Sunteți pe pagina 1din 16

L 300/72

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

REGULAMENTUL (CE) nr. 1072/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaa transportului rutier internaional de mrfuri (reformare)
(Text cu relevan pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, n special articolul71, avnd n vedere propunerea Comisiei, avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social European(1), dup consultarea Comitetului Regiunilor, hotrnd n conformitate cu procedura prevzut la articolul251 din tratat(2), ntruct:
(1) (3)

nerezideni pot s presteze servicii de transport n interio rul unui stat membru. Normele respective trebuie stabilite astfel nct s contribuie la buna funcionare a pieei interne a transporturilor. Prezentul regulament ar trebui s se aplice tuturor trans porturilor internaionale pe teritoriul Comunitii, n scopul de a garanta un cadru coerent pentru transportul rutier internaional de mrfuri. Transporturile efectuate dinspre statele membre ctre ri tere continu n mare parte s fie reglementate de acorduri bilaterale ntre statele membre i respectivele ri tere. n consecin, prezentul regulament nu ar trebui s se aplice seciunii deplasrii efectuate pe teritoriul statului membru de ncrcare sau de descrcare, ct vreme nu au fost nc ncheiate acordurile necesare dintre Comunitate i rile tere respective. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui s se aplice pe teritoriul unui stat membru tranzitat. Instituirea unei politici comune de transport implic elimi narea tuturor restriciilor impuse furnizorului serviciilor n cauz n temeiul naionalitii sau al faptului c este stabi lit ntr-un alt stat membru dect cel n care urmeaz s fie prestate serviciile respective. Pentru a se realiza acest lucru de o manier flexibil i flu ent, pn la armonizarea complet a pieei transporturi lor rutiere, ar trebui s se prevad un regim tranzitoriu de cabotaj. Finalizarea progresiv a pieei unice europene ar trebui s conduc la eliminarea barierelor n calea accesului la pie ele interne ale statelor membre. Cu toate acestea, ar trebui s se ia n considerare eficacitatea controalelor i evoluia condiiilor de munc aferente acestei profesii, precum i armonizarea normelor n ceea ce privete, printre altele, aplicarea i tarifele de utilizare a drumurilor, precum i leg islaia n domeniul social i al siguranei. Comisia ar trebui s monitorizeze cu atenie situaia pieei, precum i armo nizarea menionat anterior i s propun, dac este cazul, continuarea deschiderii pieelor interne de transport rutier, inclusiv n ceea ce privete cabotajul. n conformitate cu Directiva 2006/94/CE, anumite tipuri de transporturi sunt scutite de licen comunitar i de orice alt autorizaie de transport. n cadrul organizrii pie ei prevzute de prezentul regulament, ar trebui s fie men inut un sistem de exceptare de la licena comunitar i de la orice alt autorizaie de transport pentru unele dintre acele tipuri de transport, datorit naturii lor speciale.

(4)

Regulamentul (CEE) nr.881/92 al Consiliului din 26mar tie 1992 privind accesul pe piaa transportului rutier de mrfuri n cadrul Comunitii ctre sau dinspre teritoriul unui stat membru sau care traverseaz teritoriul unuia sau mai multor state membre(3), Regulamentul (CEE) nr.3118/93 al Consiliului din 25octombrie 1993 de sta bilire a condiiilor n care transportatorii nerezideni pot s opereze servicii de transporturi rutiere naionale de marf n interiorul unui stat membru(4) i Directiva 2006/94/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 12 decem brie 2006 privind stabilirea unor reguli comune pentru anumite tipuri de transport rutier de mrfuri(5) trebuie s fac obiectul mai multor modificri de fond. Din motive de claritate i simplificare, actele juridice respective ar trebui s fie reformate i ncorporate ntr-un singur regulament. Instituirea unei politici comune de transport presupune, printre altele, stabilirea unor norme comune aplicabile accesului la piaa transportului rutier internaional de mr furi pe teritoriul Comunitii, precum i definirea condii ilor n care operatorii de transport rutier de mrfuri

(5)

(6)

(2)

(1) JOC204, 9.8.2008, p.31. (2) Avizul Parlamentului European din 21 mai 2008 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial), Poziia comun a Consiliului din 9 ianuarie 2009 (JO C 62 E, 17.3.2009, p. 46), Poziia Parlamentului European din 23 aprilie 2009 (nepublicat nc n Jurnalul Oficial) i Decizia Con siliului din 24septembrie 2009. (3) JOL95, 9.4.1992, p.1. (4) JOL279, 12.11.1993, p.1. (5) JOL374, 27.12.2006, p.5.

(7)

14.11.2009
(8)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


(14)

L 300/73

n conformitate cu Directiva 2006/94/CE, transportul de mrfuri cu ajutorul vehiculelor cu masa total maxim autorizat cuprins ntre 3,5 tone i6 tone a fost exceptat de la obligativitatea unei licene comunitare. Cu toate aces tea, normele comunitare n domeniul transportului rutier de mrfuri se aplic, n general, vehiculelor cu masa total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone. Din acest motiv, ar trebui ca dispoziiile prezentului regulament s fie alini ate la domeniul general de aplicare a normelor comunitare privind transportul rutier i ar trebui s prevad scutiri numai pentru vehiculele cu masa total maxim autorizat de pn la 3,5 tone. Transportul rutier internaional de mrfuri ar trebui s fie condiionat de deinerea unei licene comunitare. Ar tre bui s se impun operatorilor de transport rutier de mr furi pstrarea unei copii conforme a licenei comunitare la bordul fiecruia dintre vehicule, n vederea facilitrii i efi cientizrii controalelor efectuate de autoritile de aplicare, n special n cazul controalelor efectuate n afara statului membru de stabilire. n acest scop, este necesar s se sta bileasc instruciuni mai detaliate cu privire la formatul i la alte caracteristici ale licenei comunitare i ale copiilor conforme.

Ar trebui s fie adoptate dispoziii care s permit inter venia pe pieele transporturilor n cazul n care sunt afec tate de perturbri grave. n acest scop, este necesar s se instituie o procedur decizional adecvat i s se culeag datele statistice necesare.

(15)

(9)

Fr a aduce atingere dispoziiilor din tratat privind dreptul de stabilire, operaiunile de cabotaj reprezint prestarea de servicii de ctre operatorii de transport rutier de mrfuri ntr-un stat membru n care nu sunt stabilii i nu ar trebui s fie interzise att timp ct se desfoar ntr-un mod care s nu dea natere unei activiti permanente sau continue ntr-un stat membru gazd. Pentru a sprijini ndeplinirea acestei cerine, ar trebui s fie definite mai clar frecvena operaiunilor de cabotaj i perioada n care pot fi desfu rate. n trecut, astfel de servicii de transport naional erau permise cu titlu temporar. n practic, s-a dovedit dificil de stabilit care sunt serviciile permise. Prin urmare, sunt nece sare reguli clare i uor de aplicat.

