P. 1
CÂND DRAGOSTEA UCIDE...

CÂND DRAGOSTEA UCIDE...

4.58

|Views: 36,451|Likes:
Published by Raluca Butnariu

Roman de epoca.

Roman de epoca.

More info:

Published by: Raluca Butnariu on Nov 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved
List Price: $3.00 Buy Now

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/11/2015

$3.00

USD

Sections

 • CAPITOLUL 1
 • CAPITOLUL 2
 • CAPITOLUL 3
 • CAPITOLUL 4
 • CAPITOLUL 5
 • CAPITOLUL 6
 • CAPITOLUL 7
 • CAPITOLUL 8
 • CAPITOLUL 9
 • CAPITOLUL 10
 • CAPITOLUL 11
 • CAPITOLUL 12
 • CAPITOLUL 13
 • CAPITOLUL 14
 • CAPITOLUL 15
 • CAPITOLUL 16
 • CAPITOLUL 17
 • CAPITOLUL 19
 • CAPITOLUL 20
 • CAPITOLUL 21
 • CAPITOLUL 22
 • CAPITOLUL 23
 • CAPITOLUL 24
Cristine Ayleesha Sutherland veni pe lume la primele ore ale dimineţii zilei de crăciun. Ea ştie ce are de făcut. mi-a venit o idee. propuse Kimberly.în vârstă de optani. -Sunt aici. Durerea prinse să scadă şi tânăra femeie reuşi să-şi controleze mai bine tonul vocii. Altfel nu pot să-l scoţ afară.Însă niciuna dintre femeile pe care le cunoscuse nu-i stârnise dorinţa de a-i prinde la gât nestematele din Kumpur-Pala. şi un zâmbet uşor uimit înflori pe buzele ei. Doamne. În luminatremurătoare a lumânărilor. bând până la nesimţire. Kimberly îi aruncă o privire îndurerată lui Daniel. Ştergându-şi transpiraţia de pe frunte. 11 Kimberly o luă în braţe. se răsuci pe călcâie şi începu să coboare panta dealului. În afara ei. Simţea în inima ei că nu era departe acel bărbat care avea să-i umple inima de cântec şi poezie. Cristine trebuia protejată. Acumo să mă duc să poruncesc servitorilor să pună apă la fiert şi s-o aducă aici.Era istovită. Nu ştiu cine a fost. la fel de albă la faţă ca mătasea aşternuturilor. 13 -UneoriDumnezeu hotărăşte lucrurile în felul Lui. Presiunea din josul trupului era îngrozitor de mare. Nicholas clipi descumpănit. Frumuseţea ei orbise întreaga Londră. se ridicase şi o luase în braţe. Portiera se deschise şi vocea aspră a vizitiului sparse liniştea mormântală din jur: -Aici-i locu’. Părea atât de… inertă! -Am adus tot ce… Elisabeth!icni Kimberly. punându-şi mâinile pe umerii ei. Închizând ochii istovită. Ningea ca în poveşti. Le privi pe amândouă cu ochii sticloşi. Ştiaprecisce ţine în mână. Elisabeth îi făcuse un dar nepreţuit: îi dăruise fetiţadupă care tânjise atâţia ani. gemu Kimberly. dădu peste gulerul mantiei şi-şi strecură degetele dincolo de marginea lui. -Şi cum vom explica prezenţa Elisabethei în casa noastră? -O vom îngropa în zori. a domnului Raid şi a Berthei. constată ea cu un surâs uimit. Fă… ce trebuie de făcut. îi sfâşia inima. E foarte pricepută. -Este un drum de ţară. sărutând-o de faţă cu toată lumea. Daniel trase de şnururile care legau mantia şi dădu marginile în lături. Ceva mult mai grav. dar probabil îl uitase în trăsură. -Lasă ideea aia pe mai târziu şi dă-te josdin pat. De data asta. Degetelefinei se crispară pe mânerul interior al uşiţeicare pârâisurd sub încleştarea puternică. Simţea că timpul o presa. Nu mai am dureri! -Sunt sigură că totul este în ordine. Elisabeth zâmbi stins. -Ştiu. Keith se trezise pe cap cu o armată de Lancasteri: un şir impresionant de unchi. rânjind la el batjocoritor. şopti Elisabeth istovită. am fi călătorit în condiţii mult mai bune. Când se apucaseră în toamnă să răscolească pământul din vârful colinei. Era urâţică.Răutăcioşii afirmau că Bertha se născuse deja bătrână. rosti cu o voce gravă. 1792 Noaptea era întunecată şiîngrozitor derece. Este prea slăbită. însoţită de contesă.. În sufletul ei. fă ce ai de făcut. dar trebuie să o ajutăm. în salon. Daniel. -Iisuse Cristoase. Ochii i se înfundaseră în orbite. apoi spuse printre bâlbâieli: -Mă duc după Bertha. ciulindu-şi urechile. mângâindu-i părul blond ca mierea cu nespusă duioşie. Bine cămăcar Keith anticipase complotulşi-şiblocase averea în mâinile avocaţilor.. simţindgustul sângelui. Elisabeth se încordă. iar asta era… Tânăra femeie se încovoie de spate când o altă contracţie îi străbătu abdomenul. lividă.Erau de un violet intens. Ajunsese până aici. era un bărbat curajos şi calm. Nu putea face nimicpentru a-i răzbuna. Îşi cuprinse pânteculîn palme şi gâfâi scurt. a ei. întimp ce ochii i se umpleau de lacrimi. Kimberly dispăru imediat după ce femeia fu aşezată pe sofa. Întreaga societate înlemni. unde o aşezăcu grijă în patul imenscu baldachin. Kimberly rămase lângă Elisabeth. şi tu şi copilul! -Keith… a avut grijă. din cauza unui şir de decese din familia ei. Nu credeam c-o să izbutesc… -Mă bucur c-ai făcut-o. iar la sfârşitul acestuia. Ca şi nunta grandioasă. spuseKimberly. se arătaseră indignaţi de aroganţa ei. Elisabeth încercă să inspire. mult mai profundă şi mai înnebunitoare decât cea fizică îşi croi drum drept spreinima ei. Copilul trebuie… protejat. al optulea conte de Lancaster. 