Sunteți pe pagina 1din 15

Intrebari frecvente

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Ce reprezinta conceptul de sanatate si securitate ? n ce consta securitatea si sanatatea n munca ? Ce reprezinta activitatea de prevenire si protectie ? Cum se organizeaza activitatea de prevenire si protectie ? Ce este serviciul intern de prevenire si protectie ? Ce este serviciul extern de prevenire si protectie ? Care sunt cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca ? Ce reprezinta lucratorii desemnati ? Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca Obligatii generale ale angajatorilor Primul-ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent Alte obligatii ale angajatorilor Care sunt sarcinile si obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea n munca ? Care sunt sarcinile si obligatiile conducatorului locului de munca ? Ce este echipamentul individual de protectie (EIP) si cum se utilizeaza ? Ce reprezinta conceptul de management al securitatii si sanatatii n munca ? Masuri de securitate a muncii la utilizarea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat Legislatia n domeniul securitatii si sanatatii n munca Bibliografie

1. Ce reprezinta conceptul de sanatate si securitate ?

Conditiile n care se desfasoara procesele de munca, complexitatea echipamentelor de munca, intensitatea efortului mental, volumul din ce n ce mai mare si complexitatea informatiilor necesare de receptionat si prelucrat necesita organizarea si desfasurarea muncii si a activitatilor socialadministrative pe baza noilor principii de cunoastere, ntelegere si aplicare a standardelor si normelor de securitate si sanatate a muncii. Conceptul de sanatate si securitate constituie un ansamblu de activitati institutionalizate avnd ca scop asigurarea celor mai bune conditii n desfasurarea procesului de munca, apararea vietii, integritatii corporale si sanatatii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. Normele si standardele de securitate a muncii reprezinta un sistem unitar de masuri si reguli aplicabile tuturor participantilor la procesul de munca. Activitatea de prevenire si protectie are ca scop asigurarea celor mai bune conditii de munca, prevenirea accidentelor si a mbolnavirilor profesionale n rndul lucratorilor si adaptarea la progresul stiintei si tehnicii. In conformitate cu aceste reglementari, obligatia de a asigura securitatea si sanatatea, n toate aspectele referitoare la munca, revine conducatorului unitatii iar obligatiile lucratorilor nu afecteaza principiul responsabilitatii angajatorului. 2. n ce consta securitatea si sanatatea n munca ? Obiectivele securitatii si sanatatii - armonizarea legislatiei nationale cu cea a Uniunii Europene pe probleme privind calitatea vietii, protectia mediului nconjurator, asigurarea vietii, securitatii si sanatatii angajatilor; - constientizarea lucratorilor n cunoasterea si respectarea normelor si standardelor de securitate si sanatate a muncii n amenajarea, dotarea locurilor de munca, exploatarea n conditii de siguranta a echipamentelor de munca n scopul evitarii producerii accidentelor de munca si a mbolnavirilor

profesionale; - eliminarea sau diminuarea factorilor de risc de accidentare si/sau mbolnavire profesionala existenti n sistemul de munca (executant - sarcina de munca - mijloace de productie - mediul de munca), informarea, consultarea si participarea lucratorilor si a reprezentantilor acestora; - aplicarea cu prioritate a masurilor de protectie colectiva si de prevenire a accidentelor de munca si mbolnavirilor profesionale fata de masurile de protectie individuala. 3. Ce reprezinta activitatea de prevenire si protectie ? Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor n toate aspectele legate de munca. La nivelul angajatorului activitatea de prevenire si protectie se organizeaza avnd la baza principiile: - obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor, n toate aspectele referitoare la munca, revine angajatorului; - obligatiile lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca nu vor afecta principiul responsabilitatii angajatorului; - evitarea riscurilor; - evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; - combaterea riscurilor la sursa; - asigurarea aceluiasi nivel de protectie a muncii pentru toti angajatii, indiferent de natura sau durata contractului de munca; - etc. Organizarea activitatilor de prevenire si protectie este realizata de catre angajator, n urmatoarele moduri: a) prin asumarea de catre angajator, n conditiile art. 9 alin. (4) din Legea 319/2006, a atributiilor pentru realizarea masurilor prevazute de lege; b) prin desemnarea unuia sau mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie; c) prin nfiintarea unui serviciu intern de prevenire si protectie; d) prin apelarea la servicii externe de prevenire si protectie. Activitatile de prevenire si protectie desfasurate prin modalitatile prevazute mai sus n cadrul ntreprinderii si/sau al unitatii sunt urmatoarele: 1. identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv executant, sarcina de munca, mijloace de munca/echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru; 2. elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie; 3. elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate n munca, tinnd seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/ntreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru; 4. propunerea atributiilor si raspunderilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza n fisa postului, cu aprobarea angajatorului; 5. verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute n planul de prevenire

