Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educatiei si Stiintei al Republicii Moldova UCCM 2012

Referat
La Dreptul Afacerilor
Tema:Intreprinzatorul individual,subiect activitatii de intreprinzator.

Realizat : Controlat :
__________________________________

Intreprinzatorul este persoana fizica sau juridica care dispune de patrimoniu,are

initiativa,propune produse si servicii noi,isi asuma riscul pentru inovatiile facute,aloca esec.

resursele in scopul obtinerii unor beneficii viitoare si isi asuma responsabilitatea in caz de Activitatea de intreprinzator este afacerea intreprinzatorului,adica activitatea pe care o intreprinzator propriu zisa-de producere si comercializare a marfurilor,executare a

intreprinde aceasta pentru realizarea abilitatilor sale.afacerea include atit activitatea de lucrarilor si prestare a serviciilor-cit si actiunile intreprinse de intreprinzator in vederea organizarii afacerii sale in conformitate cu legislatia,precum si activitatea efectuata in legatura cu desfasurarea activitatii de intreprinzator. a-si realiza abilitatile ,nazuintele,aspiratiile sale.

Intreprinderea este forma de organizare juridica pe care o alege intreprinzatorul pentru Ca subiect de drept in raporturile juridice ce apar in procesulactivitatii mentionate apare persoana fizica ca subiect individual de drept(intreprinzatorul individual) sau persoana juridica ca subiect colectiv de drept,organizat in conformitate cu legislatia(societatea comerciala,cooperativa etc.)

de cercetare-dezvoltare,de productie,comerciala,financiar-contabila,de personalsau Firma are de realizat diferite functii :comerciala,financiara,de contabilitate si de gestiune,de securitate tehnica.

De exemplu : In literatura economica sunt identificate urmatoarele functii ale firmei :

activitate specifica ce intruneste un sir de cerinte si conditii :

Specialistii americani K.Makonell si S.Brew trateaza activitatea de intreprinzator ca o 1. 1.Intreprinzatorul isi asuma initiativa acumularii resurselor de pamint,capital si 2. Intreprinzatorul poarta responsabilitate pentru hotaririle luate care decid soarta 3. Intreprinzatorul este un inovator,persoana care tinde sa aduca pe piata produse 4. Intreprinzatorul este persoana care isi asuma un risc deosebit,deoarece el risca nu doar cu timpul,munca si reputatia personal,dar si cu mijloacele sale investite sau ale partenerilor de afaceri ori actionarilor. noi,noi tehnologii de producere si chiar forme noi de organizare a afcerilor. activitatii intreprinderii. munca intr-un procesunic-producerea marfurilor si serviciilor.

Prin activitatea de intreprinzator se subintelege activitatea de fabricare a productie,de executare a lucrarilor si de prestare a serviciilo,desfasurata de cetateni si de sociatiile raspunderea lor patrimoniala,in scopul asigurarii unei surse de venituri permanente (Legea nr. 845/1992,art.1) acestora in mod independent,din propria initiativa,in numele si cu riscul propriu,sub

In calitate de intreprinzator,dupa cum reiese din definitia legala,poate activa o persoana fizica sau juridica,care efectueaza orice gen de activitate economica neinterzisa de comert(vinzare -cumparare),operatiile cu valorile mobiliare etc. data,daca : lege,precum ar fi :producerea bunurilor materiale,intermedierea comerciala,activitatea de Persoana fizica,fara a constitui o persoana juridica,poate desfasura activitatea

a obtinut patenta de intreprinzator;

a inregistrat o intreprindere individuala; a inregistrat o gospodarie taraneasca. Codul civil clasifica persoanele juridice in persoane juridice cu scop lucrativ si

persoane juridice cu scop nelucrativ (art.55),dreptul de a desfasura activitatea de intreprinderile de stat municipale).

intreprinzator avind-o cele cuscop lucrativ (societatile comerciale,societatile cooperatiste, Luind in consideratieimportanta acestei activitati,statul permite practicarea ei numai

dupa inregistrarea oficiala.Prin inregistrare se urmaresc mai multe scopuri,dintre care cele mai importante sunt :efectuarea unui control asupra persoanei care practica activitatea de reglementarii economiei,promovarea politicii de intrepozitare,informarea publicului asupra identitatii si capacitatii persoanelor inregistrate intreprinzator,contracararea activitatilor ilegale,tinerea unei evidente statistice in vederea

Activitatea intreprinderii presupune libertatea intreprinzatorului in alegerea obiectului viitoarei activitati si a metodelor de lucru,inadmisibilitatea imixtiunii in afaceri private.Intreprinzatorul activeaza din propria vointa si in interesul sau propriu.

putem vorbi de libertatea totala. Independenta lui poate fi limitata de actele normative ,dar publice,sanatatii,drepturilor si libertatilor legale ale altor persoane etc. nu numai in masura necesara asigurarii securitatii statului,ordinii

Activitatea independenta a intreprinzatorului are,totusi,anumite limite,astfel ca nu

Activitatea din proprie initiativa este activitatea care se exercita prin propriu spirit de intreprinzator si propria ingeniozitate.Initiativa trebuie sa fie rationala,intemeiata, reala si legala.Nimeni nu poate fi obligat sa practice activitatea de intreprinzator.

proprie,daca este persoana juridica cu scop lucrativ,iar de intreprinzatorul individual sub numele,care trebuie sa fie inclus in denumirea de firma.Denumirea de firma si numele individualizeaza intreprinzatorul in activitatea sa.