(16) (10)

Controalele n trafic ar trebui efectuate fr discriminare, direct sau indirect, din motive legate de naionalitatea operatorului de transport rutier, ara de stabilire a opera torului de transport rutier sau cea de nmatriculare a vehiculului. Ar trebui s fie stabilite condiiile care reglementeaz elib erarea i retragerea licenelor comunitare i tipurile de transporturi crora li se aplic, perioadele de valabilitate i normele detaliate pentru utilizarea acestora. De asemenea ar trebui s fie instituit un atestat de condu ctor auto, pentru a permite statelor membre s verifice n mod eficient dac conductorii auto din rile tere sunt angajai legal sau se afl n mod legal la dispoziia opera torului de transport rutier de mrfuri responsabil de res pectiva operaiune de transport. Operatorilor de transport rutier de mrfuri titulari ai licen elor comunitare prevzute n prezentul regulament i ope ratorilor de transport rutier de mrfuri autorizai s opereze anumite categorii de transporturi internaionale ar trebui s li se permit s desfoare servicii de transport naional ntr-un stat membru cu caracter temporar n con formitate cu prezentul regulament, fr a avea un sediu social sau o alt form de stabilire n statul membru res pectiv. n cazul n care se desfoar astfel de operaiuni de cabotaj, acestea ar trebui s fac obiectul legislaiei comu nitare, cum ar fi Regulamentul (CE) nr.561/2006 al Parla mentului European i al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispoziii ale legislaiei sociale n domeniul transporturilor rutiere(1), precum i al dreptului intern n vigoare n anumite domenii n statul membru gazd.

(11)

Prezentul regulament nu aduce atingere dispoziiilor pri vind transportul rutier de mrfuri de sosire sau de plecare ce reprezint un segment al unei operaiuni de transport combinat, prevzute n Directiva 92/106/CEE a Consiliu lui din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mrfuri ntre state membre(2). Deplasrile naionale rutiere n cadrul unui stat membru care nu fac parte dintr-o operaiune de transport combinat astfel cum se prevede n Directiva 92/106/CEE intr n sfera de definiie a operai unilor de cabotaj i, prin urmare, ar trebui s fac obiectul dispoziiilor prezentului regulament.

(12)

(17)

Dispoziiile Directivei 96/71/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaarea lucrtorilor n cadrul prestrii de servicii(3) se aplic ntre prinderilor de transport care desfoar o operaiune de cabotaj.

(13)

(18)

n vederea efecturii unor controale eficiente ale operaiu nilor de cabotaj, autoritile de aplicare a legii din statul membru gazd ar trebui, cel puin, s aib acces la datele de pe documentele de expediie i din aparatura de nregis trare, n conformitate cu Regulamentul (CEE) nr.3821/85 al Consiliului din 20decembrie 1985 privind aparatura de nregistrare n transportul rutier(4).

(19)

Statele membre ar trebui s i acorde reciproc asisten n vederea bunei aplicri a prezentului regulament.

(1) JOL102, 11.4.2006, p.1.

(2) JOL368, 17.12.1992, p.38. (3) JOL18, 21.1.1997, p.1. (4) JOL370, 31.12.1985, p.8.

L 300/74
(20)

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


ADOPT PREZENTUL REGULAMENT: CAPITOLULI DISPOZIII GENERALE

14.11.2009

Formalitile administrative ar trebui s fie reduse pe ct posibil fr a se renuna la controalele i sanciunile care garanteaz aplicarea corect i eficient a prezentului regu lament. n acest scop, ar trebui s fie clarificate i nsprite normele existente privind retragerea licenei comunitare. Normele existente ar trebui s fie adaptate pentru a per mite, de asemenea, sancionarea eficient a nclcrilor grave svrite ntr-un stat membru gazd. Sanciunile ar trebui s fie nediscriminatorii i s fie proporionale cu gra vitatea nclcrilor. Ar trebui s se prevad posibilitatea de a introduce o cale de atac mpotriva sanciunilor aplicate. Statele membre ar trebui s nscrie n registrul electronic naional al ntreprinderilor de transport rutier toate ncl crile grave svrite de ctre operatorii de transport rutier de mrfuri, care au condus la aplicarea unei sanciuni. Pentru a facilita i a consolida schimbul de informaii ntre autoritile naionale, statele membre ar trebui s fac schimb de informaii pertinente prin intermediul puncte lor de contact naionale instituite n temeiul Regulamentu lui (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiiile care trebuie ndeplinite pentru exercitarea ocupaiei de operator de transport rutier(1). Msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament ar trebui s fie adoptate n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenelor de executare conferite Comisiei(2). n special, Comisia ar trebui s fie mputernicit s adap teze la progresul tehnic anexele I, II iIII la prezentul regu lament. Deoarece msurile respective au un domeniu general de aplicare i sunt destinate s modifice elemente neeseniale din prezentul regulament, acestea trebuie adop tate n conformitate cu procedura de reglementare cu con trol prevzut la articolul5a din Decizia 1999/468/CE. Statele membre ar trebui s ia msurile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament, n special n ceea ce privete un regim de sanciuni eficiente, proporio nale i cu caracter de descurajare. Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv asig urarea unui cadru uniform pentru transportul internaional rutier de mrfuri pe ntregul teritoriu al Comunitii, nu poate fi realizat n mod satisfctor de ctre statele mem bre i, prin urmare, din cauza dimensiunilor i efectelor sale, poate fi realizat mai bine la nivel comunitar, Comu nitatea poate adopta msuri, n conformitate cu principiul subsidiaritii astfel cum este prevzut la articolul 5 din tratat. n conformitate cu principiul proporionalitii, ast fel cum este prevzut la articolul menionat, prezentul regulament nu depete ceea ce este necesar n vederea atingerii acestui obiectiv,

