Sunteți pe pagina 1din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012

Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala 11 Buzu Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai coala Nr. 28 Galai

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat Premiul I Premiul II Premiul II Premiul III Premiul III Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CREU LIPAN OIMU ILIANT PREDA AXINIA BJAN BURUIAN SAVIN BARBU GHEORGHI MACOVEI DINU IGNAT ISTRTESCU PROFIR ANTOCHE CHICHIRIM

OLIVIAN DRAGO LIVIU MIHAI CORINA-ANDREEA CLAUDIU ALEX ALEXANDRA MIHNEA MARIA RZVAN-CRISTIAN RALUCA IULIA MARIUS RENATA-MARIA CLIN ANDREEA-MARIA STELIAN

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Constanta Constanta Braila Galati Braila Galati

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7

7 7 7 6 6 4 4 4 4 5 6 6 3 3 3 3 1 1

4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 1 3 3 3 3 3 4 4

18 17 17 16 16 15 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12

Constanta Constanta Braila Buzau Galati Galati Galati Braila Buzau Galati Galati Galati Tulcea Galati Vaslui Galati Braila Galati Galati Braila

Colegiul Dobrogean `Spiru Haret` Tulcea Tulcea Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Cuza Vod` Hui coala Nr. 28 Galai Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn`

Galati Husi Galati Braila Galati Galati Braila

Constanta Constanta

Pag. 1 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai coala cu clasele I-VIII `M. Viteazul` Brila coala 11 Buzu coala 11 Buzu

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

CINEANU NEAGU PAMFIL CRCAN GRAMA BUNAZIUA IONI POAC CIAUU BOBOC JIANU SUSANU CONSTANTIN SAV LUPA FILIP DRAGOMIR

TEFAN-ANDREI MARIA-MIRUNA CTLIN ALEXANDRU ALEXANDRU ANDREI DIANA TEFAN NICOLETA GEORGE MDLIN ANDREEA IOANA-SABINA DRAGO CRISTIAN SABINA-FLORINA ANA-MARIA RAREALEXANDRU

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila Galati Galati Braila Buzau Buzau

Braila Galati Galati Braila Buzau Buzau Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

7 7 7 7 4 4 7 7 2 3 4 3 7 7 3 2 3

1 2 2 3 1 2 1 1 7 7 2 4 0 2 3 3 2

4 3 3 1 5 4 2 2 1 0 3 2 2 0 2,5 3 3

12 12 12 11 10 10 10 10 10 10 9 9 9 9 8,5 8 8

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila coala cu clasele I-VIII `M. Viteazul` Brila

Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila

Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `I. L. Caragiale` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai

Braila Braila

Constanta Constanta Braila Braila Galati Braila Braila Galati

Pag. 2 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Cuza Vod` Hui coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila coala cu clasele I-VIII `Al. I. Cuza` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` coala cu clasele I-VIII `M. Viteazul` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat Meniune Meniune

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

NECULA EPURE IEFTIMIE ROMILA PRIOTEASA PRLITU DATCU GORGOVAN MOCANU BLAN BECHEANU PREDI ROMILA ORLEA PVLAC BLAN GROSU PANURU

ANDRA MIHAI ALEXANDRA TEFNU DAN PETRU IRINA TUDOR DRAGO ALINA GABRIELA RADU ALEXANDRU LUCA ANDREEA-OANA INGRID ALEXANDRA IRINA MIRCEA VASILE ELENA

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila

Braila

4 3 0 2 3 4 5 2 6 0 0 1 1 2 2 2 2 2

2 5 4 2 1 1 0 5 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2

2 0 3 3 3 2 2 0 0 4 4 3 3 3 3 2 2 2

8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Constanta Constanta Braila Husi Braila Braila Braila Vaslui Braila Braila

Constanta Constanta Braila Braila Galati Braila Braila Galati Braila Braila Vaslui Braila Galati Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Cuza Vod` Hui coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila Colegiul Naional `Vasile Alecsandri` Galai Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila

Braila Husi Braila Galati Braila

Constanta Constanta Braila Braila

Pag. 3 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala Gimnazial `Constantin Brncoveanu` Constana Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

BUTURUG CLIM MIHILESCU ONCIOIU STERIAN MARALOIU BLAN PETRE OPREA TUDOR GRBU MOCANU MANOLESCU BATOG VASILESCU ZULLAS GIURC

MATEI MIHAI CRISTIAN CARMEN MARA-CRISTINA ANDRA DANIEL TEFNI SABIN TEFAN ANDREEA DENISA RALUCA RZVAN TEFAN ROXANA ANA GABRIEL ALIN PAUL TEFAN EMILIAN

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila

Braila

3 3 3 3 3 3 2 4 0 0 2 2 3 4 4 4 0

1 1 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 1 0 1,5 0,5 4 3 2 2 1 0 0 0 3

6 6 6 6 6 6 5,5 5,5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

Constanta Constanta Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `I. L. Caragiale` Brila coala cu clasele I-VIII `Sandu Aldea` Brila

Braila Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Liceul Teoretic `Nicolae Iorga` Brila coala cu clasele I-VIII Mircea Vod coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila

Braila Mircea Voda Braila Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila

Pag. 4 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

CIUCULAN TNASE GHEORGHE PCURAR TUDOR STOICA TEFNESCU RADU TEFAN BRILEANU FARCA BELICIU DUMA MOLDOVEANU ALEXANDRU MOGOANU OZTRK ABRONOV ENE

