În momentul în care a fost ales rege al Poloniei. cunoscut ca Ioan Sigismund (în maghiară János Zsigmond Zápolya).d. franceză. în anul 1506.1467 în Kozienice . un ţinut antic. Cel mai mare dintre fraţi.d. SIMON ( m ) Utilizare: engleză.03. 1572 . 7. SIGMUND ( m ) Derivat din limba germană din: „sige” care înseamnă victorie şi „Mund” care înseamnă protector. pădure”. 1.1613. maghiară. n. 27.1571.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI . n. Sigismund I cel Bătrân). 1608. 1.d. sub numele de Ioan Sigismund. scandinaveă. fondatorii Romei. la sud de Roma. a fost rege al Ungariei sub numele de Ioan al II-lea şi principe al Transilvaniei (din 1570). 10.Sigismund Báthory (în maghiară Zsigmond Báthory).03. SILVIA ( f ) Varianta românească feminină pentru Silviu.Sigismund Rákóczi (în maghiară Zsigmond Rákóczi). română. era concomitent rege al Boemiei. . A fost fiul lui Ioan Zapolya şi al Izabelei. creatorul teoriei revoluţionare a psihanalizei. germană. A urmat pe tronul Poloniei fraţilor săi mai mari. Tatăl celor patru a fost regele Cazimir al IV-lea al Poloniei.1548 în Cracovia). 1544 – d. slovenă. 301 .

Se află la o distanţă de 8. Aceste sfinte au trăit în Italia. pe vremea împărăţiei lui Adrian (117-138). steaua fiind asociată cu vara. inclusiv a celui care a efectuat crucea pentru Isus. Sirius este numele celei mai strălucitoare stea a cerului. şi a mărturisit pe Hristos. iar după ce au 302 .61 anilumină de sistemul nostru solar. SIMION Varianta în limba română a numelui SIMON. sau Alpha Canis Majoris). Sirius are un mic companion: Sirius B. au bătut-o cu toiege. SIMONA ( f ) Varianta românească feminină pentru SIMON. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Scriere originală: Симон (macedonă). care înseamnă „ardere” sau „extravagant”. Sofia. Variantă pentru SOPHIA. variantă a numelui ebraic ‫שׁמעוֹן‬ ְִ (Shim'on). este capitala Bulgariei. Pistis. Cu toate acestea. Biserica Bojana din Sofia a fost înscrisă în anul 1979 pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO. raza de 2. făcând parte din constelaţia „Canis Major” (Câinele Mare). din care în loc de sânge a curs lapte. şi i-au tăiat sânii. SMARANDA ( f ) Nume românesc care provine de la „smarald”. Sofia (în bulgară София). care este o pitică albă cu densitatea medie de 70 kg/cm³. Elpis şi Agapis şi a maicii lor. Cu ochiul liber se percepe ca o stea unică. Derivă de la grecescul Σιμων (Simon). fiind situată la poalele muntelui Vitoşa.3 ori mai mare decât cea a Soarelui. Acesta a fost numele mai multor personaje biblice. SOFIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). ceea ce însemna „a auzit sau ascultător”. Steaua are denumirea de specilitate Bayer α Canis Majoris (α CMa. calendarului ortodox) se face pomenirea Sfintelor Muceniţe si bine-biruitoare fecioare: Pistis. care era de doisprezece ani. iar densitatea este de 810 kg pe cm³. SIRIUS ( m ) Utilizare: Astronomie. dar de fapt este un sistem binar de stele. Numele „Sirius” este derivat din greaca antică: σειριος (Seirios). cea mai importantă persoană cu acest nume a fost apostolul Simon din Noul Testament.4 ori mai mare decât raza Soarelui şi masa lui este de 3.Dr. Σιμων (greacă). La data 17 Septembrie (conf. Sirius are o luminozitate de 61 de ori mai mare decât a Soarelui.

deprinzând toată virtutea care pe atunci se izbutea numai în pustiu. În limba greacă înseamnă „înţelepciune”. Îmbinând isteţimea pe care o avea de la naştere cu râvna deosebită la învăţătură. iau tăiat capul. ְ Derivat din numele ‫( שׁלֹמֹה‬Shelomoh). În acelaşi mod a fost chinuită şi Agapis. pe care de asemenea au supus-o la tot felul de chinuri. care avea nouă ani. Iar maica lor. Sofia. SOLOMON ( m ) Scriere originală: ‫( שׁלֹמֹה‬ebraică). tatăl lui se chema Plinthas. cea deopotrivă cu îngerii printre femei. calendarului ortodox). sensibil”. După aceea a urmat Elpis. care era de zece ani. şi-a dat sufletul către Domnul. a ajuns stăpân pe toate cunoştinţele pe care le putea cineva dobândi în vremea aceea. patriarhul Ierusalimului. SOFRONIE ( m ) Scriere originală: Σωφρονιος (greaca veche). care a săvârşit în pustiu lupte mai presus de puterile omeneşti.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI chinuit-o. i-au tăiat capul. Acest nume a fost frecvent folosit în rândul familiilor regale europene în timpul Evului Mediu fiind popularizat în Marea Britanie de Casa germană de Hanovra. viaţa sfântului Ioan cel Milostiv şi Viaţa sfintei Maria Egipteanca. La data de 11 martie (conf. printre care: Limonariul (împreună cu Ioan Moshu). Părinte Sofronie s-a născut în cetatea Damascului. Părinte Sofronie. trăgându-se din părinţi evlavioşi. atunci când a moştenit tronul britanic din secolul al XVIII-lea. care la rândul lui a fost derivat ְ din cuvântul de origine ebraică ‫( שׁלוֹם‬shalom) care înseamnă „pace”. În greacă înseamnă „înţelepciune”. care semnifică „auto-control. care este forma rusească de alint pentru SOPHIA. derivat din σωφρων (sophron). care poartă acest nume le degajă printre cei din jur. Acest 303 . după care. SORIN ( m ) Este derivat de la cuvântul soare şi reflectă strălucirea şi buna dispoziţie pe care persoana. SOPHIA ( f ) Scriere originală: Σοφια (greacă). Varianta latinizată a numelui grecesc Σωφρονιος (Sofronie). se face pomenirea Sf. ָ SONIA ( f ) Varianta românească pentru SONYA. Sf. El a lăsat Bisericii multe scrieri vrednice de cuvânt şi de pomenire. iar la final a fost omorâtă prin sabie. Sf. trei zile pe urmă plângând pe mormântul lor. Părinte Sofronie. A ajuns episcop al Ierusalimului. în anul 550. iar mama lui Mira.

putere). STEFANIA ( f ) Varianta feminină italiană. Спиридон (în rusă). SORINA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru SORIN. Scriere originală: Стефан (bulgară. Acesta a fost derivat din cuvântul ebraic ‫( ןשׁוֹשׁ‬shoshan) care ָ înseamnă „crin”. ŞTEFAN ( m ) Înseamnă „purtătorul cununei învingătorului”. care înseamnă „stea”. Purtători celebrii a acestui nume sunt fizicianul britanic Stephen Hawking (1942 -) şi autor american Stephen King (1947 -). poloneză şi românească pentru ŞTEFAN. De la Σουσαννα (Sousanna). 304 . Sfântul Stelian era un pustnic din Adrianopolis (Asia Mica) şi este patronul copiilor. STEPHEN ( m ) Provine de la numele grecesc Στεφανος (Stephanos) care înseamnă “coroană”.Dr. coloană”. sârbă). STAN ( m ) Varianta scurtă pentru STANLEY (guvernare. Derivat din grecescul σπυριδιον (spyridion) care înseamnă „coş” sau latinescul spiritus care înseamnă „spirit”. STELIAN ( m ) Varianta românească pentru STYLIANOS. Derivat de la grecescul στυλος (stylos) care înseamnă „stâlp. С санна ‫ַנּ‬ (slavă). STELA ( f ) Derivat de la latinul „stella”. Un purtător faimos a acestui nume a fost actorul de comedie britanic Stan Laurel (1890-1965). Varianta românească pentru STEPHEN. forma greacă a numelui ebraic ‫שׁוֹשָׁה‬ ‫ַנּ‬ (Shoshannah). SPIRIDON ( m ) Scriere originală: Σπυριδων (greacă). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA nume a fost folosit în romanele „Tom Jones” (1749) de Henry Fielding şi „Vicarul din Wakefield” de Oliver Goldsmith (1766). ‫( שׁוֹשָׁה‬ebraica veche). SUSANNA ( f ) Scriere originală: Сусанна (rusă).

Varianta în limba maghiară pentru THOMAS. Varianta în limba maghiară pentru SILVIA. TAMARA ( f ) Scriere originală: Тамара (rusă). TEODOR ( m ) Scriere originală: Теодор (sârbă. SZANDRA ( f ) Utilizare: maghiară. TAMAS ( m ) Utilizare: maghiară. Forma rusească pentru TAMAR. provenit de la Tatius. TATIANA ( f ) Scriere originală: Татьяна (rusă). Drasin Tamara (1905-1943). Forma feminină pentru latinul Tatianus. 305 . Varianta în limba maghiară pentru Constantin. Varianta în limba maghiară pentru SABINA. Tamara Geva (1907-1997) şi Toumanova Tamara (19191996). SZABINA ( f ) Utilizare: maghiară.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI SVETLANA ( f ) Derivat de la cuvântul slav „svet” care înseamnă lumină. TANIA ( f ) Varianta scurtă în limba română pentru TATIANA. pictorul polonez Tamara de Lempicka (1898-1980). SZILVIA ( f ) Sex: Feminin Utilizare: maghiară. care înseamnă „darul Zeului” din greacescul θεος (theos) „zeu” şi δωρον (Doron) „cadou”. Acest nume a fost purtat de către Tamara Karsavina (1885-1978). Varianta scurtă în limba maghiară pentru ALEXANDRA. scandinavă şi cehă pentru THEODOR şi forma germană pentru THEODORE. Derivat de la numele grecesc Θεοδωρος (Theodoros). Татяна (bulgară). SZILARD ( m ) Utilizare: maghiară. Forma românească. macedoneană bulgară). cu semnificaţie necunoscută. Poate însemna „condiment” în sanscrită.

Derivă de la numele spaniol şi portughez Teresa. Este posibil să fie înrudit cu latinul titulus „titlu de onoare”. Forma bulgară. Este varianta în limbile maghiară. slovacă. ָ ָ În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. Purtători celebrii a acestui nume au fost filosoful Thomas Hobbes (15881679). TIBOR ( m ) Utilizare: maghiară. şi inventatorul Thomas Edison (1847-1931). TITUS ( m ) Semnificaţie necunoscută. derivat la rândul său din τιμαω (timao) „să-şi onoreze” şi θεος (theos) „zeu”. cehă. preşedintele american Thomas Jefferson (1743-1826). cehă. Este şi numele unui împărat roman din secolul I. numele a intrat în uz general în lumea creştină. Varianta feminină în limba română pentru TEODOR. TEREZIA ( f ) Scriere originală: Тереза (bulgară). romancierul Thomas Hardy (1840-1928). 306 . TITZIAN ( m ) Variantă a numelui Titus. În Noul Testament. TIBERIU ( m ) Forma românească pentru TIBERIUS. cehă. a recolta” sau de la numele insulei greceşti Thera (Insula Santorini). de la θεριζω (therizo) „a secera. Paul scriindu-i o epistolă. fiul vitreg al împăratului Augustus. care în limba latină însemnă „din Tiber”. TIMOTHY ( m ) Derivat de la numele grecesc Τιμοθεος (Timotheos) care înseamnă „onorarea lui Dumnezeu”. Datorită renumelui său. A fost numele celui de al doilea împărat roman. slovacă maghiară pentru TIBERIUS. Poate fi derivat şi de la grecescul θερος (theros) „vara”.Dr. cu semnificaţie necunoscută. era unul dintre companionii Sfântului Paul. română şi portugheză pentru THERESA. care apare în Noul Testament. Tiber este râul care trece prin Roma. THOMAS ( m ) Forma greacă a numelui aramaic ‫( תּאוֹמא‬Ta'oma). TIMOTEI ( m ) Variantă pentru Timotheos (a se vedea TIMOTHY ). Paraschiv PEŢU Ionel TORJA TEODORA ( f ) Scriere originală: Теодора (bulgară). care a devenit primul episcop al Cretei.

bulgară). maghiară. sârbă. Împăratul roman Traian (numele complet fiind Marcus Ulpius Traianus) este considerat unul dintre cei mai mari conducători ai imperiului. TOMA ( m ) Scriere originală: Тома (sârbă. care este forma greacă pentru numele aramaic Ta'oma „geamăn. şi este atribuit felicitării pe care 307 . TOMI ( m ) Utilizare: finlandeză. Varianta românească pentru Valentinus. Provine din celticul Teutorigos care înseamnă conducătorul poporului. cu semnificaţie necunoscută. Varianta în limba maghiară pentru THEODORE. format din participiul prezent al verbului valeo-valere. TRISTAN ( m ) Este un diminutiv pentru DRUST. bulgară). Diminutivul în limba maghiară pentru THOMAS. a fi în putere”. TIVADAR ( m ) Utilizare: maghiară. TUDOR ( m ) Este o variantă pentru TEODOR. VALENTIN ( m ) Scriere originală: Валентин (rusă. care înseamnă „a se simţi bine. Este posibil să fie înrudit cu cuvintele slave volod „regulă sau lege”. TOMICA ( m ) Utilizare: maghiară.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI TITZIANA ( f ) Varianta feminină pentru TITZIAN. Semnificaţie necunoscută. Diminutivul în limba finlandeză şi maghiară pentru THOMAS. VADIM ( m ) Scriere originală: Вадим (rusă). În Noul Testament acesta a fost numele apostolului care s-a îndoit iniţial de faptul că Isus a înviat. bulgară şi croată pentru THOMAS. În lumea anglo-saxonă numele Valentin este sinonim cu Sweetheart care înseamnă “îndrăgostiţi”. Printre realizările lui militare se numară victoria împotriva Daciei şi Persiei. TRAIAN ( m ) Forma românească pentru Traianus. pereche”. derivat de la latinul valens. Forma românească. Ortografia a fost modificată prin asociere cu latinescul „tristis” care înseamnă trist.

Papa Valentin (827). Deşi mai sunt voci care spun că nu este o zi specifică ţării noastre. Ziua Îndrăgostiţilor a fost adoptată şi pe meleagurile noastre. Creştinul adevărat doreşte să facă din fiecare clipă a vieţii sale o declaraţie de dragoste sinceră. VALENTINA ( f ) Scriere originală: Валентина (rusă). unde a devenit un propovăduitor. din cauza credinţei lui. Guvernatorul îi cere să aducă jertfă zeilor. care a trăit în secolul III. sufletul nevinovat intră în bucuria veşnică. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA îndrăgostiţii şi-o trimit în ziua de 14 februarie. un prilej de a sărbători împreună cu cel (cea) iubit(ă). Îndrăgostiţii îşi fac cadouri. Tocmai de aceea a fost condamnat la moarte la data de 14 februarie 269. deci este sărbătoarea iubirii dătătoare de viaţă. Varianta feminină pentru VALENTIN. Sfântul Valentin. fiind învinuit de „cununare religioasă” a perechilor de îndrăgostiţi. Atunci porunceşte să i se smulgă pielea de pe ea şi să fie arsă de vie. 308). Sfânta Valentina (d. În cinstea Sfântului Valentin.Valentinus din Egipt moare în anul 160 fiind un gnostician şi teolog creştin. simţind apropierea primăverii. Sfinţi: . Ziua de 14 februarie a rămas o zi specială în care îl sărbătorim pe Sfântul Valentin. . Valentinus) este un martir declarat ca sfânt al creştinilor romano-catolici. Fiind tânăr Valentin îi ajuta pe creştini în vremurile persecuţiei. În timp ce flăcările mistuie trupul fragil. în Statele Unite şi mai nou şi în statele europene. s-a considerat că sărbătoarea Sfântului Valentin este începutul redeşteptării anuale la viaţa nouă.ziua Sfantului Valentin În ultima vreme. sau Valentin din Terni (latin.Dr. a îndrăgostiţilor. El a fost prins şi băgat în închisoare. ea prinde rădăcini tot mai adânci cu fiecare an ce trece. o tânără fecioară din oraşul Cezareea Palestinei. dar ea răstoarnă altarul cu picioarele. începeau să-şi facă cuiburile. . Valentina Tereshkova. El a fost condamnat la moarte şi executat pe 14 februarie 269. Deoarece în Evul Mediu se credea că în această zi păsările. fiind episcop în Interamna (azi: Terni Italia). Azi. a fost prima femeie care a zburat în spaţiu. se fac petreceri si baluri. Tinerii sunt încântaţi că există şi o zi a lor.Sfântul Valentin după care se sărbătoreşte „Ziua îndrăgostiţilor” . 308 . a reproşat guvernatorului că foloseşte faţă de creştini torturi de o cruzime neîngăduită. 25 iulie (calendarul latin) catolic La 25 iulie de Sfânta Valentina. Valentin este considerat patronul protector al îndrăgostiţilor. Sfântul Valentin 14 februarie . în ciuda poruncii împăratului roman Claudius II.

