Sunteți pe pagina 1din 2

SCOALA SUPERIOARA COMERCIALA NICOLAE KRETZULESCU

Probleme recapitulative
Realizati analiza contabila, formula contabila si prezentati tipuri de modificari pentru urmatoarele explicatii ale operatiilor economice: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Capitalul subscris de asociati, Sumele depuse ca aport in numerar reprezentand aport la capitalul social Aport sub forma de marfuri la capitalul social Trecerea de la capital subscris nevarsat la capital subscris varsat Aport in natura la capitalul social sub forma unui teren Capitalul subscris de actionari,100 actiuni la val de 5 lei/actiune Majorare capital social prin emisiunea a 100 actiuni la val de emisiune 10 lei, valoarea nominala 8 lei Reducerea capitalului social Sume achitate asociatilor cu ocazia reducerii capitalului social prin banca Amenajari de terenuri retrase de asociati Sume depuse de asociati in numera reprezentand aport la capital social Majorare capital social din alte rezerve Reducerea capitalului social cu pierderile realizate in exercitiile financiare anterioare Prime de capital trecute la rezerve Majorarea capitalului social din primele de capital Cresterea de valoare ca urmare a reevaluarii constructiei Rezerve legale constituite din profitul perioadei curente Reserve din reevaluare positive trecute la rezerve Reducerea capitalului social ca urmare a anularii actiunlilor proprii rascumparate Descresteri de valoare ca urmare a reevaluarii mijloacelor de transport Majorarea capitalului social din alte rezerve Rezerve utilizate la majorarea capitalului social Pierderi contabile din exercitiile financiare anterioare acoperite din rezerve Reducerea capitalului social ca urmare a pierderilor realizate in exercitiile financiare anterioare Pierderi contabile realizate in exercitiul precedent Profitul realizat in exercitiul financiar precedent Rezultatul reportat utilizat pentru majorare capital social Inchiderea contului 6811 Rezultatul reportat utilizat pentru plata varsamintelor la nivelul regiilor autonome Inchiderea contului 766 Rezultatul reportat utilizat pentru constituirea fondului de particip a sal la profit Rezultatul reportat utilizat pentru majorare alte rezerve Rezultatul reportat utilizat pentru constituirea de dividende de plata Profit net realizat in exercitiul precedent nerepartizat Profit net realizat in exercitiul precedent repartizat pe destinatii Repartizare cheltuieli asupra profit Repartizare venituri asupra profit Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni cf hotararii AGA imprumuturi si datorii asimilate Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni incasate in numerar imprumuturile din emisiuni de obligatiuni convertite in actiuni suma imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni rambursate valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate suma primelor de rambursare aferente imprumuturilor din emisiune de obligatiuni creditel pe termen lung primite credite pe termen lung rambursate Concesiuni preluate Mijloace de transport procurate prin leasing financiar 456=1011 531=456 371=456 1011=1012 211=456 456=1011 456=1011/104 1012=456 456=5121 456=2112 5311=456 1068=1012 117=1012 104=1068 104=1012 212=105 129=1061 105=1068 1012=502 105=2133 1068=1012 106=1012 106=117 1012=117 117=121 121=117 117=1012 121=6811 117=446 766=121 117=424 117=1068 117=457 121=117 121=129 121=6 7=121 461=161 5121=167 5121=461 161=456 161=5121 161=505 169=161 5124=162 162=5121 205=167 2133=167
500 200 100 90 800 500 1000=800/200 900 800 90000 100 500 600 700 300 100 100 800 1000 90 1000 50 400 80 900 100 200 600 80 7000 6000 120 300 150 70 500 90 200 700 60 170 300 7000 5000 1000 2000 600 7000

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Terenurir preluate in concesiune si restituite, conform contractelor incheiate imprumuturi si datorii asimilate rambursate cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice in numerar cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice platite prin banca cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice platite de asociat cheltuielile ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea persoanei juridice cf facturii emise de furnizor Amortizarea cheltuielilor de constituire cheltuielile de constituire amortizate integral lucrarile si proiectele de dezvoltare efectuate pe cont propriu Amortizare cheltuieli de dezvoltare lucrarile si proiectele de dezvoltare achizitionate de la terti valoarea neamortizata a cheltuielilor de dezvoltare cedate cheltuielile de dezvoltare amortizate integral Proiecte de cercetare vandute Cheltuieli de cercetare ce maresc valoarea brevetelor sau licentelor Licente achizitionate Marci comerciale receptionate Brevete aduse ca aport la capitalul social Concesiuni preluate Licente retrase de asociati Fond comercial achizitionat Amortizare lunara a fondului comercial Fond commercial vandut Fond commercial amortizat in totalitate Valoarea neamortizata a fondulu commercial cedat Program informatic achizitionat Alte imobilizari necorporale realizate pe cont propriu Alte imobilizari corporale retrase de asociati-reprez aport la cap social Amortizarea lunara a altor imobilizari Alte imobilizari depuse ca aport la capitalul altei entitati patrmoniale Alte imobilizari necorporale vandute Scoaterea din evidenta a altor imobilizari necorporale amortizate integral Scoaterea din evidenta a altor imobilizari necorporale amortizate partial Terenuri achizitionate prin leasing Amenajari de terenuri reprezentand aport la capitalul social Amenajari de terenuri realizate pe cont propriu Cresterea in valoare a terenurilor reevaluate Amortizarea lunara a amenajarilor de terenuri Vanzarea unui teren Scoaterea din evidenta a unui teren vandut Scoaterea din evidenta a unei amenajari de teren amortizata 80 % Reducerea valorii unui teren ca urmare a reevaluarii Terenuri retrase de asociati Terenuri folosite pentru constructia de locuinte ce vor fi vandute Terenuri expropiate Terenuri primite reprezentand subventii pentru investitii Terenuri primite cu titlu gratuit Terenurilor achizitionate de la entitati afiliate Terenurilor achizitionate de la entitati legate prin interese de participare (451, 453); Amenajari de teren vandute Terenuri retrase de asociati Amenajari de teren amortizate integral

167=2111 167=5121 201=5311 201=5121 201=462 201=404 6811=2801 2801=201 203=721 6811=2803 203=404 6583=203 2803=203 461=7583 205=203 205=404 205=233 205=456 205=167 456=205 207=404 6811=2807 461=7583 2807=207 6583=207 208=404 208=721 456=208 6811=2808 261=208 461=7583 2808=208 2808/6583=208 2111=167 2112=456 2112=722 2111=105 6811=2811 461=7583 6583=2111 2811/6583=2111 105=2111 456=2111 371=2111 671=2111 2111=4751 2111=4753 2111=451 2111=453 461=7583 456=2111 2811=2112

1200 300 100 900 200 100 500 500 100 200 500 600 800 400 500 200 300 400 600 700 500 100 900 150 250 400 200 300 800 900 150 190 45/15=60 70 200 50 90 600 100 900 80/20=100 100 70 90 10 500 600 870 1500 800 100 200