9 -Keith şi-a luat toate măsurile ca fiul nostru să moştenească tot ce i se cuvine. privind la perdeaua de fulgi mari şi grei care se cernea din înaltul negru-roşiatic al cerului. Elisabeth!. care mârâiau ameninţător. alungiţi mult la colţuri. iar asta i-ar fi semnat tinerei femei condamnarea sau i-ar fi crescut şi mai mult popularitatea. provocatoare şi seducătoare care-i făcuse inima praf în urmă cu nouă ani. dar ceva pârâi în josul abdomenului şi Elisabeth simţi ceva cald udându-i interiorul coapselor. imposibil de cuprins cu mintea. dragule. rosti contele de Sutherland pe un ton foartegrav. Avea să-i ofere copilei lui Keith şi a Elisabethei o copilărie minunată.furioasă şinemulţumită. Oftând. se lăsă în genunchi lângă movila întunecată. -Ştiu că aşa vei face.în ciuda durerii care-i sfredelea sufletul. Elisabeth îşi strânse buzeleîntr-o linie amară. La cât de înfiorător de nedreaptă le fusese soarta. se corectă el în gând. strivi restul sub talpa cizmei şi se lăsă pe vine în faţa mormântului proaspăt. continuă Kimberly. Şi când îi născusepe cei trei fii ai lor. Prezenţata este întotdeauna o plăcere pentru noi… 7 -Keith este mort. şi trase primele două fumuri cu sete. Femeia se agăţă de portierăcând trăsura se aplecă mult într-o parte. Durerile or să înceapă curând. luminând drumul soţului ei. savuraseră scena pe îndelete. îndreptându-se spre câinii care se agitau în jurul unei movile de culoare închisă.Singura ei avere era frumuseţea fără egal şi bogăţia spiritului cu care creatorul fusese nespus de generosatuncicând o înzestrase. Atent. încercând să-şi dea seama în ce poziţie se afla posesorul acelui veşmânt. împodobit cu pecetea regală a Kumpur-Palei. Kim?. Păstrează-ţi forţele în noaptea asta.ridicându-se şipărăsind încăpereaaproapeîn fugă. Asta dacă nu-i prea târziu şi pentru el. căută pulsul persoanei din faţa lui şi-l găsi. îl invită contele cu o voce joasă. când simţi ceva cald între picioare. Kim. Trebuia să ajungă în interiorul conacului cât mai repede. Nicholas.Fu un efort supraomenesc pentru easă-şi întoarcă capul spre bătrâna moaşă şi să-i facă semnul pe care aceasta-l aştepta. da’ numai dacă-i tai pântecul coniţei. Trăsura înainta anevoios prin ninsoarea abundentă.acel bărbatdinamic. Desigur. şopti el răguşit. Când l-am născut pe Nicholas. uşurată. trăsurase opri cu o smucitură. strângând din dinţi. îşi pierdu cumpătul şi intră în panică. Kim. iar trăsăturile clasice ale feţei ovale i se luminară.. de asta să nu te îndoieşti. Eu nucred căo să pot duce totul până la…capăt… -Pentru Dumnezeu. cât îmi doresc să ai dreptate!gemu Elisabeth. sprijin şi protecţie.Societatea se aştepta ca el să facă o alegere mult mai… inspirată. pe la jumătatea primăverii.Şi cu toate astea. scumpa mea. Mă bucur atât de mult că…am reuşit să ajung. -Pot. Keith îşi petrecea o jumătate de an în Anglia. Era slab. Contele de Sutherland va fi cel care va veghea asupra fericirii fiicei noastre şi-i va asigura protecţia.Înălţimea Ta. nu încă! Nu acum!”.fricţionându. mai existau doi pasageri:un bărbat şi o femeie. Beth! Sună îngrozitor. Kimberly îi deschise uşa şi făcu ochii mari în faţa poverii pe care soţul ei o aducea înăuntru. şiprinţul bogat şi chipeş. în stilul impetuos.stătea în pragul uşii cu ochii cârpiţi de somn. Titlurile. Daniel râse de expresia îngrozită de pe faţa fiului său. îi ceru contesa de Lancaster. forţând un zâmbet încurajator. îi ceru ea cu o voce slabă. Tu doar odihneşte-te. îngăimă el pierit. înainte de a intra în posesia averii şi a titlurilor. pune-i numele…Alexander. aşa că plătise aproape două sute de lire pentru a fi lăsată cât mai aproape dedestinaţie. Acea scenă avea să constituie subiectul bârfelor societăţii preţ de mai bine de doi ani. Dumnezeu îi era martor. replică ea cu un reproş voalat în glas. doamnă?se aplecă bărbatul spre ea. şi nu protestă când Daniel o luă în braţe şi o dusepână-n apartamentul rezervat musafirilor de soi.bărbatul începu să pipăie materialul moale al unei pelerine căptuşite. continuă Elisabeth încet.Nu ar fi rezistat atât. să ştii că o să suporţi preţul acestei greşeli. -Da. O ştia instinctiv. Decizia era greu de luat. le amânaseră planurile. în sfârşit. Oh. ridicând un deget ca să atingăobrazul catifelat al micuţei. care terminase Eton cu magna cum laudae. biată nefericită. nimeni nu realizase cât de bogat era noul conte deLancaster. Preţ de o clipă.dragul meu. se bâlbâi contele. Is. Cu mâini nesigureapucă cadrul uşiţei şi.Să se facă ghem şi să plângă pânămurea.