Sunteți pe pagina 1din 14

PROIECT DIDACTIC

DATA: PROPUNATOR: CLASA:a III-a A ARIA CURRICULARA:Limba si comunicare DISCIPLINA:Limba romana UNITATEADE INVATARE:Rolul cuvintelor in comunicare SUBIECTUL :Joc de toamna TIPUL LECTIEI :recapitulare OBIECTIVUL FUNDAMENTAL : Antrenarea elevilor in situatii de comunicare orala si scrisa, pe baza unui text, cu respectarea normelor de exprimaresi scriere corecta OBIECTIVE CADRU : 1.Dezvoltareacapacitatii de receptare a mesajului oral 2. Dezvoltarea capacitatii de exprimare orala 3. Dezvoltarea capacitatii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura) 4. Dezvoltarea capacitatii de exprimare scrisa OBIECTIVE DE REFERINTA : 1.5. sa manifeste atentie fata de interlocutor in diferite situatii de comunicare ; 2.2. sa pronunte clar si corect un mesaj ; 2.5. sa utilizeze corect in exprimarea orala proprie elementele de constructie a comunicarii studiate ; 2.6. sa manifeste cooperare in diferite situatii de comunicare ; 3.4. sa citeasca in mod corect un text necunoscut; 3.7. sa manifeste interes pentru lectura unor texte variate (literare sau nonliterare) ;

4.1. sa respecte regulile de despartire in silabe, ortografia si punctuatia intr-un text propriu ; OBIECTIVEOPERATIONALE : O.1.sa urmareasca cu atentie materialul prezentat pe calculator; O.2.sa recunoasca si sa descrie semnele sosirii toamnei; O.3.sa citeasca corect si fluent, respectand semnele de punctuatie ; O.4.sa completeze corect copacul ideilor, utilizand ortogramele invatate; O.5.sa recunoasca fiintele prezente in text si sale deseneze; O.6.sa realizeze cat mai multe asociatii , pornind de la cuvintele date ; O.7.sa rezolve cerinta fisei prin metoda blazonului ; O.8.sa desprinda elementele lecturii studiate ; O.9.sa coopereze in munca pe grupe ; O.10.sa realizeze diagrame Wenn ; O.11.sa compuna un scurt text cu ajutorul cuvintelor date, respectand regulile de realizare a unei compuneri. TEXT SUPORT: Joc de toamna, de Elena Dragos METODE , PROCEDEE SI TEHNICI DE LUCRU :conversatia, explicatia, lectura individuala, citirea expresiva , problematizarea, cadranul, ciorchinele, munca pe grupe, diagrama Wenn, copacul ideilor, brainstorming-ul, povestirea, sinteza, compunerea. RESURSE: de timp : 50 min. ; de spatiu : sala de clasa ; umane : 26 elevi si propunatoarea materiale : imagini ce redau peisaje de toamna, manuale, fise de munca individuala, pe grupe

informationale : M.E.C., Curriculum pentru clasele primare, Bucuresti, 2005 ; Odarca Bout, Ghid de practica pedagogica, Sighetul Marmatiei, 2006 ; Marcela Penes,Manualde limba si literatura romana, Ed. Ana, Bucuresti, 2007.