Articolul1 Domeniul de aplicare (1) Prezentul regulament se aplic transportului rutier interna ional de mrfuri contra cost n numele unui ter pentru deplasr ile efectuate pe teritoriul Comunitii. n cazul transporturilor dinspre un stat membru ctre o (2) ar ter i invers, prezentul regulament se aplic seciunii depla srii efectuate pe teritoriul oricrui stat membru tranzitat. Prezen tul regulament nu se aplic acelei seciuni a deplasrii care se efectueaz pe teritoriul statului membru de ncrcare sau descr care, nainte de ncheierea acordului necesar ntre Comunitate i ara ter respectiv. (3) Pn la ncheierea acordurilor menionate la alineatul (2), prezentul regulament nu aduce atingere: (a) dispoziiilor privind transporturile dintr-un stat membru ctre o ar ter i invers, incluse n acordurile bilaterale ncheiate de statele membre cu respectivele ri tere; (b) dispoziiilor privind transporturile dintr-un stat membru ctre o ar ter i invers, incluse n acordurile bilaterale ncheiate ntre statele membre care, fie n temeiul unor auto rizaii bilaterale, fie n temeiul unor acorduri de liberalizare, permit ncrcarea i descrcarea ntr-un stat membru de ctre operatorii de transport rutier de mrfuri care nu sunt stabilii n acel stat membru. (4) Prezentul regulament se aplic cu privire la transportul rutier naional de mrfuri efectuat pe baz temporar de ctre un operator de transport rutier de mrfuri nerezident, n conformi tate cu capitolulIII. (5) Urmtoarele tipuri de transporturi i deplasri fr ncr ctur efectuate n conexiune cu acestea nu necesit licen comu nitar i sunt scutite de la orice autorizare a transportului: (a) transporturi potale efectuate n cadrul unui serviciu universal; (b) transporturi de vehicule deteriorate sau care sunt n pan; (c) transporturi de mrfuri cu autovehicule a cror mas total maxim autorizat, inclusiv cea a remorcilor, nu depete 3,5 tone; (d) transporturi de mrfuri cu autovehicule, n cazul n care se ndeplinesc urmtoarele condiii: (i) mrfurile transportate aparin ntreprinderii sau au fost vndute, cumprate, date spre nchiriere sau nchiriate, produse, extrase, transformate sau reparate de ntreprin derea respectiv;

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(1) A se vedea pagina 51 din prezentul Jurnal Oficial. (2) JOL184, 17.7.1999, p.23.

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/75

(ii) deplasarea are drept scop transportarea mrfurilor din sau ctre ntreprindere ori mutarea acestora, fie n cadrul ntreprinderii, fie n afara acesteia, n scopuri proprii; (iii) autovehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de personal angajat de ctre ntreprindere sau pus la dispoziia acesteia n temeiul unei obligaii contractuale; (iv) vehiculele care transport mrfurile sunt n proprietatea ntreprinderii sau au fost cumprate n rate sau nchiriate de aceasta, cu condiia ca, n ultimul caz, s ndeplineasc condiiile prevzute de Directiva 2006/1/CE a Parlamen tului European i a Consiliului din 18ianuarie 2006 pri vind utilizarea vehiculelor nchiriate fr conductori auto pentru transportul rutier de mrfuri(1); i (v) transportul nu constituie dect o activitate auxiliar ansamblului de activiti desfurate de ntreprindere; (e) transporturi de medicamente, aparate i echipamente medi cale, precum i ale altor articole necesare n cazul situaiilor de urgen, n special n cazul catastrofelor naturale. Litera(d) punctul (iv) de la primul paragraf nu se aplic utilizrii unui vehicul de nlocuire n timpul unei pene de scurt durat a vehiculului utilizat n mod normal. (6) Dispoziiile de la alineatul(5) nu aduc atingere condiiilor n care statele membre i autorizeaz resortisanii s ntreprind activitile menionate la alineatul n cauz. Articolul2 Definiii n sensul prezentului regulament: 1. vehicul nseamn un autovehicul nmatriculat ntr-un stat membru sau o combinaie cuplat de vehicule, din care cel puin autovehiculul este nmatriculat ntr-un stat membru, fiind utilizat exclusiv pentru transportul de mrfuri; 2. transport internaional nseamn: (a) o deplasare cu ncrctur efectuat de un vehicul al crei punct de plecare i punct de destinaie se afl n dou state membre diferite, cu sau fr tranzitarea unuia sau mai mul tor state membre sau ri tere; (b) o deplasare cu ncrctur efectuat de un vehicul dintr-un stat membru ctre o ar ter sau invers, cu sau fr tranzi tarea unuia sau mai multor state membre sau ri tere; (c) o deplasare cu ncrctur efectuat de un vehicul ntre ri tere, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;
(1) JOL33, 4.2.2006, p.82.

(d) o deplasare fr ncrctur n legtur cu transporturile menionate la literele(a), (b) i(c); 3. stat membru gazd nseamn un stat membru n care ope reaz un operator de transport rutier de mrfuri, altul dect statul membru de stabilire al acestuia; 4. operator de transport rutier de mrfuri nerezident nseamn o ntreprindere de transport rutier care opereaz ntr-un stat membru gazd; 5. conductor auto nseamn orice persoan care conduce vehiculul chiar i pentru o perioad scurt de timp sau care este transportat ntr-un vehicul ca parte a sarcinilor care i revin n scopul de a fi disponibil pentru a-l conduce, dac este necesar; 6. operaiuni de cabotaj nseamn transport naional contra cost n numele unui ter efectuat temporar ntr-un stat membru gazd, n conformitate cu prezentul regulament; 7. nclcri grave ale legislaiei comunitare din domeniul trans portului rutier nseamn orice nclcri care pot avea ca rezultat pierderea bunei reputaii n conformitate cu articolul 6 alinea tele (1) i (2) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 i/sau retragerea temporar sau definitiv a licenei comunitare.
CAPITOLUL II TRANSPORTUL INTERNAIONAL

Articolul 3 Principiu general Transportul internaional se efectueaz n baza deinerii unei licene comunitare, care este nsoit, n cazul n care conducto rul auto este cetean al unei ri tere, de un atestat de conduc tor auto. Articolul 4 Licena comunitar (1) Licena comunitar se elibereaz de un stat membru, n conformitate cu prezentul regulament, oricrui operator de trans port rutier de mrfuri care efectueaz transport rutier de mrfuri contra cost n numele unui ter i care: (a) este stabilit n respectivul stat membru n conformitate cu legislaia comunitar i cu legislaia naional a acelui stat membru; i (b) este autorizat, n statul membru de stabilire, n conformitate cu legislaia comunitar i cu legislaia naional a statului membru respectiv cu privire la accesul la ocupaia de opera tor de transport rutier de mrfuri, s efectueze transporturi internaionale rutiere de mrfuri. (2) Licena comunitar este eliberat de autoritile compe tente din statul membru de stabilire pentru o perioad de pn la 10 ani, care poate fi rennoit. Licenele comunitare i copiile conforme eliberate nainte de data aplicrii prezentului regulament rmn valabile pn la data expi rrii lor.