înainte de a se duce de pe această lume. Drumul este de vină. Nicholas se încruntă. mai curajoşi şi mai loiali bărbaţi din câţi întâlnise în toţi cei aproape treizeci şi şase de ani câţi avea. abia se simţea. Lasă-i să-şi facă datoriaşi vino lângă mine. -Oh. La douăzeci şi opt de ani. Şi are pielea mai închisă. nu vedea nimic! Pe dibuite.aşa căbebeluşul poate să se nască dintr-o clipă într-alta şi… -Mă duc imediat. fărătitluri nobiliare de valoare saurădăciniadânc înfipte în istoria înnegurată a Angliei. La naiba. bătrâna ieşi pe hol şi i se adresă contesei de Sutherland: -Milady. iar restul să fie muritori de foame. şi-l privise cu ochii plini de fascinaţieşi râs. cei puţini şicu adevărat inteligenţi. -Ai făcut foarte bine că te-ai gândit să vii aici. ţâşnind spre prietena ei de o viaţă. Mâinile îi tremurau când şi le ridică spre gluga amplă care ascundea chipul necunoscutei. Beth. Dar… familia lui… vor averea şi…bogăţia dinKumpur-Pala. dacă va fi nevoie. Nimic prin care să îndrepte crima. Simţea frigul infiltrându-i. deoarece Kimberly trebuise să rămână lângă leagănul în care dormea Cristine. -Poţi să te duci liniştită. apoi un abis fără sfârşit o trase în adâncul lui. lăsându-i unicului său fiuun regatde condus şi o avere uriaşă de mânuit. prinţ al Kumpur-Paleişi moştenitorul direct al conţilor de Lancaster.Până atunci. Întotdeauna o fascinase lumina aceearoşiatică pe care cerul nopţii o avea atunci când ningea abundent. Cred că nu este vorba de vreun hoţ. sfredelindu-i partea de jos a trupuluica o jerbă deflăcări. când tatăl său îl trimisese în Anglia la studii. -Dumnezeule. făcând ochii mari. Picioarele i se înmuiară şi Elisabeth căzu în genunchi. Desigur. care dormea alături.ca să aducă cele trebuincioase. -Oh!făcu ea. băieţi?se adresă el celor şase ciobăneşti germani. scutindu-şi soţul de o explicaţie întortocheată şi dificilă. privi spre pata închisă şi umedă carese lăţea înroşind aşternuturile de mătase. lipsit complet de orice urmă de entuziasm. Frica îi aduse transpiraţii reci pe şira spinării. situaţia e cum îi mai proastă. Un minut mai târziu. nu avea să se aleagă cu nimic de pe urma fărădelegilor lui. Kimberly îşi rezemă fruntea de umărul lui Daniel. flămândă şi cu nervii la pământ. -Ce-ai mâncat la cină. dar o alta îi luă imediat locul. o linişti Kimberly. răspunse moaşa cu regret.iarminteaîi erachinuită de gânduri sumbre. Coboară repede ca săputem pleca. precum şi dragostea şi devotamentul unei mame.Vei trece cu bine de această încercare şi te vei bucurade copilul tău pentru mulţi ani de acum încolo. Distanţa aceea. nu-i aşa? -Sunt ceva şanse să-l salvez. -Trebuie să vedem despre ce este vorba. dar având grijă să nu strivească comoara pe care Kim o strângeacu atâta gingăşiela pieptul ei. o presă peste bulgării reci. ajutată de Kimberly. mari şi migdalaţi. zâmbi. plângând înăbuşit. se căsătorise cu o prinţesă hindusă şi moştenise un mic regat. Se stinsese în două luni. Parcă simţind studiul intens la care era supusă. auzind vocea stăpânului. Îndrăznealavorbelor ei era… de neconceput!Ceilalţi. infinit mai cumplită decât predecesoarea ei. 4 Câinii lordului Sutherland o simţiră.să-i dea un nume. ar fi avut de străbătut pe jos aproape cinci mile ca să ajungă până la acele porţi în spatele cărora se 3 afla salvarea eişi a bebeluşului care era atât de nerăbdător să cunoască lumea crudă de afară. Avea s-o creascăca pe fiica ei. Berthao să ştie ce are de făcut. Mâinile îi îngheţară în contact cu metalul rece. dealul din spatele conacului le oferea exact lucrul de careaveau nevoie. Pe Elisabeth o cunoscuse doi ani mai târziu şi se îndrăgostise de ea instantaneu. neaşteptată pentru un bebeluş.Încercă să le vorbească liniştitor. Veţi supravieţui. Câteva ceasuri mai târziu.Şi. -Ea eCristine Ayleesha Violet Sutherland. va trebui să-mi promiteţi că veţi avea grijă de copilul meu şi al lui Keith ca şi cum ar fi propriul vostru copil. ţipăînmintea ei. -Aş vrea să fie aşa. încâtaproapeamorţi cu totul. Considerau că nu este drept ca unul dintre ei să fie atât de indecent de bogat. Bertha Wilson sosi o jumătate de oră mai târziu. 1 CÂND DRAGOSTEA UCIDE… 2 PROLOG Anglia. Nu vorbi. un bărbat înalt şi oacheş. Acum o avem. Cu mişcări atente. Kimberly privi încruntată în urma lui. Şi Elisabeth fusese ucisă. L-a numitguvernatorcu drepturi depline în absenţa sa şi pe perioada necesară fiului nostru ca să ajungă la vârsta majoratului. opină el cu o voce somnoroasă. -Dar copilul?murmură el. îngroziţi. deşi nu-i era frig. Practic. -Nu spune asta. Am trimis după moaşa din sat. cu ochii verzi ca jadul chinezesc şi trăsături de o frumuseţe exotică. Unde este Keith? Figura Elisabethei îşi pierdu brusc strălucirea. bâigui Elisabeth cu o voce sugrumată de durere. dar o să vezi ce ochi minunaţi are atunci când o să se trezească. nu. Daniel îşi petrecuse timpul în salon. Ochii violeţi i se umplură de o suferinţă atât de mare.Albindu-se toată la faţă. spune-mi că n-a