A fost numele a 2 Împăraţi Bizantini. VASILE ( m ) Varianta în limba română pentru BASIL. acesta moare în 29 ianuarie anul 88. Macarius. Germania . la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. derivat de la latinul valere „a fi puternic sau sănătos”.III-IV). VARVARA ( f ) Scriere originală: Βαρβαρα (greacă). fiica împăratului roman Diocleţian VALERIU ( m ) Varianta în limba română pentru VALERIUS. Varianta în limba rusă. 29 ianuarie (calendarul latin) catolic ORTODOX 25 Octombrie Episcopul Valerius a condus cu credinţă Dieceza de Treviri (astăzi Trier. îl prezintă pe Valeriu ca fiind ucenic al Sfîntului Apostol Petru. VALI ( m ) Varianta de alint în limba română pentru VALERIU sau VALENTIN. 309 . El are ca rădăcină un cuvînt cu sensul „de a fi sănătos”. În unele regiuni este şi nume de familie. O tradiţie veche însă. după ce tovarăşul de muncă apostolică a lui Valeriu ar fi murit. pe apa Mosela). Valeriu atinge pe Macarius cu bastonul pe care îl avea de la Sfântul Petru şi el revine la viaţă. bulgară).provincia Renania. a patra soţie a generalului roman Lucius Cornelius Sulla Felix Valeria.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VALERIA ( f ) Varianta feminină pentru VALERIU. Prenumele Valerius era foarte folosit la romani. în dorinţa de a atribui Bisericilor din Galia şi Germania o strânsă legătură cu Sfinţii Apostoli. greacă. Valeria este un nume de botez feminin care se poate referi la: Valeria. Acestor trimişi ai Sfântului Petru li se atribuie convertirea la credinţă a unor mari grupuri de păgâni şi minuni răsunătoare. care l-ar fi trimis spre părţile germane împreună cu Eucarius şi Macarius. rădăcină din care provine şi cuvântul valeo care înseamnă „mă simt bine” sau salutul vale care înseamnă „fii sănătos”. derivat la rândul său din βασιλευς (basileus). care murise mai demult. Варвара (rusă. Rămăşiţele sale pământeşti sunt venerate în biserica Sf. Matia din Trier. îl înştiinţează în vis pe Valeriu că i se apropie sfârşitul. adesea descrise în mod naiv dar sugestiv. Sfântul Valeriu (sec. română şi bulgară pentru BARBARA. derivat de la grecescul Βασιλειος (Basileios). care înseamnă „rege”.

se folosea de toată filosofia înţeleaptă în lucrările sale şi sporea în cunoştinţa tainelor dumnezeieşti. om politic. sfinţi au fost fraţii Petru .Vasile Lupu. Sărbători religioase: 2 ianuarie (calendarul latin). era stăpân pe toată ştiinţa.Vasile I Macedoneanul (c. folclorist. punând în uimire chiar pe dregătorul locului. cam păros la trup. Mirceşti. Prin cuvântările sale a lovit în credinţele greşite ale ereticilor. A dus lupte grele pentru credinţa ortodoxă. în anul 358. cu barba destul de lungă. uscăţiv şi slab. Sfântul Vasile este. Sf. Vasile era „sfânt din moşistrămoşi”. 30 ianuarie (calendarul bizantin). întemeietorul dinastiei macedonene şi iniţiatorul renaşterii artei bizantine. cu tâmplele adâncite. Străbătând toată învăţătura. creator al teatrului românesc şi a literaturii dramatice în România. Tatăl Sfântului Vasile era din Pont şi se numea tot Vasile. .13 aprilie 1653 şi 8 mai 1653 . academician român. căci învăţase toată filozofia şi toate ştiinţele din vremea aceea. familia lui număra un frumos mănunchi de sfinţi: sfinte au fost bunica Mariana. ereticul. după numele lui. 886). iar maica sa era din Capadocia şi se numea Emilia. asemenea omului gânditor şi îngrijorat. A fost sfinţit arhiereu al Arhiepiscopiei din Cezareea Capadociei. ele au orientat viaţa călugărilor care. diplomat. 21 iulie 1821. a luminat tainele cele adânci ale făpturii. Bacău — d. într-o chilie solitară în apropierea localităţii Neocesarea din Pont.Episcop de Sebaste şi Grigore . învăţând pe 310 . considerat pionierul vieţii mănăstireşti din părţile de Răsărit ale Bisericii. de altfel. căruntă pe jumătate. Acesta a întrecut cu scrierile sale nu numai pe înţelepţii din zilele lui. a dat învăţături şi îndemnuri pentru buna întocmire a obiceiurilor. care nu s-a putut împotrivi înţelepciunii şi tăriei în credinţă a sfântului. Într-un limbaj actual am putea spune că Sf.16 iulie 1653. . judeţul Iaşi) a fost un poet.Dr. a fost împărat bizantin între 867 şi 886. ministru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Personalităţi: . cu obrazul lunguieţ şi cam încreţit. S-a suit în scaunul arhieriei când era de patruzeci de ani şi a cârmuit Biserica cinci ani.Episcop de Nissa. se numesc „bazilitani”. a fost domnitor al Moldovei: aprilie 1634 . Vasile cel Mare era înalt şi drept la stat. au redactat două importante Pravile. cu fruntea cam posomorâtă. 22 august 1890. Sfântul Vasile cel Mare arhiepiscopul Cezareei Capadociei. mama Emilia. împreună cu prietenul său. 1 ianuarie (calendarul bizantin). dramaturg. Vasile a trăit şi a apărat cu toată puterea credinţa dreaptă îndrăznind să mustre chiar în faţă pe împăratul Valens.Vasile Alecsandri (n. personalitate marcantă a Moldovei şi apoi a României de-a lungul întregului secol al XIX-lea. membru fondator al Academiei Române. de viaţă călugărească. regulamente. sprâncenele arcuite.811 . când Biserica era tare prigonită de necredinţa lui Arie. sora Macrina. negru la faţă.29 august. cu nasul plecat. ci şi pe cei vechi. a păstorit turma lui Hristos. Sfântul Vasile a întrecut în ştiinţă pe cei din timpul său şi pe cei din vechime.

dintre acestea 86.701 de români aniversaţi la sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare. Trei Papi şi mai mulţi Sfinţi au purtat acest nume. Victor din Agaunum martir (d. după cum urmează: 497. 2082 poartă numele Vasilca. Viktor Ullmann (1898-1944) muzician. Viktor II (1055 .1057).d. 303) creştin declarat sfânt.861 sunt bărbaţi. 2000). Victor Borge. Claude Victor-Perrin (1764 – 1841) mareşal al Franţei.840 sunt femei. numit Vasiliada. este purtat şi de 89. Viktor. Victor de Broglie numele a mai multor conţi din Franţa printre care Louis-Victor de Broglie care a primit premiul Nobel. care înseamnă „imagine adevărată”. Ceea ce i-a atras denumirea de „Cel Mare”. s-a datorat activităţii practice la care trebuie adăugate predicile răsunătoare pe care le ţinea şi cărţile de o rară pătrundere sufletească. VERONICA ( f ) Forma latina pentru BERENICE. A murit în anul 379. 490) istoric şi teolog. Victor din Vita (d.138 de persoane poartă numele Vasilică. cu ocazia sărbătoarii Sfântului Vasile cel Mare. membru titular (1992) al Academiei Române.2011. iar 89.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI toţi şi ajutând pe săraci. VICTOR ( m ) Orgine latină. Viktor III (1085 . 433 de persoane poartă numele Sile. conform Ministerului Administraţiei si Internelor. Wiktor.552 de persoane poartă numele Vasile. 409 de persoane poartă numele Sică. este autorul romanelor „Cocoşatul de la Notre Dame” şi „Mizerabilii”. Sărbătorirea onomasticii: Peste 600.1087). biruitor”. Din cei 608. Victor Hugo (18021885). 518. 19 noiembrie/2 decembrie 1908. 970 poartă numele Sica şi 608 de persoane poartă numele Vasila. Variante a numelui: Victor. în aşezământul său vestit. Vittorio. 232 de persoane poartă numele Silică şi 97 de persoane poartă numele Vasi şi Vasilache. Victor din Xanten martir (d. 20. Victor Tufescu (n. Nume de personalităţi: Victor general roman originar din Sarmaţia. deşi este uneori asociat cu cuvântul latin verus „adevăr”.180 purtând numele Vasilica. Viktor IV (1159-1164). Vitök. VERA ( f ) În limba rusă înseamnă „credinţă”.199). Botoşani . VASILICĂ ( m ) Varianta românească de alint pentru VASILE. 311 . a fost un geograf român.840 de femei. Vitja. Înseamnă „învingător. Victor Hugo. Numele Sfântului Vasile. pe bolnavi şi pe bătrâni. când nu împlinise încă 50 de ani.01. 303) creştin declarat sfânt. Nume de papi: Viktor I (189 . scrierea fiind influenţată de fraza latină vera icon. Vito.000 de români şi-au aniversat onomastica la data de 1.

Paraschiv PEŢU Ionel TORJA VICTORIA ( f ) Varianta feminină pentru VICTOR. care are semnificaţie necunoscută. care a fost numit aşa după regina Elisabeta I. Derivat din limba română.H. Varianta maghiară pentru WILLIAM. VIRAG ( f ) Utilizare: maghiară. 312 . Vicky. de la floarea de „viorea”. fecioară”. A fost numele unei regine a Angliei. care a derivat din latinescul „Vincere” care înseamnă a cuceri. VIOLETA ( f ) Scriere originală: Виолета (bulgară). Acest nume a fost purtat de către poetul roman Publius Vergilius Maro. Printre purtătorii de celebri ai acestui nume se numără preotul francez Saint Vincent de Paul (1581-1660) şi pictorul Vincent van Gogh (1853-1890). VIOREL ( m ) Derivat din limba română. VIORICA ( f ) Varianta feminină în limba română pentru VIOREL. Vika.). Vittoria. la fel ca şi un stat australian. posibil derivat de la latinul virgo care semnifică „virgină. Victoria. în onoarea căreia un oraş canadian poartă acest nume. Wiktoria. cunoscut ca şi Virgil. viorea”. VIRGINIA ( f ) Varianta feminină pentru Virginius. (secolul I Î. VIRGIL ( m ) Origine latină. Derivat de la latinul viola. care înseamnă „violetă. Variante feminine a numelui: Viktoria. este autorul poemului „Aeneid” VIRGILIU ( m ) Varianta în limba română pentru VIRGIL. în limba maghiară. de la floarea „viorea”.Dr. VINCENT ( m ) Provine de la numele roman „Vincentius”. VILMOS ( m ) Utilizare: maghiară. Derivă de la Vergilius. Înseamnă „floare”. Acest nume este purtat de scriitoarea britanica Virginia Woolf (18821941) si un stat american.

al vieţii”.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI VITALIE ( m ) Derivat din latinescul „vitalis” care semnifică „vital. 313 . VLAD ( m ) Scriere originală: Влад (rusă). Diminutiv în limba maghiară pentru Zsigmond. XENIA ( f ) Scriere originala: Ξενια (greacă). care a fost derivat din vivus ce înseamnă „viu”. Sfânta Viviana a fost o martiră din secolul al IV-lea. Posibil în legătură cu titlul de sultan din limba turcă care semnifică „rege. ZSIGA ( m ) Utilizare: maghiară. ZSOFIA ( f ) Utilizare: maghiară. prinţul Valahiei din secolul al XV-lea. VIVIAN ( m ) Derivat de la latinescul „Vivianus”. Înseamnă „viaţă” în limba greacă. ZSÓFIKA ( f ) Utilizare: maghiară. WANDA ( f ) Înseamnă „a merge încet”. Varianta în limba maghiară pentru SIGMUND. VIVIANA ( f ) Forma feminină pentru Vivianus (vezi VIVIAN). regulă”. Varianta în limba maghiară pentru SOPHIA. Vlad Dracula. Diminutiv în limba maghiară pentru Zsofia. Varianta prescurtată a numelor slave care încep cu volod „lege. a fost sursa de inspiraţie pentru Bram Stoker pentru numele vampirului creat de el Contele Dracula. sultan”. ZOLTÁN ( m ) Utilizare: maghiară. ZSIGMOND ( m ) Utilizare: maghiară. ZOE ( f ) Scriere originală: Ζωη (greacă). Înseamnă „ospitalitate” în limba greacă.

ZYGFRYD ( m ) Varianta în limba poloneză pentru Siegfried. Varianta în limba maghiară pentru SUSANNA. ZVJEZDANA ( f ) Derivat din croatul „zvijezda” care înseamnă star. Ionel TORJA ZSUZSA ( f ) Utilizare: maghiară. Adaptare după: „Vieţile Sfinţilor”. 314 .va. www. ZSUZSANNA ( f ) Utilizare: maghiară. Diminutiv în limba maghiară pentru ZSUZSANNA.Dr.vatican. Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice Bucureşti. Varianta în limba maghiară pentru ZOLTÁN. Paraschiv PEŢU ZSOLT ( m ) Utilizare: maghiară.

Baboniu. Arhire. Avădanei. Bal. Aştilean. Baila. Baicus. Bajko. Bacula. Antal. Andreescu. Apostolescu. Antofi. Anita. Aparaschivei. Aciu. Alexandroiu. Alecu. Ailenei. Badoiu. Ailincăi. Avrinte. Ariton. Anghelescu. Bakos. Aldea. Baiculescu. Balcan. Balanescu. Badescu. Bacso. Adorjan. Androhovici. Agache. Antohi. Asavei. Anghele. Andries. Babici. Arama. Balaj. Albinaru. 315 . Andrieş. Argeşeanu. Antonescu. Baban. Apavaloae. Bajan. Anuţa. Angheloiu. Balcanu. Ali. Balaci. Anitas. Alexă. Ancu. Ana. Amarandei. Andrei. Arvinte. Bâcă. Anescu. Alexie. Anastase. Alixandru. Argatu. Baciu. Aprodu. Bâlc. Artene. Badica. Ardeiu. Arabolu. Arendaş. Balea. Badin. Bâldea. Alexiu.Balanean. Andreica. Almăşan. Ardelean. Aron. Andronescu. Baietica. Antohe. Armeanu. Albuţ. Acsinte. Ancuta. Almăjan. Aungurencei. Andar. Badulescu. Avramescu. Aldulescu. Apopei. Baidoc. Şandru. Augustin. Albici. Baboi. Apatean. Albăstroiu. Baci. Agafiţei. Andres.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Anexa nr. Alistar. Balaban. Adamache. Adam. Baican. Argint. Asaftei. Balazs. Ardeoiu. Balas. Akos. Aştefănoaiei. Ambruş. Albai. Andriţoiu. Andonie. Balan. Apintilioae. Andronache. Babos. Badic. Bako. Amariei. Anton. Argeşanu. Antoche. Anitei. Balliu. Armanca. Andriţa. Arsinte. Aczel. Asanache. Achiţei. Baghina. Badoi. Acatrini. Amzu. Bacioiu. Anica. Ailincai. Asan. Badita. Amet. Argetoianu. Albeanu. Atodiresei. Albu. Bala. Ambro. Abrudean. Baba. Antipa. Badalan. Azoitei. Aspru. Andronic. Ambudan. Babiciu. Anastasescu. Aneculaesei. Andor. Bagoly. Andra. Arsene. Aniţei. Atănăsoaie. Babău. Baldea. Balaceanu. Baier. Alexandru. Abaza. Anuta. Badet. Atanasiu. Bacescu. Balica. Badeci. Asandului. Balint. Armaşu. Acmambet. Angheluţă. Bacs. Baliga. Badiu. Balasz. Antonie. Babeanu. Balmus. Alban. Anca. Ballo. Agyo. Apian. Acatrinei. Androne. Baicoianu. Atim. Anuţoiu. Balaian. Antalka. Amihăesei. Albert. Arvunescu. Atomei. Andorko. Anghelache. Aioanei. Abramov. Apetri. Alba. Anghelina. Baia. Balaure. Anastasiu. Ancuţa. Ariciu. Andrişan. Agavriloaiei. Alman. Atanasoaie. Asandei. Andone. Apan. Bailef. Arsu. Bachis. Azoiţei. Axinia. Agoston. Badalau. Aftene. Balcu. Andras. Avram. Baditescu. Armulescu. Badea. Aleman. Bacanu. Apostoloiu. Albei. Balasoiu. Andreiu. Aramă. Apetrei. Balassy. Arhip. Acs. Aluas. Alexandrescu. Achitei. Avrămescu. Arsenescu. Andriciuc. Balasescu. Armegioiu. Amzoi. Baicu. Arnautu. Andronie. Aurica. Argesanu. Ambrus. Babu. Amzaru. Babun. Andreicut. Balasa. Badarau. Baboş. Ani. Agapie. Adetu. Alecsandru. Balla. Andron. Apreotesei. Alecsa. Arghir. Albulescu. Balmuş. Antonaru. Alb. Arteni. Amariţei. Amarfei. Achimescu. Achim. Babricov. Armeanca. Baiaş. Arsenie. Arghiropol. Aldescu. Angelescu. Axente. Bajinaru. Alstani. Antonache. Alinei. Başa. Althamer. Baleanu. 9 Numele de familie din România Ababei. Antoci. Arjocan. Armasu. Baescu. Balo. Atomoaiei. Arion. Baiasu. Alecsandrescu. Babeş. Andreca. Alexa. Andercou. Aelenei. Abraham. Abagiu. Amarie. Bajenaru. Afrim. Anghelus. Apostol. Amzăr. Andraş. Apostu. Anghel. Alexe. Aciobăniei. Ardeleanu. Balin. Axinte. Babescu. Apostoiu. Bacalu. Anghelut. Abrudan. Bacu. Al. Andriescu. Asztalos. Aionesei. Antone. Airinei. Arnăutu. Antonaş. Amza. Antoniu. Balaş. Ariesan. Albescu.

