Sunteți pe pagina 1din 29
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

MODULUL 3

Interpretare şi comunicare

1

MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE MODULUL 3 Interpretare şi comunicare 1
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

În acest modul vom învăţa :

Modalităţile de comunicare în actul interpretativ Cum comunicăm un mesaj

Modalităţile de comunicare în actul interpretativ Cum comunicăm un mesaj

CUPRINS

UNITATEA 1

PROCESUL DE COMUNICARE

1.1 .Procesul de comunicare

1.2. Sistemul de filtrare

1.3. Cum se produc barierele în comunicare

UNITATEA 2

MESAJUL INTERPRETATIV

2.1. Caracteristicile measajului

2.2.Este necesară menţinerea unui nivel de atenţie ridicat

al audienţei 2.3.Interpretarea tematică

UNITATEA 3

COMUNICAREA MESAJULUI

3.1. Structurarea mesajului

3.2.Întrebările

3.3.Răspunsurile

2

tematică UNITATEA 3 COMUNICAREA MESAJULUI 3.1. Structurarea mesajului 3.2. Întrebările 3.3.Răspunsurile 2
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

UNITATEA 1 Procesul de comunicare

1.1
1.1

Procesul de comunicare

Comunicarea reprezintă transmiterea de informaţii.Să ne gândim cum se desfăşoară procesul de comunicare.

Pentru a începe ne putem gândi la un individ,care a avut câteva gânduri pe care doreşte să le comunice.

Apoi aceste gânduri sunt organizate şi transformate în secvenţe logice.

În sfârşit,el le traduce în cuvinte care apoi sunt rostite.

Să ne gândim acum la persoana care primeşte informaţia.

Receptorul aude cuvintele care vin de la emiţător şi le interpretează,aşadar prind un sens şi o coerenţă,în acord cu capacitatea de înţelegere a receptorului,şi sunt filtrate prin modul în care el reuşeşte să înţeleagă şi să interpreteze lumea în ansamblul ei,acestea sunt gândurile receptorului.

Prin urmare,dacă comunicarea este aşa de uşoară cum de se întâmplă adeseori ca să apară neînţelegeri,confuzii ce conduc frecvent către lipsa de comunicare?

Există două procese care implică GÂNDURILE-unul care se plasează la începutul ciclului comunicării şi implică comunicatorul/emiţătorul şi altul la finalul ciclului care implică receptorul.

Capacitatea de percepţie a oricărui actor din acest sistem este elementul cheie de care depinde o bună comunicare.

Când cineva ne comunică informaţii(printr-unul din simţurile noastre),aceste informaţii traversează printr-un sistem intern de filtrare,care corespunde în mod normal cu credinţele noastre.cu opiniile şi imaginea noastră despre viaţă şi lume.De asemenea depinde mult şi de ceea ce simţim în momentul în care are loc actul de comunicare(de exemplu putem fi motivaţi,nervoşi,deprimaţi sau încântaţi).Percepţia noastră va fi receptivă la mesaj şi în funcţie de starea emoţională.

3

sau încântaţi).Percepţia noastră va fi receptivă la mesaj şi în funcţie de starea emoţională. 3
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Acest statut câteodată bun,alteori rău sau indiferent va determina reacţia noastră faţă de ceilalţi şi faţă de eveniment.Acest ultim aspect poate provoca comportamentul nostru observat de ceilalţi când comunicăm verbal sau nonverbal.

observat de ceilalţi când comunicăm verbal sau nonverbal. Pentru a comunica eficient trebuie cunoscut bine acest

Pentru a comunica eficient trebuie cunoscut bine acest mecanism intern.Din momentul în care cunoşti câteva din strategiile de comunicare ale altor persoane şi adopţi stiulul tău prin care completezi în mod fericit stilul receptorului înseamnă că vei comunica mult mai eficient

stiulul tău prin care completezi în mod fericit stilul receptorului înseamnă că vei comunica mult m

4

stiulul tău prin care completezi în mod fericit stilul receptorului înseamnă că vei comunica mult m
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
1.2.
1.2.

Sistemul de filtrare

Aşa cum am explicat mai înainte,informaţia vine dinspre gândurile noastre şi traversează canalele senzoriale.În principiu există 5 astfel de simţuri dar în cazul comunicării există doar 3 canale importante:

Vizual

psihologia celorlalţi;

doar 3 canale importante: Vizual psihologia celorlalţi; Acesta are legătură directă cu ceea ce vedem,limbajul

Acesta are legătură directă cu ceea ce vedem,limbajul trupului şi

Auditiv

care rostim şi modul în care vorbim şi transmitem un mesaj;

rostim şi modul în care vorbim şi t ransmitem un mesaj; Acesta este reprezentat de sunetele

Acesta este reprezentat de sunetele pe care le auzim,cuvintele pe

Kinestezic

de sunetele pe care le auzim,cuvintele pe Kinestezic Acesta se divide în sentimente interne şi externe:

Acesta se divide în sentimente interne şi externe:

Sentimentele externe includ interacţiunea cu cineva sau cu ceva,cu modul în care se simte în funcţie de context sau de presiunea exterioară a societăţii sau a împrejurărilor specifice,etc.Sentimentele interne includ sentimente precum supărare,stress,tensiune, comfort, plăcere,etc.Celelate două care au mai puţină semnificaţie în comunicare sunt sensurile gustului sau al mirosului.Când informaţia vine prin intermendiul unuia dintre aceste simţuri şi nu corespunde obiectivelor noastre atunci trebuie modificată în aşa fel încât să corespundă viziunii noastre asupra lumii pentru a-l înţelege mai bine şi a-l putea transmite mai departe.Această înţelegere se bazează pe aşa numitele filtre.Există 6 asemenea filtre:

INTRAREA

INFORMAŢIEI

filtre.Există 6 asemenea filtre: INTRAREA INFORMAŢIEI 1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4.

1. LIMBAJUL

6 asemenea filtre: INTRAREA INFORMAŢIEI 1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5.

2.METALINGVISM

filtre: INTRAREA INFORMAŢIEI 1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA

3.SISTEMUL DE CREDINŢE

1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA IEŞIREA INFORMAŢIEI 5

4. VALORILE

1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA IEŞIREA INFORMAŢIEI 5

5. DECIZIILE

1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA IEŞIREA INFORMAŢIEI 5

6.MEMORIA

IEŞIREA

INFORMAŢIEI

1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA IEŞIREA INFORMAŢIEI 5

5

1. LIMBAJUL 2.METALINGVISM 3.SISTEMUL DE CREDINŢE 4. VALORILE 5. DECIZIILE 6.MEMORIA IEŞIREA INFORMAŢIEI 5
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

1. Limbajul

Când interpretăm cuvinte,rezultatele depind de modul în care le ştim sensurile şi le înţelegem la adevărata lor valoare şi bineînţeles experienţele anterioare în care le- am utilizat(de exemplu cuvântul Dumnezeu desemnează funcţie de religie o altă imagine abstractă sau,după caz,concretă).