L 300/76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

Comisia adapteaz perioada de valabilitate a licenei comunitare n funcie de progresele tehnicii, n special n ceea ce privete registrele electronice naionale ale ntreprinderilor de transport rutier, n conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. Msurile respective destinate s modifice elemente neeseniale ale prezentului regulament se adopt n con formitate cu procedura de reglementare cu control menionat la articolul15 alineatul(2). (3) Statul membru de stabilire elibereaz titularului originalul licenei comunitare, care este pstrat de operatorul de transport rutier de mrfuri, precum i un numr de copii conforme cores punztor numrului de vehicule deinute de titularul licenei comunitare, fie n proprietate, fie, de exemplu, deinute n teme iul unor contracte de cumprare n rate, nchiriere sau leasing. (4) Licena comunitar i copiile conforme corespund mode lului stabilit n anexaII, care stabilete i condiiile care reglemen teaz utilizarea acestora. Acestea conin cel puin dou dintre elementele de siguran enumerate n anexaI. Comisia adapteaz la progresul tehnic anexele I iII. Msurile res pective, destinate s modifice elemente neeseniale ale prezentu lui regulament, se adopt n conformitate cu procedura de reglementare cu control menionat la articolul15 alineatul(2). (5) Licena comunitar i copiile conforme ale acesteia poart tampila autoritii emitente, precum i o semntur i un numr de serie. Numerele de serie ale licenelor comunitare i ale copii lor conforme se nscriu n registrul electronic naional al ntre prinderilor de transport rutier ca parte a setului de informaii cu privire la operatorul de transport rutier de mrfuri. (6) Licena comunitar este eliberat pe numele operatorului de transport rutier de mrfuri i nu este transmisibil. O copie conform a licenei comunitare este pstrat la bordul fiecrui vehicul al operatorului de transport rutier de mrfuri i este pre zentat la solicitarea oricrui agent autorizat de control. n cazul unei combinaii cuplate de vehicule, copia conform nsoete autovehiculul. Aceasta acoper combinaia cuplat de vehicule chiar n cazul n care remorca sau semiremorca nu este nmatriculat sau autorizat pentru a circula pe numele titularu lui licenei sau n cazul n care este nmatriculat sau autorizat s circule ntr-un alt stat.

rilor tere care sunt rezideni pe termen lung(1) sau utili zeaz n mod legal un conductor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung n nelesul directivei respective, care este pus la dispoziia respectivului operator de transport rutier de mrfuri n con formitate cu condiiile de angajare i de pregtire profesio nal stabilite n acel stat membru: (i) prin acte cu putere de lege sau acte administrative; i, dac este cazul,

(ii) prin contracte colective, n conformitate cu normele aplicabile n respectivul stat membru. (2) Atestatul de conductor auto se elibereaz de ctre autori tile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mrfuri, la cererea titularului licenei comu nitare, pentru fiecare conductor auto, care nu este nici resorti sant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung n nelesul Directivei 2003/109/CE, pe care acesta l angajeaz n mod legal sau pentru fiecare conductor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung n nelesul Direc tivei 2003/109/CE, care este pus la dispoziia respectivului opera tor de transport rutier de mrfuri. Fiecare atestat de conductor auto certific faptul c angajarea conductorului auto al crui nume apare pe atestat este angajat n conformitate cu condiiile prevzute la alineatul(1). (3) Atestatul de conductor auto este conform modelului pre vzut n anexaIII. Acesta conine cel puin dou dintre element ele de siguran enumerate n anexaI. (4) Comisia adapteaz anexa III la progresul tehnic. Msurile respective, destinate s modifice elemente neeseniale din prezen tul regulament, se adopt n conformitate cu procedura de regle mentare cu control menionat la articolul15 alineatul(2). (5) Atestatul de conductor auto poart tampila autoritii emitente, precum i o semntur i un numr de serie. Numrul de serie al atestatului de conductor auto poate fi nscris n regis trul electronic naional al ntreprinderilor de transport rutier ca parte a setului de informaii cu privire la operatorul de transport rutier de mrfuri, care l pune la dispoziia conductorului auto nscris n respectivul atestat. (6) Atestatul de conductor auto este proprietatea operatoru lui de transport rutier de mrfuri, care l pune la dispoziia con ductorului auto nscris pe atestat atunci cnd conductorul auto conduce un vehicul care utilizeaz o licen comunitar eliberat respectivului operator de transport rutier de mrfuri. O copie con form a atestatului conductorului auto eliberat de autoritile competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mrfuri se pstreaz la sediul operatorului de transport rutier de mrfuri. Atestatul de conductor auto se pre zint, la cerere, oricrui agent autorizat de control. (7) Atestatul de conductor auto se elibereaz pe o perioad determinat de ctre statul membru emitent, avnd valabilitatea de cel mult cinci ani. Atestatele de conductor auto eliberate na inte de data aplicrii prezentului regulament rmn valabile pn la data expirrii lor.
(1) JOL16, 23.1.2004, p.44.

Articolul5 Atestatul de conductor auto (1) Atestatul de conductor auto este eliberat de ctre un stat membru, n conformitate cu prezentul regulament, oricrui operator de transport rutier de mrfuri care: (a) deine o licen comunitar; i (b) angajeaz legal n acel stat membru un conductor auto care nu este nici resortisant al unui stat membru, nici rezident pe termen lung n nelesul Directivei 2003/109/CE a Consiliu lui din 25 noiembrie 2003 privind statutul resortisanilor

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/77

Atestatul de conductor auto este valabil numai att timp ct sunt ndeplinite condiiile n baza crora a fost eliberat. Statele mem bre iau msurile adecvate pentru a se asigura c, n cazul n care aceste condiii nu mai sunt ndeplinite, operatorul de transport rutier de mrfuri returneaz imediat atestatul autoritilor emitente. Articolul6 Verificarea ndeplinirii condiiilor (1) Ori de cte ori se prezint o cerere pentru obinerea unei licene comunitare sau pentru rennoirea licenei comunitare n conformitate cu articolul 4 alineatul (2), autoritile competente ale statului membru de stabilire verific dac operatorul de trans port rutier de mrfuri ndeplinete sau continu s ndeplineasc condiiile stabilite la articolul4 alineatul(1). (2) Autoritile competente ale statului membru de stabilire verific periodic, prin controale anuale care s acopere cel puin 20% dintre atestatele de conductor auto valabile eliberate n acel stat membru, dac continu s fie ndeplinite condiiile, prevzute la articolul5 alineatul(1), care au stat la baza eliberrii atestatului de conductor auto. Articolul7 Refuzul eliberrii i retragerea licenei comunitare i a atestatului de conductor auto (1) n cazul n care nu sunt ndeplinite condiiile prevzute la articolul4 alineatul(1) sau cele menionate la articolul5 alinea tul (1), autoritile competente ale statului membru de stabilire resping cererea de eliberare sau de rennoire a licenei comunitare sau de eliberare a unui atestat de conductor auto, printr-o deci zie motivat. (2) Autoritile competente retrag licena comunitar sau atestatul de conductor auto dac titularul: (a) nu mai ndeplinete condiiile prevzute la articolul4 aline atul(1) sau pe cele de la articolul5 alineatul(1); sau (b) a furnizat informaii incorecte n legtur cu o cerere de licen comunitar sau de atestat de conductor auto.
CAPITOLULIII CABOTAJUL