si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin n domeniul securitatii si sanatatii n munca, stabilite prin fisa postului; 6. ntocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca; 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite; 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul ntreprinderii si/sau unitatii; 9. asigurarea ntocmirii planului de actiune n caz de pericol grav si iminent, conform prevederilor art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 si asigurarea ca toti lucratorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui; 10. evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 101-107 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006; 11. stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate n munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotarrii Guvernului nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca; 12. evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor; 13. evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare; 14. evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic; 15. monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor n mediul de munca; 16. verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta; 17. informarea angajatorului, n scris, asupra deficientelor constatate n timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie; 18. ntocmirea rapoartelor si/sau a listelor prevazute de hotarrile Guvernului emise n temeiul art. 51 alin. (1) lit. b) din LEGEA nr. 319/2006, inclusiv cele referitoare la azbest, vibratii, zgomot si santiere temporare si mobile; 19. evidenta echipamentelor de munca si urmarirea ca verificarile periodice si, daca este cazul, ncercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotarrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea n munca de catre lucratori a echipamentelor de munca; 20. identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din ntreprindere si ntocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotarrii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 21. urmarirea ntretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum si n celelalte situatii prevazute de Hotarrea Guvernului nr. 1.048/2006;

22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006; ; 23. ntocmirea evidentelor conform competentelor prevazute la art. 108-177 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006; 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din ntreprindere si/sau unitate, n conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 319/2006; 25. urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; 26. colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, n vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie; 27. colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, n situatia n care mai multi angajatori si desfasoara activitatea n acelasi loc de munca; 28. urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare; 29. propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul ndeplinirii atributiilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca; 30. propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea n munca la ncheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele ncheiate cu angajatori straini; 31. ntocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfasurarea acestor activitati. 4. Cum se organizeaza activitatea de prevenire si protectie ? I. n cazul ntreprinderilor cu pna la 9 lucratori inclusiv angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii n munca, daca se ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevazute n anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 b) angajatorul si desfasoara activitatea profesionala n mod efectiv si cu regularitate n ntreprindere si/sau unitate; c) angajatorul ndeplineste cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006. n situatia n care nu sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006, sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23-27, din aceeasi norma , si/sau sa apeleze la servicii externe. n situatia n care sunt ndeplinite conditiile de mai sus, dar angajatorul nu realizeaza n totalitate activitatile de prevenire si protectie, pentru activitatile pe care nu le realizeaza angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. II. n cazul ntreprinderilor care au ntre 10 si 49 de lucratori inclusiv, angajatorul poate efectua activitatile din domeniul securitatii si sanatatii n munca, daca se ndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) activitatile desfasurate n cadrul ntreprinderii nu sunt dintre cele prevazute n anexa nr. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006;