2. Metaprogramele/metalingvismul

Metalingvismul se plasează în nucleul personalităţii noastre.Se defineşte astfel modul în care fiecare dintre noi defineşte în urma unei analize personale o anumită situaţie sau o informaţie.Când cunoşti problematica din punct de vedere a meta programului a unui individ poţi să prevezi comportamentul şi acţiunile lui dinainte de a-l întâlni.Nu există meta program bun sau rău pentru că este doar o formă de a culege informaţii.

3. Valorile

Cel de al treilea filtru corespunde valorilor;Ceea ce corespunde standardelor noastre şi judecăţii de valori proprii.Este ca să zicem aşa,un filtru al minţii fiecăruia dintre noi.

Valorile reprezintă tot ceea ce este important,rău sau bun pentru noi.Întrucât valorile sunt lucrurile cele mai importante pentru noi,ele au un mare impact în motivaţia noastră atunci când dorim să realizăm ceva.

4. Sistemul de credinţe

Credinţa este cea care dă certitudine abstractului şi în acest fel concreteţe pentru ceva ce înseamnă mult pentru personalitatea fiecăruia:comportamentul uman este credinţa bazată pe convingeri adeseori de natură religioasă ,socială,politică sau economică.Motorul puterii personale este alimentat de sistemul de credinţe pe care îl împărtăşim;el este esenţial în utilizarea butonului oprit/pornit al folosirii abilităţilor noastre indiferent de ceea ce am dori să realizăm pe pământ.Există o definiţie străveche din popor care defineşte puterea sistemului de credinţe cu o mare acurateţe:Indiferent dacă tu crezi că poţi sau nu,ai absolută dreptate indiferent de situaţia în care te găseşti.

Când comunicăm cu cineva este important să se deducă ceea ce crede despre subiect interlocutorul:DE CE a făcut ceea ce a făcut.Când încercăm să motivăm sau să încurajăm pe cineva,dorim de asemenea să descoperim cauzele ce au afectat sistemul de credinţe şi au stopat individul să facă ceea ce ar fi dorit să facă.

6

descoperim cauzele ce au afectat sistemul de credinţe şi au stopat individul să facă ceea ce
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

5. Deciziile

Acest filtru este strâns legat de memorie;este vorba despre deciziile pe care le-am luat în trecut.În funcţie de natura deciziilor noastre luate în momente cheie din trecut şi de rezultatele bune,slabe sau irelevante,ni se creează sentimentele de încredere sau de neîncredere,care rămân stocate în memoria noastră,în privinţa unei decizii particulare sau a rezultatelor acesteia.

unei decizii particulare sau a rezultatelor acesteia. Foto:Primăria Municipiului Bucureşti - Căruţa cu paiaţe

Foto:Primăria Municipiului Bucureşti-Căruţa cu paiaţe

6. Memoria

Ultimul filtru se referă la stocarea evenimentelor din trecut.Când cineva ne spune ceva,anumite evenimente sau gânduri care într-un anumit fel ţin de trecutul nostru,putem să conectăm informaţia mai uşor la realitatea pe care doreşte să ni-o transmită.Dacă acest lucru este legat de experienţă trecută cu un efect negativ asupra noastră,se vor declanşa sentimente negative,ca şi când acel lucru se întâmplă din nou!

În semiotică semnul este cel mai important mod se comunicare ce poate să construiască şi să transmită un mesaj coerent .Mesajul este codificat de emiţător şi decodat de receptor având în vedere experienţa sa de viaţă şi aşezarea mesajului în cel mai apropiat context cultural.Semnul se va numi sintagmă şi fiecare colectare se va numi paradigmă.

Roman Jakobson a introdus teoria şi a explicat funcţiile limbajului în comunicarea interumană.Acest model are două niveluri de descriere:

Diferitele componente ale elementelor formează limbajul şi formează limbajul şi

Ce fac oamenii cu limbajul atunci când îl folosesc?de descriere: Diferitele componente ale elementelor formează limbajul şi Foto:Dumitru Cristian-Rapsod popular 7

formează limbajul şi Ce fac oamenii cu limbajul atunci când îl folosesc? Foto:Dumitru Cristian-Rapsod popular 7

Foto:Dumitru Cristian-Rapsod popular

7

formează limbajul şi Ce fac oamenii cu limbajul atunci când îl folosesc? Foto:Dumitru Cristian-Rapsod popular 7
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

În primul rând fiecare limbaj are un vocabular şi o sintaxă.Elementele limbajului sunt constituite din semnificaţii denotative. Dincolo de acestea unele pot construi ,în acord cu regulile sintaxei noi semnificaţii.În al doilea rând într-un limbaj unele cuvinte sunt echivalente cu altele,şi în acest fel ele pot exprima altceva aşezate într- un context diferit.Este foarte clar că adeseori oamenii înţeleg doar ceea ce vor să înţeleagă.

1.3
1.3

Cum se produc barierele în comunicare?

Barierele în comunicare apar atunci când se şterg,se denaturează sau se generalizează informaţii atât din exterior cât şi în procesul propriu de gândire.

Experienţa de zi cu zi este ceva ce literalmente produce efecte în mintea noastră.Nu experimentăm totdeauna realitatea în mod direct din momentul în care suntem nevoiţi să ştergem,să stocăm prin transformare şi să generalizăm.Aşa cum am mai spus,aceste aspecte dovedesc cum reacţionăm şi cum răspundem la orice informaţie:

Primim informaţia prin intermediul sentimentelor noastre;

Filtrele noastre determină reprezentările interne care ne transpun într-o anumită stare;

Starea în care ne aflăm ne va determina comportamentul şi reacţiile în ceea ce priveşte interacţiunea cu mediul din jurul nostru.

Câteodată acest sistem de filtrare împreună cu ştergerea,transformarea informaţiei şi generalizarea acesteia,fac ca versiunea realităţii noastre să fie suficient de diferită de a altora încât să cauzeze bariere de comunicare sau totodată să genereze conflicte.Comunicarea efectivă este bazată pe mai multe aspecte,printre care limbajul trupului este de o relevanţă particulară.

Limbajul trupului nostru este foarte important întrucât reprezintă mai mult de jumătate dintr-o comunicare de succes.De exemplu expresia facială,poziţia,gesticulaţia,mişcările etc.

8

mult de jumătate dintr- o comunicare de succes.De exemplu expresia facială,poziţia,gesticulaţia,mişcările etc. 8
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Câteva reguli pentru o comunicare eficientă:

 

1. Modul deînţelegere al lumii din punctul de vedere al altora este diferit de al nostru.Ar trebui să respecţi opinia celorlalţi întrucât pentru ei aceste adevăruri este la fel de importante cum sunt pentru tine cele în care crezi.

 

2. Psihologia şi statutul minţii

Modul în care îţi mişti corpul şi atitudinea va avea un efect direct asupra gândirii tale şi modul în care gândeşti va avea un efect direct asupra psihologiei

tale.

 
 

3.

Pe termen scurt nu sunt eşecuri ci doar rezultate

Aşa cum este totul în viaţă indiferent de ceea ce intenţionaţi să transiteţi prin

actul de comunicare va exista totdeauna un rezultat :Indiferent de interpretare realizată pentru interlocutori va exista un adevăr propriu.