Activitatea in nume propriu este desfasurata de intreprinzator sub denumirea de firma

Activitatea pe riscul propriu si sub raspunderea patrimoniala proprie.Riscul activitatii de intreprinzator,spre deosebire de alte notiuni juridice ale riscului,poate fi definit ca activitatea acestuia pe piata,in conditiile incerte referitoare la posibilul cistig sau va suferi perderi,trebuie,totusi,sa opteze pentru una din deciziile optime.

pierdere,cind cel care ia decizia,nefiind in stare sa prevada faptul daca va obtine profit sau Raspunderea materiala a intreprinzatorului este diversa,in functie de forma onorat obligatiile.

organizatorico-juridica,si intervine atunci cind activitatea sa este ineficienta sau nu si-a Activitatea in scopul asigurarii unei surse de venit permanent. Activitatea de activitati continue,si nu ocazionale.

intreprinzator presupune obtinerea sistematica a unei surse de venit,carezultat a unei Genurile activitatii de intreprinzator poate fi dedusa din definitia data la art.1 al Legii lucrarilor si prestarea serviciilor.In definitie nu a fost indicata cea mai raspindita

nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat si intreprinderi :fabricarea productiei,executarea activitate comercializarea marfurilor si aproduselor.Mai sunt si alte genuri de activitate reglementate de legislatie :activitatile bancare,de investitii,operatiunile cu valorile mobiliare,de asigurare etc.

In legislatia altor state actiunile intreprinse de agentii economici in procesul activitatii Producerea marfurilor este acel tip de activitate economicac cu caracter general,care are ca obiect transformarea materiilor prime si a materiilor in produse noi cu o valoare mai mare. sa indeplineasca,intr-un termen stabilit,o anumita lucrare,fie din propriu material,fie din lor sunt denumite acte sauf apte de comert (Franta ,Rominia).

Executarea lucrarilor este activitatea economica prin care intreprinzatorul se obliga


materialul beneficiarului.Acestea sunt lucrari de constructii,montaj.

necesitatilor perrsoanelor fizice si juridice prin acordarea diferitelor servicii:consultative,de

Prestarea serviciilor este acel gen de activitate economica destinata satisfacerii


transport,de asigurare,de deservire sociala etc.

destinate,in general,consumatorilor.Comercializarea marfurilor poate fi facuta direct si nemijlocit de catre producator prin magazine sau depozite angro proprii ori prin intermediari(firme de distributie).

Comercializarea marfurilor si produselor . Tot spectrul de produse si servicii sunt

Rolul statului in activitatea de intreprinzator Intro economie de piata ideala,toate bunurile si serviciile s-ar schimba in mod voluntar pe bani,la pretul pietei.Un asemenea sistem exploateaza la maximum resursele de care dispune societatea,fara interventia statului.In realitate,insa,nici o economie nu poate de inperfectiuni,care determina aparitia unor fenomene negative,cum ar fi poluarea,somajul sau saracia si bogatia extrema.

functiona exclusiv pe baza principiului miinii invizibile.Mai mult,orice economie sufera

Din aceasta cauza,nici un stat din lume,indiferent cit de conservator ar fi,nu-si ia

miinile in totalitate de pe economia nationala.In economiile moderne,statul intervine sub diverse forme pentru a remedia defectiunile aparute in mecanismul de functionare a pietei.Activitati sociale utile, precum exploatarea spatiului cosmic sau cercetarea reglementeaza unele activitati,in cazul nostru-activitate de intreprinzator sau le cetatenilor,redistribuind o parte a acestora catre cei virsnici si nevoiasi. stiintifica,beneficiaza de sustinere financiara din partea statului.Statul este cel care subventioneaza (agricultura).In sfirsit,insa nu in ultimul rind,statul impoziteaza veniturile Intr-o tara industrializata moderna,statul se implica in sferile vietii economice

.Instrumentele pe care acestea le utilizeaza,cu scopul de a influenta activitatea economica private se pot imparti in 3 mari categorii :

1. Impozitele,care reduc veniturile si ,prin urmare,cheltuielile cu caracter privat etc).

furnizind resursele necesare sectorului public(pentru constructia de poduri,drumuri

