Sunteți pe pagina 1din 2

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012

Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat Premiul I Premiul II Premiul III Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune Meniune

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

DINU PIRON RADU BLAN PUIU CRNICI RADU LZRIC IORDACHE MITREA HANGANU PERIANU RADU SANDU TEFAN MOISE PLDU FRIL RACOVI

RALUCA IOAN ADRIAN GABRIELA DANIELA ELENA DOINA DIANA ANDREEA-DIANA DNUA ANDREEA DIANA ALEXANDRA CRISTINA GEANINA GABRIELA FLORENTINA TEFAN IULIANA BOGDAN

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brila Liceul Teoretic `Panait Cerna` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Economic `Mihail Koglniceanu` Focani Colegiul de Industrie Alimentar `Elena Doamna` Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galai Colegiul Naional `Nicolae Blcescu` Brila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila

Braila Braila Braila Braila Vrancea Galati Galati Braila Braila Braila Galati Braila Braila Braila Vrancea Braila Galati Braila Galati

7 4 1,5 7 7 1,5 2 3 4 1,5 2,5 2 2 2 2 1,5 1,5 1,5 1,5

5 3,5 0 0 0 3 2 1 0 1,5 1 0 1 1 0,5 0 0 0,5 0,5

0,5 0,5 6 0 0 0 0 0 0 0,5 0 1 0 0 0 0,5 0,5 0 0

12,5 8 7,5 7 7 4,5 4 4 4 3,5 3,5 3 3 3 2,5 2 2 2 2

Braila Braila Braila Focsani Galati Galati Braila Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galai Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila

Galati Braila

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brila Colegiul Economic `Mihail Koglniceanu` Focani Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Tehnic `Traian Vuia` Galai Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brila Colegiul Tehnic `Traian Vuia` Galai

Braila Focsani Braila Galati Braila Galati

Pag. 1 din 2

REZULTATE FINALE CONCURS INTERJUDEEAN DE MATEMATIC "PETRU MOROAN-TRIDENT" Ediia a X-a, 9-11 noiembrie 2012
Nr. crt. Tip mate

Nume elev

Prenume elev

Clasa

Unitate de invatamant Liceul Teoretic `Panait Cerna` Brila Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brila Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galai Colegiul Economic `Virgil Madgearu` Galai Colegiul Economic `Ion Ghica` Brila

Localitate

Judet

S1

S2

S3

TOTAL

Rezultat

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

ION MUNTEANU GUDAN PUN TOMA BORDEI CARPOV DAMIAN FILIPOI GUGIU POPA DAN RITZI LUPU PISIC SRGHE VIZITIU

MARINELA MONICA CRISTIAN NARCISA ANDREEA DENIS IULIA MARIAN ANA-MARIA COSMIN FLORINA ANA GEORGIANA CRISTINA ANDREI VIOLETA LIVIU SEBASTIAN EDUARD

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

Braila Braila Galati Galati Braila

Braila Braila Galati Galati Braila Braila Galati Braila Galati Braila Galati Braila Braila Braila Braila Galati Galati

1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,5 1 1 0 0 0 0

0 0 0,5 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0

0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 0 0 0 0

Colegiul Naional `Gh. M. Murgoci` Brila Braila Liceul Teoretic `Emil Racovi` Galai Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Naional `Costache Negri` Galai Liceul Pedagogic `D. P. Perpessicius` Brila Colegiul de Industrie Alimentar `Elena Doamna` Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Naional `Ana Aslan` Braila Colegiul Economic `Ion Ghica` Brila Colegiul Economic `Ion Ghica` Brila Colegiul Tehnic `Traian Vuia` Galai Colegiul Tehnic `Traian Vuia` Galai Preedinte,

Galati Braila Galati Braila Galati Braila Braila Braila Braila Galati Galati

Prof. Negulescu Dan

Prof. Botea Viorel

Pag. 2 din 2