Etape si strategii didactice Moment organizatoric

Obiective operationale

Continutul lectiei Crearea unui climat psiho-pedagogic favorabil desfasurarii lectiei; Pregatirea si distribuirea materialelor necesare lectiei; Prezentarea unui material PowerPoint cu peisaje de toamna ; ,,Care sunt semnele venirii toamnei ?(copiii vor prezenta natura in anotimpul toamna, pregatirea oamenilor si a animalelor pentru iarna) ,,Pentru ca anotimpul toamna ne ofera peisaje si culori minunate, astazi la ora de limba romana veti cunoaste lectura ,,Joc de toamna, scrisa de Elena Dragos, din care veti afla cum ,,se joaca vietatile in acest anotimp.In urma lecturarii textului, va trebui sa va exprimati propriile pareri si cunostinte referitoare la continutul textului, numarul de cuvinte, despartiri in silabe, recunoasterea substantivelor, numarul lor,ortograme, etc. Se noteaza titlul lectiei pe tabla si in caiete ; Copiii vor citi in gand lectura ,,Joc de toamna ; Organizati pe grupe, fiecare grupa isi va alege un reprezentant care va participa la concursul ,,Cel mai bun cititor ; Castigatorul concursului va primi diploma ,,Cel mai bun cititor al zilei ; Se vor transcrie primele doua versuri ale poeziei si se vor preciza : - numarul cuvintelor; - numarul silabelor; - substantivele si numarul lor.

Evaluare

Captarea atentiei -conversatia Anuntarea subiectului si a obiectivelor operationale

O.1 O.2

Frontala

Organizarea situatiilor de recapitulare -lectura individuala

O.3 O.9 O.10

Observarea sistematica Individuala Se apreciaza corectitudinea si expresivitatea citirii Pe grupe

-citirea expresiva O.4 -munca pe grupe O.5 -explicatia O.6 -diagrama Wenn -exercitiul

-copacul ideilor -brainstorming-ul

,,Se-n/si/ra ran/du/ne/le /pe /za/re /si /se/ duc/, Ne-au/ mai/ ra/mas/ pe/ crean/ga /un/ pi/ti/goi/ si-un /cuc/. Fecare grupa va avea urmatoarea sarcina de rezolvat : Grupa I Realizati diagrama Wenn (anexa 1 ) Grupa a II-a Completati copacul ideilor(anexa 2 ) Grupa a III-a Desenati fiinte prezente in lectura ,,Joc de toamna(randunele, pitigoi, cuci, iepuri, ursi, greieri, furnici, pitici, copiii,etc.) Grupa a IV-a Gasiti in textul ,,Joc de toamna, substantive la numarul singular si plural. (anexa 3 ) Se va realiza cadranul cu titlul ,,Toamna( anexa 4) a) primul cadran-Care este titlul textului ? b) al II-lea cadran-Ce alt titlu i s-ar potrivi ? c) al III-lea cadran-Alcatuiti propozitii cu ajutorul cuvintelor :luminis, ulicioara, camara. d) al IV-lea cadran-Redati printr-un desen anotimpul toamna.

Obtinerea performantei -problematizarea -blazonul

O.7

Colectiva

Asigurarea feed-back-ului -povestirea -sinteza -ciorchinele Incheierea lectiei -compunerea

O.8

Se foloseste tehnica ciorchinelui, pentru a reda elementele lecturii ,,Joc de toamna (anexa 5)

Frontala

O.11

Elevii vor primi tema pentru acasa :ex.11 pag. 38 ,,Alcatuiti un scurt text cu ajutorul substantivelor :toamna, frunzele, pasarile calatoare, fructele, scolarii. Aprecierile vor fi facute tinand cont de urmatoarele criterii : -implicarea in lectie ; -formularea raspunsurilor ; -gradul de creativitate ; -complrxitatea raspunsurilor ; -acuratetea scrisului si cititului.

Frontala Aprecieri si observatii referitoare la participarea elevilor la lectie

ANEXA 1

DIGRAMA WENN

Ca parte de vorbire, toate aceste cuvinte sunt..

ANEXA 2

COPACUL IDEILOR

3
printr-o

Completati frunzele copacului cu exemple si enunturi. ANEXA 3


printr-un,printr-o, dintr-un, dintr-o

Gasiti in textul ,,Joc de toamna :

Substantive la numarul singular Substantive la numarul plural

Alcatuitipropozitii cu

Ce alt titlu i s-ar potrivi?

Redati printr-un desen anotimpul toamna. ANEXA 4


joaca

scade

ANEXA 5

CIORCHINELE