Sunteți pe pagina 1din 4

MUNICIPIUL IASI CONSILIUL LOCAL

HOTRRE privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcie n Municipiul Iai Consiliul Local al Municipiului Iai ; Avnd n vedere: - iniiativa PRIMARULUI MUNICIPIULUI IASI prin expunerea de motive la proiectul de hotrre; - referatul de specialitate al Direciei Tehnice nr.77295 din 18.10.2007 ; - raportul de avizare ntocmit de Comisia economico - financiar a Consiliului Local Municipal Iai ; - raportul de avizare ntocmit de Comisia juridic i de disciplin a Consiliului Local Municipal Iai ; - Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, Ordinul nr.1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, modificat, H.G. nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicat, Normativul P132/93 pentru proiectarea parcajelor de autoturism n localitati urbane, reglementrile Planului Urbanistic General al Municipiului Iai, aprobat prin H.C.L. nr.163/09.08.1999 ; Avnd n vedere amendamentele formulate i votate care sunt consemnate n procesul verbal al edinei ordinare din data de 29 octombrie 2007 ; Art.36 i art.115 alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraia public local, republicat; HOTRTE Art. 1 - Se aprob Normele locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcii, prevzute n Anexa 1 ce face parte integrant din prezenta hotrre. Art.2 - Prezenta hotrre va fi comunicat: - Instituiei Prefectului Judeului Iai; - Primarului Municipiului Iai; - Directiei Tehnice; - Directiei Dezvoltare Urban ; - Centrului de Informaii Ceteni - pentru aducere la cunotin public prin publicare n massmedia local. CONTRASEMNEAZ PREEDINTE DE EDIN, cons.Vasile Dumitriu Nr.425 din 29 octombrie 2007 SECRETAR, cons.jr.Lcrmioara Vernic

Anexa 1 la Hotrarea privind aprobarea Normelor locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcie n Municipiul Iai Norme locale privind determinarea numrului locurilor de parcare pentru orice tip de construcie Pentru orice tip de construcie va trebui s se asigure posibilitatea realizrii locurilor necesare de parcare pentru autoturisme, conform tabelului de mai sus: Nr. Dotri social Raportat la 1 loc Dar nu mai Nr. Spor Observaii culturale, categorii numrul de parcare nr. putin de 1 minim i capaciti salariai, loc parcare parcaje crt. % vizitatori,cl mDC ieni, locuri 0 1 2 3 4 5 6 7 1. Sedii Se adauga 1-2 autocare la administrative,constr construciile care contin sli ucii publice salariati 1/10 1/60 2 30de conferinte 2. Sedii firme, birouri salariati 1/5 1 100 Se adauga 1-2 autocare la sub 10 construciile care contin sli de conferinte 10-30 1/7 2 75 30-100 1/10 5 50 1/50 peste 100 1/15 10 25 3. Construcii salariai 1/10 1/50 2 75 Se adauga 1-2 autocare la financiar-bancare construciile care contin sli de conferinte 4. Constructii mp ADC 1/100 Se adauga 1 loc/5 angajati comerciale, depozite en-gros si en detail sub 400 mp ADC 400-600 mp ADC 1/75 Se adauga 1 loc/5 angajati 600-2000 mp 1/50 Se adauga 1 loc/5 angajati ADC Peste 2000 mp 1/40 Se adauga 1 loc / 5 angajati ADC 5. Restaurante,barurlu locuri 1/5 Se adauga 1 loc/2 angajati x, categ. I, categ. II, categ. III 6. Constructii de cultlocuri 1/100 5 biserici si cimitire 7. Constructii culturale locuri Conform Normativ P132 / 93 tabel 3 coloana 2, la care a) Teatre - vorbit peste 700 se adauga 1 -2 locuri 500-700 autocare sub 500 - muzical peste 600 1/15 sub 600 1/10 - opera peste 800 1/10 b) Cinematografe, peste 600 1/10 case de cultura locuri 650 loc. 1/15 500 loc. 1/20 350 loc. 1/25 250 loc. 1/30
2

c) Expozitii - tirguri - muzee - galerii de art Constructii nvatam^nt Gimnazial, liceal

mp expunere 1/30 1/25 1/15 1/100 1/50 1/50

8.

Universitar

cadre didactice elevi cadre didactice studenti camine studentes ti camine studentes ti in campus

1/4 1/50 1/3 1/10 1/5 1/20

Se adauga 1 loc autocar

Se adauga 3 locuri autocare

Constructii pentru sanatate a) Spitale paturi judetene Spitale municipale, clinici b) Cabinete mp ADC medicale, farmacii 10. Constructii sportive spectatori

9.

1/5 1/10 1/30 3

Se adauga 1 loc la 2 angajati Se adauga 1 loc la 2 angajati Se adauga 1 loc la 2 angajati Conform normativ P132/93 tabel 3 col.2 la care se adauga 3 locuri autocar

11.

12.

13.

Constructii si amenajari de agrement Constructii de persoane, agrement clienti cluburi membri Constructii de locuri de turism cazare Hotel locuri de cazare Motel locuri de cazare Pensiuni locuri de cazare Constructii de apartament locuinte e

1/10 1/5 30 Conform normativ P132/93 tabel 3 col.2, 1/3 1/2 1/2 la care se adauga 1 loc/2angajati si 1 loc autocar

Locuinte apartament unifamiliale cu lot e propriu Locuinte apartament semicolective cu e acces propriu si lot comun Locuinte apartament colective e cu 2-3 camere apartame nte cu 4 camere 14. Constuctii mp ADC industriale productive-servicii industriale 10-100 mp ADC 100-1000 mp ADC peste 1000 mp ADC 15. Constructii care nglobeaza spatii cu destinatii diferite 16. Spatii distributie carburanti Autoservice Spalatorii auto pompe

1/1

Conform normativ P132 / 93 tabel 3 col.2la vile si case la curte se adauga 1 loc pentru vizitatori

1/1

1/100

1/1 2/1

1/75 1/75

1/25 1/100 1/75

50%

Conf. HG 525/ 1996 pct 5.13 - se nsumeaz necesarul de parcari pentru fiecare functiune in parte 3/1

mp hal 1/30 boxe 3/1 splare Nota: 1. La categoria de dotri pentru care se prevad norme diferite de dimensionare a parcajelor, pe coloanele 3 i 4, vor fi luate n considerare cele care prevad numarul cel mai mare de locuri de paracre (rezultat prin aplicarea coeficientului din coloana 3 sau din coloana 4), la care se nsumeaz sporul prevazut la coloanele 6 i 7. 2.Numarul de parcaje nu poate fi mai mic decit cel precizat la coloana 5, indiferent de cel rezultat din calculul dimensionrii numrului de locuri de parcare. 3. Staionarea vehiculelor corespunztoare rezultate din aplicarea prezentelor norme, trebuie sa fie asigurat in afara spatiilor publice, pe parcela pentru care se solicita autorizatia de construire sau avizul de schimbare a destinatiei, precum si n cazul nstrinrii imobilelor. n mod excepional se accepta amenajarea parcajelor care lipsesc, pe un alt teren cu acceptul proprietarului acestuia, teren situat la cel mult 100 m de primul. 4. n zona centrala, la constructiile de orice tip, se vor amenaja obligatoriu locuri de parcare.