4.Învaţă din feedback şi modifică-ţi modul de abordare Urmăreşte cu atenţie ce obiective ai prin comunicare şi modifică abordarea ta în funcţie de situaţie.Utilizează rezultatele comunicării cum ar fi feedback-ul şi învaţă din acesta tot timpul.Când vezi că observaţiile altora sau feedback-ul de la aceştia nu au rezultatele pe care intenţionai să le ai,încearcă altă metodă să le atingi.

5.

Oamenii se comportă aşa cum doresc,deoarece doar aşa doresc să se

comporte. Trebuie să îţi reaminteşti permanent că oamenii se comportă aşa cum vor deoarece cred în valorile lor.Dacă nu vom înţelege de ce un individ se comportă într-un anume fel în particular nu vom înţelege nicicând valorile acestuia.

6.

Comportamentul este rezultatul unui proces de gândire şi de situaţie

emoţională Comportamentul situaţional nu reprezintă o persoană în complexitatea ei;ar trebui să priveşti dincolo de comportament la sistemul de credinţe,valori şi alte lucruri care contribuie semnificativ la identitatea şi personalitatea acelei persoane.

7.

Flexibilitatea este cheia în comunicare

O persoană care utilizează flexibilitatea în comunicare va fi otodeauna sigur că şi cea mai puţin flexibilă persoană îi va răspunde.Acest aspect este important atunci când doreşti să îi influenţezi pe ceilalţi.

8.Foloseşte în final formula de success ca să obţii ceea ce doreşti Pentru a creiona rezultatele pe care le doreşti ar trebui în primul rând să decizi ce doreşti,cum vei reuşi să atingi obiectivele pe care ţi le propui,conturează un plan,vezi ce funcţionează şi ce nu şi schimbă modul de abordare dacă este necesar.

9

ţi le propui,conturează un plan,vezi ce funcţionează şi ce nu şi schimbă modul de abordare dacă
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE Primăria Municipiului Bucureşti -Mihai Viteazul 10
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE Primăria Municipiului Bucureşti -Mihai Viteazul 10

Primăria Municipiului Bucureşti-Mihai Viteazul

10

MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE Primăria Municipiului Bucureşti -Mihai Viteazul 10
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

UNITATEA 2 Mesajul Interpretativ

2.1.
2.1.

Caracteristicile mesajului

În interpretare,comunicarea între interpret şi audienţa sa este fundamentală pentru a transmite mesajul vizitatorilor.Datorită complexităţii sale comunicarea este dificil de îngrădit într-o definiţie abstractă.Aşadar cuvântul comunicare este unul abstract şi ca toate cuvintele,posedă o sumă întreagă de semnificaţii.Termenul comunicare poate fi utilizat cu o multitudine de sensuri.Comunicarea nu reprezintă doar diseminarea unor informaţii.Este un proces complex centrat pe schimbarea reală şi durabilă a opiniilor audienţei,a atitudinii acesteia,a acţiunilor acesteia.Acest tip de schimbare nu este posibilă imediat,pe termen scurt.Ea presupune cunoaşterea audienţei,a diverselor situaţii comunicaţionale,unei bune strategii,punerea in practică a acesteia în mod fericit,a unei evaluări serioase a acesteia,unor eventuale corecţii pentru perfectarea acesteia.În a sa Teorie a comunicării interumane , Stephen W. Littlejohn oferă lectorilor câteva componente conceptuale în privinţa unei bune comunicări:

Simbolistica/comunicarea verbală/discursul de gânduri şi idei”

verbală/discursul de gânduri şi idei” “ Comunicarea este o interacţiune Înţelegere

Comunicarea este o interacţiune

Înţelegere

contribuie la efortul de a-i sprijini în realizarea aspiraţiilor acestora”

de a- i sprijini în realizarea aspiraţiilor acestora” Comunicarea este un proces prin care îi înţelegem

Comunicarea este un proces prin care îi înţelegem pe ceilalţi şi

Eliminarea incertitudinilor

incertitudinile în privinţa acţiunilor imediate,pentru a apăra şi a întări ego-ul celor care trebuie să acţioneze pentru realizarea obiectivelor unei organizaţii

acţioneze pentru realizarea obiectivelor unei organizaţii Comunicarea apare din nevoia de a reduce Procesele

Comunicarea apare din nevoia de a reduce

Procesele comunicaţionale

informaţii,idei,emoţii,aptitudini,etc.folosind simboluri-cuvinte,fotografii,cifre,grafice etc.Este un act sau proces de transmitere a informaţiilor care în mod uzual poartă numele de comunicare.

care în mod uzual poartă numele de comunicare. Comunicarea:transmiterea de Legături/reguli unor reguli

Comunicarea:transmiterea de

Legături/reguli

unor reguli secvenţe de informaţii din spaţiul lumii active pentru a realiza o sinteză informaţională,cu scopul de a observa întregul.

sinteză informaţională,cu scopul de a observa întregul. Comunicarea este procesul prin care sunt legate cu ajutorul

Comunicarea este procesul prin care sunt legate cu ajutorul

Aspecte comune

deţinute prin monopol de unul sau mai mulţi indivizi

comune deţinute prin monopol de unul sau mai mulţi indivizi Comunicarea este un proces prin care

Comunicarea este un proces prin care se fac comune idei

11

comune deţinute prin monopol de unul sau mai mulţi indivizi Comunicarea este un proces prin care
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Canale transportatoare de mesaje

caracter militar,ordine,etc.având drept traseu comunicaţional telefonul,radioul,curierii speciali.

traseu comunicaţional telefonul,radioul,curierii speciali. Mijloacele de transmitere a mesajelor cu Amintiri care revin

Mijloacele de transmitere a mesajelor cu

Amintiri care revin

persoane cu scopul de a-i readuce în memorie aspecte din trecut pentru a atinge scopurile organizaţiei tale

din trecut pentru a atinge scopurile organizaţiei tale Comunicarea este procesul care conduce atenţia unei alte

Comunicarea este procesul care conduce atenţia unei alte

Răspunsuri discriminatorii

discrimatorii cu scopul de a produce modificări în comportamentul interlocutorului care poate răspunde pozitiv la stimuli de această natură.

poate răspunde pozitiv la stimuli de această natură. Comunicarea poate fi axată pe răspunsuri Când interpretul

Comunicarea poate fi axată pe răspunsuri

Când interpretul se simte suficient de puternic pentru a-şi atinge obiectivele şi pentru a le transmite celorlalţi,există momente în care din cauza intensităţii sentimentelor să devină confuz şi să nu mai aibă o coerenţă în exprimarea ideilor.Se poate să vorbească pasional despre un obiectiv particular,dar adeseori să nu reuşească să obţină efectul dorit-şi dacă acesta este modul în care organizaţia are de câştigat informaţii ,atitudinea trebuie schimbată sau chiar acţiunile sale. Pentru a evita astfel de situaţii experţii recomandă utilizarea tradiţională a introducerii,cuprinsului şi a încheierii pentru a organiza o prezentare(figura 1):

PREZENTAREA INTRODUCEREA CUPRINSUL ÎNCHEIEREA Figura 1:Modelul pentru Prezentarea Organizată a mesajului
PREZENTAREA
INTRODUCEREA
CUPRINSUL
ÎNCHEIEREA
Figura 1:Modelul pentru Prezentarea Organizată a mesajului interpretativ

Introducerea oferă posibilitatea să se stabilească o platformă comună,să fie captată atenţia audienţei,să se stabilească teza prezentării şi să fie stabilite corespondenţe care să aibă importanţă pentru conturarea temei.