b) riscurile identificate nu pot genera accidente sau boli profesionale cu consecinte grave, ireversibile, respectiv deces sau invaliditate; c) angajatorul si desfasoara activitatea profesionala n mod efectiv si cu regularitate n ntreprindere si/sau unitate; d) angajatorul ndeplineste cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare cel putin nivelului de baza, conform prevederilor art. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006. n situatia n care nu sunt ndeplinite conditiile prevazute la alin. (1), angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori, conform prevederilor art. 20-22, sau poate organiza serviciul intern de prevenire si protectie, conform prevederilor art. 23-27, din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 si/sau sa apeleze la servicii externe. n situatia n care sunt ndeplinite conditiile prevazute mai sus, dar angajatorul, lucratorii desemnati sau serviciul intern nu realizeaza n totalitate activitatile de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la servicii externe. III. n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor ntre 50 si 149 de lucratori, angajatorul trebuie sa desemneze unul sau mai multi lucratori sau sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie din cadrul ntreprinderii. n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor prevazute mai sus, care desfasoara activitati dintre cele prevazute n anexa nr. 5, din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006, angajatorul trebuie sa organizeze serviciu intern de prevenire si protectie. n cazul n care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. n cazul ntreprinderilor si/sau unitatilor care au peste 150 de lucratori, angajatorul trebuie sa organizeze serviciul intern de prevenire si protectie. n cazul n care serviciul intern de prevenire si protectie nu are capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. 5. Ce este serviciul intern de prevenire si protectie ? Serviciul intern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care ndeplinesc cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. Conducatorul serviciului de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului superior. Serviciul intern de prevenire si protectie se organizeaza n subordinea directa a angajatorului ca o structura distincta. Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie trebuie sa desfasoare numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare cum ar fi: prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului. 6. Ce este serviciul extern de prevenire si protectie ?

Serviciul extern de prevenire si protectie este o prestare de servicii care asigura, pe baza de contract, activitatile de prevenire si protectie n domeniu. Angajatorul apeleaza la serviciile externe, cu respectarea prevederilor art. 18 alin. (3) lit. d) din Legea 319/2006.

Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa dispuna de personal cu capacitate profesionala adecvata si de mijloacele materiale necesare pentru a-si desfasura activitatea; b) sa fie abilitat de Comisia de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire n domeniul securitatii si sanatatii n munca. Serviciul extern de prevenire si protectie trebuie sa fie format din lucratori care ndeplinesc cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului mediu si/sau superior, conform prevederilor art. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006, si, dupa caz, alti lucratori care pot desfasura activitati auxiliare. Conducatorul serviciului extern de prevenire si protectie trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006. n cazul n care serviciul extern de prevenire si protectie este format dintr-o singura persoana, aceasta trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului superior, conform prevederilor art. 47-51 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006. 7. Care sunt cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca ? Nivelurile de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca, necesare pentru dobndirea capacitatilor si aptitudinilor corespunzatoare efectuarii activitatilor de prevenire si protectie, sunt urmatoarele: a) nivel de baza; b) nivel mediu; c) nivel superior. Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului de baza sunt: a) studii n nvatamntul liceal filiera teoretica n profil real sau filiera tehnologica n profil tehnic; b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu o durata de cel putin 40 de ore. Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului mediu sunt: a) studii n nvatamntul postliceal n profil tehnic; b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu o durata de cel putin 80 de ore. Cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare nivelului superior sunt: a) studii superioare tehnice; b) curs n domeniul securitatii si sanatatii n munca, cu o durata de cel putin 80 de ore;

