Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA : CLASA: a VIII a TITLUL LECTIEI:Piramida : aria laterala, aria totala si volumul piramidei regulate ; TIPUL LECTIEI :Predare-invatare OBIECTIVE OPERATIONALE : 1. Desenarea corecta a unei piramide triunghiulare, patrulatere regulate;identificarea elementelor acesteia si a relatiilor dintre ele; 2. Cunoasterea modului de aflare a ariei laterale a unei piramide ca suma a ariilor fetelor: 3. Determinarea elementelor piramidei cand se cunoaste volumul si/sau aria; 4. Identificarea situatiilor problema ce decurg dintr-un set de ipoteze , sa le transpuna in limbaj matematic si sa organizeze eficient modul de rzolvare a acestora ; 5. Utilizarea unor metode adecvate pentru calculul unor lungimi,unghiuri,arii. STRATEGII DIDACTICE : METODE SI PROCEDEE :conversatia , explicatia, demonstratia, exercitiul ; MIJLOACE DE REALIZARE :manual, culegere de probleme, planse, fise de lucru ; FORME DE ORGANIZARE :Activitate frontala interactiva, lucru individual ; METODE DE EVALUARE :evaluarea sistematica a activitatii, notarea raspunsurilor , aprecieri verbale DURATA : 1 ora

DESFASURAREA LECTIEI
1. MOMENT ORGANIZATORIC Trecerea absentelor in catalog Verific existenta cretei, buretelui, instrunentelor geometrice; Verific daca elevii au caietele de teme si de clasa pe banca ; 2. CAPTAREA ATENTIEI SI TREZIREA INTERESULUI PENTRU LECTIE Se va verifica prin sondaj tema . Daca problemele din tema nu au fost rezolvate de mai multi elevi , se vor efectua la tabla. 3. REACTULIZAREA CUNOSTINTELOR DOBANDITE ANTERIOR Profesorul va face o scurta recapitulare a cunostintelor dobandite anterior despre piramida .Elevii vor raspunde la intrebarile din fisa de lucru 1 propusa de profesor ; 4. INFORMAREA ELEVILOR ASUPRA OBIECTIVELOR URMARITE Profesorul va anunta titlul lectiei :Piramida: aria laterala, aria totala si volumul si obiectivele urmarite in timpul lectiei : -desenarea corecta a piramidei ; -cunoasterea relatiilor dintre elemente ; -aflarea ariei si volumului cand se cunosc elementele -aflarea unor elemente cand se cunosc aria si /sau volumul 5. PREZENTAREA MATERIALULUI Profesorul propune elevilor sa deseneze la tabla si pe caiete o piramida triunghiulara regulata si sa o noteze corespunzator Facand analogie cu definitia ariei laterale a prismei elevii vor scrie in caiete definitia data de profesor :Aria laterala a unei piramide este suma ariilor fetelor laterale ale piramidei.Suma ariilor tuturor fetelor se numeste aria totala a piramidei Se noteaza cu n numarul laturilor de la baza piramidei

Se exprima

Al = n A f n l ap Pb a p Al = l a p Al = 2 2 Af = 2

Se exprima At=Al+Ab Se exprima V=


Ab h 3

6.OBTINEREA PERFORMANTEI SI ASIGURAREA FEED-BACK-ULUI Se propun spre rezolvare problemele : 1. Calculati aria laterala,aria totala si volumul unei piramde patr.reg. ce are latura bazei de 2cm si inaltimea de 9 3 cm . 2. Calculati aria laterala,aria totala si volumul unei piramde triunghiulare reg . ce are h=4cm si R=2 3 cm Comparati volumele celor doua corpuri. Se defineste notiunea de piramide echivalente 7.RETENTIA SI TRANSFERUL Se va face o scurta recapitulare a cunotintelor dobandite :Cum definim aria latrala a uni piramide ? Cum o calculam ?Dar aria totala? Volumul? Ce numim piramide echivalente ? 8.TEMA PENTRU ACASA manual pag. Prb.

PIRAMIDA-FISA DE LUCRU NR 1 1. 2. 3. Piramida regulata este piamida ce are la baza un ..si muchiile laterale ; deci fetele laterale ale unei piramide regulate sunt triunghiuri .. Baza unei piramide regulate poate fi., .., .. Priviti cu atentie corpurile de mai jos si denumiti-le

fig. 1 4. 5. 6. 7. 8.

fig. 2

fig.3

Piramida triunghiulara se mai numeste .. Tetraedrul regulat este tetraedrul ce are toate muchiile., deci fetele vor fi triunghiuri.. Definiti inaltimea piramidei( oral) Definiti apotema piramidei(oral) Pe desenele de le punctul 3) precizati o latura a bazei(fig 1) inaltimea piramidei(fig. 2) apotema piramidei(fig.3) muchiile piramidei(fig. 1)

PIRAMIDA-FISA DE LUCRU NR 1 1. Piramida regulata este piamida ce are la baza un ..si muchiile laterale ; deci fetele laterale ale unei piramide regulate sunt triunghiuri .. 2. Baza unei piramide regulate poate fi., .., .. 3. Priviti cu atentie corpurile de mai jos si denumiti-le

fig. 1 4. 5. 6. 7. 8.

fig. 2

fig.3

Piramida triunghiulara se mai numeste .. Tetraedrul regulat este tetraedrul ce are toate muchiile ., deci fetele vor fi triunghiuri.. Definiti inaltimea piramidei( oral) Definiti apotema piramidei(oral) Pe desenele de le punctul 3) precizati a. o latura a bazei(fig 1) b. inaltimea piramidei(fig. 2) c. apotema piramidei(fig.3) d. muchiile piramidei(fig. 1)