Berbecar. Blidar. Băran. Bardan. Băican. Bârlan. Bilbie. Bleoju. Bican. Băbeanu. Bigan. Birzache. Barascu. Berce. Beres. Benegui. Bercaru. Begu. Barcan. Bătrânu. Băjan. Bistriceanu. Bârsan. Bircea. Bănică. Bese. Bădău. Bandoc. Bălulescu. Beliciu. Băjenaru. Bejinaiu. Baron. Blagoe. Bilt. Besoi. Bărbieru. Bertean. Birău. Bartok. Becheru. Bernat. Barsoianu. Bancu. Balteanu. Big. Bandula. Baltă. Banau. Bîlc. Birovescu. Birsan. Bălu. Bildea. Bengulescu. Bercea. Blezu. Belacurencu. Benţe. Băbtan. Bezergheanu. Bălescu. Baltatoiu. Belbe. Bîndar. Besoiu. Berbecariu. Benyar. Băban. Basica. Bistrian. Bîrsan. Băicoianu. Barbul. Banica. Bâră. Bălănuţă. Bălţătescu. Bărbat. Biga. Bercan. Batog. Barsan. Berbecel. Birlan. Beizdadea. Berdea. Belcea. Beder. Birla. Bălănică. Bedreagă. Bîldea. Barac. Beltechi. Bălaşa. Bita. Bădoiu. Bejat. Beze. Ban. Bibart. Beţa. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Balog. Băgăian.Dr. Bănăţean. Bărbuceanu. Baragan. Bauer. Bec. Bălă. Baraboi. Barb. Birle. Băiaşu. Bilici. Bas. Bejan. Bibire. Baros. Belcin. Belli. Bădescu. Bazavan. Bădoi. Beldean. Bicu. Berariu. Bianu. Bîrlea. Bijan. Basturea. Bîrlădeanu. Bărnu. Barbuti. Bartha. Banta. Baltatu. Blendea. Baranga. Banyai. Becheanu. Bleoancă. Barbuceanu. Barzoi. Baniţă. Belenes. Bădulescu. Bender. Bărbulescu. Banea. Bedreaga. Blanariu. Biris. Bărăscu. Bică. Bălănescu. Beşleagă. Birton. Baluta. Berbecaru. Bara. Beca. Băsescu. Berecz. Barabaş. Bernad. Beldiman. Bărbuţ. Bădros. Barta. Bighiu.Baran. Barabaşa. Bădână. Benchia. Bănuţ. Bibolar. Bancos. Berza. Bănucu. Birta. Beu. Birau. Bele. Băbţan. Barbieru. Bălaş. Bârgu. Berintan. Betea. Blanaru. Bardiganu. Bandi. Bilanin. Băiceanu. Baston. Beatu. Benedek. Barbieri. Balu. Bîră. Beleca. Bleotu. Berdei. Bartos. Baluţă. Berindeie. Bizdrigheanu. Băla. Bidian. Blaga. Belingher. Bascau.Baraghin. Blejdea. Barto . Bar. Blănaru. Beteg. Barnut. Bebu. Bîltac. Beraru. Bărcan. Barbas. Berteşteanu. Bartalis. Barbalata. Balosin. Băbuşanu. Beru. Barbus. Birzescu. Bărbuţă. Bejenaru. Bizon. Binet. Basalic. Bera. Bitere. Bîrsănescu. Binea. Bîrzan. Bari. Bisu. Blidaru. Bădăi. Bardocz. Bereczki. Birzan. Bedea. Bereş. Bârlea. Bănescu. Bărgu. Balta. Biriş. Berindea. Barbu. Baltoi. Berinde. Bărbosu. Baltag. Baractaru. Bazoi. Bilcea. Berbec. Băluţă. Benţa. Berceanu. Bechir. Bălăceanu. Barbuia. Benzar. Bihoi. Beg. Barnea. Biţică. Berecki. Betiu. Baltariu. Barba. Berci. Banescu. Basarab. Baltateanu. Birladeanu. Blaha. Bestelei. Berbentea. Barhan. Biţă. Banc. Bilan. Băitanu. Băluţoiu. Bardicea. Berki. Barabas. Berciu. Bede. Bărăitaru. Balosu. Benko. Basulescu. Belciug. Bădilă. Bălăiţă. Banca. Bădică. Barbur. Băzăvan. Banu. Bălăjel. Bica. Barangă. Bideaua. Barthi. Bartoc. Băloi. Bicoiu. Bambo. Bivolaru. Bedean. Bâtă. Berindei. Beke. Barbut. Bleau. Balulescu. Bejenariu. Balteş. Bejinaru. Beleiu. Bilavu. Berechet. Belciu. Bărburaş. Bartulov. Barza. Bedo. Becsek. Băduceanu. Bălănean. Bardanica. Bancila. Bardas. Bîscă. Bădărău. Băcioiu. Bene. Bartis. Benga. Blenche. Bitu. Berbec. Banioti. Bălteanu. Balogh. Barcaru. Birda. Bîrla. Berehoi. Belu. Băleanu. Banoiu. Belei. Batin. Berescu. Batranu. Benta. Benea. Binşelan. Blaj. Bibiruş. Bandici. Blejan. Biza. Baloi.Băcilă. Beda. Bîrlogeanu. Binisor. Benchea. Băcanu. Banuta. Bertea. Blidea. Bizton. Bardas. Barto. Beko. Berindan. Bartus. Banciu. Bădiţă. Bencze. Bîrţă. Bereczky. Bănuţă. Bende. Biban. Bălăuţă. Baubec. Băncilă. Biro. Beutură. Bălin. Bărdeanu. Bardac. Birceanu. Bibu. Bălan. Bîrlă. Blidariu. Bîrle. Bivol. 316 . Banto. Băescu. Barthos. Belenesi. Barbulescu. Bengeanu. Blăgniceanu. Bărbos. Bichir. Birou. Barbăroşie. Basescu. Bâzgă. Barna. Bălăşoiu.

Boacşă. Boru. Borcan. Brânduşan. Bostina. Borsa. Bota. Brînză. Bucur. Bobar. Bolfă. Breb. Bolunduţ. Boţ. Bornea. Brat. Bradiceanu. Bocşa. Brezoianu. Breje. Budurea. Bolboceanu. Bojan. Boruz. Bordeianu. Buculei. Buc. Borca. Boeangiu. Bonta. Bozga. Bona. Bucşă. Bosneanu. Bolba. Bojte. Bucse. Borontea. Bugan. Boalca. Bondar. Bratosin. Bucă. Botei. Bradea. Brailoiu. Brebinaru. Botea. Bobes. Bongioi. Boldojar. Breaz. Botos. Bontaş. Bobîlcă. Boldan. Bobocel. Bolovan. Borz. Bolintis. Bodoni. Bogza. Budui. Bohariu. Borza. Branga. Boceanu. Borbil. Breaza. Budău. Brînzei. Buciuman. Bobâlcă. Boloni. Bosca. Bonte. Bratu. Brojba. Bud. Boroş. Buşe. Bot. Boros. Borlan. Borcoman. Borţoi. Buţă. Bufanu. Bosoi. Brindusescu. Botogan. Brăete. Brabete. Borontis. Boengiu. Borduz. Boboescu. Bogiu. 317 . Boghean. Bologh. Bolboacă. Bobolea. Budu. Bodi. Bohos. Bolojan. Brad. Bronţ. Brata. Bombică. Bocşan. Boc.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Blidescu. Broscareanu. Braşoveanu. Bonciu. Bucureanu. Breban. Bogoi. Bratiloveanu. Brehoiu. Bocăneală. Boloveschi. Bold. Bontea. Bran. Borugă. Bucevschi. Bordea. Briciu. Bordoiu. Brici. Bozeşan. Bolca. Brănescu. Bradu. Boatcă. Bolintiş. Boşca. Botan. Botezan. Bodescu. Borda. Bounegru. Borzan. Boldea. Bozte. Broască. Bradeanu. Bodog. Buganu. Boncu. Bornac. Bosoc. Breda. Bobic. Boţan. Bontas. Budacea. Boncota. Botarla. Borodan. Bordianu. Brăduleţ. Budoi. Brăgău. Bogzeanu. Bucătaru. Boată. Bobăilă. Brumar. Buţ. Budai. Budacu. Bostinaru. Bloju. Bolohan. Bocăneţ. Bohuş. Bologea. Brăescu. Bodoască. Brandibur. Bodoki. Bucura. Bocăniciu. Botorce. Bondoc. Boroi. Boanta. Bozgan. Budea. Borhoată. Budau. Boer. Boata. Borsan. Borcianu. Boca. Bolos. Bone. Borota. Bociar. Brinza. Buşagă. Boldor. Bobei. Boda. Brezeanu. Brojban. Budeanu. Bors. Boroşteanu. Bondor. Borş. Brebu. Bresniceanu. Branner. Both. Bosnea. Brădeanu. Budasca. Borcilă. Bozdoc. Braica. Bocu. Borchescu. Brăilescu. Buduru. Bretan. Boldiş. Brânză. Bragusi. Bordean. Budescu. Bosioc. Budur. Bob. Bogliş. Boncescu. Bodo. Buda. Budi. Brindea. Botoş. Brehoi. Boariu. Boscan. Bosînceanu. Brudiu. Buciuta. Bonat. Boia. Buca. Brătucu. Brescan. Bocanet. Brătescu. Bolog. Boboiceanu. Brînzan. Botiu. Bonţe. Bogoş. Bratucu. Bobîlca. Boghici. Bobîrsc. Bocioaga. Boncuţ. Bojenita. Botezatu. Bonea. Boboia. Bogdăneţ. Boje. Bologan. Bora. Brucă. Bodor. Brînduşescu. Buciu. Brătoiu. Bocancia. Bohm. Boscau. Boloc. Bruca. Bobeică. Boiangiu. Bolovăneanu. Borceanu. Boacă. Bratescu. Boja. Bocănială. Bratila. Brebenel. Brezoiu. Boltar. Bosoancă. Bucurescu. Bucuresteanu. Boteanu. Botoran. Bombar. Botezat. Bucşa. Bobicu. Brânduş. Boglea. Branescu. Brundean. Brătean. Bucuroiu. Boescu. Bobe. Boureanu. Bobia. Bratianu. Boghizu. Borcsa. Brujan. Boaru. Brezoi. Bobocea. Boerescu. Budulan. Bojincă. Braniste. Brehui. Bolocan. Bodeanu. Bobiş. Boulescu. Boc. Braia. Buboiu. Botescu. Bogdan. Borbei. Boian. Bordei. Bocioacă. Bogorin. Borbely. Brisc. Brăila. Bote. Brişcă. Boiasu. Borcea. Braete. Bucsa. Branzei. Botofan. Botgros. Boitor. Buf. Bolboase. Brencea. Boghirnea. Bostan. Boieşan. Borka. Boştină. Boancă. Boloş. Bucurică. Bordeiu. Bojin. Brinzan. Briceag. Bodin. Brendus. Buboi. Boeru. Boalcă. Bobaru. Brînduşan. Bogatu. Brezan. Boboc. Bobescu. Brasoveanu. Brăilă. Borosteanu. Broasca. Buga. Bordeanu. Bratulescu. Boruga. Borzasi. Bozi. Bubulac. Brodovinschi. Boticaş. Bodea. Bolea. Brînduşe. Bologa. Botoga. Bocioaca. Bobu. Bocancea. Bogoiu. Brînduşoiu. Boicu. Brînzea. Boghiu. Breazu. Boieru. Brătulescu. Boghian. Botez. Bordânc. Bodoc. Brumă. Borşan. Botiş.

Burcescu. Burdeanu. Cană. Buliga. Cătescu. Buşoi. Captalan. Burtea. Cânta. Câmpan. Buzoi. Cara. Burcă. Carastoian. Casian. Cantor. Campan. Capota. Butu. Buretea. Caprarescu. Căpitănescu. Caruntu. Căldăruşe. Butnariu. Cafadaru. Carlan. Căpităneanu. Ceghi. Cantemir. Burduaza. Calugar. Carstea. Caraman. Căciulă. Burdea. Catalina. Bujeniţă. Butoi. Calinciuc. Casa. Buna. Burci. Cârlan. Căprioru. Căprar. Carnu. Caralicea. Buzea. Buzaş. Carastan. Cărmăzan. Calica. Buturuga. Căprioară. Campean. Cârstian. Bunica. Calangiu. Bursuc. Calomfirescu. Capşa. Cainiceanu. Caba. Bunghiuz. Buruian. Căpriţă. Calcan. Capreanu. Carciumaru. Calotă. Buzdun. Caracaş. Bujancă. Bularca. Buican. Cancea. Carnaru. Caracaleanu. Calu. Buhnea. Carastere. Câmpeanu. Bulhac. Cacoveanu. Ceapă. Bulin. Calnegru. Catana. Burian. Calea. Ceia. Calagiu. Buzarin. Caiman. Calin. Buşilă. Busuioc. Carpov. Ceauşescu. Caragin. Cazan. Cărămizaru. Bută. Burnea. Candrea. Burtescu. Catan. Cărăbeţ. But. Bulgaru. Buleu. Ceausescu. Carligea. Carp. Cătănescu. Calotescu. Căprariu. Bug. Cârlig. Catoiu. Caramidaru. Carlig. Casu. Cârpaci. Căsălean. Bulz. Burcea. Butura. Burleanu. Caşmir. Burcin. Cărbunaru. Cardoş. Caragioiu. Caţan. Carol. Busu. Bungau. Caliga. Catricicău. Buzoeanu. Burz. Burluc. Calinescu. Busaga. Caraba. Caragea. Caplea. Caimacanu. Burnei. Buja. Catrinoiu. Ceaus. Burtoiu. Caplescu. Bujorianu. Călţun. Cega. Butcovan. Canea. Bute. Buleteanu. Capitanescu. Capotă. Bulmoagă. Bureta. Căpitanu. Cârciumăreasa. Busoi. Buică. Bungiu. Catargiu. Calina. Bumbar. Bunea. Bunget. Butacu. Carablaisa. Ceauşu. Căciulan. Caprita. Butaru. Bulacu. Căliman. Bunescu. Catrinescu. Buturugă. Buruiană. Cazacu. Bunghez. Caraghiulea. Calugaroiu. Burcus. Buzdea. Buzoianu. Buligă. Călvărăşeanu. Caloian. Buluc. Campian. Burada. Cautinuc. Bumbac. Bulăreanu. Buse. Burciu. Capatina. Cazimir. Caranas. Capmare. Burga. . Căsăndroiu. Bujoiu. Caramalău. Bumbu. Câmpian. Calciu. Cârnu. Caciulan. Caus. Butariu. Canu. Catrina. Călinescu. Căldărar. Călăraşu. Bulzan. Caprioru. Căpraru. Bumbea. Catrangiu. Calugareanu. Buzlea. Burca. Buligoanea. Buza. Carmazan. Buju. Burlacu. Buia. Călinoiu. Butnaru. Burnete. Căpuş. Bujoreanu. Buricea. Carasel. Ceauca. Capra. Călăianu. Caraiman. Busca. Buta. Cărticioiu. Cazangiu. Butean. Carabă. Caracuda. Caranda. Bumbaru. Ceausu. Bura. Buzăian. Călin. Capătă. . Buşu.Dr. Calistrate. Buterez. Bungău. Cătălin. Cadar. Capatana. Carapcea. Buzescu. Cătălişan. Buie. Capugiu. Cârcotă. Buzatu. Caravan. Capraru. Carjan. Bumbaş. Călugăriţoiu. Burghelea. Buligan. Buruiana. Bumbel. Bulucea. Buturcă. Capruciu. Catană. Calitoiu. Calen. Caramangiu. Cardos. Bujan. Butnicu. Buhai. Caraivan. Casapu. Burlan. Cârstea. Bumb. Căpăţînă. Caranfil. Buteică. Cădar. Buruga. Căţoiu. Buhaiev. Buzduga. Buze. Busescu. Căruntu. Bunduc. Caloianu. Căldăraru. Cătănoiu. Campeanu. Capitanu. Burda. Burtică. Cana. Butunoi. Butoianu. Călugăr. Buica. Căruţaşu. Burdusel. Cândea. Buzila. Burileanu. Bulagea. Butuza. Buteseacă. Cartis. Bughiu. Bugărin. Burete. Calugaru. Capră. Cărăuşu. Cazac. Carbunaru. Butucel. Căta. Calmuc. Burloi. Căbulea. Bulai.. Buş. Busila. Burduşa. Burduja. Buteanu. Buzdugan. Cârjan. Butan. Căuş. Bujor. Calistru. Bujin. Burde. Caia. Buzas. Bunoiu. Caluian. Buksa. Calota. Cârciumaru. Bunicelu. Căpăţână. Cătrună. Călugăru. Bugeac. Butusina. Câmpean. Butuc. Cedică. Capac. Cenan. 318 . Burjan. Bugaru. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Bugariu. Buştean. Canciu. Burdulea. Bustea. Bulea. Candea. Bulancea. Cebuc. Ceaca. Căiman. Cătană.

Cîmpian. Cepoi. Cipleu. Cilibiu. Chelba. Chirită. Chiriţoiu. Chilianu. Cirlugea. Ciopleală. Cepesi. Ciudoiu. Cîrlig. Cioranu. Chebar. Chelmu. Cîndea. Chereji. Ciuperca. Cîrciumaru. Ciordaş. Ciucas. Chitu. Cioboiu. Ciurte. Cherciu. Ciornea. Cîrstoveanu. Chiosa. Chiş. Ciungulescu. Chindris. Chile. Cismaru. Chirvai. Ciolte. Checiu. Ciocian. Ciausu. Ciznadia. Chiliban. Ciulacu. Cicio. Cîrstian. Ciortin. Cioacă. Cian. Ciopec. Cheregi. Cherea. Cheles. Cercega. Ciocoiu. Chelu. Cîrjaliu. Ciortea. Cibotaru. 319 . Cioată. Cioanca. Chiar. Ciorne. Cimpean. Clapon. Cioroiu. Chibzuloiu. Cerga. Ciufu. Chiţuc. Chis. Chicoş. Chindea. Ciubucciu. Circiumaru. Cioceanu. Ciocoiet. Cenuse. Cernescu. Chilea. Chibelean. Cimpoca. Chirvăsuţă. Cibu. Chirvase. Ciupercă. Cionca. Cioaba. Ciucure. Cioaric. Ciorobea. Ciochirdel. Chiata. Cirneci. Ciobotă. Ciula. Ciută. Cimpan. Ciobota. Chisalescu. Clamba. Chiricută. Cepraga. Ciuciu. Cioran. Ciorea. Ciobotaru. Ciobănică. Ciorbă. Ciolan. Ciucur. Cîrstea. Chiţan. Chiorean. Ciociu. Cisteian. Chipescu. Cheţan. Ciurdea. Ciumaşu. Ciulinaru. Cîrceag. Ciuca. Cîţu. Ciocodeica. Cireasa. Ciupală. Chesaru. Cirtiu. Ciobăniţă. Chelcea. Ciolpan. Chirobocea. Chiţanu. Chira. Cioromela. Ciurdas. Cirstea. Clapa. Cireaşă. Chivari. Ciocotisan. Cinca. Cimpoae. Chisăliţă. Cirlan. Cioltea. Chioveanu. Ciuta. Chirca. Chipaila.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cenea. Cighi. Chiris. Cigmăian. Chiriţescu. Chilinţan. Ciont. Ciulea. Chilom. Cios. Chiricuţă. Clej. Ciocoi. Ciotîrnae. Ciure. Ciugudean. Cherecheş. Ciupic. Chende. Ciocioi. Chitic. Chifor. Cîrdei. Chivu. Ciorcas. Cigan. Cernau. Ciocianu. Chirică. Cizmas. Ciocîrlan. Chifu. Chirita. Cismas. Cimpoesu. Cisnoc. Chioaru. Cerghizan. Chendea. Chercheş. Cirjan. Cerbureanu. Cimpoieş. Ciocirlan. Ciordas. Cernău. Cheleş. Certejan. Cirlig. Chirila. Chiritoiu. Ciorici. Ciuvăţ. Cincean. Chivulescu. Cimpu. Cimpoieru. Ciulei. Ciolacu. Ciolmec. Ciorchină. Chisluca. Chergiu. Cernaianu. Chiritescu. Chiriţă. Ciulpan. Cioara. Ciripan. Chebac. Ciochina. Ciubotă. Ciubucă. Chiuzbaian. Ciucan. Cerbu. Cepreagă. Cerbulescu. Ciufudean. Chiran. Cioroianu. Cîrstocea. Ciocmată. Cercelaru. Chera. Chircu. Ciorba. Ciulavu. Cireap. Cîrlea. Chiţu. Ciurica. Cîrjan. Cipariu. Ciofu. Cioca. Cipu. Cireş. Chitroceanu. Chertes. Cenusa. Cioabă. Chiciu. Ciucă. Chitoiu. Ciorăscu. Cerb. Cîmpean. Cicu. Chincea. Cioboată. Chiba. Ciuche. Chitea. Cimpeanu. Cenuşă. Chindriş. Ciuclea. Ciochiu. Ciocea. Ciutuza. Cizmaş. Ciotea. Ciovirnache. Ciobotea. Chisim. Ciorata. Cioară. Ciobanu. Cioban. Chiper. Chirilă. Ciama. Cîmpan. Cîrlan. Ciorbaru. Cioarec. Citu. Cioclu. Ciurar. Chirica. Chiriloiu. Chicet. Cercel. Chelaru. Ceolan. Cioancă. Ciochină. Ciubotea. Cervinschi. Ciovică. Chiosilă. Chiripuci. Cezar. Chelariu. Cintar. Ciuhurezu. Cioroaba. Chioreanu. Cirstulescu. Cernat. Cismaş. Chinde. Chiru. Cernei. Cetean. Chitulescu. Ciceu. Cîmpeanu. Cibotariu. Ciupagea. Chiriloaie. Ciucioiu. Cioaca. Cîrcotă. Cioponea. Cheroi. Chitacu. Chirea. Cîrcei. Cizmasu. Ciumac. Cimpoeru. Circo. Cînda. Chişbora. Ciurel. Cincă. Cinteza. Cimbru. Cirstescu. Ciubotaru. Chitoşcă. Ciontea. Ciupala. Ciungan. Cioroba. Chisar. Cernăianu. Ciora. Chelmuş. Cîrnu. Ciubuc. Ciubotariu. Cioplea. Chiroiu. Cernea. Ciule. Ceteraş. Ciovica. Ciornei. Cibi. Cioc. Ciortan. Cirstoiu. Cioci. Cîrciu. Cirstoniu. Chita. Cernov. Cican. Ciutacu. Chitimia. Chiric. Ciupag. Chereches. Cilibeanu. Ciungu. Ciupe. Chirpizisu. Ciocan. Ciupitu. Ciorcaş. Ciocade. China. Ciur. Ciurariu. Cibian. Ciobănescu. Ciocotişan. Chimirea. Cita. Ciurea. Chiţimuş. Ciudin. Ciomag. Chelemen. Cîrstoiu. Chirculescu. Ciuraru. Cernica. Chiţoiu. Ciucu. Ciorogar. Cheran. Chiriac. Chiva. Chipesu. Chelmus. Cira. Chioseaua.