c) curs postuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 de ore. Cursurile n domeniul securitatii si sanatatii n munca, prevazute mai sus se efectueaza de catre furnizori de formare profesionala autorizati conform prevederilor art. 18-27 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 375/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 8. Ce reprezinta lucratorii desemnati ? Desemnarea nominala a lucratorului/lucratorilor pentru a se ocupa de activitatile de prevenire si protectie se face prin decizie a angajatorului. Pentru a putea sa desfasoare activitatile de prevenire si protectie, lucratorul desemnat trebuie sa ndeplineasca cerintele minime de pregatire n domeniul securitatii si sanatatii n munca corespunzatoare cel putin nivelului mediu. n cazul n care lucratorii desemnati/serviciul intern de prevenire si protectie nu au capacitatile si aptitudinile necesare pentru efectuarea tuturor activitatilor de prevenire si protectie, angajatorul trebuie sa apeleze la unul sau mai multe servicii externe. 9. Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca Instruirea n domeniul securitatii si sanatatii n munca are ca scop nsusirea cunostintelor si formarea deprinderilor de securitate si sanatate n munca. Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca la nivelul ntreprinderii si/sau al unitatii se efectueaza n timpul programului de lucru. Instruirea lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca cuprinde 3 faze: a) instruirea introductiv-generala; b) instruirea la locul de munca; c) instruirea periodica. Rezultatul instruirii lucratorilor n domeniul securitatii si sanatatii n munca se consemneaza n mod obligatoriu n fisa de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii. Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi nsotita de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina muncii n urma examenului medical la angajare. Instruirea introductiv-generala Instruirea introductiv-generala se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din LegeA 319/2006; b) lucratorilor detasati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta; c) lucratorilor delegati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta; d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar. Instruirea introductiv-generala se face de catre: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca; sau b) lucratorul desemnat; sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau d) serviciul extern de prevenire si protectie. Angajatorul stabileste prin instructiuni proprii durata instruirii introductiv-generale; aceasta nu va fi mai mica de 8 ore. n cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, n principal, urmatoarele probleme: a) legislatia de securitate si sanatate n munca; b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate n munca;

c) riscurile de accidentare si mbolnavire profesionala specifice unitatii; d) masuri la nivelul ntreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie n conformitate cu tematica aprobata de catre angajator. Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea nsusirii cunostintelor pe baza de teste. Instruirea la locul de munca Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop prezentarea riscurilor pentru securitate si sanatate n munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate. Instruirea la locul de munca se face: a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din LegeA 319/2006; b) lucratorilor detasati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta; c) lucratorilor delegati de la o ntreprindere si/sau unitate la alta; d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporar, inclusiv la schimbarea locului de munca n cadrul ntreprinderii si/sau al unitatii. Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, n grupe de maximum 20 de persoane. Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca. Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, mpreuna cu: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca; sau b) lucratorul desemnat; sau c) un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie; sau d) serviciul extern de prevenire si protectie. Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. Instruirea la locul de munca va cuprinde: a) informatii privind riscurile de accidentare si mbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru; b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru; c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor; d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate n munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru; e) instruirea la locul de munca va include n mod obligatoriu demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor. Instruirea periodica Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor prevazuti mai sussi are drept scop remprospatarea si actualizarea cunostintelor n domeniul securitatii si sanatatii n munca. Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca. Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi stabilit prin instructiuni proprii, n functie de conditiile locului de munca si/sau postului de lucru, si nu va fi mai mare de 6 luni. Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de cel mult 12 luni.

Instruirea periodica se va completa n mod obligatoriu si cu demonstratii practice. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. Instruirea periodica se face suplimentar celei programate n urmatoarele cazuri: a) cnd un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare; b) cnd au aparut modificari ale prevederilor de securitate si sanatate n munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri n unitate; c) la reluarea activitatii dupa accident de munca; d) la executarea unor lucrari speciale; e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent; f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru; g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru. Durata instruirii periodice prevazute mai sus nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste n instructiuni proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, mpreuna cu: a) angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca; sau b) lucratorul desemnat; sau c) un lucrator al serviciului intern de protectie si prevenire; sau d) serviciul extern de protectie si prevenire. Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor ntocmite de catre angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca/lucratorul desemnat/serviciul intern de prevenire si protectie/serviciul extern de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care efectueaza instruirea. 10. Obligatii generale ale angajatorilor Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor n toate aspectele legate de munca. In cazul n care un angajator apeleaza la servicii externe, acesta nu este exonerat de responsabilitatile sale n acest domeniu. n cadrul responsabilitatilor sale, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: a) asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; b) prevenirea riscurilor profesionale; c) informarea si instruirea lucratorilor; d) asigurarea cadrului organizatoric si a mijloacelor necesare securitatii si sanatatii n munca. Angajatorul are obligatia sa implementeze masurile de prevenire si protectie pe baza urmatoarelor principii generale de prevenire: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la sursa; d) adaptarea muncii la om, n special n ceea ce priveste proiectarea posturilor de munca, alegerea echipamentelor de munca, a metodelor de munca si de productie, n vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat si a diminuarii efectelor acestora asupra sanatatii; e) adaptarea la progresul tehnic; f) nlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai putin periculos; g) dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care sa cuprinda tehnologiile, organizarea muncii, conditiile de munca, relatiile sociale si influenta factorilor din mediul de munca; h) adoptarea, n mod prioritar, a masurilor de protectie colectiva fata de masurile de protectie individuala; i) furnizarea de instructiuni corespunzatoare lucratorilor.

Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, tinnd seama de natura activitatilor din ntreprindere si/sau unitate, angajatorul are obligatia: a) sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca; b) ca, ulterior evaluarii prevazute la lit. a) si daca este necesar, masurile de prevenire, precum si metodele de lucru si de productie aplicate de catre angajator sa asigure mbunatatirea nivelului securitatii si al protectiei sanatatii lucratorilor si sa fie integrate n ansamblul activitatilor ntreprinderii si/sau unitatii respective si la toate nivelurile ierarhice; c) sa ia n considerare capacitatile lucratorului n ceea ce priveste securitatea si sanatatea n munca, atunci cnd i ncredinteaza sarcini; d) sa asigure ca planificarea si introducerea de noi tehnologii sa faca obiectul consultarilor cu lucratorii si/sau reprezentantii acestora n ceea ce priveste consecintele asupra securitatii si sanatatii lucratorilor, determinate de alegerea echipamentelor, de conditiile si mediul de munca; e) sa ia masurile corespunzatoare pentru ca, n zonele cu risc ridicat si specific, accesul sa fie permis numai lucratorilor care au primit si si-au nsusit instructiunile adecvate. Fara a aduce atingere altor prevederi ale prezentei legi, atunci cnd n acelasi loc de munca si desfasoara activitatea lucratori din mai multe ntreprinderi si/sau unitati, angajatorii acestora au urmatoarele obligatii: a) sa coopereze n vederea implementarii prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena n munca, lund n considerare natura activitatilor; b) sa si coordoneze actiunile n vederea protectiei lucratorilor si prevenirii riscurilor profesionale, lund n considerare natura activitatilor; c) sa se informeze reciproc despre riscurile profesionale; d) sa informeze lucratorii si/sau reprezentantii acestora despre riscurile profesionale. Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena n munca nu trebuie sa comporte, n nici o situatie, obligatii financiare pentru lucratori. Angajatorul desemneaza unul sau mai multi lucratori, pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din ntreprindere si/sau unitate, denumiti n continuare lucratori desemnati. Lucratorii desemnati nu trebuie sa fie prejudiciati ca urmare a activitatii lor de protectie si a celei de prevenire a riscurilor profesionale. Lucratorii desemnati trebuie sa dispuna de timpul necesar pentru a-si putea ndeplini obligatiile ce le revin prin prezenta lege. Daca n ntreprindere si/sau unitate nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent, angajatorul trebuie sa recurga la servicii externe. n cazul n care angajatorul apeleaza la serviciile externe, acestea trebuie sa fie informate de catre angajator asupra factorilor cunoscuti ca au efecte sau sunt susceptibili de a avea efecte asupra securitatii si sanatatii lucratorilor si trebuie sa aiba acces la informatiile specifice. Lucratorii desemnati trebuie sa aiba, n principal, atributii privind securitatea si sanatatea n munca si, cel mult, atributii complementare. n toate cazurile, pentru a se ocupa de organizarea activitatilor de prevenire si a celor de protectie, tinnd seama de marimea ntreprinderii si/sau unitatii si/sau de riscurile la care sunt expusi lucratorii, precum si de distributia acestora n cadrul ntreprinderii si/sau unitatii se impune ca: a) lucratorii desemnati sa aiba capacitatea necesara si sa dispuna de mijloacele adecvate; b) serviciile externe sa aiba aptitudinile necesare si sa dispuna de mijloace personale si profesionale adecvate; c) lucratorii desemnati si serviciile externe sa fie n numar suficient. Prevenirea riscurilor, precum si protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, trebuie sa fie asigurate de unul sau mai multi lucratori, de un serviciu sau de servicii distincte, din interiorul sau din exteriorul