Cuprinsul prezintă informaţii şi/sau argumente indicate în introducere.Aceasta este cea mai mare parte a prezentării.

12

prezintă informaţii şi/sau argumente indicate în introducere.Aceasta este cea mai mare parte a prezentării. 12
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Concluzia/Încheierea de cele mai multe ori devine punctul culminant al prezentării şi trebuie să fie realizată pe măsura aşteptării audienţei.

În general,există patru paşi de bază în realizarea unei comunicări eficiente,aşa cum se poate observa în figura 2:

PASUL 1:

Captează atenţia vizitatorilor

PASUL 1: Captează atenţia vizitatorilor PASUL 2: Ridică -te la nivelul de aşteptare al vizitatorilor pri

PASUL 2:

Ridică-te la nivelul de aşteptare al vizitatorilor prin mesajul tău

nivelul de aşteptare al vizitatorilor pri n mesajul tău PASUL 3: Interpretează mesajul PASUL 4: Salvează

PASUL 3:

Interpretează mesajul

pri n mesajul tău PASUL 3: Interpretează mesajul PASUL 4: Salvează acest mesaj pentru următoarea

PASUL 4:

Salvează acest mesaj pentru următoarea interpretare

FIGURA 2:Patru paşi fundamentali pentru o comunicare eficientă

13

Salvează acest mesaj pentru următoarea interpretare FIGURA 2:Patru paşi fundamentali pentru o comunicare eficientă 13
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
INTERPRETUL Ce? Cum? Tehnica Tema/ povestea Serviciile Vizitatori Implementarea Activităţi Evaluarea Figura
INTERPRETUL
Ce?
Cum?
Tehnica
Tema/
povestea
Serviciile
Vizitatori
Implementarea
Activităţi
Evaluarea
Figura 3:Modelul Comunicării în procesul de Interpretare

Există câteva componente diferite în cadrul modelului de comunicare interpretativă din figura 3:

1. Ce-câteva mesaje pe care dorim să le transmitem( ce dorim să spunem în prezentare?)

2. Trebuie să avem câteva obiective specifice pe care intenţionăm să le atingem prin intermediul mesajului(tehnica interpretativă pe care o utlizăm când prezentăm mesajul,în care să utilizăm tehnici de prezentare,expoziţii etc.)

3. Comunicăm mesajul vizitatorilor,aşadar trebuie să ştim cât mai multe posibil despre obiectivele vizate.Dacă evaluăm programul vom observa modalitatea în care obiectivele au fost realizate.Dacă nu sunt atinse trebuie să ne revizuim programul pentru a ne atinge obiectivele fixate.

14

au fost realizate.Dacă nu sunt atinse trebuie să ne revizuim programul pentru a ne atinge obiectivele
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

4. Considerentele operaţionale şi implementarea-costuri,nevoile celor implicaţi direct în program la nivelul conducerii,necesarul de materiale,de resurse de diverse tipuri

5. Mediul înconjurător modelului este de fapt programul individual prezentat sau planificat. Pentru a avea succes în actul comunicării este foarte important ceea ce comunicăm,ceea ce transmitem.Calea pe care o folosim în comunicare trebuie să o planificăm,să o adaptăm,să ne servească la parametrii maximi este de asemenea importantă.Bineînţeles că aceasta nu este o regulă ce poate fi impusă tuturor deoarece nu poate să fie valabilă pentru toţi interlocutorii,oamenii sunt diferiţi.Chiar dacă utilizăm aceleaşi formulări,aceleaşi cuvinte pot avea sensuri diferite pentru oamenii care au diferite aptitudini,abilităţi mentale şi lingvistice diverse.Interpreţii ar trebui să conştientizeze că ar trebui să înţeleagă că un mesaj puternic influenţează gândirea vizitatorilor.Un mesaj bun nu conţine foarte multe detalii.Folosind un mesaj central,acesta poate avea un efect puternic şi pozitiv în înţelegerea vizitatorilor.Dacă informaţiile vin spre noi din toate părţile fără a avea un mesaj central este posibil să le ignorăm.

Sam Ham propune cinci caracteristici de bază pentru a avea un mesaj performant:

Cuprinde fraze/propoziţii simple,scurte şi coerentecaracteristici de bază pentru a avea un mesaj performant: Conţine doar o idee centrală Dezvăluie ideea

Conţine doar o idee centralăCuprinde fraze/propoziţii simple,scurte şi coerente Dezvăluie ideea centrală a prezentării Este

Dezvăluie ideea centrală a prezentăriisimple,scurte şi coerente Conţine doar o idee centrală Este particularizat,specific Este atractiv şi motivant pe

Este particularizat,specifico idee centrală Dezvăluie ideea centrală a prezentării Este atractiv şi motivant pe cât posibil pentru

Este atractiv şi motivant pe cât posibil pentru interlocutoriideea centrală a prezentării Este particularizat,specific În opinia lui John A. Veverka mesajul trebuie: Provoacă

În opinia lui John A. Veverka mesajul trebuie:

Provoacă atenţia sau curiozitatea vizitatorilor/audienţei.D acă nu le atrageţi atenţia sau nu le stărniţi curiozitatea nu veţi putea comunica Dacă nu le atrageţi atenţia sau nu le stărniţi curiozitatea nu veţi putea comunica cu ei.

Utilizează în prezentare exemple din experienţa lor dobândită în viaţa de zi cu zi.Trebuie să comunicăm cu ei uitlizând termeni şi exemple pe care să poată să le înţeleagă.D acă nu le atrageţi atenţia sau nu le stărniţi curiozitatea nu veţi putea comunica cu

15

viaţa de zi cu zi.Trebuie să comunicăm cu ei uitlizând termeni şi exemple pe care să
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE Dezvăluie esenţa sau părţile cheie ale mesajului ultim pentru ca interlocutorii

Dezvăluie esenţa sau părţile cheie ale mesajului ultim pentru ca interlocutorii să înţeleagă legătura între părţile discursului şi să avem în aceştia nişte persoane entuziasmate de mesajul nostru

Căutaţi să aveţi o unitate a mesajului- folosiţi culorile potrivite,proiectaţi un stil propriu,muzica etc.(etapa de pregătire)pentru a pregăti conştiincios -folosiţi culorile potrivite,proiectaţi un stil propriu,muzica etc.(etapa de pregătire)pentru a pregăti conştiincios întregul mesaj al prezentării.

a pregăti conştiincios întregul mesaj al prezentării. Adresează Mesajul - arată cum această interpretare

Adresează Mesajul-arată cum această interpretare specifică este parte a unui întreg,aşa cum nişte ziduri istorice sunt exemple pentru o întreagă poveste ce poate fi transmisă vizitatorilor.

o întreagă poveste ce poate fi transmisă vizitatorilor. Foto:Asociaţia Parteneriat pentru Europa -întâlnire de

Foto:Asociaţia Parteneriat pentru Europa-întâlnire de lucru

2.2.
2.2.