Constantinescu. Cocuz. Cojocaru. Culcea. Coanda. Cristofan. Csakany. Costeniuc. Cotescu. Cristoiu. Clincescu. Combei. Corpade. Costeanu. Corha. Cramer. Costinaş. Cruceru. Cordoş. Corciu. Coloji. Csugm. Craina. Cuibuş. Condur. Codreanu. Costina. Cunţan. Cocheci. Crivac. Cotigă. Cotan. Coseru. Cristocea. Cotman. Cojoc. Curelea. Cristina. Curcă. Cotofana. Cotiga. Comanescu. Craiciu. Cozmolici. Coţop. Cobuz . Cosac. Cuceu. Csulak. Cotoarba. Cocioaba. Codoban. Cristian. Corbos. Culita. Cocioabă. Csiby. Codău. Cuha. Costandache. Coricovac. Costaş. Crudu. Cosmanescu. Criveanu. Constanda. Covrig. Contolencu. Costea. Crăcea. 320 . Creanga. Condruz. Conache. Contea. Cociş. Corbeanu. Csaki. Cotocea. Csillag. Coviltir. Cooperativa. Cocoş. Cracă. Culea. Cristescu. Coza. Cocis. Cocriş. Cuca. Cotolan. Cueşdean. Cosmulescu. Cristean. Cracea. Colesnicenco. Cristică. Cristovici. Cozea. Creţu. Crişan. Coşarcă. Cumpănaşu. Conea. Colban. Codea. Cocora. Cozac. Costişor. Cocoana. Crisan. Cociuba. Cserhati. Constantin. Comsa. Coşeriu. Coroi. Cociuban. Craciunescu. Conac. Crăescu. Costrăş. Corboş. Croitor. Codrean. Cojocariu. Coste. Copaci. Coroiu. Csatari. Cormos. Cringus. Cotoara. Cloşcă. Crângaşu. Culcean. Colcer. Costraş. Comanoiu. Cotoi. Cojman. Cristache. Coteţ. Curca. Corciova. Corbu. Cosmeleata. Cornea. Crantea. Crăciuneac. Cotârlea. Cont. Criste. Cosarca. Comişel. Crăiţă. Culda. Cuciuc. Coţofană. Coadă. Colceriu. Cujba. Coleasa. Cristu. Contra. Cuciureanu. Crasovan. Cucoanes. Cmeciu. Creţ. Corcodel. Cotea. Covalea. Cuclea. Cnejevici. Cucuiat. Cocor. Cuc. Corneanu. Constantinica. Creţan. Csuzi. Copoiu. Cotrău. Cozmiuc. Cruciţă. Cordos. Copilu. Corniţă. Curcan. Corobea. Cofaru. Cobzaru. Croitorescu. Costache. Cojocea. Coşug. Crăciunesc. Cojea. Coconu. Cordea. Coltan. Codescu. Coroian. Crihan. Costaniuc. Conţ. Cosniceanu. Craineanu. Cornescu. Corpodean. Creţescu. Coverca. Cozmescu. Corodan. Criveti. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Clejanu. Coman. Coteanu. Copaceanu. Cupşa. Constandache. Cozman. Crihană. Crânguş. Csaszar. Copoeru. Corici. Cornateanu. Coşescu. Costaru. Conţaş. Coandă. Cozneanu. Costa. Cochior. Corondan. Cocoşi. Comănescu. Crăciunescu. Comşa. Coita. Costan. Craciun. Csutak. Creţiu. Cucoara. Cotor. Codres. Couti. Csatlos. Craus. Crăciun. Cocău. Craiu. Cortel. Crăcană. Colesnic. Corodeanu. Corbescu. Cojan. Coca. Colen. Cretu. Comăneanu. Csillig. Corijescu. Cocolea. Cristinoiu. Cocoşilă. Cretescu. Covrescu. Cruceanu. Combii. Cocoroiu. Codresin. Croicu. Codrea. Cotorogea. Crăciunoiu.Dr. Clenciu. Creangă. Cucolas. Comanceanu. Covaciu. Covei. Croitoru. Cucoranu. Corcaci. Conta. Cora. Coşa. Covaci. Cococeanu. Corcheş. Costia. Cureu. Cocan. Colţa. Csiki. Cocea. Cosa. Corcan. Coconcea. Cot. Costin. Copăceanu. Coada. Cristea. Cureteu. Condrea. Cotet. Cochirleanu. Craia. Comisel. Coldea. Cseke. Crumpei. Crihana. Clep. Cosman. Cucu. Codrescu. Cucuian. Csapo. Cotoară. Cotca. Condescu. Corpas. Craioveanu. Criveţ. Cseh. Cretan. Cojoaca. Cupse. Cucos. Culic. Cosma. Crainic. Corbea. Cuprian. Condor. Colta. Cocos. Crişu. Condurache. Crunteanu. Corlan. Cormoş. Cozma. Curescu. Conteanu. Condrat. Cremenescu. Corb. Closca. Curea. Csoma. Corduneanu. Csibi. Contraş. Cor. Corban. Colojoară. Cringasu. Curelaru. Coşniţă. Clisu. Costescu. Cotirta. Cujbă. Csato. Codre. Contiu. Croiala. Cret. Creţoiu. Condrut. Corches. Colac. Cocarlea. Crainiceanu. Colios. Coţan. Coe. Cocosatu. Copos. Crînguş. Condei. Cojanu. Coltor. Cotîrţă. Costanda. Cornacel. Cotuna. Comaniciu. Curiman.

Decuseară. Dodoaca. Dobrican. Diaconescu. Dorobanţu. Dragomir. Dorobat. Daisa. Curt. Demidov. Dodoc. Dorca. Drăguloiu. Domuta. Dragotoniu. Daescu. Curteanu. Doană. Dreve. Daradici. Drondu. Dragota. Darzan. Dragotă. Dragu. Danaiata. Dobreanu. Dionisie. Diţă. Derban. Darolti. Doncea. Despa. Dobrinescu. Drăgan. Duşa. Davidescu. Delcă. Dolănescu. Diniţă. Dîrzu. Dragotoiu. Donath. Denes. Doroga. Drăgoescu. Deacu. Daneş. Dinga. Dragan. Dragoş. Danescu. Dospinescu. Danatie. Dosa. Donici. Dănciulescu. Dermengiu. Darabanţ. Duda. Dascălu. Denisov. Delcea. Dragusanu. Dănăilă. Dalea. Draghiea. Dordea. Derlean. Dăescu. Draghescu. Droasca. Din. Dobriţă. Doandeş. Davila. Drăghescu. Drăghia. Donca. Damache. Dinuca. Dobran. Dincov. Dochiu. Druhora. Dodiţă. Dogaru. Drăguţescu. Draganescu. Dobrea. Dobrinoiu. Dobroiu. Dorin. Done. Doda. Dobriţa. Diaconeasa. Derecichei. Daia. Dram. Dancea. Deneş. Decean. Dancau. Doboş. Dănilă. Domuţa. Drămbă. Dana. Dudău. Dămăchianu. Drăguşin. Ditcu. Dananau. Dîrmon. Drăghici. Dancu. Despina. Doran. Dode. Danciu. Doroftei. Drocan. Dinte. Deas. Doman. Drăghiciu. Dida. Deoancă. Drugă. Danet. Dafina. Drăcea. Diaconu. Dena. Didoacă. Ducu. Drug. Duca. Drânceanu. Doia. Dincă. Dobre. Curtuzan. Dragos. David. Daczo. Curtui. Demo. Dogariu. Doros. Doagă. Cuzea. Domocos. Derjac. Dorneanu. Denuţa. Davidoaia. Druţa. Drăghina. Dascalu. Defta. Cutitoiu. Dodu. Drăghicescu. Dombi. Dornescu. Draghici. Dinuţ. Dan. Dobrica. Dăncilă. Dimoiu. Dobrică. Dorobantu. Dobrota. Dragne. Dărăban. Drobitoiu. Dirla. Danila. Drăgănescu. Dorobăţ. Drimba. Diea. Duţă. Davidoiu. Dimache. Delean. Deaconescu. Dohotar. Danil. Danasel. Dragostin. Draşovean. Doboseriu. Dovlete. Dovleac. Dăscălescu. Damşa. Curta. Dăncescu. Dina. Dîrpeş. Dospina. Danilescu. Dodoacă. Dobrilă. Dincia. Drîmbă. Dragut. Dinca. Drilea. Delu. Diacan. Dafinoiu. Daday. Drăgănesc. Dobos. Drînd. Dediu. Curte. Dop. Dincu. Dobai. Dinaci. Datcu. Dicu. Dîrdală. Diac. Custură. Dalban. Drule. Cusa. Daina. Druta. Dragomirescu. Danciulescu. Dibu. Decu. Delurintu. Drăgoi. Dăsagă. Disea. Daogaru. Damaschin. Doru. Dinulescu. Dobolyi. Draghia. Dudaş. Draica. Drimceanu. Drinceanu. Deak. Deliu. Drigă. Didoaca. Docan. Dembroszki. Donciu. Draghinescu. Drăgulescu. Dobrean. Dubaş. Dobroi. 321 . Dondera. Dreghiciu. Dohi. Diaconiţă. Derbac. Dioszegi. Desrobitu. Danci. Dănescu. Czompa. Demian. Drăgulinescu. Dorobeţ. Doandes. Drăguş. Dragusin. Dadalau. Dragonu. Drugan. Custura. Danca. Docea. Dragolea. Dobrescu. Deaconu. Dimulescu. Czintos. Dimofte. Dragotescu. Cutoi. Draghina. Donea. Dociu. Damian. Dragalina. Drăjneanu. Dem. Dimoftache. Domide. Dirdala. Dincea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Cursaru. Dobrei. Dranga. Druţă. Cuza. Dosanu. Dobrotă. Danis. Deac. Diţoiu. Deftu. Dinea. Cutui. Doţa. Demjen. Delne. Deatcu. Demeter. Dobromirescu. Drosu. Doroş. Dinica. Dochia. Dancescu. Dădărlat. Dascăl. Drăguţ. Dragomiroiu. Donescu. Drăgulin. Deme. Domnita. Danilici. Dospin. Druga. Dima. Dimcea. Doinea. Cutitoi. Domokos. Dobriceanu. Dobrişan. Deleanu. Dinu. Curtianu. Dinicu. Curtaşu. Dehelean. Daniel. Dragoi. Domnu. Deaconeasa. Dabija. Doroiman. Dăian. Curtean. Damoc. Dinică. Doaga. Dudu. Dedu. Domşa. Domilescu. Darabant. Daraban. Danc. Dragnea. Drăguşanu. Dobra. Doogaru. Dăogaru. Dolea. Dracea. Dobritoiu. Cuţui. Drând. Czeczei. Dodan. Dârjan. Dudau. Dani. Danilov. Danaila. Dinculescu. Deciu. Dîgă. Darie. Dragoescu. Delcioiu. Degeratu. Czika. Dobromir. Dandu. Dad. Dobrin. Dudas. Dude. Dale. Drimuş.

Florin. Gârjoabă. Foica. Dumitran. Gaal. Filoti. Ganescu. Gagiu. Dugu. Duiculete. Fueru. Fiat. Dumbrăveanu. Fulea. Felea. Duţescu. Epuran. Dumbravă. Gabor. Filip. Farcaş. Fotin. Focsa. Frangu. Gavras. Eftimie. Firez. Gafencu. Galan. Duia. Furtos. Făget. Dunca. Durşină. Gaitan. Erena. Flueraş. Fundeanu. Florian. Efimov. Gatea. Firulete. Floricica. Fecske. Farcas. Floroi. Gardan. Ferchiu. Galaction. Fisca. Felecan. Fonoage. Firu. Fircă. Fulop. Encher. Duzi. Flintoacă. Gavozdea. Gârlea. Efta. Eros. Gandac. Fălcuşan. Floruţa. Fraitor. Ganta. Garabet. Dumitrică. Fazecaş. Dumitraşc. Duţu. Floroiu. Galalae. Elisei. Erdei. Frincu. Dumitrele. Enache. Epure. Gajdo. Duicu. Faliboga. Gaita. Fat. Dumitraş. Farkas. Eleneş. Gambra. Fara. Emanoil. Fizesan. Filat. Frăteanu. Fejer. Fata. Dumitrascu. Folescu. Frunză. Francu. Gancea. Foris. Dumitra. Dumea. Fătul. Fasie. Gata. Fîlfănescu. Floreanu. Fazekaş. Fora. Făcăleţ. Dudulea. Foltuţ. Ganga. Erciulescu. Flueruşi. Elekes. Frenţiu. Eremia. Frent. Faur. Fulga. Frant. Fuerea. Fulgeanu. Frăţilă. Dulgheru. Fieraru. Gardin. Garagancea. Filote. Dunareanu. Focşăneanu. Gaga. Fîrte. Frosin. Gaina. Finta. Filimon. Fer. Galbenu. Furdui. Duplea. Gasca. Dumitrica. Falcan. Epureanu. Duinu. Fraicor. Fătu. Fodor. Ganciu. Florescu. Enyedi. Gangoş. Enceanu. Egor. Dumitras. Fudulu. Fratila. Făt. Frone. Enciu. Feldman. Feldeş. Florea. Feru. Durnya. Galiceanu. Filipescu. Dumitrana. Falcuta. Enculescu. Fogas. Ferche. Galia. Gaşpar. Duminica. Ercse. Fugaru. Gavrea. Dunărinţu. Dură. Fertea. Gal. Eva. Durbac. Filiti. Duţulescu. Fetcu. Gangos. Feşnic. Fuior. Gaiseanu. Erdelyi. Firut. Floricică. Dumbrava. Fălcuţă. Emin.Dr. Gafu. Gabrea. Dusmanescu. Firescu. Fănăţan. Gae. Frandeş. Fărcaş. Dunarintu. Farmatu. Gall. Frumosu. Dumangiu. Feneşan. Furtună. Florican. Elena. Galbenusa. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Duducea. Furtuna. Fianu. Fischer. Ferenczi. Engelhardt. Dutan. Fieroiu. Duna. Gavrău. Filipache. Firulescu. Durbaca. Filep. Fazakas. Fusle. Finichiu. Funieru. Duralia. Gârbea. Durus. Duse. Foleanu. Firică. Fotescu. Duta. Dume. Galoş. Florica. Gamalie. Frunza. Ferariu. Fux. Fota. Enuţă. Gândăcioiu. Durac. Erdely. Durbaba. Garcea. Enică. Erceanu. Frunzar. Fluerasu. Fratutu. Duran. 322 . Farago. Foamete. Feier. Farkaş. Florean. Flontas. Fulger. Gaman. Foca. Dumitriu. Dumitrean. Floricel. Dura. Fanea. Fâşie. Flueraru. Filipan. Fotache. Fărcău. Dulău. Garofa. Feraru. Fetea. Dutu. Enasel. Flămînzeanu. Esca. Enăchescu. Filon. Făgărăşan. Duka. Fulguleţ. Firica. Focaru. Gantoi. Epaminonda. Gava. Fet. Frunzaru. Fotea. Firan. Franţ. Gaciu. Galateanu. Elek. Faimoc. Frandes. Ferencz. Frangulea. Galatescu. Fuioagă. Floricescu. Fustos. Ercsei. Fage. Fătan. Gavris. Filipoiu. Focşa. Frâncu. Gârda. Falcă. Ene. Fetica. Filipaş. Galea. Gane. Ember. Fersedi. Gârbovan. Duma. Fratea. Ezeanu. Feodorov. Galaczi. Fedorca. Fendu. Enescu. Dumitraşcu. Dumitrăşconiu. Frinculescu. Furnea. Fatu. Filigeanu. Dumitrache. Fuiorea. Feurdean. Dumitru. Forna. Frîncu. Egyed. Floricu. Forro. Farcau. Gaiţă. Enea. Gavril. Enica. Fişcă. Frenţ. Ebetiuc. Dumitiu. Fugaciu. Franculescu. Efstratiu. Gavra. Fechete. Galis. Futo. Ganţă. Galeş. Fekete. Galiş. Fiko. Facalet. Enachescu. Gagyi. Gagea. Gale. Gaiu. Fleşeriu. Garbea. Floria. Gab. Fuica. Fratu. Filipov. Fildan. Franczia. Frătean. Făgădar. Dumitrel. Floare. Enachi. Filfanescu. Durgheu. Ganea. Fule. Gaspar. Ficuţă. Eremei. Dumitrescu. Garoafă. Ferlai. Duroi. Fundulea. Gabăr. Flori. Gales. Gânscă. Fusu. Dunel. Frătiman. Feher. Fodorean. Fărăgău. Duică. Fetecau. Falcuie. Floarea. Enoiu. Franciuc. Fană. Fistigoi. Flore. Eross. Fabian. Duinea.