ntreprinderii si/sau unitatii. In cazul micro-ntreprinderilor si al ntreprinderilor mici, n care se desfasoara activitati fara riscuri deosebite, angajatorul si poate asuma atributiile din domeniul securitatii si sanatatii n munca pentru realizarea masurilor prevazute de prezenta lege, daca are capacitatea necesara n domeniu. 11. Primul-ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor, pericol grav si iminent Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii ntreprinderii si/sau unitatii, tinnd seama de alte persoane prezente; b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, ndeosebi n ceea ce priveste primulajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri. Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa informeze, ct mai curnd posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si iminent, despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate sau care trebuie sa fie luate pentru protectia lor; b) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se ndrepte spre o zona sigura, n caz de pericol grav si iminent; c) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului n situatia n care nca exista un pericol grav si iminent, n afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate. Lucratorii care, n cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona periculoasa, nu trebuie sa fie prejudiciati si trebuie sa fie protejati mpotriva oricaror consecinte negative si nejustificate pentru acestia . Angajatorul trebuie sa se asigure ca, n cazul unui pericol grav si iminent pentru propria securitate sau a altor persoane atunci cnd seful ierarhic imediat superior nu poate fi contactat, toti lucratorii sunt apti sa aplice masurile corespunzatoare, n conformitate cu cunostintele lor si cu mijloacele tehnice de care dispun, pentru a evita consecintele unui astfel de pericol.

12. Alte obligatii ale angajatorilor Angajatorul are urmatoarele obligatii: a) sa realizeze si sa fie n posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea n munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice; b) sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat; c) sa tina evidenta accidentelor de munca, ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca; d) sa elaboreze, pentru autoritatile competente si n conformitate cu reglementarile legale, rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii sai. n vederea asigurarii conditiilor de securitate si sanatate n munca si pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale, angajatorii au urmatoarele obligatii: a) sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie, solutii conforme prevederilor legale n vigoare privind securitatea si sanatatea n munca, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau diminuate riscurile de accidentare si de mbolnavire profesionala a lucratorilor; b) sa ntocmeasca un plan de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care sa l aplice corespunzator conditiilor de munca specifice unitatii; c) sa obtina autorizatia de functionare din punct de vedere al securitatii si sanatatii n munca, nainte de nceperea oricarei activitati, conform prevederilor legale; d) sa stabileasca pentru lucratori, prin fisa postului, atributiile si raspunderile ce le revin n domeniul

