Sunteți pe pagina 1din 2

PORTOFOLIUL PROFESORULUI DIRIGINTE/CONSILIER

1. Programa scolara de Consiliere si orientare in vigoare 2. Structura anului scolar 3. Planificarea calendaristica anuala Modulul 1. Autocunoastere si dezvoltare personala 2. Comunicare si abilitati sociale 3. Managementul informatiilor si al invatarii 4. Planificarea carierei 5. Calitatea stilului de viata Obiective Modalitati Numar de ore Colaborari urmarite de Sem. Sem. Total realizare I II Feed-back

4. Planificarea calendaristica semestriala Nr. crt. Modulul Continuturi Tema Saptamana Obiective Strategii de de realizare referinta Metode Mijloace Modalitati de evaluare Obs.

5. Obiectivele cadru. Valori si atitudini 6. Obiectivele de referinta 7. Catalogul clasei (date personale, rezultate obtinute la finalul anului scolar) 8. Organizarea grupului scolar Liderul clasei Viceliderul clasei Trezorierul Responsabilul cu activitatile cultural-artistice Responsabilul cu activitatile sportive Responsabilul cu gospodarirea clasei Responsabilul cu disciplina Responsabilul cu probleme de igiena si de sanatate

9. Consiliul clasei Componenta -Presedinte dirigintele - Membrii - profesorii clasei - presedintele comitetului de parinti - responsabilul clasei Obiectivele Consiliului clasei Atributiile Consiliului clasei (din Regulamentul scolar) Procesele verbale de la activitatile derulate 10. Comitetul de parinti al clasei Componenta - Presedinte - Trezorier - Membru Planificarea sedintelor si lectoratelor cu parintii Atributiile Comitetului de parinti (din Regulamentul scolar) Procesele verbale de la sedinte si lectorate 11. Graficul activitatilor extrascolare Nr. crt. Obiective Activitatea Responsabilitati Perioada de desfasurare Locul de desfasurare

12. Graficul activitatilor de orientare scoalara si profesionala Nr. crt. Numele si prenumele Aspiratiile elevului Dorintele familiei Aprecierea profesorului diriginte Actiuni formative

13. Tabel cu elevii care au rezultate deosebite in activitatile scolare si extrascolare (invatatura, concursuri, olimpiade, reviste scolare) 14. Tabel cu elevii care prezinta dificultati (la invatatura, disciplina, frecventa) 15. Fisele psihopedagogice ale elevilor clasei 16. Tabel cu instructajul elevilor pentru protectia si securitatea personala 17. Planuri de lectii, fise de lucru, materiale didactice, chestionare, dovezi ale activitatilor desfasurate (fotografii, Cd-uri, DVD-uri, diplome etc.) 18. Parteneriate in care este angrenata clasa