Este necesară menţinerea unui nivel de atenţie ridicat al audienţei

Comunicarea efectivă între interpret şi audienţă presupune cunoaşterea şi respectarea caracterului audienţei sale.Interpretul trebuie să cunoască cât de mult posibil psihologia vizitatorilor.Nu dorim să aruncăm la întâmplare foarte multă informaţie şi să lovim cu ea cât mai mulţi vizitatori.Tema mesajului şi forma sa trebuie să fie sugerată în mod deosebit şi cu multă atenţie.Mesajul trebuie să atragă atenţia audienţei a cărei conştiinţă trebuie să devină una cu mesajul transmis de noi.Interpretarea noastră este considerată a fi de succes când vizitatorii primesc mesajul,înţeleg acest mesaj,şi-l amintesc şi îl pot repeta în diverse împrejurări propagând ideile noastre despre valorile Patrimoniului.Se pot enunţa câţiva paşi,ce reliefează modul în care reuşim să determinăm audienţa să acorde atenţia cuvenită interpretării noastre:

să acorde atenţia cuvenită interpretării noastre: Interpreţii ar trebui să realizeze că interpretarea este

Interpreţii ar trebui să realizeze că interpretarea este o traducere din limbajul tehnic în limbajul vizitatorilor.Interpretarea nu este ceea ce spunem,ci

16

interpretarea este o traducere din limbajul tehnic în limbajul vizitatorilor.Interpretarea nu este ceea ce spunem,ci 16
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

modul în care transmitem mesajul.Este recomandabil să utilizăm limbajul vizitatorilor pentru a reuşi să le stârnim interesul pentru prezentarea noastră şi implicit pentru locul patrimonial pe care îl interpretăm.Şi în acest context nu ne referim la o limbă străină ci la limbajul utilizat în funcţie de limba în care facem interpretarea.Sunt mai multe tipuri de vizitatori-copii,vizitatori din mediul urban,vizitatori din mediul rural,experţi,amatori sau doar turişti obişnuiţi.prin urmare interpretul ar trebui să îşi adapteze limbajul la limba vizitatorilor-aceasta înseamnă la limbajul copiilor,a oamenilor din mediul urban,al celor din mediul rural etc.

Interpreţii ar trebui să încerce să aibă în vedere totdeauna audienţa lor cu toate particularităţile ei.Acest aspect reprezintă o modalitate ce arată când pot provoca curiozitatea acestora şi de asemenea când pot încuraja imaginaţia acestora. pot provoca curiozitatea acestora şi de asemenea când pot încuraja imaginaţia acestora.

Este important să transformăm mesajul către vizitatori în fiecare zi în funcţie de natura acestora la faţa locului.Vom ţine trează atenţia lor în acest fel şi totdodată le vom da posibilitatea să fie permanent receptivi la interpretarea noastră sub toate aspectele ei(citire,atingere,privire) privire)

Promovarea prezentării interpretului este necesară pentru o activitate de succes.Interpretul ar trebui să utilizeze toate elementele interesante ca sănoastră sub toate aspectele ei(citire,atingere, privire) interpreteze locul propus(parcul,localitatea,monumentul

interpreteze locul propus(parcul,localitatea,monumentul

maximă.De exemplu,interpretul trebuie să utilizeze costumele tradiţionale, instrumentele muzicale sau ar putea de asemenea să folosească vorbirea în limbajul tradiţional în spaţiul interpretat.Este preferabil,ca în cadrul interpretării să fie spuse legende,poveşti ce pot stârni interesul vizitatorilor.

) la capacitate

ce pot stârni interesul vizitatorilor. ) la capacitate Pentru interpreţi,este important să îşi pună câteva

Pentru interpreţi,este important să îşi pună câteva întrebări pentru o interpretare de succes-care este tema cea mai importantă a discursului,ce elemente sunt esenţiale pentru locul prezentat?Ce îşi vor aminti vizitatorii când vor pleca înapoi acasă?

În sfârşit interpretul ar trebui să explice vizitatorilor cum vor valorifica informaţia pe care au dobândit-o. -o.

Aceşti câţiva paşi sunt doar explicaţii pentru un mic ghid despre cum interpretarea poate deveni mai interesantă pentru audienţă.În esenţă succesul interpretării depinde de personalitatea interpreţilor.Este esenţial modul în care îşi foloseşte abilităţile de comunicare,aptitudinile şi în egală masură talentul său.Interpretul poate construi o imagine deformată,chiar dacă pregăteşte minuţios o interpretare.În acest caz putem vorbi despre comportamentul

17

o imagine deformată,chiar dacă pregăteşte minuţios o interpretare.În acest caz putem vorbi despre comportamentul 17
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

interpretului şi despre caracterul său.Frumuseţea naturală şi politeţea sunt aspecte ale comportamentului său.Prima impresie este foarte importantă.Când gesturile interpretului sunt reci şi nepăsătoare,vizitatorii nu pot să perceapă acest aspect ca pe unul pozitiv,chiar dacă are o prezentare elaborată.Interpretarea nu trebuie să conţină cuvinte vulgare.Interpretul nu trebuie să utilizeze aceste atitudini niciodată.

Prezentarea ar trebui să fie coerentă şi clară.Interpretul ar trebui să aibă o intonaţie şi un volum adaptate prezentării pe care o realizează.De asemenea trebuie să reţinem că nu trebuie să vorbească foarte repede.Prezentarea interpretului ar trebui să fie accesibilă şi clară pentru toţi vizitatorii,în aşa fel încât să fie înţeleasă de fiecare dintre ei.În final,interpretul ar trebui să adapteze prezentarea sa la condiţiile date,la împrejurările concrete,de exemplu vizitatorii cu probleme de sănătate,condiţiile atmosferice,întârzierile grupului etc.

2.3.
2.3.

Interpretarea tematică

Interpretarea tematică apare atunci când informaţia prezentată este conectată la o idee cheie şi la un mesaj central.Acest tip de prezentare este mai uşor de urmărit şi participanţii pot descoperi mai multe elemente interesante decât într-o prezentare non tematică.Interpretul nu dă doar nişte informaţii.O temă interpretativă performantă ar trebui nu doar să exprime nişte fapte sau cifre.Ea ar trebui să imprime sentimente vizitatorilor şi să le atragă atenţia printr-o combinaţie între cunoaştere,sentimente şi obiective pe care trebuie să o realizeze după încheierea prezentării.Bineînţeles că o interpretare pregătită greşit nu poate să indeplinească aceste obiective.Ea nu face decât să plictisească vizitatorii şi oamenii în general.Temele slabe axate pe o reluare a obiectivelor nu înseamnă prea mult chiar dacă vizitatorii îşi amintesc fiecare element prezentat.Tema nu este acelaşi lucru cu subiectul.Subiectul este doar materialul pentru prezentare în cadrul căruia tema este dată de specificitatea mesajului pe care un interpret doreşte să o transmită audienţei.Există două niveluri de bază pentru o temă interpretativă:

Tema interpretativă primarădouă niveluri de bază pentru o temă interpretativă: Subtemele Temele interpretative primare sunt poveştile cele

Subtemeleo temă interpretativă: Tema interpretativă primară Temele interpretative primare sunt poveştile cele mai

Temele interpretative primare sunt poveştile cele mai importante despre locul interpretat.Subtemele sunt poveştile mai puţin cunoscute şi importante care devin în acest mod părţi ale temei primare.Caracteristicile acestora sunt comune la ambele niveluri:

18

care devin în acest mod părţi ale temei primare.Caracteristicile acestora sunt comune la ambele niveluri: 18
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE Temele interpretative sunt bazate pe semnificaţiile pachetului de resurse

Temele interpretative sunt bazate pe semnificaţiile pachetului de resurse disponibile

bazate pe semnificaţiile pachetului de resurse disponibile Ele sunt miezul poveştilor folosite pentru a explora

Ele sunt miezul poveştilor folosite pentru a explora capacitatea de a înţelege semnificaţiile pachetului de resurse informaţionale disponibile pentru vizitatori.

de resurse informaţionale disponi bile pentru vizitatori. Vizitatorii conectează pachetul de resurse la ideile mai

Vizitatorii conectează pachetul de resurse la ideile mai ample,credinţele,scopurile şi valorile pe care le împărtăşesc.