Gheorghe. Guinea. Giurgiu. Ghenea. Granciu. Gologan. Grăjdeanu. Guivan. Geonea. Guş. German. Ghiurco. Giuchici. Ghiulai. Gogoană. Grigore. Gîrbea. Glodean. Grivei. Geafar. Giurgea. Ghimfus. Ghioaca. Grădină. Gavriliţă. Goie. Ghiţulescu. Găitan. Gavriluta. Găman. Gherasimescu. Gherghel. Grec. Gorban. Gheorghescu. Ghimpău. Gica. Gherghinescu. Gliţea. Gavrilescu. Gavriluţ. Gorunescu. Gherghin. Giuglan. Grămadă. Guef. Ghiorghiu. Ghioca. Ghiurca. Ghirău. Gotca. Goleanu. Glogovicean. Grejdan. Gînsac. Groza. Gruita. Gorbe. Grobei. Gherzan. Gealapu. Grozav. Grigor. Gradea. Gidea. Goloman. Gogonet. Greere. Ghise. Gheţea. Goje. Ghinghina. Goanţă. Ginghina. 323 . Gemene. Gogiu. Ghimici. Grădinaru. Găzdaru. Ghioc. Gîrboan. Gavrilaş. Ghirdan. Geornoiu. Geanta. Gavris. Gherghina. Gogu. Gavrilă. Gădălean. Gligan. Greu. Găujan. Goldoiu. Gheorghiu. Ghiţe. Ghiurea. Gănescu. Gicu. Grosu. Ghindeanu. Grindeanu. Grasu. Gruiţă. Grigoroiu. Găvozalea. Gavruş. Guita. Goiceanu. Ghervase. Guiaş. Ghimboaşă. Ghilencea. Grăjdieru. Gradinaru. Gorun. Găureanu. Geangu. Grigorie. Grigoriţă. Gîrlea. Gogoneaţă. Gore. Ghiura. Ghere. Geană. Grecea. Giurcă. Gherghelah. Goron. Gherman. Gherghisan. Gugu. Gegiu. Ghiţescu. Grădici. Ghete. Gheţe. Gorschi. Găzdac. Ghiriti. Ghiţă. Gerge. Georgiu. Gheonea. Granu. Godja. Ghera. Gecse. Gota. Grozea. Gherghe. Ghişoiu. Grecean. Grădeanu. Grumaz. Giaca. Gilca. Gita. Găinaru. Ghile. Gilorteanu. Guţă. Gheorghită. Gherga. Geantă. Giuroiu. Giuverdea. Găină. Gogoase. Giuglea. Gherca. Geogescu. Gavrilet. Grava. Grapă. Gherghiţă. Golban. Gherghiceanu. Ghiorean. Ghta. Girip. Geng. Glonţ. Geamănu. Gheorghita. Giurea. Giusca. Guguţă. Glăvan. Gugiu. Ghetu. Glodan. Gociu. Ghenescu. Giorgi. Grigorcea. Gîtea. Gorcea. Gogoţ. Gemadin. Giuran. Ghencian. Grosan. Gheorghiţă. Gorgan. Ghergu. Ghiurcuta. Guşatu. Ghib. Gergely. Graur. Gogota. Guia. Gămulescu. Goian. Ghenceanu. Gugea. Grad. Ghimpu. Gavriloiu. Grigorescu. Gogan. Găvan. Gugoasa. Ghemu. Gheţu. Giurcan. Gonczi. Gogonea. Grumeza. Ghenciu. Geaucă. Groze. Ghiran. Gheţa. Grancea.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Gavrila. Gogancia. Grigorita. Grigoras. Goadă. Ghiţuleasa. Glod. Goia. Gogescu. Grozan. Ghidarcea. Glont. Grătianu. Giurca. Gruescu. Giurgi. Gego. Grecu. Gherghiciu. Gîrjoabă. Gionea. Gheorghişor. Godea. Gheorghiaş. Gingu. Ghica. Găgeanu Găianu. Ghidănac. Ghelmez. Gheju. Gruian. Glavan. Ghizdăreanu. Gerea. Gavriluţă. Geamanu. Goran. Gelegram. Ghencea. Genoiu. Gherase. Gosu. Griguţa. Guga. Gordan. Grama. Gerzsenyi. Geică. Goruian. Gogoneata. Govor. Ghişa. Golcea. Goţa. Ghitiu. Gogoloiu. Griga. Grofu. Goga. Graur. Ghisoiu. Georgescu. Ghiocel. Glogor. Gocan. Gruber. Gnandt. Govoreanu. Gosav. Gîrleanu. Ghilea. Gug. Gătej. Gherasim. Giban. Grijulescu. Ghimboasă. Gherdan. Grigoriu. Goşa. Gorea. Gros. Gălăţeanu. Ghinoiu. Ghena. Geambaşu. Groper. Gegea. Gheorghiţa. Gogoncea. Gliga. Ghetina. Gîdea. Ghinescu. Giosanu. Gligor. Ghit. Gorîn. Giubelan. Gherghinoiu. Gheorma. Ghinea. Gidro. Gîlcă. Ghibu. Gherghelas. Golea . Gavriliu. Gherghescu. Geczi. Ghiga. Gheta. Ghemiş. Geru. Grigorov. Ghimiş. Gogonel. Ghita. Geambasu. Gorgovan. Ghibuşi. Găvruş. Grigoraş. Gruiescu. Gogoaşe. Giura. Giuclea. Gudea. Gomboş. Giontaru. Grobnicu. Ghidiu. Greceanu. Greşanu. Gînju. Gruia. Gheşţa. Guiu. Girlea. Gora. Gorciu. Glodeanu. Geana. Giugiucă. Ghionea. Goldea. Gărgărea. Gherghişan. Ghisa. Grozavu. Gămălie. Gîngu. Ghiorghe. Grozăvescu. Gîju. Grigorovici. Goghie.

Harapu. Havaşi. Hristu. Hagea. Guriţă. Haiduc. Ianculescu. Herescu. Henic. Hădărean. Gurau. Hodoroaga. Homeag. Haţegan. Hasas. Indreica. Hevesi. Iordăchescu. Hoblea. Gurău. Hidişan. Hepes. Ienutas. Gyulai. Hente. Indres. Hadnagy. Hotea. Ianca. Hogman. Iloc. Iloiu. Iordaconiu. Hoarca. Ioani. Hecico. Ioniţa. Haimana. Ică. Gusu. Halalau. Iacoboea. Hazi. Hortolomei. Hudac. Husaru. Hreniuc. Iorgu. Haier. Gut. Hodisan. Hristache. Guran. Ilău. Hurmuzache. Hovel. Iosef. Hamza. Homorodean. Ignea. Hărăbor. Herta. Iordachi. Ioneanu. Ianoşi. Hurezeanu. Heredea. Hulubescu. 324 . Hanches. Hossu. Ianculovici. Ienesel. Hajdu. Hotăranum. Hohoi. Igaş. Gună. Ileş. Harda. Ilca. Hizo. Iagăru. Huza. Ionaşcu. Gurzu. Huştea. Guruian. Incze. Hodor. Harpa. Imreh. Hoban. Hui. Halasz. Iorga. Hasmasan. Ilisie. Hosszu. Iosif. Huchiu. Ilia. Ianuş. Horga. Hera. Hodojeu. Haragos. Indrieş. Ionescu. Iacov. Imecs. Iancului. Hepcal. Hopu. Ilyeş. Helstern. Haller. Hîrşu. Husar. Iamandei. Hangu. Iacobescu. Iancau. Hantea. Ignat. Hava. Ibraim. Ioja. Hincu. Iessensky. Hoinaru. Ionete. Incă. Iftime. Iorgoiu. Ionaş. Ifrim. Ileana. Iftode. Hâncu. Indrei. Hodrea. Ionel. Imbrea. Guzu. Ilonta. Illes. Idriceanu. Iliuta. Ilie. Hubbes. Hentea. Ilie. Harai. Inceu. Huluţă. Harabagiu. Huja. Idu. Ilinca. Iorgulescu. Hodoş. Igoianu. Hanes. Herlea. Horotan. Iacob. Huţanu. Gurgu. Halmi. Ilut. Ionicel. Hurjui. Horhocea. Hada. Ionuţaş. Gutu. Gyergyai. Hancheş. Iepure. Guliman. Hadadea. Iordan. Hancos. Ienea. Haiducu. Ienei. Ichim.Horvath. Holostencu. Ile. Ionasc. Ielcean. Ianc. Han. Holca. Ielciu. Ilc. Hendrik. Husti. Gyorgy. Gyongyosi. Hirni. Ionele. Hamar. Huţu. Hîncu. Hosu. Horea. Hagianu. Hoble. Haidu. Herda. Hanu. Hurduc. Ianos. Haralambie. Igyarto. Iarinca. Iosifescu. Hudici. Horjea. Ilinoiu. Iacovici. Henter. Horincar. Iordache. Hristea. Huzau. Holban. Hutu. Hărănguş. Hanganu. Hudec. Hengan. Imre. Haghieac. Holdiş. Ionas. Harvath. Hăbăşescu. Ioaniţescu. Hinoveanu. Hencila. Gurita. Hitter. Holhos. Ioniţă. Ilaşcu. Horcea. Hotca. Herdea. Iacomi. Ionce. Ionutas. Iakab. Ionică. Hent. Hălmăgeanu. Hariga. Gutan. Inculeţ. Hasdatan. Hurmuz. Haloiu. Hrincu. Ionita. Hagiu. Havasi. Hagi. Ilyes. Ilieş. Ioana. Ionica. Hălălău. Iana. Horghidan. Husărescu. Henegar. Hapca. Ionascu. Ioanovici. Hordoan. Haragus. Indru. Indrecan. Hozoc. Ioachim. Ilona. Hideg. Habasescu. Hategan. Iederan. Hentes. Iliuţă. Helindian. Iftimie. Harsan. Harja. Halga. Iftodi. Hulea. Hoteiuc. Hurducaş. Guzan. Ioaneş. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Gulacsi. Humeniuc. Impuscatu. Hancu. Ianoş. Hudiţă. Huruială. Hrynczuk. Ioan. Hanciu. Guţu. Hangiu. Hanga. Hornet. Hahn. Hoancă. Herteg. Işfan. Hristescu. Hertu. Hora. Iatan. Hortopan. Harangus. Huzum. Hodorog. Horvat. Hornea. Huniadi. Iclenzan. Indre. Halep. Heran. Hârşu. Hîrşovoiu. Hegyi. Gulie. Guleran. Ieni. Ienciu. Hollo. Hancila. Iliev. Halmagean. Iconaru. Igna. Ionici. Huidu. Holircă. Iordăconiu. Herman. Hărdău. Guna. Hodis. Haidau. Huruba. Iordachita. Huiban. Hoffer. Ilea. Indrie. Hetea. Ilina. Iluta. Hontaru. Hariton. Hendea. Iancu. Herghelegiu. Haneş. Ilioiu. Hanc. Gyone. Helciug. Ion. Hicea. Gyori. Hura. Hadîmbu. Hritcu. Iorgovan.Dr. Iacobuţ. Harpaila. Indries. Hoţescu. Hornoiu. Hegedus. Gulea. Hereseanu. Hirceaga. Halalai. Gurzău. Ioncescu. Hoară. Ilaş. Has. Hoda. Gurzau. Hociung. Ioo. Hurgoi. Ieneşel. Huszar. Hogea. Iliea. Ianosi. Ibrian. Horge. Hodut. Herban. Imbrescu. Hulubă. Iavorschi. Iliescu. Gyorfi. Iftene. Inta. Hodina. Ilascu. Iftinca. Hadarean. Holt. Huh. Holodniuc. Herciu. Horje. Hoza. Hodivoianu. Hadade. Hutanu. Haida. Gyurka. Iamandi. Hodorogea. Hudrea.. Guzganu.

Iosivan. Lavric. Klutsch. Iovan. Lăluţ. Lokodi. Lipo. Jucu. Kurta. Isache. Lecu. Jambor. Iura. Lăsculescu. Lasc. Junjan. Isaia. Lăzărică. Istudor. Jieanu. Levenţu. Logojan. Kozak. Lihat. Logofatu. Lesenciuc. Lenco. Istrătescu. Jozsa. Lala. Lasco. Ismană. Jago. Ivancu. Juganaru. Lipovan. Logoteti. Litan. Iuşan. Latiş. Leuce. Jic. Lechintan. Iuhoş. Lehoczi. Logofătu. Lapteş. Itu. Lehau. Loghin. Linte. Jigau. Istoc. Jecan. Leah. Liculescu. Jercan. Kispal. Leiciu. Lixandru. Limbosu. Leva. Luţă. Laslău. Istudar. Litean. Lazăr. Irimus. Jitea. Jidoveanu. Lacko. Jeleriu. Lavre. Koves. Isuf. Jianu. Leucuta. Lipan. Iov. Lică. Jorz. Kisgyorgy. Irimieş. Jurcan. Irimie. Lăcătuşum. Jula. . Lăpădat. Lucacela. Lăzărescu. Koler. Lechea. Lazau. Lipou. Levărdă. Joldes. Irimiea. Kovari. Jurca. Kolcze. Jaba. Kiraly. Kedves. Liulea. Juncu. Iuga. Juvina. Jurubiţă. Jura. Kuji. Iscu. Latis. Laes. Letea. Joica. Kanya. Jurchela. Lote. Kaiser. Loth. Lorinţ. Lovin. Jacota. Lăzăroiu. Ivanov. Iuhasz. Kuna. Kertesz. Koteles. Lasak. Jude. Lapadat. Kanyadi. Lichi. Ivan. Koncz. Istrati. Karpinszky. Laurentiu. Juncan. Libotean. Ivănescu. Leopa. Janosi. Kaszler. Joos. Iosub. Lescae. Joian. Leonte. Joita. Kuti. Litrin. Jere. Jipescu. Iova. Iurac. Kato. . Koos. Jişa. Irofte. Leoca. Kasler. Ispăşoiu. Lefterache. Iuoraş. Ladanyi. Lăpuşan. Izsak. Lazarescu. Loloş. Latesi. Langer. Ipate. Lata. Joiţa. Limbean. Juberianu. Ivăncioiu. Lazin. Jusca. Karda. Li. Jalbă. Konya. Kotai. Jejeran. Leancu. Lucaciu. Jugaru. Kadas. Luca. Loga. Kurti. Lorincz. Iuhas. Judele. Lazar. Lehene. Kallos. Joghiu. Laiu. Iovu. Leucus. Lemnaru. Licuţă. Lificiu. Kerekes. Juverdeanu. Jurcă. Lovişte. Lascu. Jaglau. Karcub. Lăudat. Jurjiu. Laschi. Korodi. Jurău. Lilianu. Josza. Iscru. Kucza. Liliac. Kadar. Jiplea. Jugănaru. Larion. Kuron. Jako. Leahu. Irimescu. Laios. Latovlevici. Jimborean. Livadaru. Lohan. Jakab. Lath. Istodor. Kosa. Ivănuş. Jancso. Lolescu. Licurici. Lazea. Kui. Kun. Isofache. Kasa. Ledan. Jurcuţ. Lazarovici. Isac. Jurge. Lăzureanul Leş. Jora. Jipianu. Liciu. Liţiu. Jarca. Kusztura. Limona. Leica. Jitaru. Jechianu. Lăpuşneanu. Iota. Licu. Leu. 325 . Jibotean. Lenard. Liga. Ivanescu. Lakatoş. Lese. Lărgeanu. Krubl. Jivan. Iovănel. Iozon. Lăutaru. Lămăşeanu. Kecskes. Lis. Lepădatu. Lengyel. Lozneanu. Ivanovici. Lakatos. Isvoranu. Jugastru. Jurebie. Kesler. Ismănescu. Lalu. Josan. Lucaci. Katona. Langa. Lera. Lacatusu. Irimes. Jurju. Lambru. Leonida. Lal. Lache. Leureanu. Lesko. Levarda. Lodina. Lipciuc. Latea. Lincă. Ivascu. Lobonţ. Kelemen. Jucan. Lolea. Iovănescu. Laurenţiu. Lita. Jian. Lentoiu. Lerios. Kotoi. Lepadatu. Lefteriu. Lucan. Leucă. Ispas. Luben. Lazariuc. Lacatus. Leuştian. Kocsis. Jinga. Lincar. Lazurcă. Jurj. Iovanica. Leşeanu. Kardos. Jeflea. Loloiu. Klein. Istrate. Kerekeş. Lepşa. Juca. Lăscău. Juvină. Jibeteanu. Iunian. Kustan. Lenghel. Leca. Laczko. Leoveanu. Krivosik. Lauran. Kaitar. Lesovici. Karacsony. Liţoiu. Jeler. Kelner. Jarcu. Izvernari. Iremia. Iovanovici.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Iosim. Lascăr. Koto. Lotorosanu. Litoiu. Labă. Iosu. Jipa. Iosivescu. Lezeu. Iutu. Leuştean. Kolumban. Kohr. Kring. Kalcza. Liţă. Kapolnasi. Lăcătuş. Kajtor. Kajtar. Ivanciu. Lica. Kajar. Isfan. Jilavu. Keller. Jorj. Koteleş. Lodroman. Kollo. Kovacs. Lăpuşte. Laz. Jorăscu. Leru. Keresztes. Lăcaru. Jordan. Les. Lefter. Irimia. Ivaşcu. Lazaroiu. Kozma. Katschka. Junc. Iusco. Ivana. Keleman. Isai. Ivancea. Laza. Jinar. Jecu. Kovasi. Iriza. Lonean. Isopescu. Joo. Laszlo. Jalba. Lohon. Kiss. Jurma. Lapusneanu. Linta. Iosip. Jitca. Lădaru. Jurgut. Jaravete. Laba. Leafu. Jiva. Iuraşcu. Lar. Lascau. Leustean. Latcu. Kis. Jarnea. Jaraveti. Kese. Judea. Linca. Kulcsar. Istodorescu. Jantea. Lixandra. Jenaru.