securitatii si sanatatii n munca, corespunzator functiilor exercitate; e) sa elaboreze instructiuni proprii, n spiritul prezentei legi, pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate n munca, tinnd seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca aflate n esponsabilitatea lor; f) sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea, de catre toti lucratorii, a masurilor prevazute n planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale n domeniul securitatii si sanatatii n munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe; g) sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea n munca; h) sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii n munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de . munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare; i) sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica; j) sa angajeze numai persoane care, n urma examenului medical si, dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si sa asigure controlul medical periodic si, dupa caz, control-psihologic periodic, ulterior angajarii; k) sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific prevazute la art. 7 alin. (4) lit. e); functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si-a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate n desfasurarea proceselor tehnologice; m) sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de inspectorii de munca n timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor; n) sa asigure realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor; o) sa desemneze, la solicitarea inspectorului de munca, lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor; p) sa nu modifice starea de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, n afara de cazurile n care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane; q) sa asigure echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor; r) sa asigure echipamente individuale de protectie; s) sa acorde obligatoriu echipament individual de protectie nou, n cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie. Alimentatia de protectie se acorda obligatoriu si gratuit de catre angajatori, persoanelor care lucreaza n conditii de munca ce impun acest lucru, si se stabileste prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. Materialele igienico-sanitare se acorda, obligatoriu si gratuit, de catre angajatori. Categoriile de materiale igienico-sanitare, precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora, se stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca. 13 Care sunt sarcinile si obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea n munca ? Lucratorii au urmatoarele sarcini si obligatii: - sa-si nsuseasca si sa respecte normele, instructiunile si reglementarile n domeniul sanatatii si securitatii n munca si masurile de aplicare a acestora; - sa utilizeze corect echipamentele de munca, substantele periculoase si celelalte mijloace de productie; - sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor de munca si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect aceste dispozitive; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau mbolnavire profesionala; - sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca n cel mai scurt timp posibil accidentele de munca suferite de persoana proprie, de alti participanti la procesul de munca; - sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa informeze de ndata conducatorul locului de munca; - sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare, corespunzator scopului pentru care a fost acordat; - sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice n domeniul securitatii si

sanatatii n munca, atta timp ct este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru securitate si sanatate la locul sau de munca; - sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare n domeniu securitatii muncii. 14. Care sunt sarcinile si obligatiile conducatorului locului de munca ? Conducatorul locului de munca raspunde de respectarea si aplicarea legislatiei si a normelor de securitate a muncii avnd urmatoarele sarcini si obligatii: - n toate locurile de munca sa afiseze, n dreptul fiecarei echipament de munca, instructiuni de folosire a acestuia si de securitate a muncii; - sa ntocmeasca instructiuni proprii de securitate a muncii specifice locurilor de munca, n functie de caracteristicile echipamentelor existente, precum si de conditiile concrete n care se desfasoara activitatea respectiva; pentru echipamentele de munca noi, se vor elabora instructiuni proprii, iar la locurile de munca se vor afisa tablite avertizoare si afise sugestive; - sa efectueze instruirea la locul de munca si pe cea periodica potrivit normelor si masurilor de protectie specifice locurilor de munca respective; - sa asigure nsusirea de catre angajati a cunostintelor si formarea deprinderilor practice profesionale, sa nu admita la lucru nici o persoana care nu a fost instruita sau care nu si-a nsusit cunostintele necesare de securitate a muncii; - sa asigure o buna functionare a dispozitivelor de protectie, a echipamentului individual de protectie, raspunznd de aplicarea tuturor masurilor de protectie individuala la locurile de munca; - sa interzica angajatilor parasirea sau schimbarea locului de munca fara aprobarea sa; n timpul pauzelor regulamentare se vor respecta prevederile regulamentului de ordine interioara, privitor la circulatia si stationarea persoanelor n cadrul unitatii; - sa anunte conducerea unitatii n legatura cu orice accident de munca. 15. Ce este echipamentul individual de protectie (EIP) si cum se utilizeaza ? Echipamentul individual de protectie reprezinta orice dispozitiv sau mijloc destinat purtarii de catre fiecare participant la procesul de munca pentru a-l proteja mpotriva unuia sau mai multor factori de risc de accidentare sau mbolnavire profesionala. El se acorda obligatoriu si gratuit tuturor salariatilor, precum si altor categorii participante la procesul muncii, n conformitate cu Normativul cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, elaborat de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si aprobat prin Ordinul nr. 225/1995. Pe baza acestuia, angajatorul este obligat sa ntocmeasca lista interna de dotare cu EIP adecvat executarii sarcinilor de munca n conditii de securitate. 16. Ce reprezinta conceptul de management al securitatii si sanatatii n munca ? Componenta a managementului general, care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicele, procedurile, resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea si revizuirea planului de securitate si sanatate n munca. Pentru a asigura securitatea si sanatatea muncii n unitati conducatorii acestora trebuie sa implementeze un sistem de management al securitatii si sanatatii n munca, ce constituie o parte componenta a sistemului general de management. Sistemul include urmatoarele elemente: - politica securitatii si sanatatii n munca - elaborarea politicii de securitate si sanatate n munca - participarea angajatilor - organizare - structura si responsabilitati - competenta si instruire