pn la trei operaiuni de cabotaj consecutive unui transport inter naional dintr-un alt stat membru sau dintr-o ar ter n statul membru gazd, odat ce au fost livrate mrfurile transportate n cursul transportului internaional care l are pe acesta ca destina ie. n cursul unei operaiuni de cabotaj, ultima descrcare nainte de prsirea statului membru gazd are loc n termen de apte zile de la ultima descrcare a mrfurilor introduse n statul membru gazd n cadrul operaiunii de transport internaional care l are pe acesta ca destinaie. n termenul menionat la primul paragraf, operatorii de transport rutier de mrfuri pot efectua n orice stat membru unele sau toate operaiunile de cabotaj permise n temeiul primului paragraf, cu condiia limitrii la o singur operaiune de cabotaj pe stat mem bru n termen de trei zile de la intrarea fr ncrctur pe terito riul statului membru respectiv. (3) Serviciile naionale de transport rutier de mrfuri efectuate n statul membru gazd de ctre un operator de transport rutier de mrfuri nerezident se consider conforme cu dispoziiile pre zentului regulament numai dac operatorul de transport rutier de mrfuri poate prezenta dovezi clare privind transportul interna ional care l are pe acesta ca destinaie i privind fiecare dintre operaiunile consecutive desfurate. Probele menionate la primul paragraf cuprind urmtoarele elemente pentru fiecare operaiune: (a) numele, adresa i semntura expeditorului; (b) numele, adresa i semntura operatorului de transport rutier de mrfuri; (c) numele i adresa destinatarului, precum i semntura aces tuia i data livrrii, odat ce mrfurile au fost livrate; (d) locul i data prelurii mrfurilor i locul prevzut pentru livrare; (e) descrierea curent a naturii mrfii i modul de ambalare, pre cum i, n cazul mrfurilor periculoase, descrierea general recunoscut a acestora i numrul de colete, marcajele speci fice i numerele acestora; (f) greutatea brut a mrfurilor sau cantitatea de mrfuri altfel exprimat; (g) numerele de nmatriculare ale autovehiculului i remorcii. (4) Nu este necesar niciun alt document suplimentar pentru a face dovada ndeplinirii condiiilor prevzute la prezentul articol. (5) Oricrui operator de transport rutier de mrfuri, care este ndreptit n statul membru de stabilire, n conformitate cu leg islaia acelui stat membru, s desfoare operaiunile de transport rutier de marf contra cost n numele unui ter precizate la arti colul 1 alineatul (5) literele (a), (b) i (c), i se va permite, n con diiile stabilite n prezentul capitol, s efectueze, dup caz, operaiuni de cabotaj de acelai tip sau operaiuni de cabotaj cu vehicule din aceeai categorie. (6) Permisiunea de a efectua operaiuni de cabotaj, n cadrul tipurilor de transporturi menionate la articolul1 alineatul(5) lite rele(d) i(e), este nelimitat.

Articolul8 Principiu general (1) Orice operator de transport rutier de mrfuri care efectu eaz operaiuni contra cost n numele unui ter, titular al unei licene comunitare i al crui conductor auto, dac este cetean al unei ri tere, deine un atestat de conductor auto, are dreptul, n conformitate cu condiiile prevzute n prezentul capitol, s efectueze operaiuni de cabotaj. Operatorilor de transport rutier de mrfuri menionai la (2) alineatul (1) li se permite s efectueze, cu acelai vehicul sau, n cazul unei combinaii cuplate, cu autovehiculul aceluiai vehicul,

L 300/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

Articolul9 Norme aplicabile operaiunilor de cabotaj (1) Sub rezerva unor dispoziii contrare n legislaia comuni tar, efectuarea operaiunilor de cabotaj se desfoar n confor mitate cu actele cu putere de lege i actele administrative n vigoare n statul membru gazd, n ceea ce privete: (a) condiiile care guverneaz contractul de transport; (b) masa i dimensiunile vehiculelor de transport rutier; (c) cerinele privind transportul anumitor categorii de mrfuri, n special mrfuri periculoase, produse alimentare perisabile, animale vii; (d) perioadele de conducere i perioadele de repaus; (e) taxa pe valoarea adugat (TVA) pe serviciile de transport. Dup caz, masa i dimensiunile menionate la primul paragraf lit era(b) pot s le depeasc pe cele aplicabile n statul membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mrfuri, dar, n niciun caz, acestea nu pot s depeasc limitele stabilite de statul membru gazd pentru traficul naional sau caracteristicile tehnice menionate n dovezile prevzute la articolul 6 alineatul(1) din Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care circul n interiorul Comu nitii, a dimensiunilor maxime autorizate n traficul naional i internaional i a greutii maxime autorizate n traficul internaional(1). (2) Actele cu putere de lege i actele administrative menionate la alineatul (1) se aplic operatorilor de transport rutier de mr furi nerezideni n aceleai condiii cu cele impuse operatorilor de transport rutier de mrfuri stabilii n statul membru gazd, astfel nct s se previn orice discriminare pe motive de naionalitate sau loc de stabilire. Articolul10 Procedura de salvgardare (1) n cazul unei perturbri grave a pieei naionale a transpor turilor n interiorul unei zone geografice date, cauzat de cabotaj sau agravat de acesta, orice stat membru poate sesiza Comisia n vederea adoptrii unor msuri de salvgardare i transmite Comisiei informaiile necesare i msurile preconizate cu privire la operatorii de transport rutier de mrfuri rezideni. (2) n sensul alineatului (1):