MARIA CRISTINA RADU IULIA BIANCA ANDREEA GABRIEL ROBERT BIANCA COSTIN VLDU TEODORA CRISTINA VLAD-ALEXANDRU ANDREI SORIN ALINA ANA-MARIA SAHRA ANNA DRAGO TEFAN

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila coala cu clasele I-VIII `Fnu Neagu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala 11 Buzu Liceul de Arte `Hariclea Darclee` Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila coala cu clasele I-VIII `Aurel Vlaicu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila

Braila Braila Braila Buzau Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Galati

0 0 1 2 2 0 1 2 2 3 3 4 1 0 1 1 1 2 2

2 2 2 1 1 4 3 2 2 1 1 0 0 2 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 0 0

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3

Braila Braila Buzau Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Liceul de Arte `Hariclea Darclee` coala cu clasele I-VIII `Al. I. Cuza` Brila

Braila Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila coala cu clasele I-VIII `I. L. Caragiale` Brila coala Gimnazial nr. 29 `Sfnta Ana` Galai

Braila Galati

Pag. 5 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Sandu Aldea` Brila coala Gimnazial `Dan Barbilian` Constana coala cu clasele I-VIII `Ion Bncil` Brila coala cu clasele I-VIII `Ion Bncil` Brila Colegiul Naional `Al. I. Cuza`

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

SOARE ANDRONE CARAULA IACOB LIPAN MURGOCI ORDEAN PRICEPUTU BUJOR NEACU

VALENTIN IONU IRINA CRISTINA ANA MARIA ALEXANDRU TIBERIU CRISTIANA ANDREI-COSMIN VALENTIN CTLINA RALUCA DANIELA CRINA IONELA ALEXANDRU DELIA NICOLETA CTLIN

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila Braila

Braila Braila

2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

1 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 1 1 1 0 0

0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1

Constanta Constanta Braila Braila Galati Braila Braila Galati Tulcea Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

Colegiul Dobrogean `Spiru Haret` Tulcea Tulcea Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila

Braila Braila Braila Braila

100 IANCU 101 PU 102 DATCU 103 DESPA 104 STAN 105 TUDOR 106 PUN 107 MARIN

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala cu clasele I-VIII Galbenu coala cu clasele I-VIII `Al. I. Cuza` Brila coala cu clasele I-VIII Galbenu

Braila Braila Galbenu Braila Galbenu

Pag. 6 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Sandu Aldea` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihu Dragomir` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila coala Gimnazial `Dan Barbilian` Constana coala Gimnazial nr. 29 `Sfnta Ana` Galai Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII Mircea Vod coala cu clasele I-VIII `Al. I. Cuza` Brila coala cu clasele I-VIII Galbenu coala cu clasele I-VIII `Mihu Dragomir` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala Gimnazial `Dan Barbilian` Constana coala cu clasele I-VIII Cazasu Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

108 BLAN 109 BOERU 110 CERNAMORI 111 CIOCAN 112 CIUCIU 113 CREU 114 NANI 115 SIMION 116 TEFAN 117 TANCAU 118 TROCARU 119 TUTULAN 120 VLCU 121 VIAN 122 ZAINEA 123 NEAG 124 PURCREA 125 GHIESCU 126 GRIGORA

ANDREI BRIANA RALUCA MIHAELA DRAGO ANCA ANA MARIA VLAD MIHAI ANDREEA VALENTIN CRISTIAN ROXANA CRISTIAN MIRCEA-DECEBAL BOGDAN ANDREI MDLIN ARMAND-RICHARD ANDRA

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila Braila Braila Braila Braila Braila

Braila Braila Braila Braila Braila Braila

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Constanta Constanta Galati Braila Mircea Voda Braila Galbenu Braila Braila Braila Galati Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

Constanta Constanta Cazasu Braila Braila Braila Braila Braila

Pag. 7 din 8

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant coala cu clasele I-VIII `V. Alecsandri` Brila coala cu clasele I-VIII Galbenu Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila coala cu clasele I-VIII Cazasu coala cu clasele I-VIII Galbenu coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala cu clasele I-VIII `Mihai Eminescu` Brila Colegiul Naional `Mircea cel Btrn` Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila coala 11 Buzu Colegiul Naional `Al. I. Cuza` Liceul Teoretic `Nicolae Iorga` Brila coala cu clasele I-VIII `M. Viteazul` Brila Colegiul Naional `Al. I. Cuza`

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

127 IAMANDI 128 JERCAN 129 MITESCU 130 OPREA 131 PARPALEA 132 TRLA 133 VRABIE 134 BACALU 135 BUZATU 136 COMAN 137 ICHIM 138 KULMAN 139 LOVIN 140 MOROEANU 141 TRIFAN 142 VORONEANU

ANDREI ANDREI ANA BOGDAN DIANA MDLINA ANDREI ANDREI ALEXANDRU DIANDRA IASMINA-ELENA ROBERT COSMIN RZVAN ALBERT TEODORA

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

G G G G G G G G G G G G G G G G

Braila Galbenu Braila Braila Cazasu Galbenu Braila Braila Braila

Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila Braila

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Constanta Constanta Braila Buzau Galati Braila Braila Galati Braila Buzau Galati Braila Braila Galati

Preedinte, Prof. Negulescu Dan Prof. Botea Viorel

Pag. 8 din 8

S-ar putea să vă placă și