murit!gemu eacu ochii plini de lacrimi. Dar… Se întrerupse. Oh. ci la motivul pentru care latră câiniiîn ceasul acesta târziu din noapte. -În salon. -Iisuse Cristoase!repetă. Ceea ce purta asupra ei. îngustându-şi ochii ca să şi-i apere de fulgii grei şi ca să vadă mai bine despre ce era vorba. O culoare clară. cu fulgi mici şi iuţi. Trebuie să-ţi păstrezi puterile şi să le foloseşti la vremea cuvenită. Se gândi la femeia minunată pe care o îngropaseşi la soţul ei. Însă femeia era extrem de pricepută la moşit şi cunoştea o sumedenie de leacuri foarte utile la tot felul de boli. Kimberly se ridică brusc în şezut. Daniel chicoti. Elisabeth porni prin ninsoarea bogată. ca şi cumte-ai gândi să…. -Care? -E seara liberă a servitorilor. începu coşmarul. Kimberly adăugă încă un nume micuţei care i se zbătea la piept. Lancaster o pusese pe Elisabeth în faţa unei situaţii incomode: ori îi refuza propunerea. nemulţumit de faptul că era scos din patulcălduros în puterea nopţiipentru a ieşi în vremea nesuferit de rece de afară.domnule. ţinută la palatul St James. În faţa lui se afla o femeie. Răspunsul fetei fusese pe măsura îndrăznelii lui Lancaster. Dar în inima ei nu fusese loc decât pentru un singur bărbat: misteriosul Keithon Randall. rosti Kimberly. simţi că i se face rău.Criminalul. Iar pata mare şi umedă de pe fustele ei era un alt semn cât se poate de grăitor. zădărnicindu-i orice încercare de a se apropia de uşile duble. Cu inima pe jumătate arsă de durere pentrufemeia care îşi dăduse ultima răsuflare în braţele ei. Trăgând un ultim fum din ţigară. -E urâtă. I s-a rupt apa. O. 10 Chipul contesei de Sutherland îşi pierdu orice urmă de culoare. Te rog. pe lângă sentimentul îngrozitor de pierdere şi furie. Poţi să-l salvezi? Femeia îl privi şovăitoare. iarăşi? Kimberly roşi. Keith fusese un student strălucit. cu terase largi. -Trebuie să te odihneşti. Sarcina era abia vizibilă prin faldurile mantiei căptuşită cu blană de herminăcare o înfăşura. Neamul Lancaster era unul extraordinar de prolific. Câteodată. o să-ţiacord această onoare. apoi îşi îndreptă atenţia asupra conacului imens care se ridica în faţa ei la o distanţă apreciabilă. Daniel îşi reţinu o tresărire atunci când luă veşmântul murdarşi ud. îngenunchease în mijloculsălii de bal şi-i ceruse mâna. vertical şi nobil. Guriţa în formă de cireaşă a Cristinei se lărgi şi un urletfioros sparse liniştea salonului. cu chipulfoarteridat. întors cu faţa spre ea. Nu l-am văzut. simţindu-se ciudat de trează şi. Maiestate. Contele îşi privi lung soţia şi. apoi se ridică cu ea în braţe. Salvează copilul. scumpa mea?mormăi el în barbă. menajându-iastfelvanitatea şi lăsându-i onoarea intactă. Întinzând o mână. încercând să i le încălzească. Să mă ierte ăl de sus. ba chiar cu generozitate: o groapă gata săpată. Dar trăia. se aplecase spre el. Şi el apăruse. AcumKeith era mort. indiferent dacă o tai sau nu. Niciodată nu voi putea să-ţi mulţumesc îndeajuns pentru bunătatea ta… a voastră.nu-şi amintea mare lucru de vremea când Anthony era bebeluş. încercând să-i distingă faţa în întunericul rece din interiorul poştalionului. -Da? -Mă voi ruga acolo sus…pentru voi. Se freca la ochi cu pumnii. Nu avea bagaje. oprindu-sedoar atuncicândvalurile de durere o asaltau nemilos. dar câinii lătrau întărâtaţi. Iaraceastă sarcină ţi-a fost încredinţată ţie. Bebeluşul trebuia salvat cu orice preţ. Daniel deschise un ochi somnoros şi o privi cu o umbră de surâs pe buze. nu vorbi prostii!îi curmă vorba Kimberly cu o voce din care nu-şi putu şterge teama adâncă pe care o simţea.Îi chestie de câteva ceasuri. şocată de lipsa de decenţă a acelui bărbat puternic şiatât de… râvnit. putea să-i însenineze primii douăzeci şi unu de ani pe care avea să-i petreacăîn casa ei. încercând să se adune. Ochii surioarei lui erau ca două bucăţi de ametist. Îi venea să plângă. Elisabeth aruncă o privirespre conaculaflat în faţa ei la aproape opt sute de metri. aducându-i o binecuvântată uitare. Fiecare minut care trecea îi luadin vigoare şi din rezistenţă. Ei au fost.cu toate simţurile în alertă. Copilul nostru trebuie să… Vocea i se frânse şi ochii i se măriră. venise în Anglia. -Condiţiile sunt aceleaşi. -Beth! -Kim?şopti Elisabeth cu nedumerire. Elisabeth îl privilung. care ţipa de mama focului. de nici doi ani. Trebuie să ne îngrijim de tine. încât contesa de Sutherland înţelese într-o fracţiune de secundă grozăvia care se petrecuse. 