Sunteți pe pagina 1din 7

ANEXA A LIMITE ADMISIBILE PRIVIND CONCENTRA IILE DE POLUAN I EMISE N ATMOSFER A.

1 Cadru legislativ
Directiva 2001/80/EC reprezint unul din cele mai importante acte legislative ale Uniunii Europene n ceea ce privete reducerea impactului asupra mediului produs de sectorul energiei electrice i termice i se ncadreaz n strategia UE de combatere a ploilor acide i a polurii transfrontaliere. Scopul final este reducerea emisiilor pentru o serie de poluan i atmosferici: oxizi de sulf (SO2), oxizi de azot (NOX) i pulberi. Directiva se aplic instala iilor de ardere avnd o putere termic nominal la intrare egal sau mai mare de 50 MWt, destinate producerii de energie, indiferent de tipul combustibilului utilizat (solid, lichid sau gazos). n acest sens directiva con ine dou categorii de msuri destinate: I. Reduceri treptate ale emisiilor anuale de poluan i la nivelul fiecrui stat membru al UE. Pentru fiecare dintre aceste state a fost stabilit un plan na ional, cuprinznd valori ferme ale cotelor de reducere. Limitrii concentra iilor de poluan i din gazele de ardere evacuate n atmosfer. Pentru fiecare din cei trei poluan i men iona i mai sus sunt stabilite limite ale concentra iilor din gazele de ardere, n func ie de tipul combustibilului i de mrimea instala iilor de ardere.

II.

Not: Concentra ia se definete ca fiind raportul ntre masa de poluant (exprimat n mg) i volumul de gaze de ardere uscate (exprimate n m3N). Volumul de gaze de ardere este definit pentru condi ii normale (273 K i 101,3 kPa). Concentra ia de oxigen din gazele de ardere se presupune a fi de 3 % (combustibili lichizi i gazoi), respectiv 6 % (combustibili solizi). Se pot face urmtoarele comentarii: Directiva nu se aplic:

208

Anexa A

instala iilor n care produsele de ardere sunt utilizate pentru renclzirea sau nclzirea direct, uscarea sau pentru orice alt tratament aplicat obiectelor ori materialelor; - instala iilor de postardere (ex. Instala ii de epurare gaze reziduale) - bateriilor de cocs; - reactoarelor utilizate n industria chimic; - instala iilor utilizate pentru propulsia unui vehicul, nave maritime, fluviale sau a unei aeronave; - instala iilor de regenerare a catalizatorilor pentru cracare catalitic; - instala iilor de turbine cu gaze montate offshore sau pentru care licen a de operare a fost solicitat nainte de 27.11.02, cu condi ia ca acestea s fie puse n func iune cel mai trziu la 27.11.2003. Aplicnd directiva la centralele termoelectrice i termice, prin "instala ie de ardere" se n elege un generator de abur sau ap fierbinte care evacueaz gazele de ardere n atmosfer prin intermediul unui co propriu. Directiva mparte instala iile de ardere n trei tipuri: I. "Instala ii existente" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut nainte de 01.07.1987. Pn la data de 01.01.2008 aceste instala ii trebuie s respecte anumite limite de emisie, sau s se ncadreze ntr-un plan na ional de reducere a emisiilor de poluan i. II. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987. Dac aceast licen a fost solicitat nainte de 27.11.2002, cu condi ia punerii n func iune pn cel mai trziu la 27.11.2003, instala ia trebuie s se respecte aceleai limite de emisie ca instala iile de tip I. III. "Instala ii noi" pentru care licen a de construc ie, sau n absen a acesteia licen a de operare, a fost ob inut dup 01.07.1987, altele dect cele men ionate mai sus, care trebuie s respecte limite de emisie mult mai dure dect instala iile de tip I sau II. Directiva admite derogri de la limitele de concentra ii impuse n urmtoarele condi ii: - Reducerea numrului de ore de func ionare; - Imposibilitatea temporar de a asigura aprovizionarea cu combustibilul utilizat n mod normal, iar datorit con inutului de sulf al noului combustibil nu pot fi respectate concentra iile limit; Directiva pune un accent deosebit asupra ac iunilor de monitorizare a emisiilor i de msurare a concentra iilor de poluan i. Statele membre ale UE pot impune n mod individual limite i termene mai severe dect cele stipulate n directiv. De asemenea, pot introduce limitri i pentru alte categorii de poluan i. Directiva se aplic doar pentru instala ii de ardere sta ionare.

Anexa A

209

n Romnia prevederile Directivei 2001/80/EC au fost transpuse prin HG nr. 541/2003, privind stabilirea unor msuri pentru limitarea emisiilor n aer ale anumitor poluan i proveni i din instala ii mari de ardere.