Acestea conţin concepte universale;ei vor descoperi conexiuni cu poveştile locului pentru o gamă largă de valori din popor. ;ei vor descoperi conexiuni cu poveştile locului pentru o gamă largă de valori din popor.

locului pentru o gamă largă de valori din popor. Acestea dezvăluie oportunităţile pentru toţi oamenii

Acestea dezvăluie oportunităţile pentru toţi oamenii interesaţi să exploreze semnificaţiile ancestrale ale locului vizitat.În tabelul 1,se prezintă câteva căi care arată cum să fie dezvoltate temele primare şi subtemele:

Tema

Caracteristici şi funcţionalităţi

Dezvoltarea temei

Tema

Ei transmit cele mai importante valori din pachetul de resurse către oamenii pe care îi întâlnesc Ei traduc cele mai importante semnificaţii prezente în poveştile locului Sunt primele elemente pe care vizitatorii le asociază cu pachetul de resurse Acestea stau la baza programului interpretativ

Temele primare sunt cel mai scrise ca nişte simple exemple Temele primare trebuie să reprezinte întregul set de valori

interpretativă

primară

Este esenţial să identificăm cât mai multe resurse posibile.

Subtema

Acestea sunt elementele directoare în prestarea de servicii interpretative Ele ajută vizitatorii cu sublinierea celor mai semnificative elemente

Subtemele permit servicii mai aprofundate pentru a ajunge la rezltate de mare profunzime Acestea ghidează de la un capăt la celălalt explorarea tuturor resurselor

19

a ajunge la rezltate de mare profunzime Acestea ghidează de la un capăt la celălalt explorarea
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

ale pachetului de resurse

Sunt mai restrânse decât cele primare şi totodată cele mai profunde în tratarea aspectelor particulare ale resurselor

Acestea ajuntă vizitatorii să extrapoleze cunoştinţele de la forme specifice la cele Generale.

Tabelul 1:Temele primare şi subtemele dezvoltării

Sam Ham dezvoltă trei simpli paşi pentru a scrie temele discursurilor interpretative :

Descrie subiectul în termeni generalizaţipaşi pentru a scrie temele discursurilor interpretative : Opreşte - te asupra unor termeni cât mai

Opreşte- te asupra unor termeni cât mai apropiaţi de concret; -te asupra unor termeni cât mai apropiaţi de concret;

Tema este realizată atunci când este scrisă într- o formă în care există exemple concrete -o formă în care există exemple concrete

Tema ar trebui să exprime o idee majoră pe care vizitatorii ar trebui să şi-o amintească când pleacă.Da,spunem doar o singură idee.Nu este o alegere bună să explicăm toate detaliile legate de locul vizitat.Vizitatorii nu sunt dispuşi să fie prezenţi în calitate de studenţi la cursuri.Se află în locul vizitat ca să se odihnească şi în acelaşi timp ca să vadă nişte lucruri nteresante.Interpretarea locului vizitat trebuie să fie făcută în aşa fel încât să descopere nişte idei speciale,ieşite din uzul obişnuit prin câteva teme noi(probleme ale oamenilor, povestea locului etc.).prin interpretare încercăm să modificăm stângăciile umane(se răspunde la întrebarea de ce trebuie să citim ceva?)ca apoi să încercăm să depăşim convenienţele lumii moderne,cum ar fi telefonul mobil, comerţul,sau stilul de viaţă alert şi stresant.

Dacă ne aflăm pe o pajişte plină cu flori putem să ne axăm interpretarea de exemplu pe diversele strategii de polenizare a florilor.Aşadar nu vom vorbi în acelaşi timp despre bogăţia speciilor de flori,despre varietatea florilor pe Pământ şi despre întreţinerea acestor flori(cu siguranţa vom putea vorbi doar despre una din aceste teme dacă o selectăm şi o considerăm potrivită pentru grupul nostru).

Lupta pentru supravieţuire a florilor pe munte poate fi o altă temă pentru dezbatere.Cu siguranţă vor capta atenţia vizitatorilor,când vom compara plimbarea noastră contra vântului care ne poate lua din forţa deplasării cu condiţiile în care plantele de pe munte supravieţuiesc condiţiilor extreme.

20

ne poate lua din forţa deplasării cu condiţiile în care plantele de pe munte supravieţuiesc condiţiilor
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Aşadar,interpretarea noastră a fost un succes când vizitatorii îşi vor aminti că fiecare floare alege o altă cale de polenizare sau cât de greu supravieţuiesc plantele pe munte.Aceste aspecte nu înseamnă deloc puţin aşa cum ar părea la prima vedere.Ele pot avea semnificaţii mult mai mari în mintea vizitatorilor însă depinde de modul în care informaţia este transmisă în cadrul interpretării.

Elementele de cultură şi factorii comunicării au caracteristici comune. Caracteristicile culturale sunt complexe şi au diverse reprezentări ale obiectelor,relaţii şi valori sprijinite pe : tradiţii,norme,religii,arte laice.Transmiterea produselor de la o generaţie la alta diseminează valori şi efectele se observă în comportament şi atitudini.Pericolul ca să se producă o ruptură între cultură şi codul ierarhic în orice societate conduce la pierderea identităţii acelei societăţi.Saussure explică actul comunicării ca pe un simbol generat de două forţe :semnificatul şi semnificantul. Acest raţionament este studiat de semiologie pentru a realiza modele de comunicări interumane.

Foto:Dumitru Cristian-casă tradiţională dâmboviţeană

Foto:Dumitru Cristian- casă tradiţională dâmboviţeană Foto:Primăria Municipiului Bucureşti -Constantin
Foto:Dumitru Cristian- casă tradiţională dâmboviţeană Foto:Primăria Municipiului Bucureşti -Constantin

Foto:Primăria Municipiului Bucureşti-Constantin Brâncoveanu

21

Cristian- casă tradiţională dâmboviţeană Foto:Primăria Municipiului Bucureşti -Constantin Brâncoveanu 21
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

UNITATEA 3 Potenţialele conţinuturi ale Interpretării

3.1.
3.1.

Structurarea mesajului

Scopul interpretării este să comunice mesajul în interpretarea sa către audienţă într-un mod cât mai clar şi coerent.Dacă dorim ca oamenii să înţeleagă mesajul nostru,trebuie să avem o exprimare clară şi simplă şi el să nu conţină foarte multă informaţie.Prea multă informaţie este uneori dăunătoare deoarece receptorii pot să nu înţeleagă mesajul sau să devină indiferenţi la acest mesaj.

Structurarea mesajului răspunde interpretului la câteva întrebări esenţiale:

Ce doreşte audienţa să cunoască,să afle?răspunde interpretului la câteva întrebări esenţiale: Ce ştie deja audienţa şi ceea ce doreşte să afle

Ce ştie deja audienţa şi ceea ce doreşte să afle în plus faţă de ceea ce ştieesenţiale: Ce doreşte audienţa să cunoască,să afle? deja? De ce audienţa doreşte să ştie aceste lucruri

deja?

De ce audienţa doreşte să ştie aceste lucruri şi cum ar putea să folosească acest mesaj înţeles în cadrul interpretării?ce doreşte să afle în plus faţă de ceea ce ştie deja? Însă următorul exemplu ne

Însă următorul exemplu ne va arăta structura mesajului în direcţia spre care trebuie să fie în cadrul interpretării(am menţionat acest lucru şi în Partea 2.3.-Interpretarea tematică):Să ne imaginăm că ne plimbăm împotriva vântului puternic,care evident ne ia din putere şi să comparăm această situaţie cu cea a florilor din vârful muntelui care trebuie să facă faţă acestei situaţii în fiecare zi.Apoi vom înţelege de ce aceste flori cresc aproape de sol.Cu ajutorul resurselor (plimbarea noastră împotriva vântului)vom putea să înţelegem ideea(de ce florile de pe vârful muntelui crec mai mici în apropierea solului).Acum aşa cum vom putea observa în figura 4 mesajul este alcătuit din două părţi:

22

mai mici în apropierea solului).Acum aşa cum vom putea observa în figura 4 mesajul este alcătuit
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
Resurse Ideea Mesajul Figura 4:Schema mesajului
Resurse
Ideea
Mesajul
Figura 4:Schema mesajului

Există câteva căi prin care se poate realiza mesajul interpretativ.

Sam Ham în lucrarea Interpretarea Mediul Înconjurător oferă două abordări:

Abordarea Gramaticală

Selectează o persoană,un loc,un obiect şi transformă-l în În general prezentarea mea(în timpul unei plimbări,expoziţii etc.)este despre

mea(în timpul unei plimbări,expoziţii etc.)este despre Anunţă acest lucru în termeni compleţi şi specifici ca

Anunţă acest lucru în termeni compleţi şi specifici ca în următorul enunţ:În mod special,aş dori să vorbesc cu audienţa mea despre În mod special,aş dori să vorbesc cu audienţa mea despre

mod special,aş dori să vorbesc cu audienţa mea despre Acum poţi să transmiţi tema interpretării tale

Acum poţi să transmiţi tema interpretării tale ca în enunţul următor:

După ce voi încheia interpretarea aş dori ca audienţa mea să înţeleagă faptul că

Abordarea în stilul Marea Afacere

Ham oferă de asemenea abordarea în stilul Marea Afacere(ideea că faptul că au asistat la interpretare este un lucru unic ca de altfel şi ceea ce au văzut şi înţeles).Ca un exemplu pentru încheierea discursului interpretativ se poate transmite mesajul că:

După ce turiştii au pierdut timpul lor liber în parcul nostru şi acum vor pleca fără posibilitatea de a reveni,după tot ceea ce au văzut şi înţeles aici prin mesajul nostru dorim să fi înţeles că

23

posibilitatea de a reveni,după tot ceea ce au văzut şi înţeles aici prin mesajul nostru dorim
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Abordarea în stilul Înţelegerea profundă

Jon Kohl este cel careoferă această abordare.Ea este bazată pe descriere,întrebări,răspunsuri şi precizări în privinţa ideii principale.Apoi se axează pe câţiva paşi pentru ca interpretul să fie capabil să ducă la bun sfârşit mesajul interpretativ.Dacă ne decidem să avem o abordare profundă vom avea în vedere următoarele etape descrise în figura 5:

Descrie obiectul
Descrie obiectul

Figura 5

Întreabă
Întreabă
Răspunde
Răspunde
Insistă asupra ideii principale Alege cea mai bună idee Scrie/transmite mesajul
Insistă asupra
ideii principale
Alege cea mai
bună idee
Scrie/transmite
mesajul

24

Figura 5 Întreabă Răspunde Insistă asupra ideii principale Alege cea mai bună idee Scrie/transmite mesajul 24
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

Acesta este un exemplu pentru o abordare de profunzime:

1. Descrie obiectul (o statuie de exemplu):De ce statuia arată în acest mod,care sunt particularităţile statuii,cât de înaltă este,care este autorul statuii)

2. Întreabă(de ce şi cum):de ce autorul a decis să o realizeze,ce stil utilizează,din ce material a facut-o?

3. Răspunde(în mod special la cele mai imteresante întrebări):Statuia arată în acest mod pentru că autorul a dorit să exprime atitudinea sa în privinţa a ceva(a războiului de exemplu).Autorul a decis să o creeze deoarece a dorit să reamintească generaţiilor care vor veni despre ororile războiului(sau victoria dintr-o bătălie).Autorul utilizează stilul baroc.pentru realizarea statuii autorul a folosit piatră(lut,lemn).

4. Insistă asupra ideii principale:Statuia nu aminteşte doar despre victoria armatei în acea luptă.De asemenea reprezintă victoria unei întregi naţiuni într-un război care a adus o pace durabilă şi justă

5. Alege cea mai bună idee:Statuia este un simbol al victoriei păcii împortiva războiului.

6. Scrie/Transmite mesajul:Statuia reprezintă amintirea oamenilor despre un război lung care a adus o pace stabilă şi justă.

un război lung care a adus o pace stabilă şi justă. peisaj montan Statuile nu sunt

peisaj montan

Statuile nu sunt un punct de interes pentru mulţi oameni.Însă acest aspect

Foto:Ardeleanu Teodora-Cascada Bâlea şi

nu sunt un punct de interes pentru mulţi oameni.Însă acest aspect Foto:Ardeleanu Teodora- Cascada Bâlea şi

25

nu sunt un punct de interes pentru mulţi oameni.Însă acest aspect Foto:Ardeleanu Teodora- Cascada Bâlea şi
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

nu este legat strict de cultura lor sau de inteligenţa acestora.Mesajul interpretativ bine pregătit şi bine pus în practică poate să facă această temă interesantă pentru mai mulţi.

Roman Jakobson consideră că orice situaţie de comunicare se axează pe şase factori.Aşadar între emiţător şi receptor vor fi:contextul,mesajul,contactul şi codul.Raportat la aceştia există şase funcţii ale limbajului:emotivă(expeditor),referenţială(context),poetică(mesaj),fatică(contact),met alingvistică(cod)şi conativă(destinatar).

3.2.
3.2.

Intrebările

Când mesajul este transmis trebuie ca interpretul să facă tot posibilul să comunice cu audienţa sa foarte bine.Bineînţeles presupunem că acest mesaj a fost bine pregătit.Dar nu este suficient pentru o bună interpretare.Interpretul trebuie să se pregătească bine de asemenea.El ştie că trebuie să comunice excelent cu vizitatorii,să vorbească cu ei şi să le facă o prezentare de succes.În final ei vr aprecia sau nu spectacolul său.Interpretul se află în contact cu vizitatorii şi pentru aceasta ar trebui să ştie câte ceva despre aceştia pentru a putea să găsească răspunsurile potrivite pentru întrebările acestora:

1. De ce vizitatorii doresc să comunice cu mine?Cum pot să realizez un mesaj deosebit când nu ştiu ce doresc oamenii?Şi în final de ce construiesc un mesaj când nu sunt sigur pentru ce foloseşte el oamenilor,interlocutorilor?

2. Cum pot să utilizeze vizitatorii informaţia pe care o interpretez ?Mesajul meu este clar şi coerent suficient de mult încât audienţa mea să îşi amintească de el?

3. Cine sunt vizitatorii care participă la interpretare? Care este vârsta acestora?Sunt şi copii în grupul de vârstnici?Care este domeniul care îi interesează cel mai mult?Ce ştiu deja despre acest domeniu?Cât timp au la dispoziţie pentru vizită?Care este starea lor de sănătate?Este cumva un grup cu nevoi speciale(oameni cu probleme de sănătate)?Care este nivelul de educaţie al grupului şi al membrilor săi?

4. Cât sunt dispuşi vizitatorii să înveţe în urma interpretării?Cât din interpretare sunt dispuşi să reţină?

5. Au mai fost aceşti vizitatori şi în alte locuri cu rezonanţă pentru valorile Patrimoniului(locuri istorice,muzee etc.)?Au mai vizitat până acum alte monumente(artefacte,statui)ca cel pe care îl vizitează acum?Care sunt acestea şi unde se găsesc?

6. Care este limita imaginaţiei vizitatorilor?Când voi descrie un artefact ce îşi poate imagina un vizitator?

26

6. Care este limita imaginaţiei vizitatorilor?Când voi descrie un artefact ce îşi poate imagina un vizitator?
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

În final,sunt câteva întrebări pentru persoana care

realizează interpretarea:

1. Este viziunea mea apropiată de cea a interpretării pe care o realizez?Am fost atent cu hainele pe care le îmbrac în timpul interpretării şi am un comportament adecvat cu vizitatorii?

2. Cum pot să fac ca să concep o interpretare cât mai interesantă?Pot să utilizez câteva costume populare ale zonei,pot să cânt câteva melodii specifice zonei sau pot să vorbesc graiul locurilor vizitate?Pot să cooperez cu populaţia locală pentru spectacolul meu?

Aceste câteva simple întrebări pot să ne sprijine în activitatea de interpretare pentru a avea o audienţă şi mai bună.De asemenea,toţi cei implicaţi sunt diferiţi şi pentru că este dificil să ne cunoaştem atăt de bine.

şi pentru că este dificil să ne cunoaştem atăt de bine. Fotografii:Primăria Municipiului Bucureşti -Mihai Eminescu

Fotografii:Primăria Municipiului Bucureşti-Mihai Eminescu

3.3.
3.3.

Răspunsurile

În capitolul precedent am început prin a adresa câteva întrebări iar răspunsul la acestea poate ajuta interpretul să cunoască mai bine audienţa şi apoi să îşi alcătuiască un plan de comunicarea mesajului său în aşa fel încât să fie cât mai apropiat de aşteptările acestei audienţe.

Se ştie că scopul comunicării în cazul interpretării este să provoace curiozitatea vizitatorilor,să încurajeze imaginaţia lor şi să captureze atenţia acestora pentru a le stârni interesul pentru obiectul interpretării.Dacă interpretul doreşte să ajungă la

27

acestora pentru a le stârni interesul pentru obiectul interpretării.Dacă interpretul doreşte să ajungă la 27
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

acest lucru ar trebui să aibă în vedere răspunsul la prima întrebare:De ce doresc vizitatorii să afle informaţia transmisă prin mesajul nostru?

Întrebarea a doua:cum poate un vizitator să utilizeze informaţia pe care o primeşte?Răspunsul la această întrebare ajută interpretul să descopere calea prin care să transmită acest mesaj în aşa fel încât vizitatorul să facă legătura între informaţia transmisă şi viaţa reală de zi cu zi.Se acordă de asemenea posibilitatea vizitatorului să fie foarte atent şi să înveţe mai multe din mesajul transmis de interpret.Aceste două prime întrebări nu sunt centrate în mod special pe vizitatori.De fapt,ele sunt conectate pe nevoile vizitatorilor şi ar trebui să ajute interpretul să îşi structureze mesajul cât mai bine cu putinţă.

Întrebarea a treia:cine sunt vizitatorii cu care ne întâlnim în cadrul programului de interpretare? Această întrebare ca de altfel toate celelalte sunt axate pe vizitatori.Răspunsurile la întrebări ar trebui să ajute interpretul să cunoască mai bine audienţa şi să fie în acord cu nevoile acesteia să adapteze interpretarea şi să

cu nevoile a cesteia să adapteze interpretarea şi să Foto:Primăria Muncicipiului Bucureşti comunice mesajul

Foto:Primăria Muncicipiului Bucureşti

comunice mesajul său.De asemenea în acord cu vârsta turiştilor,cu condiţia de sănătate a acestora,interpretul alege nivelul de dificultate pentru interpretarea sa şi îşi construieşte prezentarea.

Cunoştinţele vizitatorilor sunt legate de întrebarea cinci:vizitatorii au mai văzut alte locuri asemănătoare?Dacă interpretul ştie răspinsul la această întrebare (şi în acelaşi timp răspunsul este pozitiv)el poate să folosească cunoştinţele sale în cadrul interpretării şi să compare cu acele locuri cunoscute deja de vizitatori pentru a nu se repeta şi a face prezentarea mai interesantă.

Întrebarea:înfăţişarea,aspectul meu este apropiat de interpretarea pe care o realizeze?Această întrebare este centrată pe interpretarea imaginii şi pe prima impresie pe care o creem asupra audienţei.Răspunsul la întrebare va ajuta interpretul să aleagă cel mai apropiat comportament în acord cu audienţa sa şi de asemenea îl va determina pe acesta să aibă certitudinea că vizitatorii au o bună impresie în privinţa programului său şi asupra lui ca persoană.

Ultima întrebare:cum pot să îmi fac interpretarea mai interesantă?Răspunsul la această întrebare va sprijini interpretul să aleagă câteva locuri şi să le folosească

28

punsul la această întrebare va sprijini interpretul să aleagă câteva locuri şi să le folosească 28
MODULUL 3 INTERPRETARE ŞI COMUNICARE
MODULUL 3
INTERPRETARE ŞI COMUNICARE

pentru interpretarea sa.Folosind toate aceste indicaţii legate de locul interpretat ( statuia,artefactul,monumentul,situl arheologic)se deschide calea către o interpretare interesantă şi,prin urmare, de succes.

29

arheologic)se deschide calea către o i nterpretare interesantă şi,prin urmare, de succes. 29