zon geografic nseamn o zon care acoper integral sau parial teritoriul unui stat membru sau care se extinde la o parte sau la ntreg teritoriul altor state membre. (3) Comisia examineaz situaia, n special pe baza informai ilor relevante, i, dup consultarea comitetului menionat la arti colul15 alineatul(1), decide, n termen de o lun de la primirea cererii statului membru respectiv, dac sunt necesare sau nu msuri de salvgardare i, n caz afirmativ, le adopt. Msurile respective pot s includ excluderea temporar a zonei respective din domeniul de aplicare a prezentului regulament. Msurile adoptate n temeiul prezentului articol rmn n vigoare pe o perioad de cel mult ase luni, care poate fi rennoit o sin gur dat n cadrul aceluiai termen de valabilitate. Comisia notific fr ntrziere statele membre i Consiliul cu pri vire la orice decizie adoptat n temeiul prezentului alineat. (4) n cazul n care Comisia decide s adopte msuri de salv gardare privind unul sau mai multe state membre, autoritilor competente din statul membru respectiv li se solicit adoptarea de msuri echivalente din punct de vedere al domeniului de aplicare n ceea ce privete operatorii de transport rutier de mrfuri rezi deni i informeaz Comisia n acest sens. Aceste msuri se aplic cel trziu ncepnd cu aceeai dat ca i msurile de salvgardare adoptate de ctre Comisie. (5) Orice stat membru poate nainta Consiliului o decizie adoptat de Comisie n temeiul alineatului (3), n termen de 30 de zile de la notificarea acesteia. Consiliul, hotrnd cu majoritate calificat n termen de 30 de zile de la sesizarea respectiv sau, n cazul mai multor astfel de sesizri din partea mai multor state membre, de la data primei sesizri, poate s ia o alt decizie. Deciziei Consiliului i se aplic termenele de valabilitate stabilite la alineatul(3) al treilea paragraf. Autoritilor competente din statul membru respectiv li se solicit adoptarea de msuri echivalente din punct de vedere al domeniului de aplicare n ceea ce privete operatorii de transport rutier de mrfuri rezideni i informeaz Comisia cu privire la aceste msuri. n cazul n care Consiliul nu ia nicio decizie n termenul menionat la primul paragraf, decizia Comisiei devine definitiv. (6) n cazul n care Comisia consider c msurile menionate la alineatul(3) trebuie s fie prelungite, aceasta prezint o propu nere Consiliului, care ia o decizie hotrnd cu majoritate calificat.
CAPITOLUL IV ASISTEN RECIPROC I SANCIUNI

perturbare grav a pieei naionale de transport n interiorul unei zone geografice date nseamn existena pe aceast pia a unor probleme specifice acesteia, de natur s determine un exce dent major, susceptibil de a persista, al ofertei n raport cu cere rea, care implic o ameninare pentru echilibrul financiar i supravieuirea a numeroi operatori de transport rutier de marf;
(1) JOL235, 17.9.1996, p.59.

Articolul11 Asisten reciproc Statele membre i acord reciproc asisten n vederea asigurrii aplicrii i monitorizrii prezentului regulament. Acestea proce deaz la schimbul de informaii prin intermediul punctelor naio nale de contact instituite n temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009.

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/79

Articolul12 Sancionarea nclcrilor de ctre statul membru de stabilire (1) n cazul svririi sau constatrii, n orice stat membru, a unei nclcri grave a legislaiei comunitare n domeniul transpor turilor rutiere, autoritile competente ale statului membru de sta bilire al operatorului de transport rutier de mrfuri care a svrit nclcarea iau msurile corespunztoare, care pot cuprinde un avertisment, dac legislaia naional prevede acest lucru, care pot s conduc, printre altele, la aplicarea urmtoarelor sanciuni administrative: (a) retragerea temporar sau permanent a unora sau a tuturor copiilor conforme ale licenei comunitare; (b) retragerea temporar sau permanent a licenei comunitare. Sanciunile respective se stabilesc ulterior lurii unei decizii defi nitive n chestiunea n cauz, avnd n vedere gravitatea nclcrii svrite de titularul licenei comunitare i numrul total al copi ilor conforme ale licenei respective pe care le deine cu privire la traficul internaional. (2) n cazul unei nclcri grave cu privire la utilizarea abuziv, de orice natur, a atestatelor de conductor auto, autoritile com petente ale statului membru de stabilire al operatorului de trans port rutier de mrfuri care a svrit respectiva nclcare aplic sanciuni corespunztoare, cum ar fi: (a) suspendarea eliberrii de atestate de conductor auto; (b) retragerea atestatelor de conductor auto; (c) eliberarea atestatelor de conductor auto n baza unor con diii suplimentare, pentru a preveni utilizarea abuziv a acestora; (d) retragerea temporar sau permanent a unora sau a tuturor copiilor conforme ale licenei comunitare; (e) retragerea temporar sau permanent a licenei comunitare. Sanciunile respective se stabilesc ulterior lurii unei decizii defi nitive n chestiunea n cauz, avnd n vedere gravitatea nclcrii svrite de titularul licenei comunitare. Autoritile competente ale statului membru de stabilire (3) comunic autoritilor competente ale statului membru n care a fost constatat nclcarea, ct mai curnd posibil i n cel mult ase sptmni de la adoptarea deciziei finale cu privire la chesti une, dac au fost aplicate sanciunile prevzute la alineatele (1) i(2) i care dintre acestea. n cazul n care nu sunt aplicate astfel de sanciuni, autoritile competente ale statului membru de stabilire precizeaz motivele. (4) Autoritile competente se asigur c sanciunile aplicate operatorului de transport rutier de mrfuri respectiv sunt propor ionale, n ansamblu, cu nclcarea sau nclcrile care au atras aplicarea acelor sanciuni, lund n considerare orice eventual sanciune aplicat pentru aceeai nclcare n statul membru n care au fost constatate nclcrile.

De asemenea, autoritile competente din statul membru (5) de stabilire al operatorului de transport rutier de mrfuri pot introduce aciune mpotriva operatorului de transport rutier de mrfuri, n conformitate cu legislaia intern, n faa unei instane naionale competente. Acestea informeaz autoritatea compe tent a statului membru gazd cu privire la orice decizie adoptat n acest sens.

(6) Statele membre garanteaz operatorilor de transport rutier de mrfuri dreptul la o cale de atac mpotriva sanciunilor admin istrative aplicate acestora n temeiul prezentului articol.

Articolul13 Sancionarea nclcrilor de ctre statul membru gazd

(1) n cazul n care autoritile competente ale unui stat mem bru au informaii despre o nclcare grav a prezentului regula ment sau a legislaiei comunitare n domeniul transportului rutier de ctre un operator de transport rutier de mrfuri nerezident, statul membru pe teritoriul cruia s-a constatat nclcarea trans mite autoritilor competente ale statului membru de stabilire al operatorului de transport rutier de mrfuri, ct mai curnd posi bil, dar n termen de cel mult ase sptmni de la adoptarea deci ziei finale cu privire la chestiune, urmtoarele informaii:

(a) descrierea nclcrii, precum i data i ora la care a fost svrit;

(b) categoria, tipul i gravitatea nclcrii;

(c) sanciunile aplicate i sanciunile executate.