A.2 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i pentru instala ii de ardere de tip I i II
A.2.1 Dioxid de sulf
Tabelul A.1 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P <100 100 P < 500 Concentra ie, mg SO2/m3N 2000 2400 4P P 500 400

n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit caracteristicilor combustibilului se aplic urmtoarele rate de desulfurare.
Tabelul A.2 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi Putere termic nominal (P), P 100 100 < P 300 300 < P 500 P > 500 MWt Rat minim de desulfurare, % 60 75 90 94 (92*) * - Pentru instala ii mari de ardere prevzute cu echipamente de desulfurare sau de injectare a varului montate nainte de 01.01.2001

Tabelul A.3 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 300 < P < 500 Concentra ie, mg SO2/m3N 1700 3650 6,5P

P 500 400

Tabelul A.4 Combustibili gazoi Tip combustibil Valoare limit, mg SO2/m3N Combustibil gazos n general Gaz lichefiat Gaz cu putere calorific mic, provenit din gazeificarea reziduurilor din rafinrii sau din cuptoarele de cocs; gaz de furnal cu putere calorific mic 35 5 800

210

Anexa A

A.2.2 Oxizi de azot


Tabelul A.5 Limite de emisie pentru NOX Tip combustibil Valoare limit, mg NOX/m3N 600 500 600 200 450 400 300 200

Solid: 50 - 500 MWt > 500 MWt

De la 01.01.2016 50 - 500 MWt > 500 MWt Lichid 50 - 500 MWt > 500 MWt Gazos 50 - 500 MWt > 500 MWt

A.2.3 Pulberi
Tip combustibil Combustibili solizi Tabelul A.6 Limite de emisie pentru pulberi Putere termic nominal, Valoare limit, mg/m3N MWt 50* 500 100 < 500 50 50 500 < 500 50 100

Combustibili lichizi** Combustibili lichizi cu un con inut de cenu mai mare de 0,06%

5 n general 10 gaz de furnal Combustibili gazoi 50 gaz provenit din 50 industria metalurgic * - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere termic egal sau mai mare de 500 MWt, care utilizeaz combustibil solid care are o putere calorific inferioar mai mic de 5800 kcal/kg, cu o umiditate mai mare de 45 % n greutate, un con inut combinat de umiditate i cenu mai mare de 60 % n greutate i cu un con inut de oxizi de calciu mai mare de 10 %. ** - Valoarea limit de 100 mg/m3N este aplicat instala iilor cu o putere termic mai mic de 500 MWt, care utilizeaz combustibil lichid cu un con inut de cenu mai mare de 0,06 %.

Anexa A

211

A.3 Limite admisibile ale concentra iilor de poluan i pentru instala ii de ardere de tip III
A.3.1 Dioxid de sulf
Tabelul A.7 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 Combustibil solid n general, 850 200 mg SO2/m3N 3 Biomas, mg SO2/m N 200 200 P > 300 200 200

n situa ia n care valorile limit de emisie nu pot respectate datorit caracteristicilor combustibilului se aplic urmtoarele rate de desulfurare.
Tabelul A.8 Rate de desulfurare pentru combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt P 300 P > 300 Rat minim de desulfurare, % 92 95

Tabelul A.9 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 400 200 3 Concentra ie, mg SO2/m N 850 (descretere linear)

P > 300 200

Tabelul A.10 Combustibili gazoi Tip combustibil Valoare limit, mg SO2/m3N Combustibil gazos n general Gaz lichefiat Gaz cu putere calorific mic provenit din cuptoare de cocs Gaz cu putere calorific mic provenit din gazele de furnal 35 5 400 200

A.3.2 Oxizi de azot


Tabelul A.11 Combustibili solizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 Combustibil solid n general, 400 200 mg NOX/m3N 3 Biomas, mg SO2/m N 400 300 P > 300 200 200

212

Anexa A

Tabelul A.12 Combustibili lichizi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 100 100 < P 300 Concentra ie, mg NOX /m3N 400 200

P > 300 200

Tabelul A.13 Combustibili gazoi Putere termic nominal (P), MWt 50 P 300 Gaz natural, mg NOX /m3N 150 Al i combustibili gazoi, mg NOX /m3N 200

P > 300 100 200

Tabelul A.14 Valori limit ale concentra iei de NOX, n cazul instala iilor de turbine cu gaze1,2,3 Tip combustibil Concentra ie, mg NOX /m3N 4 Gaz natural 505 6 Combustibili lichizi 120 Al i combustibili gazoi 120 1 - Limitele se aplic la o concentra ie de oxigen n gazele de ardere de 15%. 2 - Limitele se aplic pentru ncrcri mai mari de 70% din sarcina nominal 3 - Limitele nu se aplic pentru instala iile de turbine cu gaze de siguran a cror durat anual de func ionare este mai mic de 500 de ore 4 - Gazul natural con ine cel pu in 80 % metan 5 - Se accept o limit de 75 mg/m3N n urmtoarele cazuri: ITG este utilizat ntr-o aplica ie de cogenerare avnd un randament global de peste 75% (condi ii ISO). ITG este utilizat ntr-un ciclu combinat avnd un randament electric mai mare de 55% (condi ii ISO) ITG este utilizat pentru antrenri mecanice. Pentru ITG care nu intr ntr-una din cele trei categorii de mai sus, dar care au randamente electrice de peste 35% (condi ii ISO) limita de concentra ie este dat de rela ia 50 este randamentul ITG exprimat in % (condi ii ISO). 6. Se aplic doar pentru combustibili lichizi uori i medii

, unde
35

A.3.3 Pulberi
Tabelul A.15 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili solizi Putere termic nominal la intrare (P), 50 P 100 P > 100 MWt 3 Concentra ie mg/m N 50 30

Anexa A Tabelul A.16 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili lichizi Putere termic nominal la intrare (P), 50 P 100 P > 100 MWt 3 Concentra ie mg/m N 50 30

213

Tabelul A.17 Valori limit ale concentra iei de pulberi, combustibili gazoi, mg/m3N Cazul general 5 Gaz de furnal 10 Gaz provenit din industria metalurgic 30