Mangu.Matieş. Mereuţă. Mara. Marciuc. Matyas. Luncaşu. Măcriş. Meluta. Mateşan. Mărgărit. Lupsa. Lupoaie. Maxer. Mărginean. Mătăsaru. Luta. Lung. Lulea. Magyar. Marghescu. Maraloiu. Malanca. Miclean. Luncanu. Mangra. Macioaca. Lungu. Maghear. Margine. Lutz. Marcu. Marinel. Meteşan. Lunguleasa. Mangiurea. Lupuleasa. Mercea. Matache. Manaila. Lumînare. Magda. Mezey. Lupean. Martinescu. Matesan. Manu. Matus. Mărcuţ. Mellau. Marosan. Marian. Margineanu. Lupşea. Malea. Mercioiu. Marinache. Măndoiu. Margarit. Maghiari. Matioc. Mates. Mermezan. Maja. Mesina. Meca. Manea. Macarie. Magaon. Mănăilescu. Mănescu. Mariş. Medrea. Majon. Manoliu. Lupescu. Marculescu. Marincaş. Mandea. Mandrila. 326 . Marga. Malita. Marinica. Lupaş. Mainerici. Lupu. Luculescu. Melcher. Maries. Lumezeanu. Metaxa. Mancaş. Mantu. Menea. Maxim. Maracineanu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Lucescu. Mărăcine. Mazilu. Marina. Malnasi. Mavrodin. Mărculescu. Marghitas. Luptaciu. Metea. Manafu. Mares. Mănişor. Matiş. Melniciuc. Marchiş. Macrinoiu. Merluşca. Mandresi. Merlusca. Mehedintu. Macsut. Mache. Lucuţ. Magyari. Mazăre. Mălureanu. Maziliu. Magureanu. Mathe. Manoloiu. Luppinger. Măruţă. Manoli. Matara. Mătuşanu. Mertz. Mata. Luduşan. Lupse. Luncan. Măduţa. Lupa. Marinca. Maslea. Malcea. Lupşan. Meseşan. Luput. Maierean. Marasescu. Luţu. Mateuţ. Maladoi. Marica. Lungoci. Mandru. Lupeanu. Marchis. Mehes. Merluşcă. Mazalu. Mărăşoiu. Mascaş. Maniu. Maliţa. Mănoiu. Major. Machedon. Mărieş. Lupaşcu. Marcus. Mânecă. Medaru. Marginean. Miclos. Măgureanu. Mărăscu. Margin. Marulis. Micnescu. Marcoci. Mărincuş. Mare. Medruţ. Lutotovici. Micaş. Mera. Michiu. Manta. Mardar. Mamulea. Maroşan. Miclaus. Mar. Mic. Magurean. Lup. Lupoae. Mănăilă. Mandalac. Maris. Marincas. Mărgineanu. Mateescu. Macsim. Mate. Marta. Mailat. Medeleanu. Melnic. Margean. Mesesan. Mălăianu. Măran. Marinescu. Lumineanu. Măciucă. Mareş. Martalogu. Magdaş. Marioara. Maghiar. Marosi. Lupuj. Mărgărietescu. Mada. Martalog. Mănăstireanu. Luchian. Lunguly. Mastan.Dr. Mărtin. Macovei. Miclea. Mălăescu. Maravela. Mateaş. Magheru. Mădularu. Măgirescu. Meleanca. Male. Mastacan. Matei. Maxin. Mărcuş. Maruneac. Mârza. Măgurean. Meraru. Marangoci. Merk. Lupşa. Maritescu. Luntraru. Mandache. Mester. Mardiniuc. Memet. Lupşe. Mastei. Maior. Manga. Medan. Manoilă. Mermeze. Mărgăritescu. Luha. Măceaşă. Marinoiu. Lujerdean. Miclăuş. Maidan. Marinas. Mămară. Mantea. Magina. Merfu. Mezin. Mătuşoiu. Lupea. Mandric. Matyus. Mesaroş. Malan. Lupascu. Mercean. Mica. Matea. Marţi. Marton. Mateiasi. Melian. Mărăşescu. Mazălu. Macavei. Mateiu. Mascas. Marza. Marinică. Măcăneaţă. Merloi. Manole. Marcut. Malene. Maciuca. Marin. Matasaru. Martin. Margina. Malciu. Luchiniuc. Maria. Lupitu. Manciu. Meszaroş. Măruntu. Lukucz. Măcinic. Manolache.Manolescu. Meclea. Maftei. Magdas. Macaciui. Manolachi. Mândruţ. Medrega. Marieş. Lukacs. Maican. Măntescu. Marinaş. Micle. Mehedinţu. Mălan. Mateş. Lucian. Mardale. Meila. Mateisescu. Mereoiu. Magareata. Man. Meszaros. Lungeanu. Martinovici. Malureanu. Luncă. Maksai. Ludescher. Mazâlu. Lupes. Macris. Melinte. Mecu. Mark. Marola. Manda. Mezdrea. Mărgelatu. Mahalean. Meşter. Mica. Marcovici. Melintescu. Meirosu. Melcescu. Lupas. Mesch. Lupulescu. Mesaros. Merca. Madularu. Meixemberger. Meisaros. Maier. Manescu. Mândru. Măntoiu. Lupică. Mărăcineanu. Mezei. Masnitz. Melente. Maleş. Lungulescu. Lungan. Micloş. Malaiescu. Lupan. Madar. Măguran. Marcarian. Manase. Mardare. Mesrobian.

Micu. Mihalcă. Nandrea. Mucenicu. Mincu. Mogosanu. Mihalcescu. Moş. Năforniţă. Moises. Movila. Mîndruţ. Mohorea. Nas. Miere. Modreanu. Modoianu. Nan. Mocan. Miga. Milea. Naumescu. Mogoşanu. Nechiţă. Murza. Mitrea. Mitrica. Modiga. Mirica. Nasta. Mosor. Nastasa. Morgovan. Mihailovici. Mironescu. Moroi. Năstăsoiu. Mutascu. Neagă. Murguleţ. Naum. Nagy. Mihăiescu. Motorga. Minoiu. Nadă. Mocian. Mocanu. Mina. Nănescu. Nadasan. Muşat. Minciunescu. Muraru. Neamtiu. Mutu. Mitruţ. Miries. Murarescu. Mihalcea. Mitroaica. Mutea. Morărean. Mirtea. Mutafa. Murgu. Militaru. Neacsu. Mihalca. Napa. Mihălcescu. Moze. Nanciu. Miru. Muscan. Miron. Moisei. Mogoşan. Mitrache. Mihai. Monu. Murgan. Mustatea. Muntean. Năstase. Mita. Mitru. Moştenaru. Mihalaşcu. Mihuţ. Mirel. Miculaş. Mihaescu. Moruz. Moţa. Morteci. Mihăilă. Mîndru. Mincă. Mihaly. Nandra. Mustea. Morar. Mitrescu. Mihăescu. Mihart. Mogos. Mladin. Motogna. Neatu. Miroslav. Nastea. Mihăiţă. Mindrut. Moroti. Miculescu. Mitroi. Mihaneţ. Mircea. Modi. Mihail. Mihaiu. Neamu. Miloş. Murar. Miska. Minciu. Musat. Mihon. Molnnar. Năstasă. Mirică. Mortan. Mihale. Mitache. Millye. Nartea. Mitre. Mosneanu. Nastasia. Mitrescu. Momalcan. Mortură. Năstac. Moreanu. Miholca. Nariţa. Musan. Mot. Napău. Nazat. Neagu. Mosoiu. Moroianu. Mustăţea. Mocică. Moanţă. Moise. Mitran. Minuţ. Nastac. Muller. Mucea. Mihoc. Mocean. Nae. Mireuta. Mioc. Milos. Mudura.. Moncea. Mucalau. Naiden. Nadoleanu. Nastai. Nada. Milon. 327 . Mujescu. Molea. Nasui. Miloi. Muşet. Moatăr. Mihut. Mircescu. Moşor. Neacşu. Milcu. Morteanu. Monea. Mocăniţă. Mircioiu. Musceleanu. Moroşanu. Nastasescu. Mihalik. Nastase. Moisescu. Morosanu. Mocănaşu. Mihaela. Mujea. Mutaşcu. Morun. Modoranu. Miftode. Nadrag. Mihălţeanu. Morong. Mihalteanu. Murăraşu. Mihancea. Neaţu. Nacu. Neamtu. Neagoie. Morariu. Momanu. Mihalciuc. Muscas. Mîrza. Moşescu. Miroiu. Mistreanu. Miulescu. Mitrofan. Mîndruţă. Morarescu. Mihaita. Mustafa. Mirodone. Mînzală. Muscă. Naghiu. Molnar. Mureanu. Moldovean. Mitescu. Murariu. Mindrescu. Muntianu. Neagoe. Mogoş. Neamţu. Mihordea. Moiceanu. Mitraşcă. Mone. Moţ. Mocofan. Murgoci. Moşoiu. Motica. Morărescu. Mortu. Mihalea. Neata. Moldvai. Nadolu. Moţoi. Motoc. Mingireanu. Miţu. Mosneagu. Morlocan. Mierluţ. Morlova. Muresan. Narita. Moigradan. Mija. Neag. Moşincat. Morozan. Mîndroiu. Mierea. Nagoda. Momir. Moza. Nebunu. Neaga. Mitocariu. Neacsa. Mititelu. Mugioiu. Mihu. Muncaciu. Mile. Mudure. Nados. Nagâţ. Moscovici. Mirza. Naghi. Mureşan. Moisa. Neagota. Neacşa. Moldovanu. Moisi. Motoroga. Moscu. Mihaila. Moldovianu. Morosan. Moca. Naciu. Mugur. Nazarie. Miklos. Mitan. Mîndrescu. Neaţă. Motea. Mitea. Nani. Milchiş. Năulea. Milas. Miricu. Neamţ. Naca. Nache. Neague. Mureşanu. Mijache. Mosescu. Miriţoiu. Mutiu. Motroc. Nechifor. Mihalache. Miu. Moroz. Mufturel. Moraru. Mois. Mihali. Minca. Mladenovici. Modoran. Movilă. Mototolea. Moşteanu. Movileanu. Moroiu. Milu. Minulescu. Mischie. Mos. Mihuta. Mitoi. Morocăzan. Mociran. Mociofan. Milaş. Mira. Moroşan. Minea. Mîţu. Muscalu. Musuroia. Mirulescu. Mirea. Mustaţă. Mustata. Năstăsie. Mitu. Mostiş. Mihailescu. Nastasache. Mihălteanu. Murg. Milian. Murgilă. Mirescu. Moisă. Milca. Morari. Nădrag. Moga. Monah. Mojoiu. Naidin. Moţoc. Moisoiu. Misăilă. Mighiu. Mihăileanu. Muja. Mihăilescu. Naia. Morea. Mujoiu. Motolea. Musca. Moldovan. Navodaru. Micuţ. Moman. Minculescu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Miconi. Nasalean. Nanu. Mititean. Nazare. Munteanu. Motan. Modog. Nănău. Momeu. Mihele. Muşa. Mihok. Mocanita.

Padina. Neciu. Pacurar. Nuţă. Nutiu. Oniţa. Pacioagă. Paduraru. Opriţa. Oroşan. Panca. Neculcea. Nestor. Nemeş. Onet. Onose. Pantis. Ouatu. Onica. Neşu. Oarga. Ormindean. Ozsvath. Nemţanu. Panfir. Pandi. Paizan. Olivotto. Orz. Opre. Nut. Noja. Negoescu. Ortelecan. Nedela. Pantilie. Oanea. Nitulescu. Nyiko. Onofre. Neculae. Pandelea. Negrescu. Niscoveanu. Omer. Paiu. Pacuraru. Ostroveanu. Oiegas. Nofit. Osz. Pantus. Nenciu. Ojog. Orac. Oghină. Onel. Panc. Padure. Orha. Oneţiu. Orasanu. Opriţă. Oţelea. Onaciu. Oberschi. Oprita. Nicola. Olescu. Neta. Papara. Onita. Oprinca. Nemeth. Pagu. Negură. Oproiu. Olteanu. Opra. Ninu. Oprisa. Panciu. Nedeloiu. Palancanu. Oprişor. Orghidan. Pall. Oprisan. Negrila. Ogasanu. Panoiu. Panea. Osoian. Palcau. Negres. Nicolau. Ologu. Oprişan. Nuţu. Papuc. Orian. Opriţescu. Niţescu. Ochianu. Neculai. Onexe. Palcău. Opincă. Orsa. Negrutiu. Ogner. Palacean. Otet. Pancu. Pantiru. Nită. Palaloga. Nilă. Panţa. Nicoriciu. Pantaleanu. Padurean. Niţulescu. Panait. Olti. Orbulescu. Pantezeanu. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Nechita. Nişulescu. Oanţă. Necşulescu. Ochian. Orosan. Neguţ. Nelega. Pamfil. Necsulescu. Nedelescu. Ochean. Olăroiu. Nedea. Ostafie. Olari. Paşcu. Pamfile. Neculiţă. Oroian. Neteam. Niculita. Nedu. Niţoiu. Niculiţă. Onau. Niţu. Otoiu. Oporanu. Noje. Papacostea. Onu. Nedelea. Osiac. Novak. Ned. Nemet. Nerghes. Necula. Nicorici. Ogrezeanu. Panaitescu. Nica. Pantiş. Onuţ. Neste. Nichita. Papavă. Ogică. Nitescu. Negriu. Olănescu. Oncescu. Onisor. Niculiţa. Pal. Oros. Paka. Pakai. Niculici. Nuna. Obrocea. Ocolisan. Osan. Pantazi. Ordean.Dr. Paicu. Oanca. Nicolae. Olarasu. Papici. Pacala. Novac. Negreş. Olovinar. Nina. Panescu. Oltean. Nehfedov. Panfil. Negoiţescu. Opricean. Pandelescu. Nicolaie. Oprisoiu. Oprica. Paliu. Pantea. Negrui. Ota. Niculcea. Ovidenie. Negoi. Nicolaescu. Papadopol. Negreanu. Ogăşanu. Oncioiu. Oaie. Otan. Orzac. Onicel. Olcean. Ola. Pana. Nicolaevici. Paşnicu. Nicsa. Papa. Ognean. Negroiu. Negrusa. Nichiforov. Nistorescu. Oana. Oniţă. Negru. Ostafi. Panainte. Şpan. Nemeti. Oroş. Ovanes. Nedelcu. On. Pachisan. Olei. Netedu. Osiceanu. Panduru. 328 . Palaloagă. Obadă. Nencu. Nicolescu. Nedianu. Niculescu. Paloş. Neghină. Oniciuc. Norita. Opriş. Opran. Paica. Ogrean. Novăcean. Osvath. Onofrei. Pakucs. Opricescu. Oşan. Nutu. Neculau. Ogarlaci. Odagescu. Oprescu. Osman. Pandor. Negut. Nuta. Oprea. Papava. Onceanu. Nicoara. Oprişa. Onaca. Negruţin. Nistora. Pacea. Pais. Negrea. Oaida. Nichitean. Panaite. Ochiu. Nicodin. Opris. Ninacs. Oiţă. Orăşean. Oţelac. Negrut. Oargă. Nergheş. Norocea. Ochea. Oţel. Pantelimon. Obretin. Nicoloff. Noaghiu. Nichifor. Obrejan. Pânzaru. Onciu. Nicula. Olah. Novacescu. Nicoară. Onescu. Oancea. Ovreiu. Pantazeanu. Norocel. Negoiţă. Pakot. Nicodim. Paşca. Negrilă. Orza. Negulescu. Neniţă. Olaru. Orban. Oniga. Nicu. Niste. Noghi. Nita. Negomireanu. Nicolicescu. Niedl. Niculae. Obreja. Nistea. Pantilă. Panti. Neicu. Neculescu. Oboroceanu. Niculaescu. Oprisor. Niţa. Nemes. Niram. Oană. Onutu. Olar. Palade. Nico. Niculache. Odor. Panisoara. Nistor. Orasan. Nicolai. Orăşanu. Pântea. Neghina. Oprina. Pâclişan. Oneţ. Onişor. Negoiu. Negruţ. Palfi. Niculai. Orosz. Obada. Nilas. Pandrea. Otvos. Hotel. Olariu. Oprean. Ovadiuc. Palcu. Oltei. Niculaş. Pahontu. Palean. Niţă. Opritescu. Otavă. Pandele. Opita. Oprică. Necoară. Oancă. Panturu. Pacioaga. Niculeţ. Oncică. Olea. Nitu. Onea. Pap. Obersterescu. Necrici. Olău. Opincariu. Paluc. Negoita. Ossian. Negrean. Negrău. Nor. Pancrat. Oşwatt. Oprisoreanu. Otetelişanu. Pană. Papp. Negura. Onoiu.