Autoritile competente ale statului membru gazd pot solicita autoritilor competente ale statului membru de stabilire s aplice sanciuni administrative, n conformitate cu articolul12.

(2) Fr a aduce atingere urmririi penale, autoritile compe tente din statul membru gazd sunt mputernicite s aplice sanc iuni unui operator de transport rutier de mrfuri nerezident care a nclcat prezentul regulament sau legislaia comunitar sau intern n domeniul transportului rutier pe teritoriul acestuia, n cursul unei operaiuni de cabotaj. Statele membre aplic astfel de sanciuni n mod nediscriminatoriu. Aceste sanciuni pot consta, printre altele, ntr-un avertisment sau, n cazul unei nclcri grave, n instituirea unei interdicii temporare a operaiunilor de cabotaj pe teritoriul statului membru gazd unde s-a svrit nclcarea.

(3) Statele membre garanteaz operatorilor de transport rutier de mrfuri dreptul la o cale de atac mpotriva oricrei sanciuni administrative aplicate n temeiul prezentului articol.

L 300/80

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

Articolul14 nscrierea n registrul electronic naional Statele membre iau msuri n vederea nscrierii n registrul naional al ntreprinderilor de transport rutier a nclcrilor grave ale legislaiei comunitare n domeniul transportului rutier svr ite de operatorii de transport rutier de mrfuri stabilii pe terito riul lor, care au determinat aplicarea unor sanciuni de ctre orice stat membru, precum i a retragerii temporare sau definitive a licenei comunitare sau a copiei conforme a acesteia. Datele nscrise n registru referitoare la retragerea temporar sau perma nent a licenei comunitare se pstreaz n baza de date timp de doi ani de la data expirrii perioadei de retragere, n cazul retra gerii temporare, sau de la data retragerii, n cazul retragerii definitive.
CAPITOLULV APLICAREA

Articolul17 Raportarea (1) La fiecare doi ani, statele membre informeaz Comisia cu privire la numrul de operatori de transport rutier de mrfuri titu lari ai unei licene comunitare la data de 31 decembrie a anului anterior i cu privire la numrul de copii conforme corespunz toare vehiculelor n circulaie la acea dat. (2) De asemenea, statele membre informeaz Comisia cu pri vire la numrul de atestate de conductor auto eliberate n anul calendaristic anterior, precum i asupra numrului de atestate de conductor auto n circulaie la data de 31 decembrie a anului respectiv. (3) Pn la sfritul anului 2013, Comisia redacteaz un raport privind situaia pieei comunitare a transporturilor rutiere. Rapor tul conine o analiz a situaiei pieei, inclusiv o evaluare a eficaci tii controalelor, i a evoluiei condiiilor de angajare ale profesiei, precum i o evaluare care stabilete dac armonizarea normelor din domeniile privind, printre altele, asigurarea respectrii regle mentrilor n vigoare, tarifele de utilizare a infrastructurii rutiere, precum i legislaia n materie de siguran i n materie social, a progresat ntr-o asemenea msur, nct s-ar putea prevedea o deschidere mai mare a pieelor naionale ale transportului rutier, inclusiv a cabotajului.
CAPITOLUL VI DISPOZIII FINALE

Articolul15 Procedura comitetului (1) Comisia este asistat de comitetul instituit n temeiul arti colului 18 alineatul(1) din Regulamentul (CEE) nr.3821/85. (2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se aplic articolul 5a alineatele (1)-(4) i articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, avnd n vedere dispoziiile articolului 8 din res pectiva decizie. Articolul16 Sanciuni Statele membre stabilesc regimul sanciunilor aplicabile pentru nclcarea dispoziiilor prezentului regulament i iau toate msur ile necesare pentru a garanta aplicarea acestora. Sanciunile pre vzute trebuie s fie eficiente, proporionale i cu caracter de descurajare. Statele membre notific dispoziiile n cauz Comisiei pn la 4decembrie 2011 i notific de ndat Comisia cu privire la orice modificare ulterioar a acestora. Statele membre asigur adoptarea acestor msuri n mod nedis criminatoriu n ceea ce privete naionalitatea sau locul de stabi lire al operatorului de transport rutier de mrfuri.

Articolul18 Abrogri Regulamentele (CEE) nr.881/92 i(CEE) nr.3118/93 i Directiva 2006/94/CE se abrog. Trimiterile la regulamentele i la directiva abrogate se interpre teaz ca trimiteri la prezentul regulament i se citesc n conformi tate cu tabelul de coresponden din anexaIV. Articolul 19 Intrarea n vigoare Prezentul regulament intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplic de la 4 decembrie 2011, cu excepia articolelor 8 i 9, care se aplic de la 14mai 2010.

Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale i se aplic direct n toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 21octombrie 2009. Pentru Parlamentul European Preedintele
J. BUZEK

Pentru Consiliu Preedintele


C. MALMSTRM

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 300/81

ANEXAI Elemente de siguran ale licenei comunitare i ale atestatului de conductor auto Licena comunitar i atestatul de conductor auto trebuie s aib cel puin dou dintre urmtoarele elemente de siguran: hologram; fibre speciale n hrtie care devin vizibile prin expunere la lumin ultraviolet; cel puin o linie microimprimat (imprimare vizibil numai cu o lup i care nu este reprodus de maini de fotocopiat); caractere, simboluri sau modele tactile; dubl numerotare: numr de serie al licenei comunitare, al copiei conforme a acesteia sau al atestatului de conductor auto, precum i numrul de eliberare n fiecare caz; un fond de siguran cu ghioe i irizat.

L 300/82

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

ANEXA II Modelul de licen comunitar COMUNITATEA EUROPEAN (a) (Culoare Pantone albastru deschis, format DIN A4 hrtie din celuloz de 100g/m2 sau mai mult) (Prima pagin a licenei) [Text n limba (limbile) oficial (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licena]

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


(b)

L 300/83

(A doua pagin a licenei) [Text n limba (limbile) oficial (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite licena] PREVEDERI GENERALE Prezenta licen este emis n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Aceasta l ndreptete pe titular s efectueze transporturi rutiere internaionale de mrfuri contra cost n numele unui ter pe orice traseu, pentru deplasri sau seciuni ale deplasrii efectuate pe teritoriul Comunitii i, unde este cazul, n condiiile stabilite prin prezenta licen: n cazul n care punctul de plecare i punctul de destinaie sunt situate n dou state membre diferite, cu sau fr tran zitarea unuia sau mai multor state membre sau ri tere; dintr-un stat membru ctre o ar ter sau invers, cu sau fr tranzitarea unuia sau mai multor state membre sau ri tere; ntre ri tere, cu tranzitarea teritoriului unuia sau mai multor state membre,

i cltoriile fr ncrctur efectuate n conexiune cu aceste transporturi. n cazul unui transport dintr-un stat membru ctre o ar ter sau invers, prezenta licen este valabil pentru acea seciune a deplasrii efectuat pe teritoriul Comunitii. Licena este valabil pe teritoriul statului membru de ncrcare sau descrcare numai dup ncheierea acordului necesar ntre Comunitate i ara ter respectiv n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Licena este eliberat personal titularului i este netransmisibil. Aceasta poate fi retras de ctre autoritatea competent a statului membru care a emis-o, n special n cazul n care titularul: nu s-a conformat tuturor condiiilor privind utilizarea licenei; a furnizat informaii incorecte n legtur cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea licenei.

