Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. AUTO RALLY SRL SCOALA DE SOFERI Str.Republicii nr.109, Et.1 CLUJ-NAPOCA Tel: 0264-406.444 Fax: 0264-406.

447 Mob: 0741-524.822 J12/551/2006; R 18395264 office@auto-rally.ro www.auto-rally.ro

Nr.inreg...1859.../..08.11.12...

IMPUTERNICIRE

Subscrisa S.C. AUTO RALLY S.R.L., cu sediul in localitatea Cluj-Napoca, str. Octavian Goga, nr. 9, ap. 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj, sub nr. J12/551/2006, CUI 18395264, reprezentata de MATHE CRISTIAN ALEXANDRU, nascut la data de 11/06/1974, domiciliat in ClujNapoca, str. Octavian Goga, nr. 9, ap. 2, jud. Cluj, in calitate de administrator, prin prezenta il imputernicesc pe domnul HORNEA ADRIAN, domiciliat in Cluj-Napoca, str. Portile de Fier, nr. 4, ap. 38, CNP 1680423090064, CI seria KX nr. 767513 eliberat la data de 22/09/2010, pentru ca in numele meu si in contul societatii sus mentionate sa indeplineasca toate formalitatile necesare la Societatea de Asigurari GROUPAMA pentru rezolvarea daunelor suferite de autovehiculul marca Dacia Logan, cu nr. de inmatriculare CJ-53-ARY si sa semneze formularele corespunzatoare acestor operatiuni.

CONDUCEREA