consultare si comunicare interna comunicare externa documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca documentatia sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca controlul documentelor si al datelor nregistrari si gestiunea nregistrarilor planificare si implementare analiza initiala planificarea si implementarea sistemului obiectivele securitatii si sanatatii n munca prevenirea riscurilor profesionale evaluarea si controlul riscurilor prevenirea situatiilor de urgenta si capacitatea de raspuns achizitionarea de produse si servicii cerinte pentru contractanti evaluarea performantei sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca masurarea si monitorizarea performantei disfunctiile sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca auditul securitatii si sanatatii n munca auditul de conformitate auditul sistemului de management al securitatii si sanatatii n munca analiza si revizuirea managementului actiuni preventive si corective actiuni pentru mbunatatirea continua

17. Masuri de securitate a muncii la utilizarea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat La construirea, repararea, instalarea, verificarea si exploatarea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat vor fi respectate prevederile prescriptiilor tehnice ale INSPECTIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT (ISCIR). Instalatiile mecanice sub presiune vor fi prevazute cu dispozitivele de siguranta si aparatele de masura si control necesare, verificate metrologic care sa permita exploatarea acestora n conditii de securitate a muncii. Materialele folosite pentru construirea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat vor corespunde, n privinta conditiilor tehnice, regulilor pentru verificarea calitatii, marcarii si livrarii, prescriptiilor tehnice ale ISCIR, precum si standardelor n vigoare. Procesele tehnologice, inclusiv operatiile de control ce trebuie respectate la construirea si repararea instalatiilor mecanice sub presiune si de ridicat, vor fi precizate n proiectele respective care vor fi avizate ISCIR. Recipientele, buteliile transportabile si conductele prin care se transporta fluide sub presiune se vor vopsi n culorile conventionale pentru fluidele pe care le contin sau le transporta conform prevederilor din instructiunile tehnice de specialitate si din standardele n vigoare. Amplasarea instalatiilor mecanice sub presiune sau a instalatiilor de ridicat se va face n conformitate cu prevederile normelor de protectie a muncii corespunzator specificului activitatii locurilor de munca respective si cu prevederile privind proiectarea si executarea constructiilor din punct de vedere al prevenirii incendiilor. Personalul de deservire sau manevrare a instalatiilor mecanice sub presiune sau de ridicat trebuie sa aiba pregatirea corespunzatoare si sa fie instruit n acest scop si autorizat pentru fiecare tip de instalatie, n conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice specifice instalatiei.

De asemenea, personalul numit, prin decizie de angajator, pentru supravegherea tehnica si verificarea instalatiilor trebuie autorizat de ISCIR. 18. Legislatia n domeniul securitatii si sanatatii n munca n ultimii ani, legislatia romna n domeniul securitatii si sanatatii n munca a suferit multe modificari n sensul transpunerii legislatiei europene n domeniu. - Constitutia Romniei - Legea nr. 53/2003, Codul muncii - Legea securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 - Legea nr. 108/1999 pentru nfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea asigurarea pentru accidente si boli profesionale - HG. nr. 1425/ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii n munca nr. 319/2006 - O.M.- MI nr. 775/98 -pentru aprobarea Normelor Generale de PSI - Legea nr. 451/2001- pentru aprobarea O.U.G. nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase - Legea nr. 426/2001 - pentru aprobarea O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor

S-ar putea să vă placă și