Sunteți pe pagina 1din 1

6.7 Care sunt organele si structurile CECCAR cu atributii de investigare, judecare si tragere la raspundere?

I -La nivel central-Comisia superioara de disciplina. Ea este formata din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel: a) presedintele si doi membri, experti contabili, alesi de Conferinta nationala dintre membrii Corpului, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita; b) doi membri desemnati de ministrul economiei si finantelor; c) doi membri desemnati de ministrul justitiei. n aceleasi conditii sunt desemnati supleantii. Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplina este de 4 ani. Comisia superioara de disciplina are urmatoarele competente: a) analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale Presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplica sanctiuni; analizeaza plangerile referitoare la abateri de la conduita etica si profesionala ale membrilor Consiliului superior facand propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotaraste; b) solutioneaza plangerile referitoare la abaterile de la conduita etica si profesionala a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplina de pe langa consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat in Romania si aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute in art. 17 (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicata; c) rezolva contestatiile formulate impotriva hotararilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplina ale filialelor. II.-La nivel teritorial-Comisia de disciplina de pe langa Consiliul filialei. Ea este formata din 1 presedinte si 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generala dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita. Membrii supleanti sunt desemnati in aceleasi conditii, odata cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani. Comisia de disciplina de pe langa filiale are competenta sa sanctioneze abaterile disciplinare savarsite de catre EC si CA , membrii ai filialei cu domiciliul in raza teritoriala a acesteia, chiar daca abaterile au fost savarsite in raza teritoriala a altei filiale. Fac exceptie plangerile privitoare la faptele savarsite de membrii Consiliului superior si ai Consiliului filialei, de presedintii Consiliilor filialelor si persoanele fizice straine carora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia in Romania- care se depun la Comisia superioara de disciplina.