Paraschiveanu. Pausescu. Pârvuţ. Penciu. Pascalau. Pitigoi. Pleniceanu. Pasat. Pogor. Pintilescu. Pestean. Pîrneci. Pecheanu. Petre. Piciu. Petreş. Pinte. Petrusan. Patcas. Parască. Pirlea. Penzes. Petrehuş. Piele. Pascu. Podoreanu. Poenaru. Pătraşcu. Petrila. Petraşcu. Petroaica. Pele. Paris. Pascalău. Patrascanu. Plopianu. Pănoiu. Pascălău. Pătrăşescu. Petic. Podelean. Pătuleanu. Pleşi. Perpelici. Pasztor. Podar. Plaier. Plop. Pera. Păducel. Pasc. Pojum. Pădurariu. Pîrvulescu.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Papucea. Ploae. Peţu. Pietrăreanu. Pănescu. Păune. Păsat. Pirnea. Pârvan. Petrescu. Penciuc. Peto. Peleanu. Plămădeală. Pitu. Petrut. Pătcaş. Pintilei. Petria. Păscuţ. Patulea. Pârlog. Peptan. Pătrînjei. Pârciu. Persa. Părău. Policea. Pisica. Pistritu. Petrică. Pârv. Pasa. Petruca. Pomană. Pogacean. Pleşa. Piţigoi. Paraschivescu. Piskolti. Ploştinaru. Placinta. Peştean. Perju. Pataki. Petraş. Patroiu. Pokus. Pasca. Peligrad. Ploeştean. Pătruţ. Pista. Pietroşăneanu. Pârsu. Pitic. Perti. Pisculescu. Paveliu. Pădureţu. Pădeanu. Petrov. Petriş. Plescan. Pirici. Pastor. Pascale. Peia. Parcalab. Pirii. Pasparuga. Perse. Petcan. Podină. Pitica. Poeana. Pirvan. Pleşea. Pleiner. Pitea. Pituţ. Pădure. Petras. Pleavă. Petrariu. Pogaciu. Paval. Petriu. Pastean. Pleter. Petean. Plotuna. Pîrgaru. Pîrşan. Pastiu. Petrini. Pîslaru. Pătroi. Pomponiu. Pecingină. Pârlău. Podariu. Petrişor. Pater. Peres. 329 . Pastramă. Plesca. Petresc. Paslaru. Perianu. Pintoiu. Polverea. Pica. Pînzariu. Pîrlog. Paraschiv. Paraschiva. Păsărin. Perpelea. Petraru. Polgar. Perneş. Păsăreanu. Pârâu. Pita. Petca. Perca. Pomatariu. Piroteală. Parvu. Perian. Patriche. Pernes. Piroi. Pepelea. Piscu. Peicu. Parsan. Pasăre. Pisău. Petri. Pleşu. Paterău. Pisleag. Plesa. Perticaş. Perţe. Pereni. Para. Ploscaru. Podina. Petreanu. Petran. Poenar. Pocşan. Pasere. Peltea. Pietraru. Pintilie. Pletea. Pizza. Păunoiu. Piperea. Pomoja. Piedică. Petrisor. Pasare. Pârvu. Peter. Pîntea. Pâslaru. Petescu. Pata. Pariş. Polianov. Pirva. Pâslă. Pavaloiu. Poinar. Pipernea. Pascal. Pena. Perte. Pătraşc. Petelean. Pîrîianu. Pat. Pavelescu. Persu. Pasici. Pistol. Petris. Petchescu. Pilea. Pîrvuţoiu. Pătruţescu. Parlea. Petrovai. Pislaru. Patrascu. Pirvulescu. Paulescu. Păcăleală. Pălan. Petroianu. Pîrnău. Petrovan. Peptu. Parauan. Pojar. Părcălab. Pirlog. Parvan. Pîrvu. Plătică. Păcală. Petric. Pisoi. Pîrvuleţu. Pocan. Parvulescu. Păduraru. Paunescu. Pătrascu. Paroiu. Pârcălabu. Podaru. Picior. Pauliuc. Podaşcă. Poiana. Podgoreanu. Parepa. Peagu. Parfenie. Parasca. Patache. Pintea. Pavel. Plopu. Petroiu. Pleşca. Paulet. Pascaru. Paraipan. Petruţ. Pestriţu. Picu. Pârjol. Petrovici. Păsculescu. Pereş. Ples. Pechianu. Poanta. Păvăloiu. Parohia. Pîrcălabu. Petra. Pastrama. Podeanu. Perta. Petruşcă. Parfeni. Piscanu. Pencea. Pârlea. Pătrulescu. Pârvulescu. Pârvănescu. Păunescu. Păcurariu. Pelle. Patrau. Patularu. Poşircă. Pătrăşcoiu. Pleşcan. Petculescu. Peste. Parfene. Paştiu. Pădureanu. Pirvu. Pescaru. Petrindean. Petrean. Păcurar. Petruţiu. Petruţa. Paraschi. Patrichi. Pit. Pirău. Pau. Petrus. Petruş. Paul. Poiană. Pisleaga. Parje. Plopeanu. Patan. Pătru. Păcuraru. Perea. Pîrjol. Pîrvan. Pinzariu. Pîrvuţ. Partenie. Pătrăuceanu. Parascu. Pîrcalab. Plugaru. Pitulice. Părpălea. Păuna. Petrache. Pîrlea. Pisică. Păslaru. Ploscariu. Petrea. Peterfi. Petrici. Pocol. Pădurean. Pîrva. Parghel. Patrasca. Parpală. Pogan. Piţ. Pârvoi. Paţurcă. Petru. Pîrvănescu. Pirtea. Perţa. Petrica. Paraschivoiu. Pelin. Pascariu. Pătrău. Pauna. Paven. Pîrcălăbescu. Pasnicu. Pohonţu. Petcaş. Parva. Platon. Păun. Pătrunjel. Peicea. Piţurcă. Pistolea. Petcu. Pereanu. Penes. Pieleanu. Plăcintă. Petruţi.

Pura. Predescu. Prisecariu. Rosoga. Pustianu. Radomir. Ros. Puscasu. Riedl. Rădulescu. Profir. Pricopie. Redinciuc. Pripon. Puia. Rotar. Popârlan. Radovan. Procopiu. Puiu. Racianu. Robb. Prejneanu. Rota. Postolache. Prăjitură. Racoceanu. Porancea. Rafail. Racovan. Remetan. Risco. Reştea. Racheru. Ratin. Postelnicu. Purcia. Răută. Roncea. 330 . Potcovaru. Romaneag. Popoviciu. Pufulete. Rîsu. Popenciuc. Răican. Romitan. Raileanu. Proca. Resiga. Rogoz. Purice. Rogozea. Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Ponea. Procopie. Rebeca. Prisăcaru. Popa. Porcarin. Razmus. Raduta. Purice. Purcarita. Rof. Prunea. Rogoveanu. Popic. Puichita. Prisecaru. Ristoiu. Proteasa. Potopea. Ramniceanu. Prisacariu. Rizan. Rapa. Raia. Robitu. Ragabeja. Robea. Revnic. Rosnafszky. Remuş. Purcărea. Roşescu. Popp. Praja. Rapeanu. Pufu. Rogojan. Pup. Pustan. Răduca. Raulea. Raghina. Rarinca. Rezeanu. Rascotă. Roadevin. Ponta. Predoană. Radoslav. Predut. Rosculescu. Raducanu. Rebegea. Rabulea. Rablau. Praţa. Roată. Potorac. Ratcu. Pupezescu. Rakossy. Raica. Razmoş. Reti. Reiter. Purcărelu. Purdel. Popvici. Puşcă. Prunache. Purdescu. Prună. Rodina. Rotariu. Pruneanu. Prihotin. Pricope. Rădoi. Popeanga. Potoceanu. Porumboiu. Pretorian. Poran. Raducu. Prescorniţoiu. Romosan. Rata. Roşioru. Rogojinaru. Pruneş. Raceanu. Râbu. Răzvan. Robescu. Potcoavă. Ralea. Popazov. Racoviţă. Romoşan. Răceanu. Rauta. Ristea. Popescu. Rînculescu. Precup. Ripanu. Popovits. Răcean. Procopovici. Robas. Răscanu. Puie. Prada. Rece. Rizoiu. Prodea. Popirtac. Robu. Puşcău. Racovita. Raicea. Rode. Pusera. Resmeriţă. Rakoczi. Roca. Roata. Predoi. Raţă. Ridichie. Rădulică. Purtan. Radu. Potolea. Rogojina. Rednic. Roşoiu. Poptile. Prepeliţă. Rad. Riza. Potlog. Potre. Rechisan. Rădăcină. Răducu. Răduţu. Râpă. Puianu. Racz. Poştaru. Puşcu. Rebrean. Purza. Popoiu. Popan. Puşkaş. Pupazan. Răduţa. Racolta. Rosioru. Putanu. Roşiu. Prisacaru. Popita. Raţ. Rada. Poruţiu. Romulus. Postolachi. Pop. Preja. Prunean. Reszeg. Prutianu. Radacina. Rădoiu. Răduţă. Rocşoreanu. Preda. Pricopi. Robotin. Rendeş.Dr. Rizescu. Rogozeanu. Procop. Popica. Pucheanu. Puşcaşu. Roşcan. Rău. Rogobete. Popovici. Prodan. Rariga. Purcel. Protopopescu. Prislopeanu. Pristavu. Purdea. Puzdrea. Popov. Puican. Remeş. Prunescu. Prioteasa. Răduta. Răcăşan. Rosan. Raican. Răţoi. Radovici. Rădescu. Puşcaş. Ristoscu. Rădulea. Rîşniţă. Pruteanu. Romascan. Răutu. Rizea. Predişor. Purece. Ragea. Prata. Rebenciuc. Porumb. Puicea. Pricop. Prisacă. Pusta. Răşcanu. Retegan. Raduca. Răceală. Rites. Preotu. Rob. Rafira. Rosca. Prunduş. Râpa. Rîcu. Purda. Prunaru. Rezmives. Preduşcă. Răducan. Purcarin. Răduţ. Racu. Răileanu. Radoi. Pristoleanu. Pugna. Rastau. Roatis. Preduţ. Ponoran. Roşculescu. Rat. Potcoava. Rădeanu. Postelnicescu. Rebreanu. Rolea. Roncov. Roşca. Rau. Pupaza. Radosu. Pralea. Pruna. Roibu. Reiz. Postu. Rogojină. Rafailă. Răchită. Purcea. Radi. Reut. Presură. Pribeagu. Pupăză. Potra. Ratiu. Pordea. Ranga. Rentea. Roşoga. Răgman. Purcaru. Rosu. Rimac. Romanescu. Predoiu. Postaru. Robe. Pungă. Prundeanu. Roşculete. Porcişanu. Răuţă. Romaniuc. Roman. Raiciu. Preoteasa. Raicu. Puiulet. Roba. Potîrniche. Popi. Rachieru. Repciuc. Presura. Puşcatu. Remus. Rogozan. Priceputu. Posirca. Portik. Popaluca. Prundiş. Rohozneanu. Rîşteiu. Raita. Răpan. Poroşnicu. Ravas. Presecan. Rădan. Potroaca. Putinică. Răducanu. Roescu. Rain. Radulescu. Poptămaş. Psaropol. Potop. Raduly. Rapolti. Rapan. Roiban. Ravai. Răcuteanu. Roşianu. Puscas. Răducă.

Schiopescu. Sarkozi. Savu. Sicoe. Serbu. Sârbu. Siminischi. Salagean. Rovinar. Sibişan. Rugină. Schiteanu. Ruja. Schiman. Sâncelean. Scripcaru. Simoiu. Sinea. Sauciuc. Severineanu. Silaş. Scoică. Rusen. Sion. Samargiu. Smadu. Slobozeanu. Sendroiu. Sas. Runcan. Secară. Sandală. Smărăndoiu. Roz. Sandulescu. Socea. Sichet. Selcudean. Silion. Seraficeanu. Schonauer. Simonca. Simionov. Saszet. Schiau. Secu. Sinca. Sebestyen. Sidon. Scrieciu. Soitu. Sîrcă. Ruseu. Sălăjean. Sachelaru. Smarand. Săndulache. Săpunaru. Sechei. Sfetcu. Salomia. Silisteanu. Sebe. Scheusan. Săliştan. Societatea. Serbanescu. Secăreanu. Sauca. Salyi. Samogyi. Sandolache. Saliu. Safta. Serghei. Sărmaş. Sărac. Roventa. Slăveanu. Serbaneci. Sandor. Scurtu. Socianu. Sim. Sîrghie. Sociu. Sasu. Sgârcea. Sătmăreanu. Simion. Silaghi. Sipoş. Rusănescu. Slavic. Secula. Roşu. Scripcariu. Serei. Slabu. Scorţan. Sărăcuţ. Sandulache. Samoilă. Scarlat. Simuţ. Sava. Savianu. Smoleanu. Screciu. Săbăduş. Selagea. Siel. Sinoi. Sacota. Sarbu. Sofronea. Socheri. Salariu. Serea. Sinevici. Santău. Slic. Sferlea. Slaveanu. Scorei. Sala. Sana. Sichim. Salceanu. Santa. Selejan. Solyom. Ruginescu. Sevastian. Solomon. Sărăcin. Schneider. Serediuc. Schedu. Silivestru. Saftiuc. Someşan. Soare. Sebesi. Secara. Schaser. Sersea. Seitan. Rozoleanu. Serafin. Rupa. Scurt. Serafim. Sima. Ruşcuţ. Sirb. Saracut. Sabau. Rusti. Scîrtocea. Saghin. Simionaş. Rotescu. Serdiuc. Soca. Sirma. Simescu. Săraru. Scorupschi. Semen. Smaranda. Seimeanu. Scutaru. Smavandache. Severin. Săftoiu. Slujitoru. Sărdărescu. Sâmbotin. Sîrbulescu. Sandu. Samfiroiu. Sitaru. Smărăndache. Secosanu. Sirbu. Sauer. Simuţi. Sisu. Sălceanu. Sînc. Rujan. Simionescu. Satmari. Sillo. Rusan. Sarca. Seceleanu. Sfrengeu. Smochina. Simeon. Săvulescu. Scoruşanu. Sârbulescu. Sicoie. Seros. Smedescu. Sanislav. Sgondea. Solymosi. Sereş. Sabou. Ruscior. Silachi. Scutariu. Simeanu. Rus. Sabadis. Saftoiu. Schinteie. Ruşanu. Ruţă. Sîrbu. Socaci. Salaoru. Simonfi. Sin. Rusescu. Rusz. Sîmpetru. Sănduloiu. Silea. Savescu. Solom. Salomiu. Silveanu. Secherneş. Sirca. Samfira. Sata. Sasu. Rugina. Sîmpetrean. Săcăluş. Sofia. Sălăgeanu. Smarandache. Sav. Sincu. Schiaua. Saigiu. Seriţan. Sbera. Rovenţa. Skekely. Ruican. Socaciu. Săndică. Samit. Sasaran. Sârboiu. Serghie. Rugea. Scîntei. Slav. Rusanu. Slăvescu. Slămnoiu. Schiopu. Scorbureanu. Salai. Selegean. Selea. Săvoiu. Sirbulescu. Secoşan. Sampetru. Sibinescu. Sibianu. Socol. Sofron. Silvestru. Sebeşi. Salajan. Sameş. Sandica. Schnabel. Sime. Sidea. Scarlet. Săndulescu. Sike. Sicsai. Săvuică. Ruzsa. Roxin. Sandra. Sale. Sanfira. Runceanu. Secuianu. Scărlătescu. Sălcianu. Soceneantu. Sidor. Seres. Săvescu. Sămărghiţan. Roth. Rusu. Rujoi. Samson. Socolov. Roznoveanu. Ruse. 331 . Sascau. Serban. Seizu. Savin. Saisuc. Sogor. Slavu. Simulescu. Sîrb. Ruxanda. Seling. Sararu. Someşfălean. Simininschi. Smărăndescu. Ruica. Soitariu. Simon. Saveanu. Sălăgean. Sâmbeteanu. Sandru. Sferle. Sindicatul. Saru. Sofian. Saulea. Serghe. Sarkadi. Seiche. Sbircea. Runcanu. Selaru. Sabo. Skirta. Săcuiu. Smintina. Serafinceanu. Serdean. Scheibert. Simian. Savulescu. Simiz. Smîntînă. Rotea. Sofronie. Sburlea. Rudisteanu. Salanta. Sînza. Sofan. Samoila. Silvasan. Saioc. Smechea. Sabadas. Sîrca. Schmidt. Soane. Rută. Sipos. Sina. Serac. Salamon.ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Rotaru. Sălăjan. Rusinov. Scrob. Saşu. Schiop. Scheuşan. Simu. Scoica. Rujoiu. Sajtos. Sianescu. Săliştean. Seciu. Sabău. Scarlatescu. Simina. Scorobete.

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Somodi, Somogyi, Sonea, Sonei, Sonkereki, Soos, Sopon, Soponar, Soporan, Sora, Soran, Sorban, Soreanu, Sorescu, Sorică, Sorici, Soroceanu, Soroiu, Sortan, Sotir, Sotchi, Stamate, Stamatie, Stamatoiu, Stancescu, Stancioiu, Stanciu, Stanciugel, Stanciuc, Stanciulescu, Stancovici, Stancu, Stanculea, Stanculescu, Stânea, Stanean, Stanescu, Stângă, Stângăcianu, Stanica, Stanila, Stanimir, Stanoiu, Stanomir, Starc, State, Statie, Stavar, Stavarache, Stavăr, Stavila, Stavilă, Stăiculescu, Stămătoiu, Stăncescu, Stănchescu, Stăncilă, Stănciucu, Stănciulescu, Stănculea, Stănculesc, Stănculescu, Stăneci, Stănescu, Stănică, Stănilă, Stăniloiu, Stănoiu, Stănuică, Stătescu, Stătică, Stef, Stefan, Stefănescu, Steflea, Stefu, Stegaru, Stelea, Stelescu, Stelian, Stelli, Stemata, Stemate, Stematiu, Stepănescu, Ster, Sterca, Stere, Sterea, Sterian, Sterie, Sterp, Sterpu, Stet, Stetco, Stevar, Stiau, Stinga, Stinguţă, Stirb, Stirbu, Stiuca, Stiuj, Stînea, Stîngaciu, Stîngă, Stîngu, Stochirlea, Stoean, Stoenescu, Stoenoiu, Stoia, Stoian, Stoianoglo, Stoianov, Stoianovici, Stoica, Stoican, Stoicescu, Stoicheci, Stoichiţă, Stoichici, Stoichiţescu, Stoicovici, Stoicuţ, Stoicuta, Stoie, Stoienescu, Stoinea, Stoleriu, Stoleru, Stolojan, Stolojanu, Strain, Strajan, Strâmbu, Strat, Stratan, Stratila, Straton, Stratone, Stratu, Stratulat, Straut, Strava, Străoanu, Strătilă, Streche, Streşnă, Stresna, Stricescu, Strîmbeanu, Strîmbu, Stroescu, Stroia, Stroian, Stroie, Stroiu, Strugari, Strugaru, Stuparu, Stupineanu, Stupu, Sturz, Sturza, Sturzoiu, Sturzu, Suba, Subcinschi, Subţirelu, Suceveanu, Suchici, Suciu, Suditu, Sugubete, Suhan, Sularea, Sulea, Suleac, Sultan, Sultana, Sulyok, Suman, Sumanariu, Sunei, Supuran, Sur, Surcel, Surd, Surdescu, Surdu, Surduc, Surducan, Suru, Surugiu, Susai, Susan, Susanu, Susaru, Suseanu, Suselea, Suta, Suteu, Sutic, Suto, Sutoi, Sutu, Suveg, Szabo, Szakacs, Szakal, Szalay, Szaniszlo, Szanto, Szasz, Szatmari, Szegedi, Szekely, Szeles, Szentes, Szep, Szigeti, Szigyarto, Szilaghi, Szilagyi, Szilvasi, Szlenka, Szocs, Szoke, Szollosi, Szopri, Szots, Szucs, Şandor, Şerb, Şoarece, Şoricică, Ştef, Ştefan, Ştefana, Ştefanescu, Ştefaniu, Ştefanov, Ştefanovici, Ştefănescu, Ştefănică, Ştefănoiu, Ştefu, Ştefuţ, Şumudică, Tabac,Tabacaru, Tabacu, Taban, Tabara, Tabără, Taşcău, Tacea, Tache, Tacotă, Tacu, Taflan, Tagîrta, Taifas, Takacs, Talaba, Talabă, Talanga, Talasman, Talianu, Talmos, Taloş, Taloi, Talos, Talpau, Talpă, Talpeş, Talpeanu, Talpos Tamaş ,Tamas, Tamasan, Tamasi, Tamba, Tanasa, Tanase, Tanasescu, Tanasie, Tanasov, Tanc, Tancau, Tancuse, Tanczos, Tanislav, Tanko, Tanta, Tantas, Tanvuia, Tanvulea, Tapalaga, Tapu, Tar, Târ, Taraş, Taralunga, Taran, Taranu, Taras, Tarau, Tarba, Tarcatu, Tarcau, Tarcea, Tarita, Tarlea, Tarlungeanu, Tarnar, Tarta, Tartan, Tartă, Târziu, Tasala, Tasca, Tascău, Tase, Tasnadi, Tat, Tatar, Tataran, Tataru, Tatolici, Tatomir, Tatu, Tatucu, Tatulici, Tatut, Taune, Taut, Tazlauanu, Tăbăcaru, Tăbîrcă, Tăerel, Tăgârţa, Tălpeanu, Tămaş, Tămăşanu, Tămătaş, Tănasă, Tănase, Tănasie, Tănăsescu, Tănăsoiu, Tărăcilă, Tărău, Tărlungeanu, Tărtăreanu, Tătar, Tătaru, Tătăruş, Tătucu, Tătulescu, Tăut, Tăutu, Tcaciuc, Tcaiuc, Teaca, Teacă, Teaşcă, Teanc, Tecşa, Tecar, Tecuceanu, Tecucianu, Teculescu, Tedorescu, Teglas, Telcian, Telea, Teleanu, Telecan, Teleki, Teleman, Telescu, Teleu, Telteu, Temeş, Temelie, Temian, Tempe, Tencu, Tene, Tenea, Tentea, Teodor, Teodorascu, Teodoreanu, Teodorescu, Teodorof, Teodoru, Teodosiu, Teoharie, Tepfenhart, Terente, Terhesiu, Tescaru, Teslovan, Tetcu, Tetea, Teşu, 332