Originalul licenei trebuie pstrat de ntreprinderea de transport rutier. O copie conform a licenei trebuie pstrat la bordul vehiculului(1). n cazul unei combinaii de vehicule, aceasta trebuie s nsoeasc autovehiculul. Licena acoper combinaia de vehicule chiar n cazul n care remorca sau semiremorca nu este nmatriculat sau autorizat pentru a circula pe numele titularului licenei sau n cazul n care este nmatriculat sau auto rizat s circule ntr-un alt stat. Licena trebuie prezentat la cerere unui agent autorizat de control. Pe teritoriul fiecrui stat membru, titularul trebuie s respecte actele cu putere de lege i actele administrative n vigoare n statul respectiv, n special n ceea ce privete transporturile i traficul.

(1) Vehicul nseamn un autovehicul nmatriculat ntr-un stat membru sau o combinaie cuplat de vehicule care s aib cel puin autove hiculul nmatriculat ntr-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mrfuri.

L 300/84

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

ANEXA III Model de atestat de conductor auto COMUNITATEA EUROPEAN (a) (Culoare Pantone roz, format DIN A4 hrtie din celuloz de 100g/m2 sau mai mult) (Prima pagin a atestatului) [Text n limba (limbile) oficial (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite atestatul]

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


(b)

L 300/85

(A doua pagin a atestatului) [Text n limba (limbile) oficial (oficiale) sau una dintre limbile oficiale ale statului membru care emite atestatul] DISPOZIII GENERALE Prezentul atestat este emis n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1072/2009. Se certific prin prezenta c respectivul conductor auto este angajat, n conformitate cu actele cu putere de lege, actele administrative i, dup caz, contractele colective, n conformitate cu normele aplicabile n urmtoarele state membre men ionate n atestat cu privire la condiiile de angajare i de formare profesional a conductorilor auto aplicabile n statul mem bru respectiv pentru efectuarea de operaiuni de transport rutier n statul respectiv. Atestatul de conductor auto este proprietatea operatorului de transport rutier de mrfuri, care l pune la dispoziia condu ctorului auto nscris pe atestat atunci cnd conductorul auto conduce un vehicul(1) care utilizeaz o licen comunitar eliberat acelui operator de transport rutier de mrfuri. Atestatul conductorului auto nu este transmisibil. Atestatul de con ductor auto este valabil att timp ct sunt ndeplinite condiiile n baza crora a fost eliberat i trebuie returnat imediat de ctre operatorul de transport rutier de mrfuri autoritilor emitente dac aceste condiii nu mai sunt ndeplinite. Atestatul poate fi retras de ctre autoritatea competent a statului membru care l-a eliberat, n special n cazul n care titularul: nu s-a conformat tuturor condiiilor privind utilizarea atestatului; a furnizat informaii incorecte n legtur cu datele necesare pentru emiterea sau prelungirea atestatului.

O copie conform a atestatului trebuie pstrat de ntreprinderea de transport rutier. Un atestat original trebuie pstrat la bordul vehiculului i trebuie prezentat la cererea oricrui agent autorizat de control.

(1) Vehicul nseamn un autovehicul nmatriculat ntr-un stat membru sau o combinaie cuplat de vehicule care s aib cel puin autove hiculul nmatriculat ntr-un stat membru, utilizat exclusiv pentru transportul de mrfuri.

L 300/86

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

14.11.2009

ANEXA IV Tabel de coresponden


Regulamentul (CEE) nr. 3118/93

Regulamentul (CEE) nr. 881/92

Directiva 2006/94/CE

Prezentul regulament

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (2) Articolul 1 alineatul (3) Anexa II Articolul 1 alineatele (1) i (2), anexa I; articolul 2 Articolul 2 Articolul 2 Articolul 3 alineatul (1) Articolul 3 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (3) Articolul 4 Articolul 5 alineatul (1) Articolul 5 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (3) Articolul 5 alineatul (4), anexa I Articolul 5 alineatul (5) Articolul 6 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (4) Articolul 6 alineatul (5) Articolul 7 Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (2) Articolul 8 alineatul (3) Articolul 8 alineatul (4) Articolul 9 alineatele (1) i (2) Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (2) Articolul 1 alineatele (3) i (4) Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 Articolul 5 Articolul 6 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (2) Articolul 6 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (4) Articolul 7

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 1 alineatul (2) Articolul 1 alineatul (3) Articolul 1 alineatul (5) Articolul 1 alineatul (6) Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4 alineatul (1) Articolul 5 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (3) Articolul 4 alineatul (4) Articolul 4 alineatul (5) Articolul 4 alineatul (6) Articolul 4 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (2) Articolul 5 alineatul (3) Articolul 5 alineatul (6) Articolul 5 alineatul (7) Articolul 6 Articolul 7 alineatul (1) Articolul 7 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (6) Articolul 8 alineatul (1) Articolul 8 alineatul (5) Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (2) Articolul 10

14.11.2009

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene


Reg ul amen tul ( CE E ) nr. 3118/93

L 300/87

Reg ulam en tul (C E E ) n r. 88 1/92

Directiva 2006/94/CE

Prezentul regulament

Articolul 10 Articolul 11 alineatul (1) Articolul 11 alineatul (2) Articolul 11 alineatul (3) Articolul 11a Articolul 8 alineatele (2) i (3) Articolul 8 alineatul (4) primul i al treilea paragraf Articolul 8 alineatul (4) al doilea paragraf Articolul 8 alineatul (4) al patrulea i al cincilea paragraf Articolul 9 Articolul 12 Articolul 13 Articolul 14 Articolul 15 Articolul 10 Articolul 11 Articolul 12 Articolul 4 Articolul 3 Articolul 5 Anexele II, III Anexa I Anexa III Anexa I Anexa II Anexa III Anexa IV Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1) Articolul 11 Articolul 13 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (4) Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (4) Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 13 alineatul (3) Articolul 18

Articolul 19

Anexa II Anexa III