2. Cheltuielile,care determina firmele sau lucratorii sa produca bunuri si servicii si 3. Reglementarile sau masurile de control,care permit sau nu oamenilor sa desfasoare anumite activitati economice (de pilda,reglementarile referitoare la limita in care este admisa poluarea,la conditiile de munca sau la obligativitatea tiparirii pe ambalajele produselor alimentare a informatiilor privind continutul nutritiv). Putem vorbi aici si de reglementarile in domeniul activitatii de intreprinzator prin care toata durata activitatii lor. transferurile de la buget care asigura veniturile unei parti a populatiei.

statul stabileste anumite obligatii agentilor economici,acestia sint obligati sa le execute pe

Obligatiile intreprinzatorilor Obligatia intreprinzatorilor de a obtine licente pentru activitatile supuse licentierii.Din exeptia celor interzise de lege.Este prevazuta o lista a tipurilor de activitate a caror momentul inregistrarii de stat,intreprinderea poate sa desfasoare orice gen de activitate,cu practicare este permisa doar intreprinderilor de stat,de exemplu,tiparirea blancnotelor si baterea monedelor nationale,tiparirea valorilor mobiliare,confectionarea ordinelor si medaliilor.Mai sunt si genuri de activitate pentru practicarea carora este nevoie de obtinerea unor acte suplimentare, cum este licenta.

Ca institutie juridica,licentierea este o interventie a statului in activitate economica,o

limitar a dreptului la activitatea de intreprinzator si o restringere a capacitatii civilea

subectelor.Fiind o activitate a statului,licentierea nu numai ca autorizeaza intreprinzatorul sa practice o anumita activitate economica,dar si exercita fata de el o functie de control, asigurind astfel respectarea legalitatii,protectia drepturilor,intereselor si sanatatii altor intereselor publice.

cetatenilor,apararea si securitatea statului,ocrotirea mostenirii culturale a poporului si a Licenta este un act oficial,emis de organul de licentiere,ce confirma dreptul titularului licentei de practicare a genului de activitate indicat in aceasta pe parcursul unui termen stabilit si in conditiile respectarii obligatorii a conditiilor licentei. Licenta contine urmatoarele date : Formularul licentei este un document de evidenta stricta. denumirea autoritatii de licentiere;

seria,numarul si data eliberarii licentei; licenta;

denumirea,forma juridica si de organizare,adresa juridica a titularului de data si numarul certificatului de inregistrare de stat a intreprinderii,codul fiscal genul de activitate pentru care se elibereaza licenta; termenul de valabilitate a licentei; stampilei acestui organ. semnatura conducatorului organului de licentiere autentificata prin aplicarea Camera de licentiere este organul de stat abilitat cu eliberarea licentelor.Ea efectueaza urmatoarea activitate : elibereaza,reperfecteaza,suspenda,reinoeste si retrage licentele,recunoaste nevalabilitatea lor,elibereaza copiile si dublicatele de pe acestea; al acesteea;

stabileste conditiile de licentiere a genurilor de activitate concrete,intocmeste lista documentelor suplimentare prezentate de solicitanti pentru un anumit gen de activitate;

organizeaza controlul asupra respectarii de catre titularii de licente a conditiilor de tine dosarele de licentiere si registru unic al licentilor; are alte atributii. In plus,autoritati de licentiere sunt primaria si prefectura localitatii de domiciliu,dar numai pentru licentierea comertului cu amanuntul al produselor alcoolice si al transportului de inclusiv taxiuri. calatori,intermunicipali,orasanesc,si in localitatile de pe periferie cu mijloace de transport, Licenta se elibereaza pe un termen de pina la 25 de ani pentru activitatile de : producerea si furnizarea,transportarea,distribuirea energiei electrice; furnizarea si transportarea,distribuirea gazelor naturale; Pentru toate celelalte genuri de activitati licentele se elibereaza pe un termen de 5 ani. Suspendarea si retragerea licentei . Camera de licentiere este in drept sa suspendeze licenta,dar pe un termen ce nu depaseste 6 luni de zile,doar in cazul : conditiilor de licentiere in termenul stabilit; desfasura genul de activitate licentiata. Drept temeiuri de retragere a licentei de catre camera de licentiere pot servi : cererea titularului de licenta privind retragerea acestuia; lichidarea intreprinderii; neachitarea de catre titularul de licenta a impozitelor; depistarea unor date neautentice in documentele prezentate pentru obtinerea stabilirea faptului de transmitere a licentei altei persoane in scopul desfasurarii nu au fost inlaturate,in termenul stabilit,cauzele care au dus la suspendarea licentei; nerespectarea repetata a prescriptiilor privind lichidarea incalcarilor ce tin de conditiile de licentiere. genului de activitate stipulat in licenta; licentei; o nerespectarii de catre titularul de licenta aprescriptiei privind licghidarea incalcarii o perderii partiale sau temporare de catre titularul de licenta a capacitatii de a licentiere;