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI Teuşdea, Theer, Tiţa, Tianu, Tibacu, Tibuleac, Tica, Tică, Ticărel, Ticle, Ticovschi, Ticu, Ticula, Tifor, Tiganus, Tigau, Tilea, Tilica, Tilică, Tilimon, Tilinca, Tilincă, Tilita, Timar, Timaru, Timiş, Timişan, Timir, Timis, Timoc, Timofei, Timofte, Timofti, Timp, Timpau, Timus, Tinca, Tincu, Tiniuc, Tinta, Tintaru, Tintas, Tintea, Tioreanu, Tipa, Tiplea, Tiplica, Tir, Tira, Tirb, Tircol, Tirdea, Tirichiţă, Tirigan, Tirisca, Tirlă, Tirle, Tirlea, Tiron, Tirpe, Tirziu, Tiseanu, Tismănariu, Tismănaru, Tistu, Tita, Titianu, Titica, Titienari, Titire, Titu, Tiu, Tiuc, Tiuca, Tiugan, Tiulescu, Tiutiu, Tivadar, Tivig, Tizu, Tîmplaru, Tîrcă, Tîrlea, Tîrvelea, Tîrziu, Toader, Toana, Toba, Tobă, Tobescu, Tobias, Toboşaru, Toc, Toca, Tocac, Tocaciu, Tofan, Toşcă, Tocu, Toda, Todea, Toderaş, Toderici, Todericiu, Toderoiu, Todica, Todică, Todiraş, Todirică, Todor, Todoran, Todorescu, Todosin, Tofan, Togan, Togoe, Toia, Toie, Toiu, Tok, Toke, Tolbaru, Tolea, Tolgyi, Toma, Tomşa, Tomasciuc, Tomescu, Tomi, Tomici, Tomita, Tomo, Tomodan, Tomoiu, Tomos, Tomosoiu, Tomotaş, Tomozei, Tompa, Tompea, Tomsa, Tomuş, Tomuţ, Tomuţa, Tomuţă, Tomulescu, Tonca, Toncean, Tonciu, Tonea, Toneanu, Tonescu, Tonita, Topai, Topala, Topală, Topan, Topârcean, Topciu, Topea, Topfner, Topliceanu, Topoe, Topor, Toporan, Tordai, Torja, Torje, Tornea, Toroc, Toroipan, Torok, Toroplean, Trifu, Trincă, Trip, Tripa, Tripcea, Tripe, Tripon, Tritean, Troaca, Troacă, Trocan, Trof, Trofin, Troie, Tropoe, Truţa, Truţă, Truşca, Truşcă, Trufaş, Trufan, Trufas, Trufasila, Trufea, Truia, Truica, Truică, Truinea, Trulea, Trupina, Trusca, Truta, Ttruinea, Tuşa, Tuţă, Tuca, Tucan, Tucă, Tucra, Tudor, Tudora, Tudorache, Tudoran, Tudorancea, Tudorascu, Tudorescu, Tudorica, Tudorică, Tudorici, Tudorie, Tudoriu, Tudoroiu, Tudoroniu, Tudosa, Tudosă, Tudose, Tudosescu, Tudosie, Tudureanu, Tufa, Tufan, Tufă, Tufeanu, Tufis, Tufoi, Tuhuţ, Tuhuţin, Tuianu, Tuica, Tuică, Tulba, Tulbure, Tulceanu, Tulei, Tuluca, Tuluceanu, Tulvan, Tumurug, Tun, Tunaru, Tunea, Tuns, Tupa, Turai, Turaiche, Turbatu, Turburan, Turbureanu, Turc, Turcan, Turcanu, Turcas, Turcescu, Turcin, Turcitu, Turcu, Turda, Turea, Turean, Turiac, Turian, Turjuc, Turlea, Turlete, Turluianu, Turmac, Turoiu, Turtoi, Turtoiu, Turturea, Turtureanu, Turturica, Turturică, Tusa, Tuser, Tuta, Tutos, Tutoveanu, Tutu, Tutuc, Tutueanu, Tutui, Tutuianu, Tutulan, Tutunaru, Tuturaş, Tuturas, Tuvene, Tuza, Taga, Ţăpârdea, Ţapu, Ţugui, Ţugulan, Ţăran, Ţăranu, Ţăroi, Ţăoarţă, Ţociu, Ţurcaş, Ţurcan, Ţurcanu, Uţă, Udatu, Udma, Udor, Udrea, Udrescu, Udroaica, Udroiu, Ududec, Ugrutan, Uidumac, Uilecan, Ulceluşe, Ulici, Ulmann, Ulmeanu, Ulmet, Undreiu, Unga, Ungar, Ungur, Ungurean, Ungureanu, Ungurianu, Unguru, Ungurusan, Untaru, Untea, Untu, Urban, Urda, Urdă, Urdăreanu, Urdea, Urea, Ureche, Uricanu, Uricaru, Urmuzache, Urs, Ursa, Ursache, Ursachi, Ursan, Urse, Ursea, Ursescu, Ursu, Ursuţ, Ursulescu, Urszuly, Uruc, Urucu, Urzică, Urziceanu, Uscatu, Usturoi, Usurelu, Uta, Utulete, Uşurelu, Uzum, Uzuru, Vacarelu, Vacarescu, Vacariu, Vacaru, Vacea, Vaciu, Vaculişteanu, Vadan, Vadean, Vadeanu, Vaduva, Vagner, Vaida, Vaideanu, Vajda, Vajna, Vâlcea, Valceanu, Vâlceanu, Valcu, Vâlcu, Vale, Valea, Valean, Valeanu, Valenas, Valeţ, Valimareanu, Vamanu, Vameş, Vamvu, Vana, Vanani, Vânătoru, Vanc, Vanca, Vancea, Vanci, Vancsa, Vancu, Vandici, Vandor, Vanghele, Vangheli, Vara, Vântur, Varadi, Varan, Vararu, Vardianu, Varga, Vârgolici, Vari, Varje, Varlam, Vârlan, Vartie, Varmaga, Varodi, Varro, Varna, Vartolomei, Varvara, Varvaroi, 333

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

Varza, Varzaru, Varzescu, Vas, Vasaliut, Vasarhelyi, Vasc, Vascan, Vascu, Vasi, Vasian, Vasil, Vasilăţeanu, Vasilea, Vedinaş, Veleanu, Velescu, Velica, Velican, Velicea, Velici, Velicu, Venter, Verban, Verde, Verdeş, Verdes, Vereş, Veres, Veress, Vergu, Vesa, Vescan, Vesman, Vezentan, Vezeteu, Vezoc, Vişa, Vişan, Viasu, Viaşu, Vişcan, Vicea, Vicol, Vicoveanu, Vid, Vida, Vidican, Vidoe, Vidrascu, Vidru, Viţelariu, Viţelaru, Vieriu, Vieru, Vigh, Vijaica, Vila, Vilău, Vilcan, Vilceanu, Vilcu, Vîlciu, Viman, Vinţan, Vincze, Vinerean, Vinersar, Vint, Vintan, Vinter, Vintila, Vintilă, Vintilescu, Vinulescu, Vişoiu, Vioreanu, Viorel, Virag, Virgolici, Virlan, Virşe, Virvani, Visa, Visalon, Vîrşe, Vîrvani, Vlad, Vladaia, Vladescu, Vladi, Vladimirescu, Vladoiu, Vladu, Vladucu, Vladulescu, Vladut, Vladuti, Vlaescu, Vlaic, Vlaicu, Vlajie, Vlangar, Vlas, Vlasceanu, Vlase, Vlasie, Vlasiei, Vlădărean, Vlădescu, Vlădaia, Vlădia, Vlădoiu, Vlăduţ, Vlăducu, Vlăduţescu, Vlădulescu, Vlăsceanu, Voda, Vodă, Vodislav, Voiţ, Voian, Voica, Voican, Voicescu, Voichitoiu, Voicila, Voicilă, Voicu, Voiculeţ, Voiculescu, Voie, Voin, Voina, Voinea, Voineagu, Voinescu, Voinic, Volintiru, Voloagă, Vonu, Vorniceanu, Vornicu, Voroneanu, Vosloban, Vrabete, Vrabie, Vrabiev, Vraci, Vraciu, Vrâncean, Vranceanu, Vrânceanu, Vrănceanu, Vrapciu, Vrăbete, Vrăjitoru, Vreme, Vrencean, Vrinceanu, Vrînceanu, Vrote, Vuşcan, Vulcan, Vulcănescu, Vulcu, Vulpe, Vulpescu, Vulpie, Vulpoiu, Vultur, Vulturu, Vura, Vutcovici, Waks, Werlein, Zabet, Zabou, Zagrean, Zah, Zaha, Zahan, Zaharescu, Zamfir, Zaharia, Zaharie, Zahariea, Zahariuc, Zaheu, Zaharu, Zahiu, Zahorte, Zain, Zane, Zanfir, Zamfira, Zamfirescu, Zanopol, Zăbavă, Zăinescu, Zărnescu, Zăvoianu, Zăvoranu, Zdrânc, Zdrenghea, Zdroba, Zdroe, Zeca, Zecheru, Zegheru, Zeicu, Zemba, Zepa, Zezeanu, Zgârdău, Zgăbei, Zgîrg, Zglobiu, Zgondea, Zgonea, Zgriba, Zgripcea, Zgroni, Zgubea, Ziadin, Zibileanu, Zicu, Zidaru, Zidăroiu, Zima, Ziman, Zimanyi, Zimbru, Zimta, Zinca, Zisu, Zlate, Zlibuţ, Zlota, Zlotea, Zmău, Zmeu, Zodie, Zoe, Zoia, Zoica, Zoican, Zoicas, Zoituc, Zoltan, Zorila, Zorilă, Zorio, Zorlescu, Zorliu, Zota, Zotta, Zotter, Zsigmond, Zsok, Zutor, Zugravu, Zugrăvescu, Zuiac, Zurgălău.

334

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

CUPRINS CAPITOLUL I - Consideraţii introductive ............................................ 9 1.1. Noţiuni generale ........................................................................... 9 1.2. Concepţia actuală despre numele persoanelor ......................... 10 1.3. Definiţii ale numelui .................................................................... 15 1.4. Caracterele juridice ale numelui ................................................ 16 Capitolul II - Evoluţia numelor şi prenumelor................................... 18 2.1. Evoluţia numelor şi prenumelor în lume .................................... 18 2.2. Evoluţia numelor şi prenumelor la români ................................. 26 Capitolul III - Antroponimia sau antropologia onomastică ............. 48 3.1. Definiţia cuvântului „Antroponimie” ............................................ 48 3.2. Noţiuni generale ......................................................................... 48 Capitolul IV - Clasificarea numelor .................................................... 51 4.1. Noţiuni generale ......................................................................... 51 4.2. Criterii de clasificare ................................................................... 51 Capitolul V - Porecla ........................................................................... 57 5.1. Definiţii ale supranumelui sau poreclei ...................................... 57 5.2. Clasificarea supranumelui sau poreclei ..................................... 58 Capitolul VI - Pseudonimul ................................................................. 61 6.1. Definiţii ale pseudonimului ......................................................... 61 6.2. Clasificări ale pseudonimului ..................................................... 62 Capitolul VII - Modalităţi de dobândire şi modificare a numelui de familie şi a prenumelui ............................ 65 7.1. Modalităţi de dobândire a numelui de familie şi a prenumelui ............................................................................. 65 7.1.1. Introducere.......................................................................... 65 7.1.2. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut din căsătorie (art. 62 C. fam.) .............................................. 66 7.1.3. Dobândirea numelui de familie de către copilul născut în afara căsătoriei (art. 64 C. fam.) ......................................... 67 7.1.4. Dobândirea numelui de familie şi a prenumelui de către copilulul născut din părinţi necunoscuţi ............................... 68 7.1.4.1. Termenul de înregistrare a naşterii ............................. 69 7.1.4.2. Actele necesare înregistrării naşterii ........................... 69 7.1.5. Dobândirea prenumelui de către nou-născut ..................... 71 7.2. Modificarea numelui de familie .................................................. 72 7.2.1. Modificarea numelui de familie determinată de schimbări în filiaţie ............................................................... 73
335

Dr. Paraschiv PEŢU

Ionel TORJA

7.2.1.1. Noţiuni generale .......................................................... 73 7.2.2. Modificarea numelui de familie şi a prenumelui ca urmare a adopţiei............................................................ 87 7.2.2.1. Noţiuni generale .......................................................... 87 7.2.2.2. Numele adoptatului urmare a încuviinţării adopţiei ..... 88 7.2.2.3. Numele adoptatului urmare a încetării adopţiei .......... 90 7.2.3. Modificarea numelui de familie având ca bază instituţia căsătoriei ............................................................................. 92 7.2.3.1. În cazul încheierii căsătoriei ........................................ 92 7.2.3.2. Numele de familie după desfacerea căsătoriei ........... 93 7.2.3.3. Numele de familie în cazul nulităţii căsătoriei ............. 95 7.2.3.4. Numele de familie în cazul încetării căsătoriei prin decesul unuia din soţi ............................................................... 96 7.3. Apărarea drepturilor nepatrimoniale .......................................... 97 Capitolul VIII - Numele de familie şi prenumele din punct de vedere religios ....................................................... 100 8.1. Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui din punct de vedere religios ...................................................................... 100 8.2. Atribuirea prenumelor de sfinţi la români ................................. 105 Capitolul IX - Nume şi prenume mai rar folosite ............................ 109 9.1. Noţiuni generale ....................................................................... 109 9.2. Nume şi prenume mai rar folosite în România ........................ 113 9.3. Nume şi prenume mai rar folosite în Republica Moldova ............................................................................... 115 9.4. Nume ciudate la copiii de actori ............................................... 117 Capitolul X - Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui pe cale administrativă. .......................... 118 10.1. Definiţie .................................................................................. 118 10.2. Sediul materiei ....................................................................... 119 10.3. Competenţa de soluţionare a cererilor................................... 121 10.4. Cazuri de schimbare a numelui şi a prenumelui .................... 121 10.5. Sfera persoanelor îndreptăţite a cere schimbarea numelui şi/sau a prenumelui .............................................................. 125 10.6. Procedura schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ....................................................................... 127 10.7. Procedura legală urmată după obţinerea aprobării schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă ............... 139 10.8. Înscrierea schimbării numelui şi/sau prenumelui pe cale administrativă în registrele de stare civilă .................... 140 10.9. Schimbarea numelui de familie al unei persoane căsătorite . 141 10.10. Schimbarea numelui de familie al copiilor ........................... 142
336

ÎN CONSTELAŢIA NUMELUI

10.11. Căi de atac ........................................................................... 142 10.12. Unele precizări ..................................................................... 143 10.13. Inscrierea menţiunilor de schimbare a numelui şi/sau prenumelui intervenite în străinătate.................................... 144 10.14. Înscrierea menţiunilor privind înregistrarea numelui/prenumelui cu ortografierea limbii materne ............ 147 ÎN LOC DE CONCLUZII...................................................................... 151 Anexa nr. 1 Pseudonime folosite de actori sau regizori (nume de scenă) .................................................................. 152 Anexa nr. 2 Pseudonime folosite de scriitori................................... 163 Anexa nr. 3 Pseudonime folosite în domeniul artelor vizuale ......... 170 Anexa nr. 4 Pseudonime de luptă folosite de militari ...................... 172 Anexa nr. 5 Pseudonime din lumea sportului ................................. 174 Anexa nr. 6 Pseudonime din domeniul religios............................... 176 Anexa nr. 7 Pseudonime folosite de politicieni ............................... 176 Anexa nr. 8 Semnificaţia şi originea prenumelui............................. 178 Anexa nr. 9 Numele de familie din România .................................. 315

337

. . . .Mures). . Adrian MIHAI şi Radu MOLNAR (Agenţia de Investigaţii INTERSAMPOL PROFESIONAL Bucureşti). .Domnului Iulian ZAGAEVSCHI (ROMNATIONAL Constanta).Domnului Bogdan ZOTTER (RENOVAL Bucureşti). . Paraschiv PEŢU Ionel TORJA Pentru sprijinul acordat.Domnului Paul MOGA (Tg. . . .Domnului Titi MUNTEANU (TREXIMCO Bucureşti).Domnilor Ioan GHERE.Domnului Michael BON KHALIL (EL BACHA Bucuresti).Domnului Doru PETRE (PERFORM CENTER Bucureşti). . .Domnului Marin DEPARATEANU (L&D CONSTRUCT Bucureşti). .Domnului Gheorghe VOICU (PETROM Bucureşti). .Familiei Angela şi Petru SIMA (DIASIM STYLE Satu Mare).Mures).Domnului Tony SHAMEL (GIVATI Cluj-Napoca).Doamnei Ecaterina COROBOIANU (Asociaţia pentru Formare în Domeniul Securităţii Private Bucureşti).Domnului Marius Sorin BOZGAN (ELITE CARS Bucureşti).Domnului Domnului Ferenc NAGY (NAPA IMPEX Tg. 338 . .Domnului Daniel Leontin VRAJITORU (Bucureşti).Domnului Julien STAROSTA (SHAPIR Bucureşti). . .Domnului Mihai BERECZKI (PROSECURITY DISTRIBUTION Bucureşti).DomnuluiAdrian TEODORESCU (TEOMARG Bucureşti).Familiei Horatiu Catalin BONEA (Satu Mare). .SC SMITH & SMITH SRL Bucureşti. . .Domnului Cătălin NEAGU (TOP FACTORING Bucureşti). .Domnului Petrică JITARU (Bucureşti).Dr. AUTORII ADUC RESPECTUOASE MULTUMIRI: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful