Sunteți pe pagina 1din 10

CIRCUIT TURISTIC MEDIEVAL ÎN TRANSILVANIA DE SUD-EST

Arsu-Lagusi(Crivtonencu)Adriana, Turbatu Andreea, Stofikova (Ţepeş)Jana, Gaşpar Roxana, Dobrescu Ioana

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor

Rezumat

 

Lucrarea „Circuit turistic medieval în Transilvania” are ca obiectiv principal dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin promovarea circuitului turistic medieval Braşov – Mureş – Sibiu - reprezentat de cetăţile, castelele şi bisericile medievale fortificate - în vederea creşterii vizibilităţii zonei ca destinaţie cultural-turistică autentică şi reprezentativă pentru creaţia culturală românească şi a atragerii operatorilor turistici în promovarea

circuitului.

 

Crearea unui produs turistic pentru zona Transilvaniei de sud-est, precum şi conştientizarea la nivelul pieţelor internaţionale că această zonă este o destinaţie culturală cu obiective şi atracţii turistice de valoare europeana şi universală reprezintă obiectivele noastre prioritare în dezvoltarea acestui produs turistic ce conţine o componentă culturală. În elaborarea lucrării de faţă am pornit de la definirea segmentului de turişti pe care dorim să îi atragem să viziteze Transilvania medievală, continuând apoi cu prezentarea detaliată a traseului şi a activităţilor incluse în acest pachet turistic. Am realizat analiza de preţ a pachetului, cât şi analiza comparativă cu alte pachete similare existente pe piaţa turistică românească. În următoarele capitole am prezentat strategiile de promovare şi de distribuţie a pachetului turistic creat, finalizând cu aprecieri personale şi concluzii.

Abstract

The Work „Medieval tour of Transylvania” has the primary objective to develope and consolidate the intern turism by promoting the medieval tourism circuit Brasov Mures Sibiu represented by towns, castles and fortified medieval churches in order to increase the importance of the area as an authentic cultural and representative tourist destination for cultural creation and attracting Romanian tour operators in promoting this circuit. Creating a tourism product for the southeastern Transylvania as well as the awareness in the international markets that this area is a cultural destination with the objectives and attractions of European and universal value is our main objective in developing this cultural component of the tourism product. In developing this work we started by defining the segment of tourists that we want to attract for visiting medieval Transylvania, then continuing with the detailed presentation of the route and activities included in this tour. We made the price analysis of this circuit as well as comparative analysis with other existing similar packages on the market. In the next chapters we presented strategies for promoting and distributing the package of the created tour, ending with personal assessments and conclusions.

Cuvinte cheie: turism cultural, pachet turistic integrat, dezvoltare durabilă, cetăţi şi biserici fortificate

1. Introducere

Conform Master Planului pentru Dezvoltarea turismului naţional al României 2007 -2026 1 , Transilvania deţine

Conform Master Planului pentru Dezvoltarea turismului naţional al României 2007-2026 1 , Transilvania deţine un stoc excepţional de clădiri de patrimoniu: castele şi citadele, fortăreţe, mănăstiri, biserici fortificate şi alte aşezăminte, dintre care multe datează din secolul al XIII-lea. Faptul că multe dintre aceste obiective fac parte din patrimoniul UNESCO ajută la creşterea gradului de conştientizare a calităţii ridicate a numeroase monumente istorice din România. Aceste aşezăminte culturale restaurate demonstrează în mod clar care este puterea resurselor de

patrimoniu pentru dezvoltarea sectorului turism.

restaurate demonstrează în mod clar care este puterea resurselor de patrimoniu pentru dezvoltarea sectorului turism.

În cadrul celei de-a 5-a ediţii a Târgului de Turism “Transylvania Tourism Fair2 organizată la Brașov în perioada 30.03-01.04.2012, Asociaţia Română pentru Promovarea Calităţii şi a

Asociaţia Română pentru Promovarea Calităţii şi a 1 O.M.T., Master Planul pentru Dezvoltarea turismului

1 O.M.T., Master Planul pentru Dezvoltarea turismului naţional al României 2007-2026, pag. 29

2 www.ttf.ro/program

Practicilor de Succes a prezentat, în cadrul Conferinţei Naţionale de promovare a circuitului turistic din Transilvania, proiectul de promovare a circuitului turistic medieval din Transilvania.

În cadrul conferinței au făcut lobby pentru circuitul turistic medieval din Transilvania și reprezentanții altor

În cadrul conferinței au făcut lobby pentru circuitul turistic medieval din Transilvania și reprezentanții altor asociații sau fundaţii (Mioritics, ADEPT) cu implicare puternică în acest turism de nișă. Aceste asociaţii sunt implicate exclusiv în realizarea materialelor de promovare a obiectivelor turistice medievale din judeţele Braşov, Mureş şi Sibiu: realizarea de broşuri, hărţi,

calendare, agende. Cu ocazia acestei conferinţe s-a făcut o invitaţie agenţiilor de turism

de broşuri, hărţi, calendare, agende. Cu ocazia acestei conferinţe s -a făcut o invitaţie agenţ iilor

participante la târg sau la conferinţă să includă în oferta lor şi pachete turistice cu tematică culturală (circuite turistice medievale).

2. Definirea segmentului de turişti

Pentru a atinge obiectivul ţintă este necesară adresarea către o piaţă turistică specifică. De aceea, următorul pas este identificarea segmentelor de turişti cărora le este adresat circuitul. În baza cercetării potenţialului pieţelor turistice internaţionale 3 şi a situaţiei de perspectivă în legătură cu principalele produse turistice ale regiunii Centru, au fost identificate 20 de pieţe turistice de interes major, din care, pentru regiunea Centru, apreciem că cele mai relevante sunt cele prezentate în tabelul 1.

Tabel 1

Pieţe turistice internaţionale

Pieţe primare

Pieţe secundare

Pieţe de oportunitate

-Germania -Austria -Italia -Franţa -Marea Britanie / Irlanda -Ungaria -Rusia -SUA

-Ţările Scandinave -Benelux -Peninsula Iberică -Cehia -Turcia -Polonia

-China

-Japonia

-Ucraina

Sursa: Comisia Europeană, Flash Eurobarometrului 334 “Attitudes of Europeans Towards Tourism”

Conform Flash Eurobarometrului 334 “Attitudes of Europeans Towards Tourism”, publicat de Comisia Europeană în martie 2012 4 , cei trei factori care “conving” turiştii europeni să aleagă din nou aceeaşi destinaţie sunt, în ordine: caracteristicile naturale ale locului, calitatea unităţii de cazare şi preţul (fig. 1). Sondajul “Atitudinea europenilor faţă de turism”, a avut loc în luna ianuarie 2012, în rândul cetăţenilor celor 27 state membre ale UE şi în alte şapte ţări (Croaţia, Turcia, Republica Macedonia, Norvegia, Islanda, Republica Serbia, Israel), pe eşantioane reprezentative de respondenţi din fiecare ţară, în funcţie de populaţie. Pentru prima dată, sondajul a introdus întrebări pentru a evalua fidelitatea turiştilor pentru o destinaţie.

3 O.M.T., Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 , pag. 29

4 http://ec.europa.eu/public_opinion/index

Motivarea alegerii aceleiaşi destinaţii

pentru vacanţe

Nu ştiu

Activităţile oferite de către destinaţie

Primirea turiştilor (acomodare)

Nivelul general al preţurilor

Calitatea unităţii de cazare

Caracteristici naturale(condiţii meteo, peisaj)

10% 17% 24% 27% 32%
10%
17%
24%
27%
32%

50%

Fig. 1 Motivele principale pentru alegerea aceleiaşi destinaţii de vacanţă

Sursa: Comisia Europeană, Flash Eurobarometrului 334 “Attitudes of Europeans Towards Tourism”

Diferenţe pe pieţele sursă În Marea Britanie, nivelul preţurilor este considerat factorul principal pentru a repeta vizita într-o destinaţie (33% din respondenţi). În schimb, în Germania, acest procent este de 25%, în timp ce în Franţa este de 23% şi Italia este de 21%. Procentajul europenilor care îşi menţin intenţia de a călători în 2012 este de 73%, fie în excursii scurte fie de a se bucura de o pauză mai lungă, deşi criza economică are o greutate în decizia de a-şi lua concediu şi va face ca 33% să-şi reanalizeze opţiunile. Menţionăm tot din datele Eurobarometrului că 36 % din populaţia cu vârsta de peste 55 ani îşi achiziţionează călătoriile online. Printre ţările ai căror turişti preferă să călătorească în alte ţări membre UE se situează şi Germania (60%) şi Austria (62%) Potrivit Eurobarometrului, turiştii din Germania şi Austria îşi organizează călătoriile astfel:

Tabel 2

Modalităţi de organizare a vacanţelor

     

Recomandarea

 

Pe site

Pe

Ţări

Internet

Agenţie

de turism

unei persoane

cunoscute

La

telefon

(locul

destinaţiei)

site(companii

de transport)

Austria

51%

34%

22%

17%

9%

2%

Germania

54%

28%

19%

20%

10%

4%

Sursa: Comisia Europeană, Flash Eurobarometrului 334 “Attitudes of Europeans Towards Tourism”

Repondenţii preferă să-şi organizeze singuri vacanţele în proporție de 57%, şi numai 23% preferă package tour. În Germania, procentul de turiști care preferă package tour este de 29%, în timp ce în Austria, procentul este de 30%. Turiştii de peste 55 ani sunt mai înclinaţi să cumpere un astfel de pachet (26% faţă de 19% în grupa de vîrsta 25-39 ani).

Destinaţiile alese pentru 2012 de cetăţenii germani ne indică Ţările din Uniunea Europeană în procent de 53% iar în cazul austriecilor procentul este de 45%. Austria este una dintre puţinele ţări care plasează pe locul 3 între motivele de călătorie “cultura/religia” (12%), alături de Malta (8%) şi Letonia (9%). La Târgul de Turism de la Viena, ”Ferien Messe”, desfăşurat în perioada 12-15 ianuarie 2012, tour-operatorul austriac Kneissl Touristik a epuizat toate sejururile oferite în ţara noastră, oferind un tur complet al României (pe ruta Oradea Sibiu – Braşov – Sinaia – Bucureşti – Constanţa – Iaşi - Baia Mare, cu oprire la mai multe mănăstiri din Moldova şi în Delta Dunării) 5 . Luând în considerare toate aceste aspecte, segmentul de piaţă căruia ne adresăm cu pachetul turistic Circuit turistic medieval în Transilvania” are următoarele caracteristici:

adulţi cu vârste de peste 55 ani din Germania (pentru că a fost stabilită ca piaţă prioritară în Master plan şi pentru că ceea ce vor vizita prin pachetul propus este strâns legat de saşii/nemţii care au lăsat “urme” în istoria României) şi Austria (pentru că au menţionat ca motive de călătorie cultura/religia, dar şi pentru apropierea de România, confirmată prin existenţa unor relaţii între tour-operatori din Austria şi piaţa turistică românească);

persoane cu venituri medii şi peste medie;

persoane pasionate de turism cultural .

3. Prezentarea detaliată pe zile şi ore a activităţilor incluse în acest pachet turistic

Conform Master Planului, dintre principalele forme de turism/tipuri de produse turistice identificate, turismul cultural şi de patrimoniu reprezintă cea mai largă oportunitate de piaţă 6 . Formele de cultură din România reprezintă o motivaţie semnificativă pentru numeroşi vizitatori. Monumentele arhitecturale şi religioase, din care multe reprezintă încă vestigii culturale, reprezintă puncte de atracţie majore. Numărul mare de mânăstiri, biserici, cetăţi şi alte clădiri de cult, reprezintă obiectivul a numeroase călătorii de grup sau individuale. Evenimentele culturale şi folclorice sunt considerate un potenţial semnificativ pentru dezvoltarea turismului, fapt ce poate reprezenta un avantaj pentru asigurarea unei funcţionări durabile şi pentru a le păstra generaţiilor viitoare. Produsul turistic ce urmează a fi prezentat în detaliu, se doreşte a fi un “produs turistic integrat”, competitiv pe piaţa externă, în care componenta culturală este reprezentativă, aceasta fiind completată de componenta balneară şi de agrement.

Coordonatele principale ale programului se disting după cum urmează:

Traseul programului este următorul: Sibiu – Fagăraş – Braşov – Sighişoara Bazna Sibiu Număr turişti: 32 Număr de ghizi: 1 ghid vorbitor de limbă germană Număr şoferi: 1 Număr de zile: 8 zile (7nopţi) Numărul de kilometri parcurşi: 576 km Perioada desfăşurării circuitului este 18.07-25.07 2012 Am ales această perioadă deoarece am dorit să includem în circuit şi evenimentele medievale care au loc în Râşnov (“Turnirul Cetăţilor” 20.07-22.07 2012) şi la Sighişoara (“Festivalul Medieval” 20.07-29.07 2012)

5 www.rtv.net/delta-dunarii-a-fost-vanduta-in-gemania-si-austria-de-tour-operatori-straini_11086.html

6 O.M.T., Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026 , pag 29

Prezentarea circuitului turistic pe zile şi ore:

Ziua 1 - 18.07.2012 13:15 Aterizare aeroport Sibiu 14:00 Cazare Hotel Ramada**** 15:00 Prânz în centrul Sibiului la “Crama Ileana” 17:00 Plimbare în centrul Sibiului şi vizitarea următoarelor obiective: Turnul Sfatului, Catedrala Evanghelica, Pasajul Scărilor, Piaţa Mare, Piaţa Mică, Podul Mincinoşilor, Sinagoga 20:00 Cina la Hotel Ramada****

Ziua 2- 19.07.2012 08.30 Mic dejun Hotel Ramada **** 10:00 Vizitare Muzeul Brukenthal 13:00 Prânz în centru Sibiului (la alegerea turiştilor) 14:00 Vizitare Muzeul Astra 16:30 Vizitarea bisericilor fortificate din împrejurimile Sibiului: Cisnădioara, Cristian, Şura Mare 20:00 Cina la Hotel Ramada****

Ziua 3 - 20.07.2012 08:00 Mic dejun la Hotel Ramada**** 08:30 Plecare spre Braşov cu oprire la Bradu – vizitare Biserica fortificată 10:30 Sâmbăta de Sus – vizitarea Mânăstirii Constantin Brâncoveanu 13:00 Prânz la Mânăstirea Constantin Brâncoveanu 14:00 Plecare spre Fagăraş şi vizitarea Cetăţii Făgăraşului 16:30 Sosirea în Braşov, cazare la Hotel Bella Muzica*** 17:30 Plimbare liberă prin centrul Braşovului 20:00 Cina la Hotel Bella Muzica***

Ziua 4 - 21.07.2012 08:00 Mic dejun la Hotel Bella Muzica*** 08:30 Vizitarea următoarelor obiective din centrul istoric al Braşovului: Biserica Neagră, Prima Şcoală Românească, Biserica Sfântul Nicolae, Poarta Sfânta Ecaterina, Poarta Schei, Strada Sforii, Sinagoga, Turnul Alb, Turnul Negru 13:00 Prânz în centrul Braşovului la restaurant Butoiul Sasului14:30 Plimbare cu autobuzul pentru turişti Aleea Tiberiu Brediceanu, Biserica Sfântul Bartolomeu, Livada Poştei, Parcarea Belevedere, Biblioteca Judeţeană, Piaţa Unirii, Aleea de sub Tâmpa 17:00 18:30 Timp liber pentru plimbare şi cumpărături 20:00 Cina cu program festiv la Restaurant Cetate

Ziua 5 - 22.07.2012 08:00 Mic dejun la Hotel Bella Muzica*** 09:00 Plecare spre Râşnov cu oprire în Ghimbav – vizitare Biserica fortificată evanghelică, Cristian – vizitare Biserica fortificată 10:30 Sosire Râşnov – vizitare Cetate Râşnov, participare la evenimentul medieval “Turnirul Cetăţilor) 13:00 Prânz la Restaurantul Pensiunii Rosenau 14:00 Plecare spre Bran – vizitare Castelul Bran, Muzeele Castelului Bran, Capela “Inima Reginei Maria” 18:00 Timp liber pentru plimbare şi cumpărături 19:30 Plecare spre Moeciu

20:00 Cina la Restaurant “ Cheile Gradiştei

Ziua 6 - 23.07.2012 08:00 Mic dejun la Hotel Bella Muzica*** 08.30 Plecare spre Sighişoara cu oprire la Hărman, Prejmer, Saschiz (vizitare biserici fortificate) 12:30 Sosire Sighişoara, Cazare Sighişoara la Hotel Korona ****(prânz la restaurantul hotelului) 14:00 Vizitare obiective turistice – Cetatea Sighişoara, Scara acoperită, Biserica din Deal, Turnul cu Ceas, Muzeul cu arme medievale şi participare la evenimentele din cadrul Festivalului Medieval Sighişoara 20:00 Cina în Cetatea Sighişoarei, la restaurantul “Vlad Dracul “

Ziua 7 - 24.07.2012 08:00 Mic dejun Hotel Korona**** 09:00 plimbare liberă prin Cetatea Sighişoarei, timp pentru cumpărături 12:00 Plecare spre Biertan vizitare Biserica fortificată 13:00 Sosire Bazna, cazare la Complex Expro***, prânz în cadrul complexului 14:30 Timp liber pentru agrement, relaxare, plimbare cu căruţa (opţional tratamente vezi Anexa 4) 20:00 Cina la Complex Expro***

Ziua 8 - 25.07.2012 08:00 Mic dejun 09:00 Plecare spre Mediaş, vizitare Complexul Arhitectural Franciscan, Turnul Clopotelor, Casa Schuller 13:00 Sosire Sibiu, prânz la restaurantul “Butoiul de aur” 16:30 Sosire în aeroportul din Sibiu 18.15 Decolare avion tre Munchen

4. Analiza de preţ a pachetului turistic “Circuit turistic medieval in Transilvania”

Transport avion:

145 EUR/persoană, compania Tarom, Munchen Sibiu - Munchen Ghid:

50 EUR/zi, 50 EUR * 8 zile = 400 EUR (incluse cazarea şi masa) Transport autocar:

2000 EUR

Tarifele pentru serviciile de cazare

 

Tabel 3

Hotel

Pret cazare camera (EUR)

Servicii incluse

Nr

Pret total camera (EUR)

nopti

Single

Double

Single

Double

Ramada****

55*

75*

Mic dejun, taxa locală, internet, sală de fitness şi saună

2

110*

150*

Bella

50*

61*

Taxa locală

3

150*

183*

Muzica***

Korona****

38*

45*

Mic dejun, taxa locală

1

38*

45*

Complex

59*

78*

Taxa locală, mic dejun şi acces la piscină, saună şi sală de fitness

1

59*

78*

Balnear

Expro***

Total

-

-

-

7

357*

456*

*Tarifele pentru cazare sunt tarifele contractate de agenţia de turism cu unităţile de cazare şi calculate pentru grup de 32 de persoane

Tabel 4

Tarifele pentru serviciile de masă

Masa

Restaurant

Oras

Pret meniu (EUR)

Cină

Hotel Ramada****

Sibiu

18

Cină

Hotel Ramada****

Sibiu

18

Cină

Hotel Bella Muzica***

Braşov

14

Mic dejun

Hotel Bella Muzica***

Braşov

4

Cină

Restaurant Cetate

Braşov

20

Mic dejun

Hotel Bella Muzica***

Braşov

4

Cină

Cheile Grădiştei

Bran / Moeciu

16

Mic dejun

Hotel Bella Muzica***

Braşov

4

Cină

Hotel Korona****

Sighişoara

16

Cină

Complex Balnear Expro***

Bazna

14

Total

-

-

128

Tabel 5

Tarifele de intrare la obiectivele turistice din traseu

Obiectiv

Oras

Pret intrare (EUR)

Adult

Pensionar

Biserica Sf. Maria

Sibiu

0,90*

0,90*

Turnul Sfatului

Sibiu

0,40*

0,40*

Muzeul Brukenthal

Sibiu

1,80*

1,80*

Muzeul Astra

Sibiu

1,10*

1,10*

Cetatea Făgăraşului

Făgăraş

1,10*

0,50*

Biserica Neagră

Braşov

1,30*

1,30*

Prima Şcoală Românească

Braşov

1,10*

1,10*

Casa Sfatului

Braşov

1,60*

0,90*

Plimbare cu autobuz

Braşov

1,10*

1,10*

Cetatea Râşnov

Râşnov

2,20*

2,20*

Castelul Bran

Bran

4,50*

3,40*

Biertan

Biertan

1,10*

1,10*

Sighişoara Medievală

Sighişoara

2,20*

2,20*

Turnul cu Ceas

Sighişoara

1,30*

1,30*

Camera de tortură

Sighişoara

0,90*

0,90*

Muzeul de Arme Medievale

Sighişoara

1,10*

1,10*

Biserica din Deal

Sighişoara

0,40*

0,40*

Total

-

24,10*

21,70*

*Taxa FOTO şi VIDEO nu este inclusă în preţ

Tabel 6

Analiza de preţ a pachetului turistic integrat

Elemente cheltuieli

Adult în camera single

Adult în camera double

Transport avion

145

145

Transport autocar

62,50

62,50

Ghid

12,50

12,50

Cazare

357

456

Masa

128

128

Bilete intrare

24,10

24,10

Total preţ vânzare pachet

729 EUR

828 EUR

La preţul pachetului se mai adaugă, opţional, asigurarea de călătorie.

Tabel 7

Analiza comparativă cu alte circuite medievale

Denumire circuit

Pret (EUR)

Destinaţii

Servicii incluse

Servicii extra

Medieval Towns and Castles of Transylvania Tour

785

double

Bucureşti, Sinaia,

6 nopţi cazare în hoteluri de 3 stele, transport autocar, ghid

transport avion

985

single

Braşov, Râşnov, Bran, Hărman, Sighişoara, Biertan, Alba Iulia, Deva, Hunedoara, Cozia, Horezu

Classic Transylvania Tour

1305 single

Bucureşti, Cozia,

cazare 4 nopţi cu mic-dejun în hoteluri de 4-5*, transport, şofer,ghid turistic

-

725

double

Sibiu, Mediaş, Biertan, Sighişoara, Bran, Râşnov, Braşov, Sinaia

Medieval Transylvania Tour

765

single

Bucureşti, Sinaia,

cazare 2 nopţi cu mic-dejun; transport; şofer, ghid

-

435

double

Braşov, Prejmer,

   

Sighişoara, Râşnov,

Bran

The old medieval city-Sibiu

555

single

Bucureşti, Cozia,

o noapte cazare cu mic dejun hotel de 3-4*; transport; şofer, ghid

-

315

double

Sibiu, Horezu

 

Circuit turistic

 

729

single

Sibiu, Fagăraş,

7 nopti de cazare hotel 3-4*, demipensiune, transport avion, transport autocar, ghid, intrari la obiective turistice

-

 

medieval în

 

828

double

Braşov, Sighişoara,

Transilvania

 

Bazna, Sibiu

 

În urma analizei de preţ a pachetului “Circuit turistic medieval în Transilvania” şi a comparaţiei cu alte pachete similare existente pe piaţa turistică, putem concluziona că pachetul alcătuit este unul competitiv din punct de vedere al preţului şi al serviciilor incluse.

5. Selectarea agenţiilor de turism (din străinătate) care vor vinde pachetul turistic şi prezentarea criteriilor de selecţie

Criterii de selectare a agenţiilor colaboratoare:

- Specializarea agenţiei pe tipul de produs propus (turism cultural)

- Certificări internaţionale

- Prestigiu

- Servicii turistice diversificate

Agenţiile de turism prezentate în continuare au fost selectate în primul rând datorită faptului că includ în oferta lor şi circuite turistice cultural/religioase.

Astfel, în Germania există două agenţii cărora am dori să le propunem comercializarea pachetului conceput:

Top Bavaria Travel GmbH este o agenție de turism tour-operatoare care oferă circuite turistice în Germania şi în celelalte țări europene, conferințe şi evenimente;

Alpha Travel organizează circuite turistice pentru grupuri, excursii şi sejururi.

În Austria am putea contacta următoarele agenţii de turism:

Kneissl Touristic este tour-operatorul care vinde deja pe piaţa austriacă sejururi şi circuite în România

Mondial GmbH & Co. KG ca lider de piață garantează servicii premium. Agenția oferă călătorii de vacanță, de afaceri, circuite culturale și diferite evenimente.

6. Strategia de promovare a produsului turistic

Promovarea produsului turistic “Circuit turistic medieval în Transilvania” sub sloganul “Descoperă comorile Transilvaniei!se va realiza prin dezvoltarea şi implementarea unui plan de marketing adecvat. Menţionează în continuare câteva dintre acţiunile strategice pe care le vom include într-un viitor plan de marketing:

Promovarea prin intermediul Asociaţiilor de turism din Germania şi Austria:

o

Deutcher Tourismus Verbrand

o

Deutscher ReiseVerbrand

o

World Association of Travel Agencies

o

Association of Austrian Travel Agents and Tour Operators

Participarea la Târgul de Turism ITB Berlin (6. 10. 03. 2013), Ferien Messe Viena (10. 13. 01. 2013) şi “Caravan, Motor, Tourismus” Stuttgart (14.01-22.01 2013);

Realizarea de materiale promoţionale: broşuri, calendare, agende, hărţi turistic;e

Realizarea de parteneriate ce implică acţiuni comune de promovare cu principalii tour- operatori şi operatori specializaţi pe pieţele din Germania şi Austria;

Organizarea unui InfoTrip (în regiunea Sibiu-Braşov-Mureş) pentru ziarişti, jurnalişti şi reprezentanţi ai agenţiilor de turism în vederea promovării acestui circuit în reviste de specialitate din Germania şi Austria;

Includerea acestui circuit pe site-urile specializate în turism cultural / religios.

7. Concluzii şi aprecieri personale

Regiunea Transilvaniei de sud-est dispune de un patrimoniu cultural-istoric şi etnofolcloric de mare valoare turistică. Dezvoltarea turismului de nişă (turismul cultural/religios) ar putea aduce beneficii substanţiale acestei regiuni, prin valorificarea patrimoniului cultural şi istoric regional, creându-se astfel oportunităţi de creştere economică regională şi locală.

Un astfel de circuit poate fi organizat şi în alte perioade ale anului (din aprilie-mai până în septembrie-octombrie) în ideea valorificării astfel şi a altor evenimente culturale din zona Transilvaniei de sud-est:

-Zilele Braşovului (aprilie-mai)

-Oktoberfest ( Braşov, septembrie)

-Festivalul Medieval din Braşov (iunie)

-Festivalul Rozelor (Râşnov, iunie)

-Zielele Râşnovului şi Festivalul Ecvestru

Am optat pentru organizarea acestui circuit pe perioada verii, deoarece segmentul ţintă include şi persoane active, care au concedii vara. Pentru persoanele de vârsta a III - a acest circuit poate fi organizat din primăvară până în toamnă, întrucât seniorii dispun de mai mult timp liber.

Bibliografie:

1.

Camarda, A., Dezvoltarea durabilă şi turism regional, Ed. Uranus, Bucureşti, 2008.

2.

Ispas, A., Marketing turistic, Ed. Universităţii Transilvania din Braşov, 2011.

3.

Ispas, A., Economia turismului, Ed. Universităţii Transilvania din Braşov, 2010.

4.

Neacsu., N, Economia Turismului, Studii de caz, Reglementări, Ed.Uranus, Bucureşti,

2002.

5.

O.M.T., Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007-2026, Bucureşti,

2006.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

www.rtv.net/delta-dunarii-a-fost-vanduta-in-gemania-si-austria-de-tour-operatori-

straini_11086.html

Anexe:

1.Harta “Circuit turistic medieval in Transilvania”

2.Broşura