12 Contele îşi privi soţia cu o expresie uimită. spuse el calm. apropiindu-se de pat şiluându-i mâna fragilă şi rece într. Cu toţiise dăduseră peste capsă-i intre în graţii. o împinse cu blândeţepână o întinse între pernele mari.Bertham-a ajutat cu naşterile şi… Se întrerupse când îl simţi pe Daniel intrând în salon. Spaima şi oboseala se adăugau travaliului care începuse să devină o adevărată tortură. spre marea mândrie apărinţilor săi.făcându-i şmechereşte cu ochiul.Daniel!se răsti ea. neputându-l condamna pentru reacţia lui şi pentru laşitatea de moment. că m-ai trezit. albastre. -Atunci. Copilul s-o întors de-a curmezişul. Dacă ar fi putut. îl zgâlţâi uşor. la fel ca ametistele. Şi pentru asta. Vreun pui de căprioară. deşi. Daniel aruncă ultima lopatăde pământ peste mormântul Elisabethei Lancaster. legănându-se periculos peste muchiile gropilorce presărau drumulde ţară. draga mea… Simţi că i se strânge stomacul de spaimă când se gândi la motivele pentru care biata contesă se afla aici. îl atinse uşor pe umăr şi. Elisabeth făcu un efort să se ridice în capul oaselor. tresărind. luptându-se să vorbească clar. umbre vineţii i se întindeau larg în jurul lor. -Oh. un sugar cuminte. oftând întretăiat. tatonând terenul. Cei înguşti la minte. Kimberly îşi înghiţi unhohot de plâns. aveau o culoare neobişnuită. Dădu şi de urma unui cercel. toate bătute cu diamante uriaşe de diferite culori: albe. a rupt apa. La optsprezece ani. Făcuseră dragoste de două ori în acea noapte. Este a noastră. repetă el cu blândeţe. -Sunt liniştită în privinţa unui singur lucru. privindu-şi soţul disperată. rosti el cu greutate. Dacă ar fi ştiut că era însărcinată şipe deasupragata să nască. dar săracă. motiv pentru care nimeni nu ştia exact câţi ani are. Ofetiţă micuţă. Regret că vă fac neplăceri… -Nu fi prostuţă. Dar cea mai importantă bogăţie se aflaîn trupul ei. înţelese adevărul crudşi simţi cum o lasă puterile. Contele se retrase un pas îngrozit. reuşi Elisabeth să surâdă.. Nick. Iar el păruse să aprecieze şi să guste din plin replica ei. câinii lătrau într-un fel îngrijorător. mormăi ceva şi-şi aruncă picioarele lungi peste marginea patului. cucoană. bâjbâi cu piciorul în căutarea scăriţei. i se păru de-a dreptul descurajantă… Inspirând adânc aerul rece şicurat al nopţii. neputinţa îşi iţi capul hidos. doi oameni caresfidaseră totul pentru dragostea lor.Cu ajutorul lor.. sugeră tânăra femeie după o clipă de gândire. Nu-şi permitea nici măcar să geamă atunci când chinul acela arzător îi străbătea trupul. Trebuia să ajungă cât mai aproape de domeniul contelui de Sutherland şi plătiseo mică averevizitiului ca s-o lase în faţa porţilor impresionante ale conaculuiunuia dintre cei mai influenţi şi mai bogaţi nobilidin Anglia. aidoma unei corăbii pe o mare în plină furtună. Kim!murmură tânăra femeie. îndreptându-se şi privindu-l emoţionată. Îi luă mâinile într-ale sale. spuse ea într-un târziu. dezvelind o parte din frumuseţeaangelicăcare o proclamase regina societăţii în urmă cu şaseani. Dacă ar fi lăsat-o la capătul drumului care ducea spre Sutherland House. Crimele. Fără chef. care o ţine tot o gură. astfel încât culmea dealului arătaacum ca o mare de răni ce-şi aşteptau încremenite vindecarea. îl contrazise Kimberly cu blândeţe. bine cusut în buzunarul secret al mantiei şi în tivul acesteia. întâiul său născut. iar contracţiile s-au oprit cu totul. Sunt violeţi. -Este a noastră.Clipi de două ori. Dar aşa… Era conştient că nu se putea apuca să cerceteze împrejurările morţii lui Keith. Numai că trebuie să-şi aleagă un soţ respectabil şi demn. care o sfredelea cu ochii lui cadouă focuri verzi. dar nu reuşi. Afară. -A fost ucis. Oricum. în timp ce-i plimba pe sub nas sticluţa cu săruri. spuse Kimberly. Îşi vârî picioarele în papucii moişi-şi înnodă cordonul pluşatîn talie. iar durerile deveniseră insuportabile. -Nu mă gândesclaamor. Pântecele rotunjit al femeii nu lăsa niciun dubiu asupra stării delicate în care se afla.cu o senzaţie stranie în coşul pieptului. Când mâna Elisabethei deveni inertă într-a ei. ideea pe care o avuseseră amândoi în minte fusese cea a unei grădini etajate. Niciunul din ei nu se gândise vreo clipă că una dintre acele gropi avea să fie destinată unui trup omenesc. Kimberly surâse. Elisabethse îndreptă scâncind spre porţile masive de fier şi le deschise cuefort. -O fi vreun hoţ. ori îl accepta. opintindu-se şi aşezând-o mai bine în braţele lui. impulsiv şi dramatic a celor din neamul Lancaster. Pietrele erau lucrate cu o măiestrie nemaipomenită. Muşchii braţelor îi tremurau din cauza efortului şi. Îi făcuse acest jurământluiKeith… Keith. de o formă ciudată. îl informă Elisabeth cu o voce goală.Înghiţind cu greutate nodul care-l strângea de gât. ai nevoie de braţe puternice şi câteva ore bune la dispoziţie… -Nu şi dacă o vom îngropa pe deal. cealaltă jumătate alături de familia sa din orient. pe care o aprinse la flacăra felinarului ce se odihnea pe pământul îngheţat. Daniel Sutherland. aşa că tot ce trebuia să facă era să aibă răbdare. Desigur. în afara menajerei. încercând să se dezmeticească. De data aceasta cu adevărat.. nu?. Este îngheţată măr.transpunând în realitate unul dintre cele mai fermecătoare basme: dragostea fulgerătoare dintre fata frumoasă. Dacă va fi fată… pune-i numeleCristine.Şi astfelse născuinvidia în inima celor din familia Lancaster. -Dan. Dumnezeu s-o aibă în paza Lui!. La douăzeci de ani. Imaginea conacului tremură în faţa ochilor ei preţ de o clipă. cu ochii plini de lacrimi. Dar asta înseamnăs-o omorpe măicuţa lui cu bunăştiinţă. Elisabeth Leython provenea dintr-o familie modestă.Soarta tragicăa Elisabethei şi a lui Keith. Tare rău îmi pare de dânsa. Un altfel de durere. A pierdut sânge cu nemiluita. tiviţi de gene dese şi ude. O femeie inconştientă. unde Elisabeth purtasebijuteriile fabuloase ale reginelor Kumpur-Palei: un set fabulosde cercei. Keith a luat măsurica regatul lui să fie… în siguranţă. de oboseală şi de foame… Contracţia păru să se liniştească. iar Nicholas făcu doi paşi împleticiţi înapoi. galbene şi roz. ceea ce înseamnă că. Se opri şocat. o floare de lotus sculptată într-un rubin uriaş. apropiindu-se precaut de leagănul pe care-l folosise şi Ethan cu cinci aniîn urmă. dar nu zise nimic. Nu-şi aminti când se mai simţise atât de fericită ca în clipa în care biata ei prietenă tresări şi-şi feri nasul din calea mirosului pătrunzător. Indiferent ce voi naşte. Tensiunea şi… -Şsst. Vizitiul acceptase cu chiu cu vai s-o ia cu el în nord. n-o să aibă zile. Am auzit… de cazuri în care… doar copilul mai putea fi salvat. la aproape douăzeci şi trei de ani. Şi părăsi aproape în fugă încăperea. -Nu e urâtă. oricinear fi fost el. continuând să fixeze speriat ghemotocul gălăgios care se agita în braţele mamei sale. promise Kimberly cu o voce gâtuită de durere. safir şi ametiste.. -Elisabeth. negricioasă. ieşi în întâmpinarea soţiei sale. Câinii. îl surprindea şi-l uluia în egală măsurăviteza cu caremintea soţiei sale lucra. durerile se înteţiseră ca durată. Kimberly părăsi încăperea cu pruncul în braţe. Nicholas îşi privi mama cu îndoială. Pentru că asta şi era acum. o răsturnă pe spate şi-şi trecu o mână pe sub genunchii ei şi alta pe după omoplaţi. Keith avea nevoie de o soţie. Kimberly putu să întrevadă frumuseţea care avea să devină într-o bună zi. Mă întreb cine e? -Vom vedea. spatele îi era năduşit. şopti cu o voce stinsă contesa de Lancaster. În ultima oră. îşi zise el. spuse contesa. atunci n-ar fi ezitat nicio clipă să-l linşeze pe ticălosul care sefăcea răspunzător de acea oroare. Keith se născuse cu privilegiul de afi unul dintre cei maibogaţi oameni din lume. Daniel. înainte să se lumineze. Şinu doar fizic..mulţumesc. -Voi avea grijă de copilşi-lvoi iubi ca pe proprii mei fii. Kimberly îşi înălţă sprânceanaîn maniera răutăcioasă. dar se supuse. care şerpuiau spre antreul înalt cât cele două etaje ale conacului.Trebuie să… -Te rog. Amun presentiment că este altceva. apropiindu-şi faţa de a lui. la naiba!. îi spuse contele cu o voce plină de durereşi neputinţă. Cristine deschise ochii. Va fi aici dintr-o clipă-ntr-alta. dar cu un mare efort. Îţi vom oferi protecţie şi ajutor. Este doar… mică. nu-şi putu reprima geamătul care-i zvâcni pe buze. Elisabeth reuşisă maiia o gură de aer înainte cao altă contracţie să-i ardă mijlocul. Flăcărilelumânărilor din ceară ale sfeşnicului cu şase braţe pe care bărbatul îl duceaaruncau umbre tremurătoare pe pereţii împodobiţi cu tablouri scumpe. -Ai mare grijă de ea. în toiul nopţii?îşi ridică el sprâncenele cu un uşor dezacord.pentru a-şi îngăduio nouă şi binecuvântată gură de aer. mohorâte şi ploioase. Făcu o pauză. -Pământul este îngheţat bocnă. colier. Cântăreşti cât un cal de rasă. Asemenea podoabe aveau o valoare inestimabilă. -Este încă în viaţă. Du-te după săruri şi adu şi nişte coniac. în posesia lui Orslom.Elisabeth nu-şi mai reţinu geamătul de durere. Şi atunci.. nu! Doamne Dumnezeule. rostise ea cu graţie. Sufletul îi era îndurerat.Poţi să faci ceva pentru copil?. -Şidacă vei naşte o fiică?se văzuDanielnevoit să fiepractic..retrăgându-se un pas pentru a i-o arăta pe fetiţa care între timp adormise. Era singur pe creasta dealului. privindu-i chipul congestionat printre lacrimi. se ridicăpescuind şi lopata pe care o sprijini neglijent pe umăr. copleşită deresemnarea demnă şi curajoasă a femeii din faţa ei. pe deasupra. În căptuşeala ei se află toate actele şi cele necesare moştenitorului casei de Lancaster şi al tronului din Kumpur-Pala. în situaţia aceea deplorabilă. Dansaseră un singur dans. iar claritatea şi strălucirea lor îţi tăiaurespiraţia. rosti moale contele de Sutherland. nu mai spune niciun cuvânt!o imploră Kimberly. Bebeluşul ei se pregătea să vină pe lume. Copilul ei trebuia scos în afara oricărui pericol.Începuse din nou să ningă. porni prin ninsoarea aprigă de afară. oh. Chiardeloc!Putea să se iade mânăcu Ethan. reuşind de data aceasta să-şi înghită valul de spaimă care o înşfăcă de gât. I se părea că trecuseră ore de când se strecurase prinporţile mari şi până ce reuşi. -Am săiessingur. Umerii bărbatului căzură. se în oase şi dinţii clănţănindu-i în gură.copilulva primi recunoaşterea pe care o merită. să străbată parcul imens din faţa conacului. Cu adevărat a noastră. Adio. 8 Keith Randall era atât de avut. sub paltonul gros. frecvenţăşi intensitate. averea… totul. Asta-i lucru tare rău. în mod sigur s-ar fi speriat şiar fi refuzat să o ia cu el în acea călătorie lungă şi dificilă. -Elisabeth. Îşi duse mâinile la pântecul tensionat. iar elfusese nespus de generos cu ei. 5 Contele deschise uşa şi-şi înfrână şirul de blestemecând primul val de frig îl izbi dreptîn faţă. Niciunul dintre noi nu l-a văzut.a cărui pământuri adăposteau mine de rubine şi diamante. încercă ea s-o încurajeze. mult mai intensă decât cea a ochilorElisabethei. Elisabethscuturădin cap năucită. văzând că nu reacţionează. Kimberly se repezi s-o ia în braţe. -Iisuse! Prudent. contele se cotrobăi prin buzunare după o ţigară subţire de foi. Zâmbi uşor. însăEthan fusese omarepacoste.Nu acelaşi lucru îl putea afirma despre Tony. Originalul se află în Kumpur-Pala. Iar Elisabeth se afla într-un mare pericol. o sumă fabuloasă. închizând ochii. am pierdutşi eudestul. Jos. dar cel puţin.Nu poseda nici măcar o dotă cât de cât decentă. -Vă simţiţi bine. în timp ce aluneca din aşternuturile de culoarea untului şi-şi lua halatul gros de casă. -Vino s-o cunoşti pe surioara ta. Kimberly se aşeză lângă Elisabeth şi. Trăsura porni cu un scârţâit şi se pierdu în noapte. Elisabeth Lancaster se ruga oricărei forţe cereştidispuse s-o ascultes-o protejeze şi s-o întăreascăpentru a ajungeacolo unde-şi propusese. Elisabeth. -Dar copilul ar putea trăi. se grăbi el să spună. totul depindea de cum avea să privească lumea bună această problemă. Darmama nu a fost… n-a avut…. Un hohot mut de plâns i se opri în gât. mătuşi şi verişori. i-le cu putere.. Parcă a presimţit că… asta se va întâmpla. îmbrăţişând-o strâns. se bâlbâi el. vocea contesei de Sutherland tremură.Şidacă m-ai scos din pat degeaba. -S-o ducem sus. şopti Kimberlycu o voce răguşită de lacrimi. rosti el cu sinceritatea caracteristică copiilor. -Vom spune căam găsit-o la uşa din faţă. Însă bijuteriile din Kumpur-Palavorbeau de la sine. Keith fusese unul dintre cei mai drepţi. Îşi privi soţia iritat. Ochii ei. da’ nu mai pot face nimic pentru ea. Este firesc ca femeia să mai piardă şi sânge atunci când naşte. Beth. Elisabeth îşi scoase mantia şi i-o întinse contelui cu o expresie încordată. Femeia dădu din cap şi intră în camera suferindei. insistă Kimberlyîngrijorată. prinzându-i mâna într-o strânsoare surprinzător de puternicăpentru cât de stinsă îi era vocea. amândoi coborau scările largi şi duble. -În miezul iernii. Toată lumea încremenise. Daniel o aştepta. simţind că-l trec toate năduşelile. O găsi şi coborî cu atenţie. Trebuie s-o trezim şi să… 6 -Trimite un servitor după Bertha.unde florile să explodeze într-o beţie de culori şi miresme. Nu suporta să vadă durerea la o femeie. Elisabeth îşi făcuse debutul social destul de tardiv. nimeni dinaceastă nobilă stirpenu avusese curajul să-şi expună otrava în public. Nu semăna deloc cu blonda Elisabeth. Şi. care ridicase averea familiei Lancaster la suma de peste cincisprezece milioane de lire sterline. analizând posibilităţile în minte.situat undevala graniţa dintre India şi Nepal. alergând sau mergând cu pasvioi. Apropie-te. simţind cum i se frânge inima de mila ei şi abărbatului minunatpe care-l cunoscuse în urmă cu cincisprezece ani la Eton. Cine are… pecetea regală… moşteneşte totul. Cristine avea să aibă un destin greu în viaţă. -Nu! Ascultă-mă!îi ceru contesa de Lancaster. aşteptândcavalul de durere ce-i săgeta şalelesă treacă. patru perechide brăţări triple şi inele. brusc. căreia medicii nu ştiuseră să-i dea de capăt. Obrajii îi erau supţi şi venele de sub piele se vedeau aproape cu claritate.cu chipul scăldat în lacrimi. nu mai conta… Strecurându-se printre porţi. pe care-l admirase şi-l preţuise întotdeauna. Nu mi-am imaginat că o să fie atât de prost. Ca să sapi o groapă pe vremea asta. cel de hermelină pe care i-l dăruise Keith la Crăciunul trecut. Ar fi vrut să-şi ceară scuze femeii. Ridicând gulerul halatuluişi regretând că nu-şi luase pelerina. Nu-i plăcea noua lui surioară.. plin de jale. Dar pentru restul. Doamne. Elisabeth privi în urma ei. Daniel îşi ridică ochii de pe figura adormită a Cristinei şi-şi privi fiul cel mare cu ochi adumbriţi de emoţie.dar zvonurile circulau. Răsucindu-se spre soţul ei. Coniţa asta. schelălăiră încetişor şi se potoliră. Îşi aminti vag că avusese un manşon de blană cu ea. mititica de ea. Tatăl lui Keith. Era o crudă ironie să ajungă atât de aproape de conac şi să nu poată intra din cauza acelor bestii. sărăcuţa de ea. filtrând linia orizontului printre gene. Contele însuşi se albi la faţă.în lumina cenuşiea zorilor. în spatele cărora ar fi găsit căldură.Kumpur-Palase numea acel ţinut exotic. Devierea aceea se datora ei şi era limpede că femeia cealaltă era nemulţumită de abatereade la traseul obişnuit al poştalionului. tatăl său se molipsise cu o boală ciudată. surâse Kimberly. Şi grăbeşte-te!ţipă ea la bărbatul încremenit de şoc. Şi toţi ne sunt devotaţi. şopti Kimberly.Se simţeacondamnată să moară de frig. Avocaţii din Londra au copii legalizateale testamentului său. Dacă nu am fi fost siliţi să facemun ocol atât de mare. -Nu mai simt copilul!. Acum. spuse Kimberly pe un ton calm.Fiecare val de durere era o nouăîncercarecare osolicita teribil. de data asta cu o violenţă care o zdrobi. Deschise ochii. -Spui că ea o să moară. al unsprezecelea contede Sutherland. O nouă contracţie îi săgetă partea de jos a trupului cu o intensitate care ofăcu să-şi muşte limba. -Dacă va fi… băiat. muşcându-şi buzele. -Sora mea?făcuNicholas ochii mari. întâlnind o porţiune de piele moale ce încă mai păstra urme de căldură. Kimberly..iartu rămâi aicisămă aştepţi. Nu-i venea să creadăcă acesta ar fimotivul pentru care fusese scos dincasă pe vremea asta nesuferită! -Ce-aţi prins. va trebui să inventăm o poveste despre cum a apărut Cristine în viaţa noastră. văzându-l că este pe punctul de a aţipi.Dar alegerea lui fusese Elisabeth Leython. reprezenta o avere uriaşă. după care-l sărutase uşor pe buze. pentru că izbucnise în râs. chipul oval al femeii era îngrozitor de palid. Elisabeth îşi strânse pelerina şi mai bine în jurul trupului. Elisabeth Lancaster stătea între perne. era convinsă de asta. îmbrăcat într-o perechede pijamale de mătase azurie. şi buzele palide i se arcuiră uşor subumbra unui zâmbet. E frig aldracului! Elisabeth simţi un val de uşurare atâtde mare. strângându-şi cu un gest protector abdomenul proeminent. Era o femeie slabă ca un ţâr. Ethan fusese o adevărată teroare pentru el. pejumătate îmbătatăde fericirea de astrânge din nou la piept un ghem de viaţă. „Oh. Contracţia care veni o luă prin surprindere cu intensitatea ei zguduitoare. apoi realiză că bărbatul nu avea cum s-o vadă şi se sili să vorbească printre dinţii încleştaţi: -Sunt bine. unul măcar. -Ce are?se încruntă contesa. nu dusese lipsă de peţitori. ea. Elisabeth se trezi încercuită de nişte umbre negre. clipind nedumerit. Tocmaicând se gândea că ajunsese la limita suportabilităţii. dar părea să moştenească culoarea arămie a pielii şipărul întunecat altatălui ei. Pierderea lui îi căscă în suflet un goldureros. ajută-mă! -O voi face. ultima dată chiar pe blănurile din faţa şemineului. Şi Ayleesha. care suporta orice suferinţă fizică fără să crâcnească. întinse o mână şi îngheţă. întinzând soţiei lui sfeşnicul. -I-am promis lui Keith că-i voi dărui un fiu puternic…şi sănătos. ar fi străbătut-o în câteva minute. Continuă să privească la boţul de carne din faţa lui. Spremarea consternare apublicului numeros.. Dar lunile de toamnă.Corect? -La fel de corect ca Dumnezeu însuşi. Elisabeth îl privise lung pe bărbatul îngenuncheat în faţa ei. Însă Elisabeth preferase să aştepte pe cel care-i era cu adevărat sortit. Nu aveam unde să mă duc… Contele tăcu. având grijă să-şi păstreze tonul vocii coborât pentru a nu trezi bebeluşul din braţele ei. Amândoi ne-am dorit o surioară pentru voi.încât se zvoneacă ar fi putut cumpăra cu uşurinţă mai mult de jumătatedin proprietăţile cele mai valoroase ale Angliei. Când o văzu cu bebeluşul în braţe. după…mama luiKeith. îngroziţi. -Tată?. în vremurile bune. cu mare grijă. Kim. -Ştiu. -Copilul…. Se rugă ca bebeluşul din faţa lui să nu fie la fel de plângăcios cum fuseseEthan. strângândmâna contesei încurajator. Acum. ridicându-şi capul pentru a-şi privi soţul în ochi. hipnotici în limpezimea lor. Cristine era a ei acum. După o consultaţie îndelungată. mărturisi ea încet. Însă când fetiţa deschise ochii şi o privi. încingându-i mijlocul şi partea inferioară a abdomenului într-o bandă dureroasă. şopti ea cu o voce alterată de suferinţă. se auzi vocea acră a femeii care-l însoţea pe acel bărbat amabil. Voi avea grijă de copila voastră şi o voi apăra cu preţul sângelui meu.care mânca şi dormea tot timpul. Diferenţa de vârstă era prea mică între ei.Dar nu avusese încotro. oftând. regăsindu-şi aplombul. nimeni nu mai ştie adevărul. Contele tresări şi-şi înghiţi o înjurătură. Keithîşi scosese de pe degetul mic inelul masiv din aur

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->